Pendais

(PENGETAHUAN DASAR AGAMA ISLAM) TKA/TPA ARROJA

Jl. Cipeundeuy Ds. Sukahaji Kec. Cipeundeuy Kab. Bandung Barat

RUKUN ISLAM, RUKUN IMAN, MACAM-MACAM HUKUM ISLAM dan SUMBER HUKUM ISLAM
Rukun Islam 1. Mengucapkan dua kalimah Syahadat 2. Mendirikan Sholat 3. Menunaikan Ibadah Syaum 4. Mengeluarkan Zakat 5. Melaksanakan Haji ke Baetulloh Rukun Iman 1. Iman Kepada Allah 2. Iman Kepada Malaikat Allah 3. Iman Kepada Kitab Allah 4. Iman Kepada Rosul Allah 5. Iman Kepada Hari Kiamat 6. Iman Kepada Qodo dan Qodar Sumber Hukum Islam 1. Al-Qur'an 2. Hadits 3. Ijma 4. Qiyas

Macam-macam Hukum Islam 1. Wajib, Yaitu perintah yang harus dikerjakan/jika dikerjakan akan mendapat pahala dan jika ditinggalkan akan mendapat dosa 2. Sunat, Yaitu perintah yang bila dikerjakan mendapat pahala dan bila ditinggalkan tidak mendapat apa-apa 3. Haram, Yaitu perintah yang jika dikerjakan mendapat dosa dan jika ditinggalkan mendapat pahala 4. Makruh, Yaitu perintah yang jika dikerjakan tidak mendapat apa-apa dan bila ditinggalkan mendapat pahala 5. Mubah, Yaitu perintah yang boleh dikerjakan boleh tidak SIFAT WAJIB BAGI ALLAH

Sifat Wajib Wujud Qidam Baqa' Muqholafatul lil hawaditsi Qiyamuhu binafsihi Wahdaniyah Qudrat Iradat Ilmu

Artinya Ada Dahulu Kekal Berbeda dengan mahluk Nya Berdiri Sendiri Maha Esa Berkuasa Berkehendak Mengetahui

Sifat Wajib Hayat Sama' Bashar Kalam Qodiron Muridan Aliman Hayyan Sami'an

Artinya Hidup Mendengar Melihat Berfirman Maha Berkuasa Maha Berkehendak Maha Mengetahui Maha Hidup Maha Mendengar

SIFAT MUSTAHIL BAGI ALLAH Sifat Mustahil Artinya Sifat Mustahil Adam Tidak Ada Taadud Huduts Baru Ajzun Fana Rusak Karahah Mumatsalatu lil hawaditsi Sama Dengan Mahluk-Nya Hajlun Qiyamuhu Bighairihi Berdiri dengan Bantuan Orang Lain Maut Summun Bukmun Umyun

Artinya Terbilang Lemah Terpaksa Bodoh Mati Tuli Bisu Buta

NAMA-NAMA MALAIKAT DENGAN TUGASNYA
Nama Malaikat Jibril Mikail Israfil Izrail Munkar Tugasnya Menyampaikan Wahyu Membagi Rezeki Meniup Sangkakala Mencabut Nyawa Memeriksa Amal Perbuatan Nama Malaikat Nakir Raqib Atid Malik Ridwan Tugasnya Memeriksa Amal Perbuatan Mencatat Amal Baik Mencatat Amal Buruk Menjaga Neraka Mejaga Surga

NAMA-NAMA NABI DAN ROSUL
Nama Nabi Adam a.s Nabi Idris a.s Nabi Nuh a.s Nabi Hud a.s Nabi Saleh a.s Nabi Ibrahim a.s Nabi Luth a.s Nabi Ismail a.s Nabi Ishak a.s Nabi Ya'qub a.s Nabi Yusuf a.s Nabi Ayub a.s Nabi Syu'aib a.s No 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Nama Nabi Harun a.s Nabi Musa a.s Nabi Zulkifli a.s Nabi Daud a.s Nabi Sulaeman a.s Nabi Ilyas a.s Nabi Ilyasa a.s Nabi Yunus a.s Nabi Zakaria a.s Nabi Yahya a.s Nabi Isa a.s Nabi Muhammad SAW

Sifat Wajib Bagi Rosul Sifat Artinya 1. Sidiq Benar 2. Tablig Menyampaikan 3. Fatonah Pandai 4. Amanah Terpercaya Sifat Mustahil Bagi Rosul

Sifat 1. Sidiq 2. Tablig 3. Fatonah 4. Amanah

Artinya Benar Menyampaikan Pandai Terpercaya

NAMA-NAMA KITAB ALLAH
Nama-nama Kitab Nabi yang menerima Taurat Musa a.s Zabur Daud a.s Injil Isa a.s Al-Qur'an Muhammad SAW

Maksiat merajalela 4. 7. Turunnya nabi Isa Macam-macam Qiyamat 1. Neraka Syaa‟ir Surga Darulmaqah 7. Matahari terbit dari barat 4. Neraka Lado Surga Darul Alzalah 1. Neraka Hawiyah Surga Adn 4. Banyak hamba menjadi tuan dan tuan menjadi hamba Tanda-tanda Qiyamat Menjelang Datang : 1. 4. Qiyamat Kubro yaitu hancurnya alam dengan isinya Macam-macam peristiwa setelah hari Qiyamat 1. yaitu hari diperhitungkannya amal perbuatan manusia selama hidup di dunia 4. yaitu hari kebangkitan dibangkitkannya manusia dari kematian 2. Banyak anak durhaka kepada orang tua 2. Laki-laki menyerupai perampuan dan perempuan menyerupai laki-laki 3. Yaumul Ba‟ats. Neraka Wail Surga Ma‟wa 3. . yaitu dikumpulkannya manusia di pada Mahsyar 3. Neraka Jahanam Surga Firdaus 2. 6. yaitu hari ditimbangnya amal perbuatan manusia di dunia 5. Neraka Saqar Surga Darussalam 5. Qiyamat Sugro yaitu qiyamat kecil 2. yaitu manusia akan memperoleh balasan sesuai dengan do‟a dan pahala selama hidup di dunia NAMA SURGA DAN NERAKA Nama-nama syurga Nama-nama neraka Surga Naim 1. Hari Pembalasan. 2. Yaumul Mizan. Yaumul Hisab. Neraka Khutamah Surga Khuldi 6. Munculnya satu mahluk yang mengerikan 3.HARI QIYAMAT Tanda-tanda Qiyamat sudah dekat 1. Turun dajal 2. Yaumul Shirath. 3. yaitu hari dimana setiap manusia harus melewati jembatan untuk menuju syurga 6. 8. 5. Yaumul Mahsyar.

Ulul Azmi ada 5 yaitu : 1. 4.Amul Kuzni adalah tahu kesedihan Nabi Muhammad SAW 11. Abu Ubaidah . Bulan Jumadil Ula Bulan Jumadil Tsani Bulan Rajab Bulan Sya‟ban Bulan Ramadhan 10.s 5. Umar bin Khatab 5. Bulan Rabiul Awal 7. Nabi Ibrahim a.Bulan Syawal 11. Nabi Nuh a.Nama-nama bulan dalam Islam 1. Nabi Muhammad lahir pada tanggal 12 Awal Tahun Gajah 2. Seorang Pendeta Nasrani mengetahui tanda-tanda kenabian pada Nabi Muhammad dan berkata “Bukhaira” 7.Bulan Zulqa‟dah 12. Bulan Muharram 5. Nabi Isa a. Beliau mendapat gelar Al-Amin pada usia tiga puluh lima tahun 9. Bulan Safar 6. Kakeknya meninggal dalam usia beliau delapan tahun. Utsman Bin Affan 6. Tsani 9. Sa‟ad bin Zaid 3. 5. Ayahnya bernama Abdullah dab Ibunya bernama Siti Aminah 4. Nabi Musa a. Abu Bakar Shidiq 4.Bulan Zulhijjah Sejarah Nabi Muhammad SAW 1. Nabi Muhammad SAW 2.s SEPULUH ORANG SAHABAT NABI MUHAMMAS SAW Sepuluh orang sahabat Nabi Muhammad SAW yang mendapat gelar kabar akan masuk surga 1. Nabi Muhammad menikah dengan Siti Khadijah 8.Mesjid yang pertama kali didirikan adalah Mesjid Quba 12. 2. 3.s 4. Ali Bin Abu Thalib 2. ibunya meninggal dunia pada usia beliau umur enam tahun dimakamkan di Desa Abwa. Bulan Rabiul 8. Nabi Muhammad disusui oleh Halimah Sa‟diyah hingga berusia lima tahun. Yang memberi nama Muhammad adalah kakeknya Abdul Muthalib 3.s 3. Wahyu yang pertama diturunkan oleh Allah adalah Surat Al-Alaq ayat 1-5 pada tanggal 17 Ramadhan di Gua Hira 10.Nabi Muhammad hijrah ke Madinah tanggal 12 Rabiul Awal 1 Hijriyah ditemani oleh Abu Bakar Ash Shidiq dan Ali Bin Abu Thalib ULUL AZMI Ulul Azmi adalah Nabi dan Rosul yang mempunyai kesabaran dalam menerima ujian dari Allah. Pada umur dua belas tahun beliau ikut berdagang dengan pamannya Abu Thalib ke Negeri Syam 6.

Ummu Salamah 11. Keluarnya sesuatu dari qubul dan dubur 2. Ibrahim 7. Air Suci tetapi tidak mensucikan 3.Maimunah 4. Anjing dan babi 7. Membasuh muka 3. Ummu Kulsum 3. Niat 2. Air yang maskruh dipakai Benda-benda yang termasuk najis 1. Abdullah 6. Membasuh dua tangan sampai siku 4. Aisyah 8.7. Zainab binti Jahsy Kibtiyah 3. Segala benda cair yang keluar dari dubur dan qubul 6. Menyentuh kemaluan atau qubul dan dubur 4. Hilangan ingatan atau tidur 3. Zubair bin Awan 8.Thalhah bin Ubaidilah Nama-nama Istri Nabi Muhammad SAW : 1. Abdurrahman bin Auf 10. Khadijah 6. Zainah 10. Bangkai binatang yang berdarah 2. Arak 5. Darah yang masih mengalir 3. Bersentuh kulit antara laki-laki dengan perempuan yang bukan muhrim . Hafshoh 9. Juairiyah 12. Nanah 4. Shofiyah 5.Maryah Al 2. Saudah 7. Fatimah 4. Al Qosim 5. Menyapu sebagian kepala 5. Bagian dari binatang yang diambil dari tubuhnya selagi binatang itu hidup Istinja adlaah membersihkan najis dari qubul dan dubur dengan batu Wudlu yaitu membersihkan diri dari hadas kecil dengan air Rukun Wudlu 1. Air Suci yang mensucikan 2.Ummu Habibah Nama-nama Putra-Putri Nabi Muhammad SAW 1. Membasuh kaki hingga mata kaki 6. Zainab THAHARAH (Mensucikan) Macam-Macam dan Pembagian Air 1. Rukoyah 2. Air Najis 4. Tertib Perkara yang membatalkan Wudlu 1. Sa‟ad bin Abi Waqash 9.

Mengusap kedua tangan berdebu dengan siku 4. antara lain : 1. Tidak mendapatkan air 2. Mandinya orang gila sesudah sembuh dari gilanya 4. Selesai melahirkan 3. Karena bersetubuh 2. Shalat fardlu ada lima waktu. tertib tayamum Mandi wajib yaitu mandi dengan maksud mengalirkan air ke seluruh tubuh dan disertai dengan niat menghilangkan hadas besar Sebab-sebab Mandi Wajib 1. Shalat Fardlu adalah shalat yang diwajibkan bagi tiap muslim yang dewasa yang berakal sehat. Sudah Masuk Waktu Shalat 1. Karena haid 4. Mandi tatkala hendak ihrom atau umroh 5.Tayamum adalah mengusap tanah ke muka dan kedua tangan sampai siku dengan beberapa syarat Syarat-syarat Tayamum Rukun Tayamum 1. 5. Mandi hari Jum‟at (mulai terbit fajar hingga masuk waktu shalat Jum‟at) 2. Nifas Rukun Mandi adalah niat meratakan air keseluruh anggota badan Mandi-mandi yang disunatkan yaitu : 1. 4. 3. Mandinya seorang kafir setelah masuk Islam SHALAT Shalat ialah rangkaian gerakan dan ucapan yang didahului dengan takbir dan diakhiri dengan salam dengan memenuhi rukun dan syarat tertentu. Mandi Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha 3. Niat 2. Mengusap muka dengan tanah 3. Dengan tanah suci yang 3. Menghilangkan najis sebelum 4. Shalat Isya sebanyak 4 rakaat Shalat Shubuh sebanyak 4 rakaat Shalat Dzuhur sebanyak 4 rakaat Shalat Ashar sebanyak 4 rakaat Shalat Maghrib sebanyak 3 rakaat . Mandi sehabis memandikan mayat 6. 2.

Sudah masuk waktu shalat 6. hukumnya sunat muakad (sangat dianjurkan). Islam 2. Duduk diantara dua sujud 9. Makmum masbuk yaitu makmum yang ketinggalan.Murtad/Ridah Hal yang membatalkan shalat 1. Ruku 6.Membaca sholawat 12. I‟tidal Syarat Wajib Shalat 1. Dapat melihat atau mendengar 7. Menutup aurat 3. Minum 10. Sujud 8.Rukun Shalat 1. Suci dari hadas dan najis 5. Macam-macam Makmum 1. Sengaja berbicara diluar bacaan shalat 2. Berakal sehat 4. Membaca Surat Al Fatihah 5.Memberi salam yang pertama 13.Tertib Syarat Syah Shalat 1. Tidak menghadap kiblat 8. Mengerti tata cara shalat 5. Adapun shalat sunat lebih baik dikerjakan di rumah. Banyak bergerak diluar bacaan shalat 3. Makan 9. Berdiri Bagi orang yang berkuasa 3.Tertawa 11. Menghadap kiblat 7. Makmum muwafiq yaitu makmum yang mengikuti imam sejak awal shalat 2. Mengetahui adanya perintah shalat 6. Berubah niat 7. Terkena najis yang tidak dimaafkan Shalat berjamaah Shalat berjamaah ialah shalat yang dikerjakan bersama-sama antara imam dengan makmum. Ia mengikuti shalat sudah ditengah pelaksanaan shalat berjamaah. Terbuka aurat 6.Membaca tasyahud akhir 11. Shalat berjama‟ah lebih utama dikerjakan di mesjid. Menjauhi/meninggalkan yang membatalkan shalat 5. Takbiratul Ikhram 4. Berniat 2. Duduk Akhir 10. Suci tempat. Sadar atau terjaga (Tidak tidur) 7. Baligh 3. . pakaian dan badan 4. Suci dari hadas besar dan hadas kecil 2. Berhadas ketika melaksanakan shalat 4.

Shalat hari raya a. . Berwasiat taqwa 5. Berdo‟a Amalan suant sebelum melaksanakan shalat jum’at 1. Shalat jum‟at hukumnya fardlu a‟in. Membaca surat Al Kahfi 8.Shalat jama‟ adalah menggabungkan dua shalat fardlu dalam satu waktu. kecuali jika ada halangan. Hari Raya Idul Adha Shalat sunat hari saya hukumnya sunat muakad. Mengucapkan dua kalimah syahadat 3. Memakai pakaian berwarna putih-putih 4. Membaca shalawat nabi 4. Mencukur kumis. Hari Raya Idul Fitri b. Memperbanyak membaca do‟a dan sholawat nabi Macam-macam shalat sunat 1. Membaca salah satu ayat AlQur‟an 6. Tempat melaksanakan shalat sunat hari raya lebih diutamakan di lapangan. Bersegera pergi ke mesjid dengan jalan kaki 6. Membaca Al-Qur‟an atau dzikir sebelum khutbah 7. Dasar pelaksanaan shalat jum‟at tertuang dalam surat Al-Jumu‟ah ayat 9 Rukun Khutbah Jum’at 1. Mandi 2. Jama‟ takhir adalah menggabungkan dua shalat fardlu dalam satu waktu yang dikerjakan pada waktu shalat yang terakhir Shalat Qasar adalah meringkas shalat dari empat rakaat menjadi dua rakaat Shalat jama‟ qasar adalah menggabungkan dua shalat fardlu dalam satu waktu sambil meringkas rakaatnya Shalat Jum‟at yaitu shalat dua rakaat yang dikerjakan berjama‟ah waktu dzuhur pada hari jum‟at dan didahului dengan dua khutbah. Shalat dikerjakan pada waktu shalat yang pertama 2. Mengucapkan puji-pujian / Hamdalah 2. memotong kuku dan rambut 5. Jama‟ taqdim adalah menggabungkan dua shalat fardlu dalam satu waktu. Berhias dengan memakai wangiwangian 3. Shalat jama terbagi dua : 1.

Shalat gerhana matahari disebut sebagai shalat „Khusufusy syamsi‟. Shalat Tarawih Yaitu shalat sunat pada bulan Ramadhan. Jumlah rakaatnya bisa delapan rakaat bisa juga dua puluh rakaat 9. Shalat Sunat Rawatib Muakad . Shalat tahiyatul masjid Yaitu shalat yang dikerjakan pada waktu ke mesjid sebelum duduk untuk menghormati mesjid 7. Kira-kira jam tujuh atau jam delapan 5.Dua rakaat sesudah shalat Dzuhur . Shalat Istikharah Yaitu shalat meminta petunjuk yang baik dari Allah atas beberapa pilihan . Shalat Sunat Rawatib Ghairu Muakad . Jumlah rakaatnya tidak dibatasi. lebih baik dikerjakan sesudah larut malam dan sesudah tidur.Dua rakaat sebelum shalat Dzuhur . Shalat Gerhana Dilakukan apabila gerhana. baik gerhana matahari atau gerhana bulan.2. Hukumnya sunat muakad.Dua rakaat sesudah shalat Isya b. Shalat Sunat Rawatib a. Shalat Tahajud mempunyai kelebihan dan keutamaan yang tidak dimiliki oleh shalat sunat lainnya 8. Shalat istisqo (shalat meminta hujan) Dilaksanakan untuk meminta datangnya hujan karena terjadi kemarau yang panjang. Shalat Istisqo dilaksanakan dua rakaat 4.Empat rakaat sebelum shalat Ashar . Shalat Dhuha Yaitu shalat dua rakaat atau lebih sebanyak-banyaknya 12 rakaat.Dua rakaat sesudah shalat Maghrib . Shalat Tahajud Yaitu shalat yang dikerjakan pada malam hari. Waktu pelaksanaan shalat dhuha yaitu naik matahari setinggi tembok.Dua rakaat atau empat rakaat sesudah shalat jum‟at 6. Shalat gerhana bulan disebut „Khusuful qomari‟ 3.Dua rakaat sebelum shalat Maghrib .Dua rakaat sebelum shalat Shubuh .

Niat 2. Menguburnya Cara Memandikan Mayit Paling sedikit memandikan mayit dengan meratakan air ke seluruh badannya. Membaca Takbir (Allahu Akbar) 33 kali 5. 5. 2. Salam DZIKIR Dzikir Sesudah Shalat Fardlu 1. Empat kali takbir 3. Memandikan 2. Membaca Al-Fatihah 5. Menyalati 4. 3. Mengkafani 3. Berdiri bagi yang mampu 4. 6. Sesudah Shalat Jum’at Membaca Istighfar Membaca surat Al-Fatihah Membaca Surat Al-Ikhlas 7 kali Membaca surat Al-Falaq 7 kali Membaca surat An-Naas 7 kali Berdo‟a kepada Allah ZAKAT Zakat ialah kadar harta yang tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya. Membaca Shalawat setelah takbir ke dua 6. Kotoran dari hidung harus dibersihkan 3. Berdo‟a kepada Allah SWT 1. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang ketiga. 4. sedangkan yang paling sempurna ialah : 1. Membaca Tasbih (Subhanallah) 33 kali 3. Mewudukan mayit 4.Kewajiban terhadap Mayit Hal-hal yang wajib dilaksanakan untuk mayit : 1. Kubul dan dubur harap dibersihkan 2. Dimandikan dengan daun bidara 5. Disiram dengan air tiga kali Hukum Shalat Jenazah 1. Membaca istighfar 2. Membaca Hamdalah (Alhamdulillah) 33 kali 4. Berdo‟a untuk mayit 7. Hukumnya fardlu„ain bagi setiap muslim yang memenuhi syarat .

Haid dan Nifas 5. Berdo‟a sewaktu berbuka puasa 4. Makan dan Minum 2.Benda yang wajib dizakati : 1.Puasa Kifarat Sunat-sunat puasa 1. Niat pada malamnya 2. Yang difardlukan : . Muallaf 7. Makan sahur sesudah tengah malam 5. Yang diharamkan 1. Musafir Zakat Fitrah ialah zakat yang biasa dilaksanakan pada menjelang hari raya Idul Fitri PUASA Puasa yaitu menahan diri dari sesuatu yang membatalkan puasa mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari dengan niat dan beberapa syarat Syarat Wajib Puasa Hal Yang membatalkan Puasa 1.Puasa Nadzar terbenam matahari . Miskin 4. Mengakhirkan sahur 6. Emas dan perak 3. Menahan diri dari segala 3. Muntah Disengaja 3. Binatang ternak 2. yaitu : 1. Baligh 2. Fakir 3. Memperbanyak sedekah 8. Harta perniagaan Orang-orang yang berhak menerima zakat Berdasarkan firman Alloh SWT surat At-Taubah ayat 6 bahwa orang yang berhak menerima zakat ada 8 golongan. Berakal Sehat 4. Gharim 2.Puasa Ramadhan yang membatalkan puasa . Hamba Sahaya 8. Buah-buahan 5. Menyegerakan berbuka apabila waktunya telah tiba 2. Bersetubuh 4. Yang dimakruhkan 2. Islam 1. Gila Macam-Macam Puasa Rukun Puasa 1. Biji makanan yang mengenyangkan 4. Berbuka dengan kurma 3. Kuat Puasa 3. Memperbanyak membaca Al-Qur‟an . Amil 6. Memberi makanan untuk berbuka pada orang yang berpuasa 7.Puasa Qadla sejak terbit fajar sampai . Ibnu Sabil 5.

Ihram 2. Sa‟i 3. Baligh 3. Melontar Jumroh 4. Puasa Nabi Daud a. sewa menyewa. Tanggal 11. Ibadah haji hukumnya wajib bagi mereka yang mampu Syarat Wajib Haji Rukun Haji Wajib Haji 1. Islam 1. Ihram 1. Hari Raya Idul Fitri 3. 14 dan 15) 7. Menjaukan diri dari 6. Berkuasa/Mampu 5. Hadir di Mudzalifah 3. Wukuf di 5. Thawaf 2.Macam-macam Puasa Sunat 1. Merdeka 4. perseroan atau upah mengupah Jual beli yaitu menukar suatu barang dengan barang lain dengan cara tertentu Rukun Jual Beli 1. Puasa Hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah 3. Bermalam di Mina 5.13 Bulan Dzulhijjah Haji adalah menyengaja siarah ke baitullah untuk mengamalkan ibadah tertentu dengan syarat dan rukun yang sudah ditentukan.12. Puasa Hari senin dan kamis 6. Puasa Rajab dan Sya‟ban 8. Tartib hal-hal yang dilarang dan diharamkan MUAMALAT Muamalat adalah tukar menukar suatu benda yang bermanfaat dengan cara yang ditentukan seperti jual beli. Thawaf wada Arafah 6. Ada uang dan benda yang dibeli 3. Ada ijab kabul Khiyar adalah kesempatan meilih salah satu diantara dua meneruskan akad jual beli atau membatalkannya . Puasa enam hari pada bulan Syawal 2. Hari Raya Isul Adha 2. pinjam meminjam. Puasa tengah bulan (tanggal 13. Berakal Sehat 2. Puasa Hari Asysyura tanggal 10 Muharram 4.s HAJI Waktu Puasa yang diharamkan 1. Puasa Bulan Sya‟ban 5. Tahalul 4. Ada penjual dan pembeli 2.

Riba adalah akad (transaksi) barang yang tiak diketahui.Khiyar ada tiga macam 1. Riba Yad adalah berpisah dari tempat transaksi jual beli sebelum serah terima barang 4. sedangkan keuntungan dibagi menurut perjanjian antar keduanya. Riba Nasa adalah menukar barang yang disyaratkan terlambat salah satu dari dua barang Qiradh adalah memberikan modal kepada orang untuk diperniagakan. Tidak dibatasi waktu 2. tidak menurut aturan syara Riba ada empat macam : 1. Barang yang diwakafkan Syarat-syarat Wakaf 1. Orang yang berwakaf 2. Hendaklah terbuka kepada siapa diwakafkan Mujaroah adalah paroan sawah sedangkan benihnya dari petani yang mengerjakan Muhabarah adalah paroan sawah atau ladang sedangkan benihnya dari yang mempunyai sawah. Khiwalah adalah emindahkan hutang dari tanggungan seseorang kepada tanggungan orang lain Ariyah adalah memberikan pinjaman barang yang halal kepada orang lain untuk diambil manfaatnya Hibah adalah memberikan suatu benda dengan tidak ada tukarannya Shodaqoh aldah memberikan sesuatu barang/benda dengan tidak ada tukarannya karena mengharap pahala Hadiah adalah memberikan sesuatu benda dengan tidak ada imbalannya karena ingin memuliakannya Wakaf adalah menahan sesuatu benda yang kekal zatnya dan dapat diambil manfaatnya guna memberikan ke jalan yang benar. Riba Fadli adalah menukar dua jenis barang dengan kadar yang berbeda 2. . Rukun Wakaf 1. Khiyar Majlis Meneruskan atau membatalkan akad jual beli ketika kedua belah pihak masih ada 2. Khiyar aebi (cacat) Si pembeli boleh membatalkan akadnya jika ternyata barangnya cacat. Khiyar Syarat Meneruskan atau membatalkan akad jual beli dengan syarat-syarat tertentu 3. Harus tunai 3. Riba Qardi adalah memberikan pinjaman dengan syarat ada keuntungan 3.

Yang Maha Merendahkan Derajat 24. Yang Maha Menyempitkan Rezeki 22.Al-Bashir. Yang Maha Melapangkan Rezeki 23. Al-Malik. Al-Muhaimin Yang Maha Mengawasi Mahluk 9. Allahu. baligh.Ar-Rafi. Ar-Rahman. Yang Maha Tinggi 25. Yang Maha Adil . barang sesuatu yang diwasiatkan . Yang Maha Kuasa Memaksa 17. Ar-Rahim. orang-orang yang merdeka (bukan hamba) amanah (dapat dipercaya). Hukum wasiat itu sunah b. Yang Maha Penyayang 4. Yang Maha Memberi 18.Al-Razzak. Al Quddus.Al-Hakim. Yang Maha Pengasih 3. Al-Aziz.Al-Kafidh. Yang Maha Pemberi Rizki 19. NAMA-NAMA ALLAH YANG BAIK (ASMAUL HUSNA) 1.Al-Ghaffar. Yamg Maha Pencipta 13.Al-Wahhab.WASIAT Wasiat adalah pesan tentang suatu kebaikan yang akan dijalankan sesudah seseorang meninggal dunia a.Al-Qohhar. Yang Maha Mengetahui 21.Al-Bari. Ismudz Dzat atau Lafdhul Jalaalah 2.Al-Alim. Rukun wasiat ada 4.Al-Basith. diisyaratkan keadaannya dapat berpindah . Yang Maha Luhur 10. yaitu : . Yang Maha Besar 12. Yang Maha Suci 6.Barang.As-Sami‟ Yang Maha Mendengar 28. Yang Maha Pengampun 16.Al-Mutakabbir. Yang Maha Menjadikan Hina 27.Al-Mu‟iz. Al-Mu‟min Yang Maha Memberi Ketentraman 8. Yang Maha Mengadakan 14. As-Salam.Al-Jabbar.Al-Qibith. Yang Maha memberi Keselamatan 7. berakal sehat. Yang Maha Perkasa 11. Yang Maha membentuk segala 15.Al-Khaliq.Orang yang berwasiat.Al-Mudzil.Al-Mushawwir.Orang yang diamanati wasiat Diisyaratkan : Islam. Yang Maha Bijaksana 30. cakap untuk menjalankan.Al-Adl.Yang Maha Menjadikan Mulia 26. diisyaratkan : hendaknya tidak dengan bermaksiat .Al-Fattah. Yang Maha Raja 5. Yang Maha Melihat 29. Yang Maha Pembuka 20.Lafadz kalimat wasiat .

Yang Maha. Yang Maha Menyaksikan 52. Yang Maha Menghitung 59. Yang Maha Tinggi 38.Al-Bathin Yang Maha Tak Nampak Dzatnya 78. Yang Maha Terpuji 58.Al-Muhshi. Yang Maha Hidup 62. Yang Maha Mulia 50.Al-Kabir. Yang Maha Kuasa 71. Yang Maha Mulia 44.Al-Mumit.Al-Wadudu.Al-Ahad. Yang Maha Membangkitkan 51.Al-Wahid.Al-Halim.Al-Jalil. Yang Maha Pemberi Taubat 82. Yang Maha Berterima Kasih 37. Yang Maha Dahulu 75. Yang Maha Besar 39.Adh-Dhahir Yang Maha Nyata 77.Al-Karim.Al-Qoyyum.Al-Mubdi. Yang Maha Esa 69.Al-Muqqodim.Ar-Raqib Yang Maha Dekat 45. Yang Maha Memberikan Makanan 41. Yang Maha Memimpin 79. Yang Maha Dahulu 73.Al-Wakil.Ash-Shamad.Al-Waaly.Al-Majid. Yang Maha Berkuasa 72.Al-Ghafur. Yang Maha Memulai 60. Yang Maha Melindungi 54.Al-Wasi‟ Yang Maha Luas 47.Al-Muqtadir.Al-Baits. Yang Maha Menepati. Yang Maha Pemaaf 84. Yang mempunyai Kerajaan . Yang Maha Akhir 74. Yang Maha Berdiri Sendiri 65.Malikul Mulki.31.Al-Hakam.Al-Muakhir. Janji 61.Al-Syakur.Al-Hamid.Al-Haq.Al-Maly. Yang Maha Mengasihi 49.Ar-Rauf. Penyantun 34.Al-Mujid. Yang Maha Mempunyai Kebesaran 43.Al-Hayyu.Al-Muid. Yang Maha Lembut 32. Yang Maha Mengabulkan 46.Al-„Adhim.Al-Majid. Yang Maha Mengatasi Ketinggian 80.Al-Barru.Al-Haifd. Yang Maha Menemukan 66.Al-Hasib.Al-Qowi. Yang Maha Kuat 55. Yang Maha Akhir 76. Yang Maha Pemelihara 40. Yang Maha Mengurusi 57. Yang Maha Belas Kasih 85.Al-Muta‟aly. Yang Maha Mempunyai Kemuliaan 67. Yang Menjadi Tempat Bergantung 70.Al-Lathif. Yang Maha Benar 53. Yang Maha Agung 35. Yang Maha Berbuat Baik 81. Yang Maha Hidup 64.Al-Qadzir.Al-Akhir.Al-Awwal.Al-„Aly.Al-Mukit. Yang Maha Bijaksana 48. Yang Maha Memperhitungkan 42. Yang Maha Menuntut Bela 83.Al-Matin.At-Tawwad.Al-Khabir Yang Maha Waspada 33. Yang Maha Kokoh 56.Asy-Syahid.Al-Muhyi.Al-Muntaqim. Yang Maha Pengampun 36.Al-Wajid.Al-„Afwu. Yang Maha Mematikan 63. Yang Maha Tunggal 68.

Tempat Tertinggi 8.Maryam 20.As-Sajadah.Al-Ankabuut. Al-Baqarah.Al-Qashash.Yusuf 13.Az-Zukhruf.An-Nuur. Yang Maha Mewarisi 98. Nabi-nabi 22.Yaasiin 37. Kemenangan . Guruh 14. Sapi Betina 3.AsySyuura Musyawarah 43. Kaum Saba 35.Al-Warits.Al-Hadi.Al-Jaatsiyaat.Dzul Jalali Wal Ikram. Yang Maha Kaya 90. Cerita 29.Al-Isrra. Semut 28. Al-Anfal Rampasan Perang 9.Al-Hijr 16.Al-Baqi Yang Maha Kekal 97. Al-An‟am. Golongan yang bersekutu 34. Yang Bershaf-shaf 38. Gua 19. Rombonganrombongan 40. Al-Fatihah.An-Anbiya. Laba-laba 30.Al-Kahfi.Orang beriman 41.An-Namlu. Yang Dijelaskan 42.Muhammad.Al-Mughni. Bangsa Rumawi 31.Al-Ahqaaf. Keluarga Imran 4. Wanita 5. Yang Maha Membuat Bahaya 92.Al-Hajj.AshShaffaat.Al-Jami‟.Adl-Dlarru. Haji 23. Ali-Imran.Saba‟.Ar-Ruum.Faathir. Para Penyair 27. Lebah 17.Al-Ahzab.Fushilat. Cahaya 25.86.Ara‟d. Sujud 33. Yang Maha Mengumpulkan 89.Al-Badi‟ Yang Maha Menciptakan 96. An-Nissa. Yang Maha Penyabar NAMA-NAMA SURAT DALAM AL-QUR’AN 1. Hidangan 6.A Dukhan. Memperjalankan di malam hari 18. Bukit-bukit Pasir 47.Luqman 32.Asy-Syua‟raa. Yang Berlutut 46. Nabi Muhammad 48. Yang Maha Pandai 99.An-Nafi‟ Yang Maha Memberi Manfaat 93.Pencipta 36. Yang Mempunyai Kebesaran dan Kemuliaan 87.Hud 12.An-Nur Yang Maha Membari Cahaya 94. Al-Maidah.Ar-Rasyid. Perhiasan 44.Thaha 21.Ibrahim 15. Orang-orang yang beriman 24. At-Taubah.Az-Zummar.Sahaad 39.An-Nahl.Al-Muqsith Yang Maha Adil 88. Yang Maha Memberi Petunjuk 95.Al-Mu‟min.Yunus 11. Pengampunan 10.Pembeda 26. Yang Maha Mempertahankan 91.Al-Furqaan. Pembuka 2.Al-Mu‟minunn. Kabut 45. Al-A‟raaf.Al-Mani‟. Binatang Ternak 7.AshShabur.Al-Fath.

Asd-Shaff.Al A‟laa. Kuda Perang Yang berkaki 101. Tempat-tempat naik 71. Hari Ditampakannya Kesalahan 65.Al-Jumu‟ah. Gugusan bintang 86.An-Nabaa‟.Adh Dhuhaa. Al Quraisy. ia bermuka masam 81. berita besar 79.Alam Nasyrah.Al-Hujuraat.At-Taghaabun. Kemuliaan 98.Al-Mursalaat. Talak 66. Gajah 106. Terbelah 85.Al-Hasyir.Al-Mulk. Waktu Matahari Terbit 94.Al-Ghaasiyah. Bukit 53. Al Humazah. An Naas. Kamar-kamar 50.Al-Qommar.Al-Munaafiquun. Hari Pembalasan 89. Al „Aadiyaat. Bulan 55.Al A‟laq. Orang Yang Beselimut 74. Orang Yang Berkemul 75. Al Lahab.Al-Jin.Al-Waaqi‟ah. Al „Ashr. Segumpal Darah 97.s 72.49.Al Muthaffifin.Al-Qalam.Adz-Dzaariyat.Asy Syam.At Tiin.Abasa.Al Fajr. Melapangkan 95. Al Ikhlas. Al Qaari‟ah.At Takwir.Al-Maarij.Al Lail.Al-Muddatsir.At-Tahrim. Memurnikan Keesaan Allah 113.Al Bayyinah. Al Kaafiruun. Al Kautsar. Al Ma‟mun.Al-Hadiid.An-Naazi‟at.Al Qadr. Malikat yang diutus 78. Pertolongan 111.Al Infithaar. Fajar 90. barisan 62.An-Najm.Ath-Thalaaq.Kalam 69. Gejolak Api 112. Hari Kiamat 57. Orang-orang yang munafiq 64. Al Falaq.Al-Buruuj. Suku Quraisy 107. Hari Kiamat 70. Nimat yang banyak 109. orang-orang yang kafir 110. Masa 104.Al Qiyaamah. Al Fiil.Qaaf 51. Negeri 91.Al Zalzalah Kegoncangan 100. Manusia 77.Al-Insaan. Nabi Nuh a. Terbelah 83. Jin 73. Matahari 92. Manusia . Perempuan yang diuji 61.Ar-Rahmaan. yang paling tinggi 88. Bintang 54.Al-Haaqqah. Malam 93.Al Balad. Yang Maha Pemurah 56. Mengharamkan 67.Al-Mujaadilah. Angin yang menerbangkan 52. Yang datang di malam hari 87. hari Kiamat 102. Pengumpat 105. Wanita Yang Mengajukan Gugatan 59. Kerajaan 68. Besi 58.Ath Thaariq. Malaikat-malaikat yang mencabut 80.Al-Muzzammil. Menggulung 82. hari Kiamat 76. orang-orang yang curang 84. Waktu Subuh 114. Pengusiran 60.Ath-Thuur. An Nashr.Nuh. Hari Jum‟at 63. Barang-barang yang berguna 108.Al-Mumtahanah. At Takaatsur. Buah Tin 96. Bermegahmegahan 103. bukti 99.Al-Isyiqaaq.

666 Ayat HUDUD (HUKUMAN) Hudud (hukuman) adalah hukuman-hukuman tertentu yang diwajibkan atas orang–orang yang melanggar larangan-larangan tertentu. bulan dan lain-lain 2. Dapatkah Allah mendengar suara hati manusia ? Jawab : Dapat 6. 6. Al Qur‟an diturunkan secara berangsur-angsur dalam masa 22 tahun 2 bulan dan 22 hari. Al-Qur‟an terdiri dari 30 Juz. Gambar di samping yaitu manusia menggunakan indra pendengarannya. Apakah artinya ? Jawab : Allah Maha Mendengar 3. minuman keras. Zina Mukhson. 114 Surat. Allah itu mustahil bersifat Samamun. menuduh berzina. BAB I IMAN KEPADA ALLAH SWT 1. mencuri. Siapakan yang menciptakan panca indra manusia ? Jawab : Allah SWT 5. merampok dan sebagainya Orang yang berzina itu ada dua macam. Salah satu dari sifat wajib Allah adalah Sama‟. yakni : orang yang sudah bercampur dengan wanita (istrinya) secara sah. Zina Ghairu Mukhson.Al-Qur‟an disebut juga Al Furqon yang artinya Pembeda. Penzina ini duhukum dera sebanyak 100 kali dan dibuang ke luar negeri selama 1 tahun. orang yang berzinah ini hukumnya “dilempar batu” hingga meninggal dunia b. seperti zina. siapakah yang dapat melihat gerak-gerik manusia Jawab : Allah 8. Pada gambar di samping Allah menganugerahi sebagian dari 4. yaitu penzina yang belum pernah menikah (bujangan). Sebutkan mahluk gaib Allah Jawab : Malaikat.langit. jin syaitan dan lain-lain . matahari. Lalu ia berzina. yaitu : a. Dari ayat di atas. Coba sebutkan mahluk Allah yang tampak dilihat manusia! Jawab : Bumi. apakah artinya ? Jawab : Mustahil Allah bersifat tuli 7.

Apa perbedaan rasul dengan nabi ? Jawab : Rasul adalah orang yang mendapat wahyu dari Allah dan diperintahkan untuk menyampaikan kepada umatnya. karena Allah Mahakuasa atas segala-galanya 11. Dan apakah nabi itu pasti rasul ? Jawab : Tidak. Siapkah rasul yang terakhir ? Jawab : Nabi Muhammad SAW 7. Sedangkan Nabi adalah orang yang mendapat wahyu dari Allah hanya untuk dirinya sendiri 8. Sifat wajib Allah yang keduabelas adalah basar. mustahil Allah itu bersifat buta 13. Apakah lawan kata Basar ? Dan apa artinya ? Jawab : „Umyun (Buta). Apakah rasul itu pasti nabi ? Jawab : Ya 4. Siapakan yang menentukan hidup matinya seseorang ? Jawab : Allah 14. Apakah artinya ? Jawab : Allah Maha Melihat 12. Tunjukkan sebuah dalil bahwa Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui Jawab : 10. Dapatkah Allah SWT melihat semua perbuatan mahluknya ? jelaskan Jawab :dapat. Ada berapa rasul Allah yang wajib kita ketahui ? Jawab : 25 Rasul .kemudian siapakah yang menentukan keputusan akhir ? Jawab : Allah 15. Manusia wajib berusaha. Apa kepanjangan dari Saw? Jawab : Sallalahu‟alaihi wa salam 3. atau belum tentu 5. Apakah artinya rasul ? Jawab : Utusan Allah 6. Apakah rukun iman yang ke-4? Jawab : Iman kepada rasulrasul Allah 2. Bagaimanakah cara manusia memenuhi kebutuhan rohaninya ? Jawab : Beribadah semampunya untuk mendapatkan kerunia Allah Swt BAB II IMAN KEPADA RASUL-RASUL ALLAH 1.panca indra manusia berupa apa? Jawab : Mata 9.

Nabi Musa As. tidak terbilang 8. yaitu : Sidiq. Disebut mahluk apa malaikat itu ? Jawab : Mahluk gaib 3.Rasul tidak bersifat kizib.Apa kebalikan dari sifat amanah ? Jawab : Khianat 15. Apa kepanjangan dari As ? Jawab : Alaihi salam 10. Apa tuags Malaikat Isrofil? Jawab : Meniup sangkakala atas perintah Allah sebagai tanda kiamat .Apa artinya tablig? Jawab : Menyampaikan 13. Ada berapa sifat Rasul Allah? Sebutkan ! Jawab : ada 4. Nabi siapa saja yang kamu ketahui ? Jawab : Nabi Adam As. Apa tugas Malaikat Malik? Jawab : Menjada Neraka 5. Apakah artinya gaib ? Jawab : Mahluk yang tidak kelihatan 6. tabligh. apa artinya ? Jawab : Bohong BAB III IMAN KEPADA MALAIKAT 1. Berapa jumlah malaikat? 2.9. Siapakah malaikat itu ? Jawab : Mahluk Allah yang selalu taat. Amanah. fathanah 12. 11. Nabi Ibrahim As. Dimanakah malaikat itu berada ? Jawab : dimana-mana ada. Ada berapa malaikat yang wajib kita ketahui ? Jawab : ada 10 malaikat c.Rasul bersifat fathanah apa artinya ? Jawab : Cerdas 14. Malaikat Isrofil 4. Malaikat Rakib d. Nabi Muhammad Saw dan sebagainya. Diciptakan dati apa iblis atau syaitan ? Jawab : dari api 7. yang diciptakan Allah dari cahaya dan mempunyai tugas khusus dari Allah a. tetapi tidak bisa kita lihat 9. Nabi Ismail As. Malaikat Atid Jawab : Banyak sekali. Malaikat Jibril b.

Hari Ba‟ats 3. Hari Hisab.Siapakah nama malalaikat yang bertugas mencabut nyawa? Jawab : Malaikat Izrail BAB IV IMAN KEPADA HARI KIAMAT 1.Apa tugas malaikat Jibril ? Jawab : Menyampaikan wahyu kepada nabi dan rasul 13.Apa pula tugas Malaikat Munkar? Jawab : Menanyai mayat dalam kubur bersama Malaikat nakir 14. Kapan kiamat akan datang ? Jawab : Tidak ada yang mengetahuinya meskipun itu Rasul. tanpa mengenal waktu dan tempat 12. kecuali Allah Swt.Kapan para malaikat itu melaksanakan tugasnya ? Jawab : Kapa saja mereka siap melaksanakan tugasnya. Apa nama surat yang menerangkan tentang hari kiamat? Jawab : QS. Al Haj : 1-2 dan ayat 7 6. Apa nama lain hari kiamat ? Jawab : Hari Akhir.Apa yang dilakukan para malaikat selain melaksanakan tugas dari Allah Swt? Jawab : Memohonkan ampun bagi orangorang di bumi 11.10. Apakah hari kiamat itu ? Jawab : Hari berakhirnya semua mahluk atau peristiwa musnahnya alam semesta 2. Apa yang terjadi di hari nanti seperti yang dijelaskan dalam surat di atas? Jawab : Akan ada keguncangan yang dahsyat.Apakah malaikat itu memerlukan makan dan minum ? Jawab : Tidak 15. semua manusia akan lalai terhadap kehidupan dunia dan segala yang mati akan dihidupkan lagi . Bagaimana sikap orangmukmin akan datangnya hari kiamat? Jawab : Harus meyakininya 5. 4.

meyakini adanya peristiwa kiamat 17.Bagaimanakah kesaksian manusia akan terjadinya hari kiamat? Jawab : Tidak semua manusia dapat menyaksikan hari kiamat 16. Apa yang terjadi pada tiupan terompet II nanti ? Jawab : Semua manusia yang telah mati akan bangkit kembali 10. agar manusia tidak sombong dan takabur. Pelajaran apa yang dapat dipetik manusia tentang hari kiamat ? Jawab : Manusia pasti akan mati. Sebutkan ? Jawab : Amal jariyah.Bagaimanakah keadaan yang bakal terjadi pada kiamat nanti ? Jawab : Semua akan hancur berantakan. kecuali Allah Swt 14. mengerikan dan menakutkan.Percaya akan hari Kiamat merupakan rukun iman yang keberapa? Jawab : Kelima 15. Apa yang menjadi tanda terjadinya kiamat nanti? Jawab :Tiupan terompet 1 yang dilakukan oleh Malaikat Isrofil 9.Siapa nama malaikat yang mencabut nyawa ? Jawab : Malaikat Izrail 19.Sebutkan 4 alam yang dialami manusia ? Jawab : Alam kandungan. anak saleh yang mau mendo‟akan orang tuanya 12. alam kubur dan alam akhirat .7. contohnya : kematian.Mengapa kita tidak boleh menyia-nyiakan untuk berbuat kebajikan? Jawab :Karena kita tidak tahu kapan ajal kematian akan datang 18. ilmu yang bermanfaat yang pernah diajarkan.Apakah kiamat sugra itu dan apa contohnya ? Jawab : Kiamat kecil.Apakah arti kiamat kubra? Jawab : Kiamat besar. banjir 11. bekal manusia mati adalah amal salih 8. alam dunia.Apa usaha yang kita lakukan agar tidak takut menghadapi hari kiamat? Jawab : Beriman kepada Allah.Manusia mati sudah putus amalnya kecuali tiga hal. yaitu berakhirnya seluruh kehidupan 13. gempa bumi.

Jelaskan arti Yaumul Ba‟si. Yaumul Hisab. Yaumul Jazak adalah hari pembalasan 24.Alam kubur sebagai tempat apa? Jawab : Tempat menyimpan ruh manusia sebelum kiamat 21. dan Yaumul Jazak Jawab : Yaumul Ba‟si adalah hari dibangkitkan dari alam kubur. dua buah telapak tangan.Apa yang dijadikan dasar perhitungan di Yaumul Hisab? Jawab : Semua amalan yang dilakukan manusia di dunia BAB V KETENTUAN SHALAT 1. Gambar di samping menunjukkan gerakan apa ? Jawab : Ruku . yang mana itu? Jawab : yaitu dua ujung kaki.Di alam akhirat akan berlangsung ? Jawab : Yaumul Ba‟si. Yaumul Jazak 23. Dalam mengerjakan salat kita mencontoh siapa? Jawab : Mencontoh cara salatnya Rasulullah Muhammad Saw 4. Pada gerakan seperti pada gambar di samping ini sedang membaca apa? Jawab : Membaca takbir (Allahu Akbar) 3. Nabi Muhammad Saw.20. Memerintahkan untuk bersujud pada tujuh anggota tubuh. Yaumul Hasyr adalah saat semua manusia dikumpulkan di padang Mahsyar. Yaumul Hasyr. Yaumul Hisab adalah hari perhitungan atau pengadilan. dan dahi 5. dua buah lutut. Yaumul Hasyr. Persiapan apakah sebelum mendirikan salat? Jawab : Berwudu 2. Yaumul Hisab.Kapan alam akhirat akan berlangsung? Jawab : sejak manusia dibangkitkan dari alam kubur 22.

menghadap kiblat. dan tempat dari najis. banyak bergerak. bersujud pada tujuh anggota tubuh. bertakbir dan bersalam 11.R Nasai) 15.Bagaimana artinya hadits yang berisi tentang ruku‟ dan sujud harus lurus? Jawab : Bersikap luruslah jika melakukanruku‟ dan sujud dan janganlah kamu membuka kedua belah tanganmu seperti anjing (H. Apakah yang membatalkan salat? Jawab : meninggalkan salah satu rukun salat.6. meninggalkan salah satu syarat salat. berkata-kata. Sahkah apabila kita meninggalakan salah satu rukun salat? Jawab : Tidak sah 9. d.Apa maksudnya bertelekan ke tanah ketika bangun dari duduk? Jawab : Maksudnya menumpukkan tangan pada tanah ketika bangun dari duduk 14. meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri.Bagaimana bacaan salam itu ? Jawab : Assalamu‟alaikum warahmatullahi wabarakatuh 13. e. Telah masuk waktu salat . Menutup aurat.Apa saja gerakan yang menjadi sunnah salat? Jawab : mengangkat kedua tangan waktu takbir. yaitu : suci dari hadas. ruku dan sujud harus lurus. melihat ke arah tempat sujud.pakaian. Menoleh ke arah mana yang paling dahulu waktu salam ? Jawab : ke arah kanan 8. b. Suci badan. Gambar di samping orang sedang membaca apa? Jawab : Salam 12. makan dan minum 10. c. Dimanakah letak tangan kanan waktu bersedekap? Jawab : Di atas tangan kiri 7.Ada berapa syarat sahnya salat? Sebutkan Jawab : 5. bertelekan ke tanah ketika bangun dari duduk.

Hamba sahaya atau budak. Apa hukumnya salat jum‟at? Jawab : Wajib bagi laki-laki yang sudah baligh dan sunat bagi wanita 4. Salat tahiyatul masjid. c. Orang yang sedang sakit 5. Mendengarkan khotbah. b. Apa amalan sebelum salat jum‟at? Jawab : a. Kapan salat jum‟at itu dikerjakan? Jawab : tiap hari jum‟at bertepatan dengan waktu salat Dzuhur 2.Dimana kita mengerjakan salat jum‟at? Jawab : di mesjid 12. Memakai wangiwangian bila punya 3. b.Waktu mendengarkan khotbah bolehkah kita sambil berbicara sendiri? Jawab : Tidak boleh 13. Ada berapa raka‟at salat Jum‟at? Jawab : 2 raka‟at 9.Disebut apakah orang yang berkhotbah? Jawab : Khotib . c. Perempuan. hadits ini diriwayatkan oleh siapa? Jawab : Imam Nasai 8. Kapan salat tahiyatul masjid dikerjakan? Jawab : Apabila sudah masuk masjid sebelum duduk 7. d. Bolehkah salat Dzuhur sesudah kita mengerjakan salat jum‟at? Jawab : Tidak boleh 10.Mandi dengan menggosok gigi. Siapakah yang tidak diwajibkan salat Jum‟at? Jawab : a. Pergi salat jum‟at itu satu kewajiban atas cukup umur. Memotong kuku.BAB VI SHALAT JUM’AT 1. Kanakkanak. e.Salat jum‟at itu diawali dengan apa? Jawab : Dengan khotbah Jum‟at 11. Ada berapa raka‟at salat tahiyatul masjid Jawab : 2 Raka‟at 6. d.

Sebutkan faedah zakat! Jawab : Meringankan beban orang yang memerlukannya. biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan. Kapan zakat mulai diperintahkan? Jawab : Pada bulan Syawal tahun 2 Hiriyah 5.Apa syarat utama bagi pembayar zakat? Jawab : Beragama Islam. Kapan batas akhir pembayaran zakat fitrah? Jawab : sebelum salat Idul Fitri berdiri 9.Siapakah yang wajib menerima zakat? . Kapan zakat fitrah dilaksanakan? Jawab : Di akhir bulan Ramadhan 7. harta perdagangan. orang yang kelebihan makan untuk diri dan keluarganya pada saat itu 11.5 kg beras.Sebutkan harta yang wajib dizakati! Jawab : Harta kekayaan. Berapa besar zakat fitrah? Jawab : 3 liter atau 2.Apa nama bagi orang yang membagi zakat? Jawab : Amil 12. serta menjauhkan sifat-sifat tamak dan kikir.Barang yang dizakati mempunyai nisab. harta galian. Zakat termasuk rukun Islam yang keberapa? Jawab : Ketiga 3. 13. menciptakan masyarakat yang sejahtera lahir dan batin 14. Apakah arti zakat fitrah dilaksanakan? Jawab : Membersihkan jiwa manusia dari noda noda dan dosa 8. Apakah yang dimaksud zakat? Jawab : Hak Allah yang ada pada seseorang.BAB VII ZAKAT FITRAH 1. binatang ternak. Sebutkan macam zakat! Jawab : Zakat Harta Benda atau zakat mal. yang harus dikeluarkan atau dibagikan kepada yang berhak menerimanya 2. menanamkan sifat permurah dan kasih sayang. Apa artinya? Jawab : batas barang yang dimiliki untuk dikeluarkan zakatnya 15. At Taubah:103. 4. Surat apa yang membicarakan tentang zakat? Jawab : Al baqarah: 43. atau bisa diuangkan 10. zakat fitrah 6.

Apakah puasa itu ? Jawab : Perintah Allah Swt. Sebutkan macam puasa! Jawab : Puasa fardu (wajib) dan puasa sunah 5. hamba sahaya. Di dalam surat dan ayat berapa Allah memerintahkan umatnya untuk berpuasa? Jawab : Al-Qur‟an Surat Al Baqarah Ayat 183 4.Apakah yang dimaksud harta rikaz? Jawab : Harta temuan/galian BAB VIII PUASA 1.Siapakah yang disebut fisabilillah? Jawab : Orang yang berjuang menegakkan Agama Islam 23.Siapakah yang disebut Ibnu Sabil? Jawab : Musafir atau orang yang dalam perjalanan jauh dengan tujuan baik. keturunan nabi.Jawab : Fakir miskin.Siapakah yang disebut „amil‟ Jawab : Orang yang mengurusi pengumpulan dan pembagian zakat 20. keluarga Muzaki yang menjadi tanggungannya. Pelajaran apa yang diperoleh lewat berpuasa? .Siapakah yang disebut fakir? Jawab : orang yang tidak berharta dan tidak dapat berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya 18. Untuk menahan diri dari makan. dan kehabisan bekal 24.Siapakah yang disebut gorim? Jawab : Orang yang banyak berutang dan kepayahan untuk mengembalikannya 22. orang fakir 17. muallaf. dari terbit fajar hingga matahari terbenam 2. ibnu sabil 16.Siapakah yang tidak boleh menerima zakat? Jawab : Orang yang berkecukupan. gorim fisabilillah.Siapakah yang disebut muallaf? Jawab : Orang yang baru memeluk agama Islam 21. amil. Puasa termasuk rukun Islam yang keberapa? Jawab : keempat 3.Siapakah yang disebut miskin? Jawab : Orang yang dapat mencari nafkah tetapi hasilnya tidak dapat mencukupi kebutuhan 19. merokok. dan lain-lain.Apa arti nisob? Jawab : Batas untuk mengeluarkan zakat 25. minum.

Hari Tasyrik.Apa saja yang membatalkan puasa? Jawab : Makan. hilang akal 11. makan sahur.Bagaimana perasaan kita sebagai mukmin terhadap tibanya Bulan Ramadhan? Jawab : merasa senang dan keimanan kita bertambah 18. sebutkan! Jawab : Idul Fitri. sakit ingatan.Jawab : Melatih jiwa berbudi pekerti yang baik. puasa qada. tadarus. Orang yang sedang dalam perjalanan(musafir) 16. Mumayiz. dan sejenisnya. berdo`a waktu berbuka puasa. mengerjakan salat sunah rawatib. agar termasuk golongan orang mukmin yang bertaqwa 6. Puasa khusus hari Jum‟at 7. puasa kifarat 14. nazar.Siapakah yang tidak wajib berpuasa dan tidak harus membayar mengganti maupun membayar fidyah? Jawab : Anak-anak yang belum Baligh. muntah yang disengaja. memberikan makanan kepada orang lain untuk berbuka puasa. salat tarawih. sedang haid. 10. Sebutkan dua macam rukun puasa! Jawab : Niat dan mencegah segala sesuatu yabg membatalkan puasa 9.Apa saja yang termasuk puasa fardu (wajib)? Jawab : Puasa Ramadhan. mengakhirkan sahur. puasa 10 Muharram. 8. tetapi harus mengganti diahri yang lain! Jawab : Orang yang sakit. sebutkan! Jawab : Puasa fardu dan puasa sunah 13. iktikaf di mesjid terutama sepertiga akhir bulan tersebut 12.Puasa ada dua macam.Sebutkan contoh amalan yang bisa dikerjakan di bulan Ramadhan! Jawab : Salat fardlu secara berjamaah. puasa pada hari senin dan kamis 15. Sebutkan syarat sahnya puasa ! Jawab : Islam. minum. Ada hari-hari tertentu yang tidak boleh untuk berpuasa.Apa manfaat yang kita harapkan bila melaksanakan tadarus? . Apa saja yang termasuk sunnah puasa?sebutkan 5 saja Jawab : Menyegerakan berbuka setelah waktunya. mengikuti pengajian. Idul Adha. orang yang lupa tanpa sengaja 17.Apa saja yang termasuk puasa tatawuf (sunah) ? Jawab : Puasa tanggal 9 Zulhijjah.Sebutkan orang yang boleh tidak berpuasa.

Jelaskan yang apa yang dimaksud kata Al-Qur‟an? Jawab : Kalam Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad Saw yang merupakan mukjizat. Apakah arti AlQur‟an menurut bahasanya? Jawab : Bacaan 2.Kapan shalat Tarawih dikerjakan? Jawab : Malam hari. sesudah shalat Isya 20.Apakah salah satu hikmah menjalankan ibadah puasa? Jawab : Kita dapat merasakan kesengsaraan orang lain yang serba kekurangan 25. karena banyak nikmat yang diberikan Allah swt.Sedekah merupakan amalan yang baik terutama di bulan Ramadhan.Apakah arti sedekah? Jawab : Memberikan sesuatu kepada orang lain hanya karena Alloh Swt. Apakah artinya? Jawab : Karena dengan sedekah kita bisa membebaskan orang lain dari kesengsaraan 23.Kapan makan sahur dilaksanakan? Jawab : Menjelang fajar pada bulan Ramadhan 21. dapatkah kita menghitungnya? Jawab : tidak dapat.Jawab : Mencari ridho Allah dab pahala dari Allah 19. Dimana Nabi Muhammad menerima wahyu pertama kali ? Jawab : Gua Hiro 3.Berapakah jumlah raka‟at salat tarawih yang biasa dikerjakan? Jawab : 8 raka‟at dan ditambah 3 raka‟at salat witir atau 20 raka‟at dan ditambah 3 raka‟at salat witir BAB IX IMAN KEPADA KITAB SUCI AL-QUR’AN 1. 4. dan merupakan kumpulan wahyu Allah untuk disampaikan kepada umatnya. Apa nama hari besar Islam untuk memperingati turunnya Al-Qur‟an? Jawab : Nuzulul Qur‟an 5.Banyak kenikmatan yang bisa kita peroleh terutama di Bulan Ramadhan. 24. 22. Percaya kepada kitab Allah merupakan rukun iman yang keberapa? Jawab : Keempat .

lamanya diturunkan.Surat apa yang mengakhiri dan mengawali isi Al Qur‟an? Jawab : Surat An Nas dan Al fatihah 12. kesempurnaan.Berapa lama Al Qur‟an diturunkan ? Jawab : + 22 tahun (22 tahun 2 bulan. isinya. samakah dengan kitab Zabur.6. 22 hari) 14.Bagaimana Al Qur‟an dikatakan sbeagai kitab suci yang tahan uji? Jawab : Karena dari dulu hingga akhir zaman tidak ada yang menandinginya baik dari segi bahasa maupun kesempurnaan isinya 11.Apakah pokok-pokok yang terkandung dalam Al-Qur‟an? . Mengapa Al-Qur‟an diturunkan sesuai dengan peristiwa yang terjadi ? Jawab : Agar lebih mengesankan dan berpengaruh di hati 19. 30 juz 16.Mengapa Al-Qur‟an tidak diturunkan sekaligus? Jawab : Agar lebih mudah dimengerti dan dilaksanakan. Apa bahasa yang dipakai dalam Al Qur‟an? Jawab : Bahasa Arab 10. dan juz Al-Qur‟an? Jawab : 6666 ayat.Apa nama surat yang diturnkan di Mekah dan Madinah? Jawab : Surat yang diturunkan di Mekah dinamakan surat Makiyah. 114 surat. 8. dan Injil? Jawab : Tidak sama karena syariatnya berbeda 9. Taurat. Al Qur‟an sebagai kitab suci.Dikota mana Al Qur‟an diturunkan ? Jawab : Di Mekah dan Madinah 13.Siapakah yang menyampaikan Wahyu kepada Nabi Muhammad SAW? Jawab : Malaikat Jibril 18. agar mudah dihafal 17. turunnya disesuaikan dengan peristiwa yang tengah terjadi.Berapa jumlah ayat. Apa yang membedakan kitab Al Qur‟an dengan kitab yang lain? Jawab : Tulisannya. Siapa yang menyampaikan wahyu tersebut kepada Nabi Muhammad Saw? Jawab : Malaikat Jibril 7. kandungan kitabnya. surat. sedang ayng diturunkan di Madinah disebut Madiniyah 15.

Akhlak. tarikh (sejarah nabi dan umat yang dahulu).Apa arti Az Zikir? Jawab : Peringatan 24.Dimana Nabi Muhammad SAW.Sebutkan nama lain AlQur‟an! Jawab : Al Kitab Al Furqon.Jawab : Tauhid. Ilmu pengetahuan. 8. Apakah nama tempat yang cocok buat menyendiri Nabi Muhammad SAW? Jawab : Gua hiro yang merupakan tempat Nabi menerima wahyu yang pertama 4. Ibadah.Apakah maksud Al-Qur‟an nengatur tingkah laku dan cara hidup manusia? Jawab : Mengatur gerak gerik kehidupan di dunia dan akhirat 25. Apakah yang dimaksud dengan uzlah? Jawab : Mengasingkan diri. menyendiri mencari tempat yang sepi dan jauh dari keramaian 2.Apa arti Umul Kitab? Jawab : Pembuka 23. Mengapa Nabi Muhammad SAW. janji gembira dan ancaman. 20. Turunya surat yang pertama tersebut menandai apa? Jawab : Menandai bahwa Muhammad telah dinobatkanmenjadi Rasul. muamalah. Melihat rupa Malikat Jibril yang sebenarnya? Jawab : Di Sidratul Muntaha. Siapakah yang dimaksud Namus? .Apa arti Furqon? Jawab : Artinya pembeda antara yang benar (hak dan yang salah (batil) 22. Apa yang menanddai Nabi Muhammad berhasil dalam penyendirian? Jawab : Turunnya wahyu dari Allah SWT 5. Melakukan Uzlah? Jawab : karena beliau tidak tahan meliaht tingkah laku dan perbuatan kaumnya yang hidup dalam alam jahiliyah 3. Dari apa manusia diciptakan menurut Qs. Al Alaq? Jawab : dari segumpal darah 7. Apa nama surat yang pertama kali diwahyukan? Jawab : Al Alaq : 1-5 6. ketika Mi‟raj BAB X NABU MUHAMMAD SAW DIANGKAT MENJADI RASUL 1. Az Zikir 21.

Zaid bin Haris. Siapakah yang masuk Islam pada permulaan dakwah Nabi? Jawab : Siti Khadijah. Tuhan Allah itu sesembahan manusia.Apa reaksi kaum Quraisy yan gtidak sependapat dengan Nabi? Jawab : Mereka merasa terganggu dan marah.Mengapa Abu bakar diberi gelar Ash Shiddiq? Jawab : karena yang mempercayai atau membenarkan cerita Nabi 20.Apa yang diperintahkan Allah Swt. Kapan wahyu yang pertama diturunkan ? Jawab : 17 Ramadhan tahun 13 sebelum hijrah atau 6 Agustus 610 M 10.Apa nama surat yang menandai bahwa Nabi mulai berdakwah secara terang-terangan ? Jawab : QS. patung dan berhala itu bukan Tuhan.Apa nama kaum yang menerima atau menyambut kedatangan rombongan Nabi semasa hijrah? Jawab : Kaum Anshor 14.Apakah arti Assabiqul Awwalun? Jawab :orang-orang yang lebih dahulu masuk Islam 17. tak pantas manusia menymebah patung dan berhala.Apakah Isro itu? Jawab : Perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram di Mekah menuju Masjidil Aqsa Baitul Maqdis . mencemooh. 18. Al Hijr : 94 15.menganggap gila.Jawab : Malaikat Jibril 9. Al Mudassir : 1-7 11. Ali bin Abi Tholib. lewat surat yang kedua? Jawab : Nabi diperintahkan berdakwah menyiarkan Agama Islam 12.Siapakah wanita pertama kali yang masuk Islam? Jawab : Siti Khadijah 16.Apa yang didakwahkan Nabi di bukit Safa waktu itu? Jawab : Bahwa Muhammaditu Nabi dan Rasul Allah. kemudian mengejek.Apa nama surat yang diturunkan setelah Al Alaq? Jawab : QS. menghalang-halangi dakwah Nabi 21.Apa tindakan beliau dalam menghindari pertentangan atas ajarannya? Jawab : Nabi berhijrah k e Madinah bersama kaumnya yang dinamai Muhajirin 13. Abu bakar as Siddiq 19.

Berkhotbah yang terakhir kali? Jawab : Di padang Arafah 6. 12 Rabiul Awal 11 H atau 8 Juni 633M 9. dan kucukupkan nikmat Ku bagimu. kepatuhan. Berapa pengikut haji wada‟ Rasulullah? Jawab : 114. atau haji perpisahan 2. Apakah arti dari ayat 3 pada surat Al Maidah itu? Jawab : Pada hari ini telah kusempurnakan bagimu agamamu. Kapan haji wada‟ dilaksanakan? Jawab : Pada tahun 10 Hijriah atau 632 Masehi 4. 23.22.Berapa lama Isro Mi‟raj berlangsung? Jawab : Sepertiga malam 24.000 kaum Muslimin 3. Apa artinya taqwa pada Allah? Jawab : Menjalankan perintah-nya dan menjauhi larangan-Nya dengan penuh kesadaran.“Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman (yaitu) orang-orang yang khusyu‟ dalam salatnya”. Dalam surat apa dan ayat keberapakah wahyu terakhir itu disebutkan? Jawab : Surat Al Maidah ayat 3 5. dan Aku telah rela Islam menjadi agamamu 7.Apakah Mi‟raj itu? Jawab : Diangkatnya Nabi Muhammad ke langit ke tujuh di Arsy dan Sidratul Muntaha. Dimanakah Rasulullah Saw.Berapa lama Nabi Muhammad menyiarkan Islam di Mekah? Jawab : 13 Tahun BAB XI AKHIR HAYAT RASULULLAH 1. Kapan Rasulullah wafat? Jawab : pada hari senin. Apakah Haji Wada? Jawab : Haji terakhir. dan ketaatan 8.Apa nama kendaraan yang dinaiki Nabi pada Isra Mi‟raj? Jawab : Buraq 25. Surat apa dan ayat berapa? . Pada usia berapa tahun Rasulullah wafat? Jawab : 63 Tahun 10. haji pamitan.

Apa pula takdir mubram! Jawab : yaitu ketentuan yang pasti terjadi dan diterima oleh semua mahluk Allah 7.Jawab : Arti dari Surat Al Mukminunayat 1. Apakah contoh takdir mu‟alaq? Jawab : Miskin bisa jadi kaya karena bekerja giat.2 11. hukum Allah.Apa peninggalan Rasulullah yang terbesar? Jawab : Al Qur‟an dan Hadits BAB XII IMAN KEPADA QADA DAN QADAR 1. Apa artinya iman kepada qada dan qadar? Jawab : Mempercayai bahwa segala sesuatu di dunia ini ditetapkan atas kehendak Allah Swt 2. sakit menjadi sembuh karena berobat 6. Apakah takdir mu‟alaq? Jawab : Ketentuan dari Allah atas semua mahluk-Nya 5. Takdir itu ada berapa? Sebutkan! Jawab : Ada dua yaitu : 1. Apa perbedaan qada dan qadar? Jawab : Qada adalah peraturan Allah. kematian seseorang. terjadinya kiamat. Berilah contoh takdir mubram! Jawab : Kelahiran bayi laki-laki atau perempuan. Qadar adalah ketentuan Allah (takdir) 3. 4. 2. Takdir mu‟alaq. bodoh bisa menjadi pandai karena rajin belajar. .Salat itu jugamerupakan apa di dalam syariat Islam? Jawab : Salat merupakan tiang agama 14.Apa pesan Rasulullah pada Umat Islam setelah Rasulullah wafat? Jawab : Umat Islam supaya berpegang teguh pada kitab Allah dan sunnah Rasul 12.Apakah manfaat salat menurut Al Qur‟an? Jawab : Salat adalah alat yang sesungguhnya untuk mensucikan hati manusia agar berhubungan dengan Allah Swt 13. Takdir mubran.

tunduk. Surat Al Baqarah ayat 202 BAB XIII TANDA TANDA ORANG YANG BERIMAN 1. Apakah artinya berihtiar? Jawab : Berusaha atau berdaya upaya dan berdo‟a untuk mencapai apa yang kita cita-citakan. bersilaturahmi.berbaik sangka. maka apakah yang kita perbuat? Jawab : Kita harus bertawakal 11. puasa ramadhan. 10. Apa contohnya perbuatan yang dilarang oleh Islam? . menunaikan zakat.Apa artinya ayat pada No.Sebutkan dalil tentnag takdir! Jawab : Surat Al Qomar ayat 49. Apakah artinya tawakal? Jawab : Berserah diri kepada kehendak Allah. Disebut apa orang yang taat kepada Allah ? Jawab : Orang beriman 4.Apabila kita sudah berikhtiar tetapi maish gagal. Hatta yagayyiru ma bianfusihim 12.8. Apakah ciri-ciri orang yang taqwa ? Jawab : Menegrjakan salat. berarti kita bagaimana? Jawab : Mentaati perintah Allah 3. mengerjakan puasa ramadhan.Bagaimana bunyi ayat 11 dari surat Ar Ra‟du? Jawab : Innallaha layugayyiru ma biqaumin. membayar zakat. baru berserah diri kepada Allah 9. Apa saja yang termasuk amal saleh? Jawab : Bersadaqah. dan amar ma‟ruf nahi munkar 6. atau sesudah berikhtiar. Kita salat lima waktu. membayar zakat. percaya dengan sepenuh hati kepada Allah (dalam musibah yang diterima).13 di atas? Jawab : Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri 13. Apakah artinya taat kepada Allah ? Jawab : Senantiasa menurut. Surat Ar Ra‟du ayat 11. beramal saleh 5.. melakukan ibadah haji bila mampu. dan patuh kepada Allah baik terhadap perintah-perintah-Nya maupun larangan-laranganNya 2.

Memberi pada orang lain hanya ingin pujian termasuk perbuatan apa? Jawab : Perbuatan Riya 3. Mencuri. beribadah haji bila mampu.Apa saja perintah Allah yang kamu ketahui ? Jawab : Mengerjakan salat lima waktu. c. berpuasa di bulan Ramadhan. Apakah sedekah itu? Jawab : Memberikan sesuatu kepada orang lain hanya karena mencari keridloan Allah 12. Menipu.Siapa yang memerintahkan kita untuk berbuat baik pada tetangga dan memuliakan tamu itu? Jawab : Perintah Allah 14. walau kita sudah mati itu ada berapa? .Disebut apakah ajaran-ajaran Nabi Muhammad Saw yang tercantum dalam sabdanya? Jawab : Al Hadits 11. 7. Amalan yang tidak akan putus pahalanya. siapakah yang kita contoh? Jawab : Rasulullah Muhammad Saw 8. Menghasut. b. membayar zakat.Apakah yang dimaksud anak yatim? Jawab : Anak yang telah ditinggal mati bapaknya BAB XIV SEDEKAH 1. d. dan petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang taqwa” 9. e. Iri hati.Apakah artinya taat kepada Rasul Allah? Jawab : Menjalankan perintah-Nya atau ajaran-Nya dan menjauhi larangan-Nya. Dalam menjalankan syariat Agama Islam. Bagaimana arti dari ayat 138 dalam surat Ali Imran? Jawab : “Al Qur‟an ini adalah penerangan bagi seluruh manusia.Termasuk orang yang bagaimanakah suka mengeluarkan infaq? Jawab : Termasuk orang yang melaksanakan perintah Allah 2. Bolehkah kita menghardik anak yatim? Jawab : Tidak Boleh 10.Jawab : a. Berjudi. beramal saleh 13. yang tercantum dalam Al Hadits 15.

Ada berapa ketentuan dalam sedekah? Jawab : Ada 4 ketentuan 11. serta emosi 4. yaitu : a. pikiran. memberikan pakaian dan sebagainya 12.Sedekah itu banyak sekali macamnya. berkata yang baik. Berupa apakah nikmat jasmani? Jawab : Tubuh. perasaan. dan sebagainya 3. ilmu yang bermanfaat. Golongan Jasmani. c. Apa pula nikmat rohani? Jawab : Akal. Apakah hadiah? Jawab : memberikan sesuatu kepada orang lain sebagai kenang-kenangan. Ada berapa golongan nikmat Allah yang diberikan kepada manusia? Jawab : Tiga golongan. anak saleh yang mendo‟akan ibu bapaknya 4. dimana saja tanpa mengenal waktu dan tempat 5. mata. apa contohnya? Jawab : Memberi makan orang yang miskin. atau penghargaan karena suatu prestasi 6. Bagaimana sikap kita jika mendapat nikmat dari Allah? . hidung. Pakah hukumnya bersedekah? Jawab : Sunnah 8. Kapan melakukan sedekah? Jawab : Kapan saja. Golongan rohani. kemauan. membantu meringankan beban orang yang sakit. Kepada siapa kita sebaiknya bersedekah? Jawab : Kepada orang yang sedang membutuhkan 10. Golongan rezeki 2.Disebut apakah orang yang memberikan hak atas sesuatu kepada orang lain dengan sukarela? Jawab : Hibah BAB XV SYUKUR NIKMAT 1. b.Jawab : ada tiga yaitu : sedekah jariyah. Siapakah anak salih itu ? Jawab : anak yang suka mendo‟akan kepada ibu bapaknya 7.Apakah wasiat itu? Jawab : Pesan seseorang kepada orang lain sebelum ia meninggal 13. Benarkah ucapan yang baik itu termasuk sedekah? Jawab : Benar 9. telinga.

Apakah kewajiban orang yang mendapat nikmat rezeki berlimpah? Jawab : Membayar zakat.Berikan contoh nikmat rohani itu? Jawab : Akal yang sehat.Jawab : Bersyukur 12. merupakan apakah keberhasilanmu itu? Jawab : Merupakan nikmat dari Allah semata.Bagaimana cara mensyukuri nikmat kesehatan? Jawab : Dengan menjaga kebersihan 5.Kita mempunyai mata. Siapakah yang memberi rezeki? Jawab : Allah Swt 6. infaq 7. 11.Kamu berhasil dalam meraih cita-cita. mulut. Apa sebabnya manusia bisa membuat kapal terbang? Jawab : karena diberi nikmat akal pikiran yang cerdas oleh Allah Swt 8. Apa ancaman Allah terhadap orang yang mengingkari nikmat Allah ? Jawab : Kelak Allah akan mengazabnya dengan sangat pedih 9. pikiran yang cerdas. bersedakah. penyabar penyayang. hidung termasuk nikmat apakah ini? Jawab : Nikmat jasmani . dan sebagainya 13. hati yang suci. maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih 10.Bagaimana cara mensyukuri nikmat? Jawab : Dipergunakan menurut perintah Allah dan tidak digunakan untuk maksiat 15. merupakan nikmat 14. Bagaimana arti dari ayat 7 surat Ibrahim? Jawab : “Sesungguhnya jika kami bersyukur pasti aki akan tambah (nikmat-Ku).Badan kita sehat dan tidak sakit-sakitan merupakan nikmat apa tidak? Jawab : Ya.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful