P. 1
Unit Kokum Skbg2

Unit Kokum Skbg2

|Views: 27|Likes:
Published by Tuan Muhammad Sukri

More info:

Published by: Tuan Muhammad Sukri on Oct 07, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/06/2012

pdf

text

original

UNIT KOKURIKULUM

WDT 299, 90200 KINABATANGAN, SABAH. Tel 089 561422

SK BKIT GARAM 2

Manual Kokurikulum
Sekolah Kebangsaan Bukit Garam 2 Tahun 2010
Tahun

2003

Aktiviti Kokurikulum di SK Bukit Garam 2
Konsep, Matlamat, Strategi dan Perlaksanaan
1. KONSEP

Manual Kokurikulum

1.1 Aktiviti kokurikulum adalah sebahagian daripada kurikulum sekolah dan setiap murid harus melibatkan diri. Aktiviti ini boleh dijalankan di dalam dan di luar bilik darjah, mengikut kesesuaian sesuatu aktiviti. Dengan andaian bahawa murid- murid tidak mendapat pengalaman tertentu di bilik darjah, maka aktiviti kokurikulum dapat menyediakan pelbagai pengetahuan dan pengalaman untuk perkembangan mental, minat, bakat, jasmani, rohani dan pembentukan nilai - nilai estetika serta sosial yang positif. 1.2 Sebagai satu bidang pendidikan, penglibatan semua murid dan anggota masyarakat adalah perlu, berasaskan kepada anggapan bahawa: 1.2.1 Semua murid harus mempunyai keseimbangan antara perkembangan mental (akademik) dengan perkembangan sahsiah yang bersepadu (sosial, jasmani dan rohani); 1.2.2 Semua murid mempunyai minat dan bakat yang boleh dikembangkan; 1.2.3 Semua murid boleh dididik, dan boleh pula mendidik diri sendiri dan rakan sebaya; 1.2.4 Sekolah bertanggungjawab melahirkan murid - murid untuk keperluan masyarakat dan negara; 1.2.5 Masyarakat turut bertanggungjawab memainkan peranan mendidik muridmurid.

2. MATLAMAT
Matlamat utama aktiviti kokurikulum adalah untuk merealisasikan Falsafah Pendidikan Negara. Antara matlamat yang hendak dicapai ialah seperti berikut:

2.1 Menyemai kesedaran murid – murid terhadap agama dan kepercayaan kepada Tuhan; 2.2 Menyeimbangkan antara perkembangan mental dengan perkembangan rohani, jasmani dan emosi murid - murid; 2.3 Mengukuhkan perhubungan dan pergaulan di kalangan murid dalam sekolah dan di antara sekolah; 2.4 Membina dan meningkatkan minat dan bakat murid- murid dalam aktiviti yang diceburi; 2.5 Membina dan meningkatkan disiplin murid; 2.6 Mewujudkan budaya sekolah yang menarik dan menggembirakan; 2.7 Membina dan meningkatkan kerjasama dan sumbangan hubungan dua hala antara sekolah dan masyarakat; 2.8 Mewujudkan sekolah berwatak.

3. STRATEGI
Untuk mencapai matlamat tersebut, berikut adalah beberapa strategi pelaksanaannya: 3.1 Memberi wajaran yang sesuai kepada aktiviti kokurikulum supaya kurikulum dan kokurikulum boleh saling melengkapi dalam proses pendidikan di sekolah; 3.2 Menambahkan bilangan pasukan pakaian seragam, persatuan/kelab, kelab sukan dan permainan serta mempelbagaikan aktiviti tersebut, dengan tujuan memberi peluang kepada semua murid melibatkan diri dengan aktif secara individu atau kumpulan; 3.3 Melibatkan murid daripada semua kaum dalam semua aktiviti kokurikulum, yang sesuai, untuk tujuan pemupukan perpaduan; 3.4 Melibatkan murid dan pihak sekolah dalam aktiviti khidmat masyarakat; 3.5 Melibatkan Jawatankuasa Bimbingan Pelajar Sekolah(JBPS), Persatuan Ibu Bapa dan guru- guru (PIBG), guru- guru dan murid- murid dalam perancangan dan pelaksanaan aktiviti kokurikulum; 3.6 Merancang dengan teliti aktiviti kokurikulum bagi mencapai matlamat yang dikehendaki; 3.7 Merekod dan menilai kemajuan aktiviti kokurikulum yang dijalankan; 3.8 Menganjur dan mengelola pertandingan yang melibatkan semua murid; 3.9 Menyelia dan menilai aktiviti secara sistematik dan berterusan; 3.10 Memberi penghargaan dan pengiktirafan kepada semua pihak, dari semasa kesemasa.

4. PELAKSANAAN
4.1 Definisi Warta Kerajaan bertarikh , 28 hb Disember 1967, No. 5652 ( Peraturan Kursus Pengajian ) Sekolah 1956, mendefinisikan kokurikulum sebagai kegiatan kumpulan, manakala Warta Kerajaan bertarikh 31hb Disember 1997 , Jil 41, No.26, Tambahan No.94, Perundangan A.P.U (A) 531, Akta Pendidikan 1996, peraturan- peraturan ( Kokurikulum Kebangsaan ) mendefinisikan kokurikulum seperti berikut:

5652 telah membuat ketetapan pembahagian masa untuk Kokurikulum seperti yang berikut. 4. Penolong Pendaftar.apa sekatan yang dikenakan oleh Ketua Pendaftar. mengukuh dan mengamalkan pengetahuan. No. Menteri boleh melantik seorang Timbalan Ketua Pendaftar Sekolah dari guru .5 Apa.2.1 – 3 (180 minit) Sastera (180 minit) Sains (140 minit) 4 & 5 Teknik (100 minit) Pertanian (140 minit) Perdagangan (180 minit) SRT (180 minit) ( Nota: Peruntukan masa minimum seminggu) 4. 4.No 11 Tambahan No. menjalankan semua kuasa dan fungsi yang diberikan kepada Ketua Pendaftar tertakluk kepada apa.4.U (A) 196. Bil.apa persatuan lain yang diluluskan oleh pendaftar.2. jelas dinyatakan kuasa yang diberikan kepada Pendaftar.4 Badan beruniform; atau 4.3 Sukan dan permainan; 4.1 Ketua Pendaftar Sekolah dan Guru: a.2 Hobi dan rekreasi; 4.2. Jilid 42.2 JenisJenis Aktiviti Berdasarkan Warta Kerajaan bertarikh 21hb.4 Tugas dan tanggungjawab guru Dalam Akta Pendidikan 1996 ( Akta 550 ).2. Sekolah Menengah Tingkatan Aliran Peruntukan Masa Peralihan .apa kegiatan yang dirancang lanjutan daripada proses pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah yang memberikan murid peluang untuk menambah. 27. pihak sekolah boleh menubuhkan persatuan sekolah daripada kategori yang berikut: 4.” 4. Maka hendaklah ada seorang Ketua Pendaftar Sekolah dan Guru yang hendaklah dilantik oleh Menteri; b.“kegiatan kokurikulum” ertinya apa. .41 Perundangan P. Mei 1998. kemahiran dan nilai yang dipelajari di bilik darjah.2. Jilid 11.1 Mata pelajaran yang diajar di sekolah sebagaimana yang dinyatakan dalam peraturan – peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997; 4. Bahagian 2.3 Peruntukan masa Warta Kerajaan bertarikh 28 Disember 1967.

7 Pasukan Kadet Pertahanan Awam (JPA 3) 6.c.fungsi sedemikian bolehlah dipunyai atau dijalankan oleh Timbalan Ketua Pendaftar f. menilai. Laut dan Udara) 6. dan sewaktu ketiadaannya kuasa dan fungsi.1. 5.8 Pasukan Kadet Polis 6. dan Penolong Pendaftar hendaklah di bawah arahan dan kawalan Ketua Pendaftar; e.tugas dalam aktiviti kokurikulum berdasarkan peruntukan yang sedia ada.1.2 Kelab Karate 6.3 Kelab Taekwondo 6.1. 5.1. Ketua Pendaftar hendaklah mempunyai kuasa dan menjalankan fungsifungsi yang diberikan kepadanya oleh Akta ini. Pendaftar atau Penolong Pendaftar boleh menjalankan semua kuasa dan fungsi yang diberikan kepada Ketua Pendaftar oleh atau di bawah Akta ini.apa sekatan yang boleh dikenakan oleh Ketua Pendaftar . PENGURUSAN KOKURIKULUM DI SEKOLAH Dalam mengurus aktiviti kokurikulum di sekolah.apa bilangan Penolong Pendaftar Sekolah dan Penolong Pendaftar Guru yang difikirkan perlu bagi maksud akta ini; d. dan boleh melantik apa.4 Pelaporan berkala. memperbaiki.5 Dokumentasi 6.2 Guru Besar/Pengetua sebagai Penolong Pendaftar mempunyai kuasa untuk melantik guru sebagai guru penasihat bagi menjalankan tugas. Timbalan Ketua Pendaftar. Pendaftar.10 Pasukan Pancaragam Sekolah 6.1.1. 5.2 Kekerapan mengadakan mesyuarat. JENIS AKTIVITI KOKURIKULUM DI SEKOLAH Aktiviti Kokurikulum terbahagi kepada tiga bahagian: 6. Beberapa perkara perlu diambilkira semasa membentuk organisasi ini agar ia dapat memberikan faedah kepada pelajar dan sekolah. 5. 5. Menteri hendaklah melantik seorang Pendaftar Sekolah dan Guru bagi setiap Negeri.4 Pasukan Kadet Bersatu Malaysia(Darat.4.1.1 Fungsi dan tanggungjawab setiap ahli.5 Pasukan Kadet Bomba dan Penyelamat 6.1. Pengetua/Guru Besar sebagai Penolong Pendaftar hendaklah menubuhkan Organisasi Pengurusan Kokurikulum Sekolah bagi membantu beliau memantau. 4.1 Kelab Judo 6.1 PASUKAN PAKAIAN SERAGAM 6.1.3 Pembentukan jawatankuasa kecil. mencemerlangkan aktiviti kokurikulum sekolah.9 Pasukan Kadet Remaja Sekolah 6. 5. tertakluk kepada apa.6 Pasukan Kadet Majlis Keselamatan Jalanraya 6.1.11 Pasukan Tunas Kadet Remaja Sekolah .1.

Kelab Pengguna u. Kelab Pelancongan r. Kelab Koir Sekolah k. Kelab Rekreasi x. Kelab Permainan Tradisional v.1. Persatuan Persuratan. Kelab Komputer l. Kelab Equestrian g. Kelab Keceriaan Sekolah i.2 PERSATUAN DAN KELAB 6. Kelab Memancing n. Bahas.17 6. Kelab Kebajikan h.1.1. Kelab Pencinta Alam t.19 6. Kelab Kembara j. Kelab Binaan / Bangunan e.15 6. Kelab Bina Badan d. Kelab Seni Tampak/Halus .12 6. Persatuan Sains dan Matematik 6. Kelab Elektronik f. Persatuan Agama Islam b. Persatuan Tingkatan Enam j.John Ambulans Malaysia Persatuan Wushu 6. Kelab Alat Pandang Dengar b.20 Pergerakan Briged Putera Pergerakan Pandu Puteri Pergerakan Pengakap Pergerakan Puteri Islam Persatuan Silat Seni Persatuan Bulan Sabit Merah Persatuan Silambam Persatuan St. Persatuan Kemahiran Hidup f.1. Kelab Perpustakaan / Pusat Sumber w.1. Persatuan Kebudayaan e. Persatuan Perdagangan g.1.2. h.2 Kelab Hobi dan Rekreasi a.13 6.14 6. Persatuan Ekonomi Rumahtangga l. Kelab Menaip o. Persatuan Geografi / Sejarah d. Kelab Koperasi m. Kelab Pembimbing Rakan Sebaya s.1 Persatuan Akademik a.18 6.1.16 6. Kelab Motor Mekanik p.1. Persatuan Sains Kemasyarakatan i.6. Persatuan Drama dan Kesusasteraan c.1. Kelab Seni Foto y. Kelab Muzik dan Seni Suara q.2. Kelab Astronomi c. Persatuan Bahasa k.

Kelab Ping Pong t. Kelab Perahu Naga e. Kelab Rowing (Berdayung) h. Kelab Polo Air f. Kelab Golf o. FUNGSI AKTIVITI KOKURIKULUM . Kelab Bola Jaring d. Kelab Merentas desa e. Kelab Luncur Air c. Kelab Memanah d. Kelab Bowling h.3. Kelab Bowling Padang i. Kelab Bola Keranjang e. Kelab Terjun 7.1 Permainan: a. Kelab Squasy x. Kelab Skuter Air j. Kelab Snorkeling k.3. Kelab Bola Baling c. Kelab Catur j. Kelab Tenis 6. Kelab Pandu Arah s. Kelab Hoki p. Kelab Seni Tari Kelab Wayang Gambar 6. Kelab Badminton b. Kelab Gimrama n. Kelab Gimnastik m.3. Kelab Gasing Pangkah l. Kelab Ragbi u. Kelab Bola Tampar g. Kelab Renang g.z.2 Sukan Air: a. Kelab Bola Sepak f. Kelab Karum q. Kelab Berkeno / Kayak b. Kelab Sofbol w. Kelab Skuba i.1 SUKAN DAN PERMAINAN 6. Kelab Sepak Takraw v.2 Olahraga: a. Kelab Dart k. Kelab Kriket r. Kelab Berbasikal b. Kelab Olahraga c. Kelab Senamrobik 6. Kelab Perahu Layar d. Kelab Motor f.

1. Kawad Kaki: Aktiviti ini dapat mengujudkan disiplin dalam pasukan. cara begini juga dapat memberi pengalaman yang mungkin tidak terdapat di dalam bilik darjah. Segala aktiviti kokurikulum hendaklah dirancang terlebih dahulu supaya selaras dan saling melengkapi dengan apa yang diajar di bilik darjah.murid menggunakan pengetahuan mereka dalam matematik.fungsi yang tertentu. Ini boleh membantu murid.murid memahami konsep latihan dalam bidang tertentu dengan menggunakan pengetahuan tersebut dalam konteks yang lebih bermakna dan realistik. Antaranya ialah: 7. di samping dapat meningkatkan daya kreativiti dan kemahiran hidup.1. 7. Projek Membuat Kincir Air: Aktiviti ini antara lain dapat memberi peluang kepada murid. berani dan berikhtiar. di samping dapat memberi pengetahuan dan pengalaman kepada murid tentang cara hidup berdikari.murid menambah pengetahuan dalam mata pelajaran yang berkaitan. Berikut adalah beberapa contoh aktiviti kokurikulum yang berfungsi bagi pengukuhan dan pengayaan: 7.murid menggunakan kemahiran bahasa dalam memberi dan mematahkan hujah dengan menggunakan fakta.3 Aktiviti Sukan / Permainan: Olahraga: .1 Aktiviti Pergerakan Pasukan Pakaian Seragam: Pertolongan Cemas: Aktiviti ini dapat memberi peluang kepada murid mencuba pengetahuan/ pengalaman tentang caracara memberi rawatan kecemasan serta menggunakan pengetahuan yang dipelajari dalam mata pelajaran sains.murid meningkatkan lagi prestasi mereka dalam pelajaran.1. fizik dan geografi. Di samping itu.2 Aktiviti Persatuan / Kelab: Berikut adalah beberapa contoh aktiviti kokurikulum yang berfungsi bagi pengukuhan dan pengayaan: Kuiz: Aktiviti ini antara lain dapat memberi peluang kepada murid. semangat kembara. semangat berkerjasama. Aktiviti ini juga dapat memberi peluang kepada murid. 7. menurut perintah serta melatih kepimpinan. Bahas dan Pidato: Aktiviti ini antara lain memberi peluang kepada murid. Perkhemahan: Aktiviti ini antara lain dapat memberi peluang kepada murid menggunakan pengetahuan membaca peta (geografi).1 Pengukuhan dan Pengayaan Pengetahuan yang diperoleh daripada mata pelajaran akademik dapat diperkukuhkan dan diamalkan melalui aktiviti kokurikulum.Aktiviti kokurikulum mempunyai fungsi.

tenaga. berdisiplin. Ia memberi peluang kepada murid.perkara seperti dalam bidang kerjaya. Memberi ceramah. ceramah.2.2 Khidmat Masyarakat Murid. melalui aktiviti Persatuan Bulan Sabit Merah. Di samping itu. silat. membuat tembikar. komputer dan lain.murid tentang ilmu anatomi. 7.hari perayaan khusus untuk muridmurid daripada pelbagai kaum; f. usaha .2 Sumbangan Masyarakat Kepada Sekolah Masyarakat boleh memberi sumbangan dengan cara membantu sekolah dalam bentuk material . sivik dan lainlain.kemudahan tertentu bagi melengkapkan peralatan kokurikulum sekolah seperti peralatan sukan. nilai agama dan moral. bimbingan dan latihan tertentu.2. Memberi bantuan kepada murid; d. ketabahan. 7. pakaian. kawasan perumahan/bandar. buah fikiran dan kepakaran. membuat alat – alat permainan tradisi dan sebagainya; c. seperti menganyam.murid mempraktikkan dan mengukuhkan segala pengetahuan yang diperoleh kepada masyarakat. Contohnya. menekat. iaitu berkenaan sistem otot dan pembinaan otot yang kuat. mengukir.membersih dan . bekerjasama dan saling membantu antara sama lain.1 Sumbangan Sekolah Kepada Masyarakat: Sekolah dapat menggunakan aktiviti kokurikulum sebagai satu sumber bagi murid. Antaranya ialah : a. bergotongroyong. membersihkan masjid/surau.murid memperkukuhkan dan memperkayakan pendidikan jasmani. Tujuannya adalah untuk memupuk hubungan dua hala antara sekolah dan masyarakat serta menyemai semangat berkhidmat.Aktiviti ini dapat memberi pengetahuan kepada murid.lain; b. Membantu sekolah dalam pengelolaan sukan.royong. ketahanan diri dan ketepatan membuat keputusan. menjahit. Bola Sepak: Aktiviti ini dapat menimbulkan semangat berpasukan. persefahaman. tunjuk ajar tentang perkara. banyak lagi aktiviti khidmat masyarakat yang dapat menimbulkan suasana hubungan dua hala seperti bergotong. mengadakan minggu kerja. ketangkasan. bimbingan dan latihan dalam kemahiran tertentu. Mengadakan projek anak angkat; e. guru dan kakitangan sekolah boleh memberi khidmat kepada masyarakat dan begitulah sebaliknya. bekerjasama. Mengadakan rumah terbuka pada hari. murid dapat pendedahan serba sedikit ilmu kesihatan dan caracara rawatan asas kepada masyarakat setempat. Mengutip derma dan mendapatkan kemudahan. 7. Ini bukan sahaja dapat memperkukuhkan pelajaran mengenai biologi tetapi murid juga akan dapat memahami konsep latihan dalam sukan dan menggunakan pengetahuan yang ada dalam latihan itu.

pihak sekolah haruslah sentiasa berusaha mengadakan aktiviti yang baru dan lebih menarik.bomba. pameran. memupuk minat dan bakat serta . sangkar burung. Ia juga dapat membantu dan melengkapi pengajaran dan pembelajaran serta dapat menimbulkan kesedaran dan penyediaan pemilihan kerjaya murid. melukis kartun. 7.4. Sains Pertanian : berkebun. Ini termasuklah bidang pekerjaan seperti pasukan polis. bermain alat.4. menanam bunga. menyanyi.2 Contoh aktiviti yang berkaitan dengan pandangan dan pengetahuan Bidang Kerjaya: Ceramah. menulis sajak/ cerpen/syair/rencana. mekanik. berkebun. kimpalan dan lain.alat muzik. perusahaan.1 Contoh aktiviti yang berkaitan dengan mata pelajaran Kemahiran Hidup : seni bina.5 Perkembangan Diri Individu Semua aktiviti kokurikulum dapat memberi peluang kepada murid melatih diri sendiri untuk kesihatan diri.lain perkhidmatan sosial dan profesional. murid dapat memperoleh pengetahuan dan kemahiran. Pengetahuan dan kemahiran ini sangat berguna apabila mereka memasuki dunia pekerjaan kelak.papan congkak. Aktiviti seperti ini juga dapat meningkatkan daya kreatif dan pengetahuan murid terhadap aktiviti yang dijalankan oleh institusi luar sekolah dalam bidang. berternak dan lainlain. pentadbiran.4 Kerjaya Aktiviti kokurikulum dapat memberi asas kerjaya kepada murid. Aktiviti ini boleh dijalankan secara kumpulan atau individu dan tidak hanya terbatas kepada kemudahan dan peralatan atau kepakaran yang ada di sekolah itu sahaja. Dalam hal ini. perniagaan. kajian atau lawatan tentang jenis dan pekerjaan yang terdapat dalam perkhidmatan separa kerajaan.mengindahkan sekolah. seni ukir.3 Hobi dan Rekreasi Dengan melibatkan diri dalam aktiviti kokurikulum. tudung saji dan lainlain. menghias/menggubah. anyaman. memancing. Ekonomi Rumah : gubahan. berternak. mengukir. membaiki radio dan TV. krafrangan. membuat model. tembikar. tentera . jahitan. di samping dapat menarik minat mereka terhadap aktiviti kokurikulum. mengumpul setem/daun. membuat gasing. Aktiviti ini juga dapat memberi keseronokan kepada murid. di samping dapat mengisi masa lapang mereka dengan berfaedah serta membina kesihatan fizikal dan mental.bidang tertentu. Sekolah yang mempunyai masalah ini bolehlah berusaha mendapatkannya daripada sekolah lain atau masyarakat setempat. Antara contoh aktiviti ialah membaca. tenunan. swasta dan perseorangan. 7. bersukan.lain.daun kayu/ keratan akhbar. Seni Lukis : seni lukis. dan lain. wau. 7. 7. berdisiplin. pertukangan.lain. 7. perhiasan dan lain. memasak.

8.1.6 Tanggungjawab Ahli Jawatankuasa. Kelab/Persatuan. 8.membina semangat untuk menghayati nilai perpaduan dan kewarganegaraan. . antaranya melalui aktiviti berikut: i. 8. c. 8. Pendaftaran. 8. 7. Kelab/ Persatuan.5.1. Kelab Sukan/Permainan.1 Perkara. Kerja. 8.1 Mesyuarat penaja. Mesyuarat Jawatankuasa setiap Pasukan Pakaian Seragam.agensi kerajaan dan badan bukan kerajaan. Kelab Sukan/Permainan kepada Pengetua/Guru Besar.2 Surat permohonan penubuhan dari Guru Pemimpin/Penasihat Pasukan Pakaian Seragam. Kelab/Persatuan.1.6 Surat Penurunan Kuasa daripada Pemimpin melalui Pengetua/Guru Besar kepada Ahli Jawatankuasa. b. 8.kerja amal dan ibadah. Kelab Sukan/Permainan dari Pengetua/Guru Besar kepada Guru Pemimpin/Penasihat.2. 7.1.5.perkara yang perlu ada dalam Takwim a.langkah keselamatan untuk mengelakkan kemalangan: iii. 8. PROSEDUR TETAP PENUBUHAN PERSATUAN (Pasukan Pakaian Seragam.3 Surat Perlantikan dari Pengetua/Guru Besar kepada Guru Pemimpin/ Penasihat Pasukan Pakaian Seragam. Kelab/Persatuan. Kelab/ Persatuan. Latihan sukan yang mementingkan kesihatan: iv.1. Mesyuarat Agung setiap Pasukan Pakaian Seragam.1 Kesihatan Aktiviti kokurikulum dapat digunakan untuk melatih murid membiasakan jagaan kebersihan diri.1. Kelab/Persatuan dan Kelab Sukan/Permainan) 8.1.5 Tanggungjawab Guru Pemimpin/Penasihat. Pertolongan cemas yang mementingkan kebersihan dan langkah.7 Surat permohonan menubuhkan Pasukan Pakaian Seragam kepada agensi.4 Surat Kelulusan Penubuhan Pasukan Pakaian Seragam. Pasukan Pakaian Seragam yang mementingkan pakaian dan perawakan yang kemas dan teratur; ii.2 Peningkatan Disiplin Aktiviti kokurikulum dapat meningkatkan dan memperkukuhkan disiplin murid ke arah pembinaan sahsiah yang bersepadu.1. Kelab Sukan/Permainan. Kelab Sukan/ Permainan 8.2 Pelaksanaan 8.1 Penubuhan 8.

3 Kandungan Fail dan Buku Pelaporan 8.6 Surat pemberitahuan kepada ibu bapa/penjaga ketidakhadiran murid dalam aktiviti Kokurikulum. 8. Contoh Surat Pendaftaran Pergerakan Pengakap Sekolah Daripada Guru Penasihat/Pemimpin Kepada Pesekutuan Pengakap Malaysia Guru Pemimpin Pergerakan Pengakap SMK Putrajaya 1 4. Melalui dan salinan: Pengetua SMK Putrajaya 1 4. Jalan P8.2. Penilaian h.4 Lawatan 8.d.2. 8. Mesyuarat Jawatankuasa setiap Pasukan Pakaian Seragam. ( Rujuk Lampiran H ) . 56000 Kuala Lumpur.2 Contoh Bentuk Format Takwim.1 Kandungan Fail Pasukan Pakaian Seragam. 8. Jalan P8. 62250 Putrajaya Tuan.4. 62250 Putrajaya Persekutuan Pengakap Malaysia. Kelab/Persatuan.3 Surat permohonan mengutip derma untuk Pasukan Pakaian Seragam. Kelab Sukan/Permainan.2 .2 Kandungan dalam buku pelaporan .3. Kelab/Persatuan. Hari Kokurikulum Sekolah. Rancangan aktiviti.2. Jalan Hang Jebat. Rumah Pengakap. e. Presint 8. 8.2. ( Rujuk Lampiran I dan J ) 8. Kelab/Persatuan.. 8.5 Surat pemberitahuan sekolah kepada ibubapa/penjaga berkaitan penglibatan murid dalam Kokurikulum.1 Prosedurprosedur lawatan.4 Surat kelulusan mengutip derma dari Pengetua/Guru Besar dan contoh resit derma. Pelaporan. ( Rujuk Pengurusan Fail ) 8. f. g. Kelab Sukan/Permainan bagi kali 1.. 8. Kelab Sukan/Permainan. Presint 8.2. bersamasama disertakan senarai ahliahli Kumpulan Pengakap SMK PUTRAJAYA 1 dan juga senarai guruguru .. PENDAFTARAN KUMPULAN PENGAKAP SEKOLAH Berhubung perkara tersebut diatas.3.

Presint 8. () Guru Pemimpin Pergerakan Pengakap. 2. 4. …………………………………………….penasihat yang akan mengendalikan kumpulan pengakap tersebut. Sekian . Pengawai Pendidikan Daerah Sepang . Semoga dengan pendaftaran tersebut pihak sekolah akan memperolehi segala berita pengakap semasa agar dapat menjalankan tanggungjawab untuk meninggikan prestasi Pergerakan Pengakap. SMK Putrajaya 1 4. Jalan P8. Pesuruhjaya Pengakap Daerah Sepang. 3. terima kasih. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah. Fail Pengakap 22 Lampiran 8/9 Contoh Takwim Rancangan Pengakap Bulan Minggu/Tarikh Aktiviti Catatan/Tindakan Januari Februari Mac April Mei Jun Julai Ogos September Okotber November Minggu 2 Minggu 4 Minggu 2 Minggu 4 Minggu 2 Minggu 4 Minggu 2 Minggu 4 Minggu 2 Minggu 4 Minggu 2 Minggu 4 Minggu 2 Minggu 4 .k. 2. 1. Fail Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah 5. Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Selangor. 62250 Putrajaya s.

LATAR BELAKANG 1. Malah Peraturan 4 dalam PeraturanPeraturan Pendidikan ( Persatuan Sekolah ) 1998 .Minggu 2 Minggu 4 Minggu 2 Minggu 4 Minggu 2 Minggu 4 Minggu 2 Minggu 4 Pendaftaran Kelab/Persatuan Pendaftaran Ahli Suai Kenal Antara Ahli Pengakap Penyusunan Organisasi Tanggungjawab Ahli Dasar Berpengakap Peraturan dan UndangUndang Bendara Pemakaian Lencana Lagu Kebaangsaan Lagu Negeri Simpulan dan Ikatan Pengurusan Perjumpaan Pek/Terup Istiadat Perlantikan Kemahiran Berpengakap Mesyuarat Agung Pertolongan Cemas Membaca Peta Pengembaraan Kawad Kaki Perkhemahan Perdana Hari Kokurikulum Pengetua / GPK KOKO/Guru Penasihat 23 24 25 PENGURUSAN PERSATUAN/KELAB (Pakaian Seragam. Permainan/Sukan) Persatuan/Kelab dan Kelab 1.1 Inisiatif dan usaha menubuhkan kelab atau persatuan yang dipimpin. diangotai dan digerakkan oleh muridmurid adalah selaras dengan harsat menggiatkan lagi pelaksanaan program aktiviti kokurikulum di sekolahsekolah seluruh negara.

MATLAMAT Agar dapat membantu guru dan muridmurid merancang dan melaksanakan dengan . kesungguhan dan kemahiran muridmurid memimpin. 1.1.2 Usaha menubuhkan kelab atau persatuan di sekolah adalah juga usaha kependidikan yang penting. Inisiatif dan usaha ini akan memberi impaks yang lebih besar kepada penyemarakkan kegiatan kokurikulum sebagai sebahagian daripada program pendidikan di sekolah. apabila pengetahuan.1.3 Sehingga kini inisiatif dan usaha sekolah menubuhkan kelab atau persatuan yang dipimpin. pengalaman secara langsung.2 Hobi dan rekreasi; 1. setiap murid mempunyai bakat dan potensi untuk memimpin.U (A) 196 bertarikh 21 Mei 1998 menegaskan bahawa Pengetua. mengurus dan mengoperasikan kelab atau persatuan yang ditubuhkan itu dipertingkatkan secara bersepadu dan berterusan. sekurangkurangnya untuk memimpin diri sendiri menjadi apa yang diinginkan. RASIONAL Berdasarkan hakikat kejadian insan. di samping membangunkan diri mereka menjadi insan yang mewarisi dan menghayati keseluruhan ciriciri kecemerlangan murid yang tersurat dan tersirat dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan. mengurus dan mengoperasikan sesuatu kelab atau persatuan bukanlah warisan semula jadi. pengalaman dan latihan.5 Apaapa persatuan lain yang diluluskan oleh pendaftar. dianggotai dan digerakkan oleh muridmurid amatlah menggalakkan.1 Mata pelajaran yang diajar di sekolah sebagaimana yang dinyatakan dalam PeraturanPeraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997.4 Badan beruniform; atau 1. perkongsian pemikiran. Pengetahuan. hendaklah menubuhkan persatuan sekolah dari ketogeri yang berikut:1.seperti yang dimaktubkan dalam Warta Kerajaan P.3 Sukan dan permainan; 1. 2.1. 1.1. kesungguhan dan kemahiran ini sebaliknya boleh diperolehi melalui prosesproses pengajaran dan pembelajaran formal dan tidak formal. 28 3. 1. Walau bagaimanapun pengetahuan.1. setelah menerima permohonan secara bertulis. khususnya untuk menyemai dan memupuk prinsip. kesungguhan dan kemahiran memimpin. kaedah dan kemahiran kepimpinan di kalangan murid.

4 Mempunyai pengetahuan dan kemahiran merancang. 5. 4.4 Menjelaskan kaedah dan tatacara pengurusan dan pengelolaan aktiviti dan kegiatan kelab atau persatuan di sekolah berdasarkan perancangan dan undangundang. KELAB ATAU PERSATUAN 6.3 Menjelaskan kaedah dan tatacara pentadbiran dan pengurusan kelab atau persatuan 5. OBJEKTIF AM GuruGuru dan muridmurid akan: 4. berketrampilan dan berkeyakinan tinggi sebagai pemimpin di sekolah dan berpotensi mengembangkan bakat dan upaya kepimpinan masingmasing ke peringkat yang lebih tinggi dalam bidangbidang yang diceburi pada masa akan datang.2 Menjelaskan kaedah dan tatacara penubuhan kelab atau persatuan.5 Membentang dan menjelaskan ciriciri dan nilainilai asas kepimpinan.3 Mengetahui dan memahami kaedah dan stategi memimpin dan memotivasikan ahliahli kelab atau persatuan yang dipimpin 4. 6. perlembagaan negara dan Wawasan 2020. 5.1 Menjelaskan matlamat dan tujuan penubuhan kelab atau persatuan di sekolah dalam konteks kependidikan dan kepimpinan 5. 4. hasrat dan kecenderungan yang sama serta .1 Definisi: Sesuatu entiti kumpulan yang berstruktur. 5. berketrampilan dan berwawasan. 4. kegemaran. OBJEKTIF KHUSUS 5. stategi dan prinsip pengurusan kelab atau persatuan secara berkesan. berperaturan dan berkepimpinan yang dianggotai oleh muridmurid sekolah yang mempunyai minat. mengurus dan mengoperasikan kelab atau persatuan di sekolah.5 Mempunyai keyakinan diri sebagai pemimpin yang berwibawa.6 Menjelaskan tanggungjawab dan peranan muridmurid sebagai warganegara berdasarkan Rujunegara. 5. menyelia dan menilai aktiviti dan kegiatan kelab atau persatuan yang dipimpin. 4.2 Mengetahui dan memahami kaedah. mengelola.1 Mengetahui dan memahami ciriciri dan nilainilai kepimpinan yang diperlukan untuk memimpin.bermatlamat untuk melahirkan insan yang berwibawa. berpelembagaan.

1. 7. kegemaran.3 Pengesahan dokumen kelab atau persatuan 7.2 Jawatankuasa penaja menulis permohonan rasmi kepada Pengetua dengan menyertakan dokuman yang telah ditetapkan di atas. PENGURUSAN KEWANGAN 8. b.1 Menggabungkan muridmurid yang mempunyai minat.1. Mewujudkan wahana kepada muridmurid mengembangkan bakat dan potensi masingmasing ke peringkat yang lebih tinggi 7. bantu membantu dan berkongsi sumber dalam melaksanakan aktiviti dan mencapai citacita serta matlamat yang telah ditetapkan dan dipersetujui bersama bagi memperkembangkan minat.2 Tujuan penubuhan/pembentukan kelab atau persatuan: 6.1 Memilih Ahli Jawatankuasa 7. c.1 Tujuan dan matlamat 7.5 Mengadakan Mesyuarat Agung penubuhan dengan : 7. Menetapkan matlamat yang dipersetujui dan dilaksanakan bersama.2 Aktiviti dan kegiatan 7.1.5. Merancang dan melaksanakan aktiviti dan kegiatan secara berkumpulan.1.2. Berkongsi pengetahuan dan pengalaman dalam bidang yang diminati dan digemari. hasrat dan kecenderungan masingmasing. 29 6. Mewujudkan peluang kepada muridmurid mengembangkan bakat dan potensi kepimpinan f.4 Perlembagaan (Contoh Lampiran K) 7. e.2 Merancang aktiviti tahunan kelab atau persatuan 7.1 Pengenalan 8.1.2 Tanpa pengurusan kewangan yang baik dan sempurna maka .3 Mendapatkan kelulusan daripada Pengetua 7.3 Peraturan 7.6 Mengoperasikan kelab atau persatuan 8. BAGAIMANA MENUBUHKAN KELAB ATAU PERSATUAN 7.1.1 Muridmurid membentuk jawatankuasa penaja untuk menetapkan:7. kegemaran.1 Pengurusan Kewangan adalah satu perkara pokok dan paling penting dalam sesebuah kelab atau persatuan 8.bertujuan untuk saling bekerjasama.5.5.4 Mendaftarkan ahliahli kelab atau persatuan yang telah diluluskan oleh Pengetua 7. d. Berkongsi sumber dan peralatan. hasrat dan kecenderungan yang sama supaya muridmurid berpeluang dan berkesempatan: a.

2 Menyediakan sebuah fail kewangan dan juga tempat menyimpan fail.1 Menyediakan ‘cash book’ (Buku Tunai) a.3 Tugas Bendahari dan Penolong Bendahari 8. c.2. Tandatangan guru penasihat yang meluluskan dan tarikh. 8. Buku Resit.2. c. borang pesanan dan bilbil yang sempurna.1 Memberi pendedahan kepada pelajar khususnya kepada Bendahari kelab/persatuan dalam menguruskan kewangan secara sistematik. . Setiap baucar pembayaran dimestikan disertakan bil pembelian barang.9 Bendahari juga perlu membuat anggaran perbelanjaan bagi sesuatu program.perjalanan persatuan atau kelab berkenaan akan pincang dan akhirnya terus berkubur.3. Jumlah pembayaran dalam angka dan perkataan.3. Menyimpan wang dalam Bank/Guru Penasihat dengan segera sekiranya melebihi had yang dibenarkan. pembayaran hendaklah dibuat terhadap bil salinan yang diperakui oleh guru penasihat . (RM 30.3.3 Dapat melincinkan perjalanan sesebuah kelab/persatuan dalam menjalankan sebarang aktiviti yang telah dirancangkan 8.00) 8. e.2 Melahirkan pelajar yang yang celik pengurusan kewangan 8.3. 8.5 Membuat pungutan yuran/derma keahlian dan sumbangan khusus bagi menjalankan sesuatu aktiviti. 8.3. 31 g. Borang Baucar Bayaran. baucar bayaran. Borang Pesanan Barang. Keluarkan resit b.3. f. Dapatkan resit pembayaran daripada pembekal atau pekedai.3. b. Masukkan butirbutir tentang perkhidmatan/bekalan yang telah dilaksanakan/dibekalkan beserta tarikh. Rekodkan dalam ‘cash book’ c.6 Menyediakan Borang Pesanan (Contoh Lampiran A) 8.7 Apa yang patut dilakukan apabila menerima duit/wang? a. Contoh (Lampiran B) a. b. Jika bil asal hilang.10 Pembentangkan laporan kewangan dalam mesyuarat. d. 8.3 Bendahari kelab/persatuan perlu mencatat segala perkara yang hendak dibeli/dipesan dengan mengisi Borang Pesanan 8. Salinan asal simpanan sekolah (kelab/persatuan) dan kedua kepada penerima.3. 8.2 Objektif 30 8. 8. Baucar Pembayaran hendaklah dibuat dalam 2 salinan.00) hendaklah mendapatkan kebenaran daripada Guru Penasihat.3.4 Mempastikan pengerusi/setiausaha telah membuka akaun persatuan 8.8 Setiap pembelian barang melebihi had yang dibenarkan (RM 30. buku resit.11 Mengadakan Baucar Pembayaran.3.2. 8.3. 8.

12 Menyediakan Penyata Kewangan Berakhir 31 Ogos pada setiap tahun untuk dibentangkan dalam Mesyuarat Agung Tahunan (Lampiran C) a. PENGURUSAN MESYUARAT 9.1 Mesyuarat Agung. Pastikan Buku Tunai (Cash Book) telah dikemaskinikan dan ditutup.4 Bertanggungjawab ke atas Penyata Tahunan yang telah ditandatanganinya itu 32 9.4.1. Sebaik sahaja pembayaran dilakukan.3 Menandatangani Penyata Tahunan Berakhir 31Ogos setiap tahun.2 Memberikan teguran kepada Bendahari sekiranya berlaku butiran salah.1. Ucapan Penasihat Kelab c.1. Pastikan adanya Penyata Kewangan Tahunan Kelab/Persatuan sekolah yang telah diaudit bagi tahun sebelumnya atau jika tidak.14 Sekiranya persatuan dibubarkan. bendahari hendaklah membelanjakan wang baki mengikut sebagaimana yang diputuskan dalam mesyuarat agung.3 Agenda Mesyuarat Agung a. Sediakan format Penyata Kewangan Tahunan. 8.1 Menyemak Buku Tunai pada setiap hujung bulan 8.3. gunakan penyata yang belum diaudit.1 Mengedarkan surat jemputan Mesyuarat Agung Kelab diedarkan sekurangkurangnya 14 hari sebelum mesyuarat diadakan (Lampiran D) dengan disertakan minit mesyuarat yang lalu.13 Menyemak Buku Tunai (cash book) pada setiap hujung bulan Menyimpannya di tempat yang selamat dan berkunci. b. 8.h.4 Tugas Pemeriksa KiraKira 8.4. 8. c. 8. Dapatkan tandatangan Pemeriksa KiraKira bagi mengesahkan bahawa segala butiran dalam Penyata Tahunan itu adalah benar atau sahih. 8.3. Ucapan Alualuan b. d.15 Penyalahgunaan wang persatuan adalah satu kesalahan yang serius dan boleh dikenakan tindakan tatatertib 8. Ucapan Perasmian d. i. Mesyuarat agung 9. 9. Ucapan Pengerusi Mesyuarat . 8. baucar dan dokumen sokongan hendaklah ditebuk/dicop “SUDAH BAYAR” berserta tarikhnya bagi mengelak pembayaran dua kali.4.3.(ada wang terima dan ada wang keluar serta baki ditangan dan juga baki dibank.2 Atur cara Majlis Mesyuarat Agung a. 9.3.4. Baucarbaucar pembayaran yang telah dibayar hendaklah disusun dan difailkan mengikut nombor siri.

3.2.3. Pemilihan dua orang juru audit f. 9.4.1 Ucapan Pengerusi.4 Laporan birobiro. Tarikh b.2 Mengesahkan minit mesyuarat yang lalu.4. 9. 9.2. Notis panggilan mesyuarat hendaklah diberi dalam tempoh satu minggu. (Contoh minit mesyuarat jawatankuasa – Lampiran G) 9.6 Halhal lain. Ahli Jawatankuasa (5 – 7 orang) viii. Mesyuarat ini juga boleh diadakan kerana: 9.b. Mesyuarat hanya boleh dijalankan sekiranya cukup korum (2/3 daripada ahli jawatankuasa).5 Laporan kewangan. Pengerusi ii. 9. Membentang dan mengesahkan minit mesyuarat agung yang lalu. Setiausaha iv. d. Membentangkan dan mengesahkan laporan kewangan e.4 Membincangkan hal projek (Lampiran H) a. Ucapan penangguhan 9.4.1 Permintaan bertulis 2/3 ahli 9. (Lampiran F) Agenda Mesyuarat hendaklah merakumi perkara berikut: 9. Membentangkan laporan tahunan.3. 9. 9. Mesyuarat ini hendaklah dihadiri oleh Guru Penasihat yang dilantik oleh Pengetua.3 Perkara berbangkit.3.3. Penolong Bendahari vii.3. Masa .1 Ucapan Pengerusi 9. Hari c.2 Mesyuarat Agung Luar Biasa Mesyuarat Agung Luar Biasa/Tergempar boleh diadakan dengan kehendak sebahagian ahli atau Ahli Jawatankuasa bagi membincangkan satu agenda sahaja. (Contoh Minit Mesyuarat Agung – Lampiran E) c.2 Pengerusi memikirkan perlunya mesyuarat diadakan. Bendahari vi. Membahaskan usulusul yang diterima g.3 Mesyuarat Jawatankuasa 33 Mesyuarat ini diadakan untuk mengerakkan aktiviti kelab. Penolong Setiausaha v.2 Membentang dan mengesahkan minit mesyuarat yang lalu 9.4. Pemilihan Ahli Jawatankuasa i.3 Perkaraperkara berbangkit 9. Naib Pengerusi iii.4 Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Projek Agenda Mesyuarat 9. Notis hendaklah disiarkan dua minggu sebelum diadakan.

d.4.5 Melantik ahli jawatankuasa projek 9.4 Perlembagaan kelab 10.2.3.2 Suratsurat berkaitan kelab 10. 34 10.3.4. Tempat 9.4.4 Minit mesyuarat 10.2.2 Senarai ahli jawatankuasa dan senarai penasihat 10.3.4 Fail Kewangan (Bendahari) 10.4.4.3 Fail Setiausaha 10. Contoh Rujukan Fail: SMKPj1/07/KPA/2003( ) .7 Kewangan projek 9.1 Minit mesyuarat 10.2.2 Bilbil pembelian.3 Perlembagaan kelab 10.6 Senarai ahli jawatankuasa dan guru penasihat 10.7 Laporan Mingguan (Lampiran J) 10.5 Maklumat ahli 10.3.3.6 Tugastugas ahli jawatankuasa projek 9.2 Fail Pengerusi 10.8 Halhal lain.3 Bukubuku panduan kelab 10.3.3.2.1 Penyata kirakira kewangan kelab 10.1 Maklumat ahli 10.4.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->