P. 1
Teori Dan Model an Awal Kanak-kank

Teori Dan Model an Awal Kanak-kank

|Views: 349|Likes:
Published by ahfie

More info:

Published by: ahfie on Oct 03, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/14/2013

pdf

text

original

Tugasan : Tajuk : Nama

:

1) pembentangan 2) penulisan ilmiah

17 Mac 2010

Model Dan Teori Perkembangan Awal Kanak-Kanak Hanisah bt. mohamed Hamidah bt ismail Akmal alifah bt luk Noor hayati bt osman Mohd redzuan bin hussin

Fakulti : Jabatan: Tempat: Semakan:

Seni dan Muzik Pendidikan Teknikal dan Vokasional Universiti Pendidikan Sultan Idris Encik Kamarul Azman Bin Abd Salam

SHV4193 ASUHAN DAN AWAL KANAK-KANAK TUGASAN MODEL DAN TEORI PERKEMBANGAN AWAL KANAK-KANAK AHLI KUMPULAN : NAMA HANISAH BT. MOHAMED HAMIDAH BT ISMAIL AKMAL ALIFAH BT LUK NOOR HAYATI BT OSMAN MOHD REDZUAN BIN HUSSIN NO. MATRIK D20072031073 D20072031075 D20072031077 D20071029802 D20071029849 PENDIDIKAN

SEMESTER PENSYARAH

:

(SESI 2 09/10) : A 10 MAC 2010 EN. KAMARUL AZMAN B ABD.SALAM

KUMPULAN KULIAH : TARIKH SERAHAN :

ISI KANDUNGAN

Bil

Perkara

M/s

Pengenalan 1.0 2.0 Definisi Perkembangan Awal Kanak-kanak 2 Model & Teori Perkembangan Awal Kanak-kanak 2.1 Model Perkembangan Awal Kanak-Kanak (a) Model Montessori (b) Pendekatan Regio Emilia 2.2 13 (b) Teori Pembelajaran Konstruktivisme 20 (c) Teori Perkembangan Kognitif Jean Piaget 24 3.0 Teori Perkembangan Awal Kanak-Kanak (a) Teori kecerdasan pelbagai, Howard Gardner

1

3 9

Pandangan & Pendapat Tokoh Dari Dalam & Luar Negara 34 Mengenai Perkembangan Awal Kanak-kanak Kajian-kajian Lepas Yang Menyentuh Aspek Model & Teori 39 Perkembangan Awal Kanak-kanak Kesimpulan 45 Bibliografi 47

4.0

PENGENALAN

Antara yang terdapat perkembangan awal kanak-kanak ialah Model Projek. Model Montessori ialah model yang diasaskan oleh Maria Montessori dan model ini berkaitan dengan penerokaan kepada persekitaran. terbahagi kepada model banyak dan teori perkembangan model awal kanak-kanak dalam jenis. Model Montessori dan Model Analisis Tingkah Laku. Kanak-kanak digalakkan untuk berbuat demikian tanpa bantuan orang dewasa.Kanak-kanak ialah manusia yang muda. . kumpulan kami telah memilih Model Montessori dan Model Reggio Emilia. Teori Intreraksi. Perkembangan kanak-kanak ialah kajian proses dan mekanisme yang bertindak sewaktu perkembangan fizikal dan mental seorang bayi menjadi orang dewasa. Sebaliknya. Kaedah ini berpegang kepada dua prinsip. "pediatrik" merupakan cabang perubatan yang berkenaan dengan penjagaan kanakkanak dari waktu pranatal sehingga remaja dan dewasa muda (umur antara 0 sehingga 21 tahun). Kaedah Montessori. iaitu seseorang yang masih belum mencapai baligh. Selain itu. mula diperkenalkan di Casa dei Bambini. Kebanyakan model mempunyai perkaitan dengan teori bergantung kepada kandungan yang terdapat pada model tersebut. Dalam tugasan ini. serta dengan bahan-bahan manipulatif yang dibekalkan. atau “Rumah Kanak-kanak”. antara teori yang berkaitan dengan perkembangan awal kanak-kanak ialah Teori Kematangan atau Kognitif. Teori Kecerdasan Pelbagai dan Teori Kecerdasan Emosi dan Teori Tingkah Laku. belajar melalui aktiviti bermain dan belajar melalui fasa sensitive period (belajar bahasa tanpa pembelajaran formal). Model Pendekatan Eriksonian. melalui penggunaan sensori-deria. Kanak-kanak terbahagi kepada beberapa peringkat umur dan mempunyai tahap kemampuan yang berbeza dengan bergantung kepada kanak-kanak itu sendiri. iaitu : a) Kanak-kanak lebih mudah belajar jika mereka diberi peluang untuk berinteraksi dengan persekitaran di mana mereka berada. Sebenarnya. Model Pendekatan Reggio Emilia.

b) Kanak-kanak berupaya untuk mengajar diri sendiri. Kedua-dua prinsip berikut telah mengilhamkan beliau dari segi reformasi pendidikan. persekitaran fizikal dan pengurusan ruang amat penting serta mendirikan sekolah berkeperluan khas. Pendekatan Reggio Emilia mengajar kanak-kanak kecil dengan menempatkan perkembangan yang dialami oleh kanak-kanak serta hubungan rapat untuk membolehkan mereka berkongsi dengan persekitaran mereka di pusat asuhan. 1. Setiap model dan teori perkembangan awal kanak-kanak adalah kaedah atau cara untuk mendidik kanak-kanak supaya lebih berkesan dan sesuai dengan peringkat umur kanak-kanak. Teori Jean Piaget dan Vygotsky. saiz dan struktur badan kanak-kanak daripada satu peringkat ke satu peringkat pembelajaran tentang perkembangan kanak-kanak memfokuskan kepada perubahan kanak-kanak tersebut secara kuatitatif dan . Teori yang berkaitan dengan Model Montessori antaranya ialah berkaitan dengan teori pendekatan Froebel. Atan (1982) dalam Suppiah Nachiappan et al. iaitu sifat perubahan yang tidak dapat diukur secara kuantitatif tetapi perubahan telah nyata berlaku melihatkan sifat yang berlainan daripada peringkat yang terlebih dahulu’. Dewey. pertumbuhan adalah perubahan bersifat kuantitatif yang boleh diukur dan diperhatikan berlaku seperti berat. metodologi. Sementara Papalia dan Olds (1979) dalam Suppiah Nachiappan et al. Montessori dan Vygotsky melihat keistimewaan yang ada pada kanak-kanak. kualitatif.0 DEFINISI PERKEMBANGAN KANAK-KANAK Perkembangan bermaksud perubahan tubuh badan yang bersifat kualitatif. ‘Perubahan yang bersifat kualitatif. (2008) menjelaskan. (2008) menjelaskan. pengajaran dan latihan perguruan. Manakala Model Reggio Emilia pula berasaskan prinsip sosial konstruktivis seperti Piaget. tinggi. psikologi. . Rumusannya.

. latihan dan pembelajaran (Suppiah Nachiappan et al. 2009). beliau mula menerapkan kaedah ini kepada kanak-kanak biasa. . beliau mempunyai pengalaman mengenai pendidikan kanak-kanak yang terencat akal. Beliau yakin bahawa kaedah yang digunakan ini boleh mendatangkan hasil pencapaian yang lebih baik kepada kanak-kanak istimewa dan boleh memperbaiki kanak-kanak normal (Nor Nurulhayati Aris et al.0 MODEL DAN TEORI PERKEMBANGAN AWAL KANAK-KANAK 2.1 MODEL PERKEMBANGAN AWAL KANAK-KANAK a) Model Montessori Latar Belakang Model Pendidikan Montessori Model Pendidikan Montessori ini di asaskan oleh Maria Montessori (1870-1952) yang merupakan seorang tokoh pendidikan di Rome.. 2. diperhatikan penggunaan Perkembagan terhadap atau adalah bahasa. membuat dengan pemerhatian dan ujikaji dengan menggunakan pelbagai bahan dan kaedah serta menggunakan semua idea yang diperolehinya melalui kajian tersebut. beliau terlibat dengan penubuhan sekolah kanakkanak cacat di Rome. Sumbangannya terhadap kanak-kanak menjadikan Maria Montessori seorang tokoh yang terkenal lebih-lebih lagi kerana beliau seorang doktor.2008). beliau menghabiskan masa dengan kanak-kanak Di samping itu.perkembangan. Di sekolah ini beliau menghabiskan masa selama 2 tahun bersama rakan-rakannya bagi melatih guru-guru dalam kaedah pemerhatian dan pendidikan kanak-kanak terencat akal. Pada tahun 1899. perubahan kualitatif yang boleh dalam untuk berlaku kanak-kanak seperti perubahan perkataan kata-kata penggunaan menerangkan sesuatu yang bertambah dari semasa ke semasa akibat kematangan. Melalui kaedah pembelajaran yang diperkenalkan oleh beliau kepada kanak-kanak cacat.

Montessori percaya dalam alam pembelajaran yang aktif dimana guru berkhidmat sebagai pembimbing kepada perkembangan kanak-kanak. Beliau telah menubuhkan sekolah Montessori yang dikenali sebagai Casas dei Bambini untuk kanak-kanak dari rumah miskin dan kanak-kanak yang kurang berupaya. • Semua kanak-kanak ingin berdikari. 2009). terutamanya kanak-kanak dengan keperluan khasnya. • Semua kanak-kanak belajar melalui bermain dan bekerja. Seperti Piaget. teori perkembangan Montessori juga adalah konstruktivis.Model Montessori dalam pendidikan awal kanak-kanak muncul dalam awal abad ke 20. • Semua kanak-kanak melalui peringkat umur yang sensitif. Itard dan Sequin adalah pelopor awal dalam penilaian ke atas kanak-kanak. Ciri-ciri berikut adalah : • Semua kanak-kanak mempunyai “absorbent mind”. Dr. Beliau bersetuju dengan Rousseau bahawa kebebasan adalah penting bagi kanak-kanak dan konsep kelas sebagai sebuah komuniti. Itard dan Sequin. Kaedah Mengajar Mengikut kajian yang dilaksanakan oleh Montessori kita dapat melihat semua kanak-kanak yang berusia 3 hingga 6 tahun mempunyai ciri-ciri yang universal dalam kehidupan mereka (Nor Nurulhayati Aris et al. Beliau telah dipengaruhi oleh Rousseau. Montessori mengembangkan bahan sensori untuk belajar yang merefleksikan kegiatan yang konkrit sepertimana yang digunakan oleh Sequin dan itard untuk penilaian. Maria Montessori adalah wanita pertama yang menerima ijazah dalam perubatan daripada Universiti Rome. • Semua kanak-kanak ingin belajar. Beliau mempelajari pentingnya pengalaman awal.. seperti Piaget dan Vygotsky. . Chattin-McNichols (1992) dalam Sue C. Wortham (2010) menyatakan. Locke. • Semua kanak-kanak melalui berbagai peringkat perkembangan. Beliau mengambarkan peringkat dalam perkembangan atau tempoh sensitif untuk belajar. dan deria dari Itard dan Sequin. ketertiban.

Montessori menekankan kepada : • Kaedah yang sesuai dengan masalah pembelajaran kanak-kanak. Ini bertujuan agar kanak-kanak mendapat pengalaman dan latihan menggunakan deria dengan cekap. • Beliau membuat kesimpulan bahawa tingkahlaku kanak-kanak ini merupakan satu usaha untuk mempelajari mengenai persekitaran dengan menggunakan tangan mereka. merupakan tema yang penting dalam kaedahnya. • Kaedah Montessori dan bahan pengajarannya menekankan “Sensory Teaching And Learning”.. pendengaran dan sentuhan. Persatuan Montessori Amerika pada tahun 1984. Kaedah mengajar di sekolah Montessori mengutamakan latihan daya penglihatan. Idea ini iaitu “The part to intellectual development is through the hand”. 2009) : • Penumpuan • Kemahiran membuat pemerhatian • Kesedaran dan segi susunan dan urutan • Koordinasi • Kesedaran dari segi tanggapan dan kemahiran amali • Konsep matematik • Kemahiran bahasa • Kemahiran menulis dan membaca • Kebiasaan dari segi seni kreatif . Matlamat Pendidikan Montessori Matlamat pendidikan Montessori yang terpenting ialah perkembangan individu secara menyeluruh yang merangkumi aspek fizikal. dalam Brewer pada tahun 1998 menyatakan bahawa matlamat program Montessori adalah untuk memperkembangkan aspek-aspek berikut (Nor Nurulhayati et al. sosial. Alatan mengajar yang disediakan perlulah mempunyai sifat-sifat khas supaya kanak-kanak boleh menggunakan deria mereka. emosi dan intelek.

Kanak-kanak yang lebih muda mempelajari aktiviti tertentu dengan cara memerhati dan meniru rakan-rakan yang lebih tua (Nor Nurulhayati Aris et al.. 2009). Kanak-kanak mengikut arahan kendiri bekerja bersendirian atau berdua-duaan. Suasana persekitaran pendidikan Montessori haruslah mempunyai kawasan yang luas untuk kanak-kanak bergerak dengan bebas serta dilengkapi dengan taman permainan dan juga kebun bunga untuk mewujudkan suasana yang menyeronokkan. meja. bagi memudahkan kanak-kanak menggunakan kemudahan tersebut di samping dapat mengelak daripada berlaku kecederaan sewaktu proses pembelajaran.. Peralatan asas seperti kerusi. papan hitam dan pelbagai lagi haruslah sesuai dengan umur mereka. Guru memerhati kanak-kanak dari jauh dan hanya melibatkan diri sewaktu membuat demonstrasi kepada kanak-kanak tentang bagaimana menggunakan alat-alat atau bahan yang baru. • Kanak-kanak Berdasarkan kepada aktiviti individu. Falsafah Montessori adalah berdasarkan logik. Kanak-kanak bebas memilih mana-mana projek yang mereka sukai. • Guru Kawalan orang dewasa sangat minimal. kanak-kanak pelbagai umur melibatkan diri dalam aktiviti-aktivtiti yang berbentuk individual. 2009). Aktiviti biasanya dilakukan di atas tikar atau di atas meja. Guru-guru tidak memuji kanak-kanak kerana matlamat aktiviti ialah .• Kefahaman tentang alam semulajadi • Pengalaman dalam memahami sains sosial • Pengalaman dari segi kemahiran berfikir secara kritikal melalui teknik penyelesaian masalah Pendidikan Montessori merangkumi pelbagai aspek penting iaitu : • Persekitaran Pusat Prasekolah. teratur. sinki basuh tangan. sistematik dan indah (Nor Nurulhayati Aris et al. almari.

Aktiviti yang bercorak akademik.untuk mendapat “self rewarding”. • Kurikulum Terdapat beberapa set aktiviti. 2009). motivasi intristik.berbentuk (self correcting). Montessori telah mencipta berbagai alat bantuan mengajar seperti :  Pink Tower . Guru-guru Montessori mempelajari kaedah dan kurikulum dengan mengikuti kursus intensif di peringkat ijazah (Nor Nurulhayati Aris et al. 2009). Aktiviti yang berkaitan dengan penggunaan deria. • Bahan Deria (Sensorial Material) Untuk memperkembangkan kemahiran kanak-kanak. • Bahan Mempunyai ciri-ciri khusus iaitu bahayanya didaktik iaitu dibentuk untuk mengajar pelajaran tertentu. daripada mudah kepada yang lebih susah dan bahan-bahan dibina dengan cermat seperti bahan-bahan semulajadi contohnya kayu yang divarnish (Nor Nurulhayati Aris et al.. Mereka akan mendapat maklumat tugas balik setelah berjaya bahan atau tidak Bahan dalam dibina menyempurnakan berdasarkan tersebut. • Aktiviti Kehidupan Harian (Daily Living) Aktiviti ini berbentuk praktikal seperti:       Mengenakan butang baju Memasang tali kasut Menggilap kasut Menyikat rambut Menyiram pokok Mencuci tingkap dan menyapu sampah dan mengelap meja. diantaranya ialah :    Aktiviti yang berkaitan dengan kehidupan harian..

         Brown Stairs Red Rods Cylinder Block Smelling Jar Baric Tablets Latihan Mengecam Warna Sound Boxes Temperature Jugs Pelbagai Jenis Kain SUASANA PEMBELAJARAN MONTESSORI Gambar: Berkerjasama dalam melakukan mengilap pasu aktiviti menggunakan bahan montessori Gambar: Aktiviti bunga. .

ALAT BANTUAN MENGAJAR DI KELAS MONTESSORI Gambar: Pink Interlocking Shapes & Cubes Tower. Nester & More Gambar: Wooden Numbers .

Gambar: Butterfly Wave Tray Puzzle Set Gambar: Fruits 3-D Felt Motif ALAT BANTUAN MENGAJAR DI KELAS MONTESSORI .

Gambar: First Storytime Book and CD Set Puzzle Stacker Gambar: Ten Ring Gambar: Lobster Spooning & Tonging Kit Sequence Patterns Gambar: Wood & Beads b) Pendekatan Reggio Emilia .

(2005) menyatakan. berkuasa”. Edwards. Gandini & forman (1993) dalam Leonie ARTHUR et al. dan kanak-kanak dilihat dan sebagai perantaraan aktif dalam mendirikan pembelajaran mereka sendiri. Rinaldi (1993) dalam Leonie ARTHUR et al. (2005) menyatakan. melukis. Gardner (1993) dalam Leonie ARTHUR et al. menulis. menyatakan. kebanyakan idea dasar dalam pendekatan Reggio ke kurikulum boleh berhubung dalam konteks yang berbeza. walaupun begitu Reggio Emilia mempunyai pendekatan yang lebih. termasuklah bercakap. Melalui pendekatan (2005) kanak-kanak. Kesemua kanak-kanak tidak mengira sama ada yang terlalu muda dijangkakan Reggio. dalam idea-idea persoalanialah persoalan perlu diambil serius. Walaubagaimanapun. (2005) menerangkan. pendidik pendekatan Reggio mendengar kanak-kanak. kuat. Reggio adalah berkaitan dengan kawasan khusus di Itali dan tidak boleh diambil dan dipindahkan ke negara lain. imej kanak-kanak adalah dalam pendekatan bersosial pemikiran model Reggio adalah seperti juga “kaya. mewarna.Seperti yang telah diketahui. memajukan kanak-kanak dengan mengambil inisiatif dan membimbing pembelajaran mereka Malaguzzi (1993) dalam Leonie ARTHUR et al. kolaj. (2005) menyatakan. Kanak-kanak digalakkan untuk mewakili idea-idea mereka dan memahami melalui (100 bahasa) mereka atau menunjukkan mod-mod. pendidik berpusatkan model ialah untuk mengaktifkan (bermaksud membuat mengikut kemampuan kanakkanak). menari. Falsafah Malaguzzi dibina oleh John Dewey yang terjadi lebih dahulu dalam kerja Pestalozzi dan Proebel. Gardner (1993) dalam Leonie ARTHUR et al. tetapi telah mempertimbangkan di sini dalam tempoh waktu pendekatannya kepada kurikulum. Pendekatan Reggio Emilia adalah berasaskan falsafah Loris Malaguzzi iaitu orang yang menubuhkan pengurusan komuniti sekolah dan pusat asuhan di Bandar Reggio Emilia dalam daerah Utara Itali di Emilia Romagna selepas perang dunia kedua. . nota “itu adalah penggodaan kepada sifat romantik Reggio”. membina dan mengukir sebagaimana seperti permainan bayang-bayang. pendekatan Reggio dalam kurikulum ialah berdasarkan kecemerlangan intelektual kanak-kanak yang dididik melalui fokus sistematik yang diwakili oleh simbolik.

persekitaran-persekitaran adalah seperti di rumah dan ”atmosfera kehidupan bersifat kumpulan”. Kekuatan fokus dalam seni visual bermaksud meneroka dunia dan menunjukkan sifat memahami pendidik di sekolahsekolah Reggio dan pusat asuhan. (2005) menyatakan. (2005) menyatakan. Mereka berasa bahawa dalam tahuntahun awal perkembangan anak-anak yang membentuk siapa penting bagi mereka melalui sebagai individu. Pendekatan Reggio Emilia adalah satu falsafah pendidikan pra-sekolah dan berfokuskan kepada dasar pendidikan. Pendekatan Reggio adalah berpusatkan kurikulum. tanggungjawab. Katz (1993) dalam Leonie ARTHUR et al. dan masyarakat penerokaan dan penemuan menyokong memperkembangkan persekitaran berdasarkan kepentingan anak-anak melalui kurikulum berpandukan diri. Ia bermula daripada Loris Malaguzzi dan ibu bapa dari desa-desa sekitar Reggio Emilia di Itali selepas Perang Dunia II. Pendekatan kolaboratif memfokuskan kepada pembelajaran. memberi perhatian bahawa banyak cara yang membolehkan kanak-kanak pendekatan menonjolkan tradisional diri untuk mereka dan mencadangkan banyak meremehkan kemampuan kanak-kanak. Kerja pendidik dalam pasangan mengajar dan berjumpa sebagai satu pasukan dengan pendidik yang lain seperti satu keluarga. Kehancuran daripada perang menyebabkan ibu bapa percaya mereka memerlukan sesuatu yang baru dan pendekatan yang cepat untuk mengajar anak-anak mereka. Spaggiari (1993) dalam Leonie ARTHUR et al. keluarga kanak-kanak dan komuniti. pengurusan berasaskan komuniti mempromosikan ”interaksi yang kuat dan komunikasi” antara pendidikpendidik. . penekanan dan mengambil hati kanak-kanak dalam menyelesaikan masalah dan projekprojek dalam kumpulan kecil berpasangan. Hal ini menyebabkan dalam penciptaan program dan berdasarkan prinsip-prinsip rasa hormat. (2005) menyatakan. keluarga dan komuniti tempatan. Edward Gandini & Forman (1993) dalam Leonie ARTHUR et al. kunci lain yang diperkenalkan ialah kelancaran dengan kanak-kanak kumpulan yang sama dan tinggal bersama dengan pendidik untuk dua hingga tiga tahun. dengan kekuatan pasangan antara pendidik.permainan drama dan muzik. kanak-kanak.

mendengar. sifat ingin tahu intelektual dihargai. kebanyakan orang tertanya-tanya apa yang terjadi kepada anak-anak Reggio ketika mereka melakukan peralihan daripada gaya ini untuk pendidikan yang bukan di sekolah Reggio Emilia. Jawapannya ialah bahawa ada beberapa penyesuaian yang harus terjadi.Falsafah Pekan Reggio Emilia di Itali terkenal di seluruh dunia bagi pendekatan inovatif pendidikan. bergerak. Program kanak-kanak pada usia ini telah berjaya disesuaikan dengan falsafah pendidikan dan mereka tertarik kepada Reggio kerana cara pandangan dan menghormati kanak-kanak. Falsafah Reggio Emilia berdasarkan kepada prinsip-prinsip berikut :  Kanak-kanak harus mempunyai kawalan bagi arah belajar mereka.  Kanak-kanak harus dapat belajar melalui pengalaman menyentuh. Bahkan dengan hubungan antara sekolah dan rumah. Dalam kebanyakan persekitaran sekolah. . melihat.  Kanak-kanak harus kehabisan cara dan kesempatan untuk mengekspresikan diri. Kebanyakan ibu bapa yang memilih untuk menghantar anak-anak mereka ke program Reggio Emilia yang menggabungkan banyak prinsip dalam mengasuh anak mereka dan kehidupan rumah.  Kanak-kanak mempunyai hubungan dengan kanak-kanak lain dan dengan material di dunia bahawa anak-anak harus dibiarkan untuk meneroka. Pendekatan menempatkan Reggio Emilia mengajar dialami kanak-kanak oleh kecil dengan serta perkembangan yang kanak-kanak hubungan rapat yang membolehkan mereka berkongsi dengan persekitaran mereka di pusat asuhan. Falsafah pendidikan telah dikenali sebagai Pendekatan Reggio Emilia yang banyak bagi program pra-sekolah di seluruh dunia termasuk yang telah diubahsuai di Amerika Syarikat. dan mendengar.

sehingga siswa terus mendapat keuntungan dari Reggio selepas mereka telah meninggalkan program. Ibu bapa 'cermin peranan masyarakat, sama ada di seluruh sekolah dan tingkat kelas’. Ibu bapa diharapkan untuk mengambil bahagian dalam perbincangan tentang dasar sekolah, keprihatinan perkembangan anak, dan kurikulum perancangan dan taksiran. Hal ini disebabkan oleh kebanyakan ibu bapa termasuk ibu bapa yang bekerja juga menghadiri pertemuan yang diadakan pada malam hari sehingga semua yang ingin menyertai boleh melakukannya. Dalam pendekatan Reggio, guru dianggap bukan hanya sebagai jurulatih. Guru digalakkan untuk memudahkan kanak-kanak belajar melalui kegiatan perancangan dan pelajaran berdasarkan kepentingan kanak-kanak, mengajukan soalan untuk lebih memahami, dan secara aktif terlibat dalam kegiatan bersama kanak-kanak, bukannya duduk kembali dan mengamati kanak-kanak belajar. "Sebagai rakan kepada kanak-kanak, guru dalam situasi belajar" (Hewett, 2001). Ketika bekerja pada projek-projek dengan kanakkanak, guru juga boleh memperkembangkan kanak-kanak dengan dirakam. belajar mengumpul data seperti foto, nota, video, dan perbualan yang boleh

2.2 a)

TEORI PERKEMBANGAN AWAL KANAK-KANAK Teori kecerdasan pelbagai, Howard Gardner

Howard Gardner Dr. Howard Gardner dilahirkan di Scranton, PA pada tahun 1943. Orang tuanya ialah pelarian daripada Nazi Jerman. Seorang anak yang sangat gemar membaca dan mencintai muzik, dia kemudian menjadi pemain piano yang berbakat. Sebagai seorang pemuda, dia mendaftarkan diri di Harvard University dan menemui tempat yang menyenangkan untuk belajar. Ia bermula sebagai sejarah besar tapi akhirnya mengarah pada perkembangan kognitif psikologi. Pada tahun 1983, beliau mengembangkan teori kecerdasan pelbagai yang sangat dikenali ramai. Beliau telah terlibat dalam reformasi sekolah sejak 1980-an. Pada tahun 1986, beliau mula mengajar di Harvard Graduate School of Education dan memulakan peranannya di Projek Zero, sebuah kumpulan penyelidikan yang berfokus tentang kognisi manusia dengan fokus khusus tentang seni. Dr. Howard Gardner berkahwin dengan Ellen Winner, seorang psikologi perkembangan, dan mempunyai empat anak dan satu cucu. Ghairah hidupnya adalah keluarga dan karyanya. Dia sangat menggemari untuk melancong dan seni (DreamDolphin Media, 2007). Teori Kecerdasan Pelbagai telah diperkenalkan oleh Howard Gardner pada tahun 1983. Beliau telah membuat kajian terhadap pelbagai lapisan masyarakat termasuk kanak-kanak biasa dan istimewa serta kelompok penduduk yang mempunyai kriteria yang istimewa. Mengikut Gardner, kecerdasan yang terdapat pada seseorang bukanlah hanya diwarisi semata-

mata. Pada pandangan beliau, jika kedua-dua ibu bapa dikategorikan sebagai tidak cerdas mengikut ukuran ujian IQ tidak semestinya anak-anak mereka juga tidak cerdas. Kajian yang dijalankan oleh beliau terhadap kanak-kanak istimewa mendapati ada di antara murid-murid yang lemah daya ingatannya adalah dilahirkan oleh ibubapa yang kedua-duanya adalah professional (Suppiah Nachiappan et al., 2008). Teori kecerdasan pelbagai yang diperkenalkan oleh Howard Gardner mempunyai ciri-ciri yang tertentu. Antaranya: 1. Individu mempunyai sembilan kecerdasan 2. Kecerdasan boleh dipelajari, dididik dan ditingkatkan. 3. Kecerdasan tidak berkembang seiring. 4. Satu atau dua kecerdasan tersebut boleh berkembang sepenuhnya. 5. Kecerdasan boleh dirancang. 6. Kecerdasan boleh dipindahkan. Contohnya, daripada kecerdasan interpersonal kepada kecerdasan verbal-linguistik. Menurut Gardner lagi, teori kecerdasan pelbagai adalah berdasarkan pemikiran bahawa kemampuan intelektual yang diukur melalui ukuran ujian IQ adalah sangat terbatas. Ini kerana ukuran ujian IQ menekankan kepada kemampuan logikal-matematik dan bahasa sahaja. Sebenarnya, setiap orang mempunyai caranya tersendiri dan unik untuk menyelesaikan persoalan atau masalah yang dihadapi mereka. Tambahan lagi, kecerdasan bukan hanya dilihat dari nilai yang diperolehi seseorang. Hal ini disebabkan kecerdasan merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang untuk melihat sesuatu masalah dan seterusnya berupaya menyelesaikan masalah tersebut atau membuat sesuatu yang berguna kepada orang lain. Kecerdasan pelbagai mencakupi sembilan kecerdasan pada dasarnya merupakan pengembangan dari kecerdasan otak (IQ), kecerdasan emosional (EQ) dan kecerdasan spiritual (SQ) (Suppiah Nachiappan et al., 2008).

Jenis-jenis teori kecerdasan pelbagai Menurut Gardner (1983), terdapat sembilan kecerdasan pada manusia, iaitu verbal-linguistik, logik matematik, visual-ruang, kinestetik, muzik,

. Verbal Linguistik Individu yang mempunyai kecenderungan dalam kecerdasan jenis verballinguistik boleh berfikir dan mampu menggunakan perkataan untuk menyampaikan sesuatu secara berkesan sama ada dalam bentuk lisan atau penulisan. bertutur. dana ahli politik yang handal adalah pekerjaan yang sepadan untuk mereka yang mempunyai kecerdasan verbal-linguistik ini (Suppiah Nachiappan et al. pembaca berita. pelajar cenderung dalam kecerdasan ini dikatakan berupaya menyelesaikan masalah yang kompleks berkaitan matematik dengan mudah sahaja dan boleh membuat perkaitan. Kecerdasan ini menggabungkan kemampuan matematik dan ilmiah yang dimiliki oleh seseorang. 2008). mereka mudah berbahasa bagi melahirkan perasaan dan pendapat. sebab dan akibat.interpersonal. penyiar radio. Oleh itu. menyoal. Oleh itu. . mengenal pasti pola abstrak. kecerdasan naturalis dan eksistensialisme merupakan dua jenis kecerdasan yang terkemudian diperkenalkan oleh Gardner (Suppiah Nachiappan et al. Daripada sembilan kecerdasan tersebut. Kebolehan yang dominan di bahagian kiri otak membolehkan seseorang menaakul secara deduktif dan induktif serta berfikir secara konseptual dan abstrak. gemar bercerita dan tekun mendengar cerita atau membaca. intarpersonal. Mereka peka terhadap berbagai-bagai fungsi bahasa terutamanya dari segi kebolehan untuk mencuit perasaan dan emosi. penceramah. perkaitan. berjenaka dan bercerita. pengacara. naturalis dan eksistensialisme. berucap secara formal. mudah mengingati maklumat dan boleh memberi keyakinan kepada orang lain. Mereka akan sensitif terhadap makna perkataan dan mahir untuk memanipulasikannya. menaakul. Penyair.. 2008). Mereka mampu untuk berkomunikasi dengan baik melalui aktiviti mendengar. Mereka juga pastinya pandai berbicara. . Contoh-contoh aktiviti ialah memperkayakan perbendaharaan kata. membaca serta menulis. Logikal-Matematik Kecerdasan logikal-matematik adalah kebolehan menggunakan nombor. penulis. gemar akan makna yang kompleks. pensyarah dalam bidang sastera.

mereka juga suka mengklafikasikan benda untuk mudah mengira. Orang yang mempunyai kecerdasan ini biasanya berjaya dalam kerjaya yang berkaitan dengan matematik dan sains (Suppiah Nachiappan et al. . mengenali skema warna dan ruang.. mengira dan menggunakan komputer dengan cekap (Suppiah Nachiappan et al. membaca peta dengan baik serta mempunyai daya imaginasi yang kuat. pola abstrak. . urutan nombor. Mereka sering bertanya tentang berbagai-bagai fenomena yang dilihat yang berlaku di sekeliling mereka. Mereka dapat mengenali objek. bentuk.. mensintesis. 2008). dan corak dalam persekitaran. Kecenderungan dalam kecerdasan ini membolehkan seseorang membuat persepsi tentang alam sekitar secara tepat dan betul.menganalisis. Seseorang yang mempunyai kecerdasan ini juga boleh berfikir dalam bentuk gambaran dan bayaran secara tiga dimensi. warna. mengecat. perkaitan sebab dan akibat (logik). Kecerdasan ini juga mampu membuat seseorang pelajar selalu sedar akan posisi relatifnya dalam koordinat ruang dan waktu. pengurusan grafik dan pengiraan. Mereka biasanya kaya dengan imageri dalaman (internal imagery) sehingga berkecenderungan dalam aspek imaginatif dan kreatif (Suppiah Nachiappan et al. mereka suka menuntut penjelasan logik dari setiap pertanyaan. penyelesaian masalah. . 2008). Kecerdasan visual-ruang membolehkan seseorang mempersembahkan ideaidea visual dan ruang secara grafik. Sementara mereka yang termasuk dalam golongan cerdas ruang mampu menggunakan warna secara sempurna. berkebolehan menceritakan dan menggambarkan pengalaman yang pernah dilalui serta bijak menghubungkaitkan antara objek-objek dalam ruang. Lazimnya. Contoh-contoh aktiviti jenis kecerdasan ini ialah penggunaan simbol. Visual-Ruang Kecerdasan visual-ruang merupakan kebolehan gambaran mental dan berupaya mengamati dunia melalui visual. 2008). Selain itu. Contoh-contoh aktiviti yang berkaitan kecerdasan visual-ruang ialah melukis.. rumus. .

Biasanya. Orang yang cerdas dalam bidang kinestetik mengeksplorasi dunia mereka dengan otot-otot. orang yang mempunyai kecerdasan visual-ruang dilatih menjadi seorang pelukis yang terkemuka. penari. mereka cekap menginterpretasi pergerakan anggota atau tubuh badan. Biasanya. Mereka berupaya menggunakan kemahiran fizikal untuk meluahkan idea. baik yang berasal daripada suara alat muzik ataupun yang timbul daripada . permainan sukan dan seni pertahanan diri. individu juga cekap memanipulasi objek fizikal dan dapat mengimbangi antara pergerakan fizikal dengan mental. Di samping itu. 2008). main peranan. gimrama dan lain-lain (Suppiah Nachiappan et al. menari. Contoh aktiviti yang berkaitan kecerdasan kinestetik ialah tarian kreatif. peninju. arkitek yang popular serta pengukir dan pereka yang disengani (Suppiah Nachiappan et al. ketangkasan dan keanggunan semasa bergerak. individu mendiskriminasi dan meluahkan perasaan melalui muzik. pemain bola sepak. tentera. muzik serta irama yang terdapat di persekitarannya. Artis. .mencipta gambaran mental.. pelakon. Oleh itu. perasaan dan menyelesaikan masalah atau mencipta suatu produk baru. Seseorang ini mempunyai kelebihan ini sangat sensitif kepada bunyi-bunyian atau suara yang wujud dan timbul di dunia ini. aktiviti jasmani. 2008).. keseimbangan. berimaginasi secara aktif dan gemar mengurus peta minda.. Kinestetik Orang yang mempunyai kecerdasan kinestetik yang tinggi berkebolehan menggunakan sebahagian atau keseluruhan anggota tubuh badan mereka untuk berkomunikasi dan menyelesaikan masalah yang dihadapi. Mereka memiliki keupayaan kawalan pada gerakan. 2008). latihan fizikal. mereka lebih cenderung melakukan aktiviti yang berkaitan dengan pergerakan badan seperti bersukan. Muzik Kecerdasan kecerdasan ini berkaitan yang dengan terdapat kemampuan dalam diri untuk menggemari. Hal ini kerana muzik seseorang membolehkannya mengesan bunyi tanpa lisan.polis dan olahragawan adalah beberapa kerjaya yang biasanya dimiliki oleh orang dengan tingkat kecerdasan kinestetik yang tinggi (Suppiah Nachiappan et al.

tabiat. . seseorang yang cenderung dalam kecerdasan ini boleh menggubah rentak dan tempo muzik dan mudah mengenali dan mengingati nada-nada bunyi atau muzik (Suppiah Nachiappan et al. nyanyian dan drama lagu. bunyi vokal. . tingkah laku dan harapan orang lain. motivasi.. . penggubah lagu. pemain muzik dan komposer lagu ialah kerjaya yang sesuai dan tepat bagi mereka yang mempunyai kecerdasan muzik ini (Suppiah Nachiappan et al. Interpersonal Kecerdasan berkomunikasi interpersonal dengan merupakan secara kemampuan pragmatik individu terhadap dalam petanda mendiskriminasi antara pelbagai petanda interpersonal dan kebolehan untuk berkesan tersebut.. fikiran. dan hasrat orang lain. Semua orang mempunyai kecerdasan muzik tetapi dengan tahap yang berbeza-beza. Selain itu. Mereka yang mempunyai kecerdasan interpersonal yang menonjol biasanya memiliki interaksi yang baik dengan orang lain (Suppiah Nachiappan et al. mereka juga mampu berasa sensitif dan memahami emosi.. memberi maklum balas. 2008). pandai menggunakan kosa kata muzikal dan peka kepada ritma. . binatang mahupun guruh serta suarasuara lainnya. Selain itu. 2008). Pada tahap yang mudah. 2008). ketukan.gejala alamiah seperti suara manusia. Kecerdasan interpersonal membolehkan seseorang itu memahami perasaan. Contoh aktiviti kecerdasan muzik ialah persembahan muzik. Mereka berupaya menggunakan set asas atau elemen-elemen muzik serta dapat bermain alat muzik dan menghafal lirik muzik dengan baik. Mereka juga dapat menggubah kata-kata menjadi lagu dan boleh mencipta berbagai-bagai alat dan permainan muzik. mereka dapat berinteraksi dengan mudah dan boleh bekerjasama dengan orang lain secara praktikal untuk menghasilkan sesuatu yang berfaedah. Penyanyi. Seterusnya. bunyi instrumental. Mereka pintar melantunkan nada lagu dengan baik. kecerdasan ini termasuk kemampuan seseorang anak mengenal dan sensitif terhadap perasaan orang dewasa di sekitarnya. Mereka juga dapat memberi motivasi kepada orang lain. melodi atau warna suara dalam sebuah komposisi muzik. perasaan. latihan kolaboratif. Contoh aktiviti ialah komunikasi sesama individu.

dan galian dengan mudah.. guru dan ahli falsafah yang terkemuka (Suppiah Nachiappan et al.strategi pembelajaran koperatif dan sedia bekerjasama. usahawan. Selain itu. pengacara. 2008). proses emosi. disiplin diri dan amalan pemusatan. Individu yang mempunyai kecerdasan naturalist yang menonjol biasanya merupakan seseorang pencinta alam yang dapat mengenali dan mengklasifikasikan flora. . ahli motivasi. ahli psikologi. . prinsip dan azam yang kuat serta boleh berdikari (Suppiah Nachiappan et al. tetapi pada masa yang sama mereka juga sentiasa berwaspada dan berwawasan dalam melakukan sesuatu. penyajak. jurujual. jururawat. Mereka yang mempunyai kecerdasan interpersonal yang tinggi akan lebih sesuai mempunyai pekerjaan seperti pemimpin agama. Secara keseluruhannya. Kebolehan ini memberi keyakinan diri yang tinggi kepada mereka tentang kebolehan yang terdapat dalam diri mereka sendiri. mereka akan lebih banyak menghabiskan masa di luar dan gemar mendengar bunyi- . dapat berfikiran metakognitif dan berkebolehan untuk menilai diri sendiri. . guru. Naturalist Kecerdasan naturalist merujuk kepada kebolehan untuk mengenal pasti dan mengkategorikan pola. Lazimnya. strategi pemikiran. Contoh aktiviti ialah teknik metakognitif. Intrapersonal Kecerdasan yang intrapersonal kecerdasan merupakan kesedaran yang tentang diri sendiri. orang yang mempunyai kecerdasan intrapersonal yang tinggi biasanya kelihatan murung dan suka mengelamun. fauna. penaakulan tahap tinggi. 2008). corak atau bentuk yang terdapat di alam sekitar. mereka pandai menentukan hala tuju kehidupan serta mempunyai pegangan. doktor dan pekerja sosial (Suppiah Nachiappan et al. 2008). Individu yang mempunyai kecerdasan intrapersonal yang tinggi dapat menjadi seorang penulis yang handal... Biasanya individu dengan tahap kecerdasan ini mempunyai peribadi yang tertutup. Orang memiliki intrapersonal tinggi selalunya mengenali diri sendiri secara mendalam dan mempunyai tanggapan tentang kekuatan dan kelemahan diri sendiri. pakar kaunseling.

asal-usul binatang. sama ada nilai-nilai tradisional ataupun nilainilai baru yang sedang berkembang. Dengan itu. petani. Pelajar yang mempunyai kecerdasan naturalist akan lebih berkesan kecerdasannya dengan mengadakan aktiviti di luar kelas. Ahli biologi. perancang bandar.. 2008). pertumbuhan tanaman dan sebagainya. Hal individu yang sensitif terhadap alam sekitar dan dapat menghubungkaitkan antara kehidupan flora dan fauna (Suppiah Nachiappan . masa depan yang cerah adalah menjadi penyumbang utama di dalam sejarah manusia seterusnya dihormati sepanjang zaman. zoologi. Mereka cenderung bersikap untuk bertanya mengenai segala kejadian kewujudan manusia.bunyian yang terdapat di alam sekitar. Mereka memiliki tarikan yang besar terhadap alam sekitar termasuk pada binatang. Kesimpulannya dengan memanfaatkan kecerdasan masing-masing.Mereka berkemampuan untuk menelaah nilai-nilai yang berkembang di tengahtengah kehidupan masyarakat. nelayan.. Kecerdasan naturalist juga membolehkan mereka menikmati bendabenda dan cerita yang berkaitan dengan fenomena alam. Untuk meningkatkan kecerdasan ini seseorang boleh membaca banyak buku fasafah dan menyoal diri sendiri tentang pertanyaan yang membolehkannya menelaah jawapan secara mendalam seperti ’Adakah makhluk lain selain manusia di alam semester’. .. Dengan kata lain. Eksistensialisme Orang yang memiliki kecerdasan ini memiliki ciri-ciri yang tertentu. mereka merupakan et al. . ’Berapakah jumlah kenderaan yang ditemui disepanjang perjalanan ke pejabat? dan sebagainya (Suppiah Nachiappan et al. Kecerdasan ini telah diperkenalkan dan dikembangkan oleh Gardner pada tahun 1999. ahli botani. mengapa manusia mengalami kematian dan juga realiti yang dihadapi oleh manusia dalam hidup. erti kehidupan. 2008). ahli geologi dan pendaki gunung adalah kerjaya yang sesuai bagi mereka yang mempunyai kecerdasan naturalist yang tinggi (Suppiah Nachiappan et al. semua tokoh di atas akhirnya menempa nama dalam bidang masing-masing. contohnya terjadinya awan dan hujan. 2008).

P. Bagi memudahkan proses pengajaran dan pembelajaran.D.b) Teori pembelajaran konstruktivisme Menurut Kauchak. . Menurut Sharifah Maimunah (2001) dalam Noor Azizah Ahmad (2006) menyatakan. tokoh-tokoh ini dapat menyumbangkan pandangan. I. Sesuatu pembelajaran dianggap berlaku apabila terdapat perubahan tingkah laku kepada pelajar contohnya daripada tidak tahu kepada tahu. R. guru merekabentuk situasi pembelajaran di mana pelajar boleh mencipta penyelesaian mereka sendiri terhadap tugasan pembelajaran tersebut. pembelajaran secara Konstruktivisme adalah satu pandangan baru tentang ilmu pengetahuan. pembelajaran konstruktivisme ini bertitik tolak daripada teori pembelajaran Behaviorisme yang didokong oleh B. Menurut Arends. pembelajaran secara konstruktivisme ini boleh didefinisikan sebagai satu fahaman bahawa murid membina sendiri pengetahuan atau . idea-idea dan pelbagai lagi terutamanya berkaitan dengan bidang masing-masing untuk masyarakatnya. Pembentukan pengetahuan baru tersebut lahir daripada gabungan pembelajaran yang terdahulu dengan persekitaran semasa. kemudiannya beralih kepada teori pembelajaran Kognitivisme yang diperkenalkan oleh Jean Piaget di mana idea utama pandangan ini adalah mental. Hal ini. (1998) dalam Noor Azizah Ahmad (2006) menyatakan. idea ini akan diterima begitu juga sebaliknya dan seterusnya lahirlah teori pembelajaran Konstruktivisme yang merupakan pandangan terbaru di mana pengetahuan akan dibina sendiri oleh pelajar berdasarkan pengetahuan sedia ada mereka. (1997) dalam Noor Azizah Ahmad (2006) menyatakan. P. D. Jika idea tersebut sesuai dengan skema.ini kerana.F Skinner yang mementingkan perubahan tingkahlaku ke atas pelajar. dan Eggen. Semua idea dan imej dalam minda individu diwakili melalui struktur mental dikenali sebagai skema yang akan menentukan bagaimana data dan maklumat yang diterima difahami oleh manusia.

Autonomi serta inisiatif pelajar hendaklah diterima dan digalakkan. mereka menjelaskan bahawa konstruktivisme adalah pendekatan pembelajaran yang menyediakan peluang kepada pelajar untuk membina kefahaman terhadap perkara yang dipelajari dengan mewujudkan jaringan atau hubungan (dalam minda) antara idea dan fakta yang sedang dipelajari. A Contemporary Approach (ms. Justeru itu.” Dari kenyataan-kenyataan ini jelaslah bahawa mengikut teori pembelajaran konsruktivisme. Oleh itu. seorang ahli psikologi Rusia percaya bahawa pelajar yang bijak adalah individu yang berhadapan dengan benda baru dan menggunakan pengalaman serta mereka bersungguh-sungguh untuk menghuraikan kelainan berdasarkan pengalaman-pengalaman tersebut. Ini adalah kerana pelajarlah yang berinteraksi dengan bahan dan peristiwa serta memperolehi kefahaman tentang bahan dan peristiwa tersebut. beliau menyatakan bahawa teori Konstruktivisme ini memerlukan penekanan diberikan kepada pelajar lebih daripada guru. (1999) dalam Noor Azizah Ahmad (2006). Manakala mengikut Sushkin. pelajar perlu memainkan peranan aktif dalam memahami dan memberi makna kepada maklumat atau pengetahuan yang dipelajari. dalam bukunya Educational Psychology dalam Teori pembelajaran (2009) menyatakan. pendekatan pembelajaran konstruktivisme (constructivism) ialah “Constructivism is an approach to learning in which learners are provided the opportunity to construct their own sense of what is being learned by building internal connections or relationships among the ideas and facts being taught. Menurut Borich dan Tombari (1997). Lev Vygotsky. “Constructivist perspectives – View that emphasizes the active role of the learner in building understanding and making sense of information. N. Menurut Woolfolk (1998). pelajar membina sendiri konsep dengan membuat penyelesaian kepada masalah.” Dalam definisi ini.konsep secara aktif berdasarkan pengetahuan dan pengalaman sedia ada. 177) dalam Teori pembelajaran (2009) menyatakan. dalam bukunya Educational Psychology. Konstruktivisme bukanlah satu konsep baru. Ia berasal daripada bidang falsafah dan telah . konstuktivisme juga dikenali sebagai fahaman “binaan”.

menghubungkannya dengan maklumat terdahulu yang telah diasimilasinya. mengatakan… “one only knows something if one can explain it”. Yager (1999) dalam Teori pembelajaran (2009) menjelaskan. pelajar menerima maklumat dengan aktif. melibatkan “belajar dengan membuat” (learning by doing). 2009). Mengikut John Dewey (1966) dalam Teori pembelajaran (2009) menyatakan. Bartlett. ahli psikologi gestalt. Inilah gerakan konstruktivisme yang sudah dilaksanakan di Amerika Syarikat. Bruner. “Play. Von Glaserfeld. Cheek (1992) dalam Teori pembelajaran (2009) menyatakan. Dewey. 2009). yang kemudiannya dapat membantu pelajar berfikir dan membentuk kefahaman tentang masalah yang cuba dihuraikan. . Dreams and Imitation in Childhood” dan Vygotsky (1978) dalam “Mind in Society” yang dikaitkan dengan perspektif konstruktivisme dalam perkembangan minda kanak-kanak (Teori pembelajaran. Immanuel Kant menyokong pendapat ini dan mengatakan bahawa manusia bukanlah penerima maklumat yang pasif. Seterusnya. Anderson. menyelesaikan masalah dan membina keupayaan untuk belajar. Sejak satu setengah dekad yang lampau. ahli falsafah konstruktivis yang pertama. di Amerika Syarikat pengajaran dan buku teks telah diolah agar lebih menjurus kepada penggalakan proses berfikir. Dalam keadaan yang sama. kita menyaksikan gerakan ini sudah bermula dalam pembelajaran sains dan matematik yang cuba menyemarakkan perspektif konstruktivisme (Teori pembelajaran. Dalam konteks tempatan. Vygotsky. 2009). kita menyaksikan Jean Piaget (1951) lebih awal mengutarakan tentang perkembangan kognitif dalam karya terjemahan. pembelajaran bermakna (meaningful learning). pada tahun 1710. perspektif konstruktivisme ini terhasil daripada kajian Piaget. Dewey mempelopori gerakan “progresivisme” dalam pendidikan. yang juga mengambil kira pemikiran Dewey dan Bruner. misalnya. Papert dan Confrey (Teori pembelajaran.digunakan dalam bidang sosiologi dan antropologi dan juga dalam bidang psikologi kognitif dan pendidikan. dan menjadikan maklumat itu miliknya dengan membina kefahaman atau membuat interpretasi ke atas maklumat tersebut. iaitu Giambatista Vico.

• • • • • • • • • • Melaksanakan pengajaran berpusatkan pelajar. kebolehan dan minat pelajar. 2009) : • • • • Memberi peluang kepada pelajar mengemukakan pandangan tentang sesuatu konsep. guru-guru perlulah memahami pendekatan-pendekatan yang boleh digunakan ini berdasarkan kepada teoriteori pengajaran pembelajaran yang ada. Menggalakkan pelajar mengemukakan hipotesis. Tidak menyampaikan maklumat secara terus kepada pelajar. Kesimpulannya.Pembelajaran dan pengajaran menggunakan pendekatan konstruktivisme boleh dilaksanakan dengan memberikan perhatian kepada perkara-perkara berikut (Teori pembelajaran. Teori-teori ini boleh digunakan dan dimanfaatkan oleh guru-guru dalam membantu proses pengajaran dan pembelajaran menjadi lebih berkesan. Menggalakkan pelajar bekerja dalam kumpulan. Menghormati semua pandangan pelajar dan tidak memandang rendah terhadap pandangan mereka. Meminta pelajar menghubungkait idea asal dengan idea yang baru dibina. pelajar menghormati pandangan alternatif rakan . Memberi peluang pelajar berinteraksi dengan guru dan pelajar-pelajar lain. Menggalakkan mereka. Menyediakan aktiviti-aktiviti berbentuk “hands on” dan “minds on”. Namun. Memberi peluang kepada pelajar berkongsi persepsi antara satu sama lain. Mementingkan kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir di kalangan pelajar. terdapat pelbagai teori pengajaran-pembelajaran yang telah dikaji oleh ahli-ahli psikologi. Memberi perhatian kepada keperluan. Menggalakkan pelajar merenung kembali proses pembelajaran yang dilaluinya.

Tidak lama kemudian. Jean melanjutkan pelajaran ke Universiti Nauchatel. yang merupakan seorang Profesor Sastera dalam bidang Sejarah dan ibunya pula bernama Rebecca Jackson. Selepas tamat sekolah menengah. Bapanya bernama Arthur Piaget. Switzerland pada 9 Ogos 1896. Jean mula meminati Psikologi apabila beliau terpilih menjadi pengarah makmal Psikologi di Universiti Jeneva (Ahmad Tramizi Talib. 2009). Jean merupakan anak pertama yang suka berdikari dan berminat tentang ilmu alam. Beliau mendapat PhD semasa berumur 22 tahun. . Dalam bidang Psikologi. Jean merupakan salah satu tokoh yang amat penting di abad ke dua puluh. Beliau memulakan kariernya sebagai penulis pada usia yang teramat muda iaitu 10 tahun. Beliau menghembuskan nafasnya yang terakhir pada usia 84 tahun. 1981. Latar belakang beliau ini memberikan banyak sumbangan kepada bidang psikologi setelah beliau bekerja dengan . Jean Piaget Jean Piaget Jean Piaget dilahirkan di Nauchatel.c) Teori perkembangan kognitif. beliau dilantik sebagai ketua "Swiss Society for Psychologist".

2008). Jean tidak berminat untuk melihat hasil jawapan betul yang diberikan oleh kanak-kanak. Ekoran daripada itu. kanak-kanak membina pengetahuan mereka secara aktif untuk memahami persekitarannya. kanak-kanak akan melalui peringkat-peringkat perkembangan kognitif yang sama tetapi pada usia yang berbeza-beza. dapatlah kita ketahui teori perkembangan kognitif Piaget adalah satu dapatan yang diperolehi hasil daripada pemerhatian yang terperinci yang dijalankan oleh Piaget ke atas kanak-kanak. 2008). Di sini. manipulasi dan menilai persekitaran fizikalnya (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. Teori perkembangan kognitif Piaget bukanlah satu teori psikologi tetapi hanyalah satu pandangan epistemology iaitu satu falsafah pengetahuan yang diperolehi melalui pemerhatian terperinci ke atas kanak-kanak pada tahap umur dan tahap perkembangan yang berlainan (Jas Laile Suzana Jaafar. pola-pola perlakuan ini boleh memberikan petunjuk bagi pengetahuan bagaimana proses pembentukan pemikiran berkembang di kalangan kanak-kanak. 2009). Beliau berpendapat persekitaran tidak membentuk kognitif kanak-kanak. 2008 : 85). Piaget memperkenalkan 4 konsep utama: • • • • Skema (Schema) Penyerapan (Assimilation) Pengubahsuaian (Accomodation) dan Keseimbangan (Equilibrium) . Keadaan ini berlaku melalui pelbagai proses penerokaan. Menurut Jean Piaget.Binet bagi membentuk ujian keceredasan mental. sebaliknya. Untuk menerangkan dengan lebih lanjut mengenai proses ini. Kanak-kanak ini terdiri daripada umur yang tahap perkembangan yang berlainan (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. Pada pandangan Jean. tetapi lebih berminat untuk melihat pola-pola perlakuan yang ditunjukkan oleh kanak-kanak apabila mereka memberikan jawapan yang salah. Semasa bekerja dengan Binet. teori yang beliau kemukakan adalah memfokuskan kepada perkembangan kognitif kanakkanak (Ahmad Tramizi Talib.

Asimilasi berlaku sepanjang masa kerana manusia sentiasa melalui pelbagai maklumat dan pengalaman. Jika maklumat yang diterima sesuai maklumat itu tidak sesuai. Apabila seorang bayi dilahirkan ia mempunyai skema umum dan semakin bayi itu membesar skema yang diperoleh semakin meningkat dan skema itu semakin diperhalusi. Keadaan ini boleh disamakan dengan sebuah belon yang semakin membesar apabila ditiupkan angin ke dalamnya. membuat perubahan. maka maklumat itu akan ditolak atau diubah atau diubahsuai. Seperti puting susu atau jari tangan. 2008). Skema adalah proses mencipta. Apabila seorang bayi dilahirkan. perubahan yang berlaku adalah secara kuantitatif atau bukan kualitatif (Perkembangan fizikal dan kognitif kanakkanak. menyusun dan mengurus. skema sedia ada pada bayi itu ialah menghisap susu dan menggenggam. Asimilasi merupakan proses kognitif di mana seseorang menyatukan maklumatmaklumat baru atau pengalaman-pengalaman baru ke dalam skema yang sedia ada. Skema adalah seperti sebuah kabinet yang menyimpan banyak fail dan setiap fail mewakili satu skema. Bayi berkenaan masih belum dapat membezakan yang mana satu akan mengeluarkan susu atau sebaliknya.Skema adalah struktur kognitif atau mental yang membolehkan individu mengurus dan menyesuaikan diri dengan keadaan persekitaran. proses penyesuaian diri berlaku apabila skema yang sedia ada diubahsuai untuk digabungkan . Oleh itu. Akomodasi atau penyesuaian diri dan menghasilkan perubahan kualitatif serta perkembangan skema (development of schema). 2008). iaitu penyerapan (fitting) maklumat baru ke dalam struktur sedia ada. Apa sahaja benda yang dimasukkan ke mulutnya akan dihisapnya. kerana hanya ada satu sahaja skema iaitu menghisap (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. Oleh itu. memperhalus.

jika ia tidak dapat diserap. operasi konkrit dan operasi formal (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. kanak-kanak mula menggunakan deria motornya untuk memahami dan berinteraksi dengan persekitarannya. Contohnya. . Dari kajian dan pemerhatiannya. Keseimbangan akan tercapai apabila seseorang kanak-kanak menyeimbangkan proses penyerapan dan pengubahsuaian. Sebaliknya. Piaget membahagikan empat peringkat ini sebagai peringkat sensori motor. maka tahap keseimbangan akan tercapai. Proses ini berlaku secara berterusan bermula dari bayi sehingga dewasa (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. Selepas dilahirkan selama dua bulan. 2008). Kanak-kanak kelihatan mula boleh belajar bahasa dan lambang yang mudah. 2008). Peringkat Sensori Motor (0 – 2 tahun) Dalam peringkat ini. Proses ini berlaku secara berterusan sehingga seseorang itu mencapai tahap pemahaman yang stabil dan mantap bagi satu-satu kemahiran tertentu (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. seorang bayi sudah boleh membezakan objek-objek di dalam persekitarannya. 2008). maka maklumat itu akan diubahsuai melalui pengubahsuaian skema atau mencipta skema yang baru. Peningkatan maklumat dan pengalaman ini meningkatkan tahap skema sedia ada. ia akan menyerap maklumat itu ke dalam skemanya. Kanak-kanak cuba belajar koordinasi di antara deria motor dengan gerakannya serta cuba mengaitkan perkataan-perkataan dengan objek-objek yang dapat dilihat dalam persekitarannya (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. Piaget mendapati bahawa perkembangan kognitif kanak-kanak adalah berbeza dan berubah melalui empat peringkat mengikut perubahan umur mereka. apabila seseorang kanak-kanak menerima maklumat baru. Jikalau maklumat baru itu dapat disesuaikan.dengan maklumat-maklumat atau pengalaman-pengalaman baru. 2008). pra operasi. Sekiranya ia berjaya proses keseimbangan akan tercapai.

Kanak-kanak sudah boleh memikir secara induktif atau deduktif serta dapat menguasai konsep masa dan kelajuan. boleh mengelaskan objek mengikut ciri tertentu dan memahami konsep keabadian bilangan (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. kanak-kanak sudah boleh mempelajari lebih daripada satu perkara pada satu masa. dan menggunakannya untuk membuktikan teorem atau hukum matematik serta membuat rumusan atau generalisasi daripada aktiviti-aktiviti matematik. Mereka juga boleh berfikir secara deduktif atau induktif.Peringkat Pra Operasi (2 – 7 tahun) Kanak-kanak kanak telah boleh boleh menggunakan bertutur dengan dan bahasa fasih dan serta melalui lain simbol bahasa adalah untuk yang serupa menggambarkan sesuatu konsep. Peringkat Operasi Formal (selepas 12 tahun) Remaja telah boleh berfikir secara abstrak dan boleh menyelesaikan masalah yang lebih kompleks. mereka tidak dapat menyelesaikan masalah yang kompleks. Apabila mencapai umur 4 tahun. Di dalam peringkat ini. Peringkat Operasi Konkrit (7 – 12 tahun) Kanak-kanak mula memperolehi konsep transformasi. Remaja juga boleh menggunakan simbol-simbol matematik untuk menggambarkan konsep yang abstrak. Mereka menganggap pengalaman pandangan orang dengannya. 2008). Oleh itu. kebanyakan aktiviti pembelajaran yang bererti masih bergantung kepada objek-objek konkrit dan pengalaman secara langsung (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. Mereka masih tidak mempunyai kebolehan untuk berfikir secara abstrak. mengaitkan satu konsep dengan konsep yang lain serta menggunakan logik untuk menyelesaikan masalah matematik (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. kanakdikuasainya itu. 2008). . Di samping itu. perkembangan kognitifnya kian menjadi pesat. 2008). Bagaimanapun. menguasai proses kebalikan dan akhirnya mengamati proses songsangan. keupayaan berfikir secara logik masih terbatas kepada konkrit sahaja. Mereka mula berupaya memberi sebab untuk menyokong kepercayaan mereka.

emosi dan sosial. Mereka berpendapat baka dan persekitaran adalah faktor-faktor yang menyebabkan kadar perkembangan manusia dan wujudnya perbezaan individu di antara satu sama lain (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. Baka atau keturunan merupakan ciriciri perwarisan yang dibawa oleh ibu bapa kepada anak-anak. 2008). status sosio-ekonomi. sumber teknologi. kadar perkembangan setiap individu. ibu bapa yang mempunyai emosi yang kurang stabil dan bersifat pemarah akan melahirkan anak yang agresif dan autokratik. tetap berbeza dari segi fizikal. Misalnya. Baka ini boleh menguasai penyuburan fizikal dan mental. Sebagaimana yang telah dihuraikan dalam teori perkembangan manusia. warna mata dan lain-lain. ibu bapa yang cerdas pintar akan melahirkan anak yang juga cerdas pintar (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. walaupun dalam peringkat pertumbuhan yang sama. Kajian ahli-ahli psikologi Galton (1865). guru dan sekolah pula mempengaruhi perkembangan individu . Akan tetapi. rakan sebaya. Di samping faktor-faktor seperti keluarga. bahawa setiap individu menunjukkan ciri-ciri perkembangan yang serupa dalam peringkat-peringkat pertumbuhan yang tertentu. Baka diperturunkan melalui gen-gen ibu bapa kepada anak-anak. saiz fizikal. 2008). Newman (1937) dan Shieldo (1962) telah membuktikan bahawa setiap individu mempunyai kecerdasan dan kebolehan intelek yang berbeza dengan rakan sebayanya. kognitif. Kajian ahli-ahli psikologi telah membuktikan bahawa tidak ada dua orang individu mempunyai kadar perkembangan yang sama. Mengikut kajian ahli-ahli psikologi. Goddard (1890). 2008). Perbezaan kecerdasan di antara individu boleh diperhatikan daripada prestasi pelajar dalam sesuatu kelas. kebudayaan dan kepercayaan masyarakat.Perkembangan seseorang kanak-kanak amat dipengaruhi oleh baka atau keturunan dan faktor persekitaran. Kajian ahli-ahli psikologi sering mengaitkan perbezaan kecerdasan individu dengan kecerdasan ibu bapa mereka. Baka juga menetapkan had keupayaan. Biasanya. emosi seseorang individu juga diwarisi daripada baka ibu bapa. Ciri-ciri seperti warna kulit. kemampuan mental kita sama ada pandai atau tidak pandai (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak.

Kanak-kanak diasuh dan dididik dengan cara yang baik akan mengalami perkembangan potensi. perkembangan kognitif kanak-kanak dipengaruhi oleh persekitaran yang melingkunginya. Misalnya. 2008). 2008). Kanakkanak yang bersosialisasi dengan rakan sebaya yang bersopan santun akan menyerap nilai-nilai murni yang positif daripada mereka. Status sosio-ekonomi keluarga yang baik atau tinggi akan membantu perkembangan intelek dan fizikal kanak-kanak ke tahap optimum kerana keluarga ini berupaya memberi makanan yang cukup berzat dan seimbang serta kemudahan pendidikan yang sempurna kepada anak-anak mereka (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. Kebudayaan dan kepercayaan masyarakat yang berbeza mempengaruhi perkembangan kanak-kanak sosio-emosi. asuhan dan status sosio-ekonomi keluarga. emosi dan sosial. seperti rumah dan sekolah (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. sahsiah. kanak-kanak bergaul dengan rakan sebaya yang rajin belajar akan mendorong perkembangan intelek dan potensinya ke tahap optimum. Institusi keluarga merupakan pengaruh utama terhadap perkembangan manusia. kanak-kanak dilahirkan dalam sebuah rumah yang mesra dan penuh dengan kasih sayang akan mengalami perkembangan emosi yang sihat. Makanan berzat dan seimbang akan membantu kanak-kanak memperkembangkan jasmaninya dengan sempurna. Perkembangan persekitaran iaitu kognitif dan kanak-kanak sekolah dipengaruhi oleh faktor alam rumah masyarakat dalam merupakan aspek kehidupan manusia. makanan. Menurut NAEYC (National Association For the Education of Young Children).dalam setiap peringkat pertumbuhannya. . asuhan dan sosio-ekonomi keluarga melahirkan perbezaan individu mengikut perbezaan kadar perkembangannya (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. makanan. tingkah laku dan emosi dengan sempurna. 2008). Pengaruh rakan sebaya adalah penting dalam perkembangan kanakkanak. Unsur-unsur institusi keluarga yang pengaruhi perkembangan individu ialah suasana rumah. Adalah telah diketahui umum. Contohnya. perbezaan suasana rumah. khasnya dari perkembangan intelek.

Kebudayaan masyarakat yang menitikberatkan kepada keagamaan akan melahirkan individu yang beriman (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. kuning atau kezaliman. emosi dan sosialnya. bermoral. afektif dan psikomotor pelajar (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. iklan.personaliti dan mental. filem. Guru yang bersifat penyayang dan cekap menguruskan aktiviti pengajaranpembelajaran dalam bilik darjah akan melahirkan pelajar yang berilmu. radio. Sumber teknologi ini merujuk kepada maklumat-maklumat yang diperolehi daripada bahan-bahan bacaan seperti suratkhabar. majalah. Sebaliknya. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran negara. perbezaan nilai hidup membentuk perbezaan falsafah hidup di kalangan individu. akan membentuk sikap yang negatif dan personaliti yang tidak diingini (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. Masyarakat yang menitikberatkan kebendaan akan mempengaruhi sikap manusia yang mementingkan diri sendiri dan bersikap materialistik. 2008). Perkembangan individu pula dipengaruhi oleh pendedahannya kepada sumber teknologi yang terdapat di alam kehidupannya. Misalnya. Iklim sekolah yang kondusif serta dilengkapi dengan kemudahan-kemudahan pengajaran-pembelajaran akan membantu perkembangan kognitif. beretika serta kuat beragama dengan nilai kerohanian yang sempurna. 2008). serta mengabaikan nilai kerohanian dan nilai kejiwaan. berakhlak mulia. rajin berusaha. emosi dan sosialnya. Masyarakat yang sihat akan mempengaruhi anggotanya dengan membentuk sikap yang sihat seperti bertanggungjawab. Seperti yang kita ketahui bahawa pendedahan kanak-kanak kepada sumber teknologi yang sihat akan meningkatkan kadar perkembangan kognitif. kanak-kanak yang didedahkan kepada sumber teknologi yang berunsur keganasan. 2008). berketrampilan. televisyen dan komputer. Guru dan sekolah merupakan pengaruh yang paling penting dalam perkembangan pelajar dari segi fizikal. Perbezaan kebudayaan dan agama melahirkan perbezaan cara hidup serta tingkah laku manusia. intelek. .

dan menceritakan pengalaman. memecahkan soal-soal matematik. Tugas murni ini telah dimaktubkan dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang diisytiharkan pada tahun 1988 (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. menganalisa. 2008). Individu akan mengalami perkembangan sepanjang hayat mereka iaitu perkembangan fizikal (pertumbuhan fizikal akan terhenti apabila seseorang mencapai kematangan). Proses ini sangat penting kerana ia akan mempengaruhi kehidupan dan masa depan seseorang kanakkanak. Perkembangan kognitif merupakan proses peningkatan keupayaan pemikiran. kemahiran berbahasa. Proses kognitif melibatkan perubahan-perubahan dalam kemampuan dan pola berfikir. 2008). pengetahuan dan keintelektualan seseorang kanak-kanak dan kemampuan menjana akal budi dalam pelbagai aktiviti penyelesaian masalah. memanjat. Jean Piaget berpendapat pemikiran sebagai satu proses yang disedari dan berkembang secara berperingkat-peringkat. dan cara individu memperoleh pengetahuan dari lingkungannya.Guru dan sekolah merupakan agen perubahan dan bersama-sama diberi tugas untuk memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu. menghafal sajak atau doa. melompat. 2008). merupakan proses kognitif dalam perkembangan anak (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. Kemahiran motor yang telah dikuasai pada peringkat awal kanak-kanak seperti berlari. Perkembangan kognitif merupakan salah satu daripada proses tumbesaran yang dilalui oleh setiap kanak-kanak. demi mewujudkan insan yang harmonis dan seimbang dari segi intelek. Perkembangan kognitif sering dikaitkan dengan proses perkembangan intelek seseorang. dan . emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. memahami. rohani. dan membentuk pengetahuan serta pemahaman baru terhadap pengalaman yang dilaluinya (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. Aktiviti-aktiviti seperti mengamati dan mengklasifikasi. Perkembangan adalah aspek perubahan yang dialami individu dan bersifat kualitatif tetapi jelas berubah melalui peredaran masa. perkembangan motor kanak-kanak adalah lebih baik dan menunjukkan koordinasi yang lebih baik. Pada peringkat ini.

mengendalikan alatan untuk berkebun dan menjahit. Cara kanak-kanak berfikir dan menyelesaikan masalah.sebagainya sudah mencapai tahap yang lebih mantap di samping beberapa jenis kemahiran yang baru telahpun dikuasai. Kemahiran-kemahiran ini adalah seperti lompat tali atau skipping. mengikat tali kasut. kanak-kanak yang berusia 6 tahun sudah boleh melakukan aktiviti seperti mengetuk. Menurut Jean Piaget. tulisan mereka semakin kecil dan kemas. Kanak-kanak antara 8 hingga 10 tahun pula boleh menggergaji. dan mereka telah pun menunjukkan kemahiran manipulatif yang hampir sama dengan orang dewasa seperti bermain alat muzik. 2008). Ibu bapa dapat mempengaruhi perkembangan kognitif kanak-kanak dengan memindahkan pengetahuan berkenaan maklumat dan budaya dalam menunjuk ajar mereka melalui tingkah laku ibu bapa itu sendiri (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. Perkembangan kognitif kanak-kanak pada peringkat ini. Kanak-kanak pada peringkat pra sekolah banyak menggunakan simbol dalam perbualan untuk menunjukkan keupayaan penggunaan bahasa. Mereka tidak lagi hanya menumpukan pada perkara yang berkaitan dengan masa depan. 2008). Misalnya. Pemikiran Olahan Konkrit meliputi olahan mental yang membolehkan kanak-kanak melakukan aktiviti mental yang terdahulu dilakukan secara fizikal. Kanakkanak sudah mula berfikir perkara akan datang dan berbincang perkara lepas. berenang. Olahan ini membolehkan kanak-kanak melakukan pemikiran pembalikan dan juga menunjukkan kemahiran klasifikasi. dan tulisan mereka menjadi semakin kecil. menggunakan simbol bagi menunjukkan sesuatu objek dan membuat . Daripada segi ingatan pula Ingatan Jangka Panjang (IJP) meningkat dan strategi seperti latihan akan memberikan kesan kepada IJP kanak-kanak (Perkembangan fizikal dan kognitif kanakkanak. Pada peringkat pertengahan dan akhir kanak-kanak. melukis dengan menggunakan pensel untuk menggantikan krayon. kanak-kanak menunjukkan peningkatan yang pesat dalam memahami persekitaran dan pemikiran sesuatu benda yang berada di sekeliling. menunggang basikal dan meluncur (skating). memakai pakaian. Bagi mereka yang sudah berusia antara 10 hingga 12 tahun.

perkembangan kognitif. mengingat dan kemahiran menggunakan bahasa. Peranan yang dimainkan oleh pihak sekolah dan ibu bapa sangat penting untuk memastikan perkembangan kognitif tidak tersekat atau terganggu (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. kepada perkembangan fizikal serta menyeluruh. padanan satu dengan satu konsep nombor. perbandingan dan diskriminasi.perbandingan antara satu sama lain (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. Pada tahap ini juga. 2008). Selain itu. 2008). kerohanian perkembangan perkembangan kreativiti dan estetika. Kanak-kanak akhir pula sudah mula memahami aspek yang melibatkan logik dan mampu untuk menggabungkan perkara logik dengan pemikiran yang abstrak. Ia merangkumi bahasa dan komunikasi. nombor dan warna sudah mula difahami (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. 2008). memikirkan . Perkembangan ini sangat penting untuk menjadikan kanak-kanak berkeadaan baik dalam segala aspek. utama yang menyumbang emosi. Sebagai contoh. ramalan. konsep ruang dan penyelesaian masalah. Kanak-kanak pada tahap ini juga mempunyai kecenderungan untuk melakukan aktiviti yang berbentuk menyusun objek. operasi nombor dan pengukuran. konsep masa. tahu bagaimana untuk meletakkan objek yang sama berdasarkan kriterianya. seorang kanak-kanak dapat meniru perbuatan rakannya yang menari ballet walaupun mereka melihat beberapa hari yang lepas. Manakala perkembangan kognitif pula melibatkan pemerhatian. pengelasan. Kesimpulannya ialah. Ini kerana keupayaan mereka menunjukkan sesuatu objek agak terhad dalam bahasa dan mereka cuba menyampaikan maksud dengan menggunakan simbol. Kanak-kanak ini juga sudah mula menggunakan bahasa untuk mengkategorikan barang. Pendidikan awal yang berkualiti amat perlu bagi meningkatkan perkembangan menyeluruh seorang kanak-kanak. Kurikulum Prasekolah Kebangsaan menggariskan enam komponen moral. kemampuan pemikiran yang baru juga akan didapati contohnya ialah memikirkan perkara yang abstrak. Keupayaan mereka menggunakan simbol ini ditunjukkan melalui bermain. kanak-kanak pada tahap ini sudah mula memahami apa yang tidak difahaminya sebelum ini.

2008). Pada tahap ini juga. 3 Ketua Bidang Dasar. Menggunakan benda-benda maujud. 2009) : • • Jangan diajar kanak-kanak dengan perkara-perkara yang susah.proses dalam pemikirannya dan juga mereka melihat sesuatu perkara sebagai relatif lebih daripada yang jelas. c. Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pendidikan. Nur Fatiha. Nur Hazwani. Mengadakan latih tubi. Menggunakan bahan-bahan bantu mengajar. Belajar daripada mudah kepada yang lebih susah: a. Dr. Antaranya pandangan tokoh-tokoh pengasas pendidikan awal kanak-kanak dari Timur seperti Ibnu Khaldun. . kanak-kanak sudah mula mempraktikkan kemampuan baru melalui lawak dan pergaduhan dengan ibu bapa dan dengan yang lain. 3. Pandangan mereka adalah seperti berikut: Ibnu Khaldun (Nadira Anis Sharina. Imam Al-Ghazali. d. Ibnu Sina dan juga Ibnu Hazm. Berperingkat-peringkat. Sharifah Nor Puteh ((Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak.0 PANDANGAN DAN PENDAPAT TOKOH DARI DALAM DAN LUAR NEGARA MENGENAI PERKEMBANGAN AWAL KANAK-KANAK Terdapat banyak pandangan dan pendapat daripada tokoh dalam dan luar negara mengenai perkembangan awal kanak-kanak. b.

dan dapat menggembirakan mereka serta memberi kerehatan selepas penat belajar (Nadira Anis Sharina. Beliau mencadangkan belajar dan bermain secara berkumpulan bersama rakan hampir sebaya dan bukan sebaya (Nadira Anis Sharina. Jangan dibebankan dengan perkara-perkara diluar kemampuan mereka. • • • Contoh teladan yang baik harus didedahkan mendidik kanak-kanak yang belum baligh. Aktiviti bermain untuk kanak-kanak mengikut pendapat Imam Al-Ghazali ialah membantu perkembangan fizikal serta menguatkan otot mereka. tingkah laku yang mulia. Kanak-kanak tidak boleh dipaksa belajar. Jadual kanak-kanak disuruh belajar haruslah disusun dengan baik. Imam Al.• Kanak-kanak perlu diberikan contoh-contoh konkrit yang boleh difahami melalui pancaindera. Kanak-kanak harus dibentuk dengan cara lemah lembut bukannya dengan kekasaran. 2009).Ghazali : Kanak-kanak adalah anugerah Tuhan yang mana Allah memberi kepercayaan kepada ibu bapa untuk corakkan hati kanak-kanak yang masih suci bersih menjadi hati yang sangat bernilai dan berharga. fitrah semulajadi kanak-kanak memang suka bermain. bersikap tegas dengan kanak-kanak. seorang kanak-kanak harus dididik sejak lahir. Cara mendidik anak-anak ialah pelajaran agama. Tidak mahu belajar b. 2009). . Nur Fatiha. beliau berpendapat ibu bapa dan guru tidak perlu terlalu marah. Ini menyebabkan mereka: a. memperelokkan fitrah dan membentuk naluri mereka.takut dan bekerja berlebih-lebihan. Ibnu Sina : Sumbangan karyanya yang terbesar ialah “Qanun fi Tibb” atau dialih bahasakan menjadi “Precepts of Medicine”. tidak keterlaluan dalam mendenda anak-anak.hiburan dan rehat adalah perlu diselang-selikan. Mencerca pengajaran yang diberi. Nur Hazwani. Aktiviti bermain . Nur Hazwani. • Masa belajar jangan terlalu panjang kerana boleh menyebabkan lupa. Oleh sebab itu. Menurut karyanya. Nur Fatiha. Pembacaan al-Quran diajar dahulu sebelum menghafalnya. Kesederhanaan adalah baik dalam membesarkan anakanak.

Friedrich Froebel (1782-1852) : Menurut beliau “kanak-kanak umpama biji benih. Beliau percaya pengajaran boleh dibentuk berdasarkan objek. Oleh itu. Beliau yakin bahawa ibu adalah orang yang terbaik untuk mengajar anaknya (Zulkiply bin Hj Yaakob. (multiage grouping). 2009). meniru. mengukur. Melalui pengalaman itu kanak-kanak boleh mencapai potensi mereka yang semulajadi (Zulkiply bin Hj Yaakob. 2009). dan menyebut huruf tanpa desakan atau kekerasan bagi mendapatkan kesempurnaan. Nur Fatiha.Ibnu Hazm : 5 tahun adalah sesuai bagi permulaan proses pembelajaran secara sistematik yang bermula dengan mengetahui. Percaya bahawa pendidikan adalah diasaskan kepada pengalaman-pengalaman deria. 2009). Oleh itu kanak-kanak perlu belajar dalam persekitaran yang terancang dan kanak-kanak berkembang melalui main” Antara idea-idea Froebel ialah taman kanak-kanak perlulah dipenuhi dengan . Beliau juga percaya kepada kumpulan pelbagai umur. Bimbingan itu perlu bermula daripada pengalaman deria kepada idea yang abstrak. Selain itu terdapat juga pandangan tokoh-tokoh lain seperti di bawah: Johann Heinrich Pestalozzi (1746-1827) : Idea-idea beliau mengenai pendidikan ialah anak-anak perlu dibimbing secara perlahan-lahan berdasarkan potensi yang ada padanya.. merasa dan menyentuh. Guru yang baik ialah guru yang mengajar kanak-kanak bukan mengajar mata pelajaran. manakala guru hanya sebagai pembimbing (Nadira Anis Sharina. kindergarten pula ialah taman untuk kanak-kanak. Kanak-kanak digalakkan berfikir dan cuba menjawab sendiri. ibu bapa dan pendidik umpama tukang kebun. pembelajaran konsep hendaklah dengan melalui manipulatif seperti membilang. Nur Hazwani.

Dilengkapi dengan kerusi meja yang sesuai untuk kanak-kanak. binatang dan gambar-gambar. fizikal dan sosial kanak-kanak. Ia hendaklah berdasarkan kepada keperluan dan keupayaan kanak-kanak. Taman kanak-kanak merupakan satu pendekatan terhadap latihan kanakkanak (Zulkiply bin Hj Yaakob. mempunyai bilik yang senang dimasuki cahaya. 2009). Pembelajaran bukanlah sesuatu yang terpisah dan ia saling berkaitan antara satu sama lain (Zulkiply bin Hj Yaakob. mereka tidak dapat . 2009). Pendidikan adalah pembinaan watak atau peribadi kanak-kanak. Beliau mencadangkan dalam mendidik kanak-kanak perlu menggunakan objek supaya menimbulkan minat dalam pembelajarannya. Di taman kanak-kanak perlu dipupuk dengan perkembangan mental. Mastura Badzis : Segala apa yang dilihat dan didengari oleh seorang kanak-kanak dari persekitarannya adalah merupakan satu pendidikan baginya kerana yang nyata bagi kanak-kanak di peringkat awal umur. kanak-kanak mempelajari sesuatu melalui perbuatan. Keadaan bilik janganlah sempit kerana menyusahkan perjalanan aktiviti. Beliau menekankan kaedah bermain kepada kanakkanak dan belajar melalui membuat. 2009). Dr.keindahan untuk menarik perhatian kanak-kanak (Zulkiply bin Hj Yaakob.Suasana di taman kanak-kanak hendaklah dapat mengawal kanak-kanak daripada pengaruh jahat yang terdapat dalam masyarakat dan bahaya alam semulajadi. Beliau menekankan disiplin diri terhadap kanak-kanak dan motivasi dalaman adalah penting bagi kanak-kanak. bunyi-bunyian dan objek-objek untuk kanak-kanak yang mempunyai bentuk yang mudah. saiz dan warna. Sekurang-kurangnya ia dicat dengan warna yang terang.Kelas prasekolah perlu dipenuhi dengan pemandangan. Ia perlu diberi kebebasan. dipenuhi dengan taman-taman. Menurut beliau.

perkembangan social dan intelek disamping dapat memperkembangkan kekuatan fizikal . dan ketangkasan seorang murid. 2009). menyesuaikan diri kepada persekitaran dan berubah melalui peredaran masa. berpendapat perkembangan adalah berkaitan dengan mengapa dan bagaimana individu berkembang dan membesar. Beliau berpendapat. Model Montessori Caplan dan Caplan (1976) dalam Saayah Bt Abu (2008) dalam Perlaksanaan Aktiviti Belajar Melalui Bermain Di Tadika-tadika Kawasan Melaka Tengah Melaka menyatakan bermain sebagai penentu penting bagi perkembangan kekuatan sahsiah. Slavin (1997) dalam Ladyzuely (2010).koordinasi. iaitu perkembangan dari segi fizikal. Paul Eggan. kestabilan emosi. Apa yang membezakan ialah Islam menekankan kelakuan pembentukan sahsiah seseorang kanak-kanak bukan hanya fizikalnya tetapi pemantapan akhlaq perlu diterapkan seiring dengan penerapan keimanan di dalam ruh dan jiwanya (Zul. Slavin. daya cipta. merupakan perubahan secara ‘kualitatif’ serta cenderung ke arah yang lebih baik dari segi pemikiran. kanak-kanak perlu dibentuk dan dididik sejak dari awal. rohani. Don. Crow (1980) dalam Ladyzuely (2010) Menurut Crow dan perkembangan menyatakan. personaliti. sosioemosional dan kognitif serta bahasa. Barat dan Islam mempunyai perspektif yang sama dalam hal ini. Teori Kognitif Piaget Good dan Brophy (1990) dalam Teori Perkembangan Kognitif Piaget (1926) dan dijelaskan oleh Aminah Ayob dalam Syarahan Umum : Pembelajaran Berasaskan Minda Dan Implikasinya Kepada Pendidikan menerangkan bahawa skema (the internal knowledge structure) berkembang apabila . berpendapat perkembangan adalah perubahan yang berurutan dan kekal dalam diri seseorang hasil daripada pembelajaran. dan Crow dan Crow : Paul Eggan dan Don Kauchak dalam Ladyzuely (2010). pengalaman dan kematangan. individu akan mengalami perkembangan sepanjang hayat.membezakan yang baik dan yang buruk. moral dan sosial.

.kanak-kanak berinteraksi dengan persekitarannya dan skema itu sentiasa berkembang dan berubah kerana menyerap dan menyimpan maklumat baru. konsep-konsep yang ada pada seseorang boleh berubah selaras dengan pengalaman baru yang diperolehinya dan ini dinamakan penyalaan atau tuning. keyakinan diri. seseorang dapat membina kosep dalam kognitifnya dengan menghubungkan pengetahuan baru dengan pengetahuan yang sedia ada padanya dan proses ini dinamakan accretion. Selain itu. Model Erikson MacNaughton (2005) dalam Model Erikson (1975) dan dijelaskan oleh Mariani Md Nor dalam Realiti Trend Dan Isu Dalam Pendidikan Awal Kanak-kanak menyatakan. dan sentiasa mempunyai sikap yang positif terhadap individu lain tanpa ada kecenderungan (bias) negatif terhadap yang lain. pendidikan prasekolah merupakan peringkat awal dalam proses pembelajaran yang amat penting kerana pengalaman di prasekolah dapat member persediaan yang boleh membekalkan kanak-kanak dengan kemahiran. Model Konstruktivisme Rumelhart dan Norman (1978) dalam Subadrah Nair (2005) menjelaskan dalam Penggunaan Model Konstruktivisme Lima Fasa Needham Dalam Pembelajaran Sejarah menyatakan. Seseorang juga boleh membina konsep-konsep dalam struktur kognitifnya dengan menggunakan analogi iaitu berdasarnya pengetahuan yang ada padanya.

tetapi oleh kerana pengaruh Egosentrisme masih kuat. telah memeriksa perspektif sekumpulan objek dengan menggunakan tiga buah model gunung yang mempunyai tanda-tanda saran seperti warna dan saiz yang berbeza dan kemuncaknya yang tertinggi diselubungi salji. Pertama. satu boneka yang dianggap sebagai pemerhati diletakkan di beberapa kedudukan atau orientasi keliling tiga buah gunung itu yang diletakkan dalam satu susunan yang tetap. Ciri-ciri tahap perkembangan tersebut disertakan dalam Jadual 2. Menurut Piaget dan Inhelder (1956) dalam Omar Ibrahim dan Wan Rafaei Abdul Rahman (1994) telah menyatakan. Kanak-kanak Tahap IIA tidak dapat mengenal pasti bahawa seseorang yang berada di tempat lain akan mempunyai perspektif yang berbeza daripada perspektifnya (egosentrisme tulen). Kedua. dalam kajian tersebut. Kanak-kanak Tahap I tidak memahami tugasan yang perlu dilakukan.4. Sebagai kesimpulan. ia tidak boleh .1. subjek ditunjukkan sekeping gambar dan diminta meletakkan boneka pada satu orientasi supaya perspektif di dalam gambar. bahawa mereka telah mereka bentuk tiga jenis tugasan berhubung dengan tiga buah gunung tersebut untuk mengkaji masalah penyelarasan perspektif. Kanak-kanak Tahap 11B mula sedar tentang perbezaan perspektif. tahap-tahap perkembangan itu merupakan satu perubahan pemikiran dari egosentrisme tulen kepada pemahaman lengkap.0 KAJIAN-KAJIAN LEPAS YANG MENYENTUH ASPEK MODEL DAN TEORI YANG BERKAITAN Menurut Piaget dan Inhelder (1956) dalam Omar Ibrahim dan Wan Rafaei Abdul Rahman (1994) menyatakan. Subjek telah memilih satu gambar yang difikirkan mewakili perspektif boneka. Ketiga. Menurut Piaget dan Inhelder (1956) dalam Omar Ibrahim dan Wan Rafaei Abdul Rahman (1994) menyatakan. subjek diminta menyusun tiga buah gunung itu supaya sama dengan perspektif di dalam gambar. Mereka telah berjaya mengesan tahap-tahap perkembangan yang membawa ke arah penguasaan penyelarasan perspektif. mereka telah melibatkan seramai 100 kanak-kanak di Geneva yang berusia 4-12 tahun.

menggambarkan dengan tepat perspektif orang lain. Walaupun demikian.1 Ringkasan ciri tahap perkembangan yang dihuraikan oleh Piaget dan Inhelder (1956): . mereka tidak mempunyai kemahiran untuk sentiasa berjaya dalam menggambarkan dengan tepat perspektif orang lain (IIIB-pemahaman lengkap). Dalam TahapIII. kanakkanak boleh mengenal pasti perbezaan perspektif. Menurut Piaget dan Inhelder (1956) dalam Omar Ibrahim dan Wan Rafaei Abdul Rahman (1994) yang telah dinyatakan dalam Jadual 2.

mereka tidak sentiasa dapat menentukan berbagai-bagai pandangan orang lain dengan Tahap IIIB betul. Walaupun demikian ciri itu dihuraikan dari segi pandangannya kerana pengaruh egosentrisme masih Tahap III kuat. Kanak-kanak membezakan Tahap IIIA menunjukkan berbagai-bagai kemajuan pandangan dalam hingga usaha berjaya menyelaraskan berbagai-bagai pemandangan. Opper (1977) dan Robinson dan Robinson (1983) dalam Omar Ibrahim dan Wan Rafaei Abdul Rahman (1994) menyatakan. Dengan itu. Kanak-kanak menguasai sepenuhnya penyelarasn kedua-dua hubungan kiri-kanan dan depan-belakang. tetapi menghadapi kesukaran untuk menyelaraskan hubungan kiri-kanan dan depan-belakang mengenai kedudukan ketigatiga gunung. ATAU gambar yang mewakili pemandangan b) Menganggap sebarang gambar boleh mewakili semua pandangan. Kanak-kanak tidak boleh atau hampir tidak boleh membezakan pemandangannya dengan pemandangan seorang pemerhati. Ini membolehkan mereka menentukan berbagai-bagai pandangan orang lain dengan betul Menurut Dodwell (1963).Tahap I Tahap II Tahap IIA Kanak-kanak tidak memahami arahan atau soalan yang dikemukakan. balas peralihan. Egosentrisme: Kanak-kanak memikirkan pemerhati mempunyai pandangan yang sama sepertinya dengan : a) Memilih pemerhati. Laurendeau an Pinard (1970). Kanak-kanak menyedari berbagai-bagai pandangan seperti. asalkan gambar itu menunjukkan ketiga-tiga Tahap IIB Gerak buah gunung. Kanak-kanak cuba membezakan berbagai-bagai pandangan dan menumpukan perhatian kepada satu ciri yang dominant. telah menjalankan beberapa kajian replikasi mengenai tugasan yang direka bentuk oleh Piaget dan Inhelder .

Menurut Dodwell (1963) dalam Omar Ibrahim dan Wan Rafaei Abdul Rahman (1994) telah menyatakan. sesuatu bentuk pemikiran itu tidak akan timbul atau boleh hilang dengan secara mendadak. Menurut Laurendeau an Pinard (1970) dalam Omar Ibrahim dan Wan Rafaei Abdul Rahman (1994) menyatakan bahawa dalam kajian mereka.(1956) dalam Omar Ibrahim dan Wan Rafaei Abdul Rahman (1994) menyatakan. subjek di tahap ’mula sedar perbezaan perspektif’ masih dipengaruhi oleh egosentrik. beliau tidak menghuraikan dengan terperinci tingkahtingkah laku yang mencirikan tahap-tahap perkembangan yang dilaporkannnya. Menurut Opper (1977) dalam Omar Ibrahim dan Wan Rafaei Abdul Rahman (1994) menyatakan bahawa dalam kajian beliau.2. . bagi kanak-kanak yang sedang membesar. di antara kajian mereka ialah penyelarasan perspektif. Menurut Piaget dan Inhelder (1956) dalam Omar Ibrahim dan Wan Rafaei Abdul Rahman (1994) telah menyatakan.(1956). Dengan itu. Lazimnya. kami tidak dapat menentukan sama ada tahap ’mula sedar perbezaan perspektif’ dapat dikesan atau tidak oleh beliau. kemungkinan besar subjek di tahap ini masih dipengaruhi oleh egosentrisme tetapi beliau tidak membuat kenyataan yang jelas. yang dinyatakan dalam jadual 2. tetapi dia membayangkan kesedaran bahawa perspektif orang lain tidak perlu sama dengan perspektifnya. Pada amnya. Menurut Piaget dan Inhelder . mereka telah menyokong kewujudan tahap perkembangan yang dikesan oleh Piaget dan Inhelder (1956).

Penyelidikan N Beza antara umur Tidak faham tugasan (I) / / - Egosentrisme (IIA) Mula sedar perbezaan perspektif (IIB) Pemahaman Separa (IIIA) / / / / / Lengkap (IIIB) / / / / / Piaget dan Inhelder 100 (1956) Dodwell (1963) Laurendeau Pinard (1970) Opper (1977) Robinson Robinson (1983) 194 dan 450 494 dan 111 4-12 5-11 4-12 6-16 5-11 / / / / - / / / / .2 Bilangan subjek. beza antara umur. dan tahap-tahap perkembangan yang dikesan oleh beberapa orang penyelidik dalam Omar Ibrahim dan Wan Rafaei Abdul Rahman (1994).Jadual 2.

kanak-kanak boleh menyelaraskan dimensi ruang kiri-kanan dengan .2. Walaupun demikian tiga tahap perkembangan yang telah dikesan itu boleh disusun dalam satu urutan berhierarki yang tetap iaitu syarat yang dikatakan oleh Piaget perlu ditunjukkan di dalam perkembangan sesuatu konsep. tidak menyatakannya. Tahap kedua pula diletakkan dengan Tahap IIIA dan Tahap ketiga adalah sama dengan Tahap IIIB. Walaupun menurut Piaget dan Inhelder (1956) dalam Omar Ibrahim dan Wan Rafaei Abdul Rahman (1994). kanak-kanak menetapkan dengan tepat sifat dominan sesuatu objek. Botkin. Menurut Robinson dan Robinson (1983) dalam Omar Ibrahim dan Wan Rafaei Abdul Rahman (1994) menyatakan. Laurendeau dan Pinard (1970) dan Opper (1977). Jika dirujuk dalam Jadual 2. telah menunjukkan ciri-ciri tahap perkembangan yang berbeza sedikit daripada yang dapat dikesan oleh penyelidik-penyelidik lain. Amerika Syarikat) tidak boleh diklafikasikan secara kualitatif kepada tahap-tahap perkembangan itu. Tingkah laku subjek (gred 2-8 dan 11. tidak menyokong keputusan Piaget dan Inhelder (1956). Sebaliknya menurut Flavell. Ini merupakan perbezaan yang ketara sekali di antara keputusannya dengan keputusan Piaget dan Inhelder (1956). Wright dan Jarvis (1968) dalam Omar Ibrahim dan Wan Rafaei Abdul Rahman (1994) menyatakan. egosentrik hampir tidak wujud di kalangan kanak-kanak. manakala di Tahap II. menurut Robinson dan Robinson (1983) dalam Omar Ibrahim dan Wan Rafaei Abdul Rahman (1994) menyatakan. tahap pertama Robinson dan Robinson (1983) boleh dianggap sepadan dengan Tahap IIB Piaget dan Inhelder (1956) kerana kedua-duanya mempunyai satu ciri yang sama : kanak-kanak menumpukan perhatian kepada sifat dominan sesuatu objek. Dodwell (1963). Fry. Pertama. Menurut Robinson dan Robinson (1983) dalam Omar Ibrahim dan Wan Rafaei Abdul Rahman (1994) menyatakan. Salatas dan Flavell (1976) berpendapat bahawa tahap akhir (IIIB) perspektif ruang boleh dibahagikan kepada dua bahagian. kanak-kanak mewakili dengan betul hubungan depan–belakang dan di Tahap III mereka dapat menguasai hubungan kiri-kanan untuk mencapai pemahaman keseluruhan perspektif.Menurut Robinson dan Robinson (1983) dalam Omar Ibrahim dan Wan Rafaei Abdul Rahman (1994) menyatakan. di dalam kajiannya menyatakan ciri-ciri tahap perkembangan adalah seperti berikut : dalam Tahap I.

kanak-kanak memahami maksud sesuatu pemandangan. Komponen ini wujud di kalangan kanak-kanak gred 2 yang memahami bahawa dua pemerhati yang berada pada orientasi yang berbeza tidak mempunyai pandangan yang sama. . (b) kanak-kanak itu mesti mengetahui bahawa sesuatu pandangan itu tidak boleh dilihat lebih daripada satu kedudukan atau orientasi sekeliling objek-objek itu.depan-belakang dan kedua. pengetahuan bahawa pemerhati mempunyai satu pandangan unik adalah yang pertama sekali muncul. Mereka telah mengkaji dua komponen ini dengan melibatkan tadika dan gred 2. Pemahaman pemandangan mempunyai dua komponen: (a) kanak-kanak itu mesti memahami bahawa pemerhati tidak mempunyai lebih daripada satu pemandangan mengenai satu susunan objek-objek tetapi pandangan tunggal yang unik. Di antara dua komponen yang dikaji itu.

adalah individu. makanan. Pandangan tokoh tidak kira sama ada di Barat ataupun Timur sebenarnya memberi peluang untuk menambah baik model dan teori yang sedia ada atau menjadikan model dan teori lebih mendapat perhatian serta pengguna yakin untuk menggunakannnya. Seperti yang kita ketahui adalah amat penting bagi setiap ibu bapa mahupun guru untuk mengetahui tahap-tahap perkembangan kanak-kanak supaya dapat mengenal pasti kedudukan dan kebolehan kanak-kanak. Model dan teori yang dibina adalah bertujuan untuk memberi panduan kepada guru. Ibu bapa atau guru juga perlu melengkapkan diri dengan pengetahuan tentang pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak supaya apa yang ingin diajar lebih berkesan. Ini dapat mengelakkan kia mengharapkan lebih daripada apa yang mampu dilakukan oleh kanak-kanak tersebut. mempunyai nilai sikap yang baik serta terpuji. ibu bapa. pandai. Di samping itu. Selain itu. berkemahiran. persekitaran. setiap kanak-kanak adalah berbeza dari segi perkembangan kognitifnya yang mana ia berkemungkinan dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti baka. juga Ibu bapa atau guru hendaklah yang menyesuaikan aktiviti dan ransangan mengikut ciri dan kebolehan kanakSeterusnya. masyarakat dan pihak yang terlibat bagi melahirkan kanak-kanak yang bijak. kita juga dapat mengenal bahawa setiap kanak kanak-kanak itu. mereka boleh merancang aktiviti memahirkan kebolehan kanak-kanak dan sebagainya.KESIMPULAN Model dan teori perkembangan awal kanak-kanak ini sedikit sebanyak dapat memberi panduan kepada guru dan juga ibu bapa tentang perkembangan yang dilalui oleh seseorang kanak-kanak. kecerdasan dan juga berbagai faktor lain. Secara ringkasnya boleh disimpulkan bahawa model dan teori perkembangan awal kanak-kanak mempunyai perkaitan antara satu sama lain. Kajian-kajian lepas yang menyentuh tentang model dan teori ini juga banyak memberikan reaksi .

positif dan bersetuju dengan pendapat tokoh. Hal ini boleh menyebabkan kanak-kanak berasa seronok dan aktiviti mencabar di . pendengaran dan sentuhan. Rumusan kepada pendekatan Reggio Emilia adalah bagi pendidikan awal mencerminkan teori kekeluargaan bersama John Dewey. Selain itu juga. dan anak-anak untuk menyumbang dalam cara yang bermakna bagi penentuan pengalaman sekolah . Alatan mengajar yang disediakan perlulah mempunyai sifat-sifat khas supaya kanak-kanak boleh menggunakan deria mereka. dan kemampuan. Ciri-ciri lain yang bertentangan dengan kepercayaan banyak pendidik Barat adalah pentingnya kemampuan anak untuk bergaul dalam kumpulan sebaya. Jean Piaget. Sebenarnya pembelajaran dalam bentuk yang pelbagai membolehkan kanak-kanak belajar melalui pengalaman dan persekitara. Kanak-kanak seharusnya dibiarkan untuk meneroka dunia mereka sendiri. minat. Hasilnya adalah suasana masyarakat dan kolaborasi yang sesuai dengan tahapan perkembangan untuk orang dewasa mahupun anak-anak. Vygotsky dan Jerome Bruner dan lain-lain. barulah kesan pembelajaran dapat dialami sendiri oleh kanak-kanak. Rumusan daripada Model Montessori ialah pembelajaran melalui penerokaan kepada persekitaran adalah penting bagi kanak-kanak kerana hal ini membolehkan mereka belajar semua benda di persekitaran mereka. Pendekatan Reggio Emilia mempunyai cabaran dalam beberapa konsep dan kebolehan guru sesuai dengan tahap perkembangan amalan. Salah satu aspek yang paling mencabar dari Pendekatan Reggio Emilia adalah permohonan daripada banyak sudut pandangan mengenai keperluan kanak-kanak. dan iman bersamaan dengan ibu bapa.tokoh falsafah ini. guru. Ini bertujuan agar kanak-kanak mendapat pengalaman dan latihan menggunakan deria dengan cekap dan beliau membuat kesimpulan bahawa tingkahlaku kanak-kanak ini merupakan satu usaha untuk mempelajari mengenai persekitaran dengan menggunakan tangan mereka. Kaedah mengajar di sekolah Montessori mengutamakan latihan daya penglihatan. kaedah Montessori dan bahan pengajarannya menekankan “Sensory Teaching And Learning”. Kebanyakan daripada apa yang berlaku di kelas mencerminkan pendekatan konstruktivis pendidikan awal. Rumusan bagi Model Montessori ialah kaedah ini sesuai dengan masalah pembelajaran kanak-kanak.

Dewan Budaya Universiti Sains Malaysia. Creative Thinking. 2009.scribd. merasa dan keseimbangan (vestibular). melalui penggunaan sensori-deria juga kanak-kanak dapat menyentuh.com/doc/4853347/Perkembangan-Fizikal-danKognitif-Kanakkanak Creative thinking. Diperoleh pada 28 Februari 2010. 2005. Ransangan pelbagai deria yang bersesuaian yang diberikan dalam suasana kasih sayang dan penjagaan yang rapi terhadap keperluan kanak-kanak akan membantu perkembangan otaknya dan menggalakkan perkembangan kanak-kanak yang gembira.com/doc/22087791/teoripembelajaran. Selain itu. 2009. Teori pembelajaran.scribd. Latar belakang Jean Piaget. merasa selamat dan beremosi kukuh serta menyediakan kanak-kanak untuk menghadapi cabaran dalam hidup samada di rumah.sekelilingnya dapat menjadikan fizikalnya lasak dan mempunyai daya tahan yang tinggi. Pulau Pinang.com/doc/16051322/Teori-KecerdasanPelbagai-Gardner-dan-Teori-Kecerdasan-Emosi-Goleman Creative thinking.scribd. dipetik daripada http://ms. Diperolehi pada 28 Februari 2010 dan dipetik daripada http://ahmadtarmizitalib. BIBLIOGRAFI Ahmad Tarmizi Talib. menghidu. 2008.html Aminah Ayob. mendengar. . Diperolehi pada 25 Februari 2010 dan dipetik daripada http://www.com/2009/01/latar-belakang-jeanpiaget.wikipedia. Teori Kecerdasan Pelbagai (Gardner) dan Teori Kecerdasan Emosi (Goleman). Kanak-kanak. sekolah atau masa depan. Diperolehi pada 27 Februari 2010 dan dipetik daripada http://www.blogspot. Syarahan Umum : “Pembelajaran Berasaskan Minda Dan Implikasi nya Dalam Pendidikan”. 2009.org/wiki/Kanak-kanak Creative thinking. Aktiviti ransangan yang bersesuaian perlu dimulakan secepat mungkin. Diperolehi pada 1 Mac 2010 dan dipetik daripada http://www. Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. 2009. melihat.

The University of Leeds: Centre for Studies in Science and Mathematics Education. Lee Nien Zee. Sugunavathy. Sue DOCKETT.info/multipleintelligences/howard-gardner/. 2009.utm. Howard Gardner.fp. 1990. Model Pendidikan Montessori.my/ePusatSumber/pdffail/ptkghdfwP/N00RAZIZAHAP01026 8D2006TTP. Multiple Intelligences. Pengenalan kepada psikologi kanakkanak dan remaja. 1987. Good.com/DRAGONIZER/topic/760348/1/. T.mypersonality. Teaching strategies for developing understanding in science. Leonie ARTHUR. Educational psychology: A realistic approach.my/content/view/186/2/ Nadira Anis Sharina. kalponah & Noorbaya Othman. Diperolehi pada 5 Mac 2010 dan diambil daripada http://www. J. L. British: Heinemann Education Publishers. diperolehi pada 7 Mac 2010 dan dipetik daripada http://www. Nur Hazwani.Dragonizer. Zalila Ismail. 2007.com/doc/5212225/BAB-2PERKEMBANGAN-MANUSIA. Diperolehi pada 26 Februari 2010 dan dipetik daripada http://s6. Perkembangan manusia. Needham. . R. Pengaplikasian Teori Konstruktivisme Dalam Proses Pengajaran dan Pembelajaran Mata Pelajaran Reka Cipt . 2010. 2005. Diperolehi pada 4 Mac 2010. 2008. E.scribd. Selangor: Arah publications.scribd.mindamadani. 2006. Limited Mastura Badzis. Howard Gardner.Brudenell. Elizabeth DEATH. Lain Macleod.zetaboards. Pandangan tokohtokoh pengasas pendidikan awal kanak-kanak dari Timur.scribd. Diperolehi pada 2 Mac 2010 dan dipetik daripada http://www. Nur Fatiha. Noor Azizah Ahmad. Diperolehi pada 2 Mac 2010 dan dipetik daripada http://www. 2004. Australia: Nelson Australia Pty. New York: Longmans Green.com/doc/14705430/tokohtokoh-timur-dalam-pendidikanprasekolah. Jas Laile Suzana Jaafar. Advanced Early Yaers Care and Education. Sue FARMER. & Brophy. dipetik daripada http://www. Ladyzuely. DreamDolphin Media. dipetik dari http://www. Bronwy BEECHER.pdf Nor Nurulhayati Aris. Teori Kecerdasan Pelbagai. Pendidikan Anak-anak di Peringkat Awal Umur Berasaskan Binaan Kurikulum yang Integratif. Diperoleh pada 2Mac 2010. Asitah Puniran. 2009.com/doc/24902467/Model-Montessori. 2005. Programming and plaining in early childhood settings.

utm. dipetik daripada http://www. Sue C Wortham. E. (ed. 1978. Rumelhart.perapi.com/artikel/pendidikan-anak-anak/15pendidikan-awal-kanak-kanak-islam. 2008. 2009. Diperoleh pada 28 Februari 2010. R. dan Montague. Diperolehi pada 2 Mac 2010 dan dipetik daripada http://www.2005. 2008. . Equilibration of cognitive structure. Hilldale. Abdul Aziz Abdul Shukor. Diperolehi pada 28 Februari 2010 dan dipetik daripada http://zulprasekolah. Penyelarasan Perspektif di Kalangan Kanak-kanak Melayu.html Zulkiply bin Hj Yaakob. “Perlaksanaan Aktiviti Belajar Melalui Bermain Di Tadika-tadika Kawasan Tengah Melaka.gov. Accretion. ‘Penggunaan Model Konstruktivisme Lima Fasa Needham Dalam Pembelajaran Sejarah’.pdf.E. Early Childhood Curriculum: Developmental Bases for Learning and Teaching. 2005. Selangor. Universiti Kebangsaan Malaysia Piaget. Bhd Zul. 1994. Rekabentuk Sistem Pembelajaran Konsep Nombor Berasaskan Pendekatan Permainan yang Menerapkan Teori Perkembangan Kognitif Kanak-kanak. Melaka”. D. NJ: Lawrence Erlbaum Associates. Omar Ibrahim dan Wan Rafaei Abdul Rahman.my/penyakit/Kanakkanak/RansanganPelbagaiDeria.my/7988/1/EDUPRES_(F3)_8. Pendidikan kanak-kanak Islam. dipetik daripada http://eprints.C.Nurul Amirah Mohd Razali dan Zaidatun Tasir. Diperoleh pada 1 Mac 2010. Nurul Amirah Mohd Razali dan Zaidatun Tasir. R. W. Jil. A. Psikologi pendidikan.pdf. 2009.). tuning and restructuring: Three models of learning. Ramlah Jantan.blogspot.J. 2009.infosihat. Dalam Anderson... Selangor: Oxford Fajar Sdn. Jabatan Ilmu Pendidikan Islam. Jurnal Pendidik Dan Pendidikan. Saayah Bt Abu.html. J. Asas pendidikan awal kanak-kanak. D.Maktab Perguruan Islam Subadrah Nair. 20. 2010. dan Norman.21-40. Semantic factors in cognition. Suppiah nachappan. United State of America: Pearson Education. (1970).com/2009/01/pra-3101-asas-pendidikan-awalkanak. Rangsangan Pelbagai Deria. New York: Viking Press. 2009. Spiro.

[8] The Office of Economic Opportunity's Community Action Program launched Project Head Start as an eight-week summer program in 1965. which began the program in 1965.[7] In 1968. Head Start began funding a program that would eventually be called Sesame Street.[4] History Head Start began as part of President Lyndon Johnson's War on Poverty and Great Society. health. [6] The Elementary and Secondary Education Act of 1965 also addressed preschool education. and parent involvement services to low-income children and their families.[5] giving broad powers to the Office of Economic Opportunity. The following year it was authorized by Congress as a year–round program.[2] In 1969 Head Start was transferred to the Office of Child Development in the Department of Welfare (later the Department of Health and Human Services . Born in the Mississippi Freedom Schools. Jule Sugarman. nutrition. Experience showed that six weeks of preschool couldn't make up for five years of poverty. Washtenaw County Head Start school. 2007. Head Start is one of the longest-running programs to address systemic poverty in the United States. operated by the Carnegie Corporation Preschool Television project. nutritional. more than 22 million pre-school aged children had participated. Superior Township.[3] The program was further revised when it was reauthorized in December. As of late 2005. The Economic Opportunity Act of 1964 first authorized the program. Congress enacted the Head Start Act in 1981. social and other services. The Head Start Act of 1981[2] expanded the program.[5] headed by Sargent Shriver. Michigan • Mission statement Head Start promotes school readiness by enhancing the social and cognitive development of children through the provision of educational.The Head Start Program is a program of the United States Department of Health and Human Services that provides comprehensive education. Launched in 1965[1] by its creator and first director. health.[3] it was modeled on the Little School of the 400. Head Start was originally conceived as a catch-up summer school program that would teach low-income children in a few weeks what they needed to know to start kindergarten.

to influence all aspects of a child's development and learning. economic hardship. those living in motels or cars. Education includes preschool education to national standards that have become de facto standards[citation needed] for all US preschools. but also children who are "sharing the housing of others due to loss of housing. healthy families and infant and toddler development beginning as young as newborns. Health services include screenings.(HHS)) by the Nixon Administration.[9] Migrant and Seasonal Head Start – Provides Head Start services to children of migrant and seasonal farm workers. and advocate for communities that support children and families of all cultures. American Indian-Alaska Native Head Start – Target Native American and Alaska Native children and families. and adequate nighttime residence. Offers services that depend on each child and family's culture and experience. Head Start – Helps to create healthy development in low-income children ages three to five. health and social services. Today it is a program within the Administration for Children and Families (ACF) in the HHS. Head Start programs must provide services to the younger and older siblings of such children."[10] Programs must identify such children and provide services within a reasonable period. Services target children from six-months to five-years of age. or similar reason. In FY 1994. nurture their children in the context of their family and culture. health check–ups and dental check–ups. . Family and Community Partnerships – Head Start offers parents opportunities and support as they identify and meet their own goals." This includes the typical homeless child in a shelter or other outreach program. Services Head Start provides education. Programs are administered locally by nonprofit organizations and local education agencies such as school systems. Programs • • • • • Early Head Start Program – Promotes healthy prenatal outcomes. Homeless children The 2007 Head Start reauthorization directed Head Start to serve homeless children. Because of the families' work constraints. Social services provide family advocates to work with parents and assist them in accessing community resources for low income families. service hours are longer and programs extend for fewer months than traditional Head Start. Homeless children "lack a fixed. the Early Head Start program was established to serve children from birth to three years of age reflecting evidence that these years are critical to children's development. regular.

and physical health outcomes of Head Start students as compared to a control group that attended private preschool or stayed home with a caregiver. Services were provided by 1. The study found that: 1) Though the program had a “positive impact” on children’s experiences through the preschool years.000 children. Head Start students were split into two distinct cohorts – 3year-olds with two years of Head Start before kindergarten. and 4-year-olds with only one year of Head Start before kindergarten. and half must have bachelor's degrees. All programs are required to provide full services to children with disabilities (10% of their total enrollment).000 per year. there were no . private organizations. the average teacher made $26. the average Head Start teacher made $21. [citation needed] Qualifications of teachers Section 648A of the Head Start Act[11] lays out guidelines for the training of Head Start teachers and aides.000 per year. DHHS 2011 Study A 2011 report by the Department of Health and Human Services.[citation needed] Effectiveness Reports on the long-term effectiveness of Head Start are mixed.222 per child.000 classrooms scattered across every state (and nearly every county) at an average cost of $7. Indian Tribes and school systems. compared to the $43. Families must earn less than 130% of the federal poverty level. Impacts at the end of kindergarten were scattered…”.8+ billion dollar budget for 2005 provided services to more than 905. “advantages children gained during their Head Start and age 4 years yielded only a few statistically significant differences in outcomes at the end of 1st grade for the sample as a whole. Up to 10% of any funded program's enrollment can be from higher income families or families experiencing emergency situations. 57% of whom were four years old or older." examined the cognitive development. “Head Start Impact Study. 2) After first grade. Funding Grants are awarded by ACF Regional Offices and the Office of Head Start's American Indian – Alaska Native and Migrant and Seasonal Program Branches directly to local public agencies.[12] As of 2003.[9] The $6. and 43% three years old or younger.604 different programs operating more than 48.000 paid personnel and six times that number of volunteers. social-emotional development. The staff consists of nearly 212. All teachers must have associate degrees in a related field by 2013.000 that public school teachers made.Eligibility Eligibility is largely income–based though each local program includes other eligibility criteria such as disabilities and services to other family members.[13] As of 2009.

Among European–Americans. Currie and Thomas separately analyzed white. known as “Head Start Fade”.” Compared to students in the control group. 3) By the end of first grade. there are few sustained benefits.significant social-emotional impacts for the cohort of 4-year-olds. manifested less hyperactive behaviors and more positive relationships with parents. showed larger and longer lasting improvements than black children. although access to the program may lead to improved parent-child relationships through 1st grade. and parenting domains.[17] Head Start is associated with large and significant gains in test scores. Garces. For 3-year-olds. and Currie used data from the Panel Survey of Income Dynamics to review outcomes for close to 4. the program showed immediate improvement in the IQ scores of participating children. only “a single cognitive impact was found for each cohort. health. "Head Start has benefits for both 3-year-olds and 4year-olds in the cognitive. The cohort of 3-year-olds with two years of Head Start attendance. who were the most disadvantaged. a potentially important finding for children’s longer term development.000 adults followed from childhood. This phenomenon. However. Head Start may increase the likelihood that African American males graduate from high school. and possibly have higher earnings in their early twenties than their nonparticipant siblings. however. social withdrawal and problematic studentteacher interactions.[19] Many researchers argue that Head Start's significant initial impacts quickly fade. White children. Mothers who were themselves enrolled in Head Start were compared to their adult sisters who were not. by for example serving children above and below preschool age. adults who had attended Head Start were significantly more likely to complete high school. black and Hispanic participants. The study concludes. and for 3-year-olds in the social-emotional domain. In addition. Thomas. Head Start significantly reduces the probability that a child will repeat a grade. and mixed results on measures of shyness. though nonparticipants narrowed the difference over time. attend college.”[14] Supportive studies and statements According to Datta[15][not in citation given][16] who summarized 31 studies. the authors noted larger effects for younger siblings who attended Head Start after an older sibling. the benefits of access to Head Start at age four are largely absent by 1st grade for the program population as a whole.[1] Criticisms resulted in plans to improve program services. African American adults who had attended Head Start were significantly less likely to be booked or charged for a crime than were their nonparticipant siblings.[20][21][22] .[18] Mixed studies and statements A within–family analysis compared children in Head Start with their nonparticipant siblings. is evident as early as second and third grade. the 4-year-old Head Start cohort did “significantly better” on vocabulary and the 3-year-old cohort tested better in oral comprehension.

many other studies also find decreases in grade retention and special education placements. however. the federal government has funded large-scale evaluations of Head Start and Early Head Start. and 4-year-olds with only one year of Head Start before kindergarten. Sustained increases in school achievement are sometimes found. social-emotional development.[26] In an Op-Ed piece in the New York Times.” Compared to students in the control group."[24] A 2011 report by the Department of Health and Human Services. Only by isolating such children (such as dispersing and sending them to better-performing school districts) could gains be sustained. and mixed results on measures of shyness. Though the program had a “positive impact” on children’s experiences through the preschool years. “advantages children gained during their Head Start and age 4 years yielded only a few statistically significant differences in outcomes at the end of 1st grade for the sample as a whole. but in other cases flawed research methods produce results that mimic fade-out. Parents of students in the 3-year-old cohort were 7% less likely to spank them and more likely to read to them and involve them in cultural enrichment activities versus parents of 3-year-olds in the control group. "Head Start Impact Study. there were no significant social-emotional impacts for the cohort of 4year-olds. After first grade. and physical health outcomes of Head Start students as compared to a control group that attended private preschool or stayed home with a caregiver." Besharov and Call discuss an 1998 evaluation of the Head Start program that . as study participants were randomly assigned to either the Early Head Start group or a control group. social withdrawal and problematic student-teacher interactions. The report’s findings include 1).In contrast to the general prekindergarten population. The cohort of 3-year-olds with two years of Head Start attendance. Early Head Start demonstrated modest improvements in children's development and parent beliefs and behavior. 4).[25] Critical studies and statements According to the most widely cited source supporting Head Start. children who finish the program and are placed into disadvantaged schools perform worse than their peers by second grade. 3). "Head Start Falls Further Behind. Impacts at the end of kindergarten were scattered…” 2). only “a single cognitive impact was found for each cohort. manifested less hyperactive behaviors and more positive relationships with parents. disadvantaged children and those attending schools with "low levels of academic instruction" get the largest and most lasting academic gains. the 4-year-old Head Start cohort did “significantly better” on vocabulary and the 3-year-old cohort tested better in oral comprehension . Results from the Early Head Start evaluation are particularly informative. Although studies typically find that increases in IQ fade out over time. By the end of first grade. evidence regarding Head Start's long-term benefits. but generally positive." examines the cognitive development. In recent years. Head Start students were split into two distinct cohorts – 3year-olds with two years of Head Start before kindergarten.[23] Barnett and Hustedt (2005) reviewed the literature and stated that "Our review finds mixed.

if it works. However. a nursery school teacher.000 3. The authors stated that research concluded that the current program had little meaningful impact. Time magazine's columnist Joe Klein called for the elimination of Head Start. it saves money in the long run by producing fewer criminals and welfare recipients.and 4-year old children. "You take the million or so poorest 3. they did not cite primary sources. No significant impacts were found for the constructs oral comprehension and phonological awareness or early mathematics skills for either age group. Fewer positive benefits were found for 4 year olds. 60% of the children in the control group were placed in other preschools. prevocabulary. And finally there is indisputable evidence about the program's effectiveness. His studies were cut short by World War II. The benefits improved with early participation and varied among racial and ethnic groups.led to a national reevaluation of the program.[31] The study measured Head Start's effectiveness as compared to a variety of other forms of community support and educational intervention. and Rachel Meyer.and 4-year-old children and give them a leg up on socialization and education by providing preschool for them. the "Head Start Impact Study". which issued a series of reports on the design and study of a target population of 5. and parent reports of children’s literacy skills. a jeweler. We spend more than $7 billion providing Head Start to nearly 1 million children each year. Sugarman entered Western Reserve University (later to become Case Western Reserve University).[1] Early life Born in Cincinnati to Melville Sugarman. 2010) was a founder of the Head Start Program who also led the program for its first five years. in which he served in the United States Army as a staff supply . provided by the Department of Health and Human Services: Head Start simply does not work. Earlier Head Start Impact Study First Year Findings were released in June 2005. citing an internal report that the program is costly and makes a negligible impact on children's well-being over time.[29][30] Congressional Impact Study In 1998. 1927 – November 2.it is now 45 years later.[27] In 2011. as opposed to comparing Head Start to a nonintervention alternative." [28] One study found no evidence that Head Start participation had lasting effect on test scores in the early years of school. Study participants were assigned to either Head Start or other parent–selected community resources for one year... The first report showed consistent small to moderate advantages to 3 year old children including pre-reading. Congress mandated an intensive study of the effectiveness of Head Start. These analyses did not assess the durability of the benefits Jule Meyer Sugarman (September 23.

Sugarman oversaw the immediate increase of enrollment in the program to more than double the projected number of participants. when Richmond became ill. while a son had died in 2002 .000. at his home in Seattle. Originally proposed as a summer program.000 children annually and had served 27 million children since its inception.sergeant in Japan.[2] Sugarman. The team included specialists in education.[1] Following the advice of Sargent Shriver of the Office of Economic Opportunity "to write Head Start across this land so that no Congress or president will ever destroy it". had died in 1983.[3] In 1992 Sugarman accepted the position of Interim executive director of the Gray Panthers.[4] Death Sugarman died at age 83 of cancer on November 2. Richmond. then on the brink of insolvency.[1] During the Presidency of Jimmy Carter.[1] He was survived by his second wife. 2010. In subsequent years the program exceeded 700. Sheila Shanley Sugarman. He completed his undergraduate degree in public administration at American University. to help the group reorganize its by-laws. He then moved to the United States Department of Justice in the Federal Bureau of Prisons until 1962. the original holder of that post. starting with 560. Head Start was serving 900. and its fundraising. when he took a position with the Bureau of Inter-American Affairs at the United States Department of State. its board of directors. Sugarman served as vice chairman on the Civil Service Commission and in the Office of Personnel Management. described by Edward Zigler as an "administrative genius". as well as three children and eight grandchildren. By the time of his death. served as the executive secretary of the 13-member planning panel that was commissioned by Lyndon Johnson to create Head Start as part of the War on Poverty.[1] Professional career Sugarman worked at various positions in the United States Civil Service Commission starting in 1951. From 1957-1959 he worked in the Office of Management and Budget.000 participants. Head Start quickly morphed into a year-long program. His first wife.000 children in the first year versus a target of only 250. pediatricians and psychologists who designed a program aimed at ending the cycle in which children become "inheritors of poverty's curse". Sugarman took over as head of the program from Julius B.

Program ini membantu keluarga berusaha secara diri sendiri untuk meningkatkan kualiti kehidupan.Sekurang-kurangnya 10 peratus daripada pengambilan kanak-kanak adalah . kesihatan mental dan perkhidmatan makanan bagi kanak-kanak prasekolah.Ibu bapa dilibatkan dalam pengajaran dan pembelajaran. c) Pemakanan -Pusat Program Headstart juga mengajar kanak-kanak cara-cara untuk menjaga kesihatan diri dan pentingnya memakan makanan yang sesuai dan cara menjaga gigi sendiri. Manakala kanak-kanak yang miskin terbiar dan tidak mendapat pendidikan awal. August 5.Prasekolah pertama di dirikan di United Kingdom ditubuhkan oleh Robert Own pada tahun 1816 di Scotland dan diberi nama “The Infant School”. Ciri-ciri Program Headstart a) Penglibatan Ibu bapa . Program Headstart telah dirancang dan dikelolakan untuk membantu kanak-kanak yang datang dari kawasan mundur dan keluarga miskin. perancangan program dan pengurusan prasekolah. intelek. 2009 PENGENALAN Pendidikan prasekolah mula berkembang di Eropah pada abad ke 19 dan di Amerika pada abad ke 20. d) Pendidikan -Setiap orang kanak-kanak menerima pelbagai pengalaman individu untuk memupuk perkembangan sosial. Di Amerika Syarikat. fizikal dan emosi. Prasekolah pertama didirikan pada tahun 1850 oleh Carl Schruz.Program Headstart menyediakan program kesihatan yang meliputi perubatan. Mereka ditempat kan di satu kawasan dan diberi kemudahan pembelajaran. b) Kesihatan . Penubuhan prasekolah di Eropah dan Amerika Syarikat tertumpu kepada kanak-kanak dari golongan yang berada sahaja. f) Ketidakupayaan . pergigian. Froebel adalah orang pertama mendirikan tadika di dunia iaitu di Jerman pada tahun 1837 dan menamakan tadika itu Kindergarten yang bermaksud “Garden of Children”. e) Perkhidmatan SosiaL .PERKEMBANGAN PENDIDIKAN PRASEKOLAH LUAR NEGARA Wednesday. Elizabert Peabody membuka tadika di Boston. Ahli-ahli Falsafah Eropah yang terkenal seperti Johann Heinrich Pestalozzi. Seterusnya pada tahun 1860. Friedrich Froebel dan Maria Montessori.

pendidikan prasekolah bermula selepas peperangan Dunia Kedua.html 3 okt 2011 . Pada tahun 1900an.blogspot. prasekolah mula ditubuhkan di Filipina. g) Kesihatan Mental .com/2009/08/perkembangan-pendidikanprasekolah-luar.kanak-kanak kurang upaya atau keperluan khas. perkembangan pendidikan prasekolah bermula pada tahun 1940 an http://pelangipetang89. Singapura dan Thailand. Di ASEAN.Ahli professional kesihatan mental bekerjasama dengan pihak prasekolah dan ibu bapa untuk meningkatkan kesedaran masalah khas kanak-kanak. Manakala di Malaysia.

he founded the Gruppo Nazionale Nidi‐Infanzia (National Early Years Centre) in Reggio Emilia to promote child‐centred education. in 1946 he became involved in the setting up of pre‐schools organized and run by parents in Reggio Emilia. in 1950 he founded the Municipal Psycho-Pedagogical Medical center. Malaguzzi died unexpectedly of a heart attack in his home in Reggio Emilia on January 30. would take him throughout Europe and to the United States as the untiring promoter of an innovative and creative philosophy of education. Malaguzzi founded the Gruppo Nazionale Nidi-Infanzia in Reggio Emilia in 1980. joint research projects with universities and foundations. working as a consultant for the Italian Ministry of Education. 1994. where he worked as a psychologist for over twenty years. he began an intensive parallel educational activity in 1946. Malaguzzi was instrumental in founding an approach to young children's education which is based on mutual respect and reciprocity between teacher and child. in the province of Reggio Emilia. and went on to travel Europe and the United States promoting his approach to early years education. and the philosophy that teaching and learning embodies a relationship of equality and democracy. As a young elementary school teacher. During the same period he continued to dedicate himself to pedagogical activities within the municipal early childhood education system. director of the early childhood magazines Zerosei and Bambini. Malaguzzi was educated at the University of Urbino. In 1980. rather than a power relationship in which the teacher dominates. and in 1950 he established the Municipal Psycho– Pedagogical Centre in which he practised as a psychologist until the 1970s. As consultant for the Italian Ministry of Education. Following the Allied liberation of Italy from fascist rule.Loris Malaguzzi Born in Correggio. working with eight "people's nursery schools". Born in Correggio in the province of Reggio Emilia. and the itinerant exhibit "The Hundred Languages of Children" conceived by Malaguzzi. His travelling exhibition The Hundred Languages of Children . Conferences. and at the National Research Centre in Rome. In December 1991. As a middle school teacher in the Reggio Emilia district of Italy in the immediate aftermath of the Second World War. where he gained a degree in pedagogy. where he was awarded a degree in psychology. seminars. An Italian educator whose work is closely associated with the Reggio Emilia approach to early childhood education. Following this recognition came the prestigiuos Ygdrasil. the American magazine Newsweek lauded the preschools of Reggio Emilia as the "best in the world". Loris Malaguzzi graduated with degrees in Pedagogy from the University of Urbino and Psychology from the CNR (Italian National Research Center) in Rome.Lego Prize (Denmark) in 1992 and in 1993 Malaguzzi was given the Kohl Award in Chicago (USA). on February 23. 1920.

Piaget.(originally entitled If the Eye Jumps Over the Wall) was instrumental in bringing his educational philosophy to a wider audience of teachers and parents worldwide. that education should not be defined in terms of what the state or the teacher decides should be taught. Another is of teacher and child embarking together on a journey downriver. asked whether he advocated curriculum planning.com/pages/3176/LorisMalaguzzi. but that it should arise from a response to the child's creativity and search for meaning. One presents the educative process as the tossing of a ball back and forth between child and teacher. Reggio. and psychologists. and Hundred .stateuniversity. In describing his approach. He died at home in Reggio Emilia in 1994 Read more: Loris Malaguzzi Biography . Malaguzzi employs two metaphors which are useful in helping us to understand his educational philosophy.stateuniversity. educationalists. who included key educational thinkers such as Bruner. that it should not be subjected to categorization in the form of curriculum subjects. Dewey. Emilia.(1920–94). Teacher. They tell the child to think without their hands.StateUniversity http://education. In acknowledgement of his contribution to the philosophy of early years education. would simply lead to ‘teaching without learning’ and to the humiliation of the child. ‘The child is made of a hundred’).(1920–94). Malaguzzi's manifesto goes on to say: ‘The child has a hundred languages (and then a hundred hundred hundred more) but they steal ninety‐nine.html#ixzz1ZnApl0KD This extract encapsulates several key points of Malaguzzi's beliefs about the education of young children: that children and their viewpoint are to be taken seriously.html#ixzz1ZnAzhzxP . His ideas on education drew upon. an exchange in which both players are equal and in which they cooperate equally in the play and development of ideas. They tell the child to discover the world that is already there. Education. Indeed. Malaguzzi is said to have responded that in his view this. artists. If the Eye Jumps Over the Wall . like lesson planning. and Hundred . the work of an eclectic range of philosophers.Child. Malaguzzi was awarded the Ygdrasil‐Lego Prize by Denmark in 1992. The school and the culture separate the head from the body. to understand without joy. to do and make without their head. and were influenced by. Opening with the words ‘Il bambino e fatto di cento’ (literally. and the Kohl Award in Chicago in 1993.Child. rather than standing on opposite banks watching the river flow. Education. and Vygotsky.StateUniversity http://education. The Hundred Languages of Children.com/pages/3176/LorisMalaguzzi. to feel love and awe only at Easter and Christmas. The Hundred Languages of Children. Emilia. If the Eye Jumps Over the Wall . to listen and not to speak. Reggio. Erikson.’ Read more: Loris Malaguzzi Biography . Teacher.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->