SKEMA JAWAPAN HBQE PENGAJIAN ILMU TARANNUM SEM.MEI 2010.

BAHAGIAN A

Bahagian A mengandungi LIMA soalan. Jawab SEMUA soalan. SOALAN. Kurikulum Tahsin Al Quran Kurikulum Al Tarannum Kurikulum Al Tajwid Kurikulum Al Tartil 1. Berikut adalah pendekatan kurikulum bacaan Al Quran .Nyatakan pengkaedahan ilmu tajwid serta ilmu – ilmu yang berkaitan dengan bacaan Al Quran. ( 4 markah ) (Modul m/s 5) Pengkaedahan ilmu tajwid ini adalah bertujuan bagi memelihara lidah daripada kesalahan membaca ayat-ayat suci al-Quran ketika membacanya. Ilmu-ilmu yang berkaitan dengan bacaan al-Quran iaitu ilmu Rasm, ilmu Dabt dan Fawasil. Ini kerana ilmu-ilmu tersebut ditulis dan diamalkan mengikut tajwid atau teknik bacaan al-Quran.

Maksudnya: Dan kami membacanya (al-Quran) itu secara tartil. 2. Berpandukan ayat serta terjemahan di atas, nyatakan DUA intipati yang dapat diambil dari ayat serta terjemahan berkenaan. ( 4 markah ) (modul m/s 10) 1.Ayat ini menunjukan Al-Quran dengan bacaan yang tartil. 2.Bacaan tartil adalah tahap bacaan yang paling tinggi kedudukannya kerana amalan Rasulullah. Terdapat tiga ciri – ciri tarannum yang muktabar .Nyatakan DUA ciri – ciri beserta huraiannya. ( 4 markah ) ( modul m/s 13)

3.

6. Terdapat banyak jenis Tarannum yang telah dipelajari antarnya bayyati.Syeikh al-Bahtimi 4. 2.Syeikh Mustafa Ismail.Kelembutan di samping ketegasan.tingkatan/tekanan bunyi suara.Syeikh Abdul Basit 3.alunan/bentuk bunyi. 5. 2.Lain-lain tokoh yang berasal dari Mesir. Ref’at .Senaraikan EMPAT nama Qari ( Tarannum ) yang anda ketahui berasal dari Negara Mesir. 7. ( 4 markah ) *pilih 4 qari sahaja. .Rast dan Soba dan majoritinya berasal dari Negara Timur Tengah.Unsur keharmonian dan ketenangan.Nada. Nyatakan EMPAT sifat – sifat alunan Tarannum Bayati. Empat qari tarannum berasal dari Mesir :1.*pilih 2 jawapan sahaja.Rentak – pengerakan menghidupkan bunyi suara. 4. 4. ( 4 markah ) 4 sifat alunan tarannum bayati ( modul m/s 58) 1. 1.Syeikh Mohd. 3. 3.Kesesuaian dengan tabaqah sederhana.Nua’na.Dr.Kesesuian dengan tarannum.Irama.Syeikh Shahhat Mohammad Anwar 5.

14 markah (modul m/s 15-18) -Setiap satu hujah dan huraian.7 markah. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Tabrani: Maksudnya: Rasulullah s. Soalan 1. 1. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Tabrani dan al-Bayhaqi: . di mana mereka mengutamakan seseorang yang mampu melagukan al-Quran sekalipun ianya seorang yang kurang dalam pengetahuan agama.Hujah oleh mazhab Imam maliki dan hambali (tidak menyokong)berpandukan kepada dalili berikut:- i.a. a)Hujah dua kumpulam mazhab:. ii.BAHAGIAN B.w bersabda: Mereka menjadikan al-Quran itu sebagai seruling nyanyian.

Di antara dalil aqli yang menyokong pendapat ini ialah: Tarannum boleh mencacatkan keaslian lafaz al. Sa`id bin al-Musayyib. Dan janganlah sekali-kali membacanya dengan lagu dan suara yang berlahjah keyahudian atau kenasranian dan ahli fasik.Maksudnya: Rasulullah s. pendeta dan perintih. sepeninggalanku nanti akan muncul satu golongan yang sengaja membaca al-Quran dengan lagu-lagu yang dipopularkan sebagai nyanyian penghibur. 2. Ibnu Sirin. Ini kerana. . Tiada melampaui halkum mereka. • • Pendapat ini dikuatkan lagi berdasarkan pendapat sebilangan daripada para Sahabat dan Tabi`in seperti Anas bin Malik. hati mereka sudah terfitnah.a.w bersabda: Bacalah al-Quran itu dengan luhun (lahjah/lagu/makhraj) Arab dan suaranya.Quran seperti menambah huruf. ii. al-Hassan alBasri. Sa`id bin Jubayr. Tarannum boleh melekakan daripada memahami dan menghayati isi kandungan al-Quran. memanjang dan sebagainya. Hujah Pendapat Mazhab Imam Shafi'ie dan Hanafi(menyokong) berpandukan kepada kepada dalil berikut:Hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Nasa'i: i. apa lagi hati mereka yang mengkaguminya.

w bersabda: Adapun yang diizinkan oleh Allah akan sesuatu perkara dan diakui perintah itu oleh Nabi s.a. beliau berkata: Aku melihat Rasulullah s.Maksudnya: Daripada Abu Hurayrah r. a. sedang menunggang unta. beliau membaca surah al-Fath di mana bacaan itu baginda melakukan tarji' (bacaan dengan suara yang lunak dan tartil).w ialah melunakkan suara dengan melagukan bacaan al-Quran dan menjaharkannya (jelas). Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud: Maksudnya: Daripada Abdullah bin Mughaffal.a.a. .w pada hari pembukaan kota Makkah.a bahawa Rasulullah s.

Ibnu Abbas. Bil 1 Peranan Suara Catatan Menentukan bunyi sesuatu huruf Iaitu menerusi alat-alat pertuturan . Ibnu Mas`ud.6 markah (modul m/s 21) -Setiap satu hukum dan huraian-2 markah. Sekiranya merosakkan keaslian al-Quran. • • • • i. Boleh memantapkan pemahaman kefahaman FARDU KIFAYAH • • • • Soalan 2. ii.• • Pendapat ini dikuatkan lagi berdasarkan pendapat sebilangan daripada para Sahabat dan Tabi`in seperti Umar bin al-Khattab. iii. Abu Ja`far al-Tabari. (14 markah) b)Penerangan hukum makruh. Mengganggu khusyuk dalam mentadabbur al-Quran. Boleh menambahkan keelokkan bacaan al-Quran. MAKRUH Sekiranya mengganggu ketenteraman awam.10 markah ( modul m/s 33) -Setiap satu isi dan huraian – 2 markah. Mengganggu ketenangan dalam beribadah.haram dan fardu kifayah:. a)Peranan suara dan huraiannya:. Menjatuhkan dan menghina kemukjizatan al-Quran. Menghalang kemajuan dan perkembangan proses meninggikan kedudukan al-Quran. Tarannum boleh menjadi medium pengajaran dan pembelajaran. Boleh menghilangkan keraguan terhadap mukjizat al-Quran. Menimbulkan fitnah. Abu Bakr al-`Arabi Di antara dalil aqli yang menyokong pendapat ini ialah: Tarannum boleh menarik minat masyarakat untuk mendekati al-Quran. Sekiranya boleh mengurangkan kesalahan bacaan al-Quran. HARAM • • • • Menyeleweng ke arah perkara-perkara yang dilarang Islam. Tarannum mempunyai budaya seni yang mengajak ke arah khusyuk dan menginsafi mukjizat al-Quran.

Latihan suara dalam Fasohah dengan Lahjah Arab. Latihan suara dengan membawa Burdah. Latihan suara dengan cara Sulalam Nuzul dan Sulalam Su`ud. Menentukan peningkatan (Tabaqah) rendah. Latihan suara secara menyumbang Tabaqah. Lisani dan Shafawi. 4 5 b)Kaedah melatih suara:. Latihan suara secara memainkan lagu di dalam persembahan. sederhana. kasar dan licin. rongga hidung dan rongga otak. Iaitu menerusi alat-alat pembesaran dan penyuburan suara seperti Halqum.atau kalimah al-Quran dengan tetap. Lataihan suara dengan cara membentuk Tabaqah. Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kualiti Suara Latihan suara dalam Harakah supaya dapat memantapkan Maqam. halus. Latihan suara dengan cara sebutan Lahjah Arab. yang tertentu seperti Halqi. Latihan suara dengan menggunakan Qit`ah dan Mahattah. . 3 Menentukan tekanan bunyi yang Iaitu menerusi saluran udara dan menarik seperti lembut. Latihan suara untuk mendapatkan Jawab al-Jawab. Latihan suara untuk melembutkan nada suara di dalam bacaan. Iaitu menerusi alat proses suara seperti dada. Latihan suara untuk menyampaikan kepada tahap yang dikehendaki. Latihan suara untuk menghidupkan Ikhtilal al-Lahn. tinggi dan tertinggi. Soalan 3.10 markah ( modul m/s 36) -Setiap satu dan huraian. tekak. Khayshum dan Jawf. keras.2 markah. pernafasan yang tertentu. 2 Menentukan bunyi sifat-sifat huruf mengikut lahjah yang dikehendaki. Iaitu menerusi proses penyusunan perkara-perkara di atas dengan teknikteknik yang tertentu. Menentukan nada dan irama (lagu) yang tertentu.

12 markah ( modul m/s 73) *Setiap satu isi dan huraian. -mempunyai unsur kesederhanaan yang mampu memikat jiwa.larangan dan sebagainya. iaitu Ibnu Sina atau nama sebenarnya ialah Abu Ali al-Husayn bin Abdullah bin Hasan bin Ali bin Sina.10 markah (modul m/s 84 ). *setiap satu isi dan huraian. -Memberikan tenaga dan semangat pada bacaan dan persembahan -Memberi tenaga pada gerakan tarannum yang seterusnya -Menarik serta member kepuasan kepada pendengar .8 markah (modul m/s 72) Definisi:. (10 markah) b)Peranan tarannum Rast:. a)Sifat-sifat tarannum Rast:. -mempunai kesesuian dengan ayat yang mengambarkan permohonan adan penceritaan. Istilah-nama khusus bagi suatu jenis alunan tarannum atau maqamat yang dipopularkan oleh para Qari dari daerah tersebut mengikut citarasa dan sosiobudayanya yang tersendiri. *setiap satu isi dan huraian – 2 markah.10 markah (modul m/s 85). Walau bagaimanapun identiti asalnya iaitu alunan rentak irama Nahawand masih lagi dikekalkan. -Hamadan adalah sebuah kota yang sangat popular suatu ketika dahulu di mana di sana lahirnya sebuah karya yang terkenal dalam bidang perubatan iaitu al-Qanun Fi al-Tibb yang ditulis oleh Bapa Perubatan. Terdapat perubahan dalam tarannum Nahawand kerana para Qurra’ dari Mesir yang mengubahnya mengikut selera budaya mereka.gembira.2 markah. Soalan 4. b)Sifat-sifat aluanan Nahawand:.2 markah. -mempunyai kesesuaian dengan tabaqah yang sederhana -mempunyai kehalusan seni yang mempesona. -mempunyai kelembutan yang penuh sopan.marah.(3 markah) Bahasa-nama bagi tempat yang terletak di daerah Hamadan Parsi. -Mempunyai gerak yang lembut dalam ketegasan -Mempunyai kelembutan alunan yang mempersonakan dan memberangsangkan bacaan. Sejarah perkembangannya:.( 5 markah) -Nahawand ini adalah merupakan suatu nama tempat di daerah Hamadan yang terletak di negara Parsi atau sekarang dikenali sebagai Iran. -Gerakannya bersifat lincah yang halus cergas -Mempunyai kesesuaian dengan mana-mana tobaqat suara -Mempunyai kesesuaian dengan kesemua bentuk ayat di dalam al-Quran samada yang Berbentuk sedih. -mempunyai gerak ringan dan berkesan.a) Definisi Nahawand dan sejarah perkembangan:.

w menggalakkan umatnya memperelokkan bacaan al-Quran dengan kelunakan suara iaitu merupakan bonus dalam membaca al-Quran secara tartil. -Hadis ini juga menggesa agar para Qari menjaga kualiti dan mutu suara dalam membaca al-Quran serta mempertingkatkannya ke arah yang lebih baik.-Membantu untuk menyampaikan mesej al-Quran dan makna ayat -Membantu qari dan qariah menyebut huruf-huruf al-Quran dengan fasih (10 markah) Soalan 5. (5 markah) menyempurnakan BAHAGIAN C.5 markah. -Kaedah tahsin al-saut adalah sejajar dengan galakan membaca al. -Orang yang beriman akan sentiasa memelihara bacaan al-Quran dan hak-hak bacaannya iaitu dengan bertajwid.15 markah (modul m/s 4) Setiap satu isi dan huraian. -Hadis ini menunjukkan bahawa Rasulullah s. .a. a) Tiga intipati penting yang terdapat di dalam hadis berikut:. (15 markah) b) Dua tujuan ayat ini diturunkan:.5 markah (modul m/s 7) -Kepentingan menyempurnakan bacaan al-Quran dengan tepat supaya dapat mengelak daripada berubah makna ayat dan merosakkan hukum tajwid.Quran dengan memperelokkan suara dengan mengikuti tahap-tahap (tabaqah) yang tertentu.

Soalan 1. Sifat-sifat tarannum sikah:-Mempunyai gerak lembut dan ringan yang menyakinkan. -Manakala Syeikh Saad al-Ghamidi yang sering dikumandangkan bacaannya oleh rakyat Malaysia pula sering juga menggunakan tarannum ini dalam bacaan murattalnya.memohon.Penutup/kesimpulan-2 markah. Dr. -Tarannum Sikah adalah sebuah lagu yang berasal dari negara Parsi. ia diterima pakai oleh pakar-pakar tarannum al-Quran dari negara Hijazi dan dipopularkan kepada seluruh Qari di segenap pelusuk dunia ini mengikut lahjah Arab Hijazi bermula dari kurun ketujuh sehingga kurun kesembilan belas Masihi.Setiap satu isi dan huraian – 2 markah. -Ia amat sesuai digunakan pada ayat-ayat yang menceritakan tentang kerohanian. -Sekarang telah dipopularkan semula oleh para Qari Mesir yang dikenali dengan nama Sikah Misri. 20 markah (modul m/s 114-116) 1. yang menunjukkan tentang . 2. -Mempunyai kelembutan yang menusuk kalbu -Memepunyai kesesuaian dengan mana-mana tabaqat -Mempunyai kesesuaian dengan ayat cerita. -Gerakannya yang tampak ringan dan bersahaja membuatkan ia berbeza daripada tarannum-tarannum lain dari sudut bentuk lagunya.merintih dan sebagainya.2 markah. hari kiamat dan sebagainya.merayu. di mana bentuk dan alunannya lebih lembut dan lebih bersopan. -Di antara Qari-qari Mesir kontemporari yang masyhur dan sering menggunakan tarannum ini dalam bacaan berlagu mereka ialah Syeikh Shahhat Mohammad Anwar.Pendahuluan. Soalan 2. NuaÊna dan lain-lain. -Setelah diubahsuai. 3. -Tarannum Sikah adalah sebuah tarannum yang unik. 20 markah. kisahkisah nabi atau sesuatu kaum di dalam al-Quran.

masyarakat.Penutup/kesimpulan-2 makah.ahli politik dan lain-lain lagi semua pihak seperti ibu -Tempat pengajian/pengajaran ilmu tarannum masih lagi kurang samada dari pihak kerajaan seperti JAKIM atau KPM sendiri.2 markah. -Tenaga pengajar yang mahir dalam ilmu tarannum kurang. . 3. -Tidak mahir kemahiran dalam pembacaan al-Quran.Pendahuluan. -Mana-mana faktor yang munasabah.soba.sikah dan sebagai.1. -Pembelajaran ilmu tarranum adalah suatu tuntutan sahaja bukannya kewajipan seperti ilmu tajwid. -Kurang mendapat dorongan/sokongan daripada bapa. -Ilmu tarannum tidak diajar/didedahkan secara khusus dalam sukatan pelajaran sekolah rendah.Setiap satu isi serta huraian/contoh-2 markah -Tidak berminat-suara tidak elok. -Ilmunya yang pelbagai/jenis-contoh bayyati. 2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful