SEJARAH DAN PERKEMBANGAN BAHASA MELAYU

Asal Usul Bahasa Melayu
Asal usul perkataan Melayu masih belum dapat disahkan oleh sejarawan. Bagaimanapun terdapat beberapa bukti sejarah yang cuba mengaitkan asal-usul bahasa Melayu, seperti mana berikut: 1. Catatan orang China yang menyatakan bahawa sebuah kerajaan Mo-lo-yeu mempersembahkan hasil bumi kepada raja China sekitar 644-645 Masihi. Dikatakan orang Mo-lo-yeu mengirimkan Utusan ke negara China untuk mempersembahkan hasil-hasil bumi kepada raja China. 2. Ada yang mempercayai kerajaan Mo-lo-yeu berpusat di daerah Jambi, Sumatera , daripada sebatang sungai yang deras alirannya, iitu Sungai Melayu. 3. Satu lagi catatan orang China ialah catatan rahib Buddha bernama I-Tsing yang menggunakan kata malo-yu tentang dua buah kerajaan yang dilawatinya sekitar 675 Masihi. 4. Dalam bahasa Jawa Kuno, perkataan ``Mlayu'' bermaksud berlari atau mengembara. Hal ini boleh dipadankan dengan orang Indo-Melayu (Austonesia) yang bergerak dari Yunan. Asal Usul Bangsa Melayu Dipercayai berasal daripada golongan Austronesia di Yunan. Kumpulan pertama dikenali sebagai Melayu Proto. Berpindah ke Asia Tenggara pada Zaman Batu Baru (2500 Sebelum Masihi) Keturunannya Orang Asli di Semenanjung Malaysia, Dayak di Sarawak dan Batak di Sumatera. Kumpulan kedua dikenali sebagai Melayu Deutro Berpindah ke Asia Tenggara pada Zaman Logam kira-kira 1500 Sebelum Massihi. Keturunannya orang Melayu di Malaysia Dikatakan lebih bijak dan dan mahir daripada Melayu Proto. Bijak dalam bidang astronomi, pelayaran dan bercucuk tanam. Bilangan lebih banyak daripada Melayu Proto. Menduduki kawasan pantai dan lembah di Asia Tenggara.

Orang ini, kumpulan pertama dan kedua, dikenali sebagai Austronesia. Bahasa-bahasa yang terdapat di Nusantara sekarang berpunca daripada bahasa Austronesia ini.

Nik Safiah Karim menerangkan bahawa bahasa Austronesia ialah satu rumpun bahasa dalam filum bahasa Austris bersama-sama dengan rumpun bahasa Austroasia dan Tibet-China (rujuk carta alir di atas). Bahasa Melayu termasuk dalam bahasa-bahasa Golongan Sumatera bersama-sama dengan bahasa-bahasa Acheh, Batak, Minangkabau, Nias, Lampung dan Orang Laut.

Perkembangan Bahasa Melayu Ahli bahasa membahagikan perkembangan bahasa Melayu kepada tiga tahap utama iaitu:

  

Bahasa Melayu Kuno, Bahasa Melayu Klasik dan Bahasa Melayu Moden. Bahasa Melayu Kuno Merupakan keluarga bahasa Nusantara Kegemilangannya dari abad ke-7 hingga abad ke-13 pada zaman kerajaan Sriwijaya, sebagai lingua franca dan bahasa pentadbiran. Penuturnya di Semenanjung, Kepulauan Riau dan Sumatera. Ia menjadi lingua franca dan sebagai bahasa pentadbiran kerana:

  

Bersifat sederhana dan mudah menerima pengaruh luar. Tidak terikat kepada perbezaan susun lapis masyarakat Mempunyai sistem yang lebih mudah berbanding dengan bahasa Jawa. Banyak dipengaruhi oleh sistem bahasa Sanskrit. Bahasa Sanskrit kemudian dikenal pasti menyumbang kepada pengkayaan kosa kata dan ciri-ciri keilmuaan (kesarjanaan) Bahasa Melayu. Bahasa Melayu mudah dipengaruhi Sanskrit kerana:

  

Pengaruh agama Hindu Bahasa Sanskrit terletak dalam kelas bangsawan, dan dikatakan mempunyai hierarki yang tinggi. Sifat bahasa Melayu yang mudah dilentur mengikut keadaan dan keperluan. Bahasa Melayu kuno pada batu-batu bersurat abad ke-7 yang ditulis dengan huruf Pallawa:

   

Batu bersurat di Kedukan Bukit, Palembang (683 M) Batu bersurat di Talang Ruwo, dekat Palembang (684 M) Batu bersurat di Kota Kampur, Pulau Bangka (686 M) Batu bersurat di Karang Brahi, Meringin, daerah Hulu Jambi (686 M) Bahasa Melayu kuno pada batu bersurat di Gandasuli, Jawa Tengah (832 M) ditulis dalam huruf Nagiri. Ciri-ciri bahasa Melayu kuno:

   

Penuh dengan kata-kata pinjaman Sanskrit Susunan ayat bersifat Melayu Bunyi b ialah w dalam Melayu kuno (Contoh: bulan - wulan) bunyi e pepet tidak wujud (Contoh dengan - dngan atau dangan)

struktur ayat dan tulisan. Acheh (1380)   masih memakai abjad India buat pertama kalinya terdapat penggunaan kata-kata Arab seperti kalimat nabi.ialah mar. Batu bersurat di Minye Tujuh. dh. Syamsuddin al-Sumaterani.    Awalan ber.dalam Melayu kuno (contoh: berlepas-marlapas) Awalan di. Selepas itu. h(Contoh: sukhatshitta) Huruf h hilang dalam bahasa moden (Contoh: semua-samuha.ialah ni. Ketiga-tiga batu bersurat ini merupakan bukti catatan terakhir perkembangan bahasa Melayu kerana selepas abad ke-14. th. Syeikh Nuruddin al-Raniri dan Abdul Rauf al-Singkel.dalam bahasa Melayu kuno (Contoh: diperbuat -niparwuat) Ada bunyi konsonan yang diaspirasikan seperti bh. bahasa Melayu mengalami banyak perubahan dari segi kosa kata. kh. batu bersurat di Pagar Ruyung. bahasanya berbeza sedikit daripada bahasa batu bersurat abad ke-7. muncul kesusasteraan Melayu dalam bentuk tulisan. ph. batu bersurat di Kuala Berang. Terengganu (1303-1387)   ditulis dalam tulisan Jawi membuktikan tulisan Arab telah telah digunakan dalam bahasa Melayu pada abad itu. Terdapat tiga batu bersurat yang penting: a. Bahasa Melayu Klasik Kegemilangannya boleh dibahagikan kepada tiga zaman penting:    Zaman kerajaan Melaka Zaman kerajaab Acheh Zaman kerajaan Johor-Riau Antara tokoh-tokoh penulis yang penting ialah Hamzah Fansuri. b. . Allah dan rahmat c. Minangkabau (1356)    ditulis dalam huruf India mengandungi prosa melayu kuno dan beberapa baris sajakm Sanskrit. saya:sahaya) Peralihan Bahasa Melayu Kuno Ke Bahasa Melayu Klasik Peralihan ini dikaitkan dengan pengaruh agama Islam yang semakin mantap di Asia Tenggara pada abad ke13.

banyak ayat pasif menggunakan bahasa istana kosa kata klasik: ratna mutu manikam. Hasil karangan Munsyi Abdullah dianggap sebagai permulaan zaman bahasa Melayu moden. Perkataan bahasa melayu belum ada yang dapat menepati maksud semantik bahasa asing. Sebelum penjajahan Beritish. Semasa Malaysia mencapai kemerdekaan. sahaya. Tiada perkataan dalam bahasa Melayu dan keperluan memebrikan nama am atau khsusu kepada benda. masyghul (bersedih) banyak menggunakan perdu perkataan (kata pangkal ayat): sebermula. alkisah. hatta.Misalnya matematik menggantikan ilmu hisab. Perkataan asing sesuai dan kelihatan lebih bergaya berbanding bahasa Melayu sedia ada yang mungkin sudah lapuk. British merubah dasar menjadikan bahasa Inggeris sebagai pengantar dalam sistem pendidikan. c. d. adapun. bahasa Melayu mencapai kedudukan yang tinggi. Terdapat unsur-unsur asing dalam bahasa Melayu. berulang. Laporan Razak 1956 mencadangkan bahasa Melayu sebagai pengantar dalam sistem pendidikan negara. Kegemaran menggunakan bahasa asing. kesusasteraan. berbelit-belit. dan bahasa pengantar di pusat pendidikan Islam. ayat songsang banyak menggunakan partikel ``pun'' dan `'lah'' Bahasa Melayu Moden Bermula pada abad ke-19. berfungsi sebagai bahasa perantaraan. Perlembagaan Persekutuan Perkara 152 menetapkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Akta Bahasa Kebangsaan 1963/1967 menetapkan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi negara. . atau kerana sikap mengaggungkan bahasa asing . perkara (fenomena) b. edan kesmaran (mabuk asmara). a.Ciri-ciri bahasa klasik:        ayat: panjang. Unsur-unsur Asing Dalam Bahasa Melayu Peminjaman usur-unsur bahasa (terutamanya perkataan) bahasa asing merupakan kelaziman. pentadbiran. Selepas Perang Dunia Kedua.

memang terdapat pinjaman daripada bahasa-bahasa Arab. mualaf darab. isyarat. tafahus. syamsiah. ghalib.Peminjaman unsur asing oleh bahasa Melayu dapat dilihat dari segi peminjaman: a. bunyi-bunyi c. peluru meriam) d. peminjaman dialek Igmpar (dialek Pulau Pinang).Indonesia . syarak. Inggeris dan sanskrit. kadi. kosa kata seperti perkataan. terdapat bunyi-bunyi seperti dalam jadual di bawah. peminjaman pemerian (kapal selam. Daripada bahasa Arab dan Parsi terpahat pula. khas. bonus) b. dan peribahasa asing. swadaya. Bunyi /sy/ yang dipinjam daripada bahasa Sanskrit diperteguh dengan meminjamnya daripada bahasa Arab dan Parsi pula.Inggeris Bunyi-bunyi Asing Daripada bunyi-bunyi yang ada dalam bahasa Melayu. Jenis-jenis peminjaman a. dan e. kapal terbang. istilah. swalayan dan swasenyawa. peminjaman tulen (matematik. darurat. tafsir. Bunyi /sy/ /kh/ /gh/ /f/ /dh/ Contoh Perkataan syarikat. ghazal.Arab . struktur ayat. fitrah. peminjaman berpindah (vokal/vowel) Susur galur peminjaman kata-kata adalah seperti berikut: Sanskrit . huruf atau sistem tulisan b. maghrib fakir. peminjaman kuno (purnama) f. bakhil. tarikh ghairah. Daripada bahasa Sanskrit. haid (bunyi ini dilambangkan dengna huruf d) . fardu. khadam. peminjaman kacukan (kasut but) c. swasta. imbuhan d. e. isyak khabar. kita dapati bunyi seperti /sy/ dan /sw/ seperti dala perkataan syurga.

iaitu bahasa Sanskrit. anti-Yahudi prokerajaan. fokus. televisyen. seniman. zaman. dan Inggeris-Eropah. tatasusila swasta. selasa. swalayan ekabahasa. bimormal abadai. hartawan biduanita seniwati. hadis (disebut sebagai `s') qari.. vakum. kusyen zip. novel. staf vaksin. Arab-Parsi. Sumber Jenis Imbuhan mahapratataawalan Sanskrit swaekadwipanca-man akhiran -wan -nita -wati Awalan bi-i Arab-Parsi Akhiran -wi -iah -in -ah -at antiInggeris-Eropah Awalan propoliautoImbuhan Contoh Perkataan maharaja. sofa lif. angkasawati binomial. akhiri duniawi ilmiah hadirin ustazah hadirat antibiotik. furqan Daripada bahasa Inggeris (atau bahasa-bahasa Eropah lain) bahasa Melayu telah meminjam bunyi-bunyi seperti berikut (lihat jadual): Bunyi /f/ /v/ /sy/ /z/ Imbuhan Asing Bahasa Melayu juga telah meminjam imbuhan asing daripada tiga sumber bahasa. budiman karyawan. kafe. pancalogam. prauniversiti tatacara. prasangka. qadim./z/ /th/ /q/ zalim. zon. televisyen syampu. mahaguru. syif. pro-Amerika poliklinik autonomi. Lihat jadual di bawah. isnin. insani. ekanada dwibahasa pancaindera. mahasiswa prakata. gazet Contoh Perkataan . biadab. ekafungsi. Imbuhan yang dipinjam terdiri daripada awalan dan akhiran. swadaya. wazir sabit. autograf fasa. dozen. misal. tatarakyat.

Variasi bahasa ii dikenali sebagai dialek. Minangkabau. sarjan. demokrasi. Dialek kawasan Bahasa Melayu termasuk dalam golongan Sumatera bersama-sama dengan bahsa Batak. nepotisme. jawa. komputer. tenis. opera. aiskrim. lesen. reformasi. doktor. Keadaan ini berlaku kerana perbezaan alat sebutan seperti kecacatan atau tabiat penyebutan kerana pengaruh rakan atau seisi keluarga. Merupakan variasi bahasa apabila variasi bahasa itu masih difahami oleh oleh pengguna dalams esuatau masyarakat bahasa walaupun ada pembahagian geografi . teknologi. suprakelas klinikal. radio. Kalimantan dan sebagainya. Acheh. di mana ada kemahuan di situ ada jalan (where there's a will there's a way). bas. DINAMIKA BAHASA MELAYU Variasi Bahasa Berikut adalah beberapa istilah yang mewujudkan variasi atau kepelbagaian bahasa Melayu. kosa kata dan tatabahasa. lori. saman. ia . Nias. warden. merupakan kelainan penggunaan bahasa pada peringkat individu. Cabang Nusantara mempunyai 200 hingga 300 bahasa dalam 16 golongan seperti Filipina. nasionalisme Kosa kata: lokap. Pinjaman Nahu Kopula/kata pemeri: Ialah dan adalah (is) Pinjaman Peribahasa: Beban kerja (work load).subsupraAkhiran Pengaruh Bahasa Inggeris Aspek Pinjaman -al -isme subgolongan. Lampung dan Orang Laut. cabang Nusantara. Variasi bahasa yang berkaitan dengan pengguna dalam sesuatu kawasan. komen. Walaupun namanya berbeza. praktikal idealisme. hitam putih (black and white). Variasi bahasa yang khusus berkaitan dengan individu. elaun. kritikal. kelas. subbidang supranasional. motokar. sains. Sumatera. polis. notis. ulat buku (book worm). Umumnya bahasa Melayu merangkumi Bahasa Malaysia di Malaysia. Variasi bahasa Dialek Kepelbahagaian bahasa yang ditentukan oleh faktor teknikal bahasa iaitu sebutan. bulan madu (honey moon). Idiolek Perbezaan paling ketara ialah dari segi sebutan dan lagu sebutan. Bahasa Melayu di Brunei dan Singapura. Dikaitkan dengan rumpun banasa Austronesia. Bahasa Indonesia di Indonesia.

Dikaitkan dari segi penggunaan. dialek sosial. dialek kawasan atau loghat. bahasa Melayu secara umumnya dapat dibahagikan kepada tiga jenis variasi. Dialek sosial Oleh itu.merupakan dialek bagi bahasa Melayu. orang akanmenggunakan bahasa-bahasa yang formal. dalam majlis rasmi. iaitu bahasa mungkinberbeza mengikut kumpulan sosial dan situasi yang digunakan. Varisi-variasi ini yangbrkiatand enan dialek sosial. Perhubungan antara ketiga-tiganya dapat digambaran melalui skema rajah yang berikut: . dikatakan sebagai dialek sosial. iaitu idiolek. Misalnya.

bahasa basahan. Contoh bahasa formal . Contoh bahasa tak formal .Berdasarkan konteks yang umum. bahasa pasar. bahasa dialek dan sebagainya. . bahasa kasar. pengunaan bahasa dapat dibahagikan kepada bahasa formal dan tak formal. bahasa slanga.Bahasa Baku dan Bahasa Diraja atau Bahasa Istana.Bahasa mesra. bahasa halus.

nahu dan sebagainya. Ragam Bahasa Bebas dan Bahasa Terkawal Ragam Bahasa Bebas Ayat yang tidak gramatis. intonasi. tidak baku. pilihan perkataan. Za'aba menggelar bahasa ini sebagai bahasa cakap mulut. I dah warning you banyak kali. Contoh: You ni betullah degil sangat. pakwe. tetapi awak masih hendak ke sana. Saya telah berkali-kali memberi amaran supaya jangan pergi ke tempat itu. Tidak mementingkan aspek sebutan. iaitu tidak memeningkan sebutan.Bahasa formal dan bahasa tak formal dapat dibezakan dengan membandingkan ragam bahasa bebas dan bahasa terkawal. Ragam Bahasa Mesra dan Bahasa Formal Ragam Bahasa Mesra Menggunakan ragam bahasa bebas. Bahasa Terkawal Ayat yang gramatis Mementingkan aspek-aspek sebutanm intonasi. struktur ayat. pilihan perkataan. Terdapat tiga jenis perbezaan antara bahasa baku dengan bahasa basahan. intonasi. struktur ayat dan tatabahasa. Bahasa Basahan Juga disebut sebagai bahasa kolokial. Contoh: Awak sangat degil. Ciri-ciri lain: a. dan tatabahasa. iaitu: (a) perkataan berbeza untuk makna yang serupa Bahasa Baku mengapa bagaimana sedang kenapa macam mana tengah Bahasa Basahan Ragam Bahasa Formal . pilihan kata. Penggunaan gelaran yang tidak lengkap Bahasa Slanga Bahasa tidak rasmi. Menggunakan kata-kata remaja seperti brader. mengancam. danragam bahasa mesra dan bahasa formal. boring. Merupakan bahasa pertuturan harian dalam konteks tidak rasmi. sekeh. tapi you masih hendak ke tempat tu. Dianggap lebih rendah tarafnya daripada bahasa standard.

contoh: banyak cantik. bonda dan nenda. Tidak gramatis dengan mengabaikan hukum DM dan penggunaan penjodoh bilangan. Bahasa Halus Bahasa halus wujud kerana pertimbanag terhadap orang yang dilawan bertutur. berbulan madu. adinda. contoh: dia punya barang. ayahanda.(b) bentuk kependekan Bahasa Baku hendak tidak sudah (c) perubahan bunyi Bahasa Baku ambil kecil pula Bahasa Pasar Bahasa kacukan antara bahasa Melayu dengan bahasa-bahasa bukan Melayu Pelat penyebutan dipengaruhi oleh pelat bahasa ibunda penutur. Kata ganti nama diri merupakan ciri-ciri yang penting. Berikut diturunkan beberapa contoh: Bahasa Basahan kencing berak mengandung/bunting Bahasa Halus Buang air kecil Buang air besar Berbadan dua ambik kecik pulak Bahasa Basahan nak tak dah Bahasa Basahan . Kerap menggunakan perkataan `punya' . Kedudukan. kekanda. seperti penggunaan anakanda. Bahasa halus juga ada kalanya digunakan dalam surat menyurat apabila kata-kata yang bersopan digunakan. berbadan dua. pangkat. apa punya budak. Bahasa kiasan dan peribahasa digunakan dengan meluas untuk menyatakan sesuatu secara halus atau tidak berterus terang. umur dan keakraban orang yang dilawan bertutur mempengaruhi pemilihan perkataan dan kataganti nama. Contoh: Pengunaan Gua menggantikan saya (ganti diri orang pertama) dan `lu' (ganti diri nama kedua). Menggunakan banyaks ebagai kata penguat. Contoh: Buang air besar.

kerana adakalanya bahasa yang dianggap kasar di kawasan tertentu dianggap gurauan atau bahasa cakap mulut di kawasan yang lain. Dialek variasi daripada sesuatu bahasa tertentu dan dituturkan oleh sekumpulan masyarakat bahasa tersebut.kubur Bahasa Kasar makam Bahasa yang dhamburkan dengan mengikut perasaan. tak berotak dan sebagainya. c. Bagaimanapun. perbesar (dialek Kedah) dan besarkan (dialek Johor). jika ditujukan kepada manusia juga tergolong dalam bahasa kasar. Kata-kata esat ialah contoh bahasa kasar seperti bangang. tetapi dianggap biasa di Melaka. Dialek ditentukan oleh fakor geografi dan sosial. (d) Kosa kata Contoh: bewoh (dialek Kelantan bermaksud kenduri) (e) kata ganti diri Contoh ambo (dialek Kelantan bermaksud saya) Hang (dialek utara bermaksud kamu) Laras Bahasa . b Gaya lagu bahasa Contoh: Dialek Perak biasanya mempunyai sebutan yang lebih laju daripada Negeri Sembilan.dan -kan. Tatabahasa Contoh: penggunaaan imbuhan per. Dialek berbeza dari segi: a. Misalnya perkataan celaka diaggap kesat di Selangor. Ada pihak yang mengatakan perkataan jantan dan betina. bodoh. kesannya kepada orang lain adalah subjektif. Sebutan Contoh: Perkataan ``air'' disebut dalam pelbagai dialek seperti ayaq. ayo.

matematik dan sebagainya.Dikaitkan dengan kesesuaian dengan bidang dan situasi bahasa atau konteks pengucapan. Jika lisan. Tiga Dimensi Laras (Halliday) merujuk kepada bidang yang diperkatakan seperti biologi. enidikan. Contohnya. JIka wacana merupaan wacana ilmiah. maka ragam ayat pasif banyak digunakan untuk memberikn fokus Tajuk wacana kepada perkara yang dibincangkan. Laras juga dipengaruhi oleh tatabahasa. penutur. dan panjang pendek ayat akanmenghasilkan laras yangberbeza. sama ada ia merupakan wacana syarahan Cara penyampaian atau ucapan. jika wacana merupakan ulasan selariperlawanan bola sepak . peserta dan tujuan. ayat bias dan ayat songsang. suka. khutbah dan upacara. Laras dipengaruhi oleh latar. perbahasan dan khutbah atau doa? JIka tulisan sama ada ia esei. memorandum atau iklan? Gaya penyampaian mengimbangi sama ada suatu ucapan berkenaan disampaikan dalam situasi formal atau tak formal. laporan. rragam ayat aktif dengan ayat tunggal yang pendek-pendek banyak digunakan supaya sesuai dengan tempo perlawanan bola sepak berkenaan. . iitu tajuk wacana. Terdapat tokoh bahasa yang membahagikan laras kepada beberapa bahagian lagi. Sebaliknya. Bidang-bidang ini menentukan kosa kata dan istilah serta jenis ayat dan ragam ayat yang digunakan. laras bahasa doa. Sama ada wacana berkenaan disampaiakns ecara lisan atau tulisan. Misalnya Halliday melihat laras daripada tiga dimensi. cara penyampaian. surat rasmi atau surat peribadi. perubatan. dan gaya penyampaian. Conoth: Ayat aktif dan ayat pasif. Laras bahasa boleh ditakrifkan sebagai ciri-ciri khusus penggunaan bahasa mengikut bidangs esuatu wacana digunakan.

) Laras biasa ialah laras bahasa yang yang digunakan unuk khalayak umum tentang pelbagai bidang seperti bidang hiburan (laporan sukan. Laras biasa ialah laras khusu yang digunakan untuk masyarakat umum seeprti bidang hiburan (laporan suskan. ringkas dan padat. berita sukan). Laras bahasa biasa terbahagi kepada formal dan tak formal. laporan. maklumat dan pemujukan (rencana. pengetahuand an penerangan (syarahan. ucapan. predikat. adakah ucapan itu disampaiakn dalam majlis yang formal yang dihadiri oleh orangorang kenamaan atau dif-dif? Jenis dan Ciri Laras Bahasa Laas bahasa dapat digolongkan kepada dua golongan besar. berita sukan). . Gayat ayat sederahana. kurang kata pinjaman. objek. contohny: Di larang memijak rumput. Struktur ayat mudah. Laras khusus pula merujuk kepada kegunaan untuk khalayak khusus seperti ahli-ahli atau peminat dalam bidang tertentu dan pelajar-pelajar (rencana. iaitu laras biasa dan laras khusus. Laras Bahasa Biasa Formal/Rasmi Digunakan dalam majlis rasmi. . pengetahuan dan peneranagn (syarahan. Laras Bahasa Perniagaan Tak Formal Berlaku proses pengguguran dalam ayat-ayat yang diucapkan sama ada pengguguran subjek. encana) dan maklumat dan pemujukan (rencana.Misalnya. iklam). rencana). iklan). buku). surat kiriman dan sebagainya. tiada istilah teknikal. Pembeza utama yang membezakan antara laras biasa dengan laras khsus ialah: kosa kata tatabahasa gaya Laras Bahasa Biasa Tidak melibatkan bidang tertentu. mudah difahami.

Dalam penulisan ilmiah. Contohnya ialah fotosintesis. peribahasa. Laras Bahasa Undang-Undang Tiada gambar.Mempengaruhi penguna untuk membentuk tanggapan tertentu . ilustrasi dansebagainya. dan biasanya perlu dihafal. habeas corpusdan sebagainya. Bersifat teknikal. atau mengubah sikap dan melakukan tindkan. Percuma Satu (f) Mesra: Keutamaan Kami Adalah Pelanggan. Laras bahasa media . misalnya penulisan thesis. nota kaki di bawah muka surat atau nota hujungan di penghujung setiap bab. Digunakan dalam iklan. graf. grafik. Iklan dapat dihasilkan dengan beberapa cara seperti berikut: (a) slogan: Kami Ada Cara (b) Kaedah Pernyataan: Rumah Untuk Dijual/Disewa (c) Perkaitan Konsep: Artis X dengan Tilam Jenama Y (D) Perisytihran: Waja dengan Aksesori Lengkap (e) Kaedah Umpan: Beli Satu. (g) Bandingan: Bateri X Lebih Berkuasa dan Tahan Lama (h) Gesaan: Cepat! Cepat! Datanglah Beramai-ramai (i) Pertanyaan: Sakit Pinggang? Sapulah Dengan Minyak Angin Z. mempunyai istilah sendiri seperti Argumantum ad baculum. tender. teknologi. laporan dan sebagainya . matematik dan sebagainya yang terletak dalam ruang lingkup pendidikan. simili. pendebungaan dan sebagainya. penulis perlu mengikut fornmati tertentu seperti perlu ada cattan bibiliografi (rujukan). Menggunaka istilah-istilah yang khusus kepada bidang. mengawan. metafora. pecutan. lukisan. komunikasi. Laras Bahasa Akademik Meliputi pelbagai bidang seperti sains. kiasan dan sebagainya. disokong pula oleh gambar.

Tiga ciri penting yang harus ada dalam berita akhbar yang baikialah. e. baasa yang digunakan mudah. menggunakan petikan. dan sebagainya haruslah dielakkan. isi tulisan mestilah tepat. ilusi. dramatik dan puitis. pengulangan.Berita sebagai satu wacana mempunyais truktur teks yang tersnediri. kedua. Laras Bahasa Agama Mengandungi istilah agama daripada bahasa Arab Struktur ayatnya banyak dipengaruhi struktur bahasa Arab Diselitkan dengan petikan daripada al-Quran dan hadis. ambiguiti dan sebagainya. maka bahasa akhbar haruslah sesuai dengan bahasa kegunaan orangr amai. peribahasa. mementingkan penyusunan. kiasan. kisan. simile. mengandungi beberapa klaausa. iklan. gaya tulisan yang jelas danketuiga. personifikasi. istilah teknik. pertama. dialog. perbandingan. Ayat yang panjang. menggunakan bahas tersirat: perlambangan. Laras Bahasa Sastera Memperlihatkan gaya bahasa yang menarik dan kreatif. Wartawan atau pengarang akhbar menggunakan bahasa untuk menjelaskan sesuatu menurut cara yang paling mudah diterima sesuai dengan selera sebilanganbesar pemvbaca akhbar. surat peribadi Ucapan syarahan . d. dan lain pula daripada struktur teks esei dan karya ilmiah. Bahasanya boleh dalam bentuk naratif. puitis dan hidup. deskriptif. metafora. preskriptif. bunga-bunga bahasadan sebagainya. terdapat penyimpangan tatabahasa atau manipulasi bahasa. metafora.: monolog. Beberapa ciri bahasa sastera: a kreatif dan imaginatif: kabur mesej b. laporan. Kesimpulan: Golongan laras Hiburan Biasa Pengetahuan Maklumat Khalayak Umum Bidang Situasi Contoh Bahan Berita. Oleh sebab akhbar diterbitkan untuk orang ramai. pemilihan kata c. laind aripada struktur teks cereka.

rencana matematik. Oleh kerana sifatnya yang lengkap wacana mempunyai tubuh teks seperti berikut: a. biologi. 5. kata. Retorik menjadi komponen yang penting bagi wacana. ucapan. ekonomi. peta dan statistik. kesatuan fikiran yang utuh. tubuh . 7. pertuturan.Majlis Acara majlis umum Doa. Fizik. Tingkat-tingkat fonem. Tesis. graf. aartikel.isi. miring. logik. munasabah. Lukisan Kejuruteraan dan sebagainya. percakapan' ii. 4 Semua perkara yang melibatkan bahasa ialah wacana. sama ada dalam bentuk lisan (seperti pidato. Bagaimanapun kebolehan menguasai bidang-bidang ini hanya menjamin kebolehan menggunakan sistem dan peraturan-peraturan tatabahasa sahaja. manakala wacana merupakan peringkat fungsi. khutbah) atau tulisan (seperti surat. garis tebal) c. keseluruhan tutur yang merupakan suatu kesatuan. Ia dapat digambarkan seperti berikut: . frasa. binaan serta konstruksinya. tebal. Kimiz. 3. usur-unsur paralinguistik (tanda bacaan. dan lain-lain. penutup d. Fonologi merupakan kajian mengenai fonem sebagai unit bahasa. dan ayat merupakan peringkat bentuk. berkesan. morfem. jadual. 2. cerpen). Kamus Dewan mentakrifkan wacana sebagai: i. Wacana ialah satu unit bahasa yag lengkap . Ia melebihi tingkat ayat. Sintaksis pula mengkaji ayat sebagai unit bahasa.Upacara/. cetakan 6. khutbah Acara majlis rasmi Rencana. novel. menarik. pendahuluan b. fizik. Doa-khutbah Khusus Teknikal Ilmiah Khalayak Umum undang-unang. kimia. Wacana 1. klausa.

bertujuan untuk menyampaikan sesuatu maksud atau tujuan dengan lebih berkesan. sebagai penyimpul kata berhampiran dengan. umpama. seperti. dengan kata lain. sebagai. deskriptif (pengambaran). sesuai dengan. pastilah. Tambahan 2. sebab itu. Contoh 5. sebenarnya. pertama. lama-kelamaan. bersebelahan dengan. lagi. Bandingan 10. apabila. tambahan pula. semasa. bagai. yakni. ketika. pada mulanya. sewajarnya. . lambat-laun. tentulah. selepas itu. akhirnya. tambahan lagi. bertentangan dengan. fasal. seterusnya. Rumusan 6. Penyataan semula 4. contohnya. Retorik Seni pemakaian bahasa dalam tulisan atau ucapan dikenali sebagai retorik. Wacana mempunyai penanda. Urutan 3. selepas. jadi. macam. rumusannya. di samping. Pengesahan Contoh dan. seperti yang diterangkan. dengan itu. namun begitu. sungguhpun. seperti juga. bertentangan dengan. tetapi. juga dikenali sebagai penanda wacana. sama juga dengan. ibarat. sebagai kesimpulan.8. kemudian. kedua. kesimpulannya. 9. sememangnya. sesungguhnya. Pertentangan 11. kemudian daripada itu. oleh itu. iaitu. Sebab dan kesan 9. akhir kata. Wcana boleh ditulis dalam pelbagai bentukpenulisan. serupa dengan. akhirnya. eksposisi (pendedahan) atau penghujahan. lantaran. walau bagaimanapun. laksana. iaitu sama ada naratif (pemerian). serta. seterusnya. justeru itu. bak kata. kemudian. Waktu 8. Tempat 7. selanjutnya. Fungsi 1. sebaliknya.

contoh kiasan dan sebagainya. dengan berasakan fakta atau penulis ada kalanya menggunakan manabukti yang konkrit. -Kebenaran tidak berasaskan emosi sahaja. penguasaan corak dan bentuk penulisan.Menggunakan -Cara ini sesuai digunakan menentang. -Kebenaran yang hendak menerangkan sesuatu hal. atau berbentuk propaganda. penyampaian pemikiran secara teratur dan sistematik 4. Eksposisi . induktif atau analogi. Naratif Deskriptif .Mendedahkan sesuatu isu. pandangan. Menggunakan kiasan atau perbandingan untuk menunjukkan persamaan atau perbezaan anttara dua perkara atau senario.Dalam penulisan pemujukan.Penulis menggambarkan peristiwa. . Retorik dikembangkan dengan empat cara. Penghujahan . menyookong atau menunjukjkan sikap pemerhatian dan untuk menjelaskan berkecuali. Secara umumnya. Sama ada untuk memujuk atau mempengaruhi orang. retorik adalah alat-alat dalam penulisan untuk mempengaruhi. maka wacana yang terhasil merupakan manifestasi ynag dipengaruhi oleh khalayak wacana berkenaan. menggunakan pancainderanya. laporan aktiviti. sejarah sesuatu. penulisan boleh dibuat dengan teknik induktif atau deduktif atau analogi. dan pendirian orang ramai. penguasaan tatabahsa 2. perkara. minit mesyuarat atau ceramah syarahan yang menerangkan sesuatu. Mengemukakan satu pernyataan yang umum dan dituruti oleh fakta dan maklumat yang khusus. cadangan. iaitu naratif(penceritaan). . proses. kemahiran retorik melibatkan: 1.Cara penulis menunjukkan kebenaran pendapat sama ada . Disamping itu struktur wacana pula dipengaruhi oleh niat dan hasrat wacana. sikap. . penggunaan pelbagai ragam bahasa 3. ataupenghujahan. Di samping itu. Induktif Deduktif Analogi Mengemukakan fakta dan maklumat yangberbentuk khsusu dan kemudian membuat kesimpulan atau rumusan. penyampaian ideologi. deskriptif (pemerian). mana teknik sama ada deduktif. di samping perasaan hati dan pandangannya. atau ditunjukkan mestilh Di tahap yang lebih halus.Menerangkan atau memerikan sesuatu. eksposisi (pendedahan).Gaya naratif boleh ditemui pada laporan akhbar. pengamatannya untuk konsep.

pangkat. 4. Lihat contoh berikut: Pak Mak Tok Digunakan untuk orang lelaki yangs ama sebaya dengan ayah kendiri. junjung kasih. Digunakan untuk orang lelaki yang tidak setua ayah kendiri dan juga tidak semua kendiri. Antara ungkapan berkenaan ialah patik. 5. dan keakraban hubungan. Bahasa halus mengikut Asmah Haji Omar ``disamakan dengan pendidikan yang penuh dengan adab tata tertib.. umur. penulis boleh menggunakan teknikteknik induktif. bersiram. Kata dan ungkapan bertatasusila banyak digunakan dalam keadaan biasa. 3. bahasa Melayu mempunyai sistem sapaan dan panggilan yang tersendiri. termasuk di dalamnya ialah laras bahasa istana. drama dan sebagainya. 6.Dengan cara deksriptif ini. rujukan hormat dan ganti nama. Digunakan untuk orang perempuan yang tidak setua emak kendiri dan juga tidak semuda kendiri. Abang Kakak .Pengalaman seseorang. Kehalusan budi bahasa dalam memakai atau menggunakan bahasa atau kesopanan ketika menggunakan bahasa. Dalam kesantunan berbahasa. 2.'' Kesantunan berbahasa juga dikaitkan dengan penggunaan bahasa halus. deduktif atau analogi. Kesantunan berbahasa mempunyai ciri-ciri yang tertentu. tuanku. 9. Penggunaan kosa kata dan ganti nama diberi perhatian khusus agar sesuai dengan kedudukan. 8. Pemilihan kata dan ungkapan cuma bergantung kepada kedudukan. bersemayam. berangkat. watak-watak dalam novel. umur dan keakraban hubungan. 7. Kesantunan Berbahasa 1. Digunaka utnuk orang perempuan yang kira-kira sebaya dengan emak kendiri Digunakan untuk orang lelaki atau prempuan yang kira-kira sebaya dengan datuk atau nenek kendiri. pangkat. bercemar duli dan sebagainya. Sistem sapaan dan panggilan ini melibatkan penggabungan gelaran. . Cara sapaan lisan/bertulis menurut bahasa Melayu dengan sopan santun supaya tidak dianggap sebagai biadab atau tidak berbudi bahasa.

Pak Cik. Cik . Pak Ngah. Jenama kekeluargaan ikatan perkahwinan Diwakili oleh kata menantu. 11. 13.boleh digunakan untuk orang lelaki yag lebih tinggi pangkatnya. manakala Encik untuk lelaki sahaja. Profesor dan Syed. Mak Cik. Doktor. Gelaran Pergaulan Tak Bersahaja (Formal) Tuan . Gelaran Pergaulan Bebas Biasanya Cik digunakan untuk perempuan yang belum berkahwin. Pak Lang. Bang Cik dan Kak Cik. Kak Ngah. mentua dan ipar. mak ngah ipar dan sebagainya. Contoh: abang ipar.untuk perempuan sahaj ayang pangkatnya lebih tinggi daripada kendiri. Profesor dan sebagainya.digunakan untuk perempuan sahaja dalam konteks yang sama dengan penggunaan gelaran saudara. (Pak Mentua. dan orang lelaki bergelar Haji. Jenama kekeluargaan terbahagi kepada: 12.digunakan untuk orang lelaki atau perempuan yang seumur dengankendiri atau lebih muda. Kak Long. Mak Njang. Gelaran Pak atau Mak ketika berkomunikasi ditambah dengan Cik. Mak Su. daripada kendiri seperti Encik Ahmad atau Cik Ahmad. Ipar digunakan untuk merujuk kepada ahli-ahli dalam keluarga suami atau isteri selain menantu danmentua. Tetuan . Saudara .digunakan untuk lelaki yang lebih tinggi pangkatnya daripada kendiri. kak ipar. Saudari . adik ipar mak long ipar. Encik. Jenama kekeluargaan pertalian darah (Pak Long. Ngah dan Cik seperti Bang Long.Adik Digunakan untuk orang lelaki atau permepuan yang lebih muda daripada kendiri. menjadi Mak Cik atau Pak Cik i. dan hubungannya belum rapat dewngan kendiri atau digunakan dalam rujukan kepada ahli-ahli dalam mesyuarat. Pak Su.hanya digunakan dalam surat rasmi yang ditujukan kepada para pemilik atau pentadbir syarikat perniagaan (termausk syarikat guaman) seperti: Tetuan . Mak Long. ii. Mak Ngah. Bang Ngah. Gabungan nama kekeluargaan asas (Abang (bang) dan Kak dengan jenama kekeluargaan pertalian darah hanya terbatas kepada Long. Puan .perbahasan dan sebagainya. Mak Lang. Pak Njang. 10. dan perempuan yang mempunyai gelaran Doktor. Mak Mentua dan Tok Mentua).

Megat danPuteri (Perak).w. Pangeran dan Dayangku (Brunei Darussalam). . Nik) . Mak Wan. Gelaran Warisan Contoh Raja (Perak. seperti syed atau sayid bagi lelaki dan Syarifahbagi perempuan. Pangeran Anak. 16. Raja Haji Osman . Teuku dan Teungku (Aceh). Sesetengah pihak mengatakan bahawa gelaran Syarif. Datuk Amar). Engku. Datuk Paduka. Datin Paduka (gelaran yang dikurniakan oleh kerajaan negeri Selangor).Pak Haji (b) Pergaulan Tak Bersahaja (kecuali saudara) + Keagamaan. . Nik (Kelantan). Toh Puan (isteri kepada datuk di Terengganu) Pendeta Za'aba (gelaran kurniaan yahng diberikan oleh pertubuhan seperti Kongres Bahasa Melayu Ketiga (1956).Tuan Haji (c) Kekeluargaan + warisan (hanya Ungku. Syekh dan Siti juga tergolong ke dalam gelaran jenis ini.Pak Ungku. Kedah. Selangor). Pangeran. Bhd. Pahang. Datuk Setia). Wan (Kelantan.Tan Sri Prof. Wan. Gelaran Bapa Kemerdekaan kepada Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj. Puan Sri. .) 14. Sidi. Terengganu). (d) Pergaulan Tak Bersahaja + Keagamaan + Warisan (hanya Nik). 15. Pangeran Muda (Brunei Darussalam) Tengku(Kelantan. Gelaran keturunan orang-orang besar.Syarikat Sinaran Sdn. Tan (di Kedah) dan Tun (Terengganu) Gelaran warisan kepada keturunan Nabi Muhammad s. Datuk (Satuk Patingi. Terengganu). . Datu (Sabah). Tun. Gabungan Gelaran (a) kekeluargaan + keagamaan. Abang (Sarawak). Sutan (Minangkabau). Toh Puan. Gelaran Kurniaan.Awangku. Gelaran warisan daripada keturunan yang berasal dari luar Malaysia seperti Raden (Jawa). Daeng (Bugis). Datuk (Datuk Seri. Mak Ungku. Pak Nik.Raja Haji (f) Kurniaan Kerajaan + Akademik/Ikhtisas + Warisan + Keagamaan.a. Contoh: Tuan Haji Nik (e) Warisan (Kecuali Nik) + Keagamaan.

Timbalan Perdana Menteri. Toh Puan Yang mempunyai gelaran kurniaan kerajaan (selain Tun dan Toh Puan) atau/dan gelaran ikhtisas yang formal Ketua Hakim Negara Ketua Polis Negara Hakim. Raja. Menteri Besar. Rujukan Hormat Orang Yang Disapa Yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong Rujukan Hormat Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Sultan. Tengku Ampuan. Ahli Parlimen. Ahli Dewan Undangan Negeri (wakil rakyat) Wakil Rakyat yang mempunyai gelaran Tengku atau Raja Tun.17. Sultanah. Duli Yang Maha Mulia Raja Permaisuri Balu Raja Raja Muda atau Tengku Mahkota Kerabat Diraja Karib Bergelar warisan Perdana Menteri. Ketua Menteri Menteri. Kadi Mufti dan pemimpin Islam Ketua jabatan tanpa gelaran Yang Maha Mulia Duli Yang Teramat Mulia atau Yang Teramat Mulia Yang Amat Mulia Yang Mulia Yang Amat Berhormat Yang Berhormat Yang Berhormat Mulia Yang Amat Berbahagia Yang Berbahagia Yang Amat Arif Yang Amat Setia Yang Arif Sahibul Samahah Yang Berusaha .

setiap suku kata ditandai vokal yang mendahului atau mengikuti konsonan. • Fonem . Dua jenis alat pertuturan iaitu: a.Fonem-fonem bahasa diberi lambang tulisan berupa huruf.Bidang kajian kata dari segi pembentukan. jenis dan aspek-aspek berkaitan kata.1 FONOLOGI Sistem Bahasa Melayu Pengenalan 1. Penggolongan Bunyi Bahasa Alat-alat Pertuturan Manusia . . Titik Artikulasi . • Huruf . Konsep Bunyi. .Setiap alat mempunyai fungsi tertentu sebagai alat pertuturan. 2.Kajian yang merangkumi penggunaan kata berpandukan makna. • Semantik .Dalam abjad Romawi terdapat 26 lambang iaitu 21 konsonan dan lima fonem vokal. Sistem Bahasa Melayu terdiri daripada binaan ayat. frasa dan bunyi bahasa.Kajian tentang ayat yang merangkumi pembentukan. terdapat 11 pola suku kata. • Fonologi .Bidang kajian bunyi-bunyi bahasa dan lambang-lambang.Dalam ejaan.Bunyi sebutan dalam sistem Bahasa Melayu. • Suku Kata Dalam Bahasa Melayu . Huruf merupakan lambang dalam sistem bunyi bahasa yang membentuk parkataan dalam tulisan.Unit bunyi bahasa terkecil dan dapat membezakan makna kata. sintaksis dan semantik. Kedatangan Arab melahirkan tulisan Jawi. Fonologi Satu bidang kajian atau ilmu cabang bahasa yang mengkaji bunyi-bunyi bahasa serta lambang-lambang yang ada pada setiap bunyi bagi sesuatu bahasa. • Morfologi . jenis dan golongan serta kajian tentang ayat. • Sintaksis .Dalam Bahasa Melayu. Fonem diwujudkan bagi kemudahan huraian sistem bunyi. Fonem. Sistem Tulisan Bahasa Melayu Dipercayai Bahasa Melayu ditulis dengan tulisan Kawi dan Rencong. Kedatangan Barat menyebabkan tulisan Rumi terhasil.3. Huruf dan Suku Kata • Konsep Bunyi . Sistem Bahasa Melayu merangkumi empat bidang iaitu fonologi. Artikulator b.0 SISTEM BAHASA MELAYU 3. morfologi.

Vokal didahului oleh bunyi "hentian glotis". b. b. Bunyi batuk. b. Sifat-sifat Vokal a. Bibir berkeadaan neuteral semasa menghasilkan bunyi vokal ini. . iaitu bahasa dan bukan bahasa iaitu gerak tubuh. Terdapat 3 jenis bunyi bahasa iaitu vokal. konsonan dan bunyi diftong. halangan atau geseran semasa vokal dihasilkan. Terdapat 8 bunyi vokal iaitu 6 vokal asli dan 2 vokal pinjaman. Vokal membentuk suku kata dan kata. Awal Tengah Akhir Terbuka Akhir Tertutup e e/kor Belas Sate Telek . c. Bunyi vokal dihasilkan tanpa halangan . Bunyi bukan bahasa dihasilkan oleh alat-alat pertuturan tetapi mesej yang ingin disampaikan tidak difahami sepenuhnya.Bunyi-bunyi Bahasa a. Vokal depan ( i. a ) adalah pada suku kata. pita suara akan bergetar. Bunyi bahasa terhasil daripada alat-alat pertuturan manusia. b. c. Tiada sebarang sekatan. c. pergerakan tangan. Vokal umumnya bersuara. Alat-alat pertuturan manusia menghasilkan dua jenis bunyi.contoh. e. berderham. sekatan ataupun sisihan pada arus ugara yang dikeluarkan oleh paru-paru. ε. Kedudukan Vokal Dalam Bahasa Melayu a. Vokal a.

] .Bagi kata ganda. Ada 18 konsonan asli dan 9 konsonan pinjaman. Tanda Kurung [( )] .wacana hasil himpunan ayat-ayat. i.Berahir sesuatu ayat / ayat penyata.ia merangkumi pembentukan kata serta proses pembinaan ayat.] .Bunyi letupan (Plosif) .tatabahasa sebahagian daripada kajian bahasa. e. Konsonan a. b.Digunakan selepas ayat penyata diikuti ayat lain yang berkaitan. b. Tanda Sempang [-] . .Hadir di akhir ayat bagi menunjukkan rasa hairan.Wujud unsur selitan dalam ayat.Fungsi sebagai unsur kaitan dua ayat. d.\.] .Menunjukan bahagian yang dilafazkan atau cakap ajuk. Konsonan asli terdiri daripada. marah.Hadir di akhir ayat.::Pengenalan::. Merupakan lambang-lambang dalam penulisan bahasa untuk memperjelaskan maksud. e. Ketika dihasilkan. Tanda Koma Bertindih [.penggolongan kata . Tatabahasa . a.tatabahasa melibatkan pembentukan kata. .Sisihan (Lateral) . . . Tanda Petik [" "] . .bentuk kata ada kaitan dengan Morfologi.i i/bu Bilah Kali Saling a a/yam Malu Saya Botak Cara Menghasilkan Bunyi Bahasa A. frasa. . h. Bunyi konsonan dihasilkan oleh alat pertuturan manusia dengan membuat sekatan.binaan kata ialah kata-kata dalam fungsi dan peranan dalam ayat.Sengauan (Nasal) .bunyi bahasa adalah unsur-unsur pembentukan kata.Bunyi separuh vokal (Geluncuran) Tanda Baca Tanda baca digunakan dalam sistem ejaan Rumi Bahasa Melayu. c. Tanda Titik Bertindih [:] . d. g. . Tanda Soal [?] .Terdapat pengguguran sesuatu unsur ayat. tekak dan hidung. Konsonan adalah bunyi-bunyi selain bunyi-bunyi vokal. Tanda Titik [. . Tanda Koma [.proses menjeniskan perkataan berdasarkan bentuk dan fungsi perkataan dalam golongan yang sama. .Bunyi letusan (Afrikat) . c.Getaran (Tril) . . Tanda Seru [!] . halangan ataupun geseran. f. .::Latar Belakang Tatabahasa::. menyindir. sakit. klausa dan ayat. udara dari paru-paru akan menghasilkan sekatan di rongga mulut.Geseran (Frikatif) .

. . . Klausa tidak mempunyai tanda baca yang lengkap mahupun intonasi yang .bidang ilmu bahsa yang melibatkan kajian proses pembinaan ayat. struktur dan binaan ayat.walaupun unit terkecil tetapi tidak dapat dikategorikan dalam unit nahu. Morfologi .unit asas terkecil yang menjalankan tugas nahu. `Predikat' adalah bahagian yang terdiri daripada frasa yang berfungsi sebagai penerang subjek. . .::Bahagian Tatabahasa::. .binaan ayat-ayat yang dihasilkan oleh alat-alat pertuturan manusia dan menjadi unti bahasa yang bermakna. .unit terkecil yang mempunyai maksud atau tugas ialah morfem.struktur kata . .sintaksis mengkaji bentuk.ayat boleh terbentuk daripada beberapa perkataan yang mempunyai makna lengkap. .sintaksis ialah bidang ilmu bahasa yang mengkaji proses pembinaan ayat. Ini termasuk kaedah penyusunan perkataan dalam membentuk sesuatu ayat. c.::Definisi Tatabahasa::.ayat mempunyai subjek dan prediket. iaitu morfem bebas (iaitu kata tanpa imbuhan) dan moefem terikat (iaitu terdiri daripada bentuk-bentuk imbuhan). b. Sintaksis .Morfem ada dua jenis. . a.bidang tatabahasa berkaitan dengan aspek kata. perkataan berkawan mempunyai dua morfem iaitu kata dasar "kawan" dan awalan "ber-".. Konsep Morfem . Sesuatu perkataan terbentuk daripada satu morfem atau lebih. .contoh. . . Bahasa  Fonem  Morfem  Kata  Frasa  Klausa  Ayat Tatabahasa  Morfem  Kata  Frasa  Klausa  Ayat . `Subjek' dalam ayat ialah konstituen yang menjadi judul dan unsur yang diterangkan.::Perbandingan Bahasa dan Tatabahasa::. . dari segi struktur dan pembentukan kata serta penggolongan kata.::Konsep Asas Sintaksis::. .Klausa merupakan satu unit gabungan perkataan yang mengandungi subjek dan prediket serta konstituen kepada ayat.merupakan pengetahuan tentang pembentukan kata dan proses penyusunan kata dalam ayat.frasa ialah susunan yang mengandungi sekurang-kurangnya satu atau dua perkataan yang berpotensi uuntuk dikembangkan menjadi lebih perkataan.tatabahasa Bahasa Melayu meliputi bidang kajian Morfologi dan sintaksis.

3.Morfologi merupakan bidang tatabahasa yang berkaitan aspek bahasa dan kata termasuk struktur dan pembentukan kata.binaan kata merupakan kata-kata yang digolongkan berdasarkan peranan masing-masing dalam sesuatu ayat. . .::Pengenalan::.::Konsp Perkataan::. Kata Terbitan . penggandaan atau pemajukan sesuatu kata. . . . . . penggandaan atau pemajukan. Kata Tunggal . b. dan struktur kata.kata yang terbentuk daripada proses pengimbuhan.dalam Bahasa Melayu.terdapat 2 morfem iaitu 'morfem bebas' dan 'morfem terikat'. .::Morfologi::. .terdapat 4 bentuk kata dalam Bahasa Melayu.sempurna.kata daripada sebarang golongan yang tiada imbuhan.::Bentuk Kata::.::Kata Dasar::.1 MORFOLOGI . penggolongan kata. .dikenali juga sebagai 'kata pokok' yang merupakan kata yang menjadi asas bagi kata terbitan.::Konsep Morfem::.morfem ialah unit tatabahasa terkecil dan fungsi nahu. .contoh: arus (akar kata) + sungai (morfem bebas) = Arus sungai . .bentuk kata ialah unit tatabahasa yang berbentuk tunggal dan terbentuk daripada pengimbuhan.2. . a. unit terkecil dipanggil Morfem. Kebanyakan daripada kata dasar menerima imbuhan daripada morfem bebas.kata akar atau akar kata ialah bentuk morfem terikat yang perlu bergabung dengan morfem lain untuk membentuk kata. . morfologi melibatkan tiga perkara iaitu proses pembentukan kata. .::Definisi Morfologi::. .

ini akan menimbulkan kata-kata baru dan menambahkan perbendaharaan kata. **kata nama khas . institusi. **Kata ganti nama .terhasil apabila dua kata dasar atau lebih membawa makna tertentu. .diri orang b.fonologi.contoh : cinta.hidup . .tak hidup (benda mati dan tidak hidup sifatnya seperti nama negeri. . . sebahagian kata dasar atau gandaan berentak. 'kata nama am' dan 'kata ganti nama'.terdapat 4 kategori iaitu. .contoh : Pelajar. . terdiri daripada nama orang. sama ada seluruh kata dasar atau sebahagian kata dasar (Penggandaan penuh dan penggandaan separa).::Pengimbuhan::.manusia .diri tanya . . .::Proses Pembentukan Kata::.bentuk kata yang dihasilkan dengan mengulangi kata dasar. . . sintaksis dan semantik. Kata Ganda .) **kata nama am .proses menggandakan kata dasar sama ada secara penuh atau seluruh kata dasar. a.Melibatkan awalan. mimpi.bukan manusia (haiwan. larutan.terdapat 29 kata majmuk yang telah mantap dan dieja. . nama tempat dan nama benda.kata ganti nama tunjuk . akhiran. namun berfungsi sebagai satu unit. pemajmukan. d. Kata Nama . organisasi.perkataan digolongkan dalam golongan-golongan tertentu berdasarkan struktur.kata nama terdiri daripada 'kata nama khas'.::Golongan Kata::.satu proses penghasilan kata dalam Bahasa Melayu melelui proses pengimbuhan. .::Pemajmukan::. rumah. Kata Kerja . bangsa.unsur penting dalam binaan nama. . dan pengakroniman. apitan dan sisipan.kata nama am kongkrit (Kebendaan) . morfem.c.::Penggandaan::. . tumbuh-tumbuhan) .kata ganti nama diri . .kata nama am abstrak (Bukan kebendaan) .dieja secara terpisah. .penggabungan dua kata dasaratau lebih untuk menghasilkan satu bentuk kata. Kata Majmuk . penggandaan.

Bujur 7.jarak .cara . pemeri.hadir dalam frasa.Baik. . Inci 8. Kata Tugas . Kata Kerja .Rasa.Berpelengkap . Jauh 4.kata tugas untuk kata seru. Jahat 3.::Pola-pola Ayat Dasar::. .2. sendi nama dan pangkal ayat. hubung.Aktif _ Pasif c.aspek penting seperti konsep frasa dan klausa. . Dsb d.Transitif .ukuran . Nanti 5. frasa dan klausa adalah penting. Sukar 2.sifat .warna .merangkumi kata-kata dasar yang menjadi unsur utama dalam binaan frasa kerja. .CM. . Merah 6.waktu .Biru. Bau.bentuk . Penggolongan kata Adjektif 1. Dengar. perintah.ayat dasar merupakan ayat inti yang dapat mengalami peluasan. 3. bilangan.::Definisi Sintaksis::.::Ayat::.Binaan ayat mempunyai subjekdan predikat. pembenar. Gembira 9.Sekarang. . Kata Adjektif . penguat. klausa atau ayat. penggolongan kata serta pembentukan dan pembinaan ayat.Tak Transitif . arah. .pancaindera . .Dekat.perasaan .. .::Pengenalan::. .sintaksis ialah bidang yang mengkaji hukum atau rumus tatabahasa. .Bulat. penegas.2 SINTAKSIS .Suka.ayat adalah unit pengucapan yang terletak di peringkat susunan yang paling tinggi. bantu. nafi.Mudah.juga dikenali sebagai kata sifat yang merupakan perkataan unsur inti dalam sesuatu binaan frasa adjektif.sintaksis ialah bidang ilmu bahasa berkaitan dengan proses pembinaan ayat.dalam Bahasa Melayu terdapat 4 jenis pola iaitu.dalam dinaan ayat. .Tak Berpelengkap . . tanya.

Frasa Nama (FN) .Ayat silaan .fungsi klausa sebagai konstituen kepada ayat. .contoh : "Budak --> Budak sekolah --> Seorang budak sekolah". Frasa Kerja (FK) . . Frasa Sendi Nama (FS) . .aktif transitif . Frasa Adjektif (FA) .::Frasa::.ayat pasif dengan kata nama ganti .::Jenis-jenis Ayat::.ayat pasif dengan kata kerja. Ayat perintah . Frasa Nama + Frasa Sendi Nama (FN+FS) .klausa merupakan unit gabungan perkataan yang mengandungi subjek dan predikat.terdiri daripada satu sendi nama dan satu frasa sebagai pelengkap. . .terdiri daripada satu perkataan atau beberapa binaan dalam satu ayat.Frasa ialah satu unit tatbahasa berdasrkan kata susunan yang mengandungi satu atau dua perkataan yang berpotensi untuk diluaskan menjadi dua perkataan atau lebih. Jenis-jenis Ayat 1. . .tardapat 4 jenis frasa iaitu : a.Ayat suruhan . c. terdiri daripada ayat aktif transitif dan ayat aktif tak transitif.Ayat larangan . a. a.::Ragam Ayat::. . b.jenis-jenis klausa terdiri daripada. .ayat pasif dengan perkataan "Kena" .::Jenis-jenis Frasa::.ayat aktif ialah yang menggunakan kata kerja aktif. d. .ayat permintaan . klausa bebas (utama) b.::Klausa::. . .sebagai panduan. Ayat Aktif .merangkumi ayat aktif dan ayat pasif. .susunan perkataan terdiri daripada satu atau beberapa perkataan yang mengandungi kata sifar (Ajdektif). klausa terikat (tak bebas) .terdiri daripada kata kerja tak transitif. Frasa Nama + Frasa Nama (FN+FN) b.aktif tak transitif Ayat Pasif . Frasa Nama + Frasa Adjektif (FN+FS) d. Frasa Nama + Frasa Kerja (KN+FK) c.ayat aktif boleh dipasifkan. Ayat penyata 2.a.

Komplemen .beberapa konsep dipelajari seperti sinonim. homonim. mengkaji makna kata dalam bahasa tertentu. ayat tunggal.ia boleh dibahagikan kepada beberapa ayat seperti. dan polisim. hiponim. antonim. Ayat seruan 4. Ayat tanya . Makna Perkataan . . .::Peribahasa::.ayat tunggal terdiri daripada satu subjek (inti) dan satu predikat (cerita) sahaja.Majmuk Campuran 3.terdapat beberapa pola ayat seperti ayat pasif.::Bentuk Ayat::. .Homograf . satu cabang linguistik.semantik ialah makna kata.Pancangan . ayat majmuk dan sebagainya. .Antonim . a. .Hiponim .ayat tunggal merupakan ayat dasar.::Definisi Semantik::.ayat tunggal mengandungi satu klausa bebas.Pancangan Keterangan . .::Pengenalan::. .::Semantik::.terdapat hubungan semantik antara satu perkataan dengan perkataan bahasa lain atau perkaitan beberapa jenis perkataan.ayat majmuk atau ayat kompleks merupakan gabungan dua atau lebih ayat tunggal dalam satu ayat.Homofon . dan faktor-faktor yang mempengaruhi. .Gabungan . b. . Ayat Tunggal . .terdapat pelbagai ragam dan bentuk ayat-ayat dasar / ayat mudah / ayat inti.Polisim . Ayat Majmuk . .3 SEMANTIK . . . .::Perkaitan Makna Perkataan::.bidang kajian bahasa yang mengkaji maksud dan makna kata.Pancangan Relatif . dikaitkan dengan masyarakat. .::Makna Perkataan::.3.homonim .

b. .bahasa yang menggunakan kata-kata berkias dalam perkataan sesuatu maksud.perumpamaan ialah kata-kata kiasan yang membawa perbandingan makna. . . kiasan . c.selalu digunakan didalam penulisan prosa dan puisi. perumpamaan / simile .Bidalan ialah peribahasa yang mempunyai makna selapis sahaja.::Perbandingan::. . b.maksud juga berbeza secara tersurat dan tersirat. . Perumpamaan mempunyai erti dua lapis.bagasa yang memerangkan sesuatu perkara dengan menggunakan benda lain sebagai perbandingan. a.kiasan terbahagi kepada 2 bentuk iaitu. .di dalam perbandingan.masyarakatMElayu kaya dengan pelbagai bentuk kata berbunga yang diwarisi dari tutun-temurun. ibarat. Peribahasa mempunyai falsafah hidup dan nilai moral yang tinggi. Tamsil . e.. Cerita Ibarat dan Cerita Kiasan . perumpamaan pepatah dan bidalan.gabungan bahasa ibarat dengan bahasa kiasan.terdapat dalam perumpamaan. f. simpulan bahasa . . . e. d.kiasan ialah bahasa yang diungkapkan dimana ia dibandingkan dengan yang lain.tamsil ibarat merupakan gabungan bahasa tamsil dan bahasa ibarat dalam bentuk kesatuan kata. kiasan asal .pepatah juga dikenali sebagai perbilangan. Pepatah ialah ungkapan yang merupakan pusaka adat resam masyarakat Melayu.mengandungi pengajaran dan teladan.::Kiasan::. terdapat 5 jenis perbandingan iaitu. .rumusan ialah peribahasa di dalam warisan budaya Melayu. pepatah . c. a. Kiasan Ibarat .kiasan ialah bahasa yang diucapkan tantang sesuatu perkara dibandingkan dengan perkara lain. Ibarat . Tamsil Ibarat .ia berperanan untuk memberi pengajaran dan teladan kepada manusia. rumusan . .Perbandingan terbahagi kepada dua jenis iaitu perbandingan terus terang dan perbandingan tidak terus terang.peribahasa terdiri daripada simpulan bahasa.menggunakan kata perbandingan seperti bak. d.peribahasa sudah sebati dalam masyarakat Melyu dan merupakan warisan yang amat tinggi nilainya.ungkapan atau rangkai kata yang tersimpul dan digunakan dalam keadaan tertentu. umpama. kiasan berpindah . . . . a.kiasan berpindah ini boleh dibahagikan kepada beberapa jenis iaitu.memberi misalan berkias.ia mengandungi unsur-unsur pengajaran. . b. . laksana dan bagai. bidalan .

kiasan melompat .kiasan melarat ..kiasan berbunga .kiasan bersandar .kiasan pemanis .kiasan terus .kiasan berangkap .

Ya. JENIS KT Kata hubung Dan. Hatta istana itu pun siaplah. agak. mengesahkan 2. malahan. kurang. Pakaian seragam pasukan itu amat kemas. Ahmad akan ke sana esok. larangan. Betul. sebermula Kata Bantu  Telah. Aspek – masa 1. sakitnya kakiku ! Amboi. usah. lagi. 2. Indah nian istana bunian. 2. Siapakah majikan kamu ? Itulah rumah idamanku. Kata partikel 1. Adalah rugi sekiranya anda tidak menguasainya. KATA TUGAS  Kata yang bersifat pelbagai jenis (heterogen) – tidak boleh jadi unsur inti bagi frasa-frasa endosentrik (FN/FK/FA)   Hadir dalam ayat. kamilah yang menjaga budak itu. Lambat benar bas itu tiba. 1. Hanya dia sahabat baik saya. Ragam . Dia patut datang bulan lalu. itulah orangnya.Nota Ringkas Kata Tugas Subtajuk Kata Tugas mesti ditanya dalam BM 1 STPM setiap tahun. CONTOH 1. benar  Amat. bahawa. patut. cukup. kerana Kata seru Aduh. sangat Kata penegas  Juga. mesti. 1. arahan.. 2. Maka panglima itu pun diberi persalinan. sungguh. dapat. 2. Aminah mengemas rumah dan ibunya membasuh kain. yang. Sila ambil makanan di sana. Kami juga ingin ke pekan. adapun. nian. betul Kata pangkal ayat Maka. . comelnya bayi itu ! Apakah yang ada dalam kotak itu ? Jangan buang sampah di sini. Pekerja itu sudah pulang. minta. mahu. 1. 2. hanya. sedang. masih  Hendak. Tindakbalas – perintah. paling. 1. Masakan ibunya palingsedap Sungai itu agak dalam. Kanak-kanak itu hendakmakan. tolong Kata pembenar Ya. Depan Belakang bebas 1. 2. Budak yang sedangmembaca itu adik saya Aduh. silaan. makin. lalu. 2. 3. permintaan 1. klausa @ frasa Mendukung sesuatu tugas sintaksis tertentu DEFINISI Hubung 2 binaan ayat AMC AMP Lahirkan perasaan Tanya / soal 1. 2. memang 2. 2. Tolong temankan adik saya. 1. pun.. mungkin Kata penguat  Terlalu. 2.perasaan 1.  Sekali. harap. jua. amboi Kata Tanya ASIBIDIBAM Kata perintah Jangan. cis. Depan ayat 1. betuk. Pakaian seragam pasukan itu kemas amat. benar.

tetapi pemurah orangnya. tunjukkan tempat 1. semua. Kata penekan nya Kata pembenda nya 1. ketigatiga 1.Letaknya dihadapan FN Definisi Contoh tunjukkan tempat 1. KSN Di ke KATA SENDI NAMA . Makanan seimbangadalah baik untuk kesihatan badan Sumbangan besar beliauadalah dari segi peningkatan ekonomi rakyat luar bandar. seratus 1. tetapi hendak bermain sahaja Pak Ali bukan kaya sangat. beberapa 1. 1. masa/waktu 3. belakang atas. tiaptiap 1. Projek itu bukan usaha saya. Bukan (FN / FSN ) 1. 1. 2. pisahan masing-masing. Tak tentu segala. Makanan itu bukan untuk Ratna. 2.. Buku itu ada di atas meja. lah -kah.tidak Tidak (FK / FA) Bukan (FK/FA) pertentangan maklumat Kata pemeri  Ialah  adalah Ialah + FN Adalah + FA Adalah + FSN 1. sisi. Mereka akan ke Kuantan esok. Lajunya ialah 100 km sejam. berguni-guni. Ibunya bekerja di sekolah itu. timur dll. Dua hari lagi. Tentu (kardinal) dua. Kata arah tepi. Ali menunggu emaknya di perhentian . Kata nafi  Bukan   Tidak Bukan. pecahan setengah. selatan. Segala persiapan telah dibuat. Setiap orang dikehendaki mengisi borang penyertaan. Bapanya tidak turun ke sawah hari ini Kenyataan itu tidak benar. Beri penegasan Bukan KN jadi KN 1. 2. 3. Ketiga-tiga orang pesalah itu akan dipenjara. -tah. bawah. Bahasa Melayu ialahsalah satu bahasa yang tergolong dalam keluarga Austronesia. dua per tiga 1. 1. @ arah yang dituju 2. Dia bukan hendak belajar. Lapisan ozon sesungguhnya semakin menipis. Burung-burung itu terbang ke arah 2. saya akan berangkat ke Itali. tunjukkan selatan. Setengah hartanya akan diserahkan kepada rumah anak yatim. himpunan beratus-ratus. Mereka menuju ke tengahpadang. 2. Kata bilangan Hala 1.. 2.

dari

daripada

1.

bas dari pagi ke petang. tunjukkan arah, tempat @ 1. Angin kencang bertiup dari arah waktu/masa selatan. 2. Bola itu ditendang dari penjuru padang. 3. Temoh pembayaran bermula dari pukul sembilan pagi. menyatakan punca bagi 1. Pemain sarkas itu menerima bola manusia/haiwan/benda/unsur daripada beruangnya. mujarad. 2. Dia menjauhkan diri daripada bahaya dadah. 2. sumber / asal kejadian 1. Ukiran itu diperbuat daripada logam. 3. perbandingan / perbezaan 1. Edisi kedua buku itu lebih lengkap daripada edisi pertama. 1. menyatakan sasaran 1. Sila kembalikan borang itu kepada manusia/institusi, haiwan dan kerani pejabat ini. unsur mujarad 2. Sisa makanan itu diberikan kepada kucing. 3. Pastikanlah anak-anak anda tidak terdedah kepada bahaya dadah. 2. menyatakan pecahan 1. Peserta bengkel itu dibahagiakan kepada dua kumpulan. 3. menyatakan perubahan keadaan 1. Suhu badannya meningkat kepada 39ºC 1. Bas kami bertolah pada pukul tujuh pagi. 1. Wang itu ada pada ibu. 1. Layang-layang itu tersangkut pada tiang telefon. 1. Pada pandangan saya, kisah itu hanyalah khayalan. 1. Asrama untuk/bagi penuntutpenuntut Sabah sedang dibina. Hadiah itu untukmu. Tanah seluas dua ekar itu untuk kamu. Rakyat Malaysia mesti bersatu padu demi kestabilan negara. Demi Allah, aku tidak akan mengulangi perbuatan terkutuk itu.

kepada

pada

1. menunjukkan keterangan waktu/tempat 2. ada pada 3. menunjukkan tempat bagi perbuatan sesuatu kata kerja 4. digunakan pada ungkapan

untuk/bagi untuk

1. tunjukkan kegunaan sesuatu menyatakan bahagian yang 1. ditentukan 2. tujuan 1.

demi

unsur penegas

1.

tentang (mengenai)

membawa maksud rujukan1. sesuatu yang tidak tentu/umum @ mujarad 2.

terhadap

seperti/bagai/ umpama/ laksana dengan

sejak/semenjak akan

oleh

hingga/sampai

dalam/antara

Mereka berbincangtentang masalah negara. Kami berbual tentangkejadianrompakan itu. rujukan penyambut tentu 1. Seseorang ketua harus bersikap adil terhadapanak buahnya. (haiwan/manusia/benda) 2. Tawas akan bertindakbalas terhadapkotoran dalam air. perbandingan 1. Pemuda itu berlagak ...orang kaya. 2. Pasangan mempelai itu ...pinang dibelah dua. 1. maksud bersama2/beserta 1. Ayah pergi ke pekan dengan ibu. 2. cara sesuatu dilakukan 1. Dia menyambut tetamu itu dengan hati terbuka. 3. mamakai/menggunakan 1. Ani melukis potret itu dengan cat air. 4. perbandingan yang 1. Warna bajunya sama biru dengan serupa/sama warna bajuku. penanda waktu/masa 1. Hasnah sugul sejak kematian ibunya. merujuk manusia 1. Wanita itu amat rindu akan anaknya. (penggunaannya mesti 2. Anak raja itu berahi akan Tuan Puteri didahului KA emotif Bongsu. ayat pasif (di-.../ter-.../kena1. Kuih itu dibeli olehnya 2. Buku Pelita Bahasa terkarang oleh Za’ba. 3. Pencuri itu kena tangkap oleh polis. membawa maksud sebab 1. Ia mati oleh senjatanya sendiri. (asalnya oleh sebab) boleh guna ”lantaran” membawa maksud perihal 1. Pegawai itu berjaga sampai pagi. peringkat dan had masa, 2. Anak-anaknya belajar hingga waktu @ tempat peringkat universiti berfungsi sebagai kata arah 1. Dalam hal ini, kita semua setuju (tiada ruang/tiada jarak) 2. Tiada perbezaan yang besar antara pendapatnya dengan pendapat saya

Nota Ringkas Kata Kerja
Kata kerja sering menjadi soalan Calon dimestikan mahir tentang subtajuk ini. wajib BM 1 STPM.

Jenis Kata Kerja :

Jenis KK TT Tanpa Pelengkap

Definisi Boleh berdiri sendiri 1. tanpa objek 2.

Contoh Semua orang pulang pada waktu petang. Padi sedang menguning di sawah.

TT Berpelengkap

MESTI ada pelengkap 1. : 2. KN (ber-...3. kan/menjadi/ada FA 4. 5. (1) Objek (FN) (2) Bo pasif (3) KKT aktif : meN-…-kan

Pokok padi Wan Empukberbatangkan emas Ali menjadi guru sandaran. Pak Samad ada sawah di kampung Mereka menetap di Kampung Dusun Lukanya beransur baik

KKT

meN-…-i meN (4) KKT pasif :

1. Murid-murid sedang mendengarceramah. 2. Ceramah sedang didengaroleh murid-murid. 3. Saya telah menjawab surat itu. 4. Surat itu telah saya jawab.

Transformasi drp. Ayat aktif

Imbuhan Kata Kerja :

i (lokatif) Kata Kerja Transitif 1 Objek dan 2 Objek : I OBJEK . Ali membesarkan rumahnya. ..i lokatif 1... 2. 1. Contoh Para peneroka mendirikan rumah secara bergotong-royong....kan dan akhiran . . Ayah membelikan adik buku.mendekati anak muridnya..menaiki bas...kan kausatif 1. PERBEZAAN Kedua-duanya mempunyai maksud yang berbeza. . . .... meN . benefektif 1.i : PERSAMAAN Kedua-duanya membawa maksud kausatif.membesarkan rumah. 2. 2. 2... 3. . meN .. . Dia meyakinkan saya tentang kebenaran cerita itu.. En. Perbuatan pemuda itu memalukankeluarganya.menuruni lurah.. Perbandingan akhiran . kan (benefektif) 2.membaiki motosikal. Aminah menjahitkan adiknya seluar pendek..Jenis Makna Membuat sesuatu 1.

3. Kakak menjahitkan ibu (OT) sehelai baju (OS). . Guru membacakan murid-muridnya (OT) karangan yang terbaik (OS). Hasnah membelikan Asri (OT) sebuah buku (OS). 2. Kami mewarnakan mural itu. 3.1. Saya menyampaikan salam kepada beliau. 2 OBJEK 1. Ibu sedang menidurkan adik. 2.

Calon hanya perlu menilai susunan kedua pilihan jawapan C ( I : pengekodan) dan D ( II : perancangan taraf). II. Oleh itu pilihan jawapan yang mungkin ialah C atau D. STPM 2004 16 Susunan yang betul untuk perancangan bahasa Melayu ialah I pengekodan II perancangan taraf III perancangan dasar IV penilaian hasil dan pemantapan strategi.. IV dan I C III. Tunjukkan catatan yang lebih lama KHAMIS.Menunjukkan catatan terbaru dengan label BM 1 : Teknik Menjawab Soalan. III. Pilihan jawapan IV mestilah merupakan susunan terakhir kerana penilaian merupakan peringka terakhir. I. . A I. I dan IV Kata kunci soalan di atas ialah perkataan susunan. II dan IV D III. 30 JUN 2011 Kaedah Logik Menjawab BM 1 Tahukah anda bahawa terdapat sesetengah soalan BM 1 STPM yang hanya memerlukan pemikiran logik akal untuk menjawabnya ? Saya tunjukkan beberapa soalan sebagai contoh. maka pilihan yang betul ialah pilihan jawapan D. III dan IV B II. II. Memandangkan terdapat perkataan perancangan dalam pilihan jawapan II : perancangan taraf yang merupakan proses yang lebih awal daripada I : pengekodan .

IV Melaksanakan kajian semula terhadap kedudukan bahasa kebangsaan A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV Kata kunci soalan di atas ialah perkataan perancangan. Oleh itu. Perkataan "mempertimbangkan" dalam pilihan II dan perkataan "memilih"dalam pilihan jawapan III menepati makna perancangan iaitu tindakan yang belum dilaksanakan. .STPM 2002 14 Antara yang berikut. Oleh itu jawapan yang betul ialah C. Perancangan mestilah perkara yang belum dilaksanakan. Fikiran mesti tenang ketika menjawab soalan. Yang penting jangan gelabah dan jangan mengalah. Cuba teliti soalan-soalan STPM yang lain untuk melihat soalan-soalan sebegini. yang manakah pernyataan yang menunjukkanperancangan bahasa Melayu pada peringkat pertama? I Melaksanakan rancangan yang disusun II Mempertimbangkan kedudukan bahasa-bahasa lain III Memilih bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Soalan STPM di atas hanyalah contoh untuk menunjukkan terdapat beberapa soalan yang kelihatan sukar sebenarnya mudah untuk dijawab. pilihan jawapan I dan IV semestinya salah kerana mengandungi pekataan "melaksanakan".

STPM 2002 12 Bahasa Melayu mengalami perkembangan awal pada zaman kerajaan . [2] Sukatan pelajaran Bahasa Melayu yang diperkenalkan pada tahun 2000 dan peperiksaannya pada tahun 2001 ialah sukatan pelajaran baru yang menggantikan sukatan pelajaran Bahasa Melayu yang digunakan sejak STPM 1992. 23 MAC 2011 SMK. [6] Setiap soalan diikuti oleh 4 pilihan jawapan A.Calon dikehendaki memilih jawapan yang betul. [5] Jumlah markah penuh bagi kertas ini ialah 60 markah dengan pemberatan 37. 2 atau 3 gabungan jawapan. • ciri-ciri kesantunan bahasa Melayu C Sistem Bahasa Melayu • pelbagai peraturan bahasa. • kepelbagaian dan kesegaran bahasa Melayu sebagai alat perhubungan. D) BENTUK SOALAN D1. BANDAR MAS TEKNIK MENJAWAB BAHASA MELAYU KERTAS 1 (910/1) (A) PENDAHULUAN. [4] Soalan-soalan dalam kertas ini merangkumi soalan : BAHAGIAN Pemahaman • laras akademik/karya sastera/carta dan bentuk-bentuk lain.Markah tidak ditolak sekiranya jawapan calon salah. Markah calon dikira berdasarkan jumlah jawapan yang betul. [3] Kertas 1 mengandungi 60 soalan objektif aneka pilihan.D.RABU.0 TIADA STIMULUS.B.5 . kemudian menandakan jawapan tersebut pada kertas jawapan objektif yang berasingan yang disediakan semasa peperiksaan.C. iaitu : Kertas 1 (910/1) dan Kertas 2 (910/2). A Sejarah dan Perkembangan Bahasa Melayu • latar belakang/asal usul/tahap perkembangan B Dinamika Bahasa Melayu.(fonologi/morfologi/sintaksis) • makna kata/peribahasa (Semantik) [4] Calon dikehendaki menjawab kesemua soalan tersebut (60 soalan) dalam masa 2 jam. [1] Kertas Bahasa Melayu di peringkat Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) terdiri daripada dua kertas.

STPM 2004 13 Pernyataan yang berikut adalah benar tentang bahasa Melayu klasik kecuali A menyerap unsur bahasa Jawa kuno B meminjam beberapa unsur bahasa Arab C mengekalkan pengaruh bahasa Sanskrit D menjadi media penghasilan karya sastera dan penyebaran ilmu D2.0 MEMPUNYAI STIMULUS Stimulus soalan : Carta.2 JADUAL DIIKUTI OLEH SOALAN.gambar rajah.rumus.jadual. Austronesia Tibet-China 11 Padanan yang betul bagi bahasa dalam petak P dan Q ialah A Austroasia Polinesia B Austris Melanesia C Austris Austroasia D Austroasia Mikronesia D2. 2.A Sailendra B Sriwijaya C Majapahit D Bangkahulu STPM 2003 37 Pilih ayat yang menggunakan kata pemeri dengan betul? A Kereta api yang baru tiba itu adalah dari Johor Bahru. C Adalah dimaklumkan bahawa tugasan ini perlu disiapkan dengan segera. STPM 2004 Bahasa Contoh I Arab I Wajah II Cina II Gincu .pola dan stimulus-stimulus lain.1 Carta STPM 2004 Soalan 11 berdasarkan carta di bawah ini.ayat. D Latihan merumus karangan itu adalah bukan untuk semua pelajar dalam kelas ini. B Encik Hashim adalah ketua kumpulan kami yang baru.petikan.pernyataan.

0 SOALAN YANG JAWAPANNYA DALAM BENTUK JADUAL/KENYATAAN STPM 2001 20 Daripada jadual di bawah. Tujuan paparan idea Melanjutkan gagasan Menyatakan pertentangan maklumat A Oleh itu. pilih padanan yang betul antara laras rencana dengan laras akademik A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV D3. yang manakah terdiri daripada kata kerja pasif? . pilih padanan penanda wacana yang sesuai dengan tujuan paparan idea.III Jawa III Bahaya IV Sanskrit IV Tulen 15 Berdasarkan jadual di atas.pilih padanan yang betul antara perkataan pinjaman dengan bahasa sumbernya. Seterusnya C Dengan itu. Namun D Walau bagaimanapun Meskipun demikian STPM 2003 35 Antara perkataan yang berhuruf condong berikut. Justeru B Di samping itu. I II III IV APQSR BPSQR CPSRQ DRQSP STPM 2002 19 Laras rencana Laras akademik I Fakta bersifat khusus Fakta bersifat ilmiah II Bahasanya bersahaja Bahasanya ringkas III Kurang penggunaan istilah Penggunaan istilah teknikal IV Terdapat kepelbagaian idea Idea yang terbatas Berdasarkan jadual di atas.

memakai kasut hitam bertumit tinggi.0 GAMBAR RAJAH/CARTA DIIKUTI OLEH SOALAN STPM 2003 24. Batu Bersurat Tempat Tulisan A Kedukan Bukit Palembang Palava B Talang Tuwo Palembang Nagiri C Gandasuli Jawa Palava D Pagar Ruyong Acheh Nagiri D4. Bahagian yang bertanda X dalam gambar rajah di atas ialah A vokal depan luas B vokal belakang luas C vokal belakang sempit D vokal depan separuh sempit D5.memakai kemeja berlengan panjang.Ramlah terpesona (A) melihat pertunjukan silap mata itu. STPM 2002 21 Petikan di atas menepati retorik A laporan B pemerian C penceritaan D penghujahan . Ramlah cepat-cepat bangun dan dia tersenyum (D) memandang pemuda itu. STPM 2003 23 Daripada jadual yang berikut.bertahi lalat di bawah bibir. bahunya terlanggar (B) oleh pemuda menyebabkan dia terjatuh (C). Ketika keluar dari tempat itu. pilih padanan gelaran yang betul Gelaran Warisan Gelaran Kurniaan Gelaran Ikhtisas A Ungku Datuk Tuan Doktor B Tok Imam Profesor Tan Sri C Megat Puan Sri Tunku D Pangeran Syed Cikgu STPM 2004 12 Pilih padanan yang betul antara batu bersurat dengan tempat dan tulisan.dan beg tangan berjenama Christine de Or.0 PETIKAN DIIKUTI OLEH SOALAN Wanita yang ditemui itu berseluar biru.berambut pendek.memakai kaca mata hitam.berkulit cerah.

sedang STPM 2004 39 Belum pun ada apa-apa keputusan dibuat. masih B mahu. boleh C sedang. Pak Dollah dan isterinya masih di ladang. Kata bantu ragam yang terdapat dalam petikan di atas ialah A telah.STPM 2003 Walaupun hari beransur senja.0. kata ganda yang berhuruf condong membawa maksud A jamak B himpunan C tidak tentu D kepelbagaian D6.Pak Mail telah bertindak dengan sendiri Berdasarkan petikan di atas. Pasangan itu sedang rancak memetik hasil tanamannya. Mereka mahu menjual buah-buahan yang dipetik itu di pasar malam. Bagi pasangan itu. mahu D masih. PERNYATAAN/HURAIAN DIIKUTI OLEH SOALAN 31 “Kesesuaian dua huruf vokal membentuk dua suku kata pada kata dasar. iaitu pasangan antara huruf vokal pada suku kata praakhir dengan suku kata akhir tertutup” STPM 2002 Pernyataan di atas merujuk kepada A susunan vokal B keselarasan vokal C penyesuaian dua huruf vokal D penggabungan dua huruf vokal STPM 2003 • Belakang lidah diangkat setinggi mungkin ke arah lelangit lembut tanpa menyentuhnya • Lelangit lembut diangkat • Bibir dibundarkan 27 Pernyataan di atas adalah tentang cara penghasilan bunyi . sebahagian daripada buah-buahan itu boleh disedekahkan kepada jiran mereka.

0 AYAT DIIKUTI OLEH SOALAN STPM 2002 Berjaya juga akhirnya pendaki gunung Everest itu 43 Ayat di atas A tidak boleh dipasifkan B mengalami proses pengguguran C mengalami proses penyongsangan D boleh menggugurkan unsur keterangan STPM 2003 49. bahagian yang berhuruf condong dikenali sebagai A frasa keterangan B klausa tak bebas C klausa utama D klausa bebas STPM 2004 Motosikal Jaguh kepunyaan anak Tuan Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Dato‟ Sriwijaya telah melanggar seekor anak kambing jantan di hadapan Masjid al-Rahman pada hari Ahad yang lalu. • Udara dikeluarkan dari paru-paru terus melalui rongga hidung • Pita suara digetarkan 25 Pernyataan di atas menunjukkan cara-cara mengeluarkan bunyi konsonan A sengauan gusi bersuara B sengauan dua bibir bersuara C sengauan lelangit keras bersuara D sengauan lelangit lembut bersuara D7. • Lelangit lembut dalam keadaan biasa. .A vokal tengah B vokal depan luas C vokal depan sempit D vokal belakang sempit STPM 2004 • Depan lidah dirapatkan ke lelangit keras. Hormatilah Rukunegara kita kalau mahu menjadi rakyat yang setia Dalam ayat di atas.

D Budak itu bangun lalu meninggalkan adiknya yang sedang menangis. STPM 2003 Objek + kata ganti nama tunjuk + X + kata kerja pasif 42 X dalam rumus di atas boleh diisi dengan kata ganti diri A orang ketiga sahaja B orang kedua sahaja C orang pertama sahaja D orang pertama dan kedua STPM 2003 Kata Bantu aspek + kata penguat + kata adjektif 5 Antara yang berikut. yang manakah ayat yang mengandungi binaan frasa seperti di atas? A Kesihatan Puan Tan sudah baik sungguh.0 RUMUS DIIKUTI OLEH SOALAN Ayat 1 Subjek Predikat Kata kerja kata komplemen subjek predikat STPM 2002 42 Antara ayat yang berikut.yang manakah yang menepati rumus di atas? A Dia mengendalikan program itu untuk ketua jabatannya. B Kain yang dipakainya halus bagai sutera. C Pengetua menjelaskan bahawa murid itu sakit tenat di rumahnya. C Peluang kenaikan pangkat Encik Haris sudah amat cerah D Bilangan penonton yang menyaksikan perlawanan itu agak kecil sekali .49 Predikat bagi ayat di atas ialah A melanggar seekor anak kambing jantan B telah melanggar seekor anak kambing jantan C melanggar seekor anak kambing jantan di hadapan Masjid al-Rahman D melanggar seekor anak kambing jantan di hadapan Masjid al-Rahman pada hari Ahad yang lalu D8. B Budak kecil itu menjerit-jerit ketika saya tiba di rumahnya.

2 (gariskan kunci jawapan (kata/frasa/klausa) Contoh : A Semasa bunyi dihasilkan. Baca setiap petikan dengan teliti. udara yang keluar dari paru-paru mengalami sekatan di rongga mulut. 9. Gariskan kata kunci atau isi-isi penting semasa membaca petikan agar dapat memudahkan proses menjawab soalan-soalan susulan yang dikemukakan. Pastikan ruangan yang ditandakan itu betul. 3. Baca dan fahami semua pilihan jawapan dan lakukan perkara yang sama seperti no. 5. Baca arahan soalan dengan teliti sebelum mula menjawab. Pastikan kertas soalan tersebut lengkap dan mengandungi 60 soalan. Calon hendaklah menjawab kesemua 60 soalan mengikut had masa yang ditetapkan iaitu 2 jam. Ingat. 6. Baca dan fahami dengan teliti carta/kenyataan/petikan atau stimulusstimulus lain dan soalan.(E) STRATEGI MENJAWAB 1. Pilih jawapan yang paling tepat dan tandakan jawapan itu dengan betul pada kertas jawapan objektif yang berasingan. B Semasa bunyi vokal dihasilkan. 8. (F) CARA MENJAWAB (LANGKAH DEMI LANGKAH) 1. (fahami setiap patah kata) 2. Untuk memahami kehendak soalan.udara yang keluar dari paru-paru mengalami sempitan di rongga mulut. Jumlah markah calon secara keseluruhannya dikira berdasarkan jumlah jawapan yang telah ditandakan/dijawab dengan betul pada kertas jawapan objektif. kemudian baca 4 pilihan jawapan yang diberikan. Calon juga seharusnya dapat memahami petikan/karya sastera/carta dengan baik. 2. 3. tiada pemotongan markah bagi soalan yang salah. Contoh : Antara yang berikut. D Semasa bunyi dihasilkan. yang manakah benar tentang bunyi vokal? Skop/pengetahuan : Definisi/ciri-ciri bunyi vokal. C Semasa bunyi dihasilkan. gariskan kunci soalan (kata/frasa/klausa) dan tentukan skopnya. 10. . Bahagikan masa untuk menjawabnya dan jangan berlengah-lengah apabila menjawab mana-mana bahagian yang tertentu yang dianggap sukar. Jangan tinggalkan mana-mana soalan tanpa dijawab kerana tindakan ini amat merugikan calon. 7. Calon dinasihatkan agar berhati-hati semasa memilih jawapan aneka pilihan atau pilihan pecahan yang diberikan.tiada getaran pada pita suara. Kepantasan membaca serta kemahiran membahagikan masa sangat penting SEMASA menjawab soalan-soalan yang dikemukakan. udara yang keluar dari paru-paru keluar berterusan melalui rongga tekak dan rongga mulut. 4.

III. II. II dan IV . I. [G] KAEDAH MENJAWAB SOALAN 2 ATAU TIGA GABUNGAN JAWAPAN. yang manakah kata tunggal? I Jejari II Rujukan III Kelmarin IV Kosmopolitan A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV STPM 2002 50 Antara yang berikut. 7.4. 5. contohnya. STPM 2004 32 Antara yang berikut. sekiranya masih keliru. Setelah melalui semua proses di atas. Untuk tidak membuang masa. Ulang langkah 1 hingga 4 untuk soalan-soalan yang ditinggalkan. ayat manakah yang mengandungi subjek kata kerja yang berfungsi sebagai kata nama? I Masakan ibu enak sekali II Bederma satu amalan mulia III Membuang masa adalah tabiat buruk IV Penggunaan dadah mengancam keselamatan negara A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV G2.0 : Kaedah penyingkiran. Peruntukkan masa lebih kurang 5 minit untuk menyemak semula pilihan jawapan yang ditanda pada kertas jawapan objektif untuk memastikan bahawa semua 60 soalan telah calon jawab. IV dan I C III. pindah kepada soalan yang lain 6. III dan IV B II.0 : Kaedah Logik. tetapkan pilihan jawapan. contohnya. STPM 2004 16 Susunan yang betul untuk perancangan bahasa Melayu ialah I pengekodan II perancangan taraf III perancangan dasar IV penilaian hasil dan pemantapan strategi A I. G1.

Lazimnya calon kurang yakin atau terkeliru apabila memilih jawapan aneka pilihan yang berbentuk pilihan pecahan mungkin kerana kurang pengetahuan tentang tajuk yang disoal. 2. Calon yang kurang cekap membaca mungkin mengambil masa yang agak lama untuk memahami maklumat yang terkandung dalam ketiga-tiga petikan/karya sastera/carta bagi soalan pemahaman. yang manakah pernyataan yang menunjukkan perancangan bahasa Melayu pada peringkat pertama? I Melaksanakan rancangan yang disusun II Mempertimbangkan kedudukan bahasa-bahasa lain III Memilih bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan IV Melaksanakan kajian semula terhadap kedudukan bahasa kebangsaan A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV (H) KELEMAHAN CALON 1. 9. Bersedia lebih awal dengan latih tubi dari semasa ke semasa. Calon cuai ketika menandakan jawapan terutamanya jika jawapan ditandakan dahulu pada kertas soalan sebelum menandakan pada kertas jawapan objektif. Calon kurang cekap menginterpretasi rangsangan daripada pelbagai bahan yang dikemukakan. Calon mungkin agak lemah dalam penguasaan bahasa sehingga tidak boleh memahami isi-isi tersirat dalam petikan yang diberikan. Calon mungkin lemah dalam bahagian tatabahasa atau fonologi bahasa Melayu. Calon terlalu gopoh apabila menjawab soalan sehingga tidak peka terhadap kehendak soalan sama ada yang positif atau negatif. Alasan yang biasa dikemukakan oleh calon ialah tidak mempunyai masa yang mencukupi. II. 3. 3. Calon gagal untuk menjawab semua soalan. calon dinasihatkan agar dapat mengagihkan masa dengan bijak agar semua soalan dapat dijawab mengikut masa yang ditetapkan. 2. 7. calon sepatutnya cuba untuk menjawab. Tindakan ini amat merugikan kerana walaupun markah tidak dipotong bagi jawapan yang salah. Baca arahan soalan dengan teliti sebelum menandakannya pada kertas jawapan objektif supaya tiada sebarang kesilapan dilakukan. 4. Buat catatan atau nota kecil yang mudah dibawa ke mana-mana untuk dihafal. 5. 4. 8. 6. (I) LANGKAH –LANGKAH MENGATASI KELEMAHAN. Sesetengah calon mungkin meneka jawapan. 1.D III. Baca soalan dengan cermat/teliti dan cuba fahamkan kehendak soalan. Tindakan ini menyebabkan calon memilih jawapan yang salah. I dan IV STPM 2002 14 Antara yang berikut. Jadi. .

pembentukan akronim]. Digunakan dalam soalan [stimulus/stem/jawapan/distraktor] . 8.terbitan/ majmuk/ganda 10. [K] PEMAHAMAN 01. Ragam ayat : Aktif/pasif [penanda pasif ] 16. Morfem : bebas/terikat [imbuhan] 09.. kemudian menandakannya semula pada kertas jawapan objektif kerana tindakan ini bukan sahaja membuang masa bahkan boleh mengelirukan calon. Tanda baca : sempang [-] 08... Penerbitan ayat : pengguguran/penyusunan semula/perluasan 19. 6. fon. Bentuk ayat : tunggal/majmuk [gabungan/pancangan/keterangan]/campuran 18. (J) PENUTUP “KECILKAN MASALAH. Bentuk kata : tunggal [termasuk akronim. Golongan kata : KN/KK/9KA/16KT 11. fonem. Frasa :jenis/binaan 13. Klausa : bebas/tak bebas 14. Pengejaan : kata pinjaman/imbuhan pinjaman/kata majmuk [mantap/belum mantap] 07. Diftong : Rentetan vokal 05.5. huruf dan suku kata [terbuka/tertutup] 02. Ayat : subjek/predikat/Pola Ayat Dasar 12. Tandakan dengan pensel atau hitamkan dengan jelas pada ruangan jawapan di kertas jawapan objektif seperti yang diarahkan. Pola Keselarasan Vokal 06. Cuba fahami perbezaaan maksud bagi setiap pernyataan yang dikemukakan dalam pilihan jawapan yang diberikan. Susunan ayat : biasa/songsang [seluruh/sebahagian predikat] hati-hati ayat pasif 15. 7. Jenis ayat : penyata/perintah/seru/Tanya 17. Konsonan : Konsonan asli/pinjaman/bersuara/tak bersuara 04.. BESARKAN PELUANG” “MANUSIA YANG BERJAYA IALAH MANUSIA YANG LUAR BIASA…" MANUSIA BIASA BOLEH MENCAPAI KEJAYAAN SEPERTI YANG DICAPAI OLEH MANUSIA YANG LUAR BIASA . Calon dinasihatkan agar tidak menandakan jawapan di kertas soalan. Fonologi. Vokal : Konsep vokal depan/tengah/belakang/sempit/separuh sempit/ luas/separuh luas 03. BERUSAHALAH SECARA LUAR BIASA BIASAKAN YANG BETUL… BETULKAN YANG BIASA.dengan syarat. Agihkan masa dengan baik agar semua soalan dapat dijawab dalam tempoh 2 jam.

unsur/konstituen/pengaruh/pengekodan/taraf/dasar/variasi/personafikasi/ diksi/laras/wacana/retorik/glottis/vokal/konsonan/diftong/fonologi/ morfologi/sintaksis/semantik/jamak/hukumD-M/tatabahasa/morfem/morfem/ penerang/pelengkap/keterangan/subjek/predikat/relatif/komplemen/frasa /klausa aktif/pasif/songsang/tunggal/dasar/terbitan/artikulasi/ artikulator/objek/inti/ … [L] UJIAN 11/2003 Perkataan yang ada kaitan dengan konsep “Melayu” ditemui pada catatan yang terdapat pada I Batu Bersurat Talang Tuwo II Batu Bersurat Kedukan Bukit III patung di Padang Rocore. yang manakah pernyataan yang menunjukkan perancangaan bahasa Melayu pada peringkat pertama? I Melaksanakan rancangan yang disusun II Mempertimbangkan kedudukan bahasa-bahasa lain III Memilih bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan IV Melaksanakan kajian semula terhadap kedudukan bahasa kebangsaan . 07/2003 “Penyerapan variasi bahasa dari segi daerah dan sosial melalui penyediaan tatabahasa. B Banyak menggunakan partikel dalam ayat C Bentuk ayat pasif lebih banyak digunakan D Penggunaan kata pangkal ayat meluas. kamus. dan sebagainya Pernyataan di atas merujuk kepada konsep A penilaian B pemupukan C pengekodan D pemasyarakatan bahasa 15/2002 Antara yang berikut. yang manakah tidak benar tentang bahasa Melayu klasik? A Tidak wujud pendepanan predikat dalam binaan ayat. panduan ejaan. Batanghari IV rekod ahli pelayaran China bertarikh 644-645 Masihi A I dan II B I dan III C II dan IV D III dan IV 13/2003 Antara yang berikut.

II dan III B I.A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV 24/2001 Dalam pengeluaran bunyi vokal bahasa Melayu. konsep sempit. ini barang berapa harga? II I doakan you lulus dengan cemerlang dalam peperiksaan itu. 37/2001 Pilih keterangan yang benar tentang morfem bebas? I Kata tunggal II Kata berimbuhan III Kata yang dapat berdiri sendiri IV Dapat berfungsi sebagai ayat minimal A I. separuh luas dan luas dikaitkan dengan A kedudukan lidah B pergerakan lidah C turun naik rahang D bukaan rongga mulut 17/2001 Antara berikut yang manakah yang mengandungi unsur-unsur percampuran kod ? I Ah Kau. IV Beta berasa amat sedih dengan penderitaan yang menimpa rakyat beta. yang manakah perkataan yang mengandungi bunyi yang . III Ana akan menghadiri seminar itu bersama-sama dengan abang anta. III dan IV D II. III dan IV 37/2002 Perkataan yang tergolong dalam kata terbitan ialah I seteru II ekawarna III setinggan IV sasterawan A I dan III B I dan IV C II dan III D II dan IV 26/2002 Antara yang berikut. separuh sempit. II dan IV C I.

C Boleh diikuti unsur keterangan. yang manakah ayat pasif yang betul binaannya? I Pakaian ini belum kupakai. 33/2003 Antara yang berikut. C Malaysia akan menjadi negara pengeksport kenderaan yang terkenal. yang manakah bukan ciri kata adjektif? A Boleh menjadi predikat ayat. B Boleh mengikuti kata penguat. D Boleh hadir di hadapan kata kerja 39/2002 Rakyat negara itu telah memberontak demi menuntut hak pemerintahan sendiri Kata kerja yang berhuruf condong dalam ayat di atas ialah A transitif B transitif aktif C tak transitif berpelengkap D tak transitif tanpa pelengkap 48/2003 Antara yang berikut. . B Bendera negara-negara peserta berkibaran di sekeliling stadium. D Dia tercengang apabila namanya diumumkan sebagai pemenang peraduan itu.dihasilkan dengan menyebut vokal depan luas dahulu. kemudian digeluncurkan ke arah vokal belakang sempit ? A Taut B Kain C Halau D Hairan 26/2001 Pilih pernyataan yang benar tentang bunyi diftong. I Terdapat unsur geluncuran II Kombinasi dua bunyi vokal III Membentuk lebih daripada satu suku kata IV Mempunyai dua puncak kelantangan A I dan II B I dan III C II dan IV D III dan IV 35/2001 Ayat yang manakah menggunakan kata adjektif sebagai pelengkap? A Keadaan politik di negara jiran semakin genting.

yang manakah ayat yang mengandungi binaan frasa seperti di atas? A Kesihatan Puan Tan sudah baik sungguh. III Maklumat yang disampaikan oleh kami adalah benar. A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV 54/2003 Kata Bantu aspek + kata penguat + kata adjektif Antara yang berikut. 59/2002 Antara ungkapan yang berikut. • Penulis perlu meyakinkan pembaca tentang pendapatnya. II : Orang rumah saya sedang berbual-bual dengan Encik Kamarul. C Peluang kenaikan pangkat Encik Haris sudah amat cerah. • Penulis mempengaruhi pembaca supaya mengubah pendirian Pernyataan di atas menepati ciri retorik A pemerian . B Kain yang dipakainya haalus bagai sutera.II Keputusaan ini harus anda umumkan dengan segera. yang manakah yang mempunyai makna konotatif dan makna denotatif? A Ibu kota B Ibu ayam C Ibu pejabat D Ibu pertiwi 58/2003 I : Dahlah kau ni jarang mandi pagi. IV Kenderaan yang mereka tumpangi baru sahaja berlepas. Kalau mandi pagi pun mandi kerbau. Jenis kiasan yang berhuruf condong dalam ayat I dan II ialah I II A Kiasan melarat Kiasan asal B Kiasan berpindah Kiasan terus C Kiasan sandar Kiasan pemanis D Kiasan terus Kiasan berpindah 22/2004 • Penulis mengemukakan bukti yang kukuh dan logik. D Bilangan penonton yang menyaksikan perlawanan itu agak kecil sekali.

4 FEBRUARI 2011 Strategi dan Cara Menjawab BM Kertas 1 STRATEGI MENJAWAB 1. II Mereka terperangkap dalam kesesakan lalu lintas III Nelayan di Pantai Remis tertangkap anak dugong IV Pendatang asing yang lemas kebanyakannya terjerlus ke dalam Lumpur A I dan III B I dan IV C II dan III D II dan IV 44/2004 Klausa ialah A unit tatabahasa yang terkecil yang boleh berdiri sendiri B unit pengucapan yang paling tinggi letaknya dalam susunan tatabahasa C binaan yang terdiri daripada sekurang-kurangnya satu perkataan yang berpotensi untuk diperluas. kemudian baca 4 pilihan jawapan yang diberikan.. di 10:24 AM Pautan pada catatan ini 0 ulasan Dicatat oleh mohd fadil talib E-melkan IniBlogThis!Kongsi ke TwitterKongsi ke FacebookKongsi ke Google Buzz Label: BM 1 : Teknik Menjawab Soalan. . Baca setiap petikan dengan teliti. lelangit lembut dalam keadaan neutral 37/2004 Ayat yang manakah mengandungi kata kerja aktif transitif? I Kanak-kanak itu tertelan biji durian.. 2. D rangkaian perkataan yang mengandungi satu subjek dan satu predikat dan mempunyai potensi untuk menjadi ayat. JUMAAT.B pemujukan C penceritaan D penghujahan 29/2004 Pilih pernyataan yang benar tentang bunyi vokal. Baca arahan soalan dengan teliti sebelum mula menjawab. SEKIAN. A Udara mengalami sekatan B Bentuk bibir boleh bundar atau terhampar C Pita suara bergetar ataupun tidak bergetar D Semasa menghasilkannya. Pastikan kertas soalan tersebut lengkap dan mengandungi 60 soalan.

yang manakah benar tentang bunyi vokal? Skop/pengetahuan : Definisi/ciri-ciri bunyi vokal. tetapkan pilihan jawapan. Gariskan kata kunci atau isi-isi penting semasa membaca petikan agar dapat memudahkan proses menjawab soalan-soalan susulan yang dikemukakan. Jumlah markah calon secara keseluruhannya dikira berdasarkan jumlah jawapan yang telah ditandakan/dijawab dengan betul pada kertas jawapan objektif. 7. udara yang keluar dari paru-paru mengalami sekatan di rongga mulut. 2 (gariskan kunci jawapan (kata/frasa/klausa) Contoh : A Semasa bunyi dihasilkan. Baca dan fahami semua pilihan jawapan dan lakukan perkara yang sama seperti no. Untuk memahami kehendak soalan. D Semasa bunyi dihasilkan. 8. Contoh : Antara yang berikut.Calon dinasihatkan agar berhati-hati semasa memilih jawapan aneka pilihan atau pilihan pecahan yang diberikan. Jangan tinggalkan mana-mana soalan tanpa dijawab kerana tindakan ini amat merugikan calon. 3. 4. Kepantasan membaca serta kemahiran membahagikan masa sangat penting dalam menjawab soalan-soalan yang dikemukakan. Calon hendaklah menjawab kesemua 60 soalan mengikut had masa yang ditetapkan iaitu 2 jam. C Semasa bunyi dihasilkan. CARA MENJAWAB 1. 10.tiada getaran pada pita suara. Pilih jawapan yang paling tepat dan tandakan jawapan itu dengan betul pada kertas jawapan objektif yang berasingan. udara yang keluar dari paru-paru keluar berterusan melalui rongga tekak dan rongga mulut. (fahami setiap patah kata) 2. 5. Peruntukkan masa lebih kurang 5 minit untuk menyemak semula pilihan jawapan yang ditanda pada kertas jawapan objektif untuk memastikan bahawa semua 60 soalan telah dijawab. Pastikan ruangan yang ditandakan itu betul. B Semasa bunyi vokal dihasilkan. tiada pemotongan markah bagi soalan yang salah. pindah kepada soalan yang lain 6. sekiranya masih keliru. Calon juga seharusnya dapat memahami petikan/karya sastera/carta dengan baik. Untuk tidak membuang masa. Ingat. 9. Baca dan fahami dengan teliti carta/kenyataan/petikan atau stimulus-stimulus lain dan soalan. Bahagikan masa untuk menjawabnya dan jangan berlengah-lengah apabila menjawab mana-mana bahagian yang tertentu yang dianggap sukar. gariskan kunci soalan(kata/frasa/klausa) dan tentukan skopnya. . 3.udara yang keluar dari paru-paru mengalami sempitan di rongga mulut. 5. 4. Ulang langkah 1 hingga 4 untuk soalan-soalan yang ditinggalkan. 7. Setelah melalui semua proses di atas. 6.

contoh : 46 Ayat yang manakah yang mengandungi kata kerja tak transitif yang memerlukan pelengkap? Kehendak soalan = kata kerja tak transitif yang memerlukan pelengkap atau dikenali juga sebagai kata kerja tak transitif berpelengkap. ULASAN : Memandangkan kehendak soalannya ialah kata kerja (KK). D Mereka berkebun sayur di belakang rumah masing-masing. B Sekumplan haiwan berkeliaran di tepi padang ragut. C Tiga orang warga asing sedang berehat di kediaman itu. KHAMIS." di 9:45 AM Pautan pada catatan ini 0 ulasan Dicatat oleh mohd fadil talib E-melkan IniBlogThis!Kongsi ke TwitterKongsi ke FacebookKongsi ke Google Buzz Label: BM 1 : Teknik Menjawab Soalan. C Tiga orang warga asing sedang berehat di kediaman itu. maka calon perlu mencari/menggariskan kata kerja untuk setiap pilihan jawapan. B Sekumpulan haiwan berkeliaran di tepi padang ragut. D Mereka berkebun sayur di belakang rumah masing-masing. KK pilihan jawapan A = berada . 22 APRIL 2010 Menjawab item/soalan BM 1 menggunakan "Pendekatan Proses" Contoh : Soalan STPM 2008 : nombor 46 46 Ayat yang manakah yang mengandungi kata kerja tak transitif yang memerlukan pelengkap? A Beberapa orang pengembara berada di pulau itu."kalau hendak seribu daya. kalau mahu seribu cara. PROSES 2. Gariskan atau buat tanda-tanda lain pada setiap pilihan jawapan yang berkaitan dengan kehendak soalan yang telah anda kenal pasti dalam proses 1. Kesan kehendak soalan (KS). contoh : A Beberapa orang pengembara berada di pulau itu. Proses untuk menjawab soalan di atas adalah seperti berikut : PROSES 1.dengan izinNya.

. C Tiga orang warga asing sedang berehat .) tidak lengkap maksudnya. D Mereka berkebun. dan D sehingga setakat kata kerja yang telah digariskan itu sahaja.. Jawapan A kerana ayat A (Beberapa orang pengembara berada . dia akan "berusaha" masuk ke dalam rumah tersebut menerusi tingkap. Memandangkan KK tak transitif berpelengkap memerlukan pelengkap untuk melengkap maksud ayat.. untuk menjawab soalan Bahasa Melayu Kertas 1 ini..B. PROSES 4. penekatan proses ini amat penting untuk membantu calon memberi tumpuan kepada kehendak soalan dan membolehlah calon mengetahui tindakan yang perlu dilakukan pada setiap pilihan jawapan untuk memilih jawapan yang paling tepat. Namun begitu. Pada pandangan saya.. dia mungkin masuk menerusi bumbung rumah atau "lubang angin". Pilih pilihan jawapan yang sekiranya anda baca setakat kata kerja yang digariskan. dan memerlukan pelengkap untuk melengkapkan makna keseluruhan ayat tersebut. SEKIAN. ada banyak cara. Sekiranya dia gagal masuk menerusi pintu belakang atau pintu hadapan. maka calon perlu membaca setiap ayat pilihan jawapan A. pendekatan-pendekatan ini hanya akan berkesan sekiranya calon telah menguasai tajuk/subtajuk yang telah diajar oleh guru-guru. Sekiranya masih gagal juga.. calon juga boleh menggunakan "pendekatan penyingkiran" pilihan jawapan yang boleh memandu calon memilih jawapan yang betul. contoh : A Beberapa orang pengembara berada . Cuba fikirkan maksud yang tersurat disebalik maksud tersurat catatan di bawah ini : Seorang pencuri akan berusaha sedaya upaya untuk masuk ke sesebuah rumah yang disasarkannya.KK pilihan jawapan B = berkeliaran KK pilihan jawapan C = berehat KK pilihan jawapan D = berkebun PROSES 3.C... .. Selain "pendekatan proses". B Sekumplan haiwan berkeliaran .sila fahamkan dan cuba untuk soalan-soalan lain RENUNGAN. ayat tersebut tidak lengkap maksudnya...... Kesimpulannya..

..Begitulah juga dengan calon peperiksaan. tetapi masih boleh menjawab dengan betul. peluang anda untuk menjawab dengan betul amat besar kerana ada sesetengah item/soalan yang tidak memerlukan calon tahu kesemuannya. . Sekiranya ada kemahuan.

Anda boleh mengesan isu dengan melihat pada bahagian pertama item/soalan sementara pendirian calon bergantung kepada kehendak soalan (KS) yang biasanya terdapat pada bahagian kedua sesuatu item/soalan karangan tersebut. terdapat ramai pelajar yang belum berjaya membina pendahuluan karangan yang tepat. . cuba lihat item/soalan berikut. pendahuluan yang anda bina pelu mempunyai 2 struktur iaitu : 1. Proses 1 : Mengesan isu dan KS ISU = Penularan penyakit berjangkit telah mengancam kehidupan masyarakat di negara ini dan menimbulkan kebimbangan kepada semua pihak (bahagian pertama item/soalan) KS = Jelaskan punca berlakunya penularan wabak ini dan kesannya kepada masyarakat. Penularan penyakit berjangkit telah mengancam kehidupan masyarakat di negara ini dan menimbulkan kebimbangan kepada semua pihak. anda perlu memberi tumpuan dan mengetahui makna/konsep perkataan/rangkaikata (frasa) tertentu yang terdapat pada bahagian isu. Saya akan cuba membantu anda membina perenggan pendahuluan dengan berpandukan kepada beberapa proses dan kriteria tertentu. Secara umumnya. Sila rujuk ISU di atas. Perkataan/rangkaikata yang anda perlu beri tumpuan ialah : (1) Penularan (2) penyakit berjangkit telah (3) mengancam kehidupan masyarakat (4)di negara ini dan (5) menimbulkan kebimbangan kepada semua pihak.BM 2 Proses membina perenggan pendahuluan karangan Hasil pengamatan saya sebagai guru. Latarbelakang isu 2. Oleh itu. (bahagian kedua item/soalan) Proses 2 : Memahami perkataan / rangkaikata dalam isu dan mengeluarkan KS. Jelaskan punca berlakunya penularan wabak ini dan kesannya kepada masyarakat. untuk memahami isu dengan lebih jelas. Untuk lebih jelas. Adalah sukar untuk memahami isu dengan jelas sekiranya anda melihat ayat tersebut secara keseluruhan. Pendirian calon Prosesnya bermula dengan pemilihan item/soalan.

jiran.1 ahli keluarga.2 menjangkit (2) penyakit berjangkit Apakah maksud berjangkit dan contohnya ? 2. Apakah kebimbangannya dan siapakah pihak-pihak itu 5.1 Malaysia sahaja (5) menimbulkan kebimbangan kepada semua pihak. anda perlu memahami setiap perkataan/rangkaikata tersebut dengan mencari maknanya. Apaapapun cara yang anda gunakan.2 contoh : demam denggi. cacar air dan penyakit-penyakit lain yang boleh berjangkit. Punca penularan penyakit berjangkit 2. (1) Penularan Apakah maksud menular ? 1.1 penyakit yang boleh menjangkiti orang lain 2.yang secara . (3) mengancam kehidupan masyarakat Apakah ancaman penyakit berjangkit tersebut kepada masyarakat ? 3.1 Takut dijangkiti 5. yang penting anda faham dengan betul.2 ancam kesihatan (sakit) (4) di negara ini 4. mencari perkataan lain yang sama maksud.Setelah anda memilih/menggariskan perkataan/rangkaikata seperti di atas. Kesan kepada masyarakat Setelah selsesai proses ini barulah anda membina perenggan pendahuluan. mencari contoh dan pelbagai cara yang lain. masyarakat sekeliling dan masyarakat negara lain (pelancong asing) KS untuk item/soalan ini ialah : 1.1 merebak 1.1 ancam nyawa 3.

. Hal ini berikutan berlakunya penindasan terhadap wanita. 2. Contohnya. Tanpa melhat soalan. masyarakat sering digemparkan akan isu-isu yang melibatkan kaum wanita. Penindasan terhadap wanita semakin hari semakin menjadi-jadi. usaha). Isu ini sering kali dipaparkan di akhbar-akhbar dan televisyen sama ada di Malaysia atau di luar negara. Hal ini kerana.rakan) dapat mengesan isu dan kehendak soalan (fokus penulisan) daripada pendahuluantersebut tanpa melihat item/soalannya. Punca (faktor. mangsa sering berdiam diri dengan menahan perasaan takut itu kerana diugut untuk dicederakan jika memberitah. Contoh-contoh berkaitan 3. pelaku meminta wang daripada mangsanya untuk membeli dadah. Kesimpulannya. KS (mesti ada perkataan punca dan perkataan langkah atau perkataan-perkataan lain yang membawa maksud yang sama. tindakan. arak ataupun untuk berjudi. menguasai dengan kekerasan dan kekejaman.khususnya mengandungi : 1. pendahuluan tersebut dikira baik dan begitulah sebaliknya. Contoh-contoh tersebut mengandungi kesalahan bahasa yang tidak saya ambilkira dalam penulisan ini. Definisi/konsep/ apa-apa sahaja idea yang berkaitan dengan isu. Hal ini terjadi berikutan masalah emosi terhadap pelaku dengan menjadikan wanita sebagai mangsa untuk ditindas bagi kepentingan diri mereka. Contoh 2 Penindasan merupakan satu perbuatan menganiya. Saya tunjukkan 4 contoh perenggan pendahuluan yang dibuat oleh pelajar saya dan cuba anda kesan isu dan KS (fokus penulisannya) tanpa ditunjukkan item/soalannya. Cuba anda teka apakah isu dan kehendak soalan berdasarkan contoh-contoh pendahuluan di bawah ? Perenggan pendahuluan yang manakah yang dapat membantu anda mengesan isu dan KSnya ? Contoh 1 Kini.sekiranya kedua-dua unsur (isu dan KS) tersebut dapat dikesan. Pendahuluan yang baik boleh dinilai sekiranya seorang individu lain (guru. sebab) Langkah ( inisiatif. penindasan terhadap wanita sering menjadi topik utama di dada-dada akhbar. anda sendiri boleh menyemak dan menilai sesebuah pendahuluan yang telah anda buat baik atau sebaliknya dengan menilai satu persatu ayat/idea yang terdapat dalam perenggan pendahuluan tersebut. Akibat daripada ini.

Isterinya juga telah mengalami kesan luka dan pendarahan di kepala. Kuncinya. rogol dan mencabul kehormatan. Terdapat juga langkah bagi mengatasi masalah ini Cobtoh 3 Penindasan terhadap wanita telah lama terjadi. Masalah penindasan terhadap wanita ini berlaku akibat daripada pelbagai punca yang mendorong pelaku untuk melakukannya. Terdapat pelbagai sebab wanita ditindas. cuma persoalannya di sini. Perak dan kejadian menyimbah asid di Terengganu. masih lagi keluasan pembacaan. pelbagai langkah perlu diambil bagi mengatasi masalah ini. Langkah-langkah untuk mengatasi kes-kes sebegini perlu diambil dengan segera sebelum keadaan ini menjadi semakin serius . Terdapat pelbagai punca penindasan wanita yang semakin hari semakin menjadi pada masa ini. menerajang dan membaling objek terjhadap wanita merupakan contoh penindasan psikologi terhadap wanita. Wanita juga sering menjadi hamba seks kepada lelaki yang tidak berperikemanusiaan. Ini bukan contoh pendahuluan yang terbaik. Yang manakah yang mengandungi struktur pendahuluan yang saya sebutkan di atas ? Fahami denga betul dan usahakan agar pendahuluan yang anda buat menepati strukturstruktur. Seiap hari. Statistik telah menunjukkan bahawa kes penindasan terhadap wanita kian meningkat seiap tahun. memeras dan menganiya individu bergelar wanita. Sebagai contoh.Penindasan terhadap wanita terbahagi kepada dua iaitu menindas dari segi psikologi dan emosi. Penindasan terhadap wanita boleh ditakrifkan sebagai perbuatan menindas. Banyak kejadian penindasan terhadap wanita berlaku antaranya kejadian. dua kejadiah keganasan terhadap wanita terjadi iaitu kejadian surirumah diikat dan dibunuh oleh suami d Teluk Intan. bunuh. . banyak rencana dan laporan tentang penindasan terhadap wanita yang disiarkan dalam media tempatan. Lebih baik lagi. Justeru. yang manakah lebih baik ?. baru-baru ini terdapat satu kes seorang suri rumah telah dipukul oleh suaminya dengan menggunakan batang paip PVC. Contoh 4 Penindasan wanita merupakan satu bentuk kezaliman. Awal bulan ini. Isu ini juga telah menjadi perbualan hangat oleh orang ramai. memukul. usahakan bukan setakat strukturnya ada malah strukturnya tepat.

facebook. Di sini. skrip jawapan ujian dan peperiksaan) banyak memberi maklumat yang berguna kepada seorang guru tentang kefahaman pelajar terhadap pengajarannya. di 11:16 AM Pautan pada catatan ini 2 ulasan Dicatat oleh mohd fadil talib E-melkan IniBlogThis!Kongsi ke TwitterKongsi ke FacebookKongsi ke Google Buzz Label: BM 2 : Karangan. agama mahupun sosiobudaya. . Sebaik sahaja selesai menanda skrip jawapan pelajar untuk Peperiksaan Pertengahan Tahun 6 Atas. saya dapat mengesan beberapa kelemahan pelajar. Kegagalan pelajar memahami isu dalam soalan karangan telah menyebabkan isi-isi yang dikemukakan tidak tepat. KHAMIS. Saya lanjutkan tulisan saya dengan memberi salah satu contoh soalan. Contoh soalan : Kewujudan laman sosial seperti myspace. malah lebih buruk lagi terpesong. saya ingin fokuskan tentang kelemahan pelajar memahami isu dalam soalan karangan. pelajar yang menjawab soalan ini telah tersilap memahami isunya iaitu kewujudan laman sosial (kata kuncinya ialah laman sosial).. dan twitter kian mendapat perhatian dalam kalangan masyarakat Malaysia tanpa mengira batas baik usia. 16 JUN 2011 Karangan : Kepentingan memahami isu dalam soalan. Saya dapati. Berdasarkan isi-isi yang dikemukakan oleh pelajar. Proses penandaan terhadap hasil kerja pelajar (latihan. saya dapati pelajar telah mendefinisikan konsep laman sosial sebagai laman web dan blog atau aplikasi-aplikasi lain. khususnya pada bahagian A (karangan). bangsa. Bincangkan kesan penggunaan aplikasi jaringan sosial pada abad baharu ini.

Untuk memahami isu dengan lebih jelas, saya nasihatkan pelajar mencari perkataanperkataan lain yang sinonim dengan perkataan dalam isu. Isu dalam soalan di atas ialah 'laman sosial'. Perkataan 'sosial' sudah membawa cukup pengertian tentang kegunaannya. Maka pelajar perlu mencari pekataan lain yang sama maksud (sinonim) dengan perkataan "sosial' seperti perhubungan/komunikasi secara interaktif.

Selain itu, pelajar juga dinasihatkan mencari seberapa banyak contoh yang berkaitan dengan isu. Kebetulan soalan di atas telah memberikan beberapa contoh seperti myspace, facebook dan twitter. Selepas berasa anda telah memahami isu, barulah memulakan proses mencari isi-isi karangan. Proses ini penting untuk mengelak anda silap memahami isu, seterusnya tersilap mengemukakan isi-isi karangan.

Di sini, saya muatkan sebahagian skema tentang soalan di atas.

Kesan baik 1. Melalui laman sosial ini, pelbagai pandangan tentang peningkatan sesebuah organisasi atau negara dapat disuarakan dalam sebuah ruang yang terbuka. - Perdana Menteri Malaysia telah mewujudkan rangkaian 1Malaysia untuk semua rakyat - Melalui rangkaian ini, pelbagai pandangan daripada akar umbi dapat disuarakan dalam situasi yang santai dan kurang formal - Fungsi mesra pengguna yang terdapat dalam aplikasi membolehkan aktiviti penyebaran maklumat dilakukan dengan lebih pantas dan efektif.

2. Kemudahan ini juga digunakan oleh usahawan untuk memasarkan atau mempromosikan produk dan perkhidmatan mereka -tahap akses yang tinggi terhadap aplikasi laman sosial merupakan peluang terbaik

untuk memasarkan produk dan perkhidmatan yang ditawarkan atau disediakan - secara tidak langsung laman ini telah menyediakan satu saluran yang sangat menguntungkan para usahawan dalam mencari pelanggan baharu di samping mengembangkan pasaran dalam lingkungan yang lebih luas

3. Hasil daripada rangkaian sosial ini wujudlah rangkaian sosial yang telah dapat menghubungkan banyak individu pada satu-satu masa - komunikasi tanpa had ini juga telah berjaya menarik perhatian individu daripada pelbagai peringkat atau lapisan masyarakat dalam menggunakan aplikasinya untuk berhubung antara satu sama lain - kewujudan laman ini membuka ruang dan peluang kepada semua orang untuk berinteraksi dengan lebih mudah dan cepat -tanpa disedari laman ini telah dapat mengukuhkan hubungan dan silaturahim dalam kalangan rakyat Malaysia, terutama apabila laman ini menjadi tali penyambung dan tempat bertemu mereka yang terputus hubungan sekian lama

Kesan buruk 4. Pelbagai kegiatan jenayah siber boleh dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab -penyebaran maklumat yang bersifat hasutan dan provokasi boleh dilakukan dengan menggunakan aplikasi ini - pengguna bebas untuk menyuarakan pendapat mereka tanpa sebarang sekatan oleh pihakpihak berwajib / pihak berkuasa

-perkara sebegini boleh mengundang penyebaran maklumat yang salah kepada golongan masyarakat yang mempunyai tahap pemahaman yang rendah tentang sesuatu isu -maklumat palsu berbentuk fitnah hanya akan mengeruhkan keadaan dan kemungkinan boleh mencetuskan keadaan yang lebih buruk

5. Isu plagiat atau mencuri hak cipta seseorang individu juga boleh terjadi apabila ada pihak yang tidak bertanggungjawab mencuri hasil kerja orang lain melalui aplikasi rangkaian sosial - mereka ini dengan mudah menyalin bahan yang telah dihasilkan untuk menjadi hak milik mereka -tiada sebarang sekatan boleh dikenakan terhadap individu yang tidak bertanggungjawab dalam mencuri dan menyalin hasil kerja pihak pertama

6. Isu keagamaan juga sering kali menjadi sasaran pihak yang tidak bertanggungjawab -baru-baru ini ada pihak yang telah menyebarkan pertandingan melukis gambar Nabi Muhammad SAW melalui rangkaian facebook -hal ini telah menimbulkan kemarahan dalam kalangan umat Islam seluruh dunia -provokasi sebegini dilihat sebagai ancaman terhadap umat Islam di seluruh dunia apabila ada pihak yang cuba untuk mempermainkan keharmonian dan keindahan agama Islam -keadaan akan semakin buruk apabila penentangan dibuat membabitkan keganasan dan akhirnya mencetuskan peperangan antara penganut agama Islam dengan pihak lain

Sekian.
di 1:30 PM Pautan pada catatan ini 0 ulasan Dicatat oleh mohd fadil talib

Semoga para pelajar dapat meluaskan pemahaman konsepnya. Berdasarkan pengalaman. Saya pasti para guru tentunya mempunyai pelbagai cara untuk mengajar pelajarnya mencari isi-isi karangan.daripada pelbagai aspek. KS : Punca dan langkah. Memandangkan mangsanya ialah wanita. maka tentunya kemungkinan penindasan terhadap wanita berpunca daripada kelemahan wanita itu sendiri (aspek 1 : kelemahan WANITA/mangsa).Di sini saya cuba berkongsi salah satu cara untuk mencari isi-isi karangan berdasarkan pengubahsuaian terhadap pendekatan mata pelajaran tersebut. lebih-lebih lagi pelajar yang agak kurang inisiatif untuk meluaskan pembacaan. saya turut mengakuinya. faktor atau kesan selalunya dibahagikan kepada tiga aspek utama iaitu aspek politik. Untuk memudahkan pemahaman anda. saya dapati ramai pelajar menghadapi masalah untuk mencari isi-isi karangan yang relevan dengan isu dan kehendak soalan. betul kemungkinan masyarakat juga terlibat (aspek 3 : MASYARAKAT/ ORANG SEKELILING MANGSA). Semua kemungkinan tentang punca-punca penindasan terhadap wanita hendaklah difikirkan secara umum. JUMAAT. Contoh item : Fenomena penindasan terhadap kaum wanita masih berleluasa terutamanya di negara-negara Dunia Ketiga. Sebagai guru. Calon perlu berfikir dengan tenang. Aspek 2 : PELAKU/PENINDAS . Ya. Isu : penindasan terhadap kaum wanita. saya cuba mengambil aspek 2 sahaja sebagai contoh. barulah anda mencari isi-isi yang lebih khusus. ekonomi dan sosial.E-melkan IniBlogThis!Kongsi ke TwitterKongsi ke FacebookKongsi ke Google Buzz Label: BM 2 : Karangan. Pada pendapat anda. Jadi berdasarkan aspek-aspek tersebut. Siapa lagi yang anda rasa turut menyumbang kepada fenomena ini. Saya cuba tunjukkan konsepnya. apakah punca yang menyebabkan berlakunya penindasan tersebut? Cadangkan juga langkah untuk mengatasi fenomena ini. Dalam mata pelajaran sejarah. Penindasan pula mesti melibatkan dua pihak iaitu mangsa dan pelakunya (aspek 2 : PELAKU/PENINDAS). Fokus : negara Dunia Ketiga. 27 MEI 2011 Karangan : Cara mencari isi yang relevan dengan isu dan kehendak soalan.

jangan ambil mudah tentang perkara ini !. Kesilapan memahami kehenak sebenar soalan karangan STPM sangat besar risikonya kerana separuh daripada markah mata pelajaran Bahasa Malaysia kertas 2 datangnya daripada bahagian tersebut. Maklumat yang saya beri hanyalah sebagai satu bentuk penyelesaian hasil daripada pengamatan terhadap isiisi yang dikemukakan oleh pelajar saya semasa membuat latihan atau menjawab soalan ujian/peperiksaan. contohnya (1) trauma dengan sejarah silam (pelaku pernah didera semasa kecil) (2) tekanan hidup (nyatakan sebab-sebab tekanan sehingga mengakbatkan pelaku hilang kewarasan) (3) perangai/tabiat/sikap negatif pelaku seperti pemabuk. Kesilapan memahami kata tugas / kata kunci soalan sangat besar kesannya kepada markah karangan anda. calon boleh memilih mana-mana 3 isi untuk kehendak soalan pertama iaitu faktor/punca penindasan terhadap wanita.Memandangkan "penindasan" merupakan sesuatu yang berbentuk negatif/buruk. ada pelbagai jenis kata kunci dalam soalan karangan.Sekiranya daripada aspek 2 sahaja calon sudah boleh mendapat 3 isi. Salah satu jenis kata tugas / kata kunci yang terdapat dalam soalan STPM ialah "sejauh manakah anda bersetuju". Ambil masa untuk berfikir dengan teliti !. Saya cukup yakin bahawa para guru tentunya telah menerangkan cara-cara menjawab pelbagai jenis kata tugas / kata kunci yang terdapat dlam soalan karangan. maka saya percaya. Akhirnya. Untuk pengetahuan calon. calon boleh mengemukakan isi-isi yang lebih banyak apabila calon melakukan proses yang sama untuk aspek-aspek lain. Soalan nombor tiga bahagian A Peperiksaan . ini bukanlah satu-satunya cara untuk mencari isi. Lakukan tindakan yang sama untuk aspek-aspek lain yang telah dinyatakan di atas. 20 MEI 2011 Karangan : Kehendak soalan yang mempunyai perkataan " sejauh manakah anda bersetuju"". maka permulaan perkataan (perkataan pertama) isi mestilah bermula dengan perkataan yang membawa maksud negatif. Ingat. JUMAAT. Ingat. kuncinya ialah keluasan pembacaan di 8:48 AM Pautan pada catatan ini 0 ulasan Dicatat oleh mohd fadil talib E-melkan IniBlogThis!Kongsi ke TwitterKongsi ke FacebookKongsi ke Google Buzz Label: BM 2 : Karangan. Pada pandangan saya. kaki judi dan sikap-sikap negatif lain.

Hasil penandaan. Begitu juga halnya jika kehendak soalannya tentang langkah. calon perlu akur dengan penyataan yang terdapat dalam soalan dan perlu mengemukakan punca-punca lain yang berkaitan dengan isu. Yang tidak boleh ialah calon mengemukakan kesemua isi karangan hanya tentang kecuaian ibu bapa sebagai punca penculikan kanak-kanak. di samping perlu memasukkan punca-punca lain yang turut menjadi punca kepada kejadian penculikan kanak-kanak. calon perlu akur / setuju dengan penyataan yang diberi dalam soalan. Kesimpulannya. selain daripada kecuaian ibu bapa yang turut menjadi punca kanak-kanak diculik seperti kewujudan sindiket penculikan kanak-kanak. KHAMIS. Ini bermaksud. dan nyatakan juga langkah-langkah lain yang turut berkaitan dengan isu dalam soalan. calon perlu mengemukakan isi-isi lain. Calon perlu menghuraikan tentang langkah yang telah dinyatakan dalam soalan. Selain itu. Lebih buruk lagi apabila ada calon yang memasukkan langkah-langkah dalam perenggan isi karangan mereka. calon perlu menghuraikan penculikan kanak-kanak (isu) berpunca daripada sikap cuai ibu bapa(isi). Calon juga perlu tahu bahawa calon boleh mengemukakan lebih daripada satu perenggan isi tentang kecuaian ibu bapa sebagai punca penculikan kanak-kanak. Hal ini sering dikaitkan dengan sikap cuai ibu bapa. Sekiranya kurang jelas dengan maklumat ini. Soalannya adalah seperti berikut : 3. bertanyalah dengan guru anda. Untuk menjawab soalan ini.Setara Pertengahan Tahun 2011 daerah Kota Tinggi mengandungi kata tugas tersebut. Sejauh manakah anda bersetuju dengan penyataan di atas. Bersedialah menghadapi segala kemungkinan tentang kata tugas / kata kunci dalam soalan supaya anda tahu dengan betul cara untuk menjawabnya. dalam perenggan pertama. di 9:44 AM Pautan pada catatan ini 0 ulasan Dicatat oleh mohd fadil talib E-melkan IniBlogThis!Kongsi ke TwitterKongsi ke FacebookKongsi ke Google Buzz Label: BM 2 : Karangan. Sejak belakangan ini masalah penculikan kanak-kanak didapati semakin meningkat dan menjadi topik perbualan hangat dalam kalangan seluruh lapisan masyarakat. 5 MEI 2011 Kepentingan senarai semak. saya dapati ramai calon yang memilih soalan ini tersilap menjawab. .

bahagian pendahuluan karangan perlu mengandungi sekurang-kurangnya 3 struktur iaitu: 1. rumusan dan alih bahasa merupakan latihan yang berulangkali dibuat oleh pelajar. Oleh itu. lebih kurang 5 minit setiap bahagian A. rutinnya ialah menanda tugasan pelajar. Sekiranya anda mempunyai senarai semak. Anda seharusnya membuat senarai semak untuk setiap bahagian tugasan. Cubalah. Tugasan Bahasa Melayu kertas 2 yang meliputi latihan karangan. Dengan latihan dan bimbingan guru. Definisi/konsep tentang isu 2. hanya segelintir pelajar sahaja yang menunjukkan prestasi yang konsisten dalam setiap tugasan mereka.Mengapakah hal ini berlaku?. Untuk bahagian perenggan isi karangan juga mempunyai struktur. salah satu puncanya ialah ketiadaan senarai semak semasa pelajar membuat tugasan tersebut. Anda boleh berbincang dengan guru anda untuk membuat senarai semak tersebut. suka saya menasihatkan calon STPM agar memperuntukkan sebahagian masa menjawab. Pada pandangan saya. sebelum dihantar kepada guru. Saya berpendapat bahawa kesalahan binaan ayat tersebut boleh diperbaik sekiranya mereka menyemak terlebih dahulu tugasan tersebut. Kerap kali. Bahagian rumusan dan alih bahasa juga begitu. lama kelamaan anda boleh memahami cara menghasilkan idea yang menepati setiap struktur tersebut. Contoh 3. Sebagai guru. Oleh itu. . di 10:00 AM Pautan pada catatan ini 0 ulasan Dicatat oleh mohd fadil talib E-melkan IniBlogThis!Kongsi ke TwitterKongsi ke FacebookKongsi ke Google Buzz Label: BM 2 : Karangan. saya melihat kesalahan ayat yang dibina oleh pelajar.Berdasarkan pengalaman saya. tugasan yang anda buat seharusnya mengandungi struktur-struktur tertentu dan seharusnya kualitinya semakin meningkat dari semasa ke semasa. saya yakin bahawa prestasi anda akan meningkat dari hari ke hari. semasa dan sesudah latihan sebelum dihantar kepada guru untuk disemak. rumusan atau alih bahasa yang melibatkan aspek binaan ayat. B dan C untuk menyemak dan membetulkan kesalahan-kesalahan . Masih tidak percaya kepentingan senarai semak ?. Penyataan tentang kehendak soalan Senarai semak di atas hanyalah satu contoh. Senarai semak ini perlu dirujuk sebelum. 28 APRIL 2011 Karangan : Aspek binaan ayat. sama ada karangan. walaupun mungkin tidak tepat. KHAMIS. Yang penting pada peringkat permulaan. Sebagai contoh. strukturstruktur tersebut ada.

3. Merangsang anak-anak untuk bertindak dan berkebolehan sebagai insan yang berakhlak mulia. 12. Tentunya. 6. Di samping tidak mengetepikan ajaran agama yang dianuti. 9. AMP komplemen an AMP keterangan) dan ayat majmuk campuran. 2. Untuk pengetahuan calon. markah bahasa untuk bahagian A : karangan ialah 15 markah. Individu ialah keluarga dalam masyarakat. Golongan remaja yang melakukan masalah melebihi 40 peratus yang menjadi harapan bagi meneruskan kesinambungan bangsa dalam negara.khususnya bahagian A : karangan. ayat majmuk pancangan (AMP relatif. Ayat Majmuk : ayat majmuk gabungan. Di samping ajaran agama tidak diketepikan. 7. Pendidikan ialah teras kepada semua ini seperti pendidikan formal atau tidak formal. Pastikan ayat-ayat yang anda bina mengandungi unsur subjek (unsur menerangkan) dan predikat (unsur diterangkan). Tentunya telah anda pelajari subtajuk berikut : Susunan Ayat : susunan biasa atau susunan songsang. Indivdu dan keluarga merupakan asas pembinaan sesebuah masyarakat dan untuk membentuk masyarakat yang cemerlang. Golongan remaja membentuk 40 peratus daripada penduduk negara berumur 15 hingga 40 tahun. Elakkan daripada membina ayat yang panjang dan meleret-leret. yang boleh mempengaruhi markah keseluruhan BM 2. Dengan adanya program yang menitik beratkan pembinaan fizikal dan kebendaan. 10.binaan ayat. 11. kerana ayat yang sedemikian biasanya mengandungi kesalahan bahasa. Ragam ayat : ayat aktif atau pasif Saya tunjukkan beberapa ayat yang dibina oleh pelajar saya untuk anda nilai : 1. 5. . Pelbagai program yang dijalankan selama ini dalam membentuk semula anak-anak yang sudah terjebak agar mereka menjadi manusia yang berkualiti. Anda harus tahu dan mengaplikasi pengetahuan tentang kepelbagaian aspek binaan ayat semasa menjawab BM 2. Masyarakat akan sedar bahawa masalah remaja bukan lagi merupakan masalah pingiran dan memerlukan suatu pendekatan menyeluruh. 4. jumlah ini merupakan satu nilai yang besar. Pengetahuan tentang binaan ayat diajar secara langsung dalam BM 1. 8. Ia memerlukan pendekatan yang bijak. Bukan semata-mata bergantung pada fungsi guru di sekolah.

Ingat. ayat bukan sahaja perlu mematuhi hukum-hukum tatabahasa. sekiranya anda menyemak jawapan terlebih dahulu. Mohd Nor. yang aspek binaan ayatnya dan aspek pengolahannya dikategorikan sebagai baik. Kesalahan-kesalahan binaan ayat di atas boleh dibetulkan. Ibu bapa perlu menunjukkan teladan yang baik. pendidikan merupakan teras kepada semua ini. di 1:35 PM Pautan pada catatan ini 3 ulasan Dicatat oleh mohd fadil talib E-melkan IniBlogThis!Kongsi ke TwitterKongsi ke FacebookKongsi ke Google Buzz Label: BM 2 : Karangan. Keinginan untuk memebentuk masyarakat yang berkualiti semestinya memerlukan pengorbanan dan pengemblengan tenaga semua pihak. akliah dan sahsiah anak-anak. Maka. kerajaan memperkenalkan Pelan Induk Tindakan Sosial yang membabitkan semua pihak. Biasakan diri anda membaca bahan-bahan ilmiah terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka supaya tabiat ini boleh mempengaruhi cara anda membina ayat. program ini menekankan pembentukan rohaniah. Untuk membentuk masyarakat yang berkualiti memerlukan pengorbanan dan pengemblengan tenaga semua pihak. permasalahan keluarga perlu diselesaikan terlebih dahulu. . tanpa melihat ayat sebelum atau sesudahnya. Masalah sosial dalam kalangan remaja di negara kita kini semakin meningkat dan kian membimbangkan. saya cadangkan anda membaca setiap ayat secara berasingan. Pelbagai program yang telah dijalankan selama ini dalam membentuk semula anakanak yang sudah terjebak agar menjadi manusia yang berkualiti perlu diteliti keberkesanannya. individu yang menjadi ahli kepada sesebuah keluarga merupakan teras kepada pembentukan masyarakat. Oleh itu. Kepincangan yang melibatkan mereka perlu diberi perhatian dan harus difikirkan langkah terbaik untuk memulihkannya. Bagi membina masyarakat yang cemerlang. Kesimpulannya. tetapi perlu mengandungi makna yang lengkap. 14. Selain itu.Semasa menyemak jawapan STPM anda. Program yang menyeluruh perlu dilaksanakan kerana tidak mahu keadaan menjadi parah.13. Remaja dilatih berfikir secara analitis dan kritis agar bertindak secara rasional serta tidak mengetepikan agama. Walau bagaimanapun. Banyak anak muda kita yang terlibat berumur 15 hingga 30 tahun. Untuk pelajar 6AF dan 6AG : Berikut saya tunjukkan rumusan oleh Nurul Jana bt. pendidikan moral dan akhlak yang murni perlu diberikan di rumah dan diperkukuh lagi di sekolah.

Untuk KS 2. Soalan no. Pada pendapat saya. Apakah pandangan anda ?. 20 APRIL 2011 Karangan : Kehendak soalan yang mempunyai perkataan "cadangkan". anda harus mengemukakan langkah/cara/tindakan yang difikirkan boleh mengatasi penggunaan racun makhluk perosak tanpa mengikut peraturan. Sekiranya anda hanya memilih langkah/cara/tindakan yang difikirkan boleh mengatasi penggunaan racun makhluk perosak tanpa mengikut peraturan yang telah dan pernah dibuat oleh mana-mana pihak.RABU. Penggunaan racun makhluk perosak yang tidak mengikut peraturan boleh membawa kesan buruk. KS 2 : Cadangan untuk mengatasi penggunaan racun makhluk perosak tanpa mengikut peraturan. Selain itu. . seperti soalan berikut. Bagaimanakah anda berfikir untuk mencari idea untuk menulis perenggan isi bagi KS 2. tetapi anda harus menambah idea untuk memperbaik langkah/cara/tindakan tersebut. anda harus memikirkan langkah/cara/tindakan yang difikirkan boleh mengatasi penggunaan racun makhluk perosak tanpa mengikut peraturan yang belum pernah dilaksanakan/dibuat oleh mana-mana pihak. Soalan di atas mempunyai 2 kehendak soalan iaitu : KS 1 : Kesan buruk penggunaan racun makhluk perosak yang tidak mengikut peraturan. 2 STPM 2004 : 2. Bincangkan kesan buruk itu dan berikan cadangan untuk mengatasi penggunaan racun makhluk perosak tanpa mengikut peraturan. Terdapat sesetengah soalan BM Kertas 2 STPM yang mempunyai perkataan "cadangkan" dalam kehendak soalannya. anda juga boleh memilih langkah/cara/tindakan yang difikirkan boleh mengatasi penggunaan racun makhluk perosak tanpa mengikut peraturan yang telah dan pernah dibuat oleh mana-mana pihak. maka itu bermakna bukan cadangan kerana perkataan "cadangan" bermaksud langkah/cara/tindakan baru dan bukan yang telah atau pernak dilaksanakan.

persediaan (wang. sesuatu yg dicadangkan. SELASA. di 12:13 PM Pautan pada catatan ini 4 ulasan Dicatat oleh mohd fadil talib E-melkan IniBlogThis!Kongsi ke TwitterKongsi ke FacebookKongsi ke Google Buzz Label: BM 2 : Karangan. usul. anjuran. dana.Berikut. dsb) utk penggunaan sesuatu atau seseorang: kawasan tanah itu dicadangkan utk bekas-bekas perajurit. setelititelitinya. saya berikan makna kata "cadangan" menurut Kamus Dewan : cadang. Selamat berfikir. berniat. ~ penimbal (Eko) himpunan bahan mentah utk mengawasi harga supaya tidak merosot atau tidak melambung tinggi. mencalonkan: dgn tiada pilih-memilih lagi. anda perlu behati-hati memahami kata kunci (kata tugas) yang terkandung dalam item/soalan. Ali ~ Jamal sbg setiausaha kehormat persatuan itu. merencanakan. Oleh itu. wang. rancangan. mempersiapkan. harta. 2. ~ balas cadangan yg diberikan sbg tindak balas kpd cadangan yg terdahulu. bertujuan: mereka ~ utk pergi melancong ke Bali. Contoh Item no. saranan: setelah ~ menteri itu disokong. benda. merangka: ~ strategi serangan. 4.Fikirkanlah sedalam-dalamnya. 5. dll) utk digunakan apabila perlu. khususnya kata kunci "sejauhmanakah anda bersetuju" dan "bersetujukah anda". 2. cadangan 1. ~ wang tunai = ~ modal (Eko) persediaan harta (saham. wang. mengemukakan sesuatu pendapat utk dipersetujui (dipertimbangkan dsb). mengusulkan. 19 APRIL 2011 Karangan : Pebezaan Kata Kunci Soalan antara "Sejauh manakah" dengan "Bersetujukah anda" Kesilapan memahami kehendak soalan bahagian A : Karangan dalam kertas Bahasa Malaysia 2 boleh membawa implikasi yang buruk kepada markah keseluruhan BM 2 anda. rencana: ~ lima tahun. mencadangkan 1. berhajat.Fikir. dsb). 3. rang undang-undang itu pun diluluskan oleh Dewan. Serang Sakar telah ~ Si Tenggang bagi memenuhi jawatan tandil itu. menganjurkan: Menteri Buruh akan ~ supaya rang undang-undang itu dibaca bagi kali yg ketiga. jangan tidak berfikir. 3 STPM 2004 : . menguntukkan (harta. ~ Serang Sakar itu telah dipersetujui pula oleh Nakhoda Jaya. menyarankan. menyediakan (menyimpan) sesuatu (utk digunakan apabila perlu): seramai tiga puluh ribu orang dicadangkan utk memperkuat pertahanan negara. bercadang mempunyai niat utk melakukan sesuatu (spt pergi melancong dll). 3. merancang.

akhbar. (bergantung kepada isu/kehendak soalan item/soalan tersebut. Selain itu. calon juga perlu menyatakan faktor-faktor lain yang turut boleh membawa kepada kepesatan kemajuan yang dicapai oleh Malaysia dalam pelbagai bidang Jika kata kunci soalannya "Sejauh manakah" : Anda perlu akur dengan pernyataan yang dinyatakan dalam item/soalan dan ana perlu menyatakan juga faktor/masalah/kesan/langkah mengatasi yang lain. Sejauh manakah anda bersetuju dengan pendapat ini? Untuk menjawab soalan ini. sama ada "bersetuju" atau "tidak bersetuju" di 1:35 PM Pautan pada catatan ini 0 ulasan Dicatat oleh mohd fadil talib E-melkan IniBlogThis!Kongsi ke TwitterKongsi ke FacebookKongsi ke Google Buzz Label: BM 2 : Karangan. SELASA.) Sekiranya kata kunci soalannya "Bersetujukah anda" : Seingat saya. calon perlu akur/setuju bahawa faktor kestabilan politik dan kecekapan pengurusan dan pentadbiran negara membawa kepada kepesatan kemajuan yang dicapai oleh Malaysia dalam pelbagai bidang. setakat ini belum ada soalan STPM yang mempunyai kata kunci "Bersetujukah anda". Anda hendaklah membuat pilihan sama ada bersetuju atau tidak bersetuju dengan sesuatu perkara yang dibangkitkan dalam soalan. Walaupun ini bukan rangka isi terbaik tetapi pada peringkat awal ini sebelum menduduki peperiksaan STPM. INGAT : Anda perlu memilih satu plihan sahaja. 8 MAC 2011 Karangan : ISU = Lumba haram KS = Punca dan langkah mengatasi Rangka isi karangan oleh Norzalika bt. Rangka isi ini boleh diperbaik oleh pelajar-pelajar lain dengan merujuk pelbagai sumber seperti majalah. Kestabilan politik dan kecekapan pengurusan dan pentadbiran negara membawa kepada kepesatan kemajuan yang dicapai oleh Malaysia dalam pelbagai bidang.3. Penganjur menawarkan ganjaran lumayan . Mohd Musa (6AG 2011). 1. laman web berkaitan dan sumbersumber yang lain KS 1 : Punca lumba haram. usaha pelajar ini boleh dibanggakan.

. Membina lebih banyak kemudahan berlumba di setiap DUN. . .melepaskan 'gian' menyertai lumba haram 3. komik seperti siri 'Mangga Initial D' dan 'Wangan Midnight' . .remaja yang belum berkerjaya / remaja yang berkerjaya biasa tidak mampu / tiada penaja.edarkan risalah / adakan pameran untuk beri kesedaran tentang bahaya/ akibat buruk berlumba haram.timbulkan rasa takut dan serik/ngeri dalam kalangan remaja 3.hanya sedikit wang pertaruhan dan kos petrol .pelumbaan yang sah seperti pelumbaan Cup Prix di Litar Sepang mahal .menjadi tarikan utama pelumba haram 2.kempen pemanduan berhemah di sekolah dan kawasan tumpuan remaja menerusi persatuan-persatuan belia..kerana tiada/kurang peralatan keselamatan. .permainan video seperti 'Need for Speed' menambahkah keghairahan tersebut. atau lokasi yang ramai remaja berlumba haram .kos pelumbaan haram lebih murah .memberi kesedaran tentang bahaya pelumbaan haram . 2.majalah kenderaan / pengubahsuaian kenderaan bermotor mengghairahkan remaja .(nyatakan contoh peralatan) .penganjur membuat keuntungan daripada penganjuran lumba haram . Melakukan rondaan / pemantauan oleh pihak berkuasa.sediakan kelengkapan keselamatan percuma atau kos sewa yang rendah. KS2 : Langkah mengatasi lumba haram. cerpen picisan. .ada amaran oleh penerbit filem tetapi tidak diendahkan kerana keseronokan yang ditonjolkan dalam aksi tersebut.Kerap menganjukan perlumbaan dengan kos yang lebih rendah .pamerkan gambar-gambar kemalangan ngeri yang melibatkan pelumba haram .hadiah pertaruhan oleh pihak penganjur : wang ringgit dan perempuan .novel.filem/drama bertemakan lumba haram seperti 'KL Drift' dan 'The Fast and The Furios' mempengaruhi remaja untuk meniru aksi-aksi yang dipaparkan . 1. Kos untuk menyertai pelumbaan yang sah mahal . Pengaruh media massa . Mengadakan kempen kesedaran .Membina litar termasuk di kawasan pedalaman seperti di kawasan Felda.

.. diikuti oleh penjelasan (huraian) dan diakhiri dengan penegasan. Ingat rangka isi yang lengkap memenuhi semua pertanyaan ASiBiDiBaM.pelumba haram bimbang takut ditangkap dan dikenakan tindakan. 6 MAC 2011 Formula X dan Y untuk membina ayat pertama perenggan isi sokongan. Terdapat pelbagai cara membina/menulis perenggan isi sokongan sama ada menggunakan pendekatan/teknik induktif.tangkap remaja/ sita kenderaan yang diubahsuai. Saya cadangkan anda memilih cara menulis perenggan isi. Lihat contoh formula berikut : Katakanlah.ibu bapa boleh mengawal anak. (X-isu) .pihak polis perlu lebih kerap mengadakan rondaan di kawasan tumpuan lumba haram yang telah dikenal pasti.adakan sekatan jalan raya di lokasi yang kerap dijadikan litar lumba haram . yang bermula dengan penyataan isi.. Cuba pelajar-pelajar lain daripada 6AF dan 6AG menilai dan menambah maklumat pada rangka isi di atas. yang semestinya mengandungi isi yang telah anda pilih. (Y-isi) Formula 2 : Y + X Keadaan pengangkutan awam yang tidak selamat (Y-isi) boleh menyebabkan kemalangan berlaku. saya ingin menunjukkan cara membina ayat pertama setiap perenggan isi sokongan. di 10:05 AM Pautan pada catatan ini 0 ulasan Dicatat oleh mohd fadil talib E-melkan IniBlogThis!Kongsi ke TwitterKongsi ke FacebookKongsi ke Google Buzz Label: BM 2 : Karangan. . AHAD. Isu = kemalangan yang melibakan PA (X) KS = punca (isi) (Y) Formula 1 : X + Y Kemalangan yang melibatkan pengangkutan awam (X-isu) berpunca daripada keadaan pengangkutan awam yang tidak selamat. Di sini. Saya tidak berminat menghuraikan setiap satu teknik tersebut..maklumkan ibu bapa penglibatan anak mereka. . deduktif atau eklaktik.

Karangan : Pembinaan rangka karangan.0 PENDAHULUAN Bahasa Melayu kertas 2 (910/2) di peringkat STPM mengandungi 4 bahagian soalan. A (karangan – 50 M). B (rumusan – 20 M). Antara 4 bahagian tersebut. Oleh itu. 90 minit yang diperuntukkan untuk bahagian ini boleh dipecahkan kepada 3 bahagian seperti berikut :2. 1. Oleh itu. Pembahagian masa ini perlu dibiasakan melalui latihan kawalan masa yang boleh dilakukan di rumah. di 9:26 AM Pautan pada catatan ini 0 ulasan Dicatat oleh mohd fadil talib E-melkan IniBlogThis!Kongsi ke TwitterKongsi ke FacebookKongsi ke Google Buzz Label: BM 2 : Karangan.Binaan ayat pertama anda sangat penting kerana penanda boleh mengesan isi anda dengan mudah. meliputi soalan karangan tidak berformat dan soalan karangan berformat (tidak semestinya). Sebenarnya. bahagian A (karangan) merupakan bahagian yang paling penting dan boleh dianggap „nadi‟ atau „jantung‟ kepada prestasi keseluruhan kertas Bahasa Melayu 2. Malangnya. Bahagian ini mengandungi 4 soalan.membaca semua soalan . panjang karangan antara 650 hingga 700 patah kata. saya menasihatkan calon memberikan lebih tumpuan pada bahagian ini.memahami isu dan kehendak sebenar soalan .memilih tajuk yang lebih diketahui bukannya tajuk yang disukai atau difikirkan senang . C (alih bahasa –15 M) dan D(analisis kesalahan bahasa – 15 M). Calon hanya dikehendaki memilih dan menjawab hanya satu soalan. Kebiasaannya. kebolehan calon menggunakan masa dengan sebaik mungkin amat penting dalam bahagian karangan ini.1 Membaca dan memahami kehendak soalan (5-10 minit) .0 PANDUAN MENGGUNAKAN MASA Masa yang dicadangkan untuk bahagian ini ialah 90 minit. hal ini tidak mungkin berlaku. 2. saya sangat yakin yang calon boleh mendapat markah yang baik dalam bahagian ini sekiranya tiada had masa yang ditetapkan.

2 Membuat rangka karangan (15-20 minit) .3 Menulis karangan dan membuat semakan (55-60 minit) . 3. saya dapat merumuskan bahawa kegagalan calon. Pendahuluan .cari 5 hingga 7 isi yang relevan dengan kehendak soalan. calon akan menulis/menjawab apa-apa idea yang terlintas dikepala dan bukan menjawab kehendak soalan. mengapakah keracunan makanan ini berlaku dan cadangkan langkah-langkah untuk mengatasinya.jangan lupa memperuntukkan lebih kurang 5-10 minit untuk menyemak aspek bahasa seperti struktur ayat.. daripada pelbagai cara – pertanyaan langsung. Pada pendapat anda. semakan hasil karangan dan kaedah „imbas kembali‟. tatabahasa dan ejaan kerana banyak kesilapan bahasa memungkinkan anda ditolak 15 markah (maksimum).pembinaan ayat tunggal dan ayat majmuk (pelbagai jenis) diseimbangkan .banyak menggunakan ayat aktif .0 ANDAIAN SAYA Berdasarkan pengamatan dan pengalaman saya.2 Membuat rangka karangan yang tidak sempurna • Akibatnya. bolehkah anda menganalisis dan merumus contoh rangka karangan di bawah ? Soalan 1 Kejadian keracunan makanan di kalangan pelajar sekolah agak hangat diperkatakan sejak kebelakangan ini. sebahagian besar berpunca daripada :3.1 Tidak membuat rangka karangan 3.0 APA ITU RANGKA KARANGAN ? Sebelum diterangkan. 2. 2. 4.mengenal pasti bentuk/laras/format soalan.membuat rangka ketiga-tiga struktur karangan secara ringkas .

tumpuan/fokus idea untuk huraian anda mestilah berpusatkan kepada sikap negatif yang berkaitan sahaja.kejadian keracunan makanan di kalangan pelajar semakin meningkat .kerjasama semua pihak perlu Soalan 2 Kes kematian yang disebabkan oleh penyakit jantung di Malaysia kebelakangan ini semakin meningkat.masalah ini tidak boleh dipandang ringan . Ada laporan menyatakan bahawa salah satu punca penyakit jantung ialah tekanan yang dihadapi oleh seseorang dalam menjalani kehidupan . c. pameran.tidak mengambil berat aspek kebersihan . b.air yang digunakan tercemar .kempen dijalankan – ceramah.banyak punca dan pelbagai langkah perlu diambil untuk mengatasinya Isi sokongan 1.setiap bulan ada sahaja kes keracunan yang dilaporkan .dapat mengetahui tentang kepentingan kebersihan .dapat menjelaskan kepada pelajar tentang kepentingan memastikan makanan yang mereka makan bersih. Oleh itu. Kesimpulan . bermutu dan selamat . Kempen kesedaran tentang kebersihan makanan .makanan yang dibekalkan telah luput tarikh gunaannya . d. Idea utama/pokok IS 1 di atas ialah SIKAP NEGATIF pengusaha kantin dan pembekal makanan. Begitulah juga dengan rangka isi-isi yang saya tunjukkan di bawah.definisi / konsep keracunan makanan . Sikap negatif pengusaha kantin dan pembekal makanan . Calon tidak boleh memberi idea selain sikap negatif pengusaha kantin dan pembekal makanan sekiranya ingin memperoleh markah (R) yang baik.makanan terdedah kepada lalat . 2. kesihatan pelajar terjejas dan boleh membawa maut .bahan mentah tidak bermutu dan mengandungi bahan kimia berlebihan Lihat rangka isi 1 di atas. dan kuiz.kesannya. a..

Namun ramai orang yang gagal dalam hidup.pelbagai jenis – penyakit jantung – koronari. Isi sokongan 1. Berikan ulasan anda tentang pernyataan ini. Penyakit ini terdiri daripada pelbagai jenis.kegagalan hidup menjejaskan jantung .membawa kesengsaraan hidup . Kegagalan dalam hidup. Pendahuluan . Lama-kelamaan.akhirnya membawa penyakit jantung Tekanan hidup memang menjadi punca utama penyakit jantung. Tekanan hidup menyebabkan pergolakkan emosi dan selanjutnya peningkatah degupan jantung.Nikotin menambah mendapan lemak pada arteri koronari jantung – tersumbat . angina dan infaksi. Kehidupan kita semakin sibuk.ketegangan fikiran berlaku .ramai hadapi masalah hidup .moden pada zaman ini. pantang kalah dan mahu berjaya dalam semua hal akan sentiasa cemas. nikotin dan karbon monoksida .Arak mengandungi kafein .asap rokok mengandungi tar.marah. Penyakit jantung bukan sahaja membawa kesengsaraaan hidup kepada pesakit. Terdapat pelbagai punca yang menyebabkan penyakit ini menyerang seseorang individu khususnya tekanan yang dihadapi seseorang dalam menjalani kehidupan moden pada zaman ini. Amalan negatif – merokok dan minum minuman keras . tekanan keluarga dan kerja juga mendatangkan kesan kepada jantung mereka.sakit jantung – pembunuh utama di Malaysia . Endokrin dalam badan merembeskan kumpulan hormon adrenalin yang menyebabkan otot tegang. antaranya termasuklah penyakit jantung koronari. Semua orang berusaha keras untuk menjadi kaya. keadaa ini membawa kepada sakit jantung. 2. Ini meningkatan degupan jantung dan membebankannya. cemas dan pergolakan emosi meningkatkan degupan jantung .terdapat pelbagai punca Penyakit jantung merupakan pembunuh utama di Malaysia. angina dan infaksi . Tekanan hidup menyebabkan ketegangan fikiran. tetapi juga kepada keluarganya. Tekanan hidup . golongan pemarah. Akibatnya.

huraian mesti khusus 4. umum (boleh dihurai) 2.terjadi ateriosklerosis dan angina Amalan merokok dan ketagihan arak juga merupakan punca yang menyebabkan berlakunya sakit jantung.penyakit jantung berlaku 5. 3.Kafein menyebabkan kenaikan tekanan darah – mempercepatkan degupan jantung . masalah ini memudahkan pembekuan darah. mempercepat kadar degupan jantung dan mengurangkan kadar oksigen di dalam darah. Kafein ini menyebabkan kenaikkan tekanan darah. Kurang bersenam . Mereka tidak sedar asap rokok mengandungi campuran 4 000 jenis bahan kimia. Lama-kelamaan. Arak pula mengandungi kafein.berat badan meningkat . Ini menyebabkan terjadinya ateriosklerosis dan angina. tar dan karbon monoksida. di 8:58 AM Pautan pada catatan ini 0 ulasan Dicatat oleh mohd fadil talib E-melkan IniBlogThis!Kongsi ke TwitterKongsi ke FacebookKongsi ke Google Buzz Label: BM 2 : Karangan. Nikotin akan menambah mendapan lemak pada arteri koronari jantung. mempunyai contoh yang berkaitan .pekerjaan tidak memerlukan pergerakan fizikal – tidak banyak tenaga digunakan .mendapan lemak berlaku dalam dinding arteri koronari . menepati kehendak soalan 3. 28 FEBRUARI 2011 Karangan : Ciri-ciri isi sokongan yang baik.masa terluang sangat kurang . ISNIN.Akibatnya. Bilangannya menakutkan kita.. Ciri-ciri isi sokongan yang baik 1.sibuk bekerja . Pemahaman anda dapat dinilai berdasarkan latihan perbengkelan semasa proses P&P kelak.0 ANDA FAHAM ? Sejauh manakah tahap pemahaman anda ?. Lebih 80% lelaki rakyat Malaysia ialah perokok. termasuk nikortin. Ini menyebabkan saluran arteri tersumbat.

Karangan ini sememangnya mempunyai kesalahan bahasa. abaikan dahulu aspek tersebut. Menjawab A Si Bi Di Ba M Contoh kehendak soalan : Punca-punca kemalangan yg melbatkan pengangkutan awam.2. Buat sementara waktu. calon hanya perlu melihat aspek kerelevanan struktur/kriteria yang perlu sahaja dengan memberi tumpuan kepada . maka aspek baik yang ingin dipaparkan/dinilai menerusi contoh-contoh di bawah hanyalah idea/isi/huraian yang dirasakan agak menepati struktur yang diperlukan. Penilaian ini tidak termasuk aspek keutuhan dan aspek bahasa. Contoh karangan pelajar : Isu = Pembuangan bayi KS = Punca dan langkah. (PA) Contoh rangka isi sokongan (1) PA x selamat (bersifat umum) • brek x bfngsi PA x dpt dikawal musin hujan .lampu isyarat dan tayar kenderaan tersebut tidak di selenggara mengikut jadual. Menyedari hakikat itu dan tahap kematangan pelajar serta berpandukan konsep "ansur maju". Pengusaha bas ekspress masih menggunakan bas yg sudah bersia lebih 15 tahun untuk pejalanan yang jauh. Pemandu tidak dapat meberhentikan kenderaan mereka dengan cepat khususnya pada waktu hujan akibat permukaan jalan yg licin. Selain itu.licin • tayar „botak‟ • lampu „signal‟ rosak • enjin x diselenggara mengikut jadual • PA dah lama – 15 thn – contoh seperenggan isi sokongan karangan oleh pelajar 6 Atas Ghazali 2010. Pemeriksaan oleh pihak PUSPAKOM mendapati kebanyakanan bas dan teksi yang diperiksa mempunyai masalah brek yang tidak boleh berfungsi dengan baik. Keadaan enjin yang sudah usang dan tidak diselenggara secara berkala boleh menyebabkan berlakunya kebakaran yang boleh menyebabkan kemalangan terjadi . Penulisan struktur pendahuluan dan isi sokongan karangan yang baik melibatkan kesepaduan banyak aspek. Kemalangan yg melibatkan pengangkutan awam berpunca daripada keadaan pengangkutan awam yang tidak selamat. Berikut merupakan beberapa contoh pendahuluan dan isi sokongan yang boleh dikategorikan sebagai agak baik yang dikarang oleh pelajar. Oleh itu. Terdapat peralatan kenderaantersebut yang tidak berfungsi dengan baik. Kelemahan-kelemahan ini boleh mengundang malapetaka apabila kenderaan ini digunakan di jalan raya.

perkataan/frasa/klausa yang digelapkan / bold Contoh perenggan pendahuluan oleh Norzalika Mohd Musa (6AG) Gejala pembuangan bayi bukanlah sesuatu yang baru di negara kita. wanita yang terlibat selalunya hilang pertimbangan rasional. malah ada yang dicampakkan ke sungai. terdapat juga janda yang terlibat dengan gejala ini akibat tergoda oleh lelaki. langkah untuk mengekang masalah ini perlu diambil dengan segera. Namun begitu. Oleh itu. setelah mereka hamil anak luar nikah. Sememangnya masyarakat kita tidak dapat menerima hakikat ini kerana bertentangan dengan adat ketimuran dan syariat Islam. Gejala pembuangan bayi ini berlaku akibat pelbagai punca yang mendorong seseorang individu melakukannya. Oleh sebabtakut dihina dan disisih oleh masyarakat. bayi yang dibuang biasanya dijumpai di perkarangan masjid. Para gadis yang mengandung anak luar nikah ingin menutup keaiban yang dilakukan bersama-sama teman lelaki dengan cara mudah iaitu membuang bayi. Bayi yang tidak berdosa itu juga sering dijumpai di tempat-tempat kotor dan jijik. Justeru. Contoh perenggan isi sokongan oleh Farhan Noor Ishak (6AF) Punca utama kes pembuangan bayi berlaku ialah perasaan malu. banyak rencana dan laporan tentang kes-kes pembuangan bayi disiarkan dalam media tempatan. Dalam keadaan kusut fikiran tanpa bimbingan dan nasihat individu lain. bayi yang baru dilahirkan telah dijumpai dalam keadaan tidak bernyawa di dalam tong sampah. Jelaslah disini bahawa perasaan malu membawa kepada puncapembuangan bayi. mereka telah mengambil jalan singkat dengan membuang bayi yang dilahirkan. Setiap hari. Pembuangan bayi merujuk kepada perbuatan meninggalkan bayi yang dilahirkan di merata-rata tempat tanpa sifat perikemanusiaan. pelbagai langkah perlu diambil bagi mengatasi masalah ini. Contoh perenggan isi sokongan oleh Norzalika Mohd Musa (6AG) Punca pertama kebanyakan orang membuang bayi yang tidak berdosa ialahperasaan malu. tempat pembuangan sampah. Terdapat pelbagai faktor yang menyebabkan fenomena ini terjadi. Walau bagaimanapun. Banyak gadis yang . Menurut laporan tersebut. Sebagai contoh.Banyak berita dan laporan tentang kes pembuangan bayi disiarkan dalam media massa tempatan. mereka tidak berani menghadapi realiti. Contoh perenggan pendahuluan oleh Suhaila Sukaimi (6AG) Gejala pembuangan bayi merupakan satu perbuatan yang zalim denganmeninggalkan bayi yang baru lahir di merata-rata tempat.

Rujuk juga panduanpanduan membina struktur karangan dan jadikannya sebagai senarai semak agar penulisan karangan anda menjawab kehendak soalan. mereka tidak berani menghadapi realiti. calon boleh mengesan ISU dan RANGKAI KATA PENTING (RKP)sementara bahagian B. Jangan lupa mengaitkan isi dan huraian tersebut dengan kehendak soalan pada setiap perenggan bagi mengelakkan perenggan isi anda kelihatan tergantung.(B) Penerangan : Dalam item/soalan mengandungi 2 bahagian. ISU = tenaga kerja asing KS = kesan kemasukan tenaga kerja asing kepada masyarakat dan negara. Bukan sahaja pelakunya. di samping bertentangan dengan ajaran Islam.mengandung anak luar nikah akibat kesilapan mereka melakukan seks bebas. Berdasarkan item/soalan di atas. calon boleh mengesan KS dengan mudah. . Kesannya. Pastikan juga huraian yang dikemukakan menjelaskan dengan lebih lanjut tentang isi. takut dihina dan disisih oleh masyarakat. RKP = perkataan "meningkat" Apabila calon ingin membina perengan pendahuluan karangan. Dalam bahagian PS. ISU mesti diberi definisi ATAU maksud ATAU apa-apa juga ayat yang boleh menggambarkan ISU. dalam keadaan kusut tanpa bimbingan dan nasihat yang betul daripada orang lain. (A) Berikan penjelasan anda tentang kesan kemasukan tenaga kerja asing kepada masyarakat dan negara ini. malah ahli keluarganya juga akan dipulau oleh masyarakat. Pelajar dinasihatkan membina ayat mudah agar idea yang ingin disampaikan jelas. wanita yang terlibat selalunya akan hilang pertimbangan rasional lalu bertindak membuang bayi. 27 OKTOBER 2010 Cara membina perenggan pendahuluan karangan BM STPM contoh item/soalan : Kemasukan tenaga kerja asing ke negara kita ini berlaku sejak dahulu dan kini bilangan mereka semakin meningkat. Perkara yang penting ialah ketepatan isi dengan kehendak soalan.Anda dinasihatkan mengulangkaji bahagian-bahagian yang dinilai dalam mata pelajaran Bahasa Malaysia seperti anda mengulangkaji mata pelajaran yang lain. Bahagian pertama (A) ialah penyataan soalan (PS) dan bahagian kedua (B) ialah kehendak soalan (KS). Setelah mereka hamil. RABU. Sememangnya masyarakat kita juga tidak dapat menerima hakikat ini kerana bercanggah dengan adat ketimuran.

sekiranya mengetahui statistiknya. Fokus perkataannya ialah "meningkat". 2. (atau) apa-apa sahaja idea yang menggambarkan/sinonim dengan perkataan "meningkat". TINDAKAN KEEMPAT > Bina sekurang-kurangnya 1 ayat/klausa yang berkaitan dengan ISU. Bilangan mereka semakin bertambah dari tahun ke tahun. Kini bilangan mereka semakin ramai di negara kita. (faktor dalaman) ATAU sebab/faktor/alasan tenaga asing keluar dari negara asal dan datang ke negara kita. Calon boleh menyatakan statistik. Memandangkan KSnya ialah kesan. TINDAKAN KETIGA > Nyatakan contoh yang bersesuaian. TINDAKAN KEDUA> Bina sekurang-kurangnya ayat/klausa yang sinonim dengan RKP RKP dalam PS ialah : bilangan mereka (tenaga kerja asing) meningkat. Contoh negara-negara asal tenaga keja asing yang datang ke negara kita.(atau) 2. (atau) 3. sekiranya item/soalan mempunyai 2 kehendak soalan. Dinasihatkan calon membina 2 ayat. TINDAKAN KELIMA> Bina ayat atau ayat-ayat yang mengandungi KS Memandangkan KS item/soalan di atas ialah KESAN. calon boleh menulis sebab/faktor/alasan tenaga kerja asing berminat datang ke negara kita. Contoh definisi/maksud ISU tenaga kerja asing = pekerja dari luar negara yang datang ke Malaysia untuk bekerja.TINDAKAN PERTAMA > Bina sekurang-kurang 1 ayat yang mendefinisikan atau menerangkan maksud ISU. 3. maka KSnya ialah Kesan Baik dan Kesan Buruk kemasukan tenaga kerja asing. Antara contoh yang bersesuaian ialah : 1. Contoh pendahuluan karangan : . Contoh-contoh lain yang bersesuaian. Contoh sektor ekonomi yang melibatkan tenaga kerja asing. Contoh ayat/klausa yang sinonim dengan RKP : 1. (faktor luaran).

Namun begitu.2 dan 2. 2. Bilangan mereka semakin bertambah ramai dari setahun ke setahun (RKP). khususnya buruh asing dari Indonesia. Membaca kesemua 4 soalan yang diberikan.3 Memahami dengan jelas definisi/konsep. Sektor pertanian dan perindustrian merupakan antara sektor yang menggunakan ramai tenaga kerja asing (contoh sektor ekonomi). JOHOR STRATEGI MENJAWAB SOALAN KARANGAN Oleh :MOHD FADIL BIN TALIB (A) PANDUAN AM JANGAN ragu-ragu memperuntukkan masa lebih kurang 10-15 minit untuk melakukan tindakan berikut : 1.1 Lebih banyak maklumat (fakta/idea/pendapat/contoh/bukti statistik) yang anda ketahui. Myanmar dan Nepal (contoh negara).Tenaga kerja asing merujuk kepada pekerja dari luar negara yang datang ke negara kita untuk bekerja (definisi/makna ISU) dalam pelbagai sektor ekonomi. Menentukan kata tugas dan memahami kehendaknya : 3. tanpa melihat keseluruhan elemen yang perlu. 3. 2.rangkai kata penting dan fokus soalan.3 di atas.2 Mengetahui dengan jelas kehendak soalan 2.1 Bincangkan :sama ada membincangkan kebaikan/keburukan/punca/masalah/kesan/langkah mengatasi (bergantung kepada . Malaysia juga turut menggaji tenaga profesional seperti jurutera dan doktor(contoh profesion) untuk menampung kekurangan tenaga pakar di negara kita. INGATAN : JANGAN terpengaruh dengan tajuk/isu yang mudah. seperti dinyatakan dalam 2. Pembangunan yang pesat di Malaysia (faktor dalaman) dan kekurangan peluang pekerjaan di negara asal(fakor luaran) menyebabkan mereka terpaksa berhijrah untuk mencari rezeki di negara kita. kebanjiran tenaga kerja asing ini turut membawa impak negatif <i>(KS 2)<b> kepada masyarakat dan negara. BANDAR MAS.(alasan ). Menentukan dengan pasti soalan yang hendak dijawab berdasarkan pertimbangan berikut : 2. KOTA TINGGI.1. Kedatangan mereka telah membawa banyak kebaikan (KS 1)kepada negara kita. </i SELASA.2. 20 APRIL 2010 Panduan Menjawab Item Karangan STPM KECEMERLANGAN STPM : SMK. Selain buruh.

Isi sokongan (5 pggn X 3markah) 100 hingga 120 patah kata 3.7 Nyatakan :menyatakan sesuatu perkara/faktor dengan jelas tanpa perbincangan lanjut. Selepas melalui semua proses di atas.6 Analisiskan :menganalisis sesuatu idea/pendapaat/pernyataan dengan mengambilkira semua faktor. Perlu disusun dengan sistematik dan logik 3. Penutup (1 pggn X 3markah) 60 hingga 70 patah kata Apakah yang dikatakan pendahuluan ? Apabila pembaca membaca pendahuluan.2 Jelaskan :memberi penjelasan yang tepat dan terperinci tentang sesuatu idea/isu atau sebab mengenai sesuatu kejadian 3.3 Ulaskan :mengulas sebab-akibat atau perkembangan terhadap isu 3.8 Buktikan :memberikan sebab-sebab tentang sesuatu perkaraa dengan hujah/bukti 3. 3.10Bersetujukah anda :Anda hendaklah membuat pilihan sama ada bersetuju atau tidak bersetuju dengan sesuatu perkara yang dibangkitkan dalam soalan 4.5 Nilaikan :buat penilaian/keputusan sama ada menyokong atau membangkang sesuatu perkara yang dinilai 3.pernyataan dalam soalan) 3. Pendahuluan (1 pggn X 3markah) 80 hingga 100 patah kata 2. 5. 3. mereka akan mengetahui isu yang akan dibicarakan dan fokus perbincangan penulis. Contohnya ISU : kemalangan jalan raya dan FOKUS : Faktor-faktor kemalangan jalan raya dan Langkah-langkah Mengatasi Kemalangan Jalan raya. (B) Struktur karangan : 1.4 Bandingkan :menunjukkan persamaan dan perbezaan tentang dua perkara 3. Struktur perenggan pendahuluan : .9 Sejauhmanakah :Anda perlu akur dengan pernyataan yang dinyatakan dan nyatakan juga faktor/masalah/kesan/langkah mengatasi yang lain (bergantung kepada soalan). Kebaikan membuat rangka karangan Penulisan anda dapat dilaksanakan dengan lebih lancar dan tersusun Mengelakkan pengulangan fakta/idea Pastikan anda tahu cara yang betul untuk membuat rangka karangan. mulalah menulis karangan dan jangan lupa untuk menyemak/mengedit karangan yang telah disiapkan untuk membetulkan kesalahan-kesalahan.

banyak pihak boleh mengambil inisiatif (PP)untuk mengatasinya bagi mengelakkan negara menghadapi masalah yang lebih besar. politik dan sosial. Biasanya 2 kehendak dan kadangkala 1 sahaja. (93 pp) Apakah yang dikatakan isi sokongan ? Apabila pembaca membaca isi sokongaan. penyelewengan kuasa. Latarbelakang isu : a. Pernyataan soalan (ubahsuai daaripada pernyataan dalam soalan) b. Contoh (C) 2.1. jenayah ini dianggap lebih berbahaya berbanding jenayah biasa (RKP) kerana melibatkan jumlah harta yang besar. Lantaran itu. penipuan cek. Fokus soalan (ada @ tiada) e. terutamanya yang melibatkan aspek ekonomi. jenayah kolar putih (ISU) sering berlaku di negara ini (PS). Pendirian Penulis : (PP) Dibina berdasarkan kehendak soalan. Contoh pendahuluan : Jenayah kolar putih merujuk kepada jenayah yang hanya dilakukan oleh pihak tertentu. mereka mendapat maklumat lebih terperinci yang membolehkan mereka lebih memahami ISU dan FOKUS yang dinyatakan oleh penulis dalam perenggan pendahuluan. Definisi @ gambaran/konsep (D) c. pecah amanah. Kegiatan jenayah seperti rasuah. Ayat Topik/Judul a. Bincangkan kesan-kesan (KS-1) yang akan timbul dengan berleluasanya jenayah ini dan cadangkan langkah-langkah (KS-2) untuk mengatasinya. Jenayah ini dianggap lebih berbahaya berbanding jenayah biasa (RKP). Contoh Soalan : Sejak kebelakangan ini. seperti golongan profesional dan menggunakan teknologi yang canggih (D). Struktur perenggan isi sokongan : 1. bersifat umum supaya boleh dihuraikan/dijelaskan dalam ayat-ayat berikutnya selepas ayat topik/judul . di samping sukan dikesan. dan pemalsuan kad kredit (C) semakin berleluasa sejak kebelakangan ini. Rangkai kata penting (RKP) d. Oleh itu. Banyak kesan (PP) yang akan timbul jika jenayah seperti ini berleluasa.

Banyak premis seperti premis perniagaan dan kilang mengendalikan bahan-bahan yang mudah terbakar. . Pekerja-pekerja juga tidak diingatkan tentang bahanyanya (H 3) bahan-bahan tersebut.2. 3. Contoh isi sokongan Pengabaian ciri-ciri keselamatan di tempat kerja(ISI) juga merupakan punca berlakunya kebakaran. Contoh/bukti/kes a. plastik (C 2) dan bahan kimia yang lain. merekatidak menyediakan tempat yang selamat untuk menyimpannya (H 1) atau pekerja yang mengendalikan bahan-bahan berbahaya tersebut tidak mematuhi prosedur pengendaliannya (H 2). petroleum. Kejadian yang mengorbankan banyak nyawa ini berlaku disebabkan oleh pengabaian ciri-ciri keselamatan pengendalian bahan berbahaya dan mudah terbakar. Sebagai contoh. Huraian/Pengembangan isi a. mereka menghisap rokok (C 1)ketika mengendalikan bahan-bahan berbahaya dan mudah terbakar seperti cat. Huraian/keterangan lanjut untuk menjelaskan idea/konsep yang dinyatakan dalam ayat topik/judul. Sekiranya anda menghadapi masalah untuk mengemukakan contoh. 4. Ayat Transisi. Dibuat dalam bentuk penilaian anda sendiri atau rumusan terhadap satu-satu perenggan isi sokongan. Anda boleh mengabungjalinkan struktur-struktur tersebut untuk menjadikan perenggan isi sokongan sebuah wacana yang utuh. Begitu juga dengan contoh/bukti/kes tidak semestinya satu struktur yang perlu diasingkan daripada struktur-struktur yang lain. Penegasan/kesimpulan a. (Penegasan ) (103 pp) Nota : Struktur perenggan isi sokongan di atas tidak semestinya dibuat dalam urutan yang dinyatakan. Perlu spesifik dan relevan dengan fakta/idea/konsep yang dikemukakan. Namun begitu. kebakaran akan berlaku seperti yang terjadi di kilang mercun Bright Sparkles di Selangor. Akibatnya. Contoh Soalan : Bincangkan punca-punca kebakaran dan langkah-langkah membendung kebakaran. Boleh ada/tiada b.huraian anda perlulah dapat memberi keyakinan kepada penanda. b.

JANGAN mengulang/menulis semula idea/fakta/ayat yang telah anda kemukakan pada perenggan pendahuluan dan perenggan isi sokongan. Strukutur perenggan penutup/kesimpulan 1.1. Ayat yang dibina dengan tujuan untuk menunjukkan perkaitan/perhubungan antara perenggan isi sokongan dengan perenggan isi sokongan yang lain. Kemahiran menukar cakap ajuk kepada cakap pindah 2. Biasanya menggunakan penanda wacana 4. SELAMAT MENGULANGKAJI Alih Bentuk Teks : Dialog Panduan mengalih bentuk teks : laras dialog. 100% dialog (drama/wawancara) 2.  merupakan antara bentuk teks yang paling kerap keluar dalam bahagian C STPM. Perenggan penutup/kesimpulan tidak mempunyai struktur yang nyata 2. Jenis-jenis dialog : 1. Kemahiran memahami situasi dialog. Boleh juga digunakan dalam sebuah perenggan isi untuk menghubungkan idea satu ayat dengan idea ayat yang berikutnya. Apakah yang dikatakan perenggan penutup/kesimpulan ? Apabila pembaca membaca perenggan kesimpulan/penutup. Kemahiran membina ayat majmuk pancangan komplemen 3. . memberikan ingatan kepada pembaca atau mengemukakan cerita yang berkaitan dengan isu dan fokus penulisan anda. Nasihat : Buang semua ciri-ciri dialog dalam hasil alih bentuk teks yang anda hasilkan. Sebahagian dialog/sebahagian ulasan/cerita (novel/cerpen) Apakah antara kemahiran yang penting ? 1. 3. Tidak semestinya hadir pada setiap perenggan isi sokongan 3. Anda boleh mengakhiri karangan anda dengan memberikan penyelesaian. mereka dapat membuat penyelesaian kepada isu yang dibincangkan. 2.

Orang. tempoh masa Lokasi. masa. Kata tanya Apa Tukarkan Mungkin benda. Bergantung kepada konteks ayat. Kemungkinan tiada kerana terdapat Lahaulawalaa kuwatailla (mengucap panjang) unsur ‘bias’. barang . Personafikasi/metafora Slanga/dialek Cakap ajuk Peka kepada KGND Gugur/ganti dengan frasa yang sesuai Tukar kepada bahasa baku/moden/standard Tukar cakap pindah Ayat yang perlu dibina untuk AB ialah ayat penyata sahaja. tempat Siapa Bila Di mana . individu Tarikh. Oleh itu calon dilarang membina jenisjenis ayat lain seperti ayat tanya.Ciri-ciri dialog Kependekan kata Cth : mak /dah /nak Kata tiada makna Alih bahasa kepada prosa moden yang biasa Betulkan Emak / sudah / hendak Abaikan/tidak perlu ditafsir Cth : oh/ah/hmmm Kata seru/tanda seru Cis/wah/amboi/aduh/ (!) Bahasa Arab Tukar kepada frasa yang sesuai Cis (dgn perasaan marah) Tukar kepada yang sesuai Alhamdulillah/astaghfirullah/lahaulawala Cth : Alhamdulillah (bersyukur) kuwatailla (sekiranya ada).

menafikan . alasan Tanda soal (?) dalam teks ABT. usahlah.masa itu sekarang . tidak boleh digunakan dan perlu digantikan dengan perkataan melarang. 6. hari ini .. 4..ingin tahu sebab....pada malam sebelum itu ... kemudian gunakanlah pilihan frasa berikut (bergantung kepada situasi dialog) : 1.. .. 2. Kata-kata larangan seperti jangan.Bagaimana Mengapa Cara.... langkah Sebab. 3... . .menanyakan.hari tersebut/ itu masa ini / kini .inginkan kepastian/ingin mendapat kepastian...menjelaskan bahawa... Perhatikan juga perkataan seperti di bawah dan tukarkan : 1. Pada pandangan cikgu. ABT prosa dialog memerlukan kemahiran tentang binaan ayat majmuk pancangan komplemen. . 5.ingin mengetahui. 4. ...menyatakan bahawa..begitu/ demikian semalam . 2.menerangkan bahawa.. ..pada masa itu di sini . Oleh itu. 3.... Fahami situasi pertanyaan tersebut dengan jelas. 2. pastikan calon memahami binaan AMP Komplemen dengan betul. . 3. contohnya : 1.di situ begini ...

KLASIK 6. Tiga bentuk alih bahasa yang telah dikenal pasti itulah yang perlu diberi lebih tumpuan semasa mengulangkaji pada saat-saat akhir menjelang peeriksaan STPM. Panduan tersebut masih belum lengkap dan sempurna. Cikgu cadangkan calon STPM memberi tumpuan kepada 3 bentuk alih bahasa untuk diulang-kaji dan difahami cara mengalih bahasanya dengan teliti supaya bahagian ini memberi markah yang baik untuk membantu markah keseluruhan BM 2. dan dibantu oleh guru-guru di sekolah. kelmarin . DIALOG : WAWANCARA STPM 2008 5. DIALOG : CERPEN 6. PROSA KLASIK . STPM 2005 5. Rujuklah sumber-sumber lain. 24 MAC 2011 Analisis Bentuk Alih Bahasa Bahagian C BM 2 STPM 2005-2010 Pada pendapat cikgu. Label: BM 2 : Alih Bahasa. bahagian C : Alih bahasa kertas Bahasa Melayu 2 ini merupakan bahagian penting walaupun hanya membawa 15 markah sahaja. Panduan di atas hanyalah asas yang sempat cikgu fikirkan. UNDANG-UNDANG 6. Dengan merujuk analisis kekerapan bentuk alih bahasa dalam peperiksan STPM di bawah.7. DIALOG 6. DIALOG STPM 2007 5.pada hari sebelum itu Jangan sesekali menambah cerita. cikgu yakin anda boleh menentukan 3 bentuk alih bahasa tersebut. PUISI STPM 2006 5. KHAMIS.

3 Banyak ayat songsang 1. RABU.4 Banyak ayat pasif 2. SAJAK STPM 2010 5. (A)Buang terus yang berikut : 1. SAJAK Bagaimana ?. 3. 19 JANUARI 2011 Alih Bahasa : Prosa Klasik Beberapa panduan mengalih bahasa prosa klasik. (C)Buang tetapi gantikan / tukarkan yang berikut : 1.1 Ayat yang panjang dan berbelit-belit (maksudnya sukar difahami) 1. kata ganti nama 4. kata hubung . DIALOG 6. Label: BM 2 : Alih Bahasa. pebjodoh bilangan yang tidak tepat 5.STPM 2009 5. cakap ajuk kepada cakap pindah. ayat pasif menjadi ayat aktif 2. penanda wacana (B)Kekalkan yang berikut : 1. nama jawatan / gelaran dll. kata sendi nama yang tidak tepat 6. bahasa istana / bahasa dalam 2.2 Tiada subjek 1. ayat songsang menjadi ayat susunan biasa 3. ciri-ciri BM Klasik (rujuk ciri-ciri BM Klasik) 1. IKLAN 6. . kata/frasa/ungkapan yang tidak difahami maksudnya. nama peralatan.

.

Dari aspek lain pula. Langkah ini juga secara tidak langsung akan mengurangkan pengimportan bahan-bahan kitar semula dari luar negara.Rumusan : Pentaksiran Kurikulum 1 Pentaksiran Kurikulum 1 Tingkatan 6 Atas Tahun 2011 5. Warganegara yang bertanggungjawab harus mengambil tahu tentang kepentingan penjagaan kebersihan alam sekitar. Sampah merupakan bahan yang berharga dan bernilai selain bahan-bahan yang kita buang setiap hari. kerja-kerja pengutipan sampah dan . Walaupun begitu. Fahami petikan di bawah ini dan kemudian rumuskan petikan ini dengan padat dan ringkaskan tanpa menjejaskan isi kandungannya. Melalui program kempen secara intensif. Orang ramai mula peka akan kepentingan kitar semula ini walaupun terpaksa memakan masa yang agak lama untuk membina sikap yang positif terhadap perkara tersebut. Bahan bernilai yang kita buang ini jika dikitar semula akan lebih meningkatkan lagi nilainya dengan penghasilan barangan baharu yang diperlukan dalam kehidupan manusia.sampah sarap masih boleh digunakan kerana bahan tersebut dapat dikitar semula.sampah sarap dibuang di dalam tong sampah atau di merata-rata tempat dan dianggap tidak mendatangkan apa-apa faedah kepada manusia. industri pelancongan di negara kita ini akan terjejas dan negara kita akan hilang sumber pendapatan. Amerika Utara dan Singapura. Proses ini melibatkan proses mengumpul. Berbagai-bagai bentuk kempen telah dilakukan oleh pihak kerajaan sama ada kempen secara bergerak di seluruh negara atau melalui iklan-iklan di televisyen. Kini dengan adanya kemajuan sains dan teknologi. memproses dan menggunakan semula bahan-bahan yang terbuang. Kempen ini diadakan untuk memberikan kesedaran kepada orang ramai tentang pentingnya kitar semula.program kitar semula dapat menjimatkan kos penyelenggaraan yang meliputi kos kawasan pelupusan sampah. Bahan-bahan yang terbuang ini merupakan punca berlakunya pencemaran alam sekitar. aluminium dan plastik. Jumlah perkataan dalam jawapan hendaklah ditulis pada aklhir jawapan. Pengurangan import tersebut juga sekali gus mengurangkan pengaliran wang ke luar negara. Antaranya surat khabar lama. [20] Dahulu. masyarakat kini mula memperlihatkan tanda positif tentang usaha yang dijalankan itu. majalah lama. Rumusan hendaklah dibuat dengan menggunakan tidak lebih daripada tiga perenggan dan panjangnya antara 170 hingga 180 patah perkataan. akhbar dan majalah.bahanbahan yang tertentu sahaja dapat dikitar semula. kaca. Dengan situasi yang demikian. khususnya dari negara Australia. botol. Mereka juga seharusnya menyedari bahawa pembuangan sampah-sarap yang sewenang-wenangnya akan mencemarkan dan mengotorkan alam sekitar yang seterusnya memberikan gambaran buruk kepada pelancong asing yang melawat ke negara kita.

hutan merupakan salah satu sumber yang istimewa dan merupakan pembekal oksigen kepada manusia dan semua makhluk yang hidup di muka bumi ini. Kos tersebut penting untuk dimanfaatkan kepada aktiviti yang lain untuk kepentingan orang ramai.Oleh sebab itu. Sampah ialah bahan yang boleh menjejaskan kesihatan orang ramai dan mencacatkan persekitaran.mengurangkan kos pertambahan lori sampah.masalah kekurangan ruang dapat diatasi. Kitar semula kertas dapat mengurangkan bilangan pokok yang ditebang. terutama burung gagak dan tikus.Selain itu ruang pelupusan sampah dapat diselamatkan.orang ramai mula positif tentang program tersebut. Kepentingan hutan hendaklah difahami.Bahan-bahan ini merupakan punca berlakunya pencemaran alam sekitar. melalui program kitar semula kita dapat mengelakkan pengumpulan sampah dan bawaan penyakit dan sekali gus dapat mengatasi masalah pencemaran alam sekitar. . (Dipetik dan diubahsuaikan daripada Dewan Kosmik. IDEA SOKONGAN 1: Berbagai-bagai bentuk kempen dilakukan oleh kerajaan untuk memberi kesedaran kepada orang ramai tentang kepentingan kitar semula. Bayangkan kalau proses penebangan untuk pembuatan kertas berterusan selamalamanya.jika dikitar semula boleh meningkatkan lagi nilainya apabila menghasilkan barang-barang baharu. IDEA SOKONGAN 3: Pembuangan yang sewenang-wenangnya boleh mencemarkan alam sekitar dan boleh menjejeskan industri pelancongan negara. IDEA SOKONGAN 2: Sampah yang kita buang. Hal ini demikian kerana program ini dapat menyelamatkan ruang pelupusan sampah dan kawasan berkenaan boleh digunakan untuk pelbagai tujuan. Melalui program kitar semula juga. Januari 2002) Skema jawapan IDEA UTAMA:Kitar semula melibatkan usaha mengumpul.Sebelum ini kita perlu menebang sebanyak 17 batang pokok untuk menghasilkan satu tan kertas.dan menggunakan bahan-bahan yang terbuang itu semula.Hal ini boleh mengurangkan pengimportan bahan-bahan kitar semula dari luar negara. tempat tersebut akan menarik minat haiwan pembawa kuman dan penyakit.Kini. Selain itu. Jika sampah dibiarkan begitu sahaja dan dikumpulkan sebelum dilupuskan. Kawasan yang bersih akan menjadi kotor. Kita seharusnya memelihara hutan untuk tatapan generasi masa akan datang.memproses.

IDEA SOKONGAN 5: Kitar semula kertas dapat mengurangkan bilangan pokok yang ditebang untuk menghasilkan kertas. menagih dada. Kita tidak dapat menyembunyikan statistik yang mencatakan kegawatan sosial dalam kalangan remaja kita yang kian membimbangkan ini.kerja-kerja memungut sampah. ISNIN.program kitar semula dapat mengatasi masalah berlakunya pengumpulan sampah dan bawaan penyakit dan sekali gus dapat mengatasi masalah pencemaran alam sekitar. kemudian rumuskan petikan ini dengan padat dan ringkas tanpa menjejaskan isi kandungannya.Oleh sebab itu. Demikian juga halnya dengan masalah disiplin di sekolah.Proses penebangan harus dikawal kerana hutan merupakan sumber oksigen kepada semua hidupan di muka bumi ini. 7 FEBRUARI 2011 Rumusan Fahami petikan di bawah ini. Rumusan hendaklah dibuat tidak lebih tiga perenggan dan panjangnya antara 170-180 patah perkataan. KESIMPULAN Sampah boleh menjejaskan kesihatan dan kebersihan persekitaran.25 juta orang. Memandangkan hakikat ini. Mereka menjadi harapan kita bagi meneruskan kesinambungan bangsa dan negara. Jumlah perkataan dalam jawapan hendaklah ditulis pada akhir perenggan [20 markah] Masalah sosial dalam kalangan remaja di negara kita kini semakin meningkat.IDEA SOKONGAN 4: Program kitar semula dapat menjimatkan kos dari segi penyelenggaraan kawasan pelupusan. di 10:10 AM Pautan pada catatan ini 0 ulasan Dicatat oleh mohd fadil talib E-melkan IniBlogThis!Kongsi ke TwitterKongsi ke FacebookKongsi ke Google Buzz Label: BM 2 : Rumusan. melepak. maka kepincangan yang melibatkan mereka mesti diberi perhatian yang serius dan harus difikirkan “ubat yang mujarab” untuk memulihkannya. banyak anak muda kita terlibatdalam kes lari dari rumah. Hari ini. yang nampaknya semakin tidak menyenangkan pelbagai pihak. dan melakukan jenayah. Persoalan yang harus kita fikirkan sekarang ialah keberkesanan pelbagai program .Golongan remaja membentuk lebih 40 peratus daripada penduduk negara inidan mereka yang berumur 15 hingga 30 tahun dianggar berjumlah 9.dan kos pertambahan lori sampah.

masyarakat. maka kerajaan memperkenalkan Pelan Induk Tindakan Sosial (PINTAS) yang membabitkan pelbagai pihak. Dalam konteks ini. Dalam pendidikan tidak formal. mereka seharusnya dapat memahami tuntutan kelahiran : bermula daripada diri sendiri. Pada hakikatnya. media massa. pendidikan yang dimaksudkan meliputi pendidikan formal dan pendidikan tidak formal. Atas kepekaan terhadap masalah inilah. dan individu tertentu. dan berbudaya tinggi? Kita percaya bahawa keinginan untuk membentuk masyarakat yang berkualiti semestinya memerlukan pengorbanan dan penggemblengan tenaga semua pihak : kerajaan. masyarakat akan sedar bahawa masalah remaja bukan lagi merupakan masalah pinggiran. ibu bapa. hinggalah aspek yang berkaitan dengan ketuhanan. dan membabitkan semua pihak perlu dirangka dan dilaksanakan. iaitu pertubuhan bukan kerajaan (NGO). Dalam hal ini. bermaruah. teras kepada semua ini ialah pendidikan. peradaban. ibu bapa mestilah menerima hakikat bahawa pendidkan moral dan akhlak sukar dilaksanakan kalau semata-mata bergantung pada fungsi guru dan sekolah. dan sahsiah anak-anak kita. Untuk pembinaan sesebuah masyarakat cemerlang. sistem pendidikan. di samping tidak pula mengetepikan ajaran agama yang dianuti. Mereka seharusnya dilatih menggunakan kepayaan berfikir secara analitis dan kritis agar dapat bertindak secara rasional. Kita perlu sedar bahawa individu ialah sebahagian daripada sesebuah keluarga. Sekiranya baik individu. mampu menjana kekuatan mental dan moral yang tinggi. maka baiklah keluarga dan masyarakat. malah memerlukan suatu pendekatan menyeluruh dan benar-benar berkesan. badan korporat. Program yang menyeluruh. Nilai-nilai akhlak yang murni sebenarnya bermula dari rumah dan diperkukuh dengan pendidikan di sekolah. Kita percaya program yang diperkenalkan bukan sahaja menitikberakan pembinaan fizikal dan kebendaan. Soal meletakkan kesalahan antara satu dengan yang lain diharapkan tidak akan timbul lagi. bersepadu. Dengan kata lain.yang telah dijalankan selama ini dalam membentuk semula anak-anak yang sudah terjebak itu agar mereka menjadi manusi yang berkualiti. akliah. pihak swasta. Dengan penglibatan pelbagai pihak. Adakah program yang telah disediakan itu mampu membentuk akhlak yang baik.pemasalahan keluarga mestilah diselesaikan terlebih dahulu. Kita tidak boleh menunggu sehingga keadaan menjadi parah kerana apabila sudah demikian halnya maka apa jua usaha yang diambil akan menjadi kurang berkesan. alam. Sekiranya keluarga terurus. badan bukan kerajaan. manakala keluarga pula menjadi paksi kepada pembentukan sesebuah masyarakat. dan institusi kekeluargaan itu sendiri. ibu bapa mestilah menunjukkan teladan yang baik yang boleh merangsang anak-anak untuk bertindak dan berkelakuan sebagi insan yang berakhlak mulia. tetapi juga menekankan pembentukan rohaniah. ibu bapa. serta mampu memantapkan akiah-rohaniah mereka agar kelak mereka memiliki sifat-sifat kepimpinan yang berdaya saing. maka terbentuklah sebuah .

Dalam petikan di atas.masyarakat yang bermaruah dan berbudi pekerti mulia. tetapi anda pasti boleh melakukan sesuatu dengan usaha yang terbaik. . Jumlah perkataan dalam jawapan hendaklah ditulis pada akhir jawapan. Anda boleh menggunakan penanda wacana Fahami petikan di bawah ini dan kemudian rumuskan petikan ini dengan padat dan ringkas tanpa menjejaskan isi kandungannya. sementara frasa "dengan kata lain" (perenggan 3 baris 12) menunjukkan kenyataan seterusnya merupakan keterangan lanjut (bukan isi). (IU:i) Tahun 2010 sudah ditetapkan sebagai sasaran untuk Malaysia menjadi pusat makanan halal dunia. Markah 20 ( Isi = 10m dan P = 10m) 2. PANDUAN MERUMUS 1. 2 FEBRUARI 2011 BM2 : Cara merumus karangan. buat ayat yang betul untuk menggabungkan isi-isi yang dikesan. Anda mungkin bukan yang terbaik.1 Isi 2. RABU. (a)Berdasarkan statistik yang dikeluarkan oleh Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia (MATRADE). Setelah mengambil isi dan membuang contoh dan huraian / keterangan lanjut. 5. Berita Harian 25/07/98) Selain daripada panduan mencari isi-isi penting yang telah diberi. (IU:iii) pasaran produk makanan halal dunia ketika ini semakin meningkat. calon juga boleh mengenal pasti antara isi atau keterangan lanjut berdasarkan kata/frasa yang menunjukkan sama ada sesuatu isi itu penting atau tidak. Langkah menetapkan matlamat ini dilakukan untuk memastikan bahawa (IU:ii) potensi besar industri makanan halal dapat dieksploitasi sepenuhnya.3 Huraian/ keterangan lanjut 3. Masa menjawab yang dicadangkan ialah 40 minit 4. Rumusan hendaklah dibuat tidak lebih daripada tiga perenggan dan panjangnya antara 180 hingga 190 patah perkataan." (perenggan 4 baris pertama) menunjukkan kenyataan seterusnya penting (isi). Label: BM 2 : Rumusan. frasa "pada hakikatnya. (b) iaitu bernilai hampir RM600 bilion setahun. Baca dengan teliti setiap perenggan untuk mengasingkan (dengan membuat garisan / menggunakan ‟higlighter pen‟: 2.2 Contoh 2.

Berdasarkan potensi besar industri makanan halal. Semua aktiviti yang diadakan itu bertujuan (IS6:ii)untuk memberikan pendedahan tentang pelbagai aspek yang berkaitan dengan makanan halal kepada para pengusaha makanan tempatan. suasana perdagangan yang menggalakkan. seperti . Untuk memastikan bahawa syarikat pengeluar makanan tempatan benar-benar memperoleh manfaat daripada kedudukan negara sebagai pusat makanan halal dunia menjelang tahun 2010. (K:ii)kerajaan telah menyediakan pelbagai insentif. (IS2:ii)sedang berusaha untuk menetapkan garis panduan yang jelas mengenai makanan halal. tidak memudaratkan kesihatan. Apatah lagi. Penglibatan pelbagai pihak diperlukan untuk menetapkan garis panduan mengenai produk makanan halal kerana definisi makanan halal amat luas. apatah lagi ketika (IS5:ii) negara sudah mengorak langkah untuk menjadi pusat pengeksport produk makanan ke seluruh dunia. jawatankuasa yang diketuai oleh Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri masih terus berusaha untuk mewujudkan garis panduan yang selaras (IS3:i)yang dapat digunakan oleh setiap individu dan organisasi yang terlibat dalam industri makanan halal. Namun begitu. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna. (IS1:i) Malaysia mempunyai faktor sokongan di peringkat dalaman. satu persoalan lain telah timbul di sebalik usaha yang dilakukan ini. pertumbuhan ekonomi yang pesat. dan (IS3. Untuk mereliasasikan matlamat tersebut. seperti kestabikan politik dan (d) suasana yang aman. (IS5: i)Hal ini agak meyedihkan. Malaysia bertindak menetapkan matlamat untuk menjadi pusat makanan halal dunia menjelang 2010.iv)selamat dimakan oleh semua orang. (IU:iv) Matlamat ini ditetapkan dengan harapan agar negara akan menjadi pusat pengeluaran dan (IU:v) pengumpulan pelbagai jenis produk halal yang dapat memenuhi permintaan dunia yang terus meningkat pada ketika ini.(b)Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Malaysia (FAMA) pula melalui satu kajian mendapati bahawa pasaran dunia bagi makanan beku halal telah (c) bertambah dan mencatat jumlah RM106 bilion. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia dan agensi-agensi lain. (IS2:i)pihak kerajaan melalui beberapa agensi yang berkaitan. (IS6:i)pelbagai agensi kerajaan kini giat melaksanakan aktiviti seperti kursus dan bengkel. (K:i) Lebih banyak syarikat seharusnya mengambil inisiatif untuk memperoleh pengiktirafan bagi memastikan produk keluaran mereka boleh diterima di peringkat antarabangsa. Hingga kini. serta (IS1:ii)undang-undang dan peraturan yang berkesan.i)Pembabitan pengusaha makanan tempatan dalam industri makanan ini masih kurang kerana (4:ii) mereka bimbang tidak akan mendapat manfaat seperti yang disasarkan. seperti Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri. Kesemua faktor ini menjadi jalinan yang penting ke arah mencapai matlamat yang ditetapkan. (IS3:ii)Makanan halal bukan sahaja hanya bermaksud makanan yang boleh dimakan oleh umat Islam tetapi juga (IS3:iii)makanan yang berkhasiat. (IS4.

Tidak ada gunanya (K:iii)Malaysia menjadi pusat makanan halal dunia menjelang tahun 2010 jika pengeluar makanan kita tidak mampu memanfaatkannya. sebaliknya hanya menjadi platform kepada negara-negara lain untuk mengeksport produk makanan halal mereka ke seluruh dunia. bagi mendorong syarikat tempatan lebih banyak menceburi industri makanan yang diiktiraf dunia.Cara menjawab bahagian D : Analisis Kesalahan Bahasa BAHAGIAN D : ANALISIS KESALAHAN BAHASA .potongan cukai pendapatan yang selaras dengan pelaburan yang dibuat untuk pengeluaran makanan. Mei 2003) Isu soalan rumusan STPM 1999-2010 STPM 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 ISU Teknologi Maklumat Pembangunan pelancongan Minat membaca dalam kalangan kanak-kanak Teknologi Maklumat Pembangunan sektor pertanian Sistem pendidikan Masalah sosial Iklan Pembangunan sektor pertanian Malysia pusat makanan halal dunia Makanan yang diubahsuai genetik Pembangunan sektor pertanian BM2 . (Dipetik dan diubahsuaikan daripada Dewan Ekonomi.

jelaskan sebab kesalahan dan kemudian buat pembetulan Seorang (1) polis inspektor yang baru dua bulan bertugas telah menceritakan keadaan di daerah itu kepada pemberita. terutamanya makanan dan pakaian./ Jawatankuasa tersebut dikehendaki bertugas setiap hari. . 5. /Pihak polis (4) mensyakibahawa kegiatan tersebut dilakukan oleh mereka yang tidak bertanggungjawab. (2) sebaliknya pada hari Jumaat./ SEBAB KESALAHAN 1 kesalahan Hukum D-M Unsur yang diterangkan mesti diletakkan dihadapan unsur yang menerangkan. Untuk analisis/sebab kesalahan./ Dalam kesibukan orang ramai membantu pihak keselamatan menyelamatkan mangsa. Baca dengan teliti setiap ayat dan beri tumpuan kepada 6 aspek kesalahan bahasa seperti di atas. Anda dinasihatkan mengenalpasti dan menulis seberapa banyak kesalahan bahasa yang mungkin. terdapat sesetengah pihak yang (3) mengambil kesempatan mencuri barang-barang./ Untuk memudahkan orang ramai mengikuti perkembangan terkini. (5) Untuk mengawal keadaan di daerah itu memerlukan sukarlawan yang lebih banyak. kegiatan mencuri dapat dikawal. Masa menjawab yang dicadangkan ialah 20 minit 3. Bagi setiap kesalahan. 2. Jawapan perlu dibuat dalam bentuk jadual. sebuah jawatankuasa petugas telah dibentuk./ Beliau menyatakan bahawa banjir itu berpunca daripada sebuah empangan yang pecah akibat gempa bumi yang berlaku di negara jiran. /Walau bagaimanapun. 4. anda perlu menyatakan jenis kesalahan dan menghuraikan lebih lanjut Kenal pasti kesalahan bahasa dalm petikan di bawah ini. ekoran tertangkapnya (6) beberapa penjenayah.Kesalahan bahasa meliputi: − ejaan − tanda baca − kosa kata − imbuhan − frasa − klausa/ayat NASIHAT KEPADA CALON : 1.

mengambil kesempatan dengan mencuri barang-barang... SEBAB KESALAHAN 3 Frasa tersebut memerlukan kata hubung keterangan cara untuk menghubungkan dua frasa PEMBETULAN .......untuk mengawal keadaan di daerah itu memerlukan (subjek : kerajaan @ pihak polis memerlukan sukarlawan yang lebih banyak SEBAB KESALAHAN 6 Penjodoh bilangan mesti digunakan selepas kata .PEMBETULAN .. SEBAB KESALAHAN 2 Penggunaan Kata Hubung yang salah untuk maksud kekecualian.kecuali. KH yang sesuai ialah ‟kecuali‟ PEMBETULAN ...... Kata yang mengandungi satu suku kata memerlukan alomorf ‟menge-‟ PEMBETULAN .. SEBAB KESALAHAN 4 Pemilihan alomorf yang salah..mengesyaki SEBAB KESALAHAN 5 Ayat tergantung kerana ketiadaan subjek PEMBETULAN ..inspektor polis.

KSN …terletak antara bandaraya…(di antara) 3. KSN …seperti * didakwa… (seperti yang didakwa) . Struktur ayat/tanda baca (noktah) Sesungguhnya UPP……kepada pelajar…dengan adanya…kakitangan pentadbiran. 2003 1. Ramai calon sudah membuktikannya.beberapa orang penjenayah.. Gred A bukan senang tetapi bukan mustahil. Hampir semua calon biasanya meletakkan sasaran gred yang ingin dicapai dalam peperiksaan awam tetapi tidak semuanya melakukan usaha yang mencukupi untuk mencapainya. Frasa kerja pasif …yang pelajar universiti lain tidak dapat nikmati (yang tidak dapat dinikmati oleh pelajar U lain) 5. Tanda baca (noktah) ….bilangan tak tentu PEMBETULAN . 20 APRIL 2010 Bahagian D BM Kertas 2 : Analisis Kesalahan Bahasa ANALISIS KESALAHAN BAHASA Petikan AKB bermula pada tahun 2001 2001 1. SELASA.telah dibina Di antara 2. Kata pemeri … (UPP adalah universiti… (ialah) 2. kata tidak diperlukan Pembinaan prasarana itu juga memanfaatkan pengguna kerana dapatmenghubungi antara satu tempat dengan satu tempat lain dengan lebih cepat (buang juga) (berhubung) 2002 1. Anda bagaimana ?. Ulangan frasa 3. Kata bilangan …di kedua buah kampus… (dikedua-dua) 4. Label: BM 2 : Analisis Kesalahan Bahasa. tertinggal perkataan …menelan * berbilion ringgit (*perbelanjaan) 5... Pembinaannya telah disiapkan (dilaksanakan) 4. Diksi tidak tepat.. kata ganda …berbilion ringgit (berbilion-bilion) 6.

ini mengharapkan kepada pihak kerajaan (Gol. Penanda jamak …sebahagian besar anak-anak muda (sebahagian besar anak muda) 4.2. Frasa adjektif darjah penghabisan 4. KKT …Gol. 1 letak belakang KKTpasif 3. Frasa kerja pasif org. KSN tentang/terhadap 2. ini mengaharpkan pihak kerajaan…) 5. Kata bil …setiap orang belia (setiap belia) 2004 * 1. KKT –aneksi persona/bentuk terikat 5. Frasa kerja pasif …isu yang mereka timbulkan (isu yang ditimbulkan oleh mereka) 3.penanda relatif . Struktur ayat….

Kenal pasti subjek (unsur yang diterangkan). jangan melawan Jadikan dirimu bersifat setiawan Jangan sekali berniat khianat Apa lagi kurang amanat Pekerjaan wajib bukannya sunat Jika dilawan mendapat laknat Pertama di dunia mendapat malu Di dalam akhirat tubuh terpalu Masyhur khabar ke hilir ke ulu Sebab perangai tidak bermalu Sangatlah murka Rabbul Izzati Perintah suami tidak dituruti Hendaklah taat bersungguh hati Kepada suamimu berbuat bakti Jangan takburkan rupamu elok Melebihi kebanyakan makhluk Menyangka dirimu tiada tertolok Jadilah suami diperolok-olok Jangan sekali takburkan bangsa Martabat tinggi di negeri dan desa Memandang suamimu seperti rusa Sombonglah tuan tutur bahasa Lihat contoh syair di atas dan cuba alih bahasakan kepada prosa Melayu moden yang biasa. Beberapa panduan mengalih bahasa puisi Melayu tradisional. jangan melawan (jangan = dilarang) .Puisi Melayu Tradisional : Syair Nasihat Kepada Perempuan Demikianlah lagi wahai perempuan Taatlah kepada suamimu tuan Jangan menderhaka. contoh : Demikianlah lagi wahai perempuan Taatlah kepada suamimu tuan (siapa yang dikehendaki mentaati suami) Jangan menderhaka. 1.

Jangan menulis maksud yang tersirat disebalik syair tersebut. Pastikan binaan ayat lengkap. jangan = dilarang) Begitu juga dengan kata silaan. Binalah ayat yang pendek. mengandungi subjek (unsur yang ingin diterangkan) dan predikat. Calon hanya boleh menggunakan ayat penyata sahaja. Contoh alih bahasa rangkap pertama : Kaum perempuan dinasihatkan mentaati suami. (contohnya.Jadikan dirimu bersifat setiawan 2. 3. . Mereka dilarang menderhaka dan melawan suami. agar lebih jelas maksud yang ingin dsampaikan.(unsur yang menerangkan) 4. permintaan. Mereka perlu bersifat setia kepada suami. 5. Oleh itu kata larangan seperti jangan hendaklah ditukar. suruhan dan laangan yang lain.

wanita akan ditindas dan didera. Inilah cara yang cuba saya aplikasikan di sini. Cuba anda nlaikan markah kerelevanannya (markah R) sahaja. Saya berpendapat bahawa inilah contoh-contoh 'standard' perenggan isi sokongan yang dibuat oleh kebanyakan calon-calon STPM. Pelajar juga boleh belajar atau meningkatkan kefahaman mereka tentang sesuatu kemahiran/ilmu dengan cara melihat dan membuat penilaian terhadap latihan rakanrakan sekelasnya yang lain. Akibatnya. Mereka akan hidup dalam kegelisahan. si pelaku akan bertindak agresif dengan menindas orang lain supaya orang lain merasa apa yang dirasakan oleh si pelaku. Contoh 1 Punca berlakunya penindasan wanita ialah sejarah silam si pelaku. Wanita yang didera akan merasa ketakutan.Contoh isi sokongan : Punca penindasan terhadap wanita Apabila menanda latihan yang dihantar oleh pelajar. Hal ini akan menyebabkan sikap si pelaku menjadi kejam dan ganas. Pendera telah menjatuhkan maruah wanita dalam fenomena ini. Ketepikan dahulu kesalahan-kesalahan bahasa yang ada. sederhana atau lemah. Pengalaman lampau menyebabkan si pelaku menjadi seorang yang pendendam. Mereka takut akan dianiya oleh suami mereka. Disebabkan pengalaman hitam ini.Semasa kecil. Wanita yang dianiya akan mengalami penderaan psikologi dan emosi. Seterusnya. seorang guru boleh menilai tahap penerimaan ilmu yang disampaikannya semasa proses P&P. Ketakutan dalam diri telah membuat mereka menjadi lebih sensitif. si pelaku sering terbayang-bayang dirinya didera oleh bapanya dan akan menghantui dirinya sampai bila-bila. Wanita menjadi lemah apabila dianiya dan didera. Contoh 2 Penindasan terhadap wanita berlaku kerana dianiya atau didera oleh suami atau majikan yang salah menggunakan kuasa. Maruah mereka telah tercemar . Saya tidak mengedit contoh-contoh yang saya lampirkan. Emosi wanita akan terganggu apabila berdepan dengan masyarakat. bagi melepaskan geram dan tekanan yang dialami. Saya harapkan anda akan dapat menentukan dan mengkategorikan perenggan isi sokongan tersebut sebagai baik. Faham atau tidak faham seseorang pelajar tentang ilmu yang disampaikan oleh seorang guru dapat dilihat dengan lebih objektif menerusi latihan yang dibuat. Saya akan menunjukkan beberapa contoh perenggan isi sokongan yang dibuat oleh beberapa orang pelajar dan saya ingin anda menilainya sendiri. Wanita dihina dan menjadi tempat keganasan bagi pendera. si pelaku yang menindas wanita sering menyaksikan bapanya mendera ibunya. Si pelaku juga mungkin pernah didera oleh bapanya. Jarang sekali pelajar memberikan jawapan 'saya tidak faham cikgu' apabila ditanya oleh seorang guru.

Contoh 3 Latar belakang pelaku merupakan punca utama berlakunya penindasan terhadap wanita. Oleh itu. Pengalaman-pengalaman tersebut yang sering menghantui pelaku menyebabkan dia tertekan dengan keadaan . Hal ini demikian kerana fizikal wanita yang lemah berbanding kaum lelaki. menumbok dan sebagainya yang dapat mencederakan fizikal wanita tersebut. si pelaku menyaksikan perbuatan penderaan terhadap wanita dan dirinya sendiri. Contoh 5 Si pelaku atau pendera yang mempunyai tabiat yang buruk merupakan punca utama berlakunya penindasan terhadap wanita. Melalui pengalaman tersebut. Keganasan terhadap wanita bukan sahaja tertakhluk kepada penderaan fizikal tetapi meliputi juga penderaan emosi dan mental wanita. Pengalaman si pelaku akan menghantui dirinya sehingga menjadi trauma dan seterusnya pengalaman mempengaruhi sikap sehingga dewasa. si pelaku akan menindas orang lain agar dapat merasai pengalaman yang beliau rasa dan mempunyai perasaan dendam. Keadaan ini belaku berkemungkinan daripada sejarah silam si pelaku itu sendiri. Sikap pelaku yang sememangnya merupakan seorang kaki pukul menyebabkan wanita menjadi mangsanya. Bagi mereka yang sudah berumahtangga mempunyai anak. Penderaan yang sering dilakukan penderaan fizikal seperti memukul. Mereka takut ditinggalkan dan anak mereka tiada tempat bergantung.akibat penganiyaan ini. mangsa tidak sanggup meninggalkan suami yang pendera itu kerana mereka memikir tentang anak mereka. Contoh 4 Kelemahan pada wanita merupakan salah satu punca kaum wanita sering ditindas. Kelemahan wanita menjadikan kaum lelaki mengambil kesempatan untuk mendera wanita tersebut. Sejarah silam si pelaku menjadi faktor keganasan terhadap wanita. Kelemahan pada kaum wanita yang takut melawan menjadikan kaum lelaki menguasai dengan kekuatan sehingga wanita itu sendiri buntu akan hak perlindungan terhadap dirinya. semasa kecil pelaku sering menyaksikan bapanya mendera ibunya sendiri atau si pelaku itu sendiri sering didera secara mental dan fizikal. Sewaktu kecil. Keemahan wanita itu sendiri yang takut ditinggalkan juga mendorong golongan wanita sering dianiya serta diperkuda oleh kaum lelaki yang kejam dan mengambil kesempatan atas kelemahan wanita tersebut. penindasan terhadap wanita berpunca daripada sejarah silam si pelaku yang telah menyebabkan si pelaku melakukannya terhadap orang lain. Disebabkan kelemahan wanita sering ditindas serta diperkuda oleh kaum lelaki. Contohnya.

Mereka akan berindak agresif. Dalam keadaan khayal akibat pengaruh dadah dan alkohol. jelaslah bahawa sikap buruk si pelaku adalah faktor utama yang menyebabkan penindasan terhadap wanita semakin berleluasa. Si pelaku yang mengalami penderaan sewaktu kecil oleh ahli keluarganya sendiri atau menyaksikan bapanya mendera ibunya akan mengalami trauma. Isteri pelaku pula akan menerima apa-apa sahaja perlakuan kerana sikap wanita yang lemah. Tekanan yang dialami menganggu kehidupannya. Hal ini demikian kerana pelaku hilang kawalan terhadap diri dan hilang kewarasan fikiran untuk bertindak positif.tersebut. Apabila keadaan yang sedemikian berlaku. Kebiasaanya mereka bersikap pendendam. Mereka akan memukul isteri dan teman wanita atas alasanalasan yang remeh. kelemahan wanita telah menyebabkan pelaku mudah melakukan penganiyaan . Mereka sanggup memukul jika permintaan mereka tidak dipenuhi. Contoh 7 Sikap negatif pelaku merupakan punca utama wanita ditindas. mereka kadangkala bertindak lebih zalim dengan melakukan tindakan yang bukan sahaja menyebabkan kecederaan malah mereka juga sanggup membunuh. Jelaslah di sini bahawa penindasan terhadap wanita boleh terjadi akibat sikap buruk si pelaku. pelaku akan memukul dan menyakiti wanita terutamanya isteri mereka. Oleh itu. Contoh 8 Pengalaman buruk yang dialami oleh si pelaku sewaktu kecil turut menyumbang kepada kejadian penindasan terhadap wanita. Tekanan yang dialami dan . Oleh yang demikian. Konklusinya. gejala perjudian atau berada di bawah pengaruh alkohol mudah hilang kawalan diri dan kewarasan akal fikiran. apabila seorang suami sanggup memukul kepala isterinya sehingga mati apabila isterinya tidak memberikan wang yang dimintanya untuk membeli dadah . Pengalam-pemgalaman buruk masa lalu akan mempengaruhi dirinya sehingga dewasa. Itulah yang terjadi dalam satu kejadian yang dipaparkan dalam akhbar Harian Metro baru-baru ini. Tindakan memukul isteri dan teman wanita akan berlaku kerana hilang pertimbangan fikiran. Contoh 6 Punca utama belakunya penindasan terhadap wanita disebabkan sikap pelaku yang mempunyai tabiat buruk Sikap pelaku yang menghisap dadah dan berada di bawah pengaruh alkohol menyebabkan mereka bertindak agresif. si pelaku akan hilang kawalan terhadap diri sendiri dan hilang kewarasan akal fikiran. Pelaku yang kebiasaannya lelaki yang terlibat dengan gejala penagihan dadah. Kelemahan diri wanita memudahkan mereka ditindas oleh sebab kelemahan fizikal wanita. lebih-lebih lagi semasa keinginannya tidak dipenuh.

Jika anda mahu. Saya harap. memijak tubuh badan. contohnya teman wanita. Semoga anda lebih bersedia menghadapi peperiksaan STPM. menumbuk dan tindakan-tindakan ganas yang lain dianggap satu bentuk kepuasan agar orang lain turut merasa penderitaan yang dialaminya satu waktu dahulu. Anda boleh menilai kelemahan-kelemahan yang ada ketika anda membina isi sokongan. isteri atau anak perempuan mereka. dengan contoh-contoh di atas. kita memang tidak dapat menafikan bahawa kejadiankejadian penderaan terhadap wanita yang berlaku pada hari ini turut berpunca daripada pengalaman-pengalam buruk si pelaku sewaktu kecil. .perasaan dendam yang menguasai diri menyebabkan mereka cuba melepaskannya dengan cara menindas kaum yang lemah. seterusnya memperbaikinya. Tindakan zalim mereka seperti memukul. anda pasti boleh.Kesimpulannya. anda boleh belajar sesuatu.

:3  038.9.79039./80/. 038 %% %. !003.302.  $%.07.8  203.07.3  -07 .9..5003.3203:33/8. .3.5!445.4-0 !.38:-9. 8073 203./ 84.9.43/2089../.3/./.9.5 0138 4394 .-  $%! 40-07/7803/7 $02:.3 9.35:.35.8./.35.7.49.3.325:-07-.35.. 07.3 .32./:7:8.#3.9:509.47.

/.203.

/.3203/03..3//03.-07.9 . !./.99:  $:7.25:3:8:3 :.3 %% 075003./.20309.90.-8:7.5/..740 2:7/ 2:7/  $.81 :7/ 2:7/ 80/.07.99:90.203./.7.3.  -0  45.3.2...38:7-.9.  07..381472.91 20 .8..80/..5 % 20 20 %5.25:3  070.8.07.- %7.81 %.2.91  2-:. .8/75 .2.$.

3 0-03.-074943 7443  . 2. /:..:.:8.9.7./-::  23.  !07-:.7.3.203.3.3.91  203.3 .3/3.91  .9039.3.30:.038 .20.3.3.7..3.7.91 !# 0/:.9:202.3502:/.079.24948.38.8:/.3 -0  .3.2:7/3.2025:3.3891 -0/.   202-08.203/7.7.3 .3.3.7.7.  .9. 80.3/.3.%7.3 -0301091   202-. 4394 02-:.37:2.9808:.3 -07-0. -0301091 .80:./3.8  203:7:3:7.9: !.9: 20 .3.  4.91 3 202-08.202-0.202-.37:2.9.8:/. /:..-.9.2.7 503/0 20 4.37:2.503074.7.3  !#$ 0/:.07.  !07-.:8.  203/0.

: $ $ $  :7:202-..220. -:80/.3.  % .9:  $.3.3203/:7..205.202-0.-0..25... ..3.38.203.73.7.9.32:7/ 2:7/3.83.387 .3907-.:   .-:: % 800./  .3-: % 80-:.-./.32:7...203.

.-0%0303..3.9..:39:203.3.1 02..3 .3507.3 %:3:.3..3  /..-3.8.3.... 50304/.3.3 / .9:3:..9.39. 50304/.3 .84..3207:5..43.3.3.3... $.3 207:5./..-$4.9.3/.8:8:3.3  50304/.- %.3'  /.5. 84.7.3 /.3502..3.0/.8 ..3/..9.5.3 5027.9.2.3 507.3.3-.3 .3/.8/.3907-.3-09:.38:8:3.9.7. /.3/.3  507.32:33.. 03:3:.3...3 5073.3'  '/.3..3  .3574808 .3.-.8.907/..3.84.3507...5.9..3...3 9...7 0 9: 5..7 '503.3. 907.: .403..20207:.507:203.3 0- .9.9507.1.. :3...3.5.3 .75..30/:.380-.3 ' 2089.3907/.39.3 8:8:3.503. 5.7 07.5.3.90   /.3.9.:.:..25.5.. 507..3$%!.7:/03.98080903.34.3..3 9.3.5.3.3.30-.4394  $%!  $:8:3..3' .0. $ & .3-09::39:507.3.1 507.3.3. 207:5...3-0-07. 5.3 2.5.7.5.3 907.3897.3 !.5.

3 .38..3.2.8.3.2:/...3-0:2/./.-.3.3-07:9 .5073.3.- :-. 507..9... :3..37.8..3.3 / ..9....9..3 203..8.3..3 20305.380-03 . 07.3./.3 !07.3 0 9: 5.3202/..3' /. 7.3.3.3.8...5.3.3 507..30.9. ..30/:/:.2 5.3507.907.3   .3 02-.9 -0-07.3 .3.3/:3 50.3-..3.3.5.203.3.3507.3 84.3 $%! / .3 !07.8.3:39:20.3 /.3 /.38:. 84.30.3.. -..3 09:. 0.3.3 /.32089903.8.309.350393.8 .3/8:8:3 0250792-.3.:5...8.2 5.3 2089.780-03.3802:.7..3 .3 /.3.73..:39:/.984.32.8 .8.5.3. 84...3 84.3.5.0-.3/.9 2....3.90984..50/:/:.5073.320.507..3 ' 8020893./.-.. 0..8..:80-.3-09:..3-..5.3..9.3 907/.3.. .8.9.3.9.9: 93/.7.  $4....9.95079.3.3' .. 507. 8.3 -0:2 /.4394 :39: 203:3:.3.3 .320250792-.3 /.-84.0.3.3.3 -.9..3203:3:..38.3$%! .3.8. 203.0-...3 '0.$%!  39.

#&  $ #$ %$&#%$ .

8 .079.. $%! 907/7/.8./.9$%3!07804.:/5073.9: 079.75.3.8.  !&&  (079.8./:..0.8 ..

3079. /.8 .

350./.3505078.350..3:284.9.9.2079..3..39..3 80.9.34-091.:.$%! (079.8:. ($:.3/.:3 /.7:.0...2.3/50703.8..8...38:.5.3 W.3/:3 84.3-.3  !02./.3 ($4.30.3...7.:.8./02..33..3 84..350.8203.5.7...:3 .9.7.35.9.83207.7.3 203.3/:3.0.

8907..7.8.

.3!0702-.3.3 $0./..7./.0.7-0.79.3-039: -039:.8.: W.3.9..3..

8.:8:..

: $8902..8.3-..0..708.3 W..0.0.3080.3.9507:-:3..: W50-.8.8. 14344....8.: W050-.8.:80-.0....7.2.3/.9:7.3 3.9.3-.7 .39:3...550702-.3-.507.

247144.

839..9.88 W2.3.

-0802:.5.079..3..5.3 .3-09: .505078.22.8...807..3 .9..390780-:9 84./94./.2 (:2.5.-07/.3./03.3/.3:2..8..3.3203.3/:9405.079.8. $02.:203.7.390780-:95..3 .9/.3-09: 02:/.307../..250702-..43/003/...3  %&$  %$%&&$ $%! ..7.34-091.7.503:-..203.3 .202...43/7..7.3 /.2.84..8.3802.3 .83..7.3-07.3  .-:3.3 .8.5..584. ($09.507-.0.:..3.2.5.438.3.9.3..43/003/.83.5..3.39  (..3 502-07.5..8. 2.5.3 /80/....

/. .3-09: 0709.3-.3.:38:7-... 3. :89780.8..5:38:7-. :8978:8974..8.3 5073.4394 7.:25:.-03.7:-.8. 20307.:.74308.35030-.3  :8974308../:. :8974.3-07/.3.8.:34 2023.8907.7.2-0-07.3503.3/03....:2.3".  &&% $  $%! ..9.3-09:-.3..79.-.8.$.. .. 7:2:8 54.3-.33507:/8...2..: .8..:: $%! !.7..2-.308.3 .7.7: /.2 0. .09:.3./.50.5.7: 3.2509.83  $%! !073.9 .3.7447.79.39:.79.9 . !..8../.3.32:  !&$%&&$ $92::884..3  .9.7.$./.9.3.-:.5.8..9:.. $7..3:39:802:..80.503.././20/.3-07:9.9:.3.0..7:9-..!/../.8.9./.79039.03/7.5.5.9..8.3 892::8 892::8.38007.3.- 2030. 509.3207:2:8.8.3.7./.50207/03.!4308.3-. $%! $4.%-09 3..3879 203.-.8.7/..77.../2./.8..82. :8974.3203:3./-.:..3.3-.

9.389.73.3-09:.. /03.507./..9050-.3.8 07/.7.9.-0781..8....3907-..3'  $ !%&&.3.5.3-09:.3 53. '$.8./:.3. .3..8 :7.9.8 55.8.8.3.9:8:8.92.3/0./..3.-078..3....3-.389.3503:3.3.3' /.39.7..3 /.3.8./.9..7./02 /./0.8703.8 55./..8...7.9./02 . '%07/.-0781.3879'%:03 07/./:.7.3...903.39..8.8:2-073.7.9.3/03.7.2.3.7.  ' !"$# !$"# !$#" #"$! $%!  ..8703.!03:3.3 /..

35079039.75./:.7.81 .9.9 09: :8907: 8..:-.5.507.5...3-07:7:1.2.:2.7.3./.8..32.3503.3.39: .32.3.39::.3.  %::.35./-..3:9..3/.3/0. 55.75.2:3 ..5.... 0.3/0..9.2539: $0907:83.43/43-07:9 .5:3085:3/02. 07./.3 5.9.. 03.303.907/7/.% $%!  .3808:./03.7./.3.3.3.3 $%! 39..

907803:2 202..9:-078:7.-.7.7/..3502:/.9!:.0..9:  $%! .3  .9 ./:.9/.30.3/.7.3:9!.38.3:3/.2.307.0:.2!7410847%./.#./...2030-.3/.. !.907.3/.7.3-07:9 55. %.9:  #.2.3$7%:3: !.3.3$7 0.9: 09.9:078:7.90750843.3.3!..7#:43.:3.39025.99: -..3..9/03.3/.7 9025.9%:8.7 40502:/.3-09: 0. 20.3.30.3$0/: $%! !5.8:.7.8 &3:.9:%:.75.!.30.95079:3:.9-.02-.3 0/:.78.3.39.3.3.34947 %42.7 ...7./.-.9%025.3:73.9.05.52.05.907.3-09:.39:8..02-.3%:4!.398.7  ##..

547.35.3/.77.2-./05. -079.9.././.3805.4.3 503:.-0..-0703.079.7:80259  !%&% $  .4.3.3 ..78930/0 7  $%! !09..2 /.2-079:29 93 202.380259 ..8.3 50207./05.3 -07..020..-0..#%&% $  $%!  ..4.--7 202.3:.3-079.. ..7-7: 202.8 .07.2.3-0703.9/-.820305..3.3/.3:..970947 .4....9.3-09.8:99.3..9..2-:9 503/0 -07:9.9.3 503..39.2..3/902:9:-0780:.2.8 .

39: 80/..3/.5.39:7. -:.8.3.  . -:.2.8 80/.2.2.389073..9/.3.-0793/.3/.3 $%!  0:25:3.:5:3./.9.3 2.37.7-07.9 !.. 2.38:7803.89.8.. $%! . ./.39: -40/80/0.7./..5. !. 070..43/43202-..2509.3.8 ..72.. 90.9039: 050-..33.7..8:/ .3 !..3-07:7:1.3803/7 07/.8.20209.3./..: -40 80/.9.3509.8/.:203:..8.2.3/.9.305.3/.5..3.75../03.. 25:3.05:9:8.32070.4.-:.8.-.3  !#%.5.3 /5099:/5.8 2.9.3/-:.90.39: 80-.-:.2.2.3 9/..2 ./.3907/.: 2.

 50308:.3/.9. 503.980932:330.503.4.5.0.3.7.3-:3 .8.9:5.3/:.3.9..8.:7:1./.9 W-7/-:3/.9.8.4.4.8207::05.3./.&#&% $  0808:.3902-:9/..3 .9..3/:..:7:1.3902-:9 9.3 !073./..3..4.3.3/././.3/:.57.202-039:/:.  $%! W0.35. 080.3/.3.8::.9039.5.39. W0.:7:1.7.9.203039:3.7.8::.9.8.-:3.7..:7:1..4.7.38::../.79079:9:5  $%! !073.7/03.9.7 . 8:8:3..4.9.8.

.39./:3 W!9.-40/5.4.3 -40203::7.$04. 803.20.7.9.300.30.380259 .#::30.5..7: 5.2.75.3 !073.3. 803.43/43/03.2-3.3.903.0303./7.90.070899: ..:  ./.  %&% $ $%!  07.-0-.8 9/.30./09.2030:.7.3/:. 803.:.3./0:.3809..9.:8.9.:743.3.8203:3:.3 203.7. .:8.:9.7.3!0309:.3.4./7.2.38.:05:3.:2.. .780047..3907.5..8.--7-078:.8/.3 $%!   472./.7.8:.3/.%:.7.7.3..9.3:8-078:.-0-. W&/.9..0-.8-078:..9/.2574808503::7.3-..7..7../.80-.:.:203.3:.4.:.9.3 .3.:..380259 $%!  W05.3907..3 203.3902-:9-078:..:8.2.9.8 $%! 4948...7.3.3./05.9/.4.9. .:.8 -.7..9.3/..8 ./05.7:907:820.:3:3. #..8.3.. 17.20..7.-0..0907.2574808503438.7.8 .81.3.3:38:70907.3 5.73.3/.3.3/. .8 W0.3-07:7:1.3-:343843.3902-:9/.3 803./.94 $7.503/..

3.3.35079./.07.93..9 .42502038:-0570/.9903..9.35747. #.9/.80.3-07:9 ..3.8:3: ..9.32..2-3.0.9  $:-0!70/.39/7 47.5.3.3..780047.805079 /.:  #&&$&% $  .3 20.2.7..30/:..3!:.20303/.3.3.2..07.9.35.3.2-3.9.3.3203. 47..3.3.3 90.788:/.....3:3./091 39.3..97:2:8/.8..3/.3.3.3.5.81 /....:8-.9...350343943.7./..-.!70/..9..2-3.3. .2.39.3-.8 ..3.9:-..8 08.9  .5. :/.:2033..2030.9:3: ...8:907.9.39:.8.9.3./3.9..9-.8.309./.3-07:9 .9.2.780047.39.8. #..35079.38  $%! -0 ..780047.8-40/8/03.30/:.0. 47.9..9:203079 07909.3/5.9-.3 20..3.2:7/9:8./.-.503:.380/.3203.3.3/:3-3.3 5..07.303.7..20./.8.29::39:09:../7:2.850 .9. !0309:.9..9.8.2-3.9.3%.9 $%! 39..38:/. !0:.320305.8/.32.3/.2. . 47.39.39.9.2..780047.317. 20.3507. :/.8/.3.8.3203...3.9.393.9/7:2.8. $%! .33.27:2:8/.39:...

.38.3.99.3.9:.5./.5.3..3.3.390780-:903..3:2.203.5..8./.3-09: 5.5.-3.3.7  ..5/.3..7./9.-0802:.84.37:. 2.3079.-.3. .43  3.8.3..58:.30.-..203....3.7..809.3-./7.3/03.9.3/./2.3.390980-0:22:..3 -0703..35.3.-07/.:39:203..2.5.5. 03.3.84.39:/03.39:-09:  ..32.203.3.3..9802.5.3 /9./.3. $%#% .3.3 !..8 84...384..3  !.350.393.3/.39079039: ..3.-2..../.7.3 /909.32.8.3..7-07.:5.-.32.5.9207:.3. 2.4303/.43/3.8..3905.8.5.2 ..3 .390.  :2.3/.4380.33 ..... 84.35.8.3 .3.202.9 .89.5..5509.3909 02:/..3/:3 84.33.3/-07..3203..3/.3/03.079.3.3.39.7.5024943..39..3203:9.3 /-07.3.89..- !.9.83.9/.3  .080:7:.3-07..93/..7..2....-07.34-091.

3 84.39.32.3202-.3.3/02:./.34-091  05./...43:.02.-/03.9202.8079.8 .5.3.7:83..-84.3202-.079.8./..2509.3..950393 $$203.7..3-09:5.8......3  .8.5.80.

.8.8907.7.

.  .3574808203..9. /03...3/02:.79.31.3 84.:8 850393802.7 /.8...5..3.202-.3  #  .9202:/.78.9.38:8:.:3..2/03..-84./..3909.509..3-.79.3....3..

3.9.03..

9.2003/..2809.3/...3.9.509.  &39:202..:892::8 892::8.3 1..3 ..55.384.78.84.9.3:3.84.9.3 .

17.8.

4.:8. $45. /.7.38453.-03.39039:.3... 4394 39..79039.3-07:9 .32.3-:3.

:.50309.30138.

3.3./..  .4..:.78..38.5.31.3 .5.. 80507934 ..9.3/..7 .2802:.3:3.2...5.7.7-:3.3507.

17.8.

7.8.3 9.3 :/.59.3 20.8. $02./.75..30:.30:.30:..2::9 $02.7.3 :/..2 80.3/743.8. 4394 $02.75.3 /743.7/.7: 5.7/.75.:8.3 :/./.35.7:0:.-:3.4.7:203.2::9 .2::9 $02.8:..7: 5.:743./..8.8.8./.8..-:3/.8.7.90.7-07907:8.9.7: 5.-:3/.7:203.280259.7.7/.-:3/.7.09.3743.

5.:802:..1 507.3.5..2.3.3.3 /.807: 53/.3.5.7 #::.2.3 84.8/.32:.92.5.3.20.9:.7.3'  .:.43.0/.3 /.9../..3....574808/.90  /..3.8.3  /.203..3...-.32..9./.5.3/9.3-..2.3.32.3' .3 ....89./.0/.34-091:39:202.3/..5.079.43943.3.2080.3502.3.202-:.. $%! $:8:3.9:3.73 '4824549.32.3 507.3' /.7 '503.802:.3  &39:9/..3239:39:20302.2. /.3-07:9 ..05.330.3' $%!  39.8.3897..3.3. $090.3/.39.3/93.3 -071:3880-.9.35.9.3203..3-07:9 .07..0.8./.3 /. 0.3 02.802:.3-:03.3' /.:39:84.7. $%! 39..39.3 &.5.3.7.7.0-:7.3  !07:39:. 02-:.3.3 /.3-09::39:507.3 .8.-  ($ %&%&!  . 0/072.3. 50304/.4 .50337.3 -.43943.9.3/.32..3 ...8. .80..8.390.3.. 807..3..3'  '/.8 909..3.3 /.84.9-:7: '!03:3..9. 84..3.3/:38:-0.8..8.

..8.:39:203.9:93.3/:3/.3-.8.2-2...2....38..2.43.7.3 /. /.8..3.::5 .8.3.340.8.. :39:202.8.5.50/:/:.3.-  .5.5073... .22.3507.:39:203.5.3.38.:80-.8.3. 9.0.-203:92...3 02-..3-.3/8:8:3 0250792-..8..9.3 203.0...32.907.5073.0-.0. -.43..38../.3 -..3-.95079.3907./02:.43..3 /.3.3/909.3 07./.-802:..9203.509.3..84.9.3..:5...7.8.9207:.3:7..2.2...8..9.:5:32./ .3' /.8.3' $%! 39.3203:3:.2:33203...3..7/.3.3..3  ./54943-..:2..9/..3..3.43/3.3 -.3 /..32.9/.33.30/:/:..3 '0.-./03...3.84.3..3.3/.43 805..37..5.3-07:9 ..:-.3802:.3'   .8.. 0.8.8.3.7802:.5202-.209.2025:3.3 %3/.8.9/.3.0-.

8907.7. 8..

3  .:14344-.803.3  .. 5..-40 202.80-.5 003/.5.84.2-.2.8.84.3.38.0.9.079..3.:349.../03.9.38.3  .43202.3-07-039:5../.3..5.91 %3/.203..350.2.2503:.39.432:33.3.23.. 2.87..8.3/9..33 2030-...3-../.34-091   %$  0780/.:39:/.079.8..9..3.33.5.32:3307.3/.-./..3./..39..9/.072.079../.390980-0:2203..9.50-./.3 .3/.  .3502.907..::5.3 /.2509.5.3.  .3/...5.9/.:....3/.32:/.3/03.0.8...3.43907.8.30.:.:7..-.380-0:2203.3/84.3/03.5.9/..28 890787.5.432:3302.203...5.43:7.09.3803.:454.50./....7802.35.3907:9...5../..75.3  .3. $080903..9..02.5.:30..3.0-..308..3.-.0.3/-07.9.3/.432:332030.1.:  .-84..3  ..5.3 4-0918:5.384.3.84.3.9.3..:.-.-....02.8.43.0802.3.8.3/.3..350309.:.43:7.3 9039.2.9..-..202...:90707:.9./-..354891.884.9..3/02:.8..7.  :.7..520339075709.3.38./..79.99:-/.

3 .1.84.3.3003/.:-..909/.2..

7.3/.8..290254.3.3/ 079.93/.3-4020307:.884.3-..3  %.38.:9.3/079.9/..3.2  :-.9.3/03.32.8.43  !&%&! $ $#!&  &$#&$&#$ &$$ !$!#%! &$&#$ /03.907-:.202-:..9 #&$$#&#$ $%& %&$  (! 4344 143 14302 :7:1/.33-:..1.350380.5.2 5.32.3.5...34-091805079.3.33.3 203./.84..3/.9.43/3.8.9..2507-0..5.3.8:/-.3.7802:...802:.7..3 02:/.30.5. ..9.3/02:.32.34-09107.55073..3.-/..3 8.8...85.203.79/.-.3/.3/.8.3/.5...3/03.3.3  .7:.5.079.....3/-07.2.3/..809.3.38::./03.../.5.

9079:9:5( '4./05.43805.3.4.

.903.

-0.3..

80259.

7:80259.805.

8. :.

343843.805.8.3.8 43843.7::.

2.3.53.

7.-078:.

2. !4.8.4.-078:. !030.7.9.53.3.9.3'4.3. 1943#03909..3.080.7.

353.2-:.2.3.

2.9..39.5.2:2.

-.3/.-0:22.3 ( 47102-0-.39.8025.5( %..8..

8:.9.907.3.7432( 907-9.7432502-039:.9:3.3.92-:.3( 039:.9072.

2:. 2.

3...3/.9. 443.

.

.

% .98:-0.

9.570/.

038.8.9.!4.7 7..8.

:8..-3.-0-.3 .8.

9-.8 $:8:3.3.8.9..-0-.

8438.380:7:.

9(..3570/.9 ...991..81 #.95..2.80-.9 .

81503.9..5.9503.81( 038.5.3/.

50739..

807:.

%.99:3.. 039:.3..

3.2.-:3.2:.

3.3.5..3.

3.0907.3(.

3.25:7...3 !0307-9.3..9503::7.

3802:.503:8:3.

3/.3892::8.3 :3.507:..284..8..

8902.

.3..5.

947( ./897.

:38:7.

43899:03.

7:.503.

3.50304/.

9.1.7.

7./.8.

8..7..

8.1.507843.

 /8.

.8.7.

3....

70947.

4998.

4...

43843.3.

/1943.

14344.

 247144.

88.839.

39.802.

.2..

::2 .

8.9..9.-.

247102.

247102.

3. 50307.

5003.5.

3.0907.3.

8:-0.

570/.9.

91.70.

4250203.

8.17. .

:8..91..

5.81.

3.8438.

.9:3.

/.7.8.

3.907-9.

8.79:..

947.79:. .

4-0.

39.

  (& .

/.9.7 '704/.3' /..5.90/:..50.3#4.3' .9. .9:3/!.95..3..343805 0.9:078:7.9.3/03./.33.3 /..8 /..9.470 .3.9%./. !07.9.-079.9:078:7.7.3 /.3 907/.3%:4 .3:9 5./.3.: /902:5.3.7 .

/:3.32..9 039:.3....79039.3 !03:3.8.3-07:9 .920:.3.:..3-...3.9/.9 .2.3.::/503/05.9..3.790/.203:3.35.8 %/.-03. 39..3.5..3570/.2-3.7.8  .95.810--..0.9/...3..

..8..3 /.9.3 9.3..8-.380-.-.3/:.3848./.9.9.8.3.7.8207::05. !0307.780/.3 502.9. !073. .30./.20.43805 503.8.3-.3 50304/..:5030/..2:8 5.8../.3/.7..5..07.. .3 502:5:.

3..8.32..38.3.5073.3507..0-...3.. -./..3.0.3 '0.3203:3:./.3-.8.3-...3.8.3.37.3 02-.95079.8.3-07:9 .38.8.3.3 -. 39..8...3..3/8:8:3 0250792-.:5.2.7.:80-.3.3.9.3.907.3 ..30/:/:..8.3802:.. 0.0.-.50/:/:...0-.5073..8.

/.3' .3 /.3' /.3 /.

 9:7:33.2::9 .3743.3 -:..3/..7:80259 805.-.8/.3-:3.25030:.0.3/03.7::..4.7.8.8/...3:.7.: 4380580259 805.3 0/:/:.3/. . 50707.9.

2.5..3/. /4.0207.79:-078...: 3-. 8.320325.3.7.-.3-07.-07:9.3503/079...3..2.34/ .2.7.  .25:7.3.3203.7./03. '09..-07.39.3.9-09.3.8.. 39../78023..34:::8/03.7.39: 3.3203.2505078..32.3/:3:38:7 :38:7507..980//03.

3..3247102-0-.-072-:. !0907.9:3....8 .9-071:3880-. .3' .3 .9.9-07/7803/7 '.9.5.3' /.79039.9.3.3-03. /.3/.9232.3' /.3 /.5.

8907.2..3.3 /. 8093..3' .3' /.9.3907443/.3 /. !07..907-9..9.3 /.. 80907: 0.73.3 '8.3.

3.3 ..3203.3/:3-:3..507.32.3-07:9 .. 39.3.9.7.

 .380259 %.7.30.3 .:: 02:/.:9 .3:.: .3/03.3/0:3.4.32030-:9.-0.8.:7.7./.8/.3 ./05...4.

9:8::.75.3' /.8.0.:7.-:3./.3.3' .9../:.3.4.79039.39.3 42-3.8/:.3 /.3-:3/1943 %07/. 02-039:0-/.3 /.. '025:3.9.5.9:38:70:3.3 /.3-03. !5073.5:3.

7.9.30.-.3.3.508079.907. 30..3/800389.380-.9.50203. ..2..3549/30.39:  .7././:2:2.-07-.3507.7..5003.3..30393 03/07.03.203:3./09180-../30..3.3802.32.7..7. ..7..5 0.5.390703.3203.3.3./:2 ./:.50308547903/07.8.

32.07.3.3./. .3 40.9 40203:9./570/. 39.3.503:.9.9.3.7./7/..-:.7.3-07:9 .9../091 40203.9.9 40/:9:38:70907..5..

97.7. 97.07. #..5 9..2.97.38919.91 9.9/...3891 97.5020739.35.3803/7 .3891..9:90..8.43/43/.3891-075003.3-07:7:1.5003./02203:39:9.930.202-07439.9.9.5 .

3-09:-3. !..3.95.33.81.3-07:9 . 39...33-0:2:5.32.7..... ..

 .9...05:9:8.7:8.340./.3-.3 /.:2.3' /.7:8..-03.2.8 /.3' .3.:2:2.33.25.32070...3 /.7 '03/07.9:25.3/8..3/.-0705.3/03.38007.

9.9.8.3.3..3-07:9 . ....35.2....8:3: .3/:3-3.350343943.39:.9 ..850 .9.3..93.503:.3203.8 08.3.:8-..9.0.9.788:/.3.. !0:.-.3507.39:...3!:.38:/.303.3.32.07..3203.8.80.3%..317.3/5.7. 805079/. ./091 39.  .8:907..9.9.

5.3.32.32025:3.2.91 /.7..3./0349. 39.32.4349. -:..91 -:49.:3.3.9 -:5079 .2 -:50.3-07:9 .-.3..

8..3907:8.3..3/. -:. .3./03.8.8. .37:2.3/5.3. .8.43/43/.8.7.32.8.:  7.2.2.7.9/.3-07-:.5:32.  ..9.3/5.3-0753/.8..:3.320. .7:  038.38 .3502.3907:8 .8.8...3/07-.38.:2.3-0753/.8.80/..7..33.3-07:7:1.8..

5.3-:9.820305..3/.503/7.93.9.8:5.9..34 W!03:8507:20.203:-...3 !073..9.3..3503/.3::/.3 .3502-.770947 50207.7:502-.. W!03:820302:.9039. W!03:8202503.

.3 503.3 .079.502::.3 503:..

9.7 $02.:907.25.9./.7 !9.9.8. 0.-0709..:5:39/..20.7.9.203.33.3902-:9/.330:97.-0709.7..3-03. &/.280.3 039:--7-40-:3/. .8:.4..3-:3.7.8.3. !5073.203.79039.7.

3' .33.3 070.9:90790.20808.3.3891 .2:25:7 /.9..302.80-.9.3-/:7.3/:3.3./:43 '!03/.203.5.3...83..9. .#0289079.3 /.:39.5/.8 0.3/!.3.39. .9197.3.3..3 /.3.32.3' /.3.90707:80/..07.3.907507..

809..-079.. :399.8.9.884.33.28:8:3.3..3../.-$4.8 7.7..5.38.3.33 :. .. -3.9..- !.3.94024/1..3.5/..7.334%84380%99074380.3 2025:3.9.89.-0%0303.39070..9.- 20.5.3/:38.3/03.203.35..3203.9:8:-0/.3-.3 :7..39.75./.9/.3...80:7.3909 02:/.9.9..3/-07....549038:39:203.3907/7/..9:507.-.3  .3 90780-:903.3 -07549038:39:/507:.3.3 .../9.3/03...:9.3079.8..8.3-40-07/7803/7 :39503:.03.9:570/..390980-0:22:.0-444380440: ..35.-.3.39309..90/.8 $%#% ./.3.3.9.:8..3203..9  $ / !./.3507.5.3/:3 84.5509..384..3 &% #&# $97...8.

3 .33.3.5.3.-.3/-07.3.39.-.38..32.93/./.7.-2.30.9/.3/..:39:203.3-09:5.. 2.3.8. 84.33.3:2./.3/909.3/.3.9./.39:-09:  ..2 .079.3.-..3 50. 2.4380.39.3..58:..35.7.9 .3.3.8 .5.89.84.  :2.39:/03.32.-0802:./.3.3-0703.84.9802.3905.5..99.7-07.9./9..3.8.8.5..83..3/.3 !.34-091.7..3.3..3.39079039:.5.3 90.3  !.8.-3.3-07..7  . 203.:5.3..7...2...4303/..202.393.5./7.8.3.-07/.3.43  3..3....2.5.3..080:7:.9:.3..32.5024943.203.-07.37:..3/9...3/./2.43/3..3203:9.5.. 03...3.3..9 207:.35.

..3..-/03.8..8.34-091  05.950393/..-84.02.3.43:.3202-.079..3-09:5..8.3/02:..2509.3202-.8../.7./.3  ..7:83.2 203.5./.8079...3.39.32.5.3 84.9202.80.

.8907.8.7.

2/03..3..  .9 202:/.8.-84.3/02:.3  # .202-.38:8:..:8 850393802..79.3.5...78.7/.3909.9..:3..9.3....509../..3-..31.79.3 84.3574808203../03.

.9.3.03.

509.55..3 .3/.3:3.84.78.84.2809.3..  &39:202.9..:892::8 892::8..9.3 .9..3 1..3 84.9.2003/.

8.17.

..7.-03.:8.32.3 9039:.79039.3-:3.3.3-07:9 . $45..4. 439439.38453. /.

50309.30138.:.

.80507934 ..2802:.3507.3.31.5.38.3/...2..9.:.78..3.7 .5.5.3:3.4.3 ./.7-:3.7.  ...

8.17.

7:0:.05.320.3 :/.807: 53/.84.7./.390.:39:84./.3./..8.:802:.3 /9.4.8..09.3.7: 5.7.0-:7.3.5./.9.802:.75..3  !07:39:.8.3.7/..7:203.34-091:39:202.3/.-:3/..30:.3 &.8.35.3/93.32..3. /.8./.7.5.32..280.5.-:3.5.3...7:203.9.30:.3 9.30:.3.3  &39:9/.8:.7: 5..3/ 743.89.8.- .20.-:3/.7: 5.280259.8 909.2::9  $090.202-:.3.802:.7.. $02.90.59.3743.2.3-..8.  4394 $02..7-07907:8.3 84.: 743.3 /743.7/.. 84.75..3 :/.35.8.:8.. 807.2::9 $02.5.8.3.079.3239:39:20302.3 :/.5.7/.-:3/.574808/./.2::9 $02..7.8.75.3.8.

7.334%84380%99074380.:807-:. /!.-0%0303. /03.:9.9...9././9.:03/.33 :...0-444380440: .94024/1...35.8..3..:2.- 20.807-:/.-$4...33. . .3 $ !#  03.9..-902.

3/03.  2..37:2..97.84.07../5:.47..3003/.3-070.3/:3.7..9/0/.84...3$%! 342-47 ..78..84..5.:/03.3/. 9.5 0-07...9.9.7.3.9..3 $ .9.. 80-.07.3891.3/:3.3..3.9.3./.83 2.7.3203.3 -07.3891 .3-070.3/.3203:3.97.07.43507:203.3891 .35003.9./.:9: $0:25:.3/.3!03/0.9.03.5..3003/../.33.320207:.5.3891-075003.99..7.97.3/.55..84.9.83  !74808:39:203.:9 %.9.805079-07:9 !# $$ 08.8380/.:.9.37.47.-84.9.320207:...3.3.3.32.5  !# $$ ./.3.84.4394 .-07.07.3.89/..32.07.2574808 &$02.39: 070.3203.:-:..3/..9.8.2.320207:.35..5.:7/-0.97....9.9.3003/.3.9.350302-.390..5 003/.35003.3/9055.3!74808 4394$4.35003..2.809.9.-070-:38.

55.:9 %.3  ../..3.:7/-0.2.39: 070.5.37:2.4394 0-07.3-07./.47.9/0/.3-070.3/9055. .83 2.3-070.5.203.83  5.37.:9: $0:25.8380/.3.:39: 809./.47.2.7.7.9.3.7./5:..-07.3..350302-.78.-070-:38.5.07..3.

3 5.003/.3..3-070...7.3.84.3 5.7./.35..3. .39.4394 0-07.9 2.1.3-0708.-07.:-.9.3.809.47..7.52.3.3574808 .5.320207:..3/:.9 070.07.3.39:8..3 5.3/.2.9.3.3 .390..5 2.8..95.-070-:3  !# $$ !5.3.3..4320309..3.47.3/..3-09:  .5.9.3.3...990780-:9  $ 8.-07./.3/.3-070.9.3. 080:7:.78.5.305.52.9.3..5.35748083.4390.3:39:202..3507:/./.43202.5.8:/.5:39:2003..3.3/.3-070..55.47.5.9.. 203:. /..3  /..:.78..307..5.3.43:.9...35003.3 803.3.3807.9 90780-:99/.8:/3..809.33./.5..8380/.3/.:.3503/0.3.5..3503/0.97.5....3..43507:202-..3  #& !.3202-40..3.2.5.3/.8:/3.520207:..5:39:2003.5.. $0:25. 5030.3807.5.-.03../.5.350302-.39:.35003.5...350302-./. .-40203:3.9.3 84..07.32.2:3-09: 503/0.3.03..43 202-079:25:.7.7.:39:84.9 0-07.809.3891-075003..9 5.809..3..3.: 93/.3-070.9  $0..3-40202.3 503/0.950393:39:202-.3.9.3905.38. 9/.9.5..3-070-:3 !# $$ 02...3 %.350337.

.9.32.9..27:2.3 $047...2.390.3503.3.7.3.8..8:-9.8:/.7.:.2...9/80-.17.2:332../.2././...9.. $07.3-07:8.3.740:7: :7:  0825:.83 .7:2..33 ..8 ..8:08080-:.3 /. /.-84./.-.5.8.:.3.33.5 $07.8:/9078:7..80/.3/-.3.9.:079. :-.8:20307:8-:2-:37:2.0.90780-:920307:893..:539:.:7..3-07:8...8:0/.8:20307:8539:-0.:39:2.2..3 /8.39078:7..9.33.3. :39:203..::-.:5.

.2. 09:../.3/.3..3.3 $07.3-09:./.-/03.3 50:.02.7 07.902.:39:203./03..:.3.43505078.:.3.9-08..8080903.

52.84..39/.:0802:.439.3.3-09:   . 909..3.-/03.20207:.33..8-40203.

3-075.897:9:7.50.39:.3503/.3/:..43 !748083.37907.9:  .503/.3.9.3503/.3 ./...38.::.3/.2. !74808202-3.97.7-0.::.202-3.574808/.5.3.3.8503..:7: 907/.38: !03/7../03..3902.50703.::.9 $.3/.7.3.3/03.3.5.:2:23. 503/.305.-3.3.-0-07..3.-072:..3905.. 202-3.3-0:2-07.3.7.7.7.3.80-. 50703.202-.2.:-..9.3502.50:2025:3.::. 9079039: $0.

-4020308.95..-.3 20.3 3/.2.38:/03./..902..35079.84.

7.30/:.43-07.3-..39:3 05.-.503/7...3.3802039...907/.84.95./.5.808:.9: 902.003/.3./.3 $ .8.84.

:-.84.3..7.390780-:9 &39:0-0..3.8 .9902.

7.3.5.. 3/.9/30.-07. 0.38:/.32.3503.30-2-.35079.7.503:.9/30.802:.902.3$ $&!03:..7.305...20/:5.35:3.3/.9-07.3-07:9  !03:.3990.2.7.-...3.3.3503. -./.32032-:.33.203.9  !748080308.3 2032-:.5.8.3990..203.2.305.32.7.308./.3.8.20/:5.7.3/.9-07.84./.3 .30-2-.8..7.05.7.:3.8.802:..

/..30/:.3 $0.33.7.8..-07.84.-..902.05.35:3.3/. 2..:3.308.8.7.503:.3.9 -..

9.2507.84....3  !7480802.3.

.7.8:.3.507: 202-079:25:.3$  /.3/.:2.320309.32030:..8807.7..080:7:.20.3.8 .990780-:9 80.28:/...7:39:202.9.3/.30-0.30.28:/03..3 09: :39:202../.28:/03.7..3.3/.9.

43805507..9.3.

3907/.3.7::$&/./.9.9.-.. 17.3.5.38: $. 9079039: .7.95.8.8 !07...9..

507:-079:25:.3/.3 503..3 . .8.305./.7.20/:5.7.9.7.3..3/..3 2032-:.9-07.30-2-.802:.5.  !03:.32.3990.3.. 203.9 / 30.3.3..7.

3/..202.  $090.

9.3507..3.78.203.

9...507: 202.8 .3.805079/.5507.3/.2809.3.9..7.9.

.2.72. 5.350-.7.3 .. 7.3 .3 .8:/203:..3 50.9 .7.39   203...7..7..3/. .802:.....43943.7.3.:9/.5:3.305..2.5.. 503.0:.3.33./.5.9 5.4394/..9..3..39 .43.3 5.3.8.3.3..39  503.3.90780-:9/03..3....9..38.930. .7.3947.23. 203.8:/-07./.3990780-:905.3.3.7.30-2-.3/.5.8.32.  2032-:.4394/02.98003/.7..9.3.83  $:39:902.9  /30.7 507..3 5. 203.3.7.3...0-2-.1.8:/ 203.7  2070-.20/:5.7.:3.208.3.38.3-40203.5.2./.2..2.3 8.3203.3-40 -07.9-07..3 2.3.3503.9...39 5.9: %.7.3.9.3-09:   !03:.3503.. 5.7/..8.7..2/03.2/03 .2.7.32.8.39/.8.8.9-07..9 503..3.350393.

305./.380.3/.8.7:.84.7..33.3503..503:.5748083-.7. ..7.9-07.3 ....3503/.9  $090.2.::. !:3.202-3.50703.39 08.80808.

:8:83.3/:3  0138.203.

43805.

.803/7-4020302./0.9.3... .2. 38.3/.::.33.../.4394-07. .9.2.503/..3.9.3 .. !:3.  0825:..9.5.. 1.8.3 90.3 :8.9./.3202-.3 $ 2089.9.3/.8080-:.3/03./03..9-..8:/.3.3203.9.5.:80-.3.3203.91 93/...3507..:507./.-:.507.947 80-..38.9.38:  4394 .35:3.3.8...9.9:5078.3 507.3-07.3..9:..

3 /.3 907/.3503/.38:/.3../.::.3 14:8503:8.390780-:99.::.9902.9/.3003/. 807.33/.3-./0.3 /.84.35.-40/3.::.3 :7: 7.5.503/.250703.920308./:..3.5.390780-:9 !03/..20.75.8047..

3/-:..984.33. 9.84.3503/./.3..3..::.3/.80-..33..390780-:9/7.94050.9:3:.3 ..::./9:3:.:38:7 8:/.5.35. /:.3$ 90780-:9/.9/08.3 807.35.439450703. 20.3$ 14:8503:8.3-09:.3.-.78.  $./.0/:.:-.3902.3.3 503/.08.38:/. %.

.7.::..8.98073/025.3.7.84.38.3207:5.3./945:9.9. 5033/..8.20308.202-079.3.8.39.439490780-:9203. ....5.3..84.3907.3 .9:507-:.38:/.3-.3 !033/..7/.8038./..:5:3:39:-07:/ -.3./ ./.8.3/.8..5.2.3.3203. 203:.3/.::.:2.7./ -07:9.8.3907./..4394 .730.39.!0703.9.2.8-...8.3 07.4394503/.7 .75..  4394 3 2.9/..7.3900.5.80-.3007.3 2.3203.. 4394 .3 00.7.2/7/03.32.90./::9:39: /. /././03.3 /. 2.9202-.5..33 :-./.-.2.7802.3.3/ .33.3/72070..3203.3907.8.-.8. 8:38073.050393.3$3. :39:/93/.//.320-.3/-..0/07.. .3507.8.39./.39./. /.2503:8.:99:07.550.8073-07/.38: 8:. 50.9.3503/...:/03.3 -07:9..2-7.3/.3907.:20239. 43943.802.7.75./.38.3/:308. .3..3003/..8.2.3.5.3.:39:202-0/..-.32.8.39:.38..  4394  !033/.7 ./.5.3203.3-07/.3/./.3.8:/.0248907./.39/./ .8..39.39./.3-07.8073203.5033/.:/:..38.:3.9./5.

.950-.39./93/.9897:9:7 897:9:7 0--.2.9.82.39...8./ !033/./:.8 2.23.5..7: -.0.80805.5..3907.203.. .3.3 203:3.0.9./../.8/.:.9.. .- .920305.3203.-0750702.39.3907-...35033/.3 8:77:2.3 0248 202:: 20307.9 :3.3/ .9.3/. 507:/. 0.907-..203.3.2-..980.5033/.39.5!' 89073..9:0./802.:39:203.8.90.38:77:2.35033/.7805844/..3..8 .39.-:.3502-.2--.7 -.35.80-:9.3907.:.3-:.:.90...-:0472.3/05.35844907.203./5::408:.3/-:3:408:..38.80-0:20.907.3 -:3: 744/.3/./.4394503/.3-07.39./5.9:2033/..8/.32033.3.3.3203.3.3.90.8.3:.3 503/.3/.8.3/8..3907.75.3.907.9.-40 /9.8.3 802..59.3 !07..5:3.2/%0:39./507-:.. $0-.5.3907.-09:/.5033/.3907.2- /03..3./.9/.3:8.5../.8 20207.9:088047.37.8.897:9:73./.39.3907.3.39.3 $9. 0- -.808 0880-03507:/. ../..3202-./.-:. %07/.34-0907.5.-07.90.::.. 2. :8.3.8.3./.3  3-:.39.98990./.3.3203..3.:3 %07/.8073203..3907.3.32033/.5..8 .3 ./../. 50-.71.39.9:-039:0....3809.9:.5.3.5./.98.3: .203.33 /:./.5..3.2...39/. .7..7./..-./.208./..2.7503/.8. 085033/.3/.3..0.5.8//%0703..39.3 $0.::.547.!033/.3:8.9025.9897:9:73.5.39.3.:2.3.94047.3.39.207:5.7./83 . .220/.207:5.8.05.38007.39./ ..8./.39.. 905.3.39039.9.32.2. :8907: 50-.950-. /.3 8:3:.3./.3-.8.50784.3807:8  4394  !033/.33203.380-.30..-./.507-:.::39:20.4394 -..9.7: 3907/..3203.33.5.32./.3   .3 %07/.8./03.:.2/03.3203/474350../.8..5.::.2.7802.0:.39../.3/:3897:9:7503/.32032-.203:3:.3 4-94 !033/.5.0.33...3.703.:.8.9/././.5.9.3.3907.4394 5033/.3..3-.5:3.80-.7 .38. .8./:-070..8.8.

90750843 $.9507.3 90.3 :7: 9039.3/.5.3 2.:9.5.-.8 -.3.2 . ././-.39/....35.3. 50.3 /..8 8.7:3  $...284.8 .38.3 8 8 .7....-.94024/1.2.3 :.9 .3 50.3 002.0-44 /..:...9. :8.5 202.3 .9 50.3 /.9.7 8.8 .7 :8:83.2.3 !07903.3 83 8.33 14:8. 3.2 8: /....343805.33....3 848..3.790.5.3 848. 875 .7 202..9:.... -..3./..3050393. 8.:5:3 8484-:/.5.7 907..:2....3-4.3 08.950.5.8.350.3..9 . . .3.38.3 8 8 .5.5.. 2037.... ./..3.3 907..7 202.5. 07/.7 :39: !05078.3 .3 .9.0 1..3.7.7.3 505078. 0--:7: .8 07. $0-..2.3 0::/.3 203./.9. 05.3 3 90.3/.2.3 !74808 503..3...39:8.9 20308.3 -.8.3202.334%84380%99074380. 8047.3  .. /03.002..7 .5 503.3203/.-0. 9.7.7. 8008.3 9039. 9078..- 84. .7.3 01...5 ..35.2. ./9.2 84.8.9.2 8:3.8.3 -07:3.3 ..3  439484.. /....3.3 50.34050. 80-.33:.3848.3 503:3.9.7.3 -0-07.. 2030-./...0-444380440: .3 875 .-.28:/.905.. 5.3 0.3 /02:...399907.3 %.7 .5..3 /02:.9. -.3848.805079285.2 84.30-/.    /!.5.3202-078.. 203.3:9..9.203/0138.8.3 .8.439484..73.3 50.9 2.2. 2.3 848. :3.:3 9./..2.3..- 20..5.2 8: /.9: 0::/..3 50.3 $ & .7./. /... 202-07 2.

3/.9.7 50. !07. 3.3 848. 202-.3 848.. 2.3. 50.2.284.33.3507.3 ..9..7 507.8. ..9.&39: 202.3 507.9.. 805079507:-:3.2...3/. .8 8.9...9.9...9.7 203.3 8.3848.3 9039.8....28: 8:/.3 0- 0.3 0:3.7 507: 203.. ..2 8: /03.3..3 50..383432/03.3.3507.::5 503079.8:/ 83432 /03.3 .. 8:/.

 90.5.9/.3 9: 50..9..3 -07.3 99907  $005.8.2 89:. .3 -0-07.5.3/.3 8: 0-09:.3-. 0. 202:....8.3 /03.9 0. .8/..5.7.. /3.: 202574248.8.384.35033.20::/.3/.340:8.3848.3 / .7 :.8.03907..9.33:..3.5.7.9..0-44 /.3:39:202.90.3907-:...880.3.7 80-07.3 84..3.350:.3/.5202.380-.7.75.2:.:./.. 9.5.8.9.38.3907.5.7.39.3.3907/. 47.28: 80907:83.7.9.91  $0..8202-40.. ...7:2-/.3:7.5.4394 .:7.3 2..5. .2..3 574808 203.3..8.2.520302:.9/8:.:2. 202.7./.95030-.8 90.38080-:. :382087..9..: 30.39.5.207:5.3 574/:/.3.3.. 202-07.393907.2.4394 805079 285.5.7.8  08.301091  02:/.7:....3848.9078.3.8 .3802..9039.33 50-.2 8: -. !07/.3/.39039..8 -07.9.0 1.5.3/.9/8:.280-:. -./..9/.8.9.31472.3/.3  83 8..30-5.42:3.37...:39:802:.3907-.3/.3/03. ./:3..808.3507/2.32070.3.38 8.7..38./.3.3/.:.3.7.503:3.3.9.7:.3 !74808 3 50393 :39: 2030.9.3 50-.7 8 8 .3 203.. 8.

.9.0.7.5.:.83 503:3.3507/2.8...3.33202-:.9.3/.5.3 5.:2.2.9..3574..2203:3.7:/8.7. 907:9.9.5.3390./.89.3.8-40/.-07..3 0::/.3.30-2:/.7:.7..35./.30-:.3/.- 5030-.32.8.35.8-07-40/.3/.33203.380.8..8/.:. 5073.9.7.92070.9..750.8  .9 -07902:2070.3.3 80.47.3.3503/.80-.9:7.5.3.9 9..9203::.38../.50-.3-.3390.05.-.7.3.37.38..5..3848.7.380./80/..:39:-07:-:3 .9.2.7.3-.3 /.305.:7.9.-07.3.3:-:3.75..2.25320302-..2.8.3::/.3.. -079.2030/.83.3 203:3..3-0781.33/.75.3.38.39025. 8.2..3.-..7.802:./.9.3/.38:3.8:9...8. 42:3..:/80/...:.3:3.39/.4..2203.23:3.3405.35./../. 5.35.9 203:39:3.3:39:-073907.3/9.2.8:39:203:.3./3:.203.9 203:-:3..39075:9:8:-:3./.2-:3/.9.350:.503.32.9/.:39:202.7...7.5.7.9.9:8.8.303../:/..9: 8.9/.3/./:5.-0-.8 /03.390..58.3-:7: !0-.3/03.7.3848.3405.9:8.2 .7. 08.:8./9.3.3.7507.2..3574/:/.39.90.2/.3.3.9:2.

 .8.-07:.5.

33 :..5.3.9.-.503039.../.3/3.3907.3/.35.30./$20.390.980-.3.9.7.3.503.- ..9.:2.-9.7.30.9.2.-40907..3:2./.:7/.5.203.9.4.2 0. 443../.32:/.9039.3-:7:. 507..3/.203.31.3-40/03.30./.8:-07-039:193.30.7243.3/..2203...320:8.280:7:/:3.2.7: -..59.8073.3.3.3:9.3 ...- :.3. 2070.:.05....2.808047..  8:0.33/.3 -40203.3802.2030-.7...7.35.32./. .303/./.:7....80-.22.8 7.9.3..-.7.-...3/.807.7.35.3203.302:33.7.-079.8..3:3.53/..3-.390.302.98.3848.3..3:3.5./.7.-203.3.3.350507.:203.09:8.5:2.:-.. 5.8.2 2070..3./..3 / !!./.3703/.47.3 $0.98.380.7:3.73././..2.8.2-.9.203.:9..3.-079./9. 574.3808:.5.39/./::. 5.. .-079.2.2/80:7:/:3.0-44 .39/.2..3907.- -.8.390.9.. 9.3:39:203.38.2/03.80-03-40203:3/.5./8.35030-.3/03.320...807.39..9..94024/1.8.9:8: 2.320307:.3.30--:7:  8:5.5.3.5079.32.3..32025:3.7.- /.8..:7.:2.8.39/.3:.35079.3.3:3.880-03/.5502./.9202-.3.95.3/-:.3.3././:.2./.2032-:.09:8.:7.:39:2025072.

50-.:3.39. 30.9:..09.380.84.5033/.3.7.  $02:.9039:3..203. .5..3 907.:7.03/.850:9.7.3 07/.3../..8.3:.9:.3003/.-075:3..7.-..:39:203.5.7.3907.3502..2. $!:3.5033/.50.50-.305.73.7/.3438053.8.7. .3502-. $024.850549 04342/.503/..390780-:9 $./...3.9..78 8.50.3700.5503/0.3././..3-07/.3 $.3  8:5033/.7.3/03.39.5.8..9.3 &%  .75.2.9:803/7 .380.:-.02:33.8.3.9.38.39..334%84380%99074380.9..8.7..7.:3.3/03./-.8 1034203.:3.32.7..5.338.:39:203..7.:3../ 30.5.3700.3/.:39:203.5.39.7.. :7: 8.9. 0- 0-.:08.907:9.3907....:39: 203../. !.3.7. 84.7203..3%..5.52.:7:9039:3.02:33.78 8.38:/. /17.5:3.9:3:.39.380. 20.203. 2./.3  .5.9:7:9203.3 -07.947..3 8.3907. 4:830.:-..:3. 1..9.7./.850 002.8-070:.8.3.7.8.3 907.-0..3..2../.9.2.920:.7./.750.8.09. 5:3.8:.850 .3./.3903.91 :39:20:.0-444380440: .2.7..3..78 8.7.35:3.75.3848.38:/.78.50.3 02.390780-:9.8.2.3003/..:2:2 /.8../.3 $0-.:2....22.3.50./.8.2025:3..3..32.:2.3/.5033/...3..895.7.3...7.3503.  4394902 034203. .....3438053.3.32030-.39039...../..5..5.43507:-0717/03..50.3.35033/.39.3503:-.97.7. 838.8.-07438 8.002./.

208920-.38.9: 2. .9.35:.:3. !033/..3/:.38.2.850!&.350./.8.5.

 907-.305.7... -09:02:33./.8.7.9:. 9:7:9203:2-.!$ $.850$#%..1034203.3/.32.3 .3.9 .8.5.

8.3/.85090780-:9 -..4394 850!&.7:.3/.2-.3..203. #$$ ..78 8..7.203..2.:-.8.8508./-07/..850 .30-:8:8  &39:202:/. ...80-.3502..3 .

!$ .

3808:.02.3207:5.3/..35033/.8.3.91.9:.3-07-039:30.

3 507.3/:5 3.//07.3.9.3...91 ..8./03.2.8:/30.30..2 50./03.3  507. 82089.3 507.3803.380.9.8.802.9..35079.43943.0.380-.- 80-.: .:2..3.-072:.  97.350.-90.3507.-.5072:.9..3202-.-:7: 2.203.  90.7.7.:5073.2..8.9.3.

-.9.9.

5 30.3. 2.38.30--.8 $07.:39:.:.38.-40203/..://.75.9.9.530.3.850.43-40202 2..850 ..2.947..8:39:003/.390.438:/..35079.2.-: .9:1... .3574808.91.850..5 8.850 .9150.8. 507.8.:.98 2.:805079502.5..38 8.3.43 20.2.5.3  ..393/..84./.3 73..3..-. ..43-4020302:..8508.3/ ./3.3...38.../.:39:.3.

9.8/.3..-07 ..80-.9.8..5033/.3 907..202-:....9 3-:.8.3/02:.9..34050./.9: 8.8.39.:2.- 84.78 .3.802.78.:39:203./.:203.3:.9.3.58 8.3.75..9:3..3.38.9:-039:503008./.8.3907.7.9...5.  3.5:3..2.503.

.9-08.7 7843.3.203..038.8.5..3.3/./..9.75./..3./.3..7.8.9.:3.9.3.3/. 90.43 .3.3 502-../..3..8...38.7.3.3003/.2.7.80-03.33 :.:.8.3..390780-:9 &39:50309.805.3$%!8.784.20307.-50-.07.. ./.: 2.505078.7.7...3 /!.35.33.0:.3202...8 /./.50-..-.84.../.334%84380%99074380.3 $.9.9..3.2.3.7.75.3.3.038 .3. :3.9..7.50.7..-0..3 !.- 20.380.5.::5..3 &%  .9.-07809:: 08.94024/1.9:.3./9..507....:7:9039:3.3..5..9..7.3.8.7:/.2003.3-.:9.0-444380440: ..32025:3.079..284..

9..:3.3.8.3202.7.9:.2-2:/.5.9/..3507.2..284.7.9 .3 907/.3 3.9.3 08.3.9039..5.3.3.

 2.38.33.7.3/../..9:.9.8.708.:39:-0717/03.84.3909  $.. 2-2.3.3.9.:3..9-08.8.9:038.8.7.05.3.

9/...3907/...3$%!.:2.284... 80.3!05078.-.3.:3.3342-479.3/..5..9.3 .-07809:: $4....

.//..3.3/03.3%..9802.43507:.503..9:.339078.3/.3 8.2.8503..5..9..3203.:.2 50703.3.8.32033.8.33 .-:-.320284.3/..9 /...7.3/:3.3.3.7.3.9/.3. 38073/. .43.:3 /..3.805079-07:9  $0. $0.9.97.3202.5.3/..32070.5..-07809:: /03.3..- 0--:7:...3.58.  &39:203./.07..332..3.9.3503.!07903../.3.32./945507-:..2.5203.9...8  .38.$09.5..8:.33../.38..:7.43..-0.380:7:..7.:2.5.3. .8 90780-:9 $4.:./.%3203.-84.-.9 .49.

39039..:.3 /..3.3.3-:-.3 /. ./5:3./..3.:.390. 8 $0.8.39: .580..30.3.8:.3.5:3..2.3 80. ./ 5:3.30-/. 0780/.. 8.9..8/03.8:/ /.9.:2../.43507:203:7.3..3-07.:-.75.3 2.5. 3-072.3:7:..  0825:.33.3..3.3. 02:33.3/.:7.39/.  . .3503.3907/../. .003/././.0.39039.43507:203:7..3.:.9:.38: 09::.3/. .5.284. .9.9...503..0.././03.3-:-.33.80-.39:7:9203.3...3.203./..5.9/.:.3/.253507:202.:.75.9: 50703.8.3.3.3.5.43-4020302:.3 0./..3.3 5079.38 8.3503./3.5.:..3:..3.9..35:3.:.250703. .. 5:3.4320302:..38:/..3. .-40.3.3...3 507:20302:..35:3.284..9.3.389039..43:.3/03.80-.3-:-..3...3 $07.3.-:-.503.3..75.284..3 .3503.3..3/-07 /.5:3.3.39:7:9203.33.43507:.30802:.93 -079.3...9. 5:3. .84..3.3 .. 8: -075:3..30.8.3...5..3....:..39:7:9-07..05.:.507:9.:805079 0::/.9039.7.284.3.3.3.809::/03.43507:20302:..383/09503. .:7/03. .9039.3 /8.3503....3/03. .

:9...-3.35.3 -09:.9.8.33 :.9.284.9...3803.802./9.3.334%84380%99074380./..:/03..94024/1..-0.3 $  050393.- 20..7.:39:203.9. .7..7.:3.3/.0-444380440: .9..38:5.3../. /!.

8.3/./-:..:39: 809..33..3.3 .8.39:.0802.802.9: 0138.3205:9..3503.80.7.9.7:83.93.:079.  !.8..3.78.8.8.32033.3503/.202-:./.3.3/..94050.8. 50...2.7.390780-:9 3/. .7.7 09: 9:.207:5.8.3.8.8...980.3.7:83.3.3507: 203..3/:3897:9:7 897:9:79079039:/.380.3 $0-.5..802.0..3 :7.9803.203.-:.9/.::..9.8. -.. :.3.7202-:.3-07.3 7:2:8.38..3.7:83.99:.3203:3:.: %:.7.38..3.09.8.07/.34388903/.80039750..7.9:5:3.2809.. 8.3-07:./.3 57089..5-.3.7802. 03..3/.8.3803.32070.897:9:7.802.802..3.59:.8.8.3...5..3.4394 -.3/:380:7..

3.9.803.897:9:7 .::9:.9.8....203.8.3/...:39:202-:.39././.7.350.9 07.9 08.39039.9..7.  $07.3. ..9 809.3.8....../.3.37:2:8.3503935.9 $0-....8.3/.320305.:7: 7:933.3003/.8..38: 4394 !03.9-.5 -.0.-0..3../.334%84380%99074380.3 90780-:9 80-0:2/.43 $%!.3:39:20302..8.3 :7: .:5:32:339/.7.:.:.5073.08..203.3 897:9:7 897:9:790780-:9..3...3/.7.7.802.7.7./9.4050.3/03..33 :..380-.3/. / !.3.7202507:39:.-.7.3.- 20..3.57089.3.20.9.2025:3..9070-/.5897:9:790780-:9 ..0-444380440: .9:.8... 8.94024/1.7 $..3 7:2:8.2.850-3.5..3850-3.-40202.3 $03.7 8.3.3 2033.20302.990780-:9-40/507-.507.9/.3.35.3803..7 05...9:..8..9..8. -40-07-3.3 .0-:7. :-....308..802..3/0.8.203.905..3.4394 &39:-.:7: 09: 8:.3/..5.3 . 8.39.3 /..../.2025:3.7 ..3 .:9.050393.3-3.9.2070.9.320-.8...8..32..7.203.8.9803.90780-:9 $03.802.3507:/7::80-0:2 802.9.438059039.. 802.../.3/-3.3202-09:.-09: 3/.3..3239809..802.3-2-3./.3 :...350703..3:7:.95072:.807.7.9..38.2..3.3-..9.3 $ !# .-07503/.70..3/.3 08.9.3/.89/.2..7.-.380-0:2/.2.3.:7::39:/802././.3808:/.705..9 03.84.

3.2-:3.8. .9.3/:308..3  .7..89.0207.7..90..20307:8..7..2. 537.39039.:5.8.5..9.43 2....702.3.3/..9/..3..320.3.3:39: 202-039:2.9.3.805.2:.3502-3..  443.3  !./ .3 !70.78.3.9 :38:7/907.:/.3:8.:..3-40 202503.3-07:./.7.3.3207:5.2:5../......3503/0.7..3702.200- 507.7.8..230..  !0-./:/..3. 1472../.2:.39039.3.3/.3-.3....30-03/.31472.2539/.:-07:9 $:8:3...9070-.38..8...3/-3.3 200709 0709 07.2030905.2.7-.380/.92.22.7.2..:.32039-07.3.3-070-40.2.8.5..3. 9./:./..080:7:.203.7.75.-3.:39:-0793/..8.98:8:3.3/.3.-:.3/.203.3.9.9.3 -07.72070..9 ...3/..3!0907. 8.3-. 2.8502-3.38:/./0905.3-08. .  .0:.-3.850-3..2.92.9..3.7:8 9.3.-:3.3702./.3802.38.3.9.5747..3.8.7:2.3.9.:8:8:3.3  3/.32...3/.202-039: 507.. %039:3.3-3.3 #.7.38.91 !4250203.3/:3:38:78:-0 :38:720307. .2202-039:802:.78:-9..2.7..503/:/:30.38.3.3.9  8.7.31.9..380/02.50.3..3. :2..38:3/.:39:-.7..7.9.:39:..2.-07.8.8.3 -.2:.4050.3  &39:50309..-..  3/.3.3 .9.5..3.3/.9:8/.3.3 .3.3083.38080-:..9:8.3.....3 /.253.207:5..:.802:.92.25:7.9 ..3-.:9/.3. 203.9:3.3-..3203.2 3/.-./.203.3.7 .75..3203.7.30:..3 .3.9..380-.9.9.207:5.8.9:503/0...9 :8:83.3.3.39:35.  03.850309.20207:.5747..3570/./2.81 $..780.8.-  %039:3..3/...907.380./.9..3-0-07. !0309. 2.3./.9/.38:.7.:3  443.9:3:.-07:2:7 3.7.7.35.9...2:.3..32.9.3/.3:9  07.9802.3.1:38:7:/804.3  :./..8.3 /.91.8.:.32030:7:  !03//..3..2...3-.202-3.320207:..3.3.3.9/.3050-.3805079503//..38438.

94024/1......5 ./.3907-.  &39:202-039:2.7:.32.232030.5747.. 909.9047.350347-.3-3.9070-...3$48.32070..3.3.7.3/. .2.0:./.5.8.8505034.7.8../:.802:.805.7.3.....33./../..390.9507:/909 0-0708.0207.7./2.9.3.:: $02....3-07:.33..37:2:8.802:..980.3.3 ..  0825:. 20302.:: /!!.3.-.8..380-.39: 5747.2030905./.202-3..  !0-.9/..3/.3202-2-.3 /507::...380.. 202-.202-.3/7.5.3...374..98/.35.32.3 .2202-039:802:.3$%!.9/..3. 3/.2..-9.7.8../..9../.350347-.7.3.3 807..33:.3.3/.850-3.-.93..../.7.3798..../.. .3../.-0.3/:32.3.320-.9./30.9.3 .843.3!0.3 907..202-3.334%84380%99074380.:808:/...3:39:2020-039:2. 033.802:./.8:5./...3.9.../.3903.9/.3/.8-40/-09:.3 08. 9. !747...3.33.3/.805..9.2.5.207:5.3.3.3.3 -:-..3907.3/.32030:7:507:/.7-0793/.3. 8.5.9 .39070-/.3802.8../.3!:89.. .3 8. .3/.38..8.7.507:202.507:/8008. 09: 503//.9.93 -40202503.8.3.9-:.3/7:2.9:3:.3502-039:.7.8079.3 802:.8.390..9.83.7..3 -..8./5.9..-.3.5:3 503//.507:203:3:.3/.30:.:0.3 203././804.848. .3.3.3/.3.3..2.3 50302-03.9/.3.:3 053.3 .7/.3.3../..32033..303.3..3.2:/.3. $0.2.7.3203..3:8.:39:202:.8.3.....307.502-039:.3.9  &39:50..7203.-07.35..507:/-07507..8.38:/.340:7:.8..-. 07.907-.5.3.3702.9-07:2:73.2.:-.7:8 /17.907-9.33/:%3/.3.20.5.9..809....3.:9. #02.3-.9 8020893.  .8080-:. 3...9. 80.39070-/.32:73507:/-07.3.9 80-0:2.05.920207:.5.2.20302.9-071780.3 5072.9.3247.  08. .0-444380440: .3.9:::2 ::2 9..9.3 207:5.3 9..350302-03...3202-.8..3 07:98.-9 4/47 .3.3..2.9 .9.3903.30.5507:203..33./9.7.20207:..3-07:.- 20.320250703.7./.3-07:.7.9.

.9.3-07.3. 203:9507..98080903.9:7.7.37..84..3.3.32025:3.3  &39:$ .#& !# ./.003/.84.3.3  $.3..:50748..308.8$%!.3  $4.9.2003/..:32.203:9507.35..3-:7:503:3.:32.84..9: $08.35..7:820302:.3-40 202-.3.3/.507./.37.3.3079.334 $%!  !03:3...:50748.:32.507.8503:3.08. 9.3-:7: 3.3:39:203.:50748.9:7.203:9507.37..5.32025:3.3-07:9  $4.9...3/.9:7.39/..9.:50748./.84.39/.3 .9../.3-:7:9:/.33.3.3/. 80507984.....3 %07/.3003/.37.9:7..:32.3:39: 203.8503:3.203:9507..3.82025:3...3 ...3.3..9.

..7.

98..../.3  5.9.3/.3/.3.38-..-0717:39:203.3.3/.3. .93/.9:7.3.:32..8503:3.$  !..5.:39:203:850703.35.503/.5.3.37.3-40 203.:50748..3/.3..2.3/17.7/0.9.. .7:82027..203:9507..

7...

8.35..3-0:25073.9.37.8503:3.9:7.3..9.203:9507.3.3 -40203.93/.3.3 .:50748.:32..3/17./..

5.  $0.3.3/./-:.3.-40202.39: .:.. 2.9402.3.

7...

3.3/17.93/.7:8203..:50748.5.:32.203:9507.9. 2. /.:39: 202507-.35073../0.37.. 909.2-.3..3/.3-40 203..9402..3.3.8503:3.5.35.9.390./-:.9:7.3.

..7.

3.3/.3.3..93/..202...390780-:9  $07.

.7..

37.203:9507..9:7.3-072.3.3. /.9.-:./.8503:3.:50748.9:-072.35..3/17.35073..5.507.3..../.3.93/./-:.9..8:/.3. 2.3.9402.:32.9.3.3.3.3.390.3. 2..3-40 203.3 07.

..7.

390.:5073.8..3.3-.7:/.3 ...3-:.93/.3  ./.9.

.9:9/507809:: /50792-..-.3/-07.80/.$0.2079.9.79: 90.9.79. 09: ...3/.3.3 $$ !# .- 20.3!0-0..20.:9.-40202-.3-07.3-.9: 85950720.8.2 .330.07:9 8.3 .0-444380440: .=24/.3 20703.3 /8. 9:.3...84.3 :3/.43 0..39:5:3/::8.307809::.3/.7.3.3907.7.3$..5.3 ..7..7.3.9:.3 :3/.:9203.3 808:.9...8 -0...790.5:: 7-:47..32.2:80.39.3202.3. 80909 9093.3:7.8:5.95078.4/.3:7.3 /8.3 .3 20302:.:2.9: :9/:3.. /!!.94024/1./.3-:7:05.9-0717 7 .3.2074849 .0472.3. 203.39.-0717 7..32025:3.3:3/.2./9./507809::5:.3..3.=2039079: /8443 7.:..3:9-0. $07. 203./.3.3/8.3.39/...9 -07. 4 50780/..3.20203: .9.9:/.3.3.3.3203:7:9./.5 202.:79 2025078.:3.3-.3 207.-..3 .3. / :9 /:3.507:-0.8 .3=$07.3. 203:39:.3$.=$%03..7./..3.303907:7: .9.3 808:. 4 25:3.3/.90807.../.3808:.3.8507.3..38090.7.::= 5032-.=2. 08.. .3.7.:8. .2.3.8.3 /39.79..32039.3:3/.3.=:950720. 50780/.9 .2../.3.9.8.8-809..7.43/ -073..8 .9.3.3.9:..3/:3/.3/9:=..3 . /03.3...3.9..:9503:3.9202.79.2.9.33:.3/.3./.3907/.2902...9/..3-.3....2003/.09.32070.3 703.39:3.8...-.3:9202507:.9..507: /./.2-:393=..3....9.9.3/..3 20325..2./.3 .39.3=8:5.3 203.43.3808:..5.:808047.2 /.-0..3.85/..5.5.8.3 207../.3 :8: 8.3..3400.25.=897.9 -079::.3.203:8:..3.507: 807.7.3.39: 2030/.40.8..:9/.-07./...3. 080:7:.3808:.3.7. $0.35./.39:/-. 7.334%84380%99074380.3./.5.38-93/.9:503/. -03/.23.3 203...:3 =-.-.8.:3.9:920.$4.95079..9: /.. 8.3.

84.:2.. .:3..-07809::/.80..3/.3 :8:83.  439490234 $%! .9.3-07809::.3.3/..

.0./.330..3/..33 .202-.-.3503/.3.40.30./-7..:2.5..3.302..:7.8.3503:7:8.-/. 089..3/.3549/. 05.5./.:..7.35039.3 $0.3/.-84.93 &39:203..0508.5.250-..-07809::/03.43507:.9.

5.2902.3.3503:7:8.3.9./..0508.:7/03.330.947.:.809::-.9./.:3.7.05..250-.3 02..0.-/..3.9..8.9.31.43:.9.3/3...3.3 02.30.5. 507:203.947 1.:.$0.:2.3 $0.3/.39:7:9-40202-.507:.1...0508.3/./-7.-.33.84.39: .3549 /.-/...3/.947089..5. 3/.8.35073.3 ..3..35039.3/.40..9..05..202-./..40...250-./.

3 /.947.3.84.3:..1.9.3..507:203.

8...2.

08.3.

8.203.39:305.8:.3./..3.9.3 -07.

84..3902.003/.

.38:2-07 8:2-07.7.84.3 %3/.3 .-07809::..73-40/-.7.7 50.8 #..3..98.5073.3$&:2-.3$%! :8..3.94024/1..93-0:2. $03.9:5.2.3.507:2028.3/.-07809::...2  !03.3:2.3/..- 20..7.202-:.3207:: 50-.-07809:: /!!.0-444380440: .9.3/.7.-0.84.  3/..3 $$  .334%84380%99074380.  ..2$!:3..3.:5:33-:.-9 4/:8.9.-07809:: /03...3.:9..3/-.03/.-.55.32025:3. ....9:507.38.7.9.30--07.3...3./.3.2.8.3:7203.:3.9.9.84.203..4050..3.3..7.38.3.284.9.8907-... 07809::.:9/./..34047.7.3/./.:3.37.../.7 .39../.2.8..3/03...3 80-0:2203/:/:505078./.35.9.7./9.07809::.3808:.909..3$%!..9..3.33 :.8:2-078050792.. 8.9.:2-..3.3 #.50.95..3.83-40/507-.7.3 $!:3. 809.390780-:9  $07.: 9/.33.9.

3:2-..2 .3405.3..3:7202-:./..3:5!7/9.50:2-.3:7...38.7$05. 702.90:39:3.50:2-.3.5079..3:7.3739/.3 203.503.. 503.38.3:9./.7:.75.2  48:39:203079.7.2./9.3507025:...503.2..7.32.3/.7.. 50:2-.80507950:2-.3-0:2-0707.

 2.702.3-0707..8..25:..-.9/.

3/....3.80/9. .3.7.7:.3.88.:2-.7.2  !03.3 .. 4850:2-..8. 2.35079.9.3 203079.03/07.2.3 4850974 2005..7:20/.503./.20-2:7.

303/07./04805079 00/147$500/ 203.3.....3 702.503:-.39.2-.3.8:.3-0724947203.0.7.7.3/39 102.390780-:9 34.0 . 5072.8..3 .075035. /..3.3 4280507987 .3.

/../804./03/.3..7.-07902.890780-:9  $.3/ %0:748 202503.3805079/./..7..8:2-.3 .2.34050307-9102909.8..350/.3 5078.8..7.203.7.9:./..302503080/..2 07.3-0702.2.:2.2 07.8.-07:2-.:39:2037:.5.:4.3080..3.5... 202-07080/..3.3 .7:702.0--..307.2805079 719 /.30-703/..2.0807434./7.3.:4880..8.  03.5& 02-3.3:..3/5..3-07:2-.3/9434.3/:.3702.3 %0.7.2  02-3.2. .3/.8.3003.3...3 02503502.2.7..20307:8 5078.9.348.9.37.3507:2-..3507.702.3703/.7.30/.9:.39:25:.50:2-.3-.3/03./809./.3-0.2.9.39039.8 .8:/.02:/.9.3..5203. 80/.7.59/..9.79072.3:2-.9.89.

3..3 3..2.:7.3 0/..3080.9.3 507.9.9.9..378.7.4394507..

3-.39039...207../.35.7.3:39:-07080/..

9-:7:-07:2-.2 92-:.37.320-.9.350:2-. .3.2 5.7 ..8.3..2-.:9/.207.702.7.2-.-.3807.7.3307..9.

3743/...307/..3..2.:.3.3702.  0.

502.-07:.:.8.3405.39. .

548507:0-07.5702./.2./03.5203..9.3743/.89 .390./.8..3.3/.5/.39. .. 5.2 9..5.37.380.7:2-./4.3:2-..307.8.39:25:.3.7./....7.

202-3.3.3203./.5.75.3.03/07.3  :-.0-444380440: .-40203.3..8 3.2-2-..:9/9.7 50.3. 5079.3..3.5./..97..503-.- 20.:2.8.9.8/.9...7..8:.3:39:202-3...33 :...3   472:.2070.95079..3 %07/.393/.3/./..9.:9.9 5.9..3/:-.89. -:-././9.9.-0.:2.8.38 8443.7..303.39./.2-.7..3203.3/03.520203:802:.3.7.7.2.3.35.2.94024/1.3$.950-.3. 2./.5/. 50:2-.334%84380%99074380.5.50..3. / !.50703.3-:-.

.3.388443. 203:3.38.2.203:850703.3503/0.9./..

2.3!  $5:3.3503.58.9..3 /.80.3/...9/...320-.3-07.3.3/./.38020893. 203.9.3-072:.-....9:90390780-:9 $.38 /:9405030.9 203:7.3..9  8  472:.3503../03.95079. 203:850703.3..3503.9 8 -402030-.. 8   472:.3.2. 0..39/.3.550703.9 $.9.3..39/.3 :7.:0.388443.2.3.3 83 8.3 .  0./.-0723...2 8: -075:3.390.3.7.3/:38.7/03..3503.3809.2.3:9.-07:9 ..3...3.38 .33203:3:..9.809.3.3:9./.3/.320-...9. 8:02..9033/:91 /0/:91.7..43941472:.  02.35030.2.8.3.5  .202.8.3:9.75./.3 02. 202-3.80./.:  8: .

95039307.7.2....-4020308.3/.33 :.9.503.8.8 .0..95079.9.. /!.3.3.8.7.35./.3!02-3.:9..37.:079.0-444380440: ./9. 3.3..3 .3  !&& .32:/.3. /03.3/.8.334%84380%99074380.- 20.38..3..3.3.7..3.-0.3/.9.94024/1.

3..: 09: 0-40..202/..3.9.3..3205:984.9.43202-07.33-40/50.8.3.9$%!203.30-/09.3.9.3/:384../03.43-40203/. 5.950393/.33   !&&$ .33  .84..3202.3 .3 202.3.8.2 -.3-..7.3  239  202-..802:.. 3..  239.32.9.33.  39.203..3..9 9/.320.3-.28:/..9.33.57089.3203..9.3:39:-.3...32.8020893.3-.-.3-071472.33.3.3 84.3 .43203:3./.8080:7:.3 5..7. /5073.8.-.3.: /17.3803. 2:33-07.3 .7./.8.39:3 05. 5.2003/..-...3 507:/-..3..3.3 805079-07:9  02-..3.8..3/7:2.39/.5.39..:.-071472.80-03.39/.5.....3079.3 .. .30-9:25:.3003/.-...3/909. $0-03.9.2.5 3.: 09: 8...8 ./2.:-:.. /..3/8:./..3...3...35.7.8.9/.33203.: .7..9.3.73./..3 50393/.43.92.3/....3.33.9.9:84....3.88 08.3 207:5.7.3  7:2:8.3  . 2:33.8...2-.3/507:39:.8.3.-.8./.8.0.7.3 .3.390780-:9 -.3....3.784.. .3-40/. 239 !02-./003/.:.../..8.:...8..305.3.380-.384.....3/:3-.3 0-./ .84.3.8./.3 2029..3-40/.3.32..33807. 8.:.7.3:39:-..7..

20303.89-039:.5.

8.7..

7.3/.380.3.3  02-:. 08.09. 9.3..3.7..8.3-.97..3..038 /802-..3.3.203:3.73..2.3.3..3.307.9. ..2: 50-. 2-...97...3503. 5079.3503.0.75.984.7.43.92.75./94.3/..38..1472.8.7.897:9:7.3/.9207:2:8.3:5.3.7.3.3/.9 9. /.2.805079897:9:7.3.3202-:.97.8.30-:7.3700.3/03.850 -.3  239  -. 8.9.8.3...7.43 80-.0/..3..8025:73.3.82:2   $ 07/.7.93.3203:8./.3  03:8.... 2.8..3..5.3..3 . W-..3-..202507:39:.9802.3....7...91 502-3.50-.84.3.99:3.5.3.30.202-:...3.3 239:39:20302.9.3003/.-./.3...3.3.97..3 02-:.  %/.3../.7.3-08.802-.38:3 802.7-075:3.8 .8./.7..39/././.202:33.2.73.3  239  202-:.-..

9/507.3.3  !%&## $0-0:2/907...3.3.:3.:/.9.9.32... .0-0.3 -:.43947.  $4.7.:3.83..07.3 -40.33 !./.503/.3/.3. .  !03/.3.3.3.390739.::.8/05.9.203..350.203.84.3/.307.:39:203.33 -07.....3 0.5.7804.3.3..../..-.3.3/.88/..-003/..5.3207:2:8./0./. 203..32..3 80.3/-.3 .3.3203.3.3.5./.3. ....5.

/0138.

3..79070.3/:3-.2.3.9.2-:39:203.7 2.9 .5-:.3907..2..3  $..9.:3.33.8.3.32..:9 -..3 9/.3.0807..547.3 0.7:3..3..3...:5:99.8500-078.02..97.3907/0/.32.32039.9/.9..530.2.3.3/:3.32.32033..3502-0. -.350-.507:/.3..3/.3.3 2./..3/.3 08.393/.3/-0.307.3 .5:3./..3. 08.8/.-072:9:/.3203..:3.350.8 .9 809.7802..4380507.3.203.33.2--07..:3..-070-.:9.8/.3../.390.350.05..9.83.../. 88443.3-40202-.7. /0..91503:8.

.$!%503:8..3 - 09: 9:25:..393/.544$/.3..2.8.3 502-0.3.9.

3.3/.3/.3/80-.2.30-078.3 2.373.3202..33 802.. .8 8./.207.540808047.3203.  02503080/.3-078 -072:9:/..8.3.90.547.3 02503/..2.3 07.39:3/.. ./03..91.3.920309.8.38..8.530.3.3 .9.3 .9:3:.9 /.3/-./..14:8/0.802:.:.530.37..30-078.7.9.38.32.:9039.32.79039.-40202-07/0.92030..07..3/.3.91503:8.507: $4.503.3-07.5.30/:5..3 05.9:5:3.33202507402.38.9 ..32033.0-0.3.2203.2.3-.380.3050393..89.50.39039.3 0802.9.3../.8. / 09:.80. # .....2089.3 /.32070.2.39/..3:  0825:..3 .3.340503..3.3.9 /.5.393 /.3-.3 /..305.3050393.8.-075:8.8.2.-40/5.3/.-.9.7.5.3502-0. 5.3.:39::7.9.3807...439/.8.39:3..

9.33.39:3207:5.30248/. !03.39.3.8..7.02.9. 203/.9.330..202-.33  88443.47. 50-.2.324/035.:9.2.05.3/.35074.-.9039.38-: $02:. 0.33.9.8..-.7. !03.9.3.203/.3.9.7.3.39:3 %0.302.38.3 8.. %0.39.3494990..3.3202-0-.39:3/./.: 0.317..307.8 0.2.9.39:32070.8.39:3 3/473/.2.3..503.380.08038.32030-.0:.5...3/:52030-./.39:3 4743.05...3203.9.3-07.202-..90.8.39:3 .3 0.2802:. 508..3.33.02.2.8 !03.3.950-.3090.503..2.5.38039.9072.3. .50-.39:3 0/:5.2-.3/0:5.347243.. 5.9320307../.35073.8.3 3 2033.3.323:223:2.7 3493/.39:34743.950-.3/.9./.7 .2203.2./.7.7.8. 443.9.5.08038.9 7.503.3:25:.8/.3.3. ./.8.308.302482033./.331./.52.3/.8./5:3..3/:5 907/.7.3 /. 493203.3/:5202.91 20744/..79074743...203.307..3 2030-...3502-:3::9.3/:52030-..2:37.5...93.3.39:3   2.39:3 502-:3::9.8:39:203./..3502...:.24/035./::8:83.7 .7.. /....3/:52030.-.5744203.3 5074./.75./:5 090.2..5808047.3.39./. 802.317.3/0:5.3:93..3.103 ..3./../.::././.5:3./..3/:505.5:3.3.39:3 9078:2-.39:3-:.3.2/:5 90..3/:5 7..331.3  %0.. 47. . .2/:5 %0./.9 909.320702-08.7-4324348/..73..038 .2 -.9..8:.3503.3.3-07:8.5:.30:.7.33  !03/.2./703.3./..8 202-.8 .30/:5./..9.9.3./0:5.305..33/.3.07.3.5033.3:.3/:3...038 503. %07/..3808047./.-.3 202-.3 -.:-07.32.3/:39.39:3 2.33 07.93907/7 /.

/.79074743.203..3.9 203/.7.-.3.7/0:5.93..3.3-07803.37 .3 202:/.9.3. /:3.2 8-:-007.05.39:3 -..2/..50744 .2-.574808! !0./.38..3802..39:3/.3/0:5. 9/..7.3/.9/.907:.3203.3 203:7.3.  20305.:9.390.9.3.3 -07.9.3 038-.3/.7.3.3-.9-.-.1033 2030-.302.7..8.3 ./..33.25:7...3/:3 .7.3 $ #&# .3/:3. 7 .7/.3.9/3.5..-..3-07.3.9. 32030-.3 2.3.2..309..84.32089:8:8 2025:3..8./.7 503..5.39. .80/. 9072..7.7.9003/.39/..903.3502-0:.8.9:7.3./..79079078:2-.   :7..3.35:3.9.7.20207:..3 5007.2/3/3.- 20.3907.:/.-07./.3. 0.-0.5744203.2.3-.:3..3507-030.9.8.32033. 2.33.:7.7-4324348/.7.3 -07.3.:   $0.203.. 070.33.5. 202507.33 :.207:5./.3..38..2.-.74803//.302.8.3/.9.:9.39:3 0- 0.35.0-444380440: . 907.350707.31.3.8.39:3 3 2030-.9074807488/.3 .203/.2.3.05.9.94024/1./3.788443.5.9 7..103 ....303.  :2:2 -40/:7.32030-. -07/.79074743.3/.9.3.32.8.5502.. !02.8:34793 9. 2.3/..7.-..3.3 :7. .-.3..:.3.9.320744/.334%84380%99074380.9074807488/.3..:2. 493.8. /!.1032030-.4394. 202507./9.7.5:.9.39:3-07.390..788443.303.

-..  4394003/....3-.3-....80..32070.79.3907..-$.88443.3. :8.3:9.2.9.0. $0./03.7.3 43805.: 0.333/5.203:9.3405.3 .3..-07.... 748...9.7.3.39.3/.388443. .3-.3/..3.3...5.7.-70.78079. 0-.-402030-.2./8003.3.80. !02./.2.3-0-07.9 0-.78:!02-:.39/..33-40203:3/.3 ..7.9.. 07:9207:5.9..3 !03:8...703/07...3.84.2:83:.850 030/.3-40 /. -40-071:38/03.3.-071:38/03.7.9047.502./8003..39: ..8/.3.3.9 -0781.390780-:9 ..9:2:2 W-70-138!/59/.3033....5..3503.8.350.5.3 503.850-..2 !  43947.388443.39/.3.. 002.3.9507.5.7.. 03.7 !03:8..380-.3-.3.320-.7.33/:3..38:/.0-9.75.$!:3././.3 !80.3.3908.-.30805.25:8.39/./.3 W9.7.3. 5:3.43948050703.7 -49.8 8:/.9::.3.3.3/.390780-:9 9/.3/.9.7.2.8..02..::.::.3:9..37.-075.203:9.509.5.3.7. 93  ../:..3.9 %07/.302.!&$! 203/.-.9:8:83.5.3/..-.3.808570882.3:9.303/07.3-07.4394503/...20-.320-.3.7.3/:.-.9 5072:.34050.2.5.3. !02078..388443.05.2025:3...3 !:3.3 2.3.3/5078../.3.:3:39:50.9 20-07039.99:/.-.7.3.:3.3503.3..: 2..9/.39/./.. W033/8003. W.3.03/07.8203:3.3-.2-075:3.303/07.39.3-.3897:9:7 503/.3../. W!/./:..350.25: 83..3/:9/..38:72./:.34050.3 002..-078./ 4394..3.  02.3-402030-.3-.

..4394/-.3./3..4394 .20307:8 ./0.

8.

43..850 -.85090780-:9 09: ..3.2025:3.507:20.33... ..3.3.9 897:9:7.3.:7.3/.7.8.3/.08..3-..3/507:.3/7.8:.-.9802039. :.8..3897:9:7.9: .9.339/.8500:9:.7..3380202.9072. .::...3.3 !03.3.8.850 0700.20305.

/03..305.3202-079:25:. ./..3507:8..7907.

.9.507.3.

8.17.

.5..:8.3/0.3.

.9 080-.950-.3-.25.0-.8073/:25...3.8./..3./..9/.8.9 .3..3/..3-.9307.3-.2:3-09: 907/.3.3/.7.8. %07/.7:/.3.3  439450703..3.3 .8/ 9025.507.-4/ 439450703.  439450703.: .507:/..2-/03.8.31034203.  439450703..4/:8.5:3.-079039./..9025.388443.3 03:7:9.3-.383.502-:.9./8./8..3.39/.33.3907-./.507....37.7.2/03.507./83-.. 0.3.3/:3.::.$:.:. 7.9. 9025..  0./8..7.5079...3907-.3-.502-:.3202-:.3907.3 8.98.....39.808:.. 8.:9/3.7./:20.3.3-.9/03.3.73.902.3:8.2.3.35.1.88.2--.547.40 0..2.82.:9.:39:2030.33203:9:50.3.33.3-.3 9/.99..9025.3.9092:7.3203.5.947.9..9:.3 $0-.9203072.3/.. 0.203.502-:..32.34478.3.8..3.29438...39./..3.:..3..-073.2./.32033. 2.3-./ 09: .81.390780-:9 -..3-07.3.::.9.220/.3/.7 -.-.9/./:25.547. ..9:202-:.90.308 08502-:.. :8907: 50-.3.39039.-.39/.3/-:.99./:./../507.3 -.32033.9 9025.  !:3..2  0.207:5.30. 7.9:.347.08502-:.3-. .3 ./:25..9/03.9502-:..2.7.93/.950-.:202-...308 502-:.9:507-:.3.: !.340$:.9 2070.-079.390.:3.3 .3.7:.2 20/.2 0.-:.5.3-...-.2..843.3. -07..: .9.2./.8..3 50792-././9025.38007.34047. !02-:.507-:.3.308:3.:.:.9.9::..3 .25.3 507:/.3503/.9. 2070.7...32.-07/48.3-.8.3.32.7:/30.3-.3 2./03.3202-:.99074/.388443.2:/.30.7.2.38.20.7.3.3 /.5..3/.5../.:-.8.3...3 $09.570.7/207.3...94947/..8.05.3/..3.3:8:917.2-..32.33..4/:8..9.7.7.2070.3.3/.7.35..-9.3-078.4394 -.25.39039.38.9.3/.34047.//.203..340..3203.8.:.950702.3.3503/.547.3-./.7.3./.3 2030-.7.9025.33/.  !:3.73.502-:.2 .9..-. -2-3.3203/4743808047.3 $0202.3-.3-.2.703.207::05.3 /03.3.-07/48.-07.3-. 5:3./8..3/88402..3/207.5:3 8090.980..

203./..::.203.5..8 !07.33./.37. -2-3.9 203072.3-... .3..805079.390780-:9/03../.3907.../3.89.8.350703.3 -.38.:..32030.7..:3..809..7.-07.3.3/./.9.803.47./.3 .3/5:..35.5.3/.9.8.3/02:...33..203:.0905.3..-.9.-003/.9.9307.3 -.3/:.38 ..3:5.7.2.8.3 #& % #  .38/..3..3/:3.32070.8.9..9/.3.350393.7.980.3.38/03.3. .92:/.7/0..80-.3.3.30-.2 :.9.3.2.802.9 08./.9092:7..3.3202-3.7.2070.3 !.3 /88402.908..25..202-3.5.3003/..3203.50703.3808-0-.7/3.7.0.38.:.253 -079039.:.20.33.-07..0:.30.7.3 #:::.3:..7.3/:.9/.:-0793/.50.22.:3.3..3:7.3.3.3 203:.9. :.75..84.3:8:99.202-:.99.3 5..7.39:3 3/.8 $090..  !0...73.3.38.3/03.3/03.7.897:9:7..9 $0202. :7..3. /.84./.20..8.3-09:/..3503/.2030..3:99039.3$%! .84....33.39.3.7./.2 2070.550703.570.3.4394902..3/3./03..3/.350792-.3.3003/.:402.50.9.3/.8.8.3..7 503:8.7.3907-.843.3.3.50.3. 203. 2.9 9.3/.333/8.8..3 /8..7..8.3.-..35.3.:9/3.3202-3./.

2902.::/. 2.3/.35030.7.3903.3-07.330...:80./.9  07.8:.84.9...8305.3903./.3.7.302..07.3 02.32070.9/.802.3  !0307.3.83030.3 ..32033..7.33 -.3.8.8:.308.9039.8.07.

3 !$ /.32:/. ..2-...8.3 ...30/:...3#%!% #! 802039.3!$ .....3203.3/:3-.2.9..003/.503.43-4020308.3902.7.-. .3$&/.35079.43-4020308..84.3 $  .7..  07/.3$/03..84..3-...3 84..3 .

8:.2. .5.8..50703.07.07.9.-.3903./.9 5...3503/.7..3 $&2089/-07 /0138%&2..9.3-40203.8:/%&..84.2-.::. #!507.8 $&903..3.8305.9/..32033.7.7.330.5.7..3.302..3$&  .83 $08.3/..4333202-3.:.9.

.9. %!#% 3.:20307.3203/0138.32.3.8:/$&  4394/0138.3.3.9.3 :7.80:7.

2.835007..3/.9.8:/$& 903.30../..07.8.7:.3 :7.33.9.80:7.:39:-007....7.  %& 3.730.

9...-.383432/03.9 4:8 507..33..9.32070..2033.3..2!$... 903.:8.9  4394...07.3#! #!/.83 2033.

.9..9./.8.. ..37.3.2-.5.3#! 3-.9893.9.. ./0.32070.7.802.:3 .383432/03.389.3-079.32070.:309.2-./30.3.2.:  .3203..3.:  .:8.79.: .5.989 807.9.802..43-40203.3.:89.9.20309.7.

3903.9.3 39.8.7. 439430.07.320-.83  4394 ..0.4394.32033..9..3 507.3-07808:..7.83432/03.  43948094704342.83.7.33.9.9.4394.3.3-07808:.80:7..3 :7.3.9.4394.3..3-07808:.903.7..3030.. 30.3  %!% 3...9  %% .3/.....9.

3$3.:8.-.3/03.9..08...3/..43-40203:880-.3.3$& 02.3 .3-07..

1.947.

9/.-.7.. 1.3 %& 80-.947/.83-0723.3903.3030..8..9.2.9.. 07..

947.1.

9..3.3/.7.3/.9.947:.:.. 1.3  % 3.7.3/:3$ 02.830:..730.3203..7..3903..9..8.9..3$902..3030.8./.9 .7/.9.

9.8.9 807..308..902..07.9.84.08.8.$3..8:...3.43202-3.$ 2..3.3.3:7:02.83 3.3/....3903. /.

84.3..3  4394503/.3. 84.003/.::.7.32025:3..3 .

3/./.5007.%03.7.9.3030.:39:-007.7..7:.83207::05. 9.07...730./. /0138.

3903.. 30. .3.8../.8.7/.9075.305.3 /4947 .7.25.. 30. .3.. .3 /.2.-.250-.947 /.32.7/30.37.:39:203.7.3./.83 ..7700/30.2.0-.7 809.3.3.73/4308.350:.3:3.9.5.32070..202-. $0.8.80947.:3 #! !02-.  .9.7.3 $ 05.2..3.2.:30809.57410843.35007.32070.3 0/.-077..805079:7:907.8.2-..39. 9.3-:7: .3203:3.3.439457410843 :39:203..7.8094704342 $0947 5079.7.-.7.43948094704342 :8:83..47 :.-:7:. .9:7:9203.8..91 $ -05..25:30:7.:.8.32070.330..3207:5. .3../. 1.7.07.07.802.30:7.. 1. 903.$& /./.9/.7.3 2030-..90.3.8339:7:9202-..903.9..83/.35073/:897.7.3508.9/.439430.3-079.3903.3/.37....3/30.2.7.2:3-09: 0-.

 $$ !#  !..303.3 239:39: 20.3.0802:.3-07:9 0--..3 50792-.7.:...0-:7.393/.3.84.3$%! #$%!$ #$ %%  # $%#%$ # 0 %  !& 7.3.35.-902.3.32.3  03039:.3-07:9 02-.3/:.303/.9 1..3/-07.3.--07/.:202507:39:..2./.8.8.: 7.3/03.:2..8984.9.7.

/0.

5.503/.9.

.4394.

84.989 .:/03..30.8003/.3 02..8/0138.3.09.2/03.3/.:  0309.30.-:989.

.39.:.43805 7.3  %907503.7:/03.50393 /..314:884.3.9.

9:..202-3.9.8  03039:.3 /.8/..38.9.2  /.3/.2003/.3202.3.3.32:/. 9.9.3.... 3./.3 0-.20.35.9 080:7:.3507:805079/3.3.8:..2.3..300203.

0-:7:.3.

5:3.

8.2...

3.08.

3./.8 -07.39:305.. .9.203.

284.9039.3202-075030.8.3.8.9/.3/...9:/0.9.3  0.39075073.5073.3905..3 808:.

3907.9503.-.880-.:50702-..2.507.3 &.8:.3203:3:.3/.3/:.808:...9.9.58: .7.:80-./.3507-0.9:0./.3.8.3.-20303.3/3.- .3-:.35078.3203:.39039. ..9.

05:9:8.38.203443.:202-.3/3.9:507.3203.2./.3.88..9:/0.3.7.9..3 808:. 3.88808:.

503/..9.5.

34 .9:507.3808:..802:.1.7.3/03.9/.3203.9.9.3 203.388902.2-7.9.947 !07:/8:8:3/03...5073.

1. 507-3.9:507.380-.3:9  :9.3808:..3 :.-9039..3202-07.947/03.3.89.35.- 80-.30../03.3.7.

..3/3.35073.-:9 $0.507:.3 /.3/.:2.3.9.9.:7/03.947.3:.33.3.1...9.

2..8..

3.08.

284.3/../.7.95..97.8.03/.3/-..-07809::.3..3.202-:..3503:.3/.3  07809::.-07809::/03.3/....39.3/03.3.203.9.3.9.9:507.7/.84.3  0-.3.3 !03:8..39:305.39078:8:3 030.3.: 9/.8.9..2.30-.3.7.31.9/.3202-:./.3..3 -07...38.3/.3808:./.5.

7.3 :5.3..:802:.8 2:.3...89.3/.7. !..7.9.3.3-09::39:202-:.9..3  $005./0.820.203:8.3.:39:20302.3/.574808/.3.:.3.97.

:8:..  $97:9:750703.7.7...3 532. 3./.390..-.::.::. 5. 3.3.9.3:39: 202-09:.3  $97:9:7...3.3.320309.9.3  !03/..::.202-..7.. 88443.503/.9./8.7.947 1.3....::.03.3. /..3503:8 43943.3 .9..3..9. !03:9:5 532..3 532.3503/.9.3 2070... 5.. 3..37. 5.3..3 /-..3.$&02.9..3 &$.308.3.3 5..3503/.7.3/..3.314:8507-3. .94702.3..8 02.502-.3.3.7...37.. 5.9.5.37.3 08.2030/9.3.3/.

3..3 - 0138.8:.. !073../..5073.3 :-.38: ./. .7.384.284.9..3/..9.9.2-.75.7-0..

8.83.390344.. 907:9.03.::.-07-.5./.3 08.7.50393 #! / 4:884.3-070:.3 08.3.2.2.9.79.5...3../.75:9 $& 8073-07. 0 4394   !03/7.8:.0-202.3 /3.8050797.3202-40.388443...502-.4.3.-40 203.3. 5035:./.75:9207::05. #.3-070:./.2538:..7 /8.3-08. #! 07.9..330..3  ...3/.3.43805  .3..4..3 &$..3.7.91 !! :39:203.  4394$4..8.9.03. .3 20-.3 !$ 03..2030.7 55  5.3848.3003/.3...8.3.2$&/.3/.0-0.80.3.../.0 /.8:../.3203:3..3.357410843.3.3/303.30--08.392-:/03./.340503:8/.::.9%45..3.90- 9075073.8.3.9..3 5..85004342 549/.3!03:8 !! -3.5 2.3.3 .50--07-..3 ./70/9 802..3/.9..3 0.8.8050793-070:.:.-07-.3503/...3 $ .3..3:.203.-.84.3.003/..3 $0..3.250703. #! 3.9..7.3.03.3 !! .2-38.7.9.3..3...33 03.88443.33 .39.20-. $ :39:203..3.392-:.8. 50..3 03..-.39: -.3 502.9.-07/.50--07-.388443../.3 03..3/.8..:/30..3/303.3:2.9..  4394503/.202-.3.8..0-0.8.3.3  $97:9:750703.:2.83.32070. 9079039: 805079443.3.../.203/.3.3 2070.92.08.-..3/08.3  09: 03.3.8.3405.-.3 . .. 5030003.

. -0781.:/: .-40/:7..3.9:2:28:5.

3/.9945..2.9-07:93.8..9 . 8005..8./0..

:/: .

. :7.3.

. :7.3.38 .3.!0302-.

3.3.0907.3:9:39:2030.3/0.8.

.2.43805.3/3..9..3 /.9945.

:/:  4394.

-:9.

31.3/03.3700.08 .9. !07:85081/..

/0.

/.3.  !030..4394 :7..3.203./.3/02:.3..3.52.3/.8.9202-070. 507:.8.3/.3 - $07.43805.503.3.:39:20302:.3/./.305.5...

3 ./. 40.0825:.

9: 50703.:805079 .202.3/9025.9.-..9/.33..3. .7 !030./..340503.2:7:9.  -.388443.9...388443.3 20303/..7080.$97:9:750703.:.3.3907./-:.9.7..3 3. 2030/...3.7.3/.803/7.2038.32:/.93.3.3 ..3-07-..3-..3.3207. !007..7 . 0-.3 -./.3 20347-.:5007..0-.57028805079570285073.3.2..3 !03..3-.3-07-. 20303/./3.9:39:20325.9.708/$0.3-07.3-.33.3 09::.9.9 509740:2 5.3-07-..3..3  55  49.9.9..32:/.3 -..3.3  4394$4..3 ./.2.4394.//.907-.:7:2:8..207:5.9/.89 /.9: 8.3...32:/.3-..3  439488443.3907.-..9/. 5:3. 5007..3 -. $ :.8020893.7805079.7 080.../03...3 -. - -:.58.3.9/.347 0.3.2-039:503.3/3.907-.:379$5.7..32..7../...8..202-03/:30-.2:3-09: 2070.:/80-..9.3..3/.4394 2070.39025..2...5744 09.3/.7 . .3..35:3.3-07.350303/.7 .9.3...3-.3-.3 -.9:57480/:7 50303/..390780-:9 $0-.0-..3.90780-:99/.3-.907-.:3.89/.907.-./..3...3 20303/..3/.35:3.380. -07.3.39039.3.3.

-:9.

75.380-:.8020893..83.3 3/.8.-40 203.350703.089/.3/.897:9:7 897:9:7.3.3897:9:7 897:9:790780-:9:39:203..3507:/.-:3..9:897:9:7 ./.3./.38 8443.3.388  .3:9:  .9%7..

3.39::.9.9. .3507./03.3:39:203:3:.3/-3.

3/.  5.3503.388443..350703.3-07:93..809.9.3/.280-:./..550703.7.. 50703.3.3 .9: .3503:9:5../:3....388443.3.39.38:39:203:-:3.9/03.3/.8020893.... 8./75.3/0.8.3..50703.203:3..9.3/0.3  %/. 40:.3.350703.507:-:3.3.3/03.388443.

502-.0825:..30825:.202-..3 5.50703.3...-.

3  $97::9:750703.3503:9:5.503:9:5 2070./..9 503008..3.9202-:.3/-3.8:.5.305./.

0825:.3503:9:5.3  !0703.

2025:3.3 3.3 14:8503:8.  203:.3.3.9.3202-07.3.9.3.3/.7.:20302:.897:9:7.3-07.305.502-.7...9.33..-40203.38:/.3503008.9..3.3/03.3/.3 202-07.079./03.0825:.. 3/.39/../.

203:8802:./0.

9.1.

./.2-.4 207:5.4 !.3$%! 038 038/.3/:.-039:908.390.7/.4  /.3/.39..307..3  $%& 039:%08.350703.-039:908.. 50703..9..3 5.3203.3503/.::.388443.3.35.2.7.4 /7.50:.8/.7..3/.02:..

3/.3..  $0-..4..7...

3:.3..80-.8..

. 34.079.0.

.3  O .3202./.3.3/..8.92.7.3.7.3..5.2:5.34250203  02.7.553/.7.02.3202-3..3203:..289:.  02.7..2.7.9:...7/.4/....8.8.350393  02...-039:908.07503 5.8/.3802:.3...4 .7 .39.:05.

.3.9. 92.7/.7 .4 0503/0.

/..

3. 94./.9.2.9.3. .

..

807:.9.222 .

9.807: 8.3/.

..

.2-4.

/:..

8..- -.8..5748.8./. 09:.24/03.3-.3 2..7.05.  .

.8:/.

 -.3..03/.

.705.8...2/:./.187 %:.32.17.705./.8.3808:.7.3808:.507:/9. %:.9/. .. 8 /3507.

89.17:...

....39.8 !07843.. 807.3. 9.907/.1.55.:.9. 02:33.8.9 .3. 203:.3 :38:7 -.9./... -078::7 :...07..5..3..:.2/:./.:.

 $.147.3.209.

0 ./.5..: ::7.

8..:. %:.39/03./.-.8.317...3808:.-.705.

24/03.

/.9.. 43908.99.9.8.3.. .7...05. 5.8.7..553/. 09:.7/ %:. 2. 4..9...3.3 3/.39:305./.3507:/-3. %:./: %. .3/. !0. -.89.9 .  .9..5. $.3805079.8 9025.9 7.9. 902542.3 202-3..3 07.8.3 :33-03/.038 038.43/.3.:39:.7.7 2.7..9503.

4   203.7./..3.85079..289:.89:.3:3. .3/.8/.390780-:9/03. 03..8 02:/.89.305.5.3 %.3. -07:9 -07..8.2908% .30.8.3  3320309..2. $0-.84.317.3... /. ..3...:  33.39:305.5.3.3.

3507.2:5.3/.3.3-.9..  2030.7.3-.507.905..302.9.3.2-3.....9.3 :8.5.8.3805079.43202..7.89.9..3  339..  20307.3.  203.3507:/.3.7.1.73 .420207:.320.3.7..3.3 !07.: %5748.3! 4250203/03..790780-:9..39039.34250203 09: 5..9.43943.3  .3/.39:.-40/:3.-  !.  .9...:80-.33203/.3-09: .3 /03.3././.39.3.3:...9 2./.3. .3805079/-.3-3.89.5.. 9/.3-.3 203..

8.9: 2.3.

2.8./.3 5.9: /83 /89: -03 -09:.7.3 2.8.9: 80.

3 802../02.280-0:29: ./.2.2 5..

..8.3.38025:73.3... #::..-.-..8.3$%!/ -.3..-039:.9.5.8. ..3.8./.  !.3507:/-070-9:25:.8.3/-.38080..:39: /:.9.:39:202-...202-.88007.203:.203.8.-.3/:.8.203.8.9.3802./.38025.8.3  03..../.39:2.8.-..5.88039:.5/../.5..3-.3$%!  $%!   !&$ $%!  $   $%!  #!  # $%!  & & !# $$ .3.39098:5.3/1....780-0:29: .90780-:9 %.350078.33 202-072./..2.3/:.3../.7.3-039:./03.3-.8. /.3$%!   !..2.-.7 2030...3-..39:40:7: :7:/804. 02..8 -0:203.350393.0.9.3 .390.079.:.-039:.3/.3.3.8..3.3 !.503/.7.3  .390780-:92.-40203039:.43$%!202-079:25:.079. : .2-./03.899:.-.:17../..5.. $  3.:3 207:5...3/.2505078.9 8..8..8..:5:3.8.-0.7.080:7:...73 5.305..: -.8.3207::.3 -039:.8:2-07 8:2-07.7. .

8:.7 .3.3203. #& &# .3.8..8  :..8.3 .3-07:9 -.3.8.2./.3.7.3-07-09 -09 2.8  ...98438..8:/3.8.3.3/.3.3-07:9 . $%!   $ $%!    $ .5748.3/:.9.89..8 7::.8:-0 .3/...5.7/1..-0.!748..2  %.-.3.81 503.7 ..5.3907:8......  .35.95.7.8 0-07..  0.

9.2 3.507./.....3 3.3.8..2.9.-.2.

7.0.3/  .9.

8.17.

  :./1.3..:3.3909.22.5.8:/3.39.3.39/.5.

.3.:05.81203.9./.2.3-07:9 ...91 ...  .553/..98438.905.3.5.393.9:.3203.3./.905.8..95.:-:3 .9.39/...9..7.3-.2.9. 50-4/4-.9 ./. .803/3.98:8:3.39/.9 ..

 .

8.3574808203:25: 202574808 /.3 ..303/.33 207:5...507.:39:202-3.:.7.7..3..7802:.9039.1.90780-:9 $..3 203:3..3/507:..3.38:3.202.7.9.3.38.8.7:8203././.3203.503:95. 02...33.... ..:.9.25.25.9.7.7. #:2:8.3-.9.39..2-.39./.35.3:3.7.7.38003.07.3.3907-:.3503933.3-079.3..3 .9.3.. -:...75.38.9. 47.80./.8.730.32547990780-:9 :..20250380.:.3:39:202-07./9:85.7802:.3.9.2.8%./.5../. 7. 207.9/.. ..7.#:2:8.0-/.3//.3/-.9.87.5/-:.33.3.302:/.39.3.7.3.39070.2... 3/03.8.7:.3/30.9.-. 07.7 07-.5...05.30. .3.3-073.350:5:8..3 ..9025.8.2...5.25.3.3.3 -. 39..3 .3 503...3509...3-073.35.32.3.8/..7 .5..3 /.3080/.3 /.43.7.2030.8.38.2.5 507....5.39.&9.9/9.3.5.9.3907-:.:3  .3 -. -494 .9/9.25. :8:83.:8203:7.850.87.7802:.207:5...38.2809.3809..35:3.7.3 3/:89750..307..:3..7:./.380907:83.548919039.92032.3405.37:2:8.3 -../.348503003.5.3./.-039:0250390..9/.:5:3-09: -.:897.../.:20.8.3.7802:.932:.303/.. 390381 2.350325479.2509.803 .9.8./.35.59/..2./.43.9030.203/.29438.7.2809.3503.3-.02..2030/.3:8.50.330.5.202507..3-. -.38.33/03..25.503.33.7.30-078.3/02...3.29...8.39..9./.39.38/.32.2.2:.7.25.02. !03:7. 0250380.3/:3..3.5:7.80.-07.30:.3../.25.3/.52.35.3 /.3$3. 50.5..:9039.9..7.3:7::2 %3.7.9.3:.3 :2.:23:2/.3. 0.3.3!039.7-.3/..7.7. 3.:5:3 9075..2809.-:..3 03.9.9/03.7802:.20/:5.3-.3.7.9/.3 8:2-07503/..7802:.32.3:8.8-40/:3.3.390344 8..3.:: 8..7 070.8:7.3 -.3 .3802:.7.:/207.0/..3 -.3050393.7 . 8./03.-.3205:948.3203:3.354891907.7.80.7802:.:..39/.3.7..7.3:8...2. 5747.39: 7.5.3-./.30- 2033.:5747. 2.3.7.2.7.3.33.3 2034947....83.3/./-:..-.37.8.2-9.9.89 . 03.3/.5.3.305.50703.3./.3 ( .3.7/.3-:7:05.3.39. !74808320-.3 203:7.39.3050393.389:.3-07..-./80:7:30.9.320..3 73.38.7:83.39079039:8.7.3/.37.202-07.9. 025033/.7..730.7.3.3:7::2 !039.3.././9. .9..-0707..9. 5.3/900.7.35:.507..3503.7.3 90780-:9/.80. 07. /.8.-.730.7.. 502-:.

..8.:.02.9.3 -.3/..2. .3.8 .9/.3...34007.8.2809.3 :39:9.9 907:9..3 9025.92030.02../.7.3/:-.9..3 802:.0.380.9.3-.9:9.3.9.7.:.38.9./.305./..8-07907:8..92030.3.3/90-.9::.990780-:9.9/80.380-0:2/:5:8..3 203.5.0:7.3544:39:203.2.3..2../1.25.3.3482 ..3 .3.8.347..25.3.548919039.38.37..5.7  $ 07-.37:.3/.3 7.7:83.7802:.7:.2.8/.25.7.5.-9: 20.35747.25.3 9:8 080-.33.8 .3207:5.30307.: 5747.7802:..7.3.3-09:8.079.9039.350325479.3 50:5:8... -.3-402030.5...3-.33/:89750.37:.3..7.9/..29.8.3478.38003.7/.80.723.308.3 -0703.503.7802:.3-.3:9.3502-.2.-07.7802:.39..347.2.3 503:25:.:3..-:23 $.25.3.3.-40203..9.82./.3544.5.3/:5/2:.3.3:39:502-:.7802:.3.7.7.2 9...5.9: 8:2-07.3..3.3 .7: ./9.31.290780-:9  $ $.3503.3-.38.37.39.9.3/:25:.3.203:7.5.7.9./.203.730.2.39.. /-.2.9./.7802:..3 .. 4890780-:950393:39: /2.3 03.3485079.:9.9..75...3-40/:3.3..2.305.39:802:..9.2809.3-40203008..3.380.203:25: 202574808 /.3/.25.82.3079.:2.:.9.303/. 0. .-:7:3../.3 9./.3/02./.3  .3 $0.480305.47. 3 47./4947 .-039:02503/.8.3. 050393.02.29..-.-.-402033..5747..9./.9203.2:.25.7  509/. $0../.3-40 203:7..37.3507809.3203.8.39: :9.  $ !02-:.23/.3050393.8.9.5.3907-:.3-..7  $02.3:39: 202-07080/.-:. 2.3:8../. 503.3:39:050393.:8/.7.3 $0-0:23 9.8.7802:...2.3:39:50-.20-.5.9./...380-...9.3 -.2020.3:8.38.9.3207:5.3-078.33207:5.3 07.3-.2.507:2030-.3 -.7.7.3079.43.3.2-./.-.3 -.3:.3 203.3/.3 &%9.3 ..3.8.3 5:3..3502-0..3.330.39:7:.350:5:8..38..:5748085030-.9203:7.3 203:3.2809.:5747.38920.3503..8.8:.

38:2-07480305.02..5.50703..3.3509.35.33.8.33..3/.35.3478.99/.7802:.7.2. .:8/.9/.25.3503.303/. 5.350:5:8.3.3 080-.8/.3.33.320.053.5.-402030.9203.25.202-039:0- 507.9.3 2.7802:.25.9.9./...3.32070.3.2509.3.32:.3 07. 20307:8./.9.:39:202:.907-.9..802:.989.77:2.308. 5.9.3 2.350-.3 /90-...39/. #:2:8.8. 203..2030.3-.7-07:2.33 02..30.- 9: 5747.35.9.9. /.7802:.503:25:. 2005.2:/.3/..32070.303/.39..7.( .  $ 9.:3/..920302-:3.750703.7..3 $ #&# #:2:8.2 . 07.17.503.39..7.8.7..0- 9.3 02:/.3.29.29.89.3 73./9.82.33 :.3.-07..7:8/. /./.3.7.3.3:39:203.. :9.3 207:5.350-.9/.3 :-..-:23   $!& $.3-.9.3.079.9203.507.3 .507.330.503/:/:30..:9. /.3079.348 5079.334%84380%99074380.  !0784./././853/804.3.9/.3807:8/.7./.780 503003.380.9:8/./-:.203. 443.3 070.73 -..380..33/03.3/:3.9203:7.3/2:.8. ..2-:3./.93 2.3083. 9.2-.5.94024/1..3 /.3..9.92032./03..8.7.32033..3:.3.7 / !.5747./.303..3848.3./9:85.348/.:.30-078.-..3.47.25.9.. /..3802./.3.3.3702..202:3:98./.3203.9.7:89.3/-.3702.3-07:2:73.../...2...3702.2089/-07507.9..3.8./.389.07..25.0-444380440: .5.3 :2.3.3.7:8/17.38.5.3..9.:9..3544. 02..- 20.9.9...7.38.802.5..$ !747.3.37:2:8.3.75.35.3507809.82..3.5.-0#:2:8.0-0708.7.7..208.3-.3.8.9.8.8 !748085030-./:5.848..:3.3202-2-.20303.38.9.2 .3/./..2 809.320-.3.3.3 .33.3/. 9/./30.9 9.7/.8.

-..3...75.390.5.3.702././2.25:202-039:.3.2439083 503//.07..-.2. 2./.2089..-..347547.3798..3/./..3 20/..39:803/7 !747. /./.8:/....503//..9:/03..25:202. ../.5:.../: /.3/.3 9.-./...7:.3203.32.2.3.2.3.3$48.3247./.3.3:39:202-039:2..3203..3802:.3 502.3-07:. /.9.. .39.308.9.2.2..2-.9202.3503//.3.38.7-0708.3.2:. ..80-:..31472.3  !.907-039:.9.3804.32030:7: /.25:203./.3 3.7.70./.3 -:-.8:/.5:..9 $07./.7.7.38:.07.2.380/..39070-/.:39:-0793/.203.3-03.1:38:7:/.3-07:.8.3202-.3 5.8...39/.8:..537.-40203:3:803.7. /8008..3502-3./.850.31.30.3..5..3./..32:7380-03.-:.3 2070...8.39/.3-070.:802./.80.5./..5..3 -..203.9 -.9..9 /.3/.5747.3.3...5..507.5. .7:83..3 2. 9/. 3..3247. -07. 907..30-03/.5...380-. .907:7:8 2..7.2 507.:: $07.38080-:.9:. /..8.72070..20207:.3-:.3 /.2070.5.. 1472...2030905.0:.7.30:.0207.1472..39:35.307.2202-039:802:.8../.3/804.3-07.3 /./5.3.350347-.8.5.0:.8050. 070.3/507::/03. ./. -072:.9 81.3 88902503//.7..3...8080-:./..350302-03./: 2.88..38080-:.0:. /8.5.3 8.3:9 03.3-07.3  9.. 802:. 9070-..38:/.3 $4.8.033.5747.3-07/.3.7.9.3-071780./:.32.502-039:.8.7.507:/7.3..3503//..350-.3 502-039:...7-.2503//. !%$ .8.0:.3.203:3:.2.. /. 80..75.320250703.3/.89. 74...../.3/.:8.-9..3..3503-.3 . .-9.8.52.3-07-:/.07...32030:7: -07805..8.3... /02...3 -072:..3 2039. ./. 207:5././:7.5.7.8.905253.80-...7.3/.3.2.:..507..503//. /..843.390./.3.203072.7.7.392-:..3.9. -:-.3.3. 9.33/: %3/..93.939.3 -.3/.507:80/.98020893.20281.3-:.7 -03.29:39:9.3/2.7.3-:./.5:..3 909.9.3:8../:9079039: 03..9:503/0.390.5.3205:9503//.7/.3.7:83..7.38.3-40207./..3!0...73.3 50-./7803/7 -:-.3. 2.3.8. .3.8.39:2./5.33899:800:.2539/.9203:3.-.2030.2... 2.98/.3.3.3 07.7./...39.9. /80/.9-0793/.9 &39: 502-3.5.9 .3202-.0:.  9..80.:. 2.3.9.7-.802:.805. .8.3903.9:5079:-:.3/50703.77:2. 2.3.3 -072...3.3.3-.393 8079.. .3.3.3907...5.0.3.3-0708..9.380.305...374. 38..7..8.3/03.3.9 . -:-.7/.309:.7.20207:.7. 2.2070.2089.3.2089.2..9 -.39/...3...33/.2009..2039-07.2. 2.805.7..

7:.3-072.3.3-07-:/500792:.2.7.  079./..8.9.7..

.

3/.9.  $0.390.3.5.43:..3.75./-07 .5.8.3:9-07/.:0907./.39.89.3.7.3/:.-40 20303.8.9.3203..7.78 850393.

3 !&#&&$  .2.9 .30907..9..3 80907:83.78.380907:83.3907-.17.3.3:39:203.9.83..3:8.3202-:..5.3/..5.50393 8 802039.9. 909. 203:3:..8. . 8 2/.3! 2  .3909809.3.:9/.93.7. .7..-0#:2:8.5.9..3-.2:33-:.3 #& #&# .3 203:3:.78 203:3:.38.808:.785079.8 17.3907-./03.3:9 -:.8.2509.303..3808:.3.303.17./...38  3/.3 /03.7..3.9:89:50393.3/.:. 50703.9.89-4020.2..3.3 50703.3-./03.9: /03.550703.8.3./.207:5.207:2:8.7.

.3.203:3.3 907503  8 4394 :7..

3....3:7.3.4394/.203.-.0907./. 239 $090.3.3.2-8/..203.3.3202-:.3:9 .3.3/.8.

9:-073.35.3  3/..3:3.9/.257# -43809./-:.3 :2.50703.2.3:.3/-.7.8.35./5:8.0- /././.3.8. .3/..880503:3.8.39..3/:3..3/../9:85.3.989.3:39:./909.2030.8.5.3 -. & 549038-08.7.9 2.340!07-./..:.33.9 .3.8.507.3/..3. %# & 5...33/03.3..9.75..389./:3. #:2:8.5..3.-40203:3. 5..3!02-.7.:3 ..3503.33.3802.:3 8:/.7.37:2:8.3.9 .38. .3/0:./.9.3  & %.32033..3-09::39:203.93/.89.3509./:3..9..3..2.9/08549.7.5... 09.7.0907.2509..3 73...8. 3. 07/.380-./.507.3.7.5.203.303/.-:3.38 8.3/08.89..3. .3.20309.9.99/..5...302:/..35.3..3/.303/.8.73/:8972..9.32.3574/:2.3.9.3 !07/.3:9 -:.3:39:202.

.9.1.3...91:39:20250740 50397.3-07. 503:25:.5..3.9.9.3 :3/..3 /8.-2-.3574/:0:.-0793/..5:8.80-.340802:..820303.:3  $ 50-./..39025.3080:7: /:3.307./5:8.7.3  ..9/..7./.-40/9072..38./01382.8.3 $..92.9.38.785.9/:3.3-03./:/..!02..9.:8.7.7.3 .3/09:..33/:8972.3. .5.5.038./:3.5.-:.3.38.9.3.32.2.95030:.3.3/.9 805079:78:8/.39.8..9... $ 30.3.3 /./.47.3.23/:8972.3 &39:2070.7.8.9-.:.9.8.3/909.9.5.5.. $ :3/. 2.3507.38..33 $ !02-.3!07/.../5073.39:-079::.785.3:..3 / 8:.7 -03.8907:8-07:8.3.3  &.9:39:203../..3.3-.730.5.3 39.39.3 &... 5:.2..5.3.0/:/:.9. 09.. $ 2.7 202507402.4003907!07/.9:7.3..3-.3/.7:83..7.38..3 0802:.9 8:..302.2030.3 $ 80/.2.203.:.3/:3.3 .3.1.3/:3.-.3 .3-07.5.7.340809.3.-.5.2.9.3-07.200/.3..3 $ :39: 202-07.3549038-08..3.7.8.05.9 :./.9:2.347. 07.89.3/. !03:3.9..3/:..3907:82033.3-40 /2.332..3/03. 202:/.340:2.2909.990780-:9 $ 5.3/.2030/.3/:.3..3.90.8 $ ..8.3.3203/.3../5:8..3!0780:9:.33/:897 0203907.:39:20309.3..:-0-07.7....203.3..390..350-..3..3203/.3 8050790203907.93/909.3 549/.2. &39:202.. 5.503:8.8./5:8.8.3/:.3.32070.-. .3.9...380.3.3.380391 805079 .3..3 -07:8.3.8.95.3..8 $ .5:.5.39/.3.3.9.9.7..2.5.7. 2030..39039../..2:3-09: 8.9/.9503085479574/:2.92-:/80-..785.320.2007/..7.2.7.92.9.../.8.09.920203:507239.3 8079.. 2070.3..9 .8.3.920.8.3.-.31. .3..3.-9.3.3907-..3.9473203..3.3508. -079.3..9: .3503930.30.3/5073.3203.3../507:.3 805079089.-072.350-..2 3/:8972..3203.-..9.850.2..9/2.3..7.9478443.3.350-. !03-.330...:39:203.3/.574/:2.9.7.1. 80.38.7.5.3203.8:/.2.9.3503:8..8..3.39025.3.9 2.3/..308.9 9/.9:50784./:3..2-38.8. 20347.8 :7.3/03..038 ..3.5./.5..304342.20309.202.32.:39:20::/.3..75.8.33.3 .3.3.53/.339.3!07/.  07.3.20.:8.3 $ .73/:897 2.02-...8.7..03807.3/.98..3.3.3-0:. 507/.3  $ .3 .390.. 3.3503/0/.2.3  0--..8.32.7.9/.2.3-030 $02:..5...350-..3:39:20309..320303.3.2..3 5079:2-:.72.3 -0708.038..3!079.2025:3.3...9.-.980.39025.9.# -43 07/.7. .038 574/:..3.07.89.2..3.31.8:/2.9805079.2-.95030:..8. /.

0..3809475079.7. .9 !02-.3.3 .3.3:39:203085479574/:2.3.8:....0309 !02-.31.:3.25:202.:3 .203.92.8/03.3.9202-.7.43.3.3 3.3$%!   $%!             $& %0344./ 5:8.7.3  .7..3.. ...5030:.3809475079.3:3..5:8..2.  509/.39.:2..3.3 .3.8. 2.3/97. $$$$ .3.75..3/.1/:3.350.3.3.9/.3.92.33./.5. .3.3.39. .0-:7 3/:8972.. 30.3.350.7.203/47438.3:3./..3809475079.203.30--.8.2070.3.8808.34342 0  8:84.9147205.8...37:2:8. %0344.3 -.7.9.3/-:.--..203.3.3 $8902503//.3 !02-.3.3:3..3/:-.380.-:7.3/:-. %/..2030.9.3.3.3.503/.32.72./:3...3.:2./.33.:./.3.3.203./5.8.8:..3....3.54943.80-.9:39: 5030:.3.9.848.99025.3.30.3:3. .9 !02-../:3.080:7:/:3..

.3 9.-.3 17.3-.9..8..8. ..205:9 0.08. 2-:.:8....3/. 48.

8..08.3.  .89/...305.3/.-.5.8  3/.3909809. .3-079:25:.. 239 .5.3.3203:880-07.9 $%!  .8..32:33  &39:.5..2-039:..../:..203./3.320303../03.88.8.3-.3-.9./..805079/.3.3.. -.9/.9/.5.85008..9.8./.3507:/-:....

5..380-....502-079.203.3 $047..7:/:.079.302:/..3203:7.3-.3 0.30-.3/.3 0.809.9502-09:.3/-.-08..3//.3 03808..8.890.9.3 5483850947.8908.2509./.3:9 03. ./..07.9:05.508..3/.-:.507:203.3/.3-...3-079:../....3 .8.-08.3 .3-:.80-.

350.80-:.3 .025.0.:203.3-07.: /30.7./..7.75.-.3./..-:2..-.9025...379: -075:3.9.3..3-.

39073 80-:.2...8.3:.9.&39:202:/./-039: .203:950702-.890.37.347..509:.3.

7:2.5.8. -079:..9 .5..9./.90780-:9/003/..7  80-.3.3:.8809..

9.2..3/. 907/.35.2.3.37.32030..080..3 907:9.9.2.2.3.2-08025.:7 -.3 203.202-.3 .7.7.39:5.2.5.9.208-:.98080903...3 2.5.347.38. .3 -.3203.

3.39/.38:.07.-  &39: 203..7./.3402070. 0.9:20207:.3:3.:..... .3.-.-079.3//.30--..390780-:9/.0.9.!..548 2038.

. -0-07..: -.50303.3.5:3 047. .9.5...53.2.:7 /.9/. 0.39079.3.3203.5..

3 :38:7.  $$ 08..320307.5.3.3 2089/09../..3::2 &38:7.3/.3 .3/907.3.

38:.35.  $$ 7.42471 2030 !%& 20308.9.3/:38.0.3.3 ..:.32089 /:3.17.:-:30907.07. !%& 203.8.. $$ !034/4-./.548 20207:.38:-0 !%& :39:203.:39:2. !%& 0.42471 .7.3 -..8.9. 0.9.3 .:39:203:-:3.8. $$ .9./.3.7.9.7..!%& 3850947548  $$ !03:3...3 8:-007.3.3 203.3 /:.3 //..20207:.9907.3 .8:/ 00.3 808:.3..3 203.38.2-08025.38005..3.:-:3 ...3 .3  $$ !02.3.39:307.:7-.3/03.9...9:8:: . .:. 09.3 0--. ...7.38.9:20207:.90780-:920207:.3.:.

3:8..-./.3/..370/. 349.9.7&. .932.31./.8808.3 !02-3.3..  .3.-03.333/.5.257802:.7.3909.3 -07-43739 507-0. -07-43739 -07-43 -43  .9 !02-3. /.39.43-..3503:3.5.9039: !%& -0-07.905.5.3..47...83.90.9:9025.:3   %.  70/-:.3.05...3  $97:9:7.3/..9:9025.3803.5.3203..2.38..3.50207 &!!.7.81 .317.39.  . $$ !#  .5./8..9/03.8.2 505078.33..07.9..8.5../-3.2009.3 /0/:.5.350.3:.8808.9.0789 .39/.7.20.3 /.3.94050.8.8.7.2.30-.3/.350303.3.507.3..3.5.59/. &.2909.-.5.9.9 -:.9.3079.3.7.5-:.9203:-:3...3  90793.3 2030.8.9.7:3./.39/.38.9 .202.-:.3..438:/.33.-..32:89...7. -07:-:3   .8.07./.3..0789.39.8. 3/.3..8.-.../507:. /:.  $ 90709.202-:9.39...3  .::5:39: 203...9.9/.9::...  7. 90.25:8 /0/:.9.7.-.3. /..3-072:..9...39.8. $$$$ !09. 89/.357.3/03.:../.. #.802:..:3.9 /32.

.35039./-7.3   $ 805079 //.7 /03. .50. 349..&!! 05. .3 ../.3./. 805079..9.-. $08:3:3.9.3..3//.3/.

5.3  .3402070.9.81 8:. 7.   $9039.92-:.32070..  !03.3-0...2:/.7.3 /92-:.8.3 4 3203.35.3 8:..3 -08.5.3.3-08.3.3./.305.7.3/.07.5-0.2.7. ..3.5..- 809. 80-. 07..75.. 80-. 809..07.2:/.  % 4 3203..547.

-8.81 7.907.07.503..3 % .7.3%5.-0.308507843./..8.8147 09./091/.5 7.5.8.

-039:907.9 $97:9:7..9 503.91  .70.3/.

3 .3./.905.9.8.380.3.3./9:7:9 03/.43948.3/003/.3/08.7/.9.39:9:7-.2 .--:.3 8..-507.898:-0 :38:7.5.!:80.9 !007.3 .9.8/.5.305.-.320.: $.4394 02...--:.-072..3.  03.3.3/:.8:.22:9:.507025:. .3.3..: 03.:24/03 .: ..92.:%7..3-././.9 !079.8:3.2.-.8:.3.9:.8. .:-.2/50744 44 ..8:./843.9 5.380.3 .7070:: $0-.907944 .5.#.5:80.320.3/907..7.22:8050797:8.22:9:.2.2.7 .$.0.3203/07.9 .05.3 %.39.-.2:7.9-.3 .3 .5.37:5..993/3007/.9..-.8.33./.: /.2039./.3.05./.5748.9 !0739.32.3..8.3203/07.2:04 00-0-.3.3 02.203/.8:.3 ... $42-43.3.:97.8:7.3.:7.38:..507025:./.3.7./843.3.9.//:3.-:7.3.3../.  0-07.9-078:3:.-073./72:9...3/.3-.8:.3203..3.3.38.9.8.9.3.-:7. .9...9.!07025:..9809.3/72:-0781.9 .99:-:9075.22:-07-:.3203/.79.9/..5.29/.5./.3. . 02..9 05.98:..3/..3 %..

.3./. .9./9:.9809..89.3.3 09::.3  .3.2.3805079.9.32039.3/72:-0781..2 070.../03.7 ../.3 ..82.3 /.3..333/907.8./.3.3.3 8:7:.-. 09: ..3/3.3.9.3-3.3.. .8.38:..9 :38:7...303/.25.507:-0781.320.55079..7.3.333/8.3.8:/..8.9809.43.3 507239.903.9.9/80-.8./.3  !.8:/..3/.3...390787.790780-:9  3.2   .:2507025:...-40203:3.3.3570/.3  4394.3/.5 203..3203/07.05.3.3203:82.3.2 070.7..98:.3.43943.320307.8:.3/:38:-0 :38:7.7.9.70-0.8.7.9503.3503/0 .

9.408047.32070.39..25.574808! ! .7.3.:9/..9.25..79039.8.-40-0.3..380./.301.7.3/8.2808047.9..3808:.7202-07..: ..3:7:/.3.340 8047.-.3.9/..39.3 :7: .9039.3!:3.9: 02..9/03.30-4-09120307:8.:2033.7 8047.3.32:. 9.3/-:.802.5..2.7.9../9. 50... 5.9/.1.5..8.3/.3 8.203.3/8.1.7:..350.9  !0.74050.2.5.5033/..3907.-..9.2.5.5503072.33.439488443.32:.3:7:-40203.3/.

43$%! 0905.803/7 $./0. 90.3 -.3 3...5.203.3907.3..3800.::.5.-.3/83 $.23 850..9 .3.8/.38.307.-..3.7 ..3.3.3/..3.8.9203039:.3-0-07.//07..25..350.8.. 80/07.-07.3..33.8.39..3:.3...2008.90.9./.2/790.-... $ 50.408:.3850...388443..35844/.3/.3 503/03/.3 .5.3.7/ 50703..2.:3..9503.:02..# 8.3/-:.3/7..:9.5.3.7..350703...-.8.25.3.32033/.203.9-.3.38:5.3./..3203.3.-:3.5.3.3:.3207..39: /73. 3..7.2 /.: 2.: $02.38. 47..340850.203/07.3.3-.3//07.3/73.:-..47. -.3//07. .8..408:.-07503/.2503/07.8../.8.4394 .388443..8.8..:07.3 08.40-.32.90.9047.390.. -.3 070.7. 8 50.3.3./8047..8.503/07.9.22070.:9.3-0793/.3. 80-.4394 89.. :-.  4394 !033/.2005.3503.3 7. -.38.3.8./3./.3 /./.2 8 50.39.0700..8073203.20..3203.21034203.3.8.  4394 !:3./.3/.2:335073.3 /.9/.940 0-.3/./02.92070.3 $.5.8 !03. .3202-:..7.02..40-..3... !03/07..39.32.3.5.. .3..9.9.2:/03.3/.3.2070.93.:2030-. 2.//07.8.30248 248 .80.5.388443.83.32033/..://07.09.3 .3/..5.39.:203.43 .5850.940-0-07.3-.3 070.847./.5033/.37.5.3 //07.-....3/-:.390780-:980-.39.7:.:9..3/93/./9025. ...3.39.  $.9/.7..8..7.3/03.8.3.::08.2030/9..5.3.257./.203..33.7:.2850.8.2.3/...3...7/..2.38.0.3907..439450703.39.203:3.3 203:3:..4394.32.32030-.39.3/.5..3.-07/05.39.:.3203.3/:5/...:8073907-.5../ 0-803891 .3907..5..9.4394 .907.:. .-07..3/..39.:203... 09.8..-.7081/03.3207.3203.202-:..3./..2/..203.3.39...3-.9:.7.: -.3. .2 $0907:83.

9.8..39.39.:20.3907.9.:.9.3:39:203/07..3.503/07.803..547.3.2 09: 5033/.3./.5.39:3  4394 .80. 2030-. 002.3..9:803/7-:39:.32033/.32025:3.80.90780-:9 0.:9:803/78073//07..7-0.3.39..5..8.9.:05.3507-:.203.:20.8... 2.5803.203.39.3907.3-0.31.39. .2850.-:./..8073/./...:2.7:8.38./.:.203/4743443.9207.38047.5.38.9470.9./.7.2070. -07. 0.:203.7..7..35:3.2070.30:.9.32025:3. 5073/:3..1.3.50.:20.3803.:2./.9:07.-07.3..909.2070./. 803/7 !03.2-08025.././..380-.380202.3850.39./.9:5:3.:9.-.3203.2-08025.3/02. 203:. $. 850.39:50..9.39.8.33 ..2.2039. $0.8./.38073203.39.: 503.3.:.3 90780-:9. !03..38:.390780-:9 850.2...:2.0.0/07.33.2.5.30248/.3.-.9.38073/.3/03/.2.33...3-.5 ..350.9025./97.3 3-0./.3.  4394 $50.. 207:5.:920.803/7.2027 9039.2070. 503.-././03..3.9:803/7. 802.:3.32039.3 :.-.9.3-:7:207:5.8002..30.3907....:9/93.35.9: 0.390.3/.3907.503/07.:207:5.2.39:/73.3  4394 002.8.3907.75.:7.3/73.:203.:3.-07:2..5. $0.39.30.38:/.:2030-.31.90790.:20.8.:20.31.5.2850.2025:3..3/.38.2...3.5.3./.-075:3.39.8.5/73.3202503.203..:.:.:9:803/7 43943./0.8 .39. 002.88079.9.8.2./1.:8073203.3203. 0.3 .8.80..5 205:9:./.2.:-0702:33./507:/.805079202:: 203:2-4/.3.203/07.8.203.39.3.8.3.-.3503/07.302.8.7/.3/.9503.8073/93/... 80-.35:3.9./.31.:8 50.39.9..3./.3.9203.3850.39.3.3.40.8.5033/....5::2030-.3..2..907./.550.5.8.40..3503/07.9.307.3203./2.847.380907:83.9 -07.:.3..9/.2/.5033/.3.-.39.38.3002. 070.. /.3.39..3/3. 90780-:9 !03/07.3./.:20.3.3.8073/93/.3 503.90780-:9 002.35.2850.3.:9.207:5.-:3.39..8.3503/07.-07-.3:52033.39.3./.39...9079...39./.39..39...3/.3 .:9/93.3/03..8079.8.7./.503.75.3907./507:/.507.3907.:.8.3.:503/07.

8.:39:202-0/.550.3202::8907/.:../.3907-.17.503.98.2.3.3 907.:2:/.7.9...5/7803/7/.3 2025:3.3 .3 070..3.5/..3:5202::.89073.2../.39.39.3../-.3 07..-078.5/7/.3/02../.0/07..2070...3-073/.503.202:/.-.1./.3-070:.39.:.2..32038.-.3-:.:  4394 !03.3 05..3203.7:.8047./../....39.3907.8.3 0-.5.507:/.17.8... !03..37020 890750.:.3 .5.8.3.307.3907./.3-:7:2.3../-..2...3203072.3./0.. 2030-.28.. /503: 070.-0.30.39.28.3.3203.:207:5..442:/.:. 0-.:9.3.3.2/03.39.  4394 !:3..9:7:9203:2-.:.033.5..3 80.8.3.393/.3/.8.30.-40907.7081 0- 0-.3 0.-0793/.3 202503.9.5.3/7/.3 8:.7..3.803.8 !0.39..320. 0-.803/7.3.20.-...8.90780-:9 5.3.3:39:-0793/..:80.3203.-...39..:.:5:..0..9/.9.3 0.8.:07..7:/73.442030-.3.2 502.. 503.//.7.38. -:3.350. 09: 002../../.. 43:83.:203.2.3202::8907/.8..3 907..3.8..3/02.7: -.90.7.:.3.5-:7:850..32.3:0/:5.7. 0..3.3././.3.:.3-07.5-:7:850.2.-002.:.5.38.2/...3.: ..3.907:9.0..3/239..3 50..-.:..3907.8..297.35:3./93/./.3/. /93/..9150.39.3:5202-:3: 9:.8.507.0:..2030-..:2.39.-.32070...8./.3 .:-07.8./..9:0.8.5033/.3-07.317./.35033/.33..203/07.8.39.240850.8./. 0.380/02.3/.3.9/03. 202-07.530..2 0. 5033/./.3-.3-:7:.3./80-.:3..3.-.89072070.-.30974-.-.33.7.33..3-07.802. $50.7:3 .3 50792-.44 2070..-. .3:5202::05.-.39.5..3.3/.317./.3907.30.9. %0..89073.3.40.31.-.8.5.5.947:9. 50. 002./83-.9..8.:9.507239.3902./.302.803./..0.802.2503/07.7:/.9/. -.3..:. 0..5..9:0.8.2 %0.9-:7:$.3..32030-..8.32070.3 .2203.8.35033/.3.:.7081 .9/.3/5.3 070.3.3/7.9.8.3./.: 850.7:.3202::/.7.3/.550./503: .8..5.5.-0793/.9503.3...5503/03/.2.3  4394 $.3902..3907.9: 0.2070./.3503.3..30.2..84080-.32070. 54891 %3/.

.3.43943.3-. /03..2./...3 .88443.0.39./.805079202:: 202..203. 8907.503/079.902.3/03/.3.7.39:7:9207.3.3.-40-0.3/.507.8 .4394 .3 002.2-:7:850.3907.8.-40 203./.9:0.503.:: 0825:..3.202-3.3 503.8..: .:80.:2.393/.9:-039:05:.302.739:7:9-075:3.7.2005.5505078.3.0--0780/.3-07.9.8.33.3 203:2-:/.8.3.7808:.5.3 80907:83.747././.202507-.3.3/..1..3503/07..9: 3/..3.202.8.3/.39.9:. $024.5..3/.33.:.89-40  .2. 9...../.9:-:-.2033/.2.3.8.5 /03..23.5.75.3 $%! . 507025:.3/.3..8.9203.09..58../72030-./.../.3/.9: /..32070.  $. %3/.3/.8./.3203:.32070.3.3 93/.4394/. /.-.22070.3.:5.:-.002.39/.3.9....3 0. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful