WAJ3105 Literasi Nombor

2.6 2.6.1

Kalkulator dan Komputer Kalkulator

Bahagian ini akan membincangkan mengapa dan bagaimana kalkulator asas dapat digunakan sebagai bahan bantu belajar (BBB) di sekolah rendah. Penggunaan kalkulator yang lebih canggih seperti kalkulator saintifik dan kalkulator grafik lebih sesuai digunakan di sekolah menengah. Kalkulator asas adalah satu bahan bantu belajar berasakan teknologi yang boleh menarik dan memotivasikan pelajar sekolah rendah. Ianya lebih murah berbdaning BBB yang lain dan hanya memerlukan beberapa kemahiran asas untuk menggunakannya. Di samping itu, kemahiran pengunaan kalkulator akan menjadi semakin penting dan lebih ditekankan apabila pelajar naik ke peringkat persekolahan yang lebih tinggi. Ianya juga menghasilkan output yang maksimum dengan input yang minimum iaitu – pelajar dapat meningkatkan kemahiran matematik hanya dengan menekan beberapa butang kalkulator.
Kaklulator juga mempunyai pelbagai peranan. Ianya boleh digunakan untuk sebilangan besar topik matematik untuk setiap tahap. Dengan penggunaan kalkulator pelajar berpeluang membuat penerokaan dan aplikasi yang lebih mendalam tentang konsep dan kemahiran matematik topik - topik yang berkaitan.

Apakah Kalkulator? Kalkulator ialah satu alat elektronik yang menggunakan teknologi moden untuk mendapatkan jawapan yang pantas dan tepat kepada empat operasi asas matematik termasuk operasi untuk pelbagai fungsi trigonometri, logaritma dan statistik.

+ . Untuk . √ 3. Butang Satu Fungsi Butang fungsi merujuk kepada butang operasi (iaitu. %. butang yang sama mempunyai lebih dari satu fungsi contohnya. Pada tahun 1875. ianya harus memilik butang yang bersaiz besar untuk mengelakkan kesilapan ketika menekannya. ÷ . kalkulator dan lebih canggih dan berteknologi tinggi telah dan masih dicipta dari masa ke semasa. % .Ciri Penting 1. ÷ . −. Butang Fungsi Asas Kalakulator asas harus mempunyai enam butang fungsi asas seperti yang disebut di atas. Oleh itu.WAJ3105 Literasi Nombor Kalkulator yang pertama dicipta oleh seorang Perancis bernama Colmur pada tahun 1820. 2. kalkulator yang lebih canggih. − × .√ ). seorang Amerika bernama Boldwin pula telah mencipta kalkulator yang digunakan untuk menyelesaikan masalah menggunakan empat operasi asas matematik. × . “Kalkulator asas patut difunakan dalam pengajaran dan pembelajaran matematik di sekolah rendah”. Butang Bersaiz Besar Pelajar yang tahap satu mungkin mempunyai masalah menggunakan kalkulator yang berbutang kecil.Ciri Kalkulator Asas Ciri. Berikutan itu. Adakah anda bersetuju dengan pernyataan ini? Ciri. . butang ‘ + ‘ mungkin berkongsi funsi dengan ‘ cos x ‘ atau fungsi yang nlain. iaitu: + .

2. Butang CE (Padam Nombor) yang Berasingan (Untuk kalkulator berjenama Casio butang ini dilabelkan C. Auto off Kebanyakan kalkulator mempunyai ciri ini. 2.) . Kalkulator akan dipadamkan secara automatik sekiranya tidak digunakan antara 5 – 10 minit.1 : C 3 Cara biasa: X 3 = 9 X 3 = 27 X 3 = 81 Cara pantas: C 3 X = = = atau C 3 X X = = = 5. Susunatur Butang Kalkulator Kebanyakan butang pada kalkulator disusun dalam suatu aturan tertentu dan mempunyai saiz yang sama.WAJ3105 Literasi Nombor 4. Contoh 2. Ciri-Ciri yang Disarankan Ciri-ciri kalkulator berikut adalah disarankan untuk pelajar sekolah rendah. Paparan seperti ini menjimatkan kuasa. mendarab dan membahagi dengan cara “pantas”. 3. Fungsi Pemalar (constant) untuk operasi asas Fungsi pemalar membantu pelajar menambah. menolak. Ianya terdiri daripada nombor yang berwarna hitam dengan latarbelakang lutsinar kelabu. 1. Paparan Cecair Kristal Paparan seperti ini terdapat dalam hampir semua jenis kalkulator.

C 2 ÷ = 3 X 3 = Contoh Penggunaan Kalkulator dalam matematik Activiti 1: Mengira secara menaik Gunakan kalkulator dana:  tekan “ 1 “  kemudian tekan “ + “ . 5. 6.4. Pembundaran Secara Automatik Ciri ini membundarkan contohnya.6666667 sekiranya kalkulator boleh membundarkan atau 0. Satu memori sahaja (Ada pada kebanyakan kalkulator) Titik Perpuluhan Terapung (Floating decimal point) Manual Pengguna Petunjuk Fungsi Sesetengah kalkulator memaparkan operasi mengira yang manakah yang digunakan beserta memori di skrin paparannya manakala ada yang hanya memaparkan memori sahaja. 2 ÷ nombor perpuluhan berulang 3 akan menunjukkan 0.6666666 sekiranya tidak Uji Kalkulator Dana. 7. 8. Ciri seperti ini juga berguna dalam penggunaan kalkulator asas.

. Tekan nombor lima dan darablan dengan sepuluh. Apakah yang boleh dana perhatikan? C 5 X 10 = 50 X 10 = 500 X 10 = 5000 Aktiviti ini harus digunakan bersama deengan carta nilai tempat (place-value chart). Seterusnya darabkan setiap nombor dengan sepuluh. Darabkan lagi nombornya dengan sepuluh dengan menekan butang fungsi *. ia bergerak satu tempat ke kiri dalam sistem perangkaan kita. 1 ditolak daripada nombor yang dipaparkan. Teruskan mengira secara menurun sehingga nombor 0 dipaparkan. kemudian tekan ” 1 “ lagi  tekan butang “ = “  Baca nombor yang dipaparkan  tekan butang “ = “  Baca nombor yang dipaparkan jawapan: 1 + 1 = jawapan: 2 = jawapan: 3 Ulangi langkah ini dan berhenti sehingga mendapat jawapan 50 Aktiviti 2: Mengira Secara Menurun Mulakan aktiviti ini dengan nombor yang besar. Perhatikan lagi hasilnya. Setiap kali butang “ = “ ditekan. Perhatikan hasilnya. Contoh: 100 1 = = = = = Aktiviti 3: Nilai Tempat Aktiviti berikut menunjukkan apabila suatu digit itu bergdana sepuluh kali nilai asalnya.

Pelajar yang berjaya mendapat nombor 50 terlebih dahulu dikira sebagai pemenang.Thousdans Hundreds Tens Ones 5 Mulakan dengan X X 10 5 5 5 0 0 0 0 0 0 10 10 X * Untuk sesetengah model kalkulator dan mungkin perlu menekan 10 dahulu dan/ atau menekan butang X . Guru boleh menggalakkan pelajar memikirkan strategi yang Pilih sesuai untuk menang dan menggunakan strategi yang difikirkan untuk mendapatkan nombor-nombor lain. satu nombor. Pelajar kedua menambah satu lagi nombor satu digit kepada nombor tersebut. dua kali. Latihan Buat satu tinjauan terhadap pelajar dana untuk mengenalpasti berapa ramai yang menggunakan kalkulator di rumah. Aktiviti : Permainan NIM Cuba permainan matematik ini dengan menggunakan kalkulator. Sebagai seorang guru. adakah dana bersetuju dengan penggunaan kalkulator dalam kelas matematik? Mengapa? . katakan 50 Pelajar pertama menekan nombor 1 digit pada kalkulator. . Setiap pelajar menambah satu nombor satu digit kepada nombor tersebut sehingga salah satunya mendapat nombor 50.

bahan pembelajaran individu. penyelesaian masalah serta pemainan berasaskan komputer.2. Kebanyakan modul adalah dalam bentuk pakej pembelajaran formal. Bahagian ini membincangkan penggunaan komputer dalam kelas matematik di sekolah. . (b) penggunaan bahan pembelajaran. (b) Pengajaran Berbantukan Komputer Komputer juga boleh membantu guru mengajar sesuatu topik matematik. latihan murid. (c) Pengurusan Pengajaran Berbantukan Komputer Sebilangan besar guru di sekolah kini menggunakan teknologi dan komputer untuk mengumpul data dan seterusnya membuat analisis untuk menilai (a) (c) k e b e r k e s a n a n p e n g a j a r a n . Guru hanya menjadi fasilltator dengan menyediakan isi kdanungan tajuk yang hendak diajar bentuk modul.6. Pelajar belajar dengan merujuk kepada modul. kemahiran ICT dianggap sama pentingnya dengan kemahiran membaca. menulis dan mengira dan kanak-kanak yang tidak menguasainya akan ketinggalan. Oleh kerana murid menggunakan modul pembelajaran dalam kelas seperti ini. Dalam dunia berteknologi tinggi di masa kini.2 Komputer Penggunaan komputer di dalam bilik darjah membawa satu reformasi dan perkembangan dalam pengajaran dan pembelajaran matematik dari segi teknik dan strategi. kaedah ini juga dikenali sebagai pembelajaran berasaskan komputer. Penggunaan Komputer dalam Pendidikan Dalam konteks pendidikan penggunaan komputer boleh dijelaskan dengan ringkas seperti berikut: (a) Pendidikan Berasaskan Komputer Ini merujuk kepada penggunaan teknologi terkini dan sistem komputer untuk mencapai hasil pembelajaran melalui aktiviti pengajaran. Komputer menjadi media pengantara guru dan pengajar. dan (d) interaksi pelajar di dalam bilik darjah. proses pengajaran dan pembelajaran. Teknologi terkini juga boleh digunakan dalam pengurusan pendidikan dan teknik pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah.

Jawapan ini boleh disemak oleh guru atau murid sendiri. Terdapat dua jenis penilaian seperti ini : (i) Pelajar menjawab soalan yang diutarakan melalui komputer. (ii) Pelajar menjawab pelbagai bentuk soalan dalam bank item yang disimpan dalam komputer. . Jawapan akan terus disemak melalui komputer dan pelajar akan mengetahui prestasinya serta merta.Daripada penilaian ini nanti guru dan mengubahsuai dan memperbaiki rancangan pengajaran hariannya untuk pengajaran akan datang. (d) Penilaian Berbantukan Komputer Guru juga boleh menilai kesan hasil pembelajaran dengan menggunakan teknologi dan komputer.

(d) animasi. (c) grafik. dan (f) Kualiti pengajaran pula merujuk kepada (a) k e t e p a t a n isi kdanungan. (c) arahan yang jelas (d) menyediakan pelbagai aktiviti pembelajaran. Di samping itu. (e) memberikan maklumbalas yang bersesuaian. (b) o b j e k t i f p e n g a j a r a n y a n g jelas untuk membimbing pembelajaran menilai pelajar. Bahagian Teknologi Pendidikan di Kementerian Pelajaran bertanggungjawab untuk membangunkan dan membekalkan perisian komputer untuk digunakan oelh guru di sekolah. (d) contoh-contoh yang sesuai boleh menggalakkan penguasaan kemahiran melalui latihan (e) memberikan maklumbalas berinformatif .Contoh Borang Penilaian Perisian (Courseware) Seorang guru perlu menilai perisian yang digunakan sebagai bahan sumber pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah. Aspek pelaksanaan dilihat dari segi (a) kebolehan pelajar mengakses kendiri perisian . (b) k esesuaian dari segi tahap dan kebolehan pelajar membaca. dan (b) ciri-ciri Pengalaman pengajaran yang dimaksudkan termasuklah (a) motivasi. pengajaran. dan (f) bahan sokongan pembelajaran yang lengkap . (b) suara. Secara amnya perisian tersebut boleh dinilai berdasarkan dua aspek: (a) ciri-ciri teknikal. terdapat pelbagai perisian pendidikan yang dijual secara komersial di pasaran kini. Walaubagaimanapun guru harus berhati-hati memilih perisian yang sesuai untuk digunakan di dalam bilik darjah. perisian yang lancar. Antara ciri-ciri yang diambil kira ialah : (a) warna. (e) kepantasan. Aspek teknikal yang perlu diambilkira termasuklah penggunaan dan pelaksanaan media pengajaran yang berkesan. Penilaian teliti perlu dilakukan untuk menentukan kesesuaiannya. Ciri-ciri pengajaran merangkumi pengalaman (c) dan kualiti pengajaran. (f) format dan (d) pengendalaian mukasurat dan (g) interaktiviti.

Daripada tugasan di atas anda mungkin dapat mengenalpasti beberapa jenis perisian yang digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran matematik di sekolah. perkembangan simulasi. Berdasarkan ciri-ciri perisian yang dibincangkan di atas.Pilih tiga perisian yang digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran matematik di sekolah anda. ulangan (d) (c) konsep. Dengan merujuk kepada perisian yang dinilai sebelum ini. Perisian yang manakah anda gemari? Mengapa? . b e r f o k u s kepada latihtubi dan konsep. berfokus kepada situasi permainan. bina satu borang penilaian perisian untuk menentukan kesesuaian perisisan tersebut. berfokus kepada k e b o l e h a n m e n y e l e s a i a k a n m a s a l a h m a t e m a t i k dan berfokus kepada r e k r e a s i m a t e m a t i k s e b a g a i p e n g a y a a n . kenalpasti peranan setiap perisian tersebut. Perisian tersebut mungkin berperanan sebagai (a) pengukuhan. iaitu berfokus kepada pengukuhan kemahiran tertentu yang telah dipelajari. (b) latihan. b e r fokus kepada (f) matematik dalam kehidupan seharian (e) penyelesaian masalah.