Tugasan : Tajuk : Nama

:

1) pembentangan 2) penulisan ilmiah

17 Mac 2010

Model Dan Teori Perkembangan Awal Kanak-Kanak Hanisah bt. mohamed Hamidah bt ismail Akmal alifah bt luk Noor hayati bt osman Mohd redzuan bin hussin

Fakulti : Jabatan: Tempat: Semakan:

Seni dan Muzik Pendidikan Teknikal dan Vokasional Universiti Pendidikan Sultan Idris Encik Kamarul Azman Bin Abd Salam

SHV4193 ASUHAN DAN AWAL KANAK-KANAK TUGASAN MODEL DAN TEORI PERKEMBANGAN AWAL KANAK-KANAK AHLI KUMPULAN : NAMA HANISAH BT. MOHAMED HAMIDAH BT ISMAIL AKMAL ALIFAH BT LUK NOOR HAYATI BT OSMAN MOHD REDZUAN BIN HUSSIN NO. MATRIK D20072031073 D20072031075 D20072031077 D20071029802 D20071029849 PENDIDIKAN

SEMESTER PENSYARAH

:

(SESI 2 09/10) : A 10 MAC 2010 EN. KAMARUL AZMAN B ABD.SALAM

KUMPULAN KULIAH : TARIKH SERAHAN :

ISI KANDUNGAN

Bil

Perkara

M/s

Pengenalan 1.0 2.0 Definisi Perkembangan Awal Kanak-kanak 2 Model & Teori Perkembangan Awal Kanak-kanak 2.1 Model Perkembangan Awal Kanak-Kanak (a) Model Montessori (b) Pendekatan Regio Emilia 2.2 13 (b) Teori Pembelajaran Konstruktivisme 20 (c) Teori Perkembangan Kognitif Jean Piaget 24 3.0 Teori Perkembangan Awal Kanak-Kanak (a) Teori kecerdasan pelbagai, Howard Gardner

1

3 9

Pandangan & Pendapat Tokoh Dari Dalam & Luar Negara 34 Mengenai Perkembangan Awal Kanak-kanak Kajian-kajian Lepas Yang Menyentuh Aspek Model & Teori 39 Perkembangan Awal Kanak-kanak Kesimpulan 45 Bibliografi 47

4.0

PENGENALAN

Kanak-kanak digalakkan untuk berbuat demikian tanpa bantuan orang dewasa. belajar melalui aktiviti bermain dan belajar melalui fasa sensitive period (belajar bahasa tanpa pembelajaran formal).Kanak-kanak ialah manusia yang muda. . Model Montessori dan Model Analisis Tingkah Laku. mula diperkenalkan di Casa dei Bambini. Kanak-kanak terbahagi kepada beberapa peringkat umur dan mempunyai tahap kemampuan yang berbeza dengan bergantung kepada kanak-kanak itu sendiri. Sebenarnya. Dalam tugasan ini. antara teori yang berkaitan dengan perkembangan awal kanak-kanak ialah Teori Kematangan atau Kognitif. "pediatrik" merupakan cabang perubatan yang berkenaan dengan penjagaan kanakkanak dari waktu pranatal sehingga remaja dan dewasa muda (umur antara 0 sehingga 21 tahun). melalui penggunaan sensori-deria. Kaedah Montessori. iaitu seseorang yang masih belum mencapai baligh. Teori Kecerdasan Pelbagai dan Teori Kecerdasan Emosi dan Teori Tingkah Laku. Teori Intreraksi. Kebanyakan model mempunyai perkaitan dengan teori bergantung kepada kandungan yang terdapat pada model tersebut. Antara yang terdapat perkembangan awal kanak-kanak ialah Model Projek. kumpulan kami telah memilih Model Montessori dan Model Reggio Emilia. Selain itu. Model Montessori ialah model yang diasaskan oleh Maria Montessori dan model ini berkaitan dengan penerokaan kepada persekitaran. iaitu : a) Kanak-kanak lebih mudah belajar jika mereka diberi peluang untuk berinteraksi dengan persekitaran di mana mereka berada. atau “Rumah Kanak-kanak”. Sebaliknya. terbahagi kepada model banyak dan teori perkembangan model awal kanak-kanak dalam jenis. Model Pendekatan Eriksonian. Perkembangan kanak-kanak ialah kajian proses dan mekanisme yang bertindak sewaktu perkembangan fizikal dan mental seorang bayi menjadi orang dewasa. serta dengan bahan-bahan manipulatif yang dibekalkan. Kaedah ini berpegang kepada dua prinsip. Model Pendekatan Reggio Emilia.

. persekitaran fizikal dan pengurusan ruang amat penting serta mendirikan sekolah berkeperluan khas. Rumusannya. 1.0 DEFINISI PERKEMBANGAN KANAK-KANAK Perkembangan bermaksud perubahan tubuh badan yang bersifat kualitatif. psikologi. kualitatif. saiz dan struktur badan kanak-kanak daripada satu peringkat ke satu peringkat pembelajaran tentang perkembangan kanak-kanak memfokuskan kepada perubahan kanak-kanak tersebut secara kuatitatif dan . ‘Perubahan yang bersifat kualitatif. Atan (1982) dalam Suppiah Nachiappan et al. (2008) menjelaskan. pengajaran dan latihan perguruan. Dewey. (2008) menjelaskan. tinggi. Kedua-dua prinsip berikut telah mengilhamkan beliau dari segi reformasi pendidikan. Teori Jean Piaget dan Vygotsky. pertumbuhan adalah perubahan bersifat kuantitatif yang boleh diukur dan diperhatikan berlaku seperti berat.b) Kanak-kanak berupaya untuk mengajar diri sendiri. iaitu sifat perubahan yang tidak dapat diukur secara kuantitatif tetapi perubahan telah nyata berlaku melihatkan sifat yang berlainan daripada peringkat yang terlebih dahulu’. Manakala Model Reggio Emilia pula berasaskan prinsip sosial konstruktivis seperti Piaget. Pendekatan Reggio Emilia mengajar kanak-kanak kecil dengan menempatkan perkembangan yang dialami oleh kanak-kanak serta hubungan rapat untuk membolehkan mereka berkongsi dengan persekitaran mereka di pusat asuhan. metodologi. Montessori dan Vygotsky melihat keistimewaan yang ada pada kanak-kanak. Teori yang berkaitan dengan Model Montessori antaranya ialah berkaitan dengan teori pendekatan Froebel. Setiap model dan teori perkembangan awal kanak-kanak adalah kaedah atau cara untuk mendidik kanak-kanak supaya lebih berkesan dan sesuai dengan peringkat umur kanak-kanak. Sementara Papalia dan Olds (1979) dalam Suppiah Nachiappan et al.

2009). beliau mempunyai pengalaman mengenai pendidikan kanak-kanak yang terencat akal..1 MODEL PERKEMBANGAN AWAL KANAK-KANAK a) Model Montessori Latar Belakang Model Pendidikan Montessori Model Pendidikan Montessori ini di asaskan oleh Maria Montessori (1870-1952) yang merupakan seorang tokoh pendidikan di Rome. Beliau yakin bahawa kaedah yang digunakan ini boleh mendatangkan hasil pencapaian yang lebih baik kepada kanak-kanak istimewa dan boleh memperbaiki kanak-kanak normal (Nor Nurulhayati Aris et al. Di sekolah ini beliau menghabiskan masa selama 2 tahun bersama rakan-rakannya bagi melatih guru-guru dalam kaedah pemerhatian dan pendidikan kanak-kanak terencat akal. perubahan kualitatif yang boleh dalam untuk berlaku kanak-kanak seperti perubahan perkataan kata-kata penggunaan menerangkan sesuatu yang bertambah dari semasa ke semasa akibat kematangan.2008). Melalui kaedah pembelajaran yang diperkenalkan oleh beliau kepada kanak-kanak cacat. beliau mula menerapkan kaedah ini kepada kanak-kanak biasa. 2.perkembangan. beliau terlibat dengan penubuhan sekolah kanakkanak cacat di Rome. Sumbangannya terhadap kanak-kanak menjadikan Maria Montessori seorang tokoh yang terkenal lebih-lebih lagi kerana beliau seorang doktor. beliau menghabiskan masa dengan kanak-kanak Di samping itu. latihan dan pembelajaran (Suppiah Nachiappan et al. .. Pada tahun 1899. diperhatikan penggunaan Perkembagan terhadap atau adalah bahasa.0 MODEL DAN TEORI PERKEMBANGAN AWAL KANAK-KANAK 2. membuat dengan pemerhatian dan ujikaji dengan menggunakan pelbagai bahan dan kaedah serta menggunakan semua idea yang diperolehinya melalui kajian tersebut.

. • Semua kanak-kanak ingin belajar. ketertiban.. Beliau mengambarkan peringkat dalam perkembangan atau tempoh sensitif untuk belajar. • Semua kanak-kanak belajar melalui bermain dan bekerja. • Semua kanak-kanak melalui peringkat umur yang sensitif. Beliau telah dipengaruhi oleh Rousseau. Seperti Piaget. Maria Montessori adalah wanita pertama yang menerima ijazah dalam perubatan daripada Universiti Rome. teori perkembangan Montessori juga adalah konstruktivis. Montessori mengembangkan bahan sensori untuk belajar yang merefleksikan kegiatan yang konkrit sepertimana yang digunakan oleh Sequin dan itard untuk penilaian. seperti Piaget dan Vygotsky. terutamanya kanak-kanak dengan keperluan khasnya. Locke. Itard dan Sequin. 2009). Dr. Beliau telah menubuhkan sekolah Montessori yang dikenali sebagai Casas dei Bambini untuk kanak-kanak dari rumah miskin dan kanak-kanak yang kurang berupaya. Ciri-ciri berikut adalah : • Semua kanak-kanak mempunyai “absorbent mind”. Kaedah Mengajar Mengikut kajian yang dilaksanakan oleh Montessori kita dapat melihat semua kanak-kanak yang berusia 3 hingga 6 tahun mempunyai ciri-ciri yang universal dalam kehidupan mereka (Nor Nurulhayati Aris et al. dan deria dari Itard dan Sequin. Wortham (2010) menyatakan. • Semua kanak-kanak ingin berdikari. Chattin-McNichols (1992) dalam Sue C. Beliau mempelajari pentingnya pengalaman awal. Beliau bersetuju dengan Rousseau bahawa kebebasan adalah penting bagi kanak-kanak dan konsep kelas sebagai sebuah komuniti. • Semua kanak-kanak melalui berbagai peringkat perkembangan. Itard dan Sequin adalah pelopor awal dalam penilaian ke atas kanak-kanak. Montessori percaya dalam alam pembelajaran yang aktif dimana guru berkhidmat sebagai pembimbing kepada perkembangan kanak-kanak.Model Montessori dalam pendidikan awal kanak-kanak muncul dalam awal abad ke 20.

Idea ini iaitu “The part to intellectual development is through the hand”. Matlamat Pendidikan Montessori Matlamat pendidikan Montessori yang terpenting ialah perkembangan individu secara menyeluruh yang merangkumi aspek fizikal. Persatuan Montessori Amerika pada tahun 1984.. Alatan mengajar yang disediakan perlulah mempunyai sifat-sifat khas supaya kanak-kanak boleh menggunakan deria mereka. merupakan tema yang penting dalam kaedahnya. emosi dan intelek.Montessori menekankan kepada : • Kaedah yang sesuai dengan masalah pembelajaran kanak-kanak. pendengaran dan sentuhan. • Kaedah Montessori dan bahan pengajarannya menekankan “Sensory Teaching And Learning”. sosial. 2009) : • Penumpuan • Kemahiran membuat pemerhatian • Kesedaran dan segi susunan dan urutan • Koordinasi • Kesedaran dari segi tanggapan dan kemahiran amali • Konsep matematik • Kemahiran bahasa • Kemahiran menulis dan membaca • Kebiasaan dari segi seni kreatif . dalam Brewer pada tahun 1998 menyatakan bahawa matlamat program Montessori adalah untuk memperkembangkan aspek-aspek berikut (Nor Nurulhayati et al. • Beliau membuat kesimpulan bahawa tingkahlaku kanak-kanak ini merupakan satu usaha untuk mempelajari mengenai persekitaran dengan menggunakan tangan mereka. Kaedah mengajar di sekolah Montessori mengutamakan latihan daya penglihatan. Ini bertujuan agar kanak-kanak mendapat pengalaman dan latihan menggunakan deria dengan cekap.

papan hitam dan pelbagai lagi haruslah sesuai dengan umur mereka. Kanak-kanak mengikut arahan kendiri bekerja bersendirian atau berdua-duaan.• Kefahaman tentang alam semulajadi • Pengalaman dalam memahami sains sosial • Pengalaman dari segi kemahiran berfikir secara kritikal melalui teknik penyelesaian masalah Pendidikan Montessori merangkumi pelbagai aspek penting iaitu : • Persekitaran Pusat Prasekolah. 2009). Kanak-kanak yang lebih muda mempelajari aktiviti tertentu dengan cara memerhati dan meniru rakan-rakan yang lebih tua (Nor Nurulhayati Aris et al. meja. kanak-kanak pelbagai umur melibatkan diri dalam aktiviti-aktivtiti yang berbentuk individual.. 2009). Suasana persekitaran pendidikan Montessori haruslah mempunyai kawasan yang luas untuk kanak-kanak bergerak dengan bebas serta dilengkapi dengan taman permainan dan juga kebun bunga untuk mewujudkan suasana yang menyeronokkan. sinki basuh tangan. Aktiviti biasanya dilakukan di atas tikar atau di atas meja. • Guru Kawalan orang dewasa sangat minimal. bagi memudahkan kanak-kanak menggunakan kemudahan tersebut di samping dapat mengelak daripada berlaku kecederaan sewaktu proses pembelajaran.. teratur. almari. Falsafah Montessori adalah berdasarkan logik. Guru-guru tidak memuji kanak-kanak kerana matlamat aktiviti ialah . Peralatan asas seperti kerusi. sistematik dan indah (Nor Nurulhayati Aris et al. Kanak-kanak bebas memilih mana-mana projek yang mereka sukai. • Kanak-kanak Berdasarkan kepada aktiviti individu. Guru memerhati kanak-kanak dari jauh dan hanya melibatkan diri sewaktu membuat demonstrasi kepada kanak-kanak tentang bagaimana menggunakan alat-alat atau bahan yang baru.

2009). Montessori telah mencipta berbagai alat bantuan mengajar seperti :  Pink Tower . daripada mudah kepada yang lebih susah dan bahan-bahan dibina dengan cermat seperti bahan-bahan semulajadi contohnya kayu yang divarnish (Nor Nurulhayati Aris et al. • Bahan Mempunyai ciri-ciri khusus iaitu bahayanya didaktik iaitu dibentuk untuk mengajar pelajaran tertentu. • Kurikulum Terdapat beberapa set aktiviti. Aktiviti yang bercorak akademik. Mereka akan mendapat maklumat tugas balik setelah berjaya bahan atau tidak Bahan dalam dibina menyempurnakan berdasarkan tersebut. diantaranya ialah :    Aktiviti yang berkaitan dengan kehidupan harian. 2009)... motivasi intristik. Guru-guru Montessori mempelajari kaedah dan kurikulum dengan mengikuti kursus intensif di peringkat ijazah (Nor Nurulhayati Aris et al.untuk mendapat “self rewarding”. • Aktiviti Kehidupan Harian (Daily Living) Aktiviti ini berbentuk praktikal seperti:       Mengenakan butang baju Memasang tali kasut Menggilap kasut Menyikat rambut Menyiram pokok Mencuci tingkap dan menyapu sampah dan mengelap meja. • Bahan Deria (Sensorial Material) Untuk memperkembangkan kemahiran kanak-kanak.berbentuk (self correcting). Aktiviti yang berkaitan dengan penggunaan deria.

.         Brown Stairs Red Rods Cylinder Block Smelling Jar Baric Tablets Latihan Mengecam Warna Sound Boxes Temperature Jugs Pelbagai Jenis Kain SUASANA PEMBELAJARAN MONTESSORI Gambar: Berkerjasama dalam melakukan mengilap pasu aktiviti menggunakan bahan montessori Gambar: Aktiviti bunga.

Nester & More Gambar: Wooden Numbers .ALAT BANTUAN MENGAJAR DI KELAS MONTESSORI Gambar: Pink Interlocking Shapes & Cubes Tower.

Gambar: Butterfly Wave Tray Puzzle Set Gambar: Fruits 3-D Felt Motif ALAT BANTUAN MENGAJAR DI KELAS MONTESSORI .

Gambar: First Storytime Book and CD Set Puzzle Stacker Gambar: Ten Ring Gambar: Lobster Spooning & Tonging Kit Sequence Patterns Gambar: Wood & Beads b) Pendekatan Reggio Emilia .

Gandini & forman (1993) dalam Leonie ARTHUR et al. pendekatan Reggio dalam kurikulum ialah berdasarkan kecemerlangan intelektual kanak-kanak yang dididik melalui fokus sistematik yang diwakili oleh simbolik. Melalui pendekatan (2005) kanak-kanak. termasuklah bercakap. kebanyakan idea dasar dalam pendekatan Reggio ke kurikulum boleh berhubung dalam konteks yang berbeza. (2005) menyatakan. nota “itu adalah penggodaan kepada sifat romantik Reggio”. berkuasa”. tetapi telah mempertimbangkan di sini dalam tempoh waktu pendekatannya kepada kurikulum. Rinaldi (1993) dalam Leonie ARTHUR et al. Kesemua kanak-kanak tidak mengira sama ada yang terlalu muda dijangkakan Reggio. walaupun begitu Reggio Emilia mempunyai pendekatan yang lebih. (2005) menyatakan.Seperti yang telah diketahui. mewarna. (2005) menerangkan. Walaubagaimanapun. dan kanak-kanak dilihat dan sebagai perantaraan aktif dalam mendirikan pembelajaran mereka sendiri. kolaj. membina dan mengukir sebagaimana seperti permainan bayang-bayang. imej kanak-kanak adalah dalam pendekatan bersosial pemikiran model Reggio adalah seperti juga “kaya. Gardner (1993) dalam Leonie ARTHUR et al. (2005) menyatakan. memajukan kanak-kanak dengan mengambil inisiatif dan membimbing pembelajaran mereka Malaguzzi (1993) dalam Leonie ARTHUR et al. dalam idea-idea persoalanialah persoalan perlu diambil serius. . Reggio adalah berkaitan dengan kawasan khusus di Itali dan tidak boleh diambil dan dipindahkan ke negara lain. pendidik pendekatan Reggio mendengar kanak-kanak. Falsafah Malaguzzi dibina oleh John Dewey yang terjadi lebih dahulu dalam kerja Pestalozzi dan Proebel. menari. menyatakan. Edwards. Pendekatan Reggio Emilia adalah berasaskan falsafah Loris Malaguzzi iaitu orang yang menubuhkan pengurusan komuniti sekolah dan pusat asuhan di Bandar Reggio Emilia dalam daerah Utara Itali di Emilia Romagna selepas perang dunia kedua. Gardner (1993) dalam Leonie ARTHUR et al. pendidik berpusatkan model ialah untuk mengaktifkan (bermaksud membuat mengikut kemampuan kanakkanak). Kanak-kanak digalakkan untuk mewakili idea-idea mereka dan memahami melalui (100 bahasa) mereka atau menunjukkan mod-mod. kuat. melukis. menulis.

(2005) menyatakan. memberi perhatian bahawa banyak cara yang membolehkan kanak-kanak pendekatan menonjolkan tradisional diri untuk mereka dan mencadangkan banyak meremehkan kemampuan kanak-kanak. kanak-kanak. keluarga kanak-kanak dan komuniti. Kekuatan fokus dalam seni visual bermaksud meneroka dunia dan menunjukkan sifat memahami pendidik di sekolahsekolah Reggio dan pusat asuhan. Kerja pendidik dalam pasangan mengajar dan berjumpa sebagai satu pasukan dengan pendidik yang lain seperti satu keluarga. penekanan dan mengambil hati kanak-kanak dalam menyelesaikan masalah dan projekprojek dalam kumpulan kecil berpasangan. (2005) menyatakan. Katz (1993) dalam Leonie ARTHUR et al. dengan kekuatan pasangan antara pendidik. dan masyarakat penerokaan dan penemuan menyokong memperkembangkan persekitaran berdasarkan kepentingan anak-anak melalui kurikulum berpandukan diri. kunci lain yang diperkenalkan ialah kelancaran dengan kanak-kanak kumpulan yang sama dan tinggal bersama dengan pendidik untuk dua hingga tiga tahun. Kehancuran daripada perang menyebabkan ibu bapa percaya mereka memerlukan sesuatu yang baru dan pendekatan yang cepat untuk mengajar anak-anak mereka. Pendekatan kolaboratif memfokuskan kepada pembelajaran. tanggungjawab. Spaggiari (1993) dalam Leonie ARTHUR et al.permainan drama dan muzik. Ia bermula daripada Loris Malaguzzi dan ibu bapa dari desa-desa sekitar Reggio Emilia di Itali selepas Perang Dunia II. keluarga dan komuniti tempatan. Pendekatan Reggio adalah berpusatkan kurikulum. pengurusan berasaskan komuniti mempromosikan ”interaksi yang kuat dan komunikasi” antara pendidikpendidik. persekitaran-persekitaran adalah seperti di rumah dan ”atmosfera kehidupan bersifat kumpulan”. Pendekatan Reggio Emilia adalah satu falsafah pendidikan pra-sekolah dan berfokuskan kepada dasar pendidikan. Edward Gandini & Forman (1993) dalam Leonie ARTHUR et al. Hal ini menyebabkan dalam penciptaan program dan berdasarkan prinsip-prinsip rasa hormat. Mereka berasa bahawa dalam tahuntahun awal perkembangan anak-anak yang membentuk siapa penting bagi mereka melalui sebagai individu. (2005) menyatakan. .

 Kanak-kanak mempunyai hubungan dengan kanak-kanak lain dan dengan material di dunia bahawa anak-anak harus dibiarkan untuk meneroka. Jawapannya ialah bahawa ada beberapa penyesuaian yang harus terjadi. kebanyakan orang tertanya-tanya apa yang terjadi kepada anak-anak Reggio ketika mereka melakukan peralihan daripada gaya ini untuk pendidikan yang bukan di sekolah Reggio Emilia. Program kanak-kanak pada usia ini telah berjaya disesuaikan dengan falsafah pendidikan dan mereka tertarik kepada Reggio kerana cara pandangan dan menghormati kanak-kanak. Pendekatan menempatkan Reggio Emilia mengajar dialami kanak-kanak oleh kecil dengan serta perkembangan yang kanak-kanak hubungan rapat yang membolehkan mereka berkongsi dengan persekitaran mereka di pusat asuhan. Falsafah pendidikan telah dikenali sebagai Pendekatan Reggio Emilia yang banyak bagi program pra-sekolah di seluruh dunia termasuk yang telah diubahsuai di Amerika Syarikat.Falsafah Pekan Reggio Emilia di Itali terkenal di seluruh dunia bagi pendekatan inovatif pendidikan. melihat. dan mendengar. Bahkan dengan hubungan antara sekolah dan rumah. bergerak. . Kebanyakan ibu bapa yang memilih untuk menghantar anak-anak mereka ke program Reggio Emilia yang menggabungkan banyak prinsip dalam mengasuh anak mereka dan kehidupan rumah.  Kanak-kanak harus kehabisan cara dan kesempatan untuk mengekspresikan diri. Falsafah Reggio Emilia berdasarkan kepada prinsip-prinsip berikut :  Kanak-kanak harus mempunyai kawalan bagi arah belajar mereka.  Kanak-kanak harus dapat belajar melalui pengalaman menyentuh. Dalam kebanyakan persekitaran sekolah. mendengar. sifat ingin tahu intelektual dihargai.

sehingga siswa terus mendapat keuntungan dari Reggio selepas mereka telah meninggalkan program. Ibu bapa 'cermin peranan masyarakat, sama ada di seluruh sekolah dan tingkat kelas’. Ibu bapa diharapkan untuk mengambil bahagian dalam perbincangan tentang dasar sekolah, keprihatinan perkembangan anak, dan kurikulum perancangan dan taksiran. Hal ini disebabkan oleh kebanyakan ibu bapa termasuk ibu bapa yang bekerja juga menghadiri pertemuan yang diadakan pada malam hari sehingga semua yang ingin menyertai boleh melakukannya. Dalam pendekatan Reggio, guru dianggap bukan hanya sebagai jurulatih. Guru digalakkan untuk memudahkan kanak-kanak belajar melalui kegiatan perancangan dan pelajaran berdasarkan kepentingan kanak-kanak, mengajukan soalan untuk lebih memahami, dan secara aktif terlibat dalam kegiatan bersama kanak-kanak, bukannya duduk kembali dan mengamati kanak-kanak belajar. "Sebagai rakan kepada kanak-kanak, guru dalam situasi belajar" (Hewett, 2001). Ketika bekerja pada projek-projek dengan kanakkanak, guru juga boleh memperkembangkan kanak-kanak dengan dirakam. belajar mengumpul data seperti foto, nota, video, dan perbualan yang boleh

2.2 a)

TEORI PERKEMBANGAN AWAL KANAK-KANAK Teori kecerdasan pelbagai, Howard Gardner

Howard Gardner Dr. Howard Gardner dilahirkan di Scranton, PA pada tahun 1943. Orang tuanya ialah pelarian daripada Nazi Jerman. Seorang anak yang sangat gemar membaca dan mencintai muzik, dia kemudian menjadi pemain piano yang berbakat. Sebagai seorang pemuda, dia mendaftarkan diri di Harvard University dan menemui tempat yang menyenangkan untuk belajar. Ia bermula sebagai sejarah besar tapi akhirnya mengarah pada perkembangan kognitif psikologi. Pada tahun 1983, beliau mengembangkan teori kecerdasan pelbagai yang sangat dikenali ramai. Beliau telah terlibat dalam reformasi sekolah sejak 1980-an. Pada tahun 1986, beliau mula mengajar di Harvard Graduate School of Education dan memulakan peranannya di Projek Zero, sebuah kumpulan penyelidikan yang berfokus tentang kognisi manusia dengan fokus khusus tentang seni. Dr. Howard Gardner berkahwin dengan Ellen Winner, seorang psikologi perkembangan, dan mempunyai empat anak dan satu cucu. Ghairah hidupnya adalah keluarga dan karyanya. Dia sangat menggemari untuk melancong dan seni (DreamDolphin Media, 2007). Teori Kecerdasan Pelbagai telah diperkenalkan oleh Howard Gardner pada tahun 1983. Beliau telah membuat kajian terhadap pelbagai lapisan masyarakat termasuk kanak-kanak biasa dan istimewa serta kelompok penduduk yang mempunyai kriteria yang istimewa. Mengikut Gardner, kecerdasan yang terdapat pada seseorang bukanlah hanya diwarisi semata-

mata. Pada pandangan beliau, jika kedua-dua ibu bapa dikategorikan sebagai tidak cerdas mengikut ukuran ujian IQ tidak semestinya anak-anak mereka juga tidak cerdas. Kajian yang dijalankan oleh beliau terhadap kanak-kanak istimewa mendapati ada di antara murid-murid yang lemah daya ingatannya adalah dilahirkan oleh ibubapa yang kedua-duanya adalah professional (Suppiah Nachiappan et al., 2008). Teori kecerdasan pelbagai yang diperkenalkan oleh Howard Gardner mempunyai ciri-ciri yang tertentu. Antaranya: 1. Individu mempunyai sembilan kecerdasan 2. Kecerdasan boleh dipelajari, dididik dan ditingkatkan. 3. Kecerdasan tidak berkembang seiring. 4. Satu atau dua kecerdasan tersebut boleh berkembang sepenuhnya. 5. Kecerdasan boleh dirancang. 6. Kecerdasan boleh dipindahkan. Contohnya, daripada kecerdasan interpersonal kepada kecerdasan verbal-linguistik. Menurut Gardner lagi, teori kecerdasan pelbagai adalah berdasarkan pemikiran bahawa kemampuan intelektual yang diukur melalui ukuran ujian IQ adalah sangat terbatas. Ini kerana ukuran ujian IQ menekankan kepada kemampuan logikal-matematik dan bahasa sahaja. Sebenarnya, setiap orang mempunyai caranya tersendiri dan unik untuk menyelesaikan persoalan atau masalah yang dihadapi mereka. Tambahan lagi, kecerdasan bukan hanya dilihat dari nilai yang diperolehi seseorang. Hal ini disebabkan kecerdasan merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang untuk melihat sesuatu masalah dan seterusnya berupaya menyelesaikan masalah tersebut atau membuat sesuatu yang berguna kepada orang lain. Kecerdasan pelbagai mencakupi sembilan kecerdasan pada dasarnya merupakan pengembangan dari kecerdasan otak (IQ), kecerdasan emosional (EQ) dan kecerdasan spiritual (SQ) (Suppiah Nachiappan et al., 2008).

Jenis-jenis teori kecerdasan pelbagai Menurut Gardner (1983), terdapat sembilan kecerdasan pada manusia, iaitu verbal-linguistik, logik matematik, visual-ruang, kinestetik, muzik,

naturalis dan eksistensialisme.interpersonal. Verbal Linguistik Individu yang mempunyai kecenderungan dalam kecerdasan jenis verballinguistik boleh berfikir dan mampu menggunakan perkataan untuk menyampaikan sesuatu secara berkesan sama ada dalam bentuk lisan atau penulisan. . mereka mudah berbahasa bagi melahirkan perasaan dan pendapat. kecerdasan naturalis dan eksistensialisme merupakan dua jenis kecerdasan yang terkemudian diperkenalkan oleh Gardner (Suppiah Nachiappan et al. Oleh itu. menaakul. Mereka mampu untuk berkomunikasi dengan baik melalui aktiviti mendengar. 2008). gemar akan makna yang kompleks. Oleh itu. mudah mengingati maklumat dan boleh memberi keyakinan kepada orang lain. Daripada sembilan kecerdasan tersebut. bertutur. intarpersonal. membaca serta menulis. dana ahli politik yang handal adalah pekerjaan yang sepadan untuk mereka yang mempunyai kecerdasan verbal-linguistik ini (Suppiah Nachiappan et al. . berjenaka dan bercerita. gemar bercerita dan tekun mendengar cerita atau membaca. pengacara. Penyair. 2008). pembaca berita. Mereka akan sensitif terhadap makna perkataan dan mahir untuk memanipulasikannya. Kebolehan yang dominan di bahagian kiri otak membolehkan seseorang menaakul secara deduktif dan induktif serta berfikir secara konseptual dan abstrak. berucap secara formal. Contoh-contoh aktiviti ialah memperkayakan perbendaharaan kata. Kecerdasan ini menggabungkan kemampuan matematik dan ilmiah yang dimiliki oleh seseorang. pensyarah dalam bidang sastera.. mengenal pasti pola abstrak. penulis. pelajar cenderung dalam kecerdasan ini dikatakan berupaya menyelesaikan masalah yang kompleks berkaitan matematik dengan mudah sahaja dan boleh membuat perkaitan. perkaitan. Mereka peka terhadap berbagai-bagai fungsi bahasa terutamanya dari segi kebolehan untuk mencuit perasaan dan emosi. menyoal. sebab dan akibat. Mereka juga pastinya pandai berbicara. Logikal-Matematik Kecerdasan logikal-matematik adalah kebolehan menggunakan nombor. penceramah.. penyiar radio.

pengurusan grafik dan pengiraan. . mengenali skema warna dan ruang. Lazimnya. pola abstrak. . warna. bentuk. Sementara mereka yang termasuk dalam golongan cerdas ruang mampu menggunakan warna secara sempurna. Mereka sering bertanya tentang berbagai-bagai fenomena yang dilihat yang berlaku di sekeliling mereka. urutan nombor. Kecenderungan dalam kecerdasan ini membolehkan seseorang membuat persepsi tentang alam sekitar secara tepat dan betul.. Mereka biasanya kaya dengan imageri dalaman (internal imagery) sehingga berkecenderungan dalam aspek imaginatif dan kreatif (Suppiah Nachiappan et al.. mensintesis. Orang yang mempunyai kecerdasan ini biasanya berjaya dalam kerjaya yang berkaitan dengan matematik dan sains (Suppiah Nachiappan et al. membaca peta dengan baik serta mempunyai daya imaginasi yang kuat. rumus. Kecerdasan ini juga mampu membuat seseorang pelajar selalu sedar akan posisi relatifnya dalam koordinat ruang dan waktu. mereka suka menuntut penjelasan logik dari setiap pertanyaan. Contoh-contoh aktiviti jenis kecerdasan ini ialah penggunaan simbol. Visual-Ruang Kecerdasan visual-ruang merupakan kebolehan gambaran mental dan berupaya mengamati dunia melalui visual. 2008). perkaitan sebab dan akibat (logik). berkebolehan menceritakan dan menggambarkan pengalaman yang pernah dilalui serta bijak menghubungkaitkan antara objek-objek dalam ruang. Seseorang yang mempunyai kecerdasan ini juga boleh berfikir dalam bentuk gambaran dan bayaran secara tiga dimensi. Kecerdasan visual-ruang membolehkan seseorang mempersembahkan ideaidea visual dan ruang secara grafik. 2008).menganalisis. Contoh-contoh aktiviti yang berkaitan kecerdasan visual-ruang ialah melukis. . penyelesaian masalah. mereka juga suka mengklafikasikan benda untuk mudah mengira. 2008).. Mereka dapat mengenali objek. mengira dan menggunakan komputer dengan cekap (Suppiah Nachiappan et al. . mengecat. dan corak dalam persekitaran. Selain itu.

ketangkasan dan keanggunan semasa bergerak. muzik serta irama yang terdapat di persekitarannya. permainan sukan dan seni pertahanan diri. Di samping itu. penari. Biasanya. pelakon. berimaginasi secara aktif dan gemar mengurus peta minda. tentera. arkitek yang popular serta pengukir dan pereka yang disengani (Suppiah Nachiappan et al. perasaan dan menyelesaikan masalah atau mencipta suatu produk baru. individu juga cekap memanipulasi objek fizikal dan dapat mengimbangi antara pergerakan fizikal dengan mental. Contoh aktiviti yang berkaitan kecerdasan kinestetik ialah tarian kreatif. Mereka berupaya menggunakan kemahiran fizikal untuk meluahkan idea. Mereka memiliki keupayaan kawalan pada gerakan.mencipta gambaran mental. Muzik Kecerdasan kecerdasan ini berkaitan yang dengan terdapat kemampuan dalam diri untuk menggemari.. Kinestetik Orang yang mempunyai kecerdasan kinestetik yang tinggi berkebolehan menggunakan sebahagian atau keseluruhan anggota tubuh badan mereka untuk berkomunikasi dan menyelesaikan masalah yang dihadapi. peninju. aktiviti jasmani. orang yang mempunyai kecerdasan visual-ruang dilatih menjadi seorang pelukis yang terkemuka.. mereka lebih cenderung melakukan aktiviti yang berkaitan dengan pergerakan badan seperti bersukan. baik yang berasal daripada suara alat muzik ataupun yang timbul daripada . gimrama dan lain-lain (Suppiah Nachiappan et al. main peranan. individu mendiskriminasi dan meluahkan perasaan melalui muzik. Biasanya. ..polis dan olahragawan adalah beberapa kerjaya yang biasanya dimiliki oleh orang dengan tingkat kecerdasan kinestetik yang tinggi (Suppiah Nachiappan et al. pemain bola sepak. 2008). Hal ini kerana muzik seseorang membolehkannya mengesan bunyi tanpa lisan. keseimbangan. mereka cekap menginterpretasi pergerakan anggota atau tubuh badan. 2008). Oleh itu. Seseorang ini mempunyai kelebihan ini sangat sensitif kepada bunyi-bunyian atau suara yang wujud dan timbul di dunia ini. Orang yang cerdas dalam bidang kinestetik mengeksplorasi dunia mereka dengan otot-otot. latihan fizikal. 2008). menari. Artis.

latihan kolaboratif. mereka dapat berinteraksi dengan mudah dan boleh bekerjasama dengan orang lain secara praktikal untuk menghasilkan sesuatu yang berfaedah. Penyanyi. Kecerdasan interpersonal membolehkan seseorang itu memahami perasaan. binatang mahupun guruh serta suarasuara lainnya. nyanyian dan drama lagu. 2008). Mereka juga dapat memberi motivasi kepada orang lain. Mereka berupaya menggunakan set asas atau elemen-elemen muzik serta dapat bermain alat muzik dan menghafal lirik muzik dengan baik. Seterusnya. bunyi vokal. Pada tahap yang mudah. pandai menggunakan kosa kata muzikal dan peka kepada ritma. fikiran. dan hasrat orang lain. .gejala alamiah seperti suara manusia. Mereka juga dapat menggubah kata-kata menjadi lagu dan boleh mencipta berbagai-bagai alat dan permainan muzik. .. kecerdasan ini termasuk kemampuan seseorang anak mengenal dan sensitif terhadap perasaan orang dewasa di sekitarnya. seseorang yang cenderung dalam kecerdasan ini boleh menggubah rentak dan tempo muzik dan mudah mengenali dan mengingati nada-nada bunyi atau muzik (Suppiah Nachiappan et al. mereka juga mampu berasa sensitif dan memahami emosi.. Interpersonal Kecerdasan berkomunikasi interpersonal dengan merupakan secara kemampuan pragmatik individu terhadap dalam petanda mendiskriminasi antara pelbagai petanda interpersonal dan kebolehan untuk berkesan tersebut. perasaan. tingkah laku dan harapan orang lain. Selain itu. tabiat. Selain itu. melodi atau warna suara dalam sebuah komposisi muzik. Contoh aktiviti ialah komunikasi sesama individu. . Semua orang mempunyai kecerdasan muzik tetapi dengan tahap yang berbeza-beza. Contoh aktiviti kecerdasan muzik ialah persembahan muzik. 2008). memberi maklum balas. pemain muzik dan komposer lagu ialah kerjaya yang sesuai dan tepat bagi mereka yang mempunyai kecerdasan muzik ini (Suppiah Nachiappan et al.. . ketukan. motivasi. 2008). bunyi instrumental. Mereka pintar melantunkan nada lagu dengan baik. Mereka yang mempunyai kecerdasan interpersonal yang menonjol biasanya memiliki interaksi yang baik dengan orang lain (Suppiah Nachiappan et al. penggubah lagu.

penyajak. ahli motivasi. tetapi pada masa yang sama mereka juga sentiasa berwaspada dan berwawasan dalam melakukan sesuatu. penaakulan tahap tinggi.strategi pembelajaran koperatif dan sedia bekerjasama. strategi pemikiran. Intrapersonal Kecerdasan yang intrapersonal kecerdasan merupakan kesedaran yang tentang diri sendiri. proses emosi. disiplin diri dan amalan pemusatan. Individu yang mempunyai kecerdasan naturalist yang menonjol biasanya merupakan seseorang pencinta alam yang dapat mengenali dan mengklasifikasikan flora. usahawan. prinsip dan azam yang kuat serta boleh berdikari (Suppiah Nachiappan et al. orang yang mempunyai kecerdasan intrapersonal yang tinggi biasanya kelihatan murung dan suka mengelamun. fauna. pengacara. doktor dan pekerja sosial (Suppiah Nachiappan et al. Selain itu. pakar kaunseling. . 2008). Individu yang mempunyai kecerdasan intrapersonal yang tinggi dapat menjadi seorang penulis yang handal. . Contoh aktiviti ialah teknik metakognitif. guru.. dan galian dengan mudah. guru dan ahli falsafah yang terkemuka (Suppiah Nachiappan et al. jururawat. jurujual. 2008). Orang memiliki intrapersonal tinggi selalunya mengenali diri sendiri secara mendalam dan mempunyai tanggapan tentang kekuatan dan kelemahan diri sendiri. dapat berfikiran metakognitif dan berkebolehan untuk menilai diri sendiri.. Kebolehan ini memberi keyakinan diri yang tinggi kepada mereka tentang kebolehan yang terdapat dalam diri mereka sendiri. 2008). Mereka yang mempunyai kecerdasan interpersonal yang tinggi akan lebih sesuai mempunyai pekerjaan seperti pemimpin agama. Naturalist Kecerdasan naturalist merujuk kepada kebolehan untuk mengenal pasti dan mengkategorikan pola. Biasanya individu dengan tahap kecerdasan ini mempunyai peribadi yang tertutup. Secara keseluruhannya. mereka pandai menentukan hala tuju kehidupan serta mempunyai pegangan. ahli psikologi. mereka akan lebih banyak menghabiskan masa di luar dan gemar mendengar bunyi- .. Lazimnya. . corak atau bentuk yang terdapat di alam sekitar.

ahli geologi dan pendaki gunung adalah kerjaya yang sesuai bagi mereka yang mempunyai kecerdasan naturalist yang tinggi (Suppiah Nachiappan et al. Ahli biologi. Kecerdasan naturalist juga membolehkan mereka menikmati bendabenda dan cerita yang berkaitan dengan fenomena alam. zoologi. erti kehidupan.. Hal individu yang sensitif terhadap alam sekitar dan dapat menghubungkaitkan antara kehidupan flora dan fauna (Suppiah Nachiappan . . nelayan. pertumbuhan tanaman dan sebagainya.bunyian yang terdapat di alam sekitar. Dengan kata lain. 2008).Mereka berkemampuan untuk menelaah nilai-nilai yang berkembang di tengahtengah kehidupan masyarakat. asal-usul binatang. 2008). semua tokoh di atas akhirnya menempa nama dalam bidang masing-masing. Mereka memiliki tarikan yang besar terhadap alam sekitar termasuk pada binatang. Kesimpulannya dengan memanfaatkan kecerdasan masing-masing. Mereka cenderung bersikap untuk bertanya mengenai segala kejadian kewujudan manusia. petani. Eksistensialisme Orang yang memiliki kecerdasan ini memiliki ciri-ciri yang tertentu. mereka merupakan et al. masa depan yang cerah adalah menjadi penyumbang utama di dalam sejarah manusia seterusnya dihormati sepanjang zaman. perancang bandar. 2008). contohnya terjadinya awan dan hujan. Dengan itu. ’Berapakah jumlah kenderaan yang ditemui disepanjang perjalanan ke pejabat? dan sebagainya (Suppiah Nachiappan et al. Kecerdasan ini telah diperkenalkan dan dikembangkan oleh Gardner pada tahun 1999. sama ada nilai-nilai tradisional ataupun nilainilai baru yang sedang berkembang. ahli botani. mengapa manusia mengalami kematian dan juga realiti yang dihadapi oleh manusia dalam hidup. .. Pelajar yang mempunyai kecerdasan naturalist akan lebih berkesan kecerdasannya dengan mengadakan aktiviti di luar kelas.. Untuk meningkatkan kecerdasan ini seseorang boleh membaca banyak buku fasafah dan menyoal diri sendiri tentang pertanyaan yang membolehkannya menelaah jawapan secara mendalam seperti ’Adakah makhluk lain selain manusia di alam semester’.

kemudiannya beralih kepada teori pembelajaran Kognitivisme yang diperkenalkan oleh Jean Piaget di mana idea utama pandangan ini adalah mental. Bagi memudahkan proses pengajaran dan pembelajaran. guru merekabentuk situasi pembelajaran di mana pelajar boleh mencipta penyelesaian mereka sendiri terhadap tugasan pembelajaran tersebut. pembelajaran secara Konstruktivisme adalah satu pandangan baru tentang ilmu pengetahuan.b) Teori pembelajaran konstruktivisme Menurut Kauchak. Hal ini. Pembentukan pengetahuan baru tersebut lahir daripada gabungan pembelajaran yang terdahulu dengan persekitaran semasa.D. . Sesuatu pembelajaran dianggap berlaku apabila terdapat perubahan tingkah laku kepada pelajar contohnya daripada tidak tahu kepada tahu. dan Eggen.ini kerana. (1998) dalam Noor Azizah Ahmad (2006) menyatakan.F Skinner yang mementingkan perubahan tingkahlaku ke atas pelajar. Menurut Sharifah Maimunah (2001) dalam Noor Azizah Ahmad (2006) menyatakan. pembelajaran konstruktivisme ini bertitik tolak daripada teori pembelajaran Behaviorisme yang didokong oleh B. Semua idea dan imej dalam minda individu diwakili melalui struktur mental dikenali sebagai skema yang akan menentukan bagaimana data dan maklumat yang diterima difahami oleh manusia. idea-idea dan pelbagai lagi terutamanya berkaitan dengan bidang masing-masing untuk masyarakatnya. I. Menurut Arends. D. P. idea ini akan diterima begitu juga sebaliknya dan seterusnya lahirlah teori pembelajaran Konstruktivisme yang merupakan pandangan terbaru di mana pengetahuan akan dibina sendiri oleh pelajar berdasarkan pengetahuan sedia ada mereka. (1997) dalam Noor Azizah Ahmad (2006) menyatakan. Jika idea tersebut sesuai dengan skema. tokoh-tokoh ini dapat menyumbangkan pandangan. P. pembelajaran secara konstruktivisme ini boleh didefinisikan sebagai satu fahaman bahawa murid membina sendiri pengetahuan atau . R.

Menurut Woolfolk (1998). Ia berasal daripada bidang falsafah dan telah . pelajar perlu memainkan peranan aktif dalam memahami dan memberi makna kepada maklumat atau pengetahuan yang dipelajari. dalam bukunya Educational Psychology. Ini adalah kerana pelajarlah yang berinteraksi dengan bahan dan peristiwa serta memperolehi kefahaman tentang bahan dan peristiwa tersebut. (1999) dalam Noor Azizah Ahmad (2006). seorang ahli psikologi Rusia percaya bahawa pelajar yang bijak adalah individu yang berhadapan dengan benda baru dan menggunakan pengalaman serta mereka bersungguh-sungguh untuk menghuraikan kelainan berdasarkan pengalaman-pengalaman tersebut. Autonomi serta inisiatif pelajar hendaklah diterima dan digalakkan. “Constructivist perspectives – View that emphasizes the active role of the learner in building understanding and making sense of information. dalam bukunya Educational Psychology dalam Teori pembelajaran (2009) menyatakan. mereka menjelaskan bahawa konstruktivisme adalah pendekatan pembelajaran yang menyediakan peluang kepada pelajar untuk membina kefahaman terhadap perkara yang dipelajari dengan mewujudkan jaringan atau hubungan (dalam minda) antara idea dan fakta yang sedang dipelajari. konstuktivisme juga dikenali sebagai fahaman “binaan”. Konstruktivisme bukanlah satu konsep baru.” Dalam definisi ini.” Dari kenyataan-kenyataan ini jelaslah bahawa mengikut teori pembelajaran konsruktivisme. Lev Vygotsky. Manakala mengikut Sushkin. pendekatan pembelajaran konstruktivisme (constructivism) ialah “Constructivism is an approach to learning in which learners are provided the opportunity to construct their own sense of what is being learned by building internal connections or relationships among the ideas and facts being taught. 177) dalam Teori pembelajaran (2009) menyatakan.konsep secara aktif berdasarkan pengetahuan dan pengalaman sedia ada. A Contemporary Approach (ms. N. Justeru itu. pelajar membina sendiri konsep dengan membuat penyelesaian kepada masalah. Menurut Borich dan Tombari (1997). Oleh itu. beliau menyatakan bahawa teori Konstruktivisme ini memerlukan penekanan diberikan kepada pelajar lebih daripada guru.

Inilah gerakan konstruktivisme yang sudah dilaksanakan di Amerika Syarikat. Yager (1999) dalam Teori pembelajaran (2009) menjelaskan. iaitu Giambatista Vico. di Amerika Syarikat pengajaran dan buku teks telah diolah agar lebih menjurus kepada penggalakan proses berfikir. Sejak satu setengah dekad yang lampau. Dewey. Von Glaserfeld. Anderson. 2009). “Play. Vygotsky. mengatakan… “one only knows something if one can explain it”. 2009). Dalam konteks tempatan. pada tahun 1710. Dalam keadaan yang sama. Bartlett. 2009). Immanuel Kant menyokong pendapat ini dan mengatakan bahawa manusia bukanlah penerima maklumat yang pasif. pelajar menerima maklumat dengan aktif. Dreams and Imitation in Childhood” dan Vygotsky (1978) dalam “Mind in Society” yang dikaitkan dengan perspektif konstruktivisme dalam perkembangan minda kanak-kanak (Teori pembelajaran. menghubungkannya dengan maklumat terdahulu yang telah diasimilasinya. perspektif konstruktivisme ini terhasil daripada kajian Piaget. Bruner. kita menyaksikan gerakan ini sudah bermula dalam pembelajaran sains dan matematik yang cuba menyemarakkan perspektif konstruktivisme (Teori pembelajaran. misalnya. ahli psikologi gestalt.digunakan dalam bidang sosiologi dan antropologi dan juga dalam bidang psikologi kognitif dan pendidikan. Papert dan Confrey (Teori pembelajaran. melibatkan “belajar dengan membuat” (learning by doing). dan menjadikan maklumat itu miliknya dengan membina kefahaman atau membuat interpretasi ke atas maklumat tersebut. Seterusnya. kita menyaksikan Jean Piaget (1951) lebih awal mengutarakan tentang perkembangan kognitif dalam karya terjemahan. Mengikut John Dewey (1966) dalam Teori pembelajaran (2009) menyatakan. yang kemudiannya dapat membantu pelajar berfikir dan membentuk kefahaman tentang masalah yang cuba dihuraikan. pembelajaran bermakna (meaningful learning). menyelesaikan masalah dan membina keupayaan untuk belajar. Cheek (1992) dalam Teori pembelajaran (2009) menyatakan. Dewey mempelopori gerakan “progresivisme” dalam pendidikan. . ahli falsafah konstruktivis yang pertama. yang juga mengambil kira pemikiran Dewey dan Bruner.

Namun. guru-guru perlulah memahami pendekatan-pendekatan yang boleh digunakan ini berdasarkan kepada teoriteori pengajaran pembelajaran yang ada. Menghormati semua pandangan pelajar dan tidak memandang rendah terhadap pandangan mereka.Pembelajaran dan pengajaran menggunakan pendekatan konstruktivisme boleh dilaksanakan dengan memberikan perhatian kepada perkara-perkara berikut (Teori pembelajaran. Menggalakkan pelajar bekerja dalam kumpulan. Tidak menyampaikan maklumat secara terus kepada pelajar. Kesimpulannya. Memberi peluang pelajar berinteraksi dengan guru dan pelajar-pelajar lain. pelajar menghormati pandangan alternatif rakan . terdapat pelbagai teori pengajaran-pembelajaran yang telah dikaji oleh ahli-ahli psikologi. Menggalakkan pelajar mengemukakan hipotesis. Menggalakkan mereka. Menyediakan aktiviti-aktiviti berbentuk “hands on” dan “minds on”. kebolehan dan minat pelajar. Memberi peluang kepada pelajar berkongsi persepsi antara satu sama lain. • • • • • • • • • • Melaksanakan pengajaran berpusatkan pelajar. Teori-teori ini boleh digunakan dan dimanfaatkan oleh guru-guru dalam membantu proses pengajaran dan pembelajaran menjadi lebih berkesan. Memberi perhatian kepada keperluan. Meminta pelajar menghubungkait idea asal dengan idea yang baru dibina. 2009) : • • • • Memberi peluang kepada pelajar mengemukakan pandangan tentang sesuatu konsep. Mementingkan kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir di kalangan pelajar. Menggalakkan pelajar merenung kembali proses pembelajaran yang dilaluinya.

Selepas tamat sekolah menengah. 2009). . Jean merupakan anak pertama yang suka berdikari dan berminat tentang ilmu alam. yang merupakan seorang Profesor Sastera dalam bidang Sejarah dan ibunya pula bernama Rebecca Jackson. 1981.c) Teori perkembangan kognitif. Switzerland pada 9 Ogos 1896. Jean mula meminati Psikologi apabila beliau terpilih menjadi pengarah makmal Psikologi di Universiti Jeneva (Ahmad Tramizi Talib. Jean merupakan salah satu tokoh yang amat penting di abad ke dua puluh. Beliau memulakan kariernya sebagai penulis pada usia yang teramat muda iaitu 10 tahun. Beliau menghembuskan nafasnya yang terakhir pada usia 84 tahun. Latar belakang beliau ini memberikan banyak sumbangan kepada bidang psikologi setelah beliau bekerja dengan . Dalam bidang Psikologi. Jean melanjutkan pelajaran ke Universiti Nauchatel. Tidak lama kemudian. beliau dilantik sebagai ketua "Swiss Society for Psychologist". Jean Piaget Jean Piaget Jean Piaget dilahirkan di Nauchatel. Beliau mendapat PhD semasa berumur 22 tahun. Bapanya bernama Arthur Piaget.

teori yang beliau kemukakan adalah memfokuskan kepada perkembangan kognitif kanakkanak (Ahmad Tramizi Talib. Kanak-kanak ini terdiri daripada umur yang tahap perkembangan yang berlainan (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. Teori perkembangan kognitif Piaget bukanlah satu teori psikologi tetapi hanyalah satu pandangan epistemology iaitu satu falsafah pengetahuan yang diperolehi melalui pemerhatian terperinci ke atas kanak-kanak pada tahap umur dan tahap perkembangan yang berlainan (Jas Laile Suzana Jaafar. Beliau berpendapat persekitaran tidak membentuk kognitif kanak-kanak. Piaget memperkenalkan 4 konsep utama: • • • • Skema (Schema) Penyerapan (Assimilation) Pengubahsuaian (Accomodation) dan Keseimbangan (Equilibrium) . kanak-kanak membina pengetahuan mereka secara aktif untuk memahami persekitarannya. pola-pola perlakuan ini boleh memberikan petunjuk bagi pengetahuan bagaimana proses pembentukan pemikiran berkembang di kalangan kanak-kanak. 2008 : 85). sebaliknya. 2008). tetapi lebih berminat untuk melihat pola-pola perlakuan yang ditunjukkan oleh kanak-kanak apabila mereka memberikan jawapan yang salah. dapatlah kita ketahui teori perkembangan kognitif Piaget adalah satu dapatan yang diperolehi hasil daripada pemerhatian yang terperinci yang dijalankan oleh Piaget ke atas kanak-kanak. 2008). Untuk menerangkan dengan lebih lanjut mengenai proses ini. Menurut Jean Piaget.Binet bagi membentuk ujian keceredasan mental. Semasa bekerja dengan Binet. Pada pandangan Jean. Keadaan ini berlaku melalui pelbagai proses penerokaan. kanak-kanak akan melalui peringkat-peringkat perkembangan kognitif yang sama tetapi pada usia yang berbeza-beza. Di sini. 2009). Jean tidak berminat untuk melihat hasil jawapan betul yang diberikan oleh kanak-kanak. Ekoran daripada itu. manipulasi dan menilai persekitaran fizikalnya (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak.

Skema adalah struktur kognitif atau mental yang membolehkan individu mengurus dan menyesuaikan diri dengan keadaan persekitaran. maka maklumat itu akan ditolak atau diubah atau diubahsuai. menyusun dan mengurus. Skema adalah proses mencipta. skema sedia ada pada bayi itu ialah menghisap susu dan menggenggam. Skema adalah seperti sebuah kabinet yang menyimpan banyak fail dan setiap fail mewakili satu skema. 2008). Asimilasi berlaku sepanjang masa kerana manusia sentiasa melalui pelbagai maklumat dan pengalaman. Apabila seorang bayi dilahirkan ia mempunyai skema umum dan semakin bayi itu membesar skema yang diperoleh semakin meningkat dan skema itu semakin diperhalusi. 2008). Oleh itu. Apabila seorang bayi dilahirkan. Bayi berkenaan masih belum dapat membezakan yang mana satu akan mengeluarkan susu atau sebaliknya. perubahan yang berlaku adalah secara kuantitatif atau bukan kualitatif (Perkembangan fizikal dan kognitif kanakkanak. memperhalus. kerana hanya ada satu sahaja skema iaitu menghisap (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. Jika maklumat yang diterima sesuai maklumat itu tidak sesuai. Apa sahaja benda yang dimasukkan ke mulutnya akan dihisapnya. iaitu penyerapan (fitting) maklumat baru ke dalam struktur sedia ada. Akomodasi atau penyesuaian diri dan menghasilkan perubahan kualitatif serta perkembangan skema (development of schema). membuat perubahan. Keadaan ini boleh disamakan dengan sebuah belon yang semakin membesar apabila ditiupkan angin ke dalamnya. proses penyesuaian diri berlaku apabila skema yang sedia ada diubahsuai untuk digabungkan . Asimilasi merupakan proses kognitif di mana seseorang menyatukan maklumatmaklumat baru atau pengalaman-pengalaman baru ke dalam skema yang sedia ada. Seperti puting susu atau jari tangan. Oleh itu.

Proses ini berlaku secara berterusan bermula dari bayi sehingga dewasa (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. maka maklumat itu akan diubahsuai melalui pengubahsuaian skema atau mencipta skema yang baru. . Kanak-kanak kelihatan mula boleh belajar bahasa dan lambang yang mudah. Selepas dilahirkan selama dua bulan. 2008). Peningkatan maklumat dan pengalaman ini meningkatkan tahap skema sedia ada. Kanak-kanak cuba belajar koordinasi di antara deria motor dengan gerakannya serta cuba mengaitkan perkataan-perkataan dengan objek-objek yang dapat dilihat dalam persekitarannya (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. maka tahap keseimbangan akan tercapai. ia akan menyerap maklumat itu ke dalam skemanya. Dari kajian dan pemerhatiannya.dengan maklumat-maklumat atau pengalaman-pengalaman baru. 2008). Proses ini berlaku secara berterusan sehingga seseorang itu mencapai tahap pemahaman yang stabil dan mantap bagi satu-satu kemahiran tertentu (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. Sebaliknya. seorang bayi sudah boleh membezakan objek-objek di dalam persekitarannya. Peringkat Sensori Motor (0 – 2 tahun) Dalam peringkat ini. Piaget mendapati bahawa perkembangan kognitif kanak-kanak adalah berbeza dan berubah melalui empat peringkat mengikut perubahan umur mereka. jika ia tidak dapat diserap. 2008). operasi konkrit dan operasi formal (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. Keseimbangan akan tercapai apabila seseorang kanak-kanak menyeimbangkan proses penyerapan dan pengubahsuaian. apabila seseorang kanak-kanak menerima maklumat baru. Sekiranya ia berjaya proses keseimbangan akan tercapai. Contohnya. kanak-kanak mula menggunakan deria motornya untuk memahami dan berinteraksi dengan persekitarannya. pra operasi. 2008). Piaget membahagikan empat peringkat ini sebagai peringkat sensori motor. Jikalau maklumat baru itu dapat disesuaikan.

2008). Di samping itu. . kebanyakan aktiviti pembelajaran yang bererti masih bergantung kepada objek-objek konkrit dan pengalaman secara langsung (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. Oleh itu.Peringkat Pra Operasi (2 – 7 tahun) Kanak-kanak kanak telah boleh boleh menggunakan bertutur dengan dan bahasa fasih dan serta melalui lain simbol bahasa adalah untuk yang serupa menggambarkan sesuatu konsep. Peringkat Operasi Formal (selepas 12 tahun) Remaja telah boleh berfikir secara abstrak dan boleh menyelesaikan masalah yang lebih kompleks. boleh mengelaskan objek mengikut ciri tertentu dan memahami konsep keabadian bilangan (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. kanak-kanak sudah boleh mempelajari lebih daripada satu perkara pada satu masa. Mereka menganggap pengalaman pandangan orang dengannya. Mereka mula berupaya memberi sebab untuk menyokong kepercayaan mereka. menguasai proses kebalikan dan akhirnya mengamati proses songsangan. dan menggunakannya untuk membuktikan teorem atau hukum matematik serta membuat rumusan atau generalisasi daripada aktiviti-aktiviti matematik. mengaitkan satu konsep dengan konsep yang lain serta menggunakan logik untuk menyelesaikan masalah matematik (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. Apabila mencapai umur 4 tahun. Mereka masih tidak mempunyai kebolehan untuk berfikir secara abstrak. Remaja juga boleh menggunakan simbol-simbol matematik untuk menggambarkan konsep yang abstrak. keupayaan berfikir secara logik masih terbatas kepada konkrit sahaja. Peringkat Operasi Konkrit (7 – 12 tahun) Kanak-kanak mula memperolehi konsep transformasi. Mereka juga boleh berfikir secara deduktif atau induktif. kanakdikuasainya itu. Bagaimanapun. Di dalam peringkat ini. Kanak-kanak sudah boleh memikir secara induktif atau deduktif serta dapat menguasai konsep masa dan kelajuan. mereka tidak dapat menyelesaikan masalah yang kompleks. perkembangan kognitifnya kian menjadi pesat. 2008). 2008).

2008). tetap berbeza dari segi fizikal. Mengikut kajian ahli-ahli psikologi. Biasanya. Misalnya. 2008). Kajian ahli-ahli psikologi telah membuktikan bahawa tidak ada dua orang individu mempunyai kadar perkembangan yang sama. sumber teknologi. emosi seseorang individu juga diwarisi daripada baka ibu bapa. Newman (1937) dan Shieldo (1962) telah membuktikan bahawa setiap individu mempunyai kecerdasan dan kebolehan intelek yang berbeza dengan rakan sebayanya. Goddard (1890). warna mata dan lain-lain. Perbezaan kecerdasan di antara individu boleh diperhatikan daripada prestasi pelajar dalam sesuatu kelas.Perkembangan seseorang kanak-kanak amat dipengaruhi oleh baka atau keturunan dan faktor persekitaran. bahawa setiap individu menunjukkan ciri-ciri perkembangan yang serupa dalam peringkat-peringkat pertumbuhan yang tertentu. status sosio-ekonomi. Baka juga menetapkan had keupayaan. Di samping faktor-faktor seperti keluarga. Sebagaimana yang telah dihuraikan dalam teori perkembangan manusia. guru dan sekolah pula mempengaruhi perkembangan individu . emosi dan sosial. saiz fizikal. kebudayaan dan kepercayaan masyarakat. Ciri-ciri seperti warna kulit. kadar perkembangan setiap individu. Baka diperturunkan melalui gen-gen ibu bapa kepada anak-anak. Baka atau keturunan merupakan ciriciri perwarisan yang dibawa oleh ibu bapa kepada anak-anak. walaupun dalam peringkat pertumbuhan yang sama. kemampuan mental kita sama ada pandai atau tidak pandai (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. rakan sebaya. kognitif. ibu bapa yang cerdas pintar akan melahirkan anak yang juga cerdas pintar (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. Akan tetapi. Kajian ahli-ahli psikologi Galton (1865). Mereka berpendapat baka dan persekitaran adalah faktor-faktor yang menyebabkan kadar perkembangan manusia dan wujudnya perbezaan individu di antara satu sama lain (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. ibu bapa yang mempunyai emosi yang kurang stabil dan bersifat pemarah akan melahirkan anak yang agresif dan autokratik. Baka ini boleh menguasai penyuburan fizikal dan mental. Kajian ahli-ahli psikologi sering mengaitkan perbezaan kecerdasan individu dengan kecerdasan ibu bapa mereka. 2008).

tingkah laku dan emosi dengan sempurna. Unsur-unsur institusi keluarga yang pengaruhi perkembangan individu ialah suasana rumah. Contohnya. kanak-kanak bergaul dengan rakan sebaya yang rajin belajar akan mendorong perkembangan intelek dan potensinya ke tahap optimum. 2008). Makanan berzat dan seimbang akan membantu kanak-kanak memperkembangkan jasmaninya dengan sempurna. Kanak-kanak diasuh dan dididik dengan cara yang baik akan mengalami perkembangan potensi. asuhan dan sosio-ekonomi keluarga melahirkan perbezaan individu mengikut perbezaan kadar perkembangannya (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. Status sosio-ekonomi keluarga yang baik atau tinggi akan membantu perkembangan intelek dan fizikal kanak-kanak ke tahap optimum kerana keluarga ini berupaya memberi makanan yang cukup berzat dan seimbang serta kemudahan pendidikan yang sempurna kepada anak-anak mereka (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. 2008). asuhan dan status sosio-ekonomi keluarga. sahsiah. Kebudayaan dan kepercayaan masyarakat yang berbeza mempengaruhi perkembangan kanak-kanak sosio-emosi. kanak-kanak dilahirkan dalam sebuah rumah yang mesra dan penuh dengan kasih sayang akan mengalami perkembangan emosi yang sihat. khasnya dari perkembangan intelek. perbezaan suasana rumah.dalam setiap peringkat pertumbuhannya. seperti rumah dan sekolah (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. 2008). perkembangan kognitif kanak-kanak dipengaruhi oleh persekitaran yang melingkunginya. . makanan. Perkembangan persekitaran iaitu kognitif dan kanak-kanak sekolah dipengaruhi oleh faktor alam rumah masyarakat dalam merupakan aspek kehidupan manusia. Kanakkanak yang bersosialisasi dengan rakan sebaya yang bersopan santun akan menyerap nilai-nilai murni yang positif daripada mereka. Adalah telah diketahui umum. Pengaruh rakan sebaya adalah penting dalam perkembangan kanakkanak. emosi dan sosial. makanan. Misalnya. Institusi keluarga merupakan pengaruh utama terhadap perkembangan manusia. Menurut NAEYC (National Association For the Education of Young Children).

majalah. Guru dan sekolah merupakan pengaruh yang paling penting dalam perkembangan pelajar dari segi fizikal. . televisyen dan komputer. filem. Sumber teknologi ini merujuk kepada maklumat-maklumat yang diperolehi daripada bahan-bahan bacaan seperti suratkhabar. Iklim sekolah yang kondusif serta dilengkapi dengan kemudahan-kemudahan pengajaran-pembelajaran akan membantu perkembangan kognitif. emosi dan sosialnya. radio. kanak-kanak yang didedahkan kepada sumber teknologi yang berunsur keganasan. rajin berusaha. afektif dan psikomotor pelajar (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. Kebudayaan masyarakat yang menitikberatkan kepada keagamaan akan melahirkan individu yang beriman (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. Perkembangan individu pula dipengaruhi oleh pendedahannya kepada sumber teknologi yang terdapat di alam kehidupannya. 2008). 2008). iklan. perbezaan nilai hidup membentuk perbezaan falsafah hidup di kalangan individu.personaliti dan mental. akan membentuk sikap yang negatif dan personaliti yang tidak diingini (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. Masyarakat yang menitikberatkan kebendaan akan mempengaruhi sikap manusia yang mementingkan diri sendiri dan bersikap materialistik. Guru yang bersifat penyayang dan cekap menguruskan aktiviti pengajaranpembelajaran dalam bilik darjah akan melahirkan pelajar yang berilmu. berketrampilan. Seperti yang kita ketahui bahawa pendedahan kanak-kanak kepada sumber teknologi yang sihat akan meningkatkan kadar perkembangan kognitif. intelek. berakhlak mulia. Misalnya. kuning atau kezaliman. serta mengabaikan nilai kerohanian dan nilai kejiwaan. Sebaliknya. bermoral. emosi dan sosialnya. Masyarakat yang sihat akan mempengaruhi anggotanya dengan membentuk sikap yang sihat seperti bertanggungjawab. 2008). Perbezaan kebudayaan dan agama melahirkan perbezaan cara hidup serta tingkah laku manusia. beretika serta kuat beragama dengan nilai kerohanian yang sempurna. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran negara.

merupakan proses kognitif dalam perkembangan anak (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak.Guru dan sekolah merupakan agen perubahan dan bersama-sama diberi tugas untuk memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu. demi mewujudkan insan yang harmonis dan seimbang dari segi intelek. emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. kemahiran berbahasa. pengetahuan dan keintelektualan seseorang kanak-kanak dan kemampuan menjana akal budi dalam pelbagai aktiviti penyelesaian masalah. 2008). Tugas murni ini telah dimaktubkan dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang diisytiharkan pada tahun 1988 (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. dan . perkembangan motor kanak-kanak adalah lebih baik dan menunjukkan koordinasi yang lebih baik. memahami. dan menceritakan pengalaman. Kemahiran motor yang telah dikuasai pada peringkat awal kanak-kanak seperti berlari. Perkembangan adalah aspek perubahan yang dialami individu dan bersifat kualitatif tetapi jelas berubah melalui peredaran masa. menghafal sajak atau doa. Proses ini sangat penting kerana ia akan mempengaruhi kehidupan dan masa depan seseorang kanakkanak. memanjat. memecahkan soal-soal matematik. Pada peringkat ini. melompat. Perkembangan kognitif sering dikaitkan dengan proses perkembangan intelek seseorang. Proses kognitif melibatkan perubahan-perubahan dalam kemampuan dan pola berfikir. menganalisa. 2008). Individu akan mengalami perkembangan sepanjang hayat mereka iaitu perkembangan fizikal (pertumbuhan fizikal akan terhenti apabila seseorang mencapai kematangan). Jean Piaget berpendapat pemikiran sebagai satu proses yang disedari dan berkembang secara berperingkat-peringkat. Perkembangan kognitif merupakan salah satu daripada proses tumbesaran yang dilalui oleh setiap kanak-kanak. 2008). Perkembangan kognitif merupakan proses peningkatan keupayaan pemikiran. dan membentuk pengetahuan serta pemahaman baru terhadap pengalaman yang dilaluinya (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. rohani. Aktiviti-aktiviti seperti mengamati dan mengklasifikasi. dan cara individu memperoleh pengetahuan dari lingkungannya.

Olahan ini membolehkan kanak-kanak melakukan pemikiran pembalikan dan juga menunjukkan kemahiran klasifikasi. menggunakan simbol bagi menunjukkan sesuatu objek dan membuat . menunggang basikal dan meluncur (skating). kanak-kanak menunjukkan peningkatan yang pesat dalam memahami persekitaran dan pemikiran sesuatu benda yang berada di sekeliling. mengikat tali kasut.sebagainya sudah mencapai tahap yang lebih mantap di samping beberapa jenis kemahiran yang baru telahpun dikuasai. dan mereka telah pun menunjukkan kemahiran manipulatif yang hampir sama dengan orang dewasa seperti bermain alat muzik. 2008). Kanak-kanak antara 8 hingga 10 tahun pula boleh menggergaji. tulisan mereka semakin kecil dan kemas. berenang. Bagi mereka yang sudah berusia antara 10 hingga 12 tahun. Pada peringkat pertengahan dan akhir kanak-kanak. Daripada segi ingatan pula Ingatan Jangka Panjang (IJP) meningkat dan strategi seperti latihan akan memberikan kesan kepada IJP kanak-kanak (Perkembangan fizikal dan kognitif kanakkanak. Cara kanak-kanak berfikir dan menyelesaikan masalah. Pemikiran Olahan Konkrit meliputi olahan mental yang membolehkan kanak-kanak melakukan aktiviti mental yang terdahulu dilakukan secara fizikal. Kemahiran-kemahiran ini adalah seperti lompat tali atau skipping. Kanak-kanak pada peringkat pra sekolah banyak menggunakan simbol dalam perbualan untuk menunjukkan keupayaan penggunaan bahasa. memakai pakaian. kanak-kanak yang berusia 6 tahun sudah boleh melakukan aktiviti seperti mengetuk. Mereka tidak lagi hanya menumpukan pada perkara yang berkaitan dengan masa depan. dan tulisan mereka menjadi semakin kecil. melukis dengan menggunakan pensel untuk menggantikan krayon. Misalnya. Kanakkanak sudah mula berfikir perkara akan datang dan berbincang perkara lepas. Ibu bapa dapat mempengaruhi perkembangan kognitif kanak-kanak dengan memindahkan pengetahuan berkenaan maklumat dan budaya dalam menunjuk ajar mereka melalui tingkah laku ibu bapa itu sendiri (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. mengendalikan alatan untuk berkebun dan menjahit. 2008). Menurut Jean Piaget. Perkembangan kognitif kanak-kanak pada peringkat ini.

kerohanian perkembangan perkembangan kreativiti dan estetika. Pada tahap ini juga. pengelasan. 2008). Perkembangan ini sangat penting untuk menjadikan kanak-kanak berkeadaan baik dalam segala aspek. Keupayaan mereka menggunakan simbol ini ditunjukkan melalui bermain. ramalan. 2008). perbandingan dan diskriminasi. nombor dan warna sudah mula difahami (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. Kurikulum Prasekolah Kebangsaan menggariskan enam komponen moral. Manakala perkembangan kognitif pula melibatkan pemerhatian. Ia merangkumi bahasa dan komunikasi. konsep masa. tahu bagaimana untuk meletakkan objek yang sama berdasarkan kriterianya. seorang kanak-kanak dapat meniru perbuatan rakannya yang menari ballet walaupun mereka melihat beberapa hari yang lepas.perbandingan antara satu sama lain (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. kanak-kanak pada tahap ini sudah mula memahami apa yang tidak difahaminya sebelum ini. Sebagai contoh. 2008). Kanak-kanak ini juga sudah mula menggunakan bahasa untuk mengkategorikan barang. padanan satu dengan satu konsep nombor. memikirkan . Kesimpulannya ialah. Kanak-kanak akhir pula sudah mula memahami aspek yang melibatkan logik dan mampu untuk menggabungkan perkara logik dengan pemikiran yang abstrak. mengingat dan kemahiran menggunakan bahasa. Pendidikan awal yang berkualiti amat perlu bagi meningkatkan perkembangan menyeluruh seorang kanak-kanak. Peranan yang dimainkan oleh pihak sekolah dan ibu bapa sangat penting untuk memastikan perkembangan kognitif tidak tersekat atau terganggu (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. konsep ruang dan penyelesaian masalah. operasi nombor dan pengukuran. Selain itu. kemampuan pemikiran yang baru juga akan didapati contohnya ialah memikirkan perkara yang abstrak. Kanak-kanak pada tahap ini juga mempunyai kecenderungan untuk melakukan aktiviti yang berbentuk menyusun objek. utama yang menyumbang emosi. kepada perkembangan fizikal serta menyeluruh. Ini kerana keupayaan mereka menunjukkan sesuatu objek agak terhad dalam bahasa dan mereka cuba menyampaikan maksud dengan menggunakan simbol. perkembangan kognitif.

Sharifah Nor Puteh ((Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. c. Imam Al-Ghazali. b. Pandangan mereka adalah seperti berikut: Ibnu Khaldun (Nadira Anis Sharina. d. Pada tahap ini juga. 3 Ketua Bidang Dasar. Menggunakan bahan-bahan bantu mengajar. 2009) : • • Jangan diajar kanak-kanak dengan perkara-perkara yang susah. Mengadakan latih tubi. . Menggunakan benda-benda maujud.0 PANDANGAN DAN PENDAPAT TOKOH DARI DALAM DAN LUAR NEGARA MENGENAI PERKEMBANGAN AWAL KANAK-KANAK Terdapat banyak pandangan dan pendapat daripada tokoh dalam dan luar negara mengenai perkembangan awal kanak-kanak. Nur Hazwani. Antaranya pandangan tokoh-tokoh pengasas pendidikan awal kanak-kanak dari Timur seperti Ibnu Khaldun. Ibnu Sina dan juga Ibnu Hazm. Berperingkat-peringkat. Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pendidikan. kanak-kanak sudah mula mempraktikkan kemampuan baru melalui lawak dan pergaduhan dengan ibu bapa dan dengan yang lain.proses dalam pemikirannya dan juga mereka melihat sesuatu perkara sebagai relatif lebih daripada yang jelas. 2008). Nur Fatiha. Belajar daripada mudah kepada yang lebih susah: a. 3. Dr.

Nur Hazwani. Kesederhanaan adalah baik dalam membesarkan anakanak. memperelokkan fitrah dan membentuk naluri mereka. dan dapat menggembirakan mereka serta memberi kerehatan selepas penat belajar (Nadira Anis Sharina. Nur Fatiha. Imam Al. Oleh sebab itu. Beliau mencadangkan belajar dan bermain secara berkumpulan bersama rakan hampir sebaya dan bukan sebaya (Nadira Anis Sharina. bersikap tegas dengan kanak-kanak. Jangan dibebankan dengan perkara-perkara diluar kemampuan mereka. 2009). Ibnu Sina : Sumbangan karyanya yang terbesar ialah “Qanun fi Tibb” atau dialih bahasakan menjadi “Precepts of Medicine”. 2009). . beliau berpendapat ibu bapa dan guru tidak perlu terlalu marah. Kanak-kanak tidak boleh dipaksa belajar. • Masa belajar jangan terlalu panjang kerana boleh menyebabkan lupa. Tidak mahu belajar b. tingkah laku yang mulia. Kanak-kanak harus dibentuk dengan cara lemah lembut bukannya dengan kekasaran. Jadual kanak-kanak disuruh belajar haruslah disusun dengan baik.takut dan bekerja berlebih-lebihan. Nur Hazwani. • • • Contoh teladan yang baik harus didedahkan mendidik kanak-kanak yang belum baligh. Nur Fatiha. Mencerca pengajaran yang diberi. Menurut karyanya. seorang kanak-kanak harus dididik sejak lahir. Cara mendidik anak-anak ialah pelajaran agama.Ghazali : Kanak-kanak adalah anugerah Tuhan yang mana Allah memberi kepercayaan kepada ibu bapa untuk corakkan hati kanak-kanak yang masih suci bersih menjadi hati yang sangat bernilai dan berharga. Aktiviti bermain .hiburan dan rehat adalah perlu diselang-selikan.• Kanak-kanak perlu diberikan contoh-contoh konkrit yang boleh difahami melalui pancaindera. fitrah semulajadi kanak-kanak memang suka bermain. tidak keterlaluan dalam mendenda anak-anak. Aktiviti bermain untuk kanak-kanak mengikut pendapat Imam Al-Ghazali ialah membantu perkembangan fizikal serta menguatkan otot mereka. Ini menyebabkan mereka: a. Pembacaan al-Quran diajar dahulu sebelum menghafalnya.

manakala guru hanya sebagai pembimbing (Nadira Anis Sharina. (multiage grouping). Beliau juga percaya kepada kumpulan pelbagai umur.. Friedrich Froebel (1782-1852) : Menurut beliau “kanak-kanak umpama biji benih. ibu bapa dan pendidik umpama tukang kebun. pembelajaran konsep hendaklah dengan melalui manipulatif seperti membilang. Guru yang baik ialah guru yang mengajar kanak-kanak bukan mengajar mata pelajaran. 2009). Nur Hazwani.Ibnu Hazm : 5 tahun adalah sesuai bagi permulaan proses pembelajaran secara sistematik yang bermula dengan mengetahui. Beliau percaya pengajaran boleh dibentuk berdasarkan objek. kindergarten pula ialah taman untuk kanak-kanak. 2009). meniru. mengukur. Oleh itu. Oleh itu kanak-kanak perlu belajar dalam persekitaran yang terancang dan kanak-kanak berkembang melalui main” Antara idea-idea Froebel ialah taman kanak-kanak perlulah dipenuhi dengan . Nur Fatiha. Bimbingan itu perlu bermula daripada pengalaman deria kepada idea yang abstrak. Selain itu terdapat juga pandangan tokoh-tokoh lain seperti di bawah: Johann Heinrich Pestalozzi (1746-1827) : Idea-idea beliau mengenai pendidikan ialah anak-anak perlu dibimbing secara perlahan-lahan berdasarkan potensi yang ada padanya. Beliau yakin bahawa ibu adalah orang yang terbaik untuk mengajar anaknya (Zulkiply bin Hj Yaakob. dan menyebut huruf tanpa desakan atau kekerasan bagi mendapatkan kesempurnaan. Kanak-kanak digalakkan berfikir dan cuba menjawab sendiri. Percaya bahawa pendidikan adalah diasaskan kepada pengalaman-pengalaman deria. 2009). Melalui pengalaman itu kanak-kanak boleh mencapai potensi mereka yang semulajadi (Zulkiply bin Hj Yaakob. merasa dan menyentuh.

keindahan untuk menarik perhatian kanak-kanak (Zulkiply bin Hj Yaakob. Menurut beliau. Keadaan bilik janganlah sempit kerana menyusahkan perjalanan aktiviti. Di taman kanak-kanak perlu dipupuk dengan perkembangan mental. Beliau mencadangkan dalam mendidik kanak-kanak perlu menggunakan objek supaya menimbulkan minat dalam pembelajarannya. 2009). Mastura Badzis : Segala apa yang dilihat dan didengari oleh seorang kanak-kanak dari persekitarannya adalah merupakan satu pendidikan baginya kerana yang nyata bagi kanak-kanak di peringkat awal umur. Pembelajaran bukanlah sesuatu yang terpisah dan ia saling berkaitan antara satu sama lain (Zulkiply bin Hj Yaakob. Ia hendaklah berdasarkan kepada keperluan dan keupayaan kanak-kanak. 2009). fizikal dan sosial kanak-kanak. bunyi-bunyian dan objek-objek untuk kanak-kanak yang mempunyai bentuk yang mudah. dipenuhi dengan taman-taman. saiz dan warna. Dr. binatang dan gambar-gambar. mereka tidak dapat . kanak-kanak mempelajari sesuatu melalui perbuatan. Dilengkapi dengan kerusi meja yang sesuai untuk kanak-kanak. 2009). Beliau menekankan disiplin diri terhadap kanak-kanak dan motivasi dalaman adalah penting bagi kanak-kanak.Suasana di taman kanak-kanak hendaklah dapat mengawal kanak-kanak daripada pengaruh jahat yang terdapat dalam masyarakat dan bahaya alam semulajadi. Ia perlu diberi kebebasan. Beliau menekankan kaedah bermain kepada kanakkanak dan belajar melalui membuat. Sekurang-kurangnya ia dicat dengan warna yang terang. mempunyai bilik yang senang dimasuki cahaya.Kelas prasekolah perlu dipenuhi dengan pemandangan. Taman kanak-kanak merupakan satu pendekatan terhadap latihan kanakkanak (Zulkiply bin Hj Yaakob. Pendidikan adalah pembinaan watak atau peribadi kanak-kanak.

moral dan sosial. dan ketangkasan seorang murid. berpendapat perkembangan adalah berkaitan dengan mengapa dan bagaimana individu berkembang dan membesar. 2009). pengalaman dan kematangan. Barat dan Islam mempunyai perspektif yang sama dalam hal ini. personaliti. dan Crow dan Crow : Paul Eggan dan Don Kauchak dalam Ladyzuely (2010). berpendapat perkembangan adalah perubahan yang berurutan dan kekal dalam diri seseorang hasil daripada pembelajaran. Slavin (1997) dalam Ladyzuely (2010). Crow (1980) dalam Ladyzuely (2010) Menurut Crow dan perkembangan menyatakan. individu akan mengalami perkembangan sepanjang hayat. perkembangan social dan intelek disamping dapat memperkembangkan kekuatan fizikal . merupakan perubahan secara ‘kualitatif’ serta cenderung ke arah yang lebih baik dari segi pemikiran. Apa yang membezakan ialah Islam menekankan kelakuan pembentukan sahsiah seseorang kanak-kanak bukan hanya fizikalnya tetapi pemantapan akhlaq perlu diterapkan seiring dengan penerapan keimanan di dalam ruh dan jiwanya (Zul. Paul Eggan. Beliau berpendapat.koordinasi. menyesuaikan diri kepada persekitaran dan berubah melalui peredaran masa. daya cipta. Model Montessori Caplan dan Caplan (1976) dalam Saayah Bt Abu (2008) dalam Perlaksanaan Aktiviti Belajar Melalui Bermain Di Tadika-tadika Kawasan Melaka Tengah Melaka menyatakan bermain sebagai penentu penting bagi perkembangan kekuatan sahsiah. Teori Kognitif Piaget Good dan Brophy (1990) dalam Teori Perkembangan Kognitif Piaget (1926) dan dijelaskan oleh Aminah Ayob dalam Syarahan Umum : Pembelajaran Berasaskan Minda Dan Implikasinya Kepada Pendidikan menerangkan bahawa skema (the internal knowledge structure) berkembang apabila .membezakan yang baik dan yang buruk. Slavin. sosioemosional dan kognitif serta bahasa. iaitu perkembangan dari segi fizikal. rohani. kanak-kanak perlu dibentuk dan dididik sejak dari awal. Don. kestabilan emosi.

pendidikan prasekolah merupakan peringkat awal dalam proses pembelajaran yang amat penting kerana pengalaman di prasekolah dapat member persediaan yang boleh membekalkan kanak-kanak dengan kemahiran. seseorang dapat membina kosep dalam kognitifnya dengan menghubungkan pengetahuan baru dengan pengetahuan yang sedia ada padanya dan proses ini dinamakan accretion. konsep-konsep yang ada pada seseorang boleh berubah selaras dengan pengalaman baru yang diperolehinya dan ini dinamakan penyalaan atau tuning. Model Konstruktivisme Rumelhart dan Norman (1978) dalam Subadrah Nair (2005) menjelaskan dalam Penggunaan Model Konstruktivisme Lima Fasa Needham Dalam Pembelajaran Sejarah menyatakan.kanak-kanak berinteraksi dengan persekitarannya dan skema itu sentiasa berkembang dan berubah kerana menyerap dan menyimpan maklumat baru. . Seseorang juga boleh membina konsep-konsep dalam struktur kognitifnya dengan menggunakan analogi iaitu berdasarnya pengetahuan yang ada padanya. keyakinan diri. Selain itu. dan sentiasa mempunyai sikap yang positif terhadap individu lain tanpa ada kecenderungan (bias) negatif terhadap yang lain. Model Erikson MacNaughton (2005) dalam Model Erikson (1975) dan dijelaskan oleh Mariani Md Nor dalam Realiti Trend Dan Isu Dalam Pendidikan Awal Kanak-kanak menyatakan.

Menurut Piaget dan Inhelder (1956) dalam Omar Ibrahim dan Wan Rafaei Abdul Rahman (1994) menyatakan. subjek ditunjukkan sekeping gambar dan diminta meletakkan boneka pada satu orientasi supaya perspektif di dalam gambar. dalam kajian tersebut. Subjek telah memilih satu gambar yang difikirkan mewakili perspektif boneka. subjek diminta menyusun tiga buah gunung itu supaya sama dengan perspektif di dalam gambar. Kanak-kanak Tahap I tidak memahami tugasan yang perlu dilakukan. tahap-tahap perkembangan itu merupakan satu perubahan pemikiran dari egosentrisme tulen kepada pemahaman lengkap. Kanak-kanak Tahap 11B mula sedar tentang perbezaan perspektif.4. Sebagai kesimpulan. bahawa mereka telah mereka bentuk tiga jenis tugasan berhubung dengan tiga buah gunung tersebut untuk mengkaji masalah penyelarasan perspektif. Ketiga. Kanak-kanak Tahap IIA tidak dapat mengenal pasti bahawa seseorang yang berada di tempat lain akan mempunyai perspektif yang berbeza daripada perspektifnya (egosentrisme tulen). tetapi oleh kerana pengaruh Egosentrisme masih kuat. Kedua.1. ia tidak boleh . Ciri-ciri tahap perkembangan tersebut disertakan dalam Jadual 2.0 KAJIAN-KAJIAN LEPAS YANG MENYENTUH ASPEK MODEL DAN TEORI YANG BERKAITAN Menurut Piaget dan Inhelder (1956) dalam Omar Ibrahim dan Wan Rafaei Abdul Rahman (1994) menyatakan. telah memeriksa perspektif sekumpulan objek dengan menggunakan tiga buah model gunung yang mempunyai tanda-tanda saran seperti warna dan saiz yang berbeza dan kemuncaknya yang tertinggi diselubungi salji. Mereka telah berjaya mengesan tahap-tahap perkembangan yang membawa ke arah penguasaan penyelarasan perspektif. satu boneka yang dianggap sebagai pemerhati diletakkan di beberapa kedudukan atau orientasi keliling tiga buah gunung itu yang diletakkan dalam satu susunan yang tetap. Pertama. mereka telah melibatkan seramai 100 kanak-kanak di Geneva yang berusia 4-12 tahun. Menurut Piaget dan Inhelder (1956) dalam Omar Ibrahim dan Wan Rafaei Abdul Rahman (1994) telah menyatakan.

Walaupun demikian. mereka tidak mempunyai kemahiran untuk sentiasa berjaya dalam menggambarkan dengan tepat perspektif orang lain (IIIB-pemahaman lengkap).1 Ringkasan ciri tahap perkembangan yang dihuraikan oleh Piaget dan Inhelder (1956): . Menurut Piaget dan Inhelder (1956) dalam Omar Ibrahim dan Wan Rafaei Abdul Rahman (1994) yang telah dinyatakan dalam Jadual 2.menggambarkan dengan tepat perspektif orang lain. kanakkanak boleh mengenal pasti perbezaan perspektif. Dalam TahapIII.

Ini membolehkan mereka menentukan berbagai-bagai pandangan orang lain dengan betul Menurut Dodwell (1963). ATAU gambar yang mewakili pemandangan b) Menganggap sebarang gambar boleh mewakili semua pandangan. Egosentrisme: Kanak-kanak memikirkan pemerhati mempunyai pandangan yang sama sepertinya dengan : a) Memilih pemerhati. Kanak-kanak membezakan Tahap IIIA menunjukkan berbagai-bagai kemajuan pandangan dalam hingga usaha berjaya menyelaraskan berbagai-bagai pemandangan. Walaupun demikian ciri itu dihuraikan dari segi pandangannya kerana pengaruh egosentrisme masih Tahap III kuat.Tahap I Tahap II Tahap IIA Kanak-kanak tidak memahami arahan atau soalan yang dikemukakan. Laurendeau an Pinard (1970). Kanak-kanak menyedari berbagai-bagai pandangan seperti. Kanak-kanak cuba membezakan berbagai-bagai pandangan dan menumpukan perhatian kepada satu ciri yang dominant. Opper (1977) dan Robinson dan Robinson (1983) dalam Omar Ibrahim dan Wan Rafaei Abdul Rahman (1994) menyatakan. asalkan gambar itu menunjukkan ketiga-tiga Tahap IIB Gerak buah gunung. tetapi menghadapi kesukaran untuk menyelaraskan hubungan kiri-kanan dan depan-belakang mengenai kedudukan ketigatiga gunung. Dengan itu. mereka tidak sentiasa dapat menentukan berbagai-bagai pandangan orang lain dengan Tahap IIIB betul. Kanak-kanak menguasai sepenuhnya penyelarasn kedua-dua hubungan kiri-kanan dan depan-belakang. balas peralihan. Kanak-kanak tidak boleh atau hampir tidak boleh membezakan pemandangannya dengan pemandangan seorang pemerhati. telah menjalankan beberapa kajian replikasi mengenai tugasan yang direka bentuk oleh Piaget dan Inhelder .

kami tidak dapat menentukan sama ada tahap ’mula sedar perbezaan perspektif’ dapat dikesan atau tidak oleh beliau. Lazimnya. Menurut Laurendeau an Pinard (1970) dalam Omar Ibrahim dan Wan Rafaei Abdul Rahman (1994) menyatakan bahawa dalam kajian mereka.(1956) dalam Omar Ibrahim dan Wan Rafaei Abdul Rahman (1994) menyatakan. mereka telah menyokong kewujudan tahap perkembangan yang dikesan oleh Piaget dan Inhelder (1956). Dengan itu. Menurut Dodwell (1963) dalam Omar Ibrahim dan Wan Rafaei Abdul Rahman (1994) telah menyatakan. Pada amnya. bagi kanak-kanak yang sedang membesar. yang dinyatakan dalam jadual 2. Menurut Opper (1977) dalam Omar Ibrahim dan Wan Rafaei Abdul Rahman (1994) menyatakan bahawa dalam kajian beliau. . Menurut Piaget dan Inhelder .(1956). tetapi dia membayangkan kesedaran bahawa perspektif orang lain tidak perlu sama dengan perspektifnya. beliau tidak menghuraikan dengan terperinci tingkahtingkah laku yang mencirikan tahap-tahap perkembangan yang dilaporkannnya. Menurut Piaget dan Inhelder (1956) dalam Omar Ibrahim dan Wan Rafaei Abdul Rahman (1994) telah menyatakan. sesuatu bentuk pemikiran itu tidak akan timbul atau boleh hilang dengan secara mendadak. subjek di tahap ’mula sedar perbezaan perspektif’ masih dipengaruhi oleh egosentrik. di antara kajian mereka ialah penyelarasan perspektif. kemungkinan besar subjek di tahap ini masih dipengaruhi oleh egosentrisme tetapi beliau tidak membuat kenyataan yang jelas.2.

2 Bilangan subjek. dan tahap-tahap perkembangan yang dikesan oleh beberapa orang penyelidik dalam Omar Ibrahim dan Wan Rafaei Abdul Rahman (1994).Jadual 2. Penyelidikan N Beza antara umur Tidak faham tugasan (I) / / - Egosentrisme (IIA) Mula sedar perbezaan perspektif (IIB) Pemahaman Separa (IIIA) / / / / / Lengkap (IIIB) / / / / / Piaget dan Inhelder 100 (1956) Dodwell (1963) Laurendeau Pinard (1970) Opper (1977) Robinson Robinson (1983) 194 dan 450 494 dan 111 4-12 5-11 4-12 6-16 5-11 / / / / - / / / / . beza antara umur.

kanak-kanak boleh menyelaraskan dimensi ruang kiri-kanan dengan . Menurut Robinson dan Robinson (1983) dalam Omar Ibrahim dan Wan Rafaei Abdul Rahman (1994) menyatakan. tidak menyokong keputusan Piaget dan Inhelder (1956). Walaupun demikian tiga tahap perkembangan yang telah dikesan itu boleh disusun dalam satu urutan berhierarki yang tetap iaitu syarat yang dikatakan oleh Piaget perlu ditunjukkan di dalam perkembangan sesuatu konsep. Walaupun menurut Piaget dan Inhelder (1956) dalam Omar Ibrahim dan Wan Rafaei Abdul Rahman (1994). tidak menyatakannya. manakala di Tahap II. di dalam kajiannya menyatakan ciri-ciri tahap perkembangan adalah seperti berikut : dalam Tahap I. Pertama. Laurendeau dan Pinard (1970) dan Opper (1977). Tingkah laku subjek (gred 2-8 dan 11. menurut Robinson dan Robinson (1983) dalam Omar Ibrahim dan Wan Rafaei Abdul Rahman (1994) menyatakan. Botkin. kanak-kanak mewakili dengan betul hubungan depan–belakang dan di Tahap III mereka dapat menguasai hubungan kiri-kanan untuk mencapai pemahaman keseluruhan perspektif. Menurut Robinson dan Robinson (1983) dalam Omar Ibrahim dan Wan Rafaei Abdul Rahman (1994) menyatakan. tahap pertama Robinson dan Robinson (1983) boleh dianggap sepadan dengan Tahap IIB Piaget dan Inhelder (1956) kerana kedua-duanya mempunyai satu ciri yang sama : kanak-kanak menumpukan perhatian kepada sifat dominan sesuatu objek.Menurut Robinson dan Robinson (1983) dalam Omar Ibrahim dan Wan Rafaei Abdul Rahman (1994) menyatakan. Ini merupakan perbezaan yang ketara sekali di antara keputusannya dengan keputusan Piaget dan Inhelder (1956). Amerika Syarikat) tidak boleh diklafikasikan secara kualitatif kepada tahap-tahap perkembangan itu. Fry. Tahap kedua pula diletakkan dengan Tahap IIIA dan Tahap ketiga adalah sama dengan Tahap IIIB. Dodwell (1963).2. Sebaliknya menurut Flavell. Salatas dan Flavell (1976) berpendapat bahawa tahap akhir (IIIB) perspektif ruang boleh dibahagikan kepada dua bahagian. Jika dirujuk dalam Jadual 2. egosentrik hampir tidak wujud di kalangan kanak-kanak. telah menunjukkan ciri-ciri tahap perkembangan yang berbeza sedikit daripada yang dapat dikesan oleh penyelidik-penyelidik lain. kanak-kanak menetapkan dengan tepat sifat dominan sesuatu objek. Wright dan Jarvis (1968) dalam Omar Ibrahim dan Wan Rafaei Abdul Rahman (1994) menyatakan.

(b) kanak-kanak itu mesti mengetahui bahawa sesuatu pandangan itu tidak boleh dilihat lebih daripada satu kedudukan atau orientasi sekeliling objek-objek itu. Pemahaman pemandangan mempunyai dua komponen: (a) kanak-kanak itu mesti memahami bahawa pemerhati tidak mempunyai lebih daripada satu pemandangan mengenai satu susunan objek-objek tetapi pandangan tunggal yang unik. pengetahuan bahawa pemerhati mempunyai satu pandangan unik adalah yang pertama sekali muncul. Komponen ini wujud di kalangan kanak-kanak gred 2 yang memahami bahawa dua pemerhati yang berada pada orientasi yang berbeza tidak mempunyai pandangan yang sama. Di antara dua komponen yang dikaji itu.depan-belakang dan kedua. . kanak-kanak memahami maksud sesuatu pemandangan. Mereka telah mengkaji dua komponen ini dengan melibatkan tadika dan gred 2.

Ibu bapa atau guru juga perlu melengkapkan diri dengan pengetahuan tentang pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak supaya apa yang ingin diajar lebih berkesan. setiap kanak-kanak adalah berbeza dari segi perkembangan kognitifnya yang mana ia berkemungkinan dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti baka. berkemahiran. Selain itu.KESIMPULAN Model dan teori perkembangan awal kanak-kanak ini sedikit sebanyak dapat memberi panduan kepada guru dan juga ibu bapa tentang perkembangan yang dilalui oleh seseorang kanak-kanak. makanan. masyarakat dan pihak yang terlibat bagi melahirkan kanak-kanak yang bijak. adalah individu. Kajian-kajian lepas yang menyentuh tentang model dan teori ini juga banyak memberikan reaksi . ibu bapa. mempunyai nilai sikap yang baik serta terpuji. Ini dapat mengelakkan kia mengharapkan lebih daripada apa yang mampu dilakukan oleh kanak-kanak tersebut. Pandangan tokoh tidak kira sama ada di Barat ataupun Timur sebenarnya memberi peluang untuk menambah baik model dan teori yang sedia ada atau menjadikan model dan teori lebih mendapat perhatian serta pengguna yakin untuk menggunakannnya. Di samping itu. kita juga dapat mengenal bahawa setiap kanak kanak-kanak itu. Secara ringkasnya boleh disimpulkan bahawa model dan teori perkembangan awal kanak-kanak mempunyai perkaitan antara satu sama lain. kecerdasan dan juga berbagai faktor lain. Model dan teori yang dibina adalah bertujuan untuk memberi panduan kepada guru. Seperti yang kita ketahui adalah amat penting bagi setiap ibu bapa mahupun guru untuk mengetahui tahap-tahap perkembangan kanak-kanak supaya dapat mengenal pasti kedudukan dan kebolehan kanak-kanak. persekitaran. pandai. mereka boleh merancang aktiviti memahirkan kebolehan kanak-kanak dan sebagainya. juga Ibu bapa atau guru hendaklah yang menyesuaikan aktiviti dan ransangan mengikut ciri dan kebolehan kanakSeterusnya.

