Rancangan Pengajaran Harian Pendidikan Moral Tahun 4 Nama : Grace Goh Ming Chi

No. Kad Pengenalan : 901003-13-6658 Mata Pelajaran Tarikh Masa Kelas Bilangan Pelajar Tajuk : Pendidikan Moral : 11.7.2011 : 0800-0900 (1 jam) : 4 Harmoni : 20 orang (2 lelaki dan 18 perempuan) : Unit 20 – Persekitaran Berkualiti Hidup Sihat (Rujuk: Buku Teks Pendidikan Moral Tahun 4) Bidang Pembelajaran : BP4 – Nilai Berkaitan Dengan Diri Dan Alam Sekitar Nilai Nilai Sampingan : 4.3 Nilai – Peka Terhadap Isu Alam Sekitar : Kebersihan dan Keindahan Persekitaran, Menyayangi Alam Sekitar, Kesederhanaan.

Kandungan Akademik: Keceriaan persekitaran melalui pemuafakatan. Kebersihan dan keindahan persekitaran setempat tanggungjawab bersama, Penglibatan diri dalam aktiviti kebersihan dan keceriaan setempat. Pendekatan: Penjelasan nilai, pembelajaran kooperatif dan interpersonal. Teknik: Perbincangan, Soal jawab Bahan Bantu Belajar: gambar & video (Pencemaran), petikan teks Pendidikan Moral Tahun 4 (m/s 85 &86), grafik, powerpoint

Hasil Pembelajaran Perlakuan Moral: Pada akhir pelajaran ini. Menyatakan pencemaran alam sekitar terhadap manusia. ii. murid-murid akan dapat: i. Tidak melibatkan diri dalam kegiatan yang boleh mencemar dan memusnahkan alam sekitar. murid-murid akan dapat: i. Mengamalkan cara hidup yang bersih dalam kehidupan seharian. Hasil Pembelajaran Kognitif Moral: Pada akhir pelajaran ini. murid-murid akan dapat: i. haiwan dan tumbuhan. Dapat melengkapkan borang grafik yang diberikan berdasarkan petikan tentang sebad dan kesan serta langkah-langkah mengelakkan pencemaran alam sekitar. . ii. Menerangkan sebab alam sekitar tercemar.Hasil Pembelajaran Afektik Moral: Pada akhir pelajaran ini. Bersikap prihatin terhadap masalah alam sekitar. Hasil Pembelajaran KBKK: i.

Apakah yang sepatutnya tidak ada dalam gambar ini? c. Bersikap prihatin terhadap  Menjana idea. Guru mengaitkannya dengan isi kandungan pelajaran ini. Apakah yang anda dapati daripada gambar tersebut? b. masalah alam sekitar. 2. . a. Guru bersoal jawab dengan murid perihal gambar tersebut. Guru menunjukkan gambar kawasan yang kotor dan bersampah.Langkah Isi Pelajaran Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran KBKK  Pengalaman BBM Catatan Set induksi (5 minit) 1. 3. (Pencemaran) i. Mengapakah sampah ini berselerak di merata-rata tempat? d. Apakah perasaan anda terhadap alam sekitar seperti gambar tersebut? Gambar Hasil Pebelajaran: sedia ada murid.

Murid dikehendaki mengisi grafik yang disediakan oleh guru pada papan tulis. . 3. Betulkah tindakan perempuan tersebut? c.a. Di manakah sampah ini patut dibuang?  Pemahaman teks Grafik  Pemikiran kreatif dan kritis. Murid dikehendaki membaca teks utama pada powerpoint. c) langkah-langkah mengelakkan masalah pencemaran. Apakah yang anda dapati daripada gambar tersebut? b. Grafik-grafik yang disediakan (rujuk kepada lampiran): a) sebab alam sekitar tercemar.  Kooperatif  Perbincangan Langkah 1 Powerpoint (15 minit) (petikan buku teks) 1. Menyatakan pencemaran alam sekitar terhadap manusia. 2. memahami kandungan teks tersebut. haiwan dan tumbuhan. haiwan dan tumbuhan. 4. Menerangkan sebab alam sekitar tercemar. ii. b) kesan pencemaran terhadap manusia. Guru membimbing murid Powerpoint Hasil Pembelajaran: i. Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan.

Hasil Pembelajaran: i. Sekarang. Apakah akan terjadi jika bahan buangan dimasukkan ke dalamnya? c. 1. a. Menerangkan sebab alam Gambar (Pencemaran) sekitar tercemar. Guru bersoal jawab dengan murid tentang kandungan air botol tersebut. Botol berisi air jernih itu dianggap sebagai air sungai. Mahukah anda makan ikan-ikan yang telah dicemarkan? . Bolehkah air ini diminum? Mengapa? b. 3. Guru memasukkan dakwat hitam ke dalam air botol. a. Guru menyediakan 1 botol plastik yang berisi dengan air jernih.Langkah 2 (10 minit) 1. Apakah yang anda lihat daripada gambar tersebut? b. bolehkah air ini diminum? Mengapa? 4. 2. 1 botol plastik berisi air jernih. Guru tayangkan satu gambar dan bersoal jawab dengan murid.  Permikiran kreatif dan kritis.

a. 2. Setiap kumpulan mendapat sekeping kad manila. Guru tayangkan satu video yang berkaitan tentang pencemaran. Guru menyuruh murid melekatkan hasil buangan ke atas lukisan kumpulan lain. Siapakah sebenarnya yang mencemarkan alam sekitar? c. Murid dikehendaki mengambil  Menghubungkait perhatian terhadap video tersebut. 2. Guru bersoal jawab dengan murid tentang hasil tindakan mereka. Murid dikehendaki melukis pemandangan yang ringkas atas kad manila tersebut dan dipamerkan pada papan tulis. Guru bersoal jawab tentang kandungan video tersebut. Murid dibahagikan kepada 2 kumpulan.Langkah 3 a. Adakah kamu suka pemandangan yang sebegini? Mengapa? 3.  Permikiran kreatif dan kritis Video Hasil (Pencemaran) Pembelajaran: i. Apakah yang anda teliti (15 minit) daripada video yang ditayangkan ini? b. 4. Dapatkah kita mengelakkan pencemaran berlaku? 1. Apakah perasaan kamu melihat lukisan pemandangan masingmasing dikotorkan? b. 3.  Kooperatif nilai 1. Tidak melibatkan Kad Manila (Lukisan murid) diri dalam kegiatan yang boleh mencemar dan memusnahkan alam sekitar. ii. . Mengamalkan cara hidup yang bersih dalam kehidupan seharian.

Gambargambar ‘Ibu Alam’ Hasil Pembelajaran: I. Guru mengagihkan gambargambar ‘Ibu Alam’ yang bermuka sedih atau sakit kepada setiap murid. Guru mengaitkan aktiviti tersebut dengan nilai-nilai moral. Guru meminta murid menuliskan perkataan yang ingin mengucap terhadap ‘Ibu Contoh: Minta maaf ‘Ibu Alam’. Bersikap prihatin terhadap masalah sekitar. 3. Alam’ tersebut.  Interpersonal Langkah 4 (10 minit) 1.a.  Menjana Idea. a. Guru meminta murid mengalihkan hasil buangan yang dilekat pada lukisan permandangan masingmasing. 2. Hasil kerja tersebut akan dipaparkan di sudut Pendidikan Moral pada papan notis. alam . Kenapa ‘Ibu Alam’ bermuka sedih? 2. Apakah langkah-langkah yang haruslah diambil untuk memastikan alam sekitar tidak tercemar? 1. Saya berjanji akan menjaga kebersihan alam sekitar.

dalam Ulasan Pensyarah: ___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ . Guru membimbing muridmurid membaca slogan yang berkaitan secara bersamasama.Penutup (5 minit) Slogan: Persekitaran Berkualiti Hidup Sihat! 1. Mengamalkan cara hidup yang bersih kehidupan seharian.  Menghubungkait nilai Powerpoint I.

Refleksi Kendiri: ___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ .

gambaran berkaitan pencemaran .Lampiran: Set Induksi: gambar.

kehilangan makanan. pembuangan sampah tidak teratur. pupus . kematian kehilangan tempat tinggal. hakisan dan tanah runtuh Kesan Pencemaran Manusia Haiwan Tumbuhan penyakit merebak. tidak dapat ait bersih.Langkah 1: Grafik di papan tulis (a) Sebab alam sekitar tercemar Sebab alam sekitar tercemar Tindakan manusia Faktor semula jadi pembakaran terbuka. asap daripada kilang (b) Kesan-kesan pencemaran kebakaran hutan. pupus tidak dapat tumbuh dengan sihat.

(c) Langkah-langkah mengelakkan masalah pencemaran Mengitar semula Menggunakan semula barang terpakai Langkahlangkah mengelakkan masalah pencemaran Memulihara alam Mengurangkan aktiviti yang mencemarkan alam Pembangunan yang mesra alam .

Langkah 2: (a) satu botol air jernih & dakwat hitam (b) gambar pencemaran Langkah 3: Video pencemaran Langkah 4: Kad ‘Ibu Alam’ bermuka sedih .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful