Garis Panduan Kertas Kerja Menubuhkan Tadika

Kertas Kerja Kertas kerja yang disediakan perlu lengkap, kemas dan tertib bagi membolehkan jabatan pelajaran membuat penilaian permohonan itu dengan mudah dan cepat. 1. Tujuan atau objektif dan justifikasi pada penubuhan institusi itu 2. Butir lengkap permohon : a. Nama penuh b. Nombor kad pengenalan c. Taraf kewarganegaraan d. Alamat rumah dan alamat surat menyurat e. Nombor telefon untuk dihubungi f. Pekerjaan dan alamat majikan g. Kelulusan akademik h. Kelulusan iktisas (sertakan salinan kad pengenalan, sijil-sijil, diploma, ijazah, dan lain-lain yang disahkan) 3. Nama tadika : cadangkan tiga nama dan berikan sebab nama itu dipilih 4. Hak milik : persendirian, perkongsian, syarikat ataupun persatuan. a. Bagi persendirian nyatakan nama pemilik b. Bagi perkongsian, nyatakan nama-nama ahli berkongsi dan ekuiti masing-masing.

a hingga 2. Kursus ataupun program a. ijazah. diploma. Pengerusi. nyatakan ahli jawatankuasa persatuan. Senaraikan matapelajaran yang diajar. d. 10. Kakitangan. Nyatakan butiran lengkap mereka seperti butiran para 2. a. Sukatan pelajaran ringkas setiap mata pelajaran. Pensyarah dan guru-guru.h (sertakan salinan kad pengenalan. 8. 6. Sertakan salinan pendaftaran pertubuhan. Bilangan pelajar maksimum yang dirancangkan bagi satu-satu pengambilan. dan lain-lain yang disahkan). c. b.c. Bagi persatuan. Yuran a. Sesi dan cadangkan jadual waktu lengkap atau satu minggu. nyatakan nama pemiliknya dan ekuiti masing-masing. Pengetua. Bagi syarikat. M&A borang 24 dan borang 49. 5. Bahasa penghantar utama atau kedua. 9. Sertakan salinan pendaftaran syarikat. Pengurusan : senaraikan mereka yang terlibat. d. sijil2. 7. Yuran pendaftaran: RM _____________ sekali sahaja . b.

Yuran khas: RM____________ setahun sekali.b. c. . Nyatakan butir-butir kemudahan yang disediakan -perpustakaan. konsert dan lain-lain) * yuran uniform. 14. e. perpustakaan. Cadangan akaun untung rugi bagi satu bulan. bengkel. Maklumat bangunan atau premis. buku teks. tempoh sewa ataupun lease. d. Butiran modal atau kewangan yang terlibat bagi penubuhan tadika ini. (yuran makan minum. komputer. Yuran pendidikan : RM______________sekali sahaja. Lokasi. 12. Butir-butir tuan punya atau pemilik bangunan. Bayaran sewa. makmal. f. a. Bilangan bilik darjah. b. 13. Jenis bangunan. Alamat bangunan. 11. pengangkutan. peralatan permainan dan sebagainya. insurans tidak dimasuk kira dalam yuran * yuran-yuran perlu selaras dengan kemudahan-kemudahan yang disediakan serta mengambilkira yuran-yuran tadika lain. alat tulis. (yuran semua pengajaran dan pembelajaran yang dimasukkan dalamjadual waktu) c. pejabat dan lain-lain. sukan tahunan.

bandar. Penggunaan bahasa Melayu diutamakan. 8. Penggunaan nama ataupun ringkasan yang digunakan oleh parti politik tidak dibenarkan. 4. Penggunaan nama ringkas (initialis) tidak digalakkan. 3. . 7.Tambahan 1. Kemudahan dan kelengkapan yang disediakan adalah sesuai dan mencukupi bagi kursus yang dijalankan. 2. Nama negeri. Nama perlu mendapat persetujuan pendaftar sekolah-sekolah. Nama yang diberikan perlu mempunyai latar belakang Malaysia. 3. Nama pemimpin ataupun orang kenamaan luar negeri tidak dibenarkan. daerah (di dalam atau di luar negeri) tidak dibenarkan. 5. pemohon perlu membuktikan persetujuan bertulis diperoleh daripada tuan punya nama ataupun daripada warisnya (apabila orang kenamaan itu telah meninggal dunia). Apabila nama yang digunakan adalah nama orang kenamaan. 2. 6. tidak mengelirukan. Nama Tadika 1. Pihak sekolah dapat mengadakan guru-guru yang berkelulusan dan pengurusan yang cekap dan bertanggungjawab. tidak menggambarkan sesuatu yang tidak benar ataupun menyentuh perasaan mana-mana pihak. Bangunan sekolah perlu diletak di tempat yang sesuai. Ahli-ahli Lembaga Sekolah dan guru-guru terdiri daripada warganegara Malaysia. 4. Nama boleh dianggap bersesuaian apabila ia munasabah. 9.

Garis panduan boleh didapati Dewan Bahasa dan Pustaka. Menggunakan kontena tidak dibenarkan. Tadika dan taska tidak boleh dikendalikan secara bercampur di premis yang sama. Penubuhan tadika di bangunan bertingkat (rumah pangsa ataupun kondominium) boleh dipertimbangkan apabila premis itu diguna khusus untuk tadika (ada dinyatakan di dalam cerficite of fitness) oleh pihak berkuasa tempatan. Guru-guru termasuk guru besar perlu terdiri daripada warganegara Malaysia (kecuali tadika ekpatriate). . 2. peralatan di dalam bilik darjah serta ruang yang sesuai bagi berekreasi. 2. Lokasi dan premis perlu sesuai dan selamat bagi tadika serta dilengkapi kemudahan-kemudahan asas.Lokasi dan premis 1. 5. 3. Tadika di pusat membeli belah tidak dibenarkan. Guru-guru 1. Kelayakan minimum guru-guru perlu memiliki SPM ataupun setaraf. Kurikulum Kurikulum yang digunakan menurut garis panduan kurikulum prasekolah yang dikeluarkan oleh Kementerian Pelajaran. 4.

Ekuiti 1. 3.000.00. pemilikan bumiputera perlu sekurang-kurangnya 30 peratus dan kekal. . Jika tadika ditubuhkan di bawah syarikat. Warganegara asing tidak dibenarkan memiliki tadika.3. Guru perlu mempunyai permit mengajar yang terkini. Modal berbayar bagi syarikat yang mengendalikan tadika perlu tidak kurang daripada RM10. 4. Peringkat umur Pengusaha tadika tidak dibenarkan mengambil kanak-kanak dibawah umur 4 tahun. Bagi guru besar disamping SPM perlu mempunyai pengalaman sekurangkurangnya 3 tahun ataupun pernah mengikuti kursus 6 bulan dalam bidang berkaitan. 2.

Lampiran 4: Contoh Rekod Penilaian Kanak-Kanak REKOD PERKEMBANGAN KANAK-KANAK NAMA : ________________________________________________ TADIKA :_________________________________________________ ALAMAT :_________________________________________________ .

GAMBAR KANDUNGAN          PENGENALAN REKOD PERIBADI MURID KOMPONEN BAHASA DAN KOMUNIKASI KOMPONEN KOGNITIF KOMPONEN KEROHANIAN DAN MORAL KOMPONEN SOSIOEMOSI KOMPONEN KREATIVITI DAN ESTETIKA KOMPONEN FIZIKAL REKOD KEMAJUAN KANAK-KANAK .

. Nama Tadika Dahulu (Jika ada):…………………………………………… Bil.. Tempat Lahir :……………………….. Kenderaan Ke Tadika:……………………………………………………. Surat Beranak:…………………………………………………………. Jantina:…………………………… Keturunan:…………………………… Agama:…………………………… No. 3)……………………………………………………………………………... Tarikh Lahir :………………………. Anak Ke Berapa Dalam Keluarga:………………………………………… Bahasa Pertuturan (di rumah): 1)……………………………………………………………………………. Tarikh Masuk Tadika (Sekarang):…………………………………………. Adik-Beradik:…………………………………………………………. 2)……………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… Jarak Rumah Ke Tadika:………………………………………………….Rekod Peribadi Murid A) Butir-butir Murid Nama Murid : ………………………………………………………………... . Umur :………………………….. Alamat Rumah:…………………………………………………………….

Kemahiran mendengar Mendengar dengan penuh perhatian ( ) Mendengar dengan mengecam kesamaan bunyi perkataan ( ) Peristiwa/ tarikh Peristiwa/ tarikh Peristiwa/ tarikh . Kad Pengenalan Keturunan Pekerjaan Warganegara No. Sila tinggalkan kosong apabila murid belum menguasai kemahiran itu. Hasil pembelajaran 1. 1 2 3 4 5 6 Nama Kenyataan Bapa Ibu Penjaga No. Telefon KOMPONEN BAHASA DAN KOMUNIKASI: BAHASA MELAYU Tandakan (/) dalam petak apabila murid sudah menunjukkan kebolehannya.B) Butir Keluarga Bil.

Kemahiran bertutur Berinteraksi dengan mesra ( ) Merangsang pertuturan dengan mesra ( ) Melafazkan puisi dengan intonasi yang betul ( ) Melakonkan watak-watak mengikut situasi ( 3. Kemahiran membaca Mengenal bentuk huruf ( Mengenal huruf vokal ( ) ) ) Mengenal huruf konsonan ( Mengecam dan memadankan gambar ( ) ) .Mendengar dan megecam bunyi berbeza ( ) 2.

Memperkenalkan dan menambahkan perbendaharaan kata ( ) Membina suku kata dan perkataan ( ) Membaca perkataan dan rangkai kata ( ) Membaca ayat dalam teks ( Memahami bahan yang dibaca ( Membimbing cara membaca ( Memupuk minat membaca ( 4. Kemahiran menulis Membina kemahiran menulis ( ) ) ) ) ) Menguasai kemahiran menulis ( ) .

 9.7 !0789.

7  . 9.

.   02./...3202. .32087.4.7/.2-:3 -07-0.3200.    07.7.7.3 ..3 2087. 203:989:.35:8/03.8 .8   02. 0303.03/03.:7:1.43.:7:143843.1.7       .2/.                 0303.3-079:9:7 073907.9.3/03.38.8/03.-039::7:1   0303.3.   0.3202-.3.2-.9.3   030.33943..35079:9:7.3-09:         0.

.7.3507-03/....   02.0250703.9.3 203...3203:8  02-3.9.    02:5:23.02.7.7.2-.9/.9..202-.9202-.3   02-.8...9.7.2-.                     02-2-3..3/.37.507.3.   02-...02.3/...3 . ...9.3203:8        03:.3..2908   02./.3203:8  .3507.   02-3..3/-.....7.8::.

 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful