KESAN PERKEMBANGAN PENGANGKUTAN TERHADAP ALAM SEKITAR  PENCEMARAN UDARA.

-Berlaku akibat pelepasan asap hasil pembakaran petroleum & diesel oleh kenderaan. -Gas2 utama yang dilepaskan kenderaan ialah nitrogen oksida,karbon dioksida,karbon monoksida dan sulfur dioksida. Nitrogen oksida bertindak secara fotokimia & menyebabkan pencemaran sekunder/ozon & dapat menyerang tisu sistem pernafasan manusia,haiwan dan tumbuhan. -Kenderaan bermotor menghasilkan habuk terampai yang merupakan penyumbang utama kepada kejadian jerebu. -Bagi mengurangkan pencemaran udara, pihak terbabit telah menanam pokok2 di “kawasan hijau”/ green belt di bandar seperti Taman Tasik Perdana & Lembah Kinta.

 PENCEMARAN BUNYI.
-Kenderaan juga menyebabkan pencemaran bunyi apabila bertambahnya kenderaan bermotor. Pembinaan jalan raya juga penyumbang kepada pencemaran bunyi. -Kapal terbang juga panyumbang kepada pencemaran bunyi terutama pada masa berlepas & mendarat.

 PERUBAHAN LANDSKAP (PANDANG DARAT).
-Menyebabkan kejadian hakisan cerun oleh air hujan & mengundang gelongsoran tanah & tanah runtuh -Tanih akan dibawa oleh air larian permukaan ke sungai dan mencemarkannya.

 PENCEMARAN AIR.
-Tumpahan minyak daripada kapal mencemarkan air laut & mengamcam hidupan laut.

 LANGKAH2 MENGURANGKAN KESAN TERHADAP ALAM SEKITAR.
-Penggunaan alat catalytics converter.-Penggunaan petrol tanpa plumbum.-Pengurusan trafik yang efisyen.-Kawalan undang2 menanam rumput,membina dinding & longkang.  Pembangunan mapan (lestari) boleh dilaksanakan bagi menjamin alam sekitar tidak terjejas semasa perkembangan pelbagai sistem pengangkutan.

5. 0.3070-: .907-.8. 5..8.: .3207:5.02.05.3503.3 .2.3/.203./.25.3.2544/ ..3.443 /.7.3:9.1.3:8..3503:2-..8.7.32..920307. .3.-:907.3 03/07.3-0724947203.3:/./.3 9:2-:.-990.398:889025073.203:7.

3 089. 02-.9070.-.32.3-:3.3.350-.3.03/07..5.3.3203.2.  !#& 03/07.39.37.305...3  !02-.35.23.323..:9 203.02.3/. 9.503.3:.43...3:9.9.1 .3...8../3/3 43.8...3043847././.88902503.7:.-0705.30.203.7.3:3/./.3 .2809.7..40.02.7 9/.:9  &#$%#!$%# !03:3.9.3-:3907:9.3.3-.2.-.7 -40/..7.5.02.2-..5.02.7./.27:25:9 202-3.3:3.-079.8.7.3203.8802.301803 .3./.203.3.397.3. 7:39: %.3..2.8.2030-./.  !## %:25.305.3.503:2-..2/:5.3%.8.7.3.33.5.7003-09/-.7805079%.3509749.9  !#&$! !#% 030-.7.07:340.02.07907 !03:3.5.35072:.75.3.3 203:3/.7.3503.3/-.2.503.3.3:2-.8!07/../.-.8 203/.:.308:3.3-0724947 !02-3..50702-.5.3-:3 .3..39.5:2-:2 !03:7:8..7.9.3:.907-.

       .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful