Mayapada, ..

(tema )
............................................................................................................................. .......
............................................. ( AH = Apa )
....................................................................................................
............................................................................................................................. .....................
.......................
( AH ) BAGAIMANA/ MENGAPA/SIAPA
..............................................................................................
..................................................................................................................................................
........................
( AC ) Menurut
............................................................................................................................. ................
..................................................................................................................................................
........................
.............................................. ( AA ) Oleh itu, ...................... ( ARAHAN SOALAN
).................................
............................................................................................................................. .....................
.........................
ISI
Langkah yang harus diambil supaya semangat kejiranan dalam kalangan penduduk dapat
ditingkatkan ialah
............................................................................................................................. ............
................................................................. ( AH ) Justeru,
............................................................................
............................................................................................................................. .....................
........................
( AH ) Hal ini demikian kerana
...................................................................................................................
..................................................................................................................................................
........................
( AC ) Sebagai contohnya,
...........................................................................................................................

................................................................... ...... semangat kejiranan dalam kalangan masyarakat di negara kita semakin longgar.... ........................................................................ ............. ( Cadangan ) .................................................................................................................................................... .......... Menurut Datuk Dr..................................... langkahlangkah memperkuat semangat kejiranan perlu difikirkan oleh semua pihak yang terlibat............... ........................................ .. ........................................................................ ( Harapan ) .................................................................. ......... ..................................... semangat kejiranan merupakan sumber kekuatan umat dalam menghadapi cabaran yang mendatang... ............................................................................................................................................... ............................. ( AS ) Sekiranya................................................................................................................................................................................................................................................................................... Semangat kejiran cukup penting kerana kita boleh merapatkan hubungan silaturahim tatkala berlakunya musibah atau semasa berkongsi kegembiraan........... ........................... ..... ............................................... ..................................................... Semangat kejiranan boleh ditakrifkan sebagai sifat ramah dan ringan tulang dalam kalangan masyarakat yang berjiran................................... ... . ...................................................... ............. ................................................................. KESIMPULAN Sebagai akhir kalamnya.......................................................... Fadzillah Kamsah.................................. Oleh itu.......................................... CONTOH PENULISAN PELAJAR PENDAHULUAN Mayapada........................................ ( Pandangan ) ...............................

Fadzillah Kamsah. Biasanya program gotong-royong diadakan bagi membersihkan masjid atau semasa mengadakan kenduri kendara. semangat kejiranan perlu diperkukuh oleh segenap lapisan masyarakat. Gotong-royong boleh diadakan pada hujung minggu bagi mengisi program hujung minggu orang ramai. Semangat kejiranan perlu diamalkan bukan sahaja oleh penduduk desa malahan penduduk bandar. gemilang dan terbilang. Sekiranya setiap golongan masyarakat terlibat dengan program gotong-royong. . negara akan semakin kukuh dan tercapailah misi negara untuk menjadi negara maju menjelang tahun 2020. KESIMPULAN Sebagai akhir kalam. maka pastinya semangat kejiranan bertambah utuh dan negara menjadi semakin kukuh. Semoga semangat kejiran terus subur dalam nurani warga Malaysia sehingga negara terus cemerlang.ISI Langkah yang harus diambil supaya semangat kejiranan dalam kalangan penduduk dapat ditingkatkan adalah dengan mengadakan gotong-royong. Jika semangat kejiranan berjaya dihayati. Menurut Datuk DR. program gotong-royong mampu menambah erat hubungan sesama anggota masyarakat dan mengukuh negara bangsa.

3-077..3/.8.9.-.3.28.38.907..3 $02.81.7.3  .907..7..9:7.9802.3.2203.3.8.2.7 $02.9.3.39:.3.5.3 03:7:9.-07.32.3-40/9.3.29.3207:5.3...3507:/17...7.5.3 8:2-070:.9.7.3.3..3  % !&$!# !&& .3/.3.907.3.2./..9.97./...-07438 002-7.3.7. 802.2 .3./.3  !.32.  $!& $0-.:802..-40 207.3 43.9.2:8-.3.23.3/./. ...3.3 09: .5.:3./.3.340802:.9.907.3:2.::55039307.8.380-.3:-:3.5.3907-.9  . $ $07..  .71.9/30.802.9.7.. 802.202507:.5.3.3203/.3.9:7 ..907.9/.9..373.3.