KANDUNGAN

• Akta Pendidikan 1996 & Akta Pendidikan (Pindaan) 2002 • Peraturan-Peraturan Pendidikan

PERLEMBAGAAN NEGARA
Pelbagai Akta/Undang-Undang contoh:Akta Pendidikan Kontrak Penghinaan/Defamation Jenayah, dll.

Perlembagaan Persekutuan
Ibu undang-undang Malaysia Mana-mana undang-undang yang didapati bercanggah dengan Perlembagaan akan gugur dengan sendirinya.

AKTA PENDIDIKAN 1996 (Akta 550) (LATAR BELAKANG)

AKTA PENDIDIKAN 1996 (Akta 550) (LATAR BELAKANG)

Akta Pendidikan 1996 diperkenankan oleh Yang Dipertuan Agong setelah diluluskan oleh Parlimen pada 15 Julai 1996.
o Diwartakan pada 1 Ogos 1996. o Dikuatkuasakan pada 31/12/1997

Menggantikan Akta Pelajaran 1961.
• Inti pati kandungan dalam akta

berasaskan perakuan-perakuan dalam Laporan Kabinet 1979 dan Laporan Jawatankuasa Mengkaji Akta Pelajaran 1961,(1989). • Majlis Perundingan Akta Pendidikan ditubuhkan pada 1990.

1

Permulaan (1 . Kebangsaan (15 .125) Rayuan (126 . Rasional kandungan pendidikan kebangsaan. XIV. IX.139) Pelbagai (140 .102) Pendaftaran Guru (103 . Akta 550 dibahagikan kepada 16 bahagian dengan 156 seksyen.129) Peraturan-Peraturan (130 . XI.106) Jemaah Nazir (117 122) Kewangan (123 . X.14) Sistem Pendidikan IV.9) III. SUSUNAN SEKSYEN AKTA PENDIDIKAN 1996 Mukadimah I. Pindaan terbaru (Akta A1152) diwartakan pada bulan Disember 2002. XIII. Majlis Penasihat Pendidikan Kebangsaan (10 . XVI. Institusi Pendidikan Swasta (73 . Penilaian dan peperiksaan (67 . Pendaftaran Instusi Pendidikan (79 .145) Peralihan dan Pemansuhan (146 156) KANDUNGAN UTAMA AKTA PENDIDIKAN 1996 • • • • • • • • Tafsiran Istilah Bahasa kebangsaan Guru Ibu bapa Institusi pendidikan Ketua pendaftar Murid Sekolah Sekolah bantuan kerajaan Bahasa Kurikulum Kebangsaan Pengajaran Agama Islam Pengajaran Agama Selain Dari Agama Islam Penilaian dan Peperiksaan Murid Pengurusan Sekolah Kuasa Menteri Membuat Peraturan Dendaan dan Kompaun Sistem Pendidikan Kebangsaan Pendidikan prasekolah Pendidikan rendah Pendidikan menengah Pendidikan lepas menengah Pendidikan tinggi Seksyen 15 Akta Pendidikan (Pindaan) 2002 (AKTA A1152) Kandungan Utama Pindaan Seksyen 22 Kurikulum Prasekolah Kebangsaan hendaklah digunakan oleh semua tadika Seksyen 29A Pendidikan rendah menjadi pendidikan wajib Pindaan di atas berkuat kuasa mulai 1 Januari 2003 2 . XV. Falsafah Pendidikan Kebangsaan sebagai landasan kepada Dasar Pendidikan Kebangsaan. Pentadbiran (3 .• • • • • Terdapat pendahuluan pada Akta 550 yang menyatakan kepentingan dan hala tuju Dasar Pendidikan Kebangsaan.131) Kesalahan dan Penalti (132 .2) II.66) V.78) VIII. Pendidikan tinggi (70 72) VII.69) VI. XII.

.Sekyen 70. Malaysia Kita.) Pengkorporatan IPTA supaya wujud keupayaan governan secara autonomi Jaminan kualiti terhadap program yang dilaksanakan oleh Institusi Pengajian Tinggi Swasta (IPTS) melalui pengiktirafan Lembaga Akreditasi Negara (LAN) Pemberian taraf universiti kepada ITM Jaminan bantuan pendidikan tinggi melalui Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Negara (PTPTN) bagi pelajar yang layak dan diterima masuk ke IPTA dan IPTS PERATURANPERATURAN-PERATURAN PENDIDIKAN BERKAITAN AKTA PENDIDIKAN 1996 • • RUJUKAN Pindaan Akta Pendidikan 1996 (Akta A1152) yang diwartakan pada Disember 2002. Kementerian Pendidikan Malaysia.Seksyen 71. Pembangunan Pendidikan 2001 – 2010. . (2001). Institut Tadbiran Awam. Kuala Lumpur: AG Grafik Sdn. Kuala Lumpur: Percetakan Nasional Malaysia. 3 . Bhd. Kuala Lumpur: Kementerian Pendidikan Malaysia.Seksyen 72 Akta yang berkaitan ialah Akta 555 Implikasi Penguatkuasaan Akta Pendidikan 1996 Penginstitusian pendidikan prasekolah ke dalam sistem pendidikan kebangsaan Peluasan peluang pendidikan Peluasan pendidikan swasta terutamanya pada peringkat tinggi Penyediaan khidmat nasihat kepada pelaksanaan Institusi Pendidikan Tinggi Awam (IPTA) Implikasi Penguatkuasaan Akta (sambungan . Educational Planning and Research Division. Laporan Tahunan Kementerian Pendidikan Malaysia 2001. Peraturan-peraturan boleh menetapkan penalti kerana pelanggarannya (hukuman dendaan atau kedua-duanya tetapi tidak lebih RM 10.00 atau dipenjara tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya . Education in Malaysia: A Journey to Excellence. Menteri boleh membuat peraturan-peraturan bagi 32 perkara lain seperti disenaraikan dalam seksyen 130 (2).000 atau tempoh penjaraan melebih enam bulan). Bahagian Perancangan dan Pembangunan Penyelidikan.000. Kuala Lumpur: Ministry of Education. (2001). (2001). Melanggar Seksyen 71 adalah satu kesalahan dan jika disabitkan boleh didenda tidak melebihi RM 50.HUBUNGAN AKTA 550 DENGAN AKTA-AKTA LAIN AKTA• • • Penggubalan dan Pindaan Akta Berkaitan Dengan Pendidikan Ke Arah Mencapai Wawasan 2020 Akta Pendidikan 1996 Akta Pendidikan Institusi Swasta 1996 Akta Majlis Pendidikan Tinggi Negara 1996 Akta Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Negara 1996 Akta Universiti dan Kolej Universiti (Pindaan) 1996 Akta Lembaga Akreditasi Negara 1996 Akta Institut Teknologi MARA (Pindaan) 2000 Akta Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Negara (Pindaan) 2000 Akta Pendidikan 1996 (Pindaan) 2002 • Menteri bertanggungjawab ke atas Institusi Pendidikan tinggi (IPT) . (1991). • Menteri boleh membuat peraturan bagi maksud melaksanakan peruntukan Akta ini. Larangan penubuhan IPT kecuali mengikut undang-undang bertulis tentang IPT .

Nota Kursus Penggubalan dan Penilaian Dasar Awam. Melbourne: Monash University. Studies in Educational Policy and Administration (Educational Government).• • Angus. Kuala Lumpur. L. Mohd. Taib Hashim. INTAN. (1998). (1997). 4 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful