Mayapada, ..

(tema )
............................................................................................................................. .......
............................................. ( AH = Apa )
....................................................................................................
............................................................................................................................. .....................
.......................
( AH ) BAGAIMANA/ MENGAPA/SIAPA
..............................................................................................
..................................................................................................................................................
........................
( AC ) Menurut
............................................................................................................................. ................
..................................................................................................................................................
........................
.............................................. ( AA ) Oleh itu, ...................... ( ARAHAN SOALAN
).................................
............................................................................................................................. .....................
.........................
ISI
Langkah yang harus diambil supaya semangat kejiranan dalam kalangan penduduk dapat
ditingkatkan ialah
............................................................................................................................. ............
................................................................. ( AH ) Justeru,
............................................................................
............................................................................................................................. .....................
........................
( AH ) Hal ini demikian kerana
...................................................................................................................
..................................................................................................................................................
........................
( AC ) Sebagai contohnya,
...........................................................................................................................

.............. ............................................................................................................................. ................................................................................................................. ( Pandangan ) ................................................... .................................................. Oleh itu................................................. ............ ......... ( Harapan ) ............................................... ...................................................................................................................................................................................................... ................ ................................................................... semangat kejiranan dalam kalangan masyarakat di negara kita semakin longgar...................................... ................... Semangat kejiran cukup penting kerana kita boleh merapatkan hubungan silaturahim tatkala berlakunya musibah atau semasa berkongsi kegembiraan......... Fadzillah Kamsah................................................................................................... .......................................................................... ......................... Menurut Datuk Dr..................................................... langkahlangkah memperkuat semangat kejiranan perlu difikirkan oleh semua pihak yang terlibat....... ................................. .................................................... CONTOH PENULISAN PELAJAR PENDAHULUAN Mayapada..... KESIMPULAN Sebagai akhir kalamnya.................................... semangat kejiranan merupakan sumber kekuatan umat dalam menghadapi cabaran yang mendatang.................................... ............................ ........... ...................................... ( Cadangan ) ....................................................................................... .................................. .... ( AS ) Sekiranya...................................................................................................................... .. .... Semangat kejiranan boleh ditakrifkan sebagai sifat ramah dan ringan tulang dalam kalangan masyarakat yang berjiran....

KESIMPULAN Sebagai akhir kalam. semangat kejiranan perlu diperkukuh oleh segenap lapisan masyarakat. Fadzillah Kamsah. Semoga semangat kejiran terus subur dalam nurani warga Malaysia sehingga negara terus cemerlang. Menurut Datuk DR. Biasanya program gotong-royong diadakan bagi membersihkan masjid atau semasa mengadakan kenduri kendara. negara akan semakin kukuh dan tercapailah misi negara untuk menjadi negara maju menjelang tahun 2020.ISI Langkah yang harus diambil supaya semangat kejiranan dalam kalangan penduduk dapat ditingkatkan adalah dengan mengadakan gotong-royong. . program gotong-royong mampu menambah erat hubungan sesama anggota masyarakat dan mengukuh negara bangsa. Gotong-royong boleh diadakan pada hujung minggu bagi mengisi program hujung minggu orang ramai. gemilang dan terbilang. Semangat kejiranan perlu diamalkan bukan sahaja oleh penduduk desa malahan penduduk bandar. maka pastinya semangat kejiranan bertambah utuh dan negara menjadi semakin kukuh. Jika semangat kejiranan berjaya dihayati. Sekiranya setiap golongan masyarakat terlibat dengan program gotong-royong.

/.3507:/17.9.71.373.28..380-.29.5.3..907.:3.3.39:.. .2203.9.3.32.3..3..3.907.9:7.907.-40 207.7.32.3:2.9.3.3 09: .7.3...5...907.3/.  . 802.9.3.3 43.7...8.3  % !&$!# !&& ..9802.7.3./.7.8.3.3.5./.::55039307.3  !.3 03:7:9.2.9..-.-07438 002-7.3/..340802:./.3-40/9.81.3.907.9.9/30.3.3207:5.5.202507:.9.3.8.9:7 .7 $02.9.3.5.38.9  .2.9/.802.3-077.3. $ $07.3  .3203/...:802.23.7.3:-:3.3.. 802.3/.2:8-.97.3..3 8:2-070:..2 .  $!& $0-.-07./.3907-.3 $02.