P. 1
Prinsip Pembinaan Item Ujian Esei

Prinsip Pembinaan Item Ujian Esei

|Views: 210|Likes:
Published by Aini Sapia

More info:

Published by: Aini Sapia on Oct 02, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/07/2015

pdf

text

original

1/4/2011

PENGGUBALAN ITEM ESEI

HASIL PEMBELAJARAN
Menjelaskan konsep, tujuan dan bentuk item esei. Merancang penggubalan item esei. Menggubal dan mentaksir item esei

PENGANTAR
Konsep dan kegunaan item esei/ subjektif dalam peperiksaan. Bentuk-bentuk item esei/ subjektif. Soalan Higher Order Thinking Skills.

ABDUL HADI BIN MOHAMAD IPG KAMPUS TENGKU AMPUAN AFZAN 27200 KUALA LIPIS PAHANG

Menggubal PMM/ Rubrik Pemarkahan

PENGENALAN KONSEP PENTAKSIRAN
PENTAKSIRAN: Proses mendapatkan maklumat dan membuat penghakiman tentang produk sesuatu proses pendidikan.

KONTINUM SOALAN KONTINUM ITEM UJIAN
SUBJECTIVITY OBJECTIVITY

PENGGUNAAN ITEM SUBJEKTIF

GERAK BALAS LANJUTAN

GERAK BALAS TERHAD

STRUKTUR

OBJEKTIF ANIKA PILIHAN

Menguji pengetahuan, pengalaman, kemahiran serta tahap kebolehan kognitif calon melalui respon secara tulisan.

BENTUK-BENTUK ITEM SUBJEKTIF
ITEM STRUKTUR (STRUCTURED RESPONSE) ITEM GERAK BALAS TERHAD (RESTRICTED RESPONSE) ITEM GERAK BALAS LANJUTAN (EXTENDED RESPONSE)

ITEM STRUKTUR
• Satu bentuk item yang mengandungi elemen esei dan objektif yang dibina dalam bentuk set yang berkaitan antara satu sama lain berdasarkan sesuatu bahan rangsangan yang dikemukakan.

ITEM GERAK BALAS LANJUTAN Memberi kebebasan kepada calon:
Melahirkan Idea. Merangka, memilih, dan mengorganisasi isi. Mempersembahkan idea dengan cara tersendiri.

1

2 .1/4/2011 ITEM GERAK BALAS LANJUTAN • Respons calon: Bersifat polikotomus Menghasilkan pelbagai kemungkinan jawapan. ITEM GERAK BALAS LANJUTAN • Respons calon: Bersifat polikotomus Menggabungkan pelbagai pengetahuan. Menghasilkan sesuatu idea yang asli. idea dan maklumat daripada pelbagai sumber. kebolehpercayaan. aras kesukaran dan indeks diskriminasi. PROSES PENGGUBALAN ITEM PENENTUAN INSTRUMEN PROSES PENGGUBALAN ITEM PEMBINAAN INSTRUMEN PROSES PENGGUBALAN ITEM KAJIAN INSTRUMEN Menentukan jenis dan bentuk instrumen yang terbaik untuk mengukur konstruk ujian. Menentukan kualiti soalan ujian dari segi kesahan. Membina instrumen yang tepat. Panduan Umum Penggubalan Item Esei. PROSES PENGGUBALAN Plan For Designing And Delivering Learning Outcomes Design (backward mapping) Course Lesson Learning Learning Outcomes Outcomes Program Learning Outcomes University/ Professional Body Learning Outcomes PROSES PENGGUBALAN ITEM PENGKONSEPSIAN PENENTUAN INSTRUMEN PEMBINAAN ITEM KAJIAN ITEM PROSES PENGGUBALAN ITEM PENGKONSEPSIAN Deliver & Assessment Proses mengumpul dan menyatukan maklumat untuk menentukan konstruk ujian. jelas dan dapat mengukur konstruk yang hendak diukur. Membuat pertimbangan dan penilaian tentang sesuatu idea atau maklumat. PERANCANGAN PENGGUBALAN ITEM Proses Penggubalan Item Esei. Fokus Pertimbangan Dalam Penggubalan Item Esei.

Kemudian tanpa mengira bakat. (a) Huraikan objektif-objektif asas pendidikan dari sudut pandangan ahli-ahli Humanisme. saya akan melatihnya untuk menjadi seorang doktor. Berkeupayaan memindahkan dan mengaplikasikan kemahiran yang dikuasai dalam pelbagai situasi sebenar.(2.Watson seorang ahli Teori Behavioris “Berikan saya satu dozen kanak-kanak yang sihat dan sempurna. budaya. bahkan seorang engemis atau pencuri. saya akan pilih salah seorang daripada bilangan itu. peguam. Memilih dan mengaplikasi pendekatan dan strategi pengajaran pembelajaran yang sesuai berdasarkan teori pembelajaran. sosial. psikologi. kecenderungan atau etnik kanak-kanak itu. The assessment must be consistent with the levels defined in the MQF.  Assessment principles. (a) Bincangkan kekuatan dan kelemahan Teori Pembelajaran Behavioris berbanding teori-teori pembelajaran lain dalam menerangkan proses pengajaran dan pembelajaran. HASIL PENGAJARAN PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN PENTAKSIRAN ALIGNMENT HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM (PLO) PISMP ProblemSolving ProblemSolving  Kemahiran Praktikal Pengetahuan & Kefahaman Kemahiran Praktikal Pengetahuan & Kefahaman  Learning Outcome Instruction Assessment Learning Outcome Instruction Assessment Menggunakan ilmu pengetahuan dan kemahiran untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran dengan mengambil kira faktor fizikal.4) Dalam JSU item esei yang perlu dibina ialah aras PENILAIAN Penagajaran pembelajaran yang baik perlu berdasarkan teori yang terbukti keupyanaan dan kejayaannya. the eight domains of learning outcomes and the programme standards. memahami dan boleh melakukan setelah selesai sesuatu tempoh pembelajaran. dan etika profesional keguruan. methods and practices must be aligned with learning outcomes and programme content. SOALAN: EDU 3103 3 . seniman atau peniaga. Pernyataan tentang perkara yang pelajar dikehendaki mengetahui.1/4/2011 PERTIMBANGAN Kod amalan akreditasi program  PENGENALAN KEPERLUAN MQA KEPERLUAN KURIKULUM • Dinyatakan sebagai CLO / Hasil Pembelajaran Kursus. (b) Huraikan implikasi Teori Pembelajaran Sosial dalam pengajaran dan pembelajaran. HASIL PEMBELAJARAN KURSUS (CLO) EDU 3103  CONTOH SOALAN 1.B. CONTOH SOALAN 1. SOALAN: EDU 3103 Menurut J. Secara rawak.

Menurut J. • Soalan berdasarkan tugasan terbuka (open-ended tasks). (a) Terangkan implikasi pembelajaran koperatif terhadap pengajara. saya akan melatihnya untuk menjadi seorang doktor. analyze or manipulate information. 4 . • Produce original communications. kecenderungan atau etnik kanak-kanak itu. • Critically think about information. • Soalan berbentuk refleksi. (b) Huraikan dengan ringkas jenis-jenis pengajaean bestari. make predictions.B. saya akan pilih salah seorang daripada bilangan itu. propose solutions. • Interpret.. from which the pupils can learn by the act of answering the question. judge ideas. BAGAIMANA MENYEDIAKAN SOALAN HOTS HIGHER ORDER QUESTIONING • Draw conclusions. Secara rawak. • Soalan yang melibatkan kritikan. solve life-problems. • Soalan mengenai perbandingan pendapat atau teori. SOALAN: EDU 3103 Model pengajaran sosial dapat membantu dalam memperjelas dan memperkembangkan idea-idea seperti dalam pembelajaran koperatif dan main peranan. bahkan seorang engemis atau pencuri.Those questions that require HIGHER ORDER QUESTIONING • Expanded use of the mind to meet new challenges.1/4/2011 CONTOH SOALAN 1. inferences or generalizations. • Soalan berdasarkan permasalahan. SOALAN: EDU 3103 ADAKAH SOALAN YANG DIBINA MENEPATI ARAS KOGNITIF JSU? PERTIMBANGAN Soalan “ Higher Order Thinking Skills” GOOD QUESTIONING? … Questions that stimulate higher order thinking in the pupils and require more than recall on information by the pupils. ideas and opinions. seniman atau peniaga. CONTOH SOALAN 1. HIGHER ORDER QUESTIONING ARAS SOALAN APLIKASI: Menguji kebolehan calon menggunakan sesuatu prosedur dalam menyempurnakan sesuatu tugasan atau memilih dan menggunakan prosedur yang sesuai untuk menyempurnakan suatu tugasan yang berbeza. and which allow for a range of possible answers… Sullivan 1991 HIGHER ORDER QUESTIONING .Watson seorang ahli Teori Behavioris “Berikan saya satu dozen kanak-kanak yang sihat dan sempurna. (b) Bincangkan perbezaan dan persamaan antara teori pembelajaran kognitif dan Teori Pembelajaran Sosial. Kemudian tanpa mengira bakat. express opinions and make choices and decisions. peguam.n dan pembelajaran. students to go beyond simple recall and engage in more sophisticated thinking.

gambar rajah. PANDUAN PENGGUBALAN ITEM STRUKTUR • Dibina dalam satu set item yang berturutan. 5 . PANDUAN MEMBINA ITEM STRUKTUR • Rangsangan mestilah jelas dan mudah difahami. HIGHER ORDER QUESTIONING ARAS SOALAN PENILAIAN: Menguji kebolehan calon menilai keberkesanan sesuatu prosedur atau menilai sesuatu produk atau operasi berdasarkan kriteria luaran/ standard menggunakan pemikiran kritikal calon. dll yang memerlukan calon mentafsir kandungan maklumat yang dikemukakan. gambar foto dan petikan. BENTUK ITEM STRUKTUR BENTUK ITEM STRUKTUR • BENTUK PETIKAN KARANGAN: Item yang menggunakan rangsangan berbentuk „berbentuk petikan karangan yang memerlukan calon menjawab siri soalan yang dikemukakan berkaitan petikan berkenaan. • Tugasan setiap item mestilah berkaitan dengan rangsangan yang sama. • Rangsangan yang lazim digunakan – gambar rajah. mereka bentuk suatu prosedur untuk menjayakan sesuatu task atau menghasilkan sesuatu produk yang memenuhi keperluan tertentu. • Rangsangan yang dipilih mestilah sesuai dengan hasil pembelajaran. pemikiran. graf.1/4/2011 HIGHER ORDER QUESTIONING ARAS SOALAN ANALISIS:Menguji kebolehan calon membanding beza maklumat yang relevan & tidak relevan. • Item yang dibina mestilah pelbagai aras dan bentuk. PENGGUBALAN ITEM ITEM STRUKTUR • BENTUK INTERPRETIF: Item yang menggunakan rangsangan berbentuk „qoutation‟. HIGHER ORDER QUESTIONING ARAS SOALAN SINTESIS:Menguji kebolehan calon menghasilkan satu hipotesis alternatif terhadap sesuatu masalah. PANDUAN MEMBINA ITEM STRUKTUR • Setiap item dalam set mestilah boleh berdiri dengan sendiri. carta alir. peta. carta. mengenal pasti sesuatu maklumat itu berfungsi dalam sesuatu struktur dan mengenal pasti sudut pandangan. jadual. • Ruangan menulis jawapan bagi setiap item mestilah mencukupi. • Agihan markah bagi setiap item dinyatakan. bias dan nilai pengarang yg mendasari sesuatu teks.

ayat atau satu perenggan. 6 . • Penggunaan pengetahuan/ kemahiran dalam konteks sebenar. • Kerencaman konstruk ujian. • Penilaian dan penghasilan idea.1/4/2011 PANDUAN PENGGUBALAN ITEM GERAK BALAS TERHAD PANDUAN PENGGUBALAN ITEM GERAK BALAS TERHAD Tidak sesuai untuk menguji konstruk yang lebih tinggi: • Penyelesaian masalah non-rutin. • • • PANDUAN PENGGUBALAN ITEM GERAK BALAS LANJUTAN Item hendaklah meliputi skop kandungan yang luas dan pelbagai kemahiran. Menyediakan skema pemarkahan semasa penggubalan item ujian. • Menggalakkan pelajar meneroka pelbagai pilihan atau pendekatan bagi menyelesaikan masalah. PRINSIP PENGGUBALAN ITEM GERAK BALAS LANJUTAN PRINSIP UMUM • Menyediakan peluang pelajar membuat pertimbangan dan penilaian tentang sesuatu idea atau maklumat. PENGGUBALAN ITEM Respons calon dihadkan melalui: • Skop yang diuji. • Mengelakkan daripada menyentuh isuisu sensitif. • Respons yang diperlukan terdiri daripada satu frasa. idea dan maklumat daripada pelbagai sumber. PENGGUBALAN ITEM ITEM GERAK BALAS LANJUTAN Prinsip-Prinsip Penggubalan Item Esei Gerak Balas Lanjutan Reka Bentuk Item Esei Gerak Balas Lanjutan PMM dan Rubrik Pemarkahan PRINSIP PENGGUBALAN ITEM GERAK BALAS LANJUTAN PRINSIP UMUM • Menyediakan peluang pelajar memilih dan menggabungkan pengetahuan. Menggunakan istilah yang tepat dan bahasa yang jelas dan mudah difahami. • Menyediakan peluang pelajar menzahirkan kedalaman pengetahuan dan kemahiran kognitif. analitis dan kreatif. • Menggalakkan pemikiran kritis. ITEM GERAK BALAS TERHAD PENGGUBALAN ITEM GERAK BALAS LANJUTAN PRINSIP PENGGUBALAN ITEM GERAK BALAS LANJUTAN PRINSIP UMUM • Menguji aspek penting proforma kursus.

Menjadi rujukan kepada respons calon. RANGSANGAN: REKA BENTUK ITEM ESEI CIRI RANGSANGAN YANG BAIK Membantu merangsang pemikiran calon. Tidak terlalu panjang dan rencam untuk dianalisis. RUBRIK PEMARKAHAN UJIAN ESEI APAKAH RUBRIK? • KATEGORI • Penjelasan mengenai sesuatu kelas barang atau perkara. REKA BENTUK ITEM ESEI TASK SOALAN Bersifat “open-ended”. pandangan tokoh) Graf. Bahan yang dikemukakan untuk merangsang pemikiran calon mengenai sesuatu isu/ permasalahan dan sebagai asas rujukan dalam memberikan respons kepada task soalan. BINCANGKAN: Memberikan huraian kritis ttg isu yang dikemukakan dan memberi penerangan daripada pelbagai aspek. REKA BENTUK ITEM ESEI CIRI RANGSANGAN YANG BAIK Mengandungi aspek halangan / permasalahan.peluang kepada calon menilai dan menyatakan pendirian. Penggunaan kata kerja yang jelas. Mengambil kira kebolehan semua calon. Sederhana & Cemerlang. REKA BENTUK ITEM ESEI TASK SOALAN • Kehendak soalan yang memerlukan respons calon. jadual. Bersifat terbuka – kebolehan calon melihat dalam pelbagai perspektif. gambar rajah Situasi permasalahan/ isu Menggunakan kata tugas soalan yang betul. Sesuai dengan tugasan soalan. 7 .1/4/2011 PANDUAN PENGGUBALAN ITEM GERAK BALAS LANJUTAN • REKA BENTUK ITEM GERAK BALAS LANJUTAN • REKA BENTUK ITEM ESEI RANGSANGAN Boleh dikemukakan dalam bentuk: • • • Petikan (kajian. • Contoh: Penjelasan kebolehan pelajar dalam tiga kategori Lemah. REKA BENTUK ITEM ESEI CIRI RANGSANGAN YANG BAIK Bersifat autentik – melibatkan konteks dan situasi sebenar. Item gerak balas lanjutan mengandungi dua komponen iaitu rangsangan dan task soalan.

Lebih objektif dan mudah digunakan. • Penilaian dibuat berdasarkan pertimbangan umum pemeriksa. Menunjukkan cara menilai kualiti aspek berkenaan secara relatif. 8 . Membekalkan maklumat diagnostik kepada pensyarah dan pelajar. Pemarkahan dibuat berdasarkan kriteria demi kriteria. Bila kriteria penilain dalam rubrik digunakan untuk menunjukkan markah bagi setiap kriteria. PENGGUNAAN RUBRIK KRITERIA PENILAIAN Pemarkahan Secara Analitikal Pemarkahan Secara Holistik Bila kriteria penilain dalam rubrik digunakan secara umum untuk menunjukkan satu markah secara keseluruhan. • Menyediakan penjelasan kualiti bagi agihan markah bagi setiap kriteria penilaian. RUBRIK PEMARKAHAN UJIAN ESEI TINDAKAN SETERUSNYA? • Setiap kriteria penilaian mesti disusuli dengan penjelasan tentang apa yang menjadikan respons itu baik atau lemah mwengikut tahap. Membantu guru membezakan respons calon dengan menentukan aspek penting respons pelajar. KELEBIHAN PEMARKAHAN HOLISTIK • Pemarkahan dibuat berdasarkan kriteria penilaian tetapi secara umum .1/4/2011 RUBRIK PEMARKAHAN UJIAN ESEI APAKAH RUBRIK? • • • Satu panduan pemarkahan untuk menilai respons pelajar terhadap tugasan ujian. RUBRIK PEMARKAHAN UJIAN ESEI APAKAH KANDUNGAN RUBRIK? 1. KELEBIHAN PEMARKAHAN ANALITIKAL • • • • • Memberi pertimbangan kepada setiap kriteria penilaian. 2. PENJELASAN KUALITI (Quality descriptions) Penjelasan tentang tahap kekuatan dan kelemahan respon calon. ADAKAH KRITERIA PENILAIAN UJIAN ESEI? KRITERIA PENILAIAN ESEI • ISI/ FAKTA • PERSEMBAHAN & BAHASA • KEMAHIRAN PROSES BERFIKIR • ???? RUBRIK PEMARKAHAN UJIAN ESEI TINDAKAN SETERUSNYA? • Menentukan agehan markah bagi setiap kriteria penilaian. KRITERIA PENILAIAN (Evaluative criteria) Faktor petunjuk yang digunakan untuk menilai kualiti respons calon. Pemarkahan lebih tepat.

• Penjelasan kualiti bagi setiap kriteria penilaian juga jelas. • Mudah membezakan tahap kualiti respons calon. Membantu pelajar memahami apa yang dijangkakan daripada mereka Membantu pensyarah membuat pemarkahan bagi menggambarkan hasil pembelajaran yang hendak dicapai 9 . • Membantu anda mencapai tujuan pemarkahan. Proses pemarkahan lebih jelas APA YANG MENJADIKAN RUBRIK ITU BAIK? • Mudah digunakan.1/4/2011 APA YANG MENJADIKAN RUBRIK ITU BAIK? • Kriteria penilaian dinyatakan secara eksplisit.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->