SKEMA JAWAPAN HBQE PENGAJIAN ILMU TARANNUM SEM.MEI 2010.

BAHAGIAN A

Bahagian A mengandungi LIMA soalan. Jawab SEMUA soalan. SOALAN. Kurikulum Tahsin Al Quran Kurikulum Al Tarannum Kurikulum Al Tajwid Kurikulum Al Tartil 1. Berikut adalah pendekatan kurikulum bacaan Al Quran .Nyatakan pengkaedahan ilmu tajwid serta ilmu – ilmu yang berkaitan dengan bacaan Al Quran. ( 4 markah ) (Modul m/s 5) Pengkaedahan ilmu tajwid ini adalah bertujuan bagi memelihara lidah daripada kesalahan membaca ayat-ayat suci al-Quran ketika membacanya. Ilmu-ilmu yang berkaitan dengan bacaan al-Quran iaitu ilmu Rasm, ilmu Dabt dan Fawasil. Ini kerana ilmu-ilmu tersebut ditulis dan diamalkan mengikut tajwid atau teknik bacaan al-Quran.

Maksudnya: Dan kami membacanya (al-Quran) itu secara tartil. 2. Berpandukan ayat serta terjemahan di atas, nyatakan DUA intipati yang dapat diambil dari ayat serta terjemahan berkenaan. ( 4 markah ) (modul m/s 10) 1.Ayat ini menunjukan Al-Quran dengan bacaan yang tartil. 2.Bacaan tartil adalah tahap bacaan yang paling tinggi kedudukannya kerana amalan Rasulullah. Terdapat tiga ciri – ciri tarannum yang muktabar .Nyatakan DUA ciri – ciri beserta huraiannya. ( 4 markah ) ( modul m/s 13)

3.

2.*pilih 2 jawapan sahaja. Terdapat banyak jenis Tarannum yang telah dipelajari antarnya bayyati. ( 4 markah ) 4 sifat alunan tarannum bayati ( modul m/s 58) 1.Syeikh Abdul Basit 3. 4.Lain-lain tokoh yang berasal dari Mesir.Rentak – pengerakan menghidupkan bunyi suara. Nyatakan EMPAT sifat – sifat alunan Tarannum Bayati. 3. 4. 1. Ref’at .Unsur keharmonian dan ketenangan.Syeikh Mustafa Ismail.Rast dan Soba dan majoritinya berasal dari Negara Timur Tengah.alunan/bentuk bunyi.Irama.Nua’na.Dr.Syeikh al-Bahtimi 4.Kesesuian dengan tarannum. 3.tingkatan/tekanan bunyi suara.Syeikh Mohd. 6.Kelembutan di samping ketegasan. 2. ( 4 markah ) *pilih 4 qari sahaja.Nada. .Kesesuaian dengan tabaqah sederhana.Senaraikan EMPAT nama Qari ( Tarannum ) yang anda ketahui berasal dari Negara Mesir. 7.Syeikh Shahhat Mohammad Anwar 5. Empat qari tarannum berasal dari Mesir :1. 5.

Hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Tabrani: Maksudnya: Rasulullah s. 1. ii. Soalan 1.Hujah oleh mazhab Imam maliki dan hambali (tidak menyokong)berpandukan kepada dalili berikut:- i.w bersabda: Mereka menjadikan al-Quran itu sebagai seruling nyanyian. a)Hujah dua kumpulam mazhab:.a. di mana mereka mengutamakan seseorang yang mampu melagukan al-Quran sekalipun ianya seorang yang kurang dalam pengetahuan agama.7 markah. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Tabrani dan al-Bayhaqi: .BAHAGIAN B.14 markah (modul m/s 15-18) -Setiap satu hujah dan huraian.

Maksudnya: Rasulullah s. al-Hassan alBasri. hati mereka sudah terfitnah. apa lagi hati mereka yang mengkaguminya.w bersabda: Bacalah al-Quran itu dengan luhun (lahjah/lagu/makhraj) Arab dan suaranya. memanjang dan sebagainya. Tarannum boleh melekakan daripada memahami dan menghayati isi kandungan al-Quran. Hujah Pendapat Mazhab Imam Shafi'ie dan Hanafi(menyokong) berpandukan kepada kepada dalil berikut:Hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Nasa'i: i. Sa`id bin Jubayr. Dan janganlah sekali-kali membacanya dengan lagu dan suara yang berlahjah keyahudian atau kenasranian dan ahli fasik. 2. Ibnu Sirin.Quran seperti menambah huruf. Tiada melampaui halkum mereka. Sa`id bin al-Musayyib. .a. sepeninggalanku nanti akan muncul satu golongan yang sengaja membaca al-Quran dengan lagu-lagu yang dipopularkan sebagai nyanyian penghibur. Ini kerana. Di antara dalil aqli yang menyokong pendapat ini ialah: Tarannum boleh mencacatkan keaslian lafaz al. • • Pendapat ini dikuatkan lagi berdasarkan pendapat sebilangan daripada para Sahabat dan Tabi`in seperti Anas bin Malik. ii. pendeta dan perintih.

beliau membaca surah al-Fath di mana bacaan itu baginda melakukan tarji' (bacaan dengan suara yang lunak dan tartil).a bahawa Rasulullah s. beliau berkata: Aku melihat Rasulullah s.w ialah melunakkan suara dengan melagukan bacaan al-Quran dan menjaharkannya (jelas).w pada hari pembukaan kota Makkah.a.w bersabda: Adapun yang diizinkan oleh Allah akan sesuatu perkara dan diakui perintah itu oleh Nabi s. sedang menunggang unta. a.a. . Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud: Maksudnya: Daripada Abdullah bin Mughaffal.Maksudnya: Daripada Abu Hurayrah r.a.

Abu Bakr al-`Arabi Di antara dalil aqli yang menyokong pendapat ini ialah: Tarannum boleh menarik minat masyarakat untuk mendekati al-Quran.haram dan fardu kifayah:. Menimbulkan fitnah. Mengganggu ketenangan dalam beribadah. Tarannum mempunyai budaya seni yang mengajak ke arah khusyuk dan menginsafi mukjizat al-Quran. Boleh menghilangkan keraguan terhadap mukjizat al-Quran. ii. Boleh memantapkan pemahaman kefahaman FARDU KIFAYAH • • • • Soalan 2. Menjatuhkan dan menghina kemukjizatan al-Quran. Ibnu Abbas. a)Peranan suara dan huraiannya:. Sekiranya merosakkan keaslian al-Quran.6 markah (modul m/s 21) -Setiap satu hukum dan huraian-2 markah. Abu Ja`far al-Tabari. Ibnu Mas`ud. (14 markah) b)Penerangan hukum makruh. • • • • i. Mengganggu khusyuk dalam mentadabbur al-Quran. iii. Bil 1 Peranan Suara Catatan Menentukan bunyi sesuatu huruf Iaitu menerusi alat-alat pertuturan .• • Pendapat ini dikuatkan lagi berdasarkan pendapat sebilangan daripada para Sahabat dan Tabi`in seperti Umar bin al-Khattab.10 markah ( modul m/s 33) -Setiap satu isi dan huraian – 2 markah. Sekiranya boleh mengurangkan kesalahan bacaan al-Quran. Tarannum boleh menjadi medium pengajaran dan pembelajaran. Boleh menambahkan keelokkan bacaan al-Quran. Menghalang kemajuan dan perkembangan proses meninggikan kedudukan al-Quran. HARAM • • • • Menyeleweng ke arah perkara-perkara yang dilarang Islam. MAKRUH Sekiranya mengganggu ketenteraman awam.

keras. halus. Iaitu menerusi alat proses suara seperti dada. kasar dan licin. Khayshum dan Jawf. Lataihan suara dengan cara membentuk Tabaqah. rongga hidung dan rongga otak.atau kalimah al-Quran dengan tetap. Iaitu menerusi proses penyusunan perkara-perkara di atas dengan teknikteknik yang tertentu. Latihan suara untuk menyampaikan kepada tahap yang dikehendaki. Latihan suara secara memainkan lagu di dalam persembahan. 3 Menentukan tekanan bunyi yang Iaitu menerusi saluran udara dan menarik seperti lembut. Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kualiti Suara Latihan suara dalam Harakah supaya dapat memantapkan Maqam. Latihan suara dalam Fasohah dengan Lahjah Arab. Soalan 3. 4 5 b)Kaedah melatih suara:. pernafasan yang tertentu. tinggi dan tertinggi. tekak. Menentukan peningkatan (Tabaqah) rendah. sederhana. Latihan suara untuk menghidupkan Ikhtilal al-Lahn. Latihan suara secara menyumbang Tabaqah. Lisani dan Shafawi. Latihan suara dengan cara sebutan Lahjah Arab. Latihan suara dengan cara Sulalam Nuzul dan Sulalam Su`ud. Latihan suara untuk mendapatkan Jawab al-Jawab. Latihan suara untuk melembutkan nada suara di dalam bacaan. .2 markah. 2 Menentukan bunyi sifat-sifat huruf mengikut lahjah yang dikehendaki. Latihan suara dengan membawa Burdah. Menentukan nada dan irama (lagu) yang tertentu.10 markah ( modul m/s 36) -Setiap satu dan huraian. Iaitu menerusi alat-alat pembesaran dan penyuburan suara seperti Halqum. Latihan suara dengan menggunakan Qit`ah dan Mahattah. yang tertentu seperti Halqi.

-mempunyai gerak ringan dan berkesan. (10 markah) b)Peranan tarannum Rast:.( 5 markah) -Nahawand ini adalah merupakan suatu nama tempat di daerah Hamadan yang terletak di negara Parsi atau sekarang dikenali sebagai Iran. -Memberikan tenaga dan semangat pada bacaan dan persembahan -Memberi tenaga pada gerakan tarannum yang seterusnya -Menarik serta member kepuasan kepada pendengar .gembira.(3 markah) Bahasa-nama bagi tempat yang terletak di daerah Hamadan Parsi.larangan dan sebagainya. -mempunyai kesesuaian dengan tabaqah yang sederhana -mempunyai kehalusan seni yang mempesona. Soalan 4.10 markah (modul m/s 85).8 markah (modul m/s 72) Definisi:. *setiap satu isi dan huraian – 2 markah. Istilah-nama khusus bagi suatu jenis alunan tarannum atau maqamat yang dipopularkan oleh para Qari dari daerah tersebut mengikut citarasa dan sosiobudayanya yang tersendiri. -mempunyai unsur kesederhanaan yang mampu memikat jiwa.12 markah ( modul m/s 73) *Setiap satu isi dan huraian. iaitu Ibnu Sina atau nama sebenarnya ialah Abu Ali al-Husayn bin Abdullah bin Hasan bin Ali bin Sina. Walau bagaimanapun identiti asalnya iaitu alunan rentak irama Nahawand masih lagi dikekalkan. -Hamadan adalah sebuah kota yang sangat popular suatu ketika dahulu di mana di sana lahirnya sebuah karya yang terkenal dalam bidang perubatan iaitu al-Qanun Fi al-Tibb yang ditulis oleh Bapa Perubatan.2 markah. -Mempunyai gerak yang lembut dalam ketegasan -Mempunyai kelembutan alunan yang mempersonakan dan memberangsangkan bacaan. Sejarah perkembangannya:. -mempunai kesesuian dengan ayat yang mengambarkan permohonan adan penceritaan.a) Definisi Nahawand dan sejarah perkembangan:. -Gerakannya bersifat lincah yang halus cergas -Mempunyai kesesuaian dengan mana-mana tobaqat suara -Mempunyai kesesuaian dengan kesemua bentuk ayat di dalam al-Quran samada yang Berbentuk sedih. -mempunyai kelembutan yang penuh sopan. b)Sifat-sifat aluanan Nahawand:. Terdapat perubahan dalam tarannum Nahawand kerana para Qurra’ dari Mesir yang mengubahnya mengikut selera budaya mereka.marah.10 markah (modul m/s 84 ). a)Sifat-sifat tarannum Rast:. *setiap satu isi dan huraian.2 markah.

(15 markah) b) Dua tujuan ayat ini diturunkan:. -Kaedah tahsin al-saut adalah sejajar dengan galakan membaca al.a.Quran dengan memperelokkan suara dengan mengikuti tahap-tahap (tabaqah) yang tertentu.-Membantu untuk menyampaikan mesej al-Quran dan makna ayat -Membantu qari dan qariah menyebut huruf-huruf al-Quran dengan fasih (10 markah) Soalan 5. (5 markah) menyempurnakan BAHAGIAN C.w menggalakkan umatnya memperelokkan bacaan al-Quran dengan kelunakan suara iaitu merupakan bonus dalam membaca al-Quran secara tartil. -Orang yang beriman akan sentiasa memelihara bacaan al-Quran dan hak-hak bacaannya iaitu dengan bertajwid. a) Tiga intipati penting yang terdapat di dalam hadis berikut:. -Hadis ini menunjukkan bahawa Rasulullah s.5 markah (modul m/s 7) -Kepentingan menyempurnakan bacaan al-Quran dengan tepat supaya dapat mengelak daripada berubah makna ayat dan merosakkan hukum tajwid. -Hadis ini juga menggesa agar para Qari menjaga kualiti dan mutu suara dalam membaca al-Quran serta mempertingkatkannya ke arah yang lebih baik.5 markah.15 markah (modul m/s 4) Setiap satu isi dan huraian. .

-Tarannum Sikah adalah sebuah lagu yang berasal dari negara Parsi.Pendahuluan. -Sekarang telah dipopularkan semula oleh para Qari Mesir yang dikenali dengan nama Sikah Misri. 2. -Gerakannya yang tampak ringan dan bersahaja membuatkan ia berbeza daripada tarannum-tarannum lain dari sudut bentuk lagunya. hari kiamat dan sebagainya.merayu. NuaÊna dan lain-lain.Setiap satu isi dan huraian – 2 markah. -Mempunyai kelembutan yang menusuk kalbu -Memepunyai kesesuaian dengan mana-mana tabaqat -Mempunyai kesesuaian dengan ayat cerita. -Setelah diubahsuai. kisahkisah nabi atau sesuatu kaum di dalam al-Quran. 3. Soalan 2. -Di antara Qari-qari Mesir kontemporari yang masyhur dan sering menggunakan tarannum ini dalam bacaan berlagu mereka ialah Syeikh Shahhat Mohammad Anwar.memohon.2 markah.Soalan 1.Penutup/kesimpulan-2 markah. -Manakala Syeikh Saad al-Ghamidi yang sering dikumandangkan bacaannya oleh rakyat Malaysia pula sering juga menggunakan tarannum ini dalam bacaan murattalnya. ia diterima pakai oleh pakar-pakar tarannum al-Quran dari negara Hijazi dan dipopularkan kepada seluruh Qari di segenap pelusuk dunia ini mengikut lahjah Arab Hijazi bermula dari kurun ketujuh sehingga kurun kesembilan belas Masihi. -Ia amat sesuai digunakan pada ayat-ayat yang menceritakan tentang kerohanian. Sifat-sifat tarannum sikah:-Mempunyai gerak lembut dan ringan yang menyakinkan. Dr. -Tarannum Sikah adalah sebuah tarannum yang unik. di mana bentuk dan alunannya lebih lembut dan lebih bersopan. 20 markah (modul m/s 114-116) 1. 20 markah. yang menunjukkan tentang .merintih dan sebagainya.

Setiap satu isi serta huraian/contoh-2 markah -Tidak berminat-suara tidak elok.ahli politik dan lain-lain lagi semua pihak seperti ibu -Tempat pengajian/pengajaran ilmu tarannum masih lagi kurang samada dari pihak kerajaan seperti JAKIM atau KPM sendiri. 2.sikah dan sebagai.soba. -Tenaga pengajar yang mahir dalam ilmu tarannum kurang. -Ilmu tarannum tidak diajar/didedahkan secara khusus dalam sukatan pelajaran sekolah rendah.1.Penutup/kesimpulan-2 makah. -Kurang mendapat dorongan/sokongan daripada bapa.Pendahuluan. 3. -Ilmunya yang pelbagai/jenis-contoh bayyati. -Tidak mahir kemahiran dalam pembacaan al-Quran. -Pembelajaran ilmu tarranum adalah suatu tuntutan sahaja bukannya kewajipan seperti ilmu tajwid. .masyarakat. -Mana-mana faktor yang munasabah.2 markah.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful