Rancangan Pengajaran Harian Pendidikan Moral Tahun 4 Nama : Grace Goh Ming Chi

No. Kad Pengenalan : 901003-13-6658 Mata Pelajaran Tarikh Masa Kelas Bilangan Pelajar Tajuk : Pendidikan Moral : 11.7.2011 : 0800-0900 (1 jam) : 4 Harmoni : 20 orang (2 lelaki dan 18 perempuan) : Unit 20 – Persekitaran Berkualiti Hidup Sihat (Rujuk: Buku Teks Pendidikan Moral Tahun 4) Bidang Pembelajaran : BP4 – Nilai Berkaitan Dengan Diri Dan Alam Sekitar Nilai Nilai Sampingan : 4.3 Nilai – Peka Terhadap Isu Alam Sekitar : Kebersihan dan Keindahan Persekitaran, Menyayangi Alam Sekitar, Kesederhanaan.

Kandungan Akademik: Keceriaan persekitaran melalui pemuafakatan. Kebersihan dan keindahan persekitaran setempat tanggungjawab bersama, Penglibatan diri dalam aktiviti kebersihan dan keceriaan setempat. Pendekatan: Penjelasan nilai, pembelajaran kooperatif dan interpersonal. Teknik: Perbincangan, Soal jawab Bahan Bantu Belajar: gambar & video (Pencemaran), petikan teks Pendidikan Moral Tahun 4 (m/s 85 &86), grafik, powerpoint

Hasil Pembelajaran Afektik Moral: Pada akhir pelajaran ini. Dapat melengkapkan borang grafik yang diberikan berdasarkan petikan tentang sebad dan kesan serta langkah-langkah mengelakkan pencemaran alam sekitar. . ii. ii. murid-murid akan dapat: i. murid-murid akan dapat: i. Mengamalkan cara hidup yang bersih dalam kehidupan seharian. Hasil Pembelajaran KBKK: i. haiwan dan tumbuhan. Menyatakan pencemaran alam sekitar terhadap manusia. Tidak melibatkan diri dalam kegiatan yang boleh mencemar dan memusnahkan alam sekitar. murid-murid akan dapat: i. Menerangkan sebab alam sekitar tercemar. Hasil Pembelajaran Perlakuan Moral: Pada akhir pelajaran ini. Hasil Pembelajaran Kognitif Moral: Pada akhir pelajaran ini. Bersikap prihatin terhadap masalah alam sekitar.

. a. (Pencemaran) i. Mengapakah sampah ini berselerak di merata-rata tempat? d. Apakah yang anda dapati daripada gambar tersebut? b. 3.Langkah Isi Pelajaran Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran KBKK  Pengalaman BBM Catatan Set induksi (5 minit) 1. Apakah yang sepatutnya tidak ada dalam gambar ini? c. Guru menunjukkan gambar kawasan yang kotor dan bersampah. 2. Guru bersoal jawab dengan murid perihal gambar tersebut. Bersikap prihatin terhadap  Menjana idea. Apakah perasaan anda terhadap alam sekitar seperti gambar tersebut? Gambar Hasil Pebelajaran: sedia ada murid. masalah alam sekitar. Guru mengaitkannya dengan isi kandungan pelajaran ini.

c) langkah-langkah mengelakkan masalah pencemaran. Apakah yang anda dapati daripada gambar tersebut? b. 4.  Kooperatif  Perbincangan Langkah 1 Powerpoint (15 minit) (petikan buku teks) 1. Di manakah sampah ini patut dibuang?  Pemahaman teks Grafik  Pemikiran kreatif dan kritis. Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan. haiwan dan tumbuhan. haiwan dan tumbuhan.a. Murid dikehendaki mengisi grafik yang disediakan oleh guru pada papan tulis. Grafik-grafik yang disediakan (rujuk kepada lampiran): a) sebab alam sekitar tercemar. ii. b) kesan pencemaran terhadap manusia. Menyatakan pencemaran alam sekitar terhadap manusia. 3. 2. Betulkah tindakan perempuan tersebut? c. memahami kandungan teks tersebut. Menerangkan sebab alam sekitar tercemar. . Guru membimbing murid Powerpoint Hasil Pembelajaran: i. Murid dikehendaki membaca teks utama pada powerpoint.

a. 3. Guru memasukkan dakwat hitam ke dalam air botol. 1 botol plastik berisi air jernih. Apakah akan terjadi jika bahan buangan dimasukkan ke dalamnya? c. Guru tayangkan satu gambar dan bersoal jawab dengan murid. Hasil Pembelajaran: i. 2. Botol berisi air jernih itu dianggap sebagai air sungai. bolehkah air ini diminum? Mengapa? 4. Sekarang. Mahukah anda makan ikan-ikan yang telah dicemarkan? . Guru menyediakan 1 botol plastik yang berisi dengan air jernih. Bolehkah air ini diminum? Mengapa? b.  Permikiran kreatif dan kritis. Apakah yang anda lihat daripada gambar tersebut? b. Guru bersoal jawab dengan murid tentang kandungan air botol tersebut. Menerangkan sebab alam Gambar (Pencemaran) sekitar tercemar.Langkah 2 (10 minit) 1. 1. a.

Apakah perasaan kamu melihat lukisan pemandangan masingmasing dikotorkan? b. a. Siapakah sebenarnya yang mencemarkan alam sekitar? c. 2. 3. 4. Guru tayangkan satu video yang berkaitan tentang pencemaran. Guru menyuruh murid melekatkan hasil buangan ke atas lukisan kumpulan lain. Guru bersoal jawab dengan murid tentang hasil tindakan mereka. Murid dikehendaki mengambil  Menghubungkait perhatian terhadap video tersebut.  Kooperatif nilai 1. Mengamalkan cara hidup yang bersih dalam kehidupan seharian.  Permikiran kreatif dan kritis Video Hasil (Pencemaran) Pembelajaran: i. . Apakah yang anda teliti (15 minit) daripada video yang ditayangkan ini? b. Murid dikehendaki melukis pemandangan yang ringkas atas kad manila tersebut dan dipamerkan pada papan tulis. 2. Guru bersoal jawab tentang kandungan video tersebut. Tidak melibatkan Kad Manila (Lukisan murid) diri dalam kegiatan yang boleh mencemar dan memusnahkan alam sekitar. Setiap kumpulan mendapat sekeping kad manila. Adakah kamu suka pemandangan yang sebegini? Mengapa? 3. ii. Murid dibahagikan kepada 2 kumpulan.Langkah 3 a. Dapatkah kita mengelakkan pencemaran berlaku? 1.

3. Guru meminta murid mengalihkan hasil buangan yang dilekat pada lukisan permandangan masingmasing. Alam’ tersebut. Apakah langkah-langkah yang haruslah diambil untuk memastikan alam sekitar tidak tercemar? 1. 2.  Interpersonal Langkah 4 (10 minit) 1.a. Bersikap prihatin terhadap masalah sekitar.  Menjana Idea. Guru meminta murid menuliskan perkataan yang ingin mengucap terhadap ‘Ibu Contoh: Minta maaf ‘Ibu Alam’. alam . a. Kenapa ‘Ibu Alam’ bermuka sedih? 2. Hasil kerja tersebut akan dipaparkan di sudut Pendidikan Moral pada papan notis. Guru mengagihkan gambargambar ‘Ibu Alam’ yang bermuka sedih atau sakit kepada setiap murid. Gambargambar ‘Ibu Alam’ Hasil Pembelajaran: I. Saya berjanji akan menjaga kebersihan alam sekitar. Guru mengaitkan aktiviti tersebut dengan nilai-nilai moral.

 Menghubungkait nilai Powerpoint I. dalam Ulasan Pensyarah: ___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ .Penutup (5 minit) Slogan: Persekitaran Berkualiti Hidup Sihat! 1. Mengamalkan cara hidup yang bersih kehidupan seharian. Guru membimbing muridmurid membaca slogan yang berkaitan secara bersamasama.

Refleksi Kendiri: ___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ .

gambaran berkaitan pencemaran .Lampiran: Set Induksi: gambar.

tidak dapat ait bersih. pembuangan sampah tidak teratur.Langkah 1: Grafik di papan tulis (a) Sebab alam sekitar tercemar Sebab alam sekitar tercemar Tindakan manusia Faktor semula jadi pembakaran terbuka. pupus tidak dapat tumbuh dengan sihat. hakisan dan tanah runtuh Kesan Pencemaran Manusia Haiwan Tumbuhan penyakit merebak. asap daripada kilang (b) Kesan-kesan pencemaran kebakaran hutan. kehilangan makanan. kematian kehilangan tempat tinggal. pupus .

(c) Langkah-langkah mengelakkan masalah pencemaran Mengitar semula Menggunakan semula barang terpakai Langkahlangkah mengelakkan masalah pencemaran Memulihara alam Mengurangkan aktiviti yang mencemarkan alam Pembangunan yang mesra alam .

Langkah 2: (a) satu botol air jernih & dakwat hitam (b) gambar pencemaran Langkah 3: Video pencemaran Langkah 4: Kad ‘Ibu Alam’ bermuka sedih .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful