P. 1
Pen Gurus An Penyayang Dalam Prasekolah

Pen Gurus An Penyayang Dalam Prasekolah

|Views: 1,275|Likes:
Published by fadhilahahmad

More info:

Published by: fadhilahahmad on Sep 23, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/24/2015

pdf

text

original

PENGURUSAN PENYAYANG DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DI PRASEKOLAH SINOPSIS : Topik ini akan membincangkan mengenai definisi pengurusan

penyayang .Seterusnya peranan guru sebagai fasilitator,instruksi,penyedia permainan, pemerhati, penilai, perancang,model dan peranan refleksi. Seterusnya membentangkan mengenai konsep penyayang,ciri-ciri intelek penyayang dan amalan budaya penyayang. Terdapat sembilan peranan guru dalam mengendalikan pengajaran dan pembelajaran dalam kelas seperti berikut: 4.7.1 4.7.2 4.7.3 4.7.4 4.7.5 4.7.6 4.7.7 4.7.8 4.7.9 4.7.10 4.7.11 4.7.12 Fasilitator Instruktur Penyedia permainan Pengurus Pemerhati Penilai Perancang Model Peranan refleksi Konsep Penyayang Ciri-ciri Penyayang Amalan budaya Penyayang

1990) Fasilitator Peranan reflektif Penilai Pemerhati Pengajar (Instructor) Perancang Penyedian permainan (play provider) Pengurus . SA.P Peranan Guru Prasekolah (Krogh.

Dalam bilik darjah setiap pelajar diberi ruang belajar dengan pelbagai cara bergantung kepada keperluan. Malahan itu merupakan manifestasi perkembangan yang boleh dikembangkan. Hadkan pencapaian objektif. 1990). Guru Sebagai Tenaga Pengajar • Sesi pengajaran yang memerlukan guru berinteraksi secara langsung kepada kanak-kanak perlu dilaksanakan mengikut keperluan kurikulum. (Krogh. . Mengamalkan pembelajaran secara aktif. berfikir. Rangsang perhatian kanak-kanak dengan menyediakan aktiviti-aktiviti menarik sebelum menegahkan tema baru. s. Perkataan fasilitator berasas daripada bahasa Latin. Hadkan penggunaan perkataan semasa menerang. Mengumpul kanak-kanak disuatu tempat sebelum memberi penerangan. • • • • • Peranan guru sebagai fasilitator lebih tertumpu kepada usaha berfikir secara fleksibel dan sentiasa memilih kaedah dan teknik pengajaran yang pelbagai. Memberi peluang kanak-kanak menyiapkan suatu tugasan /projek yang menarik minat mereka. membuat keputusan secara asli (ingenuity). • Situasi yang sesuai ialah dengan semasa membuat demonstrasi. Sentiasa peka untuk memberi soalan secara konsisten kepada kanak-kanak pada masa yang difikirkan sesuai bagi menambah dan meningkatkan kematangan kognitif mereka. Peranan Guru Sebagai Instruktor a) b) c) d) e) f) g) h) i) Sentiasa menyediakan objek konkrit. minat dan stail pembelajaran masing-masing. aspek pengetahuan dan pertimbangan sebagai kekurangan. Gunakan bahan sedia ada seperti dinding papan notis semasa menerang dan menarik perhatian kanak-kanak. Tidak melihat kekurangan kanak-kanak dalam membuat persepsi. Mengingatkan kanak-kanak tentang peraturan bilik darjah. bercerita atau menyampaikan maklumat yang penting.1) Guru sebagai fasilitator. Menggunakan kaedah pengajaran mata pelajaran (curricular subject matter). iaitu facilis bermaksud ‘mudah’ dan ‘facilitating education’ sebagai ‘making academic and social learning as easy as possible for children’. Hadkan masa memberi penerangan.

Guru Sebagai Pengurus • • • Di sekolah guru menggunakan pelbagai cara mengurus keperluan dan bilik darjah bagi menarik perhatian kanak-kanak. Guru boleh mengurangkan masalah ini dengan menselang selikan aktiviti yang difikirkan menarik dan kurang menarik. minat dan kecerdasan kanak-kanak. . kanak-kanak perlu mempunyai masa yang cukup untuk aktiviti main asas imaginasi dan dramatik bagi membantu mereka mengatasi masalah ketakutan / fears dan keinginan (wants). Kanak-kanak tidak sepatutnya bergantung pada permainan asas konkrit. memikir dan mengorganisasi merupakan proses aktiviti mental yang berfungsi semasa aktiviti bermain. memerlukan guru dari membuat pelbagai persediaan dari aspek pengurusan. 1979. b) Guru mesti sentiasa peka kepada keperluan dan minat kanak-kanak terutama sekali dalam penyediaan aktiviti dalam kelas. Aktiviti yang kurang menarik akan menyebabkan tumpuan akan berkurang yang membawa kepada pelbagai masalah lain. menstruktur. page 28) • Mengikut pakar psikologi Jean Piaget. a) Melatih kanak-kanak membuat keputusan sendiri secara beransur-ansur. “This is accomplished by playing out the event again and again until it no longer holds any elements which upset or inhibit the child” (Weininger. 1979. dalam The Integrated Early Childhood Curriculum oleh Suzanne Krogh. jantina. Weininger. Sebagai contoh guru mesti peka terhadap ahli-ahli kumpulan. Guru boleh menggunakan kaedah ini seawal permulaan persekolahan mesyuarat kelas boleh dilaksanakan bagi memberi peluang kanak-kanak berbincang dan memenuhi keperluan mereka. lain-lain bentuk permainan seperti asas air dan seni dapat membantu perkembangan fizikal.Penyediaan Permainan • • • Bermain merupakan sebahagian daripada fitrah kanak-kanak. Gaya pengurusan guru perlulah seiring dengan keperluan situasi dan keperluan kanak-kanak. emosi dan kognitif kanak-kanak. Kriteria utama yang perlu ditekankan ialah fleksibiliti. Beri peluang kanak-kanak membuat keputusan sebagai satu pendekatan ganjaran. c) Aktiviti main. mengklasifikasi.

Jika suasana menjadi tidak terkawal. Guru dalam pelbagai keadaan boleh mengawal suasana kelam kabut dengan bernyanyi.Egosentrik.  Main koperatif kanak-kanak pilih rakan.Elakkan menggunakan kata-kata atau riak emosi yang negatif. Setelah guru prasekolah menjalankan pemerhatian didapati Ali mempunyai 2. Guru Sebagai Pemerhati Setiap hari guru berdepan dengan pelbagai kerenah dan tingkah laku kanak-kanak. Mengurangkan kebisingan kelas dengan bergerak sepanjang masa dan bercakap secara perlahan-lahan kepada ahli kumpulan aktiviti. d) e) f) Sentiasa bersedia untuk merancang semula aktiviti yang mempunyai kekurangan di masa akan datang. Namun demikian. aktiviti bersama mengikut mood mereka. Guru perlulah ingat setiap tindak tanduknya mempunyai kesan sama ada positif atau negatif terhadap perkembangan kanak-kanak. Proses Pemerhatian mempunyai pelbagai matlamat dan cara pelaksanaan. aktiviti pemerhatian dalam jangka masa panjang dapat membantu guru menyelesaikan pelbagai masalah di prasekolah. guru perlulah menghentikan semua aktiviti seketika dan memberi arahan atau adakan perbincangan kelas semula. mainkan muzik atau permainan nombor. a) Pemerhatian untuk perkembangan kognitif . Jika semasa guru berbincang dengan ahli kumpulan dan ahli kumpulan lain membuat bising. Merancang dan mengurus kelas sebelum kanak-kanak sampai ke sekolah setiap hari. sukar menjalankan aktiviti bersama dalam kumpulan.   Main solitari . panggil kanakkanak tersebut dan tegur dengan baik secara bersemuka. 3 tingkahlaku yang tidak disenangi oleh rakan-rakannya. Onlooker play memerhati rakan-rakan lain tapi tidak terlibat secara langsung  Main parallel Bermain bersama tetapi tidak berkongsi bahan mainan  Associatif berkongsi atau bertukar alat mainan tapi mempunyai kebebasan masing-masing.Tahap perkembangan aktiviti main . memenuhi keperluan sendiri. Contohnya. Ini menjadikan tugas memerhati bukan satu tugas yang mudah.

Langkah-langkah yang perlu diambil perhatian . Buat refleksi setiap hari lebih kurang 10 minit selepas sesi tamat.Memberi input kepada guru cara pembelajaran yang paling berkesan terhadap perkembangan kognitif kanak-kanak. Aktiviti yang pertama setiap hari perlulah ringkas untuk memudahkan guru membuat pemerhatian. Guru Sebagai Penilai Pemerhatian merupakan satu cara guru menilai pelbagai aspek perkembangan kanakkanak. dengan membawa bersama ‘board’ untuk mencatat pesanan yang perlu diberi perhatian. Sentiasa berdiri menghadap kanak-kanak dan elakkan membelakangi mereka. di antara 2 – 3 minit. membentuk kumpulan rakan sebaya. Guru juga dapat melihat hirarki sosial yang wujud dalam kelas dan bersedia memainkan peranan pada bila-bila masa. Penilaian boleh dibuat semasa pemerhatian. Guna bantuan perakam tape semasa guru mengendali aktiviti. dominasi. Tujuan penilaian terhadap hasil kerja kanak-kanak adalah untuk mengenal pasti sama ada hasil pembelajaran telah tercapai. senaraikan matlamat 6 objektif yang hendak dicapai contohnya perkembangan atau hasil pembelajaran mengikut tahap kanak-kanak. Teknik Pemerhatian a) b) c) d) e) f) g) Sambut kanak-kanak di waktu pagi secara bersemuka untuk melihat riak wajah dan perasaan mereka. Sebelum membuat penilaian guru prasekolah perlu memahami matlamat sebenar yang hendak dicapai. Contohnya kanak-kanak A sukar membaca sendiri atau kanak-kanak B sukar belajar bersama rakan-rakan. Aktiviti yang disediakan tidak perlu lama. b) Pemerhatian untuk perkembangan afektif . kesukaran personaliti (personality difficulties). a) b) Sebelum memulakan aktiviti. Analisis aspek yang perlu diperbaiki setelah mendengar semula rakaman tersebut. Sentiasa peka terhadap perbualan kanak-kanak semasa aktiviti berjalan. Interaksi kanak-kanak dalam kelas membantu guru melihat cara kanak-kanak bergaul dalam kumpulan. kerja kumpulan dll. . Memantau semasa aktiviti sedang berjalan.

Kanak-kanak belajar lagu dan nyanyian. pemerhatian tak formal. Guru Sebagai Peranan Reflektif * Reflektif merupakan satu tindakan yang sangat penting dalam proses P & P. • • Dijalankan sejurus aktiviti bermula sama ada secara senyap atau berdialog dengan kanak-kanak. formal. diganti. Merancang P & p untuk aktiviti harian merupakan tugas yang rumit. a) Aktiviit utama : Mengunjungi supermarket untuk mempelajari (principal activity) tentang harga barangan dan : Wujudkan satu sudut di kelas berkaitan pengalaman melibatkan kanak-kanak membuat belian dan mengurus wang. Contoh aktiviit susulan. dipercepatkan atau diperlahankan. Aktiviti Susulan Salah satu cara yang berkesan untuk menilai sesuatu aktiviti ialah dengan membuat tindakan susulan.Pemerhatian Sebagai Cara Menilai. : : Teknik menilai boleh dirumuskan dengan pelbagai bentuk seperti ujian. Menurut Dewey’s guru reflektif perlu memiliki sikap mengkaji diri. dan aktiviti pembelajaran. mengadakan program persembahan informal dengan menjemput ibu bapa dan warga pembelian. Memudahkan guru mendapat maklum balas secara terus perlu diubah. Aktiviti Susulan Aktiviti utama Tindakan susulan sekolah. Semasa merancang P & P untuk setengah tahun akademik. berfikiran terbuka dan sanggup untuk menerima tanggungjawab atas setiap tindakan dan . Guru Sebagai Perancang Bilik darjah yang berpusatkan pelajar dan menggunakan kurikulum bersepadu dan menggunakan kurikulum bersepadu perlu dirancang dengan teliti sebelum ia dilaksanakan. tema perlulah disusun mengikut kepentingannya.

teori dan teknologi yang ada”. . mudah dan jelas sebab kanak-kanak cepat keliru jika benda yang ditunjukkan terlalu banyak atau terlalu sukar untuk mereka fahami. 4. Kanak-kanak peka dan mudah tersinggung skiranya mereka tidak dibenarkan memegang / menyentuh guru. “Kasih sayang dan pesefahaman tetap menjadi pemusatan yang lebih dalam proses pendidikan. Elakkan aktiviti yang sama terlalu lama diulang sebab ini akan membosankan mereka. Mesra bila berhubung dengan kanak-kanak benarkan mereka menyentuh atau memegang guru.keputusan yang telah dibuat. 5. Jadi guru hendaklah bersedia untuk menukarkan aktiviti yang pelbagai. Kanakkanak adalah individu yang unik serta berbeza. Menyediakan bahan / alat untuk membolehkan mereka menumpukan perhatian dan menggunakan masa sepenuhnya. 8. Rangsangkan kanak-kanak untuk belajar. Kebolehan ini tidak semestinya ada kaitan dengan kecerdasan. Kanak-kanak yang sihat mempunyai pemusatan yang pendek. 6. daripada mana-mana teknik. Pastikan apa yang hendak ditunjukkan kepada kanak-kanak iu. Sebelum mula mengajar. Jangan membuat anggapan yang salah terhadap keupayaan kanak-kanak. Memerhati cara guur-guru berpengalaman / pakar mengendalikan sesi P & P. (Peter Kline – The Everyday Genius) 2. guru hendaklah menarik minat kana-kanak dan mengetahui apa yang mereka suka. a) b) Sentiasa berhubung dengan pensyarah pembimbing semasa mendapat latihan di maktab. 3. Kanak-kanak yang bosan tidak boleh belajar dengan bermakna/berkesan. 7. Terdapat beberapa strategi yang boleh diaplikasi bagi membantu guru baru di sekolah. Garis Panduan Peranan Guru Pendidikan Prasekolah 1. Menyedari bahawa ada kanak-kanak yang lebih mahir menggunakan kaki dan tangan daripada kanak-kanak yang lain. Sediakan aktiviti yang boleh menimbulkan perasaan ingin tahu di kalangan kanak-kanak.

Essa. 12. Ini membantu perkembangan sosial. 15. . Boston : Allyn and Bacon. 10. B. Bila menegur atau memperbaiki kesilapan. Kanak-kanak bukanlah “miniature adults” kita tidak boleh berharap mereka berkelakuan seperti orang dewasa. M (1996). (1992).A. Adakan pilihan tetapi dalam kadar yang terhad dalam pelajaran yang hendak dicapai. Galakkan mereka mencuba sesuatu dan beri bantuan hanya jika diperlukan sahaja. Kanak-kanak suka membuat sesuatu pekerjaan dan melihat hasil kerjanya. Bila mengajar angka dan hw-uf. Morrison. 4. (8th Edition).S. Kanak-kanak cepat belajar jika mereka seronok. Rujukan : 1. Dan Weil. Ini adalah untuk mengelakkan kekeliruan. Introduction to Early Childhod Education (3rd Edition). 2. Gunakan berbagai-bagai jenis bahan / alat dari media yang berlainan untuk membantu meneguhkan kemahiran itu. Kanak-kanak tidak berada dalam keadaan yang sama sepanjang masa. 11. E (2002). Proses memilih merangsangkan kanak-kanak untuk memilih dan secara tidak langsung membuat keputusan. 17. Joyce. ajar dengan beberapa cara hingga kemahiran itu dapat dicapai. Early Childhood Education Today. Puji usaha kanak-kanak dan hasilnya. 13. 14. Boston :Allyn and Bacon. Model of Teaching.reaksi terhadap pengaruh persekitaran membuatkan mereka selalu berubah. (2001).9. 3. G. Jangan memulakan pelajaran/konsep baru sebelum semua kanak-kanak memahami konsep yang telah diajar sebelumnya. Memperkenalkan jenis-jenis di mana kanak-kanak boleh bermain sesama sendiri. J. Albany : Delmar Publishers. 18. Gunakan gambar / perbuatan yang menggelikan hati kanak-kanak. Brewer. New Jersey : Merill Prentice Hall. Introduction to Early Childhood Education Preschool Through Primary Grades. Kanak-kanak suka mencuba sekiranya keadaan menyenangkan hati dan selesa. baiki satu kesalahan sahaja pada satu satu masa. 16.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->