Sekolah Menengah Kementerian Pelajaran Jalan Menara 123456 Kuala Lumpur

Sijil Penghargaan
Adalah dengan ini diperakukan bahawa <<masukkan nama pelajar di sini>> Telah memberi sumbangan dan khidmat bakti sebagai <<Jawatan dalam program di sini>> Anjuran <<masukkan nama penganjur program di sini>> Pada <<masukkan tarikh program di sini>>

…………………………………….

<<masukkan nama pengeluar sijil di sini>> <<masukkan namasekolah di sini>> Tarikh: .