Mayapada, ..

(tema )
............................................................................................................................. .......
............................................. ( AH = Apa )
....................................................................................................
............................................................................................................................. .....................
.......................
( AH ) BAGAIMANA/ MENGAPA/SIAPA
..............................................................................................
..................................................................................................................................................
........................
( AC ) Menurut
............................................................................................................................. ................
..................................................................................................................................................
........................
.............................................. ( AA ) Oleh itu, ...................... ( ARAHAN SOALAN
).................................
............................................................................................................................. .....................
.........................
ISI
Langkah yang harus diambil supaya semangat kejiranan dalam kalangan penduduk dapat
ditingkatkan ialah
............................................................................................................................. ............
................................................................. ( AH ) Justeru,
............................................................................
............................................................................................................................. .....................
........................
( AH ) Hal ini demikian kerana
...................................................................................................................
..................................................................................................................................................
........................
( AC ) Sebagai contohnya,
...........................................................................................................................

. langkahlangkah memperkuat semangat kejiranan perlu difikirkan oleh semua pihak yang terlibat............... Semangat kejiran cukup penting kerana kita boleh merapatkan hubungan silaturahim tatkala berlakunya musibah atau semasa berkongsi kegembiraan.... .................................................................................................................................................................................................................................... .................................. .................... .... semangat kejiranan dalam kalangan masyarakat di negara kita semakin longgar................................................................ .......... .................................................................... ......................................................... semangat kejiranan merupakan sumber kekuatan umat dalam menghadapi cabaran yang mendatang.................................................................................................................................. ......................................................... Fadzillah Kamsah................................................. ............................................. .............................................................................. ..... Menurut Datuk Dr............................................................................................................. .................................................. ............... ..................... ......................... .. KESIMPULAN Sebagai akhir kalamnya................................................... Oleh itu............................................. ....... ............................ ( Harapan ) ................................................................................................ Semangat kejiranan boleh ditakrifkan sebagai sifat ramah dan ringan tulang dalam kalangan masyarakat yang berjiran.......................................................................................................... CONTOH PENULISAN PELAJAR PENDAHULUAN Mayapada....... ( AS ) Sekiranya................. ......... ( Cadangan ) .......................................................... ( Pandangan ) ........................................... .........

Menurut Datuk DR. Semangat kejiranan perlu diamalkan bukan sahaja oleh penduduk desa malahan penduduk bandar. . KESIMPULAN Sebagai akhir kalam.ISI Langkah yang harus diambil supaya semangat kejiranan dalam kalangan penduduk dapat ditingkatkan adalah dengan mengadakan gotong-royong. Sekiranya setiap golongan masyarakat terlibat dengan program gotong-royong. negara akan semakin kukuh dan tercapailah misi negara untuk menjadi negara maju menjelang tahun 2020. Jika semangat kejiranan berjaya dihayati. program gotong-royong mampu menambah erat hubungan sesama anggota masyarakat dan mengukuh negara bangsa. semangat kejiranan perlu diperkukuh oleh segenap lapisan masyarakat. Gotong-royong boleh diadakan pada hujung minggu bagi mengisi program hujung minggu orang ramai. Fadzillah Kamsah. Biasanya program gotong-royong diadakan bagi membersihkan masjid atau semasa mengadakan kenduri kendara. Semoga semangat kejiran terus subur dalam nurani warga Malaysia sehingga negara terus cemerlang. maka pastinya semangat kejiranan bertambah utuh dan negara menjadi semakin kukuh. gemilang dan terbilang.

3..3207:5.7.2203.3.3.9:7..8.2.7..3203/.907..9.39:.3  % !&$!# !&& .7.::55039307.3.  .3.3-077..7.38.3/.3 03:7:9..9..907...9.3./.3.32.907.9.-07.5.3507:/17../.3907-.3.3./.3.3:2.3.8.:3.3  !.3 09: .2 .9/30.-40 207.373.97.3-40/9..3.3.9:7 .3 43..71.907./.9  .3.9.  $!& $0-.3/.28.:802.29.3..3 8:2-070:.3 $02.9.3:-:3.3  .8.907..23.202507:.2:8-.7 $02.-.3.9/.7.9802./..3.. $ $07.3.9.7.32.81..5.-07438 002-7.5.380-.2.9.3.3/. 802.5.340802:. .5.802.. 802..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful