UNIT KOKURIKULUM

WDT 299, 90200 KINABATANGAN, SABAH. Tel 089 561422

SK BKIT GARAM 2

Manual Kokurikulum
Sekolah Kebangsaan Bukit Garam 2 Tahun 2010
Tahun

2003

Aktiviti Kokurikulum di SK Bukit Garam 2
Konsep, Matlamat, Strategi dan Perlaksanaan
1. KONSEP

Manual Kokurikulum

1.1 Aktiviti kokurikulum adalah sebahagian daripada kurikulum sekolah dan setiap murid harus melibatkan diri. Aktiviti ini boleh dijalankan di dalam dan di luar bilik darjah, mengikut kesesuaian sesuatu aktiviti. Dengan andaian bahawa murid- murid tidak mendapat pengalaman tertentu di bilik darjah, maka aktiviti kokurikulum dapat menyediakan pelbagai pengetahuan dan pengalaman untuk perkembangan mental, minat, bakat, jasmani, rohani dan pembentukan nilai - nilai estetika serta sosial yang positif. 1.2 Sebagai satu bidang pendidikan, penglibatan semua murid dan anggota masyarakat adalah perlu, berasaskan kepada anggapan bahawa: 1.2.1 Semua murid harus mempunyai keseimbangan antara perkembangan mental (akademik) dengan perkembangan sahsiah yang bersepadu (sosial, jasmani dan rohani); 1.2.2 Semua murid mempunyai minat dan bakat yang boleh dikembangkan; 1.2.3 Semua murid boleh dididik, dan boleh pula mendidik diri sendiri dan rakan sebaya; 1.2.4 Sekolah bertanggungjawab melahirkan murid - murid untuk keperluan masyarakat dan negara; 1.2.5 Masyarakat turut bertanggungjawab memainkan peranan mendidik muridmurid.

2. MATLAMAT
Matlamat utama aktiviti kokurikulum adalah untuk merealisasikan Falsafah Pendidikan Negara. Antara matlamat yang hendak dicapai ialah seperti berikut:

2.1 Menyemai kesedaran murid – murid terhadap agama dan kepercayaan kepada Tuhan; 2.2 Menyeimbangkan antara perkembangan mental dengan perkembangan rohani, jasmani dan emosi murid - murid; 2.3 Mengukuhkan perhubungan dan pergaulan di kalangan murid dalam sekolah dan di antara sekolah; 2.4 Membina dan meningkatkan minat dan bakat murid- murid dalam aktiviti yang diceburi; 2.5 Membina dan meningkatkan disiplin murid; 2.6 Mewujudkan budaya sekolah yang menarik dan menggembirakan; 2.7 Membina dan meningkatkan kerjasama dan sumbangan hubungan dua hala antara sekolah dan masyarakat; 2.8 Mewujudkan sekolah berwatak.

3. STRATEGI
Untuk mencapai matlamat tersebut, berikut adalah beberapa strategi pelaksanaannya: 3.1 Memberi wajaran yang sesuai kepada aktiviti kokurikulum supaya kurikulum dan kokurikulum boleh saling melengkapi dalam proses pendidikan di sekolah; 3.2 Menambahkan bilangan pasukan pakaian seragam, persatuan/kelab, kelab sukan dan permainan serta mempelbagaikan aktiviti tersebut, dengan tujuan memberi peluang kepada semua murid melibatkan diri dengan aktif secara individu atau kumpulan; 3.3 Melibatkan murid daripada semua kaum dalam semua aktiviti kokurikulum, yang sesuai, untuk tujuan pemupukan perpaduan; 3.4 Melibatkan murid dan pihak sekolah dalam aktiviti khidmat masyarakat; 3.5 Melibatkan Jawatankuasa Bimbingan Pelajar Sekolah(JBPS), Persatuan Ibu Bapa dan guru- guru (PIBG), guru- guru dan murid- murid dalam perancangan dan pelaksanaan aktiviti kokurikulum; 3.6 Merancang dengan teliti aktiviti kokurikulum bagi mencapai matlamat yang dikehendaki; 3.7 Merekod dan menilai kemajuan aktiviti kokurikulum yang dijalankan; 3.8 Menganjur dan mengelola pertandingan yang melibatkan semua murid; 3.9 Menyelia dan menilai aktiviti secara sistematik dan berterusan; 3.10 Memberi penghargaan dan pengiktirafan kepada semua pihak, dari semasa kesemasa.

4. PELAKSANAAN
4.1 Definisi Warta Kerajaan bertarikh , 28 hb Disember 1967, No. 5652 ( Peraturan Kursus Pengajian ) Sekolah 1956, mendefinisikan kokurikulum sebagai kegiatan kumpulan, manakala Warta Kerajaan bertarikh 31hb Disember 1997 , Jil 41, No.26, Tambahan No.94, Perundangan A.P.U (A) 531, Akta Pendidikan 1996, peraturan- peraturan ( Kokurikulum Kebangsaan ) mendefinisikan kokurikulum seperti berikut:

1 – 3 (180 minit) Sastera (180 minit) Sains (140 minit) 4 & 5 Teknik (100 minit) Pertanian (140 minit) Perdagangan (180 minit) SRT (180 minit) ( Nota: Peruntukan masa minimum seminggu) 4.2.1 Mata pelajaran yang diajar di sekolah sebagaimana yang dinyatakan dalam peraturan – peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997; 4. Sekolah Menengah Tingkatan Aliran Peruntukan Masa Peralihan . 27. 4. Maka hendaklah ada seorang Ketua Pendaftar Sekolah dan Guru yang hendaklah dilantik oleh Menteri; b. jelas dinyatakan kuasa yang diberikan kepada Pendaftar.apa kegiatan yang dirancang lanjutan daripada proses pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah yang memberikan murid peluang untuk menambah.“kegiatan kokurikulum” ertinya apa.5 Apa.2. pihak sekolah boleh menubuhkan persatuan sekolah daripada kategori yang berikut: 4. Bil.2. menjalankan semua kuasa dan fungsi yang diberikan kepada Ketua Pendaftar tertakluk kepada apa.No 11 Tambahan No.apa sekatan yang dikenakan oleh Ketua Pendaftar.2.4 Badan beruniform; atau 4.2 Hobi dan rekreasi; 4.3 Sukan dan permainan; 4. .2 JenisJenis Aktiviti Berdasarkan Warta Kerajaan bertarikh 21hb.41 Perundangan P. mengukuh dan mengamalkan pengetahuan.4. Mei 1998. Jilid 42. Penolong Pendaftar. 4. 5652 telah membuat ketetapan pembahagian masa untuk Kokurikulum seperti yang berikut. No.3 Peruntukan masa Warta Kerajaan bertarikh 28 Disember 1967.apa persatuan lain yang diluluskan oleh pendaftar.2. kemahiran dan nilai yang dipelajari di bilik darjah.4 Tugas dan tanggungjawab guru Dalam Akta Pendidikan 1996 ( Akta 550 ).U (A) 196. Jilid 11.1 Ketua Pendaftar Sekolah dan Guru: a. Menteri boleh melantik seorang Timbalan Ketua Pendaftar Sekolah dari guru . Bahagian 2.” 4.

Laut dan Udara) 6. 5. Pendaftar.tugas dalam aktiviti kokurikulum berdasarkan peruntukan yang sedia ada. PENGURUSAN KOKURIKULUM DI SEKOLAH Dalam mengurus aktiviti kokurikulum di sekolah.2 Guru Besar/Pengetua sebagai Penolong Pendaftar mempunyai kuasa untuk melantik guru sebagai guru penasihat bagi menjalankan tugas. menilai.3 Kelab Taekwondo 6. tertakluk kepada apa. JENIS AKTIVITI KOKURIKULUM DI SEKOLAH Aktiviti Kokurikulum terbahagi kepada tiga bahagian: 6.4 Pelaporan berkala.1 PASUKAN PAKAIAN SERAGAM 6.4. 5. Timbalan Ketua Pendaftar.11 Pasukan Tunas Kadet Remaja Sekolah . dan sewaktu ketiadaannya kuasa dan fungsi. Menteri hendaklah melantik seorang Pendaftar Sekolah dan Guru bagi setiap Negeri. 5.10 Pasukan Pancaragam Sekolah 6. Beberapa perkara perlu diambilkira semasa membentuk organisasi ini agar ia dapat memberikan faedah kepada pelajar dan sekolah. Pengetua/Guru Besar sebagai Penolong Pendaftar hendaklah menubuhkan Organisasi Pengurusan Kokurikulum Sekolah bagi membantu beliau memantau. dan boleh melantik apa.8 Pasukan Kadet Polis 6.1.1. 5.1.1.6 Pasukan Kadet Majlis Keselamatan Jalanraya 6.7 Pasukan Kadet Pertahanan Awam (JPA 3) 6.1. memperbaiki.1.1.5 Pasukan Kadet Bomba dan Penyelamat 6.c.1 Kelab Judo 6.2 Kelab Karate 6. 5. mencemerlangkan aktiviti kokurikulum sekolah. dan Penolong Pendaftar hendaklah di bawah arahan dan kawalan Ketua Pendaftar; e.5 Dokumentasi 6.1.1 Fungsi dan tanggungjawab setiap ahli.2 Kekerapan mengadakan mesyuarat.fungsi sedemikian bolehlah dipunyai atau dijalankan oleh Timbalan Ketua Pendaftar f. Ketua Pendaftar hendaklah mempunyai kuasa dan menjalankan fungsifungsi yang diberikan kepadanya oleh Akta ini. 5. Pendaftar atau Penolong Pendaftar boleh menjalankan semua kuasa dan fungsi yang diberikan kepada Ketua Pendaftar oleh atau di bawah Akta ini.apa sekatan yang boleh dikenakan oleh Ketua Pendaftar .1.1. 4.9 Pasukan Kadet Remaja Sekolah 6.apa bilangan Penolong Pendaftar Sekolah dan Penolong Pendaftar Guru yang difikirkan perlu bagi maksud akta ini; d.4 Pasukan Kadet Bersatu Malaysia(Darat.3 Pembentukan jawatankuasa kecil.1.

14 6.1. Kelab Kebajikan h.18 6. Persatuan Bahasa k.15 6. Kelab Pencinta Alam t.2. Kelab Pengguna u. Kelab Komputer l.1.12 6.1. Kelab Seni Foto y.16 6. Persatuan Kemahiran Hidup f. Kelab Seni Tampak/Halus . Persatuan Tingkatan Enam j. Kelab Menaip o. Kelab Permainan Tradisional v. Persatuan Kebudayaan e.1 Persatuan Akademik a.1. Kelab Binaan / Bangunan e.13 6.1.1.19 6. Kelab Pelancongan r.2 Kelab Hobi dan Rekreasi a. Persatuan Sains Kemasyarakatan i. Persatuan Ekonomi Rumahtangga l. Kelab Keceriaan Sekolah i.2 PERSATUAN DAN KELAB 6. Persatuan Drama dan Kesusasteraan c.20 Pergerakan Briged Putera Pergerakan Pandu Puteri Pergerakan Pengakap Pergerakan Puteri Islam Persatuan Silat Seni Persatuan Bulan Sabit Merah Persatuan Silambam Persatuan St.2.1.1. Kelab Memancing n. Kelab Muzik dan Seni Suara q.John Ambulans Malaysia Persatuan Wushu 6. h. Kelab Rekreasi x. Persatuan Perdagangan g. Kelab Koperasi m. Persatuan Sains dan Matematik 6. Kelab Koir Sekolah k. Kelab Astronomi c. Kelab Elektronik f. Kelab Bina Badan d. Kelab Pembimbing Rakan Sebaya s. Kelab Perpustakaan / Pusat Sumber w. Kelab Motor Mekanik p. Persatuan Persuratan.1. Persatuan Geografi / Sejarah d. Kelab Equestrian g.17 6. Persatuan Agama Islam b.6. Kelab Kembara j. Bahas. Kelab Alat Pandang Dengar b.

1 SUKAN DAN PERMAINAN 6. Kelab Karum q. Kelab Seni Tari Kelab Wayang Gambar 6.2 Olahraga: a. Kelab Skuba i. Kelab Ping Pong t. Kelab Polo Air f. Kelab Perahu Naga e.z. Kelab Bola Sepak f. Kelab Gasing Pangkah l. Kelab Bola Baling c. Kelab Bowling h. Kelab Pandu Arah s.3. Kelab Catur j. Kelab Ragbi u.3. Kelab Bola Keranjang e. Kelab Bola Tampar g. Kelab Senamrobik 6. Kelab Renang g. Kelab Gimrama n. Kelab Snorkeling k. Kelab Bola Jaring d. FUNGSI AKTIVITI KOKURIKULUM . Kelab Sofbol w. Kelab Berkeno / Kayak b. Kelab Sepak Takraw v. Kelab Motor f. Kelab Luncur Air c. Kelab Badminton b. Kelab Berbasikal b. Kelab Perahu Layar d. Kelab Tenis 6.1 Permainan: a. Kelab Terjun 7. Kelab Olahraga c. Kelab Kriket r. Kelab Merentas desa e. Kelab Hoki p. Kelab Memanah d. Kelab Bowling Padang i.3. Kelab Gimnastik m. Kelab Skuter Air j. Kelab Squasy x.2 Sukan Air: a. Kelab Rowing (Berdayung) h. Kelab Golf o. Kelab Dart k.

semangat kembara. Di samping itu.1. Perkhemahan: Aktiviti ini antara lain dapat memberi peluang kepada murid menggunakan pengetahuan membaca peta (geografi).murid memahami konsep latihan dalam bidang tertentu dengan menggunakan pengetahuan tersebut dalam konteks yang lebih bermakna dan realistik. semangat berkerjasama. Aktiviti ini juga dapat memberi peluang kepada murid.1. di samping dapat meningkatkan daya kreativiti dan kemahiran hidup. Ini boleh membantu murid. berani dan berikhtiar.murid meningkatkan lagi prestasi mereka dalam pelajaran. Segala aktiviti kokurikulum hendaklah dirancang terlebih dahulu supaya selaras dan saling melengkapi dengan apa yang diajar di bilik darjah.murid menambah pengetahuan dalam mata pelajaran yang berkaitan.3 Aktiviti Sukan / Permainan: Olahraga: . fizik dan geografi. Projek Membuat Kincir Air: Aktiviti ini antara lain dapat memberi peluang kepada murid.murid menggunakan pengetahuan mereka dalam matematik. Kawad Kaki: Aktiviti ini dapat mengujudkan disiplin dalam pasukan.Aktiviti kokurikulum mempunyai fungsi. cara begini juga dapat memberi pengalaman yang mungkin tidak terdapat di dalam bilik darjah. Antaranya ialah: 7. di samping dapat memberi pengetahuan dan pengalaman kepada murid tentang cara hidup berdikari.murid menggunakan kemahiran bahasa dalam memberi dan mematahkan hujah dengan menggunakan fakta. 7.2 Aktiviti Persatuan / Kelab: Berikut adalah beberapa contoh aktiviti kokurikulum yang berfungsi bagi pengukuhan dan pengayaan: Kuiz: Aktiviti ini antara lain dapat memberi peluang kepada murid.fungsi yang tertentu. menurut perintah serta melatih kepimpinan. Berikut adalah beberapa contoh aktiviti kokurikulum yang berfungsi bagi pengukuhan dan pengayaan: 7. Bahas dan Pidato: Aktiviti ini antara lain memberi peluang kepada murid. 7.1 Pengukuhan dan Pengayaan Pengetahuan yang diperoleh daripada mata pelajaran akademik dapat diperkukuhkan dan diamalkan melalui aktiviti kokurikulum.1.1 Aktiviti Pergerakan Pasukan Pakaian Seragam: Pertolongan Cemas: Aktiviti ini dapat memberi peluang kepada murid mencuba pengetahuan/ pengalaman tentang caracara memberi rawatan kecemasan serta menggunakan pengetahuan yang dipelajari dalam mata pelajaran sains.

mengukir. membuat alat – alat permainan tradisi dan sebagainya; c. 7. pakaian. ceramah. Tujuannya adalah untuk memupuk hubungan dua hala antara sekolah dan masyarakat serta menyemai semangat berkhidmat. usaha . Mengutip derma dan mendapatkan kemudahan. tunjuk ajar tentang perkara.membersih dan . seperti menganyam. persefahaman.perkara seperti dalam bidang kerjaya. bekerjasama. Ia memberi peluang kepada murid. Antaranya ialah : a. Di samping itu. 7. ketahanan diri dan ketepatan membuat keputusan. menjahit. kawasan perumahan/bandar. bimbingan dan latihan tertentu. membuat tembikar. melalui aktiviti Persatuan Bulan Sabit Merah. Memberi ceramah.2 Sumbangan Masyarakat Kepada Sekolah Masyarakat boleh memberi sumbangan dengan cara membantu sekolah dalam bentuk material . Bola Sepak: Aktiviti ini dapat menimbulkan semangat berpasukan.murid mempraktikkan dan mengukuhkan segala pengetahuan yang diperoleh kepada masyarakat.2. Mengadakan projek anak angkat; e. membersihkan masjid/surau.2 Khidmat Masyarakat Murid. bekerjasama dan saling membantu antara sama lain.royong. ketangkasan. berdisiplin.murid memperkukuhkan dan memperkayakan pendidikan jasmani. bimbingan dan latihan dalam kemahiran tertentu. murid dapat pendedahan serba sedikit ilmu kesihatan dan caracara rawatan asas kepada masyarakat setempat.Aktiviti ini dapat memberi pengetahuan kepada murid. sivik dan lainlain. Memberi bantuan kepada murid; d. silat.hari perayaan khusus untuk muridmurid daripada pelbagai kaum; f.murid tentang ilmu anatomi. Mengadakan rumah terbuka pada hari. tenaga. komputer dan lain. bergotongroyong. iaitu berkenaan sistem otot dan pembinaan otot yang kuat.1 Sumbangan Sekolah Kepada Masyarakat: Sekolah dapat menggunakan aktiviti kokurikulum sebagai satu sumber bagi murid. Membantu sekolah dalam pengelolaan sukan. 7. mengadakan minggu kerja. nilai agama dan moral.2. Ini bukan sahaja dapat memperkukuhkan pelajaran mengenai biologi tetapi murid juga akan dapat memahami konsep latihan dalam sukan dan menggunakan pengetahuan yang ada dalam latihan itu.lain; b. buah fikiran dan kepakaran. banyak lagi aktiviti khidmat masyarakat yang dapat menimbulkan suasana hubungan dua hala seperti bergotong. ketabahan.kemudahan tertentu bagi melengkapkan peralatan kokurikulum sekolah seperti peralatan sukan. guru dan kakitangan sekolah boleh memberi khidmat kepada masyarakat dan begitulah sebaliknya. Contohnya. menekat.

tentera .lain perkhidmatan sosial dan profesional. dan lain.mengindahkan sekolah. 7. Pengetahuan dan kemahiran ini sangat berguna apabila mereka memasuki dunia pekerjaan kelak.3 Hobi dan Rekreasi Dengan melibatkan diri dalam aktiviti kokurikulum. berkebun. memancing. anyaman. memasak. seni ukir. menulis sajak/ cerpen/syair/rencana. berternak dan lainlain. Antara contoh aktiviti ialah membaca. sangkar burung. tenunan. perniagaan. pameran. membaiki radio dan TV.daun kayu/ keratan akhbar.bidang tertentu. membuat gasing. mengukir. menanam bunga. di samping dapat menarik minat mereka terhadap aktiviti kokurikulum. pentadbiran. di samping dapat mengisi masa lapang mereka dengan berfaedah serta membina kesihatan fizikal dan mental. Sains Pertanian : berkebun.4. kajian atau lawatan tentang jenis dan pekerjaan yang terdapat dalam perkhidmatan separa kerajaan. swasta dan perseorangan. kimpalan dan lain. krafrangan. perusahaan. Sekolah yang mempunyai masalah ini bolehlah berusaha mendapatkannya daripada sekolah lain atau masyarakat setempat. Ini termasuklah bidang pekerjaan seperti pasukan polis. Ekonomi Rumah : gubahan. mengumpul setem/daun. 7.4.1 Contoh aktiviti yang berkaitan dengan mata pelajaran Kemahiran Hidup : seni bina.2 Contoh aktiviti yang berkaitan dengan pandangan dan pengetahuan Bidang Kerjaya: Ceramah. pihak sekolah haruslah sentiasa berusaha mengadakan aktiviti yang baru dan lebih menarik. Ia juga dapat membantu dan melengkapi pengajaran dan pembelajaran serta dapat menimbulkan kesedaran dan penyediaan pemilihan kerjaya murid.lain. wau. melukis kartun. bermain alat.5 Perkembangan Diri Individu Semua aktiviti kokurikulum dapat memberi peluang kepada murid melatih diri sendiri untuk kesihatan diri. perhiasan dan lain. Seni Lukis : seni lukis.lain.bomba. memupuk minat dan bakat serta . 7.alat muzik.4 Kerjaya Aktiviti kokurikulum dapat memberi asas kerjaya kepada murid. menyanyi. berdisiplin. tembikar. berternak. murid dapat memperoleh pengetahuan dan kemahiran. Dalam hal ini. jahitan. Aktiviti seperti ini juga dapat meningkatkan daya kreatif dan pengetahuan murid terhadap aktiviti yang dijalankan oleh institusi luar sekolah dalam bidang. 7. tudung saji dan lainlain. menghias/menggubah. pertukangan. bersukan. 7.papan congkak. membuat model. mekanik. Aktiviti ini juga dapat memberi keseronokan kepada murid. Aktiviti ini boleh dijalankan secara kumpulan atau individu dan tidak hanya terbatas kepada kemudahan dan peralatan atau kepakaran yang ada di sekolah itu sahaja.

. Kelab Sukan/Permainan.1. b.7 Surat permohonan menubuhkan Pasukan Pakaian Seragam kepada agensi. Kelab Sukan/Permainan.1.2 Peningkatan Disiplin Aktiviti kokurikulum dapat meningkatkan dan memperkukuhkan disiplin murid ke arah pembinaan sahsiah yang bersepadu. Kelab Sukan/Permainan dari Pengetua/Guru Besar kepada Guru Pemimpin/Penasihat.membina semangat untuk menghayati nilai perpaduan dan kewarganegaraan. 8.kerja amal dan ibadah. Pendaftaran. Mesyuarat Agung setiap Pasukan Pakaian Seragam.perkara yang perlu ada dalam Takwim a. antaranya melalui aktiviti berikut: i. Kelab Sukan/Permainan kepada Pengetua/Guru Besar.1. 8. Kelab Sukan/ Permainan 8. Kelab/ Persatuan. 8. Kelab/Persatuan.4 Surat Kelulusan Penubuhan Pasukan Pakaian Seragam.6 Tanggungjawab Ahli Jawatankuasa.3 Surat Perlantikan dari Pengetua/Guru Besar kepada Guru Pemimpin/ Penasihat Pasukan Pakaian Seragam. c. 8.2.1 Penubuhan 8. 8. 7.5.1.2 Pelaksanaan 8.1. Kelab/Persatuan.1 Kesihatan Aktiviti kokurikulum dapat digunakan untuk melatih murid membiasakan jagaan kebersihan diri. PROSEDUR TETAP PENUBUHAN PERSATUAN (Pasukan Pakaian Seragam. Kelab/ Persatuan. Kelab/Persatuan dan Kelab Sukan/Permainan) 8. 7. Latihan sukan yang mementingkan kesihatan: iv.1 Mesyuarat penaja.5 Tanggungjawab Guru Pemimpin/Penasihat. Kerja.2 Surat permohonan penubuhan dari Guru Pemimpin/Penasihat Pasukan Pakaian Seragam.agensi kerajaan dan badan bukan kerajaan. Mesyuarat Jawatankuasa setiap Pasukan Pakaian Seragam. Pertolongan cemas yang mementingkan kebersihan dan langkah.6 Surat Penurunan Kuasa daripada Pemimpin melalui Pengetua/Guru Besar kepada Ahli Jawatankuasa.5. 8.1. 8. Pasukan Pakaian Seragam yang mementingkan pakaian dan perawakan yang kemas dan teratur; ii. 8.langkah keselamatan untuk mengelakkan kemalangan: iii.1. Kelab/Persatuan.1 Perkara.1.

( Rujuk Lampiran H ) . ( Rujuk Lampiran I dan J ) 8.4 Surat kelulusan mengutip derma dari Pengetua/Guru Besar dan contoh resit derma. g.6 Surat pemberitahuan kepada ibu bapa/penjaga ketidakhadiran murid dalam aktiviti Kokurikulum. ( Rujuk Pengurusan Fail ) 8.1 Prosedurprosedur lawatan. Hari Kokurikulum Sekolah. Jalan Hang Jebat.1 Kandungan Fail Pasukan Pakaian Seragam. Kelab Sukan/Permainan. Jalan P8. PENDAFTARAN KUMPULAN PENGAKAP SEKOLAH Berhubung perkara tersebut diatas.3 Kandungan Fail dan Buku Pelaporan 8.2. 8..2.3.3. f. e. Penilaian h. 8.2 Kandungan dalam buku pelaporan . 8. Kelab/Persatuan. Kelab Sukan/Permainan. 56000 Kuala Lumpur.2 .3 Surat permohonan mengutip derma untuk Pasukan Pakaian Seragam. Mesyuarat Jawatankuasa setiap Pasukan Pakaian Seragam. Kelab/Persatuan.4. 8. Pelaporan. Kelab/Persatuan.5 Surat pemberitahuan sekolah kepada ibubapa/penjaga berkaitan penglibatan murid dalam Kokurikulum.2.4 Lawatan 8... Melalui dan salinan: Pengetua SMK Putrajaya 1 4. Presint 8. 8. 8. Kelab Sukan/Permainan bagi kali 1. Presint 8. Rumah Pengakap.d.2 Contoh Bentuk Format Takwim. Contoh Surat Pendaftaran Pergerakan Pengakap Sekolah Daripada Guru Penasihat/Pemimpin Kepada Pesekutuan Pengakap Malaysia Guru Pemimpin Pergerakan Pengakap SMK Putrajaya 1 4. 62250 Putrajaya Persekutuan Pengakap Malaysia.2. Jalan P8. Rancangan aktiviti. bersamasama disertakan senarai ahliahli Kumpulan Pengakap SMK PUTRAJAYA 1 dan juga senarai guruguru .2. 62250 Putrajaya Tuan.

Presint 8. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah. SMK Putrajaya 1 4.penasihat yang akan mengendalikan kumpulan pengakap tersebut. 1. () Guru Pemimpin Pergerakan Pengakap. 3. Jalan P8. 4. Semoga dengan pendaftaran tersebut pihak sekolah akan memperolehi segala berita pengakap semasa agar dapat menjalankan tanggungjawab untuk meninggikan prestasi Pergerakan Pengakap. ……………………………………………. Pengawai Pendidikan Daerah Sepang . Fail Pengakap 22 Lampiran 8/9 Contoh Takwim Rancangan Pengakap Bulan Minggu/Tarikh Aktiviti Catatan/Tindakan Januari Februari Mac April Mei Jun Julai Ogos September Okotber November Minggu 2 Minggu 4 Minggu 2 Minggu 4 Minggu 2 Minggu 4 Minggu 2 Minggu 4 Minggu 2 Minggu 4 Minggu 2 Minggu 4 Minggu 2 Minggu 4 .k. Sekian . terima kasih. Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Selangor. 2. 62250 Putrajaya s. Fail Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah 5. 2. Pesuruhjaya Pengakap Daerah Sepang.

Malah Peraturan 4 dalam PeraturanPeraturan Pendidikan ( Persatuan Sekolah ) 1998 .Minggu 2 Minggu 4 Minggu 2 Minggu 4 Minggu 2 Minggu 4 Minggu 2 Minggu 4 Pendaftaran Kelab/Persatuan Pendaftaran Ahli Suai Kenal Antara Ahli Pengakap Penyusunan Organisasi Tanggungjawab Ahli Dasar Berpengakap Peraturan dan UndangUndang Bendara Pemakaian Lencana Lagu Kebaangsaan Lagu Negeri Simpulan dan Ikatan Pengurusan Perjumpaan Pek/Terup Istiadat Perlantikan Kemahiran Berpengakap Mesyuarat Agung Pertolongan Cemas Membaca Peta Pengembaraan Kawad Kaki Perkhemahan Perdana Hari Kokurikulum Pengetua / GPK KOKO/Guru Penasihat 23 24 25 PENGURUSAN PERSATUAN/KELAB (Pakaian Seragam. diangotai dan digerakkan oleh muridmurid adalah selaras dengan harsat menggiatkan lagi pelaksanaan program aktiviti kokurikulum di sekolahsekolah seluruh negara. Permainan/Sukan) Persatuan/Kelab dan Kelab 1. LATAR BELAKANG 1.1 Inisiatif dan usaha menubuhkan kelab atau persatuan yang dipimpin.

1.3 Sehingga kini inisiatif dan usaha sekolah menubuhkan kelab atau persatuan yang dipimpin. 1. 2. Walau bagaimanapun pengetahuan. kesungguhan dan kemahiran ini sebaliknya boleh diperolehi melalui prosesproses pengajaran dan pembelajaran formal dan tidak formal.seperti yang dimaktubkan dalam Warta Kerajaan P. di samping membangunkan diri mereka menjadi insan yang mewarisi dan menghayati keseluruhan ciriciri kecemerlangan murid yang tersurat dan tersirat dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan. MATLAMAT Agar dapat membantu guru dan muridmurid merancang dan melaksanakan dengan . 28 3. perkongsian pemikiran.3 Sukan dan permainan; 1. kesungguhan dan kemahiran muridmurid memimpin.U (A) 196 bertarikh 21 Mei 1998 menegaskan bahawa Pengetua. khususnya untuk menyemai dan memupuk prinsip.4 Badan beruniform; atau 1. mengurus dan mengoperasikan sesuatu kelab atau persatuan bukanlah warisan semula jadi. mengurus dan mengoperasikan kelab atau persatuan yang ditubuhkan itu dipertingkatkan secara bersepadu dan berterusan. 1.1. pengalaman dan latihan.1. setelah menerima permohonan secara bertulis.2 Usaha menubuhkan kelab atau persatuan di sekolah adalah juga usaha kependidikan yang penting.1 Mata pelajaran yang diajar di sekolah sebagaimana yang dinyatakan dalam PeraturanPeraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997. sekurangkurangnya untuk memimpin diri sendiri menjadi apa yang diinginkan. Pengetahuan.5 Apaapa persatuan lain yang diluluskan oleh pendaftar. RASIONAL Berdasarkan hakikat kejadian insan. dianggotai dan digerakkan oleh muridmurid amatlah menggalakkan. 1. Inisiatif dan usaha ini akan memberi impaks yang lebih besar kepada penyemarakkan kegiatan kokurikulum sebagai sebahagian daripada program pendidikan di sekolah.1. kesungguhan dan kemahiran memimpin. apabila pengetahuan.1. kaedah dan kemahiran kepimpinan di kalangan murid. pengalaman secara langsung.2 Hobi dan rekreasi; 1. setiap murid mempunyai bakat dan potensi untuk memimpin. hendaklah menubuhkan persatuan sekolah dari ketogeri yang berikut:1.

6 Menjelaskan tanggungjawab dan peranan muridmurid sebagai warganegara berdasarkan Rujunegara. berketrampilan dan berwawasan.1 Definisi: Sesuatu entiti kumpulan yang berstruktur. 4.4 Menjelaskan kaedah dan tatacara pengurusan dan pengelolaan aktiviti dan kegiatan kelab atau persatuan di sekolah berdasarkan perancangan dan undangundang. KELAB ATAU PERSATUAN 6. perlembagaan negara dan Wawasan 2020.3 Menjelaskan kaedah dan tatacara pentadbiran dan pengurusan kelab atau persatuan 5. hasrat dan kecenderungan yang sama serta . berketrampilan dan berkeyakinan tinggi sebagai pemimpin di sekolah dan berpotensi mengembangkan bakat dan upaya kepimpinan masingmasing ke peringkat yang lebih tinggi dalam bidangbidang yang diceburi pada masa akan datang.2 Menjelaskan kaedah dan tatacara penubuhan kelab atau persatuan. 5. 4.1 Mengetahui dan memahami ciriciri dan nilainilai kepimpinan yang diperlukan untuk memimpin. OBJEKTIF KHUSUS 5. 4. 4. 6. berpelembagaan.bermatlamat untuk melahirkan insan yang berwibawa. 5. OBJEKTIF AM GuruGuru dan muridmurid akan: 4.1 Menjelaskan matlamat dan tujuan penubuhan kelab atau persatuan di sekolah dalam konteks kependidikan dan kepimpinan 5.3 Mengetahui dan memahami kaedah dan stategi memimpin dan memotivasikan ahliahli kelab atau persatuan yang dipimpin 4. stategi dan prinsip pengurusan kelab atau persatuan secara berkesan. kegemaran.4 Mempunyai pengetahuan dan kemahiran merancang. 5.2 Mengetahui dan memahami kaedah.5 Membentang dan menjelaskan ciriciri dan nilainilai asas kepimpinan. 5. mengelola.5 Mempunyai keyakinan diri sebagai pemimpin yang berwibawa. berperaturan dan berkepimpinan yang dianggotai oleh muridmurid sekolah yang mempunyai minat. mengurus dan mengoperasikan kelab atau persatuan di sekolah. menyelia dan menilai aktiviti dan kegiatan kelab atau persatuan yang dipimpin.

kegemaran.bertujuan untuk saling bekerjasama. Berkongsi pengetahuan dan pengalaman dalam bidang yang diminati dan digemari. kegemaran.1 Tujuan dan matlamat 7.5 Mengadakan Mesyuarat Agung penubuhan dengan : 7.2 Tujuan penubuhan/pembentukan kelab atau persatuan: 6.4 Mendaftarkan ahliahli kelab atau persatuan yang telah diluluskan oleh Pengetua 7.1. Menetapkan matlamat yang dipersetujui dan dilaksanakan bersama.1.4 Perlembagaan (Contoh Lampiran K) 7.2 Merancang aktiviti tahunan kelab atau persatuan 7.2 Jawatankuasa penaja menulis permohonan rasmi kepada Pengetua dengan menyertakan dokuman yang telah ditetapkan di atas. Mewujudkan wahana kepada muridmurid mengembangkan bakat dan potensi masingmasing ke peringkat yang lebih tinggi 7.1. d.2 Aktiviti dan kegiatan 7.1 Pengurusan Kewangan adalah satu perkara pokok dan paling penting dalam sesebuah kelab atau persatuan 8.1 Menggabungkan muridmurid yang mempunyai minat.3 Pengesahan dokumen kelab atau persatuan 7.1 Muridmurid membentuk jawatankuasa penaja untuk menetapkan:7. bantu membantu dan berkongsi sumber dalam melaksanakan aktiviti dan mencapai citacita serta matlamat yang telah ditetapkan dan dipersetujui bersama bagi memperkembangkan minat.1.5.5. hasrat dan kecenderungan yang sama supaya muridmurid berpeluang dan berkesempatan: a. 7.5. c. PENGURUSAN KEWANGAN 8. hasrat dan kecenderungan masingmasing. BAGAIMANA MENUBUHKAN KELAB ATAU PERSATUAN 7. b. Merancang dan melaksanakan aktiviti dan kegiatan secara berkumpulan.3 Mendapatkan kelulusan daripada Pengetua 7.1 Pengenalan 8. 29 6. e.1 Memilih Ahli Jawatankuasa 7. Berkongsi sumber dan peralatan. Mewujudkan peluang kepada muridmurid mengembangkan bakat dan potensi kepimpinan f.6 Mengoperasikan kelab atau persatuan 8.2 Tanpa pengurusan kewangan yang baik dan sempurna maka .1.1.3 Peraturan 7.2.

11 Mengadakan Baucar Pembayaran. Keluarkan resit b.3.3 Tugas Bendahari dan Penolong Bendahari 8. 8.3.1 Menyediakan ‘cash book’ (Buku Tunai) a.3 Bendahari kelab/persatuan perlu mencatat segala perkara yang hendak dibeli/dipesan dengan mengisi Borang Pesanan 8.10 Pembentangkan laporan kewangan dalam mesyuarat. 8. Dapatkan resit pembayaran daripada pembekal atau pekedai. 8.2 Melahirkan pelajar yang yang celik pengurusan kewangan 8.6 Menyediakan Borang Pesanan (Contoh Lampiran A) 8. buku resit.8 Setiap pembelian barang melebihi had yang dibenarkan (RM 30. 8. e.3. Tandatangan guru penasihat yang meluluskan dan tarikh.7 Apa yang patut dilakukan apabila menerima duit/wang? a. 8. .2. 8.3.perjalanan persatuan atau kelab berkenaan akan pincang dan akhirnya terus berkubur.5 Membuat pungutan yuran/derma keahlian dan sumbangan khusus bagi menjalankan sesuatu aktiviti. 31 g.3.00) hendaklah mendapatkan kebenaran daripada Guru Penasihat. (RM 30. Masukkan butirbutir tentang perkhidmatan/bekalan yang telah dilaksanakan/dibekalkan beserta tarikh.3. d. Salinan asal simpanan sekolah (kelab/persatuan) dan kedua kepada penerima. c.9 Bendahari juga perlu membuat anggaran perbelanjaan bagi sesuatu program.2. Jumlah pembayaran dalam angka dan perkataan. b.3.2 Menyediakan sebuah fail kewangan dan juga tempat menyimpan fail. pembayaran hendaklah dibuat terhadap bil salinan yang diperakui oleh guru penasihat . Menyimpan wang dalam Bank/Guru Penasihat dengan segera sekiranya melebihi had yang dibenarkan. 8.2.2 Objektif 30 8.3.00) 8.3 Dapat melincinkan perjalanan sesebuah kelab/persatuan dalam menjalankan sebarang aktiviti yang telah dirancangkan 8.1 Memberi pendedahan kepada pelajar khususnya kepada Bendahari kelab/persatuan dalam menguruskan kewangan secara sistematik. Baucar Pembayaran hendaklah dibuat dalam 2 salinan. Contoh (Lampiran B) a. c. borang pesanan dan bilbil yang sempurna. Jika bil asal hilang.3. Setiap baucar pembayaran dimestikan disertakan bil pembelian barang.3. b. Borang Baucar Bayaran.4 Mempastikan pengerusi/setiausaha telah membuka akaun persatuan 8. baucar bayaran.3. 8. Rekodkan dalam ‘cash book’ c. Buku Resit. f. Borang Pesanan Barang.

1. c.15 Penyalahgunaan wang persatuan adalah satu kesalahan yang serius dan boleh dikenakan tindakan tatatertib 8.2 Memberikan teguran kepada Bendahari sekiranya berlaku butiran salah.2 Atur cara Majlis Mesyuarat Agung a. Baucarbaucar pembayaran yang telah dibayar hendaklah disusun dan difailkan mengikut nombor siri. gunakan penyata yang belum diaudit. PENGURUSAN MESYUARAT 9. 9.4 Tugas Pemeriksa KiraKira 8. 8.4.3.4. 8.3.1 Mesyuarat Agung. 8. 9. Pastikan adanya Penyata Kewangan Tahunan Kelab/Persatuan sekolah yang telah diaudit bagi tahun sebelumnya atau jika tidak.h.3. b.3 Menandatangani Penyata Tahunan Berakhir 31Ogos setiap tahun. Sediakan format Penyata Kewangan Tahunan. 8.12 Menyediakan Penyata Kewangan Berakhir 31 Ogos pada setiap tahun untuk dibentangkan dalam Mesyuarat Agung Tahunan (Lampiran C) a.14 Sekiranya persatuan dibubarkan. Pastikan Buku Tunai (Cash Book) telah dikemaskinikan dan ditutup. Ucapan Alualuan b.3 Agenda Mesyuarat Agung a.13 Menyemak Buku Tunai (cash book) pada setiap hujung bulan Menyimpannya di tempat yang selamat dan berkunci. Mesyuarat agung 9.1. baucar dan dokumen sokongan hendaklah ditebuk/dicop “SUDAH BAYAR” berserta tarikhnya bagi mengelak pembayaran dua kali.4. Ucapan Pengerusi Mesyuarat . 8. Dapatkan tandatangan Pemeriksa KiraKira bagi mengesahkan bahawa segala butiran dalam Penyata Tahunan itu adalah benar atau sahih. Ucapan Perasmian d.1 Menyemak Buku Tunai pada setiap hujung bulan 8.3. Ucapan Penasihat Kelab c. i.4 Bertanggungjawab ke atas Penyata Tahunan yang telah ditandatanganinya itu 32 9.4. 8.1 Mengedarkan surat jemputan Mesyuarat Agung Kelab diedarkan sekurangkurangnya 14 hari sebelum mesyuarat diadakan (Lampiran D) dengan disertakan minit mesyuarat yang lalu.1. Sebaik sahaja pembayaran dilakukan. bendahari hendaklah membelanjakan wang baki mengikut sebagaimana yang diputuskan dalam mesyuarat agung. d.(ada wang terima dan ada wang keluar serta baki ditangan dan juga baki dibank.

Membentangkan laporan tahunan. 9.3.1 Permintaan bertulis 2/3 ahli 9. Bendahari vi. Notis panggilan mesyuarat hendaklah diberi dalam tempoh satu minggu. Tarikh b. Pemilihan Ahli Jawatankuasa i.4 Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Projek Agenda Mesyuarat 9.2.1 Ucapan Pengerusi 9.3.3. Pengerusi ii.3.4. Hari c.4 Membincangkan hal projek (Lampiran H) a.4 Laporan birobiro. Ahli Jawatankuasa (5 – 7 orang) viii. Mesyuarat ini hendaklah dihadiri oleh Guru Penasihat yang dilantik oleh Pengetua.4.3 Perkaraperkara berbangkit 9.b.4.2 Membentang dan mengesahkan minit mesyuarat yang lalu 9.4. 9. Mesyuarat ini juga boleh diadakan kerana: 9.2 Mesyuarat Agung Luar Biasa Mesyuarat Agung Luar Biasa/Tergempar boleh diadakan dengan kehendak sebahagian ahli atau Ahli Jawatankuasa bagi membincangkan satu agenda sahaja.5 Laporan kewangan. (Contoh minit mesyuarat jawatankuasa – Lampiran G) 9.2. Masa . Notis hendaklah disiarkan dua minggu sebelum diadakan.3. Membentang dan mengesahkan minit mesyuarat agung yang lalu. Mesyuarat hanya boleh dijalankan sekiranya cukup korum (2/3 daripada ahli jawatankuasa).3 Mesyuarat Jawatankuasa 33 Mesyuarat ini diadakan untuk mengerakkan aktiviti kelab. d.3 Perkara berbangkit. 9. Penolong Bendahari vii. Membentangkan dan mengesahkan laporan kewangan e. Setiausaha iv. (Lampiran F) Agenda Mesyuarat hendaklah merakumi perkara berikut: 9.3. Ucapan penangguhan 9.2 Pengerusi memikirkan perlunya mesyuarat diadakan. Pemilihan dua orang juru audit f.6 Halhal lain.2 Mengesahkan minit mesyuarat yang lalu. 9. Membahaskan usulusul yang diterima g.1 Ucapan Pengerusi. 9. 9. Naib Pengerusi iii. Penolong Setiausaha v. (Contoh Minit Mesyuarat Agung – Lampiran E) c.

4 Perlembagaan kelab 10.4 Fail Kewangan (Bendahari) 10.6 Senarai ahli jawatankuasa dan guru penasihat 10.1 Maklumat ahli 10.1 Penyata kirakira kewangan kelab 10.d.3 Fail Setiausaha 10.3.3.3 Perlembagaan kelab 10.7 Kewangan projek 9. 34 10.4.2.2 Suratsurat berkaitan kelab 10.2 Bilbil pembelian.4. Contoh Rujukan Fail: SMKPj1/07/KPA/2003( ) .3.5 Melantik ahli jawatankuasa projek 9.5 Maklumat ahli 10.3.3.4.6 Tugastugas ahli jawatankuasa projek 9.4 Minit mesyuarat 10.3. Tempat 9.2 Fail Pengerusi 10.2.1 Minit mesyuarat 10.2 Senarai ahli jawatankuasa dan senarai penasihat 10.3.7 Laporan Mingguan (Lampiran J) 10.8 Halhal lain.2.3 Bukubuku panduan kelab 10.2.4.4.4.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.