KIM 3001 – AMALI KIMIA ASAS

EKSPERIMEN 1

PENGENALAN DAN PENGGUNAAN ALAT RADAS DAN KESELAMATAN DI DALAM MAKMAL
TUJUAN Tujuan eksperimen adalah untuk mengenalpasti penggunaan alat-alat radas dan keselamatan di dalam makmal. HASIL PEMBELAJARAN Pada i. ii. iii. akhir eksperimen ini, pelajar akan boleh; Mengenalpasti nama dan fungsi alat-alat radas. Menggunakan alat radas dengan cara yang betul. Mengendalikan ujikaji yang melibatkan bahan kimia berbahaya dengan mengambil kira langkah-langkah keselamatan yang terlibat.

PENGENALAN Melalui amali kimia, anda akan berhadapan dengan berbagai alat radas. Alat-alat radas ini mempunyai nama-nama yang khusus. Anda mestilah mengetahui nama dan penggunaanya yang khusus, alat-alat radas boleh dikelaskan kepada tiga kelas utama. i) Alat radas kaca ii) Alat radas tambahan iii) Alat radas pemanasan Contohnya tabung uji (alat radas kaca), kaki retot (alat radas tambahan), penunu Bunsen (alat radas pemanasan). Alat radas kaca boleh dikelaskan kepada dua iaitu: i) Alat radas kaca volumetrik ii) Alat radas kaca bukan volumetrik Alat radas kaca volumetrik digunakan kursus untuk menentukan isipadu larutan pada kejituan yang tinggi. Sebelum menggunakan alat radas kaca, perhatikan sama ada terdapat kerosakan pada alat tersebut (pecah, retak dan sebarang kecacatan lain). Alat yang rosak mestilah tidak digunakan dalam ujikaji. Alat radas kaca volumetrik biasanya digunakan apabila isipadu tepat bagi sesuatu larutan diperlukan. Alat radas kaca volumetrik tidak boleh dipanaskan kerana pemanasan akan mengubah kandungan isipadunya. Biasanya terdapat 4 jenis alat pemanasan yang digunakan di dalam makmal. i) Penunu Bunsen ii) Mantel pemanas (heating mantle) iii) Pemanas letrik (hot plate) iv) Kukus air (steam bath) Penggunaan alat pemanas yang sesuai bergantung pada pemanasan dalam ujikaji dan ketinggian suhu yang ingin dicapai. kaedah

1

ALAT RADAS DAN BAHAN KIMIA Alat Radas: Tabung uji Pemegang tabung uji Penyepit pelbagai guna Kelalang Erlenmeyer Penunu Bunsen Kelalang isipadu letrik Pemegang buret Botol pembasuh Corong pemisah Gegelang logam pijar Corong turas Batang kaca Selinder penyukat Mantel pemanas Spatula Kaca pemerhati Corong buchner Rak tabung uji Corong serbuk Penitis Buret Kasa dawai Pipet Bikar Pemanas Kaki retort Mangkuk 2 .KIM 3001 – AMALI KIMIA ASAS Keselamatan mestilah diberikan perhatian UTAMA ketika di dalam makmal. Batu didih mengelakkan larutan terpercik keluar. pastikan di sekeliling anda tidak terdapat bahan-bahan yang mudah terbakar. sebab utama ia berlaku adalah kerana penggunaan teknik yang salah dan sikap yang cuai. Banyak bahan meruap menghasilkan wap yang beracun. bahagian itu mestilah dibasuh dengan air yang banyak. Apabila sesuatu bahagian badan terkena bahan kimia. Sentiasalah membasuh tangan selepas menggunakan bahan kimia. Ini untuk mengelakkan bahan itu daripada tertumpah. Bahaya kebakaran boleh wujud di dalam makmal. bekas yang mengandungi bahan yang dipanaskan mestilah dipegang pada kaki retot. bukannya kerana keadaan sekeliling. elakkan pemanasan secara berterusan pada suhu yang tinggi kerana ini akan menyebabkan cecair terpercik keluar. Semua ini dapat dielakkan jika anda mengikuti jejak langkah keselamatan di dalam makmal. Wap ini berupaya merosakkan sistem pernafasan. bahan atau alat yang digunakan. Kemalangan biasanya berlaku pada mereka yang cuai. Sentiasalah mengambil langkah berjagajaga di dalam segala tindak-tanduk ketika di dalam makmal. Dalam pemanasan. Semua bahan kimia boleh menghakis kulit. Ujikaji melibatkan bayan yang meruap mestilah dilakukan di dalam kebuk wasap. Sekiranya pemanasan menggunakan kelalang atau bikar. Pastikan juga pakaian dan rambut anda kemas supaya tidak disambar api. masukkan batu didih ke dalam larutan sebelum pemanasan dilakukan. Sebelum menyalakan api. Radas yang tidak dipasang dengan betul adalah berbahaya. Pasangkan radas anda seperti yang diarahkan di dalam buku panduan amali. Ianya dapat dielakkan sekiranya langkah-langkah keselamatan diikuti. Biasanya keupayaan menghakis bergantung pada kepekatan. sekiranya tabung uji digunakan. Elakkan dari menghalakan muncung tabung uji kearah seseorang. Dalam pemanasan cecair. Sentiasa elakkan daripada menghidu bahan kimia secara terus.

Selaraskan bebola air penimbang kepada kedudukan keseimbangan. Kelaskan alat radas kaca samada volumetrik atau bukan volumetrik. Penjagaan alat radas I. 3. Bahan lain: Kain Kertas Batu didih KAEDAH A. ammonium hidroksida. Ambil satu alat pemanas yang ada dan lukiskan alat radas tersebut. Alihkan bikar dari penimbang. 4. 2. Ulang langkah 2-4 sebanyak dua kali menggunakan penimbang yang sama. D. 2. etanol. 8. Timbangkan bikar 50ml yang bersih dan kering. Persembahkan kesemua ini dalam satu jadual yang bersesuaian. Alat radas kaca 1. Catatkan bacaan bikar kepada empat titik perpuluhan. Teknik penggunaan radas volumetrik I. heksana dan air suling. Catitkan langkah-langkah penggunaannya. 1. Pilih alat radas kaca yang boleh dipanaskan dan tidak boleh dipanaskan (Tuliskan pada jadual yang sama seperti yang diarahkan pada Kaedah A). Tekankan bacaan penimbang kosong (tare). asid hidroklorik. 6. Ulang langkah 1-6 menggunakan bikar yang sama dengan menggunakan dua penimbang yang lain. Basuhkan pipet dengan air suling. Catatkan ketiga-tiga bacaan bikar tersebut dan kirakan purata berat bikar tersebut.KIM 3001 – AMALI KIMIA ASAS Bahan Kimia: Asid nitrik pekat. 2. 7. 4. II. 3. Cara menggunakan pipet 1. 2. 5. B. Berikan langkah-langkah keselamatan semasa penggunaannya. namakan dan nyatakan penggunaan alat radas yang diberikan kepada kamu. Alat radas pemanasan 1. Pengenalan alat radas Lakarkan. 3 . Catatkan kerosakan yang wujud pada alat-alat radas tersebut. Kelaskan alat radas-alat radas tersebut. 1. Teknik penggunaan penimbang makmal Bersihkan penimbang menggunakan berus. C.

Bilaskan pipet dengan bahan kimia yang hendak ditentukan isipadunya. Masukkah 30 ml air suling ke dalam kedua-dua tabung didih. 5. Masukkan ke dalam 2 mangkuk pijar. 2. 5. 2. Berikan langkah-langkah keselamatan dalam ujikaji ini. heksana dan asid hidroklorik secara berasingan. Campurkan kedua-dua larutan. Bahaya wasap beracun (ujikaji ini dilakukan di dalam bilik wasap) 1. 5. 5. Catatkan langkah-langkah keselamatan dalam ujikaji ini. Berikan langkah-langkah keselamatan dalam ujikaji ini. Masukkan 2 batu didih ke dalam salah satu tabung didih. Catatkan pemerhatian anda.00 cm3 atau 1. 2. Keluarkan beberapa titik larutan dari buret dengan mengawal pili buret sehingga bacaan yang tepat diperolehi (contohnya. Dapatkan empat mangkuk pijar. 3. Ambil sehelai kertas dan sehelai kain. 3. II. E. Dapatkan 2 tabung didih. Cara menggunakan buret 1. 7.KIM 3001 – AMALI KIMIA ASAS 2. etanol. 2.05 cm3). 4. Titiskan dua titik asid nitric pekat ke atas kain dan kertas tersebut. Di dalam setiap mangkuk pijar. 3. Catatkan cirri-ciri bahan kimia mudah terbakar. Dalam bikar A masukkan 5 ml asid hidroklorik. Bilaskan buret menggunakan larutan yang tidak diketahui kepekatannya. uji sama ada bahan kimia tersebut mudah terbakar atau tidak. Gunakan corong turas (untuk mengelakkan tumpahan) semasa memasukkan larutan ke dalam buret. Pasangkan buret kepada kaki retot dengan kemas. 4. Ambil 2 bikar 100 ml. 3. Keluarkan titisan terakhir dengan menyentuhkan hujung buret ke permukaan bekas yang hendak digunakan. Basuhkan buret dengan air suling. 6. IV. Bahaya penggunaan kaedah yang salah 1. Dengan menggunakan mancis api. Titisan terakhir dikeluarkan dengan menyentuhkan hujung pipet ke permukaan bekas yang hendak digunakan. 4. 4. 4 . Bahaya kebakaran menggunakan pipet 1. 4. 2. masukkan air. 3. dalam bikar B masukkan 5 ml ammonium hidroksida. Catatkan pemerhatian kamu. Bacaan awal diambil (tidak semestinya bermula dengan kosong). Bacaan akhir diambil. III. Keluarkan bahan kimia yang terdapat dalam pipet dengan bebuli getah (tekan E) atau alat penyedut. 1. 3. Keselamatan di dalam makmal I. II. Penuhkan pipet menggunakan bebuli getah (tekan S) atau alatan penyedut sehingga ke paras senggatan (bacaan mestilah meniskus). Bahaya hakisan kimia 1.

Kumpulan : ………………………………………………………………………. Panaskan kedua-dua tabung didih dan catitkan pemerhatian anda. ……………………………………………………………………….KIM 3001 – AMALI KIMIA ASAS 4. DATA DAN KEPUTUSAN EKSPERIMEN 1 PENGENALAN DAN PENGGUNAAN ALAT RADAS DAN KESELAMATAN DI DALAM MAKMAL Nama : ……………………………………………………………………….. Matriks : No. Catatkan langkah-langkah keselamatan dalam ujikaji ini... PENGOLAHAN DATA 5 . 5. No.

b) Penggunaan alat radas pemanasan Langkah-langkah penggunaan Langkah-langkah keselamatan 6 .KIM 3001 – AMALI KIMIA ASAS a) Lukiskan satu jadual untuk menunjukkan pengkelasan alat-alat radas di dalam makmal seperti yang diarahkan dalam Kaedah A dan BI.

KIM 3001 – AMALI KIMIA ASAS c) Keselamatan di dalam makmal Ujikaji Pemerhatian Langkah-langkah keselamatan Bahaya kebakaran menggunakan pipet Bahaya hakisan kimia Bahaya wasap beracun Bahaya penggunaan kaedah yang salah 7 .

Apakah langkah-langkah keselamatan yang perlu dilakukan sebelum melakukan ujikaji di makmal? 8 .KIM 3001 – AMALI KIMIA ASAS SOALAN 1.

9 . Sedikit larutan cair 0. Bagaimanakah cara untuk mendapatkan bacaan isipadu yang tepat dari pipet? 4. Adakah ini berbahaya? Apakah yang perlu dilakukan? 6. Mengapakah bebola air penimbang perlu berada pada kedudukan keseimbangan? 3. Berikan kesimpulan bagi eksperimen yang telah dilakukan.KIM 3001 – AMALI KIMIA ASAS 2.1 M asid nitrik terkena pada tangan seorang pelajar. Mengapakah gelembung udara perlu disingkirkan dari buret terlebih dahulu sebelum eksperimen pentitratan dijalankan? 5.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful