JURNAL ANTIDADAH MALAYSIA

Jld. 5, Tahun 2009 ISSN 1985 -1707

Gang Rempit dan Penyalahgunaan Dadah: Pengaruhnya dari Aspek Psikososial dan Institusi Pendidikan Yahya Don, Yaakob Daud, Muhammad Dzahir Kasa, Fo’ad Sakdan, Jamalluddin Mustafa & Za’im Ahmad ‘Lihat Naga Boleh, Jadi Goku Pun Boleh’: Kajian Remaja dan Penyalahgunaan Inhalan di Daerah Kuching, Sarawak. Abdul Mutalip Abdullah, Elena Gregoria Chai Chin Fern & Regina Garai Abdullah Projek Perintis Program Rawatan Terapi Gantian (RTG) Menggunakan Methadone di Pusat Khidmat AADK Sangeeth Kaur, Hafidah Mohd & Mahmood Nazar Mohamed Membina dan Mengekalkan Pakatan Terapeutik di antara Ibu Bapa dan Keluarga Dengan Penagih Separa-Pulih dalam Terapi Keluarga Bagi Mengekang Relapse Zall Kepli Md Rejab Social Supports Among Malay, Chinese and Indian Drug Addicts in Malaysia Wan Rafaei Abdul Rahman, Mariam Adawiah Dzulkifli, Shariffah Rahah Sheik Dawood & Mardiana Mohammed Pengajaran Penyalahgunaan Dadah Dalam Kalangan Pelajar Tingkatan Empat Mohd Noorazam Abd Razak, Fatin Aliana Mohd Radzi, Mohamad Azmi Adnan, Hasbullah Ismail, Ani Mazlina Dewi Mohamed dan Soffian Omar Fauzee Program Pendidikan Pencegahan Dadah Di Sekolah Rendah Di Malaysia Chan Yuen Fook, Abdul Halim Mohd. Hussin, Gurnam Kaur Sidhu, Nazeera Ahmed Bazari, Rozilah AAbdul Aziz Faktor Menyumbang Kepada Penagihan Relaps Dalam Kalangan Penagih Dadah PUSPEN di Semenanjung Malaysia Fauziah Ibrahim, Bahaman Abu Samah, Mansor Abu Talib dan Mohd Shatar Sabran Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kecenderungan Bekerja Penghuni Pusat Serenti Mohd Azlan Mohd Nor dan Mahmood Nazar Mohamed Laporan Senario Penyalahgunaan Dadah Bagi Tahun 2009 Mohd Rohani Mat Diah, Elanngovan a/l Muniandy & Muhammad Yazid Ismail AGENSI ANTIDADAH KEBANGSAAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI http:www.adk.gov.my

Sidang Editor
PENAUNG: Y. Bhg. Dato’ Abd. Bakir bin Hj Zin Ketua Pengarah Agensi Antidadah Kebangsaan KUMPULAN EDITOR: Ketua Editor Y. Bhg. Professor Dr. Ma hmood bin Nazar Mohamed Timbalan Ketua Pengarah (Operasi) Agensi Antidadah Kebangsaan Ahli-ahli: Encik Mohd Rohani bin Mat Diah Pengarah Dasar, Perancangan dan Penyelidikan Agensi Antidadah Kebangsaan Tuan Haji Lasimon bin Matokrem Pengarah Rawatan dan Pemulihan Agensi Antidadah Kebangsaan Y. Bhg. Dr. Sabri bin Zainudin Zainul Pengarah Penguatkuasaan dan Keselamatan Agensi Antidadah Kebangsaan

Tuan Haji Izhar bin Abu Talib Pengarah Pencegahan Agensi Antidadah Kebangsaan

Tuan Haji Abdul Rahim bin Mohamed Pengarah Teknologi Maklumat Agensi Antidadah Kebangsaan Tuan Afzainizam bin Abdul Aziz Penasihat Undang-undang Agensi Antidadah Kebangsaan PEMBANTU EDITOR: Pn. Nurul Syima binti Mohamad Pn. Nor Akmal binti Embong Pn. Zafifah binti Yahya Pn. Rohazita binti Ramza En. Noor Muhamat bin Mohamed Agensi Antidadah Kebangsaan SETIAUSAHA: Cik Halmiza binti Md. Halil Ketua Penolong Pengarah (Penyelidikan) Agensi Antidadah Kebangsaan PEJABAT EDITOR: Bahagian Dasar, Perancangan dan Penyelidikan Agensi Antidadah Kebangsaan

Gang Rempit Dan Penyalahgunaan Dadah: Pengaruhnya Dari Aspek Psikososial Dan Institusi Pendidikan

GANG REMPIT DAN PENYALAHGUNAAN DADAH: PENGARUHNYA DARI ASPEK PSIKOSOSIAL DAN INSTITUSI PENDIDIKAN Yahya Don1, Yaakob Daud2, Muhammad Dzahir Kasa3, Fo‘ad Sakdan4, Jamalluddin Mustafa5 & Za‘im Ahmad6

ABSTRAK

Kajian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh persekitaran psikososial dan institusi pendidikan di Malaysia terhadap penglibatan gang rempit dalam penyalahgunaan dadah. Secara khusus, kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti aspek harga diri, masyarakat, dan institusi pendidikan. Kajian ini juga melihat sama ada terdapat perbezaan dari segi lokasi dan masa merempit, tujuan merempit, dan tahap pendidikan. Dua kaedah pengumpulan data telah digunakan dalam kajian ini, iaitu kaedah tinjauan keratan rentas dan kaedah kualitatif. Dalam kaedah tinjauan soal selidik Coopersmith Self-Esteem Inventory (CSEI) (1967), soal selidik pengaruh rakan sebaya, pengaruh masyarakat, pengaruh institusi pendidikan, telah digunakan sebagai alat ukur kajian. Sejumlah 2,059 orang sampel yang terdiri daripada remaja rempit dari empat buah negeri iaitu Kedah, Pulau Pinang, Terengganu dan Kuala Lumpur terlibat dalam kajian ini, manakala kaedah kualitatif yang menggunakan teknik temu bual dan pemerhatian melibatkan ahli-ahli remaja merempit, guru-guru, kaunselor pelajar, pegawai polis trafik, pegawai AADK, pegawai hospital, pegawai Bomba, pegawai belia, pegawai jabatan-jabatan kerajaan, pegawai bandaran, dan jawatankuasa kemajuan kampong (JKKK). Data kuantitatif dianalisis dianalisis melalui dengan analisis statistik remaja Korelasi Pearson, Multivariate Analysis of Variance (MANOVA), dan Ujian-t, manakala data kualitatif pemerhatian dan rakaman perbualan. Dapatan kajian ini menunjukkan

merempit yang terlibat dengan penyalahgunaan dadah mempunyai harga diri yang rendah. Dapatan juga menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan antara institusi pendidikan terhadap penyalahgunaan dadah oleh remaja merempit. Secara keseluruhannya, kajian ini menjelaskan tentang pengaruh aspek persekitaran psikosoial dan institusi pendidikan terhadap penyalahgunaan dadah oleh gang rempit, justeru beberapa cadangan mengurangkan penyalahgunaan dadah oleh remaja merempit disarankan dalam kajian ini.
1 2

Pensyarah Kanan, Kolej Sastera dan Sains, Universiti Utara Malaysia Pensyarah Kanan, Kolej Sastera dan Sains, Universiti Utara Malaysia 3 Pensyarah, Kolej Sastera dan Sains, Universiti Utara Malaysia 4 Prof. Madya, Kolej Undang-Undang, Kerajaan dan Pengajian Antarabangsa, Universiti Utara Malaysia 5 Pensyarah Kanan, Kolej Sastera dan Sains, Universiti Utara Malaysia 6 Pensyarah, Kolej Sastera dan Sains, Universiti Utara Malaysia
Yahya Don, Yaakob Daud, Muhammad Dzahir Kasa, Fo‘ad Sakdan, Jamalluddin Mustafa &Za‘im Ahmad

Gang Rempit Dan Penyalahgunaan Dadah: Pengaruhnya Dari Aspek Psikososial Dan Institusi Pendidikan

ABSTRACT

The purpose of this study was to investigate the influence of psychosocial environment and educational institution in Malaysia among ‘rempit group’ in drugs abuse. Specifically, this study is aim to identify of three aspects namely self-esteem, society and educational institution. This study also aims to identify whether there are significance difference between location, time, purpose and level of educations among rempit group. Two method of data collection was used namely quantitative and qualitative method. Coopersmith Self-Esteem Inventory (CSEI) (1967), peers, society and institution influence (Yahya Don, 1998) was used in this study, whereas observation and interview are used in qualitative method. A total of 2059 suspect of rempit group in Kedah, Pulau Pinang, Terengganu and Kuala Lumpur involved in this study. Interview involved rempit group, student’s counselor, police traffic, AADK officers, NGO’s and society members. Pearson correlation, MANOVA, t-test was used in analysis. Finding shows rempit group involved in drugs abuse are low of self esteem. A finding also shows there is significance correlation between educational institutions towards drugs abuse among rempit group. Overall, this study can explain the influence of psychosocial environment and educational institution towards drugs abused among rempit group. Lastly suggestion were given for minimize of drugs abuse among rempit group in Malaysia.

PENGENALAN Setelah negara dikejutkan dengan masalah Bohsia, Black Metal dan sex bebas di kalangan remaja Malaysia, kebelakangan ini media-media tempatan telah beralih tumpuan kepada masalah dan tindakan ganas remaja bermotorsikal di jalan-jalan dan lebuh raya di Malaysia. Aksi-aksi ganas, pecut memecut, bersaing sesama sendiri bukan sahaja menganggu

pengguna jalan raya yang lain, malah tindakan-tindakan ganas terhadap orang awam dan penguatkuasa undang-undang telah meningkatkan tahap kerungsingan ibu bapa, ahli-ahli masyarakat, pihak sekolah, dan badan-badan bukan kerajaan (NGO). Antara kejadian-kejadian dan tindakan ganas gang rempit yang berlaku dan dipaparkan di media-media tempatan antara ialah tindakan mat rempit menyerang balai polis Kubang Semang, Bukit Mertajam, Seberang Prai. Kejadian ini berpunca apabila rakan mereka yang berumur 19 dan 20 tahun, pelajar politeknik di tahan kerana terlibat dalam perlumbaan haram (Utusan Malaysia, 17 Oktober 2006). Mat rempit melanggar anggota polis trafik dari Ibu

Pejabat Polis Daerah (IPD) Johor Bahru Selatan (Utusan Malaysia, 26 Ogos 2008), Seorang
Yahya Don, Yaakob Daud, Muhammad Dzahir Kasa, Fo‘ad Sakdan, Jamalluddin Mustafa &Za‘im Ahmad

Gang Rempit Dan Penyalahgunaan Dadah: Pengaruhnya Dari Aspek Psikososial Dan Institusi Pendidikan

anggota penguatkuasa Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ) cedera parah selepas dilanggar motorsikal yang ditunggang oleh seorang mat rempit yang merempuh satu sekatan jalan raya di Jalan Sultan Idris Shah (Utusan Malaysia, 20 Oktober 2007). Anggota polis yang bertugas di Hospital Selayang dekat sini terpaksa melepaskan dua das tembakan bagi meleraikan pergaduhan antara dua kumpulan pelumba motorsikal haram (Mat Rempit) di hadapan wad kecemasan hospital tersebut. Polis terpaksa bertindak demikian apabila 20 anggota kumpulan Mat Rempit itu menjadi ganas hingga mengacukan parang ke leher seorang pengawal keselamatan yang cuba meleraikan pergaduhan itu (Utusan Malaysia, 22 Ogos 2007), Tidak puas hati dengan tindakan polis mengadakan sekatan jalan raya, sekumpulan Mat Rempit bertindak liar membaling bom petrol ke perkarangan Balai Polis Merbok, Kedah (Utusan Malaysia, 27 Sept. 2007). Dua konstabel cedera dirempuh pelumba haram di Jalan Kuala kangsar, Perak (Utusan Malaysia, 9 Feb 2008), Seorang saksi kejadian jenayah melibatkan sekumpulan mat rempit nyaris maut akibat ditetak dan dibelasah kumpulan tersebut selepas dia membuat laporan di Ibu Pejabat Polis Daerah (IPD) Brickfields (Utusan Malaysia, 2 April 2008), Orang ramai makin meluat terhadap mat rempit, mereka menggesa agar golongan mat rempit menghentikan perbuatan memandu laju dan merbahaya tanpa memikirkan keselamatan diri dan pengguna lain (Utusan Malaysia, 26 Jun 2008), Seramai 24 remaja ditahan kerana menunggang motorsikal secara berbahaya dalam operasi mat rempit di Jalan Pengkalan Chepa, Kesemua remaja berusia 16 sehingga 20 tahun itu ditahan oleh sepasukan anggota polis dari Ibu Pejabat Polis Daerah (IPD) Kota Bharu dalam operasi selama dua jam yang bermula dari pukul 5 petang (Utusan Malaysia, 16 Ogos 2008).

Fenomena ini, bukan sahaja berlaku di Malaysia tetapi juga di seluruh dunia yang mana insiden-insiden sedemikian seringkali dikaitkan dengan masalah dadah, pengedaran dadah, keganasan dan jenayah terancang. Namun begitu, gelaran atau istilah yang digunapakai untuk kumpulan remaja bermotorsikal ini berbeza berdasarkan persepsi masyarakat, kaum dan budaya sesebuah negara atau kawasan contohnya di Amerika terkenal dengan Night Rider, Ghost Rider, Max Cam dan sebagainya (Clark, 2005; Scott, 2005; McLaren, 2004; Woods, 2004).

Masalah yang melanda remaja Malaysia ini telah mendorong kepada pelbagai usaha penguatkuasaan dan tindakan oleh Pihak Polis, Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ), penggubal

Yahya Don, Yaakob Daud, Muhammad Dzahir Kasa, Fo‘ad Sakdan, Jamalluddin Mustafa &Za‘im Ahmad

guru-guru. Yahya Don. Majlis Bandaran.. Bagi kajian tinjauan. masyarakat. pengetahuan undang-undang jalan raya. Jamalluddin Mustafa &Za‘im Ahmad . OBJEKTIF KAJIAN Objektif utama kajian ini ialah untuk memperjelaskan sejauh manakah pengaruh persekitaran psikososial dan institusi terpilih mempengaruhi kegiatan gang Rempit dengan penyalahgunaan dadah di Malaysia. Jawatan kuasa kemajuan kampung. Pelbagai usaha yang dilakukan ini seringkali mengalami kegagalan kerana kurangnya penelitian yang lebih mendalam. Pulau Pinang. Namun begitu. badan-badan bukan kerajaan (NGO) seperti Putera UMNO untuk mengekang penularan masalah remaja bermotorsikal atau dikenali dengan istilah rempit. jenis pekerjaan. Yaakob Daud. institusi pendidikan dan persepsi terhadap penguatkusaan undang-undang dan penyalahgunaan dadah (licit dan ilicit) di kalangan gang rempit. Muhammad Dzahir Kasa.Gang Rempit Dan Penyalahgunaan Dadah: Pengaruhnya Dari Aspek Psikososial Dan Institusi Pendidikan undang-undang. rakan sebaya. tujuan merempit. Pengaruh psikososial yang diteliti ialah aspek harga diri. kajian ini juga mengenal pasti jenis-jenis dadah utama yang digunakan oleh gang rempit. Perbezaan aktiviti gang rempit juga diteliti berdasarkan faktor demografi (lokasi dan masa merempit. masalah remaja merempit ini masih menjadi barah dalam masyarakat dan menjadi bertambah serius kerana golongan remaja merempit ini dikhuatiri terlibat dengan pengambilan dadah. pegawai AADK. Kuala Lumpur dan Terengganu telah dipilih untuk mengisi soal selidik yang dikendalikan oleh ahli penyelidik dan pembantu penyelidik yang telah dilantik dan diberi kursus khas untuk membantu responden mengisi borang soal selidik.500 responden yang terdiri dari gang rempit dari empat buah negeri iaitu Kedah. umur. tahap pendidikan). Fo‘ad Sakdan. pendapatan keluarga. Selain itu. Pendekatan kualitatif yang dibuat adalah temu bual kumpulan fokus dan temu bual dengan kaunselor. PDRM. METOD KAJIAN Kajian ini mengaplikasikan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. kurangnya penyelarasan dan perkongsian maklumat antara agensiagensi terlibat. pegawai-pegawai belia. 2. ahli politik dan ahli-ahli badan bukan kerajaan (NGO).

Teknik persampelan rantaian (chain referrel) juga digunakan dalam kajian ini untuk proses temubual. penyelidik menggunakan key informants dan daripada pemerhatian tidak turut serta (non participant observation) penyelidik bagi mendapatkan maklumat. responden dipilih secara persampelan bertujuan berdasarkan saranan oleh Krejcie dan Morgan (1970). Setelah mendapat bilangan gang rempit mengikut tempat. memandangkan sukar ditentukan kedudukan dan lokasi reponden. nama dan butir-butir diri responden tidak dicatatkan. Dalam kajian ini penyelidik akan mendapatkan maklumat daripada lima orang bagi setiap negeri untuk ditemu bual. berjanji bahawa maklumat urine akan dirahsia. Dalam kajian ini persampelan bertujuan digunakan bagi memastikan sampel yang dikaji benar-benar mewakili populasi berkenaan. Muhammad Dzahir Kasa. Tindakan ini hanya bertujuan untuk mengetahui sejauhmana penglibatan dan jenis dadah yang diambil oleh gang rempit. melalui perbualan tersebut. kumpulan penyelidik mendapat kerjasama daripada pegawai AADK untuk melakukan ujian urine ke atas sampel kajian. Fo‘ad Sakdan. jenis-jenis dadah yang digunakan. Jamalluddin Mustafa &Za‘im Ahmad . kemudian meminta mereka memberi maklumat untuk mengesan lain-lain ahli yang dikenali. responden akan diminta untuk melakukan ujian urine dengan sukarela. Penyelidik akan mewujudkan rappo (hubungan yang mesra dengan responden). Untuk menentukan penglibatan dalam pengambilan dadah. Oleh kerana populasi sebenar tidak diketahui. Penyelidik akan mengumpul data dari beberapa sampel dalam populasi sasaran yang telah dikenal pasti. Yaakob Daud.Gang Rempit Dan Penyalahgunaan Dadah: Pengaruhnya Dari Aspek Psikososial Dan Institusi Pendidikan TEKNIK PERSAMPELAN Subjek kajian dipilih berdasarkan persampelan bukan keberangkalian (non-probability sampling) untuk mendapatkan data daripada populasi. Penyelidik dan juga pegawai AADK yang akan melakukan ujian urine. Yahya Don. Ini bermakna seramai 20 orang akan terlibat dalam sesi temu bual.

05). Yaakob Daud. Oleh itu. Pengaruh Institusi Pendidikan Terdapat perbezaan min yang signifikan di antara pengaruh institusi pendidikan responden kajian dengan penyalahgunaan dadah.61). Dapatan ini dapat dirumuskan bahawa aspek rakan sebaya memainkan peranan penting dalam mempengaruhi penyalahgunaan dadah di kalangan gang rempit di mana rsponden yang mempunyai pengaruh rakan sebaya yang tinggi kurang terlibat dengan penyalahgunaan dadah.18) di bandingkan dengan responden yang tidak menggunakan dadah (min15. 985.065. Dapatan hasil dari ujian korelasi juga menunjukkan hubungan yang signifikan (r = 0.05) di mana aspek harga diri mempengaruhi penyalahgunaan dadah oleh responden kajian.65). Manakala analisis korelasi pearson mendapati terdapat hubungan yang signifikan antara pengaruh rakan sebaya dengan penyalahgunaan dadah (r = .05) di mana semakin rendah aspek harga diri responden semakin tinggi kecenderungan mereka terlibat dengan penyalahgunaan dadah. Hal yang sama juga ditunjukkan oleh analisis pearson di mana pengaruh institusi persekolahan mempunyai hubungan yang signifikan dengan penyalahgunaan dadah Yahya Don. Pengaruh Psikososial.05).05). b. Ujian t yang dijalankan mendapati perbezaan ini adalah signifikan (t = -2. daripada dapatan analisis ini menunjukkan bahawa responden yang terlibat dalam gang rempit dan menyalahgunakan dadah mempunyai harga diri yang rendah jika dibandingkan dengan responden yang tidak mengambil dadah. c. p < 0. Ujian-t menunjukkan terdapat perbezaan yang signifikan di antara responden yang menggunakan dadah dengan tidak menggunakan dadah (t = 3. 078. p < 0.48) jika dibandingkan dengan min gang rempit yang tidak mengambil dadah (min = 132. Institusi Pendidikan dan Pengetahuan Undang-undang Terhadap Penyalahgunaan Dadah Oleh Gang Rempit. p < 0. Pengaruh Rakan Sebaya Responden yang menggunakan dadah mempunyai min pengaruh rakan sebaya yang rendah (min = 15. Perbezaan ini adalah signifikan (t = -1.044. Jamalluddin Mustafa &Za‘im Ahmad . a. Harga Diri Secara keseluruhan dari aspek harga diri menunjukkan min harga diri gang rempit yang menyalahgunakan dadah (licit dan illicit) adalah rendah (min = 131.977. Fo‘ad Sakdan. p < 0. p < 0. Muhammad Dzahir Kasa.Gang Rempit Dan Penyalahgunaan Dadah: Pengaruhnya Dari Aspek Psikososial Dan Institusi Pendidikan DAPATAN KAJIAN 1.

Sebanyak 80% lokasi merempit adalah kawasan bandar dan pekan-pekan utama. Hadiah Merempit. Perundangan. Dapatan ini menunjukkan responden yang mempunyai pengaruh institusi pendidikan yang tinggi kurang terlibat dalam penyalahgunaan dadah. namun begitu ianya tidak menunjukkan perbezaan yang signifikan (t = 1.8 peratus. Fo‘ad Sakdan.48). Muhammad Dzahir Kasa. Analisis korelasi juga menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan antara aspek pengetahuan undang-undang dengan penyalahgunaan dadah (r = .09.6 peratus.6 peratus daripada responden melakukan aktiviti merempit ini adalah untuk berseronok.77) tidak terlibat dengan penyalahgunaan dadah jika dibandingkan dengan pengaruh masyarakat yang rendah (min = 18. dan jalan raya yang paling tinggi terlibat dalam a.05). 2.063.036. Profail Aktiviti Gang Rempit: Lokasi dan Masa Merempit.4 peratus untuk mendapatkan ganjaran yang ditawarkan sekiranya Yahya Don.66 jika dibanding dengan mereka yang tidak terlibat dengan penyalahgunaan dadah min = 18. Lokasi dan Masa Merempit Kebanyakan responden melakukan aktiviti merempit pada waktu malam hingga awal pagi iaitu sebanyak 60. b. p < 0. Pengaruh Masyarakat Responden yang mendapat pengaruh masyarakat yang tinggi (min= 18. e. Pemilikan Motorsikal dan Kumpulan Bermotorsikal.Gang Rempit Dan Penyalahgunaan Dadah: Pengaruhnya Dari Aspek Psikososial Dan Institusi Pendidikan oleh gang rempit (r = .869. Ini diikuti merempit pada waktu hujung minggu sebanyak 25. Pengetahuan Undang-Undang Analisis menunjukkan pengetahuan undang-undang yang tinggi menunjukkan responden terlibat dalam pengambilan dadah min = 18.05).05).3 peratus.05). Jamalluddin Mustafa &Za‘im Ahmad . Tujuan Merempit. Yaakob Daud. p < 0. begitu juga dari segi korelasi juga tidak menunjukkan hubungan yang signifikan (r = . diikuti 8. Analisis ujian-t juga menunjukkan perbezaan yang signifikan (t = 2. Tujuan Merempit Didapati 76. Rumusannya.05). Ini bermakna masyarakat tidak memainkan peranan utama dalam mepengaruhi responden terlibat dalam penyalahgunaan dadah. p > 0.067. Peratusan terendah pula dicatatkan bagi kategori merempit pada waktu cuti iaitu sebanyak 3. p < 0. 674. pengaruh undang-undang mempengaruhi penyalahgunaan dadah di kalangan gang rempit di mana responden yang mempunyai pengetahuan yang tinggi berkaitan undang-undang dadah penyalahgunaan dadah. d. p > 0.

3 7. Yahya Don.6 peratus daripada responden kajian tidak menjalankan aktiviti merempit secara berpasangan.4 peratus adalah sebaliknya.3 peratus pula menyatakan bahawa tujuan mereka melakukan aktiviti merempit adalah untuk menguji motosikal yang telah diubahsuai.4 . Fo‘ad Sakdan.9 Menguji 0.1 : Responden Mengikut Kategori Sebab Merempit.1: Responden Mengikut Kategori Sebab Merempit.4 Keseronok an 0 20 40 60 76.6 80 100 . Jamalluddin Mustafa &Za‘im Ahmad .7 100.3 Ganjaran 8. manakala selebihnya iaitu 48. Sebab Merempit Keseronokan Ganjaran Menguji motorsikal yang diubahsuai Pengaruh rakan Rasa bosan dan mempunyai masalah Jumlah Frekuensi 964 106 4 100 84 1258 Peratus 76.9 6.Gang Rempit Dan Penyalahgunaan Dadah: Pengaruhnya Dari Aspek Psikososial Dan Institusi Pendidikan menang.1 dan Rajah 1.0 Rajah 1. Didapati juga 51. Yaakob Daud.1 di bawah:Jadual 1. Bosan 6. Hal ini dapat lihat pada Jadual 1.6 8.7 Sebab Merempit Rakan 7. Muhammad Dzahir Kasa. Sebanyak 0.

4 peratus responden menyatakan mereka menerima imbuhan wang sebagai ganjaran diikuti kategori wang dan perempuan iaitu sebanyak 16.8 .Gang Rempit Dan Penyalahgunaan Dadah: Pengaruhnya Dari Aspek Psikososial Dan Institusi Pendidikan c.9 100. Muhammad Dzahir Kasa.3 peratus dan perempuan sebanyak 15.6 peratus.3 4.2 : Kategori Hadiah Menang Merempit.2 4.2 di bawah mendapati hadiah atau ganjaran yang diperolehi sekiranya menang semasa aktiviti merempit.6 50.2 dan Rajah 1. Fo‘ad Sakdan.6 . Yaakob Daud.9 . Namun.0 Yahya Don. Hadiah Merempit Merujuk kepada Jadual 1.5 1. Dapatan kajian menunjukkan sebanyak 50.3 1. Hadiah Menang Merempit Perempuan Wang Dadah Makan dan minum Motorsikal Alat ganti motorsikal Rokok atau arak Sanjungan sebagai juara Wang dan perempuan Wang dan dadah Dadah dan perempuan Perempuan dan rokok Wang dan motor Jumlah Frekuensi 180 583 25 50 52 21 9 7 188 19 10 2 10 1156 Peratus 15.2 peratus.8 .2 .4 2.6 16. ganjaran perempuan dan rokok mencatatkan peratusan terendah iaitu sebanyak 0. Jamalluddin Mustafa &Za‘im Ahmad . Jadual 1.

3 2.2 0. Jamalluddin Mustafa &Za‘im Ahmad .9 peratus. diikuti jenama Yamaha sebanyak 34.2 : Kategori Hadiah Menang Rempit. Wang & Motor Perempuan & Rokok Dadah & Perempuan Wang & Dadah Wang & Perempuan Sanjungan 0. Yaakob Daud.3 0.6 0.2 peratus dan Suzuki sebanyak 10.5 peratus. Muhammad Dzahir Kasa.9 Hadiah Menang Rempit 0. Pemilikan Motorsikal Hasil kajian mendapati kebanyakan responden menggunakan motorsikal dari jenama Honda iaitu sebanyak 42.4 15. Fo‘ad Sakdan.6 16.9 1.Gang Rempit Dan Penyalahgunaan Dadah: Pengaruhnya Dari Aspek Psikososial Dan Institusi Pendidikan Rajah 1.8 Rokok/Arak Alat Ganti Motosikal Motosikal Makan & Minum Dadah 4. Mereka yang menggunakan motorsikal dari kategori Superbike mencatatkan bilangan yang terendah iaitu sebanyak 2.8 1.5 peratus.2 50.6 0 10 20 30 40 50 60 Wang Perempuan d.5 4.3 di bawah:- Yahya Don. Hal ini dapat dilihat dalam Rajah 1.

7 Sendir i 45 0 10 20 30 40 50 Yahya Don.5 Ibubap a 31.4 : Pemilikan Motorsikal Semasa Aktiviti Merempit Curi 11. manakala 31.9 4.2 Jenis Motosikal 42. Mereka yang meminjam motorsikal mencatatkan peratusan terendah iaitu sebanyak 11.5 10 20 30 40 50 Dari segi pemilikan motorsikal.Gang Rempit Dan Penyalahgunaan Dadah: Pengaruhnya Dari Aspek Psikososial Dan Institusi Pendidikan Rajah 1.4 34. Fo‘ad Sakdan.7 peratus pula adalah milik ibu bapa.8 Pemilik Motosikal Pinjam 11.5 peratus dan selebihnya adalah motorsikal curi. Rajah 1. berdasarkan Rajah 1. Yaakob Daud.3: Jenis Motorsikal Semasa Aktiviti Merempit Superbi ke Skuter Suzuki Modena s Yamaha Honda 0 2.6 10. Muhammad Dzahir Kasa.4 di bawah didapati 45 peratus daripada motorsikal yang digunakan oleh gang rempit adalah milik mereka sendiri. Jamalluddin Mustafa &Za‘im Ahmad .5 5.

8 1.6 1.9 .9 3.1 9.3 dan Rajah 1.9 2. Dapatan ini dapat dirujuk kepada Jadual 1. Nama Kumpulan Merempit Apache Mat Rempit Shell Yamaha Club EX5 Club Kumpulan Black CC Club Race Egois Honda Club Racing Geng Rempit Kapchai Club Kedah Rider Lagenda Motor Club LC Club Minah Rempit Maju Modenas Club Pancung Club Boys Racing Boy Club Toyol Riders Suzuki Club 125 Team Debar Malam Devil Gagak Hitam Frekuensi 42 70 5 43 13 13 13 3 26 46 4 15 2 16 8 8 8 40 17 12 13 2 3 8 Peratus 9. Sebaliknya 27 peratus pula menyatakan mereka menjadi ahli kumpulan merempit tertentu.8 1. Yaakob Daud.3 15.7 2.6 1.6 2.5 di bawah:Jadual 1.8 Yahya Don.8 2.2 .9 3. Muhammad Dzahir Kasa.7 5.Gang Rempit Dan Penyalahgunaan Dadah: Pengaruhnya Dari Aspek Psikososial Dan Institusi Pendidikan e.7 1.4 . Fo‘ad Sakdan.4 3.8 10.9 .3 .8 8.9 2. Jamalluddin Mustafa &Za‘im Ahmad .3 : Nama Kumpulan Aktiviti Merempit. Kumpulan Aktiviti Merempit Didapati 73 peratus daripada responden kajian tidak menyertai sebarang kumpulan aktiviti Merempitl.

6 Apache 9.9 .2 peratus.4 125 Team 2.3 0 5 10 15 20 Peratus Berdasarkan Rajah 1.5 di atas.9 2.8 Minah Rempit Maju Nama Kumpulan Bermotor 1.9 GTA Club 1.8 2.4 3.9 2.0 Rajah 1. Jamalluddin Mustafa &Za‘im Ahmad .6 peratus diikuti oleh Kumpulan Geng Rempit sebanyak 10.Gang Rempit Dan Penyalahgunaan Dadah: Pengaruhnya Dari Aspek Psikososial Dan Institusi Pendidikan GTA Club Star Club Bacha Jumlah 13 4 3 450 2.6 Shell 1.5 : Nama Kumpulan Gang Rempit Bacha 0.2 Honda Club Racing 0.9 .7 0. Terdapat dua kumpulan Yahya Don. didapati responden yang menganggotai gang merempit yang dinamakan Kumpulan Mat Rempit mencatatkan peratusan tertinggi iaitu sebanyak 15.7 5. Muhammad Dzahir Kasa.6 Lagenda Motor Club 0.7 Toyol Riders 3.9 9.9 Pancung Club Boys 1.8 1.9 Nama Kumpulan Bermotor Devil 0. Fo‘ad Sakdan.8 3.7 100.3 Kapchai Club 0.9 EX5 Club 2.8 CC Club Race 2.1 15. Yaakob Daud.7 0.8 8.9 10.

5 di bawah pula mencatatkan sebanyak 57. Jamalluddin Mustafa &Za‘im Ahmad . mereka yang melakukan kesalahan sebanyak 1 hingga 10 kali mencatatkan jumlah tertinggi iaitu sebanyak 86.4 peratus iaitu Lagenda Motor Club dan juga Kumpulan Debar Malam.5 peratus iaitu bagi kekerapan 1 hingga 10 kali. peratus daripada gang rempit yang dikaji tidak mengambil minuman keras. sementara selebihnya iaitu sebanyak 42. Bagi kategori kesalahan jalanraya. 3.4 peratus.5 peratus iaitu bagi kategori 1 hingga 10 kali. Jenis-Jenis Dadah (licit dan ilicit) yang disalahgunakan oleh Gang Rempit Berdasarkan Jadual 4.5 peratus pula mengambil minuman keras. Ini dapat dilihat mengikut pecahan peratus.4 : Gang Rempit dan Merokok Merokok Ya Tidak Jumlah Frekuensi 1497 610 2107 Peratus 71. Kategori kekerapan 21 hingga 30 kali pula mencatatkan jumlah peratusan terendah iaitu sebanyak 0.2 peratus.1 peratus bagi mereka yang melakukan kesalahan 21 hingga 30 kali. Fo‘ad Sakdan. Hal ini dapat dirujuk pada Jadual 1.4 di bawah:Jadual 1.31 di atas.Gang Rempit Dan Penyalahgunaan Dadah: Pengaruhnya Dari Aspek Psikososial Dan Institusi Pendidikan merempit yang mencatatkan peratusan terendah sebanyak 0. Kekerapan responden terlibat dalam kemalangan di mana peratus tertinggi adalah sebanyak 97. Yaakob Daud. Perundangan Kekerapan melakukan jenayah di kalangan responden di mana jumlah tertinggi yang dicatatkan adalah sebanyak 59.0 Jadual 1. manakala 29 peratus pula adalah tidak merokok. Yahya Don. Jumlah terendah pula dicatatkan pada kekerapan 21 hingga 30 kali iaitu sebanyak 0.0 100. Manakala peratusan terendah yang dicatatkan iaitu 0.0 29. 31 hingga 40 kali dan lebih 40 kali. Muhammad Dzahir Kasa.4 peratus. didapati 71 peratus daripada responden kajian adalah merokok. f.

6 100.6 di bawah dapat diperhatikan lebih daripada separuh gang rempit yang terlibat dalam kajian ini iaitu sebanyak 53.5 : Gang Rempit dan Minuman Keras Mengambil Minuman Keras Ya Tidak Jumlah Frekuensi 893 1207 2100 Peratus 42.0 Berdasarkan Jadual 1.3 peratus pula masih mengambil dadah. Mengambil Sebarang Dadah Ya Tidak Jumlah Frekuensi 1123 979 2102 Peratus 53. sementara 18. Yaakob Daud.4 46.5 57. morfin dan candu.0 Jadual 1.6 di bawah menunjukkan peratus gang rempit yang dikaji didapati mengambil dadah jenis utama iaitu heroin.8 peratus mencatatkan tidak pernah mengambil dadah.6 dan Rajah 1.Gang Rempit Dan Penyalahgunaan Dadah: Pengaruhnya Dari Aspek Psikososial Dan Institusi Pendidikan Jadual 1. Jamalluddin Mustafa &Za‘im Ahmad .4 peratus mengambil sebarang jenis dadah. Sebanyak 68. Yahya Don.6 : Gang Rempit dan Mengambil Sebarang Dadah. Jadual 1. Muhammad Dzahir Kasa.5 100.6 peratus pula mencatatkan tidak pernah menggunakan dadah. Responden dari kategori pernah menggunakan bahan dadah jenis utama pula adalah yang terendah iaitu sebanyak 13 peratus. Fo‘ad Sakdan. Sebanyak 46.

0 18.6 peratus daripada gang rempit yang terlibat dalam kajian ini didapati tidak pernah mengambil dadah jenis ganja.1 peratus pula mencatatkan pernah mengambil ganja.3 peratus masih menggunakan dadah dari jenis tersebut.6 : Gang Rempit dan Dadah Utama.Gang Rempit Dan Penyalahgunaan Dadah: Pengaruhnya Dari Aspek Psikososial Dan Institusi Pendidikan Jadual 1.7 di bawah pula menunjukkan sebanyak 69. Muhammad Dzahir Kasa. Yahya Don.2 68. Fo‘ad Sakdan.8 100. Tidak Pernah Ambil 68. Sebanyak 17. sementara 13.7 dan Rajah 1.8 Masih Ambil 18.6 : Gang Rempit dan Dadah Utama.0 Rajah 1. Dadah Utama Pernah ambil Masih ambil Tidak pernah ambil Jumlah Frekuensi 280 394 1483 2157 Peratus 13. Yaakob Daud.2 Dadah Utama Pernah Ambil 13 0 20 40 60 80 Jadual 1. Jamalluddin Mustafa &Za‘im Ahmad .

1 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Merujuk kepada Jadual dan Rajah 1. Jamalluddin Mustafa &Za‘im Ahmad .0 Rajah 1. Yahya Don.3 69.3 Ganja Pernah Ambil 17.1 13. diikuti mereka yang masih mengambil dadah jenis tersebut iaitu sebanyak 19. Fo‘ad Sakdan. Responden yang pernah mengambil dadah jenis ATS iaitu ecstasy dan syabu pula mencatatkan peratusan terendah iaitu sebanyak 18.7 : Gang Rempit dan Dadah Jenis Ganja.8 peratus. Muhammad Dzahir Kasa.6 100. Yaakob Daud.Gang Rempit Dan Penyalahgunaan Dadah: Pengaruhnya Dari Aspek Psikososial Dan Institusi Pendidikan Jadual 1.8 di bawah didapati gang rempit yang tidak pernah mengambil dadah jenis ATS mencatatkan peratusan tertinggi iaitu sebanyak 62.1 peratus.6 Masih Ambil 13. Tidak Pernah Ambil 69. Ganja Pernah ambil Masih ambil Tidak pernah ambil Jumlah Frekuensi 370 287 1502 2159 Peratus 17.1 peratus.7 : Gang Rempit dan Dadah Jenis Ganja.

Fo‘ad Sakdan.1 ATS Pernah Ambil 18.8 Masih Ambil 19.1 0 10 20 30 40 50 60 70 Jadual 1.0 79. Tidak Pernah Ambil 62. Inhalan Pernah ambil Masih ambil Tidak pernah ambil Jumlah Frekuensi 202 238 1719 2159 Peratus 9.6 100.1 62.0 Yahya Don.1 19. ATS Pernah ambil Masih ambil Tidak pernah ambil Jumlah Frekuensi 390 413 1355 2158 Peratus 18.8 100.0 Rajah 1.Gang Rempit Dan Penyalahgunaan Dadah: Pengaruhnya Dari Aspek Psikososial Dan Institusi Pendidikan Jadual 1. Yaakob Daud.8 : Gang Rempit dan Kategori Dadah Jenis ATS. Muhammad Dzahir Kasa.4 11. Jamalluddin Mustafa &Za‘im Ahmad .8: Gang Rempit dan Kategori Dadah Jenis ATS.9 : Gang Rempit dan Kategori Dadah Jenis Inhalan.

Gang rempit yang pernah mengambil pula mencatatkan jumlah terendah iaitu sebanyak 9.0 Yahya Don.4 0 20 40 60 80 100 Jadual dan Rajah 1. Tidak Pernah Ambil 79.6 peratus gang rempit yang tidak pernah mengambil dadah jenis inhalan. Jadual 1. Dadah Jenis Lain-Lain Pernah ambil Masih ambil Tidak pernah ambil Jumlah Frekuensi 313 497 1349 2159 Peratus 14.5 23.5 100.0 62. Jamalluddin Mustafa &Za‘im Ahmad .10 : Gang Rempit dan Kategori Dadah Jenis Lain-Lain. Sementara gang rempit yang masih mengambil dadah jenis inhalan ialah sebanyak 11 peratus.9 : Gang Rempit dan Kategori Dadah Jenis Inhalan.Gang Rempit Dan Penyalahgunaan Dadah: Pengaruhnya Dari Aspek Psikososial Dan Institusi Pendidikan Rajah 1.9 di atas pula menunjukkan 79. Fo‘ad Sakdan.6 Masih Ambil 11 Inhalan Pernah Ambil 9. Yaakob Daud.4 peratus. Muhammad Dzahir Kasa.

implikasi pertama dalam kajian ini dapat membantu membekalkan maklumat dan data-data psikososial dan institusi pendidikan di kalangan gang rempit dan penglibatan mereka dalam penyalahgunaan dadah. Namun begitu. Muhammad Dzahir Kasa.Gang Rempit Dan Penyalahgunaan Dadah: Pengaruhnya Dari Aspek Psikososial Dan Institusi Pendidikan Rajah 1. Jamalluddin Mustafa &Za‘im Ahmad . Walau pun umum telah mengetahui peningkatan kadar golongan gang rempit di negara kita mempunyai kaitan rapat dengan masalah pengambilan dadah. Oleh yang demikian. rakan sebaya.5 peratus.5 peratus.5 0 10 20 30 40 50 60 70 Lain-lain jenis dadah adalah terdiri daripada air daun ketum. Fo‘ad Sakdan. PERBINCANGAN Kajian seumpama ini yang mengkaji hubungan dan pengaruh psikososial dan istitusi pendidikan ke atas pengambilan dadah oleh golongan gang rempit sangat terhad di Malaysia. institusi pendidikan Yahya Don. Gang rempit yang pernah mengambil dadah dari kategori ini pula mencatatkan jumlah terendah iaitu sebanyak 14. Yaakob Daud. jumlah mereka yang tidak pernah mengambil dadah dari lain-lain jenis adalah yang tertinggi iaitu sebanyak 62. pengaruh. Tidak Pernah Ambil 62. sehingga kini kaedah untuk membendung dan menyelesaikan masalah ini masih lagi kekurangan dan menemui jalan buntuk.10 : Gang Rempit dan Kategori Dadah Jenis Lain-lain. maklumat ini akan secara langsung menimbulkan minat dan perhatian serius terhadap hubungan gang rempit dengan pengambilan dadah. Berdasarkan Jadual dan Rajah 1. diikuti yang masih mengambil iaitu sebanyak 23 peratus. hashish dan ubat batuk.5 Masih Ambil 23 Lain-Lain Pernah Ambil 14. Dapatan kajian ini menunjukkan faktor pengambilan dadah oleh gang rempit mempunyai hubungan dengan aspek diri.10 di atas. Selain itu.

Dapatan kajian menunjukkan responden yang ditemu bual menyatakan mereka tidak dilibatkan dalam setiap program yang dilaksanakan atas alas an tidak sesuai dan tidak mempunyai kemahiran- Yahya Don. Jabatan-jabatan Belia dan Badan-badan bukan kerajaan (NGO) di Malaysia. Muhammad Dzahir Kasa. Signifikan kajian ini adalah nilai faedah melalui dapatan hasil kajian yang dapat mempertahankan dan memberi maklumat penting yang berkaitan penyelesaian. Implikasi utama kajian ini menunjukkan terdapat empat pihak yang perlu memainkan peranan penting dalam menyelesaikan masalah ini iaitu AADK. Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM). dan KPM dalam aspek-aspek tersebut dalam mengurang dan mencegah kegiatan negatif ini daripada terus meningkat. Jabatan Latihan Khidmat Negara (JLKN).Gang Rempit Dan Penyalahgunaan Dadah: Pengaruhnya Dari Aspek Psikososial Dan Institusi Pendidikan dan pengetahuan mengenai perundangan. program-program belia di peringkat daerah dan negeri yang mensasarkan gang rempit. Yaakob Daud. Tindakan AADK juga dapat diambil dengan melibatkan peranan rakan sebaya atau gang rempit yang pernah terlibat dalam penyalahgunaan dadah melalui program-program kesedaran yang dianjurkan. Oleh kerana dapatan kajian ini memperlihatkan bahawa responden yang terlibat dalam penyalahgunaan dadah mempunyai harga diri yang rendah. Justeru. pencegahan dan rawatan yang boleh dilakukan berkaitan dengan masalah remaja dan pelajar sekolah terutamanya. Selain itu. di Pusat-pusat Pemulihan Narkotik. Pihak AADK dan KPM perlu bekerjasama dalam merangka dan menilai kembali programprogram pendidikan pencegahan dadah yang dilaksanakan di sekolah-sekolah. Tindakan pencegahan dan pemulihan yang boleh dilakukan dalam menangani masalah ini antaranya melaksanakan program-program kesedaran dan program jati diri gang rempit bersama dengan KPM. Polis DiRaja Malaysia (PDRM). Jabatan-jabatan belia dan NGO dalam usaha meningkatkan harga diri remaja dan pelajar sekolah yang terlibat dalam aktiviti merempit. Pengukuhan dan peningkatan peranan rakan sebaya dapat dilaksanakan melalui program rakan sebaya yang sedia ada di peringkat sekolah. Aktiviti gang rempit dan penyalahgunaan dadah secara tidak langsung bukan sahaja mengancam kualiti modal insan untuk pembangunan negara pada masa depan juga akan mengancam keselamatan dan ketenteraman awam. peranan rakan sebaya dalam setiap aktiviti dan program yang dilaksanakan kerana pengaruh rakan sebaya didapati dapat mempengaruhi keterlibatan gang rempit dalam penyalahgunaan dadah. Jamalluddin Mustafa &Za‘im Ahmad . Fo‘ad Sakdan. pengaruh rakan sebaya dan pengaruh institusi pendidikan yang tinggi akan mengurangkan keterlibatan dalam penyalahgunaan dadah maka perhatian yang serius perlu diberi oleh pihak AADK.

Pihak sekolah dan guru-guru menjadikan program-program ini sebagai platform untuk mereka menaikkan nama sekolah masing-masing. Program Intelek Asuhan Rohani (PINTAR). Fo‘ad Sakdan. keluarga dan masyarakat sekitar. Perubahan dalam trend dan gaya hidup remaja juga menunjukkan program pendidikan pencegahan dadah perlu dirangka dan ubahsuai semula. Yahya Don.dan membina hubungan yang baik dengan masyarakat sekitar. berdasarkan perubahan nilai-nilai dalam masyarakat dan trend gaya hidup remaja Malaysia kin. Sesuatu program yang sama tidak sepatutnya dilaksanakan di kawasan dan negeri yang berbeza budaya dan cara hidup. Yaakob Daud. Oleh itu. Ini adalah kerana. Temubual dengan gang rempit dan kaunselor-kaunselor pelajar mendapati sekolah-sekolah yang terlibat dalam melaksanakan program-program ini. Peranan kaunselor di sekolah perlu lebih terbuka tidak sepatutnya hanya sekadar berperanan untuk menganjurkan programprogram untuk meningkatkan kecemerlangan akademik pelajar. Malah kemajuan pembangunan infrastrastur perlu diambil kira dalam perlaksaan sesuatu program. KPM dengan kerjasama AADK perlu menilai kembali peranan dan tugas kaunselor di sekolah. Kaunselor sekolah perlu lebih telus dalam melaksanakan tugas mereka di sekolah. patuh pada masa bekerja yang telah ditetapkan. perlu mempunyai jadual-jadual lawatan ke rumah-rumah pelajar. program yang sepatutnya menumpukan kepada pelajar-pelajar yang berisiko telah tidak dilaksanakan berdasarkan matlamat yang telah digariskan dalam setiap program tersebut. Selain itu. Justeru.Gang Rempit Dan Penyalahgunaan Dadah: Pengaruhnya Dari Aspek Psikososial Dan Institusi Pendidikan kemahiran yang diperlukan untuk melancarkan program yang dilaksanakan di sekolah. Program-program sedia ada seperti Skim Lencana Anti Dadah (SLAD). bertindak sebagai pendamping kepada pelajar-pelajar di sekolah terutamanya pelajar-pelajar yang berisiko. keperluan dan kemudahan infrastuktur membezakan pandangan dan sikap remaja di negeri pantai timur (Terengganu). menumpukan kepada pelajar-pelajar cemerlang dan berpotensi untuk berjaya dalam sesuatu program yang dianjurkan. mengenali diri pelajar secara lebih mendalam. Kuiz Pendidikan Pencegahan dadah telah tersasar daripada matlamat asal. Kaunselor sekolah harus menumpukan kepada proses peningkatan sahsiah pelajar. Perbezaan pandangan. programprogram sedemikian sepatutnya dipertanggungjawabkan oleh guru-guru yang telah dipertanggungjawabkan untuk mengajar sesuatu subjek atau mata pelajaran di sekolah. Temu bual dengan responden dan kaunselor sekolah jelas menunjukkan bahawa pengaruh institusi sekolah terhadap penglibatan dalam penyalahgunaan dadah mempunyai hubungan dengan peranan kaunselor dan guru-guru di sekolah. program pendidikan pencegahan perlu dinilai dan diberi nafas baru dalam bentuk yang lebih sesuai berdasarkan budaya dan masyarakat setempat. Muhammad Dzahir Kasa. Jamalluddin Mustafa &Za‘im Ahmad .

misalnya mengadakan program-program kemasyarakatan untuk mengikis sikap dan pandangan serong anggota masyarakat terhadap golongan gang rempit. Muhammad Dzahir Kasa. Mereka tidak seharausnya menganggap ianya sebagai suatu masalah kepada melaksanakan sesuatu program yang diaturkan. Pegawai belia perlu lebih kerap dan lebih rapat dengan golongan belia dan gang rempit. Perkembangan mereka perlu dipantau supaya berkembang dalam situasi yang sihat dan tidak terjebak dengan masalah penagihan dadah. rohani. Maka tindakan dan peranan meningkatkan kesedaran gang rempit melalui rakan sebaya perlu dilaksanakan melalui program-program kesedaran. mereka dalam mendekati dan Pihak masyarakat dan badan-badan kebajikan juga perlu mengambil inisiatif untuk menarik keluar golongan gang rempit dari lingkaran ganas ini. Fo‘ad Sakdan. Yaakob Daud. emosi. Selain itu. Ini adalah kerana masyarakat kni terutamanya golongan dewasa tidak mempunyai pengetahuan yang cukup mengenai keperluan dan Yahya Don. Malah matlamat sekolah perlu difokuskan kepada Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) iaitu untuk melahirkan pelajar yang cemerlang dari aspek jasmani. Jamalluddin Mustafa &Za‘im Ahmad . Sehubungan itu program-program kesedaran perlu juga diberi kepada golongan ahli masyarakat kaedah untuk mendekati remaja. imam dan ketua-ketua kampong perlulah mengambil langkah-langkah wajar menyelesaikan masalah ini. Tindakan perlu dilakukan terhadap golongan merempit yang mengambil dan tidak mengambil dadah. Memandangkan kekerapan merempit merupakan faktor yang dominan dengan pengambilan dadah oleh gang rempit. Contohnya golongan merempit yang tidak mengambil dadah dapat dijadikan sebagai agen atau moderator untuk mencegah anggota gang rempit yang lain supaya tidak terlibat dalam pengambilan dadah. kadar keciciran yang bersifat terancang dan tidak terancang perlu diminimakan oleh pihak sekolah. maka penyelesaian perlulah dilakukan oleh pihak AADK dan PDRM dalam menangani masalah ini. Tindakan ini dapat dilaksanakan sama ada secara langsung atau tidak langsung melalui Kementerian Belia. intelektual dan social (JERIS) dan tidak hanya berfokus kepada akademik atau intelek pelajar semata-mata. Mereka perlu didekati dan bukannya dicemuh dan dijauhi kerana ianya tidak member sebarang faedah kepada masyarakat dan Negara.Gang Rempit Dan Penyalahgunaan Dadah: Pengaruhnya Dari Aspek Psikososial Dan Institusi Pendidikan Pantai Barat (Kedah) dan negeri yang lebih maju seperti Pulau Pinang dan Kuala Lumpur. Ahli Jawatankuasa kemajuan kampung (JKKK). penghulu. Program yang dilaksanakan perlu menjurus secara lebih tepat kepada kumpulan sasaran gang rempit dan tidak hanya bertujuan dan bermotifkan faedah tertentu kepada seseorang individu. Pengaruh rakan sebaya amat kuat mempengaruhi aktiviti merempit. Petubuhan-pertubuhan politik dan media massa.

masyarakat dan institusi pendidikan. Selain daripada dapat mengekalkan fungsi mereka sebagai suami. Faktor harga diri merupakan komponen psikologi yang asas apabila berdepan dengan sesuatu rangsangan. Malah hasil ini juga menunjukkan gang rempit mempunyai harga diri yang sederhana tinggi menunjukkan bahawa gang rempit yang mempunyai harga diri yang sederhana tinggi paling banayak terlibat dalam kegiatan merempit dan pengambilan dadah. ianya juga dapat membantu mengurangkan masalah masalah penagihan dan perlakuan jenayah oleh penagih-penagih dadah (Yahya Don.Gang Rempit Dan Penyalahgunaan Dadah: Pengaruhnya Dari Aspek Psikososial Dan Institusi Pendidikan sensitivity remaja pascamodernisasi. ahli-ahli masyarakat. Seringkali berlaku percanggahan pendapat dan kepentingan antara remaja dengan golongan dewasa memnyebabkan hubungan antara dua pihak ini bertambah renggang. Ini adalah kerana harga diri boleh memberi kesan kepada faktor psikososial yang lain seperti keluarga. iaanya amat penting bagi agensi-agensi yang terlibat sama ada kerjaan atau pun swasta dalam menangani masalah ini. Jamalluddin Mustafa &Za‘im Ahmad . Malah di peringkat institusi pendidikan juga langkah-langkah boleh dilakukan dengan memperkukuhkan ilmu pengetahuan mengenai dadah dan mengurangkan kadar keciciran di kalangan pelajar sekolah. rakan sebaya. masalah peningkatan kadar gang rempit dan penglibatan dalam pengambilan dadah di kalangan remaja Malaysia dapat dibendung daripada mencapai tahap kritikal dengan memperkukuhkan institusi kekeluargaan. Hasil kajian ini penting dalam pembentukan polisi dan pencegahan penagihan dadah serta kegiatan vandalism oleh remaja Malaysia. Muhammad Dzahir Kasa. Ianya dapat membantu pihak kerajaan dan bukan kerajaan dalam mengimplementasikan langkah-langkah sewajarnya seperti perbincangan. Fo‘ad Sakdan. Pendedahan dan bimbingan perlu diberi kepada bakal-bakal ibu dan bapa serta keluarga yang berisiko tinggi berkaitan masalah penagihan dan kegiatan merempit. Hal begini dengan jelas dinyatakan oleh responden kajian dan juga pemimpin masyarakat setempat. bapa dan pemimpin masyarakat dalam institusi keluarga dan masyarakat setelah kegiatan mereka berjaya dibendung. Yahya Don. Implikasinya timbul masalah dendam dan kekasaran yang tidak membawa faedah kepada kedua-dua pihak. Selain dari itu. individu lepasan sekolah. kursus kepada pelajar sekolah. Oleh itu. Yaakob Daud. bengkel kaunseling dan sebagainya untuk mengurangkan kesan dan pengaruh psikososial dan institusi pendidikan yang dihadapi oleh gang rempit dan bakal-bakal penagih dadah. Pendekatan yang berbeza harus diberi kepada gang rempit mengikut kawasan dan negeri. Satu lagi implikasi kajian yang mustahak ialah aspek harga diri gang rempit yang mengambil dadah. 2002).

Abraham. II). Drugs: Education. Yaakob Daud. Gropper (Eds). 221-237. J. (2002). pihak AADK juga boleh menyarankan kepada pihak media massa. Drug disorder. C. K. J. Injury Prevention. C. Oleh itu beberapa langkah bagi mengurangkan bebanan ini terhadap masyarakat dan negara telah dicadangkan supaya remaja sekolah tidak terperangkap dalam ‗lingkaran ganas‘ ini secara berterusan. N (2000).unsur hiburan dan pengajaran. E. Lambert & B. Penagihan dadah mengikut kaum. diri. Developmental sources of crash risk in young drivers. correlates and consequences. & Martin. Jamalluddin Mustafa &Za‘im Ahmad . 7:39-50. Arnett. 8 (Suppl. RUJUKAN Abdullah Al-Hadi & Iran Herman (1997). M. L. Arthur. ii7 – 1123. Prevention and Policy. Kerger. A. Walau pun filem dan iklan mempunyai unsur. (1990). pengeluar filem dan iklan supaya tidak mempromosikan filem atau iklan yang berkaitan dengan aktiviti-aktiviti merempit. Fo‘ad Sakdan. Gangs and School. & Erickson..D. M. mental illness and violence. 1995). Kuala Lumpur. Aitken. In M. Agensi Dadah Kebangsaan dengan kerjasama UKM dan UPM. (1992). R. Y. Secara tidak langsung masalah gang rempit yang semakin berleluasa dalam negara dapat dikurangkan. & Teplin. keluarga dan persekitaran. Crofts. Yahya Don. rakan sebaya.Gang Rempit Dan Penyalahgunaan Dadah: Pengaruhnya Dari Aspek Psikososial Dan Institusi Pendidikan Selain itu. Drugs and violence: Causes. RUMUSAN Keputusan kajian menunjukkan aspek harga diri gang rempit.. NIDA Research Monograph 103. Muhammad Dzahir Kasa.L Rosa. Miami: Learning Publications. tetapi pengaruh negatif daripada filem dan iklan akan meningkatkan enthisuaisme dan kemegahan golongan remaja dalam aktiviti permotoran (Ballard. Drivers who use illicit drugs: behaviour and perceived risks. dan institusi pendidikan mempunyai hubungan dalam aktiviti merempit dan pengambilan dadah.

(1995). & Tipton. J.F. 181 . Australian Centre for Policing Research. Accident Analysis and Prevention. (1986). Ball. Pacific Social Review. School and Community. Washington D C: Department of Justice. Washington DC: Department of Justice. Drug effects on psychomotor performance. Fostering Resiliency In Kids: Protective Factors In The Family. B. Martin J. L. J. (1983). J.). Bellah. Ball. The Criminality of Heroin Addicts when Addicted Off Opiates In. Swidler.202. 1987. A. Ulster Folklife 41:52-6. C. D. Inciardi (Eds.142.. Bureau of Justice Statistic (1994). Habit of the heart. A. R. Peer Influence and Adolescent Marijuana Use. R. M. W. (1983). (1977). School Ties. & Nurco.. (1988). C. Madsen. R. (2001). Ballard.. CA. (1981). J.day criminality of heroin addicts in Baltimore: A study in the continuity of offense rates. J. M. 1994. Drug and Crime Fact. 12.. 15. The Drugs Crime Connection. 119 . Biomedical Publications Beck. Beverly Hill CA: Sage.. 1 -10. Shaffer. The day . N. Survey of youth custody. Drug and Alcohol Dependence. & Hoyos. W. Burkett. Benard.Gang Rempit Dan Penyalahgunaan Dadah: Pengaruhnya Dari Aspek Psikososial Dan Institusi Pendidikan Australian Centre for Policing Research (2003). N. The use of amphetamine type stimulants by offenders involved in high speed pursuits.G. Canberra. H. Yahya Don.V.. Yaakob Daud.. S. Flueck. Muhammad Dzahir Kasa. Baselt. Benda. Jamalluddin Mustafa &Za‘im Ahmad . Racing Motor Cyclist. Portland: Northwest Regional Educational Laboratory.C. New York: Harper & Row. L. (1991)... Foster City. N. A.to . & Nurco. D. R. A. J. Estimating hazards in traffic situations. Fo‘ad Sakdan. Sullivan. Rosen. S. 10.M. C..

(1990) Violence Associated With Acute Cocaine Use in Patients 7 Admitted to a Medical Emergency Department. Psychological Buletin. Berkowitz. C. S. & Friedman. & Biklen. 59 -73. I. K. Brounstein. E. Washington DC: Urban Institute. Issues and Treatment. 14. MA: D. Y. Fo‘ad Sakdan. In. E. Drugs.). Lambert & B. Bolton. D. Gropper (Eds.C Heatlh. (1995). T.C.‖ American Journal on Addiction. Brody. Yaakob Daud. M. Problem. W. and Domestic Violence in Memphis.J. L. 345 – 352. (1982). D. Rural Juvenile Delinqupi4 Problem and Needs in East Tennessee. S. Brady. Personality Disorder and Assault History In Su)stance-Dependent Individuals.. Muhammad Dzahir Kasa. An introduction to theory and methods (4th ed. 106. (1997). D. Washington D.5 October 1995. S. (1989). Drugs and Violence: Cause. Rosa. Cgprelates. B. Exposure and experience are a confounded nuisance in research on driver behavior . and Consequences. Patterns of Substance Use and Delinq3ency Among Inner City Adolescents. Bogdan. P. Frustration-aggression hypothesis: Examination and reformulation. R. (1995). L. L. L. Brookoff. Dansky. L. Montebello. Qualitative research for education.. W. R. Youth Drug Abuse. Dustan. Paper prepare for the Second International Symposium on the social and economic cost of substance abuse. (1983). Accident Analysis and Prevention. 2 . Lexington. Alcohol. Grice.) Boston: Allyn and Bacon.K (2003). D. B.. (1978). Memphis: University of Tennessee. & Kilpatrick.Gang Rempit Dan Penyalahgunaan Dadah: Pengaruhnya Dari Aspek Psikososial Dan Institusi Pendidikan Beschner. Brochu. Brown. Estimating the cost of drug-related crime. Yahya Don. Jamalluddin Mustafa &Za‘im Ahmad . 306—312. M. D. & Brown. S. NIDA Research Monograph 103. 43-58. D..: National Institute of Justice. (1979).. 4.

A Study of Drug Offenders In the Penang Jail: In Survey of The Drug Scene in the State of Penang. K. San Francisco: Freeman. 1994.C: Education and Human Services Consortium. 5th ed. USM: National Drug Research Centre. Washington DC: NIDA Research Monograph Series. R. School Ties.:National Council on Crime and Deliquency. 10. A Comparative Study of the Psycho-social Profile of Drug Using and Non. (1977). Snyder. Muhammad Dzahir Kasa. Violent Offenders in State Prison: Sentences And Time Served . Clark. (2005). Prince Albert Daily Herald. Maznah Ismail. USM: National Drug Researh Centre. (1978). Pacific Social Review. W. S. W.Gang Rempit Dan Penyalahgunaan Dadah: Pengaruhnya Dari Aspek Psikososial Dan Institusi Pendidikan Bruner. Research methods in education. Fo‘ad Sakdan. Burkett. P.). Peer Influence and Adolescent Marijuana Use. 181 – 202 Bureau of Justice Statistic (1992).Drug Using School Children. Coleman. S. (1967). Theories Psychosocial and Epidemiological Factors. Navaratnam. Deviant Subcultures and The School. Increasing violence of gang members a concern. V. I. NJ. Pollin. Thinking Collaboratively: Ten Question and Answer To Help Policy Makers Improve Children’s Services. Washington DC: Department of Justice.. Yaakob Daud. Bureau of Justice Statistic (1994).State Inmate. J. Petersen & E. Antecedents of Self-Esteem. Coopersmith. F. (1984). C. Choo. Jamalluddin Mustafa &Za‘im Ahmad . Yahya Don. (1991). Washington DC: Department of Justice. Hackensack. Drug and Crime Fact. In. 1992. C. M. London:Routledge Falmer. & Hoo See Kong (1986). 1. Theories on drug Abuse: selected contemporary perspectives. p. R. (2000). Chee/Kim Loy (1973). Waldrop (Eds. W. Chein. L. Cohen. Washington D.

D. 5. The International Journal of The Addictions. 30. Lambert & B. Edwards. E. J. Proceedings from the Committee on operator Education and Regulation (Report No E-C024). and Gang Involvement. Gropper (Eds. Berry. and Other Delinquency Among a Cohort of High-Risk Youths Over Time. M. Muhammad Dzahir Kasa. R. Yahya Don. G.. Wothke. Neighborhood Crime Rates among Drug Abusing and Non-Drug Abusing Families. 225 – 236. & Gage. 28(14). Drug Sales. L. (1990). M (2001). Journal of Educational Psychology. Journal of Safety Research. (1984). E. (1955). Colorado State University. Correlates. Standards for novice driver education and licensing... Williams. (1996). Drugs and Violence: Causes. Fo‘ad Sakdan. & Christensen. 167-168 Dembo.: Tn-Ethnic Centre for Prevention Research. Dejoy.). A Comparative Analysis of the Psychological Profile of Institutionalized Drug using: Population Minden. (1995). Schmeidler. Getreu.M. In Driver Education at the crossroads. Rosa. Yaakob Daud. A (1999). Transportation Research Circular. Pupils‘ Value and The Validity of The Minnesota Teacher Attitude Inventory. M & Navaratnam. V. 237 – 246.10. 24. Y. (1993).14. Edwards. Links Among Violence. ―The Relationship Between Cocaine Use. Jamalluddin Mustafa &Za‘im Ahmad . and Consequences. Wish. Hazard and risk perception among young novice drivers. Boulder.. D.. Journal of Child and Adolescent Substance Abuse. R. R. Deery. N.‖ In. Edwards. E. 111-133. D. M. L.Gang Rempit Dan Penyalahgunaan Dadah: Pengaruhnya Dari Aspek Psikososial Dan Institusi Pendidikan Davis. (1992). Co. W.. L. H. N. A. 21-23. Washington DC: Transportation Research Board. Accident Analysis and Prevention. Ditmar.. Della-Piano. NIDA Research Monograph 103. An examination of gender difference in traffic accident risk perception. Drug Use Among 8 Graders is Increasing. C.. Ratnasingam. 46. Drug Use. USM: Pusat Penyelidikan Dadah Kebangsaan. W. W.

M.S. A (2003). The Black Leather Jacket.). Fo‘ad Sakdan. (1987). L. A. 289 – 298. N. Drugs and Violence: Causes. Gall. & Goodwin. Albuquerque: University of New Mexico Press. Shooting Dope: Career terns of Hard Core Heroin Users. Government Printing Office. W. S. 6. E. Gallaher. & Chin. W. Accident Analysis and Prevention. NIDA Research Monograph 103.). (1980).Gang Rempit Dan Penyalahgunaan Dadah: Pengaruhnya Dari Aspek Psikososial Dan Institusi Pendidikan Fagan. Boston: Ally & Bacon.A. Assessment of Drug Depended in Malaysia. V.D. B. M. In. Monograph Series no.P. Gallaher & H. E. A. Rosa. In. (1985). lO0-ll0. Gardner. F. Yaakob Daud. Farren.(5th ed. Faupel. Foss. Finn. C. (1986). 07-41. Signs of Effectiveness II: / Preventing Alcohol. E. Journal of Safety Research. Correlates. Padfield (Eds. Jamalluddin Mustafa &Za‘im Ahmad .C: U. 18.. K. (1990). USM: Pusat Penyelidikan Dadah dan Ubat-ubatan. and Other Drug Use: A Risk Factor/Resiliency-Based Approach. M. Miami: University of Florida. 45. The Dying Community. (1951).. Muhammad Dzahir Kasa. A practical guide. USM. J. Fong Kin & Navaratnam. Lambert & B. Washington D. P. & Marcus. Journal of Educational Research. D. 79 – 84. Violence as Regulation and Social Control in The Distribution of Crack. Enhancing the effectiveness of graduated driver licensing legislation. Tobacco. P. Applying educational research. (1991). & Bragg. E. & Borg. Personnel-Social Anxiety as a Factor in Experimental Learning Situations. Gall. C.. and Consequences. Dependence on External Authority and Decline of Community. Green.). Gropper (Eds. R. (1994). New York: Abbeville Press. Y.. Perception of the risk of an accident by young and older drivers. Yahya Don. J. (2005). 34. An Update Analysis 1985 dan 1986. Flanders.

S.. Goldstein. P. T.. J. Washington DC. D.Gang Rempit Dan Penyalahgunaan Dadah: Pengaruhnya Dari Aspek Psikososial Dan Institusi Pendidikan Garnefski.. (1996). Brownstein. I. Goldstein. P. Journal of American Culture 6. 103112.. S. Lexington: Lexington Books. R. (1992). J. (1985). Huizinga. Psychological Bulletin. N. J. B. W. (1991). Muhammad Dzahir Kasa. 19. Journal of Drug Issue. Y. C. J. Sobel. H. Miller. Journal of Adolescence. Yahya Don.. School and Peers. 1 5. (1984). Loeber. (1983). Urban delinquency and substance abuse.. & Miller. P. J. F. The Drugs-Violence Nexus: A Tripartite Conceptual Framework. Fo‘ad Sakdan. Goldstein. Abbott. Oak Brook: Midwest Regional Center for Drug-Free School and Communities. School Respond to Gangs and Violence. & Bellucci. J. F. (1994). Yaakob Daud. H. Gaustad. 493-506. & Okma. J. Lipton. P. T.. D. Hopper. Encounters with the Self.105. Hawkins. Jamalluddin Mustafa &Za‘im Ahmad . New York: Roll Rinehart and Winston Inc. 16. Goldstein. 64.‖ Contemporary Drug Problem. Paige. & Soto.. J. 65 1-687. Risk and Protective Factors for Alcohol and Other Drug Problems in Adolescence and Early Adulthood: Implications for Substance Abuse Prevention. P. Prostitution and Drugs. B. Journal of Drug Issues. ―Crack and Homicide in New York City 1988: A Conceptually Based Event Analysis. Preble. D. Addiction-Risk and Aggressive / Criminal Behavior In Adolescence : Influence of Family. (1971). (1979). Hamachek. Technical report and Technical Appendices. P. and Moore. B. 14. Hell on Wheels: The Outlaw Motorcycle Gangs. P. Office on Juvenile and Delinquency Prevention. 553556.. 112. Catalano. The Marketing of kept Heroin in New York City. D. J. R & Thornberry. Ryan...2:58-64. (1989). W. A.

. M.. & Bachman. B.). Washington DC: National Institute Of Justice. Yaakob Daud. Johnston. (1975). M. (1986). M.).. & Berman. G. Muhammad Dzahir Kasa. M. Development Task and Adolescents Relationships with Their Peers and Their Family. (1998). L. D. Adolesence and Its Social Worlds. D. The Crack-Violence Connection Within a Population of Hardcore Adolescent Offenders. T. M. MA: Pearson Education inc. Jamalluddin Mustafa &Za‘im Ahmad . J. & Pombeni. Jackson & H. M. Y. NIDA Research Monograph 103. S. 1975 . New York: Oxford University Press Hunter. Journal of Personality and Social Psychology. benzodiazepines and stimulants in non-fatal crashes. E. Journal of Drug Issues. A Handbook on Drug and Alcohol Abuse: The Biomedical Aspects. 911 10. Yahya Don. J. H. Adelaide. M. C. A. White. Childhood victimization and risk for alcohol and drug arrest. Kahie. F. D.Lagged Panel Analysis. Gropper (Eds. L. Lambert & B. (1993). (1979). F. P. Colleges and Young Adult Populations. Drugs and Violence: Causes. Department for Administration and Information Service. P. and mixed approaches (2nd ed. A. 67 . Correlates. Lokan. Inciardi. Boston. L.G. Ireland. (1982). J.. B.90. Kirchler. and Consequences. & Saccuzzo. M. Psychological Testing: Principles. 16. Attitudes Cause Behaviors: A Cross..1988. In. Risk Factors for Delinquency and Illicit Drug Use from Adolescence to Young Adulthood. A. R. Applications and issues. (1995)..Gang Rempit Dan Penyalahgunaan Dadah: Pengaruhnya Dari Aspek Psikososial Dan Institusi Pendidikan Hofmann. S. KandeI. Hillsdale: Lawrence Erbaum Associates. cannabinoids.. Rosa. R. 315 -321. D. Forensic Science. (2005). O‘Malley. E. C. Palmonari. & Christensen. Fo‘ad Sakdan. California: Brooks Publishing Company. Rodrquez-Tone (Eds. Educational research: Qualitative and quantitave. National Survey Results From High School. The prevalence and role of alcohol. Kaplan. In. & Widom. 0..). 37. (1990). Washington DC: National Institute on Drug Abuse. White. Johnson. Simcha-Fagan. J. (1994). & Davies.

Methamphetamine and driving impairment. M. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia. H. Accident Analysis and Prevention. Educational Psychology Measurement. D.. K. (1998). Longo.. 3. 707 – 610. Levinthal. Crutchfield.1998. Pembolehubah Psikologi dan segi Harga Din.Hill Company Klee. W. Oxford: Transedition Books. and driver culpability. J. R. Journal of Forensic Sciences.. C. C. (1994). J. (2000). Boston: Allyn and Bacon. Logan. Individual In Society. Petersilia.: Prentice Hall. R. (1996). White. J. M. N. cannabinoids.1:37785\6. Abingdon. (1970). & Morgan.. Profail Personaliti dan Penggunaan Mekanisme Bela Din Di Kalangan Penagih Dadah yang Mengikuti Program Pemulihan Dadah Serenti. Lokan. C.. E. Crime and drug misuse: economic and psychological aspects of the criminal activities of heroin and amphetamine injectors. J. Behavior and Modern Society. Musto. The prevalence of alcohol. Jamalluddin Mustafa &Za‘im Ahmad .. White. R.. Crime and Criminology. 457 – 464. Perspectives on Crime and Justice: 1997 . Livingston. Hunter. (1982). Thesis D. Yaakob Daud. F. New York: McGraw . M. Drug. E. F. Mahmood Nazar Moharned (1995). Determining sample size for reseacrh activities. D. 32:623–632. L. G.. Yahya Don. Washington DC: National Institute of Justice.Gang Rempit Dan Penyalahgunaan Dadah: Pengaruhnya Dari Aspek Psikososial Dan Institusi Pendidikan Koerdt. P.Fal... R. Englewood Cliffs. Muhammad Dzahir Kasa. Kelling. Addiction Research. Morris. V. A. Fo‘ad Sakdan. (1996). V. S.I. Krejcie. Krech. benzodiazepines and stimulants amongst injured drivers and their role in driver culpability: part ii: the relationship between drug prevalence and drug concentration. (1996). Kennedy. Custom Bikes from Factory to Fantasy. J (1994). & Ballachey. J. D. 41. B. & Cook.

Alor Setar. Muhd. 1 – 3 Julai. & Yahya Don (2004). Mencegah Relapse Untuk Menjana Kepulihan Sepanjang Hayat. & Yahya Don (2003). Paper presented at the Seminar Kebangsaan Pemulihan Penagihan dan Pengurangan Beban Dadah: Amalan Masa Kini. Jamalluddin Mustafa &Za‘im Ahmad . Mahmood N. Yahya Don. 6-9 January. 2004. M.M. Kuala Lumpur. Muhammad Hassan. 4 – 5 Oktober 2004.. M. Journal Psikologi dan Pembangunan Manusia. Selangor. Program Pendidikan Pencegahan Dadah SLAD: Kekangan dan Keberkesanannya. Mahmood N. Strategi pencegahan penagihan semula (Relapse): Proses berterusan untuk mengekalkan kepulihan. 3 – 4 April. & Yahya Don (2005). Fo‘ad Sakdan.. Muhammad Dzahir Kasa. UKM. Memulihkan penagih dadah melalui program pengawasan dalam komuniti: Kekangan dan keberkesanannya.Gang Rempit Dan Penyalahgunaan Dadah: Pengaruhnya Dari Aspek Psikososial Dan Institusi Pendidikan Mahmood Nazar Mohamed (1992). Mahmood N. & Mohammad Hassan (2003). & Yahya Don (2004) The anti-drug badge scheme in the malaysian school system: an effort to introduce practical drug education for school children. Paper presented at the International Congress for School Effectiveness and Improvement (ICSEI). Mahmood Nazar Mohamed (1992). Paper presented at Seminar Kebangsaan ke tiga Psikologi dan Maysarakat: Gejala Sosial dalam Masyarakat. Muhammad Dzahir Kasa.M. Report of The l4 IFNGO Conference. Universiti Utara Malaysia. at Pusat Latihan KWSP (ESSET) Bangi. Pengantar Psikologi. Indicator of Success. Paper presented at the Seminar Kaunseling. Selangor. Rotterdam. Quality Hotel. Netherlands Mahmood N.M. Defense Mechanism and Self-Esteem As An Indicator of Psycholoica1 Well-Being Among Psychoactive Drug Addicts. & Yahya Don (2004). Satu Pengenalan Kepada Jiwa dan Tingkah Laku Manusia. Rawatan dan Pemulihan Dadah di Malaysia. Malaysian Journal Learning and Instructional (MJLI). Kedah Mahmood N. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka. Therapeutic Community at Pengasih House. Bangi.. Yaakob Daud. Cabaran Masa Kini.. Yahya Don. Zahir Kasa..M. Kuala Lumpur: PEMADAM Mahmood N.

Fo‘ad Sakdan. & Peck. Nadiyah Elias. Skill acquisition by young drivers: Perceiving. S (2004). Masten. Milech. 315-323. N. R. D. (2005). Masten. & Yahya Don (2005). Muhammad Dzahir Kasa.). Qualitative research and case study application in education. Realiti Generasi Muda: Melangkah Ke Hadapan. p. A. L. Yahya Don.. B. In.Teenage driver risks and interventions. M. 13 – 14 Disember 2005. & MacRae. L. (2001). M. L. Profil dan factor risiko pengguna dadah remaja: Input untuk program pendidikan pencegahan dadah.. Merriam. Now.Gang Rempit Dan Penyalahgunaan Dadah: Pengaruhnya Dari Aspek Psikososial Dan Institusi Pendidikan Mahmood. UKM. Journal of Consulting and Clinical Psychology. Inciardi (Eds. California: California Department of Motor Vehicles. 13. C.. General Deviance Syndrome: Expanded Hierarchical Evaluations at Four Ages From Early Adolescence to Adulthood. Alberta: Canadian Research Institute for Law and Family (CRILF). Problem driver remediation: Meta analysis of the driver improvement literature. MR4). McBride.Crime Connection. Beverly Hill. (1992). Yaakob Daud. Arlington. C. V.76. Calgary. Glencross. J. D. Australia: Federal Office of Road Safety. The Drug. . Youth gangs in Canada: A preliminary review of programs and services. Bangi. interpreting and responding to the driving environment (Report No. S. Prediction of Long-Term Alcohol Use. B. (1989). A. & Newcomb. & Hartley. Canberra. (1991). Kertas kerja dibentangkan di Seminar Penyelidikan Pembangunan Generasi Muda: UKM-KBS. and Criminality Among Inhalant Users. S. Sabitha Marican. McLaren. D. S. Jamalluddin Mustafa &Za‘im Ahmad . Hispanic Journal of Behavioral Sciences. McBride. (2003). D. A. (2004). CA: Sage. 1 Mellor.V. VA. Insurance Institute for Highway Safety. 66 . Drug and Violence. McGee. (1981). 60. San Francisco: Jossey and Bass Publisher. A 10 years nightmare: Authorities struggle to understand Indo-Canadian youth gangs..

Fong Kin & Kulalmoli. (1998). E. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. L (2000). Social research methods. (1992). T. National Commission on Marihuana and Drug Abuse (1973). Johnson (Eds. Problem in Perspective (2nd report)..).17 April 1990. Washington D.Ohio: 14. S. Qualitative and quantitative approaches (4th ed. Fourth Quarter 1992. Fo‘ad Sakdan. D. & Hanran. Journal Drug Alcohol Dependent. D. W. Neuman. 51. Reduan Aslie (1990).) Boston: Ally and Bacon. Childhood Victimization and Risk for Alcohol and Drug Arrests. Mohd. Drug Use Forecasting. C: Goverment Printing Office Navaratnam. Monograph Series 7. USM: Centre Drug Research. O‘Grady.. (1990). Jenayah Di Malaysia. Crime In Society. Paper presented at The Annual Meeting of the National Prevention and Training Conference: People With Disabilities. Bhd. Research in Substance Abuse and Disabilities: The Implications for Prevention and Treatment.C: Department of Justice. L.. Drug Use in America. Kuala Lumpur: AMK Interaksi Sdn. Moore. Kaedah penyelidikan pendidikan. Washington DC: Department of Justice. National Institute of Justice (1995).237. Jamalluddin Mustafa &Za‘im Ahmad . Yahya Don. Savitz & N. New York: Wiley. Yaakob Daud. T. Differential contributions of family and peer factors to the etiology of narcotic addiction. N. V. K. D. Nurco. Majid Konting (1998). National Institute of Justice (1993). W.229. In. An Evaluation study of drug treatment and rehabilitation program at a drug treatment Centre. Muhammad Dzahir Kasa. S. National Institute on Drug Abuse (1978). Washington D. Drug Abuse and Crime. Kinlock.Gang Rempit Dan Penyalahgunaan Dadah: Pengaruhnya Dari Aspek Psikososial Dan Institusi Pendidikan Mohd..

Muhammad Dzahir Kasa. M. Commonwealth Department of Health and Ageing. Utusan Malaysia. A. & Watts. M. (2002). Canberra. 17 Ogos 2006. 20 Oktober 2007. Crack pipe as pimp: An ethnographic investigation of sex for . R. In National Drug Strategy Monograph Series no 50. Jamalluddin Mustafa &Za‘im Ahmad .. (2005). L. New York: Lexington Books. Balai Polis Merbok Dibaling Bom Petrol Utusan Malaysia. Kejadian Mat Rempit Serang Balai Polis Utusan Malaysia. England: Road Research Laboratory. Dua Konstabel Cedera Dirempuh Mat Rempit Yahya Don. 1004). (1981). Norman. Psychoactive Substances and Violence. Yaakob Daud.Gang Rempit Dan Penyalahgunaan Dadah: Pengaruhnya Dari Aspek Psikososial Dan Institusi Pendidikan Poyser. Utusan Malaysia. Berkshire. F. J. Pg. Anggota Penguatkuasa JPJ Cedera Di Rempuh Mat Rempit Utusan Malaysia. Scott. Mott. Fo‘ad Sakdan. Journal of Adolescence.crack exchanges. Ratner. TRRL Laboratory (Report No. & Youells. Mat Rempit Bergaduh Di Hospital Selayang Rempit. Leader Post. Gangs growing: Police.. 10 Februari 2008.. L. G.. A. R. (1996). 28 September 2007. (1994). A1 Stevens. Mills. L. 31. Melayu dan Motorsikal Utusan Malaysia .167. 159. 22 Ogos 2007. Human factors and driving performance. C. 17 Oktober 2006. T.C. Rural Adolescent Drinking Behaviour: Three Year Follow-Up in The New Hampshire Substance Abuse Prevention Study. Makkai. Quimby.: Department of Justice. (1993).. Drug driving among police detainees in three states of Australia: final report. Roth. Washington D. N. S..

Y. (2004). & Wright. Sintok. Drug addiction and criminal behaviour: Challenges to Serenti Centre and Society. Yahya Don. (1990). Criminology: Crime and Criminality. Bangi. Q. J. (2004). The Drug Use-Violent Delinquency Link Among Adolescent Mexican-Americans. A. L.. W. S. A4 Yablonsky.. J. Gropper (Eds. Atlantic Monthly. (1985). Orang Ramai Makin Meluat Watts.). Williams. White. R. Q.: Prentice Hall. (1982). Proceedings. Mac 1982. In Mahmood N. A. L. M. L. Nadiyah Elias & Azmi Shaari (Eds). Englewood Cliffs. Langgar Polis Mat Rempit Dipenjara 5 Bulan Utusan Malaysia. Malaysian Journal of Psychology. Muhammad Dzahir Kasa. Crime and human nature. A. F. & Kelling. Yahya Don (2000). & Ferguson.. (1990). D. D. National Post. UKM.Gang Rempit Dan Penyalahgunaan Dadah: Pengaruhnya Dari Aspek Psikososial Dan Institusi Pendidikan Utusan Malaysia.29-38 Woods. ii9 – ii16. In. National Seminar on Social Work Management. N. Selangor. 135-158. 8 (Supplement II). (2002).. (1991). Yaakob Daud. New York: Simon and Shuster. M. & Herrnstein. Toronto and its gangs. J. S.M. Jamalluddin Mustafa &Za‘im Ahmad . Wilson. Hubungan Penagihan Dadah dan Perlakuan Jenayah. Rationale for graduated licensing and risks it should address. N. 27 Jun 2008. Correlates. J. SPS-UUM. Fo‘ad Sakdan. London: Harper Collins. 28 Jun 2008. Saksi Kejadian Nyaris Dibunuh Utusan Malaysia. E.M. NIDA Research Monograph 103. and Consequences. Injury Prevention. Yahya Don & Mahmood. p. L. J. Rosa. Drug Dependence. Lambert & B. G. Wilson. Broken Window‘s. 2 April 2008. Drugs and Violence: Causes.

Langkawi. Tangjung Malim.M. Yaakob Daud. Yahya Don & Mahmood. 22 Februari 2007. (2007). di Hotel City Bayview. 9-11 Mei. City Bayview Hotel. Paper presented at the Persidangan Psikologi. Strategi Penyelesaian Ancaman Dadah Global. Kertas kerja dibentangkan di Seminar Dadah Sebagai Ancaman Global. Jamalluddin Mustafa &Za‘im Ahmad . Penagihan Dadah dan Perlakuan Jenayah: Peranan Institusi Pendidikan dan Masyarakat Masa Kini.Gang Rempit Dan Penyalahgunaan Dadah: Pengaruhnya Dari Aspek Psikososial Dan Institusi Pendidikan Yahya Don & Mahmood N. (2003). Fo‘ad Sakdan.. Yahya Don.M. 4 – 6 September. Pusat Pendidikan Global Aminuddin Baki. Muhammad Dzahir Kasa. UPSI. N. Langkawi. Kedah Yahya Don & Mahmood N. (2004). Perak.M. Peranan Psikologi Dalam Pendidikan. Pembinaan harga diri pelajar melalui program PINTAR di sekolah kebangsaan: Adakah kita berjaya? Kertas kerja ini dibentangkan di Seminar Antarabangsa: Nilai dalam komuniti Pasca Modenisme (SIVIC 2004). Kedah.

Abdul Mutalip bin Abdullah. Sarawak “LIHAT NAGA BOLEH. Peer influence is the most significant factor that draws them into this 1 2 Pensyarah. Fakulti Sains Sosial. Seramai 127 individu telah ditemubual dan kajian mendapati majoriti responden mula menyalahgunakan inhalan ketika berusia antara 11 – 15 tahun. Abdul Mutalip bin Abdullah2. ciri-ciri penyalahgunaan bahan serta kesan penggunaan bahan tersebut kepada diri mereka. Fakulti Sains Sosial. Universiti Malaysia Sarawak 3 Pensyarah. Jadi Goku Pun Boleh”: Kajian Remaja Dan Penyalahgunaan Inhalan Di Daerah Kuching. A total of 127 teenagers were interviewed and a larger portion of them started to abuse substance at the age of 11 – 15 years old. The most commonly abused substance is rubber cement and the behavior often occurs in groups. Universiti Malaysia Sarawak 4 Pensyarah. Kebanyakan remaja terlibat disebabkan pengaruh rakan sebaya dan mereka sanggup melakukan apa sahaja demi mendapatkan wang untuk meneruskan tabiat ini. Fakulti Sains Sosial. Madya. Terdapat bukti menunjukkan inhalan merupakan gateway kepada dadah jenis lain kerana rata-rata responden yang berhenti menggunakan bahan ini beralih kepada penggunaan dadah berbahaya seperti syabu dan kokain. Elena Gregoria Chai Chin Fern3 & Regina Garai Abdullah4 ABSTRAK Makalah ini mengetengahkan isu-isu penyalahgunaan inhalan dalam kalangan remaja di daerah Kuching. Universiti Malaysia Sarawak Haslina Hashim.“Lihat Naga Boleh. Bahan yang paling popular disalahgunakan adalah gam pelekat getah dan tingkahlaku ini kerap kali berlaku di dalam kumpulan.Fakulti Sains Sosial. ABSTRACT This article intends to highlight the issues of inhalant abuse among teenagers in Kuching district while focusing on their profiles. Elena Gregoria Chai Chin Fern & Regina Garai Abdullah . Universiti Malaysia Sarawak Prof. characteristics of substance abuse and how it affects them. dengan memberi fokus kepada profil pelaku. SARAWAK Haslina Hashim1. JADI GOKU PUN BOLEH”: KAJIAN REMAJA DAN PENYALAHGUNAAN INHALAN DI DAERAH KUCHING.

Department of Health and Human Services (2003).S. As respondents dropped out from inhalant misuse. alatulis dan produk kecantikan seperti varnis kuku. Sarawak deadly habit and the study reveal that they will go by all means to obtain money to maintain it. bahan yang tergolong dalam kategori inhalan adalah pelarut organik. Abdul Mutalip bin Abdullah. Walaupun penyalahgunaan inhalan telah berlaku sejak sekian lama. Jadi Goku Pun Boleh”: Kajian Remaja Dan Penyalahgunaan Inhalan Di Daerah Kuching. Di Malaysia. Elena Gregoria Chai Chin Fern & Regina Garai Abdullah . Produk yang berlainan mengandungi jenis inhalan yang berbeza dan kesan pendedahannya kepada tubuh badan juga adalah berlainan. gam pelekat. There is evidence to suggest that inhalant serves as a gateway to other type of substance abuse. Gas nitrus oksida (nitruous oxide) yang juga dikenali sebagai laughing gas digunakan secara meluas dalam industri perubatan. istilah lebih popular yang menggambarkan perbuatan ini adalah “menghidu gam” walaupun terdapat banyak produk domestik lain yang mengandungi inhalan. Kegunaan inhalan yang meluas dalam industri pembuatan menjadikan ia didapati dengan mudah dalam pelbagai jenis produk kegunaan harian seperti aerosol pembunuh serangga. Menurut U. they advanced to more dangerous drugs like methamphetamine and cocaine. Tambahan pula. amalan penyalahgunaan inhalan mendapat perhatian umum seawal tahun 1959 dan masyarakat telah didedahkan tentang bahaya amalan ini sejak itu. Namun begitu di Malaysia. Haslina Hashim. Di Amerika Syarikat. para pengkaji di AS mampu mengenalpasti tahap keseriusan gejala ini. Sifat bahan ini yang mudah meruap menjadikan ia mudah disalahgunakan untuk mendatangkan khayal. Melalui kajian persampelan yang dilaksanakan setiap lima tahun untuk meneliti tren penyalahgunaan inhalan di kalangan remaja dan kanak-kanak. minyak gas. nitrat dan gas anestetik. PENDAHULUAN Amalan penyalahgunaan inhalan bukan sesuatu yang asing dalam masyarakat kita pada hari ini. cecair pencuci. Pendedahan kepada umum ini menjadikan kesedaran terhadap bahaya tingkahlaku inhalan meningkat dalam kalangan penduduk pada ketika itu. gejala ini tidak mendapat fokus yang meluas seperti penyalahgunaan dadah berbahaya sedangkan tabiat ini memberikan impak negatif yang signifikan. agensi berwajib tidak mempunyai pengkalan data yang komprehensif untuk dijadikan rujukan.“Lihat Naga Boleh.

adalah sukar untuk pihak berwajib seperti Agensi Antidadah Kebangsaan (AADK) merangka program pencegahan yang sesuai dan berfokus kerana kurangnya input tentang golongan sasar yang perlu diberi perhatian. Artikel ini akan membincangkan profil individu yang menggunakan inhalan bagi tujuan khayal. kaedah temubual berfokus dengan beberapa kumpulan remaja telah dilaksanakan sama ada di dalam institusi seperti di Sekolah Tunas Bakti. Pendekatan artikel ini adalah bersifat exploratory yang bermatlamat untuk membekalkan maklumat sebanyak mungkin tentang perbuatan khayal disebabkan inhalan di Daerah Kuching. 5 Data yang dipersembahkan di dalam artikel ini telah diekstrak daripada dapatan kajian penulis bertajuk “Isuisu dan Implikasi Penyalahgunaan Inhalan. JKM serta Pusat Pemulihan Penagihan Narkotik (PUSPEN). dan usaha untuk menyelidiki isu ini tidak seharusnya terhenti di sini kerana ia berpotensi untuk dikembangkan dalam penulisan yang akan datang. Oleh itu. dengan harapan ia bertindak sebagai titik tolak kepada usaha untuk mendokumentasikan perkembangan gejala ini di Malaysia. 6 Daerah Kuching merujuk kepada wilayah pentadbiran AADK Daerah Kuching yang meliputi bahagian Kuching. Instrumen kajian yang digunakan adalah borang soal selidik yang Untuk memperkaya dapatan dilengkapkan melalui kaedah temubual bersemuka. Tinjauan literatur pada artikel ini cuba mengupas risiko pendedahan kepada inhalan yang berterusan. Kajian Kes di Kuching. Haslina Hashim. faktor penglibatan. artikel5 ini cuba mengetengahkan maklumat asas tentang individu yang terlibat dengan aktiviti penyalahgunaan inhalan di daerah Kuching6. Kajian ini bersifat exploratory memandangkan tidak banyak kajian yang seumpamanya dilaksanakan khususnya di Sabah dan Sarawak. Abdul Mutalip bin Abdullah. Elena Gregoria Chai Chin Fern & Regina Garai Abdullah . Persembahan dapatan yang telah disesuaikan bagi konteks Daerah Kuching akan dibincangkan dalam bahagian berikutnya. Tanpa pengkalan data yang lengkap. Samarahan dan Sri Aman. Kajian ini telah ditaja oleh AADK bermula Ogos 2008 dan disiapkan pada April 2009. kajian. senario penyalahgunaan inhalan. Sarawak tidak banyak kajian yang dibuat ke atasnya. kesan yang dialami ketika dan selepas khayal. Kota Kinabalu dan Pulau Gaya”. pola penglibatan serta penggunaan inhalan. serta bagaimana amalan ini memberi impak kepada diri serta keluarga mereka.“Lihat Naga Boleh. AADK atau di luar institusi yang memberikan suasana yang lebih terbuka dan informal. faktor penglibatan serta impak amalan yang memudaratkan ini. Jadi Goku Pun Boleh”: Kajian Remaja Dan Penyalahgunaan Inhalan Di Daerah Kuching.

Berbeza dengan jenis inhalan yang lain. Jadi Goku Pun Boleh”: Kajian Remaja Dan Penyalahgunaan Inhalan Di Daerah Kuching. aerosol propellent or anaesthetic gas…” Berbeza sedikit daripada apa yang dinyatakan oleh Sharp (1992). lighter fluid. nitrite9 dan anesthetics. Abdul Mutalip bin Abdullah. Haslina Hashim. produk makanan dan pelarut. (b) solven industri dan domestik. dope. Bahan domestik yang mengandungi volatile solvent telah meningkat sejak tahun 1950. Sharp (1992) telah mengkelaskan inhalan kepada 5 sub-kategori iaitu (a) gas anastetik perubatan seperti nitrous oxide. Serenity Lane 7 (nd) menyatakan terdapat tiga jenis inhalan iaitu volatile solvent8. Sesetengah produk nitrite digunakan dalam penghasilan haruman udara. adhesive cement. or any other volatile product derived from petroleum. Penggunaan nitrite telahpun berkurangan semenjak tahun 1991 kerana diharamkan (Ibid). 7 8 Inhalan memberi kesan psikoaktif kepada pelaku dan kesan ini Sebuah NGO di Amerika Syarikat yang bermatlamat untuk memulihkan ketagihan alkohol dan dadah. Inhalan jenis ini meruap pada suhu bilik dan variasi produk yang mengandungi bahan ini termasuklah pelekat. Ini termasuk perbuatan menyedut atau memasukkan sejenis bahan kimia (dadah) yang boleh menimbulkan kesan psikoaktif ke dalam saluran pernafasan. gam/glue atau pelarut) yang mana wap daripada bahan-bahan ini kadang-kadang dihidu untuk mendapatkan kesan khayal. (c) solven yang didapati di pejabat (alatulis) dan untuk kegunaan kraftangan/kesenian seperti pelarut dalam marker dan cecair pemadam. atau pelarut di mana wapnya akan disedut untuk membangkitkan rasa euphoria. aerosol. 9 Kelas inhalan yang “istimewa”. Elena Gregoria Chai Chin Fern & Regina Garai Abdullah . nitrite tidak menyerang sistem saraf pusat tetapi membesarkan saluran darah dan menenangkan otot. lacquer thinner. cleaning agent. Definisi yang diutarakan tidak berbeza daripada makna inhalan yang diketengahkan oleh Wilayah Victoria. rambut dan sebagainya. iaitu hidung dan trakea. Kamus Perubatan Merriam-Webster pula menyatakan inhalan merangkumi pelbagai bahan yang kebanyakannya bersifat toksik (seperti cat.“Lihat Naga Boleh. glue. “…as including a) plastic solvent. Kamus Perubatan Dorland (2003) mendefinisikan inhalan sebagai bahan yang diambil menerusi saluran respiratori. chloroform dan halothane. dan (e) aerosol seperti yang terkandung di dalam penyembur fabrik. paint thinner. Poisons and Controlled Substances Act 1981. (d) gas yang digunakan dalam produk komersil dan domestik seperti pemetik api butana. Australia di bawah Drugs. Sementara itu. Asalnya digunakan oleh golongan gay lelaki untuk meningkatkan keseronokan semasa hubungan intim. agen pencuci. gasoline. nail polish remover. Sarawak APA ITU INHALAN? Inhalan merupakan sejenis dadah sama ada dalam bentuk gas atau aerosol.

Gas nitrus oksida adakalanya dikenali sebagai laughing gas kerana si pemakai akan berasa gembira setelah menggunakannya (Nitrus oxide. Jadi Goku Pun Boleh”: Kajian Remaja Dan Penyalahgunaan Inhalan Di Daerah Kuching. Elena Gregoria Chai Chin Fern & Regina Garai Abdullah . emosi dan pertuturan. toluene. enflurane ethyl choride tetracloroethylene. acetone Aerosol Penyembur wangian udara Analgesic spray Asthma spray Deodoran Penyembur rambut Penyembur cat butane. toluene Anesthetics Gas Cecair Local nitrus oxide halothane. Agen Degreasers Haslina Hashim. Sarawak dipamerkan melalui gangguan sementara terhadap persepsi. propane. propane. gas ini memberikan kesan dalam tempoh singkat dan oleh sebab sifatnya yang memberi kesan sementara. flourocarbons hydrocarbon. ia seringkali digunakan bersama anesthetic lain. methyl chloride. flourocarbons flourocarbons fluorocarbons butane. tingkah laku.“Lihat Naga Boleh. ethyl acetate trichloroethylene hexane. tricloroethane. Berikut adalah jenis bahan kimia yang lazimnya ditemui dalam beberapa produk yang mengandungi inhalan: Jadual 1: Jenis Produk Domestik dan Kandungan Kimia Kategori Produk Pelekat Produk Kandungan Kimia Gam untuk membuat model kapal terbang Simen PVC Simen getah (Rubber cement) toluene. pembedahan dan proses kelahiran anak. Abdul Mutalip bin Abdullah. nd). Walaubagaimanapun. Kesan yang ditimbulkan oleh inhalan ini menyebabkan ia digunakan secara meluas dalam bidang perubatan untuk melegakan kesakitan (Inhalant. 2009). flourocarbons butane. propane. Satu contoh yang popular adalah penggunaan gas nitrus oksida sebagai general anesthetic dalam bidang pergigian.

Individu yang melakukan dusting akan memasukkan hujung penyembur yang runcing ke dalam mulut atau hidung untuk menyedutnya. whippets. Williams et al (2007) menyatakan pelbagai istilah jalanan telah diadakan untuk menggambarkan tabiat ini. bang dan amys. rush. methanol acetone Sumber: Serenity Lane (nd) Terdapat pelbagai kaedah yang digunakan untuk menyedut inhalan. Sarawak pembersih Cucian kering Spot removers tricloroethylene tetracloroethylene. atau menyumbat kain tersebut ke dalam mulut.“Lihat Naga Boleh. Sesetengah pelaku menyemburkan aerosol terus ke dalam mulut atau hidung. methylene chloride. Pengambilan bahan terus dari bekas asal melalui hidung dikenali sebagai sniffing atau snorting. Istilah huffing juga merujuk kepada perbuatan menyedut wap inhalan daripada kain yang telah dibasahkan dengan pelarut dan kemudian meletakkannya berhampiran muka. tricloroethane bromochlorodifluoromethane butane butane. tricloroethane tetracloroethylene. manakala pelarut mudah meruap disapukan pada selaput dalam hidung (nasal mucosa) atau permukaan lain yang berhampiran seperti kuku dan kolar baju (Ibid). Elena Gregoria Chai Chin Fern & Regina Garai Abdullah . Untuk Haslina Hashim. Abdul Mutalip bin Abdullah. Kaedah glading merujuk kepada perbuatan menyedut aerosol penyegar udara manakala dusting pula adalah penyalahgunaan bahan pembersih elektronik yang mengandungi aerosol. Laman web US Drug Enforcement Administration (2006) mencatatkan istilah jalanan yang baru bagi tingkahlaku ini di Amerika Syarikat. tricloroethylene Pelarut Pelarut cecair pemadam Pemadam api Gas cecair Pemetik api Pembersih cat Pelarut cat Varnis kuku tetracloroethylene. manakala tatacara melalui mulut dinamakan huffing. snappers. glading dan dusting telah diperkenalkan dan istilah-istilah ini berbeza mengikut jenis bahan yang digunakan. istilah sniffing. methylene chloride. isopropane toluene. Nama lain bagi tabiat ini adalah poppers. huffing. Jadi Goku Pun Boleh”: Kajian Remaja Dan Penyalahgunaan Inhalan Di Daerah Kuching. kick. snorting. Untuk gam. tricloroethane. methanol toluene.

bekas minuman lazimnya digunakan untuk menyimpan bahan mudah meruap ini. nd). terdapat pengguna yang memanaskan bahan untuk melepaskan wap yang kemudiannya disedut. Haslina Hashim. KESAN-KESAN DAN BAHAYA PENYALAHGUNAAN INHALAN Berbeza dengan gas nitrus oksida yang digunakan atas sebab perubatan. Elena Gregoria Chai Chin Fern & Regina Garai Abdullah . di mana individu mengalami cetusan pengalaman atau perasaan yang tidak nyata. Kamus Perubatan Steadman (2002) menjelaskan halusinasi berlaku akibat penyalahgunaan dadah atau disebabkan gangguan mental. Perasaan ini boleh wujud dalam bentuk penglihatan.“Lihat Naga Boleh. sentuhan. Walau apapun cara yang digunakan untuk menyedut inhalan. Sarawak tidak menimbulkan syak. Kaedah ini popular di kalangan mereka yang menghidu gam. bau-bauan dan rasa.” Berdasarkan definisi yang diutarakan. Perbuatan ini menimbulkan rasa mabuk atau teruja seperti kesan alkohol serta mengkhayalkan. suara atau bunyi. Ubat gegat atau mothballs (naphthalene) disalahgunakan melalui cara bagging dan ada pelaku yang mengunyahnya (Additional Medicine: FYI Inhalants. Defnisi dan faktor halusinasi turut disebut di dalam Kamus Perubatan Merriam-Webster (2007) seperti berikut: ”hallucination is a perception of something (as visual image or a sound) with no external cause usually arising from a disorder of the nervous system (as a visual image or a sound) with no external cause usually arising from a disorder of the nervous system (as in delirium tremens or in functional psychosis without known neurological disease) or in response to drugs (as LSD). Istilah ”khayal” boleh disama ertikan dengan halusinasi. Selain kaedah-kaedah lazim yang disebutkan. Gangguan persepsi ini dirasakan amat nyata oleh individu yang mengalaminya. Kaedah bagging memerlukan si pelaku menyedut bahan yang diletakkan atau disemburkan ke dalam beg plastik atau kertas (Ibid). individu yang menyalahgunakan inhalan menggunakan bahan ini sebagai dadah rekreasi. risikonya tetap sama dan pelaku masih terdedah kepada kesan yang berpanjangan. individu yang berada dalam keadaan khayal seringkali mengalami koordinasi pertuturan dan perlakuan yang tidak menentu. Jadi Goku Pun Boleh”: Kajian Remaja Dan Penyalahgunaan Inhalan Di Daerah Kuching. Abdul Mutalip bin Abdullah.

gangguan kepada persepsi dan koordinasi motor. Academic Dictionaries and Encyclopedias (nd) menjelaskan pelaku boleh tercedera akibat perlakuan yang membahayakan semasa mereka dalam khayal. melecur serius (disebabkan keboleh bakaran yang tinggi) Freon Sudden sniffing death syndrome. Abdul Mutalip bin Abdullah. gangguan sistem pernafasan yang boleh membawa kepada kematian (akibat penyejukan drastik kepada saluran pernafasan). penggunaan inhalan secara berlebihan boleh menyebabkan kematian. pneumonia (radang paru-paru) dan cardiac failure/arrest (kegagalan/pemberhentian fungsi jantung). Jadual 2: Jenis-jenis Bahan Kimia dan Risiko Pendedahan Kepada Bahan Bahan Kimia Butane. propane Risiko Pendedahan Sindrom kematian mengejut disebabkan kegagalan fungsi jantung. Elena Gregoria Chai Chin Fern & Regina Garai Abdullah . gangguan proses mental dan cara Haslina Hashim. baik secara langsung atau tidak langsung. gangguan otot jantung dan rentak jantung Nitrous oxide. ia digunakan berlebihan untuk mendatangkan kesan yang berpanjangan.“Lihat Naga Boleh. hexane Kematian akibat ketidaksampaian oksigen ke otak. gangguan kepada fungsi otot jantung Toluene Kerosakan tisu otak. Dalam sesetengah kes. pitam akibat perubahan tekanan darah. kerosakan hati Methylene chloride Penurunan kapasiti oksigen yang boleh dibawa oleh darah. inhalan yang digunakan untuk tujuan rekreasi mempunyai kesan yang lebih toksik berbanding penggunaannya dalam bidang perubatan. Sumber yang sama turut menyatakan dalam sesetengah kes. yang membawa kepada hypoxia (kekurangan oksigen). kehilangan deria rasa. Sarawak Keadaan ini diburukkan lagi oleh penggunaan dos inhalan yang tidak terkawal dan kebanyakan masa. Jadi Goku Pun Boleh”: Kajian Remaja Dan Penyalahgunaan Inhalan Di Daerah Kuching. NIDA (2005) menyenaraikan bahaya beberapa jenis bahan kimia yang terkandung di dalam inhalan yang sering disalahgunakan. seperti dalam Jadual 2. pengguna inhalan meninggal dunia akibat menyedut wap atau gas berlebihan. Atas sebab ini.

pening kepala. ‟high‟) Tenang N Peratus (%) 28 2 60. Artikel Williams et al. rasa tidak malu dan berasa tidak tenteram. yang diterbitkan dalam jurnal Pediatrics. Elena Gregoria Chai Chin Fern & Regina Garai Abdullah . berlaku selaras dengan peningkatan dos inhalan yang diambil. komplikasi kepada sistem pembiakan. cirrhosis. yang dirumuskan oleh Jadual 3 di bawah: Jadual 3: Kesan-kesan Penggunaan Inhalan Kesan Penggunaan Inhalan Euphoria (rasa bebas. rasa pening. ia akan Hal ini menimbulkan rasa anesthesia. kekejangan anggota badan. Kajian McGarvey et al. Pelaku akan berasa gembira tanpa sebab dan bersemangat pada peringkat awal. gangguan koordinasi anggota badan dan cara berjalan tidak menentu. Abdul Mutalip bin Abdullah. pelarut atau thinner. Mei 2007 menyatakan kesan intoksifikasi akan berlaku selama beberapa minit tetapi boleh dipanjangkan dengan menyedut inhalan secara berterusan. 2005). kerosakan penglihatan dan pendengaran Sumber: NIDA (2005) Tabiat menyalahgunakan inhalan membawa kesan jangka pendek dan jangka panjang. penyembur rambut serta penyembur cat (NIDA. lucu. (1999) merekodkan kesan dialami oleh responden setelah menggunakan inhalan. berlaku disebabkan tindakan kumulatif bahan kimia yang terkandung dalam bahan yang disalahguna seperti pelekat getah.4 Haslina Hashim. ketidaktentuan koordinasi. Apabila dos inhalan yang banyak diambil. Pertuturan tidak teratur. Jadi Goku Pun Boleh”: Kajian Remaja Dan Penyalahgunaan Inhalan Di Daerah Kuching. Sarawak berjalan. hilang keseimbangan. Kesan jangka pendek adalah seperti mabuk dan rasa teruja.“Lihat Naga Boleh. hilang kepekaan dan tidak sedarkan diri.9 4. yang kemudiannya diikuti dengan rasa mengantuk. kerosakan hati dan buah pinggang Tricloroethylene Sudden sniffing death syndrome. gembira.

3 32. bau) Tekanan perasaan Ketagihan Sumber: McGarvey et al. Maxwell (Ibid) melaporkan 144 kematian di Texas yang berlaku antara tahun 1988 dan 1998 mempunyai kaitan dengan penyalahgunaan inhalan.“Lihat Naga Boleh.3 26. hilang kesedaran) Pening kepala Physiological detachment (floating. Kesan tidak langsung seperti risiko kematian berlaku apabila individu terjatuh dari tempat tinggi. Selain kesan-kesan umum yang dikenalpasti. diramalkan berganda pada tahun 2002 (Ibid). adalah disebabkan oleh tingkahlaku inhalan. Sarawak Halusinasi (sama ada auditori atau visual) Masalah ingatan (pitam. Kajian Drug Abuse Warning Network (DAWN) mendapati 676 individu yang dikerjakan ke wad kecemasan di hospital-hospital yang dikaji pada tahun 2001. Jadi Goku Pun Boleh”: Kajian Remaja Dan Penyalahgunaan Inhalan Di Daerah Kuching. 2003) menjelaskan penggunaan inhalan secara rekreasi telah menyebabkan kematian 39 individu di Virginia antara tahun 1987 hingga 1996. Abdul Mutalip bin Abdullah.7 Bowen et al. Jumlah ini Jumlah kematian yang signifikan dicatatkan kerana bahan kimia yang terkandung dalam produk yang disalahgunakan adalah toksik dan tidak seharusnya didedahkan secara langsung kepada tubuh badan manusia. agresif) Kesan psysiological yang lain (loya. Elena Gregoria Chai Chin Fern & Regina Garai Abdullah . feeling ’out of body’) Emotional psychological detachment (dissociation.5 6. terlibat dalam kemalangan jalan raya dan mati lemas ketika sedang khayal. sakit kepala. Sudden sniffing death syndrome (SSDS) merupakan pembunuh utama mereka yang menggunakan inhalan. psychic numbing of emotions and emotional pain) Tingkahlaku sosial (petah bercakap. (dalam Substance Abuse Treatment Advisory.6 6. Laman web In The Know Zone (2001) menyatakan sindrom ini berlaku Haslina Hashim.1 17. seksualiti teruja. (1999) 18 13 12 8 4 39.4 8. koordinasi terganggu) Kesan chemosensory (kesan post-inhalan.5 8.1 28.7 13 15 3 3 4 28. terdapat satu kesan yang tidak boleh diketepikan sama sekali tetapi jarang diketahui oleh pelaku.

Abdul Mutalip bin Abdullah. Kekurangan ini mungkin menjelaskan kenapa dari tahun 2000 Haslina Hashim. Rangsangan ini menyebabkan penghasilan hormon epiniphrine yang juga dikenali sebagai adrenalin. SSDS boleh berlaku pada bila-bila masa. Sebanyak 22% individu di Amerika Syarikat yang mati akibat sindrom ini didapati tidak mempunyai sejarah penyalahgunaan inhalan. Artikel yang sama turut menyatakan bahawa kehadiran bendasing dalam badan seperti bahan kimia inhalan menjadikan jantung otot lebih sensitif terhadap kehadiran epinephrine.“Lihat Naga Boleh. Elena Gregoria Chai Chin Fern & Regina Garai Abdullah . pada masa yang sama membantu mengkoordinasikan fungsi badan yang tidak terkawal seperti denyutan jantung. dan tidak bergantung kepada kekerapan penyalahgunaan inhalan. Keadaan ini boleh diakibatkan oleh rasa terperanjat (apabila perbuatannya dilihat oleh orang lain) atau beliau mengalami khayalan yang menakutkan atau terlampau menyeronokkan. apabila epinephrine tiba ke jantung. berkaitan dengan gejala ini adalah ketiadaan akta Antara isu yang di negara ini untuk membendungnya. Fungsi adrenalin adalah untuk menyediakan tubuh badan menghadapi situasi yang mengujakan. Arrhythmia yang berterusan boleh membunuh dalam masa beberapa saat sahaja. Sarawak secara rawak. kenapa inhalan masih begitu popular terutamanya di kalangan kanak-kanak dan remaja? Keadaan ini didorong oleh status inhalan yang murah dan mudah didapati menjadikan ia bahan yang sering disalahgunakan. sungguhpun negara jiran iaitu Singapura telah mempunyai akta yang komprehensif untuk memerangi tingkahlaku inhalan seawal tahun 1987. SSDS berlaku apabila individu yang sedang menyalahgunakan inhalan mengalami kejutan atau rasa teruja yang amat sangat. organ ini akan mengalami arrhythmia (degupan jantung tidak sekata). Kajian Professor Dr. Di bawah keadaan ini. Ketiadaan akta yang khusus menjadikan individu berani untuk terlibat dengan gejala ini secara terang-terangan kerana pihak berwajib tidak mempunyai kuasa untuk menahan mereka. melainkan si pelaku terlibat dalam aktiviti jenayah ketika sedang khayal akibat inhalan. Hussain Habil mendapati gejala ini kerap kali berlaku di kalangan remaja berusia 18 tahun ke bawah dan di kalangan kanak-kanak seawal usia 11 tahun. Adrenalin atau epinephrine meningkatkan tekanan darah serta degupan jantung. Jadi Goku Pun Boleh”: Kajian Remaja Dan Penyalahgunaan Inhalan Di Daerah Kuching. Dengan bahaya dan risiko kematian mengejut yang telah dikenalpasti.

Jadi Goku Pun Boleh”: Kajian Remaja Dan Penyalahgunaan Inhalan Di Daerah Kuching. kognitif. faktor psikologi merupakan faktor utama yang menjelaskan kenapa remaja mudah terjebak ke dalam tingkah laku ini. seseorang remaja akan mengalami perubahan pada otak atau sistem sarafnya. Pada peringkat usia ini. fasa hidup ini dipenuhi pelbagai cabaran disebabkan perubahanperubahan yang berlaku kepada individu tersebut.“Lihat Naga Boleh. Elena Gregoria Chai Chin Fern & Regina Garai Abdullah . Perkembangan ini Haslina Hashim. dan perkembangan ini melibatkan kebolehan pemikiran abstrak dan logikal. individu tersebut mempunyai kebolehan untuk berfikir tentang konsep-konsep abstrak atau benar. 2007) mendapati harga gam yang murah. Pada peringkat awal peralihan fasa. hanya terdapat 75 kes sahaja yang dicatatkan di seluruh negara. iaitu fasa operasi formal. Teori Piaget (1952) menyarankan penglibatan empat fasa perkembangan manusia. Ringkasnya. Malahan. emosi dan personaliti. seseorang remaja melalui satu fasa hidup atau peralihan daripada seorang kanakkanak kepada seorang dewasa. Pada fasa ini. adalah perlu untuk memahami keadaan serta sifat-sifat seorang remaja. seseorang remaja mungkin baru mengenali kemampuan mereka dan berada pada peringkat yang tidak stabil. neurologi. Pada fasa ini juga. senang diperolehi dan mudah disembunyikan menjadi sebab kenapa kanak-kanak cenderung terlibat dengan gejala ini. Dia juga berupaya mempertimbangkan sesuatu isu berdasarkan pandangan lain dan menyelesaikan masalah kognitif berasaskan cara yang logikal. Sarawak hingga 2005. Teori ini menjelaskan bahawa seseorang remaja berada pada fasa keempat. Pada tahap inilah individu tersebut mengalami perubahan daripada segi fizikal. Untuk melihat faktor penglibatan daripada sudut psikologi. aspek psikologi menjadi fokus pengkaji di seluruh dunia apabila cuba menghuraikan kelakuan devian di kalangan remaja. di mana setiap satu fasa adalah lebih kompleks daripada fasa sebelumnya. dan angka ini tidak menggambarkan keadaan sebenar insiden penyalahgunaan inhalan yang berlaku di negara kita. FAKTOR PENGLIBATAN DALAM TINGKAHLAKU INHALAN Preboth (dalam Mohammad Shahid Ismail & Mahmood Nazar Mohamed. terutamanya berpusat di prefrontal cortex yang melibatkan pemikiran yang kompleks dan abstrak. Selain faktor akses yang mudah kepada bahan. Abdul Mutalip bin Abdullah.

Abdul Mutalip bin Abdullah. Oleh yang demikian. Identiti kumpulan menjadi identiti mereka sendiri. Pada peringkat ini juga. Jadi Goku Pun Boleh”: Kajian Remaja Dan Penyalahgunaan Inhalan Di Daerah Kuching. inhalan. Di Amerika Syarikat pula.“Lihat Naga Boleh. usia awal penglibatan adalah antara 12 hingga 17 tahun. dan mereka akan bersatu dalam membuat keputusan yang seiras. Begitu juga di Scotland. Sarawak menjelaskan mengapa kebanyakan remaja mempunyai perangai tidak wajar dan melibatkan diri dalam tingkah laku yang berisiko (risk taking behaviour) walaupun mengetahui kelakuan tersebut sebenarnya tidak seharusnya dilakukan. gejala ini popular dalam kalangan mereka yang Kajian ini juga mendapati tiada berusia 13 hingga 15 tahun (Harris. Keadaan ini bergantung kepada sama ada mereka mempunyai pemikiran dan minat yang sehala dengan rakan-rakan mereka. 2006). Selain itu. tetapi ratio kematian mengikut jantina adalah 4 lelaki: 1 perempuan. Selain Faktor kemiskinan turut dikaitkan sebagai faktor yang mendorong kepada penyalahgunaan inhalan. nilai diri atau self esteem mula terbentuk dan ia turut dipengaruhi oleh pandangan rakan-rakan terhadap mereka. Berikut adalah catatan daripada OneWorld. perbezaan umur antara lelaki dan perempuan yang menyalahgunakan inhalan. bahan yang popular bagi kumpulan umur ini adalah marijuana. kebanyakan remaja terlibat dalam gejala menyalahguna inhalan (menghidu gam) akibat pengaruh rakan-rakan.net yang menggambarkan senario di Nairobi: Haslina Hashim. Elena Gregoria Chai Chin Fern & Regina Garai Abdullah . Pengaruh dalaman kumpulan (in group influence) merupakan faktor kenapa kesamaan kumpulan adalah penting. Penyalahgunaan inhalan lebih kerap berlaku di kalangan remaja berusia antara 12 hingga 15 tahun. Kajian di United Kingdom dan Eropah pada tahun 2004 mendapati lebih ramai kanak-kanak berusia 11 hingga 12 tahun terlibat dengan inhalan berbanding dadah jenis lain. Ahli psikologi sosial menerangkan bahawa pakatan yang wujud dalam kumpulan dirangsangkan oleh sejauhmana ahli-ahli kumpulan berkongsi ciri-ciri yang sama. terdapat tren peningkatan jumlah individu yang terlibat dalam tabiat menggunakan inhalan secara rekreasi bagi peringkat umur 13 hingga 15 tahun. walaupun ada yang mencatatkan penglibatan seawal usia 8 tahun.

Keinginan untuk menghilangkan rasa bosan.net.he took out a hankerchief. Kanakkanak tersebut tidak bersekolah dan hanya berpeleseran di sekitar jalan yang sibuk (OneWorld. dipped it into a bottle of paint thinner. Kajian Wada dan Kikuchin (2003) ke atas pelajar sekolah di Jepun mendapati pelajar di sekolah pinggir bandar lebih terdorong menggunakan inhalan berbanding mereka yang bersekolah di bandar. Abdul Mutalip bin Abdullah. Jadi Goku Pun Boleh”: Kajian Remaja Dan Penyalahgunaan Inhalan Di Daerah Kuching. 10 Dapatan penting daripada kajian ini menunjukkan dua faktor yang mendorong kepada penyalahgunaan inhalan 52% individu yang terlibat dalam tingkahlaku inhalan pernah dipujuk oleh rakan mereka untuk melakukan kegiatan ini. adalah pengaruh rakan sebaya10 dan tabiat merokok11. Sehingga tahun 2007. kurang cenderung untuk terlibat dalam tingkahlaku ini. David replied. Haslina Hashim.. Di Singapura. Johnson. put it ot his nose and inhaled deeply. tren masa kini menampakkan remaja yang datang daripada kelas menengah turut terlibat dalam aktiviti ini. Rata-rata remaja yang ditangkap berusia di bawah 20 tahun yang terdiri daripada pelbagai etnik. remaja yang merasakan keluarga mereka bermasalah. di mana individu mempunyai attitude yang positif terhadap alam persekolahan. Lai et al. 2007). tekanan kawan dan rasa ingin tahu adalah tiga sebab utama kenapa mereka terlibat dalam gejala ini. Boles & Kleber 2000.” Catatan yang bertarikh 17 Ogos. Selain itu. Asked what he was doing. Lindsay & Rainey 1997. kehadiran sekurang-kurangnya seorang individu yang menyalahgunakan inhalan dalam persekitaran responden meningkatkan kemungkinan terjerumusnya remaja dalam amalan ini.. 11 Kajian ini turut menyenaraikan pendapat daripada kalangan ilmuan (Fleming et al. akan terdorong untuk menggunakan inhalan berbanding remaja yang mempunyai persepsi baik tentang keluarga mereka. Sarawak ”. Elena Gregoria Chai Chin Fern & Regina Garai Abdullah . 1989. Selain dua faktor ini.“Lihat Naga Boleh. 2007 tersebut menunjukkan kemiskinan merupakan salah satu punca kenapa remaja jalanan di Nairobi seperti David bergantung kepada inhalan untuk menghilangkan rasa sejuk dan laparnya.” David was sniffing paint-thinner to suppress his hunger and ward off the cold. 2000) yang mencadangkan bahawa tabiat merokok yang kerap akan membuka jalan (gateway function) kepada penyalahgunaan bahan. seramai 644 remaja telah ditangkap berbanding 120 tangkapan yang dicatatkan pada tahun 2005. Persepsi terhadap persekolahan turut memberi kesan terhadap tingkahlaku inhalan. ”Dinner.

pihak sekolah dan AADK sendiri. Sarawak Kajian Hazman bin Seli et al (2005) ke atas pelajar di beberapa buah sekolah di persisir pantai Sarawak mendapati rasa ingin tahu serta pengaruh rakan sebaya merupakan dua faktor utama kenapa remaja menghidu gam. Bekas pesalahguna inhalan terdiri daripada mereka yang berhenti terus daripada sebarang aktiviti menyalahgunakan bahan atau individu yang telah beralih kepada penggunaan bahan khayal jenis lain. METODOLOGI KAJIAN Kajian ini berbentuk exploratory. Data daripada Agensi Antidadah Kebangsaan (AADK) membantu mengenalpasti kawasan-kawasan yang wajar diberikan tumpuan ketika kerja lapangan dilaksanakan. Pengumpulan data secara kuantitatif dijalankan melalui temubual berstruktur menggunakan borang soal selidik. Jenis data yang digunakan dalam perbincangan artikel ini terdiri daripada data primer yang diperolehi melalui kaedah soal selidik. Haslina Hashim.“Lihat Naga Boleh. Tiada akta bermaksud tiada hukuman kerana perbuatan menghidu gam bukan diklasifikasikan sebagai satu kesalahan. Dapatan kualitatif diperolehi menggunakan kaedah temubual berfokus dengan sekumpulan remaja dari Sekolah Tunas Bakti. yang menggunakan kaedah pengumpulan data secara kuantitatif dan kualitatif. serta perbincangan dengan ahli Jawatankuasa Keselamatan Kampung (JKKK). Responden yang melengkapkan borang soal selidik terdiri daripada mereka yang masih aktif atau sudah berhenti penyalahguna inhalan. Agensi kerajaan yang turut ditemubual termasuklah Jabatan Kesihatan. Jadi Goku Pun Boleh”: Kajian Remaja Dan Penyalahgunaan Inhalan Di Daerah Kuching. Pusat Serenti dan Kampung Meludam. Pendapat ini mempamerkan kefahaman responden tentang had tindakan undang-undang yang boleh dikenakan ke atas mereka. Kajian tersebut turut mendapati salah satu punca yang menyebabkan gam menjadi pilihan adalah kerana tiada sekatan undang-undang ke atas bahan ini. perbincangan dan temubual berfokus. orang perseorangan dan pekedai yang menetap di kawasan yang dikenalpasti terjejas akibat gejala ini. Input data sekunder antara lain adalah laporan. artikel dan berita yang diterbitkan oleh agensi-agensi yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dengan isu penyalahgunaan inhalan sama ada di dalam negara mahupun di luar negara. Elena Gregoria Chai Chin Fern & Regina Garai Abdullah . Abdul Mutalip bin Abdullah. jurnal.

6%) merupakan bekas penyalahguna inhalan mankala selebihnya masih aktif. pengkaji perlu membina kepercayaan di kalangan responden melalui kenalan mereka (informant) agar memberi kerjasama penuh dengan jaminan bahawa maklumat yang diperolehi hanya akan digunakan bagi tujuan penyelidikan. Daripada 127 responden ini.8 5. mereka diberikan ganjaran dalam bentuk wang tunai.8 22. Kaedah persampelan snow ball melibatkan pergantungan kepada informant yang membawa pengkaji terus kepada responden.8 100 Haslina Hashim. Abdul Mutalip bin Abdullah. Untuk menggalakkan pembabitan informant dan responden dalam kajian ini. yang turut meliputi bahagian Sri Aman dan Betong.“Lihat Naga Boleh.1 40. dan daripada angka tersebut lelaki merupakan majoriti responden dengan 96% (122 orang) manakala selebihnya adalah perempuan dengan 4% (5 orang). Jadual 4: Kategori Umur Responden Kategori Umur 10-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 Jumlah Frekuensi 4 52 34 29 7 1 127 Peratus 3. Sarawak Seramai 127 responden telah ditemubual menggunakan kaedah persampelan snow ball dan disokong oleh pendekatan respodent directed survey (RDS). Pemilihan responden adalah dari kawasan di bawah pentadbiran AADK Daerah Kuching.9 26. 82 (64. DAPATAN KAJIAN: PROFIL RESPONDEN Seramai 127 responden telah menyertai soal selidik di Kuching. Dalam konteks ini. Jadi Goku Pun Boleh”: Kajian Remaja Dan Penyalahgunaan Inhalan Di Daerah Kuching.5 0. Elena Gregoria Chai Chin Fern & Regina Garai Abdullah .

65 sahaja dan nilai ini jauh lebih rendah daripada garis kemiskinan semasa. Cina. yang memberikan taburan keseluruhan sebanyak 13%. Abdul Mutalip bin Abdullah. bercerai sama ada hidup atau mati dengan taburan 4%. Rata-rata responden mempunyai pendidikan setakat sekolah menengah. Bagi mereka yang telah bekerja. majoritinya masih bujang dengan taburan sebanyak 82% manakala selebihnya sudah berkahwin (14%). Sarawak Jadual 4 menunjukkan taburan kategori umur responden.“Lihat Naga Boleh. Taburan umur pada Jadual 4 menunjukkan responden kajian ini terdiri daripada remaja dan belia. Melanau. Elena Gregoria Chai Chin Fern & Regina Garai Abdullah .8%). purata pendapatan bulanan yang diperolehi adalah sekitar RM549. India dan bumiputra Sarawak masing-masing mempunyai antara 1 hingga 5 responden bagi setiap kumpulan etnik. di mana 33% tamat tingkatan 3 dan 41% tamat tingkatan 5 ketika mereka ditemubual. Kajian ini mendapati kumpulan yang cenderung terlibat dengan gejala ini di Kuching adalah etnik Melayu dengan bilangan seramai 110 orang (87%) manakala Jawa. Haslina Hashim.8%) diikuti dengan kumpulan umur 26 – 30 (22. Jadi Goku Pun Boleh”: Kajian Remaja Dan Penyalahgunaan Inhalan Di Daerah Kuching.9%) manakala tumpuan yang kedua tertinggi adalah pada kategori usia 21 – 25 tahun (26. Daripada 127 responden ini juga. Majoriti responden berusia dalam lingkungan 16 – 20 tahun (40.

yang dicatatkan oleh seorang sahaja responden (rujuk Jadual 6).2 53. Jadi Goku Pun Boleh”: Kajian Remaja Dan Penyalahgunaan Inhalan Di Daerah Kuching. Haslina Hashim.2 38. Sekiranya diteliti Jadual 5.7 4. dan tempoh terpanjang adalah 20 tahun. Purata umur penglibatan adalah 15 tahun. berkemungkinan mereka yang masih aktif akan dapat menyaingi tempoh penglibatan bekas pengguna dan memberikan perbezaan yang signifikan antara kedua-dua kumpulan.“Lihat Naga Boleh. majoriti responden terlibat ketika mereka berusia antara 11 hingga 20 tahun. Elena Gregoria Chai Chin Fern & Regina Garai Abdullah . Sarawak UMUR DAN TEMPOH PENGLIBATAN DALAM AKTIVITI PENYALAHGUNAAN INHALAN Pengkaji tertarik untuk mendapatkan umur responden ketika mereka mula-mula terlibat dengan aktiviti menyalahgunakan inhalan.8 100.4%). hasil kajian mendapati sebahagian besar responden di Kuching terlibat untuk tempoh 2 tahun (73. Abdul Mutalip bin Abdullah.0 . yang memberi maklumat bahawa tabiat ini mudah tersebar di kalangan mereka yang masih bersekolah. Jadual 5: Kategori Umur Mula Terlibat Kategori Umur 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 Jumlah Frekuensi Peratus 4 66 48 5 1 124 3. Didapati umur terawal yang dicatatkan adalah 9 tahun manakala umur terlewat adalah 28 tahun. Namun begitu. dapatan ini hanya benar ketika kajian lapangan dibuat. Analisis bandingan dalam Jadual 7 menunjukkan tiada perbezaan tempoh penglibatan antara mereka yang masih aktif atau mereka yang telah berhenti menggunakan inhalan bagi tujuan khayal. Jika diberi masa yang lebih panjang.0 Apabila diteliti tentang tempoh penglibatan responden.

Jadi Goku Pun Boleh”: Kajian Remaja Dan Penyalahgunaan Inhalan Di Daerah Kuching. Deviation 34.6 4.8 100.40 Deviation 39.1 1. Status Responden Tempoh Penglibatan Bekas Penyalahguna Masih Aktif p-value > 0.05 Lelaki Perempuan N 119 5 Mean 31.72 12.894 45.617 3.37 31.0 1.8 0.750 Haslina Hashim. Jantina Tempoh Penglibatan p-value > 0.403 Error Mean 3.926 6.385 Error Mean 3. Sarawak Jadual 6: Taburan Tempoh Penglibatan (Bulan) Tempoh Penglibatan 1-24 25-48 49-72 72-96 97-120 121-144 193-216 217-240 Jumlah Frekuen si 91 12 10 2 5 2 1 1 124 Peratus 73.0 Jadual 7: Analisis Perbezaan Mean Tempoh Penglibatan Mengikut Status Penglibatan Std.05 Jadual 8: Analisis Perbezaan Mean Tempoh Penglibatan Mengikut Jantina N 79 45 Mean 30.“Lihat Naga Boleh.96 Std. Elena Gregoria Chai Chin Fern & Regina Garai Abdullah .768 Std. Std. Abdul Mutalip bin Abdullah.4 9.453 8.6 0.7 8.

Sarawak Analisis bandingan untuk melihat purata tempoh penglibatan mengikut jantina mendapati jangkamasa penglibatan oleh responden lelaki adalah lebih panjang berbanding responden perempuan. 44% lebih gemar melakukan aktiviti tersebut pada waktu malam manakala 22% lagi memilih 12 Informant menyatakan sekitar Tebingan Kuching adalah lokasi popular untuk salaguna bahan. Kami difahamkan kumpulan belia yang minum arak tidak menyenangi tabiat belia yang menghidu gam di kampung ini. pasar basah serta bangunan kosong12. Abdul Mutalip bin Abdullah. Para belia turut mengambil arak dengan bebas di sini. Haslina Hashim. Seramai 118 responden (95%) menggemari gam getah berbanding bahan lain (petrol. Lebih separuh daripada responden (53%) menggunakan jenama Good Mark kerana ia disyorkan oleh rakan-rakan mereka. Jadi Goku Pun Boleh”: Kajian Remaja Dan Penyalahgunaan Inhalan Di Daerah Kuching. Atas faktor ini. Sungguhpun dapatan ini juga tidak signifikan secara statistik tetapi maklumat ini berguna untuk memberi gambaran awal tentang pola kepenggunaan mengikut jantina. tebingan sungai. Tabiat menghidu gam dikatakan memberi malu kepada kumpulan kerana ia adalah kaedah yang low class untuk mendapat high. ruang letak kereta.“Lihat Naga Boleh. Elena Gregoria Chai Chin Fern & Regina Garai Abdullah . Di Meludam: secara terbuka di sebuah pondok di laluan utama masuk ke kampung. Kangaroo. tidak mudah kering serta tahan lebih lama berbanding keluaran lain. pelarut cat dan cecair pemadam pen) kerana ia mudah diperolehi dan disimpan. JENIS DAN TATACARA PENGGUNAAN INHALAN UNTUK TUJUAN KHAYAL Jenis produk yang popular digunakan oleh responden adalah rubber cement atau pelekat getah yang lazim digunakan untuk membaiki tayar kenderaan dari jenama Good Mark. justeru mereka lambat mencapai apa yang diimpikan. Kehadiran orang luar hanya akan membantutkan imaginasi mereka. Sungguhpun bilangan responden wanita adalah kurang satu persepuluh daripada jumlah responden lelaki. Sri Aman: Kubu Alice (terletak di pusat bandar). iaitu 32 bulan berbanding 12 bulan. kecenderungan mereka untuk mempamerkan ciriciri penggunaan yang sama adalah tinggi. Ia dikatakan lebih cair. merupakan jenama yang kedua popular di mana ia adalah pilihan 26% responden kajian ini manakala selebihnya tidak mempunyai pilihan jenama yang spesifik. Saratok dan Pusa: pasar basah ketika peniaga masih belum memulakan operasi mereka. taman awam. Penyalahgunaan inhalan seringkali dilakukan di tempat-tempat awam yang sunyi dan jauh daripada gangguan orang awam seperti lorong belakang kedai. Adalah penting bagi mereka mendapatkan masa dan lokasi yang bebas daripada gangguan orang awam agar pelaku boleh memberi tumpuan kepada apa yang ingin dikhayalkan.

6 73. 79% melakukannya secara berkumpulan kerana didapati kegiatan 13 Responden mengaitkan tabiat ini dengan sakit mental yang dialami oleh rakan-rakan atau kenalan yang diketahui turut terlibat dengan tingkahlaku ini 14 Kedai membaiki kenderaan banyak menggunakan gam jenama Good Mark untuk menampal tayar kenderaan. Sebahagian besar responden lebih gemar menghidu gam bersama rakan-rakan mereka. Hanya 5.6% sahaja yang mengambil bahan ini melalui mulut (puffing). sebahagian besar responden gemar menyedut inhalan melalui hidung (huffing) manakala 21% daripada mereka menggunakan kedua-dua cara. Terdapat segelintir responden yang enggan menggunakan tatacara huffing kerana khuatir akan kesannya terhadap otak mereka 13.0 100. Abdul Mutalip bin Abdullah. dan mereka ini tidak semestinya dari sekolah yang sama. Beza antara huffing dan puffing adalah organ yang dilewati oleh inhalan: huffing membawa inhalan terus ke otak manakala puffing membawa bahan toksik ini ke peparu dan kedua-dua kaedah ini memberi akibat yang buruk kepada tubuh badan jika diamalkan secara berterusan. Jadi Goku Pun Boleh”: Kajian Remaja Dan Penyalahgunaan Inhalan Di Daerah Kuching.0 Jelasnya. Haslina Hashim. Sarawak waktu petang selepas pulang dari sekolah atau bekerja. Selain harga yang murah. Elena Gregoria Chai Chin Fern & Regina Garai Abdullah .4 21. kedai membaiki kenderaan14 dan kedai hardware merupakan dua lokasi popular untuk mendapatkan gam. Kedai runcit. kegunaannya yang meluas dalam bidang domestik atau komersil menyebabkan responden bebas membeli bahan ini tanpa dipersoalkan oleh sesiapa. Jadual 9: Kaedah Menyedut Inhalan Kaedah Menyedut Inhalan Melalui mulut Melalui hidung Kedua-dua cara Jumlah Frekuen si 7 91 26 124 Peratus 5. Daripada 124 responden ini. Kajian turut mendapati 17% responden tidak memilih masa yang spesifik untuk mendapat high.“Lihat Naga Boleh.

Abdul Mutalip bin Abdullah. Sarawak berkumpulan lebih mengujakan dan mereka boleh menyertai khayalan15 rakan-rakan yang lain.40 1 kali 28 kali 9 kali Jadual 10 di atas menunjukkan perbelanjaan dan frekuensi penggunaan bahan dalam seminggu. Haslina Hashim. Kekerapan tertinggi dicatatkan 28 kali seminggu. perbelanjaan turut meningkat.00 untuk menampung tabiat ini. Analisis korelasi mendapati wujud hubungan positif yang lemah antara dua pembolehubah (r = 0. Mereka boleh bertarung di dalam khayalan yang sama atau khayalan seseorang pelaku dikatakan boleh berkait dengan khayalan pelaku yang lain walaupun mereka tidak berbincang terlebih dahulu tentangnya. Majoriti 15 Rata-rata responden menyatakan mereka boleh menyertai khayalan rakan-rakan mereka.242. Beberapa kejadian seperti mati lemas dan terjatuh dari tempat tinggi ketika khayal dikaitkan dengan amalan penyalahgunaan inhalan secara bersendirian. Selain persepakatan di dalam kumpulan. Elena Gregoria Chai Chin Fern & Regina Garai Abdullah . Sungguhpun demikian. responden turut memberitahu bahawa mereka juga berkongsi bahan khayal dan ini memberi faedah kepada ahli yang kurang mampu membeli bahan. terdapat tingkahlaku individu yang boleh mengundang bahaya. semakin lama kuasa mereka bertahan. Seorang responden pernah mengalami kecederaan parah gara-gara dipukul menggunakan tin gam kerana cuba “menarik kuasa” ahli yang lain.00 RM70. Jadual 10: Perbelanjaan Mingguan dan Kekerapan Penggunaan Bahan N Perbelanjaan Seminggu Frekuensi Menyalahguna Bahan dalam Seminggu 120 122 Minimum Maksimum RM3. persefahaman ini tidak semestinya wujud di kalangan semua ahli kumpulan di mana ada yang tidak membenarkan ahli lain menyentuh bahan mereka sama sekali16.“Lihat Naga Boleh. p-value < 0. Jadual turut menunjukkan ada responden yang berbelanja sehingga RM70. Jadi Goku Pun Boleh”: Kajian Remaja Dan Penyalahgunaan Inhalan Di Daerah Kuching.05) yang menyarankan apabila kekerapan menyalahgunakan bahan meningkat. yang memberi purata penyalahgunaan bahan sebanyak 4 kali sehari manakala kekerapan minimum dicatatkan cuma sekali seminggu sahaja. 16 Perbuatan ini disifatkan sebagai “menarik kuasa” kerana semakin banyak gam.00 Purata RM21. Aktiviti berkumpulan dikatakan lebih selamat kerana pelaku boleh Rakan-rakan boleh saling menyedarkan sekiranya mengawasi sesama mereka.

Bagi responden yang kurang mampu membeli dalam kuantiti yang banyak. responden berasa loya. mereka mempunyai pilihan untuk membelinya dalam bentuk paket yang dijual pada harga RM0. 18 Responden mendapat wang daripada menjual besi buruk. hilang imbangan diri. Sebelum mengalami halusinasi. KESAN DAN PENGALAMAN MENYALAHGUNAKAN BAHAN Ketika mula-mula menggunakan inhalan. Ramai ibu bapa yang tidak sedar akan kegiatan anak mereka. Atas rasa ego dan tidak mahu kalah.50 – RM1. tetapi sebenarnya untuk membeli gam. pening kepada. membawa mereka ke mana sahaja. Rasa kurang selesa ini tidak mematahkan semangat mereka untuk terus mencuba sehingga mereka berjaya mencapai khayalan yang diimpikan. ia hanya dijual kepada pelanggan yang khusus sahaja. Jarang sekali responden membiarkan khayalan 17 Responden berbohong dengan menyatakan duit tersebut untuk kegunaan sekolah atau pelajaran. tidak sedarkan diri. Sarawak responden (33%) meminta wang daripada ibu bapa17 mereka untuk membeli gam. berhalusinasi dan sukar bernafas. oleh itu terus memberikan wang yang dipinta tanpa banyak soal. Memandangkan penjualan gam dalam paket kecil adalah untuk tujuan salah guna. menjual ketam.20 – RM4. Haslina Hashim. manakala sebahagian pula menggunakan wang saku dan wang pendapatan 18 untuk mendapatkan bahan khayal ini. Lazimnya kanak-kanak cenderung untuk membeli gam dalam bentuk paket dan ia dijual oleh individu pelaku yang lebih berkemampuan. Biasanya responden akan berjaya mengawal halusinasi dalam tempoh seminggu atau sebulan. kegiatan berupah (yang tidak dinyatakan) dan hasil curian (sama ada dari rumah sendiri atau rumah orang lain). lemah anggota badan. Elena Gregoria Chai Chin Fern & Regina Garai Abdullah . Corak pembelian yang umum adalah dalam bentuk tin kerana harganya yang secara relatifnya jauh lebih murah berbanding bahan lain. responden terdorong untuk mencapai keseronokan seperti yang dialami oleh rakan-rakan yang lain. respoden perlu fokus untuk mendapatkan apa yang mereka ingin lihat di alam khayal. Harga setin gam adalah sekitar RM3.“Lihat Naga Boleh.50. Jadi Goku Pun Boleh”: Kajian Remaja Dan Penyalahgunaan Inhalan Di Daerah Kuching.00. Abdul Mutalip bin Abdullah. Tahap seterusnya adalah kemampuan untuk mengawal jenis khayalan yang diingini. sakit di bahagian tekak dan hidung. bergantung kepada kekerapan mereka menggunakan bahan. mata berpinar serta muntah-muntah.

“Lihat Naga Boleh, Jadi Goku Pun Boleh”: Kajian Remaja Dan Penyalahgunaan Inhalan Di Daerah Kuching, Sarawak

Rata-rata responden berpendapat tabiat menghidu gam perlu diiringi dengan matlamat untuk mencapai sesuatu dan kajian mendapati perkara yang diimpikan mempunyai kaitan dengan kuasa atau sihir, di mana mereka tidak mampu memilikinya di alam realiti. Lantaran itu, responden sering fokus untuk menjadi

karektor komik yang popular pada zaman mereka. Di alam khayal, mereka mempunyai kuasa bertarung seperti Goku dan Bezita dari komik Dragonball atau Naruto, yang merupakan hero manga Jepun yang popular pada masa kini.

Responden turut memberitahu bahawa mereka melihat naga berterbangan di langit, selain mampu memegang awan dan pernah berlaku pergaduhan antara responden dengan rakannya kerana beliau menyangka naga peliharaannya dicuri.

Selain unsur sihir dan kekuatan fizikal yang tidak terhingga, tidak kurang pula responden yang membayangkan diri mereka melakukan hubungan intim dengan perempuan atau melihat mereka dalam keadaan bogel. Bertemu kekasih hati,

menjadi orang ternama serta kaya raya, mampu terbang, mengunjungi dan menyentuh bulan adalah antara jenis khayalan lazim yang diperihalkan oleh responden kajian ini. Dalam keadaan separa sedar, mereka “berjaya” memiliki

kuasa, kebendaan serta memuaskan hawa nafsu seperti yang diingini, seolah-olah ia benar-benar berlaku.

Tahap kesedaran ketika khayal juga berbeza mengikut individu serta dos inhalan yang digunakan. Kajian mendapati terdapat tiga bentuk kesedaran iaitu sedar,

separuh sedar dan tidak sedar. Sebahagian responden mampu mengingat kembali apa yang mereka alami ketika khayal, malah mereka sedar akan kehadiran rakanrakan di sekeliling. Ada responden yang langsung tidak boleh mengingat apa yang berlaku dan terdapat segelintir pelaku yang terlampau seronok ketika khayal sehingga tidak sedar akan keadaan persekitaran. Selepas melalui pengalaman yang “menakjubkan” hampir kesemua responden menyatakan mereka berasa lapar dan letih. Walaupun apa yang mereka alami

hanyalah halusinasi semata-mata, tetapi hakikatnya responden menggunakan tenaga yang banyak untuk mencapai “matlamat” yang diimpikan. Oleh itu, tidak hairan ada yang terus tertidur atau mencari air untuk melegakan rasa panas badan

Haslina Hashim, Abdul Mutalip bin Abdullah, Elena Gregoria Chai Chin Fern & Regina Garai Abdullah

“Lihat Naga Boleh, Jadi Goku Pun Boleh”: Kajian Remaja Dan Penyalahgunaan Inhalan Di Daerah Kuching, Sarawak

dan tekak yang sakit. Hidung dan mata berair, mata merah, kelesuan, rasa mual dan muntah-muntah adalah antara kesan selepas menggunakan inhalan. Selain itu,

deria bau dan rasa mereka terganggu akibat pendedahan berterusan kepada inhalan.

Terdapat pelbagai cara untuk meningkatkan keseronokan ketika menggunakan inhalan. Di sini pengkaji mendapati para pelaku bersikap inovatif atas dua tujuan: untuk memperbaiki rasa kurang selesa apabila inhalan disedut dan meningkatkan high apabila bahan digunakan. Cara yang paling popular adalah dengan

menambahkan gula-gula pudina dan limau ke dalam gam. Menurut responden, cara ini akan menjadikan rasa gam lebih “nyaman” dan mampu melegakan bau gam yang menusuk hidung. Dengan itu, rasa perit ketika wap melalui saluran respiratori akan hilang dan bau gam yang kurang ketara menyebabkan ibu bapa kurang mengesyaki perbuatan anak-anak mereka. Untuk meningkatkan high pula, inhalan atau dadah lain akan digunakan bersama. Terdapat responden yang menambahkan thinner, petrol, cecair pemadam pen dan polisterin bersama petrol. Kombinasi bahan ini akan meningkatkan kesan halusinasi, dengan itu pelaku mampu mencapai khayalan dengan lebih cepat. Segelintir responden pula mengaku mengambil alkohol dan pil nospan ketika terlibat dalam tingkah laku inhalan.

Carta 1: Jenis Insiden Dialami Akibat Penyalahgunaan Inhalan

Haslina Hashim, Abdul Mutalip bin Abdullah, Elena Gregoria Chai Chin Fern & Regina Garai Abdullah

“Lihat Naga Boleh, Jadi Goku Pun Boleh”: Kajian Remaja Dan Penyalahgunaan Inhalan Di Daerah Kuching, Sarawak

Dua kategori masalah yang dihadapi oleh pelaku apabila terlibat dengan tabiat ini adalah konflik dalaman dan masalah dengan individu lain. Kajian mendapati jenis masalah yang paling kerap dihadapi adalah pergaduhan dengan individu lain serta ahli keluarga. Konflik dalaman yang dihadapi adalah tekanan perasaan dan Hanya 36 responden

responden sedar yang diri mereka mempunyai masalah.

mengaku pernah ditahan oleh pihak berkuasa manakala 84 pula memberitahu mereka sememangnya tidak ingat apa yang mereka telah lakukan. memberi maklumat bahawa tabiat ini mengundang bahaya. Dapatan ini

Sekiranya si pelaku

mempunyai masalah dari awal, tingkah laku ini hanya akan memburukkan keadaan. Dengan statusnya sebagai produk yang tidak salah jika disalahgunakan (kerana ketiadaan akta), kerosakan yang dibawa oleh gejala ini hakikatnya tiada beza dengan dadah jenis lain.

Kajian turut mendapati withdrawal syndrome yang diakibatkan oleh tingkah laku inhalan sebenarnya tidak banyak berbeza dengan apa yang dialami oleh pengguna dadah berbahaya. Sebanyak 18% responden menyatakan rasa ketagihan sekiranya tidak mendapat akses kepada bahan. Selain kumpulan ini, 53% responden yang lain mempamerkan simptom-simptom seperti rasa tertekan, marah-marah,

mengantuk, rasa malas, hilang tumpuan, gelisah, bosan dan badan lemah, yang menandakan sindrom pengunduran. Bermula dengan hanya suka-suka, responden akhirnya terjebak dan mempamerkan pergantungan yang tinggi kepada bahan. Hal ini berlaku kerana pelaku akan menambahkan bahan (gam) untuk mengekalkan tahap high yang dialami setelah mereka lali dengan dos permulaan. Jumlah bahan bertambah selaras dengan tempoh masa mereka menyalahgunakan inhalan dan tanpa disedari, tabiat ini sudah bersebati dengan diri pelaku dan menyukarkan mereka untuk meninggalkannya.

PENGARUH RAKAN SEBAYA SEBAGAI PUNCA PENYALAHGUNAAN INHALAN

Selaras dengan dapatan Mahmood dan Mohammad Shahid (2007), faktor utama yang membawa kepada penyalahgunaan inhalan di kalangan responden adalah pengaruh rakan sebaya. Berdasarkan maklumat yang diperolehi daripada tinjauan

Haslina Hashim, Abdul Mutalip bin Abdullah, Elena Gregoria Chai Chin Fern & Regina Garai Abdullah

“Lihat Naga Boleh, Jadi Goku Pun Boleh”: Kajian Remaja Dan Penyalahgunaan Inhalan Di Daerah Kuching, Sarawak

kumpulan berfokus, individu yang mempunyai pengalaman menggunakan inhalan akan menceritakan pengalaman mereka kepada rakan-rakan yang lain. Sedikit

sebanyak perkongsian ini akan memupuk sikap ingin tahu di kalangan rakan-rakan yang tidak pernah mengalaminya. Oleh itu, mereka ingin merasai apa yang sering digembar gemburkan oleh rakan-rakan. Selain faktor ingin tahu, rasa ingin

menandingi atau mengatasi rakan lain menjadi pendorong kepada titik tolak penglibatan ke dalam tabiat ini.

Semangat setia kawan dan sense of belonging kepada kumpulan menjadikan remaja tidak mahu ketinggalan mendekati apa yang dianggap sebagai tanda kesatuan di dalam kumpulan. Sekiranya terdapat ahli yang tidak terlibat sama,

maka mereka akan diejek dan dipulaukan kerana tidak mempamerkan sikap kesetiaan yang diperlukan di dalam kumpulan. Atas rasa tidak ingin kehilangan

kawan, remaja akhirnya termakan pujukan rakan-rakan mereka. Tegas responden, remaja sendiri perlu ada rasa ingin mencuba sebelum mereka berjaya dipengaruhi. Sekiranya keinginan tersebut tidak timbul, agak sukar untuk mereka terjebak. Ringkasnya, rasa ingin mencuba, semangat untuk menyaingi sesama rakan, bukti kesetiaan kepada kumpulan merupakan 3 sebab utama kenapa remaja mudah terjebak ke dalam tingkah laku inhalan. Dalam konteks ini, rakan-rakan ibarat

petunjuk kepada pintu tabiat ini manakala kuncinya pula adalah keinginan remaja itu sendiri.

Anehnya, kajian mendapati ramai responden meninggalkan tabiat ini kerana rakanrakan mereka turut meninggalkannya. Apabila usia meningkat dan responden mula meninggalkan kampung untuk mencari pekerjaan, jarak antara ahli kumpulan semakin jauh dan responden beransur-ansur meninggalkan tabiat ini kerana tiada kawan untuk menghidu gam. meninggalkan tabiat ini Terdapat juga ahli yang bersepakat untuk setelah mendapati mereka tidak

bersama-sama

memperolehi faedah daripadanya dan menyedari hakikat bahawa usia mereka sudah semakin lanjut. Dorongan serta pengaruh rakan sebaya, yang diperkuatkan oleh ikatan kumpulan menjelaskan kenapa usaha ibu bapa untuk membawa anak mereka balik ke pangkal jalan sering kali tidak membuahkan hasil. Oleh itu, ibu

Haslina Hashim, Abdul Mutalip bin Abdullah, Elena Gregoria Chai Chin Fern & Regina Garai Abdullah

“Lihat Naga Boleh, Jadi Goku Pun Boleh”: Kajian Remaja Dan Penyalahgunaan Inhalan Di Daerah Kuching, Sarawak

bapa perlu waspada tentang perubahan tingkah laku anak serta latar belakang rakan anak mereka agar tindakan pencegahan boleh diambil sebelum terlambat.

KESEDARAN AKAN BAHAYA PENYALAHGUNAAN INHALAN

Analisis One way ANOVA

mendapati lebih ramai responden yang

menyatakan sedar akan risiko penyalahgunaan inhalan, berbanding mereka yang memberi jawapan tidak sedar apakah bahaya tersebut. Sebanyak 80% responden yang sedar akan bahaya penyalahgunaan inhalan mempunyai tempoh penglibatan dalam tingkah laku inhalan yang secara relatifnya lebih rendah berbanding mereka yang tidak sedar akan risikonya. Mereka yang tidak sedar akan bahaya tabiat ini mempunyai tempoh penglibatan yang lebih panjang. Jadual 11 menunjukkan

responden yang tahu tentang bahaya dan telah berhenti mempamerkan tempoh penglibatan kurang 2 tahun (22 bulan).

Jadual 11: Keputusan Ujian ANOVA Sehala Bagi Perkaitan Kesedaran Tentang Risiko dengan Tempoh Penglibatan (Bulan)

Kesedaran Tentang Bahaya Penggunaan Inhalan Ya, dan saya sudah menghentikan amalan ini. Ya, dan saya masih meneruskan amalan ini. Tidak, dan saya masih meneruskan amalan ini. Tidak, dan saya sudah menghentikan amalan ini. p-value < 0.005 13 12 36 63

N

Subset for alpha = 0.05 1 22.00 2

31.53

31.53

49.50

55.54

Haslina Hashim, Abdul Mutalip bin Abdullah, Elena Gregoria Chai Chin Fern & Regina Garai Abdullah

“Lihat Naga Boleh, Jadi Goku Pun Boleh”: Kajian Remaja Dan Penyalahgunaan Inhalan Di Daerah Kuching, Sarawak

Dapatan ini merupakan input tambahan kepada kajian NIDA-University of Michigan Monitoring the Future (MTF) yang menyatakan jumlah penglibatan ke dalam tabiat ini menurun apabila kesedaran meningkat, dan begitu juga sebaliknya (NIDA Notes, 2005). Kajian terhadap remaja di Kuching ini mendapati wujudnya kesedaran akan bahaya inhalan tidak menghalang mereka daripada terlibat dengan tabiat ini. Mungkin kerana apa yang diketahui tidak memadai untuk menghindarkan remaja daripada terjebak dengan tingkahlaku ini.

Penglibatan remaja dalam aktiviti ini kebanyakannya diketahui oleh ahli keluarga. Sebanyak 62% responden menyatakan kegiatan mereka diketahui oleh ibu bapa manakala selebihnya memberikan jawapan yang negatif (38%). Kajian mendapati status pengetahuan ibu bapa terhadap penglibatan anak mereka tidak menyebabkan remaja untuk berhenti menyalahgunakan bahan, melainkan ibu bapa bertindak menghantar anak mereka ke balai polis atau pusat pemulihan. Namun, hanya segelintir ibu bapa sahaja yang sanggup bertindak sejauh itu. Kebanyakan ibu bapa hanya sekadar memberi nasihat, teguran, memarahi dan termasuklah mengasari responden tetapi usaha mereka menemui buntu. Apabila didapati anak-anak tidak mengendahkan larangan, ibu bapa akan membiarkan sahaja kelakuan anak mereka. Situasi ini menyebabkan hubungan antara ahli keluarga dengan responden yang selama ini sememangnya renggang, menjadi semakin tegang. BERHENTI MENGGUNAKAN INHALAN

Daripada 77 responden di Kuching yang telah berhenti menggunakan inhalan, 30 telah berhenti daripada sebarang penyalahgunaan bahan, manakala selebihnya beralih kepada produk lain, sama ada designer drugs atau alkohol. Antara bahan

yang menjadi pilihan adalah pil khayal, arak, syabu, ganja dan designer drugs yang diperkenalkan dari semasa ke semasa seperti nospen dan ecstacy. Ketika tinjauan dibuat, didapati bahan yang paling popular adalah syabu, arak serta kombinasi beberapa jenis bahan lain. Syabu, menurut seorang responden adalah dadah yang “paling sedap di dunia.”

Haslina Hashim, Abdul Mutalip bin Abdullah, Elena Gregoria Chai Chin Fern & Regina Garai Abdullah

beliau harus mencari seorang teman atau ahli keluarga untuk dijadikan rakan pembimbing. seorang responden mengalami muntah darah dan didatangi suasana yang kelam di mana beliau gagal untuk kembali ke alam realiti walaupun telah mencuba sedaya upaya. jika tidak beralih kepada penggunaan bahan lain yang lebih “kelas”. Hanya sebilangan kecil responden yang berhenti kerana mereka ingin “bersih” terus daripada sebarang bentuk penyalahgunaan bahan. di situ ada jalan. Disebabkan sindrom pengunduran. Antaranya adalah kesedaran tentang keburukan tabiat ini setelah sekian lama terlibat dan pengaruh rakan yang mula berundur daripada terus melakukannya. Elena Gregoria Chai Chin Fern & Regina Garai Abdullah . Ringkasnya. Hanya segelintir sahaja yang telah insaf serta berazam untuk tidak tunduk kepada ketagihan manamana bahan manakala sebahagian lagi akan terus menerus hanyut dalam alam khayal yang bersifat sementara. sekiranya individu ini betul-betul bertekad dan serius untuk memberhentikan tabiat ini. Sebab-sebab yang lain adalah pengalaman diri yang menakutkan. Walau bagaimanapun.“Lihat Naga Boleh. Namun begitu. Di mana ada kemahuan. usaha serta hasrat ini hanya sekadar “hangat hangat tahi ayam” apabila responden kembali kepada tingkahlaku ini hanya selepas beberapa hari meninggalkannya. Jadi Goku Pun Boleh”: Kajian Remaja Dan Penyalahgunaan Inhalan Di Daerah Kuching. kebanyakan responden berhenti menggunakan inhalan kerana mereka mempunyai bentuk ketagihan yang baru – sama ada alkohol atau dadah seperti syabu. usaha untuk berhenti hanya akan benar-benar berhasil sekiranya individu bertekad untuk tidak lagi menggunakannya. usaha untuk berhenti tidak berlaku dengan mudah. Kejadian ini seolah-olah memberi peringatan kepadanya untuk kembali ke pangkal jalan. Sebagai contoh. Sarawak Tinjauan pengkaji mendapati ada sebab-sebab yang menjelaskan kenapa responden berhasrat untuk berhenti terus daripada menggunakan inhalan. Apa yang didapati daripada kajian adalah. demi memperingatkan dirinya tentang apa yang harus dan tidak harus dilakukan. Seorang responden yang ditemui menyatakan beliau mengambil masa setahun untuk benarbenar berhenti kerana keinginannya untuk berpatah balik kepada inhalan sentiasa ada. Persepakatan antara dua pihak perlu wujud di mana si pelaku bersetuju untuk mengikut segala arahan dan nasihat daripada rakan Haslina Hashim. Abdul Mutalip bin Abdullah.

adalah sukar untuk si pelaku menghentikan tabiat ini dengan sendirinya. Abdul Mutalip bin Abdullah. Azam tersebut hanya akan dapat dilaksanakan sekiranya ada bantuan rakan pembimbing yang memberi peringatan tentang bahaya inhalan serta janjinya kepada rakan tersebut untuk menuruti arahan serta nasihat. Jadi Goku Pun Boleh”: Kajian Remaja Dan Penyalahgunaan Inhalan Di Daerah Kuching. CADANGAN MENANGANI MASALAH INHALAN Penyebaran Maklumat yang Berkesan Penyebaran maklumat tentang bahaya tingkahlaku inhalan adalah perlu untuk memberi kesedaran kepada masyarakat tentang buruknya gejala menyalahgunakan bahan. Justeru tidak timbul anggapan bahawa individu terjebak disebabkan faktor persekitaran sebagaimana dibahaskan melalui pendekatan sebab-akibat (causal effect) – di mana justifikasi diberikan tentang kenapa seseorang remaja boleh terjebak dengan aktiviti yang tidak sihat. Media massa merupakan medium terbaik untuk mengetengahkan isu ini. demi untuk berubah.“Lihat Naga Boleh. tetapi sekiranya dibiarkan tanpa bantuan rakan pembimbing. Pemilihan rakan pembimbing yang betul dapat mewujudkan persekitaran yang diperlukan serta membantu menjauhkan individu daripada persekitaran yang proinhalan. seseorang pelaku sedar bahawa persekitaranlah yang mendorong penglibatannya ke dalam aktiviti menghidu gam dan jika beliau berazam untuk berubah. hasrat tadi akan menemui jalan buntu. maka ia bertanggungjawab mencari persekitaran yang mampu mengubah dirinya daripada kekal menjadi seorang penyalahguna inhalan. Maklumat-maklumat yang perlu disebarkan termasuklah tentang kesan gejala ini yang boleh menyebabkan kerosakan kekal serta tanda-tanda untuk mengenalpasti individu yang terlibat dengan penyalahgunaan inhalan. Aspek pendekatan pilihan bebas menekankan kepercayaan bahawa seseorang individu mempunyai kuasa untuk memilih sama ada beliau ingin terus terlibat atau meninggalkan sesuatu gejala negatif. Sarawak pembimbing tentang apa yang perlu dilakukan. Walau setinggi mana tekad untuk berhenti. Informasi sedemikian Haslina Hashim. Justeru. pendekatan pilihan bebas atau free choice jarang berlaku dengan jayanya – tetapi ia bukan bermakna kaedah ini sama sekali tidak boleh digunapakai. Dalam konteks pendekatan pilihan bebas. Elena Gregoria Chai Chin Fern & Regina Garai Abdullah . Langkah ini adalah penting kerana bagi seseorang yang telah terjebak sekian lama.

boleh membawa padah yang berpanjangan. langkah pencegahan melalui pendidikan dan penyebaran maklumat secara formal mungkin tidak memadai. Melalui tindakan proaktif iaitu melalui input kesedaran dan pengetahuan yang mencukupi. Kajian NIDA-MTF turut mendapati angka pembabitan menurun apabila kesedaran bertambah.“Lihat Naga Boleh. Justeru. Dalam konteks ini. Hasil tinjauan literatur mendapati tempoh penglibatan merosot dengan peningkatan pengetahuan atau kesedaran tentang bahaya penyalahgunaan bahan. Abdul Mutalip bin Abdullah. Memandangkan sebahagian kumpulan yang berisiko tinggi ini merupakan pelajar yang tercicir dari sekolah. Justeru. ahli masyarakat. Jadi Goku Pun Boleh”: Kajian Remaja Dan Penyalahgunaan Inhalan Di Daerah Kuching. Usaha-usaha tersebut juga perlu dipanjangkan ke sekolah rendah kerana kajian mendapati kanak-kanak mula menghidu gam seawal usia 9 tahun. Sarawak dirasakan perlu kerana ramai yang masih tidak sedar tentang impak tingkahlaku ini dan terdapat ibu bapa yang masih tidak sedar bahawa anak mereka terlibat dengan gejala tersebut. guru dan ibu bapa perlu memerhatikan sekiranya wujud perkumpulan atau persepakatan yang tidak sihat di sekolah atau kejiranan yang dihuni. diharapkan masalah ini dapat dibendung dengan berkesan. pengaruh negatif daripada rakan sebaya harus dibendung. Hal ini kerana apabila anak-anak sudah mula terjebak dan mula bergantung kepada bahan untuk memuaskan kehendak. Sekiranya didapati mereka tersilap langkah dengan memilih rakan atau kumpulan yang mempunyai sikap yang bertentangan dengan nilai murni masyarakat. Seringkali usaha pemulihan bagi golongan ini jarang sekali membuahkan hasil. Ceramah kesedaran dan paparan poster berinformasi perlu dilaksanakan secara agresif di sekolah-sekolah menengah. Elena Gregoria Chai Chin Fern & Regina Garai Abdullah . Faktor pengaruh Haslina Hashim. di mana terdapatnya golongan berisiko tinggi. Memantau Pengaruh Rakan Sebaya Selain program pencegahan yang mendedahkan maklumat tentang bahaya tingkahlaku ini. Adalah menjadi tanggungjawab ibu bapa untuk mendidik anak-anak agar berhati-hati memilih rakan. remaja juga perlu diberi motivasi serta keyakinan untuk membuat keputusan yang betul serta tidak terikut-ikut telunjuk rakan sebaya. Anak-anak muda perlu diingatkan bahawa tindakan yang asalnya hanya untuk suka-suka. langkah proaktif untuk menyekat tingkahlaku ini adalah sangat penting. mereka akan tersepit di dalam keadaan semi-khayalan dan sentiasa ingin kembali ke alam khayalan. maka ibu bapa perlu memisahkan anak-anak daripada perkumpulan tersebut.

sejauh mana rangkuman akta inhalan jika ia diperkenalkan? Adakah JKKK atau Haslina Hashim. Jika diteliti. kerajaan serius untuk mengatasi masalah ini. Walaupun perbuatan mereka mengundang padah kepada masyarakat. Mewujudkan Akta Inhalan Selain usaha pencegahan menerusi factor-faktor yang dikenalpasti sebagai punca pembabitan remaja dalam tabiat menghidu gam. Tanpa akta. Elena Gregoria Chai Chin Fern & Regina Garai Abdullah . gejala ini akan terus berleluasa dan sukar dibendung kerana inhalan seperti gam akan terus diperolehi dengan mudah dan pelaku tidak segan silu melepaskan ketagihan mereka secara terbuka. amat penting untuk memastikan anak-anak tidak terjebak dengan pola kesatuan yang berunsur negatif sejak dari peringkat awal. Kajian mendapati ada segelintir peniaga yang sudah berhenti menjual jenama gam yang digemari pelaku tetapi lebih ramai yang mengambil sikap tidak endah kerana tiada peruntukan undang-undang yang mengkehendaki mereka menyekat jualan bahan. Abdul Mutalip bin Abdullah. para peniaga seharusnya sedar bahawa bahan yang dijual akan disalahgunakan dan mereka mempunyai tanggungjawab sosial untuk tidak menjual bahan tersebut kepada individu berkenaan. tetapi ahli komuniti yang prihatin hanya mampu memberikan nasihat yang lazimnya “masuk telinga kiri. usaha pencegahan atau pemulihan boleh dilakukan secara berkumpulan dan pendekatan ini perlu dikaji dengan lebih mendalam dari segi pelaksanaannya. Justeru. Kesatuan ini amat penting sehinggakan mereka terlibat dan meninggalkan gejala ini secara berkumpulan. pencegahan adalah lebih baik daripada merawat. Walaubagaimanapun. Atas alasan ini. pihak berkuasa hanya boleh membuat tangkapan sekiranya mereka mengganggu ketenteraman awam atau terlibat dengan jenayah. Sarawak rakan sebaya yang menjadi punca kepada individu menghidu gam bukan sesuatu yang asing. Di bawah keadaan ini. keluar telinga kanan”. pihak berwajib perlu mewujudkan akta khusus yang mengharamkan sebarang bentuk penyalahgunaan inhalan. tetapi bukan atas faktor tingkahlaku inhalan itu sendiri. Situasi masa kini tidak mengekang pengguna mahupun penjual daripada memperolehi atau menjual bahan dengan sewenang-wenangnya. ahli-ahli masyarakat akan dapat memainkan peranan dengan berkesan. Kewujudan akta menandakan Menerusi akta inhalan. secara langsung dapat membantu mengawasi insiden penyalahgunaan inhalan di kejiranan mereka. Oleh itu. timbul persoalan di sini.“Lihat Naga Boleh. Jadi Goku Pun Boleh”: Kajian Remaja Dan Penyalahgunaan Inhalan Di Daerah Kuching.

Harga bahan yang murah serta mudah didapati menjadikan gam pelekat amat popular di kalangan pengguna muda. oleh itu sukar untuk mereka membawa anak-anak kembali ke pangkal jalan. mencuri. Justeru. Abdul Mutalip bin Abdullah. Sarawak Neighbourhood Watch atau RELA diberi kuasa untuk menahan individu yang menyalahgunakan bahan? Adakah akta tersebut turut meliputi sekatan terhadap peniaga daripada menjualkan bahan kepada pelajar sekolah dan individu di bawah umur? Persoalan-persoalan ini perlu diteliti secara halus kerana setiap aspek yang dipertimbangkan akan memberi impak yang berbeza.“Lihat Naga Boleh. dan rakan-rakan juga antara sebab kenapa mereka meninggalkan tabiat ini. Selain faktor ini. Rakan-rakan memberikan semangat untuk remaja mencuba sesuatu yang baru. ibu bapa memainkan peranan yang sedikit dalam menentukan arah tingkahlaku anak-anak. Bagi kumpulan ini. Haslina Hashim. Elena Gregoria Chai Chin Fern & Regina Garai Abdullah . Tidak kurang yang menghidu gam kerana ingin menandingi rakan yang lain. adalah penting bagi pihak berwajib bersama-sama dengan ahli masyarakat menangani masalah ini di peringkat akar umbi dan tindakan pembanterasan perlu didokong oleh peruntukan undang-undang yang spesifik agar usaha-usaha yang dimurnikan tidak berakhir umpama “mencurah air di daun keladi”. menjual barangan berharga dari rumah serta menggunakan sebahagian wang pendapatan untuk membeli gam. pengaruh rakan sebaya merupakan satu faktor yang signifikan yang menjelaskan kenapa remaja mudah terjebak dalam aktiviti inhalan. Ringkasnya. seringkali dianggap kurang berbahaya berbanding dadah lain kerana statusnya yang wujud sebagai komponen dalam bahan kegunaan domestik. remaja terlibat kerana inginkan pengiktirafan daripada rakan sebaya. Jadi Goku Pun Boleh”: Kajian Remaja Dan Penyalahgunaan Inhalan Di Daerah Kuching. Kajian mendapati anak-anak seawal 9 tahun sudah mula terjebak dengan gejala ini. Pelaku akan melakukan pelbagai perkara untuk mendapatkan wang termasuklah menipu ibu bapa. KESIMPULAN Inhalan.

2008 dari http://ep. April 2). Philidelphia: Saunders. Elena Gregoria Chai Chin Fern & Regina Garai Abdullah . 91. et al (1999). The Free Encyclopedia. Japan‟.“Lihat Naga Boleh. Sarawak RUJUKAN Academic Dictionaries and Encyclopedias (nd). J. in Addiction. 98. & Wada. in AM.com/cgi/content/full/91/4/ep93 Hazman bin Seli.intheknowzone.com Mohammad Shahid Ismail & Mahmood Nazar Mohamed (2007). Putrajaya: Agensi Antidadah Kebangsaan. (2009. (2003). April 3. Dilayari 09:32. Ogos 19. 771-784. 93 – 100.org/w/index. Haslina Hashim. „Volatile Substance Abuse‟. Dilayari 16:35. L.php?title=Inhalant&oldid=281283731 In The Know Zone (2001). ‟Fenomena Penyalahgunaan Dadah dan Hidu Gam di Kalangan Remaja di Kawasan Persisiran Pantai Sarawak‟ in Prosiding Konferensi Antaruniversiti di Borneo-Kalimantan Ke 1. Disember 15.nsf/enwiki/9315 Dorland‟s illustrated Medical Dictionary (2003). pp. Dilayari 16:30. „Factors Associated With Volatile Solvent Use among Junior High School Students in Kanto. ‟Remaja Menghidu Gam: Pengaruh Keluarga dan Rakan Sebaya‟ dalam Jurnal Antidadah Malaysia. dari http://en. 2009 dari www. Oktober 25.bmjjournals. Jadi Goku Pun Boleh”: Kajian Remaja Dan Penyalahgunaan Inhalan Di Daerah Kuching. pp. „Adolescent Inhalant Abuse: Environment of Use‟. K.ru/dic. Dan (2006). Sarawak: Institut Pengajian Asia Timur. Inhalant. A. in Archives of Disease in Childhood – Education and Practice 2006. November 02. E.com/inhalants/lterm. Harris.dekker.htm Kikuchi. Abdul Mutalip bin Abdullah. 2009 dari http://dic. Dilayari 06:08. In Wikipedia. McGarvey. pp. Inhalant. 2008 dari http://www. Bil 1 Jun 2007. Drug Alcohol Abuse. 731 – 741. 2009. 30 th Edition.wikipedia. Inhalant. Dilayari 16:00.academic. Che Bakar Che Mat dan Wan Hamdi bin Nordin (2005). 25(4).

C. 2008 dari http://www.net/article/view/152395 Piaget. „Introduction to Inhalant Abuse‟. May 2007.html Wiliams. National Institute on Drug Abuse Research Monograph Series No.html Sharp. 129.oneworld. Ogos 19. Jadi Goku Pun Boleh”: Kajian Remaja Dan Penyalahgunaan Inhalan Di Daerah Kuching. US Drug Enforcement Administration (August 2006). Abdul Mutalip bin Abdullah. Sarawak NIDA (2005).net (2007). „Inhalants‟ in Substance Abuse Treatment Advisory. Pediatrics. September 18.“Lihat Naga Boleh. and Storck. 2009 dari http://www. Dilayari 15:30. M.gov/dea/concern/inhalants. 2008 dari http://us. OneWorld. C. Inhalant Abuse. Elena Gregoria Chai Chin Fern & Regina Garai Abdullah . in Sharp. W. National Institute of Health. Vol. Vol. al.org/druginfo/inhalant_abuse. Inhalants. (2007).119. US Department of Health and Human Services (2003). The Origins of Intelligence in Children.serenitylane. March 2003. Haslina Hashim. Inhalant Abuse. J.W et. (1952). Rockville: NIDA. Dilayari 08:45.F. Serenity Lane (nd). 1992.usdoj. Glue-sniffing Ruins Young Lives in Nairobi. Inhalant Abuse: A Volatile Research Agenda. 3. Inhalant Abuse. Jun 5. Issue 1. J. (1992). NIDA Research Report Series. Number 5. Dilayari 14:16. New York: Oxford University Press.

The program has also helped clients in gaining employment thus reducing crime rate.9% in the first 12 months. The result of the evaluation also has proven to reduce the number of „slip‟ (infrequent drug use) cases while undergoing this program. 1 2 Bahagian Rawatan dan Pemulihan AADK Bahagian Pencegahan AADK 3 Profesor Psikologi UUM Sangeeth Kaur. Program Terapi Gantian menggunakan Methadone dapat memberi satu harapan kepada penagih dadah tegar agar mereka dapat kembali berfungsi secara normal. Hafidah Bt. At the same time the Methadone Maintenance Therapy Program has improved the quality of life of these clients especially in the aspect of physical.Projek Perintis Program Rawatan Terapi Gantian (RTG) Menggunakan Methadone Di Pusat Khidmat AADK PROJEK PERINTIS PROGRAM RAWATAN TERAPI GANTIAN (RTG) MENGGUNAKAN METHADONE DI PUSAT KHIDMAT AADK Sangeeth Kaur1. Ini juga terbukti melalui penurunan kes ‟slip‟ (penggunaan dadah sesekali) semasa klien mengikuti program ini. ABSTRACT The National Anti-Drugs Agency has played a pivotal role in implementing a Pilot Project of the Methadone Maintenance Therapy at three AADK After Care Centers in Malaysia since 26 November 2007. Program ini turut berjaya membantu klien untuk menceburi bidang pekerjaan.9% dalam masa 12 bulan yang pertama. sosial dan persekitarannya. This Program aims to provide hope for these clients to achieve a better quality of life and be able to contribute as productive individuals to the nation. Hafidah Bt. Mohd & Mahmood Nazar Mohamed . mempraktiskan gaya hidup sihat dan menjadi lebih produktif dalam masyarakat. Evaluation of this program has shown encouraging success by achieving a retention rate of 92. Di samping itu program ini nyata sekali berjaya mempertingkatkan kualiti hidup klien terutama dari segi fizikal. social and environment. Mohd2 & Mahmood Nazar Mohamed 3 ABSTRAK Penilaian Program Projek Perintis Rawatan Terapi Gantian (RTG) menggunakan Methadone yang telah dimulakan pada 26 November 2007 di tiga buah Pusat Khidmat AADK menunjukkan kejayaan yang memberangsangkan dengan mencapai kadar pengekalan klien sebanyak 92. mengurangkan pengangguran dan mengurangkan kes jenayah di kalangan penagih-penagih dadah.

Iran dan beberapa negara Eropah. 2008). Kaedah Terapi Gantian dengan menggunakan methadone ini juga disyorkan oleh Pertubuhan Kesihatan Dunia (WHO). Maka dengan penemuan ini. Projek Rawatan Terapi Gantian menggunakan methadone terbukti berkesan mengurangkan serta menghapuskan penggunaan dadah berbahaya. 1984). Beberapa kajian jangka masa panjang selama 20 tahun telah membuktikan keberkesanan program methadone untuk penagihan dadah jenis opiat untuk mengurangkan kadar jenayah dalam kalangan penagih dadah (Volkow.Projek Perintis Program Rawatan Terapi Gantian (RTG) Menggunakan Methadone Di Pusat Khidmat AADK PENDAHULUAN Sejak penagihan dadah diiktiraf oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO) sebagai sejenis penyakit kronik dan berulang. Dr Dole dan Nyswander menemui methadone dan seterusnya membuktikan secara saintifik bahawa ia mampu mengawal serta mengurangkan penggunaan dadah opiat. Australia. pelbagai usaha telah digerakkan bagi mengenalpasti rawatan yang lebih berkesan untuk membantu penagih dadah mengatasi ketagihan yang mereka alami.. Pada tahun 1950’an. Ia juga berkesan dalam mengurangkan penggunaan dadah jenis heroin atau morfin. UNAIDS dan United Nations Office on Drug and Crime (UNODC) sebagai satu strategi untuk mengurangkan jangkitan HIV/AIDS akibat daripada tingkah laku yang berisiko seperti melalui perkongsian jarum suntikan di kalangan penagih–penagih dadah. Memandangkan penagihan dadah jenis opiat amatlah meluas di seluruh dunia pada tahun-tahun 50’an terutamanya di kalangan veteran Amerika Syarikat yang kembali dari peperangan di Asia Tenggara pada tahun 50’an dan 60’an. Lithuania. usaha untuk mencari rawatannya dilipatgandakan. Hong Kong. United Kingdom. Hafidah Bt. Sangeeth Kaur. Mohd & Mahmood Nazar Mohamed . aktiviti jenayah dan kematian akibat drug overdose (Volkow. Rawatan Terapi Gantian (RTG) atau lebih dikenali dengan Methadone Maintenance Therapy (MMT) mula dikaji dengan meluas di seluruh dunia (Hubbard et al. 2008). efektif dari segi kos dan berjaya mengurangkan jenayah di kalangan penagih di beberapa negara termasuk Amerika Syarikat.

Projek Perintis Program Rawatan Terapi Gantian (RTG) Menggunakan Methadone Di Pusat Khidmat AADK Kajian Drug Abuse Treatment Outcome Studies (DATOS) juga membuktikan yang program methadone berjaya mengurangkan aktiviti jenayah dalam kalangan penagih (Hubbard et al. meningkatkan tahap kecergasan mental dan fizikal penagih dadah. mengurangkan kejadian jangkitan penyakit di kalangan penagih dadah yang berkongsi jarum suntikan. 1984). Beberapa kajian melalui pemerhatian menyatakan terdapat hubungan dose–response di antara dos methadone dan penggunaan opiat. 1995). Hafidah Bt. yang mana penggunaan dadah opiat didapati semakin menurun dengan peningkatan dos methadone yang diambil oleh klien (National Consensus Development Panel on Effective Medical Treatment of Opiate Addiction. penggunaan dadah opiat dapat dikurangkan secara mendadak jika klien mengambil dos ubat methadone yang bersesuaian. Mohd & Mahmood Nazar Mohamed .. 1998) Oleh yang demikian. Dos optima di antara 80 hingga 120 mg/dos dan lebih telah terbukti berupaya mengekalkan klien dalam program RTG (NIDA. Kajian juga telah membuktikan bahawa gabungan pemberian ubat methadone bersama kaunseling meningkatkan keberkesanan program MMT dan pengurangan penggunaan dadah jenis opiat semasa klien menjalani rawatan (Amato et al.. 1984). meningkatkan fungsi psikososial di kalangan penagih dadah termasuk Sangeeth Kaur. Kejayaan program methadone juga dicatatkan dari aspek pengekalan klien dalam program rawatan dan pemulihan dadah. Tujuan utama Program Terapi Gantian methadone dilakukan di Malaysia adalah untuk meningkatkan tahap kesihatan dan kualiti hidup penagih dadah dan secara khususnya adalah untuk mengurangkan kadar penagihan semula di kalangan penagih dadah terutama sekali yang tegar. 2004). MMT telah dibuktikan mempunyai kadar pengekalan dalam program pemulihan yang lebih tinggi berbanding dengan program kaunseling atau program pemulihan di institusi tanpa methadone (Hubbard et al.

LATARBELAKANG Pelaksanan Program Rawatan Terapi Gantian menggunakan methadone untuk rawatan penagihan dadah di negara ini adalah berikutan keputusan Mesyuarat Majlis Tindakan Membanteras Dadah Kebangsaan yang telah diadakan pada 13 Januari 2005. selatan dan timur) di seluruh negara (Cawangan Harm Reduction. Hafidah Bt. Ini bermakna 84% klien yang menyertai program ini masih kekal mengikuti program. Fasa Pertama projek perintis methadone telah terbukti berjaya dan mengikut pembentangan awal penilaian pelaksanaan projek Fasa Satu oleh Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) dalam Mesyuarat Jawatankuasa Bertindak Rawatan dan Pemulihan Dadah (JRP) Bil. Mesyuarat ini dipengerusikan oleh YAB Timbalan Perdana Menteri dan bersetuju supaya satu projek pilot dijalankan untuk menggunakan methadone dalam rawatan dan penagihan dadah dalam kalangan penagihpenagih dadah opiat. AADK terlibat secara langsung dalam pelaksanaan program RTG nasional ini terutamanya dalam menyedia dan melaksanakan program intervensi psikososial seperti perkhidmatan kaunseling kepada klienklien. Keterampilan dan Sangeeth Kaur. Pelaksanaan Program Rawatan Terapi Gantian menggunakan methadone bermula pada bulan Oktober 2005. tengah.240 orang penagih dadah di 4 zon (utara.Projek Perintis Program Rawatan Terapi Gantian (RTG) Menggunakan Methadone Di Pusat Khidmat AADK keupayaan mereka untuk mendapat dan mengekalkan mutu kerja serta meningkatkan keyakinan diri untuk kembali ke dalam masyarakat. Kementerian Kesihatan Malaysia. Mohd & Mahmood Nazar Mohamed . 2008).1/2006 pada 14 September 2006 menyatakan bahawa “retention rate” untuk kesemua pusat rawatan yang terlibat ádalah 84% malah terdapat pusat rawatan yang mencatat “retention rate” 100% berbanding dengan sasaran “retention rate” selepas 6 bulan pada tahap 65 – 70% yang ditetapkan oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO). Untuk Fasa Pertama ianya dilaksanakan di 8 buah hospital dan 2 buah Klinik Kesihatan serta 8 buah Klinik Swasta dengan melibatkan seramai 1.

pihak universiti dan NGO. 2006).Projek Perintis Program Rawatan Terapi Gantian (RTG) Menggunakan Methadone Di Pusat Khidmat AADK keyakinan diri penagih yang meningkatkan juga mendorong 73% daripada mereka memperolehi pekerjaan. Kementerian Kesihatan Malaysia. Mohd & Mahmood Nazar Mohamed . 10 buah Klinik Kesihatan dan 24 buah Klinik Swasta mulai 13 November 2006 secara berperingkat (Laporan Prestasi Cawangan Harm Reduction. contohnya di Negeri Melaka di mana hampir kesemua klien yang mengikuti program RTG ini telah mendapat pekerjaan. Terdapat juga pusat-pusat rawatan. PDRM. Sangeeth Kaur. Setahun kemudian Mesyuarat Jawatankuasa Bertindak Rawatan & Pemulihan Bil 1/2007 pada 5 Oktober 2007 yang dipengerusikan oleh YB Menteri Kesihatan juga bersetuju untuk memulakan Projek Perintis Rawatan Terapi Gantian menggunakan methadone di tiga buah Pusat Khidmat AADK. Hafidah Bt.000 klien di 13 buah hospital kerajaan. Antara faktor kejayaan Fasa Pertama adalah komitmen dan iltizam yang tinggi yang diberikan oleh kakitangan yang terlibat di samping kerjasama pelbagai sektor yang cukup baik di antara agensi-agensi yang terlibat sama ada di Kementerian Kesihatan sendiri atau agensi-agensi kerajaan dan bukan kerajaan seperti AADK. Berdasarkan hasil dan kesan yang memberangsangkan ini pihak KKM telah memperkembangkan dan meluaskan lagi pelaksanaan program ini ke Fasa Kedua yang melibatkan 5.

PKAADK Johor Bahru. Meningkatkan tahap kesihatan dan kualiti hidup melalui amalan gaya hidup sihat Projek Perintis Program Rawatan Terapi Gantian menggunakan methadone dilaksanakan di tiga buah Pusat Khidmat AADK bermula 26 November 2007. i. Johor dan PKAADK Kg. Mengurangkan pergantungan psikososial melalui program pemulihan psikososial di kalangan klien dan Pembimbing Rakan Sebaya. Melatih bekas penagih dadah yang terlibat dalam program ini untuk mengisi masa lapang dengan program dan aktiviti sosial dan riadah yang sihat iv. Program ini dijalankan oleh Agensi Antidadah Kebangsaan (AADK) dengan kerjasama Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM). Hafidah Bt. Pemilihan ketiga-tiga pusat khidmat ini berdasarkan kepada jumlah kes pengawasan yang ramai terlibat dengan dadah jenis opiat. Pusat Perubatan Universiti Malaya (PPUM) serta Pakar Psikiatri dari Klinik Swasta. iii. Membantu klien mencapai dan mengekalkan kepulihan serta mencegah daripada terlibat semula dengan dadah. RTG juga bertujuan untuk. Secara khususnya . KKM bertindak sebagai Sangeeth Kaur. ii. Pusat Khidmat tersebut adalah PKAADK Wilayah Persekutuan. Pulau Pinang. Selamat (Daerah Seberang Prai Utara).Projek Perintis Program Rawatan Terapi Gantian (RTG) Menggunakan Methadone Di Pusat Khidmat AADK OBJEKTIF RAWATAN TERAPI GANTIAN DI PUSAT KHIDMAT AADK Objektif RTG ialah untuk menyediakan rawatan alternatif dan pemulihan jangka panjang kepada penagih-penagih dadah jenis heroin atau morfin dengan menggantikannya dengan methadone. Kuala Lumpur. Mohd & Mahmood Nazar Mohamed .

2007). Keseluruhan program ini telah dijalankan mengikut garispanduan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dan Agensi Antidadah Kebangsaan. Garispanduan Program Terapi Gantian Methadone Nasional (National Methadone Maintenance Therapy Guidelines) yang telah disediakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Pelaksanaan Methadone4 program kaunseling hendaklah mengikuti Garispanduan Kaunseling Untuk Terapi Gantian Menggunakan iv. Hospital Kuala Lumpur. iii.Projek Perintis Program Rawatan Terapi Gantian (RTG) Menggunakan Methadone Di Pusat Khidmat AADK penasihat teknikal. Garispanduan Program Methadone di Pusat Khidmat AADK 4 Garispanduan Bimbingan dan Kaunseling Terapi Gantian Methadone. AADK. Dos methadone yang telah ditetapkan oleh Pegawai Perubatan diberikan (dispense) secara harian kepada klien oleh Pegawai Farmasi dari Klinik Pesakit Luar. Sangeeth Kaur. dan Klinik Kesihatan Butterworth. Ia mengandungi garispanduan mengenai farmakologi methadone. Mohd & Mahmood Nazar Mohamed . ii. Hafidah Bt. pengurusan kemasukan klien ke dalam program rawatan dan pengurusan methadone. memberi bantuan dari segi penilaian dan ujian kesihatan serta menerima kes-kes rujukan yang memerlukan rawatan perubatan. Pelaksanaan program ini juga berdasarkan Protokol Program Terapi Gantian Menggunakan methadone yang telah disediakan oleh Kementerian Kesihatan (National Policy and Standard Operating Procedure For Methadone Maintenance Therapy) (Ministry of Health. Ia adalah seperti berikut: i. Jalan Mahmudiah Johor Bahru.

Peranan Pegawai-Pegawai Pusat Khidmat AADK khusus kepada pemulihan psikologi dan psikososial. v. Hafidah Bt. kaunseling keluarga dan kaunseling kelompok. i. antaranya.Projek Perintis Program Rawatan Terapi Gantian (RTG) Menggunakan Methadone Di Pusat Khidmat AADK Pemilihan klien program ini dibuat berdasarkan kriteria-kriteria seperti berikut: i. Mohd & Mahmood Nazar Mohamed . Menjalankan Program bimbingan. iv. Menjalankan program pemantauan dan penilaian kemajuan klien empat bulan sekali sehingga tamat tempoh program pengawasan di dalam komuniti. penyebaran dan ”outreach” berkaitan Program Harm Reduction dalam kalangan ahli keluarga klien. ii. pendidikan psikososial. Menjalankan program saringan awal untuk kemasukan klien ke dalam program. Penagih yang tegar. pemimpin masyarakat. iii. ii. Tidak mempunyai penyakit kronik. vi. dan Penagih bermotivasi tinggi untuk dipulihkan 50 iv. Berumur tidak kurang dari 18 tahun dan tidak melebihi tahun. badanbadan kerajaan dan bukan kerajaan serta pertubuhan setempat. Penagih Heroin / Morfin. Menjalankan Program Kaunseling mengikut modul kaunseling RTG menggunakan Methadone meliputi kaunseling individu. Sangeeth Kaur. Penagih dadah yang menggunakan jarum suntikan (Injection Drug Users / IDUs). iii.

pegawai perubatan. vii. viii. Sangeeth Kaur. Mewujudkan dan mengekalkan hubungan serta jaringan di peringkat daerah. Menjalankan program susulan terhadap klien yang tamat tempoh pengawasan di dalam komuniti. xii. xi. Mohd & Mahmood Nazar Mohamed . pembimbing rakan sebaya. Menyediakan khidmat rawatan dan pemulihan kepada kes-kes yang dirujuk oleh pemimpin masyarakat. Menjalani ujian pengesanan HIV secara sukarela dan menjalankan kaunseling sebelum dan selepas ujian. x. badan kerajaan dan bukan kerajaan serta pihak majikan. pegawai agama dan lain-lain kepakaran yang diperlukan oleh klien. Hafidah Bt. dalam kalangan jabatan kerajaan. pihak majikan dan syarikat swata.Projek Perintis Program Rawatan Terapi Gantian (RTG) Menggunakan Methadone Di Pusat Khidmat AADK v. ix. Menyediakan program dan aktiviti yang sesuai untuk membantu klien mendapatkan peluang pekerjaan. vi. Melantik Pembimbing Rakan Sebaya untuk membantu melaksanakan program pendampingan (outreach). Memberi sokongan dan kerjasama kepada agensi dan NGOs yang terlibat. Menyediakan latihan dalaman secara berterusan dalam bidang Harm Reduction kepada klien. pihak berkuasa tempatan. Menyediakan khidmat rujukan kepada klien seperti pakar sakit jiwa. xiii.

Program sokongan psikososial merupakan komponen wajib yang perlu diikuti oleh klien program ini kerana ia bertujuan memulihkan pergantungan psikologi mereka terhadap dadah. Bimbingan dan kaunseling meliputi kaunseling individu. Pengambilan klien secara berperingkat adalah untuk memastikan setiap klien dapat dipantau secara klinikal oleh pakar perubatan yang dilantik iaitu dari segi pengurusan klien dan komplikasi kesihatan yang mungkin dialami selepas mengambil methadone. Setakat laporan ini seramai 184 orang klien telah menerima 764 sesi kaunseling individu. i. 167 sesi kaunseling kelompok dan 48 sesi kaunseling keluarga. iv. Mengatasi halangan dan cabaran yang timbul untuk memastikan matlamat Program Harm Reduction tercapai . seramai 184 orang telah menyertai program ini iaitu 66 orang di PKAADK SPU. Harm penyelidikan pembangunan Reduction di Pusat-Pusat Khidmat. Sehingga 30 Mac 2009. Sangeeth Kaur. Hafidah Bt. Program sokongan psikososial yang dijalankan adalah seperti . Penyertaan ini adalah melebihi daripada jumlah sebenar yang disasarkan iaitu 50 peserta di setiap PKAADK. Memberi kerjasama dan untuk menjayakan mengenai program Program kajian. 63 orang di PKAADK WPKL dan 55 orang di PKAADK Johor Bahru. Mohd & Mahmood Nazar Mohamed . Sesi psiko-pendidikan dadah Penempatan Kerja Kelompok sokong bantu Klien yang terlibat dalam Program RTG menggunakan methadone menerima kaunseling mengikut garispanduan dan jadual yang telah disediakan. dan xv.Projek Perintis Program Rawatan Terapi Gantian (RTG) Menggunakan Methadone Di Pusat Khidmat AADK xiv. kelompok dan keluarga ii. iii.

Jadual 2: KLIEN YANG MENJALANI PROGRAM PEMULIHAN DARI DISEMBER 2007 HINGGA MAC 2009 JUMLA PSIKO – H KLIEN PENDIDIKAN SESI 66 63 55 184 10 6 3 19 PROGRAM T / KERJA SESI 8 1 1 10 KSB SESI 25 30 36 91 PKAADK PKAADK SPU PKAADK WPKL PKAADK JB JUMLAH Sangeeth Kaur. sesi kumpulan sokong bantu keluarga. Mohd & Mahmood Nazar Mohamed . seminar program penempatan kerja sebanyak 7 sesi dan 68 sesi kumpulan sokong bantu dari bulan Januari hingga September 2008. psiko pendidkan keluarga . family association juga telah dijalankan.Projek Perintis Program Rawatan Terapi Gantian (RTG) Menggunakan Methadone Di Pusat Khidmat AADK Jadual 1: KLIEN YANG MENERIMA KAUNSELING DARI DISEMBER 2007 HINGGA MAC 2009. Selain daripada itu. Hafidah Bt. JUMLAH KLIEN 66 63 55 184 KAUNSELING INDIVIDU SESI 361 298 105 409 KAUNSELING KELOMPOK SESI 53 17 92 167 KAUNSELING KELUARGA SESI 32 8 0* 40 PKAADK PKAADK SPU PKAADK WPKL PKAADK JB JUMLAH *Kaunseling ini digabungkan dengan Family Association Program–program lain yang telah dijalankan adalah psiko-pendidikan sebanyak 15 sesi.

Diisikan oleh Pegawai Perubatan Treatment Outcome Profile. Opiate Treatment Index .Diisikan oleh Kaunselor WHO Quality of Life – Diisikan oleh Klien Skala Motivasi.Projek Perintis Program Rawatan Terapi Gantian (RTG) Menggunakan Methadone Di Pusat Khidmat AADK Jadual 3: KLIEN YANG MENJALANI PROGRAM PEMULIHAN LAIN DARI DISEMBER 2007 HINGGA MAC 2009 PKAADK JUMLAH KLIEN KSB KELUARGA SESI 10 20 1 31 PSIKO-PEN KELUARGA SESI 4 0* 0* 4 FAMILY ASSOCIATION SESI 2 2 3 7 LAINLAIN SESI 19 12 17 48 PKAADK SPU PKAADK WPKL PKAADK JB JUMLAH 66 63 55 184 *Program digabungkan dalam Family Association PENILAIAN PROGRAM RAWATAN TERAPI GANTIAN MENGGUNAKAN METHADONE DI PUSAT KHIDMAT AADK Penilaian program dibuat ke atas 184 klien RTG Methadone yang sedang menjalani program tersebut dengan menggunakan soal selidik dan alat ujian kajian berikut: i. Mohd & Mahmood Nazar Mohamed . v. iii. vi. Hafidah Bt. iv. ii.Diisikan oleh Klien Ujian urin dan Ujian darah Laporan Kaunselor Sangeeth Kaur.

5 SEHINGGA MAC 2009 / NO KLIEN 55 KUALA LUMPUR 26th Feb 2008 – 5 63 PULAU PINANG 28th Feb 2008 – 15 66 STATUS KLIEN DALAM PROGRAM RTG Jadual 4 dan 5 menunjukkan bahawa terdapat 184 orang klien yang masih mengikuti program ini.Projek Perintis Program Rawatan Terapi Gantian (RTG) Menggunakan Methadone Di Pusat Khidmat AADK Jadual 4: Bilangan klien sehingga bulan Mac 2009 digunakan dalam penilaian program RTG menggunakan Methadone di Pusat Khidmat PUSAT KHIDMAT TARIKH PERMULAAN/ NO KLIEN JOHOR BAHRU 18th Dec 2007 . Hafidah Bt. manakala 14 orang klien tidak dapat menyambung program dan 15 orang klien yang didapati tidak komplian (klien yang tidak ingin meneruskan program). Sangeeth Kaur. Mohd & Mahmood Nazar Mohamed .

Mohd & Mahmood Nazar Mohamed . Projek Perintis Methadone di AADK berjaya mencapai kejayaan yang paling tinggi dalam masa 12 bulan yang pertama. Hafidah Bt.Projek Perintis Program Rawatan Terapi Gantian (RTG) Menggunakan Methadone Di Pusat Khidmat AADK Jadual 5: Klien yang meninggalkan Program Methadone AADK NOMBOR KLIEN 184 klien 4 klien 1 klien 6 klien 15 klien 1 klien 2 klien STATUS Masih mengikuti program 1 Telah mengikuti program di KK Kepala Batas dan 3 ke KK Larkin Telah berpindah ke Dubai Ditahan oleh polis kerana terlibat dalam jenayah lama Tidak komplian (tidak mahu meneruskan program) Jangkitan TB and HIV Meninggal dunia RETENTION RATE Projek Perintis RTG menggunakan methadone di Pusat Khidmat telah berjaya mencapai retention rate sebanyak 93. Antara sebabnya ialah semua yang menghadiri RTG di AADK terdiri daripada mereka yang menawarkan diri secara sukarela untuk menyertai program dan bermotivasi tinggi untuk pulih serta menghadiri program pemulihan penagihan dadah. Sangeeth Kaur.9% selepas 12 bulan. Program RTG Kebangsaan dan sasaran Pertubuhan Kesihatan Dunia (WHO). dan pelbagai program sokongan psikososial disediakan di PKAADK yang terlibat.9% pada 6 bulan pertama dan 92. Rajah 1 menunjukkan perbandingan retention rate di antara Projek Perintis di AADK.

penglibatan dengan dadah dan rawatan Sejumlah 91. diikuti oleh kaum Cina.Projek Perintis Program Rawatan Terapi Gantian (RTG) Menggunakan Methadone Di Pusat Khidmat AADK Rajah 1: Kadar Retention Rate Ciri-ciri demografi.4% adalah perempuan. Sangeeth Kaur. India dan lain-lain.6% klien yang terlibat dalam program ini adalah lelaki dan 8. Sebilangan besar daripada klien yang menyertai program ini adalah dari golongan kaum Melayu. Mohd & Mahmood Nazar Mohamed . Hafidah Bt.

Projek Perintis Program Rawatan Terapi Gantian (RTG) Menggunakan Methadone Di Pusat Khidmat AADK Rajah 2: Peratus klien yang mengikuti program mengikut kaum 100. Sangeeth Kaur.70 lain-lain 20. Tempoh Penagihan Dadah: 3. Hafidah Bt.68% mempunyai kelulusan SRP dan 9.76 % klien bekerja separuh waktu dan 2.40 melayu cina india 0. sebanyak 63% klien didapati belum berkahwin.00 86. Manakala sebanyak 3.10% klien yang tidak berpelajaran (Rajah 3).83% selama 6-10 tahun dan 22. 30% klien telah berkahwin.00 Kelulusan Akademik : Sebanyak 36.00 60. 22.0% selama >26 tahun.89% telah menuntut ke tahap sekolah menengah.5% selama 11-15 tahun. 6% klien telah bercerai dan 1 % di mana pasangannya telah meninggal dunia.22% selama 21-25 tahun (Rajah 4).26% orang klien mempunyai kelulusan SPM.00 80. 17.39% klien tidak mempunyai pekerjaan.57% yang belajar ke tahap sekolah rendah sahaja.10% mempunyai ijazah dan 1. 37. Mohd & Mahmood Nazar Mohamed . 25. 18.44 % membuat kerja rencam apabila memulakan Program Methadone.39 % bekerja sepenuh waktu. 16. Status pekerjaan: Sebanyak 37.30% mempunyai kelulusan STPM.01 melayu cina india 11. 1. 15.67% selama 16-20 tahun.89 lain-lain 1.00 40. Dari segi taraf perkahwinan. diikuti oleh 28.00 0.33% telah menagih dadah selama 2-5 tahun.

Hafidah Bt. Mohd & Mahmood Nazar Mohamed .10 1.26 0 28.10 STPM / Dip lo m a STPM / Dip lo m a Ijazah p er t am a Rajah 4 : Tempoh Penagihan Dadah Klien Methadone Sangeeth Kaur.68 seko lah m en en g ah PMR / SRP SPM / MCE 9.10 3.89 1.57 t id ak seko lah seko lah r en d ah 18.30 1.Projek Perintis Program Rawatan Terapi Gantian (RTG) Menggunakan Methadone Di Pusat Khidmat AADK Rajah 3: Kelulusan Akedemik Klien Methadone 40 35 30 25 20 15 10 5 0 0 seko lah r en d ah PMR / SRP 36.

50% bekerja dalam bidang pertanian.Projek Perintis Program Rawatan Terapi Gantian (RTG) Menggunakan Methadone Di Pusat Khidmat AADK Rajah 5: Status Pekerjaan Klien Methadone Pada Permulaan Program Jenis Pekerjaan: 21. 3. Hanya 0.32% mempunyai perniagaan sendiri.62% klien bekerja dalam bidang perkhidmatan. 15.90% adalah dalam bidang profesional manakala sebahagian besar (31. Mohd & Mahmood Nazar Mohamed .53%) klien membuat kerja rencam Rajah 6: Jenis Pekerjaan Klien methadone pada Permulaan Program Sangeeth Kaur. 4. Hafidah Bt.60% bekerja sebagai kerani.

Projek Perintis Program Rawatan Terapi Gantian (RTG) Menggunakan Methadone Di Pusat Khidmat AADK Tempoh Menjalani Program RTG Di Pusat Khidmat: Sejumlah 21. 12. Rajah 8: Klien Methadone Yang Pernah Menerima Rawatan Pemulihan Dadah Sangeeth Kaur.93% klien telah menerima rawatan pemulihan dadah sebanyak 2 kali.09% klien telah menjalani program selama lebih daripada 3 bulan. 18.39% sebanyak sekali. 24.75% kurang dari 1 bulan.2% sebanyak 3 kali.66% sebanyak lebih 6 kali.75% klien telah menjalani program lebih daripada 5 bulan dan 18. 10. 3.98% sebanyak 4 kali. Kesemua klien adalah penagih tegar. Hafidah Bt. Rajah 7: Tempoh Menjalani Program RTG Di Pusat Khidmat AADK Penagih Yang Pernah Menerima Rawatan Pemulihan Dadah: Sebanyak 32. Mohd & Mahmood Nazar Mohamed .

Mohd & Mahmood Nazar Mohamed . Rajah 10: Klien Methadone Yang Pernah Menerima Hukuman Penjara Sangeeth Kaur. 4 % klien dijangkiti HIV/AIDS dan seramai 3% mempunyai penyakit Hepatitis B. Hafidah Bt.65% pernah memasuki penjara lebih daripada 6 kali.42% sebanyak 2 kali.10% klien pernah menerima hukuman di penjara sekali. 4. Klien Yang Menerima Hukuman Penjara: Sebanyak 29.Projek Perintis Program Rawatan Terapi Gantian (RTG) Menggunakan Methadone Di Pusat Khidmat AADK Rajah 9 : Klien Methadone Yang Mempunyai Penyakit Kronik Klien Methadone Yang Mempunyai Penyakit Kronik: 89% daripada klien Methadone menghidapi penyakit Hepatitis C. diikuti dengan 24.

Projek Perintis Program Rawatan Terapi Gantian (RTG) Menggunakan Methadone Di Pusat Khidmat AADK Peratus Sejarah Penagihan Dadah Dalam Keluarga: Sebanyak 64.18% klien mempunyai adik-beradik yang menagih dadah. Hafidah Bt. 5. Rajah 11: Bilangan Ujian Urin Positif Dalam Kalangan Klien Methadone Skor WHO Quality Of Life dalam Projek Perintis menunjukkan kejayaan dari segi fizikal. sosial dan persekitaran . psikososial.93% klien tidak mempunyai sejarah penagihan dadah dalam keluarga. Mohd & Mahmood Nazar Mohamed . Sangeeth Kaur. 14.22% klien ada sejarah penagihan dadah disebelah keluarga ayah dan 11.94% klien ada sejarah penagihan dadah disebelah keluarga emak ANALISIS UJIAN PILOT PROJEK RTG Bilangan ujian urin yang positif untuk opiat juga telah turun dalam 12 bulan yang pertama seperti yang ditunjukkan dalam rajah 11.

5 Skor batasan kefungsian sosial yang rendah menunjukkan daya kefungsian yang baik manakala skor yang tinggi bermakna daya kefungsian yang rendah kerana menghadapi banyak batasan hidup Sangeeth Kaur. Hafidah Bt. bantuan sosial dan penglibatan dalam kumpulan penagih dadah. Aspek Penilaian “Limitation of Social Functioning” merangkumi penempatan kerja.14. stabiliti dalam keluarga.22 kepada 7. Mohd & Mahmood Nazar Mohamed .Projek Perintis Program Rawatan Terapi Gantian (RTG) Menggunakan Methadone Di Pusat Khidmat AADK Rajah 12: Skor Fizikal dan Psikososial Klien Methadone Rajah 13: Skor Sosial dan Environment Klien Methadone Dari segi batasan kefungsian sosial5 (limitation of social functioning) didapati skor purata untuk 12 bulan yang pertama turun dari 12. konflik dalaman.

25 kepada 0. kardio-respiratori. Hafidah Bt.00 5.04 1.00. skor purata Batasan Kefungsian Sosial yang tinggi menunjukkan daya kefungsian yang lemah dan sebaliknya skor yang rendah menunjukkan daya kefungsian yang kuat. penipuan.04 Jadual 6: Skor Batasan Kefungsian Sosial.57 12 bulan 7. Rajah 14: Skor Batasan Kefungsian Sosial Sangeeth Kaur. jenayah melibatkan keganasan di kalangan klien dari 0.88 6 bulan 12. neurologi dan sebagainya tealh meningkat dari 0.22 0.27 0.14 0.Projek Perintis Program Rawatan Terapi Gantian (RTG) Menggunakan Methadone Di Pusat Khidmat AADK Dari segi kadar jenayah didapati program ini berjaya menurunkan kes jenayah seperti pengedaran dadah. Program Rawatan Terapi Gantian menggunakan Methadone telah menolong mempertingkatkan daya kefungsian klien dalam 12 bulan yang pertama. Kadar Jenayah dan Tahap Kesihatan Klien Methadone 0 bulan BATASAN KEFUNGSIAN SOSIAL (limitation of social functioning) KADAR JENAYAH KESIHATAN 12. jenayah ringan. Mohd & Mahmood Nazar Mohamed .04 Mengikut soalselidik Opiate Treatment Index.25 0.88 kepada 5. Skor dari segi tahap kesihatan seperti kesihatan umum.

terdapat ramai klien yang terpaksa berhenti kerja untuk menyertai program ini di atas alasan seperti: jarak yang jauh di antara Pusat Khidmat dan tempat kerja dos harian yang mesti diambil di Pusat Khidmat sesi pengambilan ubat dijalankan pada masa yang singkat Sangeeth Kaur. Hafidah Bt. Mohd & Mahmood Nazar Mohamed . Walau bagaimanapun.Projek Perintis Program Rawatan Terapi Gantian (RTG) Menggunakan Methadone Di Pusat Khidmat AADK Rajah 15: Skor Jenayah Rajah 16: Skor Tahap Kesihatan STATUS PEKERJAAN Projek Perintis ini berjaya menurunkan bilangan klien yang menganggur dengan memberi peluang pekerjaan kepada klien dalam 12 bulan yang pertama.

Sangeeth Kaur. Beliau kini merupakan residen di Pusat Khidmat AADK Wilayah Persekutuan dan telah mengikuti Program Methadone sejak Mac 2008. Antara respon yang diperolehi adalah seperti berikut: ”Saya sekarang ini langsung tak ingat untuk menagih semula dan badan saya pun dah rasa semakin sihat” Pn. Tahap kesihatan juga beliau juga semakin baik. 40 tahun. Mohd & Mahmood Nazar Mohamed . Dahulunya beliau sangat bergantung kepada pengambilan Methadone dengan kadar dos yang agak tinggi tetapi kini beliau mampu bekerja dengan baik dan kebergantungan terhadap Methadone juga semakin berkurangan. Hafidah Bt.Projek Perintis Program Rawatan Terapi Gantian (RTG) Menggunakan Methadone Di Pusat Khidmat AADK Rajah 17: Bilangan Klien Yang Telah Mendapat Pekerjaan Semasa Menjalani Program Methadone Respon Klien Mengenai RTG Program RTG telah banyak memberikan kebaikan dan membawa perubahan positif kepada klien Methadone. Zainon.

“Saya telah mengikuti program RTG ini sejak 2 tahun yang lalu di Pusat Khidmat AADK Seberang Prai Utara. Pada permulaannya saya berasa sangat sukar untuk melupakan ketagihan dan sehinggalah saya terdorong untuk mengikuti Program RTG atas dorongan dari Pegawai AADK sendiri. ia adalah merupakan satu anugerah buat kami di sini. Saya sekarang bekerja sebagai pengawal keselamatan dan saya rasa diri saya semakin baik dan yakin bila orang ramai mula pandang baik dan percaya pada saya. 42 tahun. Di sini kami sentiasa memantau dan mengambil berat terhadap klien kami. saya telah berjaya dan kini mempunyai perniagaan sendiri. ”Saya mula program ini dah setahun lebih. rasa ketagihan tidak ada lagi” En. rasa nak ketagih pun langsung tiada dan sekarang ini saya hanya fikir nak kerja baik-baik” En. Saya sering membantu AADK dalam kes-kes jejak sebagai seorang PRS. Harapan kami supaya dapat meneruskan program ini dan apa yang kami boleh katakan bahawa hampir 90% program ini adalah berjaya Sangeeth Kaur. Keluarga saya juga telah dapat menerima saya kembali. Abdul Hamid Bin Haji Ramli.Projek Perintis Program Rawatan Terapi Gantian (RTG) Menggunakan Methadone Di Pusat Khidmat AADK ”Saya mula ikut program ini sejak bulan Ogos 2008. Rata-rata klien kami hampir kesemuanya telah berjaya melupakan ketagihan dan mendapat pekerjaan yang baik. Kesihatan pun semakin baik. namun berkat usaha dan dorongan yang diberikan oleh kakitangan AADK. 38 tahun. Respon Pegawai AADK Yang Terlibat Dengan RTG ”Kami sebagai kaunselor di sini sangat teruja untuk teruskan program ini kerana kami sentiasa nampak kejayaan dan perubahan klien kami. Bila kami melihat perubahan yang positif setiap klien kami. Setakat ini saya rasa sangat baik dan badan pun semakin sihat. Setiap apa yang kami lakukan dan kejayaan dan perkembangan yang baik setiap klien adalah kepuasan bagi setiap di sini. Dahulunya saya tidak diterima oleh keluarga sendiri.Haslam. Najmi. Sehingga kini saya sangat berpuas hati dengan perkhidmatan yang diberi oleh pihak AADK “ En. 48 tahun. Mohd & Mahmood Nazar Mohamed . Hafidah Bt.

Projek Perintis Program Rawatan Terapi Gantian (RTG) Menggunakan Methadone Di Pusat Khidmat AADK

jika terus mendapat sokongan dan kerjasama pada semua pihak” Pn. Hajah Wirdanim Bt. Abdul Latif, Kaunselor PKAADK “Kerjasama semua pihak amat diperlukan bagi memastikan kejayaan program ini. Perubahan dari segi aspek sosial dapat dilihat dengan jelas kepada klien yang menyertai program ini. Walaubagaimanapun, penekanan kepada aspek program psikososial perlu diberikan perhatian kerana kejayaan dan kepulihan klien bukan bergantung sepenuhnya kepada jumlah dos Methadone yang diambil tetapi sejauhmana program psikososial dapat memberikan keyakinan kepada kilen untuk terus mengekalkan kepulihan dan seterusnya dapat meninggalkan penagmbilan Metadhone pada suatu masa nanti” Encik Ibrahim bin Muhamad Said, Ketua Pegawai AADK Daerah Seberang Perai Utara. “Saya memang terlibat secara langsung dengan Program RTG Methadone di PKAADK Johor Bahru, Johor selaku Ketua, AADK Daerah Johor Bahru, Johor. Pada pemerhatian saya program ini amat baik kerana program ini memang di susun dengan begitu baik dengan kerjasama Agensi Anti-Dadah Kebangsaan ( AADK ) dan Kementerian Kesihatan Malaysia ( KKM ). Klien program ini di pilih mengikut kriteria yang agak ketat mengikut Standard Operating Procedures

program ini. Salah satu kriteria yang penting adalah klien mesti di kalangan penagih tegah yang menggunakan heroin. Kemudian klien ini di tapis oleh Pakar Perubatan Psikiatri (yang telah menjalani latihan dalam Program Methadone ) yang di lantik oleh AADK untuk membuat pemeriksaan dan membuat penilaian klien-klien program ini. Pakar ini akan menjalankan ujian-ujian makmal yang tertentu seperti Liver Function Test dan sebagai nya terhadap klien yang terpilih supaya klien betul-betul layak menjalani program ini. Kemudian selepas klien lulus dalam semua kriteria, mereka akan di beri preskripsi dos ubat Methadone mengikut sukatan yang Pakar syorkan. Ubat Methadone pula di beri oleh

Pegawai Farmasi dari KKM ( yang telah menjalani latihan dalam Program Methadone ). Klien program ini akan diperiksa oleh Pakar dan di ulangkaji setiap

Sangeeth Kaur, Hafidah Bt. Mohd & Mahmood Nazar Mohamed

Projek Perintis Program Rawatan Terapi Gantian (RTG) Menggunakan Methadone Di Pusat Khidmat AADK

hari supaya tindak balas buruk dapat di kesan serta merta dan tindakan selanjutnya boleh diambil untuk mengatasinya.” “Klien-klien program Methadone juga menjalani program psikologi seperti kaunseling individu, kelompok dan keluarga oleh pegawai-pegawai pemulihan di PKAADK. Selain itu aktiviti kelompok sokong bantu ( KSB ) dan sesi –sesi

didaktik juga di didedahkan kepada klien-klien methadone. Pengurus Kes di PKAADK juga akan mendapatkan kerja yang bersesuaian, menjalankan aktiviti sukan & riadah, aktiviti keagamaan, membantu mendapatkan penempatan sementara di PKAADK untuk klien yang tiada rumah dan juga membantu mendapatkan kad pengenalan, lesen kenderaan supaya klien dapat meningkatkan kehidupan mereka ke tahap yang lebih baik.” “Daripada pengalaman saya, program RTG Methadone dengan bantuan pegawai pemulihan AADK telah memulihkan ramai penagih-penagih tegar

heroin. Ramai klien Methadone telah menjadi produktif dan dapat bekerja seperti biasa malah telah menyumbangan kepada negara secara tidak langsung. Dua orang penagih tegar yang saya kenali telah menjadi Pembimbing Rakan Sebaya ( PRS ) di PKAADK Johor Bahru, Johor. Kini mereka berdua telah berjaya

menjadi pekerja tetap di Intan Life Zone ( ILZ ) dengan gaji yang agak lumayan iaitu sebuah badan bukan kerajaan ( NGO ) di Johor Bahru yang melaksanakan program Pertukaran Jarum ( Needle & Syringe Exchange Program ) dan

merawat pulih klien-klien HIV/AIDS.” En. V M Asok Kumar, Ketua Pegawai AADK Daerah Johor Bahru (2007)

Sangeeth Kaur, Hafidah Bt. Mohd & Mahmood Nazar Mohamed

Projek Perintis Program Rawatan Terapi Gantian (RTG) Menggunakan Methadone Di Pusat Khidmat AADK

KESIMPULAN Penilaian Program Perintis Rawatan Terapi Gantian Menggunakan Methadone yang telah dimulakan pada 26 November 2007 di 3 Pusat Khidmat AADK menunjukkan kejayaan yang memberangsangkan. Ini ditunjukkan melalui penurunan kes penagihan semula semasa klien mengikuti program ini.

Program ini berjaya membantu klien untuk menceburi bidang pekerjaan, mengurangkan pengangguran dan mengurangkan kes jenayah di antara penagih-penagih dadah. Di samping itu, program ini nyata sekali berjaya mempertingkatkan kualiti hidup klien terutama dari segi fizikal, sosial dan persekitarannya. Adalah diharapkan bahawa Program Terapi Gantian

Menggunakan Methadone dapat memberikan satu harapan baru kepada penagih dadah tegar agar mereka dapat kembali berfungsi secara normal dan

mempraktiskan gaya hidup sihat, menjadi lebih produktif dan berbakti dalam masyarakat.

Sangeeth Kaur, Hafidah Bt. Mohd & Mahmood Nazar Mohamed

Projek Perintis Program Rawatan Terapi Gantian (RTG) Menggunakan Methadone Di Pusat Khidmat AADK

Rujukan Agensi Antidadah Kebangsaan, 2006, Garispanduan Bimbingan dan Kaunseling Terapi Gantian Methadone. Amato L, Minozzi S, Davoli M, Vecchi S, Ferri M, Mayet S. (2004). Psychosocial combined with agonist maintenance treatment versus agonist maintenance treatments alone for treatment of opioid dependence. Cochrane Database Syst. Rev. 2004 18;(4): CD004147 Dole V.P. & Nyswander M.E. (1980). Methadone Maintenance: a theoretical perspective. NIDA Res Monogr. Mar; 30: 256-261 Hall, W. Ward, J. & Mattick, R.P. (1998). The effectiveness of Methadone Maintenance Treatment 1; Heroin use and Crime. In J Ward, R.P. Mattick, and W. Hall (Eds), Methadone Maintenance Treatment and Other Opioid Replacement Therapies (pp. 17-57). Amsterdam: Overseas Publishers Association, Harwood Academic Publishers. Hubbard, R.L. Rachal, J.V. Craddock S.G. & Cavanaugh E.R. (1984) Drug Abuse Treatment Evaluation: Strategies, Progress & Prospects. Washington DC: National Institute on Drug Abuse Joseph, H. Stancliff, S. & Langrod, J. (2000). Methadone maintenance treatment (MMT): A review of historical and clinical issues”. Mt. Sinai J. Med. 67(5-6); 34764 Laporan Prestasi Cawangan Harm Reduction, Kementerian Kesihatan Malaysia( 2006) Mahmood, N. M. & Dzahir Kasa. (2007). Drug substitution therapy: Success and limitations of the methadone and buphrenorphine maintenance program. Jurnal Antidadah Malaysia, 1: 25-72 Ministry of Health. (2007). National Policy and Standard Operating Procedure for Methadone Maintenance Therapy. National Consensus Development Panel on effective Medical Treatment of Opiate Addiction, 1998. Volkow, N, D. (2008). Appropriate Use of Methadone in Addiction, Washington DC: NIDA.

Sangeeth Kaur, Hafidah Bt. Mohd & Mahmood Nazar Mohamed

Membina Dan Mengekalkan Pakatan Terapeutik Di Antara Ibu Bapa Dan Keluarga Dengan Penagih Separa-Pulih Dalam Terapi Keluarga Bagi Mengekang Relaps

MEMBINA DAN MENGEKALKAN PAKATAN TERAPEUTIK DI ANTARA IBU BAPA DAN KELUARGA DENGAN PENAGIH SEPARA-PULIH DALAM TERAPI KELUARGA BAGI MENGEKANG RELAPS Zall Kepli Md Rejab1

ABSTRAK Fokus kajian ini ialah nilai pakatan di dalam keluarga dari kelompok budaya

kolektivisme Melayu. Semangat kerjasama dalam pelbagai aspek masyarakat Melayu, dalam kajian ini,

kehidupan

dilihat sebagai selari dengan konsep pakatan

terapeutik ( Rogers, 1957) dan pakatan kerja (Bodin,1979 ). Tujuan kajian ialah untuk melihat sama ada terdapat kesediaan membina dan mengekal pakatan terapeutik

dalam kalangan penagih separa pulih (PSP) dengan keluarga mereka, dan menjalani terapi kelompok secara bersama, di dalam dan luar institusi pemulihan dadah. Satu modul terapi yang berstruktur dan mesra kepada budaya kolektivisme Melayu, Terapi Kelompok Keluarga Kolektif (CFGT), dibina untuk dijadikan pendekatan rawatan

bertujuan mengekang relaps. Empat kelompok kajian dibentuk untuk menjalani rawatan. Ahli kelompok terdiri daripada seorang PSP dan 4 hingga 10 orang ahli dari satu atau lebih keluarga (extended). Jumlah ahli keluarga bergantung kepada berapa ramai yang secara sukarela bersetuju menyertai kelompok rawatan. CFGT merupakan jenis kelompok terbuka yang diketuai oleh seorang ahli terapi dan seorang pembantunya. Setiap kelompok menjalani 8 sesi terapi, termasuk 1 pra-sesi, dalam tempoh 3 hingga 4 bulan. Bagi tujuan pengumpulan data, Inventory Kesediaan Membina dan Mengekal Pakatan Terapeutik (IKMP.1 & IKMP.2) dibina. Kedua-dua alat ini mempunyai 12 item ( item 1-12) yang sama dan satu item berbeza (item 13). Selain dari itu IKMP.2 mempunyai satu item tambahan iaitu item nombor 14. Bagi menguji pra dan pasca rawatan, hanya item 1 hingga 12 item dibandingkan. Dua belas item ini
1

Pensyarah, Sekolah Psikologi & Kerja Sosial, Univeristi Malaysia Sabah

Zall Kepli Md Rejab

1

Membina Dan Mengekalkan Pakatan Terapeutik Di Antara Ibu Bapa Dan Keluarga Dengan Penagih Separa-Pulih Dalam Terapi Keluarga Bagi Mengekang Relaps

mempunyai kebolehpercayaan 0.76 (Bahagian Keluarga) dan 0.95 (Bahagian Klien). Alat Working Alliance Inventory (WAI; Horvath & Greenberg, 1986) versi ringkas oleh Tracy dan Kokotovic, (1989) yang di terjemahkan ke Bahasa Melayu (Zall Kepli,2009) digunakan untuk melihat hubungan di antara kedua-dua alat dalam mengukur pakatan terapeutik. WAI Bahagian Keluarga mempunyai kebolehpercayaan 0.88 dan Bahagian Klien 0.98. Hasil membandingkan keputusan pra dan pasca rawatan, secara peratusan dan min, menunjukkan terdapat perubahan hampir bagi semua item ke arah yang lebih positif. Ujian Kai ganda dua menunjukkan kesediaan membina pakatan terapeutik dalam kalangan subjek kajian pada permulaan sesi CFGT adalah signifikan, x² = 10.179, k< 0.5. Kesediaan mengekalkan pakatan dan meneruskan aktiviti kelompok di dalam komuniti, setelah menamatkan 8 sesi CFGT, menunjukkan wujud perubahan tetapi perubahan yang wujud adalah tidak signifikan, x² = 2.254, k > 0.05. Keputusan pra dan pasca rawatan menggunakan Ujian-t, ke atas kelompok yang mempunyai ciri kelompok tertutup menunjukkan, terdapat perbezaan yang signifikan, t(3) = 3.612, k >0.5. Hipotesis alternatif, terdapat persepsi keberkesanan CFGT adalah diterima.

ABSTRACT This research focuses on the value of alliance in Malay Collectivism Culture. The esprit de corps in various aspects of the Malay society, in this study, is seen as strongly coincides with the therapeutic alliance concept of relatioinship introduced by Rogers (1957) and working alliance by Bodin (1979). The aims of this study is to investigates whether there are readiness among the recovering drug addicts and their families to build and to maintain therapeutic alliance, going through group therapies, in and outside the rehabilitation center or in the community. A specially constructed module of a therapy known as Collective Family Group Therapy is use as treatment approach to work with the subjects on relapse prevention. Four groups are formed and to put through the process of group therapy. Each group comprises of a recovering addict, 4 – 10 members of one or more families (extended), a leader (therapist) and a co leader. A concept of open group is adopted. Number of the group in each session depends on number of family members voluntarily turn up to joining the group. This is a mix method

Zall Kepli Md Rejab

2

k.1) and IKMP. given x² = 2. Readiness to maintain a therapeutic alliance among the subjects however is not significant.1 & 2 have the reliability of 0. For the purpose of data collecting. k> 0.254. k< 0. Zall Kepli Md Rejab 3 . One extra item purposely-added (Item 14) to IKMP. inventories call Building and Maintaining Therapeutic Alliance Inventory (Inventori Kesediaan Membina dan Mengekal Pakatan Terapeutik) 1 (IKMP. x² = 10. Both sections share the same first 13 items.5. to recommend CFGT to their other fellow residents of the rehabilitation centers.2 to attract subjects’ responses on how much they recommend the module to be used for other ex-addicts and their families.76 and 0.5.05 due to a very small sample of four subjects. While three other groups were inconsistence in both number and peoples attending the sessions.0.612. a group has successfully maintained the same number of members throughout the of group process. The results generated by IKMP 1 & 2 from comparing the min and percentage of the pre and pos test are both descriptive and inferential.179. Eight percent of the subjects either fully agreed or agreed.2 are constructed. Almost all items show positive differences.Membina Dan Mengekalkan Pakatan Terapeutik Di Antara Ibu Bapa Dan Keluarga Dengan Penagih Separa-Pulih Dalam Terapi Keluarga Bagi Mengekang Relaps approach study with has 8 sessions of therapy and 1 pre-session within the period of 4 months. A Ttest for pre and post treatment on a close type research group shows a significant difference where t(3) = 3. A test of Chi square also shows a significant correlation for the readiness to build therapeutic alliance among the subjects. The 13 items in both IKMP. These instruments comprise of a sections for the ex-addicts and another for family. At the end of eight sessions of treatment process.95 respectively.

1979) semasa di dalam pusat pemulihan. dan akhirnya iii) melihat keberkesanan modul itu sendiri. Dalam menghadapi masalah relaps yang sekian lama menghantui semua peringkat masyarakat di negara ini. etnik Melayu Malaysia dijadikan subjek kajian kerana atas dua sebab. Jadual berikut menunjukkan masalah relaps yang dihadapi PSP yang telah Zall Kepli Md Rejab 4 . Ramai pengkaji bersependapat tentang kekuatan nilai yang mengikat erat hubungan kekeluargaan masyarakat kolektivisme. Terdapat kecenderungan yang tinggi dalam kalangan ahli-ahli keluarga dan masyarakat ini untuk membuat keputusan yang memberi keutamaan kepada matlamat kelompok daripada kepentingan individu. dan ii) pengkaji adalah dari etnik Melayu yang memungkinkannya menyiasat dengan lebih mendalam untuk mencari jawapan kepada permasalahan kajian. suatu pendekatan yang sesuai dengan latar belakang budaya Kolektivisme dirasakan perlu. (1988) misalnya mengatakan bahawa Ibu bapa dalam budaya kolektivisme Timur didapati lebih signifikan daripada ibu bapa / keluarga di dalam budaya individualisme Barat. digunakan secara yang konstruktif dan sistematik dalam bidang pemulihan dadah khususnya mengekang relaps. adalah wajar ruang lingkup budaya itu difokuskan kepada budaya Kolektivisme Melayu. Sebagai permulaan. dan berfokuskan keluarga dan ibu bapa (Sinha & Sinha. 1997. 1957 ) atau pakatan kerja (Bodin. Nilai budaya kolektivisme juga didapati bercirikan sifat ahli-ahlinya yang saling bergantung antara satu dengan yang lain. 2003). Masaki Yuki. Rland. Oleh kerana kajian ini menggunakan subjek etnik Melayu. i) peratusan terbesar penagih dadah dan penagih separa-pulih (PSP) adalah dari kalangan etnik Melayu.Membina Dan Mengekalkan Pakatan Terapeutik Di Antara Ibu Bapa Dan Keluarga Dengan Penagih Separa-Pulih Dalam Terapi Keluarga Bagi Mengekang Relaps PENGENALAN Kajian ini dilaksanakan atas dorongan dan kesedaran tentang perlunya nilai pakatan terapeutik yang wujud dalam sistem kekeluargaan budaya kolektivisme tempatan. 1997. Secara kebetulan juga etnik Melayu merupakan nisbah terbesar penagih separa pulih di Malaysia. Modul Terapi Kelompok Keluarga Kolektif ( Collective Family Group Therapy: CFGT) dibina untuk digunakan sebagai pendekatan rawatan bertujuan menyiasat kesediaan subjek i) membina dan memupuk pencambahan pakatan terapeutik (Roger. dan ii) mengekalkan dan mengamalkan penggunaannya setelah penagih separa-pulih menamatkan program pemulihan di pusat pemulihan dadah. Kim.

masa dan tenaga yang sangat banyak diperuntukkan untuk membangunkan program rawatan dan pemulihan dadah negara. apabila sebahagian besar PSP didapati menagih semula. Statistik penagihan dadah yang dikeluarkan oleh Unit Sistem Maklumat Dadah Kebangsaan Malaysia menunjukkan. Sebahagian besar daripada mereka bersetuju bahawa setelah dibebaskan mereka akan pulang ke rumah keluarga.84%) yang dikesan terdiri daripada penagih baru. Mereka masih menghormati dan menyanjung Zall Kepli Md Rejab 5 .408 orang (55. dilihat seolah-olah satu pembaziran. Amran & Ismail.10% (1077 orang). 1997. adalah sederhana dekat (Zall Kepli. Januari-Julai seramai 7. Sementara kes berulang yang tinggi dikesan di WP Kuala Lumpur sebanyak 71.90% (427 orang).Membina Dan Mengekalkan Pakatan Terapeutik Di Antara Ibu Bapa Dan Keluarga Dengan Penagih Separa-Pulih Dalam Terapi Keluarga Bagi Mengekang Relaps menjalani rawatan dan pemulihan. 2008). PERMASALAHAN KAJIAN Budaya kolektivisme Timur didasari oleh ikatan kekeluargaan dan hubungan silaturahim di antara ahli-ahlinya yang kukuh dan bersifat saling bergantung di antara satu dengan lain (Sinha & Sinha. di ikuti oleh Negeri Kedah 46% (465 orang) dan di WP Kuala Lumpur 28.11% berbanding tempoh masa yang sama pada tahun 2007 (10. Sejumlah 3. ia tetap tidak musnah seperti. Keadaan ini sangat mengecewakan banyak pihak dan menimbulkan keresahan dalam kalangan masyarakat. Jumlah kes baru dikesan tinggi di Johor 58. Kim. Wang.131 orang). Kajian mendapati jarak hubungan kekeluargaan yang dipersepsi oleh peserta program pemulihan dadah.10% (558 orang). bagi tempoh 7 bulan pertama 2008. Purata penagih baru dikesan bagi tempoh sebulan ialah seramai 512 orang berbanding dengan penagih berulang 630 orang. dalam kajian ini dikenali sebagai penagih separa-pulih (PSP). Meski pun hubungan di antara ahli-ahlinya dilanda pelbagai cabaran dan musibah seperti penyalahgunaan dadah.16%) adalah penagih berulang. “Biduk berlalu kiambang bertaut”. Walau pun secara umum terdapat penurunan sebanyak 21. jumlah ini masih dianggap tinggi. manakala selebihnya seramai 4. 1997). Sabah.992 orang penagih dadah telah dikesan. Hakikat ini dibuktikan dengan satu kajian di Pusat Pemulihan Dadah Papar (PUSPA).584 dari mereka (44. Hubungan silaturahim ini ibarat “Air di cincang tidak akan putus”.

PSP dapat menghadapi tekanan kehidupan harian dengan lebih baik. Allgower. pertolongan instrumen. Dalam konteks kajian ini. Levine & Basham. Menurut House (1981) sokongan sosial merupakan transaksi interpersonal yang melibatkan keprihatinan yang bersifat emosional. untuk menjalani proses kepulihan (recovery). Sokongan sosial juga sering dikaitkan dengan bagaimana silaturahim di antara manusia membantu menangani peristiwa-peristiwa stres. semua ahli-ahli di dalam sistem perlu bekerjasama dan berpakat untuk memastikan perjalanan sistem menjadi lancar setiap kali berlaku kerosakan. rakan. penerimaan masyarakat atau penerimaan keluarga dianggap membawa pengertian yang hampir sama dengan sokongan sosial. 1985: Turner.1983) terutamanya keluarga. Ini kerana sokongan sosial merupakan jalinan hubungan keluarga. 1984. Teori Sistem menyarankan bahawa keluarga yang diikat oleh hubungan silaturahim perlu sentiasa dalam keadaan yang harmoni. 1981). 1988. dan penilaian. sangat menekankan hubungan keluarga Zall Kepli Md Rejab 6 . Apabila sokongan ibu bapa dan keluarga terdekat diperoleh. maklumat. Ramai pengkaji mendapati bahawa kecenderungan mempersepsi tahap penerimaan masyarakat atau sokongan sosial yang rendah boleh dikaitkan dengan simptom-simptom depresi (Barnett & Gotlib. Dengan demikian. teman dan lain-lain yang membantu sama ada semasa krisis atau semasa bersuka-suka atau berhibur. Kajian ke atas banduan dadah di pusat pemulihan dadah Jabatan Penjara dan Rumah Pengasih pula mendapati bahawa perkara yang merunsingkan mereka apabila memikirkan hari-hari selepas mereka dibebaskan ialah penerimaan masyarakat ( Zall Kepli. Kerosakan pada mana-mana bahagian sistem akan menghalang kelancaran sistem. Sokongan sosial yang positif didapati mengurangkan tekanan mental dalam kalangan penagih dadah (Cohen &Willis.Membina Dan Mengekalkan Pakatan Terapeutik Di Antara Ibu Bapa Dan Keluarga Dengan Penagih Separa-Pulih Dalam Terapi Keluarga Bagi Mengekang Relaps kasih sayang ibu bapa dan keluarga. mereka memerlukan sokongan keluarga setelah tamat menjalani hukuman atau rawatan. 2004). & Steptoe. Dengan lain perkataan. Sokongan sosial juga merujuk kepada wujudnya sokongan daripada orang-orang yang mengambil berat. 2001). Wardle. Nilai kekeluargaan dalam budaya kolektivisme Timur seperti di Malaysia. menghargai dan menyayangi mereka (Sarason.

Andaian yang mengatakan PSP dan keluarga terpisah oleh gaya hidup yang berbeza. Ibu bapa atau ahli keluarga yang paling tua selalunya mendapat kuasa secara tradisi untuk mempengaruhi dan mengurus lain-lain ahli di dalam keluarga.” Hubungan kekeluargaan ini. ia akan terus bertahan bagi satu jangka yang sangat panjang. Daripada perbincangan di atas. Bagi tujuan ini. antara soalan penting yang perlu dijawab seperti berikut. CFGT) dibentuk bagi mengekang relaps. bersemuka dalam satu kelompok intervensi. Tenaga ini memungkinkan semua ahli keluarga dapat digembelingkan. Keadaan ini diasaskan oleh nilai yang memerlukan ahli keluarga menghormati orang yang lebih tua berdasarkan “Orang tua lebih dahulu makan garam. a) Bersedia kah PSP dan keluarga mereka duduk bersama-sama. Tenaga kasih sayang yang menjadi asas ikatan keluarga kolektivisme menjadi sumber kekuatan yang bersifat terapeutik. pengkaji melihat wujudnya satu peluang untuk mencantum semula PSP dengan keluarga mereka melalui pakatan dan kerjasama dalam satu kelompok intervensi. diterima dan berkesan untuk mendorong kelompok ? Zall Kepli Md Rejab 7 . membincangkan pelbagai masalah antara mereka dan masalah kaedah mengekang penggunaan semula dadah atau relaps? b) Sejauh mana PSP dan ahli keluarga mereka bersedia memasuki kelompok intervensi yang sama dan membina pakatan terapeutik di antara mereka? c) Apabila terbina pakatan terapeutik. walau pun telah melalui pelbagai cabaran. menggunakan satu Modul Terapi Kelompok Keluarga Kolektif (Collective Family Group Therapy. adakah mereka bersedia mengekalkan pakatan tersebut untuk membantu PSP dalam proses kepulihan setelah dia menamatkan program rawatan? d) Adakah pendekatan yang mesra budaya Kolektivisme sesuai.Membina Dan Mengekalkan Pakatan Terapeutik Di Antara Ibu Bapa Dan Keluarga Dengan Penagih Separa-Pulih Dalam Terapi Keluarga Bagi Mengekang Relaps sebagaimana yang dinyatakan oleh teori ini. perlu dibuktikan.

setelah PSP menamatkan rawatan iv) untuk melihat keberkesanan Modul Terapi Kelompok Keluarga Kolektif (CFGT) dan kesesuaiannya penggunaannya ke atas subjek.Membina Dan Mengekalkan Pakatan Terapeutik Di Antara Ibu Bapa Dan Keluarga Dengan Penagih Separa-Pulih Dalam Terapi Keluarga Bagi Mengekang Relaps TUJUAN KAJIAN Tujuan kajian ini dijalankan adalah i) untuk melihat sama ada PSP dan keluarga mereka boleh duduk bersama-sama dalam satu kelompok intervensi membincangkan kaedah mengekang penggunaan semula dadah atau relaps ii) untuk melihat sama ada terdapat kesediaan PSP dan ahli keluarga mereka membina pakatan terapeutik dan menjalani kelompok intervensi.. Tingkah laku yang tersasar dari landasan norma menyebabkan hubungan di antara penagih separa-pulih (PSP) dengan ahli-ahli keluarga yang lain menjadi tegang. dengan bantuan ahli terapi. KESIGNIFIKANAN KAJIAN Kajian ini mempunyai beberapa kepentingan antara lain termasuklah kepada penagih separa pulih dan keluarga mereka. Pendekatan terapi keluarga memberi peluang kepada PSP. Apabila Zall Kepli Md Rejab 8 . kajian ini memberi sokongan keluarga yang sangat mereka perlukan. Dari sudut kepentingan penagih separa-pulih. Kepentingan keluarga pula boleh dilihat dari sudut peluang yang dibuka kepada keluarga untuk mendekati semula ahli keluarga mereka yang tersasar dan sukar didekati. Fungsi ahli terapi sebagai moderator boleh memudahkan lagi kelancaran proses mengeratkan semula tali silaturahim antara mereka. untuk menjelaskan harapan mereka mendapatkan pertolongan keluarga bagi memulakan hidup baru tanpa dadah. Maklum balas diperlukan untuk meningkatkan kepercayaan diri. sifat kendiri dan motivasi diri yang penting untuk menjalani kehidupan dalam tempoh kepulihan yang panjang. masyarakat umum dan pembuat dasar khususnya dalam bidang rawatan dan pemulihan dadah di Malaysia. Lapan sesi terapi yang merentasi tempoh masa melebih dua bulan. cukup panjang untuk memulakan hubungan yang sihat di antara mereka. di dalam seting pemulihan dadah iii) untuk melihat sama ada PSP dan keluarga mereka bersedia atau tidak untuk membina dan mengekalkan pakatan terapeutik.

Pakatan Terapeutik: Greenson (1967) merujuk pakatan terapeutik sebagai “tahap hubungan yang membolehkan klien. ahli terapi dan keluarga mengambil berat terhadap satu dengan lain dan bersetuju mengenai matlamat dan usaha-usaha yang diperlukan untuk mencapai matlamat yang telah di bina bersama”. DEFINISI KONSEP Empat konsep utama didefinisikan di dalam artikel ini iaitu Pakatan Terapeutik Penagih Separa Pulih (PSP). Sekiranya setiap tenaga PSP dapat digembelingkan untuk membantu AADK. ia membuka ruang kepada penggunaan sumber terapeutik terbesar yang terdapat di dalam masyarakat iaitu keluarga. sokongan. Perspektif ini telah digunakan secara meluas oleh ramai pengkaji pada hari ini (Taft & Murphy. 2006). Budaya Kolektivisme dan relaps. Dalam kajian ini. Kajian ini juga penting kepada pembuat dasar seperti pihak berkuasa rawatan dan pemulihan dadah. Penglibatan keluarga memberi lebih kekuatan dan tenaga sukarelawan kepada pihak berwajib (Agensi Antidadah Kebangsaan) untuk memimpin PSP menjalani proses kepulihan. Secara operasional. menghargai dan menyayangi dalam kalangan ahli keluarga yang membentuk kelompok intervensi. proses penyesuaian diri mereka dalam arus perdana menjadi lebih mudah. Dari sudut pandangan ini. sikap mengambil berat. Terapi kelompok keluarga kolektif (CFGT) yang dikaji ini didapati berkesan dan diterima oleh keluarga. bantuan. tentunya usaha mengekang relaps menjadi lebih mudah. Suasana kelompok yang kondusif seterusnya mendorong ahli kelompok untuk bersetuju berusaha bersama-sama mencapai matlamat kelompok yang ditetapkan.Membina Dan Mengekalkan Pakatan Terapeutik Di Antara Ibu Bapa Dan Keluarga Dengan Penagih Separa-Pulih Dalam Terapi Keluarga Bagi Mengekang Relaps penagih separa pulih mengetahui bahawa mereka diterima ke pangkuan masyarakat. Dapatan kajian ini boleh digunakan untuk mempelbagaikan pendekatan rawatan. istilah pakatan terapeutik (therapeutic Zall Kepli Md Rejab 9 . konsep pakatan kerja yang dikemukakan oleh Bordin (1979) juga boleh dilihat sebagai konsep yang selari dengan pakatan terapeutik. pakatan terapeutik merujuk kepada wujudnya kerjasama.

Penagih Separa Pulih : Secara operasional. & Marlatt (1999) relaps bukanlah sebagai permulaan kepada penagihan semula. Individu berubah. (2003). Masaki Yuki. laps Zall Kepli Md Rejab 10 . Ini termasuklah dalam membuat keputusan dan perubahan yang bertujuan memenuhi kehendak keluarga dan masyarakat arus perdana. penagih separa pulih (PSP) merujuk individu yang berhenti mengambil dadah. Mereka tidak di anggap pulih secara total tetapi berada dalam proses kepulihan. Pusingan atau tergelincir (laps dan slips) dikatakan merupakan proses yang berbeza dari relaps. Pendekatan kajian ini menganggap proses kepulihan mengambil masa sepanjang hayat PSP. budaya kolektivisme merujuk kepada nilai-nilai yang cenderung mengutamakan keperluan keluarga mengatasi keperluan individu. tetapi sebagai proses transisi dari “lap” kepada “relaps”. Kemungkinan relaps atau mengambil dadah semula boleh berlaku pada bila-bila masa sekiranya mereka tidak menyedari tanda-tanda amaran terdapatnya tekanan yang membolehkan mereka hilang kawalan untuk mengelakkan penggunaan dadah. Secara operasional. Begitu juga sebaliknya. keluarga mungkin pula berubah untuk memperbaiki kualiti kehidupan semua ahli kelompoknya.Membina Dan Mengekalkan Pakatan Terapeutik Di Antara Ibu Bapa Dan Keluarga Dengan Penagih Separa-Pulih Dalam Terapi Keluarga Bagi Mengekang Relaps alliance) dan pakatan kerja (working alliance) digunakan dalam kajian ini secara saling berganti tetapi merujuk kepada maksud yang sama. sama ada setelah menjalani rawatan formal sepenuhnya atau sebahagian besar dari program rawatannya. Intervensi untuk menghentikan laps akan menghalang relaps sepenuhnya. Menurut pandangan ini. Budaya yang dianggap kolektif cenderung menggunakan nilai kelompok sebagai petunjuk tingkah laku budaya mereka. dan bertindak sebaik mungkin sehingga ia mendapat tempat dan di terima di dalam keluarga dan masyarakat. turut menyokong pandangan ini sebagai lebih hampir kepada maksud sebenar kolektivisme. menyesuaikan diri. Kolektivisme: Budaya kolektivisme adalah gaya hidup yang menekankan aspek hubungan dan kendiri yang saling ketergantungan (interdependent self) (Markus & Katayama. 1991). Relaps: Proses pengambilan semula dadah setelah satu tempoh tanpa pengambilan dadah dikenali sebagai relaps (Darlene Albury. Menurut Lariner. Palmer. 2008).

Leukefeld & Platt. dalam kajian ini. relaps merujuk kepada proses satu tempoh penggunaan sifar. kebanyakan kajian mengenai Zall Kepli Md Rejab 11 . Walau bagaimana pun. dan Davis (2000). kemunculan minat baru terhadap faktor umum pakatan (Grencavage & Norcross. Secara operasional. Martin.Membina Dan Mengekalkan Pakatan Terapeutik Di Antara Ibu Bapa Dan Keluarga Dengan Penagih Separa-Pulih Dalam Terapi Keluarga Bagi Mengekang Relaps mungkin merupakan sebahagian dari proses kepulihan. Manakala relaps merupakan sebahagian dari proses pembelajaran yang akhirnya menghasilkan kepulihan (Tims. 1979) yang memperluaskan teori dan kajian ke atas pakatan di luar bidang terapi psikodinamik. mendapati keputusan dari analisis-meta dan kajian individu telah menunjukkan sokongan yang kuat terhadap peranan pakatan terapeutik ke atas keputusan psikoterapi. kemajuan model eklektik pakatan (Bordin. dan kemunculan peralatan yang mempunyai tahap kebolehpercayaan lebih tinggi untuk mengukur konstruk pakatan dan dimensinya (Horvath & Luborsky. 1984). Kajian-kajian tersebut mendorong kemunculan beberapa tren yang meyakinkan para pengkaji dan pengamal mengenai peranan pakatan yang berkesan dalam rawatan psikososial. 1990). Secara ringkas. Garske. Rice & Greenberg. faktor-faktor tersebut termasuklah kemajuan proses metodologi penyelidikan (Benjamin. Kiesler. relaps juga merujuk kepada penagihan semula yang boleh menyebabkan individu disabit dengan kesalahan menyalahgunakan dadah dan dihukum penjara atau menjalani rawatan mandatori di pusat-pusat pemulihan dadah. 1974. 1994a). 1973. Definisi ini dianggap selari dengan pendekatan yang menggunakan statistik relaps yang dikeluarkan oleh Agensi Antidadah Kebangsaan Malaysia berdasarkan statistik penangkapan semula penagih separa-pulih (2004-2008). Bagi tujuan penggunaan semula dadah setelah statistik. Terdapat beberapa faktor yang telah mendorong mereka memberi perhatian kepada kajian empirikal mengenai konsep ini sejak pertengahan tahun 1970an lagi ( Horvath. KAJIAN LEPAS Pakatan terapeutik sudah menjadi salah satu konsep utama penyelidikan bagi ramai para pengkaji psikoterapi kontemporari. 2001). 1993).

1994. dua dari dapatan kajian-kajian tersebut berbeza dari segi makna dan bahan daripada yang dilaporkan dalam literatur sampel orang dewasa.27 Zall Kepli Md Rejab 12 . fenomena ini mungkin boleh di atribut khususnya kepada rating kanakkanak dan remaja yang tinggi terhadap pakatan yang mengakibatkan kesan siling dan akhirnya menurunkan validiti skor prediktif (Kendall et. bagi tempoh 1973 hingga 2000. Seigel. Shirk and Karver (2003) telah melaporkan satu korelasi pada tahap . Dalam satu kajian meta-analisis. Pakatan terapeutik merujuk kepada “the degree to which the client and therapist care about one another and agree on the goal and tasks of therapy” . Rating yang dibuat oleh ahli terapi dan ibu bapa mengenai pakatan kanak-kanak dan remaja dengan keputusan rawatan adalah lebih tinggi daripada laporan yang dibuat sendiri (self-report) oleh sampel kanak-kanak dan remaja. horvath & Symonds. 1991. pakatan terapeutik yang diukur pada awal rawatan terapi. lebih banyak kajian-kajian empirikal mengenai terapi yang dihubungkan dengan keputusan rawatan dan pakatan bagi orang dewasa daripada bagi kanak-kanak dan remaja ( Kasdin. terapi ( Hovath. termasuk 5 disertasi doktor falsafah yang tidak diterbitkan. & Bass. Shirk and Karver (2003) melaporkan. 2000). Hovath & Symonds.Membina Dan Mengekalkan Pakatan Terapeutik Di Antara Ibu Bapa Dan Keluarga Dengan Penagih Separa-Pulih Dalam Terapi Keluarga Bagi Mengekang Relaps pakatan tertumpu pada terapi individu dan untuk orang dewasa sahaja dan terlalu sedikit perhatian diberikan kepada terapi yang berasaskan keluarga. Secara perbandingan. 1990. 2000. Horvath & Lubrosky. 1993. & Davis. 2003). 1994. Martin.24. Keputusannya menunjukkan satu korelasi min pada tahap . 1992). al. didapati mengkaji hubungan di antara pakatan terapeutik dengan keputusan terapi dalam kalangan kanak-kanak dan remaja (Shirk & Karver. iaitu satu tahap yang serupa dengan yang diperoleh dalam sampel orang dewasa. hanya 18 kajian. Shirk & Saiz. 2001. 1997). Farske. Dalam kajian ke atas orang dewasa. Walau bagaimana pun.. Sejak lebih 30 tahun yang lalu banyak kajian-kajian yang dilakukan mendapati pakatan teraputik yang berkualiti merupakan “is a modest yet robust predictor of treatment outcome in individual psychotherapy with adults” (Horvath. Dalam sampel klien peringkat dewasa. didapati merupakan petunjuk yang lebih baik sedikit daripada pakatan yang diukur pada tahap pertengahan perjalanan rawatan 1991).

ia memerlukan perkembangan dan pengekalan pelbagai pakatan ( seperti pakatan ahli terapi dengan remaja. Pertama. kajian ke atas 600 orang remaja yang menjalani lima jenis rawatan penagihan bahan yang dianggap terbesar dan menggunakan metodologi yang baik (Denni. Walau pun CYT melibatkan lima rawatan yang berasaskan individu dan keluarga yang berbeza. et. terdapat sokongan yang agak tinggi bagi model intervensi berasaskan kekeluargaan bagi populasi remaja (Alexender. & Jameson. oleh kerana model-model yang berasaskan kekeluargaan melibatkan penyertaan yang berbagai. Keadaan ini menimbulkan persoalan klinikal mengenai peranan yang unik setiap pakatan dalam proses terapi..461) bagi kelompok umur ini. Zall Kepli Md Rejab 13 . para pengkaji yang menganalisis laporan yang dibuat sendiri oleh subjek (selfreport) mengenai pakatan yang diukur pada awal rawatan.. Stanton & Shadish.al. Kedua. Bagi menjelaskan persoalan kenapa dapatan tidak dapat dibandingkan.. di samping sejauh mana berkesannya interaksi di antara pakatan. ahli terapi dengan orang dewasa dan ahli terapi dengan ibu bapa). mendapati bahawa jangkaan mengenai penggunaan bahan responden dan masalah yang berkaitan dengan penggunaan bahan boleh dibuat bagi tempoh susulan 3 – dan 6. kajian ke atas peranan pakatan terapeutik dalam terapi keluarga adalah penting jika dilihat dari beberapa aspek. perhatian tidak diberikan kepada perbezaan di antara rawatan tersebut. Liddle & Dakof. Menurut Liddle (2002). sebahagian besar remaja yang menerima intervensi berasaskan kekeluargaan mempamerkan simptom luaran seperti menyalahgunakan bahan dan delinkuen.Membina Dan Mengekalkan Pakatan Terapeutik Di Antara Ibu Bapa Dan Keluarga Dengan Penagih Separa-Pulih Dalam Terapi Keluarga Bagi Mengekang Relaps di antara pakatan yang diukur pada akhir terapi dengan keputusan rawatan (walau pun pakatan yang di nilai dibuat pada peringkat awal rawatan). Shirk and Karver (2003) membuat kesimpulan bahawa sehinga ini. 1995. there is very little support for predictive association between relationship variables and outcomes” (p.bulan. Ketiga. 2002). Titus. Dalam satu penyelidikan yang dikenali sebagai Canabis Youth Treatment (CYT). 1994. Shirk and Karver (2003) juga mendapati bahawa hubungan terapeutik adalah lebih prediktif terhadap kejayaan rawatan dalam kalangan kanak-kanak dan remaja yang mempunyai simptom luaran berbanding dengan simptom dalaman. Holtzworth-Munroe. 1997).”.

Membina Dan Mengekalkan Pakatan Terapeutik Di Antara Ibu Bapa Dan Keluarga Dengan Penagih Separa-Pulih Dalam Terapi Keluarga Bagi Mengekang Relaps Terdapat pengkaji yang menyarankan pentingnya mengadakan pakatan dengan ibu bapa remaja yang menunjukkan kecelaruan tingkah laku. Liddle (1995) berpendapat. Merekalah yang sebenarnya sangat berhajatkan perubahan anak-anak mereka. 2002). setiap pakatan akan memberi kesan kepada satu atau beberapa aspek keputusan rawatan (Liddle. ii) Terdapat kesediaan mengekalkan pakatan terapeutik yang signifikan untuk menjalani aktiviti kelompok di dalam komuniti. Zall Kepli Md Rejab 14 . HIPOTESIS Dalam kajian ini. Kesan interaktif di antara pakatan yang berbeza seperti yang disarankan oleh sistem teori ialah keputusan rawatan mungkin merupakan kesan kekuatan pengaruh sesuatu pakatan yang di selaraskan oleh pakatan yang lain (Pinsof & Catherall. Ini kerana ibu bapalah lazimnya yang menghantar anak remaja untuk mendapatkan rawatan. Lazimnya. maka terapi akan bertukar dari segi peribadi menjadi sesuatu yang lebih bermakna untuk di capai. 1986). dan mereka juga yang mendengar kebanyakan permintaan untuk mengadakan perubahan ( Pinsof & Catherall. dan rawatan akan berakhir dengan kejayaan. hanya apabila klien percaya bahawa ahli terapi faham dan menghargai percubaan dan aspirasi mereka. dalam kalangan penagih separa-pulih dan keluarga mereka. Sebagai contoh. Ada juga pengkaji yang menekankan peri pentingnya membentuk pakatan dengan remaja /klien yang menunjukkan kesungguhan dan keinginan untuk menjalani rawatan. pengkaji cuba melihat sama ada i) Terdapat kesediaan membina pakatan terapeutik yang signifikan untuk menjalani terapi kelompok di dalam pusat pemulihan. 1996). pakatan di antara ahli terapi dengan ibu bapa mungkin diperlukan untuk mendorong kesan dari sederhana ke paras yang tinggi pakatan ahli terapi dengan remaja atau sebaliknya. iii) Terdapat keberkesanan rawatan menggunakan modul CFGT yang signifikan ke atas PSP dan keluarga mereka. dalam kalangan penagih separa-pulih dan keluarga yang mereka.

dan 3 anak lelaki (anak tiri). seorang anak perempuan.KK mengandungi 2 orang anak lelaki. 2 orang anak perempuan dan seorang ibu (tunggal). 3 orang anak lelaki. Ciri-ciri yang membezakan keempat-empat buah keluarga ini adalah dari segi jantina (19 lelaki dan 16 perempuan ).seorang ayah. seorang ayah saudara.Membina Dan Mengekalkan Pakatan Terapeutik Di Antara Ibu Bapa Dan Keluarga Dengan Penagih Separa-Pulih Dalam Terapi Keluarga Bagi Mengekang Relaps METODOLOGI Pensampelan dan Prosedur Pensampelan bertujuan digunakan untuk mengumpul data. Keluarga Dua Ibu (KDI). iv) PSP sudah berada di peringkat pra-bebas atau peringkat terakhir program rawatan dan pemulihan dadah. 3 orang anak lelaki. Ahli kelompok juga berbeza . Pemilihan subjek secara rawak dengan menekankan penglibatan secara sukarela. dan sifatnya yang dilabel sebagai Keluarga Kecil (KK). Beberapa pra-syarat dikenakan ke atas pensampelan subjek untuk mengawal pemboleh ubah bebas seperti. dan vi) tidak mempunyai masalah psikologi atau mental. v) berumur antara 12 tahun dan ke atas. KB mengandungi 10 orang ahli . Dari jumlah tersebut (4) bersetuju untuk mengambil bahagian. 2 orang anak lelaki ayah saudara dan 3 orang menantu ayah saudara. KDI mengandungi 7 orang ahli keluarga . ii) mempunyai keluarga yang bersetuju untuk menyertai kajian ini. seorang menantu lelaki ayah saudara. Dari 31 orang pelatih Persada yang mengisi saringan 7 memberi persetujuan kepada pengkaji untuk menghubungi keluarga mereka. iii) jumlah ahli setiap kelompok keluarga tidak kurang dari 5 orang dan tidak melebihi 8 orang (termasuk PSP). Zall Kepli Md Rejab 15 . dan 5 orang anak perempuan. seorang ibu. dan Keluarga Bercambah (Extended) (KE). KE mengandungi 13 orang ahli keluarga – seorang bapa. Keluarga Besar (KB). seorang ibu. umur ( 12 – 61 tahun). 2 orang anak lelaki dan seorang anak perempuan.seorang ibu (tunggal). seorang sepupu ipar lelaki. i) etnik Melayu. Seramai 4 orang penagih separa-pulih dan 25 orang ahli keluarga mereka menganggotai 4 kelompok kajian.

(1989). hanya item 1 hingga 12 item Zall Kepli Md Rejab 16 . Sesi Pra-Rawatan untuk menyediakan subjek dengan elemen psikopendidikan dilakukan secara berasingan bagi kedua-dua sub-kelompok (penagih separa-pulih dan keluarga mereka) setiap kelompok kajian. Horvath & Greenberg.1 dibentuk untuk melihat kesediaan membina pakatan terapeutik. pendekatan rawatan.2 untuk mengukur kesediaan mengekalkan pakatan terapeutik. penagihan dadah dan relaps. Kajian ini dijalankan di Pusat Serenti Sg. setelah terlebih dahulu mempertimbangkan beberapa pusat yang lain.1 & 2. Keempat-empat kelompok kajian diberikan rawatan terapi keluarga menggunakan modul Terapi Kelompok Keluarga Kolektif (CFGT) dalam satu tempoh antara 1 – 4 bulan (Disember 2008 hingga Mac 2009). matlamat kelompok. dan IKMP. jangkaan/harapan. Selain dari itu IKMP. 2009). Jumlah ahli-ahli yang hadir di setiap sesi adalah tidak konsisten. terjemahan Zall Kepli (2009). Kehadiran ahli kelompok bergantung kepada kelapangan atau „tidak ada kerja lain yang lebih penting‟. ialah Inventori Kesediaan Membina dan Mengamalkan Pakatan (IKMP. Topik yang dibincangkan meliputi keluarga.Membina Dan Mengekalkan Pakatan Terapeutik Di Antara Ibu Bapa Dan Keluarga Dengan Penagih Separa-Pulih Dalam Terapi Keluarga Bagi Mengekang Relaps Kesemua kelompok merupakan kelompok terbuka. 1986) versi ringkas oleh Tracy dan Kokotovic. Sembilan sesi terapi termasuk satu pra-sesi bagi tujuan persediaan kelompok. IKMP. dijalankan ke atas kesemua kelompok kajian. Kedua-dua alat ini mempunyai 12 item ( item 1-12) yang sama dan satu item berbeza (item 13). Bagi menguji pra dan pasca rawatan. Besi (Persada). kasih sayang dan persubahatan (enabling).2 mempunyai satu item tambahan iaitu item nombor 14 untuk mengukur reaksi dan pengesyoran subjek terhadap CFGT. sama ada dari segi jumlah atau orangnya. PENGUKURAN Dua alat kajian yang digunakan dalam kajian yang dibina sendiri oleh pengkaji. Tempat kajian adalah merupakan seting yang ditentukan oleh Pengarah Rawatan AADK. kecuali Kelompok Kecil (KK). Kuala Lumpur. dan Working Alliance Inventory (WAI. nilai-nilai pakatan terapeutik dalam budaya kolektivisme.

1986) mungkin merupakan alat yang digunakan secara yang paling meluas untuk mengukur pakatan (Taft & Murphy.88 dan Bahagian Klien ialah 0. Zall Kepli Md Rejab 17 .98. 2004). identiti kelompok / keluarga dan persepsi terhadap pendekatan rawatan. WAI versi Tracy dan Kokotovic (1989) merupakan versi ringkas. termasuk 3 sub-skala: persetujuan mengenai tugasan. Dalam 75% kes. atau di antara sesi 2 dan 5.Membina Dan Mengekalkan Pakatan Terapeutik Di Antara Ibu Bapa Dan Keluarga Dengan Penagih Separa-Pulih Dalam Terapi Keluarga Bagi Mengekang Relaps dibandingkan. Wilson. Penggunaan WAI dalam kajian ini bertujuan untuk melihat hubungan di antara kedua-dua alat dalam mengukur pakatan terapeutik. dan mengukur kesediaan mengekalkan pakatan terapeutik setelah tamat sesi terakhir ( sesi 8). Tiga domain utama yang digunakan dalam IKMP 1 & 2 ialah kesetiaan terhadap keluarga. Dua belas item ini mempunyai kebolehpercayaan 0. Masaki Yuki. 2009) Bahagian Keluarga 0. Versi ini mempunyai skala yang mengandungi 12 item. Domain kesetiaan dan identiti kelompok merupakan dua domain penting yang digunakan secara meluas untuk mengukur nilai-nilai kolektivisme (Triandis. Persepsi terhadap rawatan dan kemahiran ahli terapi yang dianggap sebagai petunjuk penting kecenderungan individu mendapatkan bantuan profesional (Cusack. Setiap item dinilai menggunakan skala 7 markah jenis Likert. 12 % pada akhir sesi 3. dan 12% pada sesi 4.88 . Manakala tahap kebolehpercayaan WAI (terjemahan Zall Kepli. dan Ciarrochi. 2003). Domain ini digandingkan dengan domain kesetiaan dan identiti kelompok bertujuan mengukur kesediaan subjek membina pakatan terapeutik pada peringkat awal rawatan (sesi 1). IKMP Bahagian Keluarga mempunyai nilai alfa Cronbach tahap kebolehpercayaan 0. WAI diedarkan pada akhir sesi 2. dan Bahagian Klien 0. Deane. dan 1% pada akhir sesi 5.95 (Bahagian Klien). klien akan diminta mengisi borang WAI pada akhir sesi pertama. Pada kebiasaannya. WAI (Horvath & Greenberg. Kecenderungan membentuk pakatan dan kekuatan pakatan dinilai menggunakan self-report tentang sesuatu pakatan itu sendiri. et al. 1995. persetujuan mengenai matlamat dan membentuk perjanjian. Chan.76 (Bahagian Keluarga) dan 0.98. 2006). Dalam kajian ini WAI di edar setelah tamat sesi 1 (pra-ujian) dan sesi ke 8 (pasca-ujian) Contoh soalan mengikut sub-skala adalah seperti berikut.

1979). menekankan unsur budaya dan multibudaya (sub-budaya PSP vs budaya kolektivisme).”. Semua ahli keluarga sama ada yang berkonflik atau tidak. recovering addict) dengan keluarga mereka dalam satu kelompok.. nilai budaya Timur seperti bergotong royong untuk mengatasi sesuatu kerja atau masalah. Tidak Pernah (TP). Dengan lain perkataan. Menurut Shweder (1991). menggabungkan penagih separa-pulih (PSP. Tidak Setuju (TS). Setuju (S) dan Sangat Setuju (SS). express. atau “membaca Yasin” beramai-ramai mendoakan. and transform the human psyche . 1957) atau pakatan kerja (Bodin. CFGT menyediakan forum dan situasi yang kondusif kepada pengurusan dan penyelesaian Zall Kepli Md Rejab 18 .1 dan IKMP. Namun yang membezakannya dari kebanyakan terapi di Barat ialah penekanannya nilai kerjasama yang menjadi teras keluarga dalam budaya kolektivisme Timur. Semua item berbentuk positif. “Cultural Psychologi is the study of the way cultural traditions and social practives regulate. CFGT melihat penagihan dadah sebagai simptom kepada wujudnya konflik di dalam keluarga. Ada Kalanya (AK). Idea penting CFGT ialah „bahawa budaya kolektivisme secara tradisi mempengaruhi minda dan tingkah laku ahli keluarga dan masyarakat”. Kadang-Kadang (KK). Sangat Kerap (SK) dan Sentiasa (S). berpakat dan bekerjasama untuk menyelesaikan masalah antara mereka (masalah keluarga). penyelesaian masalah yang bersifat kolektif. berbincang. pendekatan ini mengambil posisi yang hampir dengan idea utama Psikologi Budaya. Ciri-ciri lain CFGT termasuklah sifatnya yang berstruktur.Membina Dan Mengekalkan Pakatan Terapeutik Di Antara Ibu Bapa Dan Keluarga Dengan Penagih Separa-Pulih Dalam Terapi Keluarga Bagi Mengekang Relaps Instrumen IKMP. Jarang-Jarang (JJ). Kerap Kali (KK).. Semua item kecuali item 4 berbentuk positif. dan komunikasi berkesan. Sangat Tidak Setuju (STS). dilihat sebagai selari dengan konsep pakatan terapeutik (Rogers. perlu duduk bersemuka. 1977). PENDEKATAN RAWATAN Alat yang digunakan untuk rawatan ialah modul Terapi Kelompok Keluarga Kolektif (Collective Family Group Therapy. Namun demikian. Instrumen WAI menggunakan skala Likert yang terdiri daripada 7 skala.2 menggunakan skala Likert yang terdiri daripada 4 skala. menenangkan atau mengubat pesakit yang berada di dalam keadaan tenat. CFGT) yang dibina sendiri andaian nilai-nilai pakatan kolektivisme dan sistem teori (Bandura.

digunakan sebaik mungkin untuk mendorong keterbukaan. Walau bagaimana pun.9% sangat bersetuju untuk membina pakatan terapeutik dengan penagih separa pulih dan menyertai kelompok CFGT. Zall Kepli Md Rejab 19 .. Kesetiaan dan semangat kekeluargaan.42 dan Bahagian PSP. Secara deskriptif. Min bagi ujian awal rawatan (sesi 1) ialah Bahagian Keluarga 1. membantu usaha memperbaiki komunikasi dan membina pakatan terapeutik di antara PSP dan keluarga mereka. Ujian–t masih digunakan. keseluruhannya subjek memberi respons yang positif. KEPUTUSAN KAJIAN Kajian ini mengambil pendekatan eksperimen. analisis ke atas semua item IKMP 1 & 2 menunjukkan pada Sebagai contoh. Semua item didapati mempunyai respons yang berada pada tahap “setuju” dan “sangat setuju”. Bagi kelompok kajian yang mempunyai ciri-ciri kelompok tertutup (Kelompok Keluarga Kecil). terdapat kesediaan PSP dengan keluarga mereka untuk membina pakatan terapeutik dalam kelompok terapi di dalam pusat pemulihan. maka perbandingan di antara pra dan pasca-rawatan tidak dapat dibuat menggunakan Ujian-t. segi peratusan Ini bermaksud dari atau min. Statistik deskriptif dan lain-lain ujian seperti Kai Ganda Dua dan korelasi digunakan bagi tujuan menganalisis data. di dalam pusat pemulihan dadah. Perbezaan antara individu dimanfaatkan dengan menimbangkan pandangan dan penilaian multibudaya. Tindakan ini boleh menjana penilaian yang lebih saksama kepada tingkah laku dan persepsi setiap individu di dalam keluarga. 1. Manakala 50% klien bersetuju dan 50% sangat bersetuju membina pakatan terapeutik dengan keluarga mereka dalam kelompok CFGT di dalam pusat pemulihan.1 menunjukkan 42. disebabkan 3 daripada kelompok kajian merupakan kelompok jenis terbuka.50.1% ahli keluarga mengatakan bersetuju dan 57.Membina Dan Mengekalkan Pakatan Terapeutik Di Antara Ibu Bapa Dan Keluarga Dengan Penagih Separa-Pulih Dalam Terapi Keluarga Bagi Mengekang Relaps masalah. keputusan IKMP.

7 5.0 PASCA 75.1 31. Pada keseluruhannya.0 50.7 84.6% bagi pra dan pos rawatan.Membina Dan Mengekalkan Pakatan Terapeutik Di Antara Ibu Bapa Dan Keluarga Dengan Penagih Separa-Pulih Dalam Terapi Keluarga Bagi Mengekang Relaps Jadual 1 : Perbandingan Respons Tertinggi (“Sangat Setuju”) Bagi 12 Item IKMP.0 25 0 0 0 0 25 25 25 25 25 25 25 BAHAGIAN KELUARGA “SANGAT SETUJU” ITEM 1. 5.7 63.6 31. 2.0 50. 5.9 78.0 75. 3.0 75.0 75. 9.2 68. 3.3% hingga 52.2 57.0 50.1%:94. 12.3 -5. Zall Kepli Md Rejab 20 .2 (Pasca) Bahagian Klien (PSP) & Bahagian Keluarga BAHAGIAN KLIEN “SANGAT SETUJU” ITEM 1. manakala 4 item selebihnya tidak menunjukkan perubahan. Item 1 (57.9 57.4 89. 2.0 75.6 PASCA 57.1 (Pra) dan IKMP. 7. 4.7%) menunjukkan peningkatan tahap “sangat setuju” paling tinggi 52. 10.0 50.0 75.5 52. Bagi IKMP Bahagian Keluarga 11 item menunjukkan perbezaan skor antara -5.0 50.3 26.3 26. 9.0 75.9 42.2 0 20. dari segi kualiti respons “sangat setuju”. 11.0 50.0 75. 12.4 63. 6.4 68.3 21 21 52.0 50.5 63.0 50.0 75.9%) menunjukkan perubahan 0% atau tiada perubahan tahap “sangat setuju” pra dan pos.2 5.6%. PRA 57.7 94. manakala item 11 (42.7 84.9 68.0 50.6 SKALA PERBEZAAN SKALA % PERBEZAAN % Jadual 1 menunjukkan terdapat perubahan nilai bagi yang mendatar (25%) bagi 8 item IKMP Bahagian Klien. 7.0 50.4 5.9 94.2 78.4 73.0 50.2 78.9%:57. secara deskriptif terdapat perbezaan skor bagi kesemua item tahap tertinggi “Sangat Setuju” kecuali 4 item Bahagian Klien dan 1 item Bahagian Keluarga menunjukkan tiada perubahan. 6.6 73.0 75. 8.9 68. 10. 8.0 75. PRA 50.0 25. 11. 4.

6 21.7% hingga 23.0 0 29.6 42. dan titik nilai paling tinggi (“Sentiasa) berdasarkan skala Likert 7 markat.2 4.9 10. 26.3 25. 8.1 31.6 39. 10.6 37. 12. Zall Kepli Md Rejab 21 .1 28. 12. 7.7 9.3 32.8 31.9 menunjukkan perbandingan titik nilai paling rendah (“Tidak Pernah”) WAI Bahagian Keluarga pra dan pos.0 25.0 48. 2. juga pra dan pos rawatan.1. 5.3 31.8 31.52.9 2. 10.0 37. 36.0 0 4.0 0 0 0 34.2 8.0 16.6 4.9 26. 9.1 36.1 5.1 47.8 47. 9.6 38. 6.2 5.1 31.6 16. manakala titik paling tinggi (“Sentiasa”) perbezaan skor meningkat di antara 1.0 11.6%.6 5.Membina Dan Mengekalkan Pakatan Terapeutik Di Antara Ibu Bapa Dan Keluarga Dengan Penagih Separa-Pulih Dalam Terapi Keluarga Bagi Mengekang Relaps Jadual 2 : Perbandingan Respons “Tidak Pernah” & “Sentiasa” WAI (Bahagian Keluarga) Peringkat Awal dan Akhir Rawatan BAHAGIAN KELUARGA “TIDAK PERNAH” “SENTIASA” SKAL A ITEM PERBEZAA N SKAL A ITEM PERBEZAA N PRA PASCA % PRA PASC A % 1.6 52. Bagi titik nilai paling rendah.6 . 11.0 32.1 47.4 42. 4. 7.1 41.3 26.7 23.0 54.5 40.8% . semua item menunjukkan terdapat perubahan skor yang positif dan meningkat.4 52. 5. 6.6 42.3 26. 4.2 0 0 8.6 42.7%.7 21.8 31.2 50.4 42. 3.0 36.4 42. 3.5 24.2 13.7 -6.6 31.4 Jadual 4.6 1. 11.7 6. 8. 2.1 70. perubahan ialah di antara Nilai 28.4 42.

. 2. 25 25 25 0 0 0 25 25 25 25 25 25 50 50 50 25 50 75 50 50 50 25 50 50 25 25 25 25 50 75 25 25 25 25 25 25 Jadual 4. 6. 10 item menunjukkan terdapat perubahan skor yang positif dan meningkat. 9. 3. dan titik nilai paling tinggi (“Sentiasa) peringkat pra dan pos rawatan. 12. 3. 11. 12. 9. 5. 2. 8. Secara keseluruhan itemitem yang menunjukkan peningkatan skor pada titik nilai paling rendah dan paling tinggi mendominasi perubahan berbanding dengan hanya 2 item yang tidak mengalami perubahan nilai. Perbezaan skor adalah mendatar pada titik 25%. Zall Kepli Md Rejab 22 . 11. 7.Membina Dan Mengekalkan Pakatan Terapeutik Di Antara Ibu Bapa Dan Keluarga Dengan Penagih Separa-Pulih Dalam Terapi Keluarga Bagi Mengekang Relaps Jadual 3 : Perbandingan Respons “Tidak Pernah” & “Sentiasa” WAI (Bahagian Klien) Peringkat Pra dan Pasca Rawatan BAHAGIAN KLIEN “TIDAK PERNAH” “SENTIASA” SKAL A ITEM PERBEZAA N SKAL A ITEM PERBEZAA N PRA PASCA % PRA PASC A % 1. 8. 4.10 menunjukkan perbandingan titik nilai paling rendah (“Tidak Pernah”) WAI Bahagian Klien pra dan pos. 10. 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 0 0 0 25 25 0 0 0 0 0 0 0 25 25 25 0 0 25 25 25 25 25 25 25 1. 10. 4. 6. Titik paling tinggi (“Sentiasa”) menampakkan perbezaan skor yang meningkat di antara 25% hingga 75%. 5. manakala 2 item tidak berubah. 7. Bagi titik nilai paling rendah.

1 IKMP.Membina Dan Mengekalkan Pakatan Terapeutik Di Antara Ibu Bapa Dan Keluarga Dengan Penagih Separa-Pulih Dalam Terapi Keluarga Bagi Mengekang Relaps Perbandingan keputusan WAI mengikut item peringkat awal dan akhir.0 IKMP.1 Bahagian Klien & Bahagian Keluarga ALAT ITEM 13 PERATUSAN S SS 50. 50.9 dan 4. Jadual 4: Keputusan Item 13 IKMP. Zall Kepli Md Rejab 23 . Jadual 4.1 Keputusan kesediaan membina dan meneruskan pakatan terapeutik IKMP. (SS) Sangat Setuju Jadual 4 menunjukkan terdapat kesediaan 100% membina dan meneruskan pakatan terapeutik dalam kalangan PSP (50% „setuju‟ dan 50% „sangat setuju‟). secara deskriptif.1 Bahagian Klien Saya akan terus berpakat dan bekerjasama dengan keluarga saya sepanjang sesi kelompok ini jalankan. Manakala kesediaan membina dan meneruskan pakatan dalam kalangan keluarga PSP ialah 42.1 Bahagian Keluarga Saya akan terus berpakat dan bekerjasama dengan ____ ini jalankan saya sepanjang sesi kelompok 57.9 Petunjuk: (S) Setuju.1% „setuju‟ dan 57.9% „sangat bersetuju‟.0 42.10 adalah juga menunjukkan terdapat peningkatan persepsi tentang keberkesanan CFGT dalam kalangan subjek.

2 Keputusan Kesediaan Mengekalkan Pakatan Terapeutik IKMP. 78.9 Petunjuk: (S) Setuju.2 Bahagian Klien Saya akan terus berpakat dan bekerjasama dengan 25. IKMP. Min Bahagian PSP ialah 1.Membina Dan Mengekalkan Pakatan Terapeutik Di Antara Ibu Bapa Dan Keluarga Dengan Penagih Separa-Pulih Dalam Terapi Keluarga Bagi Mengekang Relaps Jadual 5: Keputusan Item 13 IKMP.21. (SS) Sangat Setuju Keputusan mengekalkan pakatan terapeutik (IKMP 2) menunjukkan.0 keluarga saya walaupun setelah saya menamatkan program pemulihan di sini. Zall Kepli Md Rejab 24 .0 IKMP.2 Bahagian Keluarga Saya akan terus berpakat dan bekerjasama dengan 21. 25% dari keseluruhan PSP mengatakan “bersetuju” dan 75% mengatakan “sangat bersetuju”.1 _______ saya walaupun selepas dia menamatkan program pemulihan di sini.2 Bahagian Klien & Bahagian Keluarga ALAT ITEM 13 PERATUSAN S SS 75.25 dan Bahagian keluarga 1.9% „sangat bersetuju‟. Manakala kesediaan mengekalkan pakatan terapeutik dalam kalangan ahli keluarga PSP ialah 21% bersetuju dan 78.

Keputusan item 13 IKMP.9%). (SS) Sangat Setuju 50.Membina Dan Mengekalkan Pakatan Terapeutik Di Antara Ibu Bapa Dan Keluarga Dengan Penagih Separa-Pulih Dalam Terapi Keluarga Bagi Mengekang Relaps Jadual 6: Keberkesanan Pendekatan Rawatan (CFGT) Perbandingan Keputusan Item 13 IKMP. perbezaan 57.8%.8%. tetapi keputusan Bahagian Keluarga menunjukkan terdapat kesediaan untuk mengekalkan pakatan terapeutik yang lebih cenderung “sangat setuju‟ (42. Perbezaan Petunjuk: (S) Setuju.2 Terus berpakat dan bekerjasama 25.0 42.0 Jadual 3. Begitu juga Bahagian Keluarga.2.1 Terus berpakat dan bekerjasama sepanjang terapi jalankan.0 75.8% walaupun selepas PSP menamatkan program pemulihan. menunjukkan persetujuan 100% bagi Hipotesis 1 dan 2 iaitu kesediaan membina dan mengekalkan pakatan terapeutik. perbezaan 50%.2 Bahagain Klien keputusan yang lebih cenderung kepada “sangat setuju” (25%:75%). Kesan rawatan (CGFT) didapati menujukkan kesan yang sesuai dengan tempoh pendedahan subjek kepada rawatan iaitu pada sesi 1. Keputusan item 13 IKMP. 50.8% dan sesi 8 .9 15. Zall Kepli Md Rejab 25 .0 0 IKMP.1%:57.1 Bahagian Klien menunjukkan respons yang sama (50%:50%).2 Bahagian Klien & Bahagian Keluarga ALAT ITEM 13 S % KLIEN SS Perbe% zaan % S % KELUARGA SS Perbe% zaan % 42. 15.0 21.0 50.1 & IKMP.1 78.8% IKMP.9 57. keputusan menujukkan kecenderungan kepada pemilihan respons “sangat setuju” (21.9%). 57.0 50.1%:78.1 57.

612. Ini bermakna terdapat ahli kelompok terhadap keberkesanan rawatan (CFGT) pada tahap pra dan pos-ujian. k > 0.Membina Dan Mengekalkan Pakatan Terapeutik Di Antara Ibu Bapa Dan Keluarga Dengan Penagih Separa-Pulih Dalam Terapi Keluarga Bagi Mengekang Relaps Jadual 7: Keputusan Item 14 IKMP. k< 0.036 Keputusan Ujian-t pada Jadual 4.75000 t (3) = 3.2 Petunjuk: (S) Setuju. Jadual 8 : Keputusan Ujian-t Sampel Berpadanan Perbezaan Di Antara Pra dan Pasca Rawatan Bagi Kelompok Kajian Yang Memiliki Ciri-Ciri Kelompok Tertutup (Kelompok Keluarga Kecil) Min Sisihan Piawai N t df Sig.612.2 Bahagian Keluarga Item 14 IKMP.2 (Pasca Rawatan) Peratusan S SS 80 Min Saya syorkan supaya lebih ramai lagi pelatih yang berminat 20 dan yang akan keluar dari pusat pemulihan. Dengan itu.5 2.14 di atas menunjukkan terdapat perbezaan yang signifikan di antara pra dan perubahan persepsi pos ujian t = 3. 1. (2-tailed) 4. Persetujuan 100% ini lebih cenderung ke arah “sangat setuju”.612 3 .62996 4 3. hipotesis alternatif yang di bina iaitu „Terdapat Zall Kepli Md Rejab 26 . (SS) Sangat Setuju Jadual 7 menunjukkan subjek memilih respons “bersetuju” 20% dan “sangat setuju” 80% untuk mengesyorkan rawatan CGFT supaya diberikan kepada lain-lain PSP dan keluarga mereka yang berminat. diberi peluang menjalani terapi ini bersama keluarga mereka.5.

3.01) tetapi tidak signifikan.Membina Dan Mengekalkan Pakatan Terapeutik Di Antara Ibu Bapa Dan Keluarga Dengan Penagih Separa-Pulih Dalam Terapi Keluarga Bagi Mengekang Relaps persepsi keberkesanan rawatan CFGT yang signifikan di antara pra dan pos ujian. Keluarga Kelompok Keluarga Kecil dan Kelompok Keluarga Bercambah lebih ramai memilih respons “setuju”. Jadual 9 : Ujian Khi Ganda Dua Value df Asump. k > 0. IKMP r = .0. adalah diterima bagi Kelompok Keluarga Kecil. Sig (2-sided) IKMP.01 Jadual 4.15 : Keputusan Korelasi Pearson Terhadap Hubungan Instrumen IKMP dengan WAI Alat WAI Sig.343.254ª 3 .5 menunjukkan tidak wujud perbezaan yang signifikan bagi Item 13 IKMP. (r = -0.15 menunjukkan keputusan ujian Korelasi Pearson iaitu terdapat korelasi yang negatif.343 k > 0.2 13 2.521 k < . di antara instrumen IKMP Zall Kepli Md Rejab 27 .05 Jadual 3. x² = 2. k < 0. Sebagai contoh hanya ahli CFGT keluarga Besar dan Keluarga Dua Ibu lebih ramai memilih respons “sangat setuju”.1 Hipotesis 10 : Jadual 4.5.254.1.2 (pasca) berdasarkan 4 kelompok.

50 .1% ahli IKMP. Secara deskriptif. berdasarkan kepada respons “sangat setuju”.5% menghampiri titik sangat rapat. keputusan PSP keluarga memilih “bersetuju” dan 57.5. dari segi peratusan dan min. Ini bermaksud terdapat kesediaan membina pakatan terapeutik dalam kalangan penagih separa-pulih dan keluarga Dapatan ini mereka untuk menjalani terapi kelompok di dalam pusat pemulihan. kesediaan ahli keluarga didapati lebih baik 57% berbanding dengan 50% PSP.1 (pra) mengikut kelompok. Zall Kepli Md Rejab 28 . Sebagai contoh ahli Kelompok CFGT Keluarga Kecil. x² = 10. Dalam kajian ini.1.Membina Dan Mengekalkan Pakatan Terapeutik Di Antara Ibu Bapa Dan Keluarga Dengan Penagih Separa-Pulih Dalam Terapi Keluarga Bagi Mengekang Relaps dan WAI.179. Manakala 50% “bersetuju” dan 50% “sangat bersetuju” membina pakatan terapeutik dengan keluarga mereka dan menjalani kelompok CFGT di dalam pusat pemulihan.9% memilih “sangat bersetuju”. Dapatan yang menunjukkan kualiti kesediaan membina pakatan PSP yang sedikit rendah ini boleh dikaitkan dengan jumlah PSP yang kecil (4 orang). Hanya Kelompok Keluarga Bercambah mempamerkan respons “setuju” yang lebih dominan. k < 0. Dengan hipotesis alternatif yang dibina adalah ditolak. diperkuatkan lagi apabila keputusan Ujian Kai Ganda Dua menunjukkan wujudnya perbezaan yang signifikan bagi Item 13 IKMP. PERBINCANGAN Hipotesis 1 Item yang memberi jawapan langsung kepada Hipotesis 1 ialah item nombor 13 yang diperoleh menunjukkan 42. Walau bagaimana pun jika analisis mengambil kira kedua-dua respons “setuju” dan “sangat setuju” peratusan bagi PSP dan keluarga mereka adalah 100%. Kelompok Keluarga Besar dan Keluarga Dua Ibu lebih ramai memilih respons “sangat setuju”. Keputusan ini didapati menyokong dapatan kajian Zall Kepli.42 dan Bahagian PSP 1. Pada keseluruhannya min bagi ujian awal rawatan Bahagian Keluarga ialah 1. Ini bermaksud apabila IKMP menaik WAI akan menurun atau sebaliknya. Amran dan Ismail (2007) yang menyatakan bahawa persepsi jarak hubungan kekeluargaan PSP daripada keluarga mereka adalah sederhana rapat iaitu pada titik 63.

Membina Dan Mengekalkan Pakatan Terapeutik Di Antara Ibu Bapa Dan Keluarga Dengan Penagih Separa-Pulih Dalam Terapi Keluarga Bagi Mengekang Relaps Rajah 1 : Jarak Hubungan Kekeluargaan Sangat jauh / renggang Sederhana jauh/ rapat 63. Amran & Ismail (2007) Rajah 1 menunjukkan persepsi PSP melepasi jarak 50% menghampiri titik hubungan sangat rapat dengan keluarga. Zall Kepli Md Rejab 29 . respons peratusan “sangat setuju” PSP dan ahli keluarga mereka (57%:50%) sudah cukup untuk membina satu titik persetujuan. Bagi membentuk satu titik persetujuan (Rajah 2). kesediaan membina pakatan terapeutik yang ditunjukkan oleh PSP dan keluarga mereka ialah 100%.5% Sangat dekat / rapat 0% 50% 100% Skor Keseluruhan Sumber: Zall Kepli. ahli keluarga hanya perlu bergerak 36. Dalam kajian ini pula.5% ke arah PSP untuk membentuk satu titik persetujuan. Dengan lain perkataan.

Kesan rawatan ( pra-sesi dan sesi pertama) mungkin hanya memberi kesan tambahan yang mendorong kesediaan membentuk pakatan terapeutik.Membina Dan Mengekalkan Pakatan Terapeutik Di Antara Ibu Bapa Dan Keluarga Dengan Penagih Separa-Pulih Dalam Terapi Keluarga Bagi Mengekang Relaps Rajah 2 : Titik Persetujuan Titik persetujuan kesediaan membina pakatan terapeutik berdasarkan respons “sangat setuju” 100% 0% PSP (Klien) 50% Ahli Keluarga 0% 57% Rajah 2 menunjukkan gabungan kedua-dua respons “sangat setuju” membolehkan satu titik persetujuan dibentuk. Dengan lain perkataan. berpakat dan bekerjasama untuk mencapai matlamat bersama iaitu mengekang relaps. Keputusan yang diperoleh dari data pada peringkat awal rawatan ini (sesi pertama). Kajian ini membuktikan terapi yang menggabungkan PSP dan keluarga mereka di dalam satu kelompok intervensi seperti CGFT adalah cerah. Kesediaan 100% PSP dan keluarga menunjukkan mereka boleh duduk dalam satu kelompok terapi. Asas nilai budaya ini di terjemahkan dalam bentuk perumpaan seperti Zall Kepli Md Rejab 30 . juga memungkinkan terdapat kesediaan membina pakatan terapeutik dalam kalangan PSP dengan keluarga mereka sebelum rawatan diberikan. keputusan peringkat awal sesi ini memperkuatkan sokongan pengkaji sebelumnya tentang wujudnya kesetiaan dan kesediaan yang bersifat semula jadi berasaskan budaya Kolektivisme Melayu.

Membina Dan Mengekalkan Pakatan Terapeutik Di Antara Ibu Bapa Dan Keluarga Dengan Penagih Separa-Pulih Dalam Terapi Keluarga Bagi Mengekang Relaps “Sebusuk-busuk daging. “Air di cincang tidak akan putus” dan “Carik-carik bulu ayam. dimakan juga”.21) dengan Bahagian Klien (1. dan meneruskan aktiviti kelompok di dalam komuniti. namun kesediaan yang wujud tidak signifikan.9% yang selebihnya mengatakan “sangat bersetuju” untuk mengekalkan pakatan terapeutik. x² = 2. k > .” Hipotesis Ke-2 Item nombor 13 IKMP. Keputusan IKMP. Penolakan hipotesis ke 2 ini mungkin disebabkan perubahan yang berlaku lebih merupakan perubahan dalam bentuk peningkatan kualiti respons dari “bersetuju” kepada “sangat bersetuju. walau pun di anggap sebagai “Menconteng arang di muka keluarga”.2 menyediakan jawapan langsung kepada Hipotesis 2 iaitu “ Terdapat kesediaan mengekalkan dan meneruskan pakatan terapeutik yang signifikan.. “ bersedia untuk “. Hipotesis alternatif yang dibina adalah ditolak. Dengan demikian.2 Bahagian PSP pula mendapati 25% “bersetuju” dan 75% “sangat bersetuju” mengekalkan pakatan terapeutik dengan keluarga mereka setelah mereka menamatkan pemulihan. penolakan hipotesis ke-2 tidak menggambarkan bahawa subjek tidak bersedia mengekalkan pakatan.05. Penolakan hipotesis ini mungkin boleh dianggap berpunca dari masalah penggunaan ujian yang kurang tepat. secara peratusan keputusan kajian menunjukkan wujud kesediaan membina pakatan terapeutik dalam kalangan ahli CFGT.. Zall Kepli Md Rejab 31 .” Keputusan ujian mendapati 21. Perbezaan min Bahagian Keluarga (1..254. dalam kalangan penagih separa-pulih dan keluarga untuk menjalani terapi kelompok di dalam komuniti. Dengan demikian. dibasuh. masih boleh diterima apabila yang “Sesat di hujung jalan .balik ke pangkal jalan”.. Gabungan peratusan “setuju” dengan “sangat setuju” untuk kesediaan mengekalkan pakatan masih kekal 100%.1% keluarga mengatakan “bersetuju” dan 78.04.”. Keputusan ujian Kai Ganda Dua juga menunjukkan. terdapat kesediaan mengekalkan pakatan terapeutik.25) ialah 0. lama-lama bercantum juga”. Ahli keluarga nampak bersedia “Membuang yang keroh dan ambil yang jernih. Tingkah laku menagih dadah.

k< 0.612. Kesediaan membina pakatan dan menerima tanggungjawab secara kolektif ke atas sebarang kelemahan yang menjadi punca kegagalan keluarga berfungsi sebagai satu sistem yang baik. Adalah penting setiap pihak berupaya melihat kesediaan membina datang dari pihak yang berlawanan. Sebagaimana yang dijangka. PSP tidak merasa keseorangan dalam usahanya untuk menempuh berbagai-bagai cabaran dan godaan untuk meneruskan kehidupannya tanpa menggunakan atau menagih dadah semula. Dapatan ini memperlihatkan pendekatan rawatan yang digunakan adalah sesuai dan mesra budaya Kolektivisme Melayu.Membina Dan Mengekalkan Pakatan Terapeutik Di Antara Ibu Bapa Dan Keluarga Dengan Penagih Separa-Pulih Dalam Terapi Keluarga Bagi Mengekang Relaps Hipotesis Ke-3 Dari 4 buah kelompok kajian. t = 3. Kesetiaan terhadap keluarga merupakan asas yang membuahkan kerjasama dan pakatan terapeutik dalam kalangan ahli-ahlinya. jika ada. Situasi kondusif yang disediakan oleh CFGT. meneroka dan menghurai pelbagai masalah yang sebelumnya tidak pernah dibincangkan.5. Komitmen yang tunjukkan oleh ahli keluarga dari segi masa. Lakey dan Cassidy (1990) yang menyatakan bahawa individu yang menerima sokongan sosial yang positif dapat menginterpretasikan sesuatu tingkah laku dalam bentuk yang positif. dapat diinterpretasikan oleh PSP sebagai sokongan kekeluargaan yang sangat mulia sifatnya. Setelah menjalani CFGT. berkomunikasi secara yang langsung dan berkesan. menginterpretasikan sebaliknya. apabila melibatkan diri mereka dengan CFGT. Zall Kepli Md Rejab 32 . Dengan demikian kelompok ini boleh dianggap sebagai kelompok tertutup yang sesuai dianalisis menggunakan Ujian-t. sukar mereka GFGT menyediakan peluang bersemuka. keputusan Ujian-t menunjukkan terdapat perbezaan yang signifikan di antara pra dan pos ujian. wang ringgit dan pengorbanan. Kelompok Keluarga Kecil didapati mengekalkan ahli dan jumlah ahlinya sepanjang 8 sesi CFGT. menjadikan pakatan terapeutik lebih bermakna. Ini menjadikan kecenderungan untuk dilakukan. Ini bermakna subjek mempersepsi wujudnya keberkesanan pendekatan rawatan modul Terapi Kelompok Keluarga Kolektif (CFGT) dan hipotesis alternatif yang di bina adalah diterima. CFGT berjaya memastikan PSP dan ahli keluarga mereka tidak bertepuk sebelah tangan.

Namun begitu. 80% “sangat setuju”) supaya peluang menjalani CFGT diperluaskan kepada lebih ramai PSP dan keluarga mereka yang berminat sebelum mereka tamat menjalani program pemulihan yang formal. dari segi kepentingannya. 6 dan 4 ) mempunyai korelasi yang signifikan dengan item WAI ( 1 dan 6). Dengan itu hipotesis alternatif yang dibina adalah ditolak. k > 0. Sekiranya. ahli kelompok yang mengamalkan budaya kolektivisme lebih mementingkan keluarga dari dirinya sendiri dalam membuat sebarang keputusan.2 boleh juga dilihat menggambarkan persepsi subjek terhadap pendekatan yang digunakan. matlamat kelompok masih tetap dianggap lebih penting dari matlamat peribadi (Triandis. keputusan korelasi Spearman menunjukkan terdapat beberapa item IKMP ( item 3.343. matlamat mereka berbeza dari matlamat kelompok. ibu bapa. 1994). Mereka juga menunjukkan identiti dan kesetiaan kepada kelompok. kesetiaan terhadap keluarga dan identiti yang dikaitkan dengan keluarga (Triandis dan rakan-rakan 1988. IKMP memberi penekanan kepada elemen persepsi subjek kepada pendekatan pakatan. keputusan ujian Korelasi Pearson menunjukkan terdapat korelasi yang negatif. Zall Kepli. 1989). Amran dan Ismail (2007) mendapati Zall Kepli Md Rejab 33 . Kajian-kajian lalu mendapati.Membina Dan Mengekalkan Pakatan Terapeutik Di Antara Ibu Bapa Dan Keluarga Dengan Penagih Separa-Pulih Dalam Terapi Keluarga Bagi Mengekang Relaps membolehkan hubungan silaturahim yang sekian lama berantakkan dipulihkan. Dalam hal ini. walau pun kedua-dua alat dibina bertujuan untuk mengukur pakatan terapeutik. Sebagai contoh. Item nombor 14 IKMP. komponen yang mendasari kedua-dua instrumen itu berbeza. abang dan adik diletakkan di tempat mereka semula sebagai asalnya. Yamaguci. (r = -0. Persetujuan ini secara langsung menampakkan kesan pendekatan rawatan yang sangat positif ke atas subjek. ahli keluarga PSP menunjukkan persetujuan 100% (20% “bersetuju” . Hipotesis Ke-4 Bagi hipotesis ke 3.01) yang tidak signifikan di antara instrumen IKMP dan WAI. di samping tidak membezakan di antara matlamat peribadi atau matlamat kolektif.

dan “Sentiasa” adalah sangat mengelirukan. Seperkara lagi yang perlu disebut di sini ialah penggunaan skala 7 markat jenis Likert yang digunakan oleh WAI mungkin agak mengelirukan. namun demikian subjek mungkin merasa terlalu tertekan untuk menyatakan pandangan sebenar mereka disebabkan pilihan yang diberikan adalah terhad. Zall Kepli Md Rejab 34 . Label yang digunakan didapati amat mudah difahami. mereka tetap mengambil berat terhadap keluarga dan masih mengakui bahawa “syurga di bawah tapak kaki ibu”. atau “kerap kali” dengan “sangat kerap”. Respons 100% bersetuju dan sangat bersetuju dengan item-item inventori mungkin boleh dijadikan petunjuk kepada kemungkinan subjek menghadapi dilema terpaksa memilih bersetuju atau sangat bersetuju sahaja. “Kerap Kali”. Nilai budaya ini mungkin menyumbang korelasi yang negatif dan tidak signifikan. khususnya apabila berlaku interaksi secara langsung seperti di dalam kelompok kecil.Membina Dan Mengekalkan Pakatan Terapeutik Di Antara Ibu Bapa Dan Keluarga Dengan Penagih Separa-Pulih Dalam Terapi Keluarga Bagi Mengekang Relaps bahawa PSP mengakui walau pun mereka menagih dadah. Label yang digunakan seperti “Tidak pernah”. “Tidak Setuju” “Setuju” dan “Tidak Setuju”. “Sangat Kerap”. “Jarang-Jarang”. “Kadang-Kadang”. mereka mungkin merasakan terdapat sesuatu yang kurang jika sesuatu perjanjian atau persetujuan. sesama ahli keluarga. persetujuan mengenai matlamat dan persetujuan membentuk perjanjian. hanya diikat dengan kesedaran semata-mata dan keinginan untuk mencapai sesuatu matlamat. Hubungan silaturahim yang terbina dari ikatan persaudaraan dan pertalian darah adalah lebih bermakna. “Ada kalanya”. Adalah sukar untuk membezakan di antara “jarang-jarang” dengan “kadang-kadang”. Bagi subjek yang terdiri daripada ahli budaya Kolektivisme. Ini juga boleh dilihat sebagai wujudnya dengan tekanan budaya yang menghendaki mereka memilih kepentingan keluarga dari perasaan dan pandangan peribadi. Instrumen WAI menekankan 3 sub-skala utama iaitu persetujuan mengenai tugasan. Ketidakjelasan ini mengakibatkan subjek kurang pasti untuk memilih respons yang benar-benar mewakili perasaan dan pandangan mereka. IKMP menggunakan skala 4 markat jenis Likert yang menggunakan label “Sangat Tidak Setuju”.

Membina Dan Mengekalkan Pakatan Terapeutik Di Antara Ibu Bapa Dan Keluarga Dengan Penagih Separa-Pulih Dalam Terapi Keluarga Bagi Mengekang Relaps SARANAN Beberapa perkara yang ingin pengkaji sarankan di sini ialah i) lebih banyak kajian dijalankan yang meneroka pendekatan yang memberi penekanan kepada nilai budaya Kolektivisme khususnya pakatan terapeutik. Dengan lain perkataan. Unsur-unsur spiritual seperti berdoa sebelum dan selepas terapi dijalankan. ritual menghormati ibu bapa. ii) meneruskan penyelidikan untuk memurnikan Modul CFGT. Ini dapat memenuhi ruang dengan program seliaan lanjutan kosong di antara program pemulihan institusi bagi program kepulihan. CFGT tidak sahaja membantu PSP dari segi pencegahan relaps tetapi turut menyediakan keluarga untuk menerima PSP kembali ke pangkuan keluarga dan masyarakat. dan iii) memberdayakan semula pakatan terapeutik melalui CFGT. nilai terapeutik di dalam CFGT turut membantu memulihkan PSP dan keluarga. Saranan kedua supaya penyelidikan untuk memurnikan CFGT sebagai pendekatan terapi mesra budaya Kolektivisme diteruskan lagi. penggunaan tangkal dan azimat. Pakatan memerlukan persetujuan dan persetujuan boleh dicapai dengan adanya sikap bertolak ansur dan keterbukaan. duduk bersemuka membincangkan tentang perkara yang mengaibkan keluarga bersama- Zall Kepli Md Rejab 35 . Seterusnya pengkaji menyarankan usaha memberdayakan nilai pakatan terapeutik melalui CFGT. Rumah keluarga boleh berfungsi menggantikan “half-way house” . Walau pun unsur-unsur ini mungkin dilihat sedikit lari dari terapi Barat. dan sebagai boleh dimasukkan sebagai proses terapeutik sinonim dengan budaya. dan keluarga boleh berfungsi sebagai kelompok sokong bantu (self-help group). Saranan pertama adalah selari dengan pandangan subjek menyokong syor supaya CFGT dijadikan pendekatan sisipan kepada program pemulihan AADK atau institusi Penjara. Sebagai contoh. mengembalikan rasa kecintaan dan kesetiaan kepada keluarga. ia pasti mempunyai kesan terapeutik yang sesuai dengan budaya tempatan.

maka setiap mereka boleh menikmati sumber terapeutik ini. tetapi pada masa yang sama mereka juga bersetuju bahawa meninggikan suara untuk menyatakan perasaan dan pandangan kepada ibu bapa bukan sikap durhaka. Pengkaji yakin ahli keluarga akan mula mengadaptasikan intervensi kelompok keluarga sebagai sebahagian dari budaya keluarga mereka dalam masa satu hingga dua tahun sekiranya input berterusan diberikan. bukan sahaja tidak boleh diterima tetapi juga dianggap “biadab”. bukan satu kelaziman di dalam budaya Kolektivisme Melayu. Sekiranya nilai yang diperoleh dari proses terapi dikekalkan penggunaan di dalam kehidupan seharian. maka nilai ini akan membentuk dan mendorong pembentuk kelompok intervensi kelompok dengan sendirinya.Membina Dan Mengekalkan Pakatan Terapeutik Di Antara Ibu Bapa Dan Keluarga Dengan Penagih Separa-Pulih Dalam Terapi Keluarga Bagi Mengekang Relaps sama orang yang menimbulkan keaiban (penagihan dadah). Hasrat yang terpendam sekian lama untuk mengembalikan keharmonian keluarga. kritikal dan melibatkan proses yang sangat panjang. “kurang ajar” atau “durhaka”. Permulaan ini perlu dipupuk dan diteruskan. PSP dan keluarga mereka telah menunjukkan kesediaan 100% untuk membina dan mengekal pakatan terapeutik dalam kalangan mereka untuk mengekang relaps. mendorong Zall Kepli Md Rejab 36 . Keluarga seperti “Orang mengantuk disorongkan bantal”. hanya merupakan sentuhan yang kecil kepada satu permukaan masalah yang sangat sukar. CFGT mengajar satu permulaan kepada perhubungan terapeutik yang memberi pakatan dan keterbukaan. PENUTUP Ibu bapa dan keluarga adalah sumber terapeutik anugerah Tuhan yang tidak ternilai harganya. Lapan sesi CFGT di dalam seting penekanan kepada pemulihan. Berlandaskan hubungan keluarga yang kukuh dan bersifat saling bergantung ini. PSP dan keluarga mereka akan mula merasa selesa untuk menjalankan kelompok mereka sendiri tanpa bergantung kepada orang lain. Amran dan Ismail (2007) mendapati PSP terima kenyataan bahawa “Syurga di bawah tapak kaki ibu”. Setiap penagih dadah ada keluarga. Zall Kepli. Begitu juga memberi maklum balas secara langsung khususnya kepada orang yang lebih tua atau ahli yang mengetuai keluarga.

Walau bagaimana pun. LIMITASI KAJIAN Bilangan PSP dalam kajian ini adalah terlalu kecil ( 4 orang ) berbanding dengan bilangan ahli keluarga mereka. perbezaan kesan rawatan di peroleh dengan membuat perbandingan menggunakan statisktik deskriptif. Manakala menunjukkan perbezaan ahli kelompok bagi setiap sesi yang ketara. Ia diharapkan untuk mencetus kecenderungan keluarga dan penagih separa-pulih untuk mengambil alih tanggungjawab pencegahan relaps di dalam komuniti. Sistem akan bergerak secara kolektif untuk memperbetulkan semula ketidakfungsian tersebut. Zall Kepli Md Rejab 37 . CFGT menekankan usaha kolektif mendekati dan mengatasi masalah. Menggunakan kelompok yang bersifat terbuka adalah menyukarkan. di samping menyumbang kepada penyuburan semula budaya kolektivisme yang mendukung kesetiaan dan pengorbanan untuk memartabatkan maruah keluarga. Dalam kajian ini.Membina Dan Mengekalkan Pakatan Terapeutik Di Antara Ibu Bapa Dan Keluarga Dengan Penagih Separa-Pulih Dalam Terapi Keluarga Bagi Mengekang Relaps keluarga menyambut baik peluang dan ruang untuk turut menyumbang kepada pemulihan insan yang mereka sayangi. kekangan yang wujud ialah pendekatan rawatan CFGT hanya mengehadkan kepada seorang PSP bagi setiap kelompok kajian. Ini mungkin menjejas kekuatan maklumat yang terkumpul dan memberi kesan kepada keputusan ujian yang dilakukan. Keputusan ini juga menyokong Teori Sistem yang mengatakan apabila suatu bahagian sistem tidak berfungsi seluruh sistem mengalami gangguan. Bagi tiga kelompok yang lain. hanya satu kelompok (Kelompok Keluarga Kecil) berjaya mengekalkan kehadiran ahli yang sama pada setiap sesi. Ini kerana perubahan ahli kelompok pada setiap sesi rawatan menyebabkan keberkesanan rawatan tidak dapat diukur menggunakan statistik inferensi.

S. Theory and research on the therapeutic working alliance: New directions. Steptoe A. Bandura. Gotlib IH. Psychological Review. and motivation. Markus. and S. Social lerning theory. J.E. P. Psych Bull. S. Research review and evaluation. The generalizability of the psychoanalytic of the psychoanalytic concept of the working alliance. In A. Barnett PA.A Quasi-experiment on the Effects of Superordinate Categorization on Liking of People from Other Nations. E.. Englewood Cliffs. 20. Allgower A. research and (pp. Holtzworth-Munroe. Handbooks of Psychotherapy and Behavior Change. Greenberg (Eds.E. F. (1994). S. E. A. The working alliance: Theory. (1974). concomitants. Benjamin. pp.B. Vol. (1985). A. In A. Alexender. 224-253. 13-37).Julai 2008. Research review and evaluation. No. 1977. Health Psychol. (1994) The process and outcome of marital and family therapy.. P.(1991). New York: Wiley. 20:223227. Wardle J.B.L. Unit Sistem Maklumat Dadah Kebangsaan (NADI). & Kitayama. Cultural and self: Implications for cognition. and consequences. New York: John Wiley and Sons. & Jameson. social support. Depressive symptoms. New York: John Wiley and Sons. and S. Handbooks of Psychotherapy and Behavior Change. Bordin. (1994) The process and outcome of marital and family therapy. Holtzworth-Munroe. 2001. 98. S. H. L. Bergin.). 595-630. pp. In A. Garfield (eds). A. Psychotherapy.L. Horvath & L. 81. Cohen & Willis. HJ: Prentice Hall.O. (1979)..104: 97-126. 1988. Psychological Review. Psychosocial functioning and depression: distinguishing among antecedents. Psychology & Developing Societies.S.Membina Dan Mengekalkan Pakatan Terapeutik Di Antara Ibu Bapa Dan Keluarga Dengan Penagih Separa-Pulih Dalam Terapi Keluarga Bagi Mengekang Relaps RUJUKAN Alexender. Structural analysis of social behavior.R. and personal health behaviors in young men and women. 2. 252-260. F. Garfield (eds). 16. 392-425 Bordin. emotion. Bergin. J.. 595-630. Laporan Dadah Januari . 183-208 Zall Kepli Md Rejab 38 . & Jameson.

. Horvart. C..Membina Dan Mengekalkan Pakatan Terapeutik Di Antara Ibu Bapa Dan Keluarga Dengan Penagih Separa-Pulih Dalam Terapi Keluarga Bagi Mengekang Relaps Cusack. Addiction... R.. 1965. J. Horvart. Psychoanalysis. International Journal for the Advancement of Counselling. (1981).3. Webb. LMSW.H. Internet Therapist Dennis. M. 34. 1991. J. & Luborsky. Darlene Albury 2007. 561-573. Journal of Consultant and Clinical Psychology. research.A. A. (1994). L. Titus. 271-283. Greenberg (Eds. The working alliance: Theory.) The working alliance: Theory. Sinha (Eds) Asian Perspective on Psychology. I. Diamond. House. M. Research on the alliance. Godley. 259-286). Work stress and social support. New Delhi: Sage.S.O. D. Liddle. T..S. Relapse and Relapse Prevention..P. Wilson C. F. G. J. Kim. (1990). New York: Wiley. & Norcross. 1993. (1973).B. Hawthorn. Where are the commonalities among the therapeutic common factors? Professional Psychology – Research and Kiesler. Reading. No. A. Asian collectivism: A indigenous perspective.C. and practice. G. New York: Wiley. 26.R. In A. G... and practice (pp.M. The process of psychotherapy: Empirical foundation and systems of analysis. & Seymond. 38. D. Koa and D. & Greenberg. research. Quarterly.. A. L. & Scott.R. Greenson.O. L. F..O. (2000). 61.. The role of the therapeutic alliance in psychotherapy. (1997).. Horvath & L. J. Unit Sistem Maklumat Dadah Kebangsaan (NADI) Zall Kepli Md Rejab 39 .J. September 2004. 1994.S. Who influence men to go therapy? Reports from men attending psychological services. Laporan Dadah Januari . 139-149. In H.. Tims. H. Relationship between working allience and outcome in psychotherapy: A meta-analysis. Journal of Counseling Psychology. 155-181.C.Julai 2008.. The Cannabis Youth Treatment (CYT) experiment: A multi-site study of five approaches to outpatient treatment for adolescents. NY: Aldine. & Ciarrochi. The working alliance and the transference neurosis. Deane. Babor. U. C. (2004). Grencavage.J.S. Vol. Horvath. Horvath A. J. 147-163..A: Addison-Wesley. S.

New York: Guilford Press. (1995) Conceptual and clinical dimensions of multidimensional. Sarason IG. Assessing social support: The Social Support Questionnaire.A. 372-378. H. H.K. M. (2000) Relation of the therapeutic alliance with outcome and other variables: A meta-analytic review. Martin. & Marlatt. Garske. Social Psychology Quarterly.2. No. (2002) Multidimensional family therapy treatment (MDFT) for adolescent cannabis users. In S. (1983). Practice. Training. Liddle. Kao and Sinha (Eds) Asian Perspectives on Psychology. Palmer. Orientations to psychology: Asian and Western. Basham RB. (1999). G. 438-450. Psychotherapy: Theory. 511-543. 151160. 166-183. MD: Substance Abuse and Mental Health Services Administration. H. Rockvile. 32. Rockvile.E. 95-103. Intergroup Comparison Versus Intragroup Relationships: A CrossCultural Examination of Social Identity Theory in North American and East Asian Cultural Contexts. (1997). Levine HM. Liddle. Masaki Yuki..S. Rice L. & Greenberg. (2003). & Davis.A. Practice. R. 44:127-139. Vol. R. Relapse prevention: An overview of Marlatt‟s cognitive-behavioral model. Princeton University Press. L. 21. M. (1957). Journal of consulting and Clinical Psychology. The necessary and sufficient conditions of therapeutic personality change. Liddle H.A..N. MD: Substance Abuse and Mental Health Services Administration.. G. D. Rogers. (1984). C.R. J.A. 29-58 Liddle. 68. Sinha D. Journal of Marital and Family Therapy. Zall Kepli Md Rejab 40 . (1995) Efficacy of family therapy for drug abuse: Promising but not definitive.P. Alcohol Research and Health. & Dakof.J.A.A. 66. J Pers Social Psychol.S. Journal of Consulting Psychology.. Research. 21. (2002) Multidimensional family therapy treatment (MDFT) for adolescent cannabis users. Patterns of change: Intensive analysis of psychotherapy process. 21. & Sinha.. M.Membina Dan Mengekalkan Pakatan Terapeutik Di Antara Ibu Bapa Dan Keluarga Dengan Penagih Separa-Pulih Dalam Terapi Keluarga Bagi Mengekang Relaps Lariner. systems engagement strategy in family based adolescent multi- treatment. 23(2).

T. Prosiding Seminar Kebangsaan Polisi Awam Malaysia Ke-6. LLC 2006. Harvard University Press.R. comparative studies psychological Bulletin. 170-19. M. (2006). 2008. 2001 Relapse And Recovery In Addictions. Zall Kepli Md Rejab 41 . London: Cambridge Univerisity Press.R (2004). Sabah.analytic review. D. R. Taifel (Ed. and family-couple treatment for drug abuse. Colorado: Westview Press. 10. Satu Kajian Kes di Penjara Kajang. The Working Alliance in Intervention for Partner Voilence Perpetrators: Recent Research and Theory.M. Jarak hubungan kekeluargaan: Dari Persepsi Penagih Separa Pulih. (2008). 71. Amran M. C. Shirk. S. attrition. 10. J. Taft. Perbandingan Di antara Pendekatan Terarah Dengan Tanpa Arah. Social identification and psychological group formation. Leukefeld & Platt. 2. (1997) . 318) Zall Kepli M. Kaunseling Kelompok. (1995). Shweder. (pp. Journal of Consulting and Clinical Psychology. Triandis. vo. & Ismail M. 2007. 1007/s10896-006-9053. UTM. C. Tims. 452-464.). A meta.. C. Universiti Kebangsaan Malaysia. 122. & Karver. Yale University Press Turner.. Laporan Ilmiah Program Sarjana Kaunseling (Psikologi).Outcome. dalam Daftar Bidang Masalah Kepulihan (DBMK): Penilaian Program Pemulihan Dadah Dari Perpektif Penagih Separa-pulih.. C. In H. Universiti Malaysia. H. 2007 Universiti Malaysia. Zall Kepli M. Springer Science + Business Media.. R. Thinking Through Cultures. Individualism and Collectivism. dalam Daftar Bidang Masalah Kepulihan (DBMK): Penilaian Program Pemulihan Dadah Dari Perpektif Penagih Separa-pulih. Boulder. W. (1981). Journal of Family Voilence. R. Prosiding Persidangan Dadah Kebangsaan I. (2003) Prediction of treatment outcome from relationship variables in child and adolescent therapy. Prosiding Persidangan Dadah Kebangsaan I. (1991).. Zall Kepli M. & Shadish. M.(1984). Sabah.R.Membina Dan Mengekalkan Pakatan Terapeutik Di Antara Ibu Bapa Dan Keluarga Dengan Penagih Separa-Pulih Dalam Terapi Keluarga Bagi Mengekang Relaps Stanton. Hardcover. & Murphy. Kaunseling Pra-Kepulihan. The social dimensions: European development in social psychology. A meta-analisis and review of the controlled.

Department of Psychology. International Islamic University Malaysia 4 Associate Professor. and in the second phase. AND INDIAN DRUG ADDICTS IN MALAYSIA Wan Rafaei Abdul Rahman1. International Islamic University Malaysia Wan Rafaei Abdul Rahman. Overall. Department of Psychology. Department of Psychology. The important agents that can help drug addicts to 1 Professor. Department of Psychology. Human Sciences Division. Human Sciences Division. To date. respondents were asked open-ended questions to further explore the reasons for their relapse. Mariam Adawiah Dzulkifli2. The current study investigates the social support perceived by the addicts among three ethnic groups. CHINESE. The instrument used in the first phase is the Social Support Behaviour Interview Schedule. Human Sciences Division. studies investigating this aspect are still limited. suggesting that similar strategies could be used to rehabilitate the drug addicts. Two-hundred and sixty three male addicts from various rehabilitation centers participated in this two-phase interview study. Human Sciences Division. Chinese And Indian Drug Addicts In Malaysia SOCIAL SUPPORT AMONG MALAY.Sosial Support Among Malay. namely Malay. According to 2007 AADK (Agensi Anti Dadah Kebangsaan) report. International Islamic University Malaysia 2 Associate Professor. Shariffah Rahah Sheik Dawood3 & Mardiana Mohamad4 ABSTRACT The January-December 2008 National Drug Information System Unit (NADI) report indicated that the Malaysian drug situation remains a serious one. Shariffah Rahah Sheik Dawood & Mardiana Mohamad . Chinese and Indian. the results showed more similarities than differences in perceived social support from the three ethnic groups. one of the contributing factors towards relapse cases in drug addiction is lack of social support from the society when they re-enter the community. International Islamic University Malaysia 3 Associate Professor. Mariam Adawiah Dzulkifli. whilst the non-addicts consisted of 94 male students from Universiti Kebangsaan Malaysia.

dari tiga kumpulan etnik iaitu Melayu. kajian dijalankan terhadap isu ini masih terhad. financial assistance. the post-rehabilitation programme should emphasise in providing a concrete support groups for the rehabilitated addicts.Sosial Support Among Malay. Ini membawa kepada cadangan behawa strategi yang sama mungkin boleh digunakan untuk memulihkan para penagih. Buat masa ini. Hence it is suggested that special training programme should be conducted for the family of addicts. Shariffah Rahah Sheik Dawood & Mardiana Mohamad . salah satu daripada faktor ulangan kes penagihan dadah ialah kurangnya sokongan sosial apabila penagih dadah kembali kepada masyarakat. Pada keseluruhannya. dan pada fasa kedua peserta telah dikemukakan dengan soalan terbuka mengenai faktor yang menyebabkan mereka kembali kepada penagihan dadah. Mariam Adawiah Dzulkifli. Menurut laporan AADK (Agensi Anti Dadah Kebangsaan) pada tahun 2007. dapatan kajian menunjukkan wujud persamaan dalam tanggapan terhadap sokongan sosial di kalangan tiga kumpulan etnik tersebut. ABSTRAK Laporan Unit Sistem Penerangan Dadah Kebangsaan (Januari-Disember 2008) menunjukkan bahawa situasi penagihan dadah di Malaysia masih berada di tahap yang serius. emotional. and siblings. Cina dan India. Instrumen yang digunakan pada fasa pertama ialah Skedul Interview Sokongan Tingkahlaku Sosial. and advice and guidance. mother. practical assistance. Seramai dua ratus enam puluh tiga (n=263) orang penagih dadah lelaki yang sedang menjalani rawatan pemulihan di beberapa Pusat Serenti menyertai kajian ini dan menjalani dua fasa interview. The important dimensions of social support from the parents are socializing. Kajian ini bertujuan untuk menyelidik sokongan sosial seperti yang ditanggapi oleh penagih dadah. The findings also suggests that peer influence is an important reason for drug addiction and relapse. Chinese And Indian Drug Addicts In Malaysia return to normal life are father. Agen penting yang dapat membantu mereka kembali kepada kehidupan yang normal ialah Wan Rafaei Abdul Rahman. Manakala peserta bukan penagih pula terdiri daripada sembilan puluh empat (n=94) orang pelajar lelaki dari Universiti Kebangsaan Malaysia. Additionally.

International studies have shown that in particular. poor family support has led children to drug addiction (McCarthy & Anglin. emosional. Dimensi sokongan sosial yang penting ialah sosialisasi. and Cribbie (2007). & Kendall. Nahid & Sarkis. social support from family and friends has been shown to be necessary for a healthy level of development (Oswald & Suss. program pasca pemulihan patut menekankan aspek menyediakan kumpulan sokongan yang teguh untuk penagih yang telah menjalani rawatan pemulihan. and Moos (1993) found that firstyear students with higher levels of perceived parental support were better adjusted and less distressed. Shelley. An important field of research which has significantly benefited from studies in social support is „drug addiction‟. the literature suggests that social support or lack of it may pose a significant impact on drug addiction. 2008). Hence. Holahan. Shupak. respected. Dapatan juga mendapati pengaruh rakan sebaya ialah faktor ulangan (relapse) yang penting. INTRODUCTION Social support refers to the experience of being valued. 2006). Reid. 2001 as cited by Noor Hassline. kajian ini mencadangkan supaya program latihan yang khusus dijalankan terhadap keluarga para penagih. Maka. Chinese And Indian Drug Addicts In Malaysia ayah. Shariffah Rahah Sheik Dawood & Mardiana . Selain dari itu. Mariam Adawiah Dzulkifli. positive social support is essential in order for a person to be better adjusted and become more successful in life. In particular.Sosial Support Among Malay. cared for. bantuan praktikal. Bloomer. In the context of drug use. 1990). 1999). Dunn. 1994). and loved by others (Gurung. Studies have also indicated that lower levels of social support may in fact lead to psychological problems (Teoh & Roze. found that undergraduate students who perceived receiving social support experienced lesser psychological problems compared to those who lacked social support (see also Rawson. Valentiner. & Whalen. ibu dan adik-beradik. 2005. Friedlander. Mohamad Poor quality Wan Rafaei Abdul Rahman. 1994). Wang. bantuan kewangan serta nasihat dan bimbingan. It is known to help individuals to reduce the amount of stress experienced and to cope better in dealing with stressful life situations (Dusselier.

psychologists. while neither friends nor mother support appeared to be strong predictors. They also found that ineffectual family relationship was more likely to influence drug use than low family income and housing. hence leading to potential relapse. Chinese And Indian Drug Addicts In Malaysia parents and family relationships were found to be significant factors in driving people to drug addiction (Selnow. encompassing medical doctors.Sosial Support Among Malay. Mariam Adawiah Dzulkifli. 2008). Watts and Wright (1990) found that poor family attachment and communication breakdown in the family is a factor in drug use. substance abuse counsellors. Patients with stronger connections to shelter and family were less likely to complete an inpatients addiction rehabilitation programme. In addition to that. and perceived support from parents and friends might predict smoking. psychiatrists and social workers or specific organisations. He added that the task of rehabilitating the addicts should not be entirely weighted down upon the “treatment community”. it is imperative to reduce the stigma associated with drug addiction. In a study on perceived social support by Westreich. drinking. Heitner. which hinders a great number of addicts from seeking help. initial weak perceived social support from family were correlated with completion of the programme. psychosocial health. there is often a lack of community support for them to live independently of drugs. This suggests that the addicts could leave the program earlier due to the stronger social support. Chow (2006) observed that although the effort from the medical community in helping the addicts is effective. Piko (2000) conducted a study which investigated how sociodemographics. 1987 as cited in Noor Hassline Mohamed. Cooper. and Guedj (1997) on patients in an inpatient rehabilitation programme showed that homeless status. The study showed that a low level of perceived father support increased the chance of all types of substance use. In addition. Galanter. Shariffah Rahah Sheik Dawood & Mardiana Mohamad . reports from AADK (2007) also shows that once rehabilitated addicts leave the rehabilitation centers. In the Malaysian context. and drug use in adolescence. Wan Rafaei Abdul Rahman.

In line with this. makes it necessary to conduct a comparative study in order to examine the distinguishing features among the Malays and other ethnic groups in terms of social support. should be investigated. Chinese And Indian Drug Addicts In Malaysia A cross-sectional study in Malaysia on gum sniffing among adolescents and the influences of surrounding factors found that adolescents involved in gum sniffing activities were given full freedom by their parents and were unable to refuse the persuasion by their peer groups who were involved in similar activities (Mohammad Shahid & Mahmood. social activities as well as healthy life style. the nature and extent of social support received from parents. career. Chinese and Indian ethnic communities in Malaysia. which includes the family. Hence. Therefore. The involvement is strengthened by their needs to feel belonged and supported by their peer groups. The unusually high prevalence of drug abuse and relapse among Malays compared to other ethnic communities in Malaysia (Agensi Antidadah Kebangsaan. 2007). Shariffah Rahah Sheik Dawood & Mardiana Mohamad . Despite the abundance of international literature and some initial suggestions at the national level on the relationship of social support and drug addiction. Furthermore. to date. it is recommended that family members and significant others participate in the addicts recovery process. Lasimon Matokrem (2007) in his writing on the principles of effective treatment and recovery. personal development. to ensure successful recovery. Chinese and Indian.Sosial Support Among Malay. 3) social support perceived by addicts/nonaddicts based on the place of origin i. 2) social support perceived by the addicts in three ethnic groups. Therefore.e. the current study focuses on the general trend of social support amongst Malay. namely Malays. Mariam Adawiah Dzulkifli. relatives and friends among addicts/non-addicts in Malaysia remain scarce. highlighted the importance of focusing on re-establishing exaddicts‟ relationship with family. the study aims to investigate 1) social support between addicts and non-addicts. 2007). rural or urban area. it is suggested that the social support available in Malaysia at the grass root level within the community. siblings. 4) the relationship between social support and relapse cases. Wan Rafaei Abdul Rahman.

uncle/aunt.Sosial Support Among Malay. father. and 2 from other races) in various rehabilitation centers participated in this twophase interview study. financial assistance and advice and guidance. 32 Indians. Mariam Adawiah Dzulkifli. 1986. Shariffah Rahah Sheik Dawood & Mardiana Mohamad . 1973). Vaux. The final version of the scale consists of 21 items measuring five dimensions namely. Since the questionnaire was developed in the west. The social support perceived from mother. 58 Chinese. grandparents and friends was also measured on each dimension. Lonner. socializing. 30 Chinese. Chinese And Indian Drug Addicts In Malaysia METHOD Participants Two-hundred and sixty three male addicts (166 Malays. All of the items were scored on a four point Likert scale ranging from 1 -strongly disagree. emotional. & Thorndike. Williams. Philips. The non-addicts consisted of 94 male students (30 Malays. to 4 -strongly agree. Participants in both groups were selected using convenience sampling. & Steward. practical assistance. & Steward. Instruments All drug addict respondents went through two phases of interview. Thompson. the researcher has to minimise the possibility of cross cultural problems by translating the questionnaire into Malay language using the committee approach technique (Brislin. Holey. 37 Indians. The first phase used the Social Support Behaviour Interview Schedule. 1987). Riedel. social support. and 2 who did not report their race) from Universiti Kebangsaan Malaysia. Vaux. Wan Rafaei Abdul Rahman. The Social Support Behavior Interview Schedule adapted and integrated several scales developed by past researchers (Procidano & Heller. 1983. sibling. while in the second phase respondents were asked open-ended questions to further explore the reasons for their relapse.

Several open ended questions were also asked to generate the final questions for the main study. Wan Rafaei Abdul Rahman. RESULTS The analyses were done in two parts. It should be noted that the non-addicts were given the Social Support Behaviour Interview Schedule to fill in. The first part is quantitative and deals with the demographic details of the participants. Serendah. The second part of analyses is qualitative and deals with further exploration of the perception of social support among the participants and also their own thoughts on why they experienced relapse in addiction. The final data collection process was conducted in Pusat Serenti Sungai Besi. Tampin and Jelebu from 26 November until 31 December 2008. Dengkil.Sosial Support Among Malay. and “What prompted you to take drugs again?” and follow-up questions depended on their answers to further explore the social supports perceived by the addicts. “Do you think you received the support needed when you were released form the center?”. The purpose of this pilot study was to test the appropriateness of questionnaire items. the nature and extent of the social support perceived by the addicts and non-addicts. a pilot study was carried out in Pusat Serenti Dengkil on 26 November 2008. Data Collection Prior to the actual data collection process. Shariffah Rahah Sheik Dawood & Mardiana Mohamad . Chinese And Indian Drug Addicts In Malaysia The main questions asked in the second phase were. Mariam Adawiah Dzulkifli.

129 participants (49%) were from Pusat Serenti Serendah. More specifically. 46 participants (18%) were from Pusat Serenti Jelebu and 19 participants (7%) were from Pusat Serenti Tampin. 166 (63%) were Malays. and only 2% of the participants were with diploma educational background. 52% of the participants had primary school educational background.Sosial Support Among Malay. Shariffah Rahah Sheik Dawood & Mardiana Mohamad . The total number of the respondents was 263. Seventy four participants (28%) came from rural area while 187 (72%) were from urban area. 41% with secondary school background. Thirty eight participants (14%) were from Pusat Serenti Dengkil. Fourteen percent worked at the management and administrative sectors and 11% of the respondents were not employed. Out of the 263 participants. Chinese And Indian Drug Addicts In Malaysia QUANTITATIVE ANALYSIS Tables 1. 58 (22%) were Chinese and only 37 (14%) were Indians. 31 participants (12%) were from Pusat Serenti Sungai Besi. Most of the participants were skilled/semi-skilled workers (51%). Table 1 shows the demographic characteristics of the addict respondents in this study. Mariam Adawiah Dzulkifli. As for the educational background. 3. Wan Rafaei Abdul Rahman. and 4 provide demographic information of the participants in the study. 24% were self employed such as running their own business and agriculture. The number of relapse cases range from one to 14 times. Only 1 participant had 14 times relapse cases. The majority of the participants (37%) had relapsed for two times. 2.

sibling. 0. The overall Cronbach alpha was 0. The Cronbach alpha for mother was 0.97.95.96. 0.96.96. uncle/aunt. father. 0. uncle/aunt (D). 0. 0.Sosial Support Among Malay. The reliability of each part of the questionnaire was high. sibling (C). significant others.95. Chinese And Indian Drug Addicts In Malaysia RELIABILITY The questionnaire was made up of 21 questions of how the participants perceive the the social support from mother (A). friends (E) and significant others (F). father (B). Shariffah Rahah Sheik Dawood & Mardiana . friends. Table 1: Demographic characteristics of addicts participants (N=263) Variables Dengkil Serendah Pusat Serenti Sungai Besi Jelebu Tampin Total Rural Place of domicile Urban Missing Total Malays Chinese Ethnic groups Indians Others Total 1 time 2 times 3 times 4 times Mohamad Frequency Percentage 38 129 31 46 19 263 74 187 2 263 166 58 37 2 263 3 97 74 42 14% 49% 12% 18% 7% 100% 28% 71% 1% 100% 63% 22% 14% 1% 100% 1% 37% 28% 16% Wan Rafaei Abdul Rahman. Mariam Adawiah Dzulkifli.94.

5% 0. 30 participants were Muslim and 27 participants (29%) were Buddist.Sosial Support Among Malay. Ninety four participants served as the control group (non-addicts) in this study. Wan Rafaei Abdul Rahman. They were 30 Malays. Shariffah Rahah Sheik Dawood & Mardiana Mohamad . The majority of the non addict participants were 22 years old. Fifty nine participants (63%) came from rural area while the rest were from urban area. In terms of religion.5% 100% 14% 51% 24% 11% 100% 52% 41% 2% 5% 100% Management/administrative 37 Skilled/semi skilled worker Self employed Occupation Non-employed Total Primary school Secondary school Diploma Education Missing Total 135 62 29 263 136 108 7 12 263 Table 2 shows the demographic characteristics of the non-addict participants. 30 Chinese and 32 Indians. 32 participants (34%) were Hindus. Mariam Adawiah Dzulkifli. Chinese And Indian Drug Addicts In Malaysia Number of relapse 5 times 6 times 7 times 8 times 12 times 14 times Total 14 16 11 4 1 1 263 5% 6% 4% 2% 0.

Mariam Adawiah Dzulkifli. Shariffah Rahah Sheik Dawood & Mardiana Mohamad . Chinese And Indian Drug Addicts In Malaysia Table 2: Demographic characteristics of non addicts participants (N=94) Variables Rural Place of domicile Urban Total Malays Chinese Indians Others Ethnic group (Eurasian& Sikh) Total Islam Christian Hindu Religion Buddha Missing Total 20 years old 21 years old 22 years old 23 years old Age 24 years old 29 years old Total Frequency 59 35 94 30 30 32 2 Percentage 63% 37% 100% 32% 32% 34% 2% 94 30 3 32 27 2 94 5 21 44 18 5 1 94 100% 32% 3% 34% 29% 2% 100% 5% 22% 47% 19% 5% 1% 100% Wan Rafaei Abdul Rahman.Sosial Support Among Malay.

the majority of which were Malays. The addict participants came more from urban area compared to rural area. Shariffah Rahah Sheik Dawood & Mardiana Mohamad . a majority of them came from rural than urban area. Mariam Adawiah Dzulkifli. Chinese And Indian Drug Addicts In Malaysia Tables 3 and 4 show the cross-tabulation of race and place of domicile for addict and non-addict participants. Table 3: Addicts cross tabulation for race and place of domicile Addict Group Place of Domicile Rural Urban Missing Values Malays Chinese 51 19 4 0 74 113 39 33 2 187 2 0 0 0 2 166 58 95 2 263 Total Ethnic Groups Indians Others Total Table 4: Non addicts cross tabulation for race and place of domicile Non-Addicts Place of Domicile Rural Urban Missing Values Total Ethnic Group Malays Chinese Indians Total 23 19 17 59 0 0 2 33 7 11 15 2 30 30 34 94 Wan Rafaei Abdul Rahman.Sosial Support Among Malay. In contrast for non addict participants.

kids.57 66.61 17.08 Table 6 shows the mean of perceived social support by the addict participants according to ethnic groups. respectively).13 45. Chinese And Indian Drug Addicts In Malaysia Table 5 shows the mean and standard deviation of the perceived social support by addict participants.72 60.Sosial Support Among Malay. ex-wife. The analysis shows that there were significant differences for the perceived social support between ethnic groups for mother and father dimension (F = 2. The three ethnic groups perceived more support from the mother as compared to the father.05 and F = 7. Wan Rafaei Abdul Rahman.wife.53. Table 5: Mean and standard deviation of perceived social support by addicts Perceived social support N Missing Values Total Mean SD Mother Father Siblings Uncle/Aunt Friends Significant others (e.07 15.44 13. girlfriends etc.31 49.01. The highest social support perceived by the addict participants came from significant others which include significant others such as wife.23 51. Mariam Adawiah Dzulkifli. while the lowest perceived social support came from the father. wife. p < .82 15.11 16. The Indians perceived more support from the mother compared to the Chinese.g. kids. p < . ex. and girlfriends) 199 154 246 190 253 129 64 109 17 73 10 134 263 263 263 263 263 263 63.61 16.67. Shariffah Rahah Sheik Dawood & Mardiana Mohamad .

83 17.44 18.27 21.85 63.06 .62 21.36 50.63 15.52* . Chinese And Indian Drug Addicts In Malaysia Table 6: Mean of perceived social support by addict participants (according to ethnic groups) Perceived Social Support Race Malays Chinese Indians Others Total Malays Chinese Indians Others Total Malays Chinese Indians Others Total Malays Chinese Indians Others Total Malays Chinese Indians Others Total Malays Chinese Indians Others Total N 128 44 25 2 199 101 36 16 1 154 157 50 37 2 246 133 35 21 1 190 160 54 37 2 253 86 27 16 0 129 Mean 64.322 Uncle/Untie .16 .429 Friends .035 .80 .05 .09 62.36 .65 11.97 41.49 16. Shariffah Rahah Sheik Dawood & Mardiana Mohamad .81 74 49.17 .12 15.049 Father 7.76 17.50 49.54 52. F p Mother 2.12 24.60 75. 15.77 44.56 15.29 17.27 50.68 14.782 Significant Others 1.26 46.50 67.Sosial Support Among Malay.92 12.30 59.24 71 51.34 16.70 66.000 Siblings 1.56 .40 2.66* .22 57.88 77 61. Mariam Adawiah Dzulkifli. SD 14.05 2. 16.77 58.358 Wan Rafaei Abdul Rahman.43 25.97 19.

00 199 94 64 0 263 94 63.00 Groups N Missing Total Values Mean SD t p Wan Rafaei Abdul Rahman.87 17.00 190 94 73 0 263 94 49.30 0. p = 0.13 73.Sosial Support Among Malay. p = 0.77 -4. A similar pattern of finding was found for fathers (t = -8. Chinese And Indian Drug Addicts In Malaysia Table 7 describes the mean of perceived social support for addict and non-addict participants.85 13.33 0.72 70.01) and friends (t = -8.98 -8.11 9.53* 0. Mariam Adawiah Dzulkifli.44 11.82 12.09.47 -0.39.57 15.29.23 49.29* 0. siblings (t = -4.31 68.57 66.34 -6.74 0. p = 0. The analysis showed that the perceived social support from mothers was significantly lower for addicts compared to non-addicts (t = -6. Shariffah Rahah Sheik Dawood & Mardiana Mohamad .01).21 25.39* 0.82 65.01).61 13. p = 0.09* 0.09 17.18 16.95 15. Table 7: Mean of perceived social support for addict and non addict participants Perceived social support Mother Addict Nonaddict Father Addict Nonaddict Siblings Addict Nonaddict Uncle/aunt Addict Nonaddict Friends Addict Nonaddict Significant Others Addict Nonaddict 129 26 134 68 263 94 66.80 -8.745 253 94 10 0 263 94 51.768 246 94 17 0 263 94 60.01).53.08 17.00 154 90 109 4 263 94 45.

Chinese And Indian Drug Addicts In Malaysia Table 8 compares the mean social support received by addicts and non-addicts from their mothers for all the five dimensions.76 7.59 1.4.99 .51 .Sosial Support Among Malay.28 16.6.06 .67 2.85 0.4.98 2.52 .00 Assistance Nonaddict Advice & Guidance Addict 199 64 263 9.00 199 94 64 0 263 94 25.10 0. The analysis shows that nonaddicts perceived significantly higher social support from their mothers in all the dimensions compared to addicts.54 6. Mariam Adawiah Dzulkifli.78 .7.91 2.5.76 0.60 0.00 199 94 64 0 263 94 9.02 3. Shariffah Rahah Sheik Dawood & Mardiana Mohamad .47 2.30 10.00 Wan Rafaei Abdul Rahman. Table 8: Comparison between addicts and non-addicts in terms of mother dimension of perceived social support Mother Group N Missing Total Values Mean SD t p Addict Socializing Nonaddict Addict Emotional Nonaddict Practical Addict 199 94 64 0 263 94 13.27 3.21 1.00 Assistance Nonaddict Financial Addict 199 94 64 0 263 94 5.02 0.12 28.

Mariam Adawiah Dzulkifli. Shariffah Rahah Sheik Dawood & Mardiana Mohamad .34 0.21 1. Table 9: Comparison between addicts and non-addicts in terms of father dimension of perceived social support.30 -8. for all the five dimensions.94 4.45 3. Father Group N Missing Total Values Mean SD t p Addict Socializing Nonaddict Addict Emotional Nonaddict Practical Addict 117 90 146 4 263 94 11.69 5.00 Wan Rafaei Abdul Rahman. The analysis shows that nonaddicts perceived significantly higher social support from their fathers in all the dimensions compared to addicts.00 Assistance Nonaddict Financial Addict 117 90 146 4 263 94 5.96 0.33 2.69 0.89 10.17 -3.89 1.61 2.97 14.86 2.62 -5.15 26.00 117 90 146 4 263 94 8.86 -4.00 Assistance Nonaddict Advice & Guidance Addict Nonaddict 117 90 146 4 263 94 8.93 0.97 10.Sosial Support Among Malay.00 117 90 146 4 263 94 19.40 2.30 -7.92 8.15 0.15 7. Chinese And Indian Drug Addicts In Malaysia Table 9 compares the mean social support received by addicts and non-addicts from their fathers.

35 -2.70 5.37 15. in all the five dimensions.40 26.62 -4.63 0.000 Assistance Nonaddict Financial Addict 246 94 17 0 263 94 5.20 2. Chinese And Indian Drug Addicts In Malaysia Table 10 compares the mean social support received by addicts and non-addicts from their siblings.58 6.86 2. The analysis shows that nonaddicts perceived significantly higher social support from their siblings compared to addicts.34 4. for all the five dimensions.93 -3. Mariam Adawiah Dzulkifli.37 0. Table 10: Comparison between addicts and non-addicts in terms of sibling dimension of perceived social support Siblings Group N Missing Values Total Mean SD t p Socializing Addict Nonaddict Emotional Addict Nonaddict Practical Addict 246 94 17 0 263 94 13.05 0.01 10.00 9.93 1.17 3.000 Assistance Nonaddict Advice & Guidance Addict Nonaddict 246 94 17 0 263 94 9.85 2.39 -4.62 1.75 0.000 246 94 17 0 263 94 23.03 6. Shariffah Rahah Sheik Dawood & Mardiana Mohamad .81 0.000 246 94 17 0 263 94 9.80 1.77 -3.Sosial Support Among Malay.009 Wan Rafaei Abdul Rahman.

There was no significant difference between addicts and non-addicts with regards to friend‟s perceived social support for four dimensions (Socializing. Emotional.49 7.80 -. Chinese And Indian Drug Addicts In Malaysia Table 11 compares the mean social support received by addicts and non-addicts from their friends.27 7.528 190 94 73 0 263 94 19.396.05).888 190 94 73 0 263 94 7. Mariam Adawiah Dzulkifli.99 .14 . Nonetheless.69 2.18 3. Practical assistance.85 2.579 Wan Rafaei Abdul Rahman.07 -2. findings show that non-addicts perceived significantly higher social support from their friends in terms of Financial Assistance dimension compared to addicts (t = -2.56 .76 .76 -. and Advice & Guidance).90 6.03 18.017 Assistance Nonaddict Advice & Guidance Addict Nonaddict 190 94 73 0 263 94 7.94 2.54 2. Shariffah Rahah Sheik Dawood & Mardiana Mohamad .82 6. Table 11: Comparison between addicts and non-addicts in terms of friend dimension of perceived social support Friends Group N Missing Total Values Mean SD t p Addict Socializing Nonaddict Addict Emotional Nonaddict Practical Addict 190 94 73 0 263 94 11.40* . p = 0.88 4.21 10.63 .83 2.96 .23 4.Sosial Support Among Malay.450 Assistance Nonaddict Financial Addict 190 94 73 0 263 94 4.04 2. for all the five dimensions.

61 16. friends.16 Wan Rafaei Abdul Rahman. uncle/aunt.05 Uncle/Aunt Rural (Addicts) Rural (NonAddicts) 57 59 17 0 74 59 49.08 68.85 17.89 17.38* .99 .47 50.13 68.26 73.32 1. Chinese And Indian Drug Addicts In Malaysia Table 12 compares the perceived mean social support by rural addicts and nonaddicts from their mother.88* . Mariam Adawiah Dzulkifli.79 11.79 30.39 11.60 65. siblings.94 13.00 Significant Others Rural (Addicts) Rural (NonAddicts) 41 14 33 45 74 59 69.12 17.25 15.00 Father Rural (Addicts) Rural (NonAddicts) 53 58 21 1 74 59 47.84 Friends Rural (Addicts) Rural (NonAddicts) 73 59 1 0 74 59 51. The finding from the analysis suggests that rural non-addicts significantly perceived receiving more social support from their mothers. Shariffah Rahah Sheik Dawood & Mardiana Mohamad . and friends in comparison to rural addicts.04 .63 63. and significant others.01 13.32 30.08 14.22* .22 0.79 26. fathers. father. siblings.14 3.87 10.00 Siblings Rural (Addicts) Rural (NonAddicts) 68 59 6 0 74 59 63.Sosial Support Among Malay.01* .22 14. Table 12: Comparison between Addicts and Non-Addicts in terms of perceived social support for place of domicile (Rural) Perceived Social Support Mother Place of Domicile/Group N Missing Total Mean Values SD F p Rural (Addicts) Rural (NonAddicts) 54 59 20 0 74 59 64.

66 18.06 72. father. and significant others.64 8.68 68.00 0 Siblings Urban (Addicts) Urban (NonAddicts) 176 35 11 0 187 35 59.Sosial Support Among Malay.20 14. Table 13: Comparison between Addicts and Non-Addicts in terms of perceived social support for place of domicile (Urban) Perceived Social Support Mother Place of Domicile/Group N Missin g Values Total Mean SD F p Urban (Addicts) Urban (NonAddicts) 144 35 43 0 187 35 62.49 18. Chinese And Indian Drug Addicts In Malaysia Table 13 compares the mean of the perceived social support by the urban addicts and non-addicts from their mother. siblings.94 75. Shariffah Rahah Sheik Dawood & Mardiana Mohamad .79 35.00 5 Uncle/Aunt Urban (Addicts) Urban (NonAddicts) Friends Urban (Addicts) Urban (NonAddicts) Significant Others Urban (Addicts) Urban (NonAddicts) 132 35 55 0 187 35 49.12 .00 0 88 12 99 23 187 35 65.70 14.87 68.00 0 Father Urban (Addicts) Urban (NonAddicts) 100 32 87 3 187 35 45.51 68.97 3 178 35 9 0 187 35 51.68 .46 16. friends.44* .25 13.35 49.395 . Mariam Adawiah Dzulkifli. The finding of the analysis suggests that urban nonaddicts significantly perceived receiving more social support from their mothers.11* .47* .83 37.84 9.001 .95 8.06* . fathers.34 16.10 22.53 1 Wan Rafaei Abdul Rahman. and friends in comparison to urban addicts.88 11. uncle/aunt.78 25. siblings.11 14.

siblings.17. siblings. p = 0. father. Chinese And Indian Drug Addicts In Malaysia Table 14 shows the cross-tabulation for relapse cases and races. while addicts who entered Pusat Serenti more than twice were categorized as high relapse.32). Addicts who entered Pusat Serenti twice or less were categorized as low relapse. The relapse cases were categorized into two categories. friends and significant others. uncle/aunt. Table 14: Cross tabulation for relapse case and races Race Malays Relapse Low Relapse High Relapse Total 166 58 37 2 97 37 27 2 69 Chinese Indians 21 10 Others 0 Total 100 163 263 Table 15 shows the mean of perceived social support from mother. Wan Rafaei Abdul Rahman. uncle/aunt. Mariam Adawiah Dzulkifli. friends and significant others. low relapse and high relapse. low relapse addicts significantly perceived higher social support from their fathers compared to high relapse addicts (t = 2. The analysis showed that the high relapse cases were more than the low relapse cases and out of 163 high relapse cases.Sosial Support Among Malay. Shariffah Rahah Sheik Dawood & Mardiana Mohamad . Having said that. 97 of them involved Malays. The analysis indicates that there is no significant difference between high and low relapse (addict) in terms of perceived social support from mother.

54 .11 22.64 -.47 13.03 Low Relapse 94 Siblings High Relapse Missing Values Total 263 17 152 61.Sosial Support Among Malay.71 .17 .30 17.59 Wan Rafaei Abdul Rahman.79 16.99 27. Shariffah Rahah Sheik Dawood & Mardiana Mohamad .42 49.04 2.47 15. t and p values Perceived Social Support Relapse N Mean SD t p Low Relapse 86 Mother High Relapse Missing Values Total 263 64 113 64.02 . Mariam Adawiah Dzulkifli.23 42.16 17.83 16. SD.04 .68 59.00 62. Chinese And Indian Drug Addicts In Malaysia Table 15: Mean of perceived social support (high relapse and low relapse).44 1.48 Low Relapse 61 Father High Relapse Missing Values Total 263 109 93 51.31 Low Relapse 77 Uncle/aunt High Relapse Missing Values Total 263 73 113 48.

SD. and significant others.58 263 Wan Rafaei Abdul Rahman. The analysis showed that there is no significant difference between addicts from rural and urban area in terms of perceived social support from mother. Mariam Adawiah Dzulkifli. uncle/aunt.91 13. t and p values Perceived Social Support Place of Domicile N Mean SD t p Rural Mother Urban Missing Values Total 54 144 65 64.59 50.16 1.82 .93 1. Table 16: Mean of perceived social support by addicts based on rural and urban. father.26 62.86 .41 Low Relapse 57 High Relapse Missing Values Total 263 134 72 68.71 11. Table 16 shows the mean of perceived social support by addicts based on place of domicile.94 14.23 65.22 . friends. Shariffah Rahah Sheik Dawood & Mardiana Mohamad .77 15.Sosial Support Among Malay.94 2.087 . Chinese And Indian Drug Addicts In Malaysia Low Relapse 97 Friends High Relapse Missing Values Total Significant Others 263 10 156 52.55 .279 Finally. siblings.

13 59.37 1.96 263 73 178 12 51.68 1.Sosial Support Among Malay.13 .87 1.92 1.05 .60 51.60 2. Shariffah Rahah Sheik Dawood & Mardiana Mohamad .14 263 57 132 74 49.44 1.51 1.26 1.85 1. Chinese And Indian Drug Addicts In Malaysia Rural Father Urban Missing Values Total Rural Siblings Urban Missing Values Total Rural Uncle/aunt Urban Missing Values Total Rural Friends Urban Missing Values Total Rural Significant Others Urban Missing Values Total 53 100 110 47.49 .63 65.45 .58 .69 .65 263 68 176 19 63.90 263 41 88 134 69. Mariam Adawiah Dzulkifli.10 263 Wan Rafaei Abdul Rahman.81 1.12 -.08 45.06 3.46 .47 49.35 2.

tunjuk port yang murah” (Malay participant no.3% respectively). 10) “Kawan kawan yang lama cerita berkisah dengan dadah.Sosial Support Among Malay. Shariffah Rahah Sheik Dawood & Mardiana Mohamad . Whereas. Chinese And Indian Drug Addicts In Malaysia QUALITATIVE ANALYSIS Besides the quantitative data. 14) “Keluar serenti susah nak cari kerja.e. Peer influence or pressure Peer influence or peer pressure is the most mentioned answer given by the participants in the study particularly among Chinese and Malays (24. the rehabilitation program at the Pusat Serenti and post-rehabilitation programme which refers to follow-up programs that are available in the community or the areas that they reside after they complete the rehabilitation programme. The analysis of their reponses showed that the three ethnic groups of addicts in the study mentioned more or less similar reasons for their relapse.5% and 17. 15) Rehabilitation Program It is found that the factor of rehab program mentioned by the addicts in the study consists of two categories i. rakan rakan lama dorong jual ubat saya jadi ambil dadah semula” (Malay participant no. and boredom.1%). rehab programme. The following quotes provide the examples. The reasons were categorised into several themes which include peer influence or pressure. it is the third most mentioned reason for relapse (13. for Indians. relationship problem. They were asked about what made them return to the centre for several times. Mariam Adawiah Dzulkifli. all two-hundred and sixty three male addicts in the current study were individually interviewed. “Balik semula ke tempat tinggal jumpa kawan kawan buat saya ambil dadah semula. Wan Rafaei Abdul Rahman. susah nak cari kawan baru” (Malay participant no.

11) The above quotes exemplify the participants‟ statements on their perception of the ineffectiveness of the rehab programme. However. tapi tak minat lah” (Indian participant no.144) “ kat tempat saya tak ada program “ (Malay participant no. “Tak ada program masyarakat lepas keluar…” (Indian participant no. 112) “ tak ada program komuniti” (Chinese participant no. 5) Wan Rafaei Abdul Rahman. Shariffah Rahah Sheik Dawood & Mardiana Mohamad . 26) Besides the lack of knowledge and information about the programme. particularly about lack of information on afterrehab programme. some participants seem to be uninterested in participating in the community programe. Chinese And Indian Drug Addicts In Malaysia With regards to the rehab programme itself.7% out of 38 Indian participants).8% of the Chinese and 3. Mariam Adawiah Dzulkifli. this factor becomes the second most mentioned reason. for Chinese and Malay participants. On the other hand. This factor becomes the most mentioned reason for relapse by the Indian participants in the study (19. post-rehab programme was repeatedly mentioned by the three ethnic groups in the study. “tak berminat nak masuk program komuniti kat luar…” (Indian participant no. These are indicated in the following phrases. The following excerpts show some examples. 3) “ dulu adalah masuk sekejap program komuniti. While. some addicts commented that the programme they attended had not been effective. 20) “program kat pusat tak membawa perubahan pada diri saya…” (Chinese participant no. “ Kat pusat ni tak banyak program. this theme was mentioned by only 4. tak berkesanlah…” (Malay participant no.Sosial Support Among Malay.3% of Indian participants in the study. 3.2% of the Malays.

This theme is reported mostly by Indian participants and becomes the second most frequently mentioned factor by this group of participants (16. Examples of the phrases include. as compared to the Indian and Malays. 6) Wan Rafaei Abdul Rahman. relationship problem becomes the third highly mentioned reason. The theme is characterized by relationship problem with spouse and break-up with girlfriend. “Saya ada masalah dengan famili. “Saya rasa bosan dengan kehidupan saya” (Malay participant no.4% out of 38 Indian participants).Sosial Support Among Malay. For the Malay group. jadi saya lari dari famili” (Malay participant no. for the Malay participants.5% of 57 Chinese participants).8% of 167 Malay participants) factor of relapse. for whom it is the third most mentioned reason. Chinese And Indian Drug Addicts In Malaysia Relationship Problem Relationship problem is another reason identified from the interviews. 6) “Saya ada terlalu banyak masa lapang” (Malay participant no. Mariam Adawiah Dzulkifli. 10) “Banyak masa terluang. followed by Indian participants who had least indicated this reason (3. However. 3) Boredom Boredom is another theme reported by the participants in the study especially the Chinese group (8. Shariffah Rahah Sheik Dawood & Mardiana Mohamad . jadi ambil dadah semula” (Chinese participant no. that is after peer influence and afterrehab programme.3% only). this theme is least mentioned by the Chinese participants (the sixth reason for this group). 14) “patah hati…kecewa dengan girlfriend” (Chinese participant no 4) “tekanan kerana ditinggal girl friend” (Indian participant no. Whereas. it was the fourth most frequently stated (7.

the findings of the Wan Rafaei Abdul Rahman. advice and guidance). fathers and siblings compared to non-addicts. When social support of the drug addicts was compared with the social support as perceived by the control group (non-addict university students). In relation to this a comparative study was conducted with the aim to understand the general trend of social support amongst the three main ethnic groups in Malaysia namely Malay. Summary of the qualitative analysis The analysis of the interviews of the addicts in the study discovered four main themes or reasons of their relapse. Whereas for the Indian addicts. Chinese And Indian Drug Addicts In Malaysia The above quotes show that the addicts in the study took drug when they feel bored with their life after they were released from the centre. It was also discovered that drug addicts particularly perceived lower social support from their family especially mothers. emotional. This was true for all dimensions of social support investigated in the study (socializing. DISCUSSION The data from Agensi Antidadah Kebangsaan (2007) shows an increase in the number of drug abuse and relapse cases among Malays in Malaysia and one of the factors that has been linked to drug addiction and relapse cases is the lack of social support. For the Malay addicts. The Chinese participants revealed peer influence. In conclusion. financial assistance. Mariam Adawiah Dzulkifli. Hence. rehab programme and relationship problem are considered as the most emphasized reasons of relapse by the three ethnic groups in the study. rehab programme.Sosial Support Among Malay. peer influence. practical assistance. The boredom is found to be related to their lack of meaningful activities and sense of purpose in life. Shariffah Rahah Sheik Dawood & Mardiana Mohamad . the most mentioned reasons are peer influence. relationship problem and peer influence became the most mentioned reasons of relapse. rehab programme and boredom as the main reasons for relapse. rehab programme and relationship problem. Chinese and Indian. the latter had significantly higher social support.

The aforementioned findings focused on a very important issue of providing sufficient parental support especially from the fathers. Nonetheless. A similar result was reported by Pico (2000) which indicated that low level of perceived father support increased the likelihood of all types of substance abuse. The findings from the current study is also parallel with the previous studies by McCarthy and Anglin (1990). friends and significant others. for the addicts so as to ensure they do not return to drugs. Thus. Having said that. The scope for the current study is limited to the people who are biologically close to the addicts as it only examined the support from family. Chinese and Indian addicts have more or less similar level of perception towards the support received by them. it was reported in AADK journal (2007) that relapse cases were due to the lack of community support for the addicts to live independently of drugs once they leave the rehabilitation centers. This may be due to the possibility that addicts often mingle with other drug addicts whose financial conditions are also deprived. the reason for the higher number of Malay addicts that are involved in drug addiction problems and relapse compared to the other ethnic groups may not be attributed to the social support investigated in the current study. Chinese And Indian Drug Addicts In Malaysia study suggest the crucial role played by social support in drug addiction which is also supported by the evidence from literature. Shariffah Rahah Sheik Dawood & Mardiana Mohamad . it should be noted that friends seem to play an important role particularly in terms of financial assistance because addicts perceived lower financial support compared to non addicts. Mariam Adawiah Dzulkifli. This may indicate that the Malay. the results indicated that high relapse addicts have significantly perceived low social support from their fathers in particular. For example. Moreover. and Watts and Wright (1990) which discovered that poor family support to be a significant factor in driving people to drug addiction. the study found no difference in the level of social support perceived by the addicts in the three ethinc groups.Sosial Support Among Malay. If the scope of support is broaden to include Wan Rafaei Abdul Rahman.

the place of domicile may not be an important determinant in predicting addiction. However. It was also found that there were no significant findings in terms of the dimensions of support perceived from the mother and father. community-based groups or associations. siblings and friends) compared to addicts. Hence. positive relationship with the fathers is imperative in decreasing the likelihood of drug abuse. Although the reasons for this is yet to be explored. and this need to be explored in further studies. Shariffah Rahah Sheik Dawood & Mardiana Mohamad . emotional. financial assistance and advise and guidance. the only difference discovered for the perceived social support between ethnic groups is the perceived support for mother and father dimensions. Drug addiction is similarly affected in rural and urban areas. Regardless of the place of domicile non-addicts have perceived to receive more social support (from mothers. in this study several dimensions of support is included such as the perceived support in term of socializing. In other words. differences in the level of support perceived by the addicts in the different ethnic groups might emerge. the social support received particularly from family is crucial in prevention and rehabilitation process. This may imply that the ethnic groups in Malaysia are still bounded with the traditional paternalistic family life in which the father is commonly perceived as the one who goes out to work to support the family financially whereas mother is perceived as the main figure that can provide support whenever necessary. There might be other additional dimensions of support that the addicts in the different ethnic groups are experiencing. In addition. In comparison to the perceived support from father. rather. the current study suggests that besides closeness to mothers. Chinese And Indian Drug Addicts In Malaysia employer.Sosial Support Among Malay. In the current study it was also found that the Indians addicts were found to get more support from the mother compared to the Chinese addicts. In other words. fathers. mother is the first person to turn to when any problems arise. practical assistance. the perceived support from mother is higher in the three ethnic groups. Mariam Adawiah Dzulkifli. a systematic programme should be Wan Rafaei Abdul Rahman.

quit from the programme due to lack of interest. The result appears to be similar to the previous finding that sense of loyalty to the friendship makes them feel good to continue with sniffing gum activities with their peers without feeling guilty (Mohammad Shahid & Mahmood Nazar. 2007). Wan Rafaei Abdul Rahman. Moreover. or.Sosial Support Among Malay. Another main reason of relapse highlighted by the addicts was about the rehabilitation programme. An in-depth study on this matter could throw valuable information on the attractiveness and effectiveness of aftercare programmes. The outcome of qualitative analysis seems to complement the aforementioned quantitative findings. Mariam Adawiah Dzulkifli. The analysis suggests that peer influence was one of the most important reasons for relapse. better mechanisms may be found to ensure that the ex-addicts will become more interested to engage in the Narcotic Anonymous programmes run by the NGOs which provide support group counselling. Worst still. The influence is mainly from the addict friends who offer encouragement to sell and take drugs. For instance. Besides. There was a claim that the rehabilitation programme at the centre that they attended had not been effective. instead of to stop taking drugs. their continuous involvement in drug addiction is partly due to the addicts‟ difficulties to say „no‟ to the invitation of close friends who have gone through the same experiences. Chinese And Indian Drug Addicts In Malaysia planned and implemented in educating parents on how to play a more supportive role in assisting their children who have been involved in drug-addiction. Shariffah Rahah Sheik Dawood & Mardiana Mohamad . some participants confessed that they were not interested in participating in the post-rehab programme. 2007). some addicts in the study reported that they have not been well-informed about post-rehabilitation programme. Participation in Narcotic Anonymous or other equivalent support group activities handled by trained counselors and social workers may serve as social support which helps the ex-addicts to achieve full recovery (Lasimon Matokrem.

As they did not have any other coping mechanisms. the results showed more similarities than differences in perceived social support from the three ethnic groups. mother. Chinese And Indian Drug Addicts In Malaysia In addition. By being committed to the aftercare programmes. they often had a lot of free time that led to boredom. emotional. they will be able to obtain social support which will assist them to cope with boredom and life stresses. financial assistance seems to be the most important dimension. However. financial assistance and advice and guidance. This situation may be avoided if they continue with the aftercare or advance recovery programme by attending personal self-help group in the community. hence indicating that similar strategies could be used to rehabilitate the drug addicts. Shariffah Rahah Sheik Dawood & Mardiana Mohamad . It is reported that when the inmates were back to the society. they tend to overcome it by turning to their old friends who seem to accept them well. siblings and friends. From the study. The result is consistent with the finding of a longitudinal study on drug addiction conducted by the National Institute of Drug Abuse (NIDA) in the United States which found that re-establishing the relationship with family members and significant others in addict‟s life are important part of the recovery process as well as relapse prevention (as cited in Lasimon Matokrem. The abovementioned qualitative findings are also related to another main reason of relapse as perceived by the addicts. boredom. relationship problems with family members (for the Malay addicts) and girl friends (for the Chinese and Indian addicts) also led them to taking drugs again. it is worth noting that low financial assistance from friends was found to lead to drug addiction. For friends. 2007). important agents that can help drug addicts to return to normal life are father. that is. Mariam Adawiah Dzulkifli. Wan Rafaei Abdul Rahman.Sosial Support Among Malay. practical assistance. CONCLUSION Overall. The important dimensions of social support from the parents are socializing.

(2) The possibility of conducting training programme for the family of addicts since there is a clear indication that parents play a crucial role in the development of the addicts. boredom. when real self and ideal self are included in the repertory grid. Mariam Adawiah Dzulkifli. (3) The effectiveness of the post-rehabilitation programme in providing a concrete support groups for the rehabilitated addicts. This cognitive map could be used by counsellors in rehabilitating the addicts. (4) Another method using the repertory grid technique which can draw the cognitive map of the drug addicts in perceiving social support could be carried out. Chinese And Indian Drug Addicts In Malaysia The present study suggests further research to look into: (1) The possibility of further enhancing the addicts‟ self-esteem and coping mechanism against stress. Shariffah Rahah Sheik Dawood & Mardiana Mohamad .Sosial Support Among Malay. anger and frustration in the rehabilitation programme. Wan Rafaei Abdul Rahman.

The relationship between Israeli children's helping behavior and their perception of parents' socialization practices. Treatment works for drug addiction. Adolescent problem behaviours: A social-ecological analysis. academic. S. R. health. & Shagle. (2005). C. 493-515 Barber. B. Shupak. and environmental predictors of stress for residence hall students.. J. (1992). Journal of College Student Development. Antidadah Kebangsaan Malaysia Laporan dadah Jan-Dis Bahagian Dasar. E. 21-24 Dusselier. 20(1). B.. 65. Dunn. 2008. F. 26.. Social support. (1994). Journal of Social Psychology... L. K.com.Sosial Support Among Malay. Associations between parental psychological 1136 Bar-Tal. & Cribbie. from http://thestar. A study of life stress and social support of drug addicts. K. S. J. 111. D. A.asp?file=/2006/6/4/health/14430846&se c=health%20 Dubey. 159-167 Chow. B. L. Shelley. (1980). Nadler. Journal of American College Health. 1120- Wan Rafaei Abdul Rahman. C... (2006. 54. Chinese And Indian Drug Addicts In Malaysia References Agensi Antidadah Kebangsaan Malaysia. Saket. Shariffah Rahah Sheik Dawood & Mardiana Mohamad . Child Development. & Blechman. D. Wang.. Indian Journal of Clinical Psychology. Mariam Adawiah Dzulkifli. Retrieved May 2. Family Perspective. Olsen. (2007). & Faizabad (1993). S. & Whalen. & Shagle. Personal. N. Agensi Barber. W. G. 15-24 Friedlander. M.. 48(3). 2008.. K... self-esteem and stress as predictors of adjustment to university among first year undergraduates. The Star Online. N. J. (2008). 259-275 control and behavioral control and youth internalized and externalized behaviors. C. Perancangan Dan Penyelidikan.my/health/story. Reid. June 4).

CA: Thomson/Wadsworth Holahan. Journal of Marketing.. (1995). Journal of Drug Issues... and psychological adjustment: An integrative model with late adolescents. 1. Differences in intra-family relationships. 1-20 Netemeyer. Mariam Adawiah Dzulkifli. D. Nahid. R. J. Journal of Youth and Adolescence. O. G. 20(1). Chinese And Indian Drug Addicts In Malaysia Gurung. Shariffah Rahah Sheik Dawood & Mardiana . (1994). E. C. Health psychology: A cultural approach. M. Mohamad Unpublished MHSc thesis. 26(1). (2008). I. D. S. Intervensi dan Peranan Kaunselor untuk menjana Kepulihan Klien Sepanjang Hayat. R. McKee. M. Jurnal Antidadah Malaysia. D... & Mahmood Nazar. Remaja Menghidu Gam: Pengaruh Keluarga dan Rakan Sebaya. 99123. McCarthy. & Sarkis. R. drug use onset. & Moos. & Mcmurrian. W. (2006). D. A. J.. J.. Belmont.. Jurnal Antidadah Malaysia.. Jun 2007. P. 61. An investigation into the antecedents of organizational citizenship behaviours in a personal selling context. Jun 2007. & Anglin. Department of Psychology. (1989). peer pressure and self-esteem between young and adult hardcore drug addicts. M. O. M. 85-98 Noor Hassline Mohamed. R. & VanHammen. H. (1990). R. Types of social support: Relation to stress and academic achievement among prospective teachers. Valentimer. coping strategies. R. Parental support. (1997). Stouthamer-Loeber. Mohammad Shahid. Narcotics addicts: Effect of family and parental risk factors on timing of emancipation. (2007). preaddiction incarcerations and educational achievement. Boles. Farrington. 24(6). Canadian Journal of Behavioural Science. W.Sosial Support Among Malay. W. IIUM Wan Rafaei Abdul Rahman. 633-648 Loeber. Antisocial Behavior and Mental Health Problems: Explanatory Factors in Childhood and Adolescence. NIMH Grant Proposal Lasimon. 1.. (2007).

L. Stress.. L. (1990). Shariffah Rahah Sheik Dawood & Mardiana Mohamad . E. Mariam Adawiah Dzulkifli. Wan Rafaei Abdul Rahman. NIDA Research Monograph.violent delinquency link among Mexican-Americans... The Journal of Genetic Psychology. 13(1). (2003). & Suss.. (1999). correlates and consequences. depression. S. 127-39 Schulz. The influence of parents and peers on misconduct at school: Simultaneous and synergistic effects. peers. Diagnostica. Todt (Eds.). 49. A. New York: Springer-Verlag Piko (2000). & Kendall.. Silbereisen & E.. and work in adjustment. 73-82 Watts. Gropper.. R. Bloomer. Perceived social support from parents and peers: which is the stronger predictor of adolescent substance use? Substance use Misused. & B. W. E. Assessing social support: The social support questionnaire.. Winkel. The drug use. In M. Journal of Personality and Social Psychology. Adolescence in context: The interplay of family. (1994).Sosial Support Among Malay. International Journal of the Addiction. H. B. 195222 Saegert. D. (2002). B. & Swartz. R. G. 189-226 Sarason. 35(4). 18(2). H... H. 155(3). K. (1983). K. U. 44. Social support in coping with illness: the Berlin social support scales ( BSSS). 321-330 Rhoads. & Wright. Lambert. K.. S. & Sarason. (1983). and physical illness in college students. anxiety. Maryland: National Institute on Drug Abuse. & Schwarzer. Chinese And Indian Drug Addicts In Malaysia Oswald. Drugs and violence: Causes. Levine. Social capital an dcrime in New York city‟s low –income housing. M. U. I. C. Basham. D.. In R. R. A longitudinal study of life stress and social support among drug abusers. G. school.. 617-30 Rawson. De La Rosa. Housing Policy Debate.

Guedj. Mariam Adawiah Dzulkifli. 144-149 Zimet. K. Dahlem. Perceived social support and treatment retention on an inpatient addiction treatment unit. 52(11). L. American Journal of Addiction. Cooper. G. The multi dimensional scale of perceived social support. 6(2). M. G. Farley. N.D. W..Sosial Support Among Malay. M.. Heitner. Journal of Personality Assessment. Chinese And Indian Drug Addicts In Malaysia Westreich.... 30-41 Wan Rafaei Abdul Rahman. P. C.. Shariffah Rahah Sheik Dawood & Mardiana Mohamad . (1997). Galanter.. (1988).

Ani Mazlina Dewi Mohamed6 & Soffian Omar Fauzee 7 ABSTRAK Kajian ini dijalankan untuk mengkaji keberkesanan pengajaran terhadap penyalahgunaan dadah dalam kalangan murid tingkatan empat di sebuah sekolah menengah. kajian ini juga mendapati ibu bapa adalah merupakan sumber sangat utama dalam memberikan maklumat penyalahgunaan dadah kepada 1 Kajian telah dibentangkan di Persidangan Dadah Kebangsaan Pertama anjuran Universiti Malaysia Sabah (UMS). Hashbullah Ismail.Pengajaran Penyalahgunaan Dadah Dalam Kalangan Pelajar Tingkatan Empat PENGAJARAN PENYALAHGUNAAN DADAH DALAM KALANGAN PELAJAR TINGKATAN EMPAT 1 Mohd Noorazam Abd Razak2. pengetahuan ibu bapa dan pengalaman anggota keluarga) mempengaruhi keberkesanan pengajaran terhadap penyalahgunaan dadah di kalangan murid tingkatan empat di salah sebuah sekolah menengah di Shah Alam. Fatin Aliana Mohd Radzi. Fakulti Sains Sukan dan Rekreasi. Hashbullah Ismail5. Data-data ditafsirkan secara peratusan dan kekerapan sahaja. Keputusan kajian menunjukkan Keberkesanan Pengajaran Terhadap Penyalahgunaan Dadah terhadap pengetahuan murid tingkatan empat di salah sebuah sekolah di Shah Alam. Mohamad Azmi Adnan. Fakulti Pendidikan. Keseluruhan murid bersetuju dengan setiap kenyataan berhubung persepsi mereka terhadap pengajaran penyalahgunaan dadah di sekolah. Universiti Teknologi Mara 4 Pensyarah. Selain itu. Universiti Teknologi Mara 7 Profesor Madya. Universiti Teknologi Mara 5 Pensyarah. Universiti Teknologi Mara 6 Pensyarah. Sabah pada 17-18 Mac 2007 2 Pensyarah. Fatin Aliana Mohd Radzi3. Seramai 80 murid dipilih sebagai responden bagi kajian ini. Fakulti Pendidikan. Pembolehubah demografi (kelayakan akademik. Fakulti Pendidikan. Selangor. Universiti Putra Malaysia Mohd Noorazam Abd Razak. Mereka terdiri daripada 31 orang murid lelaki dan 49 orang murid perempuan. Fakulti Pengajian Pendidikan. Mohamad Azmi Adnan4. Universiti Teknologi Mara 3 Pensyarah. Kajian ini dijalankan berbentuk tinjauan (survey) dengan menggunakan borang soal selidik yang mengandungi empat bahagian sebagai instrumen kajian. Kota Kinabalu. Selangor. Ani Mazlina Dewi Mohamed & Soffian Omar Fauzee . Fakulti Pendidikan.

Besides that. the findings for this research suggest that parents plays a crucial role in distributing drug abuse information to students compared to other sources. Fatin Aliana Mohd Radzi. Ani Mazlina Dewi Mohamed & Soffian Omar Fauzee . ABSTRACT This research examines the effectiveness of drug abuse education in school. Selangor. Demography variable in terms of academic qualification. This research also recommends that drug education in school be improved by using variety of teaching and learning techniques by teachers. More than fifty percent students also agreed that drug education session in school done effectively. Data and information will be evaluated via percentages and frequency only. parent’s knowledge and family experience that influence the effectiveness of drug abuse education among the form four students at secondary school in Shah Alam. Mohd Noorazam Abd Razak. The findings of the previous study have shown that drug abuse education in this school has its positive contribution towards the drug knowledge among students. Hasil dapatan kajian juga mendapati sesi pengajaran penyalahgunaan dadah di sekolah boleh dipertingkatkan dengan menggunakan pelbagai kaedah pengajaran yang menarik dan juga tenaga pengajar yang mempunyai pengetahuan yang mencukupi berkaitan masalah dadah.Pengajaran Penyalahgunaan Dadah Dalam Kalangan Pelajar Tingkatan Empat murid berbanding sumber-sumber lain. This study is conducted by survey using questionnaire which have four sections as research instruments. It involves 31 male students and 49 female students.The respondents of this study are 80 participants who are basically involved in drug abuse education class. Hashbullah Ismail. Mohamad Azmi Adnan.

Fatin Aliana Mohd Radzi. Masalah dadah yang melanda negara ini bukanlah fenomena baru. Gejala ini wujud sejak zaman penjajahan Inggeris terutama di kalangan buruh bangsa Cina yang dibawa masuk ke negara ini untuk bekerja di sektor perlombongan. penyalahgunaan bahan dan lainlain di kalangan remaja seakan-akan sudah sinonim dengan masyarakat kita pada hari ini. Pada Mei 1983.Pengajaran Penyalahgunaan Dadah Dalam Kalangan Pelajar Tingkatan Empat PENGENALAN Peningkatan masalah sosial terutama di kalangan remaja hari ini adalah antara perkara yang perlu diberikan perhatian oleh semua pihak. 2006). Hashbullah Ismail. dan dalam masa yang sama Akta Penagih Dadah Mohd Noorazam Abd Razak. Menyedari perlunya gejala penagihan ini dibendung. namun gejala penagihan masih sukar untuk dibendung. ia masih sukar debendung malahan semakin menjadi-jadi. emosi serta jasmani. (Agensi Antidadah Kebangsaan. Ani Mazlina Dewi Mohamed & Soffian Omar Fauzee . Antara masalah sosial yang dianggap sebagai salah satu musuh nombor satu negara adalah penyalahgunaan dadah. Ini selaras dengan Falsafah Pendidikan Negara untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. keganasan. rohani. persetubuhan haram. Mohamad Azmi Adnan. Meskipun Akta Kawalan Dadah wujud sejak 1950-an. Kementerian Dalam Negeri dipertanggungjawabkan untuk merawat masalah ketagihan dadah. Gejala penagihan dadah masih sukar dibendung apabila golongan muda mula terbabit dengan penagihan heroin yang dibawa masuk ke negara ini. Walaupun pelbagai program telah diatur oleh agensi kerajaan mahu pun bukan kerajaan bagi mengatasi masalah ini. Kebanyakkan mereka terdiri daripada penagih candu. Masalah-masalah seperti salah laku. Meningkatnya pembabitan muda-mudi dalam penagihan dadah jenis heroin pada akhir 1960-an dan 1970-an menyebabkan kerajaan terpaksa menyediakan program rawatan dan pemulihan secara drastik. penjajah Inggeris menggubal Akta Dadah Berbahaya 1952 untuk mengawal dan mencegah masalah penagihan sebelum menjadi wabak yang sukar dikawal.

agresif. Bilangan penagih terus meningkat dari tahun ke tahun dengan 34. keadaan penyalahgunaan dadah adalah ditahap yang membimbangkan. 2006). Golongan remaja ini akan menjadi pemimpin dan akan memainkan peranan penting demi memastikan negara terus maju seterusnya mencapai matlamat Wawasan 2020 dengan jayanya.743 orang penagih ditangkap semenjak tahun 2004 sehingga Febuari tahun 2005 (Agensi Antidadah Kebangsaan. Berasaskan kajian Kementerian Belia dan Sukan (1997). Selain daripada itu faktor individu seperti pemalu. Satu kajian di Amerika Syarikat dalam Samsudin (2006).473 penagih yang ditangkap Mohd Noorazam Abd Razak. 14% daripada 5860 remaja yang dikaji terlibat dalam penyalahgunaan dadah. terdapat 10. 2006). personaliti impulsif dan pencapaian akademik yang rendah adalah antara faktor risiko kepada penyalahgunaan dadah. mendapati antara faktor utama penglibatan remaja di dalam penyalahgunaan dadah adalah disebabkan oleh faktor genetik. Hashbullah Ismail. PENYATAAN MASALAH Isu penyalahgunaan dadah pada hari ini terus menjadi agenda penting di dalam kesihatan umum masyarakat dunia disebabkan peningkatan bilangan individu yang terlibat dengan penyalahgunaan bahan ini. kognitif dan sosial. biologikal. Ani Mazlina Dewi Mohamed & Soffian Omar Fauzee . emosi.Pengajaran Penyalahgunaan Dadah Dalam Kalangan Pelajar Tingkatan Empat (Rawatan dan Pemulihan) 1983 digubal dan dikuatkuasakan (Agensi Antidadah Kebangsaan. Fatin Aliana Mohd Radzi. Pada Januari hingga Mac 2005. Utusan Malaysia pada 20 Mac 2006 melaporkan sebanyak sejuta golongan belia di negara ini terlibat dengan penyalahgunaan dadah. Kebanyakkan daripada mereka yang terlibat (76. Di Malaysia. Keadaan ini amat membimbangkan disebabkan remaja-remaja hari ini merupakan generasi yang bakal mencorakkan pembangunan negara pada masa akan datang.3%) adalah terdiri daripada penagih-penagih yang mempunyai tahap pendidikan SRP/PMR dan juga SPM/MCE/SPMV. Mohamad Azmi Adnan.

Penyalahgunaan dadah juga menjadi penyebab pelbagai masalah kesihatan yang serius. Daripada jumlah keseluruhan penagih dadah di Malaysia. Mengikut perangkaan Agensi Antidadah Kebangsaan (AADK) sebingga Mac 2006 terdapat sejumlah 292. Ani Mazlina Dewi Mohamed & Soffian Omar Fauzee .Pengajaran Penyalahgunaan Dadah Dalam Kalangan Pelajar Tingkatan Empat di mana 46. 203.316 bilion pada tahun 2002 ke RM 1. dan ini secara tidak langsung meningkatkan kos perbelanjaan Kerajaan Persekutuan untuk sektor kesihatan. manakala 53. Ini bermakna hampir dua peratus daripada 11. Fatin Aliana Mohd Radzi.696 penagih dadah di mana bagi setiap penagih yang dilaporkan.8% adalah penagih berulang.2 juta belia adalah penagih dadah. Feigelman dan Feigelman (1993) dalam Mohanaraj (2003) menyatakan bahawa zaman kanak-kanak ke alam remaja merupakan zaman yang penuh dengan pelbagai pergolakan masalah dan diiringi pelbagai bentuk cabaran. Jika dikaji Laporan Ekonomi 2002/2003 yang dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan Malaysia jelas sekali peruntukkan untuk sektor kesihatan telah meningkat dari RM 1.716 penagih adalah di kalangan generasi belia. Antara jenis dadah yang digunakan oleh penagih-penagih adalah heroin (36%).790 bilion pada tahun 2003. Mohamad Azmi Adnan. Hashbullah Ismail. Individu yang masih berada di alam persekolahan perlu didorong untuk mengubah gaya hidup mereka demi kesejahteraan hidup. Mohd Noorazam Abd Razak.2% adalah penagih baru. terdapat empat lagi penagih yang tidak dapat dikesan. morfin (30%).2 juta orang. maka anggaran penagih dadah di Malaysia adalah 1. Jika andaian ini hendak diterima pakai. Dalam mengatasi masalah ini remaja akan mencari jalan penyelesaian yang lebih mudah iaitu dengan melibatkan diri dalam penyalahgunaan dadah. perubahan perlu dibuat bermula dari akar umbinya. Justeru untuk memperbaiki fenomena tersebut ke arah yang lebih baik dan positif. kanabis (23%) dan metamphetamine (7%).

sekolah sebagai sebuah institusi yang menyampaikan segala ilmu pengetahuan kepada pelajar-pelajar dipilih sebagai lokasi kajian untuk mendapatkan segala maklumat berkaitan dengan pengetahuan pelajarpelajar terhadap penyalahgunaan dadah. ganja.1998). semua ini membayangkan jenis-jenis dadah yang boleh mendatangkan ketagihan (Dzulkifli. 2005). Nama-nama seperti morfin. Berasaskan ini. Mohamad Azmi Adnan. Ani Mazlina Dewi Mohamed & Soffian Omar Fauzee . Sekolah adalah merupakan tempat yang paling berkesan untuk murid-murid menimba dan mempelajari serta mengaplikasi pelbagai kaedah pengetahuan yang didapati berdasarkan maklumat yang disampaikan oleh tenaga pengajar. SOROTAN LITERATUR Secara umumnya. dadah dikelaskan kepada beberapa jenis.Pengajaran Penyalahgunaan Dadah Dalam Kalangan Pelajar Tingkatan Empat Sehubungan dengan itu. amfetamin dan LSD. Remaja ialah mereka yang berada dalam peringkat umur antara 12 tahun hingga 23 tahun dan merupakan satu peringkat zaman yang dipenuhi pergolakan dan tekanan. Hashbullah Ismail. Jenis ketiga adalah bahan-bahan yang dipanggil halusinogen (William. Mohd Noorazam Abd Razak. satu kajian akan dilakukan untuk melihat keberkesanan pengajaran topik penyalahgunaan bahan terhadap masalah penyalahgunaan dadah di kalangan murid tingkatan empat di sebuah sekolah menengah Lembah Klang.1998). Justeru guru dianggap sebagai pengantara paling berkesan untuk menyampaikan segala maklumat yang berkaitan dengan kesejahteraan hidup serta mengaplikasikan dan mengamalkan gaya hidup sihat sepanjang hayat (Kathleen.2006). kokain. Zaman ini ialah zaman di mana remaja mengalami konflik dan perubahan ragam yang tidak menentu (Santrock. Fatin Aliana Mohd Radzi. Kebanyakan masyarakat berpendapat remaja adalah golongan yang penuh dengan dengan masalah atau penuh dengan konflik serta suka memberontak. dadah boleh dikategorikan kepada jenis dadah yang boleh merangsang otak dan minda dan sejenis lagi adalah dadah yang boleh menekan fungsi otak dan minda. Oleh itu. heroin.

Kualiti pengajaran yang dimaksudkan merujuk kepada sejauh mana bimbingan.63 juta orang pelajar pada tahun 1995 ke 1. Di Malaysia jumlah penduduk dianggarkan sebanyak 23.795 bilion untuk pembangunan pendidikan dan ianya merupakan 60.27 juta orang pada tahun 2000. Hashbullah Ismail. Dalam model pembelajaran yang dikemukakan antara lain menekankan tentang kepentingan kualiti pengajaran yang boleh menyumbangkan kepada peningkatan pencapaian akademik dan motivasi murid. Hal ini menyebabkan kerajaan Malaysia terpaksa menyediakan peruntukan yang agak tinggi dan memberi keutamaan kepada pendidikan terutamanya untuk golongan remaja yang bakal memimpin negara Malaysia. Mohd Noorazam Abd Razak.66 juta orang pada tahun 2005.7 peratus daripada peruntukan untuk perkhidmatan sosial (Laporan Ekonomi 2002/2003). Menurutnya lagi di dalam pembelajaran. Ini menunjukkan motivasi atau minat seseorang murid bergantung kepada seseorang guru. Jelas di sini. Ani Mazlina Dewi Mohamed & Soffian Omar Fauzee . Mohamad Azmi Adnan. petikan dari Mohamad. Bagi tahun 2003 pula kerajaan Malaysia telah memperuntukkan sebanyak RM 9. memberi latihan dan kerja rumah mempunyai hubungan dengan minat pelajar terhadap pembelajaran mereka. Amalan-amalan guru ketika mengajar. Teori Pembelajaran Bloom (1976. Fatin Aliana Mohd Radzi.725 bilion pada tahun 2002 untuk perbelanjaan pembangunan pendidikan dan ianya merupakan 63. menyatakan perbezaan individu adalah disebabkan persekitaran di sekolah dan di rumah.8 peratus daripada keseluruhan perbelanjaan untuk perkhidmatan sosial.94 juta orang pelajar pada tahun 2000. Jumlah ini meningkat ke 26. latihan peneguhan pembelajaran sesuai dengan keperluan pelajar. pelajar boleh mencapai kebolehan pembelajaran yang tinggi jika pelajar diberi pertolongan bila dan di mana mereka menghadapi kesukaran di dalam sesuatu pembelajaran. 2000).Pengajaran Penyalahgunaan Dadah Dalam Kalangan Pelajar Tingkatan Empat Kerajaan Malaysia khususnya memperuntukkan sebanyak RM 9. bilangan pelajar semakin meningkat dari setahun ke setahun. Bilangan pelajar yang belajar di sekolah menengah telah meningkat daripada 1.

keluarga dan negara semasa berada di tingkatan dua. Pengajaran yang berkesan dan berkualiti akan dilihat melalui persepsi murid sebagai responden kajian dan pengetahuan yang didapati responden hasil pengajaran penyalahgunaan dadah di sekolah. Ani Mazlina Dewi Mohamed & Soffian Omar Fauzee . Berikut adalah objektif umum bagi pengajaran penyalahgunaan bahan dalam setiap tingkatan: Peralihan : murid-murid diberi penerangan tentang bahaya merokok. asas teori bagi kajian tentang keberkesanan pengajaran terhadap penyalahgunaan dadah di kalangan murid tingkatan empat ini adalah berdasarkan kepada Model Pengajaran Berkesan Caroll (1963). Hashbullah Ismail.. Topik penyalahgunaan dadah diselitkan di bawah sukatan tajuk tersebut. Tingkatan 2 : seterusnya murid-murid akan didedahkan mengenai kesan pengambilan dadah kepada tubuh. Tingkatan 3 : objektif umum pengajaran penyalahgunaan dadah bagi tingkatan ini mengkehendaki murid-murid memahami implikasi pengambilan dadah terhadap masyarakat. petikan dari Mohamad. PENGAJARAN PENYALAHGUNAAN DADAH DI SEKOLAH Berdasarkan Huraian Sukatan Pelajaran Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (1999) pengajaran mengenai penyalahgunaan bahan diperkenalkan kepada semua murid sejak dari peringkat peralihan hinggalah tingkatan lima di dibawah matapelajaran Pendidikan Kesihatan. ekonomi dan keselamatan negara. Justeru. Mohd Noorazam Abd Razak. Mohamad Azmi Adnan. Pengajaran penyalahgunaan bahan adalah di bawah tunjang “Gaya Hidup Sihat”. Fatin Aliana Mohd Radzi. mengambil minuman keras dan mengambil dadah Tingkatan 1 : objektif umumnya adalah murid-murid dapat mengklasifikasikan antara ubat dan dadah pada akhir pengajaran. 2000) sikap tidak mengambil berat guru terhadap pengajaran boleh menyumbang kepada kegagalan dan keciciran pelajar. menghidu gam.Pengajaran Penyalahgunaan Dadah Dalam Kalangan Pelajar Tingkatan Empat Menurut Holt (1970.

United State yang menyatakan bahawa remaja yang menuntut di sekolah menengah merupakan golongan yang paling mudah terjebak dalam gejala sosial dan penuh dengan masalah kerana mereka berada di peringkat usia remaja iaitu peringkat berlakunya banyak perubahan dari segi biologi dan emosi yang menakutkan mereka membuat penyesuaian.” yang dibentangkan di Seminar Pendidikan Tahunan di Cookeville. 1993). OBJEKTIF KAJIAN Objektif umum bagi penyelidikan ini ialah untuk meninjau sejauh mana keberkesanan pengajaran penyalahgunaan dadah di kalangan murid tingkatan empat di sebuah sekolah menengah di daerah Selangor. sejauh manakah pendedahan mengenai penyalahgunaan dadah dapat diperolehi melalui Pembelajaran dan Pengajaran (P&P) di sekolah. Mohamad Azmi Adnan. Pernyataan ini disokong (Peach. Ini disebabkan sekolah pada hari ini merupakan tempat di mana pelajar banyak didedahkan dengan gejala negatif berbanding dengan sumber. Nutbeam et al. Tingkatan 5 : murid-murid dikehendaki memahami akta dan undangundang dadah sebagai objektif umum di akhir sesi pengajaran penyalahgunaan dadah di sekolah menengah. Hashbullah Ismail. (King et al. 2. 1995.1991) dalam kertas bertajuk “ A Study Concerning Stress among High School.Pengajaran Penyalahgunaan Dadah Dalam Kalangan Pelajar Tingkatan Empat Tingkatan 4 : murid-murid dikehendaki memahami Dasar Dadah Negara serta langkah pengawalan dan pencegahan dadah sebagai objektif umum pengajaran penyalahgunaan dadah. persepsi murid mengenai pengajaran dan pembelajaran penyalahgunaan dadah di sekolah.. 3. Objektif khusus kajian ini adalah untuk meninjau: 1. Ani Mazlina Dewi Mohamed & Soffian Omar Fauzee .. Mohd Noorazam Abd Razak. sumber utama yang memainkan peranan di dalam memberikan maklumat mengenai penyalahgunaan dadah kepada pelajar-pelajar. Fatin Aliana Mohd Radzi.

Dari manakah sumber murid memperolehi pengetahuan mengenai penyalahgunaan dadah? KAEDAH KAJIAN Penyelidikan ini adalah berbentuk kajian kes (case study). Hashbullah Ismail. Sampel terdiri daripada 80 orang pelajar lelaki dan perempuan yang dipilih secara rawak. Fatin Aliana Mohd Radzi. Kajian yang dijalankan bertujuan untuk mengukur tahap pengetahuan pelajar-pelajar tingkatan empat di sebuah sekolah menengah harian biasa terhadap penyalahgunaan dadah.Pengajaran Penyalahgunaan Dadah Dalam Kalangan Pelajar Tingkatan Empat PERSOALAN KAJIAN Persoalan kajian yang akan dikaji dalam penyelidikan ini ialah: 1. Selain dari itu. Apakah persepsi murid mengenai pengajaran dan pembelajaran penyalahgunaan dadah di sekolah? 2. Kesemua pelajar ini telah diberi pendedahan mengenai penyalahgunaan dadah di dalam sesi pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Pendidikan Kesihatan. Mohamad Azmi Adnan. kajian ini ingin melihat pengetahuan pelajar-pelajar terhadap penyalahgunaan dadah berdasarkan P&P di sekolah dan melihat sumber utama yang menyalurkan maklumat mengenai penyalahgunaan dadah kepada pelajarpelajar yang dikaji. Ani Mazlina Dewi Mohamed & Soffian Omar Fauzee . Instrument kajian yang digunakan di dalam penyelidikan ini ialah satu set soal selidik yang digubal sendiri oleh pengkaji berdasarkan sumber penulisan Judy Mohd Noorazam Abd Razak. Adakah pengajaran dan pembelajaran penyalahgunaan dadah di sekolah membekalkan pengetahuan asas secukupnya kepada murid? 3.

Mohamad Azmi Adnan. Nilai ini menunjukkan bahawa soal selidik tersebut sesuai digunakan untuk tujuan kajian. Fatin Aliana Mohd Radzi.60 sering digunakan sebagai asas menentukan keberkesanan soal selidik yang digunakan dalam kajian (Mohd Majid Konting.Pengajaran Penyalahgunaan Dadah Dalam Kalangan Pelajar Tingkatan Empat Gan (1993) “Pendidikan Pencegahan Dadah & Aids”. Satu kajian rintis telah diadakan bagi menguji kebolehpercayaan item-item soalan yang digubal.2000). Ani Mazlina Dewi Mohamed & Soffian Omar Fauzee . item soal selidik daripada karya-karya tersebut telah diubahsuai mengikut keperluan kajian ini. Alpha Cronbach digunakan untuk mengkaji ketekalan dalaman (internal consistency) terhadap soalan-soalan yang dibina. Berdasarkan maklumat itu. Hashbullah Ismail. Sebanyak 20 orang murid tingkatan empat di salah sebuah sekolah menengah di Daerah Gombak dipilih untuk kajian rintis ini. penyelidik menggunakan perisian “ Statistical Package For Social Science” (SPSS) versi 11.61. Untuk mendapatkan ketekalan dalaman. Mohd Noorazam Abd Razak.5 untuk mendapatkan pekali ketekalan. Hasil ujian ini menunjukkan nilai Alpha Cronbach yang diperolehi berjulat . Ini kerana pekali kebolehpercayaan yang bernilai sekurang-kurangnya . Bahan tersebut dikaji dengan teliti dan tumpuan diberi terhadap aspek-aspek penting dalam meninjau keberkesanan pengajaran penyalahgunaan dadah di sekolah menengah.

Penyelidikan ini juga dibataskan dengan hanya meninjau sebuah sekolah sahaja yang berada di dalam kawasan bandar. Selain dari itu. Penyelidikan ini dihadkan hanya kepada murid sekolah tingkatan empat sahaja yang berlainan jantina. Fatin Aliana Mohd Radzi. Hashbullah Ismail. Mohd Noorazam Abd Razak. ia tidak dapat menggambarkan dan mencakupi secara keseluruhan sekolah-sekolah menengah yang berada di luar bandar. Mohamad Azmi Adnan. 2. Penyelidikan ini juga dibataskan dengan peranan ibu dan bapa murid yang menyalurkan maklumat mengenai masalah dadah. Item-item soalan yang dibentuk hanya meninjau pengetahuan am muridmurid terhadap masalah penyalahgunaan dadah. 5. 4. Oleh itu. bangsa yang belajar di sebuah sekolah menengah harian biasa sekitar Shah Alam. ia tidak dapat menggambarkan secara keseluruhan peranan ibu bapa disebabkan hanya murid sahaja yang terpilih di dalam kajian ini. kajian ini juga dibataskan dengan kejujuran dan keikhlasan murid ketika menjawab soalan yang mana di luar kawalan penyelidik. kajian ini ditumpukan kepada murid sahaja dan tidak melibatkan guru-guru yang menyampaikan pengajaran penyalahgunaan dadah di sekolah. dapatan penyelidikan tidak dapat mengeneralisasi keseluruhan populasi muridmurid sekolah menengah di Malaysia. Oleh yang demikian. Justeru itu.Pengajaran Penyalahgunaan Dadah Dalam Kalangan Pelajar Tingkatan Empat LIMITASI KAJIAN Limitasi penyelidikan ini ialah : 1. Justeru. Ani Mazlina Dewi Mohamed & Soffian Omar Fauzee . 3.

pemakanan seimbang. Fatin Aliana Mohd Radzi. keselamatan diri dan bebas daripada penyalahgunaan dadah. dapatan kajian adalah diharapkan dapat memberi gambaran yang lebih tepat mengenai keberkesanan pengajaran penyalahgunaan dadah kepada pelajar-pelajar sekolah sebagai salah satu kaedah di dalam memastikan mereka tidak terjebak di dalam masalah ini. Mohd Noorazam Abd Razak. pensyarah Pendidikan Jasmani dan Kesihatan dan guru-guru di dalam menyalurkan maklumat mengenai musuh utama negara dan sebagai bekalan pengetahuan yang berguna apabila pelajar-pelajar sudah menamatkan pengajian mereka di sekolah sebelum menempuh dunia pekerjaan. Hashbullah Ismail. Selain itu. Dapatan kajian ini diharapkan dapat membantu pelajar-pelajar untuk mempraktikan amalan hidup yang positif yang memberikan tumpuan kepada gaya hidup yang sihat berfokuskan kecergasan fizikal.3% adalah terdiri daripada penagih-penagih yang mempunyai tahap pendidikan SRP/PMR dan juga SPM/MCE/SPMV. Kumpulan ini dipilih berdasarkan kepada kandungan Huraian Sukatan Pelajaran bagi mata pelajaran Pendidikan Kesihatan yang mana mereka ini telah melalui sesi pengajaran dan pembelajaran isu penyalahgunaan bahan bermula daripada sekolah rendah atas sehingga ke peringkat menengah. Mohamad Azmi Adnan. KEPENTINGAN KAJIAN Pendekatan yang digunakan dalam kajian ini adalah untuk mengetahui sejauh manakah pengetahuan pelajar terhadap penyalahgunaan dadah. Ani Mazlina Dewi Mohamed & Soffian Omar Fauzee . Mengikut statistik dari AADK (2006) daripada mereka yang terlibat 76.Pengajaran Penyalahgunaan Dadah Dalam Kalangan Pelajar Tingkatan Empat RESPONDEN KAJIAN Kesemua responden atau subjek kajian adalah terdiri daripada 80 orang pelajar tingkatan empat di mana terdapat 31 orang pelajar lelaki dan 49 orang pelajar perempuan yang dipilih secara rawak. Dapatannya dapat membantu penyelidik.

3%) yang tidak bersetuju. 30 subjek kajian (37. Ani Mazlina Dewi Mohamed & Soffian Omar Fauzee .8%) tidak mempunyai ahli keluarga yang terlibat dengan penagihan dadah. perancangan dan pengisian pengajaran yang lebih berkesan serta sistematik kepada pelajar-pelajar terhadap penyalahgunaan dadah. berbanding dengan 5 subjek (6. Hampir separuh daripada subjek (42.3%) pernah mengambil dadah.3%) bersetuju dengan pengetahuan yang ada pada guru. kajian ini diharapkan mampu menjadi asas dalam membentuk strategi yang berkesan dan program pembelajaran yang sewajarnya dapat dirancang untuk pelajar berubah dari gaya hidup sedentari ke gaya hidup yang aktif. Diharapkan. DAPATAN KAJIAN PERSEPSI MURID MENGENAI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENYALAHGUNAAN DADAH DI SEKOLAH Dapatan kajian menunjukkan lebih dari separuh subjek kajian (91. semua maklumat dari kajian ini dapat digunakan untuk membantu para pendidik terutamanya di sekolah di dalam menyediakan modul.Pengajaran Penyalahgunaan Dadah Dalam Kalangan Pelajar Tingkatan Empat Kajian ini juga diharap dapat membantu Kementerian Pendidikan. Hashbullah Ismail. Mohamad Azmi Adnan. Fatin Aliana Mohd Radzi. Ini bermakna tidak terdapat hubungan sebenar di antara subjek yang merokok dan tahap pendidikan ibu bapa subjek. Hampir keseluruhan subjek kajian (98.3%) tidak pernah merokok. 33 subjek kajian (41. Seterusnya kajian mendapati. Agensi Antidadah Kebangsaan. tetapi terdapat 1 subjek kajian (1.5%) mendapat pengetahuan mengenai dadah buat pertama kalinya melalui sekolah. Namun demikian didapati bahawa tiada perhubungan yang signifikan di antara subjek yang merokok dengan tahap pendidikan ibu bapa mereka pada korelasi sifar. Mohd Noorazam Abd Razak.5%) tidak pasti sama ada guru mempunyai cukup pengetahuan untuk mengajar topik penyalahgunaan dadah manakala. PEMADAM dan agensi-agensi lain untuk meninjau sejauh manakah pelajar penerimaan maklumat berkaitan dengan penyalahgunaan dadah di sekolah. Sehubungan itu.

5%) tidak bersetuju guru menggunakan kaedah menarik untuk mengajar salah guna dadah. manakala terdapat (8. Menurut Caroll (1963) pengajaran berkesan melibatkan faktor kawalan guru dan kawalan pelajar.3%) mendapati guru sering memberikan contoh akibat penagihan dadah. Dapat dikatakan bahawa. Kesimpulannya. Manakala terdapat 5 subjek (6. Analisa data menunjukkan hanya 10 subjek kajian (12. lebih dari separuh subjek kajian (45%) setuju guru menggunakan sesi soal jawab dan perbincangan sebagai kaedah pengajaran penyalahgunaan dadah. murid mempunyai pengetahuan yang meluas hasil pengajaran penyalahgunaan dadah di sekolah. sesi pengajaran pembelajaran penyalahgunaan dadah di sekolah menunjukkan keberkesanannya. Mohd Noorazam Abd Razak. Ini bersesuaian dengan pendapat Keith & Shonna ( 2003) bahawa sekolah pada hari ini merupakan tempat yang paling sesuai untuk pelajar menerima maklumat berkaitan dengan faktor yang menjadikan risiko terhadap kesihatan. Namun demikian. Ani Mazlina Dewi Mohamed & Soffian Omar Fauzee . Fatin Aliana Mohd Radzi. analisa mendapati kebanyakkan subjek kajian setuju dengan setiap pernyataan mengenai pengajaran pembelajaran penyalahgunaan dadah di sekolah. Kesimpulannya.Pengajaran Penyalahgunaan Dadah Dalam Kalangan Pelajar Tingkatan Empat Dapatan kajian juga mendapati lebih dari separuh subjek kajian iaitu 49 subjek (61. Mohamad Azmi Adnan. Hashbullah Ismail. berdasarkan dari dapatan kajian. Kedua-dua faktor berkenaan mesti berjalan seiring bagi mencapai matlamat pengajaran berkesan. Terdapat 28 subjek (35%) bersetuju guru menggunakan berbagai kaedah pengajaran yang menarik dan 21 subjek (26.3%) tidak pasti dengan pernyataan tersebut. Guru dan murid perlu memainkan peranan masing-masing agar suasana pengajaran pembelajaran penyalahgunaan dadah menjadi lebih menarik.8%) dari keseluruhan subjek kajian yang tidak bersetuju.3%) tidak bersetuju dan 12 subjek (15%) tidak pasti guru mengemukakan contoh akibat penagihan dadah sebagai salah satu kaedah pengajaran.

5 Mohd Noorazam Abd Razak.3 6 92. Hashbullah Ismail.5 7. malas dan kelihatan berada dalam khayalan 74 59 74 19 75 63 27 17 66. Ani Mazlina Dewi Mohamed & Soffian Omar Fauzee .8 26. seseorang penagih dadah akan mejadi kurus.8 53 PEMADAM ialah Persatuan Mencegah Dadah Malaysia Dadah mempunyai kesan paling ketara ke atas sistem saraf pusat (otak dan saraf tunjang) Malaria dan demam denggi adalah penyakit yang berkaitan dengan penagihan dadah Penghisapan dadah jenis ganja boleh menyebabkan ibu-ibu yang mengandung melahirkan bayi-bayi yang cacat Dadah jenis heroin boleh mengakibatkan seseorang itu menjadi mandul Dari segi fizikal.3 65 15 81.8 33.3 6 92. lemah tenaga batin.8 71 9 88.8 11.3 8.5 7.5 21 73.8 76.8 21. Fatin Aliana Mohd Radzi. Mohamad Azmi Adnan.3 5 93.3 18.8 6.3 78.Pengajaran Penyalahgunaan Dadah Dalam Kalangan Pelajar Tingkatan Empat PENGETAHUAN ASAS PELAJAR MENGENAI PENYALAHGUNAAN MELALUI PROSES P&P Jadual 1 : Analisis kekerapan dan peratusan pengetahuan subjek berdasarkan pernyataan yang dikemukakan mengenai penyalahgunaan dadah Soalan Kekerapan (Betul) Kekerapan (Salah) Betul (%) Salah (%) Dadah ialah bahan kimia psikoaktif yang membawa kepada pengantungan fizikal dan psikologikal Dadah jenis perangsang atau stimulant merangkumi dadah amfetamin dan kokain Dadah jenis morfin dan heroin boleh mengubah pencerapan deria dan pandangan visual Dadah adalah bahan yang diperoleh secara haram 73 7 91.3 61 23.

8. Analisa data seterusnya.5%) menjawab salah.3%) menjawab sebaliknya. Mohamad Azmi Adnan. „ Dadah mempunyai kesan paling ketara ke atas sistem saraf pusat (otak dan saraf tunjang)‟.8%) menjawab betul dan hanya 9 subjek kajian (11. „Malaria dan demam denggi adalah penyakit yang berkaitan dengan penagihan dadah‟. Seramai 71 subjek kajian (88.8%) menjawab salah pernyataan. Item ke. Manakala 27 subjek kajian (33.3%) subjek kajian menjawab sebaliknya bagi pernyataan item ke. Ani Mazlina Dewi Mohamed & Soffian Omar Fauzee .8%) menjawab betul. „ Dadah ialah bahan kimia yang membawa kepada pengantungan fizikal dan psikologikal‟. „ Dadah jenis perangsang atau stimulant merangkumi dadah amfetamin dan kokain‟. „ Dadah adalah bahan yang diperoleh secara haram‟. Hanya 19 subjek kajian (23. Hampir keseluruhan subjek kajian iaitu 75 (93. Hanya 15 subjek kajian (18.Pengajaran Penyalahgunaan Dadah Dalam Kalangan Pelajar Tingkatan Empat Analisa data dari jadual 1.7.5 iaitu.6. „Penghisapan dadah jenis ganja boleh menyebabkan ibu mengandung melahirkan bayi yang cacat‟. Mohd Noorazam Abd Razak. Fatin Aliana Mohd Radzi.3%) menjawab betul item ke. berbanding 17 subjek kajian (21. „PEMADAM ialah Persatuan Mencegah Dadah Malaysia‟. Berdasarkan jadual di atas. „Dadah jenis morfin dan heroin boleh mengubah pencerapan deria dan pandangan visual‟. iaitu.3%) menjawab betul pernyataan ke. Seramai 53 subjek kajian (66.4 iaitu.3%) subjek kajian menjawab salah. „Dadah jenis heroin boleh mengakibatkan seseorang itu menjadi mandul‟.3%) yang menjawab salah pernyataan ke.8%) menjawab sebaliknya pernyataan tersebut.2 adalah. iaitu. menunjukkan seramai 73 subjek kajian (91. Item ke.8%) menjawab betul dan hanya 5 (6.3%) menjawab betul. Bagi pernyataan item ke.9 adalah. didapati lebih dari separuh subjek kajian iaitu 65 (81.5%) menjawab betul pernyataan tersebut berbanding 6 subjek kajian (7.3. menunjukkan seramai 63 subjek kajian (78.8%) menjawab betul bagi pernyataan.8%) yang menjawab salah bagi item pertama iaitu. Item ke. berbanding 7 subjek kajian (8. Hashbullah Ismail. Manakala seramai 61 (76. didapati seramai 74 subjek kajian (92.

Kesimpulannya.seseorang penagih dadah akan menjadi kurus. Manakala bagi item terakhir iaitu.Pengajaran Penyalahgunaan Dadah Dalam Kalangan Pelajar Tingkatan Empat Merujuk data dari jadual 18. lemah tenaga batin. „ Dari segi fizikal.5 31. Sumber Guru dan sekolah Ibu bapa Pengalaman anggota keluarga Media cetak Media elektronik Kekerapan (f) 27 43 10 25 23 Peratusan (%) 33. Ani Mazlina Dewi Mohamed & Soffian Omar Fauzee . menunjukkan lebih dari separuh subjek kajian iaitu 59 (73.8%) menjawab betul pernyataan tersebut dan hanya 21 subjek kajian (26. Mohamad Azmi Adnan.3%) menjawab salah.8%) yang memilih guru dan sekolah. lebih 50% subjek memilih ibu bapa sebagai sumber paling utama dalam memberikan maklumat mengenai penyalahgunaan dadah. didapati hampir keseluruhan subjek kajian (92.5%) menjawab betul pernyataan tersebut.8%) memilih ibu bapa sebagai sumber yang paling utama bagi memberikan maklumat mengenai penyalahgunaan dadah berbanding dengan 27 subjek (33.3 28. Mohd Noorazam Abd Razak. Hashbullah Ismail. seramai 43 subjek kajian (53.8 Seterusnya dari kajian juga didapati. Fatin Aliana Mohd Radzi.8 53.8 12. SUMBER UTAMA PEROLEHAN MAKLUMAT MENGENAI PENYALAHGUNAAN DADAH KEPADA PELAJAR Jadual 2: Analisis kekerapan dan peratusan sumber paling utama yang memberikan maklumat mengenai penyalahgunaan dadah. malas dan kelihatan berada dalam khayalan‟.

seramai 43 subjek kajian (53. murid mempunyai pengetahuan yang meluas hasil pengajaran penyalahgunaan dadah di sekolah. kesan atau akibat daripada penagihan sebarang jenis dadah berdasarkan pernyataan yang diberikan dalam soal selidik. Secara keseluruhan berdasarkan dari dapatan kajian.Pengajaran Penyalahgunaan Dadah Dalam Kalangan Pelajar Tingkatan Empat KESIMPULAN Kesimpulannya. Menurut Caroll (1963) pengajaran berkesan melibatkan faktor kawalan guru dan kawalan pelajar. Lebih daripada separuh subjek kajian didapati mempunyai pengetahuan mengenai penyalahgunaan dadah. Mohamad Azmi Adnan. analisa mendapati kebanyakan subjek kajian setuju dengan setiap pernyataan mengenai pengajaran pembelajaran penyalahgunaan dadah di sekolah. Ani Mazlina Dewi Mohamed & Soffian Omar Fauzee . Analisa menunjukkan bahawa hampir keseluruhan subjek kajian berjaya menjawab soalan dengan betul iaitu dengan nilai sekurang-kurangnya 85 peratus (Rujuk jadual 18). sesi pengajaran pembelajaran penyalahgunaan dadah di sekolah menunjukkan keberkesanannya. Guru dan murid perlu memainkan peranan masing-masing agar suasana pengajaran pembelajaran penyalahgunaan dadah menjadi lebih menarik. Kedua-dua faktor berkenaan mesti berjalan seiring bagi mencapai matlamat pengajaran berkesan.8%) yang memilih guru dan sekolah. Hashbullah Ismail. Mohd Noorazam Abd Razak. Dapat dikatakan bahawa. Seterusnya dari kajian juga didapati. Dari kajian juga didapati lebih daripada separuh subjek kajian mempunyai pengetahuan tentang bahayanya dadah. Kesimpulannya. Ini bersesuaian dengan pendapat Keith & Shonna.( 2003) bahawa sekolah pada hari ini merupakan tempat yang paling sesuai untuk pelajar menerima maklumat berkaitan dengan faktor yang menjadikan risiko terhadap kesihatan. lebih 50% subjek memilih ibu bapa sebagai sumber paling utama dalam memberikan maklumat mengenai penyalahgunaan dadah. Fatin Aliana Mohd Radzi.8%) memilih ibu bapa sebagai sumber yang paling utama bagi memberikan maklumat mengenai penyalahgunaan dadah berbanding dengan 27 subjek (33.

Peluang pembelajaran dalam berbagai situasi. semua maklumat yang diperolehi dalam kajian ini juga boleh digunakan oleh guru-guru Pendidikan Kesihatan di semua sekolahsekolah menengah perguruan untuk menyediakan modul. Guru perlu mempunyai maklumat yang lebih banyak mengenai isu penyalahgunaan dadah disebabkan guru seharusnya menjadi sumber rujukan utama berdasarkan pengetahuan sedia ada mereka. Pihak pendidikan perlu memastikan guru yang memberikan informasi mengenai isu penyalahgunaan dadah memiliki latar belakang Pendidikan Jasmani dan Kesihatan supaya sesi pengajaran dan pembelajaran penyalahgunaan dadah lebih memberi impak yang sangat besar kepada pelajar sekolah. berbanding sumber-sumber lain. Fatin Aliana Mohd Radzi. Hashbullah Ismail. Segala peluang pembelajaran ( learning opportunities ) yang disediakan oleh guru hendaklah mendatangkan pengalaman pembelajaran ( learning experiences ) yang membawa kesan terhadap perubahan tingkah laku dalam jangka masa panjang. Implikasi yang positif boleh diperhatikan oleh pihak Kementerian Pelajaran Malaysia dalam mewujudkan satu kaedah pengajaran dan pembelajaran yang lebih berkesan untuk kesemua sekolah di negara kita. perancangan dan pengisian pengajaran yang lebih berkesan serta sistematik bersesuaian dengan keperluan semasa dan cabaran terkini berkaitan dengan penyalahgunaan dadah. baik di dalam bilik darjah atau di luar kawasan sekolah.Pengajaran Penyalahgunaan Dadah Dalam Kalangan Pelajar Tingkatan Empat IMPLIKASI Kementerian Pelajaran Malaysia merupakan antara pihak yang perlu merujuk kepada hasilan kajian ini. Mohamad Azmi Adnan. Ini selaras dengan usaha pihak kerajaan untuk memastikan negara bersih daripada najis dadah menjelang tahun 2015. Selain dari itu. Proses pembelajaran berlaku Mohd Noorazam Abd Razak. bererti dan memantapkan lagi pembelajaran murid. Kementerian Pelajaran Malaysia perlu berusaha untuk melahirkan guru-guru terlatih di dalam bidang penyalahgunaan dadah dan menjadikan topik ini sebagai mata pelajaran yang berasingan sekaligus menjadikan sekolah sebagai sumber yang paling penting di dalam menyalurkan maklumat kepada murid-murid berkaitan dadah. seharusnya menyeronokkan. Ani Mazlina Dewi Mohamed & Soffian Omar Fauzee .

Mohamad Azmi Adnan. Pelajar-pelajar menganggap ibu bapa sebagai contoh terbaik mereka untuk dicontohi. Salah satu cara untuk guru mengelakkan kebosanan di kalangan murid ialah dengan mempelbagaikan kaedah dan teknik pengajarannya. namun sebagai ibu bapa pengetahuan mengenai isu penyalahgunaan dadah perlu diketahui agar kita dapat membantu memberikan maklumat yang tepat mengenai isu penyalahgunaan dadah ini. adalah penting bagi tenaga pengajar memastikan pengajarannya benar – benar memberi kesan yang diharapkan. ceramah penagihan dadah dan sebagainya. Fatin Aliana Mohd Radzi. Pameran dan seminar Antidadah yang banyak dianjurkan bersama oleh Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) dan Agensi Antidadah Kebangsaan (AADK) selama ini perlu diteruskan dan dipertingkatkan agar usaha menangani masalah penyalahgunaan dadah dapat dilaksanakan. pelajar-pelajar akan mendapatkan pengetahuan yang lebih terkini dab bersedia menghadapi segala kemungkinan apabila tamat zaman persekolahan.Pengajaran Penyalahgunaan Dadah Dalam Kalangan Pelajar Tingkatan Empat di kalangan murid kerana guru telah mengajar. Walaupun waktu seharian pelajar-pelajar banyak dihabiskan di sekolah. Ibu bapa pelajar juga perlu memainkan peranan penting dalam memastikan usaha melihat generasi muda akan datang bebas daripada masalah penyalahgunaan dadah. tetapi sebaliknya. Pilihlah teknik yang sesuai berdasarkan tajuk pengajaran agar dapat menarik minat dan memotivasikan murid – murid seperti penayangan video. Agensi Antidadah Kebangsaan (AADK) juga perlu bekerjasama dengan Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) dalam menghasilkan modul atau kurikulum penyalahgunaan dadah yang lebih sesuai dan mengikut perubahan terkini. Ani Mazlina Dewi Mohamed & Soffian Omar Fauzee . Oleh yang demikian. Hashbullah Ismail. guru telah mengajar tidak beerti murid – muridnya telah mempelajari apa yang diajarnya. oleh itu keperibadian dan pengetahuan yang cukup perlu dimiliki agar pelajar-pelajar ini tidak mendapatkan maklumat yang salah daripada sumber lain. Justeru. Ini adalah untuk memastikan setiap kandungan mata pelajaran yang diajar oleh guru tidak bersesuaian dengan peredaran masa kini. Perkara Mohd Noorazam Abd Razak.

Secara amnya. dapatan yang diperolehi dapat memberi kefahaman yang lebih baik berkaitan dengan keberkesanan pengajaran terhadap penyalahgunaan dadah di sekolah-sekolah. beberapa cadangan telah disarankan oleh penyelidik untuk kajian lanjutan. Kajian lanjutan berbentuk longitudinal perlu dijalankan oleh penyelidik pada masa depan dalam usaha untuk memahami tingkah laku atau pun sikap murid-murid terhadap sesi pengajaran pembelajaran penyalahgunaan dadah dengan membuat perbandingan antara sekolah di kawasaan bandar dan luar bandar. dapatan kajian menunjukkan pengajaran penyalahgunaan dadah di salah sebuah sekolah menengah di sekitar kawasan Shah Alam adalah berkesan. Kajian ini memerlukan satu kajian yang dinamik dalam sesuatu tempoh jangka panjang (antara satu hingga dua tahun). Berdasarkan perbincangan dan kesimpulan kajian. Mohd Noorazam Abd Razak. Pengumpulan maklumat berkaitan dengan sikap atau tingkah laku murid-murid yang tepat dan sebenar terhadap sesi pengajaran pembelajaran penyalahgunaan dadah di sekolah dapat diperolehi dari masa ke semasa. CADANGAN Kajian ini mempunyai beberapa cadangan terutamanya bagi mereka yang terlibat secara langsung dengan sesi pengajaran pembelajaran penyalahgunaan dadah di sekolah-sekolah khususnya di peringkat menengah. Mohamad Azmi Adnan. Maklumat yang diperolehi dapat memberi gambaran yang lebih jelas dan tepat mengenai tingakah laku murid serta keupayaan sesi pengajaran pembelajaran penyalahgunaan dadah di sekolah.Pengajaran Penyalahgunaan Dadah Dalam Kalangan Pelajar Tingkatan Empat seumpama ini boleh merosakan pengetahuan dan tatasusila pelajar-pelajar ini dengan menjurus ke arah masalah penagihan dadah. Fatin Aliana Mohd Radzi. Walaupun kajian yang dijalankan hanya mengfokus kepada murid sekolah menengah yang berada di kawasan bandar semenanjung Malaysia sahaja. Hashbullah Ismail. Ani Mazlina Dewi Mohamed & Soffian Omar Fauzee .

Intervensi dan Inisiatif yang dijalankan hendaklah bermatlamat untuk melahirkan murid-murid sekolah yang mempunyai pengetahuan yang cukup berkaitan masalah penyalahgunaan dadah supaya generasi hari ini faham dan jelas akan kesan jangka panjang akibat penyalahgunaan dadah. bagi isu-isu yang lain. Hasil daripada kajian juga boleh mengenalpasti sejauhmana tahap kefahaman atau perubahan dari segi kesihatan murid – murid di mana pihak sekolah boleh merancang aktiviti – aktiviti yang mampu meningkatkan taraf kesedaran murid betapa pentingnya menjaga kesihatan dari segi jasmani. bolehlah melakukan kajian-kajian seperti ini untuk melihat keberkesanannya. emosi. Hashbullah Ismail. gemilang dan terbilang menjelang tahun 2020. Lebih banyak program- Mohd Noorazam Abd Razak. Bagaimana dengan sekolah-sekolah yang terletak di luar bandar? Apakah kesannya. Fatin Aliana Mohd Radzi. Perlaksanakan topik ini perlu menjadi lebih berkesan dalam usaha melahirkan generasi muda yang mempunyai pengetahuan yang cukup mengenai penyalahgunaan dadah sebelum melangkah ke dunia luar persekolahan. Kajian-kajian seperti ini masih kurang dijalankan dan penyelidik berpendapat ia seharusnya menjadi alternatif untuk mengatasi masalah penyalahgunaan dadah di kalangan belia khususnya. Kajian ini dilakukan berdasarkan sebuah sekolah yang terletak di bandar sahaja. penggubal sukatan matapelajaran perlu meningkatkan lagi kualiti teknik pengajaran dan pembelajaran serta menggubal topik penyalahgunaan dadah menjadi lebih menarik dan terperinci. Ani Mazlina Dewi Mohamed & Soffian Omar Fauzee .Pengajaran Penyalahgunaan Dadah Dalam Kalangan Pelajar Tingkatan Empat Kajian-kajian seperti ini. rohani yang menyumbang kepada tahap intelektual yang baik. perlu diperluaskan lagi. Kajian yang menfokuskan kepada penyalahgunaan dadah perlu diperluaskan agar murid-murid atau golongan belia ini tidak terus terjebak di dalam masalah ini selaras dengan impian kerajaan untuk melahirkan generasi yang cemerlang. Namun pihak yang berkenaan seperti guru. jika kajian seperti ini dilakukan ke atas isu atau masalah lain-lain? Pengkaji-pengkaji. Mohamad Azmi Adnan.

New York. R.C. (1963). Education research : An Introduction. & Edwards. pg. K. D.. Mohd Noorazam Abd Razak.mohr.D. 701-716. The Psychology of Adolescent (edisi ke. Ani Mazlina Dewi Mohamed & Soffian Omar Fauzee . guru dan pihak berwajib seperti AADK dalam memastikan pengajaran penyalahgunaan dadah ini memberikan kesan mendalam dan berkekalan dalam diri pelajar. S. C. Rujukan Agensi Antidadah Kebangsaan (ADK). & Gall. A Model of School Learning.. & Hall. Syabu punca utama jenayah meningkat. M. Bloom. 109-121. & Kandel. Chasen. Holt.gov. Century Crofts. Cole. Chen. Presson. Hashbullah Ismail. Appleton.J. www. Predictors of cessation of marijuana use-an event history analysis. (1972). Mohamad Azmi Adnan. Health Psychology. New York : Longman Inc. Berita Harian. (1990). W. New York. Drug Alcohol Depend. (15 Jun 2006). 9.C. L. Fatin Aliana Mohd Radzi. D. Borg. Rienehart & Winston.2). 9 Ogos 2006.B. (1998). J. The natural history of cigratte smoking : Predicting young adult smoking outcomes from adolescent smoking pattern. (edisi ke-7).N. Human Characteristic and School Learning. Sherman. Psychology of Adolescent. S. 723-733. (1970).R.J. B.Pengajaran Penyalahgunaan Dadah Dalam Kalangan Pelajar Tingkatan Empat program usahasama patut dijalankan dengan ibu bapa. Caroll. (1976).. (1983). 50 (2). L. I.my.. New York: McGraw-Hill Higher . Darothy. 64. Teacher College Record.

14 (4). (1981). Jabatan Narkotik. Bangi. Gay. Threating the adolescent substance abuser.. Pusat Perkembangan Kurikulum.W. www. George.statistics. Merril Publication. New York. S.gov. Tesis Sarjana Pendidikan. L. In S. Holt. Human Kinetics Publication.A. Straussner (Ed). fell and perform”. Adolescence : Psychosocial Perspective. M. & Barbee. 297-314. Education research : competencies for analysis and application.Pengajaran Penyalahgunaan Dadah Dalam Kalangan Pelajar Tingkatan Empat Fingelman. (1989). How children fail.gov. (eds). (1958). Reconsidering drug involvement among youth & young adults : Implication for targeted primary prevention. Mohd Noorazam Abd Razak. Selangor Darul Ehsan. G. Basic Books. www.O. “ Changing the way you look.rmp. & Feigelman. Huraian Sukatan Pelajaran Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (1999). dalam Caplar. B. Ohio : Charles E. “ Adolescence as a Developmental Disturbance “. New York : Holt Rinehart and Winston. Hashbullah Ismail. Freud.D.. Mohamad Azmi Adnan. Kementerian Pendidikan Malaysia. W.my ( 15 Jun 2006). 21-46. clinical work with substance abusing clients. S.R.L. Hashim Othman. Jerrold. p. Fatin Aliana Mohd Radzi. Physical fitness and wellness (edisi ke-3). (15 Jun 2006). & Lebovici. (2004). New York : Grilford. B. Fraser. Jabatan Perangkaan Negara. Journal of Sociology and Social Welfare.my. Persepsi guru-guru terlatih terhadap kursus khas pengajaran Bahasa Malaysia. (1970). Ani Mazlina Dewi Mohamed & Soffian Omar Fauzee . Universiti Kebangsaan Malaysia. Polis Diraja Malaysia. J. (1987). . M. (1993). A.G.

NIH Publication No 8-4139. Universiti Malaya. Vol 1 : Secondary school standards. Percetakan Nasional Malaysia Berhad. Pendidikan Pencegahan Dadah & Aids.Pengajaran Penyalahgunaan Dadah Dalam Kalangan Pelajar Tingkatan Empat Johnston. Washington.A. (2001). Kuala Lumpur. Kementerian Pendidikan Malaysia. M. Hashbullah Ismail. Educational Administrator of School & Program. 167-174. Kementerian Belia dan Sukan. p. DC. Karisma Publication Sdn Bhd.G. (2002). O‟ Malley. thesis. NIDA. Kuala Lumpur. (1997). J. Kerlinger.. Kementerian Keawangan Malaysia. (1996). Mohd Noorazam Abd Razak. (2000). Kumar. May / June 2003. (34). P. L.D. S. Laporan ekonomi 2002/2003. (2005). 273-282. 1975-1995.K. Foundation of behavior research. (2003). National Survey Result in drug use from the monitoring in the future study. J. Penyalahgunaan bahan (substance abuse) di kalangan pelajar di sebuah kolej swasta. (1997)..Z. G. American Annals of the Deaf. (1993). F. Ani Mazlina Dewi Mohamed & Soffian Omar Fauzee . A. New York : Holt Rinehart and Winston. Judy. Fajar Bakti. Kathleen. How Physical Education Teacher Education Major Should Be Prepared to Teach Students. (1973). Fatin Aliana Mohd Radzi. Pendidikan Jasmani dan Kesihatan. Government Party Office. & Shonna.. Perangkaan Pendidikan di Malaysia.M. 122. B. University students perceived effectiveness of their high school health education. Mohamad Azmi Adnan. American Journal of Health Education. Kuala Lumpur. & Bechman. Keith..

(2000). Mohamad Azmi Adnan. Nielsen. (2002). Kualiti pengajaran di sebuah sekolah memengah Daerah Sabak Bernam. P.. Nazar. (2000). pg 353. Sisk. Mohanaraj. London : Hoinemana Education Books Ltd. (1989). (1997). Memulihkan kesan pengambilan bahan psikoaktif. Bhd. K. Kuala Lumpur. Forthwoth : Harcourt Bruce College Publication. 1433-1437. M. Nov. Mohd Majid. (2000).D. 2004. M. 105-110. D. Hashbullah Ismail. American Psychologist. & Denise. Dewan Bahasa dan Pustaka. Ani Mazlina Dewi Mohamed & Soffian Omar Fauzee .Pengajaran Penyalahgunaan Dadah Dalam Kalangan Pelajar Tingkatan Empat Mahmood. Psychobiological problems in heavy ecstacy (MDMA) polydrugs users.D.C.A. Universiti Malaya.M. Newcomb. Adolescence : A contemporarary view (edisi ke-2). Positron emission tomograpic evidence of toxic effect of MDMA.A. & Kalton. J. Implementing evidence-based substance use prevention curricula on North Corolina Public School District. 60. The Lancest. (2000). Mohd Noorazam Abd Razak. L.. C.P. (2003). 22 (2). E. K. Morser. McLann.. (2004).M. F.C. Parrot. (1981). 32-86. Survey method in social investigation.. Melinda. Universiti Malaya. Mohamad Sultan.A. (edisi ke-2). M. 242-248. M. U. Substance use and abuse among children and teenagers.. Kaedah penyelidikan pendidikan. G. & Bentler. Vol .J. on brain serotonin neurons in human being. Kuala Lumpur. PTS Publication & Distributor Sdn. The Journal of School Health.H.. thesis. & Turner. Drug Alcohol Depend. Kuala Lumpur. A. thesis. 74. Fatin Aliana Mohd Radzi.D. Penyalahgunaan bahan merbahaya di kalangan pelajar di sebuah sekolah menengah swasta di Daerah Klang.

94 (11). A study concerning stress among high school students in selected rural schools. Ecstacy and new pattern of drug use : a normal population study. ED 336253. (Cookeville. (1996).com/drugs/pemadam. Samsudin A. 89-108. Paper presented at the Annual Education Conference. 4 Jun 2006.. W.A.. TN. L. Skrondal. Schraman. The News Strait Times. PEMADAM.Rahman & Haji Iran Herman. (CD-Rom). Addiction. Remaja dan AIDS. Mohamad Azmi Adnan. vol 4. 1695-1706. Dewan Bahasa dan Pustaka. R. J. Selangor Darul Ehsan. Terjemahan Wan Azahan Wan Muhamad & Zainal Abidin Bakar. 22. mmserve. Renniger (Eds). D. Santrock. ERIC Document No. Kanak-kanak belajar daripada media massa. Treatment works for drug addiction. Slavin. (1987). A.F. & Roberts. (1997). Ani Mazlina Dewi Mohamed & Soffian Omar Fauzee . 1991).E Siegel.C. W. (1991). (1993). Kuala Lumpur. Kuala Lumpur : Penerbit Pustaka Antara. New York : Wiley.. www.C.Pengajaran Penyalahgunaan Dadah Dalam Kalangan Pelajar Tingkatan Empat Peach. Educational Psychologist. Handbook of Child Psychology (edisi ke-5). Mass media and children’s development in I. August 12.E. (1999). A theory of school and classroom organisation. Fatin Aliana Mohd Radzi. A. Mohd Noorazam Abd Razak. Bangi. Pederson. Universiti Kebangsaan Malaysia. Siti Gazalba. Hashbullah Ismail. (15 Jun 2006). & K. (1981). Pembimbing latihan ilmiah dan tesis. & Wright.

D. Weiner. Ujian dadah di sekolah. 25 (3).M. Mohd Noorazam Abd Razak. Health Education Research : February 1999 . School.. other drugs and criminality : A structural analysis.. & Williford. B. Journal of Primary Prevention. Tobler. M. (2000). Marshall.V.. Streke. 85-97.based adolescent drug prevention program : 1998 meta – analysis. 1 . W. & Ralph. N. I. 275-336.S. Utusan Malaysia. Hashbullah Ismail. (1993). & Stakpole. (1998). pg. Test-retest realibility of the computerized DSM. Fatin Aliana Mohd Radzi. Health and Medical Complete..W. 33. W. (20) 373-393. IV verson of the Munich-composite International Diagnostic Interview (M-CIDI). Addict Behaviour. 568-578.M. Wittchen. B. 20. Psychological Distturbance in Adolescence. Drug use and drinking among student in 36 countries.G. New York : Wiley.. J. 445-460.Pengajaran Penyalahgunaan Dadah Dalam Kalangan Pelajar Tingkatan Empat Thomas. 3 April 2006. Roona. Social Psychiatry Epidomiol. Mohamad Azmi Adnan. Ani Mazlina Dewi Mohamed & Soffian Omar Fauzee . H. William. American Journal of Drug Alcohol Abuse. Yu.B.R. 14. A.. (1999)..H. (1994). Alcohol. K. P. Drug education practise : result of an observational study.. Ochshom. (1997).

Implikasi daripada dapatan kajian ini dapat mengolah masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan Program Pendidikan Pencegahan Dadah (PPDa) di sekolah rendah. Hussin. Universiti Teknologi MARA Pensyarah. Bagi tujuan triangulasi data. senarai semak dan soalan temubual berstruktur. Universiti Teknologi MARA 3 Prof. Nazeera Ahmed Bazari & Rozilah Abdul Aziz . kajian ini dilaksanakan secara rentasan (cross-sectional) di mana pengumpulan data menggunakan pelbagai instrumen kajian seperti soal selidik. Madya. kajian ini dijalankan bagi menyelidik pelaksanaan program pendidikan pencegahan dadah di sekolah rendah sebagai salah satu usaha negara memerangi gejala penyalahgunaan dadah ini. Universiti Teknologi MARA 4 Pensyarah. Nazeera Ahmed Bazari4 & Rozilah Abdul Aziz5 ABSTRAK Masalah mengenai penyalahgunaan dadah dalam kalangan remaja semakin membimbangkan. Hussin2. Fakulti Pendidikan. temubual. Gurnam Kaur Sidhu. Masalah penyalahgunaan dadah dalam kalangan murid sekolah perlulah dibendung segera agar misi negara mencapai matlamat sekolah bebas dadah 2012 dapat direalisasikan. Situasi yang mula menular secara drastik ke sekolah seterusnya meracuni generasi muda ini perlulah dibendung dengan segera sebelum keadaan melarat. Abdul Halim Mohd. Oleh itu. Kajian ini menggunakan kaedah penyelidikan kuantitatif dan kualitatif untuk mendapat gambaran yang menyeluruh tentang keberkesanan pelaksanaan PPDa di sekolah dan tertumpu kepada sekolahsekolah rendah yang berisiko dalam penyalahgunaan bahan di Semenanjung Malaysia.Program Pendidikan Pencegahan Dadah Di Sekolah Rendah Di Malaysia PROGRAM PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH DI SEKOLAH RENDAH DI MALAYSIA Chan Yuen Fook1. Fakulti Pendidikan. Gurnam Kaur Sidhu3. 1 2 Prof. Universiti Teknologi MARA 5 Pensyarah. Fakulti Pendidikan. Universiti Teknologi MARA Chan Yuen Fook. Fakulti Pendidikan. Abdul Halim Mohd. Madya. Fakulti Pendidikan.

Program Pendidikan Pencegahan Dadah Di Sekolah Rendah Di Malaysia

ABSTRACT

Drug abuse among youths has become a matter of grave concern and if left unchecked it could poison the youth of tomorrow. Henceforth, this study was conducted to investigate the effectiveness of the implementation of the drug awareness educational programme (PPDa) for primary schools. The programme referred to as PPDa is a national concerted effort to overcome drug abuse in all Malaysian schools. This study employed both quantitative and qualitative research techniques such as questionnaires, semi-structured interviews and checklists in order to obtain a holistic view on the effectiveness of PPD. The study involved respondents from 51 high risk primary schools in 8 states located in Peninsular Malaysia. The findings of this study revealed that approximately 318 programmes had been held in the 51 schools involved in the study. Lectures and exhibitions were the two dominant activities conducted in most schools. Other activities held collaboratively with other agencies included quizzes, telematches, video shows, demonstrations and school adoption programmes. Nevertheless, the findings revealed that the implementation of the PPDa programme left much to be desired as PPDa teachers are in need for more training, exposure and require comprehensive modules to help them conduct effective counseling in their respective schools. Finally, it cannot be denied that overcoming the threat of drug abuse needs the concerted effort of various bodies if the noble aspirations of a nation free from drugs in 2012 is to be realized.

Chan Yuen Fook, Abdul Halim Mohd. Hussin, Gurnam Kaur Sidhu, Nazeera Ahmed Bazari & Rozilah Abdul Aziz

Program Pendidikan Pencegahan Dadah Di Sekolah Rendah Di Malaysia

PENGENALAN

Fenomena penyalahgunaan dadah dalam kalangan pelajar sekolah perlu dipandang serius kerana ia mempunyai perkaitan dengan permasalahan disiplin seperti merokok, ponteng sekolah, melawan guru, mencuri, bergaduh dan merosakkan harta benda sekolah. Pada kebiasaannya, pelajar yang terlibat dengan

penyalahgunaan dadah bukan sahaja menghadapi permasalahan disiplin dan akademik tetapi mereka juga terdedah kepada risiko gejala sosial di luar sekolah seperti penglibatan dengan kumpulan samseng, pergaulan bebas, melepak, kehamilan sebelum kahwin dan lari dari rumah (AADK, 2007). Kementerian Pelajaran telah mengatur pelbagai strategi pencegahan awalan bagi menangani permasalahan dadah dalam kalangan pelajar. Salah satu daripada strategi tersebut ialah melalui pelaksanaan Program Pendidikan Pencegahan Dadah (PPDa) di sekolah rendah. Program tersebut ditumpukan di sekolah kerana hasil kajian menunjukkan penagih dadah mula mencuba dadah ketika mereka masih di bangku sekolah lagi iaitu dalam lingkungan usia 13 hingga 17 tahun (Mohd Muzafar Shah & Abdul Malek, 2005). Dengan itu, Program PPDa merupakan salah satu daripada sistem sokongan sekolah ke arah menangani gejala sosial yang melibatkan kalangan pelajar sekolah. Program PPDa ini harus dapat memupuk semangat jati diri pelajar yang seterusnya dapat membentuk nilai murni, budi pekerti yang mulia dan terpuji, kerohanian yang luhur dan memiliki perasaan cinta serta sayang kepada diri, keluarga, masyarakat, agama, bangsa dan negara (Mohd Muzafar Shah & Abdul Malek, 2005).

Objektif PPDa adalah untuk mewujudkan pemikiran generasi muda yang bebas daripada pengaruh dadah, menyediakan alternatif berfaedah yang dapat mencegah mereka daripada terlibat dengan penyalahgunaan dadah dan mewujudkan suasana persekitaran yang kondusif untuk pengajaran dan pembelajaran. Usaha untuk

mencegah dadah ditumpukan kepada generasi muda kerana mereka merupakan tulang belakang dan pewaris kepimpinan negara ini pada masa depan. Seperti yang kita sedia maklum, mencegah adalah lebih baik dari mengubat. Dengan itu, adalah menjadi tanggungjawab kita bagi memastikan generasi masa hadapan hidup aman dan gembira tanpa dadah.

Chan Yuen Fook, Abdul Halim Mohd. Hussin, Gurnam Kaur Sidhu, Nazeera Ahmed Bazari & Rozilah Abdul Aziz

Program Pendidikan Pencegahan Dadah Di Sekolah Rendah Di Malaysia

Kementerian Pelajaran Malaysia telah diberi tanggungjawab untuk mengenalpasti, merancang dan melaksanakan segala program dan aktiviti tindakan berhubung dengan pendidikan pencegahan dadah. Walaupun PPDa telah dilaksanakan secara menyeluruh yang meliputi peringkat sekolah, daerah, negeri dan kebangsaan tetapi masih terdapat sebilangan pelajar sekolah yang terlibat dengan penyalahgunaan dadah. Perangkaan yang dikeluarkan Bahagian Sekolah, Kementerian Pelajaran Malaysia (2006) menunjukkan bahawa terdapat sebilangan pelajar sekolah yang terlibat dengan penyalahgunaan dadah. Mengikut perangkaan yang dikeluarkan oleh pihak berkenaan iaitu dari tahun 2002 hingga 2005 terdapat seramai 1,015 orang pelajar sekolah telah dikenalpasti terlibat dengan penyalahgunaan dadah. Jadual 1 menunjukkan bilangan pelajar sekolah yang terlibat dengan penyalahgunaan dadah dari tahun 2002 hingga 2005. Jadual 1: Bilangan Pelajar Sekolah yang terlibat dengan Penyalahgunaan Dadah dari Tahun 2002 hingga 2005 Tahun 2002 2003 2004 2005 Jumlah Sumber : Bahagian Sekolah (2006) Jumlah 402 266 187 160 1,015

Seramai

402

orang

pelajar

sekolah

telah

dikenal

pasti

terlibat

dengan

penyalahgunaan dadah pada tahun 2002. Bilangan tersebut menurun kepada 266 orang pada tahun 2003 dan menurun lagi pada tahun 2004 kepada 187 orang. Pada tahun 2005 pula, 160 orang pelajar sekolah pula dikesan terlibat dengan gejala bahan psikoaktif tersebut. Walaupun terdapat penurunan dalam jumlah kes pelajar sekolah yang terlibat dengan penyalahgunaan dadah dalam tempoh masa tersebut, namun pada hakikatnya permasalahan dadah masih wujud di institusi persekolahan di negara ini dan pihak yang berkuasa perlu bertindak agar fenomena tersebut dapat dihapuskan sepenuhnya.

Chan Yuen Fook, Abdul Halim Mohd. Hussin, Gurnam Kaur Sidhu, Nazeera Ahmed Bazari & Rozilah Abdul Aziz

Program Pendidikan Pencegahan Dadah Di Sekolah Rendah Di Malaysia

Berdasarkan keterangan di atas dapatlah dirumuskan bahawa pihak kerajaan khususnya Kementerian Pelajaran telah melaksanakan pelbagai program untuk mencegah penyalahgunaan dadah dalam kalangan murid-murid. Walau

bagaimanapun, sehingga kini, masih lagi terdapat murid-murid sekolah yang terlibat dengan gejala tersebut. Terdapat beberapa pihak daripada sekolah, jabatan pelajaran negeri dan Bahagian Pengurusan Sekolah Harian, Kementerian Pelajaran Malaysia menyatakan bahawa program yang dijalankan adalah kurang berkesan kerana ianya dilaksanakan secara ad hoc, bermusim, tidak tertumpu kepada kumpulan pelajar yang berisiko dan melibatkan pelajar sahaja tanpa penglibatan secara menyeluruh daripada pihak ibu bapa, keluarga dan masyarakat. Pada

dasarnya, pendidikan pencegahan di sekolah merupakan peluang yang terbaik dalam usaha pencegahan dadah kerana komuniti sekolah merupakan kumpulan yang berpotensi terjebak dalam masalah penyalahgunaan dadah. Oleh yang demikian, warga pendidikan harus mempunyai kefahaman dan kesedaran yang tinggi terhadap pendekatan pencegahan yang berasaskan teori hubungan faktor risiko dan faktor perlindungan. REKA BENTUK PENYELIDIKAN Kajian ini menggunakan kaedah penyelidikan kuantitatif dan kualitatif untuk mendapat gambaran yang lebih menyeluruh tentang keberkesanan pelaksanaan PPDa di sekolah. Reka bentuk penyelidikan deskriptif dianggap sesuai untuk

memerihalkan keberkesanan pelaksanaan PPDa di sekolah (Cohen, Manion dan Morrison, 2003). Dengan itu, penyelidikan deskriptif telah digunakan untuk memerihalkan pelaksanaan PPDa di sekolah rendah di Malaysia. penyelidikan telah dikenalpasti untuk kajian ini: 1. Apakah aktiviti PPDa dalam aspek pengurusan dan kepimpinan yang telah dilaksanakan di sekolah? 2. Apakah aktiviti PPDa dalam aspek kurikulum yang telah dilaksanakan di sekolah? 3. Apakah aktiviti PPDa dalam aspek ko-kurikulum yang telah dilaksanakan di sekolah? Lima soalan

Chan Yuen Fook, Abdul Halim Mohd. Hussin, Gurnam Kaur Sidhu, Nazeera Ahmed Bazari & Rozilah Abdul Aziz

Program Pendidikan Pencegahan Dadah Di Sekolah Rendah Di Malaysia

4. Apakah aktiviti PPDa dalam aspek pembangunan sahsiah yang telah dilaksanakan di sekolah? 5. Apakah agensi luar yang terlibat dalam pelaksanaan aktiviti PPDa di sekolah?

Kajian ini dilaksanakan secara rentasan (cross-sectional) di mana pengumpulan data menggunakan pelbagai instrumen kajian seperti soal selidik, senarai semak dan soalan temubual berstruktur demi tujuan triangulasi data. Perbincangan kumpulan berfokus digunakan untuk memperoleh pandangan dan pengalaman tentang pelaksanaan PPDa daripada pakar rujuk di kementerian, jabatan dan sekolah. POPULASI DAN PERSAMPELAN Maklumat dalam Laman Web Kementerian Pelajaran Malaysia menunjukkan sejumlah 7623 buah sekolah rendah di Malaysia. Namun demikian, kajian ini hanya menumpu kepada sekolah-sekolah rendah yang berisiko dalam penyalahgunaan dadah di Semenanjung Malaysia. Setakat ini masih tiada pembahagian sekolah yang jelas bagi sekolah rendah, oleh itu, pemilihan sekolah kajian adalah berpandukan cara pembahagian sekolah menengah yang ditentukan oleh Bahagian Sekolah, Kementerian Pelajaran Malaysia. Secara umum, sekolah menengah di Malaysia dibahagi kepada tiga kelompok iaitu sekolah kelompok merah, biru dan putih mengikut tahap risiko sekolah tersebut terdedah kepada pengaruh dadah dan penyalahgunaan bahan. Sekolah kelompok merah ialah sekolah berisiko tinggi, manakala sekolah kelompok biru ialah sekolah berisiko sederhana dan sekolah kelompok putih ialah sekolah yang bebas daripada ancaman penyalahgunaan dadah. Andaian yang dibuat ialah sekolah rendah yang terletak di kawasan berisiko dianggap juga berisiko di kawasan tersebut. Oleh kerana kajian ini bertujuan untuk mengkaji keberkesanan pelaksanaa PPDa di sekolah rendah, maka pemilihan sekolah di kawasan berisiko adalah lebih relevan dalam kajian ini. Andaian yang digunakan ialah program PPDa yang dilaksanakan dengan berkesan di sekolah yang terletak di kawasan berisiko akan dapat menghindarkan murid daripada terjerumus dalam perangkap dadah pada masa depan. Dengan itu, kajian ini banyak tertumpu kepada sekolah yang terletak di

Chan Yuen Fook, Abdul Halim Mohd. Hussin, Gurnam Kaur Sidhu, Nazeera Ahmed Bazari & Rozilah Abdul Aziz

Program Pendidikan Pencegahan Dadah Di Sekolah Rendah Di Malaysia

kawasan berisiko tinggi dan sederhana. Atas sebab logistik, hanya sekolah rendah di Semenanjung Malaysia dilibatkan dalam kajian ini. Sebanyak 8 negeri telah dipilih untuk kajian iaitu Pulau Pinang, Perak, Selangor, Wilayah Persekutuan, Kuala Lumpur, Melaka, Pahang, Johor dan Terengganu yang dapat mewakili kesemua zon di Semenanjung Malaysia. Oleh kerana kajian ini memerlukan lawatan ke tapak kajian, maka ahli penyelidik hanya mampu melawati sejumlah 6 – 8 buah sekolah di setiap negeri yang dikaji. Akhirnya sejumlah 51 buah sekolah rendah yang terletak di kawasan berisiko tinggi dan sederhana telah dipilih dari 8 negeri yang dikaji. Setelah sekolah kajian dipilih, persampelan kelompok pelbagai peringkat

(multicluster sampling) digunakan mengikut cadangan Cohen, Manion dan Morrison (2003). Setiap kelompok sampel kajian terdiri daripada responden dari pelbagai

lapisan. Sampel kajian bagi Soal Selidik Guru terdiri daripada pentadbir sekolah seperti Guru Besar, Guru Penolong Kanan 1 (Tadbir & Kurikulum) Guru Penolong Kanan 2 (Hal Ehwal Murid), Guru Penolong Kanan 3 (Ko-kurikulum), Setiausaha PPDa, Guru Bimbingan dan Kaunseling, dan Guru Pendidikan Jasmani dan Kesihatan. Guru Pendidikan Jasmani dan Kesihatan dipilih atas sebab penglibatan mereka dalam pengendalian Program PINTAR atau PROSIDAR di sekolah. Manakala, sampel kajian untuk instrumen senarai semak hanya memfokus kepada GPK 3 (Ko-kurikulum), Ketua Guru Kaunseling dan Bimbingan, Ketua Guru Disiplin dan Setiausaha PPDa. Bagi Soal Selidik Murid hanya murid tahun lima dipilih yang terdiri daripada 1 kelas murid baik, 1 kelas murid sederhana dan 1 kelas murid lemah. Andaian dibuat ialah atas dasar murid-murid Tahun Lima besar kemungkinan telah melalui pelbagai program pendidikan pencegahan dadah (PPDa) dan mempunyai kesedaran tentang penyalahgunaan dadah pada tahap tertentu. Berdasarkan bilangan sekolah yang dipilih mengikut klasifikasi yang ditetapkan oleh Bahagian Pengurusan Sekolah Harian, Kementerian Pelajaran Malaysia, dianggarkan jumlah responden guru dalam kajian ini ialah lebih kurang 500 orang mengikut cara soal selidik, lebih kurang 150 orang responden guru mengikut cara senarai semak, dan lebih kurang 50 orang responden guru mengikut cara temubual berstruktur dalam kumpulan fokus. Manakala bagi murid Tahun 5, dianggarkan lebih kurang 3500 orang murid akan dilibatkan dalam kajian soal selidik murid.

Chan Yuen Fook, Abdul Halim Mohd. Hussin, Gurnam Kaur Sidhu, Nazeera Ahmed Bazari & Rozilah Abdul Aziz

Manakala. Dengan saiz sampel yang berjumlah lebih kurang 3500 orang. Kumpulan fokus ini dirancang untuk melibatkan lebih kurang 50 orang pakar dalam pencegahan penyalahgunaan bahan yang terdiri daripada Pegawai AADK. Minggu Antidadah. Program Pendidikan Pencegahan Dadah (PPDa) yang utama di sekolah rendah terdiri daripada Program PINTAR dan Program PROSIDAR. Program PROSIDAR ialah Program Sifar Dadah Sekolah Rendah yang melibatkan kesemua sekolah rendah dari Tahun Satu hingga Enam di Malaysia. kokurikulum dan pembentukan sahsiah antidadah. Program ini dilaksanakan melalui empat strategi utama iaitu pengurusan dan kepimpinan. Program Gerak Sedar Bersepadu (PROGRESS). Bilik Sumber dan Sudut PPDa. ahli penyelidik berkeyakinan dengan kesahan dan kebolehpercayaan dapatan kajian yang diperoleh melalui kajian ini. Dengan itu. Abdul Halim Mohd. negeri. Setiausaha PPDa dan Guru Pendidikan Jasmani dari Tahun Empat hingga Enam di dalam dua bengkel kerja yang dijalankan. Guru Displin. kurikulum. Chan Yuen Fook. daripada itu. Teknik perbincangan kumpulan fokus ini telah dikendalikan dalam dua bengkel berasingan dalam bulan Januari 2009 dan Mei 2009 untuk mengumpulkan maklumat tentang masalah pelaksanaan dan strategi penambahbaikan pelaksanaan Program Pendidikan Pencegahan Dadah di peringkat sekolah. Guru Penolong Kanan Kokurikulum. Guru Penolong Kanan HEP. Hussin. daerah dan kebangsaan. Gurnam Kaur Sidhu. PROGRAM YANG DINILAI Program yang dinilai dalam kajian ini ialah Program Pendidikan Pencegahan Dadah (PPDa) yang dikendalikan di sekolah untuk mencapai matlamat ‘Sekolah Bebas Dadah’ pada 2012.Program Pendidikan Pencegahan Dadah Di Sekolah Rendah Di Malaysia Manakala persampelan subjek kajian untuk bengkel adalah dipilih mengikut spesifikasi dalam menjawab Soalan Temubual Berstruktur dalam kumpulan fokus. Guru Bimbingan dan Kaunseling. Nama penuh bagi Program PINTAR ialah Program Intelek Asuhan Rohani yang melibatkan murid dari Tahun Empat hingga Tahun Enam di lebih kurang 800 sekolah rendah di Malaysia. Ceramah Antidadah. Pegawai PPDa peringkat negeri dan kementerian. Pameran Antidadah. Nazeera Ahmed Bazari & Rozilah Abdul Aziz . Program PROSIDAR dilancarkan oleh Bahagian Pengurusan Sekolah Selain Harian untuk menggantikan Program PINTAR mulai pada Jun 2008. saiz sampel guru dan murid dalam kajian ini didapati melebihi daripada saiz sampel sebanyak 384 responden seperti mengikut kiraan Krejcie dan Morgan (1970). Aktiviti Seni Jauhi Dadah. terdapat juga aktiviti lain seperti Program 5 Minit Dadah.

32). pekeliling pencegahan dadah (Min=. penerapan PPDa dalam perkembangan staf (Min=. kurikulum. Tidak kira apa aktiviti atau program yang dilancarkan di bawah PPDa.55. SP=. Gurnam Kaur Sidhu.54) dan penilaian program PPDa (Min=. Ia diikuti dengan takwim PPDa di sekolah kajian dan carta organisasi jawatankuasa PPDa (Min=. fail pengurusan PPDa (Min=.52). Hussin. DAPATAN KAJIAN Dapatan kajian yang diperoleh daripada instrumen penyelidikan yang diedarkan menunjukkan bahawa program PPDa yang telah dilakukan di sekolah rendah meliputi empat aspek utama iaitu pengurusan dan kepimpinan. penganugerahan sijil pengiktirafan PPDa kepada murid (Min=. SP=. objektifnya masih menumpu kepada peningkatan pengetahuan. jawatankuasa PPDa (Min=. SP=. Didapati sebanyak 93 peratus (Min=. bilik sumber/sudut/laluan PPDa (Min=. Chan Yuen Fook.28). Abdul Halim Mohd.91.63.36).66). penyimpanan rekod murid terlibat dengan dadah/rokok/inhalan/alkohol (Min=. perancangan. SP=.35).Program Pendidikan Pencegahan Dadah Di Sekolah Rendah Di Malaysia Karnival Antidadah dan sebagainya yang dilaksanakan di sekolah rendah.64.90. SP=.64). kefahaman.91.31). kokurikulum dan pembentukan sahsiah. SP=. Nazeera Ahmed Bazari & Rozilah Abdul Aziz . Pengurusan dan Kepimpinan Jadual 2 di bawah merupakan aktiviti-aktiviti yang dijalankan di sekolah-sekolah kajian dalam aspek pengurusan dan kepimpinan. Seterusnya diikuti dengan aktiviti-aktiviti seperti penyediaan visi.52).73. Oleh itu. SP=. SP=.89.93. SP=. pelaksanaan. pelaksanaan program keibubapaan (Min=. guru dan kakitangan sekolah supaya dapat mengelakkan diri daripada terjebak dengan dadah. SP=. SP=.86.30) daripada sekolah kajian menjalankan aktiviti pemeriksaan murid membawa rokok. SP=.37).68. pemantauan dan pelaporan PPDa (Min=.75. fokus penilaian harus tertumpu kepada program yang telah dilaksanakan dan impak PPDa secara keseluruhan serta huraian tentang faktor-faktor perlindungan dan risiko yang telah mempengaruhi keberkesanan pelaksanaan PPDa di sekolah.85. SP=.43). kemahiran PPDa dalam kalangan murid. misi. penyimpanan rekod penglibatan murid dengan aktiviti PPDa (Min=.

32 .96 .Perancangan. SP=.17).55 .37 . Hussin. Program yang paling kurang dijalankan di sekolah kajian ialah Program PINTAR (Min=.93 .35 .36 .63 .72 . SP=.91 .31 .Pemantauan & Pelaporan PPDa (n=139) Rekod penglibatan murid dengan aktiviti PPDa (n=141) Program keibubapaan (n=135) PPDa dalam Perkembangan Staf (n=142) Penganugerahan sijil pengiktirafan PPDa kepada murid (n=138) Rekod murid terlibat dengan dadah/rokok/inhalan/alkohol (n=138) Kajian PPDa/Program Inovasi (n=128) Min Keseluruhan Min .74.92 .42 Jadual 3 menunjukkan program-program yang dijalankan di sekolah kajian dalam aspek kurikulum.36 .Program Pendidikan Pencegahan Dadah Di Sekolah Rendah Di Malaysia Jadual 2: Aktiviti-Aktiviti Yang Dijalankan di Peringkat Sekolah dalam Aspek Pengurusan dan Kepimpinan (n=144) Aktiviti Pemeriksaan murid membawa rokok (n=135) Takwim PPDa (n=144) Carta Organisasi Jawatankuasa PPDa (n=145) Fail Pengurusan PPDa (n=140) Pekeliling Pencegahan Dadah (n=140) Jawatankuasa PPDa (n=142) Bilik sumber/Sudut/Laluan PPDa (n=141) Visi.86 .90 .20) diikuti dengan Ceramah PPDa (Min=. Dapatan kajian menunjukkan Mesej PPDa merupakan program yang paling banyak dijalankan di sekolah-sekolah kajian (Min=.78 SP . SP=.63 .55).97.52 .89 .37).30 .20 .92 . Abdul Halim Mohd.64 . Nazeera Ahmed Bazari & Rozilah Abdul Aziz .36) dan Program PROSIDAR (Min=.43 .30 .74 . Gurnam Kaur Sidhu.54 .85 SP .72. SP=.86 .96.64 .75 .85.Misi. Program-program lain yang dijalankan adalah PPDa dalam KBSR (Min=.38). Jadual 3: Aktiviti-Aktiviti yang Dijalankan Di peringkat Sekolah Dalam Aspek Kurikulum (n=793) Kurikulum Mesej PPDa (n=140) PPDa dalam KBSR (n=140) Ceramah PPDa (n=139) Pameran PPDa (n=137) Program PROSIDAR (n=133) Program PINTAR (n=104) Min Keseluruhan Min .Pelaksanaan.37 .73 .28 .97 . SP=.17 .55 . SP=.86.66 .52 .85 .85 . Pameran PPDa (Min=.38 Chan Yuen Fook.68 .

58 Chan Yuen Fook. deklamasi sajak. SP=.82 . Minggu PPDa. boria dan folio. Ia diikuti dengan Program Waja Diri di sekolah kajian (Min=. mewarna poster merupakan program yang paling banyak dijalankan di sekolah-sekolah kajian dengan peratusan sebanyak 92 peratus (Min=.86.35 .49 Jadual 5 di bawah merupakan program-program yang dijalankan di sekolah-sekolah kajian dalam aspek pembentukan sahsiah.47 . Gurnam Kaur Sidhu.72) dan folio (Min=.56. SP=.45 .65 .72 .62).65).45 .68.62 . SP=.67 SP .52. SP=. Manakala program yang paling kurang dijalankan di sekolah kajian ialah program Nafas Segar iaitu hanya setakat 52 peratus (Min=.45) dan kuiz sebanyak 71 peratus (Min=. Seterusnya diikuti dengan pertandingan melukis poster (M=.67.58). kuiz.88. deklamasi sajak (Min=.71.56 . melukis poster.23 .45). SP=.92. Terdapat dua program yang kurang dijalankan di sekolah kajian ialah boria (Min=. SP=.88 .65 .65). SP=.80 .35) dan Minggu PPDa (Min=.58 .82. Daripada hasil dapatan kajian.67 .68 .71 .47) daripada sekolah kajian menjalankan program Kursus Kepimpinan Murid untuk pembentukan sahsiah murid-murid. Jadual 4: Aktiviti-Aktiviti yang Dijalankan di Peringkat Sekolah dalam Aspek Ko-Kurikulum (n=938) Ko-Kurikulum Mewarna poster (n=141) Melukis poster (n=143) Minggu PPDa (n=138) Deklamasi sajak (n=140) Kuiz (n=128) Boria (n=129) Folio (n=119) Min Keseluruhan Min . Nazeera Ahmed Bazari & Rozilah Abdul Aziz .77 SP . Abdul Halim Mohd.Program Pendidikan Pencegahan Dadah Di Sekolah Rendah Di Malaysia Jadual 4 pula menunjukkan program-program yang dijalankan di sekolah kajian dalam aspek ko-kurikulum seperti mewarna poster.23). SP=. Hussin. SP=.52 . SP=.92 . Didapati sebanyak 82 peratus (Min=.80.86 . Jadual 5: Aktiviti-Aktiviti yang Dijalankan di Peringkat Sekolah dalam Aspek Pembentukan Sahsiah (n=938) Pembentukan Sahsiah Kursus Kepimpinan Murid (n=138) Program Waja Diri (n=124) Nafas Segar (n=124) Min Keseluruhan Min .

Kuiz Antidadah (Min=.71 . PEMADAM (12. Bilik/laluan/sudut Pameran PPDa (Min=.82 . SP=.46 .45 .71.63. pihak AADK merupakan agensi yang paling banyak terlibat dengan pelaksanan PPDa di sekolah (44.63 .67.23 Selain daripada program-program PPDa yang dijalankan oleh sekolah rendah di seluruh negara. Nazeera Ahmed Bazari & Rozilah Abdul Aziz .46 .67 . SP=. SP=. Hussin. dan Pogram PINTAR (Min=. Dapatan membuktikan Pertandingan Melukis/Mewarna/Melukis Poster (Min=. SP=.50 . aktiviti lain seperti Kem PINTAR (Min=.48 . Manakala pihak PDRM pula mewakili (26.70 .49 .Program Pendidikan Pencegahan Dadah Di Sekolah Rendah Di Malaysia Jadual 6 menunjukkan keputusan analisis pelaksanaan PPDa di sekolah.30 .45). SP=.6%).39. Secara keseluruhannya. Agensi-agensi lain yang turut bekerjasama dengan pihak sekolah dalam pelaksanan PPDa adalah Kementerian Kesihatan (1.47 . JPJ (0. Gurnam Kaur Sidhu.70.9%) dan Pejabat Pelajaran Daerah (0.50).91.5%).46).39 .47). Jadual 7 menunjukkan senarai agensi-agensi berkaitan yang terlibat dalam menjayakan program-program PPDa di sekolah.46) telah menunjukkan min yang rendah kerana menghadapi masalah kekurangan ketrampilan guru dan latihan dalam pelaksanaan kedua-dua program di sekolah. Jadual 6: Pelaksanaan PPDa di Sekolah (n=3468) Pelaksanaan PPDa di Sekolah Pertandingan Melukis/Mewarna/Melukis Poster (n=3464) Ceramah Antidadah (n=3468) Minggu Antidadah (n=3460) Deklamasi Sajak (n=3442) Program Mesej Jauhi Dadah (n=3441) Kuiz Antidadah (n=3446) Bilik/Laluan/Sudut Pameran PPDa (n=3437) Program PINTAR (n=2918) Kem PINTAR (n=2898) Program PROSIDAR (n=3429) Min Keseluruhan Min . Chan Yuen Fook. Pogram Mesej Jauhi Dadah (Min=.91 . SP=. Penjara (1.52.44 . Aktiviti pelaksanaan PPDa lain yang sederhana popular termasuk Program Minggu Antidadah (Min=. SP=. kajian ini juga mendapati agensi luar turut terlibat dalam menjayakan program ini.38).8%). Abdul Halim Mohd. SP=.61 SP .73.82.30.48). SP=.49) dan Program PROSIDAR (Min=.38 .29 . SP=.2) dan PIBG (11.73 .44).62%).52 . Deklamasi Sajak (Min=.4%).29) merupakan aktiviti paling popular manakala nilai min item kedua tertinggi ialah Ceramah Antidadah (Min=.6%). Manakala.

8 1.77 2. Nazeera Ahmed Bazari & Rozilah Abdul Aziz . sukaneka.31 100 Chan Yuen Fook.Program Pendidikan Pencegahan Dadah Di Sekolah Rendah Di Malaysia Jadual 7: Senarai Agensi yang Terlibat Dalam Pelaksanaan PPDa di Sekolah (n=318) Senarai Agensi AADK PDRM PEMADAM PIBG KEMENTERIAN KESIHATAN PENJARA JPJ PPD Total Keseluruhan Kekerapan 142 84 39 37 6 5 3 2 318 Peratus (%) 44.00 Dapatan dari soal selidik murid menunjukkan bahawa jumlah program PPDa yang telah dijalankan di sekolah kajian ialah sebanyak 318 buah program/aktiviti (Jadual 8).20 1. Hussin. Jadual 8: Jenis-jenis Program Berkaitan PPDa yang Dijalankan di Sekolah (n=318) Jenis Program Ceramah Pameran Lain-lain Risalah Tayangan Video Poster Demostrasi Anjing Kuiz Lawatan Sukaneka Sekolah Angkat Total Keseluruhan Kekerapan 195 86 12 7 7 6 4 3 3 1 1 318 Peratus (%) 61.4 12.6 26. Lain-lain program ialah usaha kolaborasi antara pihak atasan dengan pihak sekolah dalam menjalankan kuiz. demonstrasi anjing pengesan dadah dan program sekolah anak angkat. Ini diikuti dengan program pameran sebanyak 27%. risalah.20 2. Abdul Halim Mohd.80 1.9 0. Gurnam Kaur Sidhu. tayangan video.30 27.94 0. Antara pelbagai program/aktiviti yang dijalankan. program ceramah merupakan program yang paling kerap dijalankan (n=195) dan mendominasi secara keseluruhan program dilaksanakan iaitu 61.94 0.30%.31 0.6 1.20 0.62 100.5 0.2 11.00 3.

dapatan daripada soal selidik murid juga turut menunjukkan jenis-jenis program PPDa yang telah dilaksanakan di sekolah dengan kerjasama dari agensi-agensi yang terlibat. Di antara semua program yang dilaksanakan. Penjara(n=2) dan JKKK(n=3). JPJ(n=3) dan JKKK(n=1). Penjara(n=3). Jadual 9: Senarai Agensi dan Jenis-jenis Program PPDa di Sekolah Agensi AADK PDRM PEMADAM Penjara Kem kesihatan PIBG JPJ PPD JKKK Lain-lain Total Cerama h 86 60 18 3 3 7 3 1 181 Pamera n 42 15 14 2 3 76 Kuiz 3 3 Video 2 8 10 Dem o 4 4 Poster 3 3 10 16 LainLain 4 5 1 2 30 2 26 70 Chan Yuen Fook.Program Pendidikan Pencegahan Dadah Di Sekolah Rendah Di Malaysia Daripada Jadual 9 di bawah. PEMADAM(n=14). pertandingan melukis poster telah dianjurkan oleh AADK(n=3). PDRM(n=15). PPD(n=2) dan lain-lain agensi(n=26). Kementerian Kesihatan(n=2). Demonstrasi telah dianjurkan oleh PDRM(n=4) dan Kuiz telah dianjurkan oleh PEMADAM(n=3). Dua buah program yang kurang kerap dijalankan di sekolah kajian ialah melukis poster dan tayangan video dengan masing-masing sebanyak 16 dan 10 kali. Gurnam Kaur Sidhu. Hussin. PIBG(n=30). Sementara tayangan video pula dianjurkan oleh AADK dan lain-lain agensi. Manakala dua buah program yang paling sedikit dan tidak kerap dilakukan di sekolah kajian ialah demonstrasi dan kuiz dengan masing-masing sebanyak 4 dan 3 kali. Kementerian Kesihatan(n=3). PEMADAM(n=3) dan Kementerian Kesihatan (n=10). Ini diikuti oleh lainlain program iaitu sebanyak 70 kali yang dianjurkan oleh AADK(n=4). Dalam kajian ini. PDRM(n=5). PEMADAM(n=1). PEMADAM(n=18). Pameran merupakan program yang kedua kerap dilakukan di sekolah kajian iaitu sebanyak 76 kali dan dianjurkan oleh AADK(n=42). PIBG(n=7). PDRM(n=60). Nazeera Ahmed Bazari & Rozilah Abdul Aziz . program ceramah merupakan program yang paling banyak dan kerap dilakukan di sekolah kajian iaitu dengan kekerapan sebanyak 181 kali dan dianjurkan oleh pelbagai pihak seperti AADK(n=86). Abdul Halim Mohd.

bilik/laluan/sudut pameran PPDa. Nazeera Ahmed Bazari & Rozilah Abdul Aziz . Selain itu. Hussin. pendedahan kepada program PPDa seperti menjalankan kursus.Program Pendidikan Pencegahan Dadah Di Sekolah Rendah Di Malaysia Secara keseluruhannya. program PINTAR. Ini diiikuti oleh ceramah antidadah. Responden guru-guru yang ditemubual pula berpendapat program yang paling berkesan dalam meningkatkan pengetahuan murid tentang bahaya dadah ialah program PINTAR. Abdul Halim Mohd. SLAD dan tayangan video. terdapat sedikit perbezaan dalam dapatan kajian soal selidik murid dan temubual yang dijalankan terhadap guru (10 orang Penolong Kanan Hal Ehwal Murid. Zukhairi dan Mahmood (2007) menegaskan bahawa akibat peningkatan bilangan penagih dadah yang dikesan setiap tahun telah memberi gambaran bahawa strategi antidadah yang digunakan sejak penggubalannya pada tahun 1983 mungkin belum dapat memberi impak seperti yang diharapkan. ceramah. seminar dan perkembangan staf turut juga dirasai sebagai program yang amat penting kepada responden yang terlibat. ko-kurikulum dan pembentukan sahsiah. kuiz antidadah. program mesej jauhi dadah. kurikulum. akan tetapi terdapat pelaksanaan beberapa perkara masih berada pada tahap yang sederhana. tujuh orang setiausaha PPDa dan lapan orang kaunselor sekolah). Ini diikuti dengan pameran. dan penilaian program seharusnya dijalankan secara konsisten agar masalah dan strategi dapat dikesan segera. Mengikut dapatan kajian dari murid-murid. PROSIDAR. IMPLIKASI KAJIAN Hasil kajian menunjukkan bahawa secara umumnya program yang dijalankan di sekolah meliputi empat aspek utama iaitu pengurusan dan kepimpinan. pemantauan. kem PINTAR dan akhir sekali program PROSIDAR. Justeru itu. minggu antidadah. Gurnam Kaur Sidhu. program seperti pertandingan melukis/mewarna/melukis poster adalah lebih diminati. Chan Yuen Fook. deklamasi sajak. Pihak pengurusan sekolah telah menjalankan tanggungjawab mereka seperti yang telah ditetapkan. Dapatan ini juga selari dengan maklumat yang diperolehi mengenai program paling berkesan dalam meningkatkan kemahiran guru dalam pengendalian PPDa apabila responden bersetuju bahawa PROSIDAR dan PINTAR merupakan program yang paling mantap dan berkesan.

Secara Chan Yuen Fook. Selain itu. Namun. Biasanya murid lelaki bermasalah dalam pembelajaran selalu tidak disertakan dalam program-program PPDa yang dilancarkan atas sebab tidak berminat. hasil kajian juga menunjukkan kekurangan tenaga pengajar dan modul panduan menjadi sebab utama mengapa program PPDa sukar dijalankan di sekolah. Selain itu. Justeru itu. Abdul Halim Mohd. Langkah-langkah pencegahan di sekolah perlu dirancang dengan lebih baik agar dapat meningkatkan keberkesanan pendidikan pencegahan penyalahgunaan dadah dalam kalangan pelajar sekolah. struktur. ketidaktepatan pemfokusan kumpulan sasaran juga merupakan satu faktor yang perlu diberi perhatian oleh semua pihak. ponteng ataupun tidak dipilih untuk menyertai pertandingan kerana pencapaian pembelajaran mereka yang kurang memuaskan. KESIMPULAN Hasil kajian telah jelas menunjukkan bahawa walaupun banyak program pendidikan pencegahan dadah telah dilaksanakan di sekolah rendah di Malaysia. komitmen sepenuhnya daripada pihak pengurusan sekolah dan guru-guru diperlukan supaya pelaksanaan PPDa dapat dilaksanakan dengan berkesan di sekolah. golongan ini yang sebenarnya merupakan golongan paling berisiko tinggi dalam penyalahgunaan dadah seharus diberi perhatian yang sewajarnya. 2006). Implikasi dapatan ini dapat dijelaskan dengan kekurangan modul dan latihan diberikan kepada pihak sekolah bagi menjalankan aktiviti PPDa seperti yang telah termaktub dalam Perancangan Strategik 5 Tahun Pendidikan Pencegahan Dadah 2007-2011 (Bahagian Sekolah. Gurnam Kaur Sidhu. tetapi keberkesanan program yang dilaksanakan masih belum mencapai tahap yang diinginkan agar matlamat negara bebas dadah 2012 dapat direalisasikan. Hussin. peruntukan yang diluluskan untuk sekolah menjalankan program PPDa adalah mengikut bilangan pelajar di sesebuah sekolah tersebut. Nazeera Ahmed Bazari & Rozilah Abdul Aziz .Program Pendidikan Pencegahan Dadah Di Sekolah Rendah Di Malaysia Hasil kajian menunjukkan bahawa program penting PPDa seperti Program PROSIDAR dan program PINTAR hanya dilaksanakan pada tahap sederhana di sekolah. peruntukan yang besar diberikan kepada sekolah-sekolah yang mempunyai bilangan murid yang lebih ramai berbanding sekolah yang mempunyai bilangan pelajar yang lebih sedikit. pengisian dan penyampaian PPDa perlu diperincikan dan ditambahbaik agar lebih efektif. Selain itu. Dalam pada itu. Justeru itu.

Nazeera Ahmed Bazari & Rozilah Abdul Aziz . Disember 2007. K. Agensi Antidadah Kebangsaan (2007b). struktur program PPDa perlu dirancang dengan lebih teratur. RUJUKAN Agensi Antidadah Kebangsaan (2007a). Research Methods in Education. Percetakan Watan Sdn. (2005). manakala pengisian PPDa perlu lebih menitikberatkan pemberian infomasi. Gurnam Kaur Sidhu. Selain itu. 5th. Agensi Antidadah Kebangsaan dan Kementerian Keselamatan Dalam Negeri. Determining Sample Size for Research Activities. Bhd. 24-26 Jun. kemahiran dan strategi penyampaian kepada guru pelaksana. Panduan Pelaksanaan Pendidikan Pencegahan Dadah di Sekolah.. AADK (2007a). pemerhatian kerap dari pihak pengurusan sekolah dan kerjasama dari pihak komuniti/ PIBG adalah juga amat diperlukan untuk memastikan kejayaan pelaksanaan PPDa di sekolah dan membantu mesyarakat dalam membanteras ancaman penyalahgunaan dadah di kalangan murid. Putrajaya: Kementerian Keselamatan Dalam Negeri. Kementerian Pelajaran Malaysia (2006). 607-610. Jld 1. & Morrison. Kuala Lumpur: Bahagian Sekolah. Mohd Muzafar Shah Mohd Razali & Abdul Malek Abdul Rahman (2005). Bahagian Sekolah. Jun 2007. ESSET.Program Pendidikan Pencegahan Dadah Di Sekolah Rendah Di Malaysia keseluruhan. Bangi. Maklumat Dadah 2006. Putrajaya. Agensi Antidadah Kebangsaan dan Kementerian Keselamatan Dalam Negeri. KPM (2003). Hussin. Manion. Jurnal Antidadah Malaysia: Malaysian Anti Drugs Jurnal. Perancangan Strategik 5 Tahun Pendidikan Pencegahan Dadah 2007-2011. Ed. Kertas kerja yang dibentangkan di Konvensyen Persatuan Kaunseling Malaysia anjuran Persatuan Kaunseling Malaysia (PERKAMA). No 2. 30. Chan Yuen Fook. Jurnal Antidadah Malaysia: Malaysian Anti Drugs Jurnal. Bil 1. Peranan Kaunselor dalam Mencegah Penyalahgunaan Dadah di Kalangan Pelajar Sekolah. Putrajaya. Abdul Halim Mohd. London: Routledge/Falmer. Issn 1985-2007. Educational and Psychological Measurement. Kementerian Pelajaran Malaysia. L. Issn 1985-2007. L. Krejcie dan Morgan (1970). Cohen.

Abdul Halim Mohd. Nazeera Ahmed Bazari & Rozilah Abdul Aziz . SK Wangsa Maju. Laporan dan Dokumentasi PPDa . Hussin. Chan Yuen Fook.Program Pendidikan Pencegahan Dadah Di Sekolah Rendah Di Malaysia Sekolah Kebangsaan Wangsa Maju (2008). Seksyen 2. Kuala Lumpur. Gurnam Kaur Sidhu.

Mansor Abu Talib 3& Mohamad Shatar Sabran4 ABSTRAK Kajian ini bertujuan untuk mengenalpasti pengaruh tiga faktor utama. Madya. Fakulti Ekologi Manusia. Universiti Putra Malaysia 4 Prof. social environmental and rehabilitation program effectiveness on the incidence of drug addict on relapse. iaitu faktor-faktor individu. Research Instruments were developed and adopted from various sources. Fakulti Ekologi Manusia.Mansor Abu Talib & Mohamad Shatar Sabran . Bahaman Abu Samah 2.155) dan (iii) sokongan keluarga (Beta=. Data collected were analysed using „SPSS for Windows‟. Kombinasi ketiga-tiga variabel berkenaan telah menyumbang sebanyak 65. Soal-selidik yang dikendali sendiri digunakan untuk mendapatkan data.administered questionnaires were used to gather data.3% terhadap faktor yang dikenal pasti mempengaruhi relaps dalam kalangan penagih dadah PUSPEN. Hasil kajian mendapati terdapat tiga variabel peramal iaitu (i) keyakinan diri (Beta=. which are individual. The quantitative data were analyzed 1 2 Pensyarah. Fakulti Pengajian Pendidikan.Faktor Menyumbang Kepada Penagihan Relaps Dalam Kalangan Penagih Dadah PUSPEN Di Semenanjung Malaysia FAKTOR MENYUMBANG KEPADA PENAGIHAN RELAPS DALAM KALANGAN PENAGIH DADAH PUSPEN DI SEMENANJUNG MALAYSIA Fauziah Ibrahim1. Sains Sosial dan Kemasyarakatan. Universiti Putra Malaysia Fauziah Ibrahim. Seramai 400 orang penagih relaps yang terdiri dari lapan buah PUSPEN di Semenanjung Malaysia telah dipilih sebagai responden dengan menggunakan persampelan rawak berstrata dan persampelan rawak sistematik. ABSTRACT This study was conducted to examine the influence of three main factors.743). Kesemua faktor ini memperolehi nilai kebolehpercayaan melebihi nilai .Bahaman Abu Samah. The sample consisted of 400 drug addict on relapse cases which were selected through the method stratified random sampling and systematic random sampling from eight Rehabilitation Centers throughout Peninsular Malaysia. Universiti Kebangsaan Malaysia Prof. Data yang diperolehi telah dianalisis dengan menggunakan analisis regresi berganda (multiple regression) dengan menggunakan pendekatan stepwise untuk menentukan faktor utama yang mempengaruhi kecenderungan penagihan relaps. Kajian ini dijalankan dengan menggunakan rekabentuk tinjauan keratan-lintang (cross-sectional survey) secara kuantitatif. Self. (ii) sokongan masyarakat sekeliling (Beta=. persekitaran sosial dan keberkesanan program pemulihan dadah terhadap kecenderungan penagihan relaps. Universiti Putra Malaysia 3 Pensyarah Kanan.086) telah dikenal pasti menjadi faktor utama yang mempengaruhi kecenderungan penagihan relaps di kalangan penagih. Madya.70.

namun hakikatnya kadar penagih relaps yang direkodkan melebihi daripada kadar penagih baru yang didaftarkan. apabila lebih ramai penagih diberikan khidmat rawatan dan pemulihan maka semakin kuranglah bilangan yang kembali menagih.743).489 orang). Statistik ini menunjukkan terdapat penurunan sebanyak 14. Manakala Frabotta (1989) dalam kajiannya mendapati 80% daripada penagih yang berada dalam keadaan pengekangan tidak pulih sepenuhnya. juga telah menurun sebanyak 17. Walaupun tren penagihan ini dilihat berkurangan. Fauziah Ibrahim.08%) terdiri daripada penagih baru.352 orang penagih dadah. tren penagihan yang semakin berkurangan seperti mana yang dilaporkan oleh AADK ini sedikit sebanyak dapat melegakan semua pihak. The findings indicated that three predictive variables: self-confidence (Beta=.3% as the most influencing factors contributed to drug addict on relapse. namun kebanyakannya didapati masih lagi gagal untuk mengekalkan gaya hidup bebas dadah setelah keluar dari pusat pemulihan.Bahaman Abu Samah.89% berbanding tahun lalu (7. Mengikut perangkaan yang dikeluarkan oleh AADK (2009).810 orang).08% berbanding 6. 5. Jumlah ini menurun sebanyak 11.75% berbanding tempoh masa yang sama tahun lalu (14. Di Malaysia. PENDAHULUAN Salah satu masalah dan cabaran utama yang dihadapi oleh pelbagai pihak khususnya Agensi AntiDadah Kebangsaan yang amanahkan oleh kerajaan untuk mengerakkan jentera menangani masalah dadah adalah berkaitan dengan kadar penagihan relaps yang tinggi. Tims (1981) menyatakan kadar penagihan relaps adalah tinggi disebabkan oleh ianya merupakan satu fenomena yang berkitar.Faktor Menyumbang Kepada Penagihan Relaps Dalam Kalangan Penagih Dadah PUSPEN Di Semenanjung Malaysia using multiple regression analysis (stepwise).413 orang (51. Walaubagaimanapun.Mansor Abu Talib & Mohamad Shatar Sabran . support from society (Beta=. tetapi hakikat yang berlaku adalah sebaliknya. Walaupun penagih telah menjalani program rawatan pemulihan. Di kalangan penagih yang dikesan.155) and family support (Beta=. masalah penagihan relaps merupakan suatu cabaran besar kepada negara. namun usaha berterusan untuk membanteras masalah penagihan dadah hingga ke akar umbi perlu digerakkan dengan lebih tersusun supaya hasrat Negara untuk mencapai wawasan sifar dadah menjelang 2015 terlaksana dengan jayanya.939 orang (48.086) with the total of 65. jumlah penagih dadah yang dikesan sepanjang tempoh bulan Januari-Disember 2008 adalah seramai 12. Manakala penagih relaps yang dikesan adalah seramai 6. Mengapakah keadaan ini berlaku? Apakah faktor utama yang menyumbang kepada kecenderungan penagihan relaps di kalangan penagih? Secara teorinya.679 orang bagi tempoh yang sama tahun lalu.92%).

perancangan masa hadapan yang lemah dan gagal. 1987. 1987. (1999) mendapati 50 peratus rakan-rakan lama mempengaruhi bekas penagih untuk kembali semula kepada tabiat penagihan dadah setelah mereka keluar daripada pusat pemulihan. penagihan relaps bermaksud penggunaan. pengambilan atau penyalahgunaan bahan psikoaktif selepas seseorang itu telah selesai menjalani rawatan dan pemulihan penagihan dadah dari segi pergantungan fizikal dan psikologikal terhadap dadah. 2000). Keadaan ini berbeza dengan dapatan kajian terhadap 60 orang penagih arak yang mendapati individu yang mempunyai keyakinan diri yang tinggi selepas rawatan pemulihan akan mengalami risiko yang rendah untuk menagih arak semula (Allsop. Sokongan yang lemah di kalangan ahli keluarga dan masyarakat terhadap bekas penagih juga memberi pengaruh yang tinggi terhadap kecenderungan penagihan relaps (Daley. Miller. 1986). Zackon. berfikiran bahawa semua perkara tidak dapat diselesaikan dan bertindak secara tidak matang. Antara faktor lain yang dikaitkan dengan penagihan relaps adalah disebabkan oleh pengaruh rakan lama yang masih menagih yang juga memainkan peranan yang penting dalam keterlibatan penggunaan semula dadah. Menurut Rasmussen (2000) pula. Rusli & Mohd Khairi (2000) terhadap pola komunikasi kekeluargaan di kalangan keluarga penagih dadah dan bukan penagih dadah mendapati pola komunikasi yang longgar dan interaksi yang kurang berkesan di kalangan keluarga bekas penagih merupakan salah satu kebarangkalian tinggi terhadap aktiviti penagihan dadah. Saunders & Phillips. Chuah (1990). relaps tercetus kerana terbinanya krisis lanjutan seperti melihat remeh sesuatu masalah. Pelbagai faktor yang dikenalpasti menjadi punca kepada penagihan relaps di kalangan penagih.Bahaman Abu Samah. 1992. Saunders & Allsop. sokongan keluarga amat diperlukan bagi memastikan proses rawatan berjaya dan perkaraperkara seperti tidak mengambil peduli dan memulaukan bekas penagih hanya akan menggagalkan proses rawatan yang seterusnya menyebabkan bekas penagih kembali semula ke alam penagihan (Daley & Marlatt. Manakala menurut Mahmood (1996). Antaranya. berasa keliru. sukar untuk mengingati sesuatu. Vicary & Lerner. perasaan yang tertekan.Mansor Abu Talib & Mohamad Shatar Sabran . Kajian tersebut juga menunjukkan bahawa 76 peratus rakan-rakan bekas Fauziah Ibrahim. 1987 memberi takrifan penagihan relaps sebagai „kembali ke tahap sebelum rawatan‟. dll. Kajian yang dijalankan oleh Mohd Taib. Sesungguhnya. konsep keyakinan diri yang seringkali dikaitkan dengan kecenderungan penagihan relaps. Hawkins & Fraser. tidak dapat mengurus perasaan dan emosi.Faktor Menyumbang Kepada Penagihan Relaps Dalam Kalangan Penagih Dadah PUSPEN Di Semenanjung Malaysia KAJIAN LEPAS YANG BERKAITAN Akta Penagih Dadah (Rawatan dan Pemulihan) 1983 mendefinisikan penagih dadah sebagai seseorang yang melalui penggunaan apa-apa dadah merbahaya.. Mahmood. 1992. tidak dapat mengawal tekanan dan menjadi mudah marah. McAuliffe & Ch‟ien. 1985). Individu yang relaps juga mengalami perasan keliru dan memberi reaksi yang berlebihan kesan daripada tidak dapat berfikir dengan jelas. dalam kajiannya mendapati bahawa penagih yang kurang berkeyakinan diri berkecenderungan tinggi untuk kembali menagih setelah dibebaskan daripada mendapatkan rawatan dan pemulihan.

O‟Brien. Beliau berpendapat dengan adanya sokongan berbentuk emosi dan semangat yang tinggi. Donkin.Mansor Abu Talib & Mohamad Shatar Sabran . 1989). Yahya & Mahmood. Luborsky. Banyak kajian pula mendapati model rawatan dan pemulihan dadah yang sedia ada masih lagi menunjukkan kadar kegagalan yang tinggi (Brill. Mc Coy dan Lai (1997) pula mengaitkan faktor ketidakupayaan untuk mendapatkan pekerjaan oleh bekas penagih setelah keluar daripada pusat pemulihan serta ditambah dengan ketiadaan sokongan kewangan menyebabkan penagih kembali semula ke alam penagihan dadah. Kementerian Dalam Negeri.1997. De Leon. 1995. 1981. Beliau mendapati sokongan rakan berupaya membantu seseorang bekas penagih untuk tidak menagih. Wellish & Prondergast. kaunselor penagihan dadah.Faktor Menyumbang Kepada Penagihan Relaps Dalam Kalangan Penagih Dadah PUSPEN Di Semenanjung Malaysia penagih tahu di mana tempat untuk mendapatkan bekalan (dadah). Woody & Druley. Berdasarkan faktor yang pelbagai inilah. Agensi Anti Dadah Kebangsaan (AADK). Friesen. Keadaan inilah antara faktor yang mendorong berlakunya penagihan relaps di kalangan bekas penagih yang telah mendapatkan khidmat rawatan. 1987). Namun begitu. maka kajian yang lebih menyeluruh dilakukan dengan mengambilkira pengaruh faktor-faktor tersebut untuk mengenalpasti faktor utama yang mempengaruhi kecenderungan penagihan relaps dalam kalangan penagih. hasil kajian ini juga diharapkan dapat membantu usaha kerajaan untuk menyekat dan memulihkan penagih-penagih yang sedang dan telah mendapatkan khidmat rawatan pemulihan untuk menjadikan mereka sebagai insan yang cemerlang dan dapat memberi sumbangan berguna bukan sahaja kepada masyarakat tetapi kepada negara secara amnya. Scorzelli.Bahaman Abu Samah. ahli psikologi serta perkhidmatan manusia yang lain tentang faktor utama yang menjadi punca terhadap kecenderungan penagihan relaps di kalangan penagih. McLellan. Fauziah Ibrahim. kajian di atas berbeza dengan dapatan kajian yang ditemui oleh Chuah (1990). (2002) pula mendapati bahawa program rawatan dan pemulihan dadah yang dikendalikan di mana-mana negara menghadapi pelbagai cabaran kejayaannya. Tims. 1986. Faktor keberkesanan program pemulihan dadah juga merupakan salah satu faktor yang dikaitan sebagai punca berlakunya penagihan relaps di kalangan penagih. 1981. Hasil kajian ini amat bermanfaat dalam memberi panduan dan maklumat berguna kepada pihak kerajaan. Ini kerana sesetengah pengkaji mendapati program pemulihan dadah yang dijalankan ke atas penagih kurang berkesan untuk memberi kesedaran kepada penagih (Mokhtar. Yunos (1995) pula berpendapat bahawa majikan yang seringkali mengambil kesempatan ke atas bekas penagih dengan membayar gaji yang rendah dan tidak mengikut kelayakan dan pengalaman mereka telah menimbulkan rasa tidak puas hati di kalangan bekas penagih sehingga mendorong bekas penagih untuk berhenti kerja. pengamal kerja sosial. 1984. Namun. 1982. Akhir sekali. ia secara tidak langsung meningkatkan tahap keyakinan diri penagih dan mengurangkan risiko seseorang terhadap penagihan relaps.

Chua (2006) menyatakan prosedur penyelesaian stepwise merupakan variasi prosedur penyelesaian ke hadapan. Dalam kajian ini. Dalam kajian ini nilai kebolehpercayaan kajian adalah tinggi iaitu .811. hanya variabel peramal yang signifikan akan dimasukkan ke dalam regresi.Faktor Menyumbang Kepada Penagihan Relaps Dalam Kalangan Penagih Dadah PUSPEN Di Semenanjung Malaysia OBJEKTIF KAJIAN Objektif kajian ini adalah untuk mengenalpasti faktor-faktor utama yang mempengaruhi kecenderungan penagihan relaps dalam kalangan penagih PUSPEN di Semenanjung Malaysia. Pengaruh Faktor Persekitaran Sosial Sokongan Rakan: diukur dengan menggunakan 15 item soalan yang dibangunkan oleh Procidano & Heller (1983). analisis regresi berganda merupakan kaedah yang digunakan untuk mengenalpasti perubahan dalam dua atau lebih faktor (variable bebas) yang menyumbang kepada perubahan dalam suatu variabel bersandar (Chua.856. Instrumen Kajian Kajian ini menggunakan set soal selidik yang mengandungi pembolehubah bebas seperti berikut:Pengaruh Faktor Individu Keyakinan Diri: diukur dengan menggunakan 15 item soalan yang dibangunkan oleh Sherer & Maddux (1982). Kelebihan yang kedua ialah regresi berganda stepwise dapat mengelakkan masalah multicollinearity (korelasi yang kuat antara variabel-variabel peramal). Manakala. & Crsip (1996) menyatakan bahawa reka bentuk keratan-lintang melibatkan kaedah pengumpulan data terhadap satu jenis sampel daripada populasi yang dikaji secara sekali sahaja berdasarkan kepada atribut responden yang sedia ada. Fauziah Ibrahim. METODOLOGI KAJIAN Kajian ini menggunakan pendekatan metodologi berbentuk tinjauan keratan-lintang (cross-sectional survey) secara kuantitatif dan dianalisis dengan menggunakan ujian statistik regresi berganda (multiple regression). Diekhoff (1992) pula menyatakan pendekatan stepwise mempunyai kelebihan berbanding dengan regresi berganda lain kerana melalui kaedah ini. Dalam kajian ini kebolehpercayaan kajian adalah tinggi iaitu . Sham.Bahaman Abu Samah. analisis regresi berganda dengan menggunakan prosedur penyelesaian stepwise digunakan untuk mengukur objektif kajian.Mansor Abu Talib & Mohamad Shatar Sabran . 2006). Malhotra.

lapan buah PUSPEN yang mewakili empat buah zon telah dijadikan sampel kajian (Jadual 1).Faktor Menyumbang Kepada Penagihan Relaps Dalam Kalangan Penagih Dadah PUSPEN Di Semenanjung Malaysia - Sokongan Keluarga: diukur dengan menggunakan 15 item soalan yang dibangunkan oleh Procidano & Heller (1983).552 orang (AADK. Menurut AADK (2006). Setelah jumlah sampel bagi setiap strata (zon) ditentukan. Dalam kajian ini kebolehpercayaan kajian bagi program fasa satu. maka kaedah persampelan kedua iaitu persampelan rawak sistematik digunakan untuk memilih ahli-ahli (penagih relaps) daripada strata (zon) yang terlibat. (3) setuju dan (4) sangat setuju. Manion dan Morrison (2001) dengan Fauziah Ibrahim. 2006). dll. Pertama persampelan rawak berstrata (stratified random sampling) dimana semua unsur dalam populasi terlebih dahulu diasingkan mengikut zon. (2003). tiga dan empat.824 dan .776. Populasi dan Sampel Kajian Populasi kajian ini merujuk kepada penagih relaps iaitu penagih-penagih dadah yang dikenalpasti oleh pihak AADK mempunyai rekod menerima rawatan PUSPEN sebanyak dua kali dan ke atas dan kini sedang mendapatkan rawatan dan pemulihan di PUSPEN di Semenanjung Malaysia. Kesemua jenis item yang digunakan untuk skala di atas adalah berbentuk skala ala Likert dimana pilihan-pilihannya disusun mengikut kesesuaian iaitu (1) sangat tidak setuju. dua. masing-masing adalah tinggi iaitu . . . Sokongan Majikan: diukur dengan menggunakan 6 item soalan yang dibangunkan oleh penyelidik berdasarkan literatur. Dua buah PUSPEN yang mempunyai bilangan penghuni yang tertinggi telah dipilih untuk mewakili setiap zon berkenaan.839.864. Dengan ini.905.070 orang. pengkaji telah menggunakan jadual penentuan saiz sampel yang disediakan oleh Cohen. Dalam penentuan saiz sampel pula.Mansor Abu Talib & Mohamad Shatar Sabran . Dalam kajian ini kebolehpercayaan kajian adalah tinggi iaitu . Dalam kajian ini kebolehpercayaan kajian adalah tinggi iaitu . Daripada jumlah keseluruhan penghuni berkenaan sejumlah 75% penghuni dikategorikan sebagai penagih relaps.. jumlah penagih relaps dalam kajian ini adalah seramai 4. berjumlah 6.791. Bagi memenuhi kajian ini. Dua kaedah persampelan digunakan dalam kajian ini. jumlah populasi penghuni di PUSPEN mulai 25 Disember 2005 hingga 31 Disember 2005. - - Program PUSPEN Program PUSPEN: diukur dengan menggunakan 26 item soalan yang dibangunkan oleh Bahaman.Bahaman Abu Samah. (2) tidak setuju. Dalam kajian ini kebolehpercayaan kajian adalah tinggi iaitu . Sokongan Masyarakat Sekeliling: diukur dengan menggunakan 6 item soalan yang dibangunkan oleh penyelidik berdasarkan literatur.812.

Perlop. Berpandukan jadual penentuan saiz sampel tersebut.Mansor Abu Talib & Mohamad Shatar Sabran . mana-mana item yang mempunyai nilai korelasi yang rendah dan kebolehpercayaan yang rendah akan disingkirkan daripada ujian tersebut bagi meningkatkan nilai kebolehpercayaan kajian.552 orang (jumlah populasi penagih relaps di lapan buah PUSPEN di Semenanjung Malaysia mengikut statistic AADK pada . Pulau Pinang : PUSPEN. Fauziah Ibrahim. Seramai 30 orang subjek dari PUSPEN Sungai Besi yang mempunyai ciri-ciri yang sama dengan subjek kajian sebenar telah digunakan untuk menguji kebolehpercayaan borang soal selidik yang telah dibentuk. sekiranya populasi bagi suatu kajian ialah 4.7 digunakan sebagai petunjuk kepada pengukuran kajian. Zon Selatan : PUSPEN Tampoi. membesarkan saiz sampel berupaya untuk meninggikan kesahan dan kebolehpercayaan skor sesuatu kajian. maka bilangan responden yang diperlukan ialah seramai 357 orang. Zon PUSPEN 1. Manakala melalui kaedah konsistensi dalaman. Dalam kajian ini.Bahaman Abu Samah. kaedah ujian melalui kajian rintis (pilot study) dan kaedah konsistensi dalaman (internal consistency approach) telah digunakan. Melaka : PUSPEN Besut. pengukuran kebolehpercayaan ialah dengan menggunakan pekali „Cronbach Alpha‟ untuk menguji setiap item soalan. Negeri Sembilan : PUSPEN Rawang. Perak 2. Dalam kajian ini. Menurut Mohamad Najib (1999). Pahang : PUSPEN Jelebu.05. Zon Tengah 4. Bagi mengurangkan kesilapan dan memantapkan kajian.Faktor Menyumbang Kepada Penagihan Relaps Dalam Kalangan Penagih Dadah PUSPEN Di Semenanjung Malaysia mengambil kira aras kesignifikanan pada p<. Terengganu : PUSPEN Raub. Zon Timur 3. Cronbach alfa ( ) melebihi nilai 0. JADUAL1: PUSPEN Terlibat (n=400) Bil. pengkaji telah menambah sampel kajian menjadikan keseluruhannya seramai 400 orang. Selangor : PUSPEN Bukit Mertajam. Johor : PUSPEN Tampin.05 (aras keertian=95%). dan aras keertian yang diperlukan ialah . Zon Utara Kebolehpercayaan Kajian Untuk membina kebolehpercayaan pengukuran dalam kajian.

didapati tiga faktor yang telah menjadi penyumbang utama terhadap kecenderungan penagihan relaps.808.790 . dan diikuti oleh dua faktor persekitaran sosial iaitu (1) sokongan masyarakat sekeliling (2.4%). Statistik regresi berganda dengan menggunakan pendekatan stepwise digunakan untuk mengenalpasti faktor utama yang mempengaruhi kecenderungan penagihan relaps di kalangan penagih dadah serenti di Semenanjung Malaysia.Bahaman Abu Samah.804 . Hasil ujian regresi berganda dengan menggunakan pendekatan stepwise telah menunjukkan variabel peramal (keyakinan Fauziah Ibrahim.3%) dan (2) sokongan keluarga (. Faktor-faktor seperti tahap keyakinan diri yang rendah di kalangan penagih (62. Daripada hasil kajian yang dijalankan ke atas 400 orang penagih relaps. Jadual 2: Keputusan Ujian – Faktor-Faktor Utama Mempengaruhi Kecenderungan Penagihan Relaps (n=400) Variabel Beta R R2  R2 Keyakinan Diri Sokongan Masyarakat Sekeliling Sokongan Keluarga .Keyakinan diri: merupakan faktor yang dikenal pasti menjadi penyumbang terbesar terhadap kecenderungan penagihan relaps di kalangan penagih.Mansor Abu Talib & Mohamad Shatar Sabran .646 .007 Faktor Utama.808 . HASIL KAJIAN DAN PERBINCANGAN Faktor Utama Penyumbang Kepada Penagihan Relaps di Kalangan Penagih Dadah Serenti di Semenanjung Malaysia.3% terhadap kecenderungan penagihan relaps.653 0.022 0.7%) telah dikenal pasti menjadi penyumbang utama terhadap kecenderungan penagihan relaps di kalangan penagih (Jadual 2 dan Rajah 1).155 .Faktor Menyumbang Kepada Penagihan Relaps Dalam Kalangan Penagih Dadah PUSPEN Di Semenanjung Malaysia Penganalisaan Data Data kajian telah dianalisis dengan menggunakan „Statistical Package for the Social Science for Windows’ (SPSS for Windows). Manakala hubungan atau korelasi kombinasi ketiga-tiga faktor ini terhadap kecenderungan penagihan relaps menunjukkan hubungan yang kuat iaitu .743 . Hasil kajian ini mendapati kebanyakan bekas penagih menunjukkan tahap keyakinan diri yang rendah sehingga mendorong mereka terjebak semula ke alam penagihan dan menjadi penagih relaps. Keseluruhannya kajian mendapati kombinasi ketiga-tiga faktor ini telah menyumbang sebanyak 65. Penemuan kajian telah berjaya memberi penjelasan kepada persoalan kajian untuk mengenal pasti faktor utama yang mempengaruhi kecenderungan penagihan relaps.086 .624 .

Dalam kajian ini antara sifat-sifat yang dikenalpasti telah membawa kepada wujudnya keyakinan diri yang lemah di kalangan penagih relaps mengikut 400 soalselidik yang telah diedarkan adalah seperti berikut : 58% bersetuju menyatakan bahawa mereka tidak mempunyai kekuatan diri yang mantap dan akan berhenti melakukan sesuatu perkara sebelum dapat menyelesaikannya (item 5).790. 53.022) Sokongan Keluarga (R2= .Bahaman Abu Samah.5% menyatakan bahawa mereka mudah menyerah kalah (item 14) dan 58. Keyakinan Diri (R2= . 55% bersetuju dengan kenyataan bahawa mereka sering mengelakkan diri untuk mencuba sesuatu yang baru (item 12).3% menyatakan bahawa mereka tidak mahu mencuba melakukan sesuatu perkara sekiranya berhadapan dengan kesusahan (item 7). Hakikatnya kajian ini mendapati kebanyakan bekas penagih tidak mempunyai keyakinan diri yang kental untuk mengatasi masalah Fauziah Ibrahim.007) Rajah 1: Faktor-Faktor Utama Penyumbang Kepada Kecenderungan Penagihan Relaps (n=400) Berdasarkan daripada keadaan seperti yang dinyatakan di atas. Hasil kajian ini juga menunjukkan hanya 6.624) Faktor Utama Kecenderungan Penagihan Relaps Sokongan Masyarakat Sekeliling (R2= .3% mengakui tidak berkeupayaan untuk mengatasi masalah dalam kehidupan mereka (item 15).Faktor Menyumbang Kepada Penagihan Relaps Dalam Kalangan Penagih Dadah PUSPEN Di Semenanjung Malaysia diri) mempunyai perhubungan yang kuat dengan variabel kriterion (penagihan relaps) iaitu mencatatkan . 54.Mansor Abu Talib & Mohamad Shatar Sabran .5% sahaja bekas penagih yang benar-benar yakin dapat melakukan sesuatu perkara seperti mana yang telah dirancang (item 1).3% mengakui bahawa mereka cepat berputus asa sekiranya tidak dapat melaksanakan sesuatu perkara (item 10). maka tidak hairanlah mengapa bekas penagih mudah terperangkap semula ke alam penagihan relaps dan faktor ini telah dikenal pasti menjadi penyumbang terbesar terhadap kecenderungan penagihan relaps di kalangan penagih. 74.

5% pula menyatakan bahawa mereka sering dituduh sekiranya berlaku sesuatu kecurian di tempat mereka (item 5). Masyarakat haruslah mengubah pemikiran mereka.5% sahaja yang menyatakan bahawa mereka mendapatkan sokongan kuat daripada pihak masyarakat seperti jiran dan penghulu kampung untuk terus bebas sepenuhnya daripada dadah (item 6). Hasil kajian ini dilihat selari dengan dapatan kajian yang dijalankan oleh Chuah (1990) yang mendapati bahawa penagih yang kurang berkeyakinan diri berkecenderungan tinggi untuk kembali menagih setelah dibebaskan daripada mendapatkan khidmat rawatan dan pemulihan dadah.Bahaman Abu Samah. Tanpa kerjasama daripada pihak masyarakat.Mansor Abu Talib & Mohamad Shatar Sabran .Faktor Menyumbang Kepada Penagihan Relaps Dalam Kalangan Penagih Dadah PUSPEN Di Semenanjung Malaysia yang mendatang. mudah menyerah kalah dan tidak dapat menyelesaikan sesuatu permasalahan dengan cara yang positif dan bijak. Sesungguhnya. Faktor Kedua. hasrat kerajaan untuk memulihkan bekas penagih dan menjadikan mereka sebagai warganegara yang berguna tidak akan kesampaian ekoran sikap prejudis masyarakat yang tidak mahu menerima sepenuhnya penagih yang sudah insaf. Menurut kajian rambang yang dijalankan oleh Mahmood (1996) ke atas 60 unit keluarga di kawasan utara semenanjung mendapati. Hanya 18% sahaja di kalangan mereka yang berpendapat bahawa penagih dadah adalah satu penyakit yang harus diubati. Hakikatnya sekarang.8% menyatakan bahawa mereka kurang diterima dengan baik oleh masyarakat sekeliling (item 2). 77% menyatakan bahawa masyarakat sering memandang serong terhadap diri mereka (item 3) dan 65. Dapatan ringkas ini mengambarkan bahawa masyarakat masih lagi sukar untuk menerima kembali penagih dadah atas kesalahan yang mereka lakukan.Sokongan Masyarakat Sekeliling: merupakan faktor kedua utama yang menyumbang kepada kecenderungan penagihan relaps dikalangan penagih. Disebabkan oleh perkara-perkara inilah maka mereka mudah dipengaruhi oleh perkara-perkara yang membawa kepada berlakunya penagihan relaps terutama apabila telah dibebaskan daripada mendapatkan rawatan dan pemulihan dadah. Hasil maklumbalas yang diperolehi mendapati kebanyakan responden bersetuju dengan sebab-sebab berikut yang membawa kepada penagihan relaps iaitu: 63. 95% responden daripada kalangan anggota masyarakat awam memberi pandangan bahawa mereka menggangap penagih sebagai sekumpulan manusia yang tidak berguna untuk negara. sebagai anggota dalam sesebuah masyarakat. tanpa mengira apapun kedudukan mereka dalam masyarakat. nyata menunjukkan bahawa sokongan masyarakat keseluruhannya amat penting bagi membantu mengikis pandangan negatif terhadap bekas penagih dadah. Sebaliknya. bersikap lebih terbuka dan menerima kembali bekas penagih sebagai seorang yang baru untuk kembali kepangkuan mereka. kajian ini mendapati hanya 21. Masyarakat juga haruslah memainkan peranan aktif dalam Fauziah Ibrahim. setiap individu mempunyai peranan tertentu untuk membantu membanteras dadah. Manakala enam peratus lagi berpendapat bahawa semua penagih harus dibawa ke suatu tempat yang jauh daripada masyarakat dan tidak dibenarkan kembali kerana kesalahan yang mereka lakukan dan tidak boleh dimaafkan lagi.

tetapi ahli-ahli keluarga mereka juga amat bergantung harap kepada mereka apabila berhadapan dengan sesuatu permasalahan.5% responden bersetuju menyatakan bahawa ahli-ahli keluarga mereka yang berhadapan dengan masalah akan datang kepada mereka untuk mendapatkan nasihat (item 5).Bahaman Abu Samah. keluarga seharusnya bertanggungjawab memainkan peranan yang penting dalam membantu bekas penagih untuk terus mengamalkan gaya hidup bebas dadah kerana mengikut beberapa kajian terdahulu. Hasil soal selidik yang dijalankan ke atas 400 orang responden mendapati bahawa ketiadaan interaksi yang bersifat terbuka di antara bekas penagih dengan ahli keluarga telah menyumbang kepada berlakunya kecenderungan penagihan relaps dikalangan penagih.Faktor Menyumbang Kepada Penagihan Relaps Dalam Kalangan Penagih Dadah PUSPEN Di Semenanjung Malaysia aktiviti pembasmian pengedaran dan penyalahgunaan dadah dalam komuniti mereka dengan cara berganding bahu dengan pihak berkuasa.5% responden bersetuju menyatakan bahawa ahli-ahli keluarga mereka datang kepada mereka untuk mendapatkan sokongan emosi dan semangat (item 10).Sokongan Keluarga: merupakan faktor utama ketiga yang dikenal pasti menyumbang kepada kecenderungan penagihan relaps. 2000) Fauziah Ibrahim. Dalam kajian ini sejumlah 58. Keadaan ini mengambarkan bahawa kebanyakan bekas penagih tidak berterus terang dan sukar meluahkan sesuatu masalah yang dihadapi oleh mereka kepada ahli keluarga.Mansor Abu Talib & Mohamad Shatar Sabran . Menurut Mohd Taib dan Mohd Khairi. Manakala 59. Selain itu masyarakat juga perlu bersedia membimbing bekas penagih supaya mereka tidak lagi terperangkap dalam kegiatan penagihan dadah melalui pelbagai program intervensi yang diaturkan oleh agensi dadah yang terlibat. Whiteman & Gordon. antara punca yang menimbulkan ketidakselesaan seseorang penagih untuk menceritakan sesuatu masalah kepada ahli keluarga mereka adalah disebabkan oleh wujudnya komunikasi yang longgar dan interaksi yang kurang berkesan di kalangan ahli keluarga. Brook. Kebergantungan yang wujud ini sedikit sebanyak boleh memberi tekanan hidup kepada bekas penagih kerana mereka dibebankan dengan permasalahan keluarga dan akhirnya menyebabkan mereka hilang pertimbangan dan kemudiannya mencari jalan penyelesaian dengan kembali menagih semula. Keadaan ini memberi gambaran bahawa bukan sahaja bekas penagih memerlukan sokongan daripada pihak keluarga mereka untuk bebas daripada dadah. Keadaan ini sekiranya dibiarkan berlarutan berupaya memberikan tekanan kepada bekas penagih kerana dibebani dengan permasalahan yang tiada jalan penyelesaian. Pola komunikasi kekeluargaan yang lemah ini berupaya menyebabkan berlakunya aktiviti pengambilan dadah di kalangan anak-anak. 1982. Oleh itu. Berdasarkan hasil kajian ini mendapati 57% responden mengakui bahawa mereka akan merasa tidak selesa apabila menceritakan sesuatu masalah kepada ahli-ahli keluarga mereka (item 14). keluarga yang bermasalah didapati mempunyai hubungan yang positif dengan pengambilan dadah (Blenchman. Faktor Ketiga. (2000).

Marlatt. (1980) & Miller (1985) menyarankan supaya bekas penagih menunjukkan komitmen dan motivasi yang kukuh untuk menghindari diri serta memelihara „status quo’ bebas dadah. Namun. bekas penagih. Bekas penagih perlu dilatih bagaimana untuk mempunyai keazaman yang kuat serta ketahanan dalaman diri yang benar-benar kental untuk menjauhi dadah. sudah pasti dapat membantu bekas penagih membina kehidupan yang lebih berketerampilan dan berkeyakinan tinggi untuk terus menjalani hidup. setelah mereka tamat menjalani proses rawatan dan dibebaskan. Mereka mempunyai semangat yang kuat untuk pulih semasa dibebaskan. ia berupaya untuk berdikari memelihara dan mengurus kehidupan mereka dengan lebih baik. Kaunselor penagihan dadah pula adalah disaran untuk memantapkan lagi dan menekankan tentang aspek prinsip pembentukan jayadiri (self-help) kepada bekas penagih dalam modul-modul pemulihan dadah agar mereka dapat membina semangat jaya juang yang tinggi serta inginkan kemajuan dalam kehidupan sewaktu mendapatkan khidmat rawatan dan pemulihan. seseorang penagih yang sedang mendapatkan khidmat rawatan di pusat pemulihan. seluruh masyarakat seharusnya lebih ikhlas untuk membantu dan membimbing bekas penagih dengan memberi sokongan dan dorongan tidak berbelah bahagi kepada bekas penagih untuk lebih berkeyakinan meneruskan kehidupan. Dengan wujudnya jayadiri dalam diri seseorang bekas penagih. Seperti yang disarankan oleh Asnarulkhadi (2002). kebiasaannya mereka mempunyai keazaman dan keyakinan yang tinggi bahawa mereka akan berjaya menghindari diri daripada terjebak semula kekancah penagihan. Fauziah Ibrahim.Mansor Abu Talib & Mohamad Shatar Sabran . Oleh itu. kaunselor penagihan dadah. pihak keluarga dan seluruh anggota masyarakat harus bersama-sama berganding bahu memainkan peranan mereka untuk memulihkan semangat dan mengembalikan semula keyakinan diri bekas penagih untuk membina sebuah keluarga baru yang lebih bermakna. Manakala pihak keluarga.Faktor Menyumbang Kepada Penagihan Relaps Dalam Kalangan Penagih Dadah PUSPEN Di Semenanjung Malaysia CADANGAN Bagi meningkatkan tahap keyakinan diri penagih. pembentukan jayadiri merupakan satu kaedah atau strategi ke arah pembangunan individu dan komuniti secara berpanjangan dan berterusan. Lichtenstein & Wilson. pekerja sosial. keadaan mereka menjadi sebaliknya. Brownell. Dengan adanya kerjasama semua pihak dalam menangani masalah ini. Menurut Patricia & Robert (2005). Ini kerana mereka mendapati keadaan persekitaran di luar pusat pemulihan tidak menyokong seperti mana yang mereka harapkan. majikan dan masyarakat sekeliling pula seharusnya bersedia berganding bahu untuk mengambil alih peranan pihak kaunselor penagihan dadah setelah bekas penagih dibebaskan. sihat bebas tanpa dadah.Bahaman Abu Samah. Semangat dan keyakinan diri yang tinggi ini akan menentukan pegangan mereka dan menjadikan mereka tidak mudah goyah dalam menghadapi kehidupan yang bakal ditempuhi selepas kembali semula kepangkuan masyarakat.

Hasil daripada keyakinan diri yang rendah dan perasaan tersisih akibat daripada pemulauan masyarakat dan pihak majikan telah menimbulkan suatu konflik dan kecelaruan jiwa di kalangan diri penagih.Bahaman Abu Samah.Faktor Menyumbang Kepada Penagihan Relaps Dalam Kalangan Penagih Dadah PUSPEN Di Semenanjung Malaysia KESIMPULAN Berdasarkan daripada perbincangan di atas. Kebanyakan dalam kalangan mereka ini merupakan individu yang amat sensitif. Ini kerana tanggapan buruk seperti individu yang “tidak berguna” dan “sampah masyarakat” yang dilemparkan kepada mereka oleh masyarakat setelah melangkah keluar dari pusat pemulihan berupaya menyebabkan mereka sukar bergaul dengan masyarakat. Ini kerana kebanyakan majikan bersifat prejudis dan tidak yakin akan kebolehan diri mereka untuk bersama-sama membantu meningkatkan produktiviti negara. & Marlatt. Chuah. Ruslina. 2008.Mansor Abu Talib & Mohamad Shatar Sabran . namun perkara tersebut tidak berupaya menahan mereka daripada terus dibelenggu dengan masalah dadah setelah dibebaskan. menjadikan mereka semakin terasing. Keadaan kekusutan inilah seterusnya yang mendorong mereka kembali semula kepada penghidupan lama (menagih) setelah mendapati kehidupan baru yang ingin dibina berhadapan dengan keadaan kesukaran dan cabaran yang penuh liku. rintangan dan cabaran hidup yang mendatang. Gordon. 1980). 2000. 2008. rendah diri. tersisih dan berasa dipinggirkan. 2008). Keadaan akan menjadi lebih buruk dan tegang lagi apabila usaha untuk mendapatkan pekerjaan di kalangan bekas penagih berhadapan dengan jalan buntu. 1990) telah menyebabkan mereka mudah hilang pertimbangan dalam mengatur kehidupan yang lebih sejahtera serta bebas daripada dadah. Fauziah Ibrahim. Nazruel. Kesan daripada sahsiah diri yang kurang mantap dan kurang berkeyakinan diri (Fauziah. dapat disimpulkan bahawa punca utama berlakunya penagihan relaps dalam kalangan penagih dadah PUSPEN adalah disebabkan oleh diri penagih itu sendiri yang mempunyai keyakinan diri yang rendah untuk menepis godaan. Walaupun mereka beranggapan bahawa program pemulihan dadah yang diikuti sepanjang dua tahun berkesan dalam usaha membantu memulihkan mereka dari kesan dadah dan telah mendapat sokongan yang menggalakkan daripada rakan dan keluarga untuk bebas daripada dadah (Fauziah. Cummings. 2004. mudah beremosi dan mudah menghadapi tekanan sosial daripada keadaan persekitarannya (Fauziah.

Fauziah Ibrahim. The Addictive Behaviours: Drug Abuse.my/utama. G. E. Asnarulkhadi Abu Samah. Tuan Suria Idris. (2009). (2000).Faktor Menyumbang Kepada Penagihan Relaps Dalam Kalangan Penagih Dadah PUSPEN Di Semenanjung Malaysia RUJUKAN Agensi Anti dadah Kebangsaan.. L. Research Methods in Education (5th ed. 36-42. (1987). K. Self Concept. Rahim Sail. 35-53. L. E.S. Kamsiah Kamin. Brownell. & Philips.Bahaman Abu Samah. New York: The Free Press. (1980). Journal of Genetic Psychology. Journal of Drug and Alcohol Abuse. The Influence of Rehabilitation Programmes.C. Cumming. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia. G. Cohen. & Morrison. 41:765-782. Relapse Prevention with Substance Abusers: Clinical Issues and Myths. Peers and Family in Addressing Recidivism.gov.A. Smoking and Obesity. Marlatt. Journal of Addiction. Sidek Mohd Noad. 95. 161(1).R. 95-106. Institut Pendidikan jarak Jauh (Ideal). (1980). Longitudinally Foretelling Drug Use in the Late Twenties: Adolescent Personaliti and Sosial Environmental Antecedent. The Clinical Treatment of Substance Abuse.. S. D. Relapse: Prevention and Prediction. Latihan Ilmiah. Allsop.A. M. (2002). L. Keyakinan Diri Penagih Dadah: Hubungannya Dengan Sokongan Sosial dan Faktor Demografi. Tuan Kamarul Alam Taib (2003).A.D. 9.. Daley.adk.T. Gordon. London: Routledge Falmer. Diperolehi pada 20 Februari 2009. (2001). Wilson.. Kuala Lumpur: McGraw Hill. Linchtenstein. (1981). Kaedah dan Statistik Penyelidikan: Kaedah Pendidikan. Chua Yan Piaw (2006). Conventional Wisdom About Familial Contributions to Substance Abuse. Sosial Work... The Process of Relapse in Severely Dependent Male Problem Drinkers. Saunders.. G.. C. Laman Web Statistik Penyalahgunaan Dadah http://www. 45(2). Understanding and Preventing Relapse. Bahaman Abu Samah. J.Mansor Abu Talib & Mohamad Shatar Sabran . Jamilah. K. Manion. Serdang: Universiti Putra Malaysia Blenchman. 38-42. pg 291-319. J. Serdang: Universiti Kebangsaan Malaysia. Pengantar Pembangunan Komuniti. Britain: Pergamon Press. Whiteman & Gordon. American Psychologist.. Brook. (2002). & Marlatt. Chuah Mooi Kim (1990). Penyelidikan IRPA.html. (1982).). Brill. B.

M & Crsip. Journal of Drug Issues. Mahmood Nazar Mohamed.C: Government Printing Office. (1997). Serdang: Universiti Putra Malaysia Frabotta. N. D. Lasimon Matokrem. International Journal of Addictions 22(4). Ruiz.. Sydney: Prentice Hall. G. China.Faktor Menyumbang Kepada Penagihan Relaps Dalam Kalangan Penagih Dadah PUSPEN Di Semenanjung Malaysia Daley & Marlatt. The Social Networks of Drug Abusers Before and After Treatment. Dubuque: Wm. Hall. (1992). Donkin. Hawkins. (1992). P. In J. Terbitan Persatuan Kaunseling Malaysia. (1984). R. Business & Health. G. Millman. Pengaruh Faktor-Faktor Individu. The Terapeutic Communities: Study on Effectiveness.H. Statistics for the Social and Behavioral Sciences. M. 533-542). J. Disertasi Ph. (1989). Temple University. Lowinson. Langrod (Eds. J. M. (1987). No Pain. DeE Leon. Mahmood Nazar Mohamed (1996).K. (1986).Mansor Abu Talib & Mohamad Shatar Sabran . B & Lai. Williams & Watkins. C. Substance Abuse: A Comprehensive Textbook (2nd ed. Marketing Research: Applied Orientation (1st Edition). Relapse Prevention: Cognitive and Behavioral Interventions. Malhotra. & Fraser.M. Mc Coy. (1996). Bil. 343-355. Penagihan Dadah dan Residivisme: Aspek-Aspek Psikososial dan Persekitaran.W. Baltimore. Washington. How to weigh drug treatment options.I. 27 (1):73-85. V. Friesen. Brown Publisher.D. Diekhoff. Business and Health. J. NIDA Treatment Research Monograph Series. & J. G.ISSN 0127/6301. S. Fauziah Ibrahim (2008). C. Universiti Utara Malaysia. Persekitaran Sosial dan Keberkesanan Prgram Pemulihan Dalam Kalangan Penagihan Relaps.). Drug Rehabilitation Center. 37-38. Sham. Familial Variabel Related to Retention of Young Drug Abusers in Treatment. 7(10): 1620. Peranan & Penglibatan Keluarga dan Masyarakat Dalam Pencegahan Penagihan Berulang. Establishing the Kunming. pp. Tesis Doktor Falsafah Tidak Diterbitkan. Jurnal PERKAMA. Fauziah Ibrahim. 7 (2). Mohd Shuib Che Din. The Revolving Door of Addiction.Bahaman Abu Samah.. R. Kedah: Pusat Penyelidikan dan Perundingan. MUHAMAD Dzahir Kasa & Rusli Ahmad (1999). (1989).6.D. No Gain..

Addiction Treatment: Theory and Practice. Penagihan Semula: Suatu Kajian ke Atas FaktorFaktor Penyebab. (1981). F. Psychology Reports. S. 9.S. (1983). 417-429. 93-102. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia. Patricia. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia. Mohamad Najib Abdul Ghafar (1999). M. D. Sainders. Is Treatment for Substance Abuse Effective. Inc. Hubungan Di antara Keadaan Berisiko Tinggi Dengan Penagihan Semula Dadah: Satu Kajian di Kalangan Pelatih PERSADA. Miller. B. O‟Brien. Mokhtar Mohamad (1997). Substance Abuse Counseling: Theory and Practice (3rd Edition). Penyelidikan Sekolah Pembangunan Sosial. Luborsky. The Self-Efficacy Scale” Contraction and Validation. S. K.Bahaman Abu Samah. L. Mohd Taib. Beverly Hills. 82. Procidano. J. & Druley.M. Carlifornia: Sage Publication. 11. Tesis Ijazah Sarjana.A. Motivation for Treatment: A Review With Special Emphasis on Alcoholsm.A.Woody. Scorzelli. J. (2000). (1987). Faktor-Faktor Kegagalan Membebaskan Diri Daripada Dadah.C: GPO. (1987). Pola-pola Komunikasi Kekeluargaan: Kajian di kalangan Keluarga Penagih dan Bukan Penagih di Negeri Kedah. Effectiveness of Drug Abuse Program. Rusli & Mohd Khairi (2000). Fauziah Ibrahim. Washington. Psychological Bulletin. British Journal of Addiction. Sungai Besi. 51. (1985).W. (1982). M & Maddux. & Robert. G. C. Nazruel Ekram Abu Saare (2000). Journal of Substance Abuse. New Jersey: Pearson Merill Prentice Hall. 1-24 Rasmussen. Drug Abuse. T. Penyelidikan Pendidikan.. American Journal of Community Psychology.. & Heller. 663-671 Tims.P. (1992). Sherer. Skudai: Penerbit Universiti Teknologi Malaysia. L. Journal of American Medical Association. Miller.Faktor Menyumbang Kepada Penagihan Relaps Dalam Kalangan Penagih Dadah PUSPEN Di Semenanjung Malaysia Mc Lelland. Measures of Perceived Sosial Support From Friend and From Family in Drug Abuse Prevention: Three Studies. (1982). M.. Tesis Ijazah Sarjana: Universiti Putra Malaysia. (2005). Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia. The Effectiveness of Treatment for Substance Abuse: Reasons for Optimism. & Allsop. 247(10): 1423-1428. Relapse A Psychological Perspective. 98:84-107.Mansor Abu Talib & Mohamad Shatar Sabran .E. M. K. Ruslina Saad (2004).E.E.W. S..

. J. Journal of Drug Issues. J.Faktor Menyumbang Kepada Penagihan Relaps Dalam Kalangan Penagih Dadah PUSPEN Di Semenanjung Malaysia Vicary. W. Dilema. 9. J.16: ISSN 0127-8029. F. (1995). 115-122. Hotel Crown Princess. Julai 2002.L. Addict Aftercare:Recovery Training and Self-Help. Bil. Ogos 1996. Kertas Kerja Seminar Dari Institusi Pemulihan Ke Pangkuan Masyarakat. & Prendergast. Jurnal psikologi Malaysia.V. No. McAuliffe. (ADM) 858-1341. M. 25(24): 759-782. Zackon. Parental Attribute and Adolescent Drug Use. J. & Lerner. DHHS Pub. MD: National Institute of Drug Abuse Fauziah Ibrahim.Mansor Abu Talib & Mohamad Shatar Sabran .. Yahya Don & Mahmood Nazar Mohamed (2002). Anjuran Yayasan Pencegahan Jenayah Malaysia.Bahaman Abu Samah. Wellish. Towards a Drug Abuse Treatment System.R. Journal of Adolescent. Pengalaman dan Prospek Bekas Penagih Dadah. & Ch‟ien. (1986). (1985). Penagihan Dadah & Perlakuan Jenayah: Pengaruh Faktor Psikososial dan Institusi. Yunos Pathi Mohamed (1996). Rockville.

2 Timbalan Ketua Pengarah (Operasi). Manakala faktor-faktor lain didapati tidak mempunyai hubungan yang signifikan dengan kecenderungan bekerja penghuni PUSPEN. Pusat Pemulihan Penagihan Narkotik (PUSPEN). 1 Komandan. Hasil ujian regresi juga mendapati semua pembolehubah tidak mempunyai hubungan dalam mempengaruhi kecenderungan bekerja penghuni PUSPEN. Kajian telah dilakukan di semua lapan buah PUSPEN di zon utara yang melibatkan seratus sembilan puluh sembilan responden yang mana terdiri daripada bangsa Melayu yang berada di fasa empat sahaja. Hasil kajian mendapati bahawa faktor keperluan dan kepercayaan kepada hasil kerjaya mempunyai hubungan yang signifikan dalam mempengaruhi kecenderungan bekerja penghuni PUSPEN. Model kajian yang dibentuk oleh pengkaji berdasarkan Teori Pembangunan Kerjaya oleh Super (1984) yang menggunakan pendekatan umur-hidup dan ruang-hidup. Perlis. Agensi Antidadah Kebangsaan Mohd Azlan Bin Mohd Nor & Mahmood Nazar Bin Mohamed . pengaruh sekolah. pengaruh kepercayaan kepada hasil kerjaya serta taraf pendidikan dan pengaruh sosio-ekonomi iaitu pengaruh keluarga. Bukit Chabang. pengaruh keperluan. pengaruh rakan sebaya. pengaruh masyarakat serta pengaruh keadaan ekonomi dalam mempengaruhi kecenderungan bekerja penghuni-penghuni PUSPEN. Agensi Antidadah Kebangsaan.Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kecenderungan Bekerja Penghuni Pusat Pemulihan Penagihan Narkotik (PUSPEN) FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KECENDERUNGAN BEKERJA PENGHUNI PUSAT PEMULIHAN PENAGIHAN NARKOTIK (PUSPEN) Mohd Azlan Bin Mohd Nor1 Mahmood Nazar Bin Mohamed2 ABSTRAK Kajian ini dijalankan bertujuan bagi mengkaji hubungan di antara pengaruh psikologikal iaitu pengaruh nilai.

life-space approaches. school influence. academic achievement and socioeconomic factors such as family members. 1997). society and economic situation in influencing work tendency among the inmates of PUSPEN. 1997. Abdul Ghaffar Taib. ADK. Regression analysis also showed that all the factors have no significant relationship in influencing the work rendency. peers. 1997). This research was conducted in all eight PUSPEN in the north zone which involving one hundred and ninety nine respondents who were Malay and in the fourth phase of the rehabilitation programme. rohani dan budaya serta mengancam keselamatan Negara (ADK. needs. penyalahgunaan dan penagihan dadah adalah suatu gejala sosial yang serius. Other factors have no significant relationship in influencing the tendency to work among the inmates. PENGENALAN Masalah penggunaan. selain dari menjejaskan keharmonian keluarga.Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kecenderungan Bekerja Penghuni Pusat Pemulihan Penagihan Narkotik (PUSPEN) ABSTRACT This study is to investigate the relationship between psychological factors such as values. Penagihan serta pengedaran dadah yang berleluasa boleh menjejaskan kesejahteraan sosio-ekonomi. Agensi Antidadah Kebangsaan (AADK) sebagai kerajaan yang bertanggungjawab dalam melaksanakan program rawatan dan pemulihan perlu memastikan strategi Mohd Azlan Bin Mohd Nor & Mahmood Nazar Bin Mohamed . merosakkan nilai tradisi masyarakat dan nilai agama serta hilang maruah diri dan tidak menghormati ibubapa (Abdullah Al Hadi & Iran Herman. Result showed that needs factor and belief of the career outcomes have a significant relationship in influencing the tendency to work among the inmates of PUSPEN. A research model has been formulated by researcher from Super (1984) Career Development Theory which used life-span. beliefs on career outcomes. 1989.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kecenderungan Bekerja Penghuni Pusat Pemulihan Penagihan Narkotik (PUSPEN)

pemulihan yang bertujuan untuk memutuskan pergantungan kepada dadah dan mencegah penagihan semula berjalan dengan baik dan berkesan.

Pusat-Pusat Pemulihan Penagihan Narkotik (PUSPEN) menjalankan program rawatan dan pemulihan yang sama berpandukan objektif iaitu memulihkan penagih dadah secara reformatif dalam suasana terkawal supaya mereka bebas dari pergantungan fizikal serta psikologikal dan terus menjadi rakyat yang

bebas dari dadah. Program ini bertujuan untuk melahirkan perwatakan bebas dari dadah dengan unsur moral, keagamaan, sivik, disiplin dan kemahiran vokasional juga ditekankan aktiviti sosial, kemasyarakatan dan ekonomi

(Mahmood, N.M., Md Shuib Che Din, Lasimon Matokrem, Muhammad Dzahir Kasa & Rusli Ahmad, 1999).

Faktor tiada pekerjaan telah dikenal pasti sebagai salah satu faktor yang menyumbang kepada penagihan semula (Bray, 2000; Carson-Dewitt, 2001; Delina & George, 1999; Montoya, 1996; Sterling, 2001). Mc Coy dan Lai (1997) mengatakan bahawa faktor terakhir yang menyebabkan relapse keupayaan untuk mendapatkan kerja dan sokongan kewangan. ialah tiada

PEMASALAHAN KAJIAN

Masalah penagihan semula atau relapse adalah merupakan cabaran utama kepada program rawatan dan pemulihan dadah. Tiada pekerjaan dikenal pasti sebagai salah satu penyumbang dan cabaran penting yang menyebabkan relapse di kalangan penagih dadah ialah selepas keluar dari pusat pemulihan (Boundy & Collelo, 2001). Selain dari itu mereka juga menghadapi masalah untuk mengekalkan diri dalam pekerjaan (Delina & George, 1999), kelayakan yang rendah (Feldman, 2002; Isaacson & Brown, 2000) dan sikap bias majikan untuk mengambil mereka bekerja (Coelho, 1980; Mahmood, N.M., Muhammad Dzahir Kasa & Yahya Don, 2004; Marks, 2002; Ost, 2002). Hasil kajian yang

Mohd Azlan Bin Mohd Nor & Mahmood Nazar Bin Mohamed

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kecenderungan Bekerja Penghuni Pusat Pemulihan Penagihan Narkotik (PUSPEN)

dijalankan oleh Sterling (2001) terhadap 120 orang yang pertama kali menjalani program rawatan kokain mendapati 34.5 peratus sahaja bekerja selepas tamat rawatan.

Kepulihan bekas penagih dadah adalah usaha sepanjang hayat (Carson-Dewitt, 2001; Grant, 2001). Untuk mengekalkan kepulihan, mereka memerlukan

beberapa situasi bagi membantu usaha-usaha mereka seperti melibatkan diri dalam aktiviti yang boleh meningkatkan moral dan nilai-nilai spiritual serta latihan tertentu (Zackon, 2001). Walaupun selepas bertahun dalam kepulihan, relapse masih menjadi masalah utama dan antara faktornya ialah penggangguran (Mahmood et al., 2004).

Issacson dan Brown (2000) mengatakan mereka ini mempunyai kelayakan pekerjaan ataupun tahap pendidikan yang rendah. Keadaan ini mengurangkan peluang mereka untuk mendapatkan pekerjaan (Shahnasarin, 2001). Mereka juga menghadapi kesukaran untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan mereka disebabkan tahap pendidikan mempunyai hubungan dengan pekerjaan (Kanfer, Wanberg & Kantrowitz, 2001).

Selain dari pendidikan, pengetahuan dan kemahiran vokasional juga penting bagi mendapatkan pekerjaan (Atkinson, Montoya, Atrevino & Richard, 2000). Kegagalan untuk menyediakan latihan kemahiran dan pilihan pekerjaan boleh merendahkan kendiri penagih dadah dan memberi kesan kepada program pemulihan. Mahmood, N.M., Ismail Ishak dan Noor Azniza Ishak (2003) mengatakan bahawa penagih dadah bukan sahaja perlu dipulihkan daripada masalah penagihan dadah malah perlu diberi latihan dalam bidang kemahiran untuk membantu mereka berkecimpung dalam pelbagai bidang pekerjaan apabila tamat tempoh pemulihan.

Mohd Azlan Bin Mohd Nor & Mahmood Nazar Bin Mohamed

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kecenderungan Bekerja Penghuni Pusat Pemulihan Penagihan Narkotik (PUSPEN)

Sterling (2001) dalam kajiannya mendapati penagih dadah di bandar tidak mempunyai pendidikan atau latihan bagi mereka mendapatkan pekerjaan yang baik. Manakala dalam kajian Montoya (1996) terhadap 261 orang responden, 47 peratus tidak mempunyai kemahiran untuk mencari pekerjaan. Justeru itu latihan kemahiran adalah sangat penting bagi meningkatkan daya saing bagi mendapatkan pekerjaan.

Ramai bekas-bekas penagih dadah tidak mempunyai dorongan yang kuat untuk berusaha bagi mendapatkan pekerjaan yang bersesuaian dengan kebolehan mereka. Oleh itu kajian perlu dilakukan bagi melihat apakah faktor-faktor yang dapat meningkatkan dorongan kepada bekas-bekas penagih dadah bagi mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan mereka supaya mereka tidak lagi mengganggur dan akhirnya meninggalkan tabiat menagih dadah.

Persoalan kajian ini ialah untuk melihat apakah faktor-faktor psikologikal dan faktor-faktor sosio-ekonomi yang mempengaruhi kecenderungan bekerja penghuni PUSPEN.

OBJEKTIF KAJIAN

Secara umum kajian ini bertujuan untuk meneliti hubungan antara faktorfaktor psikologikal dan faktor-faktor sosio-ekonomi dalam mempengaruhi penghuni Puspen untuk mendapatkan pekerjaan selepas mereka tamat program rawatan dan pemulihan di Puspen.

Secara khususnya pula, kajian ini bertujuan untuk meneliti hubungan setiap faktor psikologikal seperti keperluan (needs), nilai (values), kepercayaan kepada kerjaya (beliefs on career), dan pencapaian akademik (academic achievement) pengaruh dan juga hubungan setiap faktor sosio-ekonomi (peer seperti groups),

keluarga

(family),

pengaruh

rakan

sebaya

Mohd Azlan Bin Mohd Nor & Mahmood Nazar Bin Mohamed

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kecenderungan Bekerja Penghuni Pusat Pemulihan Penagihan Narkotik (PUSPEN)

pengaruh sekolah (school), pengaruh masyarakat (society) dan pengaruh keadaan ekonomi (the economy) dalam mempengaruhi kecenderungan

penghuni PUSPEN untuk mendapatkan pekerjaan selepas tamat program rawatan dan pemulihan nanti.

KERANGKA TEORI

Kajian ini melibatkan pengaruh psikologikal dan pengaruh sosio-ekonomi yang mempengaruhi kecenderungan bekerja penghuni PUSPEN. Di dalam mengkaji pembangunan kerjaya bagi mereka yang dalam proses kepulihan penagihan dadah, Szymanski dan Maxwell (1996) mengatakan tidak terdapat teori yang tepat dan khusus manakala Weincrach (1996) mengatakan Super adalah sesuai digunakan.

bahawa Teori Pembangunan Kerjaya

Teori Pembangunan Kerjaya Super juga dikenali sebagai Teori Umur-Hidup, Ruang-Hidup (Life-span, life-space theory). Teori Pembangunan Kerjaya menggunakan pendekatan umur-hidup, ruang-hidup telah mula ditulis oleh Super pada tahun 1974 (Super 1984). Ia melihat dan menyatakan

psikologi tahap umur (life stage psychology) theory) bersama-sama pelbagai dalam memberi kerjaya,

dan Teori Peranan (role yang komprehensif penentu-

gambaran

mengenai

peranan

bersama-sama

dengan

penentunya dan juga bagaimana ia berinteraksi (Super, 1984; Super, Saviskas & Super, 1996).

Super (1990) telah membentuk Model Pintu Gerbang bagi menggambarkan secara jelas faktor-faktor biologikal, psikologikal dan sosio-ekonomi dalam pembangunan kemasyarakatan dan pemilihan kerjaya. Sebelah pintu adalah berkaitan

menggambarkan

pembolehubah seperti keluarga, rakan

sebaya, sekolah, ekonomi dan dasar sosial. Sebelah lagi adalah berkaitan faktor psikologikal minat, yang mengambarkan dan pembolehubah seperti nilai,

keperluan,

kebijaksanaan

kecenderungan.

Pembolehubah-

Mohd Azlan Bin Mohd Nor & Mahmood Nazar Bin Mohamed

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kecenderungan Bekerja Penghuni Pusat Pemulihan Penagihan Narkotik (PUSPEN)

pembolehubah di kedua-dua bahagian ini akan berinteraksi dan membentuk konsep kendiri dan seterusnya menentukan kerjaya.

Berdasarkan teori tersebut maka penyelidik telah membentuk model

kajian

seperti di Rajah 1 yang mengandaikan bahawa faktor psikologikal iaitu nilai, keperluan, kepercayaan kepada hasil kerjaya dan pencapaian akademik serta faktor sosio-ekonomi iaitu pengaruh keluarga, pengaruh rakan

sebaya, pengaruh sekolah, pengaruh masyarakat dan pengaruh keadaan ekonomi mempunyai hubungan yang signifikan dengan kecenderungan

bekerja penghuni Puspen.

Faktor Psikologikal 1. Nilai 2. Keperluan Asas 3. Kepercayaan Kepada Hasil Kerjaya 4. Pencapaian Akademik

Kecenderungan Bekerja
Faktor Sosio-Ekonomi 1. Keluarga 2. Rakan Sebaya 3. Sekolah 4. Masyarakat 5. Ekonomi

Rajah 1 Model Faktor Mempengaruhi Kecenderungan Bekerja Penghuni Puspen

Mohd Azlan Bin Mohd Nor & Mahmood Nazar Bin Mohamed

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kecenderungan Bekerja Penghuni Pusat Pemulihan Penagihan Narkotik (PUSPEN)

Rumusan Kajian Lepas

Jumlah penagih dadah yang ramai telah menyebabkan negara kehilangan sejumlah besar tenaga buruh. Ini telah menarik minat kajian-kajian yang berkaitan pembangunan kerjaya dan proses kemasukan semula penagih dadah ke dalam tenaga kerja.

Statistik penagih dadah dikesan yang dikeluarkan oleh AADK bagi tahun 2008 menunjukkan pekerjaan yang paling banyak diceburi oleh mereka ialah buruh am (19.8 peratus), perkhidmatan (13.6 peratus), jualan (13.4

peratus), binaan (12.3 peratus), pertanian (11.8 peratus), pengangkutan (7.4 peratus) dan teknikal (6.5 peratus). Manakala pengganggur adalah sebanyak 8.9 peratus dan tiada maklumat adalah sebanyak 15.5 peratus.

Banyak kajian telah dijalankan berkaitan kaedah dan keberkesanan program rawatan dan pemulihan. Kajian ini penting bagi membantu usaha memulihkan penagih dadah dengan mengenalpasti keperluan dan faktor yang membantu kepulihan mereka terutama yang berkaitan dengan pekerjaan. kerana mendapatkan kepada pekerjaan dan mereka melakukan dan sesuatu Ini aktiviti kerjaya adalah yang akan

bermakna

kehidupan

mempunyai

membantu proses kepulihan (Mahmood et al., 2004).

Penagihan pekerjaan. mempunyai

dadah Dalam

mempunyai kajian Bray

hubungan (2000) kadar

dengan mendapati yang

penyertaan penagihan rendah.

dalam dadah

hubungan

dengan

bekerja

Manakala

Zlotnick (2001) dalam kajian terhadap tahap penyertaan dalam pekerjaan bagi mereka yang menagih dadah yang tiada tempat tinggal telah

mendapati sebanyak 51.3 peratus penagih lelaki dan 37.5 peratus penagih wanita daripada 384 responden sahaja yang mempunyai pekerjaan.

Mohd Azlan Bin Mohd Nor & Mahmood Nazar Bin Mohamed

7 peratus daripada responden sentiasa berada di dalam tenaga kerja. Dalam kajian Sterling (2001) ke atas seratus dua puluh orang yang pertama kali menjalani program rawatan kokain. Faktor-faktor psikologi yang dikaji telah menunjukkan hubungan yang signifikan dengan keinginan untuk bekerja. Manakala Zlotnick (2002) dalam kajiannya mendapati sebanyak 47. 1996) kerana manusia berbeza dari segi keupayaan. Dalam kajian Huffman dan Torres peluang (2001) untuk mendapati mempunyai persepsi bahawa mendapatkan pekerjaan adalah rendah dan mempunyai hubungan dengan corak pemikiran yang negatif. Cynthia Joseph (1994) juga mendapati dalam kajiannya bahawa sesuatu nilai yang menjadi pegangan seseorang itu akan mempengaruhi tingkahlakunya. Nilai yang berbeza akan memilih kerjaya yang berbeza (Osipow & Fitzgerald. nilai dan minat (Harrington & Harrington. Seseorang melakukan sesuatu tindakan kerana mempercayai Mohd Azlan Bin Mohd Nor & Mahmood Nazar Bin Mohamed . 1995). (2002). Hasil kajian oleh Zlotnick (2002) dan Mazerolle (2004) juga mendapati bahawa mereka yang mendapat bantuan kewangan dan keperluan harian kurang berminat untuk berkerja. mendapati hanya 34. personaliti. 2002) dan mempunyai perasaan tanggungjawab kepada keluarga (Leana & Feldman. Persepsi dan corak pemikiran bekas penagih dadah mempunyai hubungan dengan kemasukan ke dalam tenaga mereka kerja. Nilai yang dipegang mempunyai pengaruh dalam menentukan kelakuan terutamanya jenis pekerjaan yang ingin di pilih.Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kecenderungan Bekerja Penghuni Pusat Pemulihan Penagihan Narkotik (PUSPEN) Penagih dadah di dalam proses kepulihan menghadapi beberapa rintangan apabila berhadapan dengan perkara-perkara yang berkaitan dengan pekerjaan seperti tekanan psikologikal dan persekitaran. Seseorang itu akan melakukan sesuatu pekerjaan kerana ia sebagai satu keperluan di mana keperluan ini akan memperkukuhkan tingkahlaku supaya keperluan ini dapat dipenuhi (Harrington & Harrington.5 peratus sahaja yang bekerja selepas keluar dari pusat rawatan.

stabil dan tidak dipengaruhi oleh perkara lain. Tahap pendidikan penting dan mempunyai hubungan dengan kemasukan dalam tenaga kerja. keluarga mempunyai Stoolmiller dan Skinner (1991) mendapati bahawa jika Mohd Azlan Bin Mohd Nor & Mahmood Nazar Bin Mohamed . Hasil kajian Hergenrather (2004) mendapati 85 peratus daripada responden percaya bahawa dengan bekerja akan memberi hasil yang positif kerana ia mempunyai nilai kepada kehidupan. Fouad & Smith. Patterson. 1989). 1999). penglibatan keluarga akan memberi kesan ke atas pemilihan kerjaya (Tang.Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kecenderungan Bekerja Penghuni Pusat Pemulihan Penagihan Narkotik (PUSPEN) dapat memperolehi sesuatu hasil yang bermakna (Connor & Sparks. Betz dan Voyten (1997) dalam kajiannya mendapati taraf akademik yang keinginan untuk tinggi mempunyai hubungan yang positif dengan bekerja dan diperkukuhkan dengan hasil kajian Mazerolle (2004) yang mendapati mereka yang berkelulusan tinggi dan berkemahiran mempunyai hubungan yang positif dengan bekerja semula. pengaruh rakan sebaya. 2001). 1999) dan membentuk sikap yang lebih stabil (Ajzen. Manakala kajian Dishion. Kajian Procidano dan Heller (1983) mendapati bahawa rangkaian hubungan kekeluargaan secara kebiasaannya adalah berpanjangan. Terdapat beberapa kajian yang menunjukkan bahawa keluarga mempunyai pengaruh di dalam menentukan kerjaya seseorang. Keluarga mempunyai pengaruh yang penting dan kuat ke atas anak-anak mereka. 1983). Bagi melihat hubungan sosio-ekonomi seperti pengaruh keluarga. pengaruh sekolah. Diantaranya ialah kajian yang menunjukkan keluarga paling berpengaruh di dalam keputusan pemilihan kerjaya (Pornthip. kepuasan bekerja dan juga kehidupan (Adam. pengaruh masyarakat dan pengaruh keadaan ekonomi dengan kecenderungan bekerja banyak kajian telah dijalankan. King & King. 1996) dan sokongan keluarga stabil serta tidak berubah (Procidano & Heller.

Turner (2002) yang mengkaji berkaitan tahap umur dengan pengaruh rakan sebaya serta Procidano dan Heller (1983) berkaitan dengan kecekapan sosial.Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kecenderungan Bekerja Penghuni Pusat Pemulihan Penagihan Narkotik (PUSPEN) kawalan yang lemah ia akan menyebabkan masalah disiplin dan antisosial terutamanya dalam penggunaan dadah. Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat dalam membendung penagihan semula dadah sekiranya masyarakat memainkan peranannya serta lebih prihatin kepada masalah ini. 1996). Banyak kajian bagi melihat hubungan ini seperti Kandel (1996) berkaitan aktiviti devian. prasangka. Mohd Azlan Bin Mohd Nor & Mahmood Nazar Bin Mohamed . Sekolah dan persekitaran adalah amat penting dan boleh mempengaruhi kelakuan serta sikap individu dan akhirnya dalam penentuan kerjayanya. Kniveton (2004) dalam kajian bagi pengaruh guru atau ibubapa dalam pemilihan kerjaya serta motivasi pelajar dalam menentukan kerjaya mendapati bahawa pengaruh guru jauh lebih rendah berbanding dengan ibu bapa dan perkara yang memberi motivasi untuk bekerja ialah wang. Ini kerana sekolah mampu untuk berperanan dalam membentuk masa depan murid melihat (Hotchkiss & Borrow. Pengaruh rakan sebaya adalah merupakan salah satu faktor yang penting dalam mendorong individu untuk melakukan sesuatu perkara. status dan matlamat jangka panjang. penentuan mendapati bahawa pengaruh rakan sebaya tidak begitu kuat kerana mereka melihat ibubapa sebagai role model dalam mempengaruhi kesedaran dalam kerjaya mereka. Dalam kajian Paa dan McWhirter (2000) bagi melihat mengenai faktor yang mempengaruhi dalam persepsi seseorang kerjayanya. diskriminasi. Mohd Zaidi Mohd Hajazi (2002) dalam kajian mendapati bahawa bekas penagih dadah sukar hidup normal dalam masyarakat kerana pandangan serong.

Faktor keadaan ekonomi juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kecenderungan bekerja. Kajian Galaif.Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kecenderungan Bekerja Penghuni Pusat Pemulihan Penagihan Narkotik (PUSPEN) segregasi dan berbagai tindakan lagi yang cuba menyisihkan mereka daripada masyarakat umum. Mc Coy dan Lai (1997) mendapati bahawa dengan label ini mereka menghadapi masalah bagi mendapatkan pekerjaan dan juga bantuan kewangan. Pandangan bekas penagih dadah adalah bekas penjenayah telah menyebabkan kehidupan mereka menjadi sukar. Montoya (1996) telah membuat kajian bagi melihat persepsi penagih dadah terhadap keadaan ekonomi dan mendapati responden yang tidak pekerjaan ada kaitan bekerja dan tidak dengan berusaha mereka untuk mendapatkan keadaan pandangan terhadap ekonomi yang buruk. Dittmar. Ratnasingam dan Navaratnam (1984) dalam kajian mereka mendapati sikap umum masyarakat terhadap bekas penagih dadah juga tidak banyak membantu dan menyebabkan mereka terasing dan akan mengulangi tabiat penagihan mereka. Newcomb dan Carmona (2001) bagi melihat hubungan antara masalah penagihan dadah dengan masyarakat dan pekerjaan telah mendapati bahawa masalah penagihan dadah mempunyai hubungan yang signifikan tahap dengan berbagai masalah penyesuaian kerja serta mempunyai penyesuaian diri yang rendah di dalam masyarakat. Kajian Mazerolle (2004) bagi melihat hubungan faktor ekonomi dan faktor sosial dengan bekerja semula mendapati faktor ekonomi dapat menerangkan hanya enam peratus sahaja terhadap bekerja semula iaitu hubungan yang sedikit dengan bekerja semula. Mohd Azlan Bin Mohd Nor & Mahmood Nazar Bin Mohamed . Keadaan ekonomi yang berkembang dan menguncup akan mempengaruhi jumlah keperluan tenaga kerja dan juga corak pekerjaan yang diperlukan.

rakan sebaya. Oleh itu faktor-faktor ini sesuai digunakan dalam kajian ini bagi melihat faktor-faktor manakah yang mempunyai hubungan dengan kecenderungan bekerja penghuni PUSPEN. masyarakat keadaan ekonomi yang mempengaruhi kecenderungan bekerja penghuni-penghuni PUSPEN. keperluan. POPULASI DAN SAMPEL Mohd Azlan Bin Mohd Nor & Mahmood Nazar Bin Mohamed . METOD KAJIAN Kajian ini adalah berbentuk kajian keratan rentas ke atas lapan buah pusat serenti di zon utara iaitu PUSPEN Bukit Cabang di Perlis. Faktor-faktor psikologikal dan faktor-faktor sosio-ekonomi adalah merupakan pembolehubah bebas dan kecenderungan bekerja adalah pembolehubah terikat. PUSPEN Kampung Selamat dan PUSPEN Bukit Mertajam di Pulau Pinang dan PUSPEN Batu Kurau serta PUSPEN Perlop di Perak. serta faktor dan kepercayaan kepada hasil kerjaya. PUSPEN Karangan dan PUSPEN Serdang di Kedah. yang dipilih daripada PUSPEN.Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kecenderungan Bekerja Penghuni Pusat Pemulihan Penagihan Narkotik (PUSPEN) Rumusan faktor-faktor keseluruhan psikologikal kajian-kajian dan lepas telah menunjukkan telah bahawa sosio-ekonomi yang dibincangkan mempunyai pengaruh terhadap kelakuan seseorang. Data dalam kajian ini diperolehi melalui soal selidik yang diisi oleh sampel tersebut. PUSPEN Sungai Petani. sekolah.PUSPEN Dalam kajian ini tumpuan diberikan untuk mengenal pasti faktor-faktor psikologikal pencapaian iaitu nilai. akademik sosio-ekonomi iaitu keluarga.

Shuib Che Din dan Abdul Halim Othman (1992) mendapati bahawa mereka yang berada di fasa terakhir mempunyai peningkatan dalam harga diri dan peningkatan dalam motivasi dalaman.9 100 100 100 66. Semasa kajian ini dijalankan jumlah populasi adalah seramai 319 orang. PUSPEN Bukit Cabang Sungai Petani Karangan Serdang Kampung Selamat Bukit Mertajam Batu Kurau Perlop Populasi Sampel Peratus 1. Jadual 1 menunjukkan bilangan populasi bagi setiap PUSPEN di zon utara. Kajian oleh Mahmood. 8. Jadual 3. 5.3 Mohd Azlan Bin Mohd Nor & Mahmood Nazar Bin Mohamed . 5. 2.7 Jumlah 319 199 61. 4. 22 56 38 14 21 22 45 101 22 30 30 14 21 22 30 30 100 53. Md. 6. Jumlah peratus sampel yang diambil daripada populasi adalah sebanyak 61.3 Bagi sampel kajian jumlah yang diambil adalah seramai 30 orang bagi setiap PUSPEN dan jumlah keseluruhan sampel adalah seramai 240 orang.Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kecenderungan Bekerja Penghuni Pusat Pemulihan Penagihan Narkotik (PUSPEN) Populasi kajian ini ialah semua penghuni Melayu yang sedang berada di fasa empat sahaja iaitu fasa terakhir sebelum mereka dibebaskan dari PUSPEN.6 78.1: Jumlah Populasi dan Sampel Penghuni PUSPEN Zon Utara Bil. Sampel kajian ini dipilih secara rawak mudah berdasarkan senarai penghuni Melayu yang sedang berada di fasa empat yang diperolehi daripada Pegawai Hal Ehwal Penghuni PUSPEN yang berkenaan.7 29. 7.

Ini bertujuan meningkatkan kefahaman responden mengenai setiap item yang terkandung dalam soal selidik ini.Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kecenderungan Bekerja Penghuni Pusat Pemulihan Penagihan Narkotik (PUSPEN) peratus. faktor keperluan asas yang diukur menggunakan Needs Assessment Survey (Kobylarz. Bahagian ketiga pula ialah soal selidik berkaitan faktor sosio-ekonomi iaitu faktor pengaruh keluarga dan rakan sebaya yang diukur menggunakan Perceived Social Support From Friends and Families (Procidano & Heller. 1973). Responden telah diberi penerangan mengenai tujuan kajian dijalankan dan juga perkara-perkara yang terkandung dalam soal selidik oleh penyelidik sendiri dengan dibantu oleh Pegawai-pegawai Pemulihan di PUSPEN berkenaan. Jadual 1 memperihalkan jumlah dan peratus diambil bagi setiap PUSPEN. faktor pengaruh sekolah dan masyarakat yang diukur menggunakan soal selidik pengaruh persekolahan dan pengaruh masyarakat yang dibentuk oleh Yahaya Don (1999) dan keadaan ekonomi dibentuk oleh penyelidik sendiri. alat ukuran yang digunakan ialah satu set soal selidik yang mengandungi tiga bahagian. Bahagian pertama soal selidik ini berkaitan dengan maklumat diri responden. Faktor-faktor ini ialah faktor nilai yang diukur menggunakan Rokeach Value Survey (Rokeach. Mohd Azlan Bin Mohd Nor & Mahmood Nazar Bin Mohamed . 1983). 1996). tahap 2004) dan pencapaian pendidikan yang diukur menggunakan pencapaian tertinggi yang diperolehi oleh responden. kepercayaan kepada hasil kerjaya yang diukur menggunakan Employment akademik Interest Survey (Hergenrather. INSTRUMEN KAJIAN sampel yang Bagi memperolehi maklumat untuk kajian ini. Manakala bahagian kedua ialah soal selidik berkaitan faktor-faktor psikologikal.

KEPUTUSAN Jumlah responden dalam kajian ini ialah seramai 199 orang. Berdasarkan keputusan ujian korelasi Pearson yang telah dijalankan seperti Jadual 2 Mohd Azlan Bin Mohd Nor & Mahmood Nazar Bin Mohamed .05 dalam menentukan tahap kepercayaan keputusan yang diperolehi. bekerja kilang dan pengangkutan.0. tingkatan satu hingga tiga sebanyak 34.1 peratus manakala yang paling sedikit ialah di antara umur dua puluh satu hingga dua puluh lima tahun iaitu sebanyak 10.2 peratus. ujian-ujian inferens yang bersesuaian telah digunakan seperti ujian-t. Bagi menguji hipotesis nul kajian ini. Manakala yang menganggur adalah sebanyak 8 peratus.5 peratus. ujian regresi dan kaedah korelasi Pearson.6 peratus. Ujian telah dijalankan ke atas semua faktor-faktor yang dikaji.Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kecenderungan Bekerja Penghuni Pusat Pemulihan Penagihan Narkotik (PUSPEN) ANALISA DATA Data-data yang dikutip dari soal menggunakan selidik ini akan dianalisa dengan SPSS for Window (Statistical Package for Social Science ) versi 12. Jenis pekerjaan yang paling ramai responden sebelum masuk ke PUSPEN ialah jualan.7 peratus dan yang tidak bersekolah sebanyak 3. Kategori umur responden yang paling ramai ialah empat puluh tahun ke atas iaitu sebanyak 27. Tahap pendidikan paling tinggi responden ialah di tahap tingkatan empat hingga lima iaitu sebanyak 43. Laporan kajian menghadkan angka-angka kepada dua titik perpuluhan sahaja dan aras keyakinan yang digunakan dalam kajian ini ialah 0.

954 0.047 0.626 Kajian ini juga telah menguji hubungan di antara semua pembolehubah bersandar dengan pembolehubah bebas.873 0. pengaruh masyarakat dan keadaan ekonomi menunjukkan tidak ada hubungan yang signifikan dengan kecenderungan bekerja penghuni PUSPEN.051 0.004 0.05) dan faktor kepercayaan kepada hasil kerjaya (r=0. Manakala faktor-faktor lain yang dikaji iaitu nilai.035 Pembolehubah Kajian Nilai Keperluan Kepercayaan Kepada Hasil Kerjaya Taraf Pendidikan Keluarga Rakan Sebaya Sekolah Masyarakat Keadaan Ekonomi n 199 199 199 199 199 199 199 199 199 Sig (p) 0.791 0. pengaruh sekolah.026 0.138. Jadual 3 Model Analisa Regresi Mohd Azlan Bin Mohd Nor & Mahmood Nazar Bin Mohamed .017 0. Berdasarkan Jadual 3 hasil kajian ini juga mendapati hanya 35 peratus sahaja faktor-faktor ini menerangkan mengenai hubungan ini dan selebihnya adalah dipengaruhi oleh lain-lain faktor.142 0. Jadual 2 Korelasi Pembolehubah Kajian dengan Kecenderungan Bekerja Korelasi (r) -0.045 0. pengaruh rakan sebaya.Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kecenderungan Bekerja Penghuni Pusat Pemulihan Penagihan Narkotik (PUSPEN) menunjukkan bahawa hanya faktor keperluan (r=0.p<0. pencapaian akademik.710 0.p<0.019 0.561 0.51 0.05) sahaja yang mempunyai hubungan yang signifikan dengan kecenderungan bekerja penghuni PUSPEN.138 0.142.041 0. pengaruh keluarga.

8186 a.035 -. Oleh itu untuk mendapatkan pekerjaan adalah penting kepada mereka. Dalam kajian ini hampir 73 peratus daripada responden adalah bujang ataupun duda dan 23 peratus berkahwin. kerjaya.188a . masyarakat. nilai. rakan. Predictors: (Constant). PERBINCANGAN Hasil kajian mendapati faktor keperluan dan kepercayaan kepada hasil kerjaya sahaja yang mempunyai hubungan yang signifikan dengan kecenderungan bekerja penghuni PUSPEN. Kajian hanya menyokong dua pembolehubah iaitu faktor keperluan dan faktor kepercayaan kepada hasil kerjaya sahaja yang mempunyai hubungan yang signifikan dalam mempengaruhi kecenderungan bekerja penghuni PUSPEN. Error of the Estimate 1 . Individu akan mengubah dan memperkukuhkan tingkah lakunya bagi memenuhi keperluan dirinya. taraf pendidikan. Lain-lain faktor dalam kajian ini mempunyai hubungan yang negatif dalam mempengaruhi kecenderungan bekerja penghuni PUSPEN. ekonomi. Di antara kedua-dua faktor ini faktor keperluan adalah lebih signifikan daripada faktor kepercayaan kepada hasil kerjaya dalam mempengaruhi kecenderungan bekerja penghuni PUSPEN.015 4. keperluan. sekolah. keluarga. Kesimpulan kajian ini mendapati model kajian yang dibentuk oleh pengkaji tidak disokong sepenuhnya. Keperluan utamanya ialah keperluan kewangan dan bagi memenuhi keperluan ini mereka perlu bekerja.Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kecenderungan Bekerja Penghuni Pusat Pemulihan Penagihan Narkotik (PUSPEN) Model R R Square Adjusted Square R Std. Mohd Azlan Bin Mohd Nor & Mahmood Nazar Bin Mohamed . Keadaan ini menyebabkan mereka terpaksa berdikari dan tidak boleh mengharapkan orang lain untk membantu mereka.

Menurut Leana dan Feldman (1995). tahap pendidikan rendah serta perhubungan yang lemah dengan keluarga. Dalam kajian ini hanya 8 peratus sahaja daripada responden yang mengganggur dan tidak diketahui pekerjaan mereka. Oleh itu mereka akan lebih yakin dengan mempunyai pekerjaan kerana masyarakat akan dapat menerima mereka kembali. pengaruh sekolah. Dengan mempunyai pekerjaan mereka akan menjadi lebih stabil dan juga akan memperolehi sesuatu yang lebih bermakna kepada diri mereka bersesuaian dengan hasil kajian yang dijalankan oleh Hergenrather (2004). Hasil kajian ini menunjukkan bahawa kepercayaan kepada hasil kerjaya mempunyai hubungan yang positif dengan kecenderungan bekerja. tanggungjawab terhadap keluarga akan menyebabkan meningkatnya penglibatan dalam pekerjaan. Mereka sering bertindak mengikut pemikiran mereka sahaja. bukan malas untuk bekerja dan hanya memerlukan simpati dari orang lain. masyarakat dan persekitaran. pencapaian akademik dan faktor-faktor sosio-ekonomi iaitu pengaruh keluarga. pengaruh masyarakat serta pengaruh keadaan ekonomi tidak mempunyai hubungan yang signifikan dengan kecenderungan bekerja penghuni PUSPEN.Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kecenderungan Bekerja Penghuni Pusat Pemulihan Penagihan Narkotik (PUSPEN) Bagi mereka yang berkahwin keperluan kewangan adalah amat diperlukan bagi menampung perbelanjaan keluarga tambahan pula mereka adalah ketua keluarga yang perlu memenuhi tanggungjawab ini. Hasil kajian juga mendapati faktor psikologikal iaitu nilai. Sebagaimana yang diketahui penagih dadah mempunyai dunia mereka yang tersendiri. pengaruh rakan sebaya. Bekas-bekas penagih dadah perlu membuktikan kepada masyarakat bahawa mereka masih lagi produktif. Oleh itu persepsi ini perlu diubah dan keluarga serta masyarakat perlu bersamasama membantu penagih dadah untuk mengubah corak penghidupan mereka serta mempunyai pekerjaan yang dapat menjamin masa depan Mohd Azlan Bin Mohd Nor & Mahmood Nazar Bin Mohamed . Bekas penagih dadah yang tamat program rawatan dan pemulihan menunjukkan sikap yang lebih positif.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kecenderungan Bekerja Penghuni Pusat Pemulihan Penagihan Narkotik (PUSPEN) mereka. Latar belakang mereka sebagai bekas penagih dadah menyebabkan mereka sukar untuk berhadapan dengan orang ramai. diharapkan kajian akan datang supaya memberi tumpuan kepada bekas Mohd Azlan Bin Mohd Nor & Mahmood Nazar Bin Mohamed . sentiasa Ini adalah kerana jangkaan. Tambahan pula masyarakat kurang memberi kepercayaan untuk membantu mereka terutamanya dari segi pekerjaan dan oleh itu mereka terpaksa mencari jalan sendiri untuk terus hidup. pula mengasingkan diri maka jurang ini akan bertambah besar. Dalam kajian ini tumpuan hanya diberikan kepada penghuni yang sedang menjalani program rawatan dan pemulihan dadah di dalam institusi. ia Mereka juga bukan sahaja dengan menghadapi perubahan personaliti tetapi berkaitan perubahan persekitaran. Disebabkan keadaan ini maka wujud jurang di antara mereka dengan masyarakat dan apabila mereka. Oleh itu. Bagi kajian lanjutan adalah diharapkan tumpuan hanya diberikan kepada satu jenis pembolehubah sahaja supaya kajian tersebut dapat yang dilaksanakan dengan lebih mendalam lagi bagi mendapatkan hasil lebih bermakna bagi menerangkan hubungan faktor-faktor tersebut dengan kecenderungan bekerja. Kajian yang dijalankan merangkumi pembolehubah psikologikal dan pembolehubah sosio-ekonomi ini merupakan satu kajian yang kompleks. CADANGAN Pembangunan kerjaya bagi bekas penagih dadah adalah berbeza dengan orang lain kerana impak kepada keperluan tersebut kepada mereka. Oleh itu kajian yang khusus dan berasingan perlu diperbanyakkan lagi bagi melihat keperluan dan pembangunan kerjaya ke atas bekas-bekas penagih dadah. keutamaan dan keupayaan mereka berubah mengikut peredaran masa.

Kajian juga perlu memberi penekanan bagi mengetahui faktor-faktor individu itu bekerja semula. Kajian yang dijalankan ini adalah kajian keratan rentas. Dengan cara ini ia dapat menambahkan lagi maklumat dan dapat meningkatkan lagi kefahaman mengenai tingkah laku penghuni PUSPEN selepas dibebaskan serta dapatan kajian nanti dapat membantu dalam merangka program kepada mereka ini. Kajian juga perlu dijalankan bagi melihat bagaimana masyarakat atau pihak lain dapat membantu supaya bekas-bekas negatif penagih dadah dalam memenuhi dan keperluan persepsi masyarakat terhadap mereka persepsi bekas penagih dadah kepada masyarakat dapat dihapuskan. KESIMPULAN Kajian ini adalah merupakan satu kajian tinjauan bagi melihat hubungan di antara pengaruh psikologikal dan pengaruh sosio-ekonomi dengan Mohd Azlan Bin Mohd Nor & Mahmood Nazar Bin Mohamed . Dengan itu keperluan seperti latihan atau bantuan dapat dikenal pasti dengan tepat bagi meningkatkan penglibatan mereka dalam pekerjaan.Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kecenderungan Bekerja Penghuni Pusat Pemulihan Penagihan Narkotik (PUSPEN) penagih dadah yang sedang menjalani rawatan dan pemulihan dalam komuniti. Hasil kajian nanti akan dapat membantu dalam perancangan pembangunan kerjaya bekas- bekas penagih dadah seterusnya menjadikan mereka juga lebih produktif. Oleh itu pengkaji ingin sarankan supaya kajian lanjutan memberi perhatian untuk jangka panjang samada penghuni bekerja atau tidak selepas keluar dari PUSPEN. Ini adalah kerana bilangan mereka yang sedang menjalani program pemulihan dalam komuniti adalah lebih ramai berbanding dengan mereka yang sedang menjalani program rawatan dalam institusi.

Agensi dadah Kebangsaan.52. (1997) Kenali dan Perangi Dadah.W. King. Family & King D. Rujukan Abdullah Al-Hadi Hj. Nature and Operation of Attitudes. Adam. I.A. (1996). Bhd. Journal of Applied Psychology.:PAM Publishing Sdn.L. Pengkaji berpendapat kajian ini penting dan perlu diperbanyakkan lagi bagi meningkatkan pengetahuan mengenai kecenderungan bekerja penagih dadah supaya perancangan dan persediaan dapat dibuat.A. Abdul Ghaffar Taib. Petaling jaya: Percetakan Solai. Muhamed & Iran Herman (1997). Hal ini diharap dapat membantu penagih meninggalkan tabiat buruk mereka dan kembali kepada kehidupan sebenar serta mempunyai pekerjaan yang tetap dan membantu dalam pembangunan negara serta menjadi rakyat yang berguna. (2001).Hidup Ceria Tanpa dadah. Dadah dan Pencegahan di Malaysia. Relationships of Job and Involvement. pg 27-58. Diri. 81(4). 411-420. Family Social Support and Work Family Conflict With Job and Life Satisfaction. Annual Review Psychology.Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kecenderungan Bekerja Penghuni Pusat Pemulihan Penagihan Narkotik (PUSPEN) kecenderungan bekerja penghuni PUSPEN. G. Keluarga dan Persekitaran.Vol. Ajzen. Kuala Lumpur: Agensi Dadah Kebangsaan dengan Kerjasama UPM dan UKM. Mohd Azlan Bin Mohd Nor & Mahmood Nazar Bin Mohamed . L. (1989). Penagihan Dadah Mengikut Kaum. K..

Mohd Azlan Bin Mohd Nor & Mahmood Nazar Bin Mohamed . (2000). Bray. D. ( 17).. M. Atrevina. N. (1980).D. P.(2000). Perkaitan Antara Konsep Diri. Labor Force Participation in a Sample of Substance Users. Gale Encyclopedia of Medicine. Tesis Sarjana:USM. Aspirasi Kerjaya. Collelo. Predicting Health Behaviour.S.(2001). The Theory of Planned-Behaviour and Health Behaviour. Sistem Nilai dan Pencapaian Akademik Pelajar Tingkatan Empat di Sebuah MRSM. J. (1996). Efficacy and Outcome Expectations Influence Career Exploration and Decideness.. T.. http://www. Boundy.J.. Symptoms of Dependence. April 6.reelizations. Multiple Substance Use and Labor Market Outcomes. 75-80. In M. Recovering Addicts Preventing Relapse Among Inner-City Phase 1. R. American Journal of Drug and Alcohol Abuse. Conner & P.com/rptno relapse.J. & Spark. Conner.W. Journal of Employment Counseling. Substance Abuse and Dependence. SBIR Grant ReelizationsMedia.S. August. American Journal of Drug and Alcohol Abuse. A. Vol. Richard.htm.). & Voyten. R. I. Norman (Eds. pg 121-162. A Severe Employment Handicap: A Criminal Record. J. Cynthia Joseph (1994). Montoya. E. Career Development Quarterly. Carson-Dewitt. (2001).Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kecenderungan Bekerja Penghuni Pusat Pemulihan Penagihan Narkotik (PUSPEN) Atkinson. Feb. 46. Betz. pg 179-189. Buckingham:Open University Press. (1997). R. Coelho. K.K..

Hergenrather. Family.M. Journal of Rehabilitation. E. Dishion. USM.. Brief Article. Essence. & Harrington. E. & George. D.M. M.. (Ed. San Francisco: Jossey-Bass. Oct-Dec. 86(2). In.Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kecenderungan Bekerja Penghuni Pusat Pemulihan Penagihan Narkotik (PUSPEN) Delina.Work Careers: A Developmental Perspectives. J. June 2002. Helping a Recovery Addict. T. Galaif. pg 337-350. T. A Comparative Analysis of The Psychological Profile of Institutionalised Drug Using Population. (2001). Feldman. V. Between Us. School and Behavioral Antecedents to Early Adolescent Involvement With Antisosial Peers. The Ability Explorer: Translating Career Super’s Ability-Related Theory Propositions Into Practice.).C.C. Harrington. (1991). & Carmona. G. Dittmar. R.. M. University of Pennsylvania. Ratnasingam.(2001). Feldman. & Navaratnam. D. Stoolmiller. Therapy Manual For Drug Addiction Series. Prospective Relationships Between Drug Problems and Work Adjustment in a Community Sample of Adults. Employment-Seeking Behavior of Persons With HIV/AIDS: A Theory-Based Approach. 27(1). Development Psychology.V. Pusat Penyelidikan Dadah Kebangsaan. Grant.G.. (2004). (1984). Career Indication and Vocational Choices of Teenagers and Young Adult. G.. J. M. May. E. M.R. Development Quaterly. (2002). (2002). 93-125.L.C. Journal of Applied Psychology. Marital Reconciliation. M. Patterson. (1999). K. Mohd Azlan Bin Mohd Nor & Mahmood Nazar Bin Mohamed .D. pg 172-180.J. Newcomb. & Skinner.

(1995). T. (2000). Wanberg. Influences and Motivation on Which Students Base Their Choice of Career. Brooks Assoc. N. Issacson.. L. H. Mohd Azlan Bin Mohd Nor & Mahmood Nazar Bin Mohamed . & Feldman. (3 ed.. UUM. L. 86(5).. 58.R. ( 1996 ). Nov. Career Information.). 26(2). Journal of Vocational Behaviour. D. Program Pemulihan Luar Institusi Untuk Penagih Dadah. San Francisco: Jossey-Bass.E. Kanfer. Kantrowitz. 48(12).M.. L. (2004). pg 281-334. D. Journal of Drug Issues.C. R.(1996). 289-315. Career Counseling and Career Development. The Parental and Peer Contexts of Adolescent Deviance : An Algebra of Interpersonal Influences. Job Search and Employment: A Personality-Motivational Analysis and Meta-Analytic Review. (Ed. Sociology Perspective on Work and Career Development.) Career Choice and Development : Applying Contemporary Theories to Practice.(2001). Research in Education.M. Human Relation. Kniveton. Needham Height: A Pearson Education Co. Kandel. & Brown. C.). Mahmood. Job Search Methods: Consequences For Gender-Based Earning Inequality . ( 7 ed. Ismail Ishak & Noor Azniza Ishak (2003). Finding New Jobs After a Plant Closing:Antecedents and Outcomes of the Occurrence and Quality of Reemployment. (2001). D. 837-855..Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kecenderungan Bekerja Penghuni Pusat Pemulihan Penagihan Narkotik (PUSPEN) Huffman. 127-141. Hotckiss. pg 1381-1400. Journal of Applied Psychology. Leana.M.R.L. B. Brown. & Borrow.C. & Torres.B. H. L. In D.

N. C.. Mahmood. Kertas Kerja International Symposium on Human di Bentangkan di Strategies For Resources Substainable Competitiveness. Pakistan Journal of Psychology Research Vol. July. June 4. Is Alteration of Defence Mechanisms a Good Indicator for Mental Well Being Among Psychoactive Addicts? 7(1-2). B. Journal Of Drug Issues. Surabaya.Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kecenderungan Bekerja Penghuni Pusat Pemulihan Penagihan Narkotik (PUSPEN) Mahmood. Md Shuib Che Din. N. Indonesia pada 2-4 November 2004. (2004).M. Md Shuib Che Din. American Journal of Economics and Sociology. 73-85. 27(1). Job Elude Former Drug Addicrs.. Economic and Social Correlates of Re-Employment Following Job Displacement: Evidence From 21 Plant Closures in Ontario. (1997). The Christian Science Monitor. Providing Jobs to the Scum of Society : Does Helping Recovering Drug Addicts Hinder Organizational Competitiveness. Mohd Azlan Bin Mohd Nor & Mahmood Nazar Bin Mohamed . Maklumat Dadah 2008 Marks.M. Mahmood. M.J.. Sintok: UUM. No Pain No Gain: Establishing The Kunning . Abdul Halim Othman (1992). (2004). Muhammad Dzahir Kasa & Yahaya Don. Lasimon Matokrem. N. & Lai. pg 1-8. Muhammad Dzahir Kasa & Rusli Ahmad. (1999).M. S. (2002). Mazerolle. 2004. China. Penagihan Dadah dan Residivisme: AspekAspek Psikososial dan Persekitaran. Mc Coy. A. Drug Rehabilitation Center.

L. Theories of Career Development. (2001). Mohd Azlan Bin Mohd Nor & Mahmood Nazar Bin Mohamed . Mass: Allyn & Bacon. Pemulihan Komuniti: Pemasukan Sosial Bekas Penagih. 29-44.F. The Van Ost Institute. Pornthip Chalungsooth (1989). Osipow. K. M.(1996).d. & Heller. Ost. & Fitzgerald. UKM.Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kecenderungan Bekerja Penghuni Pusat Pemulihan Penagihan Narkotik (PUSPEN) Mohd Zaidi Mohd Hajazi ( 2002 ).D. H. (2000). Measures of Perceived Social Support From Friends and From Families: Three Validation Studies.. New York: Free Press.W. (4 ed). Kuala Muda. February 2. M. American Journal of Community Psychology 11(1). M. (1973). Career Development Quarterly. Rokeach. I. Northern Illinois Univercity. Dissertation Ph. Career Rehabilitation: Integration of Vocational Rehabilitation and Career Development In the Twenty First CenturyCareer Development Industry.(1996).K. The Nature of Human Values. Pg 1-25. Career Development Quarterly. E.D. V. American Journal of Drug and Alcohol Abuse. Montoya. Career Decision Making of Southeast Asian Women. Paa. (1983). E. S. & Mc Whirter. 49. August. ( 2000 ). Economic Perception and Expectation of Out of Treatment Drug Users. Shahnasarin. Procidano. Bias Against Recovered Alcoholics and Other Drug Addict. March. Kes Kajian Rumah Sahabat Insaf. Perceived Influences on High School Students Current Career Expectation.H.H. Tesis Ph.

Journal of Rehabilitation.E. & Smith. In D.) Career Choice and Development. Szymanski.A. S. L. C.).M.Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kecenderungan Bekerja Penghuni Pusat Pemulihan Penagihan Narkotik (PUSPEN) Sterling. American Journal of Drug and Alcohol Abuse. Fouad.). pg 121178.C. N.M. P. A Life Span. Career Development of People With Developmental Disabilities: An Ecological Model. Career Self-Efficacy and Perseptions of Parents Support in Adolescent Career Development. Asian Americans’ Career Choices: A Path Model to Examine Factors Influencing Their Career Choices.). & Maxwell. In D. Brooks Assoc. D. San Francisco: Jossey-Bass. San Francisco: Jossey-Bass. Super. Brown & L. Brown. & Super. Sept. D. E. pg 197-261. May. Journal of Vocational Behavior. 3 ed. Jan-Mac. 54(1).(2002).. The Life-Span. (1996). Francisco: Jossey-Bass.. (1999). (1996). Life-Space Approach to Careers.L. In D.H. Brooks & Assoc. San. (1984). Turner.( 2001). (Ed. Savickas. C. pg 193-234. (Ed. Tang. Brown. Career Development Quarterly. Super. Correlates of Employment: A Cohort Study. Career Choice and Development: Applying Contemporary Theories to Practice.C.E. Mohd Azlan Bin Mohd Nor & Mahmood Nazar Bin Mohamed . D. Brooks Assoc. L. R. Career and life Development. Career Choice and Development: Applying Contemporary Theories to Practice ( 2 ed. (Ed. M.E. Super. M. (1990). pg 142-157. A Life Space Approach to Career Development.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kecenderungan Bekerja Penghuni Pusat Pemulihan Penagihan Narkotik (PUSPEN) Weinrach. Yahya Don (1999). (2001). Journal of Counseling and Development. Lifestyle Planning and Monitoring.H. Zlotnick. C. The Psychological and Vocational Interest Patterns of Donald Super and John Holland. 76(1).G.. Substance Use and Labor Force Participation Among Homeless Adults. Feb. A Practical Handbook. Guidance and Growth. Zackon. R. F.) Addiction Recovery Tools. (2002). Readiness. American Journal of Drug and Alcohol Abuse. Hubungan Penagihan Dadah Dengan Kelakuan Jenayah: Pengaruh Faktor-Faktor Psikososial dan Institusi Terpilih. Mohd Azlan Bin Mohd Nor & Mahmood Nazar Bin Mohamed . California: Sage Publication. pg 5-17. (1996). Kajian Sarjana UUM. S. In. Coombs (ed.

Perancangan dan Penyelidikan. gejala dadah yang berlaku di Malaysia akan dapat ditangani. Bagi mengatasi masalah ini. Kementerian Kesihatan Malaysia. Jabatan Penjara Malaysia dan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia. Walau bagaimanapun. Elanngovan Muniandy2 & Muhammad Yazid Ismail3 ABSTRAK Artikel ini membincangkan isu dan masalah dadah di Malaysia sepanjang tahun 2009. 1 2 Pengarah Bahagian Dasar. didapati bahawa ramai penagih yang dikesan adalah penagih belia yang berumur antara 19 hingga 39 tahun. Berdasarkan kajian ini. Ini meliputi trend terkini kes penagihan dadah dari aspek demografi seperti jantina. artikel ini melihat bahawa peningkatan penyalahgunaan dadah berlaku dari kes penagih baru dan berulang.Senario Penyalahgunaan Dadah Bagi Tahun 2009 SENARIO PENYALAHGUNAAN DADAH BAGI TAHUN 2009 Mohd Rohani Mat Diah1. AADK 3 Penolong Pengarah (Perancangan). Terdapat beberapa faktor yang menjadi pendorong belia terlibat dengan dadah seperti tahap pendidikan dan jenis pekerjaan. usaha ini memerlukan masyarakat berganding bahu dengan pihak berkuasa bagi menangani masalah penyalahgunaan dadah di Malaysia secara berkesan. masyarakat perlu bekerjasama dan memantapkan institusi kekeluargaan serta anak-anak didedahkan dengan pendidikan agama sejak dari kecil. Secara khususnya. AADK Mohd Rohani Mat Diah. Perancangan dan Penyelidikan. AADK Ketua Penolong Pengarah (Perancangan). Perancangan dan Penyelidikan. Kesimpulannya. Bahagian Dasar. Kastam Diraja Malaysia. Ketua Pendaftar Mahkamah. Bahagian Dasar. umur ketika dikesan serta faktor penagih terlibat dengan dadah. bangsa. Polis Diraja Malaysia. Data-data di dalam artikel ini adalah daripada Agensi Antidadah Kebangsaan. Elanngovan Muniandy & Muhammad Yazid Ismail .

Prisons Department and Malaysia Maritime Enforcement Agency. this article focuses on the increasing number of drug addicts. the society need to cooperate. To overcome this problem. the current drug menace in Malaysia can be minimalized. Based on statistics collected for 2009.Senario Penyalahgunaan Dadah Bagi Tahun 2009 ABSTRACT This article to discuses the issues and problems related to drugs in Malaysia in year 2009. Specifically. In summary. for example education and working environment. Mohd Rohani Mat Diah. family institution have to stabilize and to readdress the focus on religious education for children. however the need for a more enhanced and integrated cooperation between the society with the relevant authorities is important to ensure that drug problem in Malaysia is tackled appropriately. a substancial number of drug addicts identified are youth between the age of 19 to 39 years. Royal Malaysian Customs Department. age when detected and factors that contributes to drug addiction. Chief Registrar of the Court. Royal Malaysia Police. Elanngovan Muniandy & Muhammad Yazid Ismail . The data provided were sourced from the National Anti-Drugs Agency. involving new and relapsing addicts. Ministry of Health. It covers current trends in drug addiction based on demographic aspects such as sex. There are several factors contributing to youths using drugs. race.

berlakunya peningkatan sebanyak 27.Senario Penyalahgunaan Dadah Bagi Tahun 2009 PENGENALAN Penyalahgunaan dadah merupakan salah satu masalah yang memberi impak keselamatan. Elanngovan Muniandy & Muhammad Yazid Ismail .352 orang kepada 15. sosial dan kesihatan kepada masyarakat Malaysia. dikhuatiri pada masa akan datang negara ini tidak dapat maju ke hadapan seiring dengan perkembangan era globalisasi. Peratusan ini amat membimbangkan kerana golongan belia merupakan pelapis generasi yang akan memimpin negara pada masa akan datang. Jika masalah ini tidak ditangani segera. Sebanyak 69.40% iaitu dari 12.736 orang. 2008 Buku Maklumat Dadah 2008. kes penagihan dadah sekarang masih berada pada tahap yang membimbangkan dan masyarakat harus memainkan peranannya secara proaktif di dalam membanteras najis dadah. Statistik tersebut menunjukkan bahawa sebanyak 0.413 orang penagih berulang.67% penagih yang dikesan sepanjang tahun 2008 adalah golongan belia yang berumur antara 19 hingga 39 tahun. Daripada senario yang dinyatakan ini. sebanyak 12.352 orang penagih telah dikesan sepanjang tahun 2008 dengan 5. sosial serta ICT menyebabkan masyarakat terutamanya golongan belia mudah terjebak dengan gejala dadah. Jika dibandingkan kes penagihan dadah tahun 2009 dengan tahun sebelumnya. Perkembangan pesat negara dari aspek ekonomi.04%5 penduduk Malaysia pada tahun 2008 terlibat dengan penyalahgunaan dadah.939 daripadanya adalah penagih baru dan 6. Mengikut perangkaan Agensi Antidadah Kebangsaan (AADK)4. m/s 42 Mohd Rohani Mat Diah. 4 5 Sistem Maklumat Dadah Kebangsaan (NADI).

Mohd Rohani Mat Diah. Elanngovan Muniandy & Muhammad Yazid Ismail . Selain itu. maklumat tambahan juga diperolehi melalui Laporan Bulanan Dadah serta Buku Maklumat Dadah 2008 yang turut dikeluarkan oleh AADK. laporan ini bertujuan mengenalpasti statistik terkini kes penagihan dadah yang berlaku sepanjang tahun adalah: a) Mengenalpasti trend terkini penyalahgunaan dadah semasa tahun 2009 b) Mengenalpasti penagih yang terlibat dengan dadah dari aspek jantina. umur ketika dikesan dan pekerjaan c) Menentukan faktor utama penagih terlibat dengan dadah 2009 di negara. Kastam Diraja Malaysia (KDRM). Manakala objektif khusus METODOLOGI Data-data dan maklumat berkaitan di dalam laporan ini diperolehi daripada Sistem Maklumat Dadah Kebangsaan (BioNADI) yang dikeluarkan oleh Agensi Antidadah Kebangsaan (AADK) pada setiap tahun serta laporan daripada agensi penguatkuasaaan membanteras dadah seperti Polis Diraja Malaysia (PDRM). bangsa.Senario Penyalahgunaan Dadah Bagi Tahun 2009 OBJEKTIF Secara amnya. Bahagian Farmasi Kementerian Kesihatan Malaysia serta agensi lain.

736 orang penagih.613 orang).27% adalah penagih baru (7.123 orang) dan 54. 20 kes penagih baru dan 24 penagih berulang bagi tempoh tersebut. Jadual 1: Kes Penagihan Dadah Tahun 2009 KESELURUHAN KATEGORI BIL.7% 100.3% 54.312 PURATA SEBULAN SEHARI SEJAM 20 24 44 1 1 2 *Sumber: Sistem Maklumat Dadah Kebangsaaan (BioNADI).736 % 45. Manakala bagi purata sehari. Jadual 1 menunjukkan status kes penagihan dadah di Malaysia dan negeri bagi tempoh Januari sehingga Disember 2009. PENAGIH BARU STATUS KES PENAGIH BERULANG JUMLAH 7. Secara purata.Senario Penyalahgunaan Dadah Bagi Tahun 2009 HASIL KAJIAN I) KES PENAGIHAN DADAH a) Status Kes Kes penagihan dadah di Malaysia dikategorikan kepada dua kes iaitu penagih baru dan penagih berulang.0% 594 718 1.613 15.73% penagih berulang (8. Bilangan keseluruhan penagih dadah bagi pada tahun 2009 seramai 15. Sebanyak 45. Elanngovan Muniandy & Muhammad Yazid Ismail . AADK Mohd Rohani Mat Diah. Penagih baru adalah penagih yang pertama kali dikesan oleh Agensi Antidadah Kebangsaan (AADK) melalui Sistem Maklumat Dadah Kebangsaan (BioNADI) dan penagih berulang adalah penagih yang pernah dikesan sebelum ini melalui Sistem BioNADI.123 8. sebanyak 594 orang penagih baru dikesan dalam tempoh sebulan serta 718 orang bagi penagih berulang.

37% 66.97% 43.09% 14.43% 45.489 634 787 904 217 505 117 598 145 21 33 7 6 8.56% 48. 2. Elanngovan Muniandy & Muhammad Yazid Ismail .255 1.635 1.95% 35.06% 5.92% 0.44% 51.05% 64.33% 7.613 % 51.99% 72.80% 51.67% 66.01% 27.123 % 48.78% 56.27% ULANG BIL.08% 6.22% 43.57% 54.73% JUMLAH KES BIL.864 481 919 327 1.13% 0.50% 45.33% 33.39% 12.67% 71.20% 48.81% 51.30% 49.76% 1.63% 33.56% 29.19% 48.633 1.44% 70.13% 100.68% 33.03% 56.89% 45.33% 28.84% 2.016 1.12% 10.736 % 12.48% 0.037 1.70% 50.63% 0.156 957 1.85% 3.81% 10. 1.32% 66.902 2.11% 54.121 1. KEDAH WP KUALA LUMPUR KELANTAN PULAU PINANG PERAK JOHOR SELANGOR TERENGGANU NEGERI NEGERI SEMBILAN MELAKA PAHANG PERLIS SARAWAK SABAH WP LABUAN WP PUTRAJAYA MALAYSIA 979 479 945 766 487 846 960 264 414 210 466 157 55 66 14 15 7.064 302 76 99 21 21 15.50% 54.0% *Sumber: Sistem Maklumat Dadah Kebangsaaan (BioNADI).Senario Penyalahgunaan Dadah Bagi Tahun 2009 Jadual 2: Kes Penagihan Dadah Mengikut Negeri Tahun 2009 STATUS KES KATEGORI BARU BIL.38% 11. AADK Mohd Rohani Mat Diah.

38%).458 orang (98. Seramai 15.037 orang (51.44%) penagih berulang.525 88 8.489 orang (66. 6 Laporan Dadah Bulan Disember 2009.02% 100% JUMLAH BIL.85%). Elanngovan Muniandy & Muhammad Yazid Ismail .17% 6 daripada jumlah unjuran penduduk lelaki di negara ini yang berusia 15-64 tahun. Bagi penagih wanita.39%) dan Johor (10.016 orang iaitu 12.Senario Penyalahgunaan Dadah Bagi Tahun 2009 Jadual 2 menerangkan bahawa kes penagihan dadah tertinggi dikesan di Pulau Pinang sebanyak 2. Kes kedua tertinggi dikesan di Kedah seramai 2. 8.123 % 97.255 orang iaitu 14.03%) penagih berulang. m/s 6 Mohd Rohani Mat Diah.67% 100% ULANG BIL.33% daripada kes penagihan dadah tahun 2009 melibatkan 766 orang (33.97%) penagih baru dan 1.77% 100% *Sumber: Sistem Maklumat Dadah Kebangsaaan (BioNADI).736 % 98. Selain itu. Selangor (11.81% daripada kes yang dicatat untuk Malaysia melibatkan penagih baru seramai 979 orang (48.98% 1.933 190 7.933 orang penagih baru dan 8.23% 1.525 orang penagih berulang. kes penagihan dadah tinggi juga dikesan di Kelantan (12.33% 2.77%) penagih dikesan melibatkan 190 orang penagih baru dan 88 orang penagih berulang. b) Jantina Jadual 3: Kes Penagihan Dadah Mengikut Jantina Tahun 2009 STATUS KES KATEGORI BARU BIL.458 278 15.613 % 98. WP Kuala Lumpur (10. Penagih lelaki ini bersamaan dengan 0.56%) dan 1. 15. AADK Jadual 3 menerangkan bahawa bilangan penagih ramai dikesan dikalangan kaum lelaki berbanding kaum wanita pada tahun 2009.23%) penagih lelaki dengan 6. sebanyak 278 orang (1.09%). LELAKI JANTINA PEREMPUAN JUMLAH 6.

sebanyak 951 kes (6.0% *Sumber: Sistem Maklumat Dadah Kebangsaaan (BioNADI). pribumi Sarawak 23 orang dan lain-lain bangsa 55 orang.810 164 114 12 14 8 1 7. MELAYU CINA INDIA BANGSA PRIBUMI SABAH PRIBUMI SARAWAK LAIN-LAIN WARGA ASING JUMLAH 6.35% 0.04%) telah dikesan serta India 942 kes (5.25% 45. 6.73% JUMLAH BIL.613 % 50. Elanngovan Muniandy & Muhammad Yazid Ismail .1% 6.87% 14.45% 0.57% 39.43% 60. m/s 19 Mohd Rohani Mat Diah.69% 17. 13.15% 0.09%) melibatkan 6.705 951 942 56 23 55 4 15.895 orang (50. Manakala bagi bangsa Cina.31%) penagih berulang.75% 54. Secara purata.Senario Penyalahgunaan Dadah Bagi Tahun 2009 c) Bangsa Jadual 4: Kes Penagihan Dadah Mengikut Bangsa Tahun 2009 STATUS KES KATEGORI BARU BIL.03% 100.99% 0.31% 82.69%) penagih baru dan 6.16%7 daripada unjuran penduduk bangsa Melayu di negara ini yang berusia 15-64 tahun.810 orang (49. kes penagih berbangsa Melayu melebihi 60%8 pada setiap tahun berbanding dengan bangsa lain. AADK Jadual 4 menunjukkan bahawa penagih berbangsa Melayu merupakan penagih yang paling ramai menagih dadah iaitu seramai 13.25% 12.736 % 87. 7 8 Laporan Dadah Bulan Disember 2009.75% 87.705 orang (87.04% 5.13% 85.55% 0.10% 21. Penagih di kalangan pribumi Sabah seramai 56 orang.895 787 828 44 9 47 3 8.36% 0. m/s 5 Buku Maklumat Dadah 2008.123 % 49. Penagih Melayu yang dikesan pada tahun 2009 bersamaan dengan 0.27% ULANG BIL.90% 78.99%).

37% 48.105 2.74% 5.921 1.63% 51.30% 22.00% 54.70% 77.58% 36.00% 100.81% 71.844 953 % 83.95% 5.474 3.159 709 442 262 249 48 7.49% 80.20% 83.86% 0.527 942 626 657 229 8.80% 16.00% 68.19% 2.236 1.35% 22. UMUR KETIKA DIKESAN REMAJA: 13-18 TAHUN BELIA: 19-39 TAHUN DEWASA: 40 TAHUN KE ATAS 278 5.50% 27.50% 72.19% 17.29% 68.19% 28.0% *Sumber: Sistem Maklumat Dadah Kebangsaaan (BioNADI).82% 14.613 % 8.56% Mohd Rohani Mat Diah.949 3.792 1.94% 29.682 3. < 13 TAHUN 13-15 TAHUN 16-17 TAHUN 18 TAHUN 19 TAHUN 20-24 TAHUN UMUR KETIKA DIKESAN 25-29 TAHUN 30-34 TAHUN 35-39 TAHUN 40-44 TAHUN 45-49 TAHUN > 50 TAHUN TIADA MAKLUMAT JUMLAH 0 43 81 154 263 1.71% 31.27% 51.00% 45.060 1. Elanngovan Muniandy & Muhammad Yazid Ismail .00% JUMLAH BIL. 54 6.09% 70.384 888 906 277 15.219 2. AADK STATUS KES KATEGORI BARU BIL.65% 1.46% 8.42% 64. 332 11.73% 48.00% ULANG BIL.15% 77.73% JUMLAH BIL.47% 20. 0 4 20 30 75 761 1.30% 0.123 % 91.736 % 0.91% 30.Senario Penyalahgunaan Dadah Bagi Tahun 2009 d) Umur Ketika Dikesan Jadual 5: Kes Penagihan Dadah Mengikut Umur Ketika Dikesan Tahun 2009 STATUS KES KATEGORI BARU BIL. 0 47 101 184 338 2.48% 0.225 % 16.06% 70.29% 20.51% 19.00% 31.52% 0.682 2.27% ULANG BIL.178 % 2.

Sebanyak 11.254 orang adalah penagih baru iaitu 60.86% 39.87% 4.0% 100.20% 0.82% 0.05% 0.76% 0.73% JUMLAH BIL.66% 41.32% 0.95% 0.0% *Sumber: Sistem Maklumat Dadah Kebangsaaan (BioNADI).82% 75. AADK Mohd Rohani Mat Diah. Manakala bagi penagih berulang yang berumur antara 30 hingga lebih 50 tahun.123 % 38.613 % 61. e) Pekerjaan Jadual 6: Kes Penagihan Dadah Mengikut Pekerjaan Tahun 2009 STATUS KES KATEGORI BARU BIL.736 % 46.23% 50.04% 38.27% ULANG BIL.21% 31.83% 51.95% 0.812 orang iaitu 69.28% 29.75% 44. Bagi kes penagihan dadah yang berumur antara 13 hingga 29 tahun.17% 48.29%) telah dikesan dikalangan belia dengan 5. Elanngovan Muniandy & Muhammad Yazid Ismail .14% 4. seramai 5.0% 54. BURUH AM PERKHIDMATAN JUALAN TEKNIKAL PERTANIAN/PERIKANAN PERKERANIAN PENGURUSAN PEKERJAAN PENGANGKUTAN PERKILANGAN HIBURAN BINAAN PENUNTUT PENGANGGUR TIADA MAKLUMAT JUMLAH 2.48% 0. 7.00% 48.25% 55.Senario Penyalahgunaan Dadah Bagi Tahun 2009 Jadual 5 menerangkan bahawa majoriti penagihan dadah dikesan sepanjang tahun 2009 adalah dikalangan belia yang berumur di antara 19 hingga 39 tahun.53% 3.96% 61.95% 45.105 orang penagih berulang.00% 51.27% 0.58% 51.26% 2. 4.77% 49.280 4.0% 45.14% 60.34% 58.949 kes (77.32% daripada penagih berulang keseluruhannya.05% 54. seramai 4.090 165 469 384 18 47 73 26 5 538 21 267 0 8.18% 25.79% 68.13% daripada penagih baru keseluruhannya.510 2.33% 65.512 172 297 374 25 73 77 50 11 437 63 256 6 7.602 337 766 758 43 120 150 76 16 975 84 523 6 15.844 orang penagih baru dan 6.67% 34.770 2.10% 6.42% 48.

28%) adalah bekerja di sektor buruh am dan 4.511 orang (68.613 % 1.78% 1.154 184 2.197 175 60 19 751 1.54%) iaitu 3.16% 11.26%) di sektor perkhidmatan. AADK Jadual 7 menerangkan kelulusan akademik tertinggi penagih dadah sepanjang tahun 2009.357 orang (29.78% 4.58% 67.357 4.0% *Sumber: Sistem Maklumat Dadah Kebangsaaan (BioNADI).11% 29.0% 45.78% 49.57% 30.27% ULANG BIL.559 orang (65. Elanngovan Muniandy & Muhammad Yazid Ismail .123 % 98.00% 36. Manakala 607 orang (3.280 orang penagih iaitu (46.15% 0.123 orang penagih yang dikesan mempunyai pekerjaan (96.22% 95.152 15.071 4.20% 0.736 % 12.88%).0% 100.Senario Penyalahgunaan Dadah Bagi Tahun 2009 Jadual 6 menerangkan bahawa seramai 15. TIDAK BERSEKOLAH SEKOLAH RENDAH LCE/SRP/PMR MCE/SPM/SPMV KELULUSAN HSC/STP/STPM TERTINGGI DIPLOMA IJAZAH LAIN-LAIN TIADA MAKLUMAT JUMLAH 1.28% 35.14%).72% 64.13% 5. Seramai 7.22% 50.42% 32.41% 0. Bilangan penagih yang mempunyai sijil LCE/SRP/PMR adalah sebanyak 4.32%) dengan 256 daripadanya adalah penagih baru dan 267 orang penagih berulang.11%) penagih berulang.43% 70.800 3.048 orang (31. 31 2.769 1.86%) adalah dari kalangan penagih tidak bekerja (penuntut dan penganggur).68% 0.116 57 18 7 666 1.73% JUMLAH BIL.602 orang (29.84% 88.00% 63. diikuti Mohd Rohani Mat Diah. f) Kelulusan Akademik Jadual 7: Kes Penagihan Dadah Mengikut Kelulusan Akademik Tahun 2009 STATUS KES KATEGORI BARU BIL.081 118 42 12 85 0 8.34% 22.225 4.173 2.88% 28. 1. Bagi penagih yang menganggur mencatatkan bilangan iaitu 523 orang (3. Kes penagihan dadah ramai dikesan dikalangan penagih yang mempunyai kelulusan minimum tingkatan tiga iaitu seramai 9.152 7.0% 54.89%) penagih baru dan 6.32% 0.

197 orang (28.Senario Penyalahgunaan Dadah Bagi Tahun 2009 MCE/SPM/ /SPMV seramai 4.53% 0.73%) daripadanya penagih baru dan 2.15% 91.22%) penagih berulang.110 orang (59.110 18 76 558 64 0 20 589 7.047 orang (32. g) Jenis Dadah Jadual 8: Kes Penagihan Dadah Jenis Dadah Tahun 2009 STATUS KES KATEGORI BARU BIL.73% 46.09%) dengan 3. 5. Elanngovan Muniandy & Muhammad Yazid Ismail .097 21 7 573 20 0 30 115 8.298 orang (8.27% ULANG BIL.411 2. metamphetamine (syabu) dan amphetamine sebanyak 1.225 orang bagi sekolah rendah.07% 21.25%) melibatkan 698 orang (53.051 1 3.43% 50.09% 0.636 1.0% *Sumber: Sistem Maklumat Dadah Kebangsaaan (BioNADI).47% 100.04% 20.0% 0.78%) penagih baru dan 600 orang (46.047 3.19% 0.42% 31.78%) serta 3.27% 53. 3.96% 80.0% 40. penagih ini juga terlibat dengan dadah jenis heroin sebanyak 5. Selain itu.00% 16.34% 54.53% 7.03% 33.613 % 67.52% 0.85% 8.00% 40.736 % 32.0% 60.73% JUMLAH BIL. HEROIN MORFIN CANDU GANJA PIL PSIKOTROPIK JENIS DADAH PIL ECSTASY/MDMA METAMPHETAMINE (SYABU) AMPHETAMINE GAM UBAT BATUK/KODEIN LAIN-LAIN JUMLAH 1.207 39 83 1.00% 59. Mohd Rohani Mat Diah.097 orang (40.00% 83.131 84 0 50 704 15.57% 49. Bagi penagih dadah jenis sintetik Amphetamine Type Stimulants (ATS) yang terdiri daripada dadah jenis pil ecstasy. AADK Jadual 8 menerangkan bahawa penagih dadah gemar mengambil dadah jenis ganja sebanyak 5.386 5 5.34% 76.81% 0.123 % 32.19% 0.32% 4.27%) penagih berulang.66% 45.58% 68.335 4 2.207 orang (33.07%).25% 0.66% 23.

Elanngovan Muniandy & Muhammad Yazid Ismail .07%) penagih mengguna dadah dengan cara chase iaitu menghidu asap hasil daripada ramuan dadah yang telah dimasak di atas dapur khas melibatkan 3.27% ULANG BIL.00% 0.82% 45.203 75 682 229 51 15.73% JUMLAH BIL.Senario Penyalahgunaan Dadah Bagi Tahun 2009 h) Cara Guna Dadah Jadual 9: Kes Penagihan Dadah Mengikut Cara Guna Dadah Tahun 2009 STATUS KES KATEGORI BARU BIL.66%) adalah penagih baru dan 5.138 orang (58.48% 4.0% *Sumber: Sistem Maklumat Dadah Kebangsaaan (BioNADI). 5.49% 50. Mohd Rohani Mat Diah.438 936 38 160 171 30 7.350 orang (36.66% 72.34%) dan cara menghisap dengan 2.00%) penagih telah dikesan.67% 58.51% 49.07% 21.33% 76.350 2.267 37 522 58 21 8.203 orang (14.54% 25.34%) penagih berulang.46% 74.32% 100. CHASE HIDU HISAP CARA GUNA DADAH MINUM SUNTIK TELAN LAIN-LAIN JUMLAH 3.67% 23.358 orang (21.34% 27. sebanyak 3.123 % 36.788 orang (63.40% 57.60% 42.613 % 63.33% 41. Bagi cara menghidu.34% 14.788 920 1.46% 0.736 % 58.18% 54.33% 1. AADK Jadual 9 menunjukkan bahawa seramai 9. 9.138 3.358 2.

208 1.67% 57.33% 39.32% 0.872 730 50 50 28 256 293 136 7.97% 58.730 orang (11.67%) penagih berulang.47% 66.736 % 12. 1.613 % 62.27%) penagih yang dikesan sepanjang tahun 2009 mengambil dadah disebabkan oleh pengaruh rakan sebaya dengan 4.Senario Penyalahgunaan Dadah Bagi Tahun 2009 i) Sebab Mula Mengguna Dadah Jadual 10: Kes Penagihan Dadah Mengikut Sebab Mula Mengguna Dadah Tahun 2009 STATUS KES KATEGORI BARU BIL.0% 100. Selain itu.34% 48.188 5.27% 11.080 orang (66.66% 51.80% 72. AADK Jadual 10 menunjukkan bahawa sebanyak 10.0% 45.75% 51.0% *Sumber: Sistem Maklumat Dadah Kebangsaaan.730 184 61 48 644 567 526 15.208 orang (51.32% 4.47%) dan perasaan ingin tahu 1.21% 0.67% 60.080 1.73% JUMLAH BIL.03% 41. penagih yang terlibat dengan dadah atas faktor keseronokan seramai 1.17% 81.23% 3.000 134 11 20 388 274 390 8.37%) Mohd Rohani Mat Diah.25% 48.123 % 37.40% 0.33%) penagih baru dan 5.73% 0.68% 0. 1.0% 54.896 kes (12.33% 42.83% 18.896 10. Elanngovan Muniandy & Muhammad Yazid Ismail .872 orang (48. KESERONOKAN PENGARUH KAWAN PERASAAN INGIN TAHU RANGSANGAN SEBAB MULA GUNA DADAH MENAHAN SAKIT/ KETAHANAN BADAN SECARA TIDAK SENGAJA TEKANAN JIWA LAIN-LAIN TIADA MAKLUMAT JUMLAH 708 4.37% 1.20% 27.27% ULANG BIL.

403 3.641 3.097 T* D* 312 203 49. Elanngovan Muniandy & Muhammad Yazid Ismail . a) Bilangan dikesan positif (penyalahguna) dadah melalui saringan (ujian) air kencing Seksyen 3 & 4 APD (R&P) 1983 (disyaki penagih) b) Seksyen 6(1)(a) APD (R&P) 1983 (PUSPEN) c) Seksyen 6(1)(b) APD (R&P) 1983 (Pengawasan dalam komuniti) d) Bilangan orang dibawah Seksyen 15(1)(a) ADB 1952 (disyaki memasukkan dadah dalam badan) 2 3 4 Seksyen 8 (3)(a) APD (R&P) 1983 (Sukarela di bawah PUSPEN) Seksyen 8 (3)(b) APD (R&P) 1983 (Sukarela di bawah pengawasan dalam komuniti) Bilangan kes Penyalahguna/ penagih (dibawah Akta Penjara 1995 peraturan-peraturan penjara 2000) JABATAN/AGENSI AADK PDRM PENJARA 126.047 9. 1 PERKARA Bilangan saringan (ujian) air kencing.531 312 203 972 972 *Nota : T = Kes yang ditangkap/ditahan D = Kes yang didakwa 0 = Tiada tangkapan atau pendakwaan yang dilakukan *Sek.Senario Penyalahgunaan Dadah Bagi Tahun 2009 II) PENGUATKUASAAN a) Penyalahguna dan penagih dadah Jadual 11: Perangkaan penyalahguna dan penagih dadah bagi tahun 2009 BIL.151 3.047 9.304 20.304 20.296 53.762 42. kes tangkapan oleh PDRM dan kes pendakwaan di Mahkamah Mohd Rohani Mat Diah. 15(1)(a).531 JUMLAH 372.145 246.097 42.

097 orang dan kes sukarela (seksyen 8(3)(b) seramai 203 orang.047 orang dan 312 orang bagi kes sukarela (seksyen 8(1)(a). Berdasarkan jumlah tersebut.34%) daripadanya dikesan positif (penyalahguna) di bawah seksyen 3 APD (R&P) 1983.359 orang penagih telah ditempatkan di Pusat Pemulihan Penagihan Narkotik (PUSPEN) melibatkan seksyen 6(1)(a) seramai 3. Bagi kes yang ditempatkan di bawah pengawasan dalam komuniti (seksyen 6 (1)(b) seramai 9. Elanngovan Muniandy & Muhammad Yazid Ismail .Senario Penyalahgunaan Dadah Bagi Tahun 2009 Jadual 11 menerangkan bahawa sebanyak 372. 53. Mohd Rohani Mat Diah.403 orang (14. Seramai 3.296 orang telah menjalani ujian urin sepanjang tahun 2009 melibatkan operasi yang dilaksanakan oleh Polis Diraja Malaysia (PDRM) dan Agensi Antidadah Kebangsaan (AADK).

Bukan warganegara c.377 6 39 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 2.682 33 1. Elanngovan Muniandy & Muhammad Yazid Ismail .Senario Penyalahgunaan Dadah Bagi Tahun 2009 b) Jenayah dadah Jadual 12: Perangkaan jenayah dadah bagi tahun 2009 JABATAN/AGENSI MAHKAMAH KDRM APMM D* T* D* T* D* JUMLAH T* D* BIL PERKARA Kes dibawah ADB 1952 A. Warganegara b.715 572 118 690 1.619 1.805 196 3.771 52 3. Bukan warganegara c. Warganegara b. Jumlah C.682 33 1.046 3.300 77 1.520 99 1. Seksyen 39A(2) a.377 *Nota : T = Kes yang ditangkap/ditahan D = Kes yang didakwa 0 = Tiada tangkapan atau pendakwaan yang dilakukan . Bukan warganegara c.715 572 118 690 1.823 1. Jumlah B.811 235 3.300 77 1.= Tidak berkenaan *PDRM Mahkamah KDRM APMM Farmasi = Polis Diraja Malaysia = Ketua Pendaftar Mahkamah = Kastam Diraja Malaysia = Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia = Bahagian Farmasi Kementerian Kesihatan Malaysia Mohd Rohani Mat Diah. Seksyen 39B a. Seksyen 39A(1) a.619 1.001 3. Warganegara b. Jumlah PDRM T* FARMASI T* D* 1 2.520 99 1.771 52 3.823 1.

6B ADB iii.775 27.002 22.190 45 0 0 0 - - 32.190 *Nota : T = Kes yang ditangkap/ditahan D = Kes yang didakwa 0 = Tiada tangkapan atau pendakwaan yang dilakukan . 6 ADB ii. 12 (3) ADB b. Sek. Sek. Sek.102 0 0 0 0 - - 24. Sek. Sek. Jumlah i. Sek. 6B ADB iii. 12 (3) ADB JUMLAH KES DI BAWAH ADB 1952 24. Elanngovan Muniandy & Muhammad Yazid Ismail . Sek.504 0 0 0 0 - - 24. Sek.002 22. Bukan warganegara i. Sek. 9 ADB iv.236 23.= Tidak berkenaan *PDRM Mahkamah KDRM APMM Farmasi = Polis Diraja Malaysia = Ketua Pendaftar Mahkamah = Kastam Diraja Malaysia = Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia = Bahagian Farmasi Kementerian Kesihatan Malaysia Mohd Rohani Mat Diah. 6B ADB iii. SeksyenSeksyen lain a.402 24. Warganegara i.402 0 0 0 0 - - 234 1.Senario Penyalahgunaan Dadah Bagi Tahun 2009 BIL PERKARA PDRM T* JABATAN/AGENSI MAHKAMAH KDRM APMM D* T* D* T* D* FARMASI T* D* JUMLAH T* D* D.820 27. 9 ADB iv. 9 ADB iv. Sek. Sek.504 32. 6 ADB ii.102 234 1.236 23. Sek. 6 ADB ii. 12 (3) ADB c.

Bukan warganegara c.458.456.= Tidak berkenaan *PDRM = Polis Diraja Malaysia Mohd Rohani Mat Diah. harta disita 75 (RM) c. Jumlah Kes 4.000 (Thai Bhat) KDRM T* D* 0 0 0 0 0 0 T* 2.064.545 45 0 0 0 0 39 40. Warganegara 959 Daun Ketum Pil Psikotropik b.000 (Thai Bhat) 4 704 0 0 0 0 - 39 959 743 JUMLAH BESAR 40.547.Senario Penyalahgunaan Dadah Bagi Tahun 2009 JABATAN/AGENSI BIL JUMLAH APMM T* D* 0 0 0 0 0 0 FARMASI T* D* - PERKARA PDRM T* 2. Warganegara b.75 224 4.236.456.460 40 2.945 28. Jumlah harta dilucuthak (RM) Kes di bawah Akta Racun 1952 a.064.61 & 160.545 *Nota : T = Kes yang ditangkap/ditahan D = Kes yang didakwa 0 = Tiada tangkapan atau pendakwaan yang dilakukan . Bukan warganegara Daun Ketum Pil Psikotropik c. Elanngovan Muniandy & Muhammad Yazid Ismail .500 MAHKAMAH D* 384 22 406 224 4.500 D* 384 22 406 2 Kes di bawah ADB (LLPK) 1985 a.458.61 & 160. Jumlah nilai 135. Jumlah Daun Ketum Pil Psikotropik 998 725 0 0 0 0 39 998 764 39 21 0 0 0 0 0 39 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.7 0 783.236.460 40 2.627 b.547. Jumlah - 3 Kes di bawah Akta Perlucuthakkan Harta 1988 a.900 28.627 135.70 783.

715 orang bagi seksyen 39A(2) dan lain-lain seksyen seramai 24.823 orang bagi seksyen 39A(1). Kes penyalahguna dadah (seksyen 15(1)(a) seramai 42. Manakala seramai 27. Mohd Rohani Mat Diah.531 orang (48.190 orang telah didakwa sepanjang tahun 2009 bagi kes di bawah Akta Dadah Berbahaya (ADB) 1952 melibatkan 690 orang (seksyen 39B). Bagi kes Akta Dadah Berbahaya (Langkah-Langkah Pencegahan Khas) 1985. 1. Elanngovan Muniandy & Muhammad Yazid Ismail .775 orang ditahan oleh Polis Diraja Malaysia (PDRM) dan 45 orang ditahan oleh Kastam Diraja Malaysia (KDRM) melibatkan 3.53%) daripadanya telah didakwa.236 orang.377 orang bagi seksyen 39A(2) dan lain-lain seksyen seramai 23.046 orang (seksyen 39B). seramai 2.304 orang telah ditahan oleh PDRM dan 20.504 orang. 1. 3. 1.500 orang telah ditahan oleh PDRM.Senario Penyalahgunaan Dadah Bagi Tahun 2009 Mahkamah KDRM APMM Farmasi = Ketua Pendaftar Mahkamah = Kastam Diraja Malaysia = Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia = Bahagian Farmasi Kementerian Kesihatan Malaysia Jadual 12 menerangkan bahawa sebanyak 32.820 orang telah ditahan di bawah Akta Dadah Berbahaya (ADB) 1952 dengan 32.619 orang bagi seksyen 39A(1).

299 0 0 12.127.909.515 107.797. KDRM dan Bahagian Farmasi KKM *Nota: 0 = Tiada rampasan yang dilakukan .980 0 0 168. JENIS Kuantiti dadah ditahan/rampas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Heroin Base (kg) Heroin No.66 5.= Tidak berkenaan *PDRM = Polis Diraja Malaysia Mohd Rohani Mat Diah.25 13.85 0 0 0 *Sumber : PDRM.79 62 10 0.61 1.27 1.094.61 1.61 1.131.08 27.583 2.Air (liter) Ketum .61 1.71 0 708.Daun (kg) 27.42 218.535 107.Senario Penyalahgunaan Dadah Bagi Tahun 2009 c) Rampasan dadah Jadual 13: Perangkaan rampasan dadah bagi tahun 2009 (Kuantiti) JABATAN/AGENSI BIL.468.59 13. 4 (kg) Ganja (kg) Ganja (pokok) Candu Mentah (kg) Candu Masak (kg) Kokain (kg) Syabu (kg) Syabu cecair (liter) Ecstasy (kg) Pil Ecstasy (biji) Pil Yaba (biji) Pil Psikotropik (biji) Eramin 5 (biji) Ketamine (kg) Ubat Batuk (Kodein) (liter) Ketum .52 73.14 18.589 4.952 100.587 1.440 373.74 5.070.147 441.952 268.139.52 75.79 62 10 0.35 25.351.42 218.66 23 708.743. Elanngovan Muniandy & Muhammad Yazid Ismail .95 23 0 1.14 18.34 697.797.159.139.35 37.85 PDRM KDRM FARMASI JUMLAH 2.888 2. 3 (kg) Heroin No.313 608 0 0 0 0 64.

Kastam Diraja Malaysia (KDRM) dan Bahagian Farmasi Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM).589 biji dari Bahagian Mohd Rohani Mat Diah. PDRM dan 168.587 biji iaitu 2.299 biji daripada Farmasi KKM. Elanngovan Muniandy & Muhammad Yazid Ismail . Rampasan dadah ini melibatkan beberapa agensi penguatkuasaan seperti Polis Diraja Malaysia (PDRM).147 biji daripada PDRM dan 441.888 biji dengan 100.909. Dadah jenis Eramine 5 merupakan dadah paling banyak dirampas iaitu sebanyak 2.468.440 biji daripada KDRM dan diikuti dengan pil psikotropik sebanyak 268.Senario Penyalahgunaan Dadah Bagi Tahun 2009 KDRM Farmasi = Kastam Diraja Malaysia = Bahagian Farmasi Kementerian Kesihatan Malaysia Jadual 13 menerangkan kuantiti dadah yang berjaya dirampas sepanjang tahun 2009.

106.00 70.018.159.00 20.05 71.040. KDRM dan Bahagian Farmasi KKM *Nota : 0 = Tiada rampasan yang dilakukan .852.00 16.362.30 KDRM 0 0 2.00 1.915.00 1.009.940.00 504.Air (liter) Ketum .096.400.645.677.185. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 JENIS Heroin Base (kg) Heroin No.388.00 2.900.000.00 2.740.677.794.00 0 0 8.000. 4 (kg) Ganja (kg) Ganja (pokok) Candu Mentah (kg) Candu Masak (kg) Kokain (kg) Syabu (kg) Syabu cecair (liter) Ecstasy (kg) Pil Ecstasy (biji) Pil Yaba (biji) Pil Psikotropik (biji) Eramin 5 (biji) Ketamine (kg) Ubat Batuk (Kodein) (liter) Ketum .550.00 289.00 6.00 120.00 0 120.00 0 0 0 53.722.800.00 0 2.00 1.000.000.698.676.645.00 6.106.191.575.00 423.548.00 JUMLAH 1.00 0 70.750.096.000.914.000.00 3.500.00 3. 3 (kg) Heroin No.750.00 6.914.000.676.00 273.750.525.25 25.00 4.00 0 0 0 16.00 3.00 680.768.00 2.800.159.Senario Penyalahgunaan Dadah Bagi Tahun 2009 d) Nilai rampasan dadah Jadual 14: Perangkaan nilai rampasan (RM) dadah bagi tahun 2009 JABATAN/AGENSI BIL.149.495.500.05 71.550.000.895.092.698.215.342.00 3.105.874.00 1.000.040.30 *Sumber : PDRM.356.000.000.423.800.= Tidak berkenaan *PDRM KDRM = Polis Diraja Malaysia = Kastam Diraja Malaysia Mohd Rohani Mat Diah.200.00 58.722.00 601.200.973.736.148.00 2.00 4.828.00 49. Elanngovan Muniandy & Muhammad Yazid Ismail .523.00 477.352.25 25.973.00 0 59.500.185.00 6.740.852.500.00 3.150.00 4.237.00 FARMASI 504.Daun (kg) JUMLAH BESAR PDRM 1.00 2.

191.613 penagih berulang.736 orang kes penagihan dadah dikesan dengan 7. kajian ini menunjukkan bahawa ramai penagih yang terlibat dengan dadah bekerja di sektor buruh am disebabkan tahap pendidikan yang rendah serta kurangnya pengetahuan tentang bahayanya dadah sehingga mudah dipengaruhi oleh rakan sekerja yang lain.525. Mohd Rohani Mat Diah. Nilai dadah paling tinggi dirampas adalah dadah jenis syabu iaitu sebanyak RM289.915. KESIMPULAN Kajian berkaitan senario penyalahgunaan dadah bagi tahun 2009 menunjukkan bahawa seramai 15. Nilai rampasan dadah keseluruhan yang dirampas oleh Polis Diraja Malaysia (PDRM).123 orang penagih baru dan 8.Senario Penyalahgunaan Dadah Bagi Tahun 2009 Farmasi = Bahagian Farmasi Kementerian Kesihatan Malaysia Jadual 14 menunjukkan nilai rampasan dadah yang berjaya dirampas sepanjang tahun 2009.018. Kemudian diikuti dengan ecstasy sebanyak RM70. Kurangnya keprihatinan ibubapa pada keluarga menyebabkan anak-anak mereka mudah terjebak dengan dadah melalui pengaruh rakan sebaya.237. Elanngovan Muniandy & Muhammad Yazid Ismail . program pencegahan perlu bergerak lebih aktif pada golongan sasar seperti golongan belia.000 dengan RM273.852.500 daripada PDRM dan RM16.000 dan Eramine 5 sebanyak RM58.949 orang (77. Oleh itu.677. Kastam Diraja Malaysia (KDRM) dan Bahagian Farmasi Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) adalah sebanyak RM477.458 orang (98. Ianya ramai dikesan di kalangan golongan lelaki sebanyak 15.30. Selain itu.500 daripada KDRM. Penagih ini juga terlibat dengan dadah disebabkan pengaruh rakan sebaya kerana lemahnya institusi kekeluargaan. pekerja sektor buruh am serta institusi kekeluargaan.29%).23%) dan wanita 278 orang (1.77%) serta golongan belia berumur 19 hingga 39 tahun yang merupakan golongan yang paling ramai menagih seramai 11. Kebanyakan ibubapa yang anak mereka terlibat dengan dadah terlalu sibuk mengejar kemewahan dengan bekerja sehingga tidak mengetahui aktiviti harian anak.740.

Kuala Lumpur: AADK Laporan Bulanan Dadah Agensi Antidadah Kebangsaan. Kuala Lumpur: AADK Laporan Bulanan Dadah Agensi Antidadah Kebangsaan.Senario Penyalahgunaan Dadah Bagi Tahun 2009 RUJUKAN Agensi Antidadah Kebangsaan. Kuala Lumpur: AADK Buku Maklumat Dadah. Elanngovan Muniandy & Muhammad Yazid Ismail . (2009). Jurnal Antidadah Malaysia Jilid 1. (2007). Kuala Lumpur: AADK Mohd Rohani Mat Diah. Kuala Lumpur: AADK Laporan Tahunan Agensi Antidadah Kebangsaan. 2. (2008). (2008). No. (2008).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful