MEMO BAHAGIAN XXXX ABC JABATAN XXXXXX

XX/XX/XXX/XX/X/XXX JLD.X (X)

XX September 201X

Singkatan Jawatan (kepada) TAJUK Dengan hormatnya saya diarah merujuk kepada surat daripada Kementerian XYZ dalam XX/XX/XXX/X/X JLD XX (X) bertarikh XX Ogos 201X mengenai perkara di atas. 2. Untuk makluman tuan Kementerian XYZ bercadang untuk melaksanakan XXXXXXXXXXXXXXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX. Sehubungan itu, ulasan pihak tuan adalah diperlukan ke atas cadangan XXXXXX tersebut. 3. Bersama-sama ini dilampirkan sesalinan surat daripada Kementerian XYZ berserta draf XXX berkaitan perkara di atas untuk perhatian dan tindakan pihak tuan. Kerjasama pihak Y.Bhg. tuan adalah dipohon untuk mengemukakan ulasan tersebut kepada Bahagian XXXX ABC selewat-lewatnya pada XX September 201X (Khamis) pukul 10.00 pagi bagi membolehkan tindakan selanjutnya diambil. Sekian, terima kasih.

(Nama) Singkatan Jawatan s.k : Singkatan Jawatan