Topic Teori 6 Kos Hasil Pembelajaran Menjelang akhir topik ini, anda seharusnya dapat: 1.

Terangkan konsep beberapa kos ekonomi; 2. Lukiskan keluk kos jangka pendek; 3. Terangkan keluk kos jangka pendek; 4. Mengaitkan kos jangka pendek dengan kos jangka panjang; 5. Menilai mengapa keluk kos purata jangka panjang mempunyai bentuk U. PENGENALAN Tajuk 5 membincangkan pilihan yang dihadapi oleh firma dalam menyelesaikan soalan-soalan bagaimana output yang perlu dihasilkan. Apabila firma membuat keputusan mengenai teknik pengeluaran dan kombinasi input yang digunakan, kita tahu bahawa firma yang mengendalikan proses pengeluaran mendapat bekalan input daripada isi rumah atau firma lain. Input yang perlu dibayar mengikut harga pasaran yang ditentukan dalam pasaran input. Bayaran yang dibuat adalah kos bagi firma itu. Kos yang terlibat dalam pengeluaran akan berubah mengikut jumlah keluaran. Kita semua mempunyai pemahaman kita sendiri tentang takrif kos. Walau bagaimanapun, kos yang kita biasanya define hanya melibatkan kos yang swasta dan kos perakaunan. Konsep kos dalam bidang ekonomi adalah lebih meluas di mana kos ekonomi melibatkan semua kos yang ketara dan tidak ketara. Dalam topik ini, kita akan membincangkan konsep kos dalam bidang ekonomi sebelum membincangkan lagi mengenai kos pengeluaran jangka pendek dan jangka panjang. 6,1 KONSEP BAGI KOS Secara umumnya, kos adalah perkara-perkara yang perlu ditukar atau dikorbankan untuk mendapatkan sesuatu yang lain sebagai balasan. Pengorbanan yang dibuat boleh melibatkan pelbagai bentuk, yang boleh yang penting monetarily atau tidak. Kos mungkin dalam bentuk wang, barangan, masa dan sebagainya. Firma mesti tahu bentuk lengkung kos untuk membuat keputusan. Keluk kos jangka pendek digunakan untuk membuat keputusan mengenai pengeluaran dan harga, manakala keluk kos jangka panjang digunakan untuk perancangan pertumbuhan dan dasar pelaburan. 6.1.1 Kos Ekonomi Pakar ekonomi menganggap semua kos input yang digunakan dalam pengeluaran tanpa mengambil kira yang memiliki input. Pandangan ini mempengaruhi definisi mereka terhadap kos, keuntungan dan tahap pengeluaran yang optimum. Anda telah terdedah kepada konsep kos peluang dalam perbincangan kita tentang keluk kemungkinan pengeluaran. Konsep kos melepas adalah asas kepada konsep kos ekonomi.

untuk menentukan kos ekonomi yang baik yang tertentu. menyebabkan kos swasta yang ditanggung oleh pemilik taman menjadi lebih tinggi daripada kos sosial. Walau bagaimanapun.1. Marilah kita mengambil proses pengeluaran minyak masak daripada pokok kelapa sawit sebagai contoh. Dalam kes ini. kerajaan terpaksa menggunakan wang hasil cukai untuk membersihkan pencemaran.1.1 menunjukkan komponen kos ekonomi. Oleh kerana kesan luaran boleh menjadi negatif atau positif. Kos yang tersirat ialah nilai pasaran input yang dimiliki oleh pengeluar sendiri. Kos luaran adalah disebabkan oleh kesan luaran. Kos swasta kos yang perlu dibayar oleh pengeluar kepada pembekal kelapa sawit. Semua kos ini dianggap sebagai kos luaran atau kos pihak ketiga. ahli ekonomi mesti mengira pengorbanan yang telah dibuat oleh masyarakat untuk mengeluarkan satu unit tambahan yang baik tertentu. jumlah tenaga buruh mentah. 6. Rajah 6. Ini adalah kerana faedah masyarakat dari taman itu.2 Kos persendirian dan Kos Sosial Kos swasta adalah kos yang perlu dibayar oleh individu yang terlibat secara langsung dalam pengeluaran atau penggunaan yang baik yang tertentu. Kos sosial atau kos luar beban kos yang dibawa oleh individu yang tidak terlibat secara langsung dalam pengeluaran atau penggunaan yang baik yang tertentu. Sementara itu. . kilang ini boleh menghasilkan bahan buangan industri yang boleh mencemarkan sungai atau sistem perparitan yang berdekatan. kos sosial adalah lebih tinggi daripada kos swasta. kos luar juga boleh mengurangkan atau meningkatkan kos sosial. tenaga elektrik yang digunakan dan lain-lain.3 Kos Tersurat dan Kos Tersirat Ekonomi telah dibahagikan kos swasta ke dalam kos yang jelas (tangible) dan tersirat (tak ketara) kos. Positif kesan luaran seperti kegembiraan yang dialami oleh masyarakat dari pemandangan taman peribadi. 6. Kos tesurat ialah nilai pasaran semua input yang dibeli oleh pengeluar.Kos ekonomi yang baik boleh ditakrifkan sebagai nilai alternatif diketepikan yang terbaik untuk mendapatkan kebaikan yang tertentu. Oleh itu. Masalah pencemaran ini mungkin menyebabkan beberapa ahli-ahli masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan kehilangan sumber pendapatan atau kawasan rekreasi mereka.

Apabila kita hanya menggunakan dua jenis input dalam jangka pendek. Sekarang. mari kita melihat takrif kos tetap dan kos berubah. akauntan anda menunjukkan senarai perbelanjaan yang terdiri daripada upah buruh (RM50. kita melihat satu contoh: Andaikan anda telah lulus dari OUM dan telah menerima tawaran pekerjaan pada nilai RM40. iaitu. Kos yang berkaitan dengan input tetap yang disebut sebagai kos tetap. Kos tetap adalah kos yang tidak berubah mengikut perubahan dalam output. 000 ke dalam jumlah RM85. 000) dan lain-lain kos (RM17. Tetapi anda berazam untuk memulakan perniagaan anda sendiri dengan menggunakan wang yang anda warisi dari datuk anda pada nilai RM50. Sumber milik sendiri dinilai berdasarkan kos peluang. nilai alternatif diketepikan yang terbaik. 000). 000 berjumlah kos swasta secara keseluruhan RM130. 000 setahun. 000 setahun. manakala kos yang berkaitan dengan input berubahubah adalah kos yang berubah-ubah. sewa untuk modal adalah kos tetap dan pembayaran gaji bagi pekerja-pekerja adalah kos yang berubah-ubah. Konsep kos ekonomi yang kita akan memohon dalam perbincangan berikut kita pada kos pengeluaran. 000). dan nilai kepentingan daripada simpanan anda wang yang diwarisi pada kadar 10 peratus atau RM5. 000.2 KOS PENGELUARAN dikendalikan PENDEK Adakah anda masih ingat kira-kira pengeluaran jangka pendek yang telah anda pelajari dalam 5 Topik? Kita tahu bahawa pengeluaran jangka pendek melibatkan penggunaan input tetap dan input berubah-ubah. RM40. 000. kerana latar belakang yang baik dalam prinsip-prinsip mikroekonomi. kos yang tersirat yang perlu anda tanggung termasuklah nilai kerja yang ditawarkan. anda masukkan RM45. dan dalam semua berjumlah kepada RM85 . 000 setahun. keuntungan ekonomi dan keuntungan perakaunan. oleh itu. Oleh itu. Ini kos yang tersirat ialah kos yang membezakan kos ekonomi dan kos perakaunan atau konsep yang berkaitan iaitu. 000.1 Jumlah kos . Kos berubah adalah kos yang berubah bersama-sama dengan perubahan dalam output. sewa (RM18. 6. anda tahu bahawa kos peribadi anda adalah lebih tinggi. iaitu. Dalam perhitungan anda. Pada akhir tahun pertama perniagaan anda.Input milik sendiri pengeluar seperti nilai bangunan itu digunakan sendiri.2. Untuk terus menerangkan kedua-dua konsep ini. dan kepakaran yang dimiliki oleh pengeluar. iaitu modal sebagai input tetap dan buruh sebagai input berubah-ubah. Walau bagaimanapun. 6.

67 0.1: Jumlah Kos TFC TVC TC AFC Fixed Variable Output Input Input (L) (K) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 5 15 30 50 75 95 110 120 125 AVC AC MC 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 10 20 30 40 50 60 70 80 90 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 10 3. Jumlah kos tetap dan kos berubah-ubah jumlah dikira berdasarkan andaian r = RM25 seunit modal. kita menyatakan kos sebagai fungsi output yang berubah-ubah.40 0.12 2 1. oleh itu. Secara tidak langsung dari sini kita akan mendapatkan: Jumlah Kos Tetap = Jumlah Kos . Jadual 6. maka kos berubah-ubah bagi satu pengeluaran tahap wx L.09 1. anda akan mendapatkan fungsi jumlah kos seperti TC = 1000 + S2. kos tetap rx K.00 2.00 .08 1.Jumlah kos firma kos ekonomi firma itu.33 1.67 0.2 menunjukkan tiga jenis jumlah kos.45 0. contohnya TVC = S2. dan modal input tetap.33 1.67 1.67 1.1 dan Rajah 6. w = RM10 seunit buruh dan.80 1.67 0.16 1.00 0.Kos Tetap Jumlah TVC = TC . Oleh itu. Jumlah kos (TC) terdiri daripada jumlah kos tetap (TFC) dan jumlah kos berubah (TVC) atau Total Kos = Jumlah Kos Tetap + Kos Pembolehubah Jumlah TC = TFC + TVC Jika r ialah sewa untuk satu unit modal (K).72 12 4. dan jika w adalah upah untuk satu unit buruh (L). di mana 1000 adalah TFC dan S2 TVC.00 0.42 0.TFC Jadual 6.00 0.80 0.50 0.Kos Pembolehubah Jumlah TFC = TC .50 0.64 0.67 1. manakala buruh adalah input yang berubah-ubah.40 2 1.67 0.TVC dan Jumlah Kos Pembolehubah = Jumlah Kos . Oleh kerana kos berubah-ubah akan berubah bersama-sama dengan perubahan dalam output.53 0.33 1.63 0.67 2.

Sementara itu. Kos purata juga boleh dikira dengan menambah kos tetap purata dan kos berubah-ubah purata.2.2 Kos Purata Kos tetap purata (AFC) jumlah kos tetap yang dibahagikan dengan jumlah keluaran. jarak antara keluk jumlah kos dan keluk jumlah kos berubah-ubah (a) mewakili jumlah kos tetap. . 6. kemudian AVC = 10Q / Q = 10 Jumlah Kos Purata (AC) adalah jumlah kos dibahagikan dengan jumlah output. keluk jumlah kos tetap dan jumlah lengkung kos berubah-ubah Perhatikan bahawa jumlah keluk kos tetap mendatar kerana kos tetap tidak berubah bersama-sama dengan perubahan dalam output. atau: Jika TVC = 10Q.Rajah 6. atau Jika TFC = 1000. keluk kos berubah-ubah jumlah meningkat pada kadar yang meningkat (lengkung menjadi lebih curam) kerana undang-undang pulangan yang berkurangan dalam jangka pendek.2: Jumlah kos lengkung. Oleh itu. Keluk jumlah kos adalah jumlah tegak daripada kos tetap dan kos berubah-ubah. dengan itu AFC = 1000 / Q Kos Pembolehubah purata (AVC) adalah jumlah kos berubah-ubah yang dibahagikan dengan jumlah output.

AC dan MC. sila rujuk Jadual kepada 6. . jumlah kos purata jumlah tegak di antara kos tetap purata dan kos berubah-ubah purata. Rajah 6. 6. atau Jumlah kos terdiri daripada jumlah kos tetap dan jumlah kos berubah. Walau bagaimanapun. AFC.2. kos berubah-ubah purata menurun sedikit pada peringkat yang lebih rendah output. sejak hanya perubahan jumlah kos berubah-ubah bersamasama dengan perubahan dalam keluaran seterusnya. Sementara itu. kos marginal juga boleh diperolehi daripada: Sekarang.1 untuk pengiraan AFC. AC berkurangan lagi daripada AVC kerana pada mulanya. Selepas satu ketika. Sementara itu.3 Kos Marginal Kos marginal ialah perubahan dalam jumlah kos yang disebabkan oleh satu unit perubahan output. kesan penurunan AFC adalah lebih besar daripada kadar peningkatan AVC. AVC dan keluk MC. dan Rajah 6. AVC. maka AC = (1000 / Q) + 10. Oleh kerana kos tetap purata yang berterusan berkurangan.3 untuk lukisan AC.3: Purata kos dan keluk kos marginal Perhatikan bahawa purata kos tetap akan terus merosot tetapi tidak mencapai sifar disebabkan nilai kos tetap yang dibahagikan dengan jumlah pengeluaran yang semakin meningkat. jarak antara AC dan AVC menjadi sempit apabila peningkatan output. tetapi kemudian meningkat disebabkan oleh undang-undang pulangan berkurangan.Dari contoh di atas.

AVC dan AC biasanya berbentuk U kerana kos purata biasanya berkurangan pada mulanya tetapi kenaikan selepas satu mata kerana undang-undang pulangan berkurangan. purata akan meningkat. kos dan pengeluaran mempunyai hubungan yang tidak dapat dipisahkan. Oleh itu di sini kita akan cuba melihat hubungan antara kos purata dan kos marginal jangka pendek. MC bersilang AC dan AVC pada titik minimum AC kerana jika marginal atau tambahan adalah lebih rendah daripada purata. Hubungan antara kos jangka pendek dan pengeluaran jangka pendek boleh digambarkan sebagai berikut: Andaikan anda baru sahaja membuka kedai jahitan yang menerima pesanan untuk menjahit pakaian. dengan produk purata jangka pendek dan produk marginal.peningkatan dalam AVC memberikan kesan yang lebih besar berbanding dengan penurunan AFC. yang. Apabila anda mengupah seorang pekerja dengan gaji RM10 sejam (w = RM10) dan pekerja mampu untuk menyiapkan jahit 2 pakaian dalam sejam. Di sini kita hanya akan melihat produktiviti input berubah-ubah. Firma perlu tahu hubungan antara kedua-dua konsep jangka pendek terutamanya bagi maksud menentukan tahap keluaran dalam jangka pendek. Hubungan antara Pengeluaran dan Kos Pendek-Main Apakah hubungan antara pengeluaran dan kos jangka pendek? Pengeluaran melibatkan pembelian input. purata akan merosot. kos purata akan meningkat jika kos marginal adalah lebih tinggi dan sebaliknya jika kos marginal adalah lebih rendah daripada kos purata. Hubungan antara MC dan AC adalah sama seperti hubungan antara purata marginal dan lain-lain. Oleh itu. jumlah kos berubahubah bagi 2 pakaian adalah RM10 (TVC = RM10) dan . tetapi jika Selain itu adalah lebih tinggi daripada purata. MC dan AVC yang sama di peringkat keluaran pertama. Kos marginal (MC) menurun bersama-sama dengan AVC pada peringkat awal pengeluaran tetapi meningkatkan selepas satu mata kerana undang-undang pulangan berkurangan. Pekerja input berubah-ubah dan kedai input tetap.