KIM 3001 – AMALI KIMIA ASAS

EKSPERIMEN 1

PENGENALAN DAN PENGGUNAAN ALAT RADAS DAN KESELAMATAN DI DALAM MAKMAL
TUJUAN Tujuan eksperimen adalah untuk mengenalpasti penggunaan alat-alat radas dan keselamatan di dalam makmal. HASIL PEMBELAJARAN Pada i. ii. iii. akhir eksperimen ini, pelajar akan boleh; Mengenalpasti nama dan fungsi alat-alat radas. Menggunakan alat radas dengan cara yang betul. Mengendalikan ujikaji yang melibatkan bahan kimia berbahaya dengan mengambil kira langkah-langkah keselamatan yang terlibat.

PENGENALAN Melalui amali kimia, anda akan berhadapan dengan berbagai alat radas. Alat-alat radas ini mempunyai nama-nama yang khusus. Anda mestilah mengetahui nama dan penggunaanya yang khusus, alat-alat radas boleh dikelaskan kepada tiga kelas utama. i) Alat radas kaca ii) Alat radas tambahan iii) Alat radas pemanasan Contohnya tabung uji (alat radas kaca), kaki retot (alat radas tambahan), penunu Bunsen (alat radas pemanasan). Alat radas kaca boleh dikelaskan kepada dua iaitu: i) Alat radas kaca volumetrik ii) Alat radas kaca bukan volumetrik Alat radas kaca volumetrik digunakan kursus untuk menentukan isipadu larutan pada kejituan yang tinggi. Sebelum menggunakan alat radas kaca, perhatikan sama ada terdapat kerosakan pada alat tersebut (pecah, retak dan sebarang kecacatan lain). Alat yang rosak mestilah tidak digunakan dalam ujikaji. Alat radas kaca volumetrik biasanya digunakan apabila isipadu tepat bagi sesuatu larutan diperlukan. Alat radas kaca volumetrik tidak boleh dipanaskan kerana pemanasan akan mengubah kandungan isipadunya. Biasanya terdapat 4 jenis alat pemanasan yang digunakan di dalam makmal. i) Penunu Bunsen ii) Mantel pemanas (heating mantle) iii) Pemanas letrik (hot plate) iv) Kukus air (steam bath) Penggunaan alat pemanas yang sesuai bergantung pada pemanasan dalam ujikaji dan ketinggian suhu yang ingin dicapai. kaedah

1

masukkan batu didih ke dalam larutan sebelum pemanasan dilakukan. Radas yang tidak dipasang dengan betul adalah berbahaya. Batu didih mengelakkan larutan terpercik keluar. elakkan pemanasan secara berterusan pada suhu yang tinggi kerana ini akan menyebabkan cecair terpercik keluar. Biasanya keupayaan menghakis bergantung pada kepekatan. Sentiasa elakkan daripada menghidu bahan kimia secara terus. pastikan di sekeliling anda tidak terdapat bahan-bahan yang mudah terbakar. Ini untuk mengelakkan bahan itu daripada tertumpah. bekas yang mengandungi bahan yang dipanaskan mestilah dipegang pada kaki retot. Bahaya kebakaran boleh wujud di dalam makmal. Banyak bahan meruap menghasilkan wap yang beracun. Dalam pemanasan cecair. Kemalangan biasanya berlaku pada mereka yang cuai. Sekiranya pemanasan menggunakan kelalang atau bikar. Wap ini berupaya merosakkan sistem pernafasan.KIM 3001 – AMALI KIMIA ASAS Keselamatan mestilah diberikan perhatian UTAMA ketika di dalam makmal. Ianya dapat dielakkan sekiranya langkah-langkah keselamatan diikuti. Semua ini dapat dielakkan jika anda mengikuti jejak langkah keselamatan di dalam makmal. Sebelum menyalakan api. bukannya kerana keadaan sekeliling. ALAT RADAS DAN BAHAN KIMIA Alat Radas: Tabung uji Pemegang tabung uji Penyepit pelbagai guna Kelalang Erlenmeyer Penunu Bunsen Kelalang isipadu letrik Pemegang buret Botol pembasuh Corong pemisah Gegelang logam pijar Corong turas Batang kaca Selinder penyukat Mantel pemanas Spatula Kaca pemerhati Corong buchner Rak tabung uji Corong serbuk Penitis Buret Kasa dawai Pipet Bikar Pemanas Kaki retort Mangkuk 2 . Semua bahan kimia boleh menghakis kulit. Sentiasalah membasuh tangan selepas menggunakan bahan kimia. Sentiasalah mengambil langkah berjagajaga di dalam segala tindak-tanduk ketika di dalam makmal. Elakkan dari menghalakan muncung tabung uji kearah seseorang. Pastikan juga pakaian dan rambut anda kemas supaya tidak disambar api. Pasangkan radas anda seperti yang diarahkan di dalam buku panduan amali. sekiranya tabung uji digunakan. Dalam pemanasan. sebab utama ia berlaku adalah kerana penggunaan teknik yang salah dan sikap yang cuai. Ujikaji melibatkan bayan yang meruap mestilah dilakukan di dalam kebuk wasap. Apabila sesuatu bahagian badan terkena bahan kimia. bahagian itu mestilah dibasuh dengan air yang banyak. bahan atau alat yang digunakan.

II. Teknik penggunaan radas volumetrik I. heksana dan air suling. 3 . C. 3. 5. Teknik penggunaan penimbang makmal Bersihkan penimbang menggunakan berus. Ambil satu alat pemanas yang ada dan lukiskan alat radas tersebut. Alat radas pemanasan 1. Pilih alat radas kaca yang boleh dipanaskan dan tidak boleh dipanaskan (Tuliskan pada jadual yang sama seperti yang diarahkan pada Kaedah A). Ulang langkah 1-6 menggunakan bikar yang sama dengan menggunakan dua penimbang yang lain. Persembahkan kesemua ini dalam satu jadual yang bersesuaian. 1. 3. Selaraskan bebola air penimbang kepada kedudukan keseimbangan. etanol. Bahan lain: Kain Kertas Batu didih KAEDAH A. Catitkan langkah-langkah penggunaannya. Ulang langkah 2-4 sebanyak dua kali menggunakan penimbang yang sama. 4. Basuhkan pipet dengan air suling. 4. ammonium hidroksida. Alat radas kaca 1. Alihkan bikar dari penimbang. Kelaskan alat radas-alat radas tersebut. Kelaskan alat radas kaca samada volumetrik atau bukan volumetrik. 1. B. 6. Catatkan ketiga-tiga bacaan bikar tersebut dan kirakan purata berat bikar tersebut. Berikan langkah-langkah keselamatan semasa penggunaannya. Tekankan bacaan penimbang kosong (tare). 2. asid hidroklorik. namakan dan nyatakan penggunaan alat radas yang diberikan kepada kamu. Penjagaan alat radas I. 2. D. 2. Timbangkan bikar 50ml yang bersih dan kering. 2. Catatkan bacaan bikar kepada empat titik perpuluhan. Catatkan kerosakan yang wujud pada alat-alat radas tersebut. Cara menggunakan pipet 1. 8.KIM 3001 – AMALI KIMIA ASAS Bahan Kimia: Asid nitrik pekat. Pengenalan alat radas Lakarkan. 7.

III. Masukkah 30 ml air suling ke dalam kedua-dua tabung didih. dalam bikar B masukkan 5 ml ammonium hidroksida. Catatkan pemerhatian anda. Bacaan akhir diambil. Catatkan langkah-langkah keselamatan dalam ujikaji ini. Campurkan kedua-dua larutan. 5. Bahaya penggunaan kaedah yang salah 1. Keluarkan beberapa titik larutan dari buret dengan mengawal pili buret sehingga bacaan yang tepat diperolehi (contohnya. II. Cara menggunakan buret 1. Bahaya wasap beracun (ujikaji ini dilakukan di dalam bilik wasap) 1. 4. Titiskan dua titik asid nitric pekat ke atas kain dan kertas tersebut. Bilaskan pipet dengan bahan kimia yang hendak ditentukan isipadunya. Dengan menggunakan mancis api. Berikan langkah-langkah keselamatan dalam ujikaji ini. 5. Bahaya hakisan kimia 1. 3. Dalam bikar A masukkan 5 ml asid hidroklorik. Gunakan corong turas (untuk mengelakkan tumpahan) semasa memasukkan larutan ke dalam buret. Ambil 2 bikar 100 ml. IV. Dapatkan 2 tabung didih.KIM 3001 – AMALI KIMIA ASAS 2. Bacaan awal diambil (tidak semestinya bermula dengan kosong). 2. 1. 2. E. Titisan terakhir dikeluarkan dengan menyentuhkan hujung pipet ke permukaan bekas yang hendak digunakan. 2. 2. Di dalam setiap mangkuk pijar. Masukkan ke dalam 2 mangkuk pijar. Bahaya kebakaran menggunakan pipet 1. 3. 4. 4. uji sama ada bahan kimia tersebut mudah terbakar atau tidak. Pasangkan buret kepada kaki retot dengan kemas. Masukkan 2 batu didih ke dalam salah satu tabung didih. 2. Basuhkan buret dengan air suling.05 cm3). 3. Catatkan pemerhatian kamu. 4. 3. Keluarkan titisan terakhir dengan menyentuhkan hujung buret ke permukaan bekas yang hendak digunakan. 3. Bilaskan buret menggunakan larutan yang tidak diketahui kepekatannya. Keselamatan di dalam makmal I. 3. 5.00 cm3 atau 1. Berikan langkah-langkah keselamatan dalam ujikaji ini. heksana dan asid hidroklorik secara berasingan. Keluarkan bahan kimia yang terdapat dalam pipet dengan bebuli getah (tekan E) atau alat penyedut. etanol. 5. Penuhkan pipet menggunakan bebuli getah (tekan S) atau alatan penyedut sehingga ke paras senggatan (bacaan mestilah meniskus). 6. II. masukkan air. Catatkan cirri-ciri bahan kimia mudah terbakar. Dapatkan empat mangkuk pijar. 4 . 7. Ambil sehelai kertas dan sehelai kain. 4.

5. Catatkan langkah-langkah keselamatan dalam ujikaji ini. Kumpulan : ……………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………. No.. Panaskan kedua-dua tabung didih dan catitkan pemerhatian anda. PENGOLAHAN DATA 5 .KIM 3001 – AMALI KIMIA ASAS 4.. Matriks : No. DATA DAN KEPUTUSAN EKSPERIMEN 1 PENGENALAN DAN PENGGUNAAN ALAT RADAS DAN KESELAMATAN DI DALAM MAKMAL Nama : ……………………………………………………………………….

b) Penggunaan alat radas pemanasan Langkah-langkah penggunaan Langkah-langkah keselamatan 6 .KIM 3001 – AMALI KIMIA ASAS a) Lukiskan satu jadual untuk menunjukkan pengkelasan alat-alat radas di dalam makmal seperti yang diarahkan dalam Kaedah A dan BI.

KIM 3001 – AMALI KIMIA ASAS c) Keselamatan di dalam makmal Ujikaji Pemerhatian Langkah-langkah keselamatan Bahaya kebakaran menggunakan pipet Bahaya hakisan kimia Bahaya wasap beracun Bahaya penggunaan kaedah yang salah 7 .

Apakah langkah-langkah keselamatan yang perlu dilakukan sebelum melakukan ujikaji di makmal? 8 .KIM 3001 – AMALI KIMIA ASAS SOALAN 1.

Adakah ini berbahaya? Apakah yang perlu dilakukan? 6. Mengapakah gelembung udara perlu disingkirkan dari buret terlebih dahulu sebelum eksperimen pentitratan dijalankan? 5.1 M asid nitrik terkena pada tangan seorang pelajar. Mengapakah bebola air penimbang perlu berada pada kedudukan keseimbangan? 3. 9 . Bagaimanakah cara untuk mendapatkan bacaan isipadu yang tepat dari pipet? 4. Sedikit larutan cair 0.KIM 3001 – AMALI KIMIA ASAS 2. Berikan kesimpulan bagi eksperimen yang telah dilakukan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful