Tugasan : Tajuk : Nama

:

1) pembentangan 2) penulisan ilmiah

17 Mac 2010

Model Dan Teori Perkembangan Awal Kanak-Kanak Hanisah bt. mohamed Hamidah bt ismail Akmal alifah bt luk Noor hayati bt osman Mohd redzuan bin hussin

Fakulti : Jabatan: Tempat: Semakan:

Seni dan Muzik Pendidikan Teknikal dan Vokasional Universiti Pendidikan Sultan Idris Encik Kamarul Azman Bin Abd Salam

SHV4193 ASUHAN DAN AWAL KANAK-KANAK TUGASAN MODEL DAN TEORI PERKEMBANGAN AWAL KANAK-KANAK AHLI KUMPULAN : NAMA HANISAH BT. MOHAMED HAMIDAH BT ISMAIL AKMAL ALIFAH BT LUK NOOR HAYATI BT OSMAN MOHD REDZUAN BIN HUSSIN NO. MATRIK D20072031073 D20072031075 D20072031077 D20071029802 D20071029849 PENDIDIKAN

SEMESTER PENSYARAH

:

(SESI 2 09/10) : A 10 MAC 2010 EN. KAMARUL AZMAN B ABD.SALAM

KUMPULAN KULIAH : TARIKH SERAHAN :

ISI KANDUNGAN

Bil

Perkara

M/s

Pengenalan 1.0 2.0 Definisi Perkembangan Awal Kanak-kanak 2 Model & Teori Perkembangan Awal Kanak-kanak 2.1 Model Perkembangan Awal Kanak-Kanak (a) Model Montessori (b) Pendekatan Regio Emilia 2.2 13 (b) Teori Pembelajaran Konstruktivisme 20 (c) Teori Perkembangan Kognitif Jean Piaget 24 3.0 Teori Perkembangan Awal Kanak-Kanak (a) Teori kecerdasan pelbagai, Howard Gardner

1

3 9

Pandangan & Pendapat Tokoh Dari Dalam & Luar Negara 34 Mengenai Perkembangan Awal Kanak-kanak Kajian-kajian Lepas Yang Menyentuh Aspek Model & Teori 39 Perkembangan Awal Kanak-kanak Kesimpulan 45 Bibliografi 47

4.0

PENGENALAN

Kaedah Montessori. Dalam tugasan ini. atau “Rumah Kanak-kanak”. Sebenarnya. iaitu seseorang yang masih belum mencapai baligh. Antara yang terdapat perkembangan awal kanak-kanak ialah Model Projek. Teori Kecerdasan Pelbagai dan Teori Kecerdasan Emosi dan Teori Tingkah Laku. Model Pendekatan Eriksonian. antara teori yang berkaitan dengan perkembangan awal kanak-kanak ialah Teori Kematangan atau Kognitif. Kaedah ini berpegang kepada dua prinsip. Kebanyakan model mempunyai perkaitan dengan teori bergantung kepada kandungan yang terdapat pada model tersebut. melalui penggunaan sensori-deria. Model Pendekatan Reggio Emilia. Perkembangan kanak-kanak ialah kajian proses dan mekanisme yang bertindak sewaktu perkembangan fizikal dan mental seorang bayi menjadi orang dewasa. Teori Intreraksi. Kanak-kanak terbahagi kepada beberapa peringkat umur dan mempunyai tahap kemampuan yang berbeza dengan bergantung kepada kanak-kanak itu sendiri. iaitu : a) Kanak-kanak lebih mudah belajar jika mereka diberi peluang untuk berinteraksi dengan persekitaran di mana mereka berada. belajar melalui aktiviti bermain dan belajar melalui fasa sensitive period (belajar bahasa tanpa pembelajaran formal). kumpulan kami telah memilih Model Montessori dan Model Reggio Emilia. Sebaliknya. "pediatrik" merupakan cabang perubatan yang berkenaan dengan penjagaan kanakkanak dari waktu pranatal sehingga remaja dan dewasa muda (umur antara 0 sehingga 21 tahun). mula diperkenalkan di Casa dei Bambini. . Selain itu. Model Montessori ialah model yang diasaskan oleh Maria Montessori dan model ini berkaitan dengan penerokaan kepada persekitaran. Model Montessori dan Model Analisis Tingkah Laku.Kanak-kanak ialah manusia yang muda. terbahagi kepada model banyak dan teori perkembangan model awal kanak-kanak dalam jenis. serta dengan bahan-bahan manipulatif yang dibekalkan. Kanak-kanak digalakkan untuk berbuat demikian tanpa bantuan orang dewasa.

iaitu sifat perubahan yang tidak dapat diukur secara kuantitatif tetapi perubahan telah nyata berlaku melihatkan sifat yang berlainan daripada peringkat yang terlebih dahulu’. Rumusannya. ‘Perubahan yang bersifat kualitatif.b) Kanak-kanak berupaya untuk mengajar diri sendiri. persekitaran fizikal dan pengurusan ruang amat penting serta mendirikan sekolah berkeperluan khas. psikologi. kualitatif. saiz dan struktur badan kanak-kanak daripada satu peringkat ke satu peringkat pembelajaran tentang perkembangan kanak-kanak memfokuskan kepada perubahan kanak-kanak tersebut secara kuatitatif dan . Manakala Model Reggio Emilia pula berasaskan prinsip sosial konstruktivis seperti Piaget. (2008) menjelaskan. pengajaran dan latihan perguruan. metodologi. Atan (1982) dalam Suppiah Nachiappan et al. 1. Teori yang berkaitan dengan Model Montessori antaranya ialah berkaitan dengan teori pendekatan Froebel. Setiap model dan teori perkembangan awal kanak-kanak adalah kaedah atau cara untuk mendidik kanak-kanak supaya lebih berkesan dan sesuai dengan peringkat umur kanak-kanak. .0 DEFINISI PERKEMBANGAN KANAK-KANAK Perkembangan bermaksud perubahan tubuh badan yang bersifat kualitatif. Dewey. pertumbuhan adalah perubahan bersifat kuantitatif yang boleh diukur dan diperhatikan berlaku seperti berat. tinggi. Kedua-dua prinsip berikut telah mengilhamkan beliau dari segi reformasi pendidikan. Teori Jean Piaget dan Vygotsky. Sementara Papalia dan Olds (1979) dalam Suppiah Nachiappan et al. (2008) menjelaskan. Montessori dan Vygotsky melihat keistimewaan yang ada pada kanak-kanak. Pendekatan Reggio Emilia mengajar kanak-kanak kecil dengan menempatkan perkembangan yang dialami oleh kanak-kanak serta hubungan rapat untuk membolehkan mereka berkongsi dengan persekitaran mereka di pusat asuhan.

2. beliau mula menerapkan kaedah ini kepada kanak-kanak biasa. Di sekolah ini beliau menghabiskan masa selama 2 tahun bersama rakan-rakannya bagi melatih guru-guru dalam kaedah pemerhatian dan pendidikan kanak-kanak terencat akal. beliau mempunyai pengalaman mengenai pendidikan kanak-kanak yang terencat akal. Sumbangannya terhadap kanak-kanak menjadikan Maria Montessori seorang tokoh yang terkenal lebih-lebih lagi kerana beliau seorang doktor. Pada tahun 1899.1 MODEL PERKEMBANGAN AWAL KANAK-KANAK a) Model Montessori Latar Belakang Model Pendidikan Montessori Model Pendidikan Montessori ini di asaskan oleh Maria Montessori (1870-1952) yang merupakan seorang tokoh pendidikan di Rome.perkembangan. beliau terlibat dengan penubuhan sekolah kanakkanak cacat di Rome. . 2009). beliau menghabiskan masa dengan kanak-kanak Di samping itu. Melalui kaedah pembelajaran yang diperkenalkan oleh beliau kepada kanak-kanak cacat. Beliau yakin bahawa kaedah yang digunakan ini boleh mendatangkan hasil pencapaian yang lebih baik kepada kanak-kanak istimewa dan boleh memperbaiki kanak-kanak normal (Nor Nurulhayati Aris et al. membuat dengan pemerhatian dan ujikaji dengan menggunakan pelbagai bahan dan kaedah serta menggunakan semua idea yang diperolehinya melalui kajian tersebut. perubahan kualitatif yang boleh dalam untuk berlaku kanak-kanak seperti perubahan perkataan kata-kata penggunaan menerangkan sesuatu yang bertambah dari semasa ke semasa akibat kematangan. latihan dan pembelajaran (Suppiah Nachiappan et al. diperhatikan penggunaan Perkembagan terhadap atau adalah bahasa.0 MODEL DAN TEORI PERKEMBANGAN AWAL KANAK-KANAK 2...2008).

Seperti Piaget. Beliau mengambarkan peringkat dalam perkembangan atau tempoh sensitif untuk belajar.. • Semua kanak-kanak ingin berdikari. teori perkembangan Montessori juga adalah konstruktivis. Kaedah Mengajar Mengikut kajian yang dilaksanakan oleh Montessori kita dapat melihat semua kanak-kanak yang berusia 3 hingga 6 tahun mempunyai ciri-ciri yang universal dalam kehidupan mereka (Nor Nurulhayati Aris et al. • Semua kanak-kanak melalui peringkat umur yang sensitif. Itard dan Sequin adalah pelopor awal dalam penilaian ke atas kanak-kanak.Model Montessori dalam pendidikan awal kanak-kanak muncul dalam awal abad ke 20. Wortham (2010) menyatakan. Beliau bersetuju dengan Rousseau bahawa kebebasan adalah penting bagi kanak-kanak dan konsep kelas sebagai sebuah komuniti. • Semua kanak-kanak belajar melalui bermain dan bekerja. Montessori mengembangkan bahan sensori untuk belajar yang merefleksikan kegiatan yang konkrit sepertimana yang digunakan oleh Sequin dan itard untuk penilaian. Montessori percaya dalam alam pembelajaran yang aktif dimana guru berkhidmat sebagai pembimbing kepada perkembangan kanak-kanak. 2009). Ciri-ciri berikut adalah : • Semua kanak-kanak mempunyai “absorbent mind”. Maria Montessori adalah wanita pertama yang menerima ijazah dalam perubatan daripada Universiti Rome. Beliau mempelajari pentingnya pengalaman awal. Chattin-McNichols (1992) dalam Sue C. Beliau telah menubuhkan sekolah Montessori yang dikenali sebagai Casas dei Bambini untuk kanak-kanak dari rumah miskin dan kanak-kanak yang kurang berupaya. seperti Piaget dan Vygotsky. • Semua kanak-kanak melalui berbagai peringkat perkembangan. • Semua kanak-kanak ingin belajar. dan deria dari Itard dan Sequin. Locke. Itard dan Sequin. . terutamanya kanak-kanak dengan keperluan khasnya. Dr. ketertiban. Beliau telah dipengaruhi oleh Rousseau.

Ini bertujuan agar kanak-kanak mendapat pengalaman dan latihan menggunakan deria dengan cekap. • Beliau membuat kesimpulan bahawa tingkahlaku kanak-kanak ini merupakan satu usaha untuk mempelajari mengenai persekitaran dengan menggunakan tangan mereka. dalam Brewer pada tahun 1998 menyatakan bahawa matlamat program Montessori adalah untuk memperkembangkan aspek-aspek berikut (Nor Nurulhayati et al. Persatuan Montessori Amerika pada tahun 1984. Alatan mengajar yang disediakan perlulah mempunyai sifat-sifat khas supaya kanak-kanak boleh menggunakan deria mereka. • Kaedah Montessori dan bahan pengajarannya menekankan “Sensory Teaching And Learning”. Matlamat Pendidikan Montessori Matlamat pendidikan Montessori yang terpenting ialah perkembangan individu secara menyeluruh yang merangkumi aspek fizikal.. sosial. emosi dan intelek. pendengaran dan sentuhan. 2009) : • Penumpuan • Kemahiran membuat pemerhatian • Kesedaran dan segi susunan dan urutan • Koordinasi • Kesedaran dari segi tanggapan dan kemahiran amali • Konsep matematik • Kemahiran bahasa • Kemahiran menulis dan membaca • Kebiasaan dari segi seni kreatif . merupakan tema yang penting dalam kaedahnya. Kaedah mengajar di sekolah Montessori mengutamakan latihan daya penglihatan. Idea ini iaitu “The part to intellectual development is through the hand”.Montessori menekankan kepada : • Kaedah yang sesuai dengan masalah pembelajaran kanak-kanak.

. Aktiviti biasanya dilakukan di atas tikar atau di atas meja. Guru-guru tidak memuji kanak-kanak kerana matlamat aktiviti ialah . Peralatan asas seperti kerusi. almari. sistematik dan indah (Nor Nurulhayati Aris et al. 2009).. • Kanak-kanak Berdasarkan kepada aktiviti individu. Kanak-kanak mengikut arahan kendiri bekerja bersendirian atau berdua-duaan. kanak-kanak pelbagai umur melibatkan diri dalam aktiviti-aktivtiti yang berbentuk individual.• Kefahaman tentang alam semulajadi • Pengalaman dalam memahami sains sosial • Pengalaman dari segi kemahiran berfikir secara kritikal melalui teknik penyelesaian masalah Pendidikan Montessori merangkumi pelbagai aspek penting iaitu : • Persekitaran Pusat Prasekolah. Suasana persekitaran pendidikan Montessori haruslah mempunyai kawasan yang luas untuk kanak-kanak bergerak dengan bebas serta dilengkapi dengan taman permainan dan juga kebun bunga untuk mewujudkan suasana yang menyeronokkan. Kanak-kanak bebas memilih mana-mana projek yang mereka sukai. Falsafah Montessori adalah berdasarkan logik. Guru memerhati kanak-kanak dari jauh dan hanya melibatkan diri sewaktu membuat demonstrasi kepada kanak-kanak tentang bagaimana menggunakan alat-alat atau bahan yang baru. sinki basuh tangan. • Guru Kawalan orang dewasa sangat minimal. 2009). papan hitam dan pelbagai lagi haruslah sesuai dengan umur mereka. teratur. bagi memudahkan kanak-kanak menggunakan kemudahan tersebut di samping dapat mengelak daripada berlaku kecederaan sewaktu proses pembelajaran. Kanak-kanak yang lebih muda mempelajari aktiviti tertentu dengan cara memerhati dan meniru rakan-rakan yang lebih tua (Nor Nurulhayati Aris et al. meja.

• Kurikulum Terdapat beberapa set aktiviti. daripada mudah kepada yang lebih susah dan bahan-bahan dibina dengan cermat seperti bahan-bahan semulajadi contohnya kayu yang divarnish (Nor Nurulhayati Aris et al. • Aktiviti Kehidupan Harian (Daily Living) Aktiviti ini berbentuk praktikal seperti:       Mengenakan butang baju Memasang tali kasut Menggilap kasut Menyikat rambut Menyiram pokok Mencuci tingkap dan menyapu sampah dan mengelap meja. Aktiviti yang bercorak akademik. Mereka akan mendapat maklumat tugas balik setelah berjaya bahan atau tidak Bahan dalam dibina menyempurnakan berdasarkan tersebut. 2009).. motivasi intristik. 2009).berbentuk (self correcting). • Bahan Deria (Sensorial Material) Untuk memperkembangkan kemahiran kanak-kanak. Montessori telah mencipta berbagai alat bantuan mengajar seperti :  Pink Tower . Aktiviti yang berkaitan dengan penggunaan deria.untuk mendapat “self rewarding”. Guru-guru Montessori mempelajari kaedah dan kurikulum dengan mengikuti kursus intensif di peringkat ijazah (Nor Nurulhayati Aris et al. • Bahan Mempunyai ciri-ciri khusus iaitu bahayanya didaktik iaitu dibentuk untuk mengajar pelajaran tertentu. diantaranya ialah :    Aktiviti yang berkaitan dengan kehidupan harian..

.         Brown Stairs Red Rods Cylinder Block Smelling Jar Baric Tablets Latihan Mengecam Warna Sound Boxes Temperature Jugs Pelbagai Jenis Kain SUASANA PEMBELAJARAN MONTESSORI Gambar: Berkerjasama dalam melakukan mengilap pasu aktiviti menggunakan bahan montessori Gambar: Aktiviti bunga.

Nester & More Gambar: Wooden Numbers .ALAT BANTUAN MENGAJAR DI KELAS MONTESSORI Gambar: Pink Interlocking Shapes & Cubes Tower.

Gambar: Butterfly Wave Tray Puzzle Set Gambar: Fruits 3-D Felt Motif ALAT BANTUAN MENGAJAR DI KELAS MONTESSORI .

Gambar: First Storytime Book and CD Set Puzzle Stacker Gambar: Ten Ring Gambar: Lobster Spooning & Tonging Kit Sequence Patterns Gambar: Wood & Beads b) Pendekatan Reggio Emilia .

. Edwards. Pendekatan Reggio Emilia adalah berasaskan falsafah Loris Malaguzzi iaitu orang yang menubuhkan pengurusan komuniti sekolah dan pusat asuhan di Bandar Reggio Emilia dalam daerah Utara Itali di Emilia Romagna selepas perang dunia kedua. Walaubagaimanapun. Falsafah Malaguzzi dibina oleh John Dewey yang terjadi lebih dahulu dalam kerja Pestalozzi dan Proebel. dan kanak-kanak dilihat dan sebagai perantaraan aktif dalam mendirikan pembelajaran mereka sendiri. kolaj. Gardner (1993) dalam Leonie ARTHUR et al. walaupun begitu Reggio Emilia mempunyai pendekatan yang lebih. kebanyakan idea dasar dalam pendekatan Reggio ke kurikulum boleh berhubung dalam konteks yang berbeza. pendidik pendekatan Reggio mendengar kanak-kanak. Gardner (1993) dalam Leonie ARTHUR et al. imej kanak-kanak adalah dalam pendekatan bersosial pemikiran model Reggio adalah seperti juga “kaya. Kesemua kanak-kanak tidak mengira sama ada yang terlalu muda dijangkakan Reggio.Seperti yang telah diketahui. dalam idea-idea persoalanialah persoalan perlu diambil serius. (2005) menyatakan. termasuklah bercakap. kuat. Melalui pendekatan (2005) kanak-kanak. Reggio adalah berkaitan dengan kawasan khusus di Itali dan tidak boleh diambil dan dipindahkan ke negara lain. Rinaldi (1993) dalam Leonie ARTHUR et al. (2005) menerangkan. menulis. pendidik berpusatkan model ialah untuk mengaktifkan (bermaksud membuat mengikut kemampuan kanakkanak). memajukan kanak-kanak dengan mengambil inisiatif dan membimbing pembelajaran mereka Malaguzzi (1993) dalam Leonie ARTHUR et al. Kanak-kanak digalakkan untuk mewakili idea-idea mereka dan memahami melalui (100 bahasa) mereka atau menunjukkan mod-mod. melukis. menari. (2005) menyatakan. pendekatan Reggio dalam kurikulum ialah berdasarkan kecemerlangan intelektual kanak-kanak yang dididik melalui fokus sistematik yang diwakili oleh simbolik. (2005) menyatakan. Gandini & forman (1993) dalam Leonie ARTHUR et al. nota “itu adalah penggodaan kepada sifat romantik Reggio”. membina dan mengukir sebagaimana seperti permainan bayang-bayang. berkuasa”. tetapi telah mempertimbangkan di sini dalam tempoh waktu pendekatannya kepada kurikulum. mewarna. menyatakan.

Kerja pendidik dalam pasangan mengajar dan berjumpa sebagai satu pasukan dengan pendidik yang lain seperti satu keluarga. Spaggiari (1993) dalam Leonie ARTHUR et al. persekitaran-persekitaran adalah seperti di rumah dan ”atmosfera kehidupan bersifat kumpulan”. pengurusan berasaskan komuniti mempromosikan ”interaksi yang kuat dan komunikasi” antara pendidikpendidik. kunci lain yang diperkenalkan ialah kelancaran dengan kanak-kanak kumpulan yang sama dan tinggal bersama dengan pendidik untuk dua hingga tiga tahun. Ia bermula daripada Loris Malaguzzi dan ibu bapa dari desa-desa sekitar Reggio Emilia di Itali selepas Perang Dunia II. Hal ini menyebabkan dalam penciptaan program dan berdasarkan prinsip-prinsip rasa hormat. Kehancuran daripada perang menyebabkan ibu bapa percaya mereka memerlukan sesuatu yang baru dan pendekatan yang cepat untuk mengajar anak-anak mereka. memberi perhatian bahawa banyak cara yang membolehkan kanak-kanak pendekatan menonjolkan tradisional diri untuk mereka dan mencadangkan banyak meremehkan kemampuan kanak-kanak. Pendekatan kolaboratif memfokuskan kepada pembelajaran.permainan drama dan muzik. (2005) menyatakan. Pendekatan Reggio Emilia adalah satu falsafah pendidikan pra-sekolah dan berfokuskan kepada dasar pendidikan. Mereka berasa bahawa dalam tahuntahun awal perkembangan anak-anak yang membentuk siapa penting bagi mereka melalui sebagai individu. keluarga kanak-kanak dan komuniti. Edward Gandini & Forman (1993) dalam Leonie ARTHUR et al. (2005) menyatakan. kanak-kanak. Pendekatan Reggio adalah berpusatkan kurikulum. tanggungjawab. (2005) menyatakan. . dengan kekuatan pasangan antara pendidik. dan masyarakat penerokaan dan penemuan menyokong memperkembangkan persekitaran berdasarkan kepentingan anak-anak melalui kurikulum berpandukan diri. Katz (1993) dalam Leonie ARTHUR et al. penekanan dan mengambil hati kanak-kanak dalam menyelesaikan masalah dan projekprojek dalam kumpulan kecil berpasangan. Kekuatan fokus dalam seni visual bermaksud meneroka dunia dan menunjukkan sifat memahami pendidik di sekolahsekolah Reggio dan pusat asuhan. keluarga dan komuniti tempatan.

Bahkan dengan hubungan antara sekolah dan rumah. .  Kanak-kanak mempunyai hubungan dengan kanak-kanak lain dan dengan material di dunia bahawa anak-anak harus dibiarkan untuk meneroka. Falsafah pendidikan telah dikenali sebagai Pendekatan Reggio Emilia yang banyak bagi program pra-sekolah di seluruh dunia termasuk yang telah diubahsuai di Amerika Syarikat. sifat ingin tahu intelektual dihargai. mendengar. bergerak. Dalam kebanyakan persekitaran sekolah. Pendekatan menempatkan Reggio Emilia mengajar dialami kanak-kanak oleh kecil dengan serta perkembangan yang kanak-kanak hubungan rapat yang membolehkan mereka berkongsi dengan persekitaran mereka di pusat asuhan. melihat. Jawapannya ialah bahawa ada beberapa penyesuaian yang harus terjadi. Program kanak-kanak pada usia ini telah berjaya disesuaikan dengan falsafah pendidikan dan mereka tertarik kepada Reggio kerana cara pandangan dan menghormati kanak-kanak.Falsafah Pekan Reggio Emilia di Itali terkenal di seluruh dunia bagi pendekatan inovatif pendidikan. dan mendengar. kebanyakan orang tertanya-tanya apa yang terjadi kepada anak-anak Reggio ketika mereka melakukan peralihan daripada gaya ini untuk pendidikan yang bukan di sekolah Reggio Emilia.  Kanak-kanak harus dapat belajar melalui pengalaman menyentuh. Falsafah Reggio Emilia berdasarkan kepada prinsip-prinsip berikut :  Kanak-kanak harus mempunyai kawalan bagi arah belajar mereka.  Kanak-kanak harus kehabisan cara dan kesempatan untuk mengekspresikan diri. Kebanyakan ibu bapa yang memilih untuk menghantar anak-anak mereka ke program Reggio Emilia yang menggabungkan banyak prinsip dalam mengasuh anak mereka dan kehidupan rumah.

sehingga siswa terus mendapat keuntungan dari Reggio selepas mereka telah meninggalkan program. Ibu bapa 'cermin peranan masyarakat, sama ada di seluruh sekolah dan tingkat kelas’. Ibu bapa diharapkan untuk mengambil bahagian dalam perbincangan tentang dasar sekolah, keprihatinan perkembangan anak, dan kurikulum perancangan dan taksiran. Hal ini disebabkan oleh kebanyakan ibu bapa termasuk ibu bapa yang bekerja juga menghadiri pertemuan yang diadakan pada malam hari sehingga semua yang ingin menyertai boleh melakukannya. Dalam pendekatan Reggio, guru dianggap bukan hanya sebagai jurulatih. Guru digalakkan untuk memudahkan kanak-kanak belajar melalui kegiatan perancangan dan pelajaran berdasarkan kepentingan kanak-kanak, mengajukan soalan untuk lebih memahami, dan secara aktif terlibat dalam kegiatan bersama kanak-kanak, bukannya duduk kembali dan mengamati kanak-kanak belajar. "Sebagai rakan kepada kanak-kanak, guru dalam situasi belajar" (Hewett, 2001). Ketika bekerja pada projek-projek dengan kanakkanak, guru juga boleh memperkembangkan kanak-kanak dengan dirakam. belajar mengumpul data seperti foto, nota, video, dan perbualan yang boleh

2.2 a)

TEORI PERKEMBANGAN AWAL KANAK-KANAK Teori kecerdasan pelbagai, Howard Gardner

Howard Gardner Dr. Howard Gardner dilahirkan di Scranton, PA pada tahun 1943. Orang tuanya ialah pelarian daripada Nazi Jerman. Seorang anak yang sangat gemar membaca dan mencintai muzik, dia kemudian menjadi pemain piano yang berbakat. Sebagai seorang pemuda, dia mendaftarkan diri di Harvard University dan menemui tempat yang menyenangkan untuk belajar. Ia bermula sebagai sejarah besar tapi akhirnya mengarah pada perkembangan kognitif psikologi. Pada tahun 1983, beliau mengembangkan teori kecerdasan pelbagai yang sangat dikenali ramai. Beliau telah terlibat dalam reformasi sekolah sejak 1980-an. Pada tahun 1986, beliau mula mengajar di Harvard Graduate School of Education dan memulakan peranannya di Projek Zero, sebuah kumpulan penyelidikan yang berfokus tentang kognisi manusia dengan fokus khusus tentang seni. Dr. Howard Gardner berkahwin dengan Ellen Winner, seorang psikologi perkembangan, dan mempunyai empat anak dan satu cucu. Ghairah hidupnya adalah keluarga dan karyanya. Dia sangat menggemari untuk melancong dan seni (DreamDolphin Media, 2007). Teori Kecerdasan Pelbagai telah diperkenalkan oleh Howard Gardner pada tahun 1983. Beliau telah membuat kajian terhadap pelbagai lapisan masyarakat termasuk kanak-kanak biasa dan istimewa serta kelompok penduduk yang mempunyai kriteria yang istimewa. Mengikut Gardner, kecerdasan yang terdapat pada seseorang bukanlah hanya diwarisi semata-

mata. Pada pandangan beliau, jika kedua-dua ibu bapa dikategorikan sebagai tidak cerdas mengikut ukuran ujian IQ tidak semestinya anak-anak mereka juga tidak cerdas. Kajian yang dijalankan oleh beliau terhadap kanak-kanak istimewa mendapati ada di antara murid-murid yang lemah daya ingatannya adalah dilahirkan oleh ibubapa yang kedua-duanya adalah professional (Suppiah Nachiappan et al., 2008). Teori kecerdasan pelbagai yang diperkenalkan oleh Howard Gardner mempunyai ciri-ciri yang tertentu. Antaranya: 1. Individu mempunyai sembilan kecerdasan 2. Kecerdasan boleh dipelajari, dididik dan ditingkatkan. 3. Kecerdasan tidak berkembang seiring. 4. Satu atau dua kecerdasan tersebut boleh berkembang sepenuhnya. 5. Kecerdasan boleh dirancang. 6. Kecerdasan boleh dipindahkan. Contohnya, daripada kecerdasan interpersonal kepada kecerdasan verbal-linguistik. Menurut Gardner lagi, teori kecerdasan pelbagai adalah berdasarkan pemikiran bahawa kemampuan intelektual yang diukur melalui ukuran ujian IQ adalah sangat terbatas. Ini kerana ukuran ujian IQ menekankan kepada kemampuan logikal-matematik dan bahasa sahaja. Sebenarnya, setiap orang mempunyai caranya tersendiri dan unik untuk menyelesaikan persoalan atau masalah yang dihadapi mereka. Tambahan lagi, kecerdasan bukan hanya dilihat dari nilai yang diperolehi seseorang. Hal ini disebabkan kecerdasan merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang untuk melihat sesuatu masalah dan seterusnya berupaya menyelesaikan masalah tersebut atau membuat sesuatu yang berguna kepada orang lain. Kecerdasan pelbagai mencakupi sembilan kecerdasan pada dasarnya merupakan pengembangan dari kecerdasan otak (IQ), kecerdasan emosional (EQ) dan kecerdasan spiritual (SQ) (Suppiah Nachiappan et al., 2008).

Jenis-jenis teori kecerdasan pelbagai Menurut Gardner (1983), terdapat sembilan kecerdasan pada manusia, iaitu verbal-linguistik, logik matematik, visual-ruang, kinestetik, muzik,

2008). Mereka akan sensitif terhadap makna perkataan dan mahir untuk memanipulasikannya. Oleh itu. kecerdasan naturalis dan eksistensialisme merupakan dua jenis kecerdasan yang terkemudian diperkenalkan oleh Gardner (Suppiah Nachiappan et al. penyiar radio. intarpersonal. Verbal Linguistik Individu yang mempunyai kecenderungan dalam kecerdasan jenis verballinguistik boleh berfikir dan mampu menggunakan perkataan untuk menyampaikan sesuatu secara berkesan sama ada dalam bentuk lisan atau penulisan. Kecerdasan ini menggabungkan kemampuan matematik dan ilmiah yang dimiliki oleh seseorang. . Penyair. mengenal pasti pola abstrak. menaakul. . membaca serta menulis. sebab dan akibat. dana ahli politik yang handal adalah pekerjaan yang sepadan untuk mereka yang mempunyai kecerdasan verbal-linguistik ini (Suppiah Nachiappan et al. perkaitan. menyoal. Mereka mampu untuk berkomunikasi dengan baik melalui aktiviti mendengar. penceramah. pengacara. bertutur. gemar bercerita dan tekun mendengar cerita atau membaca. pembaca berita. mereka mudah berbahasa bagi melahirkan perasaan dan pendapat. gemar akan makna yang kompleks. Mereka juga pastinya pandai berbicara. pensyarah dalam bidang sastera. Kebolehan yang dominan di bahagian kiri otak membolehkan seseorang menaakul secara deduktif dan induktif serta berfikir secara konseptual dan abstrak. Logikal-Matematik Kecerdasan logikal-matematik adalah kebolehan menggunakan nombor. Oleh itu. penulis. Mereka peka terhadap berbagai-bagai fungsi bahasa terutamanya dari segi kebolehan untuk mencuit perasaan dan emosi. berjenaka dan bercerita. Contoh-contoh aktiviti ialah memperkayakan perbendaharaan kata.interpersonal. berucap secara formal.. naturalis dan eksistensialisme.. pelajar cenderung dalam kecerdasan ini dikatakan berupaya menyelesaikan masalah yang kompleks berkaitan matematik dengan mudah sahaja dan boleh membuat perkaitan. mudah mengingati maklumat dan boleh memberi keyakinan kepada orang lain. Daripada sembilan kecerdasan tersebut. 2008).

berkebolehan menceritakan dan menggambarkan pengalaman yang pernah dilalui serta bijak menghubungkaitkan antara objek-objek dalam ruang. Orang yang mempunyai kecerdasan ini biasanya berjaya dalam kerjaya yang berkaitan dengan matematik dan sains (Suppiah Nachiappan et al. mengenali skema warna dan ruang. mengecat. urutan nombor. Contoh-contoh aktiviti yang berkaitan kecerdasan visual-ruang ialah melukis. perkaitan sebab dan akibat (logik). 2008). . Sementara mereka yang termasuk dalam golongan cerdas ruang mampu menggunakan warna secara sempurna. mengira dan menggunakan komputer dengan cekap (Suppiah Nachiappan et al. Kecenderungan dalam kecerdasan ini membolehkan seseorang membuat persepsi tentang alam sekitar secara tepat dan betul. mereka suka menuntut penjelasan logik dari setiap pertanyaan. Lazimnya. . Seseorang yang mempunyai kecerdasan ini juga boleh berfikir dalam bentuk gambaran dan bayaran secara tiga dimensi. Mereka sering bertanya tentang berbagai-bagai fenomena yang dilihat yang berlaku di sekeliling mereka. warna.. membaca peta dengan baik serta mempunyai daya imaginasi yang kuat. .menganalisis. Mereka dapat mengenali objek.. Selain itu. mereka juga suka mengklafikasikan benda untuk mudah mengira. . penyelesaian masalah. pengurusan grafik dan pengiraan. 2008). Mereka biasanya kaya dengan imageri dalaman (internal imagery) sehingga berkecenderungan dalam aspek imaginatif dan kreatif (Suppiah Nachiappan et al. 2008).. mensintesis. Kecerdasan ini juga mampu membuat seseorang pelajar selalu sedar akan posisi relatifnya dalam koordinat ruang dan waktu. pola abstrak. Kecerdasan visual-ruang membolehkan seseorang mempersembahkan ideaidea visual dan ruang secara grafik. rumus. Visual-Ruang Kecerdasan visual-ruang merupakan kebolehan gambaran mental dan berupaya mengamati dunia melalui visual. dan corak dalam persekitaran. Contoh-contoh aktiviti jenis kecerdasan ini ialah penggunaan simbol. bentuk.

mereka cekap menginterpretasi pergerakan anggota atau tubuh badan. ketangkasan dan keanggunan semasa bergerak. main peranan. arkitek yang popular serta pengukir dan pereka yang disengani (Suppiah Nachiappan et al. aktiviti jasmani. 2008). . individu mendiskriminasi dan meluahkan perasaan melalui muzik. Contoh aktiviti yang berkaitan kecerdasan kinestetik ialah tarian kreatif. 2008). Seseorang ini mempunyai kelebihan ini sangat sensitif kepada bunyi-bunyian atau suara yang wujud dan timbul di dunia ini. Di samping itu. penari. mereka lebih cenderung melakukan aktiviti yang berkaitan dengan pergerakan badan seperti bersukan. baik yang berasal daripada suara alat muzik ataupun yang timbul daripada . permainan sukan dan seni pertahanan diri. Biasanya. Mereka berupaya menggunakan kemahiran fizikal untuk meluahkan idea.. menari. Oleh itu. pelakon. Hal ini kerana muzik seseorang membolehkannya mengesan bunyi tanpa lisan. 2008). perasaan dan menyelesaikan masalah atau mencipta suatu produk baru.polis dan olahragawan adalah beberapa kerjaya yang biasanya dimiliki oleh orang dengan tingkat kecerdasan kinestetik yang tinggi (Suppiah Nachiappan et al. orang yang mempunyai kecerdasan visual-ruang dilatih menjadi seorang pelukis yang terkemuka. tentera. Muzik Kecerdasan kecerdasan ini berkaitan yang dengan terdapat kemampuan dalam diri untuk menggemari. Biasanya. Orang yang cerdas dalam bidang kinestetik mengeksplorasi dunia mereka dengan otot-otot. Mereka memiliki keupayaan kawalan pada gerakan. Kinestetik Orang yang mempunyai kecerdasan kinestetik yang tinggi berkebolehan menggunakan sebahagian atau keseluruhan anggota tubuh badan mereka untuk berkomunikasi dan menyelesaikan masalah yang dihadapi. gimrama dan lain-lain (Suppiah Nachiappan et al.. individu juga cekap memanipulasi objek fizikal dan dapat mengimbangi antara pergerakan fizikal dengan mental. peninju. pemain bola sepak.. Artis. latihan fizikal.mencipta gambaran mental. keseimbangan. berimaginasi secara aktif dan gemar mengurus peta minda. muzik serta irama yang terdapat di persekitarannya.

fikiran. melodi atau warna suara dalam sebuah komposisi muzik. bunyi vokal. Mereka berupaya menggunakan set asas atau elemen-elemen muzik serta dapat bermain alat muzik dan menghafal lirik muzik dengan baik. 2008).. pemain muzik dan komposer lagu ialah kerjaya yang sesuai dan tepat bagi mereka yang mempunyai kecerdasan muzik ini (Suppiah Nachiappan et al. seseorang yang cenderung dalam kecerdasan ini boleh menggubah rentak dan tempo muzik dan mudah mengenali dan mengingati nada-nada bunyi atau muzik (Suppiah Nachiappan et al. Mereka pintar melantunkan nada lagu dengan baik. latihan kolaboratif. memberi maklum balas. 2008). penggubah lagu. Kecerdasan interpersonal membolehkan seseorang itu memahami perasaan. tingkah laku dan harapan orang lain. . 2008).gejala alamiah seperti suara manusia.. bunyi instrumental. nyanyian dan drama lagu. Penyanyi. Interpersonal Kecerdasan berkomunikasi interpersonal dengan merupakan secara kemampuan pragmatik individu terhadap dalam petanda mendiskriminasi antara pelbagai petanda interpersonal dan kebolehan untuk berkesan tersebut. ketukan. pandai menggunakan kosa kata muzikal dan peka kepada ritma. . perasaan. . Mereka juga dapat menggubah kata-kata menjadi lagu dan boleh mencipta berbagai-bagai alat dan permainan muzik. dan hasrat orang lain. kecerdasan ini termasuk kemampuan seseorang anak mengenal dan sensitif terhadap perasaan orang dewasa di sekitarnya. Contoh aktiviti kecerdasan muzik ialah persembahan muzik. binatang mahupun guruh serta suarasuara lainnya. Contoh aktiviti ialah komunikasi sesama individu. Semua orang mempunyai kecerdasan muzik tetapi dengan tahap yang berbeza-beza. Mereka yang mempunyai kecerdasan interpersonal yang menonjol biasanya memiliki interaksi yang baik dengan orang lain (Suppiah Nachiappan et al. motivasi. tabiat. Seterusnya. mereka dapat berinteraksi dengan mudah dan boleh bekerjasama dengan orang lain secara praktikal untuk menghasilkan sesuatu yang berfaedah. Selain itu. Selain itu. mereka juga mampu berasa sensitif dan memahami emosi. Mereka juga dapat memberi motivasi kepada orang lain. .. Pada tahap yang mudah.

Selain itu. pengacara. guru. 2008). disiplin diri dan amalan pemusatan. Intrapersonal Kecerdasan yang intrapersonal kecerdasan merupakan kesedaran yang tentang diri sendiri. strategi pemikiran. Naturalist Kecerdasan naturalist merujuk kepada kebolehan untuk mengenal pasti dan mengkategorikan pola. penyajak. guru dan ahli falsafah yang terkemuka (Suppiah Nachiappan et al. Secara keseluruhannya. mereka akan lebih banyak menghabiskan masa di luar dan gemar mendengar bunyi- . pakar kaunseling. Mereka yang mempunyai kecerdasan interpersonal yang tinggi akan lebih sesuai mempunyai pekerjaan seperti pemimpin agama. .strategi pembelajaran koperatif dan sedia bekerjasama. ahli psikologi. orang yang mempunyai kecerdasan intrapersonal yang tinggi biasanya kelihatan murung dan suka mengelamun.. Individu yang mempunyai kecerdasan intrapersonal yang tinggi dapat menjadi seorang penulis yang handal. 2008).. penaakulan tahap tinggi. Contoh aktiviti ialah teknik metakognitif. mereka pandai menentukan hala tuju kehidupan serta mempunyai pegangan. ahli motivasi. Individu yang mempunyai kecerdasan naturalist yang menonjol biasanya merupakan seseorang pencinta alam yang dapat mengenali dan mengklasifikasikan flora. jurujual. . Orang memiliki intrapersonal tinggi selalunya mengenali diri sendiri secara mendalam dan mempunyai tanggapan tentang kekuatan dan kelemahan diri sendiri.. Biasanya individu dengan tahap kecerdasan ini mempunyai peribadi yang tertutup. fauna. prinsip dan azam yang kuat serta boleh berdikari (Suppiah Nachiappan et al. tetapi pada masa yang sama mereka juga sentiasa berwaspada dan berwawasan dalam melakukan sesuatu. proses emosi. Lazimnya. Kebolehan ini memberi keyakinan diri yang tinggi kepada mereka tentang kebolehan yang terdapat dalam diri mereka sendiri. dan galian dengan mudah. 2008). dapat berfikiran metakognitif dan berkebolehan untuk menilai diri sendiri. corak atau bentuk yang terdapat di alam sekitar. jururawat. doktor dan pekerja sosial (Suppiah Nachiappan et al. . usahawan.

2008). petani. zoologi. 2008). Mereka memiliki tarikan yang besar terhadap alam sekitar termasuk pada binatang. Kecerdasan naturalist juga membolehkan mereka menikmati bendabenda dan cerita yang berkaitan dengan fenomena alam. Untuk meningkatkan kecerdasan ini seseorang boleh membaca banyak buku fasafah dan menyoal diri sendiri tentang pertanyaan yang membolehkannya menelaah jawapan secara mendalam seperti ’Adakah makhluk lain selain manusia di alam semester’.bunyian yang terdapat di alam sekitar. Hal individu yang sensitif terhadap alam sekitar dan dapat menghubungkaitkan antara kehidupan flora dan fauna (Suppiah Nachiappan .. asal-usul binatang. mengapa manusia mengalami kematian dan juga realiti yang dihadapi oleh manusia dalam hidup. . Pelajar yang mempunyai kecerdasan naturalist akan lebih berkesan kecerdasannya dengan mengadakan aktiviti di luar kelas. ’Berapakah jumlah kenderaan yang ditemui disepanjang perjalanan ke pejabat? dan sebagainya (Suppiah Nachiappan et al. mereka merupakan et al. erti kehidupan. 2008). Ahli biologi. ahli botani. perancang bandar. Mereka cenderung bersikap untuk bertanya mengenai segala kejadian kewujudan manusia.. . nelayan.Mereka berkemampuan untuk menelaah nilai-nilai yang berkembang di tengahtengah kehidupan masyarakat. contohnya terjadinya awan dan hujan. Dengan itu. semua tokoh di atas akhirnya menempa nama dalam bidang masing-masing. Eksistensialisme Orang yang memiliki kecerdasan ini memiliki ciri-ciri yang tertentu. masa depan yang cerah adalah menjadi penyumbang utama di dalam sejarah manusia seterusnya dihormati sepanjang zaman. Dengan kata lain. pertumbuhan tanaman dan sebagainya. ahli geologi dan pendaki gunung adalah kerjaya yang sesuai bagi mereka yang mempunyai kecerdasan naturalist yang tinggi (Suppiah Nachiappan et al. sama ada nilai-nilai tradisional ataupun nilainilai baru yang sedang berkembang. Kesimpulannya dengan memanfaatkan kecerdasan masing-masing. Kecerdasan ini telah diperkenalkan dan dikembangkan oleh Gardner pada tahun 1999..

dan Eggen. P. kemudiannya beralih kepada teori pembelajaran Kognitivisme yang diperkenalkan oleh Jean Piaget di mana idea utama pandangan ini adalah mental. guru merekabentuk situasi pembelajaran di mana pelajar boleh mencipta penyelesaian mereka sendiri terhadap tugasan pembelajaran tersebut. Menurut Arends. . (1997) dalam Noor Azizah Ahmad (2006) menyatakan.D. idea ini akan diterima begitu juga sebaliknya dan seterusnya lahirlah teori pembelajaran Konstruktivisme yang merupakan pandangan terbaru di mana pengetahuan akan dibina sendiri oleh pelajar berdasarkan pengetahuan sedia ada mereka. Menurut Sharifah Maimunah (2001) dalam Noor Azizah Ahmad (2006) menyatakan. pembelajaran secara Konstruktivisme adalah satu pandangan baru tentang ilmu pengetahuan. Bagi memudahkan proses pengajaran dan pembelajaran. (1998) dalam Noor Azizah Ahmad (2006) menyatakan. I. Semua idea dan imej dalam minda individu diwakili melalui struktur mental dikenali sebagai skema yang akan menentukan bagaimana data dan maklumat yang diterima difahami oleh manusia. R.ini kerana. Hal ini. idea-idea dan pelbagai lagi terutamanya berkaitan dengan bidang masing-masing untuk masyarakatnya. pembelajaran konstruktivisme ini bertitik tolak daripada teori pembelajaran Behaviorisme yang didokong oleh B. pembelajaran secara konstruktivisme ini boleh didefinisikan sebagai satu fahaman bahawa murid membina sendiri pengetahuan atau .b) Teori pembelajaran konstruktivisme Menurut Kauchak. tokoh-tokoh ini dapat menyumbangkan pandangan.F Skinner yang mementingkan perubahan tingkahlaku ke atas pelajar. P. D. Pembentukan pengetahuan baru tersebut lahir daripada gabungan pembelajaran yang terdahulu dengan persekitaran semasa. Sesuatu pembelajaran dianggap berlaku apabila terdapat perubahan tingkah laku kepada pelajar contohnya daripada tidak tahu kepada tahu. Jika idea tersebut sesuai dengan skema.

beliau menyatakan bahawa teori Konstruktivisme ini memerlukan penekanan diberikan kepada pelajar lebih daripada guru.” Dari kenyataan-kenyataan ini jelaslah bahawa mengikut teori pembelajaran konsruktivisme. dalam bukunya Educational Psychology. Lev Vygotsky. konstuktivisme juga dikenali sebagai fahaman “binaan”. pelajar perlu memainkan peranan aktif dalam memahami dan memberi makna kepada maklumat atau pengetahuan yang dipelajari. N. pelajar membina sendiri konsep dengan membuat penyelesaian kepada masalah. Ini adalah kerana pelajarlah yang berinteraksi dengan bahan dan peristiwa serta memperolehi kefahaman tentang bahan dan peristiwa tersebut. Oleh itu. Justeru itu. mereka menjelaskan bahawa konstruktivisme adalah pendekatan pembelajaran yang menyediakan peluang kepada pelajar untuk membina kefahaman terhadap perkara yang dipelajari dengan mewujudkan jaringan atau hubungan (dalam minda) antara idea dan fakta yang sedang dipelajari. (1999) dalam Noor Azizah Ahmad (2006). Autonomi serta inisiatif pelajar hendaklah diterima dan digalakkan. dalam bukunya Educational Psychology dalam Teori pembelajaran (2009) menyatakan. pendekatan pembelajaran konstruktivisme (constructivism) ialah “Constructivism is an approach to learning in which learners are provided the opportunity to construct their own sense of what is being learned by building internal connections or relationships among the ideas and facts being taught.konsep secara aktif berdasarkan pengetahuan dan pengalaman sedia ada. seorang ahli psikologi Rusia percaya bahawa pelajar yang bijak adalah individu yang berhadapan dengan benda baru dan menggunakan pengalaman serta mereka bersungguh-sungguh untuk menghuraikan kelainan berdasarkan pengalaman-pengalaman tersebut. Ia berasal daripada bidang falsafah dan telah . “Constructivist perspectives – View that emphasizes the active role of the learner in building understanding and making sense of information. A Contemporary Approach (ms. Konstruktivisme bukanlah satu konsep baru. Menurut Borich dan Tombari (1997). 177) dalam Teori pembelajaran (2009) menyatakan. Menurut Woolfolk (1998).” Dalam definisi ini. Manakala mengikut Sushkin.

Immanuel Kant menyokong pendapat ini dan mengatakan bahawa manusia bukanlah penerima maklumat yang pasif. Bruner. melibatkan “belajar dengan membuat” (learning by doing). pelajar menerima maklumat dengan aktif. Sejak satu setengah dekad yang lampau. yang kemudiannya dapat membantu pelajar berfikir dan membentuk kefahaman tentang masalah yang cuba dihuraikan. dan menjadikan maklumat itu miliknya dengan membina kefahaman atau membuat interpretasi ke atas maklumat tersebut. Bartlett. menyelesaikan masalah dan membina keupayaan untuk belajar. Papert dan Confrey (Teori pembelajaran. Anderson. Yager (1999) dalam Teori pembelajaran (2009) menjelaskan. perspektif konstruktivisme ini terhasil daripada kajian Piaget. 2009). pembelajaran bermakna (meaningful learning). Seterusnya. menghubungkannya dengan maklumat terdahulu yang telah diasimilasinya. Von Glaserfeld. di Amerika Syarikat pengajaran dan buku teks telah diolah agar lebih menjurus kepada penggalakan proses berfikir. “Play.digunakan dalam bidang sosiologi dan antropologi dan juga dalam bidang psikologi kognitif dan pendidikan. ahli psikologi gestalt. Dalam keadaan yang sama. Dewey mempelopori gerakan “progresivisme” dalam pendidikan. Mengikut John Dewey (1966) dalam Teori pembelajaran (2009) menyatakan. yang juga mengambil kira pemikiran Dewey dan Bruner. iaitu Giambatista Vico. 2009). kita menyaksikan Jean Piaget (1951) lebih awal mengutarakan tentang perkembangan kognitif dalam karya terjemahan. misalnya. Vygotsky. Inilah gerakan konstruktivisme yang sudah dilaksanakan di Amerika Syarikat. Cheek (1992) dalam Teori pembelajaran (2009) menyatakan. Dreams and Imitation in Childhood” dan Vygotsky (1978) dalam “Mind in Society” yang dikaitkan dengan perspektif konstruktivisme dalam perkembangan minda kanak-kanak (Teori pembelajaran. . ahli falsafah konstruktivis yang pertama. Dewey. pada tahun 1710. Dalam konteks tempatan. 2009). mengatakan… “one only knows something if one can explain it”. kita menyaksikan gerakan ini sudah bermula dalam pembelajaran sains dan matematik yang cuba menyemarakkan perspektif konstruktivisme (Teori pembelajaran.

Memberi perhatian kepada keperluan. 2009) : • • • • Memberi peluang kepada pelajar mengemukakan pandangan tentang sesuatu konsep.Pembelajaran dan pengajaran menggunakan pendekatan konstruktivisme boleh dilaksanakan dengan memberikan perhatian kepada perkara-perkara berikut (Teori pembelajaran. Menggalakkan pelajar merenung kembali proses pembelajaran yang dilaluinya. Memberi peluang pelajar berinteraksi dengan guru dan pelajar-pelajar lain. kebolehan dan minat pelajar. terdapat pelbagai teori pengajaran-pembelajaran yang telah dikaji oleh ahli-ahli psikologi. Menyediakan aktiviti-aktiviti berbentuk “hands on” dan “minds on”. Teori-teori ini boleh digunakan dan dimanfaatkan oleh guru-guru dalam membantu proses pengajaran dan pembelajaran menjadi lebih berkesan. Kesimpulannya. Mementingkan kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir di kalangan pelajar. Tidak menyampaikan maklumat secara terus kepada pelajar. • • • • • • • • • • Melaksanakan pengajaran berpusatkan pelajar. Menggalakkan pelajar bekerja dalam kumpulan. Meminta pelajar menghubungkait idea asal dengan idea yang baru dibina. guru-guru perlulah memahami pendekatan-pendekatan yang boleh digunakan ini berdasarkan kepada teoriteori pengajaran pembelajaran yang ada. Menggalakkan mereka. Menghormati semua pandangan pelajar dan tidak memandang rendah terhadap pandangan mereka. Memberi peluang kepada pelajar berkongsi persepsi antara satu sama lain. Namun. pelajar menghormati pandangan alternatif rakan . Menggalakkan pelajar mengemukakan hipotesis.

Switzerland pada 9 Ogos 1896. Beliau memulakan kariernya sebagai penulis pada usia yang teramat muda iaitu 10 tahun. Jean merupakan anak pertama yang suka berdikari dan berminat tentang ilmu alam. Selepas tamat sekolah menengah. . Dalam bidang Psikologi. Jean Piaget Jean Piaget Jean Piaget dilahirkan di Nauchatel. beliau dilantik sebagai ketua "Swiss Society for Psychologist". Beliau menghembuskan nafasnya yang terakhir pada usia 84 tahun. 2009). Jean mula meminati Psikologi apabila beliau terpilih menjadi pengarah makmal Psikologi di Universiti Jeneva (Ahmad Tramizi Talib. Bapanya bernama Arthur Piaget. Tidak lama kemudian.c) Teori perkembangan kognitif. 1981. Jean merupakan salah satu tokoh yang amat penting di abad ke dua puluh. yang merupakan seorang Profesor Sastera dalam bidang Sejarah dan ibunya pula bernama Rebecca Jackson. Latar belakang beliau ini memberikan banyak sumbangan kepada bidang psikologi setelah beliau bekerja dengan . Jean melanjutkan pelajaran ke Universiti Nauchatel. Beliau mendapat PhD semasa berumur 22 tahun.

Kanak-kanak ini terdiri daripada umur yang tahap perkembangan yang berlainan (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. teori yang beliau kemukakan adalah memfokuskan kepada perkembangan kognitif kanakkanak (Ahmad Tramizi Talib. Untuk menerangkan dengan lebih lanjut mengenai proses ini. Beliau berpendapat persekitaran tidak membentuk kognitif kanak-kanak. 2008 : 85). Teori perkembangan kognitif Piaget bukanlah satu teori psikologi tetapi hanyalah satu pandangan epistemology iaitu satu falsafah pengetahuan yang diperolehi melalui pemerhatian terperinci ke atas kanak-kanak pada tahap umur dan tahap perkembangan yang berlainan (Jas Laile Suzana Jaafar. manipulasi dan menilai persekitaran fizikalnya (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. Jean tidak berminat untuk melihat hasil jawapan betul yang diberikan oleh kanak-kanak. Ekoran daripada itu. tetapi lebih berminat untuk melihat pola-pola perlakuan yang ditunjukkan oleh kanak-kanak apabila mereka memberikan jawapan yang salah. dapatlah kita ketahui teori perkembangan kognitif Piaget adalah satu dapatan yang diperolehi hasil daripada pemerhatian yang terperinci yang dijalankan oleh Piaget ke atas kanak-kanak. Di sini. Keadaan ini berlaku melalui pelbagai proses penerokaan. Semasa bekerja dengan Binet. Piaget memperkenalkan 4 konsep utama: • • • • Skema (Schema) Penyerapan (Assimilation) Pengubahsuaian (Accomodation) dan Keseimbangan (Equilibrium) .Binet bagi membentuk ujian keceredasan mental. sebaliknya. 2008). kanak-kanak akan melalui peringkat-peringkat perkembangan kognitif yang sama tetapi pada usia yang berbeza-beza. 2008). pola-pola perlakuan ini boleh memberikan petunjuk bagi pengetahuan bagaimana proses pembentukan pemikiran berkembang di kalangan kanak-kanak. Menurut Jean Piaget. 2009). kanak-kanak membina pengetahuan mereka secara aktif untuk memahami persekitarannya. Pada pandangan Jean.

Akomodasi atau penyesuaian diri dan menghasilkan perubahan kualitatif serta perkembangan skema (development of schema). 2008). Asimilasi berlaku sepanjang masa kerana manusia sentiasa melalui pelbagai maklumat dan pengalaman. Apabila seorang bayi dilahirkan ia mempunyai skema umum dan semakin bayi itu membesar skema yang diperoleh semakin meningkat dan skema itu semakin diperhalusi. maka maklumat itu akan ditolak atau diubah atau diubahsuai. Oleh itu. skema sedia ada pada bayi itu ialah menghisap susu dan menggenggam. Skema adalah proses mencipta. iaitu penyerapan (fitting) maklumat baru ke dalam struktur sedia ada. perubahan yang berlaku adalah secara kuantitatif atau bukan kualitatif (Perkembangan fizikal dan kognitif kanakkanak. Jika maklumat yang diterima sesuai maklumat itu tidak sesuai. Seperti puting susu atau jari tangan.Skema adalah struktur kognitif atau mental yang membolehkan individu mengurus dan menyesuaikan diri dengan keadaan persekitaran. memperhalus. Bayi berkenaan masih belum dapat membezakan yang mana satu akan mengeluarkan susu atau sebaliknya. Asimilasi merupakan proses kognitif di mana seseorang menyatukan maklumatmaklumat baru atau pengalaman-pengalaman baru ke dalam skema yang sedia ada. Keadaan ini boleh disamakan dengan sebuah belon yang semakin membesar apabila ditiupkan angin ke dalamnya. Apa sahaja benda yang dimasukkan ke mulutnya akan dihisapnya. kerana hanya ada satu sahaja skema iaitu menghisap (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. Oleh itu. Skema adalah seperti sebuah kabinet yang menyimpan banyak fail dan setiap fail mewakili satu skema. 2008). menyusun dan mengurus. membuat perubahan. Apabila seorang bayi dilahirkan. proses penyesuaian diri berlaku apabila skema yang sedia ada diubahsuai untuk digabungkan .

Sekiranya ia berjaya proses keseimbangan akan tercapai. Kanak-kanak kelihatan mula boleh belajar bahasa dan lambang yang mudah. ia akan menyerap maklumat itu ke dalam skemanya. maka maklumat itu akan diubahsuai melalui pengubahsuaian skema atau mencipta skema yang baru. pra operasi. 2008). Peningkatan maklumat dan pengalaman ini meningkatkan tahap skema sedia ada. Piaget membahagikan empat peringkat ini sebagai peringkat sensori motor. Contohnya. Dari kajian dan pemerhatiannya. Keseimbangan akan tercapai apabila seseorang kanak-kanak menyeimbangkan proses penyerapan dan pengubahsuaian. Selepas dilahirkan selama dua bulan. jika ia tidak dapat diserap. 2008). Peringkat Sensori Motor (0 – 2 tahun) Dalam peringkat ini. Proses ini berlaku secara berterusan bermula dari bayi sehingga dewasa (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak.dengan maklumat-maklumat atau pengalaman-pengalaman baru. maka tahap keseimbangan akan tercapai. Piaget mendapati bahawa perkembangan kognitif kanak-kanak adalah berbeza dan berubah melalui empat peringkat mengikut perubahan umur mereka. Sebaliknya. Proses ini berlaku secara berterusan sehingga seseorang itu mencapai tahap pemahaman yang stabil dan mantap bagi satu-satu kemahiran tertentu (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. Jikalau maklumat baru itu dapat disesuaikan. 2008). . Kanak-kanak cuba belajar koordinasi di antara deria motor dengan gerakannya serta cuba mengaitkan perkataan-perkataan dengan objek-objek yang dapat dilihat dalam persekitarannya (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. apabila seseorang kanak-kanak menerima maklumat baru. kanak-kanak mula menggunakan deria motornya untuk memahami dan berinteraksi dengan persekitarannya. seorang bayi sudah boleh membezakan objek-objek di dalam persekitarannya. operasi konkrit dan operasi formal (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. 2008).

Oleh itu. boleh mengelaskan objek mengikut ciri tertentu dan memahami konsep keabadian bilangan (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. 2008). Di samping itu. keupayaan berfikir secara logik masih terbatas kepada konkrit sahaja. menguasai proses kebalikan dan akhirnya mengamati proses songsangan. 2008). dan menggunakannya untuk membuktikan teorem atau hukum matematik serta membuat rumusan atau generalisasi daripada aktiviti-aktiviti matematik. kanak-kanak sudah boleh mempelajari lebih daripada satu perkara pada satu masa. Mereka masih tidak mempunyai kebolehan untuk berfikir secara abstrak. kebanyakan aktiviti pembelajaran yang bererti masih bergantung kepada objek-objek konkrit dan pengalaman secara langsung (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. mengaitkan satu konsep dengan konsep yang lain serta menggunakan logik untuk menyelesaikan masalah matematik (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. Peringkat Operasi Konkrit (7 – 12 tahun) Kanak-kanak mula memperolehi konsep transformasi. Mereka juga boleh berfikir secara deduktif atau induktif.Peringkat Pra Operasi (2 – 7 tahun) Kanak-kanak kanak telah boleh boleh menggunakan bertutur dengan dan bahasa fasih dan serta melalui lain simbol bahasa adalah untuk yang serupa menggambarkan sesuatu konsep. kanakdikuasainya itu. 2008). Peringkat Operasi Formal (selepas 12 tahun) Remaja telah boleh berfikir secara abstrak dan boleh menyelesaikan masalah yang lebih kompleks. Di dalam peringkat ini. Mereka mula berupaya memberi sebab untuk menyokong kepercayaan mereka. Apabila mencapai umur 4 tahun. mereka tidak dapat menyelesaikan masalah yang kompleks. Kanak-kanak sudah boleh memikir secara induktif atau deduktif serta dapat menguasai konsep masa dan kelajuan. perkembangan kognitifnya kian menjadi pesat. Bagaimanapun. . Mereka menganggap pengalaman pandangan orang dengannya. Remaja juga boleh menggunakan simbol-simbol matematik untuk menggambarkan konsep yang abstrak.

emosi seseorang individu juga diwarisi daripada baka ibu bapa. sumber teknologi. Newman (1937) dan Shieldo (1962) telah membuktikan bahawa setiap individu mempunyai kecerdasan dan kebolehan intelek yang berbeza dengan rakan sebayanya. guru dan sekolah pula mempengaruhi perkembangan individu . 2008).Perkembangan seseorang kanak-kanak amat dipengaruhi oleh baka atau keturunan dan faktor persekitaran. 2008). walaupun dalam peringkat pertumbuhan yang sama. Kajian ahli-ahli psikologi sering mengaitkan perbezaan kecerdasan individu dengan kecerdasan ibu bapa mereka. Perbezaan kecerdasan di antara individu boleh diperhatikan daripada prestasi pelajar dalam sesuatu kelas. Baka atau keturunan merupakan ciriciri perwarisan yang dibawa oleh ibu bapa kepada anak-anak. warna mata dan lain-lain. Goddard (1890). kebudayaan dan kepercayaan masyarakat. ibu bapa yang cerdas pintar akan melahirkan anak yang juga cerdas pintar (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. Kajian ahli-ahli psikologi telah membuktikan bahawa tidak ada dua orang individu mempunyai kadar perkembangan yang sama. Mereka berpendapat baka dan persekitaran adalah faktor-faktor yang menyebabkan kadar perkembangan manusia dan wujudnya perbezaan individu di antara satu sama lain (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. kemampuan mental kita sama ada pandai atau tidak pandai (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. status sosio-ekonomi. Di samping faktor-faktor seperti keluarga. Biasanya. saiz fizikal. kadar perkembangan setiap individu. Ciri-ciri seperti warna kulit. Kajian ahli-ahli psikologi Galton (1865). ibu bapa yang mempunyai emosi yang kurang stabil dan bersifat pemarah akan melahirkan anak yang agresif dan autokratik. kognitif. Misalnya. Baka juga menetapkan had keupayaan. rakan sebaya. bahawa setiap individu menunjukkan ciri-ciri perkembangan yang serupa dalam peringkat-peringkat pertumbuhan yang tertentu. emosi dan sosial. Mengikut kajian ahli-ahli psikologi. Sebagaimana yang telah dihuraikan dalam teori perkembangan manusia. tetap berbeza dari segi fizikal. Akan tetapi. 2008). Baka ini boleh menguasai penyuburan fizikal dan mental. Baka diperturunkan melalui gen-gen ibu bapa kepada anak-anak.

asuhan dan sosio-ekonomi keluarga melahirkan perbezaan individu mengikut perbezaan kadar perkembangannya (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. 2008). perkembangan kognitif kanak-kanak dipengaruhi oleh persekitaran yang melingkunginya. Institusi keluarga merupakan pengaruh utama terhadap perkembangan manusia. Makanan berzat dan seimbang akan membantu kanak-kanak memperkembangkan jasmaninya dengan sempurna. Perkembangan persekitaran iaitu kognitif dan kanak-kanak sekolah dipengaruhi oleh faktor alam rumah masyarakat dalam merupakan aspek kehidupan manusia.dalam setiap peringkat pertumbuhannya. tingkah laku dan emosi dengan sempurna. sahsiah. makanan. Pengaruh rakan sebaya adalah penting dalam perkembangan kanakkanak. kanak-kanak bergaul dengan rakan sebaya yang rajin belajar akan mendorong perkembangan intelek dan potensinya ke tahap optimum. khasnya dari perkembangan intelek. Unsur-unsur institusi keluarga yang pengaruhi perkembangan individu ialah suasana rumah. Adalah telah diketahui umum. kanak-kanak dilahirkan dalam sebuah rumah yang mesra dan penuh dengan kasih sayang akan mengalami perkembangan emosi yang sihat. perbezaan suasana rumah. emosi dan sosial. Misalnya. Kanakkanak yang bersosialisasi dengan rakan sebaya yang bersopan santun akan menyerap nilai-nilai murni yang positif daripada mereka. Kebudayaan dan kepercayaan masyarakat yang berbeza mempengaruhi perkembangan kanak-kanak sosio-emosi. makanan. asuhan dan status sosio-ekonomi keluarga. Status sosio-ekonomi keluarga yang baik atau tinggi akan membantu perkembangan intelek dan fizikal kanak-kanak ke tahap optimum kerana keluarga ini berupaya memberi makanan yang cukup berzat dan seimbang serta kemudahan pendidikan yang sempurna kepada anak-anak mereka (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. 2008). Menurut NAEYC (National Association For the Education of Young Children). seperti rumah dan sekolah (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. 2008). Contohnya. . Kanak-kanak diasuh dan dididik dengan cara yang baik akan mengalami perkembangan potensi.

beretika serta kuat beragama dengan nilai kerohanian yang sempurna. kuning atau kezaliman. bermoral. emosi dan sosialnya.personaliti dan mental. perbezaan nilai hidup membentuk perbezaan falsafah hidup di kalangan individu. Seperti yang kita ketahui bahawa pendedahan kanak-kanak kepada sumber teknologi yang sihat akan meningkatkan kadar perkembangan kognitif. Perkembangan individu pula dipengaruhi oleh pendedahannya kepada sumber teknologi yang terdapat di alam kehidupannya. televisyen dan komputer. kanak-kanak yang didedahkan kepada sumber teknologi yang berunsur keganasan. 2008). emosi dan sosialnya. radio. Masyarakat yang sihat akan mempengaruhi anggotanya dengan membentuk sikap yang sihat seperti bertanggungjawab. Sebaliknya. Guru yang bersifat penyayang dan cekap menguruskan aktiviti pengajaranpembelajaran dalam bilik darjah akan melahirkan pelajar yang berilmu. iklan. Perbezaan kebudayaan dan agama melahirkan perbezaan cara hidup serta tingkah laku manusia. akan membentuk sikap yang negatif dan personaliti yang tidak diingini (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. berketrampilan. . afektif dan psikomotor pelajar (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. serta mengabaikan nilai kerohanian dan nilai kejiwaan. Sumber teknologi ini merujuk kepada maklumat-maklumat yang diperolehi daripada bahan-bahan bacaan seperti suratkhabar. Kebudayaan masyarakat yang menitikberatkan kepada keagamaan akan melahirkan individu yang beriman (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. Iklim sekolah yang kondusif serta dilengkapi dengan kemudahan-kemudahan pengajaran-pembelajaran akan membantu perkembangan kognitif. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran negara. Masyarakat yang menitikberatkan kebendaan akan mempengaruhi sikap manusia yang mementingkan diri sendiri dan bersikap materialistik. majalah. 2008). Misalnya. 2008). berakhlak mulia. rajin berusaha. intelek. Guru dan sekolah merupakan pengaruh yang paling penting dalam perkembangan pelajar dari segi fizikal. filem.

emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. dan cara individu memperoleh pengetahuan dari lingkungannya. Tugas murni ini telah dimaktubkan dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang diisytiharkan pada tahun 1988 (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. merupakan proses kognitif dalam perkembangan anak (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. Aktiviti-aktiviti seperti mengamati dan mengklasifikasi. rohani. Perkembangan kognitif merupakan salah satu daripada proses tumbesaran yang dilalui oleh setiap kanak-kanak. melompat. Pada peringkat ini. Individu akan mengalami perkembangan sepanjang hayat mereka iaitu perkembangan fizikal (pertumbuhan fizikal akan terhenti apabila seseorang mencapai kematangan). perkembangan motor kanak-kanak adalah lebih baik dan menunjukkan koordinasi yang lebih baik. 2008). 2008). memanjat.Guru dan sekolah merupakan agen perubahan dan bersama-sama diberi tugas untuk memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu. 2008). dan . menganalisa. Perkembangan adalah aspek perubahan yang dialami individu dan bersifat kualitatif tetapi jelas berubah melalui peredaran masa. memecahkan soal-soal matematik. Kemahiran motor yang telah dikuasai pada peringkat awal kanak-kanak seperti berlari. dan menceritakan pengalaman. Proses kognitif melibatkan perubahan-perubahan dalam kemampuan dan pola berfikir. Proses ini sangat penting kerana ia akan mempengaruhi kehidupan dan masa depan seseorang kanakkanak. demi mewujudkan insan yang harmonis dan seimbang dari segi intelek. menghafal sajak atau doa. Perkembangan kognitif merupakan proses peningkatan keupayaan pemikiran. memahami. pengetahuan dan keintelektualan seseorang kanak-kanak dan kemampuan menjana akal budi dalam pelbagai aktiviti penyelesaian masalah. dan membentuk pengetahuan serta pemahaman baru terhadap pengalaman yang dilaluinya (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. Jean Piaget berpendapat pemikiran sebagai satu proses yang disedari dan berkembang secara berperingkat-peringkat. kemahiran berbahasa. Perkembangan kognitif sering dikaitkan dengan proses perkembangan intelek seseorang.

Kanak-kanak pada peringkat pra sekolah banyak menggunakan simbol dalam perbualan untuk menunjukkan keupayaan penggunaan bahasa.sebagainya sudah mencapai tahap yang lebih mantap di samping beberapa jenis kemahiran yang baru telahpun dikuasai. Bagi mereka yang sudah berusia antara 10 hingga 12 tahun. Ibu bapa dapat mempengaruhi perkembangan kognitif kanak-kanak dengan memindahkan pengetahuan berkenaan maklumat dan budaya dalam menunjuk ajar mereka melalui tingkah laku ibu bapa itu sendiri (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. Kemahiran-kemahiran ini adalah seperti lompat tali atau skipping. 2008). Pada peringkat pertengahan dan akhir kanak-kanak. kanak-kanak menunjukkan peningkatan yang pesat dalam memahami persekitaran dan pemikiran sesuatu benda yang berada di sekeliling. Olahan ini membolehkan kanak-kanak melakukan pemikiran pembalikan dan juga menunjukkan kemahiran klasifikasi. dan mereka telah pun menunjukkan kemahiran manipulatif yang hampir sama dengan orang dewasa seperti bermain alat muzik. menggunakan simbol bagi menunjukkan sesuatu objek dan membuat . mengikat tali kasut. Cara kanak-kanak berfikir dan menyelesaikan masalah. berenang. melukis dengan menggunakan pensel untuk menggantikan krayon. Mereka tidak lagi hanya menumpukan pada perkara yang berkaitan dengan masa depan. kanak-kanak yang berusia 6 tahun sudah boleh melakukan aktiviti seperti mengetuk. 2008). Daripada segi ingatan pula Ingatan Jangka Panjang (IJP) meningkat dan strategi seperti latihan akan memberikan kesan kepada IJP kanak-kanak (Perkembangan fizikal dan kognitif kanakkanak. Misalnya. Kanak-kanak antara 8 hingga 10 tahun pula boleh menggergaji. dan tulisan mereka menjadi semakin kecil. menunggang basikal dan meluncur (skating). mengendalikan alatan untuk berkebun dan menjahit. Pemikiran Olahan Konkrit meliputi olahan mental yang membolehkan kanak-kanak melakukan aktiviti mental yang terdahulu dilakukan secara fizikal. Perkembangan kognitif kanak-kanak pada peringkat ini. Menurut Jean Piaget. tulisan mereka semakin kecil dan kemas. memakai pakaian. Kanakkanak sudah mula berfikir perkara akan datang dan berbincang perkara lepas.

Kanak-kanak pada tahap ini juga mempunyai kecenderungan untuk melakukan aktiviti yang berbentuk menyusun objek. perbandingan dan diskriminasi. Kanak-kanak ini juga sudah mula menggunakan bahasa untuk mengkategorikan barang. memikirkan . seorang kanak-kanak dapat meniru perbuatan rakannya yang menari ballet walaupun mereka melihat beberapa hari yang lepas. Peranan yang dimainkan oleh pihak sekolah dan ibu bapa sangat penting untuk memastikan perkembangan kognitif tidak tersekat atau terganggu (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. Kanak-kanak akhir pula sudah mula memahami aspek yang melibatkan logik dan mampu untuk menggabungkan perkara logik dengan pemikiran yang abstrak. utama yang menyumbang emosi. mengingat dan kemahiran menggunakan bahasa. Manakala perkembangan kognitif pula melibatkan pemerhatian. 2008). Pada tahap ini juga. kepada perkembangan fizikal serta menyeluruh. Perkembangan ini sangat penting untuk menjadikan kanak-kanak berkeadaan baik dalam segala aspek. pengelasan. Ia merangkumi bahasa dan komunikasi. Pendidikan awal yang berkualiti amat perlu bagi meningkatkan perkembangan menyeluruh seorang kanak-kanak. Ini kerana keupayaan mereka menunjukkan sesuatu objek agak terhad dalam bahasa dan mereka cuba menyampaikan maksud dengan menggunakan simbol. Kurikulum Prasekolah Kebangsaan menggariskan enam komponen moral. konsep ruang dan penyelesaian masalah. perkembangan kognitif. padanan satu dengan satu konsep nombor. kemampuan pemikiran yang baru juga akan didapati contohnya ialah memikirkan perkara yang abstrak. konsep masa. Sebagai contoh. tahu bagaimana untuk meletakkan objek yang sama berdasarkan kriterianya. kerohanian perkembangan perkembangan kreativiti dan estetika. operasi nombor dan pengukuran. Keupayaan mereka menggunakan simbol ini ditunjukkan melalui bermain. 2008). ramalan. 2008). kanak-kanak pada tahap ini sudah mula memahami apa yang tidak difahaminya sebelum ini.perbandingan antara satu sama lain (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. Kesimpulannya ialah. nombor dan warna sudah mula difahami (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. Selain itu.

b. Nur Hazwani. Berperingkat-peringkat. Mengadakan latih tubi. Sharifah Nor Puteh ((Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. Belajar daripada mudah kepada yang lebih susah: a. 2008). 2009) : • • Jangan diajar kanak-kanak dengan perkara-perkara yang susah.proses dalam pemikirannya dan juga mereka melihat sesuatu perkara sebagai relatif lebih daripada yang jelas. 3. 3 Ketua Bidang Dasar. d. Menggunakan benda-benda maujud. Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pendidikan.0 PANDANGAN DAN PENDAPAT TOKOH DARI DALAM DAN LUAR NEGARA MENGENAI PERKEMBANGAN AWAL KANAK-KANAK Terdapat banyak pandangan dan pendapat daripada tokoh dalam dan luar negara mengenai perkembangan awal kanak-kanak. Pada tahap ini juga. Pandangan mereka adalah seperti berikut: Ibnu Khaldun (Nadira Anis Sharina. Ibnu Sina dan juga Ibnu Hazm. Antaranya pandangan tokoh-tokoh pengasas pendidikan awal kanak-kanak dari Timur seperti Ibnu Khaldun. kanak-kanak sudah mula mempraktikkan kemampuan baru melalui lawak dan pergaduhan dengan ibu bapa dan dengan yang lain. Dr. c. Menggunakan bahan-bahan bantu mengajar. Nur Fatiha. Imam Al-Ghazali. .

dan dapat menggembirakan mereka serta memberi kerehatan selepas penat belajar (Nadira Anis Sharina. Kanak-kanak tidak boleh dipaksa belajar. 2009). • • • Contoh teladan yang baik harus didedahkan mendidik kanak-kanak yang belum baligh. Kesederhanaan adalah baik dalam membesarkan anakanak. Menurut karyanya. Nur Fatiha. beliau berpendapat ibu bapa dan guru tidak perlu terlalu marah. Nur Fatiha. Ibnu Sina : Sumbangan karyanya yang terbesar ialah “Qanun fi Tibb” atau dialih bahasakan menjadi “Precepts of Medicine”. Imam Al. Pembacaan al-Quran diajar dahulu sebelum menghafalnya. Tidak mahu belajar b. tidak keterlaluan dalam mendenda anak-anak. bersikap tegas dengan kanak-kanak. seorang kanak-kanak harus dididik sejak lahir. Nur Hazwani. .• Kanak-kanak perlu diberikan contoh-contoh konkrit yang boleh difahami melalui pancaindera. Ini menyebabkan mereka: a. Mencerca pengajaran yang diberi. Jadual kanak-kanak disuruh belajar haruslah disusun dengan baik.Ghazali : Kanak-kanak adalah anugerah Tuhan yang mana Allah memberi kepercayaan kepada ibu bapa untuk corakkan hati kanak-kanak yang masih suci bersih menjadi hati yang sangat bernilai dan berharga. Aktiviti bermain . tingkah laku yang mulia. Nur Hazwani.takut dan bekerja berlebih-lebihan. Oleh sebab itu. Cara mendidik anak-anak ialah pelajaran agama. • Masa belajar jangan terlalu panjang kerana boleh menyebabkan lupa. memperelokkan fitrah dan membentuk naluri mereka. Kanak-kanak harus dibentuk dengan cara lemah lembut bukannya dengan kekasaran. 2009). Beliau mencadangkan belajar dan bermain secara berkumpulan bersama rakan hampir sebaya dan bukan sebaya (Nadira Anis Sharina. Aktiviti bermain untuk kanak-kanak mengikut pendapat Imam Al-Ghazali ialah membantu perkembangan fizikal serta menguatkan otot mereka.hiburan dan rehat adalah perlu diselang-selikan. fitrah semulajadi kanak-kanak memang suka bermain. Jangan dibebankan dengan perkara-perkara diluar kemampuan mereka.

Percaya bahawa pendidikan adalah diasaskan kepada pengalaman-pengalaman deria.Ibnu Hazm : 5 tahun adalah sesuai bagi permulaan proses pembelajaran secara sistematik yang bermula dengan mengetahui. Kanak-kanak digalakkan berfikir dan cuba menjawab sendiri. ibu bapa dan pendidik umpama tukang kebun. Oleh itu kanak-kanak perlu belajar dalam persekitaran yang terancang dan kanak-kanak berkembang melalui main” Antara idea-idea Froebel ialah taman kanak-kanak perlulah dipenuhi dengan . Guru yang baik ialah guru yang mengajar kanak-kanak bukan mengajar mata pelajaran. Nur Hazwani.. Beliau percaya pengajaran boleh dibentuk berdasarkan objek. merasa dan menyentuh. pembelajaran konsep hendaklah dengan melalui manipulatif seperti membilang. Beliau juga percaya kepada kumpulan pelbagai umur. Friedrich Froebel (1782-1852) : Menurut beliau “kanak-kanak umpama biji benih. 2009). mengukur. Oleh itu. manakala guru hanya sebagai pembimbing (Nadira Anis Sharina. kindergarten pula ialah taman untuk kanak-kanak. (multiage grouping). Selain itu terdapat juga pandangan tokoh-tokoh lain seperti di bawah: Johann Heinrich Pestalozzi (1746-1827) : Idea-idea beliau mengenai pendidikan ialah anak-anak perlu dibimbing secara perlahan-lahan berdasarkan potensi yang ada padanya. Nur Fatiha. 2009). meniru. dan menyebut huruf tanpa desakan atau kekerasan bagi mendapatkan kesempurnaan. Beliau yakin bahawa ibu adalah orang yang terbaik untuk mengajar anaknya (Zulkiply bin Hj Yaakob. Melalui pengalaman itu kanak-kanak boleh mencapai potensi mereka yang semulajadi (Zulkiply bin Hj Yaakob. Bimbingan itu perlu bermula daripada pengalaman deria kepada idea yang abstrak. 2009).

Sekurang-kurangnya ia dicat dengan warna yang terang. Menurut beliau. mempunyai bilik yang senang dimasuki cahaya. kanak-kanak mempelajari sesuatu melalui perbuatan. Ia perlu diberi kebebasan. 2009). Mastura Badzis : Segala apa yang dilihat dan didengari oleh seorang kanak-kanak dari persekitarannya adalah merupakan satu pendidikan baginya kerana yang nyata bagi kanak-kanak di peringkat awal umur. Beliau menekankan kaedah bermain kepada kanakkanak dan belajar melalui membuat.Suasana di taman kanak-kanak hendaklah dapat mengawal kanak-kanak daripada pengaruh jahat yang terdapat dalam masyarakat dan bahaya alam semulajadi. Beliau menekankan disiplin diri terhadap kanak-kanak dan motivasi dalaman adalah penting bagi kanak-kanak.Kelas prasekolah perlu dipenuhi dengan pemandangan. Pembelajaran bukanlah sesuatu yang terpisah dan ia saling berkaitan antara satu sama lain (Zulkiply bin Hj Yaakob. Ia hendaklah berdasarkan kepada keperluan dan keupayaan kanak-kanak. dipenuhi dengan taman-taman. fizikal dan sosial kanak-kanak. bunyi-bunyian dan objek-objek untuk kanak-kanak yang mempunyai bentuk yang mudah. mereka tidak dapat . 2009). binatang dan gambar-gambar.keindahan untuk menarik perhatian kanak-kanak (Zulkiply bin Hj Yaakob. Pendidikan adalah pembinaan watak atau peribadi kanak-kanak. Dilengkapi dengan kerusi meja yang sesuai untuk kanak-kanak. Taman kanak-kanak merupakan satu pendekatan terhadap latihan kanakkanak (Zulkiply bin Hj Yaakob. 2009). Di taman kanak-kanak perlu dipupuk dengan perkembangan mental. saiz dan warna. Keadaan bilik janganlah sempit kerana menyusahkan perjalanan aktiviti. Beliau mencadangkan dalam mendidik kanak-kanak perlu menggunakan objek supaya menimbulkan minat dalam pembelajarannya. Dr.

pengalaman dan kematangan. kestabilan emosi. Model Montessori Caplan dan Caplan (1976) dalam Saayah Bt Abu (2008) dalam Perlaksanaan Aktiviti Belajar Melalui Bermain Di Tadika-tadika Kawasan Melaka Tengah Melaka menyatakan bermain sebagai penentu penting bagi perkembangan kekuatan sahsiah. rohani. Barat dan Islam mempunyai perspektif yang sama dalam hal ini. iaitu perkembangan dari segi fizikal. berpendapat perkembangan adalah perubahan yang berurutan dan kekal dalam diri seseorang hasil daripada pembelajaran. 2009). Beliau berpendapat. berpendapat perkembangan adalah berkaitan dengan mengapa dan bagaimana individu berkembang dan membesar. sosioemosional dan kognitif serta bahasa. individu akan mengalami perkembangan sepanjang hayat.membezakan yang baik dan yang buruk. kanak-kanak perlu dibentuk dan dididik sejak dari awal. dan ketangkasan seorang murid. merupakan perubahan secara ‘kualitatif’ serta cenderung ke arah yang lebih baik dari segi pemikiran. Slavin. Paul Eggan. perkembangan social dan intelek disamping dapat memperkembangkan kekuatan fizikal . moral dan sosial. Slavin (1997) dalam Ladyzuely (2010). personaliti. Teori Kognitif Piaget Good dan Brophy (1990) dalam Teori Perkembangan Kognitif Piaget (1926) dan dijelaskan oleh Aminah Ayob dalam Syarahan Umum : Pembelajaran Berasaskan Minda Dan Implikasinya Kepada Pendidikan menerangkan bahawa skema (the internal knowledge structure) berkembang apabila . Don. daya cipta. menyesuaikan diri kepada persekitaran dan berubah melalui peredaran masa. dan Crow dan Crow : Paul Eggan dan Don Kauchak dalam Ladyzuely (2010). Crow (1980) dalam Ladyzuely (2010) Menurut Crow dan perkembangan menyatakan.koordinasi. Apa yang membezakan ialah Islam menekankan kelakuan pembentukan sahsiah seseorang kanak-kanak bukan hanya fizikalnya tetapi pemantapan akhlaq perlu diterapkan seiring dengan penerapan keimanan di dalam ruh dan jiwanya (Zul.

.kanak-kanak berinteraksi dengan persekitarannya dan skema itu sentiasa berkembang dan berubah kerana menyerap dan menyimpan maklumat baru. Model Konstruktivisme Rumelhart dan Norman (1978) dalam Subadrah Nair (2005) menjelaskan dalam Penggunaan Model Konstruktivisme Lima Fasa Needham Dalam Pembelajaran Sejarah menyatakan. Seseorang juga boleh membina konsep-konsep dalam struktur kognitifnya dengan menggunakan analogi iaitu berdasarnya pengetahuan yang ada padanya. Selain itu. konsep-konsep yang ada pada seseorang boleh berubah selaras dengan pengalaman baru yang diperolehinya dan ini dinamakan penyalaan atau tuning. keyakinan diri. Model Erikson MacNaughton (2005) dalam Model Erikson (1975) dan dijelaskan oleh Mariani Md Nor dalam Realiti Trend Dan Isu Dalam Pendidikan Awal Kanak-kanak menyatakan. seseorang dapat membina kosep dalam kognitifnya dengan menghubungkan pengetahuan baru dengan pengetahuan yang sedia ada padanya dan proses ini dinamakan accretion. dan sentiasa mempunyai sikap yang positif terhadap individu lain tanpa ada kecenderungan (bias) negatif terhadap yang lain. pendidikan prasekolah merupakan peringkat awal dalam proses pembelajaran yang amat penting kerana pengalaman di prasekolah dapat member persediaan yang boleh membekalkan kanak-kanak dengan kemahiran.

subjek diminta menyusun tiga buah gunung itu supaya sama dengan perspektif di dalam gambar. Kanak-kanak Tahap IIA tidak dapat mengenal pasti bahawa seseorang yang berada di tempat lain akan mempunyai perspektif yang berbeza daripada perspektifnya (egosentrisme tulen).4. ia tidak boleh . telah memeriksa perspektif sekumpulan objek dengan menggunakan tiga buah model gunung yang mempunyai tanda-tanda saran seperti warna dan saiz yang berbeza dan kemuncaknya yang tertinggi diselubungi salji. Kanak-kanak Tahap I tidak memahami tugasan yang perlu dilakukan. tahap-tahap perkembangan itu merupakan satu perubahan pemikiran dari egosentrisme tulen kepada pemahaman lengkap. subjek ditunjukkan sekeping gambar dan diminta meletakkan boneka pada satu orientasi supaya perspektif di dalam gambar. Menurut Piaget dan Inhelder (1956) dalam Omar Ibrahim dan Wan Rafaei Abdul Rahman (1994) telah menyatakan. mereka telah melibatkan seramai 100 kanak-kanak di Geneva yang berusia 4-12 tahun. Kanak-kanak Tahap 11B mula sedar tentang perbezaan perspektif. Subjek telah memilih satu gambar yang difikirkan mewakili perspektif boneka.1. satu boneka yang dianggap sebagai pemerhati diletakkan di beberapa kedudukan atau orientasi keliling tiga buah gunung itu yang diletakkan dalam satu susunan yang tetap. bahawa mereka telah mereka bentuk tiga jenis tugasan berhubung dengan tiga buah gunung tersebut untuk mengkaji masalah penyelarasan perspektif. dalam kajian tersebut. Sebagai kesimpulan.0 KAJIAN-KAJIAN LEPAS YANG MENYENTUH ASPEK MODEL DAN TEORI YANG BERKAITAN Menurut Piaget dan Inhelder (1956) dalam Omar Ibrahim dan Wan Rafaei Abdul Rahman (1994) menyatakan. Ketiga. Kedua. Ciri-ciri tahap perkembangan tersebut disertakan dalam Jadual 2. tetapi oleh kerana pengaruh Egosentrisme masih kuat. Menurut Piaget dan Inhelder (1956) dalam Omar Ibrahim dan Wan Rafaei Abdul Rahman (1994) menyatakan. Pertama. Mereka telah berjaya mengesan tahap-tahap perkembangan yang membawa ke arah penguasaan penyelarasan perspektif.

Menurut Piaget dan Inhelder (1956) dalam Omar Ibrahim dan Wan Rafaei Abdul Rahman (1994) yang telah dinyatakan dalam Jadual 2. Walaupun demikian.1 Ringkasan ciri tahap perkembangan yang dihuraikan oleh Piaget dan Inhelder (1956): . kanakkanak boleh mengenal pasti perbezaan perspektif.menggambarkan dengan tepat perspektif orang lain. mereka tidak mempunyai kemahiran untuk sentiasa berjaya dalam menggambarkan dengan tepat perspektif orang lain (IIIB-pemahaman lengkap). Dalam TahapIII.

Kanak-kanak membezakan Tahap IIIA menunjukkan berbagai-bagai kemajuan pandangan dalam hingga usaha berjaya menyelaraskan berbagai-bagai pemandangan. Kanak-kanak menyedari berbagai-bagai pandangan seperti. Kanak-kanak menguasai sepenuhnya penyelarasn kedua-dua hubungan kiri-kanan dan depan-belakang.Tahap I Tahap II Tahap IIA Kanak-kanak tidak memahami arahan atau soalan yang dikemukakan. mereka tidak sentiasa dapat menentukan berbagai-bagai pandangan orang lain dengan Tahap IIIB betul. Laurendeau an Pinard (1970). tetapi menghadapi kesukaran untuk menyelaraskan hubungan kiri-kanan dan depan-belakang mengenai kedudukan ketigatiga gunung. Kanak-kanak cuba membezakan berbagai-bagai pandangan dan menumpukan perhatian kepada satu ciri yang dominant. Walaupun demikian ciri itu dihuraikan dari segi pandangannya kerana pengaruh egosentrisme masih Tahap III kuat. balas peralihan. telah menjalankan beberapa kajian replikasi mengenai tugasan yang direka bentuk oleh Piaget dan Inhelder . ATAU gambar yang mewakili pemandangan b) Menganggap sebarang gambar boleh mewakili semua pandangan. asalkan gambar itu menunjukkan ketiga-tiga Tahap IIB Gerak buah gunung. Egosentrisme: Kanak-kanak memikirkan pemerhati mempunyai pandangan yang sama sepertinya dengan : a) Memilih pemerhati. Ini membolehkan mereka menentukan berbagai-bagai pandangan orang lain dengan betul Menurut Dodwell (1963). Kanak-kanak tidak boleh atau hampir tidak boleh membezakan pemandangannya dengan pemandangan seorang pemerhati. Dengan itu. Opper (1977) dan Robinson dan Robinson (1983) dalam Omar Ibrahim dan Wan Rafaei Abdul Rahman (1994) menyatakan.

Pada amnya. Menurut Laurendeau an Pinard (1970) dalam Omar Ibrahim dan Wan Rafaei Abdul Rahman (1994) menyatakan bahawa dalam kajian mereka.2. kami tidak dapat menentukan sama ada tahap ’mula sedar perbezaan perspektif’ dapat dikesan atau tidak oleh beliau. Menurut Opper (1977) dalam Omar Ibrahim dan Wan Rafaei Abdul Rahman (1994) menyatakan bahawa dalam kajian beliau.(1956) dalam Omar Ibrahim dan Wan Rafaei Abdul Rahman (1994) menyatakan. . mereka telah menyokong kewujudan tahap perkembangan yang dikesan oleh Piaget dan Inhelder (1956). bagi kanak-kanak yang sedang membesar.(1956). kemungkinan besar subjek di tahap ini masih dipengaruhi oleh egosentrisme tetapi beliau tidak membuat kenyataan yang jelas. tetapi dia membayangkan kesedaran bahawa perspektif orang lain tidak perlu sama dengan perspektifnya. beliau tidak menghuraikan dengan terperinci tingkahtingkah laku yang mencirikan tahap-tahap perkembangan yang dilaporkannnya. di antara kajian mereka ialah penyelarasan perspektif. yang dinyatakan dalam jadual 2. Menurut Dodwell (1963) dalam Omar Ibrahim dan Wan Rafaei Abdul Rahman (1994) telah menyatakan. Dengan itu. Lazimnya. Menurut Piaget dan Inhelder (1956) dalam Omar Ibrahim dan Wan Rafaei Abdul Rahman (1994) telah menyatakan. subjek di tahap ’mula sedar perbezaan perspektif’ masih dipengaruhi oleh egosentrik. Menurut Piaget dan Inhelder . sesuatu bentuk pemikiran itu tidak akan timbul atau boleh hilang dengan secara mendadak.

Penyelidikan N Beza antara umur Tidak faham tugasan (I) / / - Egosentrisme (IIA) Mula sedar perbezaan perspektif (IIB) Pemahaman Separa (IIIA) / / / / / Lengkap (IIIB) / / / / / Piaget dan Inhelder 100 (1956) Dodwell (1963) Laurendeau Pinard (1970) Opper (1977) Robinson Robinson (1983) 194 dan 450 494 dan 111 4-12 5-11 4-12 6-16 5-11 / / / / - / / / / . dan tahap-tahap perkembangan yang dikesan oleh beberapa orang penyelidik dalam Omar Ibrahim dan Wan Rafaei Abdul Rahman (1994). beza antara umur.Jadual 2.2 Bilangan subjek.

Menurut Robinson dan Robinson (1983) dalam Omar Ibrahim dan Wan Rafaei Abdul Rahman (1994) menyatakan. Menurut Robinson dan Robinson (1983) dalam Omar Ibrahim dan Wan Rafaei Abdul Rahman (1994) menyatakan. manakala di Tahap II. tahap pertama Robinson dan Robinson (1983) boleh dianggap sepadan dengan Tahap IIB Piaget dan Inhelder (1956) kerana kedua-duanya mempunyai satu ciri yang sama : kanak-kanak menumpukan perhatian kepada sifat dominan sesuatu objek. Dodwell (1963). tidak menyatakannya. Tingkah laku subjek (gred 2-8 dan 11. di dalam kajiannya menyatakan ciri-ciri tahap perkembangan adalah seperti berikut : dalam Tahap I. Laurendeau dan Pinard (1970) dan Opper (1977).2. telah menunjukkan ciri-ciri tahap perkembangan yang berbeza sedikit daripada yang dapat dikesan oleh penyelidik-penyelidik lain. Ini merupakan perbezaan yang ketara sekali di antara keputusannya dengan keputusan Piaget dan Inhelder (1956). Pertama. Wright dan Jarvis (1968) dalam Omar Ibrahim dan Wan Rafaei Abdul Rahman (1994) menyatakan. Walaupun demikian tiga tahap perkembangan yang telah dikesan itu boleh disusun dalam satu urutan berhierarki yang tetap iaitu syarat yang dikatakan oleh Piaget perlu ditunjukkan di dalam perkembangan sesuatu konsep. egosentrik hampir tidak wujud di kalangan kanak-kanak. tidak menyokong keputusan Piaget dan Inhelder (1956). kanak-kanak mewakili dengan betul hubungan depan–belakang dan di Tahap III mereka dapat menguasai hubungan kiri-kanan untuk mencapai pemahaman keseluruhan perspektif. kanak-kanak menetapkan dengan tepat sifat dominan sesuatu objek. kanak-kanak boleh menyelaraskan dimensi ruang kiri-kanan dengan . Sebaliknya menurut Flavell. Walaupun menurut Piaget dan Inhelder (1956) dalam Omar Ibrahim dan Wan Rafaei Abdul Rahman (1994). Salatas dan Flavell (1976) berpendapat bahawa tahap akhir (IIIB) perspektif ruang boleh dibahagikan kepada dua bahagian. Fry.Menurut Robinson dan Robinson (1983) dalam Omar Ibrahim dan Wan Rafaei Abdul Rahman (1994) menyatakan. Tahap kedua pula diletakkan dengan Tahap IIIA dan Tahap ketiga adalah sama dengan Tahap IIIB. Botkin. Jika dirujuk dalam Jadual 2. menurut Robinson dan Robinson (1983) dalam Omar Ibrahim dan Wan Rafaei Abdul Rahman (1994) menyatakan. Amerika Syarikat) tidak boleh diklafikasikan secara kualitatif kepada tahap-tahap perkembangan itu.

depan-belakang dan kedua. (b) kanak-kanak itu mesti mengetahui bahawa sesuatu pandangan itu tidak boleh dilihat lebih daripada satu kedudukan atau orientasi sekeliling objek-objek itu. Komponen ini wujud di kalangan kanak-kanak gred 2 yang memahami bahawa dua pemerhati yang berada pada orientasi yang berbeza tidak mempunyai pandangan yang sama. Di antara dua komponen yang dikaji itu. Mereka telah mengkaji dua komponen ini dengan melibatkan tadika dan gred 2. pengetahuan bahawa pemerhati mempunyai satu pandangan unik adalah yang pertama sekali muncul. . kanak-kanak memahami maksud sesuatu pemandangan. Pemahaman pemandangan mempunyai dua komponen: (a) kanak-kanak itu mesti memahami bahawa pemerhati tidak mempunyai lebih daripada satu pemandangan mengenai satu susunan objek-objek tetapi pandangan tunggal yang unik.

makanan. berkemahiran. juga Ibu bapa atau guru hendaklah yang menyesuaikan aktiviti dan ransangan mengikut ciri dan kebolehan kanakSeterusnya. Model dan teori yang dibina adalah bertujuan untuk memberi panduan kepada guru. kecerdasan dan juga berbagai faktor lain. Secara ringkasnya boleh disimpulkan bahawa model dan teori perkembangan awal kanak-kanak mempunyai perkaitan antara satu sama lain. masyarakat dan pihak yang terlibat bagi melahirkan kanak-kanak yang bijak.KESIMPULAN Model dan teori perkembangan awal kanak-kanak ini sedikit sebanyak dapat memberi panduan kepada guru dan juga ibu bapa tentang perkembangan yang dilalui oleh seseorang kanak-kanak. ibu bapa. pandai. Kajian-kajian lepas yang menyentuh tentang model dan teori ini juga banyak memberikan reaksi . persekitaran. mereka boleh merancang aktiviti memahirkan kebolehan kanak-kanak dan sebagainya. Seperti yang kita ketahui adalah amat penting bagi setiap ibu bapa mahupun guru untuk mengetahui tahap-tahap perkembangan kanak-kanak supaya dapat mengenal pasti kedudukan dan kebolehan kanak-kanak. setiap kanak-kanak adalah berbeza dari segi perkembangan kognitifnya yang mana ia berkemungkinan dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti baka. Ibu bapa atau guru juga perlu melengkapkan diri dengan pengetahuan tentang pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak supaya apa yang ingin diajar lebih berkesan. kita juga dapat mengenal bahawa setiap kanak kanak-kanak itu. Ini dapat mengelakkan kia mengharapkan lebih daripada apa yang mampu dilakukan oleh kanak-kanak tersebut. Di samping itu. Pandangan tokoh tidak kira sama ada di Barat ataupun Timur sebenarnya memberi peluang untuk menambah baik model dan teori yang sedia ada atau menjadikan model dan teori lebih mendapat perhatian serta pengguna yakin untuk menggunakannnya. Selain itu. adalah individu. mempunyai nilai sikap yang baik serta terpuji.

Sebenarnya pembelajaran dalam bentuk yang pelbagai membolehkan kanak-kanak belajar melalui pengalaman dan persekitara. kaedah Montessori dan bahan pengajarannya menekankan “Sensory Teaching And Learning”. dan iman bersamaan dengan ibu bapa. pendengaran dan sentuhan. Hasilnya adalah suasana masyarakat dan kolaborasi yang sesuai dengan tahapan perkembangan untuk orang dewasa mahupun anak-anak. Alatan mengajar yang disediakan perlulah mempunyai sifat-sifat khas supaya kanak-kanak boleh menggunakan deria mereka. Rumusan kepada pendekatan Reggio Emilia adalah bagi pendidikan awal mencerminkan teori kekeluargaan bersama John Dewey. Kanak-kanak seharusnya dibiarkan untuk meneroka dunia mereka sendiri. Kebanyakan daripada apa yang berlaku di kelas mencerminkan pendekatan konstruktivis pendidikan awal. guru. Ini bertujuan agar kanak-kanak mendapat pengalaman dan latihan menggunakan deria dengan cekap dan beliau membuat kesimpulan bahawa tingkahlaku kanak-kanak ini merupakan satu usaha untuk mempelajari mengenai persekitaran dengan menggunakan tangan mereka. dan kemampuan. dan anak-anak untuk menyumbang dalam cara yang bermakna bagi penentuan pengalaman sekolah . Kaedah mengajar di sekolah Montessori mengutamakan latihan daya penglihatan. barulah kesan pembelajaran dapat dialami sendiri oleh kanak-kanak. minat.positif dan bersetuju dengan pendapat tokoh. Rumusan daripada Model Montessori ialah pembelajaran melalui penerokaan kepada persekitaran adalah penting bagi kanak-kanak kerana hal ini membolehkan mereka belajar semua benda di persekitaran mereka. Jean Piaget.tokoh falsafah ini. Ciri-ciri lain yang bertentangan dengan kepercayaan banyak pendidik Barat adalah pentingnya kemampuan anak untuk bergaul dalam kumpulan sebaya. Salah satu aspek yang paling mencabar dari Pendekatan Reggio Emilia adalah permohonan daripada banyak sudut pandangan mengenai keperluan kanak-kanak. Rumusan bagi Model Montessori ialah kaedah ini sesuai dengan masalah pembelajaran kanak-kanak. Selain itu juga. Vygotsky dan Jerome Bruner dan lain-lain. Hal ini boleh menyebabkan kanak-kanak berasa seronok dan aktiviti mencabar di . Pendekatan Reggio Emilia mempunyai cabaran dalam beberapa konsep dan kebolehan guru sesuai dengan tahap perkembangan amalan.

melihat.scribd.html Aminah Ayob. merasa selamat dan beremosi kukuh serta menyediakan kanak-kanak untuk menghadapi cabaran dalam hidup samada di rumah.com/doc/4853347/Perkembangan-Fizikal-danKognitif-Kanakkanak Creative thinking.com/2009/01/latar-belakang-jeanpiaget. Diperolehi pada 28 Februari 2010 dan dipetik daripada http://ahmadtarmizitalib. Kanak-kanak. Latar belakang Jean Piaget.wikipedia.sekelilingnya dapat menjadikan fizikalnya lasak dan mempunyai daya tahan yang tinggi. sekolah atau masa depan.scribd. Teori Kecerdasan Pelbagai (Gardner) dan Teori Kecerdasan Emosi (Goleman). Ransangan pelbagai deria yang bersesuaian yang diberikan dalam suasana kasih sayang dan penjagaan yang rapi terhadap keperluan kanak-kanak akan membantu perkembangan otaknya dan menggalakkan perkembangan kanak-kanak yang gembira. . 2009. melalui penggunaan sensori-deria juga kanak-kanak dapat menyentuh. Dewan Budaya Universiti Sains Malaysia. BIBLIOGRAFI Ahmad Tarmizi Talib. Pulau Pinang. Diperolehi pada 25 Februari 2010 dan dipetik daripada http://www.scribd. Syarahan Umum : “Pembelajaran Berasaskan Minda Dan Implikasi nya Dalam Pendidikan”. Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. menghidu. 2008.com/doc/22087791/teoripembelajaran. 2009. dipetik daripada http://ms. Aktiviti ransangan yang bersesuaian perlu dimulakan secepat mungkin. Creative Thinking. mendengar. Diperolehi pada 27 Februari 2010 dan dipetik daripada http://www. Teori pembelajaran. merasa dan keseimbangan (vestibular). 2005. 2009. Selain itu.org/wiki/Kanak-kanak Creative thinking. 2009.com/doc/16051322/Teori-KecerdasanPelbagai-Gardner-dan-Teori-Kecerdasan-Emosi-Goleman Creative thinking. Diperoleh pada 28 Februari 2010.blogspot. Diperolehi pada 1 Mac 2010 dan dipetik daripada http://www.

com/doc/5212225/BAB-2PERKEMBANGAN-MANUSIA. Howard Gardner. kalponah & Noorbaya Othman. 2005. Diperoleh pada 2Mac 2010. Nur Fatiha. 2009. Model Pendidikan Montessori. Teaching strategies for developing understanding in science. DreamDolphin Media. British: Heinemann Education Publishers. 2009.utm.my/content/view/186/2/ Nadira Anis Sharina.my/ePusatSumber/pdffail/ptkghdfwP/N00RAZIZAHAP01026 8D2006TTP.info/multipleintelligences/howard-gardner/.mindamadani.scribd. 2008. Perkembangan manusia. 2007. Nur Hazwani. Sue FARMER. dipetik daripada http://www. Limited Mastura Badzis.com/DRAGONIZER/topic/760348/1/. Lain Macleod. 2004. Pandangan tokohtokoh pengasas pendidikan awal kanak-kanak dari Timur. Howard Gardner. Pendidikan Anak-anak di Peringkat Awal Umur Berasaskan Binaan Kurikulum yang Integratif.zetaboards. Pengaplikasian Teori Konstruktivisme Dalam Proses Pengajaran dan Pembelajaran Mata Pelajaran Reka Cipt . 2006.mypersonality. & Brophy.Brudenell. Lee Nien Zee. Elizabeth DEATH.com/doc/24902467/Model-Montessori. Needham. Diperolehi pada 4 Mac 2010. diperolehi pada 7 Mac 2010 dan dipetik daripada http://www. Programming and plaining in early childhood settings. 1990.com/doc/14705430/tokohtokoh-timur-dalam-pendidikanprasekolah. New York: Longmans Green. Zalila Ismail.fp. Advanced Early Yaers Care and Education.scribd. The University of Leeds: Centre for Studies in Science and Mathematics Education.pdf Nor Nurulhayati Aris. Jas Laile Suzana Jaafar. Bronwy BEECHER. dipetik dari http://www. Diperolehi pada 5 Mac 2010 dan diambil daripada http://www. Sue DOCKETT. L. Diperolehi pada 26 Februari 2010 dan dipetik daripada http://s6. Noor Azizah Ahmad. Pengenalan kepada psikologi kanakkanak dan remaja. 2005. Diperolehi pada 2 Mac 2010 dan dipetik daripada http://www. Educational psychology: A realistic approach. 2010. Australia: Nelson Australia Pty. Good. E. Selangor: Arah publications. Asitah Puniran.scribd. Multiple Intelligences. Ladyzuely.Dragonizer. . J. Leonie ARTHUR. 1987. T. Sugunavathy. Diperolehi pada 2 Mac 2010 dan dipetik daripada http://www. Teori Kecerdasan Pelbagai. R.

Diperoleh pada 1 Mac 2010.pdf. Diperoleh pada 28 Februari 2010. Equilibration of cognitive structure.).2005. Psikologi pendidikan. Rekabentuk Sistem Pembelajaran Konsep Nombor Berasaskan Pendekatan Permainan yang Menerapkan Teori Perkembangan Kognitif Kanak-kanak.. 2010. Pendidikan kanak-kanak Islam. tuning and restructuring: Three models of learning. Rumelhart. D. 1978. 2008. Melaka”. 2009. (ed. A. 2009. 20.com/artikel/pendidikan-anak-anak/15pendidikan-awal-kanak-kanak-islam. R. .E. D. Omar Ibrahim dan Wan Rafaei Abdul Rahman. NJ: Lawrence Erlbaum Associates. dipetik daripada http://eprints..html Zulkiply bin Hj Yaakob.utm.my/7988/1/EDUPRES_(F3)_8. Selangor. Jurnal Pendidik Dan Pendidikan.21-40.html. Saayah Bt Abu. (1970). Penyelarasan Perspektif di Kalangan Kanak-kanak Melayu. Early Childhood Curriculum: Developmental Bases for Learning and Teaching.com/2009/01/pra-3101-asas-pendidikan-awalkanak. Selangor: Oxford Fajar Sdn. ‘Penggunaan Model Konstruktivisme Lima Fasa Needham Dalam Pembelajaran Sejarah’. dan Norman. Ramlah Jantan. 2005. Rangsangan Pelbagai Deria.Maktab Perguruan Islam Subadrah Nair. Jabatan Ilmu Pendidikan Islam. 2009. United State of America: Pearson Education. W. dan Montague.J.gov. E.infosihat. 2009. Spiro. Hilldale. Semantic factors in cognition.pdf.my/penyakit/Kanakkanak/RansanganPelbagaiDeria. dipetik daripada http://www. New York: Viking Press. Diperolehi pada 28 Februari 2010 dan dipetik daripada http://zulprasekolah. “Perlaksanaan Aktiviti Belajar Melalui Bermain Di Tadika-tadika Kawasan Tengah Melaka.perapi. Asas pendidikan awal kanak-kanak.Nurul Amirah Mohd Razali dan Zaidatun Tasir. 1994. J.blogspot. 2008.C. Jil. Nurul Amirah Mohd Razali dan Zaidatun Tasir. Universiti Kebangsaan Malaysia Piaget. R. Dalam Anderson. Abdul Aziz Abdul Shukor. Sue C Wortham. Accretion. Bhd Zul. Diperolehi pada 2 Mac 2010 dan dipetik daripada http://www. Suppiah nachappan.

[3] it was modeled on the Little School of the 400. Born in the Mississippi Freedom Schools.[2] In 1969 Head Start was transferred to the Office of Child Development in the Department of Welfare (later the Department of Health and Human Services . Washtenaw County Head Start school. Experience showed that six weeks of preschool couldn't make up for five years of poverty.[5] headed by Sargent Shriver. Congress enacted the Head Start Act in 1981. [6] The Elementary and Secondary Education Act of 1965 also addressed preschool education.[7] In 1968. which began the program in 1965. health.[8] The Office of Economic Opportunity's Community Action Program launched Project Head Start as an eight-week summer program in 1965. nutritional. Head Start is one of the longest-running programs to address systemic poverty in the United States. Head Start was originally conceived as a catch-up summer school program that would teach low-income children in a few weeks what they needed to know to start kindergarten. social and other services. The following year it was authorized by Congress as a year–round program. The Economic Opportunity Act of 1964 first authorized the program. The Head Start Act of 1981[2] expanded the program.[5] giving broad powers to the Office of Economic Opportunity. As of late 2005. Superior Township.The Head Start Program is a program of the United States Department of Health and Human Services that provides comprehensive education. 2007. Jule Sugarman. health. Michigan • Mission statement Head Start promotes school readiness by enhancing the social and cognitive development of children through the provision of educational. and parent involvement services to low-income children and their families. Launched in 1965[1] by its creator and first director.[4] History Head Start began as part of President Lyndon Johnson's War on Poverty and Great Society. more than 22 million pre-school aged children had participated. Head Start began funding a program that would eventually be called Sesame Street. nutrition.[3] The program was further revised when it was reauthorized in December. operated by the Carnegie Corporation Preschool Television project.

economic hardship. service hours are longer and programs extend for fewer months than traditional Head Start. Programs • • • • • Early Head Start Program – Promotes healthy prenatal outcomes. to influence all aspects of a child's development and learning. In FY 1994. but also children who are "sharing the housing of others due to loss of housing. nurture their children in the context of their family and culture. those living in motels or cars. Programs are administered locally by nonprofit organizations and local education agencies such as school systems. Because of the families' work constraints. Family and Community Partnerships – Head Start offers parents opportunities and support as they identify and meet their own goals. and adequate nighttime residence. and advocate for communities that support children and families of all cultures. health and social services." This includes the typical homeless child in a shelter or other outreach program. Homeless children The 2007 Head Start reauthorization directed Head Start to serve homeless children."[10] Programs must identify such children and provide services within a reasonable period. regular. Homeless children "lack a fixed. or similar reason. Services Head Start provides education. American Indian-Alaska Native Head Start – Target Native American and Alaska Native children and families. Head Start programs must provide services to the younger and older siblings of such children. Offers services that depend on each child and family's culture and experience. .[9] Migrant and Seasonal Head Start – Provides Head Start services to children of migrant and seasonal farm workers. Services target children from six-months to five-years of age. Education includes preschool education to national standards that have become de facto standards[citation needed] for all US preschools. Health services include screenings. Today it is a program within the Administration for Children and Families (ACF) in the HHS. Head Start – Helps to create healthy development in low-income children ages three to five. the Early Head Start program was established to serve children from birth to three years of age reflecting evidence that these years are critical to children's development. Social services provide family advocates to work with parents and assist them in accessing community resources for low income families.(HHS)) by the Nixon Administration. healthy families and infant and toddler development beginning as young as newborns. health check–ups and dental check–ups.

000 children.000 that public school teachers made.[13] As of 2009. Families must earn less than 130% of the federal poverty level. The study found that: 1) Though the program had a “positive impact” on children’s experiences through the preschool years. compared to the $43. All teachers must have associate degrees in a related field by 2013. Indian Tribes and school systems.000 per year. 2) After first grade.[12] As of 2003. social-emotional development.[citation needed] Effectiveness Reports on the long-term effectiveness of Head Start are mixed.[9] The $6.8+ billion dollar budget for 2005 provided services to more than 905. The staff consists of nearly 212. the average teacher made $26. Impacts at the end of kindergarten were scattered…”.222 per child. the average Head Start teacher made $21. and 43% three years old or younger. Services were provided by 1. All programs are required to provide full services to children with disabilities (10% of their total enrollment). Up to 10% of any funded program's enrollment can be from higher income families or families experiencing emergency situations. there were no . Head Start students were split into two distinct cohorts – 3year-olds with two years of Head Start before kindergarten. “advantages children gained during their Head Start and age 4 years yielded only a few statistically significant differences in outcomes at the end of 1st grade for the sample as a whole.000 paid personnel and six times that number of volunteers.Eligibility Eligibility is largely income–based though each local program includes other eligibility criteria such as disabilities and services to other family members." examined the cognitive development. [citation needed] Qualifications of teachers Section 648A of the Head Start Act[11] lays out guidelines for the training of Head Start teachers and aides. and physical health outcomes of Head Start students as compared to a control group that attended private preschool or stayed home with a caregiver. private organizations.000 per year. Funding Grants are awarded by ACF Regional Offices and the Office of Head Start's American Indian – Alaska Native and Migrant and Seasonal Program Branches directly to local public agencies. and half must have bachelor's degrees. 57% of whom were four years old or older.000 classrooms scattered across every state (and nearly every county) at an average cost of $7.604 different programs operating more than 48. DHHS 2011 Study A 2011 report by the Department of Health and Human Services. and 4-year-olds with only one year of Head Start before kindergarten. “Head Start Impact Study.

although access to the program may lead to improved parent-child relationships through 1st grade. Currie and Thomas separately analyzed white.[18] Mixed studies and statements A within–family analysis compared children in Head Start with their nonparticipant siblings.significant social-emotional impacts for the cohort of 4-year-olds. though nonparticipants narrowed the difference over time. This phenomenon. and for 3-year-olds in the social-emotional domain. and Currie used data from the Panel Survey of Income Dynamics to review outcomes for close to 4.[17] Head Start is associated with large and significant gains in test scores. only “a single cognitive impact was found for each cohort. black and Hispanic participants. The study concludes. Garces.000 adults followed from childhood.” Compared to students in the control group.[1] Criticisms resulted in plans to improve program services. who were the most disadvantaged. and possibly have higher earnings in their early twenties than their nonparticipant siblings. known as “Head Start Fade”. manifested less hyperactive behaviors and more positive relationships with parents.”[14] Supportive studies and statements According to Datta[15][not in citation given][16] who summarized 31 studies. social withdrawal and problematic studentteacher interactions. the benefits of access to Head Start at age four are largely absent by 1st grade for the program population as a whole. Among European–Americans. Head Start significantly reduces the probability that a child will repeat a grade. a potentially important finding for children’s longer term development. White children. However.[19] Many researchers argue that Head Start's significant initial impacts quickly fade. "Head Start has benefits for both 3-year-olds and 4year-olds in the cognitive. the authors noted larger effects for younger siblings who attended Head Start after an older sibling. adults who had attended Head Start were significantly more likely to complete high school. Thomas. Mothers who were themselves enrolled in Head Start were compared to their adult sisters who were not. and parenting domains.[20][21][22] . however. the program showed immediate improvement in the IQ scores of participating children. Head Start may increase the likelihood that African American males graduate from high school. by for example serving children above and below preschool age. is evident as early as second and third grade. the 4-year-old Head Start cohort did “significantly better” on vocabulary and the 3-year-old cohort tested better in oral comprehension. attend college. The cohort of 3-year-olds with two years of Head Start attendance. health. 3) By the end of first grade. and mixed results on measures of shyness. there are few sustained benefits. African American adults who had attended Head Start were significantly less likely to be booked or charged for a crime than were their nonparticipant siblings. showed larger and longer lasting improvements than black children. In addition. For 3-year-olds.

“advantages children gained during their Head Start and age 4 years yielded only a few statistically significant differences in outcomes at the end of 1st grade for the sample as a whole. Though the program had a “positive impact” on children’s experiences through the preschool years. children who finish the program and are placed into disadvantaged schools perform worse than their peers by second grade. "Head Start Falls Further Behind.In contrast to the general prekindergarten population. Parents of students in the 3-year-old cohort were 7% less likely to spank them and more likely to read to them and involve them in cultural enrichment activities versus parents of 3-year-olds in the control group. manifested less hyperactive behaviors and more positive relationships with parents. Results from the Early Head Start evaluation are particularly informative."[24] A 2011 report by the Department of Health and Human Services.” Compared to students in the control group. there were no significant social-emotional impacts for the cohort of 4year-olds. but generally positive. The cohort of 3-year-olds with two years of Head Start attendance. many other studies also find decreases in grade retention and special education placements. however. "Head Start Impact Study. evidence regarding Head Start's long-term benefits." examines the cognitive development. 4).[23] Barnett and Hustedt (2005) reviewed the literature and stated that "Our review finds mixed.[26] In an Op-Ed piece in the New York Times. Head Start students were split into two distinct cohorts – 3year-olds with two years of Head Start before kindergarten. social-emotional development. and 4-year-olds with only one year of Head Start before kindergarten. Only by isolating such children (such as dispersing and sending them to better-performing school districts) could gains be sustained.[25] Critical studies and statements According to the most widely cited source supporting Head Start. Sustained increases in school achievement are sometimes found. disadvantaged children and those attending schools with "low levels of academic instruction" get the largest and most lasting academic gains. By the end of first grade." Besharov and Call discuss an 1998 evaluation of the Head Start program that . Although studies typically find that increases in IQ fade out over time. Early Head Start demonstrated modest improvements in children's development and parent beliefs and behavior. social withdrawal and problematic student-teacher interactions. Impacts at the end of kindergarten were scattered…” 2). the federal government has funded large-scale evaluations of Head Start and Early Head Start. After first grade. In recent years. the 4-year-old Head Start cohort did “significantly better” on vocabulary and the 3-year-old cohort tested better in oral comprehension . and mixed results on measures of shyness. as study participants were randomly assigned to either the Early Head Start group or a control group. 3). and physical health outcomes of Head Start students as compared to a control group that attended private preschool or stayed home with a caregiver. only “a single cognitive impact was found for each cohort. The report’s findings include 1). but in other cases flawed research methods produce results that mimic fade-out.

the "Head Start Impact Study".[31] The study measured Head Start's effectiveness as compared to a variety of other forms of community support and educational intervention. a jeweler. These analyses did not assess the durability of the benefits Jule Meyer Sugarman (September 23.000 3. provided by the Department of Health and Human Services: Head Start simply does not work. they did not cite primary sources. and parent reports of children’s literacy skills. No significant impacts were found for the constructs oral comprehension and phonological awareness or early mathematics skills for either age group.[27] In 2011. prevocabulary. and Rachel Meyer. 2010) was a founder of the Head Start Program who also led the program for its first five years. We spend more than $7 billion providing Head Start to nearly 1 million children each year. However. Fewer positive benefits were found for 4 year olds. His studies were cut short by World War II.it is now 45 years later. in which he served in the United States Army as a staff supply . Congress mandated an intensive study of the effectiveness of Head Start. "You take the million or so poorest 3. Sugarman entered Western Reserve University (later to become Case Western Reserve University). if it works.and 4-year-old children and give them a leg up on socialization and education by providing preschool for them. a nursery school teacher.. it saves money in the long run by producing fewer criminals and welfare recipients. Study participants were assigned to either Head Start or other parent–selected community resources for one year.led to a national reevaluation of the program. which issued a series of reports on the design and study of a target population of 5. citing an internal report that the program is costly and makes a negligible impact on children's well-being over time. And finally there is indisputable evidence about the program's effectiveness. Time magazine's columnist Joe Klein called for the elimination of Head Start. 60% of the children in the control group were placed in other preschools. The benefits improved with early participation and varied among racial and ethnic groups.and 4-year old children. Earlier Head Start Impact Study First Year Findings were released in June 2005..[29][30] Congressional Impact Study In 1998. as opposed to comparing Head Start to a nonintervention alternative. The authors stated that research concluded that the current program had little meaningful impact." [28] One study found no evidence that Head Start participation had lasting effect on test scores in the early years of school. 1927 – November 2. The first report showed consistent small to moderate advantages to 3 year old children including pre-reading.[1] Early life Born in Cincinnati to Melville Sugarman.

starting with 560. served as the executive secretary of the 13-member planning panel that was commissioned by Lyndon Johnson to create Head Start as part of the War on Poverty. Sheila Shanley Sugarman. Head Start quickly morphed into a year-long program. Originally proposed as a summer program.000 participants. to help the group reorganize its by-laws. Richmond. In subsequent years the program exceeded 700. the original holder of that post.[1] Professional career Sugarman worked at various positions in the United States Civil Service Commission starting in 1951.000.[2] Sugarman. 2010. when he took a position with the Bureau of Inter-American Affairs at the United States Department of State. while a son had died in 2002 . as well as three children and eight grandchildren.000 children annually and had served 27 million children since its inception. had died in 1983. Sugarman took over as head of the program from Julius B. He completed his undergraduate degree in public administration at American University.[3] In 1992 Sugarman accepted the position of Interim executive director of the Gray Panthers. described by Edward Zigler as an "administrative genius". at his home in Seattle. The team included specialists in education. its board of directors.[1] During the Presidency of Jimmy Carter.[1] He was survived by his second wife.[4] Death Sugarman died at age 83 of cancer on November 2. From 1957-1959 he worked in the Office of Management and Budget. when Richmond became ill. pediatricians and psychologists who designed a program aimed at ending the cycle in which children become "inheritors of poverty's curse". then on the brink of insolvency. By the time of his death.sergeant in Japan. and its fundraising. Sugarman oversaw the immediate increase of enrollment in the program to more than double the projected number of participants.000 children in the first year versus a target of only 250. His first wife. He then moved to the United States Department of Justice in the Federal Bureau of Prisons until 1962.[1] Following the advice of Sargent Shriver of the Office of Economic Opportunity "to write Head Start across this land so that no Congress or president will ever destroy it". Sugarman served as vice chairman on the Civil Service Commission and in the Office of Personnel Management. Head Start was serving 900.

kesihatan mental dan perkhidmatan makanan bagi kanak-kanak prasekolah. f) Ketidakupayaan .PERKEMBANGAN PENDIDIKAN PRASEKOLAH LUAR NEGARA Wednesday.Program Headstart menyediakan program kesihatan yang meliputi perubatan. d) Pendidikan -Setiap orang kanak-kanak menerima pelbagai pengalaman individu untuk memupuk perkembangan sosial. Friedrich Froebel dan Maria Montessori. fizikal dan emosi. intelek. Froebel adalah orang pertama mendirikan tadika di dunia iaitu di Jerman pada tahun 1837 dan menamakan tadika itu Kindergarten yang bermaksud “Garden of Children”.Sekurang-kurangnya 10 peratus daripada pengambilan kanak-kanak adalah .Ibu bapa dilibatkan dalam pengajaran dan pembelajaran. Elizabert Peabody membuka tadika di Boston. b) Kesihatan . Mereka ditempat kan di satu kawasan dan diberi kemudahan pembelajaran. Di Amerika Syarikat. Prasekolah pertama didirikan pada tahun 1850 oleh Carl Schruz. Penubuhan prasekolah di Eropah dan Amerika Syarikat tertumpu kepada kanak-kanak dari golongan yang berada sahaja. c) Pemakanan -Pusat Program Headstart juga mengajar kanak-kanak cara-cara untuk menjaga kesihatan diri dan pentingnya memakan makanan yang sesuai dan cara menjaga gigi sendiri. Program Headstart telah dirancang dan dikelolakan untuk membantu kanak-kanak yang datang dari kawasan mundur dan keluarga miskin. Ahli-ahli Falsafah Eropah yang terkenal seperti Johann Heinrich Pestalozzi. Seterusnya pada tahun 1860. 2009 PENGENALAN Pendidikan prasekolah mula berkembang di Eropah pada abad ke 19 dan di Amerika pada abad ke 20. pergigian.Prasekolah pertama di dirikan di United Kingdom ditubuhkan oleh Robert Own pada tahun 1816 di Scotland dan diberi nama “The Infant School”. perancangan program dan pengurusan prasekolah. e) Perkhidmatan SosiaL . Manakala kanak-kanak yang miskin terbiar dan tidak mendapat pendidikan awal.Program ini membantu keluarga berusaha secara diri sendiri untuk meningkatkan kualiti kehidupan. August 5. Ciri-ciri Program Headstart a) Penglibatan Ibu bapa .

com/2009/08/perkembangan-pendidikanprasekolah-luar. pendidikan prasekolah bermula selepas peperangan Dunia Kedua. Singapura dan Thailand. Manakala di Malaysia.Ahli professional kesihatan mental bekerjasama dengan pihak prasekolah dan ibu bapa untuk meningkatkan kesedaran masalah khas kanak-kanak. prasekolah mula ditubuhkan di Filipina.kanak-kanak kurang upaya atau keperluan khas. perkembangan pendidikan prasekolah bermula pada tahun 1940 an http://pelangipetang89.html 3 okt 2011 .blogspot. Di ASEAN. g) Kesihatan Mental . Pada tahun 1900an.

Lego Prize (Denmark) in 1992 and in 1993 Malaguzzi was given the Kohl Award in Chicago (USA). During the same period he continued to dedicate himself to pedagogical activities within the municipal early childhood education system. working with eight "people's nursery schools". Following this recognition came the prestigiuos Ygdrasil.Loris Malaguzzi Born in Correggio. seminars. Born in Correggio in the province of Reggio Emilia. In December 1991. joint research projects with universities and foundations. An Italian educator whose work is closely associated with the Reggio Emilia approach to early childhood education. he founded the Gruppo Nazionale Nidi‐Infanzia (National Early Years Centre) in Reggio Emilia to promote child‐centred education. rather than a power relationship in which the teacher dominates. Malaguzzi died unexpectedly of a heart attack in his home in Reggio Emilia on January 30. As a middle school teacher in the Reggio Emilia district of Italy in the immediate aftermath of the Second World War. where he worked as a psychologist for over twenty years. in 1946 he became involved in the setting up of pre‐schools organized and run by parents in Reggio Emilia. As a young elementary school teacher. in the province of Reggio Emilia. and the itinerant exhibit "The Hundred Languages of Children" conceived by Malaguzzi. Malaguzzi was educated at the University of Urbino. 1994. where he gained a degree in pedagogy. In 1980. His travelling exhibition The Hundred Languages of Children . Malaguzzi founded the Gruppo Nazionale Nidi-Infanzia in Reggio Emilia in 1980. Conferences. would take him throughout Europe and to the United States as the untiring promoter of an innovative and creative philosophy of education. on February 23. in 1950 he founded the Municipal Psycho-Pedagogical Medical center. working as a consultant for the Italian Ministry of Education. where he was awarded a degree in psychology. he began an intensive parallel educational activity in 1946. the American magazine Newsweek lauded the preschools of Reggio Emilia as the "best in the world". As consultant for the Italian Ministry of Education. Malaguzzi was instrumental in founding an approach to young children's education which is based on mutual respect and reciprocity between teacher and child. 1920. and the philosophy that teaching and learning embodies a relationship of equality and democracy. and went on to travel Europe and the United States promoting his approach to early years education. Loris Malaguzzi graduated with degrees in Pedagogy from the University of Urbino and Psychology from the CNR (Italian National Research Center) in Rome. and at the National Research Centre in Rome. director of the early childhood magazines Zerosei and Bambini. Following the Allied liberation of Italy from fascist rule. and in 1950 he established the Municipal Psycho– Pedagogical Centre in which he practised as a psychologist until the 1970s.

(1920–94). If the Eye Jumps Over the Wall . In describing his approach. Teacher.Child. but that it should arise from a response to the child's creativity and search for meaning. One presents the educative process as the tossing of a ball back and forth between child and teacher. Education. Education. Malaguzzi employs two metaphors which are useful in helping us to understand his educational philosophy. to understand without joy. educationalists. His ideas on education drew upon. and the Kohl Award in Chicago in 1993. The Hundred Languages of Children. asked whether he advocated curriculum planning. an exchange in which both players are equal and in which they cooperate equally in the play and development of ideas. Opening with the words ‘Il bambino e fatto di cento’ (literally. Erikson.stateuniversity. Malaguzzi's manifesto goes on to say: ‘The child has a hundred languages (and then a hundred hundred hundred more) but they steal ninety‐nine.com/pages/3176/LorisMalaguzzi. who included key educational thinkers such as Bruner. and Hundred . Dewey. The school and the culture separate the head from the body. They tell the child to discover the world that is already there. that education should not be defined in terms of what the state or the teacher decides should be taught. to do and make without their head. and Hundred . would simply lead to ‘teaching without learning’ and to the humiliation of the child. Malaguzzi was awarded the Ygdrasil‐Lego Prize by Denmark in 1992. ‘The child is made of a hundred’). like lesson planning. and psychologists.’ Read more: Loris Malaguzzi Biography . Reggio. the work of an eclectic range of philosophers.StateUniversity http://education. They tell the child to think without their hands. Teacher.com/pages/3176/LorisMalaguzzi. Emilia.html#ixzz1ZnAzhzxP . The Hundred Languages of Children. If the Eye Jumps Over the Wall . Reggio. to feel love and awe only at Easter and Christmas. Indeed. Piaget.Child. to listen and not to speak. rather than standing on opposite banks watching the river flow.(1920–94). Malaguzzi is said to have responded that in his view this. and were influenced by. Another is of teacher and child embarking together on a journey downriver. He died at home in Reggio Emilia in 1994 Read more: Loris Malaguzzi Biography .stateuniversity. that it should not be subjected to categorization in the form of curriculum subjects. and Vygotsky.StateUniversity http://education. Emilia.(originally entitled If the Eye Jumps Over the Wall) was instrumental in bringing his educational philosophy to a wider audience of teachers and parents worldwide. artists.html#ixzz1ZnApl0KD This extract encapsulates several key points of Malaguzzi's beliefs about the education of young children: that children and their viewpoint are to be taken seriously. In acknowledgement of his contribution to the philosophy of early years education.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful