P. 1
SPK_16_1994(tkr)[1]

SPK_16_1994(tkr)[1]

|Views: 3,685|Likes:
Published by abu_aljabar

More info:

Published by: abu_aljabar on Oct 06, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as XLS, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/08/2014

pdf

text

original

BAHAGIAN 1

1. Nama : …………………………………………………. (No. F/P) …………………………………….
2. Jantina : ……………………….. 3. Taraf Perkahwinan : ……………………………………………..
4. No. Kad Pengenalan : …………………………………………………….
5. Jawatan : ………………………………………………………………………………………………………
6. Skim Perkhidmatan : …………………………………………………………………………………………
7. Tempoh Perkhidmatan
di pejabat terakhir : Dari : ………………………… hingga ………………………………
Tahun Bulan
8. Tempat bertugas sebelum bertukar dan alamatnya :-
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
9. Tempat bertugas selepas bertukar dan alamat :-
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
10. Jarak Ibu Pejabat sebelum bertukar dengan Ibu Pejabat selepas bertukar
(bagi pertukaran dalam negeri sahaja) ………………………. km
11. No. rujukan surat arahan pertukaran : ………………………………………………………………
(sesalinan surat hendaklah disertakan)
12. Saya memohon pertukaran atas kadar : ………………………………………………………………
(Nyatakan berkeluarga/bujang)
13. Butir - butir keluarga : -
a. Nama suami/isteri : ………………………………………………………………………………………
b. Pekerjaan suami / isteri : ……………………………………………………………………………….
c. Alamat tempat bertugas (suami/isteri) : ……………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………
d. Tarikh mula bertugas (suami/isteri) : …………………………………………………………………
e. Bilangan anak dalam tanggungan : …………………………………………………………………..
f. Tarikh suami/isteri bertugas di tempat baru : ……………………………………………………….
g. Adakah suami/isteri membuat permohonan bayaran perpindahan dan pertukaran?
Ya / Tidak (Jika ya-sertakan dokumen-dokumen berkaitan)
Lampiran A (SPK 16/1994)
Borang Permohonan Bayaran Perpindahan
Dan Pertukaran Bagi Kes-Kes Pertukaran
Atas Permohonan Sendiri
14. Berapa kali pernah bertukar dalam tempoh perkhidmatan. Nyatakan tarikh
dan tempat pertukaran :-
kali
Tarikh Tempat
14.1 ……………………….. ………………………………………………….
14.2 ……………………….. ………………………………………………….
14.3 ……………………….. ………………………………………………….
14.4 ……………………….. ………………………………………………….
14.5 ……………………….. ………………………………………………….
15. Sebab - sebab pertukaran :
Kerana mengikuti suami / isteri yang telah bertukar
terlebih dahulu.
Tarikh pertukaran suami - isteri :
…………………………….
(Kepilkan surat arahan pertukaran)
Telah lama berkhidmat di kawasan hidup
susah dan menerima bayaran insentif
pendalaman. (Pek. Perkhidmatan Bil 1/91)
Sebab-sebab kesihatan pegawai/ahli
keluarga (anak dan isteri/suami)
(Kepilkan surat pengesahan dari Pegawai
Perubatan Kerajaan)
Menjaga ibu/bapa yang sakit dan uzur
serta memerlukan penjagaan rapi.
(Kepilkan surat pengesahan dari Pegawai
Perubatan Kerajaan)
Menuntut kadar Keluarga kerana …………..
………………………………………………….
………………………………………………….
………………………………………………….
16. Sebab-sebab pertukaran selain dari para 15 di atas. Sila gunakan lampiran berasingan
jika tidak mencukupi)
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
17. Saya mengesahkan maklumat-maklumat yang dinyatakan di atas adalah benar dan
saya mengakui telah berpindah rumah kerana pertukaran ini.
Tarikh : ………………………. …………………………………………………
( )
BAHAGIAN II (Diisi oleh Pegawai Atasan Pemohon)
Disahkan bahawa maklumat-maklumat yang diberikan
oleh pemohon adalah didapati benar.
Tarikh : ………………………. …………………………………………………
BAHAGIAN III (Diisi oleh Ketua Jabatan yang meluluskan permohonan)
Permohonan bayaran perpindahan Encik/Puan/Cik.
…………………………………………………………………………….
* diluluskan/tidak diluluskan.
Tarikh : ………………………. …………………………………………………
Nota : * Potong yang tidak berkenaan.
Dan Cop Jawatan.
Tandatangan
Ketua Jabatan
Nama dan Tandatangan Pemohon
Tandatangan
Ketua Unit
if you put much emotional in a relationship, it becomes boring. but, if you put fun in it, it will be memorized.

. Sebab-sebab pertukaran selain dari para 15 di atas. Sebab . ……………………….. Berapa kali pernah bertukar dalam tempoh perkhidmatan. 15.14. (Kepilkan surat arahan pertukaran) Telah lama berkhidmat di kawasan hidup susah dan menerima bayaran insentif pendalaman.. Sila gunakan lampiran berasingan jika tidak mencukupi) ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… . ………………………. 16. (Pek..1 14.. Perkhidmatan Bil 1/91) Sebab-sebab kesihatan pegawai/ahli keluarga (anak dan isteri/suami) (Kepilkan surat pengesahan dari Pegawai Perubatan Kerajaan) Menjaga ibu/bapa yang sakit dan uzur serta memerlukan penjagaan rapi.5 ……………………….. …………………………………………………. …………………………………………………. Nyatakan tarikh dan tempat pertukaran :kali Tarikh 14.3 14. …………………………………………………. Tarikh pertukaran suami .2 14. (Kepilkan surat pengesahan dari Pegawai Perubatan Kerajaan) Menuntut kadar Keluarga kerana …………. ………………………………………………….sebab pertukaran : Kerana mengikuti suami / isteri yang telah bertukar terlebih dahulu. ……………………….isteri : ……………………………. ………………………………………………….4 14. Tempat …………………………………………………. …………………………………………………. ………………………. ………………………………………………….

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->