KIM 3001 – AMALI KIMIA ASAS

EKSPERIMEN 1

PENGENALAN DAN PENGGUNAAN ALAT RADAS DAN KESELAMATAN DI DALAM MAKMAL
TUJUAN Tujuan eksperimen adalah untuk mengenalpasti penggunaan alat-alat radas dan keselamatan di dalam makmal. HASIL PEMBELAJARAN Pada i. ii. iii. akhir eksperimen ini, pelajar akan boleh; Mengenalpasti nama dan fungsi alat-alat radas. Menggunakan alat radas dengan cara yang betul. Mengendalikan ujikaji yang melibatkan bahan kimia berbahaya dengan mengambil kira langkah-langkah keselamatan yang terlibat.

PENGENALAN Melalui amali kimia, anda akan berhadapan dengan berbagai alat radas. Alat-alat radas ini mempunyai nama-nama yang khusus. Anda mestilah mengetahui nama dan penggunaanya yang khusus, alat-alat radas boleh dikelaskan kepada tiga kelas utama. i) Alat radas kaca ii) Alat radas tambahan iii) Alat radas pemanasan Contohnya tabung uji (alat radas kaca), kaki retot (alat radas tambahan), penunu Bunsen (alat radas pemanasan). Alat radas kaca boleh dikelaskan kepada dua iaitu: i) Alat radas kaca volumetrik ii) Alat radas kaca bukan volumetrik Alat radas kaca volumetrik digunakan kursus untuk menentukan isipadu larutan pada kejituan yang tinggi. Sebelum menggunakan alat radas kaca, perhatikan sama ada terdapat kerosakan pada alat tersebut (pecah, retak dan sebarang kecacatan lain). Alat yang rosak mestilah tidak digunakan dalam ujikaji. Alat radas kaca volumetrik biasanya digunakan apabila isipadu tepat bagi sesuatu larutan diperlukan. Alat radas kaca volumetrik tidak boleh dipanaskan kerana pemanasan akan mengubah kandungan isipadunya. Biasanya terdapat 4 jenis alat pemanasan yang digunakan di dalam makmal. i) Penunu Bunsen ii) Mantel pemanas (heating mantle) iii) Pemanas letrik (hot plate) iv) Kukus air (steam bath) Penggunaan alat pemanas yang sesuai bergantung pada pemanasan dalam ujikaji dan ketinggian suhu yang ingin dicapai. kaedah

1

pastikan di sekeliling anda tidak terdapat bahan-bahan yang mudah terbakar. bahagian itu mestilah dibasuh dengan air yang banyak. Dalam pemanasan. Pasangkan radas anda seperti yang diarahkan di dalam buku panduan amali. Semua bahan kimia boleh menghakis kulit. Bahaya kebakaran boleh wujud di dalam makmal. bahan atau alat yang digunakan. Biasanya keupayaan menghakis bergantung pada kepekatan. Sentiasalah mengambil langkah berjagajaga di dalam segala tindak-tanduk ketika di dalam makmal. masukkan batu didih ke dalam larutan sebelum pemanasan dilakukan. Banyak bahan meruap menghasilkan wap yang beracun. elakkan pemanasan secara berterusan pada suhu yang tinggi kerana ini akan menyebabkan cecair terpercik keluar. Sebelum menyalakan api. bukannya kerana keadaan sekeliling. Sentiasalah membasuh tangan selepas menggunakan bahan kimia. Pastikan juga pakaian dan rambut anda kemas supaya tidak disambar api. Wap ini berupaya merosakkan sistem pernafasan. Elakkan dari menghalakan muncung tabung uji kearah seseorang. Batu didih mengelakkan larutan terpercik keluar. bekas yang mengandungi bahan yang dipanaskan mestilah dipegang pada kaki retot.KIM 3001 – AMALI KIMIA ASAS Keselamatan mestilah diberikan perhatian UTAMA ketika di dalam makmal. Kemalangan biasanya berlaku pada mereka yang cuai. Sentiasa elakkan daripada menghidu bahan kimia secara terus. Ini untuk mengelakkan bahan itu daripada tertumpah. Semua ini dapat dielakkan jika anda mengikuti jejak langkah keselamatan di dalam makmal. Radas yang tidak dipasang dengan betul adalah berbahaya. Ianya dapat dielakkan sekiranya langkah-langkah keselamatan diikuti. Apabila sesuatu bahagian badan terkena bahan kimia. Dalam pemanasan cecair. Sekiranya pemanasan menggunakan kelalang atau bikar. ALAT RADAS DAN BAHAN KIMIA Alat Radas: Tabung uji Pemegang tabung uji Penyepit pelbagai guna Kelalang Erlenmeyer Penunu Bunsen Kelalang isipadu letrik Pemegang buret Botol pembasuh Corong pemisah Gegelang logam pijar Corong turas Batang kaca Selinder penyukat Mantel pemanas Spatula Kaca pemerhati Corong buchner Rak tabung uji Corong serbuk Penitis Buret Kasa dawai Pipet Bikar Pemanas Kaki retort Mangkuk 2 . sekiranya tabung uji digunakan. Ujikaji melibatkan bayan yang meruap mestilah dilakukan di dalam kebuk wasap. sebab utama ia berlaku adalah kerana penggunaan teknik yang salah dan sikap yang cuai.

Basuhkan pipet dengan air suling. Ambil satu alat pemanas yang ada dan lukiskan alat radas tersebut. 8.KIM 3001 – AMALI KIMIA ASAS Bahan Kimia: Asid nitrik pekat. Penjagaan alat radas I. 2. 1. Ulang langkah 2-4 sebanyak dua kali menggunakan penimbang yang sama. Catatkan kerosakan yang wujud pada alat-alat radas tersebut. Persembahkan kesemua ini dalam satu jadual yang bersesuaian. B. Cara menggunakan pipet 1. Berikan langkah-langkah keselamatan semasa penggunaannya. Alihkan bikar dari penimbang. Ulang langkah 1-6 menggunakan bikar yang sama dengan menggunakan dua penimbang yang lain. 2. Tekankan bacaan penimbang kosong (tare). Selaraskan bebola air penimbang kepada kedudukan keseimbangan. Pengenalan alat radas Lakarkan. Teknik penggunaan radas volumetrik I. namakan dan nyatakan penggunaan alat radas yang diberikan kepada kamu. C. Kelaskan alat radas-alat radas tersebut. 4. etanol. Catatkan bacaan bikar kepada empat titik perpuluhan. Alat radas kaca 1. 3. Timbangkan bikar 50ml yang bersih dan kering. Teknik penggunaan penimbang makmal Bersihkan penimbang menggunakan berus. 6. 7. 5. 4. 2. 3 . Pilih alat radas kaca yang boleh dipanaskan dan tidak boleh dipanaskan (Tuliskan pada jadual yang sama seperti yang diarahkan pada Kaedah A). D. heksana dan air suling. 3. Kelaskan alat radas kaca samada volumetrik atau bukan volumetrik. Alat radas pemanasan 1. Catitkan langkah-langkah penggunaannya. 2. asid hidroklorik. II. Bahan lain: Kain Kertas Batu didih KAEDAH A. Catatkan ketiga-tiga bacaan bikar tersebut dan kirakan purata berat bikar tersebut. 1. ammonium hidroksida.

2. Catatkan cirri-ciri bahan kimia mudah terbakar. 4. 2. Titiskan dua titik asid nitric pekat ke atas kain dan kertas tersebut. Bilaskan pipet dengan bahan kimia yang hendak ditentukan isipadunya. E. Ambil sehelai kertas dan sehelai kain. 3. 4. Di dalam setiap mangkuk pijar. III. 3. 3. Dengan menggunakan mancis api. Keluarkan bahan kimia yang terdapat dalam pipet dengan bebuli getah (tekan E) atau alat penyedut. Keluarkan beberapa titik larutan dari buret dengan mengawal pili buret sehingga bacaan yang tepat diperolehi (contohnya. Dapatkan empat mangkuk pijar. Berikan langkah-langkah keselamatan dalam ujikaji ini. Campurkan kedua-dua larutan. 4. Cara menggunakan buret 1. Keselamatan di dalam makmal I. Berikan langkah-langkah keselamatan dalam ujikaji ini. Masukkah 30 ml air suling ke dalam kedua-dua tabung didih. Gunakan corong turas (untuk mengelakkan tumpahan) semasa memasukkan larutan ke dalam buret. Catatkan pemerhatian kamu. Bahaya wasap beracun (ujikaji ini dilakukan di dalam bilik wasap) 1. uji sama ada bahan kimia tersebut mudah terbakar atau tidak. Bacaan akhir diambil. heksana dan asid hidroklorik secara berasingan. Bahaya hakisan kimia 1. 5. 3. Catatkan pemerhatian anda. IV. 4. masukkan air. 7. Catatkan langkah-langkah keselamatan dalam ujikaji ini. Basuhkan buret dengan air suling. Masukkan 2 batu didih ke dalam salah satu tabung didih. dalam bikar B masukkan 5 ml ammonium hidroksida. Dapatkan 2 tabung didih. 2. 2.05 cm3). Bahaya penggunaan kaedah yang salah 1. Ambil 2 bikar 100 ml. Bacaan awal diambil (tidak semestinya bermula dengan kosong). Dalam bikar A masukkan 5 ml asid hidroklorik. 5. etanol. II. 3. Masukkan ke dalam 2 mangkuk pijar. II.KIM 3001 – AMALI KIMIA ASAS 2. 1. 3. 5. 4 .00 cm3 atau 1. 5. Titisan terakhir dikeluarkan dengan menyentuhkan hujung pipet ke permukaan bekas yang hendak digunakan. Pasangkan buret kepada kaki retot dengan kemas. 2. 6. Bahaya kebakaran menggunakan pipet 1. Bilaskan buret menggunakan larutan yang tidak diketahui kepekatannya. Penuhkan pipet menggunakan bebuli getah (tekan S) atau alatan penyedut sehingga ke paras senggatan (bacaan mestilah meniskus). 4. Keluarkan titisan terakhir dengan menyentuhkan hujung buret ke permukaan bekas yang hendak digunakan.

DATA DAN KEPUTUSAN EKSPERIMEN 1 PENGENALAN DAN PENGGUNAAN ALAT RADAS DAN KESELAMATAN DI DALAM MAKMAL Nama : ………………………………………………………………………. Kumpulan : ………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………. Catatkan langkah-langkah keselamatan dalam ujikaji ini. PENGOLAHAN DATA 5 ...KIM 3001 – AMALI KIMIA ASAS 4. Matriks : No. Panaskan kedua-dua tabung didih dan catitkan pemerhatian anda. No. 5..

KIM 3001 – AMALI KIMIA ASAS a) Lukiskan satu jadual untuk menunjukkan pengkelasan alat-alat radas di dalam makmal seperti yang diarahkan dalam Kaedah A dan BI. b) Penggunaan alat radas pemanasan Langkah-langkah penggunaan Langkah-langkah keselamatan 6 .

KIM 3001 – AMALI KIMIA ASAS c) Keselamatan di dalam makmal Ujikaji Pemerhatian Langkah-langkah keselamatan Bahaya kebakaran menggunakan pipet Bahaya hakisan kimia Bahaya wasap beracun Bahaya penggunaan kaedah yang salah 7 .

Apakah langkah-langkah keselamatan yang perlu dilakukan sebelum melakukan ujikaji di makmal? 8 .KIM 3001 – AMALI KIMIA ASAS SOALAN 1.

Mengapakah bebola air penimbang perlu berada pada kedudukan keseimbangan? 3. Sedikit larutan cair 0. Mengapakah gelembung udara perlu disingkirkan dari buret terlebih dahulu sebelum eksperimen pentitratan dijalankan? 5. Berikan kesimpulan bagi eksperimen yang telah dilakukan.1 M asid nitrik terkena pada tangan seorang pelajar.KIM 3001 – AMALI KIMIA ASAS 2. 9 . Bagaimanakah cara untuk mendapatkan bacaan isipadu yang tepat dari pipet? 4. Adakah ini berbahaya? Apakah yang perlu dilakukan? 6.