Garis Panduan Kertas Kerja Menubuhkan Tadika

Kertas Kerja Kertas kerja yang disediakan perlu lengkap, kemas dan tertib bagi membolehkan jabatan pelajaran membuat penilaian permohonan itu dengan mudah dan cepat. 1. Tujuan atau objektif dan justifikasi pada penubuhan institusi itu 2. Butir lengkap permohon : a. Nama penuh b. Nombor kad pengenalan c. Taraf kewarganegaraan d. Alamat rumah dan alamat surat menyurat e. Nombor telefon untuk dihubungi f. Pekerjaan dan alamat majikan g. Kelulusan akademik h. Kelulusan iktisas (sertakan salinan kad pengenalan, sijil-sijil, diploma, ijazah, dan lain-lain yang disahkan) 3. Nama tadika : cadangkan tiga nama dan berikan sebab nama itu dipilih 4. Hak milik : persendirian, perkongsian, syarikat ataupun persatuan. a. Bagi persendirian nyatakan nama pemilik b. Bagi perkongsian, nyatakan nama-nama ahli berkongsi dan ekuiti masing-masing.

ijazah. sijil2. 5. Sertakan salinan pendaftaran syarikat. Sukatan pelajaran ringkas setiap mata pelajaran. Kakitangan. c. d. Senaraikan matapelajaran yang diajar. Sesi dan cadangkan jadual waktu lengkap atau satu minggu. Pengurusan : senaraikan mereka yang terlibat.h (sertakan salinan kad pengenalan.a hingga 2. Sertakan salinan pendaftaran pertubuhan. diploma.c. a. Bahasa penghantar utama atau kedua. Bagi persatuan. Pengerusi. Pengetua. Pensyarah dan guru-guru. nyatakan nama pemiliknya dan ekuiti masing-masing. d. Kursus ataupun program a. 9. Yuran pendaftaran: RM _____________ sekali sahaja . M&A borang 24 dan borang 49. dan lain-lain yang disahkan). 10. Bagi syarikat. Bilangan pelajar maksimum yang dirancangkan bagi satu-satu pengambilan. Yuran a. 8. b. nyatakan ahli jawatankuasa persatuan. 6. Nyatakan butiran lengkap mereka seperti butiran para 2. 7. b.

c. Bilangan bilik darjah. 12. Jenis bangunan. konsert dan lain-lain) * yuran uniform. Nyatakan butir-butir kemudahan yang disediakan -perpustakaan. Yuran pendidikan : RM______________sekali sahaja. buku teks. b. sukan tahunan. Butir-butir tuan punya atau pemilik bangunan. (yuran makan minum. bengkel. komputer. insurans tidak dimasuk kira dalam yuran * yuran-yuran perlu selaras dengan kemudahan-kemudahan yang disediakan serta mengambilkira yuran-yuran tadika lain. alat tulis. Cadangan akaun untung rugi bagi satu bulan. Maklumat bangunan atau premis. 14. 11. Yuran khas: RM____________ setahun sekali. pejabat dan lain-lain. Butiran modal atau kewangan yang terlibat bagi penubuhan tadika ini.b. makmal. pengangkutan. a. d. peralatan permainan dan sebagainya. Lokasi. e. perpustakaan. tempoh sewa ataupun lease. Bayaran sewa. 13. f. (yuran semua pengajaran dan pembelajaran yang dimasukkan dalamjadual waktu) c. Alamat bangunan. .

. Ahli-ahli Lembaga Sekolah dan guru-guru terdiri daripada warganegara Malaysia.Tambahan 1. Bangunan sekolah perlu diletak di tempat yang sesuai. Pihak sekolah dapat mengadakan guru-guru yang berkelulusan dan pengurusan yang cekap dan bertanggungjawab. Nama perlu mendapat persetujuan pendaftar sekolah-sekolah. Nama boleh dianggap bersesuaian apabila ia munasabah. Kemudahan dan kelengkapan yang disediakan adalah sesuai dan mencukupi bagi kursus yang dijalankan. daerah (di dalam atau di luar negeri) tidak dibenarkan. 7. 5. 8. 3. 6. Nama yang diberikan perlu mempunyai latar belakang Malaysia. Nama pemimpin ataupun orang kenamaan luar negeri tidak dibenarkan. 4. Penggunaan nama ataupun ringkasan yang digunakan oleh parti politik tidak dibenarkan. 4. 9. 2. bandar. 2. Apabila nama yang digunakan adalah nama orang kenamaan. Nama negeri. tidak mengelirukan. 3. Nama Tadika 1. tidak menggambarkan sesuatu yang tidak benar ataupun menyentuh perasaan mana-mana pihak. Penggunaan nama ringkas (initialis) tidak digalakkan. pemohon perlu membuktikan persetujuan bertulis diperoleh daripada tuan punya nama ataupun daripada warisnya (apabila orang kenamaan itu telah meninggal dunia). Penggunaan bahasa Melayu diutamakan.

peralatan di dalam bilik darjah serta ruang yang sesuai bagi berekreasi. Menggunakan kontena tidak dibenarkan. 4. Tadika di pusat membeli belah tidak dibenarkan. Guru-guru 1. 3. 5. .Lokasi dan premis 1. Guru-guru termasuk guru besar perlu terdiri daripada warganegara Malaysia (kecuali tadika ekpatriate). Kurikulum Kurikulum yang digunakan menurut garis panduan kurikulum prasekolah yang dikeluarkan oleh Kementerian Pelajaran. Lokasi dan premis perlu sesuai dan selamat bagi tadika serta dilengkapi kemudahan-kemudahan asas. Kelayakan minimum guru-guru perlu memiliki SPM ataupun setaraf. Garis panduan boleh didapati Dewan Bahasa dan Pustaka. Tadika dan taska tidak boleh dikendalikan secara bercampur di premis yang sama. 2. Penubuhan tadika di bangunan bertingkat (rumah pangsa ataupun kondominium) boleh dipertimbangkan apabila premis itu diguna khusus untuk tadika (ada dinyatakan di dalam cerficite of fitness) oleh pihak berkuasa tempatan. 2.

Guru perlu mempunyai permit mengajar yang terkini.000. 4. Modal berbayar bagi syarikat yang mengendalikan tadika perlu tidak kurang daripada RM10. Bagi guru besar disamping SPM perlu mempunyai pengalaman sekurangkurangnya 3 tahun ataupun pernah mengikuti kursus 6 bulan dalam bidang berkaitan. Jika tadika ditubuhkan di bawah syarikat. 2. Warganegara asing tidak dibenarkan memiliki tadika. . Ekuiti 1.3. 3. pemilikan bumiputera perlu sekurang-kurangnya 30 peratus dan kekal.00. Peringkat umur Pengusaha tadika tidak dibenarkan mengambil kanak-kanak dibawah umur 4 tahun.

Lampiran 4: Contoh Rekod Penilaian Kanak-Kanak REKOD PERKEMBANGAN KANAK-KANAK NAMA : ________________________________________________ TADIKA :_________________________________________________ ALAMAT :_________________________________________________ .

GAMBAR KANDUNGAN          PENGENALAN REKOD PERIBADI MURID KOMPONEN BAHASA DAN KOMUNIKASI KOMPONEN KOGNITIF KOMPONEN KEROHANIAN DAN MORAL KOMPONEN SOSIOEMOSI KOMPONEN KREATIVITI DAN ESTETIKA KOMPONEN FIZIKAL REKOD KEMAJUAN KANAK-KANAK .

. Nama Tadika Dahulu (Jika ada):…………………………………………… Bil. Tarikh Masuk Tadika (Sekarang):………………………………………….... Tempat Lahir :………………………. Umur :…………………………. Surat Beranak:…………………………………………………………. ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… Jarak Rumah Ke Tadika:…………………………………………………. Tarikh Lahir :………………………...Rekod Peribadi Murid A) Butir-butir Murid Nama Murid : ………………………………………………………………. Kenderaan Ke Tadika:……………………………………………………. . Alamat Rumah:……………………………………………………………. Anak Ke Berapa Dalam Keluarga:………………………………………… Bahasa Pertuturan (di rumah): 1)……………………………………………………………………………. Jantina:…………………………… Keturunan:…………………………… Agama:…………………………… No. 2)…………………………………………………………………………….. 3)…………………………………………………………………………….. Adik-Beradik:………………………………………………………….

Hasil pembelajaran 1. 1 2 3 4 5 6 Nama Kenyataan Bapa Ibu Penjaga No.B) Butir Keluarga Bil. Kad Pengenalan Keturunan Pekerjaan Warganegara No. Sila tinggalkan kosong apabila murid belum menguasai kemahiran itu. Telefon KOMPONEN BAHASA DAN KOMUNIKASI: BAHASA MELAYU Tandakan (/) dalam petak apabila murid sudah menunjukkan kebolehannya. Kemahiran mendengar Mendengar dengan penuh perhatian ( ) Mendengar dengan mengecam kesamaan bunyi perkataan ( ) Peristiwa/ tarikh Peristiwa/ tarikh Peristiwa/ tarikh .

Kemahiran bertutur Berinteraksi dengan mesra ( ) Merangsang pertuturan dengan mesra ( ) Melafazkan puisi dengan intonasi yang betul ( ) Melakonkan watak-watak mengikut situasi ( 3.Mendengar dan megecam bunyi berbeza ( ) 2. Kemahiran membaca Mengenal bentuk huruf ( Mengenal huruf vokal ( ) ) ) Mengenal huruf konsonan ( Mengecam dan memadankan gambar ( ) ) .

Memperkenalkan dan menambahkan perbendaharaan kata ( ) Membina suku kata dan perkataan ( ) Membaca perkataan dan rangkai kata ( ) Membaca ayat dalam teks ( Memahami bahan yang dibaca ( Membimbing cara membaca ( Memupuk minat membaca ( 4. Kemahiran menulis Membina kemahiran menulis ( ) ) ) ) ) Menguasai kemahiran menulis ( ) .

 9.7 !0789.

 9.7  .

.3200.    07. 0303.8/03.3202-.1.7.9.7       .3-09:         0.8 .3-079:9:7 073907.35:8/03.                 0303.3.4.33943..32087.   0..3202.9.43.7/. 203:989:.3   030.3..3/03.2/..:7:1./.3 .35079:9:7.   02.03/03.7.-039::7:1   0303.:7:143843.8   02.2-.2-:3 -07-0. .3 2087.38.

.7.    02:5:23.3507..8::..7.37.9..02.2-.   02-.3/.8.7.9...9/. ...2-.3   02-.3.02...202-../.3/-..0250703..507.   02-3.3203:8  .7.3 203..2908   02.   02..9202-.3507-03/.3/..9......9.3203:8        03:.3 .7.3203:8  02-3..                     02-2-3.3.9.

 .