KESAN PERKEMBANGAN PENGANGKUTAN TERHADAP ALAM SEKITAR  PENCEMARAN UDARA.

-Berlaku akibat pelepasan asap hasil pembakaran petroleum & diesel oleh kenderaan. -Gas2 utama yang dilepaskan kenderaan ialah nitrogen oksida,karbon dioksida,karbon monoksida dan sulfur dioksida. Nitrogen oksida bertindak secara fotokimia & menyebabkan pencemaran sekunder/ozon & dapat menyerang tisu sistem pernafasan manusia,haiwan dan tumbuhan. -Kenderaan bermotor menghasilkan habuk terampai yang merupakan penyumbang utama kepada kejadian jerebu. -Bagi mengurangkan pencemaran udara, pihak terbabit telah menanam pokok2 di “kawasan hijau”/ green belt di bandar seperti Taman Tasik Perdana & Lembah Kinta.

 PENCEMARAN BUNYI.
-Kenderaan juga menyebabkan pencemaran bunyi apabila bertambahnya kenderaan bermotor. Pembinaan jalan raya juga penyumbang kepada pencemaran bunyi. -Kapal terbang juga panyumbang kepada pencemaran bunyi terutama pada masa berlepas & mendarat.

 PERUBAHAN LANDSKAP (PANDANG DARAT).
-Menyebabkan kejadian hakisan cerun oleh air hujan & mengundang gelongsoran tanah & tanah runtuh -Tanih akan dibawa oleh air larian permukaan ke sungai dan mencemarkannya.

 PENCEMARAN AIR.
-Tumpahan minyak daripada kapal mencemarkan air laut & mengamcam hidupan laut.

 LANGKAH2 MENGURANGKAN KESAN TERHADAP ALAM SEKITAR.
-Penggunaan alat catalytics converter.-Penggunaan petrol tanpa plumbum.-Pengurusan trafik yang efisyen.-Kawalan undang2 menanam rumput,membina dinding & longkang.  Pembangunan mapan (lestari) boleh dilaksanakan bagi menjamin alam sekitar tidak terjejas semasa perkembangan pelbagai sistem pengangkutan.

3207:5.8.3:8.920307.3/.7.05.2544/ .203:7.7.3 ..2./.-:907.203.32.3503. 5.5.: ..3.3.443 /.3 9:2-:.3.3:9..1.3503:2-..398:889025073.3-0724947203.8.8./.3070-: . ..3 03/07. 0.3:/.907-.25.-990.02.

02.503.308:3.3:9.  !#& 03/07.40./.8.1 ..3 089.:9  &#$%#!$%# !03:3.3:3/.8.-0705../.3:.3.3.9  !#&$! !#% 030-.07907 !03:3.7..9070.5../.:9 203.75.3-0724947 !02-3.3.3.3:3.7.02..7003-09/-.-079.8!07/..7.2./.03/07.3..3203.3.3-:3./.203.3509749.8802..9.-.3%.9.32.3 .33..3203. 02-.5./3/3 43.7 -40/.8.7.9.02.3/-.7805079%. 9.3-:3907:9.5:2-:2 !03:7:8.7:.305.-.3  !02-.7.2.23...37.305.7.203.3503.  !## %:25.3:.3.5..3043847..3.39.301803 .3/.7.02.503:2-.5.3.50702-./. 7:39: %.907-..2030-.2.323..2-..2809.3-.3:2-.43..3.3-:3 .3.350-.27:25:9 202-3.02.2/:5.3.5.3 203:3/.7.:.35.7.3.88902503.8.3.7 9/.8 203/.35072:.397.2./.-.503.5..30..39..07:340.8.

       .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful