Tugasan : Tajuk : Nama

:

1) pembentangan 2) penulisan ilmiah

17 Mac 2010

Model Dan Teori Perkembangan Awal Kanak-Kanak Hanisah bt. mohamed Hamidah bt ismail Akmal alifah bt luk Noor hayati bt osman Mohd redzuan bin hussin

Fakulti : Jabatan: Tempat: Semakan:

Seni dan Muzik Pendidikan Teknikal dan Vokasional Universiti Pendidikan Sultan Idris Encik Kamarul Azman Bin Abd Salam

SHV4193 ASUHAN DAN AWAL KANAK-KANAK TUGASAN MODEL DAN TEORI PERKEMBANGAN AWAL KANAK-KANAK AHLI KUMPULAN : NAMA HANISAH BT. MOHAMED HAMIDAH BT ISMAIL AKMAL ALIFAH BT LUK NOOR HAYATI BT OSMAN MOHD REDZUAN BIN HUSSIN NO. MATRIK D20072031073 D20072031075 D20072031077 D20071029802 D20071029849 PENDIDIKAN

SEMESTER PENSYARAH

:

(SESI 2 09/10) : A 10 MAC 2010 EN. KAMARUL AZMAN B ABD.SALAM

KUMPULAN KULIAH : TARIKH SERAHAN :

ISI KANDUNGAN

Bil

Perkara

M/s

Pengenalan 1.0 2.0 Definisi Perkembangan Awal Kanak-kanak 2 Model & Teori Perkembangan Awal Kanak-kanak 2.1 Model Perkembangan Awal Kanak-Kanak (a) Model Montessori (b) Pendekatan Regio Emilia 2.2 13 (b) Teori Pembelajaran Konstruktivisme 20 (c) Teori Perkembangan Kognitif Jean Piaget 24 3.0 Teori Perkembangan Awal Kanak-Kanak (a) Teori kecerdasan pelbagai, Howard Gardner

1

3 9

Pandangan & Pendapat Tokoh Dari Dalam & Luar Negara 34 Mengenai Perkembangan Awal Kanak-kanak Kajian-kajian Lepas Yang Menyentuh Aspek Model & Teori 39 Perkembangan Awal Kanak-kanak Kesimpulan 45 Bibliografi 47

4.0

PENGENALAN

mula diperkenalkan di Casa dei Bambini. Sebaliknya. Model Montessori ialah model yang diasaskan oleh Maria Montessori dan model ini berkaitan dengan penerokaan kepada persekitaran. iaitu seseorang yang masih belum mencapai baligh. Model Pendekatan Eriksonian. Kaedah Montessori. Kanak-kanak terbahagi kepada beberapa peringkat umur dan mempunyai tahap kemampuan yang berbeza dengan bergantung kepada kanak-kanak itu sendiri. antara teori yang berkaitan dengan perkembangan awal kanak-kanak ialah Teori Kematangan atau Kognitif. Kanak-kanak digalakkan untuk berbuat demikian tanpa bantuan orang dewasa.Kanak-kanak ialah manusia yang muda. Teori Intreraksi. Selain itu. melalui penggunaan sensori-deria. iaitu : a) Kanak-kanak lebih mudah belajar jika mereka diberi peluang untuk berinteraksi dengan persekitaran di mana mereka berada. . Sebenarnya. belajar melalui aktiviti bermain dan belajar melalui fasa sensitive period (belajar bahasa tanpa pembelajaran formal). Kebanyakan model mempunyai perkaitan dengan teori bergantung kepada kandungan yang terdapat pada model tersebut. "pediatrik" merupakan cabang perubatan yang berkenaan dengan penjagaan kanakkanak dari waktu pranatal sehingga remaja dan dewasa muda (umur antara 0 sehingga 21 tahun). kumpulan kami telah memilih Model Montessori dan Model Reggio Emilia. Model Pendekatan Reggio Emilia. Antara yang terdapat perkembangan awal kanak-kanak ialah Model Projek. Dalam tugasan ini. Model Montessori dan Model Analisis Tingkah Laku. Teori Kecerdasan Pelbagai dan Teori Kecerdasan Emosi dan Teori Tingkah Laku. Kaedah ini berpegang kepada dua prinsip. atau “Rumah Kanak-kanak”. Perkembangan kanak-kanak ialah kajian proses dan mekanisme yang bertindak sewaktu perkembangan fizikal dan mental seorang bayi menjadi orang dewasa. terbahagi kepada model banyak dan teori perkembangan model awal kanak-kanak dalam jenis. serta dengan bahan-bahan manipulatif yang dibekalkan.

(2008) menjelaskan. Manakala Model Reggio Emilia pula berasaskan prinsip sosial konstruktivis seperti Piaget. iaitu sifat perubahan yang tidak dapat diukur secara kuantitatif tetapi perubahan telah nyata berlaku melihatkan sifat yang berlainan daripada peringkat yang terlebih dahulu’. saiz dan struktur badan kanak-kanak daripada satu peringkat ke satu peringkat pembelajaran tentang perkembangan kanak-kanak memfokuskan kepada perubahan kanak-kanak tersebut secara kuatitatif dan . ‘Perubahan yang bersifat kualitatif. Rumusannya. pengajaran dan latihan perguruan. tinggi. . Teori yang berkaitan dengan Model Montessori antaranya ialah berkaitan dengan teori pendekatan Froebel. Sementara Papalia dan Olds (1979) dalam Suppiah Nachiappan et al. 1. pertumbuhan adalah perubahan bersifat kuantitatif yang boleh diukur dan diperhatikan berlaku seperti berat. metodologi. Dewey.0 DEFINISI PERKEMBANGAN KANAK-KANAK Perkembangan bermaksud perubahan tubuh badan yang bersifat kualitatif. Atan (1982) dalam Suppiah Nachiappan et al. Kedua-dua prinsip berikut telah mengilhamkan beliau dari segi reformasi pendidikan. (2008) menjelaskan. Montessori dan Vygotsky melihat keistimewaan yang ada pada kanak-kanak. psikologi. kualitatif. Teori Jean Piaget dan Vygotsky. Setiap model dan teori perkembangan awal kanak-kanak adalah kaedah atau cara untuk mendidik kanak-kanak supaya lebih berkesan dan sesuai dengan peringkat umur kanak-kanak.b) Kanak-kanak berupaya untuk mengajar diri sendiri. Pendekatan Reggio Emilia mengajar kanak-kanak kecil dengan menempatkan perkembangan yang dialami oleh kanak-kanak serta hubungan rapat untuk membolehkan mereka berkongsi dengan persekitaran mereka di pusat asuhan. persekitaran fizikal dan pengurusan ruang amat penting serta mendirikan sekolah berkeperluan khas.

Pada tahun 1899... membuat dengan pemerhatian dan ujikaji dengan menggunakan pelbagai bahan dan kaedah serta menggunakan semua idea yang diperolehinya melalui kajian tersebut. beliau terlibat dengan penubuhan sekolah kanakkanak cacat di Rome. beliau mempunyai pengalaman mengenai pendidikan kanak-kanak yang terencat akal. 2009).2008).1 MODEL PERKEMBANGAN AWAL KANAK-KANAK a) Model Montessori Latar Belakang Model Pendidikan Montessori Model Pendidikan Montessori ini di asaskan oleh Maria Montessori (1870-1952) yang merupakan seorang tokoh pendidikan di Rome. Di sekolah ini beliau menghabiskan masa selama 2 tahun bersama rakan-rakannya bagi melatih guru-guru dalam kaedah pemerhatian dan pendidikan kanak-kanak terencat akal. beliau mula menerapkan kaedah ini kepada kanak-kanak biasa. beliau menghabiskan masa dengan kanak-kanak Di samping itu.perkembangan.0 MODEL DAN TEORI PERKEMBANGAN AWAL KANAK-KANAK 2. . Beliau yakin bahawa kaedah yang digunakan ini boleh mendatangkan hasil pencapaian yang lebih baik kepada kanak-kanak istimewa dan boleh memperbaiki kanak-kanak normal (Nor Nurulhayati Aris et al. Sumbangannya terhadap kanak-kanak menjadikan Maria Montessori seorang tokoh yang terkenal lebih-lebih lagi kerana beliau seorang doktor. Melalui kaedah pembelajaran yang diperkenalkan oleh beliau kepada kanak-kanak cacat. perubahan kualitatif yang boleh dalam untuk berlaku kanak-kanak seperti perubahan perkataan kata-kata penggunaan menerangkan sesuatu yang bertambah dari semasa ke semasa akibat kematangan. diperhatikan penggunaan Perkembagan terhadap atau adalah bahasa. 2. latihan dan pembelajaran (Suppiah Nachiappan et al.

Montessori mengembangkan bahan sensori untuk belajar yang merefleksikan kegiatan yang konkrit sepertimana yang digunakan oleh Sequin dan itard untuk penilaian. seperti Piaget dan Vygotsky. Dr. Maria Montessori adalah wanita pertama yang menerima ijazah dalam perubatan daripada Universiti Rome. • Semua kanak-kanak ingin belajar. • Semua kanak-kanak melalui berbagai peringkat perkembangan. Itard dan Sequin.. Kaedah Mengajar Mengikut kajian yang dilaksanakan oleh Montessori kita dapat melihat semua kanak-kanak yang berusia 3 hingga 6 tahun mempunyai ciri-ciri yang universal dalam kehidupan mereka (Nor Nurulhayati Aris et al. Seperti Piaget. Beliau mengambarkan peringkat dalam perkembangan atau tempoh sensitif untuk belajar. Beliau telah dipengaruhi oleh Rousseau. Beliau bersetuju dengan Rousseau bahawa kebebasan adalah penting bagi kanak-kanak dan konsep kelas sebagai sebuah komuniti. terutamanya kanak-kanak dengan keperluan khasnya. Wortham (2010) menyatakan. . 2009). Beliau mempelajari pentingnya pengalaman awal. • Semua kanak-kanak melalui peringkat umur yang sensitif. Itard dan Sequin adalah pelopor awal dalam penilaian ke atas kanak-kanak. teori perkembangan Montessori juga adalah konstruktivis. dan deria dari Itard dan Sequin. Locke. Beliau telah menubuhkan sekolah Montessori yang dikenali sebagai Casas dei Bambini untuk kanak-kanak dari rumah miskin dan kanak-kanak yang kurang berupaya. Chattin-McNichols (1992) dalam Sue C. • Semua kanak-kanak ingin berdikari.Model Montessori dalam pendidikan awal kanak-kanak muncul dalam awal abad ke 20. Ciri-ciri berikut adalah : • Semua kanak-kanak mempunyai “absorbent mind”. Montessori percaya dalam alam pembelajaran yang aktif dimana guru berkhidmat sebagai pembimbing kepada perkembangan kanak-kanak. • Semua kanak-kanak belajar melalui bermain dan bekerja. ketertiban.

Alatan mengajar yang disediakan perlulah mempunyai sifat-sifat khas supaya kanak-kanak boleh menggunakan deria mereka. Persatuan Montessori Amerika pada tahun 1984. Idea ini iaitu “The part to intellectual development is through the hand”. Kaedah mengajar di sekolah Montessori mengutamakan latihan daya penglihatan. merupakan tema yang penting dalam kaedahnya. sosial. emosi dan intelek. 2009) : • Penumpuan • Kemahiran membuat pemerhatian • Kesedaran dan segi susunan dan urutan • Koordinasi • Kesedaran dari segi tanggapan dan kemahiran amali • Konsep matematik • Kemahiran bahasa • Kemahiran menulis dan membaca • Kebiasaan dari segi seni kreatif . • Kaedah Montessori dan bahan pengajarannya menekankan “Sensory Teaching And Learning”. Ini bertujuan agar kanak-kanak mendapat pengalaman dan latihan menggunakan deria dengan cekap.Montessori menekankan kepada : • Kaedah yang sesuai dengan masalah pembelajaran kanak-kanak. • Beliau membuat kesimpulan bahawa tingkahlaku kanak-kanak ini merupakan satu usaha untuk mempelajari mengenai persekitaran dengan menggunakan tangan mereka. Matlamat Pendidikan Montessori Matlamat pendidikan Montessori yang terpenting ialah perkembangan individu secara menyeluruh yang merangkumi aspek fizikal. dalam Brewer pada tahun 1998 menyatakan bahawa matlamat program Montessori adalah untuk memperkembangkan aspek-aspek berikut (Nor Nurulhayati et al.. pendengaran dan sentuhan.

Aktiviti biasanya dilakukan di atas tikar atau di atas meja. meja. teratur. Suasana persekitaran pendidikan Montessori haruslah mempunyai kawasan yang luas untuk kanak-kanak bergerak dengan bebas serta dilengkapi dengan taman permainan dan juga kebun bunga untuk mewujudkan suasana yang menyeronokkan. sinki basuh tangan. papan hitam dan pelbagai lagi haruslah sesuai dengan umur mereka. kanak-kanak pelbagai umur melibatkan diri dalam aktiviti-aktivtiti yang berbentuk individual. almari.. Falsafah Montessori adalah berdasarkan logik. Guru memerhati kanak-kanak dari jauh dan hanya melibatkan diri sewaktu membuat demonstrasi kepada kanak-kanak tentang bagaimana menggunakan alat-alat atau bahan yang baru. 2009). sistematik dan indah (Nor Nurulhayati Aris et al. • Kanak-kanak Berdasarkan kepada aktiviti individu. Peralatan asas seperti kerusi. • Guru Kawalan orang dewasa sangat minimal. Guru-guru tidak memuji kanak-kanak kerana matlamat aktiviti ialah . Kanak-kanak bebas memilih mana-mana projek yang mereka sukai. 2009). bagi memudahkan kanak-kanak menggunakan kemudahan tersebut di samping dapat mengelak daripada berlaku kecederaan sewaktu proses pembelajaran.• Kefahaman tentang alam semulajadi • Pengalaman dalam memahami sains sosial • Pengalaman dari segi kemahiran berfikir secara kritikal melalui teknik penyelesaian masalah Pendidikan Montessori merangkumi pelbagai aspek penting iaitu : • Persekitaran Pusat Prasekolah. Kanak-kanak mengikut arahan kendiri bekerja bersendirian atau berdua-duaan. Kanak-kanak yang lebih muda mempelajari aktiviti tertentu dengan cara memerhati dan meniru rakan-rakan yang lebih tua (Nor Nurulhayati Aris et al..

• Aktiviti Kehidupan Harian (Daily Living) Aktiviti ini berbentuk praktikal seperti:       Mengenakan butang baju Memasang tali kasut Menggilap kasut Menyikat rambut Menyiram pokok Mencuci tingkap dan menyapu sampah dan mengelap meja. diantaranya ialah :    Aktiviti yang berkaitan dengan kehidupan harian. motivasi intristik. daripada mudah kepada yang lebih susah dan bahan-bahan dibina dengan cermat seperti bahan-bahan semulajadi contohnya kayu yang divarnish (Nor Nurulhayati Aris et al. Mereka akan mendapat maklumat tugas balik setelah berjaya bahan atau tidak Bahan dalam dibina menyempurnakan berdasarkan tersebut. Montessori telah mencipta berbagai alat bantuan mengajar seperti :  Pink Tower . • Bahan Deria (Sensorial Material) Untuk memperkembangkan kemahiran kanak-kanak. 2009).untuk mendapat “self rewarding”. Aktiviti yang bercorak akademik.. • Bahan Mempunyai ciri-ciri khusus iaitu bahayanya didaktik iaitu dibentuk untuk mengajar pelajaran tertentu. 2009).berbentuk (self correcting).. Aktiviti yang berkaitan dengan penggunaan deria. • Kurikulum Terdapat beberapa set aktiviti. Guru-guru Montessori mempelajari kaedah dan kurikulum dengan mengikuti kursus intensif di peringkat ijazah (Nor Nurulhayati Aris et al.

         Brown Stairs Red Rods Cylinder Block Smelling Jar Baric Tablets Latihan Mengecam Warna Sound Boxes Temperature Jugs Pelbagai Jenis Kain SUASANA PEMBELAJARAN MONTESSORI Gambar: Berkerjasama dalam melakukan mengilap pasu aktiviti menggunakan bahan montessori Gambar: Aktiviti bunga. .

ALAT BANTUAN MENGAJAR DI KELAS MONTESSORI Gambar: Pink Interlocking Shapes & Cubes Tower. Nester & More Gambar: Wooden Numbers .

Gambar: Butterfly Wave Tray Puzzle Set Gambar: Fruits 3-D Felt Motif ALAT BANTUAN MENGAJAR DI KELAS MONTESSORI .

Gambar: First Storytime Book and CD Set Puzzle Stacker Gambar: Ten Ring Gambar: Lobster Spooning & Tonging Kit Sequence Patterns Gambar: Wood & Beads b) Pendekatan Reggio Emilia .

kolaj. Edwards. pendidik pendekatan Reggio mendengar kanak-kanak. (2005) menyatakan. pendekatan Reggio dalam kurikulum ialah berdasarkan kecemerlangan intelektual kanak-kanak yang dididik melalui fokus sistematik yang diwakili oleh simbolik. memajukan kanak-kanak dengan mengambil inisiatif dan membimbing pembelajaran mereka Malaguzzi (1993) dalam Leonie ARTHUR et al. Walaubagaimanapun. imej kanak-kanak adalah dalam pendekatan bersosial pemikiran model Reggio adalah seperti juga “kaya. Gardner (1993) dalam Leonie ARTHUR et al. Kanak-kanak digalakkan untuk mewakili idea-idea mereka dan memahami melalui (100 bahasa) mereka atau menunjukkan mod-mod. pendidik berpusatkan model ialah untuk mengaktifkan (bermaksud membuat mengikut kemampuan kanakkanak). nota “itu adalah penggodaan kepada sifat romantik Reggio”. membina dan mengukir sebagaimana seperti permainan bayang-bayang. tetapi telah mempertimbangkan di sini dalam tempoh waktu pendekatannya kepada kurikulum. dan kanak-kanak dilihat dan sebagai perantaraan aktif dalam mendirikan pembelajaran mereka sendiri. menyatakan. dalam idea-idea persoalanialah persoalan perlu diambil serius. Gardner (1993) dalam Leonie ARTHUR et al.Seperti yang telah diketahui. Falsafah Malaguzzi dibina oleh John Dewey yang terjadi lebih dahulu dalam kerja Pestalozzi dan Proebel. berkuasa”. (2005) menyatakan. (2005) menerangkan. . menari. (2005) menyatakan. Kesemua kanak-kanak tidak mengira sama ada yang terlalu muda dijangkakan Reggio. Melalui pendekatan (2005) kanak-kanak. menulis. kuat. mewarna. melukis. walaupun begitu Reggio Emilia mempunyai pendekatan yang lebih. Reggio adalah berkaitan dengan kawasan khusus di Itali dan tidak boleh diambil dan dipindahkan ke negara lain. Pendekatan Reggio Emilia adalah berasaskan falsafah Loris Malaguzzi iaitu orang yang menubuhkan pengurusan komuniti sekolah dan pusat asuhan di Bandar Reggio Emilia dalam daerah Utara Itali di Emilia Romagna selepas perang dunia kedua. termasuklah bercakap. Rinaldi (1993) dalam Leonie ARTHUR et al. kebanyakan idea dasar dalam pendekatan Reggio ke kurikulum boleh berhubung dalam konteks yang berbeza. Gandini & forman (1993) dalam Leonie ARTHUR et al.

Pendekatan Reggio adalah berpusatkan kurikulum. Katz (1993) dalam Leonie ARTHUR et al. kunci lain yang diperkenalkan ialah kelancaran dengan kanak-kanak kumpulan yang sama dan tinggal bersama dengan pendidik untuk dua hingga tiga tahun. pengurusan berasaskan komuniti mempromosikan ”interaksi yang kuat dan komunikasi” antara pendidikpendidik. Kekuatan fokus dalam seni visual bermaksud meneroka dunia dan menunjukkan sifat memahami pendidik di sekolahsekolah Reggio dan pusat asuhan. Ia bermula daripada Loris Malaguzzi dan ibu bapa dari desa-desa sekitar Reggio Emilia di Itali selepas Perang Dunia II. keluarga dan komuniti tempatan. Edward Gandini & Forman (1993) dalam Leonie ARTHUR et al. persekitaran-persekitaran adalah seperti di rumah dan ”atmosfera kehidupan bersifat kumpulan”. Spaggiari (1993) dalam Leonie ARTHUR et al. (2005) menyatakan. Mereka berasa bahawa dalam tahuntahun awal perkembangan anak-anak yang membentuk siapa penting bagi mereka melalui sebagai individu. kanak-kanak. Kerja pendidik dalam pasangan mengajar dan berjumpa sebagai satu pasukan dengan pendidik yang lain seperti satu keluarga. . Kehancuran daripada perang menyebabkan ibu bapa percaya mereka memerlukan sesuatu yang baru dan pendekatan yang cepat untuk mengajar anak-anak mereka. keluarga kanak-kanak dan komuniti. dan masyarakat penerokaan dan penemuan menyokong memperkembangkan persekitaran berdasarkan kepentingan anak-anak melalui kurikulum berpandukan diri. penekanan dan mengambil hati kanak-kanak dalam menyelesaikan masalah dan projekprojek dalam kumpulan kecil berpasangan. Hal ini menyebabkan dalam penciptaan program dan berdasarkan prinsip-prinsip rasa hormat. dengan kekuatan pasangan antara pendidik. tanggungjawab. (2005) menyatakan. Pendekatan kolaboratif memfokuskan kepada pembelajaran. memberi perhatian bahawa banyak cara yang membolehkan kanak-kanak pendekatan menonjolkan tradisional diri untuk mereka dan mencadangkan banyak meremehkan kemampuan kanak-kanak. (2005) menyatakan.permainan drama dan muzik. Pendekatan Reggio Emilia adalah satu falsafah pendidikan pra-sekolah dan berfokuskan kepada dasar pendidikan.

Dalam kebanyakan persekitaran sekolah. Falsafah Reggio Emilia berdasarkan kepada prinsip-prinsip berikut :  Kanak-kanak harus mempunyai kawalan bagi arah belajar mereka. bergerak.  Kanak-kanak harus dapat belajar melalui pengalaman menyentuh. Bahkan dengan hubungan antara sekolah dan rumah. sifat ingin tahu intelektual dihargai.  Kanak-kanak harus kehabisan cara dan kesempatan untuk mengekspresikan diri. Pendekatan menempatkan Reggio Emilia mengajar dialami kanak-kanak oleh kecil dengan serta perkembangan yang kanak-kanak hubungan rapat yang membolehkan mereka berkongsi dengan persekitaran mereka di pusat asuhan. melihat. dan mendengar. Jawapannya ialah bahawa ada beberapa penyesuaian yang harus terjadi.Falsafah Pekan Reggio Emilia di Itali terkenal di seluruh dunia bagi pendekatan inovatif pendidikan.  Kanak-kanak mempunyai hubungan dengan kanak-kanak lain dan dengan material di dunia bahawa anak-anak harus dibiarkan untuk meneroka. Kebanyakan ibu bapa yang memilih untuk menghantar anak-anak mereka ke program Reggio Emilia yang menggabungkan banyak prinsip dalam mengasuh anak mereka dan kehidupan rumah. . Falsafah pendidikan telah dikenali sebagai Pendekatan Reggio Emilia yang banyak bagi program pra-sekolah di seluruh dunia termasuk yang telah diubahsuai di Amerika Syarikat. kebanyakan orang tertanya-tanya apa yang terjadi kepada anak-anak Reggio ketika mereka melakukan peralihan daripada gaya ini untuk pendidikan yang bukan di sekolah Reggio Emilia. Program kanak-kanak pada usia ini telah berjaya disesuaikan dengan falsafah pendidikan dan mereka tertarik kepada Reggio kerana cara pandangan dan menghormati kanak-kanak. mendengar.

sehingga siswa terus mendapat keuntungan dari Reggio selepas mereka telah meninggalkan program. Ibu bapa 'cermin peranan masyarakat, sama ada di seluruh sekolah dan tingkat kelas’. Ibu bapa diharapkan untuk mengambil bahagian dalam perbincangan tentang dasar sekolah, keprihatinan perkembangan anak, dan kurikulum perancangan dan taksiran. Hal ini disebabkan oleh kebanyakan ibu bapa termasuk ibu bapa yang bekerja juga menghadiri pertemuan yang diadakan pada malam hari sehingga semua yang ingin menyertai boleh melakukannya. Dalam pendekatan Reggio, guru dianggap bukan hanya sebagai jurulatih. Guru digalakkan untuk memudahkan kanak-kanak belajar melalui kegiatan perancangan dan pelajaran berdasarkan kepentingan kanak-kanak, mengajukan soalan untuk lebih memahami, dan secara aktif terlibat dalam kegiatan bersama kanak-kanak, bukannya duduk kembali dan mengamati kanak-kanak belajar. "Sebagai rakan kepada kanak-kanak, guru dalam situasi belajar" (Hewett, 2001). Ketika bekerja pada projek-projek dengan kanakkanak, guru juga boleh memperkembangkan kanak-kanak dengan dirakam. belajar mengumpul data seperti foto, nota, video, dan perbualan yang boleh

2.2 a)

TEORI PERKEMBANGAN AWAL KANAK-KANAK Teori kecerdasan pelbagai, Howard Gardner

Howard Gardner Dr. Howard Gardner dilahirkan di Scranton, PA pada tahun 1943. Orang tuanya ialah pelarian daripada Nazi Jerman. Seorang anak yang sangat gemar membaca dan mencintai muzik, dia kemudian menjadi pemain piano yang berbakat. Sebagai seorang pemuda, dia mendaftarkan diri di Harvard University dan menemui tempat yang menyenangkan untuk belajar. Ia bermula sebagai sejarah besar tapi akhirnya mengarah pada perkembangan kognitif psikologi. Pada tahun 1983, beliau mengembangkan teori kecerdasan pelbagai yang sangat dikenali ramai. Beliau telah terlibat dalam reformasi sekolah sejak 1980-an. Pada tahun 1986, beliau mula mengajar di Harvard Graduate School of Education dan memulakan peranannya di Projek Zero, sebuah kumpulan penyelidikan yang berfokus tentang kognisi manusia dengan fokus khusus tentang seni. Dr. Howard Gardner berkahwin dengan Ellen Winner, seorang psikologi perkembangan, dan mempunyai empat anak dan satu cucu. Ghairah hidupnya adalah keluarga dan karyanya. Dia sangat menggemari untuk melancong dan seni (DreamDolphin Media, 2007). Teori Kecerdasan Pelbagai telah diperkenalkan oleh Howard Gardner pada tahun 1983. Beliau telah membuat kajian terhadap pelbagai lapisan masyarakat termasuk kanak-kanak biasa dan istimewa serta kelompok penduduk yang mempunyai kriteria yang istimewa. Mengikut Gardner, kecerdasan yang terdapat pada seseorang bukanlah hanya diwarisi semata-

mata. Pada pandangan beliau, jika kedua-dua ibu bapa dikategorikan sebagai tidak cerdas mengikut ukuran ujian IQ tidak semestinya anak-anak mereka juga tidak cerdas. Kajian yang dijalankan oleh beliau terhadap kanak-kanak istimewa mendapati ada di antara murid-murid yang lemah daya ingatannya adalah dilahirkan oleh ibubapa yang kedua-duanya adalah professional (Suppiah Nachiappan et al., 2008). Teori kecerdasan pelbagai yang diperkenalkan oleh Howard Gardner mempunyai ciri-ciri yang tertentu. Antaranya: 1. Individu mempunyai sembilan kecerdasan 2. Kecerdasan boleh dipelajari, dididik dan ditingkatkan. 3. Kecerdasan tidak berkembang seiring. 4. Satu atau dua kecerdasan tersebut boleh berkembang sepenuhnya. 5. Kecerdasan boleh dirancang. 6. Kecerdasan boleh dipindahkan. Contohnya, daripada kecerdasan interpersonal kepada kecerdasan verbal-linguistik. Menurut Gardner lagi, teori kecerdasan pelbagai adalah berdasarkan pemikiran bahawa kemampuan intelektual yang diukur melalui ukuran ujian IQ adalah sangat terbatas. Ini kerana ukuran ujian IQ menekankan kepada kemampuan logikal-matematik dan bahasa sahaja. Sebenarnya, setiap orang mempunyai caranya tersendiri dan unik untuk menyelesaikan persoalan atau masalah yang dihadapi mereka. Tambahan lagi, kecerdasan bukan hanya dilihat dari nilai yang diperolehi seseorang. Hal ini disebabkan kecerdasan merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang untuk melihat sesuatu masalah dan seterusnya berupaya menyelesaikan masalah tersebut atau membuat sesuatu yang berguna kepada orang lain. Kecerdasan pelbagai mencakupi sembilan kecerdasan pada dasarnya merupakan pengembangan dari kecerdasan otak (IQ), kecerdasan emosional (EQ) dan kecerdasan spiritual (SQ) (Suppiah Nachiappan et al., 2008).

Jenis-jenis teori kecerdasan pelbagai Menurut Gardner (1983), terdapat sembilan kecerdasan pada manusia, iaitu verbal-linguistik, logik matematik, visual-ruang, kinestetik, muzik,

. gemar akan makna yang kompleks. dana ahli politik yang handal adalah pekerjaan yang sepadan untuk mereka yang mempunyai kecerdasan verbal-linguistik ini (Suppiah Nachiappan et al..interpersonal. Kecerdasan ini menggabungkan kemampuan matematik dan ilmiah yang dimiliki oleh seseorang. membaca serta menulis. Oleh itu. penceramah. 2008). mengenal pasti pola abstrak. intarpersonal. 2008). penyiar radio. Mereka akan sensitif terhadap makna perkataan dan mahir untuk memanipulasikannya. mereka mudah berbahasa bagi melahirkan perasaan dan pendapat. naturalis dan eksistensialisme. Contoh-contoh aktiviti ialah memperkayakan perbendaharaan kata. menaakul. gemar bercerita dan tekun mendengar cerita atau membaca. mudah mengingati maklumat dan boleh memberi keyakinan kepada orang lain. pelajar cenderung dalam kecerdasan ini dikatakan berupaya menyelesaikan masalah yang kompleks berkaitan matematik dengan mudah sahaja dan boleh membuat perkaitan. penulis. . Penyair. Oleh itu. kecerdasan naturalis dan eksistensialisme merupakan dua jenis kecerdasan yang terkemudian diperkenalkan oleh Gardner (Suppiah Nachiappan et al. Logikal-Matematik Kecerdasan logikal-matematik adalah kebolehan menggunakan nombor. berucap secara formal. pengacara. Daripada sembilan kecerdasan tersebut. Mereka juga pastinya pandai berbicara. Verbal Linguistik Individu yang mempunyai kecenderungan dalam kecerdasan jenis verballinguistik boleh berfikir dan mampu menggunakan perkataan untuk menyampaikan sesuatu secara berkesan sama ada dalam bentuk lisan atau penulisan. menyoal. pembaca berita. perkaitan. bertutur. berjenaka dan bercerita. sebab dan akibat. Kebolehan yang dominan di bahagian kiri otak membolehkan seseorang menaakul secara deduktif dan induktif serta berfikir secara konseptual dan abstrak.. pensyarah dalam bidang sastera. Mereka mampu untuk berkomunikasi dengan baik melalui aktiviti mendengar. Mereka peka terhadap berbagai-bagai fungsi bahasa terutamanya dari segi kebolehan untuk mencuit perasaan dan emosi.

. . Seseorang yang mempunyai kecerdasan ini juga boleh berfikir dalam bentuk gambaran dan bayaran secara tiga dimensi.menganalisis.. Kecerdasan ini juga mampu membuat seseorang pelajar selalu sedar akan posisi relatifnya dalam koordinat ruang dan waktu. berkebolehan menceritakan dan menggambarkan pengalaman yang pernah dilalui serta bijak menghubungkaitkan antara objek-objek dalam ruang. Contoh-contoh aktiviti jenis kecerdasan ini ialah penggunaan simbol. mensintesis. Visual-Ruang Kecerdasan visual-ruang merupakan kebolehan gambaran mental dan berupaya mengamati dunia melalui visual. urutan nombor. . Orang yang mempunyai kecerdasan ini biasanya berjaya dalam kerjaya yang berkaitan dengan matematik dan sains (Suppiah Nachiappan et al. Kecenderungan dalam kecerdasan ini membolehkan seseorang membuat persepsi tentang alam sekitar secara tepat dan betul. Mereka sering bertanya tentang berbagai-bagai fenomena yang dilihat yang berlaku di sekeliling mereka. pengurusan grafik dan pengiraan. mereka suka menuntut penjelasan logik dari setiap pertanyaan. warna. membaca peta dengan baik serta mempunyai daya imaginasi yang kuat. mengecat. mengenali skema warna dan ruang. 2008). mengira dan menggunakan komputer dengan cekap (Suppiah Nachiappan et al. 2008). Kecerdasan visual-ruang membolehkan seseorang mempersembahkan ideaidea visual dan ruang secara grafik. Mereka dapat mengenali objek. . . 2008). pola abstrak. Mereka biasanya kaya dengan imageri dalaman (internal imagery) sehingga berkecenderungan dalam aspek imaginatif dan kreatif (Suppiah Nachiappan et al. penyelesaian masalah. Contoh-contoh aktiviti yang berkaitan kecerdasan visual-ruang ialah melukis.. Sementara mereka yang termasuk dalam golongan cerdas ruang mampu menggunakan warna secara sempurna. Lazimnya. rumus. perkaitan sebab dan akibat (logik). bentuk. dan corak dalam persekitaran. Selain itu. mereka juga suka mengklafikasikan benda untuk mudah mengira.

tentera. keseimbangan. individu mendiskriminasi dan meluahkan perasaan melalui muzik. ketangkasan dan keanggunan semasa bergerak. mereka cekap menginterpretasi pergerakan anggota atau tubuh badan.. Artis. main peranan. 2008). individu juga cekap memanipulasi objek fizikal dan dapat mengimbangi antara pergerakan fizikal dengan mental. . Di samping itu. Kinestetik Orang yang mempunyai kecerdasan kinestetik yang tinggi berkebolehan menggunakan sebahagian atau keseluruhan anggota tubuh badan mereka untuk berkomunikasi dan menyelesaikan masalah yang dihadapi. Biasanya. orang yang mempunyai kecerdasan visual-ruang dilatih menjadi seorang pelukis yang terkemuka. Biasanya.. baik yang berasal daripada suara alat muzik ataupun yang timbul daripada . pemain bola sepak. peninju. Seseorang ini mempunyai kelebihan ini sangat sensitif kepada bunyi-bunyian atau suara yang wujud dan timbul di dunia ini. Mereka memiliki keupayaan kawalan pada gerakan. pelakon. Orang yang cerdas dalam bidang kinestetik mengeksplorasi dunia mereka dengan otot-otot. menari. aktiviti jasmani. mereka lebih cenderung melakukan aktiviti yang berkaitan dengan pergerakan badan seperti bersukan. muzik serta irama yang terdapat di persekitarannya. 2008). Muzik Kecerdasan kecerdasan ini berkaitan yang dengan terdapat kemampuan dalam diri untuk menggemari. permainan sukan dan seni pertahanan diri. penari. perasaan dan menyelesaikan masalah atau mencipta suatu produk baru. berimaginasi secara aktif dan gemar mengurus peta minda.. Hal ini kerana muzik seseorang membolehkannya mengesan bunyi tanpa lisan.polis dan olahragawan adalah beberapa kerjaya yang biasanya dimiliki oleh orang dengan tingkat kecerdasan kinestetik yang tinggi (Suppiah Nachiappan et al. latihan fizikal. Mereka berupaya menggunakan kemahiran fizikal untuk meluahkan idea. Oleh itu. Contoh aktiviti yang berkaitan kecerdasan kinestetik ialah tarian kreatif.mencipta gambaran mental. gimrama dan lain-lain (Suppiah Nachiappan et al. arkitek yang popular serta pengukir dan pereka yang disengani (Suppiah Nachiappan et al. 2008).

Interpersonal Kecerdasan berkomunikasi interpersonal dengan merupakan secara kemampuan pragmatik individu terhadap dalam petanda mendiskriminasi antara pelbagai petanda interpersonal dan kebolehan untuk berkesan tersebut. pandai menggunakan kosa kata muzikal dan peka kepada ritma. Selain itu. Mereka juga dapat menggubah kata-kata menjadi lagu dan boleh mencipta berbagai-bagai alat dan permainan muzik. Pada tahap yang mudah. memberi maklum balas. Contoh aktiviti ialah komunikasi sesama individu. melodi atau warna suara dalam sebuah komposisi muzik. penggubah lagu. fikiran. mereka dapat berinteraksi dengan mudah dan boleh bekerjasama dengan orang lain secara praktikal untuk menghasilkan sesuatu yang berfaedah.. 2008). tabiat. 2008). Mereka pintar melantunkan nada lagu dengan baik. .gejala alamiah seperti suara manusia. Mereka juga dapat memberi motivasi kepada orang lain. mereka juga mampu berasa sensitif dan memahami emosi. Kecerdasan interpersonal membolehkan seseorang itu memahami perasaan. binatang mahupun guruh serta suarasuara lainnya. bunyi vokal. Selain itu. Mereka yang mempunyai kecerdasan interpersonal yang menonjol biasanya memiliki interaksi yang baik dengan orang lain (Suppiah Nachiappan et al. Contoh aktiviti kecerdasan muzik ialah persembahan muzik. Semua orang mempunyai kecerdasan muzik tetapi dengan tahap yang berbeza-beza. Seterusnya. pemain muzik dan komposer lagu ialah kerjaya yang sesuai dan tepat bagi mereka yang mempunyai kecerdasan muzik ini (Suppiah Nachiappan et al. seseorang yang cenderung dalam kecerdasan ini boleh menggubah rentak dan tempo muzik dan mudah mengenali dan mengingati nada-nada bunyi atau muzik (Suppiah Nachiappan et al. . perasaan.. kecerdasan ini termasuk kemampuan seseorang anak mengenal dan sensitif terhadap perasaan orang dewasa di sekitarnya. ketukan. tingkah laku dan harapan orang lain. 2008). . nyanyian dan drama lagu. latihan kolaboratif. Mereka berupaya menggunakan set asas atau elemen-elemen muzik serta dapat bermain alat muzik dan menghafal lirik muzik dengan baik. dan hasrat orang lain.. Penyanyi. . bunyi instrumental. motivasi.

guru. jururawat. proses emosi.. ahli motivasi. Lazimnya. . penaakulan tahap tinggi. ahli psikologi. Biasanya individu dengan tahap kecerdasan ini mempunyai peribadi yang tertutup. Selain itu. dan galian dengan mudah. pengacara. pakar kaunseling. mereka akan lebih banyak menghabiskan masa di luar dan gemar mendengar bunyi- . orang yang mempunyai kecerdasan intrapersonal yang tinggi biasanya kelihatan murung dan suka mengelamun. usahawan. Contoh aktiviti ialah teknik metakognitif.. 2008). prinsip dan azam yang kuat serta boleh berdikari (Suppiah Nachiappan et al. 2008). 2008). fauna. Mereka yang mempunyai kecerdasan interpersonal yang tinggi akan lebih sesuai mempunyai pekerjaan seperti pemimpin agama.. jurujual. Secara keseluruhannya. mereka pandai menentukan hala tuju kehidupan serta mempunyai pegangan. Naturalist Kecerdasan naturalist merujuk kepada kebolehan untuk mengenal pasti dan mengkategorikan pola. Kebolehan ini memberi keyakinan diri yang tinggi kepada mereka tentang kebolehan yang terdapat dalam diri mereka sendiri. guru dan ahli falsafah yang terkemuka (Suppiah Nachiappan et al. Orang memiliki intrapersonal tinggi selalunya mengenali diri sendiri secara mendalam dan mempunyai tanggapan tentang kekuatan dan kelemahan diri sendiri. doktor dan pekerja sosial (Suppiah Nachiappan et al. . penyajak. Individu yang mempunyai kecerdasan naturalist yang menonjol biasanya merupakan seseorang pencinta alam yang dapat mengenali dan mengklasifikasikan flora.strategi pembelajaran koperatif dan sedia bekerjasama. disiplin diri dan amalan pemusatan. tetapi pada masa yang sama mereka juga sentiasa berwaspada dan berwawasan dalam melakukan sesuatu. Intrapersonal Kecerdasan yang intrapersonal kecerdasan merupakan kesedaran yang tentang diri sendiri. strategi pemikiran. dapat berfikiran metakognitif dan berkebolehan untuk menilai diri sendiri. Individu yang mempunyai kecerdasan intrapersonal yang tinggi dapat menjadi seorang penulis yang handal. . corak atau bentuk yang terdapat di alam sekitar.

Mereka berkemampuan untuk menelaah nilai-nilai yang berkembang di tengahtengah kehidupan masyarakat. Kecerdasan naturalist juga membolehkan mereka menikmati bendabenda dan cerita yang berkaitan dengan fenomena alam. contohnya terjadinya awan dan hujan. pertumbuhan tanaman dan sebagainya.. asal-usul binatang. Kecerdasan ini telah diperkenalkan dan dikembangkan oleh Gardner pada tahun 1999. Pelajar yang mempunyai kecerdasan naturalist akan lebih berkesan kecerdasannya dengan mengadakan aktiviti di luar kelas. mereka merupakan et al. Dengan itu. Dengan kata lain. 2008). . Mereka cenderung bersikap untuk bertanya mengenai segala kejadian kewujudan manusia. Untuk meningkatkan kecerdasan ini seseorang boleh membaca banyak buku fasafah dan menyoal diri sendiri tentang pertanyaan yang membolehkannya menelaah jawapan secara mendalam seperti ’Adakah makhluk lain selain manusia di alam semester’. Kesimpulannya dengan memanfaatkan kecerdasan masing-masing. mengapa manusia mengalami kematian dan juga realiti yang dihadapi oleh manusia dalam hidup. zoologi. ahli botani. masa depan yang cerah adalah menjadi penyumbang utama di dalam sejarah manusia seterusnya dihormati sepanjang zaman.. 2008). Eksistensialisme Orang yang memiliki kecerdasan ini memiliki ciri-ciri yang tertentu. ’Berapakah jumlah kenderaan yang ditemui disepanjang perjalanan ke pejabat? dan sebagainya (Suppiah Nachiappan et al.bunyian yang terdapat di alam sekitar. erti kehidupan. Hal individu yang sensitif terhadap alam sekitar dan dapat menghubungkaitkan antara kehidupan flora dan fauna (Suppiah Nachiappan . 2008). Ahli biologi. . ahli geologi dan pendaki gunung adalah kerjaya yang sesuai bagi mereka yang mempunyai kecerdasan naturalist yang tinggi (Suppiah Nachiappan et al. semua tokoh di atas akhirnya menempa nama dalam bidang masing-masing. petani. nelayan. Mereka memiliki tarikan yang besar terhadap alam sekitar termasuk pada binatang. sama ada nilai-nilai tradisional ataupun nilainilai baru yang sedang berkembang.. perancang bandar.

Pembentukan pengetahuan baru tersebut lahir daripada gabungan pembelajaran yang terdahulu dengan persekitaran semasa. Menurut Arends.D. . kemudiannya beralih kepada teori pembelajaran Kognitivisme yang diperkenalkan oleh Jean Piaget di mana idea utama pandangan ini adalah mental. Bagi memudahkan proses pengajaran dan pembelajaran. P.F Skinner yang mementingkan perubahan tingkahlaku ke atas pelajar. guru merekabentuk situasi pembelajaran di mana pelajar boleh mencipta penyelesaian mereka sendiri terhadap tugasan pembelajaran tersebut. R. pembelajaran secara Konstruktivisme adalah satu pandangan baru tentang ilmu pengetahuan. pembelajaran secara konstruktivisme ini boleh didefinisikan sebagai satu fahaman bahawa murid membina sendiri pengetahuan atau . idea-idea dan pelbagai lagi terutamanya berkaitan dengan bidang masing-masing untuk masyarakatnya. (1998) dalam Noor Azizah Ahmad (2006) menyatakan. D. idea ini akan diterima begitu juga sebaliknya dan seterusnya lahirlah teori pembelajaran Konstruktivisme yang merupakan pandangan terbaru di mana pengetahuan akan dibina sendiri oleh pelajar berdasarkan pengetahuan sedia ada mereka. Menurut Sharifah Maimunah (2001) dalam Noor Azizah Ahmad (2006) menyatakan. pembelajaran konstruktivisme ini bertitik tolak daripada teori pembelajaran Behaviorisme yang didokong oleh B. I. (1997) dalam Noor Azizah Ahmad (2006) menyatakan. tokoh-tokoh ini dapat menyumbangkan pandangan. Jika idea tersebut sesuai dengan skema.ini kerana. Semua idea dan imej dalam minda individu diwakili melalui struktur mental dikenali sebagai skema yang akan menentukan bagaimana data dan maklumat yang diterima difahami oleh manusia. Sesuatu pembelajaran dianggap berlaku apabila terdapat perubahan tingkah laku kepada pelajar contohnya daripada tidak tahu kepada tahu.b) Teori pembelajaran konstruktivisme Menurut Kauchak. P. dan Eggen. Hal ini.

Lev Vygotsky. Justeru itu. “Constructivist perspectives – View that emphasizes the active role of the learner in building understanding and making sense of information. Manakala mengikut Sushkin.” Dari kenyataan-kenyataan ini jelaslah bahawa mengikut teori pembelajaran konsruktivisme. Menurut Borich dan Tombari (1997). 177) dalam Teori pembelajaran (2009) menyatakan.” Dalam definisi ini. beliau menyatakan bahawa teori Konstruktivisme ini memerlukan penekanan diberikan kepada pelajar lebih daripada guru. dalam bukunya Educational Psychology dalam Teori pembelajaran (2009) menyatakan. Menurut Woolfolk (1998). pelajar membina sendiri konsep dengan membuat penyelesaian kepada masalah. pendekatan pembelajaran konstruktivisme (constructivism) ialah “Constructivism is an approach to learning in which learners are provided the opportunity to construct their own sense of what is being learned by building internal connections or relationships among the ideas and facts being taught. pelajar perlu memainkan peranan aktif dalam memahami dan memberi makna kepada maklumat atau pengetahuan yang dipelajari. mereka menjelaskan bahawa konstruktivisme adalah pendekatan pembelajaran yang menyediakan peluang kepada pelajar untuk membina kefahaman terhadap perkara yang dipelajari dengan mewujudkan jaringan atau hubungan (dalam minda) antara idea dan fakta yang sedang dipelajari. (1999) dalam Noor Azizah Ahmad (2006). Ia berasal daripada bidang falsafah dan telah . seorang ahli psikologi Rusia percaya bahawa pelajar yang bijak adalah individu yang berhadapan dengan benda baru dan menggunakan pengalaman serta mereka bersungguh-sungguh untuk menghuraikan kelainan berdasarkan pengalaman-pengalaman tersebut. Konstruktivisme bukanlah satu konsep baru. N. Oleh itu. Autonomi serta inisiatif pelajar hendaklah diterima dan digalakkan. dalam bukunya Educational Psychology.konsep secara aktif berdasarkan pengetahuan dan pengalaman sedia ada. konstuktivisme juga dikenali sebagai fahaman “binaan”. A Contemporary Approach (ms. Ini adalah kerana pelajarlah yang berinteraksi dengan bahan dan peristiwa serta memperolehi kefahaman tentang bahan dan peristiwa tersebut.

kita menyaksikan Jean Piaget (1951) lebih awal mengutarakan tentang perkembangan kognitif dalam karya terjemahan. pembelajaran bermakna (meaningful learning). Cheek (1992) dalam Teori pembelajaran (2009) menyatakan. yang kemudiannya dapat membantu pelajar berfikir dan membentuk kefahaman tentang masalah yang cuba dihuraikan. kita menyaksikan gerakan ini sudah bermula dalam pembelajaran sains dan matematik yang cuba menyemarakkan perspektif konstruktivisme (Teori pembelajaran. Seterusnya. 2009). Immanuel Kant menyokong pendapat ini dan mengatakan bahawa manusia bukanlah penerima maklumat yang pasif. Vygotsky. ahli psikologi gestalt. Mengikut John Dewey (1966) dalam Teori pembelajaran (2009) menyatakan. Dewey. . “Play. Bruner. Yager (1999) dalam Teori pembelajaran (2009) menjelaskan. 2009). Papert dan Confrey (Teori pembelajaran. Dalam keadaan yang sama. menyelesaikan masalah dan membina keupayaan untuk belajar. Von Glaserfeld. mengatakan… “one only knows something if one can explain it”. Dewey mempelopori gerakan “progresivisme” dalam pendidikan. 2009). perspektif konstruktivisme ini terhasil daripada kajian Piaget. Sejak satu setengah dekad yang lampau. melibatkan “belajar dengan membuat” (learning by doing). misalnya. Dreams and Imitation in Childhood” dan Vygotsky (1978) dalam “Mind in Society” yang dikaitkan dengan perspektif konstruktivisme dalam perkembangan minda kanak-kanak (Teori pembelajaran. dan menjadikan maklumat itu miliknya dengan membina kefahaman atau membuat interpretasi ke atas maklumat tersebut. Dalam konteks tempatan. yang juga mengambil kira pemikiran Dewey dan Bruner. Inilah gerakan konstruktivisme yang sudah dilaksanakan di Amerika Syarikat. Anderson. di Amerika Syarikat pengajaran dan buku teks telah diolah agar lebih menjurus kepada penggalakan proses berfikir. Bartlett. ahli falsafah konstruktivis yang pertama.digunakan dalam bidang sosiologi dan antropologi dan juga dalam bidang psikologi kognitif dan pendidikan. menghubungkannya dengan maklumat terdahulu yang telah diasimilasinya. pelajar menerima maklumat dengan aktif. iaitu Giambatista Vico. pada tahun 1710.

pelajar menghormati pandangan alternatif rakan . Meminta pelajar menghubungkait idea asal dengan idea yang baru dibina. Mementingkan kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir di kalangan pelajar. Memberi peluang pelajar berinteraksi dengan guru dan pelajar-pelajar lain. terdapat pelbagai teori pengajaran-pembelajaran yang telah dikaji oleh ahli-ahli psikologi. Memberi perhatian kepada keperluan. Tidak menyampaikan maklumat secara terus kepada pelajar. Memberi peluang kepada pelajar berkongsi persepsi antara satu sama lain. Menggalakkan pelajar bekerja dalam kumpulan. guru-guru perlulah memahami pendekatan-pendekatan yang boleh digunakan ini berdasarkan kepada teoriteori pengajaran pembelajaran yang ada. Menggalakkan mereka.Pembelajaran dan pengajaran menggunakan pendekatan konstruktivisme boleh dilaksanakan dengan memberikan perhatian kepada perkara-perkara berikut (Teori pembelajaran. Menggalakkan pelajar merenung kembali proses pembelajaran yang dilaluinya. 2009) : • • • • Memberi peluang kepada pelajar mengemukakan pandangan tentang sesuatu konsep. kebolehan dan minat pelajar. Menyediakan aktiviti-aktiviti berbentuk “hands on” dan “minds on”. • • • • • • • • • • Melaksanakan pengajaran berpusatkan pelajar. Teori-teori ini boleh digunakan dan dimanfaatkan oleh guru-guru dalam membantu proses pengajaran dan pembelajaran menjadi lebih berkesan. Menggalakkan pelajar mengemukakan hipotesis. Menghormati semua pandangan pelajar dan tidak memandang rendah terhadap pandangan mereka. Namun. Kesimpulannya.

beliau dilantik sebagai ketua "Swiss Society for Psychologist". Switzerland pada 9 Ogos 1896. Latar belakang beliau ini memberikan banyak sumbangan kepada bidang psikologi setelah beliau bekerja dengan . Jean merupakan salah satu tokoh yang amat penting di abad ke dua puluh. Jean melanjutkan pelajaran ke Universiti Nauchatel. Jean Piaget Jean Piaget Jean Piaget dilahirkan di Nauchatel. 1981. Beliau mendapat PhD semasa berumur 22 tahun. Jean mula meminati Psikologi apabila beliau terpilih menjadi pengarah makmal Psikologi di Universiti Jeneva (Ahmad Tramizi Talib. Beliau memulakan kariernya sebagai penulis pada usia yang teramat muda iaitu 10 tahun. yang merupakan seorang Profesor Sastera dalam bidang Sejarah dan ibunya pula bernama Rebecca Jackson. Dalam bidang Psikologi. . Beliau menghembuskan nafasnya yang terakhir pada usia 84 tahun. Jean merupakan anak pertama yang suka berdikari dan berminat tentang ilmu alam. Tidak lama kemudian. Bapanya bernama Arthur Piaget. 2009). Selepas tamat sekolah menengah.c) Teori perkembangan kognitif.

Untuk menerangkan dengan lebih lanjut mengenai proses ini. Teori perkembangan kognitif Piaget bukanlah satu teori psikologi tetapi hanyalah satu pandangan epistemology iaitu satu falsafah pengetahuan yang diperolehi melalui pemerhatian terperinci ke atas kanak-kanak pada tahap umur dan tahap perkembangan yang berlainan (Jas Laile Suzana Jaafar. 2008 : 85). dapatlah kita ketahui teori perkembangan kognitif Piaget adalah satu dapatan yang diperolehi hasil daripada pemerhatian yang terperinci yang dijalankan oleh Piaget ke atas kanak-kanak. tetapi lebih berminat untuk melihat pola-pola perlakuan yang ditunjukkan oleh kanak-kanak apabila mereka memberikan jawapan yang salah. Jean tidak berminat untuk melihat hasil jawapan betul yang diberikan oleh kanak-kanak. Ekoran daripada itu. manipulasi dan menilai persekitaran fizikalnya (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. Semasa bekerja dengan Binet. Keadaan ini berlaku melalui pelbagai proses penerokaan.Binet bagi membentuk ujian keceredasan mental. sebaliknya. Menurut Jean Piaget. 2009). kanak-kanak membina pengetahuan mereka secara aktif untuk memahami persekitarannya. Piaget memperkenalkan 4 konsep utama: • • • • Skema (Schema) Penyerapan (Assimilation) Pengubahsuaian (Accomodation) dan Keseimbangan (Equilibrium) . teori yang beliau kemukakan adalah memfokuskan kepada perkembangan kognitif kanakkanak (Ahmad Tramizi Talib. 2008). Kanak-kanak ini terdiri daripada umur yang tahap perkembangan yang berlainan (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. Pada pandangan Jean. Beliau berpendapat persekitaran tidak membentuk kognitif kanak-kanak. Di sini. kanak-kanak akan melalui peringkat-peringkat perkembangan kognitif yang sama tetapi pada usia yang berbeza-beza. pola-pola perlakuan ini boleh memberikan petunjuk bagi pengetahuan bagaimana proses pembentukan pemikiran berkembang di kalangan kanak-kanak. 2008).

Skema adalah proses mencipta. 2008). Keadaan ini boleh disamakan dengan sebuah belon yang semakin membesar apabila ditiupkan angin ke dalamnya. menyusun dan mengurus. Apabila seorang bayi dilahirkan ia mempunyai skema umum dan semakin bayi itu membesar skema yang diperoleh semakin meningkat dan skema itu semakin diperhalusi. maka maklumat itu akan ditolak atau diubah atau diubahsuai. iaitu penyerapan (fitting) maklumat baru ke dalam struktur sedia ada. skema sedia ada pada bayi itu ialah menghisap susu dan menggenggam. memperhalus. Jika maklumat yang diterima sesuai maklumat itu tidak sesuai. Oleh itu. Bayi berkenaan masih belum dapat membezakan yang mana satu akan mengeluarkan susu atau sebaliknya. Asimilasi merupakan proses kognitif di mana seseorang menyatukan maklumatmaklumat baru atau pengalaman-pengalaman baru ke dalam skema yang sedia ada. Asimilasi berlaku sepanjang masa kerana manusia sentiasa melalui pelbagai maklumat dan pengalaman. Seperti puting susu atau jari tangan. proses penyesuaian diri berlaku apabila skema yang sedia ada diubahsuai untuk digabungkan .Skema adalah struktur kognitif atau mental yang membolehkan individu mengurus dan menyesuaikan diri dengan keadaan persekitaran. kerana hanya ada satu sahaja skema iaitu menghisap (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. Akomodasi atau penyesuaian diri dan menghasilkan perubahan kualitatif serta perkembangan skema (development of schema). Oleh itu. Skema adalah seperti sebuah kabinet yang menyimpan banyak fail dan setiap fail mewakili satu skema. 2008). Apabila seorang bayi dilahirkan. Apa sahaja benda yang dimasukkan ke mulutnya akan dihisapnya. membuat perubahan. perubahan yang berlaku adalah secara kuantitatif atau bukan kualitatif (Perkembangan fizikal dan kognitif kanakkanak.

Proses ini berlaku secara berterusan sehingga seseorang itu mencapai tahap pemahaman yang stabil dan mantap bagi satu-satu kemahiran tertentu (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. maka tahap keseimbangan akan tercapai. apabila seseorang kanak-kanak menerima maklumat baru. Keseimbangan akan tercapai apabila seseorang kanak-kanak menyeimbangkan proses penyerapan dan pengubahsuaian. Proses ini berlaku secara berterusan bermula dari bayi sehingga dewasa (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. maka maklumat itu akan diubahsuai melalui pengubahsuaian skema atau mencipta skema yang baru. Kanak-kanak cuba belajar koordinasi di antara deria motor dengan gerakannya serta cuba mengaitkan perkataan-perkataan dengan objek-objek yang dapat dilihat dalam persekitarannya (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. 2008). 2008). 2008). Dari kajian dan pemerhatiannya. Kanak-kanak kelihatan mula boleh belajar bahasa dan lambang yang mudah. seorang bayi sudah boleh membezakan objek-objek di dalam persekitarannya. ia akan menyerap maklumat itu ke dalam skemanya. 2008). operasi konkrit dan operasi formal (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. Peringkat Sensori Motor (0 – 2 tahun) Dalam peringkat ini. Contohnya. Selepas dilahirkan selama dua bulan. Piaget mendapati bahawa perkembangan kognitif kanak-kanak adalah berbeza dan berubah melalui empat peringkat mengikut perubahan umur mereka.dengan maklumat-maklumat atau pengalaman-pengalaman baru. pra operasi. Jikalau maklumat baru itu dapat disesuaikan. . Peningkatan maklumat dan pengalaman ini meningkatkan tahap skema sedia ada. Piaget membahagikan empat peringkat ini sebagai peringkat sensori motor. Sekiranya ia berjaya proses keseimbangan akan tercapai. kanak-kanak mula menggunakan deria motornya untuk memahami dan berinteraksi dengan persekitarannya. jika ia tidak dapat diserap. Sebaliknya.

Remaja juga boleh menggunakan simbol-simbol matematik untuk menggambarkan konsep yang abstrak. Peringkat Operasi Formal (selepas 12 tahun) Remaja telah boleh berfikir secara abstrak dan boleh menyelesaikan masalah yang lebih kompleks. keupayaan berfikir secara logik masih terbatas kepada konkrit sahaja. Oleh itu. Mereka menganggap pengalaman pandangan orang dengannya. Mereka masih tidak mempunyai kebolehan untuk berfikir secara abstrak. mereka tidak dapat menyelesaikan masalah yang kompleks. perkembangan kognitifnya kian menjadi pesat. kebanyakan aktiviti pembelajaran yang bererti masih bergantung kepada objek-objek konkrit dan pengalaman secara langsung (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. Apabila mencapai umur 4 tahun. Kanak-kanak sudah boleh memikir secara induktif atau deduktif serta dapat menguasai konsep masa dan kelajuan. boleh mengelaskan objek mengikut ciri tertentu dan memahami konsep keabadian bilangan (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. kanakdikuasainya itu. kanak-kanak sudah boleh mempelajari lebih daripada satu perkara pada satu masa. Di samping itu. dan menggunakannya untuk membuktikan teorem atau hukum matematik serta membuat rumusan atau generalisasi daripada aktiviti-aktiviti matematik. Peringkat Operasi Konkrit (7 – 12 tahun) Kanak-kanak mula memperolehi konsep transformasi. 2008). mengaitkan satu konsep dengan konsep yang lain serta menggunakan logik untuk menyelesaikan masalah matematik (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. 2008). Bagaimanapun. Mereka mula berupaya memberi sebab untuk menyokong kepercayaan mereka. 2008).Peringkat Pra Operasi (2 – 7 tahun) Kanak-kanak kanak telah boleh boleh menggunakan bertutur dengan dan bahasa fasih dan serta melalui lain simbol bahasa adalah untuk yang serupa menggambarkan sesuatu konsep. menguasai proses kebalikan dan akhirnya mengamati proses songsangan. Mereka juga boleh berfikir secara deduktif atau induktif. Di dalam peringkat ini. .

walaupun dalam peringkat pertumbuhan yang sama. 2008). Akan tetapi. emosi dan sosial. Perbezaan kecerdasan di antara individu boleh diperhatikan daripada prestasi pelajar dalam sesuatu kelas. warna mata dan lain-lain. ibu bapa yang mempunyai emosi yang kurang stabil dan bersifat pemarah akan melahirkan anak yang agresif dan autokratik. kemampuan mental kita sama ada pandai atau tidak pandai (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. Sebagaimana yang telah dihuraikan dalam teori perkembangan manusia. Mengikut kajian ahli-ahli psikologi. sumber teknologi. Baka atau keturunan merupakan ciriciri perwarisan yang dibawa oleh ibu bapa kepada anak-anak. ibu bapa yang cerdas pintar akan melahirkan anak yang juga cerdas pintar (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. Goddard (1890). kadar perkembangan setiap individu. Kajian ahli-ahli psikologi Galton (1865). saiz fizikal. tetap berbeza dari segi fizikal. kebudayaan dan kepercayaan masyarakat.Perkembangan seseorang kanak-kanak amat dipengaruhi oleh baka atau keturunan dan faktor persekitaran. bahawa setiap individu menunjukkan ciri-ciri perkembangan yang serupa dalam peringkat-peringkat pertumbuhan yang tertentu. Ciri-ciri seperti warna kulit. Misalnya. emosi seseorang individu juga diwarisi daripada baka ibu bapa. Biasanya. Baka diperturunkan melalui gen-gen ibu bapa kepada anak-anak. status sosio-ekonomi. rakan sebaya. Baka juga menetapkan had keupayaan. Mereka berpendapat baka dan persekitaran adalah faktor-faktor yang menyebabkan kadar perkembangan manusia dan wujudnya perbezaan individu di antara satu sama lain (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. Di samping faktor-faktor seperti keluarga. 2008). Newman (1937) dan Shieldo (1962) telah membuktikan bahawa setiap individu mempunyai kecerdasan dan kebolehan intelek yang berbeza dengan rakan sebayanya. 2008). guru dan sekolah pula mempengaruhi perkembangan individu . Kajian ahli-ahli psikologi telah membuktikan bahawa tidak ada dua orang individu mempunyai kadar perkembangan yang sama. Baka ini boleh menguasai penyuburan fizikal dan mental. kognitif. Kajian ahli-ahli psikologi sering mengaitkan perbezaan kecerdasan individu dengan kecerdasan ibu bapa mereka.

perbezaan suasana rumah. Menurut NAEYC (National Association For the Education of Young Children). 2008). Makanan berzat dan seimbang akan membantu kanak-kanak memperkembangkan jasmaninya dengan sempurna. Status sosio-ekonomi keluarga yang baik atau tinggi akan membantu perkembangan intelek dan fizikal kanak-kanak ke tahap optimum kerana keluarga ini berupaya memberi makanan yang cukup berzat dan seimbang serta kemudahan pendidikan yang sempurna kepada anak-anak mereka (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. 2008). tingkah laku dan emosi dengan sempurna. 2008). kanak-kanak bergaul dengan rakan sebaya yang rajin belajar akan mendorong perkembangan intelek dan potensinya ke tahap optimum. asuhan dan status sosio-ekonomi keluarga. . seperti rumah dan sekolah (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. kanak-kanak dilahirkan dalam sebuah rumah yang mesra dan penuh dengan kasih sayang akan mengalami perkembangan emosi yang sihat. Pengaruh rakan sebaya adalah penting dalam perkembangan kanakkanak. emosi dan sosial.dalam setiap peringkat pertumbuhannya. Kebudayaan dan kepercayaan masyarakat yang berbeza mempengaruhi perkembangan kanak-kanak sosio-emosi. Kanak-kanak diasuh dan dididik dengan cara yang baik akan mengalami perkembangan potensi. Misalnya. khasnya dari perkembangan intelek. Adalah telah diketahui umum. Perkembangan persekitaran iaitu kognitif dan kanak-kanak sekolah dipengaruhi oleh faktor alam rumah masyarakat dalam merupakan aspek kehidupan manusia. Unsur-unsur institusi keluarga yang pengaruhi perkembangan individu ialah suasana rumah. asuhan dan sosio-ekonomi keluarga melahirkan perbezaan individu mengikut perbezaan kadar perkembangannya (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. perkembangan kognitif kanak-kanak dipengaruhi oleh persekitaran yang melingkunginya. Contohnya. sahsiah. makanan. Kanakkanak yang bersosialisasi dengan rakan sebaya yang bersopan santun akan menyerap nilai-nilai murni yang positif daripada mereka. makanan. Institusi keluarga merupakan pengaruh utama terhadap perkembangan manusia.

rajin berusaha. serta mengabaikan nilai kerohanian dan nilai kejiwaan. Sebaliknya. berketrampilan. Sumber teknologi ini merujuk kepada maklumat-maklumat yang diperolehi daripada bahan-bahan bacaan seperti suratkhabar. Masyarakat yang menitikberatkan kebendaan akan mempengaruhi sikap manusia yang mementingkan diri sendiri dan bersikap materialistik. Kebudayaan masyarakat yang menitikberatkan kepada keagamaan akan melahirkan individu yang beriman (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak.personaliti dan mental. filem. Iklim sekolah yang kondusif serta dilengkapi dengan kemudahan-kemudahan pengajaran-pembelajaran akan membantu perkembangan kognitif. 2008). kuning atau kezaliman. majalah. bermoral. Perkembangan individu pula dipengaruhi oleh pendedahannya kepada sumber teknologi yang terdapat di alam kehidupannya. akan membentuk sikap yang negatif dan personaliti yang tidak diingini (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. radio. . perbezaan nilai hidup membentuk perbezaan falsafah hidup di kalangan individu. 2008). Perbezaan kebudayaan dan agama melahirkan perbezaan cara hidup serta tingkah laku manusia. Guru yang bersifat penyayang dan cekap menguruskan aktiviti pengajaranpembelajaran dalam bilik darjah akan melahirkan pelajar yang berilmu. berakhlak mulia. Seperti yang kita ketahui bahawa pendedahan kanak-kanak kepada sumber teknologi yang sihat akan meningkatkan kadar perkembangan kognitif. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran negara. emosi dan sosialnya. beretika serta kuat beragama dengan nilai kerohanian yang sempurna. afektif dan psikomotor pelajar (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. kanak-kanak yang didedahkan kepada sumber teknologi yang berunsur keganasan. emosi dan sosialnya. Masyarakat yang sihat akan mempengaruhi anggotanya dengan membentuk sikap yang sihat seperti bertanggungjawab. 2008). iklan. televisyen dan komputer. Guru dan sekolah merupakan pengaruh yang paling penting dalam perkembangan pelajar dari segi fizikal. Misalnya. intelek.

merupakan proses kognitif dalam perkembangan anak (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. Proses kognitif melibatkan perubahan-perubahan dalam kemampuan dan pola berfikir. menganalisa. Perkembangan kognitif merupakan salah satu daripada proses tumbesaran yang dilalui oleh setiap kanak-kanak. Perkembangan kognitif merupakan proses peningkatan keupayaan pemikiran. melompat. Kemahiran motor yang telah dikuasai pada peringkat awal kanak-kanak seperti berlari. memanjat. demi mewujudkan insan yang harmonis dan seimbang dari segi intelek.Guru dan sekolah merupakan agen perubahan dan bersama-sama diberi tugas untuk memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu. menghafal sajak atau doa. Perkembangan adalah aspek perubahan yang dialami individu dan bersifat kualitatif tetapi jelas berubah melalui peredaran masa. Proses ini sangat penting kerana ia akan mempengaruhi kehidupan dan masa depan seseorang kanakkanak. 2008). memecahkan soal-soal matematik. pengetahuan dan keintelektualan seseorang kanak-kanak dan kemampuan menjana akal budi dalam pelbagai aktiviti penyelesaian masalah. Pada peringkat ini. dan membentuk pengetahuan serta pemahaman baru terhadap pengalaman yang dilaluinya (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. dan menceritakan pengalaman. rohani. Perkembangan kognitif sering dikaitkan dengan proses perkembangan intelek seseorang. dan . Jean Piaget berpendapat pemikiran sebagai satu proses yang disedari dan berkembang secara berperingkat-peringkat. Individu akan mengalami perkembangan sepanjang hayat mereka iaitu perkembangan fizikal (pertumbuhan fizikal akan terhenti apabila seseorang mencapai kematangan). memahami. emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. perkembangan motor kanak-kanak adalah lebih baik dan menunjukkan koordinasi yang lebih baik. kemahiran berbahasa. Aktiviti-aktiviti seperti mengamati dan mengklasifikasi. 2008). 2008). dan cara individu memperoleh pengetahuan dari lingkungannya. Tugas murni ini telah dimaktubkan dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang diisytiharkan pada tahun 1988 (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak.

tulisan mereka semakin kecil dan kemas. Kanak-kanak antara 8 hingga 10 tahun pula boleh menggergaji. Olahan ini membolehkan kanak-kanak melakukan pemikiran pembalikan dan juga menunjukkan kemahiran klasifikasi. dan mereka telah pun menunjukkan kemahiran manipulatif yang hampir sama dengan orang dewasa seperti bermain alat muzik. Perkembangan kognitif kanak-kanak pada peringkat ini. Cara kanak-kanak berfikir dan menyelesaikan masalah.sebagainya sudah mencapai tahap yang lebih mantap di samping beberapa jenis kemahiran yang baru telahpun dikuasai. 2008). Menurut Jean Piaget. mengikat tali kasut. berenang. 2008). Mereka tidak lagi hanya menumpukan pada perkara yang berkaitan dengan masa depan. melukis dengan menggunakan pensel untuk menggantikan krayon. Pada peringkat pertengahan dan akhir kanak-kanak. memakai pakaian. Kanak-kanak pada peringkat pra sekolah banyak menggunakan simbol dalam perbualan untuk menunjukkan keupayaan penggunaan bahasa. Ibu bapa dapat mempengaruhi perkembangan kognitif kanak-kanak dengan memindahkan pengetahuan berkenaan maklumat dan budaya dalam menunjuk ajar mereka melalui tingkah laku ibu bapa itu sendiri (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. Kemahiran-kemahiran ini adalah seperti lompat tali atau skipping. dan tulisan mereka menjadi semakin kecil. Kanakkanak sudah mula berfikir perkara akan datang dan berbincang perkara lepas. Daripada segi ingatan pula Ingatan Jangka Panjang (IJP) meningkat dan strategi seperti latihan akan memberikan kesan kepada IJP kanak-kanak (Perkembangan fizikal dan kognitif kanakkanak. kanak-kanak yang berusia 6 tahun sudah boleh melakukan aktiviti seperti mengetuk. Misalnya. menggunakan simbol bagi menunjukkan sesuatu objek dan membuat . mengendalikan alatan untuk berkebun dan menjahit. menunggang basikal dan meluncur (skating). kanak-kanak menunjukkan peningkatan yang pesat dalam memahami persekitaran dan pemikiran sesuatu benda yang berada di sekeliling. Bagi mereka yang sudah berusia antara 10 hingga 12 tahun. Pemikiran Olahan Konkrit meliputi olahan mental yang membolehkan kanak-kanak melakukan aktiviti mental yang terdahulu dilakukan secara fizikal.

Pada tahap ini juga. ramalan. Kanak-kanak ini juga sudah mula menggunakan bahasa untuk mengkategorikan barang. kemampuan pemikiran yang baru juga akan didapati contohnya ialah memikirkan perkara yang abstrak. padanan satu dengan satu konsep nombor. operasi nombor dan pengukuran. Selain itu. Sebagai contoh. Kurikulum Prasekolah Kebangsaan menggariskan enam komponen moral. Kanak-kanak akhir pula sudah mula memahami aspek yang melibatkan logik dan mampu untuk menggabungkan perkara logik dengan pemikiran yang abstrak. konsep masa. perkembangan kognitif. kepada perkembangan fizikal serta menyeluruh. Kesimpulannya ialah. kanak-kanak pada tahap ini sudah mula memahami apa yang tidak difahaminya sebelum ini. 2008). Manakala perkembangan kognitif pula melibatkan pemerhatian. tahu bagaimana untuk meletakkan objek yang sama berdasarkan kriterianya. kerohanian perkembangan perkembangan kreativiti dan estetika. Peranan yang dimainkan oleh pihak sekolah dan ibu bapa sangat penting untuk memastikan perkembangan kognitif tidak tersekat atau terganggu (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. seorang kanak-kanak dapat meniru perbuatan rakannya yang menari ballet walaupun mereka melihat beberapa hari yang lepas. 2008). utama yang menyumbang emosi. Ini kerana keupayaan mereka menunjukkan sesuatu objek agak terhad dalam bahasa dan mereka cuba menyampaikan maksud dengan menggunakan simbol. pengelasan. Pendidikan awal yang berkualiti amat perlu bagi meningkatkan perkembangan menyeluruh seorang kanak-kanak. nombor dan warna sudah mula difahami (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. Kanak-kanak pada tahap ini juga mempunyai kecenderungan untuk melakukan aktiviti yang berbentuk menyusun objek. 2008). Keupayaan mereka menggunakan simbol ini ditunjukkan melalui bermain. mengingat dan kemahiran menggunakan bahasa. konsep ruang dan penyelesaian masalah. perbandingan dan diskriminasi.perbandingan antara satu sama lain (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. memikirkan . Perkembangan ini sangat penting untuk menjadikan kanak-kanak berkeadaan baik dalam segala aspek. Ia merangkumi bahasa dan komunikasi.

b. Ibnu Sina dan juga Ibnu Hazm. kanak-kanak sudah mula mempraktikkan kemampuan baru melalui lawak dan pergaduhan dengan ibu bapa dan dengan yang lain. Menggunakan bahan-bahan bantu mengajar. Belajar daripada mudah kepada yang lebih susah: a.proses dalam pemikirannya dan juga mereka melihat sesuatu perkara sebagai relatif lebih daripada yang jelas. Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pendidikan. Antaranya pandangan tokoh-tokoh pengasas pendidikan awal kanak-kanak dari Timur seperti Ibnu Khaldun. 2008). Sharifah Nor Puteh ((Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. Nur Hazwani. Imam Al-Ghazali. Pada tahap ini juga. Mengadakan latih tubi. 3. d. . 3 Ketua Bidang Dasar. Nur Fatiha. c. Pandangan mereka adalah seperti berikut: Ibnu Khaldun (Nadira Anis Sharina. Menggunakan benda-benda maujud. Dr.0 PANDANGAN DAN PENDAPAT TOKOH DARI DALAM DAN LUAR NEGARA MENGENAI PERKEMBANGAN AWAL KANAK-KANAK Terdapat banyak pandangan dan pendapat daripada tokoh dalam dan luar negara mengenai perkembangan awal kanak-kanak. 2009) : • • Jangan diajar kanak-kanak dengan perkara-perkara yang susah. Berperingkat-peringkat.

Jangan dibebankan dengan perkara-perkara diluar kemampuan mereka. Nur Fatiha. memperelokkan fitrah dan membentuk naluri mereka.• Kanak-kanak perlu diberikan contoh-contoh konkrit yang boleh difahami melalui pancaindera. Tidak mahu belajar b. Nur Hazwani. dan dapat menggembirakan mereka serta memberi kerehatan selepas penat belajar (Nadira Anis Sharina. 2009). Beliau mencadangkan belajar dan bermain secara berkumpulan bersama rakan hampir sebaya dan bukan sebaya (Nadira Anis Sharina. tingkah laku yang mulia. beliau berpendapat ibu bapa dan guru tidak perlu terlalu marah. Kesederhanaan adalah baik dalam membesarkan anakanak. • Masa belajar jangan terlalu panjang kerana boleh menyebabkan lupa. Menurut karyanya. fitrah semulajadi kanak-kanak memang suka bermain.Ghazali : Kanak-kanak adalah anugerah Tuhan yang mana Allah memberi kepercayaan kepada ibu bapa untuk corakkan hati kanak-kanak yang masih suci bersih menjadi hati yang sangat bernilai dan berharga. Aktiviti bermain untuk kanak-kanak mengikut pendapat Imam Al-Ghazali ialah membantu perkembangan fizikal serta menguatkan otot mereka. Jadual kanak-kanak disuruh belajar haruslah disusun dengan baik. Mencerca pengajaran yang diberi. tidak keterlaluan dalam mendenda anak-anak. Ibnu Sina : Sumbangan karyanya yang terbesar ialah “Qanun fi Tibb” atau dialih bahasakan menjadi “Precepts of Medicine”. Nur Fatiha. Nur Hazwani. • • • Contoh teladan yang baik harus didedahkan mendidik kanak-kanak yang belum baligh. Imam Al. 2009). Oleh sebab itu. .hiburan dan rehat adalah perlu diselang-selikan. Ini menyebabkan mereka: a. Cara mendidik anak-anak ialah pelajaran agama. Aktiviti bermain . Pembacaan al-Quran diajar dahulu sebelum menghafalnya. bersikap tegas dengan kanak-kanak. Kanak-kanak harus dibentuk dengan cara lemah lembut bukannya dengan kekasaran.takut dan bekerja berlebih-lebihan. seorang kanak-kanak harus dididik sejak lahir. Kanak-kanak tidak boleh dipaksa belajar.

Bimbingan itu perlu bermula daripada pengalaman deria kepada idea yang abstrak. mengukur. Oleh itu kanak-kanak perlu belajar dalam persekitaran yang terancang dan kanak-kanak berkembang melalui main” Antara idea-idea Froebel ialah taman kanak-kanak perlulah dipenuhi dengan . Melalui pengalaman itu kanak-kanak boleh mencapai potensi mereka yang semulajadi (Zulkiply bin Hj Yaakob. 2009). dan menyebut huruf tanpa desakan atau kekerasan bagi mendapatkan kesempurnaan. Percaya bahawa pendidikan adalah diasaskan kepada pengalaman-pengalaman deria. manakala guru hanya sebagai pembimbing (Nadira Anis Sharina. Kanak-kanak digalakkan berfikir dan cuba menjawab sendiri. Oleh itu. 2009). Beliau juga percaya kepada kumpulan pelbagai umur. Beliau yakin bahawa ibu adalah orang yang terbaik untuk mengajar anaknya (Zulkiply bin Hj Yaakob. ibu bapa dan pendidik umpama tukang kebun. Beliau percaya pengajaran boleh dibentuk berdasarkan objek. (multiage grouping). Nur Fatiha. meniru. pembelajaran konsep hendaklah dengan melalui manipulatif seperti membilang. Selain itu terdapat juga pandangan tokoh-tokoh lain seperti di bawah: Johann Heinrich Pestalozzi (1746-1827) : Idea-idea beliau mengenai pendidikan ialah anak-anak perlu dibimbing secara perlahan-lahan berdasarkan potensi yang ada padanya. kindergarten pula ialah taman untuk kanak-kanak. merasa dan menyentuh.Ibnu Hazm : 5 tahun adalah sesuai bagi permulaan proses pembelajaran secara sistematik yang bermula dengan mengetahui. Nur Hazwani. Guru yang baik ialah guru yang mengajar kanak-kanak bukan mengajar mata pelajaran.. 2009). Friedrich Froebel (1782-1852) : Menurut beliau “kanak-kanak umpama biji benih.

dipenuhi dengan taman-taman. mempunyai bilik yang senang dimasuki cahaya.Kelas prasekolah perlu dipenuhi dengan pemandangan. Mastura Badzis : Segala apa yang dilihat dan didengari oleh seorang kanak-kanak dari persekitarannya adalah merupakan satu pendidikan baginya kerana yang nyata bagi kanak-kanak di peringkat awal umur. Dilengkapi dengan kerusi meja yang sesuai untuk kanak-kanak. 2009). Ia hendaklah berdasarkan kepada keperluan dan keupayaan kanak-kanak. bunyi-bunyian dan objek-objek untuk kanak-kanak yang mempunyai bentuk yang mudah. Keadaan bilik janganlah sempit kerana menyusahkan perjalanan aktiviti. Taman kanak-kanak merupakan satu pendekatan terhadap latihan kanakkanak (Zulkiply bin Hj Yaakob.keindahan untuk menarik perhatian kanak-kanak (Zulkiply bin Hj Yaakob.Suasana di taman kanak-kanak hendaklah dapat mengawal kanak-kanak daripada pengaruh jahat yang terdapat dalam masyarakat dan bahaya alam semulajadi. saiz dan warna. Beliau menekankan kaedah bermain kepada kanakkanak dan belajar melalui membuat. Beliau mencadangkan dalam mendidik kanak-kanak perlu menggunakan objek supaya menimbulkan minat dalam pembelajarannya. kanak-kanak mempelajari sesuatu melalui perbuatan. Sekurang-kurangnya ia dicat dengan warna yang terang. Menurut beliau. binatang dan gambar-gambar. Ia perlu diberi kebebasan. Pembelajaran bukanlah sesuatu yang terpisah dan ia saling berkaitan antara satu sama lain (Zulkiply bin Hj Yaakob. 2009). Beliau menekankan disiplin diri terhadap kanak-kanak dan motivasi dalaman adalah penting bagi kanak-kanak. 2009). Pendidikan adalah pembinaan watak atau peribadi kanak-kanak. Dr. fizikal dan sosial kanak-kanak. mereka tidak dapat . Di taman kanak-kanak perlu dipupuk dengan perkembangan mental.

Teori Kognitif Piaget Good dan Brophy (1990) dalam Teori Perkembangan Kognitif Piaget (1926) dan dijelaskan oleh Aminah Ayob dalam Syarahan Umum : Pembelajaran Berasaskan Minda Dan Implikasinya Kepada Pendidikan menerangkan bahawa skema (the internal knowledge structure) berkembang apabila . Slavin (1997) dalam Ladyzuely (2010). menyesuaikan diri kepada persekitaran dan berubah melalui peredaran masa. pengalaman dan kematangan. iaitu perkembangan dari segi fizikal. Beliau berpendapat. perkembangan social dan intelek disamping dapat memperkembangkan kekuatan fizikal . personaliti. dan ketangkasan seorang murid. Barat dan Islam mempunyai perspektif yang sama dalam hal ini. daya cipta. Apa yang membezakan ialah Islam menekankan kelakuan pembentukan sahsiah seseorang kanak-kanak bukan hanya fizikalnya tetapi pemantapan akhlaq perlu diterapkan seiring dengan penerapan keimanan di dalam ruh dan jiwanya (Zul. berpendapat perkembangan adalah perubahan yang berurutan dan kekal dalam diri seseorang hasil daripada pembelajaran.koordinasi. sosioemosional dan kognitif serta bahasa. rohani. 2009). Crow (1980) dalam Ladyzuely (2010) Menurut Crow dan perkembangan menyatakan. merupakan perubahan secara ‘kualitatif’ serta cenderung ke arah yang lebih baik dari segi pemikiran. Model Montessori Caplan dan Caplan (1976) dalam Saayah Bt Abu (2008) dalam Perlaksanaan Aktiviti Belajar Melalui Bermain Di Tadika-tadika Kawasan Melaka Tengah Melaka menyatakan bermain sebagai penentu penting bagi perkembangan kekuatan sahsiah. Don. Slavin. Paul Eggan. kanak-kanak perlu dibentuk dan dididik sejak dari awal. moral dan sosial.membezakan yang baik dan yang buruk. individu akan mengalami perkembangan sepanjang hayat. kestabilan emosi. berpendapat perkembangan adalah berkaitan dengan mengapa dan bagaimana individu berkembang dan membesar. dan Crow dan Crow : Paul Eggan dan Don Kauchak dalam Ladyzuely (2010).

Selain itu. Model Konstruktivisme Rumelhart dan Norman (1978) dalam Subadrah Nair (2005) menjelaskan dalam Penggunaan Model Konstruktivisme Lima Fasa Needham Dalam Pembelajaran Sejarah menyatakan. Seseorang juga boleh membina konsep-konsep dalam struktur kognitifnya dengan menggunakan analogi iaitu berdasarnya pengetahuan yang ada padanya. . konsep-konsep yang ada pada seseorang boleh berubah selaras dengan pengalaman baru yang diperolehinya dan ini dinamakan penyalaan atau tuning. pendidikan prasekolah merupakan peringkat awal dalam proses pembelajaran yang amat penting kerana pengalaman di prasekolah dapat member persediaan yang boleh membekalkan kanak-kanak dengan kemahiran. keyakinan diri.kanak-kanak berinteraksi dengan persekitarannya dan skema itu sentiasa berkembang dan berubah kerana menyerap dan menyimpan maklumat baru. seseorang dapat membina kosep dalam kognitifnya dengan menghubungkan pengetahuan baru dengan pengetahuan yang sedia ada padanya dan proses ini dinamakan accretion. Model Erikson MacNaughton (2005) dalam Model Erikson (1975) dan dijelaskan oleh Mariani Md Nor dalam Realiti Trend Dan Isu Dalam Pendidikan Awal Kanak-kanak menyatakan. dan sentiasa mempunyai sikap yang positif terhadap individu lain tanpa ada kecenderungan (bias) negatif terhadap yang lain.

Subjek telah memilih satu gambar yang difikirkan mewakili perspektif boneka.4. dalam kajian tersebut. Ketiga. subjek diminta menyusun tiga buah gunung itu supaya sama dengan perspektif di dalam gambar. Sebagai kesimpulan. Kedua. bahawa mereka telah mereka bentuk tiga jenis tugasan berhubung dengan tiga buah gunung tersebut untuk mengkaji masalah penyelarasan perspektif. Pertama. Menurut Piaget dan Inhelder (1956) dalam Omar Ibrahim dan Wan Rafaei Abdul Rahman (1994) menyatakan.1. Ciri-ciri tahap perkembangan tersebut disertakan dalam Jadual 2. ia tidak boleh . telah memeriksa perspektif sekumpulan objek dengan menggunakan tiga buah model gunung yang mempunyai tanda-tanda saran seperti warna dan saiz yang berbeza dan kemuncaknya yang tertinggi diselubungi salji. Kanak-kanak Tahap 11B mula sedar tentang perbezaan perspektif. Kanak-kanak Tahap IIA tidak dapat mengenal pasti bahawa seseorang yang berada di tempat lain akan mempunyai perspektif yang berbeza daripada perspektifnya (egosentrisme tulen). Menurut Piaget dan Inhelder (1956) dalam Omar Ibrahim dan Wan Rafaei Abdul Rahman (1994) telah menyatakan. subjek ditunjukkan sekeping gambar dan diminta meletakkan boneka pada satu orientasi supaya perspektif di dalam gambar. tetapi oleh kerana pengaruh Egosentrisme masih kuat. Kanak-kanak Tahap I tidak memahami tugasan yang perlu dilakukan. Mereka telah berjaya mengesan tahap-tahap perkembangan yang membawa ke arah penguasaan penyelarasan perspektif.0 KAJIAN-KAJIAN LEPAS YANG MENYENTUH ASPEK MODEL DAN TEORI YANG BERKAITAN Menurut Piaget dan Inhelder (1956) dalam Omar Ibrahim dan Wan Rafaei Abdul Rahman (1994) menyatakan. satu boneka yang dianggap sebagai pemerhati diletakkan di beberapa kedudukan atau orientasi keliling tiga buah gunung itu yang diletakkan dalam satu susunan yang tetap. tahap-tahap perkembangan itu merupakan satu perubahan pemikiran dari egosentrisme tulen kepada pemahaman lengkap. mereka telah melibatkan seramai 100 kanak-kanak di Geneva yang berusia 4-12 tahun.

Dalam TahapIII. mereka tidak mempunyai kemahiran untuk sentiasa berjaya dalam menggambarkan dengan tepat perspektif orang lain (IIIB-pemahaman lengkap). Walaupun demikian. kanakkanak boleh mengenal pasti perbezaan perspektif. Menurut Piaget dan Inhelder (1956) dalam Omar Ibrahim dan Wan Rafaei Abdul Rahman (1994) yang telah dinyatakan dalam Jadual 2.1 Ringkasan ciri tahap perkembangan yang dihuraikan oleh Piaget dan Inhelder (1956): .menggambarkan dengan tepat perspektif orang lain.

ATAU gambar yang mewakili pemandangan b) Menganggap sebarang gambar boleh mewakili semua pandangan. Dengan itu. Kanak-kanak membezakan Tahap IIIA menunjukkan berbagai-bagai kemajuan pandangan dalam hingga usaha berjaya menyelaraskan berbagai-bagai pemandangan. asalkan gambar itu menunjukkan ketiga-tiga Tahap IIB Gerak buah gunung. Laurendeau an Pinard (1970). Ini membolehkan mereka menentukan berbagai-bagai pandangan orang lain dengan betul Menurut Dodwell (1963). mereka tidak sentiasa dapat menentukan berbagai-bagai pandangan orang lain dengan Tahap IIIB betul. Kanak-kanak cuba membezakan berbagai-bagai pandangan dan menumpukan perhatian kepada satu ciri yang dominant. Opper (1977) dan Robinson dan Robinson (1983) dalam Omar Ibrahim dan Wan Rafaei Abdul Rahman (1994) menyatakan.Tahap I Tahap II Tahap IIA Kanak-kanak tidak memahami arahan atau soalan yang dikemukakan. Kanak-kanak menyedari berbagai-bagai pandangan seperti. telah menjalankan beberapa kajian replikasi mengenai tugasan yang direka bentuk oleh Piaget dan Inhelder . Egosentrisme: Kanak-kanak memikirkan pemerhati mempunyai pandangan yang sama sepertinya dengan : a) Memilih pemerhati. Kanak-kanak tidak boleh atau hampir tidak boleh membezakan pemandangannya dengan pemandangan seorang pemerhati. balas peralihan. Kanak-kanak menguasai sepenuhnya penyelarasn kedua-dua hubungan kiri-kanan dan depan-belakang. Walaupun demikian ciri itu dihuraikan dari segi pandangannya kerana pengaruh egosentrisme masih Tahap III kuat. tetapi menghadapi kesukaran untuk menyelaraskan hubungan kiri-kanan dan depan-belakang mengenai kedudukan ketigatiga gunung.

Menurut Piaget dan Inhelder . mereka telah menyokong kewujudan tahap perkembangan yang dikesan oleh Piaget dan Inhelder (1956). di antara kajian mereka ialah penyelarasan perspektif. subjek di tahap ’mula sedar perbezaan perspektif’ masih dipengaruhi oleh egosentrik. tetapi dia membayangkan kesedaran bahawa perspektif orang lain tidak perlu sama dengan perspektifnya. . sesuatu bentuk pemikiran itu tidak akan timbul atau boleh hilang dengan secara mendadak. bagi kanak-kanak yang sedang membesar. Menurut Opper (1977) dalam Omar Ibrahim dan Wan Rafaei Abdul Rahman (1994) menyatakan bahawa dalam kajian beliau. Menurut Laurendeau an Pinard (1970) dalam Omar Ibrahim dan Wan Rafaei Abdul Rahman (1994) menyatakan bahawa dalam kajian mereka. yang dinyatakan dalam jadual 2. Menurut Piaget dan Inhelder (1956) dalam Omar Ibrahim dan Wan Rafaei Abdul Rahman (1994) telah menyatakan. kemungkinan besar subjek di tahap ini masih dipengaruhi oleh egosentrisme tetapi beliau tidak membuat kenyataan yang jelas. Lazimnya. Dengan itu.2. Pada amnya. beliau tidak menghuraikan dengan terperinci tingkahtingkah laku yang mencirikan tahap-tahap perkembangan yang dilaporkannnya.(1956). Menurut Dodwell (1963) dalam Omar Ibrahim dan Wan Rafaei Abdul Rahman (1994) telah menyatakan. kami tidak dapat menentukan sama ada tahap ’mula sedar perbezaan perspektif’ dapat dikesan atau tidak oleh beliau.(1956) dalam Omar Ibrahim dan Wan Rafaei Abdul Rahman (1994) menyatakan.

2 Bilangan subjek.Jadual 2. beza antara umur. dan tahap-tahap perkembangan yang dikesan oleh beberapa orang penyelidik dalam Omar Ibrahim dan Wan Rafaei Abdul Rahman (1994). Penyelidikan N Beza antara umur Tidak faham tugasan (I) / / - Egosentrisme (IIA) Mula sedar perbezaan perspektif (IIB) Pemahaman Separa (IIIA) / / / / / Lengkap (IIIB) / / / / / Piaget dan Inhelder 100 (1956) Dodwell (1963) Laurendeau Pinard (1970) Opper (1977) Robinson Robinson (1983) 194 dan 450 494 dan 111 4-12 5-11 4-12 6-16 5-11 / / / / - / / / / .

egosentrik hampir tidak wujud di kalangan kanak-kanak.Menurut Robinson dan Robinson (1983) dalam Omar Ibrahim dan Wan Rafaei Abdul Rahman (1994) menyatakan. Walaupun demikian tiga tahap perkembangan yang telah dikesan itu boleh disusun dalam satu urutan berhierarki yang tetap iaitu syarat yang dikatakan oleh Piaget perlu ditunjukkan di dalam perkembangan sesuatu konsep. menurut Robinson dan Robinson (1983) dalam Omar Ibrahim dan Wan Rafaei Abdul Rahman (1994) menyatakan. Ini merupakan perbezaan yang ketara sekali di antara keputusannya dengan keputusan Piaget dan Inhelder (1956). kanak-kanak mewakili dengan betul hubungan depan–belakang dan di Tahap III mereka dapat menguasai hubungan kiri-kanan untuk mencapai pemahaman keseluruhan perspektif. tahap pertama Robinson dan Robinson (1983) boleh dianggap sepadan dengan Tahap IIB Piaget dan Inhelder (1956) kerana kedua-duanya mempunyai satu ciri yang sama : kanak-kanak menumpukan perhatian kepada sifat dominan sesuatu objek. tidak menyatakannya. Tingkah laku subjek (gred 2-8 dan 11. Amerika Syarikat) tidak boleh diklafikasikan secara kualitatif kepada tahap-tahap perkembangan itu. Botkin. Sebaliknya menurut Flavell. Fry. manakala di Tahap II. Salatas dan Flavell (1976) berpendapat bahawa tahap akhir (IIIB) perspektif ruang boleh dibahagikan kepada dua bahagian. di dalam kajiannya menyatakan ciri-ciri tahap perkembangan adalah seperti berikut : dalam Tahap I. Jika dirujuk dalam Jadual 2. Wright dan Jarvis (1968) dalam Omar Ibrahim dan Wan Rafaei Abdul Rahman (1994) menyatakan. Menurut Robinson dan Robinson (1983) dalam Omar Ibrahim dan Wan Rafaei Abdul Rahman (1994) menyatakan. kanak-kanak menetapkan dengan tepat sifat dominan sesuatu objek. Walaupun menurut Piaget dan Inhelder (1956) dalam Omar Ibrahim dan Wan Rafaei Abdul Rahman (1994). Laurendeau dan Pinard (1970) dan Opper (1977). Menurut Robinson dan Robinson (1983) dalam Omar Ibrahim dan Wan Rafaei Abdul Rahman (1994) menyatakan. Tahap kedua pula diletakkan dengan Tahap IIIA dan Tahap ketiga adalah sama dengan Tahap IIIB. Pertama.2. tidak menyokong keputusan Piaget dan Inhelder (1956). Dodwell (1963). telah menunjukkan ciri-ciri tahap perkembangan yang berbeza sedikit daripada yang dapat dikesan oleh penyelidik-penyelidik lain. kanak-kanak boleh menyelaraskan dimensi ruang kiri-kanan dengan .

depan-belakang dan kedua. kanak-kanak memahami maksud sesuatu pemandangan. pengetahuan bahawa pemerhati mempunyai satu pandangan unik adalah yang pertama sekali muncul. Komponen ini wujud di kalangan kanak-kanak gred 2 yang memahami bahawa dua pemerhati yang berada pada orientasi yang berbeza tidak mempunyai pandangan yang sama. (b) kanak-kanak itu mesti mengetahui bahawa sesuatu pandangan itu tidak boleh dilihat lebih daripada satu kedudukan atau orientasi sekeliling objek-objek itu. Di antara dua komponen yang dikaji itu. Pemahaman pemandangan mempunyai dua komponen: (a) kanak-kanak itu mesti memahami bahawa pemerhati tidak mempunyai lebih daripada satu pemandangan mengenai satu susunan objek-objek tetapi pandangan tunggal yang unik. Mereka telah mengkaji dua komponen ini dengan melibatkan tadika dan gred 2. .

Kajian-kajian lepas yang menyentuh tentang model dan teori ini juga banyak memberikan reaksi . Seperti yang kita ketahui adalah amat penting bagi setiap ibu bapa mahupun guru untuk mengetahui tahap-tahap perkembangan kanak-kanak supaya dapat mengenal pasti kedudukan dan kebolehan kanak-kanak. Selain itu. persekitaran. adalah individu. mempunyai nilai sikap yang baik serta terpuji. masyarakat dan pihak yang terlibat bagi melahirkan kanak-kanak yang bijak. setiap kanak-kanak adalah berbeza dari segi perkembangan kognitifnya yang mana ia berkemungkinan dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti baka. Di samping itu. juga Ibu bapa atau guru hendaklah yang menyesuaikan aktiviti dan ransangan mengikut ciri dan kebolehan kanakSeterusnya. Model dan teori yang dibina adalah bertujuan untuk memberi panduan kepada guru. kecerdasan dan juga berbagai faktor lain. pandai. ibu bapa. Pandangan tokoh tidak kira sama ada di Barat ataupun Timur sebenarnya memberi peluang untuk menambah baik model dan teori yang sedia ada atau menjadikan model dan teori lebih mendapat perhatian serta pengguna yakin untuk menggunakannnya. kita juga dapat mengenal bahawa setiap kanak kanak-kanak itu. Ibu bapa atau guru juga perlu melengkapkan diri dengan pengetahuan tentang pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak supaya apa yang ingin diajar lebih berkesan. mereka boleh merancang aktiviti memahirkan kebolehan kanak-kanak dan sebagainya. Secara ringkasnya boleh disimpulkan bahawa model dan teori perkembangan awal kanak-kanak mempunyai perkaitan antara satu sama lain. berkemahiran. makanan.KESIMPULAN Model dan teori perkembangan awal kanak-kanak ini sedikit sebanyak dapat memberi panduan kepada guru dan juga ibu bapa tentang perkembangan yang dilalui oleh seseorang kanak-kanak. Ini dapat mengelakkan kia mengharapkan lebih daripada apa yang mampu dilakukan oleh kanak-kanak tersebut.

Ciri-ciri lain yang bertentangan dengan kepercayaan banyak pendidik Barat adalah pentingnya kemampuan anak untuk bergaul dalam kumpulan sebaya. barulah kesan pembelajaran dapat dialami sendiri oleh kanak-kanak. pendengaran dan sentuhan. Hal ini boleh menyebabkan kanak-kanak berasa seronok dan aktiviti mencabar di . Salah satu aspek yang paling mencabar dari Pendekatan Reggio Emilia adalah permohonan daripada banyak sudut pandangan mengenai keperluan kanak-kanak. Pendekatan Reggio Emilia mempunyai cabaran dalam beberapa konsep dan kebolehan guru sesuai dengan tahap perkembangan amalan. Alatan mengajar yang disediakan perlulah mempunyai sifat-sifat khas supaya kanak-kanak boleh menggunakan deria mereka. kaedah Montessori dan bahan pengajarannya menekankan “Sensory Teaching And Learning”. Sebenarnya pembelajaran dalam bentuk yang pelbagai membolehkan kanak-kanak belajar melalui pengalaman dan persekitara.positif dan bersetuju dengan pendapat tokoh. Jean Piaget. dan iman bersamaan dengan ibu bapa. dan kemampuan. Kaedah mengajar di sekolah Montessori mengutamakan latihan daya penglihatan. guru. dan anak-anak untuk menyumbang dalam cara yang bermakna bagi penentuan pengalaman sekolah . Rumusan kepada pendekatan Reggio Emilia adalah bagi pendidikan awal mencerminkan teori kekeluargaan bersama John Dewey.tokoh falsafah ini. Rumusan bagi Model Montessori ialah kaedah ini sesuai dengan masalah pembelajaran kanak-kanak. Kanak-kanak seharusnya dibiarkan untuk meneroka dunia mereka sendiri. Kebanyakan daripada apa yang berlaku di kelas mencerminkan pendekatan konstruktivis pendidikan awal. Vygotsky dan Jerome Bruner dan lain-lain. Rumusan daripada Model Montessori ialah pembelajaran melalui penerokaan kepada persekitaran adalah penting bagi kanak-kanak kerana hal ini membolehkan mereka belajar semua benda di persekitaran mereka. Hasilnya adalah suasana masyarakat dan kolaborasi yang sesuai dengan tahapan perkembangan untuk orang dewasa mahupun anak-anak. Selain itu juga. minat. Ini bertujuan agar kanak-kanak mendapat pengalaman dan latihan menggunakan deria dengan cekap dan beliau membuat kesimpulan bahawa tingkahlaku kanak-kanak ini merupakan satu usaha untuk mempelajari mengenai persekitaran dengan menggunakan tangan mereka.

2009. Selain itu. 2009. Diperolehi pada 1 Mac 2010 dan dipetik daripada http://www. Diperolehi pada 25 Februari 2010 dan dipetik daripada http://www.wikipedia. Syarahan Umum : “Pembelajaran Berasaskan Minda Dan Implikasi nya Dalam Pendidikan”. merasa dan keseimbangan (vestibular). melalui penggunaan sensori-deria juga kanak-kanak dapat menyentuh.blogspot.com/doc/16051322/Teori-KecerdasanPelbagai-Gardner-dan-Teori-Kecerdasan-Emosi-Goleman Creative thinking. Dewan Budaya Universiti Sains Malaysia.scribd. 2009. menghidu. Creative Thinking. 2009.org/wiki/Kanak-kanak Creative thinking. Pulau Pinang.scribd. Kanak-kanak. Teori Kecerdasan Pelbagai (Gardner) dan Teori Kecerdasan Emosi (Goleman). Diperoleh pada 28 Februari 2010. 2008. mendengar. Teori pembelajaran. Aktiviti ransangan yang bersesuaian perlu dimulakan secepat mungkin.sekelilingnya dapat menjadikan fizikalnya lasak dan mempunyai daya tahan yang tinggi. melihat. Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. dipetik daripada http://ms. Latar belakang Jean Piaget. merasa selamat dan beremosi kukuh serta menyediakan kanak-kanak untuk menghadapi cabaran dalam hidup samada di rumah.com/2009/01/latar-belakang-jeanpiaget. .com/doc/4853347/Perkembangan-Fizikal-danKognitif-Kanakkanak Creative thinking.html Aminah Ayob. Ransangan pelbagai deria yang bersesuaian yang diberikan dalam suasana kasih sayang dan penjagaan yang rapi terhadap keperluan kanak-kanak akan membantu perkembangan otaknya dan menggalakkan perkembangan kanak-kanak yang gembira. Diperolehi pada 28 Februari 2010 dan dipetik daripada http://ahmadtarmizitalib.scribd. Diperolehi pada 27 Februari 2010 dan dipetik daripada http://www. BIBLIOGRAFI Ahmad Tarmizi Talib.com/doc/22087791/teoripembelajaran. sekolah atau masa depan. 2005.

Pandangan tokohtokoh pengasas pendidikan awal kanak-kanak dari Timur. Model Pendidikan Montessori. Good. 1987. Selangor: Arah publications. 2007. diperolehi pada 7 Mac 2010 dan dipetik daripada http://www. Educational psychology: A realistic approach. Asitah Puniran. New York: Longmans Green.zetaboards. Diperolehi pada 5 Mac 2010 dan diambil daripada http://www. Needham. R.com/doc/14705430/tokohtokoh-timur-dalam-pendidikanprasekolah.info/multipleintelligences/howard-gardner/. The University of Leeds: Centre for Studies in Science and Mathematics Education. Australia: Nelson Australia Pty. 2008. Diperoleh pada 2Mac 2010.Brudenell. dipetik dari http://www. Elizabeth DEATH.com/DRAGONIZER/topic/760348/1/. 2009.com/doc/24902467/Model-Montessori. 2006. Diperolehi pada 2 Mac 2010 dan dipetik daripada http://www. Zalila Ismail. 2009. dipetik daripada http://www. Ladyzuely. . Noor Azizah Ahmad.utm. J. 1990. Pengaplikasian Teori Konstruktivisme Dalam Proses Pengajaran dan Pembelajaran Mata Pelajaran Reka Cipt .my/content/view/186/2/ Nadira Anis Sharina.mypersonality. 2005. Sugunavathy. 2010. Nur Hazwani. Diperolehi pada 26 Februari 2010 dan dipetik daripada http://s6.pdf Nor Nurulhayati Aris. Diperolehi pada 4 Mac 2010. Diperolehi pada 2 Mac 2010 dan dipetik daripada http://www. kalponah & Noorbaya Othman. Programming and plaining in early childhood settings. 2005. 2004.scribd. & Brophy. Pendidikan Anak-anak di Peringkat Awal Umur Berasaskan Binaan Kurikulum yang Integratif. Teaching strategies for developing understanding in science. British: Heinemann Education Publishers. Lee Nien Zee. Perkembangan manusia. DreamDolphin Media.my/ePusatSumber/pdffail/ptkghdfwP/N00RAZIZAHAP01026 8D2006TTP.scribd. Leonie ARTHUR. Advanced Early Yaers Care and Education. T. Sue FARMER. Lain Macleod. Sue DOCKETT.scribd. Nur Fatiha.fp.mindamadani. E. Bronwy BEECHER. Howard Gardner. Jas Laile Suzana Jaafar. Howard Gardner.Dragonizer.com/doc/5212225/BAB-2PERKEMBANGAN-MANUSIA. Pengenalan kepada psikologi kanakkanak dan remaja. L. Limited Mastura Badzis. Teori Kecerdasan Pelbagai. Multiple Intelligences.

2005. Dalam Anderson. Spiro. ‘Penggunaan Model Konstruktivisme Lima Fasa Needham Dalam Pembelajaran Sejarah’. D. 2009. dipetik daripada http://www.C.html. 20.perapi. “Perlaksanaan Aktiviti Belajar Melalui Bermain Di Tadika-tadika Kawasan Tengah Melaka. dipetik daripada http://eprints. Diperolehi pada 28 Februari 2010 dan dipetik daripada http://zulprasekolah. Selangor. (ed. Psikologi pendidikan. NJ: Lawrence Erlbaum Associates. Jurnal Pendidik Dan Pendidikan.com/artikel/pendidikan-anak-anak/15pendidikan-awal-kanak-kanak-islam.pdf. New York: Viking Press.utm. 2008. Diperolehi pada 2 Mac 2010 dan dipetik daripada http://www. Abdul Aziz Abdul Shukor. Universiti Kebangsaan Malaysia Piaget. Jil. Diperoleh pada 28 Februari 2010. Suppiah nachappan. Rekabentuk Sistem Pembelajaran Konsep Nombor Berasaskan Pendekatan Permainan yang Menerapkan Teori Perkembangan Kognitif Kanak-kanak.21-40. Nurul Amirah Mohd Razali dan Zaidatun Tasir. Jabatan Ilmu Pendidikan Islam. Rumelhart. Sue C Wortham. Pendidikan kanak-kanak Islam. Saayah Bt Abu.Nurul Amirah Mohd Razali dan Zaidatun Tasir. Ramlah Jantan. 2009.. 2010. Penyelarasan Perspektif di Kalangan Kanak-kanak Melayu.my/penyakit/Kanakkanak/RansanganPelbagaiDeria.com/2009/01/pra-3101-asas-pendidikan-awalkanak. Diperoleh pada 1 Mac 2010. Semantic factors in cognition.gov. D. Melaka”. United State of America: Pearson Education. Omar Ibrahim dan Wan Rafaei Abdul Rahman.E. 1978.infosihat. dan Montague.. 2008. E. R. R. 1994. Asas pendidikan awal kanak-kanak.Maktab Perguruan Islam Subadrah Nair. Early Childhood Curriculum: Developmental Bases for Learning and Teaching. (1970). Selangor: Oxford Fajar Sdn.html Zulkiply bin Hj Yaakob.J. W. Bhd Zul. Rangsangan Pelbagai Deria.). 2005. 2009. dan Norman. 2009. Accretion. . tuning and restructuring: Three models of learning.pdf. Hilldale. Equilibration of cognitive structure.my/7988/1/EDUPRES_(F3)_8. J. A.blogspot.

Jule Sugarman. [6] The Elementary and Secondary Education Act of 1965 also addressed preschool education. The following year it was authorized by Congress as a year–round program.[2] In 1969 Head Start was transferred to the Office of Child Development in the Department of Welfare (later the Department of Health and Human Services . Congress enacted the Head Start Act in 1981. and parent involvement services to low-income children and their families.The Head Start Program is a program of the United States Department of Health and Human Services that provides comprehensive education.[5] giving broad powers to the Office of Economic Opportunity. Washtenaw County Head Start school. Experience showed that six weeks of preschool couldn't make up for five years of poverty. The Economic Opportunity Act of 1964 first authorized the program. As of late 2005.[7] In 1968. Born in the Mississippi Freedom Schools. Superior Township. nutrition. Michigan • Mission statement Head Start promotes school readiness by enhancing the social and cognitive development of children through the provision of educational.[8] The Office of Economic Opportunity's Community Action Program launched Project Head Start as an eight-week summer program in 1965. The Head Start Act of 1981[2] expanded the program. Head Start began funding a program that would eventually be called Sesame Street.[3] it was modeled on the Little School of the 400. Launched in 1965[1] by its creator and first director. social and other services.[3] The program was further revised when it was reauthorized in December. health.[5] headed by Sargent Shriver.[4] History Head Start began as part of President Lyndon Johnson's War on Poverty and Great Society. health. Head Start was originally conceived as a catch-up summer school program that would teach low-income children in a few weeks what they needed to know to start kindergarten. operated by the Carnegie Corporation Preschool Television project. 2007. more than 22 million pre-school aged children had participated. nutritional. Head Start is one of the longest-running programs to address systemic poverty in the United States. which began the program in 1965.

Today it is a program within the Administration for Children and Families (ACF) in the HHS. Offers services that depend on each child and family's culture and experience. or similar reason." This includes the typical homeless child in a shelter or other outreach program. and adequate nighttime residence. health and social services. Because of the families' work constraints. Head Start – Helps to create healthy development in low-income children ages three to five. Programs • • • • • Early Head Start Program – Promotes healthy prenatal outcomes. Education includes preschool education to national standards that have become de facto standards[citation needed] for all US preschools. Family and Community Partnerships – Head Start offers parents opportunities and support as they identify and meet their own goals. In FY 1994. . Head Start programs must provide services to the younger and older siblings of such children.[9] Migrant and Seasonal Head Start – Provides Head Start services to children of migrant and seasonal farm workers. Social services provide family advocates to work with parents and assist them in accessing community resources for low income families. Homeless children The 2007 Head Start reauthorization directed Head Start to serve homeless children. nurture their children in the context of their family and culture. regular. American Indian-Alaska Native Head Start – Target Native American and Alaska Native children and families. to influence all aspects of a child's development and learning. Health services include screenings. healthy families and infant and toddler development beginning as young as newborns. the Early Head Start program was established to serve children from birth to three years of age reflecting evidence that these years are critical to children's development. and advocate for communities that support children and families of all cultures. Services Head Start provides education. Homeless children "lack a fixed.(HHS)) by the Nixon Administration. service hours are longer and programs extend for fewer months than traditional Head Start. health check–ups and dental check–ups. economic hardship. Programs are administered locally by nonprofit organizations and local education agencies such as school systems. Services target children from six-months to five-years of age. those living in motels or cars. but also children who are "sharing the housing of others due to loss of housing."[10] Programs must identify such children and provide services within a reasonable period.

[12] As of 2003. compared to the $43.000 per year.222 per child. and 4-year-olds with only one year of Head Start before kindergarten. Families must earn less than 130% of the federal poverty level.[9] The $6. All programs are required to provide full services to children with disabilities (10% of their total enrollment). Services were provided by 1." examined the cognitive development. Funding Grants are awarded by ACF Regional Offices and the Office of Head Start's American Indian – Alaska Native and Migrant and Seasonal Program Branches directly to local public agencies. “Head Start Impact Study. [citation needed] Qualifications of teachers Section 648A of the Head Start Act[11] lays out guidelines for the training of Head Start teachers and aides.000 classrooms scattered across every state (and nearly every county) at an average cost of $7. “advantages children gained during their Head Start and age 4 years yielded only a few statistically significant differences in outcomes at the end of 1st grade for the sample as a whole. 2) After first grade.000 children. and physical health outcomes of Head Start students as compared to a control group that attended private preschool or stayed home with a caregiver.000 per year. the average Head Start teacher made $21.[13] As of 2009. social-emotional development. Head Start students were split into two distinct cohorts – 3year-olds with two years of Head Start before kindergarten. Indian Tribes and school systems.000 paid personnel and six times that number of volunteers. private organizations. the average teacher made $26. The staff consists of nearly 212. All teachers must have associate degrees in a related field by 2013. 57% of whom were four years old or older. and half must have bachelor's degrees. Impacts at the end of kindergarten were scattered…”. there were no .000 that public school teachers made. The study found that: 1) Though the program had a “positive impact” on children’s experiences through the preschool years.8+ billion dollar budget for 2005 provided services to more than 905.[citation needed] Effectiveness Reports on the long-term effectiveness of Head Start are mixed.604 different programs operating more than 48. Up to 10% of any funded program's enrollment can be from higher income families or families experiencing emergency situations.Eligibility Eligibility is largely income–based though each local program includes other eligibility criteria such as disabilities and services to other family members. and 43% three years old or younger. DHHS 2011 Study A 2011 report by the Department of Health and Human Services.

Among European–Americans. For 3-year-olds.[1] Criticisms resulted in plans to improve program services. Garces.000 adults followed from childhood. though nonparticipants narrowed the difference over time. Head Start significantly reduces the probability that a child will repeat a grade. White children. This phenomenon. black and Hispanic participants. health. known as “Head Start Fade”. African American adults who had attended Head Start were significantly less likely to be booked or charged for a crime than were their nonparticipant siblings. and Currie used data from the Panel Survey of Income Dynamics to review outcomes for close to 4. and for 3-year-olds in the social-emotional domain.”[14] Supportive studies and statements According to Datta[15][not in citation given][16] who summarized 31 studies.[17] Head Start is associated with large and significant gains in test scores. and mixed results on measures of shyness. the program showed immediate improvement in the IQ scores of participating children. 3) By the end of first grade.significant social-emotional impacts for the cohort of 4-year-olds. there are few sustained benefits. Currie and Thomas separately analyzed white.[19] Many researchers argue that Head Start's significant initial impacts quickly fade. The study concludes. although access to the program may lead to improved parent-child relationships through 1st grade.” Compared to students in the control group. attend college. Mothers who were themselves enrolled in Head Start were compared to their adult sisters who were not. Thomas. who were the most disadvantaged. In addition. and parenting domains. manifested less hyperactive behaviors and more positive relationships with parents. a potentially important finding for children’s longer term development. However. social withdrawal and problematic studentteacher interactions. only “a single cognitive impact was found for each cohort. however. by for example serving children above and below preschool age. Head Start may increase the likelihood that African American males graduate from high school. showed larger and longer lasting improvements than black children. the authors noted larger effects for younger siblings who attended Head Start after an older sibling.[20][21][22] . is evident as early as second and third grade. "Head Start has benefits for both 3-year-olds and 4year-olds in the cognitive. the benefits of access to Head Start at age four are largely absent by 1st grade for the program population as a whole. and possibly have higher earnings in their early twenties than their nonparticipant siblings. adults who had attended Head Start were significantly more likely to complete high school. The cohort of 3-year-olds with two years of Head Start attendance. the 4-year-old Head Start cohort did “significantly better” on vocabulary and the 3-year-old cohort tested better in oral comprehension.[18] Mixed studies and statements A within–family analysis compared children in Head Start with their nonparticipant siblings.

"[24] A 2011 report by the Department of Health and Human Services. disadvantaged children and those attending schools with "low levels of academic instruction" get the largest and most lasting academic gains. but generally positive. In recent years. Although studies typically find that increases in IQ fade out over time. Though the program had a “positive impact” on children’s experiences through the preschool years. there were no significant social-emotional impacts for the cohort of 4year-olds. only “a single cognitive impact was found for each cohort. and mixed results on measures of shyness. 4). "Head Start Impact Study.[26] In an Op-Ed piece in the New York Times. as study participants were randomly assigned to either the Early Head Start group or a control group." Besharov and Call discuss an 1998 evaluation of the Head Start program that . Parents of students in the 3-year-old cohort were 7% less likely to spank them and more likely to read to them and involve them in cultural enrichment activities versus parents of 3-year-olds in the control group. and physical health outcomes of Head Start students as compared to a control group that attended private preschool or stayed home with a caregiver. Head Start students were split into two distinct cohorts – 3year-olds with two years of Head Start before kindergarten.[25] Critical studies and statements According to the most widely cited source supporting Head Start. and 4-year-olds with only one year of Head Start before kindergarten. children who finish the program and are placed into disadvantaged schools perform worse than their peers by second grade. The report’s findings include 1). Only by isolating such children (such as dispersing and sending them to better-performing school districts) could gains be sustained. After first grade. but in other cases flawed research methods produce results that mimic fade-out. the federal government has funded large-scale evaluations of Head Start and Early Head Start.In contrast to the general prekindergarten population. Impacts at the end of kindergarten were scattered…” 2). 3). however. The cohort of 3-year-olds with two years of Head Start attendance. evidence regarding Head Start's long-term benefits. Sustained increases in school achievement are sometimes found.” Compared to students in the control group. many other studies also find decreases in grade retention and special education placements. "Head Start Falls Further Behind. the 4-year-old Head Start cohort did “significantly better” on vocabulary and the 3-year-old cohort tested better in oral comprehension . Early Head Start demonstrated modest improvements in children's development and parent beliefs and behavior. “advantages children gained during their Head Start and age 4 years yielded only a few statistically significant differences in outcomes at the end of 1st grade for the sample as a whole. Results from the Early Head Start evaluation are particularly informative. By the end of first grade. social withdrawal and problematic student-teacher interactions. social-emotional development." examines the cognitive development. manifested less hyperactive behaviors and more positive relationships with parents.[23] Barnett and Hustedt (2005) reviewed the literature and stated that "Our review finds mixed.

and parent reports of children’s literacy skills. 2010) was a founder of the Head Start Program who also led the program for its first five years. as opposed to comparing Head Start to a nonintervention alternative. it saves money in the long run by producing fewer criminals and welfare recipients. 60% of the children in the control group were placed in other preschools. 1927 – November 2. in which he served in the United States Army as a staff supply .it is now 45 years later. The authors stated that research concluded that the current program had little meaningful impact. prevocabulary. And finally there is indisputable evidence about the program's effectiveness. We spend more than $7 billion providing Head Start to nearly 1 million children each year. which issued a series of reports on the design and study of a target population of 5. and Rachel Meyer. The first report showed consistent small to moderate advantages to 3 year old children including pre-reading.[31] The study measured Head Start's effectiveness as compared to a variety of other forms of community support and educational intervention. Sugarman entered Western Reserve University (later to become Case Western Reserve University).. Fewer positive benefits were found for 4 year olds.and 4-year-old children and give them a leg up on socialization and education by providing preschool for them. No significant impacts were found for the constructs oral comprehension and phonological awareness or early mathematics skills for either age group.000 3. provided by the Department of Health and Human Services: Head Start simply does not work. The benefits improved with early participation and varied among racial and ethnic groups. These analyses did not assess the durability of the benefits Jule Meyer Sugarman (September 23.. "You take the million or so poorest 3. Time magazine's columnist Joe Klein called for the elimination of Head Start. a jeweler. a nursery school teacher. they did not cite primary sources.[1] Early life Born in Cincinnati to Melville Sugarman. However. His studies were cut short by World War II.and 4-year old children. Study participants were assigned to either Head Start or other parent–selected community resources for one year." [28] One study found no evidence that Head Start participation had lasting effect on test scores in the early years of school. Congress mandated an intensive study of the effectiveness of Head Start. if it works. the "Head Start Impact Study". citing an internal report that the program is costly and makes a negligible impact on children's well-being over time.[29][30] Congressional Impact Study In 1998.led to a national reevaluation of the program. Earlier Head Start Impact Study First Year Findings were released in June 2005.[27] In 2011.

[2] Sugarman. Richmond. described by Edward Zigler as an "administrative genius".sergeant in Japan.000. The team included specialists in education. Sheila Shanley Sugarman. Head Start quickly morphed into a year-long program. at his home in Seattle.[1] He was survived by his second wife. while a son had died in 2002 . He completed his undergraduate degree in public administration at American University. By the time of his death. as well as three children and eight grandchildren.000 participants. Originally proposed as a summer program. when Richmond became ill. Sugarman oversaw the immediate increase of enrollment in the program to more than double the projected number of participants. pediatricians and psychologists who designed a program aimed at ending the cycle in which children become "inheritors of poverty's curse". and its fundraising. then on the brink of insolvency. the original holder of that post. Sugarman took over as head of the program from Julius B.[4] Death Sugarman died at age 83 of cancer on November 2. Head Start was serving 900. its board of directors. to help the group reorganize its by-laws. 2010.[3] In 1992 Sugarman accepted the position of Interim executive director of the Gray Panthers. In subsequent years the program exceeded 700. starting with 560.[1] During the Presidency of Jimmy Carter. served as the executive secretary of the 13-member planning panel that was commissioned by Lyndon Johnson to create Head Start as part of the War on Poverty. when he took a position with the Bureau of Inter-American Affairs at the United States Department of State. He then moved to the United States Department of Justice in the Federal Bureau of Prisons until 1962. His first wife.[1] Professional career Sugarman worked at various positions in the United States Civil Service Commission starting in 1951. had died in 1983.000 children annually and had served 27 million children since its inception.[1] Following the advice of Sargent Shriver of the Office of Economic Opportunity "to write Head Start across this land so that no Congress or president will ever destroy it". Sugarman served as vice chairman on the Civil Service Commission and in the Office of Personnel Management. From 1957-1959 he worked in the Office of Management and Budget.000 children in the first year versus a target of only 250.

fizikal dan emosi. Program Headstart telah dirancang dan dikelolakan untuk membantu kanak-kanak yang datang dari kawasan mundur dan keluarga miskin. intelek. d) Pendidikan -Setiap orang kanak-kanak menerima pelbagai pengalaman individu untuk memupuk perkembangan sosial. Elizabert Peabody membuka tadika di Boston. kesihatan mental dan perkhidmatan makanan bagi kanak-kanak prasekolah. Manakala kanak-kanak yang miskin terbiar dan tidak mendapat pendidikan awal. c) Pemakanan -Pusat Program Headstart juga mengajar kanak-kanak cara-cara untuk menjaga kesihatan diri dan pentingnya memakan makanan yang sesuai dan cara menjaga gigi sendiri. Ciri-ciri Program Headstart a) Penglibatan Ibu bapa . Ahli-ahli Falsafah Eropah yang terkenal seperti Johann Heinrich Pestalozzi. Penubuhan prasekolah di Eropah dan Amerika Syarikat tertumpu kepada kanak-kanak dari golongan yang berada sahaja. Prasekolah pertama didirikan pada tahun 1850 oleh Carl Schruz.Ibu bapa dilibatkan dalam pengajaran dan pembelajaran. Di Amerika Syarikat.Program Headstart menyediakan program kesihatan yang meliputi perubatan. Seterusnya pada tahun 1860.Prasekolah pertama di dirikan di United Kingdom ditubuhkan oleh Robert Own pada tahun 1816 di Scotland dan diberi nama “The Infant School”.PERKEMBANGAN PENDIDIKAN PRASEKOLAH LUAR NEGARA Wednesday.Sekurang-kurangnya 10 peratus daripada pengambilan kanak-kanak adalah . b) Kesihatan . perancangan program dan pengurusan prasekolah.Program ini membantu keluarga berusaha secara diri sendiri untuk meningkatkan kualiti kehidupan. August 5. Mereka ditempat kan di satu kawasan dan diberi kemudahan pembelajaran. Friedrich Froebel dan Maria Montessori. pergigian. 2009 PENGENALAN Pendidikan prasekolah mula berkembang di Eropah pada abad ke 19 dan di Amerika pada abad ke 20. e) Perkhidmatan SosiaL . Froebel adalah orang pertama mendirikan tadika di dunia iaitu di Jerman pada tahun 1837 dan menamakan tadika itu Kindergarten yang bermaksud “Garden of Children”. f) Ketidakupayaan .

com/2009/08/perkembangan-pendidikanprasekolah-luar.kanak-kanak kurang upaya atau keperluan khas. g) Kesihatan Mental .Ahli professional kesihatan mental bekerjasama dengan pihak prasekolah dan ibu bapa untuk meningkatkan kesedaran masalah khas kanak-kanak. Manakala di Malaysia. Di ASEAN.html 3 okt 2011 . perkembangan pendidikan prasekolah bermula pada tahun 1940 an http://pelangipetang89.blogspot. pendidikan prasekolah bermula selepas peperangan Dunia Kedua. prasekolah mula ditubuhkan di Filipina. Singapura dan Thailand. Pada tahun 1900an.

where he gained a degree in pedagogy. During the same period he continued to dedicate himself to pedagogical activities within the municipal early childhood education system. he founded the Gruppo Nazionale Nidi‐Infanzia (National Early Years Centre) in Reggio Emilia to promote child‐centred education. His travelling exhibition The Hundred Languages of Children . As a middle school teacher in the Reggio Emilia district of Italy in the immediate aftermath of the Second World War. As a young elementary school teacher. on February 23. he began an intensive parallel educational activity in 1946. As consultant for the Italian Ministry of Education. the American magazine Newsweek lauded the preschools of Reggio Emilia as the "best in the world". Malaguzzi was instrumental in founding an approach to young children's education which is based on mutual respect and reciprocity between teacher and child. Following this recognition came the prestigiuos Ygdrasil. in 1946 he became involved in the setting up of pre‐schools organized and run by parents in Reggio Emilia. An Italian educator whose work is closely associated with the Reggio Emilia approach to early childhood education. rather than a power relationship in which the teacher dominates. joint research projects with universities and foundations.Lego Prize (Denmark) in 1992 and in 1993 Malaguzzi was given the Kohl Award in Chicago (USA). 1920. and the philosophy that teaching and learning embodies a relationship of equality and democracy. director of the early childhood magazines Zerosei and Bambini. working with eight "people's nursery schools". Conferences. In 1980. in the province of Reggio Emilia. Following the Allied liberation of Italy from fascist rule. 1994. and the itinerant exhibit "The Hundred Languages of Children" conceived by Malaguzzi. Malaguzzi founded the Gruppo Nazionale Nidi-Infanzia in Reggio Emilia in 1980. and at the National Research Centre in Rome. In December 1991.Loris Malaguzzi Born in Correggio. Loris Malaguzzi graduated with degrees in Pedagogy from the University of Urbino and Psychology from the CNR (Italian National Research Center) in Rome. and went on to travel Europe and the United States promoting his approach to early years education. where he was awarded a degree in psychology. Born in Correggio in the province of Reggio Emilia. Malaguzzi died unexpectedly of a heart attack in his home in Reggio Emilia on January 30. Malaguzzi was educated at the University of Urbino. and in 1950 he established the Municipal Psycho– Pedagogical Centre in which he practised as a psychologist until the 1970s. where he worked as a psychologist for over twenty years. working as a consultant for the Italian Ministry of Education. seminars. in 1950 he founded the Municipal Psycho-Pedagogical Medical center. would take him throughout Europe and to the United States as the untiring promoter of an innovative and creative philosophy of education.

to do and make without their head.html#ixzz1ZnAzhzxP . Dewey. would simply lead to ‘teaching without learning’ and to the humiliation of the child. Emilia. The school and the culture separate the head from the body.com/pages/3176/LorisMalaguzzi. In acknowledgement of his contribution to the philosophy of early years education. and Hundred . and Hundred .(1920–94).stateuniversity. and were influenced by. to feel love and awe only at Easter and Christmas. One presents the educative process as the tossing of a ball back and forth between child and teacher. Reggio.com/pages/3176/LorisMalaguzzi.(originally entitled If the Eye Jumps Over the Wall) was instrumental in bringing his educational philosophy to a wider audience of teachers and parents worldwide. but that it should arise from a response to the child's creativity and search for meaning.StateUniversity http://education. and the Kohl Award in Chicago in 1993. Malaguzzi is said to have responded that in his view this. The Hundred Languages of Children. to listen and not to speak. and psychologists. Indeed. Emilia. Teacher.StateUniversity http://education. Malaguzzi employs two metaphors which are useful in helping us to understand his educational philosophy. Malaguzzi's manifesto goes on to say: ‘The child has a hundred languages (and then a hundred hundred hundred more) but they steal ninety‐nine. educationalists.Child. asked whether he advocated curriculum planning. They tell the child to think without their hands. The Hundred Languages of Children.’ Read more: Loris Malaguzzi Biography . that it should not be subjected to categorization in the form of curriculum subjects. He died at home in Reggio Emilia in 1994 Read more: Loris Malaguzzi Biography . Education. to understand without joy. like lesson planning. If the Eye Jumps Over the Wall . Reggio. Education. They tell the child to discover the world that is already there. and Vygotsky. Piaget.(1920–94). Erikson. artists. that education should not be defined in terms of what the state or the teacher decides should be taught.Child. Another is of teacher and child embarking together on a journey downriver. Opening with the words ‘Il bambino e fatto di cento’ (literally. who included key educational thinkers such as Bruner. If the Eye Jumps Over the Wall .html#ixzz1ZnApl0KD This extract encapsulates several key points of Malaguzzi's beliefs about the education of young children: that children and their viewpoint are to be taken seriously. the work of an eclectic range of philosophers. His ideas on education drew upon.stateuniversity. an exchange in which both players are equal and in which they cooperate equally in the play and development of ideas. In describing his approach. Teacher. rather than standing on opposite banks watching the river flow. ‘The child is made of a hundred’). Malaguzzi was awarded the Ygdrasil‐Lego Prize by Denmark in 1992.