KESAN PERKEMBANGAN PENGANGKUTAN TERHADAP ALAM SEKITAR  PENCEMARAN UDARA.

-Berlaku akibat pelepasan asap hasil pembakaran petroleum & diesel oleh kenderaan. -Gas2 utama yang dilepaskan kenderaan ialah nitrogen oksida,karbon dioksida,karbon monoksida dan sulfur dioksida. Nitrogen oksida bertindak secara fotokimia & menyebabkan pencemaran sekunder/ozon & dapat menyerang tisu sistem pernafasan manusia,haiwan dan tumbuhan. -Kenderaan bermotor menghasilkan habuk terampai yang merupakan penyumbang utama kepada kejadian jerebu. -Bagi mengurangkan pencemaran udara, pihak terbabit telah menanam pokok2 di “kawasan hijau”/ green belt di bandar seperti Taman Tasik Perdana & Lembah Kinta.

 PENCEMARAN BUNYI.
-Kenderaan juga menyebabkan pencemaran bunyi apabila bertambahnya kenderaan bermotor. Pembinaan jalan raya juga penyumbang kepada pencemaran bunyi. -Kapal terbang juga panyumbang kepada pencemaran bunyi terutama pada masa berlepas & mendarat.

 PERUBAHAN LANDSKAP (PANDANG DARAT).
-Menyebabkan kejadian hakisan cerun oleh air hujan & mengundang gelongsoran tanah & tanah runtuh -Tanih akan dibawa oleh air larian permukaan ke sungai dan mencemarkannya.

 PENCEMARAN AIR.
-Tumpahan minyak daripada kapal mencemarkan air laut & mengamcam hidupan laut.

 LANGKAH2 MENGURANGKAN KESAN TERHADAP ALAM SEKITAR.
-Penggunaan alat catalytics converter.-Penggunaan petrol tanpa plumbum.-Pengurusan trafik yang efisyen.-Kawalan undang2 menanam rumput,membina dinding & longkang.  Pembangunan mapan (lestari) boleh dilaksanakan bagi menjamin alam sekitar tidak terjejas semasa perkembangan pelbagai sistem pengangkutan.

 0.3 03/07. . 5.203:7.3503:2-.3 9:2-:.3.3207:5.907-.3.8.3503.3/.05.1.7.8..3:/.920307.2.-:907.2544/ .5.3-0724947203.3 .398:889025073.8.7.32...: ./.25..3070-: .-990.3:9.3.443 /../.3:8.02.203.

3-:3 .02.5.350-.-079.397.7.3.8!07/.39. 9.02.3:9.3203./.3-:3. 7:39: %.23.3.3.3203.9.5..503:2-.  !#& 03/07.3.3.9.7..:9  &#$%#!$%# !03:3.907-.02.3509749.37.8.50702-.3-:3907:9.3.8 203/.9  !#&$! !#% 030-.9.88902503.2809.2.203.305.. 02-.2030-.3/-.3:3.3 203:3/..7 9/.3:.3.-.7:.2.-..5.3./../..02.30.07907 !03:3.3-0724947 !02-3.3043847..7.75.7.3:3/.7./.7 -40/.35072:.8.3  !02-.3.3/./3/3 43..5.3.2/:5.3503.43.7805079%.1 .305.7003-09/-..7.27:25:9 202-3.3:2-.203.8802.323.7.8.3.3 .3%.5..35.2.32.8.7.3-.03/07.02.3.5.3..-.-0705.8.33.2.2-.  !## %:25..3.9070.:9 203.3 089../..503.5:2-:2 !03:7:8./.308:3.07:340.301803 .503.40.:./..7.....3:.39.

       .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful