Garis Panduan Kertas Kerja Menubuhkan Tadika

Kertas Kerja Kertas kerja yang disediakan perlu lengkap, kemas dan tertib bagi membolehkan jabatan pelajaran membuat penilaian permohonan itu dengan mudah dan cepat. 1. Tujuan atau objektif dan justifikasi pada penubuhan institusi itu 2. Butir lengkap permohon : a. Nama penuh b. Nombor kad pengenalan c. Taraf kewarganegaraan d. Alamat rumah dan alamat surat menyurat e. Nombor telefon untuk dihubungi f. Pekerjaan dan alamat majikan g. Kelulusan akademik h. Kelulusan iktisas (sertakan salinan kad pengenalan, sijil-sijil, diploma, ijazah, dan lain-lain yang disahkan) 3. Nama tadika : cadangkan tiga nama dan berikan sebab nama itu dipilih 4. Hak milik : persendirian, perkongsian, syarikat ataupun persatuan. a. Bagi persendirian nyatakan nama pemilik b. Bagi perkongsian, nyatakan nama-nama ahli berkongsi dan ekuiti masing-masing.

Bagi persatuan.c. c. 7. nyatakan nama pemiliknya dan ekuiti masing-masing. 5. sijil2. Sertakan salinan pendaftaran syarikat. 10. Yuran pendaftaran: RM _____________ sekali sahaja .h (sertakan salinan kad pengenalan. Nyatakan butiran lengkap mereka seperti butiran para 2. Senaraikan matapelajaran yang diajar. Sesi dan cadangkan jadual waktu lengkap atau satu minggu. diploma. Bahasa penghantar utama atau kedua. b. b. Kakitangan. ijazah. Sertakan salinan pendaftaran pertubuhan. 8. 6. Sukatan pelajaran ringkas setiap mata pelajaran. Yuran a. nyatakan ahli jawatankuasa persatuan. d. M&A borang 24 dan borang 49. Bilangan pelajar maksimum yang dirancangkan bagi satu-satu pengambilan. dan lain-lain yang disahkan). Bagi syarikat. d. Pengetua. Pensyarah dan guru-guru. 9. Pengerusi.a hingga 2. Kursus ataupun program a. Pengurusan : senaraikan mereka yang terlibat. a.

13. peralatan permainan dan sebagainya. insurans tidak dimasuk kira dalam yuran * yuran-yuran perlu selaras dengan kemudahan-kemudahan yang disediakan serta mengambilkira yuran-yuran tadika lain. Bayaran sewa. Yuran pendidikan : RM______________sekali sahaja. (yuran semua pengajaran dan pembelajaran yang dimasukkan dalamjadual waktu) c. sukan tahunan. b. Yuran khas: RM____________ setahun sekali. Butiran modal atau kewangan yang terlibat bagi penubuhan tadika ini. d. buku teks. Lokasi. pengangkutan. komputer. makmal. Butir-butir tuan punya atau pemilik bangunan. Nyatakan butir-butir kemudahan yang disediakan -perpustakaan. Maklumat bangunan atau premis. pejabat dan lain-lain. f. alat tulis. 12. Cadangan akaun untung rugi bagi satu bulan.b. Alamat bangunan. . 11. c. tempoh sewa ataupun lease. 14. perpustakaan. bengkel. konsert dan lain-lain) * yuran uniform. e. a. Bilangan bilik darjah. Jenis bangunan. (yuran makan minum.

Nama yang diberikan perlu mempunyai latar belakang Malaysia. 8. 3. 6. 5. bandar. Nama perlu mendapat persetujuan pendaftar sekolah-sekolah. Penggunaan nama ringkas (initialis) tidak digalakkan. . Nama pemimpin ataupun orang kenamaan luar negeri tidak dibenarkan. Penggunaan bahasa Melayu diutamakan. Apabila nama yang digunakan adalah nama orang kenamaan. 4. Kemudahan dan kelengkapan yang disediakan adalah sesuai dan mencukupi bagi kursus yang dijalankan. tidak menggambarkan sesuatu yang tidak benar ataupun menyentuh perasaan mana-mana pihak. 2. tidak mengelirukan. Ahli-ahli Lembaga Sekolah dan guru-guru terdiri daripada warganegara Malaysia. Penggunaan nama ataupun ringkasan yang digunakan oleh parti politik tidak dibenarkan. Bangunan sekolah perlu diletak di tempat yang sesuai. pemohon perlu membuktikan persetujuan bertulis diperoleh daripada tuan punya nama ataupun daripada warisnya (apabila orang kenamaan itu telah meninggal dunia). Nama Tadika 1. 2. 7. 9. Nama negeri. daerah (di dalam atau di luar negeri) tidak dibenarkan. 3.Tambahan 1. 4. Nama boleh dianggap bersesuaian apabila ia munasabah. Pihak sekolah dapat mengadakan guru-guru yang berkelulusan dan pengurusan yang cekap dan bertanggungjawab.

Penubuhan tadika di bangunan bertingkat (rumah pangsa ataupun kondominium) boleh dipertimbangkan apabila premis itu diguna khusus untuk tadika (ada dinyatakan di dalam cerficite of fitness) oleh pihak berkuasa tempatan. Menggunakan kontena tidak dibenarkan.Lokasi dan premis 1. Lokasi dan premis perlu sesuai dan selamat bagi tadika serta dilengkapi kemudahan-kemudahan asas. 2. 5. 2. . Guru-guru 1. 4. Tadika di pusat membeli belah tidak dibenarkan. Guru-guru termasuk guru besar perlu terdiri daripada warganegara Malaysia (kecuali tadika ekpatriate). 3. Tadika dan taska tidak boleh dikendalikan secara bercampur di premis yang sama. Kelayakan minimum guru-guru perlu memiliki SPM ataupun setaraf. Kurikulum Kurikulum yang digunakan menurut garis panduan kurikulum prasekolah yang dikeluarkan oleh Kementerian Pelajaran. peralatan di dalam bilik darjah serta ruang yang sesuai bagi berekreasi. Garis panduan boleh didapati Dewan Bahasa dan Pustaka.

Bagi guru besar disamping SPM perlu mempunyai pengalaman sekurangkurangnya 3 tahun ataupun pernah mengikuti kursus 6 bulan dalam bidang berkaitan. 3. Jika tadika ditubuhkan di bawah syarikat.000. Guru perlu mempunyai permit mengajar yang terkini.3. Warganegara asing tidak dibenarkan memiliki tadika.00. Peringkat umur Pengusaha tadika tidak dibenarkan mengambil kanak-kanak dibawah umur 4 tahun. Ekuiti 1. 2. pemilikan bumiputera perlu sekurang-kurangnya 30 peratus dan kekal. Modal berbayar bagi syarikat yang mengendalikan tadika perlu tidak kurang daripada RM10. . 4.

Lampiran 4: Contoh Rekod Penilaian Kanak-Kanak REKOD PERKEMBANGAN KANAK-KANAK NAMA : ________________________________________________ TADIKA :_________________________________________________ ALAMAT :_________________________________________________ .

GAMBAR KANDUNGAN          PENGENALAN REKOD PERIBADI MURID KOMPONEN BAHASA DAN KOMUNIKASI KOMPONEN KOGNITIF KOMPONEN KEROHANIAN DAN MORAL KOMPONEN SOSIOEMOSI KOMPONEN KREATIVITI DAN ESTETIKA KOMPONEN FIZIKAL REKOD KEMAJUAN KANAK-KANAK .

Nama Tadika Dahulu (Jika ada):…………………………………………… Bil... ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… Jarak Rumah Ke Tadika:………………………………………………….. Kenderaan Ke Tadika:……………………………………………………. Umur :………………………….. Anak Ke Berapa Dalam Keluarga:………………………………………… Bahasa Pertuturan (di rumah): 1)……………………………………………………………………………. 2)……………………………………………………………………………. Alamat Rumah:……………………………………………………………. Jantina:…………………………… Keturunan:…………………………… Agama:…………………………… No... Adik-Beradik:………………………………………………………….. Surat Beranak:…………………………………………………………. Tarikh Masuk Tadika (Sekarang):………………………………………….Rekod Peribadi Murid A) Butir-butir Murid Nama Murid : ………………………………………………………………. . Tempat Lahir :………………………. 3)…………………………………………………………………………….. Tarikh Lahir :……………………….

B) Butir Keluarga Bil. 1 2 3 4 5 6 Nama Kenyataan Bapa Ibu Penjaga No. Kemahiran mendengar Mendengar dengan penuh perhatian ( ) Mendengar dengan mengecam kesamaan bunyi perkataan ( ) Peristiwa/ tarikh Peristiwa/ tarikh Peristiwa/ tarikh . Hasil pembelajaran 1. Kad Pengenalan Keturunan Pekerjaan Warganegara No. Sila tinggalkan kosong apabila murid belum menguasai kemahiran itu. Telefon KOMPONEN BAHASA DAN KOMUNIKASI: BAHASA MELAYU Tandakan (/) dalam petak apabila murid sudah menunjukkan kebolehannya.

Mendengar dan megecam bunyi berbeza ( ) 2. Kemahiran bertutur Berinteraksi dengan mesra ( ) Merangsang pertuturan dengan mesra ( ) Melafazkan puisi dengan intonasi yang betul ( ) Melakonkan watak-watak mengikut situasi ( 3. Kemahiran membaca Mengenal bentuk huruf ( Mengenal huruf vokal ( ) ) ) Mengenal huruf konsonan ( Mengecam dan memadankan gambar ( ) ) .

Kemahiran menulis Membina kemahiran menulis ( ) ) ) ) ) Menguasai kemahiran menulis ( ) .Memperkenalkan dan menambahkan perbendaharaan kata ( ) Membina suku kata dan perkataan ( ) Membaca perkataan dan rangkai kata ( ) Membaca ayat dalam teks ( Memahami bahan yang dibaca ( Membimbing cara membaca ( Memupuk minat membaca ( 4.

7 !0789. 9.

 9.7  .

8 .3/03.:7:1.3 2087. . 0303.2-:3 -07-0.3-09:         0.3..-039::7:1   0303.   02.8   02.3 .3-079:9:7 073907.3   030.43.7.2/./.32087...33943.8/03.3202-.   0..2-.35:8/03.9.38.7       .7/.    07.03/03.:7:143843.3..1.3200.4.9.3202.                 0303.7. 203:989:.35079:9:7.

...    02:5:23...7..7../..9202-. .9.2-..3507..2908   02.3.9.3/-.37.3   02-.8::..3/.3203:8        03:..3203:8  .   02-..3 ..7.2-.9.3/..3 203..8.02.9.9.02.3203:8  02-3.0250703.9/.                     02-2-3.....   02.   02-3.7.507.202-..7.3..3507-03/.

 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful