UNIT KOKURIKULUM

WDT 299, 90200 KINABATANGAN, SABAH. Tel 089 561422

SK BKIT GARAM 2

Manual Kokurikulum
Sekolah Kebangsaan Bukit Garam 2 Tahun 2010
Tahun

2003

Aktiviti Kokurikulum di SK Bukit Garam 2
Konsep, Matlamat, Strategi dan Perlaksanaan
1. KONSEP

Manual Kokurikulum

1.1 Aktiviti kokurikulum adalah sebahagian daripada kurikulum sekolah dan setiap murid harus melibatkan diri. Aktiviti ini boleh dijalankan di dalam dan di luar bilik darjah, mengikut kesesuaian sesuatu aktiviti. Dengan andaian bahawa murid- murid tidak mendapat pengalaman tertentu di bilik darjah, maka aktiviti kokurikulum dapat menyediakan pelbagai pengetahuan dan pengalaman untuk perkembangan mental, minat, bakat, jasmani, rohani dan pembentukan nilai - nilai estetika serta sosial yang positif. 1.2 Sebagai satu bidang pendidikan, penglibatan semua murid dan anggota masyarakat adalah perlu, berasaskan kepada anggapan bahawa: 1.2.1 Semua murid harus mempunyai keseimbangan antara perkembangan mental (akademik) dengan perkembangan sahsiah yang bersepadu (sosial, jasmani dan rohani); 1.2.2 Semua murid mempunyai minat dan bakat yang boleh dikembangkan; 1.2.3 Semua murid boleh dididik, dan boleh pula mendidik diri sendiri dan rakan sebaya; 1.2.4 Sekolah bertanggungjawab melahirkan murid - murid untuk keperluan masyarakat dan negara; 1.2.5 Masyarakat turut bertanggungjawab memainkan peranan mendidik muridmurid.

2. MATLAMAT
Matlamat utama aktiviti kokurikulum adalah untuk merealisasikan Falsafah Pendidikan Negara. Antara matlamat yang hendak dicapai ialah seperti berikut:

2.1 Menyemai kesedaran murid – murid terhadap agama dan kepercayaan kepada Tuhan; 2.2 Menyeimbangkan antara perkembangan mental dengan perkembangan rohani, jasmani dan emosi murid - murid; 2.3 Mengukuhkan perhubungan dan pergaulan di kalangan murid dalam sekolah dan di antara sekolah; 2.4 Membina dan meningkatkan minat dan bakat murid- murid dalam aktiviti yang diceburi; 2.5 Membina dan meningkatkan disiplin murid; 2.6 Mewujudkan budaya sekolah yang menarik dan menggembirakan; 2.7 Membina dan meningkatkan kerjasama dan sumbangan hubungan dua hala antara sekolah dan masyarakat; 2.8 Mewujudkan sekolah berwatak.

3. STRATEGI
Untuk mencapai matlamat tersebut, berikut adalah beberapa strategi pelaksanaannya: 3.1 Memberi wajaran yang sesuai kepada aktiviti kokurikulum supaya kurikulum dan kokurikulum boleh saling melengkapi dalam proses pendidikan di sekolah; 3.2 Menambahkan bilangan pasukan pakaian seragam, persatuan/kelab, kelab sukan dan permainan serta mempelbagaikan aktiviti tersebut, dengan tujuan memberi peluang kepada semua murid melibatkan diri dengan aktif secara individu atau kumpulan; 3.3 Melibatkan murid daripada semua kaum dalam semua aktiviti kokurikulum, yang sesuai, untuk tujuan pemupukan perpaduan; 3.4 Melibatkan murid dan pihak sekolah dalam aktiviti khidmat masyarakat; 3.5 Melibatkan Jawatankuasa Bimbingan Pelajar Sekolah(JBPS), Persatuan Ibu Bapa dan guru- guru (PIBG), guru- guru dan murid- murid dalam perancangan dan pelaksanaan aktiviti kokurikulum; 3.6 Merancang dengan teliti aktiviti kokurikulum bagi mencapai matlamat yang dikehendaki; 3.7 Merekod dan menilai kemajuan aktiviti kokurikulum yang dijalankan; 3.8 Menganjur dan mengelola pertandingan yang melibatkan semua murid; 3.9 Menyelia dan menilai aktiviti secara sistematik dan berterusan; 3.10 Memberi penghargaan dan pengiktirafan kepada semua pihak, dari semasa kesemasa.

4. PELAKSANAAN
4.1 Definisi Warta Kerajaan bertarikh , 28 hb Disember 1967, No. 5652 ( Peraturan Kursus Pengajian ) Sekolah 1956, mendefinisikan kokurikulum sebagai kegiatan kumpulan, manakala Warta Kerajaan bertarikh 31hb Disember 1997 , Jil 41, No.26, Tambahan No.94, Perundangan A.P.U (A) 531, Akta Pendidikan 1996, peraturan- peraturan ( Kokurikulum Kebangsaan ) mendefinisikan kokurikulum seperti berikut:

27. mengukuh dan mengamalkan pengetahuan. kemahiran dan nilai yang dipelajari di bilik darjah. Jilid 42. Sekolah Menengah Tingkatan Aliran Peruntukan Masa Peralihan .U (A) 196.apa sekatan yang dikenakan oleh Ketua Pendaftar. menjalankan semua kuasa dan fungsi yang diberikan kepada Ketua Pendaftar tertakluk kepada apa. .2 JenisJenis Aktiviti Berdasarkan Warta Kerajaan bertarikh 21hb. pihak sekolah boleh menubuhkan persatuan sekolah daripada kategori yang berikut: 4. Mei 1998.apa persatuan lain yang diluluskan oleh pendaftar. 4.2.4.1 Ketua Pendaftar Sekolah dan Guru: a.3 Peruntukan masa Warta Kerajaan bertarikh 28 Disember 1967.3 Sukan dan permainan; 4. Jilid 11. Bil.4 Tugas dan tanggungjawab guru Dalam Akta Pendidikan 1996 ( Akta 550 ). Penolong Pendaftar.apa kegiatan yang dirancang lanjutan daripada proses pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah yang memberikan murid peluang untuk menambah.41 Perundangan P.1 – 3 (180 minit) Sastera (180 minit) Sains (140 minit) 4 & 5 Teknik (100 minit) Pertanian (140 minit) Perdagangan (180 minit) SRT (180 minit) ( Nota: Peruntukan masa minimum seminggu) 4. 4.5 Apa. Maka hendaklah ada seorang Ketua Pendaftar Sekolah dan Guru yang hendaklah dilantik oleh Menteri; b.“kegiatan kokurikulum” ertinya apa.2. Menteri boleh melantik seorang Timbalan Ketua Pendaftar Sekolah dari guru .4 Badan beruniform; atau 4. jelas dinyatakan kuasa yang diberikan kepada Pendaftar.No 11 Tambahan No.2.2.2 Hobi dan rekreasi; 4.1 Mata pelajaran yang diajar di sekolah sebagaimana yang dinyatakan dalam peraturan – peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997; 4. No.” 4. Bahagian 2.2. 5652 telah membuat ketetapan pembahagian masa untuk Kokurikulum seperti yang berikut.

1 Kelab Judo 6.c. 5. 5. 4.3 Kelab Taekwondo 6.apa bilangan Penolong Pendaftar Sekolah dan Penolong Pendaftar Guru yang difikirkan perlu bagi maksud akta ini; d. Pendaftar atau Penolong Pendaftar boleh menjalankan semua kuasa dan fungsi yang diberikan kepada Ketua Pendaftar oleh atau di bawah Akta ini. JENIS AKTIVITI KOKURIKULUM DI SEKOLAH Aktiviti Kokurikulum terbahagi kepada tiga bahagian: 6. memperbaiki.4 Pasukan Kadet Bersatu Malaysia(Darat. tertakluk kepada apa.1.1.2 Kelab Karate 6.1.2 Guru Besar/Pengetua sebagai Penolong Pendaftar mempunyai kuasa untuk melantik guru sebagai guru penasihat bagi menjalankan tugas. Beberapa perkara perlu diambilkira semasa membentuk organisasi ini agar ia dapat memberikan faedah kepada pelajar dan sekolah.1.6 Pasukan Kadet Majlis Keselamatan Jalanraya 6. 5.3 Pembentukan jawatankuasa kecil.2 Kekerapan mengadakan mesyuarat. Ketua Pendaftar hendaklah mempunyai kuasa dan menjalankan fungsifungsi yang diberikan kepadanya oleh Akta ini. 5.1 PASUKAN PAKAIAN SERAGAM 6.tugas dalam aktiviti kokurikulum berdasarkan peruntukan yang sedia ada.1.9 Pasukan Kadet Remaja Sekolah 6.1.1. dan Penolong Pendaftar hendaklah di bawah arahan dan kawalan Ketua Pendaftar; e. Pendaftar.1. Menteri hendaklah melantik seorang Pendaftar Sekolah dan Guru bagi setiap Negeri.fungsi sedemikian bolehlah dipunyai atau dijalankan oleh Timbalan Ketua Pendaftar f.1. dan boleh melantik apa.1. menilai.8 Pasukan Kadet Polis 6.4 Pelaporan berkala.10 Pasukan Pancaragam Sekolah 6. Timbalan Ketua Pendaftar.11 Pasukan Tunas Kadet Remaja Sekolah .5 Pasukan Kadet Bomba dan Penyelamat 6.7 Pasukan Kadet Pertahanan Awam (JPA 3) 6. dan sewaktu ketiadaannya kuasa dan fungsi. mencemerlangkan aktiviti kokurikulum sekolah. 5.1. Pengetua/Guru Besar sebagai Penolong Pendaftar hendaklah menubuhkan Organisasi Pengurusan Kokurikulum Sekolah bagi membantu beliau memantau.1 Fungsi dan tanggungjawab setiap ahli.apa sekatan yang boleh dikenakan oleh Ketua Pendaftar . PENGURUSAN KOKURIKULUM DI SEKOLAH Dalam mengurus aktiviti kokurikulum di sekolah.4. Laut dan Udara) 6.5 Dokumentasi 6. 5.

Kelab Equestrian g. Persatuan Bahasa k.16 6.19 6.12 6. Bahas.1. Kelab Kembara j.18 6. Persatuan Sains Kemasyarakatan i. Kelab Pelancongan r.1 Persatuan Akademik a. Persatuan Sains dan Matematik 6.14 6. Kelab Koir Sekolah k.1. Persatuan Persuratan.17 6. Kelab Koperasi m.2 PERSATUAN DAN KELAB 6. Kelab Komputer l. Kelab Binaan / Bangunan e. Kelab Keceriaan Sekolah i. Persatuan Kemahiran Hidup f. Kelab Menaip o. Kelab Kebajikan h. Kelab Elektronik f.2. Persatuan Ekonomi Rumahtangga l. Persatuan Drama dan Kesusasteraan c.1.1. Kelab Permainan Tradisional v.2. Persatuan Kebudayaan e. h.1. Kelab Pembimbing Rakan Sebaya s.1.1.13 6.1. Kelab Alat Pandang Dengar b.John Ambulans Malaysia Persatuan Wushu 6. Persatuan Tingkatan Enam j. Kelab Motor Mekanik p. Kelab Astronomi c. Kelab Seni Tampak/Halus . Kelab Bina Badan d. Kelab Perpustakaan / Pusat Sumber w. Kelab Seni Foto y. Kelab Pengguna u. Persatuan Geografi / Sejarah d.2 Kelab Hobi dan Rekreasi a. Kelab Memancing n. Persatuan Perdagangan g. Kelab Rekreasi x. Persatuan Agama Islam b. Kelab Pencinta Alam t.6.1. Kelab Muzik dan Seni Suara q.15 6.20 Pergerakan Briged Putera Pergerakan Pandu Puteri Pergerakan Pengakap Pergerakan Puteri Islam Persatuan Silat Seni Persatuan Bulan Sabit Merah Persatuan Silambam Persatuan St.

Kelab Bola Keranjang e. Kelab Renang g. Kelab Merentas desa e.3. Kelab Badminton b. Kelab Ragbi u. Kelab Tenis 6. Kelab Motor f. Kelab Luncur Air c. Kelab Skuter Air j. Kelab Perahu Layar d. Kelab Sepak Takraw v. Kelab Gimrama n. Kelab Gimnastik m. Kelab Hoki p. Kelab Berkeno / Kayak b. Kelab Bola Baling c. Kelab Memanah d. Kelab Olahraga c. Kelab Karum q. Kelab Gasing Pangkah l. Kelab Dart k. Kelab Skuba i. Kelab Bola Jaring d. Kelab Pandu Arah s. Kelab Bola Sepak f. Kelab Bowling h.1 SUKAN DAN PERMAINAN 6.1 Permainan: a. Kelab Catur j.3.2 Sukan Air: a. Kelab Seni Tari Kelab Wayang Gambar 6. Kelab Bola Tampar g. Kelab Berbasikal b. FUNGSI AKTIVITI KOKURIKULUM . Kelab Polo Air f. Kelab Squasy x. Kelab Senamrobik 6. Kelab Kriket r. Kelab Sofbol w.2 Olahraga: a. Kelab Terjun 7.z. Kelab Rowing (Berdayung) h.3. Kelab Snorkeling k. Kelab Perahu Naga e. Kelab Bowling Padang i. Kelab Ping Pong t. Kelab Golf o.

Aktiviti ini juga dapat memberi peluang kepada murid. Perkhemahan: Aktiviti ini antara lain dapat memberi peluang kepada murid menggunakan pengetahuan membaca peta (geografi).fungsi yang tertentu. semangat berkerjasama.3 Aktiviti Sukan / Permainan: Olahraga: .murid menggunakan kemahiran bahasa dalam memberi dan mematahkan hujah dengan menggunakan fakta. fizik dan geografi.murid meningkatkan lagi prestasi mereka dalam pelajaran.1 Pengukuhan dan Pengayaan Pengetahuan yang diperoleh daripada mata pelajaran akademik dapat diperkukuhkan dan diamalkan melalui aktiviti kokurikulum. berani dan berikhtiar. Segala aktiviti kokurikulum hendaklah dirancang terlebih dahulu supaya selaras dan saling melengkapi dengan apa yang diajar di bilik darjah.2 Aktiviti Persatuan / Kelab: Berikut adalah beberapa contoh aktiviti kokurikulum yang berfungsi bagi pengukuhan dan pengayaan: Kuiz: Aktiviti ini antara lain dapat memberi peluang kepada murid.murid memahami konsep latihan dalam bidang tertentu dengan menggunakan pengetahuan tersebut dalam konteks yang lebih bermakna dan realistik.1. Di samping itu. menurut perintah serta melatih kepimpinan. Kawad Kaki: Aktiviti ini dapat mengujudkan disiplin dalam pasukan. Antaranya ialah: 7.1.1.Aktiviti kokurikulum mempunyai fungsi. 7. cara begini juga dapat memberi pengalaman yang mungkin tidak terdapat di dalam bilik darjah. Projek Membuat Kincir Air: Aktiviti ini antara lain dapat memberi peluang kepada murid. Berikut adalah beberapa contoh aktiviti kokurikulum yang berfungsi bagi pengukuhan dan pengayaan: 7. semangat kembara. Bahas dan Pidato: Aktiviti ini antara lain memberi peluang kepada murid. 7.murid menggunakan pengetahuan mereka dalam matematik.murid menambah pengetahuan dalam mata pelajaran yang berkaitan. Ini boleh membantu murid. di samping dapat meningkatkan daya kreativiti dan kemahiran hidup. di samping dapat memberi pengetahuan dan pengalaman kepada murid tentang cara hidup berdikari.1 Aktiviti Pergerakan Pasukan Pakaian Seragam: Pertolongan Cemas: Aktiviti ini dapat memberi peluang kepada murid mencuba pengetahuan/ pengalaman tentang caracara memberi rawatan kecemasan serta menggunakan pengetahuan yang dipelajari dalam mata pelajaran sains.

bimbingan dan latihan tertentu. ketahanan diri dan ketepatan membuat keputusan. melalui aktiviti Persatuan Bulan Sabit Merah. Tujuannya adalah untuk memupuk hubungan dua hala antara sekolah dan masyarakat serta menyemai semangat berkhidmat. silat. seperti menganyam. tenaga.perkara seperti dalam bidang kerjaya. iaitu berkenaan sistem otot dan pembinaan otot yang kuat.2. banyak lagi aktiviti khidmat masyarakat yang dapat menimbulkan suasana hubungan dua hala seperti bergotong.hari perayaan khusus untuk muridmurid daripada pelbagai kaum; f. ketangkasan. usaha . nilai agama dan moral.2 Khidmat Masyarakat Murid. tunjuk ajar tentang perkara. membersihkan masjid/surau. 7.kemudahan tertentu bagi melengkapkan peralatan kokurikulum sekolah seperti peralatan sukan.Aktiviti ini dapat memberi pengetahuan kepada murid. Contohnya. Mengadakan rumah terbuka pada hari. Membantu sekolah dalam pengelolaan sukan.membersih dan . buah fikiran dan kepakaran. Mengadakan projek anak angkat; e. ceramah. Ia memberi peluang kepada murid. Antaranya ialah : a. bekerjasama.royong. Ini bukan sahaja dapat memperkukuhkan pelajaran mengenai biologi tetapi murid juga akan dapat memahami konsep latihan dalam sukan dan menggunakan pengetahuan yang ada dalam latihan itu. Bola Sepak: Aktiviti ini dapat menimbulkan semangat berpasukan. berdisiplin. membuat alat – alat permainan tradisi dan sebagainya; c. menekat.lain; b. guru dan kakitangan sekolah boleh memberi khidmat kepada masyarakat dan begitulah sebaliknya. Memberi bantuan kepada murid; d. mengukir. bimbingan dan latihan dalam kemahiran tertentu. Di samping itu. membuat tembikar. ketabahan. 7. 7. mengadakan minggu kerja.murid memperkukuhkan dan memperkayakan pendidikan jasmani. bergotongroyong.2.2 Sumbangan Masyarakat Kepada Sekolah Masyarakat boleh memberi sumbangan dengan cara membantu sekolah dalam bentuk material . murid dapat pendedahan serba sedikit ilmu kesihatan dan caracara rawatan asas kepada masyarakat setempat. komputer dan lain. bekerjasama dan saling membantu antara sama lain. sivik dan lainlain. menjahit.1 Sumbangan Sekolah Kepada Masyarakat: Sekolah dapat menggunakan aktiviti kokurikulum sebagai satu sumber bagi murid. Memberi ceramah. pakaian. kawasan perumahan/bandar.murid mempraktikkan dan mengukuhkan segala pengetahuan yang diperoleh kepada masyarakat. Mengutip derma dan mendapatkan kemudahan.murid tentang ilmu anatomi. persefahaman.

pentadbiran. Ekonomi Rumah : gubahan. Seni Lukis : seni lukis. berternak dan lainlain.bidang tertentu. kimpalan dan lain.4. pameran. berternak. memancing.3 Hobi dan Rekreasi Dengan melibatkan diri dalam aktiviti kokurikulum. menyanyi. 7. tentera . Ia juga dapat membantu dan melengkapi pengajaran dan pembelajaran serta dapat menimbulkan kesedaran dan penyediaan pemilihan kerjaya murid. menghias/menggubah. tembikar.papan congkak.4 Kerjaya Aktiviti kokurikulum dapat memberi asas kerjaya kepada murid. dan lain. Aktiviti ini boleh dijalankan secara kumpulan atau individu dan tidak hanya terbatas kepada kemudahan dan peralatan atau kepakaran yang ada di sekolah itu sahaja. tudung saji dan lainlain. Pengetahuan dan kemahiran ini sangat berguna apabila mereka memasuki dunia pekerjaan kelak. mekanik. wau.bomba.lain. bermain alat. tenunan. krafrangan. berkebun. menulis sajak/ cerpen/syair/rencana. swasta dan perseorangan. Sains Pertanian : berkebun. memasak. 7. mengukir.2 Contoh aktiviti yang berkaitan dengan pandangan dan pengetahuan Bidang Kerjaya: Ceramah. sangkar burung. membuat model. memupuk minat dan bakat serta . berdisiplin. membuat gasing. perniagaan.1 Contoh aktiviti yang berkaitan dengan mata pelajaran Kemahiran Hidup : seni bina. pihak sekolah haruslah sentiasa berusaha mengadakan aktiviti yang baru dan lebih menarik.alat muzik. di samping dapat menarik minat mereka terhadap aktiviti kokurikulum. Ini termasuklah bidang pekerjaan seperti pasukan polis.daun kayu/ keratan akhbar.lain perkhidmatan sosial dan profesional. menanam bunga. Antara contoh aktiviti ialah membaca. pertukangan. kajian atau lawatan tentang jenis dan pekerjaan yang terdapat dalam perkhidmatan separa kerajaan. di samping dapat mengisi masa lapang mereka dengan berfaedah serta membina kesihatan fizikal dan mental. Aktiviti ini juga dapat memberi keseronokan kepada murid. 7.lain. jahitan. perhiasan dan lain.4. membaiki radio dan TV. melukis kartun. mengumpul setem/daun.5 Perkembangan Diri Individu Semua aktiviti kokurikulum dapat memberi peluang kepada murid melatih diri sendiri untuk kesihatan diri. Sekolah yang mempunyai masalah ini bolehlah berusaha mendapatkannya daripada sekolah lain atau masyarakat setempat. Dalam hal ini. bersukan. perusahaan. seni ukir. 7. murid dapat memperoleh pengetahuan dan kemahiran. anyaman. 7.mengindahkan sekolah. Aktiviti seperti ini juga dapat meningkatkan daya kreatif dan pengetahuan murid terhadap aktiviti yang dijalankan oleh institusi luar sekolah dalam bidang.

1.langkah keselamatan untuk mengelakkan kemalangan: iii. Pertolongan cemas yang mementingkan kebersihan dan langkah.kerja amal dan ibadah.perkara yang perlu ada dalam Takwim a. 8.6 Tanggungjawab Ahli Jawatankuasa.1. 8. 8. antaranya melalui aktiviti berikut: i. Kelab Sukan/Permainan kepada Pengetua/Guru Besar.agensi kerajaan dan badan bukan kerajaan.1. Kelab Sukan/Permainan dari Pengetua/Guru Besar kepada Guru Pemimpin/Penasihat.5. 8. c.2 Surat permohonan penubuhan dari Guru Pemimpin/Penasihat Pasukan Pakaian Seragam. Latihan sukan yang mementingkan kesihatan: iv.membina semangat untuk menghayati nilai perpaduan dan kewarganegaraan.1.1. PROSEDUR TETAP PENUBUHAN PERSATUAN (Pasukan Pakaian Seragam. Mesyuarat Jawatankuasa setiap Pasukan Pakaian Seragam. 7. Kelab/Persatuan dan Kelab Sukan/Permainan) 8.1 Kesihatan Aktiviti kokurikulum dapat digunakan untuk melatih murid membiasakan jagaan kebersihan diri. Mesyuarat Agung setiap Pasukan Pakaian Seragam. Kelab Sukan/Permainan. Pendaftaran. Kelab/Persatuan.5.1. Kelab Sukan/ Permainan 8. b. Kelab/ Persatuan.5 Tanggungjawab Guru Pemimpin/Penasihat.1 Mesyuarat penaja.6 Surat Penurunan Kuasa daripada Pemimpin melalui Pengetua/Guru Besar kepada Ahli Jawatankuasa. Kerja. Pasukan Pakaian Seragam yang mementingkan pakaian dan perawakan yang kemas dan teratur; ii.2. Kelab/Persatuan. Kelab Sukan/Permainan. 8.2 Peningkatan Disiplin Aktiviti kokurikulum dapat meningkatkan dan memperkukuhkan disiplin murid ke arah pembinaan sahsiah yang bersepadu. 8. 8.1 Penubuhan 8.7 Surat permohonan menubuhkan Pasukan Pakaian Seragam kepada agensi.1 Perkara.1.2 Pelaksanaan 8.3 Surat Perlantikan dari Pengetua/Guru Besar kepada Guru Pemimpin/ Penasihat Pasukan Pakaian Seragam. 8. .1.4 Surat Kelulusan Penubuhan Pasukan Pakaian Seragam. Kelab/Persatuan. Kelab/ Persatuan. 7.

d. Jalan P8.2 .. 8. f. Melalui dan salinan: Pengetua SMK Putrajaya 1 4.3.3 Surat permohonan mengutip derma untuk Pasukan Pakaian Seragam.2. Kelab Sukan/Permainan. 8.2. Rancangan aktiviti.2.. g. Kelab/Persatuan. Contoh Surat Pendaftaran Pergerakan Pengakap Sekolah Daripada Guru Penasihat/Pemimpin Kepada Pesekutuan Pengakap Malaysia Guru Pemimpin Pergerakan Pengakap SMK Putrajaya 1 4. Kelab Sukan/Permainan bagi kali 1. Rumah Pengakap.2.1 Kandungan Fail Pasukan Pakaian Seragam.3. Mesyuarat Jawatankuasa setiap Pasukan Pakaian Seragam. Jalan P8. Kelab/Persatuan. 8. Kelab/Persatuan.3 Kandungan Fail dan Buku Pelaporan 8..2 Kandungan dalam buku pelaporan . Penilaian h. bersamasama disertakan senarai ahliahli Kumpulan Pengakap SMK PUTRAJAYA 1 dan juga senarai guruguru .5 Surat pemberitahuan sekolah kepada ibubapa/penjaga berkaitan penglibatan murid dalam Kokurikulum. PENDAFTARAN KUMPULAN PENGAKAP SEKOLAH Berhubung perkara tersebut diatas. ( Rujuk Lampiran H ) . Presint 8.6 Surat pemberitahuan kepada ibu bapa/penjaga ketidakhadiran murid dalam aktiviti Kokurikulum. 8. 62250 Putrajaya Tuan.1 Prosedurprosedur lawatan. Kelab Sukan/Permainan. e. 8. ( Rujuk Pengurusan Fail ) 8. Jalan Hang Jebat. 56000 Kuala Lumpur.4 Lawatan 8. Hari Kokurikulum Sekolah.2. 8.4 Surat kelulusan mengutip derma dari Pengetua/Guru Besar dan contoh resit derma.4. Presint 8. ( Rujuk Lampiran I dan J ) 8. 62250 Putrajaya Persekutuan Pengakap Malaysia. Pelaporan.2 Contoh Bentuk Format Takwim.

2. 4.k. 2. Presint 8. Sekian . 1. Fail Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah 5. () Guru Pemimpin Pergerakan Pengakap. Fail Pengakap 22 Lampiran 8/9 Contoh Takwim Rancangan Pengakap Bulan Minggu/Tarikh Aktiviti Catatan/Tindakan Januari Februari Mac April Mei Jun Julai Ogos September Okotber November Minggu 2 Minggu 4 Minggu 2 Minggu 4 Minggu 2 Minggu 4 Minggu 2 Minggu 4 Minggu 2 Minggu 4 Minggu 2 Minggu 4 Minggu 2 Minggu 4 .penasihat yang akan mengendalikan kumpulan pengakap tersebut. ……………………………………………. SMK Putrajaya 1 4. Pesuruhjaya Pengakap Daerah Sepang. 62250 Putrajaya s. Semoga dengan pendaftaran tersebut pihak sekolah akan memperolehi segala berita pengakap semasa agar dapat menjalankan tanggungjawab untuk meninggikan prestasi Pergerakan Pengakap. Jalan P8. Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Selangor. terima kasih. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah. 3. Pengawai Pendidikan Daerah Sepang .

1 Inisiatif dan usaha menubuhkan kelab atau persatuan yang dipimpin. Permainan/Sukan) Persatuan/Kelab dan Kelab 1.Minggu 2 Minggu 4 Minggu 2 Minggu 4 Minggu 2 Minggu 4 Minggu 2 Minggu 4 Pendaftaran Kelab/Persatuan Pendaftaran Ahli Suai Kenal Antara Ahli Pengakap Penyusunan Organisasi Tanggungjawab Ahli Dasar Berpengakap Peraturan dan UndangUndang Bendara Pemakaian Lencana Lagu Kebaangsaan Lagu Negeri Simpulan dan Ikatan Pengurusan Perjumpaan Pek/Terup Istiadat Perlantikan Kemahiran Berpengakap Mesyuarat Agung Pertolongan Cemas Membaca Peta Pengembaraan Kawad Kaki Perkhemahan Perdana Hari Kokurikulum Pengetua / GPK KOKO/Guru Penasihat 23 24 25 PENGURUSAN PERSATUAN/KELAB (Pakaian Seragam. diangotai dan digerakkan oleh muridmurid adalah selaras dengan harsat menggiatkan lagi pelaksanaan program aktiviti kokurikulum di sekolahsekolah seluruh negara. Malah Peraturan 4 dalam PeraturanPeraturan Pendidikan ( Persatuan Sekolah ) 1998 . LATAR BELAKANG 1.

kesungguhan dan kemahiran muridmurid memimpin. setelah menerima permohonan secara bertulis.3 Sehingga kini inisiatif dan usaha sekolah menubuhkan kelab atau persatuan yang dipimpin. sekurangkurangnya untuk memimpin diri sendiri menjadi apa yang diinginkan.3 Sukan dan permainan; 1. setiap murid mempunyai bakat dan potensi untuk memimpin. mengurus dan mengoperasikan sesuatu kelab atau persatuan bukanlah warisan semula jadi. MATLAMAT Agar dapat membantu guru dan muridmurid merancang dan melaksanakan dengan . Walau bagaimanapun pengetahuan. kesungguhan dan kemahiran memimpin.4 Badan beruniform; atau 1. dianggotai dan digerakkan oleh muridmurid amatlah menggalakkan.5 Apaapa persatuan lain yang diluluskan oleh pendaftar. pengalaman dan latihan. RASIONAL Berdasarkan hakikat kejadian insan. hendaklah menubuhkan persatuan sekolah dari ketogeri yang berikut:1.U (A) 196 bertarikh 21 Mei 1998 menegaskan bahawa Pengetua. 1.2 Usaha menubuhkan kelab atau persatuan di sekolah adalah juga usaha kependidikan yang penting. kesungguhan dan kemahiran ini sebaliknya boleh diperolehi melalui prosesproses pengajaran dan pembelajaran formal dan tidak formal. pengalaman secara langsung. di samping membangunkan diri mereka menjadi insan yang mewarisi dan menghayati keseluruhan ciriciri kecemerlangan murid yang tersurat dan tersirat dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan.1.2 Hobi dan rekreasi; 1. Pengetahuan.1. kaedah dan kemahiran kepimpinan di kalangan murid. mengurus dan mengoperasikan kelab atau persatuan yang ditubuhkan itu dipertingkatkan secara bersepadu dan berterusan. 1. 1. apabila pengetahuan.seperti yang dimaktubkan dalam Warta Kerajaan P. 28 3.1. perkongsian pemikiran.1.1.1 Mata pelajaran yang diajar di sekolah sebagaimana yang dinyatakan dalam PeraturanPeraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997. Inisiatif dan usaha ini akan memberi impaks yang lebih besar kepada penyemarakkan kegiatan kokurikulum sebagai sebahagian daripada program pendidikan di sekolah. 2. khususnya untuk menyemai dan memupuk prinsip.

2 Mengetahui dan memahami kaedah.1 Definisi: Sesuatu entiti kumpulan yang berstruktur. berketrampilan dan berwawasan. OBJEKTIF AM GuruGuru dan muridmurid akan: 4. 5.1 Menjelaskan matlamat dan tujuan penubuhan kelab atau persatuan di sekolah dalam konteks kependidikan dan kepimpinan 5.4 Mempunyai pengetahuan dan kemahiran merancang.5 Mempunyai keyakinan diri sebagai pemimpin yang berwibawa. 5. menyelia dan menilai aktiviti dan kegiatan kelab atau persatuan yang dipimpin. 5.6 Menjelaskan tanggungjawab dan peranan muridmurid sebagai warganegara berdasarkan Rujunegara. KELAB ATAU PERSATUAN 6. 4.1 Mengetahui dan memahami ciriciri dan nilainilai kepimpinan yang diperlukan untuk memimpin. 4. stategi dan prinsip pengurusan kelab atau persatuan secara berkesan. 4. perlembagaan negara dan Wawasan 2020. 5. berperaturan dan berkepimpinan yang dianggotai oleh muridmurid sekolah yang mempunyai minat.bermatlamat untuk melahirkan insan yang berwibawa.4 Menjelaskan kaedah dan tatacara pengurusan dan pengelolaan aktiviti dan kegiatan kelab atau persatuan di sekolah berdasarkan perancangan dan undangundang. 4. hasrat dan kecenderungan yang sama serta .5 Membentang dan menjelaskan ciriciri dan nilainilai asas kepimpinan. OBJEKTIF KHUSUS 5.2 Menjelaskan kaedah dan tatacara penubuhan kelab atau persatuan.3 Mengetahui dan memahami kaedah dan stategi memimpin dan memotivasikan ahliahli kelab atau persatuan yang dipimpin 4. mengurus dan mengoperasikan kelab atau persatuan di sekolah.3 Menjelaskan kaedah dan tatacara pentadbiran dan pengurusan kelab atau persatuan 5. berpelembagaan. mengelola. berketrampilan dan berkeyakinan tinggi sebagai pemimpin di sekolah dan berpotensi mengembangkan bakat dan upaya kepimpinan masingmasing ke peringkat yang lebih tinggi dalam bidangbidang yang diceburi pada masa akan datang. 6. kegemaran.

1.1 Memilih Ahli Jawatankuasa 7.1.4 Mendaftarkan ahliahli kelab atau persatuan yang telah diluluskan oleh Pengetua 7.2 Aktiviti dan kegiatan 7. d.1 Pengurusan Kewangan adalah satu perkara pokok dan paling penting dalam sesebuah kelab atau persatuan 8.2 Tanpa pengurusan kewangan yang baik dan sempurna maka .1 Muridmurid membentuk jawatankuasa penaja untuk menetapkan:7. b.1.1 Pengenalan 8. Mewujudkan wahana kepada muridmurid mengembangkan bakat dan potensi masingmasing ke peringkat yang lebih tinggi 7. BAGAIMANA MENUBUHKAN KELAB ATAU PERSATUAN 7.5. kegemaran.1. hasrat dan kecenderungan yang sama supaya muridmurid berpeluang dan berkesempatan: a. 29 6.5 Mengadakan Mesyuarat Agung penubuhan dengan : 7.6 Mengoperasikan kelab atau persatuan 8.2 Tujuan penubuhan/pembentukan kelab atau persatuan: 6. e.bertujuan untuk saling bekerjasama.5.3 Mendapatkan kelulusan daripada Pengetua 7.2 Merancang aktiviti tahunan kelab atau persatuan 7. hasrat dan kecenderungan masingmasing.2.3 Pengesahan dokumen kelab atau persatuan 7.3 Peraturan 7. kegemaran. Mewujudkan peluang kepada muridmurid mengembangkan bakat dan potensi kepimpinan f. PENGURUSAN KEWANGAN 8. c.4 Perlembagaan (Contoh Lampiran K) 7.1 Menggabungkan muridmurid yang mempunyai minat.2 Jawatankuasa penaja menulis permohonan rasmi kepada Pengetua dengan menyertakan dokuman yang telah ditetapkan di atas. bantu membantu dan berkongsi sumber dalam melaksanakan aktiviti dan mencapai citacita serta matlamat yang telah ditetapkan dan dipersetujui bersama bagi memperkembangkan minat. Berkongsi sumber dan peralatan. 7.1. Menetapkan matlamat yang dipersetujui dan dilaksanakan bersama. Berkongsi pengetahuan dan pengalaman dalam bidang yang diminati dan digemari.5. Merancang dan melaksanakan aktiviti dan kegiatan secara berkumpulan.1.1 Tujuan dan matlamat 7.

8 Setiap pembelian barang melebihi had yang dibenarkan (RM 30. borang pesanan dan bilbil yang sempurna. pembayaran hendaklah dibuat terhadap bil salinan yang diperakui oleh guru penasihat .5 Membuat pungutan yuran/derma keahlian dan sumbangan khusus bagi menjalankan sesuatu aktiviti.3.perjalanan persatuan atau kelab berkenaan akan pincang dan akhirnya terus berkubur. c. Keluarkan resit b.2 Objektif 30 8.9 Bendahari juga perlu membuat anggaran perbelanjaan bagi sesuatu program.00) 8.2. 8. Masukkan butirbutir tentang perkhidmatan/bekalan yang telah dilaksanakan/dibekalkan beserta tarikh. . Rekodkan dalam ‘cash book’ c. 8. 8. e. c.3. Tandatangan guru penasihat yang meluluskan dan tarikh.3.1 Memberi pendedahan kepada pelajar khususnya kepada Bendahari kelab/persatuan dalam menguruskan kewangan secara sistematik.2 Melahirkan pelajar yang yang celik pengurusan kewangan 8.7 Apa yang patut dilakukan apabila menerima duit/wang? a. Menyimpan wang dalam Bank/Guru Penasihat dengan segera sekiranya melebihi had yang dibenarkan.6 Menyediakan Borang Pesanan (Contoh Lampiran A) 8. buku resit. (RM 30. Jika bil asal hilang.00) hendaklah mendapatkan kebenaran daripada Guru Penasihat. Borang Baucar Bayaran. Buku Resit. 8.3.3 Tugas Bendahari dan Penolong Bendahari 8.4 Mempastikan pengerusi/setiausaha telah membuka akaun persatuan 8. baucar bayaran.2 Menyediakan sebuah fail kewangan dan juga tempat menyimpan fail. Jumlah pembayaran dalam angka dan perkataan. 8.3.11 Mengadakan Baucar Pembayaran. 8.3.3. Contoh (Lampiran B) a.3. d.3 Bendahari kelab/persatuan perlu mencatat segala perkara yang hendak dibeli/dipesan dengan mengisi Borang Pesanan 8. f. b. Setiap baucar pembayaran dimestikan disertakan bil pembelian barang. 8. Dapatkan resit pembayaran daripada pembekal atau pekedai. 8. 31 g.3 Dapat melincinkan perjalanan sesebuah kelab/persatuan dalam menjalankan sebarang aktiviti yang telah dirancangkan 8. b.1 Menyediakan ‘cash book’ (Buku Tunai) a.2.3.3. Borang Pesanan Barang. Baucar Pembayaran hendaklah dibuat dalam 2 salinan. Salinan asal simpanan sekolah (kelab/persatuan) dan kedua kepada penerima.2.10 Pembentangkan laporan kewangan dalam mesyuarat.3.

Dapatkan tandatangan Pemeriksa KiraKira bagi mengesahkan bahawa segala butiran dalam Penyata Tahunan itu adalah benar atau sahih. Pastikan adanya Penyata Kewangan Tahunan Kelab/Persatuan sekolah yang telah diaudit bagi tahun sebelumnya atau jika tidak. 8.4 Tugas Pemeriksa KiraKira 8. baucar dan dokumen sokongan hendaklah ditebuk/dicop “SUDAH BAYAR” berserta tarikhnya bagi mengelak pembayaran dua kali.3. 8. 8.1.4 Bertanggungjawab ke atas Penyata Tahunan yang telah ditandatanganinya itu 32 9.(ada wang terima dan ada wang keluar serta baki ditangan dan juga baki dibank.4. Ucapan Perasmian d.2 Memberikan teguran kepada Bendahari sekiranya berlaku butiran salah.2 Atur cara Majlis Mesyuarat Agung a. Mesyuarat agung 9. c.1 Mesyuarat Agung. Sediakan format Penyata Kewangan Tahunan. 8.1 Menyemak Buku Tunai pada setiap hujung bulan 8. PENGURUSAN MESYUARAT 9. Sebaik sahaja pembayaran dilakukan. 8.4. d. Ucapan Alualuan b.14 Sekiranya persatuan dibubarkan.3.3 Menandatangani Penyata Tahunan Berakhir 31Ogos setiap tahun.1 Mengedarkan surat jemputan Mesyuarat Agung Kelab diedarkan sekurangkurangnya 14 hari sebelum mesyuarat diadakan (Lampiran D) dengan disertakan minit mesyuarat yang lalu.3. 8. bendahari hendaklah membelanjakan wang baki mengikut sebagaimana yang diputuskan dalam mesyuarat agung. Ucapan Pengerusi Mesyuarat . 9.12 Menyediakan Penyata Kewangan Berakhir 31 Ogos pada setiap tahun untuk dibentangkan dalam Mesyuarat Agung Tahunan (Lampiran C) a.1.3.13 Menyemak Buku Tunai (cash book) pada setiap hujung bulan Menyimpannya di tempat yang selamat dan berkunci.4. Pastikan Buku Tunai (Cash Book) telah dikemaskinikan dan ditutup.h. 9.15 Penyalahgunaan wang persatuan adalah satu kesalahan yang serius dan boleh dikenakan tindakan tatatertib 8. i. b. Ucapan Penasihat Kelab c.4.1. gunakan penyata yang belum diaudit. Baucarbaucar pembayaran yang telah dibayar hendaklah disusun dan difailkan mengikut nombor siri.3 Agenda Mesyuarat Agung a.

Penolong Setiausaha v. 9. d. Mesyuarat ini hendaklah dihadiri oleh Guru Penasihat yang dilantik oleh Pengetua.2 Membentang dan mengesahkan minit mesyuarat yang lalu 9. (Contoh minit mesyuarat jawatankuasa – Lampiran G) 9.4 Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Projek Agenda Mesyuarat 9.3. Mesyuarat ini juga boleh diadakan kerana: 9.3. 9. (Contoh Minit Mesyuarat Agung – Lampiran E) c. Membentangkan dan mengesahkan laporan kewangan e.4 Membincangkan hal projek (Lampiran H) a. 9.3 Mesyuarat Jawatankuasa 33 Mesyuarat ini diadakan untuk mengerakkan aktiviti kelab. Ahli Jawatankuasa (5 – 7 orang) viii.2 Pengerusi memikirkan perlunya mesyuarat diadakan. Penolong Bendahari vii.4. Hari c. 9.3.1 Permintaan bertulis 2/3 ahli 9.5 Laporan kewangan. (Lampiran F) Agenda Mesyuarat hendaklah merakumi perkara berikut: 9.3 Perkaraperkara berbangkit 9.2. Membentang dan mengesahkan minit mesyuarat agung yang lalu.2 Mengesahkan minit mesyuarat yang lalu.4 Laporan birobiro.6 Halhal lain.b. Membahaskan usulusul yang diterima g.1 Ucapan Pengerusi 9. Tarikh b.3 Perkara berbangkit. 9. Ucapan penangguhan 9. Notis panggilan mesyuarat hendaklah diberi dalam tempoh satu minggu. Pemilihan dua orang juru audit f. Notis hendaklah disiarkan dua minggu sebelum diadakan. Setiausaha iv. 9. Pemilihan Ahli Jawatankuasa i.4.2 Mesyuarat Agung Luar Biasa Mesyuarat Agung Luar Biasa/Tergempar boleh diadakan dengan kehendak sebahagian ahli atau Ahli Jawatankuasa bagi membincangkan satu agenda sahaja.3.3. Bendahari vi.1 Ucapan Pengerusi.4. Mesyuarat hanya boleh dijalankan sekiranya cukup korum (2/3 daripada ahli jawatankuasa).3. Masa .2. Naib Pengerusi iii.4. Membentangkan laporan tahunan. Pengerusi ii.

34 10.6 Tugastugas ahli jawatankuasa projek 9.3.7 Laporan Mingguan (Lampiran J) 10.2 Bilbil pembelian.3.3.6 Senarai ahli jawatankuasa dan guru penasihat 10.3.1 Minit mesyuarat 10.7 Kewangan projek 9.5 Maklumat ahli 10.1 Penyata kirakira kewangan kelab 10.4.4 Fail Kewangan (Bendahari) 10.1 Maklumat ahli 10.4 Perlembagaan kelab 10.2.3 Fail Setiausaha 10.8 Halhal lain.4.2.3 Perlembagaan kelab 10. Contoh Rujukan Fail: SMKPj1/07/KPA/2003( ) .2.3 Bukubuku panduan kelab 10.4.3.2 Suratsurat berkaitan kelab 10. Tempat 9.2 Fail Pengerusi 10.2.4 Minit mesyuarat 10.2 Senarai ahli jawatankuasa dan senarai penasihat 10.3.4.4.4.d.5 Melantik ahli jawatankuasa projek 9.3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful