KURSUS PEDAGOGI DAN ICT DENGAN KERJASAMA IAB, UTARA [1

]

1.0 PENDAHULUAN Selepas Pelan Induk Pembangunan Pendidikan dilancarkan maka tercetus pula idea melonjakkan kecemerlangan pendidikan melalui bidang-bidang NKRA. Tidak dinafikan perkembangan pesat dalam persada pendidikan negara terutamanya NKRA amat menuntut warga pendidik untuk merancang dengan tepat dan bertindak proaktif demi merealisasikan kecemerlangan pendidikan khasnya dalam melahirkan insan minda kelas pertama. Sehubungan dengan itu, guru-guru perlu memantapkan pengetahuan professional dan kemahiran diri supaya menjadi guru yang serba boleh dan berpengetahuan luas. Oleh itu,bermula pada tahun 2008, pihak kementerian telah menetapkan bahawa semua guru wajib menghadiri sekurangkurangnya 7 hari berkursus dalam setahun. Maka, pelbagai kursus, bengkel dan taklimat yang bersesuaian dengan profesionalisme guru diatur oleh pihak pentadbir dalam usaha menyediakan minda dan fizikal guru supaya menjadi pendidik yang lebih mantap, berpengetahuan tinggi dan berketerampilan. 2.0 MATLAMAT Matlamat program ini berfokus kepada peningkatan prestasi guru dari aspek sahsiah, rohani dan emosi supaya dapat melaksanakan tugas sebagai guru dengan komitmen yang tinggi dan mempunyai ilmu yang sempurna sebagai pendidik dan menjadi kaki tangan kerajaan yang akur dan patuh dengan kehendak kementerian. 3.0 OBJEKTIF 3.1Memberikan pendedahan kepada guru-guru tentang teknikteknik pengajaran berpandukan teori-teori dalam pedagogi.

1 Semua guru SKSAT 6.3 Mencetuskan motivasi dan keyakinan diri dalam diri guru untuk membuat perubahan dalam corak pengajaran dan pembelajaran dalam kelas supaya menghasilkan suasana pengajaran yang kreatif dan berimpak tinggi kepada murid.4 Meningkatkan potensi diri terutamanya dalam aspek celik IT.5 Meningkatkan tahap penguasaan guru-guru dalam menguruskan teknologi maklumat dan mencari bahan-bahan pengajaran melalui internet.2 Mengetahui dan dapat mengenalpasti kaedah pedagogi yang sesuai berdasarkan prestasi atau tahap pengetahuan murid. ( Guru Besar ) Tuan Haji Abd Wahab Mohd Noor. UTARA [1] 3.0 MASA PELAKSANAAN 4. 3.1 22 Julai – 23 Julai 2011 5.0 JAWATANKUASA PENGURUSAN Penasihat : Encik K.0 KUMPULAN SASARAN 5.KURSUS PEDAGOGI DAN ICT DENGAN KERJASAMA IAB. 3. 4. 3. Thachanamurthy. AMN. ( Penolong Kanan Pentadbiran ) Setiausaha Penolong Setiausaha : Puan Yuli Wati Sungit ( SU LDP Sekolah ) : Puan Fauziah Hanim Mokhtar ( Kaunselor) .

Moga-moga pengetahuan. kemahiran dan kecemerlangan guru-guru mencetus .0 PERKARA Makanan dan minuman Penceramah Tuntutan Perjalanan Guru Jumlah PENUTUP KUANTITI 60 x RM 20 5 x RM 200 JUMLAH (RM) 1200.KURSUS PEDAGOGI DAN ICT DENGAN KERJASAMA IAB.00 2500. Semoga ilmu yang diperoleh melalui kursus ini akan dipraktikkan secara maksimum dalam pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. UTARA [1] Ahli Jawatankuasa Puan Noor Banis Abdul Wahab Puan Yuliwati Sungit Cik Hajjah Ku Hanita Ku Mahamud Puan Marlina Mansor Puan Noor Aini Md Noor Puan Norjelah Baharin Cik Kim Guat Keoh 6. komitmen padu. semangat jitu dan kemahuan untuk melakukan transformasi. Sesungguhnya. berkesan dan jayanya.00 Program yang dirancang ini diharap dapat dilaksanakan dengan lancar.0 SUMBER PENDAPATAN BIL 1 SUMBER SBT JUMLAH RM 2500 BIL 1 2 3 7.00 1000. kejayaan hanya akan dicapai dengan usaha gigih.00 300.

.. UTARA [1] anjakan paradigma selaras Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang menitipkan keseimbangan dalam aspek intelek... Disahkan oleh.. ……………………………………............ rohani.. jasmani dan emosi......... ....... Disediakan oleh.... ..........KURSUS PEDAGOGI DAN ICT DENGAN KERJASAMA IAB. (YULI WATI SUNGIT) Setiausaha Program.......

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful