KIM 3001 – AMALI KIMIA ASAS

EKSPERIMEN 1

PENGENALAN DAN PENGGUNAAN ALAT RADAS DAN KESELAMATAN DI DALAM MAKMAL
TUJUAN Tujuan eksperimen adalah untuk mengenalpasti penggunaan alat-alat radas dan keselamatan di dalam makmal. HASIL PEMBELAJARAN Pada i. ii. iii. akhir eksperimen ini, pelajar akan boleh; Mengenalpasti nama dan fungsi alat-alat radas. Menggunakan alat radas dengan cara yang betul. Mengendalikan ujikaji yang melibatkan bahan kimia berbahaya dengan mengambil kira langkah-langkah keselamatan yang terlibat.

PENGENALAN Melalui amali kimia, anda akan berhadapan dengan berbagai alat radas. Alat-alat radas ini mempunyai nama-nama yang khusus. Anda mestilah mengetahui nama dan penggunaanya yang khusus, alat-alat radas boleh dikelaskan kepada tiga kelas utama. i) Alat radas kaca ii) Alat radas tambahan iii) Alat radas pemanasan Contohnya tabung uji (alat radas kaca), kaki retot (alat radas tambahan), penunu Bunsen (alat radas pemanasan). Alat radas kaca boleh dikelaskan kepada dua iaitu: i) Alat radas kaca volumetrik ii) Alat radas kaca bukan volumetrik Alat radas kaca volumetrik digunakan kursus untuk menentukan isipadu larutan pada kejituan yang tinggi. Sebelum menggunakan alat radas kaca, perhatikan sama ada terdapat kerosakan pada alat tersebut (pecah, retak dan sebarang kecacatan lain). Alat yang rosak mestilah tidak digunakan dalam ujikaji. Alat radas kaca volumetrik biasanya digunakan apabila isipadu tepat bagi sesuatu larutan diperlukan. Alat radas kaca volumetrik tidak boleh dipanaskan kerana pemanasan akan mengubah kandungan isipadunya. Biasanya terdapat 4 jenis alat pemanasan yang digunakan di dalam makmal. i) Penunu Bunsen ii) Mantel pemanas (heating mantle) iii) Pemanas letrik (hot plate) iv) Kukus air (steam bath) Penggunaan alat pemanas yang sesuai bergantung pada pemanasan dalam ujikaji dan ketinggian suhu yang ingin dicapai. kaedah

1

Banyak bahan meruap menghasilkan wap yang beracun. bahagian itu mestilah dibasuh dengan air yang banyak. Batu didih mengelakkan larutan terpercik keluar.KIM 3001 – AMALI KIMIA ASAS Keselamatan mestilah diberikan perhatian UTAMA ketika di dalam makmal. Semua bahan kimia boleh menghakis kulit. Sekiranya pemanasan menggunakan kelalang atau bikar. Elakkan dari menghalakan muncung tabung uji kearah seseorang. Sentiasalah mengambil langkah berjagajaga di dalam segala tindak-tanduk ketika di dalam makmal. Sentiasa elakkan daripada menghidu bahan kimia secara terus. ALAT RADAS DAN BAHAN KIMIA Alat Radas: Tabung uji Pemegang tabung uji Penyepit pelbagai guna Kelalang Erlenmeyer Penunu Bunsen Kelalang isipadu letrik Pemegang buret Botol pembasuh Corong pemisah Gegelang logam pijar Corong turas Batang kaca Selinder penyukat Mantel pemanas Spatula Kaca pemerhati Corong buchner Rak tabung uji Corong serbuk Penitis Buret Kasa dawai Pipet Bikar Pemanas Kaki retort Mangkuk 2 . Radas yang tidak dipasang dengan betul adalah berbahaya. Bahaya kebakaran boleh wujud di dalam makmal. Wap ini berupaya merosakkan sistem pernafasan. Sebelum menyalakan api. sebab utama ia berlaku adalah kerana penggunaan teknik yang salah dan sikap yang cuai. Dalam pemanasan. pastikan di sekeliling anda tidak terdapat bahan-bahan yang mudah terbakar. Pasangkan radas anda seperti yang diarahkan di dalam buku panduan amali. bahan atau alat yang digunakan. Ini untuk mengelakkan bahan itu daripada tertumpah. Ianya dapat dielakkan sekiranya langkah-langkah keselamatan diikuti. Dalam pemanasan cecair. Kemalangan biasanya berlaku pada mereka yang cuai. bukannya kerana keadaan sekeliling. sekiranya tabung uji digunakan. Apabila sesuatu bahagian badan terkena bahan kimia. Biasanya keupayaan menghakis bergantung pada kepekatan. Semua ini dapat dielakkan jika anda mengikuti jejak langkah keselamatan di dalam makmal. elakkan pemanasan secara berterusan pada suhu yang tinggi kerana ini akan menyebabkan cecair terpercik keluar. Ujikaji melibatkan bayan yang meruap mestilah dilakukan di dalam kebuk wasap. masukkan batu didih ke dalam larutan sebelum pemanasan dilakukan. bekas yang mengandungi bahan yang dipanaskan mestilah dipegang pada kaki retot. Pastikan juga pakaian dan rambut anda kemas supaya tidak disambar api. Sentiasalah membasuh tangan selepas menggunakan bahan kimia.

2. Kelaskan alat radas-alat radas tersebut. C. 2. Basuhkan pipet dengan air suling. Tekankan bacaan penimbang kosong (tare). 3. Alihkan bikar dari penimbang. Catatkan ketiga-tiga bacaan bikar tersebut dan kirakan purata berat bikar tersebut. Ulang langkah 1-6 menggunakan bikar yang sama dengan menggunakan dua penimbang yang lain. asid hidroklorik. 2. II. ammonium hidroksida. 3. 8. 7. 1. Teknik penggunaan radas volumetrik I. 2. Pilih alat radas kaca yang boleh dipanaskan dan tidak boleh dipanaskan (Tuliskan pada jadual yang sama seperti yang diarahkan pada Kaedah A). Teknik penggunaan penimbang makmal Bersihkan penimbang menggunakan berus. 4. Berikan langkah-langkah keselamatan semasa penggunaannya. 5. etanol. Cara menggunakan pipet 1. 4. Timbangkan bikar 50ml yang bersih dan kering. Catatkan kerosakan yang wujud pada alat-alat radas tersebut. Catitkan langkah-langkah penggunaannya. 3 . 6. Bahan lain: Kain Kertas Batu didih KAEDAH A. Selaraskan bebola air penimbang kepada kedudukan keseimbangan. 1. Penjagaan alat radas I. Ambil satu alat pemanas yang ada dan lukiskan alat radas tersebut. Pengenalan alat radas Lakarkan. Alat radas pemanasan 1. Ulang langkah 2-4 sebanyak dua kali menggunakan penimbang yang sama. namakan dan nyatakan penggunaan alat radas yang diberikan kepada kamu. Persembahkan kesemua ini dalam satu jadual yang bersesuaian. Catatkan bacaan bikar kepada empat titik perpuluhan.KIM 3001 – AMALI KIMIA ASAS Bahan Kimia: Asid nitrik pekat. heksana dan air suling. B. Kelaskan alat radas kaca samada volumetrik atau bukan volumetrik. Alat radas kaca 1. D.

5. Ambil sehelai kertas dan sehelai kain. etanol. 5. masukkan air. Catatkan pemerhatian anda. Gunakan corong turas (untuk mengelakkan tumpahan) semasa memasukkan larutan ke dalam buret. Bahaya penggunaan kaedah yang salah 1. Bilaskan buret menggunakan larutan yang tidak diketahui kepekatannya. Berikan langkah-langkah keselamatan dalam ujikaji ini. Masukkan 2 batu didih ke dalam salah satu tabung didih. 4. 3. 4.00 cm3 atau 1. 5. uji sama ada bahan kimia tersebut mudah terbakar atau tidak. 7. Bahaya kebakaran menggunakan pipet 1. 4. IV.05 cm3). Masukkah 30 ml air suling ke dalam kedua-dua tabung didih. 4. 6. Di dalam setiap mangkuk pijar.KIM 3001 – AMALI KIMIA ASAS 2. III. II. Dengan menggunakan mancis api. II. 3. Bacaan awal diambil (tidak semestinya bermula dengan kosong). Bahaya wasap beracun (ujikaji ini dilakukan di dalam bilik wasap) 1. dalam bikar B masukkan 5 ml ammonium hidroksida. 3. Titisan terakhir dikeluarkan dengan menyentuhkan hujung pipet ke permukaan bekas yang hendak digunakan. Keluarkan beberapa titik larutan dari buret dengan mengawal pili buret sehingga bacaan yang tepat diperolehi (contohnya. Dalam bikar A masukkan 5 ml asid hidroklorik. Bahaya hakisan kimia 1. 2. 1. Catatkan pemerhatian kamu. Keluarkan bahan kimia yang terdapat dalam pipet dengan bebuli getah (tekan E) atau alat penyedut. 2. E. Cara menggunakan buret 1. Keselamatan di dalam makmal I. Basuhkan buret dengan air suling. Masukkan ke dalam 2 mangkuk pijar. Ambil 2 bikar 100 ml. Campurkan kedua-dua larutan. 3. 4 . Catatkan langkah-langkah keselamatan dalam ujikaji ini. Berikan langkah-langkah keselamatan dalam ujikaji ini. 3. 4. Dapatkan empat mangkuk pijar. heksana dan asid hidroklorik secara berasingan. 5. Keluarkan titisan terakhir dengan menyentuhkan hujung buret ke permukaan bekas yang hendak digunakan. Bilaskan pipet dengan bahan kimia yang hendak ditentukan isipadunya. Penuhkan pipet menggunakan bebuli getah (tekan S) atau alatan penyedut sehingga ke paras senggatan (bacaan mestilah meniskus). Dapatkan 2 tabung didih. 2. Pasangkan buret kepada kaki retot dengan kemas. Bacaan akhir diambil. 3. 2. Catatkan cirri-ciri bahan kimia mudah terbakar. Titiskan dua titik asid nitric pekat ke atas kain dan kertas tersebut. 2.

. 5. Panaskan kedua-dua tabung didih dan catitkan pemerhatian anda.. DATA DAN KEPUTUSAN EKSPERIMEN 1 PENGENALAN DAN PENGGUNAAN ALAT RADAS DAN KESELAMATAN DI DALAM MAKMAL Nama : ………………………………………………………………………. Kumpulan : ……………………………………………………………………….KIM 3001 – AMALI KIMIA ASAS 4. Matriks : No. No. Catatkan langkah-langkah keselamatan dalam ujikaji ini.. PENGOLAHAN DATA 5 . ……………………………………………………………………….

b) Penggunaan alat radas pemanasan Langkah-langkah penggunaan Langkah-langkah keselamatan 6 .KIM 3001 – AMALI KIMIA ASAS a) Lukiskan satu jadual untuk menunjukkan pengkelasan alat-alat radas di dalam makmal seperti yang diarahkan dalam Kaedah A dan BI.

KIM 3001 – AMALI KIMIA ASAS c) Keselamatan di dalam makmal Ujikaji Pemerhatian Langkah-langkah keselamatan Bahaya kebakaran menggunakan pipet Bahaya hakisan kimia Bahaya wasap beracun Bahaya penggunaan kaedah yang salah 7 .

KIM 3001 – AMALI KIMIA ASAS SOALAN 1. Apakah langkah-langkah keselamatan yang perlu dilakukan sebelum melakukan ujikaji di makmal? 8 .

Berikan kesimpulan bagi eksperimen yang telah dilakukan.1 M asid nitrik terkena pada tangan seorang pelajar. Bagaimanakah cara untuk mendapatkan bacaan isipadu yang tepat dari pipet? 4. Adakah ini berbahaya? Apakah yang perlu dilakukan? 6. Mengapakah gelembung udara perlu disingkirkan dari buret terlebih dahulu sebelum eksperimen pentitratan dijalankan? 5. 9 .KIM 3001 – AMALI KIMIA ASAS 2. Mengapakah bebola air penimbang perlu berada pada kedudukan keseimbangan? 3. Sedikit larutan cair 0.