Garis Panduan Kertas Kerja Menubuhkan Tadika

Kertas Kerja Kertas kerja yang disediakan perlu lengkap, kemas dan tertib bagi membolehkan jabatan pelajaran membuat penilaian permohonan itu dengan mudah dan cepat. 1. Tujuan atau objektif dan justifikasi pada penubuhan institusi itu 2. Butir lengkap permohon : a. Nama penuh b. Nombor kad pengenalan c. Taraf kewarganegaraan d. Alamat rumah dan alamat surat menyurat e. Nombor telefon untuk dihubungi f. Pekerjaan dan alamat majikan g. Kelulusan akademik h. Kelulusan iktisas (sertakan salinan kad pengenalan, sijil-sijil, diploma, ijazah, dan lain-lain yang disahkan) 3. Nama tadika : cadangkan tiga nama dan berikan sebab nama itu dipilih 4. Hak milik : persendirian, perkongsian, syarikat ataupun persatuan. a. Bagi persendirian nyatakan nama pemilik b. Bagi perkongsian, nyatakan nama-nama ahli berkongsi dan ekuiti masing-masing.

8. Yuran pendaftaran: RM _____________ sekali sahaja . diploma. Bilangan pelajar maksimum yang dirancangkan bagi satu-satu pengambilan. Bagi persatuan. a. 5. Yuran a.a hingga 2. 10. nyatakan nama pemiliknya dan ekuiti masing-masing. Bagi syarikat. d. Bahasa penghantar utama atau kedua. 9. sijil2. d. Kursus ataupun program a. Sertakan salinan pendaftaran syarikat. Senaraikan matapelajaran yang diajar. Nyatakan butiran lengkap mereka seperti butiran para 2. b. Pengurusan : senaraikan mereka yang terlibat. b. dan lain-lain yang disahkan). 6. nyatakan ahli jawatankuasa persatuan. Kakitangan. Pensyarah dan guru-guru. Pengerusi. Sesi dan cadangkan jadual waktu lengkap atau satu minggu. M&A borang 24 dan borang 49. Sertakan salinan pendaftaran pertubuhan. Pengetua. ijazah. 7.h (sertakan salinan kad pengenalan.c. Sukatan pelajaran ringkas setiap mata pelajaran. c.

Maklumat bangunan atau premis. d. buku teks. makmal. tempoh sewa ataupun lease. komputer. 13. 14. konsert dan lain-lain) * yuran uniform. peralatan permainan dan sebagainya. Jenis bangunan. pengangkutan. Butiran modal atau kewangan yang terlibat bagi penubuhan tadika ini. 12. b. (yuran semua pengajaran dan pembelajaran yang dimasukkan dalamjadual waktu) c. perpustakaan. sukan tahunan. bengkel. f. . Bayaran sewa. Yuran pendidikan : RM______________sekali sahaja. insurans tidak dimasuk kira dalam yuran * yuran-yuran perlu selaras dengan kemudahan-kemudahan yang disediakan serta mengambilkira yuran-yuran tadika lain. 11. Alamat bangunan. Yuran khas: RM____________ setahun sekali. Butir-butir tuan punya atau pemilik bangunan. Lokasi. alat tulis. a. Cadangan akaun untung rugi bagi satu bulan.b. c. e. Nyatakan butir-butir kemudahan yang disediakan -perpustakaan. pejabat dan lain-lain. Bilangan bilik darjah. (yuran makan minum.

Penggunaan bahasa Melayu diutamakan. pemohon perlu membuktikan persetujuan bertulis diperoleh daripada tuan punya nama ataupun daripada warisnya (apabila orang kenamaan itu telah meninggal dunia). Nama pemimpin ataupun orang kenamaan luar negeri tidak dibenarkan. 7. Nama Tadika 1. 4. 2. Ahli-ahli Lembaga Sekolah dan guru-guru terdiri daripada warganegara Malaysia. 4. Apabila nama yang digunakan adalah nama orang kenamaan. 2. 5. 9. Penggunaan nama ataupun ringkasan yang digunakan oleh parti politik tidak dibenarkan. tidak mengelirukan. Nama yang diberikan perlu mempunyai latar belakang Malaysia. .Tambahan 1. bandar. Nama negeri. Pihak sekolah dapat mengadakan guru-guru yang berkelulusan dan pengurusan yang cekap dan bertanggungjawab. 6. tidak menggambarkan sesuatu yang tidak benar ataupun menyentuh perasaan mana-mana pihak. Nama perlu mendapat persetujuan pendaftar sekolah-sekolah. 8. 3. 3. Penggunaan nama ringkas (initialis) tidak digalakkan. Nama boleh dianggap bersesuaian apabila ia munasabah. Bangunan sekolah perlu diletak di tempat yang sesuai. Kemudahan dan kelengkapan yang disediakan adalah sesuai dan mencukupi bagi kursus yang dijalankan. daerah (di dalam atau di luar negeri) tidak dibenarkan.

2. 4. Menggunakan kontena tidak dibenarkan.Lokasi dan premis 1. . Kelayakan minimum guru-guru perlu memiliki SPM ataupun setaraf. peralatan di dalam bilik darjah serta ruang yang sesuai bagi berekreasi. 3. Guru-guru termasuk guru besar perlu terdiri daripada warganegara Malaysia (kecuali tadika ekpatriate). Penubuhan tadika di bangunan bertingkat (rumah pangsa ataupun kondominium) boleh dipertimbangkan apabila premis itu diguna khusus untuk tadika (ada dinyatakan di dalam cerficite of fitness) oleh pihak berkuasa tempatan. Guru-guru 1. 5. Tadika dan taska tidak boleh dikendalikan secara bercampur di premis yang sama. 2. Lokasi dan premis perlu sesuai dan selamat bagi tadika serta dilengkapi kemudahan-kemudahan asas. Kurikulum Kurikulum yang digunakan menurut garis panduan kurikulum prasekolah yang dikeluarkan oleh Kementerian Pelajaran. Tadika di pusat membeli belah tidak dibenarkan. Garis panduan boleh didapati Dewan Bahasa dan Pustaka.

4. Guru perlu mempunyai permit mengajar yang terkini. Peringkat umur Pengusaha tadika tidak dibenarkan mengambil kanak-kanak dibawah umur 4 tahun. Jika tadika ditubuhkan di bawah syarikat. Ekuiti 1. 3. Bagi guru besar disamping SPM perlu mempunyai pengalaman sekurangkurangnya 3 tahun ataupun pernah mengikuti kursus 6 bulan dalam bidang berkaitan.000. Modal berbayar bagi syarikat yang mengendalikan tadika perlu tidak kurang daripada RM10.3.00. pemilikan bumiputera perlu sekurang-kurangnya 30 peratus dan kekal. 2. Warganegara asing tidak dibenarkan memiliki tadika. .

Lampiran 4: Contoh Rekod Penilaian Kanak-Kanak REKOD PERKEMBANGAN KANAK-KANAK NAMA : ________________________________________________ TADIKA :_________________________________________________ ALAMAT :_________________________________________________ .

GAMBAR KANDUNGAN          PENGENALAN REKOD PERIBADI MURID KOMPONEN BAHASA DAN KOMUNIKASI KOMPONEN KOGNITIF KOMPONEN KEROHANIAN DAN MORAL KOMPONEN SOSIOEMOSI KOMPONEN KREATIVITI DAN ESTETIKA KOMPONEN FIZIKAL REKOD KEMAJUAN KANAK-KANAK .

. Adik-Beradik:…………………………………………………………. Kenderaan Ke Tadika:……………………………………………………. Tarikh Lahir :……………………….Rekod Peribadi Murid A) Butir-butir Murid Nama Murid : ………………………………………………………………. Umur :………………………….. Tempat Lahir :………………………. ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… Jarak Rumah Ke Tadika:…………………………………………………. Surat Beranak:………………………………………………………….. Nama Tadika Dahulu (Jika ada):…………………………………………… Bil. Anak Ke Berapa Dalam Keluarga:………………………………………… Bahasa Pertuturan (di rumah): 1)…………………………………………………………………………….. Alamat Rumah:……………………………………………………………. Jantina:…………………………… Keturunan:…………………………… Agama:…………………………… No.. 3)…………………………………………………………………………….. 2)……………………………………………………………………………. ... Tarikh Masuk Tadika (Sekarang):………………………………………….

1 2 3 4 5 6 Nama Kenyataan Bapa Ibu Penjaga No. Hasil pembelajaran 1. Kemahiran mendengar Mendengar dengan penuh perhatian ( ) Mendengar dengan mengecam kesamaan bunyi perkataan ( ) Peristiwa/ tarikh Peristiwa/ tarikh Peristiwa/ tarikh .B) Butir Keluarga Bil. Telefon KOMPONEN BAHASA DAN KOMUNIKASI: BAHASA MELAYU Tandakan (/) dalam petak apabila murid sudah menunjukkan kebolehannya. Sila tinggalkan kosong apabila murid belum menguasai kemahiran itu. Kad Pengenalan Keturunan Pekerjaan Warganegara No.

Kemahiran membaca Mengenal bentuk huruf ( Mengenal huruf vokal ( ) ) ) Mengenal huruf konsonan ( Mengecam dan memadankan gambar ( ) ) .Mendengar dan megecam bunyi berbeza ( ) 2. Kemahiran bertutur Berinteraksi dengan mesra ( ) Merangsang pertuturan dengan mesra ( ) Melafazkan puisi dengan intonasi yang betul ( ) Melakonkan watak-watak mengikut situasi ( 3.

Memperkenalkan dan menambahkan perbendaharaan kata ( ) Membina suku kata dan perkataan ( ) Membaca perkataan dan rangkai kata ( ) Membaca ayat dalam teks ( Memahami bahan yang dibaca ( Membimbing cara membaca ( Memupuk minat membaca ( 4. Kemahiran menulis Membina kemahiran menulis ( ) ) ) ) ) Menguasai kemahiran menulis ( ) .

 9.7 !0789.

7  . 9.

3202-.4.:7:143843.3202../.3-09:         0.                 0303.43.3200.7.8/03.8 .:7:1.   0.-039::7:1   0303. 203:989:.3   030. .35079:9:7.   02..35:8/03.33943.3 2087.9.3.2-:3 -07-0.3/03.2-.03/03.7       .9. 0303.32087.7/.3-079:9:7 073907.1..7.2/..3 .8   02.38..3.    07.

.8::..7.3507-03/..   02.3/.02.7.2-.2-.9202-...3 203... ..3 .7...9.3507.8....3/.9.3.                     02-2-3....9../.3/-.7.7.2908   02.    02:5:23..9/.   02-3.9.507..02.3..3203:8        03:.9.3203:8  02-3.   02-.202-...0250703.3   02-.37.3203:8  .

 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful