UNIT KOKURIKULUM

WDT 299, 90200 KINABATANGAN, SABAH. Tel 089 561422

SK BKIT GARAM 2

Manual Kokurikulum
Sekolah Kebangsaan Bukit Garam 2 Tahun 2010
Tahun

2003

Aktiviti Kokurikulum di SK Bukit Garam 2
Konsep, Matlamat, Strategi dan Perlaksanaan
1. KONSEP

Manual Kokurikulum

1.1 Aktiviti kokurikulum adalah sebahagian daripada kurikulum sekolah dan setiap murid harus melibatkan diri. Aktiviti ini boleh dijalankan di dalam dan di luar bilik darjah, mengikut kesesuaian sesuatu aktiviti. Dengan andaian bahawa murid- murid tidak mendapat pengalaman tertentu di bilik darjah, maka aktiviti kokurikulum dapat menyediakan pelbagai pengetahuan dan pengalaman untuk perkembangan mental, minat, bakat, jasmani, rohani dan pembentukan nilai - nilai estetika serta sosial yang positif. 1.2 Sebagai satu bidang pendidikan, penglibatan semua murid dan anggota masyarakat adalah perlu, berasaskan kepada anggapan bahawa: 1.2.1 Semua murid harus mempunyai keseimbangan antara perkembangan mental (akademik) dengan perkembangan sahsiah yang bersepadu (sosial, jasmani dan rohani); 1.2.2 Semua murid mempunyai minat dan bakat yang boleh dikembangkan; 1.2.3 Semua murid boleh dididik, dan boleh pula mendidik diri sendiri dan rakan sebaya; 1.2.4 Sekolah bertanggungjawab melahirkan murid - murid untuk keperluan masyarakat dan negara; 1.2.5 Masyarakat turut bertanggungjawab memainkan peranan mendidik muridmurid.

2. MATLAMAT
Matlamat utama aktiviti kokurikulum adalah untuk merealisasikan Falsafah Pendidikan Negara. Antara matlamat yang hendak dicapai ialah seperti berikut:

2.1 Menyemai kesedaran murid – murid terhadap agama dan kepercayaan kepada Tuhan; 2.2 Menyeimbangkan antara perkembangan mental dengan perkembangan rohani, jasmani dan emosi murid - murid; 2.3 Mengukuhkan perhubungan dan pergaulan di kalangan murid dalam sekolah dan di antara sekolah; 2.4 Membina dan meningkatkan minat dan bakat murid- murid dalam aktiviti yang diceburi; 2.5 Membina dan meningkatkan disiplin murid; 2.6 Mewujudkan budaya sekolah yang menarik dan menggembirakan; 2.7 Membina dan meningkatkan kerjasama dan sumbangan hubungan dua hala antara sekolah dan masyarakat; 2.8 Mewujudkan sekolah berwatak.

3. STRATEGI
Untuk mencapai matlamat tersebut, berikut adalah beberapa strategi pelaksanaannya: 3.1 Memberi wajaran yang sesuai kepada aktiviti kokurikulum supaya kurikulum dan kokurikulum boleh saling melengkapi dalam proses pendidikan di sekolah; 3.2 Menambahkan bilangan pasukan pakaian seragam, persatuan/kelab, kelab sukan dan permainan serta mempelbagaikan aktiviti tersebut, dengan tujuan memberi peluang kepada semua murid melibatkan diri dengan aktif secara individu atau kumpulan; 3.3 Melibatkan murid daripada semua kaum dalam semua aktiviti kokurikulum, yang sesuai, untuk tujuan pemupukan perpaduan; 3.4 Melibatkan murid dan pihak sekolah dalam aktiviti khidmat masyarakat; 3.5 Melibatkan Jawatankuasa Bimbingan Pelajar Sekolah(JBPS), Persatuan Ibu Bapa dan guru- guru (PIBG), guru- guru dan murid- murid dalam perancangan dan pelaksanaan aktiviti kokurikulum; 3.6 Merancang dengan teliti aktiviti kokurikulum bagi mencapai matlamat yang dikehendaki; 3.7 Merekod dan menilai kemajuan aktiviti kokurikulum yang dijalankan; 3.8 Menganjur dan mengelola pertandingan yang melibatkan semua murid; 3.9 Menyelia dan menilai aktiviti secara sistematik dan berterusan; 3.10 Memberi penghargaan dan pengiktirafan kepada semua pihak, dari semasa kesemasa.

4. PELAKSANAAN
4.1 Definisi Warta Kerajaan bertarikh , 28 hb Disember 1967, No. 5652 ( Peraturan Kursus Pengajian ) Sekolah 1956, mendefinisikan kokurikulum sebagai kegiatan kumpulan, manakala Warta Kerajaan bertarikh 31hb Disember 1997 , Jil 41, No.26, Tambahan No.94, Perundangan A.P.U (A) 531, Akta Pendidikan 1996, peraturan- peraturan ( Kokurikulum Kebangsaan ) mendefinisikan kokurikulum seperti berikut:

4.1 Mata pelajaran yang diajar di sekolah sebagaimana yang dinyatakan dalam peraturan – peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997; 4. Bil. pihak sekolah boleh menubuhkan persatuan sekolah daripada kategori yang berikut: 4.2 Hobi dan rekreasi; 4. Bahagian 2.3 Peruntukan masa Warta Kerajaan bertarikh 28 Disember 1967.2. .3 Sukan dan permainan; 4.” 4.4 Tugas dan tanggungjawab guru Dalam Akta Pendidikan 1996 ( Akta 550 ).2. menjalankan semua kuasa dan fungsi yang diberikan kepada Ketua Pendaftar tertakluk kepada apa.5 Apa. Sekolah Menengah Tingkatan Aliran Peruntukan Masa Peralihan .2. 4.apa persatuan lain yang diluluskan oleh pendaftar.4.2. Mei 1998. Penolong Pendaftar. Menteri boleh melantik seorang Timbalan Ketua Pendaftar Sekolah dari guru .41 Perundangan P. Jilid 42.4 Badan beruniform; atau 4.1 Ketua Pendaftar Sekolah dan Guru: a. Maka hendaklah ada seorang Ketua Pendaftar Sekolah dan Guru yang hendaklah dilantik oleh Menteri; b.1 – 3 (180 minit) Sastera (180 minit) Sains (140 minit) 4 & 5 Teknik (100 minit) Pertanian (140 minit) Perdagangan (180 minit) SRT (180 minit) ( Nota: Peruntukan masa minimum seminggu) 4.2 JenisJenis Aktiviti Berdasarkan Warta Kerajaan bertarikh 21hb. Jilid 11. jelas dinyatakan kuasa yang diberikan kepada Pendaftar. mengukuh dan mengamalkan pengetahuan.2. 27.No 11 Tambahan No.“kegiatan kokurikulum” ertinya apa.apa sekatan yang dikenakan oleh Ketua Pendaftar.U (A) 196. No. 5652 telah membuat ketetapan pembahagian masa untuk Kokurikulum seperti yang berikut. kemahiran dan nilai yang dipelajari di bilik darjah.apa kegiatan yang dirancang lanjutan daripada proses pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah yang memberikan murid peluang untuk menambah.

mencemerlangkan aktiviti kokurikulum sekolah.7 Pasukan Kadet Pertahanan Awam (JPA 3) 6. memperbaiki.8 Pasukan Kadet Polis 6.1.1.c.4 Pelaporan berkala. Menteri hendaklah melantik seorang Pendaftar Sekolah dan Guru bagi setiap Negeri.1. tertakluk kepada apa.2 Kekerapan mengadakan mesyuarat.1 Fungsi dan tanggungjawab setiap ahli. 5. JENIS AKTIVITI KOKURIKULUM DI SEKOLAH Aktiviti Kokurikulum terbahagi kepada tiga bahagian: 6.3 Kelab Taekwondo 6.5 Pasukan Kadet Bomba dan Penyelamat 6. 4. 5. 5. Laut dan Udara) 6.2 Guru Besar/Pengetua sebagai Penolong Pendaftar mempunyai kuasa untuk melantik guru sebagai guru penasihat bagi menjalankan tugas. Ketua Pendaftar hendaklah mempunyai kuasa dan menjalankan fungsifungsi yang diberikan kepadanya oleh Akta ini.1. Timbalan Ketua Pendaftar.1.11 Pasukan Tunas Kadet Remaja Sekolah . 5.4 Pasukan Kadet Bersatu Malaysia(Darat.1. dan boleh melantik apa.1. dan sewaktu ketiadaannya kuasa dan fungsi. Pendaftar atau Penolong Pendaftar boleh menjalankan semua kuasa dan fungsi yang diberikan kepada Ketua Pendaftar oleh atau di bawah Akta ini. menilai.1.2 Kelab Karate 6.9 Pasukan Kadet Remaja Sekolah 6.1.tugas dalam aktiviti kokurikulum berdasarkan peruntukan yang sedia ada. 5. Pengetua/Guru Besar sebagai Penolong Pendaftar hendaklah menubuhkan Organisasi Pengurusan Kokurikulum Sekolah bagi membantu beliau memantau.1. PENGURUSAN KOKURIKULUM DI SEKOLAH Dalam mengurus aktiviti kokurikulum di sekolah.1 PASUKAN PAKAIAN SERAGAM 6.1.apa bilangan Penolong Pendaftar Sekolah dan Penolong Pendaftar Guru yang difikirkan perlu bagi maksud akta ini; d. 5.6 Pasukan Kadet Majlis Keselamatan Jalanraya 6.10 Pasukan Pancaragam Sekolah 6.4. Beberapa perkara perlu diambilkira semasa membentuk organisasi ini agar ia dapat memberikan faedah kepada pelajar dan sekolah.5 Dokumentasi 6.1 Kelab Judo 6.fungsi sedemikian bolehlah dipunyai atau dijalankan oleh Timbalan Ketua Pendaftar f.apa sekatan yang boleh dikenakan oleh Ketua Pendaftar . Pendaftar. dan Penolong Pendaftar hendaklah di bawah arahan dan kawalan Ketua Pendaftar; e.3 Pembentukan jawatankuasa kecil.

Persatuan Perdagangan g. Kelab Memancing n. Persatuan Ekonomi Rumahtangga l. Kelab Binaan / Bangunan e.1. Persatuan Sains Kemasyarakatan i.6. Kelab Koperasi m. Kelab Kembara j.14 6.2 PERSATUAN DAN KELAB 6. Kelab Permainan Tradisional v. Kelab Pencinta Alam t.1.18 6.20 Pergerakan Briged Putera Pergerakan Pandu Puteri Pergerakan Pengakap Pergerakan Puteri Islam Persatuan Silat Seni Persatuan Bulan Sabit Merah Persatuan Silambam Persatuan St. Bahas. Kelab Menaip o.2. Persatuan Agama Islam b.17 6. Kelab Seni Foto y. Kelab Seni Tampak/Halus . Kelab Alat Pandang Dengar b. Kelab Muzik dan Seni Suara q.1. Kelab Rekreasi x.1. Persatuan Kemahiran Hidup f.1. Kelab Pelancongan r.1. Kelab Bina Badan d. Persatuan Sains dan Matematik 6. Kelab Pembimbing Rakan Sebaya s.2 Kelab Hobi dan Rekreasi a. Persatuan Persuratan. Kelab Pengguna u.1. Kelab Kebajikan h. Persatuan Drama dan Kesusasteraan c. Kelab Perpustakaan / Pusat Sumber w. Kelab Elektronik f. Kelab Equestrian g. Kelab Motor Mekanik p. Kelab Koir Sekolah k. Persatuan Geografi / Sejarah d.1.1.1 Persatuan Akademik a. Kelab Astronomi c.2. Kelab Keceriaan Sekolah i.12 6. h.John Ambulans Malaysia Persatuan Wushu 6.13 6. Persatuan Kebudayaan e.15 6.19 6. Persatuan Bahasa k.16 6. Persatuan Tingkatan Enam j. Kelab Komputer l.

Kelab Luncur Air c. Kelab Bola Tampar g.3. Kelab Perahu Layar d. Kelab Senamrobik 6. Kelab Motor f. Kelab Dart k.3. Kelab Memanah d. Kelab Bowling h. Kelab Olahraga c. Kelab Perahu Naga e. Kelab Sofbol w. Kelab Bola Sepak f. Kelab Karum q. Kelab Catur j. Kelab Snorkeling k.1 Permainan: a.z. Kelab Merentas desa e. Kelab Berbasikal b. Kelab Golf o. Kelab Bola Keranjang e. Kelab Berkeno / Kayak b. FUNGSI AKTIVITI KOKURIKULUM . Kelab Ragbi u. Kelab Squasy x.2 Olahraga: a. Kelab Ping Pong t. Kelab Terjun 7. Kelab Hoki p. Kelab Polo Air f. Kelab Pandu Arah s.3. Kelab Seni Tari Kelab Wayang Gambar 6. Kelab Sepak Takraw v. Kelab Gimrama n.1 SUKAN DAN PERMAINAN 6. Kelab Bola Baling c. Kelab Rowing (Berdayung) h. Kelab Skuba i. Kelab Renang g. Kelab Bola Jaring d. Kelab Gasing Pangkah l. Kelab Tenis 6. Kelab Gimnastik m. Kelab Kriket r. Kelab Bowling Padang i. Kelab Badminton b. Kelab Skuter Air j.2 Sukan Air: a.

Berikut adalah beberapa contoh aktiviti kokurikulum yang berfungsi bagi pengukuhan dan pengayaan: 7.fungsi yang tertentu. di samping dapat memberi pengetahuan dan pengalaman kepada murid tentang cara hidup berdikari. Projek Membuat Kincir Air: Aktiviti ini antara lain dapat memberi peluang kepada murid.1.1.murid meningkatkan lagi prestasi mereka dalam pelajaran. Kawad Kaki: Aktiviti ini dapat mengujudkan disiplin dalam pasukan. semangat kembara. Antaranya ialah: 7. 7. di samping dapat meningkatkan daya kreativiti dan kemahiran hidup. Ini boleh membantu murid. Aktiviti ini juga dapat memberi peluang kepada murid.2 Aktiviti Persatuan / Kelab: Berikut adalah beberapa contoh aktiviti kokurikulum yang berfungsi bagi pengukuhan dan pengayaan: Kuiz: Aktiviti ini antara lain dapat memberi peluang kepada murid.murid memahami konsep latihan dalam bidang tertentu dengan menggunakan pengetahuan tersebut dalam konteks yang lebih bermakna dan realistik. cara begini juga dapat memberi pengalaman yang mungkin tidak terdapat di dalam bilik darjah.1 Pengukuhan dan Pengayaan Pengetahuan yang diperoleh daripada mata pelajaran akademik dapat diperkukuhkan dan diamalkan melalui aktiviti kokurikulum. menurut perintah serta melatih kepimpinan. Segala aktiviti kokurikulum hendaklah dirancang terlebih dahulu supaya selaras dan saling melengkapi dengan apa yang diajar di bilik darjah. fizik dan geografi. 7.murid menambah pengetahuan dalam mata pelajaran yang berkaitan.3 Aktiviti Sukan / Permainan: Olahraga: . berani dan berikhtiar. semangat berkerjasama.1 Aktiviti Pergerakan Pasukan Pakaian Seragam: Pertolongan Cemas: Aktiviti ini dapat memberi peluang kepada murid mencuba pengetahuan/ pengalaman tentang caracara memberi rawatan kecemasan serta menggunakan pengetahuan yang dipelajari dalam mata pelajaran sains. Perkhemahan: Aktiviti ini antara lain dapat memberi peluang kepada murid menggunakan pengetahuan membaca peta (geografi).murid menggunakan kemahiran bahasa dalam memberi dan mematahkan hujah dengan menggunakan fakta.murid menggunakan pengetahuan mereka dalam matematik. Di samping itu. Bahas dan Pidato: Aktiviti ini antara lain memberi peluang kepada murid.Aktiviti kokurikulum mempunyai fungsi.1.

royong. Mengutip derma dan mendapatkan kemudahan. Mengadakan projek anak angkat; e.murid tentang ilmu anatomi. bergotongroyong.hari perayaan khusus untuk muridmurid daripada pelbagai kaum; f. ketangkasan. ketabahan. Bola Sepak: Aktiviti ini dapat menimbulkan semangat berpasukan.membersih dan . bimbingan dan latihan dalam kemahiran tertentu. ceramah. bekerjasama. silat. kawasan perumahan/bandar.kemudahan tertentu bagi melengkapkan peralatan kokurikulum sekolah seperti peralatan sukan. Mengadakan rumah terbuka pada hari. Membantu sekolah dalam pengelolaan sukan. iaitu berkenaan sistem otot dan pembinaan otot yang kuat. Ia memberi peluang kepada murid.2 Khidmat Masyarakat Murid. komputer dan lain. 7. sivik dan lainlain. 7. buah fikiran dan kepakaran.perkara seperti dalam bidang kerjaya.murid memperkukuhkan dan memperkayakan pendidikan jasmani. Di samping itu. melalui aktiviti Persatuan Bulan Sabit Merah. Memberi bantuan kepada murid; d. menekat. Antaranya ialah : a. 7. Memberi ceramah. membuat alat – alat permainan tradisi dan sebagainya; c. bimbingan dan latihan tertentu. guru dan kakitangan sekolah boleh memberi khidmat kepada masyarakat dan begitulah sebaliknya. ketahanan diri dan ketepatan membuat keputusan. membuat tembikar. usaha . murid dapat pendedahan serba sedikit ilmu kesihatan dan caracara rawatan asas kepada masyarakat setempat. bekerjasama dan saling membantu antara sama lain. tenaga. pakaian. mengukir. seperti menganyam.2. Ini bukan sahaja dapat memperkukuhkan pelajaran mengenai biologi tetapi murid juga akan dapat memahami konsep latihan dalam sukan dan menggunakan pengetahuan yang ada dalam latihan itu. mengadakan minggu kerja. banyak lagi aktiviti khidmat masyarakat yang dapat menimbulkan suasana hubungan dua hala seperti bergotong. Tujuannya adalah untuk memupuk hubungan dua hala antara sekolah dan masyarakat serta menyemai semangat berkhidmat.2.2 Sumbangan Masyarakat Kepada Sekolah Masyarakat boleh memberi sumbangan dengan cara membantu sekolah dalam bentuk material . nilai agama dan moral. berdisiplin. persefahaman. Contohnya.Aktiviti ini dapat memberi pengetahuan kepada murid.1 Sumbangan Sekolah Kepada Masyarakat: Sekolah dapat menggunakan aktiviti kokurikulum sebagai satu sumber bagi murid.murid mempraktikkan dan mengukuhkan segala pengetahuan yang diperoleh kepada masyarakat.lain; b. tunjuk ajar tentang perkara. membersihkan masjid/surau. menjahit.

dan lain. 7. kajian atau lawatan tentang jenis dan pekerjaan yang terdapat dalam perkhidmatan separa kerajaan.lain. menghias/menggubah. berdisiplin. pihak sekolah haruslah sentiasa berusaha mengadakan aktiviti yang baru dan lebih menarik. memasak. di samping dapat mengisi masa lapang mereka dengan berfaedah serta membina kesihatan fizikal dan mental.lain. memancing. pentadbiran. wau. mengumpul setem/daun.daun kayu/ keratan akhbar. Aktiviti ini boleh dijalankan secara kumpulan atau individu dan tidak hanya terbatas kepada kemudahan dan peralatan atau kepakaran yang ada di sekolah itu sahaja. 7. murid dapat memperoleh pengetahuan dan kemahiran. Aktiviti seperti ini juga dapat meningkatkan daya kreatif dan pengetahuan murid terhadap aktiviti yang dijalankan oleh institusi luar sekolah dalam bidang. 7. Aktiviti ini juga dapat memberi keseronokan kepada murid. perusahaan.papan congkak. tudung saji dan lainlain. membuat gasing. Ia juga dapat membantu dan melengkapi pengajaran dan pembelajaran serta dapat menimbulkan kesedaran dan penyediaan pemilihan kerjaya murid.3 Hobi dan Rekreasi Dengan melibatkan diri dalam aktiviti kokurikulum.5 Perkembangan Diri Individu Semua aktiviti kokurikulum dapat memberi peluang kepada murid melatih diri sendiri untuk kesihatan diri. perhiasan dan lain.1 Contoh aktiviti yang berkaitan dengan mata pelajaran Kemahiran Hidup : seni bina. bersukan. 7. di samping dapat menarik minat mereka terhadap aktiviti kokurikulum.4. berternak dan lainlain. Pengetahuan dan kemahiran ini sangat berguna apabila mereka memasuki dunia pekerjaan kelak. tenunan. menanam bunga. Dalam hal ini. menyanyi.lain perkhidmatan sosial dan profesional. mekanik. membaiki radio dan TV.2 Contoh aktiviti yang berkaitan dengan pandangan dan pengetahuan Bidang Kerjaya: Ceramah. krafrangan. tembikar. jahitan. menulis sajak/ cerpen/syair/rencana. memupuk minat dan bakat serta . pertukangan. Ekonomi Rumah : gubahan.4 Kerjaya Aktiviti kokurikulum dapat memberi asas kerjaya kepada murid. pameran.4.mengindahkan sekolah. swasta dan perseorangan. berternak. tentera . Sains Pertanian : berkebun. Sekolah yang mempunyai masalah ini bolehlah berusaha mendapatkannya daripada sekolah lain atau masyarakat setempat. mengukir. membuat model. anyaman. berkebun. melukis kartun.bomba.alat muzik. bermain alat. Seni Lukis : seni lukis. perniagaan. sangkar burung.bidang tertentu. Ini termasuklah bidang pekerjaan seperti pasukan polis. 7. kimpalan dan lain. seni ukir. Antara contoh aktiviti ialah membaca.

Kelab/Persatuan. 8.5.1. 8. Kelab/ Persatuan.1. antaranya melalui aktiviti berikut: i. 7.agensi kerajaan dan badan bukan kerajaan. 8. Pasukan Pakaian Seragam yang mementingkan pakaian dan perawakan yang kemas dan teratur; ii. Pertolongan cemas yang mementingkan kebersihan dan langkah. 7. Mesyuarat Jawatankuasa setiap Pasukan Pakaian Seragam.7 Surat permohonan menubuhkan Pasukan Pakaian Seragam kepada agensi.perkara yang perlu ada dalam Takwim a. Kelab Sukan/Permainan dari Pengetua/Guru Besar kepada Guru Pemimpin/Penasihat. 8. 8.6 Tanggungjawab Ahli Jawatankuasa. Kerja.1.1. Pendaftaran. 8. 8.membina semangat untuk menghayati nilai perpaduan dan kewarganegaraan. Kelab Sukan/ Permainan 8.1. Kelab/ Persatuan. PROSEDUR TETAP PENUBUHAN PERSATUAN (Pasukan Pakaian Seragam. Latihan sukan yang mementingkan kesihatan: iv. Kelab/Persatuan. Kelab Sukan/Permainan kepada Pengetua/Guru Besar.1.2 Surat permohonan penubuhan dari Guru Pemimpin/Penasihat Pasukan Pakaian Seragam.6 Surat Penurunan Kuasa daripada Pemimpin melalui Pengetua/Guru Besar kepada Ahli Jawatankuasa. c. b. Mesyuarat Agung setiap Pasukan Pakaian Seragam.1.2 Pelaksanaan 8. 8.langkah keselamatan untuk mengelakkan kemalangan: iii.5 Tanggungjawab Guru Pemimpin/Penasihat.1.1 Kesihatan Aktiviti kokurikulum dapat digunakan untuk melatih murid membiasakan jagaan kebersihan diri. Kelab/Persatuan dan Kelab Sukan/Permainan) 8.3 Surat Perlantikan dari Pengetua/Guru Besar kepada Guru Pemimpin/ Penasihat Pasukan Pakaian Seragam.1 Mesyuarat penaja.1 Perkara. Kelab/Persatuan. . Kelab Sukan/Permainan.5.1 Penubuhan 8. Kelab Sukan/Permainan.2 Peningkatan Disiplin Aktiviti kokurikulum dapat meningkatkan dan memperkukuhkan disiplin murid ke arah pembinaan sahsiah yang bersepadu.kerja amal dan ibadah.4 Surat Kelulusan Penubuhan Pasukan Pakaian Seragam.2.

8. e.2 Contoh Bentuk Format Takwim. Presint 8. 8.d. Pelaporan.2. PENDAFTARAN KUMPULAN PENGAKAP SEKOLAH Berhubung perkara tersebut diatas. 62250 Putrajaya Tuan. 8. Kelab Sukan/Permainan.4 Surat kelulusan mengutip derma dari Pengetua/Guru Besar dan contoh resit derma. f.4.3. Mesyuarat Jawatankuasa setiap Pasukan Pakaian Seragam. Hari Kokurikulum Sekolah..5 Surat pemberitahuan sekolah kepada ibubapa/penjaga berkaitan penglibatan murid dalam Kokurikulum. Kelab Sukan/Permainan bagi kali 1. bersamasama disertakan senarai ahliahli Kumpulan Pengakap SMK PUTRAJAYA 1 dan juga senarai guruguru . Rancangan aktiviti.1 Kandungan Fail Pasukan Pakaian Seragam.. Presint 8.3 Surat permohonan mengutip derma untuk Pasukan Pakaian Seragam.4 Lawatan 8. Kelab/Persatuan. ( Rujuk Pengurusan Fail ) 8. Jalan Hang Jebat. Kelab/Persatuan. Kelab Sukan/Permainan. 8. ( Rujuk Lampiran H ) . 8.2. 56000 Kuala Lumpur. Melalui dan salinan: Pengetua SMK Putrajaya 1 4.1 Prosedurprosedur lawatan.2 . Rumah Pengakap..3 Kandungan Fail dan Buku Pelaporan 8. Kelab/Persatuan. Contoh Surat Pendaftaran Pergerakan Pengakap Sekolah Daripada Guru Penasihat/Pemimpin Kepada Pesekutuan Pengakap Malaysia Guru Pemimpin Pergerakan Pengakap SMK Putrajaya 1 4. Jalan P8. Penilaian h. ( Rujuk Lampiran I dan J ) 8.2.6 Surat pemberitahuan kepada ibu bapa/penjaga ketidakhadiran murid dalam aktiviti Kokurikulum.2. g.3. 62250 Putrajaya Persekutuan Pengakap Malaysia.2. Jalan P8. 8.2 Kandungan dalam buku pelaporan .

Semoga dengan pendaftaran tersebut pihak sekolah akan memperolehi segala berita pengakap semasa agar dapat menjalankan tanggungjawab untuk meninggikan prestasi Pergerakan Pengakap. Presint 8. 62250 Putrajaya s. Fail Pengakap 22 Lampiran 8/9 Contoh Takwim Rancangan Pengakap Bulan Minggu/Tarikh Aktiviti Catatan/Tindakan Januari Februari Mac April Mei Jun Julai Ogos September Okotber November Minggu 2 Minggu 4 Minggu 2 Minggu 4 Minggu 2 Minggu 4 Minggu 2 Minggu 4 Minggu 2 Minggu 4 Minggu 2 Minggu 4 Minggu 2 Minggu 4 . () Guru Pemimpin Pergerakan Pengakap. 3. 2. 4. Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Selangor. Pesuruhjaya Pengakap Daerah Sepang. Pengawai Pendidikan Daerah Sepang . 2. terima kasih. 1. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah.k.penasihat yang akan mengendalikan kumpulan pengakap tersebut. SMK Putrajaya 1 4. Fail Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah 5. ……………………………………………. Jalan P8. Sekian .

diangotai dan digerakkan oleh muridmurid adalah selaras dengan harsat menggiatkan lagi pelaksanaan program aktiviti kokurikulum di sekolahsekolah seluruh negara. Malah Peraturan 4 dalam PeraturanPeraturan Pendidikan ( Persatuan Sekolah ) 1998 .Minggu 2 Minggu 4 Minggu 2 Minggu 4 Minggu 2 Minggu 4 Minggu 2 Minggu 4 Pendaftaran Kelab/Persatuan Pendaftaran Ahli Suai Kenal Antara Ahli Pengakap Penyusunan Organisasi Tanggungjawab Ahli Dasar Berpengakap Peraturan dan UndangUndang Bendara Pemakaian Lencana Lagu Kebaangsaan Lagu Negeri Simpulan dan Ikatan Pengurusan Perjumpaan Pek/Terup Istiadat Perlantikan Kemahiran Berpengakap Mesyuarat Agung Pertolongan Cemas Membaca Peta Pengembaraan Kawad Kaki Perkhemahan Perdana Hari Kokurikulum Pengetua / GPK KOKO/Guru Penasihat 23 24 25 PENGURUSAN PERSATUAN/KELAB (Pakaian Seragam. Permainan/Sukan) Persatuan/Kelab dan Kelab 1.1 Inisiatif dan usaha menubuhkan kelab atau persatuan yang dipimpin. LATAR BELAKANG 1.

kaedah dan kemahiran kepimpinan di kalangan murid. kesungguhan dan kemahiran memimpin.5 Apaapa persatuan lain yang diluluskan oleh pendaftar. setelah menerima permohonan secara bertulis. di samping membangunkan diri mereka menjadi insan yang mewarisi dan menghayati keseluruhan ciriciri kecemerlangan murid yang tersurat dan tersirat dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan.1.seperti yang dimaktubkan dalam Warta Kerajaan P. 1. mengurus dan mengoperasikan sesuatu kelab atau persatuan bukanlah warisan semula jadi.1.3 Sukan dan permainan; 1. 1. RASIONAL Berdasarkan hakikat kejadian insan. hendaklah menubuhkan persatuan sekolah dari ketogeri yang berikut:1.3 Sehingga kini inisiatif dan usaha sekolah menubuhkan kelab atau persatuan yang dipimpin. kesungguhan dan kemahiran ini sebaliknya boleh diperolehi melalui prosesproses pengajaran dan pembelajaran formal dan tidak formal. apabila pengetahuan.2 Hobi dan rekreasi; 1. Walau bagaimanapun pengetahuan. Inisiatif dan usaha ini akan memberi impaks yang lebih besar kepada penyemarakkan kegiatan kokurikulum sebagai sebahagian daripada program pendidikan di sekolah.1. Pengetahuan. 2. setiap murid mempunyai bakat dan potensi untuk memimpin. dianggotai dan digerakkan oleh muridmurid amatlah menggalakkan. pengalaman dan latihan. MATLAMAT Agar dapat membantu guru dan muridmurid merancang dan melaksanakan dengan . khususnya untuk menyemai dan memupuk prinsip. kesungguhan dan kemahiran muridmurid memimpin.4 Badan beruniform; atau 1. 28 3.1 Mata pelajaran yang diajar di sekolah sebagaimana yang dinyatakan dalam PeraturanPeraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997. mengurus dan mengoperasikan kelab atau persatuan yang ditubuhkan itu dipertingkatkan secara bersepadu dan berterusan.1. pengalaman secara langsung. sekurangkurangnya untuk memimpin diri sendiri menjadi apa yang diinginkan.U (A) 196 bertarikh 21 Mei 1998 menegaskan bahawa Pengetua. 1.1.2 Usaha menubuhkan kelab atau persatuan di sekolah adalah juga usaha kependidikan yang penting. perkongsian pemikiran.

menyelia dan menilai aktiviti dan kegiatan kelab atau persatuan yang dipimpin. OBJEKTIF AM GuruGuru dan muridmurid akan: 4.2 Menjelaskan kaedah dan tatacara penubuhan kelab atau persatuan.1 Mengetahui dan memahami ciriciri dan nilainilai kepimpinan yang diperlukan untuk memimpin. hasrat dan kecenderungan yang sama serta .5 Membentang dan menjelaskan ciriciri dan nilainilai asas kepimpinan. 6. KELAB ATAU PERSATUAN 6. 4. 4. berperaturan dan berkepimpinan yang dianggotai oleh muridmurid sekolah yang mempunyai minat. 5. 5.1 Menjelaskan matlamat dan tujuan penubuhan kelab atau persatuan di sekolah dalam konteks kependidikan dan kepimpinan 5. berketrampilan dan berwawasan. 5. stategi dan prinsip pengurusan kelab atau persatuan secara berkesan. OBJEKTIF KHUSUS 5. kegemaran. 4.1 Definisi: Sesuatu entiti kumpulan yang berstruktur.6 Menjelaskan tanggungjawab dan peranan muridmurid sebagai warganegara berdasarkan Rujunegara.4 Menjelaskan kaedah dan tatacara pengurusan dan pengelolaan aktiviti dan kegiatan kelab atau persatuan di sekolah berdasarkan perancangan dan undangundang.3 Mengetahui dan memahami kaedah dan stategi memimpin dan memotivasikan ahliahli kelab atau persatuan yang dipimpin 4. mengurus dan mengoperasikan kelab atau persatuan di sekolah. berpelembagaan. berketrampilan dan berkeyakinan tinggi sebagai pemimpin di sekolah dan berpotensi mengembangkan bakat dan upaya kepimpinan masingmasing ke peringkat yang lebih tinggi dalam bidangbidang yang diceburi pada masa akan datang. 5. 4.3 Menjelaskan kaedah dan tatacara pentadbiran dan pengurusan kelab atau persatuan 5.2 Mengetahui dan memahami kaedah.5 Mempunyai keyakinan diri sebagai pemimpin yang berwibawa.bermatlamat untuk melahirkan insan yang berwibawa. perlembagaan negara dan Wawasan 2020.4 Mempunyai pengetahuan dan kemahiran merancang. mengelola.

29 6.1. hasrat dan kecenderungan yang sama supaya muridmurid berpeluang dan berkesempatan: a.4 Perlembagaan (Contoh Lampiran K) 7. Berkongsi pengetahuan dan pengalaman dalam bidang yang diminati dan digemari. hasrat dan kecenderungan masingmasing.1. Mewujudkan wahana kepada muridmurid mengembangkan bakat dan potensi masingmasing ke peringkat yang lebih tinggi 7. kegemaran.bertujuan untuk saling bekerjasama.3 Mendapatkan kelulusan daripada Pengetua 7.1 Pengurusan Kewangan adalah satu perkara pokok dan paling penting dalam sesebuah kelab atau persatuan 8.2 Jawatankuasa penaja menulis permohonan rasmi kepada Pengetua dengan menyertakan dokuman yang telah ditetapkan di atas.1 Muridmurid membentuk jawatankuasa penaja untuk menetapkan:7.1 Memilih Ahli Jawatankuasa 7. d.2 Merancang aktiviti tahunan kelab atau persatuan 7. b. kegemaran.1.6 Mengoperasikan kelab atau persatuan 8.5.2 Tujuan penubuhan/pembentukan kelab atau persatuan: 6. BAGAIMANA MENUBUHKAN KELAB ATAU PERSATUAN 7. PENGURUSAN KEWANGAN 8. Menetapkan matlamat yang dipersetujui dan dilaksanakan bersama.5.3 Peraturan 7. Mewujudkan peluang kepada muridmurid mengembangkan bakat dan potensi kepimpinan f.1.5.4 Mendaftarkan ahliahli kelab atau persatuan yang telah diluluskan oleh Pengetua 7.2 Tanpa pengurusan kewangan yang baik dan sempurna maka .1 Menggabungkan muridmurid yang mempunyai minat. 7.1. bantu membantu dan berkongsi sumber dalam melaksanakan aktiviti dan mencapai citacita serta matlamat yang telah ditetapkan dan dipersetujui bersama bagi memperkembangkan minat. e.5 Mengadakan Mesyuarat Agung penubuhan dengan : 7.1 Tujuan dan matlamat 7.2. Merancang dan melaksanakan aktiviti dan kegiatan secara berkumpulan.1.2 Aktiviti dan kegiatan 7.1 Pengenalan 8.3 Pengesahan dokumen kelab atau persatuan 7. c. Berkongsi sumber dan peralatan.

Borang Baucar Bayaran. pembayaran hendaklah dibuat terhadap bil salinan yang diperakui oleh guru penasihat .6 Menyediakan Borang Pesanan (Contoh Lampiran A) 8. 8.3.4 Mempastikan pengerusi/setiausaha telah membuka akaun persatuan 8.9 Bendahari juga perlu membuat anggaran perbelanjaan bagi sesuatu program. 8.perjalanan persatuan atau kelab berkenaan akan pincang dan akhirnya terus berkubur.3. d. c. Contoh (Lampiran B) a. 8. Dapatkan resit pembayaran daripada pembekal atau pekedai.1 Memberi pendedahan kepada pelajar khususnya kepada Bendahari kelab/persatuan dalam menguruskan kewangan secara sistematik. Keluarkan resit b.7 Apa yang patut dilakukan apabila menerima duit/wang? a.3. Setiap baucar pembayaran dimestikan disertakan bil pembelian barang. 31 g. Masukkan butirbutir tentang perkhidmatan/bekalan yang telah dilaksanakan/dibekalkan beserta tarikh.2. Baucar Pembayaran hendaklah dibuat dalam 2 salinan. e.10 Pembentangkan laporan kewangan dalam mesyuarat. .3 Tugas Bendahari dan Penolong Bendahari 8. 8. b. borang pesanan dan bilbil yang sempurna. baucar bayaran. 8.3.8 Setiap pembelian barang melebihi had yang dibenarkan (RM 30. buku resit.3.00) hendaklah mendapatkan kebenaran daripada Guru Penasihat.3 Bendahari kelab/persatuan perlu mencatat segala perkara yang hendak dibeli/dipesan dengan mengisi Borang Pesanan 8. Tandatangan guru penasihat yang meluluskan dan tarikh. b. Jumlah pembayaran dalam angka dan perkataan.2.11 Mengadakan Baucar Pembayaran.3.3.00) 8. Buku Resit. 8.2 Objektif 30 8.5 Membuat pungutan yuran/derma keahlian dan sumbangan khusus bagi menjalankan sesuatu aktiviti.3. 8.2 Menyediakan sebuah fail kewangan dan juga tempat menyimpan fail.3.3.2 Melahirkan pelajar yang yang celik pengurusan kewangan 8.3. Salinan asal simpanan sekolah (kelab/persatuan) dan kedua kepada penerima. f. (RM 30. Menyimpan wang dalam Bank/Guru Penasihat dengan segera sekiranya melebihi had yang dibenarkan.2.3 Dapat melincinkan perjalanan sesebuah kelab/persatuan dalam menjalankan sebarang aktiviti yang telah dirancangkan 8. Jika bil asal hilang. 8. Borang Pesanan Barang. Rekodkan dalam ‘cash book’ c.1 Menyediakan ‘cash book’ (Buku Tunai) a. c.

PENGURUSAN MESYUARAT 9.4 Tugas Pemeriksa KiraKira 8.(ada wang terima dan ada wang keluar serta baki ditangan dan juga baki dibank. Ucapan Penasihat Kelab c.4.h. Ucapan Alualuan b.3.3 Agenda Mesyuarat Agung a.1 Mengedarkan surat jemputan Mesyuarat Agung Kelab diedarkan sekurangkurangnya 14 hari sebelum mesyuarat diadakan (Lampiran D) dengan disertakan minit mesyuarat yang lalu. 9. Sediakan format Penyata Kewangan Tahunan. 9.4. 8. Pastikan adanya Penyata Kewangan Tahunan Kelab/Persatuan sekolah yang telah diaudit bagi tahun sebelumnya atau jika tidak. Sebaik sahaja pembayaran dilakukan.3.2 Atur cara Majlis Mesyuarat Agung a.1. c. 8.1.1 Menyemak Buku Tunai pada setiap hujung bulan 8.4 Bertanggungjawab ke atas Penyata Tahunan yang telah ditandatanganinya itu 32 9.14 Sekiranya persatuan dibubarkan. Ucapan Pengerusi Mesyuarat . Dapatkan tandatangan Pemeriksa KiraKira bagi mengesahkan bahawa segala butiran dalam Penyata Tahunan itu adalah benar atau sahih. 8. baucar dan dokumen sokongan hendaklah ditebuk/dicop “SUDAH BAYAR” berserta tarikhnya bagi mengelak pembayaran dua kali. 8.3.13 Menyemak Buku Tunai (cash book) pada setiap hujung bulan Menyimpannya di tempat yang selamat dan berkunci.3 Menandatangani Penyata Tahunan Berakhir 31Ogos setiap tahun. Baucarbaucar pembayaran yang telah dibayar hendaklah disusun dan difailkan mengikut nombor siri.4. Ucapan Perasmian d. d.1.1 Mesyuarat Agung. bendahari hendaklah membelanjakan wang baki mengikut sebagaimana yang diputuskan dalam mesyuarat agung. gunakan penyata yang belum diaudit.3.12 Menyediakan Penyata Kewangan Berakhir 31 Ogos pada setiap tahun untuk dibentangkan dalam Mesyuarat Agung Tahunan (Lampiran C) a. b.15 Penyalahgunaan wang persatuan adalah satu kesalahan yang serius dan boleh dikenakan tindakan tatatertib 8. 8. i. Mesyuarat agung 9.4. 8.2 Memberikan teguran kepada Bendahari sekiranya berlaku butiran salah. Pastikan Buku Tunai (Cash Book) telah dikemaskinikan dan ditutup.

Penolong Setiausaha v. (Contoh Minit Mesyuarat Agung – Lampiran E) c. 9.4. Bendahari vi.2 Mengesahkan minit mesyuarat yang lalu.2 Membentang dan mengesahkan minit mesyuarat yang lalu 9. Membentangkan laporan tahunan.3. Tarikh b.4. Pengerusi ii.4. Setiausaha iv. d. (Lampiran F) Agenda Mesyuarat hendaklah merakumi perkara berikut: 9.2 Mesyuarat Agung Luar Biasa Mesyuarat Agung Luar Biasa/Tergempar boleh diadakan dengan kehendak sebahagian ahli atau Ahli Jawatankuasa bagi membincangkan satu agenda sahaja. 9.3. Mesyuarat hanya boleh dijalankan sekiranya cukup korum (2/3 daripada ahli jawatankuasa). Notis panggilan mesyuarat hendaklah diberi dalam tempoh satu minggu.b.2.6 Halhal lain. Mesyuarat ini hendaklah dihadiri oleh Guru Penasihat yang dilantik oleh Pengetua.3.1 Permintaan bertulis 2/3 ahli 9.4 Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Projek Agenda Mesyuarat 9. Pemilihan Ahli Jawatankuasa i. Hari c.3.3 Perkaraperkara berbangkit 9.3.4 Membincangkan hal projek (Lampiran H) a. 9.3. Membentangkan dan mengesahkan laporan kewangan e. 9. Penolong Bendahari vii.2. Naib Pengerusi iii. Mesyuarat ini juga boleh diadakan kerana: 9.4 Laporan birobiro.3 Perkara berbangkit.2 Pengerusi memikirkan perlunya mesyuarat diadakan. Membentang dan mengesahkan minit mesyuarat agung yang lalu. Pemilihan dua orang juru audit f.1 Ucapan Pengerusi 9. Ucapan penangguhan 9.4. Notis hendaklah disiarkan dua minggu sebelum diadakan.5 Laporan kewangan.3 Mesyuarat Jawatankuasa 33 Mesyuarat ini diadakan untuk mengerakkan aktiviti kelab. 9. 9. Masa .1 Ucapan Pengerusi. Membahaskan usulusul yang diterima g. (Contoh minit mesyuarat jawatankuasa – Lampiran G) 9. Ahli Jawatankuasa (5 – 7 orang) viii.

3.7 Kewangan projek 9.4.2.4.3.3.4 Minit mesyuarat 10.1 Penyata kirakira kewangan kelab 10.2 Bilbil pembelian.4.2.2 Fail Pengerusi 10. 34 10.3.1 Maklumat ahli 10.4.6 Senarai ahli jawatankuasa dan guru penasihat 10.3.3.5 Melantik ahli jawatankuasa projek 9.6 Tugastugas ahli jawatankuasa projek 9.4 Fail Kewangan (Bendahari) 10.d.3 Fail Setiausaha 10.4 Perlembagaan kelab 10.1 Minit mesyuarat 10. Contoh Rujukan Fail: SMKPj1/07/KPA/2003( ) .2 Suratsurat berkaitan kelab 10.4. Tempat 9.2.8 Halhal lain.4.3.5 Maklumat ahli 10.3 Perlembagaan kelab 10.2.3 Bukubuku panduan kelab 10.7 Laporan Mingguan (Lampiran J) 10.2 Senarai ahli jawatankuasa dan senarai penasihat 10.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful