SKEMA JAWAPAN HBQE PENGAJIAN ILMU TARANNUM SEM.MEI 2010.

BAHAGIAN A

Bahagian A mengandungi LIMA soalan. Jawab SEMUA soalan. SOALAN. Kurikulum Tahsin Al Quran Kurikulum Al Tarannum Kurikulum Al Tajwid Kurikulum Al Tartil 1. Berikut adalah pendekatan kurikulum bacaan Al Quran .Nyatakan pengkaedahan ilmu tajwid serta ilmu – ilmu yang berkaitan dengan bacaan Al Quran. ( 4 markah ) (Modul m/s 5) Pengkaedahan ilmu tajwid ini adalah bertujuan bagi memelihara lidah daripada kesalahan membaca ayat-ayat suci al-Quran ketika membacanya. Ilmu-ilmu yang berkaitan dengan bacaan al-Quran iaitu ilmu Rasm, ilmu Dabt dan Fawasil. Ini kerana ilmu-ilmu tersebut ditulis dan diamalkan mengikut tajwid atau teknik bacaan al-Quran.

Maksudnya: Dan kami membacanya (al-Quran) itu secara tartil. 2. Berpandukan ayat serta terjemahan di atas, nyatakan DUA intipati yang dapat diambil dari ayat serta terjemahan berkenaan. ( 4 markah ) (modul m/s 10) 1.Ayat ini menunjukan Al-Quran dengan bacaan yang tartil. 2.Bacaan tartil adalah tahap bacaan yang paling tinggi kedudukannya kerana amalan Rasulullah. Terdapat tiga ciri – ciri tarannum yang muktabar .Nyatakan DUA ciri – ciri beserta huraiannya. ( 4 markah ) ( modul m/s 13)

3.

2.Irama.Unsur keharmonian dan ketenangan. 7. Terdapat banyak jenis Tarannum yang telah dipelajari antarnya bayyati. 3.Kelembutan di samping ketegasan. 2. 4. ( 4 markah ) *pilih 4 qari sahaja.Dr. 4. 1.Syeikh Mohd.Syeikh Mustafa Ismail.Syeikh Shahhat Mohammad Anwar 5. ( 4 markah ) 4 sifat alunan tarannum bayati ( modul m/s 58) 1.Senaraikan EMPAT nama Qari ( Tarannum ) yang anda ketahui berasal dari Negara Mesir.Nua’na.Nada.*pilih 2 jawapan sahaja.Kesesuaian dengan tabaqah sederhana. 3. Empat qari tarannum berasal dari Mesir :1.Lain-lain tokoh yang berasal dari Mesir. Nyatakan EMPAT sifat – sifat alunan Tarannum Bayati.tingkatan/tekanan bunyi suara. 5.Syeikh al-Bahtimi 4. 6.Kesesuian dengan tarannum.Rast dan Soba dan majoritinya berasal dari Negara Timur Tengah.alunan/bentuk bunyi.Syeikh Abdul Basit 3.Rentak – pengerakan menghidupkan bunyi suara. . Ref’at .

ii. di mana mereka mengutamakan seseorang yang mampu melagukan al-Quran sekalipun ianya seorang yang kurang dalam pengetahuan agama. 1.14 markah (modul m/s 15-18) -Setiap satu hujah dan huraian. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Tabrani dan al-Bayhaqi: .w bersabda: Mereka menjadikan al-Quran itu sebagai seruling nyanyian.7 markah. Soalan 1.Hujah oleh mazhab Imam maliki dan hambali (tidak menyokong)berpandukan kepada dalili berikut:- i.a.BAHAGIAN B. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Tabrani: Maksudnya: Rasulullah s. a)Hujah dua kumpulam mazhab:.

Quran seperti menambah huruf. • • Pendapat ini dikuatkan lagi berdasarkan pendapat sebilangan daripada para Sahabat dan Tabi`in seperti Anas bin Malik.w bersabda: Bacalah al-Quran itu dengan luhun (lahjah/lagu/makhraj) Arab dan suaranya.Maksudnya: Rasulullah s. Sa`id bin Jubayr. Dan janganlah sekali-kali membacanya dengan lagu dan suara yang berlahjah keyahudian atau kenasranian dan ahli fasik.a. hati mereka sudah terfitnah. Di antara dalil aqli yang menyokong pendapat ini ialah: Tarannum boleh mencacatkan keaslian lafaz al. apa lagi hati mereka yang mengkaguminya. . al-Hassan alBasri. Hujah Pendapat Mazhab Imam Shafi'ie dan Hanafi(menyokong) berpandukan kepada kepada dalil berikut:Hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Nasa'i: i. Ibnu Sirin. sepeninggalanku nanti akan muncul satu golongan yang sengaja membaca al-Quran dengan lagu-lagu yang dipopularkan sebagai nyanyian penghibur. Ini kerana. Tarannum boleh melekakan daripada memahami dan menghayati isi kandungan al-Quran. Tiada melampaui halkum mereka. pendeta dan perintih. Sa`id bin al-Musayyib. ii. memanjang dan sebagainya. 2.

w ialah melunakkan suara dengan melagukan bacaan al-Quran dan menjaharkannya (jelas).w bersabda: Adapun yang diizinkan oleh Allah akan sesuatu perkara dan diakui perintah itu oleh Nabi s. beliau membaca surah al-Fath di mana bacaan itu baginda melakukan tarji' (bacaan dengan suara yang lunak dan tartil).a.Maksudnya: Daripada Abu Hurayrah r. sedang menunggang unta. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud: Maksudnya: Daripada Abdullah bin Mughaffal.a.w pada hari pembukaan kota Makkah.a bahawa Rasulullah s. a. beliau berkata: Aku melihat Rasulullah s.a. .

Tarannum boleh menjadi medium pengajaran dan pembelajaran. Boleh memantapkan pemahaman kefahaman FARDU KIFAYAH • • • • Soalan 2. Menjatuhkan dan menghina kemukjizatan al-Quran. Boleh menghilangkan keraguan terhadap mukjizat al-Quran. ii. Sekiranya boleh mengurangkan kesalahan bacaan al-Quran. Tarannum mempunyai budaya seni yang mengajak ke arah khusyuk dan menginsafi mukjizat al-Quran.• • Pendapat ini dikuatkan lagi berdasarkan pendapat sebilangan daripada para Sahabat dan Tabi`in seperti Umar bin al-Khattab. Menimbulkan fitnah. Ibnu Abbas. Abu Bakr al-`Arabi Di antara dalil aqli yang menyokong pendapat ini ialah: Tarannum boleh menarik minat masyarakat untuk mendekati al-Quran.10 markah ( modul m/s 33) -Setiap satu isi dan huraian – 2 markah.haram dan fardu kifayah:. • • • • i. Menghalang kemajuan dan perkembangan proses meninggikan kedudukan al-Quran.6 markah (modul m/s 21) -Setiap satu hukum dan huraian-2 markah. Abu Ja`far al-Tabari. HARAM • • • • Menyeleweng ke arah perkara-perkara yang dilarang Islam. iii. Bil 1 Peranan Suara Catatan Menentukan bunyi sesuatu huruf Iaitu menerusi alat-alat pertuturan . (14 markah) b)Penerangan hukum makruh. Boleh menambahkan keelokkan bacaan al-Quran. Sekiranya merosakkan keaslian al-Quran. Ibnu Mas`ud. a)Peranan suara dan huraiannya:. MAKRUH Sekiranya mengganggu ketenteraman awam. Mengganggu khusyuk dalam mentadabbur al-Quran. Mengganggu ketenangan dalam beribadah.

Latihan suara secara memainkan lagu di dalam persembahan. Latihan suara dengan membawa Burdah.10 markah ( modul m/s 36) -Setiap satu dan huraian. 4 5 b)Kaedah melatih suara:. Iaitu menerusi proses penyusunan perkara-perkara di atas dengan teknikteknik yang tertentu. Khayshum dan Jawf. kasar dan licin.atau kalimah al-Quran dengan tetap. . Soalan 3. sederhana. Latihan suara untuk menghidupkan Ikhtilal al-Lahn. tekak. Latihan suara secara menyumbang Tabaqah. Menentukan nada dan irama (lagu) yang tertentu. Menentukan peningkatan (Tabaqah) rendah. Lisani dan Shafawi. Latihan suara dengan menggunakan Qit`ah dan Mahattah. keras. Latihan suara dengan cara Sulalam Nuzul dan Sulalam Su`ud. tinggi dan tertinggi. Latihan suara dalam Fasohah dengan Lahjah Arab. Latihan suara untuk mendapatkan Jawab al-Jawab. Latihan suara dengan cara sebutan Lahjah Arab. 2 Menentukan bunyi sifat-sifat huruf mengikut lahjah yang dikehendaki. yang tertentu seperti Halqi. Latihan suara untuk melembutkan nada suara di dalam bacaan. Iaitu menerusi alat proses suara seperti dada. 3 Menentukan tekanan bunyi yang Iaitu menerusi saluran udara dan menarik seperti lembut.2 markah. rongga hidung dan rongga otak. Iaitu menerusi alat-alat pembesaran dan penyuburan suara seperti Halqum. pernafasan yang tertentu. Lataihan suara dengan cara membentuk Tabaqah. Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kualiti Suara Latihan suara dalam Harakah supaya dapat memantapkan Maqam. Latihan suara untuk menyampaikan kepada tahap yang dikehendaki. halus.

Sejarah perkembangannya:. a)Sifat-sifat tarannum Rast:. -mempunai kesesuian dengan ayat yang mengambarkan permohonan adan penceritaan.(3 markah) Bahasa-nama bagi tempat yang terletak di daerah Hamadan Parsi. Walau bagaimanapun identiti asalnya iaitu alunan rentak irama Nahawand masih lagi dikekalkan. -mempunyai kesesuaian dengan tabaqah yang sederhana -mempunyai kehalusan seni yang mempesona. -mempunyai unsur kesederhanaan yang mampu memikat jiwa.12 markah ( modul m/s 73) *Setiap satu isi dan huraian. -Memberikan tenaga dan semangat pada bacaan dan persembahan -Memberi tenaga pada gerakan tarannum yang seterusnya -Menarik serta member kepuasan kepada pendengar .8 markah (modul m/s 72) Definisi:.10 markah (modul m/s 85).gembira. Terdapat perubahan dalam tarannum Nahawand kerana para Qurra’ dari Mesir yang mengubahnya mengikut selera budaya mereka.10 markah (modul m/s 84 ). (10 markah) b)Peranan tarannum Rast:.a) Definisi Nahawand dan sejarah perkembangan:. -mempunyai gerak ringan dan berkesan. b)Sifat-sifat aluanan Nahawand:. iaitu Ibnu Sina atau nama sebenarnya ialah Abu Ali al-Husayn bin Abdullah bin Hasan bin Ali bin Sina.larangan dan sebagainya.2 markah. -Hamadan adalah sebuah kota yang sangat popular suatu ketika dahulu di mana di sana lahirnya sebuah karya yang terkenal dalam bidang perubatan iaitu al-Qanun Fi al-Tibb yang ditulis oleh Bapa Perubatan. -mempunyai kelembutan yang penuh sopan. Soalan 4.marah. *setiap satu isi dan huraian.( 5 markah) -Nahawand ini adalah merupakan suatu nama tempat di daerah Hamadan yang terletak di negara Parsi atau sekarang dikenali sebagai Iran. -Gerakannya bersifat lincah yang halus cergas -Mempunyai kesesuaian dengan mana-mana tobaqat suara -Mempunyai kesesuaian dengan kesemua bentuk ayat di dalam al-Quran samada yang Berbentuk sedih.2 markah. -Mempunyai gerak yang lembut dalam ketegasan -Mempunyai kelembutan alunan yang mempersonakan dan memberangsangkan bacaan. Istilah-nama khusus bagi suatu jenis alunan tarannum atau maqamat yang dipopularkan oleh para Qari dari daerah tersebut mengikut citarasa dan sosiobudayanya yang tersendiri. *setiap satu isi dan huraian – 2 markah.

(15 markah) b) Dua tujuan ayat ini diturunkan:. .Quran dengan memperelokkan suara dengan mengikuti tahap-tahap (tabaqah) yang tertentu.w menggalakkan umatnya memperelokkan bacaan al-Quran dengan kelunakan suara iaitu merupakan bonus dalam membaca al-Quran secara tartil. -Kaedah tahsin al-saut adalah sejajar dengan galakan membaca al. (5 markah) menyempurnakan BAHAGIAN C. -Orang yang beriman akan sentiasa memelihara bacaan al-Quran dan hak-hak bacaannya iaitu dengan bertajwid.5 markah. -Hadis ini menunjukkan bahawa Rasulullah s.-Membantu untuk menyampaikan mesej al-Quran dan makna ayat -Membantu qari dan qariah menyebut huruf-huruf al-Quran dengan fasih (10 markah) Soalan 5.15 markah (modul m/s 4) Setiap satu isi dan huraian. -Hadis ini juga menggesa agar para Qari menjaga kualiti dan mutu suara dalam membaca al-Quran serta mempertingkatkannya ke arah yang lebih baik.5 markah (modul m/s 7) -Kepentingan menyempurnakan bacaan al-Quran dengan tepat supaya dapat mengelak daripada berubah makna ayat dan merosakkan hukum tajwid. a) Tiga intipati penting yang terdapat di dalam hadis berikut:.a.

-Manakala Syeikh Saad al-Ghamidi yang sering dikumandangkan bacaannya oleh rakyat Malaysia pula sering juga menggunakan tarannum ini dalam bacaan murattalnya. -Mempunyai kelembutan yang menusuk kalbu -Memepunyai kesesuaian dengan mana-mana tabaqat -Mempunyai kesesuaian dengan ayat cerita. di mana bentuk dan alunannya lebih lembut dan lebih bersopan. yang menunjukkan tentang . -Setelah diubahsuai. -Tarannum Sikah adalah sebuah lagu yang berasal dari negara Parsi. ia diterima pakai oleh pakar-pakar tarannum al-Quran dari negara Hijazi dan dipopularkan kepada seluruh Qari di segenap pelusuk dunia ini mengikut lahjah Arab Hijazi bermula dari kurun ketujuh sehingga kurun kesembilan belas Masihi. Dr.Setiap satu isi dan huraian – 2 markah. NuaÊna dan lain-lain.Penutup/kesimpulan-2 markah. hari kiamat dan sebagainya. Soalan 2. -Sekarang telah dipopularkan semula oleh para Qari Mesir yang dikenali dengan nama Sikah Misri. Sifat-sifat tarannum sikah:-Mempunyai gerak lembut dan ringan yang menyakinkan. 20 markah. -Ia amat sesuai digunakan pada ayat-ayat yang menceritakan tentang kerohanian. -Di antara Qari-qari Mesir kontemporari yang masyhur dan sering menggunakan tarannum ini dalam bacaan berlagu mereka ialah Syeikh Shahhat Mohammad Anwar. 3. -Tarannum Sikah adalah sebuah tarannum yang unik.merayu. 20 markah (modul m/s 114-116) 1.Pendahuluan.memohon. 2.merintih dan sebagainya.2 markah.Soalan 1. -Gerakannya yang tampak ringan dan bersahaja membuatkan ia berbeza daripada tarannum-tarannum lain dari sudut bentuk lagunya. kisahkisah nabi atau sesuatu kaum di dalam al-Quran.

-Ilmu tarannum tidak diajar/didedahkan secara khusus dalam sukatan pelajaran sekolah rendah. -Kurang mendapat dorongan/sokongan daripada bapa.2 markah. 2. -Pembelajaran ilmu tarranum adalah suatu tuntutan sahaja bukannya kewajipan seperti ilmu tajwid. 3. . -Tidak mahir kemahiran dalam pembacaan al-Quran.Setiap satu isi serta huraian/contoh-2 markah -Tidak berminat-suara tidak elok. -Ilmunya yang pelbagai/jenis-contoh bayyati. -Mana-mana faktor yang munasabah.Penutup/kesimpulan-2 makah.1. -Tenaga pengajar yang mahir dalam ilmu tarannum kurang.soba.masyarakat.sikah dan sebagai.Pendahuluan.ahli politik dan lain-lain lagi semua pihak seperti ibu -Tempat pengajian/pengajaran ilmu tarannum masih lagi kurang samada dari pihak kerajaan seperti JAKIM atau KPM sendiri.