P. 1
Nota Ringkas Lengkap Bm Stpm

Nota Ringkas Lengkap Bm Stpm

5.0

|Views: 19,025|Likes:
Published by naiemzh

More info:

Published by: naiemzh on Oct 07, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/22/2015

pdf

text

original

SEJARAH DAN PERKEMBANGAN BAHASA MELAYU

Asal Usul Bahasa Melayu
Asal usul perkataan Melayu masih belum dapat disahkan oleh sejarawan. Bagaimanapun terdapat beberapa bukti sejarah yang cuba mengaitkan asal-usul bahasa Melayu, seperti mana berikut: 1. Catatan orang China yang menyatakan bahawa sebuah kerajaan Mo-lo-yeu mempersembahkan hasil bumi kepada raja China sekitar 644-645 Masihi. Dikatakan orang Mo-lo-yeu mengirimkan Utusan ke negara China untuk mempersembahkan hasil-hasil bumi kepada raja China. 2. Ada yang mempercayai kerajaan Mo-lo-yeu berpusat di daerah Jambi, Sumatera , daripada sebatang sungai yang deras alirannya, iitu Sungai Melayu. 3. Satu lagi catatan orang China ialah catatan rahib Buddha bernama I-Tsing yang menggunakan kata malo-yu tentang dua buah kerajaan yang dilawatinya sekitar 675 Masihi. 4. Dalam bahasa Jawa Kuno, perkataan ``Mlayu'' bermaksud berlari atau mengembara. Hal ini boleh dipadankan dengan orang Indo-Melayu (Austonesia) yang bergerak dari Yunan. Asal Usul Bangsa Melayu Dipercayai berasal daripada golongan Austronesia di Yunan. Kumpulan pertama dikenali sebagai Melayu Proto. Berpindah ke Asia Tenggara pada Zaman Batu Baru (2500 Sebelum Masihi) Keturunannya Orang Asli di Semenanjung Malaysia, Dayak di Sarawak dan Batak di Sumatera. Kumpulan kedua dikenali sebagai Melayu Deutro Berpindah ke Asia Tenggara pada Zaman Logam kira-kira 1500 Sebelum Massihi. Keturunannya orang Melayu di Malaysia Dikatakan lebih bijak dan dan mahir daripada Melayu Proto. Bijak dalam bidang astronomi, pelayaran dan bercucuk tanam. Bilangan lebih banyak daripada Melayu Proto. Menduduki kawasan pantai dan lembah di Asia Tenggara.

Orang ini, kumpulan pertama dan kedua, dikenali sebagai Austronesia. Bahasa-bahasa yang terdapat di Nusantara sekarang berpunca daripada bahasa Austronesia ini.

Nik Safiah Karim menerangkan bahawa bahasa Austronesia ialah satu rumpun bahasa dalam filum bahasa Austris bersama-sama dengan rumpun bahasa Austroasia dan Tibet-China (rujuk carta alir di atas). Bahasa Melayu termasuk dalam bahasa-bahasa Golongan Sumatera bersama-sama dengan bahasa-bahasa Acheh, Batak, Minangkabau, Nias, Lampung dan Orang Laut.

Perkembangan Bahasa Melayu Ahli bahasa membahagikan perkembangan bahasa Melayu kepada tiga tahap utama iaitu:

  

Bahasa Melayu Kuno, Bahasa Melayu Klasik dan Bahasa Melayu Moden. Bahasa Melayu Kuno Merupakan keluarga bahasa Nusantara Kegemilangannya dari abad ke-7 hingga abad ke-13 pada zaman kerajaan Sriwijaya, sebagai lingua franca dan bahasa pentadbiran. Penuturnya di Semenanjung, Kepulauan Riau dan Sumatera. Ia menjadi lingua franca dan sebagai bahasa pentadbiran kerana:

  

Bersifat sederhana dan mudah menerima pengaruh luar. Tidak terikat kepada perbezaan susun lapis masyarakat Mempunyai sistem yang lebih mudah berbanding dengan bahasa Jawa. Banyak dipengaruhi oleh sistem bahasa Sanskrit. Bahasa Sanskrit kemudian dikenal pasti menyumbang kepada pengkayaan kosa kata dan ciri-ciri keilmuaan (kesarjanaan) Bahasa Melayu. Bahasa Melayu mudah dipengaruhi Sanskrit kerana:

  

Pengaruh agama Hindu Bahasa Sanskrit terletak dalam kelas bangsawan, dan dikatakan mempunyai hierarki yang tinggi. Sifat bahasa Melayu yang mudah dilentur mengikut keadaan dan keperluan. Bahasa Melayu kuno pada batu-batu bersurat abad ke-7 yang ditulis dengan huruf Pallawa:

   

Batu bersurat di Kedukan Bukit, Palembang (683 M) Batu bersurat di Talang Ruwo, dekat Palembang (684 M) Batu bersurat di Kota Kampur, Pulau Bangka (686 M) Batu bersurat di Karang Brahi, Meringin, daerah Hulu Jambi (686 M) Bahasa Melayu kuno pada batu bersurat di Gandasuli, Jawa Tengah (832 M) ditulis dalam huruf Nagiri. Ciri-ciri bahasa Melayu kuno:

   

Penuh dengan kata-kata pinjaman Sanskrit Susunan ayat bersifat Melayu Bunyi b ialah w dalam Melayu kuno (Contoh: bulan - wulan) bunyi e pepet tidak wujud (Contoh dengan - dngan atau dangan)

ialah ni.ialah mar. bahasa Melayu mengalami banyak perubahan dari segi kosa kata. Syamsuddin al-Sumaterani. ph. h(Contoh: sukhatshitta) Huruf h hilang dalam bahasa moden (Contoh: semua-samuha. th.dalam Melayu kuno (contoh: berlepas-marlapas) Awalan di. saya:sahaya) Peralihan Bahasa Melayu Kuno Ke Bahasa Melayu Klasik Peralihan ini dikaitkan dengan pengaruh agama Islam yang semakin mantap di Asia Tenggara pada abad ke13. bahasanya berbeza sedikit daripada bahasa batu bersurat abad ke-7. Terengganu (1303-1387)   ditulis dalam tulisan Jawi membuktikan tulisan Arab telah telah digunakan dalam bahasa Melayu pada abad itu.dalam bahasa Melayu kuno (Contoh: diperbuat -niparwuat) Ada bunyi konsonan yang diaspirasikan seperti bh.    Awalan ber. Ketiga-tiga batu bersurat ini merupakan bukti catatan terakhir perkembangan bahasa Melayu kerana selepas abad ke-14. struktur ayat dan tulisan. Bahasa Melayu Klasik Kegemilangannya boleh dibahagikan kepada tiga zaman penting:    Zaman kerajaan Melaka Zaman kerajaab Acheh Zaman kerajaan Johor-Riau Antara tokoh-tokoh penulis yang penting ialah Hamzah Fansuri. Selepas itu. muncul kesusasteraan Melayu dalam bentuk tulisan. dh. kh. Terdapat tiga batu bersurat yang penting: a. batu bersurat di Kuala Berang. b. batu bersurat di Pagar Ruyung. Syeikh Nuruddin al-Raniri dan Abdul Rauf al-Singkel. Allah dan rahmat c. Acheh (1380)   masih memakai abjad India buat pertama kalinya terdapat penggunaan kata-kata Arab seperti kalimat nabi. Minangkabau (1356)    ditulis dalam huruf India mengandungi prosa melayu kuno dan beberapa baris sajakm Sanskrit. Batu bersurat di Minye Tujuh. .

kesusasteraan. Kegemaran menggunakan bahasa asing. Unsur-unsur Asing Dalam Bahasa Melayu Peminjaman usur-unsur bahasa (terutamanya perkataan) bahasa asing merupakan kelaziman. berulang. Tiada perkataan dalam bahasa Melayu dan keperluan memebrikan nama am atau khsusu kepada benda.Misalnya matematik menggantikan ilmu hisab. d. hatta. Terdapat unsur-unsur asing dalam bahasa Melayu. sahaya. Sebelum penjajahan Beritish. Perkataan bahasa melayu belum ada yang dapat menepati maksud semantik bahasa asing. pentadbiran. . dan bahasa pengantar di pusat pendidikan Islam. c. Semasa Malaysia mencapai kemerdekaan. adapun. masyghul (bersedih) banyak menggunakan perdu perkataan (kata pangkal ayat): sebermula. alkisah. ayat songsang banyak menggunakan partikel ``pun'' dan `'lah'' Bahasa Melayu Moden Bermula pada abad ke-19. Perlembagaan Persekutuan Perkara 152 menetapkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Akta Bahasa Kebangsaan 1963/1967 menetapkan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi negara. British merubah dasar menjadikan bahasa Inggeris sebagai pengantar dalam sistem pendidikan. atau kerana sikap mengaggungkan bahasa asing . Perkataan asing sesuai dan kelihatan lebih bergaya berbanding bahasa Melayu sedia ada yang mungkin sudah lapuk.Ciri-ciri bahasa klasik:        ayat: panjang. a. bahasa Melayu mencapai kedudukan yang tinggi. berbelit-belit. Laporan Razak 1956 mencadangkan bahasa Melayu sebagai pengantar dalam sistem pendidikan negara. Selepas Perang Dunia Kedua. Hasil karangan Munsyi Abdullah dianggap sebagai permulaan zaman bahasa Melayu moden. banyak ayat pasif menggunakan bahasa istana kosa kata klasik: ratna mutu manikam. berfungsi sebagai bahasa perantaraan. edan kesmaran (mabuk asmara). perkara (fenomena) b.

struktur ayat. kadi. tafsir. swalayan dan swasenyawa. khadam. Bunyi /sy/ yang dipinjam daripada bahasa Sanskrit diperteguh dengan meminjamnya daripada bahasa Arab dan Parsi pula. peminjaman kuno (purnama) f. peminjaman berpindah (vokal/vowel) Susur galur peminjaman kata-kata adalah seperti berikut: Sanskrit .Indonesia . darurat. istilah. mualaf darab. terdapat bunyi-bunyi seperti dalam jadual di bawah.Inggeris Bunyi-bunyi Asing Daripada bunyi-bunyi yang ada dalam bahasa Melayu. Jenis-jenis peminjaman a. memang terdapat pinjaman daripada bahasa-bahasa Arab. kapal terbang. syamsiah. e. Daripada bahasa Arab dan Parsi terpahat pula. tafahus. tarikh ghairah. swadaya. fitrah. kita dapati bunyi seperti /sy/ dan /sw/ seperti dala perkataan syurga. peminjaman dialek Igmpar (dialek Pulau Pinang). haid (bunyi ini dilambangkan dengna huruf d) . bunyi-bunyi c. ghalib. huruf atau sistem tulisan b. peminjaman pemerian (kapal selam.Arab . isyarat. isyak khabar. bonus) b. Daripada bahasa Sanskrit. Inggeris dan sanskrit. khas.Peminjaman unsur asing oleh bahasa Melayu dapat dilihat dari segi peminjaman: a. dan e. ghazal. peminjaman kacukan (kasut but) c. fardu. dan peribahasa asing. imbuhan d. peminjaman tulen (matematik. swasta. maghrib fakir. peluru meriam) d. syarak. kosa kata seperti perkataan. bakhil. Bunyi /sy/ /kh/ /gh/ /f/ /dh/ Contoh Perkataan syarikat.

anti-Yahudi prokerajaan. isnin. insani. Arab-Parsi. ekafungsi. qadim. televisyen. wazir sabit. budiman karyawan. zaman./z/ /th/ /q/ zalim. mahasiswa prakata. gazet Contoh Perkataan . autograf fasa. iaitu bahasa Sanskrit. zon. Lihat jadual di bawah. angkasawati binomial. hartawan biduanita seniwati. novel. pancalogam. tatasusila swasta. Imbuhan yang dipinjam terdiri daripada awalan dan akhiran. mahaguru. vakum. bimormal abadai. misal. swalayan ekabahasa. pro-Amerika poliklinik autonomi.. furqan Daripada bahasa Inggeris (atau bahasa-bahasa Eropah lain) bahasa Melayu telah meminjam bunyi-bunyi seperti berikut (lihat jadual): Bunyi /f/ /v/ /sy/ /z/ Imbuhan Asing Bahasa Melayu juga telah meminjam imbuhan asing daripada tiga sumber bahasa. seniman. hadis (disebut sebagai `s') qari. selasa. dozen. kafe. prasangka. Sumber Jenis Imbuhan mahapratataawalan Sanskrit swaekadwipanca-man akhiran -wan -nita -wati Awalan bi-i Arab-Parsi Akhiran -wi -iah -in -ah -at antiInggeris-Eropah Awalan propoliautoImbuhan Contoh Perkataan maharaja. biadab. sofa lif. prauniversiti tatacara. fokus. tatarakyat. ekanada dwibahasa pancaindera. syif. dan Inggeris-Eropah. swadaya. akhiri duniawi ilmiah hadirin ustazah hadirat antibiotik. kusyen zip. televisyen syampu. staf vaksin.

Bahasa Indonesia di Indonesia. komen. aiskrim. motokar. polis. komputer. subbidang supranasional. ia . cabang Nusantara. radio. saman. Kalimantan dan sebagainya. doktor. tenis. Idiolek Perbezaan paling ketara ialah dari segi sebutan dan lagu sebutan. Pinjaman Nahu Kopula/kata pemeri: Ialah dan adalah (is) Pinjaman Peribahasa: Beban kerja (work load). bas. ulat buku (book worm). praktikal idealisme. kelas. Variasi bahasa yang khusus berkaitan dengan individu.subsupraAkhiran Pengaruh Bahasa Inggeris Aspek Pinjaman -al -isme subgolongan. kritikal. elaun. kosa kata dan tatabahasa. di mana ada kemahuan di situ ada jalan (where there's a will there's a way). opera. lori. Dikaitkan dengan rumpun banasa Austronesia. sains. suprakelas klinikal. nasionalisme Kosa kata: lokap. demokrasi. sarjan. merupakan kelainan penggunaan bahasa pada peringkat individu. DINAMIKA BAHASA MELAYU Variasi Bahasa Berikut adalah beberapa istilah yang mewujudkan variasi atau kepelbagaian bahasa Melayu. notis. Lampung dan Orang Laut. nepotisme. Sumatera. lesen. Keadaan ini berlaku kerana perbezaan alat sebutan seperti kecacatan atau tabiat penyebutan kerana pengaruh rakan atau seisi keluarga. bulan madu (honey moon). Cabang Nusantara mempunyai 200 hingga 300 bahasa dalam 16 golongan seperti Filipina. Walaupun namanya berbeza. Acheh. Umumnya bahasa Melayu merangkumi Bahasa Malaysia di Malaysia. Bahasa Melayu di Brunei dan Singapura. Merupakan variasi bahasa apabila variasi bahasa itu masih difahami oleh oleh pengguna dalams esuatau masyarakat bahasa walaupun ada pembahagian geografi . reformasi. Minangkabau. Variasi bahasa yang berkaitan dengan pengguna dalam sesuatu kawasan. jawa. Nias. Variasi bahasa Dialek Kepelbahagaian bahasa yang ditentukan oleh faktor teknikal bahasa iaitu sebutan. Variasi bahasa ii dikenali sebagai dialek. teknologi. warden. hitam putih (black and white). Dialek kawasan Bahasa Melayu termasuk dalam golongan Sumatera bersama-sama dengan bahsa Batak.

iaitu bahasa mungkinberbeza mengikut kumpulan sosial dan situasi yang digunakan. Dialek sosial Oleh itu. iaitu idiolek. bahasa Melayu secara umumnya dapat dibahagikan kepada tiga jenis variasi. Perhubungan antara ketiga-tiganya dapat digambaran melalui skema rajah yang berikut: . Varisi-variasi ini yangbrkiatand enan dialek sosial. Dikaitkan dari segi penggunaan. dialek kawasan atau loghat. orang akanmenggunakan bahasa-bahasa yang formal.merupakan dialek bagi bahasa Melayu. dalam majlis rasmi. Misalnya. dikatakan sebagai dialek sosial. dialek sosial.

Contoh bahasa tak formal . bahasa basahan. . bahasa slanga.Berdasarkan konteks yang umum. Contoh bahasa formal .Bahasa mesra. bahasa halus. bahasa dialek dan sebagainya. bahasa kasar. bahasa pasar.Bahasa Baku dan Bahasa Diraja atau Bahasa Istana. pengunaan bahasa dapat dibahagikan kepada bahasa formal dan tak formal.

Tidak mementingkan aspek sebutan. Ragam Bahasa Bebas dan Bahasa Terkawal Ragam Bahasa Bebas Ayat yang tidak gramatis. pilihan perkataan. intonasi. Menggunakan kata-kata remaja seperti brader. Contoh: You ni betullah degil sangat. pilihan perkataan. boring. tetapi awak masih hendak ke sana. iaitu: (a) perkataan berbeza untuk makna yang serupa Bahasa Baku mengapa bagaimana sedang kenapa macam mana tengah Bahasa Basahan Ragam Bahasa Formal . pilihan kata. Terdapat tiga jenis perbezaan antara bahasa baku dengan bahasa basahan. Ciri-ciri lain: a. sekeh. danragam bahasa mesra dan bahasa formal. Bahasa Terkawal Ayat yang gramatis Mementingkan aspek-aspek sebutanm intonasi. Ragam Bahasa Mesra dan Bahasa Formal Ragam Bahasa Mesra Menggunakan ragam bahasa bebas. iaitu tidak memeningkan sebutan. Merupakan bahasa pertuturan harian dalam konteks tidak rasmi. struktur ayat dan tatabahasa. tidak baku. Saya telah berkali-kali memberi amaran supaya jangan pergi ke tempat itu. tapi you masih hendak ke tempat tu. intonasi. pakwe. mengancam. Penggunaan gelaran yang tidak lengkap Bahasa Slanga Bahasa tidak rasmi. Contoh: Awak sangat degil. Za'aba menggelar bahasa ini sebagai bahasa cakap mulut. dan tatabahasa. I dah warning you banyak kali. Bahasa Basahan Juga disebut sebagai bahasa kolokial.Bahasa formal dan bahasa tak formal dapat dibezakan dengan membandingkan ragam bahasa bebas dan bahasa terkawal. struktur ayat. Dianggap lebih rendah tarafnya daripada bahasa standard. nahu dan sebagainya.

contoh: banyak cantik. contoh: dia punya barang. ayahanda. Kata ganti nama diri merupakan ciri-ciri yang penting. Bahasa Halus Bahasa halus wujud kerana pertimbanag terhadap orang yang dilawan bertutur. Berikut diturunkan beberapa contoh: Bahasa Basahan kencing berak mengandung/bunting Bahasa Halus Buang air kecil Buang air besar Berbadan dua ambik kecik pulak Bahasa Basahan nak tak dah Bahasa Basahan . Contoh: Pengunaan Gua menggantikan saya (ganti diri orang pertama) dan `lu' (ganti diri nama kedua). Contoh: Buang air besar. berbulan madu. seperti penggunaan anakanda. Bahasa halus juga ada kalanya digunakan dalam surat menyurat apabila kata-kata yang bersopan digunakan. apa punya budak. Bahasa kiasan dan peribahasa digunakan dengan meluas untuk menyatakan sesuatu secara halus atau tidak berterus terang. Menggunakan banyaks ebagai kata penguat. pangkat. bonda dan nenda. umur dan keakraban orang yang dilawan bertutur mempengaruhi pemilihan perkataan dan kataganti nama. kekanda. Tidak gramatis dengan mengabaikan hukum DM dan penggunaan penjodoh bilangan.(b) bentuk kependekan Bahasa Baku hendak tidak sudah (c) perubahan bunyi Bahasa Baku ambil kecil pula Bahasa Pasar Bahasa kacukan antara bahasa Melayu dengan bahasa-bahasa bukan Melayu Pelat penyebutan dipengaruhi oleh pelat bahasa ibunda penutur. Kerap menggunakan perkataan `punya' . adinda. berbadan dua. Kedudukan.

Dialek variasi daripada sesuatu bahasa tertentu dan dituturkan oleh sekumpulan masyarakat bahasa tersebut. Dialek berbeza dari segi: a. Bagaimanapun. Ada pihak yang mengatakan perkataan jantan dan betina.dan -kan. ayo. tetapi dianggap biasa di Melaka. b Gaya lagu bahasa Contoh: Dialek Perak biasanya mempunyai sebutan yang lebih laju daripada Negeri Sembilan. c. Misalnya perkataan celaka diaggap kesat di Selangor. Tatabahasa Contoh: penggunaaan imbuhan per. Kata-kata esat ialah contoh bahasa kasar seperti bangang.kubur Bahasa Kasar makam Bahasa yang dhamburkan dengan mengikut perasaan. Sebutan Contoh: Perkataan ``air'' disebut dalam pelbagai dialek seperti ayaq. kerana adakalanya bahasa yang dianggap kasar di kawasan tertentu dianggap gurauan atau bahasa cakap mulut di kawasan yang lain. perbesar (dialek Kedah) dan besarkan (dialek Johor). bodoh. (d) Kosa kata Contoh: bewoh (dialek Kelantan bermaksud kenduri) (e) kata ganti diri Contoh ambo (dialek Kelantan bermaksud saya) Hang (dialek utara bermaksud kamu) Laras Bahasa . Dialek ditentukan oleh fakor geografi dan sosial. kesannya kepada orang lain adalah subjektif. jika ditujukan kepada manusia juga tergolong dalam bahasa kasar. tak berotak dan sebagainya.

peserta dan tujuan. cara penyampaian. Bidang-bidang ini menentukan kosa kata dan istilah serta jenis ayat dan ragam ayat yang digunakan. Sebaliknya. khutbah dan upacara. matematik dan sebagainya. JIka wacana merupaan wacana ilmiah. Contohnya. penutur. Terdapat tokoh bahasa yang membahagikan laras kepada beberapa bahagian lagi. enidikan. sama ada ia merupakan wacana syarahan Cara penyampaian atau ucapan. Tiga Dimensi Laras (Halliday) merujuk kepada bidang yang diperkatakan seperti biologi. perubatan. dan gaya penyampaian. memorandum atau iklan? Gaya penyampaian mengimbangi sama ada suatu ucapan berkenaan disampaikan dalam situasi formal atau tak formal. ayat bias dan ayat songsang. perbahasan dan khutbah atau doa? JIka tulisan sama ada ia esei. dan panjang pendek ayat akanmenghasilkan laras yangberbeza. iitu tajuk wacana. surat rasmi atau surat peribadi. . laras bahasa doa. Jika lisan. rragam ayat aktif dengan ayat tunggal yang pendek-pendek banyak digunakan supaya sesuai dengan tempo perlawanan bola sepak berkenaan. maka ragam ayat pasif banyak digunakan untuk memberikn fokus Tajuk wacana kepada perkara yang dibincangkan. Conoth: Ayat aktif dan ayat pasif.Dikaitkan dengan kesesuaian dengan bidang dan situasi bahasa atau konteks pengucapan. Laras juga dipengaruhi oleh tatabahasa. Laras bahasa boleh ditakrifkan sebagai ciri-ciri khusus penggunaan bahasa mengikut bidangs esuatu wacana digunakan. Misalnya Halliday melihat laras daripada tiga dimensi. Laras dipengaruhi oleh latar. suka. laporan. jika wacana merupakan ulasan selariperlawanan bola sepak . Sama ada wacana berkenaan disampaiakns ecara lisan atau tulisan.

berita sukan). pengetahuand an penerangan (syarahan. Struktur ayat mudah. adakah ucapan itu disampaiakn dalam majlis yang formal yang dihadiri oleh orangorang kenamaan atau dif-dif? Jenis dan Ciri Laras Bahasa Laas bahasa dapat digolongkan kepada dua golongan besar. mudah difahami. iklam). Gayat ayat sederahana. Pembeza utama yang membezakan antara laras biasa dengan laras khsus ialah: kosa kata tatabahasa gaya Laras Bahasa Biasa Tidak melibatkan bidang tertentu. ringkas dan padat. Laras biasa ialah laras khusu yang digunakan untuk masyarakat umum seeprti bidang hiburan (laporan suskan.Misalnya. maklumat dan pemujukan (rencana. objek. ucapan. Laras Bahasa Biasa Formal/Rasmi Digunakan dalam majlis rasmi. pengetahuan dan peneranagn (syarahan. rencana). berita sukan). Laras bahasa biasa terbahagi kepada formal dan tak formal. buku). laporan.) Laras biasa ialah laras bahasa yang yang digunakan unuk khalayak umum tentang pelbagai bidang seperti bidang hiburan (laporan sukan. Laras Bahasa Perniagaan Tak Formal Berlaku proses pengguguran dalam ayat-ayat yang diucapkan sama ada pengguguran subjek. Laras khusus pula merujuk kepada kegunaan untuk khalayak khusus seperti ahli-ahli atau peminat dalam bidang tertentu dan pelajar-pelajar (rencana. tiada istilah teknikal. contohny: Di larang memijak rumput. iaitu laras biasa dan laras khusus. surat kiriman dan sebagainya. encana) dan maklumat dan pemujukan (rencana. iklan). predikat. . kurang kata pinjaman. .

pecutan. kiasan dan sebagainya. laporan dan sebagainya . simili. pendebungaan dan sebagainya. nota kaki di bawah muka surat atau nota hujungan di penghujung setiap bab. Bersifat teknikal. graf. Digunakan dalam iklan. penulis perlu mengikut fornmati tertentu seperti perlu ada cattan bibiliografi (rujukan). disokong pula oleh gambar. matematik dan sebagainya yang terletak dalam ruang lingkup pendidikan. Dalam penulisan ilmiah. mempunyai istilah sendiri seperti Argumantum ad baculum. komunikasi. Laras bahasa media . Percuma Satu (f) Mesra: Keutamaan Kami Adalah Pelanggan. Contohnya ialah fotosintesis. Iklan dapat dihasilkan dengan beberapa cara seperti berikut: (a) slogan: Kami Ada Cara (b) Kaedah Pernyataan: Rumah Untuk Dijual/Disewa (c) Perkaitan Konsep: Artis X dengan Tilam Jenama Y (D) Perisytihran: Waja dengan Aksesori Lengkap (e) Kaedah Umpan: Beli Satu. Laras Bahasa Akademik Meliputi pelbagai bidang seperti sains.Mempengaruhi penguna untuk membentuk tanggapan tertentu . ilustrasi dansebagainya. (g) Bandingan: Bateri X Lebih Berkuasa dan Tahan Lama (h) Gesaan: Cepat! Cepat! Datanglah Beramai-ramai (i) Pertanyaan: Sakit Pinggang? Sapulah Dengan Minyak Angin Z. metafora. Menggunaka istilah-istilah yang khusus kepada bidang. tender. mengawan. grafik. habeas corpusdan sebagainya. teknologi. atau mengubah sikap dan melakukan tindkan. dan biasanya perlu dihafal. lukisan. Laras Bahasa Undang-Undang Tiada gambar. misalnya penulisan thesis. peribahasa.

dialog. Beberapa ciri bahasa sastera: a kreatif dan imaginatif: kabur mesej b. preskriptif. deskriptif. kedua. isi tulisan mestilah tepat. baasa yang digunakan mudah. maka bahasa akhbar haruslah sesuai dengan bahasa kegunaan orangr amai. laind aripada struktur teks cereka. mementingkan penyusunan. bunga-bunga bahasadan sebagainya. mengandungi beberapa klaausa. menggunakan bahas tersirat: perlambangan. simile. Laras Bahasa Sastera Memperlihatkan gaya bahasa yang menarik dan kreatif. d. Wartawan atau pengarang akhbar menggunakan bahasa untuk menjelaskan sesuatu menurut cara yang paling mudah diterima sesuai dengan selera sebilanganbesar pemvbaca akhbar. peribahasa. laporan. ilusi. Tiga ciri penting yang harus ada dalam berita akhbar yang baikialah. ambiguiti dan sebagainya.Berita sebagai satu wacana mempunyais truktur teks yang tersnediri. metafora.: monolog. iklan. Laras Bahasa Agama Mengandungi istilah agama daripada bahasa Arab Struktur ayatnya banyak dipengaruhi struktur bahasa Arab Diselitkan dengan petikan daripada al-Quran dan hadis. dan sebagainya haruslah dielakkan. Oleh sebab akhbar diterbitkan untuk orang ramai. personifikasi. pengulangan. Bahasanya boleh dalam bentuk naratif. metafora. pertama. Ayat yang panjang. perbandingan. Kesimpulan: Golongan laras Hiburan Biasa Pengetahuan Maklumat Khalayak Umum Bidang Situasi Contoh Bahan Berita. istilah teknik. menggunakan petikan. kiasan. kisan. surat peribadi Ucapan syarahan . e. gaya tulisan yang jelas danketuiga. terdapat penyimpangan tatabahasa atau manipulasi bahasa. puitis dan hidup. pemilihan kata c. dramatik dan puitis. dan lain pula daripada struktur teks esei dan karya ilmiah.

Kamus Dewan mentakrifkan wacana sebagai: i. aartikel. klausa. Wacana 1. Oleh kerana sifatnya yang lengkap wacana mempunyai tubuh teks seperti berikut: a. menarik.Upacara/. kimia. novel. Tesis. Lukisan Kejuruteraan dan sebagainya. Retorik menjadi komponen yang penting bagi wacana. biologi. Fonologi merupakan kajian mengenai fonem sebagai unit bahasa. frasa. garis tebal) c. kesatuan fikiran yang utuh. pertuturan. jadual. 3. 4 Semua perkara yang melibatkan bahasa ialah wacana. graf. Doa-khutbah Khusus Teknikal Ilmiah Khalayak Umum undang-unang. cerpen). ekonomi. peta dan statistik. Kimiz. usur-unsur paralinguistik (tanda bacaan. 7. berkesan. penutup d. Ia melebihi tingkat ayat. Wacana ialah satu unit bahasa yag lengkap . 5. rencana matematik. miring. Tingkat-tingkat fonem. dan lain-lain. logik. munasabah. ucapan. cetakan 6. percakapan' ii. tubuh . morfem.Majlis Acara majlis umum Doa. 2. khutbah Acara majlis rasmi Rencana. manakala wacana merupakan peringkat fungsi. sama ada dalam bentuk lisan (seperti pidato. pendahuluan b. keseluruhan tutur yang merupakan suatu kesatuan.isi. kata. Ia dapat digambarkan seperti berikut: . fizik. Fizik. Sintaksis pula mengkaji ayat sebagai unit bahasa. Bagaimanapun kebolehan menguasai bidang-bidang ini hanya menjamin kebolehan menggunakan sistem dan peraturan-peraturan tatabahasa sahaja. tebal. khutbah) atau tulisan (seperti surat. dan ayat merupakan peringkat bentuk. binaan serta konstruksinya.

lagi. Bandingan 10. Pengesahan Contoh dan. sesungguhnya. rumusannya. kemudian. sebaliknya. tetapi. sebab itu. sebenarnya. contohnya. ibarat. selepas. tambahan lagi. sebagai. kedua. bertentangan dengan. 9. serupa dengan. bak kata. macam. lambat-laun. Waktu 8. walau bagaimanapun. selanjutnya. seperti. dengan kata lain. sungguhpun. tambahan pula. lama-kelamaan. bertujuan untuk menyampaikan sesuatu maksud atau tujuan dengan lebih berkesan. sesuai dengan. kesimpulannya. kemudian daripada itu. bersebelahan dengan. Wcana boleh ditulis dalam pelbagai bentukpenulisan. . Pertentangan 11. serta. oleh itu. iaitu. semasa. akhir kata. sememangnya. jadi. Urutan 3. akhirnya. seperti juga. yakni. sebagai kesimpulan. Fungsi 1. Penyataan semula 4. Sebab dan kesan 9. pertama. pada mulanya. Rumusan 6. di samping. pastilah. ketika. sewajarnya. namun begitu. seperti yang diterangkan. apabila. Contoh 5. juga dikenali sebagai penanda wacana. iaitu sama ada naratif (pemerian). eksposisi (pendedahan) atau penghujahan. kemudian. bertentangan dengan. lantaran. Retorik Seni pemakaian bahasa dalam tulisan atau ucapan dikenali sebagai retorik. justeru itu. seterusnya. bagai. fasal. akhirnya. Wacana mempunyai penanda. laksana. Tempat 7. sama juga dengan. sebagai penyimpul kata berhampiran dengan. seterusnya. deskriptif (pengambaran).8. selepas itu. tentulah. dengan itu. umpama. Tambahan 2.

penguasaan corak dan bentuk penulisan. . Sama ada untuk memujuk atau mempengaruhi orang. menyookong atau menunjukjkan sikap pemerhatian dan untuk menjelaskan berkecuali. perkara. dengan berasakan fakta atau penulis ada kalanya menggunakan manabukti yang konkrit. Di samping itu. deskriptif (pemerian). penguasaan tatabahsa 2. Disamping itu struktur wacana pula dipengaruhi oleh niat dan hasrat wacana. retorik adalah alat-alat dalam penulisan untuk mempengaruhi. Penghujahan .Cara penulis menunjukkan kebenaran pendapat sama ada . Retorik dikembangkan dengan empat cara.Menggunakan -Cara ini sesuai digunakan menentang. sikap. mana teknik sama ada deduktif.Penulis menggambarkan peristiwa. Mengemukakan satu pernyataan yang umum dan dituruti oleh fakta dan maklumat yang khusus. Secara umumnya. atau berbentuk propaganda. laporan aktiviti. induktif atau analogi. Induktif Deduktif Analogi Mengemukakan fakta dan maklumat yangberbentuk khsusu dan kemudian membuat kesimpulan atau rumusan. . -Kebenaran yang hendak menerangkan sesuatu hal. menggunakan pancainderanya. maka wacana yang terhasil merupakan manifestasi ynag dipengaruhi oleh khalayak wacana berkenaan. Naratif Deskriptif .Dalam penulisan pemujukan. . Menggunakan kiasan atau perbandingan untuk menunjukkan persamaan atau perbezaan anttara dua perkara atau senario. sejarah sesuatu. eksposisi (pendedahan).Gaya naratif boleh ditemui pada laporan akhbar. penggunaan pelbagai ragam bahasa 3. minit mesyuarat atau ceramah syarahan yang menerangkan sesuatu. pengamatannya untuk konsep. contoh kiasan dan sebagainya. atau ditunjukkan mestilh Di tahap yang lebih halus. dan pendirian orang ramai. penyampaian pemikiran secara teratur dan sistematik 4. penyampaian ideologi. pandangan. iaitu naratif(penceritaan). ataupenghujahan. cadangan.Menerangkan atau memerikan sesuatu.Mendedahkan sesuatu isu. kemahiran retorik melibatkan: 1. proses. di samping perasaan hati dan pandangannya. Eksposisi . penulisan boleh dibuat dengan teknik induktif atau deduktif atau analogi. -Kebenaran tidak berasaskan emosi sahaja.

Dengan cara deksriptif ini. junjung kasih. pangkat. 4. umur. Digunakan untuk orang perempuan yang tidak setua emak kendiri dan juga tidak semuda kendiri.. Antara ungkapan berkenaan ialah patik. Dalam kesantunan berbahasa. umur dan keakraban hubungan. 9. 8. Abang Kakak . termasuk di dalamnya ialah laras bahasa istana. Kesantunan berbahasa mempunyai ciri-ciri yang tertentu. . Penggunaan kosa kata dan ganti nama diberi perhatian khusus agar sesuai dengan kedudukan. 5. Kesantunan Berbahasa 1. Cara sapaan lisan/bertulis menurut bahasa Melayu dengan sopan santun supaya tidak dianggap sebagai biadab atau tidak berbudi bahasa. Kehalusan budi bahasa dalam memakai atau menggunakan bahasa atau kesopanan ketika menggunakan bahasa. bersemayam. Lihat contoh berikut: Pak Mak Tok Digunakan untuk orang lelaki yangs ama sebaya dengan ayah kendiri. dan keakraban hubungan. 7. 6. Pemilihan kata dan ungkapan cuma bergantung kepada kedudukan.'' Kesantunan berbahasa juga dikaitkan dengan penggunaan bahasa halus. deduktif atau analogi. Kata dan ungkapan bertatasusila banyak digunakan dalam keadaan biasa. berangkat. Bahasa halus mengikut Asmah Haji Omar ``disamakan dengan pendidikan yang penuh dengan adab tata tertib. Digunakan untuk orang lelaki yang tidak setua ayah kendiri dan juga tidak semua kendiri.Pengalaman seseorang. bersiram. rujukan hormat dan ganti nama. Sistem sapaan dan panggilan ini melibatkan penggabungan gelaran. drama dan sebagainya. pangkat. watak-watak dalam novel. tuanku. penulis boleh menggunakan teknikteknik induktif. Digunaka utnuk orang perempuan yang kira-kira sebaya dengan emak kendiri Digunakan untuk orang lelaki atau prempuan yang kira-kira sebaya dengan datuk atau nenek kendiri. bercemar duli dan sebagainya. 2. bahasa Melayu mempunyai sistem sapaan dan panggilan yang tersendiri. 3.

dan perempuan yang mempunyai gelaran Doktor. Bang Cik dan Kak Cik. Jenama kekeluargaan terbahagi kepada: 12. Cik . 11.digunakan untuk orang lelaki atau perempuan yang seumur dengankendiri atau lebih muda. Pak Njang. Mak Njang. Gabungan nama kekeluargaan asas (Abang (bang) dan Kak dengan jenama kekeluargaan pertalian darah hanya terbatas kepada Long. Pak Ngah. Bang Ngah. dan hubungannya belum rapat dewngan kendiri atau digunakan dalam rujukan kepada ahli-ahli dalam mesyuarat. mentua dan ipar. Kak Ngah. 10. Saudari . (Pak Mentua. Puan . Mak Su. Gelaran Pergaulan Bebas Biasanya Cik digunakan untuk perempuan yang belum berkahwin.Adik Digunakan untuk orang lelaki atau permepuan yang lebih muda daripada kendiri. daripada kendiri seperti Encik Ahmad atau Cik Ahmad. Mak Mentua dan Tok Mentua). Encik. Gelaran Pergaulan Tak Bersahaja (Formal) Tuan . ii. dan orang lelaki bergelar Haji. Profesor dan sebagainya. Pak Cik. Mak Ngah.digunakan untuk perempuan sahaja dalam konteks yang sama dengan penggunaan gelaran saudara. Gelaran Pak atau Mak ketika berkomunikasi ditambah dengan Cik.untuk perempuan sahaj ayang pangkatnya lebih tinggi daripada kendiri. Ngah dan Cik seperti Bang Long.boleh digunakan untuk orang lelaki yag lebih tinggi pangkatnya. manakala Encik untuk lelaki sahaja. Kak Long. 13. mak ngah ipar dan sebagainya. Doktor. Profesor dan Syed. Pak Su. kak ipar. Pak Lang. Jenama kekeluargaan ikatan perkahwinan Diwakili oleh kata menantu. Ipar digunakan untuk merujuk kepada ahli-ahli dalam keluarga suami atau isteri selain menantu danmentua. Jenama kekeluargaan pertalian darah (Pak Long. Mak Cik.hanya digunakan dalam surat rasmi yang ditujukan kepada para pemilik atau pentadbir syarikat perniagaan (termausk syarikat guaman) seperti: Tetuan . Mak Long. Tetuan . menjadi Mak Cik atau Pak Cik i. Mak Lang.digunakan untuk lelaki yang lebih tinggi pangkatnya daripada kendiri. Saudara . adik ipar mak long ipar. Contoh: abang ipar.perbahasan dan sebagainya.

Puan Sri. Mak Ungku. Pangeran Anak. Pangeran dan Dayangku (Brunei Darussalam).Pak Haji (b) Pergaulan Tak Bersahaja (kecuali saudara) + Keagamaan. Sutan (Minangkabau). Terengganu). . Datuk (Satuk Patingi. Sesetengah pihak mengatakan bahawa gelaran Syarif. Teuku dan Teungku (Aceh). . Engku. Toh Puan (isteri kepada datuk di Terengganu) Pendeta Za'aba (gelaran kurniaan yahng diberikan oleh pertubuhan seperti Kongres Bahasa Melayu Ketiga (1956).Syarikat Sinaran Sdn. .Awangku. Gabungan Gelaran (a) kekeluargaan + keagamaan.a.) 14. Syekh dan Siti juga tergolong ke dalam gelaran jenis ini. Mak Wan. Selangor). Contoh: Tuan Haji Nik (e) Warisan (Kecuali Nik) + Keagamaan. 16.Raja Haji (f) Kurniaan Kerajaan + Akademik/Ikhtisas + Warisan + Keagamaan. Toh Puan. Tun. Kedah. Daeng (Bugis).Tuan Haji (c) Kekeluargaan + warisan (hanya Ungku. Pangeran Muda (Brunei Darussalam) Tengku(Kelantan.Pak Ungku. Pahang. Gelaran warisan daripada keturunan yang berasal dari luar Malaysia seperti Raden (Jawa). Wan. Tan (di Kedah) dan Tun (Terengganu) Gelaran warisan kepada keturunan Nabi Muhammad s. Gelaran Warisan Contoh Raja (Perak. Abang (Sarawak).Tan Sri Prof. Datuk Paduka. Gelaran Kurniaan. Pangeran. seperti syed atau sayid bagi lelaki dan Syarifahbagi perempuan. Wan (Kelantan. Pak Nik. Datin Paduka (gelaran yang dikurniakan oleh kerajaan negeri Selangor). Bhd. Datuk (Datuk Seri. Datuk Setia). (d) Pergaulan Tak Bersahaja + Keagamaan + Warisan (hanya Nik). Megat danPuteri (Perak). Nik) . Terengganu). Raja Haji Osman . . Sidi.w. Gelaran Bapa Kemerdekaan kepada Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj. Gelaran keturunan orang-orang besar. Nik (Kelantan). Datuk Amar). 15. Datu (Sabah).

Tengku Ampuan. Rujukan Hormat Orang Yang Disapa Yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong Rujukan Hormat Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Sultan. Ketua Menteri Menteri. Raja. Timbalan Perdana Menteri. Ahli Parlimen. Sultanah. Duli Yang Maha Mulia Raja Permaisuri Balu Raja Raja Muda atau Tengku Mahkota Kerabat Diraja Karib Bergelar warisan Perdana Menteri.17. Menteri Besar. Toh Puan Yang mempunyai gelaran kurniaan kerajaan (selain Tun dan Toh Puan) atau/dan gelaran ikhtisas yang formal Ketua Hakim Negara Ketua Polis Negara Hakim. Kadi Mufti dan pemimpin Islam Ketua jabatan tanpa gelaran Yang Maha Mulia Duli Yang Teramat Mulia atau Yang Teramat Mulia Yang Amat Mulia Yang Mulia Yang Amat Berhormat Yang Berhormat Yang Berhormat Mulia Yang Amat Berbahagia Yang Berbahagia Yang Amat Arif Yang Amat Setia Yang Arif Sahibul Samahah Yang Berusaha . Ahli Dewan Undangan Negeri (wakil rakyat) Wakil Rakyat yang mempunyai gelaran Tengku atau Raja Tun.

Sistem Bahasa Melayu terdiri daripada binaan ayat. Sistem Bahasa Melayu merangkumi empat bidang iaitu fonologi.Dalam ejaan.Dalam Bahasa Melayu. jenis dan aspek-aspek berkaitan kata. . • Fonem .0 SISTEM BAHASA MELAYU 3. Fonem. Artikulator b.Bidang kajian kata dari segi pembentukan. morfologi. Dua jenis alat pertuturan iaitu: a.Dalam abjad Romawi terdapat 26 lambang iaitu 21 konsonan dan lima fonem vokal. sintaksis dan semantik.Setiap alat mempunyai fungsi tertentu sebagai alat pertuturan. • Fonologi . Fonem diwujudkan bagi kemudahan huraian sistem bunyi. Huruf merupakan lambang dalam sistem bunyi bahasa yang membentuk parkataan dalam tulisan. Kedatangan Arab melahirkan tulisan Jawi. 2. Huruf dan Suku Kata • Konsep Bunyi . Sistem Tulisan Bahasa Melayu Dipercayai Bahasa Melayu ditulis dengan tulisan Kawi dan Rencong. .Bunyi sebutan dalam sistem Bahasa Melayu. Penggolongan Bunyi Bahasa Alat-alat Pertuturan Manusia .Kajian tentang ayat yang merangkumi pembentukan.Bidang kajian bunyi-bunyi bahasa dan lambang-lambang.1 FONOLOGI Sistem Bahasa Melayu Pengenalan 1. Kedatangan Barat menyebabkan tulisan Rumi terhasil. setiap suku kata ditandai vokal yang mendahului atau mengikuti konsonan. Konsep Bunyi.Fonem-fonem bahasa diberi lambang tulisan berupa huruf. terdapat 11 pola suku kata. • Sintaksis . • Morfologi . Fonologi Satu bidang kajian atau ilmu cabang bahasa yang mengkaji bunyi-bunyi bahasa serta lambang-lambang yang ada pada setiap bunyi bagi sesuatu bahasa. Titik Artikulasi .3. • Huruf . • Suku Kata Dalam Bahasa Melayu . • Semantik . jenis dan golongan serta kajian tentang ayat.Kajian yang merangkumi penggunaan kata berpandukan makna.Unit bunyi bahasa terkecil dan dapat membezakan makna kata. frasa dan bunyi bahasa.

b. c. pita suara akan bergetar. berderham. Vokal didahului oleh bunyi "hentian glotis". Awal Tengah Akhir Terbuka Akhir Tertutup e e/kor Belas Sate Telek . sekatan ataupun sisihan pada arus ugara yang dikeluarkan oleh paru-paru. b. Bunyi bahasa terhasil daripada alat-alat pertuturan manusia. Bunyi batuk. Tiada sebarang sekatan. Bunyi bukan bahasa dihasilkan oleh alat-alat pertuturan tetapi mesej yang ingin disampaikan tidak difahami sepenuhnya. b. . pergerakan tangan. halangan atau geseran semasa vokal dihasilkan. e. Terdapat 8 bunyi vokal iaitu 6 vokal asli dan 2 vokal pinjaman. iaitu bahasa dan bukan bahasa iaitu gerak tubuh.Bunyi-bunyi Bahasa a. c.contoh. Vokal depan ( i. Alat-alat pertuturan manusia menghasilkan dua jenis bunyi. c. Sifat-sifat Vokal a. Terdapat 3 jenis bunyi bahasa iaitu vokal. ε. Bunyi vokal dihasilkan tanpa halangan . Vokal membentuk suku kata dan kata. Vokal a. konsonan dan bunyi diftong. Kedudukan Vokal Dalam Bahasa Melayu a. a ) adalah pada suku kata. Bibir berkeadaan neuteral semasa menghasilkan bunyi vokal ini. b. Vokal umumnya bersuara.

marah.::Pengenalan::.Geseran (Frikatif) . Konsonan adalah bunyi-bunyi selain bunyi-bunyi vokal. . Tanda Titik [. Tanda Sempang [-] .bunyi bahasa adalah unsur-unsur pembentukan kata. . . udara dari paru-paru akan menghasilkan sekatan di rongga mulut. Tanda Kurung [( )] . e.Fungsi sebagai unsur kaitan dua ayat. h.Bunyi separuh vokal (Geluncuran) Tanda Baca Tanda baca digunakan dalam sistem ejaan Rumi Bahasa Melayu. f.proses menjeniskan perkataan berdasarkan bentuk dan fungsi perkataan dalam golongan yang sama. halangan ataupun geseran. . frasa. . . Tanda Koma [. Konsonan asli terdiri daripada.Digunakan selepas ayat penyata diikuti ayat lain yang berkaitan.Sengauan (Nasal) .i i/bu Bilah Kali Saling a a/yam Malu Saya Botak Cara Menghasilkan Bunyi Bahasa A. b. Ketika dihasilkan.Terdapat pengguguran sesuatu unsur ayat. Tanda Petik [" "] . tekak dan hidung. Merupakan lambang-lambang dalam penulisan bahasa untuk memperjelaskan maksud.binaan kata ialah kata-kata dalam fungsi dan peranan dalam ayat.] .Hadir di akhir ayat.bentuk kata ada kaitan dengan Morfologi. Tanda Koma Bertindih [. .Getaran (Tril) .Menunjukan bahagian yang dilafazkan atau cakap ajuk. b. Tanda Seru [!] . . d. a. Tatabahasa . c. sakit.Hadir di akhir ayat bagi menunjukkan rasa hairan.penggolongan kata .Berahir sesuatu ayat / ayat penyata.] .tatabahasa sebahagian daripada kajian bahasa. Tanda Soal [?] . Ada 18 konsonan asli dan 9 konsonan pinjaman. klausa dan ayat. e. .Bunyi letusan (Afrikat) .\. Tanda Titik Bertindih [:] .tatabahasa melibatkan pembentukan kata.Bunyi letupan (Plosif) . g. Bunyi konsonan dihasilkan oleh alat pertuturan manusia dengan membuat sekatan. .ia merangkumi pembentukan kata serta proses pembinaan ayat.Wujud unsur selitan dalam ayat.::Latar Belakang Tatabahasa::. i. .wacana hasil himpunan ayat-ayat. d. c.Sisihan (Lateral) . menyindir.] .Bagi kata ganda. Konsonan a.

`Subjek' dalam ayat ialah konstituen yang menjadi judul dan unsur yang diterangkan. .Klausa merupakan satu unit gabungan perkataan yang mengandungi subjek dan prediket serta konstituen kepada ayat.::Perbandingan Bahasa dan Tatabahasa::. .::Bahagian Tatabahasa::.::Konsep Asas Sintaksis::. a.unit terkecil yang mempunyai maksud atau tugas ialah morfem. Morfologi . Sesuatu perkataan terbentuk daripada satu morfem atau lebih.bidang tatabahasa berkaitan dengan aspek kata. Ini termasuk kaedah penyusunan perkataan dalam membentuk sesuatu ayat. . struktur dan binaan ayat. .binaan ayat-ayat yang dihasilkan oleh alat-alat pertuturan manusia dan menjadi unti bahasa yang bermakna. dari segi struktur dan pembentukan kata serta penggolongan kata.bidang ilmu bahsa yang melibatkan kajian proses pembinaan ayat. perkataan berkawan mempunyai dua morfem iaitu kata dasar "kawan" dan awalan "ber-".Morfem ada dua jenis. . . c. `Predikat' adalah bahagian yang terdiri daripada frasa yang berfungsi sebagai penerang subjek.struktur kata .::Definisi Tatabahasa::.sintaksis ialah bidang ilmu bahasa yang mengkaji proses pembinaan ayat. .ayat boleh terbentuk daripada beberapa perkataan yang mempunyai makna lengkap. . Konsep Morfem . .walaupun unit terkecil tetapi tidak dapat dikategorikan dalam unit nahu.tatabahasa Bahasa Melayu meliputi bidang kajian Morfologi dan sintaksis.frasa ialah susunan yang mengandungi sekurang-kurangnya satu atau dua perkataan yang berpotensi uuntuk dikembangkan menjadi lebih perkataan. iaitu morfem bebas (iaitu kata tanpa imbuhan) dan moefem terikat (iaitu terdiri daripada bentuk-bentuk imbuhan). .sintaksis mengkaji bentuk. . . .contoh.ayat mempunyai subjek dan prediket. . .merupakan pengetahuan tentang pembentukan kata dan proses penyusunan kata dalam ayat.. b. Klausa tidak mempunyai tanda baca yang lengkap mahupun intonasi yang . Sintaksis .unit asas terkecil yang menjalankan tugas nahu. Bahasa  Fonem  Morfem  Kata  Frasa  Klausa  Ayat Tatabahasa  Morfem  Kata  Frasa  Klausa  Ayat .

Morfologi merupakan bidang tatabahasa yang berkaitan aspek bahasa dan kata termasuk struktur dan pembentukan kata. . unit terkecil dipanggil Morfem. .kata akar atau akar kata ialah bentuk morfem terikat yang perlu bergabung dengan morfem lain untuk membentuk kata. .::Morfologi::.::Pengenalan::. Kata Tunggal .terdapat 2 morfem iaitu 'morfem bebas' dan 'morfem terikat'.binaan kata merupakan kata-kata yang digolongkan berdasarkan peranan masing-masing dalam sesuatu ayat. . morfologi melibatkan tiga perkara iaitu proses pembentukan kata. Kata Terbitan . .dikenali juga sebagai 'kata pokok' yang merupakan kata yang menjadi asas bagi kata terbitan. Kebanyakan daripada kata dasar menerima imbuhan daripada morfem bebas. .dalam Bahasa Melayu. . . . a.::Konsp Perkataan::.kata yang terbentuk daripada proses pengimbuhan. dan struktur kata. penggolongan kata.1 MORFOLOGI . .::Definisi Morfologi::.2. 3.::Kata Dasar::.::Bentuk Kata::. penggandaan atau pemajukan.::Konsep Morfem::.morfem ialah unit tatabahasa terkecil dan fungsi nahu. .kata daripada sebarang golongan yang tiada imbuhan. . . penggandaan atau pemajukan sesuatu kata. . . . b.contoh: arus (akar kata) + sungai (morfem bebas) = Arus sungai .bentuk kata ialah unit tatabahasa yang berbentuk tunggal dan terbentuk daripada pengimbuhan.terdapat 4 bentuk kata dalam Bahasa Melayu.sempurna.

kata nama am abstrak (Bukan kebendaan) .::Proses Pembentukan Kata::.terdapat 29 kata majmuk yang telah mantap dan dieja. rumah.::Pengimbuhan::. akhiran. .unsur penting dalam binaan nama.perkataan digolongkan dalam golongan-golongan tertentu berdasarkan struktur.::Penggandaan::. **Kata ganti nama . a. dan pengakroniman. sebahagian kata dasar atau gandaan berentak.diri orang b.contoh : cinta. .manusia . penggandaan.::Golongan Kata::. larutan. . tumbuh-tumbuhan) .kata ganti nama tunjuk . . terdiri daripada nama orang. **kata nama khas .penggabungan dua kata dasaratau lebih untuk menghasilkan satu bentuk kata. mimpi.terdapat 4 kategori iaitu.contoh : Pelajar.) **kata nama am . . .bentuk kata yang dihasilkan dengan mengulangi kata dasar.hidup . .kata ganti nama diri . Kata Ganda .kata nama am kongkrit (Kebendaan) . . .terhasil apabila dua kata dasar atau lebih membawa makna tertentu. 'kata nama am' dan 'kata ganti nama'.::Pemajmukan::.ini akan menimbulkan kata-kata baru dan menambahkan perbendaharaan kata. Kata Nama .Melibatkan awalan.fonologi. sintaksis dan semantik. sama ada seluruh kata dasar atau sebahagian kata dasar (Penggandaan penuh dan penggandaan separa). .bukan manusia (haiwan. Kata Majmuk .satu proses penghasilan kata dalam Bahasa Melayu melelui proses pengimbuhan. morfem. . institusi. . . bangsa. pemajmukan. nama tempat dan nama benda. apitan dan sisipan.proses menggandakan kata dasar sama ada secara penuh atau seluruh kata dasar.tak hidup (benda mati dan tidak hidup sifatnya seperti nama negeri. .kata nama terdiri daripada 'kata nama khas'.c. namun berfungsi sebagai satu unit. organisasi. .dieja secara terpisah.diri tanya . d. . Kata Kerja .

Kata Kerja .cara .sintaksis ialah bidang yang mengkaji hukum atau rumus tatabahasa.Aktif _ Pasif c. frasa dan klausa adalah penting.Berpelengkap .sifat . tanya. arah.dalam Bahasa Melayu terdapat 4 jenis pola iaitu. Dsb d. klausa atau ayat. nafi. Jauh 4. pemeri. Gembira 9. Jahat 3.2.Sekarang.ayat dasar merupakan ayat inti yang dapat mengalami peluasan. Bau. penggolongan kata serta pembentukan dan pembinaan ayat.sintaksis ialah bidang ilmu bahasa berkaitan dengan proses pembinaan ayat.Transitif .Bulat.waktu .warna . .Tak Transitif . . . . . . Nanti 5. bantu.Suka.aspek penting seperti konsep frasa dan klausa.ayat adalah unit pengucapan yang terletak di peringkat susunan yang paling tinggi.::Pengenalan::.2 SINTAKSIS . .::Definisi Sintaksis::. pembenar. .perasaan . hubung.::Ayat::.Biru. perintah. .juga dikenali sebagai kata sifat yang merupakan perkataan unsur inti dalam sesuatu binaan frasa adjektif.CM.jarak . Bujur 7.. bilangan.Dekat. Sukar 2. Penggolongan kata Adjektif 1. Kata Tugas .Rasa. sendi nama dan pangkal ayat.ukuran .Tak Berpelengkap . Kata Adjektif .Baik.kata tugas untuk kata seru. 3. Dengar. . penegas. Merah 6.hadir dalam frasa. Inci 8. penguat.bentuk . .pancaindera . .Mudah.Binaan ayat mempunyai subjekdan predikat.merangkumi kata-kata dasar yang menjadi unsur utama dalam binaan frasa kerja.::Pola-pola Ayat Dasar::. .dalam dinaan ayat.

a.ayat aktif ialah yang menggunakan kata kerja aktif.::Frasa::.ayat permintaan . . .fungsi klausa sebagai konstituen kepada ayat.::Klausa::. Jenis-jenis Ayat 1.contoh : "Budak --> Budak sekolah --> Seorang budak sekolah". Frasa Kerja (FK) .Ayat larangan . . . .merangkumi ayat aktif dan ayat pasif.ayat aktif boleh dipasifkan.klausa merupakan unit gabungan perkataan yang mengandungi subjek dan predikat. . . .ayat pasif dengan perkataan "Kena" .Ayat suruhan .Frasa ialah satu unit tatbahasa berdasrkan kata susunan yang mengandungi satu atau dua perkataan yang berpotensi untuk diluaskan menjadi dua perkataan atau lebih.::Jenis-jenis Ayat::. .terdiri daripada satu perkataan atau beberapa binaan dalam satu ayat. .::Jenis-jenis Frasa::. . Frasa Nama (FN) .::Ragam Ayat::. a.aktif tak transitif Ayat Pasif . klausa bebas (utama) b. Frasa Nama + Frasa Sendi Nama (FN+FS) . a. terdiri daripada ayat aktif transitif dan ayat aktif tak transitif. Frasa Sendi Nama (FS) . Frasa Nama + Frasa Nama (FN+FN) b.aktif transitif .terdiri daripada kata kerja tak transitif.jenis-jenis klausa terdiri daripada. Ayat penyata 2. Frasa Nama + Frasa Kerja (KN+FK) c.terdiri daripada satu sendi nama dan satu frasa sebagai pelengkap. b. .susunan perkataan terdiri daripada satu atau beberapa perkataan yang mengandungi kata sifar (Ajdektif). Ayat Aktif . Frasa Adjektif (FA) . Frasa Nama + Frasa Adjektif (FN+FS) d.tardapat 4 jenis frasa iaitu : a. . Ayat perintah .ayat pasif dengan kata kerja. d. klausa terikat (tak bebas) .Ayat silaan .ayat pasif dengan kata nama ganti . c.sebagai panduan.

Gabungan . ayat majmuk dan sebagainya. dan polisim.Antonim . .ayat tunggal merupakan ayat dasar.Pancangan Keterangan . .Homograf . .terdapat beberapa pola ayat seperti ayat pasif.Polisim . .Komplemen . mengkaji makna kata dalam bahasa tertentu. .semantik ialah makna kata.ayat tunggal terdiri daripada satu subjek (inti) dan satu predikat (cerita) sahaja. dikaitkan dengan masyarakat.::Peribahasa::.::Makna Perkataan::.::Perkaitan Makna Perkataan::.ia boleh dibahagikan kepada beberapa ayat seperti.3.Pancangan .terdapat hubungan semantik antara satu perkataan dengan perkataan bahasa lain atau perkaitan beberapa jenis perkataan.ayat tunggal mengandungi satu klausa bebas. homonim.3 SEMANTIK .homonim . satu cabang linguistik.bidang kajian bahasa yang mengkaji maksud dan makna kata.::Semantik::.::Definisi Semantik::. dan faktor-faktor yang mempengaruhi. a. . .::Pengenalan::.::Bentuk Ayat::. .ayat majmuk atau ayat kompleks merupakan gabungan dua atau lebih ayat tunggal dalam satu ayat. . Ayat seruan 4.Majmuk Campuran 3. Ayat tanya . hiponim. antonim. b. ayat tunggal. .terdapat pelbagai ragam dan bentuk ayat-ayat dasar / ayat mudah / ayat inti. .Homofon .Pancangan Relatif .beberapa konsep dipelajari seperti sinonim. . Ayat Majmuk . Makna Perkataan . Ayat Tunggal .Hiponim . . . .

ia mengandungi unsur-unsur pengajaran.kiasan berpindah ini boleh dibahagikan kepada beberapa jenis iaitu. d.maksud juga berbeza secara tersurat dan tersirat. b. a.memberi misalan berkias.perumpamaan ialah kata-kata kiasan yang membawa perbandingan makna. c. .peribahasa terdiri daripada simpulan bahasa.di dalam perbandingan. .::Kiasan::.kiasan terbahagi kepada 2 bentuk iaitu. kiasan asal . simpulan bahasa . e.gabungan bahasa ibarat dengan bahasa kiasan.pepatah juga dikenali sebagai perbilangan. Cerita Ibarat dan Cerita Kiasan . a. Kiasan Ibarat .ungkapan atau rangkai kata yang tersimpul dan digunakan dalam keadaan tertentu. Tamsil . . . .::Perbandingan::. .kiasan ialah bahasa yang diucapkan tantang sesuatu perkara dibandingkan dengan perkara lain. Pepatah ialah ungkapan yang merupakan pusaka adat resam masyarakat Melayu. perumpamaan pepatah dan bidalan. .selalu digunakan didalam penulisan prosa dan puisi. e.mengandungi pengajaran dan teladan. kiasan berpindah . .Bidalan ialah peribahasa yang mempunyai makna selapis sahaja. . . f.rumusan ialah peribahasa di dalam warisan budaya Melayu. Ibarat .ia berperanan untuk memberi pengajaran dan teladan kepada manusia.menggunakan kata perbandingan seperti bak. . terdapat 5 jenis perbandingan iaitu. kiasan . ibarat. . . a.terdapat dalam perumpamaan..masyarakatMElayu kaya dengan pelbagai bentuk kata berbunga yang diwarisi dari tutun-temurun. rumusan . umpama.tamsil ibarat merupakan gabungan bahasa tamsil dan bahasa ibarat dalam bentuk kesatuan kata. Peribahasa mempunyai falsafah hidup dan nilai moral yang tinggi. bidalan . pepatah . c. b. d. laksana dan bagai. Perumpamaan mempunyai erti dua lapis.kiasan ialah bahasa yang diungkapkan dimana ia dibandingkan dengan yang lain. b.peribahasa sudah sebati dalam masyarakat Melyu dan merupakan warisan yang amat tinggi nilainya. Tamsil Ibarat . . .bagasa yang memerangkan sesuatu perkara dengan menggunakan benda lain sebagai perbandingan.bahasa yang menggunakan kata-kata berkias dalam perkataan sesuatu maksud. perumpamaan / simile .Perbandingan terbahagi kepada dua jenis iaitu perbandingan terus terang dan perbandingan tidak terus terang.

.kiasan berangkap .kiasan bersandar .kiasan pemanis .kiasan berbunga .kiasan melarat .kiasan terus .kiasan melompat .

