INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA, KAMPUS DARULAMAN, 06000 JITRA, KEDAH.

MTE 3107 PERANCANGAN & PENGAJARAN MATEMATIK

PENGAJARAN MIKRO & MAKRO
DISEDIAKAN OLEH:
NUR FARHANAH TARMIZI CHE NOORAINI NAWI NUR FAZLILA JALALUDIN NUR MASTURAH GHAFFAR NURUL FATEHAH MOKHTAR SITI NOR ADIBAS BINTI AB RAHMAN

 .KONSEP PENGAJARAN MIKRO  Pengajaran mikro digunakan untuk memperihalkan teknik pengajaran untuk membolehkan pelatih atau pelajar menguasai. melatih atau memurnikan kemahiran pengajaran dalam situasi yang dikurangkan dari segi kesukarannya. Maka dalam melaksanakan pengajaran mikro bilangan pelajar dan peruntukan masa dikurangkan.

Set Induksi Kemahiran Menutup Pengajaran Kemahiran Menyoal Kemahiran Pengukuhan KEMAHIRAN PENGAJARAN MIKRO Kemahiran Menerang Kemahiran Menggunakan Sumber Kemahiran Variasi Rangsangan Kemahiran Menggunakan Papan Tulis .

sekurang-kurangya satu unit kemahiran. perkembangan dan penutup  Merupakan simulasi satu pengajaran yang lengkap kepada satu kelas biasa. .  Proses makro meliputi 3 peringkat pemulaan pengajaran. dalam sesuatu waktu pelajaran.KONSEP PENGAJARAN MAKRO  Pengajaran makro merangkumi segala proses pengajaran.

. makmal atau bilik previu. Simulasi boleh dilakukan di dalam bilik darjah.  Pengajaran makro merupakan kesepaduan teknik-teknik pengajaran mikro yg disokong oleh perancangan pengajaran pembelajaran yg sekian lama dipelajari.

PERBEZAAN PENGAJARAN MIKRO & MAKRO .

8 orang murid) PENGAJARAN MAKRO Kelas sebenar (40 orang atau lebih Guru pelatih Perlu murid sebenar berperanan sebagai di sekolah murid Waktu mengajar diringkaskan (5 .10 minit) Waktu mengajar sebenar (30 minit atau lebih) Masa .Bilangan Murid Peranan PENGAJARAN MIKRO Kelas kecil (5 .

Kemahiran Tumpuan kepada satu kemahiran sahaja Tidak perlu ke sekolah Pelbagai kemahiran digunakan Situasi Dilaksanakan di sekolah sebenar Persekitaran Keadaan luar biasa Keadaan lebih kerana dilaksanakan “biasa” kerana di dalam makmal dalam keadaan sebenar .

PERSAMAAN PENGAJARAN MIKRO & MAKRO .

guru pelatih dapat menyaksikan kekuatan dan kelemahan diri sendiri semasa mengajar.  Sesi pengajaran mikro dan makro membolehkan guru-guru pelatih mendapat maklumbalas secara serta merta dan dapat berbincang bagi mengatasi kelemahan-kelemahan semasa sesi pengajaran dijalankan. terutama jika pengajaran mikro itu dirakam.  Sesi pengajaran mikro dan makro ini juga dapat mempertingkatkan keyakinan guru-guru pelatih untuk mengajar di dalam kelas sebenarnya. membuatpenilaian dan sebagainya. Pengajaran mikro dan makro membolehkan guru memahirkan diri dalam beberapa kemahiran tertentu seperti latihan teknik mengajar. menyoal. di samping mendapat maklum balas rakan-rakan seopsyen. Melalui rakaman video. mengawal kelas. .

TERIMA KASIH .SEKIAN.

 .

.

SZYSZ a^V W^SZSZ   .

WS_ WU  # [^SZYa^V   .

WS_ _WTWZS^  [^SZYS`Sa WT a^a\WS` W^a a^V _WTWZS^ TW^\W^SZSZ _WTSYS V_W[S a^V S`a WZYSS^ V^ZYS_SZ  Z` S`a WZYSS^ _WTWZS^ Z` S`Sa WT S_S .

WS^SZ a\aSZ W\SVS _S`a WS^SZ _SSS VS \W^a W _W[S WTSYS WS^SZ VYaZSSZ `aS_ S_SZSSZ V _W[S _WTWZS^ W^_W`S^SZ WSVSSZ aS^ TS_S WSVSSZ WT W^SZS VS_SZSSZ TS_SW^SZS VVSS SS VSS WSVSSZ _WTWZS^ .

    .

 .

.

3 274 /.9.3 903 203.9 203.9.9503.3 80-..3 /7 803/7 802.8 002. 503. !03.7 / /.9 20250793..3 7..8 80.7 / 8./04 :7:50. 02..3 2...8. 203. 2079. /.9..3 0.3 002. 0.:2 -.8 7.3.2 -0-07..8 80-03.3 9079039: 805079 .2 $08 503.3 274 9: /7. .3 /..8.9 2..3 907:9..74 202-40.: 7.3 2.. $08 503.9 :39: 203.9 /.2 0. 0.253 203/.8 202-:.74 3 :.5..3 8045803 .3 :7: :7:50....9 203/..:2-.3 :7:202.3 802.3 274 /.. 8079.3.73.7.7...7.7..5.3 -.. /. 203.3 /7 /.5.3.7.7.3 002.3 :7: :7: 50.9.7.3 /.3 . 808 503.3 274 /.3 2.74 202-40.3 /.3 0:.9 2.5.2..5.3 /.9 -07-3. 203..2.5..7 2034.8.7.

   .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful