P. 1
PERGURUAN SEBAGAI SATU PROFESION

PERGURUAN SEBAGAI SATU PROFESION

|Views: 315|Likes:
Published by Syishi

More info:

Published by: Syishi on Oct 01, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/26/2014

pdf

text

original

PERGURUAN SEBAGAI SATU PROFESION Konsep perguruan Menurut Kamus Dewan (1970), ‘guru’ bererti pendidik, pengajar dan

pengasuh.[1] Jika dihuraikan dengan lebih mendalam lagi, pendidik bermaksud orang yang memelihara dan melatih. Pengajar ialah seorang yang menjadi petunjuk kepada orang lain, manakala pengasuh memberi makna orang yang memelihara, menjaga dan mendidik. Manakala perguruan ialah sesuatu yang mempunyai perkaitan dengan bidang menuntut ilmu atau tempat mendapatkan ilmu seperti sekolah, tempat belajar, pengajaran dan pembelajaran dan sebarang perkara yang mempunyai perkaitan dengan guru. Berdasarkan pengertian yang dihuraikan di atas, dapatlah dirumuskan bahawa perguruan merupakan suatu bidang yang berkaitan dengan guru yang mengajar atau melaksanakan pengajaran di sekolah atau di institut-institut pendidikan lain untuk menyampaikan ilmu kepada anak murid atau masyarakat. Pekerjaan yang dianggap professional. Ciri-ciri pekerjaan yang dianggap profesional ialah: 1. Pekerjaan itu merupakan perkhidmatan yang unik dan penting. Sesebuah pekerjaan yang profesional mestilah merupakan pekerjaan yang unik dan penting, sama ada kepada masyarakat atau negara. 2. Banyak menggunakan keupayaan intelek. Memerlukan keupayaan intelek yang tinggi untuk melakukannya. Tugas guru contohnya merupakan suatu pekerjaan yang perlu ada intelek yang tinggi agar guruguru dapat menyampaikan ilmu dengan berkesan. 3. Pakar dalam bidang pekerjaannya dan mempunyai autonomi semasa menjalankan tugas. 4. Pekerjaan yang profesional juga memerlukan seorang yang pakar dalam suatu bidang tersebut dan benar-benar mahir dalam bidangnya. Mendapat latihan khusus. Bidang kerja profesional adalah pekerjaan yang penting dan harus dilakukan dengan betul. Oleh itu, seseorang haruslah mendapat latihan ikhtisas terlebih dahulu

Pekerjaan yang profesional memerlukan pekerja yang bukan sahaja rajin dan cekap. Seseorang yang terlibat dalam pekerjaan profesional mestilah menjadi ahli kepada organisasi di mana mereka bekerja. Merupakan ahli kepada autonomi yang menentukan nilaitaranya. Peraturan-peraturan tersebut diwujudkan demi mengawal kualiti perkhidmatan. tujuannya adalah sama. Setiap jenis profesion mempunyai kod etika tersendiri dan berlainan dengan profesion yang lain. Bidang profesional memerlukan seseorang pekerja yang rajin. keputusan-keputusan yang telah dibuat. cekap dan dedikasi terhadap kerjanya. Bertanggungjawab terhadap semua keputusan yang dibuatnya. malahan juga perlu ada tanggungjawab. Namun begitu. 8. Mematuhi kod etika yang ditentukan oleh organisasi profesion tersebut. iaitu untuk membolehkan seseorang pekerja itu mematuhi garis panduan dan dasar etika yang telah ditetapkan oleh organisasi. 6.sebelum menceburkan diri dalam bidang tersebut. maka jelaslah bahawa sesuatu kerja itu mempunyai ciri-ciri pekerjaan atau profesion yang profesional. 5. 7. Tanggungjawab tersebut bukan hanya Jika seseorang itu bertanggungjawab meliputi tugas-tugas yang mesti dilaksanakannya tetapi turut merangkumi segala terhadap keputusan yang dibuatnya. Latihan ikhtisas ini membolehkan mereka mahir dan faham tanggungjawab yang harus mereka pikul semasa melaksanakan tugas mereka. Mengapakah taraf professional dalam bidang perguruan sering dipertikaikan? Sesetengah masyarakat masih lagi menganggap profesion perguruan bukanlah suatu pekerjaan yang profesional. Mementingkan mutu perkhidmatan serta dedikasi terhadap kerja. Sikap ini akan menjamin kualiti kerana mementingkan mutu dan perkhidmatan yang cemerlang merupakan ciri penting dalam pekerjaan profesional. Ini kerana ramai di kalangan individu yang terbabit . Ahli dalam organisasi itu pula terikat dengan autonomi organisasi yang akan menentukan peraturan-peraturan yang harus dipatuhi oleh semua ahli organisasi.

Mengapakah sesetengah masyarakat tidak memandang pekerjaan guru sebagai profesional sedangkan mereka tidak tahu tugas guru sebenarnya? Pendek kata. Hal ini tidak boleh dipertikaikan lagi kerana. Sebab itulah ada di kalangan mereka yang beranggapan sedemikian. Pada pandangan saya. akauntan. barulah mereka sedar bahawa seorang guru bukan hanya perlu mengajar.memikirkan bahawa profesion keguruan ini tidak ‘seglamour’ pentadbir. tugas seorang guru bukan hanya mengajar semata-mata. eksekutif. akauntan. polis. Berdasarkan pengalaman anda sila beri pandangan peribadi anda adakah jawatan guru layak dianggap sebagai jawatan profesional? Berikan alasan untuk memperkukuhkan jawapan anda. . tetapi perlu juga melakukan banyak tugas lain yang bukannya senang untuk dilakukan oleh orang yang tidak berpengalaman. kerani dan sebagainya. Namun. ciri-ciri pekerjaan ini banyak mengandungi ciri-ciri sebuah pekerjaan yang profesional. doktor perubatan ataupun peguam. Mungkin sesetengah orang yang tidak terlibat dalam profesion ini menganggap pekerjaan ini tidak profesional kerana tugas guru hanya mengajar sahaja. hakim. jawatan guru memang layak dianggap satu pekerjaan profesional. Wujudnya guru pengganti semasa seorang guru cuti bersalin juga adalah satu sebab yang mendorong mereka mengatakan bahawa pekerjaan guru bukanlah satu pekerjaan yang profesional. contohnya menjadi doktor. Mereka masih terpengaruh dengan keadaan lampau di mana seseorang yang telah tamat Darjah Enam boleh menjadi guru. jurutera. eksekutif firmafirma. Etika perguruan. malah boleh juga melakukan tugastugas golongan profesional yang lain. sekiranya mereka terlibat secara langsung dalam pekerjaan ini. Mereka juga seringkali menganggap kerja ini sebagai ‘pilihan terakhir’ dan ‘terpaksa’. Faktor lain yang menyebabkan timbulnya sebab mereka mempertikaikannya ialah mereka menganggap pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan biasa yang boleh dilakukan oleh sesiapa sahaja.

Sifat-sifat diri seperti itu yang wujud daripada pemahaman tatasusila akan melahirkan seorang guru yang berkualiti dan seterusnya dapat meningkatkan taraf profesionalisme keguruan. Perlu diingat. jika seseorang itu memahami dan mematuhi segala peraturan yang termaktub dalam etika perguruan maka dia telahpun menghayati tatasusila tersebut.Etika ialah suatu sistem yang berkaitan dengan dasar akhlak dan tingkah laku bagi sesuatu kumpulan manusia atau organisasi. etika yang dipegang oleh Kementerian Pendidikan Malaysia ialah “Tatasusila Profesion Keguruan”. “Segala sesuatu itu bermula daripada diri kita dulu”. Pembelajaran sepanjang hayat Konsep pembelajaran sepanjang hayat atau lifelong learning bukanlah merupakan satu konsep yang baru dalam sistem pendidikan negara. Terlebih dahulu. Kesediaan tersebut adalah dari segi memahami tanggungjawab sebenar seorang guru. mempunyai nilai dan berkualiti tinggi. Etika tersebut menjadi garis panduan dan dasar yang harus dipatuhi oleh semua kakitangan perguruan. Seseorang yang melanggar etika tersebut akan dikenakan tindakan tatatertib dan dikenakan hukuman sewajarnya. Peningkatan taraf profesionalisme pula bermakna menaikkan atau meningkatkan martabat profesion keguruan khususnya di negara kita. Penghayatan tatasusila bermakna seseorang pendidik memahami dan mematuhi etika perguruan atau tatasusila yang telah ditetapkan oleh organisasi pendidikan. serta yang betul dan yang salah dengan tujuan memberi garis panduan kepada ahli-ahli berkenaan. Ungkapan tersebut akan menjelaskan hubungan penghayatan tatasusila dengan peningkatan taraf profesionalisme keguruan. Hubungan penghayatan tatasusila dengan peningkatan taraf profesionalisme keguruan Seperti mana sebuah kata-kata yang sering diungkapkan. .[2] Dalam konteks perguruan. “Belajar sepanjang hayat”. Sistem dasar ini meliputi aspek-aspek moral yang baik dan yang buruk. Maksudnya. sekiranya kita hendak menaikkan taraf profesionalisme keguruan. Martabat yang tinggi akan menjadikan profesionalisme itu disanjung tinggi. kita cuba memahami makna penghayatan tatasusila. diri kita sendiri haruslah telah bersedia terlebih dahulu. mematuhi tatasusila dan sedia menerima segala perubahan.

kita haruslah dilengkapi dengan ilmu pengetahuan yang dinamik. setiap guru harus menerima dan menambahkan ilmunya melalui pembelajaran sepanjang hayat untuk disebarkan kepada para pelajar. guru haruslah sentiasa belajar memahami tugas-tugasnya. Menghayati dan mengamalkan prinsip-prinsip pembelajaran sepanjang hayat. kemahiran dan kompetensi sama ada secara formal di sekolah. Selain menjadi sumber maklumat kepada para pelajar. ia adalah proses sepanjang hayat. b. Oleh itu. atau secara tidak formal berdasarkan pengalaman dan latihan di sekolah. mengamalkan prinsip pembelajaran sepanjang hayat akan menjadikan ilmu seseorang guru itu sentiasa dinamik. Pembelajaran sepanjang hayat dari segi konsepnya merangkumi pengertian yang begitu luas. tidak juga secara formal dan latihan. guru juga menjadi bahan rujukan rakan setugas dan ibu bapa. mahupun pada masa akan datang. Ia memerlukan pusingan yang berterusan mencipta. c. a. Oleh itu. Konsep ini merujuk kepada proses pendemokrasian pendidikan yang merangkumi program meningkatkan pengetahuan. dan  Proses pembelajaran seseorang bagi meningkatkan ilmu pengetahuan tidak akan berakhir apabila seseorang itu meninggalkan alam persekolahan. Pengalaman yang bersifat pengetahuan seperti ini tidak akan dapat dipelajari secara bentuk yang biasa. Guru juga perlu mengamalkan prinsip-prinsip pembelajaran sepanjang hayat agar sentiasa mempertingkatkan mutu kehidupan dan dapat membentuk individu yang berfikiran rasional. Oleh itu. kreatif dan mempunyai daya tahan fizikal dan mental. dissemination dan memahami erti perkongsian ilmu. d. Berdasarkan kepada pandangan di atas.membawa makna: Kita harus sentiasa belajar sepanjang hidup kita dan yang paling penting sekali ialah pembelajaran mestilah melahirkan tindakan pro-kehidupan. inovatif. pembelajaran sepanjang hayat dapat disimpulkan kepada proses seperti berikut:  Proses pembelajaran seseorang secara berterusan sama ada bagi tujuan meningkat kemahiran atau membangunkan kerjaya dalam sesuatu bidang pekerjaan pada masa sekarang. . Guru harus memahami dan menghayati tugasnya sebagai guru yang menghendaki agar kita bertanggungjawab terhadap tugas-tugas lain selain daripada mengajar. pusat latihan vokasional. Sebagai seorang pendidik.

Usaha ke arah perkembangan kendiri o Guru perlu meningkatkan perkembangan kendiri masing-masing. Guru perlu mengamalkan pembelajaran sepanjang hayat agar dapat memahami budaya ilmu yang akan diterapkan kepada para pelajar. percaya dan mempunyai nilai-nilai diri yang baik akan membantu guru tersebut melaksanakan tanggungjawabnya dengan lebih berkesan. o Bagi memperkembangkan kemahiran. 2. Mereka harus sentiasa memperkembangkan ilmu pengetahuan dari semasa ke semasa mengikut perkembangan zaman. Langkah yang boleh anda dan guru lakukan untuk mempertingkatkan tahap profesionalisme perguruan. pengurusan aktiviti berkumpulan. Ini seterusnya akan meningkatkan kualiti pengajaran seseorang guru. Membuat penyelidikan dan penulisan o Penyelidikan dan penulisan dalam pendidikan antaranya bertujuan untuk mencari kelemahan-kelemahan atau masalah yang terdapat dalam sistem pendidikan atau pengajaran seseorang guru. perancangan aktiviti pemulihan dalam pendidikan dan penyediaan lembaran kerja sebagai penilaian.e. . guru boleh mengikuti kursus-kursus peningkatan profesionalisme yang dianjurkan oleh jabatan. 3. 1. bersikap terbuka. strategi dan kaedah mengajar. penggunaan bahan bantu pelajaran. Perkembangan tersebut akan melibatkan pembentukan konsep kendiri seterusnya Kursus-kursus tersebut termasuklah juga Kursus Dalam Perkhidmatan dan Kursus Dalaman. Peka terhadap perkembangan pendidikan dan teknologi terkini o Guru yang baik perlu melengkapkan diri dengan pelbagai ilmu pengetahuan dan kemahiran serta peka terhadap perkembangan pendidikan terkini. o Contoh permasalahan yang boleh dikenalpasti dalam proses penyelidikan ialah. Kursus Peningkatan Profesionalisme Keguruan o Kemahiran ikhtisas penting bagi setiap guru kerana itu mendorong dan membantu guru menyampaikan pengajaran kepada para pelajar. mempengaruhi cara kerja seseorang guru. o Guru yang mempunyai konsep kendiri yang baik seperti yakin. 4.

berbudi bahasa dan bersopan santun semasa bertugas. Memberi contoh teladan yang baik dengan berpakaian kemas. 4. sekolah. akauntabiliti keguruan Akauntabiliti atau membawa maksud tanggungjawab terhadap profesionalisme keguruan. o Ilmu pengetahuan akan membolehkan guru menyampaikan banyak maklumat kepada pelajar. . Dalam erti kata yang lain. sosial dan sebagainya. Mengutamakan kemajuan. 5. murid-murid dan profesion keguruan. Menjalankan tugas dengan penuh dedikasi di bilik darjah termasuk mematuhi masa dalam jadual waktu serta melaksanakan pengajaran dan pembelajaran mengikut kaedah dan teknikyang berkesan. Pembelajaran sepanjang hayat o Pembelajaran sepanjang hayat membolehkan ilmu seseorang guru itu lebih dinamik. agama. tingkah laku. Akauntabiliti keguruan.o 5. emosi. Membimbing dan mengajar murid-murid di bilik darjah tanpa meminta apa-apa bayaran atau hadiah. politik. 1. faktor jasmani. 2. Ini akan mewujudkan keyakinan dan kebolehpercayaan pelajar terhadap seseorang guru. Akauntabiliti guru terhadap: 1. 3. Setiap guru juga perlu bersedia menerima sebarang perubahan sistem pendidikan agar pengetahuannya selari dengan keperluan masa kini. kebajikan dan keselamatan murid-murid berbanding hal-hal lain. Bersikap adil terhadap pelajar tanpa mengira bangsa. Pelajar tanggungjawab seorang guru yang dimaksudkan di atas merangkumi bidang pekerjaan. mental. Akauntabiliti keguruan bermakna tanggungjawab yang harus difahami dan dilaksanakan oleh seseorang guru.

5. 4. 6. Melibatkan diri dalam sesuatu hobi dan aktiviti berfaedah di masa lapang. 4. 5. 3. 3. Menjaga kebersihan dan kesihatan agar dapat menjalankan tugas dengan sempurna. Diri 1. Mengeratkan persefahaman dan kerjasama di kalangan guru dan ibu bapa pelajar. Bersopan santun dan bertingkahlaku baik dalam segala aktiviti sosial bagi mewujudkan suasana harmoni. 3. Mengawal emosi sendiri dan menghindarkan ketegangan jiwa. Melengkapkan diri dengan pelbagai ilmu pengetahuan. 2. . Berpengetahuan dan peka terhadap peristiwa di sekeliling melalui media massa atau elektronik. Menjalankan tugas untuk menyebarkan cita dan Matlamat Pendidikan Negara berlandaskan Rukun Negara.2. Bangsa dan Negara 1. Menguruskan kewangan sendiri dengan bijaksana dan mengimbangi pendapatan dengan perbelanjaan. Memenuhi tanggungjawab sebagai rakyat Malaysia dengan mengambil bahagian secara cergas dalam kegiatan-kegiatan masyarakat. Memupuk nilai dan sikap murni dan sesuai dengan masyarakat berbilang bangsa dalam diri pelajar. 2.

. tingkah laku. Peningkatan dalam bidang tersebut melambangkan tingginya kualiti seseorang guru yang juga akan meningkatkan taraf profesionalisme keguruan khususnya di negara kita. Akauntabiliti atau tanggungjawab seorang guru yang merangkumi bidang pekerjaan. setiap guru perlu sedar akan tanggungjawabnya terhadap tugas agar mereka dapat melaksanakan tugas itu dengan bersungguh-sungguh dan dedikasi. Hubungan akauntabiliti dengan peningkatan profesionalisme keguruan. Terhadap Tugas dan Kerja 1. 5. Memahami akauntabiliti bererti memahami tanggungjawab sebenar seseorang guru. Menyertai seminar pendidikan dengan menyertai kursus-kursus yang dianjurkan oleh jabatan atau pentadbir sekolah. Memahami selengkapnya isi pelajaran bagi mata pelajaran yang diajar. 3. Mengajar fakta yang betul agar murid menerima ilmu yang betul dan tepat. sekolah.4. Meluaskan ilmu dengan membaca pelbagai buku rujukan berkaitan mata pelajaran yang diajar. 2. 4. Penghayatan akauntabiliti akan meningkatkan profesionalisme keguruan kerana semua guru akan menjalankan tanggungjawab dan tugas-tugasnya dengan penuh dedikasi. Merancang dan melaksanakan strategi pengajaran sepenuhnya bagi mencapai objektif pelajaran secara maksimum. Pentingnya kesedaran akauntabiliti keguruan dihayati oleh semua guru. murid-murid dan profesion keguruan akan ditingkatkan sekiranya seseorang itu benar-benar menjalankan tanggungjawabnya sebagai seorang pendidik. Seperti yang telah dijelaskan sebelum ini.

lelaki berusia 20-an itu. Perasaan itu hanya diluahkan menerusi tulisan di kertas selepas aduannya kepada ibu bapa tidak diendahkan berikutan mereka beranggapan murid itu mungkin melakukan kesalahan di sekolah. didapati positif dalam ujian air kencing bersama beberapa suspek. 50. KUALA LUMPUR: Sukar dipercayai apabila seorang guru antara empat lelaki yang ditahan polis bandar raya kerana terbabit dalam penagihan ganja. termasuk di sekolah dan rumah suspek. 6 April 2007: PASIR GUDANG: Beberapa nota ditulis seorang murid tahun dua yang mencurahkan perasaannya selepas dipukul guru Bahasa Melayu bagaikan menjadi bukti ‘penderaan’ di sebuah sekolah rendah di sini. . dekat Pasir Mas. Abdul Rashid Hussain. mengalami pendarahan beku. penoreh getah dari Kampung Kuala Beris di sini. petang kelmarin. Isnin lalu. Bukti itu semakin jelas apabila mata kiri murid itu. berkata perbuatan guru itu tidak boleh diterima kerana menegur menggunakan kaki sehingga menyebabkan anaknya kesakitan. ditendang guru agamanya kerana bangun dari tempat duduk untuk mengambil kotak pensil yang terjatuh. Pelajar berusia 15 tahun itu mendakwa guru itu beberapa kali mencabul kehormatannya. Dalam operasi dijalankan sepasukan anggota Jabatan Narkotik Ibu Pejabat Polis Kontinjen (IPK) Kuala Lumpur. maka ia tidak akan dapat menjalankan tanggungjawabnya dengan baik dan akan gagal melahirkan insan pelajar yang benar-benar lengkap dari segi ilmu dan peribadi yang baik. 26 April 2007: KOTA BHARU: Akibat tidak tahan menjadi pemuas nafsu gurunya. Hal tersebut akan menjatuhkan martabat profesionalisme keguruan negara kita. murid Tahun Enam Sekolah Kebangsaan Lubuk Merbau di sini. termasuk seorang pengawal keselamatan. Sekiranya seseorang itu mengabaikan akauntabilitinya.Pada pendapat saya. ia perlu dihayati oleh semua guru di negara ini. 8. kesedaran terhadap akauntabiliti akan menjadikan seseorang guru itu lebih bertanggungjawab dalam menjalankan tugas yang telah diamanahkan kepadanya. membuat laporan polis kelmarin. Siti Nur Fatihah Samsudin. dipercayai akibat dipukul guru terbabit. Oleh itu. 7 April 2007: SIK: Seorang bapa mendakwa anaknya.Beliau mendakwa guru itu menendang anaknya dua kali di depan 40 murid lain ketika kelas agama Islam. seorang pelajar tingkatan tiga sebuah sekolah di Rantau Panjang. yang mengajar di sebuah sekolah di Lembah Klang.

:-Itulah senarai kes salah-laku yang membabitkan guru-guru di Malaysia sepanjang tahun 2007 ini. Kini. memang berat.Ketika itu. 14 Januari 2007: DUNGUN: Seorang murid lelaki tahun dua di Jerangau. rasa hormat kian hilang terhadap kerjaya ini. guru zaman sekarang lebih banyak .Benarkah tuntutan kerjaya sebagai guru terlampau berat? Bagi aku. berkata guru muzik itu bertindak demikian kemungkinan sebagai hukuman berikutan dia tak membawa buku latihan. Tanpa guru. semalam. Walaupun aku bukanlah seorang guru(pernah bercita-cita juga). 26 Februari 2007: KUALA NERANG: Tiga murid tahun empat Sekolah Kebangsaan Padang Sanai dekat sini. 8. Kepercayaan kian terhakis. 10 Januari 2007: GUA MUSANG: Seorang bapa menganggap tindakan guru disiplin sebuah sekolah menengah di sini menggunting kolar baju anak lelakinya kerana didakwa tidak mengikut peraturan pakaian seragam. dan lebih malang lagi lebih percaya kepada artis daripada fatwa mufti. kira-kira 40 kilometer dari sini. menghadapi kemungkinan buta apabila terkena pembaris kayu dilontar seorang guru. salah siapa dan kenapa? Guru merupakan salah satu professsion yang amat mulia di mata masyarakat kita. guru itu sepatutnya merujuk kepada ibu bapa pelajar atau anaknya diberi amaran terlebih dulu. Dia yang hanya mahu dikenali sebagai Man berkata. termasuk dua perempuan. tiada Doktor. Tekanan kerja . Ibu-bapa lebih percaya kepada ejen skim pelaburan internet. sebagai tidak bertamadun dan mengaibkan. Dalam kejadian kira-kira jam 10 pagi itu. didakwa diketuk guru wanita berkenaan selepas dikatakan tidak membawa buku latihan Bahasa Inggeris. menerima satu hingga dua jahitan di kepala selepas didakwa diketuk dengan kasut tumit tinggi oleh seorang guru wanita.Bagaimanapun. Puncanya? 1. tiada Professor dan tiada juga wujudnya ketamadunan. Persoalannya.6 Mac 2007: BANTING: Seorang pelajar yang baru dua jam mendaftar diri pada hari pertama persekolahan di sekolah barunya. kepala lapan murid dalam satu kelas. pembawa kupon gores dan menang. tiada Perdana Menteri. hanya tiga murid lelaki terbabit yang mula-mula dipukul guru berkenaan mengalami pendarahan di kepala hingga terpaksa dihantar ke Hospital Kuala Nerang untuk rawatan lanjut. Mohammad Nabill Iman Hakkiem Zulkifli. pelajar tingkatan dua itu mengikuti mata pelajaran Sains berkaitan mata di sebuah sekolah di Pulau Carey di sini. Di mana letaknya kepercayaan kepada guru? Guru ajaran sesat lebih mudah dapat tempat dalam hati rakyat kita. Rabu lalu. mendakwa guru muzik melondehkan seluarnya hingga ke paras lutut di depan teman sekelasnya.

Pelajar salah-laku disiplin? Kurang didedahkan. doktor. Jika dulu. Bila pelajar melakukan kesalahan. ibu-bapa dah bawa ke mahkamah. guru diberikan kuasa penuh oleh ibu-bapa untuk mendidik anak-anak walau dipukul atau dirotan(selagi tak patah-riuk atau cacat). didiklah anak di rumah dengan baik. Sekarang ditambah satu lagi. Takkan lebih rela tengok anak sendiri mati merempit dan mengandung tanpa bapa? Jangan ‘dok’ leka tengok rancangan tv dan undi artis. Tapi hari ini. Kerana apa? Kerana pendapatan mereka yang lebih lumayan. Inilah hakikatnya kisah kehidupan seorang guru di Malaysia. Kalau anak murid dah berani memaki guru. Itu yang kita tahu. artis. asalkan dia jadi manusia”. Bapa aku pergi ke sekolah keesokan harinya. Malah dia kata kepada guru besar. Sejak hari itu. Itu kisah aku. 2. Barulah timbul rasa hormat. Masyarakat hari ini memandang tinggi sesuatu kerjaya hari ini bukan kerana apa yang dibuat. kalau tak mau anak sendiri menjadi mangsa “pelempang” dan “sepak terajang” guru. Kerja lain pun macam tu. Mereka juga ada maruah dan pendirian. takkan nak “pasrah” je.Orang bekerja sebagai guru kerana nak cari makan daripada duit gaji yang diterima. Saman guru. Kepada pihak kementerian yang berkenaan. pihak pengurusan sekolah cuba sembunyikan kerana bimbang nama sekolah tercemar.”Pukullah anak saya tu selagi tidak patah tulang atau cacat. Setiap sekolah pasti ada masalah disiplin pelajar kecuali mungkin sekolah pendidikan khas. jentik telinga sedikit pun. berjumpa dengan guru besar. Yang kita selalu terdedah apabila guru membuat salah-laku disiplin. tetapi hakikatnya tak semudah yang kita nampak. Rupanya. anak sendiri terabai.. 3.bebannya. Aku mengadu cikgu sekolah selalu cubit aku kerana nakal. sila peka dengan nasib guru.Tanyalah kepada guru-guru. bapa aku mengizinkan. melayu khususnya. kerjaya guru merupakan salah satu kerjaya di Malaysia ini yang mendapat gaji yang rendah. . Fkirkanlah yek…. Malah pemain bolasepak yang mutunya entah apa-apa dan pekerja buruh binaan lagi tinggi gajinya daripada guru. Yang menyedihkan. Kepada ibu-bapa pula. majoritinya akan mengatakan bahawa tahap disiplin pelajar sekarang berada di tahap kritikal. Gaji . Aku tak pernah dengar lagi kes guru saman pelajar dan ibu-bapa. peguam antara nama kerjaya yang sentiasa mendapat tempat di hati masyarakat. Jurutera. Pelajar . aku tak berani nak mengadu lagi. Memang dimudahkan dengan kemudahan yang pelbagai yang ada pada hari ini. Aku pernah mengadu dengan ibu-bapa aku semasa aku sekolah dulu.Orang jawa kata “respect”. tetapi berapa duit yang diterima daripada hasil kerjayanya. Senang kan? Walhal anak sendiri nakal kurang sedikit dari “syaitan”. Sedangkan kerjaya guru adalah salah satu kerjaya yang terpenting di dunia.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->