WAJ3105 Literasi Nombor

2.6 2.6.1

Kalkulator dan Komputer Kalkulator

Bahagian ini akan membincangkan mengapa dan bagaimana kalkulator asas dapat digunakan sebagai bahan bantu belajar (BBB) di sekolah rendah. Penggunaan kalkulator yang lebih canggih seperti kalkulator saintifik dan kalkulator grafik lebih sesuai digunakan di sekolah menengah. Kalkulator asas adalah satu bahan bantu belajar berasakan teknologi yang boleh menarik dan memotivasikan pelajar sekolah rendah. Ianya lebih murah berbdaning BBB yang lain dan hanya memerlukan beberapa kemahiran asas untuk menggunakannya. Di samping itu, kemahiran pengunaan kalkulator akan menjadi semakin penting dan lebih ditekankan apabila pelajar naik ke peringkat persekolahan yang lebih tinggi. Ianya juga menghasilkan output yang maksimum dengan input yang minimum iaitu – pelajar dapat meningkatkan kemahiran matematik hanya dengan menekan beberapa butang kalkulator.
Kaklulator juga mempunyai pelbagai peranan. Ianya boleh digunakan untuk sebilangan besar topik matematik untuk setiap tahap. Dengan penggunaan kalkulator pelajar berpeluang membuat penerokaan dan aplikasi yang lebih mendalam tentang konsep dan kemahiran matematik topik - topik yang berkaitan.

Apakah Kalkulator? Kalkulator ialah satu alat elektronik yang menggunakan teknologi moden untuk mendapatkan jawapan yang pantas dan tepat kepada empat operasi asas matematik termasuk operasi untuk pelbagai fungsi trigonometri, logaritma dan statistik.

+ . kalkulator dan lebih canggih dan berteknologi tinggi telah dan masih dicipta dari masa ke semasa. butang ‘ + ‘ mungkin berkongsi funsi dengan ‘ cos x ‘ atau fungsi yang nlain. %.Ciri Kalkulator Asas Ciri. Untuk . ÷ . − × . ianya harus memilik butang yang bersaiz besar untuk mengelakkan kesilapan ketika menekannya. Pada tahun 1875. 2. ÷ . Oleh itu. Berikutan itu.WAJ3105 Literasi Nombor Kalkulator yang pertama dicipta oleh seorang Perancis bernama Colmur pada tahun 1820. iaitu: + . × . butang yang sama mempunyai lebih dari satu fungsi contohnya.Ciri Penting 1. . Butang Fungsi Asas Kalakulator asas harus mempunyai enam butang fungsi asas seperti yang disebut di atas. kalkulator yang lebih canggih. −. Butang Bersaiz Besar Pelajar yang tahap satu mungkin mempunyai masalah menggunakan kalkulator yang berbutang kecil. Butang Satu Fungsi Butang fungsi merujuk kepada butang operasi (iaitu. √ 3.√ ). % . seorang Amerika bernama Boldwin pula telah mencipta kalkulator yang digunakan untuk menyelesaikan masalah menggunakan empat operasi asas matematik. Adakah anda bersetuju dengan pernyataan ini? Ciri. “Kalkulator asas patut difunakan dalam pengajaran dan pembelajaran matematik di sekolah rendah”.

Fungsi Pemalar (constant) untuk operasi asas Fungsi pemalar membantu pelajar menambah. menolak. mendarab dan membahagi dengan cara “pantas”. Kalkulator akan dipadamkan secara automatik sekiranya tidak digunakan antara 5 – 10 minit. Butang CE (Padam Nombor) yang Berasingan (Untuk kalkulator berjenama Casio butang ini dilabelkan C. Paparan Cecair Kristal Paparan seperti ini terdapat dalam hampir semua jenis kalkulator. 2.) .2. Ciri-Ciri yang Disarankan Ciri-ciri kalkulator berikut adalah disarankan untuk pelajar sekolah rendah. Auto off Kebanyakan kalkulator mempunyai ciri ini. 1.WAJ3105 Literasi Nombor 4. Paparan seperti ini menjimatkan kuasa.1 : C 3 Cara biasa: X 3 = 9 X 3 = 27 X 3 = 81 Cara pantas: C 3 X = = = atau C 3 X X = = = 5. Ianya terdiri daripada nombor yang berwarna hitam dengan latarbelakang lutsinar kelabu. 3. Susunatur Butang Kalkulator Kebanyakan butang pada kalkulator disusun dalam suatu aturan tertentu dan mempunyai saiz yang sama. Contoh 2.

Ciri seperti ini juga berguna dalam penggunaan kalkulator asas. 2 ÷ nombor perpuluhan berulang 3 akan menunjukkan 0. 8. 7. Satu memori sahaja (Ada pada kebanyakan kalkulator) Titik Perpuluhan Terapung (Floating decimal point) Manual Pengguna Petunjuk Fungsi Sesetengah kalkulator memaparkan operasi mengira yang manakah yang digunakan beserta memori di skrin paparannya manakala ada yang hanya memaparkan memori sahaja.6666666 sekiranya tidak Uji Kalkulator Dana. 6. C 2 ÷ = 3 X 3 = Contoh Penggunaan Kalkulator dalam matematik Activiti 1: Mengira secara menaik Gunakan kalkulator dana:  tekan “ 1 “  kemudian tekan “ + “ .4. 5. Pembundaran Secara Automatik Ciri ini membundarkan contohnya.6666667 sekiranya kalkulator boleh membundarkan atau 0.

Perhatikan lagi hasilnya. Apakah yang boleh dana perhatikan? C 5 X 10 = 50 X 10 = 500 X 10 = 5000 Aktiviti ini harus digunakan bersama deengan carta nilai tempat (place-value chart). Perhatikan hasilnya. Teruskan mengira secara menurun sehingga nombor 0 dipaparkan. Setiap kali butang “ = “ ditekan. Tekan nombor lima dan darablan dengan sepuluh. ia bergerak satu tempat ke kiri dalam sistem perangkaan kita. Contoh: 100 1 = = = = = Aktiviti 3: Nilai Tempat Aktiviti berikut menunjukkan apabila suatu digit itu bergdana sepuluh kali nilai asalnya. 1 ditolak daripada nombor yang dipaparkan. Seterusnya darabkan setiap nombor dengan sepuluh. Darabkan lagi nombornya dengan sepuluh dengan menekan butang fungsi *. kemudian tekan ” 1 “ lagi  tekan butang “ = “  Baca nombor yang dipaparkan  tekan butang “ = “  Baca nombor yang dipaparkan jawapan: 1 + 1 = jawapan: 2 = jawapan: 3 Ulangi langkah ini dan berhenti sehingga mendapat jawapan 50 Aktiviti 2: Mengira Secara Menurun Mulakan aktiviti ini dengan nombor yang besar. .

Guru boleh menggalakkan pelajar memikirkan strategi yang Pilih sesuai untuk menang dan menggunakan strategi yang difikirkan untuk mendapatkan nombor-nombor lain. Latihan Buat satu tinjauan terhadap pelajar dana untuk mengenalpasti berapa ramai yang menggunakan kalkulator di rumah. Sebagai seorang guru. . satu nombor. Setiap pelajar menambah satu nombor satu digit kepada nombor tersebut sehingga salah satunya mendapat nombor 50.Thousdans Hundreds Tens Ones 5 Mulakan dengan X X 10 5 5 5 0 0 0 0 0 0 10 10 X * Untuk sesetengah model kalkulator dan mungkin perlu menekan 10 dahulu dan/ atau menekan butang X . adakah dana bersetuju dengan penggunaan kalkulator dalam kelas matematik? Mengapa? . Pelajar yang berjaya mendapat nombor 50 terlebih dahulu dikira sebagai pemenang. Pelajar kedua menambah satu lagi nombor satu digit kepada nombor tersebut. dua kali. Aktiviti : Permainan NIM Cuba permainan matematik ini dengan menggunakan kalkulator. katakan 50 Pelajar pertama menekan nombor 1 digit pada kalkulator.

bahan pembelajaran individu.2. .6. (b) Pengajaran Berbantukan Komputer Komputer juga boleh membantu guru mengajar sesuatu topik matematik. latihan murid. kemahiran ICT dianggap sama pentingnya dengan kemahiran membaca. (c) Pengurusan Pengajaran Berbantukan Komputer Sebilangan besar guru di sekolah kini menggunakan teknologi dan komputer untuk mengumpul data dan seterusnya membuat analisis untuk menilai (a) (c) k e b e r k e s a n a n p e n g a j a r a n . Penggunaan Komputer dalam Pendidikan Dalam konteks pendidikan penggunaan komputer boleh dijelaskan dengan ringkas seperti berikut: (a) Pendidikan Berasaskan Komputer Ini merujuk kepada penggunaan teknologi terkini dan sistem komputer untuk mencapai hasil pembelajaran melalui aktiviti pengajaran. (b) penggunaan bahan pembelajaran. Guru hanya menjadi fasilltator dengan menyediakan isi kdanungan tajuk yang hendak diajar bentuk modul. Dalam dunia berteknologi tinggi di masa kini. Bahagian ini membincangkan penggunaan komputer dalam kelas matematik di sekolah. Oleh kerana murid menggunakan modul pembelajaran dalam kelas seperti ini. kaedah ini juga dikenali sebagai pembelajaran berasaskan komputer.2 Komputer Penggunaan komputer di dalam bilik darjah membawa satu reformasi dan perkembangan dalam pengajaran dan pembelajaran matematik dari segi teknik dan strategi. Kebanyakan modul adalah dalam bentuk pakej pembelajaran formal. Komputer menjadi media pengantara guru dan pengajar. proses pengajaran dan pembelajaran. menulis dan mengira dan kanak-kanak yang tidak menguasainya akan ketinggalan. Teknologi terkini juga boleh digunakan dalam pengurusan pendidikan dan teknik pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah. dan (d) interaksi pelajar di dalam bilik darjah. Pelajar belajar dengan merujuk kepada modul. penyelesaian masalah serta pemainan berasaskan komputer.

. Jawapan akan terus disemak melalui komputer dan pelajar akan mengetahui prestasinya serta merta.Daripada penilaian ini nanti guru dan mengubahsuai dan memperbaiki rancangan pengajaran hariannya untuk pengajaran akan datang. Terdapat dua jenis penilaian seperti ini : (i) Pelajar menjawab soalan yang diutarakan melalui komputer. Jawapan ini boleh disemak oleh guru atau murid sendiri. (ii) Pelajar menjawab pelbagai bentuk soalan dalam bank item yang disimpan dalam komputer. (d) Penilaian Berbantukan Komputer Guru juga boleh menilai kesan hasil pembelajaran dengan menggunakan teknologi dan komputer.

Bahagian Teknologi Pendidikan di Kementerian Pelajaran bertanggungjawab untuk membangunkan dan membekalkan perisian komputer untuk digunakan oelh guru di sekolah. pengajaran. dan (b) ciri-ciri Pengalaman pengajaran yang dimaksudkan termasuklah (a) motivasi. terdapat pelbagai perisian pendidikan yang dijual secara komersial di pasaran kini. (e) memberikan maklumbalas yang bersesuaian. Ciri-ciri pengajaran merangkumi pengalaman (c) dan kualiti pengajaran. (b) suara. Di samping itu. (c) arahan yang jelas (d) menyediakan pelbagai aktiviti pembelajaran. (f) format dan (d) pengendalaian mukasurat dan (g) interaktiviti. (d) contoh-contoh yang sesuai boleh menggalakkan penguasaan kemahiran melalui latihan (e) memberikan maklumbalas berinformatif . dan (f) bahan sokongan pembelajaran yang lengkap . perisian yang lancar. dan (f) Kualiti pengajaran pula merujuk kepada (a) k e t e p a t a n isi kdanungan. Aspek pelaksanaan dilihat dari segi (a) kebolehan pelajar mengakses kendiri perisian . (c) grafik. Aspek teknikal yang perlu diambilkira termasuklah penggunaan dan pelaksanaan media pengajaran yang berkesan. (b) k esesuaian dari segi tahap dan kebolehan pelajar membaca. (e) kepantasan. Antara ciri-ciri yang diambil kira ialah : (a) warna. Penilaian teliti perlu dilakukan untuk menentukan kesesuaiannya. Secara amnya perisian tersebut boleh dinilai berdasarkan dua aspek: (a) ciri-ciri teknikal. (b) o b j e k t i f p e n g a j a r a n y a n g jelas untuk membimbing pembelajaran menilai pelajar.Contoh Borang Penilaian Perisian (Courseware) Seorang guru perlu menilai perisian yang digunakan sebagai bahan sumber pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah. Walaubagaimanapun guru harus berhati-hati memilih perisian yang sesuai untuk digunakan di dalam bilik darjah. (d) animasi.

berfokus kepada situasi permainan. perkembangan simulasi. kenalpasti peranan setiap perisian tersebut. Dengan merujuk kepada perisian yang dinilai sebelum ini. Perisian yang manakah anda gemari? Mengapa? . b e r f o k u s kepada latihtubi dan konsep. Daripada tugasan di atas anda mungkin dapat mengenalpasti beberapa jenis perisian yang digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran matematik di sekolah. ulangan (d) (c) konsep.Pilih tiga perisian yang digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran matematik di sekolah anda. iaitu berfokus kepada pengukuhan kemahiran tertentu yang telah dipelajari. b e r fokus kepada (f) matematik dalam kehidupan seharian (e) penyelesaian masalah. (b) latihan. Perisian tersebut mungkin berperanan sebagai (a) pengukuhan. berfokus kepada k e b o l e h a n m e n y e l e s a i a k a n m a s a l a h m a t e m a t i k dan berfokus kepada r e k r e a s i m a t e m a t i k s e b a g a i p e n g a y a a n . Berdasarkan ciri-ciri perisian yang dibincangkan di atas. bina satu borang penilaian perisian untuk menentukan kesesuaian perisisan tersebut.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful