ANALISIS SOALAN SPM EKONOMI ASAS MENGIKUT BAB TAHUN 2004 HINGGA 2009

BAB 1. PENGENALAN KEPADA EKONOMI
1.1 Pengertian Ekonomi Tahun 2009 2008 2008 Soalan 1(a)(i) Apakah jenis barang tersebut? (ii) Jelaskan empat ciri lain bagi barang di 1(a)(i) 1(a) Terangkan empat sumber ekonomi yang diperlukan dalam pengeluaran sesuatu barang. 1(b) i.Kenal pasti jenis barang yang terlibat dari sudut ekonomi ii.Berikan dua alasan berdasarkan ciri barang dalam ekonomi 1(a) Terangkan masalah ekonomi yang dihadapi oleh keluarga itu. 1 (b) i. Apakah jenis barang tersebut ii. Jelaskan lima cirri barang di 1 (b) i. 1(b) Bagaimanakah syarikat itu menyelesaikan masalah tersebut 1(a) Merujuk kepada konsep kekurangan, pilihan dan kos lepas, bagaimanakah keputusan tersebut diambil. 1(b) Nyatakan ciri-ciri setiap barang tersebut. Mrk 1 4 8 2 3 6 1 5 6 5 8 Subtopik Jenis Barang (BA) Sumber ekonomi Jenis Barang (BA & BE) Masalah ekonomi (IR) Jenis Barang (BE) Masalah ekonomi (F) Masalah ekonomi (K) Jenis Barang (BA & BE)

2007 2007 2006 2005 2005

1.2 Masalaha Asas Ekonomi Tahun 2008 Soalan 1(c) Terangkan masalah asas ekonomi yang belum diselesaikan oleh syarikat tersebut. Mrk 4 Subtopik

Namakan sIstem ekonomi Negara X dan Negara Z ii.2004 1(a) Terangkan masalah asas ekonomi 4 1. Apa yang hendak dikeluarkan ii. Untuk siapa dikeluarkan 1(a) Jelaskan ciri sistem ekonomi Islam daripada aspek berikut: i. Pembuat keputusan 1(c) i. Bezakan ciri-ciri sistem ekonomi tersebut 1(b) Nyatakan dan terangkan masalah asas ekonomi yang belum diselesaikan oleh firma Al Kalam Mrk Subtopik SEI 2008 3 3 2 6 1 6 SEK & SEC SEC 2007 2007 SEK & SEP 2 2 2 SEI 3 3 3 2 10 12 SEK & SEP SEI 2006 2005 2004 . Namakan sistem ekonomi Negara A dan Negara B ii. Huraikan dua ciri lain sistem ekonomi tersebut 1(d) Bezakan sistem ekonomi kapitalis dengan sistem ekonomi perancangan pusat dalam menyelesaikan masalah asas ekonomi berikut: i. Pemilikan sumber iii. Bezakan tiga ciri sistem ekonomi yang diamalkan oleh kedua-dua Negara tersebut.3 Sistem Ekonomi dan Penyelesaian Masalah Asas Ekonomi Tahun 2009 Soalan 1(b) Bagaimanakah Sistem Ekonomi Islam menyelesaikan masalah asas ekonomi berikut: (i) Apa yang hendak dikeluarkan (ii) Bagaimana hendak dikeluarkan 1(d) i. Apakah sistem ekonomi Negara X ii. 1(c) i. motif ii. Bagaimana hendak dikeluarkan iii.

BAB 2: PENDAPATAN DAN PENGGUNAAN PENDAPATAN INDIVIDU 2. 1(c) Terangkan lima faktor yang menyebabkan Encik Shafiq bertukar kerja 2(c) Berdasarkan faktor pemilihan pekerjaan. 2(a) Selain daripada untung. Pendapatan boleh guna ii. Upah benar Mrk 6 6 9 2 Subtopik 2.3 Pendapatan Boleh Guna Tahun 2008 2007 2004 2004 Soalan 2(b) Hitungkan Pendapatan boleh guna Encik Farish 2(b) Hitungkan pendapatan boleh guna Encik Amir pada bulan tersebut. Pendapatan boleh cukai 4(d) Hitungkan jumlah cukai pendapatan yang perlu dibayar Mkh 9 7 2 2 8 Subtopik . mengapakah Cik Aina memilih kerjaya sebagai guru tadika walau pun berkelulusan undang-undang Mrk 6 10 10 Subtopik 2. Bezakan kedua-duanya. nyatakan dan terangkan jenisjenis pendapatan individu yang lain 2(b) Jelaskan maksud perkara-perkara berikut: iii.2 Pendapatan Individu Tahun 2009 2007 2004 2004 Soalan 1(c) Upah dan untung ialah dua jenis pendapatan individu dalam ekonomi. 2(b) Jelaskan maksud perkara-perkara berikut: i. 2(a) Huraikan dua sumber pendapatan Encik Samad selain daripada yang dinyatakan di atas.1 Pemilihan Pekerjaan Tahun 2008 2006 2004 Soalan 2(a) Bezakan kerjaya yang dipilih oleh Jamal dan Arief berdasarkan faktor pemilihan pekerjaan.

4 Penggunaan Pendapatan Boleh Guna Tahun Soalan 2009 1(d)(i) Terangkan tujuan Irfan dan Kamal membuat Pinjaman (ii)Hitungkan jumlah faedah yang perlu dibayar oleh Irfan jika tempoh pinjamannya ialah tujuh tahun. ii. Adakah anda bersetuju dengan perbelanjaan beliau? Berikan alasan anda ii. Terangkan cara-cara pelaburan yang dimaksudkan oleh guru itu. Mengapakah ibu mementingkan beras berbanding anak patung 1(c) Cadangkan tiga cara bagaimana pemenang kuiz itu boleh menggunakan wang tersebut untuk menambahkan Mrk 4 2 2 4 3 Belanjawan peribadi Pelaburan Simpanan 2 4 1 5 5 6 8 6 4 9 Belanjawan peribadi Simpanan Belanjawan peribadi Pelaburan Pelaburan & Simpanan Keperluan & Kehendak Pelaburan. (iii)Mengapakah bank mengenakan kadar faedah kepada Irfan? 2008 2(c) Jelaskan empat kepentingan belanjawan peribadi 2008 2(d) i. Adakah anda bersetuju dengan cadangan cadangan yang dibuat oleh Encik Ah Seng? Berikan dua alasan 2(c) i. Jelaskan maksud belanjawan peribadi ii. Apakah X ii. Huraikan cara pelaburan yang dimaksudkan oleh Encik Gopal ii.oleh Encik Irfan bagi tahun 2003 2. Terangkan tiga kepentingan X kepada individu 2(a) i.Bezakan pulangan yang dinyatakan oleh kedua-dua murid itu. Sediakan satu penyata belanjawan peribadi yang sistematik untuk Encik Saiful 2(b) i. simpanan dan Sub-topik Pinjaman 2007 2007 2005 2005 2005 2004 . Terangkan dua kepentingan belanjawan peribadi kepada individu 2(d) X + Perbelanjaan = Pendapatan – Potongan wajib i. 3(a) ii.

Mkh 4 5 Subtopik Peranan 3. Hitungkan keanjalan harga permintaan buah durian apabila harga meningkat.2 Permintaan Tahun Soalan 2009 2(b)(i)Dengan menggunakan kertas graf.pendapatannya. 3(a) i.1 Isi Rumah Tahun 2009 2005 Soalan 2(a) Terangkan dua peranan isi rumah dalam ekonomi. Terangkan peranan unit ekonomi yang terdapat dalam perbualan itu. Mrk 4 Sub-topik Keluk 2 6 4 6 2 Keanjalan Penentu Keanjalan Peralihan Keluk . [Gunakan skala 2 cm = RM10 pada paksi harga dan 2 cm = 5 unit pada paksi kuantiti] (b)(ii) Pada kertas graf yang sama . lukis keluk permintaan yang baru jika kuantiti yang diminta bagi Barang X telah bertambah 5 unit pada setiap tingkat harga. Pinjaman BAB 3: ISI RUMAH SEBAGAI PENGGUNA 3. lukis keluk permintaan barang tersebut. (b)(iii) Terangkan tiga factor yang menyebabkan perubahan permintaan tersebut bagi Barang X 2008 3(a) Bezakan keanjalan harga permintaan anjal dengan keanjalan harga permintaan tak anjal 2007 3(a) Terangkan tiga faktor yang menyebabkan peralihan keluk tersebut 2007 3(b) i.

Jelaskan hubungan antara jumlah keluaran dengan kos sut Mkh 6 8 2 2 2 6 2 3 Sub-topik Input Fungsi pengeluaran Kos Pengeluaran Input Kos Pengeluaran . Kos purata bagi firma tersebut 2006 2(c) Berikan tiga perbezaan antara kedua-dua input tersebut. Jelaskan hukum permintaan di 2(a)(i) 2(b) Terangkan tiga faktor yang mempengaruhi permintaan 3(a) Terangkan maksud perubahan dalam kuantiti diminta bagi barang itu. Berapakah nilai X dan nilai Y. Jelaskan mengapa berlaku perubahan permintaan itu. Lukis keluk permintaan barang (Gunakan skala 2 cm: 1 unit pada paksi harga dan 2 cm: 20 unit pada paksi kuantiti) ii. 3(b) i.1 Firma dan Pengeluar Tahun Soalan 2009 2(c) Bezakan tiga ciri input tetap dan input berubah 2008 3(b) Jelaskan hubungan antara buruh dengan keluaran purata dan keluaran sut. Kos berubah iii. Hitungkan nilai keanjalan harga permintaan bagi setiap barang itu. 2(a) i. 2007 3(c) Hitungkan: i. 2006 2(d) i. ii.Tafsirkan jenis keanjalan harga permintaan buah durian. ii. Kos tetap ii. 3(c) i. Terangkan strategi yang boleh diambil untuk memaksimumkan keuntungan setiap barang itu. Apakah yang ditunjukkan oleh peralihan keluk DoDo ke D1 D1 ii.2006 2006 2004 2004 2004 ii. 3 4 4 6 4 1 8 3 9 Hukum Penentu Perubahan kuantiti Peralihan Keluk Keanjalan Strategi Keluk BAB 4: FIRMA SEBAGAI PENGELUAR 4.

1 Konsep Pasaran Tahun 5.2 Penawaran Tahun Soalan 2009 2(d)(i) Hitung nilai keanjalan harga penawaran barang tersebut. (ii)Tafsirkan nilai keanjalan harga penawaran pada 2(d)(i) 2005 3(b) Huraikan lima faktor yang menyebabkan peralihan keluk penawaran SoSo ke S1S1 2005 4(a) i. Berapakah keanjalan harga penawaran bagi barang X. Y dan Z Mkh 2 1 10 3 6 Perubahan SS Keanjalan Sub-topik Keanjalan BAB 5: PASARAN 5. Y dan Z ii.4. Tafsirkan pekali keanjalan harga penawaran bagi barang X. Lukiskan pembentukan keluk permintaan pasaran di atas kertas graf dengan menggunakan skala 2 cm:8 unit Mkh 2 4 1 8 Sub-topik Pasaran Permintaa n Pasaran Soalan Mkh Sub-topik .2 Pasaran Barangan Tahun Soalan 2009 3(a)(i) Hitung nilai Q jika harga keseimbangan ialah RM4 (ii) Huraikan keadaan pasaran pada tingkat harga RM2 2008 3(c) i. Berapakah kuantiti permintaan pasaran pada tingkat harga RM30 ii.

1 Wang Tahun 2008 2008 Soalan 4(a) Huraikan tiga jenis wang yang terdapat dalam ekonomi. Terangkan pembentukan keluk penawaran yang anda lukis di (a) (i) 4 9 6 5 Penawaran pasaran 6 Keseimba ngan pasaran Keseimba ngan pasaran 5.4 Aliran Pusingan Pendapatan Tahun 2009 2007 2004 Soalan 3(b)(i) Apakah Pasaran X dan Pasaran Y (ii) Bezakan kedua-dua pasaran tersebut 3(d) Lakarkan rajah aliran pusingan pendapatan. Mengapakah pertukaran barang antara Abu dan Sulaiman tidak berlaku. RM4 iii. ii. 5(c) Lukiskan rajah aliran pusingan pendapatan ekonomi dua sektor Mkh 2 6 8 8 Subtopik BAB 6: WANG DAN INSTITUSI KEWANGAN 6. Dengan menggunakan skala 2cm. Jelaskan pembentukan keluk permintaan di 3(c) (ii) 3(a) Huraikan keadaan pasaran pada tingkat harga berikut: i. Mkh 9 2 3 4 4 Subtopik Jenis Sistem wang dan barter Sistem wang dan barter 2007 . Jelaskan tiga kebaikan urus niaga dalam Gambar 4 berbanding Gambar 5 4(a) i. 4(b) i. RM6 3(c) Bagaimanakah titik E dicapai 5(a) i.4 unit pada paksi kuantiti dan skala 2cm:RM10 pada paksi harga. RM3 ii.2006 2005 2004 pada paksi kuantiti dan skala 2cm:RM10 pada paksi harga iii. Apakah system urus niaga dalam Gambar 4 dan Gambar 5. lukiskan keluk penawaran pasaran ii. Bagaimanakah wang dapat mengatasi masalah tersebut. ii.3 Pasaran faktor Tahun 2004 Soalan 5(b) Terangkan keadaan pasaran buruh di V dan di W Mkh 6 Subtopik Pasaran Buruh 5.

4(c) Terangkan cara bank pusat mengawal keadaan ekonomi seperti yang dinyatakan dalam perbualan itu.2 Bank Tahun 2009 4(b) Terangkan fungsi wang dalam iklan itu. Jelaskan maksud rizab tunai dan rizab berkanun. ii. Mkh 5 6 Subtopik Deposit Semasa Deposit Tabungan Fungsi Bank Pusat Kemelese tan Bank Perdagan gan Bank Perdagan gan Inflasi 2008 2 3 12 4 9 12 2006 2006 2006 2005 6.1 Struktur ekonomi Negara Tahun 2009 2006 Soalan 4(a) Huraikan tiga sektor ekonomi yang terdapat di Malaysia 4(b) Terangkan lima kesan daripada perubahan tersebut. 3(c) Jelaskan kemudahan overdraf yang disediakan oleh bank perdagangan 4(a) Huraikan tiga jenis simpanan yang disediakan oleh bank perdagangan.2005 2004 6. Jelaskan tiga kesan perubahan kadar rizab tersebut kepada bank perdagangan 3(b) Huraikan empat cara bank pusat mengawal situasi ekonomi Negara tersebut.3 Institusi Kewangan Bukan Bank Tahun 2008 Soalan 4(d) Jelaskan dua persamaan dan dua perbezaan Bank Simpanan Nasional (BSN) dengan Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) Mkh 6 Subtopik BSN & KWSP BAB7: EKONOMI MALAYSIA 7. Mkh 9 10 Gunatena ga Subtopik . i. 4(a) Nyatakan lima ciri wang yang baik 4 5 Fungsi Ciri Soalan 3(c) Jelaskan perkhidmatan deposit semasa yang disediakan oleh bank perdagangan (d) Adakah anda bersetuju dengan jenis deposit yang dipilih oleh Encik Ammar? Beri lima alasan 4(c) Bank Pusat telah menurunkan kadar rizab tunai dan rizab berkanun.

(ii) Terangkan tiga hasil kerajaan yang diperoleh daripada sumber X 2009 2009 2008 4(c) Bagaimanakah belanjawan negara dapat mengatasi keadaan ketidakstabilan ekonomi tersebut? 4(d)(i) Apakah sumber Pinjaman Y (ii) Jelaskan tiga kelebihan meminjam daripada sumber Pinjaman Z 5(a) Maklumat berikut berkaitan dengan jumlah hasil dan perbelanjaan kerajaan pada suatu tahun. Kadar cukai ii. Mengapakah kerajaan perlu berbuat demikian 4(c) i. Hitungkan perbelanjaan pembangunan 4(d) Bagaimanakah kerajaan melalui belanjawan Negara mengatasi masalah ketidakstabilan ekonomi tersebut melalui i. Tafsirkan kedudukan kewangan kerajaan. Jelaskan maksud perbelanjaan pembangunan ii.2005 5(a) Terangkan masalah yang akan dihadapi oleh ekonomi Negara jika hanya bergantung kepada sector itu. ii. Gambar rajah 3 (Buatan tempatan) ii. Perbelanjaan negara 4(c) Terangkan tiga kelebihan pinjaman kerajaan dari Sumber X 5(a) Terangkan cukai yang boleh dikenakan ke atas barang pada i. i. Bagaimanakah kerajaan mengatasi keadaan di 5 (a) (i) iii.2 Belanjawan Negara Tahun Soalan 2009 4(b)(i) Hitung sumber hasil kerajaan yang diperoleh daripada hasil cukai. Gambar rajah 4 (Buatan luar Negara) 5(b) Terangkan lima jenis cukai tidak langsung 4(b) Mengapakah kerajaan membuat pinjaman dalam negeri dan pinjaman luar negara 4(c) Terangkan tiga jenis pinjaman dari sumber dalam negeri Mkh 2 6 4 1 3 Sub-topik Hasil cukai Hasil bukan cukai Kemeleset an Pinjaman Kelebihan 3 1 5 1 5 Jenis Pinjaman Tujuan Pinjaman Perbelanja an kerajaan Inflasi 2007 2007 4 3 6 Kelebihan pinjaman Jenis cukai tak langsung Jenis cukai tak langsung Tujuan pinjaman Sumber pinjaman 2006 2006 4 4 10 6 6 2005 2004 2004 . 7 Masalah pergantun gan 7.

Kirakan nilai yang perlu dibayar dalam sebutan RM Mkh 2 5 3 3 5 4 Kesan ke atas KPA Pengiraan Subtopik Pengiraan KPA Kesan ke atas ID Kesan ke atas KPA 2008 2007 . Hitungkan imbangan dagangan tahun 2006 ii.1 Perdagangan Antarabangsa Tahun 2009 2009 2008 2008 2007 2007 2006 2006 Soalan 5(a) (i) Tentukan jenis perdagangan bagi urus niaga P dan urus niaga Q (ii) Bezakan kedua-dua jenis perdagangan tersebut. jelaskan kesan perubahan tersebut terhadap imbangan dagangan Malaysia.00. 5(a) Terangkan tiga sebab Malaysia mengadakan hubungan dagangan dengan negara-negara asing 5(b) Terangkan tiga tujuan kerajaan mengenakan sekatan perdagangan antarabangsa 5(b) Terangkan lima kebaikan perdagangan antarabangsa 5(c) Hitungkan imbangan akaun semasa Mkh 2 4 6 8 2 1 6 6 10 7 Subtopik Perbezaan Bentuk Sekatan Kebaikan PAB Imb. 5(b) Terangkan empat kebaikan perdagangan antarabangsa 5(c) i. 5(b) Terangkan tiga bentuk sekatan perdagangan antarabangsa yang memberi perlindungan kepada industri tempatan. 5(d) (i) Penjualan barangan elektronik Malaysia ke Myanmar berkurangan akibat tragedy taufan Nargis (ii) Kerajaan Indonesia menggunakan Syarikat Penerbangan Malaysia (MAS) bagi menghantar jemaah haji ke Mekah 5(c) iii. 5(c)(ii) Jika kadar pertukaran asing berubah menjadi USD1=RM3.BAB 8: HUBUNGAN EKONOMI ANTARABANGSA 8. Dagangan Sebab PAB Tujuan Sekatan Kebaikan PAB Akaun Semasa 8. Jelaskan kesan perubahan eksport dan import bagi tahun 2004 hingga tahun 2006 ke atas kadar pertukaran RM 5(c) i.2Pertukaran Asing Tahun 2009 2009 2009 Soalan 5(c) (i) Hitung nilai dalam RM yang perlu dibayar oleh pengimport Malaysia jika mengimport 10 000 unit komputer yang berharga USD550 seunit. Nyatakan jenis imbangan dagangan tersebut.

Berikan alasan anda. KPA 4 5 Kesan ke atas Ek & Im Kesan ke atas Ek & Im .2007 2005 bagi setiap Negara itu ii. 5(d) Jelaskan kesan perubahan di atas terhadap imbangan dagangan Malaysia 5(c) Huraikan kesan ke atas imbangan dagangan Malaysia akibat perubahan kadar pertukaran asing pada tahun 2002 berbanding tahun 2001. Tentukan Negara terbaik bagi pengimport Malaysia untuk mengimport 1 000 unit barang X.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.