Ciri-ciri lain yang bertentangan dengan kepercayaan banyak pendidik Barat adalah pentingnya kemampuan anak untuk bergaul dalam kumpulan sebaya.tokoh falsafah ini. Jean Piaget. minat.positif dan bersetuju dengan pendapat tokoh. Rumusan bagi Model Montessori ialah kaedah ini sesuai dengan masalah pembelajaran kanak-kanak. Alatan mengajar yang disediakan perlulah mempunyai sifat-sifat khas supaya kanak-kanak boleh menggunakan deria mereka. Kanak-kanak seharusnya dibiarkan untuk meneroka dunia mereka sendiri. Vygotsky dan Jerome Bruner dan lain-lain. Sebenarnya pembelajaran dalam bentuk yang pelbagai membolehkan kanak-kanak belajar melalui pengalaman dan persekitara. Rumusan kepada pendekatan Reggio Emilia adalah bagi pendidikan awal mencerminkan teori kekeluargaan bersama John Dewey. Hasilnya adalah suasana masyarakat dan kolaborasi yang sesuai dengan tahapan perkembangan untuk orang dewasa mahupun anak-anak. Hal ini boleh menyebabkan kanak-kanak berasa seronok dan aktiviti mencabar di . Kebanyakan daripada apa yang berlaku di kelas mencerminkan pendekatan konstruktivis pendidikan awal. dan kemampuan. kaedah Montessori dan bahan pengajarannya menekankan “Sensory Teaching And Learning”. Pendekatan Reggio Emilia mempunyai cabaran dalam beberapa konsep dan kebolehan guru sesuai dengan tahap perkembangan amalan. Salah satu aspek yang paling mencabar dari Pendekatan Reggio Emilia adalah permohonan daripada banyak sudut pandangan mengenai keperluan kanak-kanak. Rumusan daripada Model Montessori ialah pembelajaran melalui penerokaan kepada persekitaran adalah penting bagi kanak-kanak kerana hal ini membolehkan mereka belajar semua benda di persekitaran mereka. Kaedah mengajar di sekolah Montessori mengutamakan latihan daya penglihatan. dan anak-anak untuk menyumbang dalam cara yang bermakna bagi penentuan pengalaman sekolah . guru. Ini bertujuan agar kanak-kanak mendapat pengalaman dan latihan menggunakan deria dengan cekap dan beliau membuat kesimpulan bahawa tingkahlaku kanak-kanak ini merupakan satu usaha untuk mempelajari mengenai persekitaran dengan menggunakan tangan mereka. pendengaran dan sentuhan. barulah kesan pembelajaran dapat dialami sendiri oleh kanak-kanak. dan iman bersamaan dengan ibu bapa. Selain itu juga.

2009. 2008. Teori Kecerdasan Pelbagai (Gardner) dan Teori Kecerdasan Emosi (Goleman). merasa selamat dan beremosi kukuh serta menyediakan kanak-kanak untuk menghadapi cabaran dalam hidup samada di rumah.scribd.scribd. Pulau Pinang. BIBLIOGRAFI Ahmad Tarmizi Talib. merasa dan keseimbangan (vestibular). melalui penggunaan sensori-deria juga kanak-kanak dapat menyentuh. Diperolehi pada 25 Februari 2010 dan dipetik daripada http://www. Diperolehi pada 27 Februari 2010 dan dipetik daripada http://www. Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. Ransangan pelbagai deria yang bersesuaian yang diberikan dalam suasana kasih sayang dan penjagaan yang rapi terhadap keperluan kanak-kanak akan membantu perkembangan otaknya dan menggalakkan perkembangan kanak-kanak yang gembira. 2009.com/doc/16051322/Teori-KecerdasanPelbagai-Gardner-dan-Teori-Kecerdasan-Emosi-Goleman Creative thinking. Teori pembelajaran.org/wiki/Kanak-kanak Creative thinking.com/doc/4853347/Perkembangan-Fizikal-danKognitif-Kanakkanak Creative thinking. melihat. Diperoleh pada 28 Februari 2010. sekolah atau masa depan. Kanak-kanak.html Aminah Ayob. mendengar. Dewan Budaya Universiti Sains Malaysia. . dipetik daripada http://ms. 2009. Creative Thinking. 2005. Selain itu.com/2009/01/latar-belakang-jeanpiaget.wikipedia. Syarahan Umum : “Pembelajaran Berasaskan Minda Dan Implikasi nya Dalam Pendidikan”. 2009. menghidu.scribd.sekelilingnya dapat menjadikan fizikalnya lasak dan mempunyai daya tahan yang tinggi. Diperolehi pada 1 Mac 2010 dan dipetik daripada http://www. Diperolehi pada 28 Februari 2010 dan dipetik daripada http://ahmadtarmizitalib. Aktiviti ransangan yang bersesuaian perlu dimulakan secepat mungkin. Latar belakang Jean Piaget.blogspot.com/doc/22087791/teoripembelajaran.

1987. Diperolehi pada 2 Mac 2010 dan dipetik daripada http://www. Lain Macleod. Noor Azizah Ahmad. Good.zetaboards. 1990.pdf Nor Nurulhayati Aris. diperolehi pada 7 Mac 2010 dan dipetik daripada http://www. Howard Gardner. 2009. 2005.Brudenell. 2006. Programming and plaining in early childhood settings.scribd. 2009. Diperoleh pada 2Mac 2010. Selangor: Arah publications. Educational psychology: A realistic approach. Perkembangan manusia.com/doc/24902467/Model-Montessori. Bronwy BEECHER. Diperolehi pada 26 Februari 2010 dan dipetik daripada http://s6. Pengenalan kepada psikologi kanakkanak dan remaja. T. DreamDolphin Media. Leonie ARTHUR. Model Pendidikan Montessori.scribd. Multiple Intelligences. Teori Kecerdasan Pelbagai. Australia: Nelson Australia Pty. . dipetik dari http://www. New York: Longmans Green.com/doc/14705430/tokohtokoh-timur-dalam-pendidikanprasekolah. Howard Gardner.my/ePusatSumber/pdffail/ptkghdfwP/N00RAZIZAHAP01026 8D2006TTP. 2005. Pendidikan Anak-anak di Peringkat Awal Umur Berasaskan Binaan Kurikulum yang Integratif. 2007. 2010.fp. British: Heinemann Education Publishers. Limited Mastura Badzis.com/doc/5212225/BAB-2PERKEMBANGAN-MANUSIA. Elizabeth DEATH.com/DRAGONIZER/topic/760348/1/.my/content/view/186/2/ Nadira Anis Sharina. Sugunavathy. Nur Fatiha. J.mindamadani. Asitah Puniran. Jas Laile Suzana Jaafar. The University of Leeds: Centre for Studies in Science and Mathematics Education. Needham. R. L. dipetik daripada http://www. Nur Hazwani. Diperolehi pada 4 Mac 2010.info/multipleintelligences/howard-gardner/. 2008. 2004.mypersonality.utm. Diperolehi pada 5 Mac 2010 dan diambil daripada http://www. Teaching strategies for developing understanding in science.scribd. Ladyzuely. Zalila Ismail. E.Dragonizer. Pengaplikasian Teori Konstruktivisme Dalam Proses Pengajaran dan Pembelajaran Mata Pelajaran Reka Cipt . Sue FARMER. kalponah & Noorbaya Othman. & Brophy. Lee Nien Zee. Diperolehi pada 2 Mac 2010 dan dipetik daripada http://www. Advanced Early Yaers Care and Education. Sue DOCKETT. Pandangan tokohtokoh pengasas pendidikan awal kanak-kanak dari Timur.

2008.C.gov. “Perlaksanaan Aktiviti Belajar Melalui Bermain Di Tadika-tadika Kawasan Tengah Melaka. 2009.2005. Spiro. Early Childhood Curriculum: Developmental Bases for Learning and Teaching. Nurul Amirah Mohd Razali dan Zaidatun Tasir. Diperolehi pada 2 Mac 2010 dan dipetik daripada http://www.com/artikel/pendidikan-anak-anak/15pendidikan-awal-kanak-kanak-islam.. 2009. Equilibration of cognitive structure. 1978. J.. New York: Viking Press. Jil. Rekabentuk Sistem Pembelajaran Konsep Nombor Berasaskan Pendekatan Permainan yang Menerapkan Teori Perkembangan Kognitif Kanak-kanak. Diperoleh pada 28 Februari 2010. Selangor: Oxford Fajar Sdn. ‘Penggunaan Model Konstruktivisme Lima Fasa Needham Dalam Pembelajaran Sejarah’. Semantic factors in cognition. Psikologi pendidikan. dipetik daripada http://www. Dalam Anderson. Hilldale. Penyelarasan Perspektif di Kalangan Kanak-kanak Melayu. Rumelhart. 2010. 2005.Maktab Perguruan Islam Subadrah Nair. Selangor. Jurnal Pendidik Dan Pendidikan.my/7988/1/EDUPRES_(F3)_8. Abdul Aziz Abdul Shukor. Rangsangan Pelbagai Deria. Asas pendidikan awal kanak-kanak. R.Nurul Amirah Mohd Razali dan Zaidatun Tasir. Suppiah nachappan.html. E.com/2009/01/pra-3101-asas-pendidikan-awalkanak. dan Norman. D.perapi. 20. Bhd Zul. Jabatan Ilmu Pendidikan Islam. W.J. A. D. Omar Ibrahim dan Wan Rafaei Abdul Rahman.utm.html Zulkiply bin Hj Yaakob.21-40. Diperolehi pada 28 Februari 2010 dan dipetik daripada http://zulprasekolah. (ed. Pendidikan kanak-kanak Islam. 2009. dan Montague. Universiti Kebangsaan Malaysia Piaget.infosihat. NJ: Lawrence Erlbaum Associates.blogspot. 2009. tuning and restructuring: Three models of learning. Accretion. . (1970). Saayah Bt Abu. R. Diperoleh pada 1 Mac 2010.). Sue C Wortham. 2008.pdf.pdf.E.my/penyakit/Kanakkanak/RansanganPelbagaiDeria. dipetik daripada http://eprints. United State of America: Pearson Education. Melaka”. 1994. Ramlah Jantan.

health.[2] In 1969 Head Start was transferred to the Office of Child Development in the Department of Welfare (later the Department of Health and Human Services . Michigan • Mission statement Head Start promotes school readiness by enhancing the social and cognitive development of children through the provision of educational. which began the program in 1965. [6] The Elementary and Secondary Education Act of 1965 also addressed preschool education. Jule Sugarman.[5] headed by Sargent Shriver. nutrition. 2007. Born in the Mississippi Freedom Schools. Head Start began funding a program that would eventually be called Sesame Street. Washtenaw County Head Start school. Experience showed that six weeks of preschool couldn't make up for five years of poverty.[4] History Head Start began as part of President Lyndon Johnson's War on Poverty and Great Society. operated by the Carnegie Corporation Preschool Television project.[8] The Office of Economic Opportunity's Community Action Program launched Project Head Start as an eight-week summer program in 1965. The following year it was authorized by Congress as a year–round program. Congress enacted the Head Start Act in 1981. The Economic Opportunity Act of 1964 first authorized the program. Head Start is one of the longest-running programs to address systemic poverty in the United States. Superior Township. nutritional. health.[5] giving broad powers to the Office of Economic Opportunity. Head Start was originally conceived as a catch-up summer school program that would teach low-income children in a few weeks what they needed to know to start kindergarten. social and other services.[7] In 1968. As of late 2005. The Head Start Act of 1981[2] expanded the program. more than 22 million pre-school aged children had participated.The Head Start Program is a program of the United States Department of Health and Human Services that provides comprehensive education. and parent involvement services to low-income children and their families.[3] it was modeled on the Little School of the 400. Launched in 1965[1] by its creator and first director.[3] The program was further revised when it was reauthorized in December.

. health and social services. Social services provide family advocates to work with parents and assist them in accessing community resources for low income families. Programs • • • • • Early Head Start Program – Promotes healthy prenatal outcomes. Because of the families' work constraints. economic hardship. Homeless children The 2007 Head Start reauthorization directed Head Start to serve homeless children. nurture their children in the context of their family and culture. American Indian-Alaska Native Head Start – Target Native American and Alaska Native children and families. Head Start – Helps to create healthy development in low-income children ages three to five. Today it is a program within the Administration for Children and Families (ACF) in the HHS. Services target children from six-months to five-years of age. Offers services that depend on each child and family's culture and experience. health check–ups and dental check–ups. or similar reason. those living in motels or cars.(HHS)) by the Nixon Administration. Family and Community Partnerships – Head Start offers parents opportunities and support as they identify and meet their own goals. Health services include screenings. Programs are administered locally by nonprofit organizations and local education agencies such as school systems. Head Start programs must provide services to the younger and older siblings of such children."[10] Programs must identify such children and provide services within a reasonable period. and adequate nighttime residence. Homeless children "lack a fixed. healthy families and infant and toddler development beginning as young as newborns. but also children who are "sharing the housing of others due to loss of housing.[9] Migrant and Seasonal Head Start – Provides Head Start services to children of migrant and seasonal farm workers. to influence all aspects of a child's development and learning. Services Head Start provides education. Education includes preschool education to national standards that have become de facto standards[citation needed] for all US preschools. service hours are longer and programs extend for fewer months than traditional Head Start. In FY 1994. and advocate for communities that support children and families of all cultures. regular. the Early Head Start program was established to serve children from birth to three years of age reflecting evidence that these years are critical to children's development." This includes the typical homeless child in a shelter or other outreach program.

the average teacher made $26. Impacts at the end of kindergarten were scattered…”.000 children.000 paid personnel and six times that number of volunteers.000 per year. All programs are required to provide full services to children with disabilities (10% of their total enrollment).[citation needed] Effectiveness Reports on the long-term effectiveness of Head Start are mixed.[13] As of 2009.604 different programs operating more than 48. 57% of whom were four years old or older. All teachers must have associate degrees in a related field by 2013. “Head Start Impact Study. and physical health outcomes of Head Start students as compared to a control group that attended private preschool or stayed home with a caregiver. Families must earn less than 130% of the federal poverty level.8+ billion dollar budget for 2005 provided services to more than 905. and 4-year-olds with only one year of Head Start before kindergarten. [citation needed] Qualifications of teachers Section 648A of the Head Start Act[11] lays out guidelines for the training of Head Start teachers and aides.[12] As of 2003. “advantages children gained during their Head Start and age 4 years yielded only a few statistically significant differences in outcomes at the end of 1st grade for the sample as a whole. Indian Tribes and school systems. DHHS 2011 Study A 2011 report by the Department of Health and Human Services. social-emotional development. Services were provided by 1." examined the cognitive development. private organizations. compared to the $43. The staff consists of nearly 212.[9] The $6.000 per year. Funding Grants are awarded by ACF Regional Offices and the Office of Head Start's American Indian – Alaska Native and Migrant and Seasonal Program Branches directly to local public agencies.000 that public school teachers made. and 43% three years old or younger.Eligibility Eligibility is largely income–based though each local program includes other eligibility criteria such as disabilities and services to other family members. and half must have bachelor's degrees. Up to 10% of any funded program's enrollment can be from higher income families or families experiencing emergency situations. the average Head Start teacher made $21. 2) After first grade. Head Start students were split into two distinct cohorts – 3year-olds with two years of Head Start before kindergarten. there were no . The study found that: 1) Though the program had a “positive impact” on children’s experiences through the preschool years.000 classrooms scattered across every state (and nearly every county) at an average cost of $7.222 per child.

the program showed immediate improvement in the IQ scores of participating children. by for example serving children above and below preschool age. a potentially important finding for children’s longer term development. although access to the program may lead to improved parent-child relationships through 1st grade. is evident as early as second and third grade. manifested less hyperactive behaviors and more positive relationships with parents.[1] Criticisms resulted in plans to improve program services. adults who had attended Head Start were significantly more likely to complete high school. For 3-year-olds. showed larger and longer lasting improvements than black children. and Currie used data from the Panel Survey of Income Dynamics to review outcomes for close to 4. In addition. the authors noted larger effects for younger siblings who attended Head Start after an older sibling. though nonparticipants narrowed the difference over time. and mixed results on measures of shyness. social withdrawal and problematic studentteacher interactions.000 adults followed from childhood. black and Hispanic participants. The study concludes.[18] Mixed studies and statements A within–family analysis compared children in Head Start with their nonparticipant siblings. however. This phenomenon. Head Start may increase the likelihood that African American males graduate from high school. and for 3-year-olds in the social-emotional domain. Head Start significantly reduces the probability that a child will repeat a grade.significant social-emotional impacts for the cohort of 4-year-olds. and parenting domains. Among European–Americans. Currie and Thomas separately analyzed white. African American adults who had attended Head Start were significantly less likely to be booked or charged for a crime than were their nonparticipant siblings.[20][21][22] . who were the most disadvantaged. The cohort of 3-year-olds with two years of Head Start attendance.[17] Head Start is associated with large and significant gains in test scores. known as “Head Start Fade”. the benefits of access to Head Start at age four are largely absent by 1st grade for the program population as a whole. health. Garces. However.” Compared to students in the control group. "Head Start has benefits for both 3-year-olds and 4year-olds in the cognitive. 3) By the end of first grade.[19] Many researchers argue that Head Start's significant initial impacts quickly fade.”[14] Supportive studies and statements According to Datta[15][not in citation given][16] who summarized 31 studies. the 4-year-old Head Start cohort did “significantly better” on vocabulary and the 3-year-old cohort tested better in oral comprehension. only “a single cognitive impact was found for each cohort. Thomas. White children. and possibly have higher earnings in their early twenties than their nonparticipant siblings. there are few sustained benefits. attend college. Mothers who were themselves enrolled in Head Start were compared to their adult sisters who were not.

In recent years. many other studies also find decreases in grade retention and special education placements.In contrast to the general prekindergarten population. 4).[26] In an Op-Ed piece in the New York Times. The cohort of 3-year-olds with two years of Head Start attendance. and 4-year-olds with only one year of Head Start before kindergarten. and physical health outcomes of Head Start students as compared to a control group that attended private preschool or stayed home with a caregiver. social-emotional development. the 4-year-old Head Start cohort did “significantly better” on vocabulary and the 3-year-old cohort tested better in oral comprehension . there were no significant social-emotional impacts for the cohort of 4year-olds." Besharov and Call discuss an 1998 evaluation of the Head Start program that . only “a single cognitive impact was found for each cohort. Only by isolating such children (such as dispersing and sending them to better-performing school districts) could gains be sustained. manifested less hyperactive behaviors and more positive relationships with parents. Parents of students in the 3-year-old cohort were 7% less likely to spank them and more likely to read to them and involve them in cultural enrichment activities versus parents of 3-year-olds in the control group. Impacts at the end of kindergarten were scattered…” 2). Though the program had a “positive impact” on children’s experiences through the preschool years.[23] Barnett and Hustedt (2005) reviewed the literature and stated that "Our review finds mixed. "Head Start Impact Study. Although studies typically find that increases in IQ fade out over time. Results from the Early Head Start evaluation are particularly informative. “advantages children gained during their Head Start and age 4 years yielded only a few statistically significant differences in outcomes at the end of 1st grade for the sample as a whole. After first grade. however. social withdrawal and problematic student-teacher interactions. Head Start students were split into two distinct cohorts – 3year-olds with two years of Head Start before kindergarten. children who finish the program and are placed into disadvantaged schools perform worse than their peers by second grade. "Head Start Falls Further Behind. evidence regarding Head Start's long-term benefits. Early Head Start demonstrated modest improvements in children's development and parent beliefs and behavior. but in other cases flawed research methods produce results that mimic fade-out."[24] A 2011 report by the Department of Health and Human Services. 3).[25] Critical studies and statements According to the most widely cited source supporting Head Start. disadvantaged children and those attending schools with "low levels of academic instruction" get the largest and most lasting academic gains. By the end of first grade. but generally positive. as study participants were randomly assigned to either the Early Head Start group or a control group. The report’s findings include 1). the federal government has funded large-scale evaluations of Head Start and Early Head Start.” Compared to students in the control group." examines the cognitive development. Sustained increases in school achievement are sometimes found. and mixed results on measures of shyness.

in which he served in the United States Army as a staff supply . a nursery school teacher.and 4-year-old children and give them a leg up on socialization and education by providing preschool for them. if it works.. citing an internal report that the program is costly and makes a negligible impact on children's well-being over time.it is now 45 years later. Time magazine's columnist Joe Klein called for the elimination of Head Start. The first report showed consistent small to moderate advantages to 3 year old children including pre-reading. Study participants were assigned to either Head Start or other parent–selected community resources for one year. The benefits improved with early participation and varied among racial and ethnic groups. We spend more than $7 billion providing Head Start to nearly 1 million children each year.000 3. Fewer positive benefits were found for 4 year olds. 1927 – November 2. provided by the Department of Health and Human Services: Head Start simply does not work. a jeweler. 2010) was a founder of the Head Start Program who also led the program for its first five years. as opposed to comparing Head Start to a nonintervention alternative. These analyses did not assess the durability of the benefits Jule Meyer Sugarman (September 23. And finally there is indisputable evidence about the program's effectiveness. Earlier Head Start Impact Study First Year Findings were released in June 2005. 60% of the children in the control group were placed in other preschools.and 4-year old children.. the "Head Start Impact Study".led to a national reevaluation of the program. "You take the million or so poorest 3. they did not cite primary sources. No significant impacts were found for the constructs oral comprehension and phonological awareness or early mathematics skills for either age group. prevocabulary.[29][30] Congressional Impact Study In 1998. His studies were cut short by World War II." [28] One study found no evidence that Head Start participation had lasting effect on test scores in the early years of school. and Rachel Meyer. Congress mandated an intensive study of the effectiveness of Head Start. which issued a series of reports on the design and study of a target population of 5.[27] In 2011.[1] Early life Born in Cincinnati to Melville Sugarman. and parent reports of children’s literacy skills. However. The authors stated that research concluded that the current program had little meaningful impact.[31] The study measured Head Start's effectiveness as compared to a variety of other forms of community support and educational intervention. it saves money in the long run by producing fewer criminals and welfare recipients. Sugarman entered Western Reserve University (later to become Case Western Reserve University).

Head Start was serving 900. Originally proposed as a summer program. starting with 560. He then moved to the United States Department of Justice in the Federal Bureau of Prisons until 1962. while a son had died in 2002 . His first wife. Sugarman served as vice chairman on the Civil Service Commission and in the Office of Personnel Management.000 children in the first year versus a target of only 250. as well as three children and eight grandchildren. the original holder of that post. By the time of his death. its board of directors.sergeant in Japan. at his home in Seattle. 2010.[1] Professional career Sugarman worked at various positions in the United States Civil Service Commission starting in 1951. when Richmond became ill. In subsequent years the program exceeded 700. served as the executive secretary of the 13-member planning panel that was commissioned by Lyndon Johnson to create Head Start as part of the War on Poverty. pediatricians and psychologists who designed a program aimed at ending the cycle in which children become "inheritors of poverty's curse". He completed his undergraduate degree in public administration at American University. described by Edward Zigler as an "administrative genius". Sheila Shanley Sugarman. when he took a position with the Bureau of Inter-American Affairs at the United States Department of State.[1] Following the advice of Sargent Shriver of the Office of Economic Opportunity "to write Head Start across this land so that no Congress or president will ever destroy it". and its fundraising. Richmond. then on the brink of insolvency. Sugarman oversaw the immediate increase of enrollment in the program to more than double the projected number of participants.[3] In 1992 Sugarman accepted the position of Interim executive director of the Gray Panthers. Sugarman took over as head of the program from Julius B.000. to help the group reorganize its by-laws.[1] During the Presidency of Jimmy Carter. The team included specialists in education.[4] Death Sugarman died at age 83 of cancer on November 2.000 participants.[2] Sugarman.000 children annually and had served 27 million children since its inception. Head Start quickly morphed into a year-long program. From 1957-1959 he worked in the Office of Management and Budget.[1] He was survived by his second wife. had died in 1983.

Prasekolah pertama didirikan pada tahun 1850 oleh Carl Schruz. Froebel adalah orang pertama mendirikan tadika di dunia iaitu di Jerman pada tahun 1837 dan menamakan tadika itu Kindergarten yang bermaksud “Garden of Children”.Program Headstart menyediakan program kesihatan yang meliputi perubatan.Ibu bapa dilibatkan dalam pengajaran dan pembelajaran. perancangan program dan pengurusan prasekolah. Elizabert Peabody membuka tadika di Boston. Manakala kanak-kanak yang miskin terbiar dan tidak mendapat pendidikan awal. Mereka ditempat kan di satu kawasan dan diberi kemudahan pembelajaran. b) Kesihatan . kesihatan mental dan perkhidmatan makanan bagi kanak-kanak prasekolah. c) Pemakanan -Pusat Program Headstart juga mengajar kanak-kanak cara-cara untuk menjaga kesihatan diri dan pentingnya memakan makanan yang sesuai dan cara menjaga gigi sendiri. e) Perkhidmatan SosiaL .Sekurang-kurangnya 10 peratus daripada pengambilan kanak-kanak adalah . Program Headstart telah dirancang dan dikelolakan untuk membantu kanak-kanak yang datang dari kawasan mundur dan keluarga miskin. Friedrich Froebel dan Maria Montessori.PERKEMBANGAN PENDIDIKAN PRASEKOLAH LUAR NEGARA Wednesday. Penubuhan prasekolah di Eropah dan Amerika Syarikat tertumpu kepada kanak-kanak dari golongan yang berada sahaja.Prasekolah pertama di dirikan di United Kingdom ditubuhkan oleh Robert Own pada tahun 1816 di Scotland dan diberi nama “The Infant School”. intelek. Ahli-ahli Falsafah Eropah yang terkenal seperti Johann Heinrich Pestalozzi. Ciri-ciri Program Headstart a) Penglibatan Ibu bapa . f) Ketidakupayaan . Seterusnya pada tahun 1860. 2009 PENGENALAN Pendidikan prasekolah mula berkembang di Eropah pada abad ke 19 dan di Amerika pada abad ke 20.Program ini membantu keluarga berusaha secara diri sendiri untuk meningkatkan kualiti kehidupan. Di Amerika Syarikat. fizikal dan emosi. August 5. d) Pendidikan -Setiap orang kanak-kanak menerima pelbagai pengalaman individu untuk memupuk perkembangan sosial. pergigian.

perkembangan pendidikan prasekolah bermula pada tahun 1940 an http://pelangipetang89. Manakala di Malaysia.html 3 okt 2011 . g) Kesihatan Mental . Pada tahun 1900an. Di ASEAN.com/2009/08/perkembangan-pendidikanprasekolah-luar.blogspot.kanak-kanak kurang upaya atau keperluan khas. Singapura dan Thailand. pendidikan prasekolah bermula selepas peperangan Dunia Kedua. prasekolah mula ditubuhkan di Filipina.Ahli professional kesihatan mental bekerjasama dengan pihak prasekolah dan ibu bapa untuk meningkatkan kesedaran masalah khas kanak-kanak.

working as a consultant for the Italian Ministry of Education. Following the Allied liberation of Italy from fascist rule. Malaguzzi was educated at the University of Urbino. the American magazine Newsweek lauded the preschools of Reggio Emilia as the "best in the world". rather than a power relationship in which the teacher dominates. Conferences. Loris Malaguzzi graduated with degrees in Pedagogy from the University of Urbino and Psychology from the CNR (Italian National Research Center) in Rome. 1920. and at the National Research Centre in Rome. would take him throughout Europe and to the United States as the untiring promoter of an innovative and creative philosophy of education. An Italian educator whose work is closely associated with the Reggio Emilia approach to early childhood education. where he worked as a psychologist for over twenty years. As a young elementary school teacher. and the itinerant exhibit "The Hundred Languages of Children" conceived by Malaguzzi. Malaguzzi was instrumental in founding an approach to young children's education which is based on mutual respect and reciprocity between teacher and child. and went on to travel Europe and the United States promoting his approach to early years education. In 1980. in 1950 he founded the Municipal Psycho-Pedagogical Medical center. Following this recognition came the prestigiuos Ygdrasil. where he gained a degree in pedagogy. where he was awarded a degree in psychology. and the philosophy that teaching and learning embodies a relationship of equality and democracy. on February 23. His travelling exhibition The Hundred Languages of Children . seminars. Malaguzzi died unexpectedly of a heart attack in his home in Reggio Emilia on January 30. in 1946 he became involved in the setting up of pre‐schools organized and run by parents in Reggio Emilia. in the province of Reggio Emilia. Malaguzzi founded the Gruppo Nazionale Nidi-Infanzia in Reggio Emilia in 1980. As consultant for the Italian Ministry of Education. As a middle school teacher in the Reggio Emilia district of Italy in the immediate aftermath of the Second World War.Lego Prize (Denmark) in 1992 and in 1993 Malaguzzi was given the Kohl Award in Chicago (USA). he founded the Gruppo Nazionale Nidi‐Infanzia (National Early Years Centre) in Reggio Emilia to promote child‐centred education.Loris Malaguzzi Born in Correggio. joint research projects with universities and foundations. In December 1991. he began an intensive parallel educational activity in 1946. and in 1950 he established the Municipal Psycho– Pedagogical Centre in which he practised as a psychologist until the 1970s. During the same period he continued to dedicate himself to pedagogical activities within the municipal early childhood education system. 1994. director of the early childhood magazines Zerosei and Bambini. Born in Correggio in the province of Reggio Emilia. working with eight "people's nursery schools".

html#ixzz1ZnAzhzxP . asked whether he advocated curriculum planning. artists. Dewey. One presents the educative process as the tossing of a ball back and forth between child and teacher. the work of an eclectic range of philosophers. would simply lead to ‘teaching without learning’ and to the humiliation of the child. rather than standing on opposite banks watching the river flow. that education should not be defined in terms of what the state or the teacher decides should be taught. and Vygotsky.(1920–94). Indeed.’ Read more: Loris Malaguzzi Biography . Malaguzzi is said to have responded that in his view this. They tell the child to discover the world that is already there. In describing his approach. Opening with the words ‘Il bambino e fatto di cento’ (literally. Reggio. to do and make without their head. He died at home in Reggio Emilia in 1994 Read more: Loris Malaguzzi Biography . They tell the child to think without their hands.html#ixzz1ZnApl0KD This extract encapsulates several key points of Malaguzzi's beliefs about the education of young children: that children and their viewpoint are to be taken seriously. an exchange in which both players are equal and in which they cooperate equally in the play and development of ideas. Piaget. The Hundred Languages of Children. Malaguzzi employs two metaphors which are useful in helping us to understand his educational philosophy.Child. In acknowledgement of his contribution to the philosophy of early years education.com/pages/3176/LorisMalaguzzi. educationalists. and Hundred . The Hundred Languages of Children. Teacher. like lesson planning. ‘The child is made of a hundred’). to understand without joy. If the Eye Jumps Over the Wall . If the Eye Jumps Over the Wall . Malaguzzi was awarded the Ygdrasil‐Lego Prize by Denmark in 1992. Malaguzzi's manifesto goes on to say: ‘The child has a hundred languages (and then a hundred hundred hundred more) but they steal ninety‐nine. who included key educational thinkers such as Bruner. that it should not be subjected to categorization in the form of curriculum subjects. Reggio. Another is of teacher and child embarking together on a journey downriver. and Hundred . to feel love and awe only at Easter and Christmas.stateuniversity. to listen and not to speak. and were influenced by. but that it should arise from a response to the child's creativity and search for meaning. Education. Emilia.stateuniversity. and the Kohl Award in Chicago in 1993. His ideas on education drew upon. Education.StateUniversity http://education. and psychologists.(originally entitled If the Eye Jumps Over the Wall) was instrumental in bringing his educational philosophy to a wider audience of teachers and parents worldwide. The school and the culture separate the head from the body.com/pages/3176/LorisMalaguzzi. Erikson. Emilia. Teacher.StateUniversity http://education.Child.(1920–94).