Garis Panduan Kertas Kerja Menubuhkan Tadika

Kertas Kerja Kertas kerja yang disediakan perlu lengkap, kemas dan tertib bagi membolehkan jabatan pelajaran membuat penilaian permohonan itu dengan mudah dan cepat. 1. Tujuan atau objektif dan justifikasi pada penubuhan institusi itu 2. Butir lengkap permohon : a. Nama penuh b. Nombor kad pengenalan c. Taraf kewarganegaraan d. Alamat rumah dan alamat surat menyurat e. Nombor telefon untuk dihubungi f. Pekerjaan dan alamat majikan g. Kelulusan akademik h. Kelulusan iktisas (sertakan salinan kad pengenalan, sijil-sijil, diploma, ijazah, dan lain-lain yang disahkan) 3. Nama tadika : cadangkan tiga nama dan berikan sebab nama itu dipilih 4. Hak milik : persendirian, perkongsian, syarikat ataupun persatuan. a. Bagi persendirian nyatakan nama pemilik b. Bagi perkongsian, nyatakan nama-nama ahli berkongsi dan ekuiti masing-masing.

Yuran pendaftaran: RM _____________ sekali sahaja . diploma. Sertakan salinan pendaftaran pertubuhan. d.a hingga 2. Sukatan pelajaran ringkas setiap mata pelajaran. Sesi dan cadangkan jadual waktu lengkap atau satu minggu. M&A borang 24 dan borang 49. Kakitangan. 10. c. Nyatakan butiran lengkap mereka seperti butiran para 2. 8. Bagi syarikat. Bahasa penghantar utama atau kedua. a. Pengetua.h (sertakan salinan kad pengenalan. Bagi persatuan. d. 7.c. Senaraikan matapelajaran yang diajar. Pengerusi. 5. Pensyarah dan guru-guru. 6. Bilangan pelajar maksimum yang dirancangkan bagi satu-satu pengambilan. 9. dan lain-lain yang disahkan). b. Pengurusan : senaraikan mereka yang terlibat. nyatakan ahli jawatankuasa persatuan. b. Yuran a. nyatakan nama pemiliknya dan ekuiti masing-masing. Kursus ataupun program a. sijil2. Sertakan salinan pendaftaran syarikat. ijazah.

. Yuran pendidikan : RM______________sekali sahaja. perpustakaan. Nyatakan butir-butir kemudahan yang disediakan -perpustakaan. Bilangan bilik darjah. sukan tahunan. 14. Bayaran sewa. Butiran modal atau kewangan yang terlibat bagi penubuhan tadika ini. c. alat tulis. pejabat dan lain-lain. Maklumat bangunan atau premis. 12. konsert dan lain-lain) * yuran uniform. makmal. komputer. peralatan permainan dan sebagainya. 11. Jenis bangunan. (yuran semua pengajaran dan pembelajaran yang dimasukkan dalamjadual waktu) c. insurans tidak dimasuk kira dalam yuran * yuran-yuran perlu selaras dengan kemudahan-kemudahan yang disediakan serta mengambilkira yuran-yuran tadika lain. Butir-butir tuan punya atau pemilik bangunan. a. Cadangan akaun untung rugi bagi satu bulan. buku teks. Alamat bangunan. e. tempoh sewa ataupun lease. b. Lokasi. 13. (yuran makan minum.b. Yuran khas: RM____________ setahun sekali. bengkel. f. pengangkutan. d.

Penggunaan bahasa Melayu diutamakan. 8. 5. pemohon perlu membuktikan persetujuan bertulis diperoleh daripada tuan punya nama ataupun daripada warisnya (apabila orang kenamaan itu telah meninggal dunia). 4. Nama perlu mendapat persetujuan pendaftar sekolah-sekolah. 4. Nama boleh dianggap bersesuaian apabila ia munasabah. 2. Penggunaan nama ringkas (initialis) tidak digalakkan. Kemudahan dan kelengkapan yang disediakan adalah sesuai dan mencukupi bagi kursus yang dijalankan. 7. Penggunaan nama ataupun ringkasan yang digunakan oleh parti politik tidak dibenarkan. . daerah (di dalam atau di luar negeri) tidak dibenarkan.Tambahan 1. 2. tidak menggambarkan sesuatu yang tidak benar ataupun menyentuh perasaan mana-mana pihak. Nama pemimpin ataupun orang kenamaan luar negeri tidak dibenarkan. Nama Tadika 1. Ahli-ahli Lembaga Sekolah dan guru-guru terdiri daripada warganegara Malaysia. Apabila nama yang digunakan adalah nama orang kenamaan. Nama negeri. Pihak sekolah dapat mengadakan guru-guru yang berkelulusan dan pengurusan yang cekap dan bertanggungjawab. 9. 3. bandar. Bangunan sekolah perlu diletak di tempat yang sesuai. Nama yang diberikan perlu mempunyai latar belakang Malaysia. 3. 6. tidak mengelirukan.

Tadika dan taska tidak boleh dikendalikan secara bercampur di premis yang sama. peralatan di dalam bilik darjah serta ruang yang sesuai bagi berekreasi. 3. . 5. 4.Lokasi dan premis 1. Garis panduan boleh didapati Dewan Bahasa dan Pustaka. Guru-guru 1. Kurikulum Kurikulum yang digunakan menurut garis panduan kurikulum prasekolah yang dikeluarkan oleh Kementerian Pelajaran. Guru-guru termasuk guru besar perlu terdiri daripada warganegara Malaysia (kecuali tadika ekpatriate). Menggunakan kontena tidak dibenarkan. 2. Penubuhan tadika di bangunan bertingkat (rumah pangsa ataupun kondominium) boleh dipertimbangkan apabila premis itu diguna khusus untuk tadika (ada dinyatakan di dalam cerficite of fitness) oleh pihak berkuasa tempatan. Tadika di pusat membeli belah tidak dibenarkan. Lokasi dan premis perlu sesuai dan selamat bagi tadika serta dilengkapi kemudahan-kemudahan asas. Kelayakan minimum guru-guru perlu memiliki SPM ataupun setaraf. 2.

. Bagi guru besar disamping SPM perlu mempunyai pengalaman sekurangkurangnya 3 tahun ataupun pernah mengikuti kursus 6 bulan dalam bidang berkaitan. 4.3. Peringkat umur Pengusaha tadika tidak dibenarkan mengambil kanak-kanak dibawah umur 4 tahun.00. Ekuiti 1.000. Jika tadika ditubuhkan di bawah syarikat. Guru perlu mempunyai permit mengajar yang terkini. 3. Modal berbayar bagi syarikat yang mengendalikan tadika perlu tidak kurang daripada RM10. Warganegara asing tidak dibenarkan memiliki tadika. pemilikan bumiputera perlu sekurang-kurangnya 30 peratus dan kekal. 2.

Lampiran 4: Contoh Rekod Penilaian Kanak-Kanak REKOD PERKEMBANGAN KANAK-KANAK NAMA : ________________________________________________ TADIKA :_________________________________________________ ALAMAT :_________________________________________________ .

GAMBAR KANDUNGAN          PENGENALAN REKOD PERIBADI MURID KOMPONEN BAHASA DAN KOMUNIKASI KOMPONEN KOGNITIF KOMPONEN KEROHANIAN DAN MORAL KOMPONEN SOSIOEMOSI KOMPONEN KREATIVITI DAN ESTETIKA KOMPONEN FIZIKAL REKOD KEMAJUAN KANAK-KANAK .

Tarikh Lahir :………………………... Tempat Lahir :………………………. Nama Tadika Dahulu (Jika ada):…………………………………………… Bil. Surat Beranak:…………………………………………………………. .Rekod Peribadi Murid A) Butir-butir Murid Nama Murid : ………………………………………………………………... Anak Ke Berapa Dalam Keluarga:………………………………………… Bahasa Pertuturan (di rumah): 1)…………………………………………………………………………….. Alamat Rumah:……………………………………………………………. Jantina:…………………………… Keturunan:…………………………… Agama:…………………………… No. Tarikh Masuk Tadika (Sekarang):…………………………………………. Adik-Beradik:…………………………………………………………. 3)……………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… Jarak Rumah Ke Tadika:…………………………………………………... 2)……………………………………………………………………………. Kenderaan Ke Tadika:……………………………………………………. Umur :…………………………..

Kemahiran mendengar Mendengar dengan penuh perhatian ( ) Mendengar dengan mengecam kesamaan bunyi perkataan ( ) Peristiwa/ tarikh Peristiwa/ tarikh Peristiwa/ tarikh . Sila tinggalkan kosong apabila murid belum menguasai kemahiran itu.B) Butir Keluarga Bil. Hasil pembelajaran 1. 1 2 3 4 5 6 Nama Kenyataan Bapa Ibu Penjaga No. Telefon KOMPONEN BAHASA DAN KOMUNIKASI: BAHASA MELAYU Tandakan (/) dalam petak apabila murid sudah menunjukkan kebolehannya. Kad Pengenalan Keturunan Pekerjaan Warganegara No.

Kemahiran membaca Mengenal bentuk huruf ( Mengenal huruf vokal ( ) ) ) Mengenal huruf konsonan ( Mengecam dan memadankan gambar ( ) ) . Kemahiran bertutur Berinteraksi dengan mesra ( ) Merangsang pertuturan dengan mesra ( ) Melafazkan puisi dengan intonasi yang betul ( ) Melakonkan watak-watak mengikut situasi ( 3.Mendengar dan megecam bunyi berbeza ( ) 2.

Memperkenalkan dan menambahkan perbendaharaan kata ( ) Membina suku kata dan perkataan ( ) Membaca perkataan dan rangkai kata ( ) Membaca ayat dalam teks ( Memahami bahan yang dibaca ( Membimbing cara membaca ( Memupuk minat membaca ( 4. Kemahiran menulis Membina kemahiran menulis ( ) ) ) ) ) Menguasai kemahiran menulis ( ) .

 9.7 !0789.

 9.7  .

.3   030.4.7.:7:143843.1.                 0303.3...38.7       ..   02..2-:3 -07-0.8/03. 0303.32087./.9.3200.3202-.7/.3/03.43.7.-039::7:1   0303. 203:989:.8 .35079:9:7.8   02.3-079:9:7 073907.3 2087.2/. .:7:1.35:8/03.3.3202.   0.33943.9.03/03.2-.    07.3 .3-09:         0.

7.9202-.3/.0250703.02.3   02-..   02-3.507.3..   02.3507-03/.02...9...2908   02.   02-.7.2-..    02:5:23..3/-.3203:8  .....202-./....8.9.7.9.7.2-.3203:8        03:..3/.3 .7.3.. ..37.8::.                     02-2-3.9..9/.3 203....3203:8  02-3.9.3507.

 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful