11 Hadits Tentang Zuhud dan Tamak 1.

Seorang sahabat datang kepada Nabi Muhammad Shalallahu ‘Alaihi Wasallam dan bertanya, “Ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku suatu amalan yang bila aku amalkan niscaya aku akan dicintai Allah dan manusia.” Rasulullah Shalallahu ‘Alaihi Wasallam menjawab, “Hiduplah di dunia dengan berzuhud (bersahaja) maka kamu akan dicintai Allah, dan jangan tamak terhadap apa yang ada di tangan manusia, niscaya kamu akan disenangi manusia.” (HR. Ibnu Majah). 2. Telah sukses orang yang beriman dan memperoleh rezeki yang kecil dan hatinya pun akan disenangkan Allah dengan pemberianNya itu. (HR. Muslim) Penjelasan: Dia merasa senang dengan rezeki yang diberikan Allah meskipun sedikit. 3. Ya Allah, langsungkan hidupku dalam kemiskinan dan wafatkan aku dalam keadaan miskin, dan bangkitkan pula aku kembali dalam kelompok orang-orang miskin. (HR. Bukhari) 4. Robbku menawarkan kepadaku untuk menjadikan lembah Mekah seluruhnya emas. Aku menjawab, “Jangan ya Allah, aku ingin satu hari kenyang dan satu hari lapar. Apabila aku lapar aku akan memohon dan ingat kepada-Mu dan bila kenyang aku akan bertahmid dan bersyukur kepada-Mu.” (HR. Ahmad dan Tirmidzi) 5. Cukup bagi anak Adam beberapa suap makanan untuk menegakkan tulang punggungnya. (HR. Ath-Thabrani) 6. Barangsiapa ridho dengan rezeki yang sedikit dari Allah maka Allah akan ridho dengan amal yang sedikit dari dia, dan menanti-nanti (mengharap-harap) kelapangan adalah suatu ibadah. (HR. Bukhari) 7. Kepuasan (rela dengan bagiannya) adalah pusaka yang tidak bisa hilang. (HR. AlBaihaqi) 8. Barangsiapa zuhud di dunia maka ringan baginya segala musibah. (HR. Asysyihaab) 9. Dua orang pelahap yang tidak pernah kenyang yaitu penuntut ilmu dan penuntut dunia. (HR. Al Bazzaar) 10. Ketamakan menghilangkan kebijaksanaan dari hati para ulama. (HR. AthThabrani)

Bukhari) HADITS KETIGAPULUH SATU َ ٌ ُ َ َ َ َ َ ُ ‫عَن أ َبي ال ْعَباس سهل ب ِن سعد الساعدي رضي الله عَن ْه قال : جاء رجل إ ِلى الن ّب ِي‬ ْ َ ْ ّ ِ ْ ْ َ ّ َ ِ َ ِ ِ ّ َ ‫صلى الله عَل َيه وسل ّم فَقال : يا َ رسول الله دل ّني عَلى عَمل إذا عَمل ْته أ‬ َ ّ َ َ ْ ُ َ َ َ َ َ َ ِ ْ َِ ٍ َ ‫ِ ُ ُ حب ّن ِي الله‬ ِ ُ ِ ُ ُ َ َ َ ِ ِ ّ َ ِ َ َ َ ‫وَأ َحب ّني الناس، فَقال : ازهَد ْ في الد ّن ْيا ي ُحب ّك الله، وازهَد ْ فِي ْما عن ْد َ الناس ي ُحب ّك‬ ِ َ ِ َ ِ ْ َ ُ ْ ُ ّ . tunjukkan kepadaku sebuah amalan yang jika aku kerjakan. Muslim no. sedang amalnya akan terus tetap bersamanya. Al-Bukhari no. selain itu akan lenyap dan akan ia tinggalkan untuk manusia. Dia diiringi oleh keluarganya. Lalu beliau bersabda: ْ َ َ ْ َ َ َ َ ُ ُ ‫ي َقول اب ْن آدَم مالي مالي قال وهل ل َك يا اب ْن آدَم من مال ِك إ ِل ما أ َك َل ْت فأ َفن َي ْت أ َو‬ ِ َ ِ َ َ َ َ َ ُ َ ّ َ َ ْ ِ َ ْ َ َ ‫ل َبست فأ َبل َيت أ َو ت َصدقت فأ‬ َ َ ْ ّ َ َ َ ْ ِ ‫مضي ْت‬ َ َ ْ ْ َ ْ ْ “Anak cucu Adam berkata: ‘Hartaku.” (HR. ‘Hartaku. maka beliau bersabda: Zuhudlah terhadap dunia maka engkau akan dicintai Allah dan zuhudlah terhadap apa yang ada pada manusia maka engkau akan dicintai manusia. 6033 dan . Harta dan keluarganya akan kembali. hartanya dan amalnya.11. Kekayaan bukan banyaknya harta-benda yang dimiliki tetapi kekayaan jiwa.” (HR.” Beliau meneruskan: “Hartamu wahai anak cucu Adam tidak lain adalah yang kau makan lalu kau habiskan. (HR. 5258) Dari Abu Hurairah radhiallahu anhu dari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam beliau bersabda: َ ْ ْ َ َ َ ُ ُ ‫ي َقول ال ْعب ْد مالي مالي إ ِن ّما ل َه من مال ِه ث َلث ما أ َك َل فأ َفنى أ َو ل َب ِس فأ َب ْلى أ َو أ َعطى‬ َ ْ َ َ ِ َ ِ َ ُ َ َ ٌ َ ِ َ ْ ِ ُ َ ْ ‫فاقت َنى وما سوى ذَل ِك فهو ذاهب وتارك ُه للناس‬ ّ ِ ُ ِ َ َ ٌ ِ َ َ ُ َ َ َ ْ َ َ َ َ ِ ِ “Manusia berkata. ‫الناس‬ ُ ّ [‫]حديث حسن رواه ابن ماجة وغيره بأسانيد حسنة‬ Terjemah hadits / ‫ترجمة الحديث‬ Dari Abu Abbas Sahl bin Sa’ad Assa’idi radhiallahuanhu dia berkata : Seseorang mendatangi Rasulullah shollallohu ‘alaihi wa sallam. 5259) Anas bin Malik radhiallahu anhu menuturkan: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: َ َ ِ َ ُ ِ ْ َ ٌ َ َ َ ‫ي َت ْب َع ال ْمي ّت ث َلث َة في َرجع اث ْنان وي َب ْقى معه واحد ي َت ْب َعه أ َهل ُه ومال ُه وعمل ُه في َرجع أ َهل ُه‬ ٌ ِ َ ُ َ َ ُ ُ ْ ُ ِ ْ َ ُ َ َ َ ُ َ َ ُ ْ ُ ُ ُ ‫ومال ُه وي َب ْقى عمل‬ َ َ ُ َ َ ‫َ َ ه‬ ُ “Mayit diantarar (ke kuburan) oleh tiga hal. “Bermegah-megahan telah melalaikanmu. maka beliau berkata : Wahai Rasulullah. yang dua akan kembali sedang yang satu terus menyertainya. ‘ sesungguhnya hartanya ada tiga: yang ia makan lalu ia habiskan.” (HR. hartaku’. Muslim no.” (QS. yang ia kenakan lalu ia usangkan atau yang ia berikan (sedekahkan) lalu ia miliki.” (HR. hartaku. yang kau kenakan lalu kau usangkan atau yang kau sedekahkan lalu kau habiskan. Muslim no. 5256) Dari Mutharrif dari ayahnya radhiallahu anhu dia berkata: Aku mendatangi Nabi shallallahu alaihi wasallam dan beliau tengah membaca. Hadits-Hadits Tentang Zuhud Terhadap Dunia Dari Abu Hurairah radhiallahu anhu dia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: ‫الدّن ْيا سجن ال ْمؤمن وجن ّة ال ْكافر‬ ُ َ َ ِ ِ ْ ُ ُ ْ ِ َ ِ ِ َ “Dunia penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir. At Takaatsur: 1). Allah dan manusia akan mencintaiku.

” (HR. itu lebih akan membuat kalian tidak meremehkan nikmat Allah. 5260) Dari Amr bin Auf radhiallahu anhu dia berkata: َ ِ ّ َ ّ َ ِ َ ُ َ ّ ‫أ َن رسول الل ّه صلى الل ّه عل َي ْه وسل ّم ب َعث أ َبا عب َي ْدَة ب ْن ال ْجراح إ ِلى ال ْب َحري ْن ي َأ ْتي‬ ُ َ َ َ َ َ َ ِ َ ُ ِ َ َ ِ َ ْ َ ‫ب ِجزي َت ِها وكان رسول الل ّه صلى الل ّه عل َي ْه وسل ّم هو صال َح أ َهل ال ْب َحري ْن وأ َمر عل‬ ّ َ ِ َ ْ َ َ َ ُ َ َ َ ِ َ ُ ُ ُ َ َ َ َ َ ْ ِ ‫ْ َ ِ َ ّ َ َ ي ْهم‬ ْ ِ َ ‫ال ْعلءَ بن ال ْحضرمي فقدم أ َبو عبيدة بمال من ال ْبحرين فسمعت ال َن ْصار بقدوم أ‬ ْ ْ َ ِ َ َ ِ ْ َ ْ َ َ َ ‫َ ُ ِ ُ ُ ِ بي‬ ْ ِ ٍ َ ِ َ َ ْ َ ُ ُ َ ِ َ َ ّ ِ َ ْ َ َ ْ ِ ّ ‫عب َي ْدَة فوافوا صلة ال ْفجر مع رسول الل ّه صلى الل ّه عل َي ْه وسل ّم فل َما صلى رسول الل‬ ّ َ ّ َ ِ َ َ َ َ َ َ ِ َ ُ َ َ َ َ َ ُ ُ َ ‫ه‬ َ ُ ِ ّ ِ ُ َ َ َ ِ ْ ْ ّ َ ِ ّ َ َ ُ ُ ُ َ َ ّ ‫صلى الل ّه عل َي ْه وسل ّم ان ْصرف فت َعرضوا ل َه فت َب َسم رسول الل ّه صلى الل ّه عل َي ْه وسل ّم‬ ُ ّ َ َ َ َ َ ِ َ ُ ِ َ ُ َ َ َ َ َ َ ُ َ َ ِ َ ْ َ َ ّ ْ ُ َ َ ِ ‫حين رآهم ث ُم قال أ َظُن ّك ُم سمعت ُم أ َن أ َبا عب َي ْدَة قدم ب ِشيء من ال ْب َحري ْن فقالوا أ َجل يا‬ ُ َ ّ ْ ْ ِ َ ْ َ ْ َ َ ِ َ َ ْ ِ ٍ ْ َ َ ‫رسول الل ّه قال فأ َبشروا وأ َملوا ما يسرك ُم فوالل ّه ما ال ْفقر أ‬ ُ ّ َ َ ْ َ ُ َ ‫َ ْ َ خشى عل َي ْك ُم ول َك ِني‬ َ ّ َ ْ َ ِ َ َ ْ ّ ُ َ َ ُ ِ ْ َ َ َ ِ َ َ ْ َ َ َ ‫أ َخشى عل َي ْك ُم أ َن ت ُب ْسط الدّن ْيا عل َي ْك ُم ك َما ب ُسطَت على من كان قب ْل َك ُم فت َنافسوها ك‬ َ َ َ ْ َ َ َ ْ َ َ ْ ‫ُ َ ما‬ َ َ َ ِ ْ ْ َ َ ْ ‫ت َنافسوها وت ُهل ِك َك ُم ك َما أ َهل َك َت ْهم‬ ْ َ ُ َ َ ْ َ ْ ُ َ ْ “Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mengutus Abu Ubaidah bin Al Jarrah ke Bahrain membawa jizyahnya dan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam membuat perjanjian damai dengan penduduk Bahrain. 2924 dan Muslim no.” (HR. jangan memandang yang ada di atas kalian. yaitu: Mencintai dunia dan panjang angan-angan. demi Allah bukan kemiskinan yang aku takutkan pada kalian. wahai Rasulullah. lalu kalian berlomba mengejarnya sebagaimana mereka berlomba mengejarnya. maka janganlah kamu menunggu datangnya waktu pagi. setelah itu beliau bersabda: “Aku kira kalian mendengar bahwa Abu ‘Ubaidah datang membawa sesuatu. pergunakanlah waktu sehatmu sebelum sakitmu. 5261) Dari Abu Hurairah radhiallahu anhu dia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: َ َ َ ْ َ ‫ان ْظُروا إ ِلى من أ َسفل من ْك ُم ول ت َن ْظُروا إ ِلى من هو فوقك ُم فهو أ َجدَر أ َن ل ت َزدَروا‬ ِ َ َ ْ ْ َ ُ ْ َ ْ ُ ْ َ ُ َ ْ َ ْ َ َ ُ ْ َ ُ ُ ‫ن ِعمة الل ّه‬ َ َ ْ ِ “Pandanglah orang yang berada di bawah kalian. seusai shalat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bergegas lalu mereka menghadang beliau. Muslim no. Beliau bersabda: “Bergembiralah dan berharaplah apa yang menggembirakan kalian. 5264) Dari Abdullah bin Umar radhiallahu anhu dia berkata: ّ َ ِ َ َ َ ُ ُ َ َ َ ‫أ َخذ رسول الل ّه صلى الل ّه عل َي ْه وسل ّم ب ِمن ْك ِبي فقال ك ُن في الدّن ْيا ك َأ َن ّك غريب أ َو عاب ِر‬ ِ ْ َ َ َ َ َ ِ َ ُ ِ ُ َ ْ ٌ ِ َ َ ‫سبيل‬ ٍ ِ َ َ َ َ ْ ْ َ َ َ َ ْ َ ُ ُ َ َ ُ ُ ْ ُ َ َ َ َ َ ّ ‫وكان اب ْن عمر ي َقول إ ِذا أ َمسي ْت فل ت َن ْت َظِر الصباح وإ ِذا أ َصب َحت فل ت َن ْت َظِر ال ْمساءَ وخذ‬ َ َ َ َ َ ْ ْ َ‫من صحت ِك ل ِمرضك ومن حيات ِك ل ِموت ِك‬ َ َ َ ْ ِ َ َ ِ َ َ َ ّ ِ ْ ِ ْ َ “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam pernah memegang pundakku dan bersabda: ‘Jadilah kamu di dunia ini seakan-akan orang asing atau seorang pengembara. Al-Bukhari no. tapi aku takut dunia dibentangkan untuk kalian seperti halnya dibentangkan pada orang sebelum kalian. maka janganlah menunggu waktu sore. lalu dunia membinasakan kalian seperti dia telah membinasakan mereka. ‘Bila kamu berada di sore hari. Al-Bukhari no. lalu Abu Ubaidah datang membawa harta dari Bahrain dan kaum Anshar mendengar kedatangan Abu ‘Ubaidah lalu mereka shalat fajar bersama Rasulullah shallallahu alaihi wasallam .” Mereka berkata: Benar. dan hidupmu sebelum matimu.” (HR. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam tersenyum saat melihat mereka. 5941) .” (HR.Muslim no.” Ibnu Umar juga berkata. beliau mengangkat Al Ala` bin Al Had ‫ا‬rami sebagai pemimpin mereka. dan bila kamu berada di pagi hari. Al-Bukhari no. 5937) Abu Hurairah radliallahu ‘anhu berkata: Saya mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: ‫ل ي َزال قل ْب ال ْك َبير شابا في اث ْن َت َي ْن في حب الدّن ْيا وطول ال َمل‬ ِ ِ ِ ّ َ ِ ِ ّ ُ ُ َ ُ َ َ ِ َ ْ ِ ُ َ َ “Hati orang tua masih akan tetap muda dalam dua perkara.

” (HR. niscaya ia akan mengharapkan untuk mendapatkan bukit yang ketiga.” (HR. 4844) . Al-Bukhari no.” Kontan ‘Aisyah atau sebagian isteri beliau berkomentar ‘kami juga cemas terhadap kematian! ‘ Nabi lantas bersabda: “Bukan begitu maksudnya. ia diberi kabar buruk dengan siksa Allah dan hukuman-Nya. Allah juga membenci perjumpaan dengannya. namun maksud yang benar. Al-Bukhari no. sedang surga dikelilingi hal-hal yang tidak disenangi (nafsu).” (HR. 5993) Dari Abu Hurairah radhiallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: ‫حجب َت النار بالشهوات وحجب َت ال ْجن ّة بال ْمكاره‬ ِ ِ َ َ ِ ُ َ ْ ِ ُ َ ِ َ َ ّ ِ ُ ّ ْ ِ ُ “Neraka dikelilingi dengan syahwat (hal-hal yang menyenangkan nafsu). 6026 dan Muslim no.” (HR. maka aku akan menjamin baginya surga. 5956 dan Muslim no. Sebaliknya orang kafir jika kematian menjemputnya. dan tidaklah perut anak Adam itu dipenuhi melainkan dengan tanah. Al-Bukhari no. 1737) Dari Sahl bin Sa’ad radhiallahu anhu dari Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam beliau bersabda: ‫من ي َضمن لي ما ب َي ْن ل َحي َي ْه وما ب َي ْن رجل َي ْه أ َضمن ل َه ال ْجن ّة‬ َ َ ِ ْ َ ْ ْ ِ َ ْ َ ْ َ ُ ْ َ ْ ِ َ َ ِ َ “Barangsiapa dapat menjamin bagiku sesuatu yang berada di antara jenggotnya (mulut) dan di antara kedua kakinya (kemaluan).” (HR. sehingga tak ada sesuatu apapun yang lebih ia cintai daripada apa yang dihadapannya. sehingga ia mencintai berjumpa Allah. Al-Bukhari no. 6006) Dari Abdullah bin Mas’ud radhiallahu anhu menuturkan: Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: َ ُ َ ْ ُ َ َ ُ ِ ُ ّ َ ِ ْ ِ َ ِ ْ ِ ْ ِ َ ‫ال ْجن ّة أ َقرب إ ِلى أ َحدك ُم من شراك ن َعل ِه والنار مث ْل ذَل ِك‬ “Surga lebih dekat kepada salah seorang dari kalian daripada tali sandalnya. dan Allah pun mencintai berjumpa kepadanya. Allah juga mencintai perjumpaan dengannya. Al-Bukhari no. neraka juga seperti itu. ia membenci berjumpa Allah. ia diberi kabar gembira dengan keridhaan Allah dan karamah-Nya. sebaliknya barangsiapa membenci perjumpaan dengan Allah. sehingga tidak ada yang lebih ia cemaskan daripada apa yang di hadapannya. seorang mukmin jika kematian menjemputnya.Ibnu Abbas radhiallahu anhuma berkata: Saya mendengar Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: ّ َ َ َ ً َ َ ٍ َ ْ ِ ِ َ ِ َ َ ‫ل َو كان لب ْن آدَم واديان من مال لب ْت َغى ثال ِثا ول ي َمل ُ جوف اب ْن آدَم إ ِل الت ّراب وي َتوب‬ َ َ ْ َ َ ْ ُ ُ َ ُ َ ِ ِ ِ َ َ ْ َ ‫الل ّه ع‬ ‫ُ َلى من تاب‬ َ َ ْ َ “Sekiranya anak Adam memiliki harta sebanyak dua bukit. sehingga Allah pun membenci berjumpa dengannya. 6007) Dari Ubadah bin Ash-Shamit radhiallahu anhu dari Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam beliau bersabda: َ ُ َ ُ َ َ ِ َ ُ َ ّ َ ْ َ ‫من أ َحب ل ِقاءَ الل ّه أ َحب الل ّه ل ِقاءَه ومن ك َره ل ِقاءَ الل ّه ك َره الل ّه ل ِقاءَه قال َت عائ ِشة أ َو‬ َ ْ ّ َ ِ ْ َ َ ُ َ ِ ِ ْ ُ َ ّ َ َ َ ْ َ َ َ ‫ب َعض أ َزواجه إ ِنا ل َن َك ْره ال ْموت قال ل َي ْس ذاك ول َك ِن ال ْمؤمن إ ِذا حضره ال ْموت ب ُشر‬ َ َ َ َ ِ ْ ُ ّ ِ ِ َ ْ ُ ْ ُ ْ َ ّ ُ َ ُ َ َ َ ِ َ ّ َ َ ُ َ َ َ ِ َ َ َ ِ َ َ ‫ب ِرضوان الل ّه وك َرامت ِه فل َي ْس شيءٌ أ َحب إ ِل َي ْه مما أ َمامه فأ َحب ل ِقاءَ الل ّه وأ َحب الل ّه‬ ّ َ َ ِ ّ َ ُ ّ ِ ِ ِ َ ْ ِ ْ َ ِ ُ ُ َ ِ َ َ َ َ َ َ ّ َ َ ِ َ ‫ل ِقاءَه وإ ِن ال ْكافر إ ِذا حضر ب ُشر ب ِعذاب الل ّه وعقوب َت ِه فل َي ْس شيءٌ أ َك ْره إ ِل َي ْه مما أ َمامه‬ ّ َ ُ ُ َ َ ّ ِ ِ َ َ ِ َ ِ ُ ْ ّ ‫ك َره ل ِقاءَ الل ّه وك َره الل‬ َ ُ َ َ ِ ‫ِ َ ِ َ ه ل ِقاءَه‬ ُ “Barangsiapa mencintai perjumpaan dengan Allah. dan Allah menerima taubat siapa saja yang bertaubat.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful