KIM 3001 – AMALI KIMIA ASAS

EKSPERIMEN 1

PENGENALAN DAN PENGGUNAAN ALAT RADAS DAN KESELAMATAN DI DALAM MAKMAL
TUJUAN Tujuan eksperimen adalah untuk mengenalpasti penggunaan alat-alat radas dan keselamatan di dalam makmal. HASIL PEMBELAJARAN Pada i. ii. iii. akhir eksperimen ini, pelajar akan boleh; Mengenalpasti nama dan fungsi alat-alat radas. Menggunakan alat radas dengan cara yang betul. Mengendalikan ujikaji yang melibatkan bahan kimia berbahaya dengan mengambil kira langkah-langkah keselamatan yang terlibat.

PENGENALAN Melalui amali kimia, anda akan berhadapan dengan berbagai alat radas. Alat-alat radas ini mempunyai nama-nama yang khusus. Anda mestilah mengetahui nama dan penggunaanya yang khusus, alat-alat radas boleh dikelaskan kepada tiga kelas utama. i) Alat radas kaca ii) Alat radas tambahan iii) Alat radas pemanasan Contohnya tabung uji (alat radas kaca), kaki retot (alat radas tambahan), penunu Bunsen (alat radas pemanasan). Alat radas kaca boleh dikelaskan kepada dua iaitu: i) Alat radas kaca volumetrik ii) Alat radas kaca bukan volumetrik Alat radas kaca volumetrik digunakan kursus untuk menentukan isipadu larutan pada kejituan yang tinggi. Sebelum menggunakan alat radas kaca, perhatikan sama ada terdapat kerosakan pada alat tersebut (pecah, retak dan sebarang kecacatan lain). Alat yang rosak mestilah tidak digunakan dalam ujikaji. Alat radas kaca volumetrik biasanya digunakan apabila isipadu tepat bagi sesuatu larutan diperlukan. Alat radas kaca volumetrik tidak boleh dipanaskan kerana pemanasan akan mengubah kandungan isipadunya. Biasanya terdapat 4 jenis alat pemanasan yang digunakan di dalam makmal. i) Penunu Bunsen ii) Mantel pemanas (heating mantle) iii) Pemanas letrik (hot plate) iv) Kukus air (steam bath) Penggunaan alat pemanas yang sesuai bergantung pada pemanasan dalam ujikaji dan ketinggian suhu yang ingin dicapai. kaedah

1

Kemalangan biasanya berlaku pada mereka yang cuai. bahan atau alat yang digunakan. elakkan pemanasan secara berterusan pada suhu yang tinggi kerana ini akan menyebabkan cecair terpercik keluar. masukkan batu didih ke dalam larutan sebelum pemanasan dilakukan. Ianya dapat dielakkan sekiranya langkah-langkah keselamatan diikuti. Dalam pemanasan. Semua bahan kimia boleh menghakis kulit. Pastikan juga pakaian dan rambut anda kemas supaya tidak disambar api. Sentiasalah membasuh tangan selepas menggunakan bahan kimia. Sentiasa elakkan daripada menghidu bahan kimia secara terus. Sebelum menyalakan api. Semua ini dapat dielakkan jika anda mengikuti jejak langkah keselamatan di dalam makmal.KIM 3001 – AMALI KIMIA ASAS Keselamatan mestilah diberikan perhatian UTAMA ketika di dalam makmal. Dalam pemanasan cecair. Pasangkan radas anda seperti yang diarahkan di dalam buku panduan amali. Ujikaji melibatkan bayan yang meruap mestilah dilakukan di dalam kebuk wasap. bahagian itu mestilah dibasuh dengan air yang banyak. bekas yang mengandungi bahan yang dipanaskan mestilah dipegang pada kaki retot. Elakkan dari menghalakan muncung tabung uji kearah seseorang. Wap ini berupaya merosakkan sistem pernafasan. Sentiasalah mengambil langkah berjagajaga di dalam segala tindak-tanduk ketika di dalam makmal. Bahaya kebakaran boleh wujud di dalam makmal. Apabila sesuatu bahagian badan terkena bahan kimia. Banyak bahan meruap menghasilkan wap yang beracun. pastikan di sekeliling anda tidak terdapat bahan-bahan yang mudah terbakar. Biasanya keupayaan menghakis bergantung pada kepekatan. bukannya kerana keadaan sekeliling. Ini untuk mengelakkan bahan itu daripada tertumpah. sekiranya tabung uji digunakan. ALAT RADAS DAN BAHAN KIMIA Alat Radas: Tabung uji Pemegang tabung uji Penyepit pelbagai guna Kelalang Erlenmeyer Penunu Bunsen Kelalang isipadu letrik Pemegang buret Botol pembasuh Corong pemisah Gegelang logam pijar Corong turas Batang kaca Selinder penyukat Mantel pemanas Spatula Kaca pemerhati Corong buchner Rak tabung uji Corong serbuk Penitis Buret Kasa dawai Pipet Bikar Pemanas Kaki retort Mangkuk 2 . Radas yang tidak dipasang dengan betul adalah berbahaya. Batu didih mengelakkan larutan terpercik keluar. sebab utama ia berlaku adalah kerana penggunaan teknik yang salah dan sikap yang cuai. Sekiranya pemanasan menggunakan kelalang atau bikar.

Ulang langkah 2-4 sebanyak dua kali menggunakan penimbang yang sama. Kelaskan alat radas kaca samada volumetrik atau bukan volumetrik. namakan dan nyatakan penggunaan alat radas yang diberikan kepada kamu. C. Selaraskan bebola air penimbang kepada kedudukan keseimbangan. Penjagaan alat radas I. etanol. Catatkan ketiga-tiga bacaan bikar tersebut dan kirakan purata berat bikar tersebut. Timbangkan bikar 50ml yang bersih dan kering.KIM 3001 – AMALI KIMIA ASAS Bahan Kimia: Asid nitrik pekat. Pengenalan alat radas Lakarkan. D. Kelaskan alat radas-alat radas tersebut. Tekankan bacaan penimbang kosong (tare). Pilih alat radas kaca yang boleh dipanaskan dan tidak boleh dipanaskan (Tuliskan pada jadual yang sama seperti yang diarahkan pada Kaedah A). Alat radas pemanasan 1. 3. Alat radas kaca 1. 3. heksana dan air suling. 1. 2. Ulang langkah 1-6 menggunakan bikar yang sama dengan menggunakan dua penimbang yang lain. 4. 2. Ambil satu alat pemanas yang ada dan lukiskan alat radas tersebut. ammonium hidroksida. 8. Teknik penggunaan radas volumetrik I. 2. Alihkan bikar dari penimbang. 6. 3 . Catatkan kerosakan yang wujud pada alat-alat radas tersebut. 5. II. Cara menggunakan pipet 1. Catatkan bacaan bikar kepada empat titik perpuluhan. B. Catitkan langkah-langkah penggunaannya. asid hidroklorik. 2. Basuhkan pipet dengan air suling. 1. 4. Teknik penggunaan penimbang makmal Bersihkan penimbang menggunakan berus. Bahan lain: Kain Kertas Batu didih KAEDAH A. 7. Berikan langkah-langkah keselamatan semasa penggunaannya. Persembahkan kesemua ini dalam satu jadual yang bersesuaian.

Berikan langkah-langkah keselamatan dalam ujikaji ini. Bilaskan pipet dengan bahan kimia yang hendak ditentukan isipadunya. Keluarkan bahan kimia yang terdapat dalam pipet dengan bebuli getah (tekan E) atau alat penyedut. 2. Basuhkan buret dengan air suling. 2. Catatkan cirri-ciri bahan kimia mudah terbakar. 5. Dapatkan 2 tabung didih. 3. Gunakan corong turas (untuk mengelakkan tumpahan) semasa memasukkan larutan ke dalam buret. II. Catatkan pemerhatian kamu. 2. Dapatkan empat mangkuk pijar. Masukkah 30 ml air suling ke dalam kedua-dua tabung didih. 3. dalam bikar B masukkan 5 ml ammonium hidroksida. E. Keluarkan beberapa titik larutan dari buret dengan mengawal pili buret sehingga bacaan yang tepat diperolehi (contohnya. 5. Ambil sehelai kertas dan sehelai kain. Masukkan 2 batu didih ke dalam salah satu tabung didih. Titiskan dua titik asid nitric pekat ke atas kain dan kertas tersebut. IV. Dengan menggunakan mancis api. Ambil 2 bikar 100 ml. Catatkan langkah-langkah keselamatan dalam ujikaji ini. Berikan langkah-langkah keselamatan dalam ujikaji ini. 6. 2. 3.05 cm3). Cara menggunakan buret 1. 4. Catatkan pemerhatian anda. Dalam bikar A masukkan 5 ml asid hidroklorik. Penuhkan pipet menggunakan bebuli getah (tekan S) atau alatan penyedut sehingga ke paras senggatan (bacaan mestilah meniskus). Keselamatan di dalam makmal I.KIM 3001 – AMALI KIMIA ASAS 2. 7. Masukkan ke dalam 2 mangkuk pijar. 5. 4. 4 . 1. Bilaskan buret menggunakan larutan yang tidak diketahui kepekatannya. III. Keluarkan titisan terakhir dengan menyentuhkan hujung buret ke permukaan bekas yang hendak digunakan. 2. 4. Bahaya kebakaran menggunakan pipet 1. Bacaan awal diambil (tidak semestinya bermula dengan kosong). etanol. 3.00 cm3 atau 1. heksana dan asid hidroklorik secara berasingan. 4. Di dalam setiap mangkuk pijar. Bahaya hakisan kimia 1. Bacaan akhir diambil. 5. Pasangkan buret kepada kaki retot dengan kemas. 3. II. Bahaya wasap beracun (ujikaji ini dilakukan di dalam bilik wasap) 1. Titisan terakhir dikeluarkan dengan menyentuhkan hujung pipet ke permukaan bekas yang hendak digunakan. Campurkan kedua-dua larutan. 3. uji sama ada bahan kimia tersebut mudah terbakar atau tidak. masukkan air. Bahaya penggunaan kaedah yang salah 1. 4.

Kumpulan : ………………………………………………………………………. Catatkan langkah-langkah keselamatan dalam ujikaji ini. ………………………………………………………………………. Panaskan kedua-dua tabung didih dan catitkan pemerhatian anda.. PENGOLAHAN DATA 5 . Matriks : No. DATA DAN KEPUTUSAN EKSPERIMEN 1 PENGENALAN DAN PENGGUNAAN ALAT RADAS DAN KESELAMATAN DI DALAM MAKMAL Nama : ………………………………………………………………………. No..KIM 3001 – AMALI KIMIA ASAS 4. 5..

KIM 3001 – AMALI KIMIA ASAS a) Lukiskan satu jadual untuk menunjukkan pengkelasan alat-alat radas di dalam makmal seperti yang diarahkan dalam Kaedah A dan BI. b) Penggunaan alat radas pemanasan Langkah-langkah penggunaan Langkah-langkah keselamatan 6 .

KIM 3001 – AMALI KIMIA ASAS c) Keselamatan di dalam makmal Ujikaji Pemerhatian Langkah-langkah keselamatan Bahaya kebakaran menggunakan pipet Bahaya hakisan kimia Bahaya wasap beracun Bahaya penggunaan kaedah yang salah 7 .

Apakah langkah-langkah keselamatan yang perlu dilakukan sebelum melakukan ujikaji di makmal? 8 .KIM 3001 – AMALI KIMIA ASAS SOALAN 1.

Berikan kesimpulan bagi eksperimen yang telah dilakukan. Bagaimanakah cara untuk mendapatkan bacaan isipadu yang tepat dari pipet? 4.KIM 3001 – AMALI KIMIA ASAS 2. Sedikit larutan cair 0. Mengapakah gelembung udara perlu disingkirkan dari buret terlebih dahulu sebelum eksperimen pentitratan dijalankan? 5. 9 . Mengapakah bebola air penimbang perlu berada pada kedudukan keseimbangan? 3. Adakah ini berbahaya? Apakah yang perlu dilakukan? 6.1 M asid nitrik terkena pada tangan seorang pelajar.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful