HASIL KAJIAN

1. INSTITUSI PENTADBIRAN TEMPATAN :
- Nama rasmi / Nama ringkas / Nama lain Felda adalah badan separuh kerajaan , pernah di bawah Kementerian Tanah Pembangunan Koperasi dari 5 Januari 1994 & mulai April tahun 2004 sehingga kini telah diletakkan di bawah Jabatan Perdana Menteri . Nama rasmi felda ialah Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan atau Federal Land Development Authority (FELDA).

- Lokasi
Ibu pejabat utama felda terletak di Jalan Perumahan Gurney , Kuala Lumpur serta pejabat kawasan disetiap negeri dan juga di beberapa wilayah seperti Alor Setar , Gua Musang , Jengka , Johor Bahru , Mempaga , Sahabat , Segamat , Trolak dan Terengganu.

- Matlamat / Objektif / Misi / Visi penubuhan
Felda ditubuhkan besertakan dengan visi dan misi yang tersendiri , visi penubuhan felda ialah sebagai peneraju industri sawit dunia dan warga peneroka menjadi golongan berpendapatan pertengahan. Manakala misi felda pula ialah memastikan pengurusan felda bertaraf antarabangsa , penghasilan dan keluaran sawit dan getah adalah yang terbaik di dunia , peneroka memperolehi pendapatan yang stabil , keluarga mendapat pendidikan yang sesuai dan sepatutnya ,semua peneroka dapat menikmati kemudahan infrastruktur yang moden , memiliki persekitaran yang harmoni dan sejahtera serta lain perkara yang positif.

- Carta organisasi dan senarai pentadbir
Pentadbiran felda terbahagi kepada 31 bahagian yang diketuai oleh pengarah besar ( Dato’ Dzulkifli Abd Wahab ) seterusnya diikuti pula dengan Audit Dalam Felda ( Lim Eng Hoe ) Pengurusan Risiko / Integriti ( Mohd Zaidi Malek ) Urusetia Lembaga ( Asiah Sohit ) Unit Undang – Undang ( Helwani Lokman ) Perhubungan Awam / Hal Ehwal Korporat dan Latihan / KPI & KRA ( I .Rajindran ) seterusnya timbalan – timbalan pengarah terbahagi kepada 3 iaitu Timbalan Pengarah Besar ( Perladangan & Perkebunan ) iaitu ( Mohd Nor Kailany ) dan diikuti oleh Perkebunan & Hal Ehwal Tanam Semula ( Hussin Ali ) seterusnya Gedung Makanan Negara dan Wilayah yang terbahagi kepada 11 Wilayah iaitu Kuantan RGM - ( Ab Ghani Mohd Ali ) ARGM – ( Pamuji Kemis ) , Trolak RGM – ( Md Zulkili Md Na’am ) ARGM – ( Mohd Mokhtar Lateh ) , Raja Alias RGM – ( Izham Mustafa ) ARGM – ( Muhamad Rizal Abdul Halim ) , Jengka RGM – ( Saari Din ) ARGM – ( Shahrizal Mohd Saleh ) , Mempaga RGM – ( Jahya Janal ) ARGM – ( Amir Hamdan Yusof ) , Johor Bahru RGM – ( Hanafi Suhada ) ARGM – ( Ismail Samingin ) , Terengganu RGM – ( Abd Malib Abd Rani ) ARGM – ( Mohd Ridzuan Mohd Noor ) , Segamat RGM – ( Kasimon Saleh ) ARGM – ( Mohamad Dan Md Zain ) , Alor Setar RGM – ( Abdul Manap Amat ) ARGM – ( Abdul Rahman Ahmad ) , Gua Musang RGM – ( Norzuki Mustafa ) ARGM – ( Che Noh Che Pa ) , Sahabat RGM – ( Juany Saleh ) . Seterusnya Timbalan Besar ( Pengurusan & Kewangan) Iaitu ( Suhaimi Zainuddin ) diikuti oleh Sumber Manusia ( Abdul Karim Ahmad ) Kewangan ( Haniff Ahmad Norlilah ) Tanah ( Sheikh Abd Hadi Sheikh Omar ) Tadbiran ( Rohana Abdul Rahman ) .Seterusnya Timbalan Pengarah Besar ( Pembangunan Komuniti ) iaitu

(Abidin Abd Rahman ) diikuti oleh Pembangunan Komuniti & Koordinasi ( Mohammad Ibrahim ) Pembangunan Usahawan ( Norhayati Sarif ) Inovasi & Pembangunan Generasi Baru ( Faizoull Ahmad ) .

2 . LATAR BELAKANG
- Sejarah penubuhan ( Asal usul / Tarikh / Pengasas ) Sebelum merdeka pemimpin yang terdahulu telah melihat lebih jauh kehadapan serta berwawasan .Malaya mempunyai kawasan hutan yang terbentang luas dan tanah yang subur yang boleh dimajukan untuk pertanian . Keperluan negara untuk mengadakan pembangunan tanah yang teratur di Tanah Melayu di sedari sejak Parti Perikatan membentuk kerajaan pada tahun 1955 . Nasib penduduk luar bandar khususnya orang Melayu tidak terbela dan rata – ratanya hidup dibelenggu kemiskinan . Sektor swasta tidak memainkan peranan membangunkan sektor pertanian secara menyeluruh dan memperlihatkan kepincangan dari segi faedah yang dinikmati penduduk luar bandar melalui pembukaan tanah secara besar – besaran dan penempatan penduduk di kawasan baru . Cadangan membentuk Jawatankuasa Khas untuk mengkaji keperluan menubuhkan sebuah lembaga dipengerusikan oleh Allahyarham Tun Dr. Ismail Abdul Rahman . Berikutan itu Kerajaan telah mengarahkan supaya satu jawatankuasa yang kemudiannya dinamakan Jawatankuasa Kerja Kerajaan . Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan telah ditubuhkan pada 1 julai 1956 dan diasaskan oleh Tun Abd Razak.

Syor seterusnya ialah lembaga yang diluluskan bertanggungjawab menguruskan dan menyalurkan dana kepada perbadanan Negeri dan menyelaraskan pembangunan tanah di negeri di negeri berkenaaan . Undang – undang Kemajuan Tanah 1956 ( Land Development Ordinance of 1956 ) diwujudkan pada 1 Julai 1956 dan terbentuklah Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan ( LKTP ) atau FELDA . Syor terakhir ialah mendapatkan persetujuan Kerajaan Negeri kemungkinan mengambil alih rancangan pembangunan tanah yang diuruskan oleh Perbadanan Negeri .Undang – undang tubuh / Undang – undang kecil / Garis panduan penubuhan Jawatankuasa Kerja Kerajaan telah ditubuhkan pada Ogos 1955 dan ditugaskan untuk menilai keperluan dalam negeri – negeri dan Negeri Selat akan bantuan daripada Kerajaan Persekutuan dalam perkara memajukan kawasan – kawasan baru untuk pembangunan tanah dan petempatan dengan membuat syor berdasarkan dari segi kewangan dan pentadbiran .Bagi membolehkan pembukaan tanah dan penempatan penduduk dilaksanakan secara teratur dan terkawal . Seterusnya kerajaan Negeri bertindak merancang di peringkat awal pembangunan tanah dan mengadakan rundingan dengan LKTP sekiranya peruntukan melibatkan wang Kerajaan Persekutuan . Syor – syor Jawatankuasa Kerja telah diterima oleh Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri .Akta ini berkuatkuasa pada 30 Mei 1960 dan bertujuan untuk menyegerakan . Kerajaan telah bersetuju menggubal satu akta yang dinamakan Akta Tanah( Kawasan Petempatan Berkelompok ) 1960 atau lebih dikenali Group Settlement Area (GSA ) Akta ini dibentangkan di parlimen oleh AllahyarhamTun Abdul Razak Hussein pada 27 April 1960.Antara syor yang dikemukakan adalah diperkenalkan satu undang – undang persekutuan untuk menubuhkan Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan ( LKTP ) dan membentuk Jawatankuasa mengkaji penubuhan LKTP..

Perwakilan Undangan . GPW . Kerani Stor . Pegawai Pembantu Masyarakat pula bertugas yang berkaitan dengan kemasyurakatan peneroka seperti dalam aktiviti sosial . kefahaman .Tugas penyelia lading adalah untuk memastikan hasil ladang peneroka produktif dengan menggunakan kaedah kepimpinan . Ketua Blok . Kakitangan lain pula adalah Penyelia Ladang .Cara pelantikan pentadbir tempatan Pejabat dirancangan merupakan tempat pentadbiran dirancangan Felda .Ketua Blok JKKR ( Jawatan kuasa Kemajuan Rancangan ) Ketua Blok GPW ( Gerakan Persatuan Wanita ) & Persatuan Belia diurus oleeh . Koperasi . belia . Guru Besar . sikap dan komitmen pekerja . tatacara & budaya kerja . Dengan adanya akta ini Felda boleh membangunkan tanah kerajaan Negeri untuk tujuan pembangunan . Perwakilan terus Perwakilan Blok . Pengerusi JKKR & GPW dirancangan adalah pengurus Felda . Belia . Ketua Blok . keagamaan . .pembukaan tanah kawasan luar bandar .sistem pemantauan dan penjagaan kebun secara sistematik . menyelarasan dasar dan polisi pembukaan tanah baru . Penolong Pengurus . Pegawai Pembantu Pembangunan Masyarakat ( Sosial Belia dan Agama ) . Bendahari . Ketua Blok 2 . Kesihatan . mendapatkan kerjasama daripada pihak Berkuasa Negeri ( PBN) dan memberi tanah kepada seseorang dengan cara ekonomik . fasiliti yang sempurna . Pengurus adalah Ketua Pentadbir di Pentadbir dirancangan . kesihatan & lain –lain . Polis . Dirancangan Felda terdapat Pengurus . Jawatan Pengurus adalah lantikan yang dibuat oleh Jabatan Sumber Manusia Felda begitu juga dengan perlantikan kakitangan – kakitangan lain . Imam . dan Pemandu Rancangan . Dalam pentadbiran peneroka terbahagi kepada 17 bahagian yang diketuai oleh Pengerusi dan seterusnya Timbalan Pengerusi dan diikuti oleh Setiausaha . Kerani Kewangan .

Sosial & Agama.Pertubuhan – pertubuhan lain atau unit –unit akan diselaraskan dalam JKKR melalui Biro –biro JKKR ( Ladang . Ekonomi . . Pendidikan .Pengurus rancangan .

Manakala kaedah pelaksanaannya pula ialah pihak ladang perlu melantik Penggred BTS yang bertauliah . mendapatkan pulangan hasil yang tinggi .3 .Ekonomi Bagi membangunkan ekonomi felda . busuk . Objektifnya ialah untuk mempertingkatkan mutu BTS yang akan dihantar ke kilang . Felda turut menjalankan kempen tanam semula supaya peneroka menyertai program tanam semula bersama felda . penggred BTSperlu pergi ke setiap pentas buah (manual ) lorong tuai ( mekanisasi ) untuk mengasingkan BTS yang masak . felda telah melakukan beberapa langkah iaitu penggredan BTS .busuk .seterusnya BTS muda . lama dan berpenyakit dicat dengan warna putih dan di longgokan di luar pentas serta dimusnahkan . Borang Penggredan BTS digunakan untuk menilai prestasi penuai dan boleh digunakan sebagai panduan dendaan kepada penuai . penggred perlu mengisi Borang Penggredan BTS diladang dan menyerahkan kepada penyelia ladang setiap hari . mengkal . lama dan berpenyakit . Felda akan mengendalikan kerja tanam semula kebun peneroka bagi memastikan kebun peneroka diurus dengan baik dan sempurna . . Penggredan BTS ialah mengklasifikasikan BTS yang masak dan bermutu tinggi sahaja dihantar ke kilang untuk diproses . Langkah seterusnya pula ialah melakukan tanaman semula. mempertingkatkan kecekapan kadar perahan dan mendapatkan minyak yang berkualiti tinggi .manual Penggredan BTS yang dikeluarkan Lembaga Minyak Sawit Malaysia ( MPOB ) dijadikan panduan untuk kerja – kerja penggredan BTS .Program tanaman semula dijalankan apabila pokok sawit dan getah telah dan tua dan tidak lagi produktif . PERANAN . mengkal . mentah . kerja – kerja penggredan dijalankan di pentas buah sebelum BTS dihantar ke kilang . pentas buah diladang perlu diberi nombor bagi memudahkan aktiviti menggred BTS dijalankan .

Kadarnya ialah RM 140 seekar bagi dua tahun pertama dan RM 150 seekar bagi tahun berikutnya .600 sahaja . Sara hidup akan diganti dengan pendahuluan pendapatan apabila kebun mula mengeluarkan hasil . Ini bermakna hanya Lesen Pengurus Rancangan felda yang boleh beroperasi di setiap rancangan . Peneroka diberi bantuan sara hidup semasa tanaman belum berhasil selama 36 bulan bagi sawit dan 72 bulan bagi getah . Bantuan sara hidup ini perlu dibayar balik oleh peneroka . menjual dan mengalih buah kelapa sawit . Tempoh bayaran balik peneroka adalah selama 20 tahun dan ia tidak dibebankan kepada peneroka sebaliknya ditolak daripada penjualan hasil kebun . Jumlah bayaran BK adalah fleksibel dan bergantung pada ekonomi semasa di mana felda tetap memastikan pendapatan peneroka melepasi RM 1. Felda memberikan perkhidmatan percuma di dalam program tanam semula kebun peneroka . Felda menampung keseluruhan kos pembangunan tanam semula walaupun caruman peneroka hanyalah RM 9. Langkah seterusnya pula ialah dengan mengadakan Lesen MPOB .Mereka hanya perlu mendapatkan Nota Hantaran dari pejabat rancangan bagi membolehkan penghantaran ke kilang dilaksanakan.Semua peneroka telah disediakan kemudahan untuk menghantar hasil kepada felda dengan diwujudkan paysheet .Pengurusan tanam semula berkelompok dapat menjimatkan kos operasi kebun berbanding pengurusan secara individu .000 sebulan . Bayaran penjualan hasil BTS daripada peneroka akan dibayar 100 peratus (%) sekiranya mereka tidak mempunyai tunggakan hutang dengan felda seperti peneroka yang menguruskan kebun sendiri pada . Tidak timbul masalah bagi yang menguruskan sendiri kebun mereka kerana mereka boleh menggunakan lessen Pengurus felda untuk menghantar hasil ke kilang.Pengurusan felda telah melaksanakan dasar yang dipersetujui oleh MPOB iaitu ‘Satu Premis Satu Lesen’ bagi membeli . Dengan itu peneroka diberi pilihan sama ada bersetuju atau tidak bersetuju untuk menerima bantuan sara hidup .

SIUF dan sebagainya . Kadar bantuan tanam semula yang diterima daripada RISDA adalah RM 7. Langkah terakhir pula ialah Ses Tanam Semula Getah . Ordinan Kumpulan Wang bagi Perusahaan Getah ( Penanaman Semula ) 1952 .Ia menggunakan dasar & kaedah Pemulangan Wang Ses Tanam Semula kepada pekebun kecil adalah berasaskan seksyen 3. computer . penyediaan teres . Wang ses adalah kutipan yang dikenakan oleh kerajaan ke atas setiap jualan getah . jalan pertanian . input pertanian dan lain lain seperti upah kerja dan buruh . bahan tanaman . Bantuan ini mencukupi untuk menguruskan kebun sawit atau getah sehingga pokok mengeluarkan hasil . Bantuan yang diterima daripada RISDA tidak dipulangkan kepada peneroka disebabkan mereka telah menandatangani perjanjian dengan felda di mana bantuan yang diterima daripada RISDA akan membayar kembali kos yang didahulukan oleh felda . pinjaman perumahan .000 sehektar iaitu daripada tanaman getah ke getah manakala dari getah ke sawit adalah RM6. .peringkat awal . Dikutip pada kadar tertentu oleh kerajaan melalui RISDA yang digunakan untuk membiayai Program Tanam Semula .000 sehektar . Ia termasuk pembersihan kawasan . Semua peneroka yang menghantar hasil ke felda menggunakan nota hantaran layak untuk menikmati kemudahan yang ditawarkan oleh felda seperti intensif produktiviti .

. kolej.Setiap tahun. Multimedia. Universiti Teknologi Mara dan Akademi Laut Malaysia (Alam). Tahap 2 dan Tahap 3. Program ini dilaksanakan dalam tiga peringkat iaitu sijil.Kursus Teknikal Automobil Usahawan dengan kerjasama Proton dan Maritim Fishing di Sabah. Bagi kursus peringkat diploma pula.Tahun ini. perakaunan.Aviation Industry Floor Maintenance. felda menyadiakan peruntukan sebanyak RM50 juta. pengurusan ladang. ia dijalankan diuniversiti atau kolej dan Pusat Latihan Bertauliah yang diiktiraf di seluruh negara seperti Kolej Tun Abdul Razak.Institut Kemahiran Mara. Kursus peringkat sijil diadakan dengan kerjasama agensi kerajaan dan felda seperti GiatMara. Institut Latihan Perindustrian (I L P) dan Prodata. maritim keusahawanan. kreatif dan inovatif. 230 generasi baru sedang menjalani latihan profesional dalam bidang jurutera Penyenggaraan Pesawat manakala 67 pelajar melanjutkan pelajaran di luar negara dalam pelbagai bidang profesional di universiti – universiti . Kejuruteraan Mekanikal. Universiti Nilai. seramai 33. Kursus diploma menawarkan pengajian dalam bidang seperti kejururawatan. Antara bidang yang dilatih ialah Juruteknik Pembaikan Komputer.Tempoh peringkat sijil ialah antara 6 hingga 24 bulan.perkapalan dan sebagainya.felda memberi tumpuan kepada beberapa kursus bernilai tinggi dan profesional. Mekaniksasi Ladang.Pendidikan Tumpuan bidang pendidikandan latihan kemahiran menjadi agenda utama Felda untuk memastikan generasi baru menikmati peluang melanjutkan pengajian hingga peringkat lebih tinggi dalam apa jua bidang.Institut Keamhiaran Belia Negara. diploma dan ijazah. universiti dan akademi profesional terpilih.antaranya. Ia dibiayai felda sepenuhnya melibatkan Tahap 1. Buat masa ini. Sejak Felda mewujudkan program Latihan Kemahiran Generasi Baru enam tahun lalu. Teknologi Maklumat dan Automatif.017 anak-anak peneroka dilatih di pusat latihan kemahiran .

Mulai September 2007 .Program gotong – royong dikalangan ahli masyarakat turut sepanjang masa sebagai menyokong pelaksanaan dan keberkesanan program pelupusan sampah di tanah rancangan .Kemasyarakatan Felda telah membuat program kecerian kampung dengan menubuhkan Majlis Tempatan untuk melaksanakan aktiviti pelupusan dan pembuangan sampah . Majlis Tempatan felda digerakkan di tanah rancangan untuk menguruskan hal ehwal berkaitan program keceriaan termasuklah landskap . Berdasarkan bilangan peneroka seramai 112. pengurusan Majlis Tempatan felda dan pengindahan kawasan kampung secara berterusan . Felda memberi peruntukan berjumlah RM10. pelupusan sampah dan lain lain lagi .00 sepeneroka sebulan dan peneroka hanya membiayai sebanyak RM5. Program Anugerah Keceriaan Kampung felda atau AKKF dilancarkan di semua 317 rancangan felda bertujuan menukar wajah perkampungan felda menjadi komuniti taman dan menjadikan warga peneroka komuniti contoh luar bandar . Pelaksanaannya meliputi pengurusan kutipan sampah berjadual .terkemuka dunia di bawah pembiayaan felda sepenuhnya . . felda . Bayaran balik pinjaman hendaklah dilakukan oleh pelajar setelah tiga bulan tasetelah tiga bulan tamat pengajian . Kutipan sampah secara berjadual dilaksanakan dimana sampah dikutip secara berkala bagi memastikan ia tidak mengganggu keceriaan dan persekitaran kawasan rancangan .00 seorang . Felda menaggung semua kos pembiayaan kursus di peringkat sijil manakala bagi diploma dan ijazah pula dibiayai dalam bentuk pinjaman tanpa faedah .penanaman pokok di sekitar jalan utama .635 orang .

.Pinjaman dipertimbangkan kepada peneroka yang layak dengan jumlah dantara RM10.Projek yang diberi nama Green Home itu merupakan pusat penjagaan warga tua yang lengkap dengan kemudahan dalam persekitaran kampung yang mendamaikan .126 juta setiap bulan atau RM13.Pinjaman tanpa faedah ini terbuka kepada yang layak dan berumur tidak melebihi 70 tahun semasa pinjaman diluluskan .Pada peringkat permulaan . Kemudahan pinjaman ini diwujudkan pada tahun 2005 bertujuan memberi kemudahan kepada peneroka membina semula / mengubahsuai rumah di tanah rancangan .membiayai RM1. Selain pembinaan Institut Hafazan al – Quran .000 hingga RM40. Caj perkhidmatan sebanyak 2. pinjaman dan kemudahan peneroka . Ia perlu melalui beberapa fasa pembinaan lagi sebelum boleh memulakan operasi . Selain itu Yayasan Felda akan menubuhkan Institut Hafazan al – Quran bagi memenuhi keperluan masyarakat yang mahu mempelajari dan mendalami kitab suci itu .000 . ia akan mengambil 20 orang penuntut sahaja daripada pelbagai peringkat usia .Cek bernilai RM2.516 juta setahun . Antaranya ialah Pinjaman Pembesaran Rumah .00 seorang . Bagi mereka yang berniaga di kawasan perniagaan akan memberi sumbangan berjumlah RM10.689 juta sebulan atau RM20.Kebajikan Kerajaan felda telah menjaga kebajikan peneroka dengan memberikan bantuan .274 juta setahun . Yayasan itu juga terlibat dalam projek pembinaan rumah jagaan warga emas di lokasi yang sama .5 peratus dikenakan untuk sekali sahaja . Seterusnya akan membuka tawaran kepada sesiapa sahaja yang berminat mempelajari serta mendalami al – Quran dan tidak terhadkepada warga felda sahaja . Keseluruhan kos bagi peruntukan ini ialah RM1.5 juta telah diberikan untuk disalurkan ke dalam dana Yayasan Felda .

Sumbangan ini diberikan bagi meringankan beban tanggungan yang terpaksa dipikul oleh peneroka . felda telah melaksanakan bantuan pembaikan rumah peneroka yang didapati ‘daif’ dan perlu diperbaiki bagi memastikan peneroka dan keluarga tinggal dalam keadaan sempurna dan selesa . Seterusnya pula ialah Pinjaman Komputer.sepanjang tempoh pinjaman bagi menampung kos pengurusan .293 peneroka dengan peruntukan berjumlah RM32. Skim ini berkuatkuasa mulai 1 Mac 2008 sebagai salah satu aktiviti kebajikan yang disumbangkan oleh felda kepada peneroka ditanah rancangan . Felda juga memberikan kebajikan kepada peneroka antaranya ialah Pelan Khairat Kematian Peneroka ( PKKP) .000 / peneroka tersebut diberikan kepada 3. pemberian Hari Raya turut diberikan .Skim pinjaman membeli computer kepada peneroka diwujudkan mulai tahun 2005 bagi meningkatkan kemahiran warga peneroka di bidang teknologi maklumat . Selain itu . Bantuan ini hanya dilaksanakan sehingga tahun 2007 sahaja . Tujuan pemberian ini antaranya ialah untuk membantu . Bantuan RM 10.400 dan tiada faedah dikenakan .93 juta . Pimjaman kepada peneroka yang layak adalah berjumlah RM2. Tabung ini diwujudkan untuk membantu warga peneroka yang menghidapi oenyakit kronik yang memerlukan alat bantuan kesihatan dan bencana alam . Pinjaman seterasnya ialah Skim Bantuan Pembaikan Rumah Peneroka . Tempoh bayaran balik adalah balik 35 bulan dan syarat pinjaman seperti peneroka menyertai program bersama felda . bebas dari sebarang tindakan tatatertib. Pada tahun 2003 hingga 2007 . Seterusnya ialah Tabung Bantuan Kebajikan Peneroka . mempunyai tanggungan melebihi 3 orang dan sekurang – kurangnya seorang bersekolah . pendapatan bersih bulanan melebihi RM500 .Tujuan skim ini adalah melindungi para peneroka yang ditimpa kemalangan menjalankan pelbagai aktiviti kebun dan aktiviti yang lain ditanah rancangan . membantu peneroka atau keluarga semasa ditimpa bencana atau kemalangan .

Sumber Kewangan Sumber kewangan bagi membiayai projek – projek pembangunan oleh felda diperolehi daripada kerajaan Persekutuan .KPF adalah badan pelaburan peneroka yang menjalankan kegiatan pelaburan dan kewangan . Bagi peneroka yang telah menerima surat . 4 . PERKEMBANGAN . Peneroka tidak dikenakan sebarang potongan untuk kos pengurusan . Tabung Pembangunan Arab Saudi dan lain – lain . KPF menguasai 51% pemilikan dalam felda Global Ventures ( FGV) dan segala keuntungan dipulangkan kepada peneroka dalam bentuk dividen . Bagi Hak peneroka pula . Felda menggalakkan peneroka membuat tabungan penyimpanan di dalam KPF dengan memberi sijil saham percuma di peringkat awal dan menyediakan kemudahan pembiayaan melalui Skim Pinjaman Koperasi Permodalan Felda (KPF). felda hanya akan mengesyorkan kepada Kerajaan Negeri supaya dikeluarkan surat hak milik setelah peneroka menunaikan tanggungjawab sebagai peneroka dan selesai membayar kembali kos pembangunan kepada felda termasuk bayaran Cukai Tahunan yang disatukan kepada Kerajaan Negeri . Tabung Kerajaan Kuwait . Bank Dunia . Wang ini diperolehi dalam bentuk pinjaman untuk membiayai kerja – kerja pertanian .meringankan beban peneroka sebagai persiapan hari raya dan kelengkapan persekolahan anak – anak .Kos pengurusan dibiayai dengan peruntukan yang diperolehi daripada Kerajaan Persekutuan . Akhir sekali ialah Pelaburan dalam Koperasi Permodalan felda Berhad (KPF) . Bank Pembangunan Asia . pembinaan kilang dan perumahan peneroka . Pemberian ini adalah bergantung kepada kedudukan kewangan felda .

bangunan awam . balai raya . pembahagian kawasan pegangan kepada waris – waris simati akan diuruskan oleh pejabat tanah daerah yang berkenaan . Rancangan yang tiada berpeneroka diuruskan oleh felda dan hasilnya digunakan untuk membiayai kos pengurusan dan segala projek infrastruktur di tanah rancangan . Bagi peneroka yang belum menerima surat hak milik ianya akan diuruskan oleh unit pesaka kecil Pejabat Daerah dengan kerjasama Pengurus Rancangan Kerajaan telah membuat keputusan tidak lagi melaksanakan pengambilan peneroka baru bermula 1 Januari 1990 di semua tanah rancangan seluruh negara . masjid dan sebagainya . perniagaan dan perusahaan di mana terdapatnya rumah kediaman peneroka . Keputusan kerajaan adalah berdasarkan sumber kewangan yang terhad untuk membiayai projek pembangunan dan infrastruktur di tanah rancngan . Rancangan felda adalah tertakluk dan diwartakan di bawah Akta Tanah ( Kawasan PetempatanBerkelompok ) 1960 atau Land Act ( Group Settlement Areas ) . gerai . Rancangan terbahagi kepada 2 bahagian iaitu kawasan bandar yang mengandungi petempatan . institusi awam .Semasa rancangan dibuka felda menyediakan pelan tata atur yang menunjukkan susun atur pembangunan kawaan bandar atau pecan felda . prasarana . seterusnya kawasan luar bandar yang mana kawasan pertanian yang diuntukan kepada peneroka .Pembangunan prasarana / Fizikal Bagi tujuan pembangunan felda telah membuat projek infrastruktur .hak milk . felda menyediakan peruntukan dalaman mengikut kemampuan kewangan semasa untuk membiayai beberapa projek yang difikirkan sesuai . kedai . .klinik . Projrk yang dijalankan ini termasuklah . sekolah . apabila berlaku kematian . Bagi melengkapkan bandar atau pecan kecil .

tandas awam . felda telah dikenali diperingkat antarabangsa .000 kaki persegi dan mempunyai sebuah dewan serba guna yang mampu memuatkan 1. Sejumlah RM 4 juta diperuntukan untuk menyiapkan pemasangan lampu jalan di perkampungan felda . mempunyai estet terbesar didunia . Sehingga Mac 2010 .24 juta dan 2 buah gelanggang futsal bernilai RM1. projek pembinaan menara felda 50 tingkat yang mempunyai lingkungan kawasan lantai bersih seluas 689.menambahbaik sistem perparitan .5 juta untuk kemudahan masyarakat setempat mengadakan aktiviti . penyediaan ruang perniagaan dan kemudahan yang diperlukan oleh masyarakat rancangan . felda telah membina 65 buah dewan serbaguna jenis A & B dengan kos RM37. . penjagaan jalann kampung .Pengiktirafan / Penghargaan Beberapa kemajuan telah felda peroleh seperti berjaya memajukan hidup peneroka setempat di seluruh negara . Sejumlah RM15 juta disediakan untuk menaiktaraf jalan perkampungan felda dan menaiktaraf masjid / sekolah agama .Pembinaan bangunan ini begitu signifikan dengan kejayaan 50 tahun felda sebagai organisasi pembangunan tanah paling berjaya di dunia . Peruntukan RM13 juta disediakan bagi tujuan ini . felda satu – satunya didunia yang mengamal sistem pemberian tanah untuk kesejahteraan peneroka yang ditanam dengan tanaman utama iaitu sawit . pembinaan dewan dan kompleks sukan .Selain itu .500 orang . perparitan dan pemasangan lampu .01 juta dan kompleks sukan / gelanggang sukan sebanyak 17 buah dengan kos RM39.Tumpuan diberikan bagi menaiktaraf kawasan perniagaan di 40 buah gugusan dengan menyediakan kawasan letak kereta .Berikutan dengan Kebangsaan Tun Abd Razak yang diberikan kepada pertubuhan yang terlibat dalam .

Anugerah Ramon Magsaysay pengiktirafan kepada pengerusi felda Tan Sri Raja Muhamad Alias di atas sumbangannya terhadap felda .Cabaran yang dihadapi Objektif hanya boleh dicapai jika rakyat Malaysia dapat menghadapi dan mengatasi pelbagai halangan dan rintangan yang dianggap sebagai cabaran .perkhidmatan untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat sejagat . Anugerah Pengurusan Projek 1993 pengiktirafan yang diberi kepada sesebuah jabatan di peringkat kementerian yang telah menunjukkan kaedah pengurusan yang cemerlang dalam menguruskan projek –projek pembangunan . Felda Farm products sdn bhd menerima anugerah ini ekoran kejayaannya menjalankan aktiviti penternakan integrasi melalui pengurusan yang baik dan sistematik . Sempena hari pekerja tahun 2003 . . Antara cabaran tersebut termasuklah mewujudkan negara bersatu yang mempunyai matlamat yang serupa dan dikongsi bersama . Rancangan ini adalah pemenang Anugerah Ladang Bahagia Kementerian Sumber Manusia . . Sijil Anugerah Kerajaan Malaysia 2003 pengiktirafan kepada rancangan Felda Cenderawasih yang berjaya menunjukkan pencapaian dalam sektor ladang pertanian di felda . Anugerah Malaysia Livestock Industry Award 2007 pengiktirafan kepada syarikat yang berjaya menunjukkan pencapaian dalam sektor pertanian Negara . Anugerah Pengurusan Teknologi Maklumat 1993 yang diberikan kepada organisasi yang mencapai kecemerlangan dalam pembangunan teknologi maklumat . Anugerah Kualiti Ketua Setiausaha Negara yang diberikan kepada organisasi kerajaan yang telah berjaya mempamerkan prestasi cemerlang . Sumbangan ini adalah dari perkhidmatan Kerajaan di Manila pada 31 Ogos 1980. Seterusnya ialah Anugerah Pengurusan Kewangan 1992 yang diberikan kepada sesuatu jabatan yang mempamerkan ciri – ciri kecemerlangan dalam pengurusan kewangan .

Cabaran yang keempat pula. berintegrasi di peringkat wilayah dan kaum .Ia mesti menjadi negara yang aman . Cabaran ketiga pula . Cabaran yang kedua pula. mempunyai daya perubahan tiggi dan memandang ke depan . yang bukan sahaja menjadi pengguna teknologi tetapi juga menyumbang kepada tamadun saintifik dan teknologi masa depan . mewujudkan masyarakat yang sepenuhnya bermoral dan beretika . secara adil dan didukung oleh satu bangsa Malaysia yang mempunyai kesetiaan politik dan dedikasi kepada negara . bekerjasama sepenuhnya . bangga dengan apa yang dicapai serta gagah menghadapi pelbagai masalah . yang mana warganegaranya kukuh dalam nilai agama . untuk mewujudkan masyarakat yang berjiwa bebas . kebudayaan dan kepercayaan agama masing – masing dan pada masa yang sama . dan kejiwaan yang didorong oleh tahap etika paling tinggi . sedar semua kemampuannya . Cabaran yang keenam pula . tidak mengalah kepada sesiapa dan dihormati oleh rakyat negara lain . untuk mewujudkan dan membangunkan masyarakat demokratik yang matang . Masyarakat Malaysia ini mesti dapat dikenali melalui usaha mencapai kecemerlangan . Cabaran yang kelima pula ialah untuk mewujudkan masyarakat liberal dan bertolak ansur . rakyat pelbagai kaum bebas mengamalkan adapt . meletakkan kesetiaan mereka kepada satu negara . tenteram dan maju dengan keyakinan terhadap diri sendiri . mengamalkan satu bentuk persefahaman yang matang . iaitu sistem sosial yang mana kepentingan masyarakat jauh lebih utama daripada diri sendiri dan kebajikan insane tidak berkisar kepada negara atau individu tetapi di sekelilingsistem kekeluargaan yang kukuh . demokrasi Malaysia berasaskan masyarakat yang boleh menjadi contoh kepada banyak negara membangun . mewujudkan masyarakat saintifik dan progresif . . hidup dalam harmoni . Cabaran yang terakhir ialah mewujudkan penyayang dan budaya menyayangi .