P. 1
Prinsip Pembinaan Item Ujian Esei

Prinsip Pembinaan Item Ujian Esei

|Views: 209|Likes:
Published by Aini Sapia

More info:

Published by: Aini Sapia on Oct 02, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/07/2015

pdf

text

original

1/4/2011

PENGGUBALAN ITEM ESEI

HASIL PEMBELAJARAN
Menjelaskan konsep, tujuan dan bentuk item esei. Merancang penggubalan item esei. Menggubal dan mentaksir item esei

PENGANTAR
Konsep dan kegunaan item esei/ subjektif dalam peperiksaan. Bentuk-bentuk item esei/ subjektif. Soalan Higher Order Thinking Skills.

ABDUL HADI BIN MOHAMAD IPG KAMPUS TENGKU AMPUAN AFZAN 27200 KUALA LIPIS PAHANG

Menggubal PMM/ Rubrik Pemarkahan

PENGENALAN KONSEP PENTAKSIRAN
PENTAKSIRAN: Proses mendapatkan maklumat dan membuat penghakiman tentang produk sesuatu proses pendidikan.

KONTINUM SOALAN KONTINUM ITEM UJIAN
SUBJECTIVITY OBJECTIVITY

PENGGUNAAN ITEM SUBJEKTIF

GERAK BALAS LANJUTAN

GERAK BALAS TERHAD

STRUKTUR

OBJEKTIF ANIKA PILIHAN

Menguji pengetahuan, pengalaman, kemahiran serta tahap kebolehan kognitif calon melalui respon secara tulisan.

BENTUK-BENTUK ITEM SUBJEKTIF
ITEM STRUKTUR (STRUCTURED RESPONSE) ITEM GERAK BALAS TERHAD (RESTRICTED RESPONSE) ITEM GERAK BALAS LANJUTAN (EXTENDED RESPONSE)

ITEM STRUKTUR
• Satu bentuk item yang mengandungi elemen esei dan objektif yang dibina dalam bentuk set yang berkaitan antara satu sama lain berdasarkan sesuatu bahan rangsangan yang dikemukakan.

ITEM GERAK BALAS LANJUTAN Memberi kebebasan kepada calon:
Melahirkan Idea. Merangka, memilih, dan mengorganisasi isi. Mempersembahkan idea dengan cara tersendiri.

1

kebolehpercayaan.1/4/2011 ITEM GERAK BALAS LANJUTAN • Respons calon: Bersifat polikotomus Menghasilkan pelbagai kemungkinan jawapan. Panduan Umum Penggubalan Item Esei. aras kesukaran dan indeks diskriminasi. ITEM GERAK BALAS LANJUTAN • Respons calon: Bersifat polikotomus Menggabungkan pelbagai pengetahuan. Menghasilkan sesuatu idea yang asli. Menentukan kualiti soalan ujian dari segi kesahan. PROSES PENGGUBALAN Plan For Designing And Delivering Learning Outcomes Design (backward mapping) Course Lesson Learning Learning Outcomes Outcomes Program Learning Outcomes University/ Professional Body Learning Outcomes PROSES PENGGUBALAN ITEM PENGKONSEPSIAN PENENTUAN INSTRUMEN PEMBINAAN ITEM KAJIAN ITEM PROSES PENGGUBALAN ITEM PENGKONSEPSIAN Deliver & Assessment Proses mengumpul dan menyatukan maklumat untuk menentukan konstruk ujian. 2 . Fokus Pertimbangan Dalam Penggubalan Item Esei. idea dan maklumat daripada pelbagai sumber. PERANCANGAN PENGGUBALAN ITEM Proses Penggubalan Item Esei. Membina instrumen yang tepat. Membuat pertimbangan dan penilaian tentang sesuatu idea atau maklumat. jelas dan dapat mengukur konstruk yang hendak diukur. PROSES PENGGUBALAN ITEM PENENTUAN INSTRUMEN PROSES PENGGUBALAN ITEM PEMBINAAN INSTRUMEN PROSES PENGGUBALAN ITEM KAJIAN INSTRUMEN Menentukan jenis dan bentuk instrumen yang terbaik untuk mengukur konstruk ujian.

HASIL PENGAJARAN PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN PENTAKSIRAN ALIGNMENT HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM (PLO) PISMP ProblemSolving ProblemSolving  Kemahiran Praktikal Pengetahuan & Kefahaman Kemahiran Praktikal Pengetahuan & Kefahaman  Learning Outcome Instruction Assessment Learning Outcome Instruction Assessment Menggunakan ilmu pengetahuan dan kemahiran untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran dengan mengambil kira faktor fizikal. Secara rawak. kecenderungan atau etnik kanak-kanak itu. methods and practices must be aligned with learning outcomes and programme content. (a) Bincangkan kekuatan dan kelemahan Teori Pembelajaran Behavioris berbanding teori-teori pembelajaran lain dalam menerangkan proses pengajaran dan pembelajaran. saya akan pilih salah seorang daripada bilangan itu.(2.B.1/4/2011 PERTIMBANGAN Kod amalan akreditasi program  PENGENALAN KEPERLUAN MQA KEPERLUAN KURIKULUM • Dinyatakan sebagai CLO / Hasil Pembelajaran Kursus. saya akan melatihnya untuk menjadi seorang doktor. (b) Huraikan implikasi Teori Pembelajaran Sosial dalam pengajaran dan pembelajaran.4) Dalam JSU item esei yang perlu dibina ialah aras PENILAIAN Penagajaran pembelajaran yang baik perlu berdasarkan teori yang terbukti keupyanaan dan kejayaannya. memahami dan boleh melakukan setelah selesai sesuatu tempoh pembelajaran. (a) Huraikan objektif-objektif asas pendidikan dari sudut pandangan ahli-ahli Humanisme. seniman atau peniaga. SOALAN: EDU 3103 3 . Berkeupayaan memindahkan dan mengaplikasikan kemahiran yang dikuasai dalam pelbagai situasi sebenar. Kemudian tanpa mengira bakat. CONTOH SOALAN 1.  Assessment principles. Pernyataan tentang perkara yang pelajar dikehendaki mengetahui. SOALAN: EDU 3103 Menurut J. psikologi. sosial. the eight domains of learning outcomes and the programme standards.Watson seorang ahli Teori Behavioris “Berikan saya satu dozen kanak-kanak yang sihat dan sempurna. bahkan seorang engemis atau pencuri. Memilih dan mengaplikasi pendekatan dan strategi pengajaran pembelajaran yang sesuai berdasarkan teori pembelajaran. budaya. dan etika profesional keguruan. The assessment must be consistent with the levels defined in the MQF. HASIL PEMBELAJARAN KURSUS (CLO) EDU 3103  CONTOH SOALAN 1. peguam.

• Soalan berdasarkan permasalahan. inferences or generalizations. SOALAN: EDU 3103 Model pengajaran sosial dapat membantu dalam memperjelas dan memperkembangkan idea-idea seperti dalam pembelajaran koperatif dan main peranan. HIGHER ORDER QUESTIONING ARAS SOALAN APLIKASI: Menguji kebolehan calon menggunakan sesuatu prosedur dalam menyempurnakan sesuatu tugasan atau memilih dan menggunakan prosedur yang sesuai untuk menyempurnakan suatu tugasan yang berbeza. Menurut J. saya akan pilih salah seorang daripada bilangan itu.Watson seorang ahli Teori Behavioris “Berikan saya satu dozen kanak-kanak yang sihat dan sempurna. ideas and opinions. 4 . bahkan seorang engemis atau pencuri.Those questions that require HIGHER ORDER QUESTIONING • Expanded use of the mind to meet new challenges. Kemudian tanpa mengira bakat. • Produce original communications. (b) Huraikan dengan ringkas jenis-jenis pengajaean bestari. kecenderungan atau etnik kanak-kanak itu.B. seniman atau peniaga. • Interpret. • Soalan berbentuk refleksi. peguam. students to go beyond simple recall and engage in more sophisticated thinking. from which the pupils can learn by the act of answering the question. SOALAN: EDU 3103 ADAKAH SOALAN YANG DIBINA MENEPATI ARAS KOGNITIF JSU? PERTIMBANGAN Soalan “ Higher Order Thinking Skills” GOOD QUESTIONING? … Questions that stimulate higher order thinking in the pupils and require more than recall on information by the pupils. CONTOH SOALAN 1. • Soalan mengenai perbandingan pendapat atau teori. (a) Terangkan implikasi pembelajaran koperatif terhadap pengajara. and which allow for a range of possible answers… Sullivan 1991 HIGHER ORDER QUESTIONING . propose solutions. judge ideas. • Soalan yang melibatkan kritikan. solve life-problems. • Critically think about information. Secara rawak. express opinions and make choices and decisions. (b) Bincangkan perbezaan dan persamaan antara teori pembelajaran kognitif dan Teori Pembelajaran Sosial. saya akan melatihnya untuk menjadi seorang doktor.n dan pembelajaran.1/4/2011 CONTOH SOALAN 1.. analyze or manipulate information. BAGAIMANA MENYEDIAKAN SOALAN HOTS HIGHER ORDER QUESTIONING • Draw conclusions. make predictions. • Soalan berdasarkan tugasan terbuka (open-ended tasks).

5 . • Tugasan setiap item mestilah berkaitan dengan rangsangan yang sama. peta. gambar foto dan petikan. graf. jadual. HIGHER ORDER QUESTIONING ARAS SOALAN SINTESIS:Menguji kebolehan calon menghasilkan satu hipotesis alternatif terhadap sesuatu masalah. dll yang memerlukan calon mentafsir kandungan maklumat yang dikemukakan. PANDUAN MEMBINA ITEM STRUKTUR • Rangsangan mestilah jelas dan mudah difahami. carta alir. mengenal pasti sesuatu maklumat itu berfungsi dalam sesuatu struktur dan mengenal pasti sudut pandangan. PANDUAN PENGGUBALAN ITEM STRUKTUR • Dibina dalam satu set item yang berturutan. carta.1/4/2011 HIGHER ORDER QUESTIONING ARAS SOALAN ANALISIS:Menguji kebolehan calon membanding beza maklumat yang relevan & tidak relevan. • Item yang dibina mestilah pelbagai aras dan bentuk. pemikiran. • Rangsangan yang dipilih mestilah sesuai dengan hasil pembelajaran. bias dan nilai pengarang yg mendasari sesuatu teks. gambar rajah. BENTUK ITEM STRUKTUR BENTUK ITEM STRUKTUR • BENTUK PETIKAN KARANGAN: Item yang menggunakan rangsangan berbentuk „berbentuk petikan karangan yang memerlukan calon menjawab siri soalan yang dikemukakan berkaitan petikan berkenaan. • Agihan markah bagi setiap item dinyatakan. • Rangsangan yang lazim digunakan – gambar rajah. PENGGUBALAN ITEM ITEM STRUKTUR • BENTUK INTERPRETIF: Item yang menggunakan rangsangan berbentuk „qoutation‟. PANDUAN MEMBINA ITEM STRUKTUR • Setiap item dalam set mestilah boleh berdiri dengan sendiri. • Ruangan menulis jawapan bagi setiap item mestilah mencukupi. HIGHER ORDER QUESTIONING ARAS SOALAN PENILAIAN: Menguji kebolehan calon menilai keberkesanan sesuatu prosedur atau menilai sesuatu produk atau operasi berdasarkan kriteria luaran/ standard menggunakan pemikiran kritikal calon. mereka bentuk suatu prosedur untuk menjayakan sesuatu task atau menghasilkan sesuatu produk yang memenuhi keperluan tertentu.

PENGGUBALAN ITEM ITEM GERAK BALAS LANJUTAN Prinsip-Prinsip Penggubalan Item Esei Gerak Balas Lanjutan Reka Bentuk Item Esei Gerak Balas Lanjutan PMM dan Rubrik Pemarkahan PRINSIP PENGGUBALAN ITEM GERAK BALAS LANJUTAN PRINSIP UMUM • Menyediakan peluang pelajar memilih dan menggabungkan pengetahuan. • Penggunaan pengetahuan/ kemahiran dalam konteks sebenar. Menggunakan istilah yang tepat dan bahasa yang jelas dan mudah difahami. idea dan maklumat daripada pelbagai sumber. ITEM GERAK BALAS TERHAD PENGGUBALAN ITEM GERAK BALAS LANJUTAN PRINSIP PENGGUBALAN ITEM GERAK BALAS LANJUTAN PRINSIP UMUM • Menguji aspek penting proforma kursus. PENGGUBALAN ITEM Respons calon dihadkan melalui: • Skop yang diuji.1/4/2011 PANDUAN PENGGUBALAN ITEM GERAK BALAS TERHAD PANDUAN PENGGUBALAN ITEM GERAK BALAS TERHAD Tidak sesuai untuk menguji konstruk yang lebih tinggi: • Penyelesaian masalah non-rutin. 6 . • Menyediakan peluang pelajar menzahirkan kedalaman pengetahuan dan kemahiran kognitif. Menyediakan skema pemarkahan semasa penggubalan item ujian. analitis dan kreatif. • Menggalakkan pemikiran kritis. • Menggalakkan pelajar meneroka pelbagai pilihan atau pendekatan bagi menyelesaikan masalah.ayat atau satu perenggan. PRINSIP PENGGUBALAN ITEM GERAK BALAS LANJUTAN PRINSIP UMUM • Menyediakan peluang pelajar membuat pertimbangan dan penilaian tentang sesuatu idea atau maklumat. • Mengelakkan daripada menyentuh isuisu sensitif. • Kerencaman konstruk ujian. • • • PANDUAN PENGGUBALAN ITEM GERAK BALAS LANJUTAN Item hendaklah meliputi skop kandungan yang luas dan pelbagai kemahiran. • Respons yang diperlukan terdiri daripada satu frasa. • Penilaian dan penghasilan idea.

REKA BENTUK ITEM ESEI CIRI RANGSANGAN YANG BAIK Bersifat autentik – melibatkan konteks dan situasi sebenar. • Contoh: Penjelasan kebolehan pelajar dalam tiga kategori Lemah. gambar rajah Situasi permasalahan/ isu Menggunakan kata tugas soalan yang betul. Sesuai dengan tugasan soalan. Penggunaan kata kerja yang jelas. Menjadi rujukan kepada respons calon. Bersifat terbuka – kebolehan calon melihat dalam pelbagai perspektif. Bahan yang dikemukakan untuk merangsang pemikiran calon mengenai sesuatu isu/ permasalahan dan sebagai asas rujukan dalam memberikan respons kepada task soalan. Mengambil kira kebolehan semua calon. BINCANGKAN: Memberikan huraian kritis ttg isu yang dikemukakan dan memberi penerangan daripada pelbagai aspek. 7 .peluang kepada calon menilai dan menyatakan pendirian. RUBRIK PEMARKAHAN UJIAN ESEI APAKAH RUBRIK? • KATEGORI • Penjelasan mengenai sesuatu kelas barang atau perkara. RANGSANGAN: REKA BENTUK ITEM ESEI CIRI RANGSANGAN YANG BAIK Membantu merangsang pemikiran calon. REKA BENTUK ITEM ESEI CIRI RANGSANGAN YANG BAIK Mengandungi aspek halangan / permasalahan. REKA BENTUK ITEM ESEI TASK SOALAN • Kehendak soalan yang memerlukan respons calon. Sederhana & Cemerlang.1/4/2011 PANDUAN PENGGUBALAN ITEM GERAK BALAS LANJUTAN • REKA BENTUK ITEM GERAK BALAS LANJUTAN • REKA BENTUK ITEM ESEI RANGSANGAN Boleh dikemukakan dalam bentuk: • • • Petikan (kajian. jadual. Tidak terlalu panjang dan rencam untuk dianalisis. REKA BENTUK ITEM ESEI TASK SOALAN Bersifat “open-ended”. pandangan tokoh) Graf. Item gerak balas lanjutan mengandungi dua komponen iaitu rangsangan dan task soalan.

Bila kriteria penilain dalam rubrik digunakan untuk menunjukkan markah bagi setiap kriteria. Lebih objektif dan mudah digunakan. Membantu guru membezakan respons calon dengan menentukan aspek penting respons pelajar. KELEBIHAN PEMARKAHAN HOLISTIK • Pemarkahan dibuat berdasarkan kriteria penilaian tetapi secara umum . Pemarkahan dibuat berdasarkan kriteria demi kriteria. Membekalkan maklumat diagnostik kepada pensyarah dan pelajar. 2. Menunjukkan cara menilai kualiti aspek berkenaan secara relatif. KRITERIA PENILAIAN (Evaluative criteria) Faktor petunjuk yang digunakan untuk menilai kualiti respons calon. 8 . • Penilaian dibuat berdasarkan pertimbangan umum pemeriksa. KELEBIHAN PEMARKAHAN ANALITIKAL • • • • • Memberi pertimbangan kepada setiap kriteria penilaian. ADAKAH KRITERIA PENILAIAN UJIAN ESEI? KRITERIA PENILAIAN ESEI • ISI/ FAKTA • PERSEMBAHAN & BAHASA • KEMAHIRAN PROSES BERFIKIR • ???? RUBRIK PEMARKAHAN UJIAN ESEI TINDAKAN SETERUSNYA? • Menentukan agehan markah bagi setiap kriteria penilaian. PENGGUNAAN RUBRIK KRITERIA PENILAIAN Pemarkahan Secara Analitikal Pemarkahan Secara Holistik Bila kriteria penilain dalam rubrik digunakan secara umum untuk menunjukkan satu markah secara keseluruhan. Pemarkahan lebih tepat. RUBRIK PEMARKAHAN UJIAN ESEI APAKAH KANDUNGAN RUBRIK? 1.1/4/2011 RUBRIK PEMARKAHAN UJIAN ESEI APAKAH RUBRIK? • • • Satu panduan pemarkahan untuk menilai respons pelajar terhadap tugasan ujian. RUBRIK PEMARKAHAN UJIAN ESEI TINDAKAN SETERUSNYA? • Setiap kriteria penilaian mesti disusuli dengan penjelasan tentang apa yang menjadikan respons itu baik atau lemah mwengikut tahap. • Menyediakan penjelasan kualiti bagi agihan markah bagi setiap kriteria penilaian. PENJELASAN KUALITI (Quality descriptions) Penjelasan tentang tahap kekuatan dan kelemahan respon calon.

• Membantu anda mencapai tujuan pemarkahan. Membantu pelajar memahami apa yang dijangkakan daripada mereka Membantu pensyarah membuat pemarkahan bagi menggambarkan hasil pembelajaran yang hendak dicapai 9 .1/4/2011 APA YANG MENJADIKAN RUBRIK ITU BAIK? • Kriteria penilaian dinyatakan secara eksplisit. Proses pemarkahan lebih jelas APA YANG MENJADIKAN RUBRIK ITU BAIK? • Mudah digunakan. • Penjelasan kualiti bagi setiap kriteria penilaian juga jelas. • Mudah membezakan tahap kualiti respons calon.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->