UNIT KOKURIKULUM

WDT 299, 90200 KINABATANGAN, SABAH. Tel 089 561422

SK BKIT GARAM 2

Manual Kokurikulum
Sekolah Kebangsaan Bukit Garam 2 Tahun 2010
Tahun

2003

Aktiviti Kokurikulum di SK Bukit Garam 2
Konsep, Matlamat, Strategi dan Perlaksanaan
1. KONSEP

Manual Kokurikulum

1.1 Aktiviti kokurikulum adalah sebahagian daripada kurikulum sekolah dan setiap murid harus melibatkan diri. Aktiviti ini boleh dijalankan di dalam dan di luar bilik darjah, mengikut kesesuaian sesuatu aktiviti. Dengan andaian bahawa murid- murid tidak mendapat pengalaman tertentu di bilik darjah, maka aktiviti kokurikulum dapat menyediakan pelbagai pengetahuan dan pengalaman untuk perkembangan mental, minat, bakat, jasmani, rohani dan pembentukan nilai - nilai estetika serta sosial yang positif. 1.2 Sebagai satu bidang pendidikan, penglibatan semua murid dan anggota masyarakat adalah perlu, berasaskan kepada anggapan bahawa: 1.2.1 Semua murid harus mempunyai keseimbangan antara perkembangan mental (akademik) dengan perkembangan sahsiah yang bersepadu (sosial, jasmani dan rohani); 1.2.2 Semua murid mempunyai minat dan bakat yang boleh dikembangkan; 1.2.3 Semua murid boleh dididik, dan boleh pula mendidik diri sendiri dan rakan sebaya; 1.2.4 Sekolah bertanggungjawab melahirkan murid - murid untuk keperluan masyarakat dan negara; 1.2.5 Masyarakat turut bertanggungjawab memainkan peranan mendidik muridmurid.

2. MATLAMAT
Matlamat utama aktiviti kokurikulum adalah untuk merealisasikan Falsafah Pendidikan Negara. Antara matlamat yang hendak dicapai ialah seperti berikut:

2.1 Menyemai kesedaran murid – murid terhadap agama dan kepercayaan kepada Tuhan; 2.2 Menyeimbangkan antara perkembangan mental dengan perkembangan rohani, jasmani dan emosi murid - murid; 2.3 Mengukuhkan perhubungan dan pergaulan di kalangan murid dalam sekolah dan di antara sekolah; 2.4 Membina dan meningkatkan minat dan bakat murid- murid dalam aktiviti yang diceburi; 2.5 Membina dan meningkatkan disiplin murid; 2.6 Mewujudkan budaya sekolah yang menarik dan menggembirakan; 2.7 Membina dan meningkatkan kerjasama dan sumbangan hubungan dua hala antara sekolah dan masyarakat; 2.8 Mewujudkan sekolah berwatak.

3. STRATEGI
Untuk mencapai matlamat tersebut, berikut adalah beberapa strategi pelaksanaannya: 3.1 Memberi wajaran yang sesuai kepada aktiviti kokurikulum supaya kurikulum dan kokurikulum boleh saling melengkapi dalam proses pendidikan di sekolah; 3.2 Menambahkan bilangan pasukan pakaian seragam, persatuan/kelab, kelab sukan dan permainan serta mempelbagaikan aktiviti tersebut, dengan tujuan memberi peluang kepada semua murid melibatkan diri dengan aktif secara individu atau kumpulan; 3.3 Melibatkan murid daripada semua kaum dalam semua aktiviti kokurikulum, yang sesuai, untuk tujuan pemupukan perpaduan; 3.4 Melibatkan murid dan pihak sekolah dalam aktiviti khidmat masyarakat; 3.5 Melibatkan Jawatankuasa Bimbingan Pelajar Sekolah(JBPS), Persatuan Ibu Bapa dan guru- guru (PIBG), guru- guru dan murid- murid dalam perancangan dan pelaksanaan aktiviti kokurikulum; 3.6 Merancang dengan teliti aktiviti kokurikulum bagi mencapai matlamat yang dikehendaki; 3.7 Merekod dan menilai kemajuan aktiviti kokurikulum yang dijalankan; 3.8 Menganjur dan mengelola pertandingan yang melibatkan semua murid; 3.9 Menyelia dan menilai aktiviti secara sistematik dan berterusan; 3.10 Memberi penghargaan dan pengiktirafan kepada semua pihak, dari semasa kesemasa.

4. PELAKSANAAN
4.1 Definisi Warta Kerajaan bertarikh , 28 hb Disember 1967, No. 5652 ( Peraturan Kursus Pengajian ) Sekolah 1956, mendefinisikan kokurikulum sebagai kegiatan kumpulan, manakala Warta Kerajaan bertarikh 31hb Disember 1997 , Jil 41, No.26, Tambahan No.94, Perundangan A.P.U (A) 531, Akta Pendidikan 1996, peraturan- peraturan ( Kokurikulum Kebangsaan ) mendefinisikan kokurikulum seperti berikut:

