KHIDMAT BANTU SEKOLAH KEBANGSAAN SERI PERLIS

Pengenalan Khidmat bantu dijalankan bertujuan untuk member khidmat bimbingan dan panduan pengurusan dan pemerosesan bahan sumber pendidikan serta urusan pengendalian Pusat Sumber Sekolah yang lebih berkesan. Program ini bertujuan supaya kadar pencapaian peratus pada masa akan datang akan meningkat sebanyak 15% daripada peratus sebelum ini. Objektif Objektif khidmat bantu pusat sumber ialah:    Meningkatkan pengurusan Pusat Sumber Sekolah secara keseluruhan khususnya dalam pengurusan bahan. Sekolah terlibat Sekolah yang terpilih ialah Sekolah Kebangsaan Seri Perlis. Meningkatkan penggunaan Pusat Sumber Sekolah di kalangan guru dan pelajar sejajar dengan keperluan Pendidikan dan aplikasi ICT masa kini. fizikal (susun atur dan keceriaan) serta sistem pentadbiran. Meningkatkan kadar pembacaan di kalangan pelajar sekolah selaras dengan pelaksanaan dan hala tuju Aktiviti Galakan Membaca iaitu Program NILAM. . Pemilihan sekolah ini berdasarkan pencapaian peratus kurang memuaskan iaitu hanyalah sebanyak 65%.

Tarikh Perlaksanaan Jadual Perlaksanaan Khidmat Bantu Pusat Sumber Sekolah Seri Perlis Tarikh / Hari 12/5/2010 (Rabu) Program Bengkel : Dokumen & Rekod 19/5/2010 (Rabu) Bengkel Pengurusan Nilam Rekod & Dokumen Nilam 24/5/2010 (Rabu) Pengurusan Aktiviti Penghasilan Koleksi Bahan PSS Peindeksan bahan 02/6/2010 (Rabu) Proses Teknik -bahan buku .

sukan dan pendidikan. Sebanyak 20 buah fail dikehendaki meminda isi di dalam kandungan kerana tidak menepati peraturan cara perlaksanaan. (c) Indeks bahan . Mendapatkan maklumat berkenaan isi fail daripada J/U yang mempunya bahan tersebut. Tajuktajuk yang menjadi pilihan ialah alam sekitar. Pembahagian tugas telah dijalankan. . (b) Rekod & Dokumen -menyemak fail pengurusan pusat sumber. Taklimat perlaksanaan Nilam juga diberikan kepada guru dan murid. PTP 11 PKG Kangar dan PTP Unit PSP akan datang semula membuat pemantauan bagi memastikan peratusan pencapaian PSS Sekolah Kebangsaan Seri Perlis meningkat 15% daripada markah sebelumnya. disiplin.mengumpul bahan dari keratan akhbar. Sebanyak 50 buah buku telah diproses. (c) Nilam . pegawai PKG dan guru media.rekod Nilam Cara perlaksanaan Nilam. (iii) Sekolah dimaklumkan bahawa pemilihan semula khidmat bantu akan dijalankan selepas 30 hari bekerja dan tarikh akhir khidmat bantu. (ii) Bengkel (a) Proses Teknik -proses teknik melibatkan semua ajk khidmat bantu.Kaedah Perlaksanaan (i) Taklimat : Taklimat perjalanan program khidmat bantu telah diberikan oleh Encik Razif bin Ismail iaitu penolong ketua pengarah dan dibantu oleh Encik Muzaini Mansor pegawai PKG Titi Tinggi kepada jurulatih utama negeri.

Jadual program .Cara perlaksanaan . Taklimat meliputi perkara-perkara berikut: .Pembahagian tugas .Perlaksanaan Aktiviti (rujuk jadual) (a) Taklimat Program Khidmat Bantu untuk AJK PSS SKSP.

Sistem fail .Analisis / graf .Rekod perolehan/ penyelenggaraan/stok .(b) Rekod & Dokumen Taklimat meliputi perkara-perkara berikut: .

Rekod & Analisis .Strategi Perlaksanaan .(c) Nilam Taklimat meliputi perkara-perkara berikut: .Aktiviti Nilam .

Label nombor pengkelasan .(d) Proses Teknik Aktiviti yang dijalankan meliputi: . tarikh pemulangan.Lekat kad nama peminjam.Cop . poket belakang .

Tajuk bahan koleksi .Cara melaksanakan indeks bahan .Mengumpul koleksi dari keratan akhbar .(e) Peindeksan Bahan Taklimat meliputi perkara-perkara berikut: .

. Keadaan ini menyebabkan mereka tidak dapat memberi tumpuan penuh terhadap kerja-kerja yang perlu diselesaikan di pusat sumber sekolah. 3) GPM seharusnya tidak dibebani dengan masa mengajar yang banyak. Cadangan Pembetulan 1) Taklimat seharusnya diberi kepada semua guru kerana semua guru merupakan guru Nilam.Cadangan penambahbaikan 1) AJK yang terlibat dengan khidmat bantu PSS tidak boleh dilibatkan dengan mana-mana program sehingga projek ini selesai. Rumusan Khidmat bantu ini diharapkan dapat membantu meningkatkan prestasi pencapaian PSS SK Seri Perlis. Pihak pentadbir sekolah juga diharapkan dapat memberi sokongan kepada pengurusan PSS agar status pencapaian berubah pada masa akan datang. 2) Semua guru pusat sumber perlu dilibatkan semasa aktiviti ini berlangsung supaya mereka mengetahui selok belok menguruskan pusat sumber. 4) Pentadbir sekolah perlu memberi komitmen kepada cadangan penambahbaikan yang diberi untuk memastikan peningkatan prestasi PSS berlaku secara berterusan. 2) Pengawas pusat sumber sekolah seharusnya dilibatkan dalam program ini supaya mereka dapat mengetahui teknik memproses buku dengan betul.

.

-:     .  #.

3.././574808  ..9-.!%9%305.#04/ 4:203 20302.9/..35747.384750.9:50344309:.9:7.3 $0-.0/.2.2.3./-07.305.. /2.3 %..38 1.9-.503.:7:/.3.-::90.39: !02-. -:.3. .8.9507../.3.3/-.20305.503:7:8.8//.8.9.1-382. !74808%03 57480890320-..3.1.3.7.340 3./003/.307..:2. -:.:7:.3.39:90.32./../-07.3.3:7:20/.!07.890.3.!/./.#.39:.35:8.3..3802:.8.5.2.9:9..98:2-07 $0-.2 .9-0703. 507.32:7/   030 ..39:403..7.9507.75. :.2023/.3/:3.1../.9%.3007 50.9.9507.3 03/. %.2:./.2/2..2.

39:..7-007..707.: 9.9-..3 203:25:-.3503//.  704/.2../5.3.2..3/.7.502.2  .39.3 -.3.3802:.9/.3!%!&39!$!.2809.3$07 !0782033.3!$$$04.:..3507.9-.3/.390780-:9 .3.7 /853 8:.80-0:23.-.9:8.8 ...32025:3.75./2..202-:. 3/08-.39...3.2  ./..3-.7.0-.507..9502.7/2.:2.38..202.9.-.3503.3.7 %.3802:.:./2.3203. .38005./.&.89.7/.3/.9.3   $04.3 /.39: !%! !..8.7.3.5.

-07:9 . 507.!07.8          .7.9 7::.3.2./:.8.2/2.3.8..7.9!747.. %.2.39.3 !02-.5747.9205:9507.39:.7...507./:.9.39::39:!$$$$! %.2 . .

9205:9507.-07:9 #04/50740.2.#04/ 4:203 %..7.3.7. 507.

.3.503003.7.

88.894 3.

7.1 $89021.            .

3.90!07..7.7.9205:9507.3 9. 507.88 $97.2.9.2            .-07:9 #04/ 3. .8.2 %..

3            ..5023.2./3.3/.3.3 5409-0.-0342-475030.9.3205:9 45 ./ !74808%03 9.3..3 0.2 9.9.7502:.8.

3.9.3408 03:25:408/..3 %..7. 507.20.:-.8.707.2.-.7.33/08-..3.7 .7.3.3            .0 !03/08.-07:9 %.9205:9507..

7.357089.98:2-07804.9.7:83.3907-./.3 2.80..203..3/5:8./.3...38:3 8:5.3/03...9 202-078443.980.3.3802.9..3!$$$$07!078 !.3/03.3 /2.5.98:2-07  #:2:8./-0705.9/.3.7.39:!$$9/.3!02-09:./.7:83.2-.8.5..35033.789..5.5747.93-07.3!$$.25747.332030-.3  %.39:2033.20309.98:2-07804.2.. .7.-07907:8.2070.3  .357089.:7:5:8../.3 503.9./-7804. 0.23 8:5.3-09:   !80.-40/-.-.9-.3/-07:39:202.3/.98:2-07507:/-.9.507:202-0742920305.9202-079:25:..:80./.9:8503.32070..8.85:8.2.3/././.9202-./-7804.3:7:.3507:/8008.5039.32./.:903202574808-::/03.920309.:804-04203:7:8./-0-.3  .8.3-07:-.   !03..2070.9/03.3.802:.9-.   !039.:7: 207:5.507.574038008.9/.3503: 907. 07.3/. 5..8!$$ -07.5.3-.5.39:3/.. 2.3.5.:.-.3.5./.8 503./.802:..305.89../.3/2.5.9.3503.3  .2   $02:.7.3./-.2-.:7:07..9.3/.2803.503:7:8.7:83.-./.9.3....35:8.

   .