ANALISIS SOALAN SPM EKONOMI ASAS MENGIKUT BAB TAHUN 2004 HINGGA 2009

BAB 1. PENGENALAN KEPADA EKONOMI
1.1 Pengertian Ekonomi Tahun 2009 2008 2008 Soalan 1(a)(i) Apakah jenis barang tersebut? (ii) Jelaskan empat ciri lain bagi barang di 1(a)(i) 1(a) Terangkan empat sumber ekonomi yang diperlukan dalam pengeluaran sesuatu barang. 1(b) i.Kenal pasti jenis barang yang terlibat dari sudut ekonomi ii.Berikan dua alasan berdasarkan ciri barang dalam ekonomi 1(a) Terangkan masalah ekonomi yang dihadapi oleh keluarga itu. 1 (b) i. Apakah jenis barang tersebut ii. Jelaskan lima cirri barang di 1 (b) i. 1(b) Bagaimanakah syarikat itu menyelesaikan masalah tersebut 1(a) Merujuk kepada konsep kekurangan, pilihan dan kos lepas, bagaimanakah keputusan tersebut diambil. 1(b) Nyatakan ciri-ciri setiap barang tersebut. Mrk 1 4 8 2 3 6 1 5 6 5 8 Subtopik Jenis Barang (BA) Sumber ekonomi Jenis Barang (BA & BE) Masalah ekonomi (IR) Jenis Barang (BE) Masalah ekonomi (F) Masalah ekonomi (K) Jenis Barang (BA & BE)

2007 2007 2006 2005 2005

1.2 Masalaha Asas Ekonomi Tahun 2008 Soalan 1(c) Terangkan masalah asas ekonomi yang belum diselesaikan oleh syarikat tersebut. Mrk 4 Subtopik

Apakah sistem ekonomi Negara X ii. motif ii.2004 1(a) Terangkan masalah asas ekonomi 4 1. Pemilikan sumber iii. Bezakan ciri-ciri sistem ekonomi tersebut 1(b) Nyatakan dan terangkan masalah asas ekonomi yang belum diselesaikan oleh firma Al Kalam Mrk Subtopik SEI 2008 3 3 2 6 1 6 SEK & SEC SEC 2007 2007 SEK & SEP 2 2 2 SEI 3 3 3 2 10 12 SEK & SEP SEI 2006 2005 2004 . Namakan sistem ekonomi Negara A dan Negara B ii. Apa yang hendak dikeluarkan ii. Namakan sIstem ekonomi Negara X dan Negara Z ii. 1(c) i. Huraikan dua ciri lain sistem ekonomi tersebut 1(d) Bezakan sistem ekonomi kapitalis dengan sistem ekonomi perancangan pusat dalam menyelesaikan masalah asas ekonomi berikut: i. Bagaimana hendak dikeluarkan iii. Bezakan tiga ciri sistem ekonomi yang diamalkan oleh kedua-dua Negara tersebut. Untuk siapa dikeluarkan 1(a) Jelaskan ciri sistem ekonomi Islam daripada aspek berikut: i.3 Sistem Ekonomi dan Penyelesaian Masalah Asas Ekonomi Tahun 2009 Soalan 1(b) Bagaimanakah Sistem Ekonomi Islam menyelesaikan masalah asas ekonomi berikut: (i) Apa yang hendak dikeluarkan (ii) Bagaimana hendak dikeluarkan 1(d) i. Pembuat keputusan 1(c) i.

3 Pendapatan Boleh Guna Tahun 2008 2007 2004 2004 Soalan 2(b) Hitungkan Pendapatan boleh guna Encik Farish 2(b) Hitungkan pendapatan boleh guna Encik Amir pada bulan tersebut. nyatakan dan terangkan jenisjenis pendapatan individu yang lain 2(b) Jelaskan maksud perkara-perkara berikut: iii. 2(a) Selain daripada untung. 1(c) Terangkan lima faktor yang menyebabkan Encik Shafiq bertukar kerja 2(c) Berdasarkan faktor pemilihan pekerjaan. 2(a) Huraikan dua sumber pendapatan Encik Samad selain daripada yang dinyatakan di atas. Bezakan kedua-duanya. mengapakah Cik Aina memilih kerjaya sebagai guru tadika walau pun berkelulusan undang-undang Mrk 6 10 10 Subtopik 2.1 Pemilihan Pekerjaan Tahun 2008 2006 2004 Soalan 2(a) Bezakan kerjaya yang dipilih oleh Jamal dan Arief berdasarkan faktor pemilihan pekerjaan. Pendapatan boleh cukai 4(d) Hitungkan jumlah cukai pendapatan yang perlu dibayar Mkh 9 7 2 2 8 Subtopik . Upah benar Mrk 6 6 9 2 Subtopik 2. Pendapatan boleh guna ii.BAB 2: PENDAPATAN DAN PENGGUNAAN PENDAPATAN INDIVIDU 2.2 Pendapatan Individu Tahun 2009 2007 2004 2004 Soalan 1(c) Upah dan untung ialah dua jenis pendapatan individu dalam ekonomi. 2(b) Jelaskan maksud perkara-perkara berikut: i.

Huraikan cara pelaburan yang dimaksudkan oleh Encik Gopal ii. Terangkan cara-cara pelaburan yang dimaksudkan oleh guru itu. Adakah anda bersetuju dengan cadangan cadangan yang dibuat oleh Encik Ah Seng? Berikan dua alasan 2(c) i. Sediakan satu penyata belanjawan peribadi yang sistematik untuk Encik Saiful 2(b) i. simpanan dan Sub-topik Pinjaman 2007 2007 2005 2005 2005 2004 . Mengapakah ibu mementingkan beras berbanding anak patung 1(c) Cadangkan tiga cara bagaimana pemenang kuiz itu boleh menggunakan wang tersebut untuk menambahkan Mrk 4 2 2 4 3 Belanjawan peribadi Pelaburan Simpanan 2 4 1 5 5 6 8 6 4 9 Belanjawan peribadi Simpanan Belanjawan peribadi Pelaburan Pelaburan & Simpanan Keperluan & Kehendak Pelaburan.Bezakan pulangan yang dinyatakan oleh kedua-dua murid itu. Jelaskan maksud belanjawan peribadi ii.4 Penggunaan Pendapatan Boleh Guna Tahun Soalan 2009 1(d)(i) Terangkan tujuan Irfan dan Kamal membuat Pinjaman (ii)Hitungkan jumlah faedah yang perlu dibayar oleh Irfan jika tempoh pinjamannya ialah tujuh tahun. ii.oleh Encik Irfan bagi tahun 2003 2. Adakah anda bersetuju dengan perbelanjaan beliau? Berikan alasan anda ii. Terangkan tiga kepentingan X kepada individu 2(a) i. 3(a) ii. (iii)Mengapakah bank mengenakan kadar faedah kepada Irfan? 2008 2(c) Jelaskan empat kepentingan belanjawan peribadi 2008 2(d) i. Apakah X ii. Terangkan dua kepentingan belanjawan peribadi kepada individu 2(d) X + Perbelanjaan = Pendapatan – Potongan wajib i.

Pinjaman BAB 3: ISI RUMAH SEBAGAI PENGGUNA 3. lukis keluk permintaan barang tersebut. Mrk 4 Sub-topik Keluk 2 6 4 6 2 Keanjalan Penentu Keanjalan Peralihan Keluk .1 Isi Rumah Tahun 2009 2005 Soalan 2(a) Terangkan dua peranan isi rumah dalam ekonomi.2 Permintaan Tahun Soalan 2009 2(b)(i)Dengan menggunakan kertas graf. Hitungkan keanjalan harga permintaan buah durian apabila harga meningkat. (b)(iii) Terangkan tiga factor yang menyebabkan perubahan permintaan tersebut bagi Barang X 2008 3(a) Bezakan keanjalan harga permintaan anjal dengan keanjalan harga permintaan tak anjal 2007 3(a) Terangkan tiga faktor yang menyebabkan peralihan keluk tersebut 2007 3(b) i. Terangkan peranan unit ekonomi yang terdapat dalam perbualan itu. lukis keluk permintaan yang baru jika kuantiti yang diminta bagi Barang X telah bertambah 5 unit pada setiap tingkat harga. [Gunakan skala 2 cm = RM10 pada paksi harga dan 2 cm = 5 unit pada paksi kuantiti] (b)(ii) Pada kertas graf yang sama . Mkh 4 5 Subtopik Peranan 3.pendapatannya. 3(a) i.

Berapakah nilai X dan nilai Y. Lukis keluk permintaan barang (Gunakan skala 2 cm: 1 unit pada paksi harga dan 2 cm: 20 unit pada paksi kuantiti) ii. Jelaskan hubungan antara jumlah keluaran dengan kos sut Mkh 6 8 2 2 2 6 2 3 Sub-topik Input Fungsi pengeluaran Kos Pengeluaran Input Kos Pengeluaran . Kos purata bagi firma tersebut 2006 2(c) Berikan tiga perbezaan antara kedua-dua input tersebut. ii.2006 2006 2004 2004 2004 ii. Apakah yang ditunjukkan oleh peralihan keluk DoDo ke D1 D1 ii. Jelaskan mengapa berlaku perubahan permintaan itu. 2006 2(d) i.1 Firma dan Pengeluar Tahun Soalan 2009 2(c) Bezakan tiga ciri input tetap dan input berubah 2008 3(b) Jelaskan hubungan antara buruh dengan keluaran purata dan keluaran sut. 2(a) i. 3(c) i. 3 4 4 6 4 1 8 3 9 Hukum Penentu Perubahan kuantiti Peralihan Keluk Keanjalan Strategi Keluk BAB 4: FIRMA SEBAGAI PENGELUAR 4. Jelaskan hukum permintaan di 2(a)(i) 2(b) Terangkan tiga faktor yang mempengaruhi permintaan 3(a) Terangkan maksud perubahan dalam kuantiti diminta bagi barang itu.Tafsirkan jenis keanjalan harga permintaan buah durian. Terangkan strategi yang boleh diambil untuk memaksimumkan keuntungan setiap barang itu. Hitungkan nilai keanjalan harga permintaan bagi setiap barang itu. ii. Kos tetap ii. Kos berubah iii. 3(b) i. 2007 3(c) Hitungkan: i.

Berapakah kuantiti permintaan pasaran pada tingkat harga RM30 ii.2 Penawaran Tahun Soalan 2009 2(d)(i) Hitung nilai keanjalan harga penawaran barang tersebut.2 Pasaran Barangan Tahun Soalan 2009 3(a)(i) Hitung nilai Q jika harga keseimbangan ialah RM4 (ii) Huraikan keadaan pasaran pada tingkat harga RM2 2008 3(c) i. Berapakah keanjalan harga penawaran bagi barang X. Y dan Z ii.1 Konsep Pasaran Tahun 5. (ii)Tafsirkan nilai keanjalan harga penawaran pada 2(d)(i) 2005 3(b) Huraikan lima faktor yang menyebabkan peralihan keluk penawaran SoSo ke S1S1 2005 4(a) i. Lukiskan pembentukan keluk permintaan pasaran di atas kertas graf dengan menggunakan skala 2 cm:8 unit Mkh 2 4 1 8 Sub-topik Pasaran Permintaa n Pasaran Soalan Mkh Sub-topik . Y dan Z Mkh 2 1 10 3 6 Perubahan SS Keanjalan Sub-topik Keanjalan BAB 5: PASARAN 5. Tafsirkan pekali keanjalan harga penawaran bagi barang X.4.

Jelaskan pembentukan keluk permintaan di 3(c) (ii) 3(a) Huraikan keadaan pasaran pada tingkat harga berikut: i. RM4 iii.1 Wang Tahun 2008 2008 Soalan 4(a) Huraikan tiga jenis wang yang terdapat dalam ekonomi. 5(c) Lukiskan rajah aliran pusingan pendapatan ekonomi dua sektor Mkh 2 6 8 8 Subtopik BAB 6: WANG DAN INSTITUSI KEWANGAN 6.4 Aliran Pusingan Pendapatan Tahun 2009 2007 2004 Soalan 3(b)(i) Apakah Pasaran X dan Pasaran Y (ii) Bezakan kedua-dua pasaran tersebut 3(d) Lakarkan rajah aliran pusingan pendapatan. Dengan menggunakan skala 2cm. Terangkan pembentukan keluk penawaran yang anda lukis di (a) (i) 4 9 6 5 Penawaran pasaran 6 Keseimba ngan pasaran Keseimba ngan pasaran 5. ii. ii. lukiskan keluk penawaran pasaran ii.2006 2005 2004 pada paksi kuantiti dan skala 2cm:RM10 pada paksi harga iii. RM6 3(c) Bagaimanakah titik E dicapai 5(a) i. Bagaimanakah wang dapat mengatasi masalah tersebut.4 unit pada paksi kuantiti dan skala 2cm:RM10 pada paksi harga. RM3 ii.3 Pasaran faktor Tahun 2004 Soalan 5(b) Terangkan keadaan pasaran buruh di V dan di W Mkh 6 Subtopik Pasaran Buruh 5. Mkh 9 2 3 4 4 Subtopik Jenis Sistem wang dan barter Sistem wang dan barter 2007 . Mengapakah pertukaran barang antara Abu dan Sulaiman tidak berlaku. 4(b) i. Jelaskan tiga kebaikan urus niaga dalam Gambar 4 berbanding Gambar 5 4(a) i. Apakah system urus niaga dalam Gambar 4 dan Gambar 5.

2005 2004 6. i. Jelaskan tiga kesan perubahan kadar rizab tersebut kepada bank perdagangan 3(b) Huraikan empat cara bank pusat mengawal situasi ekonomi Negara tersebut. Mkh 5 6 Subtopik Deposit Semasa Deposit Tabungan Fungsi Bank Pusat Kemelese tan Bank Perdagan gan Bank Perdagan gan Inflasi 2008 2 3 12 4 9 12 2006 2006 2006 2005 6. 4(a) Nyatakan lima ciri wang yang baik 4 5 Fungsi Ciri Soalan 3(c) Jelaskan perkhidmatan deposit semasa yang disediakan oleh bank perdagangan (d) Adakah anda bersetuju dengan jenis deposit yang dipilih oleh Encik Ammar? Beri lima alasan 4(c) Bank Pusat telah menurunkan kadar rizab tunai dan rizab berkanun. 4(c) Terangkan cara bank pusat mengawal keadaan ekonomi seperti yang dinyatakan dalam perbualan itu. ii.2 Bank Tahun 2009 4(b) Terangkan fungsi wang dalam iklan itu.1 Struktur ekonomi Negara Tahun 2009 2006 Soalan 4(a) Huraikan tiga sektor ekonomi yang terdapat di Malaysia 4(b) Terangkan lima kesan daripada perubahan tersebut.3 Institusi Kewangan Bukan Bank Tahun 2008 Soalan 4(d) Jelaskan dua persamaan dan dua perbezaan Bank Simpanan Nasional (BSN) dengan Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) Mkh 6 Subtopik BSN & KWSP BAB7: EKONOMI MALAYSIA 7. Mkh 9 10 Gunatena ga Subtopik . Jelaskan maksud rizab tunai dan rizab berkanun. 3(c) Jelaskan kemudahan overdraf yang disediakan oleh bank perdagangan 4(a) Huraikan tiga jenis simpanan yang disediakan oleh bank perdagangan.

2 Belanjawan Negara Tahun Soalan 2009 4(b)(i) Hitung sumber hasil kerajaan yang diperoleh daripada hasil cukai.2005 5(a) Terangkan masalah yang akan dihadapi oleh ekonomi Negara jika hanya bergantung kepada sector itu. i. Jelaskan maksud perbelanjaan pembangunan ii. Bagaimanakah kerajaan mengatasi keadaan di 5 (a) (i) iii. 7 Masalah pergantun gan 7. Tafsirkan kedudukan kewangan kerajaan. ii. Perbelanjaan negara 4(c) Terangkan tiga kelebihan pinjaman kerajaan dari Sumber X 5(a) Terangkan cukai yang boleh dikenakan ke atas barang pada i. Kadar cukai ii. (ii) Terangkan tiga hasil kerajaan yang diperoleh daripada sumber X 2009 2009 2008 4(c) Bagaimanakah belanjawan negara dapat mengatasi keadaan ketidakstabilan ekonomi tersebut? 4(d)(i) Apakah sumber Pinjaman Y (ii) Jelaskan tiga kelebihan meminjam daripada sumber Pinjaman Z 5(a) Maklumat berikut berkaitan dengan jumlah hasil dan perbelanjaan kerajaan pada suatu tahun. Gambar rajah 3 (Buatan tempatan) ii. Hitungkan perbelanjaan pembangunan 4(d) Bagaimanakah kerajaan melalui belanjawan Negara mengatasi masalah ketidakstabilan ekonomi tersebut melalui i. Mengapakah kerajaan perlu berbuat demikian 4(c) i. Gambar rajah 4 (Buatan luar Negara) 5(b) Terangkan lima jenis cukai tidak langsung 4(b) Mengapakah kerajaan membuat pinjaman dalam negeri dan pinjaman luar negara 4(c) Terangkan tiga jenis pinjaman dari sumber dalam negeri Mkh 2 6 4 1 3 Sub-topik Hasil cukai Hasil bukan cukai Kemeleset an Pinjaman Kelebihan 3 1 5 1 5 Jenis Pinjaman Tujuan Pinjaman Perbelanja an kerajaan Inflasi 2007 2007 4 3 6 Kelebihan pinjaman Jenis cukai tak langsung Jenis cukai tak langsung Tujuan pinjaman Sumber pinjaman 2006 2006 4 4 10 6 6 2005 2004 2004 .

5(b) Terangkan tiga bentuk sekatan perdagangan antarabangsa yang memberi perlindungan kepada industri tempatan. Jelaskan kesan perubahan eksport dan import bagi tahun 2004 hingga tahun 2006 ke atas kadar pertukaran RM 5(c) i.2Pertukaran Asing Tahun 2009 2009 2009 Soalan 5(c) (i) Hitung nilai dalam RM yang perlu dibayar oleh pengimport Malaysia jika mengimport 10 000 unit komputer yang berharga USD550 seunit. 5(a) Terangkan tiga sebab Malaysia mengadakan hubungan dagangan dengan negara-negara asing 5(b) Terangkan tiga tujuan kerajaan mengenakan sekatan perdagangan antarabangsa 5(b) Terangkan lima kebaikan perdagangan antarabangsa 5(c) Hitungkan imbangan akaun semasa Mkh 2 4 6 8 2 1 6 6 10 7 Subtopik Perbezaan Bentuk Sekatan Kebaikan PAB Imb.1 Perdagangan Antarabangsa Tahun 2009 2009 2008 2008 2007 2007 2006 2006 Soalan 5(a) (i) Tentukan jenis perdagangan bagi urus niaga P dan urus niaga Q (ii) Bezakan kedua-dua jenis perdagangan tersebut. 5(d) (i) Penjualan barangan elektronik Malaysia ke Myanmar berkurangan akibat tragedy taufan Nargis (ii) Kerajaan Indonesia menggunakan Syarikat Penerbangan Malaysia (MAS) bagi menghantar jemaah haji ke Mekah 5(c) iii. 5(c)(ii) Jika kadar pertukaran asing berubah menjadi USD1=RM3. Dagangan Sebab PAB Tujuan Sekatan Kebaikan PAB Akaun Semasa 8. Nyatakan jenis imbangan dagangan tersebut.00.BAB 8: HUBUNGAN EKONOMI ANTARABANGSA 8. jelaskan kesan perubahan tersebut terhadap imbangan dagangan Malaysia. Hitungkan imbangan dagangan tahun 2006 ii. 5(b) Terangkan empat kebaikan perdagangan antarabangsa 5(c) i. Kirakan nilai yang perlu dibayar dalam sebutan RM Mkh 2 5 3 3 5 4 Kesan ke atas KPA Pengiraan Subtopik Pengiraan KPA Kesan ke atas ID Kesan ke atas KPA 2008 2007 .

Berikan alasan anda.2007 2005 bagi setiap Negara itu ii. Tentukan Negara terbaik bagi pengimport Malaysia untuk mengimport 1 000 unit barang X. KPA 4 5 Kesan ke atas Ek & Im Kesan ke atas Ek & Im . 5(d) Jelaskan kesan perubahan di atas terhadap imbangan dagangan Malaysia 5(c) Huraikan kesan ke atas imbangan dagangan Malaysia akibat perubahan kadar pertukaran asing pada tahun 2002 berbanding tahun 2001.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.