P. 1
Unit Kokum Skbg2

Unit Kokum Skbg2

|Views: 27|Likes:
Published by Tuan Muhammad Sukri

More info:

Published by: Tuan Muhammad Sukri on Oct 07, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/06/2012

pdf

text

original

UNIT KOKURIKULUM

WDT 299, 90200 KINABATANGAN, SABAH. Tel 089 561422

SK BKIT GARAM 2

Manual Kokurikulum
Sekolah Kebangsaan Bukit Garam 2 Tahun 2010
Tahun

2003

Aktiviti Kokurikulum di SK Bukit Garam 2
Konsep, Matlamat, Strategi dan Perlaksanaan
1. KONSEP

Manual Kokurikulum

1.1 Aktiviti kokurikulum adalah sebahagian daripada kurikulum sekolah dan setiap murid harus melibatkan diri. Aktiviti ini boleh dijalankan di dalam dan di luar bilik darjah, mengikut kesesuaian sesuatu aktiviti. Dengan andaian bahawa murid- murid tidak mendapat pengalaman tertentu di bilik darjah, maka aktiviti kokurikulum dapat menyediakan pelbagai pengetahuan dan pengalaman untuk perkembangan mental, minat, bakat, jasmani, rohani dan pembentukan nilai - nilai estetika serta sosial yang positif. 1.2 Sebagai satu bidang pendidikan, penglibatan semua murid dan anggota masyarakat adalah perlu, berasaskan kepada anggapan bahawa: 1.2.1 Semua murid harus mempunyai keseimbangan antara perkembangan mental (akademik) dengan perkembangan sahsiah yang bersepadu (sosial, jasmani dan rohani); 1.2.2 Semua murid mempunyai minat dan bakat yang boleh dikembangkan; 1.2.3 Semua murid boleh dididik, dan boleh pula mendidik diri sendiri dan rakan sebaya; 1.2.4 Sekolah bertanggungjawab melahirkan murid - murid untuk keperluan masyarakat dan negara; 1.2.5 Masyarakat turut bertanggungjawab memainkan peranan mendidik muridmurid.

2. MATLAMAT
Matlamat utama aktiviti kokurikulum adalah untuk merealisasikan Falsafah Pendidikan Negara. Antara matlamat yang hendak dicapai ialah seperti berikut:

2.1 Menyemai kesedaran murid – murid terhadap agama dan kepercayaan kepada Tuhan; 2.2 Menyeimbangkan antara perkembangan mental dengan perkembangan rohani, jasmani dan emosi murid - murid; 2.3 Mengukuhkan perhubungan dan pergaulan di kalangan murid dalam sekolah dan di antara sekolah; 2.4 Membina dan meningkatkan minat dan bakat murid- murid dalam aktiviti yang diceburi; 2.5 Membina dan meningkatkan disiplin murid; 2.6 Mewujudkan budaya sekolah yang menarik dan menggembirakan; 2.7 Membina dan meningkatkan kerjasama dan sumbangan hubungan dua hala antara sekolah dan masyarakat; 2.8 Mewujudkan sekolah berwatak.

3. STRATEGI
Untuk mencapai matlamat tersebut, berikut adalah beberapa strategi pelaksanaannya: 3.1 Memberi wajaran yang sesuai kepada aktiviti kokurikulum supaya kurikulum dan kokurikulum boleh saling melengkapi dalam proses pendidikan di sekolah; 3.2 Menambahkan bilangan pasukan pakaian seragam, persatuan/kelab, kelab sukan dan permainan serta mempelbagaikan aktiviti tersebut, dengan tujuan memberi peluang kepada semua murid melibatkan diri dengan aktif secara individu atau kumpulan; 3.3 Melibatkan murid daripada semua kaum dalam semua aktiviti kokurikulum, yang sesuai, untuk tujuan pemupukan perpaduan; 3.4 Melibatkan murid dan pihak sekolah dalam aktiviti khidmat masyarakat; 3.5 Melibatkan Jawatankuasa Bimbingan Pelajar Sekolah(JBPS), Persatuan Ibu Bapa dan guru- guru (PIBG), guru- guru dan murid- murid dalam perancangan dan pelaksanaan aktiviti kokurikulum; 3.6 Merancang dengan teliti aktiviti kokurikulum bagi mencapai matlamat yang dikehendaki; 3.7 Merekod dan menilai kemajuan aktiviti kokurikulum yang dijalankan; 3.8 Menganjur dan mengelola pertandingan yang melibatkan semua murid; 3.9 Menyelia dan menilai aktiviti secara sistematik dan berterusan; 3.10 Memberi penghargaan dan pengiktirafan kepada semua pihak, dari semasa kesemasa.

4. PELAKSANAAN
4.1 Definisi Warta Kerajaan bertarikh , 28 hb Disember 1967, No. 5652 ( Peraturan Kursus Pengajian ) Sekolah 1956, mendefinisikan kokurikulum sebagai kegiatan kumpulan, manakala Warta Kerajaan bertarikh 31hb Disember 1997 , Jil 41, No.26, Tambahan No.94, Perundangan A.P.U (A) 531, Akta Pendidikan 1996, peraturan- peraturan ( Kokurikulum Kebangsaan ) mendefinisikan kokurikulum seperti berikut:

No. 5652 telah membuat ketetapan pembahagian masa untuk Kokurikulum seperti yang berikut. 4. . Bahagian 2.1 Ketua Pendaftar Sekolah dan Guru: a. Bil.2.1 Mata pelajaran yang diajar di sekolah sebagaimana yang dinyatakan dalam peraturan – peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997; 4.3 Peruntukan masa Warta Kerajaan bertarikh 28 Disember 1967. kemahiran dan nilai yang dipelajari di bilik darjah.3 Sukan dan permainan; 4.4 Badan beruniform; atau 4.1 – 3 (180 minit) Sastera (180 minit) Sains (140 minit) 4 & 5 Teknik (100 minit) Pertanian (140 minit) Perdagangan (180 minit) SRT (180 minit) ( Nota: Peruntukan masa minimum seminggu) 4. jelas dinyatakan kuasa yang diberikan kepada Pendaftar. pihak sekolah boleh menubuhkan persatuan sekolah daripada kategori yang berikut: 4.2.apa kegiatan yang dirancang lanjutan daripada proses pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah yang memberikan murid peluang untuk menambah.2 Hobi dan rekreasi; 4.5 Apa. Mei 1998.2 JenisJenis Aktiviti Berdasarkan Warta Kerajaan bertarikh 21hb. 4. Sekolah Menengah Tingkatan Aliran Peruntukan Masa Peralihan . Penolong Pendaftar.2.apa sekatan yang dikenakan oleh Ketua Pendaftar.4 Tugas dan tanggungjawab guru Dalam Akta Pendidikan 1996 ( Akta 550 ). mengukuh dan mengamalkan pengetahuan. menjalankan semua kuasa dan fungsi yang diberikan kepada Ketua Pendaftar tertakluk kepada apa.2. Menteri boleh melantik seorang Timbalan Ketua Pendaftar Sekolah dari guru .2.4. Jilid 42.41 Perundangan P.“kegiatan kokurikulum” ertinya apa. Jilid 11. 27.U (A) 196.apa persatuan lain yang diluluskan oleh pendaftar. Maka hendaklah ada seorang Ketua Pendaftar Sekolah dan Guru yang hendaklah dilantik oleh Menteri; b.No 11 Tambahan No.” 4.

memperbaiki.apa bilangan Penolong Pendaftar Sekolah dan Penolong Pendaftar Guru yang difikirkan perlu bagi maksud akta ini; d. Laut dan Udara) 6.2 Kekerapan mengadakan mesyuarat.4.1.4 Pasukan Kadet Bersatu Malaysia(Darat.3 Pembentukan jawatankuasa kecil.1 PASUKAN PAKAIAN SERAGAM 6. Pendaftar.c. Ketua Pendaftar hendaklah mempunyai kuasa dan menjalankan fungsifungsi yang diberikan kepadanya oleh Akta ini.1. 5. 5. Timbalan Ketua Pendaftar.8 Pasukan Kadet Polis 6.11 Pasukan Tunas Kadet Remaja Sekolah .1.3 Kelab Taekwondo 6.10 Pasukan Pancaragam Sekolah 6.tugas dalam aktiviti kokurikulum berdasarkan peruntukan yang sedia ada.apa sekatan yang boleh dikenakan oleh Ketua Pendaftar .5 Dokumentasi 6.2 Kelab Karate 6. JENIS AKTIVITI KOKURIKULUM DI SEKOLAH Aktiviti Kokurikulum terbahagi kepada tiga bahagian: 6.1. dan Penolong Pendaftar hendaklah di bawah arahan dan kawalan Ketua Pendaftar; e. Beberapa perkara perlu diambilkira semasa membentuk organisasi ini agar ia dapat memberikan faedah kepada pelajar dan sekolah. 5. dan boleh melantik apa.6 Pasukan Kadet Majlis Keselamatan Jalanraya 6.1. tertakluk kepada apa.fungsi sedemikian bolehlah dipunyai atau dijalankan oleh Timbalan Ketua Pendaftar f. 5.7 Pasukan Kadet Pertahanan Awam (JPA 3) 6.1. dan sewaktu ketiadaannya kuasa dan fungsi. Pendaftar atau Penolong Pendaftar boleh menjalankan semua kuasa dan fungsi yang diberikan kepada Ketua Pendaftar oleh atau di bawah Akta ini.1.1.1 Fungsi dan tanggungjawab setiap ahli.1. PENGURUSAN KOKURIKULUM DI SEKOLAH Dalam mengurus aktiviti kokurikulum di sekolah. Menteri hendaklah melantik seorang Pendaftar Sekolah dan Guru bagi setiap Negeri. 4.4 Pelaporan berkala. menilai.5 Pasukan Kadet Bomba dan Penyelamat 6. mencemerlangkan aktiviti kokurikulum sekolah. 5.1.2 Guru Besar/Pengetua sebagai Penolong Pendaftar mempunyai kuasa untuk melantik guru sebagai guru penasihat bagi menjalankan tugas.9 Pasukan Kadet Remaja Sekolah 6. Pengetua/Guru Besar sebagai Penolong Pendaftar hendaklah menubuhkan Organisasi Pengurusan Kokurikulum Sekolah bagi membantu beliau memantau. 5.1.1 Kelab Judo 6.

Kelab Seni Foto y. Kelab Komputer l. Kelab Seni Tampak/Halus .1. Kelab Permainan Tradisional v.19 6. Kelab Pencinta Alam t. Persatuan Sains dan Matematik 6. Persatuan Perdagangan g.1. Kelab Alat Pandang Dengar b. Kelab Binaan / Bangunan e. Persatuan Geografi / Sejarah d.17 6.1.13 6. Persatuan Bahasa k. Persatuan Agama Islam b. Kelab Rekreasi x. Persatuan Ekonomi Rumahtangga l. Kelab Kembara j. Persatuan Sains Kemasyarakatan i.1 Persatuan Akademik a. Kelab Muzik dan Seni Suara q. Kelab Perpustakaan / Pusat Sumber w.12 6.John Ambulans Malaysia Persatuan Wushu 6. Kelab Astronomi c.16 6. Kelab Bina Badan d. Kelab Kebajikan h.1. Kelab Equestrian g.1.1. Kelab Motor Mekanik p. Persatuan Tingkatan Enam j.2 PERSATUAN DAN KELAB 6.15 6. Kelab Memancing n. Kelab Koir Sekolah k.1. Kelab Keceriaan Sekolah i.6.2. Kelab Elektronik f.18 6.2. Persatuan Kebudayaan e. Persatuan Persuratan. Kelab Pengguna u.14 6. Kelab Koperasi m.2 Kelab Hobi dan Rekreasi a.1. Kelab Pelancongan r. Bahas.1. Persatuan Kemahiran Hidup f. Kelab Pembimbing Rakan Sebaya s. Kelab Menaip o. Persatuan Drama dan Kesusasteraan c. h.20 Pergerakan Briged Putera Pergerakan Pandu Puteri Pergerakan Pengakap Pergerakan Puteri Islam Persatuan Silat Seni Persatuan Bulan Sabit Merah Persatuan Silambam Persatuan St.

Kelab Perahu Naga e. Kelab Seni Tari Kelab Wayang Gambar 6. Kelab Badminton b. Kelab Ragbi u. FUNGSI AKTIVITI KOKURIKULUM . Kelab Kriket r. Kelab Perahu Layar d.3. Kelab Sepak Takraw v.2 Olahraga: a. Kelab Gimrama n. Kelab Polo Air f. Kelab Luncur Air c. Kelab Ping Pong t. Kelab Dart k. Kelab Pandu Arah s. Kelab Catur j.1 Permainan: a. Kelab Memanah d. Kelab Skuba i.3. Kelab Golf o. Kelab Hoki p.1 SUKAN DAN PERMAINAN 6. Kelab Bowling h. Kelab Bola Keranjang e.z. Kelab Bola Jaring d. Kelab Olahraga c. Kelab Rowing (Berdayung) h. Kelab Terjun 7. Kelab Bola Baling c. Kelab Karum q. Kelab Berkeno / Kayak b. Kelab Gimnastik m. Kelab Senamrobik 6. Kelab Bola Sepak f. Kelab Squasy x. Kelab Skuter Air j. Kelab Renang g. Kelab Tenis 6. Kelab Sofbol w. Kelab Merentas desa e. Kelab Snorkeling k. Kelab Gasing Pangkah l. Kelab Bola Tampar g. Kelab Berbasikal b.2 Sukan Air: a.3. Kelab Motor f. Kelab Bowling Padang i.

di samping dapat meningkatkan daya kreativiti dan kemahiran hidup.murid menambah pengetahuan dalam mata pelajaran yang berkaitan. menurut perintah serta melatih kepimpinan.Aktiviti kokurikulum mempunyai fungsi.1 Pengukuhan dan Pengayaan Pengetahuan yang diperoleh daripada mata pelajaran akademik dapat diperkukuhkan dan diamalkan melalui aktiviti kokurikulum. Segala aktiviti kokurikulum hendaklah dirancang terlebih dahulu supaya selaras dan saling melengkapi dengan apa yang diajar di bilik darjah. 7. Di samping itu. Ini boleh membantu murid. semangat kembara.1.murid menggunakan kemahiran bahasa dalam memberi dan mematahkan hujah dengan menggunakan fakta. Bahas dan Pidato: Aktiviti ini antara lain memberi peluang kepada murid. Projek Membuat Kincir Air: Aktiviti ini antara lain dapat memberi peluang kepada murid. cara begini juga dapat memberi pengalaman yang mungkin tidak terdapat di dalam bilik darjah.2 Aktiviti Persatuan / Kelab: Berikut adalah beberapa contoh aktiviti kokurikulum yang berfungsi bagi pengukuhan dan pengayaan: Kuiz: Aktiviti ini antara lain dapat memberi peluang kepada murid.murid meningkatkan lagi prestasi mereka dalam pelajaran. Perkhemahan: Aktiviti ini antara lain dapat memberi peluang kepada murid menggunakan pengetahuan membaca peta (geografi). di samping dapat memberi pengetahuan dan pengalaman kepada murid tentang cara hidup berdikari. berani dan berikhtiar.1 Aktiviti Pergerakan Pasukan Pakaian Seragam: Pertolongan Cemas: Aktiviti ini dapat memberi peluang kepada murid mencuba pengetahuan/ pengalaman tentang caracara memberi rawatan kecemasan serta menggunakan pengetahuan yang dipelajari dalam mata pelajaran sains. 7. fizik dan geografi. Aktiviti ini juga dapat memberi peluang kepada murid.1.3 Aktiviti Sukan / Permainan: Olahraga: .fungsi yang tertentu. Berikut adalah beberapa contoh aktiviti kokurikulum yang berfungsi bagi pengukuhan dan pengayaan: 7. Kawad Kaki: Aktiviti ini dapat mengujudkan disiplin dalam pasukan. Antaranya ialah: 7.1. semangat berkerjasama.murid menggunakan pengetahuan mereka dalam matematik.murid memahami konsep latihan dalam bidang tertentu dengan menggunakan pengetahuan tersebut dalam konteks yang lebih bermakna dan realistik.

silat.hari perayaan khusus untuk muridmurid daripada pelbagai kaum; f.murid mempraktikkan dan mengukuhkan segala pengetahuan yang diperoleh kepada masyarakat. nilai agama dan moral. Mengadakan projek anak angkat; e. buah fikiran dan kepakaran.Aktiviti ini dapat memberi pengetahuan kepada murid. Memberi bantuan kepada murid; d.1 Sumbangan Sekolah Kepada Masyarakat: Sekolah dapat menggunakan aktiviti kokurikulum sebagai satu sumber bagi murid. bekerjasama. membersihkan masjid/surau. usaha . murid dapat pendedahan serba sedikit ilmu kesihatan dan caracara rawatan asas kepada masyarakat setempat. bimbingan dan latihan dalam kemahiran tertentu.lain; b. Ia memberi peluang kepada murid. sivik dan lainlain. Bola Sepak: Aktiviti ini dapat menimbulkan semangat berpasukan. iaitu berkenaan sistem otot dan pembinaan otot yang kuat. ketahanan diri dan ketepatan membuat keputusan. ketabahan. ketangkasan. persefahaman. guru dan kakitangan sekolah boleh memberi khidmat kepada masyarakat dan begitulah sebaliknya.membersih dan . kawasan perumahan/bandar.2 Sumbangan Masyarakat Kepada Sekolah Masyarakat boleh memberi sumbangan dengan cara membantu sekolah dalam bentuk material . bergotongroyong.murid memperkukuhkan dan memperkayakan pendidikan jasmani. Tujuannya adalah untuk memupuk hubungan dua hala antara sekolah dan masyarakat serta menyemai semangat berkhidmat. Memberi ceramah.2. 7. Contohnya. melalui aktiviti Persatuan Bulan Sabit Merah.2 Khidmat Masyarakat Murid. mengadakan minggu kerja. bimbingan dan latihan tertentu. menekat.perkara seperti dalam bidang kerjaya. pakaian. komputer dan lain. menjahit. membuat alat – alat permainan tradisi dan sebagainya; c. 7. tenaga. bekerjasama dan saling membantu antara sama lain. tunjuk ajar tentang perkara. Antaranya ialah : a. banyak lagi aktiviti khidmat masyarakat yang dapat menimbulkan suasana hubungan dua hala seperti bergotong. mengukir. Membantu sekolah dalam pengelolaan sukan. 7. membuat tembikar. seperti menganyam.murid tentang ilmu anatomi. Di samping itu.royong. Mengadakan rumah terbuka pada hari. Ini bukan sahaja dapat memperkukuhkan pelajaran mengenai biologi tetapi murid juga akan dapat memahami konsep latihan dalam sukan dan menggunakan pengetahuan yang ada dalam latihan itu. Mengutip derma dan mendapatkan kemudahan.kemudahan tertentu bagi melengkapkan peralatan kokurikulum sekolah seperti peralatan sukan. ceramah.2. berdisiplin.

berkebun.alat muzik. berdisiplin. perniagaan. 7. Ia juga dapat membantu dan melengkapi pengajaran dan pembelajaran serta dapat menimbulkan kesedaran dan penyediaan pemilihan kerjaya murid.4. anyaman. tudung saji dan lainlain.3 Hobi dan Rekreasi Dengan melibatkan diri dalam aktiviti kokurikulum. perhiasan dan lain. Seni Lukis : seni lukis. memupuk minat dan bakat serta . Aktiviti seperti ini juga dapat meningkatkan daya kreatif dan pengetahuan murid terhadap aktiviti yang dijalankan oleh institusi luar sekolah dalam bidang. 7. Sains Pertanian : berkebun. jahitan. swasta dan perseorangan.2 Contoh aktiviti yang berkaitan dengan pandangan dan pengetahuan Bidang Kerjaya: Ceramah. di samping dapat mengisi masa lapang mereka dengan berfaedah serta membina kesihatan fizikal dan mental. Dalam hal ini.5 Perkembangan Diri Individu Semua aktiviti kokurikulum dapat memberi peluang kepada murid melatih diri sendiri untuk kesihatan diri. tembikar. membuat model.1 Contoh aktiviti yang berkaitan dengan mata pelajaran Kemahiran Hidup : seni bina. berternak. Ekonomi Rumah : gubahan.bidang tertentu.4.lain perkhidmatan sosial dan profesional. Sekolah yang mempunyai masalah ini bolehlah berusaha mendapatkannya daripada sekolah lain atau masyarakat setempat. tenunan. membaiki radio dan TV. 7.4 Kerjaya Aktiviti kokurikulum dapat memberi asas kerjaya kepada murid. 7. menghias/menggubah. wau. pameran. membuat gasing. menyanyi. pentadbiran.papan congkak. pertukangan. memancing. tentera .mengindahkan sekolah. mekanik. bermain alat. Pengetahuan dan kemahiran ini sangat berguna apabila mereka memasuki dunia pekerjaan kelak. Aktiviti ini juga dapat memberi keseronokan kepada murid. menanam bunga. murid dapat memperoleh pengetahuan dan kemahiran.daun kayu/ keratan akhbar. bersukan. di samping dapat menarik minat mereka terhadap aktiviti kokurikulum. berternak dan lainlain. seni ukir. dan lain. Aktiviti ini boleh dijalankan secara kumpulan atau individu dan tidak hanya terbatas kepada kemudahan dan peralatan atau kepakaran yang ada di sekolah itu sahaja. kajian atau lawatan tentang jenis dan pekerjaan yang terdapat dalam perkhidmatan separa kerajaan. 7. kimpalan dan lain.lain.bomba. memasak. mengukir.lain. Antara contoh aktiviti ialah membaca. menulis sajak/ cerpen/syair/rencana. krafrangan. mengumpul setem/daun. perusahaan. pihak sekolah haruslah sentiasa berusaha mengadakan aktiviti yang baru dan lebih menarik. melukis kartun. Ini termasuklah bidang pekerjaan seperti pasukan polis. sangkar burung.

3 Surat Perlantikan dari Pengetua/Guru Besar kepada Guru Pemimpin/ Penasihat Pasukan Pakaian Seragam.2 Peningkatan Disiplin Aktiviti kokurikulum dapat meningkatkan dan memperkukuhkan disiplin murid ke arah pembinaan sahsiah yang bersepadu. 7.1 Perkara. 8.1. .perkara yang perlu ada dalam Takwim a. Latihan sukan yang mementingkan kesihatan: iv. 8. Kelab/ Persatuan. Pertolongan cemas yang mementingkan kebersihan dan langkah.7 Surat permohonan menubuhkan Pasukan Pakaian Seragam kepada agensi. antaranya melalui aktiviti berikut: i.membina semangat untuk menghayati nilai perpaduan dan kewarganegaraan. Kelab Sukan/Permainan kepada Pengetua/Guru Besar. 8. Kelab Sukan/Permainan. c. Kelab Sukan/Permainan dari Pengetua/Guru Besar kepada Guru Pemimpin/Penasihat. 8.2 Pelaksanaan 8. 8. Kelab/Persatuan. 8. 7.1.kerja amal dan ibadah.1.1 Penubuhan 8. Kelab Sukan/ Permainan 8. PROSEDUR TETAP PENUBUHAN PERSATUAN (Pasukan Pakaian Seragam. Kelab/Persatuan.4 Surat Kelulusan Penubuhan Pasukan Pakaian Seragam.5.1.5.agensi kerajaan dan badan bukan kerajaan. 8. Kelab/Persatuan dan Kelab Sukan/Permainan) 8.5 Tanggungjawab Guru Pemimpin/Penasihat.6 Surat Penurunan Kuasa daripada Pemimpin melalui Pengetua/Guru Besar kepada Ahli Jawatankuasa.2. Mesyuarat Agung setiap Pasukan Pakaian Seragam. 8.1 Kesihatan Aktiviti kokurikulum dapat digunakan untuk melatih murid membiasakan jagaan kebersihan diri. Kelab/ Persatuan.langkah keselamatan untuk mengelakkan kemalangan: iii. Kelab/Persatuan.1.2 Surat permohonan penubuhan dari Guru Pemimpin/Penasihat Pasukan Pakaian Seragam. Pasukan Pakaian Seragam yang mementingkan pakaian dan perawakan yang kemas dan teratur; ii.6 Tanggungjawab Ahli Jawatankuasa. b.1.1. Kerja. Pendaftaran.1 Mesyuarat penaja. Kelab Sukan/Permainan. Mesyuarat Jawatankuasa setiap Pasukan Pakaian Seragam.1.

Kelab Sukan/Permainan bagi kali 1.4.4 Surat kelulusan mengutip derma dari Pengetua/Guru Besar dan contoh resit derma.2 .5 Surat pemberitahuan sekolah kepada ibubapa/penjaga berkaitan penglibatan murid dalam Kokurikulum.3 Kandungan Fail dan Buku Pelaporan 8. ( Rujuk Lampiran H ) . Rancangan aktiviti.2. Mesyuarat Jawatankuasa setiap Pasukan Pakaian Seragam.2. Contoh Surat Pendaftaran Pergerakan Pengakap Sekolah Daripada Guru Penasihat/Pemimpin Kepada Pesekutuan Pengakap Malaysia Guru Pemimpin Pergerakan Pengakap SMK Putrajaya 1 4.2.d. Presint 8. 8. 62250 Putrajaya Tuan. Presint 8. g. e.1 Prosedurprosedur lawatan. Melalui dan salinan: Pengetua SMK Putrajaya 1 4.1 Kandungan Fail Pasukan Pakaian Seragam. Kelab/Persatuan.2. Kelab/Persatuan.6 Surat pemberitahuan kepada ibu bapa/penjaga ketidakhadiran murid dalam aktiviti Kokurikulum. Hari Kokurikulum Sekolah.. Penilaian h.3. 62250 Putrajaya Persekutuan Pengakap Malaysia.2 Contoh Bentuk Format Takwim. Rumah Pengakap. PENDAFTARAN KUMPULAN PENGAKAP SEKOLAH Berhubung perkara tersebut diatas. 8. ( Rujuk Lampiran I dan J ) 8. 56000 Kuala Lumpur.2 Kandungan dalam buku pelaporan .4 Lawatan 8.. Kelab/Persatuan. f. 8. 8. Kelab Sukan/Permainan. 8.3. Jalan P8.. Pelaporan. Jalan Hang Jebat. Kelab Sukan/Permainan.2. Jalan P8. 8. bersamasama disertakan senarai ahliahli Kumpulan Pengakap SMK PUTRAJAYA 1 dan juga senarai guruguru . ( Rujuk Pengurusan Fail ) 8.3 Surat permohonan mengutip derma untuk Pasukan Pakaian Seragam.

Semoga dengan pendaftaran tersebut pihak sekolah akan memperolehi segala berita pengakap semasa agar dapat menjalankan tanggungjawab untuk meninggikan prestasi Pergerakan Pengakap. Presint 8. terima kasih.k. 4. Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Selangor. 1. SMK Putrajaya 1 4. Jalan P8. ……………………………………………. Pesuruhjaya Pengakap Daerah Sepang.penasihat yang akan mengendalikan kumpulan pengakap tersebut. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah. Sekian . Fail Pengakap 22 Lampiran 8/9 Contoh Takwim Rancangan Pengakap Bulan Minggu/Tarikh Aktiviti Catatan/Tindakan Januari Februari Mac April Mei Jun Julai Ogos September Okotber November Minggu 2 Minggu 4 Minggu 2 Minggu 4 Minggu 2 Minggu 4 Minggu 2 Minggu 4 Minggu 2 Minggu 4 Minggu 2 Minggu 4 Minggu 2 Minggu 4 . Pengawai Pendidikan Daerah Sepang . 2. 62250 Putrajaya s. 2. Fail Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah 5. 3. () Guru Pemimpin Pergerakan Pengakap.

LATAR BELAKANG 1.1 Inisiatif dan usaha menubuhkan kelab atau persatuan yang dipimpin. Permainan/Sukan) Persatuan/Kelab dan Kelab 1. Malah Peraturan 4 dalam PeraturanPeraturan Pendidikan ( Persatuan Sekolah ) 1998 .Minggu 2 Minggu 4 Minggu 2 Minggu 4 Minggu 2 Minggu 4 Minggu 2 Minggu 4 Pendaftaran Kelab/Persatuan Pendaftaran Ahli Suai Kenal Antara Ahli Pengakap Penyusunan Organisasi Tanggungjawab Ahli Dasar Berpengakap Peraturan dan UndangUndang Bendara Pemakaian Lencana Lagu Kebaangsaan Lagu Negeri Simpulan dan Ikatan Pengurusan Perjumpaan Pek/Terup Istiadat Perlantikan Kemahiran Berpengakap Mesyuarat Agung Pertolongan Cemas Membaca Peta Pengembaraan Kawad Kaki Perkhemahan Perdana Hari Kokurikulum Pengetua / GPK KOKO/Guru Penasihat 23 24 25 PENGURUSAN PERSATUAN/KELAB (Pakaian Seragam. diangotai dan digerakkan oleh muridmurid adalah selaras dengan harsat menggiatkan lagi pelaksanaan program aktiviti kokurikulum di sekolahsekolah seluruh negara.

28 3. setelah menerima permohonan secara bertulis. perkongsian pemikiran.1.U (A) 196 bertarikh 21 Mei 1998 menegaskan bahawa Pengetua.2 Hobi dan rekreasi; 1. pengalaman secara langsung. sekurangkurangnya untuk memimpin diri sendiri menjadi apa yang diinginkan. kesungguhan dan kemahiran memimpin. Inisiatif dan usaha ini akan memberi impaks yang lebih besar kepada penyemarakkan kegiatan kokurikulum sebagai sebahagian daripada program pendidikan di sekolah. kesungguhan dan kemahiran muridmurid memimpin. 1. mengurus dan mengoperasikan sesuatu kelab atau persatuan bukanlah warisan semula jadi. 1. 1.2 Usaha menubuhkan kelab atau persatuan di sekolah adalah juga usaha kependidikan yang penting.1.seperti yang dimaktubkan dalam Warta Kerajaan P.1. MATLAMAT Agar dapat membantu guru dan muridmurid merancang dan melaksanakan dengan . kesungguhan dan kemahiran ini sebaliknya boleh diperolehi melalui prosesproses pengajaran dan pembelajaran formal dan tidak formal. setiap murid mempunyai bakat dan potensi untuk memimpin. Pengetahuan.1. mengurus dan mengoperasikan kelab atau persatuan yang ditubuhkan itu dipertingkatkan secara bersepadu dan berterusan.4 Badan beruniform; atau 1. dianggotai dan digerakkan oleh muridmurid amatlah menggalakkan. RASIONAL Berdasarkan hakikat kejadian insan.3 Sukan dan permainan; 1.3 Sehingga kini inisiatif dan usaha sekolah menubuhkan kelab atau persatuan yang dipimpin. hendaklah menubuhkan persatuan sekolah dari ketogeri yang berikut:1. apabila pengetahuan. khususnya untuk menyemai dan memupuk prinsip. kaedah dan kemahiran kepimpinan di kalangan murid.1.5 Apaapa persatuan lain yang diluluskan oleh pendaftar. di samping membangunkan diri mereka menjadi insan yang mewarisi dan menghayati keseluruhan ciriciri kecemerlangan murid yang tersurat dan tersirat dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan.1 Mata pelajaran yang diajar di sekolah sebagaimana yang dinyatakan dalam PeraturanPeraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997. pengalaman dan latihan. 2. Walau bagaimanapun pengetahuan.

berpelembagaan.4 Mempunyai pengetahuan dan kemahiran merancang. 5. 5. kegemaran.2 Mengetahui dan memahami kaedah.1 Menjelaskan matlamat dan tujuan penubuhan kelab atau persatuan di sekolah dalam konteks kependidikan dan kepimpinan 5. KELAB ATAU PERSATUAN 6. hasrat dan kecenderungan yang sama serta .3 Menjelaskan kaedah dan tatacara pentadbiran dan pengurusan kelab atau persatuan 5. 4.3 Mengetahui dan memahami kaedah dan stategi memimpin dan memotivasikan ahliahli kelab atau persatuan yang dipimpin 4. stategi dan prinsip pengurusan kelab atau persatuan secara berkesan.bermatlamat untuk melahirkan insan yang berwibawa.5 Mempunyai keyakinan diri sebagai pemimpin yang berwibawa. mengelola.2 Menjelaskan kaedah dan tatacara penubuhan kelab atau persatuan.1 Mengetahui dan memahami ciriciri dan nilainilai kepimpinan yang diperlukan untuk memimpin. mengurus dan mengoperasikan kelab atau persatuan di sekolah. menyelia dan menilai aktiviti dan kegiatan kelab atau persatuan yang dipimpin.5 Membentang dan menjelaskan ciriciri dan nilainilai asas kepimpinan. 5.1 Definisi: Sesuatu entiti kumpulan yang berstruktur.4 Menjelaskan kaedah dan tatacara pengurusan dan pengelolaan aktiviti dan kegiatan kelab atau persatuan di sekolah berdasarkan perancangan dan undangundang. 5. 4. 4.6 Menjelaskan tanggungjawab dan peranan muridmurid sebagai warganegara berdasarkan Rujunegara. 6. berketrampilan dan berwawasan. berketrampilan dan berkeyakinan tinggi sebagai pemimpin di sekolah dan berpotensi mengembangkan bakat dan upaya kepimpinan masingmasing ke peringkat yang lebih tinggi dalam bidangbidang yang diceburi pada masa akan datang. OBJEKTIF KHUSUS 5. berperaturan dan berkepimpinan yang dianggotai oleh muridmurid sekolah yang mempunyai minat. perlembagaan negara dan Wawasan 2020. OBJEKTIF AM GuruGuru dan muridmurid akan: 4. 4.

5 Mengadakan Mesyuarat Agung penubuhan dengan : 7.1.3 Mendapatkan kelulusan daripada Pengetua 7. e.4 Mendaftarkan ahliahli kelab atau persatuan yang telah diluluskan oleh Pengetua 7.1.5.1 Tujuan dan matlamat 7.1.2 Tujuan penubuhan/pembentukan kelab atau persatuan: 6. BAGAIMANA MENUBUHKAN KELAB ATAU PERSATUAN 7.5. 7. Merancang dan melaksanakan aktiviti dan kegiatan secara berkumpulan. Mewujudkan wahana kepada muridmurid mengembangkan bakat dan potensi masingmasing ke peringkat yang lebih tinggi 7. Berkongsi pengetahuan dan pengalaman dalam bidang yang diminati dan digemari.6 Mengoperasikan kelab atau persatuan 8. Mewujudkan peluang kepada muridmurid mengembangkan bakat dan potensi kepimpinan f.1 Memilih Ahli Jawatankuasa 7.4 Perlembagaan (Contoh Lampiran K) 7.1 Pengurusan Kewangan adalah satu perkara pokok dan paling penting dalam sesebuah kelab atau persatuan 8.1 Menggabungkan muridmurid yang mempunyai minat. c.2.2 Aktiviti dan kegiatan 7.1.1 Muridmurid membentuk jawatankuasa penaja untuk menetapkan:7.2 Tanpa pengurusan kewangan yang baik dan sempurna maka . PENGURUSAN KEWANGAN 8. bantu membantu dan berkongsi sumber dalam melaksanakan aktiviti dan mencapai citacita serta matlamat yang telah ditetapkan dan dipersetujui bersama bagi memperkembangkan minat. Menetapkan matlamat yang dipersetujui dan dilaksanakan bersama.1.2 Merancang aktiviti tahunan kelab atau persatuan 7. hasrat dan kecenderungan yang sama supaya muridmurid berpeluang dan berkesempatan: a. kegemaran.3 Pengesahan dokumen kelab atau persatuan 7.bertujuan untuk saling bekerjasama.1 Pengenalan 8. Berkongsi sumber dan peralatan. 29 6.3 Peraturan 7.5. hasrat dan kecenderungan masingmasing. d.2 Jawatankuasa penaja menulis permohonan rasmi kepada Pengetua dengan menyertakan dokuman yang telah ditetapkan di atas. kegemaran.1. b.

10 Pembentangkan laporan kewangan dalam mesyuarat. 8.2.3 Bendahari kelab/persatuan perlu mencatat segala perkara yang hendak dibeli/dipesan dengan mengisi Borang Pesanan 8. Buku Resit.3.5 Membuat pungutan yuran/derma keahlian dan sumbangan khusus bagi menjalankan sesuatu aktiviti.00) 8.2.perjalanan persatuan atau kelab berkenaan akan pincang dan akhirnya terus berkubur.3.3.3. buku resit.3. Contoh (Lampiran B) a.3. 8. Jumlah pembayaran dalam angka dan perkataan. 8. b. Masukkan butirbutir tentang perkhidmatan/bekalan yang telah dilaksanakan/dibekalkan beserta tarikh.3.1 Menyediakan ‘cash book’ (Buku Tunai) a.2.00) hendaklah mendapatkan kebenaran daripada Guru Penasihat. 8. 8.11 Mengadakan Baucar Pembayaran. Menyimpan wang dalam Bank/Guru Penasihat dengan segera sekiranya melebihi had yang dibenarkan. d.3. f. borang pesanan dan bilbil yang sempurna.4 Mempastikan pengerusi/setiausaha telah membuka akaun persatuan 8. Salinan asal simpanan sekolah (kelab/persatuan) dan kedua kepada penerima. Tandatangan guru penasihat yang meluluskan dan tarikh. . Dapatkan resit pembayaran daripada pembekal atau pekedai.8 Setiap pembelian barang melebihi had yang dibenarkan (RM 30. 31 g.2 Objektif 30 8. e. 8.6 Menyediakan Borang Pesanan (Contoh Lampiran A) 8.2 Melahirkan pelajar yang yang celik pengurusan kewangan 8. Setiap baucar pembayaran dimestikan disertakan bil pembelian barang. Baucar Pembayaran hendaklah dibuat dalam 2 salinan. Jika bil asal hilang.3.9 Bendahari juga perlu membuat anggaran perbelanjaan bagi sesuatu program. b.3. 8.3. Keluarkan resit b. c. c. baucar bayaran. Rekodkan dalam ‘cash book’ c. (RM 30.7 Apa yang patut dilakukan apabila menerima duit/wang? a. pembayaran hendaklah dibuat terhadap bil salinan yang diperakui oleh guru penasihat . Borang Baucar Bayaran. Borang Pesanan Barang. 8.3 Dapat melincinkan perjalanan sesebuah kelab/persatuan dalam menjalankan sebarang aktiviti yang telah dirancangkan 8.3 Tugas Bendahari dan Penolong Bendahari 8.1 Memberi pendedahan kepada pelajar khususnya kepada Bendahari kelab/persatuan dalam menguruskan kewangan secara sistematik.2 Menyediakan sebuah fail kewangan dan juga tempat menyimpan fail.

15 Penyalahgunaan wang persatuan adalah satu kesalahan yang serius dan boleh dikenakan tindakan tatatertib 8. Sediakan format Penyata Kewangan Tahunan.14 Sekiranya persatuan dibubarkan.3 Agenda Mesyuarat Agung a.13 Menyemak Buku Tunai (cash book) pada setiap hujung bulan Menyimpannya di tempat yang selamat dan berkunci.4.(ada wang terima dan ada wang keluar serta baki ditangan dan juga baki dibank. Dapatkan tandatangan Pemeriksa KiraKira bagi mengesahkan bahawa segala butiran dalam Penyata Tahunan itu adalah benar atau sahih.2 Memberikan teguran kepada Bendahari sekiranya berlaku butiran salah. Ucapan Alualuan b. baucar dan dokumen sokongan hendaklah ditebuk/dicop “SUDAH BAYAR” berserta tarikhnya bagi mengelak pembayaran dua kali.1. 9.3. Mesyuarat agung 9. i. 8.4.1.1 Menyemak Buku Tunai pada setiap hujung bulan 8. d. Sebaik sahaja pembayaran dilakukan.3. 8.1 Mesyuarat Agung. 8. bendahari hendaklah membelanjakan wang baki mengikut sebagaimana yang diputuskan dalam mesyuarat agung.1 Mengedarkan surat jemputan Mesyuarat Agung Kelab diedarkan sekurangkurangnya 14 hari sebelum mesyuarat diadakan (Lampiran D) dengan disertakan minit mesyuarat yang lalu.4.2 Atur cara Majlis Mesyuarat Agung a.12 Menyediakan Penyata Kewangan Berakhir 31 Ogos pada setiap tahun untuk dibentangkan dalam Mesyuarat Agung Tahunan (Lampiran C) a. b.4 Tugas Pemeriksa KiraKira 8. 8. Baucarbaucar pembayaran yang telah dibayar hendaklah disusun dan difailkan mengikut nombor siri. 8.h. 8. Pastikan Buku Tunai (Cash Book) telah dikemaskinikan dan ditutup. Ucapan Perasmian d.3 Menandatangani Penyata Tahunan Berakhir 31Ogos setiap tahun.3. 9.3. Ucapan Pengerusi Mesyuarat . Ucapan Penasihat Kelab c.4. c. PENGURUSAN MESYUARAT 9. gunakan penyata yang belum diaudit. Pastikan adanya Penyata Kewangan Tahunan Kelab/Persatuan sekolah yang telah diaudit bagi tahun sebelumnya atau jika tidak.1.4 Bertanggungjawab ke atas Penyata Tahunan yang telah ditandatanganinya itu 32 9.

3. d.4 Laporan birobiro. (Contoh minit mesyuarat jawatankuasa – Lampiran G) 9.6 Halhal lain. (Contoh Minit Mesyuarat Agung – Lampiran E) c. Pengerusi ii. 9. Masa . 9. Membahaskan usulusul yang diterima g.3.2. 9. Membentang dan mengesahkan minit mesyuarat agung yang lalu. Setiausaha iv. Mesyuarat ini juga boleh diadakan kerana: 9. Penolong Setiausaha v.4. Ahli Jawatankuasa (5 – 7 orang) viii. Notis panggilan mesyuarat hendaklah diberi dalam tempoh satu minggu.4.1 Permintaan bertulis 2/3 ahli 9. Mesyuarat ini hendaklah dihadiri oleh Guru Penasihat yang dilantik oleh Pengetua.3.3.1 Ucapan Pengerusi. Hari c.3.2 Mengesahkan minit mesyuarat yang lalu. Naib Pengerusi iii. Ucapan penangguhan 9. 9. Membentangkan laporan tahunan. Penolong Bendahari vii.3 Mesyuarat Jawatankuasa 33 Mesyuarat ini diadakan untuk mengerakkan aktiviti kelab.3 Perkara berbangkit. (Lampiran F) Agenda Mesyuarat hendaklah merakumi perkara berikut: 9.b. Mesyuarat hanya boleh dijalankan sekiranya cukup korum (2/3 daripada ahli jawatankuasa).2 Membentang dan mengesahkan minit mesyuarat yang lalu 9.3.4 Membincangkan hal projek (Lampiran H) a.2 Mesyuarat Agung Luar Biasa Mesyuarat Agung Luar Biasa/Tergempar boleh diadakan dengan kehendak sebahagian ahli atau Ahli Jawatankuasa bagi membincangkan satu agenda sahaja. Pemilihan Ahli Jawatankuasa i. 9. Bendahari vi. Membentangkan dan mengesahkan laporan kewangan e.4.2.2 Pengerusi memikirkan perlunya mesyuarat diadakan.3 Perkaraperkara berbangkit 9. Tarikh b.1 Ucapan Pengerusi 9. Notis hendaklah disiarkan dua minggu sebelum diadakan. Pemilihan dua orang juru audit f.4 Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Projek Agenda Mesyuarat 9.5 Laporan kewangan. 9.4.

5 Melantik ahli jawatankuasa projek 9.4.2 Bilbil pembelian. 34 10.d.3.6 Senarai ahli jawatankuasa dan guru penasihat 10.3 Perlembagaan kelab 10.2 Fail Pengerusi 10.4 Minit mesyuarat 10.6 Tugastugas ahli jawatankuasa projek 9.4.2 Senarai ahli jawatankuasa dan senarai penasihat 10.2.3.2. Tempat 9.4.2.1 Penyata kirakira kewangan kelab 10.3 Fail Setiausaha 10.7 Laporan Mingguan (Lampiran J) 10.1 Maklumat ahli 10.7 Kewangan projek 9.3.3.4.4 Perlembagaan kelab 10.5 Maklumat ahli 10. Contoh Rujukan Fail: SMKPj1/07/KPA/2003( ) .4.3 Bukubuku panduan kelab 10.3.3.4.8 Halhal lain.1 Minit mesyuarat 10.2.2 Suratsurat berkaitan kelab 10.4 Fail Kewangan (Bendahari) 10.3.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->