KHIDMAT BANTU SEKOLAH KEBANGSAAN SERI PERLIS

Program ini bertujuan supaya kadar pencapaian peratus pada masa akan datang akan meningkat sebanyak 15% daripada peratus sebelum ini. Pemilihan sekolah ini berdasarkan pencapaian peratus kurang memuaskan iaitu hanyalah sebanyak 65%. Meningkatkan penggunaan Pusat Sumber Sekolah di kalangan guru dan pelajar sejajar dengan keperluan Pendidikan dan aplikasi ICT masa kini.Pengenalan Khidmat bantu dijalankan bertujuan untuk member khidmat bimbingan dan panduan pengurusan dan pemerosesan bahan sumber pendidikan serta urusan pengendalian Pusat Sumber Sekolah yang lebih berkesan. Sekolah terlibat Sekolah yang terpilih ialah Sekolah Kebangsaan Seri Perlis. Meningkatkan kadar pembacaan di kalangan pelajar sekolah selaras dengan pelaksanaan dan hala tuju Aktiviti Galakan Membaca iaitu Program NILAM. fizikal (susun atur dan keceriaan) serta sistem pentadbiran. Objektif Objektif khidmat bantu pusat sumber ialah:    Meningkatkan pengurusan Pusat Sumber Sekolah secara keseluruhan khususnya dalam pengurusan bahan. .

Tarikh Perlaksanaan Jadual Perlaksanaan Khidmat Bantu Pusat Sumber Sekolah Seri Perlis Tarikh / Hari 12/5/2010 (Rabu) Program Bengkel : Dokumen & Rekod 19/5/2010 (Rabu) Bengkel Pengurusan Nilam Rekod & Dokumen Nilam 24/5/2010 (Rabu) Pengurusan Aktiviti Penghasilan Koleksi Bahan PSS Peindeksan bahan 02/6/2010 (Rabu) Proses Teknik -bahan buku .

sukan dan pendidikan.Kaedah Perlaksanaan (i) Taklimat : Taklimat perjalanan program khidmat bantu telah diberikan oleh Encik Razif bin Ismail iaitu penolong ketua pengarah dan dibantu oleh Encik Muzaini Mansor pegawai PKG Titi Tinggi kepada jurulatih utama negeri. Sebanyak 20 buah fail dikehendaki meminda isi di dalam kandungan kerana tidak menepati peraturan cara perlaksanaan. pegawai PKG dan guru media. (c) Indeks bahan . Tajuktajuk yang menjadi pilihan ialah alam sekitar. Taklimat perlaksanaan Nilam juga diberikan kepada guru dan murid. Sebanyak 50 buah buku telah diproses. disiplin. (iii) Sekolah dimaklumkan bahawa pemilihan semula khidmat bantu akan dijalankan selepas 30 hari bekerja dan tarikh akhir khidmat bantu. Pembahagian tugas telah dijalankan.rekod Nilam Cara perlaksanaan Nilam. Mendapatkan maklumat berkenaan isi fail daripada J/U yang mempunya bahan tersebut. (b) Rekod & Dokumen -menyemak fail pengurusan pusat sumber. . (c) Nilam . PTP 11 PKG Kangar dan PTP Unit PSP akan datang semula membuat pemantauan bagi memastikan peratusan pencapaian PSS Sekolah Kebangsaan Seri Perlis meningkat 15% daripada markah sebelumnya. (ii) Bengkel (a) Proses Teknik -proses teknik melibatkan semua ajk khidmat bantu.mengumpul bahan dari keratan akhbar.

Perlaksanaan Aktiviti (rujuk jadual) (a) Taklimat Program Khidmat Bantu untuk AJK PSS SKSP. Taklimat meliputi perkara-perkara berikut: .Cara perlaksanaan .Pembahagian tugas .Jadual program .

Rekod perolehan/ penyelenggaraan/stok .(b) Rekod & Dokumen Taklimat meliputi perkara-perkara berikut: .Sistem fail .Analisis / graf .

Strategi Perlaksanaan .Aktiviti Nilam .(c) Nilam Taklimat meliputi perkara-perkara berikut: .Rekod & Analisis .

(d) Proses Teknik Aktiviti yang dijalankan meliputi: .Cop .Label nombor pengkelasan . poket belakang . tarikh pemulangan.Lekat kad nama peminjam.

(e) Peindeksan Bahan Taklimat meliputi perkara-perkara berikut: .Tajuk bahan koleksi .Mengumpul koleksi dari keratan akhbar .Cara melaksanakan indeks bahan .

Cadangan penambahbaikan 1) AJK yang terlibat dengan khidmat bantu PSS tidak boleh dilibatkan dengan mana-mana program sehingga projek ini selesai. Rumusan Khidmat bantu ini diharapkan dapat membantu meningkatkan prestasi pencapaian PSS SK Seri Perlis. 2) Pengawas pusat sumber sekolah seharusnya dilibatkan dalam program ini supaya mereka dapat mengetahui teknik memproses buku dengan betul. Cadangan Pembetulan 1) Taklimat seharusnya diberi kepada semua guru kerana semua guru merupakan guru Nilam. 4) Pentadbir sekolah perlu memberi komitmen kepada cadangan penambahbaikan yang diberi untuk memastikan peningkatan prestasi PSS berlaku secara berterusan. 3) GPM seharusnya tidak dibebani dengan masa mengajar yang banyak. . 2) Semua guru pusat sumber perlu dilibatkan semasa aktiviti ini berlangsung supaya mereka mengetahui selok belok menguruskan pusat sumber. Keadaan ini menyebabkan mereka tidak dapat memberi tumpuan penuh terhadap kerja-kerja yang perlu diselesaikan di pusat sumber sekolah. Pihak pentadbir sekolah juga diharapkan dapat memberi sokongan kepada pengurusan PSS agar status pencapaian berubah pada masa akan datang.

.

-:     .  #.

.9507.2.9:50344309:./.2..3.8.8.32./574808  .307.3007 50.3 %./. -:.9.75...9-.3.9-../.2/2.503:7:8.-::90.39: !02-.:7:/.39:90.3././.340 3.9/.2:.9:9..384750.!%9%305.3.1-382.7./-07.8//.3.35747.!/.#.7.. %..:2. /2. .9.5..#04/ 4:203 20302.3 03/.890.1.9%..0/..2.39:..3./.9507. :. !74808%03 57480890320-./003/.1.305.8..3 $0-.3:7:20/.3.3/:3.2 .20305.98:2-07 $0-.!07.9-0703.3.3. 507.3.35:8.3/-.9:7.503..39:403.9507.2. -:.32:7/   030 .:7:.3802:.2023/../-07.3.38 1.

38..39.:.3.502.3503//.3203.75.&./5.3802:.7.3 -.2  ....3./.3.2.202.3.3 203:25:-.3!%!&39!$!.8.3/.9502.3/.3$07 !0782033.9/.507.3507.32025:3.9-. ./2.3.3!$$$04.3   $04.7 /853 8:.-.3.. 3/08-.8 .39: !%! !..39:.  704/.390780-:9 ...:.7 %.2  ..3 /.3/.9./2.-.7/.7/2.:2.9.3802:./.3-.2.2809..0-.38005.7..7-007..89.: 9..80-0:23.5..39.707.3503.7.9:8.202-:..9-.

7.. %.2.!07.8.2.9205:9507.7./:. 507./:.39.9!747.5747.2/2.8.3.39::39:!$$$$! %.507.39:.8          .-07:9 ..3 !02-.3..9. .2 .9 7::.7..

-07:9 #04/50740.2.#04/ 4:203 %.9205:9507. 507.7..3.7.

503003.7.3..

88.894 3.

            .1 $89021.7.

8.2 %.3 9.7. .-07:9 #04/ 3.90!07.3.9. 507..7.9205:9507.2.88 $97.2            ..

2./ !74808%03 9.-0342-475030.3            .8.3 0../3..3/.3205:9 45 .3.5023.7502:.3.2 9.3 5409-0.9.9.

3            .7.2.7 .9.9205:9507.707.0 !03/08.3.20.3.3.3408 03:25:408/..:-.. 507.7.-.7.33/08-.-07:9 %.3 %.8...

5.332030-.9/.20309..7.93-07..3-.5.8!$$ -07./.-.9/.23 8:5.-07907:8.38:3 8:5.5747.98:2-07  #:2:8.32070.3.3/03.203..3.9.507:202-0742920305.5./-0705./..2   $02:.789.:7:5:8.2070....89..80.3.39:3/.3/.5.7.3/5:8./-7804.3/2.980..98:2-07804./.35:8.7:83.:80.3503..3/03.9-.9202-079:25:..7.-40/-.5.:7: 207:5..305.39:2033.357089./.3 2.-./-7804.8.9:8503.3:7:.:.3 /2.3.7:83.98:2-07804.3/.802:.9.2-./.8 503..3 503./. 07.2..9.7.9..357089.3802.8. .   !03.2.3!02-09:.7:83..3507:/8008.3.3/-07:39:202.9/03./.920309.   !039.503:7:8.5.3  .9202-./-.802:././.507.25747.5039.85:8.3  ..3!$$$$07!078 !.3.2803.3  %..:7:07.9-.9 202-078443.8..9.35033./-0-./..3-07:-.-.574038008.3.3907-.3/.9.5..39:!$$9/./.3503: 907.3  .:903202574808-::/03.32.5.3.2070.3/.3-09:   !80.2-. 2. 0. 5.98:2-07507:/-.9.3!$$./..:804-04203:7:8.

   .