UNIT 9

PENDAWAIAN PERMUKAAN
• Mengenal berbagai jenis aksesori pendawaian domestik

(pemegang lampu, soket keluaran, ros siling, suis utama, ELCB, suis, PFA, alatur kipas & blok PVC bulat)
• Mengenal tamatan aksesori

(jenis tamatan & tanda-tanda)
• Sambungan aksesori

(sambungan aksesori untuk menunjukkan kendalian litar)
• Menggunakan alat ujian untuk menguji aksesori

(multimeter, lampu penguji, megger)
• Melukis gambarajah litar kecil akhir (l.k.a)

(lampu & kuasa)
• Mendawai dan memasang kabel litar kecil akhir mengikut gambarajah litar dan susunatur

(litar lampu, kipas, loceng dan penggera, litar kuasa 13A [jejari, gelang dan sulur], lampu pendarfluor dan peraturan IEE yang berkaitan)

AKSESORI PENDAWAIAN PERMUKAAN (DOMESTIK)
Pemegang lampu ‘baten’

Pemegang lampu pendan
Ros siling

AKSESORI PENDAWAIAN PERMUKAAN (DOMESTIK)
Kotak Teracu

Soket keluaran 13A Soket keluaran 15A

AKSESORI PENDAWAIAN PERMUKAAN (DOMESTIK)
Suis satu hala (1 kutub 1 hala)

Suis dua hala (1 kutub 2 hala)

Suis litar lampu (5A)

Suis Perantaraan (2 kutub 2 hala)

AKSESORI PENDAWAIAN PERMUKAAN (DOMESTIK) Pemutus Litar bocor Ke bumi (ELCB) Suis utama .

AKSESORI PENDAWAIAN PERMUKAAN (DOMESTIK) Pemutus Litar miniatur (MCB) .

AKSESORI PENDAWAIAN PERMUKAAN (DOMESTIK) Peti Agihan .

AKSESORI PENDAWAIAN PERMUKAAN (DOMESTIK) Alatur kipas Penutup Blok PVC bulat .

AKSESORI PENDAWAIAN PERMUKAAN (DOMESTIK) Unit kawalan pemasak Pemalap lampu .

TAMATAN AKSESORI (HIDUP) L (BUMI) E (NEUTRAL) SOKET KELUARAN 13A N .

TAMATAN AKSESORI (COMMON) C (1 WAY/LOAD 1) SUIS SATU HALA (1 KUTUB 1 HALA) 1W/L1 .

TAMATAN AKSESORI (1 WAY/LOAD 1) 1W/L1 C (2 WAY/LOAD 2) 2W/L2 (COMMON) SUIS DUA HALA (1 KUTUB 2 HALA) .

TAMATAN AKSESORI 1W/L1 Masukan dari suis dua hala 1W/L1 Keluaran ke suis dua hala 2W/L2 2W/L2 SUIS SATU HALA (2 KUTUB 2 HALA) .

TAMATAN AKSESORI Keluaran ke ELCB L N SUIS UTAMA 1 FASA (2 KUTUB 2 HALA) Masukan dari meter KWj L N .

TAMATAN AKSESORI Masukan dari keluaran suis utama L N PEMUTUS LITAR BOCOR KE BUMI (2 KUTUB 2 HALA) Keluaran ke masukan ELCB L N Keluaran ke tamatan neutral PFA .

soket (L) dsb L PEMUTUS LITAR MINIATUR (1 KUTUB 1 HALA) Masukan dari keluaran ELCB L .TAMATAN AKSESORI Keluaran ke suis (common).

penyaman udara dan alat-alat kawalan N E L Ke elektrod bu Dari meter KWj PETI AGIHAN . alat kawalan pemasak. kipas. soket.TAMATAN AKSESORI Sambungan ke beban lampu. loceng elektrik.

SAMBUNGAN AKSESORI Litar lampu yang dikawal oleh satu suis satu hala C 1W 6A Dari meter KWj PETI AGIHAN .

SAMBUNGAN AKSESORI Litar lampu yang dikawal oleh dua suis dua hala 1W C 2W 6A 1W C 2W Dari meter KWj PETI AGIHAN .

SAMBUNGAN AKSESORI Litar lampu yang dikawal oleh dua suis dua hala dan satu suis perantaraan 1W C 2W 6A Dari meter KWj 1W C 2W PETI AGIHAN .

SAMBUNGAN AKSESORI Sambungan soket keluaran 13A litar jejari 16A Dari meter KWj PETI AGIHAN .

SAMBUNGAN AKSESORI Sambungan soket keluaran 13A litar gelang 16A Dari meter KWj PETI AGIHAN .

SAMBUNGAN AKSESORI Sambungan sulur soket keluaran 13A 16A Dari meter KWj PETI AGIHAN Ke soket keluaran 13A .

SAMBUNGAN AKSESORI Litar kipas siling yang dikawal oleh satu suis satu hala C 1W 6A Dari meter KWj PETI AGIHAN .

MENGUJI AKSESORI    Multimeter (meter pelbagai) Test lamp(lampu penguji) Megger .

MENGUJI AKSESORI  Multimeter (keterusan & penebatan) SUIS SATU HALA Suis dalam keadaan baik jika : Suis ‘on’ – meter menunjukkan bacaan Sebaliknya : Suis ‘on’ – meter tidak menunjukkan bacaan Laraskan suis pilihan mod ke mod x1 .

MENGUJI AKSESORI  Multimeter (keterusan & penebatan) SUIS DUA HALA 2 3 1 Suis dalam keadaan baik jika : suis ‘on’ 1 1 3 Suis ‘off’ 1 + 2 1 + + + 2 Meter menunjukkan bacaan Meter tidak menunjukkan bacaan Meter tidak menunjukkan bacaan Laraskan suis pilihan mod ke mod x1 3 Meter menunjukkan bacaan .

MENGUJI AKSESORI  Multimeter (keterusan & penebatan) SUIS PERANTARAAN Suis dalam keadaan baik jika : Laraskan suis pilihan mod ke mod x1 .

MENGUJI AKSESORI  Ros siling 2 3 1 Multimeter (keterusan & penebatan) Ros siling dalam keadaan baik jika : 1 1 2 + + + 2 3 3 Meter tidak menunjukkan bacaan Meter tidak menunjukkan bacaan Meter tidak menunjukkan bacaan Laraskan suis pilihan mod ke mod x1 .

MENGUJI AKSESORI  Multimeter (keterusan & penebatan) Pemegang lampu baten 2 1 Pemegang lampu dalam keadaan baik jika : 1 + 2 Meter tidak menunjukkan bacaan Laraskan suis pilihan mod ke mod x1 .

MENGUJI AKSESORI  Multimeter (keterusan & penebatan) 3 Soket keluaran 2 1 Soket keluaran dalam keadaan baik jika : 1 1 2 + + + 2 3 3 Meter tidak menunjukkan bacaan Meter tidak menunjukkan bacaan Meter tidak menunjukkan bacaan Laraskan suis pilihan mod ke mod x1 .

MENGUJI AKSESORI  Multimeter (keterusan & penebatan) 4 3 Suis utama 2 1 Suis utama dalam keadaan baik jika Suis ‘on’ : 1 3 1 2 + + + + 2 4 3 Meter tidak menunjukkan bacaan Meter tidak menunjukkan bacaan Meter menunjukkan bacaan Meter menunjukkan bacaan 1 2 Laraskan suis pilihan mod ke mod x1 4 + + 4 3 Meter tidak menunjukkan bacaan Meter tidak menunjukkan bacaan .

MENGUJI AKSESORI  Multimeter (keterusan & penebatan) 4 3 ELCB dalam keadaan baik jika suis ‘on’ : 1 + 2 Meter tidak menunjukkan bacaan 3 + + + + + 4 Meter tidak menunjukkan bacaan Meter menunjukkan bacaan Meter menunjukkan bacaan 1 3 2 4 2 1 1 2 4 3 Meter tidak menunjukkan bacaan Laraskan suis pilihan mod ke mod x1 Meter tidak menunjukkan bacaan .

MENGUJI AKSESORI  Multimeter (keterusan & penebatan) 2 MCB dalam keadaan baik jika suis ‘on’ : 1 + 2 Meter menunjukkan bacaan Suis ‘off’ : 1 + 2 Meter tidak menunjukkan bacaan 1 Laraskan suis pilihan mod ke mod x1 .

PROJEK 01  Pemasangan 1 fasa pendawaian permukaan bagi 1 poin lampu filamen 240V. 60W yang dikawal oleh 1 suis 1 hala L1 Gambarajah Skema Peti agihan – bekalan kuasa L1 adalah poin ros siling & pemegang lampu pendan S1 adalah suis 1 hala yang mengawal kendalian L1 300 250 Peti Agihan 200 Tugasan Sediakan aksesori pendawaian Lukiskan gambarajah skema & pendawaian litar dalam buku nota Buat pemasangan sebenar pada papan pendawaian mengikut kehendak gambarajah skema Mengikut kumpulan 500 S1 * Semua ukuran dalam milimeter .

PROJEK 01 Gambarajah Pendawaian E N L E N 6A C 1W .

poin soket keluaran 13Ampere yang disambung secara jejari 300 250 500 Peti Agihan Tugasan Sediakan aksesori pendawaian Lukiskan gambarajah skema & pendawaian litar dalam buku nota Buat pemasangan sebenar pada papan pendawaian mengikut kehendak gambarajah skema Mengikut kumpulan * Semua ukuran dalam milimeter SAK .PROJEK 02  Pemasangan 1 fasa pendawaian permukaan bagi 1 poin soket alir keluar 13 ampere litar jejari Gambarajah Skema Peti agihan – bekalan kuasa SAK .

PROJEK 02 Gambarajah Pendawaian E N 16A E N L .

PROJEK 03  Pemasangan 1 fasa pendawaian permukaan bagi 2 poin lampu filamen 240V. 60W yang dikawal oleh 1 suis 1 hala L1 L2 Gambarajah Skema Peti agihan – bekalan kuasa L1 & l2 adalah poin ros siling & pemegang lampu pendan S1 adalah suis 1 hala yang mengawal kendalian L1 & L2 300 250 Peti Agihan 200 Tugasan Sediakan aksesori pendawaian Lukiskan gambarajah skema & pendawaian litar dalam buku nota Buat pemasangan sebenar pada papan pendawaian mengikut kehendak gambarajah skema Mengikut kumpulan 500 S1 * Semua ukuran dalam milimeter .

GAMBARAJAH SKEMA Gambarajah Pendawaian E N L N E L E N 6A C 1W .