P. 1
Teori Dan Model an Awal Kanak-kank

Teori Dan Model an Awal Kanak-kank

|Views: 347|Likes:
Published by ahfie

More info:

Published by: ahfie on Oct 03, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/14/2013

pdf

text

original

Tugasan : Tajuk : Nama

:

1) pembentangan 2) penulisan ilmiah

17 Mac 2010

Model Dan Teori Perkembangan Awal Kanak-Kanak Hanisah bt. mohamed Hamidah bt ismail Akmal alifah bt luk Noor hayati bt osman Mohd redzuan bin hussin

Fakulti : Jabatan: Tempat: Semakan:

Seni dan Muzik Pendidikan Teknikal dan Vokasional Universiti Pendidikan Sultan Idris Encik Kamarul Azman Bin Abd Salam

SHV4193 ASUHAN DAN AWAL KANAK-KANAK TUGASAN MODEL DAN TEORI PERKEMBANGAN AWAL KANAK-KANAK AHLI KUMPULAN : NAMA HANISAH BT. MOHAMED HAMIDAH BT ISMAIL AKMAL ALIFAH BT LUK NOOR HAYATI BT OSMAN MOHD REDZUAN BIN HUSSIN NO. MATRIK D20072031073 D20072031075 D20072031077 D20071029802 D20071029849 PENDIDIKAN

SEMESTER PENSYARAH

:

(SESI 2 09/10) : A 10 MAC 2010 EN. KAMARUL AZMAN B ABD.SALAM

KUMPULAN KULIAH : TARIKH SERAHAN :

ISI KANDUNGAN

Bil

Perkara

M/s

Pengenalan 1.0 2.0 Definisi Perkembangan Awal Kanak-kanak 2 Model & Teori Perkembangan Awal Kanak-kanak 2.1 Model Perkembangan Awal Kanak-Kanak (a) Model Montessori (b) Pendekatan Regio Emilia 2.2 13 (b) Teori Pembelajaran Konstruktivisme 20 (c) Teori Perkembangan Kognitif Jean Piaget 24 3.0 Teori Perkembangan Awal Kanak-Kanak (a) Teori kecerdasan pelbagai, Howard Gardner

1

3 9

Pandangan & Pendapat Tokoh Dari Dalam & Luar Negara 34 Mengenai Perkembangan Awal Kanak-kanak Kajian-kajian Lepas Yang Menyentuh Aspek Model & Teori 39 Perkembangan Awal Kanak-kanak Kesimpulan 45 Bibliografi 47

4.0

PENGENALAN

Perkembangan kanak-kanak ialah kajian proses dan mekanisme yang bertindak sewaktu perkembangan fizikal dan mental seorang bayi menjadi orang dewasa. iaitu : a) Kanak-kanak lebih mudah belajar jika mereka diberi peluang untuk berinteraksi dengan persekitaran di mana mereka berada. Model Pendekatan Reggio Emilia. Kaedah Montessori. serta dengan bahan-bahan manipulatif yang dibekalkan. . Kaedah ini berpegang kepada dua prinsip. Teori Kecerdasan Pelbagai dan Teori Kecerdasan Emosi dan Teori Tingkah Laku. Teori Intreraksi. Kebanyakan model mempunyai perkaitan dengan teori bergantung kepada kandungan yang terdapat pada model tersebut. Model Montessori ialah model yang diasaskan oleh Maria Montessori dan model ini berkaitan dengan penerokaan kepada persekitaran. Antara yang terdapat perkembangan awal kanak-kanak ialah Model Projek. mula diperkenalkan di Casa dei Bambini. Dalam tugasan ini. "pediatrik" merupakan cabang perubatan yang berkenaan dengan penjagaan kanakkanak dari waktu pranatal sehingga remaja dan dewasa muda (umur antara 0 sehingga 21 tahun). antara teori yang berkaitan dengan perkembangan awal kanak-kanak ialah Teori Kematangan atau Kognitif.Kanak-kanak ialah manusia yang muda. melalui penggunaan sensori-deria. belajar melalui aktiviti bermain dan belajar melalui fasa sensitive period (belajar bahasa tanpa pembelajaran formal). Kanak-kanak terbahagi kepada beberapa peringkat umur dan mempunyai tahap kemampuan yang berbeza dengan bergantung kepada kanak-kanak itu sendiri. terbahagi kepada model banyak dan teori perkembangan model awal kanak-kanak dalam jenis. Selain itu. iaitu seseorang yang masih belum mencapai baligh. Model Pendekatan Eriksonian. Sebenarnya. Sebaliknya. Kanak-kanak digalakkan untuk berbuat demikian tanpa bantuan orang dewasa. kumpulan kami telah memilih Model Montessori dan Model Reggio Emilia. Model Montessori dan Model Analisis Tingkah Laku. atau “Rumah Kanak-kanak”.

1. Pendekatan Reggio Emilia mengajar kanak-kanak kecil dengan menempatkan perkembangan yang dialami oleh kanak-kanak serta hubungan rapat untuk membolehkan mereka berkongsi dengan persekitaran mereka di pusat asuhan. Atan (1982) dalam Suppiah Nachiappan et al.b) Kanak-kanak berupaya untuk mengajar diri sendiri. Teori yang berkaitan dengan Model Montessori antaranya ialah berkaitan dengan teori pendekatan Froebel. metodologi. (2008) menjelaskan. saiz dan struktur badan kanak-kanak daripada satu peringkat ke satu peringkat pembelajaran tentang perkembangan kanak-kanak memfokuskan kepada perubahan kanak-kanak tersebut secara kuatitatif dan . Sementara Papalia dan Olds (1979) dalam Suppiah Nachiappan et al. Montessori dan Vygotsky melihat keistimewaan yang ada pada kanak-kanak. persekitaran fizikal dan pengurusan ruang amat penting serta mendirikan sekolah berkeperluan khas. tinggi. Setiap model dan teori perkembangan awal kanak-kanak adalah kaedah atau cara untuk mendidik kanak-kanak supaya lebih berkesan dan sesuai dengan peringkat umur kanak-kanak. Rumusannya. (2008) menjelaskan. pengajaran dan latihan perguruan. Teori Jean Piaget dan Vygotsky. pertumbuhan adalah perubahan bersifat kuantitatif yang boleh diukur dan diperhatikan berlaku seperti berat. kualitatif. Kedua-dua prinsip berikut telah mengilhamkan beliau dari segi reformasi pendidikan.0 DEFINISI PERKEMBANGAN KANAK-KANAK Perkembangan bermaksud perubahan tubuh badan yang bersifat kualitatif. . Dewey. ‘Perubahan yang bersifat kualitatif. psikologi. Manakala Model Reggio Emilia pula berasaskan prinsip sosial konstruktivis seperti Piaget. iaitu sifat perubahan yang tidak dapat diukur secara kuantitatif tetapi perubahan telah nyata berlaku melihatkan sifat yang berlainan daripada peringkat yang terlebih dahulu’.

Sumbangannya terhadap kanak-kanak menjadikan Maria Montessori seorang tokoh yang terkenal lebih-lebih lagi kerana beliau seorang doktor. diperhatikan penggunaan Perkembagan terhadap atau adalah bahasa. perubahan kualitatif yang boleh dalam untuk berlaku kanak-kanak seperti perubahan perkataan kata-kata penggunaan menerangkan sesuatu yang bertambah dari semasa ke semasa akibat kematangan. Beliau yakin bahawa kaedah yang digunakan ini boleh mendatangkan hasil pencapaian yang lebih baik kepada kanak-kanak istimewa dan boleh memperbaiki kanak-kanak normal (Nor Nurulhayati Aris et al. 2. . Di sekolah ini beliau menghabiskan masa selama 2 tahun bersama rakan-rakannya bagi melatih guru-guru dalam kaedah pemerhatian dan pendidikan kanak-kanak terencat akal.perkembangan. beliau menghabiskan masa dengan kanak-kanak Di samping itu.2008). beliau mula menerapkan kaedah ini kepada kanak-kanak biasa. Melalui kaedah pembelajaran yang diperkenalkan oleh beliau kepada kanak-kanak cacat. beliau mempunyai pengalaman mengenai pendidikan kanak-kanak yang terencat akal. Pada tahun 1899. 2009)..0 MODEL DAN TEORI PERKEMBANGAN AWAL KANAK-KANAK 2. latihan dan pembelajaran (Suppiah Nachiappan et al..1 MODEL PERKEMBANGAN AWAL KANAK-KANAK a) Model Montessori Latar Belakang Model Pendidikan Montessori Model Pendidikan Montessori ini di asaskan oleh Maria Montessori (1870-1952) yang merupakan seorang tokoh pendidikan di Rome. membuat dengan pemerhatian dan ujikaji dengan menggunakan pelbagai bahan dan kaedah serta menggunakan semua idea yang diperolehinya melalui kajian tersebut. beliau terlibat dengan penubuhan sekolah kanakkanak cacat di Rome.

Model Montessori dalam pendidikan awal kanak-kanak muncul dalam awal abad ke 20. • Semua kanak-kanak belajar melalui bermain dan bekerja. Montessori percaya dalam alam pembelajaran yang aktif dimana guru berkhidmat sebagai pembimbing kepada perkembangan kanak-kanak. teori perkembangan Montessori juga adalah konstruktivis. Seperti Piaget. Itard dan Sequin adalah pelopor awal dalam penilaian ke atas kanak-kanak. terutamanya kanak-kanak dengan keperluan khasnya. Ciri-ciri berikut adalah : • Semua kanak-kanak mempunyai “absorbent mind”. • Semua kanak-kanak ingin berdikari. • Semua kanak-kanak melalui berbagai peringkat perkembangan. Itard dan Sequin.. Beliau mempelajari pentingnya pengalaman awal. Beliau telah menubuhkan sekolah Montessori yang dikenali sebagai Casas dei Bambini untuk kanak-kanak dari rumah miskin dan kanak-kanak yang kurang berupaya. Locke. ketertiban. Kaedah Mengajar Mengikut kajian yang dilaksanakan oleh Montessori kita dapat melihat semua kanak-kanak yang berusia 3 hingga 6 tahun mempunyai ciri-ciri yang universal dalam kehidupan mereka (Nor Nurulhayati Aris et al. • Semua kanak-kanak melalui peringkat umur yang sensitif. Chattin-McNichols (1992) dalam Sue C. . Maria Montessori adalah wanita pertama yang menerima ijazah dalam perubatan daripada Universiti Rome. • Semua kanak-kanak ingin belajar. Beliau telah dipengaruhi oleh Rousseau. Wortham (2010) menyatakan. Beliau mengambarkan peringkat dalam perkembangan atau tempoh sensitif untuk belajar. seperti Piaget dan Vygotsky. 2009). Dr. Montessori mengembangkan bahan sensori untuk belajar yang merefleksikan kegiatan yang konkrit sepertimana yang digunakan oleh Sequin dan itard untuk penilaian. Beliau bersetuju dengan Rousseau bahawa kebebasan adalah penting bagi kanak-kanak dan konsep kelas sebagai sebuah komuniti. dan deria dari Itard dan Sequin.

• Kaedah Montessori dan bahan pengajarannya menekankan “Sensory Teaching And Learning”.. Kaedah mengajar di sekolah Montessori mengutamakan latihan daya penglihatan. emosi dan intelek. Alatan mengajar yang disediakan perlulah mempunyai sifat-sifat khas supaya kanak-kanak boleh menggunakan deria mereka. pendengaran dan sentuhan. Idea ini iaitu “The part to intellectual development is through the hand”. merupakan tema yang penting dalam kaedahnya. Ini bertujuan agar kanak-kanak mendapat pengalaman dan latihan menggunakan deria dengan cekap. sosial. 2009) : • Penumpuan • Kemahiran membuat pemerhatian • Kesedaran dan segi susunan dan urutan • Koordinasi • Kesedaran dari segi tanggapan dan kemahiran amali • Konsep matematik • Kemahiran bahasa • Kemahiran menulis dan membaca • Kebiasaan dari segi seni kreatif . Matlamat Pendidikan Montessori Matlamat pendidikan Montessori yang terpenting ialah perkembangan individu secara menyeluruh yang merangkumi aspek fizikal. • Beliau membuat kesimpulan bahawa tingkahlaku kanak-kanak ini merupakan satu usaha untuk mempelajari mengenai persekitaran dengan menggunakan tangan mereka. dalam Brewer pada tahun 1998 menyatakan bahawa matlamat program Montessori adalah untuk memperkembangkan aspek-aspek berikut (Nor Nurulhayati et al.Montessori menekankan kepada : • Kaedah yang sesuai dengan masalah pembelajaran kanak-kanak. Persatuan Montessori Amerika pada tahun 1984.

• Kefahaman tentang alam semulajadi • Pengalaman dalam memahami sains sosial • Pengalaman dari segi kemahiran berfikir secara kritikal melalui teknik penyelesaian masalah Pendidikan Montessori merangkumi pelbagai aspek penting iaitu : • Persekitaran Pusat Prasekolah. sistematik dan indah (Nor Nurulhayati Aris et al. • Guru Kawalan orang dewasa sangat minimal. Falsafah Montessori adalah berdasarkan logik.. almari. meja. Kanak-kanak mengikut arahan kendiri bekerja bersendirian atau berdua-duaan. papan hitam dan pelbagai lagi haruslah sesuai dengan umur mereka. 2009). • Kanak-kanak Berdasarkan kepada aktiviti individu. 2009). Guru-guru tidak memuji kanak-kanak kerana matlamat aktiviti ialah . bagi memudahkan kanak-kanak menggunakan kemudahan tersebut di samping dapat mengelak daripada berlaku kecederaan sewaktu proses pembelajaran. Peralatan asas seperti kerusi. kanak-kanak pelbagai umur melibatkan diri dalam aktiviti-aktivtiti yang berbentuk individual. teratur. Kanak-kanak bebas memilih mana-mana projek yang mereka sukai. Guru memerhati kanak-kanak dari jauh dan hanya melibatkan diri sewaktu membuat demonstrasi kepada kanak-kanak tentang bagaimana menggunakan alat-alat atau bahan yang baru. Suasana persekitaran pendidikan Montessori haruslah mempunyai kawasan yang luas untuk kanak-kanak bergerak dengan bebas serta dilengkapi dengan taman permainan dan juga kebun bunga untuk mewujudkan suasana yang menyeronokkan. Kanak-kanak yang lebih muda mempelajari aktiviti tertentu dengan cara memerhati dan meniru rakan-rakan yang lebih tua (Nor Nurulhayati Aris et al.. Aktiviti biasanya dilakukan di atas tikar atau di atas meja. sinki basuh tangan.

untuk mendapat “self rewarding”. Mereka akan mendapat maklumat tugas balik setelah berjaya bahan atau tidak Bahan dalam dibina menyempurnakan berdasarkan tersebut. • Kurikulum Terdapat beberapa set aktiviti. 2009). • Aktiviti Kehidupan Harian (Daily Living) Aktiviti ini berbentuk praktikal seperti:       Mengenakan butang baju Memasang tali kasut Menggilap kasut Menyikat rambut Menyiram pokok Mencuci tingkap dan menyapu sampah dan mengelap meja. 2009).. Guru-guru Montessori mempelajari kaedah dan kurikulum dengan mengikuti kursus intensif di peringkat ijazah (Nor Nurulhayati Aris et al. diantaranya ialah :    Aktiviti yang berkaitan dengan kehidupan harian.. • Bahan Mempunyai ciri-ciri khusus iaitu bahayanya didaktik iaitu dibentuk untuk mengajar pelajaran tertentu. Aktiviti yang bercorak akademik. Montessori telah mencipta berbagai alat bantuan mengajar seperti :  Pink Tower .berbentuk (self correcting). daripada mudah kepada yang lebih susah dan bahan-bahan dibina dengan cermat seperti bahan-bahan semulajadi contohnya kayu yang divarnish (Nor Nurulhayati Aris et al. motivasi intristik. • Bahan Deria (Sensorial Material) Untuk memperkembangkan kemahiran kanak-kanak. Aktiviti yang berkaitan dengan penggunaan deria.

.         Brown Stairs Red Rods Cylinder Block Smelling Jar Baric Tablets Latihan Mengecam Warna Sound Boxes Temperature Jugs Pelbagai Jenis Kain SUASANA PEMBELAJARAN MONTESSORI Gambar: Berkerjasama dalam melakukan mengilap pasu aktiviti menggunakan bahan montessori Gambar: Aktiviti bunga.

ALAT BANTUAN MENGAJAR DI KELAS MONTESSORI Gambar: Pink Interlocking Shapes & Cubes Tower. Nester & More Gambar: Wooden Numbers .

Gambar: Butterfly Wave Tray Puzzle Set Gambar: Fruits 3-D Felt Motif ALAT BANTUAN MENGAJAR DI KELAS MONTESSORI .

Gambar: First Storytime Book and CD Set Puzzle Stacker Gambar: Ten Ring Gambar: Lobster Spooning & Tonging Kit Sequence Patterns Gambar: Wood & Beads b) Pendekatan Reggio Emilia .

Pendekatan Reggio Emilia adalah berasaskan falsafah Loris Malaguzzi iaitu orang yang menubuhkan pengurusan komuniti sekolah dan pusat asuhan di Bandar Reggio Emilia dalam daerah Utara Itali di Emilia Romagna selepas perang dunia kedua. pendidik pendekatan Reggio mendengar kanak-kanak. menyatakan. (2005) menyatakan. Reggio adalah berkaitan dengan kawasan khusus di Itali dan tidak boleh diambil dan dipindahkan ke negara lain. termasuklah bercakap. kuat. dalam idea-idea persoalanialah persoalan perlu diambil serius. kolaj. melukis. pendidik berpusatkan model ialah untuk mengaktifkan (bermaksud membuat mengikut kemampuan kanakkanak). Gardner (1993) dalam Leonie ARTHUR et al. (2005) menyatakan. imej kanak-kanak adalah dalam pendekatan bersosial pemikiran model Reggio adalah seperti juga “kaya. menari. Walaubagaimanapun. Gandini & forman (1993) dalam Leonie ARTHUR et al. membina dan mengukir sebagaimana seperti permainan bayang-bayang. menulis. berkuasa”. kebanyakan idea dasar dalam pendekatan Reggio ke kurikulum boleh berhubung dalam konteks yang berbeza. (2005) menyatakan. Edwards. dan kanak-kanak dilihat dan sebagai perantaraan aktif dalam mendirikan pembelajaran mereka sendiri.Seperti yang telah diketahui. nota “itu adalah penggodaan kepada sifat romantik Reggio”. pendekatan Reggio dalam kurikulum ialah berdasarkan kecemerlangan intelektual kanak-kanak yang dididik melalui fokus sistematik yang diwakili oleh simbolik. Melalui pendekatan (2005) kanak-kanak. . Rinaldi (1993) dalam Leonie ARTHUR et al. Kanak-kanak digalakkan untuk mewakili idea-idea mereka dan memahami melalui (100 bahasa) mereka atau menunjukkan mod-mod. mewarna. Falsafah Malaguzzi dibina oleh John Dewey yang terjadi lebih dahulu dalam kerja Pestalozzi dan Proebel. memajukan kanak-kanak dengan mengambil inisiatif dan membimbing pembelajaran mereka Malaguzzi (1993) dalam Leonie ARTHUR et al. walaupun begitu Reggio Emilia mempunyai pendekatan yang lebih. tetapi telah mempertimbangkan di sini dalam tempoh waktu pendekatannya kepada kurikulum. Kesemua kanak-kanak tidak mengira sama ada yang terlalu muda dijangkakan Reggio. Gardner (1993) dalam Leonie ARTHUR et al. (2005) menerangkan.

Kekuatan fokus dalam seni visual bermaksud meneroka dunia dan menunjukkan sifat memahami pendidik di sekolahsekolah Reggio dan pusat asuhan. kunci lain yang diperkenalkan ialah kelancaran dengan kanak-kanak kumpulan yang sama dan tinggal bersama dengan pendidik untuk dua hingga tiga tahun. penekanan dan mengambil hati kanak-kanak dalam menyelesaikan masalah dan projekprojek dalam kumpulan kecil berpasangan. (2005) menyatakan. . memberi perhatian bahawa banyak cara yang membolehkan kanak-kanak pendekatan menonjolkan tradisional diri untuk mereka dan mencadangkan banyak meremehkan kemampuan kanak-kanak. Pendekatan Reggio Emilia adalah satu falsafah pendidikan pra-sekolah dan berfokuskan kepada dasar pendidikan. Mereka berasa bahawa dalam tahuntahun awal perkembangan anak-anak yang membentuk siapa penting bagi mereka melalui sebagai individu.permainan drama dan muzik. pengurusan berasaskan komuniti mempromosikan ”interaksi yang kuat dan komunikasi” antara pendidikpendidik. Pendekatan kolaboratif memfokuskan kepada pembelajaran. keluarga kanak-kanak dan komuniti. Hal ini menyebabkan dalam penciptaan program dan berdasarkan prinsip-prinsip rasa hormat. Katz (1993) dalam Leonie ARTHUR et al. (2005) menyatakan. Spaggiari (1993) dalam Leonie ARTHUR et al. tanggungjawab. kanak-kanak. keluarga dan komuniti tempatan. Ia bermula daripada Loris Malaguzzi dan ibu bapa dari desa-desa sekitar Reggio Emilia di Itali selepas Perang Dunia II. dengan kekuatan pasangan antara pendidik. persekitaran-persekitaran adalah seperti di rumah dan ”atmosfera kehidupan bersifat kumpulan”. Pendekatan Reggio adalah berpusatkan kurikulum. dan masyarakat penerokaan dan penemuan menyokong memperkembangkan persekitaran berdasarkan kepentingan anak-anak melalui kurikulum berpandukan diri. (2005) menyatakan. Kehancuran daripada perang menyebabkan ibu bapa percaya mereka memerlukan sesuatu yang baru dan pendekatan yang cepat untuk mengajar anak-anak mereka. Edward Gandini & Forman (1993) dalam Leonie ARTHUR et al. Kerja pendidik dalam pasangan mengajar dan berjumpa sebagai satu pasukan dengan pendidik yang lain seperti satu keluarga.

Jawapannya ialah bahawa ada beberapa penyesuaian yang harus terjadi.Falsafah Pekan Reggio Emilia di Itali terkenal di seluruh dunia bagi pendekatan inovatif pendidikan. Bahkan dengan hubungan antara sekolah dan rumah. melihat. .  Kanak-kanak harus dapat belajar melalui pengalaman menyentuh. Falsafah Reggio Emilia berdasarkan kepada prinsip-prinsip berikut :  Kanak-kanak harus mempunyai kawalan bagi arah belajar mereka. Dalam kebanyakan persekitaran sekolah. sifat ingin tahu intelektual dihargai. mendengar. kebanyakan orang tertanya-tanya apa yang terjadi kepada anak-anak Reggio ketika mereka melakukan peralihan daripada gaya ini untuk pendidikan yang bukan di sekolah Reggio Emilia.  Kanak-kanak mempunyai hubungan dengan kanak-kanak lain dan dengan material di dunia bahawa anak-anak harus dibiarkan untuk meneroka.  Kanak-kanak harus kehabisan cara dan kesempatan untuk mengekspresikan diri. dan mendengar. Falsafah pendidikan telah dikenali sebagai Pendekatan Reggio Emilia yang banyak bagi program pra-sekolah di seluruh dunia termasuk yang telah diubahsuai di Amerika Syarikat. Kebanyakan ibu bapa yang memilih untuk menghantar anak-anak mereka ke program Reggio Emilia yang menggabungkan banyak prinsip dalam mengasuh anak mereka dan kehidupan rumah. bergerak. Pendekatan menempatkan Reggio Emilia mengajar dialami kanak-kanak oleh kecil dengan serta perkembangan yang kanak-kanak hubungan rapat yang membolehkan mereka berkongsi dengan persekitaran mereka di pusat asuhan. Program kanak-kanak pada usia ini telah berjaya disesuaikan dengan falsafah pendidikan dan mereka tertarik kepada Reggio kerana cara pandangan dan menghormati kanak-kanak.

sehingga siswa terus mendapat keuntungan dari Reggio selepas mereka telah meninggalkan program. Ibu bapa 'cermin peranan masyarakat, sama ada di seluruh sekolah dan tingkat kelas’. Ibu bapa diharapkan untuk mengambil bahagian dalam perbincangan tentang dasar sekolah, keprihatinan perkembangan anak, dan kurikulum perancangan dan taksiran. Hal ini disebabkan oleh kebanyakan ibu bapa termasuk ibu bapa yang bekerja juga menghadiri pertemuan yang diadakan pada malam hari sehingga semua yang ingin menyertai boleh melakukannya. Dalam pendekatan Reggio, guru dianggap bukan hanya sebagai jurulatih. Guru digalakkan untuk memudahkan kanak-kanak belajar melalui kegiatan perancangan dan pelajaran berdasarkan kepentingan kanak-kanak, mengajukan soalan untuk lebih memahami, dan secara aktif terlibat dalam kegiatan bersama kanak-kanak, bukannya duduk kembali dan mengamati kanak-kanak belajar. "Sebagai rakan kepada kanak-kanak, guru dalam situasi belajar" (Hewett, 2001). Ketika bekerja pada projek-projek dengan kanakkanak, guru juga boleh memperkembangkan kanak-kanak dengan dirakam. belajar mengumpul data seperti foto, nota, video, dan perbualan yang boleh

2.2 a)

TEORI PERKEMBANGAN AWAL KANAK-KANAK Teori kecerdasan pelbagai, Howard Gardner

Howard Gardner Dr. Howard Gardner dilahirkan di Scranton, PA pada tahun 1943. Orang tuanya ialah pelarian daripada Nazi Jerman. Seorang anak yang sangat gemar membaca dan mencintai muzik, dia kemudian menjadi pemain piano yang berbakat. Sebagai seorang pemuda, dia mendaftarkan diri di Harvard University dan menemui tempat yang menyenangkan untuk belajar. Ia bermula sebagai sejarah besar tapi akhirnya mengarah pada perkembangan kognitif psikologi. Pada tahun 1983, beliau mengembangkan teori kecerdasan pelbagai yang sangat dikenali ramai. Beliau telah terlibat dalam reformasi sekolah sejak 1980-an. Pada tahun 1986, beliau mula mengajar di Harvard Graduate School of Education dan memulakan peranannya di Projek Zero, sebuah kumpulan penyelidikan yang berfokus tentang kognisi manusia dengan fokus khusus tentang seni. Dr. Howard Gardner berkahwin dengan Ellen Winner, seorang psikologi perkembangan, dan mempunyai empat anak dan satu cucu. Ghairah hidupnya adalah keluarga dan karyanya. Dia sangat menggemari untuk melancong dan seni (DreamDolphin Media, 2007). Teori Kecerdasan Pelbagai telah diperkenalkan oleh Howard Gardner pada tahun 1983. Beliau telah membuat kajian terhadap pelbagai lapisan masyarakat termasuk kanak-kanak biasa dan istimewa serta kelompok penduduk yang mempunyai kriteria yang istimewa. Mengikut Gardner, kecerdasan yang terdapat pada seseorang bukanlah hanya diwarisi semata-

mata. Pada pandangan beliau, jika kedua-dua ibu bapa dikategorikan sebagai tidak cerdas mengikut ukuran ujian IQ tidak semestinya anak-anak mereka juga tidak cerdas. Kajian yang dijalankan oleh beliau terhadap kanak-kanak istimewa mendapati ada di antara murid-murid yang lemah daya ingatannya adalah dilahirkan oleh ibubapa yang kedua-duanya adalah professional (Suppiah Nachiappan et al., 2008). Teori kecerdasan pelbagai yang diperkenalkan oleh Howard Gardner mempunyai ciri-ciri yang tertentu. Antaranya: 1. Individu mempunyai sembilan kecerdasan 2. Kecerdasan boleh dipelajari, dididik dan ditingkatkan. 3. Kecerdasan tidak berkembang seiring. 4. Satu atau dua kecerdasan tersebut boleh berkembang sepenuhnya. 5. Kecerdasan boleh dirancang. 6. Kecerdasan boleh dipindahkan. Contohnya, daripada kecerdasan interpersonal kepada kecerdasan verbal-linguistik. Menurut Gardner lagi, teori kecerdasan pelbagai adalah berdasarkan pemikiran bahawa kemampuan intelektual yang diukur melalui ukuran ujian IQ adalah sangat terbatas. Ini kerana ukuran ujian IQ menekankan kepada kemampuan logikal-matematik dan bahasa sahaja. Sebenarnya, setiap orang mempunyai caranya tersendiri dan unik untuk menyelesaikan persoalan atau masalah yang dihadapi mereka. Tambahan lagi, kecerdasan bukan hanya dilihat dari nilai yang diperolehi seseorang. Hal ini disebabkan kecerdasan merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang untuk melihat sesuatu masalah dan seterusnya berupaya menyelesaikan masalah tersebut atau membuat sesuatu yang berguna kepada orang lain. Kecerdasan pelbagai mencakupi sembilan kecerdasan pada dasarnya merupakan pengembangan dari kecerdasan otak (IQ), kecerdasan emosional (EQ) dan kecerdasan spiritual (SQ) (Suppiah Nachiappan et al., 2008).

Jenis-jenis teori kecerdasan pelbagai Menurut Gardner (1983), terdapat sembilan kecerdasan pada manusia, iaitu verbal-linguistik, logik matematik, visual-ruang, kinestetik, muzik,

interpersonal. naturalis dan eksistensialisme.. Logikal-Matematik Kecerdasan logikal-matematik adalah kebolehan menggunakan nombor. penulis. menyoal. mengenal pasti pola abstrak. pensyarah dalam bidang sastera. berjenaka dan bercerita. pengacara. berucap secara formal. kecerdasan naturalis dan eksistensialisme merupakan dua jenis kecerdasan yang terkemudian diperkenalkan oleh Gardner (Suppiah Nachiappan et al. penceramah. Kebolehan yang dominan di bahagian kiri otak membolehkan seseorang menaakul secara deduktif dan induktif serta berfikir secara konseptual dan abstrak. Daripada sembilan kecerdasan tersebut. mudah mengingati maklumat dan boleh memberi keyakinan kepada orang lain. sebab dan akibat. . mereka mudah berbahasa bagi melahirkan perasaan dan pendapat. 2008). Mereka mampu untuk berkomunikasi dengan baik melalui aktiviti mendengar. Mereka peka terhadap berbagai-bagai fungsi bahasa terutamanya dari segi kebolehan untuk mencuit perasaan dan emosi. Verbal Linguistik Individu yang mempunyai kecenderungan dalam kecerdasan jenis verballinguistik boleh berfikir dan mampu menggunakan perkataan untuk menyampaikan sesuatu secara berkesan sama ada dalam bentuk lisan atau penulisan. penyiar radio. Penyair. Oleh itu.. Mereka juga pastinya pandai berbicara. dana ahli politik yang handal adalah pekerjaan yang sepadan untuk mereka yang mempunyai kecerdasan verbal-linguistik ini (Suppiah Nachiappan et al. gemar bercerita dan tekun mendengar cerita atau membaca. . Contoh-contoh aktiviti ialah memperkayakan perbendaharaan kata. bertutur. menaakul. intarpersonal. membaca serta menulis. Kecerdasan ini menggabungkan kemampuan matematik dan ilmiah yang dimiliki oleh seseorang. pelajar cenderung dalam kecerdasan ini dikatakan berupaya menyelesaikan masalah yang kompleks berkaitan matematik dengan mudah sahaja dan boleh membuat perkaitan. perkaitan. pembaca berita. Mereka akan sensitif terhadap makna perkataan dan mahir untuk memanipulasikannya. gemar akan makna yang kompleks. 2008). Oleh itu.

menganalisis. . berkebolehan menceritakan dan menggambarkan pengalaman yang pernah dilalui serta bijak menghubungkaitkan antara objek-objek dalam ruang. bentuk. Lazimnya. urutan nombor. Contoh-contoh aktiviti jenis kecerdasan ini ialah penggunaan simbol.. Mereka dapat mengenali objek. . pengurusan grafik dan pengiraan. 2008). Sementara mereka yang termasuk dalam golongan cerdas ruang mampu menggunakan warna secara sempurna. Mereka sering bertanya tentang berbagai-bagai fenomena yang dilihat yang berlaku di sekeliling mereka. Kecenderungan dalam kecerdasan ini membolehkan seseorang membuat persepsi tentang alam sekitar secara tepat dan betul. mensintesis. 2008). rumus.. Mereka biasanya kaya dengan imageri dalaman (internal imagery) sehingga berkecenderungan dalam aspek imaginatif dan kreatif (Suppiah Nachiappan et al. pola abstrak. . mengecat. warna. perkaitan sebab dan akibat (logik). membaca peta dengan baik serta mempunyai daya imaginasi yang kuat. . mereka suka menuntut penjelasan logik dari setiap pertanyaan. penyelesaian masalah. Contoh-contoh aktiviti yang berkaitan kecerdasan visual-ruang ialah melukis. Visual-Ruang Kecerdasan visual-ruang merupakan kebolehan gambaran mental dan berupaya mengamati dunia melalui visual. mengenali skema warna dan ruang.. Orang yang mempunyai kecerdasan ini biasanya berjaya dalam kerjaya yang berkaitan dengan matematik dan sains (Suppiah Nachiappan et al. Kecerdasan visual-ruang membolehkan seseorang mempersembahkan ideaidea visual dan ruang secara grafik. Kecerdasan ini juga mampu membuat seseorang pelajar selalu sedar akan posisi relatifnya dalam koordinat ruang dan waktu. mengira dan menggunakan komputer dengan cekap (Suppiah Nachiappan et al. Selain itu. Seseorang yang mempunyai kecerdasan ini juga boleh berfikir dalam bentuk gambaran dan bayaran secara tiga dimensi. dan corak dalam persekitaran. 2008). mereka juga suka mengklafikasikan benda untuk mudah mengira.

mereka cekap menginterpretasi pergerakan anggota atau tubuh badan. individu mendiskriminasi dan meluahkan perasaan melalui muzik.polis dan olahragawan adalah beberapa kerjaya yang biasanya dimiliki oleh orang dengan tingkat kecerdasan kinestetik yang tinggi (Suppiah Nachiappan et al. pemain bola sepak. gimrama dan lain-lain (Suppiah Nachiappan et al. Orang yang cerdas dalam bidang kinestetik mengeksplorasi dunia mereka dengan otot-otot. Oleh itu. aktiviti jasmani. Seseorang ini mempunyai kelebihan ini sangat sensitif kepada bunyi-bunyian atau suara yang wujud dan timbul di dunia ini. 2008). Artis. tentera. Di samping itu. main peranan. latihan fizikal.. menari. .. Biasanya. berimaginasi secara aktif dan gemar mengurus peta minda. Hal ini kerana muzik seseorang membolehkannya mengesan bunyi tanpa lisan. orang yang mempunyai kecerdasan visual-ruang dilatih menjadi seorang pelukis yang terkemuka. Mereka berupaya menggunakan kemahiran fizikal untuk meluahkan idea. muzik serta irama yang terdapat di persekitarannya. mereka lebih cenderung melakukan aktiviti yang berkaitan dengan pergerakan badan seperti bersukan. Biasanya. Mereka memiliki keupayaan kawalan pada gerakan. Kinestetik Orang yang mempunyai kecerdasan kinestetik yang tinggi berkebolehan menggunakan sebahagian atau keseluruhan anggota tubuh badan mereka untuk berkomunikasi dan menyelesaikan masalah yang dihadapi. baik yang berasal daripada suara alat muzik ataupun yang timbul daripada .. 2008).mencipta gambaran mental. penari. individu juga cekap memanipulasi objek fizikal dan dapat mengimbangi antara pergerakan fizikal dengan mental. peninju. arkitek yang popular serta pengukir dan pereka yang disengani (Suppiah Nachiappan et al. Muzik Kecerdasan kecerdasan ini berkaitan yang dengan terdapat kemampuan dalam diri untuk menggemari. Contoh aktiviti yang berkaitan kecerdasan kinestetik ialah tarian kreatif. ketangkasan dan keanggunan semasa bergerak. permainan sukan dan seni pertahanan diri. pelakon. 2008). perasaan dan menyelesaikan masalah atau mencipta suatu produk baru. keseimbangan.

kecerdasan ini termasuk kemampuan seseorang anak mengenal dan sensitif terhadap perasaan orang dewasa di sekitarnya. tabiat. Contoh aktiviti ialah komunikasi sesama individu. nyanyian dan drama lagu. mereka juga mampu berasa sensitif dan memahami emosi. Penyanyi. penggubah lagu. bunyi instrumental. Mereka pintar melantunkan nada lagu dengan baik. Interpersonal Kecerdasan berkomunikasi interpersonal dengan merupakan secara kemampuan pragmatik individu terhadap dalam petanda mendiskriminasi antara pelbagai petanda interpersonal dan kebolehan untuk berkesan tersebut. 2008). . . motivasi. 2008). memberi maklum balas. dan hasrat orang lain. pandai menggunakan kosa kata muzikal dan peka kepada ritma. Selain itu. Semua orang mempunyai kecerdasan muzik tetapi dengan tahap yang berbeza-beza. seseorang yang cenderung dalam kecerdasan ini boleh menggubah rentak dan tempo muzik dan mudah mengenali dan mengingati nada-nada bunyi atau muzik (Suppiah Nachiappan et al.. perasaan. Pada tahap yang mudah. bunyi vokal. . ketukan. mereka dapat berinteraksi dengan mudah dan boleh bekerjasama dengan orang lain secara praktikal untuk menghasilkan sesuatu yang berfaedah. Contoh aktiviti kecerdasan muzik ialah persembahan muzik. Selain itu. Seterusnya. Mereka juga dapat memberi motivasi kepada orang lain. tingkah laku dan harapan orang lain.gejala alamiah seperti suara manusia. .. Mereka berupaya menggunakan set asas atau elemen-elemen muzik serta dapat bermain alat muzik dan menghafal lirik muzik dengan baik. pemain muzik dan komposer lagu ialah kerjaya yang sesuai dan tepat bagi mereka yang mempunyai kecerdasan muzik ini (Suppiah Nachiappan et al. Mereka juga dapat menggubah kata-kata menjadi lagu dan boleh mencipta berbagai-bagai alat dan permainan muzik. fikiran.. Mereka yang mempunyai kecerdasan interpersonal yang menonjol biasanya memiliki interaksi yang baik dengan orang lain (Suppiah Nachiappan et al. 2008). latihan kolaboratif. melodi atau warna suara dalam sebuah komposisi muzik. binatang mahupun guruh serta suarasuara lainnya. Kecerdasan interpersonal membolehkan seseorang itu memahami perasaan.

strategi pembelajaran koperatif dan sedia bekerjasama. 2008). proses emosi. pengacara. Individu yang mempunyai kecerdasan intrapersonal yang tinggi dapat menjadi seorang penulis yang handal. 2008). usahawan. tetapi pada masa yang sama mereka juga sentiasa berwaspada dan berwawasan dalam melakukan sesuatu. Intrapersonal Kecerdasan yang intrapersonal kecerdasan merupakan kesedaran yang tentang diri sendiri.. penaakulan tahap tinggi. Biasanya individu dengan tahap kecerdasan ini mempunyai peribadi yang tertutup. jururawat. penyajak. guru dan ahli falsafah yang terkemuka (Suppiah Nachiappan et al. Selain itu. doktor dan pekerja sosial (Suppiah Nachiappan et al. Mereka yang mempunyai kecerdasan interpersonal yang tinggi akan lebih sesuai mempunyai pekerjaan seperti pemimpin agama. dan galian dengan mudah. jurujual. corak atau bentuk yang terdapat di alam sekitar. dapat berfikiran metakognitif dan berkebolehan untuk menilai diri sendiri. disiplin diri dan amalan pemusatan. mereka akan lebih banyak menghabiskan masa di luar dan gemar mendengar bunyi- . pakar kaunseling. 2008). guru. Individu yang mempunyai kecerdasan naturalist yang menonjol biasanya merupakan seseorang pencinta alam yang dapat mengenali dan mengklasifikasikan flora. orang yang mempunyai kecerdasan intrapersonal yang tinggi biasanya kelihatan murung dan suka mengelamun. mereka pandai menentukan hala tuju kehidupan serta mempunyai pegangan. strategi pemikiran.. Kebolehan ini memberi keyakinan diri yang tinggi kepada mereka tentang kebolehan yang terdapat dalam diri mereka sendiri. Naturalist Kecerdasan naturalist merujuk kepada kebolehan untuk mengenal pasti dan mengkategorikan pola. Contoh aktiviti ialah teknik metakognitif. . Secara keseluruhannya. Lazimnya. fauna. prinsip dan azam yang kuat serta boleh berdikari (Suppiah Nachiappan et al. Orang memiliki intrapersonal tinggi selalunya mengenali diri sendiri secara mendalam dan mempunyai tanggapan tentang kekuatan dan kelemahan diri sendiri. . .. ahli motivasi. ahli psikologi.

Eksistensialisme Orang yang memiliki kecerdasan ini memiliki ciri-ciri yang tertentu. 2008). erti kehidupan. . petani. ahli geologi dan pendaki gunung adalah kerjaya yang sesuai bagi mereka yang mempunyai kecerdasan naturalist yang tinggi (Suppiah Nachiappan et al. asal-usul binatang. Hal individu yang sensitif terhadap alam sekitar dan dapat menghubungkaitkan antara kehidupan flora dan fauna (Suppiah Nachiappan . nelayan. pertumbuhan tanaman dan sebagainya.bunyian yang terdapat di alam sekitar. Kecerdasan ini telah diperkenalkan dan dikembangkan oleh Gardner pada tahun 1999. Ahli biologi. sama ada nilai-nilai tradisional ataupun nilainilai baru yang sedang berkembang. mengapa manusia mengalami kematian dan juga realiti yang dihadapi oleh manusia dalam hidup. Pelajar yang mempunyai kecerdasan naturalist akan lebih berkesan kecerdasannya dengan mengadakan aktiviti di luar kelas. ahli botani. zoologi. Untuk meningkatkan kecerdasan ini seseorang boleh membaca banyak buku fasafah dan menyoal diri sendiri tentang pertanyaan yang membolehkannya menelaah jawapan secara mendalam seperti ’Adakah makhluk lain selain manusia di alam semester’. Kecerdasan naturalist juga membolehkan mereka menikmati bendabenda dan cerita yang berkaitan dengan fenomena alam. Dengan kata lain. semua tokoh di atas akhirnya menempa nama dalam bidang masing-masing. 2008). contohnya terjadinya awan dan hujan. Kesimpulannya dengan memanfaatkan kecerdasan masing-masing.. Dengan itu. mereka merupakan et al. Mereka cenderung bersikap untuk bertanya mengenai segala kejadian kewujudan manusia. Mereka memiliki tarikan yang besar terhadap alam sekitar termasuk pada binatang. . ’Berapakah jumlah kenderaan yang ditemui disepanjang perjalanan ke pejabat? dan sebagainya (Suppiah Nachiappan et al. perancang bandar. 2008)..Mereka berkemampuan untuk menelaah nilai-nilai yang berkembang di tengahtengah kehidupan masyarakat.. masa depan yang cerah adalah menjadi penyumbang utama di dalam sejarah manusia seterusnya dihormati sepanjang zaman.

Menurut Sharifah Maimunah (2001) dalam Noor Azizah Ahmad (2006) menyatakan. (1997) dalam Noor Azizah Ahmad (2006) menyatakan. dan Eggen. guru merekabentuk situasi pembelajaran di mana pelajar boleh mencipta penyelesaian mereka sendiri terhadap tugasan pembelajaran tersebut. (1998) dalam Noor Azizah Ahmad (2006) menyatakan. kemudiannya beralih kepada teori pembelajaran Kognitivisme yang diperkenalkan oleh Jean Piaget di mana idea utama pandangan ini adalah mental.D.F Skinner yang mementingkan perubahan tingkahlaku ke atas pelajar. tokoh-tokoh ini dapat menyumbangkan pandangan. Jika idea tersebut sesuai dengan skema. Sesuatu pembelajaran dianggap berlaku apabila terdapat perubahan tingkah laku kepada pelajar contohnya daripada tidak tahu kepada tahu. D.b) Teori pembelajaran konstruktivisme Menurut Kauchak. Semua idea dan imej dalam minda individu diwakili melalui struktur mental dikenali sebagai skema yang akan menentukan bagaimana data dan maklumat yang diterima difahami oleh manusia. P.ini kerana. I. pembelajaran konstruktivisme ini bertitik tolak daripada teori pembelajaran Behaviorisme yang didokong oleh B. idea-idea dan pelbagai lagi terutamanya berkaitan dengan bidang masing-masing untuk masyarakatnya. Pembentukan pengetahuan baru tersebut lahir daripada gabungan pembelajaran yang terdahulu dengan persekitaran semasa. idea ini akan diterima begitu juga sebaliknya dan seterusnya lahirlah teori pembelajaran Konstruktivisme yang merupakan pandangan terbaru di mana pengetahuan akan dibina sendiri oleh pelajar berdasarkan pengetahuan sedia ada mereka. pembelajaran secara konstruktivisme ini boleh didefinisikan sebagai satu fahaman bahawa murid membina sendiri pengetahuan atau . Bagi memudahkan proses pengajaran dan pembelajaran. Menurut Arends. pembelajaran secara Konstruktivisme adalah satu pandangan baru tentang ilmu pengetahuan. P. Hal ini. R. .

pelajar membina sendiri konsep dengan membuat penyelesaian kepada masalah. dalam bukunya Educational Psychology dalam Teori pembelajaran (2009) menyatakan.” Dalam definisi ini. beliau menyatakan bahawa teori Konstruktivisme ini memerlukan penekanan diberikan kepada pelajar lebih daripada guru. mereka menjelaskan bahawa konstruktivisme adalah pendekatan pembelajaran yang menyediakan peluang kepada pelajar untuk membina kefahaman terhadap perkara yang dipelajari dengan mewujudkan jaringan atau hubungan (dalam minda) antara idea dan fakta yang sedang dipelajari. Ini adalah kerana pelajarlah yang berinteraksi dengan bahan dan peristiwa serta memperolehi kefahaman tentang bahan dan peristiwa tersebut. dalam bukunya Educational Psychology. Ia berasal daripada bidang falsafah dan telah . Menurut Borich dan Tombari (1997). 177) dalam Teori pembelajaran (2009) menyatakan. pendekatan pembelajaran konstruktivisme (constructivism) ialah “Constructivism is an approach to learning in which learners are provided the opportunity to construct their own sense of what is being learned by building internal connections or relationships among the ideas and facts being taught. N. Autonomi serta inisiatif pelajar hendaklah diterima dan digalakkan. Konstruktivisme bukanlah satu konsep baru. (1999) dalam Noor Azizah Ahmad (2006). Lev Vygotsky. Manakala mengikut Sushkin. Menurut Woolfolk (1998). A Contemporary Approach (ms. Oleh itu.” Dari kenyataan-kenyataan ini jelaslah bahawa mengikut teori pembelajaran konsruktivisme. Justeru itu. “Constructivist perspectives – View that emphasizes the active role of the learner in building understanding and making sense of information. seorang ahli psikologi Rusia percaya bahawa pelajar yang bijak adalah individu yang berhadapan dengan benda baru dan menggunakan pengalaman serta mereka bersungguh-sungguh untuk menghuraikan kelainan berdasarkan pengalaman-pengalaman tersebut. pelajar perlu memainkan peranan aktif dalam memahami dan memberi makna kepada maklumat atau pengetahuan yang dipelajari.konsep secara aktif berdasarkan pengetahuan dan pengalaman sedia ada. konstuktivisme juga dikenali sebagai fahaman “binaan”.

Bruner. “Play. Dewey mempelopori gerakan “progresivisme” dalam pendidikan. kita menyaksikan gerakan ini sudah bermula dalam pembelajaran sains dan matematik yang cuba menyemarakkan perspektif konstruktivisme (Teori pembelajaran. Inilah gerakan konstruktivisme yang sudah dilaksanakan di Amerika Syarikat. pada tahun 1710.digunakan dalam bidang sosiologi dan antropologi dan juga dalam bidang psikologi kognitif dan pendidikan. misalnya. ahli falsafah konstruktivis yang pertama. Immanuel Kant menyokong pendapat ini dan mengatakan bahawa manusia bukanlah penerima maklumat yang pasif. di Amerika Syarikat pengajaran dan buku teks telah diolah agar lebih menjurus kepada penggalakan proses berfikir. Von Glaserfeld. kita menyaksikan Jean Piaget (1951) lebih awal mengutarakan tentang perkembangan kognitif dalam karya terjemahan. ahli psikologi gestalt. pelajar menerima maklumat dengan aktif. Dalam konteks tempatan. Sejak satu setengah dekad yang lampau. Seterusnya. Bartlett. melibatkan “belajar dengan membuat” (learning by doing). 2009). menyelesaikan masalah dan membina keupayaan untuk belajar. 2009). Yager (1999) dalam Teori pembelajaran (2009) menjelaskan. iaitu Giambatista Vico. Cheek (1992) dalam Teori pembelajaran (2009) menyatakan. yang juga mengambil kira pemikiran Dewey dan Bruner. Papert dan Confrey (Teori pembelajaran. Dalam keadaan yang sama. Mengikut John Dewey (1966) dalam Teori pembelajaran (2009) menyatakan. Anderson. Dreams and Imitation in Childhood” dan Vygotsky (1978) dalam “Mind in Society” yang dikaitkan dengan perspektif konstruktivisme dalam perkembangan minda kanak-kanak (Teori pembelajaran. yang kemudiannya dapat membantu pelajar berfikir dan membentuk kefahaman tentang masalah yang cuba dihuraikan. pembelajaran bermakna (meaningful learning). Vygotsky. mengatakan… “one only knows something if one can explain it”. menghubungkannya dengan maklumat terdahulu yang telah diasimilasinya. . 2009). perspektif konstruktivisme ini terhasil daripada kajian Piaget. Dewey. dan menjadikan maklumat itu miliknya dengan membina kefahaman atau membuat interpretasi ke atas maklumat tersebut.

Memberi perhatian kepada keperluan. Menggalakkan pelajar mengemukakan hipotesis. Memberi peluang pelajar berinteraksi dengan guru dan pelajar-pelajar lain. Meminta pelajar menghubungkait idea asal dengan idea yang baru dibina. Teori-teori ini boleh digunakan dan dimanfaatkan oleh guru-guru dalam membantu proses pengajaran dan pembelajaran menjadi lebih berkesan. Mementingkan kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir di kalangan pelajar. pelajar menghormati pandangan alternatif rakan . Memberi peluang kepada pelajar berkongsi persepsi antara satu sama lain. Menggalakkan mereka. Menyediakan aktiviti-aktiviti berbentuk “hands on” dan “minds on”. Tidak menyampaikan maklumat secara terus kepada pelajar.Pembelajaran dan pengajaran menggunakan pendekatan konstruktivisme boleh dilaksanakan dengan memberikan perhatian kepada perkara-perkara berikut (Teori pembelajaran. terdapat pelbagai teori pengajaran-pembelajaran yang telah dikaji oleh ahli-ahli psikologi. kebolehan dan minat pelajar. 2009) : • • • • Memberi peluang kepada pelajar mengemukakan pandangan tentang sesuatu konsep. guru-guru perlulah memahami pendekatan-pendekatan yang boleh digunakan ini berdasarkan kepada teoriteori pengajaran pembelajaran yang ada. Menggalakkan pelajar merenung kembali proses pembelajaran yang dilaluinya. Menggalakkan pelajar bekerja dalam kumpulan. Kesimpulannya. Namun. • • • • • • • • • • Melaksanakan pengajaran berpusatkan pelajar. Menghormati semua pandangan pelajar dan tidak memandang rendah terhadap pandangan mereka.

beliau dilantik sebagai ketua "Swiss Society for Psychologist". Beliau menghembuskan nafasnya yang terakhir pada usia 84 tahun. Latar belakang beliau ini memberikan banyak sumbangan kepada bidang psikologi setelah beliau bekerja dengan . Dalam bidang Psikologi. 1981. . Jean melanjutkan pelajaran ke Universiti Nauchatel.c) Teori perkembangan kognitif. Bapanya bernama Arthur Piaget. Jean merupakan anak pertama yang suka berdikari dan berminat tentang ilmu alam. Tidak lama kemudian. Jean merupakan salah satu tokoh yang amat penting di abad ke dua puluh. Jean Piaget Jean Piaget Jean Piaget dilahirkan di Nauchatel. Beliau memulakan kariernya sebagai penulis pada usia yang teramat muda iaitu 10 tahun. 2009). yang merupakan seorang Profesor Sastera dalam bidang Sejarah dan ibunya pula bernama Rebecca Jackson. Selepas tamat sekolah menengah. Beliau mendapat PhD semasa berumur 22 tahun. Switzerland pada 9 Ogos 1896. Jean mula meminati Psikologi apabila beliau terpilih menjadi pengarah makmal Psikologi di Universiti Jeneva (Ahmad Tramizi Talib.

2008). 2008). teori yang beliau kemukakan adalah memfokuskan kepada perkembangan kognitif kanakkanak (Ahmad Tramizi Talib. Teori perkembangan kognitif Piaget bukanlah satu teori psikologi tetapi hanyalah satu pandangan epistemology iaitu satu falsafah pengetahuan yang diperolehi melalui pemerhatian terperinci ke atas kanak-kanak pada tahap umur dan tahap perkembangan yang berlainan (Jas Laile Suzana Jaafar. kanak-kanak membina pengetahuan mereka secara aktif untuk memahami persekitarannya. manipulasi dan menilai persekitaran fizikalnya (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. Keadaan ini berlaku melalui pelbagai proses penerokaan. sebaliknya. Piaget memperkenalkan 4 konsep utama: • • • • Skema (Schema) Penyerapan (Assimilation) Pengubahsuaian (Accomodation) dan Keseimbangan (Equilibrium) . Menurut Jean Piaget. pola-pola perlakuan ini boleh memberikan petunjuk bagi pengetahuan bagaimana proses pembentukan pemikiran berkembang di kalangan kanak-kanak. kanak-kanak akan melalui peringkat-peringkat perkembangan kognitif yang sama tetapi pada usia yang berbeza-beza. Kanak-kanak ini terdiri daripada umur yang tahap perkembangan yang berlainan (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. tetapi lebih berminat untuk melihat pola-pola perlakuan yang ditunjukkan oleh kanak-kanak apabila mereka memberikan jawapan yang salah. Ekoran daripada itu. Jean tidak berminat untuk melihat hasil jawapan betul yang diberikan oleh kanak-kanak. 2009).Binet bagi membentuk ujian keceredasan mental. Pada pandangan Jean. 2008 : 85). dapatlah kita ketahui teori perkembangan kognitif Piaget adalah satu dapatan yang diperolehi hasil daripada pemerhatian yang terperinci yang dijalankan oleh Piaget ke atas kanak-kanak. Di sini. Semasa bekerja dengan Binet. Beliau berpendapat persekitaran tidak membentuk kognitif kanak-kanak. Untuk menerangkan dengan lebih lanjut mengenai proses ini.

Skema adalah struktur kognitif atau mental yang membolehkan individu mengurus dan menyesuaikan diri dengan keadaan persekitaran. Keadaan ini boleh disamakan dengan sebuah belon yang semakin membesar apabila ditiupkan angin ke dalamnya. Oleh itu. maka maklumat itu akan ditolak atau diubah atau diubahsuai. Seperti puting susu atau jari tangan. membuat perubahan. Jika maklumat yang diterima sesuai maklumat itu tidak sesuai. perubahan yang berlaku adalah secara kuantitatif atau bukan kualitatif (Perkembangan fizikal dan kognitif kanakkanak. Skema adalah seperti sebuah kabinet yang menyimpan banyak fail dan setiap fail mewakili satu skema. 2008). skema sedia ada pada bayi itu ialah menghisap susu dan menggenggam. memperhalus. iaitu penyerapan (fitting) maklumat baru ke dalam struktur sedia ada. Akomodasi atau penyesuaian diri dan menghasilkan perubahan kualitatif serta perkembangan skema (development of schema). Asimilasi merupakan proses kognitif di mana seseorang menyatukan maklumatmaklumat baru atau pengalaman-pengalaman baru ke dalam skema yang sedia ada. Bayi berkenaan masih belum dapat membezakan yang mana satu akan mengeluarkan susu atau sebaliknya. Skema adalah proses mencipta. 2008). Apabila seorang bayi dilahirkan. kerana hanya ada satu sahaja skema iaitu menghisap (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. Apabila seorang bayi dilahirkan ia mempunyai skema umum dan semakin bayi itu membesar skema yang diperoleh semakin meningkat dan skema itu semakin diperhalusi. Apa sahaja benda yang dimasukkan ke mulutnya akan dihisapnya. Asimilasi berlaku sepanjang masa kerana manusia sentiasa melalui pelbagai maklumat dan pengalaman. menyusun dan mengurus. proses penyesuaian diri berlaku apabila skema yang sedia ada diubahsuai untuk digabungkan . Oleh itu.

Proses ini berlaku secara berterusan bermula dari bayi sehingga dewasa (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. Kanak-kanak cuba belajar koordinasi di antara deria motor dengan gerakannya serta cuba mengaitkan perkataan-perkataan dengan objek-objek yang dapat dilihat dalam persekitarannya (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. apabila seseorang kanak-kanak menerima maklumat baru. Keseimbangan akan tercapai apabila seseorang kanak-kanak menyeimbangkan proses penyerapan dan pengubahsuaian. kanak-kanak mula menggunakan deria motornya untuk memahami dan berinteraksi dengan persekitarannya. Peningkatan maklumat dan pengalaman ini meningkatkan tahap skema sedia ada. Piaget mendapati bahawa perkembangan kognitif kanak-kanak adalah berbeza dan berubah melalui empat peringkat mengikut perubahan umur mereka. Proses ini berlaku secara berterusan sehingga seseorang itu mencapai tahap pemahaman yang stabil dan mantap bagi satu-satu kemahiran tertentu (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. Selepas dilahirkan selama dua bulan. seorang bayi sudah boleh membezakan objek-objek di dalam persekitarannya.dengan maklumat-maklumat atau pengalaman-pengalaman baru. Sebaliknya. operasi konkrit dan operasi formal (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. 2008). maka maklumat itu akan diubahsuai melalui pengubahsuaian skema atau mencipta skema yang baru. 2008). Sekiranya ia berjaya proses keseimbangan akan tercapai. Peringkat Sensori Motor (0 – 2 tahun) Dalam peringkat ini. Kanak-kanak kelihatan mula boleh belajar bahasa dan lambang yang mudah. Contohnya. 2008). ia akan menyerap maklumat itu ke dalam skemanya. Piaget membahagikan empat peringkat ini sebagai peringkat sensori motor. Dari kajian dan pemerhatiannya. Jikalau maklumat baru itu dapat disesuaikan. jika ia tidak dapat diserap. . maka tahap keseimbangan akan tercapai. pra operasi. 2008).

Remaja juga boleh menggunakan simbol-simbol matematik untuk menggambarkan konsep yang abstrak. mengaitkan satu konsep dengan konsep yang lain serta menggunakan logik untuk menyelesaikan masalah matematik (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. Mereka menganggap pengalaman pandangan orang dengannya. . Mereka juga boleh berfikir secara deduktif atau induktif. Di dalam peringkat ini. dan menggunakannya untuk membuktikan teorem atau hukum matematik serta membuat rumusan atau generalisasi daripada aktiviti-aktiviti matematik. kanakdikuasainya itu. 2008). Di samping itu.Peringkat Pra Operasi (2 – 7 tahun) Kanak-kanak kanak telah boleh boleh menggunakan bertutur dengan dan bahasa fasih dan serta melalui lain simbol bahasa adalah untuk yang serupa menggambarkan sesuatu konsep. mereka tidak dapat menyelesaikan masalah yang kompleks. Mereka masih tidak mempunyai kebolehan untuk berfikir secara abstrak. Apabila mencapai umur 4 tahun. keupayaan berfikir secara logik masih terbatas kepada konkrit sahaja. boleh mengelaskan objek mengikut ciri tertentu dan memahami konsep keabadian bilangan (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. menguasai proses kebalikan dan akhirnya mengamati proses songsangan. kanak-kanak sudah boleh mempelajari lebih daripada satu perkara pada satu masa. Peringkat Operasi Formal (selepas 12 tahun) Remaja telah boleh berfikir secara abstrak dan boleh menyelesaikan masalah yang lebih kompleks. perkembangan kognitifnya kian menjadi pesat. Kanak-kanak sudah boleh memikir secara induktif atau deduktif serta dapat menguasai konsep masa dan kelajuan. Peringkat Operasi Konkrit (7 – 12 tahun) Kanak-kanak mula memperolehi konsep transformasi. 2008). Bagaimanapun. 2008). kebanyakan aktiviti pembelajaran yang bererti masih bergantung kepada objek-objek konkrit dan pengalaman secara langsung (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. Oleh itu. Mereka mula berupaya memberi sebab untuk menyokong kepercayaan mereka.

guru dan sekolah pula mempengaruhi perkembangan individu . status sosio-ekonomi. Misalnya. Ciri-ciri seperti warna kulit. rakan sebaya. bahawa setiap individu menunjukkan ciri-ciri perkembangan yang serupa dalam peringkat-peringkat pertumbuhan yang tertentu. Kajian ahli-ahli psikologi sering mengaitkan perbezaan kecerdasan individu dengan kecerdasan ibu bapa mereka. warna mata dan lain-lain. Baka ini boleh menguasai penyuburan fizikal dan mental. Mengikut kajian ahli-ahli psikologi. kadar perkembangan setiap individu. 2008). walaupun dalam peringkat pertumbuhan yang sama. kebudayaan dan kepercayaan masyarakat. Di samping faktor-faktor seperti keluarga. Kajian ahli-ahli psikologi Galton (1865). kognitif. saiz fizikal. Goddard (1890). Perbezaan kecerdasan di antara individu boleh diperhatikan daripada prestasi pelajar dalam sesuatu kelas.Perkembangan seseorang kanak-kanak amat dipengaruhi oleh baka atau keturunan dan faktor persekitaran. Mereka berpendapat baka dan persekitaran adalah faktor-faktor yang menyebabkan kadar perkembangan manusia dan wujudnya perbezaan individu di antara satu sama lain (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. emosi dan sosial. kemampuan mental kita sama ada pandai atau tidak pandai (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. 2008). Baka diperturunkan melalui gen-gen ibu bapa kepada anak-anak. Kajian ahli-ahli psikologi telah membuktikan bahawa tidak ada dua orang individu mempunyai kadar perkembangan yang sama. ibu bapa yang cerdas pintar akan melahirkan anak yang juga cerdas pintar (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. Biasanya. Newman (1937) dan Shieldo (1962) telah membuktikan bahawa setiap individu mempunyai kecerdasan dan kebolehan intelek yang berbeza dengan rakan sebayanya. emosi seseorang individu juga diwarisi daripada baka ibu bapa. Baka atau keturunan merupakan ciriciri perwarisan yang dibawa oleh ibu bapa kepada anak-anak. Sebagaimana yang telah dihuraikan dalam teori perkembangan manusia. tetap berbeza dari segi fizikal. Baka juga menetapkan had keupayaan. ibu bapa yang mempunyai emosi yang kurang stabil dan bersifat pemarah akan melahirkan anak yang agresif dan autokratik. sumber teknologi. 2008). Akan tetapi.

Kanakkanak yang bersosialisasi dengan rakan sebaya yang bersopan santun akan menyerap nilai-nilai murni yang positif daripada mereka. seperti rumah dan sekolah (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. Adalah telah diketahui umum. asuhan dan sosio-ekonomi keluarga melahirkan perbezaan individu mengikut perbezaan kadar perkembangannya (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. sahsiah. Makanan berzat dan seimbang akan membantu kanak-kanak memperkembangkan jasmaninya dengan sempurna. kanak-kanak bergaul dengan rakan sebaya yang rajin belajar akan mendorong perkembangan intelek dan potensinya ke tahap optimum. Kanak-kanak diasuh dan dididik dengan cara yang baik akan mengalami perkembangan potensi. Menurut NAEYC (National Association For the Education of Young Children). . Pengaruh rakan sebaya adalah penting dalam perkembangan kanakkanak. tingkah laku dan emosi dengan sempurna. makanan. 2008). 2008).dalam setiap peringkat pertumbuhannya. Kebudayaan dan kepercayaan masyarakat yang berbeza mempengaruhi perkembangan kanak-kanak sosio-emosi. makanan. Contohnya. Institusi keluarga merupakan pengaruh utama terhadap perkembangan manusia. perbezaan suasana rumah. perkembangan kognitif kanak-kanak dipengaruhi oleh persekitaran yang melingkunginya. Status sosio-ekonomi keluarga yang baik atau tinggi akan membantu perkembangan intelek dan fizikal kanak-kanak ke tahap optimum kerana keluarga ini berupaya memberi makanan yang cukup berzat dan seimbang serta kemudahan pendidikan yang sempurna kepada anak-anak mereka (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. khasnya dari perkembangan intelek. Perkembangan persekitaran iaitu kognitif dan kanak-kanak sekolah dipengaruhi oleh faktor alam rumah masyarakat dalam merupakan aspek kehidupan manusia. kanak-kanak dilahirkan dalam sebuah rumah yang mesra dan penuh dengan kasih sayang akan mengalami perkembangan emosi yang sihat. Misalnya. asuhan dan status sosio-ekonomi keluarga. emosi dan sosial. 2008). Unsur-unsur institusi keluarga yang pengaruhi perkembangan individu ialah suasana rumah.

2008). beretika serta kuat beragama dengan nilai kerohanian yang sempurna. serta mengabaikan nilai kerohanian dan nilai kejiwaan. berakhlak mulia. berketrampilan. Misalnya. intelek. Seperti yang kita ketahui bahawa pendedahan kanak-kanak kepada sumber teknologi yang sihat akan meningkatkan kadar perkembangan kognitif. perbezaan nilai hidup membentuk perbezaan falsafah hidup di kalangan individu. Iklim sekolah yang kondusif serta dilengkapi dengan kemudahan-kemudahan pengajaran-pembelajaran akan membantu perkembangan kognitif. emosi dan sosialnya. majalah. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran negara. akan membentuk sikap yang negatif dan personaliti yang tidak diingini (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. emosi dan sosialnya. Sebaliknya. Guru yang bersifat penyayang dan cekap menguruskan aktiviti pengajaranpembelajaran dalam bilik darjah akan melahirkan pelajar yang berilmu. televisyen dan komputer. kuning atau kezaliman. Sumber teknologi ini merujuk kepada maklumat-maklumat yang diperolehi daripada bahan-bahan bacaan seperti suratkhabar. Perbezaan kebudayaan dan agama melahirkan perbezaan cara hidup serta tingkah laku manusia. afektif dan psikomotor pelajar (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. filem. Masyarakat yang sihat akan mempengaruhi anggotanya dengan membentuk sikap yang sihat seperti bertanggungjawab. iklan.personaliti dan mental. Masyarakat yang menitikberatkan kebendaan akan mempengaruhi sikap manusia yang mementingkan diri sendiri dan bersikap materialistik. Guru dan sekolah merupakan pengaruh yang paling penting dalam perkembangan pelajar dari segi fizikal. rajin berusaha. bermoral. 2008). kanak-kanak yang didedahkan kepada sumber teknologi yang berunsur keganasan. Kebudayaan masyarakat yang menitikberatkan kepada keagamaan akan melahirkan individu yang beriman (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. 2008). Perkembangan individu pula dipengaruhi oleh pendedahannya kepada sumber teknologi yang terdapat di alam kehidupannya. . radio.

Kemahiran motor yang telah dikuasai pada peringkat awal kanak-kanak seperti berlari. Aktiviti-aktiviti seperti mengamati dan mengklasifikasi. memahami. dan cara individu memperoleh pengetahuan dari lingkungannya. Jean Piaget berpendapat pemikiran sebagai satu proses yang disedari dan berkembang secara berperingkat-peringkat. Pada peringkat ini. pengetahuan dan keintelektualan seseorang kanak-kanak dan kemampuan menjana akal budi dalam pelbagai aktiviti penyelesaian masalah. demi mewujudkan insan yang harmonis dan seimbang dari segi intelek. 2008). Perkembangan kognitif merupakan proses peningkatan keupayaan pemikiran. memecahkan soal-soal matematik. emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Individu akan mengalami perkembangan sepanjang hayat mereka iaitu perkembangan fizikal (pertumbuhan fizikal akan terhenti apabila seseorang mencapai kematangan). perkembangan motor kanak-kanak adalah lebih baik dan menunjukkan koordinasi yang lebih baik. Perkembangan kognitif merupakan salah satu daripada proses tumbesaran yang dilalui oleh setiap kanak-kanak. Proses kognitif melibatkan perubahan-perubahan dalam kemampuan dan pola berfikir. 2008). Perkembangan adalah aspek perubahan yang dialami individu dan bersifat kualitatif tetapi jelas berubah melalui peredaran masa. merupakan proses kognitif dalam perkembangan anak (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. menghafal sajak atau doa. dan membentuk pengetahuan serta pemahaman baru terhadap pengalaman yang dilaluinya (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. rohani. kemahiran berbahasa. 2008). menganalisa. Tugas murni ini telah dimaktubkan dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang diisytiharkan pada tahun 1988 (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. dan menceritakan pengalaman. Perkembangan kognitif sering dikaitkan dengan proses perkembangan intelek seseorang. Proses ini sangat penting kerana ia akan mempengaruhi kehidupan dan masa depan seseorang kanakkanak. dan .Guru dan sekolah merupakan agen perubahan dan bersama-sama diberi tugas untuk memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu. memanjat. melompat.

memakai pakaian. Menurut Jean Piaget. Daripada segi ingatan pula Ingatan Jangka Panjang (IJP) meningkat dan strategi seperti latihan akan memberikan kesan kepada IJP kanak-kanak (Perkembangan fizikal dan kognitif kanakkanak. Kemahiran-kemahiran ini adalah seperti lompat tali atau skipping. Kanakkanak sudah mula berfikir perkara akan datang dan berbincang perkara lepas. dan tulisan mereka menjadi semakin kecil. Cara kanak-kanak berfikir dan menyelesaikan masalah. kanak-kanak yang berusia 6 tahun sudah boleh melakukan aktiviti seperti mengetuk. mengikat tali kasut. Kanak-kanak pada peringkat pra sekolah banyak menggunakan simbol dalam perbualan untuk menunjukkan keupayaan penggunaan bahasa. Kanak-kanak antara 8 hingga 10 tahun pula boleh menggergaji. kanak-kanak menunjukkan peningkatan yang pesat dalam memahami persekitaran dan pemikiran sesuatu benda yang berada di sekeliling. Perkembangan kognitif kanak-kanak pada peringkat ini. menunggang basikal dan meluncur (skating). Ibu bapa dapat mempengaruhi perkembangan kognitif kanak-kanak dengan memindahkan pengetahuan berkenaan maklumat dan budaya dalam menunjuk ajar mereka melalui tingkah laku ibu bapa itu sendiri (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. dan mereka telah pun menunjukkan kemahiran manipulatif yang hampir sama dengan orang dewasa seperti bermain alat muzik. Mereka tidak lagi hanya menumpukan pada perkara yang berkaitan dengan masa depan. 2008). Misalnya. Pemikiran Olahan Konkrit meliputi olahan mental yang membolehkan kanak-kanak melakukan aktiviti mental yang terdahulu dilakukan secara fizikal. Pada peringkat pertengahan dan akhir kanak-kanak. Bagi mereka yang sudah berusia antara 10 hingga 12 tahun. 2008). berenang. menggunakan simbol bagi menunjukkan sesuatu objek dan membuat . Olahan ini membolehkan kanak-kanak melakukan pemikiran pembalikan dan juga menunjukkan kemahiran klasifikasi. melukis dengan menggunakan pensel untuk menggantikan krayon.sebagainya sudah mencapai tahap yang lebih mantap di samping beberapa jenis kemahiran yang baru telahpun dikuasai. mengendalikan alatan untuk berkebun dan menjahit. tulisan mereka semakin kecil dan kemas.

Kanak-kanak akhir pula sudah mula memahami aspek yang melibatkan logik dan mampu untuk menggabungkan perkara logik dengan pemikiran yang abstrak. Ia merangkumi bahasa dan komunikasi. konsep ruang dan penyelesaian masalah. Kurikulum Prasekolah Kebangsaan menggariskan enam komponen moral. Perkembangan ini sangat penting untuk menjadikan kanak-kanak berkeadaan baik dalam segala aspek. operasi nombor dan pengukuran. Pendidikan awal yang berkualiti amat perlu bagi meningkatkan perkembangan menyeluruh seorang kanak-kanak. padanan satu dengan satu konsep nombor. 2008). konsep masa. mengingat dan kemahiran menggunakan bahasa.perbandingan antara satu sama lain (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. Pada tahap ini juga. Kanak-kanak pada tahap ini juga mempunyai kecenderungan untuk melakukan aktiviti yang berbentuk menyusun objek. kepada perkembangan fizikal serta menyeluruh. pengelasan. kerohanian perkembangan perkembangan kreativiti dan estetika. Kanak-kanak ini juga sudah mula menggunakan bahasa untuk mengkategorikan barang. Peranan yang dimainkan oleh pihak sekolah dan ibu bapa sangat penting untuk memastikan perkembangan kognitif tidak tersekat atau terganggu (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. 2008). Kesimpulannya ialah. utama yang menyumbang emosi. memikirkan . tahu bagaimana untuk meletakkan objek yang sama berdasarkan kriterianya. 2008). seorang kanak-kanak dapat meniru perbuatan rakannya yang menari ballet walaupun mereka melihat beberapa hari yang lepas. Selain itu. Ini kerana keupayaan mereka menunjukkan sesuatu objek agak terhad dalam bahasa dan mereka cuba menyampaikan maksud dengan menggunakan simbol. kanak-kanak pada tahap ini sudah mula memahami apa yang tidak difahaminya sebelum ini. Sebagai contoh. nombor dan warna sudah mula difahami (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. Keupayaan mereka menggunakan simbol ini ditunjukkan melalui bermain. ramalan. perbandingan dan diskriminasi. perkembangan kognitif. kemampuan pemikiran yang baru juga akan didapati contohnya ialah memikirkan perkara yang abstrak. Manakala perkembangan kognitif pula melibatkan pemerhatian.

Ibnu Sina dan juga Ibnu Hazm. kanak-kanak sudah mula mempraktikkan kemampuan baru melalui lawak dan pergaduhan dengan ibu bapa dan dengan yang lain. 2008). Dr.0 PANDANGAN DAN PENDAPAT TOKOH DARI DALAM DAN LUAR NEGARA MENGENAI PERKEMBANGAN AWAL KANAK-KANAK Terdapat banyak pandangan dan pendapat daripada tokoh dalam dan luar negara mengenai perkembangan awal kanak-kanak. 2009) : • • Jangan diajar kanak-kanak dengan perkara-perkara yang susah.proses dalam pemikirannya dan juga mereka melihat sesuatu perkara sebagai relatif lebih daripada yang jelas. Nur Hazwani. b. Menggunakan bahan-bahan bantu mengajar. Menggunakan benda-benda maujud. c. Pandangan mereka adalah seperti berikut: Ibnu Khaldun (Nadira Anis Sharina. . Pada tahap ini juga. d. Sharifah Nor Puteh ((Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. Mengadakan latih tubi. Belajar daripada mudah kepada yang lebih susah: a. Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pendidikan. Antaranya pandangan tokoh-tokoh pengasas pendidikan awal kanak-kanak dari Timur seperti Ibnu Khaldun. Imam Al-Ghazali. Berperingkat-peringkat. 3 Ketua Bidang Dasar. 3. Nur Fatiha.

2009).takut dan bekerja berlebih-lebihan. Tidak mahu belajar b. bersikap tegas dengan kanak-kanak. . dan dapat menggembirakan mereka serta memberi kerehatan selepas penat belajar (Nadira Anis Sharina. Nur Hazwani. Kanak-kanak harus dibentuk dengan cara lemah lembut bukannya dengan kekasaran. Aktiviti bermain untuk kanak-kanak mengikut pendapat Imam Al-Ghazali ialah membantu perkembangan fizikal serta menguatkan otot mereka. Pembacaan al-Quran diajar dahulu sebelum menghafalnya. tidak keterlaluan dalam mendenda anak-anak.hiburan dan rehat adalah perlu diselang-selikan. Ibnu Sina : Sumbangan karyanya yang terbesar ialah “Qanun fi Tibb” atau dialih bahasakan menjadi “Precepts of Medicine”. Oleh sebab itu. • • • Contoh teladan yang baik harus didedahkan mendidik kanak-kanak yang belum baligh. Menurut karyanya. Nur Hazwani. Nur Fatiha. seorang kanak-kanak harus dididik sejak lahir.Ghazali : Kanak-kanak adalah anugerah Tuhan yang mana Allah memberi kepercayaan kepada ibu bapa untuk corakkan hati kanak-kanak yang masih suci bersih menjadi hati yang sangat bernilai dan berharga. Jadual kanak-kanak disuruh belajar haruslah disusun dengan baik. Kesederhanaan adalah baik dalam membesarkan anakanak. 2009). beliau berpendapat ibu bapa dan guru tidak perlu terlalu marah. tingkah laku yang mulia. Ini menyebabkan mereka: a. • Masa belajar jangan terlalu panjang kerana boleh menyebabkan lupa. Jangan dibebankan dengan perkara-perkara diluar kemampuan mereka. fitrah semulajadi kanak-kanak memang suka bermain. Nur Fatiha. Beliau mencadangkan belajar dan bermain secara berkumpulan bersama rakan hampir sebaya dan bukan sebaya (Nadira Anis Sharina. Imam Al. Aktiviti bermain . memperelokkan fitrah dan membentuk naluri mereka. Mencerca pengajaran yang diberi. Kanak-kanak tidak boleh dipaksa belajar. Cara mendidik anak-anak ialah pelajaran agama.• Kanak-kanak perlu diberikan contoh-contoh konkrit yang boleh difahami melalui pancaindera.

Selain itu terdapat juga pandangan tokoh-tokoh lain seperti di bawah: Johann Heinrich Pestalozzi (1746-1827) : Idea-idea beliau mengenai pendidikan ialah anak-anak perlu dibimbing secara perlahan-lahan berdasarkan potensi yang ada padanya. Percaya bahawa pendidikan adalah diasaskan kepada pengalaman-pengalaman deria. Beliau yakin bahawa ibu adalah orang yang terbaik untuk mengajar anaknya (Zulkiply bin Hj Yaakob. (multiage grouping). dan menyebut huruf tanpa desakan atau kekerasan bagi mendapatkan kesempurnaan.. Bimbingan itu perlu bermula daripada pengalaman deria kepada idea yang abstrak. Melalui pengalaman itu kanak-kanak boleh mencapai potensi mereka yang semulajadi (Zulkiply bin Hj Yaakob. mengukur. Oleh itu. 2009). ibu bapa dan pendidik umpama tukang kebun. kindergarten pula ialah taman untuk kanak-kanak. 2009). Oleh itu kanak-kanak perlu belajar dalam persekitaran yang terancang dan kanak-kanak berkembang melalui main” Antara idea-idea Froebel ialah taman kanak-kanak perlulah dipenuhi dengan .Ibnu Hazm : 5 tahun adalah sesuai bagi permulaan proses pembelajaran secara sistematik yang bermula dengan mengetahui. meniru. manakala guru hanya sebagai pembimbing (Nadira Anis Sharina. Kanak-kanak digalakkan berfikir dan cuba menjawab sendiri. Nur Fatiha. pembelajaran konsep hendaklah dengan melalui manipulatif seperti membilang. 2009). Beliau juga percaya kepada kumpulan pelbagai umur. merasa dan menyentuh. Friedrich Froebel (1782-1852) : Menurut beliau “kanak-kanak umpama biji benih. Guru yang baik ialah guru yang mengajar kanak-kanak bukan mengajar mata pelajaran. Nur Hazwani. Beliau percaya pengajaran boleh dibentuk berdasarkan objek.

binatang dan gambar-gambar. Keadaan bilik janganlah sempit kerana menyusahkan perjalanan aktiviti. Beliau mencadangkan dalam mendidik kanak-kanak perlu menggunakan objek supaya menimbulkan minat dalam pembelajarannya. Ia perlu diberi kebebasan. Beliau menekankan kaedah bermain kepada kanakkanak dan belajar melalui membuat. mempunyai bilik yang senang dimasuki cahaya. Mastura Badzis : Segala apa yang dilihat dan didengari oleh seorang kanak-kanak dari persekitarannya adalah merupakan satu pendidikan baginya kerana yang nyata bagi kanak-kanak di peringkat awal umur. fizikal dan sosial kanak-kanak. Sekurang-kurangnya ia dicat dengan warna yang terang. Beliau menekankan disiplin diri terhadap kanak-kanak dan motivasi dalaman adalah penting bagi kanak-kanak. Pembelajaran bukanlah sesuatu yang terpisah dan ia saling berkaitan antara satu sama lain (Zulkiply bin Hj Yaakob.Kelas prasekolah perlu dipenuhi dengan pemandangan. 2009). 2009). kanak-kanak mempelajari sesuatu melalui perbuatan. saiz dan warna. Dr. Ia hendaklah berdasarkan kepada keperluan dan keupayaan kanak-kanak. mereka tidak dapat .keindahan untuk menarik perhatian kanak-kanak (Zulkiply bin Hj Yaakob.Suasana di taman kanak-kanak hendaklah dapat mengawal kanak-kanak daripada pengaruh jahat yang terdapat dalam masyarakat dan bahaya alam semulajadi. Pendidikan adalah pembinaan watak atau peribadi kanak-kanak. bunyi-bunyian dan objek-objek untuk kanak-kanak yang mempunyai bentuk yang mudah. Dilengkapi dengan kerusi meja yang sesuai untuk kanak-kanak. Di taman kanak-kanak perlu dipupuk dengan perkembangan mental. Taman kanak-kanak merupakan satu pendekatan terhadap latihan kanakkanak (Zulkiply bin Hj Yaakob. dipenuhi dengan taman-taman. 2009). Menurut beliau.

personaliti. Beliau berpendapat. kestabilan emosi. kanak-kanak perlu dibentuk dan dididik sejak dari awal. moral dan sosial. Paul Eggan. daya cipta. berpendapat perkembangan adalah perubahan yang berurutan dan kekal dalam diri seseorang hasil daripada pembelajaran. perkembangan social dan intelek disamping dapat memperkembangkan kekuatan fizikal . dan ketangkasan seorang murid. Don. menyesuaikan diri kepada persekitaran dan berubah melalui peredaran masa. Crow (1980) dalam Ladyzuely (2010) Menurut Crow dan perkembangan menyatakan. pengalaman dan kematangan. Slavin (1997) dalam Ladyzuely (2010). individu akan mengalami perkembangan sepanjang hayat. iaitu perkembangan dari segi fizikal. Slavin. merupakan perubahan secara ‘kualitatif’ serta cenderung ke arah yang lebih baik dari segi pemikiran. sosioemosional dan kognitif serta bahasa. Apa yang membezakan ialah Islam menekankan kelakuan pembentukan sahsiah seseorang kanak-kanak bukan hanya fizikalnya tetapi pemantapan akhlaq perlu diterapkan seiring dengan penerapan keimanan di dalam ruh dan jiwanya (Zul. berpendapat perkembangan adalah berkaitan dengan mengapa dan bagaimana individu berkembang dan membesar. Teori Kognitif Piaget Good dan Brophy (1990) dalam Teori Perkembangan Kognitif Piaget (1926) dan dijelaskan oleh Aminah Ayob dalam Syarahan Umum : Pembelajaran Berasaskan Minda Dan Implikasinya Kepada Pendidikan menerangkan bahawa skema (the internal knowledge structure) berkembang apabila . Model Montessori Caplan dan Caplan (1976) dalam Saayah Bt Abu (2008) dalam Perlaksanaan Aktiviti Belajar Melalui Bermain Di Tadika-tadika Kawasan Melaka Tengah Melaka menyatakan bermain sebagai penentu penting bagi perkembangan kekuatan sahsiah. 2009). Barat dan Islam mempunyai perspektif yang sama dalam hal ini.membezakan yang baik dan yang buruk. rohani. dan Crow dan Crow : Paul Eggan dan Don Kauchak dalam Ladyzuely (2010).koordinasi.

seseorang dapat membina kosep dalam kognitifnya dengan menghubungkan pengetahuan baru dengan pengetahuan yang sedia ada padanya dan proses ini dinamakan accretion. konsep-konsep yang ada pada seseorang boleh berubah selaras dengan pengalaman baru yang diperolehinya dan ini dinamakan penyalaan atau tuning. Model Konstruktivisme Rumelhart dan Norman (1978) dalam Subadrah Nair (2005) menjelaskan dalam Penggunaan Model Konstruktivisme Lima Fasa Needham Dalam Pembelajaran Sejarah menyatakan.kanak-kanak berinteraksi dengan persekitarannya dan skema itu sentiasa berkembang dan berubah kerana menyerap dan menyimpan maklumat baru. Model Erikson MacNaughton (2005) dalam Model Erikson (1975) dan dijelaskan oleh Mariani Md Nor dalam Realiti Trend Dan Isu Dalam Pendidikan Awal Kanak-kanak menyatakan. . Seseorang juga boleh membina konsep-konsep dalam struktur kognitifnya dengan menggunakan analogi iaitu berdasarnya pengetahuan yang ada padanya. Selain itu. dan sentiasa mempunyai sikap yang positif terhadap individu lain tanpa ada kecenderungan (bias) negatif terhadap yang lain. keyakinan diri. pendidikan prasekolah merupakan peringkat awal dalam proses pembelajaran yang amat penting kerana pengalaman di prasekolah dapat member persediaan yang boleh membekalkan kanak-kanak dengan kemahiran.

Kanak-kanak Tahap I tidak memahami tugasan yang perlu dilakukan. tahap-tahap perkembangan itu merupakan satu perubahan pemikiran dari egosentrisme tulen kepada pemahaman lengkap. bahawa mereka telah mereka bentuk tiga jenis tugasan berhubung dengan tiga buah gunung tersebut untuk mengkaji masalah penyelarasan perspektif. Menurut Piaget dan Inhelder (1956) dalam Omar Ibrahim dan Wan Rafaei Abdul Rahman (1994) telah menyatakan. Sebagai kesimpulan. subjek diminta menyusun tiga buah gunung itu supaya sama dengan perspektif di dalam gambar.1. Ciri-ciri tahap perkembangan tersebut disertakan dalam Jadual 2. mereka telah melibatkan seramai 100 kanak-kanak di Geneva yang berusia 4-12 tahun. Kedua. telah memeriksa perspektif sekumpulan objek dengan menggunakan tiga buah model gunung yang mempunyai tanda-tanda saran seperti warna dan saiz yang berbeza dan kemuncaknya yang tertinggi diselubungi salji. tetapi oleh kerana pengaruh Egosentrisme masih kuat. dalam kajian tersebut. Kanak-kanak Tahap 11B mula sedar tentang perbezaan perspektif. Kanak-kanak Tahap IIA tidak dapat mengenal pasti bahawa seseorang yang berada di tempat lain akan mempunyai perspektif yang berbeza daripada perspektifnya (egosentrisme tulen). Subjek telah memilih satu gambar yang difikirkan mewakili perspektif boneka. Mereka telah berjaya mengesan tahap-tahap perkembangan yang membawa ke arah penguasaan penyelarasan perspektif. Pertama. Menurut Piaget dan Inhelder (1956) dalam Omar Ibrahim dan Wan Rafaei Abdul Rahman (1994) menyatakan.0 KAJIAN-KAJIAN LEPAS YANG MENYENTUH ASPEK MODEL DAN TEORI YANG BERKAITAN Menurut Piaget dan Inhelder (1956) dalam Omar Ibrahim dan Wan Rafaei Abdul Rahman (1994) menyatakan.4. Ketiga. ia tidak boleh . subjek ditunjukkan sekeping gambar dan diminta meletakkan boneka pada satu orientasi supaya perspektif di dalam gambar. satu boneka yang dianggap sebagai pemerhati diletakkan di beberapa kedudukan atau orientasi keliling tiga buah gunung itu yang diletakkan dalam satu susunan yang tetap.

1 Ringkasan ciri tahap perkembangan yang dihuraikan oleh Piaget dan Inhelder (1956): . Walaupun demikian. mereka tidak mempunyai kemahiran untuk sentiasa berjaya dalam menggambarkan dengan tepat perspektif orang lain (IIIB-pemahaman lengkap).menggambarkan dengan tepat perspektif orang lain. Dalam TahapIII. kanakkanak boleh mengenal pasti perbezaan perspektif. Menurut Piaget dan Inhelder (1956) dalam Omar Ibrahim dan Wan Rafaei Abdul Rahman (1994) yang telah dinyatakan dalam Jadual 2.

telah menjalankan beberapa kajian replikasi mengenai tugasan yang direka bentuk oleh Piaget dan Inhelder . Kanak-kanak tidak boleh atau hampir tidak boleh membezakan pemandangannya dengan pemandangan seorang pemerhati. Kanak-kanak membezakan Tahap IIIA menunjukkan berbagai-bagai kemajuan pandangan dalam hingga usaha berjaya menyelaraskan berbagai-bagai pemandangan. ATAU gambar yang mewakili pemandangan b) Menganggap sebarang gambar boleh mewakili semua pandangan. tetapi menghadapi kesukaran untuk menyelaraskan hubungan kiri-kanan dan depan-belakang mengenai kedudukan ketigatiga gunung. Kanak-kanak menyedari berbagai-bagai pandangan seperti. balas peralihan. Ini membolehkan mereka menentukan berbagai-bagai pandangan orang lain dengan betul Menurut Dodwell (1963). mereka tidak sentiasa dapat menentukan berbagai-bagai pandangan orang lain dengan Tahap IIIB betul. Dengan itu. Kanak-kanak cuba membezakan berbagai-bagai pandangan dan menumpukan perhatian kepada satu ciri yang dominant. Egosentrisme: Kanak-kanak memikirkan pemerhati mempunyai pandangan yang sama sepertinya dengan : a) Memilih pemerhati. Laurendeau an Pinard (1970). Kanak-kanak menguasai sepenuhnya penyelarasn kedua-dua hubungan kiri-kanan dan depan-belakang. Opper (1977) dan Robinson dan Robinson (1983) dalam Omar Ibrahim dan Wan Rafaei Abdul Rahman (1994) menyatakan.Tahap I Tahap II Tahap IIA Kanak-kanak tidak memahami arahan atau soalan yang dikemukakan. asalkan gambar itu menunjukkan ketiga-tiga Tahap IIB Gerak buah gunung. Walaupun demikian ciri itu dihuraikan dari segi pandangannya kerana pengaruh egosentrisme masih Tahap III kuat.

mereka telah menyokong kewujudan tahap perkembangan yang dikesan oleh Piaget dan Inhelder (1956).(1956). Dengan itu. Pada amnya. kemungkinan besar subjek di tahap ini masih dipengaruhi oleh egosentrisme tetapi beliau tidak membuat kenyataan yang jelas. yang dinyatakan dalam jadual 2. di antara kajian mereka ialah penyelarasan perspektif. Menurut Opper (1977) dalam Omar Ibrahim dan Wan Rafaei Abdul Rahman (1994) menyatakan bahawa dalam kajian beliau. Menurut Dodwell (1963) dalam Omar Ibrahim dan Wan Rafaei Abdul Rahman (1994) telah menyatakan. subjek di tahap ’mula sedar perbezaan perspektif’ masih dipengaruhi oleh egosentrik. Lazimnya. Menurut Piaget dan Inhelder (1956) dalam Omar Ibrahim dan Wan Rafaei Abdul Rahman (1994) telah menyatakan.(1956) dalam Omar Ibrahim dan Wan Rafaei Abdul Rahman (1994) menyatakan. Menurut Piaget dan Inhelder . bagi kanak-kanak yang sedang membesar. . beliau tidak menghuraikan dengan terperinci tingkahtingkah laku yang mencirikan tahap-tahap perkembangan yang dilaporkannnya. sesuatu bentuk pemikiran itu tidak akan timbul atau boleh hilang dengan secara mendadak. Menurut Laurendeau an Pinard (1970) dalam Omar Ibrahim dan Wan Rafaei Abdul Rahman (1994) menyatakan bahawa dalam kajian mereka.2. tetapi dia membayangkan kesedaran bahawa perspektif orang lain tidak perlu sama dengan perspektifnya. kami tidak dapat menentukan sama ada tahap ’mula sedar perbezaan perspektif’ dapat dikesan atau tidak oleh beliau.

Penyelidikan N Beza antara umur Tidak faham tugasan (I) / / - Egosentrisme (IIA) Mula sedar perbezaan perspektif (IIB) Pemahaman Separa (IIIA) / / / / / Lengkap (IIIB) / / / / / Piaget dan Inhelder 100 (1956) Dodwell (1963) Laurendeau Pinard (1970) Opper (1977) Robinson Robinson (1983) 194 dan 450 494 dan 111 4-12 5-11 4-12 6-16 5-11 / / / / - / / / / .2 Bilangan subjek. dan tahap-tahap perkembangan yang dikesan oleh beberapa orang penyelidik dalam Omar Ibrahim dan Wan Rafaei Abdul Rahman (1994). beza antara umur.Jadual 2.

Salatas dan Flavell (1976) berpendapat bahawa tahap akhir (IIIB) perspektif ruang boleh dibahagikan kepada dua bahagian. Walaupun demikian tiga tahap perkembangan yang telah dikesan itu boleh disusun dalam satu urutan berhierarki yang tetap iaitu syarat yang dikatakan oleh Piaget perlu ditunjukkan di dalam perkembangan sesuatu konsep. telah menunjukkan ciri-ciri tahap perkembangan yang berbeza sedikit daripada yang dapat dikesan oleh penyelidik-penyelidik lain. egosentrik hampir tidak wujud di kalangan kanak-kanak. di dalam kajiannya menyatakan ciri-ciri tahap perkembangan adalah seperti berikut : dalam Tahap I. Fry. tidak menyatakannya. Ini merupakan perbezaan yang ketara sekali di antara keputusannya dengan keputusan Piaget dan Inhelder (1956). kanak-kanak boleh menyelaraskan dimensi ruang kiri-kanan dengan . Jika dirujuk dalam Jadual 2. kanak-kanak mewakili dengan betul hubungan depan–belakang dan di Tahap III mereka dapat menguasai hubungan kiri-kanan untuk mencapai pemahaman keseluruhan perspektif. kanak-kanak menetapkan dengan tepat sifat dominan sesuatu objek. Dodwell (1963). manakala di Tahap II. Amerika Syarikat) tidak boleh diklafikasikan secara kualitatif kepada tahap-tahap perkembangan itu. Menurut Robinson dan Robinson (1983) dalam Omar Ibrahim dan Wan Rafaei Abdul Rahman (1994) menyatakan. Tahap kedua pula diletakkan dengan Tahap IIIA dan Tahap ketiga adalah sama dengan Tahap IIIB. Wright dan Jarvis (1968) dalam Omar Ibrahim dan Wan Rafaei Abdul Rahman (1994) menyatakan. Botkin. Walaupun menurut Piaget dan Inhelder (1956) dalam Omar Ibrahim dan Wan Rafaei Abdul Rahman (1994).Menurut Robinson dan Robinson (1983) dalam Omar Ibrahim dan Wan Rafaei Abdul Rahman (1994) menyatakan. Menurut Robinson dan Robinson (1983) dalam Omar Ibrahim dan Wan Rafaei Abdul Rahman (1994) menyatakan. Laurendeau dan Pinard (1970) dan Opper (1977). Pertama. Sebaliknya menurut Flavell. menurut Robinson dan Robinson (1983) dalam Omar Ibrahim dan Wan Rafaei Abdul Rahman (1994) menyatakan. tahap pertama Robinson dan Robinson (1983) boleh dianggap sepadan dengan Tahap IIB Piaget dan Inhelder (1956) kerana kedua-duanya mempunyai satu ciri yang sama : kanak-kanak menumpukan perhatian kepada sifat dominan sesuatu objek.2. Tingkah laku subjek (gred 2-8 dan 11. tidak menyokong keputusan Piaget dan Inhelder (1956).

Pemahaman pemandangan mempunyai dua komponen: (a) kanak-kanak itu mesti memahami bahawa pemerhati tidak mempunyai lebih daripada satu pemandangan mengenai satu susunan objek-objek tetapi pandangan tunggal yang unik. kanak-kanak memahami maksud sesuatu pemandangan. Komponen ini wujud di kalangan kanak-kanak gred 2 yang memahami bahawa dua pemerhati yang berada pada orientasi yang berbeza tidak mempunyai pandangan yang sama. pengetahuan bahawa pemerhati mempunyai satu pandangan unik adalah yang pertama sekali muncul. . (b) kanak-kanak itu mesti mengetahui bahawa sesuatu pandangan itu tidak boleh dilihat lebih daripada satu kedudukan atau orientasi sekeliling objek-objek itu. Di antara dua komponen yang dikaji itu.depan-belakang dan kedua. Mereka telah mengkaji dua komponen ini dengan melibatkan tadika dan gred 2.

persekitaran. Pandangan tokoh tidak kira sama ada di Barat ataupun Timur sebenarnya memberi peluang untuk menambah baik model dan teori yang sedia ada atau menjadikan model dan teori lebih mendapat perhatian serta pengguna yakin untuk menggunakannnya. Model dan teori yang dibina adalah bertujuan untuk memberi panduan kepada guru.KESIMPULAN Model dan teori perkembangan awal kanak-kanak ini sedikit sebanyak dapat memberi panduan kepada guru dan juga ibu bapa tentang perkembangan yang dilalui oleh seseorang kanak-kanak. kita juga dapat mengenal bahawa setiap kanak kanak-kanak itu. Ini dapat mengelakkan kia mengharapkan lebih daripada apa yang mampu dilakukan oleh kanak-kanak tersebut. ibu bapa. Selain itu. juga Ibu bapa atau guru hendaklah yang menyesuaikan aktiviti dan ransangan mengikut ciri dan kebolehan kanakSeterusnya. pandai. Seperti yang kita ketahui adalah amat penting bagi setiap ibu bapa mahupun guru untuk mengetahui tahap-tahap perkembangan kanak-kanak supaya dapat mengenal pasti kedudukan dan kebolehan kanak-kanak. mereka boleh merancang aktiviti memahirkan kebolehan kanak-kanak dan sebagainya. Secara ringkasnya boleh disimpulkan bahawa model dan teori perkembangan awal kanak-kanak mempunyai perkaitan antara satu sama lain. Ibu bapa atau guru juga perlu melengkapkan diri dengan pengetahuan tentang pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak supaya apa yang ingin diajar lebih berkesan. Kajian-kajian lepas yang menyentuh tentang model dan teori ini juga banyak memberikan reaksi . mempunyai nilai sikap yang baik serta terpuji. kecerdasan dan juga berbagai faktor lain. masyarakat dan pihak yang terlibat bagi melahirkan kanak-kanak yang bijak. adalah individu. setiap kanak-kanak adalah berbeza dari segi perkembangan kognitifnya yang mana ia berkemungkinan dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti baka. berkemahiran. makanan. Di samping itu.

Kaedah mengajar di sekolah Montessori mengutamakan latihan daya penglihatan. kaedah Montessori dan bahan pengajarannya menekankan “Sensory Teaching And Learning”. Kanak-kanak seharusnya dibiarkan untuk meneroka dunia mereka sendiri. Sebenarnya pembelajaran dalam bentuk yang pelbagai membolehkan kanak-kanak belajar melalui pengalaman dan persekitara. dan iman bersamaan dengan ibu bapa. guru. Salah satu aspek yang paling mencabar dari Pendekatan Reggio Emilia adalah permohonan daripada banyak sudut pandangan mengenai keperluan kanak-kanak.positif dan bersetuju dengan pendapat tokoh. barulah kesan pembelajaran dapat dialami sendiri oleh kanak-kanak. minat. Jean Piaget. Selain itu juga. Vygotsky dan Jerome Bruner dan lain-lain. dan kemampuan. Pendekatan Reggio Emilia mempunyai cabaran dalam beberapa konsep dan kebolehan guru sesuai dengan tahap perkembangan amalan. Rumusan daripada Model Montessori ialah pembelajaran melalui penerokaan kepada persekitaran adalah penting bagi kanak-kanak kerana hal ini membolehkan mereka belajar semua benda di persekitaran mereka.tokoh falsafah ini. Ciri-ciri lain yang bertentangan dengan kepercayaan banyak pendidik Barat adalah pentingnya kemampuan anak untuk bergaul dalam kumpulan sebaya. Rumusan kepada pendekatan Reggio Emilia adalah bagi pendidikan awal mencerminkan teori kekeluargaan bersama John Dewey. Kebanyakan daripada apa yang berlaku di kelas mencerminkan pendekatan konstruktivis pendidikan awal. Hasilnya adalah suasana masyarakat dan kolaborasi yang sesuai dengan tahapan perkembangan untuk orang dewasa mahupun anak-anak. dan anak-anak untuk menyumbang dalam cara yang bermakna bagi penentuan pengalaman sekolah . Ini bertujuan agar kanak-kanak mendapat pengalaman dan latihan menggunakan deria dengan cekap dan beliau membuat kesimpulan bahawa tingkahlaku kanak-kanak ini merupakan satu usaha untuk mempelajari mengenai persekitaran dengan menggunakan tangan mereka. Rumusan bagi Model Montessori ialah kaedah ini sesuai dengan masalah pembelajaran kanak-kanak. Alatan mengajar yang disediakan perlulah mempunyai sifat-sifat khas supaya kanak-kanak boleh menggunakan deria mereka. Hal ini boleh menyebabkan kanak-kanak berasa seronok dan aktiviti mencabar di . pendengaran dan sentuhan.

Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. 2008. Diperolehi pada 28 Februari 2010 dan dipetik daripada http://ahmadtarmizitalib. Diperoleh pada 28 Februari 2010. BIBLIOGRAFI Ahmad Tarmizi Talib. 2009.com/doc/4853347/Perkembangan-Fizikal-danKognitif-Kanakkanak Creative thinking. 2009. Diperolehi pada 1 Mac 2010 dan dipetik daripada http://www. Kanak-kanak. Pulau Pinang. melalui penggunaan sensori-deria juga kanak-kanak dapat menyentuh. menghidu.scribd.html Aminah Ayob. Syarahan Umum : “Pembelajaran Berasaskan Minda Dan Implikasi nya Dalam Pendidikan”. 2009. melihat. mendengar.org/wiki/Kanak-kanak Creative thinking. Diperolehi pada 27 Februari 2010 dan dipetik daripada http://www. Creative Thinking.com/doc/16051322/Teori-KecerdasanPelbagai-Gardner-dan-Teori-Kecerdasan-Emosi-Goleman Creative thinking.blogspot. 2005. Diperolehi pada 25 Februari 2010 dan dipetik daripada http://www.com/doc/22087791/teoripembelajaran. merasa dan keseimbangan (vestibular). Aktiviti ransangan yang bersesuaian perlu dimulakan secepat mungkin. Teori Kecerdasan Pelbagai (Gardner) dan Teori Kecerdasan Emosi (Goleman). Teori pembelajaran. dipetik daripada http://ms.scribd. Selain itu. merasa selamat dan beremosi kukuh serta menyediakan kanak-kanak untuk menghadapi cabaran dalam hidup samada di rumah. 2009. sekolah atau masa depan.scribd. .wikipedia. Ransangan pelbagai deria yang bersesuaian yang diberikan dalam suasana kasih sayang dan penjagaan yang rapi terhadap keperluan kanak-kanak akan membantu perkembangan otaknya dan menggalakkan perkembangan kanak-kanak yang gembira.sekelilingnya dapat menjadikan fizikalnya lasak dan mempunyai daya tahan yang tinggi.com/2009/01/latar-belakang-jeanpiaget. Latar belakang Jean Piaget. Dewan Budaya Universiti Sains Malaysia.

com/DRAGONIZER/topic/760348/1/.mindamadani.fp.my/content/view/186/2/ Nadira Anis Sharina. Teaching strategies for developing understanding in science. Advanced Early Yaers Care and Education. Pengenalan kepada psikologi kanakkanak dan remaja. Australia: Nelson Australia Pty. Pengaplikasian Teori Konstruktivisme Dalam Proses Pengajaran dan Pembelajaran Mata Pelajaran Reka Cipt . Pendidikan Anak-anak di Peringkat Awal Umur Berasaskan Binaan Kurikulum yang Integratif. Bronwy BEECHER. kalponah & Noorbaya Othman. T.mypersonality. Jas Laile Suzana Jaafar. Programming and plaining in early childhood settings. Elizabeth DEATH. 2010. Model Pendidikan Montessori.pdf Nor Nurulhayati Aris. 1990. Needham. Diperolehi pada 5 Mac 2010 dan diambil daripada http://www. Sugunavathy. Good. Sue DOCKETT. & Brophy. E. Lee Nien Zee. . 2009.scribd.com/doc/14705430/tokohtokoh-timur-dalam-pendidikanprasekolah. Diperolehi pada 26 Februari 2010 dan dipetik daripada http://s6.scribd. Nur Hazwani. DreamDolphin Media. British: Heinemann Education Publishers. 2004. Leonie ARTHUR.scribd. Ladyzuely. dipetik daripada http://www. Diperoleh pada 2Mac 2010. R. Pandangan tokohtokoh pengasas pendidikan awal kanak-kanak dari Timur.my/ePusatSumber/pdffail/ptkghdfwP/N00RAZIZAHAP01026 8D2006TTP. 1987. Asitah Puniran. Diperolehi pada 2 Mac 2010 dan dipetik daripada http://www. Diperolehi pada 4 Mac 2010. 2006. New York: Longmans Green. 2007. 2005. 2005. Howard Gardner.info/multipleintelligences/howard-gardner/. Nur Fatiha. Teori Kecerdasan Pelbagai.Brudenell. Multiple Intelligences.com/doc/24902467/Model-Montessori.Dragonizer. J. Sue FARMER. The University of Leeds: Centre for Studies in Science and Mathematics Education. 2008.com/doc/5212225/BAB-2PERKEMBANGAN-MANUSIA.utm. diperolehi pada 7 Mac 2010 dan dipetik daripada http://www. Educational psychology: A realistic approach. Howard Gardner. Perkembangan manusia. 2009. dipetik dari http://www. Zalila Ismail. L. Noor Azizah Ahmad. Selangor: Arah publications. Diperolehi pada 2 Mac 2010 dan dipetik daripada http://www.zetaboards. Lain Macleod. Limited Mastura Badzis.

2009. 2009. 20. Early Childhood Curriculum: Developmental Bases for Learning and Teaching. Dalam Anderson.html. Abdul Aziz Abdul Shukor. 2010. J.my/7988/1/EDUPRES_(F3)_8.Maktab Perguruan Islam Subadrah Nair. A.html Zulkiply bin Hj Yaakob. Equilibration of cognitive structure. dipetik daripada http://eprints. Rangsangan Pelbagai Deria. United State of America: Pearson Education. 2009. Ramlah Jantan.gov. W. Hilldale.pdf.infosihat. D. Selangor: Oxford Fajar Sdn. Pendidikan kanak-kanak Islam. Suppiah nachappan.. tuning and restructuring: Three models of learning.com/artikel/pendidikan-anak-anak/15pendidikan-awal-kanak-kanak-islam. Universiti Kebangsaan Malaysia Piaget. Diperolehi pada 2 Mac 2010 dan dipetik daripada http://www.C. 2005.blogspot. Bhd Zul. 1978.utm.2005.. Jurnal Pendidik Dan Pendidikan. Melaka”.perapi. 2009. Accretion. 2008. Diperoleh pada 28 Februari 2010. (1970). Rumelhart. E.Nurul Amirah Mohd Razali dan Zaidatun Tasir. ‘Penggunaan Model Konstruktivisme Lima Fasa Needham Dalam Pembelajaran Sejarah’. R.E.pdf. Semantic factors in cognition. 1994.J. dan Montague. (ed. Jabatan Ilmu Pendidikan Islam. Diperoleh pada 1 Mac 2010. dipetik daripada http://www. 2008. Jil. Psikologi pendidikan. D. R. Asas pendidikan awal kanak-kanak. Spiro.).com/2009/01/pra-3101-asas-pendidikan-awalkanak. NJ: Lawrence Erlbaum Associates. New York: Viking Press. .my/penyakit/Kanakkanak/RansanganPelbagaiDeria.21-40. Selangor. Sue C Wortham. Omar Ibrahim dan Wan Rafaei Abdul Rahman. dan Norman. “Perlaksanaan Aktiviti Belajar Melalui Bermain Di Tadika-tadika Kawasan Tengah Melaka. Diperolehi pada 28 Februari 2010 dan dipetik daripada http://zulprasekolah. Rekabentuk Sistem Pembelajaran Konsep Nombor Berasaskan Pendekatan Permainan yang Menerapkan Teori Perkembangan Kognitif Kanak-kanak. Nurul Amirah Mohd Razali dan Zaidatun Tasir. Penyelarasan Perspektif di Kalangan Kanak-kanak Melayu. Saayah Bt Abu.

Launched in 1965[1] by its creator and first director. health.[3] The program was further revised when it was reauthorized in December.[5] headed by Sargent Shriver. Congress enacted the Head Start Act in 1981. Jule Sugarman. The following year it was authorized by Congress as a year–round program. Washtenaw County Head Start school. The Economic Opportunity Act of 1964 first authorized the program. The Head Start Act of 1981[2] expanded the program. social and other services. Head Start was originally conceived as a catch-up summer school program that would teach low-income children in a few weeks what they needed to know to start kindergarten.[3] it was modeled on the Little School of the 400. Superior Township. As of late 2005. operated by the Carnegie Corporation Preschool Television project.[5] giving broad powers to the Office of Economic Opportunity. Born in the Mississippi Freedom Schools.[4] History Head Start began as part of President Lyndon Johnson's War on Poverty and Great Society. [6] The Elementary and Secondary Education Act of 1965 also addressed preschool education. 2007.The Head Start Program is a program of the United States Department of Health and Human Services that provides comprehensive education. which began the program in 1965.[7] In 1968. Michigan • Mission statement Head Start promotes school readiness by enhancing the social and cognitive development of children through the provision of educational. nutrition.[8] The Office of Economic Opportunity's Community Action Program launched Project Head Start as an eight-week summer program in 1965. health. more than 22 million pre-school aged children had participated. Experience showed that six weeks of preschool couldn't make up for five years of poverty.[2] In 1969 Head Start was transferred to the Office of Child Development in the Department of Welfare (later the Department of Health and Human Services . nutritional. and parent involvement services to low-income children and their families. Head Start is one of the longest-running programs to address systemic poverty in the United States. Head Start began funding a program that would eventually be called Sesame Street.

regular. and advocate for communities that support children and families of all cultures.[9] Migrant and Seasonal Head Start – Provides Head Start services to children of migrant and seasonal farm workers. economic hardship. In FY 1994. health check–ups and dental check–ups." This includes the typical homeless child in a shelter or other outreach program. Health services include screenings. American Indian-Alaska Native Head Start – Target Native American and Alaska Native children and families. Homeless children "lack a fixed."[10] Programs must identify such children and provide services within a reasonable period. health and social services. Programs • • • • • Early Head Start Program – Promotes healthy prenatal outcomes. Services target children from six-months to five-years of age. Programs are administered locally by nonprofit organizations and local education agencies such as school systems. to influence all aspects of a child's development and learning. Family and Community Partnerships – Head Start offers parents opportunities and support as they identify and meet their own goals. and adequate nighttime residence. service hours are longer and programs extend for fewer months than traditional Head Start. Services Head Start provides education. . or similar reason. Head Start programs must provide services to the younger and older siblings of such children. Today it is a program within the Administration for Children and Families (ACF) in the HHS. Homeless children The 2007 Head Start reauthorization directed Head Start to serve homeless children. Head Start – Helps to create healthy development in low-income children ages three to five. Education includes preschool education to national standards that have become de facto standards[citation needed] for all US preschools. Social services provide family advocates to work with parents and assist them in accessing community resources for low income families. healthy families and infant and toddler development beginning as young as newborns. Because of the families' work constraints. nurture their children in the context of their family and culture. Offers services that depend on each child and family's culture and experience. the Early Head Start program was established to serve children from birth to three years of age reflecting evidence that these years are critical to children's development. those living in motels or cars.(HHS)) by the Nixon Administration. but also children who are "sharing the housing of others due to loss of housing.

Families must earn less than 130% of the federal poverty level.[13] As of 2009.000 per year. The staff consists of nearly 212. and 43% three years old or younger. Funding Grants are awarded by ACF Regional Offices and the Office of Head Start's American Indian – Alaska Native and Migrant and Seasonal Program Branches directly to local public agencies.[12] As of 2003. The study found that: 1) Though the program had a “positive impact” on children’s experiences through the preschool years. [citation needed] Qualifications of teachers Section 648A of the Head Start Act[11] lays out guidelines for the training of Head Start teachers and aides. “Head Start Impact Study. All teachers must have associate degrees in a related field by 2013. and half must have bachelor's degrees.222 per child.000 children. and 4-year-olds with only one year of Head Start before kindergarten. “advantages children gained during their Head Start and age 4 years yielded only a few statistically significant differences in outcomes at the end of 1st grade for the sample as a whole. 2) After first grade. the average Head Start teacher made $21.000 that public school teachers made.604 different programs operating more than 48. there were no .[citation needed] Effectiveness Reports on the long-term effectiveness of Head Start are mixed. All programs are required to provide full services to children with disabilities (10% of their total enrollment). DHHS 2011 Study A 2011 report by the Department of Health and Human Services.000 per year. Head Start students were split into two distinct cohorts – 3year-olds with two years of Head Start before kindergarten. compared to the $43. Services were provided by 1.8+ billion dollar budget for 2005 provided services to more than 905. Up to 10% of any funded program's enrollment can be from higher income families or families experiencing emergency situations." examined the cognitive development. private organizations.000 classrooms scattered across every state (and nearly every county) at an average cost of $7. the average teacher made $26. social-emotional development.000 paid personnel and six times that number of volunteers. Indian Tribes and school systems. 57% of whom were four years old or older.[9] The $6. Impacts at the end of kindergarten were scattered…”.Eligibility Eligibility is largely income–based though each local program includes other eligibility criteria such as disabilities and services to other family members. and physical health outcomes of Head Start students as compared to a control group that attended private preschool or stayed home with a caregiver.

and parenting domains. by for example serving children above and below preschool age.[1] Criticisms resulted in plans to improve program services.[18] Mixed studies and statements A within–family analysis compared children in Head Start with their nonparticipant siblings. Garces. is evident as early as second and third grade. however. only “a single cognitive impact was found for each cohort.[19] Many researchers argue that Head Start's significant initial impacts quickly fade. Head Start may increase the likelihood that African American males graduate from high school.000 adults followed from childhood. the program showed immediate improvement in the IQ scores of participating children. adults who had attended Head Start were significantly more likely to complete high school. and possibly have higher earnings in their early twenties than their nonparticipant siblings.[17] Head Start is associated with large and significant gains in test scores. black and Hispanic participants.significant social-emotional impacts for the cohort of 4-year-olds. the benefits of access to Head Start at age four are largely absent by 1st grade for the program population as a whole. Thomas.[20][21][22] . showed larger and longer lasting improvements than black children. For 3-year-olds. However. Currie and Thomas separately analyzed white. The study concludes. "Head Start has benefits for both 3-year-olds and 4year-olds in the cognitive. The cohort of 3-year-olds with two years of Head Start attendance. manifested less hyperactive behaviors and more positive relationships with parents.” Compared to students in the control group. African American adults who had attended Head Start were significantly less likely to be booked or charged for a crime than were their nonparticipant siblings. and Currie used data from the Panel Survey of Income Dynamics to review outcomes for close to 4. although access to the program may lead to improved parent-child relationships through 1st grade. attend college. though nonparticipants narrowed the difference over time. Among European–Americans. social withdrawal and problematic studentteacher interactions. White children. the 4-year-old Head Start cohort did “significantly better” on vocabulary and the 3-year-old cohort tested better in oral comprehension. who were the most disadvantaged. known as “Head Start Fade”. there are few sustained benefits. 3) By the end of first grade. Head Start significantly reduces the probability that a child will repeat a grade. In addition. and mixed results on measures of shyness. This phenomenon.”[14] Supportive studies and statements According to Datta[15][not in citation given][16] who summarized 31 studies. a potentially important finding for children’s longer term development. Mothers who were themselves enrolled in Head Start were compared to their adult sisters who were not. and for 3-year-olds in the social-emotional domain. health. the authors noted larger effects for younger siblings who attended Head Start after an older sibling.

Sustained increases in school achievement are sometimes found. The report’s findings include 1). there were no significant social-emotional impacts for the cohort of 4year-olds.[25] Critical studies and statements According to the most widely cited source supporting Head Start. the federal government has funded large-scale evaluations of Head Start and Early Head Start. The cohort of 3-year-olds with two years of Head Start attendance. evidence regarding Head Start's long-term benefits. the 4-year-old Head Start cohort did “significantly better” on vocabulary and the 3-year-old cohort tested better in oral comprehension . Though the program had a “positive impact” on children’s experiences through the preschool years. children who finish the program and are placed into disadvantaged schools perform worse than their peers by second grade. Early Head Start demonstrated modest improvements in children's development and parent beliefs and behavior. social withdrawal and problematic student-teacher interactions. and physical health outcomes of Head Start students as compared to a control group that attended private preschool or stayed home with a caregiver. manifested less hyperactive behaviors and more positive relationships with parents. "Head Start Falls Further Behind. disadvantaged children and those attending schools with "low levels of academic instruction" get the largest and most lasting academic gains. as study participants were randomly assigned to either the Early Head Start group or a control group. but in other cases flawed research methods produce results that mimic fade-out. In recent years. 4). and 4-year-olds with only one year of Head Start before kindergarten."[24] A 2011 report by the Department of Health and Human Services." Besharov and Call discuss an 1998 evaluation of the Head Start program that .” Compared to students in the control group. After first grade. Although studies typically find that increases in IQ fade out over time. Head Start students were split into two distinct cohorts – 3year-olds with two years of Head Start before kindergarten. Results from the Early Head Start evaluation are particularly informative. many other studies also find decreases in grade retention and special education placements. 3). "Head Start Impact Study. By the end of first grade.In contrast to the general prekindergarten population. however.[23] Barnett and Hustedt (2005) reviewed the literature and stated that "Our review finds mixed. only “a single cognitive impact was found for each cohort. “advantages children gained during their Head Start and age 4 years yielded only a few statistically significant differences in outcomes at the end of 1st grade for the sample as a whole. Impacts at the end of kindergarten were scattered…” 2). Parents of students in the 3-year-old cohort were 7% less likely to spank them and more likely to read to them and involve them in cultural enrichment activities versus parents of 3-year-olds in the control group. but generally positive. social-emotional development. Only by isolating such children (such as dispersing and sending them to better-performing school districts) could gains be sustained.[26] In an Op-Ed piece in the New York Times." examines the cognitive development. and mixed results on measures of shyness.

and parent reports of children’s literacy skills. 2010) was a founder of the Head Start Program who also led the program for its first five years. We spend more than $7 billion providing Head Start to nearly 1 million children each year.. Earlier Head Start Impact Study First Year Findings were released in June 2005.[29][30] Congressional Impact Study In 1998. The benefits improved with early participation and varied among racial and ethnic groups.[31] The study measured Head Start's effectiveness as compared to a variety of other forms of community support and educational intervention. The first report showed consistent small to moderate advantages to 3 year old children including pre-reading. Time magazine's columnist Joe Klein called for the elimination of Head Start. Study participants were assigned to either Head Start or other parent–selected community resources for one year. His studies were cut short by World War II.and 4-year old children.[1] Early life Born in Cincinnati to Melville Sugarman.. a jeweler. "You take the million or so poorest 3. The authors stated that research concluded that the current program had little meaningful impact. These analyses did not assess the durability of the benefits Jule Meyer Sugarman (September 23. if it works. However.led to a national reevaluation of the program. Sugarman entered Western Reserve University (later to become Case Western Reserve University).000 3.it is now 45 years later. And finally there is indisputable evidence about the program's effectiveness. 1927 – November 2. which issued a series of reports on the design and study of a target population of 5. they did not cite primary sources. the "Head Start Impact Study"." [28] One study found no evidence that Head Start participation had lasting effect on test scores in the early years of school.[27] In 2011. provided by the Department of Health and Human Services: Head Start simply does not work. in which he served in the United States Army as a staff supply . No significant impacts were found for the constructs oral comprehension and phonological awareness or early mathematics skills for either age group.and 4-year-old children and give them a leg up on socialization and education by providing preschool for them. prevocabulary. and Rachel Meyer. Fewer positive benefits were found for 4 year olds. citing an internal report that the program is costly and makes a negligible impact on children's well-being over time. as opposed to comparing Head Start to a nonintervention alternative. it saves money in the long run by producing fewer criminals and welfare recipients. 60% of the children in the control group were placed in other preschools. a nursery school teacher. Congress mandated an intensive study of the effectiveness of Head Start.

as well as three children and eight grandchildren.sergeant in Japan. From 1957-1959 he worked in the Office of Management and Budget. at his home in Seattle. then on the brink of insolvency. to help the group reorganize its by-laws.[1] Following the advice of Sargent Shriver of the Office of Economic Opportunity "to write Head Start across this land so that no Congress or president will ever destroy it". Sugarman oversaw the immediate increase of enrollment in the program to more than double the projected number of participants.000. He then moved to the United States Department of Justice in the Federal Bureau of Prisons until 1962.[1] Professional career Sugarman worked at various positions in the United States Civil Service Commission starting in 1951. served as the executive secretary of the 13-member planning panel that was commissioned by Lyndon Johnson to create Head Start as part of the War on Poverty. while a son had died in 2002 .[4] Death Sugarman died at age 83 of cancer on November 2.[1] He was survived by his second wife.000 participants. By the time of his death. and its fundraising. when Richmond became ill. when he took a position with the Bureau of Inter-American Affairs at the United States Department of State. 2010. pediatricians and psychologists who designed a program aimed at ending the cycle in which children become "inheritors of poverty's curse". He completed his undergraduate degree in public administration at American University. Sheila Shanley Sugarman.[2] Sugarman.[1] During the Presidency of Jimmy Carter. The team included specialists in education. His first wife. the original holder of that post. Head Start quickly morphed into a year-long program. Sugarman took over as head of the program from Julius B. described by Edward Zigler as an "administrative genius". Sugarman served as vice chairman on the Civil Service Commission and in the Office of Personnel Management. starting with 560. Head Start was serving 900.[3] In 1992 Sugarman accepted the position of Interim executive director of the Gray Panthers.000 children in the first year versus a target of only 250. Originally proposed as a summer program.000 children annually and had served 27 million children since its inception. Richmond. had died in 1983. In subsequent years the program exceeded 700. its board of directors.

Elizabert Peabody membuka tadika di Boston. fizikal dan emosi. Penubuhan prasekolah di Eropah dan Amerika Syarikat tertumpu kepada kanak-kanak dari golongan yang berada sahaja. e) Perkhidmatan SosiaL . kesihatan mental dan perkhidmatan makanan bagi kanak-kanak prasekolah.Program Headstart menyediakan program kesihatan yang meliputi perubatan.PERKEMBANGAN PENDIDIKAN PRASEKOLAH LUAR NEGARA Wednesday. b) Kesihatan . August 5. Ahli-ahli Falsafah Eropah yang terkenal seperti Johann Heinrich Pestalozzi. 2009 PENGENALAN Pendidikan prasekolah mula berkembang di Eropah pada abad ke 19 dan di Amerika pada abad ke 20.Ibu bapa dilibatkan dalam pengajaran dan pembelajaran. f) Ketidakupayaan . Friedrich Froebel dan Maria Montessori. Prasekolah pertama didirikan pada tahun 1850 oleh Carl Schruz. Di Amerika Syarikat.Program ini membantu keluarga berusaha secara diri sendiri untuk meningkatkan kualiti kehidupan. Mereka ditempat kan di satu kawasan dan diberi kemudahan pembelajaran. Seterusnya pada tahun 1860. c) Pemakanan -Pusat Program Headstart juga mengajar kanak-kanak cara-cara untuk menjaga kesihatan diri dan pentingnya memakan makanan yang sesuai dan cara menjaga gigi sendiri. Program Headstart telah dirancang dan dikelolakan untuk membantu kanak-kanak yang datang dari kawasan mundur dan keluarga miskin.Prasekolah pertama di dirikan di United Kingdom ditubuhkan oleh Robert Own pada tahun 1816 di Scotland dan diberi nama “The Infant School”. pergigian. intelek. Froebel adalah orang pertama mendirikan tadika di dunia iaitu di Jerman pada tahun 1837 dan menamakan tadika itu Kindergarten yang bermaksud “Garden of Children”. Manakala kanak-kanak yang miskin terbiar dan tidak mendapat pendidikan awal. perancangan program dan pengurusan prasekolah.Sekurang-kurangnya 10 peratus daripada pengambilan kanak-kanak adalah . d) Pendidikan -Setiap orang kanak-kanak menerima pelbagai pengalaman individu untuk memupuk perkembangan sosial. Ciri-ciri Program Headstart a) Penglibatan Ibu bapa .

Pada tahun 1900an. Manakala di Malaysia. pendidikan prasekolah bermula selepas peperangan Dunia Kedua.html 3 okt 2011 .com/2009/08/perkembangan-pendidikanprasekolah-luar.Ahli professional kesihatan mental bekerjasama dengan pihak prasekolah dan ibu bapa untuk meningkatkan kesedaran masalah khas kanak-kanak.blogspot.kanak-kanak kurang upaya atau keperluan khas. Di ASEAN. g) Kesihatan Mental . Singapura dan Thailand. perkembangan pendidikan prasekolah bermula pada tahun 1940 an http://pelangipetang89. prasekolah mula ditubuhkan di Filipina.

Malaguzzi was instrumental in founding an approach to young children's education which is based on mutual respect and reciprocity between teacher and child. in 1946 he became involved in the setting up of pre‐schools organized and run by parents in Reggio Emilia. working as a consultant for the Italian Ministry of Education. and went on to travel Europe and the United States promoting his approach to early years education. where he was awarded a degree in psychology. rather than a power relationship in which the teacher dominates. seminars. and in 1950 he established the Municipal Psycho– Pedagogical Centre in which he practised as a psychologist until the 1970s. As a young elementary school teacher. director of the early childhood magazines Zerosei and Bambini.Lego Prize (Denmark) in 1992 and in 1993 Malaguzzi was given the Kohl Award in Chicago (USA). Following this recognition came the prestigiuos Ygdrasil. As a middle school teacher in the Reggio Emilia district of Italy in the immediate aftermath of the Second World War. Following the Allied liberation of Italy from fascist rule. in the province of Reggio Emilia. Malaguzzi founded the Gruppo Nazionale Nidi-Infanzia in Reggio Emilia in 1980. Loris Malaguzzi graduated with degrees in Pedagogy from the University of Urbino and Psychology from the CNR (Italian National Research Center) in Rome. Malaguzzi died unexpectedly of a heart attack in his home in Reggio Emilia on January 30. and the philosophy that teaching and learning embodies a relationship of equality and democracy. An Italian educator whose work is closely associated with the Reggio Emilia approach to early childhood education. on February 23. he began an intensive parallel educational activity in 1946. 1994. In December 1991. and at the National Research Centre in Rome. Malaguzzi was educated at the University of Urbino. in 1950 he founded the Municipal Psycho-Pedagogical Medical center. the American magazine Newsweek lauded the preschools of Reggio Emilia as the "best in the world". 1920. In 1980.Loris Malaguzzi Born in Correggio. working with eight "people's nursery schools". would take him throughout Europe and to the United States as the untiring promoter of an innovative and creative philosophy of education. As consultant for the Italian Ministry of Education. Born in Correggio in the province of Reggio Emilia. His travelling exhibition The Hundred Languages of Children . he founded the Gruppo Nazionale Nidi‐Infanzia (National Early Years Centre) in Reggio Emilia to promote child‐centred education. During the same period he continued to dedicate himself to pedagogical activities within the municipal early childhood education system. joint research projects with universities and foundations. where he gained a degree in pedagogy. where he worked as a psychologist for over twenty years. Conferences. and the itinerant exhibit "The Hundred Languages of Children" conceived by Malaguzzi.

html#ixzz1ZnAzhzxP .’ Read more: Loris Malaguzzi Biography . Malaguzzi's manifesto goes on to say: ‘The child has a hundred languages (and then a hundred hundred hundred more) but they steal ninety‐nine. The Hundred Languages of Children. Reggio. the work of an eclectic range of philosophers.com/pages/3176/LorisMalaguzzi. Malaguzzi is said to have responded that in his view this. who included key educational thinkers such as Bruner. If the Eye Jumps Over the Wall . like lesson planning. He died at home in Reggio Emilia in 1994 Read more: Loris Malaguzzi Biography . rather than standing on opposite banks watching the river flow. The Hundred Languages of Children. and psychologists. to understand without joy. Dewey. to listen and not to speak.StateUniversity http://education. They tell the child to discover the world that is already there. and were influenced by.StateUniversity http://education. would simply lead to ‘teaching without learning’ and to the humiliation of the child. Malaguzzi employs two metaphors which are useful in helping us to understand his educational philosophy. Emilia. Piaget. but that it should arise from a response to the child's creativity and search for meaning. They tell the child to think without their hands. artists. and Hundred . and the Kohl Award in Chicago in 1993.(1920–94).stateuniversity.(1920–94). In acknowledgement of his contribution to the philosophy of early years education. Teacher. Education. Education. asked whether he advocated curriculum planning.Child. Another is of teacher and child embarking together on a journey downriver. and Vygotsky. Teacher. to do and make without their head. that education should not be defined in terms of what the state or the teacher decides should be taught. Malaguzzi was awarded the Ygdrasil‐Lego Prize by Denmark in 1992.Child. The school and the culture separate the head from the body.com/pages/3176/LorisMalaguzzi. an exchange in which both players are equal and in which they cooperate equally in the play and development of ideas. Reggio. One presents the educative process as the tossing of a ball back and forth between child and teacher. Erikson. that it should not be subjected to categorization in the form of curriculum subjects. In describing his approach. Indeed. If the Eye Jumps Over the Wall . His ideas on education drew upon.html#ixzz1ZnApl0KD This extract encapsulates several key points of Malaguzzi's beliefs about the education of young children: that children and their viewpoint are to be taken seriously. ‘The child is made of a hundred’). Opening with the words ‘Il bambino e fatto di cento’ (literally.stateuniversity. Emilia. and Hundred .(originally entitled If the Eye Jumps Over the Wall) was instrumental in bringing his educational philosophy to a wider audience of teachers and parents worldwide. educationalists. to feel love and awe only at Easter and Christmas.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->