KESAN PERKEMBANGAN PENGANGKUTAN TERHADAP ALAM SEKITAR  PENCEMARAN UDARA.

-Berlaku akibat pelepasan asap hasil pembakaran petroleum & diesel oleh kenderaan. -Gas2 utama yang dilepaskan kenderaan ialah nitrogen oksida,karbon dioksida,karbon monoksida dan sulfur dioksida. Nitrogen oksida bertindak secara fotokimia & menyebabkan pencemaran sekunder/ozon & dapat menyerang tisu sistem pernafasan manusia,haiwan dan tumbuhan. -Kenderaan bermotor menghasilkan habuk terampai yang merupakan penyumbang utama kepada kejadian jerebu. -Bagi mengurangkan pencemaran udara, pihak terbabit telah menanam pokok2 di “kawasan hijau”/ green belt di bandar seperti Taman Tasik Perdana & Lembah Kinta.

 PENCEMARAN BUNYI.
-Kenderaan juga menyebabkan pencemaran bunyi apabila bertambahnya kenderaan bermotor. Pembinaan jalan raya juga penyumbang kepada pencemaran bunyi. -Kapal terbang juga panyumbang kepada pencemaran bunyi terutama pada masa berlepas & mendarat.

 PERUBAHAN LANDSKAP (PANDANG DARAT).
-Menyebabkan kejadian hakisan cerun oleh air hujan & mengundang gelongsoran tanah & tanah runtuh -Tanih akan dibawa oleh air larian permukaan ke sungai dan mencemarkannya.

 PENCEMARAN AIR.
-Tumpahan minyak daripada kapal mencemarkan air laut & mengamcam hidupan laut.

 LANGKAH2 MENGURANGKAN KESAN TERHADAP ALAM SEKITAR.
-Penggunaan alat catalytics converter.-Penggunaan petrol tanpa plumbum.-Pengurusan trafik yang efisyen.-Kawalan undang2 menanam rumput,membina dinding & longkang.  Pembangunan mapan (lestari) boleh dilaksanakan bagi menjamin alam sekitar tidak terjejas semasa perkembangan pelbagai sistem pengangkutan.

.920307.443 /.25. .8.3503.3-0724947203.-:907.3/.3:8.398:889025073.2.3070-: .5..3 .2544/ .3 9:2-:.3:/.. 0.203.203:7.3:9.: .8.1..3207:5.3.32.7. 5..7.3503:2-.-990.907-.3.3 03/07.02.8././.05.3.

/.39.7..43.9.3/..3503.-079.-. 02-.2.75..3/-.39.9  !#&$! !#% 030-..27:25:9 202-3.  !## %:25.7...3.5..5.3 089.2809.7003-09/-.397.35072:./.3.7805079%.3043847.7.7..308:3.3509749.:9 203.3./.2/:5.02..3.7..8802.503.323.3 203:3/.-0705.32.8.7 -40/.3.305.3-:3 .35.3:9.8.7.9.7.203..8./.3.5:2-:2 !03:7:8.503.3:./.5../.2.350-.50702-.5.3-:3907:9..3:2-.7:.07:340. 7:39: %.9..7.3:3. 9.3.3-:3.8.23.30.3.02.7 9/..3-.3:..:9  &#$%#!$%# !03:3.3203.07907 !03:3.8!07/..203.3.3-0724947 !02-3.2030-.:.33.3%.1 .3  !02-.37.-.9070.3.2.02..3.  !#& 03/07.02.8 203/.5.3:3/.88902503.3203.3 .305.40..5.3.7.-./.3.2-./3/3 43.907-.02..2.503:2-.3.301803 .8.03/07.

       .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful