Tugasan : Tajuk : Nama

:

1) pembentangan 2) penulisan ilmiah

17 Mac 2010

Model Dan Teori Perkembangan Awal Kanak-Kanak Hanisah bt. mohamed Hamidah bt ismail Akmal alifah bt luk Noor hayati bt osman Mohd redzuan bin hussin

Fakulti : Jabatan: Tempat: Semakan:

Seni dan Muzik Pendidikan Teknikal dan Vokasional Universiti Pendidikan Sultan Idris Encik Kamarul Azman Bin Abd Salam

SHV4193 ASUHAN DAN AWAL KANAK-KANAK TUGASAN MODEL DAN TEORI PERKEMBANGAN AWAL KANAK-KANAK AHLI KUMPULAN : NAMA HANISAH BT. MOHAMED HAMIDAH BT ISMAIL AKMAL ALIFAH BT LUK NOOR HAYATI BT OSMAN MOHD REDZUAN BIN HUSSIN NO. MATRIK D20072031073 D20072031075 D20072031077 D20071029802 D20071029849 PENDIDIKAN

SEMESTER PENSYARAH

:

(SESI 2 09/10) : A 10 MAC 2010 EN. KAMARUL AZMAN B ABD.SALAM

KUMPULAN KULIAH : TARIKH SERAHAN :

ISI KANDUNGAN

Bil

Perkara

M/s

Pengenalan 1.0 2.0 Definisi Perkembangan Awal Kanak-kanak 2 Model & Teori Perkembangan Awal Kanak-kanak 2.1 Model Perkembangan Awal Kanak-Kanak (a) Model Montessori (b) Pendekatan Regio Emilia 2.2 13 (b) Teori Pembelajaran Konstruktivisme 20 (c) Teori Perkembangan Kognitif Jean Piaget 24 3.0 Teori Perkembangan Awal Kanak-Kanak (a) Teori kecerdasan pelbagai, Howard Gardner

1

3 9

Pandangan & Pendapat Tokoh Dari Dalam & Luar Negara 34 Mengenai Perkembangan Awal Kanak-kanak Kajian-kajian Lepas Yang Menyentuh Aspek Model & Teori 39 Perkembangan Awal Kanak-kanak Kesimpulan 45 Bibliografi 47

4.0

PENGENALAN

Kebanyakan model mempunyai perkaitan dengan teori bergantung kepada kandungan yang terdapat pada model tersebut. Model Pendekatan Reggio Emilia. Antara yang terdapat perkembangan awal kanak-kanak ialah Model Projek.Kanak-kanak ialah manusia yang muda. Kanak-kanak digalakkan untuk berbuat demikian tanpa bantuan orang dewasa. Kaedah ini berpegang kepada dua prinsip. Model Montessori dan Model Analisis Tingkah Laku. "pediatrik" merupakan cabang perubatan yang berkenaan dengan penjagaan kanakkanak dari waktu pranatal sehingga remaja dan dewasa muda (umur antara 0 sehingga 21 tahun). melalui penggunaan sensori-deria. Sebaliknya. . serta dengan bahan-bahan manipulatif yang dibekalkan. Teori Intreraksi. atau “Rumah Kanak-kanak”. terbahagi kepada model banyak dan teori perkembangan model awal kanak-kanak dalam jenis. belajar melalui aktiviti bermain dan belajar melalui fasa sensitive period (belajar bahasa tanpa pembelajaran formal). Kaedah Montessori. kumpulan kami telah memilih Model Montessori dan Model Reggio Emilia. Teori Kecerdasan Pelbagai dan Teori Kecerdasan Emosi dan Teori Tingkah Laku. antara teori yang berkaitan dengan perkembangan awal kanak-kanak ialah Teori Kematangan atau Kognitif. Selain itu. iaitu seseorang yang masih belum mencapai baligh. Model Pendekatan Eriksonian. mula diperkenalkan di Casa dei Bambini. iaitu : a) Kanak-kanak lebih mudah belajar jika mereka diberi peluang untuk berinteraksi dengan persekitaran di mana mereka berada. Kanak-kanak terbahagi kepada beberapa peringkat umur dan mempunyai tahap kemampuan yang berbeza dengan bergantung kepada kanak-kanak itu sendiri. Model Montessori ialah model yang diasaskan oleh Maria Montessori dan model ini berkaitan dengan penerokaan kepada persekitaran. Sebenarnya. Perkembangan kanak-kanak ialah kajian proses dan mekanisme yang bertindak sewaktu perkembangan fizikal dan mental seorang bayi menjadi orang dewasa. Dalam tugasan ini.

saiz dan struktur badan kanak-kanak daripada satu peringkat ke satu peringkat pembelajaran tentang perkembangan kanak-kanak memfokuskan kepada perubahan kanak-kanak tersebut secara kuatitatif dan . (2008) menjelaskan. (2008) menjelaskan. Rumusannya. Kedua-dua prinsip berikut telah mengilhamkan beliau dari segi reformasi pendidikan. Atan (1982) dalam Suppiah Nachiappan et al. Montessori dan Vygotsky melihat keistimewaan yang ada pada kanak-kanak. metodologi.b) Kanak-kanak berupaya untuk mengajar diri sendiri. Sementara Papalia dan Olds (1979) dalam Suppiah Nachiappan et al. ‘Perubahan yang bersifat kualitatif. Manakala Model Reggio Emilia pula berasaskan prinsip sosial konstruktivis seperti Piaget. Teori yang berkaitan dengan Model Montessori antaranya ialah berkaitan dengan teori pendekatan Froebel. . pertumbuhan adalah perubahan bersifat kuantitatif yang boleh diukur dan diperhatikan berlaku seperti berat. iaitu sifat perubahan yang tidak dapat diukur secara kuantitatif tetapi perubahan telah nyata berlaku melihatkan sifat yang berlainan daripada peringkat yang terlebih dahulu’. 1. Dewey. psikologi. kualitatif. tinggi. Pendekatan Reggio Emilia mengajar kanak-kanak kecil dengan menempatkan perkembangan yang dialami oleh kanak-kanak serta hubungan rapat untuk membolehkan mereka berkongsi dengan persekitaran mereka di pusat asuhan. persekitaran fizikal dan pengurusan ruang amat penting serta mendirikan sekolah berkeperluan khas. pengajaran dan latihan perguruan. Setiap model dan teori perkembangan awal kanak-kanak adalah kaedah atau cara untuk mendidik kanak-kanak supaya lebih berkesan dan sesuai dengan peringkat umur kanak-kanak. Teori Jean Piaget dan Vygotsky.0 DEFINISI PERKEMBANGAN KANAK-KANAK Perkembangan bermaksud perubahan tubuh badan yang bersifat kualitatif.

. .perkembangan. beliau terlibat dengan penubuhan sekolah kanakkanak cacat di Rome.2008). membuat dengan pemerhatian dan ujikaji dengan menggunakan pelbagai bahan dan kaedah serta menggunakan semua idea yang diperolehinya melalui kajian tersebut. beliau mempunyai pengalaman mengenai pendidikan kanak-kanak yang terencat akal. Melalui kaedah pembelajaran yang diperkenalkan oleh beliau kepada kanak-kanak cacat. beliau menghabiskan masa dengan kanak-kanak Di samping itu. beliau mula menerapkan kaedah ini kepada kanak-kanak biasa. Pada tahun 1899. latihan dan pembelajaran (Suppiah Nachiappan et al. Beliau yakin bahawa kaedah yang digunakan ini boleh mendatangkan hasil pencapaian yang lebih baik kepada kanak-kanak istimewa dan boleh memperbaiki kanak-kanak normal (Nor Nurulhayati Aris et al. perubahan kualitatif yang boleh dalam untuk berlaku kanak-kanak seperti perubahan perkataan kata-kata penggunaan menerangkan sesuatu yang bertambah dari semasa ke semasa akibat kematangan. 2009). Di sekolah ini beliau menghabiskan masa selama 2 tahun bersama rakan-rakannya bagi melatih guru-guru dalam kaedah pemerhatian dan pendidikan kanak-kanak terencat akal.0 MODEL DAN TEORI PERKEMBANGAN AWAL KANAK-KANAK 2. diperhatikan penggunaan Perkembagan terhadap atau adalah bahasa.1 MODEL PERKEMBANGAN AWAL KANAK-KANAK a) Model Montessori Latar Belakang Model Pendidikan Montessori Model Pendidikan Montessori ini di asaskan oleh Maria Montessori (1870-1952) yang merupakan seorang tokoh pendidikan di Rome. Sumbangannya terhadap kanak-kanak menjadikan Maria Montessori seorang tokoh yang terkenal lebih-lebih lagi kerana beliau seorang doktor. 2..

• Semua kanak-kanak melalui peringkat umur yang sensitif. dan deria dari Itard dan Sequin. Beliau mengambarkan peringkat dalam perkembangan atau tempoh sensitif untuk belajar. Maria Montessori adalah wanita pertama yang menerima ijazah dalam perubatan daripada Universiti Rome. Dr. Itard dan Sequin adalah pelopor awal dalam penilaian ke atas kanak-kanak. Kaedah Mengajar Mengikut kajian yang dilaksanakan oleh Montessori kita dapat melihat semua kanak-kanak yang berusia 3 hingga 6 tahun mempunyai ciri-ciri yang universal dalam kehidupan mereka (Nor Nurulhayati Aris et al. teori perkembangan Montessori juga adalah konstruktivis. Locke. • Semua kanak-kanak belajar melalui bermain dan bekerja. Itard dan Sequin. • Semua kanak-kanak ingin berdikari. Wortham (2010) menyatakan. Montessori mengembangkan bahan sensori untuk belajar yang merefleksikan kegiatan yang konkrit sepertimana yang digunakan oleh Sequin dan itard untuk penilaian. 2009). • Semua kanak-kanak melalui berbagai peringkat perkembangan. Beliau telah menubuhkan sekolah Montessori yang dikenali sebagai Casas dei Bambini untuk kanak-kanak dari rumah miskin dan kanak-kanak yang kurang berupaya. Beliau telah dipengaruhi oleh Rousseau. Seperti Piaget. Beliau mempelajari pentingnya pengalaman awal. • Semua kanak-kanak ingin belajar.Model Montessori dalam pendidikan awal kanak-kanak muncul dalam awal abad ke 20. Chattin-McNichols (1992) dalam Sue C.. ketertiban. Montessori percaya dalam alam pembelajaran yang aktif dimana guru berkhidmat sebagai pembimbing kepada perkembangan kanak-kanak. terutamanya kanak-kanak dengan keperluan khasnya. Beliau bersetuju dengan Rousseau bahawa kebebasan adalah penting bagi kanak-kanak dan konsep kelas sebagai sebuah komuniti. . Ciri-ciri berikut adalah : • Semua kanak-kanak mempunyai “absorbent mind”. seperti Piaget dan Vygotsky.

• Beliau membuat kesimpulan bahawa tingkahlaku kanak-kanak ini merupakan satu usaha untuk mempelajari mengenai persekitaran dengan menggunakan tangan mereka. Alatan mengajar yang disediakan perlulah mempunyai sifat-sifat khas supaya kanak-kanak boleh menggunakan deria mereka. • Kaedah Montessori dan bahan pengajarannya menekankan “Sensory Teaching And Learning”. Matlamat Pendidikan Montessori Matlamat pendidikan Montessori yang terpenting ialah perkembangan individu secara menyeluruh yang merangkumi aspek fizikal. Kaedah mengajar di sekolah Montessori mengutamakan latihan daya penglihatan. Ini bertujuan agar kanak-kanak mendapat pengalaman dan latihan menggunakan deria dengan cekap. sosial. Persatuan Montessori Amerika pada tahun 1984.Montessori menekankan kepada : • Kaedah yang sesuai dengan masalah pembelajaran kanak-kanak. merupakan tema yang penting dalam kaedahnya. pendengaran dan sentuhan. Idea ini iaitu “The part to intellectual development is through the hand”.. 2009) : • Penumpuan • Kemahiran membuat pemerhatian • Kesedaran dan segi susunan dan urutan • Koordinasi • Kesedaran dari segi tanggapan dan kemahiran amali • Konsep matematik • Kemahiran bahasa • Kemahiran menulis dan membaca • Kebiasaan dari segi seni kreatif . emosi dan intelek. dalam Brewer pada tahun 1998 menyatakan bahawa matlamat program Montessori adalah untuk memperkembangkan aspek-aspek berikut (Nor Nurulhayati et al.

sinki basuh tangan. Kanak-kanak bebas memilih mana-mana projek yang mereka sukai. Aktiviti biasanya dilakukan di atas tikar atau di atas meja. sistematik dan indah (Nor Nurulhayati Aris et al. papan hitam dan pelbagai lagi haruslah sesuai dengan umur mereka. 2009). Suasana persekitaran pendidikan Montessori haruslah mempunyai kawasan yang luas untuk kanak-kanak bergerak dengan bebas serta dilengkapi dengan taman permainan dan juga kebun bunga untuk mewujudkan suasana yang menyeronokkan. Guru-guru tidak memuji kanak-kanak kerana matlamat aktiviti ialah .. almari. Kanak-kanak yang lebih muda mempelajari aktiviti tertentu dengan cara memerhati dan meniru rakan-rakan yang lebih tua (Nor Nurulhayati Aris et al.. kanak-kanak pelbagai umur melibatkan diri dalam aktiviti-aktivtiti yang berbentuk individual. Peralatan asas seperti kerusi. • Kanak-kanak Berdasarkan kepada aktiviti individu. Falsafah Montessori adalah berdasarkan logik. • Guru Kawalan orang dewasa sangat minimal. Guru memerhati kanak-kanak dari jauh dan hanya melibatkan diri sewaktu membuat demonstrasi kepada kanak-kanak tentang bagaimana menggunakan alat-alat atau bahan yang baru.• Kefahaman tentang alam semulajadi • Pengalaman dalam memahami sains sosial • Pengalaman dari segi kemahiran berfikir secara kritikal melalui teknik penyelesaian masalah Pendidikan Montessori merangkumi pelbagai aspek penting iaitu : • Persekitaran Pusat Prasekolah. 2009). meja. Kanak-kanak mengikut arahan kendiri bekerja bersendirian atau berdua-duaan. teratur. bagi memudahkan kanak-kanak menggunakan kemudahan tersebut di samping dapat mengelak daripada berlaku kecederaan sewaktu proses pembelajaran.

Guru-guru Montessori mempelajari kaedah dan kurikulum dengan mengikuti kursus intensif di peringkat ijazah (Nor Nurulhayati Aris et al.. motivasi intristik. Mereka akan mendapat maklumat tugas balik setelah berjaya bahan atau tidak Bahan dalam dibina menyempurnakan berdasarkan tersebut. 2009). daripada mudah kepada yang lebih susah dan bahan-bahan dibina dengan cermat seperti bahan-bahan semulajadi contohnya kayu yang divarnish (Nor Nurulhayati Aris et al. • Aktiviti Kehidupan Harian (Daily Living) Aktiviti ini berbentuk praktikal seperti:       Mengenakan butang baju Memasang tali kasut Menggilap kasut Menyikat rambut Menyiram pokok Mencuci tingkap dan menyapu sampah dan mengelap meja. • Bahan Deria (Sensorial Material) Untuk memperkembangkan kemahiran kanak-kanak.berbentuk (self correcting). Montessori telah mencipta berbagai alat bantuan mengajar seperti :  Pink Tower .untuk mendapat “self rewarding”. 2009).. • Bahan Mempunyai ciri-ciri khusus iaitu bahayanya didaktik iaitu dibentuk untuk mengajar pelajaran tertentu. • Kurikulum Terdapat beberapa set aktiviti. Aktiviti yang bercorak akademik. Aktiviti yang berkaitan dengan penggunaan deria. diantaranya ialah :    Aktiviti yang berkaitan dengan kehidupan harian.

.         Brown Stairs Red Rods Cylinder Block Smelling Jar Baric Tablets Latihan Mengecam Warna Sound Boxes Temperature Jugs Pelbagai Jenis Kain SUASANA PEMBELAJARAN MONTESSORI Gambar: Berkerjasama dalam melakukan mengilap pasu aktiviti menggunakan bahan montessori Gambar: Aktiviti bunga.

ALAT BANTUAN MENGAJAR DI KELAS MONTESSORI Gambar: Pink Interlocking Shapes & Cubes Tower. Nester & More Gambar: Wooden Numbers .

Gambar: Butterfly Wave Tray Puzzle Set Gambar: Fruits 3-D Felt Motif ALAT BANTUAN MENGAJAR DI KELAS MONTESSORI .

Gambar: First Storytime Book and CD Set Puzzle Stacker Gambar: Ten Ring Gambar: Lobster Spooning & Tonging Kit Sequence Patterns Gambar: Wood & Beads b) Pendekatan Reggio Emilia .

Pendekatan Reggio Emilia adalah berasaskan falsafah Loris Malaguzzi iaitu orang yang menubuhkan pengurusan komuniti sekolah dan pusat asuhan di Bandar Reggio Emilia dalam daerah Utara Itali di Emilia Romagna selepas perang dunia kedua. walaupun begitu Reggio Emilia mempunyai pendekatan yang lebih. termasuklah bercakap. Melalui pendekatan (2005) kanak-kanak.Seperti yang telah diketahui. memajukan kanak-kanak dengan mengambil inisiatif dan membimbing pembelajaran mereka Malaguzzi (1993) dalam Leonie ARTHUR et al. kebanyakan idea dasar dalam pendekatan Reggio ke kurikulum boleh berhubung dalam konteks yang berbeza. berkuasa”. Reggio adalah berkaitan dengan kawasan khusus di Itali dan tidak boleh diambil dan dipindahkan ke negara lain. mewarna. melukis. nota “itu adalah penggodaan kepada sifat romantik Reggio”. dan kanak-kanak dilihat dan sebagai perantaraan aktif dalam mendirikan pembelajaran mereka sendiri. tetapi telah mempertimbangkan di sini dalam tempoh waktu pendekatannya kepada kurikulum. Gardner (1993) dalam Leonie ARTHUR et al. pendekatan Reggio dalam kurikulum ialah berdasarkan kecemerlangan intelektual kanak-kanak yang dididik melalui fokus sistematik yang diwakili oleh simbolik. menulis. (2005) menerangkan. Walaubagaimanapun. Edwards. Kesemua kanak-kanak tidak mengira sama ada yang terlalu muda dijangkakan Reggio. Gandini & forman (1993) dalam Leonie ARTHUR et al. pendidik berpusatkan model ialah untuk mengaktifkan (bermaksud membuat mengikut kemampuan kanakkanak). menyatakan. dalam idea-idea persoalanialah persoalan perlu diambil serius. kolaj. (2005) menyatakan. Kanak-kanak digalakkan untuk mewakili idea-idea mereka dan memahami melalui (100 bahasa) mereka atau menunjukkan mod-mod. (2005) menyatakan. Gardner (1993) dalam Leonie ARTHUR et al. membina dan mengukir sebagaimana seperti permainan bayang-bayang. imej kanak-kanak adalah dalam pendekatan bersosial pemikiran model Reggio adalah seperti juga “kaya. Rinaldi (1993) dalam Leonie ARTHUR et al. (2005) menyatakan. menari. kuat. pendidik pendekatan Reggio mendengar kanak-kanak. . Falsafah Malaguzzi dibina oleh John Dewey yang terjadi lebih dahulu dalam kerja Pestalozzi dan Proebel.

penekanan dan mengambil hati kanak-kanak dalam menyelesaikan masalah dan projekprojek dalam kumpulan kecil berpasangan. dan masyarakat penerokaan dan penemuan menyokong memperkembangkan persekitaran berdasarkan kepentingan anak-anak melalui kurikulum berpandukan diri. persekitaran-persekitaran adalah seperti di rumah dan ”atmosfera kehidupan bersifat kumpulan”. keluarga kanak-kanak dan komuniti. (2005) menyatakan. Edward Gandini & Forman (1993) dalam Leonie ARTHUR et al. Mereka berasa bahawa dalam tahuntahun awal perkembangan anak-anak yang membentuk siapa penting bagi mereka melalui sebagai individu. dengan kekuatan pasangan antara pendidik. . Pendekatan Reggio adalah berpusatkan kurikulum. Kekuatan fokus dalam seni visual bermaksud meneroka dunia dan menunjukkan sifat memahami pendidik di sekolahsekolah Reggio dan pusat asuhan. kunci lain yang diperkenalkan ialah kelancaran dengan kanak-kanak kumpulan yang sama dan tinggal bersama dengan pendidik untuk dua hingga tiga tahun. Hal ini menyebabkan dalam penciptaan program dan berdasarkan prinsip-prinsip rasa hormat. keluarga dan komuniti tempatan. kanak-kanak.permainan drama dan muzik. Spaggiari (1993) dalam Leonie ARTHUR et al. memberi perhatian bahawa banyak cara yang membolehkan kanak-kanak pendekatan menonjolkan tradisional diri untuk mereka dan mencadangkan banyak meremehkan kemampuan kanak-kanak. Kerja pendidik dalam pasangan mengajar dan berjumpa sebagai satu pasukan dengan pendidik yang lain seperti satu keluarga. Katz (1993) dalam Leonie ARTHUR et al. pengurusan berasaskan komuniti mempromosikan ”interaksi yang kuat dan komunikasi” antara pendidikpendidik. (2005) menyatakan. (2005) menyatakan. Ia bermula daripada Loris Malaguzzi dan ibu bapa dari desa-desa sekitar Reggio Emilia di Itali selepas Perang Dunia II. Kehancuran daripada perang menyebabkan ibu bapa percaya mereka memerlukan sesuatu yang baru dan pendekatan yang cepat untuk mengajar anak-anak mereka. Pendekatan kolaboratif memfokuskan kepada pembelajaran. tanggungjawab. Pendekatan Reggio Emilia adalah satu falsafah pendidikan pra-sekolah dan berfokuskan kepada dasar pendidikan.

bergerak. melihat. . kebanyakan orang tertanya-tanya apa yang terjadi kepada anak-anak Reggio ketika mereka melakukan peralihan daripada gaya ini untuk pendidikan yang bukan di sekolah Reggio Emilia. Falsafah Reggio Emilia berdasarkan kepada prinsip-prinsip berikut :  Kanak-kanak harus mempunyai kawalan bagi arah belajar mereka.  Kanak-kanak mempunyai hubungan dengan kanak-kanak lain dan dengan material di dunia bahawa anak-anak harus dibiarkan untuk meneroka. dan mendengar. sifat ingin tahu intelektual dihargai. Kebanyakan ibu bapa yang memilih untuk menghantar anak-anak mereka ke program Reggio Emilia yang menggabungkan banyak prinsip dalam mengasuh anak mereka dan kehidupan rumah.  Kanak-kanak harus kehabisan cara dan kesempatan untuk mengekspresikan diri.Falsafah Pekan Reggio Emilia di Itali terkenal di seluruh dunia bagi pendekatan inovatif pendidikan. Falsafah pendidikan telah dikenali sebagai Pendekatan Reggio Emilia yang banyak bagi program pra-sekolah di seluruh dunia termasuk yang telah diubahsuai di Amerika Syarikat. mendengar. Jawapannya ialah bahawa ada beberapa penyesuaian yang harus terjadi.  Kanak-kanak harus dapat belajar melalui pengalaman menyentuh. Pendekatan menempatkan Reggio Emilia mengajar dialami kanak-kanak oleh kecil dengan serta perkembangan yang kanak-kanak hubungan rapat yang membolehkan mereka berkongsi dengan persekitaran mereka di pusat asuhan. Program kanak-kanak pada usia ini telah berjaya disesuaikan dengan falsafah pendidikan dan mereka tertarik kepada Reggio kerana cara pandangan dan menghormati kanak-kanak. Bahkan dengan hubungan antara sekolah dan rumah. Dalam kebanyakan persekitaran sekolah.

sehingga siswa terus mendapat keuntungan dari Reggio selepas mereka telah meninggalkan program. Ibu bapa 'cermin peranan masyarakat, sama ada di seluruh sekolah dan tingkat kelas’. Ibu bapa diharapkan untuk mengambil bahagian dalam perbincangan tentang dasar sekolah, keprihatinan perkembangan anak, dan kurikulum perancangan dan taksiran. Hal ini disebabkan oleh kebanyakan ibu bapa termasuk ibu bapa yang bekerja juga menghadiri pertemuan yang diadakan pada malam hari sehingga semua yang ingin menyertai boleh melakukannya. Dalam pendekatan Reggio, guru dianggap bukan hanya sebagai jurulatih. Guru digalakkan untuk memudahkan kanak-kanak belajar melalui kegiatan perancangan dan pelajaran berdasarkan kepentingan kanak-kanak, mengajukan soalan untuk lebih memahami, dan secara aktif terlibat dalam kegiatan bersama kanak-kanak, bukannya duduk kembali dan mengamati kanak-kanak belajar. "Sebagai rakan kepada kanak-kanak, guru dalam situasi belajar" (Hewett, 2001). Ketika bekerja pada projek-projek dengan kanakkanak, guru juga boleh memperkembangkan kanak-kanak dengan dirakam. belajar mengumpul data seperti foto, nota, video, dan perbualan yang boleh

2.2 a)

TEORI PERKEMBANGAN AWAL KANAK-KANAK Teori kecerdasan pelbagai, Howard Gardner

Howard Gardner Dr. Howard Gardner dilahirkan di Scranton, PA pada tahun 1943. Orang tuanya ialah pelarian daripada Nazi Jerman. Seorang anak yang sangat gemar membaca dan mencintai muzik, dia kemudian menjadi pemain piano yang berbakat. Sebagai seorang pemuda, dia mendaftarkan diri di Harvard University dan menemui tempat yang menyenangkan untuk belajar. Ia bermula sebagai sejarah besar tapi akhirnya mengarah pada perkembangan kognitif psikologi. Pada tahun 1983, beliau mengembangkan teori kecerdasan pelbagai yang sangat dikenali ramai. Beliau telah terlibat dalam reformasi sekolah sejak 1980-an. Pada tahun 1986, beliau mula mengajar di Harvard Graduate School of Education dan memulakan peranannya di Projek Zero, sebuah kumpulan penyelidikan yang berfokus tentang kognisi manusia dengan fokus khusus tentang seni. Dr. Howard Gardner berkahwin dengan Ellen Winner, seorang psikologi perkembangan, dan mempunyai empat anak dan satu cucu. Ghairah hidupnya adalah keluarga dan karyanya. Dia sangat menggemari untuk melancong dan seni (DreamDolphin Media, 2007). Teori Kecerdasan Pelbagai telah diperkenalkan oleh Howard Gardner pada tahun 1983. Beliau telah membuat kajian terhadap pelbagai lapisan masyarakat termasuk kanak-kanak biasa dan istimewa serta kelompok penduduk yang mempunyai kriteria yang istimewa. Mengikut Gardner, kecerdasan yang terdapat pada seseorang bukanlah hanya diwarisi semata-

mata. Pada pandangan beliau, jika kedua-dua ibu bapa dikategorikan sebagai tidak cerdas mengikut ukuran ujian IQ tidak semestinya anak-anak mereka juga tidak cerdas. Kajian yang dijalankan oleh beliau terhadap kanak-kanak istimewa mendapati ada di antara murid-murid yang lemah daya ingatannya adalah dilahirkan oleh ibubapa yang kedua-duanya adalah professional (Suppiah Nachiappan et al., 2008). Teori kecerdasan pelbagai yang diperkenalkan oleh Howard Gardner mempunyai ciri-ciri yang tertentu. Antaranya: 1. Individu mempunyai sembilan kecerdasan 2. Kecerdasan boleh dipelajari, dididik dan ditingkatkan. 3. Kecerdasan tidak berkembang seiring. 4. Satu atau dua kecerdasan tersebut boleh berkembang sepenuhnya. 5. Kecerdasan boleh dirancang. 6. Kecerdasan boleh dipindahkan. Contohnya, daripada kecerdasan interpersonal kepada kecerdasan verbal-linguistik. Menurut Gardner lagi, teori kecerdasan pelbagai adalah berdasarkan pemikiran bahawa kemampuan intelektual yang diukur melalui ukuran ujian IQ adalah sangat terbatas. Ini kerana ukuran ujian IQ menekankan kepada kemampuan logikal-matematik dan bahasa sahaja. Sebenarnya, setiap orang mempunyai caranya tersendiri dan unik untuk menyelesaikan persoalan atau masalah yang dihadapi mereka. Tambahan lagi, kecerdasan bukan hanya dilihat dari nilai yang diperolehi seseorang. Hal ini disebabkan kecerdasan merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang untuk melihat sesuatu masalah dan seterusnya berupaya menyelesaikan masalah tersebut atau membuat sesuatu yang berguna kepada orang lain. Kecerdasan pelbagai mencakupi sembilan kecerdasan pada dasarnya merupakan pengembangan dari kecerdasan otak (IQ), kecerdasan emosional (EQ) dan kecerdasan spiritual (SQ) (Suppiah Nachiappan et al., 2008).

Jenis-jenis teori kecerdasan pelbagai Menurut Gardner (1983), terdapat sembilan kecerdasan pada manusia, iaitu verbal-linguistik, logik matematik, visual-ruang, kinestetik, muzik,

2008). pembaca berita. menaakul. sebab dan akibat. intarpersonal. penulis. Kebolehan yang dominan di bahagian kiri otak membolehkan seseorang menaakul secara deduktif dan induktif serta berfikir secara konseptual dan abstrak. Daripada sembilan kecerdasan tersebut. mudah mengingati maklumat dan boleh memberi keyakinan kepada orang lain.. Logikal-Matematik Kecerdasan logikal-matematik adalah kebolehan menggunakan nombor. berjenaka dan bercerita. . Contoh-contoh aktiviti ialah memperkayakan perbendaharaan kata. Kecerdasan ini menggabungkan kemampuan matematik dan ilmiah yang dimiliki oleh seseorang. menyoal. berucap secara formal. Mereka mampu untuk berkomunikasi dengan baik melalui aktiviti mendengar. bertutur. Verbal Linguistik Individu yang mempunyai kecenderungan dalam kecerdasan jenis verballinguistik boleh berfikir dan mampu menggunakan perkataan untuk menyampaikan sesuatu secara berkesan sama ada dalam bentuk lisan atau penulisan. Oleh itu. Mereka peka terhadap berbagai-bagai fungsi bahasa terutamanya dari segi kebolehan untuk mencuit perasaan dan emosi. mengenal pasti pola abstrak. Penyair. mereka mudah berbahasa bagi melahirkan perasaan dan pendapat. Mereka akan sensitif terhadap makna perkataan dan mahir untuk memanipulasikannya. Mereka juga pastinya pandai berbicara. pensyarah dalam bidang sastera. Oleh itu. perkaitan. naturalis dan eksistensialisme..interpersonal. penyiar radio. dana ahli politik yang handal adalah pekerjaan yang sepadan untuk mereka yang mempunyai kecerdasan verbal-linguistik ini (Suppiah Nachiappan et al. . pelajar cenderung dalam kecerdasan ini dikatakan berupaya menyelesaikan masalah yang kompleks berkaitan matematik dengan mudah sahaja dan boleh membuat perkaitan. gemar bercerita dan tekun mendengar cerita atau membaca. 2008). membaca serta menulis. kecerdasan naturalis dan eksistensialisme merupakan dua jenis kecerdasan yang terkemudian diperkenalkan oleh Gardner (Suppiah Nachiappan et al. penceramah. pengacara. gemar akan makna yang kompleks.

perkaitan sebab dan akibat (logik). Orang yang mempunyai kecerdasan ini biasanya berjaya dalam kerjaya yang berkaitan dengan matematik dan sains (Suppiah Nachiappan et al. membaca peta dengan baik serta mempunyai daya imaginasi yang kuat. . mensintesis. Kecerdasan visual-ruang membolehkan seseorang mempersembahkan ideaidea visual dan ruang secara grafik. mereka suka menuntut penjelasan logik dari setiap pertanyaan. penyelesaian masalah. warna. . Mereka sering bertanya tentang berbagai-bagai fenomena yang dilihat yang berlaku di sekeliling mereka. Contoh-contoh aktiviti yang berkaitan kecerdasan visual-ruang ialah melukis. mengenali skema warna dan ruang. berkebolehan menceritakan dan menggambarkan pengalaman yang pernah dilalui serta bijak menghubungkaitkan antara objek-objek dalam ruang. Selain itu. Visual-Ruang Kecerdasan visual-ruang merupakan kebolehan gambaran mental dan berupaya mengamati dunia melalui visual.menganalisis. 2008). pola abstrak. bentuk. . Mereka biasanya kaya dengan imageri dalaman (internal imagery) sehingga berkecenderungan dalam aspek imaginatif dan kreatif (Suppiah Nachiappan et al. Seseorang yang mempunyai kecerdasan ini juga boleh berfikir dalam bentuk gambaran dan bayaran secara tiga dimensi.. dan corak dalam persekitaran. mengira dan menggunakan komputer dengan cekap (Suppiah Nachiappan et al. mereka juga suka mengklafikasikan benda untuk mudah mengira. rumus. Mereka dapat mengenali objek. pengurusan grafik dan pengiraan. Lazimnya. urutan nombor. mengecat. Sementara mereka yang termasuk dalam golongan cerdas ruang mampu menggunakan warna secara sempurna. Kecenderungan dalam kecerdasan ini membolehkan seseorang membuat persepsi tentang alam sekitar secara tepat dan betul. Contoh-contoh aktiviti jenis kecerdasan ini ialah penggunaan simbol. .. 2008).. Kecerdasan ini juga mampu membuat seseorang pelajar selalu sedar akan posisi relatifnya dalam koordinat ruang dan waktu. 2008).

latihan fizikal. orang yang mempunyai kecerdasan visual-ruang dilatih menjadi seorang pelukis yang terkemuka.polis dan olahragawan adalah beberapa kerjaya yang biasanya dimiliki oleh orang dengan tingkat kecerdasan kinestetik yang tinggi (Suppiah Nachiappan et al. 2008). Seseorang ini mempunyai kelebihan ini sangat sensitif kepada bunyi-bunyian atau suara yang wujud dan timbul di dunia ini. mereka lebih cenderung melakukan aktiviti yang berkaitan dengan pergerakan badan seperti bersukan. berimaginasi secara aktif dan gemar mengurus peta minda. pemain bola sepak. individu mendiskriminasi dan meluahkan perasaan melalui muzik.. Mereka berupaya menggunakan kemahiran fizikal untuk meluahkan idea. Hal ini kerana muzik seseorang membolehkannya mengesan bunyi tanpa lisan. perasaan dan menyelesaikan masalah atau mencipta suatu produk baru. . penari. keseimbangan. 2008). Di samping itu. Kinestetik Orang yang mempunyai kecerdasan kinestetik yang tinggi berkebolehan menggunakan sebahagian atau keseluruhan anggota tubuh badan mereka untuk berkomunikasi dan menyelesaikan masalah yang dihadapi.. Orang yang cerdas dalam bidang kinestetik mengeksplorasi dunia mereka dengan otot-otot. gimrama dan lain-lain (Suppiah Nachiappan et al. muzik serta irama yang terdapat di persekitarannya.. individu juga cekap memanipulasi objek fizikal dan dapat mengimbangi antara pergerakan fizikal dengan mental. pelakon. Biasanya. peninju. Oleh itu. Contoh aktiviti yang berkaitan kecerdasan kinestetik ialah tarian kreatif. mereka cekap menginterpretasi pergerakan anggota atau tubuh badan. main peranan.mencipta gambaran mental. Biasanya. aktiviti jasmani. tentera. Artis. permainan sukan dan seni pertahanan diri. ketangkasan dan keanggunan semasa bergerak. menari. Mereka memiliki keupayaan kawalan pada gerakan. 2008). arkitek yang popular serta pengukir dan pereka yang disengani (Suppiah Nachiappan et al. baik yang berasal daripada suara alat muzik ataupun yang timbul daripada . Muzik Kecerdasan kecerdasan ini berkaitan yang dengan terdapat kemampuan dalam diri untuk menggemari.

nyanyian dan drama lagu. perasaan. ketukan. mereka juga mampu berasa sensitif dan memahami emosi. melodi atau warna suara dalam sebuah komposisi muzik. Pada tahap yang mudah. pandai menggunakan kosa kata muzikal dan peka kepada ritma. penggubah lagu. . Mereka juga dapat memberi motivasi kepada orang lain. fikiran. Mereka berupaya menggunakan set asas atau elemen-elemen muzik serta dapat bermain alat muzik dan menghafal lirik muzik dengan baik. binatang mahupun guruh serta suarasuara lainnya. .. Mereka yang mempunyai kecerdasan interpersonal yang menonjol biasanya memiliki interaksi yang baik dengan orang lain (Suppiah Nachiappan et al. Selain itu. latihan kolaboratif. mereka dapat berinteraksi dengan mudah dan boleh bekerjasama dengan orang lain secara praktikal untuk menghasilkan sesuatu yang berfaedah.gejala alamiah seperti suara manusia. Mereka juga dapat menggubah kata-kata menjadi lagu dan boleh mencipta berbagai-bagai alat dan permainan muzik. bunyi instrumental.. Mereka pintar melantunkan nada lagu dengan baik. . kecerdasan ini termasuk kemampuan seseorang anak mengenal dan sensitif terhadap perasaan orang dewasa di sekitarnya. tingkah laku dan harapan orang lain. seseorang yang cenderung dalam kecerdasan ini boleh menggubah rentak dan tempo muzik dan mudah mengenali dan mengingati nada-nada bunyi atau muzik (Suppiah Nachiappan et al. 2008). tabiat. Selain itu. Contoh aktiviti ialah komunikasi sesama individu. . Seterusnya. 2008). bunyi vokal. Kecerdasan interpersonal membolehkan seseorang itu memahami perasaan.. pemain muzik dan komposer lagu ialah kerjaya yang sesuai dan tepat bagi mereka yang mempunyai kecerdasan muzik ini (Suppiah Nachiappan et al. dan hasrat orang lain. 2008). memberi maklum balas. Penyanyi. Semua orang mempunyai kecerdasan muzik tetapi dengan tahap yang berbeza-beza. motivasi. Interpersonal Kecerdasan berkomunikasi interpersonal dengan merupakan secara kemampuan pragmatik individu terhadap dalam petanda mendiskriminasi antara pelbagai petanda interpersonal dan kebolehan untuk berkesan tersebut. Contoh aktiviti kecerdasan muzik ialah persembahan muzik.

Mereka yang mempunyai kecerdasan interpersonal yang tinggi akan lebih sesuai mempunyai pekerjaan seperti pemimpin agama. doktor dan pekerja sosial (Suppiah Nachiappan et al. disiplin diri dan amalan pemusatan. jurujual. 2008). penyajak. strategi pemikiran. Intrapersonal Kecerdasan yang intrapersonal kecerdasan merupakan kesedaran yang tentang diri sendiri. ahli psikologi. jururawat. usahawan... dan galian dengan mudah. guru dan ahli falsafah yang terkemuka (Suppiah Nachiappan et al. tetapi pada masa yang sama mereka juga sentiasa berwaspada dan berwawasan dalam melakukan sesuatu. ahli motivasi. prinsip dan azam yang kuat serta boleh berdikari (Suppiah Nachiappan et al. 2008). 2008). Contoh aktiviti ialah teknik metakognitif.. . mereka pandai menentukan hala tuju kehidupan serta mempunyai pegangan. guru. proses emosi. Naturalist Kecerdasan naturalist merujuk kepada kebolehan untuk mengenal pasti dan mengkategorikan pola. pakar kaunseling. Lazimnya. Biasanya individu dengan tahap kecerdasan ini mempunyai peribadi yang tertutup. penaakulan tahap tinggi. Kebolehan ini memberi keyakinan diri yang tinggi kepada mereka tentang kebolehan yang terdapat dalam diri mereka sendiri. Individu yang mempunyai kecerdasan intrapersonal yang tinggi dapat menjadi seorang penulis yang handal. mereka akan lebih banyak menghabiskan masa di luar dan gemar mendengar bunyi- . Selain itu. . . orang yang mempunyai kecerdasan intrapersonal yang tinggi biasanya kelihatan murung dan suka mengelamun. Orang memiliki intrapersonal tinggi selalunya mengenali diri sendiri secara mendalam dan mempunyai tanggapan tentang kekuatan dan kelemahan diri sendiri. pengacara. fauna. Secara keseluruhannya. Individu yang mempunyai kecerdasan naturalist yang menonjol biasanya merupakan seseorang pencinta alam yang dapat mengenali dan mengklasifikasikan flora.strategi pembelajaran koperatif dan sedia bekerjasama. corak atau bentuk yang terdapat di alam sekitar. dapat berfikiran metakognitif dan berkebolehan untuk menilai diri sendiri.

contohnya terjadinya awan dan hujan. mengapa manusia mengalami kematian dan juga realiti yang dihadapi oleh manusia dalam hidup. Mereka cenderung bersikap untuk bertanya mengenai segala kejadian kewujudan manusia. ’Berapakah jumlah kenderaan yang ditemui disepanjang perjalanan ke pejabat? dan sebagainya (Suppiah Nachiappan et al. Kecerdasan ini telah diperkenalkan dan dikembangkan oleh Gardner pada tahun 1999. pertumbuhan tanaman dan sebagainya. masa depan yang cerah adalah menjadi penyumbang utama di dalam sejarah manusia seterusnya dihormati sepanjang zaman. erti kehidupan. Untuk meningkatkan kecerdasan ini seseorang boleh membaca banyak buku fasafah dan menyoal diri sendiri tentang pertanyaan yang membolehkannya menelaah jawapan secara mendalam seperti ’Adakah makhluk lain selain manusia di alam semester’.bunyian yang terdapat di alam sekitar. Mereka memiliki tarikan yang besar terhadap alam sekitar termasuk pada binatang.. mereka merupakan et al. .. Ahli biologi. 2008). ahli geologi dan pendaki gunung adalah kerjaya yang sesuai bagi mereka yang mempunyai kecerdasan naturalist yang tinggi (Suppiah Nachiappan et al. sama ada nilai-nilai tradisional ataupun nilainilai baru yang sedang berkembang. Dengan itu. petani. semua tokoh di atas akhirnya menempa nama dalam bidang masing-masing. perancang bandar. 2008). Kecerdasan naturalist juga membolehkan mereka menikmati bendabenda dan cerita yang berkaitan dengan fenomena alam.Mereka berkemampuan untuk menelaah nilai-nilai yang berkembang di tengahtengah kehidupan masyarakat. Kesimpulannya dengan memanfaatkan kecerdasan masing-masing. asal-usul binatang. Eksistensialisme Orang yang memiliki kecerdasan ini memiliki ciri-ciri yang tertentu. zoologi. . ahli botani. Hal individu yang sensitif terhadap alam sekitar dan dapat menghubungkaitkan antara kehidupan flora dan fauna (Suppiah Nachiappan . 2008).. Pelajar yang mempunyai kecerdasan naturalist akan lebih berkesan kecerdasannya dengan mengadakan aktiviti di luar kelas. nelayan. Dengan kata lain.

Jika idea tersebut sesuai dengan skema. P. idea-idea dan pelbagai lagi terutamanya berkaitan dengan bidang masing-masing untuk masyarakatnya. Bagi memudahkan proses pengajaran dan pembelajaran. tokoh-tokoh ini dapat menyumbangkan pandangan. pembelajaran secara konstruktivisme ini boleh didefinisikan sebagai satu fahaman bahawa murid membina sendiri pengetahuan atau . (1998) dalam Noor Azizah Ahmad (2006) menyatakan. (1997) dalam Noor Azizah Ahmad (2006) menyatakan. dan Eggen. Sesuatu pembelajaran dianggap berlaku apabila terdapat perubahan tingkah laku kepada pelajar contohnya daripada tidak tahu kepada tahu. I.F Skinner yang mementingkan perubahan tingkahlaku ke atas pelajar. Menurut Sharifah Maimunah (2001) dalam Noor Azizah Ahmad (2006) menyatakan. pembelajaran konstruktivisme ini bertitik tolak daripada teori pembelajaran Behaviorisme yang didokong oleh B. guru merekabentuk situasi pembelajaran di mana pelajar boleh mencipta penyelesaian mereka sendiri terhadap tugasan pembelajaran tersebut. R. idea ini akan diterima begitu juga sebaliknya dan seterusnya lahirlah teori pembelajaran Konstruktivisme yang merupakan pandangan terbaru di mana pengetahuan akan dibina sendiri oleh pelajar berdasarkan pengetahuan sedia ada mereka. Semua idea dan imej dalam minda individu diwakili melalui struktur mental dikenali sebagai skema yang akan menentukan bagaimana data dan maklumat yang diterima difahami oleh manusia. Menurut Arends. kemudiannya beralih kepada teori pembelajaran Kognitivisme yang diperkenalkan oleh Jean Piaget di mana idea utama pandangan ini adalah mental.D. pembelajaran secara Konstruktivisme adalah satu pandangan baru tentang ilmu pengetahuan. . Hal ini.ini kerana.b) Teori pembelajaran konstruktivisme Menurut Kauchak. P. D. Pembentukan pengetahuan baru tersebut lahir daripada gabungan pembelajaran yang terdahulu dengan persekitaran semasa.

” Dalam definisi ini. Ini adalah kerana pelajarlah yang berinteraksi dengan bahan dan peristiwa serta memperolehi kefahaman tentang bahan dan peristiwa tersebut. dalam bukunya Educational Psychology. Oleh itu. dalam bukunya Educational Psychology dalam Teori pembelajaran (2009) menyatakan. pelajar perlu memainkan peranan aktif dalam memahami dan memberi makna kepada maklumat atau pengetahuan yang dipelajari. konstuktivisme juga dikenali sebagai fahaman “binaan”. Lev Vygotsky. Autonomi serta inisiatif pelajar hendaklah diterima dan digalakkan. Justeru itu. 177) dalam Teori pembelajaran (2009) menyatakan. pendekatan pembelajaran konstruktivisme (constructivism) ialah “Constructivism is an approach to learning in which learners are provided the opportunity to construct their own sense of what is being learned by building internal connections or relationships among the ideas and facts being taught.konsep secara aktif berdasarkan pengetahuan dan pengalaman sedia ada. seorang ahli psikologi Rusia percaya bahawa pelajar yang bijak adalah individu yang berhadapan dengan benda baru dan menggunakan pengalaman serta mereka bersungguh-sungguh untuk menghuraikan kelainan berdasarkan pengalaman-pengalaman tersebut. Menurut Woolfolk (1998). N. Ia berasal daripada bidang falsafah dan telah . “Constructivist perspectives – View that emphasizes the active role of the learner in building understanding and making sense of information. (1999) dalam Noor Azizah Ahmad (2006). beliau menyatakan bahawa teori Konstruktivisme ini memerlukan penekanan diberikan kepada pelajar lebih daripada guru. mereka menjelaskan bahawa konstruktivisme adalah pendekatan pembelajaran yang menyediakan peluang kepada pelajar untuk membina kefahaman terhadap perkara yang dipelajari dengan mewujudkan jaringan atau hubungan (dalam minda) antara idea dan fakta yang sedang dipelajari.” Dari kenyataan-kenyataan ini jelaslah bahawa mengikut teori pembelajaran konsruktivisme. Menurut Borich dan Tombari (1997). A Contemporary Approach (ms. Manakala mengikut Sushkin. pelajar membina sendiri konsep dengan membuat penyelesaian kepada masalah. Konstruktivisme bukanlah satu konsep baru.

2009). kita menyaksikan Jean Piaget (1951) lebih awal mengutarakan tentang perkembangan kognitif dalam karya terjemahan. melibatkan “belajar dengan membuat” (learning by doing). yang kemudiannya dapat membantu pelajar berfikir dan membentuk kefahaman tentang masalah yang cuba dihuraikan. Dewey. Cheek (1992) dalam Teori pembelajaran (2009) menyatakan. 2009). Bruner. Bartlett. dan menjadikan maklumat itu miliknya dengan membina kefahaman atau membuat interpretasi ke atas maklumat tersebut. Vygotsky. “Play. mengatakan… “one only knows something if one can explain it”. ahli falsafah konstruktivis yang pertama. Dreams and Imitation in Childhood” dan Vygotsky (1978) dalam “Mind in Society” yang dikaitkan dengan perspektif konstruktivisme dalam perkembangan minda kanak-kanak (Teori pembelajaran. perspektif konstruktivisme ini terhasil daripada kajian Piaget. misalnya. pada tahun 1710. Mengikut John Dewey (1966) dalam Teori pembelajaran (2009) menyatakan. 2009). menyelesaikan masalah dan membina keupayaan untuk belajar. Anderson. pelajar menerima maklumat dengan aktif. Immanuel Kant menyokong pendapat ini dan mengatakan bahawa manusia bukanlah penerima maklumat yang pasif. yang juga mengambil kira pemikiran Dewey dan Bruner.digunakan dalam bidang sosiologi dan antropologi dan juga dalam bidang psikologi kognitif dan pendidikan. Dewey mempelopori gerakan “progresivisme” dalam pendidikan. Von Glaserfeld. Yager (1999) dalam Teori pembelajaran (2009) menjelaskan. Dalam konteks tempatan. menghubungkannya dengan maklumat terdahulu yang telah diasimilasinya. Dalam keadaan yang sama. iaitu Giambatista Vico. Sejak satu setengah dekad yang lampau. Papert dan Confrey (Teori pembelajaran. di Amerika Syarikat pengajaran dan buku teks telah diolah agar lebih menjurus kepada penggalakan proses berfikir. Seterusnya. ahli psikologi gestalt. kita menyaksikan gerakan ini sudah bermula dalam pembelajaran sains dan matematik yang cuba menyemarakkan perspektif konstruktivisme (Teori pembelajaran. pembelajaran bermakna (meaningful learning). Inilah gerakan konstruktivisme yang sudah dilaksanakan di Amerika Syarikat. .

Memberi peluang kepada pelajar berkongsi persepsi antara satu sama lain. guru-guru perlulah memahami pendekatan-pendekatan yang boleh digunakan ini berdasarkan kepada teoriteori pengajaran pembelajaran yang ada. Memberi peluang pelajar berinteraksi dengan guru dan pelajar-pelajar lain. Menggalakkan mereka. Menggalakkan pelajar merenung kembali proses pembelajaran yang dilaluinya. kebolehan dan minat pelajar. Memberi perhatian kepada keperluan. Mementingkan kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir di kalangan pelajar. Teori-teori ini boleh digunakan dan dimanfaatkan oleh guru-guru dalam membantu proses pengajaran dan pembelajaran menjadi lebih berkesan. Menyediakan aktiviti-aktiviti berbentuk “hands on” dan “minds on”. Menggalakkan pelajar mengemukakan hipotesis. Kesimpulannya. Menghormati semua pandangan pelajar dan tidak memandang rendah terhadap pandangan mereka. Menggalakkan pelajar bekerja dalam kumpulan. 2009) : • • • • Memberi peluang kepada pelajar mengemukakan pandangan tentang sesuatu konsep. Namun. Tidak menyampaikan maklumat secara terus kepada pelajar. terdapat pelbagai teori pengajaran-pembelajaran yang telah dikaji oleh ahli-ahli psikologi. • • • • • • • • • • Melaksanakan pengajaran berpusatkan pelajar.Pembelajaran dan pengajaran menggunakan pendekatan konstruktivisme boleh dilaksanakan dengan memberikan perhatian kepada perkara-perkara berikut (Teori pembelajaran. Meminta pelajar menghubungkait idea asal dengan idea yang baru dibina. pelajar menghormati pandangan alternatif rakan .

Beliau menghembuskan nafasnya yang terakhir pada usia 84 tahun. 1981. Switzerland pada 9 Ogos 1896. Dalam bidang Psikologi. Bapanya bernama Arthur Piaget. Jean Piaget Jean Piaget Jean Piaget dilahirkan di Nauchatel. Beliau memulakan kariernya sebagai penulis pada usia yang teramat muda iaitu 10 tahun.c) Teori perkembangan kognitif. Jean merupakan salah satu tokoh yang amat penting di abad ke dua puluh. Latar belakang beliau ini memberikan banyak sumbangan kepada bidang psikologi setelah beliau bekerja dengan . 2009). Jean mula meminati Psikologi apabila beliau terpilih menjadi pengarah makmal Psikologi di Universiti Jeneva (Ahmad Tramizi Talib. Beliau mendapat PhD semasa berumur 22 tahun. Selepas tamat sekolah menengah. Tidak lama kemudian. yang merupakan seorang Profesor Sastera dalam bidang Sejarah dan ibunya pula bernama Rebecca Jackson. . Jean merupakan anak pertama yang suka berdikari dan berminat tentang ilmu alam. beliau dilantik sebagai ketua "Swiss Society for Psychologist". Jean melanjutkan pelajaran ke Universiti Nauchatel.

Pada pandangan Jean. Di sini. sebaliknya. dapatlah kita ketahui teori perkembangan kognitif Piaget adalah satu dapatan yang diperolehi hasil daripada pemerhatian yang terperinci yang dijalankan oleh Piaget ke atas kanak-kanak. kanak-kanak akan melalui peringkat-peringkat perkembangan kognitif yang sama tetapi pada usia yang berbeza-beza. kanak-kanak membina pengetahuan mereka secara aktif untuk memahami persekitarannya. Keadaan ini berlaku melalui pelbagai proses penerokaan. Piaget memperkenalkan 4 konsep utama: • • • • Skema (Schema) Penyerapan (Assimilation) Pengubahsuaian (Accomodation) dan Keseimbangan (Equilibrium) . Teori perkembangan kognitif Piaget bukanlah satu teori psikologi tetapi hanyalah satu pandangan epistemology iaitu satu falsafah pengetahuan yang diperolehi melalui pemerhatian terperinci ke atas kanak-kanak pada tahap umur dan tahap perkembangan yang berlainan (Jas Laile Suzana Jaafar. 2008).Binet bagi membentuk ujian keceredasan mental. tetapi lebih berminat untuk melihat pola-pola perlakuan yang ditunjukkan oleh kanak-kanak apabila mereka memberikan jawapan yang salah. teori yang beliau kemukakan adalah memfokuskan kepada perkembangan kognitif kanakkanak (Ahmad Tramizi Talib. Kanak-kanak ini terdiri daripada umur yang tahap perkembangan yang berlainan (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. Menurut Jean Piaget. Semasa bekerja dengan Binet. Jean tidak berminat untuk melihat hasil jawapan betul yang diberikan oleh kanak-kanak. Ekoran daripada itu. Beliau berpendapat persekitaran tidak membentuk kognitif kanak-kanak. manipulasi dan menilai persekitaran fizikalnya (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. Untuk menerangkan dengan lebih lanjut mengenai proses ini. 2008 : 85). pola-pola perlakuan ini boleh memberikan petunjuk bagi pengetahuan bagaimana proses pembentukan pemikiran berkembang di kalangan kanak-kanak. 2009). 2008).

Skema adalah struktur kognitif atau mental yang membolehkan individu mengurus dan menyesuaikan diri dengan keadaan persekitaran. Asimilasi merupakan proses kognitif di mana seseorang menyatukan maklumatmaklumat baru atau pengalaman-pengalaman baru ke dalam skema yang sedia ada. 2008). Bayi berkenaan masih belum dapat membezakan yang mana satu akan mengeluarkan susu atau sebaliknya. Skema adalah proses mencipta. iaitu penyerapan (fitting) maklumat baru ke dalam struktur sedia ada. Apabila seorang bayi dilahirkan. menyusun dan mengurus. Oleh itu. perubahan yang berlaku adalah secara kuantitatif atau bukan kualitatif (Perkembangan fizikal dan kognitif kanakkanak. 2008). Apabila seorang bayi dilahirkan ia mempunyai skema umum dan semakin bayi itu membesar skema yang diperoleh semakin meningkat dan skema itu semakin diperhalusi. memperhalus. Seperti puting susu atau jari tangan. membuat perubahan. Skema adalah seperti sebuah kabinet yang menyimpan banyak fail dan setiap fail mewakili satu skema. maka maklumat itu akan ditolak atau diubah atau diubahsuai. Apa sahaja benda yang dimasukkan ke mulutnya akan dihisapnya. kerana hanya ada satu sahaja skema iaitu menghisap (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. proses penyesuaian diri berlaku apabila skema yang sedia ada diubahsuai untuk digabungkan . Akomodasi atau penyesuaian diri dan menghasilkan perubahan kualitatif serta perkembangan skema (development of schema). Keadaan ini boleh disamakan dengan sebuah belon yang semakin membesar apabila ditiupkan angin ke dalamnya. Asimilasi berlaku sepanjang masa kerana manusia sentiasa melalui pelbagai maklumat dan pengalaman. skema sedia ada pada bayi itu ialah menghisap susu dan menggenggam. Oleh itu. Jika maklumat yang diterima sesuai maklumat itu tidak sesuai.

Sebaliknya. Jikalau maklumat baru itu dapat disesuaikan. Kanak-kanak cuba belajar koordinasi di antara deria motor dengan gerakannya serta cuba mengaitkan perkataan-perkataan dengan objek-objek yang dapat dilihat dalam persekitarannya (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. Contohnya. Sekiranya ia berjaya proses keseimbangan akan tercapai. Piaget mendapati bahawa perkembangan kognitif kanak-kanak adalah berbeza dan berubah melalui empat peringkat mengikut perubahan umur mereka. apabila seseorang kanak-kanak menerima maklumat baru. kanak-kanak mula menggunakan deria motornya untuk memahami dan berinteraksi dengan persekitarannya.dengan maklumat-maklumat atau pengalaman-pengalaman baru. 2008). Peningkatan maklumat dan pengalaman ini meningkatkan tahap skema sedia ada. Proses ini berlaku secara berterusan bermula dari bayi sehingga dewasa (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. maka maklumat itu akan diubahsuai melalui pengubahsuaian skema atau mencipta skema yang baru. Dari kajian dan pemerhatiannya. seorang bayi sudah boleh membezakan objek-objek di dalam persekitarannya. Peringkat Sensori Motor (0 – 2 tahun) Dalam peringkat ini. 2008). operasi konkrit dan operasi formal (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. pra operasi. ia akan menyerap maklumat itu ke dalam skemanya. . maka tahap keseimbangan akan tercapai. 2008). Piaget membahagikan empat peringkat ini sebagai peringkat sensori motor. Kanak-kanak kelihatan mula boleh belajar bahasa dan lambang yang mudah. 2008). Keseimbangan akan tercapai apabila seseorang kanak-kanak menyeimbangkan proses penyerapan dan pengubahsuaian. jika ia tidak dapat diserap. Selepas dilahirkan selama dua bulan. Proses ini berlaku secara berterusan sehingga seseorang itu mencapai tahap pemahaman yang stabil dan mantap bagi satu-satu kemahiran tertentu (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak.

Mereka menganggap pengalaman pandangan orang dengannya.Peringkat Pra Operasi (2 – 7 tahun) Kanak-kanak kanak telah boleh boleh menggunakan bertutur dengan dan bahasa fasih dan serta melalui lain simbol bahasa adalah untuk yang serupa menggambarkan sesuatu konsep. 2008). kebanyakan aktiviti pembelajaran yang bererti masih bergantung kepada objek-objek konkrit dan pengalaman secara langsung (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. Di samping itu. 2008). mereka tidak dapat menyelesaikan masalah yang kompleks. dan menggunakannya untuk membuktikan teorem atau hukum matematik serta membuat rumusan atau generalisasi daripada aktiviti-aktiviti matematik. Di dalam peringkat ini. Apabila mencapai umur 4 tahun. Oleh itu. Bagaimanapun. kanakdikuasainya itu. kanak-kanak sudah boleh mempelajari lebih daripada satu perkara pada satu masa. 2008). Mereka masih tidak mempunyai kebolehan untuk berfikir secara abstrak. Remaja juga boleh menggunakan simbol-simbol matematik untuk menggambarkan konsep yang abstrak. Peringkat Operasi Konkrit (7 – 12 tahun) Kanak-kanak mula memperolehi konsep transformasi. boleh mengelaskan objek mengikut ciri tertentu dan memahami konsep keabadian bilangan (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. Mereka juga boleh berfikir secara deduktif atau induktif. Mereka mula berupaya memberi sebab untuk menyokong kepercayaan mereka. Peringkat Operasi Formal (selepas 12 tahun) Remaja telah boleh berfikir secara abstrak dan boleh menyelesaikan masalah yang lebih kompleks. Kanak-kanak sudah boleh memikir secara induktif atau deduktif serta dapat menguasai konsep masa dan kelajuan. keupayaan berfikir secara logik masih terbatas kepada konkrit sahaja. . menguasai proses kebalikan dan akhirnya mengamati proses songsangan. perkembangan kognitifnya kian menjadi pesat. mengaitkan satu konsep dengan konsep yang lain serta menggunakan logik untuk menyelesaikan masalah matematik (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak.

bahawa setiap individu menunjukkan ciri-ciri perkembangan yang serupa dalam peringkat-peringkat pertumbuhan yang tertentu. Akan tetapi. Di samping faktor-faktor seperti keluarga. rakan sebaya. 2008). tetap berbeza dari segi fizikal. emosi seseorang individu juga diwarisi daripada baka ibu bapa. status sosio-ekonomi. Kajian ahli-ahli psikologi telah membuktikan bahawa tidak ada dua orang individu mempunyai kadar perkembangan yang sama. Kajian ahli-ahli psikologi sering mengaitkan perbezaan kecerdasan individu dengan kecerdasan ibu bapa mereka. kognitif. Ciri-ciri seperti warna kulit. Biasanya. saiz fizikal. Baka juga menetapkan had keupayaan. sumber teknologi.Perkembangan seseorang kanak-kanak amat dipengaruhi oleh baka atau keturunan dan faktor persekitaran. Newman (1937) dan Shieldo (1962) telah membuktikan bahawa setiap individu mempunyai kecerdasan dan kebolehan intelek yang berbeza dengan rakan sebayanya. Kajian ahli-ahli psikologi Galton (1865). 2008). Perbezaan kecerdasan di antara individu boleh diperhatikan daripada prestasi pelajar dalam sesuatu kelas. Baka atau keturunan merupakan ciriciri perwarisan yang dibawa oleh ibu bapa kepada anak-anak. Mengikut kajian ahli-ahli psikologi. Misalnya. Goddard (1890). emosi dan sosial. kadar perkembangan setiap individu. guru dan sekolah pula mempengaruhi perkembangan individu . kemampuan mental kita sama ada pandai atau tidak pandai (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. Baka diperturunkan melalui gen-gen ibu bapa kepada anak-anak. walaupun dalam peringkat pertumbuhan yang sama. warna mata dan lain-lain. Mereka berpendapat baka dan persekitaran adalah faktor-faktor yang menyebabkan kadar perkembangan manusia dan wujudnya perbezaan individu di antara satu sama lain (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. ibu bapa yang cerdas pintar akan melahirkan anak yang juga cerdas pintar (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. ibu bapa yang mempunyai emosi yang kurang stabil dan bersifat pemarah akan melahirkan anak yang agresif dan autokratik. kebudayaan dan kepercayaan masyarakat. Sebagaimana yang telah dihuraikan dalam teori perkembangan manusia. Baka ini boleh menguasai penyuburan fizikal dan mental. 2008).

2008). khasnya dari perkembangan intelek. tingkah laku dan emosi dengan sempurna. 2008). Misalnya. Unsur-unsur institusi keluarga yang pengaruhi perkembangan individu ialah suasana rumah. Status sosio-ekonomi keluarga yang baik atau tinggi akan membantu perkembangan intelek dan fizikal kanak-kanak ke tahap optimum kerana keluarga ini berupaya memberi makanan yang cukup berzat dan seimbang serta kemudahan pendidikan yang sempurna kepada anak-anak mereka (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. seperti rumah dan sekolah (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. Perkembangan persekitaran iaitu kognitif dan kanak-kanak sekolah dipengaruhi oleh faktor alam rumah masyarakat dalam merupakan aspek kehidupan manusia. kanak-kanak dilahirkan dalam sebuah rumah yang mesra dan penuh dengan kasih sayang akan mengalami perkembangan emosi yang sihat. Kanakkanak yang bersosialisasi dengan rakan sebaya yang bersopan santun akan menyerap nilai-nilai murni yang positif daripada mereka. Makanan berzat dan seimbang akan membantu kanak-kanak memperkembangkan jasmaninya dengan sempurna. asuhan dan status sosio-ekonomi keluarga. makanan. Contohnya. asuhan dan sosio-ekonomi keluarga melahirkan perbezaan individu mengikut perbezaan kadar perkembangannya (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. Adalah telah diketahui umum. kanak-kanak bergaul dengan rakan sebaya yang rajin belajar akan mendorong perkembangan intelek dan potensinya ke tahap optimum. Pengaruh rakan sebaya adalah penting dalam perkembangan kanakkanak. . Institusi keluarga merupakan pengaruh utama terhadap perkembangan manusia. perbezaan suasana rumah. perkembangan kognitif kanak-kanak dipengaruhi oleh persekitaran yang melingkunginya. makanan. Menurut NAEYC (National Association For the Education of Young Children). Kanak-kanak diasuh dan dididik dengan cara yang baik akan mengalami perkembangan potensi.dalam setiap peringkat pertumbuhannya. emosi dan sosial. sahsiah. 2008). Kebudayaan dan kepercayaan masyarakat yang berbeza mempengaruhi perkembangan kanak-kanak sosio-emosi.

televisyen dan komputer. . 2008). Perkembangan individu pula dipengaruhi oleh pendedahannya kepada sumber teknologi yang terdapat di alam kehidupannya. iklan. perbezaan nilai hidup membentuk perbezaan falsafah hidup di kalangan individu. intelek. radio. Masyarakat yang sihat akan mempengaruhi anggotanya dengan membentuk sikap yang sihat seperti bertanggungjawab. emosi dan sosialnya. Sebaliknya. akan membentuk sikap yang negatif dan personaliti yang tidak diingini (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. Iklim sekolah yang kondusif serta dilengkapi dengan kemudahan-kemudahan pengajaran-pembelajaran akan membantu perkembangan kognitif. Seperti yang kita ketahui bahawa pendedahan kanak-kanak kepada sumber teknologi yang sihat akan meningkatkan kadar perkembangan kognitif. 2008). Masyarakat yang menitikberatkan kebendaan akan mempengaruhi sikap manusia yang mementingkan diri sendiri dan bersikap materialistik. rajin berusaha. serta mengabaikan nilai kerohanian dan nilai kejiwaan. filem. bermoral. afektif dan psikomotor pelajar (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. 2008). kanak-kanak yang didedahkan kepada sumber teknologi yang berunsur keganasan. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran negara. beretika serta kuat beragama dengan nilai kerohanian yang sempurna. majalah. Kebudayaan masyarakat yang menitikberatkan kepada keagamaan akan melahirkan individu yang beriman (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak.personaliti dan mental. Perbezaan kebudayaan dan agama melahirkan perbezaan cara hidup serta tingkah laku manusia. Guru dan sekolah merupakan pengaruh yang paling penting dalam perkembangan pelajar dari segi fizikal. Sumber teknologi ini merujuk kepada maklumat-maklumat yang diperolehi daripada bahan-bahan bacaan seperti suratkhabar. Misalnya. Guru yang bersifat penyayang dan cekap menguruskan aktiviti pengajaranpembelajaran dalam bilik darjah akan melahirkan pelajar yang berilmu. emosi dan sosialnya. berketrampilan. berakhlak mulia. kuning atau kezaliman.

memanjat. Proses kognitif melibatkan perubahan-perubahan dalam kemampuan dan pola berfikir. dan . melompat. Perkembangan kognitif merupakan salah satu daripada proses tumbesaran yang dilalui oleh setiap kanak-kanak. Proses ini sangat penting kerana ia akan mempengaruhi kehidupan dan masa depan seseorang kanakkanak. Jean Piaget berpendapat pemikiran sebagai satu proses yang disedari dan berkembang secara berperingkat-peringkat. demi mewujudkan insan yang harmonis dan seimbang dari segi intelek. memecahkan soal-soal matematik. emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. dan menceritakan pengalaman. 2008). 2008). perkembangan motor kanak-kanak adalah lebih baik dan menunjukkan koordinasi yang lebih baik. Pada peringkat ini. menganalisa. Individu akan mengalami perkembangan sepanjang hayat mereka iaitu perkembangan fizikal (pertumbuhan fizikal akan terhenti apabila seseorang mencapai kematangan). merupakan proses kognitif dalam perkembangan anak (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. Tugas murni ini telah dimaktubkan dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang diisytiharkan pada tahun 1988 (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. menghafal sajak atau doa. rohani. Perkembangan kognitif sering dikaitkan dengan proses perkembangan intelek seseorang. Perkembangan kognitif merupakan proses peningkatan keupayaan pemikiran. memahami. Perkembangan adalah aspek perubahan yang dialami individu dan bersifat kualitatif tetapi jelas berubah melalui peredaran masa. Aktiviti-aktiviti seperti mengamati dan mengklasifikasi. dan membentuk pengetahuan serta pemahaman baru terhadap pengalaman yang dilaluinya (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. Kemahiran motor yang telah dikuasai pada peringkat awal kanak-kanak seperti berlari. dan cara individu memperoleh pengetahuan dari lingkungannya. kemahiran berbahasa. pengetahuan dan keintelektualan seseorang kanak-kanak dan kemampuan menjana akal budi dalam pelbagai aktiviti penyelesaian masalah.Guru dan sekolah merupakan agen perubahan dan bersama-sama diberi tugas untuk memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu. 2008).

Kanak-kanak antara 8 hingga 10 tahun pula boleh menggergaji. Ibu bapa dapat mempengaruhi perkembangan kognitif kanak-kanak dengan memindahkan pengetahuan berkenaan maklumat dan budaya dalam menunjuk ajar mereka melalui tingkah laku ibu bapa itu sendiri (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. melukis dengan menggunakan pensel untuk menggantikan krayon. Kanakkanak sudah mula berfikir perkara akan datang dan berbincang perkara lepas. mengikat tali kasut. 2008). dan tulisan mereka menjadi semakin kecil. dan mereka telah pun menunjukkan kemahiran manipulatif yang hampir sama dengan orang dewasa seperti bermain alat muzik. Bagi mereka yang sudah berusia antara 10 hingga 12 tahun. mengendalikan alatan untuk berkebun dan menjahit. Misalnya. memakai pakaian. berenang. Daripada segi ingatan pula Ingatan Jangka Panjang (IJP) meningkat dan strategi seperti latihan akan memberikan kesan kepada IJP kanak-kanak (Perkembangan fizikal dan kognitif kanakkanak. Kemahiran-kemahiran ini adalah seperti lompat tali atau skipping. menunggang basikal dan meluncur (skating). tulisan mereka semakin kecil dan kemas. kanak-kanak yang berusia 6 tahun sudah boleh melakukan aktiviti seperti mengetuk. kanak-kanak menunjukkan peningkatan yang pesat dalam memahami persekitaran dan pemikiran sesuatu benda yang berada di sekeliling. Perkembangan kognitif kanak-kanak pada peringkat ini. Cara kanak-kanak berfikir dan menyelesaikan masalah. Olahan ini membolehkan kanak-kanak melakukan pemikiran pembalikan dan juga menunjukkan kemahiran klasifikasi. Mereka tidak lagi hanya menumpukan pada perkara yang berkaitan dengan masa depan. Pada peringkat pertengahan dan akhir kanak-kanak. Menurut Jean Piaget. Pemikiran Olahan Konkrit meliputi olahan mental yang membolehkan kanak-kanak melakukan aktiviti mental yang terdahulu dilakukan secara fizikal.sebagainya sudah mencapai tahap yang lebih mantap di samping beberapa jenis kemahiran yang baru telahpun dikuasai. menggunakan simbol bagi menunjukkan sesuatu objek dan membuat . Kanak-kanak pada peringkat pra sekolah banyak menggunakan simbol dalam perbualan untuk menunjukkan keupayaan penggunaan bahasa. 2008).

Manakala perkembangan kognitif pula melibatkan pemerhatian. Peranan yang dimainkan oleh pihak sekolah dan ibu bapa sangat penting untuk memastikan perkembangan kognitif tidak tersekat atau terganggu (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. 2008). Kanak-kanak pada tahap ini juga mempunyai kecenderungan untuk melakukan aktiviti yang berbentuk menyusun objek. Kurikulum Prasekolah Kebangsaan menggariskan enam komponen moral. 2008). perkembangan kognitif. memikirkan . operasi nombor dan pengukuran. Perkembangan ini sangat penting untuk menjadikan kanak-kanak berkeadaan baik dalam segala aspek. seorang kanak-kanak dapat meniru perbuatan rakannya yang menari ballet walaupun mereka melihat beberapa hari yang lepas. nombor dan warna sudah mula difahami (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. padanan satu dengan satu konsep nombor. Sebagai contoh. Selain itu. Ia merangkumi bahasa dan komunikasi. pengelasan. ramalan.perbandingan antara satu sama lain (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. Keupayaan mereka menggunakan simbol ini ditunjukkan melalui bermain. kerohanian perkembangan perkembangan kreativiti dan estetika. Pendidikan awal yang berkualiti amat perlu bagi meningkatkan perkembangan menyeluruh seorang kanak-kanak. utama yang menyumbang emosi. Ini kerana keupayaan mereka menunjukkan sesuatu objek agak terhad dalam bahasa dan mereka cuba menyampaikan maksud dengan menggunakan simbol. 2008). Kanak-kanak akhir pula sudah mula memahami aspek yang melibatkan logik dan mampu untuk menggabungkan perkara logik dengan pemikiran yang abstrak. konsep ruang dan penyelesaian masalah. mengingat dan kemahiran menggunakan bahasa. tahu bagaimana untuk meletakkan objek yang sama berdasarkan kriterianya. kepada perkembangan fizikal serta menyeluruh. Kanak-kanak ini juga sudah mula menggunakan bahasa untuk mengkategorikan barang. kemampuan pemikiran yang baru juga akan didapati contohnya ialah memikirkan perkara yang abstrak. Pada tahap ini juga. kanak-kanak pada tahap ini sudah mula memahami apa yang tidak difahaminya sebelum ini. Kesimpulannya ialah. konsep masa. perbandingan dan diskriminasi.

0 PANDANGAN DAN PENDAPAT TOKOH DARI DALAM DAN LUAR NEGARA MENGENAI PERKEMBANGAN AWAL KANAK-KANAK Terdapat banyak pandangan dan pendapat daripada tokoh dalam dan luar negara mengenai perkembangan awal kanak-kanak. 3 Ketua Bidang Dasar. Menggunakan bahan-bahan bantu mengajar. d. Mengadakan latih tubi. Antaranya pandangan tokoh-tokoh pengasas pendidikan awal kanak-kanak dari Timur seperti Ibnu Khaldun. Ibnu Sina dan juga Ibnu Hazm. Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pendidikan.proses dalam pemikirannya dan juga mereka melihat sesuatu perkara sebagai relatif lebih daripada yang jelas. Nur Hazwani. Berperingkat-peringkat. Dr. Sharifah Nor Puteh ((Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. c. 3. Belajar daripada mudah kepada yang lebih susah: a. Nur Fatiha. Imam Al-Ghazali. 2009) : • • Jangan diajar kanak-kanak dengan perkara-perkara yang susah. kanak-kanak sudah mula mempraktikkan kemampuan baru melalui lawak dan pergaduhan dengan ibu bapa dan dengan yang lain. b. Menggunakan benda-benda maujud. 2008). . Pada tahap ini juga. Pandangan mereka adalah seperti berikut: Ibnu Khaldun (Nadira Anis Sharina.

• • • Contoh teladan yang baik harus didedahkan mendidik kanak-kanak yang belum baligh. bersikap tegas dengan kanak-kanak. dan dapat menggembirakan mereka serta memberi kerehatan selepas penat belajar (Nadira Anis Sharina. Tidak mahu belajar b. Menurut karyanya. tidak keterlaluan dalam mendenda anak-anak. fitrah semulajadi kanak-kanak memang suka bermain. Ini menyebabkan mereka: a. tingkah laku yang mulia. Aktiviti bermain untuk kanak-kanak mengikut pendapat Imam Al-Ghazali ialah membantu perkembangan fizikal serta menguatkan otot mereka.Ghazali : Kanak-kanak adalah anugerah Tuhan yang mana Allah memberi kepercayaan kepada ibu bapa untuk corakkan hati kanak-kanak yang masih suci bersih menjadi hati yang sangat bernilai dan berharga. Kanak-kanak harus dibentuk dengan cara lemah lembut bukannya dengan kekasaran. beliau berpendapat ibu bapa dan guru tidak perlu terlalu marah. Nur Hazwani. Kanak-kanak tidak boleh dipaksa belajar. Imam Al. Kesederhanaan adalah baik dalam membesarkan anakanak. Cara mendidik anak-anak ialah pelajaran agama. 2009).• Kanak-kanak perlu diberikan contoh-contoh konkrit yang boleh difahami melalui pancaindera. 2009). Nur Fatiha. • Masa belajar jangan terlalu panjang kerana boleh menyebabkan lupa. Beliau mencadangkan belajar dan bermain secara berkumpulan bersama rakan hampir sebaya dan bukan sebaya (Nadira Anis Sharina. .hiburan dan rehat adalah perlu diselang-selikan. Nur Fatiha. Jadual kanak-kanak disuruh belajar haruslah disusun dengan baik. Mencerca pengajaran yang diberi. Ibnu Sina : Sumbangan karyanya yang terbesar ialah “Qanun fi Tibb” atau dialih bahasakan menjadi “Precepts of Medicine”. Pembacaan al-Quran diajar dahulu sebelum menghafalnya. Oleh sebab itu. Nur Hazwani. seorang kanak-kanak harus dididik sejak lahir.takut dan bekerja berlebih-lebihan. Jangan dibebankan dengan perkara-perkara diluar kemampuan mereka. Aktiviti bermain . memperelokkan fitrah dan membentuk naluri mereka.

2009). Percaya bahawa pendidikan adalah diasaskan kepada pengalaman-pengalaman deria. Kanak-kanak digalakkan berfikir dan cuba menjawab sendiri. Oleh itu. 2009). manakala guru hanya sebagai pembimbing (Nadira Anis Sharina. mengukur. Bimbingan itu perlu bermula daripada pengalaman deria kepada idea yang abstrak. Melalui pengalaman itu kanak-kanak boleh mencapai potensi mereka yang semulajadi (Zulkiply bin Hj Yaakob. dan menyebut huruf tanpa desakan atau kekerasan bagi mendapatkan kesempurnaan. Beliau percaya pengajaran boleh dibentuk berdasarkan objek. Selain itu terdapat juga pandangan tokoh-tokoh lain seperti di bawah: Johann Heinrich Pestalozzi (1746-1827) : Idea-idea beliau mengenai pendidikan ialah anak-anak perlu dibimbing secara perlahan-lahan berdasarkan potensi yang ada padanya. meniru.Ibnu Hazm : 5 tahun adalah sesuai bagi permulaan proses pembelajaran secara sistematik yang bermula dengan mengetahui. pembelajaran konsep hendaklah dengan melalui manipulatif seperti membilang. (multiage grouping). Oleh itu kanak-kanak perlu belajar dalam persekitaran yang terancang dan kanak-kanak berkembang melalui main” Antara idea-idea Froebel ialah taman kanak-kanak perlulah dipenuhi dengan . Friedrich Froebel (1782-1852) : Menurut beliau “kanak-kanak umpama biji benih. Nur Fatiha. merasa dan menyentuh. Beliau yakin bahawa ibu adalah orang yang terbaik untuk mengajar anaknya (Zulkiply bin Hj Yaakob. Nur Hazwani. Guru yang baik ialah guru yang mengajar kanak-kanak bukan mengajar mata pelajaran. 2009). Beliau juga percaya kepada kumpulan pelbagai umur. kindergarten pula ialah taman untuk kanak-kanak. ibu bapa dan pendidik umpama tukang kebun..

fizikal dan sosial kanak-kanak. dipenuhi dengan taman-taman. Ia hendaklah berdasarkan kepada keperluan dan keupayaan kanak-kanak. Pembelajaran bukanlah sesuatu yang terpisah dan ia saling berkaitan antara satu sama lain (Zulkiply bin Hj Yaakob. Keadaan bilik janganlah sempit kerana menyusahkan perjalanan aktiviti. Ia perlu diberi kebebasan. Beliau mencadangkan dalam mendidik kanak-kanak perlu menggunakan objek supaya menimbulkan minat dalam pembelajarannya. binatang dan gambar-gambar. Beliau menekankan disiplin diri terhadap kanak-kanak dan motivasi dalaman adalah penting bagi kanak-kanak. saiz dan warna. Di taman kanak-kanak perlu dipupuk dengan perkembangan mental. 2009).keindahan untuk menarik perhatian kanak-kanak (Zulkiply bin Hj Yaakob.Suasana di taman kanak-kanak hendaklah dapat mengawal kanak-kanak daripada pengaruh jahat yang terdapat dalam masyarakat dan bahaya alam semulajadi. Beliau menekankan kaedah bermain kepada kanakkanak dan belajar melalui membuat. kanak-kanak mempelajari sesuatu melalui perbuatan. Dilengkapi dengan kerusi meja yang sesuai untuk kanak-kanak. Pendidikan adalah pembinaan watak atau peribadi kanak-kanak. mempunyai bilik yang senang dimasuki cahaya. Menurut beliau. 2009). 2009).Kelas prasekolah perlu dipenuhi dengan pemandangan. bunyi-bunyian dan objek-objek untuk kanak-kanak yang mempunyai bentuk yang mudah. Mastura Badzis : Segala apa yang dilihat dan didengari oleh seorang kanak-kanak dari persekitarannya adalah merupakan satu pendidikan baginya kerana yang nyata bagi kanak-kanak di peringkat awal umur. Taman kanak-kanak merupakan satu pendekatan terhadap latihan kanakkanak (Zulkiply bin Hj Yaakob. mereka tidak dapat . Sekurang-kurangnya ia dicat dengan warna yang terang. Dr.

rohani. moral dan sosial. dan ketangkasan seorang murid. berpendapat perkembangan adalah berkaitan dengan mengapa dan bagaimana individu berkembang dan membesar. Slavin. menyesuaikan diri kepada persekitaran dan berubah melalui peredaran masa. Don. sosioemosional dan kognitif serta bahasa.koordinasi. personaliti. Crow (1980) dalam Ladyzuely (2010) Menurut Crow dan perkembangan menyatakan. daya cipta. kestabilan emosi. kanak-kanak perlu dibentuk dan dididik sejak dari awal. merupakan perubahan secara ‘kualitatif’ serta cenderung ke arah yang lebih baik dari segi pemikiran. berpendapat perkembangan adalah perubahan yang berurutan dan kekal dalam diri seseorang hasil daripada pembelajaran. Model Montessori Caplan dan Caplan (1976) dalam Saayah Bt Abu (2008) dalam Perlaksanaan Aktiviti Belajar Melalui Bermain Di Tadika-tadika Kawasan Melaka Tengah Melaka menyatakan bermain sebagai penentu penting bagi perkembangan kekuatan sahsiah. Slavin (1997) dalam Ladyzuely (2010). Teori Kognitif Piaget Good dan Brophy (1990) dalam Teori Perkembangan Kognitif Piaget (1926) dan dijelaskan oleh Aminah Ayob dalam Syarahan Umum : Pembelajaran Berasaskan Minda Dan Implikasinya Kepada Pendidikan menerangkan bahawa skema (the internal knowledge structure) berkembang apabila .membezakan yang baik dan yang buruk. iaitu perkembangan dari segi fizikal. Barat dan Islam mempunyai perspektif yang sama dalam hal ini. Apa yang membezakan ialah Islam menekankan kelakuan pembentukan sahsiah seseorang kanak-kanak bukan hanya fizikalnya tetapi pemantapan akhlaq perlu diterapkan seiring dengan penerapan keimanan di dalam ruh dan jiwanya (Zul. individu akan mengalami perkembangan sepanjang hayat. dan Crow dan Crow : Paul Eggan dan Don Kauchak dalam Ladyzuely (2010). pengalaman dan kematangan. perkembangan social dan intelek disamping dapat memperkembangkan kekuatan fizikal . 2009). Paul Eggan. Beliau berpendapat.

seseorang dapat membina kosep dalam kognitifnya dengan menghubungkan pengetahuan baru dengan pengetahuan yang sedia ada padanya dan proses ini dinamakan accretion. Seseorang juga boleh membina konsep-konsep dalam struktur kognitifnya dengan menggunakan analogi iaitu berdasarnya pengetahuan yang ada padanya. Selain itu. keyakinan diri. Model Konstruktivisme Rumelhart dan Norman (1978) dalam Subadrah Nair (2005) menjelaskan dalam Penggunaan Model Konstruktivisme Lima Fasa Needham Dalam Pembelajaran Sejarah menyatakan. konsep-konsep yang ada pada seseorang boleh berubah selaras dengan pengalaman baru yang diperolehinya dan ini dinamakan penyalaan atau tuning. . dan sentiasa mempunyai sikap yang positif terhadap individu lain tanpa ada kecenderungan (bias) negatif terhadap yang lain.kanak-kanak berinteraksi dengan persekitarannya dan skema itu sentiasa berkembang dan berubah kerana menyerap dan menyimpan maklumat baru. pendidikan prasekolah merupakan peringkat awal dalam proses pembelajaran yang amat penting kerana pengalaman di prasekolah dapat member persediaan yang boleh membekalkan kanak-kanak dengan kemahiran. Model Erikson MacNaughton (2005) dalam Model Erikson (1975) dan dijelaskan oleh Mariani Md Nor dalam Realiti Trend Dan Isu Dalam Pendidikan Awal Kanak-kanak menyatakan.

Kanak-kanak Tahap I tidak memahami tugasan yang perlu dilakukan. Ciri-ciri tahap perkembangan tersebut disertakan dalam Jadual 2. satu boneka yang dianggap sebagai pemerhati diletakkan di beberapa kedudukan atau orientasi keliling tiga buah gunung itu yang diletakkan dalam satu susunan yang tetap. Menurut Piaget dan Inhelder (1956) dalam Omar Ibrahim dan Wan Rafaei Abdul Rahman (1994) telah menyatakan. Pertama.1. Ketiga. Kanak-kanak Tahap IIA tidak dapat mengenal pasti bahawa seseorang yang berada di tempat lain akan mempunyai perspektif yang berbeza daripada perspektifnya (egosentrisme tulen).0 KAJIAN-KAJIAN LEPAS YANG MENYENTUH ASPEK MODEL DAN TEORI YANG BERKAITAN Menurut Piaget dan Inhelder (1956) dalam Omar Ibrahim dan Wan Rafaei Abdul Rahman (1994) menyatakan. mereka telah melibatkan seramai 100 kanak-kanak di Geneva yang berusia 4-12 tahun. Kanak-kanak Tahap 11B mula sedar tentang perbezaan perspektif. tetapi oleh kerana pengaruh Egosentrisme masih kuat. subjek ditunjukkan sekeping gambar dan diminta meletakkan boneka pada satu orientasi supaya perspektif di dalam gambar. telah memeriksa perspektif sekumpulan objek dengan menggunakan tiga buah model gunung yang mempunyai tanda-tanda saran seperti warna dan saiz yang berbeza dan kemuncaknya yang tertinggi diselubungi salji. Kedua. ia tidak boleh . subjek diminta menyusun tiga buah gunung itu supaya sama dengan perspektif di dalam gambar. Mereka telah berjaya mengesan tahap-tahap perkembangan yang membawa ke arah penguasaan penyelarasan perspektif.4. Sebagai kesimpulan. Menurut Piaget dan Inhelder (1956) dalam Omar Ibrahim dan Wan Rafaei Abdul Rahman (1994) menyatakan. tahap-tahap perkembangan itu merupakan satu perubahan pemikiran dari egosentrisme tulen kepada pemahaman lengkap. dalam kajian tersebut. Subjek telah memilih satu gambar yang difikirkan mewakili perspektif boneka. bahawa mereka telah mereka bentuk tiga jenis tugasan berhubung dengan tiga buah gunung tersebut untuk mengkaji masalah penyelarasan perspektif.

1 Ringkasan ciri tahap perkembangan yang dihuraikan oleh Piaget dan Inhelder (1956): . kanakkanak boleh mengenal pasti perbezaan perspektif. mereka tidak mempunyai kemahiran untuk sentiasa berjaya dalam menggambarkan dengan tepat perspektif orang lain (IIIB-pemahaman lengkap).menggambarkan dengan tepat perspektif orang lain. Walaupun demikian. Dalam TahapIII. Menurut Piaget dan Inhelder (1956) dalam Omar Ibrahim dan Wan Rafaei Abdul Rahman (1994) yang telah dinyatakan dalam Jadual 2.

ATAU gambar yang mewakili pemandangan b) Menganggap sebarang gambar boleh mewakili semua pandangan. Kanak-kanak tidak boleh atau hampir tidak boleh membezakan pemandangannya dengan pemandangan seorang pemerhati. Ini membolehkan mereka menentukan berbagai-bagai pandangan orang lain dengan betul Menurut Dodwell (1963). tetapi menghadapi kesukaran untuk menyelaraskan hubungan kiri-kanan dan depan-belakang mengenai kedudukan ketigatiga gunung.Tahap I Tahap II Tahap IIA Kanak-kanak tidak memahami arahan atau soalan yang dikemukakan. telah menjalankan beberapa kajian replikasi mengenai tugasan yang direka bentuk oleh Piaget dan Inhelder . mereka tidak sentiasa dapat menentukan berbagai-bagai pandangan orang lain dengan Tahap IIIB betul. asalkan gambar itu menunjukkan ketiga-tiga Tahap IIB Gerak buah gunung. Laurendeau an Pinard (1970). Kanak-kanak menguasai sepenuhnya penyelarasn kedua-dua hubungan kiri-kanan dan depan-belakang. Opper (1977) dan Robinson dan Robinson (1983) dalam Omar Ibrahim dan Wan Rafaei Abdul Rahman (1994) menyatakan. Kanak-kanak menyedari berbagai-bagai pandangan seperti. Egosentrisme: Kanak-kanak memikirkan pemerhati mempunyai pandangan yang sama sepertinya dengan : a) Memilih pemerhati. balas peralihan. Kanak-kanak membezakan Tahap IIIA menunjukkan berbagai-bagai kemajuan pandangan dalam hingga usaha berjaya menyelaraskan berbagai-bagai pemandangan. Dengan itu. Kanak-kanak cuba membezakan berbagai-bagai pandangan dan menumpukan perhatian kepada satu ciri yang dominant. Walaupun demikian ciri itu dihuraikan dari segi pandangannya kerana pengaruh egosentrisme masih Tahap III kuat.

Menurut Opper (1977) dalam Omar Ibrahim dan Wan Rafaei Abdul Rahman (1994) menyatakan bahawa dalam kajian beliau. Pada amnya. mereka telah menyokong kewujudan tahap perkembangan yang dikesan oleh Piaget dan Inhelder (1956).(1956) dalam Omar Ibrahim dan Wan Rafaei Abdul Rahman (1994) menyatakan. Lazimnya. . kemungkinan besar subjek di tahap ini masih dipengaruhi oleh egosentrisme tetapi beliau tidak membuat kenyataan yang jelas. subjek di tahap ’mula sedar perbezaan perspektif’ masih dipengaruhi oleh egosentrik.2. bagi kanak-kanak yang sedang membesar. Menurut Laurendeau an Pinard (1970) dalam Omar Ibrahim dan Wan Rafaei Abdul Rahman (1994) menyatakan bahawa dalam kajian mereka. di antara kajian mereka ialah penyelarasan perspektif. beliau tidak menghuraikan dengan terperinci tingkahtingkah laku yang mencirikan tahap-tahap perkembangan yang dilaporkannnya. Menurut Piaget dan Inhelder . Dengan itu. Menurut Piaget dan Inhelder (1956) dalam Omar Ibrahim dan Wan Rafaei Abdul Rahman (1994) telah menyatakan. tetapi dia membayangkan kesedaran bahawa perspektif orang lain tidak perlu sama dengan perspektifnya. yang dinyatakan dalam jadual 2. sesuatu bentuk pemikiran itu tidak akan timbul atau boleh hilang dengan secara mendadak. Menurut Dodwell (1963) dalam Omar Ibrahim dan Wan Rafaei Abdul Rahman (1994) telah menyatakan. kami tidak dapat menentukan sama ada tahap ’mula sedar perbezaan perspektif’ dapat dikesan atau tidak oleh beliau.(1956).

beza antara umur.2 Bilangan subjek. Penyelidikan N Beza antara umur Tidak faham tugasan (I) / / - Egosentrisme (IIA) Mula sedar perbezaan perspektif (IIB) Pemahaman Separa (IIIA) / / / / / Lengkap (IIIB) / / / / / Piaget dan Inhelder 100 (1956) Dodwell (1963) Laurendeau Pinard (1970) Opper (1977) Robinson Robinson (1983) 194 dan 450 494 dan 111 4-12 5-11 4-12 6-16 5-11 / / / / - / / / / .Jadual 2. dan tahap-tahap perkembangan yang dikesan oleh beberapa orang penyelidik dalam Omar Ibrahim dan Wan Rafaei Abdul Rahman (1994).

kanak-kanak boleh menyelaraskan dimensi ruang kiri-kanan dengan . menurut Robinson dan Robinson (1983) dalam Omar Ibrahim dan Wan Rafaei Abdul Rahman (1994) menyatakan. Pertama. Tahap kedua pula diletakkan dengan Tahap IIIA dan Tahap ketiga adalah sama dengan Tahap IIIB. Dodwell (1963). Fry. Wright dan Jarvis (1968) dalam Omar Ibrahim dan Wan Rafaei Abdul Rahman (1994) menyatakan. di dalam kajiannya menyatakan ciri-ciri tahap perkembangan adalah seperti berikut : dalam Tahap I. Menurut Robinson dan Robinson (1983) dalam Omar Ibrahim dan Wan Rafaei Abdul Rahman (1994) menyatakan. telah menunjukkan ciri-ciri tahap perkembangan yang berbeza sedikit daripada yang dapat dikesan oleh penyelidik-penyelidik lain. Walaupun menurut Piaget dan Inhelder (1956) dalam Omar Ibrahim dan Wan Rafaei Abdul Rahman (1994). Botkin. Sebaliknya menurut Flavell. Salatas dan Flavell (1976) berpendapat bahawa tahap akhir (IIIB) perspektif ruang boleh dibahagikan kepada dua bahagian. Menurut Robinson dan Robinson (1983) dalam Omar Ibrahim dan Wan Rafaei Abdul Rahman (1994) menyatakan. Jika dirujuk dalam Jadual 2. egosentrik hampir tidak wujud di kalangan kanak-kanak. tidak menyokong keputusan Piaget dan Inhelder (1956). kanak-kanak menetapkan dengan tepat sifat dominan sesuatu objek. tahap pertama Robinson dan Robinson (1983) boleh dianggap sepadan dengan Tahap IIB Piaget dan Inhelder (1956) kerana kedua-duanya mempunyai satu ciri yang sama : kanak-kanak menumpukan perhatian kepada sifat dominan sesuatu objek. tidak menyatakannya. manakala di Tahap II.2. kanak-kanak mewakili dengan betul hubungan depan–belakang dan di Tahap III mereka dapat menguasai hubungan kiri-kanan untuk mencapai pemahaman keseluruhan perspektif. Amerika Syarikat) tidak boleh diklafikasikan secara kualitatif kepada tahap-tahap perkembangan itu. Walaupun demikian tiga tahap perkembangan yang telah dikesan itu boleh disusun dalam satu urutan berhierarki yang tetap iaitu syarat yang dikatakan oleh Piaget perlu ditunjukkan di dalam perkembangan sesuatu konsep. Ini merupakan perbezaan yang ketara sekali di antara keputusannya dengan keputusan Piaget dan Inhelder (1956). Laurendeau dan Pinard (1970) dan Opper (1977).Menurut Robinson dan Robinson (1983) dalam Omar Ibrahim dan Wan Rafaei Abdul Rahman (1994) menyatakan. Tingkah laku subjek (gred 2-8 dan 11.

. pengetahuan bahawa pemerhati mempunyai satu pandangan unik adalah yang pertama sekali muncul. Di antara dua komponen yang dikaji itu. (b) kanak-kanak itu mesti mengetahui bahawa sesuatu pandangan itu tidak boleh dilihat lebih daripada satu kedudukan atau orientasi sekeliling objek-objek itu. Pemahaman pemandangan mempunyai dua komponen: (a) kanak-kanak itu mesti memahami bahawa pemerhati tidak mempunyai lebih daripada satu pemandangan mengenai satu susunan objek-objek tetapi pandangan tunggal yang unik.depan-belakang dan kedua. Komponen ini wujud di kalangan kanak-kanak gred 2 yang memahami bahawa dua pemerhati yang berada pada orientasi yang berbeza tidak mempunyai pandangan yang sama. kanak-kanak memahami maksud sesuatu pemandangan. Mereka telah mengkaji dua komponen ini dengan melibatkan tadika dan gred 2.

berkemahiran. adalah individu. ibu bapa. Seperti yang kita ketahui adalah amat penting bagi setiap ibu bapa mahupun guru untuk mengetahui tahap-tahap perkembangan kanak-kanak supaya dapat mengenal pasti kedudukan dan kebolehan kanak-kanak. makanan. pandai. masyarakat dan pihak yang terlibat bagi melahirkan kanak-kanak yang bijak. mereka boleh merancang aktiviti memahirkan kebolehan kanak-kanak dan sebagainya. Di samping itu. kita juga dapat mengenal bahawa setiap kanak kanak-kanak itu. kecerdasan dan juga berbagai faktor lain. Pandangan tokoh tidak kira sama ada di Barat ataupun Timur sebenarnya memberi peluang untuk menambah baik model dan teori yang sedia ada atau menjadikan model dan teori lebih mendapat perhatian serta pengguna yakin untuk menggunakannnya. setiap kanak-kanak adalah berbeza dari segi perkembangan kognitifnya yang mana ia berkemungkinan dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti baka. Kajian-kajian lepas yang menyentuh tentang model dan teori ini juga banyak memberikan reaksi . Model dan teori yang dibina adalah bertujuan untuk memberi panduan kepada guru.KESIMPULAN Model dan teori perkembangan awal kanak-kanak ini sedikit sebanyak dapat memberi panduan kepada guru dan juga ibu bapa tentang perkembangan yang dilalui oleh seseorang kanak-kanak. mempunyai nilai sikap yang baik serta terpuji. Selain itu. Ini dapat mengelakkan kia mengharapkan lebih daripada apa yang mampu dilakukan oleh kanak-kanak tersebut. persekitaran. Secara ringkasnya boleh disimpulkan bahawa model dan teori perkembangan awal kanak-kanak mempunyai perkaitan antara satu sama lain. Ibu bapa atau guru juga perlu melengkapkan diri dengan pengetahuan tentang pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak supaya apa yang ingin diajar lebih berkesan. juga Ibu bapa atau guru hendaklah yang menyesuaikan aktiviti dan ransangan mengikut ciri dan kebolehan kanakSeterusnya.

kaedah Montessori dan bahan pengajarannya menekankan “Sensory Teaching And Learning”. barulah kesan pembelajaran dapat dialami sendiri oleh kanak-kanak. Selain itu juga. Kaedah mengajar di sekolah Montessori mengutamakan latihan daya penglihatan. dan iman bersamaan dengan ibu bapa. dan anak-anak untuk menyumbang dalam cara yang bermakna bagi penentuan pengalaman sekolah . minat.tokoh falsafah ini. pendengaran dan sentuhan. dan kemampuan. Rumusan daripada Model Montessori ialah pembelajaran melalui penerokaan kepada persekitaran adalah penting bagi kanak-kanak kerana hal ini membolehkan mereka belajar semua benda di persekitaran mereka. Rumusan bagi Model Montessori ialah kaedah ini sesuai dengan masalah pembelajaran kanak-kanak. Pendekatan Reggio Emilia mempunyai cabaran dalam beberapa konsep dan kebolehan guru sesuai dengan tahap perkembangan amalan. Vygotsky dan Jerome Bruner dan lain-lain. Ini bertujuan agar kanak-kanak mendapat pengalaman dan latihan menggunakan deria dengan cekap dan beliau membuat kesimpulan bahawa tingkahlaku kanak-kanak ini merupakan satu usaha untuk mempelajari mengenai persekitaran dengan menggunakan tangan mereka. Alatan mengajar yang disediakan perlulah mempunyai sifat-sifat khas supaya kanak-kanak boleh menggunakan deria mereka. guru. Jean Piaget. Rumusan kepada pendekatan Reggio Emilia adalah bagi pendidikan awal mencerminkan teori kekeluargaan bersama John Dewey. Salah satu aspek yang paling mencabar dari Pendekatan Reggio Emilia adalah permohonan daripada banyak sudut pandangan mengenai keperluan kanak-kanak. Kebanyakan daripada apa yang berlaku di kelas mencerminkan pendekatan konstruktivis pendidikan awal. Hal ini boleh menyebabkan kanak-kanak berasa seronok dan aktiviti mencabar di . Kanak-kanak seharusnya dibiarkan untuk meneroka dunia mereka sendiri. Sebenarnya pembelajaran dalam bentuk yang pelbagai membolehkan kanak-kanak belajar melalui pengalaman dan persekitara. Hasilnya adalah suasana masyarakat dan kolaborasi yang sesuai dengan tahapan perkembangan untuk orang dewasa mahupun anak-anak.positif dan bersetuju dengan pendapat tokoh. Ciri-ciri lain yang bertentangan dengan kepercayaan banyak pendidik Barat adalah pentingnya kemampuan anak untuk bergaul dalam kumpulan sebaya.

sekelilingnya dapat menjadikan fizikalnya lasak dan mempunyai daya tahan yang tinggi.com/doc/22087791/teoripembelajaran.com/2009/01/latar-belakang-jeanpiaget.scribd. 2009.wikipedia. BIBLIOGRAFI Ahmad Tarmizi Talib. Selain itu. Diperolehi pada 28 Februari 2010 dan dipetik daripada http://ahmadtarmizitalib. Diperoleh pada 28 Februari 2010.scribd. 2005. 2008. melalui penggunaan sensori-deria juga kanak-kanak dapat menyentuh. Pulau Pinang. Creative Thinking.scribd. 2009. Diperolehi pada 27 Februari 2010 dan dipetik daripada http://www. Dewan Budaya Universiti Sains Malaysia. Teori Kecerdasan Pelbagai (Gardner) dan Teori Kecerdasan Emosi (Goleman). melihat. Kanak-kanak.org/wiki/Kanak-kanak Creative thinking. Syarahan Umum : “Pembelajaran Berasaskan Minda Dan Implikasi nya Dalam Pendidikan”. Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. . menghidu. Diperolehi pada 1 Mac 2010 dan dipetik daripada http://www. Diperolehi pada 25 Februari 2010 dan dipetik daripada http://www. Ransangan pelbagai deria yang bersesuaian yang diberikan dalam suasana kasih sayang dan penjagaan yang rapi terhadap keperluan kanak-kanak akan membantu perkembangan otaknya dan menggalakkan perkembangan kanak-kanak yang gembira. sekolah atau masa depan. merasa dan keseimbangan (vestibular). merasa selamat dan beremosi kukuh serta menyediakan kanak-kanak untuk menghadapi cabaran dalam hidup samada di rumah. dipetik daripada http://ms. Latar belakang Jean Piaget.html Aminah Ayob.blogspot.com/doc/4853347/Perkembangan-Fizikal-danKognitif-Kanakkanak Creative thinking. 2009. mendengar.com/doc/16051322/Teori-KecerdasanPelbagai-Gardner-dan-Teori-Kecerdasan-Emosi-Goleman Creative thinking. 2009. Aktiviti ransangan yang bersesuaian perlu dimulakan secepat mungkin. Teori pembelajaran.

com/DRAGONIZER/topic/760348/1/. Pendidikan Anak-anak di Peringkat Awal Umur Berasaskan Binaan Kurikulum yang Integratif. Sue FARMER. dipetik daripada http://www. Nur Hazwani.com/doc/24902467/Model-Montessori. Lain Macleod. Asitah Puniran. Model Pendidikan Montessori. E. Lee Nien Zee. Zalila Ismail. Noor Azizah Ahmad. 2004.scribd. Pengenalan kepada psikologi kanakkanak dan remaja. Multiple Intelligences. Diperoleh pada 2Mac 2010. Jas Laile Suzana Jaafar. Teori Kecerdasan Pelbagai.my/ePusatSumber/pdffail/ptkghdfwP/N00RAZIZAHAP01026 8D2006TTP. 2009. 2005. Perkembangan manusia. dipetik dari http://www. The University of Leeds: Centre for Studies in Science and Mathematics Education. 2005.utm.Dragonizer.zetaboards.scribd.info/multipleintelligences/howard-gardner/. diperolehi pada 7 Mac 2010 dan dipetik daripada http://www. Diperolehi pada 2 Mac 2010 dan dipetik daripada http://www. Selangor: Arah publications. Pengaplikasian Teori Konstruktivisme Dalam Proses Pengajaran dan Pembelajaran Mata Pelajaran Reka Cipt .mypersonality. Sugunavathy.com/doc/5212225/BAB-2PERKEMBANGAN-MANUSIA. Pandangan tokohtokoh pengasas pendidikan awal kanak-kanak dari Timur. Ladyzuely. Good. Howard Gardner. Diperolehi pada 2 Mac 2010 dan dipetik daripada http://www.pdf Nor Nurulhayati Aris. 2007.mindamadani. Nur Fatiha. Limited Mastura Badzis. New York: Longmans Green. Bronwy BEECHER. Programming and plaining in early childhood settings. 2010. R.scribd. Diperolehi pada 5 Mac 2010 dan diambil daripada http://www. Howard Gardner. Educational psychology: A realistic approach. & Brophy. 1990.my/content/view/186/2/ Nadira Anis Sharina. Diperolehi pada 4 Mac 2010. kalponah & Noorbaya Othman. Elizabeth DEATH. British: Heinemann Education Publishers. Australia: Nelson Australia Pty. Sue DOCKETT.com/doc/14705430/tokohtokoh-timur-dalam-pendidikanprasekolah. Advanced Early Yaers Care and Education. 2006. 1987. T.fp. Diperolehi pada 26 Februari 2010 dan dipetik daripada http://s6. 2008. DreamDolphin Media. J. L. Needham. Leonie ARTHUR. Teaching strategies for developing understanding in science. 2009.Brudenell. .

1994.pdf. Ramlah Jantan. R. Accretion.. D. United State of America: Pearson Education. 2009.). 2010. Penyelarasan Perspektif di Kalangan Kanak-kanak Melayu. tuning and restructuring: Three models of learning. 2008. dipetik daripada http://www. Jil.. A. dan Montague. E. New York: Viking Press. 2005. “Perlaksanaan Aktiviti Belajar Melalui Bermain Di Tadika-tadika Kawasan Tengah Melaka. Suppiah nachappan.html Zulkiply bin Hj Yaakob. Jurnal Pendidik Dan Pendidikan. dan Norman. W. Diperoleh pada 1 Mac 2010. Abdul Aziz Abdul Shukor. Equilibration of cognitive structure. Nurul Amirah Mohd Razali dan Zaidatun Tasir. Dalam Anderson.E. Universiti Kebangsaan Malaysia Piaget. 2009. Psikologi pendidikan. Semantic factors in cognition. .html. Bhd Zul.Nurul Amirah Mohd Razali dan Zaidatun Tasir.2005. (1970).perapi. Rumelhart. 20.gov. Hilldale. Omar Ibrahim dan Wan Rafaei Abdul Rahman. R.com/2009/01/pra-3101-asas-pendidikan-awalkanak.blogspot. Sue C Wortham. Rekabentuk Sistem Pembelajaran Konsep Nombor Berasaskan Pendekatan Permainan yang Menerapkan Teori Perkembangan Kognitif Kanak-kanak.infosihat. Asas pendidikan awal kanak-kanak.Maktab Perguruan Islam Subadrah Nair. Saayah Bt Abu.C. Selangor: Oxford Fajar Sdn. Diperolehi pada 28 Februari 2010 dan dipetik daripada http://zulprasekolah.pdf. Spiro. D. 1978. 2008. Pendidikan kanak-kanak Islam. Diperoleh pada 28 Februari 2010.my/penyakit/Kanakkanak/RansanganPelbagaiDeria. dipetik daripada http://eprints. Selangor.my/7988/1/EDUPRES_(F3)_8. J. Jabatan Ilmu Pendidikan Islam. NJ: Lawrence Erlbaum Associates. Rangsangan Pelbagai Deria.utm. Melaka”.21-40.com/artikel/pendidikan-anak-anak/15pendidikan-awal-kanak-kanak-islam. Early Childhood Curriculum: Developmental Bases for Learning and Teaching. 2009.J. Diperolehi pada 2 Mac 2010 dan dipetik daripada http://www. 2009. ‘Penggunaan Model Konstruktivisme Lima Fasa Needham Dalam Pembelajaran Sejarah’. (ed.

nutrition.[2] In 1969 Head Start was transferred to the Office of Child Development in the Department of Welfare (later the Department of Health and Human Services .[3] it was modeled on the Little School of the 400. The Head Start Act of 1981[2] expanded the program.The Head Start Program is a program of the United States Department of Health and Human Services that provides comprehensive education. Experience showed that six weeks of preschool couldn't make up for five years of poverty. [6] The Elementary and Secondary Education Act of 1965 also addressed preschool education. more than 22 million pre-school aged children had participated.[3] The program was further revised when it was reauthorized in December. which began the program in 1965. health.[7] In 1968. Head Start is one of the longest-running programs to address systemic poverty in the United States. health. 2007. nutritional. Washtenaw County Head Start school. The Economic Opportunity Act of 1964 first authorized the program. Born in the Mississippi Freedom Schools. As of late 2005. Launched in 1965[1] by its creator and first director. The following year it was authorized by Congress as a year–round program. Superior Township. Michigan • Mission statement Head Start promotes school readiness by enhancing the social and cognitive development of children through the provision of educational.[5] giving broad powers to the Office of Economic Opportunity. Head Start began funding a program that would eventually be called Sesame Street. Congress enacted the Head Start Act in 1981.[8] The Office of Economic Opportunity's Community Action Program launched Project Head Start as an eight-week summer program in 1965.[4] History Head Start began as part of President Lyndon Johnson's War on Poverty and Great Society. Head Start was originally conceived as a catch-up summer school program that would teach low-income children in a few weeks what they needed to know to start kindergarten. operated by the Carnegie Corporation Preschool Television project. social and other services. and parent involvement services to low-income children and their families.[5] headed by Sargent Shriver. Jule Sugarman.

regular. service hours are longer and programs extend for fewer months than traditional Head Start. Homeless children The 2007 Head Start reauthorization directed Head Start to serve homeless children. Today it is a program within the Administration for Children and Families (ACF) in the HHS. health and social services. ." This includes the typical homeless child in a shelter or other outreach program. In FY 1994. American Indian-Alaska Native Head Start – Target Native American and Alaska Native children and families. Head Start – Helps to create healthy development in low-income children ages three to five. and advocate for communities that support children and families of all cultures. Offers services that depend on each child and family's culture and experience. healthy families and infant and toddler development beginning as young as newborns. Services Head Start provides education. to influence all aspects of a child's development and learning. Homeless children "lack a fixed. Services target children from six-months to five-years of age. health check–ups and dental check–ups. those living in motels or cars. Programs are administered locally by nonprofit organizations and local education agencies such as school systems. or similar reason. and adequate nighttime residence. Family and Community Partnerships – Head Start offers parents opportunities and support as they identify and meet their own goals.[9] Migrant and Seasonal Head Start – Provides Head Start services to children of migrant and seasonal farm workers. Programs • • • • • Early Head Start Program – Promotes healthy prenatal outcomes. Because of the families' work constraints."[10] Programs must identify such children and provide services within a reasonable period. but also children who are "sharing the housing of others due to loss of housing.(HHS)) by the Nixon Administration. Head Start programs must provide services to the younger and older siblings of such children. economic hardship. nurture their children in the context of their family and culture. Health services include screenings. the Early Head Start program was established to serve children from birth to three years of age reflecting evidence that these years are critical to children's development. Education includes preschool education to national standards that have become de facto standards[citation needed] for all US preschools. Social services provide family advocates to work with parents and assist them in accessing community resources for low income families.

the average Head Start teacher made $21. [citation needed] Qualifications of teachers Section 648A of the Head Start Act[11] lays out guidelines for the training of Head Start teachers and aides. there were no . 2) After first grade.000 paid personnel and six times that number of volunteers.000 that public school teachers made.Eligibility Eligibility is largely income–based though each local program includes other eligibility criteria such as disabilities and services to other family members. Services were provided by 1. Impacts at the end of kindergarten were scattered…”.000 children. Funding Grants are awarded by ACF Regional Offices and the Office of Head Start's American Indian – Alaska Native and Migrant and Seasonal Program Branches directly to local public agencies. Indian Tribes and school systems. and 43% three years old or younger. the average teacher made $26. All teachers must have associate degrees in a related field by 2013. The staff consists of nearly 212. compared to the $43.000 per year.222 per child. 57% of whom were four years old or older. DHHS 2011 Study A 2011 report by the Department of Health and Human Services. “Head Start Impact Study. and 4-year-olds with only one year of Head Start before kindergarten.[citation needed] Effectiveness Reports on the long-term effectiveness of Head Start are mixed. social-emotional development.[9] The $6. Up to 10% of any funded program's enrollment can be from higher income families or families experiencing emergency situations. Families must earn less than 130% of the federal poverty level.8+ billion dollar budget for 2005 provided services to more than 905. private organizations.000 per year. and physical health outcomes of Head Start students as compared to a control group that attended private preschool or stayed home with a caregiver.[12] As of 2003. Head Start students were split into two distinct cohorts – 3year-olds with two years of Head Start before kindergarten." examined the cognitive development. “advantages children gained during their Head Start and age 4 years yielded only a few statistically significant differences in outcomes at the end of 1st grade for the sample as a whole.[13] As of 2009. and half must have bachelor's degrees. The study found that: 1) Though the program had a “positive impact” on children’s experiences through the preschool years. All programs are required to provide full services to children with disabilities (10% of their total enrollment).604 different programs operating more than 48.000 classrooms scattered across every state (and nearly every county) at an average cost of $7.

[20][21][22] . For 3-year-olds. Head Start may increase the likelihood that African American males graduate from high school. and Currie used data from the Panel Survey of Income Dynamics to review outcomes for close to 4.000 adults followed from childhood. a potentially important finding for children’s longer term development. social withdrawal and problematic studentteacher interactions.significant social-emotional impacts for the cohort of 4-year-olds. However. known as “Head Start Fade”. White children. The study concludes. manifested less hyperactive behaviors and more positive relationships with parents. adults who had attended Head Start were significantly more likely to complete high school. 3) By the end of first grade. and mixed results on measures of shyness. Thomas.”[14] Supportive studies and statements According to Datta[15][not in citation given][16] who summarized 31 studies. Currie and Thomas separately analyzed white.[1] Criticisms resulted in plans to improve program services. and possibly have higher earnings in their early twenties than their nonparticipant siblings.[17] Head Start is associated with large and significant gains in test scores. however. In addition. is evident as early as second and third grade. the program showed immediate improvement in the IQ scores of participating children. showed larger and longer lasting improvements than black children. only “a single cognitive impact was found for each cohort. Among European–Americans. and for 3-year-olds in the social-emotional domain. the 4-year-old Head Start cohort did “significantly better” on vocabulary and the 3-year-old cohort tested better in oral comprehension. African American adults who had attended Head Start were significantly less likely to be booked or charged for a crime than were their nonparticipant siblings.[19] Many researchers argue that Head Start's significant initial impacts quickly fade. and parenting domains. the authors noted larger effects for younger siblings who attended Head Start after an older sibling. Mothers who were themselves enrolled in Head Start were compared to their adult sisters who were not. black and Hispanic participants.[18] Mixed studies and statements A within–family analysis compared children in Head Start with their nonparticipant siblings. Garces.” Compared to students in the control group. "Head Start has benefits for both 3-year-olds and 4year-olds in the cognitive. This phenomenon. by for example serving children above and below preschool age. Head Start significantly reduces the probability that a child will repeat a grade. who were the most disadvantaged. health. though nonparticipants narrowed the difference over time. The cohort of 3-year-olds with two years of Head Start attendance. there are few sustained benefits. attend college. although access to the program may lead to improved parent-child relationships through 1st grade. the benefits of access to Head Start at age four are largely absent by 1st grade for the program population as a whole.

The report’s findings include 1). Head Start students were split into two distinct cohorts – 3year-olds with two years of Head Start before kindergarten." examines the cognitive development.[26] In an Op-Ed piece in the New York Times. but in other cases flawed research methods produce results that mimic fade-out. Though the program had a “positive impact” on children’s experiences through the preschool years. Although studies typically find that increases in IQ fade out over time. 3). Results from the Early Head Start evaluation are particularly informative. children who finish the program and are placed into disadvantaged schools perform worse than their peers by second grade. Impacts at the end of kindergarten were scattered…” 2). The cohort of 3-year-olds with two years of Head Start attendance. Sustained increases in school achievement are sometimes found. social withdrawal and problematic student-teacher interactions. Early Head Start demonstrated modest improvements in children's development and parent beliefs and behavior. manifested less hyperactive behaviors and more positive relationships with parents.In contrast to the general prekindergarten population.[25] Critical studies and statements According to the most widely cited source supporting Head Start. Parents of students in the 3-year-old cohort were 7% less likely to spank them and more likely to read to them and involve them in cultural enrichment activities versus parents of 3-year-olds in the control group. evidence regarding Head Start's long-term benefits. as study participants were randomly assigned to either the Early Head Start group or a control group. “advantages children gained during their Head Start and age 4 years yielded only a few statistically significant differences in outcomes at the end of 1st grade for the sample as a whole. only “a single cognitive impact was found for each cohort."[24] A 2011 report by the Department of Health and Human Services.[23] Barnett and Hustedt (2005) reviewed the literature and stated that "Our review finds mixed. and mixed results on measures of shyness. social-emotional development. and 4-year-olds with only one year of Head Start before kindergarten. however. "Head Start Impact Study. By the end of first grade. and physical health outcomes of Head Start students as compared to a control group that attended private preschool or stayed home with a caregiver. After first grade. "Head Start Falls Further Behind. but generally positive. Only by isolating such children (such as dispersing and sending them to better-performing school districts) could gains be sustained. many other studies also find decreases in grade retention and special education placements. disadvantaged children and those attending schools with "low levels of academic instruction" get the largest and most lasting academic gains. In recent years. there were no significant social-emotional impacts for the cohort of 4year-olds.” Compared to students in the control group." Besharov and Call discuss an 1998 evaluation of the Head Start program that . 4). the 4-year-old Head Start cohort did “significantly better” on vocabulary and the 3-year-old cohort tested better in oral comprehension . the federal government has funded large-scale evaluations of Head Start and Early Head Start.

No significant impacts were found for the constructs oral comprehension and phonological awareness or early mathematics skills for either age group. His studies were cut short by World War II. However.. a jeweler.." [28] One study found no evidence that Head Start participation had lasting effect on test scores in the early years of school. Time magazine's columnist Joe Klein called for the elimination of Head Start. Earlier Head Start Impact Study First Year Findings were released in June 2005. Congress mandated an intensive study of the effectiveness of Head Start. The authors stated that research concluded that the current program had little meaningful impact.[31] The study measured Head Start's effectiveness as compared to a variety of other forms of community support and educational intervention. which issued a series of reports on the design and study of a target population of 5.and 4-year-old children and give them a leg up on socialization and education by providing preschool for them.[27] In 2011.[1] Early life Born in Cincinnati to Melville Sugarman.and 4-year old children. Sugarman entered Western Reserve University (later to become Case Western Reserve University).it is now 45 years later. Fewer positive benefits were found for 4 year olds. The first report showed consistent small to moderate advantages to 3 year old children including pre-reading. "You take the million or so poorest 3. And finally there is indisputable evidence about the program's effectiveness. citing an internal report that the program is costly and makes a negligible impact on children's well-being over time. they did not cite primary sources. Study participants were assigned to either Head Start or other parent–selected community resources for one year. the "Head Start Impact Study". as opposed to comparing Head Start to a nonintervention alternative. a nursery school teacher. provided by the Department of Health and Human Services: Head Start simply does not work.led to a national reevaluation of the program. 2010) was a founder of the Head Start Program who also led the program for its first five years.[29][30] Congressional Impact Study In 1998. We spend more than $7 billion providing Head Start to nearly 1 million children each year. These analyses did not assess the durability of the benefits Jule Meyer Sugarman (September 23. in which he served in the United States Army as a staff supply . 1927 – November 2. prevocabulary. if it works. and parent reports of children’s literacy skills.000 3. The benefits improved with early participation and varied among racial and ethnic groups. it saves money in the long run by producing fewer criminals and welfare recipients. 60% of the children in the control group were placed in other preschools. and Rachel Meyer.

2010.[3] In 1992 Sugarman accepted the position of Interim executive director of the Gray Panthers. pediatricians and psychologists who designed a program aimed at ending the cycle in which children become "inheritors of poverty's curse". to help the group reorganize its by-laws. then on the brink of insolvency.000 participants. had died in 1983. Richmond.000 children in the first year versus a target of only 250. when he took a position with the Bureau of Inter-American Affairs at the United States Department of State. Sugarman oversaw the immediate increase of enrollment in the program to more than double the projected number of participants. He then moved to the United States Department of Justice in the Federal Bureau of Prisons until 1962.[1] Professional career Sugarman worked at various positions in the United States Civil Service Commission starting in 1951. Sheila Shanley Sugarman. The team included specialists in education. Head Start quickly morphed into a year-long program.[1] During the Presidency of Jimmy Carter.[1] Following the advice of Sargent Shriver of the Office of Economic Opportunity "to write Head Start across this land so that no Congress or president will ever destroy it". starting with 560.[2] Sugarman. He completed his undergraduate degree in public administration at American University. His first wife. Sugarman took over as head of the program from Julius B.000.sergeant in Japan. served as the executive secretary of the 13-member planning panel that was commissioned by Lyndon Johnson to create Head Start as part of the War on Poverty.000 children annually and had served 27 million children since its inception. Head Start was serving 900. In subsequent years the program exceeded 700. when Richmond became ill.[4] Death Sugarman died at age 83 of cancer on November 2. Originally proposed as a summer program. From 1957-1959 he worked in the Office of Management and Budget. at his home in Seattle. as well as three children and eight grandchildren. its board of directors. By the time of his death. while a son had died in 2002 . described by Edward Zigler as an "administrative genius". the original holder of that post. and its fundraising. Sugarman served as vice chairman on the Civil Service Commission and in the Office of Personnel Management.[1] He was survived by his second wife.

f) Ketidakupayaan . intelek. d) Pendidikan -Setiap orang kanak-kanak menerima pelbagai pengalaman individu untuk memupuk perkembangan sosial.Ibu bapa dilibatkan dalam pengajaran dan pembelajaran. Seterusnya pada tahun 1860. August 5. Froebel adalah orang pertama mendirikan tadika di dunia iaitu di Jerman pada tahun 1837 dan menamakan tadika itu Kindergarten yang bermaksud “Garden of Children”. Di Amerika Syarikat. Ahli-ahli Falsafah Eropah yang terkenal seperti Johann Heinrich Pestalozzi. perancangan program dan pengurusan prasekolah. Elizabert Peabody membuka tadika di Boston. Penubuhan prasekolah di Eropah dan Amerika Syarikat tertumpu kepada kanak-kanak dari golongan yang berada sahaja. Ciri-ciri Program Headstart a) Penglibatan Ibu bapa . Program Headstart telah dirancang dan dikelolakan untuk membantu kanak-kanak yang datang dari kawasan mundur dan keluarga miskin. pergigian.PERKEMBANGAN PENDIDIKAN PRASEKOLAH LUAR NEGARA Wednesday.Program ini membantu keluarga berusaha secara diri sendiri untuk meningkatkan kualiti kehidupan.Sekurang-kurangnya 10 peratus daripada pengambilan kanak-kanak adalah .Program Headstart menyediakan program kesihatan yang meliputi perubatan. fizikal dan emosi. Manakala kanak-kanak yang miskin terbiar dan tidak mendapat pendidikan awal. Prasekolah pertama didirikan pada tahun 1850 oleh Carl Schruz. c) Pemakanan -Pusat Program Headstart juga mengajar kanak-kanak cara-cara untuk menjaga kesihatan diri dan pentingnya memakan makanan yang sesuai dan cara menjaga gigi sendiri. Friedrich Froebel dan Maria Montessori. b) Kesihatan .Prasekolah pertama di dirikan di United Kingdom ditubuhkan oleh Robert Own pada tahun 1816 di Scotland dan diberi nama “The Infant School”. kesihatan mental dan perkhidmatan makanan bagi kanak-kanak prasekolah. e) Perkhidmatan SosiaL . Mereka ditempat kan di satu kawasan dan diberi kemudahan pembelajaran. 2009 PENGENALAN Pendidikan prasekolah mula berkembang di Eropah pada abad ke 19 dan di Amerika pada abad ke 20.

Singapura dan Thailand. perkembangan pendidikan prasekolah bermula pada tahun 1940 an http://pelangipetang89. Manakala di Malaysia.kanak-kanak kurang upaya atau keperluan khas. prasekolah mula ditubuhkan di Filipina. pendidikan prasekolah bermula selepas peperangan Dunia Kedua. Di ASEAN. g) Kesihatan Mental .blogspot.com/2009/08/perkembangan-pendidikanprasekolah-luar.Ahli professional kesihatan mental bekerjasama dengan pihak prasekolah dan ibu bapa untuk meningkatkan kesedaran masalah khas kanak-kanak. Pada tahun 1900an.html 3 okt 2011 .

Born in Correggio in the province of Reggio Emilia. Loris Malaguzzi graduated with degrees in Pedagogy from the University of Urbino and Psychology from the CNR (Italian National Research Center) in Rome. he began an intensive parallel educational activity in 1946. seminars. and went on to travel Europe and the United States promoting his approach to early years education. the American magazine Newsweek lauded the preschools of Reggio Emilia as the "best in the world".Loris Malaguzzi Born in Correggio. and in 1950 he established the Municipal Psycho– Pedagogical Centre in which he practised as a psychologist until the 1970s. where he worked as a psychologist for over twenty years. on February 23. and the itinerant exhibit "The Hundred Languages of Children" conceived by Malaguzzi. 1994. An Italian educator whose work is closely associated with the Reggio Emilia approach to early childhood education. In 1980. Malaguzzi founded the Gruppo Nazionale Nidi-Infanzia in Reggio Emilia in 1980. where he was awarded a degree in psychology. Conferences. 1920. Malaguzzi was educated at the University of Urbino. As a middle school teacher in the Reggio Emilia district of Italy in the immediate aftermath of the Second World War. working with eight "people's nursery schools". Malaguzzi was instrumental in founding an approach to young children's education which is based on mutual respect and reciprocity between teacher and child. and the philosophy that teaching and learning embodies a relationship of equality and democracy. rather than a power relationship in which the teacher dominates. joint research projects with universities and foundations. Following this recognition came the prestigiuos Ygdrasil. in 1946 he became involved in the setting up of pre‐schools organized and run by parents in Reggio Emilia. As a young elementary school teacher. director of the early childhood magazines Zerosei and Bambini. Malaguzzi died unexpectedly of a heart attack in his home in Reggio Emilia on January 30. Following the Allied liberation of Italy from fascist rule. working as a consultant for the Italian Ministry of Education. he founded the Gruppo Nazionale Nidi‐Infanzia (National Early Years Centre) in Reggio Emilia to promote child‐centred education. During the same period he continued to dedicate himself to pedagogical activities within the municipal early childhood education system. His travelling exhibition The Hundred Languages of Children . in 1950 he founded the Municipal Psycho-Pedagogical Medical center.Lego Prize (Denmark) in 1992 and in 1993 Malaguzzi was given the Kohl Award in Chicago (USA). As consultant for the Italian Ministry of Education. In December 1991. and at the National Research Centre in Rome. would take him throughout Europe and to the United States as the untiring promoter of an innovative and creative philosophy of education. in the province of Reggio Emilia. where he gained a degree in pedagogy.

They tell the child to think without their hands.(1920–94). Malaguzzi employs two metaphors which are useful in helping us to understand his educational philosophy. would simply lead to ‘teaching without learning’ and to the humiliation of the child. Education. but that it should arise from a response to the child's creativity and search for meaning. If the Eye Jumps Over the Wall . He died at home in Reggio Emilia in 1994 Read more: Loris Malaguzzi Biography . They tell the child to discover the world that is already there. and Hundred .stateuniversity. Erikson. and were influenced by. educationalists.html#ixzz1ZnAzhzxP .(1920–94). and Hundred . In acknowledgement of his contribution to the philosophy of early years education. Opening with the words ‘Il bambino e fatto di cento’ (literally. Malaguzzi is said to have responded that in his view this. The school and the culture separate the head from the body.StateUniversity http://education.com/pages/3176/LorisMalaguzzi. ‘The child is made of a hundred’). artists.(originally entitled If the Eye Jumps Over the Wall) was instrumental in bringing his educational philosophy to a wider audience of teachers and parents worldwide. Malaguzzi was awarded the Ygdrasil‐Lego Prize by Denmark in 1992. Emilia. to listen and not to speak. the work of an eclectic range of philosophers.StateUniversity http://education. One presents the educative process as the tossing of a ball back and forth between child and teacher. His ideas on education drew upon. like lesson planning. and Vygotsky. The Hundred Languages of Children. Another is of teacher and child embarking together on a journey downriver. Reggio.stateuniversity. Piaget. and the Kohl Award in Chicago in 1993. rather than standing on opposite banks watching the river flow.com/pages/3176/LorisMalaguzzi. Indeed. Teacher. The Hundred Languages of Children. Dewey.html#ixzz1ZnApl0KD This extract encapsulates several key points of Malaguzzi's beliefs about the education of young children: that children and their viewpoint are to be taken seriously. who included key educational thinkers such as Bruner. asked whether he advocated curriculum planning. and psychologists. that education should not be defined in terms of what the state or the teacher decides should be taught. Emilia. Teacher.Child. Malaguzzi's manifesto goes on to say: ‘The child has a hundred languages (and then a hundred hundred hundred more) but they steal ninety‐nine. to do and make without their head. an exchange in which both players are equal and in which they cooperate equally in the play and development of ideas.’ Read more: Loris Malaguzzi Biography . If the Eye Jumps Over the Wall . to understand without joy. In describing his approach. that it should not be subjected to categorization in the form of curriculum subjects. Education. Reggio.Child. to feel love and awe only at Easter and Christmas.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful