P. 1
pelan strategik sivik 2008-2010

pelan strategik sivik 2008-2010

|Views: 2,489|Likes:
Published by diana_ismail_5

More info:

Published by: diana_ismail_5 on Oct 02, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/29/2013

pdf

text

original

SK JALAN SEMENYIH SATU, KAJANG 43000 KAJANG, SELANGOR

PELAN STRATEGIK DAN PELAN TAKTIKAL PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN 2008-2010

PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN

VISI
Memberi kesedaran kepada murid tentang tanggungjawab mereka dalam masyarakat dan melahirkan anggota masyarakat dan warganegara padu, patriotk dan boleh menyumbang ke arah masyarakat, negara dan dunia. peranan, hak negara untuk yang bersatu kesejahteraan

MISI
1. Menyediakan masyarakat yang memahami kepentingan hidup secara harmoni. 2. Memahami pelbagai agama, tradisi dan budaya masyarakat Malaysia. 3. Mengenal pasti cabaran dan ancaman dalam masyarakat. 4. Dapat membuat keputusan yang bijak dengan ,mengambil kira kepentingan diri dan kepentingan orang lain. 5. Berinteraksi secara sopan dengan anggota keluarga, rakan dan masyarakat. 6. Mempunyai keyakinan terhadap kebolehan diri. 7. Menghormati kaum dan budaya lain. 8. Menghormati pemimpin dan menghargai jasa mereka. 9. Menunjukkan perasan bangga dan cinta akan negara.

MOTTO BERSATU PADU KE ARAH KEHARMONIAN NEGARA!!

. menerapkan pelbagai kemahiran dan memupuk nilai sivik ke arah melahirkan warganegara yang bertanggungjawab.MATLAMAT Pendidikan Sivik dan kewarganegaraan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan murid tentang isu sivik. pelbagai strategi pengajaran dan pembelajaran mesti digunakan. Kepelbagaian strategi ini harus memberi penumpuan kepada pengajaran dan pembelajaran yang berpusatkan murid dan berorientasikan aktiviti hands-on di dalam dan di luar bilik darjah. STRATEGI Dalam usaha menjadikan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan sebagai mata pelajaran yang menarik dan berkesan. patriotik dan bersatu padu.

hakikat inilah yang menjadi dasar. Jesteru. Secara umumnya. Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR) merupakan pengukur terhadap penguasaan kemahiran di sekolah rendah. . Hasrat untuk melahirkan pelajar lepasan sekolah kelak akan lebih bermutu dan menepati kehendak dan cita-cita yang terkandung dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan. kejayaan akademik melambangkan kejayaan sebuah sekolah. ukuran dan pegangan kepada semua sekolah untuk meniti kecemerlangan. Pelbagai program dijalankan demi mencapai kejayaan yang diimpikan. Program Akademik merupakan intipati terpenting dalam penilaian dan peningkatan prestasi pelajar di peringkat ini.PENGENALAN Pendidikan di sekolah rendah merupakan pendidikan awal yang diberi perhatian yang bersungguh-sungguh supaya setiap anak didik yang melaui alam persekolahan rendah potensi mereka dapat dikembangkan secara menyeluruh.

RASIONAL Dalam usaha menyediakan pelajar yang berketrampilan dan berdedikasi bagi menyambut cabaran wawasan negara dan dunia digital. semua pihak perlu bersedia membuat anjakan dan pembaharuan. Kesedaran daripada semua pihak diharapkan mampu untuk meletakkan SK2JB maju atau seiring dengan sekolah-sekolah cemerlang di daerah ini. . Untuk merealisasikan harapan ini pelbagai perancangan perlu disusun dan diatur oleh unit ini bagi memastikan peningkatan dari segi kualiti tercapai dalam bidang akademik.

Menyediakan dan menyelaras rangka Pelan Tindakan Panitia mata pelajaran pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. 5. 4.Menyediakan satu sistem pengukuran dan penilaian yang mantap supaya keputusan peperiksan dapat dinalisa dan menghasilkan post mortem yang boleh digunakan untuk tindakan susulan yang berkesan. 3. .Meningkatkan nilai sivik dikalangan murid agar cintakan negara.Memperbaiki dan mempertingkatkan mutu serta keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran.OBJEKTIF 1.Mencapai sasaran dari segi kualiti dan kuantiti pencapaian semua mata pelajaran. bertanggungjawab dan bersatu padu. 2.

MANDAT  SURAT PEKELILING IKHTISAS Bil 4/1986 Pelaksanaan panitia mata pelajaran SURAT PEKELILING IKHTISAS Bil 9/2003 Pelaksanaan sistem Laporan Adab Belajar (LAB) SURAT PEKELILING IKHTISAS Bil 2/2002 Pelaksanaan sukatan pelajaran yang disemak semula bagi KBSR & KBSM SURAT PEKELILING IKHTISAS Bil 12/1999 Penggunaan Buku Teks dan Buku Latihan dan Aktiviti Yang Diperakukan oleh Kementerian Pendidikan SURAT PEKELILING IKHTISAS Bil 14/2002 Pelaksanaan pendidikan wajib di peringkat rendah 2003 AKTA PENDIDIKAN 1996 (Akta 550) Bab 3 Pendidkan Sekolah Rendah      .

RANCANGAN AKTIVITI PANITIA PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN 2009 .

Murid-murid Aktiviti dijalankan semasa perhimpun an Sepanjang tahun 5 Penyeliaan buku latihan murid Guru PSK dan murid 6 Menyertai pertandingan anjuran JPS atau badan tertentu Guru PSK dan murid Sepanjang tahun . KAJANG RANCANGAN AKTIVITI PANITIA PENDIDKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN 2009 BIL PROGRAM / AKTIVITI 1 Mesyuarat Panitia Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan 2 Pameran berjadual mengikut tahun di papan kenyataan Projek untuk Minggu Pusat Sumber (PSS) .SK JALAN SEMNYIH SATU.Carta Keluarga Induk . Di samping mengumpulkan bahan aktiviti murid yang kreatif untuk dipamerkan dan juga dijadikan sebagai bahan rujukan murid. bertanggungjawab dan bersatu padu dalam diri murid. Mengumpulkan buku latihan murid-murid untuk disemak oleh Ketua Panitia dan GPK Kurikulum dan Guru Besar. Melatih murid-murid yang akan menyertai pertandingan. Tahun4 Tahun5 Tahun6 Tahun4.Buku skrap (budaya di Malaysia) Poster(bertemakan HaKebangasaan) Perhimpunan -Deklamasi sajak -Kuiz STRATEGI Mengadakan mesyuarat panitia. SASARAN Semua AJK Panitia PENETAP AN MASA 3 kali setahun Menampalkan maklumat terkini tentang info PSK dan menampal bahan serta aktiviti murid yang dijalankan sepanjang tahun.5 dan 6 Tahun 4 (berkumpulan) Tahun 5 (berkumpulan) Tahun 6 (berkumpulan) Feb-Mac April-Mei Jun-Julai Ogos-Okt September 3 4 Meningkatkan keyakinan murid dalam menyampaikan deklamasi berbentuk pusi dan dapat menerepkan nilai patriotik. Menggalakkan murid-murid menyertai sebarang aktiviti serta pertandingan yang dianjurkan.

10 Guru PSK memberi penerangan kepada semua guru setelah menghadiri kursus. Menghantar laporan Panitia dan Perancangan Panitia 2007 dan mengemaskini failfail panitia Perkembangan staff AJK Panitia mengadakan mesyuarat dan perbincangan untuk merancang strategi peningkatan murid. Guru mata pelajaran PSK November .7 8 9 Pencerapan guru mata pelajaran Guru mata pelajaran dinilai dari pelbagai aspek. Guru mata pelajaran PSK Guru PSK Guru mata pelajaran PSK Sepanjang tahun JanuariNov November Mengemaskini stok Menyusun dan mendaftar stok BBM yang diterima.

CARTA GANT AKTIVITI PANITIA PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN 2009 SK 2 JALAN BUKIT KAJANG BIL AKTIVITI 1 Mesyuarat Panitia Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Pameran berjadual mengikut tahun di papan kenyataaan Projek untuk Minggu Pusat Sumber (PSS) Perhimpunan -Deklamasi sajak -Kuiz Penyeliaan buku latihan murid / 6 Menyertai pertandingan anjuran JPS atau badan tertentu Pencerapan guru mata pelajaran / 8 9 Mengemaskini stok Menghantar Laporan Panitia dan Perancangan Panitia 2007 dan mengemaskini fail-fail panitia Perkembangan staff / / / / JAN FEB MAC APRIL MEI JUN JUL OGOS SEPT / / / 2 / / / / 3 / 4 / / / 5 7 / 10 .

Strategi WO: (W1+O2) Meningkatkan pencapaian 90% dalam Peperiksaan Akhir Tahun. (S1+S2+S3+051+O2) Guru menggunakan kemudahan dan bahan supaya P&P lebih mnearik.W ) W1 Separuh daripada murid masih lagi lemah di dalam menguasai kemahiran membaca bagi Tahap 2.PENJANAAN STRATEGI MENGGUNAKAN SWOT ANALISIS 2009 PANITIA PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN SEK. Strategi SO: (S1+S2+O1+02) Meningkatkan pencapaian akademik dengan kerjasama antara guru dengan ibu bapa. (W2+O2) Membuktikan kesediaan guru membimbing murid-murid di dalam meningkatkan prestasi pencapaian murid-murid. PELUANG (OPPORTUNITIES -) O1 Ibu bapa yang mementingkan pelajaran anak-anak mereka. 2 JALAN BUKIT 43000 KAJANG. S3 Kemudahan fizikal baik dan sempurna. . S4 Sokongan dan galakan dari pihak pentadbir dalam melaksanakan aktiviti dan meningkatkan prestasi murid-murid.meningkatkan prestasi mereka di dalam permainan. SELANGOR DARUL EHSAN. O2 Kemudahan sekolah seperti perpustakaan. KELEMAHAN (WEAKNESS . makmal komputer. W2 Pencapaian murid dari segi kualiti masih lagi di tahap sederhana. W4 Murid-murid tidak bersungguh-sungguh di dalam meningkatkan prestasi akademik. S2 Mempunyai2 orang guru mempunyai 5 tahun ke atas pengalaman mengajar. W3 Sikap murid yang kurang bermotivasi tinggi. KEKUATAN (STRENGHT -S ) S1 Guru mencukupi dan100% terlatih. schoonet dan bilik tayangan.KEB.

Strategi ST: S1+S2+T1 Mengenal pasti dan membimbing murid bagi Tahap 2 yang lemah dan kurang berminat terhadap mata pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. Strategi WC: W1+W2+W3+W4+T1 Mengenal pasti murid yang lemah dan guru Pendidikan Sivik akan cuba sedaya upaya menarik minat murid untuk belajar dan mengadakan pelbagai aktiviti luar yang menarik. W4+T3 Mencari punca mengapa murid tidak minat belajar dan guru boleh mewujudkan satu program untuk menarik kembali minat murid belajar. T2 Kurang sokongan ibu bapa atau penjaga mengenai program sekolah. T3 Peranan media massa yang membuat murid leka dengan pelajaran. . ibu bapa dan murid.CABARAN ( THREATS – T ) T1 Sikap sambil lewa murid dan kurang berminat serta tidak membuat ulangkaji di rumah. T3+S4+T1+T2 Memujudkan program kerjasama di antara guru.

% murid dapat A dalam mata pelajaran pendidikan Sivik. BIDANG ISU MATLAMAT OBJEKTIF PETUNJUK PRESTASI UTAMA(KPI) % lulus peperiksaan.% 80% 96% 2008 90% 83% 97% 2009 91% 85% 98% 2010 94% 90% 98% INISIATIF/ STRATEG I Meningkat kan pencapaia n % lulus dalam keputusan Peperiksa aan Akir Tahun.PENETAPAN STRATEGI MENGIKUT BIDANG. Meningkat kan keputusan dalam Peperiksa an Akhir Tahun. MATLAMAT. . Meningkat kan pencapaia n A dalam Pendidika n Sivik Tahap 2. Panitia Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Peningka tan kualiti dalam pencapaian akademik masih tidak konsisten Memastikan peningkatan kualiti pencapaian akademik dalam Pendidikan Sivik tercapai. TAHUN Tahun 4 Tahun 5 Tahun 6 TOV 85% 78% 90% 2007 89.OBJEKTIF.KPI DAN SASARAN.ISU.% 80% 96% 90% 83% 97% 91% 85% 98% 94% 90% 98% Meningkat kan pencapai -an A dalam keputusan Peperiksa aan Akir Tahun. Tahun 4 Tahun 5 Tahun 6 85% 78% 90% 89.

PELAN TAKTIKAL / PELAN TINDAKAN 2009 PANITIA PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN BIL PROGRAM T/JAWAB 1 BUDAYA SOPAN TEMPOH KOS/ OUT-PUT SUMBER RM 100 KPI PELAN KONTINGENSI GPK Jan-Okt KURIKULUM dan AJK Pencapaian Bilangan untuk lulus straight dalam B Pendidikan Sivik. Peningkatan pencapaian dalam pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Peningkatan pencapaian dalam pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Peningkatan pencapaian dalam pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan % pencapai an dalam Pendidik an Sivik 2 MESRA ALAM GPK Jan-Okt KURIKULUM dan AJK Bahan terbuang 3 CINTAI GPK Jan-Ogos RM 100 BUDAYA KURIKULUM MALAYSIA dan AJK % pencapai an dalam Pendidik an Sivik 4 SEDIA HADAPI CABARAN GPK Jan-Okt KURIKULUM dan AJK RM 100 % pencapai an dalam Pendidik an Sivik .

Guru besar dan GPK Ketua Panitia Guru mata pelajaran PSK Tahun 4. Murid Tahun 4.5 dan 6 2 1 kali 3 Taklimat kepada murid yang terlibat. Ucapan Guru Besar 2.5 dan 6 1 kali dalam seminggu .5 dan 6 Guru besar dan GPK Ketua Panitia Guru mata pelajaran PSK Tahun 4.5 dan 6 : : : : Budaya Sopan Meningkatkan pencapaian akademik dengan dan bilangan Januari hingga Oktober Semua murid Tahun 4. Menentukan tarikh Program peningkatan dalam PKSR 4.5 dan 6 RM 100 TEMPOH STATUS/PELAN KONTINGENSI 1 kali TANGGUNGJAWAB Guru besar dan GPK Ketua Panitia Guru mata pelajaran PSK Tahun 4. Taklimat 1. Guru 2.5 dan 6. Penentuan kos 4. Pembentukan Jawatankuasa dan tugas 3.PELAN OPERASI 1 NAMA PROJEK OBJEKTIF kerjasama guru straight B TARIKH DAN TEMPOH PELAKSANAN : KUMPULAN SASARAN KOS LANGKAH 1 PROSES KERJA Mesyuarat jawatankuasa: 1.

Bengkel 'Mesra Alam' 2.5 dan 6. Penentuan kos 8. Menentukan tarikh Program peningkatan dalam PKSR 4. Program: 1.5 dan 6 4 Selepas setiap kali aktiviti dilaksana kan.5 dan 6 : : Januari hingga Oktober Semua murid Tahun 4.5 dan 6 Ketua Panitia kali 3 Taklimat kepada murid yang terlibat. Taklimat 1.5 dan 6 Murid Tahun 4.5 dan 6 Tiada (bahan terbuang) TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS/PELA N KONTINGENSI Sekiranya GB tiada GPK akan mempengerusiKan mesyuarat : : Mesra Alam Meningkatkan pencapaian akademik dengan Guru besar dan GPK Ketua Panitia Guru mata pelajaran PSK Tahun 4. . Ucapan Guru Besar 6.5 dan 6 Guru besar dan GPK 1 kali 2 1 Ketua Panitia Guru mata pelajaran PSK Tahun 4.PELAN OPERASI 2 NAMA PROJEK OBJEKTIF kerjasama guru TARIKH DAN TEMPOH PELAKSANAN : KUMPULAN SASARAN KOS LANGKAH 1 PROSES KERJA Mesyuarat jawatankuasa: 5. Penilaian/ Post Mortem 2 jam Guru mata pelajaran PSK Tahun 4.5 dan 6 Ketua Panitia Guru mata pelajaran PSK Tahun 4. Projek mencipta pelbagai poster. Pembentukan Jawatankuasa dan tugas 7. Guru 2. Murid Tahun 4.

5 dan 6 Ketua Panitia 2 jam Guru mata pelajaran PSK Tahun 4. Ucapan Guru Besar 10. Penilaian/ Post Mortem 4 Selepas setiap kali aktiviti dilaksanakan. .5 dan 6 Ketua Panitia Guru mata pelajaran PSK Tahun 4.5 dan 6 Murid Tahun 4.5 dan 6 : : Januari hingga Ogos Semua murid Tahun 4.5 dan 6 kali TEMPOH 1 kali STATUS/PELAN KONTINGENSI Sekiranya GB tiada GPK akan mempengerusikan mesyuarat : : Cintai Budaya Malaysia Meningkatkan pencapaian akademik dengan 2 3 Taklimat kepada murid yang terlibat. Mencipta brouser tentang budaya di Malaysia. Menentukan tarikh Program peningkatan dalam PKSR 4. Pembentukan Jawatankuasa dan tugas 11.PELAN OPERASI 3 NAMA PROJEK OBJEKTIF kerjasama guru TARIKH DAN TEMPOH PELAKSANAN : KUMPULAN SASARAN KOS LANGKAH 1 PROSES KERJA Mesyuarat jawatankuasa: 9. Guru 2.5 dan 6 RM 100 TANGGUNGJAWAB Guru besar dan GPK Ketua Panitia Guru mata pelajaran PSK Tahun 4. Program: 1.5 dan 6 Guru besar dan GPK 1 Ketua Panitia Guru mata pelajaran PSK Tahun 4. Murid Tahun 4. Taklimat 1. Penentuan kos 12.5 dan 6.

5 dan 6 Murid Tahun 4. Taklimat 1.5 dan 6 RM 100 TANGGUNGJAWAB Guru besar dan GPK Ketua Panitia Guru mata pelajaran PSK Tahun 4. Menentukan tarikh Program peningkatan dalam PKSR 4. Ucapan Guru Besar 14.5 dan 6 : : Januari hingga Oktober Semua murid Tahun 4.PELAN OPERASI 4 NAMA PROJEK OBJEKTIF kerjasama guru TARIKH DAN TEMPOH PELAKSANAN : KUMPULAN SASARAN KOS LANGKAH 1 PROSES KERJA Mesyuarat jawatankuasa: 13. Penentuan kos 16. Pembentukan Jawatankuasa dan tugas 15. Membuat carta atau peta minda Ketua Panitia 2 jam Guru mata pelajaran PSK Tahun 4. Guru 2. Program: 1. Murid Tahun 4.5 dan 6 kali 3 Taklimat kepada murid yang terlibat.5 dan 6.5 dan 6 TEMPOH 1 kali STATUS/PELAN KONTINGENSI : : Sedia Hadapi Cabaran Meningkatkan pencapaian akademik dengan 2 Guru besar dan GPK 1 Ketua Panitia Guru mata pelajaran PSK Tahun 4.5 dan 6 Ketua Panitia Selepas 4 Penilaian/ Post Mortem .

.Guru mata pelajaran PSK Tahun 4.5 dan 6 setiap kali aktiviti dilaksanakan.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->