CARA-CARA MEMUPUK DAN MENGHAYATI AKHLAK MULIA

• Terdapat beberapa cara untuk memupuk dan menghayati akhlak yang mulia antaranya: Faham dan menghayati kehidupan berakhlak mulia Biasakan diri berbuat kebaikan Bergaul dengan orang yang baik Beristiqamah dan beribadah Bertaubat .

• Akan dapat merasai kehidupan yang dikatakan berakhlak mulia • Akan terbiasa dengan kehidupan beradab dan berakhlak • Akan sedar dan faham betapa indahnya berakhlak mulia .Faham dan menghayati kehidupan berakhlak mulia • Bagaimana? Mengamalkan kehidupan berasaskan adab-adab di dalam Islam seperti adab dengan ibu-bapa dan orang tua.

.Biasakan diri berbuat kebaikan • Kebaikan merupakan satu perkara yang begitu sukar untuk diamalkan. • Mengambil jangka masa yang lama untuk membiasakan diri. ia akan menjadi satu ‘habit’ atau tabiat. • Namun begitu.

Bergaul dengan orang yang baik • Memainkan peranan penting kerana kawan merupakan orang kedua paling rapat dengan kita selain keluarga • Pergaulan dengan rakan yang baik akan mencorakkan akhlak dan budi pekerti yang baik • Cara-cara untuk bergaul dengan orang yang baik: Memilih sahabat yang baik Menyiasat latar belakang sahabat .

• “berkawan dengan si tukang besi. maka lekatlah bau besi pada dirinya. maka wangilah bau dirinya. jika berkawan dengan si penjual minyak wangi.” .

• Perbuatan yang berterusan akan memupuk akhlak mulia. . individu tersebut akan terbiasa dengan amalan kebaikan dan berasa dekat dan takut dengan kekuasaan Allah • Akan sentiasa mematuhi dan meninggalkan larangan Allah-amal makruf dan nahi mungkar.Beristiqamah dan beribadah • Apabila seseorang melakukan ibadah secara berterusan.

Bertaubat • Akan menyedari dan menyesali kesilapankesilapan lalu. • Akan wujudnya kesedaran diri untuk berubah • Berusaha bersungguh-sungguh untuk mengubah sifat-sifat mazmumah • Akhlak yang baik akan di pupuk. .

SEKIAN TERIMA KASIH .

# %# $ .