Garis Panduan Kertas Kerja Menubuhkan Tadika

Kertas Kerja Kertas kerja yang disediakan perlu lengkap, kemas dan tertib bagi membolehkan jabatan pelajaran membuat penilaian permohonan itu dengan mudah dan cepat. 1. Tujuan atau objektif dan justifikasi pada penubuhan institusi itu 2. Butir lengkap permohon : a. Nama penuh b. Nombor kad pengenalan c. Taraf kewarganegaraan d. Alamat rumah dan alamat surat menyurat e. Nombor telefon untuk dihubungi f. Pekerjaan dan alamat majikan g. Kelulusan akademik h. Kelulusan iktisas (sertakan salinan kad pengenalan, sijil-sijil, diploma, ijazah, dan lain-lain yang disahkan) 3. Nama tadika : cadangkan tiga nama dan berikan sebab nama itu dipilih 4. Hak milik : persendirian, perkongsian, syarikat ataupun persatuan. a. Bagi persendirian nyatakan nama pemilik b. Bagi perkongsian, nyatakan nama-nama ahli berkongsi dan ekuiti masing-masing.

a. Pensyarah dan guru-guru. 5. Yuran a. Sukatan pelajaran ringkas setiap mata pelajaran. Pengurusan : senaraikan mereka yang terlibat. 7. 6. d. M&A borang 24 dan borang 49.c. Pengerusi. Kursus ataupun program a. c. diploma. nyatakan ahli jawatankuasa persatuan. Sesi dan cadangkan jadual waktu lengkap atau satu minggu. Bilangan pelajar maksimum yang dirancangkan bagi satu-satu pengambilan. 8. dan lain-lain yang disahkan). Kakitangan. 9.a hingga 2. ijazah. sijil2. Bahasa penghantar utama atau kedua. Sertakan salinan pendaftaran pertubuhan. Sertakan salinan pendaftaran syarikat. b. b. d.h (sertakan salinan kad pengenalan. Senaraikan matapelajaran yang diajar. Bagi syarikat. nyatakan nama pemiliknya dan ekuiti masing-masing. Yuran pendaftaran: RM _____________ sekali sahaja . Nyatakan butiran lengkap mereka seperti butiran para 2. 10. Pengetua. Bagi persatuan.

insurans tidak dimasuk kira dalam yuran * yuran-yuran perlu selaras dengan kemudahan-kemudahan yang disediakan serta mengambilkira yuran-yuran tadika lain. buku teks. Maklumat bangunan atau premis. Alamat bangunan. c. peralatan permainan dan sebagainya.b. Butir-butir tuan punya atau pemilik bangunan. pejabat dan lain-lain. Yuran pendidikan : RM______________sekali sahaja. Butiran modal atau kewangan yang terlibat bagi penubuhan tadika ini. 13. 14. (yuran semua pengajaran dan pembelajaran yang dimasukkan dalamjadual waktu) c. bengkel. komputer. a. . 11. Yuran khas: RM____________ setahun sekali. perpustakaan. 12. Lokasi. Bilangan bilik darjah. Nyatakan butir-butir kemudahan yang disediakan -perpustakaan. konsert dan lain-lain) * yuran uniform. f. tempoh sewa ataupun lease. Cadangan akaun untung rugi bagi satu bulan. Jenis bangunan. makmal. e. pengangkutan. alat tulis. d. b. Bayaran sewa. sukan tahunan. (yuran makan minum.

Apabila nama yang digunakan adalah nama orang kenamaan. Bangunan sekolah perlu diletak di tempat yang sesuai. 9. . daerah (di dalam atau di luar negeri) tidak dibenarkan. Nama Tadika 1. Kemudahan dan kelengkapan yang disediakan adalah sesuai dan mencukupi bagi kursus yang dijalankan. bandar.Tambahan 1. Pihak sekolah dapat mengadakan guru-guru yang berkelulusan dan pengurusan yang cekap dan bertanggungjawab. 3. Nama pemimpin ataupun orang kenamaan luar negeri tidak dibenarkan. Penggunaan bahasa Melayu diutamakan. 8. 6. 3. Penggunaan nama ringkas (initialis) tidak digalakkan. Ahli-ahli Lembaga Sekolah dan guru-guru terdiri daripada warganegara Malaysia. Nama negeri. tidak mengelirukan. 2. 7. Nama yang diberikan perlu mempunyai latar belakang Malaysia. Nama perlu mendapat persetujuan pendaftar sekolah-sekolah. 4. 4. pemohon perlu membuktikan persetujuan bertulis diperoleh daripada tuan punya nama ataupun daripada warisnya (apabila orang kenamaan itu telah meninggal dunia). Penggunaan nama ataupun ringkasan yang digunakan oleh parti politik tidak dibenarkan. 5. tidak menggambarkan sesuatu yang tidak benar ataupun menyentuh perasaan mana-mana pihak. 2. Nama boleh dianggap bersesuaian apabila ia munasabah.

Garis panduan boleh didapati Dewan Bahasa dan Pustaka. Menggunakan kontena tidak dibenarkan. Kurikulum Kurikulum yang digunakan menurut garis panduan kurikulum prasekolah yang dikeluarkan oleh Kementerian Pelajaran. Tadika di pusat membeli belah tidak dibenarkan. Lokasi dan premis perlu sesuai dan selamat bagi tadika serta dilengkapi kemudahan-kemudahan asas.Lokasi dan premis 1. peralatan di dalam bilik darjah serta ruang yang sesuai bagi berekreasi. Kelayakan minimum guru-guru perlu memiliki SPM ataupun setaraf. 5. . 3. 4. Guru-guru 1. Penubuhan tadika di bangunan bertingkat (rumah pangsa ataupun kondominium) boleh dipertimbangkan apabila premis itu diguna khusus untuk tadika (ada dinyatakan di dalam cerficite of fitness) oleh pihak berkuasa tempatan. 2. 2. Guru-guru termasuk guru besar perlu terdiri daripada warganegara Malaysia (kecuali tadika ekpatriate). Tadika dan taska tidak boleh dikendalikan secara bercampur di premis yang sama.

00. Modal berbayar bagi syarikat yang mengendalikan tadika perlu tidak kurang daripada RM10. . Warganegara asing tidak dibenarkan memiliki tadika. 2. 3. 4.000. Peringkat umur Pengusaha tadika tidak dibenarkan mengambil kanak-kanak dibawah umur 4 tahun. pemilikan bumiputera perlu sekurang-kurangnya 30 peratus dan kekal. Guru perlu mempunyai permit mengajar yang terkini. Bagi guru besar disamping SPM perlu mempunyai pengalaman sekurangkurangnya 3 tahun ataupun pernah mengikuti kursus 6 bulan dalam bidang berkaitan.3. Ekuiti 1. Jika tadika ditubuhkan di bawah syarikat.

Lampiran 4: Contoh Rekod Penilaian Kanak-Kanak REKOD PERKEMBANGAN KANAK-KANAK NAMA : ________________________________________________ TADIKA :_________________________________________________ ALAMAT :_________________________________________________ .

GAMBAR KANDUNGAN          PENGENALAN REKOD PERIBADI MURID KOMPONEN BAHASA DAN KOMUNIKASI KOMPONEN KOGNITIF KOMPONEN KEROHANIAN DAN MORAL KOMPONEN SOSIOEMOSI KOMPONEN KREATIVITI DAN ESTETIKA KOMPONEN FIZIKAL REKOD KEMAJUAN KANAK-KANAK .

. Tarikh Masuk Tadika (Sekarang):…………………………………………. Nama Tadika Dahulu (Jika ada):…………………………………………… Bil.. 2)……………………………………………………………………………..Rekod Peribadi Murid A) Butir-butir Murid Nama Murid : ………………………………………………………………. Anak Ke Berapa Dalam Keluarga:………………………………………… Bahasa Pertuturan (di rumah): 1)……………………………………………………………………………. Tempat Lahir :………………………. Umur :…………………………. Tarikh Lahir :……………………….. Kenderaan Ke Tadika:……………………………………………………. ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… Jarak Rumah Ke Tadika:………………………………………………….. . Adik-Beradik:………………………………………………………….. 3)……………………………………………………………………………. Surat Beranak:…………………………………………………………... Jantina:…………………………… Keturunan:…………………………… Agama:…………………………… No. Alamat Rumah:…………………………………………………………….

1 2 3 4 5 6 Nama Kenyataan Bapa Ibu Penjaga No. Sila tinggalkan kosong apabila murid belum menguasai kemahiran itu. Kad Pengenalan Keturunan Pekerjaan Warganegara No. Telefon KOMPONEN BAHASA DAN KOMUNIKASI: BAHASA MELAYU Tandakan (/) dalam petak apabila murid sudah menunjukkan kebolehannya.B) Butir Keluarga Bil. Kemahiran mendengar Mendengar dengan penuh perhatian ( ) Mendengar dengan mengecam kesamaan bunyi perkataan ( ) Peristiwa/ tarikh Peristiwa/ tarikh Peristiwa/ tarikh . Hasil pembelajaran 1.

Kemahiran bertutur Berinteraksi dengan mesra ( ) Merangsang pertuturan dengan mesra ( ) Melafazkan puisi dengan intonasi yang betul ( ) Melakonkan watak-watak mengikut situasi ( 3. Kemahiran membaca Mengenal bentuk huruf ( Mengenal huruf vokal ( ) ) ) Mengenal huruf konsonan ( Mengecam dan memadankan gambar ( ) ) .Mendengar dan megecam bunyi berbeza ( ) 2.

Memperkenalkan dan menambahkan perbendaharaan kata ( ) Membina suku kata dan perkataan ( ) Membaca perkataan dan rangkai kata ( ) Membaca ayat dalam teks ( Memahami bahan yang dibaca ( Membimbing cara membaca ( Memupuk minat membaca ( 4. Kemahiran menulis Membina kemahiran menulis ( ) ) ) ) ) Menguasai kemahiran menulis ( ) .

7 !0789. 9.

7  . 9.

7/.7.   02.35079:9:7.2-.3-09:         0.3202.    07.9.38..3.32087.35:8/03.-039::7:1   0303.:7:143843./.33943.9.2/..3202-.:7:1.8/03.8 .8   02.3.. .                 0303.7       .3-079:9:7 073907.7.4.1.3 2087. 203:989:.3   030.03/03..3/03.43.2-:3 -07-0.3200.   0. 0303..3 .

0250703.3203:8  .02..   02-3..3/.3203:8        03:.2-./.3 ..9.9/..2-...202-.9202-.3..3/-...37.8::.3507....8.3203:8  02-3.   02-.3 203.02. ..7.507.3/.                     02-2-3..3.9.    02:5:23..7.7.9.7.9....3   02-..9.2908   02..3507-03/..   02.7..

 .