P. 1
PERGURUAN SEBAGAI SATU PROFESION

PERGURUAN SEBAGAI SATU PROFESION

|Views: 315|Likes:
Published by Syishi

More info:

Published by: Syishi on Oct 01, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/26/2014

pdf

text

original

PERGURUAN SEBAGAI SATU PROFESION Konsep perguruan Menurut Kamus Dewan (1970), ‘guru’ bererti pendidik, pengajar dan

pengasuh.[1] Jika dihuraikan dengan lebih mendalam lagi, pendidik bermaksud orang yang memelihara dan melatih. Pengajar ialah seorang yang menjadi petunjuk kepada orang lain, manakala pengasuh memberi makna orang yang memelihara, menjaga dan mendidik. Manakala perguruan ialah sesuatu yang mempunyai perkaitan dengan bidang menuntut ilmu atau tempat mendapatkan ilmu seperti sekolah, tempat belajar, pengajaran dan pembelajaran dan sebarang perkara yang mempunyai perkaitan dengan guru. Berdasarkan pengertian yang dihuraikan di atas, dapatlah dirumuskan bahawa perguruan merupakan suatu bidang yang berkaitan dengan guru yang mengajar atau melaksanakan pengajaran di sekolah atau di institut-institut pendidikan lain untuk menyampaikan ilmu kepada anak murid atau masyarakat. Pekerjaan yang dianggap professional. Ciri-ciri pekerjaan yang dianggap profesional ialah: 1. Pekerjaan itu merupakan perkhidmatan yang unik dan penting. Sesebuah pekerjaan yang profesional mestilah merupakan pekerjaan yang unik dan penting, sama ada kepada masyarakat atau negara. 2. Banyak menggunakan keupayaan intelek. Memerlukan keupayaan intelek yang tinggi untuk melakukannya. Tugas guru contohnya merupakan suatu pekerjaan yang perlu ada intelek yang tinggi agar guruguru dapat menyampaikan ilmu dengan berkesan. 3. Pakar dalam bidang pekerjaannya dan mempunyai autonomi semasa menjalankan tugas. 4. Pekerjaan yang profesional juga memerlukan seorang yang pakar dalam suatu bidang tersebut dan benar-benar mahir dalam bidangnya. Mendapat latihan khusus. Bidang kerja profesional adalah pekerjaan yang penting dan harus dilakukan dengan betul. Oleh itu, seseorang haruslah mendapat latihan ikhtisas terlebih dahulu

keputusan-keputusan yang telah dibuat. Ahli dalam organisasi itu pula terikat dengan autonomi organisasi yang akan menentukan peraturan-peraturan yang harus dipatuhi oleh semua ahli organisasi. Mematuhi kod etika yang ditentukan oleh organisasi profesion tersebut. Mementingkan mutu perkhidmatan serta dedikasi terhadap kerja. Pekerjaan yang profesional memerlukan pekerja yang bukan sahaja rajin dan cekap. 8. Tanggungjawab tersebut bukan hanya Jika seseorang itu bertanggungjawab meliputi tugas-tugas yang mesti dilaksanakannya tetapi turut merangkumi segala terhadap keputusan yang dibuatnya. Sikap ini akan menjamin kualiti kerana mementingkan mutu dan perkhidmatan yang cemerlang merupakan ciri penting dalam pekerjaan profesional. Seseorang yang terlibat dalam pekerjaan profesional mestilah menjadi ahli kepada organisasi di mana mereka bekerja. Ini kerana ramai di kalangan individu yang terbabit . 7. 5. Latihan ikhtisas ini membolehkan mereka mahir dan faham tanggungjawab yang harus mereka pikul semasa melaksanakan tugas mereka. Setiap jenis profesion mempunyai kod etika tersendiri dan berlainan dengan profesion yang lain. Peraturan-peraturan tersebut diwujudkan demi mengawal kualiti perkhidmatan. Bidang profesional memerlukan seseorang pekerja yang rajin. cekap dan dedikasi terhadap kerjanya. malahan juga perlu ada tanggungjawab.sebelum menceburkan diri dalam bidang tersebut. Namun begitu. 6. maka jelaslah bahawa sesuatu kerja itu mempunyai ciri-ciri pekerjaan atau profesion yang profesional. Merupakan ahli kepada autonomi yang menentukan nilaitaranya. tujuannya adalah sama. Bertanggungjawab terhadap semua keputusan yang dibuatnya. iaitu untuk membolehkan seseorang pekerja itu mematuhi garis panduan dan dasar etika yang telah ditetapkan oleh organisasi. Mengapakah taraf professional dalam bidang perguruan sering dipertikaikan? Sesetengah masyarakat masih lagi menganggap profesion perguruan bukanlah suatu pekerjaan yang profesional.

Pada pandangan saya. Namun. doktor perubatan ataupun peguam. contohnya menjadi doktor. Faktor lain yang menyebabkan timbulnya sebab mereka mempertikaikannya ialah mereka menganggap pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan biasa yang boleh dilakukan oleh sesiapa sahaja. jawatan guru memang layak dianggap satu pekerjaan profesional. Mengapakah sesetengah masyarakat tidak memandang pekerjaan guru sebagai profesional sedangkan mereka tidak tahu tugas guru sebenarnya? Pendek kata. barulah mereka sedar bahawa seorang guru bukan hanya perlu mengajar. Mereka masih terpengaruh dengan keadaan lampau di mana seseorang yang telah tamat Darjah Enam boleh menjadi guru. eksekutif firmafirma. Wujudnya guru pengganti semasa seorang guru cuti bersalin juga adalah satu sebab yang mendorong mereka mengatakan bahawa pekerjaan guru bukanlah satu pekerjaan yang profesional. ciri-ciri pekerjaan ini banyak mengandungi ciri-ciri sebuah pekerjaan yang profesional. eksekutif. Mereka juga seringkali menganggap kerja ini sebagai ‘pilihan terakhir’ dan ‘terpaksa’. jurutera. . malah boleh juga melakukan tugastugas golongan profesional yang lain. akauntan. Hal ini tidak boleh dipertikaikan lagi kerana. Mungkin sesetengah orang yang tidak terlibat dalam profesion ini menganggap pekerjaan ini tidak profesional kerana tugas guru hanya mengajar sahaja. polis. Sebab itulah ada di kalangan mereka yang beranggapan sedemikian. Berdasarkan pengalaman anda sila beri pandangan peribadi anda adakah jawatan guru layak dianggap sebagai jawatan profesional? Berikan alasan untuk memperkukuhkan jawapan anda. sekiranya mereka terlibat secara langsung dalam pekerjaan ini.memikirkan bahawa profesion keguruan ini tidak ‘seglamour’ pentadbir. kerani dan sebagainya. akauntan. Etika perguruan. hakim. tetapi perlu juga melakukan banyak tugas lain yang bukannya senang untuk dilakukan oleh orang yang tidak berpengalaman. tugas seorang guru bukan hanya mengajar semata-mata.

Penghayatan tatasusila bermakna seseorang pendidik memahami dan mematuhi etika perguruan atau tatasusila yang telah ditetapkan oleh organisasi pendidikan. jika seseorang itu memahami dan mematuhi segala peraturan yang termaktub dalam etika perguruan maka dia telahpun menghayati tatasusila tersebut. . serta yang betul dan yang salah dengan tujuan memberi garis panduan kepada ahli-ahli berkenaan. diri kita sendiri haruslah telah bersedia terlebih dahulu. mematuhi tatasusila dan sedia menerima segala perubahan.[2] Dalam konteks perguruan. Sifat-sifat diri seperti itu yang wujud daripada pemahaman tatasusila akan melahirkan seorang guru yang berkualiti dan seterusnya dapat meningkatkan taraf profesionalisme keguruan. Sistem dasar ini meliputi aspek-aspek moral yang baik dan yang buruk. sekiranya kita hendak menaikkan taraf profesionalisme keguruan. Perlu diingat. Etika tersebut menjadi garis panduan dan dasar yang harus dipatuhi oleh semua kakitangan perguruan. Kesediaan tersebut adalah dari segi memahami tanggungjawab sebenar seorang guru. etika yang dipegang oleh Kementerian Pendidikan Malaysia ialah “Tatasusila Profesion Keguruan”. Ungkapan tersebut akan menjelaskan hubungan penghayatan tatasusila dengan peningkatan taraf profesionalisme keguruan. mempunyai nilai dan berkualiti tinggi. Terlebih dahulu. Martabat yang tinggi akan menjadikan profesionalisme itu disanjung tinggi. Peningkatan taraf profesionalisme pula bermakna menaikkan atau meningkatkan martabat profesion keguruan khususnya di negara kita. Seseorang yang melanggar etika tersebut akan dikenakan tindakan tatatertib dan dikenakan hukuman sewajarnya. “Belajar sepanjang hayat”. Pembelajaran sepanjang hayat Konsep pembelajaran sepanjang hayat atau lifelong learning bukanlah merupakan satu konsep yang baru dalam sistem pendidikan negara. Hubungan penghayatan tatasusila dengan peningkatan taraf profesionalisme keguruan Seperti mana sebuah kata-kata yang sering diungkapkan. “Segala sesuatu itu bermula daripada diri kita dulu”. Maksudnya. kita cuba memahami makna penghayatan tatasusila.Etika ialah suatu sistem yang berkaitan dengan dasar akhlak dan tingkah laku bagi sesuatu kumpulan manusia atau organisasi.

membawa makna: Kita harus sentiasa belajar sepanjang hidup kita dan yang paling penting sekali ialah pembelajaran mestilah melahirkan tindakan pro-kehidupan. Menghayati dan mengamalkan prinsip-prinsip pembelajaran sepanjang hayat. mengamalkan prinsip pembelajaran sepanjang hayat akan menjadikan ilmu seseorang guru itu sentiasa dinamik. guru juga menjadi bahan rujukan rakan setugas dan ibu bapa. pusat latihan vokasional. Guru harus memahami dan menghayati tugasnya sebagai guru yang menghendaki agar kita bertanggungjawab terhadap tugas-tugas lain selain daripada mengajar. Oleh itu. tidak juga secara formal dan latihan. pembelajaran sepanjang hayat dapat disimpulkan kepada proses seperti berikut:  Proses pembelajaran seseorang secara berterusan sama ada bagi tujuan meningkat kemahiran atau membangunkan kerjaya dalam sesuatu bidang pekerjaan pada masa sekarang. Konsep ini merujuk kepada proses pendemokrasian pendidikan yang merangkumi program meningkatkan pengetahuan. Pembelajaran sepanjang hayat dari segi konsepnya merangkumi pengertian yang begitu luas. Selain menjadi sumber maklumat kepada para pelajar. kemahiran dan kompetensi sama ada secara formal di sekolah. inovatif. Ia memerlukan pusingan yang berterusan mencipta. b. kreatif dan mempunyai daya tahan fizikal dan mental. mahupun pada masa akan datang. d. atau secara tidak formal berdasarkan pengalaman dan latihan di sekolah. guru haruslah sentiasa belajar memahami tugas-tugasnya. kita haruslah dilengkapi dengan ilmu pengetahuan yang dinamik. . dissemination dan memahami erti perkongsian ilmu. Oleh itu. dan  Proses pembelajaran seseorang bagi meningkatkan ilmu pengetahuan tidak akan berakhir apabila seseorang itu meninggalkan alam persekolahan. a. Pengalaman yang bersifat pengetahuan seperti ini tidak akan dapat dipelajari secara bentuk yang biasa. c. ia adalah proses sepanjang hayat. Berdasarkan kepada pandangan di atas. Sebagai seorang pendidik. Oleh itu. setiap guru harus menerima dan menambahkan ilmunya melalui pembelajaran sepanjang hayat untuk disebarkan kepada para pelajar. Guru juga perlu mengamalkan prinsip-prinsip pembelajaran sepanjang hayat agar sentiasa mempertingkatkan mutu kehidupan dan dapat membentuk individu yang berfikiran rasional.

3. Membuat penyelidikan dan penulisan o Penyelidikan dan penulisan dalam pendidikan antaranya bertujuan untuk mencari kelemahan-kelemahan atau masalah yang terdapat dalam sistem pendidikan atau pengajaran seseorang guru. 4. o Bagi memperkembangkan kemahiran. guru boleh mengikuti kursus-kursus peningkatan profesionalisme yang dianjurkan oleh jabatan. Ini seterusnya akan meningkatkan kualiti pengajaran seseorang guru. perancangan aktiviti pemulihan dalam pendidikan dan penyediaan lembaran kerja sebagai penilaian. Perkembangan tersebut akan melibatkan pembentukan konsep kendiri seterusnya Kursus-kursus tersebut termasuklah juga Kursus Dalam Perkhidmatan dan Kursus Dalaman. o Guru yang mempunyai konsep kendiri yang baik seperti yakin. strategi dan kaedah mengajar. Langkah yang boleh anda dan guru lakukan untuk mempertingkatkan tahap profesionalisme perguruan. percaya dan mempunyai nilai-nilai diri yang baik akan membantu guru tersebut melaksanakan tanggungjawabnya dengan lebih berkesan. Kursus Peningkatan Profesionalisme Keguruan o Kemahiran ikhtisas penting bagi setiap guru kerana itu mendorong dan membantu guru menyampaikan pengajaran kepada para pelajar. 1. Mereka harus sentiasa memperkembangkan ilmu pengetahuan dari semasa ke semasa mengikut perkembangan zaman. . penggunaan bahan bantu pelajaran. mempengaruhi cara kerja seseorang guru. pengurusan aktiviti berkumpulan. Usaha ke arah perkembangan kendiri o Guru perlu meningkatkan perkembangan kendiri masing-masing. 2. o Contoh permasalahan yang boleh dikenalpasti dalam proses penyelidikan ialah. Guru perlu mengamalkan pembelajaran sepanjang hayat agar dapat memahami budaya ilmu yang akan diterapkan kepada para pelajar.e. bersikap terbuka. Peka terhadap perkembangan pendidikan dan teknologi terkini o Guru yang baik perlu melengkapkan diri dengan pelbagai ilmu pengetahuan dan kemahiran serta peka terhadap perkembangan pendidikan terkini.

kebajikan dan keselamatan murid-murid berbanding hal-hal lain. sosial dan sebagainya. politik. murid-murid dan profesion keguruan. Membimbing dan mengajar murid-murid di bilik darjah tanpa meminta apa-apa bayaran atau hadiah.o 5. emosi. mental. Akauntabiliti keguruan. Memberi contoh teladan yang baik dengan berpakaian kemas. 5. Mengutamakan kemajuan. o Ilmu pengetahuan akan membolehkan guru menyampaikan banyak maklumat kepada pelajar. agama. Setiap guru juga perlu bersedia menerima sebarang perubahan sistem pendidikan agar pengetahuannya selari dengan keperluan masa kini. berbudi bahasa dan bersopan santun semasa bertugas. Menjalankan tugas dengan penuh dedikasi di bilik darjah termasuk mematuhi masa dalam jadual waktu serta melaksanakan pengajaran dan pembelajaran mengikut kaedah dan teknikyang berkesan. Dalam erti kata yang lain. Pelajar tanggungjawab seorang guru yang dimaksudkan di atas merangkumi bidang pekerjaan. Pembelajaran sepanjang hayat o Pembelajaran sepanjang hayat membolehkan ilmu seseorang guru itu lebih dinamik. Bersikap adil terhadap pelajar tanpa mengira bangsa. Ini akan mewujudkan keyakinan dan kebolehpercayaan pelajar terhadap seseorang guru. 2. 4. Akauntabiliti guru terhadap: 1. . akauntabiliti keguruan Akauntabiliti atau membawa maksud tanggungjawab terhadap profesionalisme keguruan. Akauntabiliti keguruan bermakna tanggungjawab yang harus difahami dan dilaksanakan oleh seseorang guru. faktor jasmani. tingkah laku. 3. 1. sekolah.

4. Menguruskan kewangan sendiri dengan bijaksana dan mengimbangi pendapatan dengan perbelanjaan. Mengawal emosi sendiri dan menghindarkan ketegangan jiwa. Menjalankan tugas untuk menyebarkan cita dan Matlamat Pendidikan Negara berlandaskan Rukun Negara. Bersopan santun dan bertingkahlaku baik dalam segala aktiviti sosial bagi mewujudkan suasana harmoni. Menjaga kebersihan dan kesihatan agar dapat menjalankan tugas dengan sempurna. 5. Melibatkan diri dalam sesuatu hobi dan aktiviti berfaedah di masa lapang. Diri 1. 2. Memupuk nilai dan sikap murni dan sesuai dengan masyarakat berbilang bangsa dalam diri pelajar. 3. 6. Berpengetahuan dan peka terhadap peristiwa di sekeliling melalui media massa atau elektronik. 5. 4. Bangsa dan Negara 1. Melengkapkan diri dengan pelbagai ilmu pengetahuan. 2. 3. . Mengeratkan persefahaman dan kerjasama di kalangan guru dan ibu bapa pelajar. Memenuhi tanggungjawab sebagai rakyat Malaysia dengan mengambil bahagian secara cergas dalam kegiatan-kegiatan masyarakat.2. 3.

Memahami akauntabiliti bererti memahami tanggungjawab sebenar seseorang guru. Pentingnya kesedaran akauntabiliti keguruan dihayati oleh semua guru.4. Seperti yang telah dijelaskan sebelum ini. 2. Meluaskan ilmu dengan membaca pelbagai buku rujukan berkaitan mata pelajaran yang diajar. Mengajar fakta yang betul agar murid menerima ilmu yang betul dan tepat. 3. Akauntabiliti atau tanggungjawab seorang guru yang merangkumi bidang pekerjaan. murid-murid dan profesion keguruan akan ditingkatkan sekiranya seseorang itu benar-benar menjalankan tanggungjawabnya sebagai seorang pendidik. Hubungan akauntabiliti dengan peningkatan profesionalisme keguruan. Memahami selengkapnya isi pelajaran bagi mata pelajaran yang diajar. Terhadap Tugas dan Kerja 1. . Merancang dan melaksanakan strategi pengajaran sepenuhnya bagi mencapai objektif pelajaran secara maksimum. setiap guru perlu sedar akan tanggungjawabnya terhadap tugas agar mereka dapat melaksanakan tugas itu dengan bersungguh-sungguh dan dedikasi. Peningkatan dalam bidang tersebut melambangkan tingginya kualiti seseorang guru yang juga akan meningkatkan taraf profesionalisme keguruan khususnya di negara kita. tingkah laku. 5. sekolah. Penghayatan akauntabiliti akan meningkatkan profesionalisme keguruan kerana semua guru akan menjalankan tanggungjawab dan tugas-tugasnya dengan penuh dedikasi. Menyertai seminar pendidikan dengan menyertai kursus-kursus yang dianjurkan oleh jabatan atau pentadbir sekolah. 4.

penoreh getah dari Kampung Kuala Beris di sini. petang kelmarin. 50. Perasaan itu hanya diluahkan menerusi tulisan di kertas selepas aduannya kepada ibu bapa tidak diendahkan berikutan mereka beranggapan murid itu mungkin melakukan kesalahan di sekolah. 7 April 2007: SIK: Seorang bapa mendakwa anaknya. maka ia tidak akan dapat menjalankan tanggungjawabnya dengan baik dan akan gagal melahirkan insan pelajar yang benar-benar lengkap dari segi ilmu dan peribadi yang baik. membuat laporan polis kelmarin. dipercayai akibat dipukul guru terbabit.Beliau mendakwa guru itu menendang anaknya dua kali di depan 40 murid lain ketika kelas agama Islam. kesedaran terhadap akauntabiliti akan menjadikan seseorang guru itu lebih bertanggungjawab dalam menjalankan tugas yang telah diamanahkan kepadanya. termasuk seorang pengawal keselamatan. Oleh itu. dekat Pasir Mas. didapati positif dalam ujian air kencing bersama beberapa suspek. yang mengajar di sebuah sekolah di Lembah Klang. 8. Bukti itu semakin jelas apabila mata kiri murid itu. murid Tahun Enam Sekolah Kebangsaan Lubuk Merbau di sini. Hal tersebut akan menjatuhkan martabat profesionalisme keguruan negara kita. Isnin lalu. KUALA LUMPUR: Sukar dipercayai apabila seorang guru antara empat lelaki yang ditahan polis bandar raya kerana terbabit dalam penagihan ganja. Dalam operasi dijalankan sepasukan anggota Jabatan Narkotik Ibu Pejabat Polis Kontinjen (IPK) Kuala Lumpur.Pada pendapat saya. ditendang guru agamanya kerana bangun dari tempat duduk untuk mengambil kotak pensil yang terjatuh. ia perlu dihayati oleh semua guru di negara ini. 6 April 2007: PASIR GUDANG: Beberapa nota ditulis seorang murid tahun dua yang mencurahkan perasaannya selepas dipukul guru Bahasa Melayu bagaikan menjadi bukti ‘penderaan’ di sebuah sekolah rendah di sini. berkata perbuatan guru itu tidak boleh diterima kerana menegur menggunakan kaki sehingga menyebabkan anaknya kesakitan. Abdul Rashid Hussain. mengalami pendarahan beku. 26 April 2007: KOTA BHARU: Akibat tidak tahan menjadi pemuas nafsu gurunya. Siti Nur Fatihah Samsudin. . Pelajar berusia 15 tahun itu mendakwa guru itu beberapa kali mencabul kehormatannya. termasuk di sekolah dan rumah suspek. Sekiranya seseorang itu mengabaikan akauntabilitinya. seorang pelajar tingkatan tiga sebuah sekolah di Rantau Panjang. lelaki berusia 20-an itu.

salah siapa dan kenapa? Guru merupakan salah satu professsion yang amat mulia di mata masyarakat kita.Benarkah tuntutan kerjaya sebagai guru terlampau berat? Bagi aku. Walaupun aku bukanlah seorang guru(pernah bercita-cita juga). 8. menerima satu hingga dua jahitan di kepala selepas didakwa diketuk dengan kasut tumit tinggi oleh seorang guru wanita. Di mana letaknya kepercayaan kepada guru? Guru ajaran sesat lebih mudah dapat tempat dalam hati rakyat kita. rasa hormat kian hilang terhadap kerjaya ini. Kepercayaan kian terhakis. 10 Januari 2007: GUA MUSANG: Seorang bapa menganggap tindakan guru disiplin sebuah sekolah menengah di sini menggunting kolar baju anak lelakinya kerana didakwa tidak mengikut peraturan pakaian seragam. guru zaman sekarang lebih banyak .Ketika itu. mendakwa guru muzik melondehkan seluarnya hingga ke paras lutut di depan teman sekelasnya. tiada Doktor. berkata guru muzik itu bertindak demikian kemungkinan sebagai hukuman berikutan dia tak membawa buku latihan. hanya tiga murid lelaki terbabit yang mula-mula dipukul guru berkenaan mengalami pendarahan di kepala hingga terpaksa dihantar ke Hospital Kuala Nerang untuk rawatan lanjut.6 Mac 2007: BANTING: Seorang pelajar yang baru dua jam mendaftar diri pada hari pertama persekolahan di sekolah barunya. termasuk dua perempuan. 26 Februari 2007: KUALA NERANG: Tiga murid tahun empat Sekolah Kebangsaan Padang Sanai dekat sini. sebagai tidak bertamadun dan mengaibkan. Kini. semalam. Persoalannya. Rabu lalu. didakwa diketuk guru wanita berkenaan selepas dikatakan tidak membawa buku latihan Bahasa Inggeris. Tanpa guru. menghadapi kemungkinan buta apabila terkena pembaris kayu dilontar seorang guru. guru itu sepatutnya merujuk kepada ibu bapa pelajar atau anaknya diberi amaran terlebih dulu. :-Itulah senarai kes salah-laku yang membabitkan guru-guru di Malaysia sepanjang tahun 2007 ini. Dalam kejadian kira-kira jam 10 pagi itu. Dia yang hanya mahu dikenali sebagai Man berkata. Mohammad Nabill Iman Hakkiem Zulkifli. Puncanya? 1. Ibu-bapa lebih percaya kepada ejen skim pelaburan internet. memang berat. 14 Januari 2007: DUNGUN: Seorang murid lelaki tahun dua di Jerangau. dan lebih malang lagi lebih percaya kepada artis daripada fatwa mufti. kira-kira 40 kilometer dari sini. kepala lapan murid dalam satu kelas.Bagaimanapun. tiada Professor dan tiada juga wujudnya ketamadunan. pembawa kupon gores dan menang. pelajar tingkatan dua itu mengikuti mata pelajaran Sains berkaitan mata di sebuah sekolah di Pulau Carey di sini. Tekanan kerja . tiada Perdana Menteri.

doktor. Jika dulu. Yang kita selalu terdedah apabila guru membuat salah-laku disiplin. Rupanya. Sekarang ditambah satu lagi.”Pukullah anak saya tu selagi tidak patah tulang atau cacat. Takkan lebih rela tengok anak sendiri mati merempit dan mengandung tanpa bapa? Jangan ‘dok’ leka tengok rancangan tv dan undi artis. majoritinya akan mengatakan bahawa tahap disiplin pelajar sekarang berada di tahap kritikal. Fkirkanlah yek…. Masyarakat hari ini memandang tinggi sesuatu kerjaya hari ini bukan kerana apa yang dibuat. Gaji . Itu yang kita tahu. tetapi hakikatnya tak semudah yang kita nampak. Kerana apa? Kerana pendapatan mereka yang lebih lumayan.Tanyalah kepada guru-guru. Kalau anak murid dah berani memaki guru.Orang bekerja sebagai guru kerana nak cari makan daripada duit gaji yang diterima. Aku mengadu cikgu sekolah selalu cubit aku kerana nakal. Pelajar salah-laku disiplin? Kurang didedahkan. Malah dia kata kepada guru besar. Saman guru. Tapi hari ini. didiklah anak di rumah dengan baik.Orang jawa kata “respect”.. 3. kerjaya guru merupakan salah satu kerjaya di Malaysia ini yang mendapat gaji yang rendah. jentik telinga sedikit pun. Bila pelajar melakukan kesalahan. . sila peka dengan nasib guru. Inilah hakikatnya kisah kehidupan seorang guru di Malaysia. tetapi berapa duit yang diterima daripada hasil kerjayanya. Itu kisah aku. Malah pemain bolasepak yang mutunya entah apa-apa dan pekerja buruh binaan lagi tinggi gajinya daripada guru. Memang dimudahkan dengan kemudahan yang pelbagai yang ada pada hari ini. Setiap sekolah pasti ada masalah disiplin pelajar kecuali mungkin sekolah pendidikan khas. kalau tak mau anak sendiri menjadi mangsa “pelempang” dan “sepak terajang” guru. ibu-bapa dah bawa ke mahkamah. bapa aku mengizinkan. Sedangkan kerjaya guru adalah salah satu kerjaya yang terpenting di dunia. Senang kan? Walhal anak sendiri nakal kurang sedikit dari “syaitan”. Barulah timbul rasa hormat. Kerja lain pun macam tu.bebannya. melayu khususnya. Yang menyedihkan. guru diberikan kuasa penuh oleh ibu-bapa untuk mendidik anak-anak walau dipukul atau dirotan(selagi tak patah-riuk atau cacat). aku tak berani nak mengadu lagi. Mereka juga ada maruah dan pendirian. 2. berjumpa dengan guru besar. Aku pernah mengadu dengan ibu-bapa aku semasa aku sekolah dulu. anak sendiri terabai. artis. Aku tak pernah dengar lagi kes guru saman pelajar dan ibu-bapa. Pelajar . pihak pengurusan sekolah cuba sembunyikan kerana bimbang nama sekolah tercemar. Kepada ibu-bapa pula. Sejak hari itu. Kepada pihak kementerian yang berkenaan. peguam antara nama kerjaya yang sentiasa mendapat tempat di hati masyarakat. Bapa aku pergi ke sekolah keesokan harinya. asalkan dia jadi manusia”. takkan nak “pasrah” je. Jurutera.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->