RANCANGAN AKTIVITI TAHUNAN PERSATUAN SAINS DAN MATEMATIK PENGENALAN Sains dan Matematik merupakan mata pelajaran yang

agak sukar dan berat bagi kebanyakan pihak. Dengan adanya aktiviti kokurikulum, diharapkan pembelajaran menjadi lebih berkesan kerana dapat menarik minat pelajar serta pengalaman melakukan aktiviti tersebut dapat memberi keseronokan menerusi penglibatan secara langsung. Modul rancangan lima tahun aktiviti Persatuan Sains dan Matematik dibuat bagi membantu pengurusan dan perlaksanaan aktiviti persatuan di peringkat sekolah . Dengan adanya modul ini diharap dapat memudahkan kerja-kerja guru serta perlaksanaan di semua sekolah menengah di Negeri Sembilan diselaraskan. Walaubagaimanapun ia boleh diubahsuai mengikut kesesuaian waktu, umur pelajar, kreativiti dan kedudukan kewangan kelab atau persatuan. OBJEKTIF Perancangan ini berhasrat dapat: 1. membolehkan guru menjalankan aktiviti dengan lebih mudah dan selaras. 2. memupuk minat pelajar terhadap mata pelajaran matematik dan sains. 3. diamalkan serta mengaitkan pembelajaran sains dan matematik dalam kehidupan seharian pelajar. 4. mewujudkan kesedaran kepentingan matematik serta sains dalam budaya hidup. 5. mengembangkan kemahiran pemikiran kritis semasa menjalankan aktiviti yang disediakan. 6. memperolehi pengetahuan dan kemahiran melalui kajian-kajian yang merangsangkan minda. 7. memupuk semangat kerjasama melalui aktiviti berkumpulan. 8. memupuk sikap berdikari di kalangan pelajar . TINGKATAN Sesuai untuk semua tingkatan.

CATATAN Minggu 2 Permainan Matematik Guru boleh mendapatkan panduan Darpada bukubuku yang banyak terdapat dikedai atau dalam simpanan PSS. contohnya ialah Have Fun with Math oleh Louis Grant Brandes . Menulis surat kebenaran kepada pengetua. Puzel c. Ketua tingkatan dipanggil untuk taklimat pertandingan. Semua bahan ini akan ditimbang dan direkodkan mengukut tingkatan. 4. Guru mengedarkan beberapa set permainan Matematik mengikut kumpulan 3. Di antara permainan yang boleh dijalankan ialah a.RANCANGAN AKTIVITI PERSATUAN SAINS DAN MATEMATIK MINGGU Minggu 1 PROGRAM Kitar Semula Surat khabar dan majalah lama-Secara Pertandingan AKTIVITI 1. Pelajar-pelajar diarahkan membawa dan mengumpul surat khabar atau majalah lama selama sebulan mengikut tingkatan masing-masing. Setelah diluluskan. Guru memberi penerangan cara-cara menyelesaikan permainan matematik 4. Shoduku b. Selepas sebulan. Setiap tingkatan boleh menyerahkan surat khabar /majalah lama pada setiap minggu pada AJK pengumpulan yang telah dilantik (terdiri daripada pelajar-pelajar Persatuan Matematik dan sains) 6. 5. 2. Buat iklan serta syarat-syarat untuk guru-guru dan juga untuk setiap kelas 3. pemenang akan diumunkan semasa perhimpuanan dan diberi hadiah hamper 1. Pelajar menyelesaikan masalah permainan matematik yang diberi dalam tempoh waktu yang ditetapkan 5. Teka silangkata dsb. Pelajar diagihkan kepada beberapa kumpulan mengikut tahap masingmasing. 7. 2.

Pelajar-pelajar dimaklumkan tentang tarikh dan masa ceramah. Pelajar kumpulan pertama a. Dua minggu sebelum ceramah. diberi buku mengandungi nama-nama biasa dan nama –nama saintifik Pemakanan yang sihat Minggu 4 Ceramah dan Pameran-daripada Kementerian Kesihatan Minggu 5 Melabelkan nama tumbuhan di dalam taman di kawasan sekolah secara saintifik Cat. undian akan dijalankan untuk memilih 3 pemenang yang bertuah. Pelajar bermain congkak untuk mengasah kemahiran mereka. Pelajar-pelajar akan menghantar borang jawapan yang lengkap pada AJK yang dipertanggungjawabkan. 10. Satu soalan dibacakan pada waktu pagi atau perhimpunan pagi setiap hari persekolahan selama semingu. 9. Pertandingan Kuiz berkaitan dengan Pameran dikeluarkan. 7. 1. telefon pihak Kementerian Kesihatan bagi menentukan tarikh dan masa ceramah. 2. Pelajar diberi kepada beberapa kumpulan serta diberi permainan congkak 3. Beli papan prespek. 3. 5. Borang jawapan dijual kepada semua pelajar dengan harga 10 sen.Ceramah dijalankan. Jika terdapat lebih daripada seorang pemenang. Minggu 3 Congkak 1. 1. blok huruf dan cat(warna hitam dan putih) . Guru menerangkan cara-cara bermain congkak kepada pelajar.MINGGU PROGRAM AKTIVITI CATATAN keluaran J. Pameran di adakan dengan kerjasama PSS dan Panitia sains dan matematik selama seminggu selepas ceramah. 2.Weston Publisher. Keluarkan surat kepada penceramah pihak Kementerian Kesihatan. blok huruf dan papan disediakan lebih awal oleh guru . 6. Pelajar diberi kuimpulan dan diagihkan tugas 3. 8. 2. 4.

Bahagian luar mesti di tulis dengan tajuk serta nama ahli setiap ahli kumpulan. Nama-nama ini ditulis dalam nama biasa dan nama saintifik. b. Guru meminta pelajar membuat buku skrap menggunakan kertas A4 3. b. Guru memberi beberapa tema yang berkaitan 2. Jumlah isi mestilah tidak melebihi 10 muka surat dan tidak kurang daripada 6 muka surat tidak termasuk muka surat pertama . 6. kertas A4 yang secukupnya. b. Pelajar kumpulan kedua a. Penghasilan yang baik akan dipamerkan atau dilanjutkan untuk menyertai mana –mana pertandingan. memotong papan mengikut ukuran yang dikehendaki bagi penanda nama tumbuhan. CATATAN penasihat kelab. Melekatkan papan yang bertulis pada papan cacak serta dipakukan. gam. 7. Gergaji.kedua dan ketiga 5. menyediakan papan cacak c. 4. Sebelum aktiviti ini pelajar telah diberi arahan untuk membawa gunting. Bahan-bahan buku skrap disediakan oleh pelajar sendiri. pewarna. mengecat papan ini berwarna putih dan dibiarkan kering Kumpulan pertama: a. Contoh tema: Kitar semula Mendarab dsb . Pelajar diberi masa seminggu untuk menyiapkannya. yang telah kering menggunakan cat berwarna hitam dan dibiarkan kering Kumpulan kedua: a. Menulis nama tumbuhan mengikut nama biasa dan nama saintifik di papan. 4.MINGGU PROGRAM AKTIVITI tumbuhan serta mengenal pasti dan mencatat tumbuhan di kawasan sekolah yang belum dilabelkan. tukul besi dan paku disediakan oleh guru Minggu 6 Sambungan aktiviti di Minggu ke 5 Contohnya: Kitar semula Hafal Minggu 7 Buku Skrap yang temanya berkaitan dengan Sains atau Matematik. Mecacakkan papan yang sudah siap kepada tumbuhan berkenaan 1.

Guru memberi arahan cara-cara bermain dengan alat G-maths kepada para pelajar. guru mengedarkan soalan. untuk pelajar menjawab selepas tayangan. Pelajar yang mahir akan dilatih untuk persediaan pertandingan G-maths anjuran JPNS. 3. 2. . Guru membina soalan-soalan berdasarkan tayangan 3. 2. Guru melihat tayangan dahulu. Sebelum tayangan. CATATAN Guru membeli atau meminjam set G-math daripada Panitia Matematik. Pelajar dilatih untuk memahirkan diri dengan alat tersebut. Guru mesti membaca dan memahami cara-cara peraturan permainan yang ada dibekalkan bersama dengan alat terserbut Guru mencari tajuk yang sesuai dan menyalin rakam atau meminta dari pihak PSS atau pihak sekolah untuk membeli VCD yang sesuai Minggu 9 Menonton tayangan yang berkaitan dengan Sains dan Matematik Boleh juga membeli VCD National Geographic atau mana-mana yang difikirkan sesuai. 1.MINGGU Minggu 8 PROGRAM Pertandingan G-maths AKTIVITI 1.

Guru meminta pelajar menukar kertas serta menandakannya. 1.MINGGU Minggu 10 PROGRAM Kuiz AKTIVITI 1. Taman Negara c. FRIM g. Menara Petronas h. c. Pelajar yang berjaya mendapat markah yang tertinggi dikira sebagai pemenang. Jika terdapat lebih daripada seorang pelajar yang berjaya. Pelajar-pelajar menjawab soalan kuiz sains dan matematik mengikut tingkatan di atas kertas. 5. 2. b. Rimba Ilmu e. 3. mana-mana hutan simpanan/ tempat yang berdekatan yang sesuai. Taman Botani d. Guru membaca jawapan bagi soalan-soalan yang diberi. Bilik matematik dan sains. Pelajar-pelajar boleh membersihkan: a. Universiti b. Guru berbincang mengenai tempat-tempat yang sesuai untuk dilawati seperti a. 2. Guru bersama pelajar menguruskan permohonan dan penempahan untuk ke tempat yang dipilih CATATAN Guru menyediakan soalan terlebih dahulu mengikut tingkatan secara objektif Guru meminta pelajar-pelajar membawa alatalat untuk membersih Minggu 11 Gotong-royong Minggu 12 Lawatan sambil belajar . 4. Tujuan untuk memupuk sayang alam sekitar di samping menjaga keindahan sekolah. KLCC Aquaria i. kuiz di buat semula dengan soalan yang lain. Pusat Sains Negara f. Kebun atau taman-taman di kawasan sekolah. 1.

Mencintai alam sekitar e. Minggu 15 Membuat roket dengan menggunakan botol air gas . 4. 2. c. 3. Guru menempah makamal komputer terlebih dahulu. 3. Syarat-syarat pertandingan hendaklah disediakan terlebih dahulu. Kebersihan sungai dan mana-mana yang difikirkan sesuai. Kempen Anti Dadah b.MINGGU Minggu 13 PROGRAM Pertandingan Melukis Poster AKTIVITI 1. Guru boleh meminta guru-guru yang mengajar Fizik tingkatan 6 untuk memberi tunjuk ajar. Pelajar diberi tugasan untuk mencari maklumat. Guru boleh meminta pertolongan guru makmal ICT untuk membantu jika tiada kemahiran. Pelajar ditunjukkan cara-cara mencari maklumat mengenai laman web yang berkaitan daengan sains dan matematik. Antara tema yang boleh dipilih ialah: a. 2. CATATAN Pelajar perlu diberitahu terlebih dahulu Mengenai pertandingan tersebut dan dikehendaki membawa peralatan melukis sendiri Guru mesti menyediakan tugasan tersebut Minggu 14 Mencari maklumat menggunakan “Search Engine” 1. Kempen Mencegah Aedes atau lain-lain penyakit yang berjangkit. Kempen Kesedaran AIDS d. Guru boleh memilih mana-mana tema yang bersesuaian.

Pelajar-pelajar didedahkan cara-cara menggunakan powerpoint. 2. Pelajar-pelajar mempersembahkan hasil tugasan mereka di makmal ICT 3. Apa yang menarik tentang Fizik dsb 1. Persatuan turut mengadakan gerai menjual untuk hari Kantin atau Hari terbuka sekolah. 2. 1. Setiap pelajar diberi tugasan dan penerangan perkara-perkara yang perlu dilakukan semasa lawatan tersebut. Minggu 20 Persembahan powerpoint hasil tugasan pelajar . c. 2. Antara contoh tajuk ialah: a. 3. Pemenang akan diberi hadiah dan pemenang utama dikehendaki mempersembahkan hasil kerja semasa perhimpunan mingguan / hari anugerah kecemerlangan sekolah atau lain-lain yang difikirkan sesuai. Pemuliharaan dan pemeliharaan alam sekitar. Pelajar dikehendaki menyiapakan tugasan mereka selama seminggu sebelum dipersembahkan 4. 2. Setiap pelajar mempamerkan / mempersembahkan hasil laporan dan tugasan lawatan sebelum ini. Sebelum itu guru telah memilih hakim-hakim untuk menilai persembahan ini. Pelajar diberi tajuk-tajuk yang berkaitan dengan sains dan matematik. 1.MINGGU Minggu 16 PROGRAM Lawatan Sehari AKTIVITI 1. Cara menghafal sifir b. Pelajar juga perlu menulis laporan hasil lawatan tersebut 1. CATATAN Minggu 17 Minggu 18 Post Mortem selepas lawatan Membuka gerai jualan Minggu 19 Membuat persembahan powerpoint Guru boleh meminta bantuan Penyelaras Makmal ICT Atau manamana guru yang mahir dalam powerpoint. Pelajar dikehendaki melaporkan hasil jualan.

Pelajar mengikut arahan dan menyelesaikan beberapa masalah yang diberikan oleh guru.. Guru mendedahkan penggunaan sempua kepada semua ahli.Guru memanggil orang luar atau bantuan guru lain untuk tunjuk cara. Pelajar diminta membawa ”sketch book” .alatulis serta teropong jauh (jika ada) 2.. Mempromosikan persatuan untuk mendapatkan lebih ramai ahli 1. 2. 1. pemerhatian terhadap burung yang ada. 3. Pelajar dikehendaki bergerak dikawasan sekolah untuk membuat. 5.MINGGU Minggu 21 PROGRAM Sempua AKTIVITI 1. mengutip yuran ahli dan memastikan setiap ahli mempunyai buku kehadiran kokurikulum. Guru meminjam teropong (“binoculars”) dari makmal sains Minggu 22 Mesyuarat Agong Minggu 23 Memerhati dan melukis atau melakarkan gambar burung persekitaran sekolah . 4. 3. Pelajar dikehendaki melakar burung yang mereka lihat mengikut ciri-ciri saintifik CATATAN Guru mendapatkan beberapa alat sempua dan buku panduan penggunaan sempua Mendaftarkan semua ahli. Guru mengedarkan panduan menggunakan sempua kepada ahli. Guru menilai pencapaian dan kemahiran pelajar dalam penggunaan sempua. Mesyuarat perlantikan AJK induk kelab seperti: i) Pengerusi ii) Naib Pengerusi iii) Setiausaha iv) Bendahari v) AJK kecil vi) Wakil setiap Tingkatan 2.dengan menggunakan teropong.

. Berbincangan dan membahagikan tugas untuk jamuan akhir tahun dan perpisahan. Majlis jamuan akhir tahun dan perpisahaan bagi ahli-ahli tingkatan 3 . 2.. 3. 2. Pelajar-pelajar diberi tunjuk ajar cara-cara membuat tempe. 5 dan 6 Atas. Memberikan penghargaan kepada ahli-ahli dan guru penasihat yang banyak berjasa atau membuat kerja.MINGGU Minggu 24 PROGRAM Membuat tempe dan perbincangan mengenai acara majlis perpisahan dan jamuan akhir tahun AKTIVITI 1. Minggu 25 Membuat jamuan akhir tahun 1. Pelajar-pelajar membuat tempe mereka dengan membalutnya menggunakan daun. Menjemput pihak pengurusan sekolah. CATATAN Guru menyediakan panduanproses penapaian kacang soya (tempe) Sebelum ini. pelajar membuat kad jenputan dan diedarkan kepada guruguru yang dijemput hadir. 3.

PERANCANGAN 5 TAHUN AKTIVITI KO-KURIKULUM PERSATUAN SAINS DAN MATEMATIK DISEDIAKAN OLEH ROGAYAH ABDULLAH RAHANA IBRAHIM SMK TUNKU AMPUAN DURAH .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful