Mayapada, ..

(tema )
............................................................................................................................. .......
............................................. ( AH = Apa )
....................................................................................................
............................................................................................................................. .....................
.......................
( AH ) BAGAIMANA/ MENGAPA/SIAPA
..............................................................................................
..................................................................................................................................................
........................
( AC ) Menurut
............................................................................................................................. ................
..................................................................................................................................................
........................
.............................................. ( AA ) Oleh itu, ...................... ( ARAHAN SOALAN
).................................
............................................................................................................................. .....................
.........................
ISI
Langkah yang harus diambil supaya semangat kejiranan dalam kalangan penduduk dapat
ditingkatkan ialah
............................................................................................................................. ............
................................................................. ( AH ) Justeru,
............................................................................
............................................................................................................................. .....................
........................
( AH ) Hal ini demikian kerana
...................................................................................................................
..................................................................................................................................................
........................
( AC ) Sebagai contohnya,
...........................................................................................................................

................................ ..................................................................................... .................................................................................................................................................. CONTOH PENULISAN PELAJAR PENDAHULUAN Mayapada............... Semangat kejiranan boleh ditakrifkan sebagai sifat ramah dan ringan tulang dalam kalangan masyarakat yang berjiran.......................................................... .......................................................... semangat kejiranan dalam kalangan masyarakat di negara kita semakin longgar............. ....... ............... ................... .................................... Menurut Datuk Dr............................... ........................................................................................................ ( Harapan ) ..... Semangat kejiran cukup penting kerana kita boleh merapatkan hubungan silaturahim tatkala berlakunya musibah atau semasa berkongsi kegembiraan....................................................................................................... ..................... ( Cadangan ) ............................................ langkahlangkah memperkuat semangat kejiranan perlu difikirkan oleh semua pihak yang terlibat... ( Pandangan ) ............................ Oleh itu................................................................................ ........................................................................................ .... ....................................................... ................. ............ ........................................................................................................................................................................................................ ............................................................... ...... ............................. ........... KESIMPULAN Sebagai akhir kalamnya.. .. ( AS ) Sekiranya...................................... Fadzillah Kamsah.................................................... semangat kejiranan merupakan sumber kekuatan umat dalam menghadapi cabaran yang mendatang.....................................................................................

Sekiranya setiap golongan masyarakat terlibat dengan program gotong-royong. semangat kejiranan perlu diperkukuh oleh segenap lapisan masyarakat. Menurut Datuk DR. negara akan semakin kukuh dan tercapailah misi negara untuk menjadi negara maju menjelang tahun 2020. Semangat kejiranan perlu diamalkan bukan sahaja oleh penduduk desa malahan penduduk bandar. Semoga semangat kejiran terus subur dalam nurani warga Malaysia sehingga negara terus cemerlang. Biasanya program gotong-royong diadakan bagi membersihkan masjid atau semasa mengadakan kenduri kendara. Fadzillah Kamsah. program gotong-royong mampu menambah erat hubungan sesama anggota masyarakat dan mengukuh negara bangsa.ISI Langkah yang harus diambil supaya semangat kejiranan dalam kalangan penduduk dapat ditingkatkan adalah dengan mengadakan gotong-royong. KESIMPULAN Sebagai akhir kalam. . Jika semangat kejiranan berjaya dihayati. maka pastinya semangat kejiranan bertambah utuh dan negara menjadi semakin kukuh. Gotong-royong boleh diadakan pada hujung minggu bagi mengisi program hujung minggu orang ramai. gemilang dan terbilang.

.3.373.32.380-./. ..7.3-40/9.9  .3.3:2.9.3  ..907....3/.202507:.-40 207.8.3907-.28.  $!& $0-.3.3/.3.-07.2.2.5.3 8:2-070:.7.3..9/30..907.::55039307..3/.5./.3.3.9.3  % !&$!# !&& .39:.3-077.9:7.71.3.9.3.8.29.3:-:3.38.9.5.3.81.3203/..8.9.  .3 43.5./.9.7.7 $02..3 03:7:9.23.3.9802.-07438 002-7.. 802.:3.:802. 802.2203.9:7 .2:8-..7./.3507:/17..7.3.3.3..-../. $ $07.3207:5..32.97.907.3.3.9/.802.3 $02..7.3 09: .907.9..3  !.3.340802:.3.9.907.3.5.2 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful