PANTANG-LARANG MASYARAKAT SABAH (KADAZAN

)

Pengenalan  ‡ umpulan etnik terbesar iaitu 80% merupakan K penduduk Negeri Sabah.  ‡ erketurunan dari pendatang Indonesia B .

Masyarakat Kadazan  Masyarakat Kadazan merupakan penduduk majoriti negeri Sabah yang juga dikenali sebagai 'negeri di bawah bayu'. ‡ Masyarakat Kadazan dahulunya dikenali sebagai Orang Dusun dan mereka begitu berpegang teguh terhadap adat resam warisan nenek moyang mereka. .

• Keunikan masyarakat ini terserlah melalui kebudayaan dan adat resam yang diamalkan kebanyakan daripada amalan tersebut mengandungi unsur-unsur ritual dan animisme. • Ini jelas terlihat melalui adat resam dan kepercayaan yang diamalkan dalam aspek kelahiran. perkahwinan dan kematian. .

KELAHIR AN PANTANG -LARANG PERKAHWIN AN KEMATIAN .

KELAHIRAN Pantang larang ibu mengandung: • Tidak boleh memotong atau mengerat sesuatu • Tidak boleh mengikat atau menyimpul sesuatu • Suami tidak boleh potong rambut-nanti rambut anak panjang • Tidak boleh makan buah mengandungi air • Tidak boleh mencucuk hidung kerbau/lembu-anak akan sumbing • Tidak boleh siat telinga binatang-telinga anak tidak sempurna .

nasi sejuk dan nasi campur air  Bayi tidak dibenarkan dibawa ke ruang yang terdedah seperti halaman rumah-ditakuti diganggu roh jahat seperti Rogan Gaiyah  Sahabat handai tidak dibenarkan melawat bayi sebelum upacara memberi nama . berduri.Sewaktu bersalin:  Tidak boleh makan ikan bertulang keras.

PERKAHWINAN • Pesta di rumah perempuan sesingkat 2-3 hari • Ibu bapa si lelaki tidak boleh berada bersama selagi suami isteri belum sah bersatu • Pesta di rumah pengntin lelaki mestilah lebih kecil • Perkahwinan antara sepupu adalah dilarang tetapi dibolehkan dengan syarat mengorbankan babi sebagai membayar kapanasan .

 Kesembuhan penyakit juga boleh diketahui melalui cara yang sama.  Perkara ini boleh diandaikan oleh dukun melalui mimpi. di mana ramalan akan diberi oleh dukun tersebut. . mereka mempercayai kepada alamat akan mati yang dipanggil mogombiruoh.KEMATIAN  Bagi masyarakat Kadazan.

jika dilakukan juga pekerjaan tersebut maka hasilnya hanyalah sia-sia  Pantang larang itu hanya dikenakan kepada mereka yang tinggal di kawasan yang berhampiran sahaja .  Pekerjaan menanam padi amat dilarang kerana masyarakat Kadazan percaya. Setiap anggota masyarakat Kadazan tidak boleh melakukan apa-apa pekerjaan terutama apabila upacara pengkebumian dilakukan.

 Unggun api dibuat disekeliling rumah. .pagar rumah dari roh jahat  Tanduk kerbau dibakar untuk halau hantu  Garam dilarut untuk membuang panas poudnya (badi/roh jahat).

854:/3.7:39:.. -. 5.O &3:3.:/-.3.39: O .774...7.2/.35.3/:07-.5/-:./.9/80037:2./..7 7:2.7:9:39:202-:.:.9 O %.

.74.9 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful