KHIDMAT BANTU SEKOLAH KEBANGSAAN SERI PERLIS

Sekolah terlibat Sekolah yang terpilih ialah Sekolah Kebangsaan Seri Perlis.Pengenalan Khidmat bantu dijalankan bertujuan untuk member khidmat bimbingan dan panduan pengurusan dan pemerosesan bahan sumber pendidikan serta urusan pengendalian Pusat Sumber Sekolah yang lebih berkesan. fizikal (susun atur dan keceriaan) serta sistem pentadbiran. Meningkatkan penggunaan Pusat Sumber Sekolah di kalangan guru dan pelajar sejajar dengan keperluan Pendidikan dan aplikasi ICT masa kini. Objektif Objektif khidmat bantu pusat sumber ialah:    Meningkatkan pengurusan Pusat Sumber Sekolah secara keseluruhan khususnya dalam pengurusan bahan. Program ini bertujuan supaya kadar pencapaian peratus pada masa akan datang akan meningkat sebanyak 15% daripada peratus sebelum ini. . Pemilihan sekolah ini berdasarkan pencapaian peratus kurang memuaskan iaitu hanyalah sebanyak 65%. Meningkatkan kadar pembacaan di kalangan pelajar sekolah selaras dengan pelaksanaan dan hala tuju Aktiviti Galakan Membaca iaitu Program NILAM.

Tarikh Perlaksanaan Jadual Perlaksanaan Khidmat Bantu Pusat Sumber Sekolah Seri Perlis Tarikh / Hari 12/5/2010 (Rabu) Program Bengkel : Dokumen & Rekod 19/5/2010 (Rabu) Bengkel Pengurusan Nilam Rekod & Dokumen Nilam 24/5/2010 (Rabu) Pengurusan Aktiviti Penghasilan Koleksi Bahan PSS Peindeksan bahan 02/6/2010 (Rabu) Proses Teknik -bahan buku .

(iii) Sekolah dimaklumkan bahawa pemilihan semula khidmat bantu akan dijalankan selepas 30 hari bekerja dan tarikh akhir khidmat bantu. (b) Rekod & Dokumen -menyemak fail pengurusan pusat sumber. Sebanyak 20 buah fail dikehendaki meminda isi di dalam kandungan kerana tidak menepati peraturan cara perlaksanaan.mengumpul bahan dari keratan akhbar. (ii) Bengkel (a) Proses Teknik -proses teknik melibatkan semua ajk khidmat bantu.Kaedah Perlaksanaan (i) Taklimat : Taklimat perjalanan program khidmat bantu telah diberikan oleh Encik Razif bin Ismail iaitu penolong ketua pengarah dan dibantu oleh Encik Muzaini Mansor pegawai PKG Titi Tinggi kepada jurulatih utama negeri. (c) Nilam . Pembahagian tugas telah dijalankan. Taklimat perlaksanaan Nilam juga diberikan kepada guru dan murid. Mendapatkan maklumat berkenaan isi fail daripada J/U yang mempunya bahan tersebut. Tajuktajuk yang menjadi pilihan ialah alam sekitar. sukan dan pendidikan.rekod Nilam Cara perlaksanaan Nilam. Sebanyak 50 buah buku telah diproses. (c) Indeks bahan . disiplin. . pegawai PKG dan guru media. PTP 11 PKG Kangar dan PTP Unit PSP akan datang semula membuat pemantauan bagi memastikan peratusan pencapaian PSS Sekolah Kebangsaan Seri Perlis meningkat 15% daripada markah sebelumnya.

Taklimat meliputi perkara-perkara berikut: .Perlaksanaan Aktiviti (rujuk jadual) (a) Taklimat Program Khidmat Bantu untuk AJK PSS SKSP.Cara perlaksanaan .Pembahagian tugas .Jadual program .

Rekod perolehan/ penyelenggaraan/stok .Analisis / graf .Sistem fail .(b) Rekod & Dokumen Taklimat meliputi perkara-perkara berikut: .

Rekod & Analisis .Aktiviti Nilam .Strategi Perlaksanaan .(c) Nilam Taklimat meliputi perkara-perkara berikut: .

tarikh pemulangan.Lekat kad nama peminjam.Label nombor pengkelasan . poket belakang .Cop .(d) Proses Teknik Aktiviti yang dijalankan meliputi: .

Mengumpul koleksi dari keratan akhbar .(e) Peindeksan Bahan Taklimat meliputi perkara-perkara berikut: .Cara melaksanakan indeks bahan .Tajuk bahan koleksi .

Rumusan Khidmat bantu ini diharapkan dapat membantu meningkatkan prestasi pencapaian PSS SK Seri Perlis. . Keadaan ini menyebabkan mereka tidak dapat memberi tumpuan penuh terhadap kerja-kerja yang perlu diselesaikan di pusat sumber sekolah. 3) GPM seharusnya tidak dibebani dengan masa mengajar yang banyak. Cadangan Pembetulan 1) Taklimat seharusnya diberi kepada semua guru kerana semua guru merupakan guru Nilam. 4) Pentadbir sekolah perlu memberi komitmen kepada cadangan penambahbaikan yang diberi untuk memastikan peningkatan prestasi PSS berlaku secara berterusan. Pihak pentadbir sekolah juga diharapkan dapat memberi sokongan kepada pengurusan PSS agar status pencapaian berubah pada masa akan datang. 2) Semua guru pusat sumber perlu dilibatkan semasa aktiviti ini berlangsung supaya mereka mengetahui selok belok menguruskan pusat sumber.Cadangan penambahbaikan 1) AJK yang terlibat dengan khidmat bantu PSS tidak boleh dilibatkan dengan mana-mana program sehingga projek ini selesai. 2) Pengawas pusat sumber sekolah seharusnya dilibatkan dalam program ini supaya mereka dapat mengetahui teknik memproses buku dengan betul.

.

-:     .  #.

9/..35747.35:8.39:90.75.3007 50.2023/./574808  .2./.8..3.!/.9-.1.8.3.3 %.9:50344309:.503. -:.3:7:20/.9507.:7:/..9-.98:2-07 $0-.:2.2 ..#.503:7:8.3./-07.:7:.39: !02-.3.5.-::90.340 3.3.3/-. %.3.9507.7.3.2:...2/2..3/:3./. :. .9:9./003/.305.9-0703.384750.9%.1.8./.2.!%9%305...0/.2..3 03/...8//./.3..9..9507.3.#04/ 4:203 20302.3802:.39:.1-382.32.890.9./-07./.20305.32:7/   030 .39:403.38 1.3.9:7. -:.7. /2..3.3 $0-.307./. !74808%03 57480890320-.2.!07. 507.

202-:.502.7/2./2..2809.7-007.390780-:9 .0-.7.3/.3/..2./2.39.: 9..8..3507.3 /..39.3.39: !%! !..89..7/..9.:2..39:.3-.3$07 !0782033.  704/.9502.32025:3.3 203:25:-..3802:.202.2  .9:8./5. .5.9-.9-.:.3802:.3.2  .-./.507.75.3 -../.3203.3.38005.9.3.3!%!&39!$!..7 %.7.-..:.3503.7.80-0:23.3!$$$04.3...707.8 .7 /853 8:.38.3   $04.9/.3/.3503//.3. 3/08-.&.2.

7.9205:9507.3 !02-.2.9!747..507. 507.8          .8. %.39.39::39:!$$$$! %.9./:.3. ..39:.7./:.7.5747.!07.9 7::..-07:9 .8..2/2.3.2.2 .

507.9205:9507.7.7..#04/ 4:203 %.3.-07:9 #04/50740.2.

3.503003.7..

894 3.88.

            .1 $89021.7.

9.2            . .7.88 $97.2.90!07...9205:9507.7.3 9.3.2 %.-07:9 #04/ 3. 507.8.

3 5409-0.3.3205:9 45 .7502:.2..8.5023.9.-0342-475030.3            ./3.3../ !74808%03 9.2 9.3/.3 0.9.

3.:-.7.33/08-.7.-..-07:9 %.3.9.2.3            .7.. 507.3 %.3408 03:25:408/.0 !03/08.7 .3.20.9205:9507...8.707.

9..:903202574808-::/03.9 202-078443.7.5747.3503: 907./-0705..7.203.3907-..3-..32070.9-.3.3.:80.9.9:8503.3/2././-0-.:.7././.98:2-07804.3503.3/-07:39:202.574038008.98:2-07507:/-.920309.9/.93-07.5.802:.8.5.5.9.3/03./.7:83.357089.3 /2...35033.5.2070.7:83.39:3/.3/03.3/5:8.9/03.3-09:   !80./.3/.2.3-07:-..9..80./. .3507:/8008.3.-07907:8.85:8. 2..9/.3./.3!02-09:.32.39:2033.9202-.503:7:8./.89.802:.3./.507.3:7:..25747.:7:07.20309.3. 07..2-.:7: 207:5.98:2-07  #:2:8.5./.2803...3!$$$$07!078 !.8!$$ -07.3802. 5.98:2-07804.5039.2   $02:.   !03.507:202-0742920305.   !039./..-.3  .8.3 2.38:3 8:5..305..3/.3!$$.23 8:5.:804-04203:7:8.2-.5.3/..-40/-.357089.8.332030-./-7804.9.2../.-.8 503.7:83.9-.2070.3/.9.35:8.789.3.:7:5:8.7.3  ..-.9.3  ../-.. 0.980.3  %..3.3 503./-7804.9202-079:25:.5.39:!$$9/.5.

   .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful