Rancangan Pengajaran Harian Pendidikan Moral Tahun 4 Nama : Grace Goh Ming Chi

No. Kad Pengenalan : 901003-13-6658 Mata Pelajaran Tarikh Masa Kelas Bilangan Pelajar Tajuk : Pendidikan Moral : 11.7.2011 : 0800-0900 (1 jam) : 4 Harmoni : 20 orang (2 lelaki dan 18 perempuan) : Unit 20 – Persekitaran Berkualiti Hidup Sihat (Rujuk: Buku Teks Pendidikan Moral Tahun 4) Bidang Pembelajaran : BP4 – Nilai Berkaitan Dengan Diri Dan Alam Sekitar Nilai Nilai Sampingan : 4.3 Nilai – Peka Terhadap Isu Alam Sekitar : Kebersihan dan Keindahan Persekitaran, Menyayangi Alam Sekitar, Kesederhanaan.

Kandungan Akademik: Keceriaan persekitaran melalui pemuafakatan. Kebersihan dan keindahan persekitaran setempat tanggungjawab bersama, Penglibatan diri dalam aktiviti kebersihan dan keceriaan setempat. Pendekatan: Penjelasan nilai, pembelajaran kooperatif dan interpersonal. Teknik: Perbincangan, Soal jawab Bahan Bantu Belajar: gambar & video (Pencemaran), petikan teks Pendidikan Moral Tahun 4 (m/s 85 &86), grafik, powerpoint

Tidak melibatkan diri dalam kegiatan yang boleh mencemar dan memusnahkan alam sekitar. . ii. Hasil Pembelajaran Perlakuan Moral: Pada akhir pelajaran ini. murid-murid akan dapat: i. Bersikap prihatin terhadap masalah alam sekitar. Menyatakan pencemaran alam sekitar terhadap manusia. Mengamalkan cara hidup yang bersih dalam kehidupan seharian.Hasil Pembelajaran Afektik Moral: Pada akhir pelajaran ini. Menerangkan sebab alam sekitar tercemar. haiwan dan tumbuhan. ii. Hasil Pembelajaran KBKK: i. murid-murid akan dapat: i. Dapat melengkapkan borang grafik yang diberikan berdasarkan petikan tentang sebad dan kesan serta langkah-langkah mengelakkan pencemaran alam sekitar. Hasil Pembelajaran Kognitif Moral: Pada akhir pelajaran ini. murid-murid akan dapat: i.

Apakah perasaan anda terhadap alam sekitar seperti gambar tersebut? Gambar Hasil Pebelajaran: sedia ada murid. Guru menunjukkan gambar kawasan yang kotor dan bersampah. . Bersikap prihatin terhadap  Menjana idea. Mengapakah sampah ini berselerak di merata-rata tempat? d. Apakah yang anda dapati daripada gambar tersebut? b. 3. 2. Apakah yang sepatutnya tidak ada dalam gambar ini? c. Guru bersoal jawab dengan murid perihal gambar tersebut. (Pencemaran) i. Guru mengaitkannya dengan isi kandungan pelajaran ini.Langkah Isi Pelajaran Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran KBKK  Pengalaman BBM Catatan Set induksi (5 minit) 1. masalah alam sekitar. a.

b) kesan pencemaran terhadap manusia. ii. Menerangkan sebab alam sekitar tercemar. Guru membimbing murid Powerpoint Hasil Pembelajaran: i. haiwan dan tumbuhan. Murid dikehendaki mengisi grafik yang disediakan oleh guru pada papan tulis. haiwan dan tumbuhan. Betulkah tindakan perempuan tersebut? c. 2. 4.a.  Kooperatif  Perbincangan Langkah 1 Powerpoint (15 minit) (petikan buku teks) 1. Grafik-grafik yang disediakan (rujuk kepada lampiran): a) sebab alam sekitar tercemar. Di manakah sampah ini patut dibuang?  Pemahaman teks Grafik  Pemikiran kreatif dan kritis. . Menyatakan pencemaran alam sekitar terhadap manusia. Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan. Murid dikehendaki membaca teks utama pada powerpoint. Apakah yang anda dapati daripada gambar tersebut? b. 3. memahami kandungan teks tersebut. c) langkah-langkah mengelakkan masalah pencemaran.

Langkah 2 (10 minit) 1. Botol berisi air jernih itu dianggap sebagai air sungai. Menerangkan sebab alam Gambar (Pencemaran) sekitar tercemar. Mahukah anda makan ikan-ikan yang telah dicemarkan? . Guru memasukkan dakwat hitam ke dalam air botol. Apakah yang anda lihat daripada gambar tersebut? b. Sekarang. 1 botol plastik berisi air jernih. Guru bersoal jawab dengan murid tentang kandungan air botol tersebut. a. a. Bolehkah air ini diminum? Mengapa? b. Apakah akan terjadi jika bahan buangan dimasukkan ke dalamnya? c. 3. Guru menyediakan 1 botol plastik yang berisi dengan air jernih. 2.  Permikiran kreatif dan kritis. Hasil Pembelajaran: i. Guru tayangkan satu gambar dan bersoal jawab dengan murid. bolehkah air ini diminum? Mengapa? 4. 1.

2. Murid dikehendaki mengambil  Menghubungkait perhatian terhadap video tersebut. Apakah yang anda teliti (15 minit) daripada video yang ditayangkan ini? b.  Permikiran kreatif dan kritis Video Hasil (Pencemaran) Pembelajaran: i. a. Siapakah sebenarnya yang mencemarkan alam sekitar? c. 4.Langkah 3 a. Guru menyuruh murid melekatkan hasil buangan ke atas lukisan kumpulan lain. 2. Guru bersoal jawab dengan murid tentang hasil tindakan mereka. 3. ii. . Tidak melibatkan Kad Manila (Lukisan murid) diri dalam kegiatan yang boleh mencemar dan memusnahkan alam sekitar. Guru bersoal jawab tentang kandungan video tersebut. Adakah kamu suka pemandangan yang sebegini? Mengapa? 3. Mengamalkan cara hidup yang bersih dalam kehidupan seharian. Murid dibahagikan kepada 2 kumpulan.  Kooperatif nilai 1. Guru tayangkan satu video yang berkaitan tentang pencemaran. Setiap kumpulan mendapat sekeping kad manila. Dapatkah kita mengelakkan pencemaran berlaku? 1. Murid dikehendaki melukis pemandangan yang ringkas atas kad manila tersebut dan dipamerkan pada papan tulis. Apakah perasaan kamu melihat lukisan pemandangan masingmasing dikotorkan? b.

 Interpersonal Langkah 4 (10 minit) 1.a. alam . a. Guru meminta murid mengalihkan hasil buangan yang dilekat pada lukisan permandangan masingmasing. Gambargambar ‘Ibu Alam’ Hasil Pembelajaran: I. Guru mengaitkan aktiviti tersebut dengan nilai-nilai moral. Kenapa ‘Ibu Alam’ bermuka sedih? 2. Hasil kerja tersebut akan dipaparkan di sudut Pendidikan Moral pada papan notis. 3. Bersikap prihatin terhadap masalah sekitar. Guru mengagihkan gambargambar ‘Ibu Alam’ yang bermuka sedih atau sakit kepada setiap murid. Alam’ tersebut. 2. Saya berjanji akan menjaga kebersihan alam sekitar.  Menjana Idea. Guru meminta murid menuliskan perkataan yang ingin mengucap terhadap ‘Ibu Contoh: Minta maaf ‘Ibu Alam’. Apakah langkah-langkah yang haruslah diambil untuk memastikan alam sekitar tidak tercemar? 1.

dalam Ulasan Pensyarah: ___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ .  Menghubungkait nilai Powerpoint I.Penutup (5 minit) Slogan: Persekitaran Berkualiti Hidup Sihat! 1. Mengamalkan cara hidup yang bersih kehidupan seharian. Guru membimbing muridmurid membaca slogan yang berkaitan secara bersamasama.

Refleksi Kendiri: ___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ .

gambaran berkaitan pencemaran .Lampiran: Set Induksi: gambar.

Langkah 1: Grafik di papan tulis (a) Sebab alam sekitar tercemar Sebab alam sekitar tercemar Tindakan manusia Faktor semula jadi pembakaran terbuka. pupus . kehilangan makanan. pupus tidak dapat tumbuh dengan sihat. hakisan dan tanah runtuh Kesan Pencemaran Manusia Haiwan Tumbuhan penyakit merebak. kematian kehilangan tempat tinggal. pembuangan sampah tidak teratur. asap daripada kilang (b) Kesan-kesan pencemaran kebakaran hutan. tidak dapat ait bersih.

(c) Langkah-langkah mengelakkan masalah pencemaran Mengitar semula Menggunakan semula barang terpakai Langkahlangkah mengelakkan masalah pencemaran Memulihara alam Mengurangkan aktiviti yang mencemarkan alam Pembangunan yang mesra alam .

Langkah 2: (a) satu botol air jernih & dakwat hitam (b) gambar pencemaran Langkah 3: Video pencemaran Langkah 4: Kad ‘Ibu Alam’ bermuka sedih .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful