P. 1
Sejarah Perjalanan Hidup Nabi Muhammad SAW

Sejarah Perjalanan Hidup Nabi Muhammad SAW

|Views: 460|Likes:
Published by metaphors619

More info:

Published by: metaphors619 on Oct 07, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/04/2013

pdf

text

original

Kelahiran Nabi SAW

Usia Abd’l-Muttalib sudah hampir mencapai tujuhpuluh tahun atau lebih tatkala Abrahah mencoba menyerang Mekah dan menghancurkan Rumah Purba. Ketika itu umur Abdullah anaknya sudah duapuluh empat tahun, dan sudah tiba masanya dikawinkan. Pilihan Abd’l-Muttalib jatuh kepada Aminah bint Wahb bin Abd Manaf bin Zuhra, – pemimpin suku Zuhra ketika itu yang sesuai pula usianya dan mempunyai kedudukan terhormat. Pada hari perkawinan Abdullah dengan Aminah itu, Abd’l-Muttalib juga kawin dengan Hala, puteri pamannya. Dari perkawinan ini lahirlah Hamzah, paman Nabi dan yang seusia dengan dia. Abdullah dengan Aminah tinggal selama tiga hari di rumah Aminah, sesuai dengan adat kebiasaan Arab bila perkawinan dilangsungkan di rumah keluarga pengantin puteri. Sesudah itu mereka pindah bersama-sama ke keluarga Abd’l-Muttalib. Beberapa saat setelah perkawinan, Abdullahpun pergi dalam suatu usaha perdagangan ke Suria dengan meninggalkan isteri yang dalam keadaan hamil. Dalam perjalanannya itu Abdullah tinggal selama beberapa bulan. Dalam pada itu ia pergi juga ke Gaza dan kembali lagi. Kemudian ia singgah ke tempat saudara-saudara ibunya di Medinah sekadar beristirahat sesudah merasa letih selama dalam perjalanan. Sesudah itu ia akan kembali pulang dengan kafilah ke Mekah. Akan tetapi kemudian ia menderita sakit di tempat saudara-saudara ibunya itu. Kawan-kawannyapun pulang lebih dulu meninggalkan dia. Abd’l-Muttalibmengutus Harith – anaknya yang sulung – ke Medinah, supaya membawa kembali bila ia sudah sembuh. Tetapi sesampainya di Medinah ia mengetahui bahwa Abdullah sudah meninggal dan sudah dikuburkan pula, sebulan sesudah kafilahnya berangkat ke Mekah. Kembalilah Harith kepada keluarganya dengan membawa perasaan pilu atas kematian adiknya itu. Rasa duka dan sedih menimpa hati Abd’l-Muttalib, menimpa hati Aminah, karena ia kehilangan seorang suami yang selama ini menjadi harapan kebahagiaan hidupnya.Peninggalan Abdullah sesudah wafat terdiri dari lima ekor unta, sekelompok ternak kambing dan seorang budak perempuan, yaitu Umm Ayman – yang kemudian menjadi pengasuh Nabi. Boleh jadi peninggalan serupa itu bukan berarti suatu tanda kekayaan; tapi tidak juga merupakan suatu kemiskinan.

Aminah melahirkan beberapa bulan kemudian. Selesai bersalin dikirimnya berita kepada Abd’l Muttalib di Ka’bah, bahwa ia melahirkan seorang anak laki-laki. Alangkah gembiranya orang tua itu setelah menerima berita. Sekaligus ia teringat kepada Abdullah anaknya. Gembira sekali hatinya karena ternyata pengganti anaknya sudah ada. Cepat-cepat ia menemui menantunya itu, diangkatnya bayi itu lalu dibawanya ke Ka’bah. Ia diberi nama Muhammad. Nama ini tidak umum di kalangan orang Arab tapi cukup dikenal. Mengenai tahun ketika Muhammad dilahirkan, beberapa ahli berlainan pendapat. Sebagian besar mengatakan pada Tahun Gajah (570 Masehi). Ibn Abbas mengatakan ia dilahirkan pada Tahun Gajah pada tanggal duabelas Rabiul Awal. Ini adalah pendapat Ibn Ishaq dan yang lain. Pada hari ketujuh kelahirannya itu Abd’l-Muttalib minta disembelihkan unta. Hal ini kemudian dilakukan dengan mengundang makan masyarakat Quraisy. Setelah mereka mengetahui bahwa anak itu diberi nama Muhammad, mereka bertanya-tanya mengapa ia tidak suka memakai nama nenek moyang. “Kuinginkan dia akan menjadi orang yang Terpuji,1 bagi Tuhan di langit dan bagi makhlukNya di bumi,” jawab Abd’l Muttalib.

Masa Kecil Nabi SAW
Sudah menjadi kebiasaan bangsawan-bangsawan Arab di Mekah bahwa anak yang baru lahir disusukan kepadakepada salah seorang Keluarga Sa’d. Sementara masih menunggu orang yang akan menyusukan itu Aminah menyerahkan anaknya kepada Thuwaiba, budak perempuan pamannya, Abu Lahab. Selama beberapa waktu ia disusukan, seperti Hamzah yang juga kemudian disusukannya. Jadi mereka adalah saudara susuan. Thuwaiba hanya beberapa hari saja menyusukan. Akhirnya datang juga wanita-wanita Keluarga Sa’d yang akan menyusukan itu ke Mekah. Mereka memang mencari bayi yang akan mereka susukan. Akan tetapi mereka menghindari anak-anak yatim, karena mereka mengharapkan upah yang lebih. Sedang dari anak-anak yatim sedikit sekali yang dapat mereka harapkan. Oleh karena itu di antara mereka itu tak ada yang mau mendatangi Muhammad. Salah seorang dari mereka, Halimah bint Abi-Dhua’ib, ternyata tidak mendapat bayi lain sebagai gantinya. Setelah mereka akan meninggalkan Mekah, Halimah memutuskan untuk mengambil Muhammad. Dia bercerita, bahwa sejak diambilnya anak itu ia merasa mendapat berkah. Ternak kambingnya gemuk-gemuk dan susunyapun bertambah. Tuhan telah memberkati semua yang ada

bahwa mengenai diri dan suaminya ia berkata: “Lalu saya pergi dengan ayahnya ke tempat itu. Atas peristiwa ini Ibn Ishaq membawa sebuah Hadis Nabi sesudah kenabiannya. Aku di baringkan. tidak terikat oleh sesuatu ikatan jiwa. Mukanya pucat-pasi. lalu mereka berkata: “Biarlah kami bawa anak ini kepada raja kami di negeri kami. Mereka mencari sesuatu di dalamnya. Demikian juga Ibu Halimah dan keluarganya tempat dia menumpahkan rasa kasih sayang dan hormat selama hidupnya itu. Kuperhatikan dia. Tak tahu aku apa yang mereka cari. Dia dibaringkan. Lima tahun masa yang ditempuhnya itu telah memberikan kenangan yang indah sekali dan kekal dalam jiwanya.” Dan tentang Halimah ini ada juga diceritakan. dan berkata kepada ibu-bapanya: “Saudaraku yang dari Quraisy itu telah diambil oleh dua orang laki-laki berbaju putih. Kami jumpai dia sedang berdiri. perutnya dibedah. demikian juga ayahnya. puterinya. sebelum usianya mencapai tiga tahun. Dilihatnya belakang anak itu. Udara sahara dan kehidupan pedalaman yang kasar menyebabkannya cepat sekali menjadi besar. disusukan oleh Halimah dan diasuh oleh Syaima’. tiba-tiba anak yang dari Keluarga Sa’d itu kembali pulang sambil berlari. dibawanya anak itu kembali kepada ibunya di Mekah. Kamilah yang mengetahui keadaannya.” Halimah lalu cepat-cepat menghindarkan diri dari mereka dengan membawa anak itu. dikatakan bahwa sebab dikembalikannya kepada ibunya bukan karena cerita adanya dua malaikat itu. dan keterangan lain mengatakan karena kehendak Halimah sendiri. juga tidak oleh ikatan materi. Ia dibawa kembali supaya lebih matang. Lalu kami tanyakan: “Kenapa kau. lalu perutku di bedah. melainkan ada beberapa orang Nasrani Abisinia memperhatikan Muhammad dan menanyakan kepada Halimah tentang anak itu. kata sebuah keterangan. Yakni. nak?” Dia menjawab: “Aku didatangi oleh dua orang laki-laki berpakaian putih. Dalam riwayat yang diceritakan Ibn Ishaq. juga memang dikuatirkan dari adanya serangan wabah Mekah. Setelah cukup dua tahun dan tiba masanya disapih. Dua tahun lagi anak itu tinggal di sahara. Anak ini akan menjadi orang penting. Halimah membawa anak itu kepada ibunya dan sesudah itu membawanya kembali ke pedalaman. Penduduk daerah itu pernah mengalami suatu masa paceklik . Hal ini dilakukan karena kehendak ibunya. menikmati udara pedalaman yang jernih dan bebas. dan menambah indah bentuk dan pertumbuhan badannya.” Keluarga itu kemudian ketakutan. bahwa sementara ia dengan saudaranya yang sebaya sesama anak-anak itu sedang berada di belakang rumah di luar pengawasan keluarganya. sambil di balik-balikan. ketika itulah terjadi cerita yang banyak dikisahkan orang. Selama dua tahun Muhammad tinggal di sahara. kalau-kalau terjadi sesuatu pada anak itu. Pada masa itu. Sesudah itu.padanya.

Tetapi apabila Muhammad yang datang maka didudukkannya ia di sampingnya diatas hamparan itu sambil ia mengelus-ngelus punggungnya. Sesampai mereka di Medinah kepada anak itu diperlihatkan rumah tempat ayahnya meninggal dulu serta tempat ia dikuburkan. Tetapi di tengah perjalanan. Sesudah cukup sebulan mereka tinggal di Medinah. sebatang kara. Terasa olehnya hidup yang makin sunyi. sudah ditakdirkan menjadi anak yatim. ia segera mengenalnya. Kematian Ibunda Ketika Nabi berusia 6 tahun. makin sedih. dan anak-anaknya lalu duduk pula sekeliling hamparan itu sebagai penghormatan kepada orang tua. yang setelah beberapa waktu tinggal bersama-sama. budak perempuan yang ditinggalkan ayahnya dulu.sesudah perkawinan Muhammad dengan Khadijah. Itu adalah yang pertama kali ia merasakan sebagai anak yatim. Melihat betapa besarnya rasa cintanya itu paman-paman Muhammad tidak mau membiarkannya di belakang dari tempat mereka duduk itu. Aminah membawanya ke Medinah untuk diperkenalkan kepada saudara-saudara kakeknya dari pihak Keluarga Najjar. Ia makin merasa kehilangan. kemudian meninggal dunia di tengah-tengah pamannya dari pihak ibu. Kini ia melihat sendiri . Ia memeliharanya sungguhsungguh dan mencurahkan segala kasih-sayangnya kepada cucu ini. Ia dihormati dan dikembalikan kepada keluarganya sesuai dengan keinginan wanita itu. Dan barangkali juga ibunya pernah menceritakan dengan panjang lebar tentang ayah tercinta itu. Dalam perjalanan itu dibawanya juga Umm Aiman. pulang menangis dengan hati yang pilu. sepulangnya ia dibekali dengan harta Khadijah berupa unta yang dimuati air dan empat puluh ekor kambing. ketika mereka sampai di Abwa’. Ketika Syaima. Anak itu oleh Umm Aiman dibawa pulang ke Mekah. yang kemudian meninggal dan dikuburkan pula di tempat itu. Aminah bersama rombongan kembali pulang dengan dua ekor unta yang membawa mereka dari Mekah. Bilamana Halimah kemudian mengunjunginya. Biasanya buat orang tua itu – pemimpin seluruh Quraisy dan pemimpin Mekah – diletakkannya hamparan tempat dia duduk di bawah naungan Ka’bah. puterinya berada di bawah tawanan bersama-sama pihak Hawazin setelah Ta’if dikepung. kemudian dibawa kepada Muhammad. Kemudian Abd’l-Muttalib yang bertindak mengasuh cucunya itu.2 ibunda Aminah menderita sakit. Baru beberapa hari yang lalu ia mendengar dari Ibunda keluhan duka kehilangan Ayahanda semasa ia masih dalam kandungan. Dan setiap dia datang dibentangkannya pakaiannya yang paling berharga untuk tempat duduk Ibu Halimah sebagai tanda penghormatan.

sedang Muhammad waktu itu baru berumur delapan tahun. sebagai yatim-piatu. Bersama Abu Talib Kemudian pengasuhan Muhammad di pegang oleh Abu Talib. Sekali lagi Muhammad dirundung kesedihan karena kematian kakeknya itu. sehingga selalu ia menangis sambil mengantarkan keranda jenazah sampai ketempat peraduan terakhir. Budi pekerti Muhammad yang luhur. Abu Talib mencintai kemenakannya itu sama seperti Abd’l-Muttalib juga. dalam usia delapanpuluh tahun. Karena kecintaannya itu ia mendahulukan kemenakan daripada anak-anaknya sendiri. cerdas. Sebaliknya Abbas yang mampu. kenangan sedih sebagai anak yatim-piatu itu bekasnya masih mendalam sekali dalam jiwanya sehingga di dalam Qur’anpun disebutkan. Abd’l-Muttalib. Oleh karena itu ia hanya memegang urusan siqaya (pengairan) tanpa mengurus rifada (makanan). Tetapi sungguhpun begitu. Begitu sedihnya dia. seperti yang sudah dialaminya ketika ibunya meninggal. 93: 6-7) Nabi kemudian di bawah asuhan kakeknya.dihadapannya. Tetapi orang tua itu juga meninggal tak lama kemudian. seperti ayah dulu. Sekalipun dalam kemiskinannya itu. Perjalanan Pertama Ke Syam . suka berbakti dan baik hati. Tubuh yang masih kecil itu kini dibiarkan memikul beban hidup yang berat. sekalipun dia bukan yang tertua di antara saudara-saudaranya. ibu pergi untuk tidak kembali lagi. tapi dia kikir sekali dengan hartanya. ketika Allah mengingatkan Nabi akan nikmat yang dianugerahkan kepadanya itu: “Bukankah engkau dalam keadaan yatim-piatu? Lalu diadakanNya orang yang akan melindungimu? Dan menemukan kau kehilangan pedoman. tapi dia tidak seberapa mampu. Dan tidak pula mengherankan kalau Abd’l-Muttalib menyerahkan asuhan Muhammad kemudian kepada Abu Talib. tapi Abu Talib mempunyai perasaan paling halus dan terhormat di kalangan Quraisy. lalu ditunjukkanNya jalan itu?” (Qur’an. Lebih-lebih lagi kecintaan Abd’lMuttalib kepadanya. Saudara tertua adalah Harith. itulah yang lebih menarik hati pamannya.

Dalam perjalanan ke daerah Syam ini ia berhenti di kebun-kebun yang lebat dengan buab-buahan yang sudah masak. Dalam perjalanan itulah. Ia melakukan pekerjaan yang biasa dikerjakan oleh mereka yang seusia dia. dengan sikap menyelidiki. Ia tidak puas terhadap segala yang didengar dan dilihatnya. tentang sejarahnya masa lampau. Didengarnya dsegala cerita orang-orang Arab dan penduduk pedalaman tentang bangunan-bangunan itu. bahwa dalam perjalanan inilah ia bertemu dengan rahib Bahira. kadang pergi bersama mereka ke pekan-pekan yang berdekatan dengan ‘Ukaz. dan bahwa rahib itu telah melihat tanda-tanda kenabian padanya sesuai dengan petunjuk cerita-cerita Kristen. Beliau dapat melihat luasnya padang pasir. serta segala sifat-sifat semacam itu yang diberikan Allah kepadanya sebagai suatu persiapan akan menerima risalah (misi) maha besar yang sedang menantinya. mendengarkan sajak-sajak yang dibawakan oleh penyair-penyair Mudhahhabat dan . didengarnya berita tentang Kitab Suci mereka serta oposisi Persia dari penyembah api terhadap mereka dan persiapannya menghadapi perang dengan Persia. ia turut dalam rombongan kafilah dagang bersama Abu Talib ke negeri Syam. Sekalipun usianya baru dua belas tahun. Taman-taman yang dilihatnya dibandingkannya dengan dataran pasir yang gersang dan gunung-gunung tandus di sekeliling Mekah itu. Bila tiba bulan-bulan suci. Majanna dan Dhu’l-Majaz. kadang ia tinggal di Mekah dengan keluarga. sebab dikuatirkan orang-orang Yahudi yang mengetahui tanda-tanda itu akan berbuat jahat terhadap dia.Ketika usia Nabi baru duabelas tahun. tinjauan yang begitu dalam. menerima apa adanya. Diceritakan. Ia bertanya kepada diri sendiri: Di manakah kebenaran dari semua itu? Masa Remaja Nabi SAW Muhammad yang tinggal dengan pamannya. tapi dia sudah mempunyai persiapan kebesaran jiwa. yang akan membuat ia lupa akan kebun-kebun di Ta’if serta segala cerita orang tentang itu. Ia melihat ke sekeliling. kecerdasan otak. menatap bintang-bintang yang berkilauan di langit yang jernih cemerlang. Nabiyullah mendapat pengalaman dan wawasan yang berguna. ingatan yang cukup kuat. Wadit’l-Qura serta peninggalan bangunan-bangunan Thamud. Di Syam Muhammad mengetahui berita-berita tentang Kerajaan Rumawi dan agama Kristennya. Dilaluinya daerah-daerah Madyan. meneliti. Rahib itu menasehatkan keluarganya supaya jangan terlampau dalam memasuki daerah Syam.

Demikian juga ‘Urwa menginginkan mengiringi kafilah itu. tatkala Tuhan memerintahkan ia menyampaikan risalahNya itu. ketika ia mendampingi paman-pamannya dalam Perang Fijar. Kalau Muhammad sudah mengenal seluk-beluk jalan padang pasir dengan pamannya Abu Talib. tetapi berlangsung selama empat tahun terusmenerus dan berakhir dengan suatu perdamaian model pedalaman.Mu’allaqat. Nu’man memilih ‘Urwa (Hawazin). kemurahan hati dan jasa-jasa mereka. Dinilainya semua itu dengan hati nuraninya. lalu membunuhnya dan mengambil kabilah itu. Ia kemudian mengikutinya dari belakang. setiap tahun mengirimkan sebuah kafilah dari Hira ke ‘Ukaz. dan hal ini menimbulkan kejengkelan Barradz (Kinana). ahli-ahli pidato membacakan sajak-sajak dan pidato-pidato dengan keluarganya dulu di pekan sekitar Mekah selama bulan-bulan suci. Perang fijar ini terjadi ketika Nabi berusia antara limabelas tahun sampai duapuluh tahun. yang melukiskan lagu cinta dan puisi-puisi kebanggaan. Didengarnya ahli-ahli pidato di antaranya orang-orang Yahudi dan Nasrani yang membenci paganisma Arab. Nu’man bin’l-Mundhir. Dengan demikian sejak muda-belia takdir telah mengantarkannya ke jurusan yang akan membawanya ke suatu saat bersejarah. saat mula pertama datangnya wahyu. Seorang pedagang. Yakni risalah kebenaran dan petunjuk bagi seluruh umat manusia. Mereka bicara tentang Kitab-kitab Suci Isa dan Musa. Maka terjadilah perang antara mereka itu. . sudah mendengar para penyair. dan mengajak kepada kebenaran menurut keyakinan mereka. dilihatnya ini lebih baik daripada paganisma yang telah menghanyutkan keluarganya itu. yaitu yang menderita korban manusia lebih kecil harus membayar ganti sebanyak jumlah kelebihan korban itu kepada pihak lain. tidak jauh dari ‘Arafat. melukiskan nenek moyang mereka. Perang Fijar Perang Fijar bermula dari peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh Barradz bin Qais dari kabilah Kinana kepada ‘Urwa ar-Rahhal bin ‘Utba dari kabilah Hawazin pada bulan suci yang sebenarnya dilarang untuk berperang. Maka dengan demikian Quraisy telah membayar kompensasi sebanyak duapuluh orang Hawazin. Barradz menginginkan membawa kafilah itu ke bawah pengawasan kabilah Kinana. peperangan mereka. Tetapi tidak sepenuhnya ia merasa lega. maka ia juga telah mengenal arti memanggul senjata. Perang ini hanya beberapa hari saja setiap tahun.

dan sejarah cukup menjadi saksi. dia gembala kambing. Jiwa besarnya yang selalu mendambakan kesempurnaan. minum minuman keras serta pelbagai macam kesenangan dan hiburan sepuas-puasnya Akan tetapi Nabi telah menjauhi semua itu.” Gembala kambing yang berhati terang itu. . Yang menyebabkan dia lebih banyak merenung dan berpikir.” Perang Fijar itu berlangsung hanya beberapa hari saja tiap tahun. itu lah yang menyebabkan dia menjauhi foya-foya. yang biasa menjadi sasaran utama pemduduk Mekah. dan yang akan dicapainya hanya dengan dasar kebenaran. Sedang selebihnya masyarakat Arab kembali ke pekerjaannya masing-masing. sebab aku tidak suka kalau tidak juga aku ikut melaksanakan. hidup dalam kemiskinan dan kekurangan. dalam udara yang bebas lepas di siang hari. dalam kemilau bintang bila malam sudah bertahta. Yang terang ia menjauhi itu bukan karena tidak mampu mencapainya.” Dan katanya lagi: “Musa diutus. Dengan rasa gembira ia menyebutkan saat-saat yang dialaminya pada waktu menggembala itu. Itu sebabnya. Kenyataan ini dibuktikan oleh julukan yang diberikan orang kepadanya dan bawaan yang ada dalam dirinya. dia gembala kambing. yang tidak mempunyai mata pencarian. juga ikut melemparkan panah dalam perang itu. menjalankan riba. menemukan suatu tempat yang serasi untuk pemikiran dan permenungannya. juga gembala kambing keluargaku di Ajyad. Di antaranya ia berkata: “Nabi-nabi yang diutus Allah itu gembala kambing. sejak masa ia kanak-kanak gejala kesempurnaan. sehingga penduduk Mekah semua memanggilnya Al-Amin (artinya ‘yang dapat dipercaya’). Ia mendambakan cahaya hidup yang akan lahir dalam segala manifestasi kehidupan.Beberapa tahun sesudah kenabiannya Rasulullah menyebutkan tentang Perang Fijar itu dengan berkata: “Aku mengikutinya bersama dengan paman-pamanku. kedewasaan dan kejujuran hati sudah tampak. Dia menggembalakan kambing keluarganya dan kambing penduduk Mekah. Daud diutus. Pahit-getirnya peperangan yang tergores dalam hati mereka tidak akan menghalangi mereka dari kegiatan perdagangan. ikut hanyut juga dalam hiburan itu. ialah pekerjaannya menggembalakan kambing sejak dalam masa mudanya itu. Mereka yang tinggal di pinggiran Mekah. aku diutus.

Setelah mendapat nasehat paman-pamannya Muhammad pergi dengan Maisara. Hal ini dikatakannya kepada kawannya pada suatu senja. Tetapi tiba-tiba ia tertidur. Pada malam berikutnya datang lagi ia ke Mekah. yang mengajak orang hidup tidak hanya mementingkan dunia. dalam perbuatan dan tingkah-lakunya Muhammad terhindar dari segala penodaan nama yang sudah diberikan kepadanya oleh penduduk Mekah. bahwa ia ingin turun ke Mekah. Kenikmatan demikian ini tidak memerlukan harta kekayaan yang besar. Oleh karena itu. dengan maksud yang sama. Khadijah setuju dengan upah empat ekor unta. Tetapi Allah SWT selalu melindunginya. Kenikmatan yang dirasakan Muhammad sejak masa pertumbuhannya yang mula-mula yang telah diperlihatkan dunia sejak masa mudanya adalah kenangan yang selalu hidup dalam jiwanya. kemudian kematian kakeknya. Terdengar olehnya irama musik yang indah. bermain-main seperti para pemuda di gelap malam. Ia duduk mendengarkan. dan dimintanya kawannya menjagakan kambing ternaknya itu. dan memang begitu adanya: Al-Amin. sesampainya di ujung Mekah. Pernikahan Dengan Khadijah ra Ketika Nabi itu berumur duapuluh lima tahun.Pemikiran dan permenungan demikian membuat ia jauh dari segala pemikiran nafsu manusia duniawi. Dengan mengambil jalan padang pasir kafilah itupun berangkat menuju Syam. Ia berada lebih tinggi dari itu sehingga adanya hidup palsu yang sia-sia akan tampak jelas di hadapannya. Abu Talib lalu menghubungi Khadijah untuk mengupah Muhammad untuk menjalankan perdagangannya. dengan . Abu Talib mendengar bahwa Khadijah sedang menyiapkan perdagangan yang akan dibawa dengan kafilah ke Syam. perhatiannya tertarik pada suatu pesta perkawinan dan dia hadir di tempat itu. sehingga orang dapat mengetahui: bagaimana ia memelihara diri dan menyesuaikannya dengan kehidupan batin. Lalu tertidur lagi sampai pagi. Pada suatu hari ia ingin bermain-main seperti pemuda-pemuda lain. Ini dimulai sejak kematian ayahnya ketika ia masih dalam kandungan. budak Khadijah. tetapi memerlukan suatu kekayaan jiwa yang kuat. seolah turun dari langit. kemudian kematian ibunya.

berharta. Maisara bercerita juga tentang Muhammad. Dalam waktu singkat saja kegembiraan Khadijah ini telah berubah menjadi rasa cinta. Pernah ia membicarakan hal itu kepada saudaranya yang perempuan – kata sebuah sumber. “Kalau itu disediakan dan yang melamarmu itu cantik. betapa tingginya budi-pekertinya. tidakkah akan kauterima?” “Siapa itu?” Nufaisa menjawab hanya dengan sepatah kata: “Khadijah. Hal ini menambah pengetahuan Khadijah di samping yang sudah diketahuinya sebagai pemuda Mekah yang besar jasanya. Nufaisa pergi menjajagi Muhammad seraya berkata: “Kenapa kau tidak mau kawin?” “Aku tidak punya apa-apa sebagai persiapan perkawinan. Muhammad bercerita dengan bahasa yang begitu fasih tentang perjalanannya serta laba yang diperolehnya. Dengan kejujuran dan kemampuannya ternyata Muhammad mampu benar memperdagangkan barangbarang Khadijah.” maka iapun menyatakan persetujuannya. Setelah tiba waktunya mereka akan kembali.” “Dengan cara bagaimana?” tanya Muhammad.” jawab Muhammad. terhormat dan memenuhi syarat. atau dengan sahabatnya. betapa halusnya wataknya. Demikian juga dengan karakter yang manis dan perasaannya yang luhur ia dapat menarik kecintaan dan penghormatan Maisara kepadanya. yang tutur kata dan pandangan matanya telah menembusi kalbunya. Setelah atas pertanyaan itu Nufaisa mengatakan: “Serahkan hal itu kepadaku. dan yang sebelum itu telah menolak lamaran pemuka-pemuka dan pembesar-pembesar Quraisy – tertarik juga hatinya mengawini pemuda ini. mengingat Khadijah sudah menolak permintaan hartawan-hartawan dan bangsawan-bangsawan Quraisy. Nufaisa bint Mun-ya – kata sumber lain.melalui Wadi’l-Qura. Madyan dan Diar Thamud serta daerah-daerah yang dulu pernah dilalui Muhammad dengan pamannya Abu Talib. sehingga dia – yang sudah berusia empatpuluh tahun. Setelah kembali di Mekah. Khadijah gembira dan tertarik sekali mendengarkan. mereka membeli segala barang dagangan dari Syam yang kira-kira akan disukai oleh Khadijah. demikian juga mengenai barang-barang Syam yang dibawanya. sesudah itu. . dengan cara perdagangan yang lebih banyak menguntungkan daripada yang dilakukan orang lain sebelumnya. Sebenarnya ia sendiri berkenan kepada Khadijah sekalipun hati kecilnya belum lagi memikirkan soal perkawinan.

Nabi Muhammad merupakan salah satu Nabi Ulul Azmi Sebelum masa kenabian. sebab Khuwailid ayahnya sudah meninggal sebelum Perang Fijar. di Mekkah (“Makkah”) dan wafat pada 8 Juni 632 di Madinah.Tak lama kemudian Khadijah menentukan waktunya yang kelak akan dihadiri oleh paman-paman Muhammad supaya dapat bertemu dengan keluarga Khadijah guna menentukan hari perkawinan. kemudian menambahkan kalimat Shalallaahu ‘Alayhi Wasallam yang berarti “semoga Allah memberi kebahagiaan dan keselamatan kepadanya”. Dalam Buku The 100. Pada usia enam tahun. Hart. Umar bin Asad. Muhammad di rawat oleh kakeknya yaitu Abdul Muththalib. Di sinilah dimulainya lembaran baru dalam kehidupan Muhammad. Setelah ibunya meninggal. beliau lahir pada tahun gajah yaitu sekitar 20 April 570/571. suami-isten yang harmonis dan sedap dari kedua belah pihak. Dimulainya kehidupan itu sebagai suami-isteri dan ibu-bapa. karya Michael H. Setelah masa kenabian para sahabatnya memanggilnya dengan gelar Rasul All?h.W” atau “SAW”) setelah namanya (Muhammad SAW). sering disingkat “S. dan selepas kakeknya meninggal. Muhammad mendapatkan dua julukan dari para kaum Quraisy yaitu Al-Amin yang artinya “orang yang dapat dipercaya” dan As-Saadiq yang artinya “yang benar”. Sejarah Perjalanan Hidup Nabi Muhammad SAW Sejarah Nabi Muhammad – Nabi Muhammad adalah Nabi Allah atau Rasul yang terakhir. Ketika Muhammad masih dalam kandungan ibunya (Aminah Binti Wahab) ayahnya (Abdullah) meninggal dunia dalam perjalanan dagang di Yatsrib. Menurut sejarah biografi tradisional Muslimnya (dalam bahasa Arab disebut sirah). Muhammad adalah . Menurut Hart. ibu Muhammad (Aminah) meninggal dunia sepulang dari kepergiannya ke Yatsrib (Madinah) untuk mengunjungi keluarganya dan ziarah ke makam ayahnya. dan sebagai ibu-bapa yang telah merasakan pedihnya kehilangan anak sebagaimana pernah dialami Muhammad yang telah kehilangan ibu-bapa semasa ia masih kecil. Kemudian perkawinan itu berlangsung dengan diwakili oleh paman Khadijah. beliau dijaga/dirawat oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. pembawa ajarah islam. menetapkan Muhammad sebagai tokoh paling berpengaruh sepanjang sejarah kehidupan manusia.A.

Dia memimpin bangsa yang awalnya terbelakang dan terpecah belah. 12 Rabiulawal atau (2 Agustus 570M). Ia meninggalkan harta lima ekor unta. seni. ‘Abd al-Muththalib. suatu tempat yang ketika itu merupakan daerah paling terbelakang di dunia. sesuai dengan arahan para Imam yang merupakan keturunan langsung Muhammad. Setelah ibunya meninggal. ibunya Aminah binti Wahab mengajaknya ke Yatsrib (Madinah) untuk mengunjungi keluarganya serta mengunjungi makam ayahnya. ketika Muhammad masih dalam kandungan. Ketika inilah ia diminta menggembala kambingkambingnya disekitar Mekkah dan kerap menemani pamannya dalam urusan dagangnya ke negeri Syam (Suriah. dan dikuburkan di sana. Setelah beberapa hari. Ayahnya. menyatakan bahwa ia lahir pada hari Jumat. Abu Thalib. ada beberapa hal yang dapat kita pelajari mengenai sejarah kehidupan Nabi Muhammad SAW Kelahiran Nabi Muhammad Para penulis sirah (biografi) Muhammad pada umumnya sepakat bahwa ia lahir di Tahun Gajah. sedangkan kalangan Sunni percaya bahwa ia lahir pada hari Senin. Di kalangan Syi’ah. meninggal dalam perjalanan dagang di Yatsrib. . yaitu tahun 570 M. jauh dari pusat perdagangan. Abdullah. di bagian Selatan Jazirah Arab.satu-satunya orang yang berhasil meraih keberhasilan luar biasa baik dalam hal agama maupun hal duniawi. Muhammad lahir di kota Mekkah. Aminah meninggal dunia di Abwa’ yang terletak tidak jauh dari Yatsrib. Hampir semua ahli hadits dan sejarawan sepakat bahwa Muhammad lahir di bulan Rabiulawal. maupun ilmu pengetahuan. Pada saat Muhammad berusia enam tahun. menjadi bangsa maju yang bahkan sanggup mengalahkan pasukan Romawi di medan pertempuran. Namun dalam perjalanan pulang. Setelah kakeknya meninggal. sekawanan biri-biri dan seorang budak perempuan bernama Ummu Aiman yang kemudian mengasuh Nabi. Muhammad dijaga oleh kakeknya. kendati mereka berbeda pendapat tentang tanggalnya. ia dijaga oleh pamannya. 17 Rabiulawal. Libanon dan Palestina). ibunya jatuh sakit. Sebagaimana tercantum dalam Wikipedia.

Muhammad tetap sebagai orang yang memiliki gaya hidup sederhana. tidak menjadi halangan bagi mereka. Perdagangan menjadi hal yang umum dilakukan dan dianggap sebagai salah satu pendapatan yang stabil. membuatnya dipercaya sebagai agen penjual perantara barang dagangan penduduk Mekkah. Ia adalah seseorang yang memiliki status tinggi di suku Arab dan Khadijah sering pula mengirim barang dagangan ke berbagai pelosok daerah di tanah Arab. Muhammad pun jatuh cinta kepada Khadijah kemudian mereka menikah. Nabi Muhammad Memperoleh Gelar Ketika Muhammad berumur 35 tahun. ia lebih memilih untuk mendistribusikan keuangannya kepada hal-hal yang lebih penting. Reputasi Muhammad membuatnya terpesona sehingga membuat Khadijah memintanya untuk membawa serta barang-barang dagangannya dalam perdagangan. Akhirnya. tetapi ia masih memiliki kecantikan yang menawan.Berkenalan dengan Khadijah Ketika Muhammad mencapai usia remaja dan berkembang menjadi seorang yang dewasa. Seseorang yang telah mendengar tentang anak muda yang sangat dipercaya dengan adalah seorang janda yang bernama Khadijah. Pada saat itu Muhammad berusia 25 tahun sedangkan Khadijah mendekati umur 40 tahun. begitupula dengan ilmu untuk menambah keterampilannya dalam berdagang. Muhammad menemani pamannya berdagang ke arah Utara dan secepatnya tentang kejujuran dan sifat dapat dipercaya Muhammad dalam membawa bisnis perdagangan telah meluas. karena pada saat itu suku Quraisy memiliki adat dan budaya yang lebih menekankan perkawinan dengan gadis ketimbang janda. Muhammad dijanjikan olehnya akan dibayar dua kali lipat dan Khadijah sangat terkesan dengan sekembalinya Muhammad dengan keuntungan yang lebih dari biasanya. Perbedaan umur yang sangat jauh dan status janda yang dimiliki oleh Khadijah. ia mulai mempelajari ilmu bela diri dan memanah. Walaupun harta kekayaan mereka semakin bertambah. ia bersatu dengan orang-orang Quraisy dalam perbaikan Ka’bah. Ia pula yang memberi keputusan di antara mereka tentang peletakan Hajar .

Diriwayatkan pula bahwa Muhammad percaya sepenuhnya dengan ke-Esaan Tuhan.al-Aswad di tempatnya. hingga akhirnya ia memperoleh gelar Al-Amin yang artinya “orang yang dapat dipercaya”. meminum minuman keras. “Saya tidak bisa membaca”. Jibril membangkitkannya dan menyampaikan wahyu Allah di telinganya. Ketika itu ia berusia 40 tahun 6 bulan 8 hari menurut perhitungan tahun kamariah (penanggalan berdasarkan bulan). Ia juga menghindari semua kejahatan yang biasa di kalangan bangsa Arab pada masa itu seperti berjudi. yang mengajar manusia dengan perantaraan (menulis. yang kemudian dikenali sebagai Jabal An Nur. Kerasulan Nabi Muhammad Muhammad dilahirkan di tengah-tengah masyarakat terbelakang yang senang dengan kekerasan dan pertempuran dan menjelang usianya yang ke-40. memohon kepada Allah supaya memusnahkan kekafiran dan kebodohan.(Al-Alaq 96: 1-5) Ini merupakan wahyu pertama yang diterima oleh Muhammad. Kaumnya sangat mencintainya. ketika Muhammad sedang bertafakur di Gua Hira’. Bacalah. Ia diminta membaca. berkelakuan kasar dan lain-lain. Ia hidup dengan cara amat sederhana dan membenci sifat-sifat angkuh dan sombong. membaca). para janda dan anak-anak yatim serta berbagi penderitaan dengan berusaha menolong mereka. Akhirnya. Pada suatu malam sekitar tanggal 17 Ramadhan/ 6 Agustus 611. Ia menyayangi orang-orang miskin. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. tetapi jawabannya tetap sama. Ia menjawab. dengan nama Tuhanmu yang Maha Pemurah. . Jibril mengulangi tiga kali meminta agar Muhammad membaca. Ia bisa berhari-hari bertafakur dan beribadah disana dan sikapnya itu dianggap sangat bertentangan dengan kebudayaan Arab pada zaman tersebut dan di sinilah ia sering berpikir dengan mendalam. Jibril berkata: Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Malaikat Jibril mendatanginya. Saat itu ia sangat masyhur di antara kaumnya dengan sifat-sifatnya yang terpuji. ia sering menyendiri ke Gua Hira’ sebuah gua bukit sekitar 6 km sebelah timur kota Mekkah. sehingga ia dikenal sebagai As-Saadiq yang memiliki arti “yang benar”.

bahwa ia telah dipilih oleh Tuhan menjadi seorang nabi. Muhammad mengumumkan secara terbuka agama Islam. Muhammad hanya menyebarkan agama terbatas kepada teman-teman dekat dan kerabatnya. Kebanyakan dari mereka yang percaya dan meyakini ajaran Muhammad adalah para anggota keluarganya serta golongan masyarakat awam. Khadijah mengajak Muhammad mendtangi saudara sepupunya. Zaid bin Haritsah dan Bilal. Zubair bin Al Awwam. Abdul Rahman bin Auf. antara lain Khadijah. yang terkenal dengan nama As-Sunnah. Ubaidah bin Harits.atau 39 tahun 3 bulan 8 hari menurut perhitungan tahun syamsiah (penanggalan berdasarkan matahari). Sebagian ayat-ayat adapula yang diterjemahkan oleh Muhammad sendiri melalui percakapan. dengan rasa ketakutan dan cemas Muhammad pulang ke rumah dan berseru pada Khadijah untuk menyelimutinya. mereka akan memusuhi dan melawannya. Namun pada awal tahun 613. tindakan dan persetujuannya. AlQuran dan As-Sunnah digabungkan bersama merupakan panduan dan cara hidup bagi “mereka yang menyerahkan diri kepada Allah”. Wahyu turun kepadanya secara berangsur-angsur dalam jangka waktu 23 tahun. yang banyak mengetahui nubuat tentang nabi terakhir dari kitab-kitab suci Kristen dan Yahudi. yaitu Waraqah bin Naufal.Qur??n (bacaan). dan dikumpulkan dalam kitab bernama Al Mushaf yang juga dinamakan Al. Amr . Setelah pengalaman luar biasa di Gua Hira tersebut. Kebanyakan ayat-ayatnya mempunyai arti yang jelas. sedangkan sebagiannya diterjemahkan dan dihubungkan dengan ayat-ayat yang lain. ia menceritakan pengalamannya kepada sang istri. karena ia merasakan suhu tubuhnya panas dan dingin secara bergantian. Kemudian Waraqah menyebutkan bahwa An-Nâmûs al-Akbar (Malaikat Jibril) telah datang kepadanya. Utsman bin Affan. Wahyu tersebut telah diturunkan menurut urutan yang diberikan Muhammad. Waraqah pun berkata. kaumnya akan mengatakan bahwa ia seorang penipu. Untuk lebih menenangkan hati suaminya. Ali. Nabi Muhammad Mendapatkan Pengikut Selama tiga tahun pertama. Mendengar cerita yang dialami Muhammad. Setelah hal itu lewat. yaitu penganut agama Islam. Banyak tokoh-tokoh bangsa Arab seperti Abu Bakar.

Mereka mengundang orang-orang Islam Mekkah untuk berhijrah ke Yathrib. Abbas bin Abdul Muthalib. Mereka menemui Muhammad dan beberapa orang Islam dari Mekkah di suatu tempat bernama Aqabah secara sembunyi-sembunyi. Masyarakat jahiliyah Arab dari berbagai suku berziarah ke Ka’bah dalam suatu kegiatan tahunan. sebagian orang Islam disiksa. turut hadir dalam pertemuan tersebut. dan mereka menjalankan berbagai tradisi keagamaan mereka dalam kunjungan tersebut. kota yang berjarak sekitar 200 mil (320 km) di sebelah Utara Mekkah. Setelah menganut Islam. Mereka menemui Muhammad di tempat mereka bertemu sebelumnya. karena beranggapan bahwa bila dibiarkan berhijrah ke Yathrib. Muhammad akhirnya setuju untuk berhijrah ke kota itu. sekumpulan masyarakat Islam dari Yathrib datang lagi ke Mekkah. Mengetahui bahwa banyak masyarakat Islam berniat meninggalkan Mekkah. yaitu pamannya yang saat itu belum menganut Islam. memperbolehkan orang-orang Islam berhijrah ke negaranya dan melindungi mereka dari tekanan penguasa di Mekkah. masyarakat Islam dari Mekkah pada akhirnya berhasil sampai dengan .bin Nufail masuk Islam dan bergabung membela Muhammad. pada tahun 622 hijrah ke Madinah. raja Habsyah. Muhammad mengambil peluang ini untuk menyebarkan Islam. Setelah berlangsung selama kurang lebih dua bulan. Rasulullah (Muhammad) dan orang-orang Islam Mekkah. Penyiksaan yang dialami hampir seluruh pengikutnya membuat lahirnya ide berhijrah (pindah) ke Habsyah. dianiaya. Akibat halangan dari masyarakat jahiliyyah di Mekkah. orang-orang Islam akan mendapat peluang untuk mengembangkan agama mereka ke daerah-daerah yang lain. mereka lalu bersumpah untuk melindungi Islam. disingkirkan dan diasingkan. Nabi Muhammad Hijrah ke Madinah Di Mekkah terdapat Ka’bah yang telah dibangun oleh Nabi Ibrahim. Muhammad sendiri. Di antara mereka yang tertarik dengan seruannya ialah sekumpulan orang dari Yathrib (dikemudian hari berganti nama menjadi Madinah). Negus. masyarakat jahiliyah Mekkah berusaha menghalang-halanginya. Tahun berikutnya. Kesemua pemeluk Islam pertama itu disebut dengan As-Sabiqun al-Awwalun.

Penaklukan Mekkah Pada tahun ke-8 setelah berhijrah ke Madinah. Muhammad berangkat kembali ke Makkah dengan pasukan Islam sebanyak 10. Muhammad diberikan irhasat (pertanda) akan datangnya seorang nabi. dan ketika pada tahun berikutnya ia kembali maka ia menaklukkan Mekkah secara damai. Umat Islam bebas beribadah (salat) dan bermasyarakat di Madinah. Kemudian Muhammad diyakini diberikan mukjizat selama kenabiannya. akan tetapi semuanya dapat diatasi oleh umat Islam.000 orang. Quraish Makkah yang mengetahui hal ini kemudian melancarkan beberapa serangan ke Madinah. Mukjizat Nabi Muhammad Seperti nabi dan rasul sebelumnya. pemerintahan (kalifah) Islam diwujudkan di bawah pimpinan Muhammad. mukjizat terbesar Muhammad adalah Al-Qur’an. memusnahkan semua berhala yang ada di sekeliling Ka’bah. yang kemudian dikenal sebagai Madinah atau “Madinatun Nabi” (kota Nabi). masa kecil dan remaja. seperti yang diyakini oleh umat Muslim telah dikisahkan dalam beberapan kitab suci ajaran samawi. Satu perjanjian damai kemudian dibuat dengan pihak Quraish. Walaupun demikian. dengan syarat Muhammad kembali pada tahun berikutnya. dan kemudian memberikan amnesti umum dan menegakkan peraturan agama Islam di kota Mekkah. Muhammad juga diyakini pula oleh umat Islam pernah membelah bulan pada masa penyebaran . yang diyakini oleh umat muslim mustahil dikarang olehnya. Dalam syariat Islam. Di Madinah. kemudian dikisahkan pula terjadi pertanda pada masa didalam kandungan. Selain itu. Muhammad menyetujuinya. perjanjian itu kemudian diingkari oleh pihak Quraish dengan cara menyerang sekutu umat Islam. Penduduk Makkah yang khawatir kemudian setuju untuk menyerahkan kota Makkah tanpa perlawanan. Muhammad memimpin umat Islam menunaikan ibadah haji. karena pada masa itu bangsa Arab memiliki kebudayaan sastra yang cukup tinggi dan Muhammad sendiri adalah orang yang buta huruf.selamat ke Yathrib.

kulitnya berwarna cerah tidak terlalu putih dan tidak pula hitam. ia menolehkan wajah dan badannya secara bersamaan. terurai hingga bahu. Muhammad digambarkan sebagai orang yang berkulit putih dan berjenggot hitam dengan uban. Jemari tangan dan kaki tebal dan lentik memanjang. paling jujur ucapannya. “Aku tidak pernah melihat orang yang sepertinya. sepupunya Ali bin Abi Thalib. Apabila berjalan cenderung cepat dan tidak pernah menancapkan kedua telapak kakinya. beliau melangkah dengan cepat dan pasti.” (Al-Qalam: 4) Dalam hadits riwayat Bukhari. yaitu Abu Taufik. paling bertanggung jawab dan paling baik pergaulannya. berpostur kekar sangat indah dan pas dikalangan kaumnya. Rambutnya . akhlaknya yang sangat mulia digambarkan dalam salah satu ayat Al-Qur’an: “Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Di antara kedua bahunya terdapat tanda kenabian dan memang ia adalah penutup para nabi. Dalam satu hadits diterangkan mengenai corak fisik Muhammad. wajahnya cenderung bulat dengan sepasang matanya hitam dan bulu mata yang panjang. Aisyah dan Ali bin Abi Thalib telah merincikan ciri-ciri fisik dan penampilan keseharian Muhammad.” Begitulah Muhammad di mata khalayak. Bulu badannya halus memanjang dari pusar hingga dada. Tulang kepala besar dan bahunya lebar. Apabila menoleh. baik sebelum maupun sesudahnya. di antaranya adalah rambut ikal berwarna sedikit kemerahan. Fisik dan ciri-ciri Muhammad Berikut adalah penggambaran sosok Muhammad dari salah satu istinya yaitu Aisyah. Ia adalah orang yang paling dermawan. serta orang terakhir yang masih hidup yang kala itu sempat melihat sosoknya secara langsung. Kulitnya putih kemerah-merahan. Setiap orang yang bertemu Muhammad pasti akan berkata. Tubuhnya tidak terlalu tinggi dan tidak pula terlalu pendek. yaitu ia bertubuh sedang. Kemampuan lain yang dimiliki Muhammad adalah kecerdasannya mengenai ilmu ketauhidan.Islam di Mekkah dan melakukan Isra dan Mi’raj dalam waktu tidak sampai satu hari. para sahabatnya. Tidak berkumis dan berjanggut sepanjang sekepalan telapak tangannya. paling berlapang dada. Siapa saja yang bergaul dengannya pasti akan menyukainya.

tangan dan kakinya kekar. Bara’a bin Aazib mengatakan bahwa Muhammad memiliki tinggi yang sedang. Alis matanya melengkung hitam dan tebal.berombak. Hind bin Abi Halah mendapat cerita dari Hasan bin Ali mengatakan bahwa Muhammad memiliki pribadi mulia dan sangat agung jika orang melihatnya. Berjanggut tipit tapi penuh . melangkahnya seolah-olah seperti turun (meloncat) dari suatu ketinggian. Telapak tangan dan kaki beliau padat berisi. Hidungnya agak melengkung dan mengkilap jika terkena cahaya serta tampak agak menonjol jika pertama kali melihatnya padahal sebenarnya tidak. Rambutnya cukup tebal. Bulubulu halus tumbuh di dadanya dan terus kebawah sampai pusar. panjang sampai batas telinga. Bila ia berjalan sangat gesit dengan tubuh condong sedikit kedepan. Ali bin Abi Thalib meriwayatkan bahwa Muhammad tidaklah tinggi dan juga pendek. di antara alisnya nampak urat darah halus yang berdenyut bila sedang emosi. Diantara bahunya ada tanda kenabian. dengan tulang pundak bidang. Ia sedikit lebih tinggi dari rata-rata orang tapi lebih pendek dari orang yang jangkung. Kulit berwarna cerah dahinya agak lebar. Wajahnya bercahaya seperti bulan purnama. Warna kulit cerah. Ali menambahkan bahwa Muhammad memiliki rambut lurus sedikit berombak. Jika berbicara dengan seseorang. Anas juga mengatakan bahwa Muhammad memiliki tinggi sedang. Muhammad orang yan baik hatinya dan paling jujur. Tidak gemuk dan tidak terlalu besar. khidmat. tidak tinggi sekali ataupun pendek. Tidak memiliki bulu yang tebal tetapi hanya tipis dari dada sampai pusarnya. maka ia akan menghadapkan wajahnya keorang tersebut dengan penuh perhatian. Siapa saja yang mendekati dan bergaul dengannya maka akan langsung merasa terhormat. Kepalanya lebih besar dari rata-rata orang dan rambutnya agak keriting (berombak) agak panjang hingga mencapai kuping dan dibelah tengah. Ia memiliki kepala yang agak besar dan kuat. Ditambahkan pula bahwa Ali belum pernah melihat orang sepertinya di antara sahabatnya sesudah wwafatnya Muhammad. Ketika Muhammad wafat uban yang tumbuh di rambut dan janggutnya masih sedikit. berperawak baik dan tegak. Persendian tulang yang kuat dada. matanya hitam dengan bulu mata yang panjang. orang yang paling dirindukan dan sebaik-baiknya keturunan. menghargai dan mencintainya. Jika berjalan. tegap.

Lengan dan dada bagian atas berbulu. seperti dicor perak. bahwa rona Muhammad lebih mirip purnama yang cerah. terutama jika saat melakukan perjalanan jarak jauh dan ia selalu menyapa orang lain terlebih dahulu. bersih dan bercahaya. Jika berjalan agak condong kedepan melangkah dengan anggun serta berjalan dengan cepat dan sering melihat kebawah dari pada keatas. Pundaknya bagus dan kokoh. Bara’a bin Aazib pernah berkata. Pergelangan tangannya cukup panjang. baginya Muhammad lebih indah dari rembulan tersebut. Dada dan pinggangnya seimbang dengan ukurannya. seperti dibentuk dari perak. Jabir bin Abdullah mengatakan. Diantaranya adalah Musa berperawakan langsing seperti orang-orang dari Suku Shannah. Dari kisah Jabir bin Samurah meriwayatkan bahwa Muhammad memiliki mulut yang agak lebar. Tulang belikatnya cukup lebar. Kecuali bulu halus yang tumbuh dari dada hingga pusar. Rambutnya cenderung berombak dan Abu Hurairah belum pernah melihat orang yang lebih baik dari dan lebih tampan dari Muhammad. Dikatakan jika Abu Hurairah dan yang lainnya berusaha mengimbangi jalannya Muhammad dan nampak ia seperti berjalan santai saja. ia juga memperhatikan pula rembulan tersebut. jari-jari tangan dan kaki cukup langsing. giginya putih cemerlang dan agak renggang. rona mukanya secemerlang matahari dan tidak pernah melihat orang yang secepatnya. Mulutnya sedang. di matanya terlihat juga garis-garis merahnya. Selalu berjalan agak dibelakang.rata sampai pipi. Seolah-olah tanah digulung oleh langkah-langkah Muhammad jika sedang berjalan. Jabir (ra) juga meriwayatkan bahwa ia berkesempatan melihat Muhammad di bawah sinar rembulan. bagian-bagian tubuhnya tidak tertutup bulu lebat. Anggota tubuh lainnya normal dan proporsional. serta tumitnya langsing. Jika berhadapan dengan orang maka ia memandang orang itu dengan penuh perhatian dan tidak pernah melototi seseorang dan pandangannya menyejukkan. Abu Hurairah mengatakan bahwa Muhammad sangatlah rupawan. telapak tangannya agak lebar serta tangan dan kakinya berisi. dan melihat Isa yang mirip salah seorang sahabatnya yang bernama Urwah bin Mas’ud dan ketika melihat Ibrahim dikatakan sangat mirip dengan . Abu Ishaq mengemukakan bahwa. Muhammad pernah bersabda bahwa ia pernah menyaksikan gambaran tentang para nabi.

Pada umur 25 Tahun ia menikah dengan Khadijah. Muhammad disarankan oleh Khawla binti Hakim. umat Islam percaya bahwa Muhammad diutus Allah untuk menjadi Nabi bagi seluruh umat manusia (QS.[24] Said al Jahiri mengatakan bahwa ia pernah mendengar Abu Taufik berkata bahwa pada saat ini tidak ada lagi yang masih hidup orang yang pernah melihat secara langsung Muhammad kecuali dirinya sendiri dan Muhammad memiliki roman muka sangat cerah dan perawakanna sangat baik.dirinya sendiri (Muhammad). Perbedaan dengan nabi dan rasul terdahulu Dalam mengemban misi dakwahnya. bahwa sebaiknya ia menikahi Sawda binti Zama (seorang janda) atau Aisyah (putri Abu Bakar. dimana Muhammad akhirnya menikahi keduanya. 10 Pernikahan Nabi Muhammad Selama hidupnya Muhammad menikahi 11 atau 13 orang wanita (terdapat perbedaan pendapat mengenai hal ini). Para ahli sejarah antara lain Watt dan Esposito berpendapat bahwa sebagian besar perkawinan itu dimaksudkan untuk memperkuat ikatan politik (sesuai dengan budaya Arab). sehingga saat meninggalnya Khadijah (yang bersamaan dengan tahun meninggalnya Abu Thalib pamannya) disebut sebagai tahun kesedihan. Kemudian setelah itu Muhammad tercatat menikahi beberapa wanita lagi sehingga mencapai total sebelas orang. sedangkan nabi dan rasul . kemudian Muhammad juga mengatakan bahwa ia pernah melihat Malaikat Jibril yang mirip dengan Dehya Kalbi. Sepeninggal Khadijah. Pernikahan ini digambarkan sangat bahagia. yang berlangsung selama 25 tahun hingga Khadijah wafat. dimana sembilan di antaranya masih hidup sepeninggal Muhammad. Ibnu Abbas mengatakan bahwa gigi depan Muhammad agak renggang tidak terlalu rapat dan jika bericara nampak putih berkilau. 34 : 28). atau memberikan penghidupan bagi para janda (saat itu janda lebih susah untuk menikah karena budaya yang menekankan perkawinan dengan perawan).

23:44) seperti halnya Nabi Musa yang diutus Allah kepada kaum Bani Israil. yaitu kesaksian bahwa Tuhan yang berhak disembah atau diibadahi itu hanyalah Allah (QS 21:25).sebelumnya hanya diutus untuk umatnya masing-masing (QS 10:47. Sedangkan persamaannya dengan nabi dan rasul sebelumnya ialah sama-sama mengajarkan Tauhid. .

¾ ¯°ff°f ¾°¯f°f¯f¾°– ¯f¾°–%. %    .¾ff°– ¾f ½f ff¯ f°¾f  f°–f° ½ ¾f¯ff°°f °–f° °f f° f¾ ¾ ¯°f ff ¾f¯f ¾f¯f ¯ °–f©ff° @f f ¾f¾f° ff @f° f°– f ¾ ¯ f ff f f f°fff%.  %¾ ½ f°f-f .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->