Rancangan Pengajaran Harian Pendidikan Moral Tahun 4 Nama : Grace Goh Ming Chi

No. Kad Pengenalan : 901003-13-6658 Mata Pelajaran Tarikh Masa Kelas Bilangan Pelajar Tajuk : Pendidikan Moral : 11.7.2011 : 0800-0900 (1 jam) : 4 Harmoni : 20 orang (2 lelaki dan 18 perempuan) : Unit 20 – Persekitaran Berkualiti Hidup Sihat (Rujuk: Buku Teks Pendidikan Moral Tahun 4) Bidang Pembelajaran : BP4 – Nilai Berkaitan Dengan Diri Dan Alam Sekitar Nilai Nilai Sampingan : 4.3 Nilai – Peka Terhadap Isu Alam Sekitar : Kebersihan dan Keindahan Persekitaran, Menyayangi Alam Sekitar, Kesederhanaan.

Kandungan Akademik: Keceriaan persekitaran melalui pemuafakatan. Kebersihan dan keindahan persekitaran setempat tanggungjawab bersama, Penglibatan diri dalam aktiviti kebersihan dan keceriaan setempat. Pendekatan: Penjelasan nilai, pembelajaran kooperatif dan interpersonal. Teknik: Perbincangan, Soal jawab Bahan Bantu Belajar: gambar & video (Pencemaran), petikan teks Pendidikan Moral Tahun 4 (m/s 85 &86), grafik, powerpoint

.Hasil Pembelajaran Afektik Moral: Pada akhir pelajaran ini. Hasil Pembelajaran KBKK: i. Hasil Pembelajaran Perlakuan Moral: Pada akhir pelajaran ini. murid-murid akan dapat: i. Hasil Pembelajaran Kognitif Moral: Pada akhir pelajaran ini. Dapat melengkapkan borang grafik yang diberikan berdasarkan petikan tentang sebad dan kesan serta langkah-langkah mengelakkan pencemaran alam sekitar. Bersikap prihatin terhadap masalah alam sekitar. haiwan dan tumbuhan. murid-murid akan dapat: i. Mengamalkan cara hidup yang bersih dalam kehidupan seharian. murid-murid akan dapat: i. Menerangkan sebab alam sekitar tercemar. Menyatakan pencemaran alam sekitar terhadap manusia. ii. ii. Tidak melibatkan diri dalam kegiatan yang boleh mencemar dan memusnahkan alam sekitar.

Apakah yang anda dapati daripada gambar tersebut? b. . (Pencemaran) i. Guru mengaitkannya dengan isi kandungan pelajaran ini. 3. Apakah yang sepatutnya tidak ada dalam gambar ini? c. Apakah perasaan anda terhadap alam sekitar seperti gambar tersebut? Gambar Hasil Pebelajaran: sedia ada murid. Guru bersoal jawab dengan murid perihal gambar tersebut.Langkah Isi Pelajaran Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran KBKK  Pengalaman BBM Catatan Set induksi (5 minit) 1. 2. Guru menunjukkan gambar kawasan yang kotor dan bersampah. masalah alam sekitar. Mengapakah sampah ini berselerak di merata-rata tempat? d. Bersikap prihatin terhadap  Menjana idea. a.

3.  Kooperatif  Perbincangan Langkah 1 Powerpoint (15 minit) (petikan buku teks) 1. Murid dikehendaki mengisi grafik yang disediakan oleh guru pada papan tulis. haiwan dan tumbuhan. Grafik-grafik yang disediakan (rujuk kepada lampiran): a) sebab alam sekitar tercemar. Betulkah tindakan perempuan tersebut? c. Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan. Murid dikehendaki membaca teks utama pada powerpoint. 4. 2. Guru membimbing murid Powerpoint Hasil Pembelajaran: i.a. . Menyatakan pencemaran alam sekitar terhadap manusia. c) langkah-langkah mengelakkan masalah pencemaran. memahami kandungan teks tersebut. Menerangkan sebab alam sekitar tercemar. Di manakah sampah ini patut dibuang?  Pemahaman teks Grafik  Pemikiran kreatif dan kritis. ii. Apakah yang anda dapati daripada gambar tersebut? b. b) kesan pencemaran terhadap manusia. haiwan dan tumbuhan.

Guru tayangkan satu gambar dan bersoal jawab dengan murid. Bolehkah air ini diminum? Mengapa? b. a. Mahukah anda makan ikan-ikan yang telah dicemarkan? . Hasil Pembelajaran: i. Botol berisi air jernih itu dianggap sebagai air sungai. 2. Apakah akan terjadi jika bahan buangan dimasukkan ke dalamnya? c. 1.  Permikiran kreatif dan kritis. Menerangkan sebab alam Gambar (Pencemaran) sekitar tercemar. 1 botol plastik berisi air jernih. bolehkah air ini diminum? Mengapa? 4. a.Langkah 2 (10 minit) 1. Guru bersoal jawab dengan murid tentang kandungan air botol tersebut. Guru memasukkan dakwat hitam ke dalam air botol. Guru menyediakan 1 botol plastik yang berisi dengan air jernih. Sekarang. Apakah yang anda lihat daripada gambar tersebut? b. 3.

Adakah kamu suka pemandangan yang sebegini? Mengapa? 3. Mengamalkan cara hidup yang bersih dalam kehidupan seharian. Apakah perasaan kamu melihat lukisan pemandangan masingmasing dikotorkan? b. Apakah yang anda teliti (15 minit) daripada video yang ditayangkan ini? b. a. Murid dibahagikan kepada 2 kumpulan. Guru bersoal jawab tentang kandungan video tersebut.  Permikiran kreatif dan kritis Video Hasil (Pencemaran) Pembelajaran: i. Tidak melibatkan Kad Manila (Lukisan murid) diri dalam kegiatan yang boleh mencemar dan memusnahkan alam sekitar. 2. 4. 2. Siapakah sebenarnya yang mencemarkan alam sekitar? c.  Kooperatif nilai 1. Dapatkah kita mengelakkan pencemaran berlaku? 1. ii.Langkah 3 a. Guru bersoal jawab dengan murid tentang hasil tindakan mereka. Guru tayangkan satu video yang berkaitan tentang pencemaran. Murid dikehendaki mengambil  Menghubungkait perhatian terhadap video tersebut. Guru menyuruh murid melekatkan hasil buangan ke atas lukisan kumpulan lain. Setiap kumpulan mendapat sekeping kad manila. 3. . Murid dikehendaki melukis pemandangan yang ringkas atas kad manila tersebut dan dipamerkan pada papan tulis.

Saya berjanji akan menjaga kebersihan alam sekitar. Guru mengaitkan aktiviti tersebut dengan nilai-nilai moral. Guru mengagihkan gambargambar ‘Ibu Alam’ yang bermuka sedih atau sakit kepada setiap murid.a. 3. Bersikap prihatin terhadap masalah sekitar. Hasil kerja tersebut akan dipaparkan di sudut Pendidikan Moral pada papan notis. Guru meminta murid menuliskan perkataan yang ingin mengucap terhadap ‘Ibu Contoh: Minta maaf ‘Ibu Alam’. Gambargambar ‘Ibu Alam’ Hasil Pembelajaran: I. 2. a. alam .  Interpersonal Langkah 4 (10 minit) 1. Kenapa ‘Ibu Alam’ bermuka sedih? 2. Guru meminta murid mengalihkan hasil buangan yang dilekat pada lukisan permandangan masingmasing.  Menjana Idea. Apakah langkah-langkah yang haruslah diambil untuk memastikan alam sekitar tidak tercemar? 1. Alam’ tersebut.

Mengamalkan cara hidup yang bersih kehidupan seharian. Guru membimbing muridmurid membaca slogan yang berkaitan secara bersamasama.Penutup (5 minit) Slogan: Persekitaran Berkualiti Hidup Sihat! 1.  Menghubungkait nilai Powerpoint I. dalam Ulasan Pensyarah: ___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ .

Refleksi Kendiri: ___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ .

Lampiran: Set Induksi: gambar.gambaran berkaitan pencemaran .

tidak dapat ait bersih.Langkah 1: Grafik di papan tulis (a) Sebab alam sekitar tercemar Sebab alam sekitar tercemar Tindakan manusia Faktor semula jadi pembakaran terbuka. asap daripada kilang (b) Kesan-kesan pencemaran kebakaran hutan. kematian kehilangan tempat tinggal. hakisan dan tanah runtuh Kesan Pencemaran Manusia Haiwan Tumbuhan penyakit merebak. pupus . pembuangan sampah tidak teratur. pupus tidak dapat tumbuh dengan sihat. kehilangan makanan.

(c) Langkah-langkah mengelakkan masalah pencemaran Mengitar semula Menggunakan semula barang terpakai Langkahlangkah mengelakkan masalah pencemaran Memulihara alam Mengurangkan aktiviti yang mencemarkan alam Pembangunan yang mesra alam .

Langkah 2: (a) satu botol air jernih & dakwat hitam (b) gambar pencemaran Langkah 3: Video pencemaran Langkah 4: Kad ‘Ibu Alam’ bermuka sedih .