RANCANGAN MENGAJAR MINGGUAN

Minggu ke _____________ Mulai ____________________ hingga ____________________ Mata Pelajaran Kursus / Tingkatan /Kelas Topik Bagi Minggu Ini ABBM

Nama mata pelajaran : Contoh: Lukisan kejuruteraan.

Kelas yang akan di ajar.

Merujuk kepada sukatan pelajaran yang telah disediakan awal semester ( lihat senarai silibus anda). Tuliskan tajuk dan sub tajuk yang akan disampaikan dalam minggu ini. Pastikan: untuk minggu ini sahaja. Jangan dituliskan tajuk-tajuk yang tidak berkaitan. Ia seharusnya sama dengan silibus / maklumat terperinci yang telah di sediakan awal. Lihat jumlah waktu pada setiap unit yang perlu disampaikan. Sesuaikan dengan kandungan isipelajaran. Perhatikan sepanjang tahun ada berapa waktu utk disampaikan dalam setiap tajuk. Dan buatkan pengiraanya.

Tuliskan cadangan ABBM atau bahan lain utk tujuan p&p.

Maklumat untuk mengisi Rancangan Mingguan dan Rancangan Harian Di Buku Persediaan Mengajar.

RANCANGAN MENGAJAR HARIAN
Mata Pelajaran : ________________________________________ Tingkatan : ____________________________________________ Tempat : ______________________________________________ Tarikh: __________________ Bil. Pelajar: ______________ Masa : __________________

TAJUK: _________________________________________________________________________ OBJEKTIF: ____________Pastikan lebih dari 2 objektif seharusnya di tuliskan dalam setiap kali p&p berjalan. Bergantung kepada lama mana masa pengajaran berlangsung. Jika 30- 40 minit, bermakna 2 atau 3 objektif seharusnaya dapat di capai. Tidak mungkin berlaku satu objektif sahaja. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________ ALAT BAHAN BANTU MENGAJAR: ________Tuliskan ABBM yang telah anda sediakan atau siapkan untuk mengajar tajuk ini. Sebagai contoh: tranparensi, papan gulung, flash card, kertas mahjung, pen marker merah dan hitam serta biru. PAPAN PUTIH bukan ABBM. _________________________________________ ________________________________________________________________________________. PENGETAHUAN SEDIADA: ________Apakah ilmu yang telah sediada pada setiap relajar berhubung dengan tajuk yang akan di sampai pada hari ini. Contoh: pada asasnya ilmu tersebut telah di terima semasa di tingkatan yang lepas, atau telah disampaikan pada minggu lalu. ______________________________ _________________________________________________________________________________ LANGKAH KESELAMATAN: _______Tingkap di buka, kipas di on kan, pintu bilik sentiasa terbuka ( pintu hadapan dan pintu belakang) kalau di bengkel: tingkap di buka untuk membolehkan edaran udara bersih, peraturan bengkel di beritahu dan lain-lain. ____________________________________________ _________________________________________________________________________________ PENERAPAN NILAI-NILAI MURNI: _________Bekerjasama , Rasional, Baik hati. Tidak perlu buat ayat bagi menyatakan nilai

murni yang hendak diterapkan . Kesemuanya ada 16 nilai. Pilih tiga atau empat sahaja dalam satu-satu pengajaran.____________________________-__ .

2

SESI PENGAJARAN: Masa
Pra Pengajaran: Boleh abaikan. Kalau nak tulis pun boleh.

isi Pelajaran Apakah lagkah pertama bila ada masuk ke kelas? Tanya kabar, baca doa, kebersihan kelas, pakaian , diri, kehadiran dll.
Set Induksi: Mengulang tajuk lepas atau adakan isu yg ada hubungannya dengan tajuk yg akan di ajar pada hari ini ( pastikan tiada perkataan yang menggambarkan aktiviti / perbuatan ). Penyampaian Isi: Sila tuliskan isi pelajaran secara rengkas diruang ini. Topik atau sub topik serta isi yg akan disampaikan. ruang ini utk isi pertama dan ia boleh di jadikan objektif pertama p&p. Pastikan tidak ada perkataan yang menggambarkan aktiviti / perbuatan.

Kefahaman/Kemahiran Pelajar

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran
Tuliskan aktiviti yang berkaitan diruang ini samada yang dibuat oleh guru dan juga pelajar.

Catatan
Buku kedatangan. atau Senarai kehadiran

Ulas isi pelajaran lalu dengan memberi atau mengajukan soalan berkaitan. Nyatakan juga reaksi pelajar – anggaplah sstu pengharapan guru terhadap pelajar nya semasa guru menyampaikan isi. Tuliskan: Pelajar faham akan isi pelajaran pertama ( rujuk) isi pelajaran sebelah. Pelaksanaan bagaimana anda hendak menyampaikan isi pertama pelajaran ini di ruang yang disediakan. Nyatakan aktiviti yang dilaksanakan Oleh guru dan juga pelajar. Apakah Pengharapan guru terhadap pelajar Semasa guru menjelaskan isi pelajaran. Kertas mahjog Tranparensi 1 / 5 Nilai murni: Kerjasama

Boleh abaikan. Kalau nak tulis pun boleh.

Boleh abaikan. Kalau nak tulis pun boleh.

Tuliskan isi ke 2. tulis secara rengkas. Tapi mesti di tulis isi. Jangan di iarkan Kosong. Jadikan isi ini sebagai objektif ke dua sesi pengajaran anda.

Apa pelajar dapat dari isi ke dua ini. seharusnya pelajar faham atau mengetahui akan isi ini.

Bagaimana guru melaksanakan aktiviti Utk menyampaikan isi yang ke dua ini. Contoh: guru menjelaskan........... Pelajar mendengar dengan tekun sambil Mencatat nota rengkas dan sebaginya. Nyatkan aktiviti mesti berlaku ke dua-dua Pihak iaitu guru dan relajar.

Flash card Tranparensi 2/5 Nilai murni: Baikhati.

Maklumat untuk mengisi Rancangan Mingguan dan Rancangan Harian Di Buku Persediaan Mengajar.

Sambungan: Masa
Boleh abaikan. Kalau nak tulis pun boleh.

isi Pelajaran
Isi pelajaran ke 3; Tuliskan akan isi yang hendak di sampaikan Secara rengkas di ruang ini. Pastikan tidak ada perkataan yang menggamBarkan aktiviti / perbuatan. Semata-mata isi Pelajaran.

Kefahaman/Kemahiran Pelajar
Pakah yang pelajar faham Atau tahu dengan isi ke 3.

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran
Rancangkan bagaimana guru hendak menyampaikan isi ke 3 ini dengan berkesan. Semasa guru menjelaskan isi ke 3 ini, apakah pengharapan guru terhadap pelajar? Pelajar mendengar atau pelajar tidor? Terserah pada anda untuk merancangkannya. Ini adalah kelas anda. (anda adalah guru dan anda bukan bomoh).

Catatan

Tranparensi 3/5 Tranparensi 4/5

tekun

Boleh abaikan. Kalau nak tulis pun boleh.

Isi ke 4: Jadikan ia sebagai objektif pengajran ke 4. Tuliskan dengan rengkas akan isi ke 4 ini. Tuliskan soalan berkaitan bagi mencapai objektif pengajaran hari ini.

Pelajar faham...........

Guru hendaklah merancang bagaimana Hendak menyampaikan isi ke 4 ini. Aktiviti seharusnya berlaku dua pihak Guru dan pelajar. Mengajukan soalan berkaitan dengan isi yang telah disampaikan. Disamping itu ia merujuk kepada objektif, samada capai atau ssebaliknya.

Tranparensi 5/5

Penutup: Tuliskan isi yang akan di ulas di sini. Boleh abaikan. Kalau nak tulis pun boleh.

Pelajar faham / tahu ....

Guru mengulas isi yagn telah di sampaikan Atau membuat penutup sosial – Menasihat atau motivasi kepada pelajar.

4

Maklumat untuk mengisi Rancangan Mingguan dan Rancangan Harian Di Buku Persediaan Mengajar. TUGASAN: __________Mesti ditulis. ________________________________________________________ __________Tuliskan apa juga aktiviti yang akan dibuat oleh pelajar di rumah ( luar bilik darjah.) __________Latihan pengukuhan atau pengayaan. ___________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _ REFLEKSI PELATIH: _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ . CATATAN PENYELIA: _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ __________________ . Tandatangan Penyelia: ___________________ Tarikh : _______________________________

5

Maklumat untuk mengisi Rancangan Mingguan dan Rancangan Harian Di Buku Persediaan Mengajar. Untuk perhatian dan tindakan: 1. Objektif Pengajaran. • Seharusnya ada 3 unsur dalam membina sesuatu objektif. Unsur tersebut ialah masa berlaku, perubahan tingakah laku dan standard. o Contoh: Diakhir pengajaran ini, pelajar dapat: i. menjelaskan definisi keselamatan dengan bertul seperti dalam nota edaran. ii. Membezakan anatara A dan B dengan betul seperti yang telah diterangkan dalam kuliah. • Ciri objektif adalah: 1.1 Mesti rengkas dan mudah dicapai. 1.2 satu objektif untuk satu hal sahaja. Ini bermakna tidak ada tanda koma, pekataan ’dan’, ‘serta’ dalam sesuatu objektif. 1.3 Objektif mesti eksplisit / jelas / boleh di nilai. Objektif tidak boleh implisit (tersembunyi/tak jelas ). 1.3.1 EKSPLISIT pada kata kerjanya sahaja seperti menyebut, menerangkan, menjelaskan, menyenaraikan dsbg. 1.3.2 IMPLISIT ialah katakerja yang tidak jelas seperti mengetahui, memahami dan mengenalpasti. Sebab kata kerja seperti ini, guru tadak dapat untuk mengukur sejauh mana kefahaman atau mengetahuinya seseorang pelajar tersebut. 2. Ruang ”Isi pelajaran”. Ruang ini mesti ditulis dengan isi pelajaran yang akan di sampaikan. Tulis secara rengkas sahaja. Jangan biarkan ruang tersebut kosong atau hanya diitulis dengan tajuk atau sub tajuk sahaja. Isi ditulis dengan rengkas. Tidak ada perkataan yagn menggambarkan perbuatan / aktiviti diruang ini. Jika ada, bermakna salah dan tak faham apa yang di maksudkan dengan ”Ruang Isi Pelajaran”. Diruang ini juga boleh dituliskan atau dilukiskan: Contoh penyelesaian soalan Rajah atau gambar berkaitan dengan tajuk Soalan berkaitan tajuk Soala latihan Langkah-langkah kerja / tunjukajar 3. Ruang ”Kefahaman / kemahiran Pelajar’ Seharusnya ruang ini ditulis ” pelajar faham / tahu akan isi yang hendak di sampaikan ” ( sila rujuk isi pelajaran di ruang isi pelajaran ) atau Pelajar mahir dengan amali / gerak laku yang telah ditunjukan oleh guru. Kita boleh juga menuliskan aras kefahaman atau kemahiran yang pelajar terima seperti pelajar dapat melakar simbol, menulis semula definisi dsbg.

    

6

Maklumat untuk mengisi Rancangan Mingguan dan Rancangan Harian Di Buku Persediaan Mengajar. 4. Ruang ” aktiviti pengajaran dan pembelajaran”. Seharusnya ruang ini ditulis dengan: 4.1 Aktiviti penjelasan / penerangan guru mengenai isi yang hendak di sampaikan. 4.2 Aktiviti pelajar – pengharapan guru terhadap pelajar semasa penerangan di buat mengenai isi oleh guru. Contoh – pelajar mendengar, pelajar cuba memahamkan isi sambil mengajukan soalan berhubung dengan isi yang hendak disampaikan. 4.3 Aktiviti kumpulan – PBL. 4.4 Aktiviti soal jawab - kefahaman lanjut. 4.5 Aktiviti guru memberi contoh penyelesaian masalah. 4.6 Aktiviti demo melukis lukisan kejuruteraan. 5. Ruang Catatan / ABBM. 5.1 Nyatakan apa juga ABBM yang hendak diguna pakai semasa proses p&p berlangsong. Spt. Tranparensi, slaid, power-point, kertas mahjong, flash card, pen maker , bahan contoh sebenar, prototaip dan lain-lain.

o

Cara menulisnya ialah dengan menyatakan 20 slaid power point, 5 keping tranparensi, 3 buah model kertas / bungkah.

5.2 Di tulis juga diruang ini mengenai cadangan penerapan nilai-nilai

murni yang akan di terapkan semasa p&p berlaku. Kerjasama, tolong menolong, rasional, baik hati dsbg. Ini semua bergantung kepada aktiviti yang dijalankan dalam bilik darjah / semasa kuliah. Atau 5.3 Boleh juga ditulis nama pelajar yang hendak di ajukan soalan. Mungkin pelajar ini sering mengganggu PnP. Atau 5.4 Sebagai ingatan, untuk kita menjalankan sesuatu aktiiviti seperti aktiviti kumpulan, dialog, forum, sumbangsaran dsbg. Rujuk kepada strategi pengajaran / PnP. 6. Ruang ” Hasil Pembelajaran/kemahiran/pengetahuan di perolehi” Apakah hasil daripada proses pembelajaran yang pelajar patut dapat bila tamat sesi pengajaran tersebut, ialah samada dari aspek kemahiran atau pengetahuan. Sebagai contoh pelajar faham, pelajar boleh melaksanakan memotong kayu dengan kaedah yang betul, pelajar boleh menamakan bahagian-bahagian tukul besi dengan betul dan sebaginya. 7. Penutup. Perlu diingat, penutup boleh di laksanakan dengan dua kaedah, iaitu secara kognitif atau sosial. Kaedah kognitif ialah dengan merumus isi pelajaran yang telah di sampaikan pada hari berlangsungnya kuliah. Samada ia dibuat oleh guru atau oleh pelajar atau juga oleh pelajar dan guru secara kolektif.

7

Maklumat untuk mengisi Rancangan Mingguan dan Rancangan Harian Di Buku Persediaan Mengajar. Kaedah sosial pula ialah merupakan nasihat atau motivasi yang disampaikan kepada pelajar di akhir pengajaran guru. Ia tiada kaitan langsung dengan isi pelajaran yang telah di sampaikan. 8. Tugasan. Aktiviti yang dirancang oleh guru kepada pelajar diakhir pengajaran. Semestinya tugasan ini dibuat diluar bilik darjah – di rumah / di asrama. Sebagai contoh : Latihan pengayaan dan pengukuhan, latih tubi dan lainya, berkaitan dengan tajuk yang telah disampaikan. Atau aktiviti sosial – menolong kerja-kerja ibu bapa di rumah. Atau menyuruh pelajar mengulangkaji pelajaran kerana hendak periksa atau menambah kefahaman. 9. Refleksi Pelatih. Ruang ini mesti di isi selepas proses pengajaran berlaku. Apakah pandangan anda sebagai guru dalam proses pengajaran yang telah berlangsung. Samada anda puashati atau sebaliknya. Sila tuliskan rasa isi hati anda. Bagaimana dengan kefahaman pelajar? Jika sekiranya pengajaran tidak dapat di laksanakan di sebab oleh sesuatu yang tidak dapat di elakan, sila nyatakan di ruang ini yang mana ia akan di ajar pada kuliah yang akan datang. Jika sekiranya anda dapati pelajar tidak dapat memahami akan isi yang anda sampaikan, anda seharusnya mengulang semula di kuliah yang akan datang. Nota: Sebagai guru sepatutnya kita merancang apa yang akan di sampaikan sewaktu proses pengajaran nanti. Proses perancangan seharusnya berlaku sehari lebih awal dan bukannya sejam atau dua jam sebelum mengajar. Dari itu, perancangan mesti disediakan lebih awal, agar isi yang hendak disampaikan dapat dimahirkan oleh guru dan penyediaan ABBM dapat di adakan. Semasa merancang guru seharusnya berangan-angan (dapat membayangkan) dengan satu pengharapan agar isi dapat disampaikan dengan baik dan berkesan. Pelajar faham dengan baik. Faham dalam erti sebenar, iaitu dapat menjelaskan atau menerangkan apa yang pelahar faham. Buatlah kerja dengan sebaik mungkin. Jangan kita buat kerja seperti melepaskan batuk di tangga sahaja. Buatlah dengan ikhlas dan sungguh-sungguh. Allah juga yang mengetahui segala. Nota: 1. Segala yang dirancangan tidak semestinya dapat dilaksanakan. Tapi ia perlau di rancang. Tidak timbul istilah BOMOH dalam melaksanakan perancangan pengajaran.

8

Maklumat untuk mengisi Rancangan Mingguan dan Rancangan Harian Di Buku Persediaan Mengajar. RANCANG....... JANGAN TAK RANCANG.......KENA RANCANG.........

2.

Guru perlu tahu istilah. Utama sekali istilah yagn terdapat dalam penyediaan Perancangan Harian. Sebagi contoh: perkataan ” isi pelajaran”. Di ruang ini semestinya di nyatakan akan isi pelajaran yang akan disampaikan semasa guru mengajar. Samada ia perlu di tulis lengkap ataupun rengkas atau point-point sahaja. Tapi yang penting mesti ada isi. Sekiranya isi pelajaran ditulis, pastikan tidak ada perkataan yang menggambarkan perbuatan atau perlakuan dalam isi tersebut. Ia semata-mata isi.

Sekian terima kasih. Ini lah yang saya ada untuk disebar-sebarikan kepada semua. Harap maaf jika terlebih. Dan sila tambahkan di mana ruang yang kurang. Semoga dengan ini penyeliaan tuan/puan dapat dilaksanakan dengan baik dan diredhai Allah. Insyallah. HJ. HASSAN BIN ASRAN. DR. ASRI BIN SELAMAT. HJH. SAREBAH BTE SELAMAT. EN. RAMLAN BIN ZAINAL ABIDIN. HJ. MOHD. NOR BIN IHKASAN. EN. JAMIL BIN BASHER. EN. TAN KING HYIANG. Jabatan Ikhtisas Pendidikan Fakulti PendidikanTeknikal Universiti Tun Hussein Onn Malaysia ’DENGAN HIKMAH KITA MENEROKA’

9

Maklumat untuk mengisi Rancangan Mingguan dan Rancangan Harian Di Buku Persediaan Mengajar.

CONTOH:

SUKATAN PELAJARAN PENGAJIAN Mata Pelajaran : KEJURUTERAN JENTERA

Kursus/Tingkatan/Kelas:

4 PKJ 2

Unit 1 Unit 2 Unit 3 Unit 4

: : : :

Pengenalan Kejuruteraan Jentera Keselamatan Pengukuran Menyambung
4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 Pengikat Merivet Memateri Lembut Memateri Keras Kimpalan Arka Kimpalan Gas Rumusan Latihan.

Unit 5 Unit 6 Unit 7 Unit 8 Unit 9 Unit 10 Unit 11 Unit 12

: : : : : : : :

Memotong Bahan Kejuruteraan Halaju dan Pecutan Daya dan Momen Tenaga Haba Enjin Pembakaran Dalam Sistem Hawa Dingin

10

Maklumat untuk mengisi Rancangan Mingguan dan Rancangan Harian Di Buku Persediaan Mengajar.

Unit 13

:

Lukisan Kejuruteraan

RANCANGAN KERJA BAGI TEMPOH LATIHAN MENGAJAR Mata Pelajaran : __Pengajian Kej. Jentera (PKJ)__ Unit 3 : Pengukuran 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 Alatan Ukur Biasa Alatan Penanda Angkup Vernier Mikrometer Tolok Rumusan Latihan Catatan Tranparensi 1 – 5 Alat Sebenar: • Pengukur keluli • Protektor • Tolok dalam • Jangka tolok • Penggarit • Penebuk pusat • Penebuk titik • Angkup vernier • Tolok tinggi vernier • Mikrometer • Tolok Perasa • Tolok palam Tranparensi 1 – 6 Alat sebenar untuk: • Bol & nat • Stad • Nat beralur • Skru • Sesendal • Alat Rivet • Bahan pateri • Alat pematerian • Dapur gas • Alat kimpal gas • Alatan kimpal arka • Elektrod • Bahan penambah • Pelindung muka • Berus dawai • Tukul serpihan • Sumpitan api • Selinder gas

Unit 4 : Menyambung 4.1 Pengikat 4.2 Merivet 4.3 Memateri Lembut 4.4 Memateri Keras 4.5 Kimpalan Arka 4.5.1 Pengenalan 4.5.2 Prinsip kimpal arka 4.5.3 Alatan 4.5.3.1 Mesin kimpal 4.5.3.2 Elektrod 4.5.3.3 Alatan pembersih 4.5.3.4 Alatan keselamatan 4.5.4 Cara memulakan arka 4.5.5 Cara mematikan arka 4.5.6 Jenis sambungan 4.5.7 Kedudukan kimpalan 4.5.8 Pergerakan elektrod 4.5.9 Kecacatan kimpalan 4.6 Kimpalan Gas 4.7 Rumusan 4.8 Latihan.

11

Maklumat untuk mengisi Rancangan Mingguan dan Rancangan Harian Di Buku Persediaan Mengajar.

RANCANGAN KERJA MINGGUAN Minggu Ke ___4_____ Mulai __3 Mei 2011__ hingga ___10 Mei 2011_____ Mata Pelajaran Pengajian Kejuruteraan Jentera Kursus / Tingkatan/ Kelas 4 Jentera 1 Rancangan Bagi Minggu Ini ABBM Sambungan: Unit 4 – Menyambung 4.5 – Kimpal Arka 4.5.1 Pengenalan 4.5.2 Prinsip kimpal arka 4.5.3 Alatan 4.5.3.1 Mesin Unit 5 - Isometrik Kaedah melukis pandangan Isometric dengan menggunakan Set square dan T square.

Manila Kad TP 1,2,3

Lukisan Teknik

4 Elektrik 1

Contoh sebenar dan kotak.

Pengajian Kejuruteraan Jentera

4 Jentera 2

Unit 4 – Menyambung 4.3 Memateri Lembut 4.3.1 Pengenalan 4.3.2 Peralatan 4.3.3 Proses

12

Maklumat untuk mengisi Rancangan Mingguan dan Rancangan Harian Di Buku Persediaan Mengajar.

13