PANTANG-LARANG MASYARAKAT SABAH (KADAZAN

)

 ‡ erketurunan dari pendatang Indonesia B .Pengenalan  ‡ umpulan etnik terbesar iaitu 80% merupakan K penduduk Negeri Sabah.

‡ Masyarakat Kadazan dahulunya dikenali sebagai Orang Dusun dan mereka begitu berpegang teguh terhadap adat resam warisan nenek moyang mereka. .Masyarakat Kadazan  Masyarakat Kadazan merupakan penduduk majoriti negeri Sabah yang juga dikenali sebagai 'negeri di bawah bayu'.

. perkahwinan dan kematian.• Keunikan masyarakat ini terserlah melalui kebudayaan dan adat resam yang diamalkan kebanyakan daripada amalan tersebut mengandungi unsur-unsur ritual dan animisme. • Ini jelas terlihat melalui adat resam dan kepercayaan yang diamalkan dalam aspek kelahiran.

KELAHIR AN PANTANG -LARANG PERKAHWIN AN KEMATIAN .

KELAHIRAN Pantang larang ibu mengandung: • Tidak boleh memotong atau mengerat sesuatu • Tidak boleh mengikat atau menyimpul sesuatu • Suami tidak boleh potong rambut-nanti rambut anak panjang • Tidak boleh makan buah mengandungi air • Tidak boleh mencucuk hidung kerbau/lembu-anak akan sumbing • Tidak boleh siat telinga binatang-telinga anak tidak sempurna .

Sewaktu bersalin:  Tidak boleh makan ikan bertulang keras. nasi sejuk dan nasi campur air  Bayi tidak dibenarkan dibawa ke ruang yang terdedah seperti halaman rumah-ditakuti diganggu roh jahat seperti Rogan Gaiyah  Sahabat handai tidak dibenarkan melawat bayi sebelum upacara memberi nama . berduri.

PERKAHWINAN • Pesta di rumah perempuan sesingkat 2-3 hari • Ibu bapa si lelaki tidak boleh berada bersama selagi suami isteri belum sah bersatu • Pesta di rumah pengntin lelaki mestilah lebih kecil • Perkahwinan antara sepupu adalah dilarang tetapi dibolehkan dengan syarat mengorbankan babi sebagai membayar kapanasan .

 Perkara ini boleh diandaikan oleh dukun melalui mimpi. mereka mempercayai kepada alamat akan mati yang dipanggil mogombiruoh. . di mana ramalan akan diberi oleh dukun tersebut.  Kesembuhan penyakit juga boleh diketahui melalui cara yang sama.KEMATIAN  Bagi masyarakat Kadazan.

jika dilakukan juga pekerjaan tersebut maka hasilnya hanyalah sia-sia  Pantang larang itu hanya dikenakan kepada mereka yang tinggal di kawasan yang berhampiran sahaja .  Pekerjaan menanam padi amat dilarang kerana masyarakat Kadazan percaya. Setiap anggota masyarakat Kadazan tidak boleh melakukan apa-apa pekerjaan terutama apabila upacara pengkebumian dilakukan.

.pagar rumah dari roh jahat  Tanduk kerbau dibakar untuk halau hantu  Garam dilarut untuk membuang panas poudnya (badi/roh jahat). Unggun api dibuat disekeliling rumah.

7:39:.7./.7 7:2.5/-:. -. 5.35...:/-.O &3:3.774.9/80037:2.2/./.7:9:39:202-:.:.9 O %.39: O .3/:07-.3..854:/3..

9 .74..