P. 1
Pen Gurus An Penyayang Dalam Prasekolah

Pen Gurus An Penyayang Dalam Prasekolah

|Views: 1,275|Likes:
Published by fadhilahahmad

More info:

Published by: fadhilahahmad on Sep 23, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/24/2015

pdf

text

original

PENGURUSAN PENYAYANG DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DI PRASEKOLAH SINOPSIS : Topik ini akan membincangkan mengenai definisi pengurusan

penyayang .Seterusnya peranan guru sebagai fasilitator,instruksi,penyedia permainan, pemerhati, penilai, perancang,model dan peranan refleksi. Seterusnya membentangkan mengenai konsep penyayang,ciri-ciri intelek penyayang dan amalan budaya penyayang. Terdapat sembilan peranan guru dalam mengendalikan pengajaran dan pembelajaran dalam kelas seperti berikut: 4.7.1 4.7.2 4.7.3 4.7.4 4.7.5 4.7.6 4.7.7 4.7.8 4.7.9 4.7.10 4.7.11 4.7.12 Fasilitator Instruktur Penyedia permainan Pengurus Pemerhati Penilai Perancang Model Peranan refleksi Konsep Penyayang Ciri-ciri Penyayang Amalan budaya Penyayang

P Peranan Guru Prasekolah (Krogh. 1990) Fasilitator Peranan reflektif Penilai Pemerhati Pengajar (Instructor) Perancang Penyedian permainan (play provider) Pengurus . SA.

• Situasi yang sesuai ialah dengan semasa membuat demonstrasi. Sentiasa peka untuk memberi soalan secara konsisten kepada kanak-kanak pada masa yang difikirkan sesuai bagi menambah dan meningkatkan kematangan kognitif mereka. bercerita atau menyampaikan maklumat yang penting. Memberi peluang kanak-kanak menyiapkan suatu tugasan /projek yang menarik minat mereka. iaitu facilis bermaksud ‘mudah’ dan ‘facilitating education’ sebagai ‘making academic and social learning as easy as possible for children’. • • • • • Peranan guru sebagai fasilitator lebih tertumpu kepada usaha berfikir secara fleksibel dan sentiasa memilih kaedah dan teknik pengajaran yang pelbagai. membuat keputusan secara asli (ingenuity). minat dan stail pembelajaran masing-masing. Hadkan penggunaan perkataan semasa menerang. Hadkan masa memberi penerangan. Mengamalkan pembelajaran secara aktif. berfikir. Malahan itu merupakan manifestasi perkembangan yang boleh dikembangkan. Tidak melihat kekurangan kanak-kanak dalam membuat persepsi. Dalam bilik darjah setiap pelajar diberi ruang belajar dengan pelbagai cara bergantung kepada keperluan. aspek pengetahuan dan pertimbangan sebagai kekurangan. Hadkan pencapaian objektif. . Perkataan fasilitator berasas daripada bahasa Latin. Peranan Guru Sebagai Instruktor a) b) c) d) e) f) g) h) i) Sentiasa menyediakan objek konkrit. Gunakan bahan sedia ada seperti dinding papan notis semasa menerang dan menarik perhatian kanak-kanak. Menggunakan kaedah pengajaran mata pelajaran (curricular subject matter). Guru Sebagai Tenaga Pengajar • Sesi pengajaran yang memerlukan guru berinteraksi secara langsung kepada kanak-kanak perlu dilaksanakan mengikut keperluan kurikulum.1) Guru sebagai fasilitator. Mengingatkan kanak-kanak tentang peraturan bilik darjah. (Krogh. s. Mengumpul kanak-kanak disuatu tempat sebelum memberi penerangan. Rangsang perhatian kanak-kanak dengan menyediakan aktiviti-aktiviti menarik sebelum menegahkan tema baru. 1990).

memerlukan guru dari membuat pelbagai persediaan dari aspek pengurusan. b) Guru mesti sentiasa peka kepada keperluan dan minat kanak-kanak terutama sekali dalam penyediaan aktiviti dalam kelas. page 28) • Mengikut pakar psikologi Jean Piaget. mengklasifikasi. Aktiviti yang kurang menarik akan menyebabkan tumpuan akan berkurang yang membawa kepada pelbagai masalah lain. 1979. Gaya pengurusan guru perlulah seiring dengan keperluan situasi dan keperluan kanak-kanak. “This is accomplished by playing out the event again and again until it no longer holds any elements which upset or inhibit the child” (Weininger. Sebagai contoh guru mesti peka terhadap ahli-ahli kumpulan. Guru Sebagai Pengurus • • • Di sekolah guru menggunakan pelbagai cara mengurus keperluan dan bilik darjah bagi menarik perhatian kanak-kanak. a) Melatih kanak-kanak membuat keputusan sendiri secara beransur-ansur. memikir dan mengorganisasi merupakan proses aktiviti mental yang berfungsi semasa aktiviti bermain. Kriteria utama yang perlu ditekankan ialah fleksibiliti. 1979. . menstruktur. Beri peluang kanak-kanak membuat keputusan sebagai satu pendekatan ganjaran. Guru boleh menggunakan kaedah ini seawal permulaan persekolahan mesyuarat kelas boleh dilaksanakan bagi memberi peluang kanak-kanak berbincang dan memenuhi keperluan mereka. Kanak-kanak tidak sepatutnya bergantung pada permainan asas konkrit. Weininger. lain-lain bentuk permainan seperti asas air dan seni dapat membantu perkembangan fizikal. c) Aktiviti main. Guru boleh mengurangkan masalah ini dengan menselang selikan aktiviti yang difikirkan menarik dan kurang menarik. kanak-kanak perlu mempunyai masa yang cukup untuk aktiviti main asas imaginasi dan dramatik bagi membantu mereka mengatasi masalah ketakutan / fears dan keinginan (wants). emosi dan kognitif kanak-kanak. dalam The Integrated Early Childhood Curriculum oleh Suzanne Krogh.Penyediaan Permainan • • • Bermain merupakan sebahagian daripada fitrah kanak-kanak. minat dan kecerdasan kanak-kanak. jantina.

Ini menjadikan tugas memerhati bukan satu tugas yang mudah. Jika semasa guru berbincang dengan ahli kumpulan dan ahli kumpulan lain membuat bising. Setelah guru prasekolah menjalankan pemerhatian didapati Ali mempunyai 2. aktiviti pemerhatian dalam jangka masa panjang dapat membantu guru menyelesaikan pelbagai masalah di prasekolah. Guru dalam pelbagai keadaan boleh mengawal suasana kelam kabut dengan bernyanyi. Guru Sebagai Pemerhati Setiap hari guru berdepan dengan pelbagai kerenah dan tingkah laku kanak-kanak. aktiviti bersama mengikut mood mereka. panggil kanakkanak tersebut dan tegur dengan baik secara bersemuka. Contohnya. Jika suasana menjadi tidak terkawal. Guru perlulah ingat setiap tindak tanduknya mempunyai kesan sama ada positif atau negatif terhadap perkembangan kanak-kanak. sukar menjalankan aktiviti bersama dalam kumpulan.Elakkan menggunakan kata-kata atau riak emosi yang negatif. 3 tingkahlaku yang tidak disenangi oleh rakan-rakannya. Proses Pemerhatian mempunyai pelbagai matlamat dan cara pelaksanaan. memenuhi keperluan sendiri.  Main koperatif kanak-kanak pilih rakan. a) Pemerhatian untuk perkembangan kognitif . d) e) f) Sentiasa bersedia untuk merancang semula aktiviti yang mempunyai kekurangan di masa akan datang. Onlooker play memerhati rakan-rakan lain tapi tidak terlibat secara langsung  Main parallel Bermain bersama tetapi tidak berkongsi bahan mainan  Associatif berkongsi atau bertukar alat mainan tapi mempunyai kebebasan masing-masing. guru perlulah menghentikan semua aktiviti seketika dan memberi arahan atau adakan perbincangan kelas semula. Merancang dan mengurus kelas sebelum kanak-kanak sampai ke sekolah setiap hari.Tahap perkembangan aktiviti main . Mengurangkan kebisingan kelas dengan bergerak sepanjang masa dan bercakap secara perlahan-lahan kepada ahli kumpulan aktiviti. Namun demikian.Egosentrik.   Main solitari . mainkan muzik atau permainan nombor.

Guru Sebagai Penilai Pemerhatian merupakan satu cara guru menilai pelbagai aspek perkembangan kanakkanak. Aktiviti yang disediakan tidak perlu lama. Sentiasa peka terhadap perbualan kanak-kanak semasa aktiviti berjalan. Tujuan penilaian terhadap hasil kerja kanak-kanak adalah untuk mengenal pasti sama ada hasil pembelajaran telah tercapai. . Sentiasa berdiri menghadap kanak-kanak dan elakkan membelakangi mereka. Buat refleksi setiap hari lebih kurang 10 minit selepas sesi tamat. Teknik Pemerhatian a) b) c) d) e) f) g) Sambut kanak-kanak di waktu pagi secara bersemuka untuk melihat riak wajah dan perasaan mereka. kerja kumpulan dll. Analisis aspek yang perlu diperbaiki setelah mendengar semula rakaman tersebut. Langkah-langkah yang perlu diambil perhatian . membentuk kumpulan rakan sebaya. Guna bantuan perakam tape semasa guru mengendali aktiviti. dominasi. Sebelum membuat penilaian guru prasekolah perlu memahami matlamat sebenar yang hendak dicapai. Guru juga dapat melihat hirarki sosial yang wujud dalam kelas dan bersedia memainkan peranan pada bila-bila masa. a) b) Sebelum memulakan aktiviti. kesukaran personaliti (personality difficulties). dengan membawa bersama ‘board’ untuk mencatat pesanan yang perlu diberi perhatian. Aktiviti yang pertama setiap hari perlulah ringkas untuk memudahkan guru membuat pemerhatian. Interaksi kanak-kanak dalam kelas membantu guru melihat cara kanak-kanak bergaul dalam kumpulan. di antara 2 – 3 minit. Contohnya kanak-kanak A sukar membaca sendiri atau kanak-kanak B sukar belajar bersama rakan-rakan. senaraikan matlamat 6 objektif yang hendak dicapai contohnya perkembangan atau hasil pembelajaran mengikut tahap kanak-kanak. Penilaian boleh dibuat semasa pemerhatian.Memberi input kepada guru cara pembelajaran yang paling berkesan terhadap perkembangan kognitif kanak-kanak. Memantau semasa aktiviti sedang berjalan. b) Pemerhatian untuk perkembangan afektif .

Pemerhatian Sebagai Cara Menilai. diganti. dan aktiviti pembelajaran. mengadakan program persembahan informal dengan menjemput ibu bapa dan warga pembelian. tema perlulah disusun mengikut kepentingannya. Semasa merancang P & P untuk setengah tahun akademik. a) Aktiviit utama : Mengunjungi supermarket untuk mempelajari (principal activity) tentang harga barangan dan : Wujudkan satu sudut di kelas berkaitan pengalaman melibatkan kanak-kanak membuat belian dan mengurus wang. Memudahkan guru mendapat maklum balas secara terus perlu diubah. formal. • • Dijalankan sejurus aktiviti bermula sama ada secara senyap atau berdialog dengan kanak-kanak. Guru Sebagai Peranan Reflektif * Reflektif merupakan satu tindakan yang sangat penting dalam proses P & P. dipercepatkan atau diperlahankan. Contoh aktiviit susulan. Aktiviti Susulan Salah satu cara yang berkesan untuk menilai sesuatu aktiviti ialah dengan membuat tindakan susulan. Guru Sebagai Perancang Bilik darjah yang berpusatkan pelajar dan menggunakan kurikulum bersepadu dan menggunakan kurikulum bersepadu perlu dirancang dengan teliti sebelum ia dilaksanakan. Kanak-kanak belajar lagu dan nyanyian. Merancang P & p untuk aktiviti harian merupakan tugas yang rumit. Menurut Dewey’s guru reflektif perlu memiliki sikap mengkaji diri. pemerhatian tak formal. berfikiran terbuka dan sanggup untuk menerima tanggungjawab atas setiap tindakan dan . : : Teknik menilai boleh dirumuskan dengan pelbagai bentuk seperti ujian. Aktiviti Susulan Aktiviti utama Tindakan susulan sekolah.

Menyediakan bahan / alat untuk membolehkan mereka menumpukan perhatian dan menggunakan masa sepenuhnya. Jadi guru hendaklah bersedia untuk menukarkan aktiviti yang pelbagai. Kanakkanak adalah individu yang unik serta berbeza. Sediakan aktiviti yang boleh menimbulkan perasaan ingin tahu di kalangan kanak-kanak. Menyedari bahawa ada kanak-kanak yang lebih mahir menggunakan kaki dan tangan daripada kanak-kanak yang lain. Pastikan apa yang hendak ditunjukkan kepada kanak-kanak iu.keputusan yang telah dibuat. mudah dan jelas sebab kanak-kanak cepat keliru jika benda yang ditunjukkan terlalu banyak atau terlalu sukar untuk mereka fahami. daripada mana-mana teknik. Rangsangkan kanak-kanak untuk belajar. 3. Garis Panduan Peranan Guru Pendidikan Prasekolah 1. Sebelum mula mengajar. (Peter Kline – The Everyday Genius) 2. Terdapat beberapa strategi yang boleh diaplikasi bagi membantu guru baru di sekolah. 5. guru hendaklah menarik minat kana-kanak dan mengetahui apa yang mereka suka. 4. Mesra bila berhubung dengan kanak-kanak benarkan mereka menyentuh atau memegang guru. “Kasih sayang dan pesefahaman tetap menjadi pemusatan yang lebih dalam proses pendidikan. 8. Jangan membuat anggapan yang salah terhadap keupayaan kanak-kanak. a) b) Sentiasa berhubung dengan pensyarah pembimbing semasa mendapat latihan di maktab. . Kanak-kanak peka dan mudah tersinggung skiranya mereka tidak dibenarkan memegang / menyentuh guru. teori dan teknologi yang ada”. Elakkan aktiviti yang sama terlalu lama diulang sebab ini akan membosankan mereka. Kanak-kanak yang bosan tidak boleh belajar dengan bermakna/berkesan. 6. Kebolehan ini tidak semestinya ada kaitan dengan kecerdasan. 7. Kanak-kanak yang sihat mempunyai pemusatan yang pendek. Memerhati cara guur-guru berpengalaman / pakar mengendalikan sesi P & P.

Puji usaha kanak-kanak dan hasilnya. Ini membantu perkembangan sosial. Early Childhood Education Today.S. B. Kanak-kanak bukanlah “miniature adults” kita tidak boleh berharap mereka berkelakuan seperti orang dewasa. 2. Brewer. Gunakan berbagai-bagai jenis bahan / alat dari media yang berlainan untuk membantu meneguhkan kemahiran itu. 16. M (1996). Ini adalah untuk mengelakkan kekeliruan. Bila menegur atau memperbaiki kesilapan. ajar dengan beberapa cara hingga kemahiran itu dapat dicapai. 4. baiki satu kesalahan sahaja pada satu satu masa. Introduction to Early Childhood Education Preschool Through Primary Grades. (2001). Albany : Delmar Publishers. (8th Edition). Jangan memulakan pelajaran/konsep baru sebelum semua kanak-kanak memahami konsep yang telah diajar sebelumnya. Kanak-kanak tidak berada dalam keadaan yang sama sepanjang masa. Kanak-kanak cepat belajar jika mereka seronok. Kanak-kanak suka membuat sesuatu pekerjaan dan melihat hasil kerjanya. (1992). 17. Galakkan mereka mencuba sesuatu dan beri bantuan hanya jika diperlukan sahaja. Introduction to Early Childhod Education (3rd Edition). New Jersey : Merill Prentice Hall. 13. G. Kanak-kanak suka mencuba sekiranya keadaan menyenangkan hati dan selesa. 18. 11. 15. Essa. J. 12. 10. Morrison. Dan Weil. Proses memilih merangsangkan kanak-kanak untuk memilih dan secara tidak langsung membuat keputusan. Boston : Allyn and Bacon.A. Adakan pilihan tetapi dalam kadar yang terhad dalam pelajaran yang hendak dicapai. Joyce. 3. Model of Teaching. 14.reaksi terhadap pengaruh persekitaran membuatkan mereka selalu berubah.9. Memperkenalkan jenis-jenis di mana kanak-kanak boleh bermain sesama sendiri. E (2002). Gunakan gambar / perbuatan yang menggelikan hati kanak-kanak. Bila mengajar angka dan hw-uf. Rujukan : 1. Boston :Allyn and Bacon. .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->