mengukuh dan mengamalkan pengetahuan. 27. Mei 1998. Menteri boleh melantik seorang Timbalan Ketua Pendaftar Sekolah dari guru .1 – 3 (180 minit) Sastera (180 minit) Sains (140 minit) 4 & 5 Teknik (100 minit) Pertanian (140 minit) Perdagangan (180 minit) SRT (180 minit) ( Nota: Peruntukan masa minimum seminggu) 4.2 JenisJenis Aktiviti Berdasarkan Warta Kerajaan bertarikh 21hb. 4. Bil. Jilid 42.2.“kegiatan kokurikulum” ertinya apa. No.2. Bahagian 2.2. Sekolah Menengah Tingkatan Aliran Peruntukan Masa Peralihan .2. 5652 telah membuat ketetapan pembahagian masa untuk Kokurikulum seperti yang berikut. .1 Ketua Pendaftar Sekolah dan Guru: a. jelas dinyatakan kuasa yang diberikan kepada Pendaftar.4.41 Perundangan P. Maka hendaklah ada seorang Ketua Pendaftar Sekolah dan Guru yang hendaklah dilantik oleh Menteri; b.2.No 11 Tambahan No.apa persatuan lain yang diluluskan oleh pendaftar.3 Sukan dan permainan; 4. Jilid 11.1 Mata pelajaran yang diajar di sekolah sebagaimana yang dinyatakan dalam peraturan – peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997; 4.U (A) 196. 4.apa kegiatan yang dirancang lanjutan daripada proses pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah yang memberikan murid peluang untuk menambah.4 Tugas dan tanggungjawab guru Dalam Akta Pendidikan 1996 ( Akta 550 ).apa sekatan yang dikenakan oleh Ketua Pendaftar.3 Peruntukan masa Warta Kerajaan bertarikh 28 Disember 1967.” 4. Penolong Pendaftar.4 Badan beruniform; atau 4. menjalankan semua kuasa dan fungsi yang diberikan kepada Ketua Pendaftar tertakluk kepada apa.5 Apa. pihak sekolah boleh menubuhkan persatuan sekolah daripada kategori yang berikut: 4. kemahiran dan nilai yang dipelajari di bilik darjah.2 Hobi dan rekreasi; 4.

apa sekatan yang boleh dikenakan oleh Ketua Pendaftar . Ketua Pendaftar hendaklah mempunyai kuasa dan menjalankan fungsifungsi yang diberikan kepadanya oleh Akta ini. dan Penolong Pendaftar hendaklah di bawah arahan dan kawalan Ketua Pendaftar; e.1.5 Pasukan Kadet Bomba dan Penyelamat 6.1 Kelab Judo 6. JENIS AKTIVITI KOKURIKULUM DI SEKOLAH Aktiviti Kokurikulum terbahagi kepada tiga bahagian: 6.4 Pasukan Kadet Bersatu Malaysia(Darat. 5.10 Pasukan Pancaragam Sekolah 6.1.4 Pelaporan berkala. Beberapa perkara perlu diambilkira semasa membentuk organisasi ini agar ia dapat memberikan faedah kepada pelajar dan sekolah.4.1. 5. memperbaiki. dan sewaktu ketiadaannya kuasa dan fungsi.8 Pasukan Kadet Polis 6.1 PASUKAN PAKAIAN SERAGAM 6.c.1. 5. mencemerlangkan aktiviti kokurikulum sekolah. Pengetua/Guru Besar sebagai Penolong Pendaftar hendaklah menubuhkan Organisasi Pengurusan Kokurikulum Sekolah bagi membantu beliau memantau.6 Pasukan Kadet Majlis Keselamatan Jalanraya 6. Pendaftar. 5.7 Pasukan Kadet Pertahanan Awam (JPA 3) 6.1. PENGURUSAN KOKURIKULUM DI SEKOLAH Dalam mengurus aktiviti kokurikulum di sekolah. Timbalan Ketua Pendaftar.9 Pasukan Kadet Remaja Sekolah 6. Pendaftar atau Penolong Pendaftar boleh menjalankan semua kuasa dan fungsi yang diberikan kepada Ketua Pendaftar oleh atau di bawah Akta ini. 5.1.5 Dokumentasi 6.tugas dalam aktiviti kokurikulum berdasarkan peruntukan yang sedia ada.1.2 Kekerapan mengadakan mesyuarat. 5.apa bilangan Penolong Pendaftar Sekolah dan Penolong Pendaftar Guru yang difikirkan perlu bagi maksud akta ini; d.3 Pembentukan jawatankuasa kecil. dan boleh melantik apa.fungsi sedemikian bolehlah dipunyai atau dijalankan oleh Timbalan Ketua Pendaftar f. tertakluk kepada apa. Menteri hendaklah melantik seorang Pendaftar Sekolah dan Guru bagi setiap Negeri.11 Pasukan Tunas Kadet Remaja Sekolah .3 Kelab Taekwondo 6. 4. Laut dan Udara) 6.1.1.1.2 Kelab Karate 6.1 Fungsi dan tanggungjawab setiap ahli. menilai.2 Guru Besar/Pengetua sebagai Penolong Pendaftar mempunyai kuasa untuk melantik guru sebagai guru penasihat bagi menjalankan tugas.1.

1. Kelab Memancing n. Kelab Binaan / Bangunan e.6.14 6.1. Kelab Keceriaan Sekolah i. Kelab Motor Mekanik p.1. Kelab Menaip o. Kelab Koir Sekolah k. Persatuan Sains Kemasyarakatan i. Persatuan Drama dan Kesusasteraan c.1. Persatuan Kemahiran Hidup f.20 Pergerakan Briged Putera Pergerakan Pandu Puteri Pergerakan Pengakap Pergerakan Puteri Islam Persatuan Silat Seni Persatuan Bulan Sabit Merah Persatuan Silambam Persatuan St.John Ambulans Malaysia Persatuan Wushu 6. Persatuan Kebudayaan e.16 6.1. Kelab Permainan Tradisional v.19 6.1.2 PERSATUAN DAN KELAB 6. Kelab Muzik dan Seni Suara q.18 6. Persatuan Perdagangan g. Kelab Pengguna u. Kelab Perpustakaan / Pusat Sumber w. Persatuan Persuratan. Kelab Kembara j. Kelab Pencinta Alam t.1 Persatuan Akademik a. Kelab Equestrian g. Kelab Astronomi c. Kelab Kebajikan h. Kelab Bina Badan d. Kelab Elektronik f. Persatuan Ekonomi Rumahtangga l.1. Bahas.17 6. Kelab Pelancongan r. h. Kelab Koperasi m.1. Kelab Seni Tampak/Halus . Persatuan Agama Islam b. Persatuan Tingkatan Enam j.13 6.2. Kelab Rekreasi x. Kelab Alat Pandang Dengar b. Kelab Seni Foto y. Kelab Komputer l.12 6.2. Persatuan Geografi / Sejarah d. Persatuan Sains dan Matematik 6. Persatuan Bahasa k.1. Kelab Pembimbing Rakan Sebaya s.15 6.2 Kelab Hobi dan Rekreasi a.

Kelab Catur j. Kelab Dart k. Kelab Karum q. Kelab Gasing Pangkah l. Kelab Luncur Air c. Kelab Bowling Padang i. Kelab Bola Keranjang e. Kelab Ping Pong t.2 Sukan Air: a. Kelab Hoki p. Kelab Bowling h. Kelab Sofbol w.2 Olahraga: a. Kelab Terjun 7.3. Kelab Bola Sepak f. Kelab Gimnastik m.3. Kelab Berbasikal b. Kelab Renang g. Kelab Olahraga c. Kelab Merentas desa e.1 SUKAN DAN PERMAINAN 6. Kelab Senamrobik 6. Kelab Seni Tari Kelab Wayang Gambar 6. Kelab Kriket r. Kelab Bola Baling c. Kelab Skuba i. Kelab Polo Air f. Kelab Golf o. Kelab Bola Tampar g. Kelab Badminton b.z. Kelab Perahu Naga e. Kelab Snorkeling k. Kelab Squasy x. Kelab Bola Jaring d. Kelab Perahu Layar d. Kelab Memanah d. Kelab Rowing (Berdayung) h.1 Permainan: a. Kelab Ragbi u. Kelab Gimrama n. Kelab Pandu Arah s. Kelab Sepak Takraw v.3. Kelab Motor f. Kelab Berkeno / Kayak b. Kelab Tenis 6. FUNGSI AKTIVITI KOKURIKULUM . Kelab Skuter Air j.

Berikut adalah beberapa contoh aktiviti kokurikulum yang berfungsi bagi pengukuhan dan pengayaan: 7.1 Pengukuhan dan Pengayaan Pengetahuan yang diperoleh daripada mata pelajaran akademik dapat diperkukuhkan dan diamalkan melalui aktiviti kokurikulum.murid memahami konsep latihan dalam bidang tertentu dengan menggunakan pengetahuan tersebut dalam konteks yang lebih bermakna dan realistik. semangat berkerjasama.murid menambah pengetahuan dalam mata pelajaran yang berkaitan.murid menggunakan kemahiran bahasa dalam memberi dan mematahkan hujah dengan menggunakan fakta. berani dan berikhtiar. Kawad Kaki: Aktiviti ini dapat mengujudkan disiplin dalam pasukan. di samping dapat meningkatkan daya kreativiti dan kemahiran hidup. Ini boleh membantu murid.murid meningkatkan lagi prestasi mereka dalam pelajaran. semangat kembara.1. fizik dan geografi.Aktiviti kokurikulum mempunyai fungsi.murid menggunakan pengetahuan mereka dalam matematik. Projek Membuat Kincir Air: Aktiviti ini antara lain dapat memberi peluang kepada murid.3 Aktiviti Sukan / Permainan: Olahraga: . di samping dapat memberi pengetahuan dan pengalaman kepada murid tentang cara hidup berdikari. menurut perintah serta melatih kepimpinan. Aktiviti ini juga dapat memberi peluang kepada murid. Segala aktiviti kokurikulum hendaklah dirancang terlebih dahulu supaya selaras dan saling melengkapi dengan apa yang diajar di bilik darjah.fungsi yang tertentu. Bahas dan Pidato: Aktiviti ini antara lain memberi peluang kepada murid. cara begini juga dapat memberi pengalaman yang mungkin tidak terdapat di dalam bilik darjah. Antaranya ialah: 7.1 Aktiviti Pergerakan Pasukan Pakaian Seragam: Pertolongan Cemas: Aktiviti ini dapat memberi peluang kepada murid mencuba pengetahuan/ pengalaman tentang caracara memberi rawatan kecemasan serta menggunakan pengetahuan yang dipelajari dalam mata pelajaran sains. Perkhemahan: Aktiviti ini antara lain dapat memberi peluang kepada murid menggunakan pengetahuan membaca peta (geografi). Di samping itu. 7.2 Aktiviti Persatuan / Kelab: Berikut adalah beberapa contoh aktiviti kokurikulum yang berfungsi bagi pengukuhan dan pengayaan: Kuiz: Aktiviti ini antara lain dapat memberi peluang kepada murid.1. 7.1.

menjahit. Bola Sepak: Aktiviti ini dapat menimbulkan semangat berpasukan. melalui aktiviti Persatuan Bulan Sabit Merah. membuat alat – alat permainan tradisi dan sebagainya; c. komputer dan lain. Memberi ceramah. Mengadakan rumah terbuka pada hari.membersih dan . menekat.1 Sumbangan Sekolah Kepada Masyarakat: Sekolah dapat menggunakan aktiviti kokurikulum sebagai satu sumber bagi murid. sivik dan lainlain. bimbingan dan latihan dalam kemahiran tertentu. mengukir. Ia memberi peluang kepada murid. tenaga. bimbingan dan latihan tertentu.2 Khidmat Masyarakat Murid. banyak lagi aktiviti khidmat masyarakat yang dapat menimbulkan suasana hubungan dua hala seperti bergotong. ketangkasan. silat. Tujuannya adalah untuk memupuk hubungan dua hala antara sekolah dan masyarakat serta menyemai semangat berkhidmat. murid dapat pendedahan serba sedikit ilmu kesihatan dan caracara rawatan asas kepada masyarakat setempat. persefahaman.hari perayaan khusus untuk muridmurid daripada pelbagai kaum; f. Contohnya. iaitu berkenaan sistem otot dan pembinaan otot yang kuat. tunjuk ajar tentang perkara.kemudahan tertentu bagi melengkapkan peralatan kokurikulum sekolah seperti peralatan sukan. bekerjasama dan saling membantu antara sama lain. 7. berdisiplin.lain; b. ceramah. Membantu sekolah dalam pengelolaan sukan. Di samping itu. nilai agama dan moral. 7. ketahanan diri dan ketepatan membuat keputusan. 7.royong.murid memperkukuhkan dan memperkayakan pendidikan jasmani. usaha . Antaranya ialah : a. Mengutip derma dan mendapatkan kemudahan. mengadakan minggu kerja.2. bergotongroyong.Aktiviti ini dapat memberi pengetahuan kepada murid. kawasan perumahan/bandar.murid tentang ilmu anatomi. guru dan kakitangan sekolah boleh memberi khidmat kepada masyarakat dan begitulah sebaliknya. membuat tembikar.murid mempraktikkan dan mengukuhkan segala pengetahuan yang diperoleh kepada masyarakat. Mengadakan projek anak angkat; e.2 Sumbangan Masyarakat Kepada Sekolah Masyarakat boleh memberi sumbangan dengan cara membantu sekolah dalam bentuk material . Memberi bantuan kepada murid; d. seperti menganyam.2. ketabahan. pakaian.perkara seperti dalam bidang kerjaya. bekerjasama. buah fikiran dan kepakaran. Ini bukan sahaja dapat memperkukuhkan pelajaran mengenai biologi tetapi murid juga akan dapat memahami konsep latihan dalam sukan dan menggunakan pengetahuan yang ada dalam latihan itu. membersihkan masjid/surau.

memancing.4. 7.4 Kerjaya Aktiviti kokurikulum dapat memberi asas kerjaya kepada murid. membuat model. jahitan. Antara contoh aktiviti ialah membaca. 7.alat muzik. Aktiviti seperti ini juga dapat meningkatkan daya kreatif dan pengetahuan murid terhadap aktiviti yang dijalankan oleh institusi luar sekolah dalam bidang.2 Contoh aktiviti yang berkaitan dengan pandangan dan pengetahuan Bidang Kerjaya: Ceramah. pentadbiran. wau. Ekonomi Rumah : gubahan. bersukan.lain. berkebun.4.lain perkhidmatan sosial dan profesional. seni ukir.5 Perkembangan Diri Individu Semua aktiviti kokurikulum dapat memberi peluang kepada murid melatih diri sendiri untuk kesihatan diri. Dalam hal ini. Sekolah yang mempunyai masalah ini bolehlah berusaha mendapatkannya daripada sekolah lain atau masyarakat setempat. pameran. kajian atau lawatan tentang jenis dan pekerjaan yang terdapat dalam perkhidmatan separa kerajaan.daun kayu/ keratan akhbar.mengindahkan sekolah. krafrangan. menghias/menggubah. membaiki radio dan TV. berternak dan lainlain.bidang tertentu. di samping dapat menarik minat mereka terhadap aktiviti kokurikulum. menanam bunga. pihak sekolah haruslah sentiasa berusaha mengadakan aktiviti yang baru dan lebih menarik. Sains Pertanian : berkebun. anyaman. melukis kartun. Seni Lukis : seni lukis.bomba. dan lain. mekanik. bermain alat. perusahaan. memupuk minat dan bakat serta . menyanyi.1 Contoh aktiviti yang berkaitan dengan mata pelajaran Kemahiran Hidup : seni bina. perhiasan dan lain. di samping dapat mengisi masa lapang mereka dengan berfaedah serta membina kesihatan fizikal dan mental. sangkar burung. kimpalan dan lain. 7. Aktiviti ini juga dapat memberi keseronokan kepada murid.papan congkak. membuat gasing. memasak.lain. perniagaan. 7. mengumpul setem/daun. tenunan. berternak. tembikar. 7. menulis sajak/ cerpen/syair/rencana. swasta dan perseorangan. pertukangan.3 Hobi dan Rekreasi Dengan melibatkan diri dalam aktiviti kokurikulum. tentera . Aktiviti ini boleh dijalankan secara kumpulan atau individu dan tidak hanya terbatas kepada kemudahan dan peralatan atau kepakaran yang ada di sekolah itu sahaja. Pengetahuan dan kemahiran ini sangat berguna apabila mereka memasuki dunia pekerjaan kelak. Ia juga dapat membantu dan melengkapi pengajaran dan pembelajaran serta dapat menimbulkan kesedaran dan penyediaan pemilihan kerjaya murid. Ini termasuklah bidang pekerjaan seperti pasukan polis. mengukir. tudung saji dan lainlain. murid dapat memperoleh pengetahuan dan kemahiran. berdisiplin.

1. Kelab/ Persatuan.6 Tanggungjawab Ahli Jawatankuasa.3 Surat Perlantikan dari Pengetua/Guru Besar kepada Guru Pemimpin/ Penasihat Pasukan Pakaian Seragam. 7. antaranya melalui aktiviti berikut: i. Kelab/Persatuan dan Kelab Sukan/Permainan) 8. Kelab Sukan/ Permainan 8. 7.2 Surat permohonan penubuhan dari Guru Pemimpin/Penasihat Pasukan Pakaian Seragam. Kelab Sukan/Permainan dari Pengetua/Guru Besar kepada Guru Pemimpin/Penasihat.1. b.1 Penubuhan 8. Kelab Sukan/Permainan kepada Pengetua/Guru Besar.2 Peningkatan Disiplin Aktiviti kokurikulum dapat meningkatkan dan memperkukuhkan disiplin murid ke arah pembinaan sahsiah yang bersepadu.agensi kerajaan dan badan bukan kerajaan.1 Kesihatan Aktiviti kokurikulum dapat digunakan untuk melatih murid membiasakan jagaan kebersihan diri.1.4 Surat Kelulusan Penubuhan Pasukan Pakaian Seragam. Mesyuarat Jawatankuasa setiap Pasukan Pakaian Seragam.5 Tanggungjawab Guru Pemimpin/Penasihat.5.kerja amal dan ibadah.1.perkara yang perlu ada dalam Takwim a. 8. 8. Kelab/ Persatuan. PROSEDUR TETAP PENUBUHAN PERSATUAN (Pasukan Pakaian Seragam. Kerja. c. .7 Surat permohonan menubuhkan Pasukan Pakaian Seragam kepada agensi.5.2. Kelab Sukan/Permainan.1. Kelab Sukan/Permainan. 8. 8.langkah keselamatan untuk mengelakkan kemalangan: iii.1 Perkara.membina semangat untuk menghayati nilai perpaduan dan kewarganegaraan. 8. 8. Kelab/Persatuan. 8.1. 8. Latihan sukan yang mementingkan kesihatan: iv. Pasukan Pakaian Seragam yang mementingkan pakaian dan perawakan yang kemas dan teratur; ii.1.1 Mesyuarat penaja. Pendaftaran.2 Pelaksanaan 8. Mesyuarat Agung setiap Pasukan Pakaian Seragam.6 Surat Penurunan Kuasa daripada Pemimpin melalui Pengetua/Guru Besar kepada Ahli Jawatankuasa. Kelab/Persatuan. Pertolongan cemas yang mementingkan kebersihan dan langkah.1. Kelab/Persatuan.

Presint 8. Hari Kokurikulum Sekolah.3. Melalui dan salinan: Pengetua SMK Putrajaya 1 4. 8. PENDAFTARAN KUMPULAN PENGAKAP SEKOLAH Berhubung perkara tersebut diatas..2. Pelaporan. ( Rujuk Lampiran I dan J ) 8... g.1 Kandungan Fail Pasukan Pakaian Seragam.3 Surat permohonan mengutip derma untuk Pasukan Pakaian Seragam.2. Jalan P8. 8.2 . Kelab/Persatuan. 8. Kelab Sukan/Permainan. Presint 8. Jalan Hang Jebat. 56000 Kuala Lumpur.1 Prosedurprosedur lawatan.3 Kandungan Fail dan Buku Pelaporan 8. Jalan P8. Penilaian h. Rumah Pengakap.6 Surat pemberitahuan kepada ibu bapa/penjaga ketidakhadiran murid dalam aktiviti Kokurikulum. 62250 Putrajaya Tuan. f. 8.2.4.2. e.3. bersamasama disertakan senarai ahliahli Kumpulan Pengakap SMK PUTRAJAYA 1 dan juga senarai guruguru . Contoh Surat Pendaftaran Pergerakan Pengakap Sekolah Daripada Guru Penasihat/Pemimpin Kepada Pesekutuan Pengakap Malaysia Guru Pemimpin Pergerakan Pengakap SMK Putrajaya 1 4. Kelab/Persatuan. Kelab Sukan/Permainan bagi kali 1. Rancangan aktiviti. 8. 8.2. Kelab Sukan/Permainan. ( Rujuk Lampiran H ) .5 Surat pemberitahuan sekolah kepada ibubapa/penjaga berkaitan penglibatan murid dalam Kokurikulum. Kelab/Persatuan. Mesyuarat Jawatankuasa setiap Pasukan Pakaian Seragam. 62250 Putrajaya Persekutuan Pengakap Malaysia.2 Kandungan dalam buku pelaporan . ( Rujuk Pengurusan Fail ) 8.4 Surat kelulusan mengutip derma dari Pengetua/Guru Besar dan contoh resit derma.4 Lawatan 8.d.2 Contoh Bentuk Format Takwim.

() Guru Pemimpin Pergerakan Pengakap. SMK Putrajaya 1 4. 2. Pengawai Pendidikan Daerah Sepang . 3.k. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah. Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Selangor. Pesuruhjaya Pengakap Daerah Sepang. 62250 Putrajaya s. Fail Pengakap 22 Lampiran 8/9 Contoh Takwim Rancangan Pengakap Bulan Minggu/Tarikh Aktiviti Catatan/Tindakan Januari Februari Mac April Mei Jun Julai Ogos September Okotber November Minggu 2 Minggu 4 Minggu 2 Minggu 4 Minggu 2 Minggu 4 Minggu 2 Minggu 4 Minggu 2 Minggu 4 Minggu 2 Minggu 4 Minggu 2 Minggu 4 . Fail Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah 5. 2. terima kasih. ……………………………………………. Sekian . Semoga dengan pendaftaran tersebut pihak sekolah akan memperolehi segala berita pengakap semasa agar dapat menjalankan tanggungjawab untuk meninggikan prestasi Pergerakan Pengakap. 1.penasihat yang akan mengendalikan kumpulan pengakap tersebut. Presint 8. Jalan P8. 4.

1 Inisiatif dan usaha menubuhkan kelab atau persatuan yang dipimpin. LATAR BELAKANG 1. Malah Peraturan 4 dalam PeraturanPeraturan Pendidikan ( Persatuan Sekolah ) 1998 . diangotai dan digerakkan oleh muridmurid adalah selaras dengan harsat menggiatkan lagi pelaksanaan program aktiviti kokurikulum di sekolahsekolah seluruh negara. Permainan/Sukan) Persatuan/Kelab dan Kelab 1.Minggu 2 Minggu 4 Minggu 2 Minggu 4 Minggu 2 Minggu 4 Minggu 2 Minggu 4 Pendaftaran Kelab/Persatuan Pendaftaran Ahli Suai Kenal Antara Ahli Pengakap Penyusunan Organisasi Tanggungjawab Ahli Dasar Berpengakap Peraturan dan UndangUndang Bendara Pemakaian Lencana Lagu Kebaangsaan Lagu Negeri Simpulan dan Ikatan Pengurusan Perjumpaan Pek/Terup Istiadat Perlantikan Kemahiran Berpengakap Mesyuarat Agung Pertolongan Cemas Membaca Peta Pengembaraan Kawad Kaki Perkhemahan Perdana Hari Kokurikulum Pengetua / GPK KOKO/Guru Penasihat 23 24 25 PENGURUSAN PERSATUAN/KELAB (Pakaian Seragam.

RASIONAL Berdasarkan hakikat kejadian insan. apabila pengetahuan. kesungguhan dan kemahiran muridmurid memimpin. Walau bagaimanapun pengetahuan. setelah menerima permohonan secara bertulis.1.U (A) 196 bertarikh 21 Mei 1998 menegaskan bahawa Pengetua. khususnya untuk menyemai dan memupuk prinsip. Inisiatif dan usaha ini akan memberi impaks yang lebih besar kepada penyemarakkan kegiatan kokurikulum sebagai sebahagian daripada program pendidikan di sekolah. di samping membangunkan diri mereka menjadi insan yang mewarisi dan menghayati keseluruhan ciriciri kecemerlangan murid yang tersurat dan tersirat dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan.2 Hobi dan rekreasi; 1. kaedah dan kemahiran kepimpinan di kalangan murid. dianggotai dan digerakkan oleh muridmurid amatlah menggalakkan. 28 3.3 Sukan dan permainan; 1.5 Apaapa persatuan lain yang diluluskan oleh pendaftar. 1.1.3 Sehingga kini inisiatif dan usaha sekolah menubuhkan kelab atau persatuan yang dipimpin. kesungguhan dan kemahiran ini sebaliknya boleh diperolehi melalui prosesproses pengajaran dan pembelajaran formal dan tidak formal.1.1 Mata pelajaran yang diajar di sekolah sebagaimana yang dinyatakan dalam PeraturanPeraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997. MATLAMAT Agar dapat membantu guru dan muridmurid merancang dan melaksanakan dengan . 1. kesungguhan dan kemahiran memimpin. mengurus dan mengoperasikan sesuatu kelab atau persatuan bukanlah warisan semula jadi. perkongsian pemikiran. 2. sekurangkurangnya untuk memimpin diri sendiri menjadi apa yang diinginkan. 1. setiap murid mempunyai bakat dan potensi untuk memimpin. pengalaman dan latihan. mengurus dan mengoperasikan kelab atau persatuan yang ditubuhkan itu dipertingkatkan secara bersepadu dan berterusan.seperti yang dimaktubkan dalam Warta Kerajaan P.2 Usaha menubuhkan kelab atau persatuan di sekolah adalah juga usaha kependidikan yang penting. hendaklah menubuhkan persatuan sekolah dari ketogeri yang berikut:1.1. Pengetahuan.1. pengalaman secara langsung.4 Badan beruniform; atau 1.

OBJEKTIF KHUSUS 5. 5.3 Mengetahui dan memahami kaedah dan stategi memimpin dan memotivasikan ahliahli kelab atau persatuan yang dipimpin 4. 5.1 Mengetahui dan memahami ciriciri dan nilainilai kepimpinan yang diperlukan untuk memimpin.1 Definisi: Sesuatu entiti kumpulan yang berstruktur. 5. berketrampilan dan berwawasan. perlembagaan negara dan Wawasan 2020. stategi dan prinsip pengurusan kelab atau persatuan secara berkesan.4 Mempunyai pengetahuan dan kemahiran merancang.5 Membentang dan menjelaskan ciriciri dan nilainilai asas kepimpinan. mengelola. mengurus dan mengoperasikan kelab atau persatuan di sekolah. 4.bermatlamat untuk melahirkan insan yang berwibawa.1 Menjelaskan matlamat dan tujuan penubuhan kelab atau persatuan di sekolah dalam konteks kependidikan dan kepimpinan 5. 4. berpelembagaan.6 Menjelaskan tanggungjawab dan peranan muridmurid sebagai warganegara berdasarkan Rujunegara. 5.2 Mengetahui dan memahami kaedah.2 Menjelaskan kaedah dan tatacara penubuhan kelab atau persatuan. berperaturan dan berkepimpinan yang dianggotai oleh muridmurid sekolah yang mempunyai minat.5 Mempunyai keyakinan diri sebagai pemimpin yang berwibawa. KELAB ATAU PERSATUAN 6. 6. OBJEKTIF AM GuruGuru dan muridmurid akan: 4. hasrat dan kecenderungan yang sama serta . kegemaran. 4.3 Menjelaskan kaedah dan tatacara pentadbiran dan pengurusan kelab atau persatuan 5. berketrampilan dan berkeyakinan tinggi sebagai pemimpin di sekolah dan berpotensi mengembangkan bakat dan upaya kepimpinan masingmasing ke peringkat yang lebih tinggi dalam bidangbidang yang diceburi pada masa akan datang. 4.4 Menjelaskan kaedah dan tatacara pengurusan dan pengelolaan aktiviti dan kegiatan kelab atau persatuan di sekolah berdasarkan perancangan dan undangundang. menyelia dan menilai aktiviti dan kegiatan kelab atau persatuan yang dipimpin.

1 Pengurusan Kewangan adalah satu perkara pokok dan paling penting dalam sesebuah kelab atau persatuan 8. BAGAIMANA MENUBUHKAN KELAB ATAU PERSATUAN 7.2 Tanpa pengurusan kewangan yang baik dan sempurna maka .1. Berkongsi pengetahuan dan pengalaman dalam bidang yang diminati dan digemari.3 Mendapatkan kelulusan daripada Pengetua 7. c. 29 6. Merancang dan melaksanakan aktiviti dan kegiatan secara berkumpulan. d.5.3 Peraturan 7.2 Jawatankuasa penaja menulis permohonan rasmi kepada Pengetua dengan menyertakan dokuman yang telah ditetapkan di atas.4 Mendaftarkan ahliahli kelab atau persatuan yang telah diluluskan oleh Pengetua 7.5. Mewujudkan wahana kepada muridmurid mengembangkan bakat dan potensi masingmasing ke peringkat yang lebih tinggi 7.1.4 Perlembagaan (Contoh Lampiran K) 7.1 Memilih Ahli Jawatankuasa 7.1. Menetapkan matlamat yang dipersetujui dan dilaksanakan bersama.bertujuan untuk saling bekerjasama. hasrat dan kecenderungan masingmasing.2. 7. kegemaran.3 Pengesahan dokumen kelab atau persatuan 7. PENGURUSAN KEWANGAN 8. kegemaran. Mewujudkan peluang kepada muridmurid mengembangkan bakat dan potensi kepimpinan f.1 Muridmurid membentuk jawatankuasa penaja untuk menetapkan:7.1 Menggabungkan muridmurid yang mempunyai minat.5. hasrat dan kecenderungan yang sama supaya muridmurid berpeluang dan berkesempatan: a.1 Tujuan dan matlamat 7.6 Mengoperasikan kelab atau persatuan 8. bantu membantu dan berkongsi sumber dalam melaksanakan aktiviti dan mencapai citacita serta matlamat yang telah ditetapkan dan dipersetujui bersama bagi memperkembangkan minat.5 Mengadakan Mesyuarat Agung penubuhan dengan : 7. e.1.1.1. b.1 Pengenalan 8.2 Tujuan penubuhan/pembentukan kelab atau persatuan: 6.2 Merancang aktiviti tahunan kelab atau persatuan 7. Berkongsi sumber dan peralatan.2 Aktiviti dan kegiatan 7.

Masukkan butirbutir tentang perkhidmatan/bekalan yang telah dilaksanakan/dibekalkan beserta tarikh. c.2 Menyediakan sebuah fail kewangan dan juga tempat menyimpan fail.00) hendaklah mendapatkan kebenaran daripada Guru Penasihat. Dapatkan resit pembayaran daripada pembekal atau pekedai. Baucar Pembayaran hendaklah dibuat dalam 2 salinan. Jika bil asal hilang. Contoh (Lampiran B) a. 8. Jumlah pembayaran dalam angka dan perkataan.00) 8. 31 g. c. f. 8. Setiap baucar pembayaran dimestikan disertakan bil pembelian barang. pembayaran hendaklah dibuat terhadap bil salinan yang diperakui oleh guru penasihat . Rekodkan dalam ‘cash book’ c.3.3.3 Dapat melincinkan perjalanan sesebuah kelab/persatuan dalam menjalankan sebarang aktiviti yang telah dirancangkan 8.3.3.2 Melahirkan pelajar yang yang celik pengurusan kewangan 8.6 Menyediakan Borang Pesanan (Contoh Lampiran A) 8. .3.2. d.4 Mempastikan pengerusi/setiausaha telah membuka akaun persatuan 8. 8. Menyimpan wang dalam Bank/Guru Penasihat dengan segera sekiranya melebihi had yang dibenarkan. 8.7 Apa yang patut dilakukan apabila menerima duit/wang? a. e.2. Salinan asal simpanan sekolah (kelab/persatuan) dan kedua kepada penerima. 8.3. Borang Baucar Bayaran. 8.1 Memberi pendedahan kepada pelajar khususnya kepada Bendahari kelab/persatuan dalam menguruskan kewangan secara sistematik.perjalanan persatuan atau kelab berkenaan akan pincang dan akhirnya terus berkubur. baucar bayaran. Buku Resit. b.3 Tugas Bendahari dan Penolong Bendahari 8. 8.9 Bendahari juga perlu membuat anggaran perbelanjaan bagi sesuatu program. (RM 30. Keluarkan resit b.3. Tandatangan guru penasihat yang meluluskan dan tarikh.3. b.2. buku resit. borang pesanan dan bilbil yang sempurna.10 Pembentangkan laporan kewangan dalam mesyuarat. 8.3.3 Bendahari kelab/persatuan perlu mencatat segala perkara yang hendak dibeli/dipesan dengan mengisi Borang Pesanan 8.3.2 Objektif 30 8.11 Mengadakan Baucar Pembayaran. Borang Pesanan Barang.8 Setiap pembelian barang melebihi had yang dibenarkan (RM 30.1 Menyediakan ‘cash book’ (Buku Tunai) a.3.5 Membuat pungutan yuran/derma keahlian dan sumbangan khusus bagi menjalankan sesuatu aktiviti.

Dapatkan tandatangan Pemeriksa KiraKira bagi mengesahkan bahawa segala butiran dalam Penyata Tahunan itu adalah benar atau sahih.15 Penyalahgunaan wang persatuan adalah satu kesalahan yang serius dan boleh dikenakan tindakan tatatertib 8.4. Mesyuarat agung 9.3 Agenda Mesyuarat Agung a.3.3 Menandatangani Penyata Tahunan Berakhir 31Ogos setiap tahun. Pastikan Buku Tunai (Cash Book) telah dikemaskinikan dan ditutup.4.h. 8.2 Atur cara Majlis Mesyuarat Agung a. 8.1 Mengedarkan surat jemputan Mesyuarat Agung Kelab diedarkan sekurangkurangnya 14 hari sebelum mesyuarat diadakan (Lampiran D) dengan disertakan minit mesyuarat yang lalu.13 Menyemak Buku Tunai (cash book) pada setiap hujung bulan Menyimpannya di tempat yang selamat dan berkunci.4. b. Ucapan Penasihat Kelab c.14 Sekiranya persatuan dibubarkan.1 Menyemak Buku Tunai pada setiap hujung bulan 8. gunakan penyata yang belum diaudit.3. Ucapan Pengerusi Mesyuarat . 8. 9. baucar dan dokumen sokongan hendaklah ditebuk/dicop “SUDAH BAYAR” berserta tarikhnya bagi mengelak pembayaran dua kali. i. PENGURUSAN MESYUARAT 9. Sebaik sahaja pembayaran dilakukan.3.(ada wang terima dan ada wang keluar serta baki ditangan dan juga baki dibank.1. Ucapan Perasmian d. 9.4 Bertanggungjawab ke atas Penyata Tahunan yang telah ditandatanganinya itu 32 9.4. Baucarbaucar pembayaran yang telah dibayar hendaklah disusun dan difailkan mengikut nombor siri.1. d.2 Memberikan teguran kepada Bendahari sekiranya berlaku butiran salah. 8. 8. bendahari hendaklah membelanjakan wang baki mengikut sebagaimana yang diputuskan dalam mesyuarat agung. c.1 Mesyuarat Agung.12 Menyediakan Penyata Kewangan Berakhir 31 Ogos pada setiap tahun untuk dibentangkan dalam Mesyuarat Agung Tahunan (Lampiran C) a. Pastikan adanya Penyata Kewangan Tahunan Kelab/Persatuan sekolah yang telah diaudit bagi tahun sebelumnya atau jika tidak. 8. Ucapan Alualuan b.1.3. Sediakan format Penyata Kewangan Tahunan.4 Tugas Pemeriksa KiraKira 8.

Mesyuarat ini hendaklah dihadiri oleh Guru Penasihat yang dilantik oleh Pengetua.2.4 Membincangkan hal projek (Lampiran H) a. Pemilihan dua orang juru audit f.4.1 Ucapan Pengerusi. Hari c.3.3 Perkara berbangkit.2 Pengerusi memikirkan perlunya mesyuarat diadakan. 9.3 Perkaraperkara berbangkit 9. Penolong Bendahari vii.3. Naib Pengerusi iii.6 Halhal lain. 9. (Lampiran F) Agenda Mesyuarat hendaklah merakumi perkara berikut: 9. Notis hendaklah disiarkan dua minggu sebelum diadakan. 9. Masa . Pemilihan Ahli Jawatankuasa i. Ahli Jawatankuasa (5 – 7 orang) viii. Pengerusi ii.3. Tarikh b.4 Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Projek Agenda Mesyuarat 9. Notis panggilan mesyuarat hendaklah diberi dalam tempoh satu minggu.4. Membahaskan usulusul yang diterima g. 9.4 Laporan birobiro.5 Laporan kewangan.3. 9. Membentangkan laporan tahunan.2.b.4. Penolong Setiausaha v. (Contoh minit mesyuarat jawatankuasa – Lampiran G) 9. Mesyuarat hanya boleh dijalankan sekiranya cukup korum (2/3 daripada ahli jawatankuasa).1 Permintaan bertulis 2/3 ahli 9. Setiausaha iv.4.2 Mesyuarat Agung Luar Biasa Mesyuarat Agung Luar Biasa/Tergempar boleh diadakan dengan kehendak sebahagian ahli atau Ahli Jawatankuasa bagi membincangkan satu agenda sahaja.3. Ucapan penangguhan 9. Mesyuarat ini juga boleh diadakan kerana: 9.1 Ucapan Pengerusi 9.3. Membentangkan dan mengesahkan laporan kewangan e. 9. Bendahari vi.2 Membentang dan mengesahkan minit mesyuarat yang lalu 9. (Contoh Minit Mesyuarat Agung – Lampiran E) c. d. Membentang dan mengesahkan minit mesyuarat agung yang lalu.2 Mengesahkan minit mesyuarat yang lalu.3 Mesyuarat Jawatankuasa 33 Mesyuarat ini diadakan untuk mengerakkan aktiviti kelab.

4 Perlembagaan kelab 10.2.3 Perlembagaan kelab 10.8 Halhal lain.2 Fail Pengerusi 10.3 Fail Setiausaha 10.3.3.6 Tugastugas ahli jawatankuasa projek 9. Tempat 9.4 Minit mesyuarat 10.3.2.3.3.4.7 Laporan Mingguan (Lampiran J) 10.2 Suratsurat berkaitan kelab 10.2. 34 10.1 Maklumat ahli 10.4.1 Penyata kirakira kewangan kelab 10.4.4.3.4.5 Melantik ahli jawatankuasa projek 9.2 Bilbil pembelian.2.3.6 Senarai ahli jawatankuasa dan guru penasihat 10.7 Kewangan projek 9.5 Maklumat ahli 10.4 Fail Kewangan (Bendahari) 10.2 Senarai ahli jawatankuasa dan senarai penasihat 10.4.d.3 Bukubuku panduan kelab 10.1 Minit mesyuarat 10. Contoh Rujukan Fail: SMKPj1/07/KPA/2003( ) .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful