Garis Panduan Kertas Kerja Menubuhkan Tadika

Kertas Kerja Kertas kerja yang disediakan perlu lengkap, kemas dan tertib bagi membolehkan jabatan pelajaran membuat penilaian permohonan itu dengan mudah dan cepat. 1. Tujuan atau objektif dan justifikasi pada penubuhan institusi itu 2. Butir lengkap permohon : a. Nama penuh b. Nombor kad pengenalan c. Taraf kewarganegaraan d. Alamat rumah dan alamat surat menyurat e. Nombor telefon untuk dihubungi f. Pekerjaan dan alamat majikan g. Kelulusan akademik h. Kelulusan iktisas (sertakan salinan kad pengenalan, sijil-sijil, diploma, ijazah, dan lain-lain yang disahkan) 3. Nama tadika : cadangkan tiga nama dan berikan sebab nama itu dipilih 4. Hak milik : persendirian, perkongsian, syarikat ataupun persatuan. a. Bagi persendirian nyatakan nama pemilik b. Bagi perkongsian, nyatakan nama-nama ahli berkongsi dan ekuiti masing-masing.

c. dan lain-lain yang disahkan). Sesi dan cadangkan jadual waktu lengkap atau satu minggu. 5. diploma. Sertakan salinan pendaftaran pertubuhan. Yuran a. Kakitangan. b. nyatakan nama pemiliknya dan ekuiti masing-masing. Bahasa penghantar utama atau kedua. 7. 10. Pensyarah dan guru-guru. Pengerusi.h (sertakan salinan kad pengenalan. ijazah. Pengurusan : senaraikan mereka yang terlibat. 6.a hingga 2. Yuran pendaftaran: RM _____________ sekali sahaja . Sukatan pelajaran ringkas setiap mata pelajaran. a. Bilangan pelajar maksimum yang dirancangkan bagi satu-satu pengambilan. Senaraikan matapelajaran yang diajar. nyatakan ahli jawatankuasa persatuan. Bagi persatuan. 8. Kursus ataupun program a.c. sijil2. Sertakan salinan pendaftaran syarikat. d. 9. Bagi syarikat. b. Nyatakan butiran lengkap mereka seperti butiran para 2. M&A borang 24 dan borang 49. d. Pengetua.

. 11. komputer. Bilangan bilik darjah. Butir-butir tuan punya atau pemilik bangunan. a. Butiran modal atau kewangan yang terlibat bagi penubuhan tadika ini. makmal. konsert dan lain-lain) * yuran uniform. tempoh sewa ataupun lease. Cadangan akaun untung rugi bagi satu bulan. buku teks. Maklumat bangunan atau premis. Nyatakan butir-butir kemudahan yang disediakan -perpustakaan. d. (yuran makan minum. f. 14. Bayaran sewa. Alamat bangunan. peralatan permainan dan sebagainya. b. pejabat dan lain-lain. sukan tahunan. (yuran semua pengajaran dan pembelajaran yang dimasukkan dalamjadual waktu) c. 12. alat tulis.b. perpustakaan. insurans tidak dimasuk kira dalam yuran * yuran-yuran perlu selaras dengan kemudahan-kemudahan yang disediakan serta mengambilkira yuran-yuran tadika lain. e. Lokasi. 13. bengkel. c. Yuran khas: RM____________ setahun sekali. pengangkutan. Jenis bangunan. Yuran pendidikan : RM______________sekali sahaja.

3. bandar. Nama boleh dianggap bersesuaian apabila ia munasabah. 2. Pihak sekolah dapat mengadakan guru-guru yang berkelulusan dan pengurusan yang cekap dan bertanggungjawab. 9. pemohon perlu membuktikan persetujuan bertulis diperoleh daripada tuan punya nama ataupun daripada warisnya (apabila orang kenamaan itu telah meninggal dunia). tidak mengelirukan. 5. Ahli-ahli Lembaga Sekolah dan guru-guru terdiri daripada warganegara Malaysia. Nama perlu mendapat persetujuan pendaftar sekolah-sekolah. 7. Penggunaan nama ringkas (initialis) tidak digalakkan. . 4.Tambahan 1. 6. daerah (di dalam atau di luar negeri) tidak dibenarkan. 8. Penggunaan bahasa Melayu diutamakan. 2. Bangunan sekolah perlu diletak di tempat yang sesuai. Apabila nama yang digunakan adalah nama orang kenamaan. Nama pemimpin ataupun orang kenamaan luar negeri tidak dibenarkan. Penggunaan nama ataupun ringkasan yang digunakan oleh parti politik tidak dibenarkan. Kemudahan dan kelengkapan yang disediakan adalah sesuai dan mencukupi bagi kursus yang dijalankan. Nama yang diberikan perlu mempunyai latar belakang Malaysia. 3. Nama Tadika 1. 4. tidak menggambarkan sesuatu yang tidak benar ataupun menyentuh perasaan mana-mana pihak. Nama negeri.

Lokasi dan premis perlu sesuai dan selamat bagi tadika serta dilengkapi kemudahan-kemudahan asas. 3. Garis panduan boleh didapati Dewan Bahasa dan Pustaka. Tadika dan taska tidak boleh dikendalikan secara bercampur di premis yang sama. Kurikulum Kurikulum yang digunakan menurut garis panduan kurikulum prasekolah yang dikeluarkan oleh Kementerian Pelajaran. Menggunakan kontena tidak dibenarkan. peralatan di dalam bilik darjah serta ruang yang sesuai bagi berekreasi. 2. Kelayakan minimum guru-guru perlu memiliki SPM ataupun setaraf. . Guru-guru termasuk guru besar perlu terdiri daripada warganegara Malaysia (kecuali tadika ekpatriate). Tadika di pusat membeli belah tidak dibenarkan.Lokasi dan premis 1. 2. 4. 5. Penubuhan tadika di bangunan bertingkat (rumah pangsa ataupun kondominium) boleh dipertimbangkan apabila premis itu diguna khusus untuk tadika (ada dinyatakan di dalam cerficite of fitness) oleh pihak berkuasa tempatan. Guru-guru 1.

Warganegara asing tidak dibenarkan memiliki tadika. 2. 4. Modal berbayar bagi syarikat yang mengendalikan tadika perlu tidak kurang daripada RM10. pemilikan bumiputera perlu sekurang-kurangnya 30 peratus dan kekal. Jika tadika ditubuhkan di bawah syarikat. Peringkat umur Pengusaha tadika tidak dibenarkan mengambil kanak-kanak dibawah umur 4 tahun.00. Bagi guru besar disamping SPM perlu mempunyai pengalaman sekurangkurangnya 3 tahun ataupun pernah mengikuti kursus 6 bulan dalam bidang berkaitan. Ekuiti 1.3.000. . 3. Guru perlu mempunyai permit mengajar yang terkini.

Lampiran 4: Contoh Rekod Penilaian Kanak-Kanak REKOD PERKEMBANGAN KANAK-KANAK NAMA : ________________________________________________ TADIKA :_________________________________________________ ALAMAT :_________________________________________________ .

GAMBAR KANDUNGAN          PENGENALAN REKOD PERIBADI MURID KOMPONEN BAHASA DAN KOMUNIKASI KOMPONEN KOGNITIF KOMPONEN KEROHANIAN DAN MORAL KOMPONEN SOSIOEMOSI KOMPONEN KREATIVITI DAN ESTETIKA KOMPONEN FIZIKAL REKOD KEMAJUAN KANAK-KANAK .

2)……………………………………………………………………………. Alamat Rumah:…………………………………………………………….Rekod Peribadi Murid A) Butir-butir Murid Nama Murid : ………………………………………………………………... Anak Ke Berapa Dalam Keluarga:………………………………………… Bahasa Pertuturan (di rumah): 1)…………………………………………………………………………….. Surat Beranak:…………………………………………………………. Adik-Beradik:…………………………………………………………. Jantina:…………………………… Keturunan:…………………………… Agama:…………………………… No.. ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… Jarak Rumah Ke Tadika:…………………………………………………. Tarikh Lahir :………………………. Tarikh Masuk Tadika (Sekarang):…………………………………………. 3)……………………………………………………………………………. Nama Tadika Dahulu (Jika ada):…………………………………………… Bil.. Umur :………………………….. . Kenderaan Ke Tadika:……………………………………………………. Tempat Lahir :………………………...

Hasil pembelajaran 1. Kemahiran mendengar Mendengar dengan penuh perhatian ( ) Mendengar dengan mengecam kesamaan bunyi perkataan ( ) Peristiwa/ tarikh Peristiwa/ tarikh Peristiwa/ tarikh . Kad Pengenalan Keturunan Pekerjaan Warganegara No. 1 2 3 4 5 6 Nama Kenyataan Bapa Ibu Penjaga No.B) Butir Keluarga Bil. Sila tinggalkan kosong apabila murid belum menguasai kemahiran itu. Telefon KOMPONEN BAHASA DAN KOMUNIKASI: BAHASA MELAYU Tandakan (/) dalam petak apabila murid sudah menunjukkan kebolehannya.

Mendengar dan megecam bunyi berbeza ( ) 2. Kemahiran bertutur Berinteraksi dengan mesra ( ) Merangsang pertuturan dengan mesra ( ) Melafazkan puisi dengan intonasi yang betul ( ) Melakonkan watak-watak mengikut situasi ( 3. Kemahiran membaca Mengenal bentuk huruf ( Mengenal huruf vokal ( ) ) ) Mengenal huruf konsonan ( Mengecam dan memadankan gambar ( ) ) .

Kemahiran menulis Membina kemahiran menulis ( ) ) ) ) ) Menguasai kemahiran menulis ( ) .Memperkenalkan dan menambahkan perbendaharaan kata ( ) Membina suku kata dan perkataan ( ) Membaca perkataan dan rangkai kata ( ) Membaca ayat dalam teks ( Memahami bahan yang dibaca ( Membimbing cara membaca ( Memupuk minat membaca ( 4.

7 !0789. 9.

 9.7  .

 203:989:.35079:9:7.7/..7.   0.3-09:         0.7       .43.3   030. 0303.3-079:9:7 073907.3202-.9.8/03.2-:3 -07-0.-039::7:1   0303.    07.8 .:7:143843.32087.7..35:8/03.03/03.1.9.8   02.2-..3202.   02.3.3.3200.3 2087.3/03./. .2/.                 0303.4.33943..38..3 .:7:1.

..8::.7.3507.2908   02.    02:5:23.0250703..9.7....3/.202-.3   02-..02./..3507-03/...3 203..3203:8  02-3.                     02-2-3.3203:8  .   02.9.9/.8.3..9.9.3/-.3/.7...3 .2-..7.2-...02.37.3.9...   02-3..   02-.7..3203:8        03:. ..507.9202-.

 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful