KESAN PERKEMBANGAN PENGANGKUTAN TERHADAP ALAM SEKITAR  PENCEMARAN UDARA.

-Berlaku akibat pelepasan asap hasil pembakaran petroleum & diesel oleh kenderaan. -Gas2 utama yang dilepaskan kenderaan ialah nitrogen oksida,karbon dioksida,karbon monoksida dan sulfur dioksida. Nitrogen oksida bertindak secara fotokimia & menyebabkan pencemaran sekunder/ozon & dapat menyerang tisu sistem pernafasan manusia,haiwan dan tumbuhan. -Kenderaan bermotor menghasilkan habuk terampai yang merupakan penyumbang utama kepada kejadian jerebu. -Bagi mengurangkan pencemaran udara, pihak terbabit telah menanam pokok2 di “kawasan hijau”/ green belt di bandar seperti Taman Tasik Perdana & Lembah Kinta.

 PENCEMARAN BUNYI.
-Kenderaan juga menyebabkan pencemaran bunyi apabila bertambahnya kenderaan bermotor. Pembinaan jalan raya juga penyumbang kepada pencemaran bunyi. -Kapal terbang juga panyumbang kepada pencemaran bunyi terutama pada masa berlepas & mendarat.

 PERUBAHAN LANDSKAP (PANDANG DARAT).
-Menyebabkan kejadian hakisan cerun oleh air hujan & mengundang gelongsoran tanah & tanah runtuh -Tanih akan dibawa oleh air larian permukaan ke sungai dan mencemarkannya.

 PENCEMARAN AIR.
-Tumpahan minyak daripada kapal mencemarkan air laut & mengamcam hidupan laut.

 LANGKAH2 MENGURANGKAN KESAN TERHADAP ALAM SEKITAR.
-Penggunaan alat catalytics converter.-Penggunaan petrol tanpa plumbum.-Pengurusan trafik yang efisyen.-Kawalan undang2 menanam rumput,membina dinding & longkang.  Pembangunan mapan (lestari) boleh dilaksanakan bagi menjamin alam sekitar tidak terjejas semasa perkembangan pelbagai sistem pengangkutan.

907-..3.2.3 9:2-:.1.3 03/07. 0.203:7.05.: .-990./.398:889025073.25.02.3 .3.. 5.3-0724947203.920307.7..2544/ .3:9.7.3.32.-:907..443 /. .8.8.203.3503:2-.3:/.8.3/.5.3070-: .3207:5..3503./.3:8.

3.  !#& 03/07..3-.503:2-.8 203/..7.7.8!07/.9.397..35./.5.503.907-.35072:.:9  &#$%#!$%# !03:3./.3  !02-.5.8.301803 .:.43. 9.7:.203.23.3.3.305./.2.3203.2././.3 .3:3.8.9070.02.3.7.3/.5:2-:2 !03:7:8./.3-:3.8802.07907 !03:3.88902503..5.7...503.3-:3 .7 -40/.3:2-.02.7805079%.7.3-0724947 !02-3.2-.5.27:25:9 202-3./.30.9.2030-.-..-.40..3:.350-..7. 7:39: %.39.3-:3907:9.7.3.323.02.-0705.3.3..3:3/.3.3:9.3%.3503.  !## %:25...7.9  !#&$! !#% 030-.3 203:3/.07:340.3509749.2.-.3.03/07.8.7.33..75.5.02..3.37.02.:9 203.2.....9./3/3 43.8.3.-079..3.3203.39.3/-.7 9/.3043847..305.3 089.3.5.7003-09/-.3:. 02-.203.1 .2809.2/:5.8.3.50702-.308:3.32.

       .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful