PANTANG-LARANG MASYARAKAT SABAH (KADAZAN

)

 ‡ erketurunan dari pendatang Indonesia B .Pengenalan  ‡ umpulan etnik terbesar iaitu 80% merupakan K penduduk Negeri Sabah.

Masyarakat Kadazan  Masyarakat Kadazan merupakan penduduk majoriti negeri Sabah yang juga dikenali sebagai 'negeri di bawah bayu'. ‡ Masyarakat Kadazan dahulunya dikenali sebagai Orang Dusun dan mereka begitu berpegang teguh terhadap adat resam warisan nenek moyang mereka. .

• Ini jelas terlihat melalui adat resam dan kepercayaan yang diamalkan dalam aspek kelahiran. .• Keunikan masyarakat ini terserlah melalui kebudayaan dan adat resam yang diamalkan kebanyakan daripada amalan tersebut mengandungi unsur-unsur ritual dan animisme. perkahwinan dan kematian.

KELAHIR AN PANTANG -LARANG PERKAHWIN AN KEMATIAN .

KELAHIRAN Pantang larang ibu mengandung: • Tidak boleh memotong atau mengerat sesuatu • Tidak boleh mengikat atau menyimpul sesuatu • Suami tidak boleh potong rambut-nanti rambut anak panjang • Tidak boleh makan buah mengandungi air • Tidak boleh mencucuk hidung kerbau/lembu-anak akan sumbing • Tidak boleh siat telinga binatang-telinga anak tidak sempurna .

nasi sejuk dan nasi campur air  Bayi tidak dibenarkan dibawa ke ruang yang terdedah seperti halaman rumah-ditakuti diganggu roh jahat seperti Rogan Gaiyah  Sahabat handai tidak dibenarkan melawat bayi sebelum upacara memberi nama .Sewaktu bersalin:  Tidak boleh makan ikan bertulang keras. berduri.

PERKAHWINAN • Pesta di rumah perempuan sesingkat 2-3 hari • Ibu bapa si lelaki tidak boleh berada bersama selagi suami isteri belum sah bersatu • Pesta di rumah pengntin lelaki mestilah lebih kecil • Perkahwinan antara sepupu adalah dilarang tetapi dibolehkan dengan syarat mengorbankan babi sebagai membayar kapanasan .

KEMATIAN  Bagi masyarakat Kadazan. . mereka mempercayai kepada alamat akan mati yang dipanggil mogombiruoh. di mana ramalan akan diberi oleh dukun tersebut.  Kesembuhan penyakit juga boleh diketahui melalui cara yang sama.  Perkara ini boleh diandaikan oleh dukun melalui mimpi.

 Pekerjaan menanam padi amat dilarang kerana masyarakat Kadazan percaya. Setiap anggota masyarakat Kadazan tidak boleh melakukan apa-apa pekerjaan terutama apabila upacara pengkebumian dilakukan. jika dilakukan juga pekerjaan tersebut maka hasilnya hanyalah sia-sia  Pantang larang itu hanya dikenakan kepada mereka yang tinggal di kawasan yang berhampiran sahaja .

 Unggun api dibuat disekeliling rumah.pagar rumah dari roh jahat  Tanduk kerbau dibakar untuk halau hantu  Garam dilarut untuk membuang panas poudnya (badi/roh jahat). .

 5../.35.2/.5/-:.:.:/-.O &3:3.7:9:39:202-:.854:/3..7:39:.7.7 7:2. -../.774.3/:07-.3.39: O .9 O %..9/80037:2.

.9 .74.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful