Tugasan : Tajuk : Nama

:

1) pembentangan 2) penulisan ilmiah

17 Mac 2010

Model Dan Teori Perkembangan Awal Kanak-Kanak Hanisah bt. mohamed Hamidah bt ismail Akmal alifah bt luk Noor hayati bt osman Mohd redzuan bin hussin

Fakulti : Jabatan: Tempat: Semakan:

Seni dan Muzik Pendidikan Teknikal dan Vokasional Universiti Pendidikan Sultan Idris Encik Kamarul Azman Bin Abd Salam

SHV4193 ASUHAN DAN AWAL KANAK-KANAK TUGASAN MODEL DAN TEORI PERKEMBANGAN AWAL KANAK-KANAK AHLI KUMPULAN : NAMA HANISAH BT. MOHAMED HAMIDAH BT ISMAIL AKMAL ALIFAH BT LUK NOOR HAYATI BT OSMAN MOHD REDZUAN BIN HUSSIN NO. MATRIK D20072031073 D20072031075 D20072031077 D20071029802 D20071029849 PENDIDIKAN

SEMESTER PENSYARAH

:

(SESI 2 09/10) : A 10 MAC 2010 EN. KAMARUL AZMAN B ABD.SALAM

KUMPULAN KULIAH : TARIKH SERAHAN :

ISI KANDUNGAN

Bil

Perkara

M/s

Pengenalan 1.0 2.0 Definisi Perkembangan Awal Kanak-kanak 2 Model & Teori Perkembangan Awal Kanak-kanak 2.1 Model Perkembangan Awal Kanak-Kanak (a) Model Montessori (b) Pendekatan Regio Emilia 2.2 13 (b) Teori Pembelajaran Konstruktivisme 20 (c) Teori Perkembangan Kognitif Jean Piaget 24 3.0 Teori Perkembangan Awal Kanak-Kanak (a) Teori kecerdasan pelbagai, Howard Gardner

1

3 9

Pandangan & Pendapat Tokoh Dari Dalam & Luar Negara 34 Mengenai Perkembangan Awal Kanak-kanak Kajian-kajian Lepas Yang Menyentuh Aspek Model & Teori 39 Perkembangan Awal Kanak-kanak Kesimpulan 45 Bibliografi 47

4.0

PENGENALAN

Model Montessori ialah model yang diasaskan oleh Maria Montessori dan model ini berkaitan dengan penerokaan kepada persekitaran. Sebenarnya. Teori Kecerdasan Pelbagai dan Teori Kecerdasan Emosi dan Teori Tingkah Laku. Perkembangan kanak-kanak ialah kajian proses dan mekanisme yang bertindak sewaktu perkembangan fizikal dan mental seorang bayi menjadi orang dewasa. "pediatrik" merupakan cabang perubatan yang berkenaan dengan penjagaan kanakkanak dari waktu pranatal sehingga remaja dan dewasa muda (umur antara 0 sehingga 21 tahun). Dalam tugasan ini. iaitu seseorang yang masih belum mencapai baligh. Sebaliknya. Model Montessori dan Model Analisis Tingkah Laku. antara teori yang berkaitan dengan perkembangan awal kanak-kanak ialah Teori Kematangan atau Kognitif. Antara yang terdapat perkembangan awal kanak-kanak ialah Model Projek. Kanak-kanak digalakkan untuk berbuat demikian tanpa bantuan orang dewasa. kumpulan kami telah memilih Model Montessori dan Model Reggio Emilia. belajar melalui aktiviti bermain dan belajar melalui fasa sensitive period (belajar bahasa tanpa pembelajaran formal). melalui penggunaan sensori-deria. Kanak-kanak terbahagi kepada beberapa peringkat umur dan mempunyai tahap kemampuan yang berbeza dengan bergantung kepada kanak-kanak itu sendiri. mula diperkenalkan di Casa dei Bambini. terbahagi kepada model banyak dan teori perkembangan model awal kanak-kanak dalam jenis. Kebanyakan model mempunyai perkaitan dengan teori bergantung kepada kandungan yang terdapat pada model tersebut. serta dengan bahan-bahan manipulatif yang dibekalkan. Teori Intreraksi. Selain itu. atau “Rumah Kanak-kanak”. Kaedah ini berpegang kepada dua prinsip. iaitu : a) Kanak-kanak lebih mudah belajar jika mereka diberi peluang untuk berinteraksi dengan persekitaran di mana mereka berada. Kaedah Montessori.Kanak-kanak ialah manusia yang muda. Model Pendekatan Eriksonian. . Model Pendekatan Reggio Emilia.

saiz dan struktur badan kanak-kanak daripada satu peringkat ke satu peringkat pembelajaran tentang perkembangan kanak-kanak memfokuskan kepada perubahan kanak-kanak tersebut secara kuatitatif dan . Teori Jean Piaget dan Vygotsky. kualitatif. iaitu sifat perubahan yang tidak dapat diukur secara kuantitatif tetapi perubahan telah nyata berlaku melihatkan sifat yang berlainan daripada peringkat yang terlebih dahulu’. metodologi. Montessori dan Vygotsky melihat keistimewaan yang ada pada kanak-kanak. (2008) menjelaskan.b) Kanak-kanak berupaya untuk mengajar diri sendiri. Sementara Papalia dan Olds (1979) dalam Suppiah Nachiappan et al. Teori yang berkaitan dengan Model Montessori antaranya ialah berkaitan dengan teori pendekatan Froebel. (2008) menjelaskan.0 DEFINISI PERKEMBANGAN KANAK-KANAK Perkembangan bermaksud perubahan tubuh badan yang bersifat kualitatif. Pendekatan Reggio Emilia mengajar kanak-kanak kecil dengan menempatkan perkembangan yang dialami oleh kanak-kanak serta hubungan rapat untuk membolehkan mereka berkongsi dengan persekitaran mereka di pusat asuhan. 1. Setiap model dan teori perkembangan awal kanak-kanak adalah kaedah atau cara untuk mendidik kanak-kanak supaya lebih berkesan dan sesuai dengan peringkat umur kanak-kanak. Manakala Model Reggio Emilia pula berasaskan prinsip sosial konstruktivis seperti Piaget. Kedua-dua prinsip berikut telah mengilhamkan beliau dari segi reformasi pendidikan. . pengajaran dan latihan perguruan. tinggi. ‘Perubahan yang bersifat kualitatif. Rumusannya. Dewey. persekitaran fizikal dan pengurusan ruang amat penting serta mendirikan sekolah berkeperluan khas. Atan (1982) dalam Suppiah Nachiappan et al. psikologi. pertumbuhan adalah perubahan bersifat kuantitatif yang boleh diukur dan diperhatikan berlaku seperti berat.

beliau mempunyai pengalaman mengenai pendidikan kanak-kanak yang terencat akal. 2009).2008). 2.0 MODEL DAN TEORI PERKEMBANGAN AWAL KANAK-KANAK 2.. Di sekolah ini beliau menghabiskan masa selama 2 tahun bersama rakan-rakannya bagi melatih guru-guru dalam kaedah pemerhatian dan pendidikan kanak-kanak terencat akal. membuat dengan pemerhatian dan ujikaji dengan menggunakan pelbagai bahan dan kaedah serta menggunakan semua idea yang diperolehinya melalui kajian tersebut.1 MODEL PERKEMBANGAN AWAL KANAK-KANAK a) Model Montessori Latar Belakang Model Pendidikan Montessori Model Pendidikan Montessori ini di asaskan oleh Maria Montessori (1870-1952) yang merupakan seorang tokoh pendidikan di Rome.perkembangan. perubahan kualitatif yang boleh dalam untuk berlaku kanak-kanak seperti perubahan perkataan kata-kata penggunaan menerangkan sesuatu yang bertambah dari semasa ke semasa akibat kematangan. beliau terlibat dengan penubuhan sekolah kanakkanak cacat di Rome. .. beliau menghabiskan masa dengan kanak-kanak Di samping itu. Sumbangannya terhadap kanak-kanak menjadikan Maria Montessori seorang tokoh yang terkenal lebih-lebih lagi kerana beliau seorang doktor. Beliau yakin bahawa kaedah yang digunakan ini boleh mendatangkan hasil pencapaian yang lebih baik kepada kanak-kanak istimewa dan boleh memperbaiki kanak-kanak normal (Nor Nurulhayati Aris et al. diperhatikan penggunaan Perkembagan terhadap atau adalah bahasa. Pada tahun 1899. Melalui kaedah pembelajaran yang diperkenalkan oleh beliau kepada kanak-kanak cacat. latihan dan pembelajaran (Suppiah Nachiappan et al. beliau mula menerapkan kaedah ini kepada kanak-kanak biasa.

dan deria dari Itard dan Sequin. Maria Montessori adalah wanita pertama yang menerima ijazah dalam perubatan daripada Universiti Rome. Itard dan Sequin adalah pelopor awal dalam penilaian ke atas kanak-kanak. • Semua kanak-kanak ingin berdikari. teori perkembangan Montessori juga adalah konstruktivis. Montessori mengembangkan bahan sensori untuk belajar yang merefleksikan kegiatan yang konkrit sepertimana yang digunakan oleh Sequin dan itard untuk penilaian. Locke. ketertiban. seperti Piaget dan Vygotsky. . • Semua kanak-kanak melalui peringkat umur yang sensitif. Beliau telah dipengaruhi oleh Rousseau. Beliau mengambarkan peringkat dalam perkembangan atau tempoh sensitif untuk belajar. 2009). Beliau telah menubuhkan sekolah Montessori yang dikenali sebagai Casas dei Bambini untuk kanak-kanak dari rumah miskin dan kanak-kanak yang kurang berupaya. Seperti Piaget. • Semua kanak-kanak melalui berbagai peringkat perkembangan. Montessori percaya dalam alam pembelajaran yang aktif dimana guru berkhidmat sebagai pembimbing kepada perkembangan kanak-kanak. terutamanya kanak-kanak dengan keperluan khasnya. Beliau mempelajari pentingnya pengalaman awal. Dr. • Semua kanak-kanak ingin belajar. Itard dan Sequin. • Semua kanak-kanak belajar melalui bermain dan bekerja.. Beliau bersetuju dengan Rousseau bahawa kebebasan adalah penting bagi kanak-kanak dan konsep kelas sebagai sebuah komuniti.Model Montessori dalam pendidikan awal kanak-kanak muncul dalam awal abad ke 20. Chattin-McNichols (1992) dalam Sue C. Wortham (2010) menyatakan. Kaedah Mengajar Mengikut kajian yang dilaksanakan oleh Montessori kita dapat melihat semua kanak-kanak yang berusia 3 hingga 6 tahun mempunyai ciri-ciri yang universal dalam kehidupan mereka (Nor Nurulhayati Aris et al. Ciri-ciri berikut adalah : • Semua kanak-kanak mempunyai “absorbent mind”.

Matlamat Pendidikan Montessori Matlamat pendidikan Montessori yang terpenting ialah perkembangan individu secara menyeluruh yang merangkumi aspek fizikal. • Beliau membuat kesimpulan bahawa tingkahlaku kanak-kanak ini merupakan satu usaha untuk mempelajari mengenai persekitaran dengan menggunakan tangan mereka. • Kaedah Montessori dan bahan pengajarannya menekankan “Sensory Teaching And Learning”. Alatan mengajar yang disediakan perlulah mempunyai sifat-sifat khas supaya kanak-kanak boleh menggunakan deria mereka. Persatuan Montessori Amerika pada tahun 1984. sosial. emosi dan intelek. merupakan tema yang penting dalam kaedahnya. pendengaran dan sentuhan. Idea ini iaitu “The part to intellectual development is through the hand”. 2009) : • Penumpuan • Kemahiran membuat pemerhatian • Kesedaran dan segi susunan dan urutan • Koordinasi • Kesedaran dari segi tanggapan dan kemahiran amali • Konsep matematik • Kemahiran bahasa • Kemahiran menulis dan membaca • Kebiasaan dari segi seni kreatif . dalam Brewer pada tahun 1998 menyatakan bahawa matlamat program Montessori adalah untuk memperkembangkan aspek-aspek berikut (Nor Nurulhayati et al. Ini bertujuan agar kanak-kanak mendapat pengalaman dan latihan menggunakan deria dengan cekap.Montessori menekankan kepada : • Kaedah yang sesuai dengan masalah pembelajaran kanak-kanak. Kaedah mengajar di sekolah Montessori mengutamakan latihan daya penglihatan..

sistematik dan indah (Nor Nurulhayati Aris et al. Kanak-kanak bebas memilih mana-mana projek yang mereka sukai.. Suasana persekitaran pendidikan Montessori haruslah mempunyai kawasan yang luas untuk kanak-kanak bergerak dengan bebas serta dilengkapi dengan taman permainan dan juga kebun bunga untuk mewujudkan suasana yang menyeronokkan. Kanak-kanak yang lebih muda mempelajari aktiviti tertentu dengan cara memerhati dan meniru rakan-rakan yang lebih tua (Nor Nurulhayati Aris et al. 2009). bagi memudahkan kanak-kanak menggunakan kemudahan tersebut di samping dapat mengelak daripada berlaku kecederaan sewaktu proses pembelajaran. sinki basuh tangan. Aktiviti biasanya dilakukan di atas tikar atau di atas meja. • Guru Kawalan orang dewasa sangat minimal. Guru-guru tidak memuji kanak-kanak kerana matlamat aktiviti ialah . Kanak-kanak mengikut arahan kendiri bekerja bersendirian atau berdua-duaan. papan hitam dan pelbagai lagi haruslah sesuai dengan umur mereka.• Kefahaman tentang alam semulajadi • Pengalaman dalam memahami sains sosial • Pengalaman dari segi kemahiran berfikir secara kritikal melalui teknik penyelesaian masalah Pendidikan Montessori merangkumi pelbagai aspek penting iaitu : • Persekitaran Pusat Prasekolah.. 2009). teratur. Falsafah Montessori adalah berdasarkan logik. Peralatan asas seperti kerusi. meja. kanak-kanak pelbagai umur melibatkan diri dalam aktiviti-aktivtiti yang berbentuk individual. almari. Guru memerhati kanak-kanak dari jauh dan hanya melibatkan diri sewaktu membuat demonstrasi kepada kanak-kanak tentang bagaimana menggunakan alat-alat atau bahan yang baru. • Kanak-kanak Berdasarkan kepada aktiviti individu.

untuk mendapat “self rewarding”. • Bahan Mempunyai ciri-ciri khusus iaitu bahayanya didaktik iaitu dibentuk untuk mengajar pelajaran tertentu. Guru-guru Montessori mempelajari kaedah dan kurikulum dengan mengikuti kursus intensif di peringkat ijazah (Nor Nurulhayati Aris et al. • Kurikulum Terdapat beberapa set aktiviti. Montessori telah mencipta berbagai alat bantuan mengajar seperti :  Pink Tower .berbentuk (self correcting). • Aktiviti Kehidupan Harian (Daily Living) Aktiviti ini berbentuk praktikal seperti:       Mengenakan butang baju Memasang tali kasut Menggilap kasut Menyikat rambut Menyiram pokok Mencuci tingkap dan menyapu sampah dan mengelap meja. daripada mudah kepada yang lebih susah dan bahan-bahan dibina dengan cermat seperti bahan-bahan semulajadi contohnya kayu yang divarnish (Nor Nurulhayati Aris et al.. motivasi intristik. Mereka akan mendapat maklumat tugas balik setelah berjaya bahan atau tidak Bahan dalam dibina menyempurnakan berdasarkan tersebut. 2009). diantaranya ialah :    Aktiviti yang berkaitan dengan kehidupan harian. Aktiviti yang bercorak akademik. • Bahan Deria (Sensorial Material) Untuk memperkembangkan kemahiran kanak-kanak.. Aktiviti yang berkaitan dengan penggunaan deria. 2009).

.         Brown Stairs Red Rods Cylinder Block Smelling Jar Baric Tablets Latihan Mengecam Warna Sound Boxes Temperature Jugs Pelbagai Jenis Kain SUASANA PEMBELAJARAN MONTESSORI Gambar: Berkerjasama dalam melakukan mengilap pasu aktiviti menggunakan bahan montessori Gambar: Aktiviti bunga.

Nester & More Gambar: Wooden Numbers .ALAT BANTUAN MENGAJAR DI KELAS MONTESSORI Gambar: Pink Interlocking Shapes & Cubes Tower.

Gambar: Butterfly Wave Tray Puzzle Set Gambar: Fruits 3-D Felt Motif ALAT BANTUAN MENGAJAR DI KELAS MONTESSORI .

Gambar: First Storytime Book and CD Set Puzzle Stacker Gambar: Ten Ring Gambar: Lobster Spooning & Tonging Kit Sequence Patterns Gambar: Wood & Beads b) Pendekatan Reggio Emilia .

kolaj. nota “itu adalah penggodaan kepada sifat romantik Reggio”. imej kanak-kanak adalah dalam pendekatan bersosial pemikiran model Reggio adalah seperti juga “kaya. (2005) menyatakan. pendekatan Reggio dalam kurikulum ialah berdasarkan kecemerlangan intelektual kanak-kanak yang dididik melalui fokus sistematik yang diwakili oleh simbolik. berkuasa”. dalam idea-idea persoalanialah persoalan perlu diambil serius. Kanak-kanak digalakkan untuk mewakili idea-idea mereka dan memahami melalui (100 bahasa) mereka atau menunjukkan mod-mod. dan kanak-kanak dilihat dan sebagai perantaraan aktif dalam mendirikan pembelajaran mereka sendiri. membina dan mengukir sebagaimana seperti permainan bayang-bayang. . Pendekatan Reggio Emilia adalah berasaskan falsafah Loris Malaguzzi iaitu orang yang menubuhkan pengurusan komuniti sekolah dan pusat asuhan di Bandar Reggio Emilia dalam daerah Utara Itali di Emilia Romagna selepas perang dunia kedua. menyatakan. (2005) menyatakan. menulis. Melalui pendekatan (2005) kanak-kanak. termasuklah bercakap. mewarna. pendidik pendekatan Reggio mendengar kanak-kanak. kuat. Kesemua kanak-kanak tidak mengira sama ada yang terlalu muda dijangkakan Reggio. Edwards. menari. tetapi telah mempertimbangkan di sini dalam tempoh waktu pendekatannya kepada kurikulum. (2005) menyatakan.Seperti yang telah diketahui. Walaubagaimanapun. Falsafah Malaguzzi dibina oleh John Dewey yang terjadi lebih dahulu dalam kerja Pestalozzi dan Proebel. Gandini & forman (1993) dalam Leonie ARTHUR et al. (2005) menerangkan. melukis. Rinaldi (1993) dalam Leonie ARTHUR et al. Reggio adalah berkaitan dengan kawasan khusus di Itali dan tidak boleh diambil dan dipindahkan ke negara lain. walaupun begitu Reggio Emilia mempunyai pendekatan yang lebih. pendidik berpusatkan model ialah untuk mengaktifkan (bermaksud membuat mengikut kemampuan kanakkanak). memajukan kanak-kanak dengan mengambil inisiatif dan membimbing pembelajaran mereka Malaguzzi (1993) dalam Leonie ARTHUR et al. kebanyakan idea dasar dalam pendekatan Reggio ke kurikulum boleh berhubung dalam konteks yang berbeza. Gardner (1993) dalam Leonie ARTHUR et al. Gardner (1993) dalam Leonie ARTHUR et al.

Mereka berasa bahawa dalam tahuntahun awal perkembangan anak-anak yang membentuk siapa penting bagi mereka melalui sebagai individu. Edward Gandini & Forman (1993) dalam Leonie ARTHUR et al. dan masyarakat penerokaan dan penemuan menyokong memperkembangkan persekitaran berdasarkan kepentingan anak-anak melalui kurikulum berpandukan diri. (2005) menyatakan. Pendekatan kolaboratif memfokuskan kepada pembelajaran. memberi perhatian bahawa banyak cara yang membolehkan kanak-kanak pendekatan menonjolkan tradisional diri untuk mereka dan mencadangkan banyak meremehkan kemampuan kanak-kanak. Kerja pendidik dalam pasangan mengajar dan berjumpa sebagai satu pasukan dengan pendidik yang lain seperti satu keluarga. pengurusan berasaskan komuniti mempromosikan ”interaksi yang kuat dan komunikasi” antara pendidikpendidik.permainan drama dan muzik. (2005) menyatakan. Kehancuran daripada perang menyebabkan ibu bapa percaya mereka memerlukan sesuatu yang baru dan pendekatan yang cepat untuk mengajar anak-anak mereka. kunci lain yang diperkenalkan ialah kelancaran dengan kanak-kanak kumpulan yang sama dan tinggal bersama dengan pendidik untuk dua hingga tiga tahun. Pendekatan Reggio adalah berpusatkan kurikulum. kanak-kanak. Kekuatan fokus dalam seni visual bermaksud meneroka dunia dan menunjukkan sifat memahami pendidik di sekolahsekolah Reggio dan pusat asuhan. Spaggiari (1993) dalam Leonie ARTHUR et al. tanggungjawab. Ia bermula daripada Loris Malaguzzi dan ibu bapa dari desa-desa sekitar Reggio Emilia di Itali selepas Perang Dunia II. . penekanan dan mengambil hati kanak-kanak dalam menyelesaikan masalah dan projekprojek dalam kumpulan kecil berpasangan. keluarga dan komuniti tempatan. dengan kekuatan pasangan antara pendidik. Hal ini menyebabkan dalam penciptaan program dan berdasarkan prinsip-prinsip rasa hormat. keluarga kanak-kanak dan komuniti. persekitaran-persekitaran adalah seperti di rumah dan ”atmosfera kehidupan bersifat kumpulan”. Pendekatan Reggio Emilia adalah satu falsafah pendidikan pra-sekolah dan berfokuskan kepada dasar pendidikan. Katz (1993) dalam Leonie ARTHUR et al. (2005) menyatakan.

 Kanak-kanak mempunyai hubungan dengan kanak-kanak lain dan dengan material di dunia bahawa anak-anak harus dibiarkan untuk meneroka. sifat ingin tahu intelektual dihargai. Pendekatan menempatkan Reggio Emilia mengajar dialami kanak-kanak oleh kecil dengan serta perkembangan yang kanak-kanak hubungan rapat yang membolehkan mereka berkongsi dengan persekitaran mereka di pusat asuhan. Kebanyakan ibu bapa yang memilih untuk menghantar anak-anak mereka ke program Reggio Emilia yang menggabungkan banyak prinsip dalam mengasuh anak mereka dan kehidupan rumah. bergerak.  Kanak-kanak harus dapat belajar melalui pengalaman menyentuh.  Kanak-kanak harus kehabisan cara dan kesempatan untuk mengekspresikan diri. . Dalam kebanyakan persekitaran sekolah. Falsafah pendidikan telah dikenali sebagai Pendekatan Reggio Emilia yang banyak bagi program pra-sekolah di seluruh dunia termasuk yang telah diubahsuai di Amerika Syarikat. Program kanak-kanak pada usia ini telah berjaya disesuaikan dengan falsafah pendidikan dan mereka tertarik kepada Reggio kerana cara pandangan dan menghormati kanak-kanak. melihat. mendengar. kebanyakan orang tertanya-tanya apa yang terjadi kepada anak-anak Reggio ketika mereka melakukan peralihan daripada gaya ini untuk pendidikan yang bukan di sekolah Reggio Emilia.Falsafah Pekan Reggio Emilia di Itali terkenal di seluruh dunia bagi pendekatan inovatif pendidikan. dan mendengar. Jawapannya ialah bahawa ada beberapa penyesuaian yang harus terjadi. Bahkan dengan hubungan antara sekolah dan rumah. Falsafah Reggio Emilia berdasarkan kepada prinsip-prinsip berikut :  Kanak-kanak harus mempunyai kawalan bagi arah belajar mereka.

sehingga siswa terus mendapat keuntungan dari Reggio selepas mereka telah meninggalkan program. Ibu bapa 'cermin peranan masyarakat, sama ada di seluruh sekolah dan tingkat kelas’. Ibu bapa diharapkan untuk mengambil bahagian dalam perbincangan tentang dasar sekolah, keprihatinan perkembangan anak, dan kurikulum perancangan dan taksiran. Hal ini disebabkan oleh kebanyakan ibu bapa termasuk ibu bapa yang bekerja juga menghadiri pertemuan yang diadakan pada malam hari sehingga semua yang ingin menyertai boleh melakukannya. Dalam pendekatan Reggio, guru dianggap bukan hanya sebagai jurulatih. Guru digalakkan untuk memudahkan kanak-kanak belajar melalui kegiatan perancangan dan pelajaran berdasarkan kepentingan kanak-kanak, mengajukan soalan untuk lebih memahami, dan secara aktif terlibat dalam kegiatan bersama kanak-kanak, bukannya duduk kembali dan mengamati kanak-kanak belajar. "Sebagai rakan kepada kanak-kanak, guru dalam situasi belajar" (Hewett, 2001). Ketika bekerja pada projek-projek dengan kanakkanak, guru juga boleh memperkembangkan kanak-kanak dengan dirakam. belajar mengumpul data seperti foto, nota, video, dan perbualan yang boleh

2.2 a)

TEORI PERKEMBANGAN AWAL KANAK-KANAK Teori kecerdasan pelbagai, Howard Gardner

Howard Gardner Dr. Howard Gardner dilahirkan di Scranton, PA pada tahun 1943. Orang tuanya ialah pelarian daripada Nazi Jerman. Seorang anak yang sangat gemar membaca dan mencintai muzik, dia kemudian menjadi pemain piano yang berbakat. Sebagai seorang pemuda, dia mendaftarkan diri di Harvard University dan menemui tempat yang menyenangkan untuk belajar. Ia bermula sebagai sejarah besar tapi akhirnya mengarah pada perkembangan kognitif psikologi. Pada tahun 1983, beliau mengembangkan teori kecerdasan pelbagai yang sangat dikenali ramai. Beliau telah terlibat dalam reformasi sekolah sejak 1980-an. Pada tahun 1986, beliau mula mengajar di Harvard Graduate School of Education dan memulakan peranannya di Projek Zero, sebuah kumpulan penyelidikan yang berfokus tentang kognisi manusia dengan fokus khusus tentang seni. Dr. Howard Gardner berkahwin dengan Ellen Winner, seorang psikologi perkembangan, dan mempunyai empat anak dan satu cucu. Ghairah hidupnya adalah keluarga dan karyanya. Dia sangat menggemari untuk melancong dan seni (DreamDolphin Media, 2007). Teori Kecerdasan Pelbagai telah diperkenalkan oleh Howard Gardner pada tahun 1983. Beliau telah membuat kajian terhadap pelbagai lapisan masyarakat termasuk kanak-kanak biasa dan istimewa serta kelompok penduduk yang mempunyai kriteria yang istimewa. Mengikut Gardner, kecerdasan yang terdapat pada seseorang bukanlah hanya diwarisi semata-

mata. Pada pandangan beliau, jika kedua-dua ibu bapa dikategorikan sebagai tidak cerdas mengikut ukuran ujian IQ tidak semestinya anak-anak mereka juga tidak cerdas. Kajian yang dijalankan oleh beliau terhadap kanak-kanak istimewa mendapati ada di antara murid-murid yang lemah daya ingatannya adalah dilahirkan oleh ibubapa yang kedua-duanya adalah professional (Suppiah Nachiappan et al., 2008). Teori kecerdasan pelbagai yang diperkenalkan oleh Howard Gardner mempunyai ciri-ciri yang tertentu. Antaranya: 1. Individu mempunyai sembilan kecerdasan 2. Kecerdasan boleh dipelajari, dididik dan ditingkatkan. 3. Kecerdasan tidak berkembang seiring. 4. Satu atau dua kecerdasan tersebut boleh berkembang sepenuhnya. 5. Kecerdasan boleh dirancang. 6. Kecerdasan boleh dipindahkan. Contohnya, daripada kecerdasan interpersonal kepada kecerdasan verbal-linguistik. Menurut Gardner lagi, teori kecerdasan pelbagai adalah berdasarkan pemikiran bahawa kemampuan intelektual yang diukur melalui ukuran ujian IQ adalah sangat terbatas. Ini kerana ukuran ujian IQ menekankan kepada kemampuan logikal-matematik dan bahasa sahaja. Sebenarnya, setiap orang mempunyai caranya tersendiri dan unik untuk menyelesaikan persoalan atau masalah yang dihadapi mereka. Tambahan lagi, kecerdasan bukan hanya dilihat dari nilai yang diperolehi seseorang. Hal ini disebabkan kecerdasan merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang untuk melihat sesuatu masalah dan seterusnya berupaya menyelesaikan masalah tersebut atau membuat sesuatu yang berguna kepada orang lain. Kecerdasan pelbagai mencakupi sembilan kecerdasan pada dasarnya merupakan pengembangan dari kecerdasan otak (IQ), kecerdasan emosional (EQ) dan kecerdasan spiritual (SQ) (Suppiah Nachiappan et al., 2008).

Jenis-jenis teori kecerdasan pelbagai Menurut Gardner (1983), terdapat sembilan kecerdasan pada manusia, iaitu verbal-linguistik, logik matematik, visual-ruang, kinestetik, muzik,

. menaakul. Kebolehan yang dominan di bahagian kiri otak membolehkan seseorang menaakul secara deduktif dan induktif serta berfikir secara konseptual dan abstrak. penceramah. perkaitan. sebab dan akibat. Penyair. mengenal pasti pola abstrak. bertutur. membaca serta menulis. Mereka akan sensitif terhadap makna perkataan dan mahir untuk memanipulasikannya. pelajar cenderung dalam kecerdasan ini dikatakan berupaya menyelesaikan masalah yang kompleks berkaitan matematik dengan mudah sahaja dan boleh membuat perkaitan. Mereka peka terhadap berbagai-bagai fungsi bahasa terutamanya dari segi kebolehan untuk mencuit perasaan dan emosi. pengacara. pensyarah dalam bidang sastera. gemar bercerita dan tekun mendengar cerita atau membaca. gemar akan makna yang kompleks. kecerdasan naturalis dan eksistensialisme merupakan dua jenis kecerdasan yang terkemudian diperkenalkan oleh Gardner (Suppiah Nachiappan et al. Daripada sembilan kecerdasan tersebut. 2008). berucap secara formal. menyoal. . 2008). . Oleh itu. Mereka mampu untuk berkomunikasi dengan baik melalui aktiviti mendengar.. Oleh itu. Logikal-Matematik Kecerdasan logikal-matematik adalah kebolehan menggunakan nombor. Kecerdasan ini menggabungkan kemampuan matematik dan ilmiah yang dimiliki oleh seseorang. penyiar radio. mereka mudah berbahasa bagi melahirkan perasaan dan pendapat. Contoh-contoh aktiviti ialah memperkayakan perbendaharaan kata. naturalis dan eksistensialisme. Verbal Linguistik Individu yang mempunyai kecenderungan dalam kecerdasan jenis verballinguistik boleh berfikir dan mampu menggunakan perkataan untuk menyampaikan sesuatu secara berkesan sama ada dalam bentuk lisan atau penulisan. intarpersonal. berjenaka dan bercerita. pembaca berita. dana ahli politik yang handal adalah pekerjaan yang sepadan untuk mereka yang mempunyai kecerdasan verbal-linguistik ini (Suppiah Nachiappan et al.interpersonal. Mereka juga pastinya pandai berbicara. mudah mengingati maklumat dan boleh memberi keyakinan kepada orang lain. penulis.

Selain itu. Lazimnya. Contoh-contoh aktiviti jenis kecerdasan ini ialah penggunaan simbol. Mereka sering bertanya tentang berbagai-bagai fenomena yang dilihat yang berlaku di sekeliling mereka. Contoh-contoh aktiviti yang berkaitan kecerdasan visual-ruang ialah melukis. . pengurusan grafik dan pengiraan. pola abstrak. . bentuk. Kecerdasan ini juga mampu membuat seseorang pelajar selalu sedar akan posisi relatifnya dalam koordinat ruang dan waktu. penyelesaian masalah. mensintesis.. mereka juga suka mengklafikasikan benda untuk mudah mengira. .. mengecat. 2008). . berkebolehan menceritakan dan menggambarkan pengalaman yang pernah dilalui serta bijak menghubungkaitkan antara objek-objek dalam ruang. mengira dan menggunakan komputer dengan cekap (Suppiah Nachiappan et al. Seseorang yang mempunyai kecerdasan ini juga boleh berfikir dalam bentuk gambaran dan bayaran secara tiga dimensi. 2008). mengenali skema warna dan ruang.. Visual-Ruang Kecerdasan visual-ruang merupakan kebolehan gambaran mental dan berupaya mengamati dunia melalui visual. Mereka dapat mengenali objek. Orang yang mempunyai kecerdasan ini biasanya berjaya dalam kerjaya yang berkaitan dengan matematik dan sains (Suppiah Nachiappan et al. Kecerdasan visual-ruang membolehkan seseorang mempersembahkan ideaidea visual dan ruang secara grafik. warna. dan corak dalam persekitaran. mereka suka menuntut penjelasan logik dari setiap pertanyaan.menganalisis. urutan nombor. Mereka biasanya kaya dengan imageri dalaman (internal imagery) sehingga berkecenderungan dalam aspek imaginatif dan kreatif (Suppiah Nachiappan et al. 2008). Kecenderungan dalam kecerdasan ini membolehkan seseorang membuat persepsi tentang alam sekitar secara tepat dan betul. membaca peta dengan baik serta mempunyai daya imaginasi yang kuat. perkaitan sebab dan akibat (logik). Sementara mereka yang termasuk dalam golongan cerdas ruang mampu menggunakan warna secara sempurna. rumus.

mereka cekap menginterpretasi pergerakan anggota atau tubuh badan. Artis. main peranan. baik yang berasal daripada suara alat muzik ataupun yang timbul daripada . Mereka berupaya menggunakan kemahiran fizikal untuk meluahkan idea.mencipta gambaran mental. Kinestetik Orang yang mempunyai kecerdasan kinestetik yang tinggi berkebolehan menggunakan sebahagian atau keseluruhan anggota tubuh badan mereka untuk berkomunikasi dan menyelesaikan masalah yang dihadapi. . 2008). arkitek yang popular serta pengukir dan pereka yang disengani (Suppiah Nachiappan et al. 2008). Orang yang cerdas dalam bidang kinestetik mengeksplorasi dunia mereka dengan otot-otot. Oleh itu. ketangkasan dan keanggunan semasa bergerak. 2008). mereka lebih cenderung melakukan aktiviti yang berkaitan dengan pergerakan badan seperti bersukan.. berimaginasi secara aktif dan gemar mengurus peta minda. peninju. aktiviti jasmani. Contoh aktiviti yang berkaitan kecerdasan kinestetik ialah tarian kreatif. perasaan dan menyelesaikan masalah atau mencipta suatu produk baru. Mereka memiliki keupayaan kawalan pada gerakan. gimrama dan lain-lain (Suppiah Nachiappan et al. permainan sukan dan seni pertahanan diri. Biasanya. latihan fizikal. muzik serta irama yang terdapat di persekitarannya. Hal ini kerana muzik seseorang membolehkannya mengesan bunyi tanpa lisan. Muzik Kecerdasan kecerdasan ini berkaitan yang dengan terdapat kemampuan dalam diri untuk menggemari. orang yang mempunyai kecerdasan visual-ruang dilatih menjadi seorang pelukis yang terkemuka. Di samping itu.. Seseorang ini mempunyai kelebihan ini sangat sensitif kepada bunyi-bunyian atau suara yang wujud dan timbul di dunia ini. Biasanya.polis dan olahragawan adalah beberapa kerjaya yang biasanya dimiliki oleh orang dengan tingkat kecerdasan kinestetik yang tinggi (Suppiah Nachiappan et al. pemain bola sepak. keseimbangan. individu mendiskriminasi dan meluahkan perasaan melalui muzik. individu juga cekap memanipulasi objek fizikal dan dapat mengimbangi antara pergerakan fizikal dengan mental.. pelakon. tentera. penari. menari.

fikiran. memberi maklum balas. pandai menggunakan kosa kata muzikal dan peka kepada ritma. dan hasrat orang lain. Seterusnya. Contoh aktiviti ialah komunikasi sesama individu. . Mereka pintar melantunkan nada lagu dengan baik. tingkah laku dan harapan orang lain. melodi atau warna suara dalam sebuah komposisi muzik. binatang mahupun guruh serta suarasuara lainnya.. Selain itu. Kecerdasan interpersonal membolehkan seseorang itu memahami perasaan. penggubah lagu. .. mereka dapat berinteraksi dengan mudah dan boleh bekerjasama dengan orang lain secara praktikal untuk menghasilkan sesuatu yang berfaedah. mereka juga mampu berasa sensitif dan memahami emosi. Selain itu. pemain muzik dan komposer lagu ialah kerjaya yang sesuai dan tepat bagi mereka yang mempunyai kecerdasan muzik ini (Suppiah Nachiappan et al. Contoh aktiviti kecerdasan muzik ialah persembahan muzik. Interpersonal Kecerdasan berkomunikasi interpersonal dengan merupakan secara kemampuan pragmatik individu terhadap dalam petanda mendiskriminasi antara pelbagai petanda interpersonal dan kebolehan untuk berkesan tersebut. seseorang yang cenderung dalam kecerdasan ini boleh menggubah rentak dan tempo muzik dan mudah mengenali dan mengingati nada-nada bunyi atau muzik (Suppiah Nachiappan et al. Penyanyi. Mereka juga dapat memberi motivasi kepada orang lain. Pada tahap yang mudah. ketukan. Semua orang mempunyai kecerdasan muzik tetapi dengan tahap yang berbeza-beza. kecerdasan ini termasuk kemampuan seseorang anak mengenal dan sensitif terhadap perasaan orang dewasa di sekitarnya. 2008). Mereka berupaya menggunakan set asas atau elemen-elemen muzik serta dapat bermain alat muzik dan menghafal lirik muzik dengan baik. 2008). latihan kolaboratif. nyanyian dan drama lagu. . bunyi instrumental. bunyi vokal. perasaan. Mereka juga dapat menggubah kata-kata menjadi lagu dan boleh mencipta berbagai-bagai alat dan permainan muzik.. motivasi. 2008).gejala alamiah seperti suara manusia. . Mereka yang mempunyai kecerdasan interpersonal yang menonjol biasanya memiliki interaksi yang baik dengan orang lain (Suppiah Nachiappan et al. tabiat.

Selain itu. tetapi pada masa yang sama mereka juga sentiasa berwaspada dan berwawasan dalam melakukan sesuatu. 2008). Mereka yang mempunyai kecerdasan interpersonal yang tinggi akan lebih sesuai mempunyai pekerjaan seperti pemimpin agama. ahli motivasi. jururawat. mereka akan lebih banyak menghabiskan masa di luar dan gemar mendengar bunyi- . Biasanya individu dengan tahap kecerdasan ini mempunyai peribadi yang tertutup. orang yang mempunyai kecerdasan intrapersonal yang tinggi biasanya kelihatan murung dan suka mengelamun. Lazimnya. corak atau bentuk yang terdapat di alam sekitar. 2008). usahawan.. 2008). dapat berfikiran metakognitif dan berkebolehan untuk menilai diri sendiri. Intrapersonal Kecerdasan yang intrapersonal kecerdasan merupakan kesedaran yang tentang diri sendiri. Secara keseluruhannya. strategi pemikiran. mereka pandai menentukan hala tuju kehidupan serta mempunyai pegangan. ahli psikologi. guru. Kebolehan ini memberi keyakinan diri yang tinggi kepada mereka tentang kebolehan yang terdapat dalam diri mereka sendiri. pakar kaunseling. penyajak. doktor dan pekerja sosial (Suppiah Nachiappan et al. . disiplin diri dan amalan pemusatan.strategi pembelajaran koperatif dan sedia bekerjasama. fauna. prinsip dan azam yang kuat serta boleh berdikari (Suppiah Nachiappan et al. Individu yang mempunyai kecerdasan naturalist yang menonjol biasanya merupakan seseorang pencinta alam yang dapat mengenali dan mengklasifikasikan flora. . jurujual. Orang memiliki intrapersonal tinggi selalunya mengenali diri sendiri secara mendalam dan mempunyai tanggapan tentang kekuatan dan kelemahan diri sendiri. Individu yang mempunyai kecerdasan intrapersonal yang tinggi dapat menjadi seorang penulis yang handal. . penaakulan tahap tinggi. proses emosi.. pengacara. guru dan ahli falsafah yang terkemuka (Suppiah Nachiappan et al.. Naturalist Kecerdasan naturalist merujuk kepada kebolehan untuk mengenal pasti dan mengkategorikan pola. Contoh aktiviti ialah teknik metakognitif. dan galian dengan mudah.

nelayan. Hal individu yang sensitif terhadap alam sekitar dan dapat menghubungkaitkan antara kehidupan flora dan fauna (Suppiah Nachiappan . Eksistensialisme Orang yang memiliki kecerdasan ini memiliki ciri-ciri yang tertentu.Mereka berkemampuan untuk menelaah nilai-nilai yang berkembang di tengahtengah kehidupan masyarakat. erti kehidupan.. pertumbuhan tanaman dan sebagainya. asal-usul binatang. . Mereka memiliki tarikan yang besar terhadap alam sekitar termasuk pada binatang. . petani.. Pelajar yang mempunyai kecerdasan naturalist akan lebih berkesan kecerdasannya dengan mengadakan aktiviti di luar kelas. semua tokoh di atas akhirnya menempa nama dalam bidang masing-masing. ’Berapakah jumlah kenderaan yang ditemui disepanjang perjalanan ke pejabat? dan sebagainya (Suppiah Nachiappan et al. 2008). Kecerdasan naturalist juga membolehkan mereka menikmati bendabenda dan cerita yang berkaitan dengan fenomena alam. 2008). Ahli biologi. Kecerdasan ini telah diperkenalkan dan dikembangkan oleh Gardner pada tahun 1999. mereka merupakan et al. mengapa manusia mengalami kematian dan juga realiti yang dihadapi oleh manusia dalam hidup. zoologi. sama ada nilai-nilai tradisional ataupun nilainilai baru yang sedang berkembang. Dengan kata lain. 2008). Mereka cenderung bersikap untuk bertanya mengenai segala kejadian kewujudan manusia. masa depan yang cerah adalah menjadi penyumbang utama di dalam sejarah manusia seterusnya dihormati sepanjang zaman. Untuk meningkatkan kecerdasan ini seseorang boleh membaca banyak buku fasafah dan menyoal diri sendiri tentang pertanyaan yang membolehkannya menelaah jawapan secara mendalam seperti ’Adakah makhluk lain selain manusia di alam semester’.bunyian yang terdapat di alam sekitar. ahli botani. Dengan itu. Kesimpulannya dengan memanfaatkan kecerdasan masing-masing.. perancang bandar. ahli geologi dan pendaki gunung adalah kerjaya yang sesuai bagi mereka yang mempunyai kecerdasan naturalist yang tinggi (Suppiah Nachiappan et al. contohnya terjadinya awan dan hujan.

Menurut Sharifah Maimunah (2001) dalam Noor Azizah Ahmad (2006) menyatakan. Jika idea tersebut sesuai dengan skema. Sesuatu pembelajaran dianggap berlaku apabila terdapat perubahan tingkah laku kepada pelajar contohnya daripada tidak tahu kepada tahu. guru merekabentuk situasi pembelajaran di mana pelajar boleh mencipta penyelesaian mereka sendiri terhadap tugasan pembelajaran tersebut. pembelajaran secara Konstruktivisme adalah satu pandangan baru tentang ilmu pengetahuan. Hal ini.ini kerana.D. . dan Eggen. idea-idea dan pelbagai lagi terutamanya berkaitan dengan bidang masing-masing untuk masyarakatnya. tokoh-tokoh ini dapat menyumbangkan pandangan. I. Menurut Arends.b) Teori pembelajaran konstruktivisme Menurut Kauchak. Semua idea dan imej dalam minda individu diwakili melalui struktur mental dikenali sebagai skema yang akan menentukan bagaimana data dan maklumat yang diterima difahami oleh manusia. (1997) dalam Noor Azizah Ahmad (2006) menyatakan. P. kemudiannya beralih kepada teori pembelajaran Kognitivisme yang diperkenalkan oleh Jean Piaget di mana idea utama pandangan ini adalah mental. D. (1998) dalam Noor Azizah Ahmad (2006) menyatakan. pembelajaran konstruktivisme ini bertitik tolak daripada teori pembelajaran Behaviorisme yang didokong oleh B. Bagi memudahkan proses pengajaran dan pembelajaran. P.F Skinner yang mementingkan perubahan tingkahlaku ke atas pelajar. Pembentukan pengetahuan baru tersebut lahir daripada gabungan pembelajaran yang terdahulu dengan persekitaran semasa. R. idea ini akan diterima begitu juga sebaliknya dan seterusnya lahirlah teori pembelajaran Konstruktivisme yang merupakan pandangan terbaru di mana pengetahuan akan dibina sendiri oleh pelajar berdasarkan pengetahuan sedia ada mereka. pembelajaran secara konstruktivisme ini boleh didefinisikan sebagai satu fahaman bahawa murid membina sendiri pengetahuan atau .

Justeru itu. Ia berasal daripada bidang falsafah dan telah . mereka menjelaskan bahawa konstruktivisme adalah pendekatan pembelajaran yang menyediakan peluang kepada pelajar untuk membina kefahaman terhadap perkara yang dipelajari dengan mewujudkan jaringan atau hubungan (dalam minda) antara idea dan fakta yang sedang dipelajari. “Constructivist perspectives – View that emphasizes the active role of the learner in building understanding and making sense of information. Autonomi serta inisiatif pelajar hendaklah diterima dan digalakkan. Oleh itu. N.konsep secara aktif berdasarkan pengetahuan dan pengalaman sedia ada.” Dari kenyataan-kenyataan ini jelaslah bahawa mengikut teori pembelajaran konsruktivisme. seorang ahli psikologi Rusia percaya bahawa pelajar yang bijak adalah individu yang berhadapan dengan benda baru dan menggunakan pengalaman serta mereka bersungguh-sungguh untuk menghuraikan kelainan berdasarkan pengalaman-pengalaman tersebut. pelajar perlu memainkan peranan aktif dalam memahami dan memberi makna kepada maklumat atau pengetahuan yang dipelajari. dalam bukunya Educational Psychology. Lev Vygotsky. Ini adalah kerana pelajarlah yang berinteraksi dengan bahan dan peristiwa serta memperolehi kefahaman tentang bahan dan peristiwa tersebut. (1999) dalam Noor Azizah Ahmad (2006). Manakala mengikut Sushkin. Menurut Woolfolk (1998). dalam bukunya Educational Psychology dalam Teori pembelajaran (2009) menyatakan. 177) dalam Teori pembelajaran (2009) menyatakan. konstuktivisme juga dikenali sebagai fahaman “binaan”. Konstruktivisme bukanlah satu konsep baru. pelajar membina sendiri konsep dengan membuat penyelesaian kepada masalah.” Dalam definisi ini. beliau menyatakan bahawa teori Konstruktivisme ini memerlukan penekanan diberikan kepada pelajar lebih daripada guru. Menurut Borich dan Tombari (1997). pendekatan pembelajaran konstruktivisme (constructivism) ialah “Constructivism is an approach to learning in which learners are provided the opportunity to construct their own sense of what is being learned by building internal connections or relationships among the ideas and facts being taught. A Contemporary Approach (ms.

menyelesaikan masalah dan membina keupayaan untuk belajar. Dewey. yang juga mengambil kira pemikiran Dewey dan Bruner. Immanuel Kant menyokong pendapat ini dan mengatakan bahawa manusia bukanlah penerima maklumat yang pasif. 2009). “Play. Dalam keadaan yang sama. kita menyaksikan gerakan ini sudah bermula dalam pembelajaran sains dan matematik yang cuba menyemarakkan perspektif konstruktivisme (Teori pembelajaran. Seterusnya. Anderson. ahli psikologi gestalt. kita menyaksikan Jean Piaget (1951) lebih awal mengutarakan tentang perkembangan kognitif dalam karya terjemahan. Yager (1999) dalam Teori pembelajaran (2009) menjelaskan. Dreams and Imitation in Childhood” dan Vygotsky (1978) dalam “Mind in Society” yang dikaitkan dengan perspektif konstruktivisme dalam perkembangan minda kanak-kanak (Teori pembelajaran. Vygotsky.digunakan dalam bidang sosiologi dan antropologi dan juga dalam bidang psikologi kognitif dan pendidikan. Dalam konteks tempatan. iaitu Giambatista Vico. Sejak satu setengah dekad yang lampau. Inilah gerakan konstruktivisme yang sudah dilaksanakan di Amerika Syarikat. menghubungkannya dengan maklumat terdahulu yang telah diasimilasinya. pembelajaran bermakna (meaningful learning). Von Glaserfeld. 2009). Dewey mempelopori gerakan “progresivisme” dalam pendidikan. misalnya. dan menjadikan maklumat itu miliknya dengan membina kefahaman atau membuat interpretasi ke atas maklumat tersebut. 2009). perspektif konstruktivisme ini terhasil daripada kajian Piaget. yang kemudiannya dapat membantu pelajar berfikir dan membentuk kefahaman tentang masalah yang cuba dihuraikan. Bruner. . mengatakan… “one only knows something if one can explain it”. pelajar menerima maklumat dengan aktif. di Amerika Syarikat pengajaran dan buku teks telah diolah agar lebih menjurus kepada penggalakan proses berfikir. Cheek (1992) dalam Teori pembelajaran (2009) menyatakan. Mengikut John Dewey (1966) dalam Teori pembelajaran (2009) menyatakan. Bartlett. ahli falsafah konstruktivis yang pertama. melibatkan “belajar dengan membuat” (learning by doing). pada tahun 1710. Papert dan Confrey (Teori pembelajaran.

Tidak menyampaikan maklumat secara terus kepada pelajar. guru-guru perlulah memahami pendekatan-pendekatan yang boleh digunakan ini berdasarkan kepada teoriteori pengajaran pembelajaran yang ada. Namun. Menyediakan aktiviti-aktiviti berbentuk “hands on” dan “minds on”. Menggalakkan pelajar bekerja dalam kumpulan. Menggalakkan pelajar mengemukakan hipotesis. Memberi peluang kepada pelajar berkongsi persepsi antara satu sama lain. terdapat pelbagai teori pengajaran-pembelajaran yang telah dikaji oleh ahli-ahli psikologi. Kesimpulannya. Memberi peluang pelajar berinteraksi dengan guru dan pelajar-pelajar lain. pelajar menghormati pandangan alternatif rakan . Menghormati semua pandangan pelajar dan tidak memandang rendah terhadap pandangan mereka. 2009) : • • • • Memberi peluang kepada pelajar mengemukakan pandangan tentang sesuatu konsep. Teori-teori ini boleh digunakan dan dimanfaatkan oleh guru-guru dalam membantu proses pengajaran dan pembelajaran menjadi lebih berkesan. kebolehan dan minat pelajar.Pembelajaran dan pengajaran menggunakan pendekatan konstruktivisme boleh dilaksanakan dengan memberikan perhatian kepada perkara-perkara berikut (Teori pembelajaran. Mementingkan kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir di kalangan pelajar. Menggalakkan pelajar merenung kembali proses pembelajaran yang dilaluinya. Memberi perhatian kepada keperluan. Menggalakkan mereka. • • • • • • • • • • Melaksanakan pengajaran berpusatkan pelajar. Meminta pelajar menghubungkait idea asal dengan idea yang baru dibina.

Switzerland pada 9 Ogos 1896. Selepas tamat sekolah menengah. . Jean melanjutkan pelajaran ke Universiti Nauchatel. Beliau memulakan kariernya sebagai penulis pada usia yang teramat muda iaitu 10 tahun. Tidak lama kemudian. beliau dilantik sebagai ketua "Swiss Society for Psychologist". Jean merupakan salah satu tokoh yang amat penting di abad ke dua puluh. yang merupakan seorang Profesor Sastera dalam bidang Sejarah dan ibunya pula bernama Rebecca Jackson. Jean merupakan anak pertama yang suka berdikari dan berminat tentang ilmu alam. 1981. Beliau mendapat PhD semasa berumur 22 tahun. Bapanya bernama Arthur Piaget. Latar belakang beliau ini memberikan banyak sumbangan kepada bidang psikologi setelah beliau bekerja dengan . 2009). Dalam bidang Psikologi. Jean Piaget Jean Piaget Jean Piaget dilahirkan di Nauchatel. Jean mula meminati Psikologi apabila beliau terpilih menjadi pengarah makmal Psikologi di Universiti Jeneva (Ahmad Tramizi Talib. Beliau menghembuskan nafasnya yang terakhir pada usia 84 tahun.c) Teori perkembangan kognitif.

Untuk menerangkan dengan lebih lanjut mengenai proses ini. 2009). sebaliknya. Pada pandangan Jean. manipulasi dan menilai persekitaran fizikalnya (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. 2008). Semasa bekerja dengan Binet. kanak-kanak akan melalui peringkat-peringkat perkembangan kognitif yang sama tetapi pada usia yang berbeza-beza. 2008 : 85). Beliau berpendapat persekitaran tidak membentuk kognitif kanak-kanak. Kanak-kanak ini terdiri daripada umur yang tahap perkembangan yang berlainan (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. 2008). Jean tidak berminat untuk melihat hasil jawapan betul yang diberikan oleh kanak-kanak. dapatlah kita ketahui teori perkembangan kognitif Piaget adalah satu dapatan yang diperolehi hasil daripada pemerhatian yang terperinci yang dijalankan oleh Piaget ke atas kanak-kanak. Ekoran daripada itu. Menurut Jean Piaget. kanak-kanak membina pengetahuan mereka secara aktif untuk memahami persekitarannya. Di sini. Piaget memperkenalkan 4 konsep utama: • • • • Skema (Schema) Penyerapan (Assimilation) Pengubahsuaian (Accomodation) dan Keseimbangan (Equilibrium) . Keadaan ini berlaku melalui pelbagai proses penerokaan. tetapi lebih berminat untuk melihat pola-pola perlakuan yang ditunjukkan oleh kanak-kanak apabila mereka memberikan jawapan yang salah. teori yang beliau kemukakan adalah memfokuskan kepada perkembangan kognitif kanakkanak (Ahmad Tramizi Talib. Teori perkembangan kognitif Piaget bukanlah satu teori psikologi tetapi hanyalah satu pandangan epistemology iaitu satu falsafah pengetahuan yang diperolehi melalui pemerhatian terperinci ke atas kanak-kanak pada tahap umur dan tahap perkembangan yang berlainan (Jas Laile Suzana Jaafar. pola-pola perlakuan ini boleh memberikan petunjuk bagi pengetahuan bagaimana proses pembentukan pemikiran berkembang di kalangan kanak-kanak.Binet bagi membentuk ujian keceredasan mental.

Keadaan ini boleh disamakan dengan sebuah belon yang semakin membesar apabila ditiupkan angin ke dalamnya. perubahan yang berlaku adalah secara kuantitatif atau bukan kualitatif (Perkembangan fizikal dan kognitif kanakkanak.Skema adalah struktur kognitif atau mental yang membolehkan individu mengurus dan menyesuaikan diri dengan keadaan persekitaran. Skema adalah proses mencipta. memperhalus. menyusun dan mengurus. Akomodasi atau penyesuaian diri dan menghasilkan perubahan kualitatif serta perkembangan skema (development of schema). Skema adalah seperti sebuah kabinet yang menyimpan banyak fail dan setiap fail mewakili satu skema. kerana hanya ada satu sahaja skema iaitu menghisap (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. maka maklumat itu akan ditolak atau diubah atau diubahsuai. membuat perubahan. skema sedia ada pada bayi itu ialah menghisap susu dan menggenggam. Apa sahaja benda yang dimasukkan ke mulutnya akan dihisapnya. Jika maklumat yang diterima sesuai maklumat itu tidak sesuai. 2008). Bayi berkenaan masih belum dapat membezakan yang mana satu akan mengeluarkan susu atau sebaliknya. Asimilasi berlaku sepanjang masa kerana manusia sentiasa melalui pelbagai maklumat dan pengalaman. Oleh itu. Seperti puting susu atau jari tangan. Asimilasi merupakan proses kognitif di mana seseorang menyatukan maklumatmaklumat baru atau pengalaman-pengalaman baru ke dalam skema yang sedia ada. Oleh itu. 2008). Apabila seorang bayi dilahirkan ia mempunyai skema umum dan semakin bayi itu membesar skema yang diperoleh semakin meningkat dan skema itu semakin diperhalusi. iaitu penyerapan (fitting) maklumat baru ke dalam struktur sedia ada. proses penyesuaian diri berlaku apabila skema yang sedia ada diubahsuai untuk digabungkan . Apabila seorang bayi dilahirkan.

2008). jika ia tidak dapat diserap. Dari kajian dan pemerhatiannya. Contohnya. . kanak-kanak mula menggunakan deria motornya untuk memahami dan berinteraksi dengan persekitarannya. operasi konkrit dan operasi formal (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. 2008). pra operasi. apabila seseorang kanak-kanak menerima maklumat baru. Kanak-kanak kelihatan mula boleh belajar bahasa dan lambang yang mudah. maka maklumat itu akan diubahsuai melalui pengubahsuaian skema atau mencipta skema yang baru. Selepas dilahirkan selama dua bulan. Piaget membahagikan empat peringkat ini sebagai peringkat sensori motor. Piaget mendapati bahawa perkembangan kognitif kanak-kanak adalah berbeza dan berubah melalui empat peringkat mengikut perubahan umur mereka. 2008). Proses ini berlaku secara berterusan sehingga seseorang itu mencapai tahap pemahaman yang stabil dan mantap bagi satu-satu kemahiran tertentu (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. maka tahap keseimbangan akan tercapai. Kanak-kanak cuba belajar koordinasi di antara deria motor dengan gerakannya serta cuba mengaitkan perkataan-perkataan dengan objek-objek yang dapat dilihat dalam persekitarannya (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. 2008). Sebaliknya. Peringkat Sensori Motor (0 – 2 tahun) Dalam peringkat ini. Proses ini berlaku secara berterusan bermula dari bayi sehingga dewasa (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. ia akan menyerap maklumat itu ke dalam skemanya.dengan maklumat-maklumat atau pengalaman-pengalaman baru. Peningkatan maklumat dan pengalaman ini meningkatkan tahap skema sedia ada. seorang bayi sudah boleh membezakan objek-objek di dalam persekitarannya. Keseimbangan akan tercapai apabila seseorang kanak-kanak menyeimbangkan proses penyerapan dan pengubahsuaian. Jikalau maklumat baru itu dapat disesuaikan. Sekiranya ia berjaya proses keseimbangan akan tercapai.

Di samping itu. mereka tidak dapat menyelesaikan masalah yang kompleks. Apabila mencapai umur 4 tahun. Di dalam peringkat ini.Peringkat Pra Operasi (2 – 7 tahun) Kanak-kanak kanak telah boleh boleh menggunakan bertutur dengan dan bahasa fasih dan serta melalui lain simbol bahasa adalah untuk yang serupa menggambarkan sesuatu konsep. 2008). menguasai proses kebalikan dan akhirnya mengamati proses songsangan. kebanyakan aktiviti pembelajaran yang bererti masih bergantung kepada objek-objek konkrit dan pengalaman secara langsung (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. Bagaimanapun. boleh mengelaskan objek mengikut ciri tertentu dan memahami konsep keabadian bilangan (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. kanakdikuasainya itu. Peringkat Operasi Konkrit (7 – 12 tahun) Kanak-kanak mula memperolehi konsep transformasi. dan menggunakannya untuk membuktikan teorem atau hukum matematik serta membuat rumusan atau generalisasi daripada aktiviti-aktiviti matematik. 2008). perkembangan kognitifnya kian menjadi pesat. Oleh itu. Mereka juga boleh berfikir secara deduktif atau induktif. . kanak-kanak sudah boleh mempelajari lebih daripada satu perkara pada satu masa. Mereka masih tidak mempunyai kebolehan untuk berfikir secara abstrak. Peringkat Operasi Formal (selepas 12 tahun) Remaja telah boleh berfikir secara abstrak dan boleh menyelesaikan masalah yang lebih kompleks. Mereka menganggap pengalaman pandangan orang dengannya. Remaja juga boleh menggunakan simbol-simbol matematik untuk menggambarkan konsep yang abstrak. Kanak-kanak sudah boleh memikir secara induktif atau deduktif serta dapat menguasai konsep masa dan kelajuan. Mereka mula berupaya memberi sebab untuk menyokong kepercayaan mereka. 2008). mengaitkan satu konsep dengan konsep yang lain serta menggunakan logik untuk menyelesaikan masalah matematik (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. keupayaan berfikir secara logik masih terbatas kepada konkrit sahaja.

sumber teknologi. guru dan sekolah pula mempengaruhi perkembangan individu . Mereka berpendapat baka dan persekitaran adalah faktor-faktor yang menyebabkan kadar perkembangan manusia dan wujudnya perbezaan individu di antara satu sama lain (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. Baka ini boleh menguasai penyuburan fizikal dan mental. rakan sebaya. bahawa setiap individu menunjukkan ciri-ciri perkembangan yang serupa dalam peringkat-peringkat pertumbuhan yang tertentu. 2008). Perbezaan kecerdasan di antara individu boleh diperhatikan daripada prestasi pelajar dalam sesuatu kelas. 2008). status sosio-ekonomi. kebudayaan dan kepercayaan masyarakat. walaupun dalam peringkat pertumbuhan yang sama. Baka juga menetapkan had keupayaan. Kajian ahli-ahli psikologi Galton (1865). Biasanya. Akan tetapi. Baka atau keturunan merupakan ciriciri perwarisan yang dibawa oleh ibu bapa kepada anak-anak. emosi dan sosial. Baka diperturunkan melalui gen-gen ibu bapa kepada anak-anak. kognitif. ibu bapa yang mempunyai emosi yang kurang stabil dan bersifat pemarah akan melahirkan anak yang agresif dan autokratik. Mengikut kajian ahli-ahli psikologi. Newman (1937) dan Shieldo (1962) telah membuktikan bahawa setiap individu mempunyai kecerdasan dan kebolehan intelek yang berbeza dengan rakan sebayanya. saiz fizikal. Kajian ahli-ahli psikologi telah membuktikan bahawa tidak ada dua orang individu mempunyai kadar perkembangan yang sama.Perkembangan seseorang kanak-kanak amat dipengaruhi oleh baka atau keturunan dan faktor persekitaran. Goddard (1890). Ciri-ciri seperti warna kulit. kadar perkembangan setiap individu. Di samping faktor-faktor seperti keluarga. emosi seseorang individu juga diwarisi daripada baka ibu bapa. Misalnya. Kajian ahli-ahli psikologi sering mengaitkan perbezaan kecerdasan individu dengan kecerdasan ibu bapa mereka. warna mata dan lain-lain. kemampuan mental kita sama ada pandai atau tidak pandai (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. 2008). ibu bapa yang cerdas pintar akan melahirkan anak yang juga cerdas pintar (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. Sebagaimana yang telah dihuraikan dalam teori perkembangan manusia. tetap berbeza dari segi fizikal.

perbezaan suasana rumah. 2008). kanak-kanak bergaul dengan rakan sebaya yang rajin belajar akan mendorong perkembangan intelek dan potensinya ke tahap optimum. asuhan dan sosio-ekonomi keluarga melahirkan perbezaan individu mengikut perbezaan kadar perkembangannya (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak.dalam setiap peringkat pertumbuhannya. Institusi keluarga merupakan pengaruh utama terhadap perkembangan manusia. 2008). Misalnya. Makanan berzat dan seimbang akan membantu kanak-kanak memperkembangkan jasmaninya dengan sempurna. Menurut NAEYC (National Association For the Education of Young Children). khasnya dari perkembangan intelek. Status sosio-ekonomi keluarga yang baik atau tinggi akan membantu perkembangan intelek dan fizikal kanak-kanak ke tahap optimum kerana keluarga ini berupaya memberi makanan yang cukup berzat dan seimbang serta kemudahan pendidikan yang sempurna kepada anak-anak mereka (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. 2008). Contohnya. Kebudayaan dan kepercayaan masyarakat yang berbeza mempengaruhi perkembangan kanak-kanak sosio-emosi. asuhan dan status sosio-ekonomi keluarga. emosi dan sosial. perkembangan kognitif kanak-kanak dipengaruhi oleh persekitaran yang melingkunginya. Unsur-unsur institusi keluarga yang pengaruhi perkembangan individu ialah suasana rumah. Pengaruh rakan sebaya adalah penting dalam perkembangan kanakkanak. Adalah telah diketahui umum. . Kanak-kanak diasuh dan dididik dengan cara yang baik akan mengalami perkembangan potensi. tingkah laku dan emosi dengan sempurna. sahsiah. seperti rumah dan sekolah (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. kanak-kanak dilahirkan dalam sebuah rumah yang mesra dan penuh dengan kasih sayang akan mengalami perkembangan emosi yang sihat. Kanakkanak yang bersosialisasi dengan rakan sebaya yang bersopan santun akan menyerap nilai-nilai murni yang positif daripada mereka. makanan. Perkembangan persekitaran iaitu kognitif dan kanak-kanak sekolah dipengaruhi oleh faktor alam rumah masyarakat dalam merupakan aspek kehidupan manusia. makanan.

afektif dan psikomotor pelajar (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. intelek. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran negara.personaliti dan mental. 2008). televisyen dan komputer. filem. Sebaliknya. Guru yang bersifat penyayang dan cekap menguruskan aktiviti pengajaranpembelajaran dalam bilik darjah akan melahirkan pelajar yang berilmu. serta mengabaikan nilai kerohanian dan nilai kejiwaan. Perbezaan kebudayaan dan agama melahirkan perbezaan cara hidup serta tingkah laku manusia. Sumber teknologi ini merujuk kepada maklumat-maklumat yang diperolehi daripada bahan-bahan bacaan seperti suratkhabar. berketrampilan. kanak-kanak yang didedahkan kepada sumber teknologi yang berunsur keganasan. . beretika serta kuat beragama dengan nilai kerohanian yang sempurna. Seperti yang kita ketahui bahawa pendedahan kanak-kanak kepada sumber teknologi yang sihat akan meningkatkan kadar perkembangan kognitif. 2008). kuning atau kezaliman. Kebudayaan masyarakat yang menitikberatkan kepada keagamaan akan melahirkan individu yang beriman (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. Misalnya. 2008). berakhlak mulia. Iklim sekolah yang kondusif serta dilengkapi dengan kemudahan-kemudahan pengajaran-pembelajaran akan membantu perkembangan kognitif. emosi dan sosialnya. iklan. Masyarakat yang sihat akan mempengaruhi anggotanya dengan membentuk sikap yang sihat seperti bertanggungjawab. Guru dan sekolah merupakan pengaruh yang paling penting dalam perkembangan pelajar dari segi fizikal. emosi dan sosialnya. akan membentuk sikap yang negatif dan personaliti yang tidak diingini (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. majalah. radio. Perkembangan individu pula dipengaruhi oleh pendedahannya kepada sumber teknologi yang terdapat di alam kehidupannya. perbezaan nilai hidup membentuk perbezaan falsafah hidup di kalangan individu. Masyarakat yang menitikberatkan kebendaan akan mempengaruhi sikap manusia yang mementingkan diri sendiri dan bersikap materialistik. bermoral. rajin berusaha.

2008). memecahkan soal-soal matematik. Individu akan mengalami perkembangan sepanjang hayat mereka iaitu perkembangan fizikal (pertumbuhan fizikal akan terhenti apabila seseorang mencapai kematangan). kemahiran berbahasa. dan cara individu memperoleh pengetahuan dari lingkungannya. pengetahuan dan keintelektualan seseorang kanak-kanak dan kemampuan menjana akal budi dalam pelbagai aktiviti penyelesaian masalah. Kemahiran motor yang telah dikuasai pada peringkat awal kanak-kanak seperti berlari. Perkembangan kognitif merupakan proses peningkatan keupayaan pemikiran. menghafal sajak atau doa. Aktiviti-aktiviti seperti mengamati dan mengklasifikasi. 2008). Pada peringkat ini. dan membentuk pengetahuan serta pemahaman baru terhadap pengalaman yang dilaluinya (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. Perkembangan adalah aspek perubahan yang dialami individu dan bersifat kualitatif tetapi jelas berubah melalui peredaran masa.Guru dan sekolah merupakan agen perubahan dan bersama-sama diberi tugas untuk memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu. memahami. Jean Piaget berpendapat pemikiran sebagai satu proses yang disedari dan berkembang secara berperingkat-peringkat. dan menceritakan pengalaman. demi mewujudkan insan yang harmonis dan seimbang dari segi intelek. menganalisa. memanjat. melompat. merupakan proses kognitif dalam perkembangan anak (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. Perkembangan kognitif sering dikaitkan dengan proses perkembangan intelek seseorang. 2008). dan . rohani. Proses ini sangat penting kerana ia akan mempengaruhi kehidupan dan masa depan seseorang kanakkanak. Perkembangan kognitif merupakan salah satu daripada proses tumbesaran yang dilalui oleh setiap kanak-kanak. Tugas murni ini telah dimaktubkan dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang diisytiharkan pada tahun 1988 (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Proses kognitif melibatkan perubahan-perubahan dalam kemampuan dan pola berfikir. perkembangan motor kanak-kanak adalah lebih baik dan menunjukkan koordinasi yang lebih baik.

2008). dan tulisan mereka menjadi semakin kecil. kanak-kanak menunjukkan peningkatan yang pesat dalam memahami persekitaran dan pemikiran sesuatu benda yang berada di sekeliling. kanak-kanak yang berusia 6 tahun sudah boleh melakukan aktiviti seperti mengetuk. menunggang basikal dan meluncur (skating). Bagi mereka yang sudah berusia antara 10 hingga 12 tahun. melukis dengan menggunakan pensel untuk menggantikan krayon. Pemikiran Olahan Konkrit meliputi olahan mental yang membolehkan kanak-kanak melakukan aktiviti mental yang terdahulu dilakukan secara fizikal. menggunakan simbol bagi menunjukkan sesuatu objek dan membuat . mengikat tali kasut.sebagainya sudah mencapai tahap yang lebih mantap di samping beberapa jenis kemahiran yang baru telahpun dikuasai. berenang. Mereka tidak lagi hanya menumpukan pada perkara yang berkaitan dengan masa depan. Perkembangan kognitif kanak-kanak pada peringkat ini. tulisan mereka semakin kecil dan kemas. 2008). Pada peringkat pertengahan dan akhir kanak-kanak. Menurut Jean Piaget. Kanak-kanak antara 8 hingga 10 tahun pula boleh menggergaji. Misalnya. Kanak-kanak pada peringkat pra sekolah banyak menggunakan simbol dalam perbualan untuk menunjukkan keupayaan penggunaan bahasa. Daripada segi ingatan pula Ingatan Jangka Panjang (IJP) meningkat dan strategi seperti latihan akan memberikan kesan kepada IJP kanak-kanak (Perkembangan fizikal dan kognitif kanakkanak. mengendalikan alatan untuk berkebun dan menjahit. dan mereka telah pun menunjukkan kemahiran manipulatif yang hampir sama dengan orang dewasa seperti bermain alat muzik. Cara kanak-kanak berfikir dan menyelesaikan masalah. memakai pakaian. Ibu bapa dapat mempengaruhi perkembangan kognitif kanak-kanak dengan memindahkan pengetahuan berkenaan maklumat dan budaya dalam menunjuk ajar mereka melalui tingkah laku ibu bapa itu sendiri (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. Olahan ini membolehkan kanak-kanak melakukan pemikiran pembalikan dan juga menunjukkan kemahiran klasifikasi. Kanakkanak sudah mula berfikir perkara akan datang dan berbincang perkara lepas. Kemahiran-kemahiran ini adalah seperti lompat tali atau skipping.

Ini kerana keupayaan mereka menunjukkan sesuatu objek agak terhad dalam bahasa dan mereka cuba menyampaikan maksud dengan menggunakan simbol. konsep masa. Keupayaan mereka menggunakan simbol ini ditunjukkan melalui bermain. Kanak-kanak ini juga sudah mula menggunakan bahasa untuk mengkategorikan barang. utama yang menyumbang emosi. Sebagai contoh. Selain itu. konsep ruang dan penyelesaian masalah. Pada tahap ini juga. mengingat dan kemahiran menggunakan bahasa. Ia merangkumi bahasa dan komunikasi. kanak-kanak pada tahap ini sudah mula memahami apa yang tidak difahaminya sebelum ini. 2008). perkembangan kognitif. Kanak-kanak akhir pula sudah mula memahami aspek yang melibatkan logik dan mampu untuk menggabungkan perkara logik dengan pemikiran yang abstrak. 2008). Kurikulum Prasekolah Kebangsaan menggariskan enam komponen moral. perbandingan dan diskriminasi. ramalan. Manakala perkembangan kognitif pula melibatkan pemerhatian. Peranan yang dimainkan oleh pihak sekolah dan ibu bapa sangat penting untuk memastikan perkembangan kognitif tidak tersekat atau terganggu (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. seorang kanak-kanak dapat meniru perbuatan rakannya yang menari ballet walaupun mereka melihat beberapa hari yang lepas. Kesimpulannya ialah. kepada perkembangan fizikal serta menyeluruh. operasi nombor dan pengukuran. tahu bagaimana untuk meletakkan objek yang sama berdasarkan kriterianya. kerohanian perkembangan perkembangan kreativiti dan estetika. 2008). Kanak-kanak pada tahap ini juga mempunyai kecenderungan untuk melakukan aktiviti yang berbentuk menyusun objek. Pendidikan awal yang berkualiti amat perlu bagi meningkatkan perkembangan menyeluruh seorang kanak-kanak. kemampuan pemikiran yang baru juga akan didapati contohnya ialah memikirkan perkara yang abstrak. nombor dan warna sudah mula difahami (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak.perbandingan antara satu sama lain (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. Perkembangan ini sangat penting untuk menjadikan kanak-kanak berkeadaan baik dalam segala aspek. pengelasan. memikirkan . padanan satu dengan satu konsep nombor.

2009) : • • Jangan diajar kanak-kanak dengan perkara-perkara yang susah. Imam Al-Ghazali. kanak-kanak sudah mula mempraktikkan kemampuan baru melalui lawak dan pergaduhan dengan ibu bapa dan dengan yang lain. Pada tahap ini juga. b. Antaranya pandangan tokoh-tokoh pengasas pendidikan awal kanak-kanak dari Timur seperti Ibnu Khaldun. Nur Fatiha. Menggunakan benda-benda maujud. Berperingkat-peringkat. Nur Hazwani. Belajar daripada mudah kepada yang lebih susah: a. Mengadakan latih tubi. . 3.proses dalam pemikirannya dan juga mereka melihat sesuatu perkara sebagai relatif lebih daripada yang jelas. Pandangan mereka adalah seperti berikut: Ibnu Khaldun (Nadira Anis Sharina. d. Sharifah Nor Puteh ((Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak.0 PANDANGAN DAN PENDAPAT TOKOH DARI DALAM DAN LUAR NEGARA MENGENAI PERKEMBANGAN AWAL KANAK-KANAK Terdapat banyak pandangan dan pendapat daripada tokoh dalam dan luar negara mengenai perkembangan awal kanak-kanak. Ibnu Sina dan juga Ibnu Hazm. Menggunakan bahan-bahan bantu mengajar. 3 Ketua Bidang Dasar. Dr. Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pendidikan. 2008). c.

seorang kanak-kanak harus dididik sejak lahir. Nur Hazwani. memperelokkan fitrah dan membentuk naluri mereka.• Kanak-kanak perlu diberikan contoh-contoh konkrit yang boleh difahami melalui pancaindera. tingkah laku yang mulia. beliau berpendapat ibu bapa dan guru tidak perlu terlalu marah. Tidak mahu belajar b. Nur Hazwani. Jangan dibebankan dengan perkara-perkara diluar kemampuan mereka. Kesederhanaan adalah baik dalam membesarkan anakanak. Kanak-kanak tidak boleh dipaksa belajar. dan dapat menggembirakan mereka serta memberi kerehatan selepas penat belajar (Nadira Anis Sharina. Beliau mencadangkan belajar dan bermain secara berkumpulan bersama rakan hampir sebaya dan bukan sebaya (Nadira Anis Sharina. Aktiviti bermain . bersikap tegas dengan kanak-kanak. Menurut karyanya. 2009). Oleh sebab itu. Jadual kanak-kanak disuruh belajar haruslah disusun dengan baik.Ghazali : Kanak-kanak adalah anugerah Tuhan yang mana Allah memberi kepercayaan kepada ibu bapa untuk corakkan hati kanak-kanak yang masih suci bersih menjadi hati yang sangat bernilai dan berharga. • Masa belajar jangan terlalu panjang kerana boleh menyebabkan lupa. Pembacaan al-Quran diajar dahulu sebelum menghafalnya. Imam Al. Nur Fatiha. Ini menyebabkan mereka: a. . • • • Contoh teladan yang baik harus didedahkan mendidik kanak-kanak yang belum baligh. fitrah semulajadi kanak-kanak memang suka bermain. Cara mendidik anak-anak ialah pelajaran agama. Aktiviti bermain untuk kanak-kanak mengikut pendapat Imam Al-Ghazali ialah membantu perkembangan fizikal serta menguatkan otot mereka. Kanak-kanak harus dibentuk dengan cara lemah lembut bukannya dengan kekasaran. 2009). tidak keterlaluan dalam mendenda anak-anak. Nur Fatiha. Mencerca pengajaran yang diberi. Ibnu Sina : Sumbangan karyanya yang terbesar ialah “Qanun fi Tibb” atau dialih bahasakan menjadi “Precepts of Medicine”.takut dan bekerja berlebih-lebihan.hiburan dan rehat adalah perlu diselang-selikan.

mengukur. 2009). Guru yang baik ialah guru yang mengajar kanak-kanak bukan mengajar mata pelajaran. Melalui pengalaman itu kanak-kanak boleh mencapai potensi mereka yang semulajadi (Zulkiply bin Hj Yaakob.. merasa dan menyentuh. Kanak-kanak digalakkan berfikir dan cuba menjawab sendiri. (multiage grouping). Bimbingan itu perlu bermula daripada pengalaman deria kepada idea yang abstrak. Nur Fatiha. Percaya bahawa pendidikan adalah diasaskan kepada pengalaman-pengalaman deria. pembelajaran konsep hendaklah dengan melalui manipulatif seperti membilang. Oleh itu kanak-kanak perlu belajar dalam persekitaran yang terancang dan kanak-kanak berkembang melalui main” Antara idea-idea Froebel ialah taman kanak-kanak perlulah dipenuhi dengan . Friedrich Froebel (1782-1852) : Menurut beliau “kanak-kanak umpama biji benih. 2009). Beliau yakin bahawa ibu adalah orang yang terbaik untuk mengajar anaknya (Zulkiply bin Hj Yaakob. 2009). Selain itu terdapat juga pandangan tokoh-tokoh lain seperti di bawah: Johann Heinrich Pestalozzi (1746-1827) : Idea-idea beliau mengenai pendidikan ialah anak-anak perlu dibimbing secara perlahan-lahan berdasarkan potensi yang ada padanya. ibu bapa dan pendidik umpama tukang kebun.Ibnu Hazm : 5 tahun adalah sesuai bagi permulaan proses pembelajaran secara sistematik yang bermula dengan mengetahui. meniru. dan menyebut huruf tanpa desakan atau kekerasan bagi mendapatkan kesempurnaan. Nur Hazwani. Beliau juga percaya kepada kumpulan pelbagai umur. kindergarten pula ialah taman untuk kanak-kanak. Beliau percaya pengajaran boleh dibentuk berdasarkan objek. manakala guru hanya sebagai pembimbing (Nadira Anis Sharina. Oleh itu.

mempunyai bilik yang senang dimasuki cahaya.Suasana di taman kanak-kanak hendaklah dapat mengawal kanak-kanak daripada pengaruh jahat yang terdapat dalam masyarakat dan bahaya alam semulajadi.keindahan untuk menarik perhatian kanak-kanak (Zulkiply bin Hj Yaakob. Di taman kanak-kanak perlu dipupuk dengan perkembangan mental. saiz dan warna. kanak-kanak mempelajari sesuatu melalui perbuatan. 2009).Kelas prasekolah perlu dipenuhi dengan pemandangan. Sekurang-kurangnya ia dicat dengan warna yang terang. Pembelajaran bukanlah sesuatu yang terpisah dan ia saling berkaitan antara satu sama lain (Zulkiply bin Hj Yaakob. Menurut beliau. 2009). Beliau menekankan kaedah bermain kepada kanakkanak dan belajar melalui membuat. binatang dan gambar-gambar. dipenuhi dengan taman-taman. Dilengkapi dengan kerusi meja yang sesuai untuk kanak-kanak. Taman kanak-kanak merupakan satu pendekatan terhadap latihan kanakkanak (Zulkiply bin Hj Yaakob. Beliau menekankan disiplin diri terhadap kanak-kanak dan motivasi dalaman adalah penting bagi kanak-kanak. Ia perlu diberi kebebasan. Dr. Ia hendaklah berdasarkan kepada keperluan dan keupayaan kanak-kanak. mereka tidak dapat . bunyi-bunyian dan objek-objek untuk kanak-kanak yang mempunyai bentuk yang mudah. Keadaan bilik janganlah sempit kerana menyusahkan perjalanan aktiviti. fizikal dan sosial kanak-kanak. Pendidikan adalah pembinaan watak atau peribadi kanak-kanak. 2009). Beliau mencadangkan dalam mendidik kanak-kanak perlu menggunakan objek supaya menimbulkan minat dalam pembelajarannya. Mastura Badzis : Segala apa yang dilihat dan didengari oleh seorang kanak-kanak dari persekitarannya adalah merupakan satu pendidikan baginya kerana yang nyata bagi kanak-kanak di peringkat awal umur.

koordinasi. 2009). daya cipta. dan ketangkasan seorang murid. Crow (1980) dalam Ladyzuely (2010) Menurut Crow dan perkembangan menyatakan. Slavin (1997) dalam Ladyzuely (2010). dan Crow dan Crow : Paul Eggan dan Don Kauchak dalam Ladyzuely (2010). Beliau berpendapat. Don. sosioemosional dan kognitif serta bahasa. moral dan sosial.membezakan yang baik dan yang buruk. personaliti. Apa yang membezakan ialah Islam menekankan kelakuan pembentukan sahsiah seseorang kanak-kanak bukan hanya fizikalnya tetapi pemantapan akhlaq perlu diterapkan seiring dengan penerapan keimanan di dalam ruh dan jiwanya (Zul. berpendapat perkembangan adalah berkaitan dengan mengapa dan bagaimana individu berkembang dan membesar. menyesuaikan diri kepada persekitaran dan berubah melalui peredaran masa. Model Montessori Caplan dan Caplan (1976) dalam Saayah Bt Abu (2008) dalam Perlaksanaan Aktiviti Belajar Melalui Bermain Di Tadika-tadika Kawasan Melaka Tengah Melaka menyatakan bermain sebagai penentu penting bagi perkembangan kekuatan sahsiah. perkembangan social dan intelek disamping dapat memperkembangkan kekuatan fizikal . kestabilan emosi. iaitu perkembangan dari segi fizikal. Paul Eggan. berpendapat perkembangan adalah perubahan yang berurutan dan kekal dalam diri seseorang hasil daripada pembelajaran. kanak-kanak perlu dibentuk dan dididik sejak dari awal. individu akan mengalami perkembangan sepanjang hayat. Barat dan Islam mempunyai perspektif yang sama dalam hal ini. pengalaman dan kematangan. Slavin. Teori Kognitif Piaget Good dan Brophy (1990) dalam Teori Perkembangan Kognitif Piaget (1926) dan dijelaskan oleh Aminah Ayob dalam Syarahan Umum : Pembelajaran Berasaskan Minda Dan Implikasinya Kepada Pendidikan menerangkan bahawa skema (the internal knowledge structure) berkembang apabila . rohani. merupakan perubahan secara ‘kualitatif’ serta cenderung ke arah yang lebih baik dari segi pemikiran.

pendidikan prasekolah merupakan peringkat awal dalam proses pembelajaran yang amat penting kerana pengalaman di prasekolah dapat member persediaan yang boleh membekalkan kanak-kanak dengan kemahiran. konsep-konsep yang ada pada seseorang boleh berubah selaras dengan pengalaman baru yang diperolehinya dan ini dinamakan penyalaan atau tuning.kanak-kanak berinteraksi dengan persekitarannya dan skema itu sentiasa berkembang dan berubah kerana menyerap dan menyimpan maklumat baru. . Model Konstruktivisme Rumelhart dan Norman (1978) dalam Subadrah Nair (2005) menjelaskan dalam Penggunaan Model Konstruktivisme Lima Fasa Needham Dalam Pembelajaran Sejarah menyatakan. Selain itu. dan sentiasa mempunyai sikap yang positif terhadap individu lain tanpa ada kecenderungan (bias) negatif terhadap yang lain. seseorang dapat membina kosep dalam kognitifnya dengan menghubungkan pengetahuan baru dengan pengetahuan yang sedia ada padanya dan proses ini dinamakan accretion. Seseorang juga boleh membina konsep-konsep dalam struktur kognitifnya dengan menggunakan analogi iaitu berdasarnya pengetahuan yang ada padanya. Model Erikson MacNaughton (2005) dalam Model Erikson (1975) dan dijelaskan oleh Mariani Md Nor dalam Realiti Trend Dan Isu Dalam Pendidikan Awal Kanak-kanak menyatakan. keyakinan diri.

Ketiga. Ciri-ciri tahap perkembangan tersebut disertakan dalam Jadual 2. Kedua. Subjek telah memilih satu gambar yang difikirkan mewakili perspektif boneka. Sebagai kesimpulan.4. Menurut Piaget dan Inhelder (1956) dalam Omar Ibrahim dan Wan Rafaei Abdul Rahman (1994) menyatakan. Menurut Piaget dan Inhelder (1956) dalam Omar Ibrahim dan Wan Rafaei Abdul Rahman (1994) telah menyatakan. subjek diminta menyusun tiga buah gunung itu supaya sama dengan perspektif di dalam gambar. ia tidak boleh . tetapi oleh kerana pengaruh Egosentrisme masih kuat. dalam kajian tersebut. bahawa mereka telah mereka bentuk tiga jenis tugasan berhubung dengan tiga buah gunung tersebut untuk mengkaji masalah penyelarasan perspektif. Mereka telah berjaya mengesan tahap-tahap perkembangan yang membawa ke arah penguasaan penyelarasan perspektif. Kanak-kanak Tahap IIA tidak dapat mengenal pasti bahawa seseorang yang berada di tempat lain akan mempunyai perspektif yang berbeza daripada perspektifnya (egosentrisme tulen).0 KAJIAN-KAJIAN LEPAS YANG MENYENTUH ASPEK MODEL DAN TEORI YANG BERKAITAN Menurut Piaget dan Inhelder (1956) dalam Omar Ibrahim dan Wan Rafaei Abdul Rahman (1994) menyatakan. Kanak-kanak Tahap I tidak memahami tugasan yang perlu dilakukan. Pertama. tahap-tahap perkembangan itu merupakan satu perubahan pemikiran dari egosentrisme tulen kepada pemahaman lengkap. satu boneka yang dianggap sebagai pemerhati diletakkan di beberapa kedudukan atau orientasi keliling tiga buah gunung itu yang diletakkan dalam satu susunan yang tetap.1. telah memeriksa perspektif sekumpulan objek dengan menggunakan tiga buah model gunung yang mempunyai tanda-tanda saran seperti warna dan saiz yang berbeza dan kemuncaknya yang tertinggi diselubungi salji. Kanak-kanak Tahap 11B mula sedar tentang perbezaan perspektif. mereka telah melibatkan seramai 100 kanak-kanak di Geneva yang berusia 4-12 tahun. subjek ditunjukkan sekeping gambar dan diminta meletakkan boneka pada satu orientasi supaya perspektif di dalam gambar.

Dalam TahapIII.1 Ringkasan ciri tahap perkembangan yang dihuraikan oleh Piaget dan Inhelder (1956): . kanakkanak boleh mengenal pasti perbezaan perspektif. Menurut Piaget dan Inhelder (1956) dalam Omar Ibrahim dan Wan Rafaei Abdul Rahman (1994) yang telah dinyatakan dalam Jadual 2. Walaupun demikian.menggambarkan dengan tepat perspektif orang lain. mereka tidak mempunyai kemahiran untuk sentiasa berjaya dalam menggambarkan dengan tepat perspektif orang lain (IIIB-pemahaman lengkap).

telah menjalankan beberapa kajian replikasi mengenai tugasan yang direka bentuk oleh Piaget dan Inhelder . Ini membolehkan mereka menentukan berbagai-bagai pandangan orang lain dengan betul Menurut Dodwell (1963). Egosentrisme: Kanak-kanak memikirkan pemerhati mempunyai pandangan yang sama sepertinya dengan : a) Memilih pemerhati. Kanak-kanak membezakan Tahap IIIA menunjukkan berbagai-bagai kemajuan pandangan dalam hingga usaha berjaya menyelaraskan berbagai-bagai pemandangan. Laurendeau an Pinard (1970). Kanak-kanak menguasai sepenuhnya penyelarasn kedua-dua hubungan kiri-kanan dan depan-belakang. balas peralihan. asalkan gambar itu menunjukkan ketiga-tiga Tahap IIB Gerak buah gunung. Opper (1977) dan Robinson dan Robinson (1983) dalam Omar Ibrahim dan Wan Rafaei Abdul Rahman (1994) menyatakan. tetapi menghadapi kesukaran untuk menyelaraskan hubungan kiri-kanan dan depan-belakang mengenai kedudukan ketigatiga gunung. Kanak-kanak tidak boleh atau hampir tidak boleh membezakan pemandangannya dengan pemandangan seorang pemerhati. Kanak-kanak menyedari berbagai-bagai pandangan seperti.Tahap I Tahap II Tahap IIA Kanak-kanak tidak memahami arahan atau soalan yang dikemukakan. Walaupun demikian ciri itu dihuraikan dari segi pandangannya kerana pengaruh egosentrisme masih Tahap III kuat. Kanak-kanak cuba membezakan berbagai-bagai pandangan dan menumpukan perhatian kepada satu ciri yang dominant. ATAU gambar yang mewakili pemandangan b) Menganggap sebarang gambar boleh mewakili semua pandangan. mereka tidak sentiasa dapat menentukan berbagai-bagai pandangan orang lain dengan Tahap IIIB betul. Dengan itu.

Menurut Laurendeau an Pinard (1970) dalam Omar Ibrahim dan Wan Rafaei Abdul Rahman (1994) menyatakan bahawa dalam kajian mereka. yang dinyatakan dalam jadual 2. tetapi dia membayangkan kesedaran bahawa perspektif orang lain tidak perlu sama dengan perspektifnya. subjek di tahap ’mula sedar perbezaan perspektif’ masih dipengaruhi oleh egosentrik.(1956). Menurut Dodwell (1963) dalam Omar Ibrahim dan Wan Rafaei Abdul Rahman (1994) telah menyatakan. mereka telah menyokong kewujudan tahap perkembangan yang dikesan oleh Piaget dan Inhelder (1956).(1956) dalam Omar Ibrahim dan Wan Rafaei Abdul Rahman (1994) menyatakan. Pada amnya. kami tidak dapat menentukan sama ada tahap ’mula sedar perbezaan perspektif’ dapat dikesan atau tidak oleh beliau. Dengan itu. Menurut Piaget dan Inhelder . bagi kanak-kanak yang sedang membesar. Menurut Piaget dan Inhelder (1956) dalam Omar Ibrahim dan Wan Rafaei Abdul Rahman (1994) telah menyatakan. sesuatu bentuk pemikiran itu tidak akan timbul atau boleh hilang dengan secara mendadak. Menurut Opper (1977) dalam Omar Ibrahim dan Wan Rafaei Abdul Rahman (1994) menyatakan bahawa dalam kajian beliau. . di antara kajian mereka ialah penyelarasan perspektif. beliau tidak menghuraikan dengan terperinci tingkahtingkah laku yang mencirikan tahap-tahap perkembangan yang dilaporkannnya.2. kemungkinan besar subjek di tahap ini masih dipengaruhi oleh egosentrisme tetapi beliau tidak membuat kenyataan yang jelas. Lazimnya.

beza antara umur. Penyelidikan N Beza antara umur Tidak faham tugasan (I) / / - Egosentrisme (IIA) Mula sedar perbezaan perspektif (IIB) Pemahaman Separa (IIIA) / / / / / Lengkap (IIIB) / / / / / Piaget dan Inhelder 100 (1956) Dodwell (1963) Laurendeau Pinard (1970) Opper (1977) Robinson Robinson (1983) 194 dan 450 494 dan 111 4-12 5-11 4-12 6-16 5-11 / / / / - / / / / . dan tahap-tahap perkembangan yang dikesan oleh beberapa orang penyelidik dalam Omar Ibrahim dan Wan Rafaei Abdul Rahman (1994).2 Bilangan subjek.Jadual 2.

manakala di Tahap II. tidak menyatakannya. Tingkah laku subjek (gred 2-8 dan 11. Menurut Robinson dan Robinson (1983) dalam Omar Ibrahim dan Wan Rafaei Abdul Rahman (1994) menyatakan.2. Amerika Syarikat) tidak boleh diklafikasikan secara kualitatif kepada tahap-tahap perkembangan itu. Dodwell (1963). Jika dirujuk dalam Jadual 2. telah menunjukkan ciri-ciri tahap perkembangan yang berbeza sedikit daripada yang dapat dikesan oleh penyelidik-penyelidik lain. Menurut Robinson dan Robinson (1983) dalam Omar Ibrahim dan Wan Rafaei Abdul Rahman (1994) menyatakan. Walaupun demikian tiga tahap perkembangan yang telah dikesan itu boleh disusun dalam satu urutan berhierarki yang tetap iaitu syarat yang dikatakan oleh Piaget perlu ditunjukkan di dalam perkembangan sesuatu konsep. Laurendeau dan Pinard (1970) dan Opper (1977). Fry.Menurut Robinson dan Robinson (1983) dalam Omar Ibrahim dan Wan Rafaei Abdul Rahman (1994) menyatakan. Sebaliknya menurut Flavell. kanak-kanak mewakili dengan betul hubungan depan–belakang dan di Tahap III mereka dapat menguasai hubungan kiri-kanan untuk mencapai pemahaman keseluruhan perspektif. Ini merupakan perbezaan yang ketara sekali di antara keputusannya dengan keputusan Piaget dan Inhelder (1956). Salatas dan Flavell (1976) berpendapat bahawa tahap akhir (IIIB) perspektif ruang boleh dibahagikan kepada dua bahagian. kanak-kanak boleh menyelaraskan dimensi ruang kiri-kanan dengan . Walaupun menurut Piaget dan Inhelder (1956) dalam Omar Ibrahim dan Wan Rafaei Abdul Rahman (1994). Botkin. egosentrik hampir tidak wujud di kalangan kanak-kanak. di dalam kajiannya menyatakan ciri-ciri tahap perkembangan adalah seperti berikut : dalam Tahap I. Pertama. tahap pertama Robinson dan Robinson (1983) boleh dianggap sepadan dengan Tahap IIB Piaget dan Inhelder (1956) kerana kedua-duanya mempunyai satu ciri yang sama : kanak-kanak menumpukan perhatian kepada sifat dominan sesuatu objek. Tahap kedua pula diletakkan dengan Tahap IIIA dan Tahap ketiga adalah sama dengan Tahap IIIB. Wright dan Jarvis (1968) dalam Omar Ibrahim dan Wan Rafaei Abdul Rahman (1994) menyatakan. kanak-kanak menetapkan dengan tepat sifat dominan sesuatu objek. menurut Robinson dan Robinson (1983) dalam Omar Ibrahim dan Wan Rafaei Abdul Rahman (1994) menyatakan. tidak menyokong keputusan Piaget dan Inhelder (1956).

.depan-belakang dan kedua. kanak-kanak memahami maksud sesuatu pemandangan. Di antara dua komponen yang dikaji itu. Pemahaman pemandangan mempunyai dua komponen: (a) kanak-kanak itu mesti memahami bahawa pemerhati tidak mempunyai lebih daripada satu pemandangan mengenai satu susunan objek-objek tetapi pandangan tunggal yang unik. pengetahuan bahawa pemerhati mempunyai satu pandangan unik adalah yang pertama sekali muncul. (b) kanak-kanak itu mesti mengetahui bahawa sesuatu pandangan itu tidak boleh dilihat lebih daripada satu kedudukan atau orientasi sekeliling objek-objek itu. Komponen ini wujud di kalangan kanak-kanak gred 2 yang memahami bahawa dua pemerhati yang berada pada orientasi yang berbeza tidak mempunyai pandangan yang sama. Mereka telah mengkaji dua komponen ini dengan melibatkan tadika dan gred 2.

masyarakat dan pihak yang terlibat bagi melahirkan kanak-kanak yang bijak. mereka boleh merancang aktiviti memahirkan kebolehan kanak-kanak dan sebagainya. makanan. Selain itu. persekitaran. Seperti yang kita ketahui adalah amat penting bagi setiap ibu bapa mahupun guru untuk mengetahui tahap-tahap perkembangan kanak-kanak supaya dapat mengenal pasti kedudukan dan kebolehan kanak-kanak. Ibu bapa atau guru juga perlu melengkapkan diri dengan pengetahuan tentang pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak supaya apa yang ingin diajar lebih berkesan. Kajian-kajian lepas yang menyentuh tentang model dan teori ini juga banyak memberikan reaksi . berkemahiran. Ini dapat mengelakkan kia mengharapkan lebih daripada apa yang mampu dilakukan oleh kanak-kanak tersebut. setiap kanak-kanak adalah berbeza dari segi perkembangan kognitifnya yang mana ia berkemungkinan dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti baka. Pandangan tokoh tidak kira sama ada di Barat ataupun Timur sebenarnya memberi peluang untuk menambah baik model dan teori yang sedia ada atau menjadikan model dan teori lebih mendapat perhatian serta pengguna yakin untuk menggunakannnya. kecerdasan dan juga berbagai faktor lain. mempunyai nilai sikap yang baik serta terpuji. pandai. juga Ibu bapa atau guru hendaklah yang menyesuaikan aktiviti dan ransangan mengikut ciri dan kebolehan kanakSeterusnya. Model dan teori yang dibina adalah bertujuan untuk memberi panduan kepada guru. Di samping itu.KESIMPULAN Model dan teori perkembangan awal kanak-kanak ini sedikit sebanyak dapat memberi panduan kepada guru dan juga ibu bapa tentang perkembangan yang dilalui oleh seseorang kanak-kanak. kita juga dapat mengenal bahawa setiap kanak kanak-kanak itu. Secara ringkasnya boleh disimpulkan bahawa model dan teori perkembangan awal kanak-kanak mempunyai perkaitan antara satu sama lain. ibu bapa. adalah individu.

Hasilnya adalah suasana masyarakat dan kolaborasi yang sesuai dengan tahapan perkembangan untuk orang dewasa mahupun anak-anak. barulah kesan pembelajaran dapat dialami sendiri oleh kanak-kanak.tokoh falsafah ini. Jean Piaget. Kaedah mengajar di sekolah Montessori mengutamakan latihan daya penglihatan. Alatan mengajar yang disediakan perlulah mempunyai sifat-sifat khas supaya kanak-kanak boleh menggunakan deria mereka. pendengaran dan sentuhan. kaedah Montessori dan bahan pengajarannya menekankan “Sensory Teaching And Learning”. Sebenarnya pembelajaran dalam bentuk yang pelbagai membolehkan kanak-kanak belajar melalui pengalaman dan persekitara. Hal ini boleh menyebabkan kanak-kanak berasa seronok dan aktiviti mencabar di . dan iman bersamaan dengan ibu bapa. Rumusan kepada pendekatan Reggio Emilia adalah bagi pendidikan awal mencerminkan teori kekeluargaan bersama John Dewey. Kebanyakan daripada apa yang berlaku di kelas mencerminkan pendekatan konstruktivis pendidikan awal. Selain itu juga.positif dan bersetuju dengan pendapat tokoh. Salah satu aspek yang paling mencabar dari Pendekatan Reggio Emilia adalah permohonan daripada banyak sudut pandangan mengenai keperluan kanak-kanak. Vygotsky dan Jerome Bruner dan lain-lain. dan anak-anak untuk menyumbang dalam cara yang bermakna bagi penentuan pengalaman sekolah . minat. Kanak-kanak seharusnya dibiarkan untuk meneroka dunia mereka sendiri. Ciri-ciri lain yang bertentangan dengan kepercayaan banyak pendidik Barat adalah pentingnya kemampuan anak untuk bergaul dalam kumpulan sebaya. Rumusan daripada Model Montessori ialah pembelajaran melalui penerokaan kepada persekitaran adalah penting bagi kanak-kanak kerana hal ini membolehkan mereka belajar semua benda di persekitaran mereka. Ini bertujuan agar kanak-kanak mendapat pengalaman dan latihan menggunakan deria dengan cekap dan beliau membuat kesimpulan bahawa tingkahlaku kanak-kanak ini merupakan satu usaha untuk mempelajari mengenai persekitaran dengan menggunakan tangan mereka. guru. Pendekatan Reggio Emilia mempunyai cabaran dalam beberapa konsep dan kebolehan guru sesuai dengan tahap perkembangan amalan. dan kemampuan. Rumusan bagi Model Montessori ialah kaedah ini sesuai dengan masalah pembelajaran kanak-kanak.

com/doc/4853347/Perkembangan-Fizikal-danKognitif-Kanakkanak Creative thinking. sekolah atau masa depan. Latar belakang Jean Piaget.sekelilingnya dapat menjadikan fizikalnya lasak dan mempunyai daya tahan yang tinggi.wikipedia. melihat. Diperoleh pada 28 Februari 2010. Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. 2005.blogspot.com/doc/22087791/teoripembelajaran. Pulau Pinang. Aktiviti ransangan yang bersesuaian perlu dimulakan secepat mungkin. merasa dan keseimbangan (vestibular). dipetik daripada http://ms. mendengar.com/doc/16051322/Teori-KecerdasanPelbagai-Gardner-dan-Teori-Kecerdasan-Emosi-Goleman Creative thinking. 2009. Selain itu. menghidu.com/2009/01/latar-belakang-jeanpiaget. melalui penggunaan sensori-deria juga kanak-kanak dapat menyentuh. 2008. BIBLIOGRAFI Ahmad Tarmizi Talib.scribd. Diperolehi pada 25 Februari 2010 dan dipetik daripada http://www. Kanak-kanak. Syarahan Umum : “Pembelajaran Berasaskan Minda Dan Implikasi nya Dalam Pendidikan”. 2009.scribd. merasa selamat dan beremosi kukuh serta menyediakan kanak-kanak untuk menghadapi cabaran dalam hidup samada di rumah.scribd. Teori Kecerdasan Pelbagai (Gardner) dan Teori Kecerdasan Emosi (Goleman). Diperolehi pada 27 Februari 2010 dan dipetik daripada http://www. Teori pembelajaran. Creative Thinking.html Aminah Ayob. 2009. Dewan Budaya Universiti Sains Malaysia. Diperolehi pada 1 Mac 2010 dan dipetik daripada http://www. 2009. Ransangan pelbagai deria yang bersesuaian yang diberikan dalam suasana kasih sayang dan penjagaan yang rapi terhadap keperluan kanak-kanak akan membantu perkembangan otaknya dan menggalakkan perkembangan kanak-kanak yang gembira.org/wiki/Kanak-kanak Creative thinking. Diperolehi pada 28 Februari 2010 dan dipetik daripada http://ahmadtarmizitalib. .

2009. Limited Mastura Badzis. dipetik dari http://www. Jas Laile Suzana Jaafar. diperolehi pada 7 Mac 2010 dan dipetik daripada http://www. The University of Leeds: Centre for Studies in Science and Mathematics Education. dipetik daripada http://www. Perkembangan manusia. Noor Azizah Ahmad. 2009. Diperoleh pada 2Mac 2010. E. DreamDolphin Media. 2007. Bronwy BEECHER.scribd. Good. Lain Macleod. Educational psychology: A realistic approach.info/multipleintelligences/howard-gardner/. Sue DOCKETT.com/DRAGONIZER/topic/760348/1/. Model Pendidikan Montessori. Nur Fatiha. Diperolehi pada 5 Mac 2010 dan diambil daripada http://www.com/doc/14705430/tokohtokoh-timur-dalam-pendidikanprasekolah. 1987. Teaching strategies for developing understanding in science. 2010. Sugunavathy. Asitah Puniran. Diperolehi pada 2 Mac 2010 dan dipetik daripada http://www. British: Heinemann Education Publishers.utm. Howard Gardner. 1990. Diperolehi pada 4 Mac 2010. kalponah & Noorbaya Othman.my/content/view/186/2/ Nadira Anis Sharina.zetaboards. Howard Gardner. Multiple Intelligences. . Programming and plaining in early childhood settings. Zalila Ismail. Nur Hazwani. & Brophy.my/ePusatSumber/pdffail/ptkghdfwP/N00RAZIZAHAP01026 8D2006TTP. Diperolehi pada 26 Februari 2010 dan dipetik daripada http://s6. L. Diperolehi pada 2 Mac 2010 dan dipetik daripada http://www. Advanced Early Yaers Care and Education. R.pdf Nor Nurulhayati Aris. Leonie ARTHUR. J. 2004. 2005.Brudenell.mindamadani. Teori Kecerdasan Pelbagai. Pengaplikasian Teori Konstruktivisme Dalam Proses Pengajaran dan Pembelajaran Mata Pelajaran Reka Cipt . New York: Longmans Green.com/doc/24902467/Model-Montessori. Pandangan tokohtokoh pengasas pendidikan awal kanak-kanak dari Timur. T. 2008. 2006. Ladyzuely. Sue FARMER. Lee Nien Zee. Selangor: Arah publications. Elizabeth DEATH. 2005.scribd.mypersonality. Australia: Nelson Australia Pty. Pendidikan Anak-anak di Peringkat Awal Umur Berasaskan Binaan Kurikulum yang Integratif.Dragonizer.fp.scribd. Needham. Pengenalan kepada psikologi kanakkanak dan remaja.com/doc/5212225/BAB-2PERKEMBANGAN-MANUSIA.

infosihat.perapi. Dalam Anderson.my/penyakit/Kanakkanak/RansanganPelbagaiDeria. E. Hilldale. Jil. dipetik daripada http://eprints. Spiro. dan Montague. R. Saayah Bt Abu. Suppiah nachappan. Equilibration of cognitive structure. Rangsangan Pelbagai Deria. 2009. D. 2009. R. Ramlah Jantan.utm.gov.J.21-40. Diperolehi pada 2 Mac 2010 dan dipetik daripada http://www. Semantic factors in cognition.. 2009. Jurnal Pendidik Dan Pendidikan. 1994. 1978.html Zulkiply bin Hj Yaakob. Melaka”. Early Childhood Curriculum: Developmental Bases for Learning and Teaching. Omar Ibrahim dan Wan Rafaei Abdul Rahman.pdf. tuning and restructuring: Three models of learning. Sue C Wortham. Abdul Aziz Abdul Shukor.Nurul Amirah Mohd Razali dan Zaidatun Tasir. dan Norman.E. Nurul Amirah Mohd Razali dan Zaidatun Tasir. 2008. dipetik daripada http://www.my/7988/1/EDUPRES_(F3)_8. J. Diperoleh pada 1 Mac 2010. Universiti Kebangsaan Malaysia Piaget. Pendidikan kanak-kanak Islam. 2009. NJ: Lawrence Erlbaum Associates. Diperolehi pada 28 Februari 2010 dan dipetik daripada http://zulprasekolah. Rumelhart.C.com/2009/01/pra-3101-asas-pendidikan-awalkanak. D. Diperoleh pada 28 Februari 2010. 2005.Maktab Perguruan Islam Subadrah Nair. (ed. United State of America: Pearson Education. 20. W. Asas pendidikan awal kanak-kanak. (1970). New York: Viking Press. Selangor: Oxford Fajar Sdn. Jabatan Ilmu Pendidikan Islam. “Perlaksanaan Aktiviti Belajar Melalui Bermain Di Tadika-tadika Kawasan Tengah Melaka. 2008. Bhd Zul. ..pdf. Rekabentuk Sistem Pembelajaran Konsep Nombor Berasaskan Pendekatan Permainan yang Menerapkan Teori Perkembangan Kognitif Kanak-kanak. ‘Penggunaan Model Konstruktivisme Lima Fasa Needham Dalam Pembelajaran Sejarah’.). 2010.blogspot. Selangor. Penyelarasan Perspektif di Kalangan Kanak-kanak Melayu. Accretion.com/artikel/pendidikan-anak-anak/15pendidikan-awal-kanak-kanak-islam.html. A.2005. Psikologi pendidikan.

[4] History Head Start began as part of President Lyndon Johnson's War on Poverty and Great Society. social and other services. Launched in 1965[1] by its creator and first director. Jule Sugarman.[3] The program was further revised when it was reauthorized in December. which began the program in 1965. The following year it was authorized by Congress as a year–round program.[3] it was modeled on the Little School of the 400. Born in the Mississippi Freedom Schools. operated by the Carnegie Corporation Preschool Television project. Head Start began funding a program that would eventually be called Sesame Street.The Head Start Program is a program of the United States Department of Health and Human Services that provides comprehensive education. 2007. and parent involvement services to low-income children and their families. As of late 2005. health. nutrition. Congress enacted the Head Start Act in 1981. The Head Start Act of 1981[2] expanded the program. Washtenaw County Head Start school. Experience showed that six weeks of preschool couldn't make up for five years of poverty. more than 22 million pre-school aged children had participated. Head Start was originally conceived as a catch-up summer school program that would teach low-income children in a few weeks what they needed to know to start kindergarten.[5] giving broad powers to the Office of Economic Opportunity.[5] headed by Sargent Shriver. health. Michigan • Mission statement Head Start promotes school readiness by enhancing the social and cognitive development of children through the provision of educational. The Economic Opportunity Act of 1964 first authorized the program. Superior Township.[7] In 1968.[8] The Office of Economic Opportunity's Community Action Program launched Project Head Start as an eight-week summer program in 1965.[2] In 1969 Head Start was transferred to the Office of Child Development in the Department of Welfare (later the Department of Health and Human Services . Head Start is one of the longest-running programs to address systemic poverty in the United States. [6] The Elementary and Secondary Education Act of 1965 also addressed preschool education. nutritional.

Education includes preschool education to national standards that have become de facto standards[citation needed] for all US preschools. economic hardship. health check–ups and dental check–ups. . those living in motels or cars. Family and Community Partnerships – Head Start offers parents opportunities and support as they identify and meet their own goals. Head Start – Helps to create healthy development in low-income children ages three to five. Social services provide family advocates to work with parents and assist them in accessing community resources for low income families. Offers services that depend on each child and family's culture and experience. Services target children from six-months to five-years of age. and adequate nighttime residence. Homeless children The 2007 Head Start reauthorization directed Head Start to serve homeless children. but also children who are "sharing the housing of others due to loss of housing. the Early Head Start program was established to serve children from birth to three years of age reflecting evidence that these years are critical to children's development. Programs • • • • • Early Head Start Program – Promotes healthy prenatal outcomes. nurture their children in the context of their family and culture. or similar reason.[9] Migrant and Seasonal Head Start – Provides Head Start services to children of migrant and seasonal farm workers. Because of the families' work constraints. Health services include screenings. Homeless children "lack a fixed. to influence all aspects of a child's development and learning. Services Head Start provides education.(HHS)) by the Nixon Administration. regular. Today it is a program within the Administration for Children and Families (ACF) in the HHS. American Indian-Alaska Native Head Start – Target Native American and Alaska Native children and families. Head Start programs must provide services to the younger and older siblings of such children. healthy families and infant and toddler development beginning as young as newborns. Programs are administered locally by nonprofit organizations and local education agencies such as school systems."[10] Programs must identify such children and provide services within a reasonable period. service hours are longer and programs extend for fewer months than traditional Head Start." This includes the typical homeless child in a shelter or other outreach program. and advocate for communities that support children and families of all cultures. In FY 1994. health and social services.

and 4-year-olds with only one year of Head Start before kindergarten. All programs are required to provide full services to children with disabilities (10% of their total enrollment). DHHS 2011 Study A 2011 report by the Department of Health and Human Services. the average teacher made $26. and half must have bachelor's degrees. Funding Grants are awarded by ACF Regional Offices and the Office of Head Start's American Indian – Alaska Native and Migrant and Seasonal Program Branches directly to local public agencies. All teachers must have associate degrees in a related field by 2013. the average Head Start teacher made $21.000 children.604 different programs operating more than 48. Families must earn less than 130% of the federal poverty level. [citation needed] Qualifications of teachers Section 648A of the Head Start Act[11] lays out guidelines for the training of Head Start teachers and aides.000 classrooms scattered across every state (and nearly every county) at an average cost of $7. Services were provided by 1. Impacts at the end of kindergarten were scattered…”. The staff consists of nearly 212. “advantages children gained during their Head Start and age 4 years yielded only a few statistically significant differences in outcomes at the end of 1st grade for the sample as a whole. compared to the $43. private organizations. Head Start students were split into two distinct cohorts – 3year-olds with two years of Head Start before kindergarten. and physical health outcomes of Head Start students as compared to a control group that attended private preschool or stayed home with a caregiver.000 that public school teachers made.000 per year. The study found that: 1) Though the program had a “positive impact” on children’s experiences through the preschool years.8+ billion dollar budget for 2005 provided services to more than 905." examined the cognitive development. 57% of whom were four years old or older. Indian Tribes and school systems. 2) After first grade.Eligibility Eligibility is largely income–based though each local program includes other eligibility criteria such as disabilities and services to other family members. “Head Start Impact Study. and 43% three years old or younger.000 per year. there were no .[citation needed] Effectiveness Reports on the long-term effectiveness of Head Start are mixed.222 per child. Up to 10% of any funded program's enrollment can be from higher income families or families experiencing emergency situations.[9] The $6.[13] As of 2009.000 paid personnel and six times that number of volunteers.[12] As of 2003. social-emotional development.

Among European–Americans.[1] Criticisms resulted in plans to improve program services. In addition. and possibly have higher earnings in their early twenties than their nonparticipant siblings. health. however. Garces.” Compared to students in the control group. This phenomenon. Head Start may increase the likelihood that African American males graduate from high school. who were the most disadvantaged. The study concludes. black and Hispanic participants. and parenting domains. and mixed results on measures of shyness. Currie and Thomas separately analyzed white. and Currie used data from the Panel Survey of Income Dynamics to review outcomes for close to 4.[19] Many researchers argue that Head Start's significant initial impacts quickly fade. although access to the program may lead to improved parent-child relationships through 1st grade. showed larger and longer lasting improvements than black children.”[14] Supportive studies and statements According to Datta[15][not in citation given][16] who summarized 31 studies. a potentially important finding for children’s longer term development. the program showed immediate improvement in the IQ scores of participating children. there are few sustained benefits. is evident as early as second and third grade. social withdrawal and problematic studentteacher interactions. attend college. The cohort of 3-year-olds with two years of Head Start attendance.[20][21][22] . However. Mothers who were themselves enrolled in Head Start were compared to their adult sisters who were not.[18] Mixed studies and statements A within–family analysis compared children in Head Start with their nonparticipant siblings. only “a single cognitive impact was found for each cohort. and for 3-year-olds in the social-emotional domain. known as “Head Start Fade”.[17] Head Start is associated with large and significant gains in test scores. Thomas. adults who had attended Head Start were significantly more likely to complete high school. manifested less hyperactive behaviors and more positive relationships with parents. by for example serving children above and below preschool age. though nonparticipants narrowed the difference over time. For 3-year-olds.000 adults followed from childhood. the benefits of access to Head Start at age four are largely absent by 1st grade for the program population as a whole. 3) By the end of first grade. the 4-year-old Head Start cohort did “significantly better” on vocabulary and the 3-year-old cohort tested better in oral comprehension. White children. "Head Start has benefits for both 3-year-olds and 4year-olds in the cognitive. African American adults who had attended Head Start were significantly less likely to be booked or charged for a crime than were their nonparticipant siblings. Head Start significantly reduces the probability that a child will repeat a grade.significant social-emotional impacts for the cohort of 4-year-olds. the authors noted larger effects for younger siblings who attended Head Start after an older sibling.

"Head Start Impact Study.[26] In an Op-Ed piece in the New York Times. only “a single cognitive impact was found for each cohort. many other studies also find decreases in grade retention and special education placements. The cohort of 3-year-olds with two years of Head Start attendance." Besharov and Call discuss an 1998 evaluation of the Head Start program that .In contrast to the general prekindergarten population. Although studies typically find that increases in IQ fade out over time."[24] A 2011 report by the Department of Health and Human Services." examines the cognitive development. and mixed results on measures of shyness. social withdrawal and problematic student-teacher interactions. manifested less hyperactive behaviors and more positive relationships with parents. children who finish the program and are placed into disadvantaged schools perform worse than their peers by second grade. but in other cases flawed research methods produce results that mimic fade-out. Parents of students in the 3-year-old cohort were 7% less likely to spank them and more likely to read to them and involve them in cultural enrichment activities versus parents of 3-year-olds in the control group. Head Start students were split into two distinct cohorts – 3year-olds with two years of Head Start before kindergarten. “advantages children gained during their Head Start and age 4 years yielded only a few statistically significant differences in outcomes at the end of 1st grade for the sample as a whole. Sustained increases in school achievement are sometimes found. 4). there were no significant social-emotional impacts for the cohort of 4year-olds. 3). Early Head Start demonstrated modest improvements in children's development and parent beliefs and behavior. "Head Start Falls Further Behind. Impacts at the end of kindergarten were scattered…” 2). Only by isolating such children (such as dispersing and sending them to better-performing school districts) could gains be sustained.” Compared to students in the control group. but generally positive. the 4-year-old Head Start cohort did “significantly better” on vocabulary and the 3-year-old cohort tested better in oral comprehension . as study participants were randomly assigned to either the Early Head Start group or a control group.[23] Barnett and Hustedt (2005) reviewed the literature and stated that "Our review finds mixed. and physical health outcomes of Head Start students as compared to a control group that attended private preschool or stayed home with a caregiver. After first grade. disadvantaged children and those attending schools with "low levels of academic instruction" get the largest and most lasting academic gains. social-emotional development. evidence regarding Head Start's long-term benefits. The report’s findings include 1). and 4-year-olds with only one year of Head Start before kindergarten. By the end of first grade. the federal government has funded large-scale evaluations of Head Start and Early Head Start. however.[25] Critical studies and statements According to the most widely cited source supporting Head Start. Though the program had a “positive impact” on children’s experiences through the preschool years. Results from the Early Head Start evaluation are particularly informative. In recent years.

a nursery school teacher.[27] In 2011. The first report showed consistent small to moderate advantages to 3 year old children including pre-reading.. 1927 – November 2. and Rachel Meyer. it saves money in the long run by producing fewer criminals and welfare recipients.it is now 45 years later.and 4-year old children. as opposed to comparing Head Start to a nonintervention alternative. if it works. and parent reports of children’s literacy skills.. And finally there is indisputable evidence about the program's effectiveness. Sugarman entered Western Reserve University (later to become Case Western Reserve University). "You take the million or so poorest 3. However. The benefits improved with early participation and varied among racial and ethnic groups. the "Head Start Impact Study". Time magazine's columnist Joe Klein called for the elimination of Head Start. citing an internal report that the program is costly and makes a negligible impact on children's well-being over time. The authors stated that research concluded that the current program had little meaningful impact. 60% of the children in the control group were placed in other preschools. prevocabulary. Fewer positive benefits were found for 4 year olds. they did not cite primary sources. which issued a series of reports on the design and study of a target population of 5. a jeweler.[1] Early life Born in Cincinnati to Melville Sugarman. provided by the Department of Health and Human Services: Head Start simply does not work.[31] The study measured Head Start's effectiveness as compared to a variety of other forms of community support and educational intervention. Congress mandated an intensive study of the effectiveness of Head Start. We spend more than $7 billion providing Head Start to nearly 1 million children each year. His studies were cut short by World War II. in which he served in the United States Army as a staff supply .led to a national reevaluation of the program." [28] One study found no evidence that Head Start participation had lasting effect on test scores in the early years of school. No significant impacts were found for the constructs oral comprehension and phonological awareness or early mathematics skills for either age group.[29][30] Congressional Impact Study In 1998. These analyses did not assess the durability of the benefits Jule Meyer Sugarman (September 23.000 3. Study participants were assigned to either Head Start or other parent–selected community resources for one year.and 4-year-old children and give them a leg up on socialization and education by providing preschool for them. 2010) was a founder of the Head Start Program who also led the program for its first five years. Earlier Head Start Impact Study First Year Findings were released in June 2005.

Originally proposed as a summer program.[3] In 1992 Sugarman accepted the position of Interim executive director of the Gray Panthers. at his home in Seattle. Sugarman served as vice chairman on the Civil Service Commission and in the Office of Personnel Management.sergeant in Japan.000 children annually and had served 27 million children since its inception. and its fundraising. when Richmond became ill. In subsequent years the program exceeded 700.[2] Sugarman. its board of directors.000 participants.000 children in the first year versus a target of only 250.000. He completed his undergraduate degree in public administration at American University.[1] During the Presidency of Jimmy Carter. had died in 1983. From 1957-1959 he worked in the Office of Management and Budget. Head Start was serving 900. Sheila Shanley Sugarman. By the time of his death. to help the group reorganize its by-laws.[1] Following the advice of Sargent Shriver of the Office of Economic Opportunity "to write Head Start across this land so that no Congress or president will ever destroy it". described by Edward Zigler as an "administrative genius". pediatricians and psychologists who designed a program aimed at ending the cycle in which children become "inheritors of poverty's curse". when he took a position with the Bureau of Inter-American Affairs at the United States Department of State. as well as three children and eight grandchildren. starting with 560. the original holder of that post.[1] He was survived by his second wife. served as the executive secretary of the 13-member planning panel that was commissioned by Lyndon Johnson to create Head Start as part of the War on Poverty. His first wife. Head Start quickly morphed into a year-long program. then on the brink of insolvency. He then moved to the United States Department of Justice in the Federal Bureau of Prisons until 1962.[4] Death Sugarman died at age 83 of cancer on November 2.[1] Professional career Sugarman worked at various positions in the United States Civil Service Commission starting in 1951. Richmond. 2010. Sugarman oversaw the immediate increase of enrollment in the program to more than double the projected number of participants. Sugarman took over as head of the program from Julius B. while a son had died in 2002 . The team included specialists in education.

fizikal dan emosi. f) Ketidakupayaan . kesihatan mental dan perkhidmatan makanan bagi kanak-kanak prasekolah.Program Headstart menyediakan program kesihatan yang meliputi perubatan. e) Perkhidmatan SosiaL . pergigian. Elizabert Peabody membuka tadika di Boston.Ibu bapa dilibatkan dalam pengajaran dan pembelajaran. Mereka ditempat kan di satu kawasan dan diberi kemudahan pembelajaran.Sekurang-kurangnya 10 peratus daripada pengambilan kanak-kanak adalah . Ahli-ahli Falsafah Eropah yang terkenal seperti Johann Heinrich Pestalozzi. Seterusnya pada tahun 1860. August 5. Froebel adalah orang pertama mendirikan tadika di dunia iaitu di Jerman pada tahun 1837 dan menamakan tadika itu Kindergarten yang bermaksud “Garden of Children”. b) Kesihatan . d) Pendidikan -Setiap orang kanak-kanak menerima pelbagai pengalaman individu untuk memupuk perkembangan sosial.Prasekolah pertama di dirikan di United Kingdom ditubuhkan oleh Robert Own pada tahun 1816 di Scotland dan diberi nama “The Infant School”. Di Amerika Syarikat. Prasekolah pertama didirikan pada tahun 1850 oleh Carl Schruz. c) Pemakanan -Pusat Program Headstart juga mengajar kanak-kanak cara-cara untuk menjaga kesihatan diri dan pentingnya memakan makanan yang sesuai dan cara menjaga gigi sendiri. perancangan program dan pengurusan prasekolah. 2009 PENGENALAN Pendidikan prasekolah mula berkembang di Eropah pada abad ke 19 dan di Amerika pada abad ke 20. Manakala kanak-kanak yang miskin terbiar dan tidak mendapat pendidikan awal. Ciri-ciri Program Headstart a) Penglibatan Ibu bapa . Friedrich Froebel dan Maria Montessori. Penubuhan prasekolah di Eropah dan Amerika Syarikat tertumpu kepada kanak-kanak dari golongan yang berada sahaja.PERKEMBANGAN PENDIDIKAN PRASEKOLAH LUAR NEGARA Wednesday. Program Headstart telah dirancang dan dikelolakan untuk membantu kanak-kanak yang datang dari kawasan mundur dan keluarga miskin.Program ini membantu keluarga berusaha secara diri sendiri untuk meningkatkan kualiti kehidupan. intelek.

blogspot.html 3 okt 2011 .kanak-kanak kurang upaya atau keperluan khas. g) Kesihatan Mental .com/2009/08/perkembangan-pendidikanprasekolah-luar. perkembangan pendidikan prasekolah bermula pada tahun 1940 an http://pelangipetang89. Di ASEAN. Manakala di Malaysia.Ahli professional kesihatan mental bekerjasama dengan pihak prasekolah dan ibu bapa untuk meningkatkan kesedaran masalah khas kanak-kanak. Singapura dan Thailand. Pada tahun 1900an. prasekolah mula ditubuhkan di Filipina. pendidikan prasekolah bermula selepas peperangan Dunia Kedua.

joint research projects with universities and foundations. seminars. Malaguzzi was instrumental in founding an approach to young children's education which is based on mutual respect and reciprocity between teacher and child. director of the early childhood magazines Zerosei and Bambini. As consultant for the Italian Ministry of Education. 1920. working as a consultant for the Italian Ministry of Education. and in 1950 he established the Municipal Psycho– Pedagogical Centre in which he practised as a psychologist until the 1970s. Conferences. in 1946 he became involved in the setting up of pre‐schools organized and run by parents in Reggio Emilia. would take him throughout Europe and to the United States as the untiring promoter of an innovative and creative philosophy of education. and the philosophy that teaching and learning embodies a relationship of equality and democracy. 1994. In 1980. and the itinerant exhibit "The Hundred Languages of Children" conceived by Malaguzzi. he began an intensive parallel educational activity in 1946. and went on to travel Europe and the United States promoting his approach to early years education. on February 23. where he was awarded a degree in psychology.Lego Prize (Denmark) in 1992 and in 1993 Malaguzzi was given the Kohl Award in Chicago (USA). Following this recognition came the prestigiuos Ygdrasil. the American magazine Newsweek lauded the preschools of Reggio Emilia as the "best in the world". During the same period he continued to dedicate himself to pedagogical activities within the municipal early childhood education system. Loris Malaguzzi graduated with degrees in Pedagogy from the University of Urbino and Psychology from the CNR (Italian National Research Center) in Rome. where he worked as a psychologist for over twenty years. in 1950 he founded the Municipal Psycho-Pedagogical Medical center. Malaguzzi founded the Gruppo Nazionale Nidi-Infanzia in Reggio Emilia in 1980. As a middle school teacher in the Reggio Emilia district of Italy in the immediate aftermath of the Second World War. As a young elementary school teacher. An Italian educator whose work is closely associated with the Reggio Emilia approach to early childhood education. and at the National Research Centre in Rome. rather than a power relationship in which the teacher dominates. in the province of Reggio Emilia. His travelling exhibition The Hundred Languages of Children . working with eight "people's nursery schools". In December 1991. Following the Allied liberation of Italy from fascist rule. Born in Correggio in the province of Reggio Emilia. he founded the Gruppo Nazionale Nidi‐Infanzia (National Early Years Centre) in Reggio Emilia to promote child‐centred education.Loris Malaguzzi Born in Correggio. Malaguzzi was educated at the University of Urbino. Malaguzzi died unexpectedly of a heart attack in his home in Reggio Emilia on January 30. where he gained a degree in pedagogy.

They tell the child to discover the world that is already there.stateuniversity.(1920–94). Piaget. ‘The child is made of a hundred’). an exchange in which both players are equal and in which they cooperate equally in the play and development of ideas. Malaguzzi employs two metaphors which are useful in helping us to understand his educational philosophy. He died at home in Reggio Emilia in 1994 Read more: Loris Malaguzzi Biography . rather than standing on opposite banks watching the river flow. to understand without joy. asked whether he advocated curriculum planning. Teacher. educationalists. Malaguzzi is said to have responded that in his view this. Education. Emilia. and psychologists. Reggio. like lesson planning.com/pages/3176/LorisMalaguzzi.html#ixzz1ZnApl0KD This extract encapsulates several key points of Malaguzzi's beliefs about the education of young children: that children and their viewpoint are to be taken seriously. Education. and Hundred . to feel love and awe only at Easter and Christmas. His ideas on education drew upon.(originally entitled If the Eye Jumps Over the Wall) was instrumental in bringing his educational philosophy to a wider audience of teachers and parents worldwide. and were influenced by. Dewey.(1920–94). Reggio.com/pages/3176/LorisMalaguzzi. The school and the culture separate the head from the body. Teacher. If the Eye Jumps Over the Wall .html#ixzz1ZnAzhzxP .Child. and the Kohl Award in Chicago in 1993.StateUniversity http://education. The Hundred Languages of Children. that education should not be defined in terms of what the state or the teacher decides should be taught. Malaguzzi's manifesto goes on to say: ‘The child has a hundred languages (and then a hundred hundred hundred more) but they steal ninety‐nine. In describing his approach. One presents the educative process as the tossing of a ball back and forth between child and teacher. Emilia. would simply lead to ‘teaching without learning’ and to the humiliation of the child. to listen and not to speak. Erikson. the work of an eclectic range of philosophers. Malaguzzi was awarded the Ygdrasil‐Lego Prize by Denmark in 1992. artists.’ Read more: Loris Malaguzzi Biography .Child. to do and make without their head. In acknowledgement of his contribution to the philosophy of early years education.StateUniversity http://education. Another is of teacher and child embarking together on a journey downriver. that it should not be subjected to categorization in the form of curriculum subjects. and Vygotsky. If the Eye Jumps Over the Wall . who included key educational thinkers such as Bruner. Indeed.stateuniversity. They tell the child to think without their hands. but that it should arise from a response to the child's creativity and search for meaning. The Hundred Languages of Children. Opening with the words ‘Il bambino e fatto di cento’ (literally. and Hundred .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful