P. 1
SPK_16_1994(tkr)[1]

SPK_16_1994(tkr)[1]

|Views: 3,634|Likes:
Published by abu_aljabar

More info:

Published by: abu_aljabar on Oct 06, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as XLS, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/08/2014

pdf

text

original

BAHAGIAN 1

1. Nama : …………………………………………………. (No. F/P) …………………………………….
2. Jantina : ……………………….. 3. Taraf Perkahwinan : ……………………………………………..
4. No. Kad Pengenalan : …………………………………………………….
5. Jawatan : ………………………………………………………………………………………………………
6. Skim Perkhidmatan : …………………………………………………………………………………………
7. Tempoh Perkhidmatan
di pejabat terakhir : Dari : ………………………… hingga ………………………………
Tahun Bulan
8. Tempat bertugas sebelum bertukar dan alamatnya :-
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
9. Tempat bertugas selepas bertukar dan alamat :-
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
10. Jarak Ibu Pejabat sebelum bertukar dengan Ibu Pejabat selepas bertukar
(bagi pertukaran dalam negeri sahaja) ………………………. km
11. No. rujukan surat arahan pertukaran : ………………………………………………………………
(sesalinan surat hendaklah disertakan)
12. Saya memohon pertukaran atas kadar : ………………………………………………………………
(Nyatakan berkeluarga/bujang)
13. Butir - butir keluarga : -
a. Nama suami/isteri : ………………………………………………………………………………………
b. Pekerjaan suami / isteri : ……………………………………………………………………………….
c. Alamat tempat bertugas (suami/isteri) : ……………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………
d. Tarikh mula bertugas (suami/isteri) : …………………………………………………………………
e. Bilangan anak dalam tanggungan : …………………………………………………………………..
f. Tarikh suami/isteri bertugas di tempat baru : ……………………………………………………….
g. Adakah suami/isteri membuat permohonan bayaran perpindahan dan pertukaran?
Ya / Tidak (Jika ya-sertakan dokumen-dokumen berkaitan)
Lampiran A (SPK 16/1994)
Borang Permohonan Bayaran Perpindahan
Dan Pertukaran Bagi Kes-Kes Pertukaran
Atas Permohonan Sendiri
14. Berapa kali pernah bertukar dalam tempoh perkhidmatan. Nyatakan tarikh
dan tempat pertukaran :-
kali
Tarikh Tempat
14.1 ……………………….. ………………………………………………….
14.2 ……………………….. ………………………………………………….
14.3 ……………………….. ………………………………………………….
14.4 ……………………….. ………………………………………………….
14.5 ……………………….. ………………………………………………….
15. Sebab - sebab pertukaran :
Kerana mengikuti suami / isteri yang telah bertukar
terlebih dahulu.
Tarikh pertukaran suami - isteri :
…………………………….
(Kepilkan surat arahan pertukaran)
Telah lama berkhidmat di kawasan hidup
susah dan menerima bayaran insentif
pendalaman. (Pek. Perkhidmatan Bil 1/91)
Sebab-sebab kesihatan pegawai/ahli
keluarga (anak dan isteri/suami)
(Kepilkan surat pengesahan dari Pegawai
Perubatan Kerajaan)
Menjaga ibu/bapa yang sakit dan uzur
serta memerlukan penjagaan rapi.
(Kepilkan surat pengesahan dari Pegawai
Perubatan Kerajaan)
Menuntut kadar Keluarga kerana …………..
………………………………………………….
………………………………………………….
………………………………………………….
16. Sebab-sebab pertukaran selain dari para 15 di atas. Sila gunakan lampiran berasingan
jika tidak mencukupi)
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
17. Saya mengesahkan maklumat-maklumat yang dinyatakan di atas adalah benar dan
saya mengakui telah berpindah rumah kerana pertukaran ini.
Tarikh : ………………………. …………………………………………………
( )
BAHAGIAN II (Diisi oleh Pegawai Atasan Pemohon)
Disahkan bahawa maklumat-maklumat yang diberikan
oleh pemohon adalah didapati benar.
Tarikh : ………………………. …………………………………………………
BAHAGIAN III (Diisi oleh Ketua Jabatan yang meluluskan permohonan)
Permohonan bayaran perpindahan Encik/Puan/Cik.
…………………………………………………………………………….
* diluluskan/tidak diluluskan.
Tarikh : ………………………. …………………………………………………
Nota : * Potong yang tidak berkenaan.
Dan Cop Jawatan.
Tandatangan
Ketua Jabatan
Nama dan Tandatangan Pemohon
Tandatangan
Ketua Unit
if you put much emotional in a relationship, it becomes boring. but, if you put fun in it, it will be memorized.

Perkhidmatan Bil 1/91) Sebab-sebab kesihatan pegawai/ahli keluarga (anak dan isteri/suami) (Kepilkan surat pengesahan dari Pegawai Perubatan Kerajaan) Menjaga ibu/bapa yang sakit dan uzur serta memerlukan penjagaan rapi..sebab pertukaran : Kerana mengikuti suami / isteri yang telah bertukar terlebih dahulu. Tempat …………………………………………………. 15. ……………………….14. …………………………………………………. Sebab . (Kepilkan surat pengesahan dari Pegawai Perubatan Kerajaan) Menuntut kadar Keluarga kerana …………. …………………………………………………. …………………………………………………. Sebab-sebab pertukaran selain dari para 15 di atas.3 14. ………………………. …………………………………………………..4 14. ……………………….... ………………………………………………….isteri : ……………………………. Berapa kali pernah bertukar dalam tempoh perkhidmatan.. ………………………. Nyatakan tarikh dan tempat pertukaran :kali Tarikh 14.1 14. (Kepilkan surat arahan pertukaran) Telah lama berkhidmat di kawasan hidup susah dan menerima bayaran insentif pendalaman. Sila gunakan lampiran berasingan jika tidak mencukupi) ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… . …………………………………………………. …………………………………………………. (Pek.5 ………………………. 16.2 14. Tarikh pertukaran suami .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->