UNIT KOKURIKULUM

WDT 299, 90200 KINABATANGAN, SABAH. Tel 089 561422

SK BKIT GARAM 2

Manual Kokurikulum
Sekolah Kebangsaan Bukit Garam 2 Tahun 2010
Tahun

2003

Aktiviti Kokurikulum di SK Bukit Garam 2
Konsep, Matlamat, Strategi dan Perlaksanaan
1. KONSEP

Manual Kokurikulum

1.1 Aktiviti kokurikulum adalah sebahagian daripada kurikulum sekolah dan setiap murid harus melibatkan diri. Aktiviti ini boleh dijalankan di dalam dan di luar bilik darjah, mengikut kesesuaian sesuatu aktiviti. Dengan andaian bahawa murid- murid tidak mendapat pengalaman tertentu di bilik darjah, maka aktiviti kokurikulum dapat menyediakan pelbagai pengetahuan dan pengalaman untuk perkembangan mental, minat, bakat, jasmani, rohani dan pembentukan nilai - nilai estetika serta sosial yang positif. 1.2 Sebagai satu bidang pendidikan, penglibatan semua murid dan anggota masyarakat adalah perlu, berasaskan kepada anggapan bahawa: 1.2.1 Semua murid harus mempunyai keseimbangan antara perkembangan mental (akademik) dengan perkembangan sahsiah yang bersepadu (sosial, jasmani dan rohani); 1.2.2 Semua murid mempunyai minat dan bakat yang boleh dikembangkan; 1.2.3 Semua murid boleh dididik, dan boleh pula mendidik diri sendiri dan rakan sebaya; 1.2.4 Sekolah bertanggungjawab melahirkan murid - murid untuk keperluan masyarakat dan negara; 1.2.5 Masyarakat turut bertanggungjawab memainkan peranan mendidik muridmurid.

2. MATLAMAT
Matlamat utama aktiviti kokurikulum adalah untuk merealisasikan Falsafah Pendidikan Negara. Antara matlamat yang hendak dicapai ialah seperti berikut:

2.1 Menyemai kesedaran murid – murid terhadap agama dan kepercayaan kepada Tuhan; 2.2 Menyeimbangkan antara perkembangan mental dengan perkembangan rohani, jasmani dan emosi murid - murid; 2.3 Mengukuhkan perhubungan dan pergaulan di kalangan murid dalam sekolah dan di antara sekolah; 2.4 Membina dan meningkatkan minat dan bakat murid- murid dalam aktiviti yang diceburi; 2.5 Membina dan meningkatkan disiplin murid; 2.6 Mewujudkan budaya sekolah yang menarik dan menggembirakan; 2.7 Membina dan meningkatkan kerjasama dan sumbangan hubungan dua hala antara sekolah dan masyarakat; 2.8 Mewujudkan sekolah berwatak.

3. STRATEGI
Untuk mencapai matlamat tersebut, berikut adalah beberapa strategi pelaksanaannya: 3.1 Memberi wajaran yang sesuai kepada aktiviti kokurikulum supaya kurikulum dan kokurikulum boleh saling melengkapi dalam proses pendidikan di sekolah; 3.2 Menambahkan bilangan pasukan pakaian seragam, persatuan/kelab, kelab sukan dan permainan serta mempelbagaikan aktiviti tersebut, dengan tujuan memberi peluang kepada semua murid melibatkan diri dengan aktif secara individu atau kumpulan; 3.3 Melibatkan murid daripada semua kaum dalam semua aktiviti kokurikulum, yang sesuai, untuk tujuan pemupukan perpaduan; 3.4 Melibatkan murid dan pihak sekolah dalam aktiviti khidmat masyarakat; 3.5 Melibatkan Jawatankuasa Bimbingan Pelajar Sekolah(JBPS), Persatuan Ibu Bapa dan guru- guru (PIBG), guru- guru dan murid- murid dalam perancangan dan pelaksanaan aktiviti kokurikulum; 3.6 Merancang dengan teliti aktiviti kokurikulum bagi mencapai matlamat yang dikehendaki; 3.7 Merekod dan menilai kemajuan aktiviti kokurikulum yang dijalankan; 3.8 Menganjur dan mengelola pertandingan yang melibatkan semua murid; 3.9 Menyelia dan menilai aktiviti secara sistematik dan berterusan; 3.10 Memberi penghargaan dan pengiktirafan kepada semua pihak, dari semasa kesemasa.

4. PELAKSANAAN
4.1 Definisi Warta Kerajaan bertarikh , 28 hb Disember 1967, No. 5652 ( Peraturan Kursus Pengajian ) Sekolah 1956, mendefinisikan kokurikulum sebagai kegiatan kumpulan, manakala Warta Kerajaan bertarikh 31hb Disember 1997 , Jil 41, No.26, Tambahan No.94, Perundangan A.P.U (A) 531, Akta Pendidikan 1996, peraturan- peraturan ( Kokurikulum Kebangsaan ) mendefinisikan kokurikulum seperti berikut:

2.2.2 Hobi dan rekreasi; 4.4 Badan beruniform; atau 4. .41 Perundangan P. 4. Bil.2.U (A) 196. Bahagian 2.5 Apa. mengukuh dan mengamalkan pengetahuan. Maka hendaklah ada seorang Ketua Pendaftar Sekolah dan Guru yang hendaklah dilantik oleh Menteri; b.” 4.“kegiatan kokurikulum” ertinya apa. 5652 telah membuat ketetapan pembahagian masa untuk Kokurikulum seperti yang berikut.4 Tugas dan tanggungjawab guru Dalam Akta Pendidikan 1996 ( Akta 550 ).4. Jilid 42. 27.2.2 JenisJenis Aktiviti Berdasarkan Warta Kerajaan bertarikh 21hb. Mei 1998. Penolong Pendaftar.1 Mata pelajaran yang diajar di sekolah sebagaimana yang dinyatakan dalam peraturan – peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997; 4. Menteri boleh melantik seorang Timbalan Ketua Pendaftar Sekolah dari guru . Sekolah Menengah Tingkatan Aliran Peruntukan Masa Peralihan . 4.apa kegiatan yang dirancang lanjutan daripada proses pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah yang memberikan murid peluang untuk menambah. jelas dinyatakan kuasa yang diberikan kepada Pendaftar.3 Peruntukan masa Warta Kerajaan bertarikh 28 Disember 1967. Jilid 11.3 Sukan dan permainan; 4. menjalankan semua kuasa dan fungsi yang diberikan kepada Ketua Pendaftar tertakluk kepada apa.1 Ketua Pendaftar Sekolah dan Guru: a.1 – 3 (180 minit) Sastera (180 minit) Sains (140 minit) 4 & 5 Teknik (100 minit) Pertanian (140 minit) Perdagangan (180 minit) SRT (180 minit) ( Nota: Peruntukan masa minimum seminggu) 4.apa sekatan yang dikenakan oleh Ketua Pendaftar. No.apa persatuan lain yang diluluskan oleh pendaftar.No 11 Tambahan No.2. pihak sekolah boleh menubuhkan persatuan sekolah daripada kategori yang berikut: 4. kemahiran dan nilai yang dipelajari di bilik darjah.

3 Pembentukan jawatankuasa kecil. Beberapa perkara perlu diambilkira semasa membentuk organisasi ini agar ia dapat memberikan faedah kepada pelajar dan sekolah. 5. menilai. Menteri hendaklah melantik seorang Pendaftar Sekolah dan Guru bagi setiap Negeri.7 Pasukan Kadet Pertahanan Awam (JPA 3) 6. JENIS AKTIVITI KOKURIKULUM DI SEKOLAH Aktiviti Kokurikulum terbahagi kepada tiga bahagian: 6.8 Pasukan Kadet Polis 6.2 Kekerapan mengadakan mesyuarat. 5.6 Pasukan Kadet Majlis Keselamatan Jalanraya 6. Timbalan Ketua Pendaftar.1.tugas dalam aktiviti kokurikulum berdasarkan peruntukan yang sedia ada.5 Dokumentasi 6. Pendaftar atau Penolong Pendaftar boleh menjalankan semua kuasa dan fungsi yang diberikan kepada Ketua Pendaftar oleh atau di bawah Akta ini.1. Ketua Pendaftar hendaklah mempunyai kuasa dan menjalankan fungsifungsi yang diberikan kepadanya oleh Akta ini. dan sewaktu ketiadaannya kuasa dan fungsi.1.fungsi sedemikian bolehlah dipunyai atau dijalankan oleh Timbalan Ketua Pendaftar f.1. dan boleh melantik apa.1 PASUKAN PAKAIAN SERAGAM 6. dan Penolong Pendaftar hendaklah di bawah arahan dan kawalan Ketua Pendaftar; e.1 Fungsi dan tanggungjawab setiap ahli.10 Pasukan Pancaragam Sekolah 6.1.11 Pasukan Tunas Kadet Remaja Sekolah . tertakluk kepada apa. 5.apa bilangan Penolong Pendaftar Sekolah dan Penolong Pendaftar Guru yang difikirkan perlu bagi maksud akta ini; d.1. Pengetua/Guru Besar sebagai Penolong Pendaftar hendaklah menubuhkan Organisasi Pengurusan Kokurikulum Sekolah bagi membantu beliau memantau.2 Guru Besar/Pengetua sebagai Penolong Pendaftar mempunyai kuasa untuk melantik guru sebagai guru penasihat bagi menjalankan tugas.2 Kelab Karate 6. memperbaiki.apa sekatan yang boleh dikenakan oleh Ketua Pendaftar .4.1. mencemerlangkan aktiviti kokurikulum sekolah.5 Pasukan Kadet Bomba dan Penyelamat 6.c.4 Pelaporan berkala.3 Kelab Taekwondo 6.1.9 Pasukan Kadet Remaja Sekolah 6. 5. 5. PENGURUSAN KOKURIKULUM DI SEKOLAH Dalam mengurus aktiviti kokurikulum di sekolah. Pendaftar. 5.1.1.1 Kelab Judo 6. Laut dan Udara) 6.1.4 Pasukan Kadet Bersatu Malaysia(Darat. 4.

12 6. Persatuan Agama Islam b.1.15 6. Kelab Kebajikan h. Persatuan Geografi / Sejarah d. Kelab Koperasi m. Persatuan Sains Kemasyarakatan i.20 Pergerakan Briged Putera Pergerakan Pandu Puteri Pergerakan Pengakap Pergerakan Puteri Islam Persatuan Silat Seni Persatuan Bulan Sabit Merah Persatuan Silambam Persatuan St. Kelab Pembimbing Rakan Sebaya s. Bahas.1 Persatuan Akademik a. Kelab Elektronik f.2 PERSATUAN DAN KELAB 6.17 6.1. Kelab Astronomi c.16 6.6. h. Persatuan Drama dan Kesusasteraan c. Kelab Pengguna u. Persatuan Kebudayaan e. Kelab Permainan Tradisional v.13 6.2. Kelab Menaip o. Persatuan Persuratan. Kelab Kembara j. Kelab Alat Pandang Dengar b. Persatuan Sains dan Matematik 6. Kelab Perpustakaan / Pusat Sumber w.1. Kelab Muzik dan Seni Suara q. Persatuan Ekonomi Rumahtangga l.19 6.1. Kelab Keceriaan Sekolah i. Kelab Komputer l. Kelab Seni Foto y. Persatuan Kemahiran Hidup f.1.14 6. Kelab Binaan / Bangunan e.2. Kelab Pencinta Alam t. Kelab Seni Tampak/Halus . Kelab Memancing n.1.1. Persatuan Bahasa k. Kelab Koir Sekolah k.2 Kelab Hobi dan Rekreasi a.1.John Ambulans Malaysia Persatuan Wushu 6. Kelab Bina Badan d. Persatuan Tingkatan Enam j. Kelab Motor Mekanik p.18 6. Kelab Pelancongan r. Persatuan Perdagangan g. Kelab Rekreasi x.1. Kelab Equestrian g.

Kelab Skuter Air j. Kelab Gimnastik m. Kelab Berbasikal b. Kelab Badminton b. Kelab Terjun 7. Kelab Luncur Air c. Kelab Sofbol w. Kelab Berkeno / Kayak b. Kelab Senamrobik 6. Kelab Gimrama n. Kelab Kriket r.1 SUKAN DAN PERMAINAN 6. Kelab Renang g. Kelab Squasy x.3. Kelab Seni Tari Kelab Wayang Gambar 6. Kelab Hoki p.3. Kelab Ping Pong t. Kelab Karum q.1 Permainan: a. Kelab Gasing Pangkah l.z. Kelab Snorkeling k.2 Sukan Air: a. Kelab Dart k. Kelab Merentas desa e. Kelab Sepak Takraw v. Kelab Olahraga c. Kelab Bola Jaring d. Kelab Perahu Naga e. Kelab Golf o. Kelab Bola Baling c. Kelab Polo Air f. Kelab Rowing (Berdayung) h. Kelab Ragbi u. Kelab Memanah d. Kelab Bowling Padang i. Kelab Perahu Layar d. Kelab Tenis 6. Kelab Skuba i. Kelab Bola Sepak f. FUNGSI AKTIVITI KOKURIKULUM . Kelab Motor f.2 Olahraga: a.3. Kelab Bola Keranjang e. Kelab Bola Tampar g. Kelab Pandu Arah s. Kelab Bowling h. Kelab Catur j.

Kawad Kaki: Aktiviti ini dapat mengujudkan disiplin dalam pasukan.murid meningkatkan lagi prestasi mereka dalam pelajaran. Antaranya ialah: 7. Perkhemahan: Aktiviti ini antara lain dapat memberi peluang kepada murid menggunakan pengetahuan membaca peta (geografi).Aktiviti kokurikulum mempunyai fungsi.murid menambah pengetahuan dalam mata pelajaran yang berkaitan. Bahas dan Pidato: Aktiviti ini antara lain memberi peluang kepada murid.murid menggunakan pengetahuan mereka dalam matematik.1. 7. Aktiviti ini juga dapat memberi peluang kepada murid.1. Ini boleh membantu murid. menurut perintah serta melatih kepimpinan. 7. di samping dapat memberi pengetahuan dan pengalaman kepada murid tentang cara hidup berdikari.murid menggunakan kemahiran bahasa dalam memberi dan mematahkan hujah dengan menggunakan fakta.1.fungsi yang tertentu. di samping dapat meningkatkan daya kreativiti dan kemahiran hidup.2 Aktiviti Persatuan / Kelab: Berikut adalah beberapa contoh aktiviti kokurikulum yang berfungsi bagi pengukuhan dan pengayaan: Kuiz: Aktiviti ini antara lain dapat memberi peluang kepada murid.1 Aktiviti Pergerakan Pasukan Pakaian Seragam: Pertolongan Cemas: Aktiviti ini dapat memberi peluang kepada murid mencuba pengetahuan/ pengalaman tentang caracara memberi rawatan kecemasan serta menggunakan pengetahuan yang dipelajari dalam mata pelajaran sains. berani dan berikhtiar.1 Pengukuhan dan Pengayaan Pengetahuan yang diperoleh daripada mata pelajaran akademik dapat diperkukuhkan dan diamalkan melalui aktiviti kokurikulum. cara begini juga dapat memberi pengalaman yang mungkin tidak terdapat di dalam bilik darjah. semangat kembara. Di samping itu. semangat berkerjasama. fizik dan geografi. Berikut adalah beberapa contoh aktiviti kokurikulum yang berfungsi bagi pengukuhan dan pengayaan: 7.3 Aktiviti Sukan / Permainan: Olahraga: . Segala aktiviti kokurikulum hendaklah dirancang terlebih dahulu supaya selaras dan saling melengkapi dengan apa yang diajar di bilik darjah.murid memahami konsep latihan dalam bidang tertentu dengan menggunakan pengetahuan tersebut dalam konteks yang lebih bermakna dan realistik. Projek Membuat Kincir Air: Aktiviti ini antara lain dapat memberi peluang kepada murid.

murid mempraktikkan dan mengukuhkan segala pengetahuan yang diperoleh kepada masyarakat. nilai agama dan moral. silat. ketabahan. bekerjasama dan saling membantu antara sama lain.perkara seperti dalam bidang kerjaya. Tujuannya adalah untuk memupuk hubungan dua hala antara sekolah dan masyarakat serta menyemai semangat berkhidmat. mengadakan minggu kerja. bekerjasama.2 Khidmat Masyarakat Murid.kemudahan tertentu bagi melengkapkan peralatan kokurikulum sekolah seperti peralatan sukan.Aktiviti ini dapat memberi pengetahuan kepada murid. Ini bukan sahaja dapat memperkukuhkan pelajaran mengenai biologi tetapi murid juga akan dapat memahami konsep latihan dalam sukan dan menggunakan pengetahuan yang ada dalam latihan itu.2. Antaranya ialah : a. Bola Sepak: Aktiviti ini dapat menimbulkan semangat berpasukan. membuat tembikar. bimbingan dan latihan tertentu. persefahaman. buah fikiran dan kepakaran. Memberi ceramah. 7.membersih dan .hari perayaan khusus untuk muridmurid daripada pelbagai kaum; f. membuat alat – alat permainan tradisi dan sebagainya; c. ketahanan diri dan ketepatan membuat keputusan. Ia memberi peluang kepada murid. sivik dan lainlain. kawasan perumahan/bandar.royong.lain; b. membersihkan masjid/surau.2. iaitu berkenaan sistem otot dan pembinaan otot yang kuat.1 Sumbangan Sekolah Kepada Masyarakat: Sekolah dapat menggunakan aktiviti kokurikulum sebagai satu sumber bagi murid. tunjuk ajar tentang perkara. Mengadakan projek anak angkat; e. guru dan kakitangan sekolah boleh memberi khidmat kepada masyarakat dan begitulah sebaliknya. seperti menganyam. bimbingan dan latihan dalam kemahiran tertentu. komputer dan lain. menekat. Mengadakan rumah terbuka pada hari.murid tentang ilmu anatomi. tenaga. Membantu sekolah dalam pengelolaan sukan. 7. Mengutip derma dan mendapatkan kemudahan. 7. murid dapat pendedahan serba sedikit ilmu kesihatan dan caracara rawatan asas kepada masyarakat setempat. bergotongroyong. pakaian. ceramah.2 Sumbangan Masyarakat Kepada Sekolah Masyarakat boleh memberi sumbangan dengan cara membantu sekolah dalam bentuk material . berdisiplin. usaha .murid memperkukuhkan dan memperkayakan pendidikan jasmani. Memberi bantuan kepada murid; d. banyak lagi aktiviti khidmat masyarakat yang dapat menimbulkan suasana hubungan dua hala seperti bergotong. mengukir. Contohnya. Di samping itu. menjahit. melalui aktiviti Persatuan Bulan Sabit Merah. ketangkasan.

7. Ini termasuklah bidang pekerjaan seperti pasukan polis.1 Contoh aktiviti yang berkaitan dengan mata pelajaran Kemahiran Hidup : seni bina.papan congkak. melukis kartun. Dalam hal ini. 7. tudung saji dan lainlain. 7. di samping dapat menarik minat mereka terhadap aktiviti kokurikulum. seni ukir.lain. membuat model. anyaman.4.bomba. mekanik. 7. bermain alat. tentera .3 Hobi dan Rekreasi Dengan melibatkan diri dalam aktiviti kokurikulum. wau. bersukan. mengumpul setem/daun. Aktiviti ini boleh dijalankan secara kumpulan atau individu dan tidak hanya terbatas kepada kemudahan dan peralatan atau kepakaran yang ada di sekolah itu sahaja. murid dapat memperoleh pengetahuan dan kemahiran. Aktiviti seperti ini juga dapat meningkatkan daya kreatif dan pengetahuan murid terhadap aktiviti yang dijalankan oleh institusi luar sekolah dalam bidang.bidang tertentu. berternak. pertukangan. pameran.2 Contoh aktiviti yang berkaitan dengan pandangan dan pengetahuan Bidang Kerjaya: Ceramah.daun kayu/ keratan akhbar. kimpalan dan lain. pihak sekolah haruslah sentiasa berusaha mengadakan aktiviti yang baru dan lebih menarik. sangkar burung. kajian atau lawatan tentang jenis dan pekerjaan yang terdapat dalam perkhidmatan separa kerajaan. perhiasan dan lain. di samping dapat mengisi masa lapang mereka dengan berfaedah serta membina kesihatan fizikal dan mental. Pengetahuan dan kemahiran ini sangat berguna apabila mereka memasuki dunia pekerjaan kelak. menanam bunga.4. perniagaan. perusahaan. berternak dan lainlain. berkebun. Sekolah yang mempunyai masalah ini bolehlah berusaha mendapatkannya daripada sekolah lain atau masyarakat setempat. Ia juga dapat membantu dan melengkapi pengajaran dan pembelajaran serta dapat menimbulkan kesedaran dan penyediaan pemilihan kerjaya murid. tembikar. Antara contoh aktiviti ialah membaca. memancing.5 Perkembangan Diri Individu Semua aktiviti kokurikulum dapat memberi peluang kepada murid melatih diri sendiri untuk kesihatan diri. 7. pentadbiran. membuat gasing. swasta dan perseorangan. jahitan. memasak. Aktiviti ini juga dapat memberi keseronokan kepada murid. tenunan. Sains Pertanian : berkebun. menyanyi. menulis sajak/ cerpen/syair/rencana.4 Kerjaya Aktiviti kokurikulum dapat memberi asas kerjaya kepada murid. menghias/menggubah. Seni Lukis : seni lukis.mengindahkan sekolah. memupuk minat dan bakat serta . Ekonomi Rumah : gubahan. membaiki radio dan TV. dan lain. krafrangan.lain.lain perkhidmatan sosial dan profesional. berdisiplin.alat muzik. mengukir.

1. b.5 Tanggungjawab Guru Pemimpin/Penasihat. c. Mesyuarat Jawatankuasa setiap Pasukan Pakaian Seragam.1 Kesihatan Aktiviti kokurikulum dapat digunakan untuk melatih murid membiasakan jagaan kebersihan diri.4 Surat Kelulusan Penubuhan Pasukan Pakaian Seragam. Kelab Sukan/Permainan dari Pengetua/Guru Besar kepada Guru Pemimpin/Penasihat.1 Mesyuarat penaja.1. Kelab Sukan/Permainan.2 Surat permohonan penubuhan dari Guru Pemimpin/Penasihat Pasukan Pakaian Seragam. Pasukan Pakaian Seragam yang mementingkan pakaian dan perawakan yang kemas dan teratur; ii.1. 8. Kelab Sukan/ Permainan 8. Kelab/ Persatuan. 8.2 Peningkatan Disiplin Aktiviti kokurikulum dapat meningkatkan dan memperkukuhkan disiplin murid ke arah pembinaan sahsiah yang bersepadu.2. Kelab/Persatuan dan Kelab Sukan/Permainan) 8. Mesyuarat Agung setiap Pasukan Pakaian Seragam. Kelab/Persatuan.langkah keselamatan untuk mengelakkan kemalangan: iii.5.1.6 Tanggungjawab Ahli Jawatankuasa. Kelab/ Persatuan. 8.1. 8.6 Surat Penurunan Kuasa daripada Pemimpin melalui Pengetua/Guru Besar kepada Ahli Jawatankuasa.membina semangat untuk menghayati nilai perpaduan dan kewarganegaraan. antaranya melalui aktiviti berikut: i. Latihan sukan yang mementingkan kesihatan: iv. 8. .perkara yang perlu ada dalam Takwim a. Kelab/Persatuan.agensi kerajaan dan badan bukan kerajaan.7 Surat permohonan menubuhkan Pasukan Pakaian Seragam kepada agensi. Kelab Sukan/Permainan. 7.1. Kelab Sukan/Permainan kepada Pengetua/Guru Besar. 8. 8. PROSEDUR TETAP PENUBUHAN PERSATUAN (Pasukan Pakaian Seragam. 8.1 Penubuhan 8.2 Pelaksanaan 8. Pendaftaran. Pertolongan cemas yang mementingkan kebersihan dan langkah.3 Surat Perlantikan dari Pengetua/Guru Besar kepada Guru Pemimpin/ Penasihat Pasukan Pakaian Seragam.1. Kerja. 7. Kelab/Persatuan.1.5.kerja amal dan ibadah.1 Perkara.

2. bersamasama disertakan senarai ahliahli Kumpulan Pengakap SMK PUTRAJAYA 1 dan juga senarai guruguru . Kelab/Persatuan. Rancangan aktiviti.2 Contoh Bentuk Format Takwim.. Hari Kokurikulum Sekolah.1 Kandungan Fail Pasukan Pakaian Seragam. Kelab/Persatuan.2 .3 Surat permohonan mengutip derma untuk Pasukan Pakaian Seragam.2.1 Prosedurprosedur lawatan. 8. Presint 8. Mesyuarat Jawatankuasa setiap Pasukan Pakaian Seragam. ( Rujuk Lampiran I dan J ) 8.d.2. ( Rujuk Pengurusan Fail ) 8. Contoh Surat Pendaftaran Pergerakan Pengakap Sekolah Daripada Guru Penasihat/Pemimpin Kepada Pesekutuan Pengakap Malaysia Guru Pemimpin Pergerakan Pengakap SMK Putrajaya 1 4.6 Surat pemberitahuan kepada ibu bapa/penjaga ketidakhadiran murid dalam aktiviti Kokurikulum. 8. Presint 8. f. Pelaporan.5 Surat pemberitahuan sekolah kepada ibubapa/penjaga berkaitan penglibatan murid dalam Kokurikulum. Jalan P8.2. 8. Kelab Sukan/Permainan. Kelab Sukan/Permainan. Jalan P8.2. 62250 Putrajaya Tuan. g. 62250 Putrajaya Persekutuan Pengakap Malaysia.4 Surat kelulusan mengutip derma dari Pengetua/Guru Besar dan contoh resit derma. Kelab/Persatuan. PENDAFTARAN KUMPULAN PENGAKAP SEKOLAH Berhubung perkara tersebut diatas.4. Kelab Sukan/Permainan bagi kali 1.4 Lawatan 8. 8. Penilaian h. 8.2 Kandungan dalam buku pelaporan . 8.3..3. 56000 Kuala Lumpur. Melalui dan salinan: Pengetua SMK Putrajaya 1 4.. Jalan Hang Jebat. ( Rujuk Lampiran H ) .3 Kandungan Fail dan Buku Pelaporan 8. e. Rumah Pengakap.

……………………………………………. Presint 8. 1. Fail Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah 5. 3. Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Selangor. 4. Fail Pengakap 22 Lampiran 8/9 Contoh Takwim Rancangan Pengakap Bulan Minggu/Tarikh Aktiviti Catatan/Tindakan Januari Februari Mac April Mei Jun Julai Ogos September Okotber November Minggu 2 Minggu 4 Minggu 2 Minggu 4 Minggu 2 Minggu 4 Minggu 2 Minggu 4 Minggu 2 Minggu 4 Minggu 2 Minggu 4 Minggu 2 Minggu 4 . 2. terima kasih.k. SMK Putrajaya 1 4. 2.penasihat yang akan mengendalikan kumpulan pengakap tersebut. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah. 62250 Putrajaya s. Sekian . Pesuruhjaya Pengakap Daerah Sepang. () Guru Pemimpin Pergerakan Pengakap. Semoga dengan pendaftaran tersebut pihak sekolah akan memperolehi segala berita pengakap semasa agar dapat menjalankan tanggungjawab untuk meninggikan prestasi Pergerakan Pengakap. Jalan P8. Pengawai Pendidikan Daerah Sepang .

LATAR BELAKANG 1. Malah Peraturan 4 dalam PeraturanPeraturan Pendidikan ( Persatuan Sekolah ) 1998 .Minggu 2 Minggu 4 Minggu 2 Minggu 4 Minggu 2 Minggu 4 Minggu 2 Minggu 4 Pendaftaran Kelab/Persatuan Pendaftaran Ahli Suai Kenal Antara Ahli Pengakap Penyusunan Organisasi Tanggungjawab Ahli Dasar Berpengakap Peraturan dan UndangUndang Bendara Pemakaian Lencana Lagu Kebaangsaan Lagu Negeri Simpulan dan Ikatan Pengurusan Perjumpaan Pek/Terup Istiadat Perlantikan Kemahiran Berpengakap Mesyuarat Agung Pertolongan Cemas Membaca Peta Pengembaraan Kawad Kaki Perkhemahan Perdana Hari Kokurikulum Pengetua / GPK KOKO/Guru Penasihat 23 24 25 PENGURUSAN PERSATUAN/KELAB (Pakaian Seragam. Permainan/Sukan) Persatuan/Kelab dan Kelab 1.1 Inisiatif dan usaha menubuhkan kelab atau persatuan yang dipimpin. diangotai dan digerakkan oleh muridmurid adalah selaras dengan harsat menggiatkan lagi pelaksanaan program aktiviti kokurikulum di sekolahsekolah seluruh negara.

1. setelah menerima permohonan secara bertulis.1. hendaklah menubuhkan persatuan sekolah dari ketogeri yang berikut:1. kaedah dan kemahiran kepimpinan di kalangan murid. RASIONAL Berdasarkan hakikat kejadian insan.1. Walau bagaimanapun pengetahuan.2 Hobi dan rekreasi; 1. pengalaman dan latihan. kesungguhan dan kemahiran muridmurid memimpin.seperti yang dimaktubkan dalam Warta Kerajaan P. 2.U (A) 196 bertarikh 21 Mei 1998 menegaskan bahawa Pengetua.1.5 Apaapa persatuan lain yang diluluskan oleh pendaftar. mengurus dan mengoperasikan kelab atau persatuan yang ditubuhkan itu dipertingkatkan secara bersepadu dan berterusan. setiap murid mempunyai bakat dan potensi untuk memimpin. dianggotai dan digerakkan oleh muridmurid amatlah menggalakkan. MATLAMAT Agar dapat membantu guru dan muridmurid merancang dan melaksanakan dengan . 28 3. kesungguhan dan kemahiran memimpin. khususnya untuk menyemai dan memupuk prinsip. mengurus dan mengoperasikan sesuatu kelab atau persatuan bukanlah warisan semula jadi. 1. kesungguhan dan kemahiran ini sebaliknya boleh diperolehi melalui prosesproses pengajaran dan pembelajaran formal dan tidak formal.4 Badan beruniform; atau 1.3 Sukan dan permainan; 1. sekurangkurangnya untuk memimpin diri sendiri menjadi apa yang diinginkan.1. pengalaman secara langsung.1 Mata pelajaran yang diajar di sekolah sebagaimana yang dinyatakan dalam PeraturanPeraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997. di samping membangunkan diri mereka menjadi insan yang mewarisi dan menghayati keseluruhan ciriciri kecemerlangan murid yang tersurat dan tersirat dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Inisiatif dan usaha ini akan memberi impaks yang lebih besar kepada penyemarakkan kegiatan kokurikulum sebagai sebahagian daripada program pendidikan di sekolah. 1.1.3 Sehingga kini inisiatif dan usaha sekolah menubuhkan kelab atau persatuan yang dipimpin.2 Usaha menubuhkan kelab atau persatuan di sekolah adalah juga usaha kependidikan yang penting. Pengetahuan. perkongsian pemikiran. apabila pengetahuan.

berperaturan dan berkepimpinan yang dianggotai oleh muridmurid sekolah yang mempunyai minat. 5. berpelembagaan. 4. perlembagaan negara dan Wawasan 2020.3 Mengetahui dan memahami kaedah dan stategi memimpin dan memotivasikan ahliahli kelab atau persatuan yang dipimpin 4. stategi dan prinsip pengurusan kelab atau persatuan secara berkesan. mengurus dan mengoperasikan kelab atau persatuan di sekolah. KELAB ATAU PERSATUAN 6. berketrampilan dan berwawasan.1 Mengetahui dan memahami ciriciri dan nilainilai kepimpinan yang diperlukan untuk memimpin. kegemaran. 4.6 Menjelaskan tanggungjawab dan peranan muridmurid sebagai warganegara berdasarkan Rujunegara. menyelia dan menilai aktiviti dan kegiatan kelab atau persatuan yang dipimpin.1 Menjelaskan matlamat dan tujuan penubuhan kelab atau persatuan di sekolah dalam konteks kependidikan dan kepimpinan 5.4 Mempunyai pengetahuan dan kemahiran merancang.1 Definisi: Sesuatu entiti kumpulan yang berstruktur.4 Menjelaskan kaedah dan tatacara pengurusan dan pengelolaan aktiviti dan kegiatan kelab atau persatuan di sekolah berdasarkan perancangan dan undangundang. 5.bermatlamat untuk melahirkan insan yang berwibawa.2 Menjelaskan kaedah dan tatacara penubuhan kelab atau persatuan. 4. hasrat dan kecenderungan yang sama serta . berketrampilan dan berkeyakinan tinggi sebagai pemimpin di sekolah dan berpotensi mengembangkan bakat dan upaya kepimpinan masingmasing ke peringkat yang lebih tinggi dalam bidangbidang yang diceburi pada masa akan datang. 5. OBJEKTIF AM GuruGuru dan muridmurid akan: 4. 4.3 Menjelaskan kaedah dan tatacara pentadbiran dan pengurusan kelab atau persatuan 5.2 Mengetahui dan memahami kaedah. 5.5 Membentang dan menjelaskan ciriciri dan nilainilai asas kepimpinan. OBJEKTIF KHUSUS 5. mengelola. 6.5 Mempunyai keyakinan diri sebagai pemimpin yang berwibawa.

hasrat dan kecenderungan masingmasing.6 Mengoperasikan kelab atau persatuan 8. 7. Merancang dan melaksanakan aktiviti dan kegiatan secara berkumpulan.1.1 Muridmurid membentuk jawatankuasa penaja untuk menetapkan:7.1.3 Peraturan 7.1 Tujuan dan matlamat 7.2 Merancang aktiviti tahunan kelab atau persatuan 7. e.2.2 Tujuan penubuhan/pembentukan kelab atau persatuan: 6.3 Pengesahan dokumen kelab atau persatuan 7. c.1 Pengurusan Kewangan adalah satu perkara pokok dan paling penting dalam sesebuah kelab atau persatuan 8.2 Jawatankuasa penaja menulis permohonan rasmi kepada Pengetua dengan menyertakan dokuman yang telah ditetapkan di atas. PENGURUSAN KEWANGAN 8. Berkongsi pengetahuan dan pengalaman dalam bidang yang diminati dan digemari.4 Perlembagaan (Contoh Lampiran K) 7. kegemaran.1.1.1 Menggabungkan muridmurid yang mempunyai minat. hasrat dan kecenderungan yang sama supaya muridmurid berpeluang dan berkesempatan: a.3 Mendapatkan kelulusan daripada Pengetua 7.1 Pengenalan 8. b.2 Aktiviti dan kegiatan 7.bertujuan untuk saling bekerjasama.5 Mengadakan Mesyuarat Agung penubuhan dengan : 7. d. Mewujudkan wahana kepada muridmurid mengembangkan bakat dan potensi masingmasing ke peringkat yang lebih tinggi 7.5.4 Mendaftarkan ahliahli kelab atau persatuan yang telah diluluskan oleh Pengetua 7. 29 6. Menetapkan matlamat yang dipersetujui dan dilaksanakan bersama.5.1. Mewujudkan peluang kepada muridmurid mengembangkan bakat dan potensi kepimpinan f. kegemaran.1 Memilih Ahli Jawatankuasa 7. bantu membantu dan berkongsi sumber dalam melaksanakan aktiviti dan mencapai citacita serta matlamat yang telah ditetapkan dan dipersetujui bersama bagi memperkembangkan minat. Berkongsi sumber dan peralatan. BAGAIMANA MENUBUHKAN KELAB ATAU PERSATUAN 7.1.2 Tanpa pengurusan kewangan yang baik dan sempurna maka .5.

8. Jika bil asal hilang.perjalanan persatuan atau kelab berkenaan akan pincang dan akhirnya terus berkubur. (RM 30. pembayaran hendaklah dibuat terhadap bil salinan yang diperakui oleh guru penasihat . Jumlah pembayaran dalam angka dan perkataan. 8.3. 8.8 Setiap pembelian barang melebihi had yang dibenarkan (RM 30. c.00) 8. Baucar Pembayaran hendaklah dibuat dalam 2 salinan. Salinan asal simpanan sekolah (kelab/persatuan) dan kedua kepada penerima.3. 8.10 Pembentangkan laporan kewangan dalam mesyuarat. buku resit.9 Bendahari juga perlu membuat anggaran perbelanjaan bagi sesuatu program.3. c.3. Setiap baucar pembayaran dimestikan disertakan bil pembelian barang.3 Dapat melincinkan perjalanan sesebuah kelab/persatuan dalam menjalankan sebarang aktiviti yang telah dirancangkan 8. Menyimpan wang dalam Bank/Guru Penasihat dengan segera sekiranya melebihi had yang dibenarkan.7 Apa yang patut dilakukan apabila menerima duit/wang? a.3. 31 g.3. . 8.3.3. Keluarkan resit b.2. b. e. Buku Resit. baucar bayaran. Rekodkan dalam ‘cash book’ c. b. Borang Baucar Bayaran.11 Mengadakan Baucar Pembayaran.2 Menyediakan sebuah fail kewangan dan juga tempat menyimpan fail. 8. d.2 Melahirkan pelajar yang yang celik pengurusan kewangan 8. Contoh (Lampiran B) a.1 Menyediakan ‘cash book’ (Buku Tunai) a.3.2.3. borang pesanan dan bilbil yang sempurna.2.3 Tugas Bendahari dan Penolong Bendahari 8. Masukkan butirbutir tentang perkhidmatan/bekalan yang telah dilaksanakan/dibekalkan beserta tarikh. 8. Borang Pesanan Barang.4 Mempastikan pengerusi/setiausaha telah membuka akaun persatuan 8.2 Objektif 30 8.6 Menyediakan Borang Pesanan (Contoh Lampiran A) 8. f.5 Membuat pungutan yuran/derma keahlian dan sumbangan khusus bagi menjalankan sesuatu aktiviti.3.3 Bendahari kelab/persatuan perlu mencatat segala perkara yang hendak dibeli/dipesan dengan mengisi Borang Pesanan 8. 8. Dapatkan resit pembayaran daripada pembekal atau pekedai.1 Memberi pendedahan kepada pelajar khususnya kepada Bendahari kelab/persatuan dalam menguruskan kewangan secara sistematik. Tandatangan guru penasihat yang meluluskan dan tarikh.00) hendaklah mendapatkan kebenaran daripada Guru Penasihat.

13 Menyemak Buku Tunai (cash book) pada setiap hujung bulan Menyimpannya di tempat yang selamat dan berkunci. b. 8. 9.2 Atur cara Majlis Mesyuarat Agung a.12 Menyediakan Penyata Kewangan Berakhir 31 Ogos pada setiap tahun untuk dibentangkan dalam Mesyuarat Agung Tahunan (Lampiran C) a.(ada wang terima dan ada wang keluar serta baki ditangan dan juga baki dibank.4. Ucapan Penasihat Kelab c. Pastikan adanya Penyata Kewangan Tahunan Kelab/Persatuan sekolah yang telah diaudit bagi tahun sebelumnya atau jika tidak.3. Ucapan Pengerusi Mesyuarat . c.4.15 Penyalahgunaan wang persatuan adalah satu kesalahan yang serius dan boleh dikenakan tindakan tatatertib 8. Pastikan Buku Tunai (Cash Book) telah dikemaskinikan dan ditutup.3 Menandatangani Penyata Tahunan Berakhir 31Ogos setiap tahun. baucar dan dokumen sokongan hendaklah ditebuk/dicop “SUDAH BAYAR” berserta tarikhnya bagi mengelak pembayaran dua kali. Sebaik sahaja pembayaran dilakukan. 9.2 Memberikan teguran kepada Bendahari sekiranya berlaku butiran salah.4 Bertanggungjawab ke atas Penyata Tahunan yang telah ditandatanganinya itu 32 9.3.3.h. Baucarbaucar pembayaran yang telah dibayar hendaklah disusun dan difailkan mengikut nombor siri.1.4.14 Sekiranya persatuan dibubarkan. i. d.1.1 Menyemak Buku Tunai pada setiap hujung bulan 8. PENGURUSAN MESYUARAT 9. Dapatkan tandatangan Pemeriksa KiraKira bagi mengesahkan bahawa segala butiran dalam Penyata Tahunan itu adalah benar atau sahih. 8. 8. bendahari hendaklah membelanjakan wang baki mengikut sebagaimana yang diputuskan dalam mesyuarat agung.4. Ucapan Alualuan b. Mesyuarat agung 9.1. 8.4 Tugas Pemeriksa KiraKira 8. Ucapan Perasmian d.1 Mesyuarat Agung. 8. gunakan penyata yang belum diaudit.3 Agenda Mesyuarat Agung a.1 Mengedarkan surat jemputan Mesyuarat Agung Kelab diedarkan sekurangkurangnya 14 hari sebelum mesyuarat diadakan (Lampiran D) dengan disertakan minit mesyuarat yang lalu.3. 8. Sediakan format Penyata Kewangan Tahunan.

Membentang dan mengesahkan minit mesyuarat agung yang lalu. Notis hendaklah disiarkan dua minggu sebelum diadakan.3. Membentangkan dan mengesahkan laporan kewangan e. Pemilihan dua orang juru audit f. 9. 9.4. (Contoh minit mesyuarat jawatankuasa – Lampiran G) 9. d.1 Permintaan bertulis 2/3 ahli 9. 9. Hari c. Ucapan penangguhan 9. Membentangkan laporan tahunan. Penolong Bendahari vii.1 Ucapan Pengerusi 9. Mesyuarat ini juga boleh diadakan kerana: 9.3.1 Ucapan Pengerusi.3 Perkaraperkara berbangkit 9. (Lampiran F) Agenda Mesyuarat hendaklah merakumi perkara berikut: 9.2.4.3.4 Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Projek Agenda Mesyuarat 9.4 Laporan birobiro. Penolong Setiausaha v. 9. Naib Pengerusi iii. 9.5 Laporan kewangan.3 Mesyuarat Jawatankuasa 33 Mesyuarat ini diadakan untuk mengerakkan aktiviti kelab. Mesyuarat hanya boleh dijalankan sekiranya cukup korum (2/3 daripada ahli jawatankuasa).3.2 Membentang dan mengesahkan minit mesyuarat yang lalu 9. Bendahari vi.2 Mengesahkan minit mesyuarat yang lalu. Pengerusi ii. Masa . Ahli Jawatankuasa (5 – 7 orang) viii. Pemilihan Ahli Jawatankuasa i.2 Mesyuarat Agung Luar Biasa Mesyuarat Agung Luar Biasa/Tergempar boleh diadakan dengan kehendak sebahagian ahli atau Ahli Jawatankuasa bagi membincangkan satu agenda sahaja.3.3. Mesyuarat ini hendaklah dihadiri oleh Guru Penasihat yang dilantik oleh Pengetua.4. Notis panggilan mesyuarat hendaklah diberi dalam tempoh satu minggu.4 Membincangkan hal projek (Lampiran H) a.2 Pengerusi memikirkan perlunya mesyuarat diadakan. 9.3 Perkara berbangkit.4.b. Membahaskan usulusul yang diterima g. (Contoh Minit Mesyuarat Agung – Lampiran E) c.6 Halhal lain.2. Setiausaha iv. Tarikh b.

2.4. Tempat 9.4.4.4 Minit mesyuarat 10.8 Halhal lain.2.4 Fail Kewangan (Bendahari) 10.5 Melantik ahli jawatankuasa projek 9.3 Bukubuku panduan kelab 10. 34 10.2 Senarai ahli jawatankuasa dan senarai penasihat 10.3 Fail Setiausaha 10.6 Tugastugas ahli jawatankuasa projek 9.3.5 Maklumat ahli 10.7 Kewangan projek 9.1 Minit mesyuarat 10.4.1 Penyata kirakira kewangan kelab 10.6 Senarai ahli jawatankuasa dan guru penasihat 10.2 Bilbil pembelian.3.2.3.4.3 Perlembagaan kelab 10.4.3.3.2 Fail Pengerusi 10.2.d. Contoh Rujukan Fail: SMKPj1/07/KPA/2003( ) .3.7 Laporan Mingguan (Lampiran J) 10.2 Suratsurat berkaitan kelab 10.3.1 Maklumat ahli 10.4 Perlembagaan kelab 10.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful