KHIDMAT BANTU SEKOLAH KEBANGSAAN SERI PERLIS

Pengenalan Khidmat bantu dijalankan bertujuan untuk member khidmat bimbingan dan panduan pengurusan dan pemerosesan bahan sumber pendidikan serta urusan pengendalian Pusat Sumber Sekolah yang lebih berkesan. Objektif Objektif khidmat bantu pusat sumber ialah:    Meningkatkan pengurusan Pusat Sumber Sekolah secara keseluruhan khususnya dalam pengurusan bahan. Sekolah terlibat Sekolah yang terpilih ialah Sekolah Kebangsaan Seri Perlis. fizikal (susun atur dan keceriaan) serta sistem pentadbiran. Meningkatkan kadar pembacaan di kalangan pelajar sekolah selaras dengan pelaksanaan dan hala tuju Aktiviti Galakan Membaca iaitu Program NILAM. Program ini bertujuan supaya kadar pencapaian peratus pada masa akan datang akan meningkat sebanyak 15% daripada peratus sebelum ini. . Meningkatkan penggunaan Pusat Sumber Sekolah di kalangan guru dan pelajar sejajar dengan keperluan Pendidikan dan aplikasi ICT masa kini. Pemilihan sekolah ini berdasarkan pencapaian peratus kurang memuaskan iaitu hanyalah sebanyak 65%.

Tarikh Perlaksanaan Jadual Perlaksanaan Khidmat Bantu Pusat Sumber Sekolah Seri Perlis Tarikh / Hari 12/5/2010 (Rabu) Program Bengkel : Dokumen & Rekod 19/5/2010 (Rabu) Bengkel Pengurusan Nilam Rekod & Dokumen Nilam 24/5/2010 (Rabu) Pengurusan Aktiviti Penghasilan Koleksi Bahan PSS Peindeksan bahan 02/6/2010 (Rabu) Proses Teknik -bahan buku .

(ii) Bengkel (a) Proses Teknik -proses teknik melibatkan semua ajk khidmat bantu. (c) Indeks bahan . PTP 11 PKG Kangar dan PTP Unit PSP akan datang semula membuat pemantauan bagi memastikan peratusan pencapaian PSS Sekolah Kebangsaan Seri Perlis meningkat 15% daripada markah sebelumnya. disiplin.rekod Nilam Cara perlaksanaan Nilam.mengumpul bahan dari keratan akhbar. Tajuktajuk yang menjadi pilihan ialah alam sekitar. pegawai PKG dan guru media. (c) Nilam . Pembahagian tugas telah dijalankan. Mendapatkan maklumat berkenaan isi fail daripada J/U yang mempunya bahan tersebut. . (iii) Sekolah dimaklumkan bahawa pemilihan semula khidmat bantu akan dijalankan selepas 30 hari bekerja dan tarikh akhir khidmat bantu. Taklimat perlaksanaan Nilam juga diberikan kepada guru dan murid. Sebanyak 20 buah fail dikehendaki meminda isi di dalam kandungan kerana tidak menepati peraturan cara perlaksanaan. Sebanyak 50 buah buku telah diproses. (b) Rekod & Dokumen -menyemak fail pengurusan pusat sumber.Kaedah Perlaksanaan (i) Taklimat : Taklimat perjalanan program khidmat bantu telah diberikan oleh Encik Razif bin Ismail iaitu penolong ketua pengarah dan dibantu oleh Encik Muzaini Mansor pegawai PKG Titi Tinggi kepada jurulatih utama negeri. sukan dan pendidikan.

Pembahagian tugas .Jadual program .Cara perlaksanaan .Perlaksanaan Aktiviti (rujuk jadual) (a) Taklimat Program Khidmat Bantu untuk AJK PSS SKSP. Taklimat meliputi perkara-perkara berikut: .

(b) Rekod & Dokumen Taklimat meliputi perkara-perkara berikut: .Sistem fail .Analisis / graf .Rekod perolehan/ penyelenggaraan/stok .

Rekod & Analisis .(c) Nilam Taklimat meliputi perkara-perkara berikut: .Strategi Perlaksanaan .Aktiviti Nilam .

poket belakang .Label nombor pengkelasan .Lekat kad nama peminjam.Cop .(d) Proses Teknik Aktiviti yang dijalankan meliputi: . tarikh pemulangan.

Mengumpul koleksi dari keratan akhbar .(e) Peindeksan Bahan Taklimat meliputi perkara-perkara berikut: .Cara melaksanakan indeks bahan .Tajuk bahan koleksi .

Rumusan Khidmat bantu ini diharapkan dapat membantu meningkatkan prestasi pencapaian PSS SK Seri Perlis.Cadangan penambahbaikan 1) AJK yang terlibat dengan khidmat bantu PSS tidak boleh dilibatkan dengan mana-mana program sehingga projek ini selesai. . Keadaan ini menyebabkan mereka tidak dapat memberi tumpuan penuh terhadap kerja-kerja yang perlu diselesaikan di pusat sumber sekolah. Cadangan Pembetulan 1) Taklimat seharusnya diberi kepada semua guru kerana semua guru merupakan guru Nilam. 4) Pentadbir sekolah perlu memberi komitmen kepada cadangan penambahbaikan yang diberi untuk memastikan peningkatan prestasi PSS berlaku secara berterusan. 2) Pengawas pusat sumber sekolah seharusnya dilibatkan dalam program ini supaya mereka dapat mengetahui teknik memproses buku dengan betul. 2) Semua guru pusat sumber perlu dilibatkan semasa aktiviti ini berlangsung supaya mereka mengetahui selok belok menguruskan pusat sumber. Pihak pentadbir sekolah juga diharapkan dapat memberi sokongan kepada pengurusan PSS agar status pencapaian berubah pada masa akan datang. 3) GPM seharusnya tidak dibebani dengan masa mengajar yang banyak.

.

-:     .  #.

3./003/././574808  .32:7/   030 .39:403.:7:/..35:8.#04/ 4:203 20302.9-0703.1. -:.890.305.2 .3.9-.2/2.8.75.1.35747.5.3.9%.9:50344309:.8//.307./.8. 507.3.9/.!/..3007 50.2:.503:7:8.98:2-07 $0-.3:7:20/..#. :.7.!07.9.8.3/-.9:9.!%9%305..9:7.39: !02-.2.2023/.39:90.. %.3 $0-.3.1-382.3.2..38 1.384750.3802:.3 03/.0/.:7:.340 3.3../.7.-::90./.2.2.:2./. !74808%03 57480890320-.../-07..9507.20305..3. -:.3 %.39:.9507.3.3.3. ..32./..3/:3. /2.9..9-.9507./-07..503.

8./2.3.75..:2..3/.39: !%! !.3   $04.3.2./2.3-.2.2  .2809.3.202.7.8 .9-..38005.:.&.7../.:./5.-...7-007.9:8.39..3.7. 3/08-.3802:.3503.507.3$07 !0782033.2  .3203.7 %..89..3/.390780-:9 ..3 /.: 9.3!$$$04.9.9...3802:.9502.9-.3.7/.3507.707.3 -.3503//.5.80-0:23.9/..3 203:25:-.7 /853 8:.39:./.32025:3.  704/.3/.39.-.38.3!%!&39!$!.7/2..0-.3.202-:.502.. .

507.8          .39::39:!$$$$! %.9. 507./:..2.. %.9 7::.2/2.!07.3.7.3.5747.39.39:.2 .3 !02-.7.-07:9 .8.8. ..9205:9507.7.9!747.2./:..

7.9205:9507.-07:9 #04/50740. 507.3.#04/ 4:203 %.2.7..

503003..7.3.

88.894 3.

1 $89021.7.            .

-07:9 #04/ 3.2.2 %.90!07.9.7.88 $97.9205:9507..3 9. . 507.2            .7..8.3.

.5023.3.9.3205:9 45 .3            .9.3/.7502:.2.2 9.8.-0342-475030./3.3 0.3./ !74808%03 9.3 5409-0..

8.:-.7..707.9.3 %.9205:9507.2. 507.3..3408 03:25:408/.3.-07:9 %..20..3            .7 .0 !03/08.33/08-.3.-.7.7.

2-.-....3  .3.3./-0705.2803..3.-07907:8./-0-.3-07:-.3!02-09:./.203./.3  .3 503../-7804./.39:3/.20309.2..:7:5:8.9-.9 202-078443.3:7:.93-07.9.305..3.5.9:8503.5. 0.38:3 8:5.98:2-07804.:.2.9.9/03.7:83.789.980.3/.7.-.3907-.-.80..   !03.920309. .9202-.2070...802:..85:8.2070.9.:903202574808-::/03..8.:7: 207:5.9202-079:25:.332030-.802:. 5.7:83.357089.7:83.9.5.3/..5.35033.35:8.3!$$..3/03.507:202-0742920305.3  %.3.9/.5./-.5747..7.503:7:8.8./.8 503.:804-04203:7:8.23 8:5.3503: 907.3/2.3507:/8008.3 2.9.3 /2.2   $02:.3.3802.:80.7.3/.98:2-07804.-40/-.3-09:   !80..39:!$$9/./.3-./-7804.3/5:8.5.8..32.3.98:2-07  #:2:8.3503.357089.5.9-././.9/././.   !039.:7:07.25747../.8!$$ -07./.5..39:2033.5039. 07.3!$$$$07!078 !..32070.507.9..89.2-.3  .3/-07:39:202. 2.98:2-07507:/-.3/03.7.574038008..3/./.3.9.

   .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful