Mayapada, ..

(tema )
............................................................................................................................. .......
............................................. ( AH = Apa )
....................................................................................................
............................................................................................................................. .....................
.......................
( AH ) BAGAIMANA/ MENGAPA/SIAPA
..............................................................................................
..................................................................................................................................................
........................
( AC ) Menurut
............................................................................................................................. ................
..................................................................................................................................................
........................
.............................................. ( AA ) Oleh itu, ...................... ( ARAHAN SOALAN
).................................
............................................................................................................................. .....................
.........................
ISI
Langkah yang harus diambil supaya semangat kejiranan dalam kalangan penduduk dapat
ditingkatkan ialah
............................................................................................................................. ............
................................................................. ( AH ) Justeru,
............................................................................
............................................................................................................................. .....................
........................
( AH ) Hal ini demikian kerana
...................................................................................................................
..................................................................................................................................................
........................
( AC ) Sebagai contohnya,
...........................................................................................................................

.................................................................................................................. ............. .................................................................................... ................. ........................................ ............................................................... Fadzillah Kamsah.... ( Harapan ) ................... . semangat kejiranan dalam kalangan masyarakat di negara kita semakin longgar................................................ ( AS ) Sekiranya.... ( Pandangan ) ..... Menurut Datuk Dr................................................. ....... semangat kejiranan merupakan sumber kekuatan umat dalam menghadapi cabaran yang mendatang.................................................................................................................................................................................................................................. Semangat kejiranan boleh ditakrifkan sebagai sifat ramah dan ringan tulang dalam kalangan masyarakat yang berjiran............ ................ . ...................... ................................................................................. ........ ................................................... langkahlangkah memperkuat semangat kejiranan perlu difikirkan oleh semua pihak yang terlibat............................................................... ..................................... ..................................................................................... ( Cadangan ) .................................................................... .......................................................................... Semangat kejiran cukup penting kerana kita boleh merapatkan hubungan silaturahim tatkala berlakunya musibah atau semasa berkongsi kegembiraan..... KESIMPULAN Sebagai akhir kalamnya........................................ ......................... .............................. ................................................................................................... ............................................................................................................................... Oleh itu....................... CONTOH PENULISAN PELAJAR PENDAHULUAN Mayapada......

program gotong-royong mampu menambah erat hubungan sesama anggota masyarakat dan mengukuh negara bangsa. KESIMPULAN Sebagai akhir kalam. maka pastinya semangat kejiranan bertambah utuh dan negara menjadi semakin kukuh. Fadzillah Kamsah. Semangat kejiranan perlu diamalkan bukan sahaja oleh penduduk desa malahan penduduk bandar. Gotong-royong boleh diadakan pada hujung minggu bagi mengisi program hujung minggu orang ramai. Jika semangat kejiranan berjaya dihayati. negara akan semakin kukuh dan tercapailah misi negara untuk menjadi negara maju menjelang tahun 2020. Semoga semangat kejiran terus subur dalam nurani warga Malaysia sehingga negara terus cemerlang.ISI Langkah yang harus diambil supaya semangat kejiranan dalam kalangan penduduk dapat ditingkatkan adalah dengan mengadakan gotong-royong. Sekiranya setiap golongan masyarakat terlibat dengan program gotong-royong. . Menurut Datuk DR. Biasanya program gotong-royong diadakan bagi membersihkan masjid atau semasa mengadakan kenduri kendara. semangat kejiranan perlu diperkukuh oleh segenap lapisan masyarakat. gemilang dan terbilang.

.-07438 002-7.8.907.::55039307.97.3.38.3. 802.3  % !&$!# !&& .3..2.3.7.9/.-07.3../.3907-.2203.9.8.373.32.32.3203/.3..3.3.29.3.5.9/30.3  !.202507:. .9.3207:5.9  ..8.9802.3  . $ $07.3 $02..3.380-.39:.3/.3.3.3 8:2-070:.907.3-40/9.5.9.3 09: .-40 207.23.3.:802.9:7 .3507:/17.7./.2 ..3.2.340802:.../.7./.-./.5.9.81.3...3.907.3 03:7:9.9.3:-:3...  ..:3.802.28.7..7 $02.3:2...907.3/.3/.  $!& $0-.9.9.3.71.7...2:8-. 802.3.5.7.3-077.9:7.5.907.3 43.3.9.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful