JABATAN PENDIDIKAN KHAS INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU

INSTRUMEN KAJIAN PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN PROGRAM INTEGRASI PENDIDIKAN KHAS MASALAH PEMBELAJARAN DI KELANTAN Salam. Tuan/Puan dipohon kerjasama untuk memebri jawapan ikhlas bagi setiap item di bawah. Temubual ini dilaksanakan oleh pelajar PISMP Semester 8 di Sekolah Internship kepada Penolong Kanan Pendidikan Khas sahaja. 1. Tanya nama dan pengalaman mengajar dan menjawat jawapan sekarang. 2. Bagaimana pelaksanaan pengurusan kelas integrasi di sekolah tuan? 3. Bagaimana pengurusan guru pendidikan khas di peringkat kelas pendidikan khas? 4. Sejauhmanakah penglibatan guru-guru pendidikan khas dalam kurikulum aliran perdana diperingkat sekolah? 5. Apakah tuan berpuas hati penglibatan guru-guru pendidikan khas dalam kurikulum peringkat sekolah? 6. Jika ada, apa cadangan untuk tambah nilai? 7. Sejauhmanakah penglibatan guru-guru pendidikan khas dalam kegiatan kokurikulum tersebut? 8. Jika ada, apa cadangan untuk tambah nilai? Sekian, terima kasih kerana kerjasama tuan/puan.

  5.  .3203.3 9072.3..3  .809.8.7.8-..:2.8/5073.3 4:7::290780-:9  .3:7: :7:503//.8.2:7::2 .!:.3./.3:7: :7:503//.503-...7/.5902/ -.3.3-075:./.3:39:9..503-.9804..3.3  .8503//.3 .3:39:9.3:7:503//..3.8.  %..9.7.3/544307.9.9503-.3/.88.9.!03443.3:7: :7:503//. $0..5.5./.9:.2.8/.3.3.2.3.3.2 :7::25073. %02:-:.5.2-. .3....3.3.3.3..3!03//../.9.8/804.50.3503..807.503:7:8.2-.30.9.7!$!$0208907/$04..2.:39:2020-7.3.20.  $0.8..83907.3..07. ..3.2.3..8/.380.34050.2./.3503:7:8.5.90.3.8./.3.8/.../5073.3507/..3203.:2.9804. 390738505.3.8  $0.9:.2.3...9:..

5:.3 .