KURSUS PEDAGOGI DAN ICT DENGAN KERJASAMA IAB, UTARA [1

]

1.0 PENDAHULUAN Selepas Pelan Induk Pembangunan Pendidikan dilancarkan maka tercetus pula idea melonjakkan kecemerlangan pendidikan melalui bidang-bidang NKRA. Tidak dinafikan perkembangan pesat dalam persada pendidikan negara terutamanya NKRA amat menuntut warga pendidik untuk merancang dengan tepat dan bertindak proaktif demi merealisasikan kecemerlangan pendidikan khasnya dalam melahirkan insan minda kelas pertama. Sehubungan dengan itu, guru-guru perlu memantapkan pengetahuan professional dan kemahiran diri supaya menjadi guru yang serba boleh dan berpengetahuan luas. Oleh itu,bermula pada tahun 2008, pihak kementerian telah menetapkan bahawa semua guru wajib menghadiri sekurangkurangnya 7 hari berkursus dalam setahun. Maka, pelbagai kursus, bengkel dan taklimat yang bersesuaian dengan profesionalisme guru diatur oleh pihak pentadbir dalam usaha menyediakan minda dan fizikal guru supaya menjadi pendidik yang lebih mantap, berpengetahuan tinggi dan berketerampilan. 2.0 MATLAMAT Matlamat program ini berfokus kepada peningkatan prestasi guru dari aspek sahsiah, rohani dan emosi supaya dapat melaksanakan tugas sebagai guru dengan komitmen yang tinggi dan mempunyai ilmu yang sempurna sebagai pendidik dan menjadi kaki tangan kerajaan yang akur dan patuh dengan kehendak kementerian. 3.0 OBJEKTIF 3.1Memberikan pendedahan kepada guru-guru tentang teknikteknik pengajaran berpandukan teori-teori dalam pedagogi.

1 Semua guru SKSAT 6.2 Mengetahui dan dapat mengenalpasti kaedah pedagogi yang sesuai berdasarkan prestasi atau tahap pengetahuan murid. 3.0 MASA PELAKSANAAN 4.0 KUMPULAN SASARAN 5. 4. UTARA [1] 3. AMN.1 22 Julai – 23 Julai 2011 5.0 JAWATANKUASA PENGURUSAN Penasihat : Encik K.KURSUS PEDAGOGI DAN ICT DENGAN KERJASAMA IAB.3 Mencetuskan motivasi dan keyakinan diri dalam diri guru untuk membuat perubahan dalam corak pengajaran dan pembelajaran dalam kelas supaya menghasilkan suasana pengajaran yang kreatif dan berimpak tinggi kepada murid. ( Guru Besar ) Tuan Haji Abd Wahab Mohd Noor. 3. Thachanamurthy.5 Meningkatkan tahap penguasaan guru-guru dalam menguruskan teknologi maklumat dan mencari bahan-bahan pengajaran melalui internet.4 Meningkatkan potensi diri terutamanya dalam aspek celik IT. ( Penolong Kanan Pentadbiran ) Setiausaha Penolong Setiausaha : Puan Yuli Wati Sungit ( SU LDP Sekolah ) : Puan Fauziah Hanim Mokhtar ( Kaunselor) . 3.

Sesungguhnya. Semoga ilmu yang diperoleh melalui kursus ini akan dipraktikkan secara maksimum dalam pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. kemahiran dan kecemerlangan guru-guru mencetus .KURSUS PEDAGOGI DAN ICT DENGAN KERJASAMA IAB. Moga-moga pengetahuan. semangat jitu dan kemahuan untuk melakukan transformasi.0 SUMBER PENDAPATAN BIL 1 SUMBER SBT JUMLAH RM 2500 BIL 1 2 3 7. komitmen padu. UTARA [1] Ahli Jawatankuasa Puan Noor Banis Abdul Wahab Puan Yuliwati Sungit Cik Hajjah Ku Hanita Ku Mahamud Puan Marlina Mansor Puan Noor Aini Md Noor Puan Norjelah Baharin Cik Kim Guat Keoh 6.00 2500.00 1000. berkesan dan jayanya.0 PERKARA Makanan dan minuman Penceramah Tuntutan Perjalanan Guru Jumlah PENUTUP KUANTITI 60 x RM 20 5 x RM 200 JUMLAH (RM) 1200. kejayaan hanya akan dicapai dengan usaha gigih.00 Program yang dirancang ini diharap dapat dilaksanakan dengan lancar.00 300.

.. ……………………………………. UTARA [1] anjakan paradigma selaras Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang menitipkan keseimbangan dalam aspek intelek..... (YULI WATI SUNGIT) Setiausaha Program.... Disahkan oleh.... Disediakan oleh.KURSUS PEDAGOGI DAN ICT DENGAN KERJASAMA IAB.. ............. jasmani dan emosi........... rohani............... .