KIM 3001 – AMALI KIMIA ASAS

EKSPERIMEN 1

PENGENALAN DAN PENGGUNAAN ALAT RADAS DAN KESELAMATAN DI DALAM MAKMAL
TUJUAN Tujuan eksperimen adalah untuk mengenalpasti penggunaan alat-alat radas dan keselamatan di dalam makmal. HASIL PEMBELAJARAN Pada i. ii. iii. akhir eksperimen ini, pelajar akan boleh; Mengenalpasti nama dan fungsi alat-alat radas. Menggunakan alat radas dengan cara yang betul. Mengendalikan ujikaji yang melibatkan bahan kimia berbahaya dengan mengambil kira langkah-langkah keselamatan yang terlibat.

PENGENALAN Melalui amali kimia, anda akan berhadapan dengan berbagai alat radas. Alat-alat radas ini mempunyai nama-nama yang khusus. Anda mestilah mengetahui nama dan penggunaanya yang khusus, alat-alat radas boleh dikelaskan kepada tiga kelas utama. i) Alat radas kaca ii) Alat radas tambahan iii) Alat radas pemanasan Contohnya tabung uji (alat radas kaca), kaki retot (alat radas tambahan), penunu Bunsen (alat radas pemanasan). Alat radas kaca boleh dikelaskan kepada dua iaitu: i) Alat radas kaca volumetrik ii) Alat radas kaca bukan volumetrik Alat radas kaca volumetrik digunakan kursus untuk menentukan isipadu larutan pada kejituan yang tinggi. Sebelum menggunakan alat radas kaca, perhatikan sama ada terdapat kerosakan pada alat tersebut (pecah, retak dan sebarang kecacatan lain). Alat yang rosak mestilah tidak digunakan dalam ujikaji. Alat radas kaca volumetrik biasanya digunakan apabila isipadu tepat bagi sesuatu larutan diperlukan. Alat radas kaca volumetrik tidak boleh dipanaskan kerana pemanasan akan mengubah kandungan isipadunya. Biasanya terdapat 4 jenis alat pemanasan yang digunakan di dalam makmal. i) Penunu Bunsen ii) Mantel pemanas (heating mantle) iii) Pemanas letrik (hot plate) iv) Kukus air (steam bath) Penggunaan alat pemanas yang sesuai bergantung pada pemanasan dalam ujikaji dan ketinggian suhu yang ingin dicapai. kaedah

1

Ujikaji melibatkan bayan yang meruap mestilah dilakukan di dalam kebuk wasap. pastikan di sekeliling anda tidak terdapat bahan-bahan yang mudah terbakar. Sebelum menyalakan api. Banyak bahan meruap menghasilkan wap yang beracun. Biasanya keupayaan menghakis bergantung pada kepekatan. Semua bahan kimia boleh menghakis kulit. Ianya dapat dielakkan sekiranya langkah-langkah keselamatan diikuti. Kemalangan biasanya berlaku pada mereka yang cuai. ALAT RADAS DAN BAHAN KIMIA Alat Radas: Tabung uji Pemegang tabung uji Penyepit pelbagai guna Kelalang Erlenmeyer Penunu Bunsen Kelalang isipadu letrik Pemegang buret Botol pembasuh Corong pemisah Gegelang logam pijar Corong turas Batang kaca Selinder penyukat Mantel pemanas Spatula Kaca pemerhati Corong buchner Rak tabung uji Corong serbuk Penitis Buret Kasa dawai Pipet Bikar Pemanas Kaki retort Mangkuk 2 . Radas yang tidak dipasang dengan betul adalah berbahaya. Batu didih mengelakkan larutan terpercik keluar. Elakkan dari menghalakan muncung tabung uji kearah seseorang. Sekiranya pemanasan menggunakan kelalang atau bikar. bahan atau alat yang digunakan. Ini untuk mengelakkan bahan itu daripada tertumpah. Wap ini berupaya merosakkan sistem pernafasan. Semua ini dapat dielakkan jika anda mengikuti jejak langkah keselamatan di dalam makmal. Dalam pemanasan cecair. masukkan batu didih ke dalam larutan sebelum pemanasan dilakukan. elakkan pemanasan secara berterusan pada suhu yang tinggi kerana ini akan menyebabkan cecair terpercik keluar. sekiranya tabung uji digunakan. bahagian itu mestilah dibasuh dengan air yang banyak. Bahaya kebakaran boleh wujud di dalam makmal. bekas yang mengandungi bahan yang dipanaskan mestilah dipegang pada kaki retot. Pasangkan radas anda seperti yang diarahkan di dalam buku panduan amali. sebab utama ia berlaku adalah kerana penggunaan teknik yang salah dan sikap yang cuai. Pastikan juga pakaian dan rambut anda kemas supaya tidak disambar api. Sentiasa elakkan daripada menghidu bahan kimia secara terus. Sentiasalah mengambil langkah berjagajaga di dalam segala tindak-tanduk ketika di dalam makmal. Sentiasalah membasuh tangan selepas menggunakan bahan kimia. Apabila sesuatu bahagian badan terkena bahan kimia.KIM 3001 – AMALI KIMIA ASAS Keselamatan mestilah diberikan perhatian UTAMA ketika di dalam makmal. Dalam pemanasan. bukannya kerana keadaan sekeliling.

1. Cara menggunakan pipet 1. Ulang langkah 2-4 sebanyak dua kali menggunakan penimbang yang sama. Catitkan langkah-langkah penggunaannya. Berikan langkah-langkah keselamatan semasa penggunaannya. Catatkan bacaan bikar kepada empat titik perpuluhan. B. etanol. Ambil satu alat pemanas yang ada dan lukiskan alat radas tersebut. Catatkan kerosakan yang wujud pada alat-alat radas tersebut. Alat radas pemanasan 1. II. 2. Tekankan bacaan penimbang kosong (tare). Kelaskan alat radas-alat radas tersebut. Ulang langkah 1-6 menggunakan bikar yang sama dengan menggunakan dua penimbang yang lain. Kelaskan alat radas kaca samada volumetrik atau bukan volumetrik. C. Alihkan bikar dari penimbang. 4. 2. Penjagaan alat radas I. Pilih alat radas kaca yang boleh dipanaskan dan tidak boleh dipanaskan (Tuliskan pada jadual yang sama seperti yang diarahkan pada Kaedah A). Alat radas kaca 1. heksana dan air suling. 2. 5. Persembahkan kesemua ini dalam satu jadual yang bersesuaian. Selaraskan bebola air penimbang kepada kedudukan keseimbangan. 3. 8. Teknik penggunaan radas volumetrik I. Teknik penggunaan penimbang makmal Bersihkan penimbang menggunakan berus. 4. asid hidroklorik. Catatkan ketiga-tiga bacaan bikar tersebut dan kirakan purata berat bikar tersebut. ammonium hidroksida. Timbangkan bikar 50ml yang bersih dan kering. 1. Basuhkan pipet dengan air suling. D. Pengenalan alat radas Lakarkan. 6. 3. namakan dan nyatakan penggunaan alat radas yang diberikan kepada kamu.KIM 3001 – AMALI KIMIA ASAS Bahan Kimia: Asid nitrik pekat. Bahan lain: Kain Kertas Batu didih KAEDAH A. 2. 7. 3 .

4. E. Bahaya hakisan kimia 1. Dengan menggunakan mancis api. 2.05 cm3). Bahaya kebakaran menggunakan pipet 1. Dapatkan empat mangkuk pijar. dalam bikar B masukkan 5 ml ammonium hidroksida. Catatkan pemerhatian anda. Keluarkan titisan terakhir dengan menyentuhkan hujung buret ke permukaan bekas yang hendak digunakan. 4. IV. masukkan air. 2. Penuhkan pipet menggunakan bebuli getah (tekan S) atau alatan penyedut sehingga ke paras senggatan (bacaan mestilah meniskus). 3. Bacaan awal diambil (tidak semestinya bermula dengan kosong). 3. Berikan langkah-langkah keselamatan dalam ujikaji ini. Catatkan pemerhatian kamu. Keluarkan bahan kimia yang terdapat dalam pipet dengan bebuli getah (tekan E) atau alat penyedut. Dapatkan 2 tabung didih. 2. Bahaya wasap beracun (ujikaji ini dilakukan di dalam bilik wasap) 1. 2. 1. Bahaya penggunaan kaedah yang salah 1. 3. II. 4 . Catatkan cirri-ciri bahan kimia mudah terbakar.KIM 3001 – AMALI KIMIA ASAS 2. Titisan terakhir dikeluarkan dengan menyentuhkan hujung pipet ke permukaan bekas yang hendak digunakan. Cara menggunakan buret 1. Catatkan langkah-langkah keselamatan dalam ujikaji ini. 3. Berikan langkah-langkah keselamatan dalam ujikaji ini. Bilaskan buret menggunakan larutan yang tidak diketahui kepekatannya. 5. 5. Keluarkan beberapa titik larutan dari buret dengan mengawal pili buret sehingga bacaan yang tepat diperolehi (contohnya. Campurkan kedua-dua larutan. 4. uji sama ada bahan kimia tersebut mudah terbakar atau tidak. 2. Pasangkan buret kepada kaki retot dengan kemas. Gunakan corong turas (untuk mengelakkan tumpahan) semasa memasukkan larutan ke dalam buret.00 cm3 atau 1. Bilaskan pipet dengan bahan kimia yang hendak ditentukan isipadunya. III. Titiskan dua titik asid nitric pekat ke atas kain dan kertas tersebut. Di dalam setiap mangkuk pijar. 6. 4. etanol. 5. 4. Basuhkan buret dengan air suling. 3. Ambil sehelai kertas dan sehelai kain. Bacaan akhir diambil. 3. 7. Keselamatan di dalam makmal I. Masukkan ke dalam 2 mangkuk pijar. heksana dan asid hidroklorik secara berasingan. II. 5. Masukkah 30 ml air suling ke dalam kedua-dua tabung didih. Ambil 2 bikar 100 ml. Dalam bikar A masukkan 5 ml asid hidroklorik. Masukkan 2 batu didih ke dalam salah satu tabung didih.

5. No. DATA DAN KEPUTUSAN EKSPERIMEN 1 PENGENALAN DAN PENGGUNAAN ALAT RADAS DAN KESELAMATAN DI DALAM MAKMAL Nama : ………………………………………………………………………. PENGOLAHAN DATA 5 .. Kumpulan : ………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………….. Matriks : No. Panaskan kedua-dua tabung didih dan catitkan pemerhatian anda.. Catatkan langkah-langkah keselamatan dalam ujikaji ini.KIM 3001 – AMALI KIMIA ASAS 4.

KIM 3001 – AMALI KIMIA ASAS a) Lukiskan satu jadual untuk menunjukkan pengkelasan alat-alat radas di dalam makmal seperti yang diarahkan dalam Kaedah A dan BI. b) Penggunaan alat radas pemanasan Langkah-langkah penggunaan Langkah-langkah keselamatan 6 .

KIM 3001 – AMALI KIMIA ASAS c) Keselamatan di dalam makmal Ujikaji Pemerhatian Langkah-langkah keselamatan Bahaya kebakaran menggunakan pipet Bahaya hakisan kimia Bahaya wasap beracun Bahaya penggunaan kaedah yang salah 7 .

Apakah langkah-langkah keselamatan yang perlu dilakukan sebelum melakukan ujikaji di makmal? 8 .KIM 3001 – AMALI KIMIA ASAS SOALAN 1.

KIM 3001 – AMALI KIMIA ASAS 2. Mengapakah bebola air penimbang perlu berada pada kedudukan keseimbangan? 3. Adakah ini berbahaya? Apakah yang perlu dilakukan? 6. Mengapakah gelembung udara perlu disingkirkan dari buret terlebih dahulu sebelum eksperimen pentitratan dijalankan? 5. Berikan kesimpulan bagi eksperimen yang telah dilakukan. Bagaimanakah cara untuk mendapatkan bacaan isipadu yang tepat dari pipet? 4.1 M asid nitrik terkena pada tangan seorang pelajar. 9 . Sedikit larutan cair 0.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful