APA ITU TEKNOLOGI NANO

TEKNOLOGI NANO diiktiraf sebagai suatu penemuan paling maju pada abad ini. Penggunaan teknologi nano terbukti memberikan manfaat kepada manusia, khususnya dalam bidang perubatan, elektronik, kawalan alam sekitar dan bioteknologi. Teknologi nano juga membantu bagi pengenalpastian bahan pencemar melalui penggunaannya sebagai sensor elektronik dan sekali gus membangunkan teknologi pemulihan terhadap segmen alam sekitar. Partikel nano boleh ditakrifkan sebagai partikel atau zarah pada skala nano, iaitu 10-9 m atau lebih dikenali sebagai nanometer (nm). Kebanyakan partikel nano adalah dalam lingkungan partikel yang bersaiz 1 hingga 100 nm. Perbandingan fizikal bahan bersaiz nano adalah seperti diameter rambut manusia, iaitu 70 000 nm, sel darah merah, iaitu pada lebar 5000 nm dan molekul organik ringkas pada julat 0.5 hingga 5 nm. Saiznya yang teramat kecil dan mempunyai jumlah luas permukaan yang besar adalah suatu ciri yang unik. Ini menjadikan partikel nano mempunyai ciri-ciri yang khas untuk digunakan dalam bidang tertentu. Partikel nano boleh terhasil melalui tiga cara; pertama penghasilan khusus bagi tujuan penghasilan teknologi nano. Misalnya, penghasilan bahan seperti titanium dioksida, silikon, fuleren dan tiub karbon nano. Kedua, penghasilan secara tidak disengajakan melalui proses industri dan ekzos kenderaan. Sebagai contoh pelepasan partikel nano melalui kerja kimpalan, sisa partikel penyaduran logam, penyembur plasma, industri penghasilan serbuk detergen, serpihan zarah daripada juzukan senjata kimia dan juga pelepasan partikel enjin kenderaan diesel. Manakala cara yang ketiga, melalui pelepasan secara semula jadi menerusi letusan gunung berapi dan kebakaran hutan yang menghasilkan partikel di dalam udara bebas. Saiz jisim partikel nano yang teramat kecil menyebabkan ia mudah diangkut di dalam udara dan boleh disebarkan pada jarak yang jauh. Ciri khas lain bagi partikel nano ialah sifat ketoksikan yang sangat berkait rapat dengan permukaannya. la merupakan perbezaan utama berbanding dengan unsur utamanya pada saiz yang besar, iaitu lebih banyak bergantung pada jisimnya. Partikel nano amat kecil (dihuraikan dalam bentuk jisim), tetapi mempunyai impak toksik yang besar, ini disebabkan luas permukaan yang besar. Kajian mendapati kesan toksik yang lebih tinggi bagi partikel nano dibandingkan bagi bahan yang sama pada saiz yang lebih besar. Pengenalpastian partikel nano agak rumit dan kompleks dan memerlukan alat yang khusus untuk mengukur kehadiran bahan partikel nano pada persekitaran. Sistem yang dikenali sebagai Scanning Mobility Particle Size bagi mengukur aerosol, misalnya boleh digunakan bagi mengukur partikel nano dalam fasa gas. Terdapat juga teknik bagi mengukur partikel nano dalam fasa cecair, seperti chromophore counting, resonant light scattering, Raman scattering techniques dan juga High Resolution Transmission Electron Microscopy (HRTEM). Memandangkan partikel nano mempunyai potensi yang boleh memudaratkan manusia, kajian penilaian risiko terhadap bahan partikel nano perlu diadakan sebelum boleh digunakan secara meluas. Kajian penilaian risiko boleh dibangunkan dengan mengenal pasti bahaya yang dihadirkan daripada bahan berskala nano. Kajian toksikologi dalam penilaian risiko, misalnya dapat membantu sedikit sebanyak mengenai impak ketoksikan bahan berskala nano kepada manusia. Hasil kajian yang didapati boleh dikumpulkan bagi membentuk pangkalan data mengenai sifat ketoksikan bahan partikel nano. Maklumat yang ada, boleh membantu saintis untuk merancang langkah berjaga-jaga dan menyusun prosedur keselamatan bagi menggunakan bahan partikel nano. Dalam

konteks kejuruteraan pula, maklumat ini dapat membantu bagi para jurutera untuk mereka bentuk sistem dan peralatan yang boleh mengawal penghasilan partikel nano dan kaedah pengenalpastiannya dalam persekitaran. Kebaikan Penggunaan teknologi nano dalam bidang semikonduktor, tenaga, kesihatan dan instrumentasi telah mewujudkan pasaran sebanyak $499 juta dolar pada tahun 2003. la juga dijangka berkembang sehingga mencecah pasaran berjumlah satu trilion dolar menjelang tahun 2015. Walau bagaimanapun sejak akhir ini tercetus kebimbangan baharu di sebalik penggunaan meluas partikel berskala nano. SEL SURIA DAN NANOTECK MATAHARI merupakan sumber tenaga yang paling utama dalam kehidupan. Dunia kini berhadapan dengan krisis tenaga. Sains dan teknologi menawarkan penyelesaian untuk menghadapi krisis yang semakin genting ini. Saintis telah pun mengemukakan pelbagai jawapan dan kaedah untuk menghadapi krisis tenaga bahan api. Antara yang paling terkenal ialah tenaga boleh baharu menggantikan sumber tenaga tradisional seperti sumber tenaga fosil yang menghasilkan bahan api yang tidak boleh diperbaharui. Selain itu, sumber bahan api fosil mempunyai kelemahan seperti kehabisan sumber, pencemaran, hujan asid dan pemanasan global. Salah satu tenaga boleh baharu yang paling popular dewasa ini ialah sel suria atau juga dikenali dengan nama sel solar. Sel suria sebenarnya diperbuat daripada bahan semikonduktor seperti Silikon dan Galium Arsenik (GaAs). Apabila ia terdedah kepada cahaya matahari, elektron di dalam bahan semikonduktor tersebut akan teruja dan bergerak melalui bahan tersebut menghasilkan arus elektrik. Menurut sejarah, sel suria telah lama dibangunkan semenjak tahun 1883 oleh Charles Fritts. Sel suria moden pula telah dibangunkan oleh saintis di Bell Laboratories pada tahun 1954. Kemudian pada tahun 1970, tenaga ini pertama kali digunakan secara komersil dalam kalkulator dan jam tangan digital. Perkembangan penggunaannya sangat perlahan sehinggalah ia dapat menembusi pasaran pada awal tahun 1990-an. Ini disebabkan harga yang relatifnya agak mahal di samping kecekapannya yang rendah pada waktu itu. Walau bagaimanapun, perkembangan teknologi sel suria semakin rancak sejak akhir-akhir ini, terutamanya pada penghujung abad ke-20. Pengeluarannya secara besar-besaran telah dilakukan oleh syarikat teknologi terkenal dunia. Kemajuan teknologi nano pada masa ini telah meningkatkan lagi penggunaan dan keupayaan teknologi sel suria dalam proses pengumpulan tenaga solar daripada matahari untuk ditukarkan kepada tenaga elektrik yang boleh digunakan dalam pelbagai aplikasi dan perindustrian. Di Imperial College of London misalnya, nanoteknologi digunakan oleh Keith Barnham, seorang penyelidik di institusi tersebut dalam usaha meningkatkan kecekapan dan mengurangkan kos pengeluaran sel solar. Sebuah syarikat ditubuhkan hasil daripada penyelidikan yang dijalankan di Imperial College of London yang dikenali sebagai Quantasol. Penyelidikan ini diketuai oleh Barnham sendiri yang telah menghasilkan sel suria menggunakan lapisan bahan GaAs sebagai filem nipis berbanding dengan silikon yang digunakan sebelum ini. Setiap lapisan akan menghasilkan warna atau gelombang cahaya yang berbeza apabila terdedah pada cahaya matahari. Syarikat tersebut mendakwa keseluruhan tenaga yang dihasilkan di dalam sel yang menggunakan bahan GaAs melebihi sekali ganda daripada kecekapan sel suria yang dihasilkan menggunakan bahan silikon sebelum ini.

Dalam jurnal optik terkenal. G241 telah pun menjalankan pengeluaran besar-besaran produk sel solar ini di kilang pengeluaran mereka dan menyasarkan jualannya untuk negara-negara membangun. Sel suria atau sel fotovolta dihasilkan berdasarkan formulasi Graetzel yang dicipta oleh Michael Graetzel pada tahun 1991. Sains dan teknologi tidak putus-putus menawarkan penyelesaian terbaik dalam menangani krisis yang berlarutan akibat kerakusan manusia dan juga perubahan alam selari dengan usianya yang semakin meningkat. Antara bahan partikel nano tersebut ialah fuleren. . Syarikat ini telah mengeluarkan bahan untuk sel fotovolta yang berupaya menukarkan cahaya matahari kepada tenaga elektrik walaupun mempunyai kadar serapan cahaya yang rendah. Penemuan ini berjaya meningkatkan lagi keupayaan dan kecekapan sel solar dalam usaha untuk memaksimumkan kadar serapan cahaya ke atas panel sel solar. Kesan negatif Yang menjadi kebimbangan besar dalam kalangan para penyelidik ialah potensi partikel nano yang boleh memudaratkan kesihatan manusia dan alam sekitar. satu penemuan baharu bahan saduran antipantulan yang boleh digunakan dalam penghasilan sel suria berasaskan silikon yang bertujuan untuk meningkatkan penghantaran cahaya matahari ke dalam sel. Oleh hal yang demikian. penyelidikan yang diketuai oleh Shawn-Yu Lin melaporkan penemuan bahan saduran antipantulan yang dapat meningkatkan kadar serapan cahaya matahari oleh panel sel solar dan seterusnya membenarkannya menyerap keseluruhan spektrum cahaya dari segenap sudut. mengurangkan kos dan menjimatkan masa serta tenaga untuk menghasilkannya. Inisiatif Nanoteknologi Kebangsaan Amerika Syarikat melaporkan sebanyak 20 ribu pekerja di seluruh dunia bekerja dalam sektor teknologi nano dan dijangka akan meningkat sehingga dua juta orang pada tahun 2015.Sebuah lagi syarikat yang mengasaskan sel suria menggunakan nanoteknologi ialah G241 di United Kingdom. Laporan ini memuatkan beberapa jenis bahan partikel nano yang boleh memberikan kesan mudarat kepada manusia. kelebihan menggunakan kaedah sel Graetzel kerana lebih mudah untuk difabrikasi. Pada tahun 2004. Meskipun begitu pengetahuan mengenai impak. partikel nano organik dan dot kuantum. Optics Letters. Dalam bidang penyelidikan pula. tiub karbon nano. partikel nano tak organik. Forum Ekonomi Dunia (WEF) 2008 telah mengeluarkan laporan yang dinamakan sebagai”Risiko Global 2008″. Kanada. kosmetik dan produk kesihatan) yang boleh menyebabkan gangguan terhadap kesihatan manusia. organisasi penyelidikan saintifik berpusat di Montreal. Laporan tersebut menyatakan impak pendedahan partikel nano (cat. yang mendapat inspirasi daripada proses fotosintesis tumbuhan. ilmu pengetahuan sains dan teknologi perlu digunakan secara berkesan dalam menghadapi situasi mencabar pada masa ini dan masa akan datang. Antara karya penyelidikan lain yang membicarakan impak kesihatan daripada bahan partikel nano ialah sebuah laporan mengenai “Kesan-kesan Partikel Nano” yang dikeluarkan oleh Institut de Recherche Robert-Sauveen Santeet en Securite du Travail (IRSST). kesemua bahan partikel nano terhadap manusia dan alam sekitar masih terhad. Menurut pengarah urusan Syarikat G241 yang menghasilkan bahan nanoteknologi sel suria ini. Beberapa contoh di atas merupakan hasil kajian dan potensi besar gabungan teknologi nano dan sel solar yang semakin mendapat perhatian dunia dalam menangani krisis tenaga yang semakin membimbangkan.

bergantung pada jenis partikel nano. pembuatan detergen dan aktiviti penyaduran logam adalah antara aktiviti yang mungkin berpotensi bagi pelepasan bahan partikel berskala nano. Untuk terus mengecilkan lagi saiz semikonduktor. ia masih menggunakan jutaan atom. industri minyak dan gas. sehingga di mana wujudnya kilang pembuatan yang boleh menghasilkan bahan yang lebih kecil dari satu mikron (1000 nanometer). Negara kita juga tidak ketinggalan untuk menerokai bidang ini. Proses pembuatan masa ini menggunakan litografi untuk mencetak litar pada bahan semikonduktor. dikaji secara meluas dalam bidang farmakologi. akan mencapai had fizikalnya. kawalan dalam bentuk dasar dan perundangan perlu dikaji bagi memastikan penggunaan bahan partikel nano yang mempunyai risiko tinggi terhadap manusia dapat dikawal dan dipantau. Dalam konteks negara ini. Sifat ini.Laluan partikel nano ke badan manusia boleh berlaku semasa pernafasan dan juga pengambilan makanan yang telah terdedah kepada partikel nano. la boleh bergerak sepanjang saraf penghiduan dan menembusi secara langsung ke saraf otak. Yang menjadi persoalan utama adakah perundangan sedia ada memadai untuk mengawal penghasilan bahan partikel nano. berani mengisytiharkan dana sebesar satu Milion dollar AS untuk penyelidikan teknologi nanonya pada tahun 2002. Sesetengah partikel menyebabkan tindak balas granulomas. Walaupun litografi telah meningkat secara dramatik sejak dua dekad lalu. Oleh itu. Jepun misalnya. Kesan kenefrotoksikan. menunjukkan sifat toksik yang tinggi di dalam saluran pernafasan pada skala nano. karana menjanjikan masa depan yang sangat cerah. Kajian yang mendalam perlu diteruskan bagi memastikan pembangunan teknologi nano dapat memberikan manfaat yang banyak di samping impaknya terhadap kesihatan manusia dapat dikawal dengan baik Teknologi nano merupakan satu bidang sains dimana bidang ini bertujuan untuk mengawal atom dan molekul secara individu untuk membentuk cip komputer dan lainlain peranti yang lebih kecil dari apa yang diperlihatkan oleh teknologi masa kini. teknologi baru yang tertumpu kepada atom-atom Kini Teknologi nano menjadi buah mulut di kalangan ilmuan. Adalah dipercayai bahawa litografi individu adalah perlu. Kajian sedia ada menunjukkan beberapa kesan terhadap haiwan. Negara-negara maju kini berlumba-lumba untuk menempah nama di bidang yang sangat berpotensi ini. la kemudian diagihkan ke dalam pelbagai organ dan berkumpul di tapak yang khusus. Ini membuktikan komitmen . disusuli oleh AS dengan 550 juta dollar dan Eropah dengan 450 juta dollar. membolehkan partikel nano organik digunakan sebagai vektor bagi membawa ubatan kepada sasaran di dalam fungsi badan. dalam reproduksi dan kesan genotoksik telah dikenal pasti. Partikel nano yang disedut boleh termendap di dalam salur darah selepas menembusi kesemua mekanisme perlindungan pernafasan. Kesan bahan seperti titanium dioksida. bahan yang diiktiraf sebagai kurang bertoksik. fibrosis dan tumor pada paru-paru.

mula menggunakan 'nanotechnology' bagi menbezakan kejuruteraan pada skala mikrometer dari paras yang lebih kecil. Pada tahun 1974. sekaligus memberi keyakinan bahawa teknologi ini mempunyai masa depan yang cukup baik. iaitu atom. Norio Taniguchi. seorang saintis di Universiti Tokyo. Eksperimen ini masih merupakan penemuan teknologi nano yang paling terkenal dan membolehkan kumpulan Smalley dianugerahkan Nobel Prize dalam Kimia.negara-negara tersebut untuk pengembangan teknologi nano. penyelidik di Universiti Rice sedang mengkaji satu molekul yang ganjil. Berikut merupakan pecahan perbelanjaan untuk teknologi nano mengikut negara: Sejarah Pada tahun 1959. Eric Drexler. . Dengan meruapkan karbon dan membenarkan ia terkondens dalam sejenis gas. Pada tahun 1986. telah mencadangkan satu bidang bagi memanipulasi unit terkecil bagi benda. Peristiwa ini dianggap sebagai perbincangan saintifik pertama dalam teknologi nano. buku yang dikatakan membawa bidang teknologi nano kepada arus perdana. Pada masa yang sama. Mereka mengjangka yang kristal tersebut mempunyai struktur yang sama seperti yang digunakan dalam dom geodesik R Buckminster Fuller. kumpulan Richard Smalley mendapati bahawa karbon membentuk kristal-kristal yang sangat stabil yang mengandungi 60 atom kesetiap satunya. Richard Feynman dalam satu persidangan. seorang penyelidik di Massasuchetts Institute of Technology menulis buku Engines of Creation.

Dengan memodulasikan voltan pada hujung 'cantilever' tersebut. Ini menyebabkan teknologi nano terbantut buat seketika. 'Cantilever' STM mempunyai cas yang kecil. tetapi apabila dua atom mendekati keduanya. penyelidik boleh menghasilkan buatan yang terperinci sekecil beberapa nanometer. tiada peralatan yang membolehkan saintis mengkaji teknologi nano. tetapi ia mengukur kesan kuantum yang dipanggil penerowongan. penyelidikan nano memerlukan penciptaan corak skala nano yang memerlukan peralatan yang lebih halus dan terperinci. Peralatan ini ialah litografi e-beam. STM adalah hampir sama. Kedua-dua ini merupakan teknologi yang penting dalam teknologi nano. untuk membaca satu permukaan secara terus. saintis boleh menggunakan kedua-dua teknik ini lebih dari melihat atom. yakni teknik yang digunakan untuk membuat cip mikro. Kedua-dua teknik ini menggunakan 'cantilever' yang kelihatan seperti jarum. peraturan kuantum membenarkan elektron menembusi dinding tersebut.Peralatan Sebelum 1980an. litografi e-beam tidak dihadkan oleh panjang gelombang cahaya. AFM berfungsi dengan melalukan 'cantilever' tersebut berdekatan dengan beberapa nanometer sebuah permukaan tersebut. Kuasa atom yang menggerakkan 'cantilever' ini diukur untuk membentuk satu peta topografi atom ke atom. seperti bagaimana jarum pemain rekod membaca rekodnya. penyelidikpenyelidik di IBM telah mereka dua teknik 'microscopy' iaitu 'atomic force microscopy' (AFM) dan 'scanning tunneling microscopy' (STM). STM mengukur penembus ini untuk memetakan permukaan objek tersebut. Tujuan . Berbeza dari fotolitografi. Tetapi. malahan mereka juga dapat menolak dan menarik atom kedalam tempat yang dikehendaki. Pada awal 1980an. Teori fizik mengatakan bahawa satu dinding tenaga akan menghalang cas dari melompat ke permukaan. Dengan menggunakan pancaran elektron dari satu mikroskop pengimbas elektron.

dengan dimensi yang linear. Ia membenarkan pembuatan komuter pada kos yang rendah . pengkajian nano adalah tertumpu kepada penyelidikan yang asas. kimia.Pada masa ini. Industri komputer telah membelanjakan berbilion dolar untuk mencipta komputer yang lebih hebat. Pendekatan nano ke arah pengkomputeran seperti pengkomputeran molekul. Konsep Terdapat dua konsep yang biasa dihubungkan dengan teknologi nano iaitu: Pemasangan Berposisi (Positional Assembly) dan Replikasi Semula. beroperasi pada frekuensi yang lebih tinggi. mereka dapat mengembangkan telknologi nano kepada bidang-bidang lain seperti biologi. Pemasangan Berposisi Keperluan bagi pemasangan berposisi adalah menandakan minat dalam bidang robotik bermolekul. Pemasangan berposisi ini adalah biasanya digunakan dalam pembuatan makroskopik hari ini dan memberikan kelebihan yang jelas. Adalah difahami bahawa had bagi litografi adalah hampir jelas. Tetapi mereka berharap pada masa akan datang. Dengan menggunakan tiub nano yang semikonduksi. yakni peranti robotik yang bersaiz dan berketepatan molekul. yang menggunakan suis molekul untuk memproses data dan pengkomputeran kuantum yang menggunakan eletron tunggal. Tarikan pembuatan molekul bagi industri komputer adalah jelas. komputer dan sebgainya. Ini termasuklah transistor. Terdapat juga makmal yang melaporkan kejayaan dalam membina wayar nano silikon. kebolehharapan yang tinggi dan perlepasan haba yang rendah. Peranti pemposisi berskala molekul ini adalah hampir serupa dengan alat-alat yang menjalankan tugas yang serupa pada masa ini. . Ini secara langsung menggalakkan lagi penyelidikan ke arah pemasangan berposisi dengan kawalan di paras molekul. penyelidik telah membina beberapa komponen elektronik asas.

Ini adalah disebabkan hasil dari STM dapat menggerak dan memposisikan atom dengan lebih mudah. Walaubagaimanapun. Replikasi Semula Keperluan untuk mengurangkan kos mencipta minat dalam sistem pembuatan yang boleh mengreplikasi sendiri seperti yang telah dikaji oleh von Neumann dalam 1940an. Bayangkan di mana robot-robot bersaiz nano yakni amat kecil. Tanamkan dan ianya menghasilkan lebih banyak ubi kentang. sekalipun menggunakan kaca film. adalah ditekankan bahawa agen replikasi semula ini adalah hampir serupa seperti robot. ubi kentang adalah mudah untuk replikasi semula. tujuan yang ingin dicapai adalah dari segi robotik. Sebagai contoh. Senario yang baik ialah dalam pembangunan robotik. Walaubagaimanapun dijangka pencapaian dalam bidang pemasangan berposisi yang berorientasikan komputer adalah dalam 10 tahun lagi. Namun seringkali ruangan masih terasa panas. karena kaca film jenis ini tidak mampu menahan sinar infra merah dekat (Near Infra Red.Pemasangan berposisi adalah berkait rapat dengan penggunaan teknologi STM. Konsep ini telah diinspirasikan dari pemerhatian bagaimana tumbuhan dapat mereplikasi diri sendiri pada paras sel. NIR). Sistem yang ada sekarang menggunakan lapisan polimer yang diaplikasikan pada permukaan kaca. NIR ini adalah sumber utama dari panas yang terasa di dalam ruangan. Replikasi semula merupakan jalan yang efektif bagi pembuatan kos rendah. replikasi semula masih dalam peringkat teori. Sistem ini boleh mereplikasi diri sendiri dan membentuk produk yang berguna. Walaupun ianya diinspirasi oleh tumbuhan dan organisma di sekeliling. yang dapat mereplikasi semula dan berfungsi seperti kilang. Teknologi yang telah dibangunkan menggunakan teknologi nano Teknologi nano untuk penahan cahaya pada jendela Penahan cahaya atau kaca film berfungsi untuk menahan panas sehingga ruangan di dalam rumah atau kenderaan tetap sejuk. Sama ada dengan kawalan kepintaran buatan mahupun dengan kawalan manusia. .

barubaru ini mendapati bahwa dengan menambahkan sedikit nanopartikel Lanthanum . Australia.Gambarajah di bawah menunjukkan bagaimano teknologi nano diintergrasikan dalam cermin: Stefan Schelm dan Geoff Smith dari University of Technology di Sydney.

yakni tereksitasinya elektron bebas di pita konduksi pada logam secara bersama-sama sehingga terjadi penyerapan tenaga. dari State University of New York di Buffalo dan The Roswell Park Cancer Institute menemukan bahwa nanopartikel keramik dapat digunakan sebagai . kebanyakan PSs bersifat hidrofobik sehingga langsung tidak dapat dimasukkan ke dalam tubuh. PSs akan tereksitasi dan memindahkan tenaganya kepada molekul oksigen terdekat sehingga membentuk spesies oksigen reaktif (reactive oxygen species. PSs) yang cenderung berkumpul pada sel tumor. Paras N. Lanthanum Hexaborida yang berukuran 20-200 nm ternyata boleh menyerap 95% NIR pada panjang gelombang 900-1200 nm. Jika diiradiasi dengan sinar yang memiliki panjang gelombang tertentu. Hal ini disebabkan oleh kesan eksitasi plasma permukaan (surface plasmon excitation. Masalahnya. ROSs) yang akan membunuh sel kanser yang berdekatan dengannya. Ukuran partikel LaB6 sendiri cukup kecil untuk mencegah terjadinya penghamburan (scattering) cahaya. Untuk itu dicipta suatu pembawa (carrier) yang mampu membawa PSs ke sel kanser tanpa kesan sampingan. SPE). sedangkan kaca film biasa hanya menyerap sekitar 30-40%. Dengan demikian rawatan kanser diatasi tanpa merosakan sel yang sihat. efisiensi penyerapan NIR boleh ditingkatkan secara dramatik.Hexaborida (LaB6) pada polimer kaca film. Teknologi nano untuk terapi fotodinamik Terapi fotodinamik adalah terapi menggunakan molekul peka cahaya (photosensitizers. Prasad dkk.

Mereka mensintesis keramik yang di-dope dengan 2-devinyl-2-(1-hexyloxyethyl) pyropheophorbida (HPPH). Namun. Teknologi nano sebagai alternatif penyimpan data Teknologi penyimpanan data sudah melompat jauh dari bahan pita magnetik sampai ke teknologi laser pada DVD dan CD-ROM. sejenis PSs yang sedang menjalani uji klinis fase I/II sebagai obat kanker. STM). .pembawa PSs dengan efisien dan aman. Nanopartikel ini kemudian diberi senyawa tertentu yang bisa menempel pada sel kanker dengan reseptor yang sesuai. serta memiliki sifat biokompatibel yang memungkinkan penambahan senyawa tertentu yang akan menempel pada sel kanker. dari IBM Zurich Research Laboratory. Petter Vettiger dan Gerd Binnig (Binnig adalah pemenang Nobel Fisika tahun 1986 untuk penemuan "scanning tunneling microscope". Pori-pori pada nanokeramik sangat kecil sehingga bisa menahan HPPH tetapi melewatkan oksigen sehingga HPPH tetap dapat memproduksi ROSs di sekitarnya dan menimbulkan kematian sel kanker. dapat melindungi PSs dari pengaruh pH atau temperatur. Kemudian. jika diberi medan magnet dc. teknologi nano nampaknya akan mampu membawa penyimpanan data menjadi lebih maju lagi. maka nanopartikel yang sudah menempel pada sel kanker akan mengakibatkan kematian sel akibat medan magnet (magneto-cytolysis) dan membunuh sel kanker tersebut. Kemungkinan lain adalah menggunakan nanopartikel berbasis silika dengan inti magnetik. Bahan keramik ini mudah dibuat.

Sebuah jarum berukuran nano ditempelkan pada penyangga yang kemudian dipasang di atas suatu lembaran polimer.mengemukakan gagasan untuk menggunakan jarum nano (prinsip pada teknik STM) sebagai alat penyimpan data. disimpan. Sekitar 80% sudah berfungsi secara baik dan sudah diuji coba untuk aplikasi langsung. saintis muda yang telah menerangkan tentang apa yang dimaksudkan dengan nano magnetik. Prototip Millipede yang paling mutakhir sudah bisa memuat 1. Pendapat Saintis Dr Mansoor Abdul Jalil. Fenomena inilah yang kemudian digunakan untuk membaca data pada lembaran polimer. maka penyangga akan memuai dan jarum akan membuat sebuah indentasi pada polimer. Universiti Nasional Singapura (NUS). Hasil ini sangat menggembirakan dan membuktikan keampuhan teknologi nano dalam teknologi penyimpanan data. Prinsip kerja Millipede sebenarnya sangat sederhana. Dr Mansoor yang juga baru-baru ini menerima anugerah Belia Cemerlang Singapura. Jika penyangga dipanaskan pada temperatur 400 oC dan masuk ke indentasi yang sudah ada. Jika penyangga dipanaskan dengan suhu tinggi (sekitar 400 oC). Jarum tersebut kemudian akan 'terperosok’ masuk ke dalam indentasi sehingga terjadi penurunan suhu dan perubahan hantaran listrik. bagi Dr Mansoor. Prototip alat ini disebut Millipede (kaki seribu). menerangkan: “Antara kegunaan yang mungkin berputik dari kajian saya ialah di dalam teknologi membuat cakera keras yang boleh menyimpan matlumat dengan lebih padat. Keuntungan lain dari sistem ini adalah kemungkinan untuk menghapus data yang sudah tertulis. giat menjalankan penyelidikan di bidang teknologi nano. khususnya nano magnetik. dan dibaca ulang dengan cepat dan tahan lama. bagaimanakah dapatan dan penemuan saintifik dari kajiannya dalam bidang ini dapat dimanfaatkan dalam kegunaan seharian kita. Jika penyangga dipanaskan pada temperatur 300 oC. Saintis berusia 32 tahun yang juga pemenang pertama Anugerah Jauhari pada tahun 1999. Dengan cara ini data bisa dihapus. Dapatan . Jadi. Pembacaan data juga menggunakan prinsip yang sama. Indentasi tersebut dibaca sebagai sinyal 1 dan tidak ada indentasi sebagai 0.024 jarum dan penyangganya dalam chip seluas 3 mm2. Beliau adalah pensyarah di Jabatan Kejuruteraan Elektrikal dan Komputer. maka panas yang dipindahkan ke polimer mampu melelehkannya dan menutup indentasi tadi. maka penyangga akan sedikit memuai dan ujung jarum tepat menyentuh permukaan polimer.

satu lagi hasil kajian saya ialah di dalam alat spintronics. dijangka kerja-kerja akan menjadi lebih mudah. yang di perbuat dari silicon. jadi kita tidak perlu tunggu beberapa minit process booting up semasa menghidupkan komputer. atau dengan tetap. komputer yang kita gunakan mempunyai cip-cip RAM untuk memproses maklumat dan menjalankan kiraan. menggunakan kemampuan . Dalam bidang komputer. yang lebih pantas dan menggunakan kuasa elektrik dengan lebih efisien. Spintronics mungkin memulakan suatu era baru dalam industri elektronik. Jadi ini menjimatkan kuasa electricity. iailah magnetik RAM boleh menyimpan data dengan permanent. Seperti yang kita sedia maklum. Dan akhir sekali. dijangka teknologi nano dapat mengubah dan meningkatkan lagi prestasi komputer yang ada dengan beratus kali lebih hebat TEKNOLOGI nano mampu meningkatkan kuasa pengkomputeran pada masa depan berdasarkan keupayaannya untuk memanfaatkan secara maksimum tenaga elektron yang ada di dalam atom berbanding kaedah sekarang. Dengan penghasilan produk yang berasaskan teknologi nano ini. Satu lagi kelebihan ialah magnetik RAM membolehkan komputer dihidupkan secara serta merta.kajian saya juga boleh menyumbang kepada terbinanya cip magnetik RAM…random access memory. Tetapi kelebihan magnetik RAM jika dibandingkan dengan cip RAM yang sedia ada sekarang ini iaitu CMOS RAM. walhal cip CMOS perlu menjalani refresh beberapa ribu kali setiap saat.” Teknologi nano dijangka memanipulasikan: • • • • • • • • • Barangan pengguna yang dibina sendiri Komputer yang teramat laju Ciptaan baru Perjalanan ke angkasa Teknologi nano dalam bidang perubatan Pencemaran dihentikan dan dihapuskan Sintesis makanan secara molekul Pendidikan yang lebih baik Pengenalan semula flora dan fauna yang telah pupus dan lain-lain lagi Kesimpulan Teknologi nano memberikan masa depan yang agak menarik untuk ditempuhi. keselesaan yang tinggi dan berkos murah.

Selain menghasilkan pengkomputeran. peranti teknologi nano juga boleh biologi dimanfaatkan dan juga untuk molekul berasaskan teknologi molekul elektronik.Beliau dilaporkan berkata. teknologi nano boleh dilihat sebagai alternatifnya.Teknologi yang kini dalam peringkat penyelidikan dan pembangunan dijangka dapat membantu aspek pengkomputeran masa depan membabitkan dua faktor utama. simpanan data serta aeroangkasa dan angkasa lepas. kerajaan sedia menimbang bagi mewujudkan Inisiatif Teknologi Nano Nasional (INN) yang membawa kepada penubuhan Pusat Nano Teknologi Malaysia. namun potensinya yang besar tidak boleh dibiarkan begitu saja.Sementara itu. Usaha perlu digandakan supaya Malaysia menjadi antara negara yang memiliki pengetahuan tinggi dalam bidang berkenaan. iaitu transistor yang menggunakan bahan separa konduktor. Walaupun teknologi berkenaan dijangka hanya dapat memasuki pasaran komersil pada 2015.Berdasarkan kemampuan separa konduktor sekarang yang berkemungkinan besar mencapai tahap maksimum untuk menghasilkan kuasa pengkomputeran lebih tinggi. Para ahli teknologi nano berlomba-lomba mengembangkan materialmaterial baru yang lebih kecil dan detail daripada yang selama ini ditemukan. Ini bermakna kuasa pengkomputeran komputer dapat dipertingkatkan dengan penggunaan tenaga yang dihasilkan elektron di dalam atom yang mana kuasa ini amat besar berbanding tenaga yang dihasilkan menerusi silikon. teknologi nano merupakan salah satu bidang sains. .Cip (jantung) bagi komputer sudah mengalami dua perubahan besar dalam tempoh 50 tahun penciptaannya bermula daripada tiub vakum kepada teknologi kini. Pada dasarnya. Antara produk yang boleh dihasilkan ialah aplikasi pengesan. teknologi nano berpotensi besar kerana boleh mencetuskan revolusi gaya hidup dan pengeluaran produk. produk perubatan biologi termasuk diagnostik dan therapeutics. Bidang itu bertujuan mengawal atom dan molekul secara individu untuk membentuk cip komputer dan peranti lain yang lebih kecil daripada yang diizinkan teknologi masa kini. Timbalan Perdana Menteri. iaitu aplikasi baru yang memerlukan kuasa pengkomputeran tinggi dan teknologi yang dapat memenuhinya.separa konduktor seperti silikon. Teknologi Nano untuk Kenali Virus Geliat teknologi nano saat ini membawa perkembangan yang fantastis di bidang teknologi material. Datuk Seri Najib Razak baru-baru ini dilaporkan berkata.

sayang sekali. Namun. para peneliti saat ini menggunakan teknologi yang dikenal sebagai Raman spectroscopy. pada 1928. Penyisipan partikel nano dari emas ke dalam sel memperkuat sinyal-sinyal Raman lebih dari lima kali lipat. atau tanaman. hewan. Saat ini. Kejadian tersebut mempermudah para peneliti untuk memetakan permukaan kasar seperti halnya inti sel. kebanyakan sebaran sinar tersebut memiliki panjang gelombang yang sama sebagai sinar terpantul. . cara kerjanya seperti sistem penginderaan (scanner). berbagai tim ahli bekerja untuk mengaplikasikan teknologi tersebut. Saat sinar laser terpantul dari beberapa material. Pada dasarnya. fraksi yang disebut spectrum Raman mempunyai perubahan panjang gelombang yang disebabkan sifat getaran sebuah molekul dalam material itu. Partikel nano dan lapisan ini secara berkesinambungan akan memberikan gambaran aktivitas kimia dan fisika dalam sel hidup tersebut. Raman. Namun. Dalam mempelajari sel hidup. Tentu saja informasi itu amat penting bagi perkembangan dunia pengobatan dan pertanian. Di antaranya. Dengan mengenal kerja virus. Efek tersebut ditemukan pertama oleh seorang fisikawan dari Indian. Yakni.Dalam dunia biologi dan kimia. Namun. diharapkan bisa lebih diketahui cara untuk menghambat atau menanggulangi serangannya terhadap manusia. Hal itu disebabkan elektron dari permukaan partikel nano bersifat memperkuat dan berinteraksi dengan sebaran sinar tersebut. Mereka mencoba mengeksploitasi kemampuan muatan virus dengan bahan emas sebagai partikel nano untuk ditembuskan ke sel hidup dengan lapisan luar (cangkang) yang mempunyai kemampuan merespons sinar laser. tim yang dipimpin Bogdan Dragnea dari Universitas Indiana di Bloomington. yaitu teknologi spektroskop yang berlandasan teori efek Raman (penyebaran tak elastis dari foton-foton molekul). para ahli biokimia berharap bisa mengembangkannya lebih jauh. dalam hal ini. C.V. Amerika. sifat spectrum Raman sangat lemah. Hal itu juga bertujuan memperoleh data mengenai cara kerja virus tersebut. menjadikan atau menyebarkan virus sebagai kamera-nano untuk mendapatkan gambaran dan informasi yang akurat serta unik dari serangkaian proses dalam sel yang hidup. apalagi saat ini di tengah-tengah gencarnya serangan berbagai virus yang berdampak buruk bagi kesehatan manusia. sel merespons partikel nano itu sebagai benda asing atau antigen sehingga benda tersebut akan segera dibersihkan.

Selanjutnya. Asam amino tertentu pada lapisan luar virus selanjutnya memancarkan sinyal Raman yang diperkuat partikel nano dalam virus itu. teknologi nano yang kini lebih difokuskan kepada penyelidikan untuk aplikasi dalam teknologi maklumat dan perubatan amat berpotensi bagi meningkatkan bidang pertahanan negara dalam jangka masa panjang. . Virus tersebut memiliki kemampuan menolak untuk dikeluarkan.'' katanya. ``Dalam pada itu sensor nano yang lebih tepat atau komputer nano dengan jaringan kerja yang lebih canggih boleh digunakan dalam pelbagai produk ketenteraan dan senjata pada masa depan sekali gus menjadikannya lebih perkasa dan hebat. teknologi yang berkait rapat dengan pergabungan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) serta bioteknologi itu boleh memberi penambahbaikan dalam bidang pertahanan dalam tempoh beberapa dekad akan datang. ditambah dengan kekuatan perisai dan menjimatkan tenaga. kuat. ``Struktur nano yang lebih ringan. Saat paparan sinar laser hijau mengenai permukaan virus (seperti tampak pada diagram). peneliti justru menggunakan virus itu sebagai kuda troya untuk menyelundupkan partikel ke dalam sel. Pertikel itu menembus lapisan luar virus masuk ke dalam unsur asam amino. Timbalan Perdana Menteri yakin. para peneliti mengambil sebuah virus patogen yang telah menginfeksi tanaman gandum yang disebut virus mozaik brome dan meletakkannya dalam larutan alkalin. sebagian besar lapisan luar yang dipasang kembali oleh virus sudah tersisipi partikel nano dalam unsur RNA yang terkandung dalam virus tersebut. Ketika kondisi tersebut berlangsung dengan partikel nano di dalamnya yang hanya berdiameter 5 nanometer (lebih kecil daripada virus itu).Hal tersebut ternyata bisa diatasi dengan sifat virus itu sendiri. dalam hal ini. pintar dan tahan panas boleh digunakan dalam pengeluaran senjata atau menjadikan kenderaan pengangkutan ketenteraan lebih pantas. Teknologi nano mampu tambah baik petahanan negara Datuk Seri Najib Tun Razak berkata. virus dikondisikan untuk memasang kembali dirinya dalam larutan pH rendah. virus diletakkan dalam medium kultur yang didesain menyerupai unsur sitoplasma sel. Agar partikel bisa masuk ke dalam sebuah virus. Jadi.

Manusia mungkin tidak perlu lagi menelan pil atau ubat. Amerika Syarikat sanggup meluluskan peruntukan AS$9. Senjata tersebut ialah robot kecil yang diberi nama “Bionic Hornet” menyerupai tebuan mampu untuk mengejar. membantu pendedahan otak dalam masa singkat. Mewujudkan pasaran yang besar • Teknologi nano menyaksikan pertempuran bukannya di medan tempur sebaliknya di makmal penyelidikan sains. menangkap gambar dan membunuh musuh. Perubatan • Saintis meramal pada masa depan akan wujud'nanobots' atau robot nano yang amat kecil saiznya dan boleh memasuki saluran darah untuk membunuh sel kanser. virus. bahan yang kukuh. tetapi mampu dihidupkan teknologi ini. . padu dan rigan serta barangan 'sains-fiksyen 'yang mungkin tertera dalam novel sains. Kanada dan negara Asia seperti Singapura. namun begitu.Amerika Syarikat. khususnya negara besar. Australia. 2. Israel.Jepun. China dan Korea Selatan sedang berlumba-lumba meneroka dan menguasai teknologi Nano yang pasarannya diramal mencecah beribu-ribu bilion dolar pada 2018 menerusi penghasilan produk seperti komputer kecil.2 bilion bagi menjalankan kajian teknologi nano selepas mendapat lampu hijau dari perwakilannya. projek ini masih dalam kajian dan prototaip pertama akan dikeluarkan dalam jangkamasa 3 tahun. sebaliknya cukup dengan menelan 'nanobots' dan membiarkan tugas perawatan diambil alih oleh robot nano yang pintar ini. Kebaikan dan contoh kegunaan teknologi Nano 1. Usaha itu sedang dikaji Institut Kajian Kanser atau Barah Amerika (NCI) yang turut merancang penggunaan teknologi nano bagi menggantikan perubatan kemoterapi merawat kanser. kejuruteraan dan di meja penggubal dasar.Israel kini sedang membangunkan senjata baru yang menggunakan teknologi nano (Nano Technology). Britain . Contohnya.

Teknologi NANO dalam Sistem Penapisan Air Selaras dengan kemajuan Nano. menggantikan kaedah pewarna organik bagi menanda kehadiran sel berkenaan. bukannya tidak mungkin yang dikirimkan adalah bendabenda paket. dokumen dan sebagainya dapat dikirimkan ke seluruh dunia melalui satelit dalam hitungan detik dengan harga yang sangat murah (fax. menggalakkan pertumbuhan sel-sel badan yang sihat • • Kandungan bio-tenaga yang berganda. internet) yang merupakan pemacu dari revolusi berikutnya. Pada masa yang akan datang. menjadi impuls-impuls digital yang dapat dikirimkan melalui saluran telekomunikasi dan/atau gelombang-gelombang radio. sehingga gambar. misalnya. bahkan juga manusia. Teknologi maklumat • Kemudahan sms (short message service) pada telefon seluler. ia dapat mencapai fungsi membersih.Teknologi nano juga boleh digunakan meningkatkan usaha mengesan batuk kering dengan pengesan biooptikal. Kemudahan internet memungkinkan majalah Newsweek dari AS dibaca pada hari yang sama di Asia. 4. Bio Aura Hi-Tech Water System turut menggabungkan inovasi saintifik dalamnya. • Adalah dimungkinkannya pengembangan teknologi transformasi dari rangsangrangsang optik.• Teknologi nano juga membantu meningkatkan usaha pengesanan sel kanser dan Sindrom Daya Tahan Melawan Penyakit (Aids) dan HIV menggunakan pengesan kecil berukuran nano. meningkatkan keaktifan sel-sel tubuh badan Molekul-molekul penyerapan nutrien yang bersaiz nano menambahkan lagi keberkesanan . iaitu dalam bidang teknologi informasi. 3. dan koran KOMPAS dari Jakarta. Menghasilkan komponen bersifat Nano dan kandungan oksigen yang tinggi. mengalkali dan memberi tenaga kepada air yang diminum secara optimum. sangat berpengaruh pada menurunnya jumlah pengiriman pos kartun ucapan selamat lebaran dan natal. Dengan Nano. terbit bersamaan dengan versi-versi daerahnya.

cita rasa masing-masing dan warna yang berubah mengikut mood pemiliknya. Teknologi NANO dalam bidang elektronik • Sebagai contohnya. bakteria. melancarkan sistem peredaran darah dan memperkuatkan sistem imunisasi badan Nilai pH yang cenderung kepada beralkali setara dengan keperluan badan. menggalakkan metabolisme. malahan ia menambahkan kapasiti dan kebaikannya serta dapat mengurangkan pembaziran 6.• • • • • Membekalkan kekayaan bahan-bahan mineral dan nutrien untuk keperluan kesihatan tubuh Sistem penapisan air yang lebih efektif menghapuskan unsur-unsur toksin.General Elekric (GE) meneroka teknologi ini dalam bidang pembuatan enjin jet dan sistem rangkaian televisyen. Amalan minum air Bio Aura dapat memberikan kesan terapi terhadap susuk badan yang berasid • • Menjamin kecantikan dan kehalusan kulit serta kesegaran makanan Penstabil tenaga berteknologi Nano mengekalkan dan menstabilkan kandungan tenaga dalam saiz molekul air yang kecil untuk tempoh masa yang panjang. Ini turut membuktikan bahawa penggunaan Teknologi Nano bukan sahaja meningkatkan kualiti produk.000 kali ganda berbanding disk yang biasa. termasuk menghasilkan komponen jet yang lebig rigan dan murah dan bahan asa lebig tahan bagi kegunaan telefon selular. Daimler-Chrysler AG terbabit dalam kajian menggunakan teknologi nano bagi memenuhi kehendak pengguna yang gemar menukar warna kereta mereka mengikut gaya . sekeping disk bernano mampu menyimpan jumlah maklumat sehingga 10. • Pengeluar kereta terbesar Jerman.000. mengaktifkan sel-sel badan untuk menguatkan imunisasi dan fungsi detoksifikasi. klorin dan logam berat supaya air selamat diminum Menghilang bau yang tidak menyenangkan. 5. Bidang lain • Firma Amerika. menjadikan air lebih sedap diminum Kualiti air bertenaga meningkatkan metabolisme. Ia berupaya untuk menyelaraskan sifat air lebih cenderung kepada beralkali yang baik untuk tubuh badan. .

Keburukan 1. dengan cirinya yang bersaiz KECIL . kerana para pemudik memilih menggunakan saluran transformasi tersebut.000000001 meter Kandungan bio-tenaga yang berganda. sejak bertahun lamanya. menggalakkan pertumbuhan sel-sel badan yang sihat Teknologi Nano. Kesan pada kesihatan • Partikal nano mungkin bertindak sebagai racun alam sekitar dan boleh membiak dalam organ binatang . Bio Aura Hi-Tech Water System turut menggabungkan inovasi saintifik dalamnya. Menghasilkan komponen bersifat Nano dan kandungan oksigen yang tinggi. barah dn penyakit lain. .Hal ini kerana. saintis menyedari partikel halus dan kecil seperti serbuk logam yang dihidu boleh menyebabkan kemudaratan pada paru-paru. jalur Pantura otomatis akan kosong dari kendaraan mudik. Ia berasal daripada perkataan Latin. revolusi terkini yang membawa kepada kemajuan dunia dalam abad ke-21 ini. . ia dapat mencapai fungsi membersih. ketika tubuh manusia sudah bisa ditransformasikan menjadi gelombang digital dan dikirim melalui gelombang radio. Kehilangan penumpang • Pada masa depan. Dua kajian pertama yang hasilnya disiarkan Jurnal Sains Toksikologi membabitkan kesan partikel nano pada kesihatan menunjukkan kerosakan paru-paru yang serius berbanding ancaman debu toksik yang sedia ada. Demikian pula kapal udara dan kapal laut akan kehilangan penumpang. mengalkali dan memberi tenaga kepada air yang diminum secara optimum.1 nanometer = 0. 2. Teknologi NANO dalam Sistem Penapisan Air Selaras dengan kemajuan Nano. Dengan Nano.

menjadikan air lebih sedap diminum Kualiti air bertenaga meningkatkan metabolisme.000 kali ganda berbanding disk yang biasa. sehingga mencapai 1000 kali ganda lebih kecil daripada diameter rambut manusia Molekul-molekul yang menambahkan lagi penyerapan nutrien bersaiz nano keberkesanan Membekalkan kekayaan bahan-bahan mineral dan nutrien untuk keperluan kesihatan tubuh Sistem penapisan air yang lebih efektif menghapuskan unsur-unsur toksin. sekeping disk bernano mampu menyimpan jumlah maklumat sehingga 10.000. Amalan minum air Bio Aura dapat memberikan kesan terapi terhadap susuk badan yang berasid Menjelang era teknologi yang baru. bakteria.meningkatkan keaktifan sel-sel tubuh badan Ini jelas menunjukkan betapa kecilnya saiz nano. Teknologi Nano luas diaplikasikan dalam pelbagai industri seperti perubatan. Ini turut membuktikan bahawa penggunaan Teknologi Nano bukan sahaja meningkatkan kualiti produk. maklumat teknologi sehingga ke bidang elektronik dan komputer. malahan ia menambahkan kapasiti dan kebaikannya serta dapat mengurangkan pembaziran Menjamin kecantikan dan kehalusan kulit serta kesegaran makanan . klorin dan logam berat supaya air selamat diminum Menghilangkan bau yang tidak menyenangkan. Sebagai contohnya. melancarkan sistem peredaran darah dan memperkuatkan sistem imunisasi badan Nilai pH yang cenderung kepada beralkali setara dengan keperluan badan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful