Mayapada, ..

(tema )
............................................................................................................................. .......
............................................. ( AH = Apa )
....................................................................................................
............................................................................................................................. .....................
.......................
( AH ) BAGAIMANA/ MENGAPA/SIAPA
..............................................................................................
..................................................................................................................................................
........................
( AC ) Menurut
............................................................................................................................. ................
..................................................................................................................................................
........................
.............................................. ( AA ) Oleh itu, ...................... ( ARAHAN SOALAN
).................................
............................................................................................................................. .....................
.........................
ISI
Langkah yang harus diambil supaya semangat kejiranan dalam kalangan penduduk dapat
ditingkatkan ialah
............................................................................................................................. ............
................................................................. ( AH ) Justeru,
............................................................................
............................................................................................................................. .....................
........................
( AH ) Hal ini demikian kerana
...................................................................................................................
..................................................................................................................................................
........................
( AC ) Sebagai contohnya,
...........................................................................................................................

............ semangat kejiranan dalam kalangan masyarakat di negara kita semakin longgar..................................................................................... ( Pandangan ) .................... Semangat kejiranan boleh ditakrifkan sebagai sifat ramah dan ringan tulang dalam kalangan masyarakat yang berjiran.................................. .................. Fadzillah Kamsah..................................... ............. ............................................................................................ ( AS ) Sekiranya.................................... ............. .......... .................. .......................................................................... .................................................. ......................... ........................................................................................................................... ...... langkahlangkah memperkuat semangat kejiranan perlu difikirkan oleh semua pihak yang terlibat.................................. .......... Semangat kejiran cukup penting kerana kita boleh merapatkan hubungan silaturahim tatkala berlakunya musibah atau semasa berkongsi kegembiraan.................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .............. ( Cadangan ) .... .... ....................... semangat kejiranan merupakan sumber kekuatan umat dalam menghadapi cabaran yang mendatang........................ ........................ Oleh itu...... KESIMPULAN Sebagai akhir kalamnya............................................................................................................... ............................................................................................................................................... CONTOH PENULISAN PELAJAR PENDAHULUAN Mayapada..................... .............. Menurut Datuk Dr............ ................................. ( Harapan ) ...........................

ISI Langkah yang harus diambil supaya semangat kejiranan dalam kalangan penduduk dapat ditingkatkan adalah dengan mengadakan gotong-royong. Biasanya program gotong-royong diadakan bagi membersihkan masjid atau semasa mengadakan kenduri kendara. semangat kejiranan perlu diperkukuh oleh segenap lapisan masyarakat. Semangat kejiranan perlu diamalkan bukan sahaja oleh penduduk desa malahan penduduk bandar. Jika semangat kejiranan berjaya dihayati. maka pastinya semangat kejiranan bertambah utuh dan negara menjadi semakin kukuh. gemilang dan terbilang. Menurut Datuk DR. Fadzillah Kamsah. Sekiranya setiap golongan masyarakat terlibat dengan program gotong-royong. . Semoga semangat kejiran terus subur dalam nurani warga Malaysia sehingga negara terus cemerlang. KESIMPULAN Sebagai akhir kalam. Gotong-royong boleh diadakan pada hujung minggu bagi mengisi program hujung minggu orang ramai. program gotong-royong mampu menambah erat hubungan sesama anggota masyarakat dan mengukuh negara bangsa. negara akan semakin kukuh dan tercapailah misi negara untuk menjadi negara maju menjelang tahun 2020.

-07.3.9.-40 207.3/.2.9  . 802.3.29.3.  $!& $0-.28.5. .7.23.8./..3-40/9.3..3 43.3.  .7.9.97.9.3.3..9:7 .3 03:7:9..9/30.9.::55039307.3207:5.3203/.907.9/.3-077.907.3.907.7.3.7 $02.3..3.39:.3  % !&$!# !&& .3.3 $02.907.3907-.7.3507:/17..907.9:7.81.5.2:8-.3.373..3.9.32.3./.3/.3:-:3.7.2203.8.202507:..380-.3 8:2-070:. 802.3:2../...802.38. $ $07.5.5.3..3  !.3/.3..2..:802..8.3.3.-07438 002-7..340802:.9./.32..2 ..:3.9.9802.3 09: ../.7.5.3  .71.-.9.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful