Rancangan Pengajaran Harian Pendidikan Moral Tahun 4 Nama : Grace Goh Ming Chi

No. Kad Pengenalan : 901003-13-6658 Mata Pelajaran Tarikh Masa Kelas Bilangan Pelajar Tajuk : Pendidikan Moral : 11.7.2011 : 0800-0900 (1 jam) : 4 Harmoni : 20 orang (2 lelaki dan 18 perempuan) : Unit 20 – Persekitaran Berkualiti Hidup Sihat (Rujuk: Buku Teks Pendidikan Moral Tahun 4) Bidang Pembelajaran : BP4 – Nilai Berkaitan Dengan Diri Dan Alam Sekitar Nilai Nilai Sampingan : 4.3 Nilai – Peka Terhadap Isu Alam Sekitar : Kebersihan dan Keindahan Persekitaran, Menyayangi Alam Sekitar, Kesederhanaan.

Kandungan Akademik: Keceriaan persekitaran melalui pemuafakatan. Kebersihan dan keindahan persekitaran setempat tanggungjawab bersama, Penglibatan diri dalam aktiviti kebersihan dan keceriaan setempat. Pendekatan: Penjelasan nilai, pembelajaran kooperatif dan interpersonal. Teknik: Perbincangan, Soal jawab Bahan Bantu Belajar: gambar & video (Pencemaran), petikan teks Pendidikan Moral Tahun 4 (m/s 85 &86), grafik, powerpoint

. Mengamalkan cara hidup yang bersih dalam kehidupan seharian. murid-murid akan dapat: i. Menyatakan pencemaran alam sekitar terhadap manusia. ii. Menerangkan sebab alam sekitar tercemar. Dapat melengkapkan borang grafik yang diberikan berdasarkan petikan tentang sebad dan kesan serta langkah-langkah mengelakkan pencemaran alam sekitar. murid-murid akan dapat: i. Bersikap prihatin terhadap masalah alam sekitar. haiwan dan tumbuhan. Hasil Pembelajaran Kognitif Moral: Pada akhir pelajaran ini. Tidak melibatkan diri dalam kegiatan yang boleh mencemar dan memusnahkan alam sekitar.Hasil Pembelajaran Afektik Moral: Pada akhir pelajaran ini. ii. murid-murid akan dapat: i. Hasil Pembelajaran Perlakuan Moral: Pada akhir pelajaran ini. Hasil Pembelajaran KBKK: i.

Guru menunjukkan gambar kawasan yang kotor dan bersampah. Apakah perasaan anda terhadap alam sekitar seperti gambar tersebut? Gambar Hasil Pebelajaran: sedia ada murid. (Pencemaran) i. 3. Bersikap prihatin terhadap  Menjana idea. . Guru bersoal jawab dengan murid perihal gambar tersebut. Apakah yang anda dapati daripada gambar tersebut? b.Langkah Isi Pelajaran Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran KBKK  Pengalaman BBM Catatan Set induksi (5 minit) 1. Guru mengaitkannya dengan isi kandungan pelajaran ini. Mengapakah sampah ini berselerak di merata-rata tempat? d. Apakah yang sepatutnya tidak ada dalam gambar ini? c. masalah alam sekitar. 2. a.

2. c) langkah-langkah mengelakkan masalah pencemaran.  Kooperatif  Perbincangan Langkah 1 Powerpoint (15 minit) (petikan buku teks) 1. haiwan dan tumbuhan. Grafik-grafik yang disediakan (rujuk kepada lampiran): a) sebab alam sekitar tercemar. Murid dikehendaki membaca teks utama pada powerpoint. haiwan dan tumbuhan. Betulkah tindakan perempuan tersebut? c. Guru membimbing murid Powerpoint Hasil Pembelajaran: i. Menerangkan sebab alam sekitar tercemar. Murid dikehendaki mengisi grafik yang disediakan oleh guru pada papan tulis. Di manakah sampah ini patut dibuang?  Pemahaman teks Grafik  Pemikiran kreatif dan kritis. Menyatakan pencemaran alam sekitar terhadap manusia. 4. Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan.a. ii. . 3. Apakah yang anda dapati daripada gambar tersebut? b. memahami kandungan teks tersebut. b) kesan pencemaran terhadap manusia.

Hasil Pembelajaran: i. Guru menyediakan 1 botol plastik yang berisi dengan air jernih. Guru bersoal jawab dengan murid tentang kandungan air botol tersebut. 2. Menerangkan sebab alam Gambar (Pencemaran) sekitar tercemar. bolehkah air ini diminum? Mengapa? 4. Guru tayangkan satu gambar dan bersoal jawab dengan murid. Apakah yang anda lihat daripada gambar tersebut? b. a. Botol berisi air jernih itu dianggap sebagai air sungai. Bolehkah air ini diminum? Mengapa? b.  Permikiran kreatif dan kritis. Guru memasukkan dakwat hitam ke dalam air botol. Sekarang. Mahukah anda makan ikan-ikan yang telah dicemarkan? . 3. 1 botol plastik berisi air jernih. Apakah akan terjadi jika bahan buangan dimasukkan ke dalamnya? c. 1.Langkah 2 (10 minit) 1. a.

2. Adakah kamu suka pemandangan yang sebegini? Mengapa? 3. Murid dikehendaki mengambil  Menghubungkait perhatian terhadap video tersebut. a. 2. Guru menyuruh murid melekatkan hasil buangan ke atas lukisan kumpulan lain. . ii. Murid dikehendaki melukis pemandangan yang ringkas atas kad manila tersebut dan dipamerkan pada papan tulis.  Permikiran kreatif dan kritis Video Hasil (Pencemaran) Pembelajaran: i. Guru bersoal jawab dengan murid tentang hasil tindakan mereka.Langkah 3 a. 4. Guru bersoal jawab tentang kandungan video tersebut. Tidak melibatkan Kad Manila (Lukisan murid) diri dalam kegiatan yang boleh mencemar dan memusnahkan alam sekitar. Setiap kumpulan mendapat sekeping kad manila. Dapatkah kita mengelakkan pencemaran berlaku? 1. Apakah perasaan kamu melihat lukisan pemandangan masingmasing dikotorkan? b. Siapakah sebenarnya yang mencemarkan alam sekitar? c. Mengamalkan cara hidup yang bersih dalam kehidupan seharian. Murid dibahagikan kepada 2 kumpulan. Guru tayangkan satu video yang berkaitan tentang pencemaran. Apakah yang anda teliti (15 minit) daripada video yang ditayangkan ini? b.  Kooperatif nilai 1. 3.

a.  Interpersonal Langkah 4 (10 minit) 1. Hasil kerja tersebut akan dipaparkan di sudut Pendidikan Moral pada papan notis. alam .  Menjana Idea. a. Guru meminta murid mengalihkan hasil buangan yang dilekat pada lukisan permandangan masingmasing. Bersikap prihatin terhadap masalah sekitar. 3. Apakah langkah-langkah yang haruslah diambil untuk memastikan alam sekitar tidak tercemar? 1. Guru mengaitkan aktiviti tersebut dengan nilai-nilai moral. Guru mengagihkan gambargambar ‘Ibu Alam’ yang bermuka sedih atau sakit kepada setiap murid. Guru meminta murid menuliskan perkataan yang ingin mengucap terhadap ‘Ibu Contoh: Minta maaf ‘Ibu Alam’. Saya berjanji akan menjaga kebersihan alam sekitar. 2. Gambargambar ‘Ibu Alam’ Hasil Pembelajaran: I. Kenapa ‘Ibu Alam’ bermuka sedih? 2. Alam’ tersebut.

 Menghubungkait nilai Powerpoint I. Guru membimbing muridmurid membaca slogan yang berkaitan secara bersamasama. dalam Ulasan Pensyarah: ___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ . Mengamalkan cara hidup yang bersih kehidupan seharian.Penutup (5 minit) Slogan: Persekitaran Berkualiti Hidup Sihat! 1.

Refleksi Kendiri: ___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ .

Lampiran: Set Induksi: gambar.gambaran berkaitan pencemaran .

pupus . pembuangan sampah tidak teratur. kehilangan makanan. kematian kehilangan tempat tinggal. tidak dapat ait bersih. pupus tidak dapat tumbuh dengan sihat.Langkah 1: Grafik di papan tulis (a) Sebab alam sekitar tercemar Sebab alam sekitar tercemar Tindakan manusia Faktor semula jadi pembakaran terbuka. hakisan dan tanah runtuh Kesan Pencemaran Manusia Haiwan Tumbuhan penyakit merebak. asap daripada kilang (b) Kesan-kesan pencemaran kebakaran hutan.

(c) Langkah-langkah mengelakkan masalah pencemaran Mengitar semula Menggunakan semula barang terpakai Langkahlangkah mengelakkan masalah pencemaran Memulihara alam Mengurangkan aktiviti yang mencemarkan alam Pembangunan yang mesra alam .

Langkah 2: (a) satu botol air jernih & dakwat hitam (b) gambar pencemaran Langkah 3: Video pencemaran Langkah 4: Kad ‘Ibu Alam’ bermuka sedih .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful