JURNAL ANTIDADAH MALAYSIA

Jld. 5, Tahun 2009 ISSN 1985 -1707

Gang Rempit dan Penyalahgunaan Dadah: Pengaruhnya dari Aspek Psikososial dan Institusi Pendidikan Yahya Don, Yaakob Daud, Muhammad Dzahir Kasa, Fo’ad Sakdan, Jamalluddin Mustafa & Za’im Ahmad ‘Lihat Naga Boleh, Jadi Goku Pun Boleh’: Kajian Remaja dan Penyalahgunaan Inhalan di Daerah Kuching, Sarawak. Abdul Mutalip Abdullah, Elena Gregoria Chai Chin Fern & Regina Garai Abdullah Projek Perintis Program Rawatan Terapi Gantian (RTG) Menggunakan Methadone di Pusat Khidmat AADK Sangeeth Kaur, Hafidah Mohd & Mahmood Nazar Mohamed Membina dan Mengekalkan Pakatan Terapeutik di antara Ibu Bapa dan Keluarga Dengan Penagih Separa-Pulih dalam Terapi Keluarga Bagi Mengekang Relapse Zall Kepli Md Rejab Social Supports Among Malay, Chinese and Indian Drug Addicts in Malaysia Wan Rafaei Abdul Rahman, Mariam Adawiah Dzulkifli, Shariffah Rahah Sheik Dawood & Mardiana Mohammed Pengajaran Penyalahgunaan Dadah Dalam Kalangan Pelajar Tingkatan Empat Mohd Noorazam Abd Razak, Fatin Aliana Mohd Radzi, Mohamad Azmi Adnan, Hasbullah Ismail, Ani Mazlina Dewi Mohamed dan Soffian Omar Fauzee Program Pendidikan Pencegahan Dadah Di Sekolah Rendah Di Malaysia Chan Yuen Fook, Abdul Halim Mohd. Hussin, Gurnam Kaur Sidhu, Nazeera Ahmed Bazari, Rozilah AAbdul Aziz Faktor Menyumbang Kepada Penagihan Relaps Dalam Kalangan Penagih Dadah PUSPEN di Semenanjung Malaysia Fauziah Ibrahim, Bahaman Abu Samah, Mansor Abu Talib dan Mohd Shatar Sabran Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kecenderungan Bekerja Penghuni Pusat Serenti Mohd Azlan Mohd Nor dan Mahmood Nazar Mohamed Laporan Senario Penyalahgunaan Dadah Bagi Tahun 2009 Mohd Rohani Mat Diah, Elanngovan a/l Muniandy & Muhammad Yazid Ismail AGENSI ANTIDADAH KEBANGSAAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI http:www.adk.gov.my

Sidang Editor
PENAUNG: Y. Bhg. Dato’ Abd. Bakir bin Hj Zin Ketua Pengarah Agensi Antidadah Kebangsaan KUMPULAN EDITOR: Ketua Editor Y. Bhg. Professor Dr. Ma hmood bin Nazar Mohamed Timbalan Ketua Pengarah (Operasi) Agensi Antidadah Kebangsaan Ahli-ahli: Encik Mohd Rohani bin Mat Diah Pengarah Dasar, Perancangan dan Penyelidikan Agensi Antidadah Kebangsaan Tuan Haji Lasimon bin Matokrem Pengarah Rawatan dan Pemulihan Agensi Antidadah Kebangsaan Y. Bhg. Dr. Sabri bin Zainudin Zainul Pengarah Penguatkuasaan dan Keselamatan Agensi Antidadah Kebangsaan

Tuan Haji Izhar bin Abu Talib Pengarah Pencegahan Agensi Antidadah Kebangsaan

Tuan Haji Abdul Rahim bin Mohamed Pengarah Teknologi Maklumat Agensi Antidadah Kebangsaan Tuan Afzainizam bin Abdul Aziz Penasihat Undang-undang Agensi Antidadah Kebangsaan PEMBANTU EDITOR: Pn. Nurul Syima binti Mohamad Pn. Nor Akmal binti Embong Pn. Zafifah binti Yahya Pn. Rohazita binti Ramza En. Noor Muhamat bin Mohamed Agensi Antidadah Kebangsaan SETIAUSAHA: Cik Halmiza binti Md. Halil Ketua Penolong Pengarah (Penyelidikan) Agensi Antidadah Kebangsaan PEJABAT EDITOR: Bahagian Dasar, Perancangan dan Penyelidikan Agensi Antidadah Kebangsaan

Gang Rempit Dan Penyalahgunaan Dadah: Pengaruhnya Dari Aspek Psikososial Dan Institusi Pendidikan

GANG REMPIT DAN PENYALAHGUNAAN DADAH: PENGARUHNYA DARI ASPEK PSIKOSOSIAL DAN INSTITUSI PENDIDIKAN Yahya Don1, Yaakob Daud2, Muhammad Dzahir Kasa3, Fo‘ad Sakdan4, Jamalluddin Mustafa5 & Za‘im Ahmad6

ABSTRAK

Kajian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh persekitaran psikososial dan institusi pendidikan di Malaysia terhadap penglibatan gang rempit dalam penyalahgunaan dadah. Secara khusus, kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti aspek harga diri, masyarakat, dan institusi pendidikan. Kajian ini juga melihat sama ada terdapat perbezaan dari segi lokasi dan masa merempit, tujuan merempit, dan tahap pendidikan. Dua kaedah pengumpulan data telah digunakan dalam kajian ini, iaitu kaedah tinjauan keratan rentas dan kaedah kualitatif. Dalam kaedah tinjauan soal selidik Coopersmith Self-Esteem Inventory (CSEI) (1967), soal selidik pengaruh rakan sebaya, pengaruh masyarakat, pengaruh institusi pendidikan, telah digunakan sebagai alat ukur kajian. Sejumlah 2,059 orang sampel yang terdiri daripada remaja rempit dari empat buah negeri iaitu Kedah, Pulau Pinang, Terengganu dan Kuala Lumpur terlibat dalam kajian ini, manakala kaedah kualitatif yang menggunakan teknik temu bual dan pemerhatian melibatkan ahli-ahli remaja merempit, guru-guru, kaunselor pelajar, pegawai polis trafik, pegawai AADK, pegawai hospital, pegawai Bomba, pegawai belia, pegawai jabatan-jabatan kerajaan, pegawai bandaran, dan jawatankuasa kemajuan kampong (JKKK). Data kuantitatif dianalisis dianalisis melalui dengan analisis statistik remaja Korelasi Pearson, Multivariate Analysis of Variance (MANOVA), dan Ujian-t, manakala data kualitatif pemerhatian dan rakaman perbualan. Dapatan kajian ini menunjukkan

merempit yang terlibat dengan penyalahgunaan dadah mempunyai harga diri yang rendah. Dapatan juga menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan antara institusi pendidikan terhadap penyalahgunaan dadah oleh remaja merempit. Secara keseluruhannya, kajian ini menjelaskan tentang pengaruh aspek persekitaran psikosoial dan institusi pendidikan terhadap penyalahgunaan dadah oleh gang rempit, justeru beberapa cadangan mengurangkan penyalahgunaan dadah oleh remaja merempit disarankan dalam kajian ini.
1 2

Pensyarah Kanan, Kolej Sastera dan Sains, Universiti Utara Malaysia Pensyarah Kanan, Kolej Sastera dan Sains, Universiti Utara Malaysia 3 Pensyarah, Kolej Sastera dan Sains, Universiti Utara Malaysia 4 Prof. Madya, Kolej Undang-Undang, Kerajaan dan Pengajian Antarabangsa, Universiti Utara Malaysia 5 Pensyarah Kanan, Kolej Sastera dan Sains, Universiti Utara Malaysia 6 Pensyarah, Kolej Sastera dan Sains, Universiti Utara Malaysia
Yahya Don, Yaakob Daud, Muhammad Dzahir Kasa, Fo‘ad Sakdan, Jamalluddin Mustafa &Za‘im Ahmad

Gang Rempit Dan Penyalahgunaan Dadah: Pengaruhnya Dari Aspek Psikososial Dan Institusi Pendidikan

ABSTRACT

The purpose of this study was to investigate the influence of psychosocial environment and educational institution in Malaysia among ‘rempit group’ in drugs abuse. Specifically, this study is aim to identify of three aspects namely self-esteem, society and educational institution. This study also aims to identify whether there are significance difference between location, time, purpose and level of educations among rempit group. Two method of data collection was used namely quantitative and qualitative method. Coopersmith Self-Esteem Inventory (CSEI) (1967), peers, society and institution influence (Yahya Don, 1998) was used in this study, whereas observation and interview are used in qualitative method. A total of 2059 suspect of rempit group in Kedah, Pulau Pinang, Terengganu and Kuala Lumpur involved in this study. Interview involved rempit group, student’s counselor, police traffic, AADK officers, NGO’s and society members. Pearson correlation, MANOVA, t-test was used in analysis. Finding shows rempit group involved in drugs abuse are low of self esteem. A finding also shows there is significance correlation between educational institutions towards drugs abuse among rempit group. Overall, this study can explain the influence of psychosocial environment and educational institution towards drugs abused among rempit group. Lastly suggestion were given for minimize of drugs abuse among rempit group in Malaysia.

PENGENALAN Setelah negara dikejutkan dengan masalah Bohsia, Black Metal dan sex bebas di kalangan remaja Malaysia, kebelakangan ini media-media tempatan telah beralih tumpuan kepada masalah dan tindakan ganas remaja bermotorsikal di jalan-jalan dan lebuh raya di Malaysia. Aksi-aksi ganas, pecut memecut, bersaing sesama sendiri bukan sahaja menganggu

pengguna jalan raya yang lain, malah tindakan-tindakan ganas terhadap orang awam dan penguatkuasa undang-undang telah meningkatkan tahap kerungsingan ibu bapa, ahli-ahli masyarakat, pihak sekolah, dan badan-badan bukan kerajaan (NGO). Antara kejadian-kejadian dan tindakan ganas gang rempit yang berlaku dan dipaparkan di media-media tempatan antara ialah tindakan mat rempit menyerang balai polis Kubang Semang, Bukit Mertajam, Seberang Prai. Kejadian ini berpunca apabila rakan mereka yang berumur 19 dan 20 tahun, pelajar politeknik di tahan kerana terlibat dalam perlumbaan haram (Utusan Malaysia, 17 Oktober 2006). Mat rempit melanggar anggota polis trafik dari Ibu

Pejabat Polis Daerah (IPD) Johor Bahru Selatan (Utusan Malaysia, 26 Ogos 2008), Seorang
Yahya Don, Yaakob Daud, Muhammad Dzahir Kasa, Fo‘ad Sakdan, Jamalluddin Mustafa &Za‘im Ahmad

Gang Rempit Dan Penyalahgunaan Dadah: Pengaruhnya Dari Aspek Psikososial Dan Institusi Pendidikan

anggota penguatkuasa Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ) cedera parah selepas dilanggar motorsikal yang ditunggang oleh seorang mat rempit yang merempuh satu sekatan jalan raya di Jalan Sultan Idris Shah (Utusan Malaysia, 20 Oktober 2007). Anggota polis yang bertugas di Hospital Selayang dekat sini terpaksa melepaskan dua das tembakan bagi meleraikan pergaduhan antara dua kumpulan pelumba motorsikal haram (Mat Rempit) di hadapan wad kecemasan hospital tersebut. Polis terpaksa bertindak demikian apabila 20 anggota kumpulan Mat Rempit itu menjadi ganas hingga mengacukan parang ke leher seorang pengawal keselamatan yang cuba meleraikan pergaduhan itu (Utusan Malaysia, 22 Ogos 2007), Tidak puas hati dengan tindakan polis mengadakan sekatan jalan raya, sekumpulan Mat Rempit bertindak liar membaling bom petrol ke perkarangan Balai Polis Merbok, Kedah (Utusan Malaysia, 27 Sept. 2007). Dua konstabel cedera dirempuh pelumba haram di Jalan Kuala kangsar, Perak (Utusan Malaysia, 9 Feb 2008), Seorang saksi kejadian jenayah melibatkan sekumpulan mat rempit nyaris maut akibat ditetak dan dibelasah kumpulan tersebut selepas dia membuat laporan di Ibu Pejabat Polis Daerah (IPD) Brickfields (Utusan Malaysia, 2 April 2008), Orang ramai makin meluat terhadap mat rempit, mereka menggesa agar golongan mat rempit menghentikan perbuatan memandu laju dan merbahaya tanpa memikirkan keselamatan diri dan pengguna lain (Utusan Malaysia, 26 Jun 2008), Seramai 24 remaja ditahan kerana menunggang motorsikal secara berbahaya dalam operasi mat rempit di Jalan Pengkalan Chepa, Kesemua remaja berusia 16 sehingga 20 tahun itu ditahan oleh sepasukan anggota polis dari Ibu Pejabat Polis Daerah (IPD) Kota Bharu dalam operasi selama dua jam yang bermula dari pukul 5 petang (Utusan Malaysia, 16 Ogos 2008).

Fenomena ini, bukan sahaja berlaku di Malaysia tetapi juga di seluruh dunia yang mana insiden-insiden sedemikian seringkali dikaitkan dengan masalah dadah, pengedaran dadah, keganasan dan jenayah terancang. Namun begitu, gelaran atau istilah yang digunapakai untuk kumpulan remaja bermotorsikal ini berbeza berdasarkan persepsi masyarakat, kaum dan budaya sesebuah negara atau kawasan contohnya di Amerika terkenal dengan Night Rider, Ghost Rider, Max Cam dan sebagainya (Clark, 2005; Scott, 2005; McLaren, 2004; Woods, 2004).

Masalah yang melanda remaja Malaysia ini telah mendorong kepada pelbagai usaha penguatkuasaan dan tindakan oleh Pihak Polis, Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ), penggubal

Yahya Don, Yaakob Daud, Muhammad Dzahir Kasa, Fo‘ad Sakdan, Jamalluddin Mustafa &Za‘im Ahmad

Yahya Don. badan-badan bukan kerajaan (NGO) seperti Putera UMNO untuk mengekang penularan masalah remaja bermotorsikal atau dikenali dengan istilah rempit. Jamalluddin Mustafa &Za‘im Ahmad . Perbezaan aktiviti gang rempit juga diteliti berdasarkan faktor demografi (lokasi dan masa merempit. Yaakob Daud. kurangnya penyelarasan dan perkongsian maklumat antara agensiagensi terlibat. masyarakat. pegawai-pegawai belia. Pelbagai usaha yang dilakukan ini seringkali mengalami kegagalan kerana kurangnya penelitian yang lebih mendalam. Pulau Pinang. METOD KAJIAN Kajian ini mengaplikasikan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. masalah remaja merempit ini masih menjadi barah dalam masyarakat dan menjadi bertambah serius kerana golongan remaja merempit ini dikhuatiri terlibat dengan pengambilan dadah. pendapatan keluarga. Majlis Bandaran. rakan sebaya. PDRM.500 responden yang terdiri dari gang rempit dari empat buah negeri iaitu Kedah. Bagi kajian tinjauan. Fo‘ad Sakdan. institusi pendidikan dan persepsi terhadap penguatkusaan undang-undang dan penyalahgunaan dadah (licit dan ilicit) di kalangan gang rempit. Jawatan kuasa kemajuan kampung. OBJEKTIF KAJIAN Objektif utama kajian ini ialah untuk memperjelaskan sejauh manakah pengaruh persekitaran psikososial dan institusi terpilih mempengaruhi kegiatan gang Rempit dengan penyalahgunaan dadah di Malaysia. pengetahuan undang-undang jalan raya. pegawai AADK.. Muhammad Dzahir Kasa. jenis pekerjaan.Gang Rempit Dan Penyalahgunaan Dadah: Pengaruhnya Dari Aspek Psikososial Dan Institusi Pendidikan undang-undang. Kuala Lumpur dan Terengganu telah dipilih untuk mengisi soal selidik yang dikendalikan oleh ahli penyelidik dan pembantu penyelidik yang telah dilantik dan diberi kursus khas untuk membantu responden mengisi borang soal selidik. Pendekatan kualitatif yang dibuat adalah temu bual kumpulan fokus dan temu bual dengan kaunselor. Pengaruh psikososial yang diteliti ialah aspek harga diri. 2. kajian ini juga mengenal pasti jenis-jenis dadah utama yang digunakan oleh gang rempit. umur. tujuan merempit. ahli politik dan ahli-ahli badan bukan kerajaan (NGO). tahap pendidikan). Selain itu. guru-guru. Namun begitu.

Penyelidik dan juga pegawai AADK yang akan melakukan ujian urine. Setelah mendapat bilangan gang rempit mengikut tempat. Muhammad Dzahir Kasa. Jamalluddin Mustafa &Za‘im Ahmad . Tindakan ini hanya bertujuan untuk mengetahui sejauhmana penglibatan dan jenis dadah yang diambil oleh gang rempit. Penyelidik akan mengumpul data dari beberapa sampel dalam populasi sasaran yang telah dikenal pasti. kemudian meminta mereka memberi maklumat untuk mengesan lain-lain ahli yang dikenali.Gang Rempit Dan Penyalahgunaan Dadah: Pengaruhnya Dari Aspek Psikososial Dan Institusi Pendidikan TEKNIK PERSAMPELAN Subjek kajian dipilih berdasarkan persampelan bukan keberangkalian (non-probability sampling) untuk mendapatkan data daripada populasi. berjanji bahawa maklumat urine akan dirahsia. Yaakob Daud. nama dan butir-butir diri responden tidak dicatatkan. Teknik persampelan rantaian (chain referrel) juga digunakan dalam kajian ini untuk proses temubual. penyelidik menggunakan key informants dan daripada pemerhatian tidak turut serta (non participant observation) penyelidik bagi mendapatkan maklumat. jenis-jenis dadah yang digunakan. Ini bermakna seramai 20 orang akan terlibat dalam sesi temu bual. melalui perbualan tersebut. responden dipilih secara persampelan bertujuan berdasarkan saranan oleh Krejcie dan Morgan (1970). Fo‘ad Sakdan. Yahya Don. kumpulan penyelidik mendapat kerjasama daripada pegawai AADK untuk melakukan ujian urine ke atas sampel kajian. Oleh kerana populasi sebenar tidak diketahui. memandangkan sukar ditentukan kedudukan dan lokasi reponden. Penyelidik akan mewujudkan rappo (hubungan yang mesra dengan responden). Untuk menentukan penglibatan dalam pengambilan dadah. Dalam kajian ini penyelidik akan mendapatkan maklumat daripada lima orang bagi setiap negeri untuk ditemu bual. Dalam kajian ini persampelan bertujuan digunakan bagi memastikan sampel yang dikaji benar-benar mewakili populasi berkenaan. responden akan diminta untuk melakukan ujian urine dengan sukarela.

Pengaruh Institusi Pendidikan Terdapat perbezaan min yang signifikan di antara pengaruh institusi pendidikan responden kajian dengan penyalahgunaan dadah. Manakala analisis korelasi pearson mendapati terdapat hubungan yang signifikan antara pengaruh rakan sebaya dengan penyalahgunaan dadah (r = .044.065. Perbezaan ini adalah signifikan (t = -1.977.Gang Rempit Dan Penyalahgunaan Dadah: Pengaruhnya Dari Aspek Psikososial Dan Institusi Pendidikan DAPATAN KAJIAN 1. Pengaruh Rakan Sebaya Responden yang menggunakan dadah mempunyai min pengaruh rakan sebaya yang rendah (min = 15. Ujian t yang dijalankan mendapati perbezaan ini adalah signifikan (t = -2. Oleh itu. Institusi Pendidikan dan Pengetahuan Undang-undang Terhadap Penyalahgunaan Dadah Oleh Gang Rempit. p < 0. Muhammad Dzahir Kasa. Dapatan hasil dari ujian korelasi juga menunjukkan hubungan yang signifikan (r = 0. 985. a.48) jika dibandingkan dengan min gang rempit yang tidak mengambil dadah (min = 132. Dapatan ini dapat dirumuskan bahawa aspek rakan sebaya memainkan peranan penting dalam mempengaruhi penyalahgunaan dadah di kalangan gang rempit di mana rsponden yang mempunyai pengaruh rakan sebaya yang tinggi kurang terlibat dengan penyalahgunaan dadah.05) di mana semakin rendah aspek harga diri responden semakin tinggi kecenderungan mereka terlibat dengan penyalahgunaan dadah. Hal yang sama juga ditunjukkan oleh analisis pearson di mana pengaruh institusi persekolahan mempunyai hubungan yang signifikan dengan penyalahgunaan dadah Yahya Don. p < 0. Ujian-t menunjukkan terdapat perbezaan yang signifikan di antara responden yang menggunakan dadah dengan tidak menggunakan dadah (t = 3. Pengaruh Psikososial.61).18) di bandingkan dengan responden yang tidak menggunakan dadah (min15. Harga Diri Secara keseluruhan dari aspek harga diri menunjukkan min harga diri gang rempit yang menyalahgunakan dadah (licit dan illicit) adalah rendah (min = 131. c. p < 0. p < 0. Yaakob Daud. b.05). Jamalluddin Mustafa &Za‘im Ahmad . 078.05) di mana aspek harga diri mempengaruhi penyalahgunaan dadah oleh responden kajian.05). Fo‘ad Sakdan.05). p < 0.65). daripada dapatan analisis ini menunjukkan bahawa responden yang terlibat dalam gang rempit dan menyalahgunakan dadah mempunyai harga diri yang rendah jika dibandingkan dengan responden yang tidak mengambil dadah.

2.05).6 peratus. Lokasi dan Masa Merempit Kebanyakan responden melakukan aktiviti merempit pada waktu malam hingga awal pagi iaitu sebanyak 60.05). pengaruh undang-undang mempengaruhi penyalahgunaan dadah di kalangan gang rempit di mana responden yang mempunyai pengetahuan yang tinggi berkaitan undang-undang dadah penyalahgunaan dadah.3 peratus. namun begitu ianya tidak menunjukkan perbezaan yang signifikan (t = 1.869.6 peratus daripada responden melakukan aktiviti merempit ini adalah untuk berseronok. Rumusannya. Pengetahuan Undang-Undang Analisis menunjukkan pengetahuan undang-undang yang tinggi menunjukkan responden terlibat dalam pengambilan dadah min = 18. Yaakob Daud.48).09. p < 0. Peratusan terendah pula dicatatkan bagi kategori merempit pada waktu cuti iaitu sebanyak 3. Tujuan Merempit Didapati 76. dan jalan raya yang paling tinggi terlibat dalam a. Sebanyak 80% lokasi merempit adalah kawasan bandar dan pekan-pekan utama. Hadiah Merempit. Jamalluddin Mustafa &Za‘im Ahmad . d. Fo‘ad Sakdan.4 peratus untuk mendapatkan ganjaran yang ditawarkan sekiranya Yahya Don.05). Ini bermakna masyarakat tidak memainkan peranan utama dalam mepengaruhi responden terlibat dalam penyalahgunaan dadah. p > 0.Gang Rempit Dan Penyalahgunaan Dadah: Pengaruhnya Dari Aspek Psikososial Dan Institusi Pendidikan oleh gang rempit (r = . diikuti 8. Pemilikan Motorsikal dan Kumpulan Bermotorsikal. begitu juga dari segi korelasi juga tidak menunjukkan hubungan yang signifikan (r = .063.77) tidak terlibat dengan penyalahgunaan dadah jika dibandingkan dengan pengaruh masyarakat yang rendah (min = 18. Profail Aktiviti Gang Rempit: Lokasi dan Masa Merempit. 674.05). p < 0. Muhammad Dzahir Kasa. Analisis ujian-t juga menunjukkan perbezaan yang signifikan (t = 2.66 jika dibanding dengan mereka yang tidak terlibat dengan penyalahgunaan dadah min = 18.036. Tujuan Merempit. Ini diikuti merempit pada waktu hujung minggu sebanyak 25. b. Perundangan. p > 0. Dapatan ini menunjukkan responden yang mempunyai pengaruh institusi pendidikan yang tinggi kurang terlibat dalam penyalahgunaan dadah. Pengaruh Masyarakat Responden yang mendapat pengaruh masyarakat yang tinggi (min= 18. Analisis korelasi juga menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan antara aspek pengetahuan undang-undang dengan penyalahgunaan dadah (r = . p < 0.8 peratus.05).067. e.

3 7.6 peratus daripada responden kajian tidak menjalankan aktiviti merempit secara berpasangan. Sebanyak 0.1 dan Rajah 1. Bosan 6.7 100. Hal ini dapat lihat pada Jadual 1. Sebab Merempit Keseronokan Ganjaran Menguji motorsikal yang diubahsuai Pengaruh rakan Rasa bosan dan mempunyai masalah Jumlah Frekuensi 964 106 4 100 84 1258 Peratus 76.3 Ganjaran 8. Yaakob Daud.6 8.Gang Rempit Dan Penyalahgunaan Dadah: Pengaruhnya Dari Aspek Psikososial Dan Institusi Pendidikan menang. Yahya Don. Fo‘ad Sakdan. Didapati juga 51.1 : Responden Mengikut Kategori Sebab Merempit.9 6. Jamalluddin Mustafa &Za‘im Ahmad .0 Rajah 1.9 Menguji 0. manakala selebihnya iaitu 48.1 di bawah:Jadual 1.3 peratus pula menyatakan bahawa tujuan mereka melakukan aktiviti merempit adalah untuk menguji motosikal yang telah diubahsuai.7 Sebab Merempit Rakan 7.4 peratus adalah sebaliknya.4 .6 80 100 .4 Keseronok an 0 20 40 60 76.1: Responden Mengikut Kategori Sebab Merempit. Muhammad Dzahir Kasa.

6 . Dapatan kajian menunjukkan sebanyak 50.2 dan Rajah 1.6 50.8 .9 .9 100. Jamalluddin Mustafa &Za‘im Ahmad .2 4.2 di bawah mendapati hadiah atau ganjaran yang diperolehi sekiranya menang semasa aktiviti merempit. Yaakob Daud.6 peratus. Namun.0 Yahya Don. Muhammad Dzahir Kasa.3 4.3 peratus dan perempuan sebanyak 15.2 . Fo‘ad Sakdan.5 1.4 2. Jadual 1. ganjaran perempuan dan rokok mencatatkan peratusan terendah iaitu sebanyak 0.Gang Rempit Dan Penyalahgunaan Dadah: Pengaruhnya Dari Aspek Psikososial Dan Institusi Pendidikan c.2 : Kategori Hadiah Menang Merempit.2 peratus.4 peratus responden menyatakan mereka menerima imbuhan wang sebagai ganjaran diikuti kategori wang dan perempuan iaitu sebanyak 16.6 16.8 . Hadiah Merempit Merujuk kepada Jadual 1.3 1. Hadiah Menang Merempit Perempuan Wang Dadah Makan dan minum Motorsikal Alat ganti motorsikal Rokok atau arak Sanjungan sebagai juara Wang dan perempuan Wang dan dadah Dadah dan perempuan Perempuan dan rokok Wang dan motor Jumlah Frekuensi 180 583 25 50 52 21 9 7 188 19 10 2 10 1156 Peratus 15.

8 1.9 peratus.9 Hadiah Menang Rempit 0. Mereka yang menggunakan motorsikal dari kategori Superbike mencatatkan bilangan yang terendah iaitu sebanyak 2.2 peratus dan Suzuki sebanyak 10.2 50.3 0. diikuti jenama Yamaha sebanyak 34. Jamalluddin Mustafa &Za‘im Ahmad .8 Rokok/Arak Alat Ganti Motosikal Motosikal Makan & Minum Dadah 4. Yaakob Daud.3 di bawah:- Yahya Don.5 peratus.5 4. Pemilikan Motorsikal Hasil kajian mendapati kebanyakan responden menggunakan motorsikal dari jenama Honda iaitu sebanyak 42.3 2. Fo‘ad Sakdan. Hal ini dapat dilihat dalam Rajah 1.6 16. Wang & Motor Perempuan & Rokok Dadah & Perempuan Wang & Dadah Wang & Perempuan Sanjungan 0.Gang Rempit Dan Penyalahgunaan Dadah: Pengaruhnya Dari Aspek Psikososial Dan Institusi Pendidikan Rajah 1.5 peratus.6 0.2 0.4 15.9 1. Muhammad Dzahir Kasa.6 0 10 20 30 40 50 60 Wang Perempuan d.2 : Kategori Hadiah Menang Rempit.

3: Jenis Motorsikal Semasa Aktiviti Merempit Superbi ke Skuter Suzuki Modena s Yamaha Honda 0 2.6 10.7 peratus pula adalah milik ibu bapa.Gang Rempit Dan Penyalahgunaan Dadah: Pengaruhnya Dari Aspek Psikososial Dan Institusi Pendidikan Rajah 1. Muhammad Dzahir Kasa. manakala 31.4 : Pemilikan Motorsikal Semasa Aktiviti Merempit Curi 11.4 34.4 di bawah didapati 45 peratus daripada motorsikal yang digunakan oleh gang rempit adalah milik mereka sendiri. berdasarkan Rajah 1.5 5.5 peratus dan selebihnya adalah motorsikal curi. Rajah 1. Yaakob Daud.2 Jenis Motosikal 42.5 Ibubap a 31. Fo‘ad Sakdan. Mereka yang meminjam motorsikal mencatatkan peratusan terendah iaitu sebanyak 11.8 Pemilik Motosikal Pinjam 11. Jamalluddin Mustafa &Za‘im Ahmad .7 Sendir i 45 0 10 20 30 40 50 Yahya Don.9 4.5 10 20 30 40 50 Dari segi pemilikan motorsikal.

9 .8 8. Dapatan ini dapat dirujuk kepada Jadual 1.3 .7 2. Kumpulan Aktiviti Merempit Didapati 73 peratus daripada responden kajian tidak menyertai sebarang kumpulan aktiviti Merempitl.8 1.7 1.8 10. Muhammad Dzahir Kasa.8 Yahya Don. Fo‘ad Sakdan.9 .8 1.4 .2 .6 2.1 9.7 5. Jamalluddin Mustafa &Za‘im Ahmad .3 : Nama Kumpulan Aktiviti Merempit.9 2.5 di bawah:Jadual 1.9 3.3 dan Rajah 1.6 1.9 3.Gang Rempit Dan Penyalahgunaan Dadah: Pengaruhnya Dari Aspek Psikososial Dan Institusi Pendidikan e.4 3.6 1.9 2. Yaakob Daud.3 15. Nama Kumpulan Merempit Apache Mat Rempit Shell Yamaha Club EX5 Club Kumpulan Black CC Club Race Egois Honda Club Racing Geng Rempit Kapchai Club Kedah Rider Lagenda Motor Club LC Club Minah Rempit Maju Modenas Club Pancung Club Boys Racing Boy Club Toyol Riders Suzuki Club 125 Team Debar Malam Devil Gagak Hitam Frekuensi 42 70 5 43 13 13 13 3 26 46 4 15 2 16 8 8 8 40 17 12 13 2 3 8 Peratus 9. Sebaliknya 27 peratus pula menyatakan mereka menjadi ahli kumpulan merempit tertentu.8 2.

9 . Fo‘ad Sakdan.6 Shell 1.7 5.7 Toyol Riders 3.7 0.9 2.9 .5 di atas. Muhammad Dzahir Kasa.8 3.9 EX5 Club 2.8 Minah Rempit Maju Nama Kumpulan Bermotor 1.8 1.2 peratus.9 Nama Kumpulan Bermotor Devil 0.4 125 Team 2.7 0. Yaakob Daud.1 15.8 CC Club Race 2.2 Honda Club Racing 0.6 peratus diikuti oleh Kumpulan Geng Rempit sebanyak 10.9 GTA Club 1.8 2.9 10. Jamalluddin Mustafa &Za‘im Ahmad . didapati responden yang menganggotai gang merempit yang dinamakan Kumpulan Mat Rempit mencatatkan peratusan tertinggi iaitu sebanyak 15.0 Rajah 1.6 Lagenda Motor Club 0. Terdapat dua kumpulan Yahya Don.6 Apache 9.Gang Rempit Dan Penyalahgunaan Dadah: Pengaruhnya Dari Aspek Psikososial Dan Institusi Pendidikan GTA Club Star Club Bacha Jumlah 13 4 3 450 2.9 2.9 Pancung Club Boys 1.3 Kapchai Club 0.9 9.7 100.3 0 5 10 15 20 Peratus Berdasarkan Rajah 1.4 3.5 : Nama Kumpulan Gang Rempit Bacha 0.8 8.

5 di bawah pula mencatatkan sebanyak 57.0 29. f.4 : Gang Rempit dan Merokok Merokok Ya Tidak Jumlah Frekuensi 1497 610 2107 Peratus 71. Yahya Don. Muhammad Dzahir Kasa.4 di bawah:Jadual 1. Jamalluddin Mustafa &Za‘im Ahmad . Jenis-Jenis Dadah (licit dan ilicit) yang disalahgunakan oleh Gang Rempit Berdasarkan Jadual 4.4 peratus iaitu Lagenda Motor Club dan juga Kumpulan Debar Malam. Fo‘ad Sakdan.Gang Rempit Dan Penyalahgunaan Dadah: Pengaruhnya Dari Aspek Psikososial Dan Institusi Pendidikan merempit yang mencatatkan peratusan terendah sebanyak 0. Kekerapan responden terlibat dalam kemalangan di mana peratus tertinggi adalah sebanyak 97. sementara selebihnya iaitu sebanyak 42. Hal ini dapat dirujuk pada Jadual 1.5 peratus iaitu bagi kategori 1 hingga 10 kali.5 peratus pula mengambil minuman keras. 3. Manakala peratusan terendah yang dicatatkan iaitu 0. manakala 29 peratus pula adalah tidak merokok. mereka yang melakukan kesalahan sebanyak 1 hingga 10 kali mencatatkan jumlah tertinggi iaitu sebanyak 86.4 peratus. peratus daripada gang rempit yang dikaji tidak mengambil minuman keras. Perundangan Kekerapan melakukan jenayah di kalangan responden di mana jumlah tertinggi yang dicatatkan adalah sebanyak 59. Bagi kategori kesalahan jalanraya.0 Jadual 1. Ini dapat dilihat mengikut pecahan peratus.4 peratus.1 peratus bagi mereka yang melakukan kesalahan 21 hingga 30 kali. 31 hingga 40 kali dan lebih 40 kali. Kategori kekerapan 21 hingga 30 kali pula mencatatkan jumlah peratusan terendah iaitu sebanyak 0. didapati 71 peratus daripada responden kajian adalah merokok.2 peratus. Yaakob Daud. Jumlah terendah pula dicatatkan pada kekerapan 21 hingga 30 kali iaitu sebanyak 0.5 peratus iaitu bagi kekerapan 1 hingga 10 kali.31 di atas.0 100.

5 : Gang Rempit dan Minuman Keras Mengambil Minuman Keras Ya Tidak Jumlah Frekuensi 893 1207 2100 Peratus 42. Jamalluddin Mustafa &Za‘im Ahmad .6 peratus pula mencatatkan tidak pernah menggunakan dadah.0 Jadual 1.6 di bawah dapat diperhatikan lebih daripada separuh gang rempit yang terlibat dalam kajian ini iaitu sebanyak 53. Fo‘ad Sakdan.6 100. Mengambil Sebarang Dadah Ya Tidak Jumlah Frekuensi 1123 979 2102 Peratus 53. morfin dan candu.5 57.5 100. Sebanyak 68. Yaakob Daud. Jadual 1. Responden dari kategori pernah menggunakan bahan dadah jenis utama pula adalah yang terendah iaitu sebanyak 13 peratus.4 peratus mengambil sebarang jenis dadah. Yahya Don.6 di bawah menunjukkan peratus gang rempit yang dikaji didapati mengambil dadah jenis utama iaitu heroin.Gang Rempit Dan Penyalahgunaan Dadah: Pengaruhnya Dari Aspek Psikososial Dan Institusi Pendidikan Jadual 1.6 : Gang Rempit dan Mengambil Sebarang Dadah.6 dan Rajah 1.0 Berdasarkan Jadual 1.3 peratus pula masih mengambil dadah. Muhammad Dzahir Kasa.8 peratus mencatatkan tidak pernah mengambil dadah. sementara 18. Sebanyak 46.4 46.

Muhammad Dzahir Kasa. Yaakob Daud.0 Rajah 1. Jamalluddin Mustafa &Za‘im Ahmad .2 Dadah Utama Pernah Ambil 13 0 20 40 60 80 Jadual 1. Sebanyak 17.0 18.2 68.7 di bawah pula menunjukkan sebanyak 69.8 Masih Ambil 18.6 peratus daripada gang rempit yang terlibat dalam kajian ini didapati tidak pernah mengambil dadah jenis ganja.8 100.6 : Gang Rempit dan Dadah Utama. Yahya Don.1 peratus pula mencatatkan pernah mengambil ganja.7 dan Rajah 1. Fo‘ad Sakdan.6 : Gang Rempit dan Dadah Utama. sementara 13.Gang Rempit Dan Penyalahgunaan Dadah: Pengaruhnya Dari Aspek Psikososial Dan Institusi Pendidikan Jadual 1.3 peratus masih menggunakan dadah dari jenis tersebut. Tidak Pernah Ambil 68. Dadah Utama Pernah ambil Masih ambil Tidak pernah ambil Jumlah Frekuensi 280 394 1483 2157 Peratus 13.

8 di bawah didapati gang rempit yang tidak pernah mengambil dadah jenis ATS mencatatkan peratusan tertinggi iaitu sebanyak 62.6 100. Fo‘ad Sakdan.0 Rajah 1. Jamalluddin Mustafa &Za‘im Ahmad . Muhammad Dzahir Kasa. Yahya Don. Ganja Pernah ambil Masih ambil Tidak pernah ambil Jumlah Frekuensi 370 287 1502 2159 Peratus 17.6 Masih Ambil 13. Yaakob Daud.1 13. Responden yang pernah mengambil dadah jenis ATS iaitu ecstasy dan syabu pula mencatatkan peratusan terendah iaitu sebanyak 18.3 Ganja Pernah Ambil 17.7 : Gang Rempit dan Dadah Jenis Ganja.3 69.1 peratus.7 : Gang Rempit dan Dadah Jenis Ganja.1 peratus.1 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Merujuk kepada Jadual dan Rajah 1. diikuti mereka yang masih mengambil dadah jenis tersebut iaitu sebanyak 19.Gang Rempit Dan Penyalahgunaan Dadah: Pengaruhnya Dari Aspek Psikososial Dan Institusi Pendidikan Jadual 1. Tidak Pernah Ambil 69.8 peratus.

ATS Pernah ambil Masih ambil Tidak pernah ambil Jumlah Frekuensi 390 413 1355 2158 Peratus 18. Fo‘ad Sakdan. Jamalluddin Mustafa &Za‘im Ahmad .8 Masih Ambil 19.1 62.0 79.1 0 10 20 30 40 50 60 70 Jadual 1.8: Gang Rempit dan Kategori Dadah Jenis ATS.8 : Gang Rempit dan Kategori Dadah Jenis ATS.4 11.0 Rajah 1.6 100.1 ATS Pernah Ambil 18.Gang Rempit Dan Penyalahgunaan Dadah: Pengaruhnya Dari Aspek Psikososial Dan Institusi Pendidikan Jadual 1. Tidak Pernah Ambil 62.0 Yahya Don. Muhammad Dzahir Kasa.8 100. Yaakob Daud.1 19.9 : Gang Rempit dan Kategori Dadah Jenis Inhalan. Inhalan Pernah ambil Masih ambil Tidak pernah ambil Jumlah Frekuensi 202 238 1719 2159 Peratus 9.

Jamalluddin Mustafa &Za‘im Ahmad .9 di atas pula menunjukkan 79.6 Masih Ambil 11 Inhalan Pernah Ambil 9. Tidak Pernah Ambil 79.10 : Gang Rempit dan Kategori Dadah Jenis Lain-Lain.4 peratus.6 peratus gang rempit yang tidak pernah mengambil dadah jenis inhalan.Gang Rempit Dan Penyalahgunaan Dadah: Pengaruhnya Dari Aspek Psikososial Dan Institusi Pendidikan Rajah 1. Jadual 1.5 23.5 100.9 : Gang Rempit dan Kategori Dadah Jenis Inhalan. Yaakob Daud. Fo‘ad Sakdan. Sementara gang rempit yang masih mengambil dadah jenis inhalan ialah sebanyak 11 peratus. Gang rempit yang pernah mengambil pula mencatatkan jumlah terendah iaitu sebanyak 9.0 Yahya Don. Muhammad Dzahir Kasa.0 62.4 0 20 40 60 80 100 Jadual dan Rajah 1. Dadah Jenis Lain-Lain Pernah ambil Masih ambil Tidak pernah ambil Jumlah Frekuensi 313 497 1349 2159 Peratus 14.

jumlah mereka yang tidak pernah mengambil dadah dari lain-lain jenis adalah yang tertinggi iaitu sebanyak 62. pengaruh. sehingga kini kaedah untuk membendung dan menyelesaikan masalah ini masih lagi kekurangan dan menemui jalan buntuk. maklumat ini akan secara langsung menimbulkan minat dan perhatian serius terhadap hubungan gang rempit dengan pengambilan dadah. PERBINCANGAN Kajian seumpama ini yang mengkaji hubungan dan pengaruh psikososial dan istitusi pendidikan ke atas pengambilan dadah oleh golongan gang rempit sangat terhad di Malaysia. institusi pendidikan Yahya Don. Selain itu. Gang rempit yang pernah mengambil dadah dari kategori ini pula mencatatkan jumlah terendah iaitu sebanyak 14.5 0 10 20 30 40 50 60 70 Lain-lain jenis dadah adalah terdiri daripada air daun ketum. implikasi pertama dalam kajian ini dapat membantu membekalkan maklumat dan data-data psikososial dan institusi pendidikan di kalangan gang rempit dan penglibatan mereka dalam penyalahgunaan dadah. Jamalluddin Mustafa &Za‘im Ahmad . hashish dan ubat batuk. Fo‘ad Sakdan.5 peratus.Gang Rempit Dan Penyalahgunaan Dadah: Pengaruhnya Dari Aspek Psikososial Dan Institusi Pendidikan Rajah 1. diikuti yang masih mengambil iaitu sebanyak 23 peratus. Namun begitu. rakan sebaya. Yaakob Daud. Oleh yang demikian.10 : Gang Rempit dan Kategori Dadah Jenis Lain-lain. Walau pun umum telah mengetahui peningkatan kadar golongan gang rempit di negara kita mempunyai kaitan rapat dengan masalah pengambilan dadah. Tidak Pernah Ambil 62.5 peratus.5 Masih Ambil 23 Lain-Lain Pernah Ambil 14.10 di atas. Muhammad Dzahir Kasa. Berdasarkan Jadual dan Rajah 1. Dapatan kajian ini menunjukkan faktor pengambilan dadah oleh gang rempit mempunyai hubungan dengan aspek diri.

Muhammad Dzahir Kasa. Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM). Aktiviti gang rempit dan penyalahgunaan dadah secara tidak langsung bukan sahaja mengancam kualiti modal insan untuk pembangunan negara pada masa depan juga akan mengancam keselamatan dan ketenteraman awam. di Pusat-pusat Pemulihan Narkotik. Jabatan-jabatan Belia dan Badan-badan bukan kerajaan (NGO) di Malaysia. Tindakan AADK juga dapat diambil dengan melibatkan peranan rakan sebaya atau gang rempit yang pernah terlibat dalam penyalahgunaan dadah melalui program-program kesedaran yang dianjurkan. Signifikan kajian ini adalah nilai faedah melalui dapatan hasil kajian yang dapat mempertahankan dan memberi maklumat penting yang berkaitan penyelesaian. pengaruh rakan sebaya dan pengaruh institusi pendidikan yang tinggi akan mengurangkan keterlibatan dalam penyalahgunaan dadah maka perhatian yang serius perlu diberi oleh pihak AADK. Jabatan Latihan Khidmat Negara (JLKN). Implikasi utama kajian ini menunjukkan terdapat empat pihak yang perlu memainkan peranan penting dalam menyelesaikan masalah ini iaitu AADK. program-program belia di peringkat daerah dan negeri yang mensasarkan gang rempit. pencegahan dan rawatan yang boleh dilakukan berkaitan dengan masalah remaja dan pelajar sekolah terutamanya. Jamalluddin Mustafa &Za‘im Ahmad . Justeru. Dapatan kajian menunjukkan responden yang ditemu bual menyatakan mereka tidak dilibatkan dalam setiap program yang dilaksanakan atas alas an tidak sesuai dan tidak mempunyai kemahiran- Yahya Don. Yaakob Daud. Selain itu. Polis DiRaja Malaysia (PDRM). peranan rakan sebaya dalam setiap aktiviti dan program yang dilaksanakan kerana pengaruh rakan sebaya didapati dapat mempengaruhi keterlibatan gang rempit dalam penyalahgunaan dadah. Jabatan-jabatan belia dan NGO dalam usaha meningkatkan harga diri remaja dan pelajar sekolah yang terlibat dalam aktiviti merempit. Oleh kerana dapatan kajian ini memperlihatkan bahawa responden yang terlibat dalam penyalahgunaan dadah mempunyai harga diri yang rendah. Fo‘ad Sakdan. Pihak AADK dan KPM perlu bekerjasama dalam merangka dan menilai kembali programprogram pendidikan pencegahan dadah yang dilaksanakan di sekolah-sekolah.Gang Rempit Dan Penyalahgunaan Dadah: Pengaruhnya Dari Aspek Psikososial Dan Institusi Pendidikan dan pengetahuan mengenai perundangan. Tindakan pencegahan dan pemulihan yang boleh dilakukan dalam menangani masalah ini antaranya melaksanakan program-program kesedaran dan program jati diri gang rempit bersama dengan KPM. dan KPM dalam aspek-aspek tersebut dalam mengurang dan mencegah kegiatan negatif ini daripada terus meningkat. Pengukuhan dan peningkatan peranan rakan sebaya dapat dilaksanakan melalui program rakan sebaya yang sedia ada di peringkat sekolah.

Yaakob Daud. perlu mempunyai jadual-jadual lawatan ke rumah-rumah pelajar. Sesuatu program yang sama tidak sepatutnya dilaksanakan di kawasan dan negeri yang berbeza budaya dan cara hidup. berdasarkan perubahan nilai-nilai dalam masyarakat dan trend gaya hidup remaja Malaysia kin. Selain itu. keluarga dan masyarakat sekitar. keperluan dan kemudahan infrastuktur membezakan pandangan dan sikap remaja di negeri pantai timur (Terengganu). Malah kemajuan pembangunan infrastrastur perlu diambil kira dalam perlaksaan sesuatu program. Yahya Don. Temubual dengan gang rempit dan kaunselor-kaunselor pelajar mendapati sekolah-sekolah yang terlibat dalam melaksanakan program-program ini. Kaunselor sekolah perlu lebih telus dalam melaksanakan tugas mereka di sekolah. Ini adalah kerana. Temu bual dengan responden dan kaunselor sekolah jelas menunjukkan bahawa pengaruh institusi sekolah terhadap penglibatan dalam penyalahgunaan dadah mempunyai hubungan dengan peranan kaunselor dan guru-guru di sekolah. programprogram sedemikian sepatutnya dipertanggungjawabkan oleh guru-guru yang telah dipertanggungjawabkan untuk mengajar sesuatu subjek atau mata pelajaran di sekolah. KPM dengan kerjasama AADK perlu menilai kembali peranan dan tugas kaunselor di sekolah. Program-program sedia ada seperti Skim Lencana Anti Dadah (SLAD). Perubahan dalam trend dan gaya hidup remaja juga menunjukkan program pendidikan pencegahan dadah perlu dirangka dan ubahsuai semula. Jamalluddin Mustafa &Za‘im Ahmad .Gang Rempit Dan Penyalahgunaan Dadah: Pengaruhnya Dari Aspek Psikososial Dan Institusi Pendidikan kemahiran yang diperlukan untuk melancarkan program yang dilaksanakan di sekolah. Kuiz Pendidikan Pencegahan dadah telah tersasar daripada matlamat asal. Kaunselor sekolah harus menumpukan kepada proses peningkatan sahsiah pelajar. bertindak sebagai pendamping kepada pelajar-pelajar di sekolah terutamanya pelajar-pelajar yang berisiko. Program Intelek Asuhan Rohani (PINTAR). patuh pada masa bekerja yang telah ditetapkan. Muhammad Dzahir Kasa. Perbezaan pandangan. Oleh itu. menumpukan kepada pelajar-pelajar cemerlang dan berpotensi untuk berjaya dalam sesuatu program yang dianjurkan. Pihak sekolah dan guru-guru menjadikan program-program ini sebagai platform untuk mereka menaikkan nama sekolah masing-masing. program pendidikan pencegahan perlu dinilai dan diberi nafas baru dalam bentuk yang lebih sesuai berdasarkan budaya dan masyarakat setempat. Peranan kaunselor di sekolah perlu lebih terbuka tidak sepatutnya hanya sekadar berperanan untuk menganjurkan programprogram untuk meningkatkan kecemerlangan akademik pelajar. program yang sepatutnya menumpukan kepada pelajar-pelajar yang berisiko telah tidak dilaksanakan berdasarkan matlamat yang telah digariskan dalam setiap program tersebut. Fo‘ad Sakdan. mengenali diri pelajar secara lebih mendalam.dan membina hubungan yang baik dengan masyarakat sekitar. Justeru.

Selain itu. Pegawai belia perlu lebih kerap dan lebih rapat dengan golongan belia dan gang rempit. Memandangkan kekerapan merempit merupakan faktor yang dominan dengan pengambilan dadah oleh gang rempit. Petubuhan-pertubuhan politik dan media massa. penghulu. Contohnya golongan merempit yang tidak mengambil dadah dapat dijadikan sebagai agen atau moderator untuk mencegah anggota gang rempit yang lain supaya tidak terlibat dalam pengambilan dadah. Malah matlamat sekolah perlu difokuskan kepada Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) iaitu untuk melahirkan pelajar yang cemerlang dari aspek jasmani. Perkembangan mereka perlu dipantau supaya berkembang dalam situasi yang sihat dan tidak terjebak dengan masalah penagihan dadah. rohani. Tindakan perlu dilakukan terhadap golongan merempit yang mengambil dan tidak mengambil dadah. Muhammad Dzahir Kasa. misalnya mengadakan program-program kemasyarakatan untuk mengikis sikap dan pandangan serong anggota masyarakat terhadap golongan gang rempit. Ahli Jawatankuasa kemajuan kampung (JKKK). Yaakob Daud. Pengaruh rakan sebaya amat kuat mempengaruhi aktiviti merempit. Sehubungan itu program-program kesedaran perlu juga diberi kepada golongan ahli masyarakat kaedah untuk mendekati remaja. mereka dalam mendekati dan Pihak masyarakat dan badan-badan kebajikan juga perlu mengambil inisiatif untuk menarik keluar golongan gang rempit dari lingkaran ganas ini. kadar keciciran yang bersifat terancang dan tidak terancang perlu diminimakan oleh pihak sekolah. Mereka perlu didekati dan bukannya dicemuh dan dijauhi kerana ianya tidak member sebarang faedah kepada masyarakat dan Negara. intelektual dan social (JERIS) dan tidak hanya berfokus kepada akademik atau intelek pelajar semata-mata. Maka tindakan dan peranan meningkatkan kesedaran gang rempit melalui rakan sebaya perlu dilaksanakan melalui program-program kesedaran. imam dan ketua-ketua kampong perlulah mengambil langkah-langkah wajar menyelesaikan masalah ini. Jamalluddin Mustafa &Za‘im Ahmad . emosi. Fo‘ad Sakdan. maka penyelesaian perlulah dilakukan oleh pihak AADK dan PDRM dalam menangani masalah ini. Tindakan ini dapat dilaksanakan sama ada secara langsung atau tidak langsung melalui Kementerian Belia. Ini adalah kerana masyarakat kni terutamanya golongan dewasa tidak mempunyai pengetahuan yang cukup mengenai keperluan dan Yahya Don.Gang Rempit Dan Penyalahgunaan Dadah: Pengaruhnya Dari Aspek Psikososial Dan Institusi Pendidikan Pantai Barat (Kedah) dan negeri yang lebih maju seperti Pulau Pinang dan Kuala Lumpur. Program yang dilaksanakan perlu menjurus secara lebih tepat kepada kumpulan sasaran gang rempit dan tidak hanya bertujuan dan bermotifkan faedah tertentu kepada seseorang individu. Mereka tidak seharausnya menganggap ianya sebagai suatu masalah kepada melaksanakan sesuatu program yang diaturkan.

Implikasinya timbul masalah dendam dan kekasaran yang tidak membawa faedah kepada kedua-dua pihak. Fo‘ad Sakdan. ahli-ahli masyarakat. Pendekatan yang berbeza harus diberi kepada gang rempit mengikut kawasan dan negeri. Muhammad Dzahir Kasa. masyarakat dan institusi pendidikan. Faktor harga diri merupakan komponen psikologi yang asas apabila berdepan dengan sesuatu rangsangan.Gang Rempit Dan Penyalahgunaan Dadah: Pengaruhnya Dari Aspek Psikososial Dan Institusi Pendidikan sensitivity remaja pascamodernisasi. Jamalluddin Mustafa &Za‘im Ahmad . iaanya amat penting bagi agensi-agensi yang terlibat sama ada kerjaan atau pun swasta dalam menangani masalah ini. bapa dan pemimpin masyarakat dalam institusi keluarga dan masyarakat setelah kegiatan mereka berjaya dibendung. Oleh itu. masalah peningkatan kadar gang rempit dan penglibatan dalam pengambilan dadah di kalangan remaja Malaysia dapat dibendung daripada mencapai tahap kritikal dengan memperkukuhkan institusi kekeluargaan. Malah hasil ini juga menunjukkan gang rempit mempunyai harga diri yang sederhana tinggi menunjukkan bahawa gang rempit yang mempunyai harga diri yang sederhana tinggi paling banayak terlibat dalam kegiatan merempit dan pengambilan dadah. rakan sebaya. individu lepasan sekolah. Ianya dapat membantu pihak kerajaan dan bukan kerajaan dalam mengimplementasikan langkah-langkah sewajarnya seperti perbincangan. Pendedahan dan bimbingan perlu diberi kepada bakal-bakal ibu dan bapa serta keluarga yang berisiko tinggi berkaitan masalah penagihan dan kegiatan merempit. Yahya Don. ianya juga dapat membantu mengurangkan masalah masalah penagihan dan perlakuan jenayah oleh penagih-penagih dadah (Yahya Don. Selain daripada dapat mengekalkan fungsi mereka sebagai suami. Seringkali berlaku percanggahan pendapat dan kepentingan antara remaja dengan golongan dewasa memnyebabkan hubungan antara dua pihak ini bertambah renggang. Yaakob Daud. 2002). Hal begini dengan jelas dinyatakan oleh responden kajian dan juga pemimpin masyarakat setempat. Selain dari itu. bengkel kaunseling dan sebagainya untuk mengurangkan kesan dan pengaruh psikososial dan institusi pendidikan yang dihadapi oleh gang rempit dan bakal-bakal penagih dadah. Satu lagi implikasi kajian yang mustahak ialah aspek harga diri gang rempit yang mengambil dadah. kursus kepada pelajar sekolah. Ini adalah kerana harga diri boleh memberi kesan kepada faktor psikososial yang lain seperti keluarga. Hasil kajian ini penting dalam pembentukan polisi dan pencegahan penagihan dadah serta kegiatan vandalism oleh remaja Malaysia. Malah di peringkat institusi pendidikan juga langkah-langkah boleh dilakukan dengan memperkukuhkan ilmu pengetahuan mengenai dadah dan mengurangkan kadar keciciran di kalangan pelajar sekolah.

E. tetapi pengaruh negatif daripada filem dan iklan akan meningkatkan enthisuaisme dan kemegahan golongan remaja dalam aktiviti permotoran (Ballard.unsur hiburan dan pengajaran. N (2000). Arnett. 7:39-50. diri. C. C. M. keluarga dan persekitaran. Fo‘ad Sakdan. Kerger. J.. ii7 – 1123. pihak AADK juga boleh menyarankan kepada pihak media massa.D. Crofts. Miami: Learning Publications. A. (1992).Gang Rempit Dan Penyalahgunaan Dadah: Pengaruhnya Dari Aspek Psikososial Dan Institusi Pendidikan Selain itu. II). Drivers who use illicit drugs: behaviour and perceived risks. (1990). Penagihan dadah mengikut kaum. RUJUKAN Abdullah Al-Hadi & Iran Herman (1997). Agensi Dadah Kebangsaan dengan kerjasama UKM dan UPM.L Rosa. Yaakob Daud. & Martin. correlates and consequences. mental illness and violence. & Erickson. Injury Prevention. J. Arthur. Jamalluddin Mustafa &Za‘im Ahmad . Kuala Lumpur. Yahya Don. In M. dan institusi pendidikan mempunyai hubungan dalam aktiviti merempit dan pengambilan dadah. pengeluar filem dan iklan supaya tidak mempromosikan filem atau iklan yang berkaitan dengan aktiviti-aktiviti merempit. L. Drugs: Education. M. RUMUSAN Keputusan kajian menunjukkan aspek harga diri gang rempit.. Gropper (Eds). (2002). Gangs and School. Lambert & B. Drugs and violence: Causes. Y. K. 8 (Suppl. rakan sebaya. Aitken. Secara tidak langsung masalah gang rempit yang semakin berleluasa dalam negara dapat dikurangkan. NIDA Research Monograph 103. Drug disorder. 1995). Muhammad Dzahir Kasa. Developmental sources of crash risk in young drivers. Oleh itu beberapa langkah bagi mengurangkan bebanan ini terhadap masyarakat dan negara telah dicadangkan supaya remaja sekolah tidak terperangkap dalam ‗lingkaran ganas‘ ini secara berterusan. R. Prevention and Policy. 221-237. Abraham. & Teplin. Walau pun filem dan iklan mempunyai unsur.

142. (1983). Fo‘ad Sakdan. (1981). Ballard. J. C. Benda. School Ties. 1 -10. Accident Analysis and Prevention. R. 10. Survey of youth custody. 12. Jamalluddin Mustafa &Za‘im Ahmad .G.. Foster City... Sullivan.. Muhammad Dzahir Kasa.. 1987. Australian Centre for Policing Research. W. (1977). Benard. & Nurco. A. S. R.202..M. Estimating hazards in traffic situations. J. J. Shaffer. D. Beverly Hill CA: Sage. W. (1986). A. (2001). Drug effects on psychomotor performance. (1983). & Tipton. M. R. 1994. Baselt. The use of amphetamine type stimulants by offenders involved in high speed pursuits. Yaakob Daud. School and Community. D. (1991). (1988). Biomedical Publications Beck. J. L. Pacific Social Review. Racing Motor Cyclist. Washington DC: Department of Justice..day criminality of heroin addicts in Baltimore: A study in the continuity of offense rates. Swidler. Portland: Northwest Regional Educational Laboratory. & Nurco. J. A. Ball. J. CA. 15. 119 . C. Ulster Folklife 41:52-6..F. Martin J. Washington D C: Department of Justice. A. (1995). S. The Criminality of Heroin Addicts when Addicted Off Opiates In. Canberra. & Hoyos. N.to . Bellah. Rosen. R.. The Drugs Crime Connection. Fostering Resiliency In Kids: Protective Factors In The Family. H. L.). Burkett. M. B. Inciardi (Eds. Yahya Don. Madsen. The day . Drug and Crime Fact. New York: Harper & Row.C. N. N. Peer Influence and Adolescent Marijuana Use.V. C. Habit of the heart. Bureau of Justice Statistic (1994). Drug and Alcohol Dependence. Flueck. Ball..Gang Rempit Dan Penyalahgunaan Dadah: Pengaruhnya Dari Aspek Psikososial Dan Institusi Pendidikan Australian Centre for Policing Research (2003). 181 .

M. Dansky.. D. E. S.: National Institute of Justice. 59 -73.‖ American Journal on Addiction. Brody. Drugs. S. L. (1990) Violence Associated With Acute Cocaine Use in Patients 7 Admitted to a Medical Emergency Department. Rosa. & Brown. Drugs and Violence: Cause. 345 – 352. (1989). & Kilpatrick. 43-58. Jamalluddin Mustafa &Za‘im Ahmad . K. Berkowitz. L. R. Brady. D. Psychological Buletin. Bogdan. B. Paper prepare for the Second International Symposium on the social and economic cost of substance abuse. Yaakob Daud. 306—312. D. B. 14. S. Y. Exposure and experience are a confounded nuisance in research on driver behavior . Gropper (Eds. Yahya Don. Estimating the cost of drug-related crime. Dustan. D.). 2 . Brochu.K (2003). W. Alcohol. L. Personality Disorder and Assault History In Su)stance-Dependent Individuals. (1979). & Biklen. D. Frustration-aggression hypothesis: Examination and reformulation.5 October 1995. W. NIDA Research Monograph 103. Muhammad Dzahir Kasa.Gang Rempit Dan Penyalahgunaan Dadah: Pengaruhnya Dari Aspek Psikososial Dan Institusi Pendidikan Beschner. 106. D. T. An introduction to theory and methods (4th ed. and Domestic Violence in Memphis. Qualitative research for education.. Memphis: University of Tennessee. Brookoff.C. I. (1995). Rural Juvenile Delinqupi4 Problem and Needs in East Tennessee. Grice. L. Patterns of Substance Use and Delinq3ency Among Inner City Adolescents. Lexington. & Friedman. Brown. M. Youth Drug Abuse. L. Montebello. Problem. Lambert & B..C Heatlh. Cgprelates. C. (1978). Bolton. Brounstein. Accident Analysis and Prevention. Washington DC: Urban Institute. In.) Boston: Allyn and Bacon.J. MA: D.. E. Washington D. and Consequences. (1982). Issues and Treatment. (1995). P. 4. S. R.. (1983). (1997). Fo‘ad Sakdan.

1994. R. Pollin. V. 5th ed. Coleman. Burkett. W. Yaakob Daud. A Comparative Study of the Psycho-social Profile of Drug Using and Non. W. USM: National Drug Researh Centre. Cohen.Gang Rempit Dan Penyalahgunaan Dadah: Pengaruhnya Dari Aspek Psikososial Dan Institusi Pendidikan Bruner. F.C: Education and Human Services Consortium. 1992.. San Francisco: Freeman. K.:National Council on Crime and Deliquency. Yahya Don. P. S. M.State Inmate. 181 – 202 Bureau of Justice Statistic (1992). Clark. C. Washington DC: Department of Justice. (2000). (2005). Maznah Ismail. In. Theories Psychosocial and Epidemiological Factors. Increasing violence of gang members a concern. Hackensack. Chein. S. Prince Albert Daily Herald. Washington DC: Department of Justice. USM: National Drug Research Centre.Drug Using School Children. Washington D. (1991). 1. Jamalluddin Mustafa &Za‘im Ahmad . (1977). 10. Drug and Crime Fact. Waldrop (Eds. Deviant Subcultures and The School. p. A Study of Drug Offenders In the Penang Jail: In Survey of The Drug Scene in the State of Penang. Washington DC: NIDA Research Monograph Series. & Hoo See Kong (1986). Peer Influence and Adolescent Marijuana Use. Navaratnam. Choo. Thinking Collaboratively: Ten Question and Answer To Help Policy Makers Improve Children’s Services. Chee/Kim Loy (1973). Bureau of Justice Statistic (1994). NJ. J. Muhammad Dzahir Kasa. Theories on drug Abuse: selected contemporary perspectives. I. School Ties. (1978). R. C. Fo‘ad Sakdan. Antecedents of Self-Esteem. Coopersmith. Pacific Social Review. Snyder. (1984). Petersen & E. Violent Offenders in State Prison: Sentences And Time Served . L. (1967).). Research methods in education. London:Routledge Falmer. W.

46. Drug Sales. G. 237 – 246. NIDA Research Monograph 103. R. and Consequences. R. M & Navaratnam. Standards for novice driver education and licensing. In Driver Education at the crossroads. Wish. Getreu. (1995).‖ In. Edwards. Drugs and Violence: Causes. 111-133. Hazard and risk perception among young novice drivers. Williams. N. Lambert & B. Schmeidler. L... Dejoy. D.. (1996). 21-23. Drug Use Among 8 Graders is Increasing. Deery. C. & Gage. Accident Analysis and Prevention. M. W. Berry. (1984). M (2001). Ratnasingam. E. 5. A (1999).. Della-Piano. Fo‘ad Sakdan. Journal of Educational Psychology. L. Jamalluddin Mustafa &Za‘im Ahmad . An examination of gender difference in traffic accident risk perception. Links Among Violence. Journal of Safety Research. M. Rosa. 28(14). Gropper (Eds. A Comparative Analysis of the Psychological Profile of Institutionalized Drug using: Population Minden. Transportation Research Circular.).M. R. Boulder. N. Yahya Don.Gang Rempit Dan Penyalahgunaan Dadah: Pengaruhnya Dari Aspek Psikososial Dan Institusi Pendidikan Davis. and Other Delinquency Among a Cohort of High-Risk Youths Over Time. 225 – 236. H.. Neighborhood Crime Rates among Drug Abusing and Non-Drug Abusing Families. Wothke. Correlates. A..: Tn-Ethnic Centre for Prevention Research. & Christensen. V. Pupils‘ Value and The Validity of The Minnesota Teacher Attitude Inventory. The International Journal of The Addictions. E. (1992). Colorado State University. USM: Pusat Penyelidikan Dadah Kebangsaan. and Gang Involvement. (1993).D.. (1955). Co. Ditmar. W. 24. E. ―The Relationship Between Cocaine Use. Proceedings from the Committee on operator Education and Regulation (Report No E-C024). J. Journal of Child and Adolescent Substance Abuse.14. Y. Muhammad Dzahir Kasa. 167-168 Dembo. D.. W. 30.10. (1990). Yaakob Daud. Washington DC: Transportation Research Board. L. Edwards. Drug Use. Edwards.

). (1991). M. E. C.C: U. Padfield (Eds. Violence as Regulation and Social Control in The Distribution of Crack. R. Flanders. New York: Abbeville Press. 07-41. Muhammad Dzahir Kasa. Yahya Don. (1994).(5th ed. A (2003). B. Enhancing the effectiveness of graduated driver licensing legislation. 45. Yaakob Daud. Gall. E. Boston: Ally & Bacon. Perception of the risk of an accident by young and older drivers. Government Printing Office. 289 – 298. F. W. A. C. (2005). An Update Analysis 1985 dan 1986. Fo‘ad Sakdan. Correlates. In.). Shooting Dope: Career terns of Hard Core Heroin Users. S. Rosa. A. 6. Dependence on External Authority and Decline of Community. Journal of Safety Research. Accident Analysis and Prevention. Jamalluddin Mustafa &Za‘im Ahmad .. J. NIDA Research Monograph 103. and Consequences. Lambert & B. Gardner. (1987). J. V. Tobacco. & Borg.S. 79 – 84. (1985). Assessment of Drug Depended in Malaysia. (1951). Farren. Albuquerque: University of New Mexico Press. P. P.Gang Rempit Dan Penyalahgunaan Dadah: Pengaruhnya Dari Aspek Psikososial Dan Institusi Pendidikan Fagan. L. Gropper (Eds. & Bragg.P.. D. M. USM: Pusat Penyelidikan Dadah dan Ubat-ubatan. 34. Y. & Chin.. 18. Gall. Miami: University of Florida. E. Monograph Series no. Applying educational research. A practical guide. K. Fong Kin & Navaratnam.. W. (1980). In. Washington D. Signs of Effectiveness II: / Preventing Alcohol. & Marcus. Green.D. Personnel-Social Anxiety as a Factor in Experimental Learning Situations. Gallaher & H. Foss. N. (1986).). and Other Drug Use: A Risk Factor/Resiliency-Based Approach. Gallaher. The Dying Community. & Goodwin. M. Faupel. lO0-ll0. E. (1990). Finn. Journal of Educational Research. USM. Drugs and Violence: Causes.A. The Black Leather Jacket.

Washington DC. (1985). Jamalluddin Mustafa &Za‘im Ahmad . Yaakob Daud. Goldstein. N. School and Peers.. 16. P. (1992). Goldstein. Miller. J... The Marketing of kept Heroin in New York City. ―Crack and Homicide in New York City 1988: A Conceptually Based Event Analysis. Risk and Protective Factors for Alcohol and Other Drug Problems in Adolescence and Early Adulthood: Implications for Substance Abuse Prevention. Journal of Drug Issue. 19. Journal of Drug Issues. 64. Lipton. J. D. 112. S. D. P.. & Bellucci. A. Encounters with the Self. D. Sobel. (1996). and Moore. Paige. (1971). Technical report and Technical Appendices.. Huizinga. Urban delinquency and substance abuse. (1991). (1994). Office on Juvenile and Delinquency Prevention. (1984). 14. (1989). Gaustad. Hell on Wheels: The Outlaw Motorcycle Gangs. 493-506. Ryan. & Miller. Prostitution and Drugs.105. 65 1-687. T. Preble.. Catalano. J... Journal of Adolescence. Oak Brook: Midwest Regional Center for Drug-Free School and Communities. Hamachek. S. H.. J. J. 1 5. Muhammad Dzahir Kasa. R. F. J. School Respond to Gangs and Violence. W. & Soto. P. T. J.‖ Contemporary Drug Problem. Brownstein. J.Gang Rempit Dan Penyalahgunaan Dadah: Pengaruhnya Dari Aspek Psikososial Dan Institusi Pendidikan Garnefski. P. Y. Loeber. 553556. Hawkins.. W.2:58-64. Goldstein. Hopper. Addiction-Risk and Aggressive / Criminal Behavior In Adolescence : Influence of Family.. Psychological Bulletin. & Okma. P. J. H. (1983). Goldstein. D. 103112. Yahya Don. The Drugs-Violence Nexus: A Tripartite Conceptual Framework. New York: Roll Rinehart and Winston Inc. Journal of American Culture 6. Abbott. B. R & Thornberry. Lexington: Lexington Books. B. P. Fo‘ad Sakdan. F. B. I. P. C. (1979).

Journal of Personality and Social Psychology. and mixed approaches (2nd ed. Jamalluddin Mustafa &Za‘im Ahmad .. E. & Davies. (1994). B. M.).Gang Rempit Dan Penyalahgunaan Dadah: Pengaruhnya Dari Aspek Psikososial Dan Institusi Pendidikan Hofmann. NIDA Research Monograph 103. White. Ireland. P. Adolesence and Its Social Worlds.. White. & Bachman. 911 10. Journal of Drug Issues. D. M. In. R. H. Yahya Don. Childhood victimization and risk for alcohol and drug arrest. O‘Malley.90. J. Development Task and Adolescents Relationships with Their Peers and Their Family.1988. 16. Y. Palmonari. (1998). L. Risk Factors for Delinquency and Illicit Drug Use from Adolescence to Young Adulthood. A. cannabinoids. (1990). (1993). Johnston. G. Simcha-Fagan. Johnson. Washington DC: National Institute on Drug Abuse. C. Hillsdale: Lawrence Erbaum Associates. Correlates. & Berman. L. (1995).G. Kahie. Colleges and Young Adult Populations. D. The Crack-Violence Connection Within a Population of Hardcore Adolescent Offenders. (1982). MA: Pearson Education inc. C. 0. KandeI. Lokan. M. New York: Oxford University Press Hunter. J. In. E. 67 . Forensic Science. Rosa. Jackson & H. Psychological Testing: Principles. Department for Administration and Information Service.. M. J. and Consequences.. R.).). A.. & Christensen. M. D. A. (1986). F.. & Widom. Applications and issues. (1979). B. S.. Washington DC: National Institute Of Justice. (2005). Fo‘ad Sakdan.Lagged Panel Analysis. Kirchler. T. Drugs and Violence: Causes. S. M. 1975 . D. M. The prevalence and role of alcohol. & Pombeni. M. P. National Survey Results From High School. Inciardi. Kaplan. Attitudes Cause Behaviors: A Cross. California: Brooks Publishing Company. 37. F. (1975). Gropper (Eds.. benzodiazepines and stimulants in non-fatal crashes. Educational research: Qualitative and quantitave. L. A Handbook on Drug and Alcohol Abuse: The Biomedical Aspects. Boston. J. Lambert & B. & Saccuzzo. Rodrquez-Tone (Eds. Adelaide. Muhammad Dzahir Kasa. Yaakob Daud. 315 -321.

New York: McGraw . Longo. Hunter. Drug. (1996).. (1994). M.Fal. Individual In Society. J. Abingdon. Crime and Criminology. Oxford: Transedition Books. Crutchfield. benzodiazepines and stimulants amongst injured drivers and their role in driver culpability: part ii: the relationship between drug prevalence and drug concentration. Fo‘ad Sakdan. Kennedy.1:37785\6. 32:623–632. Addiction Research. Livingston. E.. Englewood Cliffs. & Ballachey. L. Yahya Don. V. Pembolehubah Psikologi dan segi Harga Din. R.. Krech. R..1998. B. (1996). (1970). F. Thesis D. M. Determining sample size for reseacrh activities. (1996). (1998). C. 457 – 464.. and driver culpability. White. 3. R. H. Jamalluddin Mustafa &Za‘im Ahmad .Hill Company Klee.. D. W. N. Mahmood Nazar Moharned (1995). Methamphetamine and driving impairment. Lokan. V. R. Educational Psychology Measurement. Morris. (1982). & Cook. Perspectives on Crime and Justice: 1997 . Levinthal. Yaakob Daud.Gang Rempit Dan Penyalahgunaan Dadah: Pengaruhnya Dari Aspek Psikososial Dan Institusi Pendidikan Koerdt... J. Profail Personaliti dan Penggunaan Mekanisme Bela Din Di Kalangan Penagih Dadah yang Mengikuti Program Pemulihan Dadah Serenti.. 41. K. P. Accident Analysis and Prevention.. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia. J (1994). Journal of Forensic Sciences. Kelling. E. G.: Prentice Hall. Boston: Allyn and Bacon. Petersilia. Krejcie. Logan. & Morgan. Muhammad Dzahir Kasa. S. (2000). F. J. The prevalence of alcohol. Crime and drug misuse: economic and psychological aspects of the criminal activities of heroin and amphetamine injectors. C. cannabinoids. Custom Bikes from Factory to Fantasy. 707 – 610. Behavior and Modern Society. M. White. Musto. D.I. J. C. D. J. A. Washington DC: National Institute of Justice.

& Mohammad Hassan (2003). Muhammad Dzahir Kasa. 3 – 4 April. & Yahya Don (2004). Paper presented at the International Congress for School Effectiveness and Improvement (ICSEI). Yahya Don. Selangor. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka.M.M. Mencegah Relapse Untuk Menjana Kepulihan Sepanjang Hayat.. Indicator of Success. Rotterdam. Kuala Lumpur: PEMADAM Mahmood N. Yahya Don. Journal Psikologi dan Pembangunan Manusia. Strategi pencegahan penagihan semula (Relapse): Proses berterusan untuk mengekalkan kepulihan. Zahir Kasa. 1 – 3 Julai. & Yahya Don (2005). Malaysian Journal Learning and Instructional (MJLI). Muhammad Dzahir Kasa.. Paper presented at the Seminar Kaunseling. Alor Setar. & Yahya Don (2004) The anti-drug badge scheme in the malaysian school system: an effort to introduce practical drug education for school children. Netherlands Mahmood N. Kuala Lumpur. Jamalluddin Mustafa &Za‘im Ahmad . 2004. 4 – 5 Oktober 2004. Paper presented at the Seminar Kebangsaan Pemulihan Penagihan dan Pengurangan Beban Dadah: Amalan Masa Kini. Satu Pengenalan Kepada Jiwa dan Tingkah Laku Manusia.M. M. Cabaran Masa Kini. Therapeutic Community at Pengasih House. Program Pendidikan Pencegahan Dadah SLAD: Kekangan dan Keberkesanannya. Mahmood N. Paper presented at Seminar Kebangsaan ke tiga Psikologi dan Maysarakat: Gejala Sosial dalam Masyarakat. Fo‘ad Sakdan. Universiti Utara Malaysia... Mahmood Nazar Mohamed (1992). M. & Yahya Don (2003). Report of The l4 IFNGO Conference. Mahmood N. Muhd. 6-9 January. at Pusat Latihan KWSP (ESSET) Bangi. Quality Hotel.Gang Rempit Dan Penyalahgunaan Dadah: Pengaruhnya Dari Aspek Psikososial Dan Institusi Pendidikan Mahmood Nazar Mohamed (1992).. Memulihkan penagih dadah melalui program pengawasan dalam komuniti: Kekangan dan keberkesanannya. Defense Mechanism and Self-Esteem As An Indicator of Psycholoica1 Well-Being Among Psychoactive Drug Addicts.M. Bangi. Muhammad Hassan. & Yahya Don (2004). Pengantar Psikologi. Mahmood N. Selangor. Kedah Mahmood N. UKM. Yaakob Daud. Rawatan dan Pemulihan Dadah di Malaysia.

C. R. Qualitative research and case study application in education. Alberta: Canadian Research Institute for Law and Family (CRILF). 13. L. Merriam. Jamalluddin Mustafa &Za‘im Ahmad . Journal of Consulting and Clinical Psychology. (2001). (2005). Inciardi (Eds.Crime Connection. & Newcomb. VA.. MR4). Nadiyah Elias. Realiti Generasi Muda: Melangkah Ke Hadapan. McBride. C. B. Now. Calgary.. 1 Mellor.Gang Rempit Dan Penyalahgunaan Dadah: Pengaruhnya Dari Aspek Psikososial Dan Institusi Pendidikan Mahmood. Glencross. & MacRae. & Hartley. A. Yaakob Daud. S. Bangi. In. Masten. S (2004). San Francisco: Jossey and Bass Publisher. & Peck. (1991). p. General Deviance Syndrome: Expanded Hierarchical Evaluations at Four Ages From Early Adolescence to Adulthood. A 10 years nightmare: Authorities struggle to understand Indo-Canadian youth gangs. M.. M. J. McGee. Skill acquisition by young drivers: Perceiving.). Sabitha Marican. Youth gangs in Canada: A preliminary review of programs and services.. McBride. (2004). Arlington. Profil dan factor risiko pengguna dadah remaja: Input untuk program pendidikan pencegahan dadah. V. Fo‘ad Sakdan. B. McLaren. D. The Drug. 13 – 14 Disember 2005. Masten. Kertas kerja dibentangkan di Seminar Penyelidikan Pembangunan Generasi Muda: UKM-KBS. L. L. 60. 66 . Muhammad Dzahir Kasa. S. Hispanic Journal of Behavioral Sciences. CA: Sage. Insurance Institute for Highway Safety.76. A. Beverly Hill. interpreting and responding to the driving environment (Report No. (1989). Canberra. (1981). A. Milech. Prediction of Long-Term Alcohol Use. UKM. S. D.V. N. Yahya Don. 315-323. & Yahya Don (2005).Teenage driver risks and interventions. Australia: Federal Office of Road Safety. D. D. . Drug and Violence. California: California Department of Motor Vehicles. and Criminality Among Inhalant Users. (2003). Problem driver remediation: Meta analysis of the driver improvement literature. (1992).

(1992). (1990). Reduan Aslie (1990). Fo‘ad Sakdan. Drug Use Forecasting.237.) Boston: Ally and Bacon. V. Qualitative and quantitative approaches (4th ed. Kuala Lumpur: AMK Interaksi Sdn. Neuman. National Commission on Marihuana and Drug Abuse (1973). National Institute of Justice (1995). & Hanran. USM: Centre Drug Research. Childhood Victimization and Risk for Alcohol and Drug Arrests. Washington DC: Department of Justice. O‘Grady. National Institute on Drug Abuse (1978). W. Bhd. Drug Use in America. T. Fong Kin & Kulalmoli.. T. (1998). Drug Abuse and Crime. Fourth Quarter 1992.. Monograph Series 7. Yahya Don. Paper presented at The Annual Meeting of the National Prevention and Training Conference: People With Disabilities.Gang Rempit Dan Penyalahgunaan Dadah: Pengaruhnya Dari Aspek Psikososial Dan Institusi Pendidikan Mohd. W. D.229. Majid Konting (1998). Nurco. Journal Drug Alcohol Dependent. Moore. National Institute of Justice (1993). N. Yaakob Daud.17 April 1990. Kinlock..C: Department of Justice. S. Washington D. In. D. Jamalluddin Mustafa &Za‘im Ahmad . L (2000). S. Crime In Society. Kaedah penyelidikan pendidikan.Ohio: 14. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.). L.. C: Goverment Printing Office Navaratnam. Problem in Perspective (2nd report). Differential contributions of family and peer factors to the etiology of narcotic addiction. Jenayah Di Malaysia. 51. Savitz & N. An Evaluation study of drug treatment and rehabilitation program at a drug treatment Centre. Washington D. D. Muhammad Dzahir Kasa. Johnson (Eds. E. New York: Wiley. K. Mohd. Social research methods. Research in Substance Abuse and Disabilities: The Implications for Prevention and Treatment.

20 Oktober 2007..C. New York: Lexington Books. A.crack exchanges. 159. Scott. M. Human factors and driving performance. Anggota Penguatkuasa JPJ Cedera Di Rempuh Mat Rempit Utusan Malaysia. Muhammad Dzahir Kasa. J. M. Gangs growing: Police. (1994). Ratner. R. Jamalluddin Mustafa &Za‘im Ahmad . Mills. (1996). L. N. S. T. Canberra. Yaakob Daud. Utusan Malaysia. Commonwealth Department of Health and Ageing. 22 Ogos 2007. Balai Polis Merbok Dibaling Bom Petrol Utusan Malaysia. Mott. A. Melayu dan Motorsikal Utusan Malaysia .: Department of Justice. Norman. L. 17 Ogos 2006. C.Gang Rempit Dan Penyalahgunaan Dadah: Pengaruhnya Dari Aspek Psikososial Dan Institusi Pendidikan Poyser. 10 Februari 2008. TRRL Laboratory (Report No. Crack pipe as pimp: An ethnographic investigation of sex for . England: Road Research Laboratory. R.. (1993). Leader Post. (2002).. L. Fo‘ad Sakdan. Utusan Malaysia. 31. Kejadian Mat Rempit Serang Balai Polis Utusan Malaysia. Rural Adolescent Drinking Behaviour: Three Year Follow-Up in The New Hampshire Substance Abuse Prevention Study.. Berkshire. Pg. & Watts. Mat Rempit Bergaduh Di Hospital Selayang Rempit. 1004). (2005). & Youells. Roth. Psychoactive Substances and Violence. F. 17 Oktober 2006. Drug driving among police detainees in three states of Australia: final report. (1981).. 28 September 2007. Quimby. A1 Stevens. Journal of Adolescence. Dua Konstabel Cedera Dirempuh Mat Rempit Yahya Don.167.. Makkai. Washington D. G. In National Drug Strategy Monograph Series no 50.

Toronto and its gangs. Orang Ramai Makin Meluat Watts. (2002). A. S. Englewood Cliffs. ii9 – ii16. Yahya Don (2000). Bangi. D. Gropper (Eds. Q. F.. Wilson. National Post. In Mahmood N. Selangor. Fo‘ad Sakdan. S. Lambert & B. 8 (Supplement II). and Consequences. Atlantic Monthly. New York: Simon and Shuster. Yahya Don & Mahmood. Jamalluddin Mustafa &Za‘im Ahmad . 2 April 2008. A4 Yablonsky. A. Nadiyah Elias & Azmi Shaari (Eds). Rationale for graduated licensing and risks it should address.).: Prentice Hall. White. J. (1985). W. The Drug Use-Violent Delinquency Link Among Adolescent Mexican-Americans. E. Hubungan Penagihan Dadah dan Perlakuan Jenayah. (1990). L. Muhammad Dzahir Kasa. Saksi Kejadian Nyaris Dibunuh Utusan Malaysia. UKM. Correlates. Drug Dependence.29-38 Woods. 135-158. National Seminar on Social Work Management. & Ferguson. L. M. Williams. NIDA Research Monograph 103. R. L. N. 27 Jun 2008. Malaysian Journal of Psychology. Rosa. L. (1990). Sintok. In. (1991).. & Wright. Yaakob Daud. Mac 1982. J. (2004). Drugs and Violence: Causes. London: Harper Collins. J. Yahya Don. A. Wilson. J. SPS-UUM.. Y. (2004). Langgar Polis Mat Rempit Dipenjara 5 Bulan Utusan Malaysia. Drug addiction and criminal behaviour: Challenges to Serenti Centre and Society. Proceedings. p. M. Injury Prevention.Gang Rempit Dan Penyalahgunaan Dadah: Pengaruhnya Dari Aspek Psikososial Dan Institusi Pendidikan Utusan Malaysia. Criminology: Crime and Criminality..M. 28 Jun 2008. Broken Window‘s.M. N. G. Q. & Kelling. (1982). J. & Herrnstein. Crime and human nature. D.

Perak. Muhammad Dzahir Kasa. (2007). 4 – 6 September. UPSI.M. N. di Hotel City Bayview. 22 Februari 2007.. City Bayview Hotel. 9-11 Mei. Pusat Pendidikan Global Aminuddin Baki. Kedah. Kedah Yahya Don & Mahmood N. Langkawi. Peranan Psikologi Dalam Pendidikan. (2004).Gang Rempit Dan Penyalahgunaan Dadah: Pengaruhnya Dari Aspek Psikososial Dan Institusi Pendidikan Yahya Don & Mahmood N. Paper presented at the Persidangan Psikologi. Pembinaan harga diri pelajar melalui program PINTAR di sekolah kebangsaan: Adakah kita berjaya? Kertas kerja ini dibentangkan di Seminar Antarabangsa: Nilai dalam komuniti Pasca Modenisme (SIVIC 2004). Kertas kerja dibentangkan di Seminar Dadah Sebagai Ancaman Global. Fo‘ad Sakdan. Jamalluddin Mustafa &Za‘im Ahmad . Langkawi.M. Yahya Don. Yahya Don & Mahmood. Strategi Penyelesaian Ancaman Dadah Global. Penagihan Dadah dan Perlakuan Jenayah: Peranan Institusi Pendidikan dan Masyarakat Masa Kini.M. Yaakob Daud. (2003). Tangjung Malim.

ciri-ciri penyalahgunaan bahan serta kesan penggunaan bahan tersebut kepada diri mereka. Fakulti Sains Sosial. Elena Gregoria Chai Chin Fern3 & Regina Garai Abdullah4 ABSTRAK Makalah ini mengetengahkan isu-isu penyalahgunaan inhalan dalam kalangan remaja di daerah Kuching. Seramai 127 individu telah ditemubual dan kajian mendapati majoriti responden mula menyalahgunakan inhalan ketika berusia antara 11 – 15 tahun. Universiti Malaysia Sarawak Haslina Hashim. Kebanyakan remaja terlibat disebabkan pengaruh rakan sebaya dan mereka sanggup melakukan apa sahaja demi mendapatkan wang untuk meneruskan tabiat ini. Sarawak “LIHAT NAGA BOLEH.Fakulti Sains Sosial.“Lihat Naga Boleh. The most commonly abused substance is rubber cement and the behavior often occurs in groups. Madya. Universiti Malaysia Sarawak 3 Pensyarah. Universiti Malaysia Sarawak Prof. Elena Gregoria Chai Chin Fern & Regina Garai Abdullah . Peer influence is the most significant factor that draws them into this 1 2 Pensyarah. characteristics of substance abuse and how it affects them. Bahan yang paling popular disalahgunakan adalah gam pelekat getah dan tingkahlaku ini kerap kali berlaku di dalam kumpulan. SARAWAK Haslina Hashim1. JADI GOKU PUN BOLEH”: KAJIAN REMAJA DAN PENYALAHGUNAAN INHALAN DI DAERAH KUCHING. dengan memberi fokus kepada profil pelaku. Jadi Goku Pun Boleh”: Kajian Remaja Dan Penyalahgunaan Inhalan Di Daerah Kuching. Fakulti Sains Sosial. Abdul Mutalip bin Abdullah2. Universiti Malaysia Sarawak 4 Pensyarah. Abdul Mutalip bin Abdullah. ABSTRACT This article intends to highlight the issues of inhalant abuse among teenagers in Kuching district while focusing on their profiles. A total of 127 teenagers were interviewed and a larger portion of them started to abuse substance at the age of 11 – 15 years old. Terdapat bukti menunjukkan inhalan merupakan gateway kepada dadah jenis lain kerana rata-rata responden yang berhenti menggunakan bahan ini beralih kepada penggunaan dadah berbahaya seperti syabu dan kokain. Fakulti Sains Sosial.

Produk yang berlainan mengandungi jenis inhalan yang berbeza dan kesan pendedahannya kepada tubuh badan juga adalah berlainan. Di Amerika Syarikat. Pendedahan kepada umum ini menjadikan kesedaran terhadap bahaya tingkahlaku inhalan meningkat dalam kalangan penduduk pada ketika itu. There is evidence to suggest that inhalant serves as a gateway to other type of substance abuse. they advanced to more dangerous drugs like methamphetamine and cocaine. Walaupun penyalahgunaan inhalan telah berlaku sejak sekian lama. gejala ini tidak mendapat fokus yang meluas seperti penyalahgunaan dadah berbahaya sedangkan tabiat ini memberikan impak negatif yang signifikan. nitrat dan gas anestetik. PENDAHULUAN Amalan penyalahgunaan inhalan bukan sesuatu yang asing dalam masyarakat kita pada hari ini. bahan yang tergolong dalam kategori inhalan adalah pelarut organik. Haslina Hashim. Namun begitu di Malaysia. Sifat bahan ini yang mudah meruap menjadikan ia mudah disalahgunakan untuk mendatangkan khayal. agensi berwajib tidak mempunyai pengkalan data yang komprehensif untuk dijadikan rujukan. Abdul Mutalip bin Abdullah. Di Malaysia. minyak gas. para pengkaji di AS mampu mengenalpasti tahap keseriusan gejala ini.S. Sarawak deadly habit and the study reveal that they will go by all means to obtain money to maintain it.“Lihat Naga Boleh. Kegunaan inhalan yang meluas dalam industri pembuatan menjadikan ia didapati dengan mudah dalam pelbagai jenis produk kegunaan harian seperti aerosol pembunuh serangga. Tambahan pula. Elena Gregoria Chai Chin Fern & Regina Garai Abdullah . cecair pencuci. amalan penyalahgunaan inhalan mendapat perhatian umum seawal tahun 1959 dan masyarakat telah didedahkan tentang bahaya amalan ini sejak itu. istilah lebih popular yang menggambarkan perbuatan ini adalah “menghidu gam” walaupun terdapat banyak produk domestik lain yang mengandungi inhalan. Jadi Goku Pun Boleh”: Kajian Remaja Dan Penyalahgunaan Inhalan Di Daerah Kuching. Gas nitrus oksida (nitruous oxide) yang juga dikenali sebagai laughing gas digunakan secara meluas dalam industri perubatan. As respondents dropped out from inhalant misuse. Department of Health and Human Services (2003). gam pelekat. Menurut U. alatulis dan produk kecantikan seperti varnis kuku. Melalui kajian persampelan yang dilaksanakan setiap lima tahun untuk meneliti tren penyalahgunaan inhalan di kalangan remaja dan kanak-kanak.

Persembahan dapatan yang telah disesuaikan bagi konteks Daerah Kuching akan dibincangkan dalam bahagian berikutnya. Instrumen kajian yang digunakan adalah borang soal selidik yang Untuk memperkaya dapatan dilengkapkan melalui kaedah temubual bersemuka. Tanpa pengkalan data yang lengkap. Kajian Kes di Kuching. Jadi Goku Pun Boleh”: Kajian Remaja Dan Penyalahgunaan Inhalan Di Daerah Kuching. faktor penglibatan. JKM serta Pusat Pemulihan Penagihan Narkotik (PUSPEN). artikel5 ini cuba mengetengahkan maklumat asas tentang individu yang terlibat dengan aktiviti penyalahgunaan inhalan di daerah Kuching6. 5 Data yang dipersembahkan di dalam artikel ini telah diekstrak daripada dapatan kajian penulis bertajuk “Isuisu dan Implikasi Penyalahgunaan Inhalan. Tinjauan literatur pada artikel ini cuba mengupas risiko pendedahan kepada inhalan yang berterusan. adalah sukar untuk pihak berwajib seperti Agensi Antidadah Kebangsaan (AADK) merangka program pencegahan yang sesuai dan berfokus kerana kurangnya input tentang golongan sasar yang perlu diberi perhatian.“Lihat Naga Boleh. kesan yang dialami ketika dan selepas khayal. Kota Kinabalu dan Pulau Gaya”. 6 Daerah Kuching merujuk kepada wilayah pentadbiran AADK Daerah Kuching yang meliputi bahagian Kuching. Abdul Mutalip bin Abdullah. Kajian ini telah ditaja oleh AADK bermula Ogos 2008 dan disiapkan pada April 2009. dan usaha untuk menyelidiki isu ini tidak seharusnya terhenti di sini kerana ia berpotensi untuk dikembangkan dalam penulisan yang akan datang. serta bagaimana amalan ini memberi impak kepada diri serta keluarga mereka. Pendekatan artikel ini adalah bersifat exploratory yang bermatlamat untuk membekalkan maklumat sebanyak mungkin tentang perbuatan khayal disebabkan inhalan di Daerah Kuching. Sarawak tidak banyak kajian yang dibuat ke atasnya. Oleh itu. kajian. senario penyalahgunaan inhalan. Samarahan dan Sri Aman. kaedah temubual berfokus dengan beberapa kumpulan remaja telah dilaksanakan sama ada di dalam institusi seperti di Sekolah Tunas Bakti. dengan harapan ia bertindak sebagai titik tolak kepada usaha untuk mendokumentasikan perkembangan gejala ini di Malaysia. pola penglibatan serta penggunaan inhalan. Haslina Hashim. Elena Gregoria Chai Chin Fern & Regina Garai Abdullah . faktor penglibatan serta impak amalan yang memudaratkan ini. Artikel ini akan membincangkan profil individu yang menggunakan inhalan bagi tujuan khayal. AADK atau di luar institusi yang memberikan suasana yang lebih terbuka dan informal. Kajian ini bersifat exploratory memandangkan tidak banyak kajian yang seumpamanya dilaksanakan khususnya di Sabah dan Sarawak.

aerosol. Inhalan jenis ini meruap pada suhu bilik dan variasi produk yang mengandungi bahan ini termasuklah pelekat. Jadi Goku Pun Boleh”: Kajian Remaja Dan Penyalahgunaan Inhalan Di Daerah Kuching. rambut dan sebagainya. Asalnya digunakan oleh golongan gay lelaki untuk meningkatkan keseronokan semasa hubungan intim. Bahan domestik yang mengandungi volatile solvent telah meningkat sejak tahun 1950. paint thinner. adhesive cement. “…as including a) plastic solvent. lighter fluid. agen pencuci.“Lihat Naga Boleh. Haslina Hashim. Australia di bawah Drugs. nitrite tidak menyerang sistem saraf pusat tetapi membesarkan saluran darah dan menenangkan otot. nail polish remover. (d) gas yang digunakan dalam produk komersil dan domestik seperti pemetik api butana. chloroform dan halothane. Kamus Perubatan Dorland (2003) mendefinisikan inhalan sebagai bahan yang diambil menerusi saluran respiratori. (b) solven industri dan domestik. Penggunaan nitrite telahpun berkurangan semenjak tahun 1991 kerana diharamkan (Ibid). nitrite9 dan anesthetics. Poisons and Controlled Substances Act 1981. Abdul Mutalip bin Abdullah. glue. dope. Sharp (1992) telah mengkelaskan inhalan kepada 5 sub-kategori iaitu (a) gas anastetik perubatan seperti nitrous oxide. cleaning agent. produk makanan dan pelarut. or any other volatile product derived from petroleum. gam/glue atau pelarut) yang mana wap daripada bahan-bahan ini kadang-kadang dihidu untuk mendapatkan kesan khayal. lacquer thinner. Elena Gregoria Chai Chin Fern & Regina Garai Abdullah . Serenity Lane 7 (nd) menyatakan terdapat tiga jenis inhalan iaitu volatile solvent8. 7 8 Inhalan memberi kesan psikoaktif kepada pelaku dan kesan ini Sebuah NGO di Amerika Syarikat yang bermatlamat untuk memulihkan ketagihan alkohol dan dadah. gasoline. Sesetengah produk nitrite digunakan dalam penghasilan haruman udara. Sementara itu. (c) solven yang didapati di pejabat (alatulis) dan untuk kegunaan kraftangan/kesenian seperti pelarut dalam marker dan cecair pemadam. aerosol propellent or anaesthetic gas…” Berbeza sedikit daripada apa yang dinyatakan oleh Sharp (1992). dan (e) aerosol seperti yang terkandung di dalam penyembur fabrik. Berbeza dengan jenis inhalan yang lain. iaitu hidung dan trakea. Kamus Perubatan Merriam-Webster pula menyatakan inhalan merangkumi pelbagai bahan yang kebanyakannya bersifat toksik (seperti cat. Sarawak APA ITU INHALAN? Inhalan merupakan sejenis dadah sama ada dalam bentuk gas atau aerosol. Definisi yang diutarakan tidak berbeza daripada makna inhalan yang diketengahkan oleh Wilayah Victoria. Ini termasuk perbuatan menyedut atau memasukkan sejenis bahan kimia (dadah) yang boleh menimbulkan kesan psikoaktif ke dalam saluran pernafasan. 9 Kelas inhalan yang “istimewa”. atau pelarut di mana wapnya akan disedut untuk membangkitkan rasa euphoria.

toluene Anesthetics Gas Cecair Local nitrus oxide halothane. toluene. Gas nitrus oksida adakalanya dikenali sebagai laughing gas kerana si pemakai akan berasa gembira setelah menggunakannya (Nitrus oxide. tricloroethane. Jadi Goku Pun Boleh”: Kajian Remaja Dan Penyalahgunaan Inhalan Di Daerah Kuching. Berikut adalah jenis bahan kimia yang lazimnya ditemui dalam beberapa produk yang mengandungi inhalan: Jadual 1: Jenis Produk Domestik dan Kandungan Kimia Kategori Produk Pelekat Produk Kandungan Kimia Gam untuk membuat model kapal terbang Simen PVC Simen getah (Rubber cement) toluene. propane. acetone Aerosol Penyembur wangian udara Analgesic spray Asthma spray Deodoran Penyembur rambut Penyembur cat butane. flourocarbons butane. Walaubagaimanapun. tingkah laku. Agen Degreasers Haslina Hashim. Elena Gregoria Chai Chin Fern & Regina Garai Abdullah . flourocarbons flourocarbons fluorocarbons butane. methyl chloride. Abdul Mutalip bin Abdullah. nd). 2009). Kesan yang ditimbulkan oleh inhalan ini menyebabkan ia digunakan secara meluas dalam bidang perubatan untuk melegakan kesakitan (Inhalant. flourocarbons hydrocarbon.“Lihat Naga Boleh. propane. Satu contoh yang popular adalah penggunaan gas nitrus oksida sebagai general anesthetic dalam bidang pergigian. pembedahan dan proses kelahiran anak. emosi dan pertuturan. ia seringkali digunakan bersama anesthetic lain. Sarawak dipamerkan melalui gangguan sementara terhadap persepsi. ethyl acetate trichloroethylene hexane. enflurane ethyl choride tetracloroethylene. gas ini memberikan kesan dalam tempoh singkat dan oleh sebab sifatnya yang memberi kesan sementara. propane.

tricloroethylene Pelarut Pelarut cecair pemadam Pemadam api Gas cecair Pemetik api Pembersih cat Pelarut cat Varnis kuku tetracloroethylene. methanol acetone Sumber: Serenity Lane (nd) Terdapat pelbagai kaedah yang digunakan untuk menyedut inhalan. Nama lain bagi tabiat ini adalah poppers. Elena Gregoria Chai Chin Fern & Regina Garai Abdullah . glading dan dusting telah diperkenalkan dan istilah-istilah ini berbeza mengikut jenis bahan yang digunakan. istilah sniffing. tricloroethane. Pengambilan bahan terus dari bekas asal melalui hidung dikenali sebagai sniffing atau snorting.“Lihat Naga Boleh. manakala pelarut mudah meruap disapukan pada selaput dalam hidung (nasal mucosa) atau permukaan lain yang berhampiran seperti kuku dan kolar baju (Ibid). Laman web US Drug Enforcement Administration (2006) mencatatkan istilah jalanan yang baru bagi tingkahlaku ini di Amerika Syarikat. bang dan amys. Individu yang melakukan dusting akan memasukkan hujung penyembur yang runcing ke dalam mulut atau hidung untuk menyedutnya. Kaedah glading merujuk kepada perbuatan menyedut aerosol penyegar udara manakala dusting pula adalah penyalahgunaan bahan pembersih elektronik yang mengandungi aerosol. Untuk Haslina Hashim. isopropane toluene. Sarawak pembersih Cucian kering Spot removers tricloroethylene tetracloroethylene. Untuk gam. rush. tricloroethane tetracloroethylene. whippets. huffing. Istilah huffing juga merujuk kepada perbuatan menyedut wap inhalan daripada kain yang telah dibasahkan dengan pelarut dan kemudian meletakkannya berhampiran muka. manakala tatacara melalui mulut dinamakan huffing. atau menyumbat kain tersebut ke dalam mulut. Sesetengah pelaku menyemburkan aerosol terus ke dalam mulut atau hidung. snorting. methylene chloride. tricloroethane bromochlorodifluoromethane butane butane. methylene chloride. kick. Jadi Goku Pun Boleh”: Kajian Remaja Dan Penyalahgunaan Inhalan Di Daerah Kuching. Abdul Mutalip bin Abdullah. Williams et al (2007) menyatakan pelbagai istilah jalanan telah diadakan untuk menggambarkan tabiat ini. methanol toluene. snappers.

“Lihat Naga Boleh. Perbuatan ini menimbulkan rasa mabuk atau teruja seperti kesan alkohol serta mengkhayalkan. nd). sentuhan. Kaedah bagging memerlukan si pelaku menyedut bahan yang diletakkan atau disemburkan ke dalam beg plastik atau kertas (Ibid). individu yang menyalahgunakan inhalan menggunakan bahan ini sebagai dadah rekreasi. Ubat gegat atau mothballs (naphthalene) disalahgunakan melalui cara bagging dan ada pelaku yang mengunyahnya (Additional Medicine: FYI Inhalants.” Berdasarkan definisi yang diutarakan. Abdul Mutalip bin Abdullah. Gangguan persepsi ini dirasakan amat nyata oleh individu yang mengalaminya. Kamus Perubatan Steadman (2002) menjelaskan halusinasi berlaku akibat penyalahgunaan dadah atau disebabkan gangguan mental. KESAN-KESAN DAN BAHAYA PENYALAHGUNAAN INHALAN Berbeza dengan gas nitrus oksida yang digunakan atas sebab perubatan. di mana individu mengalami cetusan pengalaman atau perasaan yang tidak nyata. Elena Gregoria Chai Chin Fern & Regina Garai Abdullah . Selain kaedah-kaedah lazim yang disebutkan. Defnisi dan faktor halusinasi turut disebut di dalam Kamus Perubatan Merriam-Webster (2007) seperti berikut: ”hallucination is a perception of something (as visual image or a sound) with no external cause usually arising from a disorder of the nervous system (as a visual image or a sound) with no external cause usually arising from a disorder of the nervous system (as in delirium tremens or in functional psychosis without known neurological disease) or in response to drugs (as LSD). Sarawak tidak menimbulkan syak. Istilah ”khayal” boleh disama ertikan dengan halusinasi. risikonya tetap sama dan pelaku masih terdedah kepada kesan yang berpanjangan. suara atau bunyi. Haslina Hashim. Kaedah ini popular di kalangan mereka yang menghidu gam. bau-bauan dan rasa. Walau apapun cara yang digunakan untuk menyedut inhalan. Perasaan ini boleh wujud dalam bentuk penglihatan. individu yang berada dalam keadaan khayal seringkali mengalami koordinasi pertuturan dan perlakuan yang tidak menentu. terdapat pengguna yang memanaskan bahan untuk melepaskan wap yang kemudiannya disedut. Jadi Goku Pun Boleh”: Kajian Remaja Dan Penyalahgunaan Inhalan Di Daerah Kuching. bekas minuman lazimnya digunakan untuk menyimpan bahan mudah meruap ini.

kerosakan hati Methylene chloride Penurunan kapasiti oksigen yang boleh dibawa oleh darah. pneumonia (radang paru-paru) dan cardiac failure/arrest (kegagalan/pemberhentian fungsi jantung). baik secara langsung atau tidak langsung. melecur serius (disebabkan keboleh bakaran yang tinggi) Freon Sudden sniffing death syndrome. gangguan sistem pernafasan yang boleh membawa kepada kematian (akibat penyejukan drastik kepada saluran pernafasan). gangguan kepada persepsi dan koordinasi motor. Elena Gregoria Chai Chin Fern & Regina Garai Abdullah . kehilangan deria rasa. Jadual 2: Jenis-jenis Bahan Kimia dan Risiko Pendedahan Kepada Bahan Bahan Kimia Butane. Academic Dictionaries and Encyclopedias (nd) menjelaskan pelaku boleh tercedera akibat perlakuan yang membahayakan semasa mereka dalam khayal. pitam akibat perubahan tekanan darah. yang membawa kepada hypoxia (kekurangan oksigen). NIDA (2005) menyenaraikan bahaya beberapa jenis bahan kimia yang terkandung di dalam inhalan yang sering disalahgunakan. pengguna inhalan meninggal dunia akibat menyedut wap atau gas berlebihan. hexane Kematian akibat ketidaksampaian oksigen ke otak. inhalan yang digunakan untuk tujuan rekreasi mempunyai kesan yang lebih toksik berbanding penggunaannya dalam bidang perubatan. propane Risiko Pendedahan Sindrom kematian mengejut disebabkan kegagalan fungsi jantung. ia digunakan berlebihan untuk mendatangkan kesan yang berpanjangan. seperti dalam Jadual 2. gangguan proses mental dan cara Haslina Hashim. Sumber yang sama turut menyatakan dalam sesetengah kes. Abdul Mutalip bin Abdullah. gangguan kepada fungsi otot jantung Toluene Kerosakan tisu otak. penggunaan inhalan secara berlebihan boleh menyebabkan kematian. Dalam sesetengah kes. Jadi Goku Pun Boleh”: Kajian Remaja Dan Penyalahgunaan Inhalan Di Daerah Kuching.“Lihat Naga Boleh. Sarawak Keadaan ini diburukkan lagi oleh penggunaan dos inhalan yang tidak terkawal dan kebanyakan masa. Atas sebab ini. gangguan otot jantung dan rentak jantung Nitrous oxide.

9 4. Sarawak berjalan. Artikel Williams et al. gembira. Apabila dos inhalan yang banyak diambil. Pelaku akan berasa gembira tanpa sebab dan bersemangat pada peringkat awal. yang kemudiannya diikuti dengan rasa mengantuk. Pertuturan tidak teratur. rasa tidak malu dan berasa tidak tenteram. penyembur rambut serta penyembur cat (NIDA. Elena Gregoria Chai Chin Fern & Regina Garai Abdullah . berlaku selaras dengan peningkatan dos inhalan yang diambil. Jadi Goku Pun Boleh”: Kajian Remaja Dan Penyalahgunaan Inhalan Di Daerah Kuching. Abdul Mutalip bin Abdullah. yang diterbitkan dalam jurnal Pediatrics. Mei 2007 menyatakan kesan intoksifikasi akan berlaku selama beberapa minit tetapi boleh dipanjangkan dengan menyedut inhalan secara berterusan. kekejangan anggota badan. pening kepala. berlaku disebabkan tindakan kumulatif bahan kimia yang terkandung dalam bahan yang disalahguna seperti pelekat getah. 2005). hilang keseimbangan. lucu. pelarut atau thinner. gangguan koordinasi anggota badan dan cara berjalan tidak menentu. ketidaktentuan koordinasi. ia akan Hal ini menimbulkan rasa anesthesia. (1999) merekodkan kesan dialami oleh responden setelah menggunakan inhalan. komplikasi kepada sistem pembiakan. kerosakan hati dan buah pinggang Tricloroethylene Sudden sniffing death syndrome. yang dirumuskan oleh Jadual 3 di bawah: Jadual 3: Kesan-kesan Penggunaan Inhalan Kesan Penggunaan Inhalan Euphoria (rasa bebas.4 Haslina Hashim. rasa pening. Kajian McGarvey et al. ‟high‟) Tenang N Peratus (%) 28 2 60. hilang kepekaan dan tidak sedarkan diri. kerosakan penglihatan dan pendengaran Sumber: NIDA (2005) Tabiat menyalahgunakan inhalan membawa kesan jangka pendek dan jangka panjang. cirrhosis. Kesan jangka pendek adalah seperti mabuk dan rasa teruja.“Lihat Naga Boleh.

koordinasi terganggu) Kesan chemosensory (kesan post-inhalan.5 8. Maxwell (Ibid) melaporkan 144 kematian di Texas yang berlaku antara tahun 1988 dan 1998 mempunyai kaitan dengan penyalahgunaan inhalan. 2003) menjelaskan penggunaan inhalan secara rekreasi telah menyebabkan kematian 39 individu di Virginia antara tahun 1987 hingga 1996. diramalkan berganda pada tahun 2002 (Ibid). (dalam Substance Abuse Treatment Advisory. Sarawak Halusinasi (sama ada auditori atau visual) Masalah ingatan (pitam. hilang kesedaran) Pening kepala Physiological detachment (floating.“Lihat Naga Boleh. Jadi Goku Pun Boleh”: Kajian Remaja Dan Penyalahgunaan Inhalan Di Daerah Kuching. terdapat satu kesan yang tidak boleh diketepikan sama sekali tetapi jarang diketahui oleh pelaku. psychic numbing of emotions and emotional pain) Tingkahlaku sosial (petah bercakap. Laman web In The Know Zone (2001) menyatakan sindrom ini berlaku Haslina Hashim. (1999) 18 13 12 8 4 39. Selain kesan-kesan umum yang dikenalpasti.7 13 15 3 3 4 28. seksualiti teruja. Jumlah ini Jumlah kematian yang signifikan dicatatkan kerana bahan kimia yang terkandung dalam produk yang disalahgunakan adalah toksik dan tidak seharusnya didedahkan secara langsung kepada tubuh badan manusia. sakit kepala. terlibat dalam kemalangan jalan raya dan mati lemas ketika sedang khayal. Abdul Mutalip bin Abdullah. feeling ’out of body’) Emotional psychological detachment (dissociation.6 6.4 8. Sudden sniffing death syndrome (SSDS) merupakan pembunuh utama mereka yang menggunakan inhalan.7 Bowen et al.3 32. Kesan tidak langsung seperti risiko kematian berlaku apabila individu terjatuh dari tempat tinggi. Elena Gregoria Chai Chin Fern & Regina Garai Abdullah .1 28.1 17.3 26. bau) Tekanan perasaan Ketagihan Sumber: McGarvey et al.5 6. adalah disebabkan oleh tingkahlaku inhalan. agresif) Kesan psysiological yang lain (loya. Kajian Drug Abuse Warning Network (DAWN) mendapati 676 individu yang dikerjakan ke wad kecemasan di hospital-hospital yang dikaji pada tahun 2001.

Abdul Mutalip bin Abdullah. sungguhpun negara jiran iaitu Singapura telah mempunyai akta yang komprehensif untuk memerangi tingkahlaku inhalan seawal tahun 1987. Keadaan ini boleh diakibatkan oleh rasa terperanjat (apabila perbuatannya dilihat oleh orang lain) atau beliau mengalami khayalan yang menakutkan atau terlampau menyeronokkan. pada masa yang sama membantu mengkoordinasikan fungsi badan yang tidak terkawal seperti denyutan jantung. SSDS berlaku apabila individu yang sedang menyalahgunakan inhalan mengalami kejutan atau rasa teruja yang amat sangat. Fungsi adrenalin adalah untuk menyediakan tubuh badan menghadapi situasi yang mengujakan. Sebanyak 22% individu di Amerika Syarikat yang mati akibat sindrom ini didapati tidak mempunyai sejarah penyalahgunaan inhalan. Di bawah keadaan ini. Hussain Habil mendapati gejala ini kerap kali berlaku di kalangan remaja berusia 18 tahun ke bawah dan di kalangan kanak-kanak seawal usia 11 tahun. Kekurangan ini mungkin menjelaskan kenapa dari tahun 2000 Haslina Hashim. Sarawak secara rawak. Dengan bahaya dan risiko kematian mengejut yang telah dikenalpasti. Ketiadaan akta yang khusus menjadikan individu berani untuk terlibat dengan gejala ini secara terang-terangan kerana pihak berwajib tidak mempunyai kuasa untuk menahan mereka. melainkan si pelaku terlibat dalam aktiviti jenayah ketika sedang khayal akibat inhalan. Artikel yang sama turut menyatakan bahawa kehadiran bendasing dalam badan seperti bahan kimia inhalan menjadikan jantung otot lebih sensitif terhadap kehadiran epinephrine. Rangsangan ini menyebabkan penghasilan hormon epiniphrine yang juga dikenali sebagai adrenalin. Kajian Professor Dr. kenapa inhalan masih begitu popular terutamanya di kalangan kanak-kanak dan remaja? Keadaan ini didorong oleh status inhalan yang murah dan mudah didapati menjadikan ia bahan yang sering disalahgunakan. Arrhythmia yang berterusan boleh membunuh dalam masa beberapa saat sahaja. dan tidak bergantung kepada kekerapan penyalahgunaan inhalan.“Lihat Naga Boleh. Adrenalin atau epinephrine meningkatkan tekanan darah serta degupan jantung. Jadi Goku Pun Boleh”: Kajian Remaja Dan Penyalahgunaan Inhalan Di Daerah Kuching. organ ini akan mengalami arrhythmia (degupan jantung tidak sekata). berkaitan dengan gejala ini adalah ketiadaan akta Antara isu yang di negara ini untuk membendungnya. SSDS boleh berlaku pada bila-bila masa. apabila epinephrine tiba ke jantung. Elena Gregoria Chai Chin Fern & Regina Garai Abdullah .

emosi dan personaliti. terutamanya berpusat di prefrontal cortex yang melibatkan pemikiran yang kompleks dan abstrak. Pada peringkat usia ini. Pada peringkat awal peralihan fasa. Ringkasnya. iaitu fasa operasi formal. di mana setiap satu fasa adalah lebih kompleks daripada fasa sebelumnya. Pada fasa ini juga.“Lihat Naga Boleh. Perkembangan ini Haslina Hashim. neurologi. FAKTOR PENGLIBATAN DALAM TINGKAHLAKU INHALAN Preboth (dalam Mohammad Shahid Ismail & Mahmood Nazar Mohamed. Pada tahap inilah individu tersebut mengalami perubahan daripada segi fizikal. dan perkembangan ini melibatkan kebolehan pemikiran abstrak dan logikal. Untuk melihat faktor penglibatan daripada sudut psikologi. seseorang remaja mungkin baru mengenali kemampuan mereka dan berada pada peringkat yang tidak stabil. Abdul Mutalip bin Abdullah. adalah perlu untuk memahami keadaan serta sifat-sifat seorang remaja. 2007) mendapati harga gam yang murah. Teori ini menjelaskan bahawa seseorang remaja berada pada fasa keempat. Elena Gregoria Chai Chin Fern & Regina Garai Abdullah . seseorang remaja akan mengalami perubahan pada otak atau sistem sarafnya. kognitif. Teori Piaget (1952) menyarankan penglibatan empat fasa perkembangan manusia. Dia juga berupaya mempertimbangkan sesuatu isu berdasarkan pandangan lain dan menyelesaikan masalah kognitif berasaskan cara yang logikal. senang diperolehi dan mudah disembunyikan menjadi sebab kenapa kanak-kanak cenderung terlibat dengan gejala ini. Sarawak hingga 2005. Selain faktor akses yang mudah kepada bahan. Jadi Goku Pun Boleh”: Kajian Remaja Dan Penyalahgunaan Inhalan Di Daerah Kuching. aspek psikologi menjadi fokus pengkaji di seluruh dunia apabila cuba menghuraikan kelakuan devian di kalangan remaja. fasa hidup ini dipenuhi pelbagai cabaran disebabkan perubahanperubahan yang berlaku kepada individu tersebut. faktor psikologi merupakan faktor utama yang menjelaskan kenapa remaja mudah terjebak ke dalam tingkah laku ini. Malahan. dan angka ini tidak menggambarkan keadaan sebenar insiden penyalahgunaan inhalan yang berlaku di negara kita. hanya terdapat 75 kes sahaja yang dicatatkan di seluruh negara. individu tersebut mempunyai kebolehan untuk berfikir tentang konsep-konsep abstrak atau benar. Pada fasa ini. seseorang remaja melalui satu fasa hidup atau peralihan daripada seorang kanakkanak kepada seorang dewasa.

Elena Gregoria Chai Chin Fern & Regina Garai Abdullah . Pengaruh dalaman kumpulan (in group influence) merupakan faktor kenapa kesamaan kumpulan adalah penting. Ahli psikologi sosial menerangkan bahawa pakatan yang wujud dalam kumpulan dirangsangkan oleh sejauhmana ahli-ahli kumpulan berkongsi ciri-ciri yang sama. terdapat tren peningkatan jumlah individu yang terlibat dalam tabiat menggunakan inhalan secara rekreasi bagi peringkat umur 13 hingga 15 tahun. Selain Faktor kemiskinan turut dikaitkan sebagai faktor yang mendorong kepada penyalahgunaan inhalan. Identiti kumpulan menjadi identiti mereka sendiri. kebanyakan remaja terlibat dalam gejala menyalahguna inhalan (menghidu gam) akibat pengaruh rakan-rakan. gejala ini popular dalam kalangan mereka yang Kajian ini juga mendapati tiada berusia 13 hingga 15 tahun (Harris. Keadaan ini bergantung kepada sama ada mereka mempunyai pemikiran dan minat yang sehala dengan rakan-rakan mereka. Berikut adalah catatan daripada OneWorld. Penyalahgunaan inhalan lebih kerap berlaku di kalangan remaja berusia antara 12 hingga 15 tahun. tetapi ratio kematian mengikut jantina adalah 4 lelaki: 1 perempuan. Abdul Mutalip bin Abdullah. perbezaan umur antara lelaki dan perempuan yang menyalahgunakan inhalan. Jadi Goku Pun Boleh”: Kajian Remaja Dan Penyalahgunaan Inhalan Di Daerah Kuching. Selain itu. Pada peringkat ini juga. nilai diri atau self esteem mula terbentuk dan ia turut dipengaruhi oleh pandangan rakan-rakan terhadap mereka. dan mereka akan bersatu dalam membuat keputusan yang seiras. Kajian di United Kingdom dan Eropah pada tahun 2004 mendapati lebih ramai kanak-kanak berusia 11 hingga 12 tahun terlibat dengan inhalan berbanding dadah jenis lain. walaupun ada yang mencatatkan penglibatan seawal usia 8 tahun. bahan yang popular bagi kumpulan umur ini adalah marijuana.net yang menggambarkan senario di Nairobi: Haslina Hashim. usia awal penglibatan adalah antara 12 hingga 17 tahun. 2006). Di Amerika Syarikat pula. inhalan. Begitu juga di Scotland. Sarawak menjelaskan mengapa kebanyakan remaja mempunyai perangai tidak wajar dan melibatkan diri dalam tingkah laku yang berisiko (risk taking behaviour) walaupun mengetahui kelakuan tersebut sebenarnya tidak seharusnya dilakukan. Oleh yang demikian.“Lihat Naga Boleh.

seramai 644 remaja telah ditangkap berbanding 120 tangkapan yang dicatatkan pada tahun 2005.he took out a hankerchief. adalah pengaruh rakan sebaya10 dan tabiat merokok11.“Lihat Naga Boleh. Rata-rata remaja yang ditangkap berusia di bawah 20 tahun yang terdiri daripada pelbagai etnik. di mana individu mempunyai attitude yang positif terhadap alam persekolahan. Abdul Mutalip bin Abdullah. Lindsay & Rainey 1997. dipped it into a bottle of paint thinner. Haslina Hashim. 10 Dapatan penting daripada kajian ini menunjukkan dua faktor yang mendorong kepada penyalahgunaan inhalan 52% individu yang terlibat dalam tingkahlaku inhalan pernah dipujuk oleh rakan mereka untuk melakukan kegiatan ini. ”Dinner. Sehingga tahun 2007. put it ot his nose and inhaled deeply. 1989. Boles & Kleber 2000. Jadi Goku Pun Boleh”: Kajian Remaja Dan Penyalahgunaan Inhalan Di Daerah Kuching. Johnson. 2007). tekanan kawan dan rasa ingin tahu adalah tiga sebab utama kenapa mereka terlibat dalam gejala ini.” Catatan yang bertarikh 17 Ogos. Lai et al. 2000) yang mencadangkan bahawa tabiat merokok yang kerap akan membuka jalan (gateway function) kepada penyalahgunaan bahan. David replied. Sarawak ”. Kajian Wada dan Kikuchin (2003) ke atas pelajar sekolah di Jepun mendapati pelajar di sekolah pinggir bandar lebih terdorong menggunakan inhalan berbanding mereka yang bersekolah di bandar. 2007 tersebut menunjukkan kemiskinan merupakan salah satu punca kenapa remaja jalanan di Nairobi seperti David bergantung kepada inhalan untuk menghilangkan rasa sejuk dan laparnya. kehadiran sekurang-kurangnya seorang individu yang menyalahgunakan inhalan dalam persekitaran responden meningkatkan kemungkinan terjerumusnya remaja dalam amalan ini. Di Singapura. Elena Gregoria Chai Chin Fern & Regina Garai Abdullah . Keinginan untuk menghilangkan rasa bosan. Kanakkanak tersebut tidak bersekolah dan hanya berpeleseran di sekitar jalan yang sibuk (OneWorld. 11 Kajian ini turut menyenaraikan pendapat daripada kalangan ilmuan (Fleming et al. Asked what he was doing. akan terdorong untuk menggunakan inhalan berbanding remaja yang mempunyai persepsi baik tentang keluarga mereka. kurang cenderung untuk terlibat dalam tingkahlaku ini.” David was sniffing paint-thinner to suppress his hunger and ward off the cold. remaja yang merasakan keluarga mereka bermasalah..net. tren masa kini menampakkan remaja yang datang daripada kelas menengah turut terlibat dalam aktiviti ini. Selain itu. Selain dua faktor ini. Persepsi terhadap persekolahan turut memberi kesan terhadap tingkahlaku inhalan..

Responden yang melengkapkan borang soal selidik terdiri daripada mereka yang masih aktif atau sudah berhenti penyalahguna inhalan. Agensi kerajaan yang turut ditemubual termasuklah Jabatan Kesihatan. yang menggunakan kaedah pengumpulan data secara kuantitatif dan kualitatif. Jadi Goku Pun Boleh”: Kajian Remaja Dan Penyalahgunaan Inhalan Di Daerah Kuching. Bekas pesalahguna inhalan terdiri daripada mereka yang berhenti terus daripada sebarang aktiviti menyalahgunakan bahan atau individu yang telah beralih kepada penggunaan bahan khayal jenis lain. Kajian tersebut turut mendapati salah satu punca yang menyebabkan gam menjadi pilihan adalah kerana tiada sekatan undang-undang ke atas bahan ini.“Lihat Naga Boleh. orang perseorangan dan pekedai yang menetap di kawasan yang dikenalpasti terjejas akibat gejala ini. Pusat Serenti dan Kampung Meludam. Haslina Hashim. perbincangan dan temubual berfokus. METODOLOGI KAJIAN Kajian ini berbentuk exploratory. Dapatan kualitatif diperolehi menggunakan kaedah temubual berfokus dengan sekumpulan remaja dari Sekolah Tunas Bakti. serta perbincangan dengan ahli Jawatankuasa Keselamatan Kampung (JKKK). Abdul Mutalip bin Abdullah. Input data sekunder antara lain adalah laporan. Pengumpulan data secara kuantitatif dijalankan melalui temubual berstruktur menggunakan borang soal selidik. Sarawak Kajian Hazman bin Seli et al (2005) ke atas pelajar di beberapa buah sekolah di persisir pantai Sarawak mendapati rasa ingin tahu serta pengaruh rakan sebaya merupakan dua faktor utama kenapa remaja menghidu gam. pihak sekolah dan AADK sendiri. artikel dan berita yang diterbitkan oleh agensi-agensi yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dengan isu penyalahgunaan inhalan sama ada di dalam negara mahupun di luar negara. Tiada akta bermaksud tiada hukuman kerana perbuatan menghidu gam bukan diklasifikasikan sebagai satu kesalahan. Data daripada Agensi Antidadah Kebangsaan (AADK) membantu mengenalpasti kawasan-kawasan yang wajar diberikan tumpuan ketika kerja lapangan dilaksanakan. Jenis data yang digunakan dalam perbincangan artikel ini terdiri daripada data primer yang diperolehi melalui kaedah soal selidik. jurnal. Pendapat ini mempamerkan kefahaman responden tentang had tindakan undang-undang yang boleh dikenakan ke atas mereka. Elena Gregoria Chai Chin Fern & Regina Garai Abdullah .

DAPATAN KAJIAN: PROFIL RESPONDEN Seramai 127 responden telah menyertai soal selidik di Kuching. Dalam konteks ini. Jadual 4: Kategori Umur Responden Kategori Umur 10-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 Jumlah Frekuensi 4 52 34 29 7 1 127 Peratus 3. Pemilihan responden adalah dari kawasan di bawah pentadbiran AADK Daerah Kuching. Daripada 127 responden ini. Jadi Goku Pun Boleh”: Kajian Remaja Dan Penyalahgunaan Inhalan Di Daerah Kuching.“Lihat Naga Boleh. Abdul Mutalip bin Abdullah. mereka diberikan ganjaran dalam bentuk wang tunai. Sarawak Seramai 127 responden telah ditemubual menggunakan kaedah persampelan snow ball dan disokong oleh pendekatan respodent directed survey (RDS). Elena Gregoria Chai Chin Fern & Regina Garai Abdullah .5 0.1 40. yang turut meliputi bahagian Sri Aman dan Betong.8 100 Haslina Hashim.9 26.8 5. Kaedah persampelan snow ball melibatkan pergantungan kepada informant yang membawa pengkaji terus kepada responden. 82 (64. pengkaji perlu membina kepercayaan di kalangan responden melalui kenalan mereka (informant) agar memberi kerjasama penuh dengan jaminan bahawa maklumat yang diperolehi hanya akan digunakan bagi tujuan penyelidikan. dan daripada angka tersebut lelaki merupakan majoriti responden dengan 96% (122 orang) manakala selebihnya adalah perempuan dengan 4% (5 orang).6%) merupakan bekas penyalahguna inhalan mankala selebihnya masih aktif.8 22. Untuk menggalakkan pembabitan informant dan responden dalam kajian ini.

“Lihat Naga Boleh.65 sahaja dan nilai ini jauh lebih rendah daripada garis kemiskinan semasa. Elena Gregoria Chai Chin Fern & Regina Garai Abdullah . purata pendapatan bulanan yang diperolehi adalah sekitar RM549. Kajian ini mendapati kumpulan yang cenderung terlibat dengan gejala ini di Kuching adalah etnik Melayu dengan bilangan seramai 110 orang (87%) manakala Jawa. Majoriti responden berusia dalam lingkungan 16 – 20 tahun (40. Rata-rata responden mempunyai pendidikan setakat sekolah menengah. Cina. majoritinya masih bujang dengan taburan sebanyak 82% manakala selebihnya sudah berkahwin (14%).8%). yang memberikan taburan keseluruhan sebanyak 13%. Bagi mereka yang telah bekerja. bercerai sama ada hidup atau mati dengan taburan 4%. Haslina Hashim.9%) manakala tumpuan yang kedua tertinggi adalah pada kategori usia 21 – 25 tahun (26.8%) diikuti dengan kumpulan umur 26 – 30 (22. Taburan umur pada Jadual 4 menunjukkan responden kajian ini terdiri daripada remaja dan belia. Daripada 127 responden ini juga. Abdul Mutalip bin Abdullah. India dan bumiputra Sarawak masing-masing mempunyai antara 1 hingga 5 responden bagi setiap kumpulan etnik. Sarawak Jadual 4 menunjukkan taburan kategori umur responden. di mana 33% tamat tingkatan 3 dan 41% tamat tingkatan 5 ketika mereka ditemubual. Melanau. Jadi Goku Pun Boleh”: Kajian Remaja Dan Penyalahgunaan Inhalan Di Daerah Kuching.

majoriti responden terlibat ketika mereka berusia antara 11 hingga 20 tahun. Elena Gregoria Chai Chin Fern & Regina Garai Abdullah . Analisis bandingan dalam Jadual 7 menunjukkan tiada perbezaan tempoh penglibatan antara mereka yang masih aktif atau mereka yang telah berhenti menggunakan inhalan bagi tujuan khayal. Sekiranya diteliti Jadual 5.0 Apabila diteliti tentang tempoh penglibatan responden. Didapati umur terawal yang dicatatkan adalah 9 tahun manakala umur terlewat adalah 28 tahun.2 53.4%). Jadual 5: Kategori Umur Mula Terlibat Kategori Umur 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 Jumlah Frekuensi Peratus 4 66 48 5 1 124 3. Abdul Mutalip bin Abdullah. dan tempoh terpanjang adalah 20 tahun.8 100. hasil kajian mendapati sebahagian besar responden di Kuching terlibat untuk tempoh 2 tahun (73. Namun begitu. yang memberi maklumat bahawa tabiat ini mudah tersebar di kalangan mereka yang masih bersekolah. berkemungkinan mereka yang masih aktif akan dapat menyaingi tempoh penglibatan bekas pengguna dan memberikan perbezaan yang signifikan antara kedua-dua kumpulan.7 4. Haslina Hashim.2 38. Purata umur penglibatan adalah 15 tahun. Jika diberi masa yang lebih panjang. dapatan ini hanya benar ketika kajian lapangan dibuat.“Lihat Naga Boleh. Sarawak UMUR DAN TEMPOH PENGLIBATAN DALAM AKTIVITI PENYALAHGUNAAN INHALAN Pengkaji tertarik untuk mendapatkan umur responden ketika mereka mula-mula terlibat dengan aktiviti menyalahgunakan inhalan.0 . Jadi Goku Pun Boleh”: Kajian Remaja Dan Penyalahgunaan Inhalan Di Daerah Kuching. yang dicatatkan oleh seorang sahaja responden (rujuk Jadual 6).

40 Deviation 39.385 Error Mean 3.05 Lelaki Perempuan N 119 5 Mean 31. Std.7 8.72 12.926 6.8 0. Jadi Goku Pun Boleh”: Kajian Remaja Dan Penyalahgunaan Inhalan Di Daerah Kuching.403 Error Mean 3.96 Std. Elena Gregoria Chai Chin Fern & Regina Garai Abdullah . Sarawak Jadual 6: Taburan Tempoh Penglibatan (Bulan) Tempoh Penglibatan 1-24 25-48 49-72 72-96 97-120 121-144 193-216 217-240 Jumlah Frekuen si 91 12 10 2 5 2 1 1 124 Peratus 73.8 100.1 1. Status Responden Tempoh Penglibatan Bekas Penyalahguna Masih Aktif p-value > 0.768 Std.“Lihat Naga Boleh.617 3.453 8.6 0.05 Jadual 8: Analisis Perbezaan Mean Tempoh Penglibatan Mengikut Jantina N 79 45 Mean 30. Deviation 34.750 Haslina Hashim. Abdul Mutalip bin Abdullah.894 45.0 1.6 4.37 31. Jantina Tempoh Penglibatan p-value > 0.0 Jadual 7: Analisis Perbezaan Mean Tempoh Penglibatan Mengikut Status Penglibatan Std.4 9.

Elena Gregoria Chai Chin Fern & Regina Garai Abdullah . justeru mereka lambat mencapai apa yang diimpikan. Sri Aman: Kubu Alice (terletak di pusat bandar). 44% lebih gemar melakukan aktiviti tersebut pada waktu malam manakala 22% lagi memilih 12 Informant menyatakan sekitar Tebingan Kuching adalah lokasi popular untuk salaguna bahan. Seramai 118 responden (95%) menggemari gam getah berbanding bahan lain (petrol. Atas faktor ini. kecenderungan mereka untuk mempamerkan ciriciri penggunaan yang sama adalah tinggi. Penyalahgunaan inhalan seringkali dilakukan di tempat-tempat awam yang sunyi dan jauh daripada gangguan orang awam seperti lorong belakang kedai. tidak mudah kering serta tahan lebih lama berbanding keluaran lain. Para belia turut mengambil arak dengan bebas di sini. Kehadiran orang luar hanya akan membantutkan imaginasi mereka. merupakan jenama yang kedua popular di mana ia adalah pilihan 26% responden kajian ini manakala selebihnya tidak mempunyai pilihan jenama yang spesifik. Jadi Goku Pun Boleh”: Kajian Remaja Dan Penyalahgunaan Inhalan Di Daerah Kuching. Sungguhpun bilangan responden wanita adalah kurang satu persepuluh daripada jumlah responden lelaki. Haslina Hashim. JENIS DAN TATACARA PENGGUNAAN INHALAN UNTUK TUJUAN KHAYAL Jenis produk yang popular digunakan oleh responden adalah rubber cement atau pelekat getah yang lazim digunakan untuk membaiki tayar kenderaan dari jenama Good Mark. Sarawak Analisis bandingan untuk melihat purata tempoh penglibatan mengikut jantina mendapati jangkamasa penglibatan oleh responden lelaki adalah lebih panjang berbanding responden perempuan. Sungguhpun dapatan ini juga tidak signifikan secara statistik tetapi maklumat ini berguna untuk memberi gambaran awal tentang pola kepenggunaan mengikut jantina. Adalah penting bagi mereka mendapatkan masa dan lokasi yang bebas daripada gangguan orang awam agar pelaku boleh memberi tumpuan kepada apa yang ingin dikhayalkan. Lebih separuh daripada responden (53%) menggunakan jenama Good Mark kerana ia disyorkan oleh rakan-rakan mereka. tebingan sungai. Di Meludam: secara terbuka di sebuah pondok di laluan utama masuk ke kampung. Tabiat menghidu gam dikatakan memberi malu kepada kumpulan kerana ia adalah kaedah yang low class untuk mendapat high. Abdul Mutalip bin Abdullah. iaitu 32 bulan berbanding 12 bulan. Kangaroo. pelarut cat dan cecair pemadam pen) kerana ia mudah diperolehi dan disimpan. Ia dikatakan lebih cair.“Lihat Naga Boleh. taman awam. ruang letak kereta. Saratok dan Pusa: pasar basah ketika peniaga masih belum memulakan operasi mereka. Kami difahamkan kumpulan belia yang minum arak tidak menyenangi tabiat belia yang menghidu gam di kampung ini. pasar basah serta bangunan kosong12.

Daripada 124 responden ini. Jadual 9: Kaedah Menyedut Inhalan Kaedah Menyedut Inhalan Melalui mulut Melalui hidung Kedua-dua cara Jumlah Frekuen si 7 91 26 124 Peratus 5. Beza antara huffing dan puffing adalah organ yang dilewati oleh inhalan: huffing membawa inhalan terus ke otak manakala puffing membawa bahan toksik ini ke peparu dan kedua-dua kaedah ini memberi akibat yang buruk kepada tubuh badan jika diamalkan secara berterusan.“Lihat Naga Boleh. kegunaannya yang meluas dalam bidang domestik atau komersil menyebabkan responden bebas membeli bahan ini tanpa dipersoalkan oleh sesiapa.6 73. sebahagian besar responden gemar menyedut inhalan melalui hidung (huffing) manakala 21% daripada mereka menggunakan kedua-dua cara.0 Jelasnya. Elena Gregoria Chai Chin Fern & Regina Garai Abdullah . Haslina Hashim.4 21. Terdapat segelintir responden yang enggan menggunakan tatacara huffing kerana khuatir akan kesannya terhadap otak mereka 13. Hanya 5. Kedai runcit. Kajian turut mendapati 17% responden tidak memilih masa yang spesifik untuk mendapat high.6% sahaja yang mengambil bahan ini melalui mulut (puffing). Jadi Goku Pun Boleh”: Kajian Remaja Dan Penyalahgunaan Inhalan Di Daerah Kuching. kedai membaiki kenderaan14 dan kedai hardware merupakan dua lokasi popular untuk mendapatkan gam. Selain harga yang murah. Sebahagian besar responden lebih gemar menghidu gam bersama rakan-rakan mereka. Sarawak waktu petang selepas pulang dari sekolah atau bekerja. dan mereka ini tidak semestinya dari sekolah yang sama.0 100. 79% melakukannya secara berkumpulan kerana didapati kegiatan 13 Responden mengaitkan tabiat ini dengan sakit mental yang dialami oleh rakan-rakan atau kenalan yang diketahui turut terlibat dengan tingkahlaku ini 14 Kedai membaiki kenderaan banyak menggunakan gam jenama Good Mark untuk menampal tayar kenderaan. Abdul Mutalip bin Abdullah.

p-value < 0. 16 Perbuatan ini disifatkan sebagai “menarik kuasa” kerana semakin banyak gam. Sarawak berkumpulan lebih mengujakan dan mereka boleh menyertai khayalan15 rakan-rakan yang lain. Analisis korelasi mendapati wujud hubungan positif yang lemah antara dua pembolehubah (r = 0. Jadi Goku Pun Boleh”: Kajian Remaja Dan Penyalahgunaan Inhalan Di Daerah Kuching. terdapat tingkahlaku individu yang boleh mengundang bahaya. Majoriti 15 Rata-rata responden menyatakan mereka boleh menyertai khayalan rakan-rakan mereka.05) yang menyarankan apabila kekerapan menyalahgunakan bahan meningkat. Sungguhpun demikian. Haslina Hashim.00 untuk menampung tabiat ini. Abdul Mutalip bin Abdullah.00 RM70.242. Seorang responden pernah mengalami kecederaan parah gara-gara dipukul menggunakan tin gam kerana cuba “menarik kuasa” ahli yang lain. Aktiviti berkumpulan dikatakan lebih selamat kerana pelaku boleh Rakan-rakan boleh saling menyedarkan sekiranya mengawasi sesama mereka. Jadual turut menunjukkan ada responden yang berbelanja sehingga RM70. Elena Gregoria Chai Chin Fern & Regina Garai Abdullah . responden turut memberitahu bahawa mereka juga berkongsi bahan khayal dan ini memberi faedah kepada ahli yang kurang mampu membeli bahan. perbelanjaan turut meningkat. yang memberi purata penyalahgunaan bahan sebanyak 4 kali sehari manakala kekerapan minimum dicatatkan cuma sekali seminggu sahaja. semakin lama kuasa mereka bertahan.40 1 kali 28 kali 9 kali Jadual 10 di atas menunjukkan perbelanjaan dan frekuensi penggunaan bahan dalam seminggu. Jadual 10: Perbelanjaan Mingguan dan Kekerapan Penggunaan Bahan N Perbelanjaan Seminggu Frekuensi Menyalahguna Bahan dalam Seminggu 120 122 Minimum Maksimum RM3. Beberapa kejadian seperti mati lemas dan terjatuh dari tempat tinggi ketika khayal dikaitkan dengan amalan penyalahgunaan inhalan secara bersendirian. Selain persepakatan di dalam kumpulan.“Lihat Naga Boleh.00 Purata RM21. persefahaman ini tidak semestinya wujud di kalangan semua ahli kumpulan di mana ada yang tidak membenarkan ahli lain menyentuh bahan mereka sama sekali16. Mereka boleh bertarung di dalam khayalan yang sama atau khayalan seseorang pelaku dikatakan boleh berkait dengan khayalan pelaku yang lain walaupun mereka tidak berbincang terlebih dahulu tentangnya. Kekerapan tertinggi dicatatkan 28 kali seminggu.

“Lihat Naga Boleh. oleh itu terus memberikan wang yang dipinta tanpa banyak soal. manakala sebahagian pula menggunakan wang saku dan wang pendapatan 18 untuk mendapatkan bahan khayal ini. membawa mereka ke mana sahaja. hilang imbangan diri. responden terdorong untuk mencapai keseronokan seperti yang dialami oleh rakan-rakan yang lain.50 – RM1. kegiatan berupah (yang tidak dinyatakan) dan hasil curian (sama ada dari rumah sendiri atau rumah orang lain). tetapi sebenarnya untuk membeli gam. bergantung kepada kekerapan mereka menggunakan bahan. Jadi Goku Pun Boleh”: Kajian Remaja Dan Penyalahgunaan Inhalan Di Daerah Kuching. menjual ketam. Rasa kurang selesa ini tidak mematahkan semangat mereka untuk terus mencuba sehingga mereka berjaya mencapai khayalan yang diimpikan. Harga setin gam adalah sekitar RM3. Lazimnya kanak-kanak cenderung untuk membeli gam dalam bentuk paket dan ia dijual oleh individu pelaku yang lebih berkemampuan. Tahap seterusnya adalah kemampuan untuk mengawal jenis khayalan yang diingini. Memandangkan penjualan gam dalam paket kecil adalah untuk tujuan salah guna. KESAN DAN PENGALAMAN MENYALAHGUNAKAN BAHAN Ketika mula-mula menggunakan inhalan. Sebelum mengalami halusinasi. sakit di bahagian tekak dan hidung.20 – RM4. responden berasa loya. tidak sedarkan diri. ia hanya dijual kepada pelanggan yang khusus sahaja. Corak pembelian yang umum adalah dalam bentuk tin kerana harganya yang secara relatifnya jauh lebih murah berbanding bahan lain.50. Abdul Mutalip bin Abdullah. 18 Responden mendapat wang daripada menjual besi buruk. pening kepada. berhalusinasi dan sukar bernafas. Bagi responden yang kurang mampu membeli dalam kuantiti yang banyak. mereka mempunyai pilihan untuk membelinya dalam bentuk paket yang dijual pada harga RM0. mata berpinar serta muntah-muntah. respoden perlu fokus untuk mendapatkan apa yang mereka ingin lihat di alam khayal.00. Ramai ibu bapa yang tidak sedar akan kegiatan anak mereka. Jarang sekali responden membiarkan khayalan 17 Responden berbohong dengan menyatakan duit tersebut untuk kegunaan sekolah atau pelajaran. Sarawak responden (33%) meminta wang daripada ibu bapa17 mereka untuk membeli gam. Elena Gregoria Chai Chin Fern & Regina Garai Abdullah . lemah anggota badan. Atas rasa ego dan tidak mahu kalah. Biasanya responden akan berjaya mengawal halusinasi dalam tempoh seminggu atau sebulan. Haslina Hashim.

“Lihat Naga Boleh, Jadi Goku Pun Boleh”: Kajian Remaja Dan Penyalahgunaan Inhalan Di Daerah Kuching, Sarawak

Rata-rata responden berpendapat tabiat menghidu gam perlu diiringi dengan matlamat untuk mencapai sesuatu dan kajian mendapati perkara yang diimpikan mempunyai kaitan dengan kuasa atau sihir, di mana mereka tidak mampu memilikinya di alam realiti. Lantaran itu, responden sering fokus untuk menjadi

karektor komik yang popular pada zaman mereka. Di alam khayal, mereka mempunyai kuasa bertarung seperti Goku dan Bezita dari komik Dragonball atau Naruto, yang merupakan hero manga Jepun yang popular pada masa kini.

Responden turut memberitahu bahawa mereka melihat naga berterbangan di langit, selain mampu memegang awan dan pernah berlaku pergaduhan antara responden dengan rakannya kerana beliau menyangka naga peliharaannya dicuri.

Selain unsur sihir dan kekuatan fizikal yang tidak terhingga, tidak kurang pula responden yang membayangkan diri mereka melakukan hubungan intim dengan perempuan atau melihat mereka dalam keadaan bogel. Bertemu kekasih hati,

menjadi orang ternama serta kaya raya, mampu terbang, mengunjungi dan menyentuh bulan adalah antara jenis khayalan lazim yang diperihalkan oleh responden kajian ini. Dalam keadaan separa sedar, mereka “berjaya” memiliki

kuasa, kebendaan serta memuaskan hawa nafsu seperti yang diingini, seolah-olah ia benar-benar berlaku.

Tahap kesedaran ketika khayal juga berbeza mengikut individu serta dos inhalan yang digunakan. Kajian mendapati terdapat tiga bentuk kesedaran iaitu sedar,

separuh sedar dan tidak sedar. Sebahagian responden mampu mengingat kembali apa yang mereka alami ketika khayal, malah mereka sedar akan kehadiran rakanrakan di sekeliling. Ada responden yang langsung tidak boleh mengingat apa yang berlaku dan terdapat segelintir pelaku yang terlampau seronok ketika khayal sehingga tidak sedar akan keadaan persekitaran. Selepas melalui pengalaman yang “menakjubkan” hampir kesemua responden menyatakan mereka berasa lapar dan letih. Walaupun apa yang mereka alami

hanyalah halusinasi semata-mata, tetapi hakikatnya responden menggunakan tenaga yang banyak untuk mencapai “matlamat” yang diimpikan. Oleh itu, tidak hairan ada yang terus tertidur atau mencari air untuk melegakan rasa panas badan

Haslina Hashim, Abdul Mutalip bin Abdullah, Elena Gregoria Chai Chin Fern & Regina Garai Abdullah

“Lihat Naga Boleh, Jadi Goku Pun Boleh”: Kajian Remaja Dan Penyalahgunaan Inhalan Di Daerah Kuching, Sarawak

dan tekak yang sakit. Hidung dan mata berair, mata merah, kelesuan, rasa mual dan muntah-muntah adalah antara kesan selepas menggunakan inhalan. Selain itu,

deria bau dan rasa mereka terganggu akibat pendedahan berterusan kepada inhalan.

Terdapat pelbagai cara untuk meningkatkan keseronokan ketika menggunakan inhalan. Di sini pengkaji mendapati para pelaku bersikap inovatif atas dua tujuan: untuk memperbaiki rasa kurang selesa apabila inhalan disedut dan meningkatkan high apabila bahan digunakan. Cara yang paling popular adalah dengan

menambahkan gula-gula pudina dan limau ke dalam gam. Menurut responden, cara ini akan menjadikan rasa gam lebih “nyaman” dan mampu melegakan bau gam yang menusuk hidung. Dengan itu, rasa perit ketika wap melalui saluran respiratori akan hilang dan bau gam yang kurang ketara menyebabkan ibu bapa kurang mengesyaki perbuatan anak-anak mereka. Untuk meningkatkan high pula, inhalan atau dadah lain akan digunakan bersama. Terdapat responden yang menambahkan thinner, petrol, cecair pemadam pen dan polisterin bersama petrol. Kombinasi bahan ini akan meningkatkan kesan halusinasi, dengan itu pelaku mampu mencapai khayalan dengan lebih cepat. Segelintir responden pula mengaku mengambil alkohol dan pil nospan ketika terlibat dalam tingkah laku inhalan.

Carta 1: Jenis Insiden Dialami Akibat Penyalahgunaan Inhalan

Haslina Hashim, Abdul Mutalip bin Abdullah, Elena Gregoria Chai Chin Fern & Regina Garai Abdullah

“Lihat Naga Boleh, Jadi Goku Pun Boleh”: Kajian Remaja Dan Penyalahgunaan Inhalan Di Daerah Kuching, Sarawak

Dua kategori masalah yang dihadapi oleh pelaku apabila terlibat dengan tabiat ini adalah konflik dalaman dan masalah dengan individu lain. Kajian mendapati jenis masalah yang paling kerap dihadapi adalah pergaduhan dengan individu lain serta ahli keluarga. Konflik dalaman yang dihadapi adalah tekanan perasaan dan Hanya 36 responden

responden sedar yang diri mereka mempunyai masalah.

mengaku pernah ditahan oleh pihak berkuasa manakala 84 pula memberitahu mereka sememangnya tidak ingat apa yang mereka telah lakukan. memberi maklumat bahawa tabiat ini mengundang bahaya. Dapatan ini

Sekiranya si pelaku

mempunyai masalah dari awal, tingkah laku ini hanya akan memburukkan keadaan. Dengan statusnya sebagai produk yang tidak salah jika disalahgunakan (kerana ketiadaan akta), kerosakan yang dibawa oleh gejala ini hakikatnya tiada beza dengan dadah jenis lain.

Kajian turut mendapati withdrawal syndrome yang diakibatkan oleh tingkah laku inhalan sebenarnya tidak banyak berbeza dengan apa yang dialami oleh pengguna dadah berbahaya. Sebanyak 18% responden menyatakan rasa ketagihan sekiranya tidak mendapat akses kepada bahan. Selain kumpulan ini, 53% responden yang lain mempamerkan simptom-simptom seperti rasa tertekan, marah-marah,

mengantuk, rasa malas, hilang tumpuan, gelisah, bosan dan badan lemah, yang menandakan sindrom pengunduran. Bermula dengan hanya suka-suka, responden akhirnya terjebak dan mempamerkan pergantungan yang tinggi kepada bahan. Hal ini berlaku kerana pelaku akan menambahkan bahan (gam) untuk mengekalkan tahap high yang dialami setelah mereka lali dengan dos permulaan. Jumlah bahan bertambah selaras dengan tempoh masa mereka menyalahgunakan inhalan dan tanpa disedari, tabiat ini sudah bersebati dengan diri pelaku dan menyukarkan mereka untuk meninggalkannya.

PENGARUH RAKAN SEBAYA SEBAGAI PUNCA PENYALAHGUNAAN INHALAN

Selaras dengan dapatan Mahmood dan Mohammad Shahid (2007), faktor utama yang membawa kepada penyalahgunaan inhalan di kalangan responden adalah pengaruh rakan sebaya. Berdasarkan maklumat yang diperolehi daripada tinjauan

Haslina Hashim, Abdul Mutalip bin Abdullah, Elena Gregoria Chai Chin Fern & Regina Garai Abdullah

“Lihat Naga Boleh, Jadi Goku Pun Boleh”: Kajian Remaja Dan Penyalahgunaan Inhalan Di Daerah Kuching, Sarawak

kumpulan berfokus, individu yang mempunyai pengalaman menggunakan inhalan akan menceritakan pengalaman mereka kepada rakan-rakan yang lain. Sedikit

sebanyak perkongsian ini akan memupuk sikap ingin tahu di kalangan rakan-rakan yang tidak pernah mengalaminya. Oleh itu, mereka ingin merasai apa yang sering digembar gemburkan oleh rakan-rakan. Selain faktor ingin tahu, rasa ingin

menandingi atau mengatasi rakan lain menjadi pendorong kepada titik tolak penglibatan ke dalam tabiat ini.

Semangat setia kawan dan sense of belonging kepada kumpulan menjadikan remaja tidak mahu ketinggalan mendekati apa yang dianggap sebagai tanda kesatuan di dalam kumpulan. Sekiranya terdapat ahli yang tidak terlibat sama,

maka mereka akan diejek dan dipulaukan kerana tidak mempamerkan sikap kesetiaan yang diperlukan di dalam kumpulan. Atas rasa tidak ingin kehilangan

kawan, remaja akhirnya termakan pujukan rakan-rakan mereka. Tegas responden, remaja sendiri perlu ada rasa ingin mencuba sebelum mereka berjaya dipengaruhi. Sekiranya keinginan tersebut tidak timbul, agak sukar untuk mereka terjebak. Ringkasnya, rasa ingin mencuba, semangat untuk menyaingi sesama rakan, bukti kesetiaan kepada kumpulan merupakan 3 sebab utama kenapa remaja mudah terjebak ke dalam tingkah laku inhalan. Dalam konteks ini, rakan-rakan ibarat

petunjuk kepada pintu tabiat ini manakala kuncinya pula adalah keinginan remaja itu sendiri.

Anehnya, kajian mendapati ramai responden meninggalkan tabiat ini kerana rakanrakan mereka turut meninggalkannya. Apabila usia meningkat dan responden mula meninggalkan kampung untuk mencari pekerjaan, jarak antara ahli kumpulan semakin jauh dan responden beransur-ansur meninggalkan tabiat ini kerana tiada kawan untuk menghidu gam. meninggalkan tabiat ini Terdapat juga ahli yang bersepakat untuk setelah mendapati mereka tidak

bersama-sama

memperolehi faedah daripadanya dan menyedari hakikat bahawa usia mereka sudah semakin lanjut. Dorongan serta pengaruh rakan sebaya, yang diperkuatkan oleh ikatan kumpulan menjelaskan kenapa usaha ibu bapa untuk membawa anak mereka balik ke pangkal jalan sering kali tidak membuahkan hasil. Oleh itu, ibu

Haslina Hashim, Abdul Mutalip bin Abdullah, Elena Gregoria Chai Chin Fern & Regina Garai Abdullah

“Lihat Naga Boleh, Jadi Goku Pun Boleh”: Kajian Remaja Dan Penyalahgunaan Inhalan Di Daerah Kuching, Sarawak

bapa perlu waspada tentang perubahan tingkah laku anak serta latar belakang rakan anak mereka agar tindakan pencegahan boleh diambil sebelum terlambat.

KESEDARAN AKAN BAHAYA PENYALAHGUNAAN INHALAN

Analisis One way ANOVA

mendapati lebih ramai responden yang

menyatakan sedar akan risiko penyalahgunaan inhalan, berbanding mereka yang memberi jawapan tidak sedar apakah bahaya tersebut. Sebanyak 80% responden yang sedar akan bahaya penyalahgunaan inhalan mempunyai tempoh penglibatan dalam tingkah laku inhalan yang secara relatifnya lebih rendah berbanding mereka yang tidak sedar akan risikonya. Mereka yang tidak sedar akan bahaya tabiat ini mempunyai tempoh penglibatan yang lebih panjang. Jadual 11 menunjukkan

responden yang tahu tentang bahaya dan telah berhenti mempamerkan tempoh penglibatan kurang 2 tahun (22 bulan).

Jadual 11: Keputusan Ujian ANOVA Sehala Bagi Perkaitan Kesedaran Tentang Risiko dengan Tempoh Penglibatan (Bulan)

Kesedaran Tentang Bahaya Penggunaan Inhalan Ya, dan saya sudah menghentikan amalan ini. Ya, dan saya masih meneruskan amalan ini. Tidak, dan saya masih meneruskan amalan ini. Tidak, dan saya sudah menghentikan amalan ini. p-value < 0.005 13 12 36 63

N

Subset for alpha = 0.05 1 22.00 2

31.53

31.53

49.50

55.54

Haslina Hashim, Abdul Mutalip bin Abdullah, Elena Gregoria Chai Chin Fern & Regina Garai Abdullah

“Lihat Naga Boleh, Jadi Goku Pun Boleh”: Kajian Remaja Dan Penyalahgunaan Inhalan Di Daerah Kuching, Sarawak

Dapatan ini merupakan input tambahan kepada kajian NIDA-University of Michigan Monitoring the Future (MTF) yang menyatakan jumlah penglibatan ke dalam tabiat ini menurun apabila kesedaran meningkat, dan begitu juga sebaliknya (NIDA Notes, 2005). Kajian terhadap remaja di Kuching ini mendapati wujudnya kesedaran akan bahaya inhalan tidak menghalang mereka daripada terlibat dengan tabiat ini. Mungkin kerana apa yang diketahui tidak memadai untuk menghindarkan remaja daripada terjebak dengan tingkahlaku ini.

Penglibatan remaja dalam aktiviti ini kebanyakannya diketahui oleh ahli keluarga. Sebanyak 62% responden menyatakan kegiatan mereka diketahui oleh ibu bapa manakala selebihnya memberikan jawapan yang negatif (38%). Kajian mendapati status pengetahuan ibu bapa terhadap penglibatan anak mereka tidak menyebabkan remaja untuk berhenti menyalahgunakan bahan, melainkan ibu bapa bertindak menghantar anak mereka ke balai polis atau pusat pemulihan. Namun, hanya segelintir ibu bapa sahaja yang sanggup bertindak sejauh itu. Kebanyakan ibu bapa hanya sekadar memberi nasihat, teguran, memarahi dan termasuklah mengasari responden tetapi usaha mereka menemui buntu. Apabila didapati anak-anak tidak mengendahkan larangan, ibu bapa akan membiarkan sahaja kelakuan anak mereka. Situasi ini menyebabkan hubungan antara ahli keluarga dengan responden yang selama ini sememangnya renggang, menjadi semakin tegang. BERHENTI MENGGUNAKAN INHALAN

Daripada 77 responden di Kuching yang telah berhenti menggunakan inhalan, 30 telah berhenti daripada sebarang penyalahgunaan bahan, manakala selebihnya beralih kepada produk lain, sama ada designer drugs atau alkohol. Antara bahan

yang menjadi pilihan adalah pil khayal, arak, syabu, ganja dan designer drugs yang diperkenalkan dari semasa ke semasa seperti nospen dan ecstacy. Ketika tinjauan dibuat, didapati bahan yang paling popular adalah syabu, arak serta kombinasi beberapa jenis bahan lain. Syabu, menurut seorang responden adalah dadah yang “paling sedap di dunia.”

Haslina Hashim, Abdul Mutalip bin Abdullah, Elena Gregoria Chai Chin Fern & Regina Garai Abdullah

Walau bagaimanapun. Elena Gregoria Chai Chin Fern & Regina Garai Abdullah . Sebagai contoh. usaha untuk berhenti hanya akan benar-benar berhasil sekiranya individu bertekad untuk tidak lagi menggunakannya. kebanyakan responden berhenti menggunakan inhalan kerana mereka mempunyai bentuk ketagihan yang baru – sama ada alkohol atau dadah seperti syabu. Antaranya adalah kesedaran tentang keburukan tabiat ini setelah sekian lama terlibat dan pengaruh rakan yang mula berundur daripada terus melakukannya. Hanya segelintir sahaja yang telah insaf serta berazam untuk tidak tunduk kepada ketagihan manamana bahan manakala sebahagian lagi akan terus menerus hanyut dalam alam khayal yang bersifat sementara. jika tidak beralih kepada penggunaan bahan lain yang lebih “kelas”. Di mana ada kemahuan. Sarawak Tinjauan pengkaji mendapati ada sebab-sebab yang menjelaskan kenapa responden berhasrat untuk berhenti terus daripada menggunakan inhalan. Apa yang didapati daripada kajian adalah. usaha untuk berhenti tidak berlaku dengan mudah. sekiranya individu ini betul-betul bertekad dan serius untuk memberhentikan tabiat ini. Persepakatan antara dua pihak perlu wujud di mana si pelaku bersetuju untuk mengikut segala arahan dan nasihat daripada rakan Haslina Hashim. Abdul Mutalip bin Abdullah. seorang responden mengalami muntah darah dan didatangi suasana yang kelam di mana beliau gagal untuk kembali ke alam realiti walaupun telah mencuba sedaya upaya. Jadi Goku Pun Boleh”: Kajian Remaja Dan Penyalahgunaan Inhalan Di Daerah Kuching. Namun begitu. Disebabkan sindrom pengunduran. usaha serta hasrat ini hanya sekadar “hangat hangat tahi ayam” apabila responden kembali kepada tingkahlaku ini hanya selepas beberapa hari meninggalkannya. Kejadian ini seolah-olah memberi peringatan kepadanya untuk kembali ke pangkal jalan. Sebab-sebab yang lain adalah pengalaman diri yang menakutkan. Ringkasnya. di situ ada jalan. demi memperingatkan dirinya tentang apa yang harus dan tidak harus dilakukan.“Lihat Naga Boleh. beliau harus mencari seorang teman atau ahli keluarga untuk dijadikan rakan pembimbing. Hanya sebilangan kecil responden yang berhenti kerana mereka ingin “bersih” terus daripada sebarang bentuk penyalahgunaan bahan. Seorang responden yang ditemui menyatakan beliau mengambil masa setahun untuk benarbenar berhenti kerana keinginannya untuk berpatah balik kepada inhalan sentiasa ada.

Langkah ini adalah penting kerana bagi seseorang yang telah terjebak sekian lama. Elena Gregoria Chai Chin Fern & Regina Garai Abdullah . Dalam konteks pendekatan pilihan bebas. Informasi sedemikian Haslina Hashim. Pemilihan rakan pembimbing yang betul dapat mewujudkan persekitaran yang diperlukan serta membantu menjauhkan individu daripada persekitaran yang proinhalan. hasrat tadi akan menemui jalan buntu. Azam tersebut hanya akan dapat dilaksanakan sekiranya ada bantuan rakan pembimbing yang memberi peringatan tentang bahaya inhalan serta janjinya kepada rakan tersebut untuk menuruti arahan serta nasihat. Walau setinggi mana tekad untuk berhenti. seseorang pelaku sedar bahawa persekitaranlah yang mendorong penglibatannya ke dalam aktiviti menghidu gam dan jika beliau berazam untuk berubah. adalah sukar untuk si pelaku menghentikan tabiat ini dengan sendirinya. Sarawak pembimbing tentang apa yang perlu dilakukan. pendekatan pilihan bebas atau free choice jarang berlaku dengan jayanya – tetapi ia bukan bermakna kaedah ini sama sekali tidak boleh digunapakai. demi untuk berubah. Media massa merupakan medium terbaik untuk mengetengahkan isu ini. CADANGAN MENANGANI MASALAH INHALAN Penyebaran Maklumat yang Berkesan Penyebaran maklumat tentang bahaya tingkahlaku inhalan adalah perlu untuk memberi kesedaran kepada masyarakat tentang buruknya gejala menyalahgunakan bahan. Abdul Mutalip bin Abdullah. Justeru tidak timbul anggapan bahawa individu terjebak disebabkan faktor persekitaran sebagaimana dibahaskan melalui pendekatan sebab-akibat (causal effect) – di mana justifikasi diberikan tentang kenapa seseorang remaja boleh terjebak dengan aktiviti yang tidak sihat. Maklumat-maklumat yang perlu disebarkan termasuklah tentang kesan gejala ini yang boleh menyebabkan kerosakan kekal serta tanda-tanda untuk mengenalpasti individu yang terlibat dengan penyalahgunaan inhalan. maka ia bertanggungjawab mencari persekitaran yang mampu mengubah dirinya daripada kekal menjadi seorang penyalahguna inhalan.“Lihat Naga Boleh. Jadi Goku Pun Boleh”: Kajian Remaja Dan Penyalahgunaan Inhalan Di Daerah Kuching. tetapi sekiranya dibiarkan tanpa bantuan rakan pembimbing. Aspek pendekatan pilihan bebas menekankan kepercayaan bahawa seseorang individu mempunyai kuasa untuk memilih sama ada beliau ingin terus terlibat atau meninggalkan sesuatu gejala negatif. Justeru.

Justeru. Faktor pengaruh Haslina Hashim. Usaha-usaha tersebut juga perlu dipanjangkan ke sekolah rendah kerana kajian mendapati kanak-kanak mula menghidu gam seawal usia 9 tahun. diharapkan masalah ini dapat dibendung dengan berkesan. langkah proaktif untuk menyekat tingkahlaku ini adalah sangat penting. Hasil tinjauan literatur mendapati tempoh penglibatan merosot dengan peningkatan pengetahuan atau kesedaran tentang bahaya penyalahgunaan bahan. Melalui tindakan proaktif iaitu melalui input kesedaran dan pengetahuan yang mencukupi. Adalah menjadi tanggungjawab ibu bapa untuk mendidik anak-anak agar berhati-hati memilih rakan. mereka akan tersepit di dalam keadaan semi-khayalan dan sentiasa ingin kembali ke alam khayalan.“Lihat Naga Boleh. Jadi Goku Pun Boleh”: Kajian Remaja Dan Penyalahgunaan Inhalan Di Daerah Kuching. Sekiranya didapati mereka tersilap langkah dengan memilih rakan atau kumpulan yang mempunyai sikap yang bertentangan dengan nilai murni masyarakat. Dalam konteks ini. guru dan ibu bapa perlu memerhatikan sekiranya wujud perkumpulan atau persepakatan yang tidak sihat di sekolah atau kejiranan yang dihuni. Seringkali usaha pemulihan bagi golongan ini jarang sekali membuahkan hasil. ahli masyarakat. boleh membawa padah yang berpanjangan. maka ibu bapa perlu memisahkan anak-anak daripada perkumpulan tersebut. Elena Gregoria Chai Chin Fern & Regina Garai Abdullah . Hal ini kerana apabila anak-anak sudah mula terjebak dan mula bergantung kepada bahan untuk memuaskan kehendak. remaja juga perlu diberi motivasi serta keyakinan untuk membuat keputusan yang betul serta tidak terikut-ikut telunjuk rakan sebaya. di mana terdapatnya golongan berisiko tinggi. Anak-anak muda perlu diingatkan bahawa tindakan yang asalnya hanya untuk suka-suka. Justeru. Memandangkan sebahagian kumpulan yang berisiko tinggi ini merupakan pelajar yang tercicir dari sekolah. Ceramah kesedaran dan paparan poster berinformasi perlu dilaksanakan secara agresif di sekolah-sekolah menengah. Abdul Mutalip bin Abdullah. Kajian NIDA-MTF turut mendapati angka pembabitan menurun apabila kesedaran bertambah. Sarawak dirasakan perlu kerana ramai yang masih tidak sedar tentang impak tingkahlaku ini dan terdapat ibu bapa yang masih tidak sedar bahawa anak mereka terlibat dengan gejala tersebut. langkah pencegahan melalui pendidikan dan penyebaran maklumat secara formal mungkin tidak memadai. Memantau Pengaruh Rakan Sebaya Selain program pencegahan yang mendedahkan maklumat tentang bahaya tingkahlaku ini. pengaruh negatif daripada rakan sebaya harus dibendung.

Elena Gregoria Chai Chin Fern & Regina Garai Abdullah . Walaubagaimanapun. kerajaan serius untuk mengatasi masalah ini. timbul persoalan di sini. Di bawah keadaan ini. amat penting untuk memastikan anak-anak tidak terjebak dengan pola kesatuan yang berunsur negatif sejak dari peringkat awal. pihak berkuasa hanya boleh membuat tangkapan sekiranya mereka mengganggu ketenteraman awam atau terlibat dengan jenayah. Sarawak rakan sebaya yang menjadi punca kepada individu menghidu gam bukan sesuatu yang asing. Jika diteliti.“Lihat Naga Boleh. Justeru. tetapi bukan atas faktor tingkahlaku inhalan itu sendiri. Kewujudan akta menandakan Menerusi akta inhalan. Situasi masa kini tidak mengekang pengguna mahupun penjual daripada memperolehi atau menjual bahan dengan sewenang-wenangnya. gejala ini akan terus berleluasa dan sukar dibendung kerana inhalan seperti gam akan terus diperolehi dengan mudah dan pelaku tidak segan silu melepaskan ketagihan mereka secara terbuka. Mewujudkan Akta Inhalan Selain usaha pencegahan menerusi factor-faktor yang dikenalpasti sebagai punca pembabitan remaja dalam tabiat menghidu gam. para peniaga seharusnya sedar bahawa bahan yang dijual akan disalahgunakan dan mereka mempunyai tanggungjawab sosial untuk tidak menjual bahan tersebut kepada individu berkenaan. usaha pencegahan atau pemulihan boleh dilakukan secara berkumpulan dan pendekatan ini perlu dikaji dengan lebih mendalam dari segi pelaksanaannya. secara langsung dapat membantu mengawasi insiden penyalahgunaan inhalan di kejiranan mereka. Tanpa akta. Atas alasan ini. Jadi Goku Pun Boleh”: Kajian Remaja Dan Penyalahgunaan Inhalan Di Daerah Kuching. pencegahan adalah lebih baik daripada merawat. Kesatuan ini amat penting sehinggakan mereka terlibat dan meninggalkan gejala ini secara berkumpulan. pihak berwajib perlu mewujudkan akta khusus yang mengharamkan sebarang bentuk penyalahgunaan inhalan. keluar telinga kanan”. Abdul Mutalip bin Abdullah. Kajian mendapati ada segelintir peniaga yang sudah berhenti menjual jenama gam yang digemari pelaku tetapi lebih ramai yang mengambil sikap tidak endah kerana tiada peruntukan undang-undang yang mengkehendaki mereka menyekat jualan bahan. Oleh itu. tetapi ahli komuniti yang prihatin hanya mampu memberikan nasihat yang lazimnya “masuk telinga kiri. Walaupun perbuatan mereka mengundang padah kepada masyarakat. sejauh mana rangkuman akta inhalan jika ia diperkenalkan? Adakah JKKK atau Haslina Hashim. ahli-ahli masyarakat akan dapat memainkan peranan dengan berkesan.

remaja terlibat kerana inginkan pengiktirafan daripada rakan sebaya.“Lihat Naga Boleh. Jadi Goku Pun Boleh”: Kajian Remaja Dan Penyalahgunaan Inhalan Di Daerah Kuching. Selain faktor ini. Sarawak Neighbourhood Watch atau RELA diberi kuasa untuk menahan individu yang menyalahgunakan bahan? Adakah akta tersebut turut meliputi sekatan terhadap peniaga daripada menjualkan bahan kepada pelajar sekolah dan individu di bawah umur? Persoalan-persoalan ini perlu diteliti secara halus kerana setiap aspek yang dipertimbangkan akan memberi impak yang berbeza. Abdul Mutalip bin Abdullah. Justeru. ibu bapa memainkan peranan yang sedikit dalam menentukan arah tingkahlaku anak-anak. seringkali dianggap kurang berbahaya berbanding dadah lain kerana statusnya yang wujud sebagai komponen dalam bahan kegunaan domestik. Ringkasnya. Kajian mendapati anak-anak seawal 9 tahun sudah mula terjebak dengan gejala ini. dan rakan-rakan juga antara sebab kenapa mereka meninggalkan tabiat ini. Haslina Hashim. Rakan-rakan memberikan semangat untuk remaja mencuba sesuatu yang baru. adalah penting bagi pihak berwajib bersama-sama dengan ahli masyarakat menangani masalah ini di peringkat akar umbi dan tindakan pembanterasan perlu didokong oleh peruntukan undang-undang yang spesifik agar usaha-usaha yang dimurnikan tidak berakhir umpama “mencurah air di daun keladi”. mencuri. Tidak kurang yang menghidu gam kerana ingin menandingi rakan yang lain. Pelaku akan melakukan pelbagai perkara untuk mendapatkan wang termasuklah menipu ibu bapa. Harga bahan yang murah serta mudah didapati menjadikan gam pelekat amat popular di kalangan pengguna muda. KESIMPULAN Inhalan. oleh itu sukar untuk mereka membawa anak-anak kembali ke pangkal jalan. Bagi kumpulan ini. pengaruh rakan sebaya merupakan satu faktor yang signifikan yang menjelaskan kenapa remaja mudah terjebak dalam aktiviti inhalan. menjual barangan berharga dari rumah serta menggunakan sebahagian wang pendapatan untuk membeli gam. Elena Gregoria Chai Chin Fern & Regina Garai Abdullah .

Dilayari 16:00.nsf/enwiki/9315 Dorland‟s illustrated Medical Dictionary (2003). ‟Fenomena Penyalahgunaan Dadah dan Hidu Gam di Kalangan Remaja di Kawasan Persisiran Pantai Sarawak‟ in Prosiding Konferensi Antaruniversiti di Borneo-Kalimantan Ke 1. Putrajaya: Agensi Antidadah Kebangsaan. pp.dekker. in AM. Che Bakar Che Mat dan Wan Hamdi bin Nordin (2005). et al (1999). Inhalant. 25(4).academic. 2009. Dilayari 06:08. Dan (2006). April 3. Dilayari 16:30. L. dari http://en. April 2).php?title=Inhalant&oldid=281283731 In The Know Zone (2001). 30 th Edition. The Free Encyclopedia. (2003).com Mohammad Shahid Ismail & Mahmood Nazar Mohamed (2007). Japan‟. K.com/inhalants/lterm. A. pp.htm Kikuchi. J. Disember 15.ru/dic. 2008 dari http://ep. „Volatile Substance Abuse‟.wikipedia. & Wada. In Wikipedia. Philidelphia: Saunders.com/cgi/content/full/91/4/ep93 Hazman bin Seli. 93 – 100. November 02. Harris. McGarvey. E.bmjjournals. „Factors Associated With Volatile Solvent Use among Junior High School Students in Kanto. „Adolescent Inhalant Abuse: Environment of Use‟. Sarawak RUJUKAN Academic Dictionaries and Encyclopedias (nd). 2009 dari www. Jadi Goku Pun Boleh”: Kajian Remaja Dan Penyalahgunaan Inhalan Di Daerah Kuching. Drug Alcohol Abuse. pp.org/w/index.“Lihat Naga Boleh. Dilayari 09:32. Inhalant. Inhalant. Elena Gregoria Chai Chin Fern & Regina Garai Abdullah . Sarawak: Institut Pengajian Asia Timur. in Archives of Disease in Childhood – Education and Practice 2006.intheknowzone. 91. 2008 dari http://www. in Addiction. ‟Remaja Menghidu Gam: Pengaruh Keluarga dan Rakan Sebaya‟ dalam Jurnal Antidadah Malaysia. 98. 2009 dari http://dic. Ogos 19. Dilayari 16:35. Haslina Hashim. (2009. Bil 1 Jun 2007. Oktober 25. Abdul Mutalip bin Abdullah. 771-784. 731 – 741.

Inhalant Abuse.oneworld. (1952). C. J.W et.usdoj. Inhalant Abuse. Vol.org/druginfo/inhalant_abuse. (2007). Dilayari 08:45. Issue 1. Glue-sniffing Ruins Young Lives in Nairobi. Inhalant Abuse. September 18. 2008 dari http://us. OneWorld. Haslina Hashim. Pediatrics. NIDA Research Report Series. National Institute of Health.“Lihat Naga Boleh. US Drug Enforcement Administration (August 2006). Sarawak NIDA (2005). US Department of Health and Human Services (2003). Serenity Lane (nd). 2008 dari http://www.119. Ogos 19. M. Vol. 3. 129. Jun 5. March 2003.net (2007).serenitylane.gov/dea/concern/inhalants. (1992).html Wiliams. National Institute on Drug Abuse Research Monograph Series No. „Introduction to Inhalant Abuse‟.html Sharp. „Inhalants‟ in Substance Abuse Treatment Advisory.F. in Sharp. Dilayari 15:30. and Storck. 2009 dari http://www. Dilayari 14:16. J. Elena Gregoria Chai Chin Fern & Regina Garai Abdullah . Abdul Mutalip bin Abdullah. May 2007. Number 5.net/article/view/152395 Piaget. Jadi Goku Pun Boleh”: Kajian Remaja Dan Penyalahgunaan Inhalan Di Daerah Kuching. Inhalants. The Origins of Intelligence in Children. W. New York: Oxford University Press. Rockville: NIDA. C. Inhalant Abuse: A Volatile Research Agenda. 1992. al.

The program has also helped clients in gaining employment thus reducing crime rate.Projek Perintis Program Rawatan Terapi Gantian (RTG) Menggunakan Methadone Di Pusat Khidmat AADK PROJEK PERINTIS PROGRAM RAWATAN TERAPI GANTIAN (RTG) MENGGUNAKAN METHADONE DI PUSAT KHIDMAT AADK Sangeeth Kaur1. Di samping itu program ini nyata sekali berjaya mempertingkatkan kualiti hidup klien terutama dari segi fizikal. 1 2 Bahagian Rawatan dan Pemulihan AADK Bahagian Pencegahan AADK 3 Profesor Psikologi UUM Sangeeth Kaur. ABSTRACT The National Anti-Drugs Agency has played a pivotal role in implementing a Pilot Project of the Methadone Maintenance Therapy at three AADK After Care Centers in Malaysia since 26 November 2007. Program Terapi Gantian menggunakan Methadone dapat memberi satu harapan kepada penagih dadah tegar agar mereka dapat kembali berfungsi secara normal. Hafidah Bt. At the same time the Methadone Maintenance Therapy Program has improved the quality of life of these clients especially in the aspect of physical. Ini juga terbukti melalui penurunan kes ‟slip‟ (penggunaan dadah sesekali) semasa klien mengikuti program ini. The result of the evaluation also has proven to reduce the number of „slip‟ (infrequent drug use) cases while undergoing this program.9% dalam masa 12 bulan yang pertama.9% in the first 12 months. social and environment. Mohd & Mahmood Nazar Mohamed . Mohd2 & Mahmood Nazar Mohamed 3 ABSTRAK Penilaian Program Projek Perintis Rawatan Terapi Gantian (RTG) menggunakan Methadone yang telah dimulakan pada 26 November 2007 di tiga buah Pusat Khidmat AADK menunjukkan kejayaan yang memberangsangkan dengan mencapai kadar pengekalan klien sebanyak 92. mempraktiskan gaya hidup sihat dan menjadi lebih produktif dalam masyarakat. mengurangkan pengangguran dan mengurangkan kes jenayah di kalangan penagih-penagih dadah. Evaluation of this program has shown encouraging success by achieving a retention rate of 92. sosial dan persekitarannya. Program ini turut berjaya membantu klien untuk menceburi bidang pekerjaan. Hafidah Bt. This Program aims to provide hope for these clients to achieve a better quality of life and be able to contribute as productive individuals to the nation.

Ia juga berkesan dalam mengurangkan penggunaan dadah jenis heroin atau morfin. Australia. Memandangkan penagihan dadah jenis opiat amatlah meluas di seluruh dunia pada tahun-tahun 50’an terutamanya di kalangan veteran Amerika Syarikat yang kembali dari peperangan di Asia Tenggara pada tahun 50’an dan 60’an. Iran dan beberapa negara Eropah. usaha untuk mencari rawatannya dilipatgandakan. Dr Dole dan Nyswander menemui methadone dan seterusnya membuktikan secara saintifik bahawa ia mampu mengawal serta mengurangkan penggunaan dadah opiat. 1984). pelbagai usaha telah digerakkan bagi mengenalpasti rawatan yang lebih berkesan untuk membantu penagih dadah mengatasi ketagihan yang mereka alami. 2008). aktiviti jenayah dan kematian akibat drug overdose (Volkow. Rawatan Terapi Gantian (RTG) atau lebih dikenali dengan Methadone Maintenance Therapy (MMT) mula dikaji dengan meluas di seluruh dunia (Hubbard et al. Sangeeth Kaur. Kaedah Terapi Gantian dengan menggunakan methadone ini juga disyorkan oleh Pertubuhan Kesihatan Dunia (WHO). Mohd & Mahmood Nazar Mohamed . Projek Rawatan Terapi Gantian menggunakan methadone terbukti berkesan mengurangkan serta menghapuskan penggunaan dadah berbahaya. Hong Kong. Hafidah Bt. Pada tahun 1950’an. 2008). UNAIDS dan United Nations Office on Drug and Crime (UNODC) sebagai satu strategi untuk mengurangkan jangkitan HIV/AIDS akibat daripada tingkah laku yang berisiko seperti melalui perkongsian jarum suntikan di kalangan penagih–penagih dadah. Maka dengan penemuan ini. United Kingdom. Beberapa kajian jangka masa panjang selama 20 tahun telah membuktikan keberkesanan program methadone untuk penagihan dadah jenis opiat untuk mengurangkan kadar jenayah dalam kalangan penagih dadah (Volkow..Projek Perintis Program Rawatan Terapi Gantian (RTG) Menggunakan Methadone Di Pusat Khidmat AADK PENDAHULUAN Sejak penagihan dadah diiktiraf oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO) sebagai sejenis penyakit kronik dan berulang. efektif dari segi kos dan berjaya mengurangkan jenayah di kalangan penagih di beberapa negara termasuk Amerika Syarikat. Lithuania.

Mohd & Mahmood Nazar Mohamed . Hafidah Bt. 1984). MMT telah dibuktikan mempunyai kadar pengekalan dalam program pemulihan yang lebih tinggi berbanding dengan program kaunseling atau program pemulihan di institusi tanpa methadone (Hubbard et al. penggunaan dadah opiat dapat dikurangkan secara mendadak jika klien mengambil dos ubat methadone yang bersesuaian. Tujuan utama Program Terapi Gantian methadone dilakukan di Malaysia adalah untuk meningkatkan tahap kesihatan dan kualiti hidup penagih dadah dan secara khususnya adalah untuk mengurangkan kadar penagihan semula di kalangan penagih dadah terutama sekali yang tegar. 1984). Beberapa kajian melalui pemerhatian menyatakan terdapat hubungan dose–response di antara dos methadone dan penggunaan opiat.Projek Perintis Program Rawatan Terapi Gantian (RTG) Menggunakan Methadone Di Pusat Khidmat AADK Kajian Drug Abuse Treatment Outcome Studies (DATOS) juga membuktikan yang program methadone berjaya mengurangkan aktiviti jenayah dalam kalangan penagih (Hubbard et al. 1995). Kajian juga telah membuktikan bahawa gabungan pemberian ubat methadone bersama kaunseling meningkatkan keberkesanan program MMT dan pengurangan penggunaan dadah jenis opiat semasa klien menjalani rawatan (Amato et al. Kejayaan program methadone juga dicatatkan dari aspek pengekalan klien dalam program rawatan dan pemulihan dadah. yang mana penggunaan dadah opiat didapati semakin menurun dengan peningkatan dos methadone yang diambil oleh klien (National Consensus Development Panel on Effective Medical Treatment of Opiate Addiction. meningkatkan tahap kecergasan mental dan fizikal penagih dadah. 1998) Oleh yang demikian. Dos optima di antara 80 hingga 120 mg/dos dan lebih telah terbukti berupaya mengekalkan klien dalam program RTG (NIDA. meningkatkan fungsi psikososial di kalangan penagih dadah termasuk Sangeeth Kaur.. mengurangkan kejadian jangkitan penyakit di kalangan penagih dadah yang berkongsi jarum suntikan. 2004)..

Pelaksanaan Program Rawatan Terapi Gantian menggunakan methadone bermula pada bulan Oktober 2005.240 orang penagih dadah di 4 zon (utara.Projek Perintis Program Rawatan Terapi Gantian (RTG) Menggunakan Methadone Di Pusat Khidmat AADK keupayaan mereka untuk mendapat dan mengekalkan mutu kerja serta meningkatkan keyakinan diri untuk kembali ke dalam masyarakat. AADK terlibat secara langsung dalam pelaksanaan program RTG nasional ini terutamanya dalam menyedia dan melaksanakan program intervensi psikososial seperti perkhidmatan kaunseling kepada klienklien. Keterampilan dan Sangeeth Kaur. Fasa Pertama projek perintis methadone telah terbukti berjaya dan mengikut pembentangan awal penilaian pelaksanaan projek Fasa Satu oleh Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) dalam Mesyuarat Jawatankuasa Bertindak Rawatan dan Pemulihan Dadah (JRP) Bil. Mesyuarat ini dipengerusikan oleh YAB Timbalan Perdana Menteri dan bersetuju supaya satu projek pilot dijalankan untuk menggunakan methadone dalam rawatan dan penagihan dadah dalam kalangan penagihpenagih dadah opiat. Ini bermakna 84% klien yang menyertai program ini masih kekal mengikuti program. LATARBELAKANG Pelaksanan Program Rawatan Terapi Gantian menggunakan methadone untuk rawatan penagihan dadah di negara ini adalah berikutan keputusan Mesyuarat Majlis Tindakan Membanteras Dadah Kebangsaan yang telah diadakan pada 13 Januari 2005. tengah. Kementerian Kesihatan Malaysia. Untuk Fasa Pertama ianya dilaksanakan di 8 buah hospital dan 2 buah Klinik Kesihatan serta 8 buah Klinik Swasta dengan melibatkan seramai 1. Mohd & Mahmood Nazar Mohamed .1/2006 pada 14 September 2006 menyatakan bahawa “retention rate” untuk kesemua pusat rawatan yang terlibat ádalah 84% malah terdapat pusat rawatan yang mencatat “retention rate” 100% berbanding dengan sasaran “retention rate” selepas 6 bulan pada tahap 65 – 70% yang ditetapkan oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO). Hafidah Bt. selatan dan timur) di seluruh negara (Cawangan Harm Reduction. 2008).

Kementerian Kesihatan Malaysia. Setahun kemudian Mesyuarat Jawatankuasa Bertindak Rawatan & Pemulihan Bil 1/2007 pada 5 Oktober 2007 yang dipengerusikan oleh YB Menteri Kesihatan juga bersetuju untuk memulakan Projek Perintis Rawatan Terapi Gantian menggunakan methadone di tiga buah Pusat Khidmat AADK. Sangeeth Kaur. pihak universiti dan NGO. Antara faktor kejayaan Fasa Pertama adalah komitmen dan iltizam yang tinggi yang diberikan oleh kakitangan yang terlibat di samping kerjasama pelbagai sektor yang cukup baik di antara agensi-agensi yang terlibat sama ada di Kementerian Kesihatan sendiri atau agensi-agensi kerajaan dan bukan kerajaan seperti AADK. Berdasarkan hasil dan kesan yang memberangsangkan ini pihak KKM telah memperkembangkan dan meluaskan lagi pelaksanaan program ini ke Fasa Kedua yang melibatkan 5. Mohd & Mahmood Nazar Mohamed . 2006).000 klien di 13 buah hospital kerajaan. contohnya di Negeri Melaka di mana hampir kesemua klien yang mengikuti program RTG ini telah mendapat pekerjaan. Hafidah Bt. Terdapat juga pusat-pusat rawatan. PDRM.Projek Perintis Program Rawatan Terapi Gantian (RTG) Menggunakan Methadone Di Pusat Khidmat AADK keyakinan diri penagih yang meningkatkan juga mendorong 73% daripada mereka memperolehi pekerjaan. 10 buah Klinik Kesihatan dan 24 buah Klinik Swasta mulai 13 November 2006 secara berperingkat (Laporan Prestasi Cawangan Harm Reduction.

Hafidah Bt. KKM bertindak sebagai Sangeeth Kaur. Pusat Perubatan Universiti Malaya (PPUM) serta Pakar Psikiatri dari Klinik Swasta. Pemilihan ketiga-tiga pusat khidmat ini berdasarkan kepada jumlah kes pengawasan yang ramai terlibat dengan dadah jenis opiat. Secara khususnya . Pulau Pinang. Pusat Khidmat tersebut adalah PKAADK Wilayah Persekutuan. Mengurangkan pergantungan psikososial melalui program pemulihan psikososial di kalangan klien dan Pembimbing Rakan Sebaya. Meningkatkan tahap kesihatan dan kualiti hidup melalui amalan gaya hidup sihat Projek Perintis Program Rawatan Terapi Gantian menggunakan methadone dilaksanakan di tiga buah Pusat Khidmat AADK bermula 26 November 2007. Mohd & Mahmood Nazar Mohamed . Membantu klien mencapai dan mengekalkan kepulihan serta mencegah daripada terlibat semula dengan dadah. PKAADK Johor Bahru. Selamat (Daerah Seberang Prai Utara). Program ini dijalankan oleh Agensi Antidadah Kebangsaan (AADK) dengan kerjasama Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM). ii. iii. RTG juga bertujuan untuk. Melatih bekas penagih dadah yang terlibat dalam program ini untuk mengisi masa lapang dengan program dan aktiviti sosial dan riadah yang sihat iv.Projek Perintis Program Rawatan Terapi Gantian (RTG) Menggunakan Methadone Di Pusat Khidmat AADK OBJEKTIF RAWATAN TERAPI GANTIAN DI PUSAT KHIDMAT AADK Objektif RTG ialah untuk menyediakan rawatan alternatif dan pemulihan jangka panjang kepada penagih-penagih dadah jenis heroin atau morfin dengan menggantikannya dengan methadone. Kuala Lumpur. Johor dan PKAADK Kg. i.

iii. Garispanduan Program Methadone di Pusat Khidmat AADK 4 Garispanduan Bimbingan dan Kaunseling Terapi Gantian Methadone. Sangeeth Kaur. Ia mengandungi garispanduan mengenai farmakologi methadone. dan Klinik Kesihatan Butterworth. Hospital Kuala Lumpur. Jalan Mahmudiah Johor Bahru.Projek Perintis Program Rawatan Terapi Gantian (RTG) Menggunakan Methadone Di Pusat Khidmat AADK penasihat teknikal. AADK. Keseluruhan program ini telah dijalankan mengikut garispanduan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dan Agensi Antidadah Kebangsaan. ii. Garispanduan Program Terapi Gantian Methadone Nasional (National Methadone Maintenance Therapy Guidelines) yang telah disediakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Mohd & Mahmood Nazar Mohamed . memberi bantuan dari segi penilaian dan ujian kesihatan serta menerima kes-kes rujukan yang memerlukan rawatan perubatan. 2007). Pelaksanaan program ini juga berdasarkan Protokol Program Terapi Gantian Menggunakan methadone yang telah disediakan oleh Kementerian Kesihatan (National Policy and Standard Operating Procedure For Methadone Maintenance Therapy) (Ministry of Health. Pelaksanaan Methadone4 program kaunseling hendaklah mengikuti Garispanduan Kaunseling Untuk Terapi Gantian Menggunakan iv. Hafidah Bt. Dos methadone yang telah ditetapkan oleh Pegawai Perubatan diberikan (dispense) secara harian kepada klien oleh Pegawai Farmasi dari Klinik Pesakit Luar. Ia adalah seperti berikut: i. pengurusan kemasukan klien ke dalam program rawatan dan pengurusan methadone.

badanbadan kerajaan dan bukan kerajaan serta pertubuhan setempat.Projek Perintis Program Rawatan Terapi Gantian (RTG) Menggunakan Methadone Di Pusat Khidmat AADK Pemilihan klien program ini dibuat berdasarkan kriteria-kriteria seperti berikut: i. iv. ii. i. Sangeeth Kaur. Mohd & Mahmood Nazar Mohamed . Menjalankan Program bimbingan. dan Penagih bermotivasi tinggi untuk dipulihkan 50 iv. vi. Hafidah Bt. iii. penyebaran dan ”outreach” berkaitan Program Harm Reduction dalam kalangan ahli keluarga klien. Peranan Pegawai-Pegawai Pusat Khidmat AADK khusus kepada pemulihan psikologi dan psikososial. Berumur tidak kurang dari 18 tahun dan tidak melebihi tahun. pendidikan psikososial. Tidak mempunyai penyakit kronik. iii. Menjalankan program pemantauan dan penilaian kemajuan klien empat bulan sekali sehingga tamat tempoh program pengawasan di dalam komuniti. antaranya. Menjalankan program saringan awal untuk kemasukan klien ke dalam program. v. Menjalankan Program Kaunseling mengikut modul kaunseling RTG menggunakan Methadone meliputi kaunseling individu. Penagih yang tegar. kaunseling keluarga dan kaunseling kelompok. pemimpin masyarakat. Penagih dadah yang menggunakan jarum suntikan (Injection Drug Users / IDUs). ii. Penagih Heroin / Morfin.

Projek Perintis Program Rawatan Terapi Gantian (RTG) Menggunakan Methadone Di Pusat Khidmat AADK v. xi. Mohd & Mahmood Nazar Mohamed . xiii. vi. dalam kalangan jabatan kerajaan. viii. pihak berkuasa tempatan. Menyediakan program dan aktiviti yang sesuai untuk membantu klien mendapatkan peluang pekerjaan. xii. Menyediakan latihan dalaman secara berterusan dalam bidang Harm Reduction kepada klien. ix. Melantik Pembimbing Rakan Sebaya untuk membantu melaksanakan program pendampingan (outreach). pegawai perubatan. Memberi sokongan dan kerjasama kepada agensi dan NGOs yang terlibat. Mewujudkan dan mengekalkan hubungan serta jaringan di peringkat daerah. Menjalani ujian pengesanan HIV secara sukarela dan menjalankan kaunseling sebelum dan selepas ujian. pembimbing rakan sebaya. Menyediakan khidmat rawatan dan pemulihan kepada kes-kes yang dirujuk oleh pemimpin masyarakat. Menyediakan khidmat rujukan kepada klien seperti pakar sakit jiwa. pihak majikan dan syarikat swata. Hafidah Bt. x. Sangeeth Kaur. badan kerajaan dan bukan kerajaan serta pihak majikan. vii. pegawai agama dan lain-lain kepakaran yang diperlukan oleh klien. Menjalankan program susulan terhadap klien yang tamat tempoh pengawasan di dalam komuniti.

Mengatasi halangan dan cabaran yang timbul untuk memastikan matlamat Program Harm Reduction tercapai . kelompok dan keluarga ii. Program sokongan psikososial yang dijalankan adalah seperti . Bimbingan dan kaunseling meliputi kaunseling individu. 167 sesi kaunseling kelompok dan 48 sesi kaunseling keluarga.Projek Perintis Program Rawatan Terapi Gantian (RTG) Menggunakan Methadone Di Pusat Khidmat AADK xiv. iii. 63 orang di PKAADK WPKL dan 55 orang di PKAADK Johor Bahru. Sesi psiko-pendidikan dadah Penempatan Kerja Kelompok sokong bantu Klien yang terlibat dalam Program RTG menggunakan methadone menerima kaunseling mengikut garispanduan dan jadual yang telah disediakan. Penyertaan ini adalah melebihi daripada jumlah sebenar yang disasarkan iaitu 50 peserta di setiap PKAADK. i. Memberi kerjasama dan untuk menjayakan mengenai program Program kajian. iv. Setakat laporan ini seramai 184 orang klien telah menerima 764 sesi kaunseling individu. Mohd & Mahmood Nazar Mohamed . Pengambilan klien secara berperingkat adalah untuk memastikan setiap klien dapat dipantau secara klinikal oleh pakar perubatan yang dilantik iaitu dari segi pengurusan klien dan komplikasi kesihatan yang mungkin dialami selepas mengambil methadone. Harm penyelidikan pembangunan Reduction di Pusat-Pusat Khidmat. seramai 184 orang telah menyertai program ini iaitu 66 orang di PKAADK SPU. Sangeeth Kaur. dan xv. Hafidah Bt. Sehingga 30 Mac 2009. Program sokongan psikososial merupakan komponen wajib yang perlu diikuti oleh klien program ini kerana ia bertujuan memulihkan pergantungan psikologi mereka terhadap dadah.

seminar program penempatan kerja sebanyak 7 sesi dan 68 sesi kumpulan sokong bantu dari bulan Januari hingga September 2008. Selain daripada itu. family association juga telah dijalankan.Projek Perintis Program Rawatan Terapi Gantian (RTG) Menggunakan Methadone Di Pusat Khidmat AADK Jadual 1: KLIEN YANG MENERIMA KAUNSELING DARI DISEMBER 2007 HINGGA MAC 2009. sesi kumpulan sokong bantu keluarga. Hafidah Bt. JUMLAH KLIEN 66 63 55 184 KAUNSELING INDIVIDU SESI 361 298 105 409 KAUNSELING KELOMPOK SESI 53 17 92 167 KAUNSELING KELUARGA SESI 32 8 0* 40 PKAADK PKAADK SPU PKAADK WPKL PKAADK JB JUMLAH *Kaunseling ini digabungkan dengan Family Association Program–program lain yang telah dijalankan adalah psiko-pendidikan sebanyak 15 sesi. Jadual 2: KLIEN YANG MENJALANI PROGRAM PEMULIHAN DARI DISEMBER 2007 HINGGA MAC 2009 JUMLA PSIKO – H KLIEN PENDIDIKAN SESI 66 63 55 184 10 6 3 19 PROGRAM T / KERJA SESI 8 1 1 10 KSB SESI 25 30 36 91 PKAADK PKAADK SPU PKAADK WPKL PKAADK JB JUMLAH Sangeeth Kaur. Mohd & Mahmood Nazar Mohamed . psiko pendidkan keluarga .

vi. ii.Diisikan oleh Kaunselor WHO Quality of Life – Diisikan oleh Klien Skala Motivasi.Projek Perintis Program Rawatan Terapi Gantian (RTG) Menggunakan Methadone Di Pusat Khidmat AADK Jadual 3: KLIEN YANG MENJALANI PROGRAM PEMULIHAN LAIN DARI DISEMBER 2007 HINGGA MAC 2009 PKAADK JUMLAH KLIEN KSB KELUARGA SESI 10 20 1 31 PSIKO-PEN KELUARGA SESI 4 0* 0* 4 FAMILY ASSOCIATION SESI 2 2 3 7 LAINLAIN SESI 19 12 17 48 PKAADK SPU PKAADK WPKL PKAADK JB JUMLAH 66 63 55 184 *Program digabungkan dalam Family Association PENILAIAN PROGRAM RAWATAN TERAPI GANTIAN MENGGUNAKAN METHADONE DI PUSAT KHIDMAT AADK Penilaian program dibuat ke atas 184 klien RTG Methadone yang sedang menjalani program tersebut dengan menggunakan soal selidik dan alat ujian kajian berikut: i. v.Diisikan oleh Pegawai Perubatan Treatment Outcome Profile. Mohd & Mahmood Nazar Mohamed . Opiate Treatment Index . iv. Hafidah Bt. iii.Diisikan oleh Klien Ujian urin dan Ujian darah Laporan Kaunselor Sangeeth Kaur.

Projek Perintis Program Rawatan Terapi Gantian (RTG) Menggunakan Methadone Di Pusat Khidmat AADK Jadual 4: Bilangan klien sehingga bulan Mac 2009 digunakan dalam penilaian program RTG menggunakan Methadone di Pusat Khidmat PUSAT KHIDMAT TARIKH PERMULAAN/ NO KLIEN JOHOR BAHRU 18th Dec 2007 . Mohd & Mahmood Nazar Mohamed .5 SEHINGGA MAC 2009 / NO KLIEN 55 KUALA LUMPUR 26th Feb 2008 – 5 63 PULAU PINANG 28th Feb 2008 – 15 66 STATUS KLIEN DALAM PROGRAM RTG Jadual 4 dan 5 menunjukkan bahawa terdapat 184 orang klien yang masih mengikuti program ini. manakala 14 orang klien tidak dapat menyambung program dan 15 orang klien yang didapati tidak komplian (klien yang tidak ingin meneruskan program). Hafidah Bt. Sangeeth Kaur.

Projek Perintis Methadone di AADK berjaya mencapai kejayaan yang paling tinggi dalam masa 12 bulan yang pertama.9% selepas 12 bulan. dan pelbagai program sokongan psikososial disediakan di PKAADK yang terlibat.9% pada 6 bulan pertama dan 92. Rajah 1 menunjukkan perbandingan retention rate di antara Projek Perintis di AADK.Projek Perintis Program Rawatan Terapi Gantian (RTG) Menggunakan Methadone Di Pusat Khidmat AADK Jadual 5: Klien yang meninggalkan Program Methadone AADK NOMBOR KLIEN 184 klien 4 klien 1 klien 6 klien 15 klien 1 klien 2 klien STATUS Masih mengikuti program 1 Telah mengikuti program di KK Kepala Batas dan 3 ke KK Larkin Telah berpindah ke Dubai Ditahan oleh polis kerana terlibat dalam jenayah lama Tidak komplian (tidak mahu meneruskan program) Jangkitan TB and HIV Meninggal dunia RETENTION RATE Projek Perintis RTG menggunakan methadone di Pusat Khidmat telah berjaya mencapai retention rate sebanyak 93. Program RTG Kebangsaan dan sasaran Pertubuhan Kesihatan Dunia (WHO). Antara sebabnya ialah semua yang menghadiri RTG di AADK terdiri daripada mereka yang menawarkan diri secara sukarela untuk menyertai program dan bermotivasi tinggi untuk pulih serta menghadiri program pemulihan penagihan dadah. Hafidah Bt. Mohd & Mahmood Nazar Mohamed . Sangeeth Kaur.

Projek Perintis Program Rawatan Terapi Gantian (RTG) Menggunakan Methadone Di Pusat Khidmat AADK Rajah 1: Kadar Retention Rate Ciri-ciri demografi. penglibatan dengan dadah dan rawatan Sejumlah 91.6% klien yang terlibat dalam program ini adalah lelaki dan 8. India dan lain-lain.4% adalah perempuan. Sebilangan besar daripada klien yang menyertai program ini adalah dari golongan kaum Melayu. Sangeeth Kaur. Mohd & Mahmood Nazar Mohamed . Hafidah Bt. diikuti oleh kaum Cina.

22% selama 21-25 tahun (Rajah 4). 18.00 80.67% selama 16-20 tahun.01 melayu cina india 11. 37.00 60.89% telah menuntut ke tahap sekolah menengah.00 Kelulusan Akademik : Sebanyak 36. 6% klien telah bercerai dan 1 % di mana pasangannya telah meninggal dunia.0% selama >26 tahun.00 86. 1. 30% klien telah berkahwin.57% yang belajar ke tahap sekolah rendah sahaja.00 0.89 lain-lain 1.26% orang klien mempunyai kelulusan SPM. 22. 25.39% klien tidak mempunyai pekerjaan.33% telah menagih dadah selama 2-5 tahun. Hafidah Bt. Status pekerjaan: Sebanyak 37. 15.70 lain-lain 20.83% selama 6-10 tahun dan 22.Projek Perintis Program Rawatan Terapi Gantian (RTG) Menggunakan Methadone Di Pusat Khidmat AADK Rajah 2: Peratus klien yang mengikuti program mengikut kaum 100. Tempoh Penagihan Dadah: 3. sebanyak 63% klien didapati belum berkahwin.5% selama 11-15 tahun.39 % bekerja sepenuh waktu.68% mempunyai kelulusan SRP dan 9. Mohd & Mahmood Nazar Mohamed .10% klien yang tidak berpelajaran (Rajah 3).44 % membuat kerja rencam apabila memulakan Program Methadone.76 % klien bekerja separuh waktu dan 2.40 melayu cina india 0. Dari segi taraf perkahwinan. 17.00 40. 16.10% mempunyai ijazah dan 1. diikuti oleh 28. Sangeeth Kaur.30% mempunyai kelulusan STPM. Manakala sebanyak 3.

26 0 28.68 seko lah m en en g ah PMR / SRP SPM / MCE 9. Mohd & Mahmood Nazar Mohamed .10 STPM / Dip lo m a STPM / Dip lo m a Ijazah p er t am a Rajah 4 : Tempoh Penagihan Dadah Klien Methadone Sangeeth Kaur. Hafidah Bt.Projek Perintis Program Rawatan Terapi Gantian (RTG) Menggunakan Methadone Di Pusat Khidmat AADK Rajah 3: Kelulusan Akedemik Klien Methadone 40 35 30 25 20 15 10 5 0 0 seko lah r en d ah PMR / SRP 36.57 t id ak seko lah seko lah r en d ah 18.10 1.89 1.30 1.10 3.

Hafidah Bt.62% klien bekerja dalam bidang perkhidmatan.53%) klien membuat kerja rencam Rajah 6: Jenis Pekerjaan Klien methadone pada Permulaan Program Sangeeth Kaur. 4.32% mempunyai perniagaan sendiri.50% bekerja dalam bidang pertanian. Mohd & Mahmood Nazar Mohamed . Hanya 0.90% adalah dalam bidang profesional manakala sebahagian besar (31. 15.Projek Perintis Program Rawatan Terapi Gantian (RTG) Menggunakan Methadone Di Pusat Khidmat AADK Rajah 5: Status Pekerjaan Klien Methadone Pada Permulaan Program Jenis Pekerjaan: 21. 3.60% bekerja sebagai kerani.

09% klien telah menjalani program selama lebih daripada 3 bulan.98% sebanyak 4 kali. Hafidah Bt.75% klien telah menjalani program lebih daripada 5 bulan dan 18.Projek Perintis Program Rawatan Terapi Gantian (RTG) Menggunakan Methadone Di Pusat Khidmat AADK Tempoh Menjalani Program RTG Di Pusat Khidmat: Sejumlah 21. Mohd & Mahmood Nazar Mohamed .66% sebanyak lebih 6 kali. 12. Rajah 7: Tempoh Menjalani Program RTG Di Pusat Khidmat AADK Penagih Yang Pernah Menerima Rawatan Pemulihan Dadah: Sebanyak 32. Kesemua klien adalah penagih tegar.2% sebanyak 3 kali. Rajah 8: Klien Methadone Yang Pernah Menerima Rawatan Pemulihan Dadah Sangeeth Kaur.93% klien telah menerima rawatan pemulihan dadah sebanyak 2 kali. 3. 10.75% kurang dari 1 bulan. 18. 24.39% sebanyak sekali.

4.65% pernah memasuki penjara lebih daripada 6 kali. Mohd & Mahmood Nazar Mohamed .Projek Perintis Program Rawatan Terapi Gantian (RTG) Menggunakan Methadone Di Pusat Khidmat AADK Rajah 9 : Klien Methadone Yang Mempunyai Penyakit Kronik Klien Methadone Yang Mempunyai Penyakit Kronik: 89% daripada klien Methadone menghidapi penyakit Hepatitis C. diikuti dengan 24. Klien Yang Menerima Hukuman Penjara: Sebanyak 29.42% sebanyak 2 kali. Hafidah Bt. 4 % klien dijangkiti HIV/AIDS dan seramai 3% mempunyai penyakit Hepatitis B. Rajah 10: Klien Methadone Yang Pernah Menerima Hukuman Penjara Sangeeth Kaur.10% klien pernah menerima hukuman di penjara sekali.

Rajah 11: Bilangan Ujian Urin Positif Dalam Kalangan Klien Methadone Skor WHO Quality Of Life dalam Projek Perintis menunjukkan kejayaan dari segi fizikal. 14.22% klien ada sejarah penagihan dadah disebelah keluarga ayah dan 11. 5.18% klien mempunyai adik-beradik yang menagih dadah. Mohd & Mahmood Nazar Mohamed .94% klien ada sejarah penagihan dadah disebelah keluarga emak ANALISIS UJIAN PILOT PROJEK RTG Bilangan ujian urin yang positif untuk opiat juga telah turun dalam 12 bulan yang pertama seperti yang ditunjukkan dalam rajah 11. sosial dan persekitaran . Hafidah Bt. psikososial.93% klien tidak mempunyai sejarah penagihan dadah dalam keluarga. Sangeeth Kaur.Projek Perintis Program Rawatan Terapi Gantian (RTG) Menggunakan Methadone Di Pusat Khidmat AADK Peratus Sejarah Penagihan Dadah Dalam Keluarga: Sebanyak 64.

Mohd & Mahmood Nazar Mohamed .Projek Perintis Program Rawatan Terapi Gantian (RTG) Menggunakan Methadone Di Pusat Khidmat AADK Rajah 12: Skor Fizikal dan Psikososial Klien Methadone Rajah 13: Skor Sosial dan Environment Klien Methadone Dari segi batasan kefungsian sosial5 (limitation of social functioning) didapati skor purata untuk 12 bulan yang pertama turun dari 12. bantuan sosial dan penglibatan dalam kumpulan penagih dadah.14. Hafidah Bt. stabiliti dalam keluarga. 5 Skor batasan kefungsian sosial yang rendah menunjukkan daya kefungsian yang baik manakala skor yang tinggi bermakna daya kefungsian yang rendah kerana menghadapi banyak batasan hidup Sangeeth Kaur.22 kepada 7. konflik dalaman. Aspek Penilaian “Limitation of Social Functioning” merangkumi penempatan kerja.

88 kepada 5. Program Rawatan Terapi Gantian menggunakan Methadone telah menolong mempertingkatkan daya kefungsian klien dalam 12 bulan yang pertama.25 0. kardio-respiratori. jenayah melibatkan keganasan di kalangan klien dari 0. Hafidah Bt.27 0. Skor dari segi tahap kesihatan seperti kesihatan umum.04 1. jenayah ringan.57 12 bulan 7. Kadar Jenayah dan Tahap Kesihatan Klien Methadone 0 bulan BATASAN KEFUNGSIAN SOSIAL (limitation of social functioning) KADAR JENAYAH KESIHATAN 12. skor purata Batasan Kefungsian Sosial yang tinggi menunjukkan daya kefungsian yang lemah dan sebaliknya skor yang rendah menunjukkan daya kefungsian yang kuat. Mohd & Mahmood Nazar Mohamed .00 5.Projek Perintis Program Rawatan Terapi Gantian (RTG) Menggunakan Methadone Di Pusat Khidmat AADK Dari segi kadar jenayah didapati program ini berjaya menurunkan kes jenayah seperti pengedaran dadah.25 kepada 0.04 Mengikut soalselidik Opiate Treatment Index.88 6 bulan 12.00.22 0. neurologi dan sebagainya tealh meningkat dari 0. Rajah 14: Skor Batasan Kefungsian Sosial Sangeeth Kaur.04 Jadual 6: Skor Batasan Kefungsian Sosial. penipuan.14 0.

Walau bagaimanapun. terdapat ramai klien yang terpaksa berhenti kerja untuk menyertai program ini di atas alasan seperti: jarak yang jauh di antara Pusat Khidmat dan tempat kerja dos harian yang mesti diambil di Pusat Khidmat sesi pengambilan ubat dijalankan pada masa yang singkat Sangeeth Kaur.Projek Perintis Program Rawatan Terapi Gantian (RTG) Menggunakan Methadone Di Pusat Khidmat AADK Rajah 15: Skor Jenayah Rajah 16: Skor Tahap Kesihatan STATUS PEKERJAAN Projek Perintis ini berjaya menurunkan bilangan klien yang menganggur dengan memberi peluang pekerjaan kepada klien dalam 12 bulan yang pertama. Hafidah Bt. Mohd & Mahmood Nazar Mohamed .

Tahap kesihatan juga beliau juga semakin baik. Mohd & Mahmood Nazar Mohamed . Dahulunya beliau sangat bergantung kepada pengambilan Methadone dengan kadar dos yang agak tinggi tetapi kini beliau mampu bekerja dengan baik dan kebergantungan terhadap Methadone juga semakin berkurangan.Projek Perintis Program Rawatan Terapi Gantian (RTG) Menggunakan Methadone Di Pusat Khidmat AADK Rajah 17: Bilangan Klien Yang Telah Mendapat Pekerjaan Semasa Menjalani Program Methadone Respon Klien Mengenai RTG Program RTG telah banyak memberikan kebaikan dan membawa perubahan positif kepada klien Methadone. Antara respon yang diperolehi adalah seperti berikut: ”Saya sekarang ini langsung tak ingat untuk menagih semula dan badan saya pun dah rasa semakin sihat” Pn. Beliau kini merupakan residen di Pusat Khidmat AADK Wilayah Persekutuan dan telah mengikuti Program Methadone sejak Mac 2008. Zainon. Hafidah Bt. Sangeeth Kaur. 40 tahun.

Abdul Hamid Bin Haji Ramli. ”Saya mula program ini dah setahun lebih. 48 tahun. Sehingga kini saya sangat berpuas hati dengan perkhidmatan yang diberi oleh pihak AADK “ En. Setiap apa yang kami lakukan dan kejayaan dan perkembangan yang baik setiap klien adalah kepuasan bagi setiap di sini. ia adalah merupakan satu anugerah buat kami di sini. Harapan kami supaya dapat meneruskan program ini dan apa yang kami boleh katakan bahawa hampir 90% program ini adalah berjaya Sangeeth Kaur. Keluarga saya juga telah dapat menerima saya kembali. Dahulunya saya tidak diterima oleh keluarga sendiri. Hafidah Bt. 42 tahun.Projek Perintis Program Rawatan Terapi Gantian (RTG) Menggunakan Methadone Di Pusat Khidmat AADK ”Saya mula ikut program ini sejak bulan Ogos 2008. Pada permulaannya saya berasa sangat sukar untuk melupakan ketagihan dan sehinggalah saya terdorong untuk mengikuti Program RTG atas dorongan dari Pegawai AADK sendiri. Di sini kami sentiasa memantau dan mengambil berat terhadap klien kami. Rata-rata klien kami hampir kesemuanya telah berjaya melupakan ketagihan dan mendapat pekerjaan yang baik. Mohd & Mahmood Nazar Mohamed . saya telah berjaya dan kini mempunyai perniagaan sendiri. Respon Pegawai AADK Yang Terlibat Dengan RTG ”Kami sebagai kaunselor di sini sangat teruja untuk teruskan program ini kerana kami sentiasa nampak kejayaan dan perubahan klien kami. Kesihatan pun semakin baik. Saya sekarang bekerja sebagai pengawal keselamatan dan saya rasa diri saya semakin baik dan yakin bila orang ramai mula pandang baik dan percaya pada saya. Bila kami melihat perubahan yang positif setiap klien kami. namun berkat usaha dan dorongan yang diberikan oleh kakitangan AADK. “Saya telah mengikuti program RTG ini sejak 2 tahun yang lalu di Pusat Khidmat AADK Seberang Prai Utara. rasa nak ketagih pun langsung tiada dan sekarang ini saya hanya fikir nak kerja baik-baik” En. Setakat ini saya rasa sangat baik dan badan pun semakin sihat. Saya sering membantu AADK dalam kes-kes jejak sebagai seorang PRS. 38 tahun.Haslam. Najmi. rasa ketagihan tidak ada lagi” En.

Projek Perintis Program Rawatan Terapi Gantian (RTG) Menggunakan Methadone Di Pusat Khidmat AADK

jika terus mendapat sokongan dan kerjasama pada semua pihak” Pn. Hajah Wirdanim Bt. Abdul Latif, Kaunselor PKAADK “Kerjasama semua pihak amat diperlukan bagi memastikan kejayaan program ini. Perubahan dari segi aspek sosial dapat dilihat dengan jelas kepada klien yang menyertai program ini. Walaubagaimanapun, penekanan kepada aspek program psikososial perlu diberikan perhatian kerana kejayaan dan kepulihan klien bukan bergantung sepenuhnya kepada jumlah dos Methadone yang diambil tetapi sejauhmana program psikososial dapat memberikan keyakinan kepada kilen untuk terus mengekalkan kepulihan dan seterusnya dapat meninggalkan penagmbilan Metadhone pada suatu masa nanti” Encik Ibrahim bin Muhamad Said, Ketua Pegawai AADK Daerah Seberang Perai Utara. “Saya memang terlibat secara langsung dengan Program RTG Methadone di PKAADK Johor Bahru, Johor selaku Ketua, AADK Daerah Johor Bahru, Johor. Pada pemerhatian saya program ini amat baik kerana program ini memang di susun dengan begitu baik dengan kerjasama Agensi Anti-Dadah Kebangsaan ( AADK ) dan Kementerian Kesihatan Malaysia ( KKM ). Klien program ini di pilih mengikut kriteria yang agak ketat mengikut Standard Operating Procedures

program ini. Salah satu kriteria yang penting adalah klien mesti di kalangan penagih tegah yang menggunakan heroin. Kemudian klien ini di tapis oleh Pakar Perubatan Psikiatri (yang telah menjalani latihan dalam Program Methadone ) yang di lantik oleh AADK untuk membuat pemeriksaan dan membuat penilaian klien-klien program ini. Pakar ini akan menjalankan ujian-ujian makmal yang tertentu seperti Liver Function Test dan sebagai nya terhadap klien yang terpilih supaya klien betul-betul layak menjalani program ini. Kemudian selepas klien lulus dalam semua kriteria, mereka akan di beri preskripsi dos ubat Methadone mengikut sukatan yang Pakar syorkan. Ubat Methadone pula di beri oleh

Pegawai Farmasi dari KKM ( yang telah menjalani latihan dalam Program Methadone ). Klien program ini akan diperiksa oleh Pakar dan di ulangkaji setiap

Sangeeth Kaur, Hafidah Bt. Mohd & Mahmood Nazar Mohamed

Projek Perintis Program Rawatan Terapi Gantian (RTG) Menggunakan Methadone Di Pusat Khidmat AADK

hari supaya tindak balas buruk dapat di kesan serta merta dan tindakan selanjutnya boleh diambil untuk mengatasinya.” “Klien-klien program Methadone juga menjalani program psikologi seperti kaunseling individu, kelompok dan keluarga oleh pegawai-pegawai pemulihan di PKAADK. Selain itu aktiviti kelompok sokong bantu ( KSB ) dan sesi –sesi

didaktik juga di didedahkan kepada klien-klien methadone. Pengurus Kes di PKAADK juga akan mendapatkan kerja yang bersesuaian, menjalankan aktiviti sukan & riadah, aktiviti keagamaan, membantu mendapatkan penempatan sementara di PKAADK untuk klien yang tiada rumah dan juga membantu mendapatkan kad pengenalan, lesen kenderaan supaya klien dapat meningkatkan kehidupan mereka ke tahap yang lebih baik.” “Daripada pengalaman saya, program RTG Methadone dengan bantuan pegawai pemulihan AADK telah memulihkan ramai penagih-penagih tegar

heroin. Ramai klien Methadone telah menjadi produktif dan dapat bekerja seperti biasa malah telah menyumbangan kepada negara secara tidak langsung. Dua orang penagih tegar yang saya kenali telah menjadi Pembimbing Rakan Sebaya ( PRS ) di PKAADK Johor Bahru, Johor. Kini mereka berdua telah berjaya

menjadi pekerja tetap di Intan Life Zone ( ILZ ) dengan gaji yang agak lumayan iaitu sebuah badan bukan kerajaan ( NGO ) di Johor Bahru yang melaksanakan program Pertukaran Jarum ( Needle & Syringe Exchange Program ) dan

merawat pulih klien-klien HIV/AIDS.” En. V M Asok Kumar, Ketua Pegawai AADK Daerah Johor Bahru (2007)

Sangeeth Kaur, Hafidah Bt. Mohd & Mahmood Nazar Mohamed

Projek Perintis Program Rawatan Terapi Gantian (RTG) Menggunakan Methadone Di Pusat Khidmat AADK

KESIMPULAN Penilaian Program Perintis Rawatan Terapi Gantian Menggunakan Methadone yang telah dimulakan pada 26 November 2007 di 3 Pusat Khidmat AADK menunjukkan kejayaan yang memberangsangkan. Ini ditunjukkan melalui penurunan kes penagihan semula semasa klien mengikuti program ini.

Program ini berjaya membantu klien untuk menceburi bidang pekerjaan, mengurangkan pengangguran dan mengurangkan kes jenayah di antara penagih-penagih dadah. Di samping itu, program ini nyata sekali berjaya mempertingkatkan kualiti hidup klien terutama dari segi fizikal, sosial dan persekitarannya. Adalah diharapkan bahawa Program Terapi Gantian

Menggunakan Methadone dapat memberikan satu harapan baru kepada penagih dadah tegar agar mereka dapat kembali berfungsi secara normal dan

mempraktiskan gaya hidup sihat, menjadi lebih produktif dan berbakti dalam masyarakat.

Sangeeth Kaur, Hafidah Bt. Mohd & Mahmood Nazar Mohamed

Projek Perintis Program Rawatan Terapi Gantian (RTG) Menggunakan Methadone Di Pusat Khidmat AADK

Rujukan Agensi Antidadah Kebangsaan, 2006, Garispanduan Bimbingan dan Kaunseling Terapi Gantian Methadone. Amato L, Minozzi S, Davoli M, Vecchi S, Ferri M, Mayet S. (2004). Psychosocial combined with agonist maintenance treatment versus agonist maintenance treatments alone for treatment of opioid dependence. Cochrane Database Syst. Rev. 2004 18;(4): CD004147 Dole V.P. & Nyswander M.E. (1980). Methadone Maintenance: a theoretical perspective. NIDA Res Monogr. Mar; 30: 256-261 Hall, W. Ward, J. & Mattick, R.P. (1998). The effectiveness of Methadone Maintenance Treatment 1; Heroin use and Crime. In J Ward, R.P. Mattick, and W. Hall (Eds), Methadone Maintenance Treatment and Other Opioid Replacement Therapies (pp. 17-57). Amsterdam: Overseas Publishers Association, Harwood Academic Publishers. Hubbard, R.L. Rachal, J.V. Craddock S.G. & Cavanaugh E.R. (1984) Drug Abuse Treatment Evaluation: Strategies, Progress & Prospects. Washington DC: National Institute on Drug Abuse Joseph, H. Stancliff, S. & Langrod, J. (2000). Methadone maintenance treatment (MMT): A review of historical and clinical issues”. Mt. Sinai J. Med. 67(5-6); 34764 Laporan Prestasi Cawangan Harm Reduction, Kementerian Kesihatan Malaysia( 2006) Mahmood, N. M. & Dzahir Kasa. (2007). Drug substitution therapy: Success and limitations of the methadone and buphrenorphine maintenance program. Jurnal Antidadah Malaysia, 1: 25-72 Ministry of Health. (2007). National Policy and Standard Operating Procedure for Methadone Maintenance Therapy. National Consensus Development Panel on effective Medical Treatment of Opiate Addiction, 1998. Volkow, N, D. (2008). Appropriate Use of Methadone in Addiction, Washington DC: NIDA.

Sangeeth Kaur, Hafidah Bt. Mohd & Mahmood Nazar Mohamed

Membina Dan Mengekalkan Pakatan Terapeutik Di Antara Ibu Bapa Dan Keluarga Dengan Penagih Separa-Pulih Dalam Terapi Keluarga Bagi Mengekang Relaps

MEMBINA DAN MENGEKALKAN PAKATAN TERAPEUTIK DI ANTARA IBU BAPA DAN KELUARGA DENGAN PENAGIH SEPARA-PULIH DALAM TERAPI KELUARGA BAGI MENGEKANG RELAPS Zall Kepli Md Rejab1

ABSTRAK Fokus kajian ini ialah nilai pakatan di dalam keluarga dari kelompok budaya

kolektivisme Melayu. Semangat kerjasama dalam pelbagai aspek masyarakat Melayu, dalam kajian ini,

kehidupan

dilihat sebagai selari dengan konsep pakatan

terapeutik ( Rogers, 1957) dan pakatan kerja (Bodin,1979 ). Tujuan kajian ialah untuk melihat sama ada terdapat kesediaan membina dan mengekal pakatan terapeutik

dalam kalangan penagih separa pulih (PSP) dengan keluarga mereka, dan menjalani terapi kelompok secara bersama, di dalam dan luar institusi pemulihan dadah. Satu modul terapi yang berstruktur dan mesra kepada budaya kolektivisme Melayu, Terapi Kelompok Keluarga Kolektif (CFGT), dibina untuk dijadikan pendekatan rawatan

bertujuan mengekang relaps. Empat kelompok kajian dibentuk untuk menjalani rawatan. Ahli kelompok terdiri daripada seorang PSP dan 4 hingga 10 orang ahli dari satu atau lebih keluarga (extended). Jumlah ahli keluarga bergantung kepada berapa ramai yang secara sukarela bersetuju menyertai kelompok rawatan. CFGT merupakan jenis kelompok terbuka yang diketuai oleh seorang ahli terapi dan seorang pembantunya. Setiap kelompok menjalani 8 sesi terapi, termasuk 1 pra-sesi, dalam tempoh 3 hingga 4 bulan. Bagi tujuan pengumpulan data, Inventory Kesediaan Membina dan Mengekal Pakatan Terapeutik (IKMP.1 & IKMP.2) dibina. Kedua-dua alat ini mempunyai 12 item ( item 1-12) yang sama dan satu item berbeza (item 13). Selain dari itu IKMP.2 mempunyai satu item tambahan iaitu item nombor 14. Bagi menguji pra dan pasca rawatan, hanya item 1 hingga 12 item dibandingkan. Dua belas item ini
1

Pensyarah, Sekolah Psikologi & Kerja Sosial, Univeristi Malaysia Sabah

Zall Kepli Md Rejab

1

Membina Dan Mengekalkan Pakatan Terapeutik Di Antara Ibu Bapa Dan Keluarga Dengan Penagih Separa-Pulih Dalam Terapi Keluarga Bagi Mengekang Relaps

mempunyai kebolehpercayaan 0.76 (Bahagian Keluarga) dan 0.95 (Bahagian Klien). Alat Working Alliance Inventory (WAI; Horvath & Greenberg, 1986) versi ringkas oleh Tracy dan Kokotovic, (1989) yang di terjemahkan ke Bahasa Melayu (Zall Kepli,2009) digunakan untuk melihat hubungan di antara kedua-dua alat dalam mengukur pakatan terapeutik. WAI Bahagian Keluarga mempunyai kebolehpercayaan 0.88 dan Bahagian Klien 0.98. Hasil membandingkan keputusan pra dan pasca rawatan, secara peratusan dan min, menunjukkan terdapat perubahan hampir bagi semua item ke arah yang lebih positif. Ujian Kai ganda dua menunjukkan kesediaan membina pakatan terapeutik dalam kalangan subjek kajian pada permulaan sesi CFGT adalah signifikan, x² = 10.179, k< 0.5. Kesediaan mengekalkan pakatan dan meneruskan aktiviti kelompok di dalam komuniti, setelah menamatkan 8 sesi CFGT, menunjukkan wujud perubahan tetapi perubahan yang wujud adalah tidak signifikan, x² = 2.254, k > 0.05. Keputusan pra dan pasca rawatan menggunakan Ujian-t, ke atas kelompok yang mempunyai ciri kelompok tertutup menunjukkan, terdapat perbezaan yang signifikan, t(3) = 3.612, k >0.5. Hipotesis alternatif, terdapat persepsi keberkesanan CFGT adalah diterima.

ABSTRACT This research focuses on the value of alliance in Malay Collectivism Culture. The esprit de corps in various aspects of the Malay society, in this study, is seen as strongly coincides with the therapeutic alliance concept of relatioinship introduced by Rogers (1957) and working alliance by Bodin (1979). The aims of this study is to investigates whether there are readiness among the recovering drug addicts and their families to build and to maintain therapeutic alliance, going through group therapies, in and outside the rehabilitation center or in the community. A specially constructed module of a therapy known as Collective Family Group Therapy is use as treatment approach to work with the subjects on relapse prevention. Four groups are formed and to put through the process of group therapy. Each group comprises of a recovering addict, 4 – 10 members of one or more families (extended), a leader (therapist) and a co leader. A concept of open group is adopted. Number of the group in each session depends on number of family members voluntarily turn up to joining the group. This is a mix method

Zall Kepli Md Rejab

2

2 are constructed. A test of Chi square also shows a significant correlation for the readiness to build therapeutic alliance among the subjects.5. a group has successfully maintained the same number of members throughout the of group process. A Ttest for pre and post treatment on a close type research group shows a significant difference where t(3) = 3. Almost all items show positive differences.612. given x² = 2.5.2 to attract subjects’ responses on how much they recommend the module to be used for other ex-addicts and their families. Zall Kepli Md Rejab 3 .95 respectively. These instruments comprise of a sections for the ex-addicts and another for family.76 and 0. The 13 items in both IKMP. x² = 10.1) and IKMP. Readiness to maintain a therapeutic alliance among the subjects however is not significant. k< 0. Eight percent of the subjects either fully agreed or agreed.254. For the purpose of data collecting. While three other groups were inconsistence in both number and peoples attending the sessions. The results generated by IKMP 1 & 2 from comparing the min and percentage of the pre and pos test are both descriptive and inferential.05 due to a very small sample of four subjects. One extra item purposely-added (Item 14) to IKMP. Both sections share the same first 13 items. k> 0.Membina Dan Mengekalkan Pakatan Terapeutik Di Antara Ibu Bapa Dan Keluarga Dengan Penagih Separa-Pulih Dalam Terapi Keluarga Bagi Mengekang Relaps approach study with has 8 sessions of therapy and 1 pre-session within the period of 4 months.0.179.1 & 2 have the reliability of 0. to recommend CFGT to their other fellow residents of the rehabilitation centers. k. inventories call Building and Maintaining Therapeutic Alliance Inventory (Inventori Kesediaan Membina dan Mengekal Pakatan Terapeutik) 1 (IKMP. At the end of eight sessions of treatment process.

i) peratusan terbesar penagih dadah dan penagih separa-pulih (PSP) adalah dari kalangan etnik Melayu. 1979) semasa di dalam pusat pemulihan. dan akhirnya iii) melihat keberkesanan modul itu sendiri. Modul Terapi Kelompok Keluarga Kolektif ( Collective Family Group Therapy: CFGT) dibina untuk digunakan sebagai pendekatan rawatan bertujuan menyiasat kesediaan subjek i) membina dan memupuk pencambahan pakatan terapeutik (Roger. Terdapat kecenderungan yang tinggi dalam kalangan ahli-ahli keluarga dan masyarakat ini untuk membuat keputusan yang memberi keutamaan kepada matlamat kelompok daripada kepentingan individu. 2003). etnik Melayu Malaysia dijadikan subjek kajian kerana atas dua sebab. 1997. Nilai budaya kolektivisme juga didapati bercirikan sifat ahli-ahlinya yang saling bergantung antara satu dengan yang lain. Rland. suatu pendekatan yang sesuai dengan latar belakang budaya Kolektivisme dirasakan perlu. dan ii) mengekalkan dan mengamalkan penggunaannya setelah penagih separa-pulih menamatkan program pemulihan di pusat pemulihan dadah. Masaki Yuki. Kim. 1957 ) atau pakatan kerja (Bodin. digunakan secara yang konstruktif dan sistematik dalam bidang pemulihan dadah khususnya mengekang relaps. dan ii) pengkaji adalah dari etnik Melayu yang memungkinkannya menyiasat dengan lebih mendalam untuk mencari jawapan kepada permasalahan kajian. Oleh kerana kajian ini menggunakan subjek etnik Melayu. (1988) misalnya mengatakan bahawa Ibu bapa dalam budaya kolektivisme Timur didapati lebih signifikan daripada ibu bapa / keluarga di dalam budaya individualisme Barat. adalah wajar ruang lingkup budaya itu difokuskan kepada budaya Kolektivisme Melayu. Jadual berikut menunjukkan masalah relaps yang dihadapi PSP yang telah Zall Kepli Md Rejab 4 . Secara kebetulan juga etnik Melayu merupakan nisbah terbesar penagih separa pulih di Malaysia. 1997. Sebagai permulaan. Ramai pengkaji bersependapat tentang kekuatan nilai yang mengikat erat hubungan kekeluargaan masyarakat kolektivisme. dan berfokuskan keluarga dan ibu bapa (Sinha & Sinha.Membina Dan Mengekalkan Pakatan Terapeutik Di Antara Ibu Bapa Dan Keluarga Dengan Penagih Separa-Pulih Dalam Terapi Keluarga Bagi Mengekang Relaps PENGENALAN Kajian ini dilaksanakan atas dorongan dan kesedaran tentang perlunya nilai pakatan terapeutik yang wujud dalam sistem kekeluargaan budaya kolektivisme tempatan. Dalam menghadapi masalah relaps yang sekian lama menghantui semua peringkat masyarakat di negara ini.

Hubungan silaturahim ini ibarat “Air di cincang tidak akan putus”. Meski pun hubungan di antara ahli-ahlinya dilanda pelbagai cabaran dan musibah seperti penyalahgunaan dadah. dalam kajian ini dikenali sebagai penagih separa-pulih (PSP). Kajian mendapati jarak hubungan kekeluargaan yang dipersepsi oleh peserta program pemulihan dadah. Hakikat ini dibuktikan dengan satu kajian di Pusat Pemulihan Dadah Papar (PUSPA). PERMASALAHAN KAJIAN Budaya kolektivisme Timur didasari oleh ikatan kekeluargaan dan hubungan silaturahim di antara ahli-ahlinya yang kukuh dan bersifat saling bergantung di antara satu dengan lain (Sinha & Sinha. Keadaan ini sangat mengecewakan banyak pihak dan menimbulkan keresahan dalam kalangan masyarakat. Walau pun secara umum terdapat penurunan sebanyak 21.584 dari mereka (44.84%) yang dikesan terdiri daripada penagih baru.11% berbanding tempoh masa yang sama pada tahun 2007 (10. 1997).Membina Dan Mengekalkan Pakatan Terapeutik Di Antara Ibu Bapa Dan Keluarga Dengan Penagih Separa-Pulih Dalam Terapi Keluarga Bagi Mengekang Relaps menjalani rawatan dan pemulihan. Sabah. Sebahagian besar daripada mereka bersetuju bahawa setelah dibebaskan mereka akan pulang ke rumah keluarga. Statistik penagihan dadah yang dikeluarkan oleh Unit Sistem Maklumat Dadah Kebangsaan Malaysia menunjukkan.10% (558 orang). Kim. adalah sederhana dekat (Zall Kepli. di ikuti oleh Negeri Kedah 46% (465 orang) dan di WP Kuala Lumpur 28. 2008).10% (1077 orang). Mereka masih menghormati dan menyanjung Zall Kepli Md Rejab 5 . ia tetap tidak musnah seperti.90% (427 orang). Wang. Sejumlah 3. bagi tempoh 7 bulan pertama 2008. apabila sebahagian besar PSP didapati menagih semula. 1997.408 orang (55.16%) adalah penagih berulang. masa dan tenaga yang sangat banyak diperuntukkan untuk membangunkan program rawatan dan pemulihan dadah negara. Januari-Julai seramai 7.992 orang penagih dadah telah dikesan. Amran & Ismail. manakala selebihnya seramai 4. Jumlah kes baru dikesan tinggi di Johor 58.131 orang). Sementara kes berulang yang tinggi dikesan di WP Kuala Lumpur sebanyak 71. Purata penagih baru dikesan bagi tempoh sebulan ialah seramai 512 orang berbanding dengan penagih berulang 630 orang. jumlah ini masih dianggap tinggi. “Biduk berlalu kiambang bertaut”. dilihat seolah-olah satu pembaziran.

Nilai kekeluargaan dalam budaya kolektivisme Timur seperti di Malaysia. & Steptoe. Menurut House (1981) sokongan sosial merupakan transaksi interpersonal yang melibatkan keprihatinan yang bersifat emosional. 1988. dan penilaian. sangat menekankan hubungan keluarga Zall Kepli Md Rejab 6 . 2001). Levine & Basham. semua ahli-ahli di dalam sistem perlu bekerjasama dan berpakat untuk memastikan perjalanan sistem menjadi lancar setiap kali berlaku kerosakan. untuk menjalani proses kepulihan (recovery). Ini kerana sokongan sosial merupakan jalinan hubungan keluarga. penerimaan masyarakat atau penerimaan keluarga dianggap membawa pengertian yang hampir sama dengan sokongan sosial. Kajian ke atas banduan dadah di pusat pemulihan dadah Jabatan Penjara dan Rumah Pengasih pula mendapati bahawa perkara yang merunsingkan mereka apabila memikirkan hari-hari selepas mereka dibebaskan ialah penerimaan masyarakat ( Zall Kepli. Kerosakan pada mana-mana bahagian sistem akan menghalang kelancaran sistem. Dalam konteks kajian ini. Dengan lain perkataan. teman dan lain-lain yang membantu sama ada semasa krisis atau semasa bersuka-suka atau berhibur. 1984. mereka memerlukan sokongan keluarga setelah tamat menjalani hukuman atau rawatan. Sokongan sosial juga sering dikaitkan dengan bagaimana silaturahim di antara manusia membantu menangani peristiwa-peristiwa stres. 1981). 2004). PSP dapat menghadapi tekanan kehidupan harian dengan lebih baik.1983) terutamanya keluarga. Apabila sokongan ibu bapa dan keluarga terdekat diperoleh.Membina Dan Mengekalkan Pakatan Terapeutik Di Antara Ibu Bapa Dan Keluarga Dengan Penagih Separa-Pulih Dalam Terapi Keluarga Bagi Mengekang Relaps kasih sayang ibu bapa dan keluarga. rakan. Teori Sistem menyarankan bahawa keluarga yang diikat oleh hubungan silaturahim perlu sentiasa dalam keadaan yang harmoni. menghargai dan menyayangi mereka (Sarason. Wardle. pertolongan instrumen. Allgower. Sokongan sosial juga merujuk kepada wujudnya sokongan daripada orang-orang yang mengambil berat. Dengan demikian. Sokongan sosial yang positif didapati mengurangkan tekanan mental dalam kalangan penagih dadah (Cohen &Willis. maklumat. 1985: Turner. Ramai pengkaji mendapati bahawa kecenderungan mempersepsi tahap penerimaan masyarakat atau sokongan sosial yang rendah boleh dikaitkan dengan simptom-simptom depresi (Barnett & Gotlib.

antara soalan penting yang perlu dijawab seperti berikut. diterima dan berkesan untuk mendorong kelompok ? Zall Kepli Md Rejab 7 . Tenaga ini memungkinkan semua ahli keluarga dapat digembelingkan. Daripada perbincangan di atas. pengkaji melihat wujudnya satu peluang untuk mencantum semula PSP dengan keluarga mereka melalui pakatan dan kerjasama dalam satu kelompok intervensi. Ibu bapa atau ahli keluarga yang paling tua selalunya mendapat kuasa secara tradisi untuk mempengaruhi dan mengurus lain-lain ahli di dalam keluarga.” Hubungan kekeluargaan ini. perlu dibuktikan. ia akan terus bertahan bagi satu jangka yang sangat panjang. adakah mereka bersedia mengekalkan pakatan tersebut untuk membantu PSP dalam proses kepulihan setelah dia menamatkan program rawatan? d) Adakah pendekatan yang mesra budaya Kolektivisme sesuai. Tenaga kasih sayang yang menjadi asas ikatan keluarga kolektivisme menjadi sumber kekuatan yang bersifat terapeutik. membincangkan pelbagai masalah antara mereka dan masalah kaedah mengekang penggunaan semula dadah atau relaps? b) Sejauh mana PSP dan ahli keluarga mereka bersedia memasuki kelompok intervensi yang sama dan membina pakatan terapeutik di antara mereka? c) Apabila terbina pakatan terapeutik. Bagi tujuan ini. walau pun telah melalui pelbagai cabaran.Membina Dan Mengekalkan Pakatan Terapeutik Di Antara Ibu Bapa Dan Keluarga Dengan Penagih Separa-Pulih Dalam Terapi Keluarga Bagi Mengekang Relaps sebagaimana yang dinyatakan oleh teori ini. menggunakan satu Modul Terapi Kelompok Keluarga Kolektif (Collective Family Group Therapy. bersemuka dalam satu kelompok intervensi. CFGT) dibentuk bagi mengekang relaps. Keadaan ini diasaskan oleh nilai yang memerlukan ahli keluarga menghormati orang yang lebih tua berdasarkan “Orang tua lebih dahulu makan garam. a) Bersedia kah PSP dan keluarga mereka duduk bersama-sama. Andaian yang mengatakan PSP dan keluarga terpisah oleh gaya hidup yang berbeza.

untuk menjelaskan harapan mereka mendapatkan pertolongan keluarga bagi memulakan hidup baru tanpa dadah. kajian ini memberi sokongan keluarga yang sangat mereka perlukan. cukup panjang untuk memulakan hubungan yang sihat di antara mereka. dengan bantuan ahli terapi. Lapan sesi terapi yang merentasi tempoh masa melebih dua bulan. Dari sudut kepentingan penagih separa-pulih. sifat kendiri dan motivasi diri yang penting untuk menjalani kehidupan dalam tempoh kepulihan yang panjang.. Fungsi ahli terapi sebagai moderator boleh memudahkan lagi kelancaran proses mengeratkan semula tali silaturahim antara mereka. masyarakat umum dan pembuat dasar khususnya dalam bidang rawatan dan pemulihan dadah di Malaysia. KESIGNIFIKANAN KAJIAN Kajian ini mempunyai beberapa kepentingan antara lain termasuklah kepada penagih separa pulih dan keluarga mereka. Pendekatan terapi keluarga memberi peluang kepada PSP. di dalam seting pemulihan dadah iii) untuk melihat sama ada PSP dan keluarga mereka bersedia atau tidak untuk membina dan mengekalkan pakatan terapeutik.Membina Dan Mengekalkan Pakatan Terapeutik Di Antara Ibu Bapa Dan Keluarga Dengan Penagih Separa-Pulih Dalam Terapi Keluarga Bagi Mengekang Relaps TUJUAN KAJIAN Tujuan kajian ini dijalankan adalah i) untuk melihat sama ada PSP dan keluarga mereka boleh duduk bersama-sama dalam satu kelompok intervensi membincangkan kaedah mengekang penggunaan semula dadah atau relaps ii) untuk melihat sama ada terdapat kesediaan PSP dan ahli keluarga mereka membina pakatan terapeutik dan menjalani kelompok intervensi. Kepentingan keluarga pula boleh dilihat dari sudut peluang yang dibuka kepada keluarga untuk mendekati semula ahli keluarga mereka yang tersasar dan sukar didekati. setelah PSP menamatkan rawatan iv) untuk melihat keberkesanan Modul Terapi Kelompok Keluarga Kolektif (CFGT) dan kesesuaiannya penggunaannya ke atas subjek. Apabila Zall Kepli Md Rejab 8 . Tingkah laku yang tersasar dari landasan norma menyebabkan hubungan di antara penagih separa-pulih (PSP) dengan ahli-ahli keluarga yang lain menjadi tegang. Maklum balas diperlukan untuk meningkatkan kepercayaan diri.

Perspektif ini telah digunakan secara meluas oleh ramai pengkaji pada hari ini (Taft & Murphy. bantuan. Suasana kelompok yang kondusif seterusnya mendorong ahli kelompok untuk bersetuju berusaha bersama-sama mencapai matlamat kelompok yang ditetapkan. Budaya Kolektivisme dan relaps. Sekiranya setiap tenaga PSP dapat digembelingkan untuk membantu AADK. menghargai dan menyayangi dalam kalangan ahli keluarga yang membentuk kelompok intervensi. proses penyesuaian diri mereka dalam arus perdana menjadi lebih mudah.Membina Dan Mengekalkan Pakatan Terapeutik Di Antara Ibu Bapa Dan Keluarga Dengan Penagih Separa-Pulih Dalam Terapi Keluarga Bagi Mengekang Relaps penagih separa pulih mengetahui bahawa mereka diterima ke pangkuan masyarakat. konsep pakatan kerja yang dikemukakan oleh Bordin (1979) juga boleh dilihat sebagai konsep yang selari dengan pakatan terapeutik. Secara operasional. ia membuka ruang kepada penggunaan sumber terapeutik terbesar yang terdapat di dalam masyarakat iaitu keluarga. istilah pakatan terapeutik (therapeutic Zall Kepli Md Rejab 9 . tentunya usaha mengekang relaps menjadi lebih mudah. 2006). pakatan terapeutik merujuk kepada wujudnya kerjasama. Kajian ini juga penting kepada pembuat dasar seperti pihak berkuasa rawatan dan pemulihan dadah. ahli terapi dan keluarga mengambil berat terhadap satu dengan lain dan bersetuju mengenai matlamat dan usaha-usaha yang diperlukan untuk mencapai matlamat yang telah di bina bersama”. sokongan. Pakatan Terapeutik: Greenson (1967) merujuk pakatan terapeutik sebagai “tahap hubungan yang membolehkan klien. sikap mengambil berat. Dari sudut pandangan ini. Dapatan kajian ini boleh digunakan untuk mempelbagaikan pendekatan rawatan. Penglibatan keluarga memberi lebih kekuatan dan tenaga sukarelawan kepada pihak berwajib (Agensi Antidadah Kebangsaan) untuk memimpin PSP menjalani proses kepulihan. Terapi kelompok keluarga kolektif (CFGT) yang dikaji ini didapati berkesan dan diterima oleh keluarga. Dalam kajian ini. DEFINISI KONSEP Empat konsep utama didefinisikan di dalam artikel ini iaitu Pakatan Terapeutik Penagih Separa Pulih (PSP).

2008). dan bertindak sebaik mungkin sehingga ia mendapat tempat dan di terima di dalam keluarga dan masyarakat. Pendekatan kajian ini menganggap proses kepulihan mengambil masa sepanjang hayat PSP. Intervensi untuk menghentikan laps akan menghalang relaps sepenuhnya. Ini termasuklah dalam membuat keputusan dan perubahan yang bertujuan memenuhi kehendak keluarga dan masyarakat arus perdana. 1991). Kemungkinan relaps atau mengambil dadah semula boleh berlaku pada bila-bila masa sekiranya mereka tidak menyedari tanda-tanda amaran terdapatnya tekanan yang membolehkan mereka hilang kawalan untuk mengelakkan penggunaan dadah. Menurut pandangan ini. Penagih Separa Pulih : Secara operasional.Membina Dan Mengekalkan Pakatan Terapeutik Di Antara Ibu Bapa Dan Keluarga Dengan Penagih Separa-Pulih Dalam Terapi Keluarga Bagi Mengekang Relaps alliance) dan pakatan kerja (working alliance) digunakan dalam kajian ini secara saling berganti tetapi merujuk kepada maksud yang sama. laps Zall Kepli Md Rejab 10 . (2003). budaya kolektivisme merujuk kepada nilai-nilai yang cenderung mengutamakan keperluan keluarga mengatasi keperluan individu. Palmer. Relaps: Proses pengambilan semula dadah setelah satu tempoh tanpa pengambilan dadah dikenali sebagai relaps (Darlene Albury. Budaya yang dianggap kolektif cenderung menggunakan nilai kelompok sebagai petunjuk tingkah laku budaya mereka. penagih separa pulih (PSP) merujuk individu yang berhenti mengambil dadah. tetapi sebagai proses transisi dari “lap” kepada “relaps”. & Marlatt (1999) relaps bukanlah sebagai permulaan kepada penagihan semula. menyesuaikan diri. keluarga mungkin pula berubah untuk memperbaiki kualiti kehidupan semua ahli kelompoknya. Begitu juga sebaliknya. Secara operasional. turut menyokong pandangan ini sebagai lebih hampir kepada maksud sebenar kolektivisme. Menurut Lariner. Individu berubah. Kolektivisme: Budaya kolektivisme adalah gaya hidup yang menekankan aspek hubungan dan kendiri yang saling ketergantungan (interdependent self) (Markus & Katayama. sama ada setelah menjalani rawatan formal sepenuhnya atau sebahagian besar dari program rawatannya. Masaki Yuki. Mereka tidak di anggap pulih secara total tetapi berada dalam proses kepulihan. Pusingan atau tergelincir (laps dan slips) dikatakan merupakan proses yang berbeza dari relaps.

Martin. dan kemunculan peralatan yang mempunyai tahap kebolehpercayaan lebih tinggi untuk mengukur konstruk pakatan dan dimensinya (Horvath & Luborsky. 1973. 1979) yang memperluaskan teori dan kajian ke atas pakatan di luar bidang terapi psikodinamik. Definisi ini dianggap selari dengan pendekatan yang menggunakan statistik relaps yang dikeluarkan oleh Agensi Antidadah Kebangsaan Malaysia berdasarkan statistik penangkapan semula penagih separa-pulih (2004-2008). Leukefeld & Platt. Kajian-kajian tersebut mendorong kemunculan beberapa tren yang meyakinkan para pengkaji dan pengamal mengenai peranan pakatan yang berkesan dalam rawatan psikososial. Manakala relaps merupakan sebahagian dari proses pembelajaran yang akhirnya menghasilkan kepulihan (Tims. faktor-faktor tersebut termasuklah kemajuan proses metodologi penyelidikan (Benjamin. Terdapat beberapa faktor yang telah mendorong mereka memberi perhatian kepada kajian empirikal mengenai konsep ini sejak pertengahan tahun 1970an lagi ( Horvath. KAJIAN LEPAS Pakatan terapeutik sudah menjadi salah satu konsep utama penyelidikan bagi ramai para pengkaji psikoterapi kontemporari. kemajuan model eklektik pakatan (Bordin. 1990). 1974.Membina Dan Mengekalkan Pakatan Terapeutik Di Antara Ibu Bapa Dan Keluarga Dengan Penagih Separa-Pulih Dalam Terapi Keluarga Bagi Mengekang Relaps mungkin merupakan sebahagian dari proses kepulihan. relaps merujuk kepada proses satu tempoh penggunaan sifar. dalam kajian ini. Garske. relaps juga merujuk kepada penagihan semula yang boleh menyebabkan individu disabit dengan kesalahan menyalahgunakan dadah dan dihukum penjara atau menjalani rawatan mandatori di pusat-pusat pemulihan dadah. 1994a). kemunculan minat baru terhadap faktor umum pakatan (Grencavage & Norcross. Rice & Greenberg. 2001). Secara ringkas. Bagi tujuan penggunaan semula dadah setelah statistik. Walau bagaimana pun. mendapati keputusan dari analisis-meta dan kajian individu telah menunjukkan sokongan yang kuat terhadap peranan pakatan terapeutik ke atas keputusan psikoterapi. 1984). dan Davis (2000). Kiesler. 1993). kebanyakan kajian mengenai Zall Kepli Md Rejab 11 . Secara operasional.

1994.Membina Dan Mengekalkan Pakatan Terapeutik Di Antara Ibu Bapa Dan Keluarga Dengan Penagih Separa-Pulih Dalam Terapi Keluarga Bagi Mengekang Relaps pakatan tertumpu pada terapi individu dan untuk orang dewasa sahaja dan terlalu sedikit perhatian diberikan kepada terapi yang berasaskan keluarga. hanya 18 kajian. Rating yang dibuat oleh ahli terapi dan ibu bapa mengenai pakatan kanak-kanak dan remaja dengan keputusan rawatan adalah lebih tinggi daripada laporan yang dibuat sendiri (self-report) oleh sampel kanak-kanak dan remaja. 1994.24. Dalam sampel klien peringkat dewasa. Hovath & Symonds. al. 2000. Shirk and Karver (2003) melaporkan. Shirk and Karver (2003) telah melaporkan satu korelasi pada tahap . Horvath & Lubrosky. Martin. 1991. Sejak lebih 30 tahun yang lalu banyak kajian-kajian yang dilakukan mendapati pakatan teraputik yang berkualiti merupakan “is a modest yet robust predictor of treatment outcome in individual psychotherapy with adults” (Horvath. 2003). 1990. termasuk 5 disertasi doktor falsafah yang tidak diterbitkan. Walau bagaimana pun. Farske. pakatan terapeutik yang diukur pada awal rawatan terapi. Secara perbandingan. bagi tempoh 1973 hingga 2000.27 Zall Kepli Md Rejab 12 . 2001. & Davis. Pakatan terapeutik merujuk kepada “the degree to which the client and therapist care about one another and agree on the goal and tasks of therapy” . Seigel. didapati mengkaji hubungan di antara pakatan terapeutik dengan keputusan terapi dalam kalangan kanak-kanak dan remaja (Shirk & Karver. 1997). fenomena ini mungkin boleh di atribut khususnya kepada rating kanakkanak dan remaja yang tinggi terhadap pakatan yang mengakibatkan kesan siling dan akhirnya menurunkan validiti skor prediktif (Kendall et. Shirk & Saiz.. Dalam kajian ke atas orang dewasa. iaitu satu tahap yang serupa dengan yang diperoleh dalam sampel orang dewasa. dua dari dapatan kajian-kajian tersebut berbeza dari segi makna dan bahan daripada yang dilaporkan dalam literatur sampel orang dewasa. Dalam satu kajian meta-analisis. & Bass. 1993. didapati merupakan petunjuk yang lebih baik sedikit daripada pakatan yang diukur pada tahap pertengahan perjalanan rawatan 1991). 1992). horvath & Symonds. Keputusannya menunjukkan satu korelasi min pada tahap . terapi ( Hovath. lebih banyak kajian-kajian empirikal mengenai terapi yang dihubungkan dengan keputusan rawatan dan pakatan bagi orang dewasa daripada bagi kanak-kanak dan remaja ( Kasdin. 2000).

kajian ke atas peranan pakatan terapeutik dalam terapi keluarga adalah penting jika dilihat dari beberapa aspek.. perhatian tidak diberikan kepada perbezaan di antara rawatan tersebut. Bagi menjelaskan persoalan kenapa dapatan tidak dapat dibandingkan. oleh kerana model-model yang berasaskan kekeluargaan melibatkan penyertaan yang berbagai. Pertama. 1997). ia memerlukan perkembangan dan pengekalan pelbagai pakatan ( seperti pakatan ahli terapi dengan remaja.. Ketiga. Kedua. Liddle & Dakof. Titus. Walau pun CYT melibatkan lima rawatan yang berasaskan individu dan keluarga yang berbeza. & Jameson.bulan.al. there is very little support for predictive association between relationship variables and outcomes” (p. 1994. para pengkaji yang menganalisis laporan yang dibuat sendiri oleh subjek (selfreport) mengenai pakatan yang diukur pada awal rawatan. Shirk and Karver (2003) membuat kesimpulan bahawa sehinga ini. Shirk and Karver (2003) juga mendapati bahawa hubungan terapeutik adalah lebih prediktif terhadap kejayaan rawatan dalam kalangan kanak-kanak dan remaja yang mempunyai simptom luaran berbanding dengan simptom dalaman.Membina Dan Mengekalkan Pakatan Terapeutik Di Antara Ibu Bapa Dan Keluarga Dengan Penagih Separa-Pulih Dalam Terapi Keluarga Bagi Mengekang Relaps di antara pakatan yang diukur pada akhir terapi dengan keputusan rawatan (walau pun pakatan yang di nilai dibuat pada peringkat awal rawatan). di samping sejauh mana berkesannya interaksi di antara pakatan. mendapati bahawa jangkaan mengenai penggunaan bahan responden dan masalah yang berkaitan dengan penggunaan bahan boleh dibuat bagi tempoh susulan 3 – dan 6. terdapat sokongan yang agak tinggi bagi model intervensi berasaskan kekeluargaan bagi populasi remaja (Alexender. Dalam satu penyelidikan yang dikenali sebagai Canabis Youth Treatment (CYT). sebahagian besar remaja yang menerima intervensi berasaskan kekeluargaan mempamerkan simptom luaran seperti menyalahgunakan bahan dan delinkuen. Zall Kepli Md Rejab 13 .. 2002). Keadaan ini menimbulkan persoalan klinikal mengenai peranan yang unik setiap pakatan dalam proses terapi. Menurut Liddle (2002). 1995.”. Holtzworth-Munroe.461) bagi kelompok umur ini. ahli terapi dengan orang dewasa dan ahli terapi dengan ibu bapa). Stanton & Shadish. et. kajian ke atas 600 orang remaja yang menjalani lima jenis rawatan penagihan bahan yang dianggap terbesar dan menggunakan metodologi yang baik (Denni.

Sebagai contoh. Liddle (1995) berpendapat. dalam kalangan penagih separa-pulih dan keluarga yang mereka. setiap pakatan akan memberi kesan kepada satu atau beberapa aspek keputusan rawatan (Liddle. Kesan interaktif di antara pakatan yang berbeza seperti yang disarankan oleh sistem teori ialah keputusan rawatan mungkin merupakan kesan kekuatan pengaruh sesuatu pakatan yang di selaraskan oleh pakatan yang lain (Pinsof & Catherall. dalam kalangan penagih separa-pulih dan keluarga mereka. Lazimnya. Zall Kepli Md Rejab 14 .Membina Dan Mengekalkan Pakatan Terapeutik Di Antara Ibu Bapa Dan Keluarga Dengan Penagih Separa-Pulih Dalam Terapi Keluarga Bagi Mengekang Relaps Terdapat pengkaji yang menyarankan pentingnya mengadakan pakatan dengan ibu bapa remaja yang menunjukkan kecelaruan tingkah laku. pengkaji cuba melihat sama ada i) Terdapat kesediaan membina pakatan terapeutik yang signifikan untuk menjalani terapi kelompok di dalam pusat pemulihan. dan mereka juga yang mendengar kebanyakan permintaan untuk mengadakan perubahan ( Pinsof & Catherall. 2002). ii) Terdapat kesediaan mengekalkan pakatan terapeutik yang signifikan untuk menjalani aktiviti kelompok di dalam komuniti. pakatan di antara ahli terapi dengan ibu bapa mungkin diperlukan untuk mendorong kesan dari sederhana ke paras yang tinggi pakatan ahli terapi dengan remaja atau sebaliknya. HIPOTESIS Dalam kajian ini. Ada juga pengkaji yang menekankan peri pentingnya membentuk pakatan dengan remaja /klien yang menunjukkan kesungguhan dan keinginan untuk menjalani rawatan. 1986). maka terapi akan bertukar dari segi peribadi menjadi sesuatu yang lebih bermakna untuk di capai. Ini kerana ibu bapalah lazimnya yang menghantar anak remaja untuk mendapatkan rawatan. 1996). Merekalah yang sebenarnya sangat berhajatkan perubahan anak-anak mereka. hanya apabila klien percaya bahawa ahli terapi faham dan menghargai percubaan dan aspirasi mereka. iii) Terdapat keberkesanan rawatan menggunakan modul CFGT yang signifikan ke atas PSP dan keluarga mereka. dan rawatan akan berakhir dengan kejayaan.

KB mengandungi 10 orang ahli . seorang anak perempuan. 2 orang anak perempuan dan seorang ibu (tunggal). Ciri-ciri yang membezakan keempat-empat buah keluarga ini adalah dari segi jantina (19 lelaki dan 16 perempuan ). iii) jumlah ahli setiap kelompok keluarga tidak kurang dari 5 orang dan tidak melebihi 8 orang (termasuk PSP). KE mengandungi 13 orang ahli keluarga – seorang bapa. Zall Kepli Md Rejab 15 . 3 orang anak lelaki.seorang ayah. seorang ibu. dan sifatnya yang dilabel sebagai Keluarga Kecil (KK). v) berumur antara 12 tahun dan ke atas. seorang ayah saudara. dan vi) tidak mempunyai masalah psikologi atau mental. Beberapa pra-syarat dikenakan ke atas pensampelan subjek untuk mengawal pemboleh ubah bebas seperti. Keluarga Dua Ibu (KDI). 2 orang anak lelaki ayah saudara dan 3 orang menantu ayah saudara. umur ( 12 – 61 tahun). 3 orang anak lelaki. Keluarga Besar (KB). dan 5 orang anak perempuan. seorang ibu.KK mengandungi 2 orang anak lelaki. iv) PSP sudah berada di peringkat pra-bebas atau peringkat terakhir program rawatan dan pemulihan dadah. dan Keluarga Bercambah (Extended) (KE). i) etnik Melayu. Dari 31 orang pelatih Persada yang mengisi saringan 7 memberi persetujuan kepada pengkaji untuk menghubungi keluarga mereka. seorang sepupu ipar lelaki.seorang ibu (tunggal). Dari jumlah tersebut (4) bersetuju untuk mengambil bahagian. Pemilihan subjek secara rawak dengan menekankan penglibatan secara sukarela. 2 orang anak lelaki dan seorang anak perempuan. KDI mengandungi 7 orang ahli keluarga .Membina Dan Mengekalkan Pakatan Terapeutik Di Antara Ibu Bapa Dan Keluarga Dengan Penagih Separa-Pulih Dalam Terapi Keluarga Bagi Mengekang Relaps METODOLOGI Pensampelan dan Prosedur Pensampelan bertujuan digunakan untuk mengumpul data. dan 3 anak lelaki (anak tiri). ii) mempunyai keluarga yang bersetuju untuk menyertai kajian ini. seorang menantu lelaki ayah saudara. Ahli kelompok juga berbeza . Seramai 4 orang penagih separa-pulih dan 25 orang ahli keluarga mereka menganggotai 4 kelompok kajian.

Keempat-empat kelompok kajian diberikan rawatan terapi keluarga menggunakan modul Terapi Kelompok Keluarga Kolektif (CFGT) dalam satu tempoh antara 1 – 4 bulan (Disember 2008 hingga Mac 2009). Horvath & Greenberg. pendekatan rawatan. dan IKMP. dan Working Alliance Inventory (WAI. penagihan dadah dan relaps. Tempat kajian adalah merupakan seting yang ditentukan oleh Pengarah Rawatan AADK. Kajian ini dijalankan di Pusat Serenti Sg. PENGUKURAN Dua alat kajian yang digunakan dalam kajian yang dibina sendiri oleh pengkaji.2 mempunyai satu item tambahan iaitu item nombor 14 untuk mengukur reaksi dan pengesyoran subjek terhadap CFGT. ialah Inventori Kesediaan Membina dan Mengamalkan Pakatan (IKMP. Besi (Persada). kecuali Kelompok Kecil (KK). matlamat kelompok. hanya item 1 hingga 12 item Zall Kepli Md Rejab 16 . IKMP. Kehadiran ahli kelompok bergantung kepada kelapangan atau „tidak ada kerja lain yang lebih penting‟. Selain dari itu IKMP. kasih sayang dan persubahatan (enabling). Bagi menguji pra dan pasca rawatan. terjemahan Zall Kepli (2009). dijalankan ke atas kesemua kelompok kajian. setelah terlebih dahulu mempertimbangkan beberapa pusat yang lain. Sesi Pra-Rawatan untuk menyediakan subjek dengan elemen psikopendidikan dilakukan secara berasingan bagi kedua-dua sub-kelompok (penagih separa-pulih dan keluarga mereka) setiap kelompok kajian. Sembilan sesi terapi termasuk satu pra-sesi bagi tujuan persediaan kelompok. 2009). sama ada dari segi jumlah atau orangnya. Kedua-dua alat ini mempunyai 12 item ( item 1-12) yang sama dan satu item berbeza (item 13). Kuala Lumpur. (1989).1 dibentuk untuk melihat kesediaan membina pakatan terapeutik. 1986) versi ringkas oleh Tracy dan Kokotovic. Topik yang dibincangkan meliputi keluarga.2 untuk mengukur kesediaan mengekalkan pakatan terapeutik. jangkaan/harapan.1 & 2.Membina Dan Mengekalkan Pakatan Terapeutik Di Antara Ibu Bapa Dan Keluarga Dengan Penagih Separa-Pulih Dalam Terapi Keluarga Bagi Mengekang Relaps Kesemua kelompok merupakan kelompok terbuka. Jumlah ahli-ahli yang hadir di setiap sesi adalah tidak konsisten. nilai-nilai pakatan terapeutik dalam budaya kolektivisme.

88 dan Bahagian Klien ialah 0. dan 1% pada akhir sesi 5. dan Ciarrochi. atau di antara sesi 2 dan 5. 1995. 2003). Manakala tahap kebolehpercayaan WAI (terjemahan Zall Kepli. Tiga domain utama yang digunakan dalam IKMP 1 & 2 ialah kesetiaan terhadap keluarga. Dalam kajian ini WAI di edar setelah tamat sesi 1 (pra-ujian) dan sesi ke 8 (pasca-ujian) Contoh soalan mengikut sub-skala adalah seperti berikut. Wilson. 2006). persetujuan mengenai matlamat dan membentuk perjanjian. identiti kelompok / keluarga dan persepsi terhadap pendekatan rawatan.88 . klien akan diminta mengisi borang WAI pada akhir sesi pertama. Domain kesetiaan dan identiti kelompok merupakan dua domain penting yang digunakan secara meluas untuk mengukur nilai-nilai kolektivisme (Triandis. Zall Kepli Md Rejab 17 . et al.98. Persepsi terhadap rawatan dan kemahiran ahli terapi yang dianggap sebagai petunjuk penting kecenderungan individu mendapatkan bantuan profesional (Cusack. 1986) mungkin merupakan alat yang digunakan secara yang paling meluas untuk mengukur pakatan (Taft & Murphy. dan mengukur kesediaan mengekalkan pakatan terapeutik setelah tamat sesi terakhir ( sesi 8). WAI versi Tracy dan Kokotovic (1989) merupakan versi ringkas. Chan. Kecenderungan membentuk pakatan dan kekuatan pakatan dinilai menggunakan self-report tentang sesuatu pakatan itu sendiri. WAI diedarkan pada akhir sesi 2.76 (Bahagian Keluarga) dan 0. Masaki Yuki. IKMP Bahagian Keluarga mempunyai nilai alfa Cronbach tahap kebolehpercayaan 0. Dua belas item ini mempunyai kebolehpercayaan 0. Versi ini mempunyai skala yang mengandungi 12 item.98. WAI (Horvath & Greenberg. 2009) Bahagian Keluarga 0. termasuk 3 sub-skala: persetujuan mengenai tugasan.95 (Bahagian Klien). 12 % pada akhir sesi 3. dan 12% pada sesi 4. Setiap item dinilai menggunakan skala 7 markah jenis Likert. Pada kebiasaannya. Dalam 75% kes. Deane.Membina Dan Mengekalkan Pakatan Terapeutik Di Antara Ibu Bapa Dan Keluarga Dengan Penagih Separa-Pulih Dalam Terapi Keluarga Bagi Mengekang Relaps dibandingkan. Domain ini digandingkan dengan domain kesetiaan dan identiti kelompok bertujuan mengukur kesediaan subjek membina pakatan terapeutik pada peringkat awal rawatan (sesi 1). 2004). dan Bahagian Klien 0. Penggunaan WAI dalam kajian ini bertujuan untuk melihat hubungan di antara kedua-dua alat dalam mengukur pakatan terapeutik.

Namun yang membezakannya dari kebanyakan terapi di Barat ialah penekanannya nilai kerjasama yang menjadi teras keluarga dalam budaya kolektivisme Timur. CFGT) yang dibina sendiri andaian nilai-nilai pakatan kolektivisme dan sistem teori (Bandura. pendekatan ini mengambil posisi yang hampir dengan idea utama Psikologi Budaya. Dengan lain perkataan. CFGT melihat penagihan dadah sebagai simptom kepada wujudnya konflik di dalam keluarga. menenangkan atau mengubat pesakit yang berada di dalam keadaan tenat.”. Setuju (S) dan Sangat Setuju (SS). Ada Kalanya (AK). Semua item berbentuk positif.. recovering addict) dengan keluarga mereka dalam satu kelompok. PENDEKATAN RAWATAN Alat yang digunakan untuk rawatan ialah modul Terapi Kelompok Keluarga Kolektif (Collective Family Group Therapy. Sangat Tidak Setuju (STS). Kadang-Kadang (KK). 1957) atau pakatan kerja (Bodin.Membina Dan Mengekalkan Pakatan Terapeutik Di Antara Ibu Bapa Dan Keluarga Dengan Penagih Separa-Pulih Dalam Terapi Keluarga Bagi Mengekang Relaps Instrumen IKMP. CFGT menyediakan forum dan situasi yang kondusif kepada pengurusan dan penyelesaian Zall Kepli Md Rejab 18 . and transform the human psyche . Tidak Setuju (TS). dilihat sebagai selari dengan konsep pakatan terapeutik (Rogers. nilai budaya Timur seperti bergotong royong untuk mengatasi sesuatu kerja atau masalah. Menurut Shweder (1991).. perlu duduk bersemuka. menekankan unsur budaya dan multibudaya (sub-budaya PSP vs budaya kolektivisme).1 dan IKMP. Instrumen WAI menggunakan skala Likert yang terdiri daripada 7 skala. Jarang-Jarang (JJ). Namun demikian. dan komunikasi berkesan. penyelesaian masalah yang bersifat kolektif. Sangat Kerap (SK) dan Sentiasa (S). Idea penting CFGT ialah „bahawa budaya kolektivisme secara tradisi mempengaruhi minda dan tingkah laku ahli keluarga dan masyarakat”. Kerap Kali (KK). berbincang. 1979).2 menggunakan skala Likert yang terdiri daripada 4 skala. Ciri-ciri lain CFGT termasuklah sifatnya yang berstruktur. 1977). Tidak Pernah (TP). Semua item kecuali item 4 berbentuk positif. Semua ahli keluarga sama ada yang berkonflik atau tidak. berpakat dan bekerjasama untuk menyelesaikan masalah antara mereka (masalah keluarga). “Cultural Psychologi is the study of the way cultural traditions and social practives regulate. menggabungkan penagih separa-pulih (PSP. atau “membaca Yasin” beramai-ramai mendoakan. express.

digunakan sebaik mungkin untuk mendorong keterbukaan. Statistik deskriptif dan lain-lain ujian seperti Kai Ganda Dua dan korelasi digunakan bagi tujuan menganalisis data.1 menunjukkan 42. keputusan IKMP..50. Semua item didapati mempunyai respons yang berada pada tahap “setuju” dan “sangat setuju”. Tindakan ini boleh menjana penilaian yang lebih saksama kepada tingkah laku dan persepsi setiap individu di dalam keluarga. Bagi kelompok kajian yang mempunyai ciri-ciri kelompok tertutup (Kelompok Keluarga Kecil). Ujian–t masih digunakan. di dalam pusat pemulihan dadah.Membina Dan Mengekalkan Pakatan Terapeutik Di Antara Ibu Bapa Dan Keluarga Dengan Penagih Separa-Pulih Dalam Terapi Keluarga Bagi Mengekang Relaps masalah.1% ahli keluarga mengatakan bersetuju dan 57.9% sangat bersetuju untuk membina pakatan terapeutik dengan penagih separa pulih dan menyertai kelompok CFGT. disebabkan 3 daripada kelompok kajian merupakan kelompok jenis terbuka. KEPUTUSAN KAJIAN Kajian ini mengambil pendekatan eksperimen. Kesetiaan dan semangat kekeluargaan.42 dan Bahagian PSP. segi peratusan Ini bermaksud dari atau min. Perbezaan antara individu dimanfaatkan dengan menimbangkan pandangan dan penilaian multibudaya. Secara deskriptif. 1. analisis ke atas semua item IKMP 1 & 2 menunjukkan pada Sebagai contoh. Walau bagaimana pun. keseluruhannya subjek memberi respons yang positif. Min bagi ujian awal rawatan (sesi 1) ialah Bahagian Keluarga 1. membantu usaha memperbaiki komunikasi dan membina pakatan terapeutik di antara PSP dan keluarga mereka. Zall Kepli Md Rejab 19 . Manakala 50% klien bersetuju dan 50% sangat bersetuju membina pakatan terapeutik dengan keluarga mereka dalam kelompok CFGT di dalam pusat pemulihan. terdapat kesediaan PSP dengan keluarga mereka untuk membina pakatan terapeutik dalam kelompok terapi di dalam pusat pemulihan. maka perbandingan di antara pra dan pasca-rawatan tidak dapat dibuat menggunakan Ujian-t.

9 57.7 84. 4.9 42.0 25 0 0 0 0 25 25 25 25 25 25 25 BAHAGIAN KELUARGA “SANGAT SETUJU” ITEM 1.7 63.6 31.5 52.0 75. Zall Kepli Md Rejab 20 .0 50.9 68.4 68.0 50.9 68. manakala item 11 (42.2 78.1 (Pra) dan IKMP. 10. 6.4 5. 5. 11.3% hingga 52. PRA 50.0 75.9 78. PRA 57. 3.9%:57.2 78.0 75.0 75.6%.3 26. 6. 5. 10.0 50.0 50.0 PASCA 75.6 PASCA 57. manakala 4 item selebihnya tidak menunjukkan perubahan.0 50.0 50.2 68.9 94.3 26. Pada keseluruhannya.4 89. 8.0 75. 2.0 50. 9. 4.1 31. dari segi kualiti respons “sangat setuju”.0 75.0 75.0 50.3 21 21 52.0 50.1%:94. 3. 12.2 0 20.0 75. 8. Bagi IKMP Bahagian Keluarga 11 item menunjukkan perbezaan skor antara -5.6 SKALA PERBEZAAN SKALA % PERBEZAAN % Jadual 1 menunjukkan terdapat perubahan nilai bagi yang mendatar (25%) bagi 8 item IKMP Bahagian Klien.4 63.2 5.0 50. Item 1 (57.0 75.0 75.2 (Pasca) Bahagian Klien (PSP) & Bahagian Keluarga BAHAGIAN KLIEN “SANGAT SETUJU” ITEM 1.5 63. 12. 2.7 5.Membina Dan Mengekalkan Pakatan Terapeutik Di Antara Ibu Bapa Dan Keluarga Dengan Penagih Separa-Pulih Dalam Terapi Keluarga Bagi Mengekang Relaps Jadual 1 : Perbandingan Respons Tertinggi (“Sangat Setuju”) Bagi 12 Item IKMP.0 50. 11.6% bagi pra dan pos rawatan.9%) menunjukkan perubahan 0% atau tiada perubahan tahap “sangat setuju” pra dan pos. 7.7%) menunjukkan peningkatan tahap “sangat setuju” paling tinggi 52. 9.6 73.4 73.3 -5. 7.2 57.0 25.7 84.7 94. secara deskriptif terdapat perbezaan skor bagi kesemua item tahap tertinggi “Sangat Setuju” kecuali 4 item Bahagian Klien dan 1 item Bahagian Keluarga menunjukkan tiada perubahan.

4. 10. 6.6 .2 5.6 39.4 52. perubahan ialah di antara Nilai 28. 12.7 9.2 0 0 8.1 36.1.3 31.52. 9. 11.6 42.7% hingga 23.4 42.7 21. 5.6 37.9 2.0 16. Zall Kepli Md Rejab 21 . 9.0 48. 4.6 31.6 42.4 42.0 25.0 11.9 menunjukkan perbandingan titik nilai paling rendah (“Tidak Pernah”) WAI Bahagian Keluarga pra dan pos.6%.2 13.1 28.1 41. manakala titik paling tinggi (“Sentiasa”) perbezaan skor meningkat di antara 1.8 31.9 10.7 6.5 40. 36. Bagi titik nilai paling rendah. dan titik nilai paling tinggi (“Sentiasa) berdasarkan skala Likert 7 markat.1 70.1 47.3 26.1 31.1 47. 8.1 5.3 25. 6.6 16.0 37. 3.0 0 4.3 32.0 36.5 24.6 21.2 4.4 Jadual 4.7 -6.8% . semua item menunjukkan terdapat perubahan skor yang positif dan meningkat.3 26.0 54. 7.6 4. 2. 26.6 1.4 42.6 52.0 0 29. 2. 3. 5. 8.2 8. 12.2 50. juga pra dan pos rawatan. 10. 7. 11.9 26.8 47.4 42.6 5.7 23.Membina Dan Mengekalkan Pakatan Terapeutik Di Antara Ibu Bapa Dan Keluarga Dengan Penagih Separa-Pulih Dalam Terapi Keluarga Bagi Mengekang Relaps Jadual 2 : Perbandingan Respons “Tidak Pernah” & “Sentiasa” WAI (Bahagian Keluarga) Peringkat Awal dan Akhir Rawatan BAHAGIAN KELUARGA “TIDAK PERNAH” “SENTIASA” SKAL A ITEM PERBEZAA N SKAL A ITEM PERBEZAA N PRA PASCA % PRA PASC A % 1.8 31.1 31.0 32.6 42.8 31.6 38.0 0 0 0 34.7%.

10. 12. 2. Titik paling tinggi (“Sentiasa”) menampakkan perbezaan skor yang meningkat di antara 25% hingga 75%. 6. 7. Secara keseluruhan itemitem yang menunjukkan peningkatan skor pada titik nilai paling rendah dan paling tinggi mendominasi perubahan berbanding dengan hanya 2 item yang tidak mengalami perubahan nilai. manakala 2 item tidak berubah. 5. Perbezaan skor adalah mendatar pada titik 25%.Membina Dan Mengekalkan Pakatan Terapeutik Di Antara Ibu Bapa Dan Keluarga Dengan Penagih Separa-Pulih Dalam Terapi Keluarga Bagi Mengekang Relaps Jadual 3 : Perbandingan Respons “Tidak Pernah” & “Sentiasa” WAI (Bahagian Klien) Peringkat Pra dan Pasca Rawatan BAHAGIAN KLIEN “TIDAK PERNAH” “SENTIASA” SKAL A ITEM PERBEZAA N SKAL A ITEM PERBEZAA N PRA PASCA % PRA PASC A % 1. 6. 5. 8. 3. 3. 11. 9. Bagi titik nilai paling rendah. 9. 10. 8.. dan titik nilai paling tinggi (“Sentiasa) peringkat pra dan pos rawatan. 2. 4. 4. 25 25 25 0 0 0 25 25 25 25 25 25 50 50 50 25 50 75 50 50 50 25 50 50 25 25 25 25 50 75 25 25 25 25 25 25 Jadual 4. 7. Zall Kepli Md Rejab 22 . 10 item menunjukkan terdapat perubahan skor yang positif dan meningkat. 12. 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 0 0 0 25 25 0 0 0 0 0 0 0 25 25 25 0 0 25 25 25 25 25 25 25 1.10 menunjukkan perbandingan titik nilai paling rendah (“Tidak Pernah”) WAI Bahagian Klien pra dan pos. 11.

1 Bahagian Klien & Bahagian Keluarga ALAT ITEM 13 PERATUSAN S SS 50. Jadual 4. (SS) Sangat Setuju Jadual 4 menunjukkan terdapat kesediaan 100% membina dan meneruskan pakatan terapeutik dalam kalangan PSP (50% „setuju‟ dan 50% „sangat setuju‟). Manakala kesediaan membina dan meneruskan pakatan dalam kalangan keluarga PSP ialah 42.1 IKMP.9 dan 4. Zall Kepli Md Rejab 23 . 50.0 IKMP.9% „sangat bersetuju‟.1 Bahagian Klien Saya akan terus berpakat dan bekerjasama dengan keluarga saya sepanjang sesi kelompok ini jalankan.10 adalah juga menunjukkan terdapat peningkatan persepsi tentang keberkesanan CFGT dalam kalangan subjek.Membina Dan Mengekalkan Pakatan Terapeutik Di Antara Ibu Bapa Dan Keluarga Dengan Penagih Separa-Pulih Dalam Terapi Keluarga Bagi Mengekang Relaps Perbandingan keputusan WAI mengikut item peringkat awal dan akhir. Jadual 4: Keputusan Item 13 IKMP.1% „setuju‟ dan 57.0 42. secara deskriptif.9 Petunjuk: (S) Setuju.1 Keputusan kesediaan membina dan meneruskan pakatan terapeutik IKMP.1 Bahagian Keluarga Saya akan terus berpakat dan bekerjasama dengan ____ ini jalankan saya sepanjang sesi kelompok 57.

2 Bahagian Klien & Bahagian Keluarga ALAT ITEM 13 PERATUSAN S SS 75. IKMP.0 IKMP.21. Zall Kepli Md Rejab 24 .25 dan Bahagian keluarga 1. Manakala kesediaan mengekalkan pakatan terapeutik dalam kalangan ahli keluarga PSP ialah 21% bersetuju dan 78.2 Bahagian Keluarga Saya akan terus berpakat dan bekerjasama dengan 21. Min Bahagian PSP ialah 1.9 Petunjuk: (S) Setuju. (SS) Sangat Setuju Keputusan mengekalkan pakatan terapeutik (IKMP 2) menunjukkan.0 keluarga saya walaupun setelah saya menamatkan program pemulihan di sini.1 _______ saya walaupun selepas dia menamatkan program pemulihan di sini. 78.9% „sangat bersetuju‟.2 Keputusan Kesediaan Mengekalkan Pakatan Terapeutik IKMP.Membina Dan Mengekalkan Pakatan Terapeutik Di Antara Ibu Bapa Dan Keluarga Dengan Penagih Separa-Pulih Dalam Terapi Keluarga Bagi Mengekang Relaps Jadual 5: Keputusan Item 13 IKMP. 25% dari keseluruhan PSP mengatakan “bersetuju” dan 75% mengatakan “sangat bersetuju”.2 Bahagian Klien Saya akan terus berpakat dan bekerjasama dengan 25.

1%:78. tetapi keputusan Bahagian Keluarga menunjukkan terdapat kesediaan untuk mengekalkan pakatan terapeutik yang lebih cenderung “sangat setuju‟ (42.Membina Dan Mengekalkan Pakatan Terapeutik Di Antara Ibu Bapa Dan Keluarga Dengan Penagih Separa-Pulih Dalam Terapi Keluarga Bagi Mengekang Relaps Jadual 6: Keberkesanan Pendekatan Rawatan (CFGT) Perbandingan Keputusan Item 13 IKMP.1 57.9%). (SS) Sangat Setuju 50. perbezaan 50%. 15.8% walaupun selepas PSP menamatkan program pemulihan.0 75.9 57.0 Jadual 3. Zall Kepli Md Rejab 25 .0 21.1 78. Keputusan item 13 IKMP. 50.2.1 & IKMP.2 Terus berpakat dan bekerjasama 25.8%. Keputusan item 13 IKMP. 57. perbezaan 57.0 50.2 Bahagian Klien & Bahagian Keluarga ALAT ITEM 13 S % KLIEN SS Perbe% zaan % S % KELUARGA SS Perbe% zaan % 42.1 Terus berpakat dan bekerjasama sepanjang terapi jalankan.1 Bahagian Klien menunjukkan respons yang sama (50%:50%).8%.0 0 IKMP. keputusan menujukkan kecenderungan kepada pemilihan respons “sangat setuju” (21.2 Bahagain Klien keputusan yang lebih cenderung kepada “sangat setuju” (25%:75%).0 42.1%:57.8% dan sesi 8 . Kesan rawatan (CGFT) didapati menujukkan kesan yang sesuai dengan tempoh pendedahan subjek kepada rawatan iaitu pada sesi 1. menunjukkan persetujuan 100% bagi Hipotesis 1 dan 2 iaitu kesediaan membina dan mengekalkan pakatan terapeutik.0 50.9%). Begitu juga Bahagian Keluarga.8% IKMP.9 15. Perbezaan Petunjuk: (S) Setuju.

Dengan itu. k< 0. Jadual 8 : Keputusan Ujian-t Sampel Berpadanan Perbezaan Di Antara Pra dan Pasca Rawatan Bagi Kelompok Kajian Yang Memiliki Ciri-Ciri Kelompok Tertutup (Kelompok Keluarga Kecil) Min Sisihan Piawai N t df Sig. Ini bermakna terdapat ahli kelompok terhadap keberkesanan rawatan (CFGT) pada tahap pra dan pos-ujian. 1.036 Keputusan Ujian-t pada Jadual 4.2 Bahagian Keluarga Item 14 IKMP.612. (2-tailed) 4. (SS) Sangat Setuju Jadual 7 menunjukkan subjek memilih respons “bersetuju” 20% dan “sangat setuju” 80% untuk mengesyorkan rawatan CGFT supaya diberikan kepada lain-lain PSP dan keluarga mereka yang berminat.612.14 di atas menunjukkan terdapat perbezaan yang signifikan di antara pra dan perubahan persepsi pos ujian t = 3.75000 t (3) = 3. diberi peluang menjalani terapi ini bersama keluarga mereka.5.2 (Pasca Rawatan) Peratusan S SS 80 Min Saya syorkan supaya lebih ramai lagi pelatih yang berminat 20 dan yang akan keluar dari pusat pemulihan.5 2. k > 0.612 3 .Membina Dan Mengekalkan Pakatan Terapeutik Di Antara Ibu Bapa Dan Keluarga Dengan Penagih Separa-Pulih Dalam Terapi Keluarga Bagi Mengekang Relaps Jadual 7: Keputusan Item 14 IKMP. hipotesis alternatif yang di bina iaitu „Terdapat Zall Kepli Md Rejab 26 . Persetujuan 100% ini lebih cenderung ke arah “sangat setuju”.2 Petunjuk: (S) Setuju.62996 4 3.

01) tetapi tidak signifikan. k < 0.0.5 menunjukkan tidak wujud perbezaan yang signifikan bagi Item 13 IKMP.2 (pasca) berdasarkan 4 kelompok.1. 3.2 13 2. (r = -0.15 menunjukkan keputusan ujian Korelasi Pearson iaitu terdapat korelasi yang negatif. x² = 2.343 k > 0. Keluarga Kelompok Keluarga Kecil dan Kelompok Keluarga Bercambah lebih ramai memilih respons “setuju”.521 k < .254ª 3 .1 Hipotesis 10 : Jadual 4.01 Jadual 4. Sebagai contoh hanya ahli CFGT keluarga Besar dan Keluarga Dua Ibu lebih ramai memilih respons “sangat setuju”. di antara instrumen IKMP Zall Kepli Md Rejab 27 .254. Jadual 9 : Ujian Khi Ganda Dua Value df Asump.05 Jadual 3.5. adalah diterima bagi Kelompok Keluarga Kecil.343. k > 0.15 : Keputusan Korelasi Pearson Terhadap Hubungan Instrumen IKMP dengan WAI Alat WAI Sig. Sig (2-sided) IKMP. IKMP r = .Membina Dan Mengekalkan Pakatan Terapeutik Di Antara Ibu Bapa Dan Keluarga Dengan Penagih Separa-Pulih Dalam Terapi Keluarga Bagi Mengekang Relaps persepsi keberkesanan rawatan CFGT yang signifikan di antara pra dan pos ujian.

Sebagai contoh ahli Kelompok CFGT Keluarga Kecil.5.42 dan Bahagian PSP 1. x² = 10. Dengan hipotesis alternatif yang dibina adalah ditolak.1% ahli IKMP.5% menghampiri titik sangat rapat. Dapatan yang menunjukkan kualiti kesediaan membina pakatan PSP yang sedikit rendah ini boleh dikaitkan dengan jumlah PSP yang kecil (4 orang). Kelompok Keluarga Besar dan Keluarga Dua Ibu lebih ramai memilih respons “sangat setuju”.1.9% memilih “sangat bersetuju”. Ini bermaksud apabila IKMP menaik WAI akan menurun atau sebaliknya. diperkuatkan lagi apabila keputusan Ujian Kai Ganda Dua menunjukkan wujudnya perbezaan yang signifikan bagi Item 13 IKMP. Walau bagaimana pun jika analisis mengambil kira kedua-dua respons “setuju” dan “sangat setuju” peratusan bagi PSP dan keluarga mereka adalah 100%. Amran dan Ismail (2007) yang menyatakan bahawa persepsi jarak hubungan kekeluargaan PSP daripada keluarga mereka adalah sederhana rapat iaitu pada titik 63. Dalam kajian ini. berdasarkan kepada respons “sangat setuju”. Pada keseluruhannya min bagi ujian awal rawatan Bahagian Keluarga ialah 1. keputusan PSP keluarga memilih “bersetuju” dan 57. Hanya Kelompok Keluarga Bercambah mempamerkan respons “setuju” yang lebih dominan. Keputusan ini didapati menyokong dapatan kajian Zall Kepli. Ini bermaksud terdapat kesediaan membina pakatan terapeutik dalam kalangan penagih separa-pulih dan keluarga Dapatan ini mereka untuk menjalani terapi kelompok di dalam pusat pemulihan. Secara deskriptif.50 .Membina Dan Mengekalkan Pakatan Terapeutik Di Antara Ibu Bapa Dan Keluarga Dengan Penagih Separa-Pulih Dalam Terapi Keluarga Bagi Mengekang Relaps dan WAI.179. Manakala 50% “bersetuju” dan 50% “sangat bersetuju” membina pakatan terapeutik dengan keluarga mereka dan menjalani kelompok CFGT di dalam pusat pemulihan. Zall Kepli Md Rejab 28 . k < 0. PERBINCANGAN Hipotesis 1 Item yang memberi jawapan langsung kepada Hipotesis 1 ialah item nombor 13 yang diperoleh menunjukkan 42. kesediaan ahli keluarga didapati lebih baik 57% berbanding dengan 50% PSP.1 (pra) mengikut kelompok. dari segi peratusan dan min.

ahli keluarga hanya perlu bergerak 36. Dalam kajian ini pula. Dengan lain perkataan. kesediaan membina pakatan terapeutik yang ditunjukkan oleh PSP dan keluarga mereka ialah 100%.5% Sangat dekat / rapat 0% 50% 100% Skor Keseluruhan Sumber: Zall Kepli. Amran & Ismail (2007) Rajah 1 menunjukkan persepsi PSP melepasi jarak 50% menghampiri titik hubungan sangat rapat dengan keluarga.5% ke arah PSP untuk membentuk satu titik persetujuan. respons peratusan “sangat setuju” PSP dan ahli keluarga mereka (57%:50%) sudah cukup untuk membina satu titik persetujuan. Zall Kepli Md Rejab 29 .Membina Dan Mengekalkan Pakatan Terapeutik Di Antara Ibu Bapa Dan Keluarga Dengan Penagih Separa-Pulih Dalam Terapi Keluarga Bagi Mengekang Relaps Rajah 1 : Jarak Hubungan Kekeluargaan Sangat jauh / renggang Sederhana jauh/ rapat 63. Bagi membentuk satu titik persetujuan (Rajah 2).

Membina Dan Mengekalkan Pakatan Terapeutik Di Antara Ibu Bapa Dan Keluarga Dengan Penagih Separa-Pulih Dalam Terapi Keluarga Bagi Mengekang Relaps Rajah 2 : Titik Persetujuan Titik persetujuan kesediaan membina pakatan terapeutik berdasarkan respons “sangat setuju” 100% 0% PSP (Klien) 50% Ahli Keluarga 0% 57% Rajah 2 menunjukkan gabungan kedua-dua respons “sangat setuju” membolehkan satu titik persetujuan dibentuk. Kesan rawatan ( pra-sesi dan sesi pertama) mungkin hanya memberi kesan tambahan yang mendorong kesediaan membentuk pakatan terapeutik. Asas nilai budaya ini di terjemahkan dalam bentuk perumpaan seperti Zall Kepli Md Rejab 30 . Keputusan yang diperoleh dari data pada peringkat awal rawatan ini (sesi pertama). Kajian ini membuktikan terapi yang menggabungkan PSP dan keluarga mereka di dalam satu kelompok intervensi seperti CGFT adalah cerah. keputusan peringkat awal sesi ini memperkuatkan sokongan pengkaji sebelumnya tentang wujudnya kesetiaan dan kesediaan yang bersifat semula jadi berasaskan budaya Kolektivisme Melayu. Dengan lain perkataan. juga memungkinkan terdapat kesediaan membina pakatan terapeutik dalam kalangan PSP dengan keluarga mereka sebelum rawatan diberikan. berpakat dan bekerjasama untuk mencapai matlamat bersama iaitu mengekang relaps. Kesediaan 100% PSP dan keluarga menunjukkan mereka boleh duduk dalam satu kelompok terapi.

dibasuh. Zall Kepli Md Rejab 31 . Ahli keluarga nampak bersedia “Membuang yang keroh dan ambil yang jernih. masih boleh diterima apabila yang “Sesat di hujung jalan . penolakan hipotesis ke-2 tidak menggambarkan bahawa subjek tidak bersedia mengekalkan pakatan.1% keluarga mengatakan “bersetuju” dan 78. namun kesediaan yang wujud tidak signifikan.. Hipotesis alternatif yang dibina adalah ditolak. secara peratusan keputusan kajian menunjukkan wujud kesediaan membina pakatan terapeutik dalam kalangan ahli CFGT.” Hipotesis Ke-2 Item nombor 13 IKMP.. Perbezaan min Bahagian Keluarga (1. “Air di cincang tidak akan putus” dan “Carik-carik bulu ayam.21) dengan Bahagian Klien (1. Penolakan hipotesis ini mungkin boleh dianggap berpunca dari masalah penggunaan ujian yang kurang tepat.25) ialah 0.254.2 Bahagian PSP pula mendapati 25% “bersetuju” dan 75% “sangat bersetuju” mengekalkan pakatan terapeutik dengan keluarga mereka setelah mereka menamatkan pemulihan. Keputusan IKMP. lama-lama bercantum juga”. dalam kalangan penagih separa-pulih dan keluarga untuk menjalani terapi kelompok di dalam komuniti.9% yang selebihnya mengatakan “sangat bersetuju” untuk mengekalkan pakatan terapeutik. Gabungan peratusan “setuju” dengan “sangat setuju” untuk kesediaan mengekalkan pakatan masih kekal 100%. dan meneruskan aktiviti kelompok di dalam komuniti.balik ke pangkal jalan”. Penolakan hipotesis ke 2 ini mungkin disebabkan perubahan yang berlaku lebih merupakan perubahan dalam bentuk peningkatan kualiti respons dari “bersetuju” kepada “sangat bersetuju.” Keputusan ujian mendapati 21. walau pun di anggap sebagai “Menconteng arang di muka keluarga”.. terdapat kesediaan mengekalkan pakatan terapeutik.”.04. x² = 2.. “ bersedia untuk “. k > .2 menyediakan jawapan langsung kepada Hipotesis 2 iaitu “ Terdapat kesediaan mengekalkan dan meneruskan pakatan terapeutik yang signifikan. Dengan demikian.Membina Dan Mengekalkan Pakatan Terapeutik Di Antara Ibu Bapa Dan Keluarga Dengan Penagih Separa-Pulih Dalam Terapi Keluarga Bagi Mengekang Relaps “Sebusuk-busuk daging. Dengan demikian. Keputusan ujian Kai Ganda Dua juga menunjukkan. dimakan juga”.05. Tingkah laku menagih dadah.

Kesetiaan terhadap keluarga merupakan asas yang membuahkan kerjasama dan pakatan terapeutik dalam kalangan ahli-ahlinya. Lakey dan Cassidy (1990) yang menyatakan bahawa individu yang menerima sokongan sosial yang positif dapat menginterpretasikan sesuatu tingkah laku dalam bentuk yang positif. k< 0. dapat diinterpretasikan oleh PSP sebagai sokongan kekeluargaan yang sangat mulia sifatnya. Sebagaimana yang dijangka. Ini menjadikan kecenderungan untuk dilakukan. Ini bermakna subjek mempersepsi wujudnya keberkesanan pendekatan rawatan modul Terapi Kelompok Keluarga Kolektif (CFGT) dan hipotesis alternatif yang di bina adalah diterima. t = 3. CFGT berjaya memastikan PSP dan ahli keluarga mereka tidak bertepuk sebelah tangan. Setelah menjalani CFGT.612.5. Situasi kondusif yang disediakan oleh CFGT. PSP tidak merasa keseorangan dalam usahanya untuk menempuh berbagai-bagai cabaran dan godaan untuk meneruskan kehidupannya tanpa menggunakan atau menagih dadah semula. Kelompok Keluarga Kecil didapati mengekalkan ahli dan jumlah ahlinya sepanjang 8 sesi CFGT. Adalah penting setiap pihak berupaya melihat kesediaan membina datang dari pihak yang berlawanan. apabila melibatkan diri mereka dengan CFGT.Membina Dan Mengekalkan Pakatan Terapeutik Di Antara Ibu Bapa Dan Keluarga Dengan Penagih Separa-Pulih Dalam Terapi Keluarga Bagi Mengekang Relaps Hipotesis Ke-3 Dari 4 buah kelompok kajian. Kesediaan membina pakatan dan menerima tanggungjawab secara kolektif ke atas sebarang kelemahan yang menjadi punca kegagalan keluarga berfungsi sebagai satu sistem yang baik. meneroka dan menghurai pelbagai masalah yang sebelumnya tidak pernah dibincangkan. Komitmen yang tunjukkan oleh ahli keluarga dari segi masa. berkomunikasi secara yang langsung dan berkesan. jika ada. menginterpretasikan sebaliknya. Dapatan ini memperlihatkan pendekatan rawatan yang digunakan adalah sesuai dan mesra budaya Kolektivisme Melayu. Dengan demikian kelompok ini boleh dianggap sebagai kelompok tertutup yang sesuai dianalisis menggunakan Ujian-t. menjadikan pakatan terapeutik lebih bermakna. sukar mereka GFGT menyediakan peluang bersemuka. wang ringgit dan pengorbanan. keputusan Ujian-t menunjukkan terdapat perbezaan yang signifikan di antara pra dan pos ujian. Zall Kepli Md Rejab 32 .

Sebagai contoh. Amran dan Ismail (2007) mendapati Zall Kepli Md Rejab 33 . Zall Kepli. matlamat kelompok masih tetap dianggap lebih penting dari matlamat peribadi (Triandis. di samping tidak membezakan di antara matlamat peribadi atau matlamat kolektif. kesetiaan terhadap keluarga dan identiti yang dikaitkan dengan keluarga (Triandis dan rakan-rakan 1988. Mereka juga menunjukkan identiti dan kesetiaan kepada kelompok. Dengan itu hipotesis alternatif yang dibina adalah ditolak. Persetujuan ini secara langsung menampakkan kesan pendekatan rawatan yang sangat positif ke atas subjek. Kajian-kajian lalu mendapati.2 boleh juga dilihat menggambarkan persepsi subjek terhadap pendekatan yang digunakan. komponen yang mendasari kedua-dua instrumen itu berbeza. Yamaguci. Namun begitu. keputusan korelasi Spearman menunjukkan terdapat beberapa item IKMP ( item 3.Membina Dan Mengekalkan Pakatan Terapeutik Di Antara Ibu Bapa Dan Keluarga Dengan Penagih Separa-Pulih Dalam Terapi Keluarga Bagi Mengekang Relaps membolehkan hubungan silaturahim yang sekian lama berantakkan dipulihkan. 1994). ibu bapa. 80% “sangat setuju”) supaya peluang menjalani CFGT diperluaskan kepada lebih ramai PSP dan keluarga mereka yang berminat sebelum mereka tamat menjalani program pemulihan yang formal. Item nombor 14 IKMP. Sekiranya.343. walau pun kedua-dua alat dibina bertujuan untuk mengukur pakatan terapeutik. Dalam hal ini. ahli keluarga PSP menunjukkan persetujuan 100% (20% “bersetuju” . 1989).01) yang tidak signifikan di antara instrumen IKMP dan WAI. Hipotesis Ke-4 Bagi hipotesis ke 3. keputusan ujian Korelasi Pearson menunjukkan terdapat korelasi yang negatif. 6 dan 4 ) mempunyai korelasi yang signifikan dengan item WAI ( 1 dan 6). (r = -0. dari segi kepentingannya. k > 0. ahli kelompok yang mengamalkan budaya kolektivisme lebih mementingkan keluarga dari dirinya sendiri dalam membuat sebarang keputusan. IKMP memberi penekanan kepada elemen persepsi subjek kepada pendekatan pakatan. matlamat mereka berbeza dari matlamat kelompok. abang dan adik diletakkan di tempat mereka semula sebagai asalnya.

Label yang digunakan seperti “Tidak pernah”. Instrumen WAI menekankan 3 sub-skala utama iaitu persetujuan mengenai tugasan. “Kadang-Kadang”. Seperkara lagi yang perlu disebut di sini ialah penggunaan skala 7 markat jenis Likert yang digunakan oleh WAI mungkin agak mengelirukan. Bagi subjek yang terdiri daripada ahli budaya Kolektivisme. “Tidak Setuju” “Setuju” dan “Tidak Setuju”. sesama ahli keluarga. Label yang digunakan didapati amat mudah difahami.Membina Dan Mengekalkan Pakatan Terapeutik Di Antara Ibu Bapa Dan Keluarga Dengan Penagih Separa-Pulih Dalam Terapi Keluarga Bagi Mengekang Relaps bahawa PSP mengakui walau pun mereka menagih dadah. “Ada kalanya”. Adalah sukar untuk membezakan di antara “jarang-jarang” dengan “kadang-kadang”. IKMP menggunakan skala 4 markat jenis Likert yang menggunakan label “Sangat Tidak Setuju”. Respons 100% bersetuju dan sangat bersetuju dengan item-item inventori mungkin boleh dijadikan petunjuk kepada kemungkinan subjek menghadapi dilema terpaksa memilih bersetuju atau sangat bersetuju sahaja. Ini juga boleh dilihat sebagai wujudnya dengan tekanan budaya yang menghendaki mereka memilih kepentingan keluarga dari perasaan dan pandangan peribadi. dan “Sentiasa” adalah sangat mengelirukan. “Jarang-Jarang”. namun demikian subjek mungkin merasa terlalu tertekan untuk menyatakan pandangan sebenar mereka disebabkan pilihan yang diberikan adalah terhad. Nilai budaya ini mungkin menyumbang korelasi yang negatif dan tidak signifikan. persetujuan mengenai matlamat dan persetujuan membentuk perjanjian. mereka tetap mengambil berat terhadap keluarga dan masih mengakui bahawa “syurga di bawah tapak kaki ibu”. atau “kerap kali” dengan “sangat kerap”. khususnya apabila berlaku interaksi secara langsung seperti di dalam kelompok kecil. “Sangat Kerap”. Ketidakjelasan ini mengakibatkan subjek kurang pasti untuk memilih respons yang benar-benar mewakili perasaan dan pandangan mereka. hanya diikat dengan kesedaran semata-mata dan keinginan untuk mencapai sesuatu matlamat. Hubungan silaturahim yang terbina dari ikatan persaudaraan dan pertalian darah adalah lebih bermakna. mereka mungkin merasakan terdapat sesuatu yang kurang jika sesuatu perjanjian atau persetujuan. Zall Kepli Md Rejab 34 . “Kerap Kali”.

Saranan pertama adalah selari dengan pandangan subjek menyokong syor supaya CFGT dijadikan pendekatan sisipan kepada program pemulihan AADK atau institusi Penjara. CFGT tidak sahaja membantu PSP dari segi pencegahan relaps tetapi turut menyediakan keluarga untuk menerima PSP kembali ke pangkuan keluarga dan masyarakat. ritual menghormati ibu bapa. duduk bersemuka membincangkan tentang perkara yang mengaibkan keluarga bersama- Zall Kepli Md Rejab 35 . Ini dapat memenuhi ruang dengan program seliaan lanjutan kosong di antara program pemulihan institusi bagi program kepulihan. Pakatan memerlukan persetujuan dan persetujuan boleh dicapai dengan adanya sikap bertolak ansur dan keterbukaan. Saranan kedua supaya penyelidikan untuk memurnikan CFGT sebagai pendekatan terapi mesra budaya Kolektivisme diteruskan lagi. Sebagai contoh. dan keluarga boleh berfungsi sebagai kelompok sokong bantu (self-help group). ii) meneruskan penyelidikan untuk memurnikan Modul CFGT. Seterusnya pengkaji menyarankan usaha memberdayakan nilai pakatan terapeutik melalui CFGT. dan sebagai boleh dimasukkan sebagai proses terapeutik sinonim dengan budaya. mengembalikan rasa kecintaan dan kesetiaan kepada keluarga. Walau pun unsur-unsur ini mungkin dilihat sedikit lari dari terapi Barat. Rumah keluarga boleh berfungsi menggantikan “half-way house” . ia pasti mempunyai kesan terapeutik yang sesuai dengan budaya tempatan. penggunaan tangkal dan azimat. Dengan lain perkataan.Membina Dan Mengekalkan Pakatan Terapeutik Di Antara Ibu Bapa Dan Keluarga Dengan Penagih Separa-Pulih Dalam Terapi Keluarga Bagi Mengekang Relaps SARANAN Beberapa perkara yang ingin pengkaji sarankan di sini ialah i) lebih banyak kajian dijalankan yang meneroka pendekatan yang memberi penekanan kepada nilai budaya Kolektivisme khususnya pakatan terapeutik. dan iii) memberdayakan semula pakatan terapeutik melalui CFGT. nilai terapeutik di dalam CFGT turut membantu memulihkan PSP dan keluarga. Unsur-unsur spiritual seperti berdoa sebelum dan selepas terapi dijalankan.

Sekiranya nilai yang diperoleh dari proses terapi dikekalkan penggunaan di dalam kehidupan seharian.Membina Dan Mengekalkan Pakatan Terapeutik Di Antara Ibu Bapa Dan Keluarga Dengan Penagih Separa-Pulih Dalam Terapi Keluarga Bagi Mengekang Relaps sama orang yang menimbulkan keaiban (penagihan dadah). Pengkaji yakin ahli keluarga akan mula mengadaptasikan intervensi kelompok keluarga sebagai sebahagian dari budaya keluarga mereka dalam masa satu hingga dua tahun sekiranya input berterusan diberikan. Permulaan ini perlu dipupuk dan diteruskan. kritikal dan melibatkan proses yang sangat panjang. maka setiap mereka boleh menikmati sumber terapeutik ini. tetapi pada masa yang sama mereka juga bersetuju bahawa meninggikan suara untuk menyatakan perasaan dan pandangan kepada ibu bapa bukan sikap durhaka. Lapan sesi CFGT di dalam seting penekanan kepada pemulihan. Hasrat yang terpendam sekian lama untuk mengembalikan keharmonian keluarga. “kurang ajar” atau “durhaka”. CFGT mengajar satu permulaan kepada perhubungan terapeutik yang memberi pakatan dan keterbukaan. PENUTUP Ibu bapa dan keluarga adalah sumber terapeutik anugerah Tuhan yang tidak ternilai harganya. maka nilai ini akan membentuk dan mendorong pembentuk kelompok intervensi kelompok dengan sendirinya. mendorong Zall Kepli Md Rejab 36 . Zall Kepli. bukan sahaja tidak boleh diterima tetapi juga dianggap “biadab”. Keluarga seperti “Orang mengantuk disorongkan bantal”. hanya merupakan sentuhan yang kecil kepada satu permukaan masalah yang sangat sukar. Amran dan Ismail (2007) mendapati PSP terima kenyataan bahawa “Syurga di bawah tapak kaki ibu”. bukan satu kelaziman di dalam budaya Kolektivisme Melayu. PSP dan keluarga mereka telah menunjukkan kesediaan 100% untuk membina dan mengekal pakatan terapeutik dalam kalangan mereka untuk mengekang relaps. PSP dan keluarga mereka akan mula merasa selesa untuk menjalankan kelompok mereka sendiri tanpa bergantung kepada orang lain. Begitu juga memberi maklum balas secara langsung khususnya kepada orang yang lebih tua atau ahli yang mengetuai keluarga. Setiap penagih dadah ada keluarga. Berlandaskan hubungan keluarga yang kukuh dan bersifat saling bergantung ini.

Membina Dan Mengekalkan Pakatan Terapeutik Di Antara Ibu Bapa Dan Keluarga Dengan Penagih Separa-Pulih Dalam Terapi Keluarga Bagi Mengekang Relaps keluarga menyambut baik peluang dan ruang untuk turut menyumbang kepada pemulihan insan yang mereka sayangi. LIMITASI KAJIAN Bilangan PSP dalam kajian ini adalah terlalu kecil ( 4 orang ) berbanding dengan bilangan ahli keluarga mereka. Bagi tiga kelompok yang lain. Sistem akan bergerak secara kolektif untuk memperbetulkan semula ketidakfungsian tersebut. Zall Kepli Md Rejab 37 . Dalam kajian ini. hanya satu kelompok (Kelompok Keluarga Kecil) berjaya mengekalkan kehadiran ahli yang sama pada setiap sesi. kekangan yang wujud ialah pendekatan rawatan CFGT hanya mengehadkan kepada seorang PSP bagi setiap kelompok kajian. Menggunakan kelompok yang bersifat terbuka adalah menyukarkan. Manakala menunjukkan perbezaan ahli kelompok bagi setiap sesi yang ketara. di samping menyumbang kepada penyuburan semula budaya kolektivisme yang mendukung kesetiaan dan pengorbanan untuk memartabatkan maruah keluarga. CFGT menekankan usaha kolektif mendekati dan mengatasi masalah. Ini kerana perubahan ahli kelompok pada setiap sesi rawatan menyebabkan keberkesanan rawatan tidak dapat diukur menggunakan statistik inferensi. Keputusan ini juga menyokong Teori Sistem yang mengatakan apabila suatu bahagian sistem tidak berfungsi seluruh sistem mengalami gangguan. Ini mungkin menjejas kekuatan maklumat yang terkumpul dan memberi kesan kepada keputusan ujian yang dilakukan. perbezaan kesan rawatan di peroleh dengan membuat perbandingan menggunakan statisktik deskriptif. Walau bagaimana pun. Ia diharapkan untuk mencetus kecenderungan keluarga dan penagih separa-pulih untuk mengambil alih tanggungjawab pencegahan relaps di dalam komuniti.

20:223227. E. Horvath & L. 2. Psychosocial functioning and depression: distinguishing among antecedents. Holtzworth-Munroe. S. 1988. New York: John Wiley and Sons. 1977. Alexender. Unit Sistem Maklumat Dadah Kebangsaan (NADI). Garfield (eds).E.R. Cultural and self: Implications for cognition. F.O. Psychotherapy. In A. (1974). The generalizability of the psychoanalytic of the psychoanalytic concept of the working alliance. Laporan Dadah Januari . 16. Psychological Review. J. A. J. Health Psychol. Theory and research on the therapeutic working alliance: New directions.E.A Quasi-experiment on the Effects of Superordinate Categorization on Liking of People from Other Nations. In A. E. New York: John Wiley and Sons. 2001. L. Psychological Review. 98. New York: Wiley. Gotlib IH. S. The working alliance: Theory. Handbooks of Psychotherapy and Behavior Change. and consequences.. HJ: Prentice Hall. Handbooks of Psychotherapy and Behavior Change. (1994). (1979). and S. (1985).Membina Dan Mengekalkan Pakatan Terapeutik Di Antara Ibu Bapa Dan Keluarga Dengan Penagih Separa-Pulih Dalam Terapi Keluarga Bagi Mengekang Relaps RUJUKAN Alexender. pp.B. Cohen & Willis. H. Holtzworth-Munroe. Research review and evaluation. (1994) The process and outcome of marital and family therapy. No. Social lerning theory. Bergin. P. 13-37).L.Julai 2008. emotion. 392-425 Bordin. Steptoe A. F. 595-630.S. Psychology & Developing Societies. Garfield (eds). Benjamin.104: 97-126. S. Psych Bull. and S. & Jameson. Englewood Cliffs. and personal health behaviors in young men and women. and motivation.B.L.(1991). (1994) The process and outcome of marital and family therapy. S. Vol. 183-208 Zall Kepli Md Rejab 38 . social support. & Jameson. Bandura. In A. Structural analysis of social behavior. 81. 224-253. Research review and evaluation. & Kitayama.. Markus.. P. concomitants. Depressive symptoms. pp. Bergin. Wardle J. 20. Allgower A.. 252-260. Barnett PA. A. A. Greenberg (Eds. Bordin.). research and (pp. 595-630.

M.... Addiction.J. C. 561-573. 259-286). Internet Therapist Dennis.R. (1997).B.C. R.O. No. In A. 271-283. & Seymond.. Liddle. In H. Journal of Consultant and Clinical Psychology.. G. (1981). September 2004.. New York: Wiley. Horvath. D. T. Asian collectivism: A indigenous perspective. L. New Delhi: Sage. (1994). Journal of Counseling Psychology. International Journal for the Advancement of Counselling. I. Darlene Albury 2007. H. Tims. F. NY: Aldine.M. A.S. Grencavage. LMSW. Vol.O. Hawthorn. U. 139-149. Laporan Dadah Januari . Relapse and Relapse Prevention. Where are the commonalities among the therapeutic common factors? Professional Psychology – Research and Kiesler. J.A: Addison-Wesley. C.S.. The working alliance and the transference neurosis..A. Quarterly. 1991. 34. Reading. 1993. F. 155-181. D. Sinha (Eds) Asian Perspective on Psychology. New York: Wiley.. Titus.) The working alliance: Theory. M. Deane.. Webb. A.Membina Dan Mengekalkan Pakatan Terapeutik Di Antara Ibu Bapa Dan Keluarga Dengan Penagih Separa-Pulih Dalam Terapi Keluarga Bagi Mengekang Relaps Cusack.P.. & Luborsky.3. (2004). and practice (pp. & Norcross. 1965. research. Greenberg (Eds. Wilson C. 1994.O.R. S... G. Koa and D. (1990). L. Who influence men to go therapy? Reports from men attending psychological services. & Scott. House. Work stress and social support. 61. G. and practice. The process of psychotherapy: Empirical foundation and systems of analysis. Horvath A.. J.. Diamond. 147-163.S. J. Horvart. (2000).H. Research on the alliance. J.Julai 2008. (1973).J. 26. Unit Sistem Maklumat Dadah Kebangsaan (NADI) Zall Kepli Md Rejab 39 . 38. The role of the therapeutic alliance in psychotherapy. Relationship between working allience and outcome in psychotherapy: A meta-analysis. Godley. Kim. research. The working alliance: Theory. A.C. The Cannabis Youth Treatment (CYT) experiment: A multi-site study of five approaches to outpatient treatment for adolescents. Psychoanalysis. Greenson. Babor. L. Horvart. J. & Ciarrochi.S. Horvath & L. & Greenberg..

Rice L.Membina Dan Mengekalkan Pakatan Terapeutik Di Antara Ibu Bapa Dan Keluarga Dengan Penagih Separa-Pulih Dalam Terapi Keluarga Bagi Mengekang Relaps Lariner. Journal of Consulting Psychology.A. (1999). Garske.. H. Zall Kepli Md Rejab 40 . 66. D. Palmer. 21. G.. Masaki Yuki. Relapse prevention: An overview of Marlatt‟s cognitive-behavioral model.S. Martin. (1984). In S. & Davis. & Marlatt. (1983). Orientations to psychology: Asian and Western. The necessary and sufficient conditions of therapeutic personality change. Psychotherapy: Theory. 32. Patterns of change: Intensive analysis of psychotherapy process. Kao and Sinha (Eds) Asian Perspectives on Psychology. 68. Rogers. Sinha D. Rockvile. Intergroup Comparison Versus Intragroup Relationships: A CrossCultural Examination of Social Identity Theory in North American and East Asian Cultural Contexts. Training.. (1995) Conceptual and clinical dimensions of multidimensional. Practice. Sarason IG. Vol.E. G. L.A. H.R. 95-103. 151160. (1997). 438-450. MD: Substance Abuse and Mental Health Services Administration. No. Liddle.P. New York: Guilford Press.N. Journal of consulting and Clinical Psychology. (1995) Efficacy of family therapy for drug abuse: Promising but not definitive. (2002) Multidimensional family therapy treatment (MDFT) for adolescent cannabis users. 372-378.A. Social Psychology Quarterly.. J Pers Social Psychol.2. Assessing social support: The Social Support Questionnaire. C. & Greenberg. 511-543. MD: Substance Abuse and Mental Health Services Administration. Research. J.K.S. & Dakof. 21. 21. R. M.J.A. Journal of Marital and Family Therapy. (1957). 23(2). systems engagement strategy in family based adolescent multi- treatment. 44:127-139. R. (2003). (2000) Relation of the therapeutic alliance with outcome and other variables: A meta-analytic review. M. Alcohol Research and Health. Liddle. Liddle H.A. 29-58 Liddle. Rockvile. M.A. Practice. 166-183. H. (2002) Multidimensional family therapy treatment (MDFT) for adolescent cannabis users. Levine HM.. Basham RB. Princeton University Press. & Sinha.

2007 Universiti Malaysia. Satu Kajian Kes di Penjara Kajang. attrition. Prosiding Persidangan Dadah Kebangsaan I.R (2004). Journal of Family Voilence..Membina Dan Mengekalkan Pakatan Terapeutik Di Antara Ibu Bapa Dan Keluarga Dengan Penagih Separa-Pulih Dalam Terapi Keluarga Bagi Mengekang Relaps Stanton. Boulder. dalam Daftar Bidang Masalah Kepulihan (DBMK): Penilaian Program Pemulihan Dadah Dari Perpektif Penagih Separa-pulih.R. Perbandingan Di antara Pendekatan Terarah Dengan Tanpa Arah. The Working Alliance in Intervention for Partner Voilence Perpetrators: Recent Research and Theory. Tims.)..(1984). & Karver. D. H. Harvard University Press. Kaunseling Kelompok. C. Colorado: Westview Press.Outcome. 122. Jarak hubungan kekeluargaan: Dari Persepsi Penagih Separa Pulih. In H. 2. C. and family-couple treatment for drug abuse. 170-19. Journal of Consulting and Clinical Psychology.analytic review. Prosiding Seminar Kebangsaan Polisi Awam Malaysia Ke-6.R. (2003) Prediction of treatment outcome from relationship variables in child and adolescent therapy. Zall Kepli Md Rejab 41 . Taifel (Ed. 2001 Relapse And Recovery In Addictions. Yale University Press Turner. & Murphy. London: Cambridge Univerisity Press.. Sabah. Kaunseling Pra-Kepulihan. (pp. The social dimensions: European development in social psychology. M. Zall Kepli M. 452-464. J. Triandis. Universiti Malaysia. Sabah. 10. (1997) . A meta. 2007. Amran M. R. 1007/s10896-006-9053. A meta-analisis and review of the controlled. Prosiding Persidangan Dadah Kebangsaan I. M. S. C. Springer Science + Business Media. UTM. Individualism and Collectivism. dalam Daftar Bidang Masalah Kepulihan (DBMK): Penilaian Program Pemulihan Dadah Dari Perpektif Penagih Separa-pulih. Shweder. & Ismail M. comparative studies psychological Bulletin. Laporan Ilmiah Program Sarjana Kaunseling (Psikologi). (1991). C.T. 71. Leukefeld & Platt. (1995).. 318) Zall Kepli M. vo. Taft. R.. LLC 2006.M. R. W. Shirk. 10. Social identification and psychological group formation. (2008). & Shadish. (2006). Hardcover. Thinking Through Cultures. Universiti Kebangsaan Malaysia. Zall Kepli M. (1981). 2008.

Shariffah Rahah Sheik Dawood & Mardiana Mohamad . the results showed more similarities than differences in perceived social support from the three ethnic groups. International Islamic University Malaysia 3 Associate Professor. International Islamic University Malaysia 4 Associate Professor. suggesting that similar strategies could be used to rehabilitate the drug addicts. According to 2007 AADK (Agensi Anti Dadah Kebangsaan) report. CHINESE. The instrument used in the first phase is the Social Support Behaviour Interview Schedule. respondents were asked open-ended questions to further explore the reasons for their relapse. Mariam Adawiah Dzulkifli.Sosial Support Among Malay. Department of Psychology. Shariffah Rahah Sheik Dawood3 & Mardiana Mohamad4 ABSTRACT The January-December 2008 National Drug Information System Unit (NADI) report indicated that the Malaysian drug situation remains a serious one. Human Sciences Division. one of the contributing factors towards relapse cases in drug addiction is lack of social support from the society when they re-enter the community. Mariam Adawiah Dzulkifli2. studies investigating this aspect are still limited. AND INDIAN DRUG ADDICTS IN MALAYSIA Wan Rafaei Abdul Rahman1. The current study investigates the social support perceived by the addicts among three ethnic groups. Two-hundred and sixty three male addicts from various rehabilitation centers participated in this two-phase interview study. The important agents that can help drug addicts to 1 Professor. Chinese And Indian Drug Addicts In Malaysia SOCIAL SUPPORT AMONG MALAY. Department of Psychology. International Islamic University Malaysia 2 Associate Professor. Chinese and Indian. Human Sciences Division. To date. namely Malay. Department of Psychology. Department of Psychology. Human Sciences Division. International Islamic University Malaysia Wan Rafaei Abdul Rahman. whilst the non-addicts consisted of 94 male students from Universiti Kebangsaan Malaysia. Human Sciences Division. and in the second phase. Overall.

Additionally. The important dimensions of social support from the parents are socializing. Mariam Adawiah Dzulkifli. Cina dan India. financial assistance. Hence it is suggested that special training programme should be conducted for the family of addicts. Instrumen yang digunakan pada fasa pertama ialah Skedul Interview Sokongan Tingkahlaku Sosial. dari tiga kumpulan etnik iaitu Melayu. kajian dijalankan terhadap isu ini masih terhad. Menurut laporan AADK (Agensi Anti Dadah Kebangsaan) pada tahun 2007. Pada keseluruhannya. the post-rehabilitation programme should emphasise in providing a concrete support groups for the rehabilitated addicts. Kajian ini bertujuan untuk menyelidik sokongan sosial seperti yang ditanggapi oleh penagih dadah. Ini membawa kepada cadangan behawa strategi yang sama mungkin boleh digunakan untuk memulihkan para penagih. salah satu daripada faktor ulangan kes penagihan dadah ialah kurangnya sokongan sosial apabila penagih dadah kembali kepada masyarakat. Seramai dua ratus enam puluh tiga (n=263) orang penagih dadah lelaki yang sedang menjalani rawatan pemulihan di beberapa Pusat Serenti menyertai kajian ini dan menjalani dua fasa interview. Chinese And Indian Drug Addicts In Malaysia return to normal life are father. ABSTRAK Laporan Unit Sistem Penerangan Dadah Kebangsaan (Januari-Disember 2008) menunjukkan bahawa situasi penagihan dadah di Malaysia masih berada di tahap yang serius. Agen penting yang dapat membantu mereka kembali kepada kehidupan yang normal ialah Wan Rafaei Abdul Rahman. dan pada fasa kedua peserta telah dikemukakan dengan soalan terbuka mengenai faktor yang menyebabkan mereka kembali kepada penagihan dadah. dapatan kajian menunjukkan wujud persamaan dalam tanggapan terhadap sokongan sosial di kalangan tiga kumpulan etnik tersebut. Manakala peserta bukan penagih pula terdiri daripada sembilan puluh empat (n=94) orang pelajar lelaki dari Universiti Kebangsaan Malaysia. and advice and guidance. mother. Shariffah Rahah Sheik Dawood & Mardiana Mohamad . emotional. Buat masa ini. practical assistance. The findings also suggests that peer influence is an important reason for drug addiction and relapse. and siblings.Sosial Support Among Malay.

1994). cared for. INTRODUCTION Social support refers to the experience of being valued. It is known to help individuals to reduce the amount of stress experienced and to cope better in dealing with stressful life situations (Dusselier. Valentiner. Shupak. Dimensi sokongan sosial yang penting ialah sosialisasi. Shelley. Wang. respected. An important field of research which has significantly benefited from studies in social support is „drug addiction‟. and Moos (1993) found that firstyear students with higher levels of perceived parental support were better adjusted and less distressed. 2006). In particular. program pasca pemulihan patut menekankan aspek menyediakan kumpulan sokongan yang teguh untuk penagih yang telah menjalani rawatan pemulihan. the literature suggests that social support or lack of it may pose a significant impact on drug addiction. kajian ini mencadangkan supaya program latihan yang khusus dijalankan terhadap keluarga para penagih. Mariam Adawiah Dzulkifli. Chinese And Indian Drug Addicts In Malaysia ayah. Studies have also indicated that lower levels of social support may in fact lead to psychological problems (Teoh & Roze. Selain dari itu. Nahid & Sarkis. 2001 as cited by Noor Hassline. bantuan kewangan serta nasihat dan bimbingan. and loved by others (Gurung. 1994). found that undergraduate students who perceived receiving social support experienced lesser psychological problems compared to those who lacked social support (see also Rawson. Friedlander. Bloomer. 1990). 2008). Holahan. Reid. 1999). & Kendall. International studies have shown that in particular. In the context of drug use. Mohamad Poor quality Wan Rafaei Abdul Rahman. Maka.Sosial Support Among Malay. ibu dan adik-beradik. & Whalen. emosional. Dunn. Dapatan juga mendapati pengaruh rakan sebaya ialah faktor ulangan (relapse) yang penting. Shariffah Rahah Sheik Dawood & Mardiana . positive social support is essential in order for a person to be better adjusted and become more successful in life. and Cribbie (2007). social support from family and friends has been shown to be necessary for a healthy level of development (Oswald & Suss. bantuan praktikal. 2005. poor family support has led children to drug addiction (McCarthy & Anglin. Hence.

Shariffah Rahah Sheik Dawood & Mardiana Mohamad . psychiatrists and social workers or specific organisations. This suggests that the addicts could leave the program earlier due to the stronger social support. there is often a lack of community support for them to live independently of drugs. Heitner. Chow (2006) observed that although the effort from the medical community in helping the addicts is effective. it is imperative to reduce the stigma associated with drug addiction. Mariam Adawiah Dzulkifli. encompassing medical doctors.Sosial Support Among Malay. and Guedj (1997) on patients in an inpatient rehabilitation programme showed that homeless status. substance abuse counsellors. psychosocial health. The study showed that a low level of perceived father support increased the chance of all types of substance use. and drug use in adolescence. which hinders a great number of addicts from seeking help. Cooper. In addition to that. while neither friends nor mother support appeared to be strong predictors. They also found that ineffectual family relationship was more likely to influence drug use than low family income and housing. 2008). In a study on perceived social support by Westreich. psychologists. Wan Rafaei Abdul Rahman. initial weak perceived social support from family were correlated with completion of the programme. hence leading to potential relapse. reports from AADK (2007) also shows that once rehabilitated addicts leave the rehabilitation centers. Galanter. drinking. Watts and Wright (1990) found that poor family attachment and communication breakdown in the family is a factor in drug use. Piko (2000) conducted a study which investigated how sociodemographics. In the Malaysian context. Patients with stronger connections to shelter and family were less likely to complete an inpatients addiction rehabilitation programme. 1987 as cited in Noor Hassline Mohamed. In addition. and perceived support from parents and friends might predict smoking. Chinese And Indian Drug Addicts In Malaysia parents and family relationships were found to be significant factors in driving people to drug addiction (Selnow. He added that the task of rehabilitating the addicts should not be entirely weighted down upon the “treatment community”.

Mariam Adawiah Dzulkifli.Sosial Support Among Malay. Shariffah Rahah Sheik Dawood & Mardiana Mohamad . which includes the family. should be investigated. 4) the relationship between social support and relapse cases. The unusually high prevalence of drug abuse and relapse among Malays compared to other ethnic communities in Malaysia (Agensi Antidadah Kebangsaan. The involvement is strengthened by their needs to feel belonged and supported by their peer groups. Therefore. 2007). Hence. Despite the abundance of international literature and some initial suggestions at the national level on the relationship of social support and drug addiction. the current study focuses on the general trend of social support amongst Malay. the nature and extent of social support received from parents. In line with this. personal development. it is recommended that family members and significant others participate in the addicts recovery process. relatives and friends among addicts/non-addicts in Malaysia remain scarce. Lasimon Matokrem (2007) in his writing on the principles of effective treatment and recovery. 2) social support perceived by the addicts in three ethnic groups. Chinese and Indian ethnic communities in Malaysia. to ensure successful recovery. the study aims to investigate 1) social support between addicts and non-addicts.e. Therefore. it is suggested that the social support available in Malaysia at the grass root level within the community. Chinese And Indian Drug Addicts In Malaysia A cross-sectional study in Malaysia on gum sniffing among adolescents and the influences of surrounding factors found that adolescents involved in gum sniffing activities were given full freedom by their parents and were unable to refuse the persuasion by their peer groups who were involved in similar activities (Mohammad Shahid & Mahmood. 3) social support perceived by addicts/nonaddicts based on the place of origin i. Wan Rafaei Abdul Rahman. career. Chinese and Indian. siblings. Furthermore. highlighted the importance of focusing on re-establishing exaddicts‟ relationship with family. 2007). makes it necessary to conduct a comparative study in order to examine the distinguishing features among the Malays and other ethnic groups in terms of social support. to date. social activities as well as healthy life style. rural or urban area. namely Malays.

37 Indians. Vaux. Mariam Adawiah Dzulkifli. Wan Rafaei Abdul Rahman. emotional. uncle/aunt. Thompson. Holey. socializing. Williams. and 2 who did not report their race) from Universiti Kebangsaan Malaysia. & Thorndike. Vaux. and 2 from other races) in various rehabilitation centers participated in this twophase interview study.Sosial Support Among Malay. The social support perceived from mother. 1973). Chinese And Indian Drug Addicts In Malaysia METHOD Participants Two-hundred and sixty three male addicts (166 Malays. grandparents and friends was also measured on each dimension. The non-addicts consisted of 94 male students (30 Malays. Participants in both groups were selected using convenience sampling. practical assistance. The Social Support Behavior Interview Schedule adapted and integrated several scales developed by past researchers (Procidano & Heller. financial assistance and advice and guidance. 1983. Shariffah Rahah Sheik Dawood & Mardiana Mohamad . the researcher has to minimise the possibility of cross cultural problems by translating the questionnaire into Malay language using the committee approach technique (Brislin. The final version of the scale consists of 21 items measuring five dimensions namely. & Steward. 58 Chinese. 30 Chinese. Since the questionnaire was developed in the west. Instruments All drug addict respondents went through two phases of interview. Lonner. father. social support. 1986. to 4 -strongly agree. The first phase used the Social Support Behaviour Interview Schedule. Riedel. sibling. Philips. while in the second phase respondents were asked open-ended questions to further explore the reasons for their relapse. 32 Indians. All of the items were scored on a four point Likert scale ranging from 1 -strongly disagree. 1987). & Steward.

The final data collection process was conducted in Pusat Serenti Sungai Besi. Serendah. It should be noted that the non-addicts were given the Social Support Behaviour Interview Schedule to fill in. “Do you think you received the support needed when you were released form the center?”. Tampin and Jelebu from 26 November until 31 December 2008. and “What prompted you to take drugs again?” and follow-up questions depended on their answers to further explore the social supports perceived by the addicts. Dengkil. Several open ended questions were also asked to generate the final questions for the main study. Chinese And Indian Drug Addicts In Malaysia The main questions asked in the second phase were. the nature and extent of the social support perceived by the addicts and non-addicts. The first part is quantitative and deals with the demographic details of the participants. Wan Rafaei Abdul Rahman. RESULTS The analyses were done in two parts. The purpose of this pilot study was to test the appropriateness of questionnaire items. Shariffah Rahah Sheik Dawood & Mardiana Mohamad . a pilot study was carried out in Pusat Serenti Dengkil on 26 November 2008. The second part of analyses is qualitative and deals with further exploration of the perception of social support among the participants and also their own thoughts on why they experienced relapse in addiction. Mariam Adawiah Dzulkifli.Sosial Support Among Malay. Data Collection Prior to the actual data collection process.

24% were self employed such as running their own business and agriculture. Most of the participants were skilled/semi-skilled workers (51%). Thirty eight participants (14%) were from Pusat Serenti Dengkil. Seventy four participants (28%) came from rural area while 187 (72%) were from urban area. Out of the 263 participants. Mariam Adawiah Dzulkifli. 46 participants (18%) were from Pusat Serenti Jelebu and 19 participants (7%) were from Pusat Serenti Tampin. 41% with secondary school background. Table 1 shows the demographic characteristics of the addict respondents in this study. 3.Sosial Support Among Malay. and only 2% of the participants were with diploma educational background. Only 1 participant had 14 times relapse cases. 2. Fourteen percent worked at the management and administrative sectors and 11% of the respondents were not employed. Wan Rafaei Abdul Rahman. 58 (22%) were Chinese and only 37 (14%) were Indians. 52% of the participants had primary school educational background. 129 participants (49%) were from Pusat Serenti Serendah. Chinese And Indian Drug Addicts In Malaysia QUANTITATIVE ANALYSIS Tables 1. The total number of the respondents was 263. 166 (63%) were Malays. More specifically. Shariffah Rahah Sheik Dawood & Mardiana Mohamad . The majority of the participants (37%) had relapsed for two times. 31 participants (12%) were from Pusat Serenti Sungai Besi. The number of relapse cases range from one to 14 times. and 4 provide demographic information of the participants in the study. As for the educational background.

97. Table 1: Demographic characteristics of addicts participants (N=263) Variables Dengkil Serendah Pusat Serenti Sungai Besi Jelebu Tampin Total Rural Place of domicile Urban Missing Total Malays Chinese Ethnic groups Indians Others Total 1 time 2 times 3 times 4 times Mohamad Frequency Percentage 38 129 31 46 19 263 74 187 2 263 166 58 37 2 263 3 97 74 42 14% 49% 12% 18% 7% 100% 28% 71% 1% 100% 63% 22% 14% 1% 100% 1% 37% 28% 16% Wan Rafaei Abdul Rahman. The Cronbach alpha for mother was 0. sibling (C). uncle/aunt. 0. significant others. Chinese And Indian Drug Addicts In Malaysia RELIABILITY The questionnaire was made up of 21 questions of how the participants perceive the the social support from mother (A).94.96. friends. 0. sibling. father (B). The overall Cronbach alpha was 0. 0. uncle/aunt (D). 0. The reliability of each part of the questionnaire was high.Sosial Support Among Malay. 0.96. friends (E) and significant others (F). Shariffah Rahah Sheik Dawood & Mardiana .95.95. father.96. Mariam Adawiah Dzulkifli.

Chinese And Indian Drug Addicts In Malaysia Number of relapse 5 times 6 times 7 times 8 times 12 times 14 times Total 14 16 11 4 1 1 263 5% 6% 4% 2% 0. Fifty nine participants (63%) came from rural area while the rest were from urban area. They were 30 Malays.5% 100% 14% 51% 24% 11% 100% 52% 41% 2% 5% 100% Management/administrative 37 Skilled/semi skilled worker Self employed Occupation Non-employed Total Primary school Secondary school Diploma Education Missing Total 135 62 29 263 136 108 7 12 263 Table 2 shows the demographic characteristics of the non-addict participants. 30 Chinese and 32 Indians. In terms of religion. The majority of the non addict participants were 22 years old. Ninety four participants served as the control group (non-addicts) in this study. 32 participants (34%) were Hindus.Sosial Support Among Malay. Mariam Adawiah Dzulkifli. Wan Rafaei Abdul Rahman. 30 participants were Muslim and 27 participants (29%) were Buddist. Shariffah Rahah Sheik Dawood & Mardiana Mohamad .5% 0.

Shariffah Rahah Sheik Dawood & Mardiana Mohamad . Mariam Adawiah Dzulkifli.Sosial Support Among Malay. Chinese And Indian Drug Addicts In Malaysia Table 2: Demographic characteristics of non addicts participants (N=94) Variables Rural Place of domicile Urban Total Malays Chinese Indians Others Ethnic group (Eurasian& Sikh) Total Islam Christian Hindu Religion Buddha Missing Total 20 years old 21 years old 22 years old 23 years old Age 24 years old 29 years old Total Frequency 59 35 94 30 30 32 2 Percentage 63% 37% 100% 32% 32% 34% 2% 94 30 3 32 27 2 94 5 21 44 18 5 1 94 100% 32% 3% 34% 29% 2% 100% 5% 22% 47% 19% 5% 1% 100% Wan Rafaei Abdul Rahman.

a majority of them came from rural than urban area. In contrast for non addict participants. Mariam Adawiah Dzulkifli. Shariffah Rahah Sheik Dawood & Mardiana Mohamad . Chinese And Indian Drug Addicts In Malaysia Tables 3 and 4 show the cross-tabulation of race and place of domicile for addict and non-addict participants. the majority of which were Malays. The addict participants came more from urban area compared to rural area.Sosial Support Among Malay. Table 3: Addicts cross tabulation for race and place of domicile Addict Group Place of Domicile Rural Urban Missing Values Malays Chinese 51 19 4 0 74 113 39 33 2 187 2 0 0 0 2 166 58 95 2 263 Total Ethnic Groups Indians Others Total Table 4: Non addicts cross tabulation for race and place of domicile Non-Addicts Place of Domicile Rural Urban Missing Values Total Ethnic Group Malays Chinese Indians Total 23 19 17 59 0 0 2 33 7 11 15 2 30 30 34 94 Wan Rafaei Abdul Rahman.

82 15.08 Table 6 shows the mean of perceived social support by the addict participants according to ethnic groups. ex-wife. The analysis shows that there were significant differences for the perceived social support between ethnic groups for mother and father dimension (F = 2.Sosial Support Among Malay.53.07 15. ex. Shariffah Rahah Sheik Dawood & Mardiana Mohamad . and girlfriends) 199 154 246 190 253 129 64 109 17 73 10 134 263 263 263 263 263 263 63. The Indians perceived more support from the mother compared to the Chinese. Table 5: Mean and standard deviation of perceived social support by addicts Perceived social support N Missing Values Total Mean SD Mother Father Siblings Uncle/Aunt Friends Significant others (e. respectively).61 17. Wan Rafaei Abdul Rahman. Mariam Adawiah Dzulkifli.61 16. girlfriends etc.67.57 66. Chinese And Indian Drug Addicts In Malaysia Table 5 shows the mean and standard deviation of the perceived social support by addict participants. wife.44 13.23 51.11 16. The highest social support perceived by the addict participants came from significant others which include significant others such as wife. while the lowest perceived social support came from the father. kids.13 45.g.31 49.wife.05 and F = 7. The three ethnic groups perceived more support from the mother as compared to the father. kids.72 60.01. p < . p < .

80 . 15.36 .16 . Shariffah Rahah Sheik Dawood & Mardiana Mohamad .62 21.30 59.05 2.Sosial Support Among Malay.44 18.22 57.54 52.17 .000 Siblings 1. Chinese And Indian Drug Addicts In Malaysia Table 6: Mean of perceived social support by addict participants (according to ethnic groups) Perceived Social Support Race Malays Chinese Indians Others Total Malays Chinese Indians Others Total Malays Chinese Indians Others Total Malays Chinese Indians Others Total Malays Chinese Indians Others Total Malays Chinese Indians Others Total N 128 44 25 2 199 101 36 16 1 154 157 50 37 2 246 133 35 21 1 190 160 54 37 2 253 86 27 16 0 129 Mean 64.26 46.65 11.97 41.035 . Mariam Adawiah Dzulkifli.43 25.09 62.77 44.782 Significant Others 1.83 17.68 14.63 15.56 .36 50.34 16.322 Uncle/Untie .97 19.81 74 49.66* .05 .60 75.70 66.06 .12 24.12 15.85 63.49 16. F p Mother 2.24 71 51.429 Friends .40 2.50 49.52* . 16.88 77 61.27 50.50 67.049 Father 7.76 17. SD 14.56 15.27 21.29 17.92 12.358 Wan Rafaei Abdul Rahman.77 58.

p = 0.34 -6.00 Groups N Missing Total Values Mean SD t p Wan Rafaei Abdul Rahman. Table 7: Mean of perceived social support for addict and non addict participants Perceived social support Mother Addict Nonaddict Father Addict Nonaddict Siblings Addict Nonaddict Uncle/aunt Addict Nonaddict Friends Addict Nonaddict Significant Others Addict Nonaddict 129 26 134 68 263 94 66. p = 0.09.745 253 94 10 0 263 94 51.47 -0.13 73.95 15.23 49.85 13.44 11.57 66.57 15. p = 0.768 246 94 17 0 263 94 60.01).80 -8. Chinese And Indian Drug Addicts In Malaysia Table 7 describes the mean of perceived social support for addict and non-addict participants.00 190 94 73 0 263 94 49. siblings (t = -4.82 65.31 68.30 0.39.Sosial Support Among Malay.09 17.39* 0. Shariffah Rahah Sheik Dawood & Mardiana Mohamad . A similar pattern of finding was found for fathers (t = -8.01). p = 0.00 199 94 64 0 263 94 63.72 70.01) and friends (t = -8.53.09* 0.33 0.74 0.98 -8. The analysis showed that the perceived social support from mothers was significantly lower for addicts compared to non-addicts (t = -6.11 9.00 154 90 109 4 263 94 45.29* 0. Mariam Adawiah Dzulkifli.61 13.53* 0.18 16.82 12.77 -4.21 25.87 17.01).29.08 17.

7. The analysis shows that nonaddicts perceived significantly higher social support from their mothers in all the dimensions compared to addicts.76 0.91 2. Mariam Adawiah Dzulkifli.54 6.27 3.51 .52 .02 3.6.28 16.85 0.4.00 Wan Rafaei Abdul Rahman.00 Assistance Nonaddict Advice & Guidance Addict 199 64 263 9.4.06 .59 1.00 199 94 64 0 263 94 25.Sosial Support Among Malay.98 2.99 .76 7.67 2.60 0.00 Assistance Nonaddict Financial Addict 199 94 64 0 263 94 5.47 2.5.30 10.00 199 94 64 0 263 94 9. Table 8: Comparison between addicts and non-addicts in terms of mother dimension of perceived social support Mother Group N Missing Total Values Mean SD t p Addict Socializing Nonaddict Addict Emotional Nonaddict Practical Addict 199 94 64 0 263 94 13. Shariffah Rahah Sheik Dawood & Mardiana Mohamad .02 0.21 1.12 28. Chinese And Indian Drug Addicts In Malaysia Table 8 compares the mean social support received by addicts and non-addicts from their mothers for all the five dimensions.78 .10 0.

30 -8.97 14. Shariffah Rahah Sheik Dawood & Mardiana Mohamad .94 4.69 5.97 10. Father Group N Missing Total Values Mean SD t p Addict Socializing Nonaddict Addict Emotional Nonaddict Practical Addict 117 90 146 4 263 94 11.30 -7.15 7. Chinese And Indian Drug Addicts In Malaysia Table 9 compares the mean social support received by addicts and non-addicts from their fathers.00 Wan Rafaei Abdul Rahman.15 0.40 2.00 Assistance Nonaddict Financial Addict 117 90 146 4 263 94 5.86 2.61 2.00 117 90 146 4 263 94 8. Table 9: Comparison between addicts and non-addicts in terms of father dimension of perceived social support.33 2.96 0.89 1.69 0.00 Assistance Nonaddict Advice & Guidance Addict Nonaddict 117 90 146 4 263 94 8.86 -4.17 -3.34 0.45 3.21 1.15 26.00 117 90 146 4 263 94 19.Sosial Support Among Malay. Mariam Adawiah Dzulkifli.93 0. for all the five dimensions.92 8.62 -5.89 10. The analysis shows that nonaddicts perceived significantly higher social support from their fathers in all the dimensions compared to addicts.

40 26.85 2.000 Assistance Nonaddict Financial Addict 246 94 17 0 263 94 5.009 Wan Rafaei Abdul Rahman.62 -4.Sosial Support Among Malay.58 6.86 2.20 2. Shariffah Rahah Sheik Dawood & Mardiana Mohamad .63 0.81 0.70 5.37 0.75 0.34 4.000 246 94 17 0 263 94 23.01 10.03 6.35 -2.62 1. in all the five dimensions. Table 10: Comparison between addicts and non-addicts in terms of sibling dimension of perceived social support Siblings Group N Missing Values Total Mean SD t p Socializing Addict Nonaddict Emotional Addict Nonaddict Practical Addict 246 94 17 0 263 94 13. for all the five dimensions.00 9. The analysis shows that nonaddicts perceived significantly higher social support from their siblings compared to addicts.39 -4.93 -3.05 0. Mariam Adawiah Dzulkifli.77 -3. Chinese And Indian Drug Addicts In Malaysia Table 10 compares the mean social support received by addicts and non-addicts from their siblings.000 Assistance Nonaddict Advice & Guidance Addict Nonaddict 246 94 17 0 263 94 9.17 3.80 1.000 246 94 17 0 263 94 9.93 1.37 15.

23 4.40* .Sosial Support Among Malay.14 .56 .07 -2.528 190 94 73 0 263 94 19.90 6. Emotional.396.017 Assistance Nonaddict Advice & Guidance Addict Nonaddict 190 94 73 0 263 94 7. and Advice & Guidance).83 2.85 2. Mariam Adawiah Dzulkifli.69 2.96 . Shariffah Rahah Sheik Dawood & Mardiana Mohamad .05).03 18.450 Assistance Nonaddict Financial Addict 190 94 73 0 263 94 4.18 3.94 2. There was no significant difference between addicts and non-addicts with regards to friend‟s perceived social support for four dimensions (Socializing.04 2. p = 0. findings show that non-addicts perceived significantly higher social support from their friends in terms of Financial Assistance dimension compared to addicts (t = -2.80 -.76 -. for all the five dimensions. Table 11: Comparison between addicts and non-addicts in terms of friend dimension of perceived social support Friends Group N Missing Total Values Mean SD t p Addict Socializing Nonaddict Addict Emotional Nonaddict Practical Addict 190 94 73 0 263 94 11.82 6.888 190 94 73 0 263 94 7. Chinese And Indian Drug Addicts In Malaysia Table 11 compares the mean social support received by addicts and non-addicts from their friends. Nonetheless. Practical assistance.99 .54 2.579 Wan Rafaei Abdul Rahman.27 7.76 .49 7.21 10.63 .88 4.

siblings. friends.32 1. and friends in comparison to rural addicts.63 63.Sosial Support Among Malay.08 14.79 30. and significant others.00 Father Rural (Addicts) Rural (NonAddicts) 53 58 21 1 74 59 47.60 65.99 . fathers.00 Siblings Rural (Addicts) Rural (NonAddicts) 68 59 6 0 74 59 63.61 16.01 13. siblings.25 15. Mariam Adawiah Dzulkifli. father.14 3.94 13.04 .22 14.79 26.00 Significant Others Rural (Addicts) Rural (NonAddicts) 41 14 33 45 74 59 69.26 73.47 50.32 30.01* .22 0. Shariffah Rahah Sheik Dawood & Mardiana Mohamad .87 10.22* .89 17.84 Friends Rural (Addicts) Rural (NonAddicts) 73 59 1 0 74 59 51.13 68.79 11.85 17.38* .39 11.05 Uncle/Aunt Rural (Addicts) Rural (NonAddicts) 57 59 17 0 74 59 49.12 17.16 Wan Rafaei Abdul Rahman. uncle/aunt. Table 12: Comparison between Addicts and Non-Addicts in terms of perceived social support for place of domicile (Rural) Perceived Social Support Mother Place of Domicile/Group N Missing Total Mean Values SD F p Rural (Addicts) Rural (NonAddicts) 54 59 20 0 74 59 64.08 68. Chinese And Indian Drug Addicts In Malaysia Table 12 compares the perceived mean social support by rural addicts and nonaddicts from their mother. The finding from the analysis suggests that rural non-addicts significantly perceived receiving more social support from their mothers.88* .

79 35.11* . siblings.10 22.06* .66 18. Shariffah Rahah Sheik Dawood & Mardiana Mohamad . father. Chinese And Indian Drug Addicts In Malaysia Table 13 compares the mean of the perceived social support by the urban addicts and non-addicts from their mother.51 68. The finding of the analysis suggests that urban nonaddicts significantly perceived receiving more social support from their mothers.34 16.68 68.25 13. and friends in comparison to urban addicts.44* .00 0 88 12 99 23 187 35 65. siblings.95 8. friends.00 0 Siblings Urban (Addicts) Urban (NonAddicts) 176 35 11 0 187 35 59.49 18.97 3 178 35 9 0 187 35 51.88 11. and significant others.11 14.84 9. uncle/aunt.78 25. Table 13: Comparison between Addicts and Non-Addicts in terms of perceived social support for place of domicile (Urban) Perceived Social Support Mother Place of Domicile/Group N Missin g Values Total Mean SD F p Urban (Addicts) Urban (NonAddicts) 144 35 43 0 187 35 62.64 8.06 72.53 1 Wan Rafaei Abdul Rahman.395 .35 49.83 37.00 5 Uncle/Aunt Urban (Addicts) Urban (NonAddicts) Friends Urban (Addicts) Urban (NonAddicts) Significant Others Urban (Addicts) Urban (NonAddicts) 132 35 55 0 187 35 49.46 16.47* .70 14.Sosial Support Among Malay.00 0 Father Urban (Addicts) Urban (NonAddicts) 100 32 87 3 187 35 45. Mariam Adawiah Dzulkifli.20 14.94 75.001 . fathers.68 .12 .87 68.

The analysis indicates that there is no significant difference between high and low relapse (addict) in terms of perceived social support from mother. Wan Rafaei Abdul Rahman. Having said that. The relapse cases were categorized into two categories. Chinese And Indian Drug Addicts In Malaysia Table 14 shows the cross-tabulation for relapse cases and races. low relapse addicts significantly perceived higher social support from their fathers compared to high relapse addicts (t = 2. 97 of them involved Malays. The analysis showed that the high relapse cases were more than the low relapse cases and out of 163 high relapse cases. siblings. friends and significant others.Sosial Support Among Malay.17. Mariam Adawiah Dzulkifli. Table 14: Cross tabulation for relapse case and races Race Malays Relapse Low Relapse High Relapse Total 166 58 37 2 97 37 27 2 69 Chinese Indians 21 10 Others 0 Total 100 163 263 Table 15 shows the mean of perceived social support from mother. uncle/aunt. Addicts who entered Pusat Serenti twice or less were categorized as low relapse. siblings. low relapse and high relapse. father. while addicts who entered Pusat Serenti more than twice were categorized as high relapse. friends and significant others. Shariffah Rahah Sheik Dawood & Mardiana Mohamad . uncle/aunt. p = 0.32).

83 16. Shariffah Rahah Sheik Dawood & Mardiana Mohamad .16 17. t and p values Perceived Social Support Relapse N Mean SD t p Low Relapse 86 Mother High Relapse Missing Values Total 263 64 113 64. Mariam Adawiah Dzulkifli.00 62.79 16.99 27.17 .54 . SD.Sosial Support Among Malay.42 49.23 42.68 59.47 13.04 2.64 -.47 15.31 Low Relapse 77 Uncle/aunt High Relapse Missing Values Total 263 73 113 48.11 22.02 . Chinese And Indian Drug Addicts In Malaysia Table 15: Mean of perceived social support (high relapse and low relapse).03 Low Relapse 94 Siblings High Relapse Missing Values Total 263 17 152 61.04 .30 17.59 Wan Rafaei Abdul Rahman.71 .44 1.48 Low Relapse 61 Father High Relapse Missing Values Total 263 109 93 51.

Table 16: Mean of perceived social support by addicts based on rural and urban. father.86 . SD.91 13.279 Finally.71 11.93 1. and significant others. Table 16 shows the mean of perceived social support by addicts based on place of domicile.22 .23 65. Mariam Adawiah Dzulkifli.087 . uncle/aunt.55 . The analysis showed that there is no significant difference between addicts from rural and urban area in terms of perceived social support from mother.26 62.82 . Chinese And Indian Drug Addicts In Malaysia Low Relapse 97 Friends High Relapse Missing Values Total Significant Others 263 10 156 52.58 263 Wan Rafaei Abdul Rahman.41 Low Relapse 57 High Relapse Missing Values Total 263 134 72 68. siblings. Shariffah Rahah Sheik Dawood & Mardiana Mohamad .94 14.16 1.77 15. t and p values Perceived Social Support Place of Domicile N Mean SD t p Rural Mother Urban Missing Values Total 54 144 65 64.94 2.Sosial Support Among Malay.59 50. friends.

06 3.Sosial Support Among Malay.69 . Mariam Adawiah Dzulkifli.12 -.45 .51 1.65 263 68 176 19 63.35 2.49 .60 51.96 263 73 178 12 51.46 .37 1.26 1.63 65.44 1.92 1.68 1. Shariffah Rahah Sheik Dawood & Mardiana Mohamad .87 1.08 45.14 263 57 132 74 49.81 1.13 59.90 263 41 88 134 69. Chinese And Indian Drug Addicts In Malaysia Rural Father Urban Missing Values Total Rural Siblings Urban Missing Values Total Rural Uncle/aunt Urban Missing Values Total Rural Friends Urban Missing Values Total Rural Significant Others Urban Missing Values Total 53 100 110 47.58 .05 .10 263 Wan Rafaei Abdul Rahman.85 1.13 .47 49.60 2.

The analysis of their reponses showed that the three ethnic groups of addicts in the study mentioned more or less similar reasons for their relapse. Whereas. 15) Rehabilitation Program It is found that the factor of rehab program mentioned by the addicts in the study consists of two categories i. Mariam Adawiah Dzulkifli. “Balik semula ke tempat tinggal jumpa kawan kawan buat saya ambil dadah semula. all two-hundred and sixty three male addicts in the current study were individually interviewed.5% and 17. tunjuk port yang murah” (Malay participant no. The reasons were categorised into several themes which include peer influence or pressure.Sosial Support Among Malay. for Indians. relationship problem. The following quotes provide the examples. susah nak cari kawan baru” (Malay participant no. the rehabilitation program at the Pusat Serenti and post-rehabilitation programme which refers to follow-up programs that are available in the community or the areas that they reside after they complete the rehabilitation programme.3% respectively). rehab programme. Wan Rafaei Abdul Rahman.1%). and boredom. 10) “Kawan kawan yang lama cerita berkisah dengan dadah. Chinese And Indian Drug Addicts In Malaysia QUALITATIVE ANALYSIS Besides the quantitative data. rakan rakan lama dorong jual ubat saya jadi ambil dadah semula” (Malay participant no. 14) “Keluar serenti susah nak cari kerja. Peer influence or pressure Peer influence or peer pressure is the most mentioned answer given by the participants in the study particularly among Chinese and Malays (24. They were asked about what made them return to the centre for several times.e. it is the third most mentioned reason for relapse (13. Shariffah Rahah Sheik Dawood & Mardiana Mohamad .

“tak berminat nak masuk program komuniti kat luar…” (Indian participant no. This factor becomes the most mentioned reason for relapse by the Indian participants in the study (19. However. Chinese And Indian Drug Addicts In Malaysia With regards to the rehab programme itself. 3. These are indicated in the following phrases. tapi tak minat lah” (Indian participant no.2% of the Malays. this theme was mentioned by only 4. 26) Besides the lack of knowledge and information about the programme. 11) The above quotes exemplify the participants‟ statements on their perception of the ineffectiveness of the rehab programme. for Chinese and Malay participants. “Tak ada program masyarakat lepas keluar…” (Indian participant no. this factor becomes the second most mentioned reason.144) “ kat tempat saya tak ada program “ (Malay participant no. some participants seem to be uninterested in participating in the community programe.3% of Indian participants in the study. post-rehab programme was repeatedly mentioned by the three ethnic groups in the study. 3) “ dulu adalah masuk sekejap program komuniti. Shariffah Rahah Sheik Dawood & Mardiana Mohamad . 20) “program kat pusat tak membawa perubahan pada diri saya…” (Chinese participant no.Sosial Support Among Malay. “ Kat pusat ni tak banyak program. tak berkesanlah…” (Malay participant no.7% out of 38 Indian participants). Mariam Adawiah Dzulkifli. some addicts commented that the programme they attended had not been effective. 112) “ tak ada program komuniti” (Chinese participant no. On the other hand. The following excerpts show some examples. particularly about lack of information on afterrehab programme. 5) Wan Rafaei Abdul Rahman.8% of the Chinese and 3. While.

it was the fourth most frequently stated (7.5% of 57 Chinese participants). as compared to the Indian and Malays. “Saya ada masalah dengan famili. jadi saya lari dari famili” (Malay participant no. for whom it is the third most mentioned reason. 3) Boredom Boredom is another theme reported by the participants in the study especially the Chinese group (8.4% out of 38 Indian participants). jadi ambil dadah semula” (Chinese participant no. followed by Indian participants who had least indicated this reason (3. Chinese And Indian Drug Addicts In Malaysia Relationship Problem Relationship problem is another reason identified from the interviews. that is after peer influence and afterrehab programme.3% only). for the Malay participants. For the Malay group. This theme is reported mostly by Indian participants and becomes the second most frequently mentioned factor by this group of participants (16. Examples of the phrases include. Shariffah Rahah Sheik Dawood & Mardiana Mohamad .8% of 167 Malay participants) factor of relapse. “Saya rasa bosan dengan kehidupan saya” (Malay participant no. Mariam Adawiah Dzulkifli. 6) Wan Rafaei Abdul Rahman. 10) “Banyak masa terluang. Whereas. However. this theme is least mentioned by the Chinese participants (the sixth reason for this group). 6) “Saya ada terlalu banyak masa lapang” (Malay participant no.Sosial Support Among Malay. The theme is characterized by relationship problem with spouse and break-up with girlfriend. relationship problem becomes the third highly mentioned reason. 14) “patah hati…kecewa dengan girlfriend” (Chinese participant no 4) “tekanan kerana ditinggal girl friend” (Indian participant no.

Chinese and Indian. For the Malay addicts. rehab programme and relationship problem. This was true for all dimensions of social support investigated in the study (socializing. relationship problem and peer influence became the most mentioned reasons of relapse. The boredom is found to be related to their lack of meaningful activities and sense of purpose in life. rehab programme and relationship problem are considered as the most emphasized reasons of relapse by the three ethnic groups in the study. Whereas for the Indian addicts. the most mentioned reasons are peer influence. peer influence. The Chinese participants revealed peer influence. advice and guidance). rehab programme and boredom as the main reasons for relapse. emotional. the findings of the Wan Rafaei Abdul Rahman. Chinese And Indian Drug Addicts In Malaysia The above quotes show that the addicts in the study took drug when they feel bored with their life after they were released from the centre.Sosial Support Among Malay. Hence. DISCUSSION The data from Agensi Antidadah Kebangsaan (2007) shows an increase in the number of drug abuse and relapse cases among Malays in Malaysia and one of the factors that has been linked to drug addiction and relapse cases is the lack of social support. In relation to this a comparative study was conducted with the aim to understand the general trend of social support amongst the three main ethnic groups in Malaysia namely Malay. It was also discovered that drug addicts particularly perceived lower social support from their family especially mothers. rehab programme. Mariam Adawiah Dzulkifli. financial assistance. When social support of the drug addicts was compared with the social support as perceived by the control group (non-addict university students). the latter had significantly higher social support. Shariffah Rahah Sheik Dawood & Mardiana Mohamad . Summary of the qualitative analysis The analysis of the interviews of the addicts in the study discovered four main themes or reasons of their relapse. In conclusion. fathers and siblings compared to non-addicts. practical assistance.

the study found no difference in the level of social support perceived by the addicts in the three ethinc groups. A similar result was reported by Pico (2000) which indicated that low level of perceived father support increased the likelihood of all types of substance abuse. it should be noted that friends seem to play an important role particularly in terms of financial assistance because addicts perceived lower financial support compared to non addicts. This may be due to the possibility that addicts often mingle with other drug addicts whose financial conditions are also deprived. for the addicts so as to ensure they do not return to drugs. Nonetheless. the reason for the higher number of Malay addicts that are involved in drug addiction problems and relapse compared to the other ethnic groups may not be attributed to the social support investigated in the current study. If the scope of support is broaden to include Wan Rafaei Abdul Rahman. The scope for the current study is limited to the people who are biologically close to the addicts as it only examined the support from family. This may indicate that the Malay. it was reported in AADK journal (2007) that relapse cases were due to the lack of community support for the addicts to live independently of drugs once they leave the rehabilitation centers. Mariam Adawiah Dzulkifli. Chinese And Indian Drug Addicts In Malaysia study suggest the crucial role played by social support in drug addiction which is also supported by the evidence from literature. For example. The findings from the current study is also parallel with the previous studies by McCarthy and Anglin (1990). Moreover. the results indicated that high relapse addicts have significantly perceived low social support from their fathers in particular. Chinese and Indian addicts have more or less similar level of perception towards the support received by them. friends and significant others. and Watts and Wright (1990) which discovered that poor family support to be a significant factor in driving people to drug addiction. Shariffah Rahah Sheik Dawood & Mardiana Mohamad . The aforementioned findings focused on a very important issue of providing sufficient parental support especially from the fathers. Thus. Having said that.Sosial Support Among Malay.

Sosial Support Among Malay. financial assistance and advise and guidance. Regardless of the place of domicile non-addicts have perceived to receive more social support (from mothers. the current study suggests that besides closeness to mothers. In the current study it was also found that the Indians addicts were found to get more support from the mother compared to the Chinese addicts. the perceived support from mother is higher in the three ethnic groups. positive relationship with the fathers is imperative in decreasing the likelihood of drug abuse. In addition. practical assistance. fathers. There might be other additional dimensions of support that the addicts in the different ethnic groups are experiencing. the place of domicile may not be an important determinant in predicting addiction. However. in this study several dimensions of support is included such as the perceived support in term of socializing. In other words. and this need to be explored in further studies. rather. differences in the level of support perceived by the addicts in the different ethnic groups might emerge. siblings and friends) compared to addicts. Although the reasons for this is yet to be explored. It was also found that there were no significant findings in terms of the dimensions of support perceived from the mother and father. mother is the first person to turn to when any problems arise. Hence. emotional. community-based groups or associations. Chinese And Indian Drug Addicts In Malaysia employer. Drug addiction is similarly affected in rural and urban areas. In other words. a systematic programme should be Wan Rafaei Abdul Rahman. In comparison to the perceived support from father. This may imply that the ethnic groups in Malaysia are still bounded with the traditional paternalistic family life in which the father is commonly perceived as the one who goes out to work to support the family financially whereas mother is perceived as the main figure that can provide support whenever necessary. the social support received particularly from family is crucial in prevention and rehabilitation process. the only difference discovered for the perceived social support between ethnic groups is the perceived support for mother and father dimensions. Mariam Adawiah Dzulkifli. Shariffah Rahah Sheik Dawood & Mardiana Mohamad .

Shariffah Rahah Sheik Dawood & Mardiana Mohamad . There was a claim that the rehabilitation programme at the centre that they attended had not been effective. some participants confessed that they were not interested in participating in the post-rehab programme. 2007). The influence is mainly from the addict friends who offer encouragement to sell and take drugs. Chinese And Indian Drug Addicts In Malaysia planned and implemented in educating parents on how to play a more supportive role in assisting their children who have been involved in drug-addiction. Participation in Narcotic Anonymous or other equivalent support group activities handled by trained counselors and social workers may serve as social support which helps the ex-addicts to achieve full recovery (Lasimon Matokrem. Besides. For instance. The result appears to be similar to the previous finding that sense of loyalty to the friendship makes them feel good to continue with sniffing gum activities with their peers without feeling guilty (Mohammad Shahid & Mahmood Nazar. Wan Rafaei Abdul Rahman. quit from the programme due to lack of interest. Worst still.Sosial Support Among Malay. Mariam Adawiah Dzulkifli. or. The analysis suggests that peer influence was one of the most important reasons for relapse. some addicts in the study reported that they have not been well-informed about post-rehabilitation programme. better mechanisms may be found to ensure that the ex-addicts will become more interested to engage in the Narcotic Anonymous programmes run by the NGOs which provide support group counselling. their continuous involvement in drug addiction is partly due to the addicts‟ difficulties to say „no‟ to the invitation of close friends who have gone through the same experiences. Moreover. Another main reason of relapse highlighted by the addicts was about the rehabilitation programme. 2007). An in-depth study on this matter could throw valuable information on the attractiveness and effectiveness of aftercare programmes. instead of to stop taking drugs. The outcome of qualitative analysis seems to complement the aforementioned quantitative findings.

important agents that can help drug addicts to return to normal life are father. it is worth noting that low financial assistance from friends was found to lead to drug addiction. hence indicating that similar strategies could be used to rehabilitate the drug addicts. mother.Sosial Support Among Malay. relationship problems with family members (for the Malay addicts) and girl friends (for the Chinese and Indian addicts) also led them to taking drugs again. financial assistance and advice and guidance. boredom. Shariffah Rahah Sheik Dawood & Mardiana Mohamad . they often had a lot of free time that led to boredom. CONCLUSION Overall. that is. Wan Rafaei Abdul Rahman. It is reported that when the inmates were back to the society. The abovementioned qualitative findings are also related to another main reason of relapse as perceived by the addicts. By being committed to the aftercare programmes. The result is consistent with the finding of a longitudinal study on drug addiction conducted by the National Institute of Drug Abuse (NIDA) in the United States which found that re-establishing the relationship with family members and significant others in addict‟s life are important part of the recovery process as well as relapse prevention (as cited in Lasimon Matokrem. The important dimensions of social support from the parents are socializing. 2007). Mariam Adawiah Dzulkifli. they tend to overcome it by turning to their old friends who seem to accept them well. financial assistance seems to be the most important dimension. they will be able to obtain social support which will assist them to cope with boredom and life stresses. As they did not have any other coping mechanisms. the results showed more similarities than differences in perceived social support from the three ethnic groups. However. This situation may be avoided if they continue with the aftercare or advance recovery programme by attending personal self-help group in the community. emotional. From the study. siblings and friends. For friends. Chinese And Indian Drug Addicts In Malaysia In addition. practical assistance.

Mariam Adawiah Dzulkifli. Chinese And Indian Drug Addicts In Malaysia The present study suggests further research to look into: (1) The possibility of further enhancing the addicts‟ self-esteem and coping mechanism against stress. (3) The effectiveness of the post-rehabilitation programme in providing a concrete support groups for the rehabilitated addicts. Shariffah Rahah Sheik Dawood & Mardiana Mohamad . anger and frustration in the rehabilitation programme.Sosial Support Among Malay. This cognitive map could be used by counsellors in rehabilitating the addicts. boredom. (4) Another method using the repertory grid technique which can draw the cognitive map of the drug addicts in perceiving social support could be carried out. (2) The possibility of conducting training programme for the family of addicts since there is a clear indication that parents play a crucial role in the development of the addicts. Wan Rafaei Abdul Rahman. when real self and ideal self are included in the repertory grid.

& Blechman. J. B. B. S.asp?file=/2006/6/4/health/14430846&se c=health%20 Dubey. Journal of Social Psychology. C. D. L. K.. C. (2005). June 4).. 259-275 control and behavioral control and youth internalized and externalized behaviors. G. 1120- Wan Rafaei Abdul Rahman. Chinese And Indian Drug Addicts In Malaysia References Agensi Antidadah Kebangsaan Malaysia..my/health/story. Perancangan Dan Penyelidikan. J. K. E. Olsen. A. K. L. N. D. S. 48(3). & Cribbie. The relationship between Israeli children's helping behavior and their perception of parents' socialization practices. academic.com. 21-24 Dusselier. The Star Online. Journal of College Student Development. Shariffah Rahah Sheik Dawood & Mardiana Mohamad . 111.. Treatment works for drug addiction. F. 26. 65. Saket. J. and environmental predictors of stress for residence hall students. Personal. & Whalen. Mariam Adawiah Dzulkifli.. from http://thestar. Associations between parental psychological 1136 Bar-Tal. Child Development. 159-167 Chow. Family Perspective. & Shagle. S. self-esteem and stress as predictors of adjustment to university among first year undergraduates. R. & Shagle. Indian Journal of Clinical Psychology. (2008). Adolescent problem behaviours: A social-ecological analysis. Antidadah Kebangsaan Malaysia Laporan dadah Jan-Dis Bahagian Dasar.. Retrieved May 2. Journal of American College Health.. C. B. 2008. Agensi Barber.. & Faizabad (1993). health. (1980).. N. Nadler. 15-24 Friedlander. M. (1994). 493-515 Barber. Dunn. Shelley. Shupak. 20(1).Sosial Support Among Malay. 54. W. Reid. 2008. Social support.. (2006... A study of life stress and social support of drug addicts. (2007). (1992). Wang.

(1994). J. 99123. CA: Thomson/Wadsworth Holahan. Mohammad Shahid. M. 1. R. (2007). S. H. Canadian Journal of Behavioural Science. J. 20(1). Intervensi dan Peranan Kaunselor untuk menjana Kepulihan Klien Sepanjang Hayat. Jurnal Antidadah Malaysia. P.. Narcotics addicts: Effect of family and parental risk factors on timing of emancipation. D. IIUM Wan Rafaei Abdul Rahman. D. McCarthy. 26(1). M.. & Mcmurrian.. Parental support. & VanHammen. Farrington. M. & Mahmood Nazar.. D. Department of Psychology. C.Sosial Support Among Malay. Health psychology: A cultural approach. Jun 2007. G. 1. NIMH Grant Proposal Lasimon.. R. A. and psychological adjustment: An integrative model with late adolescents. (1995). (1989). & Anglin. McKee. R. preaddiction incarcerations and educational achievement. Boles. Valentimer. (2006). Nahid. O. R. R. J. I. W. & Sarkis. & Moos. Mohamad Unpublished MHSc thesis. Mariam Adawiah Dzulkifli. Types of social support: Relation to stress and academic achievement among prospective teachers. Journal of Youth and Adolescence. 85-98 Noor Hassline Mohamed. Shariffah Rahah Sheik Dawood & Mardiana . Jurnal Antidadah Malaysia. 24(6). An investigation into the antecedents of organizational citizenship behaviours in a personal selling context. D. Journal of Marketing. Antisocial Behavior and Mental Health Problems: Explanatory Factors in Childhood and Adolescence. 61. peer pressure and self-esteem between young and adult hardcore drug addicts. Chinese And Indian Drug Addicts In Malaysia Gurung. Remaja Menghidu Gam: Pengaruh Keluarga dan Rakan Sebaya.. 633-648 Loeber. Journal of Drug Issues. (1997). (2007). drug use onset... R. Belmont. (2008). M. E. O. coping strategies. (1990). 1-20 Netemeyer. Jun 2007. Differences in intra-family relationships.. W.. W. Stouthamer-Loeber.

Basham. Drugs and violence: Causes. 44. L. (1983). 127-39 Schulz. Maryland: National Institute on Drug Abuse.. New York: Springer-Verlag Piko (2000). (1999). (2002). Stress. school. & Sarason... D.. D. (1994).. 13(1). The drug use. Bloomer. M. The Journal of Genetic Psychology. S. peers. 35(4). NIDA Research Monograph. (1983). 155(3).Sosial Support Among Malay.. and physical illness in college students. & Schwarzer. R. C. (1990). International Journal of the Addiction. K. Wan Rafaei Abdul Rahman. & Wright. G. H. R. anxiety. Perceived social support from parents and peers: which is the stronger predictor of adolescent substance use? Substance use Misused. 73-82 Watts. Social capital an dcrime in New York city‟s low –income housing. Shariffah Rahah Sheik Dawood & Mardiana Mohamad . Journal of Personality and Social Psychology. (2003). A longitudinal study of life stress and social support among drug abusers. Lambert. E. 49. 321-330 Rhoads.. W. B.. Housing Policy Debate. depression. B. In M. & Kendall. 195222 Saegert. H. In R. U. Levine. I.. E. R. & Swartz.. H. K.violent delinquency link among Mexican-Americans. De La Rosa. Diagnostica. 189-226 Sarason. Todt (Eds.. Chinese And Indian Drug Addicts In Malaysia Oswald. The influence of parents and peers on misconduct at school: Simultaneous and synergistic effects. S.. Gropper.). Winkel. Mariam Adawiah Dzulkifli. Adolescence in context: The interplay of family. Assessing social support: The social support questionnaire. A. and work in adjustment.. G. Silbereisen & E. L. 18(2). & Suss. & B. correlates and consequences. 617-30 Rawson. U. Social support in coping with illness: the Berlin social support scales ( BSSS). K.

. Farley. Guedj. Dahlem. N. Mariam Adawiah Dzulkifli.. K.. (1988). W. G. 30-41 Wan Rafaei Abdul Rahman. L. The multi dimensional scale of perceived social support. Perceived social support and treatment retention on an inpatient addiction treatment unit.Sosial Support Among Malay. M. C. 144-149 Zimet. M. (1997). Cooper. Shariffah Rahah Sheik Dawood & Mardiana Mohamad . American Journal of Addiction. 6(2).D. Heitner. 52(11). Journal of Personality Assessment... G. P. Chinese And Indian Drug Addicts In Malaysia Westreich... Galanter.

Universiti Teknologi Mara 4 Pensyarah. Universiti Teknologi Mara 6 Pensyarah. Seramai 80 murid dipilih sebagai responden bagi kajian ini. Keseluruhan murid bersetuju dengan setiap kenyataan berhubung persepsi mereka terhadap pengajaran penyalahgunaan dadah di sekolah. Kota Kinabalu. Keputusan kajian menunjukkan Keberkesanan Pengajaran Terhadap Penyalahgunaan Dadah terhadap pengetahuan murid tingkatan empat di salah sebuah sekolah di Shah Alam. Mohamad Azmi Adnan4. Pembolehubah demografi (kelayakan akademik. Fakulti Pendidikan.Pengajaran Penyalahgunaan Dadah Dalam Kalangan Pelajar Tingkatan Empat PENGAJARAN PENYALAHGUNAAN DADAH DALAM KALANGAN PELAJAR TINGKATAN EMPAT 1 Mohd Noorazam Abd Razak2. Universiti Teknologi Mara 7 Profesor Madya. Fatin Aliana Mohd Radzi. Fakulti Pendidikan. Fakulti Pendidikan. Fakulti Pendidikan. Mereka terdiri daripada 31 orang murid lelaki dan 49 orang murid perempuan. Sabah pada 17-18 Mac 2007 2 Pensyarah. Fakulti Sains Sukan dan Rekreasi. Selangor. Universiti Putra Malaysia Mohd Noorazam Abd Razak. Selain itu. pengetahuan ibu bapa dan pengalaman anggota keluarga) mempengaruhi keberkesanan pengajaran terhadap penyalahgunaan dadah di kalangan murid tingkatan empat di salah sebuah sekolah menengah di Shah Alam. Universiti Teknologi Mara 3 Pensyarah. Selangor. Universiti Teknologi Mara 5 Pensyarah. Ani Mazlina Dewi Mohamed & Soffian Omar Fauzee . Fatin Aliana Mohd Radzi3. kajian ini juga mendapati ibu bapa adalah merupakan sumber sangat utama dalam memberikan maklumat penyalahgunaan dadah kepada 1 Kajian telah dibentangkan di Persidangan Dadah Kebangsaan Pertama anjuran Universiti Malaysia Sabah (UMS). Kajian ini dijalankan berbentuk tinjauan (survey) dengan menggunakan borang soal selidik yang mengandungi empat bahagian sebagai instrumen kajian. Mohamad Azmi Adnan. Ani Mazlina Dewi Mohamed6 & Soffian Omar Fauzee 7 ABSTRAK Kajian ini dijalankan untuk mengkaji keberkesanan pengajaran terhadap penyalahgunaan dadah dalam kalangan murid tingkatan empat di sebuah sekolah menengah. Fakulti Pengajian Pendidikan. Hashbullah Ismail5. Data-data ditafsirkan secara peratusan dan kekerapan sahaja. Hashbullah Ismail.

Mohd Noorazam Abd Razak. This study is conducted by survey using questionnaire which have four sections as research instruments. This research also recommends that drug education in school be improved by using variety of teaching and learning techniques by teachers. Data and information will be evaluated via percentages and frequency only.Pengajaran Penyalahgunaan Dadah Dalam Kalangan Pelajar Tingkatan Empat murid berbanding sumber-sumber lain. Hasil dapatan kajian juga mendapati sesi pengajaran penyalahgunaan dadah di sekolah boleh dipertingkatkan dengan menggunakan pelbagai kaedah pengajaran yang menarik dan juga tenaga pengajar yang mempunyai pengetahuan yang mencukupi berkaitan masalah dadah. ABSTRACT This research examines the effectiveness of drug abuse education in school. Selangor. Demography variable in terms of academic qualification. parent’s knowledge and family experience that influence the effectiveness of drug abuse education among the form four students at secondary school in Shah Alam. Fatin Aliana Mohd Radzi.The respondents of this study are 80 participants who are basically involved in drug abuse education class. The findings of the previous study have shown that drug abuse education in this school has its positive contribution towards the drug knowledge among students. More than fifty percent students also agreed that drug education session in school done effectively. Mohamad Azmi Adnan. the findings for this research suggest that parents plays a crucial role in distributing drug abuse information to students compared to other sources. Ani Mazlina Dewi Mohamed & Soffian Omar Fauzee . Hashbullah Ismail. It involves 31 male students and 49 female students. Besides that.

Meskipun Akta Kawalan Dadah wujud sejak 1950-an. persetubuhan haram. penyalahgunaan bahan dan lainlain di kalangan remaja seakan-akan sudah sinonim dengan masyarakat kita pada hari ini. (Agensi Antidadah Kebangsaan. rohani. dan dalam masa yang sama Akta Penagih Dadah Mohd Noorazam Abd Razak. Meningkatnya pembabitan muda-mudi dalam penagihan dadah jenis heroin pada akhir 1960-an dan 1970-an menyebabkan kerajaan terpaksa menyediakan program rawatan dan pemulihan secara drastik. Fatin Aliana Mohd Radzi. Gejala ini wujud sejak zaman penjajahan Inggeris terutama di kalangan buruh bangsa Cina yang dibawa masuk ke negara ini untuk bekerja di sektor perlombongan. Kebanyakkan mereka terdiri daripada penagih candu. Ini selaras dengan Falsafah Pendidikan Negara untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. Masalah dadah yang melanda negara ini bukanlah fenomena baru. Gejala penagihan dadah masih sukar dibendung apabila golongan muda mula terbabit dengan penagihan heroin yang dibawa masuk ke negara ini. penjajah Inggeris menggubal Akta Dadah Berbahaya 1952 untuk mengawal dan mencegah masalah penagihan sebelum menjadi wabak yang sukar dikawal. Mohamad Azmi Adnan. 2006). Masalah-masalah seperti salah laku. keganasan. emosi serta jasmani. Menyedari perlunya gejala penagihan ini dibendung. ia masih sukar debendung malahan semakin menjadi-jadi. Hashbullah Ismail.Pengajaran Penyalahgunaan Dadah Dalam Kalangan Pelajar Tingkatan Empat PENGENALAN Peningkatan masalah sosial terutama di kalangan remaja hari ini adalah antara perkara yang perlu diberikan perhatian oleh semua pihak. Ani Mazlina Dewi Mohamed & Soffian Omar Fauzee . Pada Mei 1983. Antara masalah sosial yang dianggap sebagai salah satu musuh nombor satu negara adalah penyalahgunaan dadah. namun gejala penagihan masih sukar untuk dibendung. Kementerian Dalam Negeri dipertanggungjawabkan untuk merawat masalah ketagihan dadah. Walaupun pelbagai program telah diatur oleh agensi kerajaan mahu pun bukan kerajaan bagi mengatasi masalah ini.

473 penagih yang ditangkap Mohd Noorazam Abd Razak. Keadaan ini amat membimbangkan disebabkan remaja-remaja hari ini merupakan generasi yang bakal mencorakkan pembangunan negara pada masa akan datang. 14% daripada 5860 remaja yang dikaji terlibat dalam penyalahgunaan dadah. Mohamad Azmi Adnan.Pengajaran Penyalahgunaan Dadah Dalam Kalangan Pelajar Tingkatan Empat (Rawatan dan Pemulihan) 1983 digubal dan dikuatkuasakan (Agensi Antidadah Kebangsaan. Fatin Aliana Mohd Radzi.743 orang penagih ditangkap semenjak tahun 2004 sehingga Febuari tahun 2005 (Agensi Antidadah Kebangsaan. agresif. Bilangan penagih terus meningkat dari tahun ke tahun dengan 34. Satu kajian di Amerika Syarikat dalam Samsudin (2006). personaliti impulsif dan pencapaian akademik yang rendah adalah antara faktor risiko kepada penyalahgunaan dadah. 2006). 2006). kognitif dan sosial. Utusan Malaysia pada 20 Mac 2006 melaporkan sebanyak sejuta golongan belia di negara ini terlibat dengan penyalahgunaan dadah.3%) adalah terdiri daripada penagih-penagih yang mempunyai tahap pendidikan SRP/PMR dan juga SPM/MCE/SPMV. Di Malaysia. mendapati antara faktor utama penglibatan remaja di dalam penyalahgunaan dadah adalah disebabkan oleh faktor genetik. Hashbullah Ismail. Pada Januari hingga Mac 2005. Kebanyakkan daripada mereka yang terlibat (76. Ani Mazlina Dewi Mohamed & Soffian Omar Fauzee . emosi. PENYATAAN MASALAH Isu penyalahgunaan dadah pada hari ini terus menjadi agenda penting di dalam kesihatan umum masyarakat dunia disebabkan peningkatan bilangan individu yang terlibat dengan penyalahgunaan bahan ini. Berasaskan kajian Kementerian Belia dan Sukan (1997). terdapat 10. Selain daripada itu faktor individu seperti pemalu. biologikal. keadaan penyalahgunaan dadah adalah ditahap yang membimbangkan. Golongan remaja ini akan menjadi pemimpin dan akan memainkan peranan penting demi memastikan negara terus maju seterusnya mencapai matlamat Wawasan 2020 dengan jayanya.

Hashbullah Ismail. terdapat empat lagi penagih yang tidak dapat dikesan. maka anggaran penagih dadah di Malaysia adalah 1. Individu yang masih berada di alam persekolahan perlu didorong untuk mengubah gaya hidup mereka demi kesejahteraan hidup. Dalam mengatasi masalah ini remaja akan mencari jalan penyelesaian yang lebih mudah iaitu dengan melibatkan diri dalam penyalahgunaan dadah. Daripada jumlah keseluruhan penagih dadah di Malaysia.790 bilion pada tahun 2003.716 penagih adalah di kalangan generasi belia. Feigelman dan Feigelman (1993) dalam Mohanaraj (2003) menyatakan bahawa zaman kanak-kanak ke alam remaja merupakan zaman yang penuh dengan pelbagai pergolakan masalah dan diiringi pelbagai bentuk cabaran. perubahan perlu dibuat bermula dari akar umbinya. kanabis (23%) dan metamphetamine (7%). Jika andaian ini hendak diterima pakai.2% adalah penagih baru.316 bilion pada tahun 2002 ke RM 1.696 penagih dadah di mana bagi setiap penagih yang dilaporkan. Fatin Aliana Mohd Radzi. morfin (30%). dan ini secara tidak langsung meningkatkan kos perbelanjaan Kerajaan Persekutuan untuk sektor kesihatan. Ini bermakna hampir dua peratus daripada 11. Ani Mazlina Dewi Mohamed & Soffian Omar Fauzee . Jika dikaji Laporan Ekonomi 2002/2003 yang dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan Malaysia jelas sekali peruntukkan untuk sektor kesihatan telah meningkat dari RM 1. Mohd Noorazam Abd Razak. manakala 53. Mengikut perangkaan Agensi Antidadah Kebangsaan (AADK) sebingga Mac 2006 terdapat sejumlah 292.8% adalah penagih berulang. Mohamad Azmi Adnan.Pengajaran Penyalahgunaan Dadah Dalam Kalangan Pelajar Tingkatan Empat di mana 46. Penyalahgunaan dadah juga menjadi penyebab pelbagai masalah kesihatan yang serius.2 juta orang. Justeru untuk memperbaiki fenomena tersebut ke arah yang lebih baik dan positif.2 juta belia adalah penagih dadah. 203. Antara jenis dadah yang digunakan oleh penagih-penagih adalah heroin (36%).

2005). Berasaskan ini. Jenis ketiga adalah bahan-bahan yang dipanggil halusinogen (William. Nama-nama seperti morfin. Fatin Aliana Mohd Radzi. kokain. Justeru guru dianggap sebagai pengantara paling berkesan untuk menyampaikan segala maklumat yang berkaitan dengan kesejahteraan hidup serta mengaplikasikan dan mengamalkan gaya hidup sihat sepanjang hayat (Kathleen. ganja. semua ini membayangkan jenis-jenis dadah yang boleh mendatangkan ketagihan (Dzulkifli. Mohamad Azmi Adnan. sekolah sebagai sebuah institusi yang menyampaikan segala ilmu pengetahuan kepada pelajar-pelajar dipilih sebagai lokasi kajian untuk mendapatkan segala maklumat berkaitan dengan pengetahuan pelajarpelajar terhadap penyalahgunaan dadah. satu kajian akan dilakukan untuk melihat keberkesanan pengajaran topik penyalahgunaan bahan terhadap masalah penyalahgunaan dadah di kalangan murid tingkatan empat di sebuah sekolah menengah Lembah Klang.Pengajaran Penyalahgunaan Dadah Dalam Kalangan Pelajar Tingkatan Empat Sehubungan dengan itu. Ani Mazlina Dewi Mohamed & Soffian Omar Fauzee . dadah boleh dikategorikan kepada jenis dadah yang boleh merangsang otak dan minda dan sejenis lagi adalah dadah yang boleh menekan fungsi otak dan minda. amfetamin dan LSD.1998). Kebanyakan masyarakat berpendapat remaja adalah golongan yang penuh dengan dengan masalah atau penuh dengan konflik serta suka memberontak. Oleh itu. Sekolah adalah merupakan tempat yang paling berkesan untuk murid-murid menimba dan mempelajari serta mengaplikasi pelbagai kaedah pengetahuan yang didapati berdasarkan maklumat yang disampaikan oleh tenaga pengajar. heroin.2006). Hashbullah Ismail. Remaja ialah mereka yang berada dalam peringkat umur antara 12 tahun hingga 23 tahun dan merupakan satu peringkat zaman yang dipenuhi pergolakan dan tekanan. SOROTAN LITERATUR Secara umumnya. Zaman ini ialah zaman di mana remaja mengalami konflik dan perubahan ragam yang tidak menentu (Santrock.1998). Mohd Noorazam Abd Razak. dadah dikelaskan kepada beberapa jenis.

memberi latihan dan kerja rumah mempunyai hubungan dengan minat pelajar terhadap pembelajaran mereka. pelajar boleh mencapai kebolehan pembelajaran yang tinggi jika pelajar diberi pertolongan bila dan di mana mereka menghadapi kesukaran di dalam sesuatu pembelajaran. Bilangan pelajar yang belajar di sekolah menengah telah meningkat daripada 1. Hashbullah Ismail. Dalam model pembelajaran yang dikemukakan antara lain menekankan tentang kepentingan kualiti pengajaran yang boleh menyumbangkan kepada peningkatan pencapaian akademik dan motivasi murid. Ani Mazlina Dewi Mohamed & Soffian Omar Fauzee . Bagi tahun 2003 pula kerajaan Malaysia telah memperuntukkan sebanyak RM 9.63 juta orang pelajar pada tahun 1995 ke 1.66 juta orang pada tahun 2005. latihan peneguhan pembelajaran sesuai dengan keperluan pelajar. bilangan pelajar semakin meningkat dari setahun ke setahun. Fatin Aliana Mohd Radzi. menyatakan perbezaan individu adalah disebabkan persekitaran di sekolah dan di rumah. Hal ini menyebabkan kerajaan Malaysia terpaksa menyediakan peruntukan yang agak tinggi dan memberi keutamaan kepada pendidikan terutamanya untuk golongan remaja yang bakal memimpin negara Malaysia. Kualiti pengajaran yang dimaksudkan merujuk kepada sejauh mana bimbingan.Pengajaran Penyalahgunaan Dadah Dalam Kalangan Pelajar Tingkatan Empat Kerajaan Malaysia khususnya memperuntukkan sebanyak RM 9. Menurutnya lagi di dalam pembelajaran.7 peratus daripada peruntukan untuk perkhidmatan sosial (Laporan Ekonomi 2002/2003).94 juta orang pelajar pada tahun 2000.795 bilion untuk pembangunan pendidikan dan ianya merupakan 60. Teori Pembelajaran Bloom (1976.8 peratus daripada keseluruhan perbelanjaan untuk perkhidmatan sosial. Mohd Noorazam Abd Razak. 2000).27 juta orang pada tahun 2000.725 bilion pada tahun 2002 untuk perbelanjaan pembangunan pendidikan dan ianya merupakan 63. Amalan-amalan guru ketika mengajar. Di Malaysia jumlah penduduk dianggarkan sebanyak 23. petikan dari Mohamad. Mohamad Azmi Adnan. Jumlah ini meningkat ke 26. Jelas di sini. Ini menunjukkan motivasi atau minat seseorang murid bergantung kepada seseorang guru.

asas teori bagi kajian tentang keberkesanan pengajaran terhadap penyalahgunaan dadah di kalangan murid tingkatan empat ini adalah berdasarkan kepada Model Pengajaran Berkesan Caroll (1963). Mohamad Azmi Adnan. petikan dari Mohamad. menghidu gam. Berikut adalah objektif umum bagi pengajaran penyalahgunaan bahan dalam setiap tingkatan: Peralihan : murid-murid diberi penerangan tentang bahaya merokok. PENGAJARAN PENYALAHGUNAAN DADAH DI SEKOLAH Berdasarkan Huraian Sukatan Pelajaran Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (1999) pengajaran mengenai penyalahgunaan bahan diperkenalkan kepada semua murid sejak dari peringkat peralihan hinggalah tingkatan lima di dibawah matapelajaran Pendidikan Kesihatan. Fatin Aliana Mohd Radzi. Pengajaran penyalahgunaan bahan adalah di bawah tunjang “Gaya Hidup Sihat”. Topik penyalahgunaan dadah diselitkan di bawah sukatan tajuk tersebut. Tingkatan 3 : objektif umum pengajaran penyalahgunaan dadah bagi tingkatan ini mengkehendaki murid-murid memahami implikasi pengambilan dadah terhadap masyarakat. Mohd Noorazam Abd Razak.. Pengajaran yang berkesan dan berkualiti akan dilihat melalui persepsi murid sebagai responden kajian dan pengetahuan yang didapati responden hasil pengajaran penyalahgunaan dadah di sekolah. Justeru. 2000) sikap tidak mengambil berat guru terhadap pengajaran boleh menyumbang kepada kegagalan dan keciciran pelajar. Tingkatan 2 : seterusnya murid-murid akan didedahkan mengenai kesan pengambilan dadah kepada tubuh. ekonomi dan keselamatan negara.Pengajaran Penyalahgunaan Dadah Dalam Kalangan Pelajar Tingkatan Empat Menurut Holt (1970. Ani Mazlina Dewi Mohamed & Soffian Omar Fauzee . Hashbullah Ismail. mengambil minuman keras dan mengambil dadah Tingkatan 1 : objektif umumnya adalah murid-murid dapat mengklasifikasikan antara ubat dan dadah pada akhir pengajaran. keluarga dan negara semasa berada di tingkatan dua.

persepsi murid mengenai pengajaran dan pembelajaran penyalahgunaan dadah di sekolah. Pernyataan ini disokong (Peach.Pengajaran Penyalahgunaan Dadah Dalam Kalangan Pelajar Tingkatan Empat Tingkatan 4 : murid-murid dikehendaki memahami Dasar Dadah Negara serta langkah pengawalan dan pencegahan dadah sebagai objektif umum pengajaran penyalahgunaan dadah.. 2. Ini disebabkan sekolah pada hari ini merupakan tempat di mana pelajar banyak didedahkan dengan gejala negatif berbanding dengan sumber. 3.” yang dibentangkan di Seminar Pendidikan Tahunan di Cookeville. Hashbullah Ismail. Nutbeam et al. Objektif khusus kajian ini adalah untuk meninjau: 1. Mohamad Azmi Adnan. OBJEKTIF KAJIAN Objektif umum bagi penyelidikan ini ialah untuk meninjau sejauh mana keberkesanan pengajaran penyalahgunaan dadah di kalangan murid tingkatan empat di sebuah sekolah menengah di daerah Selangor. United State yang menyatakan bahawa remaja yang menuntut di sekolah menengah merupakan golongan yang paling mudah terjebak dalam gejala sosial dan penuh dengan masalah kerana mereka berada di peringkat usia remaja iaitu peringkat berlakunya banyak perubahan dari segi biologi dan emosi yang menakutkan mereka membuat penyesuaian. sumber utama yang memainkan peranan di dalam memberikan maklumat mengenai penyalahgunaan dadah kepada pelajar-pelajar. (King et al. sejauh manakah pendedahan mengenai penyalahgunaan dadah dapat diperolehi melalui Pembelajaran dan Pengajaran (P&P) di sekolah. Ani Mazlina Dewi Mohamed & Soffian Omar Fauzee . Fatin Aliana Mohd Radzi.1991) dalam kertas bertajuk “ A Study Concerning Stress among High School. 1995. Mohd Noorazam Abd Razak. Tingkatan 5 : murid-murid dikehendaki memahami akta dan undangundang dadah sebagai objektif umum di akhir sesi pengajaran penyalahgunaan dadah di sekolah menengah. 1993)..

Kesemua pelajar ini telah diberi pendedahan mengenai penyalahgunaan dadah di dalam sesi pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Pendidikan Kesihatan.Pengajaran Penyalahgunaan Dadah Dalam Kalangan Pelajar Tingkatan Empat PERSOALAN KAJIAN Persoalan kajian yang akan dikaji dalam penyelidikan ini ialah: 1. Instrument kajian yang digunakan di dalam penyelidikan ini ialah satu set soal selidik yang digubal sendiri oleh pengkaji berdasarkan sumber penulisan Judy Mohd Noorazam Abd Razak. Fatin Aliana Mohd Radzi. Kajian yang dijalankan bertujuan untuk mengukur tahap pengetahuan pelajar-pelajar tingkatan empat di sebuah sekolah menengah harian biasa terhadap penyalahgunaan dadah. Dari manakah sumber murid memperolehi pengetahuan mengenai penyalahgunaan dadah? KAEDAH KAJIAN Penyelidikan ini adalah berbentuk kajian kes (case study). Hashbullah Ismail. Apakah persepsi murid mengenai pengajaran dan pembelajaran penyalahgunaan dadah di sekolah? 2. Ani Mazlina Dewi Mohamed & Soffian Omar Fauzee . Selain dari itu. Mohamad Azmi Adnan. kajian ini ingin melihat pengetahuan pelajar-pelajar terhadap penyalahgunaan dadah berdasarkan P&P di sekolah dan melihat sumber utama yang menyalurkan maklumat mengenai penyalahgunaan dadah kepada pelajarpelajar yang dikaji. Sampel terdiri daripada 80 orang pelajar lelaki dan perempuan yang dipilih secara rawak. Adakah pengajaran dan pembelajaran penyalahgunaan dadah di sekolah membekalkan pengetahuan asas secukupnya kepada murid? 3.

Nilai ini menunjukkan bahawa soal selidik tersebut sesuai digunakan untuk tujuan kajian.60 sering digunakan sebagai asas menentukan keberkesanan soal selidik yang digunakan dalam kajian (Mohd Majid Konting. Bahan tersebut dikaji dengan teliti dan tumpuan diberi terhadap aspek-aspek penting dalam meninjau keberkesanan pengajaran penyalahgunaan dadah di sekolah menengah. Satu kajian rintis telah diadakan bagi menguji kebolehpercayaan item-item soalan yang digubal. Fatin Aliana Mohd Radzi. Hasil ujian ini menunjukkan nilai Alpha Cronbach yang diperolehi berjulat . Berdasarkan maklumat itu. Hashbullah Ismail. Alpha Cronbach digunakan untuk mengkaji ketekalan dalaman (internal consistency) terhadap soalan-soalan yang dibina.5 untuk mendapatkan pekali ketekalan. Mohamad Azmi Adnan. Untuk mendapatkan ketekalan dalaman. penyelidik menggunakan perisian “ Statistical Package For Social Science” (SPSS) versi 11.2000).Pengajaran Penyalahgunaan Dadah Dalam Kalangan Pelajar Tingkatan Empat Gan (1993) “Pendidikan Pencegahan Dadah & Aids”. Ani Mazlina Dewi Mohamed & Soffian Omar Fauzee . Mohd Noorazam Abd Razak. item soal selidik daripada karya-karya tersebut telah diubahsuai mengikut keperluan kajian ini. Sebanyak 20 orang murid tingkatan empat di salah sebuah sekolah menengah di Daerah Gombak dipilih untuk kajian rintis ini. Ini kerana pekali kebolehpercayaan yang bernilai sekurang-kurangnya .61.

ia tidak dapat menggambarkan secara keseluruhan peranan ibu bapa disebabkan hanya murid sahaja yang terpilih di dalam kajian ini. Mohamad Azmi Adnan. 2. 3. Ani Mazlina Dewi Mohamed & Soffian Omar Fauzee . Mohd Noorazam Abd Razak. Oleh itu. Oleh yang demikian. Justeru itu. bangsa yang belajar di sebuah sekolah menengah harian biasa sekitar Shah Alam. Selain dari itu. kajian ini juga dibataskan dengan kejujuran dan keikhlasan murid ketika menjawab soalan yang mana di luar kawalan penyelidik. Item-item soalan yang dibentuk hanya meninjau pengetahuan am muridmurid terhadap masalah penyalahgunaan dadah. ia tidak dapat menggambarkan dan mencakupi secara keseluruhan sekolah-sekolah menengah yang berada di luar bandar. Penyelidikan ini juga dibataskan dengan hanya meninjau sebuah sekolah sahaja yang berada di dalam kawasan bandar. Penyelidikan ini dihadkan hanya kepada murid sekolah tingkatan empat sahaja yang berlainan jantina. Penyelidikan ini juga dibataskan dengan peranan ibu dan bapa murid yang menyalurkan maklumat mengenai masalah dadah. 4. Justeru. 5. Fatin Aliana Mohd Radzi. dapatan penyelidikan tidak dapat mengeneralisasi keseluruhan populasi muridmurid sekolah menengah di Malaysia. kajian ini ditumpukan kepada murid sahaja dan tidak melibatkan guru-guru yang menyampaikan pengajaran penyalahgunaan dadah di sekolah.Pengajaran Penyalahgunaan Dadah Dalam Kalangan Pelajar Tingkatan Empat LIMITASI KAJIAN Limitasi penyelidikan ini ialah : 1. Hashbullah Ismail.

Fatin Aliana Mohd Radzi.3% adalah terdiri daripada penagih-penagih yang mempunyai tahap pendidikan SRP/PMR dan juga SPM/MCE/SPMV. dapatan kajian adalah diharapkan dapat memberi gambaran yang lebih tepat mengenai keberkesanan pengajaran penyalahgunaan dadah kepada pelajar-pelajar sekolah sebagai salah satu kaedah di dalam memastikan mereka tidak terjebak di dalam masalah ini.Pengajaran Penyalahgunaan Dadah Dalam Kalangan Pelajar Tingkatan Empat RESPONDEN KAJIAN Kesemua responden atau subjek kajian adalah terdiri daripada 80 orang pelajar tingkatan empat di mana terdapat 31 orang pelajar lelaki dan 49 orang pelajar perempuan yang dipilih secara rawak. Kumpulan ini dipilih berdasarkan kepada kandungan Huraian Sukatan Pelajaran bagi mata pelajaran Pendidikan Kesihatan yang mana mereka ini telah melalui sesi pengajaran dan pembelajaran isu penyalahgunaan bahan bermula daripada sekolah rendah atas sehingga ke peringkat menengah. KEPENTINGAN KAJIAN Pendekatan yang digunakan dalam kajian ini adalah untuk mengetahui sejauh manakah pengetahuan pelajar terhadap penyalahgunaan dadah. Selain itu. keselamatan diri dan bebas daripada penyalahgunaan dadah. pensyarah Pendidikan Jasmani dan Kesihatan dan guru-guru di dalam menyalurkan maklumat mengenai musuh utama negara dan sebagai bekalan pengetahuan yang berguna apabila pelajar-pelajar sudah menamatkan pengajian mereka di sekolah sebelum menempuh dunia pekerjaan. pemakanan seimbang. Mohamad Azmi Adnan. Mengikut statistik dari AADK (2006) daripada mereka yang terlibat 76. Ani Mazlina Dewi Mohamed & Soffian Omar Fauzee . Mohd Noorazam Abd Razak. Hashbullah Ismail. Dapatan kajian ini diharapkan dapat membantu pelajar-pelajar untuk mempraktikan amalan hidup yang positif yang memberikan tumpuan kepada gaya hidup yang sihat berfokuskan kecergasan fizikal. Dapatannya dapat membantu penyelidik.

8%) tidak mempunyai ahli keluarga yang terlibat dengan penagihan dadah.Pengajaran Penyalahgunaan Dadah Dalam Kalangan Pelajar Tingkatan Empat Kajian ini juga diharap dapat membantu Kementerian Pendidikan. Namun demikian didapati bahawa tiada perhubungan yang signifikan di antara subjek yang merokok dengan tahap pendidikan ibu bapa mereka pada korelasi sifar. 33 subjek kajian (41. Fatin Aliana Mohd Radzi. Sehubungan itu. Seterusnya kajian mendapati. Ani Mazlina Dewi Mohamed & Soffian Omar Fauzee . DAPATAN KAJIAN PERSEPSI MURID MENGENAI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENYALAHGUNAAN DADAH DI SEKOLAH Dapatan kajian menunjukkan lebih dari separuh subjek kajian (91. perancangan dan pengisian pengajaran yang lebih berkesan serta sistematik kepada pelajar-pelajar terhadap penyalahgunaan dadah. Mohd Noorazam Abd Razak.3%) bersetuju dengan pengetahuan yang ada pada guru.3%) pernah mengambil dadah. Hashbullah Ismail. Mohamad Azmi Adnan. Ini bermakna tidak terdapat hubungan sebenar di antara subjek yang merokok dan tahap pendidikan ibu bapa subjek.5%) mendapat pengetahuan mengenai dadah buat pertama kalinya melalui sekolah.5%) tidak pasti sama ada guru mempunyai cukup pengetahuan untuk mengajar topik penyalahgunaan dadah manakala. Hampir keseluruhan subjek kajian (98. tetapi terdapat 1 subjek kajian (1. kajian ini diharapkan mampu menjadi asas dalam membentuk strategi yang berkesan dan program pembelajaran yang sewajarnya dapat dirancang untuk pelajar berubah dari gaya hidup sedentari ke gaya hidup yang aktif. PEMADAM dan agensi-agensi lain untuk meninjau sejauh manakah pelajar penerimaan maklumat berkaitan dengan penyalahgunaan dadah di sekolah. 30 subjek kajian (37. Agensi Antidadah Kebangsaan. Hampir separuh daripada subjek (42.3%) tidak pernah merokok. Diharapkan. semua maklumat dari kajian ini dapat digunakan untuk membantu para pendidik terutamanya di sekolah di dalam menyediakan modul.3%) yang tidak bersetuju. berbanding dengan 5 subjek (6.

Guru dan murid perlu memainkan peranan masing-masing agar suasana pengajaran pembelajaran penyalahgunaan dadah menjadi lebih menarik. Fatin Aliana Mohd Radzi. Menurut Caroll (1963) pengajaran berkesan melibatkan faktor kawalan guru dan kawalan pelajar. Mohamad Azmi Adnan. Kesimpulannya.8%) dari keseluruhan subjek kajian yang tidak bersetuju.3%) mendapati guru sering memberikan contoh akibat penagihan dadah. Analisa data menunjukkan hanya 10 subjek kajian (12. Kedua-dua faktor berkenaan mesti berjalan seiring bagi mencapai matlamat pengajaran berkesan. lebih dari separuh subjek kajian (45%) setuju guru menggunakan sesi soal jawab dan perbincangan sebagai kaedah pengajaran penyalahgunaan dadah. murid mempunyai pengetahuan yang meluas hasil pengajaran penyalahgunaan dadah di sekolah. analisa mendapati kebanyakkan subjek kajian setuju dengan setiap pernyataan mengenai pengajaran pembelajaran penyalahgunaan dadah di sekolah.Pengajaran Penyalahgunaan Dadah Dalam Kalangan Pelajar Tingkatan Empat Dapatan kajian juga mendapati lebih dari separuh subjek kajian iaitu 49 subjek (61. Kesimpulannya. sesi pengajaran pembelajaran penyalahgunaan dadah di sekolah menunjukkan keberkesanannya.3%) tidak pasti dengan pernyataan tersebut. manakala terdapat (8. Hashbullah Ismail. berdasarkan dari dapatan kajian. Namun demikian.5%) tidak bersetuju guru menggunakan kaedah menarik untuk mengajar salah guna dadah.3%) tidak bersetuju dan 12 subjek (15%) tidak pasti guru mengemukakan contoh akibat penagihan dadah sebagai salah satu kaedah pengajaran. Ini bersesuaian dengan pendapat Keith & Shonna ( 2003) bahawa sekolah pada hari ini merupakan tempat yang paling sesuai untuk pelajar menerima maklumat berkaitan dengan faktor yang menjadikan risiko terhadap kesihatan. Dapat dikatakan bahawa. Mohd Noorazam Abd Razak. Manakala terdapat 5 subjek (6. Ani Mazlina Dewi Mohamed & Soffian Omar Fauzee . Terdapat 28 subjek (35%) bersetuju guru menggunakan berbagai kaedah pengajaran yang menarik dan 21 subjek (26.

3 78.8 76.5 7.3 5 93. Hashbullah Ismail.8 21.3 18. lemah tenaga batin.3 6 92.8 11. malas dan kelihatan berada dalam khayalan 74 59 74 19 75 63 27 17 66.3 8.8 33. Mohamad Azmi Adnan. Ani Mazlina Dewi Mohamed & Soffian Omar Fauzee .5 21 73.8 6.8 71 9 88.3 65 15 81.Pengajaran Penyalahgunaan Dadah Dalam Kalangan Pelajar Tingkatan Empat PENGETAHUAN ASAS PELAJAR MENGENAI PENYALAHGUNAAN MELALUI PROSES P&P Jadual 1 : Analisis kekerapan dan peratusan pengetahuan subjek berdasarkan pernyataan yang dikemukakan mengenai penyalahgunaan dadah Soalan Kekerapan (Betul) Kekerapan (Salah) Betul (%) Salah (%) Dadah ialah bahan kimia psikoaktif yang membawa kepada pengantungan fizikal dan psikologikal Dadah jenis perangsang atau stimulant merangkumi dadah amfetamin dan kokain Dadah jenis morfin dan heroin boleh mengubah pencerapan deria dan pandangan visual Dadah adalah bahan yang diperoleh secara haram 73 7 91.5 7. Fatin Aliana Mohd Radzi.8 53 PEMADAM ialah Persatuan Mencegah Dadah Malaysia Dadah mempunyai kesan paling ketara ke atas sistem saraf pusat (otak dan saraf tunjang) Malaria dan demam denggi adalah penyakit yang berkaitan dengan penagihan dadah Penghisapan dadah jenis ganja boleh menyebabkan ibu-ibu yang mengandung melahirkan bayi-bayi yang cacat Dadah jenis heroin boleh mengakibatkan seseorang itu menjadi mandul Dari segi fizikal.8 26.5 Mohd Noorazam Abd Razak.3 6 92. seseorang penagih dadah akan mejadi kurus.3 61 23.

Mohamad Azmi Adnan. Mohd Noorazam Abd Razak. „ Dadah mempunyai kesan paling ketara ke atas sistem saraf pusat (otak dan saraf tunjang)‟.9 adalah. Item ke. „Dadah jenis heroin boleh mengakibatkan seseorang itu menjadi mandul‟.8%) menjawab betul dan hanya 5 (6.3%) yang menjawab salah pernyataan ke.8%) menjawab betul dan hanya 9 subjek kajian (11. „Malaria dan demam denggi adalah penyakit yang berkaitan dengan penagihan dadah‟. didapati lebih dari separuh subjek kajian iaitu 65 (81.3%) menjawab betul pernyataan ke. iaitu. „Penghisapan dadah jenis ganja boleh menyebabkan ibu mengandung melahirkan bayi yang cacat‟. „Dadah jenis morfin dan heroin boleh mengubah pencerapan deria dan pandangan visual‟. „ Dadah jenis perangsang atau stimulant merangkumi dadah amfetamin dan kokain‟. Seramai 53 subjek kajian (66.3%) menjawab betul item ke. „ Dadah adalah bahan yang diperoleh secara haram‟.8%) menjawab betul.8%) menjawab sebaliknya pernyataan tersebut. Hanya 19 subjek kajian (23. menunjukkan seramai 63 subjek kajian (78. didapati seramai 74 subjek kajian (92. „PEMADAM ialah Persatuan Mencegah Dadah Malaysia‟. Berdasarkan jadual di atas. Hanya 15 subjek kajian (18. iaitu. Analisa data seterusnya.5 iaitu. Hampir keseluruhan subjek kajian iaitu 75 (93.3%) menjawab sebaliknya.4 iaitu.5%) menjawab salah.2 adalah. menunjukkan seramai 73 subjek kajian (91.5%) menjawab betul pernyataan tersebut berbanding 6 subjek kajian (7.3.8.3%) subjek kajian menjawab sebaliknya bagi pernyataan item ke. Seramai 71 subjek kajian (88.8%) yang menjawab salah bagi item pertama iaitu.3%) menjawab betul.6. Manakala 27 subjek kajian (33. berbanding 7 subjek kajian (8. „ Dadah ialah bahan kimia yang membawa kepada pengantungan fizikal dan psikologikal‟.Pengajaran Penyalahgunaan Dadah Dalam Kalangan Pelajar Tingkatan Empat Analisa data dari jadual 1. berbanding 17 subjek kajian (21.8%) menjawab salah pernyataan. Item ke.7.8%) menjawab betul bagi pernyataan. Item ke. Bagi pernyataan item ke. Manakala seramai 61 (76. Hashbullah Ismail. Fatin Aliana Mohd Radzi.3%) subjek kajian menjawab salah. Ani Mazlina Dewi Mohamed & Soffian Omar Fauzee .

5 31.8%) yang memilih guru dan sekolah. Hashbullah Ismail.8 53. lebih 50% subjek memilih ibu bapa sebagai sumber paling utama dalam memberikan maklumat mengenai penyalahgunaan dadah.5%) menjawab betul pernyataan tersebut. didapati hampir keseluruhan subjek kajian (92.3 28.8%) memilih ibu bapa sebagai sumber yang paling utama bagi memberikan maklumat mengenai penyalahgunaan dadah berbanding dengan 27 subjek (33. seramai 43 subjek kajian (53. Sumber Guru dan sekolah Ibu bapa Pengalaman anggota keluarga Media cetak Media elektronik Kekerapan (f) 27 43 10 25 23 Peratusan (%) 33. SUMBER UTAMA PEROLEHAN MAKLUMAT MENGENAI PENYALAHGUNAAN DADAH KEPADA PELAJAR Jadual 2: Analisis kekerapan dan peratusan sumber paling utama yang memberikan maklumat mengenai penyalahgunaan dadah. Fatin Aliana Mohd Radzi.8 Seterusnya dari kajian juga didapati. Manakala bagi item terakhir iaitu. lemah tenaga batin. Mohd Noorazam Abd Razak. „ Dari segi fizikal. Ani Mazlina Dewi Mohamed & Soffian Omar Fauzee . Mohamad Azmi Adnan.8%) menjawab betul pernyataan tersebut dan hanya 21 subjek kajian (26. malas dan kelihatan berada dalam khayalan‟.Pengajaran Penyalahgunaan Dadah Dalam Kalangan Pelajar Tingkatan Empat Merujuk data dari jadual 18.3%) menjawab salah. menunjukkan lebih dari separuh subjek kajian iaitu 59 (73.8 12. Kesimpulannya.seseorang penagih dadah akan menjadi kurus.

Kedua-dua faktor berkenaan mesti berjalan seiring bagi mencapai matlamat pengajaran berkesan. Hashbullah Ismail. Guru dan murid perlu memainkan peranan masing-masing agar suasana pengajaran pembelajaran penyalahgunaan dadah menjadi lebih menarik. analisa mendapati kebanyakan subjek kajian setuju dengan setiap pernyataan mengenai pengajaran pembelajaran penyalahgunaan dadah di sekolah. seramai 43 subjek kajian (53. Ani Mazlina Dewi Mohamed & Soffian Omar Fauzee . sesi pengajaran pembelajaran penyalahgunaan dadah di sekolah menunjukkan keberkesanannya. murid mempunyai pengetahuan yang meluas hasil pengajaran penyalahgunaan dadah di sekolah.( 2003) bahawa sekolah pada hari ini merupakan tempat yang paling sesuai untuk pelajar menerima maklumat berkaitan dengan faktor yang menjadikan risiko terhadap kesihatan. Kesimpulannya. lebih 50% subjek memilih ibu bapa sebagai sumber paling utama dalam memberikan maklumat mengenai penyalahgunaan dadah. Mohamad Azmi Adnan. Dari kajian juga didapati lebih daripada separuh subjek kajian mempunyai pengetahuan tentang bahayanya dadah. Menurut Caroll (1963) pengajaran berkesan melibatkan faktor kawalan guru dan kawalan pelajar. Secara keseluruhan berdasarkan dari dapatan kajian. Analisa menunjukkan bahawa hampir keseluruhan subjek kajian berjaya menjawab soalan dengan betul iaitu dengan nilai sekurang-kurangnya 85 peratus (Rujuk jadual 18). Ini bersesuaian dengan pendapat Keith & Shonna. Seterusnya dari kajian juga didapati. Fatin Aliana Mohd Radzi. kesan atau akibat daripada penagihan sebarang jenis dadah berdasarkan pernyataan yang diberikan dalam soal selidik.8%) memilih ibu bapa sebagai sumber yang paling utama bagi memberikan maklumat mengenai penyalahgunaan dadah berbanding dengan 27 subjek (33. Lebih daripada separuh subjek kajian didapati mempunyai pengetahuan mengenai penyalahgunaan dadah.Pengajaran Penyalahgunaan Dadah Dalam Kalangan Pelajar Tingkatan Empat KESIMPULAN Kesimpulannya. Dapat dikatakan bahawa. Mohd Noorazam Abd Razak.8%) yang memilih guru dan sekolah.

bererti dan memantapkan lagi pembelajaran murid. Segala peluang pembelajaran ( learning opportunities ) yang disediakan oleh guru hendaklah mendatangkan pengalaman pembelajaran ( learning experiences ) yang membawa kesan terhadap perubahan tingkah laku dalam jangka masa panjang. Kementerian Pelajaran Malaysia perlu berusaha untuk melahirkan guru-guru terlatih di dalam bidang penyalahgunaan dadah dan menjadikan topik ini sebagai mata pelajaran yang berasingan sekaligus menjadikan sekolah sebagai sumber yang paling penting di dalam menyalurkan maklumat kepada murid-murid berkaitan dadah. Peluang pembelajaran dalam berbagai situasi. baik di dalam bilik darjah atau di luar kawasan sekolah. Ini selaras dengan usaha pihak kerajaan untuk memastikan negara bersih daripada najis dadah menjelang tahun 2015. Implikasi yang positif boleh diperhatikan oleh pihak Kementerian Pelajaran Malaysia dalam mewujudkan satu kaedah pengajaran dan pembelajaran yang lebih berkesan untuk kesemua sekolah di negara kita. Proses pembelajaran berlaku Mohd Noorazam Abd Razak. semua maklumat yang diperolehi dalam kajian ini juga boleh digunakan oleh guru-guru Pendidikan Kesihatan di semua sekolahsekolah menengah perguruan untuk menyediakan modul.Pengajaran Penyalahgunaan Dadah Dalam Kalangan Pelajar Tingkatan Empat IMPLIKASI Kementerian Pelajaran Malaysia merupakan antara pihak yang perlu merujuk kepada hasilan kajian ini. seharusnya menyeronokkan. Hashbullah Ismail. Fatin Aliana Mohd Radzi. berbanding sumber-sumber lain. Guru perlu mempunyai maklumat yang lebih banyak mengenai isu penyalahgunaan dadah disebabkan guru seharusnya menjadi sumber rujukan utama berdasarkan pengetahuan sedia ada mereka. Ani Mazlina Dewi Mohamed & Soffian Omar Fauzee . perancangan dan pengisian pengajaran yang lebih berkesan serta sistematik bersesuaian dengan keperluan semasa dan cabaran terkini berkaitan dengan penyalahgunaan dadah. Mohamad Azmi Adnan. Selain dari itu. Pihak pendidikan perlu memastikan guru yang memberikan informasi mengenai isu penyalahgunaan dadah memiliki latar belakang Pendidikan Jasmani dan Kesihatan supaya sesi pengajaran dan pembelajaran penyalahgunaan dadah lebih memberi impak yang sangat besar kepada pelajar sekolah.

Fatin Aliana Mohd Radzi.Pengajaran Penyalahgunaan Dadah Dalam Kalangan Pelajar Tingkatan Empat di kalangan murid kerana guru telah mengajar. oleh itu keperibadian dan pengetahuan yang cukup perlu dimiliki agar pelajar-pelajar ini tidak mendapatkan maklumat yang salah daripada sumber lain. Ini adalah untuk memastikan setiap kandungan mata pelajaran yang diajar oleh guru tidak bersesuaian dengan peredaran masa kini. guru telah mengajar tidak beerti murid – muridnya telah mempelajari apa yang diajarnya. Justeru. pelajar-pelajar akan mendapatkan pengetahuan yang lebih terkini dab bersedia menghadapi segala kemungkinan apabila tamat zaman persekolahan. Perkara Mohd Noorazam Abd Razak. Ani Mazlina Dewi Mohamed & Soffian Omar Fauzee . Pilihlah teknik yang sesuai berdasarkan tajuk pengajaran agar dapat menarik minat dan memotivasikan murid – murid seperti penayangan video. Oleh yang demikian. adalah penting bagi tenaga pengajar memastikan pengajarannya benar – benar memberi kesan yang diharapkan. Agensi Antidadah Kebangsaan (AADK) juga perlu bekerjasama dengan Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) dalam menghasilkan modul atau kurikulum penyalahgunaan dadah yang lebih sesuai dan mengikut perubahan terkini. Pameran dan seminar Antidadah yang banyak dianjurkan bersama oleh Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) dan Agensi Antidadah Kebangsaan (AADK) selama ini perlu diteruskan dan dipertingkatkan agar usaha menangani masalah penyalahgunaan dadah dapat dilaksanakan. Pelajar-pelajar menganggap ibu bapa sebagai contoh terbaik mereka untuk dicontohi. Ibu bapa pelajar juga perlu memainkan peranan penting dalam memastikan usaha melihat generasi muda akan datang bebas daripada masalah penyalahgunaan dadah. Mohamad Azmi Adnan. Hashbullah Ismail. tetapi sebaliknya. Salah satu cara untuk guru mengelakkan kebosanan di kalangan murid ialah dengan mempelbagaikan kaedah dan teknik pengajarannya. ceramah penagihan dadah dan sebagainya. Walaupun waktu seharian pelajar-pelajar banyak dihabiskan di sekolah. namun sebagai ibu bapa pengetahuan mengenai isu penyalahgunaan dadah perlu diketahui agar kita dapat membantu memberikan maklumat yang tepat mengenai isu penyalahgunaan dadah ini.

CADANGAN Kajian ini mempunyai beberapa cadangan terutamanya bagi mereka yang terlibat secara langsung dengan sesi pengajaran pembelajaran penyalahgunaan dadah di sekolah-sekolah khususnya di peringkat menengah. Ani Mazlina Dewi Mohamed & Soffian Omar Fauzee . beberapa cadangan telah disarankan oleh penyelidik untuk kajian lanjutan. Mohamad Azmi Adnan. Walaupun kajian yang dijalankan hanya mengfokus kepada murid sekolah menengah yang berada di kawasan bandar semenanjung Malaysia sahaja. Kajian ini memerlukan satu kajian yang dinamik dalam sesuatu tempoh jangka panjang (antara satu hingga dua tahun). Fatin Aliana Mohd Radzi. Berdasarkan perbincangan dan kesimpulan kajian. Hashbullah Ismail. Kajian lanjutan berbentuk longitudinal perlu dijalankan oleh penyelidik pada masa depan dalam usaha untuk memahami tingkah laku atau pun sikap murid-murid terhadap sesi pengajaran pembelajaran penyalahgunaan dadah dengan membuat perbandingan antara sekolah di kawasaan bandar dan luar bandar. dapatan yang diperolehi dapat memberi kefahaman yang lebih baik berkaitan dengan keberkesanan pengajaran terhadap penyalahgunaan dadah di sekolah-sekolah. Maklumat yang diperolehi dapat memberi gambaran yang lebih jelas dan tepat mengenai tingakah laku murid serta keupayaan sesi pengajaran pembelajaran penyalahgunaan dadah di sekolah. Secara amnya. dapatan kajian menunjukkan pengajaran penyalahgunaan dadah di salah sebuah sekolah menengah di sekitar kawasan Shah Alam adalah berkesan. Mohd Noorazam Abd Razak.Pengajaran Penyalahgunaan Dadah Dalam Kalangan Pelajar Tingkatan Empat seumpama ini boleh merosakan pengetahuan dan tatasusila pelajar-pelajar ini dengan menjurus ke arah masalah penagihan dadah. Pengumpulan maklumat berkaitan dengan sikap atau tingkah laku murid-murid yang tepat dan sebenar terhadap sesi pengajaran pembelajaran penyalahgunaan dadah di sekolah dapat diperolehi dari masa ke semasa.

gemilang dan terbilang menjelang tahun 2020. Ani Mazlina Dewi Mohamed & Soffian Omar Fauzee . Fatin Aliana Mohd Radzi. Kajian yang menfokuskan kepada penyalahgunaan dadah perlu diperluaskan agar murid-murid atau golongan belia ini tidak terus terjebak di dalam masalah ini selaras dengan impian kerajaan untuk melahirkan generasi yang cemerlang. Hasil daripada kajian juga boleh mengenalpasti sejauhmana tahap kefahaman atau perubahan dari segi kesihatan murid – murid di mana pihak sekolah boleh merancang aktiviti – aktiviti yang mampu meningkatkan taraf kesedaran murid betapa pentingnya menjaga kesihatan dari segi jasmani. perlu diperluaskan lagi. Mohamad Azmi Adnan. rohani yang menyumbang kepada tahap intelektual yang baik. penggubal sukatan matapelajaran perlu meningkatkan lagi kualiti teknik pengajaran dan pembelajaran serta menggubal topik penyalahgunaan dadah menjadi lebih menarik dan terperinci. jika kajian seperti ini dilakukan ke atas isu atau masalah lain-lain? Pengkaji-pengkaji. Kajian ini dilakukan berdasarkan sebuah sekolah yang terletak di bandar sahaja.Pengajaran Penyalahgunaan Dadah Dalam Kalangan Pelajar Tingkatan Empat Kajian-kajian seperti ini. bagi isu-isu yang lain. Hashbullah Ismail. Kajian-kajian seperti ini masih kurang dijalankan dan penyelidik berpendapat ia seharusnya menjadi alternatif untuk mengatasi masalah penyalahgunaan dadah di kalangan belia khususnya. emosi. Namun pihak yang berkenaan seperti guru. Bagaimana dengan sekolah-sekolah yang terletak di luar bandar? Apakah kesannya. Lebih banyak program- Mohd Noorazam Abd Razak. Intervensi dan Inisiatif yang dijalankan hendaklah bermatlamat untuk melahirkan murid-murid sekolah yang mempunyai pengetahuan yang cukup berkaitan masalah penyalahgunaan dadah supaya generasi hari ini faham dan jelas akan kesan jangka panjang akibat penyalahgunaan dadah. bolehlah melakukan kajian-kajian seperti ini untuk melihat keberkesanannya. Perlaksanakan topik ini perlu menjadi lebih berkesan dalam usaha melahirkan generasi muda yang mempunyai pengetahuan yang cukup mengenai penyalahgunaan dadah sebelum melangkah ke dunia luar persekolahan.

Century Crofts. (1998). D. New York : Longman Inc.R. New York. R. Sherman. Fatin Aliana Mohd Radzi. Borg.gov. Bloom. (edisi ke-7).J. Ani Mazlina Dewi Mohamed & Soffian Omar Fauzee .D. Rienehart & Winston.. Chasen. 701-716. The natural history of cigratte smoking : Predicting young adult smoking outcomes from adolescent smoking pattern. Mohd Noorazam Abd Razak. pg. W. L. J.C. 9 Ogos 2006. (1972). Drug Alcohol Depend. (1970). Presson. (1983). C. The Psychology of Adolescent (edisi ke. (1963). Appleton. Cole. Health Psychology. & Edwards.mohr. 109-121.C. & Gall.. Hashbullah Ismail.Pengajaran Penyalahgunaan Dadah Dalam Kalangan Pelajar Tingkatan Empat program usahasama patut dijalankan dengan ibu bapa. M. New York: McGraw-Hill Higher . 64. & Hall. Psychology of Adolescent. L. 50 (2). (1990). Caroll. S. (15 Jun 2006). Rujukan Agensi Antidadah Kebangsaan (ADK). 9. & Kandel.. Human Characteristic and School Learning. Mohamad Azmi Adnan. D.J. Berita Harian. B. Teacher College Record. A Model of School Learning. Holt. New York. Predictors of cessation of marijuana use-an event history analysis. www.B. Syabu punca utama jenayah meningkat.my. Chen. I.. guru dan pihak berwajib seperti AADK dalam memastikan pengajaran penyalahgunaan dadah ini memberikan kesan mendalam dan berkekalan dalam diri pelajar. (1976). Education research : An Introduction. Darothy. S.N. 723-733.2). K.

S. Hashbullah Ismail.rmp. Universiti Kebangsaan Malaysia.Pengajaran Penyalahgunaan Dadah Dalam Kalangan Pelajar Tingkatan Empat Fingelman. J. How children fail. 21-46. New York.my. Human Kinetics Publication.statistics.A. Merril Publication. “ Changing the way you look. Persepsi guru-guru terlatih terhadap kursus khas pengajaran Bahasa Malaysia.O. (eds). Hashim Othman. Huraian Sukatan Pelajaran Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (1999).W. B. L. Bangi. B.gov. Journal of Sociology and Social Welfare. New York : Holt Rinehart and Winston. Selangor Darul Ehsan. & Feigelman. M. Education research : competencies for analysis and application. (1970). W. (1958). Jabatan Perangkaan Negara. .G. (1987). M.R. G. Jabatan Narkotik. Straussner (Ed). Fatin Aliana Mohd Radzi. Adolescence : Psychosocial Perspective. A. (1981). 297-314. Freud. (2004). Tesis Sarjana Pendidikan.. Mohamad Azmi Adnan. www. 14 (4). In S. Kementerian Pendidikan Malaysia. Threating the adolescent substance abuser. p.gov. “ Adolescence as a Developmental Disturbance “. Ohio : Charles E. Physical fitness and wellness (edisi ke-3). www. S. (15 Jun 2006).D. Fraser. (1993). & Barbee.. & Lebovici. New York : Grilford. clinical work with substance abusing clients. Basic Books. (1989). Polis Diraja Malaysia. Pusat Perkembangan Kurikulum. fell and perform”. Gay. Reconsidering drug involvement among youth & young adults : Implication for targeted primary prevention. Ani Mazlina Dewi Mohamed & Soffian Omar Fauzee .L. dalam Caplar. George. Holt.my ( 15 Jun 2006). Jerrold. Mohd Noorazam Abd Razak.

(2001). 1975-1995.Z. NIDA. J. Vol 1 : Secondary school standards. Kumar. DC. Pendidikan Jasmani dan Kesihatan.G.Pengajaran Penyalahgunaan Dadah Dalam Kalangan Pelajar Tingkatan Empat Johnston. University students perceived effectiveness of their high school health education.. May / June 2003. P. Kementerian Pendidikan Malaysia. (1993). Kementerian Keawangan Malaysia. Perangkaan Pendidikan di Malaysia. B. How Physical Education Teacher Education Major Should Be Prepared to Teach Students. New York : Holt Rinehart and Winston. (1973). M. American Journal of Health Education. Kerlinger. American Annals of the Deaf. Hashbullah Ismail. G. Keith. Government Party Office. O‟ Malley. Kuala Lumpur. (2003). S. Ani Mazlina Dewi Mohamed & Soffian Omar Fauzee . Judy. Kuala Lumpur. Penyalahgunaan bahan (substance abuse) di kalangan pelajar di sebuah kolej swasta. Washington. 167-174. & Bechman. Pendidikan Pencegahan Dadah & Aids. J. Laporan ekonomi 2002/2003. F.D.A.K. NIH Publication No 8-4139. A. Foundation of behavior research. (1996). Kuala Lumpur. Universiti Malaya. L.. (2000). Mohd Noorazam Abd Razak. Kementerian Belia dan Sukan.. (2002). Kathleen.. (2005). (1997). 122. Mohamad Azmi Adnan. (1997). & Shonna. Educational Administrator of School & Program. National Survey Result in drug use from the monitoring in the future study. Fatin Aliana Mohd Radzi.M. 273-282. thesis. Karisma Publication Sdn Bhd. Percetakan Nasional Malaysia Berhad. p. Fajar Bakti. (34).

P. K. 1433-1437. PTS Publication & Distributor Sdn.A.. Sisk. (2003). Mohamad Azmi Adnan. Nielsen.Pengajaran Penyalahgunaan Dadah Dalam Kalangan Pelajar Tingkatan Empat Mahmood.A. U. (1989). M. London : Hoinemana Education Books Ltd. Bhd. & Bentler. (2002).J. Nazar. M. The Journal of School Health. C.M. 74. Forthwoth : Harcourt Bruce College Publication. 242-248.D. Hashbullah Ismail. F. (2004). (2000). Melinda. & Turner.M. Newcomb. Parrot. Kuala Lumpur.C. Mohamad Sultan. J. Vol . Memulihkan kesan pengambilan bahan psikoaktif. (2000). Universiti Malaya. Kaedah penyelidikan pendidikan. M. Positron emission tomograpic evidence of toxic effect of MDMA. P. (1981). 22 (2). M. A. E. 2004. (2000)... Psychobiological problems in heavy ecstacy (MDMA) polydrugs users. thesis. Mohd Noorazam Abd Razak. Kuala Lumpur. Implementing evidence-based substance use prevention curricula on North Corolina Public School District. D. Survey method in social investigation.H. (1997).A. & Denise.. American Psychologist. The Lancest. 60.C. Ani Mazlina Dewi Mohamed & Soffian Omar Fauzee . (2000). Substance use and abuse among children and teenagers. on brain serotonin neurons in human being.D. 32-86. K. Morser. Penyalahgunaan bahan merbahaya di kalangan pelajar di sebuah sekolah menengah swasta di Daerah Klang. Mohd Majid. Fatin Aliana Mohd Radzi.. Mohanaraj. Kuala Lumpur. L. Dewan Bahasa dan Pustaka.. & Kalton. thesis. 105-110. Universiti Malaya. Drug Alcohol Depend. (edisi ke-2). McLann. Nov.D. Kualiti pengajaran di sebuah sekolah memengah Daerah Sabak Bernam. Adolescence : A contemporarary view (edisi ke-2). G. pg 353.

(1997). Pederson..A.Rahman & Haji Iran Herman. Skrondal. Hashbullah Ismail. Mohd Noorazam Abd Razak. A. (1991). Mass media and children’s development in I. Renniger (Eds). Addiction. Universiti Kebangsaan Malaysia.E Siegel. TN. The News Strait Times.E. Handbook of Child Psychology (edisi ke-5). (1999). 4 Jun 2006.F. (Cookeville. Fatin Aliana Mohd Radzi. vol 4. Terjemahan Wan Azahan Wan Muhamad & Zainal Abidin Bakar. New York : Wiley. 1991). www. Kanak-kanak belajar daripada media massa. Selangor Darul Ehsan. D. ERIC Document No. A study concerning stress among high school students in selected rural schools. Siti Gazalba. & Wright. & K. J. 89-108.C.com/drugs/pemadam. Paper presented at the Annual Education Conference. (15 Jun 2006). Santrock. Ecstacy and new pattern of drug use : a normal population study. Kuala Lumpur : Penerbit Pustaka Antara. Educational Psychologist. 1695-1706. Kuala Lumpur.Pengajaran Penyalahgunaan Dadah Dalam Kalangan Pelajar Tingkatan Empat Peach. Ani Mazlina Dewi Mohamed & Soffian Omar Fauzee . 94 (11). R. (1996). PEMADAM. ED 336253. (1993). A. & Roberts. Samsudin A.. Remaja dan AIDS. 22. August 12. (CD-Rom). Schraman. L. W.C.. A theory of school and classroom organisation. (1981). W. Dewan Bahasa dan Pustaka. Mohamad Azmi Adnan. Pembimbing latihan ilmiah dan tesis. (1987). Treatment works for drug addiction. Bangi. mmserve. Slavin.

W. Tobler. Addict Behaviour. 14. 20. Health and Medical Complete. Psychological Distturbance in Adolescence. other drugs and criminality : A structural analysis. Drug education practise : result of an observational study. Journal of Primary Prevention. N. Yu. (1994).S. Roona. William. 33. Ochshom. New York : Wiley.R. 25 (3). American Journal of Drug Alcohol Abuse. Social Psychiatry Epidomiol. (1997). 3 April 2006. K.G. W... (1993). (20) 373-393. School. H. B. & Williford.. W.. M.M. B. Utusan Malaysia. Wittchen. Fatin Aliana Mohd Radzi. P.Pengajaran Penyalahgunaan Dadah Dalam Kalangan Pelajar Tingkatan Empat Thomas. & Ralph. Marshall. Weiner. Mohd Noorazam Abd Razak. (1999).V.H. A. I. (2000). (1998). 445-460. pg. J. Streke.based adolescent drug prevention program : 1998 meta – analysis. 568-578. Ujian dadah di sekolah. Ani Mazlina Dewi Mohamed & Soffian Omar Fauzee .. & Stakpole..B. 85-97. Drug use and drinking among student in 36 countries... Test-retest realibility of the computerized DSM. Health Education Research : February 1999 . 1 . 275-336.M. Alcohol. IV verson of the Munich-composite International Diagnostic Interview (M-CIDI). Hashbullah Ismail. Mohamad Azmi Adnan. D.

Fakulti Pendidikan. Universiti Teknologi MARA 3 Prof. Masalah penyalahgunaan dadah dalam kalangan murid sekolah perlulah dibendung segera agar misi negara mencapai matlamat sekolah bebas dadah 2012 dapat direalisasikan. Hussin2. 1 2 Prof. Gurnam Kaur Sidhu3. Gurnam Kaur Sidhu. Madya. Universiti Teknologi MARA Chan Yuen Fook. senarai semak dan soalan temubual berstruktur. kajian ini dijalankan bagi menyelidik pelaksanaan program pendidikan pencegahan dadah di sekolah rendah sebagai salah satu usaha negara memerangi gejala penyalahgunaan dadah ini. Universiti Teknologi MARA Pensyarah. Nazeera Ahmed Bazari & Rozilah Abdul Aziz .Program Pendidikan Pencegahan Dadah Di Sekolah Rendah Di Malaysia PROGRAM PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH DI SEKOLAH RENDAH DI MALAYSIA Chan Yuen Fook1. Abdul Halim Mohd. temubual. Fakulti Pendidikan. Universiti Teknologi MARA 5 Pensyarah. Situasi yang mula menular secara drastik ke sekolah seterusnya meracuni generasi muda ini perlulah dibendung dengan segera sebelum keadaan melarat. Madya. Nazeera Ahmed Bazari4 & Rozilah Abdul Aziz5 ABSTRAK Masalah mengenai penyalahgunaan dadah dalam kalangan remaja semakin membimbangkan. Implikasi daripada dapatan kajian ini dapat mengolah masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan Program Pendidikan Pencegahan Dadah (PPDa) di sekolah rendah. Bagi tujuan triangulasi data. Hussin. Abdul Halim Mohd. Oleh itu. Kajian ini menggunakan kaedah penyelidikan kuantitatif dan kualitatif untuk mendapat gambaran yang menyeluruh tentang keberkesanan pelaksanaan PPDa di sekolah dan tertumpu kepada sekolahsekolah rendah yang berisiko dalam penyalahgunaan bahan di Semenanjung Malaysia. Fakulti Pendidikan. Universiti Teknologi MARA 4 Pensyarah. Fakulti Pendidikan. Fakulti Pendidikan. kajian ini dilaksanakan secara rentasan (cross-sectional) di mana pengumpulan data menggunakan pelbagai instrumen kajian seperti soal selidik.

Program Pendidikan Pencegahan Dadah Di Sekolah Rendah Di Malaysia

ABSTRACT

Drug abuse among youths has become a matter of grave concern and if left unchecked it could poison the youth of tomorrow. Henceforth, this study was conducted to investigate the effectiveness of the implementation of the drug awareness educational programme (PPDa) for primary schools. The programme referred to as PPDa is a national concerted effort to overcome drug abuse in all Malaysian schools. This study employed both quantitative and qualitative research techniques such as questionnaires, semi-structured interviews and checklists in order to obtain a holistic view on the effectiveness of PPD. The study involved respondents from 51 high risk primary schools in 8 states located in Peninsular Malaysia. The findings of this study revealed that approximately 318 programmes had been held in the 51 schools involved in the study. Lectures and exhibitions were the two dominant activities conducted in most schools. Other activities held collaboratively with other agencies included quizzes, telematches, video shows, demonstrations and school adoption programmes. Nevertheless, the findings revealed that the implementation of the PPDa programme left much to be desired as PPDa teachers are in need for more training, exposure and require comprehensive modules to help them conduct effective counseling in their respective schools. Finally, it cannot be denied that overcoming the threat of drug abuse needs the concerted effort of various bodies if the noble aspirations of a nation free from drugs in 2012 is to be realized.

Chan Yuen Fook, Abdul Halim Mohd. Hussin, Gurnam Kaur Sidhu, Nazeera Ahmed Bazari & Rozilah Abdul Aziz

Program Pendidikan Pencegahan Dadah Di Sekolah Rendah Di Malaysia

PENGENALAN

Fenomena penyalahgunaan dadah dalam kalangan pelajar sekolah perlu dipandang serius kerana ia mempunyai perkaitan dengan permasalahan disiplin seperti merokok, ponteng sekolah, melawan guru, mencuri, bergaduh dan merosakkan harta benda sekolah. Pada kebiasaannya, pelajar yang terlibat dengan

penyalahgunaan dadah bukan sahaja menghadapi permasalahan disiplin dan akademik tetapi mereka juga terdedah kepada risiko gejala sosial di luar sekolah seperti penglibatan dengan kumpulan samseng, pergaulan bebas, melepak, kehamilan sebelum kahwin dan lari dari rumah (AADK, 2007). Kementerian Pelajaran telah mengatur pelbagai strategi pencegahan awalan bagi menangani permasalahan dadah dalam kalangan pelajar. Salah satu daripada strategi tersebut ialah melalui pelaksanaan Program Pendidikan Pencegahan Dadah (PPDa) di sekolah rendah. Program tersebut ditumpukan di sekolah kerana hasil kajian menunjukkan penagih dadah mula mencuba dadah ketika mereka masih di bangku sekolah lagi iaitu dalam lingkungan usia 13 hingga 17 tahun (Mohd Muzafar Shah & Abdul Malek, 2005). Dengan itu, Program PPDa merupakan salah satu daripada sistem sokongan sekolah ke arah menangani gejala sosial yang melibatkan kalangan pelajar sekolah. Program PPDa ini harus dapat memupuk semangat jati diri pelajar yang seterusnya dapat membentuk nilai murni, budi pekerti yang mulia dan terpuji, kerohanian yang luhur dan memiliki perasaan cinta serta sayang kepada diri, keluarga, masyarakat, agama, bangsa dan negara (Mohd Muzafar Shah & Abdul Malek, 2005).

Objektif PPDa adalah untuk mewujudkan pemikiran generasi muda yang bebas daripada pengaruh dadah, menyediakan alternatif berfaedah yang dapat mencegah mereka daripada terlibat dengan penyalahgunaan dadah dan mewujudkan suasana persekitaran yang kondusif untuk pengajaran dan pembelajaran. Usaha untuk

mencegah dadah ditumpukan kepada generasi muda kerana mereka merupakan tulang belakang dan pewaris kepimpinan negara ini pada masa depan. Seperti yang kita sedia maklum, mencegah adalah lebih baik dari mengubat. Dengan itu, adalah menjadi tanggungjawab kita bagi memastikan generasi masa hadapan hidup aman dan gembira tanpa dadah.

Chan Yuen Fook, Abdul Halim Mohd. Hussin, Gurnam Kaur Sidhu, Nazeera Ahmed Bazari & Rozilah Abdul Aziz

Program Pendidikan Pencegahan Dadah Di Sekolah Rendah Di Malaysia

Kementerian Pelajaran Malaysia telah diberi tanggungjawab untuk mengenalpasti, merancang dan melaksanakan segala program dan aktiviti tindakan berhubung dengan pendidikan pencegahan dadah. Walaupun PPDa telah dilaksanakan secara menyeluruh yang meliputi peringkat sekolah, daerah, negeri dan kebangsaan tetapi masih terdapat sebilangan pelajar sekolah yang terlibat dengan penyalahgunaan dadah. Perangkaan yang dikeluarkan Bahagian Sekolah, Kementerian Pelajaran Malaysia (2006) menunjukkan bahawa terdapat sebilangan pelajar sekolah yang terlibat dengan penyalahgunaan dadah. Mengikut perangkaan yang dikeluarkan oleh pihak berkenaan iaitu dari tahun 2002 hingga 2005 terdapat seramai 1,015 orang pelajar sekolah telah dikenalpasti terlibat dengan penyalahgunaan dadah. Jadual 1 menunjukkan bilangan pelajar sekolah yang terlibat dengan penyalahgunaan dadah dari tahun 2002 hingga 2005. Jadual 1: Bilangan Pelajar Sekolah yang terlibat dengan Penyalahgunaan Dadah dari Tahun 2002 hingga 2005 Tahun 2002 2003 2004 2005 Jumlah Sumber : Bahagian Sekolah (2006) Jumlah 402 266 187 160 1,015

Seramai

402

orang

pelajar

sekolah

telah

dikenal

pasti

terlibat

dengan

penyalahgunaan dadah pada tahun 2002. Bilangan tersebut menurun kepada 266 orang pada tahun 2003 dan menurun lagi pada tahun 2004 kepada 187 orang. Pada tahun 2005 pula, 160 orang pelajar sekolah pula dikesan terlibat dengan gejala bahan psikoaktif tersebut. Walaupun terdapat penurunan dalam jumlah kes pelajar sekolah yang terlibat dengan penyalahgunaan dadah dalam tempoh masa tersebut, namun pada hakikatnya permasalahan dadah masih wujud di institusi persekolahan di negara ini dan pihak yang berkuasa perlu bertindak agar fenomena tersebut dapat dihapuskan sepenuhnya.

Chan Yuen Fook, Abdul Halim Mohd. Hussin, Gurnam Kaur Sidhu, Nazeera Ahmed Bazari & Rozilah Abdul Aziz

Program Pendidikan Pencegahan Dadah Di Sekolah Rendah Di Malaysia

Berdasarkan keterangan di atas dapatlah dirumuskan bahawa pihak kerajaan khususnya Kementerian Pelajaran telah melaksanakan pelbagai program untuk mencegah penyalahgunaan dadah dalam kalangan murid-murid. Walau

bagaimanapun, sehingga kini, masih lagi terdapat murid-murid sekolah yang terlibat dengan gejala tersebut. Terdapat beberapa pihak daripada sekolah, jabatan pelajaran negeri dan Bahagian Pengurusan Sekolah Harian, Kementerian Pelajaran Malaysia menyatakan bahawa program yang dijalankan adalah kurang berkesan kerana ianya dilaksanakan secara ad hoc, bermusim, tidak tertumpu kepada kumpulan pelajar yang berisiko dan melibatkan pelajar sahaja tanpa penglibatan secara menyeluruh daripada pihak ibu bapa, keluarga dan masyarakat. Pada

dasarnya, pendidikan pencegahan di sekolah merupakan peluang yang terbaik dalam usaha pencegahan dadah kerana komuniti sekolah merupakan kumpulan yang berpotensi terjebak dalam masalah penyalahgunaan dadah. Oleh yang demikian, warga pendidikan harus mempunyai kefahaman dan kesedaran yang tinggi terhadap pendekatan pencegahan yang berasaskan teori hubungan faktor risiko dan faktor perlindungan. REKA BENTUK PENYELIDIKAN Kajian ini menggunakan kaedah penyelidikan kuantitatif dan kualitatif untuk mendapat gambaran yang lebih menyeluruh tentang keberkesanan pelaksanaan PPDa di sekolah. Reka bentuk penyelidikan deskriptif dianggap sesuai untuk

memerihalkan keberkesanan pelaksanaan PPDa di sekolah (Cohen, Manion dan Morrison, 2003). Dengan itu, penyelidikan deskriptif telah digunakan untuk memerihalkan pelaksanaan PPDa di sekolah rendah di Malaysia. penyelidikan telah dikenalpasti untuk kajian ini: 1. Apakah aktiviti PPDa dalam aspek pengurusan dan kepimpinan yang telah dilaksanakan di sekolah? 2. Apakah aktiviti PPDa dalam aspek kurikulum yang telah dilaksanakan di sekolah? 3. Apakah aktiviti PPDa dalam aspek ko-kurikulum yang telah dilaksanakan di sekolah? Lima soalan

Chan Yuen Fook, Abdul Halim Mohd. Hussin, Gurnam Kaur Sidhu, Nazeera Ahmed Bazari & Rozilah Abdul Aziz

Program Pendidikan Pencegahan Dadah Di Sekolah Rendah Di Malaysia

4. Apakah aktiviti PPDa dalam aspek pembangunan sahsiah yang telah dilaksanakan di sekolah? 5. Apakah agensi luar yang terlibat dalam pelaksanaan aktiviti PPDa di sekolah?

Kajian ini dilaksanakan secara rentasan (cross-sectional) di mana pengumpulan data menggunakan pelbagai instrumen kajian seperti soal selidik, senarai semak dan soalan temubual berstruktur demi tujuan triangulasi data. Perbincangan kumpulan berfokus digunakan untuk memperoleh pandangan dan pengalaman tentang pelaksanaan PPDa daripada pakar rujuk di kementerian, jabatan dan sekolah. POPULASI DAN PERSAMPELAN Maklumat dalam Laman Web Kementerian Pelajaran Malaysia menunjukkan sejumlah 7623 buah sekolah rendah di Malaysia. Namun demikian, kajian ini hanya menumpu kepada sekolah-sekolah rendah yang berisiko dalam penyalahgunaan dadah di Semenanjung Malaysia. Setakat ini masih tiada pembahagian sekolah yang jelas bagi sekolah rendah, oleh itu, pemilihan sekolah kajian adalah berpandukan cara pembahagian sekolah menengah yang ditentukan oleh Bahagian Sekolah, Kementerian Pelajaran Malaysia. Secara umum, sekolah menengah di Malaysia dibahagi kepada tiga kelompok iaitu sekolah kelompok merah, biru dan putih mengikut tahap risiko sekolah tersebut terdedah kepada pengaruh dadah dan penyalahgunaan bahan. Sekolah kelompok merah ialah sekolah berisiko tinggi, manakala sekolah kelompok biru ialah sekolah berisiko sederhana dan sekolah kelompok putih ialah sekolah yang bebas daripada ancaman penyalahgunaan dadah. Andaian yang dibuat ialah sekolah rendah yang terletak di kawasan berisiko dianggap juga berisiko di kawasan tersebut. Oleh kerana kajian ini bertujuan untuk mengkaji keberkesanan pelaksanaa PPDa di sekolah rendah, maka pemilihan sekolah di kawasan berisiko adalah lebih relevan dalam kajian ini. Andaian yang digunakan ialah program PPDa yang dilaksanakan dengan berkesan di sekolah yang terletak di kawasan berisiko akan dapat menghindarkan murid daripada terjerumus dalam perangkap dadah pada masa depan. Dengan itu, kajian ini banyak tertumpu kepada sekolah yang terletak di

Chan Yuen Fook, Abdul Halim Mohd. Hussin, Gurnam Kaur Sidhu, Nazeera Ahmed Bazari & Rozilah Abdul Aziz

Program Pendidikan Pencegahan Dadah Di Sekolah Rendah Di Malaysia

kawasan berisiko tinggi dan sederhana. Atas sebab logistik, hanya sekolah rendah di Semenanjung Malaysia dilibatkan dalam kajian ini. Sebanyak 8 negeri telah dipilih untuk kajian iaitu Pulau Pinang, Perak, Selangor, Wilayah Persekutuan, Kuala Lumpur, Melaka, Pahang, Johor dan Terengganu yang dapat mewakili kesemua zon di Semenanjung Malaysia. Oleh kerana kajian ini memerlukan lawatan ke tapak kajian, maka ahli penyelidik hanya mampu melawati sejumlah 6 – 8 buah sekolah di setiap negeri yang dikaji. Akhirnya sejumlah 51 buah sekolah rendah yang terletak di kawasan berisiko tinggi dan sederhana telah dipilih dari 8 negeri yang dikaji. Setelah sekolah kajian dipilih, persampelan kelompok pelbagai peringkat

(multicluster sampling) digunakan mengikut cadangan Cohen, Manion dan Morrison (2003). Setiap kelompok sampel kajian terdiri daripada responden dari pelbagai

lapisan. Sampel kajian bagi Soal Selidik Guru terdiri daripada pentadbir sekolah seperti Guru Besar, Guru Penolong Kanan 1 (Tadbir & Kurikulum) Guru Penolong Kanan 2 (Hal Ehwal Murid), Guru Penolong Kanan 3 (Ko-kurikulum), Setiausaha PPDa, Guru Bimbingan dan Kaunseling, dan Guru Pendidikan Jasmani dan Kesihatan. Guru Pendidikan Jasmani dan Kesihatan dipilih atas sebab penglibatan mereka dalam pengendalian Program PINTAR atau PROSIDAR di sekolah. Manakala, sampel kajian untuk instrumen senarai semak hanya memfokus kepada GPK 3 (Ko-kurikulum), Ketua Guru Kaunseling dan Bimbingan, Ketua Guru Disiplin dan Setiausaha PPDa. Bagi Soal Selidik Murid hanya murid tahun lima dipilih yang terdiri daripada 1 kelas murid baik, 1 kelas murid sederhana dan 1 kelas murid lemah. Andaian dibuat ialah atas dasar murid-murid Tahun Lima besar kemungkinan telah melalui pelbagai program pendidikan pencegahan dadah (PPDa) dan mempunyai kesedaran tentang penyalahgunaan dadah pada tahap tertentu. Berdasarkan bilangan sekolah yang dipilih mengikut klasifikasi yang ditetapkan oleh Bahagian Pengurusan Sekolah Harian, Kementerian Pelajaran Malaysia, dianggarkan jumlah responden guru dalam kajian ini ialah lebih kurang 500 orang mengikut cara soal selidik, lebih kurang 150 orang responden guru mengikut cara senarai semak, dan lebih kurang 50 orang responden guru mengikut cara temubual berstruktur dalam kumpulan fokus. Manakala bagi murid Tahun 5, dianggarkan lebih kurang 3500 orang murid akan dilibatkan dalam kajian soal selidik murid.

Chan Yuen Fook, Abdul Halim Mohd. Hussin, Gurnam Kaur Sidhu, Nazeera Ahmed Bazari & Rozilah Abdul Aziz

Guru Displin. Aktiviti Seni Jauhi Dadah. Chan Yuen Fook. Nama penuh bagi Program PINTAR ialah Program Intelek Asuhan Rohani yang melibatkan murid dari Tahun Empat hingga Tahun Enam di lebih kurang 800 sekolah rendah di Malaysia. Program ini dilaksanakan melalui empat strategi utama iaitu pengurusan dan kepimpinan. Program PROSIDAR dilancarkan oleh Bahagian Pengurusan Sekolah Selain Harian untuk menggantikan Program PINTAR mulai pada Jun 2008. Program Gerak Sedar Bersepadu (PROGRESS). Pameran Antidadah. Setiausaha PPDa dan Guru Pendidikan Jasmani dari Tahun Empat hingga Enam di dalam dua bengkel kerja yang dijalankan. Guru Bimbingan dan Kaunseling. Guru Penolong Kanan Kokurikulum. Abdul Halim Mohd. Hussin. Gurnam Kaur Sidhu. Nazeera Ahmed Bazari & Rozilah Abdul Aziz . Pegawai PPDa peringkat negeri dan kementerian. Teknik perbincangan kumpulan fokus ini telah dikendalikan dalam dua bengkel berasingan dalam bulan Januari 2009 dan Mei 2009 untuk mengumpulkan maklumat tentang masalah pelaksanaan dan strategi penambahbaikan pelaksanaan Program Pendidikan Pencegahan Dadah di peringkat sekolah. Bilik Sumber dan Sudut PPDa. Dengan saiz sampel yang berjumlah lebih kurang 3500 orang. Dengan itu. terdapat juga aktiviti lain seperti Program 5 Minit Dadah. negeri. kurikulum. Minggu Antidadah. daripada itu. daerah dan kebangsaan. PROGRAM YANG DINILAI Program yang dinilai dalam kajian ini ialah Program Pendidikan Pencegahan Dadah (PPDa) yang dikendalikan di sekolah untuk mencapai matlamat ‘Sekolah Bebas Dadah’ pada 2012. Program PROSIDAR ialah Program Sifar Dadah Sekolah Rendah yang melibatkan kesemua sekolah rendah dari Tahun Satu hingga Enam di Malaysia. Program Pendidikan Pencegahan Dadah (PPDa) yang utama di sekolah rendah terdiri daripada Program PINTAR dan Program PROSIDAR. Kumpulan fokus ini dirancang untuk melibatkan lebih kurang 50 orang pakar dalam pencegahan penyalahgunaan bahan yang terdiri daripada Pegawai AADK. ahli penyelidik berkeyakinan dengan kesahan dan kebolehpercayaan dapatan kajian yang diperoleh melalui kajian ini. Ceramah Antidadah. kokurikulum dan pembentukan sahsiah antidadah. Guru Penolong Kanan HEP. Manakala. saiz sampel guru dan murid dalam kajian ini didapati melebihi daripada saiz sampel sebanyak 384 responden seperti mengikut kiraan Krejcie dan Morgan (1970).Program Pendidikan Pencegahan Dadah Di Sekolah Rendah Di Malaysia Manakala persampelan subjek kajian untuk bengkel adalah dipilih mengikut spesifikasi dalam menjawab Soalan Temubual Berstruktur dalam kumpulan fokus.

73. kemahiran PPDa dalam kalangan murid. objektifnya masih menumpu kepada peningkatan pengetahuan.55. SP=.37). penyimpanan rekod murid terlibat dengan dadah/rokok/inhalan/alkohol (Min=.36).85. Didapati sebanyak 93 peratus (Min=. SP=.30) daripada sekolah kajian menjalankan aktiviti pemeriksaan murid membawa rokok. pelaksanaan. penganugerahan sijil pengiktirafan PPDa kepada murid (Min=. SP=.64.66).93. Pengurusan dan Kepimpinan Jadual 2 di bawah merupakan aktiviti-aktiviti yang dijalankan di sekolah-sekolah kajian dalam aspek pengurusan dan kepimpinan. Seterusnya diikuti dengan aktiviti-aktiviti seperti penyediaan visi. SP=. jawatankuasa PPDa (Min=. bilik sumber/sudut/laluan PPDa (Min=. penyimpanan rekod penglibatan murid dengan aktiviti PPDa (Min=. Gurnam Kaur Sidhu. SP=. SP=.32). kurikulum.43).68. kokurikulum dan pembentukan sahsiah. SP=.89. Oleh itu.75. SP=. SP=. pekeliling pencegahan dadah (Min=.28).Program Pendidikan Pencegahan Dadah Di Sekolah Rendah Di Malaysia Karnival Antidadah dan sebagainya yang dilaksanakan di sekolah rendah. Ia diikuti dengan takwim PPDa di sekolah kajian dan carta organisasi jawatankuasa PPDa (Min=. Chan Yuen Fook.52). SP=. SP=. Nazeera Ahmed Bazari & Rozilah Abdul Aziz . guru dan kakitangan sekolah supaya dapat mengelakkan diri daripada terjebak dengan dadah. Abdul Halim Mohd.31).86. pelaksanaan program keibubapaan (Min=. SP=. perancangan.35).63.91. fokus penilaian harus tertumpu kepada program yang telah dilaksanakan dan impak PPDa secara keseluruhan serta huraian tentang faktor-faktor perlindungan dan risiko yang telah mempengaruhi keberkesanan pelaksanaan PPDa di sekolah.91. Tidak kira apa aktiviti atau program yang dilancarkan di bawah PPDa. DAPATAN KAJIAN Dapatan kajian yang diperoleh daripada instrumen penyelidikan yang diedarkan menunjukkan bahawa program PPDa yang telah dilakukan di sekolah rendah meliputi empat aspek utama iaitu pengurusan dan kepimpinan.64). misi.52).90. kefahaman. pemantauan dan pelaporan PPDa (Min=. SP=. fail pengurusan PPDa (Min=.54) dan penilaian program PPDa (Min=. Hussin. penerapan PPDa dalam perkembangan staf (Min=.

30 .64 .37 .64 .17).74 .20) diikuti dengan Ceramah PPDa (Min=.35 . Abdul Halim Mohd.36) dan Program PROSIDAR (Min=.52 .54 .97.17 .96.28 .63 .92 .91 . Program-program lain yang dijalankan adalah PPDa dalam KBSR (Min=.30 . SP=. SP=.38 Chan Yuen Fook. Jadual 3: Aktiviti-Aktiviti yang Dijalankan Di peringkat Sekolah Dalam Aspek Kurikulum (n=793) Kurikulum Mesej PPDa (n=140) PPDa dalam KBSR (n=140) Ceramah PPDa (n=139) Pameran PPDa (n=137) Program PROSIDAR (n=133) Program PINTAR (n=104) Min Keseluruhan Min .86 . Nazeera Ahmed Bazari & Rozilah Abdul Aziz .66 .20 .96 .55 .42 Jadual 3 menunjukkan program-program yang dijalankan di sekolah kajian dalam aspek kurikulum.Perancangan.78 SP . SP=.72 .85 .32 .Pemantauan & Pelaporan PPDa (n=139) Rekod penglibatan murid dengan aktiviti PPDa (n=141) Program keibubapaan (n=135) PPDa dalam Perkembangan Staf (n=142) Penganugerahan sijil pengiktirafan PPDa kepada murid (n=138) Rekod murid terlibat dengan dadah/rokok/inhalan/alkohol (n=138) Kajian PPDa/Program Inovasi (n=128) Min Keseluruhan Min .36 .86.55).55 . Gurnam Kaur Sidhu.93 .85 .38).85.36 .68 .37). SP=.37 .Misi.74.73 .52 . Hussin. SP=.90 . Pameran PPDa (Min=.85 SP .43 .92 . Program yang paling kurang dijalankan di sekolah kajian ialah Program PINTAR (Min=. SP=.97 .63 .75 .31 .89 .86 .Program Pendidikan Pencegahan Dadah Di Sekolah Rendah Di Malaysia Jadual 2: Aktiviti-Aktiviti Yang Dijalankan di Peringkat Sekolah dalam Aspek Pengurusan dan Kepimpinan (n=144) Aktiviti Pemeriksaan murid membawa rokok (n=135) Takwim PPDa (n=144) Carta Organisasi Jawatankuasa PPDa (n=145) Fail Pengurusan PPDa (n=140) Pekeliling Pencegahan Dadah (n=140) Jawatankuasa PPDa (n=142) Bilik sumber/Sudut/Laluan PPDa (n=141) Visi.72.Pelaksanaan. Dapatan kajian menunjukkan Mesej PPDa merupakan program yang paling banyak dijalankan di sekolah-sekolah kajian (Min=.

72) dan folio (Min=. Jadual 5: Aktiviti-Aktiviti yang Dijalankan di Peringkat Sekolah dalam Aspek Pembentukan Sahsiah (n=938) Pembentukan Sahsiah Kursus Kepimpinan Murid (n=138) Program Waja Diri (n=124) Nafas Segar (n=124) Min Keseluruhan Min . SP=.56. SP=. deklamasi sajak (Min=. SP=.82 .80 . SP=.92.35) dan Minggu PPDa (Min=.45). Didapati sebanyak 82 peratus (Min=.62 .68 .88 .88. SP=.47) daripada sekolah kajian menjalankan program Kursus Kepimpinan Murid untuk pembentukan sahsiah murid-murid.82.52 . Seterusnya diikuti dengan pertandingan melukis poster (M=. Nazeera Ahmed Bazari & Rozilah Abdul Aziz .35 .77 SP .45 . SP=. SP=. SP=.58). Hussin. Terdapat dua program yang kurang dijalankan di sekolah kajian ialah boria (Min=.71 .58 Chan Yuen Fook.23).80. Ia diikuti dengan Program Waja Diri di sekolah kajian (Min=. deklamasi sajak. Abdul Halim Mohd.58 . mewarna poster merupakan program yang paling banyak dijalankan di sekolah-sekolah kajian dengan peratusan sebanyak 92 peratus (Min=.65). Daripada hasil dapatan kajian. Gurnam Kaur Sidhu.67.72 .23 .Program Pendidikan Pencegahan Dadah Di Sekolah Rendah Di Malaysia Jadual 4 pula menunjukkan program-program yang dijalankan di sekolah kajian dalam aspek ko-kurikulum seperti mewarna poster.86 .47 . melukis poster.67 .71. SP=.67 SP . boria dan folio.65 . kuiz. Minggu PPDa. SP=. Jadual 4: Aktiviti-Aktiviti yang Dijalankan di Peringkat Sekolah dalam Aspek Ko-Kurikulum (n=938) Ko-Kurikulum Mewarna poster (n=141) Melukis poster (n=143) Minggu PPDa (n=138) Deklamasi sajak (n=140) Kuiz (n=128) Boria (n=129) Folio (n=119) Min Keseluruhan Min .56 .68. Manakala program yang paling kurang dijalankan di sekolah kajian ialah program Nafas Segar iaitu hanya setakat 52 peratus (Min=.62).65).45) dan kuiz sebanyak 71 peratus (Min=.52.49 Jadual 5 di bawah merupakan program-program yang dijalankan di sekolah-sekolah kajian dalam aspek pembentukan sahsiah.92 .65 .86.45 .

71.30.67 . SP=.61 SP . Jadual 6: Pelaksanaan PPDa di Sekolah (n=3468) Pelaksanaan PPDa di Sekolah Pertandingan Melukis/Mewarna/Melukis Poster (n=3464) Ceramah Antidadah (n=3468) Minggu Antidadah (n=3460) Deklamasi Sajak (n=3442) Program Mesej Jauhi Dadah (n=3441) Kuiz Antidadah (n=3446) Bilik/Laluan/Sudut Pameran PPDa (n=3437) Program PINTAR (n=2918) Kem PINTAR (n=2898) Program PROSIDAR (n=3429) Min Keseluruhan Min . kajian ini juga mendapati agensi luar turut terlibat dalam menjayakan program ini. Jadual 7 menunjukkan senarai agensi-agensi berkaitan yang terlibat dalam menjayakan program-program PPDa di sekolah.52.47). Secara keseluruhannya. Manakala pihak PDRM pula mewakili (26.44 .46) telah menunjukkan min yang rendah kerana menghadapi masalah kekurangan ketrampilan guru dan latihan dalam pelaksanaan kedua-dua program di sekolah.46 .39 .70. Kuiz Antidadah (Min=.38).4%). Chan Yuen Fook.49) dan Program PROSIDAR (Min=.39.Program Pendidikan Pencegahan Dadah Di Sekolah Rendah Di Malaysia Jadual 6 menunjukkan keputusan analisis pelaksanaan PPDa di sekolah.5%). SP=. pihak AADK merupakan agensi yang paling banyak terlibat dengan pelaksanan PPDa di sekolah (44.29 .50 . Dapatan membuktikan Pertandingan Melukis/Mewarna/Melukis Poster (Min=.82 .8%).46).9%) dan Pejabat Pelajaran Daerah (0.23 Selain daripada program-program PPDa yang dijalankan oleh sekolah rendah di seluruh negara.6%).2) dan PIBG (11.45).46 . SP=.73 .49 . Gurnam Kaur Sidhu.47 .50). Aktiviti pelaksanaan PPDa lain yang sederhana popular termasuk Program Minggu Antidadah (Min=.38 . SP=. SP=. SP=. SP=.71 .63 . Agensi-agensi lain yang turut bekerjasama dengan pihak sekolah dalam pelaksanan PPDa adalah Kementerian Kesihatan (1. Deklamasi Sajak (Min=. Manakala. SP=.48).62%).30 . Abdul Halim Mohd. Pogram Mesej Jauhi Dadah (Min=.29) merupakan aktiviti paling popular manakala nilai min item kedua tertinggi ialah Ceramah Antidadah (Min=.91.44). JPJ (0. PEMADAM (12.73. Hussin.52 . Bilik/laluan/sudut Pameran PPDa (Min=.6%). Penjara (1. Nazeera Ahmed Bazari & Rozilah Abdul Aziz . dan Pogram PINTAR (Min=.63.91 .67. SP=. aktiviti lain seperti Kem PINTAR (Min=. SP=.45 .70 .82.48 .

risalah.20 1.62 100.9 0.5 0.8 1.Program Pendidikan Pencegahan Dadah Di Sekolah Rendah Di Malaysia Jadual 7: Senarai Agensi yang Terlibat Dalam Pelaksanaan PPDa di Sekolah (n=318) Senarai Agensi AADK PDRM PEMADAM PIBG KEMENTERIAN KESIHATAN PENJARA JPJ PPD Total Keseluruhan Kekerapan 142 84 39 37 6 5 3 2 318 Peratus (%) 44.2 11. Hussin.31 0.00 3.4 12.00 Dapatan dari soal selidik murid menunjukkan bahawa jumlah program PPDa yang telah dijalankan di sekolah kajian ialah sebanyak 318 buah program/aktiviti (Jadual 8).94 0. Gurnam Kaur Sidhu. Ini diikuti dengan program pameran sebanyak 27%.94 0.30%. Nazeera Ahmed Bazari & Rozilah Abdul Aziz .20 0.30 27. program ceramah merupakan program yang paling kerap dijalankan (n=195) dan mendominasi secara keseluruhan program dilaksanakan iaitu 61.6 1.77 2.31 100 Chan Yuen Fook. Lain-lain program ialah usaha kolaborasi antara pihak atasan dengan pihak sekolah dalam menjalankan kuiz. tayangan video.6 26. Abdul Halim Mohd. Jadual 8: Jenis-jenis Program Berkaitan PPDa yang Dijalankan di Sekolah (n=318) Jenis Program Ceramah Pameran Lain-lain Risalah Tayangan Video Poster Demostrasi Anjing Kuiz Lawatan Sukaneka Sekolah Angkat Total Keseluruhan Kekerapan 195 86 12 7 7 6 4 3 3 1 1 318 Peratus (%) 61.20 2. Antara pelbagai program/aktiviti yang dijalankan. demonstrasi anjing pengesan dadah dan program sekolah anak angkat.80 1. sukaneka.

Dua buah program yang kurang kerap dijalankan di sekolah kajian ialah melukis poster dan tayangan video dengan masing-masing sebanyak 16 dan 10 kali. PIBG(n=7). Jadual 9: Senarai Agensi dan Jenis-jenis Program PPDa di Sekolah Agensi AADK PDRM PEMADAM Penjara Kem kesihatan PIBG JPJ PPD JKKK Lain-lain Total Cerama h 86 60 18 3 3 7 3 1 181 Pamera n 42 15 14 2 3 76 Kuiz 3 3 Video 2 8 10 Dem o 4 4 Poster 3 3 10 16 LainLain 4 5 1 2 30 2 26 70 Chan Yuen Fook. PPD(n=2) dan lain-lain agensi(n=26). Pameran merupakan program yang kedua kerap dilakukan di sekolah kajian iaitu sebanyak 76 kali dan dianjurkan oleh AADK(n=42). Dalam kajian ini. Gurnam Kaur Sidhu. PIBG(n=30). Abdul Halim Mohd. Demonstrasi telah dianjurkan oleh PDRM(n=4) dan Kuiz telah dianjurkan oleh PEMADAM(n=3). PDRM(n=15). pertandingan melukis poster telah dianjurkan oleh AADK(n=3). dapatan daripada soal selidik murid juga turut menunjukkan jenis-jenis program PPDa yang telah dilaksanakan di sekolah dengan kerjasama dari agensi-agensi yang terlibat. Penjara(n=3). Manakala dua buah program yang paling sedikit dan tidak kerap dilakukan di sekolah kajian ialah demonstrasi dan kuiz dengan masing-masing sebanyak 4 dan 3 kali. PEMADAM(n=14). PDRM(n=60).Program Pendidikan Pencegahan Dadah Di Sekolah Rendah Di Malaysia Daripada Jadual 9 di bawah. PDRM(n=5). Kementerian Kesihatan(n=2). PEMADAM(n=18). program ceramah merupakan program yang paling banyak dan kerap dilakukan di sekolah kajian iaitu dengan kekerapan sebanyak 181 kali dan dianjurkan oleh pelbagai pihak seperti AADK(n=86). Penjara(n=2) dan JKKK(n=3). PEMADAM(n=3) dan Kementerian Kesihatan (n=10). Sementara tayangan video pula dianjurkan oleh AADK dan lain-lain agensi. PEMADAM(n=1). JPJ(n=3) dan JKKK(n=1). Ini diikuti oleh lainlain program iaitu sebanyak 70 kali yang dianjurkan oleh AADK(n=4). Kementerian Kesihatan(n=3). Di antara semua program yang dilaksanakan. Nazeera Ahmed Bazari & Rozilah Abdul Aziz . Hussin.

Mengikut dapatan kajian dari murid-murid. terdapat sedikit perbezaan dalam dapatan kajian soal selidik murid dan temubual yang dijalankan terhadap guru (10 orang Penolong Kanan Hal Ehwal Murid. pendedahan kepada program PPDa seperti menjalankan kursus. Zukhairi dan Mahmood (2007) menegaskan bahawa akibat peningkatan bilangan penagih dadah yang dikesan setiap tahun telah memberi gambaran bahawa strategi antidadah yang digunakan sejak penggubalannya pada tahun 1983 mungkin belum dapat memberi impak seperti yang diharapkan. Ini diikuti dengan pameran. PROSIDAR. kurikulum. Selain itu. deklamasi sajak.Program Pendidikan Pencegahan Dadah Di Sekolah Rendah Di Malaysia Secara keseluruhannya. Dapatan ini juga selari dengan maklumat yang diperolehi mengenai program paling berkesan dalam meningkatkan kemahiran guru dalam pengendalian PPDa apabila responden bersetuju bahawa PROSIDAR dan PINTAR merupakan program yang paling mantap dan berkesan. Gurnam Kaur Sidhu. ko-kurikulum dan pembentukan sahsiah. kem PINTAR dan akhir sekali program PROSIDAR. minggu antidadah. dan penilaian program seharusnya dijalankan secara konsisten agar masalah dan strategi dapat dikesan segera. ceramah. bilik/laluan/sudut pameran PPDa. program mesej jauhi dadah. pemantauan. seminar dan perkembangan staf turut juga dirasai sebagai program yang amat penting kepada responden yang terlibat. IMPLIKASI KAJIAN Hasil kajian menunjukkan bahawa secara umumnya program yang dijalankan di sekolah meliputi empat aspek utama iaitu pengurusan dan kepimpinan. Justeru itu. Ini diiikuti oleh ceramah antidadah. tujuh orang setiausaha PPDa dan lapan orang kaunselor sekolah). Responden guru-guru yang ditemubual pula berpendapat program yang paling berkesan dalam meningkatkan pengetahuan murid tentang bahaya dadah ialah program PINTAR. Chan Yuen Fook. Hussin. program seperti pertandingan melukis/mewarna/melukis poster adalah lebih diminati. akan tetapi terdapat pelaksanaan beberapa perkara masih berada pada tahap yang sederhana. Pihak pengurusan sekolah telah menjalankan tanggungjawab mereka seperti yang telah ditetapkan. kuiz antidadah. program PINTAR. Abdul Halim Mohd. Nazeera Ahmed Bazari & Rozilah Abdul Aziz . SLAD dan tayangan video.

Nazeera Ahmed Bazari & Rozilah Abdul Aziz . Namun. peruntukan yang diluluskan untuk sekolah menjalankan program PPDa adalah mengikut bilangan pelajar di sesebuah sekolah tersebut. ketidaktepatan pemfokusan kumpulan sasaran juga merupakan satu faktor yang perlu diberi perhatian oleh semua pihak. Dalam pada itu. Justeru itu. Secara Chan Yuen Fook. Selain itu. ponteng ataupun tidak dipilih untuk menyertai pertandingan kerana pencapaian pembelajaran mereka yang kurang memuaskan. Langkah-langkah pencegahan di sekolah perlu dirancang dengan lebih baik agar dapat meningkatkan keberkesanan pendidikan pencegahan penyalahgunaan dadah dalam kalangan pelajar sekolah. 2006). Abdul Halim Mohd. peruntukan yang besar diberikan kepada sekolah-sekolah yang mempunyai bilangan murid yang lebih ramai berbanding sekolah yang mempunyai bilangan pelajar yang lebih sedikit. Implikasi dapatan ini dapat dijelaskan dengan kekurangan modul dan latihan diberikan kepada pihak sekolah bagi menjalankan aktiviti PPDa seperti yang telah termaktub dalam Perancangan Strategik 5 Tahun Pendidikan Pencegahan Dadah 2007-2011 (Bahagian Sekolah. komitmen sepenuhnya daripada pihak pengurusan sekolah dan guru-guru diperlukan supaya pelaksanaan PPDa dapat dilaksanakan dengan berkesan di sekolah. struktur. tetapi keberkesanan program yang dilaksanakan masih belum mencapai tahap yang diinginkan agar matlamat negara bebas dadah 2012 dapat direalisasikan. Justeru itu. Selain itu. Gurnam Kaur Sidhu. pengisian dan penyampaian PPDa perlu diperincikan dan ditambahbaik agar lebih efektif. hasil kajian juga menunjukkan kekurangan tenaga pengajar dan modul panduan menjadi sebab utama mengapa program PPDa sukar dijalankan di sekolah.Program Pendidikan Pencegahan Dadah Di Sekolah Rendah Di Malaysia Hasil kajian menunjukkan bahawa program penting PPDa seperti Program PROSIDAR dan program PINTAR hanya dilaksanakan pada tahap sederhana di sekolah. Biasanya murid lelaki bermasalah dalam pembelajaran selalu tidak disertakan dalam program-program PPDa yang dilancarkan atas sebab tidak berminat. Hussin. golongan ini yang sebenarnya merupakan golongan paling berisiko tinggi dalam penyalahgunaan dadah seharus diberi perhatian yang sewajarnya. Selain itu. KESIMPULAN Hasil kajian telah jelas menunjukkan bahawa walaupun banyak program pendidikan pencegahan dadah telah dilaksanakan di sekolah rendah di Malaysia.

Issn 1985-2007. 24-26 Jun. Ed. 30.Program Pendidikan Pencegahan Dadah Di Sekolah Rendah Di Malaysia keseluruhan. Putrajaya. KPM (2003). Chan Yuen Fook. London: Routledge/Falmer. 5th. Agensi Antidadah Kebangsaan dan Kementerian Keselamatan Dalam Negeri. Bangi. Abdul Halim Mohd. L. ESSET. Jurnal Antidadah Malaysia: Malaysian Anti Drugs Jurnal. Determining Sample Size for Research Activities. Agensi Antidadah Kebangsaan dan Kementerian Keselamatan Dalam Negeri. Manion. & Morrison. Selain itu. (2005). Kertas kerja yang dibentangkan di Konvensyen Persatuan Kaunseling Malaysia anjuran Persatuan Kaunseling Malaysia (PERKAMA). manakala pengisian PPDa perlu lebih menitikberatkan pemberian infomasi. struktur program PPDa perlu dirancang dengan lebih teratur. Krejcie dan Morgan (1970). Percetakan Watan Sdn. kemahiran dan strategi penyampaian kepada guru pelaksana. Kementerian Pelajaran Malaysia (2006). Issn 1985-2007. Agensi Antidadah Kebangsaan (2007b). 607-610. Bahagian Sekolah. Jurnal Antidadah Malaysia: Malaysian Anti Drugs Jurnal. Putrajaya. Jun 2007. Hussin. Kementerian Pelajaran Malaysia. Maklumat Dadah 2006. Gurnam Kaur Sidhu. RUJUKAN Agensi Antidadah Kebangsaan (2007a). Panduan Pelaksanaan Pendidikan Pencegahan Dadah di Sekolah. L. Cohen. pemerhatian kerap dari pihak pengurusan sekolah dan kerjasama dari pihak komuniti/ PIBG adalah juga amat diperlukan untuk memastikan kejayaan pelaksanaan PPDa di sekolah dan membantu mesyarakat dalam membanteras ancaman penyalahgunaan dadah di kalangan murid. Nazeera Ahmed Bazari & Rozilah Abdul Aziz . Bhd. Disember 2007. No 2. K. Bil 1. Mohd Muzafar Shah Mohd Razali & Abdul Malek Abdul Rahman (2005). Research Methods in Education. Perancangan Strategik 5 Tahun Pendidikan Pencegahan Dadah 2007-2011. Peranan Kaunselor dalam Mencegah Penyalahgunaan Dadah di Kalangan Pelajar Sekolah. AADK (2007a). Putrajaya: Kementerian Keselamatan Dalam Negeri.. Jld 1. Kuala Lumpur: Bahagian Sekolah. Educational and Psychological Measurement.

Program Pendidikan Pencegahan Dadah Di Sekolah Rendah Di Malaysia Sekolah Kebangsaan Wangsa Maju (2008). Kuala Lumpur. Abdul Halim Mohd. Seksyen 2. Hussin. Laporan dan Dokumentasi PPDa . Nazeera Ahmed Bazari & Rozilah Abdul Aziz . Gurnam Kaur Sidhu. SK Wangsa Maju. Chan Yuen Fook.

Seramai 400 orang penagih relaps yang terdiri dari lapan buah PUSPEN di Semenanjung Malaysia telah dipilih sebagai responden dengan menggunakan persampelan rawak berstrata dan persampelan rawak sistematik.Bahaman Abu Samah.743). ABSTRACT This study was conducted to examine the influence of three main factors. Madya. Universiti Putra Malaysia Fauziah Ibrahim. (ii) sokongan masyarakat sekeliling (Beta=.086) telah dikenal pasti menjadi faktor utama yang mempengaruhi kecenderungan penagihan relaps di kalangan penagih. iaitu faktor-faktor individu. Universiti Putra Malaysia 3 Pensyarah Kanan. Research Instruments were developed and adopted from various sources.Faktor Menyumbang Kepada Penagihan Relaps Dalam Kalangan Penagih Dadah PUSPEN Di Semenanjung Malaysia FAKTOR MENYUMBANG KEPADA PENAGIHAN RELAPS DALAM KALANGAN PENAGIH DADAH PUSPEN DI SEMENANJUNG MALAYSIA Fauziah Ibrahim1. Hasil kajian mendapati terdapat tiga variabel peramal iaitu (i) keyakinan diri (Beta=. Sains Sosial dan Kemasyarakatan. Fakulti Ekologi Manusia. which are individual. Fakulti Pengajian Pendidikan. Kajian ini dijalankan dengan menggunakan rekabentuk tinjauan keratan-lintang (cross-sectional survey) secara kuantitatif.Mansor Abu Talib & Mohamad Shatar Sabran . Universiti Putra Malaysia 4 Prof.administered questionnaires were used to gather data. persekitaran sosial dan keberkesanan program pemulihan dadah terhadap kecenderungan penagihan relaps. Universiti Kebangsaan Malaysia Prof. Self. Mansor Abu Talib 3& Mohamad Shatar Sabran4 ABSTRAK Kajian ini bertujuan untuk mengenalpasti pengaruh tiga faktor utama. Soal-selidik yang dikendali sendiri digunakan untuk mendapatkan data. Fakulti Ekologi Manusia. Bahaman Abu Samah 2.3% terhadap faktor yang dikenal pasti mempengaruhi relaps dalam kalangan penagih dadah PUSPEN. Kesemua faktor ini memperolehi nilai kebolehpercayaan melebihi nilai . Kombinasi ketiga-tiga variabel berkenaan telah menyumbang sebanyak 65. The sample consisted of 400 drug addict on relapse cases which were selected through the method stratified random sampling and systematic random sampling from eight Rehabilitation Centers throughout Peninsular Malaysia. Data yang diperolehi telah dianalisis dengan menggunakan analisis regresi berganda (multiple regression) dengan menggunakan pendekatan stepwise untuk menentukan faktor utama yang mempengaruhi kecenderungan penagihan relaps. social environmental and rehabilitation program effectiveness on the incidence of drug addict on relapse.155) dan (iii) sokongan keluarga (Beta=. The quantitative data were analyzed 1 2 Pensyarah.70. Data collected were analysed using „SPSS for Windows‟. Madya.

92%).352 orang penagih dadah. support from society (Beta=.155) and family support (Beta=. apabila lebih ramai penagih diberikan khidmat rawatan dan pemulihan maka semakin kuranglah bilangan yang kembali menagih. jumlah penagih dadah yang dikesan sepanjang tempoh bulan Januari-Disember 2008 adalah seramai 12. tren penagihan yang semakin berkurangan seperti mana yang dilaporkan oleh AADK ini sedikit sebanyak dapat melegakan semua pihak.086) with the total of 65. masalah penagihan relaps merupakan suatu cabaran besar kepada negara.75% berbanding tempoh masa yang sama tahun lalu (14.08%) terdiri daripada penagih baru. Walaupun tren penagihan ini dilihat berkurangan. tetapi hakikat yang berlaku adalah sebaliknya. namun usaha berterusan untuk membanteras masalah penagihan dadah hingga ke akar umbi perlu digerakkan dengan lebih tersusun supaya hasrat Negara untuk mencapai wawasan sifar dadah menjelang 2015 terlaksana dengan jayanya. Mengapakah keadaan ini berlaku? Apakah faktor utama yang menyumbang kepada kecenderungan penagihan relaps di kalangan penagih? Secara teorinya. Di kalangan penagih yang dikesan.89% berbanding tahun lalu (7. Fauziah Ibrahim.3% as the most influencing factors contributed to drug addict on relapse.Faktor Menyumbang Kepada Penagihan Relaps Dalam Kalangan Penagih Dadah PUSPEN Di Semenanjung Malaysia using multiple regression analysis (stepwise).939 orang (48. juga telah menurun sebanyak 17.Bahaman Abu Samah. Tims (1981) menyatakan kadar penagihan relaps adalah tinggi disebabkan oleh ianya merupakan satu fenomena yang berkitar. namun kebanyakannya didapati masih lagi gagal untuk mengekalkan gaya hidup bebas dadah setelah keluar dari pusat pemulihan.810 orang).679 orang bagi tempoh yang sama tahun lalu. namun hakikatnya kadar penagih relaps yang direkodkan melebihi daripada kadar penagih baru yang didaftarkan. Walaupun penagih telah menjalani program rawatan pemulihan. Jumlah ini menurun sebanyak 11.489 orang). Di Malaysia. Statistik ini menunjukkan terdapat penurunan sebanyak 14. PENDAHULUAN Salah satu masalah dan cabaran utama yang dihadapi oleh pelbagai pihak khususnya Agensi AntiDadah Kebangsaan yang amanahkan oleh kerajaan untuk mengerakkan jentera menangani masalah dadah adalah berkaitan dengan kadar penagihan relaps yang tinggi.Mansor Abu Talib & Mohamad Shatar Sabran . Mengikut perangkaan yang dikeluarkan oleh AADK (2009).08% berbanding 6. Walaubagaimanapun. Manakala penagih relaps yang dikesan adalah seramai 6. Manakala Frabotta (1989) dalam kajiannya mendapati 80% daripada penagih yang berada dalam keadaan pengekangan tidak pulih sepenuhnya.413 orang (51. 5.743). The findings indicated that three predictive variables: self-confidence (Beta=.

Antaranya. Zackon. Miller. Keadaan ini berbeza dengan dapatan kajian terhadap 60 orang penagih arak yang mendapati individu yang mempunyai keyakinan diri yang tinggi selepas rawatan pemulihan akan mengalami risiko yang rendah untuk menagih arak semula (Allsop. Manakala menurut Mahmood (1996).. 2000). 1992. pengambilan atau penyalahgunaan bahan psikoaktif selepas seseorang itu telah selesai menjalani rawatan dan pemulihan penagihan dadah dari segi pergantungan fizikal dan psikologikal terhadap dadah. Pelbagai faktor yang dikenalpasti menjadi punca kepada penagihan relaps di kalangan penagih. 1992. 1987.Faktor Menyumbang Kepada Penagihan Relaps Dalam Kalangan Penagih Dadah PUSPEN Di Semenanjung Malaysia KAJIAN LEPAS YANG BERKAITAN Akta Penagih Dadah (Rawatan dan Pemulihan) 1983 mendefinisikan penagih dadah sebagai seseorang yang melalui penggunaan apa-apa dadah merbahaya. Hawkins & Fraser.Mansor Abu Talib & Mohamad Shatar Sabran . Saunders & Phillips. 1986). dalam kajiannya mendapati bahawa penagih yang kurang berkeyakinan diri berkecenderungan tinggi untuk kembali menagih setelah dibebaskan daripada mendapatkan rawatan dan pemulihan. perasaan yang tertekan. 1985). Individu yang relaps juga mengalami perasan keliru dan memberi reaksi yang berlebihan kesan daripada tidak dapat berfikir dengan jelas. relaps tercetus kerana terbinanya krisis lanjutan seperti melihat remeh sesuatu masalah. konsep keyakinan diri yang seringkali dikaitkan dengan kecenderungan penagihan relaps. dll. Vicary & Lerner. (1999) mendapati 50 peratus rakan-rakan lama mempengaruhi bekas penagih untuk kembali semula kepada tabiat penagihan dadah setelah mereka keluar daripada pusat pemulihan. perancangan masa hadapan yang lemah dan gagal. penagihan relaps bermaksud penggunaan. 1987. berasa keliru. Kajian tersebut juga menunjukkan bahawa 76 peratus rakan-rakan bekas Fauziah Ibrahim. Sesungguhnya. tidak dapat mengawal tekanan dan menjadi mudah marah. 1987 memberi takrifan penagihan relaps sebagai „kembali ke tahap sebelum rawatan‟. sokongan keluarga amat diperlukan bagi memastikan proses rawatan berjaya dan perkaraperkara seperti tidak mengambil peduli dan memulaukan bekas penagih hanya akan menggagalkan proses rawatan yang seterusnya menyebabkan bekas penagih kembali semula ke alam penagihan (Daley & Marlatt. berfikiran bahawa semua perkara tidak dapat diselesaikan dan bertindak secara tidak matang.Bahaman Abu Samah. sukar untuk mengingati sesuatu. Saunders & Allsop. McAuliffe & Ch‟ien. Chuah (1990). tidak dapat mengurus perasaan dan emosi. Antara faktor lain yang dikaitkan dengan penagihan relaps adalah disebabkan oleh pengaruh rakan lama yang masih menagih yang juga memainkan peranan yang penting dalam keterlibatan penggunaan semula dadah. Kajian yang dijalankan oleh Mohd Taib. Mahmood. Rusli & Mohd Khairi (2000) terhadap pola komunikasi kekeluargaan di kalangan keluarga penagih dadah dan bukan penagih dadah mendapati pola komunikasi yang longgar dan interaksi yang kurang berkesan di kalangan keluarga bekas penagih merupakan salah satu kebarangkalian tinggi terhadap aktiviti penagihan dadah. Sokongan yang lemah di kalangan ahli keluarga dan masyarakat terhadap bekas penagih juga memberi pengaruh yang tinggi terhadap kecenderungan penagihan relaps (Daley. Menurut Rasmussen (2000) pula.

De Leon. McLellan. kaunselor penagihan dadah. Berdasarkan faktor yang pelbagai inilah. Hasil kajian ini amat bermanfaat dalam memberi panduan dan maklumat berguna kepada pihak kerajaan.Bahaman Abu Samah. Faktor keberkesanan program pemulihan dadah juga merupakan salah satu faktor yang dikaitan sebagai punca berlakunya penagihan relaps di kalangan penagih. Donkin. 1989). Namun begitu. kajian di atas berbeza dengan dapatan kajian yang ditemui oleh Chuah (1990). Fauziah Ibrahim.1997. Yahya & Mahmood. Beliau berpendapat dengan adanya sokongan berbentuk emosi dan semangat yang tinggi. 1986. 1987). (2002) pula mendapati bahawa program rawatan dan pemulihan dadah yang dikendalikan di mana-mana negara menghadapi pelbagai cabaran kejayaannya. maka kajian yang lebih menyeluruh dilakukan dengan mengambilkira pengaruh faktor-faktor tersebut untuk mengenalpasti faktor utama yang mempengaruhi kecenderungan penagihan relaps dalam kalangan penagih. Kementerian Dalam Negeri. O‟Brien. hasil kajian ini juga diharapkan dapat membantu usaha kerajaan untuk menyekat dan memulihkan penagih-penagih yang sedang dan telah mendapatkan khidmat rawatan pemulihan untuk menjadikan mereka sebagai insan yang cemerlang dan dapat memberi sumbangan berguna bukan sahaja kepada masyarakat tetapi kepada negara secara amnya. Ini kerana sesetengah pengkaji mendapati program pemulihan dadah yang dijalankan ke atas penagih kurang berkesan untuk memberi kesedaran kepada penagih (Mokhtar. Akhir sekali. Namun. Agensi Anti Dadah Kebangsaan (AADK).Faktor Menyumbang Kepada Penagihan Relaps Dalam Kalangan Penagih Dadah PUSPEN Di Semenanjung Malaysia penagih tahu di mana tempat untuk mendapatkan bekalan (dadah). ahli psikologi serta perkhidmatan manusia yang lain tentang faktor utama yang menjadi punca terhadap kecenderungan penagihan relaps di kalangan penagih. Tims. Woody & Druley. Friesen. pengamal kerja sosial. 1984. Yunos (1995) pula berpendapat bahawa majikan yang seringkali mengambil kesempatan ke atas bekas penagih dengan membayar gaji yang rendah dan tidak mengikut kelayakan dan pengalaman mereka telah menimbulkan rasa tidak puas hati di kalangan bekas penagih sehingga mendorong bekas penagih untuk berhenti kerja. Wellish & Prondergast. Scorzelli. Luborsky.Mansor Abu Talib & Mohamad Shatar Sabran . Beliau mendapati sokongan rakan berupaya membantu seseorang bekas penagih untuk tidak menagih. 1995. 1982. Banyak kajian pula mendapati model rawatan dan pemulihan dadah yang sedia ada masih lagi menunjukkan kadar kegagalan yang tinggi (Brill. 1981. ia secara tidak langsung meningkatkan tahap keyakinan diri penagih dan mengurangkan risiko seseorang terhadap penagihan relaps. 1981. Mc Coy dan Lai (1997) pula mengaitkan faktor ketidakupayaan untuk mendapatkan pekerjaan oleh bekas penagih setelah keluar daripada pusat pemulihan serta ditambah dengan ketiadaan sokongan kewangan menyebabkan penagih kembali semula ke alam penagihan dadah. Keadaan inilah antara faktor yang mendorong berlakunya penagihan relaps di kalangan bekas penagih yang telah mendapatkan khidmat rawatan.

analisis regresi berganda merupakan kaedah yang digunakan untuk mengenalpasti perubahan dalam dua atau lebih faktor (variable bebas) yang menyumbang kepada perubahan dalam suatu variabel bersandar (Chua. Fauziah Ibrahim.811. Kelebihan yang kedua ialah regresi berganda stepwise dapat mengelakkan masalah multicollinearity (korelasi yang kuat antara variabel-variabel peramal). Dalam kajian ini.856. & Crsip (1996) menyatakan bahawa reka bentuk keratan-lintang melibatkan kaedah pengumpulan data terhadap satu jenis sampel daripada populasi yang dikaji secara sekali sahaja berdasarkan kepada atribut responden yang sedia ada. Malhotra. METODOLOGI KAJIAN Kajian ini menggunakan pendekatan metodologi berbentuk tinjauan keratan-lintang (cross-sectional survey) secara kuantitatif dan dianalisis dengan menggunakan ujian statistik regresi berganda (multiple regression).Mansor Abu Talib & Mohamad Shatar Sabran . Manakala.Bahaman Abu Samah. Chua (2006) menyatakan prosedur penyelesaian stepwise merupakan variasi prosedur penyelesaian ke hadapan. 2006). Sham. Instrumen Kajian Kajian ini menggunakan set soal selidik yang mengandungi pembolehubah bebas seperti berikut:Pengaruh Faktor Individu Keyakinan Diri: diukur dengan menggunakan 15 item soalan yang dibangunkan oleh Sherer & Maddux (1982). Dalam kajian ini nilai kebolehpercayaan kajian adalah tinggi iaitu . hanya variabel peramal yang signifikan akan dimasukkan ke dalam regresi. analisis regresi berganda dengan menggunakan prosedur penyelesaian stepwise digunakan untuk mengukur objektif kajian. Pengaruh Faktor Persekitaran Sosial Sokongan Rakan: diukur dengan menggunakan 15 item soalan yang dibangunkan oleh Procidano & Heller (1983). Dalam kajian ini kebolehpercayaan kajian adalah tinggi iaitu . Diekhoff (1992) pula menyatakan pendekatan stepwise mempunyai kelebihan berbanding dengan regresi berganda lain kerana melalui kaedah ini.Faktor Menyumbang Kepada Penagihan Relaps Dalam Kalangan Penagih Dadah PUSPEN Di Semenanjung Malaysia OBJEKTIF KAJIAN Objektif kajian ini adalah untuk mengenalpasti faktor-faktor utama yang mempengaruhi kecenderungan penagihan relaps dalam kalangan penagih PUSPEN di Semenanjung Malaysia.

552 orang (AADK. 2006). Dalam penentuan saiz sampel pula. (2) tidak setuju.Bahaman Abu Samah. Menurut AADK (2006). (3) setuju dan (4) sangat setuju. Populasi dan Sampel Kajian Populasi kajian ini merujuk kepada penagih relaps iaitu penagih-penagih dadah yang dikenalpasti oleh pihak AADK mempunyai rekod menerima rawatan PUSPEN sebanyak dua kali dan ke atas dan kini sedang mendapatkan rawatan dan pemulihan di PUSPEN di Semenanjung Malaysia. .Faktor Menyumbang Kepada Penagihan Relaps Dalam Kalangan Penagih Dadah PUSPEN Di Semenanjung Malaysia - Sokongan Keluarga: diukur dengan menggunakan 15 item soalan yang dibangunkan oleh Procidano & Heller (1983). berjumlah 6. Manion dan Morrison (2001) dengan Fauziah Ibrahim. Kesemua jenis item yang digunakan untuk skala di atas adalah berbentuk skala ala Likert dimana pilihan-pilihannya disusun mengikut kesesuaian iaitu (1) sangat tidak setuju. dll. masing-masing adalah tinggi iaitu . jumlah penagih relaps dalam kajian ini adalah seramai 4.Mansor Abu Talib & Mohamad Shatar Sabran . Dalam kajian ini kebolehpercayaan kajian adalah tinggi iaitu . . dua. Dengan ini.812. Pertama persampelan rawak berstrata (stratified random sampling) dimana semua unsur dalam populasi terlebih dahulu diasingkan mengikut zon..824 dan . jumlah populasi penghuni di PUSPEN mulai 25 Disember 2005 hingga 31 Disember 2005. Dua kaedah persampelan digunakan dalam kajian ini.776. Sokongan Majikan: diukur dengan menggunakan 6 item soalan yang dibangunkan oleh penyelidik berdasarkan literatur. Bagi memenuhi kajian ini.791. Sokongan Masyarakat Sekeliling: diukur dengan menggunakan 6 item soalan yang dibangunkan oleh penyelidik berdasarkan literatur. Dalam kajian ini kebolehpercayaan kajian adalah tinggi iaitu .070 orang. Dalam kajian ini kebolehpercayaan kajian adalah tinggi iaitu . - - Program PUSPEN Program PUSPEN: diukur dengan menggunakan 26 item soalan yang dibangunkan oleh Bahaman. Setelah jumlah sampel bagi setiap strata (zon) ditentukan. pengkaji telah menggunakan jadual penentuan saiz sampel yang disediakan oleh Cohen. Dua buah PUSPEN yang mempunyai bilangan penghuni yang tertinggi telah dipilih untuk mewakili setiap zon berkenaan.864. tiga dan empat. (2003). maka kaedah persampelan kedua iaitu persampelan rawak sistematik digunakan untuk memilih ahli-ahli (penagih relaps) daripada strata (zon) yang terlibat.905. lapan buah PUSPEN yang mewakili empat buah zon telah dijadikan sampel kajian (Jadual 1).839. Dalam kajian ini kebolehpercayaan kajian bagi program fasa satu. Daripada jumlah keseluruhan penghuni berkenaan sejumlah 75% penghuni dikategorikan sebagai penagih relaps.

Cronbach alfa ( ) melebihi nilai 0. maka bilangan responden yang diperlukan ialah seramai 357 orang. Pahang : PUSPEN Jelebu. Johor : PUSPEN Tampin. Dalam kajian ini. Terengganu : PUSPEN Raub.552 orang (jumlah populasi penagih relaps di lapan buah PUSPEN di Semenanjung Malaysia mengikut statistic AADK pada . Perlop.05 (aras keertian=95%). Bagi mengurangkan kesilapan dan memantapkan kajian. JADUAL1: PUSPEN Terlibat (n=400) Bil. pengukuran kebolehpercayaan ialah dengan menggunakan pekali „Cronbach Alpha‟ untuk menguji setiap item soalan.Bahaman Abu Samah. mana-mana item yang mempunyai nilai korelasi yang rendah dan kebolehpercayaan yang rendah akan disingkirkan daripada ujian tersebut bagi meningkatkan nilai kebolehpercayaan kajian. Zon Tengah 4. sekiranya populasi bagi suatu kajian ialah 4. Zon Selatan : PUSPEN Tampoi. Fauziah Ibrahim. pengkaji telah menambah sampel kajian menjadikan keseluruhannya seramai 400 orang. Negeri Sembilan : PUSPEN Rawang. Manakala melalui kaedah konsistensi dalaman. kaedah ujian melalui kajian rintis (pilot study) dan kaedah konsistensi dalaman (internal consistency approach) telah digunakan. dan aras keertian yang diperlukan ialah . Menurut Mohamad Najib (1999). Zon Timur 3.Faktor Menyumbang Kepada Penagihan Relaps Dalam Kalangan Penagih Dadah PUSPEN Di Semenanjung Malaysia mengambil kira aras kesignifikanan pada p<. Selangor : PUSPEN Bukit Mertajam. Dalam kajian ini. Zon Utara Kebolehpercayaan Kajian Untuk membina kebolehpercayaan pengukuran dalam kajian. Perak 2. Seramai 30 orang subjek dari PUSPEN Sungai Besi yang mempunyai ciri-ciri yang sama dengan subjek kajian sebenar telah digunakan untuk menguji kebolehpercayaan borang soal selidik yang telah dibentuk. Zon PUSPEN 1.05. Melaka : PUSPEN Besut.7 digunakan sebagai petunjuk kepada pengukuran kajian. Pulau Pinang : PUSPEN. membesarkan saiz sampel berupaya untuk meninggikan kesahan dan kebolehpercayaan skor sesuatu kajian. Berpandukan jadual penentuan saiz sampel tersebut.Mansor Abu Talib & Mohamad Shatar Sabran .

808. dan diikuti oleh dua faktor persekitaran sosial iaitu (1) sokongan masyarakat sekeliling (2.808 .624 . Statistik regresi berganda dengan menggunakan pendekatan stepwise digunakan untuk mengenalpasti faktor utama yang mempengaruhi kecenderungan penagihan relaps di kalangan penagih dadah serenti di Semenanjung Malaysia.155 .646 .3% terhadap kecenderungan penagihan relaps. Daripada hasil kajian yang dijalankan ke atas 400 orang penagih relaps.022 0. HASIL KAJIAN DAN PERBINCANGAN Faktor Utama Penyumbang Kepada Penagihan Relaps di Kalangan Penagih Dadah Serenti di Semenanjung Malaysia.790 .7%) telah dikenal pasti menjadi penyumbang utama terhadap kecenderungan penagihan relaps di kalangan penagih (Jadual 2 dan Rajah 1). Penemuan kajian telah berjaya memberi penjelasan kepada persoalan kajian untuk mengenal pasti faktor utama yang mempengaruhi kecenderungan penagihan relaps. Keseluruhannya kajian mendapati kombinasi ketiga-tiga faktor ini telah menyumbang sebanyak 65.Bahaman Abu Samah. Faktor-faktor seperti tahap keyakinan diri yang rendah di kalangan penagih (62.Mansor Abu Talib & Mohamad Shatar Sabran . Hasil ujian regresi berganda dengan menggunakan pendekatan stepwise telah menunjukkan variabel peramal (keyakinan Fauziah Ibrahim.3%) dan (2) sokongan keluarga (. Jadual 2: Keputusan Ujian – Faktor-Faktor Utama Mempengaruhi Kecenderungan Penagihan Relaps (n=400) Variabel Beta R R2  R2 Keyakinan Diri Sokongan Masyarakat Sekeliling Sokongan Keluarga .Keyakinan diri: merupakan faktor yang dikenal pasti menjadi penyumbang terbesar terhadap kecenderungan penagihan relaps di kalangan penagih. Manakala hubungan atau korelasi kombinasi ketiga-tiga faktor ini terhadap kecenderungan penagihan relaps menunjukkan hubungan yang kuat iaitu .086 .007 Faktor Utama.804 . didapati tiga faktor yang telah menjadi penyumbang utama terhadap kecenderungan penagihan relaps. Hasil kajian ini mendapati kebanyakan bekas penagih menunjukkan tahap keyakinan diri yang rendah sehingga mendorong mereka terjebak semula ke alam penagihan dan menjadi penagih relaps.4%).Faktor Menyumbang Kepada Penagihan Relaps Dalam Kalangan Penagih Dadah PUSPEN Di Semenanjung Malaysia Penganalisaan Data Data kajian telah dianalisis dengan menggunakan „Statistical Package for the Social Science for Windows’ (SPSS for Windows).653 0.743 .

53. Hasil kajian ini juga menunjukkan hanya 6. Keyakinan Diri (R2= .624) Faktor Utama Kecenderungan Penagihan Relaps Sokongan Masyarakat Sekeliling (R2= .Faktor Menyumbang Kepada Penagihan Relaps Dalam Kalangan Penagih Dadah PUSPEN Di Semenanjung Malaysia diri) mempunyai perhubungan yang kuat dengan variabel kriterion (penagihan relaps) iaitu mencatatkan . 74. 54.5% menyatakan bahawa mereka mudah menyerah kalah (item 14) dan 58. Hakikatnya kajian ini mendapati kebanyakan bekas penagih tidak mempunyai keyakinan diri yang kental untuk mengatasi masalah Fauziah Ibrahim. Dalam kajian ini antara sifat-sifat yang dikenalpasti telah membawa kepada wujudnya keyakinan diri yang lemah di kalangan penagih relaps mengikut 400 soalselidik yang telah diedarkan adalah seperti berikut : 58% bersetuju menyatakan bahawa mereka tidak mempunyai kekuatan diri yang mantap dan akan berhenti melakukan sesuatu perkara sebelum dapat menyelesaikannya (item 5).Mansor Abu Talib & Mohamad Shatar Sabran . 55% bersetuju dengan kenyataan bahawa mereka sering mengelakkan diri untuk mencuba sesuatu yang baru (item 12).3% mengakui bahawa mereka cepat berputus asa sekiranya tidak dapat melaksanakan sesuatu perkara (item 10).790.Bahaman Abu Samah.022) Sokongan Keluarga (R2= .3% mengakui tidak berkeupayaan untuk mengatasi masalah dalam kehidupan mereka (item 15).007) Rajah 1: Faktor-Faktor Utama Penyumbang Kepada Kecenderungan Penagihan Relaps (n=400) Berdasarkan daripada keadaan seperti yang dinyatakan di atas. maka tidak hairanlah mengapa bekas penagih mudah terperangkap semula ke alam penagihan relaps dan faktor ini telah dikenal pasti menjadi penyumbang terbesar terhadap kecenderungan penagihan relaps di kalangan penagih.3% menyatakan bahawa mereka tidak mahu mencuba melakukan sesuatu perkara sekiranya berhadapan dengan kesusahan (item 7).5% sahaja bekas penagih yang benar-benar yakin dapat melakukan sesuatu perkara seperti mana yang telah dirancang (item 1).

Manakala enam peratus lagi berpendapat bahawa semua penagih harus dibawa ke suatu tempat yang jauh daripada masyarakat dan tidak dibenarkan kembali kerana kesalahan yang mereka lakukan dan tidak boleh dimaafkan lagi. sebagai anggota dalam sesebuah masyarakat. Hakikatnya sekarang. hasrat kerajaan untuk memulihkan bekas penagih dan menjadikan mereka sebagai warganegara yang berguna tidak akan kesampaian ekoran sikap prejudis masyarakat yang tidak mahu menerima sepenuhnya penagih yang sudah insaf.Mansor Abu Talib & Mohamad Shatar Sabran . setiap individu mempunyai peranan tertentu untuk membantu membanteras dadah.Faktor Menyumbang Kepada Penagihan Relaps Dalam Kalangan Penagih Dadah PUSPEN Di Semenanjung Malaysia yang mendatang. Masyarakat juga haruslah memainkan peranan aktif dalam Fauziah Ibrahim. Faktor Kedua. 77% menyatakan bahawa masyarakat sering memandang serong terhadap diri mereka (item 3) dan 65. Sesungguhnya. mudah menyerah kalah dan tidak dapat menyelesaikan sesuatu permasalahan dengan cara yang positif dan bijak. 95% responden daripada kalangan anggota masyarakat awam memberi pandangan bahawa mereka menggangap penagih sebagai sekumpulan manusia yang tidak berguna untuk negara.Bahaman Abu Samah. Hanya 18% sahaja di kalangan mereka yang berpendapat bahawa penagih dadah adalah satu penyakit yang harus diubati. Menurut kajian rambang yang dijalankan oleh Mahmood (1996) ke atas 60 unit keluarga di kawasan utara semenanjung mendapati.5% sahaja yang menyatakan bahawa mereka mendapatkan sokongan kuat daripada pihak masyarakat seperti jiran dan penghulu kampung untuk terus bebas sepenuhnya daripada dadah (item 6). bersikap lebih terbuka dan menerima kembali bekas penagih sebagai seorang yang baru untuk kembali kepangkuan mereka.8% menyatakan bahawa mereka kurang diterima dengan baik oleh masyarakat sekeliling (item 2). kajian ini mendapati hanya 21. Hasil maklumbalas yang diperolehi mendapati kebanyakan responden bersetuju dengan sebab-sebab berikut yang membawa kepada penagihan relaps iaitu: 63. Masyarakat haruslah mengubah pemikiran mereka. tanpa mengira apapun kedudukan mereka dalam masyarakat. Disebabkan oleh perkara-perkara inilah maka mereka mudah dipengaruhi oleh perkara-perkara yang membawa kepada berlakunya penagihan relaps terutama apabila telah dibebaskan daripada mendapatkan rawatan dan pemulihan dadah. Hasil kajian ini dilihat selari dengan dapatan kajian yang dijalankan oleh Chuah (1990) yang mendapati bahawa penagih yang kurang berkeyakinan diri berkecenderungan tinggi untuk kembali menagih setelah dibebaskan daripada mendapatkan khidmat rawatan dan pemulihan dadah. Dapatan ringkas ini mengambarkan bahawa masyarakat masih lagi sukar untuk menerima kembali penagih dadah atas kesalahan yang mereka lakukan.Sokongan Masyarakat Sekeliling: merupakan faktor kedua utama yang menyumbang kepada kecenderungan penagihan relaps dikalangan penagih.5% pula menyatakan bahawa mereka sering dituduh sekiranya berlaku sesuatu kecurian di tempat mereka (item 5). Sebaliknya. nyata menunjukkan bahawa sokongan masyarakat keseluruhannya amat penting bagi membantu mengikis pandangan negatif terhadap bekas penagih dadah. Tanpa kerjasama daripada pihak masyarakat.

Berdasarkan hasil kajian ini mendapati 57% responden mengakui bahawa mereka akan merasa tidak selesa apabila menceritakan sesuatu masalah kepada ahli-ahli keluarga mereka (item 14). Keadaan ini sekiranya dibiarkan berlarutan berupaya memberikan tekanan kepada bekas penagih kerana dibebani dengan permasalahan yang tiada jalan penyelesaian. Keadaan ini memberi gambaran bahawa bukan sahaja bekas penagih memerlukan sokongan daripada pihak keluarga mereka untuk bebas daripada dadah. Manakala 59. Kebergantungan yang wujud ini sedikit sebanyak boleh memberi tekanan hidup kepada bekas penagih kerana mereka dibebankan dengan permasalahan keluarga dan akhirnya menyebabkan mereka hilang pertimbangan dan kemudiannya mencari jalan penyelesaian dengan kembali menagih semula. Menurut Mohd Taib dan Mohd Khairi. keluarga yang bermasalah didapati mempunyai hubungan yang positif dengan pengambilan dadah (Blenchman.5% responden bersetuju menyatakan bahawa ahli-ahli keluarga mereka datang kepada mereka untuk mendapatkan sokongan emosi dan semangat (item 10). keluarga seharusnya bertanggungjawab memainkan peranan yang penting dalam membantu bekas penagih untuk terus mengamalkan gaya hidup bebas dadah kerana mengikut beberapa kajian terdahulu.Bahaman Abu Samah. antara punca yang menimbulkan ketidakselesaan seseorang penagih untuk menceritakan sesuatu masalah kepada ahli keluarga mereka adalah disebabkan oleh wujudnya komunikasi yang longgar dan interaksi yang kurang berkesan di kalangan ahli keluarga. Keadaan ini mengambarkan bahawa kebanyakan bekas penagih tidak berterus terang dan sukar meluahkan sesuatu masalah yang dihadapi oleh mereka kepada ahli keluarga. 1982. tetapi ahli-ahli keluarga mereka juga amat bergantung harap kepada mereka apabila berhadapan dengan sesuatu permasalahan. Pola komunikasi kekeluargaan yang lemah ini berupaya menyebabkan berlakunya aktiviti pengambilan dadah di kalangan anak-anak. Oleh itu.Mansor Abu Talib & Mohamad Shatar Sabran . 2000) Fauziah Ibrahim. Whiteman & Gordon.Faktor Menyumbang Kepada Penagihan Relaps Dalam Kalangan Penagih Dadah PUSPEN Di Semenanjung Malaysia aktiviti pembasmian pengedaran dan penyalahgunaan dadah dalam komuniti mereka dengan cara berganding bahu dengan pihak berkuasa. Dalam kajian ini sejumlah 58. Hasil soal selidik yang dijalankan ke atas 400 orang responden mendapati bahawa ketiadaan interaksi yang bersifat terbuka di antara bekas penagih dengan ahli keluarga telah menyumbang kepada berlakunya kecenderungan penagihan relaps dikalangan penagih. (2000).Sokongan Keluarga: merupakan faktor utama ketiga yang dikenal pasti menyumbang kepada kecenderungan penagihan relaps.5% responden bersetuju menyatakan bahawa ahli-ahli keluarga mereka yang berhadapan dengan masalah akan datang kepada mereka untuk mendapatkan nasihat (item 5). Selain itu masyarakat juga perlu bersedia membimbing bekas penagih supaya mereka tidak lagi terperangkap dalam kegiatan penagihan dadah melalui pelbagai program intervensi yang diaturkan oleh agensi dadah yang terlibat. Brook. Faktor Ketiga.

Ini kerana mereka mendapati keadaan persekitaran di luar pusat pemulihan tidak menyokong seperti mana yang mereka harapkan.Mansor Abu Talib & Mohamad Shatar Sabran .Faktor Menyumbang Kepada Penagihan Relaps Dalam Kalangan Penagih Dadah PUSPEN Di Semenanjung Malaysia CADANGAN Bagi meningkatkan tahap keyakinan diri penagih. Fauziah Ibrahim. keadaan mereka menjadi sebaliknya. pihak keluarga dan seluruh anggota masyarakat harus bersama-sama berganding bahu memainkan peranan mereka untuk memulihkan semangat dan mengembalikan semula keyakinan diri bekas penagih untuk membina sebuah keluarga baru yang lebih bermakna. majikan dan masyarakat sekeliling pula seharusnya bersedia berganding bahu untuk mengambil alih peranan pihak kaunselor penagihan dadah setelah bekas penagih dibebaskan. seseorang penagih yang sedang mendapatkan khidmat rawatan di pusat pemulihan. Lichtenstein & Wilson. Brownell. Namun.Bahaman Abu Samah. kebiasaannya mereka mempunyai keazaman dan keyakinan yang tinggi bahawa mereka akan berjaya menghindari diri daripada terjebak semula kekancah penagihan. Marlatt. Dengan wujudnya jayadiri dalam diri seseorang bekas penagih. Seperti yang disarankan oleh Asnarulkhadi (2002). sihat bebas tanpa dadah. setelah mereka tamat menjalani proses rawatan dan dibebaskan. Semangat dan keyakinan diri yang tinggi ini akan menentukan pegangan mereka dan menjadikan mereka tidak mudah goyah dalam menghadapi kehidupan yang bakal ditempuhi selepas kembali semula kepangkuan masyarakat. sudah pasti dapat membantu bekas penagih membina kehidupan yang lebih berketerampilan dan berkeyakinan tinggi untuk terus menjalani hidup. Dengan adanya kerjasama semua pihak dalam menangani masalah ini. Bekas penagih perlu dilatih bagaimana untuk mempunyai keazaman yang kuat serta ketahanan dalaman diri yang benar-benar kental untuk menjauhi dadah. (1980) & Miller (1985) menyarankan supaya bekas penagih menunjukkan komitmen dan motivasi yang kukuh untuk menghindari diri serta memelihara „status quo’ bebas dadah. kaunselor penagihan dadah. Mereka mempunyai semangat yang kuat untuk pulih semasa dibebaskan. pembentukan jayadiri merupakan satu kaedah atau strategi ke arah pembangunan individu dan komuniti secara berpanjangan dan berterusan. seluruh masyarakat seharusnya lebih ikhlas untuk membantu dan membimbing bekas penagih dengan memberi sokongan dan dorongan tidak berbelah bahagi kepada bekas penagih untuk lebih berkeyakinan meneruskan kehidupan. Oleh itu. Manakala pihak keluarga. pekerja sosial. Kaunselor penagihan dadah pula adalah disaran untuk memantapkan lagi dan menekankan tentang aspek prinsip pembentukan jayadiri (self-help) kepada bekas penagih dalam modul-modul pemulihan dadah agar mereka dapat membina semangat jaya juang yang tinggi serta inginkan kemajuan dalam kehidupan sewaktu mendapatkan khidmat rawatan dan pemulihan. ia berupaya untuk berdikari memelihara dan mengurus kehidupan mereka dengan lebih baik. Menurut Patricia & Robert (2005). bekas penagih.

2008).Bahaman Abu Samah. Kebanyakan dalam kalangan mereka ini merupakan individu yang amat sensitif. 1990) telah menyebabkan mereka mudah hilang pertimbangan dalam mengatur kehidupan yang lebih sejahtera serta bebas daripada dadah. Nazruel. Kesan daripada sahsiah diri yang kurang mantap dan kurang berkeyakinan diri (Fauziah. Fauziah Ibrahim. 2008. 2008. Ruslina.Faktor Menyumbang Kepada Penagihan Relaps Dalam Kalangan Penagih Dadah PUSPEN Di Semenanjung Malaysia KESIMPULAN Berdasarkan daripada perbincangan di atas. Cummings. Keadaan kekusutan inilah seterusnya yang mendorong mereka kembali semula kepada penghidupan lama (menagih) setelah mendapati kehidupan baru yang ingin dibina berhadapan dengan keadaan kesukaran dan cabaran yang penuh liku. menjadikan mereka semakin terasing. Hasil daripada keyakinan diri yang rendah dan perasaan tersisih akibat daripada pemulauan masyarakat dan pihak majikan telah menimbulkan suatu konflik dan kecelaruan jiwa di kalangan diri penagih. rendah diri.Mansor Abu Talib & Mohamad Shatar Sabran . dapat disimpulkan bahawa punca utama berlakunya penagihan relaps dalam kalangan penagih dadah PUSPEN adalah disebabkan oleh diri penagih itu sendiri yang mempunyai keyakinan diri yang rendah untuk menepis godaan. mudah beremosi dan mudah menghadapi tekanan sosial daripada keadaan persekitarannya (Fauziah. Keadaan akan menjadi lebih buruk dan tegang lagi apabila usaha untuk mendapatkan pekerjaan di kalangan bekas penagih berhadapan dengan jalan buntu. namun perkara tersebut tidak berupaya menahan mereka daripada terus dibelenggu dengan masalah dadah setelah dibebaskan. tersisih dan berasa dipinggirkan. Gordon. Chuah. 1980). Ini kerana kebanyakan majikan bersifat prejudis dan tidak yakin akan kebolehan diri mereka untuk bersama-sama membantu meningkatkan produktiviti negara. rintangan dan cabaran hidup yang mendatang. 2000. Walaupun mereka beranggapan bahawa program pemulihan dadah yang diikuti sepanjang dua tahun berkesan dalam usaha membantu memulihkan mereka dari kesan dadah dan telah mendapat sokongan yang menggalakkan daripada rakan dan keluarga untuk bebas daripada dadah (Fauziah. Ini kerana tanggapan buruk seperti individu yang “tidak berguna” dan “sampah masyarakat” yang dilemparkan kepada mereka oleh masyarakat setelah melangkah keluar dari pusat pemulihan berupaya menyebabkan mereka sukar bergaul dengan masyarakat. 2004. & Marlatt.

Institut Pendidikan jarak Jauh (Ideal).Mansor Abu Talib & Mohamad Shatar Sabran . L. Sidek Mohd Noad. New York: The Free Press. Daley.T. Serdang: Universiti Putra Malaysia Blenchman. (2001).D. (1987).adk. The Clinical Treatment of Substance Abuse. Kuala Lumpur: McGraw Hill. 41:765-782. The Process of Relapse in Severely Dependent Male Problem Drinkers. L. & Marlatt. D. pg 291-319. (2002). Asnarulkhadi Abu Samah. Tuan Suria Idris. 45(2). Smoking and Obesity. Diperolehi pada 20 Februari 2009. Brownell. Laman Web Statistik Penyalahgunaan Dadah http://www. Cohen.html.A. J. Penyelidikan IRPA. & Morrison. Keyakinan Diri Penagih Dadah: Hubungannya Dengan Sokongan Sosial dan Faktor Demografi. Research Methods in Education (5th ed. S. Jamilah. London: Routledge Falmer.). Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia. J... (1982)..A.A. The Influence of Rehabilitation Programmes. Journal of Drug and Alcohol Abuse. Rahim Sail. (1980). (1980). Brook.gov. Longitudinally Foretelling Drug Use in the Late Twenties: Adolescent Personaliti and Sosial Environmental Antecedent. E. Understanding and Preventing Relapse.C. (2002). Marlatt. Pengantar Pembangunan Komuniti.R. Sosial Work.. G.. Peers and Family in Addressing Recidivism. 38-42. Tuan Kamarul Alam Taib (2003). Britain: Pergamon Press. Linchtenstein. 9. L.. Serdang: Universiti Kebangsaan Malaysia. Conventional Wisdom About Familial Contributions to Substance Abuse. E. 95-106. Cumming. Latihan Ilmiah. K. & Philips. (1981). Wilson. 95.my/utama. Gordon. Bahaman Abu Samah. 161(1). Saunders.Bahaman Abu Samah. Allsop. Brill. Manion. 36-42. Whiteman & Gordon.. (2009). G. Journal of Genetic Psychology. (2000). 35-53. Self Concept. K.Faktor Menyumbang Kepada Penagihan Relaps Dalam Kalangan Penagih Dadah PUSPEN Di Semenanjung Malaysia RUJUKAN Agensi Anti dadah Kebangsaan. Relapse: Prevention and Prediction.. Journal of Addiction. G. Relapse Prevention with Substance Abusers: Clinical Issues and Myths. Chuah Mooi Kim (1990). Chua Yan Piaw (2006).. B. American Psychologist. Kamsiah Kamin. Fauziah Ibrahim. Kaedah dan Statistik Penyelidikan: Kaedah Pendidikan. C. M. The Addictive Behaviours: Drug Abuse.S.

Faktor Menyumbang Kepada Penagihan Relaps Dalam Kalangan Penagih Dadah PUSPEN Di Semenanjung Malaysia Daley & Marlatt. Sydney: Prentice Hall. NIDA Treatment Research Monograph Series. N.C: Government Printing Office. pp. Sham. Marketing Research: Applied Orientation (1st Edition).ISSN 0127/6301. No Pain. M.I. J. Mc Coy. Temple University. G. Brown Publisher. 533-542). Williams & Watkins. Statistics for the Social and Behavioral Sciences. Establishing the Kunming.W.K. (1984). Lasimon Matokrem. (1992). China. (1987). V. Bil.. (1989). 7(10): 1620. International Journal of Addictions 22(4). Substance Abuse: A Comprehensive Textbook (2nd ed. How to weigh drug treatment options.Bahaman Abu Samah. B & Lai.Mansor Abu Talib & Mohamad Shatar Sabran .M. (1989). (1992). Journal of Drug Issues. Drug Rehabilitation Center.D. P. Pengaruh Faktor-Faktor Individu. M. Business and Health. R. Peranan & Penglibatan Keluarga dan Masyarakat Dalam Pencegahan Penagihan Berulang. & J. Hall. Friesen. The Terapeutic Communities: Study on Effectiveness. Universiti Utara Malaysia. MUHAMAD Dzahir Kasa & Rusli Ahmad (1999).. M & Crsip. Jurnal PERKAMA. J. Fauziah Ibrahim (2008). Tesis Doktor Falsafah Tidak Diterbitkan. (1997). Disertasi Ph. G. Millman. Malhotra. The Social Networks of Drug Abusers Before and After Treatment. Dubuque: Wm. 37-38. C. G. R. Persekitaran Sosial dan Keberkesanan Prgram Pemulihan Dalam Kalangan Penagihan Relaps. Relapse Prevention: Cognitive and Behavioral Interventions. S. Hawkins.6. Mahmood Nazar Mohamed.. Donkin.). DeE Leon. Kedah: Pusat Penyelidikan dan Perundingan. In J. Serdang: Universiti Putra Malaysia Frabotta. Lowinson. Business & Health. (1986). Mahmood Nazar Mohamed (1996). Mohd Shuib Che Din. Ruiz. Washington. Terbitan Persatuan Kaunseling Malaysia.H. 27 (1):73-85. Diekhoff. & Fraser. C.D. Familial Variabel Related to Retention of Young Drug Abusers in Treatment. (1996). Langrod (Eds. The Revolving Door of Addiction. Fauziah Ibrahim. No Gain. D. J. 7 (2). Penagihan Dadah dan Residivisme: Aspek-Aspek Psikososial dan Persekitaran. Baltimore. 343-355.

247(10): 1423-1428. S. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia. (1992). 11.W. L. (1983). G. Miller. J.A. & Allsop. & Robert. Nazruel Ekram Abu Saare (2000). L.. K. Tesis Ijazah Sarjana.M. (1987). Inc. (1985). 82. Penyelidikan Sekolah Pembangunan Sosial.Bahaman Abu Samah. M.E. J.Woody. The Effectiveness of Treatment for Substance Abuse: Reasons for Optimism. S. D. Mohd Taib.E. Sainders.. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia. 9. (2005). Drug Abuse. Sherer. 663-671 Tims. K. Is Treatment for Substance Abuse Effective.Mansor Abu Talib & Mohamad Shatar Sabran . Psychology Reports. (1987). Addiction Treatment: Theory and Practice. The Self-Efficacy Scale” Contraction and Validation. Patricia. Sungai Besi. C.S. 93-102. Journal of Substance Abuse. S. Scorzelli. Motivation for Treatment: A Review With Special Emphasis on Alcoholsm. Fauziah Ibrahim. Ruslina Saad (2004). Tesis Ijazah Sarjana: Universiti Putra Malaysia. M. Faktor-Faktor Kegagalan Membebaskan Diri Daripada Dadah. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia. Skudai: Penerbit Universiti Teknologi Malaysia.. Effectiveness of Drug Abuse Program. Penagihan Semula: Suatu Kajian ke Atas FaktorFaktor Penyebab. Mohamad Najib Abdul Ghafar (1999). T.E. & Heller. New Jersey: Pearson Merill Prentice Hall.P. Rusli & Mohd Khairi (2000). Penyelidikan Pendidikan.. Measures of Perceived Sosial Support From Friend and From Family in Drug Abuse Prevention: Three Studies. Luborsky. (1982). B. O‟Brien. 51. Relapse A Psychological Perspective. Mokhtar Mohamad (1997). M. Hubungan Di antara Keadaan Berisiko Tinggi Dengan Penagihan Semula Dadah: Satu Kajian di Kalangan Pelatih PERSADA. (1981). (2000). Miller. (1982). Beverly Hills. Pola-pola Komunikasi Kekeluargaan: Kajian di kalangan Keluarga Penagih dan Bukan Penagih di Negeri Kedah. M & Maddux. Washington.W. American Journal of Community Psychology. 417-429. F.A. Journal of American Medical Association. & Druley. Substance Abuse Counseling: Theory and Practice (3rd Edition).C: GPO.Faktor Menyumbang Kepada Penagihan Relaps Dalam Kalangan Penagih Dadah PUSPEN Di Semenanjung Malaysia Mc Lelland. 1-24 Rasmussen. 98:84-107. British Journal of Addiction. Carlifornia: Sage Publication. Psychological Bulletin. Procidano.

W.Mansor Abu Talib & Mohamad Shatar Sabran .. & Prendergast. Kertas Kerja Seminar Dari Institusi Pemulihan Ke Pangkuan Masyarakat. J. DHHS Pub. J. J. Parental Attribute and Adolescent Drug Use. Addict Aftercare:Recovery Training and Self-Help. Yunos Pathi Mohamed (1996). F.V.Faktor Menyumbang Kepada Penagihan Relaps Dalam Kalangan Penagih Dadah PUSPEN Di Semenanjung Malaysia Vicary. Hotel Crown Princess. Yahya Don & Mahmood Nazar Mohamed (2002). Anjuran Yayasan Pencegahan Jenayah Malaysia. J. Ogos 1996. 9. Towards a Drug Abuse Treatment System. Jurnal psikologi Malaysia. & Ch‟ien. 115-122. No. & Lerner. Wellish. McAuliffe. (1995). Zackon. (ADM) 858-1341. Journal of Drug Issues. Journal of Adolescent.R. MD: National Institute of Drug Abuse Fauziah Ibrahim. Pengalaman dan Prospek Bekas Penagih Dadah. Rockville. (1986). Dilema.L.16: ISSN 0127-8029..Bahaman Abu Samah. M. (1985). 25(24): 759-782. Bil. Julai 2002. Penagihan Dadah & Perlakuan Jenayah: Pengaruh Faktor Psikososial dan Institusi.

Agensi Antidadah Kebangsaan Mohd Azlan Bin Mohd Nor & Mahmood Nazar Bin Mohamed . Manakala faktor-faktor lain didapati tidak mempunyai hubungan yang signifikan dengan kecenderungan bekerja penghuni PUSPEN. Bukit Chabang. 1 Komandan. 2 Timbalan Ketua Pengarah (Operasi). Pusat Pemulihan Penagihan Narkotik (PUSPEN). Hasil ujian regresi juga mendapati semua pembolehubah tidak mempunyai hubungan dalam mempengaruhi kecenderungan bekerja penghuni PUSPEN. Kajian telah dilakukan di semua lapan buah PUSPEN di zon utara yang melibatkan seratus sembilan puluh sembilan responden yang mana terdiri daripada bangsa Melayu yang berada di fasa empat sahaja. pengaruh keperluan. Perlis. pengaruh kepercayaan kepada hasil kerjaya serta taraf pendidikan dan pengaruh sosio-ekonomi iaitu pengaruh keluarga. Agensi Antidadah Kebangsaan. Model kajian yang dibentuk oleh pengkaji berdasarkan Teori Pembangunan Kerjaya oleh Super (1984) yang menggunakan pendekatan umur-hidup dan ruang-hidup.Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kecenderungan Bekerja Penghuni Pusat Pemulihan Penagihan Narkotik (PUSPEN) FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KECENDERUNGAN BEKERJA PENGHUNI PUSAT PEMULIHAN PENAGIHAN NARKOTIK (PUSPEN) Mohd Azlan Bin Mohd Nor1 Mahmood Nazar Bin Mohamed2 ABSTRAK Kajian ini dijalankan bertujuan bagi mengkaji hubungan di antara pengaruh psikologikal iaitu pengaruh nilai. pengaruh sekolah. pengaruh masyarakat serta pengaruh keadaan ekonomi dalam mempengaruhi kecenderungan bekerja penghuni-penghuni PUSPEN. pengaruh rakan sebaya. Hasil kajian mendapati bahawa faktor keperluan dan kepercayaan kepada hasil kerjaya mempunyai hubungan yang signifikan dalam mempengaruhi kecenderungan bekerja penghuni PUSPEN.

Result showed that needs factor and belief of the career outcomes have a significant relationship in influencing the tendency to work among the inmates of PUSPEN. penyalahgunaan dan penagihan dadah adalah suatu gejala sosial yang serius. This research was conducted in all eight PUSPEN in the north zone which involving one hundred and ninety nine respondents who were Malay and in the fourth phase of the rehabilitation programme. beliefs on career outcomes. rohani dan budaya serta mengancam keselamatan Negara (ADK. ADK. merosakkan nilai tradisi masyarakat dan nilai agama serta hilang maruah diri dan tidak menghormati ibubapa (Abdullah Al Hadi & Iran Herman. life-space approaches. Penagihan serta pengedaran dadah yang berleluasa boleh menjejaskan kesejahteraan sosio-ekonomi. academic achievement and socioeconomic factors such as family members. PENGENALAN Masalah penggunaan. Regression analysis also showed that all the factors have no significant relationship in influencing the work rendency. A research model has been formulated by researcher from Super (1984) Career Development Theory which used life-span. Other factors have no significant relationship in influencing the tendency to work among the inmates. 1997). 1997. peers. selain dari menjejaskan keharmonian keluarga. needs. Agensi Antidadah Kebangsaan (AADK) sebagai kerajaan yang bertanggungjawab dalam melaksanakan program rawatan dan pemulihan perlu memastikan strategi Mohd Azlan Bin Mohd Nor & Mahmood Nazar Bin Mohamed . school influence. 1989. 1997). society and economic situation in influencing work tendency among the inmates of PUSPEN.Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kecenderungan Bekerja Penghuni Pusat Pemulihan Penagihan Narkotik (PUSPEN) ABSTRACT This study is to investigate the relationship between psychological factors such as values. Abdul Ghaffar Taib.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kecenderungan Bekerja Penghuni Pusat Pemulihan Penagihan Narkotik (PUSPEN)

pemulihan yang bertujuan untuk memutuskan pergantungan kepada dadah dan mencegah penagihan semula berjalan dengan baik dan berkesan.

Pusat-Pusat Pemulihan Penagihan Narkotik (PUSPEN) menjalankan program rawatan dan pemulihan yang sama berpandukan objektif iaitu memulihkan penagih dadah secara reformatif dalam suasana terkawal supaya mereka bebas dari pergantungan fizikal serta psikologikal dan terus menjadi rakyat yang

bebas dari dadah. Program ini bertujuan untuk melahirkan perwatakan bebas dari dadah dengan unsur moral, keagamaan, sivik, disiplin dan kemahiran vokasional juga ditekankan aktiviti sosial, kemasyarakatan dan ekonomi

(Mahmood, N.M., Md Shuib Che Din, Lasimon Matokrem, Muhammad Dzahir Kasa & Rusli Ahmad, 1999).

Faktor tiada pekerjaan telah dikenal pasti sebagai salah satu faktor yang menyumbang kepada penagihan semula (Bray, 2000; Carson-Dewitt, 2001; Delina & George, 1999; Montoya, 1996; Sterling, 2001). Mc Coy dan Lai (1997) mengatakan bahawa faktor terakhir yang menyebabkan relapse keupayaan untuk mendapatkan kerja dan sokongan kewangan. ialah tiada

PEMASALAHAN KAJIAN

Masalah penagihan semula atau relapse adalah merupakan cabaran utama kepada program rawatan dan pemulihan dadah. Tiada pekerjaan dikenal pasti sebagai salah satu penyumbang dan cabaran penting yang menyebabkan relapse di kalangan penagih dadah ialah selepas keluar dari pusat pemulihan (Boundy & Collelo, 2001). Selain dari itu mereka juga menghadapi masalah untuk mengekalkan diri dalam pekerjaan (Delina & George, 1999), kelayakan yang rendah (Feldman, 2002; Isaacson & Brown, 2000) dan sikap bias majikan untuk mengambil mereka bekerja (Coelho, 1980; Mahmood, N.M., Muhammad Dzahir Kasa & Yahya Don, 2004; Marks, 2002; Ost, 2002). Hasil kajian yang

Mohd Azlan Bin Mohd Nor & Mahmood Nazar Bin Mohamed

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kecenderungan Bekerja Penghuni Pusat Pemulihan Penagihan Narkotik (PUSPEN)

dijalankan oleh Sterling (2001) terhadap 120 orang yang pertama kali menjalani program rawatan kokain mendapati 34.5 peratus sahaja bekerja selepas tamat rawatan.

Kepulihan bekas penagih dadah adalah usaha sepanjang hayat (Carson-Dewitt, 2001; Grant, 2001). Untuk mengekalkan kepulihan, mereka memerlukan

beberapa situasi bagi membantu usaha-usaha mereka seperti melibatkan diri dalam aktiviti yang boleh meningkatkan moral dan nilai-nilai spiritual serta latihan tertentu (Zackon, 2001). Walaupun selepas bertahun dalam kepulihan, relapse masih menjadi masalah utama dan antara faktornya ialah penggangguran (Mahmood et al., 2004).

Issacson dan Brown (2000) mengatakan mereka ini mempunyai kelayakan pekerjaan ataupun tahap pendidikan yang rendah. Keadaan ini mengurangkan peluang mereka untuk mendapatkan pekerjaan (Shahnasarin, 2001). Mereka juga menghadapi kesukaran untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan mereka disebabkan tahap pendidikan mempunyai hubungan dengan pekerjaan (Kanfer, Wanberg & Kantrowitz, 2001).

Selain dari pendidikan, pengetahuan dan kemahiran vokasional juga penting bagi mendapatkan pekerjaan (Atkinson, Montoya, Atrevino & Richard, 2000). Kegagalan untuk menyediakan latihan kemahiran dan pilihan pekerjaan boleh merendahkan kendiri penagih dadah dan memberi kesan kepada program pemulihan. Mahmood, N.M., Ismail Ishak dan Noor Azniza Ishak (2003) mengatakan bahawa penagih dadah bukan sahaja perlu dipulihkan daripada masalah penagihan dadah malah perlu diberi latihan dalam bidang kemahiran untuk membantu mereka berkecimpung dalam pelbagai bidang pekerjaan apabila tamat tempoh pemulihan.

Mohd Azlan Bin Mohd Nor & Mahmood Nazar Bin Mohamed

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kecenderungan Bekerja Penghuni Pusat Pemulihan Penagihan Narkotik (PUSPEN)

Sterling (2001) dalam kajiannya mendapati penagih dadah di bandar tidak mempunyai pendidikan atau latihan bagi mereka mendapatkan pekerjaan yang baik. Manakala dalam kajian Montoya (1996) terhadap 261 orang responden, 47 peratus tidak mempunyai kemahiran untuk mencari pekerjaan. Justeru itu latihan kemahiran adalah sangat penting bagi meningkatkan daya saing bagi mendapatkan pekerjaan.

Ramai bekas-bekas penagih dadah tidak mempunyai dorongan yang kuat untuk berusaha bagi mendapatkan pekerjaan yang bersesuaian dengan kebolehan mereka. Oleh itu kajian perlu dilakukan bagi melihat apakah faktor-faktor yang dapat meningkatkan dorongan kepada bekas-bekas penagih dadah bagi mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan mereka supaya mereka tidak lagi mengganggur dan akhirnya meninggalkan tabiat menagih dadah.

Persoalan kajian ini ialah untuk melihat apakah faktor-faktor psikologikal dan faktor-faktor sosio-ekonomi yang mempengaruhi kecenderungan bekerja penghuni PUSPEN.

OBJEKTIF KAJIAN

Secara umum kajian ini bertujuan untuk meneliti hubungan antara faktorfaktor psikologikal dan faktor-faktor sosio-ekonomi dalam mempengaruhi penghuni Puspen untuk mendapatkan pekerjaan selepas mereka tamat program rawatan dan pemulihan di Puspen.

Secara khususnya pula, kajian ini bertujuan untuk meneliti hubungan setiap faktor psikologikal seperti keperluan (needs), nilai (values), kepercayaan kepada kerjaya (beliefs on career), dan pencapaian akademik (academic achievement) pengaruh dan juga hubungan setiap faktor sosio-ekonomi (peer seperti groups),

keluarga

(family),

pengaruh

rakan

sebaya

Mohd Azlan Bin Mohd Nor & Mahmood Nazar Bin Mohamed

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kecenderungan Bekerja Penghuni Pusat Pemulihan Penagihan Narkotik (PUSPEN)

pengaruh sekolah (school), pengaruh masyarakat (society) dan pengaruh keadaan ekonomi (the economy) dalam mempengaruhi kecenderungan

penghuni PUSPEN untuk mendapatkan pekerjaan selepas tamat program rawatan dan pemulihan nanti.

KERANGKA TEORI

Kajian ini melibatkan pengaruh psikologikal dan pengaruh sosio-ekonomi yang mempengaruhi kecenderungan bekerja penghuni PUSPEN. Di dalam mengkaji pembangunan kerjaya bagi mereka yang dalam proses kepulihan penagihan dadah, Szymanski dan Maxwell (1996) mengatakan tidak terdapat teori yang tepat dan khusus manakala Weincrach (1996) mengatakan Super adalah sesuai digunakan.

bahawa Teori Pembangunan Kerjaya

Teori Pembangunan Kerjaya Super juga dikenali sebagai Teori Umur-Hidup, Ruang-Hidup (Life-span, life-space theory). Teori Pembangunan Kerjaya menggunakan pendekatan umur-hidup, ruang-hidup telah mula ditulis oleh Super pada tahun 1974 (Super 1984). Ia melihat dan menyatakan

psikologi tahap umur (life stage psychology) theory) bersama-sama pelbagai dalam memberi kerjaya,

dan Teori Peranan (role yang komprehensif penentu-

gambaran

mengenai

peranan

bersama-sama

dengan

penentunya dan juga bagaimana ia berinteraksi (Super, 1984; Super, Saviskas & Super, 1996).

Super (1990) telah membentuk Model Pintu Gerbang bagi menggambarkan secara jelas faktor-faktor biologikal, psikologikal dan sosio-ekonomi dalam pembangunan kemasyarakatan dan pemilihan kerjaya. Sebelah pintu adalah berkaitan

menggambarkan

pembolehubah seperti keluarga, rakan

sebaya, sekolah, ekonomi dan dasar sosial. Sebelah lagi adalah berkaitan faktor psikologikal minat, yang mengambarkan dan pembolehubah seperti nilai,

keperluan,

kebijaksanaan

kecenderungan.

Pembolehubah-

Mohd Azlan Bin Mohd Nor & Mahmood Nazar Bin Mohamed

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kecenderungan Bekerja Penghuni Pusat Pemulihan Penagihan Narkotik (PUSPEN)

pembolehubah di kedua-dua bahagian ini akan berinteraksi dan membentuk konsep kendiri dan seterusnya menentukan kerjaya.

Berdasarkan teori tersebut maka penyelidik telah membentuk model

kajian

seperti di Rajah 1 yang mengandaikan bahawa faktor psikologikal iaitu nilai, keperluan, kepercayaan kepada hasil kerjaya dan pencapaian akademik serta faktor sosio-ekonomi iaitu pengaruh keluarga, pengaruh rakan

sebaya, pengaruh sekolah, pengaruh masyarakat dan pengaruh keadaan ekonomi mempunyai hubungan yang signifikan dengan kecenderungan

bekerja penghuni Puspen.

Faktor Psikologikal 1. Nilai 2. Keperluan Asas 3. Kepercayaan Kepada Hasil Kerjaya 4. Pencapaian Akademik

Kecenderungan Bekerja
Faktor Sosio-Ekonomi 1. Keluarga 2. Rakan Sebaya 3. Sekolah 4. Masyarakat 5. Ekonomi

Rajah 1 Model Faktor Mempengaruhi Kecenderungan Bekerja Penghuni Puspen

Mohd Azlan Bin Mohd Nor & Mahmood Nazar Bin Mohamed

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kecenderungan Bekerja Penghuni Pusat Pemulihan Penagihan Narkotik (PUSPEN)

Rumusan Kajian Lepas

Jumlah penagih dadah yang ramai telah menyebabkan negara kehilangan sejumlah besar tenaga buruh. Ini telah menarik minat kajian-kajian yang berkaitan pembangunan kerjaya dan proses kemasukan semula penagih dadah ke dalam tenaga kerja.

Statistik penagih dadah dikesan yang dikeluarkan oleh AADK bagi tahun 2008 menunjukkan pekerjaan yang paling banyak diceburi oleh mereka ialah buruh am (19.8 peratus), perkhidmatan (13.6 peratus), jualan (13.4

peratus), binaan (12.3 peratus), pertanian (11.8 peratus), pengangkutan (7.4 peratus) dan teknikal (6.5 peratus). Manakala pengganggur adalah sebanyak 8.9 peratus dan tiada maklumat adalah sebanyak 15.5 peratus.

Banyak kajian telah dijalankan berkaitan kaedah dan keberkesanan program rawatan dan pemulihan. Kajian ini penting bagi membantu usaha memulihkan penagih dadah dengan mengenalpasti keperluan dan faktor yang membantu kepulihan mereka terutama yang berkaitan dengan pekerjaan. kerana mendapatkan kepada pekerjaan dan mereka melakukan dan sesuatu Ini aktiviti kerjaya adalah yang akan

bermakna

kehidupan

mempunyai

membantu proses kepulihan (Mahmood et al., 2004).

Penagihan pekerjaan. mempunyai

dadah Dalam

mempunyai kajian Bray

hubungan (2000) kadar

dengan mendapati yang

penyertaan penagihan rendah.

dalam dadah

hubungan

dengan

bekerja

Manakala

Zlotnick (2001) dalam kajian terhadap tahap penyertaan dalam pekerjaan bagi mereka yang menagih dadah yang tiada tempat tinggal telah

mendapati sebanyak 51.3 peratus penagih lelaki dan 37.5 peratus penagih wanita daripada 384 responden sahaja yang mempunyai pekerjaan.

Mohd Azlan Bin Mohd Nor & Mahmood Nazar Bin Mohamed

Seseorang itu akan melakukan sesuatu pekerjaan kerana ia sebagai satu keperluan di mana keperluan ini akan memperkukuhkan tingkahlaku supaya keperluan ini dapat dipenuhi (Harrington & Harrington.5 peratus sahaja yang bekerja selepas keluar dari pusat rawatan. Persepsi dan corak pemikiran bekas penagih dadah mempunyai hubungan dengan kemasukan ke dalam tenaga mereka kerja. Dalam kajian Huffman dan Torres peluang (2001) untuk mendapati mempunyai persepsi bahawa mendapatkan pekerjaan adalah rendah dan mempunyai hubungan dengan corak pemikiran yang negatif. Manakala Zlotnick (2002) dalam kajiannya mendapati sebanyak 47. 1996) kerana manusia berbeza dari segi keupayaan. Cynthia Joseph (1994) juga mendapati dalam kajiannya bahawa sesuatu nilai yang menjadi pegangan seseorang itu akan mempengaruhi tingkahlakunya. Seseorang melakukan sesuatu tindakan kerana mempercayai Mohd Azlan Bin Mohd Nor & Mahmood Nazar Bin Mohamed . Nilai yang dipegang mempunyai pengaruh dalam menentukan kelakuan terutamanya jenis pekerjaan yang ingin di pilih. (2002).7 peratus daripada responden sentiasa berada di dalam tenaga kerja. Hasil kajian oleh Zlotnick (2002) dan Mazerolle (2004) juga mendapati bahawa mereka yang mendapat bantuan kewangan dan keperluan harian kurang berminat untuk berkerja. Dalam kajian Sterling (2001) ke atas seratus dua puluh orang yang pertama kali menjalani program rawatan kokain. mendapati hanya 34. Faktor-faktor psikologi yang dikaji telah menunjukkan hubungan yang signifikan dengan keinginan untuk bekerja. 2002) dan mempunyai perasaan tanggungjawab kepada keluarga (Leana & Feldman. 1995). personaliti. nilai dan minat (Harrington & Harrington. Nilai yang berbeza akan memilih kerjaya yang berbeza (Osipow & Fitzgerald.Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kecenderungan Bekerja Penghuni Pusat Pemulihan Penagihan Narkotik (PUSPEN) Penagih dadah di dalam proses kepulihan menghadapi beberapa rintangan apabila berhadapan dengan perkara-perkara yang berkaitan dengan pekerjaan seperti tekanan psikologikal dan persekitaran.

Keluarga mempunyai pengaruh yang penting dan kuat ke atas anak-anak mereka. penglibatan keluarga akan memberi kesan ke atas pemilihan kerjaya (Tang. kepuasan bekerja dan juga kehidupan (Adam. King & King. stabil dan tidak dipengaruhi oleh perkara lain. pengaruh rakan sebaya. 1989). 1999) dan membentuk sikap yang lebih stabil (Ajzen. keluarga mempunyai Stoolmiller dan Skinner (1991) mendapati bahawa jika Mohd Azlan Bin Mohd Nor & Mahmood Nazar Bin Mohamed . Betz dan Voyten (1997) dalam kajiannya mendapati taraf akademik yang keinginan untuk tinggi mempunyai hubungan yang positif dengan bekerja dan diperkukuhkan dengan hasil kajian Mazerolle (2004) yang mendapati mereka yang berkelulusan tinggi dan berkemahiran mempunyai hubungan yang positif dengan bekerja semula. Fouad & Smith. Tahap pendidikan penting dan mempunyai hubungan dengan kemasukan dalam tenaga kerja.Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kecenderungan Bekerja Penghuni Pusat Pemulihan Penagihan Narkotik (PUSPEN) dapat memperolehi sesuatu hasil yang bermakna (Connor & Sparks. 2001). Terdapat beberapa kajian yang menunjukkan bahawa keluarga mempunyai pengaruh di dalam menentukan kerjaya seseorang. Bagi melihat hubungan sosio-ekonomi seperti pengaruh keluarga. Diantaranya ialah kajian yang menunjukkan keluarga paling berpengaruh di dalam keputusan pemilihan kerjaya (Pornthip. 1983). pengaruh sekolah. Hasil kajian Hergenrather (2004) mendapati 85 peratus daripada responden percaya bahawa dengan bekerja akan memberi hasil yang positif kerana ia mempunyai nilai kepada kehidupan. Kajian Procidano dan Heller (1983) mendapati bahawa rangkaian hubungan kekeluargaan secara kebiasaannya adalah berpanjangan. 1996) dan sokongan keluarga stabil serta tidak berubah (Procidano & Heller. Manakala kajian Dishion. 1999). Patterson. pengaruh masyarakat dan pengaruh keadaan ekonomi dengan kecenderungan bekerja banyak kajian telah dijalankan.

penentuan mendapati bahawa pengaruh rakan sebaya tidak begitu kuat kerana mereka melihat ibubapa sebagai role model dalam mempengaruhi kesedaran dalam kerjaya mereka. 1996). Mohd Azlan Bin Mohd Nor & Mahmood Nazar Bin Mohamed . Pengaruh rakan sebaya adalah merupakan salah satu faktor yang penting dalam mendorong individu untuk melakukan sesuatu perkara. Mohd Zaidi Mohd Hajazi (2002) dalam kajian mendapati bahawa bekas penagih dadah sukar hidup normal dalam masyarakat kerana pandangan serong. Dalam kajian Paa dan McWhirter (2000) bagi melihat mengenai faktor yang mempengaruhi dalam persepsi seseorang kerjayanya. diskriminasi. status dan matlamat jangka panjang. prasangka. Sekolah dan persekitaran adalah amat penting dan boleh mempengaruhi kelakuan serta sikap individu dan akhirnya dalam penentuan kerjayanya.Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kecenderungan Bekerja Penghuni Pusat Pemulihan Penagihan Narkotik (PUSPEN) kawalan yang lemah ia akan menyebabkan masalah disiplin dan antisosial terutamanya dalam penggunaan dadah. Turner (2002) yang mengkaji berkaitan tahap umur dengan pengaruh rakan sebaya serta Procidano dan Heller (1983) berkaitan dengan kecekapan sosial. Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat dalam membendung penagihan semula dadah sekiranya masyarakat memainkan peranannya serta lebih prihatin kepada masalah ini. Banyak kajian bagi melihat hubungan ini seperti Kandel (1996) berkaitan aktiviti devian. Kniveton (2004) dalam kajian bagi pengaruh guru atau ibubapa dalam pemilihan kerjaya serta motivasi pelajar dalam menentukan kerjaya mendapati bahawa pengaruh guru jauh lebih rendah berbanding dengan ibu bapa dan perkara yang memberi motivasi untuk bekerja ialah wang. Ini kerana sekolah mampu untuk berperanan dalam membentuk masa depan murid melihat (Hotchkiss & Borrow.

Dittmar. Mohd Azlan Bin Mohd Nor & Mahmood Nazar Bin Mohamed .Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kecenderungan Bekerja Penghuni Pusat Pemulihan Penagihan Narkotik (PUSPEN) segregasi dan berbagai tindakan lagi yang cuba menyisihkan mereka daripada masyarakat umum. Newcomb dan Carmona (2001) bagi melihat hubungan antara masalah penagihan dadah dengan masyarakat dan pekerjaan telah mendapati bahawa masalah penagihan dadah mempunyai hubungan yang signifikan tahap dengan berbagai masalah penyesuaian kerja serta mempunyai penyesuaian diri yang rendah di dalam masyarakat. Montoya (1996) telah membuat kajian bagi melihat persepsi penagih dadah terhadap keadaan ekonomi dan mendapati responden yang tidak pekerjaan ada kaitan bekerja dan tidak dengan berusaha mereka untuk mendapatkan keadaan pandangan terhadap ekonomi yang buruk. Pandangan bekas penagih dadah adalah bekas penjenayah telah menyebabkan kehidupan mereka menjadi sukar. Faktor keadaan ekonomi juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kecenderungan bekerja. Keadaan ekonomi yang berkembang dan menguncup akan mempengaruhi jumlah keperluan tenaga kerja dan juga corak pekerjaan yang diperlukan. Kajian Galaif. Ratnasingam dan Navaratnam (1984) dalam kajian mereka mendapati sikap umum masyarakat terhadap bekas penagih dadah juga tidak banyak membantu dan menyebabkan mereka terasing dan akan mengulangi tabiat penagihan mereka. Kajian Mazerolle (2004) bagi melihat hubungan faktor ekonomi dan faktor sosial dengan bekerja semula mendapati faktor ekonomi dapat menerangkan hanya enam peratus sahaja terhadap bekerja semula iaitu hubungan yang sedikit dengan bekerja semula. Mc Coy dan Lai (1997) mendapati bahawa dengan label ini mereka menghadapi masalah bagi mendapatkan pekerjaan dan juga bantuan kewangan.

keperluan. Oleh itu faktor-faktor ini sesuai digunakan dalam kajian ini bagi melihat faktor-faktor manakah yang mempunyai hubungan dengan kecenderungan bekerja penghuni PUSPEN. yang dipilih daripada PUSPEN. masyarakat keadaan ekonomi yang mempengaruhi kecenderungan bekerja penghuni-penghuni PUSPEN. serta faktor dan kepercayaan kepada hasil kerjaya. Faktor-faktor psikologikal dan faktor-faktor sosio-ekonomi adalah merupakan pembolehubah bebas dan kecenderungan bekerja adalah pembolehubah terikat. METOD KAJIAN Kajian ini adalah berbentuk kajian keratan rentas ke atas lapan buah pusat serenti di zon utara iaitu PUSPEN Bukit Cabang di Perlis.Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kecenderungan Bekerja Penghuni Pusat Pemulihan Penagihan Narkotik (PUSPEN) Rumusan faktor-faktor keseluruhan psikologikal kajian-kajian dan lepas telah menunjukkan telah bahawa sosio-ekonomi yang dibincangkan mempunyai pengaruh terhadap kelakuan seseorang. Data dalam kajian ini diperolehi melalui soal selidik yang diisi oleh sampel tersebut. PUSPEN Sungai Petani. PUSPEN Karangan dan PUSPEN Serdang di Kedah. PUSPEN Kampung Selamat dan PUSPEN Bukit Mertajam di Pulau Pinang dan PUSPEN Batu Kurau serta PUSPEN Perlop di Perak. rakan sebaya.PUSPEN Dalam kajian ini tumpuan diberikan untuk mengenal pasti faktor-faktor psikologikal pencapaian iaitu nilai. POPULASI DAN SAMPEL Mohd Azlan Bin Mohd Nor & Mahmood Nazar Bin Mohamed . akademik sosio-ekonomi iaitu keluarga. sekolah.

7 29. Jadual 1 menunjukkan bilangan populasi bagi setiap PUSPEN di zon utara. 6.9 100 100 100 66.7 Jumlah 319 199 61. Jadual 3. 5. 4. Md.6 78. PUSPEN Bukit Cabang Sungai Petani Karangan Serdang Kampung Selamat Bukit Mertajam Batu Kurau Perlop Populasi Sampel Peratus 1.3 Bagi sampel kajian jumlah yang diambil adalah seramai 30 orang bagi setiap PUSPEN dan jumlah keseluruhan sampel adalah seramai 240 orang. 22 56 38 14 21 22 45 101 22 30 30 14 21 22 30 30 100 53. Kajian oleh Mahmood. Shuib Che Din dan Abdul Halim Othman (1992) mendapati bahawa mereka yang berada di fasa terakhir mempunyai peningkatan dalam harga diri dan peningkatan dalam motivasi dalaman. Sampel kajian ini dipilih secara rawak mudah berdasarkan senarai penghuni Melayu yang sedang berada di fasa empat yang diperolehi daripada Pegawai Hal Ehwal Penghuni PUSPEN yang berkenaan.3 Mohd Azlan Bin Mohd Nor & Mahmood Nazar Bin Mohamed . 7. 2.Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kecenderungan Bekerja Penghuni Pusat Pemulihan Penagihan Narkotik (PUSPEN) Populasi kajian ini ialah semua penghuni Melayu yang sedang berada di fasa empat sahaja iaitu fasa terakhir sebelum mereka dibebaskan dari PUSPEN. Semasa kajian ini dijalankan jumlah populasi adalah seramai 319 orang. 5. Jumlah peratus sampel yang diambil daripada populasi adalah sebanyak 61. 8.1: Jumlah Populasi dan Sampel Penghuni PUSPEN Zon Utara Bil.

1996). alat ukuran yang digunakan ialah satu set soal selidik yang mengandungi tiga bahagian. Mohd Azlan Bin Mohd Nor & Mahmood Nazar Bin Mohamed .Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kecenderungan Bekerja Penghuni Pusat Pemulihan Penagihan Narkotik (PUSPEN) peratus. Jadual 1 memperihalkan jumlah dan peratus diambil bagi setiap PUSPEN. Bahagian ketiga pula ialah soal selidik berkaitan faktor sosio-ekonomi iaitu faktor pengaruh keluarga dan rakan sebaya yang diukur menggunakan Perceived Social Support From Friends and Families (Procidano & Heller. Bahagian pertama soal selidik ini berkaitan dengan maklumat diri responden. 1973). Responden telah diberi penerangan mengenai tujuan kajian dijalankan dan juga perkara-perkara yang terkandung dalam soal selidik oleh penyelidik sendiri dengan dibantu oleh Pegawai-pegawai Pemulihan di PUSPEN berkenaan. Manakala bahagian kedua ialah soal selidik berkaitan faktor-faktor psikologikal. faktor pengaruh sekolah dan masyarakat yang diukur menggunakan soal selidik pengaruh persekolahan dan pengaruh masyarakat yang dibentuk oleh Yahaya Don (1999) dan keadaan ekonomi dibentuk oleh penyelidik sendiri. 1983). tahap 2004) dan pencapaian pendidikan yang diukur menggunakan pencapaian tertinggi yang diperolehi oleh responden. Ini bertujuan meningkatkan kefahaman responden mengenai setiap item yang terkandung dalam soal selidik ini. INSTRUMEN KAJIAN sampel yang Bagi memperolehi maklumat untuk kajian ini. Faktor-faktor ini ialah faktor nilai yang diukur menggunakan Rokeach Value Survey (Rokeach. kepercayaan kepada hasil kerjaya yang diukur menggunakan Employment akademik Interest Survey (Hergenrather. faktor keperluan asas yang diukur menggunakan Needs Assessment Survey (Kobylarz.

2 peratus. Kategori umur responden yang paling ramai ialah empat puluh tahun ke atas iaitu sebanyak 27. Bagi menguji hipotesis nul kajian ini. Jenis pekerjaan yang paling ramai responden sebelum masuk ke PUSPEN ialah jualan. ujian-ujian inferens yang bersesuaian telah digunakan seperti ujian-t. Manakala yang menganggur adalah sebanyak 8 peratus.0. Ujian telah dijalankan ke atas semua faktor-faktor yang dikaji.5 peratus. bekerja kilang dan pengangkutan.Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kecenderungan Bekerja Penghuni Pusat Pemulihan Penagihan Narkotik (PUSPEN) ANALISA DATA Data-data yang dikutip dari soal menggunakan selidik ini akan dianalisa dengan SPSS for Window (Statistical Package for Social Science ) versi 12. ujian regresi dan kaedah korelasi Pearson.05 dalam menentukan tahap kepercayaan keputusan yang diperolehi.1 peratus manakala yang paling sedikit ialah di antara umur dua puluh satu hingga dua puluh lima tahun iaitu sebanyak 10. Tahap pendidikan paling tinggi responden ialah di tahap tingkatan empat hingga lima iaitu sebanyak 43. tingkatan satu hingga tiga sebanyak 34. KEPUTUSAN Jumlah responden dalam kajian ini ialah seramai 199 orang. Laporan kajian menghadkan angka-angka kepada dua titik perpuluhan sahaja dan aras keyakinan yang digunakan dalam kajian ini ialah 0. Berdasarkan keputusan ujian korelasi Pearson yang telah dijalankan seperti Jadual 2 Mohd Azlan Bin Mohd Nor & Mahmood Nazar Bin Mohamed .6 peratus.7 peratus dan yang tidak bersekolah sebanyak 3.

142 0. pengaruh sekolah.045 0.626 Kajian ini juga telah menguji hubungan di antara semua pembolehubah bersandar dengan pembolehubah bebas.791 0.Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kecenderungan Bekerja Penghuni Pusat Pemulihan Penagihan Narkotik (PUSPEN) menunjukkan bahawa hanya faktor keperluan (r=0.051 0.047 0.710 0.873 0. pengaruh masyarakat dan keadaan ekonomi menunjukkan tidak ada hubungan yang signifikan dengan kecenderungan bekerja penghuni PUSPEN. pengaruh rakan sebaya.561 0. Jadual 2 Korelasi Pembolehubah Kajian dengan Kecenderungan Bekerja Korelasi (r) -0.017 0.51 0. Berdasarkan Jadual 3 hasil kajian ini juga mendapati hanya 35 peratus sahaja faktor-faktor ini menerangkan mengenai hubungan ini dan selebihnya adalah dipengaruhi oleh lain-lain faktor.004 0.954 0.019 0.026 0.035 Pembolehubah Kajian Nilai Keperluan Kepercayaan Kepada Hasil Kerjaya Taraf Pendidikan Keluarga Rakan Sebaya Sekolah Masyarakat Keadaan Ekonomi n 199 199 199 199 199 199 199 199 199 Sig (p) 0.138. Jadual 3 Model Analisa Regresi Mohd Azlan Bin Mohd Nor & Mahmood Nazar Bin Mohamed .05) sahaja yang mempunyai hubungan yang signifikan dengan kecenderungan bekerja penghuni PUSPEN.05) dan faktor kepercayaan kepada hasil kerjaya (r=0.041 0.142.138 0. pengaruh keluarga.p<0.p<0. Manakala faktor-faktor lain yang dikaji iaitu nilai. pencapaian akademik.

Keadaan ini menyebabkan mereka terpaksa berdikari dan tidak boleh mengharapkan orang lain untk membantu mereka. Error of the Estimate 1 . Oleh itu untuk mendapatkan pekerjaan adalah penting kepada mereka. taraf pendidikan. Di antara kedua-dua faktor ini faktor keperluan adalah lebih signifikan daripada faktor kepercayaan kepada hasil kerjaya dalam mempengaruhi kecenderungan bekerja penghuni PUSPEN. Keperluan utamanya ialah keperluan kewangan dan bagi memenuhi keperluan ini mereka perlu bekerja. sekolah. Kajian hanya menyokong dua pembolehubah iaitu faktor keperluan dan faktor kepercayaan kepada hasil kerjaya sahaja yang mempunyai hubungan yang signifikan dalam mempengaruhi kecenderungan bekerja penghuni PUSPEN. keluarga. masyarakat. Individu akan mengubah dan memperkukuhkan tingkah lakunya bagi memenuhi keperluan dirinya. ekonomi. rakan. Lain-lain faktor dalam kajian ini mempunyai hubungan yang negatif dalam mempengaruhi kecenderungan bekerja penghuni PUSPEN. nilai. Mohd Azlan Bin Mohd Nor & Mahmood Nazar Bin Mohamed . PERBINCANGAN Hasil kajian mendapati faktor keperluan dan kepercayaan kepada hasil kerjaya sahaja yang mempunyai hubungan yang signifikan dengan kecenderungan bekerja penghuni PUSPEN. kerjaya.Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kecenderungan Bekerja Penghuni Pusat Pemulihan Penagihan Narkotik (PUSPEN) Model R R Square Adjusted Square R Std.015 4. Dalam kajian ini hampir 73 peratus daripada responden adalah bujang ataupun duda dan 23 peratus berkahwin. Kesimpulan kajian ini mendapati model kajian yang dibentuk oleh pengkaji tidak disokong sepenuhnya. keperluan.8186 a. Predictors: (Constant).035 -.188a .

Sebagaimana yang diketahui penagih dadah mempunyai dunia mereka yang tersendiri. Oleh itu persepsi ini perlu diubah dan keluarga serta masyarakat perlu bersamasama membantu penagih dadah untuk mengubah corak penghidupan mereka serta mempunyai pekerjaan yang dapat menjamin masa depan Mohd Azlan Bin Mohd Nor & Mahmood Nazar Bin Mohamed . bukan malas untuk bekerja dan hanya memerlukan simpati dari orang lain. tahap pendidikan rendah serta perhubungan yang lemah dengan keluarga. pengaruh masyarakat serta pengaruh keadaan ekonomi tidak mempunyai hubungan yang signifikan dengan kecenderungan bekerja penghuni PUSPEN. Dalam kajian ini hanya 8 peratus sahaja daripada responden yang mengganggur dan tidak diketahui pekerjaan mereka. Bekas-bekas penagih dadah perlu membuktikan kepada masyarakat bahawa mereka masih lagi produktif. Dengan mempunyai pekerjaan mereka akan menjadi lebih stabil dan juga akan memperolehi sesuatu yang lebih bermakna kepada diri mereka bersesuaian dengan hasil kajian yang dijalankan oleh Hergenrather (2004). pengaruh sekolah. Menurut Leana dan Feldman (1995). Oleh itu mereka akan lebih yakin dengan mempunyai pekerjaan kerana masyarakat akan dapat menerima mereka kembali. tanggungjawab terhadap keluarga akan menyebabkan meningkatnya penglibatan dalam pekerjaan. pengaruh rakan sebaya.Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kecenderungan Bekerja Penghuni Pusat Pemulihan Penagihan Narkotik (PUSPEN) Bagi mereka yang berkahwin keperluan kewangan adalah amat diperlukan bagi menampung perbelanjaan keluarga tambahan pula mereka adalah ketua keluarga yang perlu memenuhi tanggungjawab ini. Hasil kajian juga mendapati faktor psikologikal iaitu nilai. Hasil kajian ini menunjukkan bahawa kepercayaan kepada hasil kerjaya mempunyai hubungan yang positif dengan kecenderungan bekerja. masyarakat dan persekitaran. Mereka sering bertindak mengikut pemikiran mereka sahaja. Bekas penagih dadah yang tamat program rawatan dan pemulihan menunjukkan sikap yang lebih positif. pencapaian akademik dan faktor-faktor sosio-ekonomi iaitu pengaruh keluarga.

Kajian yang dijalankan merangkumi pembolehubah psikologikal dan pembolehubah sosio-ekonomi ini merupakan satu kajian yang kompleks.Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kecenderungan Bekerja Penghuni Pusat Pemulihan Penagihan Narkotik (PUSPEN) mereka. pula mengasingkan diri maka jurang ini akan bertambah besar. CADANGAN Pembangunan kerjaya bagi bekas penagih dadah adalah berbeza dengan orang lain kerana impak kepada keperluan tersebut kepada mereka. Tambahan pula masyarakat kurang memberi kepercayaan untuk membantu mereka terutamanya dari segi pekerjaan dan oleh itu mereka terpaksa mencari jalan sendiri untuk terus hidup. keutamaan dan keupayaan mereka berubah mengikut peredaran masa. ia Mereka juga bukan sahaja dengan menghadapi perubahan personaliti tetapi berkaitan perubahan persekitaran. Dalam kajian ini tumpuan hanya diberikan kepada penghuni yang sedang menjalani program rawatan dan pemulihan dadah di dalam institusi. Latar belakang mereka sebagai bekas penagih dadah menyebabkan mereka sukar untuk berhadapan dengan orang ramai. Disebabkan keadaan ini maka wujud jurang di antara mereka dengan masyarakat dan apabila mereka. Oleh itu. Bagi kajian lanjutan adalah diharapkan tumpuan hanya diberikan kepada satu jenis pembolehubah sahaja supaya kajian tersebut dapat yang dilaksanakan dengan lebih mendalam lagi bagi mendapatkan hasil lebih bermakna bagi menerangkan hubungan faktor-faktor tersebut dengan kecenderungan bekerja. Oleh itu kajian yang khusus dan berasingan perlu diperbanyakkan lagi bagi melihat keperluan dan pembangunan kerjaya ke atas bekas-bekas penagih dadah. diharapkan kajian akan datang supaya memberi tumpuan kepada bekas Mohd Azlan Bin Mohd Nor & Mahmood Nazar Bin Mohamed . sentiasa Ini adalah kerana jangkaan.

Dengan cara ini ia dapat menambahkan lagi maklumat dan dapat meningkatkan lagi kefahaman mengenai tingkah laku penghuni PUSPEN selepas dibebaskan serta dapatan kajian nanti dapat membantu dalam merangka program kepada mereka ini. Dengan itu keperluan seperti latihan atau bantuan dapat dikenal pasti dengan tepat bagi meningkatkan penglibatan mereka dalam pekerjaan. Kajian juga perlu memberi penekanan bagi mengetahui faktor-faktor individu itu bekerja semula. Kajian yang dijalankan ini adalah kajian keratan rentas. Hasil kajian nanti akan dapat membantu dalam perancangan pembangunan kerjaya bekas- bekas penagih dadah seterusnya menjadikan mereka juga lebih produktif. Kajian juga perlu dijalankan bagi melihat bagaimana masyarakat atau pihak lain dapat membantu supaya bekas-bekas negatif penagih dadah dalam memenuhi dan keperluan persepsi masyarakat terhadap mereka persepsi bekas penagih dadah kepada masyarakat dapat dihapuskan. KESIMPULAN Kajian ini adalah merupakan satu kajian tinjauan bagi melihat hubungan di antara pengaruh psikologikal dan pengaruh sosio-ekonomi dengan Mohd Azlan Bin Mohd Nor & Mahmood Nazar Bin Mohamed . Ini adalah kerana bilangan mereka yang sedang menjalani program pemulihan dalam komuniti adalah lebih ramai berbanding dengan mereka yang sedang menjalani program rawatan dalam institusi. Oleh itu pengkaji ingin sarankan supaya kajian lanjutan memberi perhatian untuk jangka panjang samada penghuni bekerja atau tidak selepas keluar dari PUSPEN.Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kecenderungan Bekerja Penghuni Pusat Pemulihan Penagihan Narkotik (PUSPEN) penagih dadah yang sedang menjalani rawatan dan pemulihan dalam komuniti.

. (1996). Family Social Support and Work Family Conflict With Job and Life Satisfaction. L. Family & King D. Penagihan Dadah Mengikut Kaum. Agensi dadah Kebangsaan. Rujukan Abdullah Al-Hadi Hj. pg 27-58. Hal ini diharap dapat membantu penagih meninggalkan tabiat buruk mereka dan kembali kepada kehidupan sebenar serta mempunyai pekerjaan yang tetap dan membantu dalam pembangunan negara serta menjadi rakyat yang berguna. K. Ajzen.Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kecenderungan Bekerja Penghuni Pusat Pemulihan Penagihan Narkotik (PUSPEN) kecenderungan bekerja penghuni PUSPEN. Nature and Operation of Attitudes. Petaling jaya: Percetakan Solai.W. Abdul Ghaffar Taib.Vol. Dadah dan Pencegahan di Malaysia. Bhd.A. Kuala Lumpur: Agensi Dadah Kebangsaan dengan Kerjasama UPM dan UKM.A. Relationships of Job and Involvement. (2001).L. 81(4). (1989).Hidup Ceria Tanpa dadah. 411-420. (1997) Kenali dan Perangi Dadah. Adam. Muhamed & Iran Herman (1997).:PAM Publishing Sdn. Diri. Journal of Applied Psychology. Mohd Azlan Bin Mohd Nor & Mahmood Nazar Bin Mohamed . I. Pengkaji berpendapat kajian ini penting dan perlu diperbanyakkan lagi bagi meningkatkan pengetahuan mengenai kecenderungan bekerja penagih dadah supaya perancangan dan persediaan dapat dibuat. G. King. Annual Review Psychology. Keluarga dan Persekitaran.52.

http://www. pg 121-162.com/rptno relapse.Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kecenderungan Bekerja Penghuni Pusat Pemulihan Penagihan Narkotik (PUSPEN) Atkinson. A. Predicting Health Behaviour. Feb. Gale Encyclopedia of Medicine. Perkaitan Antara Konsep Diri. Atrevina. I..reelizations. Aspirasi Kerjaya. Bray. American Journal of Drug and Alcohol Abuse. (2001).S. Coelho. 46. 75-80. Multiple Substance Use and Labor Market Outcomes. August.. Conner & P.(2001). A Severe Employment Handicap: A Criminal Record. D. Cynthia Joseph (1994). Norman (Eds. & Voyten.S. In M. Betz.(2000). Buckingham:Open University Press. April 6. Richard. R. ( 17).. Mohd Azlan Bin Mohd Nor & Mahmood Nazar Bin Mohamed . K. Substance Abuse and Dependence. R. Montoya. American Journal of Drug and Alcohol Abuse. Tesis Sarjana:USM.. N. (1980). Carson-Dewitt.J. Conner. (1997). Efficacy and Outcome Expectations Influence Career Exploration and Decideness. (2000).K. J. Labor Force Participation in a Sample of Substance Users. Symptoms of Dependence. Career Development Quarterly. P.). (1996).D. Boundy.htm. Journal of Employment Counseling. Sistem Nilai dan Pencapaian Akademik Pelajar Tingkatan Empat di Sebuah MRSM. Collelo. pg 179-189.. Recovering Addicts Preventing Relapse Among Inner-City Phase 1.W. T. R. The Theory of Planned-Behaviour and Health Behaviour. M.J. J. Vol. & Spark. SBIR Grant ReelizationsMedia. E.

M. J. Stoolmiller. San Francisco: Jossey-Bass. Patterson.V. (1999). Between Us.C. (1991). 27(1). The Ability Explorer: Translating Career Super’s Ability-Related Theory Propositions Into Practice.R. & George. (2001). Ratnasingam. Brief Article. Oct-Dec. Family. (2002). G. Development Quaterly. M. E. Journal of Applied Psychology. M. June 2002. Feldman. & Skinner. R.. pg 172-180.. Newcomb. & Navaratnam. Dishion.G. May. E. (1984).Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kecenderungan Bekerja Penghuni Pusat Pemulihan Penagihan Narkotik (PUSPEN) Delina. Essence. Employment-Seeking Behavior of Persons With HIV/AIDS: A Theory-Based Approach. (2002).. Prospective Relationships Between Drug Problems and Work Adjustment in a Community Sample of Adults. University of Pennsylvania. (Ed. & Carmona. K.D. Career Indication and Vocational Choices of Teenagers and Young Adult. Grant. In. T.). Pusat Penyelidikan Dadah Kebangsaan. Development Psychology. Journal of Rehabilitation. M.C. M.M. Harrington. D.C. Marital Reconciliation. 93-125.M.L. Dittmar.(2001). E. Helping a Recovery Addict. & Harrington. V. T. 86(2).Work Careers: A Developmental Perspectives. J. A Comparative Analysis of The Psychological Profile of Institutionalised Drug Using Population. Hergenrather. Therapy Manual For Drug Addiction Series. School and Behavioral Antecedents to Early Adolescent Involvement With Antisosial Peers. USM.. G. Galaif.. Feldman. pg 337-350.J. Mohd Azlan Bin Mohd Nor & Mahmood Nazar Bin Mohamed . D. (2004).

. & Feldman. Journal of Applied Psychology. Career Information. UUM. pg 281-334.) Career Choice and Development : Applying Contemporary Theories to Practice.. (2004). (3 ed. Journal of Drug Issues.). & Torres. Needham Height: A Pearson Education Co. L. L.E.R. Wanberg. Ismail Ishak & Noor Azniza Ishak (2003). Kanfer. Mahmood.(1996). B. & Borrow. Leana.R. Kandel. 289-315. Hotckiss. In D. N. Nov. Brown. Journal of Vocational Behaviour. L.(2001). R.C... C.L. ( 7 ed. The Parental and Peer Contexts of Adolescent Deviance : An Algebra of Interpersonal Influences. ( 1996 ). Influences and Motivation on Which Students Base Their Choice of Career. 26(2). Finding New Jobs After a Plant Closing:Antecedents and Outcomes of the Occurrence and Quality of Reemployment. H. H.C. D. Issacson. Mohd Azlan Bin Mohd Nor & Mahmood Nazar Bin Mohamed . Kantrowitz. pg 1381-1400.).Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kecenderungan Bekerja Penghuni Pusat Pemulihan Penagihan Narkotik (PUSPEN) Huffman. 837-855. L. D. Sociology Perspective on Work and Career Development. Program Pemulihan Luar Institusi Untuk Penagih Dadah. Research in Education. Career Counseling and Career Development.M. (Ed. Job Search Methods: Consequences For Gender-Based Earning Inequality . (1995). San Francisco: Jossey-Bass. Brooks Assoc. Job Search and Employment: A Personality-Motivational Analysis and Meta-Analytic Review.M.. (2000). 127-141.B. & Brown. T. Kniveton. D. 48(12). 86(5).M. Human Relation. 58. (2001).

July. Muhammad Dzahir Kasa & Yahaya Don. American Journal of Economics and Sociology. 2004.M. C.. Job Elude Former Drug Addicrs. N. June 4.M. Penagihan Dadah dan Residivisme: AspekAspek Psikososial dan Persekitaran. Lasimon Matokrem.M.J. Drug Rehabilitation Center. A. 73-85. Mc Coy.. N. Sintok: UUM. M. Mazerolle.. Journal Of Drug Issues. Md Shuib Che Din. Mahmood. pg 1-8. 27(1). The Christian Science Monitor.Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kecenderungan Bekerja Penghuni Pusat Pemulihan Penagihan Narkotik (PUSPEN) Mahmood. Maklumat Dadah 2008 Marks. (2004). Economic and Social Correlates of Re-Employment Following Job Displacement: Evidence From 21 Plant Closures in Ontario. Muhammad Dzahir Kasa & Rusli Ahmad. Md Shuib Che Din. B. Surabaya. Mohd Azlan Bin Mohd Nor & Mahmood Nazar Bin Mohamed . Providing Jobs to the Scum of Society : Does Helping Recovering Drug Addicts Hinder Organizational Competitiveness. S. Mahmood. N. (2002). Is Alteration of Defence Mechanisms a Good Indicator for Mental Well Being Among Psychoactive Addicts? 7(1-2). No Pain No Gain: Establishing The Kunning . (1999). China. Abdul Halim Othman (1992). Kertas Kerja International Symposium on Human di Bentangkan di Strategies For Resources Substainable Competitiveness. Indonesia pada 2-4 November 2004. (1997). & Lai. (2004). Pakistan Journal of Psychology Research Vol.

D. L.H. (1973). Dissertation Ph.(1996).. American Journal of Drug and Alcohol Abuse. V. Perceived Influences on High School Students Current Career Expectation. Career Development Quarterly. (2001). Career Development Quarterly. Bias Against Recovered Alcoholics and Other Drug Addict. The Van Ost Institute. M. February 2. Pg 1-25. M.F. (1983). H. Ost. Osipow. The Nature of Human Values. (4 ed). (2000). S. Kes Kajian Rumah Sahabat Insaf. Economic Perception and Expectation of Out of Treatment Drug Users. Rokeach. & Mc Whirter.(1996). Pornthip Chalungsooth (1989). March. E. Procidano. Mohd Azlan Bin Mohd Nor & Mahmood Nazar Bin Mohamed . American Journal of Community Psychology 11(1). Montoya. Mass: Allyn & Bacon. Tesis Ph.d.K. E. ( 2000 ). New York: Free Press. Pemulihan Komuniti: Pemasukan Sosial Bekas Penagih. Kuala Muda. K. & Fitzgerald. August.Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kecenderungan Bekerja Penghuni Pusat Pemulihan Penagihan Narkotik (PUSPEN) Mohd Zaidi Mohd Hajazi ( 2002 ). 49. 29-44. UKM. M. Northern Illinois Univercity. I.H. Career Rehabilitation: Integration of Vocational Rehabilitation and Career Development In the Twenty First CenturyCareer Development Industry. Paa. Theories of Career Development. Career Decision Making of Southeast Asian Women.W.D. Shahnasarin. & Heller. Measures of Perceived Social Support From Friends and From Families: Three Validation Studies.

American Journal of Drug and Alcohol Abuse. Turner. A Life Space Approach to Career Development.. Brooks Assoc. San Francisco: Jossey-Bass. Fouad. E. pg 197-261. M. A Life Span. Sept. Jan-Mac. (1999).E. R. Career and life Development. 3 ed. C. (Ed. L.E.). D. Asian Americans’ Career Choices: A Path Model to Examine Factors Influencing Their Career Choices. (Ed. (Ed. Super.C. Brooks & Assoc. Super. Journal of Rehabilitation. Szymanski. (1996).A.( 2001). Career Development of People With Developmental Disabilities: An Ecological Model. (1984).Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kecenderungan Bekerja Penghuni Pusat Pemulihan Penagihan Narkotik (PUSPEN) Sterling. Journal of Vocational Behavior. 54(1). D.). P. Super. pg 193-234. N. In D.M.L. & Smith. M. pg 142-157. Francisco: Jossey-Bass. & Maxwell. San Francisco: Jossey-Bass.). May. San. Tang. Correlates of Employment: A Cohort Study. Career Self-Efficacy and Perseptions of Parents Support in Adolescent Career Development. & Super. Brown. pg 121178.C.H. Life-Space Approach to Careers. Career Choice and Development: Applying Contemporary Theories to Practice.M. S. In D. Brown. Savickas. Brooks Assoc. Career Choice and Development: Applying Contemporary Theories to Practice ( 2 ed. Career Development Quarterly. In D. Mohd Azlan Bin Mohd Nor & Mahmood Nazar Bin Mohamed . C. The Life-Span.) Career Choice and Development. D..E. Brown & L. L. (1996).(2002). (1990).

76(1). In. pg 5-17. Yahya Don (1999).. C. The Psychological and Vocational Interest Patterns of Donald Super and John Holland. (1996).G. R. F. Kajian Sarjana UUM. Coombs (ed. S. American Journal of Drug and Alcohol Abuse. Zlotnick. (2001). Zackon. Feb. Journal of Counseling and Development.) Addiction Recovery Tools. California: Sage Publication. Guidance and Growth. Mohd Azlan Bin Mohd Nor & Mahmood Nazar Bin Mohamed . (2002). Readiness. Hubungan Penagihan Dadah Dengan Kelakuan Jenayah: Pengaruh Faktor-Faktor Psikososial dan Institusi Terpilih. Lifestyle Planning and Monitoring. A Practical Handbook. Substance Use and Labor Force Participation Among Homeless Adults.Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kecenderungan Bekerja Penghuni Pusat Pemulihan Penagihan Narkotik (PUSPEN) Weinrach.H.

Jabatan Penjara Malaysia dan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia. Ini meliputi trend terkini kes penagihan dadah dari aspek demografi seperti jantina. Secara khususnya. Terdapat beberapa faktor yang menjadi pendorong belia terlibat dengan dadah seperti tahap pendidikan dan jenis pekerjaan. Bagi mengatasi masalah ini. 1 2 Pengarah Bahagian Dasar. Bahagian Dasar. Kesimpulannya. usaha ini memerlukan masyarakat berganding bahu dengan pihak berkuasa bagi menangani masalah penyalahgunaan dadah di Malaysia secara berkesan. didapati bahawa ramai penagih yang dikesan adalah penagih belia yang berumur antara 19 hingga 39 tahun. Kastam Diraja Malaysia. Ketua Pendaftar Mahkamah. Perancangan dan Penyelidikan. bangsa. Polis Diraja Malaysia. Perancangan dan Penyelidikan. AADK Mohd Rohani Mat Diah. Elanngovan Muniandy & Muhammad Yazid Ismail . Elanngovan Muniandy2 & Muhammad Yazid Ismail3 ABSTRAK Artikel ini membincangkan isu dan masalah dadah di Malaysia sepanjang tahun 2009. Walau bagaimanapun. Perancangan dan Penyelidikan. Kementerian Kesihatan Malaysia. umur ketika dikesan serta faktor penagih terlibat dengan dadah. gejala dadah yang berlaku di Malaysia akan dapat ditangani. AADK Ketua Penolong Pengarah (Perancangan). Data-data di dalam artikel ini adalah daripada Agensi Antidadah Kebangsaan. artikel ini melihat bahawa peningkatan penyalahgunaan dadah berlaku dari kes penagih baru dan berulang. Bahagian Dasar. Berdasarkan kajian ini. AADK 3 Penolong Pengarah (Perancangan).Senario Penyalahgunaan Dadah Bagi Tahun 2009 SENARIO PENYALAHGUNAAN DADAH BAGI TAHUN 2009 Mohd Rohani Mat Diah1. masyarakat perlu bekerjasama dan memantapkan institusi kekeluargaan serta anak-anak didedahkan dengan pendidikan agama sejak dari kecil.

Royal Malaysia Police. a substancial number of drug addicts identified are youth between the age of 19 to 39 years. race. It covers current trends in drug addiction based on demographic aspects such as sex. Ministry of Health. Royal Malaysian Customs Department. Elanngovan Muniandy & Muhammad Yazid Ismail . Prisons Department and Malaysia Maritime Enforcement Agency. however the need for a more enhanced and integrated cooperation between the society with the relevant authorities is important to ensure that drug problem in Malaysia is tackled appropriately. To overcome this problem. age when detected and factors that contributes to drug addiction. There are several factors contributing to youths using drugs.Senario Penyalahgunaan Dadah Bagi Tahun 2009 ABSTRACT This article to discuses the issues and problems related to drugs in Malaysia in year 2009. involving new and relapsing addicts. Chief Registrar of the Court. The data provided were sourced from the National Anti-Drugs Agency. the society need to cooperate. Mohd Rohani Mat Diah. In summary. the current drug menace in Malaysia can be minimalized. Specifically. this article focuses on the increasing number of drug addicts. Based on statistics collected for 2009. for example education and working environment. family institution have to stabilize and to readdress the focus on religious education for children.

Statistik tersebut menunjukkan bahawa sebanyak 0. Mengikut perangkaan Agensi Antidadah Kebangsaan (AADK)4. sebanyak 12.40% iaitu dari 12.413 orang penagih berulang. Daripada senario yang dinyatakan ini. Elanngovan Muniandy & Muhammad Yazid Ismail . Jika dibandingkan kes penagihan dadah tahun 2009 dengan tahun sebelumnya. kes penagihan dadah sekarang masih berada pada tahap yang membimbangkan dan masyarakat harus memainkan peranannya secara proaktif di dalam membanteras najis dadah. 2008 Buku Maklumat Dadah 2008.Senario Penyalahgunaan Dadah Bagi Tahun 2009 PENGENALAN Penyalahgunaan dadah merupakan salah satu masalah yang memberi impak keselamatan.736 orang.04%5 penduduk Malaysia pada tahun 2008 terlibat dengan penyalahgunaan dadah.352 orang kepada 15. sosial dan kesihatan kepada masyarakat Malaysia.939 daripadanya adalah penagih baru dan 6.352 orang penagih telah dikesan sepanjang tahun 2008 dengan 5. Perkembangan pesat negara dari aspek ekonomi.67% penagih yang dikesan sepanjang tahun 2008 adalah golongan belia yang berumur antara 19 hingga 39 tahun. berlakunya peningkatan sebanyak 27. sosial serta ICT menyebabkan masyarakat terutamanya golongan belia mudah terjebak dengan gejala dadah. Sebanyak 69. m/s 42 Mohd Rohani Mat Diah. 4 5 Sistem Maklumat Dadah Kebangsaan (NADI). Jika masalah ini tidak ditangani segera. Peratusan ini amat membimbangkan kerana golongan belia merupakan pelapis generasi yang akan memimpin negara pada masa akan datang. dikhuatiri pada masa akan datang negara ini tidak dapat maju ke hadapan seiring dengan perkembangan era globalisasi.

Mohd Rohani Mat Diah. laporan ini bertujuan mengenalpasti statistik terkini kes penagihan dadah yang berlaku sepanjang tahun adalah: a) Mengenalpasti trend terkini penyalahgunaan dadah semasa tahun 2009 b) Mengenalpasti penagih yang terlibat dengan dadah dari aspek jantina. umur ketika dikesan dan pekerjaan c) Menentukan faktor utama penagih terlibat dengan dadah 2009 di negara. Elanngovan Muniandy & Muhammad Yazid Ismail . Selain itu. Kastam Diraja Malaysia (KDRM). Bahagian Farmasi Kementerian Kesihatan Malaysia serta agensi lain. Manakala objektif khusus METODOLOGI Data-data dan maklumat berkaitan di dalam laporan ini diperolehi daripada Sistem Maklumat Dadah Kebangsaan (BioNADI) yang dikeluarkan oleh Agensi Antidadah Kebangsaan (AADK) pada setiap tahun serta laporan daripada agensi penguatkuasaaan membanteras dadah seperti Polis Diraja Malaysia (PDRM). bangsa.Senario Penyalahgunaan Dadah Bagi Tahun 2009 OBJEKTIF Secara amnya. maklumat tambahan juga diperolehi melalui Laporan Bulanan Dadah serta Buku Maklumat Dadah 2008 yang turut dikeluarkan oleh AADK.

736 orang penagih.73% penagih berulang (8.Senario Penyalahgunaan Dadah Bagi Tahun 2009 HASIL KAJIAN I) KES PENAGIHAN DADAH a) Status Kes Kes penagihan dadah di Malaysia dikategorikan kepada dua kes iaitu penagih baru dan penagih berulang. sebanyak 594 orang penagih baru dikesan dalam tempoh sebulan serta 718 orang bagi penagih berulang.3% 54. Jadual 1 menunjukkan status kes penagihan dadah di Malaysia dan negeri bagi tempoh Januari sehingga Disember 2009.0% 594 718 1. Penagih baru adalah penagih yang pertama kali dikesan oleh Agensi Antidadah Kebangsaan (AADK) melalui Sistem Maklumat Dadah Kebangsaan (BioNADI) dan penagih berulang adalah penagih yang pernah dikesan sebelum ini melalui Sistem BioNADI.613 orang).123 8.27% adalah penagih baru (7. AADK Mohd Rohani Mat Diah. PENAGIH BARU STATUS KES PENAGIH BERULANG JUMLAH 7. Secara purata. Sebanyak 45. Elanngovan Muniandy & Muhammad Yazid Ismail . Jadual 1: Kes Penagihan Dadah Tahun 2009 KESELURUHAN KATEGORI BIL.736 % 45.312 PURATA SEBULAN SEHARI SEJAM 20 24 44 1 1 2 *Sumber: Sistem Maklumat Dadah Kebangsaaan (BioNADI).7% 100. Manakala bagi purata sehari. Bilangan keseluruhan penagih dadah bagi pada tahun 2009 seramai 15. 20 kes penagih baru dan 24 penagih berulang bagi tempoh tersebut.123 orang) dan 54.613 15.

03% 56.12% 10.255 1.123 % 48.92% 0.33% 7.99% 72.89% 45.635 1.016 1.902 2.0% *Sumber: Sistem Maklumat Dadah Kebangsaaan (BioNADI).064 302 76 99 21 21 15.38% 11.05% 64.489 634 787 904 217 505 117 598 145 21 33 7 6 8.84% 2.30% 49.81% 51.09% 14.736 % 12.95% 35.67% 71. 1.73% JUMLAH KES BIL.48% 0.Senario Penyalahgunaan Dadah Bagi Tahun 2009 Jadual 2: Kes Penagihan Dadah Mengikut Negeri Tahun 2009 STATUS KES KATEGORI BARU BIL. 2.56% 29.32% 66.19% 48.44% 51.57% 54.01% 27. KEDAH WP KUALA LUMPUR KELANTAN PULAU PINANG PERAK JOHOR SELANGOR TERENGGANU NEGERI NEGERI SEMBILAN MELAKA PAHANG PERLIS SARAWAK SABAH WP LABUAN WP PUTRAJAYA MALAYSIA 979 479 945 766 487 846 960 264 414 210 466 157 55 66 14 15 7.80% 51.67% 66.97% 43. AADK Mohd Rohani Mat Diah.06% 5.33% 33.63% 33.33% 28.56% 48.20% 48. Elanngovan Muniandy & Muhammad Yazid Ismail .156 957 1.78% 56.85% 3.864 481 919 327 1.50% 54.68% 33.13% 100.121 1.37% 66.08% 6.76% 1.63% 0.50% 45.633 1.39% 12.43% 45.13% 0.037 1.11% 54.81% 10.27% ULANG BIL.44% 70.70% 50.22% 43.613 % 51.

38%). 8. Kes kedua tertinggi dikesan di Kedah seramai 2.933 190 7.23%) penagih lelaki dengan 6.44%) penagih berulang.525 88 8.123 % 97.489 orang (66.39%) dan Johor (10.56%) dan 1.933 orang penagih baru dan 8. Selain itu.33% 2.77%) penagih dikesan melibatkan 190 orang penagih baru dan 88 orang penagih berulang.09%).33% daripada kes penagihan dadah tahun 2009 melibatkan 766 orang (33.458 orang (98.97%) penagih baru dan 1.016 orang iaitu 12. m/s 6 Mohd Rohani Mat Diah.037 orang (51.81% daripada kes yang dicatat untuk Malaysia melibatkan penagih baru seramai 979 orang (48. b) Jantina Jadual 3: Kes Penagihan Dadah Mengikut Jantina Tahun 2009 STATUS KES KATEGORI BARU BIL.525 orang penagih berulang. Elanngovan Muniandy & Muhammad Yazid Ismail .98% 1. AADK Jadual 3 menerangkan bahawa bilangan penagih ramai dikesan dikalangan kaum lelaki berbanding kaum wanita pada tahun 2009.03%) penagih berulang.23% 1. 6 Laporan Dadah Bulan Disember 2009. Penagih lelaki ini bersamaan dengan 0.67% 100% ULANG BIL.17% 6 daripada jumlah unjuran penduduk lelaki di negara ini yang berusia 15-64 tahun. Selangor (11.736 % 98. 15. WP Kuala Lumpur (10.85%).77% 100% *Sumber: Sistem Maklumat Dadah Kebangsaaan (BioNADI). sebanyak 278 orang (1.Senario Penyalahgunaan Dadah Bagi Tahun 2009 Jadual 2 menerangkan bahawa kes penagihan dadah tertinggi dikesan di Pulau Pinang sebanyak 2.613 % 98. kes penagihan dadah tinggi juga dikesan di Kelantan (12. Bagi penagih wanita.458 278 15. Seramai 15.02% 100% JUMLAH BIL.255 orang iaitu 14. LELAKI JANTINA PEREMPUAN JUMLAH 6.

99%).0% *Sumber: Sistem Maklumat Dadah Kebangsaaan (BioNADI).57% 39. kes penagih berbangsa Melayu melebihi 60%8 pada setiap tahun berbanding dengan bangsa lain.75% 87.25% 12.69% 17.16%7 daripada unjuran penduduk bangsa Melayu di negara ini yang berusia 15-64 tahun.895 orang (50. 13.04% 5. m/s 5 Buku Maklumat Dadah 2008. Secara purata. Penagih Melayu yang dikesan pada tahun 2009 bersamaan dengan 0.75% 54.25% 45.705 orang (87. m/s 19 Mohd Rohani Mat Diah.87% 14.31% 82.705 951 942 56 23 55 4 15.27% ULANG BIL.03% 100. 6. Penagih di kalangan pribumi Sabah seramai 56 orang.55% 0. pribumi Sarawak 23 orang dan lain-lain bangsa 55 orang.31%) penagih berulang.43% 60.10% 21.15% 0.73% JUMLAH BIL.123 % 49. MELAYU CINA INDIA BANGSA PRIBUMI SABAH PRIBUMI SARAWAK LAIN-LAIN WARGA ASING JUMLAH 6. Elanngovan Muniandy & Muhammad Yazid Ismail .90% 78.1% 6.09%) melibatkan 6.895 787 828 44 9 47 3 8.810 164 114 12 14 8 1 7.736 % 87. 7 8 Laporan Dadah Bulan Disember 2009.Senario Penyalahgunaan Dadah Bagi Tahun 2009 c) Bangsa Jadual 4: Kes Penagihan Dadah Mengikut Bangsa Tahun 2009 STATUS KES KATEGORI BARU BIL.36% 0.45% 0.04%) telah dikesan serta India 942 kes (5.99% 0. Manakala bagi bangsa Cina.810 orang (49.35% 0. AADK Jadual 4 menunjukkan bahawa penagih berbangsa Melayu merupakan penagih yang paling ramai menagih dadah iaitu seramai 13. sebanyak 951 kes (6.613 % 50.13% 85.69%) penagih baru dan 6.

81% 71.29% 68.00% ULANG BIL.19% 28. < 13 TAHUN 13-15 TAHUN 16-17 TAHUN 18 TAHUN 19 TAHUN 20-24 TAHUN UMUR KETIKA DIKESAN 25-29 TAHUN 30-34 TAHUN 35-39 TAHUN 40-44 TAHUN 45-49 TAHUN > 50 TAHUN TIADA MAKLUMAT JUMLAH 0 43 81 154 263 1.Senario Penyalahgunaan Dadah Bagi Tahun 2009 d) Umur Ketika Dikesan Jadual 5: Kes Penagihan Dadah Mengikut Umur Ketika Dikesan Tahun 2009 STATUS KES KATEGORI BARU BIL.00% 31.00% 45.91% 30.06% 70.20% 83.00% 68.236 1. AADK STATUS KES KATEGORI BARU BIL.00% 54.51% 19.384 888 906 277 15.949 3.00% 100.792 1.613 % 8.73% 48.15% 77.65% 1.82% 14.123 % 91.27% ULANG BIL.736 % 0. UMUR KETIKA DIKESAN REMAJA: 13-18 TAHUN BELIA: 19-39 TAHUN DEWASA: 40 TAHUN KE ATAS 278 5.219 2.70% 77.49% 80. 0 4 20 30 75 761 1.50% 72.0% *Sumber: Sistem Maklumat Dadah Kebangsaaan (BioNADI). Elanngovan Muniandy & Muhammad Yazid Ismail .19% 17.19% 2.060 1.80% 16.27% 51.682 3.47% 20.225 % 16.844 953 % 83.42% 64.474 3. 332 11.58% 36.74% 5.30% 0.159 709 442 262 249 48 7.29% 20.50% 27.09% 70.682 2.56% Mohd Rohani Mat Diah.37% 48.178 % 2.527 942 626 657 229 8.30% 22.52% 0.105 2.73% JUMLAH BIL.46% 8.35% 22.48% 0. 0 47 101 184 338 2. 54 6.71% 31.94% 29.63% 51.86% 0.95% 5.921 1.00% JUMLAH BIL.

21% 31.00% 51.0% 54.14% 4.602 337 766 758 43 120 150 76 16 975 84 523 6 15.26% 2.10% 6.73% JUMLAH BIL.Senario Penyalahgunaan Dadah Bagi Tahun 2009 Jadual 5 menerangkan bahawa majoriti penagihan dadah dikesan sepanjang tahun 2009 adalah dikalangan belia yang berumur di antara 19 hingga 39 tahun.20% 0.123 % 38.79% 68.00% 48.613 % 61.86% 39.32% 0.67% 34. e) Pekerjaan Jadual 6: Kes Penagihan Dadah Mengikut Pekerjaan Tahun 2009 STATUS KES KATEGORI BARU BIL. Manakala bagi penagih berulang yang berumur antara 30 hingga lebih 50 tahun.29%) telah dikesan dikalangan belia dengan 5.96% 61.95% 45.95% 0.48% 0.95% 0.949 kes (77. Sebanyak 11.13% daripada penagih baru keseluruhannya.25% 55.58% 51.77% 49.04% 38. BURUH AM PERKHIDMATAN JUALAN TEKNIKAL PERTANIAN/PERIKANAN PERKERANIAN PENGURUSAN PEKERJAAN PENGANGKUTAN PERKILANGAN HIBURAN BINAAN PENUNTUT PENGANGGUR TIADA MAKLUMAT JUMLAH 2.280 4.83% 51.66% 41.14% 60. Elanngovan Muniandy & Muhammad Yazid Ismail .82% 0.27% ULANG BIL.05% 0.05% 54.17% 48.254 orang adalah penagih baru iaitu 60. 7.844 orang penagih baru dan 6. Bagi kes penagihan dadah yang berumur antara 13 hingga 29 tahun. seramai 4. 4.34% 58. seramai 5.770 2.33% 65.76% 0.812 orang iaitu 69.82% 75.0% 100.0% *Sumber: Sistem Maklumat Dadah Kebangsaaan (BioNADI).510 2. AADK Mohd Rohani Mat Diah.75% 44.736 % 46.27% 0.28% 29.105 orang penagih berulang.23% 50.512 172 297 374 25 73 77 50 11 437 63 256 6 7.090 165 469 384 18 47 73 26 5 538 21 267 0 8.18% 25.87% 4.53% 3.0% 45.32% daripada penagih berulang keseluruhannya.42% 48.

152 7.116 57 18 7 666 1.28%) adalah bekerja di sektor buruh am dan 4.22% 95.357 4.173 2.Senario Penyalahgunaan Dadah Bagi Tahun 2009 Jadual 6 menerangkan bahawa seramai 15.27% ULANG BIL.78% 49. Bagi penagih yang menganggur mencatatkan bilangan iaitu 523 orang (3.13% 5.071 4. Manakala 607 orang (3.54%) iaitu 3.15% 0.42% 32.22% 50.16% 11.88%).72% 64.88% 28.800 3.123 orang penagih yang dikesan mempunyai pekerjaan (96.32%) dengan 256 daripadanya adalah penagih baru dan 267 orang penagih berulang.43% 70.280 orang penagih iaitu (46. Seramai 7.28% 35.89%) penagih baru dan 6.602 orang (29. 31 2.154 184 2.78% 4.511 orang (68.197 175 60 19 751 1.0% 54.86%) adalah dari kalangan penagih tidak bekerja (penuntut dan penganggur).34% 22. Bilangan penagih yang mempunyai sijil LCE/SRP/PMR adalah sebanyak 4. TIDAK BERSEKOLAH SEKOLAH RENDAH LCE/SRP/PMR MCE/SPM/SPMV KELULUSAN HSC/STP/STPM TERTINGGI DIPLOMA IJAZAH LAIN-LAIN TIADA MAKLUMAT JUMLAH 1.225 4.57% 30.152 15.26%) di sektor perkhidmatan. Kes penagihan dadah ramai dikesan dikalangan penagih yang mempunyai kelulusan minimum tingkatan tiga iaitu seramai 9.20% 0.736 % 12.32% 0.0% *Sumber: Sistem Maklumat Dadah Kebangsaaan (BioNADI).123 % 98.0% 100.58% 67.769 1.14%).613 % 1.357 orang (29.11%) penagih berulang.081 118 42 12 85 0 8.048 orang (31.00% 36. Elanngovan Muniandy & Muhammad Yazid Ismail .41% 0.559 orang (65.73% JUMLAH BIL.11% 29.84% 88. 1.78% 1.0% 45.68% 0. diikuti Mohd Rohani Mat Diah. AADK Jadual 7 menerangkan kelulusan akademik tertinggi penagih dadah sepanjang tahun 2009. f) Kelulusan Akademik Jadual 7: Kes Penagihan Dadah Mengikut Kelulusan Akademik Tahun 2009 STATUS KES KATEGORI BARU BIL.00% 63.

34% 76.411 2.00% 83.09%) dengan 3.207 orang (33. g) Jenis Dadah Jadual 8: Kes Penagihan Dadah Jenis Dadah Tahun 2009 STATUS KES KATEGORI BARU BIL.00% 16. 3.110 orang (59.386 5 5. Mohd Rohani Mat Diah.78%) penagih baru dan 600 orang (46.613 % 67.15% 91.04% 20. 5.047 3.19% 0.097 orang (40.19% 0.636 1.335 4 2.43% 50.Senario Penyalahgunaan Dadah Bagi Tahun 2009 MCE/SPM/ /SPMV seramai 4. AADK Jadual 8 menerangkan bahawa penagih dadah gemar mengambil dadah jenis ganja sebanyak 5.07% 21.25% 0.0% *Sumber: Sistem Maklumat Dadah Kebangsaaan (BioNADI).123 % 32.0% 40.225 orang bagi sekolah rendah. HEROIN MORFIN CANDU GANJA PIL PSIKOTROPIK JENIS DADAH PIL ECSTASY/MDMA METAMPHETAMINE (SYABU) AMPHETAMINE GAM UBAT BATUK/KODEIN LAIN-LAIN JUMLAH 1. Selain itu.0% 60. Elanngovan Muniandy & Muhammad Yazid Ismail .85% 8. metamphetamine (syabu) dan amphetamine sebanyak 1.66% 45.73%) daripadanya penagih baru dan 2.57% 49.27% ULANG BIL.22%) penagih berulang.207 39 83 1. penagih ini juga terlibat dengan dadah jenis heroin sebanyak 5.0% 0.197 orang (28.051 1 3.298 orang (8.47% 100.32% 4.131 84 0 50 704 15.25%) melibatkan 698 orang (53.73% 46.73% JUMLAH BIL.42% 31.00% 40.047 orang (32.736 % 32.00% 59.66% 23.34% 54.097 21 7 573 20 0 30 115 8.27%) penagih berulang.81% 0.58% 68.07%).52% 0.27% 53.110 18 76 558 64 0 20 589 7.09% 0.78%) serta 3.53% 0.96% 80. Bagi penagih dadah jenis sintetik Amphetamine Type Stimulants (ATS) yang terdiri daripada dadah jenis pil ecstasy.03% 33.53% 7.

34% 14.438 936 38 160 171 30 7.46% 0.73% JUMLAH BIL.51% 49.32% 100.82% 45.Senario Penyalahgunaan Dadah Bagi Tahun 2009 h) Cara Guna Dadah Jadual 9: Kes Penagihan Dadah Mengikut Cara Guna Dadah Tahun 2009 STATUS KES KATEGORI BARU BIL.07%) penagih mengguna dadah dengan cara chase iaitu menghidu asap hasil daripada ramuan dadah yang telah dimasak di atas dapur khas melibatkan 3.138 3.67% 58.358 2.788 orang (63.48% 4.123 % 36.33% 1.49% 50.138 orang (58. Elanngovan Muniandy & Muhammad Yazid Ismail .736 % 58. CHASE HIDU HISAP CARA GUNA DADAH MINUM SUNTIK TELAN LAIN-LAIN JUMLAH 3.0% *Sumber: Sistem Maklumat Dadah Kebangsaaan (BioNADI).66% 72.18% 54.33% 76.613 % 63. 9.788 920 1.54% 25. Bagi cara menghidu.33% 41.27% ULANG BIL. 5.00%) penagih telah dikesan.40% 57.60% 42.350 2.34%) dan cara menghisap dengan 2.203 orang (14.66%) adalah penagih baru dan 5. sebanyak 3. Mohd Rohani Mat Diah.358 orang (21.34%) penagih berulang.350 orang (36.34% 27.203 75 682 229 51 15.00% 0.67% 23.07% 21.267 37 522 58 21 8. AADK Jadual 9 menunjukkan bahawa seramai 9.46% 74.

25% 48. 1.33% 39.03% 41.080 orang (66. 1.000 134 11 20 388 274 390 8.83% 18.68% 0. KESERONOKAN PENGARUH KAWAN PERASAAN INGIN TAHU RANGSANGAN SEBAB MULA GUNA DADAH MENAHAN SAKIT/ KETAHANAN BADAN SECARA TIDAK SENGAJA TEKANAN JIWA LAIN-LAIN TIADA MAKLUMAT JUMLAH 708 4.208 1.0% *Sumber: Sistem Maklumat Dadah Kebangsaaan.80% 72.32% 0.73% JUMLAH BIL.66% 51.208 orang (51.080 1.123 % 37.27% ULANG BIL.0% 45.21% 0.0% 54.47%) dan perasaan ingin tahu 1.34% 48.730 184 61 48 644 567 526 15.23% 3.27% 11. AADK Jadual 10 menunjukkan bahawa sebanyak 10.37%) Mohd Rohani Mat Diah.47% 66.188 5.613 % 62.97% 58. Elanngovan Muniandy & Muhammad Yazid Ismail .33% 42.67% 60.0% 100.896 10.37% 1.Senario Penyalahgunaan Dadah Bagi Tahun 2009 i) Sebab Mula Mengguna Dadah Jadual 10: Kes Penagihan Dadah Mengikut Sebab Mula Mengguna Dadah Tahun 2009 STATUS KES KATEGORI BARU BIL.736 % 12.67%) penagih berulang.67% 57. Selain itu.27%) penagih yang dikesan sepanjang tahun 2009 mengambil dadah disebabkan oleh pengaruh rakan sebaya dengan 4.872 orang (48.33%) penagih baru dan 5.730 orang (11.872 730 50 50 28 256 293 136 7.32% 4.20% 27. penagih yang terlibat dengan dadah atas faktor keseronokan seramai 1.896 kes (12.40% 0.75% 51.73% 0.17% 81.

1 PERKARA Bilangan saringan (ujian) air kencing. Elanngovan Muniandy & Muhammad Yazid Ismail .403 3.145 246. kes tangkapan oleh PDRM dan kes pendakwaan di Mahkamah Mohd Rohani Mat Diah.531 JUMLAH 372.641 3.047 9.151 3.097 T* D* 312 203 49.531 312 203 972 972 *Nota : T = Kes yang ditangkap/ditahan D = Kes yang didakwa 0 = Tiada tangkapan atau pendakwaan yang dilakukan *Sek. 15(1)(a). a) Bilangan dikesan positif (penyalahguna) dadah melalui saringan (ujian) air kencing Seksyen 3 & 4 APD (R&P) 1983 (disyaki penagih) b) Seksyen 6(1)(a) APD (R&P) 1983 (PUSPEN) c) Seksyen 6(1)(b) APD (R&P) 1983 (Pengawasan dalam komuniti) d) Bilangan orang dibawah Seksyen 15(1)(a) ADB 1952 (disyaki memasukkan dadah dalam badan) 2 3 4 Seksyen 8 (3)(a) APD (R&P) 1983 (Sukarela di bawah PUSPEN) Seksyen 8 (3)(b) APD (R&P) 1983 (Sukarela di bawah pengawasan dalam komuniti) Bilangan kes Penyalahguna/ penagih (dibawah Akta Penjara 1995 peraturan-peraturan penjara 2000) JABATAN/AGENSI AADK PDRM PENJARA 126.762 42.296 53.304 20.304 20.097 42.Senario Penyalahgunaan Dadah Bagi Tahun 2009 II) PENGUATKUASAAN a) Penyalahguna dan penagih dadah Jadual 11: Perangkaan penyalahguna dan penagih dadah bagi tahun 2009 BIL.047 9.

403 orang (14. Elanngovan Muniandy & Muhammad Yazid Ismail .359 orang penagih telah ditempatkan di Pusat Pemulihan Penagihan Narkotik (PUSPEN) melibatkan seksyen 6(1)(a) seramai 3.097 orang dan kes sukarela (seksyen 8(3)(b) seramai 203 orang. Mohd Rohani Mat Diah.Senario Penyalahgunaan Dadah Bagi Tahun 2009 Jadual 11 menerangkan bahawa sebanyak 372. Bagi kes yang ditempatkan di bawah pengawasan dalam komuniti (seksyen 6 (1)(b) seramai 9. 53. Berdasarkan jumlah tersebut.047 orang dan 312 orang bagi kes sukarela (seksyen 8(1)(a). Seramai 3.296 orang telah menjalani ujian urin sepanjang tahun 2009 melibatkan operasi yang dilaksanakan oleh Polis Diraja Malaysia (PDRM) dan Agensi Antidadah Kebangsaan (AADK).34%) daripadanya dikesan positif (penyalahguna) di bawah seksyen 3 APD (R&P) 1983.

Bukan warganegara c.823 1. Seksyen 39A(1) a.682 33 1.771 52 3.046 3.715 572 118 690 1. Warganegara b. Warganegara b.= Tidak berkenaan *PDRM Mahkamah KDRM APMM Farmasi = Polis Diraja Malaysia = Ketua Pendaftar Mahkamah = Kastam Diraja Malaysia = Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia = Bahagian Farmasi Kementerian Kesihatan Malaysia Mohd Rohani Mat Diah. Seksyen 39A(2) a. Jumlah B.300 77 1.682 33 1.805 196 3.823 1.619 1. Jumlah C.771 52 3.377 6 39 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 2.715 572 118 690 1.520 99 1.811 235 3. Elanngovan Muniandy & Muhammad Yazid Ismail . Jumlah PDRM T* FARMASI T* D* 1 2. Seksyen 39B a.001 3. Bukan warganegara c.377 *Nota : T = Kes yang ditangkap/ditahan D = Kes yang didakwa 0 = Tiada tangkapan atau pendakwaan yang dilakukan .Senario Penyalahgunaan Dadah Bagi Tahun 2009 b) Jenayah dadah Jadual 12: Perangkaan jenayah dadah bagi tahun 2009 JABATAN/AGENSI MAHKAMAH KDRM APMM D* T* D* T* D* JUMLAH T* D* BIL PERKARA Kes dibawah ADB 1952 A. Bukan warganegara c. Warganegara b.520 99 1.619 1.300 77 1.

12 (3) ADB JUMLAH KES DI BAWAH ADB 1952 24. 6B ADB iii. 9 ADB iv. Sek.002 22. 9 ADB iv. Sek. 12 (3) ADB b. Sek. Bukan warganegara i. SeksyenSeksyen lain a.504 32. Sek. Elanngovan Muniandy & Muhammad Yazid Ismail .102 234 1.190 *Nota : T = Kes yang ditangkap/ditahan D = Kes yang didakwa 0 = Tiada tangkapan atau pendakwaan yang dilakukan . Jumlah i.190 45 0 0 0 - - 32.775 27.002 22.= Tidak berkenaan *PDRM Mahkamah KDRM APMM Farmasi = Polis Diraja Malaysia = Ketua Pendaftar Mahkamah = Kastam Diraja Malaysia = Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia = Bahagian Farmasi Kementerian Kesihatan Malaysia Mohd Rohani Mat Diah. 6 ADB ii. Warganegara i. Sek. 6B ADB iii. 6 ADB ii.236 23.820 27. Sek.Senario Penyalahgunaan Dadah Bagi Tahun 2009 BIL PERKARA PDRM T* JABATAN/AGENSI MAHKAMAH KDRM APMM D* T* D* T* D* FARMASI T* D* JUMLAH T* D* D.102 0 0 0 0 - - 24. Sek. Sek. Sek. Sek. Sek. 6 ADB ii.402 24. 9 ADB iv.236 23. 6B ADB iii.504 0 0 0 0 - - 24. Sek. 12 (3) ADB c.402 0 0 0 0 - - 234 1.

Senario Penyalahgunaan Dadah Bagi Tahun 2009 JABATAN/AGENSI BIL JUMLAH APMM T* D* 0 0 0 0 0 0 FARMASI T* D* - PERKARA PDRM T* 2. Jumlah - 3 Kes di bawah Akta Perlucuthakkan Harta 1988 a.456.61 & 160.000 (Thai Bhat) 4 704 0 0 0 0 - 39 959 743 JUMLAH BESAR 40.545 *Nota : T = Kes yang ditangkap/ditahan D = Kes yang didakwa 0 = Tiada tangkapan atau pendakwaan yang dilakukan .75 224 4. Jumlah Daun Ketum Pil Psikotropik 998 725 0 0 0 0 39 998 764 39 21 0 0 0 0 0 39 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.236.547.900 28.500 D* 384 22 406 2 Kes di bawah ADB (LLPK) 1985 a. Warganegara 959 Daun Ketum Pil Psikotropik b. harta disita 75 (RM) c.236. Bukan warganegara Daun Ketum Pil Psikotropik c.545 45 0 0 0 0 39 40. Bukan warganegara c. Elanngovan Muniandy & Muhammad Yazid Ismail .458.458.627 b.064. Warganegara b.547.945 28. Jumlah nilai 135. Jumlah Kes 4.70 783.064.61 & 160. Jumlah harta dilucuthak (RM) Kes di bawah Akta Racun 1952 a.627 135.= Tidak berkenaan *PDRM = Polis Diraja Malaysia Mohd Rohani Mat Diah.460 40 2.500 MAHKAMAH D* 384 22 406 224 4.7 0 783.456.460 40 2.000 (Thai Bhat) KDRM T* D* 0 0 0 0 0 0 T* 2.

820 orang telah ditahan di bawah Akta Dadah Berbahaya (ADB) 1952 dengan 32.823 orang bagi seksyen 39A(1). Bagi kes Akta Dadah Berbahaya (Langkah-Langkah Pencegahan Khas) 1985.531 orang (48.53%) daripadanya telah didakwa.190 orang telah didakwa sepanjang tahun 2009 bagi kes di bawah Akta Dadah Berbahaya (ADB) 1952 melibatkan 690 orang (seksyen 39B). 1. 1.775 orang ditahan oleh Polis Diraja Malaysia (PDRM) dan 45 orang ditahan oleh Kastam Diraja Malaysia (KDRM) melibatkan 3.377 orang bagi seksyen 39A(2) dan lain-lain seksyen seramai 23.Senario Penyalahgunaan Dadah Bagi Tahun 2009 Mahkamah KDRM APMM Farmasi = Ketua Pendaftar Mahkamah = Kastam Diraja Malaysia = Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia = Bahagian Farmasi Kementerian Kesihatan Malaysia Jadual 12 menerangkan bahawa sebanyak 32.304 orang telah ditahan oleh PDRM dan 20.504 orang. Elanngovan Muniandy & Muhammad Yazid Ismail . Manakala seramai 27.619 orang bagi seksyen 39A(1). Kes penyalahguna dadah (seksyen 15(1)(a) seramai 42.715 orang bagi seksyen 39A(2) dan lain-lain seksyen seramai 24. 3. 1. seramai 2.500 orang telah ditahan oleh PDRM. Mohd Rohani Mat Diah.236 orang.046 orang (seksyen 39B).

299 0 0 12.952 100.52 73.909.34 697.583 2. 3 (kg) Heroin No.070.139.85 0 0 0 *Sumber : PDRM.42 218.35 37.42 218.147 441.35 25.52 75.79 62 10 0.71 0 708.59 13.468.61 1.79 62 10 0.14 18. Elanngovan Muniandy & Muhammad Yazid Ismail .139.Air (liter) Ketum .61 1.589 4. KDRM dan Bahagian Farmasi KKM *Nota: 0 = Tiada rampasan yang dilakukan . 4 (kg) Ganja (kg) Ganja (pokok) Candu Mentah (kg) Candu Masak (kg) Kokain (kg) Syabu (kg) Syabu cecair (liter) Ecstasy (kg) Pil Ecstasy (biji) Pil Yaba (biji) Pil Psikotropik (biji) Eramin 5 (biji) Ketamine (kg) Ubat Batuk (Kodein) (liter) Ketum .159.127.131.85 PDRM KDRM FARMASI JUMLAH 2.440 373.515 107.66 23 708.Senario Penyalahgunaan Dadah Bagi Tahun 2009 c) Rampasan dadah Jadual 13: Perangkaan rampasan dadah bagi tahun 2009 (Kuantiti) JABATAN/AGENSI BIL. JENIS Kuantiti dadah ditahan/rampas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Heroin Base (kg) Heroin No.08 27.952 268.74 5.14 18.797.094.587 1.27 1.743.313 608 0 0 0 0 64.535 107.61 1.797.61 1.25 13.95 23 0 1.888 2.= Tidak berkenaan *PDRM = Polis Diraja Malaysia Mohd Rohani Mat Diah.980 0 0 168.Daun (kg) 27.351.66 5.

Senario Penyalahgunaan Dadah Bagi Tahun 2009 KDRM Farmasi = Kastam Diraja Malaysia = Bahagian Farmasi Kementerian Kesihatan Malaysia Jadual 13 menerangkan kuantiti dadah yang berjaya dirampas sepanjang tahun 2009. Rampasan dadah ini melibatkan beberapa agensi penguatkuasaan seperti Polis Diraja Malaysia (PDRM).440 biji daripada KDRM dan diikuti dengan pil psikotropik sebanyak 268.299 biji daripada Farmasi KKM. Kastam Diraja Malaysia (KDRM) dan Bahagian Farmasi Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM).587 biji iaitu 2.468.888 biji dengan 100. Dadah jenis Eramine 5 merupakan dadah paling banyak dirampas iaitu sebanyak 2. Elanngovan Muniandy & Muhammad Yazid Ismail .147 biji daripada PDRM dan 441.909.589 biji dari Bahagian Mohd Rohani Mat Diah. PDRM dan 168.

550.00 49.500.00 3.00 70.500.00 3.900.740.00 FARMASI 504.000.00 120.828.00 2.237.185.000.00 1.150.352.750. KDRM dan Bahagian Farmasi KKM *Nota : 0 = Tiada rampasan yang dilakukan .25 25.698.000.722. Elanngovan Muniandy & Muhammad Yazid Ismail .00 2.915.000.575.698.800.00 504.00 3.852.550.00 2.548.00 423.040.676.874.00 4.00 0 0 8.940.800.159.191.00 0 70.00 273.105.00 2.106.106.00 58.740.794.00 6.973.914.Air (liter) Ketum .00 1.00 0 120.00 1.423.00 3.040.00 1.185.000.362.676.009.00 6.342.000.00 4.00 477.200.30 KDRM 0 0 2.914.356.000.Daun (kg) JUMLAH BESAR PDRM 1.800.500.645.05 71.750.000.096.677.200.973.00 601.645. 4 (kg) Ganja (kg) Ganja (pokok) Candu Mentah (kg) Candu Masak (kg) Kokain (kg) Syabu (kg) Syabu cecair (liter) Ecstasy (kg) Pil Ecstasy (biji) Pil Yaba (biji) Pil Psikotropik (biji) Eramin 5 (biji) Ketamine (kg) Ubat Batuk (Kodein) (liter) Ketum .736.852.00 6.018.00 0 59. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 JENIS Heroin Base (kg) Heroin No.096.148.00 4.500.400.000.00 3.000.25 25.750.495.000.Senario Penyalahgunaan Dadah Bagi Tahun 2009 d) Nilai rampasan dadah Jadual 14: Perangkaan nilai rampasan (RM) dadah bagi tahun 2009 JABATAN/AGENSI BIL.149.00 0 0 0 16.722.00 16.895.30 *Sumber : PDRM.00 680.388.677.525.00 20.00 0 0 0 53.05 71.00 6.00 2.= Tidak berkenaan *PDRM KDRM = Polis Diraja Malaysia = Kastam Diraja Malaysia Mohd Rohani Mat Diah.523.00 0 2.00 289.159.215.768.092.00 JUMLAH 1. 3 (kg) Heroin No.

613 penagih berulang. Elanngovan Muniandy & Muhammad Yazid Ismail .237. Nilai rampasan dadah keseluruhan yang dirampas oleh Polis Diraja Malaysia (PDRM). KESIMPULAN Kajian berkaitan senario penyalahgunaan dadah bagi tahun 2009 menunjukkan bahawa seramai 15.30. Ianya ramai dikesan di kalangan golongan lelaki sebanyak 15.949 orang (77.29%).458 orang (98. kajian ini menunjukkan bahawa ramai penagih yang terlibat dengan dadah bekerja di sektor buruh am disebabkan tahap pendidikan yang rendah serta kurangnya pengetahuan tentang bahayanya dadah sehingga mudah dipengaruhi oleh rakan sekerja yang lain.000 dengan RM273. Nilai dadah paling tinggi dirampas adalah dadah jenis syabu iaitu sebanyak RM289.018.736 orang kes penagihan dadah dikesan dengan 7. Kastam Diraja Malaysia (KDRM) dan Bahagian Farmasi Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) adalah sebanyak RM477.191. Selain itu.23%) dan wanita 278 orang (1.525.123 orang penagih baru dan 8. program pencegahan perlu bergerak lebih aktif pada golongan sasar seperti golongan belia.852. Kebanyakan ibubapa yang anak mereka terlibat dengan dadah terlalu sibuk mengejar kemewahan dengan bekerja sehingga tidak mengetahui aktiviti harian anak.Senario Penyalahgunaan Dadah Bagi Tahun 2009 Farmasi = Bahagian Farmasi Kementerian Kesihatan Malaysia Jadual 14 menunjukkan nilai rampasan dadah yang berjaya dirampas sepanjang tahun 2009.000 dan Eramine 5 sebanyak RM58. Kemudian diikuti dengan ecstasy sebanyak RM70.740. Penagih ini juga terlibat dengan dadah disebabkan pengaruh rakan sebaya kerana lemahnya institusi kekeluargaan.677.500 daripada KDRM. pekerja sektor buruh am serta institusi kekeluargaan.500 daripada PDRM dan RM16.915.77%) serta golongan belia berumur 19 hingga 39 tahun yang merupakan golongan yang paling ramai menagih seramai 11. Mohd Rohani Mat Diah. Oleh itu. Kurangnya keprihatinan ibubapa pada keluarga menyebabkan anak-anak mereka mudah terjebak dengan dadah melalui pengaruh rakan sebaya.

Senario Penyalahgunaan Dadah Bagi Tahun 2009 RUJUKAN Agensi Antidadah Kebangsaan. 2. Elanngovan Muniandy & Muhammad Yazid Ismail . Kuala Lumpur: AADK Buku Maklumat Dadah. Kuala Lumpur: AADK Laporan Bulanan Dadah Agensi Antidadah Kebangsaan. No. Kuala Lumpur: AADK Laporan Bulanan Dadah Agensi Antidadah Kebangsaan. (2008). (2008). (2009). Jurnal Antidadah Malaysia Jilid 1. Kuala Lumpur: AADK Laporan Tahunan Agensi Antidadah Kebangsaan. (2008). Kuala Lumpur: AADK Mohd Rohani Mat Diah. (2007).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful