CARA-CARA MEMUPUK DAN MENGHAYATI AKHLAK MULIA

• Terdapat beberapa cara untuk memupuk dan menghayati akhlak yang mulia antaranya: Faham dan menghayati kehidupan berakhlak mulia Biasakan diri berbuat kebaikan Bergaul dengan orang yang baik Beristiqamah dan beribadah Bertaubat .

• Akan dapat merasai kehidupan yang dikatakan berakhlak mulia • Akan terbiasa dengan kehidupan beradab dan berakhlak • Akan sedar dan faham betapa indahnya berakhlak mulia .Faham dan menghayati kehidupan berakhlak mulia • Bagaimana? Mengamalkan kehidupan berasaskan adab-adab di dalam Islam seperti adab dengan ibu-bapa dan orang tua.

Biasakan diri berbuat kebaikan • Kebaikan merupakan satu perkara yang begitu sukar untuk diamalkan. ia akan menjadi satu ‘habit’ atau tabiat. • Mengambil jangka masa yang lama untuk membiasakan diri. • Namun begitu. .

Bergaul dengan orang yang baik • Memainkan peranan penting kerana kawan merupakan orang kedua paling rapat dengan kita selain keluarga • Pergaulan dengan rakan yang baik akan mencorakkan akhlak dan budi pekerti yang baik • Cara-cara untuk bergaul dengan orang yang baik: Memilih sahabat yang baik Menyiasat latar belakang sahabat .

maka lekatlah bau besi pada dirinya. maka wangilah bau dirinya.” .• “berkawan dengan si tukang besi. jika berkawan dengan si penjual minyak wangi.

individu tersebut akan terbiasa dengan amalan kebaikan dan berasa dekat dan takut dengan kekuasaan Allah • Akan sentiasa mematuhi dan meninggalkan larangan Allah-amal makruf dan nahi mungkar. • Perbuatan yang berterusan akan memupuk akhlak mulia.Beristiqamah dan beribadah • Apabila seseorang melakukan ibadah secara berterusan. .

Bertaubat • Akan menyedari dan menyesali kesilapankesilapan lalu. . • Akan wujudnya kesedaran diri untuk berubah • Berusaha bersungguh-sungguh untuk mengubah sifat-sifat mazmumah • Akhlak yang baik akan di pupuk.

SEKIAN TERIMA KASIH .

# %# $ .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful