KESAN PERKEMBANGAN PENGANGKUTAN TERHADAP ALAM SEKITAR  PENCEMARAN UDARA.

-Berlaku akibat pelepasan asap hasil pembakaran petroleum & diesel oleh kenderaan. -Gas2 utama yang dilepaskan kenderaan ialah nitrogen oksida,karbon dioksida,karbon monoksida dan sulfur dioksida. Nitrogen oksida bertindak secara fotokimia & menyebabkan pencemaran sekunder/ozon & dapat menyerang tisu sistem pernafasan manusia,haiwan dan tumbuhan. -Kenderaan bermotor menghasilkan habuk terampai yang merupakan penyumbang utama kepada kejadian jerebu. -Bagi mengurangkan pencemaran udara, pihak terbabit telah menanam pokok2 di “kawasan hijau”/ green belt di bandar seperti Taman Tasik Perdana & Lembah Kinta.

 PENCEMARAN BUNYI.
-Kenderaan juga menyebabkan pencemaran bunyi apabila bertambahnya kenderaan bermotor. Pembinaan jalan raya juga penyumbang kepada pencemaran bunyi. -Kapal terbang juga panyumbang kepada pencemaran bunyi terutama pada masa berlepas & mendarat.

 PERUBAHAN LANDSKAP (PANDANG DARAT).
-Menyebabkan kejadian hakisan cerun oleh air hujan & mengundang gelongsoran tanah & tanah runtuh -Tanih akan dibawa oleh air larian permukaan ke sungai dan mencemarkannya.

 PENCEMARAN AIR.
-Tumpahan minyak daripada kapal mencemarkan air laut & mengamcam hidupan laut.

 LANGKAH2 MENGURANGKAN KESAN TERHADAP ALAM SEKITAR.
-Penggunaan alat catalytics converter.-Penggunaan petrol tanpa plumbum.-Pengurusan trafik yang efisyen.-Kawalan undang2 menanam rumput,membina dinding & longkang.  Pembangunan mapan (lestari) boleh dilaksanakan bagi menjamin alam sekitar tidak terjejas semasa perkembangan pelbagai sistem pengangkutan.

3.443 /.8.3:9.5.3207:5..3.3 03/07.: .3:/.25.3503:2-.8.7.3/.1.203..02.05.398:889025073.3503.907-.. 0.3.3:8.-990. 5.2544/ .. ./.3 9:2-:.32..3 .920307.3070-: .8.3-0724947203.-:907.7.203:7./.2.

:9 203./.3.308:3.3:.3:9..02.1 .75.3:./.7 9/.8!07/./.3-0724947 !02-3.397.3-..8 203/.32.7.3.2.503.3.35072:.-.23.3/.40.323.  !#& 03/07.:9  &#$%#!$%# !03:3.9.7./.50702-.3 203:3/.3043847.5..3509749.3.3:3/.7.3.3.203...27:25:9 202-3.5:2-:2 !03:7:8.503..3/-.2-.3%.3 . 02-.907-.-.5.7.33.2030-.8.305.3203.350-./.03/07..3 089.3.3503.3:2-.02..9070.7805079%.8.7003-09/-..9.37.:.3.-.02.5.3:3.2809.3./..503:2-.8.39..07:340.305.7.3..203.3..9.5.30.3-:3.7 -40/.7.-079..39.8.301803 ..88902503.7.7.2.02.3203...7:.8802..3  !02-.43.07907 !03:3.5. 7:39: %..35.3-:3 ..7.9  !#&$! !#% 030-.2.3. 9.2/:5.  !## %:25.-0705.5.3-:3907:9./3/3 43.2.02.3./.8.3.

       .