Hatta istana itu pun siaplah. silaan. 2. benar. Pakaian seragam pasukan itu kemas amat.perasaan 1. agak. KATA TUGAS  Kata yang bersifat pelbagai jenis (heterogen) – tidak boleh jadi unsur inti bagi frasa-frasa endosentrik (FN/FK/FA)   Hadir dalam ayat. lalu. benar  Amat. Aspek – masa 1. Hanya dia sahabat baik saya. 2. Dia patut datang bulan lalu. makin. mesti.. tolong Kata pembenar Ya. 1. yang. cis. mahu. 2. bahawa. Lambat benar bas itu tiba. JENIS KT Kata hubung Dan. 2. Tolong temankan adik saya. Ahmad akan ke sana esok. kurang. amboi Kata Tanya ASIBIDIBAM Kata perintah Jangan. harap. patut. Depan Belakang bebas 1.  Sekali. Indah nian istana bunian. 2. 2. 1. 2. 1. mungkin Kata penguat  Terlalu. Budak yang sedangmembaca itu adik saya Aduh. lagi. hanya. arahan. Tindakbalas – perintah. Ragam . Maka panglima itu pun diberi persalinan. Siapakah majikan kamu ? Itulah rumah idamanku. usah. 1. Kata partikel 1. Kanak-kanak itu hendakmakan.Nota Ringkas Kata Tugas Subtajuk Kata Tugas mesti ditanya dalam BM 1 STPM setiap tahun. sangat Kata penegas  Juga. Pekerja itu sudah pulang. Depan ayat 1. memang 2. kerana Kata seru Aduh. sakitnya kakiku ! Amboi. masih  Hendak. Sila ambil makanan di sana. Adalah rugi sekiranya anda tidak menguasainya. 3. Pakaian seragam pasukan itu amat kemas. dapat. minta. kamilah yang menjaga budak itu. malahan. Ya. klausa @ frasa Mendukung sesuatu tugas sintaksis tertentu DEFINISI Hubung 2 binaan ayat AMC AMP Lahirkan perasaan Tanya / soal 1. betuk. permintaan 1. mengesahkan 2. sebermula Kata Bantu  Telah. sedang. nian. CONTOH 1. . Betul. betul Kata pangkal ayat Maka.. adapun. 2. 2. 1. cukup. pun. itulah orangnya. Kami juga ingin ke pekan. larangan. 2. jua. comelnya bayi itu ! Apakah yang ada dalam kotak itu ? Jangan buang sampah di sini. Masakan ibunya palingsedap Sungai itu agak dalam. sungguh. Aminah mengemas rumah dan ibunya membasuh kain. paling.

beberapa 1. ketigatiga 1. Kata bilangan Hala 1. -tah. semua. masa/waktu 3.. Beri penegasan Bukan KN jadi KN 1. berguni-guni. dua per tiga 1. Mereka menuju ke tengahpadang. himpunan beratus-ratus. Bukan (FN / FSN ) 1.Letaknya dihadapan FN Definisi Contoh tunjukkan tempat 1. Mereka akan ke Kuantan esok. Projek itu bukan usaha saya. Ali menunggu emaknya di perhentian . pecahan setengah. Kata nafi  Bukan   Tidak Bukan. Buku itu ada di atas meja. 2. tetapi pemurah orangnya. @ arah yang dituju 2. Makanan seimbangadalah baik untuk kesihatan badan Sumbangan besar beliauadalah dari segi peningkatan ekonomi rakyat luar bandar. Lapisan ozon sesungguhnya semakin menipis. Tentu (kardinal) dua. sisi. Makanan itu bukan untuk Ratna. KSN Di ke KATA SENDI NAMA . Setengah hartanya akan diserahkan kepada rumah anak yatim. tunjukkan tempat 1. saya akan berangkat ke Itali. lah -kah. tunjukkan selatan. tiaptiap 1. Dia bukan hendak belajar.. 1. 1. Setiap orang dikehendaki mengisi borang penyertaan. Kata arah tepi. selatan. timur dll. Dua hari lagi. Segala persiapan telah dibuat. tetapi hendak bermain sahaja Pak Ali bukan kaya sangat. Kata penekan nya Kata pembenda nya 1. 2. Bahasa Melayu ialahsalah satu bahasa yang tergolong dalam keluarga Austronesia. belakang atas. 1. Burung-burung itu terbang ke arah 2. Ibunya bekerja di sekolah itu. 2. Bapanya tidak turun ke sawah hari ini Kenyataan itu tidak benar. bawah. 2. Tak tentu segala. 2. seratus 1. Lajunya ialah 100 km sejam. 3. pisahan masing-masing. Ketiga-tiga orang pesalah itu akan dipenjara.tidak Tidak (FK / FA) Bukan (FK/FA) pertentangan maklumat Kata pemeri  Ialah  adalah Ialah + FN Adalah + FA Adalah + FSN 1.

dari

daripada

1.

bas dari pagi ke petang. tunjukkan arah, tempat @ 1. Angin kencang bertiup dari arah waktu/masa selatan. 2. Bola itu ditendang dari penjuru padang. 3. Temoh pembayaran bermula dari pukul sembilan pagi. menyatakan punca bagi 1. Pemain sarkas itu menerima bola manusia/haiwan/benda/unsur daripada beruangnya. mujarad. 2. Dia menjauhkan diri daripada bahaya dadah. 2. sumber / asal kejadian 1. Ukiran itu diperbuat daripada logam. 3. perbandingan / perbezaan 1. Edisi kedua buku itu lebih lengkap daripada edisi pertama. 1. menyatakan sasaran 1. Sila kembalikan borang itu kepada manusia/institusi, haiwan dan kerani pejabat ini. unsur mujarad 2. Sisa makanan itu diberikan kepada kucing. 3. Pastikanlah anak-anak anda tidak terdedah kepada bahaya dadah. 2. menyatakan pecahan 1. Peserta bengkel itu dibahagiakan kepada dua kumpulan. 3. menyatakan perubahan keadaan 1. Suhu badannya meningkat kepada 39ºC 1. Bas kami bertolah pada pukul tujuh pagi. 1. Wang itu ada pada ibu. 1. Layang-layang itu tersangkut pada tiang telefon. 1. Pada pandangan saya, kisah itu hanyalah khayalan. 1. Asrama untuk/bagi penuntutpenuntut Sabah sedang dibina. Hadiah itu untukmu. Tanah seluas dua ekar itu untuk kamu. Rakyat Malaysia mesti bersatu padu demi kestabilan negara. Demi Allah, aku tidak akan mengulangi perbuatan terkutuk itu.

kepada

pada

1. menunjukkan keterangan waktu/tempat 2. ada pada 3. menunjukkan tempat bagi perbuatan sesuatu kata kerja 4. digunakan pada ungkapan

untuk/bagi untuk

1. tunjukkan kegunaan sesuatu menyatakan bahagian yang 1. ditentukan 2. tujuan 1.

demi

unsur penegas

1.

tentang (mengenai)

membawa maksud rujukan1. sesuatu yang tidak tentu/umum @ mujarad 2.

terhadap

seperti/bagai/ umpama/ laksana dengan

sejak/semenjak akan

oleh

hingga/sampai

dalam/antara

Mereka berbincangtentang masalah negara. Kami berbual tentangkejadianrompakan itu. rujukan penyambut tentu 1. Seseorang ketua harus bersikap adil terhadapanak buahnya. (haiwan/manusia/benda) 2. Tawas akan bertindakbalas terhadapkotoran dalam air. perbandingan 1. Pemuda itu berlagak ...orang kaya. 2. Pasangan mempelai itu ...pinang dibelah dua. 1. maksud bersama2/beserta 1. Ayah pergi ke pekan dengan ibu. 2. cara sesuatu dilakukan 1. Dia menyambut tetamu itu dengan hati terbuka. 3. mamakai/menggunakan 1. Ani melukis potret itu dengan cat air. 4. perbandingan yang 1. Warna bajunya sama biru dengan serupa/sama warna bajuku. penanda waktu/masa 1. Hasnah sugul sejak kematian ibunya. merujuk manusia 1. Wanita itu amat rindu akan anaknya. (penggunaannya mesti 2. Anak raja itu berahi akan Tuan Puteri didahului KA emotif Bongsu. ayat pasif (di-.../ter-.../kena1. Kuih itu dibeli olehnya 2. Buku Pelita Bahasa terkarang oleh Za’ba. 3. Pencuri itu kena tangkap oleh polis. membawa maksud sebab 1. Ia mati oleh senjatanya sendiri. (asalnya oleh sebab) boleh guna ”lantaran” membawa maksud perihal 1. Pegawai itu berjaga sampai pagi. peringkat dan had masa, 2. Anak-anaknya belajar hingga waktu @ tempat peringkat universiti berfungsi sebagai kata arah 1. Dalam hal ini, kita semua setuju (tiada ruang/tiada jarak) 2. Tiada perbezaan yang besar antara pendapatnya dengan pendapat saya

Nota Ringkas Kata Kerja
Kata kerja sering menjadi soalan Calon dimestikan mahir tentang subtajuk ini. wajib BM 1 STPM.

Jenis Kata Kerja :

Jenis KK TT Tanpa Pelengkap

Definisi Boleh berdiri sendiri 1. tanpa objek 2.

Contoh Semua orang pulang pada waktu petang. Padi sedang menguning di sawah.

TT Berpelengkap

MESTI ada pelengkap 1. : 2. KN (ber-...3. kan/menjadi/ada FA 4. 5. (1) Objek (FN) (2) Bo pasif (3) KKT aktif : meN-…-kan

Pokok padi Wan Empukberbatangkan emas Ali menjadi guru sandaran. Pak Samad ada sawah di kampung Mereka menetap di Kampung Dusun Lukanya beransur baik

KKT

meN-…-i meN (4) KKT pasif :

1. Murid-murid sedang mendengarceramah. 2. Ceramah sedang didengaroleh murid-murid. 3. Saya telah menjawab surat itu. 4. Surat itu telah saya jawab.

Transformasi drp. Ayat aktif

Imbuhan Kata Kerja :

menuruni lurah. i (lokatif) Kata Kerja Transitif 1 Objek dan 2 Objek : I OBJEK ..kan dan akhiran . 2. .. .kan kausatif 1. 3.membesarkan rumah. kan (benefektif) 2. .. En. .membaiki motosikal.. Perbuatan pemuda itu memalukankeluarganya. Ayah membelikan adik buku. Dia meyakinkan saya tentang kebenaran cerita itu. . Aminah menjahitkan adiknya seluar pendek.. meN .. 2.. benefektif 1... PERBEZAAN Kedua-duanya mempunyai maksud yang berbeza..Jenis Makna Membuat sesuatu 1. 2.mendekati anak muridnya...i : PERSAMAAN Kedua-duanya membawa maksud kausatif. meN . .i lokatif 1. Perbandingan akhiran .. 2... Ali membesarkan rumahnya...menaiki bas. 1. Contoh Para peneroka mendirikan rumah secara bergotong-royong.. .

1. Saya menyampaikan salam kepada beliau. Kami mewarnakan mural itu. 2. 2 OBJEK 1. 3. Hasnah membelikan Asri (OT) sebuah buku (OS). 3. 2. Ibu sedang menidurkan adik. . Guru membacakan murid-muridnya (OT) karangan yang terbaik (OS). Kakak menjahitkan ibu (OT) sehelai baju (OS).

II. Calon hanya perlu menilai susunan kedua pilihan jawapan C ( I : pengekodan) dan D ( II : perancangan taraf). IV dan I C III. Tunjukkan catatan yang lebih lama KHAMIS. Oleh itu pilihan jawapan yang mungkin ialah C atau D. III. III dan IV B II. A I. II dan IV D III.. Pilihan jawapan IV mestilah merupakan susunan terakhir kerana penilaian merupakan peringka terakhir. Memandangkan terdapat perkataan perancangan dalam pilihan jawapan II : perancangan taraf yang merupakan proses yang lebih awal daripada I : pengekodan . I dan IV Kata kunci soalan di atas ialah perkataan susunan. STPM 2004 16 Susunan yang betul untuk perancangan bahasa Melayu ialah I pengekodan II perancangan taraf III perancangan dasar IV penilaian hasil dan pemantapan strategi. 30 JUN 2011 Kaedah Logik Menjawab BM 1 Tahukah anda bahawa terdapat sesetengah soalan BM 1 STPM yang hanya memerlukan pemikiran logik akal untuk menjawabnya ? Saya tunjukkan beberapa soalan sebagai contoh.Menunjukkan catatan terbaru dengan label BM 1 : Teknik Menjawab Soalan. II. . maka pilihan yang betul ialah pilihan jawapan D. I.

IV Melaksanakan kajian semula terhadap kedudukan bahasa kebangsaan A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV Kata kunci soalan di atas ialah perkataan perancangan. pilihan jawapan I dan IV semestinya salah kerana mengandungi pekataan "melaksanakan". yang manakah pernyataan yang menunjukkanperancangan bahasa Melayu pada peringkat pertama? I Melaksanakan rancangan yang disusun II Mempertimbangkan kedudukan bahasa-bahasa lain III Memilih bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Perkataan "mempertimbangkan" dalam pilihan II dan perkataan "memilih"dalam pilihan jawapan III menepati makna perancangan iaitu tindakan yang belum dilaksanakan. Soalan STPM di atas hanyalah contoh untuk menunjukkan terdapat beberapa soalan yang kelihatan sukar sebenarnya mudah untuk dijawab. Yang penting jangan gelabah dan jangan mengalah. Fikiran mesti tenang ketika menjawab soalan. Cuba teliti soalan-soalan STPM yang lain untuk melihat soalan-soalan sebegini. Oleh itu. Perancangan mestilah perkara yang belum dilaksanakan. Oleh itu jawapan yang betul ialah C.STPM 2002 14 Antara yang berikut. .

A Sejarah dan Perkembangan Bahasa Melayu • latar belakang/asal usul/tahap perkembangan B Dinamika Bahasa Melayu.5 .C. 23 MAC 2011 SMK.B. BANDAR MAS TEKNIK MENJAWAB BAHASA MELAYU KERTAS 1 (910/1) (A) PENDAHULUAN. iaitu : Kertas 1 (910/1) dan Kertas 2 (910/2). [1] Kertas Bahasa Melayu di peringkat Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) terdiri daripada dua kertas. [6] Setiap soalan diikuti oleh 4 pilihan jawapan A.Markah tidak ditolak sekiranya jawapan calon salah. [3] Kertas 1 mengandungi 60 soalan objektif aneka pilihan. [2] Sukatan pelajaran Bahasa Melayu yang diperkenalkan pada tahun 2000 dan peperiksaannya pada tahun 2001 ialah sukatan pelajaran baru yang menggantikan sukatan pelajaran Bahasa Melayu yang digunakan sejak STPM 1992. STPM 2002 12 Bahasa Melayu mengalami perkembangan awal pada zaman kerajaan . [4] Soalan-soalan dalam kertas ini merangkumi soalan : BAHAGIAN Pemahaman • laras akademik/karya sastera/carta dan bentuk-bentuk lain.(fonologi/morfologi/sintaksis) • makna kata/peribahasa (Semantik) [4] Calon dikehendaki menjawab kesemua soalan tersebut (60 soalan) dalam masa 2 jam.D.0 TIADA STIMULUS. • ciri-ciri kesantunan bahasa Melayu C Sistem Bahasa Melayu • pelbagai peraturan bahasa. • kepelbagaian dan kesegaran bahasa Melayu sebagai alat perhubungan.RABU.Calon dikehendaki memilih jawapan yang betul. Markah calon dikira berdasarkan jumlah jawapan yang betul. D) BENTUK SOALAN D1. 2 atau 3 gabungan jawapan. [5] Jumlah markah penuh bagi kertas ini ialah 60 markah dengan pemberatan 37. kemudian menandakan jawapan tersebut pada kertas jawapan objektif yang berasingan yang disediakan semasa peperiksaan.

Austronesia Tibet-China 11 Padanan yang betul bagi bahasa dalam petak P dan Q ialah A Austroasia Polinesia B Austris Melanesia C Austris Austroasia D Austroasia Mikronesia D2.2 JADUAL DIIKUTI OLEH SOALAN.1 Carta STPM 2004 Soalan 11 berdasarkan carta di bawah ini. STPM 2004 Bahasa Contoh I Arab I Wajah II Cina II Gincu . 2.A Sailendra B Sriwijaya C Majapahit D Bangkahulu STPM 2003 37 Pilih ayat yang menggunakan kata pemeri dengan betul? A Kereta api yang baru tiba itu adalah dari Johor Bahru.gambar rajah.jadual.petikan.0 MEMPUNYAI STIMULUS Stimulus soalan : Carta. B Encik Hashim adalah ketua kumpulan kami yang baru. STPM 2004 13 Pernyataan yang berikut adalah benar tentang bahasa Melayu klasik kecuali A menyerap unsur bahasa Jawa kuno B meminjam beberapa unsur bahasa Arab C mengekalkan pengaruh bahasa Sanskrit D menjadi media penghasilan karya sastera dan penyebaran ilmu D2.ayat. C Adalah dimaklumkan bahawa tugasan ini perlu disiapkan dengan segera. D Latihan merumus karangan itu adalah bukan untuk semua pelajar dalam kelas ini.pernyataan.rumus.pola dan stimulus-stimulus lain.

0 SOALAN YANG JAWAPANNYA DALAM BENTUK JADUAL/KENYATAAN STPM 2001 20 Daripada jadual di bawah.III Jawa III Bahaya IV Sanskrit IV Tulen 15 Berdasarkan jadual di atas. Seterusnya C Dengan itu. pilih padanan yang betul antara laras rencana dengan laras akademik A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV D3. yang manakah terdiri daripada kata kerja pasif? . Tujuan paparan idea Melanjutkan gagasan Menyatakan pertentangan maklumat A Oleh itu. Namun D Walau bagaimanapun Meskipun demikian STPM 2003 35 Antara perkataan yang berhuruf condong berikut. pilih padanan penanda wacana yang sesuai dengan tujuan paparan idea.pilih padanan yang betul antara perkataan pinjaman dengan bahasa sumbernya. I II III IV APQSR BPSQR CPSRQ DRQSP STPM 2002 19 Laras rencana Laras akademik I Fakta bersifat khusus Fakta bersifat ilmiah II Bahasanya bersahaja Bahasanya ringkas III Kurang penggunaan istilah Penggunaan istilah teknikal IV Terdapat kepelbagaian idea Idea yang terbatas Berdasarkan jadual di atas. Justeru B Di samping itu.

0 PETIKAN DIIKUTI OLEH SOALAN Wanita yang ditemui itu berseluar biru. bahunya terlanggar (B) oleh pemuda menyebabkan dia terjatuh (C). STPM 2003 23 Daripada jadual yang berikut.Ramlah terpesona (A) melihat pertunjukan silap mata itu. pilih padanan gelaran yang betul Gelaran Warisan Gelaran Kurniaan Gelaran Ikhtisas A Ungku Datuk Tuan Doktor B Tok Imam Profesor Tan Sri C Megat Puan Sri Tunku D Pangeran Syed Cikgu STPM 2004 12 Pilih padanan yang betul antara batu bersurat dengan tempat dan tulisan. Ramlah cepat-cepat bangun dan dia tersenyum (D) memandang pemuda itu.memakai kemeja berlengan panjang.bertahi lalat di bawah bibir. Bahagian yang bertanda X dalam gambar rajah di atas ialah A vokal depan luas B vokal belakang luas C vokal belakang sempit D vokal depan separuh sempit D5.dan beg tangan berjenama Christine de Or. Batu Bersurat Tempat Tulisan A Kedukan Bukit Palembang Palava B Talang Tuwo Palembang Nagiri C Gandasuli Jawa Palava D Pagar Ruyong Acheh Nagiri D4. STPM 2002 21 Petikan di atas menepati retorik A laporan B pemerian C penceritaan D penghujahan . Ketika keluar dari tempat itu.0 GAMBAR RAJAH/CARTA DIIKUTI OLEH SOALAN STPM 2003 24.memakai kasut hitam bertumit tinggi.berkulit cerah.memakai kaca mata hitam.berambut pendek.

masih B mahu.STPM 2003 Walaupun hari beransur senja.0. Pak Dollah dan isterinya masih di ladang. Kata bantu ragam yang terdapat dalam petikan di atas ialah A telah. Mereka mahu menjual buah-buahan yang dipetik itu di pasar malam. Bagi pasangan itu. sedang STPM 2004 39 Belum pun ada apa-apa keputusan dibuat. sebahagian daripada buah-buahan itu boleh disedekahkan kepada jiran mereka. mahu D masih.Pak Mail telah bertindak dengan sendiri Berdasarkan petikan di atas. boleh C sedang. kata ganda yang berhuruf condong membawa maksud A jamak B himpunan C tidak tentu D kepelbagaian D6. iaitu pasangan antara huruf vokal pada suku kata praakhir dengan suku kata akhir tertutup” STPM 2002 Pernyataan di atas merujuk kepada A susunan vokal B keselarasan vokal C penyesuaian dua huruf vokal D penggabungan dua huruf vokal STPM 2003 • Belakang lidah diangkat setinggi mungkin ke arah lelangit lembut tanpa menyentuhnya • Lelangit lembut diangkat • Bibir dibundarkan 27 Pernyataan di atas adalah tentang cara penghasilan bunyi . PERNYATAAN/HURAIAN DIIKUTI OLEH SOALAN 31 “Kesesuaian dua huruf vokal membentuk dua suku kata pada kata dasar. Pasangan itu sedang rancak memetik hasil tanamannya.

bahagian yang berhuruf condong dikenali sebagai A frasa keterangan B klausa tak bebas C klausa utama D klausa bebas STPM 2004 Motosikal Jaguh kepunyaan anak Tuan Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Dato‟ Sriwijaya telah melanggar seekor anak kambing jantan di hadapan Masjid al-Rahman pada hari Ahad yang lalu. Hormatilah Rukunegara kita kalau mahu menjadi rakyat yang setia Dalam ayat di atas.A vokal tengah B vokal depan luas C vokal depan sempit D vokal belakang sempit STPM 2004 • Depan lidah dirapatkan ke lelangit keras. • Lelangit lembut dalam keadaan biasa.0 AYAT DIIKUTI OLEH SOALAN STPM 2002 Berjaya juga akhirnya pendaki gunung Everest itu 43 Ayat di atas A tidak boleh dipasifkan B mengalami proses pengguguran C mengalami proses penyongsangan D boleh menggugurkan unsur keterangan STPM 2003 49. . • Udara dikeluarkan dari paru-paru terus melalui rongga hidung • Pita suara digetarkan 25 Pernyataan di atas menunjukkan cara-cara mengeluarkan bunyi konsonan A sengauan gusi bersuara B sengauan dua bibir bersuara C sengauan lelangit keras bersuara D sengauan lelangit lembut bersuara D7.

STPM 2003 Objek + kata ganti nama tunjuk + X + kata kerja pasif 42 X dalam rumus di atas boleh diisi dengan kata ganti diri A orang ketiga sahaja B orang kedua sahaja C orang pertama sahaja D orang pertama dan kedua STPM 2003 Kata Bantu aspek + kata penguat + kata adjektif 5 Antara yang berikut. D Budak itu bangun lalu meninggalkan adiknya yang sedang menangis.49 Predikat bagi ayat di atas ialah A melanggar seekor anak kambing jantan B telah melanggar seekor anak kambing jantan C melanggar seekor anak kambing jantan di hadapan Masjid al-Rahman D melanggar seekor anak kambing jantan di hadapan Masjid al-Rahman pada hari Ahad yang lalu D8. B Kain yang dipakainya halus bagai sutera. B Budak kecil itu menjerit-jerit ketika saya tiba di rumahnya.0 RUMUS DIIKUTI OLEH SOALAN Ayat 1 Subjek Predikat Kata kerja kata komplemen subjek predikat STPM 2002 42 Antara ayat yang berikut. yang manakah ayat yang mengandungi binaan frasa seperti di atas? A Kesihatan Puan Tan sudah baik sungguh. C Peluang kenaikan pangkat Encik Haris sudah amat cerah D Bilangan penonton yang menyaksikan perlawanan itu agak kecil sekali . C Pengetua menjelaskan bahawa murid itu sakit tenat di rumahnya.yang manakah yang menepati rumus di atas? A Dia mengendalikan program itu untuk ketua jabatannya.

3. B Semasa bunyi vokal dihasilkan. C Semasa bunyi dihasilkan. Bahagikan masa untuk menjawabnya dan jangan berlengah-lengah apabila menjawab mana-mana bahagian yang tertentu yang dianggap sukar. Baca setiap petikan dengan teliti. Baca dan fahami dengan teliti carta/kenyataan/petikan atau stimulusstimulus lain dan soalan. Jangan tinggalkan mana-mana soalan tanpa dijawab kerana tindakan ini amat merugikan calon. 5. udara yang keluar dari paru-paru keluar berterusan melalui rongga tekak dan rongga mulut.(E) STRATEGI MENJAWAB 1. Pastikan kertas soalan tersebut lengkap dan mengandungi 60 soalan. 8. 9. 4. yang manakah benar tentang bunyi vokal? Skop/pengetahuan : Definisi/ciri-ciri bunyi vokal. 2. 7. gariskan kunci soalan (kata/frasa/klausa) dan tentukan skopnya. (F) CARA MENJAWAB (LANGKAH DEMI LANGKAH) 1. Calon juga seharusnya dapat memahami petikan/karya sastera/carta dengan baik. Pilih jawapan yang paling tepat dan tandakan jawapan itu dengan betul pada kertas jawapan objektif yang berasingan. udara yang keluar dari paru-paru mengalami sekatan di rongga mulut. Gariskan kata kunci atau isi-isi penting semasa membaca petikan agar dapat memudahkan proses menjawab soalan-soalan susulan yang dikemukakan. kemudian baca 4 pilihan jawapan yang diberikan. Kepantasan membaca serta kemahiran membahagikan masa sangat penting SEMASA menjawab soalan-soalan yang dikemukakan. D Semasa bunyi dihasilkan. tiada pemotongan markah bagi soalan yang salah. 10. 3. Baca dan fahami semua pilihan jawapan dan lakukan perkara yang sama seperti no. Calon hendaklah menjawab kesemua 60 soalan mengikut had masa yang ditetapkan iaitu 2 jam.tiada getaran pada pita suara. Jumlah markah calon secara keseluruhannya dikira berdasarkan jumlah jawapan yang telah ditandakan/dijawab dengan betul pada kertas jawapan objektif. Baca arahan soalan dengan teliti sebelum mula menjawab. Ingat. . Untuk memahami kehendak soalan. 6. 2 (gariskan kunci jawapan (kata/frasa/klausa) Contoh : A Semasa bunyi dihasilkan.udara yang keluar dari paru-paru mengalami sempitan di rongga mulut. Calon dinasihatkan agar berhati-hati semasa memilih jawapan aneka pilihan atau pilihan pecahan yang diberikan. Pastikan ruangan yang ditandakan itu betul. Contoh : Antara yang berikut. (fahami setiap patah kata) 2.

pindah kepada soalan yang lain 6. STPM 2004 16 Susunan yang betul untuk perancangan bahasa Melayu ialah I pengekodan II perancangan taraf III perancangan dasar IV penilaian hasil dan pemantapan strategi A I.0 : Kaedah penyingkiran. IV dan I C III.0 : Kaedah Logik. sekiranya masih keliru. III dan IV B II. III. Peruntukkan masa lebih kurang 5 minit untuk menyemak semula pilihan jawapan yang ditanda pada kertas jawapan objektif untuk memastikan bahawa semua 60 soalan telah calon jawab. II dan IV . Untuk tidak membuang masa. 5. ayat manakah yang mengandungi subjek kata kerja yang berfungsi sebagai kata nama? I Masakan ibu enak sekali II Bederma satu amalan mulia III Membuang masa adalah tabiat buruk IV Penggunaan dadah mengancam keselamatan negara A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV G2. G1. 7. contohnya. Ulang langkah 1 hingga 4 untuk soalan-soalan yang ditinggalkan. II. STPM 2004 32 Antara yang berikut.4. I. [G] KAEDAH MENJAWAB SOALAN 2 ATAU TIGA GABUNGAN JAWAPAN. yang manakah kata tunggal? I Jejari II Rujukan III Kelmarin IV Kosmopolitan A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV STPM 2002 50 Antara yang berikut. contohnya. tetapkan pilihan jawapan. Setelah melalui semua proses di atas.

7. Calon cuai ketika menandakan jawapan terutamanya jika jawapan ditandakan dahulu pada kertas soalan sebelum menandakan pada kertas jawapan objektif. Calon gagal untuk menjawab semua soalan. Calon mungkin agak lemah dalam penguasaan bahasa sehingga tidak boleh memahami isi-isi tersirat dalam petikan yang diberikan. 4. Bersedia lebih awal dengan latih tubi dari semasa ke semasa. Alasan yang biasa dikemukakan oleh calon ialah tidak mempunyai masa yang mencukupi. 3. (I) LANGKAH –LANGKAH MENGATASI KELEMAHAN. 6. Baca arahan soalan dengan teliti sebelum menandakannya pada kertas jawapan objektif supaya tiada sebarang kesilapan dilakukan. 5. Tindakan ini amat merugikan kerana walaupun markah tidak dipotong bagi jawapan yang salah.D III. Baca soalan dengan cermat/teliti dan cuba fahamkan kehendak soalan. 2. II. calon dinasihatkan agar dapat mengagihkan masa dengan bijak agar semua soalan dapat dijawab mengikut masa yang ditetapkan. Calon yang kurang cekap membaca mungkin mengambil masa yang agak lama untuk memahami maklumat yang terkandung dalam ketiga-tiga petikan/karya sastera/carta bagi soalan pemahaman. Tindakan ini menyebabkan calon memilih jawapan yang salah. I dan IV STPM 2002 14 Antara yang berikut. Calon terlalu gopoh apabila menjawab soalan sehingga tidak peka terhadap kehendak soalan sama ada yang positif atau negatif. Buat catatan atau nota kecil yang mudah dibawa ke mana-mana untuk dihafal. 3. Calon kurang cekap menginterpretasi rangsangan daripada pelbagai bahan yang dikemukakan. Calon mungkin lemah dalam bahagian tatabahasa atau fonologi bahasa Melayu. 4. Lazimnya calon kurang yakin atau terkeliru apabila memilih jawapan aneka pilihan yang berbentuk pilihan pecahan mungkin kerana kurang pengetahuan tentang tajuk yang disoal. Sesetengah calon mungkin meneka jawapan. 8. 2. 1. 9. . yang manakah pernyataan yang menunjukkan perancangan bahasa Melayu pada peringkat pertama? I Melaksanakan rancangan yang disusun II Mempertimbangkan kedudukan bahasa-bahasa lain III Memilih bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan IV Melaksanakan kajian semula terhadap kedudukan bahasa kebangsaan A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV (H) KELEMAHAN CALON 1. Jadi. calon sepatutnya cuba untuk menjawab.

. kemudian menandakannya semula pada kertas jawapan objektif kerana tindakan ini bukan sahaja membuang masa bahkan boleh mengelirukan calon. Frasa :jenis/binaan 13. fonem.. Digunakan dalam soalan [stimulus/stem/jawapan/distraktor] . Vokal : Konsep vokal depan/tengah/belakang/sempit/separuh sempit/ luas/separuh luas 03. Morfem : bebas/terikat [imbuhan] 09.dengan syarat.. BERUSAHALAH SECARA LUAR BIASA BIASAKAN YANG BETUL… BETULKAN YANG BIASA. Tandakan dengan pensel atau hitamkan dengan jelas pada ruangan jawapan di kertas jawapan objektif seperti yang diarahkan. 6.5. Ragam ayat : Aktif/pasif [penanda pasif ] 16.. Jenis ayat : penyata/perintah/seru/Tanya 17. Pengejaan : kata pinjaman/imbuhan pinjaman/kata majmuk [mantap/belum mantap] 07. Pola Keselarasan Vokal 06. [K] PEMAHAMAN 01. Penerbitan ayat : pengguguran/penyusunan semula/perluasan 19.terbitan/ majmuk/ganda 10. huruf dan suku kata [terbuka/tertutup] 02. Konsonan : Konsonan asli/pinjaman/bersuara/tak bersuara 04. Calon dinasihatkan agar tidak menandakan jawapan di kertas soalan. pembentukan akronim]. Diftong : Rentetan vokal 05. Klausa : bebas/tak bebas 14. Golongan kata : KN/KK/9KA/16KT 11. Bentuk kata : tunggal [termasuk akronim. BESARKAN PELUANG” “MANUSIA YANG BERJAYA IALAH MANUSIA YANG LUAR BIASA…" MANUSIA BIASA BOLEH MENCAPAI KEJAYAAN SEPERTI YANG DICAPAI OLEH MANUSIA YANG LUAR BIASA . Ayat : subjek/predikat/Pola Ayat Dasar 12. Susunan ayat : biasa/songsang [seluruh/sebahagian predikat] hati-hati ayat pasif 15. Cuba fahami perbezaaan maksud bagi setiap pernyataan yang dikemukakan dalam pilihan jawapan yang diberikan. Tanda baca : sempang [-] 08. (J) PENUTUP “KECILKAN MASALAH. Fonologi. fon. 8. Agihkan masa dengan baik agar semua soalan dapat dijawab dalam tempoh 2 jam. 7. Bentuk ayat : tunggal/majmuk [gabungan/pancangan/keterangan]/campuran 18.

unsur/konstituen/pengaruh/pengekodan/taraf/dasar/variasi/personafikasi/ diksi/laras/wacana/retorik/glottis/vokal/konsonan/diftong/fonologi/ morfologi/sintaksis/semantik/jamak/hukumD-M/tatabahasa/morfem/morfem/ penerang/pelengkap/keterangan/subjek/predikat/relatif/komplemen/frasa /klausa aktif/pasif/songsang/tunggal/dasar/terbitan/artikulasi/ artikulator/objek/inti/ … [L] UJIAN 11/2003 Perkataan yang ada kaitan dengan konsep “Melayu” ditemui pada catatan yang terdapat pada I Batu Bersurat Talang Tuwo II Batu Bersurat Kedukan Bukit III patung di Padang Rocore. dan sebagainya Pernyataan di atas merujuk kepada konsep A penilaian B pemupukan C pengekodan D pemasyarakatan bahasa 15/2002 Antara yang berikut. yang manakah tidak benar tentang bahasa Melayu klasik? A Tidak wujud pendepanan predikat dalam binaan ayat. yang manakah pernyataan yang menunjukkan perancangaan bahasa Melayu pada peringkat pertama? I Melaksanakan rancangan yang disusun II Mempertimbangkan kedudukan bahasa-bahasa lain III Memilih bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan IV Melaksanakan kajian semula terhadap kedudukan bahasa kebangsaan . panduan ejaan. kamus. 07/2003 “Penyerapan variasi bahasa dari segi daerah dan sosial melalui penyediaan tatabahasa. B Banyak menggunakan partikel dalam ayat C Bentuk ayat pasif lebih banyak digunakan D Penggunaan kata pangkal ayat meluas. Batanghari IV rekod ahli pelayaran China bertarikh 644-645 Masihi A I dan II B I dan III C II dan IV D III dan IV 13/2003 Antara yang berikut.

II dan IV C I. III Ana akan menghadiri seminar itu bersama-sama dengan abang anta.A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV 24/2001 Dalam pengeluaran bunyi vokal bahasa Melayu. yang manakah perkataan yang mengandungi bunyi yang . III dan IV D II. 37/2001 Pilih keterangan yang benar tentang morfem bebas? I Kata tunggal II Kata berimbuhan III Kata yang dapat berdiri sendiri IV Dapat berfungsi sebagai ayat minimal A I. III dan IV 37/2002 Perkataan yang tergolong dalam kata terbitan ialah I seteru II ekawarna III setinggan IV sasterawan A I dan III B I dan IV C II dan III D II dan IV 26/2002 Antara yang berikut. konsep sempit. separuh sempit. ini barang berapa harga? II I doakan you lulus dengan cemerlang dalam peperiksaan itu. II dan III B I. separuh luas dan luas dikaitkan dengan A kedudukan lidah B pergerakan lidah C turun naik rahang D bukaan rongga mulut 17/2001 Antara berikut yang manakah yang mengandungi unsur-unsur percampuran kod ? I Ah Kau. IV Beta berasa amat sedih dengan penderitaan yang menimpa rakyat beta.

yang manakah ayat pasif yang betul binaannya? I Pakaian ini belum kupakai. B Boleh mengikuti kata penguat. C Malaysia akan menjadi negara pengeksport kenderaan yang terkenal. . B Bendera negara-negara peserta berkibaran di sekeliling stadium. D Boleh hadir di hadapan kata kerja 39/2002 Rakyat negara itu telah memberontak demi menuntut hak pemerintahan sendiri Kata kerja yang berhuruf condong dalam ayat di atas ialah A transitif B transitif aktif C tak transitif berpelengkap D tak transitif tanpa pelengkap 48/2003 Antara yang berikut.dihasilkan dengan menyebut vokal depan luas dahulu. yang manakah bukan ciri kata adjektif? A Boleh menjadi predikat ayat. 33/2003 Antara yang berikut. kemudian digeluncurkan ke arah vokal belakang sempit ? A Taut B Kain C Halau D Hairan 26/2001 Pilih pernyataan yang benar tentang bunyi diftong. D Dia tercengang apabila namanya diumumkan sebagai pemenang peraduan itu. C Boleh diikuti unsur keterangan. I Terdapat unsur geluncuran II Kombinasi dua bunyi vokal III Membentuk lebih daripada satu suku kata IV Mempunyai dua puncak kelantangan A I dan II B I dan III C II dan IV D III dan IV 35/2001 Ayat yang manakah menggunakan kata adjektif sebagai pelengkap? A Keadaan politik di negara jiran semakin genting.

D Bilangan penonton yang menyaksikan perlawanan itu agak kecil sekali. Jenis kiasan yang berhuruf condong dalam ayat I dan II ialah I II A Kiasan melarat Kiasan asal B Kiasan berpindah Kiasan terus C Kiasan sandar Kiasan pemanis D Kiasan terus Kiasan berpindah 22/2004 • Penulis mengemukakan bukti yang kukuh dan logik. II : Orang rumah saya sedang berbual-bual dengan Encik Kamarul. A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV 54/2003 Kata Bantu aspek + kata penguat + kata adjektif Antara yang berikut. Kalau mandi pagi pun mandi kerbau. B Kain yang dipakainya haalus bagai sutera. • Penulis perlu meyakinkan pembaca tentang pendapatnya. yang manakah yang mempunyai makna konotatif dan makna denotatif? A Ibu kota B Ibu ayam C Ibu pejabat D Ibu pertiwi 58/2003 I : Dahlah kau ni jarang mandi pagi. • Penulis mempengaruhi pembaca supaya mengubah pendirian Pernyataan di atas menepati ciri retorik A pemerian . IV Kenderaan yang mereka tumpangi baru sahaja berlepas. 59/2002 Antara ungkapan yang berikut. yang manakah ayat yang mengandungi binaan frasa seperti di atas? A Kesihatan Puan Tan sudah baik sungguh. III Maklumat yang disampaikan oleh kami adalah benar. C Peluang kenaikan pangkat Encik Haris sudah amat cerah.II Keputusaan ini harus anda umumkan dengan segera.

di 10:24 AM Pautan pada catatan ini 0 ulasan Dicatat oleh mohd fadil talib E-melkan IniBlogThis!Kongsi ke TwitterKongsi ke FacebookKongsi ke Google Buzz Label: BM 1 : Teknik Menjawab Soalan. Baca arahan soalan dengan teliti sebelum mula menjawab. SEKIAN. 4 FEBRUARI 2011 Strategi dan Cara Menjawab BM Kertas 1 STRATEGI MENJAWAB 1.. kemudian baca 4 pilihan jawapan yang diberikan. JUMAAT.B pemujukan C penceritaan D penghujahan 29/2004 Pilih pernyataan yang benar tentang bunyi vokal. A Udara mengalami sekatan B Bentuk bibir boleh bundar atau terhampar C Pita suara bergetar ataupun tidak bergetar D Semasa menghasilkannya. 2.. . lelangit lembut dalam keadaan neutral 37/2004 Ayat yang manakah mengandungi kata kerja aktif transitif? I Kanak-kanak itu tertelan biji durian. D rangkaian perkataan yang mengandungi satu subjek dan satu predikat dan mempunyai potensi untuk menjadi ayat. Pastikan kertas soalan tersebut lengkap dan mengandungi 60 soalan. II Mereka terperangkap dalam kesesakan lalu lintas III Nelayan di Pantai Remis tertangkap anak dugong IV Pendatang asing yang lemas kebanyakannya terjerlus ke dalam Lumpur A I dan III B I dan IV C II dan III D II dan IV 44/2004 Klausa ialah A unit tatabahasa yang terkecil yang boleh berdiri sendiri B unit pengucapan yang paling tinggi letaknya dalam susunan tatabahasa C binaan yang terdiri daripada sekurang-kurangnya satu perkataan yang berpotensi untuk diperluas. Baca setiap petikan dengan teliti.

Peruntukkan masa lebih kurang 5 minit untuk menyemak semula pilihan jawapan yang ditanda pada kertas jawapan objektif untuk memastikan bahawa semua 60 soalan telah dijawab. Contoh : Antara yang berikut. 4. 7. tiada pemotongan markah bagi soalan yang salah. udara yang keluar dari paru-paru mengalami sekatan di rongga mulut. tetapkan pilihan jawapan. B Semasa bunyi vokal dihasilkan. Untuk memahami kehendak soalan. CARA MENJAWAB 1. Ingat. 3. Pilih jawapan yang paling tepat dan tandakan jawapan itu dengan betul pada kertas jawapan objektif yang berasingan.Calon dinasihatkan agar berhati-hati semasa memilih jawapan aneka pilihan atau pilihan pecahan yang diberikan. C Semasa bunyi dihasilkan. Baca dan fahami semua pilihan jawapan dan lakukan perkara yang sama seperti no. Ulang langkah 1 hingga 4 untuk soalan-soalan yang ditinggalkan. 9.udara yang keluar dari paru-paru mengalami sempitan di rongga mulut. Bahagikan masa untuk menjawabnya dan jangan berlengah-lengah apabila menjawab mana-mana bahagian yang tertentu yang dianggap sukar. 8. Calon hendaklah menjawab kesemua 60 soalan mengikut had masa yang ditetapkan iaitu 2 jam. . Baca dan fahami dengan teliti carta/kenyataan/petikan atau stimulus-stimulus lain dan soalan. Untuk tidak membuang masa. 5. Setelah melalui semua proses di atas. Gariskan kata kunci atau isi-isi penting semasa membaca petikan agar dapat memudahkan proses menjawab soalan-soalan susulan yang dikemukakan. 10. Calon juga seharusnya dapat memahami petikan/karya sastera/carta dengan baik. (fahami setiap patah kata) 2. pindah kepada soalan yang lain 6. yang manakah benar tentang bunyi vokal? Skop/pengetahuan : Definisi/ciri-ciri bunyi vokal. 4. 6. Jangan tinggalkan mana-mana soalan tanpa dijawab kerana tindakan ini amat merugikan calon. 5. 7. udara yang keluar dari paru-paru keluar berterusan melalui rongga tekak dan rongga mulut. Jumlah markah calon secara keseluruhannya dikira berdasarkan jumlah jawapan yang telah ditandakan/dijawab dengan betul pada kertas jawapan objektif. 3. 2 (gariskan kunci jawapan (kata/frasa/klausa) Contoh : A Semasa bunyi dihasilkan. gariskan kunci soalan(kata/frasa/klausa) dan tentukan skopnya. D Semasa bunyi dihasilkan. sekiranya masih keliru. Pastikan ruangan yang ditandakan itu betul.tiada getaran pada pita suara. Kepantasan membaca serta kemahiran membahagikan masa sangat penting dalam menjawab soalan-soalan yang dikemukakan.

D Mereka berkebun sayur di belakang rumah masing-masing. maka calon perlu mencari/menggariskan kata kerja untuk setiap pilihan jawapan. Proses untuk menjawab soalan di atas adalah seperti berikut : PROSES 1. contoh : A Beberapa orang pengembara berada di pulau itu. KK pilihan jawapan A = berada . PROSES 2. D Mereka berkebun sayur di belakang rumah masing-masing. ULASAN : Memandangkan kehendak soalannya ialah kata kerja (KK).dengan izinNya. kalau mahu seribu cara. 22 APRIL 2010 Menjawab item/soalan BM 1 menggunakan "Pendekatan Proses" Contoh : Soalan STPM 2008 : nombor 46 46 Ayat yang manakah yang mengandungi kata kerja tak transitif yang memerlukan pelengkap? A Beberapa orang pengembara berada di pulau itu. contoh : 46 Ayat yang manakah yang mengandungi kata kerja tak transitif yang memerlukan pelengkap? Kehendak soalan = kata kerja tak transitif yang memerlukan pelengkap atau dikenali juga sebagai kata kerja tak transitif berpelengkap." di 9:45 AM Pautan pada catatan ini 0 ulasan Dicatat oleh mohd fadil talib E-melkan IniBlogThis!Kongsi ke TwitterKongsi ke FacebookKongsi ke Google Buzz Label: BM 1 : Teknik Menjawab Soalan. B Sekumplan haiwan berkeliaran di tepi padang ragut."kalau hendak seribu daya. B Sekumpulan haiwan berkeliaran di tepi padang ragut. KHAMIS. C Tiga orang warga asing sedang berehat di kediaman itu. Kesan kehendak soalan (KS). Gariskan atau buat tanda-tanda lain pada setiap pilihan jawapan yang berkaitan dengan kehendak soalan yang telah anda kenal pasti dalam proses 1. C Tiga orang warga asing sedang berehat di kediaman itu.

Pilih pilihan jawapan yang sekiranya anda baca setakat kata kerja yang digariskan.KK pilihan jawapan B = berkeliaran KK pilihan jawapan C = berehat KK pilihan jawapan D = berkebun PROSES 3.. maka calon perlu membaca setiap ayat pilihan jawapan A. Jawapan A kerana ayat A (Beberapa orang pengembara berada . . dan memerlukan pelengkap untuk melengkapkan makna keseluruhan ayat tersebut. ada banyak cara. Pada pandangan saya.C. pendekatan-pendekatan ini hanya akan berkesan sekiranya calon telah menguasai tajuk/subtajuk yang telah diajar oleh guru-guru. Namun begitu..sila fahamkan dan cuba untuk soalan-soalan lain RENUNGAN. penekatan proses ini amat penting untuk membantu calon memberi tumpuan kepada kehendak soalan dan membolehlah calon mengetahui tindakan yang perlu dilakukan pada setiap pilihan jawapan untuk memilih jawapan yang paling tepat. Kesimpulannya. Selain "pendekatan proses". dia mungkin masuk menerusi bumbung rumah atau "lubang angin". Cuba fikirkan maksud yang tersurat disebalik maksud tersurat catatan di bawah ini : Seorang pencuri akan berusaha sedaya upaya untuk masuk ke sesebuah rumah yang disasarkannya. dan D sehingga setakat kata kerja yang telah digariskan itu sahaja. D Mereka berkebun.... ayat tersebut tidak lengkap maksudnya.. contoh : A Beberapa orang pengembara berada . dia akan "berusaha" masuk ke dalam rumah tersebut menerusi tingkap. calon juga boleh menggunakan "pendekatan penyingkiran" pilihan jawapan yang boleh memandu calon memilih jawapan yang betul. PROSES 4. untuk menjawab soalan Bahasa Melayu Kertas 1 ini.B.... Sekiranya masih gagal juga.. B Sekumplan haiwan berkeliaran . SEKIAN. Sekiranya dia gagal masuk menerusi pintu belakang atau pintu hadapan.. Memandangkan KK tak transitif berpelengkap memerlukan pelengkap untuk melengkap maksud ayat.... C Tiga orang warga asing sedang berehat .) tidak lengkap maksudnya..

tetapi masih boleh menjawab dengan betul.Begitulah juga dengan calon peperiksaan. Sekiranya ada kemahuan. . peluang anda untuk menjawab dengan betul amat besar kerana ada sesetengah item/soalan yang tidak memerlukan calon tahu kesemuannya...

Untuk lebih jelas. untuk memahami isu dengan lebih jelas. Perkataan/rangkaikata yang anda perlu beri tumpuan ialah : (1) Penularan (2) penyakit berjangkit telah (3) mengancam kehidupan masyarakat (4)di negara ini dan (5) menimbulkan kebimbangan kepada semua pihak. Sila rujuk ISU di atas. Jelaskan punca berlakunya penularan wabak ini dan kesannya kepada masyarakat. . Saya akan cuba membantu anda membina perenggan pendahuluan dengan berpandukan kepada beberapa proses dan kriteria tertentu. anda perlu memberi tumpuan dan mengetahui makna/konsep perkataan/rangkaikata (frasa) tertentu yang terdapat pada bahagian isu. (bahagian kedua item/soalan) Proses 2 : Memahami perkataan / rangkaikata dalam isu dan mengeluarkan KS. Penularan penyakit berjangkit telah mengancam kehidupan masyarakat di negara ini dan menimbulkan kebimbangan kepada semua pihak. pendahuluan yang anda bina pelu mempunyai 2 struktur iaitu : 1. Secara umumnya.BM 2 Proses membina perenggan pendahuluan karangan Hasil pengamatan saya sebagai guru. terdapat ramai pelajar yang belum berjaya membina pendahuluan karangan yang tepat. Adalah sukar untuk memahami isu dengan jelas sekiranya anda melihat ayat tersebut secara keseluruhan. Oleh itu. Latarbelakang isu 2.Anda boleh mengesan isu dengan melihat pada bahagian pertama item/soalan sementara pendirian calon bergantung kepada kehendak soalan (KS) yang biasanya terdapat pada bahagian kedua sesuatu item/soalan karangan tersebut. cuba lihat item/soalan berikut. Pendirian calon Prosesnya bermula dengan pemilihan item/soalan. Proses 1 : Mengesan isu dan KS ISU = Penularan penyakit berjangkit telah mengancam kehidupan masyarakat di negara ini dan menimbulkan kebimbangan kepada semua pihak (bahagian pertama item/soalan) KS = Jelaskan punca berlakunya penularan wabak ini dan kesannya kepada masyarakat.

yang penting anda faham dengan betul. cacar air dan penyakit-penyakit lain yang boleh berjangkit.1 Malaysia sahaja (5) menimbulkan kebimbangan kepada semua pihak.2 ancam kesihatan (sakit) (4) di negara ini 4. anda perlu memahami setiap perkataan/rangkaikata tersebut dengan mencari maknanya.2 contoh : demam denggi. (3) mengancam kehidupan masyarakat Apakah ancaman penyakit berjangkit tersebut kepada masyarakat ? 3. masyarakat sekeliling dan masyarakat negara lain (pelancong asing) KS untuk item/soalan ini ialah : 1.1 ancam nyawa 3.1 penyakit yang boleh menjangkiti orang lain 2.1 ahli keluarga.Setelah anda memilih/menggariskan perkataan/rangkaikata seperti di atas.1 merebak 1.yang secara . jiran. mencari perkataan lain yang sama maksud. (1) Penularan Apakah maksud menular ? 1. mencari contoh dan pelbagai cara yang lain. Apakah kebimbangannya dan siapakah pihak-pihak itu 5. Punca penularan penyakit berjangkit 2. Kesan kepada masyarakat Setelah selsesai proses ini barulah anda membina perenggan pendahuluan.2 menjangkit (2) penyakit berjangkit Apakah maksud berjangkit dan contohnya ? 2.1 Takut dijangkiti 5. Apaapapun cara yang anda gunakan.

Contoh 2 Penindasan merupakan satu perbuatan menganiya. mangsa sering berdiam diri dengan menahan perasaan takut itu kerana diugut untuk dicederakan jika memberitah. Akibat daripada ini. masyarakat sering digemparkan akan isu-isu yang melibatkan kaum wanita. Saya tunjukkan 4 contoh perenggan pendahuluan yang dibuat oleh pelajar saya dan cuba anda kesan isu dan KS (fokus penulisannya) tanpa ditunjukkan item/soalannya. Penindasan terhadap wanita semakin hari semakin menjadi-jadi. anda sendiri boleh menyemak dan menilai sesebuah pendahuluan yang telah anda buat baik atau sebaliknya dengan menilai satu persatu ayat/idea yang terdapat dalam perenggan pendahuluan tersebut. Hal ini terjadi berikutan masalah emosi terhadap pelaku dengan menjadikan wanita sebagai mangsa untuk ditindas bagi kepentingan diri mereka. Tanpa melhat soalan.khususnya mengandungi : 1. Contoh-contoh berkaitan 3. Kesimpulannya. 2. Cuba anda teka apakah isu dan kehendak soalan berdasarkan contoh-contoh pendahuluan di bawah ? Perenggan pendahuluan yang manakah yang dapat membantu anda mengesan isu dan KSnya ? Contoh 1 Kini. Contohnya. Contoh-contoh tersebut mengandungi kesalahan bahasa yang tidak saya ambilkira dalam penulisan ini. pendahuluan tersebut dikira baik dan begitulah sebaliknya. pelaku meminta wang daripada mangsanya untuk membeli dadah. . Hal ini berikutan berlakunya penindasan terhadap wanita. sebab) Langkah ( inisiatif. usaha). menguasai dengan kekerasan dan kekejaman.sekiranya kedua-dua unsur (isu dan KS) tersebut dapat dikesan. penindasan terhadap wanita sering menjadi topik utama di dada-dada akhbar. Isu ini sering kali dipaparkan di akhbar-akhbar dan televisyen sama ada di Malaysia atau di luar negara. Punca (faktor.rakan) dapat mengesan isu dan kehendak soalan (fokus penulisan) daripada pendahuluantersebut tanpa melihat item/soalannya. arak ataupun untuk berjudi. Pendahuluan yang baik boleh dinilai sekiranya seorang individu lain (guru. Definisi/konsep/ apa-apa sahaja idea yang berkaitan dengan isu. KS (mesti ada perkataan punca dan perkataan langkah atau perkataan-perkataan lain yang membawa maksud yang sama. Hal ini kerana. tindakan.

Penindasan terhadap wanita terbahagi kepada dua iaitu menindas dari segi psikologi dan emosi. Isu ini juga telah menjadi perbualan hangat oleh orang ramai. Ini bukan contoh pendahuluan yang terbaik. Wanita juga sering menjadi hamba seks kepada lelaki yang tidak berperikemanusiaan. Banyak kejadian penindasan terhadap wanita berlaku antaranya kejadian. Yang manakah yang mengandungi struktur pendahuluan yang saya sebutkan di atas ? Fahami denga betul dan usahakan agar pendahuluan yang anda buat menepati strukturstruktur. Terdapat juga langkah bagi mengatasi masalah ini Cobtoh 3 Penindasan terhadap wanita telah lama terjadi. Justeru. pelbagai langkah perlu diambil bagi mengatasi masalah ini. Awal bulan ini. cuma persoalannya di sini. Langkah-langkah untuk mengatasi kes-kes sebegini perlu diambil dengan segera sebelum keadaan ini menjadi semakin serius . memukul. banyak rencana dan laporan tentang penindasan terhadap wanita yang disiarkan dalam media tempatan. Kuncinya. Lebih baik lagi. yang manakah lebih baik ?. masih lagi keluasan pembacaan. rogol dan mencabul kehormatan. bunuh. Masalah penindasan terhadap wanita ini berlaku akibat daripada pelbagai punca yang mendorong pelaku untuk melakukannya. Contoh 4 Penindasan wanita merupakan satu bentuk kezaliman. Terdapat pelbagai sebab wanita ditindas. Sebagai contoh. Seiap hari. . dua kejadiah keganasan terhadap wanita terjadi iaitu kejadian surirumah diikat dan dibunuh oleh suami d Teluk Intan. memeras dan menganiya individu bergelar wanita. Perak dan kejadian menyimbah asid di Terengganu. menerajang dan membaling objek terjhadap wanita merupakan contoh penindasan psikologi terhadap wanita. Statistik telah menunjukkan bahawa kes penindasan terhadap wanita kian meningkat seiap tahun. baru-baru ini terdapat satu kes seorang suri rumah telah dipukul oleh suaminya dengan menggunakan batang paip PVC. Isterinya juga telah mengalami kesan luka dan pendarahan di kepala. Terdapat pelbagai punca penindasan wanita yang semakin hari semakin menjadi pada masa ini. usahakan bukan setakat strukturnya ada malah strukturnya tepat. Penindasan terhadap wanita boleh ditakrifkan sebagai perbuatan menindas.

Proses penandaan terhadap hasil kerja pelajar (latihan. di 11:16 AM Pautan pada catatan ini 2 ulasan Dicatat oleh mohd fadil talib E-melkan IniBlogThis!Kongsi ke TwitterKongsi ke FacebookKongsi ke Google Buzz Label: BM 2 : Karangan. Bincangkan kesan penggunaan aplikasi jaringan sosial pada abad baharu ini. Kegagalan pelajar memahami isu dalam soalan karangan telah menyebabkan isi-isi yang dikemukakan tidak tepat. . dan twitter kian mendapat perhatian dalam kalangan masyarakat Malaysia tanpa mengira batas baik usia. Di sini. skrip jawapan ujian dan peperiksaan) banyak memberi maklumat yang berguna kepada seorang guru tentang kefahaman pelajar terhadap pengajarannya. khususnya pada bahagian A (karangan). facebook. Saya dapati.. pelajar yang menjawab soalan ini telah tersilap memahami isunya iaitu kewujudan laman sosial (kata kuncinya ialah laman sosial). 16 JUN 2011 Karangan : Kepentingan memahami isu dalam soalan. saya dapat mengesan beberapa kelemahan pelajar. KHAMIS. Contoh soalan : Kewujudan laman sosial seperti myspace. saya ingin fokuskan tentang kelemahan pelajar memahami isu dalam soalan karangan. agama mahupun sosiobudaya. Saya lanjutkan tulisan saya dengan memberi salah satu contoh soalan. bangsa. saya dapati pelajar telah mendefinisikan konsep laman sosial sebagai laman web dan blog atau aplikasi-aplikasi lain. malah lebih buruk lagi terpesong. Sebaik sahaja selesai menanda skrip jawapan pelajar untuk Peperiksaan Pertengahan Tahun 6 Atas. Berdasarkan isi-isi yang dikemukakan oleh pelajar.

Untuk memahami isu dengan lebih jelas, saya nasihatkan pelajar mencari perkataanperkataan lain yang sinonim dengan perkataan dalam isu. Isu dalam soalan di atas ialah 'laman sosial'. Perkataan 'sosial' sudah membawa cukup pengertian tentang kegunaannya. Maka pelajar perlu mencari pekataan lain yang sama maksud (sinonim) dengan perkataan "sosial' seperti perhubungan/komunikasi secara interaktif.

Selain itu, pelajar juga dinasihatkan mencari seberapa banyak contoh yang berkaitan dengan isu. Kebetulan soalan di atas telah memberikan beberapa contoh seperti myspace, facebook dan twitter. Selepas berasa anda telah memahami isu, barulah memulakan proses mencari isi-isi karangan. Proses ini penting untuk mengelak anda silap memahami isu, seterusnya tersilap mengemukakan isi-isi karangan.

Di sini, saya muatkan sebahagian skema tentang soalan di atas.

Kesan baik 1. Melalui laman sosial ini, pelbagai pandangan tentang peningkatan sesebuah organisasi atau negara dapat disuarakan dalam sebuah ruang yang terbuka. - Perdana Menteri Malaysia telah mewujudkan rangkaian 1Malaysia untuk semua rakyat - Melalui rangkaian ini, pelbagai pandangan daripada akar umbi dapat disuarakan dalam situasi yang santai dan kurang formal - Fungsi mesra pengguna yang terdapat dalam aplikasi membolehkan aktiviti penyebaran maklumat dilakukan dengan lebih pantas dan efektif.

2. Kemudahan ini juga digunakan oleh usahawan untuk memasarkan atau mempromosikan produk dan perkhidmatan mereka -tahap akses yang tinggi terhadap aplikasi laman sosial merupakan peluang terbaik

untuk memasarkan produk dan perkhidmatan yang ditawarkan atau disediakan - secara tidak langsung laman ini telah menyediakan satu saluran yang sangat menguntungkan para usahawan dalam mencari pelanggan baharu di samping mengembangkan pasaran dalam lingkungan yang lebih luas

3. Hasil daripada rangkaian sosial ini wujudlah rangkaian sosial yang telah dapat menghubungkan banyak individu pada satu-satu masa - komunikasi tanpa had ini juga telah berjaya menarik perhatian individu daripada pelbagai peringkat atau lapisan masyarakat dalam menggunakan aplikasinya untuk berhubung antara satu sama lain - kewujudan laman ini membuka ruang dan peluang kepada semua orang untuk berinteraksi dengan lebih mudah dan cepat -tanpa disedari laman ini telah dapat mengukuhkan hubungan dan silaturahim dalam kalangan rakyat Malaysia, terutama apabila laman ini menjadi tali penyambung dan tempat bertemu mereka yang terputus hubungan sekian lama

Kesan buruk 4. Pelbagai kegiatan jenayah siber boleh dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab -penyebaran maklumat yang bersifat hasutan dan provokasi boleh dilakukan dengan menggunakan aplikasi ini - pengguna bebas untuk menyuarakan pendapat mereka tanpa sebarang sekatan oleh pihakpihak berwajib / pihak berkuasa

-perkara sebegini boleh mengundang penyebaran maklumat yang salah kepada golongan masyarakat yang mempunyai tahap pemahaman yang rendah tentang sesuatu isu -maklumat palsu berbentuk fitnah hanya akan mengeruhkan keadaan dan kemungkinan boleh mencetuskan keadaan yang lebih buruk

5. Isu plagiat atau mencuri hak cipta seseorang individu juga boleh terjadi apabila ada pihak yang tidak bertanggungjawab mencuri hasil kerja orang lain melalui aplikasi rangkaian sosial - mereka ini dengan mudah menyalin bahan yang telah dihasilkan untuk menjadi hak milik mereka -tiada sebarang sekatan boleh dikenakan terhadap individu yang tidak bertanggungjawab dalam mencuri dan menyalin hasil kerja pihak pertama

6. Isu keagamaan juga sering kali menjadi sasaran pihak yang tidak bertanggungjawab -baru-baru ini ada pihak yang telah menyebarkan pertandingan melukis gambar Nabi Muhammad SAW melalui rangkaian facebook -hal ini telah menimbulkan kemarahan dalam kalangan umat Islam seluruh dunia -provokasi sebegini dilihat sebagai ancaman terhadap umat Islam di seluruh dunia apabila ada pihak yang cuba untuk mempermainkan keharmonian dan keindahan agama Islam -keadaan akan semakin buruk apabila penentangan dibuat membabitkan keganasan dan akhirnya mencetuskan peperangan antara penganut agama Islam dengan pihak lain

Sekian.
di 1:30 PM Pautan pada catatan ini 0 ulasan Dicatat oleh mohd fadil talib

Pada pendapat anda. betul kemungkinan masyarakat juga terlibat (aspek 3 : MASYARAKAT/ ORANG SEKELILING MANGSA). saya cuba mengambil aspek 2 sahaja sebagai contoh. Semua kemungkinan tentang punca-punca penindasan terhadap wanita hendaklah difikirkan secara umum. Untuk memudahkan pemahaman anda. saya dapati ramai pelajar menghadapi masalah untuk mencari isi-isi karangan yang relevan dengan isu dan kehendak soalan.E-melkan IniBlogThis!Kongsi ke TwitterKongsi ke FacebookKongsi ke Google Buzz Label: BM 2 : Karangan. Dalam mata pelajaran sejarah. Saya cuba tunjukkan konsepnya. Jadi berdasarkan aspek-aspek tersebut. Penindasan pula mesti melibatkan dua pihak iaitu mangsa dan pelakunya (aspek 2 : PELAKU/PENINDAS). Calon perlu berfikir dengan tenang. maka tentunya kemungkinan penindasan terhadap wanita berpunca daripada kelemahan wanita itu sendiri (aspek 1 : kelemahan WANITA/mangsa). Semoga para pelajar dapat meluaskan pemahaman konsepnya. Siapa lagi yang anda rasa turut menyumbang kepada fenomena ini. Ya. Fokus : negara Dunia Ketiga. ekonomi dan sosial. Memandangkan mangsanya ialah wanita. Aspek 2 : PELAKU/PENINDAS . apakah punca yang menyebabkan berlakunya penindasan tersebut? Cadangkan juga langkah untuk mengatasi fenomena ini. barulah anda mencari isi-isi yang lebih khusus. KS : Punca dan langkah. 27 MEI 2011 Karangan : Cara mencari isi yang relevan dengan isu dan kehendak soalan. Berdasarkan pengalaman. Isu : penindasan terhadap kaum wanita. Sebagai guru.Di sini saya cuba berkongsi salah satu cara untuk mencari isi-isi karangan berdasarkan pengubahsuaian terhadap pendekatan mata pelajaran tersebut.daripada pelbagai aspek. Contoh item : Fenomena penindasan terhadap kaum wanita masih berleluasa terutamanya di negara-negara Dunia Ketiga. saya turut mengakuinya. Saya pasti para guru tentunya mempunyai pelbagai cara untuk mengajar pelajarnya mencari isi-isi karangan. faktor atau kesan selalunya dibahagikan kepada tiga aspek utama iaitu aspek politik. JUMAAT. lebih-lebih lagi pelajar yang agak kurang inisiatif untuk meluaskan pembacaan.

Kesilapan memahami kehenak sebenar soalan karangan STPM sangat besar risikonya kerana separuh daripada markah mata pelajaran Bahasa Malaysia kertas 2 datangnya daripada bahagian tersebut. Soalan nombor tiga bahagian A Peperiksaan . contohnya (1) trauma dengan sejarah silam (pelaku pernah didera semasa kecil) (2) tekanan hidup (nyatakan sebab-sebab tekanan sehingga mengakbatkan pelaku hilang kewarasan) (3) perangai/tabiat/sikap negatif pelaku seperti pemabuk. Ingat. maka saya percaya. Pada pandangan saya. jangan ambil mudah tentang perkara ini !. Maklumat yang saya beri hanyalah sebagai satu bentuk penyelesaian hasil daripada pengamatan terhadap isiisi yang dikemukakan oleh pelajar saya semasa membuat latihan atau menjawab soalan ujian/peperiksaan. ada pelbagai jenis kata kunci dalam soalan karangan. 20 MEI 2011 Karangan : Kehendak soalan yang mempunyai perkataan " sejauh manakah anda bersetuju"". calon boleh memilih mana-mana 3 isi untuk kehendak soalan pertama iaitu faktor/punca penindasan terhadap wanita. maka permulaan perkataan (perkataan pertama) isi mestilah bermula dengan perkataan yang membawa maksud negatif. Untuk pengetahuan calon. Saya cukup yakin bahawa para guru tentunya telah menerangkan cara-cara menjawab pelbagai jenis kata tugas / kata kunci yang terdapat dlam soalan karangan. Kesilapan memahami kata tugas / kata kunci soalan sangat besar kesannya kepada markah karangan anda. Ingat. Akhirnya. Salah satu jenis kata tugas / kata kunci yang terdapat dalam soalan STPM ialah "sejauh manakah anda bersetuju". Lakukan tindakan yang sama untuk aspek-aspek lain yang telah dinyatakan di atas.Memandangkan "penindasan" merupakan sesuatu yang berbentuk negatif/buruk. kuncinya ialah keluasan pembacaan di 8:48 AM Pautan pada catatan ini 0 ulasan Dicatat oleh mohd fadil talib E-melkan IniBlogThis!Kongsi ke TwitterKongsi ke FacebookKongsi ke Google Buzz Label: BM 2 : Karangan. calon boleh mengemukakan isi-isi yang lebih banyak apabila calon melakukan proses yang sama untuk aspek-aspek lain. Ambil masa untuk berfikir dengan teliti !.Sekiranya daripada aspek 2 sahaja calon sudah boleh mendapat 3 isi. kaki judi dan sikap-sikap negatif lain. ini bukanlah satu-satunya cara untuk mencari isi. JUMAAT.

bertanyalah dengan guru anda. Kesimpulannya. calon perlu menghuraikan penculikan kanak-kanak (isu) berpunca daripada sikap cuai ibu bapa(isi). Soalannya adalah seperti berikut : 3. Yang tidak boleh ialah calon mengemukakan kesemua isi karangan hanya tentang kecuaian ibu bapa sebagai punca penculikan kanak-kanak. Hasil penandaan. di 9:44 AM Pautan pada catatan ini 0 ulasan Dicatat oleh mohd fadil talib E-melkan IniBlogThis!Kongsi ke TwitterKongsi ke FacebookKongsi ke Google Buzz Label: BM 2 : Karangan. Selain itu. Sejauh manakah anda bersetuju dengan penyataan di atas. Lebih buruk lagi apabila ada calon yang memasukkan langkah-langkah dalam perenggan isi karangan mereka.Setara Pertengahan Tahun 2011 daerah Kota Tinggi mengandungi kata tugas tersebut. Untuk menjawab soalan ini. Bersedialah menghadapi segala kemungkinan tentang kata tugas / kata kunci dalam soalan supaya anda tahu dengan betul cara untuk menjawabnya. . calon perlu akur / setuju dengan penyataan yang diberi dalam soalan. 5 MEI 2011 Kepentingan senarai semak. Calon perlu menghuraikan tentang langkah yang telah dinyatakan dalam soalan. dalam perenggan pertama. di samping perlu memasukkan punca-punca lain yang turut menjadi punca kepada kejadian penculikan kanak-kanak. dan nyatakan juga langkah-langkah lain yang turut berkaitan dengan isu dalam soalan. Sekiranya kurang jelas dengan maklumat ini. Sejak belakangan ini masalah penculikan kanak-kanak didapati semakin meningkat dan menjadi topik perbualan hangat dalam kalangan seluruh lapisan masyarakat. Begitu juga halnya jika kehendak soalannya tentang langkah. selain daripada kecuaian ibu bapa yang turut menjadi punca kanak-kanak diculik seperti kewujudan sindiket penculikan kanak-kanak. calon perlu mengemukakan isi-isi lain. calon perlu akur dengan penyataan yang terdapat dalam soalan dan perlu mengemukakan punca-punca lain yang berkaitan dengan isu. saya dapati ramai calon yang memilih soalan ini tersilap menjawab. Ini bermaksud. KHAMIS. Calon juga perlu tahu bahawa calon boleh mengemukakan lebih daripada satu perenggan isi tentang kecuaian ibu bapa sebagai punca penculikan kanak-kanak. Hal ini sering dikaitkan dengan sikap cuai ibu bapa.

suka saya menasihatkan calon STPM agar memperuntukkan sebahagian masa menjawab. rumusan dan alih bahasa merupakan latihan yang berulangkali dibuat oleh pelajar. Tugasan Bahasa Melayu kertas 2 yang meliputi latihan karangan. Sekiranya anda mempunyai senarai semak. Senarai semak ini perlu dirujuk sebelum. Sebagai guru. saya melihat kesalahan ayat yang dibina oleh pelajar. saya yakin bahawa prestasi anda akan meningkat dari hari ke hari. strukturstruktur tersebut ada. Sebagai contoh. Dengan latihan dan bimbingan guru. salah satu puncanya ialah ketiadaan senarai semak semasa pelajar membuat tugasan tersebut. Cubalah. Anda boleh berbincang dengan guru anda untuk membuat senarai semak tersebut. lama kelamaan anda boleh memahami cara menghasilkan idea yang menepati setiap struktur tersebut. Oleh itu. Masih tidak percaya kepentingan senarai semak ?. . sebelum dihantar kepada guru. hanya segelintir pelajar sahaja yang menunjukkan prestasi yang konsisten dalam setiap tugasan mereka. Penyataan tentang kehendak soalan Senarai semak di atas hanyalah satu contoh. 28 APRIL 2011 Karangan : Aspek binaan ayat. tugasan yang anda buat seharusnya mengandungi struktur-struktur tertentu dan seharusnya kualitinya semakin meningkat dari semasa ke semasa. rumusan atau alih bahasa yang melibatkan aspek binaan ayat. di 10:00 AM Pautan pada catatan ini 0 ulasan Dicatat oleh mohd fadil talib E-melkan IniBlogThis!Kongsi ke TwitterKongsi ke FacebookKongsi ke Google Buzz Label: BM 2 : Karangan.bahagian pendahuluan karangan perlu mengandungi sekurang-kurangnya 3 struktur iaitu: 1. Contoh 3. B dan C untuk menyemak dan membetulkan kesalahan-kesalahan . walaupun mungkin tidak tepat. Definisi/konsep tentang isu 2. KHAMIS. Yang penting pada peringkat permulaan. Saya berpendapat bahawa kesalahan binaan ayat tersebut boleh diperbaik sekiranya mereka menyemak terlebih dahulu tugasan tersebut. sama ada karangan.Mengapakah hal ini berlaku?. Kerap kali. rutinnya ialah menanda tugasan pelajar. Anda seharusnya membuat senarai semak untuk setiap bahagian tugasan. Bahagian rumusan dan alih bahasa juga begitu. Oleh itu. Untuk bahagian perenggan isi karangan juga mempunyai struktur. semasa dan sesudah latihan sebelum dihantar kepada guru untuk disemak.Berdasarkan pengalaman saya. Pada pandangan saya. lebih kurang 5 minit setiap bahagian A.

9. Dengan adanya program yang menitik beratkan pembinaan fizikal dan kebendaan. Ia memerlukan pendekatan yang bijak. Pendidikan ialah teras kepada semua ini seperti pendidikan formal atau tidak formal. 5. markah bahasa untuk bahagian A : karangan ialah 15 markah. jumlah ini merupakan satu nilai yang besar. Pengetahuan tentang binaan ayat diajar secara langsung dalam BM 1. Pelbagai program yang dijalankan selama ini dalam membentuk semula anak-anak yang sudah terjebak agar mereka menjadi manusia yang berkualiti. Tentunya telah anda pelajari subtajuk berikut : Susunan Ayat : susunan biasa atau susunan songsang. 7. 12.khususnya bahagian A : karangan. yang boleh mempengaruhi markah keseluruhan BM 2. Pastikan ayat-ayat yang anda bina mengandungi unsur subjek (unsur menerangkan) dan predikat (unsur diterangkan). 3. Anda harus tahu dan mengaplikasi pengetahuan tentang kepelbagaian aspek binaan ayat semasa menjawab BM 2. 8. ayat majmuk pancangan (AMP relatif. Golongan remaja yang melakukan masalah melebihi 40 peratus yang menjadi harapan bagi meneruskan kesinambungan bangsa dalam negara. Individu ialah keluarga dalam masyarakat. AMP komplemen an AMP keterangan) dan ayat majmuk campuran. Golongan remaja membentuk 40 peratus daripada penduduk negara berumur 15 hingga 40 tahun. Tentunya. Merangsang anak-anak untuk bertindak dan berkebolehan sebagai insan yang berakhlak mulia. . Elakkan daripada membina ayat yang panjang dan meleret-leret. 11. Ragam ayat : ayat aktif atau pasif Saya tunjukkan beberapa ayat yang dibina oleh pelajar saya untuk anda nilai : 1. Masyarakat akan sedar bahawa masalah remaja bukan lagi merupakan masalah pingiran dan memerlukan suatu pendekatan menyeluruh. Indivdu dan keluarga merupakan asas pembinaan sesebuah masyarakat dan untuk membentuk masyarakat yang cemerlang. Ayat Majmuk : ayat majmuk gabungan. Untuk pengetahuan calon. Di samping tidak mengetepikan ajaran agama yang dianuti. 6.binaan ayat. kerana ayat yang sedemikian biasanya mengandungi kesalahan bahasa. 4. Di samping ajaran agama tidak diketepikan. 10. Bukan semata-mata bergantung pada fungsi guru di sekolah. 2.

Biasakan diri anda membaca bahan-bahan ilmiah terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka supaya tabiat ini boleh mempengaruhi cara anda membina ayat. Untuk pelajar 6AF dan 6AG : Berikut saya tunjukkan rumusan oleh Nurul Jana bt. 14. pendidikan merupakan teras kepada semua ini. . individu yang menjadi ahli kepada sesebuah keluarga merupakan teras kepada pembentukan masyarakat. Untuk membentuk masyarakat yang berkualiti memerlukan pengorbanan dan pengemblengan tenaga semua pihak. Maka. di 1:35 PM Pautan pada catatan ini 3 ulasan Dicatat oleh mohd fadil talib E-melkan IniBlogThis!Kongsi ke TwitterKongsi ke FacebookKongsi ke Google Buzz Label: BM 2 : Karangan. Mohd Nor. Ingat. Program yang menyeluruh perlu dilaksanakan kerana tidak mahu keadaan menjadi parah. Banyak anak muda kita yang terlibat berumur 15 hingga 30 tahun. Bagi membina masyarakat yang cemerlang. tetapi perlu mengandungi makna yang lengkap. Masalah sosial dalam kalangan remaja di negara kita kini semakin meningkat dan kian membimbangkan.Semasa menyemak jawapan STPM anda. Pelbagai program yang telah dijalankan selama ini dalam membentuk semula anakanak yang sudah terjebak agar menjadi manusia yang berkualiti perlu diteliti keberkesanannya. pendidikan moral dan akhlak yang murni perlu diberikan di rumah dan diperkukuh lagi di sekolah. Kesimpulannya. Keinginan untuk memebentuk masyarakat yang berkualiti semestinya memerlukan pengorbanan dan pengemblengan tenaga semua pihak. Kepincangan yang melibatkan mereka perlu diberi perhatian dan harus difikirkan langkah terbaik untuk memulihkannya. Remaja dilatih berfikir secara analitis dan kritis agar bertindak secara rasional serta tidak mengetepikan agama. kerajaan memperkenalkan Pelan Induk Tindakan Sosial yang membabitkan semua pihak. Oleh itu. yang aspek binaan ayatnya dan aspek pengolahannya dikategorikan sebagai baik. permasalahan keluarga perlu diselesaikan terlebih dahulu. saya cadangkan anda membaca setiap ayat secara berasingan. ayat bukan sahaja perlu mematuhi hukum-hukum tatabahasa. Kesalahan-kesalahan binaan ayat di atas boleh dibetulkan. sekiranya anda menyemak jawapan terlebih dahulu. tanpa melihat ayat sebelum atau sesudahnya. program ini menekankan pembentukan rohaniah.13. akliah dan sahsiah anak-anak. Walau bagaimanapun. Ibu bapa perlu menunjukkan teladan yang baik. Selain itu.

Bagaimanakah anda berfikir untuk mencari idea untuk menulis perenggan isi bagi KS 2. Untuk KS 2. . KS 2 : Cadangan untuk mengatasi penggunaan racun makhluk perosak tanpa mengikut peraturan.RABU. Soalan no. Apakah pandangan anda ?. Selain itu. Penggunaan racun makhluk perosak yang tidak mengikut peraturan boleh membawa kesan buruk. maka itu bermakna bukan cadangan kerana perkataan "cadangan" bermaksud langkah/cara/tindakan baru dan bukan yang telah atau pernak dilaksanakan. Bincangkan kesan buruk itu dan berikan cadangan untuk mengatasi penggunaan racun makhluk perosak tanpa mengikut peraturan. seperti soalan berikut. 20 APRIL 2011 Karangan : Kehendak soalan yang mempunyai perkataan "cadangkan". 2 STPM 2004 : 2. anda juga boleh memilih langkah/cara/tindakan yang difikirkan boleh mengatasi penggunaan racun makhluk perosak tanpa mengikut peraturan yang telah dan pernah dibuat oleh mana-mana pihak. Soalan di atas mempunyai 2 kehendak soalan iaitu : KS 1 : Kesan buruk penggunaan racun makhluk perosak yang tidak mengikut peraturan. Pada pendapat saya. Terdapat sesetengah soalan BM Kertas 2 STPM yang mempunyai perkataan "cadangkan" dalam kehendak soalannya. Sekiranya anda hanya memilih langkah/cara/tindakan yang difikirkan boleh mengatasi penggunaan racun makhluk perosak tanpa mengikut peraturan yang telah dan pernah dibuat oleh mana-mana pihak. anda harus mengemukakan langkah/cara/tindakan yang difikirkan boleh mengatasi penggunaan racun makhluk perosak tanpa mengikut peraturan. anda harus memikirkan langkah/cara/tindakan yang difikirkan boleh mengatasi penggunaan racun makhluk perosak tanpa mengikut peraturan yang belum pernah dilaksanakan/dibuat oleh mana-mana pihak. tetapi anda harus menambah idea untuk memperbaik langkah/cara/tindakan tersebut.

Serang Sakar telah ~ Si Tenggang bagi memenuhi jawatan tandil itu. dsb). saya berikan makna kata "cadangan" menurut Kamus Dewan : cadang. bertujuan: mereka ~ utk pergi melancong ke Bali. wang. 3. harta. anjuran. sesuatu yg dicadangkan. setelititelitinya. Oleh itu. Selamat berfikir. menyediakan (menyimpan) sesuatu (utk digunakan apabila perlu): seramai tiga puluh ribu orang dicadangkan utk memperkuat pertahanan negara. dsb) utk penggunaan sesuatu atau seseorang: kawasan tanah itu dicadangkan utk bekas-bekas perajurit. SELASA. mengemukakan sesuatu pendapat utk dipersetujui (dipertimbangkan dsb). menguntukkan (harta. ~ balas cadangan yg diberikan sbg tindak balas kpd cadangan yg terdahulu. berhajat. rencana: ~ lima tahun. cadangan 1. rang undang-undang itu pun diluluskan oleh Dewan. usul. ~ wang tunai = ~ modal (Eko) persediaan harta (saham. bercadang mempunyai niat utk melakukan sesuatu (spt pergi melancong dll). benda. mencalonkan: dgn tiada pilih-memilih lagi. 19 APRIL 2011 Karangan : Pebezaan Kata Kunci Soalan antara "Sejauh manakah" dengan "Bersetujukah anda" Kesilapan memahami kehendak soalan bahagian A : Karangan dalam kertas Bahasa Malaysia 2 boleh membawa implikasi yang buruk kepada markah keseluruhan BM 2 anda. berniat. Ali ~ Jamal sbg setiausaha kehormat persatuan itu. 3. merangka: ~ strategi serangan. menganjurkan: Menteri Buruh akan ~ supaya rang undang-undang itu dibaca bagi kali yg ketiga. saranan: setelah ~ menteri itu disokong. mengusulkan. di 12:13 PM Pautan pada catatan ini 4 ulasan Dicatat oleh mohd fadil talib E-melkan IniBlogThis!Kongsi ke TwitterKongsi ke FacebookKongsi ke Google Buzz Label: BM 2 : Karangan. 2. merancang. 2. khususnya kata kunci "sejauhmanakah anda bersetuju" dan "bersetujukah anda". 5.Berikut. mempersiapkan. ~ penimbal (Eko) himpunan bahan mentah utk mengawasi harga supaya tidak merosot atau tidak melambung tinggi. Contoh Item no. 3 STPM 2004 : . jangan tidak berfikir. anda perlu behati-hati memahami kata kunci (kata tugas) yang terkandung dalam item/soalan. persediaan (wang.Fikirkanlah sedalam-dalamnya. ~ Serang Sakar itu telah dipersetujui pula oleh Nakhoda Jaya. mencadangkan 1. merencanakan. menyarankan.Fikir. 4. rancangan. dana. wang. dll) utk digunakan apabila perlu.

Walaupun ini bukan rangka isi terbaik tetapi pada peringkat awal ini sebelum menduduki peperiksaan STPM. Penganjur menawarkan ganjaran lumayan . Rangka isi ini boleh diperbaik oleh pelajar-pelajar lain dengan merujuk pelbagai sumber seperti majalah. 1. Selain itu. (bergantung kepada isu/kehendak soalan item/soalan tersebut. Anda hendaklah membuat pilihan sama ada bersetuju atau tidak bersetuju dengan sesuatu perkara yang dibangkitkan dalam soalan. calon juga perlu menyatakan faktor-faktor lain yang turut boleh membawa kepada kepesatan kemajuan yang dicapai oleh Malaysia dalam pelbagai bidang Jika kata kunci soalannya "Sejauh manakah" : Anda perlu akur dengan pernyataan yang dinyatakan dalam item/soalan dan ana perlu menyatakan juga faktor/masalah/kesan/langkah mengatasi yang lain. sama ada "bersetuju" atau "tidak bersetuju" di 1:35 PM Pautan pada catatan ini 0 ulasan Dicatat oleh mohd fadil talib E-melkan IniBlogThis!Kongsi ke TwitterKongsi ke FacebookKongsi ke Google Buzz Label: BM 2 : Karangan. setakat ini belum ada soalan STPM yang mempunyai kata kunci "Bersetujukah anda". 8 MAC 2011 Karangan : ISU = Lumba haram KS = Punca dan langkah mengatasi Rangka isi karangan oleh Norzalika bt.) Sekiranya kata kunci soalannya "Bersetujukah anda" : Seingat saya. Mohd Musa (6AG 2011).3. SELASA. Kestabilan politik dan kecekapan pengurusan dan pentadbiran negara membawa kepada kepesatan kemajuan yang dicapai oleh Malaysia dalam pelbagai bidang. Sejauh manakah anda bersetuju dengan pendapat ini? Untuk menjawab soalan ini. laman web berkaitan dan sumbersumber yang lain KS 1 : Punca lumba haram. calon perlu akur/setuju bahawa faktor kestabilan politik dan kecekapan pengurusan dan pentadbiran negara membawa kepada kepesatan kemajuan yang dicapai oleh Malaysia dalam pelbagai bidang. akhbar. INGAT : Anda perlu memilih satu plihan sahaja. usaha pelajar ini boleh dibanggakan.

penganjur membuat keuntungan daripada penganjuran lumba haram .melepaskan 'gian' menyertai lumba haram 3. Mengadakan kempen kesedaran .remaja yang belum berkerjaya / remaja yang berkerjaya biasa tidak mampu / tiada penaja. 2. Melakukan rondaan / pemantauan oleh pihak berkuasa. komik seperti siri 'Mangga Initial D' dan 'Wangan Midnight' . .pelumbaan yang sah seperti pelumbaan Cup Prix di Litar Sepang mahal .filem/drama bertemakan lumba haram seperti 'KL Drift' dan 'The Fast and The Furios' mempengaruhi remaja untuk meniru aksi-aksi yang dipaparkan . .(nyatakan contoh peralatan) .kerana tiada/kurang peralatan keselamatan. . cerpen picisan.timbulkan rasa takut dan serik/ngeri dalam kalangan remaja 3.permainan video seperti 'Need for Speed' menambahkah keghairahan tersebut.kempen pemanduan berhemah di sekolah dan kawasan tumpuan remaja menerusi persatuan-persatuan belia. Pengaruh media massa .Kerap menganjukan perlumbaan dengan kos yang lebih rendah . 1.edarkan risalah / adakan pameran untuk beri kesedaran tentang bahaya/ akibat buruk berlumba haram.novel.memberi kesedaran tentang bahaya pelumbaan haram .Membina litar termasuk di kawasan pedalaman seperti di kawasan Felda.pamerkan gambar-gambar kemalangan ngeri yang melibatkan pelumba haram .. Kos untuk menyertai pelumbaan yang sah mahal . .majalah kenderaan / pengubahsuaian kenderaan bermotor mengghairahkan remaja . atau lokasi yang ramai remaja berlumba haram .sediakan kelengkapan keselamatan percuma atau kos sewa yang rendah. Membina lebih banyak kemudahan berlumba di setiap DUN.ada amaran oleh penerbit filem tetapi tidak diendahkan kerana keseronokan yang ditonjolkan dalam aksi tersebut.hanya sedikit wang pertaruhan dan kos petrol . KS2 : Langkah mengatasi lumba haram. .menjadi tarikan utama pelumba haram 2.kos pelumbaan haram lebih murah .hadiah pertaruhan oleh pihak penganjur : wang ringgit dan perempuan . .

pelumba haram bimbang takut ditangkap dan dikenakan tindakan. Lihat contoh formula berikut : Katakanlah.. (Y-isi) Formula 2 : Y + X Keadaan pengangkutan awam yang tidak selamat (Y-isi) boleh menyebabkan kemalangan berlaku. Saya cadangkan anda memilih cara menulis perenggan isi. Terdapat pelbagai cara membina/menulis perenggan isi sokongan sama ada menggunakan pendekatan/teknik induktif. di 10:05 AM Pautan pada catatan ini 0 ulasan Dicatat oleh mohd fadil talib E-melkan IniBlogThis!Kongsi ke TwitterKongsi ke FacebookKongsi ke Google Buzz Label: BM 2 : Karangan. yang bermula dengan penyataan isi. Cuba pelajar-pelajar lain daripada 6AF dan 6AG menilai dan menambah maklumat pada rangka isi di atas.. . Ingat rangka isi yang lengkap memenuhi semua pertanyaan ASiBiDiBaM. yang semestinya mengandungi isi yang telah anda pilih.tangkap remaja/ sita kenderaan yang diubahsuai. deduktif atau eklaktik. .. 6 MAC 2011 Formula X dan Y untuk membina ayat pertama perenggan isi sokongan.pihak polis perlu lebih kerap mengadakan rondaan di kawasan tumpuan lumba haram yang telah dikenal pasti. .adakan sekatan jalan raya di lokasi yang kerap dijadikan litar lumba haram . (X-isu) . saya ingin menunjukkan cara membina ayat pertama setiap perenggan isi sokongan.ibu bapa boleh mengawal anak. Saya tidak berminat menghuraikan setiap satu teknik tersebut. Isu = kemalangan yang melibakan PA (X) KS = punca (isi) (Y) Formula 1 : X + Y Kemalangan yang melibatkan pengangkutan awam (X-isu) berpunca daripada keadaan pengangkutan awam yang tidak selamat.maklumkan ibu bapa penglibatan anak mereka. diikuti oleh penjelasan (huraian) dan diakhiri dengan penegasan. Di sini. AHAD.

B (rumusan – 20 M).Binaan ayat pertama anda sangat penting kerana penanda boleh mengesan isi anda dengan mudah. meliputi soalan karangan tidak berformat dan soalan karangan berformat (tidak semestinya). Oleh itu.memilih tajuk yang lebih diketahui bukannya tajuk yang disukai atau difikirkan senang . C (alih bahasa –15 M) dan D(analisis kesalahan bahasa – 15 M). bahagian A (karangan) merupakan bahagian yang paling penting dan boleh dianggap „nadi‟ atau „jantung‟ kepada prestasi keseluruhan kertas Bahasa Melayu 2. Oleh itu. panjang karangan antara 650 hingga 700 patah kata. hal ini tidak mungkin berlaku.0 PENDAHULUAN Bahasa Melayu kertas 2 (910/2) di peringkat STPM mengandungi 4 bahagian soalan. Sebenarnya. Bahagian ini mengandungi 4 soalan. 1. Pembahagian masa ini perlu dibiasakan melalui latihan kawalan masa yang boleh dilakukan di rumah. saya menasihatkan calon memberikan lebih tumpuan pada bahagian ini. 2. A (karangan – 50 M). di 9:26 AM Pautan pada catatan ini 0 ulasan Dicatat oleh mohd fadil talib E-melkan IniBlogThis!Kongsi ke TwitterKongsi ke FacebookKongsi ke Google Buzz Label: BM 2 : Karangan. Antara 4 bahagian tersebut. 90 minit yang diperuntukkan untuk bahagian ini boleh dipecahkan kepada 3 bahagian seperti berikut :2.0 PANDUAN MENGGUNAKAN MASA Masa yang dicadangkan untuk bahagian ini ialah 90 minit. Karangan : Pembinaan rangka karangan. kebolehan calon menggunakan masa dengan sebaik mungkin amat penting dalam bahagian karangan ini. Malangnya.membaca semua soalan . Calon hanya dikehendaki memilih dan menjawab hanya satu soalan. Kebiasaannya.1 Membaca dan memahami kehendak soalan (5-10 minit) .memahami isu dan kehendak sebenar soalan . saya sangat yakin yang calon boleh mendapat markah yang baik dalam bahagian ini sekiranya tiada had masa yang ditetapkan.

3. Pendahuluan .jangan lupa memperuntukkan lebih kurang 5-10 minit untuk menyemak aspek bahasa seperti struktur ayat.2 Membuat rangka karangan yang tidak sempurna • Akibatnya. saya dapat merumuskan bahawa kegagalan calon.0 ANDAIAN SAYA Berdasarkan pengamatan dan pengalaman saya.banyak menggunakan ayat aktif . bolehkah anda menganalisis dan merumus contoh rangka karangan di bawah ? Soalan 1 Kejadian keracunan makanan di kalangan pelajar sekolah agak hangat diperkatakan sejak kebelakangan ini.cari 5 hingga 7 isi yang relevan dengan kehendak soalan. daripada pelbagai cara – pertanyaan langsung.1 Tidak membuat rangka karangan 3.pembinaan ayat tunggal dan ayat majmuk (pelbagai jenis) diseimbangkan .. semakan hasil karangan dan kaedah „imbas kembali‟.mengenal pasti bentuk/laras/format soalan. mengapakah keracunan makanan ini berlaku dan cadangkan langkah-langkah untuk mengatasinya.2 Membuat rangka karangan (15-20 minit) . 2. tatabahasa dan ejaan kerana banyak kesilapan bahasa memungkinkan anda ditolak 15 markah (maksimum). calon akan menulis/menjawab apa-apa idea yang terlintas dikepala dan bukan menjawab kehendak soalan. 2. Pada pendapat anda.0 APA ITU RANGKA KARANGAN ? Sebelum diterangkan. 4.3 Menulis karangan dan membuat semakan (55-60 minit) .membuat rangka ketiga-tiga struktur karangan secara ringkas . sebahagian besar berpunca daripada :3.

2.dapat menjelaskan kepada pelajar tentang kepentingan memastikan makanan yang mereka makan bersih. bermutu dan selamat .masalah ini tidak boleh dipandang ringan . pameran. tumpuan/fokus idea untuk huraian anda mestilah berpusatkan kepada sikap negatif yang berkaitan sahaja. Idea utama/pokok IS 1 di atas ialah SIKAP NEGATIF pengusaha kantin dan pembekal makanan.kerjasama semua pihak perlu Soalan 2 Kes kematian yang disebabkan oleh penyakit jantung di Malaysia kebelakangan ini semakin meningkat.tidak mengambil berat aspek kebersihan .kesannya.bahan mentah tidak bermutu dan mengandungi bahan kimia berlebihan Lihat rangka isi 1 di atas. d.makanan yang dibekalkan telah luput tarikh gunaannya . dan kuiz.air yang digunakan tercemar .kempen dijalankan – ceramah.dapat mengetahui tentang kepentingan kebersihan . c.banyak punca dan pelbagai langkah perlu diambil untuk mengatasinya Isi sokongan 1.setiap bulan ada sahaja kes keracunan yang dilaporkan . Ada laporan menyatakan bahawa salah satu punca penyakit jantung ialah tekanan yang dihadapi oleh seseorang dalam menjalani kehidupan . Sikap negatif pengusaha kantin dan pembekal makanan .makanan terdedah kepada lalat .kejadian keracunan makanan di kalangan pelajar semakin meningkat .definisi / konsep keracunan makanan . Oleh itu. Kempen kesedaran tentang kebersihan makanan . Begitulah juga dengan rangka isi-isi yang saya tunjukkan di bawah. Calon tidak boleh memberi idea selain sikap negatif pengusaha kantin dan pembekal makanan sekiranya ingin memperoleh markah (R) yang baik. kesihatan pelajar terjejas dan boleh membawa maut . b.. Kesimpulan . a.

Arak mengandungi kafein .sakit jantung – pembunuh utama di Malaysia .kegagalan hidup menjejaskan jantung .moden pada zaman ini. pantang kalah dan mahu berjaya dalam semua hal akan sentiasa cemas. tetapi juga kepada keluarganya.membawa kesengsaraan hidup . Namun ramai orang yang gagal dalam hidup. Amalan negatif – merokok dan minum minuman keras .asap rokok mengandungi tar. golongan pemarah. Isi sokongan 1. Penyakit jantung bukan sahaja membawa kesengsaraaan hidup kepada pesakit. Endokrin dalam badan merembeskan kumpulan hormon adrenalin yang menyebabkan otot tegang. Lama-kelamaan. keadaa ini membawa kepada sakit jantung. Pendahuluan . Kegagalan dalam hidup.terdapat pelbagai punca Penyakit jantung merupakan pembunuh utama di Malaysia. Ini meningkatan degupan jantung dan membebankannya. tekanan keluarga dan kerja juga mendatangkan kesan kepada jantung mereka. antaranya termasuklah penyakit jantung koronari. nikotin dan karbon monoksida . Kehidupan kita semakin sibuk. Berikan ulasan anda tentang pernyataan ini. 2.marah.ramai hadapi masalah hidup .pelbagai jenis – penyakit jantung – koronari.ketegangan fikiran berlaku . Semua orang berusaha keras untuk menjadi kaya. Tekanan hidup menyebabkan pergolakkan emosi dan selanjutnya peningkatah degupan jantung.akhirnya membawa penyakit jantung Tekanan hidup memang menjadi punca utama penyakit jantung. Terdapat pelbagai punca yang menyebabkan penyakit ini menyerang seseorang individu khususnya tekanan yang dihadapi seseorang dalam menjalani kehidupan moden pada zaman ini.Nikotin menambah mendapan lemak pada arteri koronari jantung – tersumbat . angina dan infaksi. angina dan infaksi . Penyakit ini terdiri daripada pelbagai jenis. Akibatnya. Tekanan hidup menyebabkan ketegangan fikiran. Tekanan hidup . cemas dan pergolakan emosi meningkatkan degupan jantung .

28 FEBRUARI 2011 Karangan : Ciri-ciri isi sokongan yang baik. Ciri-ciri isi sokongan yang baik 1. huraian mesti khusus 4. Kafein ini menyebabkan kenaikkan tekanan darah. 3.pekerjaan tidak memerlukan pergerakan fizikal – tidak banyak tenaga digunakan .berat badan meningkat . Lebih 80% lelaki rakyat Malaysia ialah perokok. umum (boleh dihurai) 2. Mereka tidak sedar asap rokok mengandungi campuran 4 000 jenis bahan kimia. Pemahaman anda dapat dinilai berdasarkan latihan perbengkelan semasa proses P&P kelak. masalah ini memudahkan pembekuan darah. Arak pula mengandungi kafein. Lama-kelamaan.terjadi ateriosklerosis dan angina Amalan merokok dan ketagihan arak juga merupakan punca yang menyebabkan berlakunya sakit jantung. mempercepat kadar degupan jantung dan mengurangkan kadar oksigen di dalam darah.masa terluang sangat kurang .0 ANDA FAHAM ? Sejauh manakah tahap pemahaman anda ?.penyakit jantung berlaku 5. ISNIN. mempunyai contoh yang berkaitan . Nikotin akan menambah mendapan lemak pada arteri koronari jantung.Kafein menyebabkan kenaikan tekanan darah – mempercepatkan degupan jantung . di 8:58 AM Pautan pada catatan ini 0 ulasan Dicatat oleh mohd fadil talib E-melkan IniBlogThis!Kongsi ke TwitterKongsi ke FacebookKongsi ke Google Buzz Label: BM 2 : Karangan. tar dan karbon monoksida. menepati kehendak soalan 3. Bilangannya menakutkan kita. Ini menyebabkan terjadinya ateriosklerosis dan angina. Ini menyebabkan saluran arteri tersumbat..sibuk bekerja . termasuk nikortin. Kurang bersenam .Akibatnya.mendapan lemak berlaku dalam dinding arteri koronari .

Contoh karangan pelajar : Isu = Pembuangan bayi KS = Punca dan langkah. Penulisan struktur pendahuluan dan isi sokongan karangan yang baik melibatkan kesepaduan banyak aspek.2. Kelemahan-kelemahan ini boleh mengundang malapetaka apabila kenderaan ini digunakan di jalan raya. Karangan ini sememangnya mempunyai kesalahan bahasa. Pengusaha bas ekspress masih menggunakan bas yg sudah bersia lebih 15 tahun untuk pejalanan yang jauh. Menjawab A Si Bi Di Ba M Contoh kehendak soalan : Punca-punca kemalangan yg melbatkan pengangkutan awam. Pemandu tidak dapat meberhentikan kenderaan mereka dengan cepat khususnya pada waktu hujan akibat permukaan jalan yg licin. Pemeriksaan oleh pihak PUSPAKOM mendapati kebanyakanan bas dan teksi yang diperiksa mempunyai masalah brek yang tidak boleh berfungsi dengan baik. (PA) Contoh rangka isi sokongan (1) PA x selamat (bersifat umum) • brek x bfngsi PA x dpt dikawal musin hujan . maka aspek baik yang ingin dipaparkan/dinilai menerusi contoh-contoh di bawah hanyalah idea/isi/huraian yang dirasakan agak menepati struktur yang diperlukan. Penilaian ini tidak termasuk aspek keutuhan dan aspek bahasa. abaikan dahulu aspek tersebut. Terdapat peralatan kenderaantersebut yang tidak berfungsi dengan baik. Kemalangan yg melibatkan pengangkutan awam berpunca daripada keadaan pengangkutan awam yang tidak selamat. calon hanya perlu melihat aspek kerelevanan struktur/kriteria yang perlu sahaja dengan memberi tumpuan kepada . Berikut merupakan beberapa contoh pendahuluan dan isi sokongan yang boleh dikategorikan sebagai agak baik yang dikarang oleh pelajar.lampu isyarat dan tayar kenderaan tersebut tidak di selenggara mengikut jadual. Oleh itu. Keadaan enjin yang sudah usang dan tidak diselenggara secara berkala boleh menyebabkan berlakunya kebakaran yang boleh menyebabkan kemalangan terjadi . Selain itu. Buat sementara waktu.licin • tayar „botak‟ • lampu „signal‟ rosak • enjin x diselenggara mengikut jadual • PA dah lama – 15 thn – contoh seperenggan isi sokongan karangan oleh pelajar 6 Atas Ghazali 2010. Menyedari hakikat itu dan tahap kematangan pelajar serta berpandukan konsep "ansur maju".

banyak rencana dan laporan tentang kes-kes pembuangan bayi disiarkan dalam media tempatan. Setiap hari. langkah untuk mengekang masalah ini perlu diambil dengan segera.perkataan/frasa/klausa yang digelapkan / bold Contoh perenggan pendahuluan oleh Norzalika Mohd Musa (6AG) Gejala pembuangan bayi bukanlah sesuatu yang baru di negara kita. Jelaslah disini bahawa perasaan malu membawa kepada puncapembuangan bayi. Sebagai contoh. pelbagai langkah perlu diambil bagi mengatasi masalah ini. Terdapat pelbagai faktor yang menyebabkan fenomena ini terjadi. bayi yang dibuang biasanya dijumpai di perkarangan masjid. Contoh perenggan pendahuluan oleh Suhaila Sukaimi (6AG) Gejala pembuangan bayi merupakan satu perbuatan yang zalim denganmeninggalkan bayi yang baru lahir di merata-rata tempat. bayi yang baru dilahirkan telah dijumpai dalam keadaan tidak bernyawa di dalam tong sampah. Bayi yang tidak berdosa itu juga sering dijumpai di tempat-tempat kotor dan jijik. Banyak gadis yang .Banyak berita dan laporan tentang kes pembuangan bayi disiarkan dalam media massa tempatan. setelah mereka hamil anak luar nikah. Sememangnya masyarakat kita tidak dapat menerima hakikat ini kerana bertentangan dengan adat ketimuran dan syariat Islam. Menurut laporan tersebut. tempat pembuangan sampah. Contoh perenggan isi sokongan oleh Norzalika Mohd Musa (6AG) Punca pertama kebanyakan orang membuang bayi yang tidak berdosa ialahperasaan malu. Walau bagaimanapun. mereka telah mengambil jalan singkat dengan membuang bayi yang dilahirkan. Oleh sebabtakut dihina dan disisih oleh masyarakat. Justeru. terdapat juga janda yang terlibat dengan gejala ini akibat tergoda oleh lelaki. Gejala pembuangan bayi ini berlaku akibat pelbagai punca yang mendorong seseorang individu melakukannya. Dalam keadaan kusut fikiran tanpa bimbingan dan nasihat individu lain. Namun begitu. Para gadis yang mengandung anak luar nikah ingin menutup keaiban yang dilakukan bersama-sama teman lelaki dengan cara mudah iaitu membuang bayi. mereka tidak berani menghadapi realiti. Oleh itu. Pembuangan bayi merujuk kepada perbuatan meninggalkan bayi yang dilahirkan di merata-rata tempat tanpa sifat perikemanusiaan. wanita yang terlibat selalunya hilang pertimbangan rasional. Contoh perenggan isi sokongan oleh Farhan Noor Ishak (6AF) Punca utama kes pembuangan bayi berlaku ialah perasaan malu. malah ada yang dicampakkan ke sungai.

27 OKTOBER 2010 Cara membina perenggan pendahuluan karangan BM STPM contoh item/soalan : Kemasukan tenaga kerja asing ke negara kita ini berlaku sejak dahulu dan kini bilangan mereka semakin meningkat. malah ahli keluarganya juga akan dipulau oleh masyarakat. Setelah mereka hamil. Rujuk juga panduanpanduan membina struktur karangan dan jadikannya sebagai senarai semak agar penulisan karangan anda menjawab kehendak soalan. calon boleh mengesan ISU dan RANGKAI KATA PENTING (RKP)sementara bahagian B. Berdasarkan item/soalan di atas.(B) Penerangan : Dalam item/soalan mengandungi 2 bahagian.Anda dinasihatkan mengulangkaji bahagian-bahagian yang dinilai dalam mata pelajaran Bahasa Malaysia seperti anda mengulangkaji mata pelajaran yang lain. Pastikan juga huraian yang dikemukakan menjelaskan dengan lebih lanjut tentang isi. Perkara yang penting ialah ketepatan isi dengan kehendak soalan. Bahagian pertama (A) ialah penyataan soalan (PS) dan bahagian kedua (B) ialah kehendak soalan (KS). Sememangnya masyarakat kita juga tidak dapat menerima hakikat ini kerana bercanggah dengan adat ketimuran. Pelajar dinasihatkan membina ayat mudah agar idea yang ingin disampaikan jelas. ISU = tenaga kerja asing KS = kesan kemasukan tenaga kerja asing kepada masyarakat dan negara. Dalam bahagian PS. takut dihina dan disisih oleh masyarakat. Bukan sahaja pelakunya. RABU. RKP = perkataan "meningkat" Apabila calon ingin membina perengan pendahuluan karangan. dalam keadaan kusut tanpa bimbingan dan nasihat yang betul daripada orang lain. mereka tidak berani menghadapi realiti.mengandung anak luar nikah akibat kesilapan mereka melakukan seks bebas. (A) Berikan penjelasan anda tentang kesan kemasukan tenaga kerja asing kepada masyarakat dan negara ini. calon boleh mengesan KS dengan mudah. . Jangan lupa mengaitkan isi dan huraian tersebut dengan kehendak soalan pada setiap perenggan bagi mengelakkan perenggan isi anda kelihatan tergantung. Kesannya. di samping bertentangan dengan ajaran Islam. ISU mesti diberi definisi ATAU maksud ATAU apa-apa juga ayat yang boleh menggambarkan ISU. wanita yang terlibat selalunya akan hilang pertimbangan rasional lalu bertindak membuang bayi.

sekiranya item/soalan mempunyai 2 kehendak soalan. (atau) apa-apa sahaja idea yang menggambarkan/sinonim dengan perkataan "meningkat".(atau) 2. Contoh-contoh lain yang bersesuaian. Bilangan mereka semakin bertambah dari tahun ke tahun. Kini bilangan mereka semakin ramai di negara kita. calon boleh menulis sebab/faktor/alasan tenaga kerja asing berminat datang ke negara kita.TINDAKAN PERTAMA > Bina sekurang-kurang 1 ayat yang mendefinisikan atau menerangkan maksud ISU. TINDAKAN KETIGA > Nyatakan contoh yang bersesuaian. Contoh pendahuluan karangan : . TINDAKAN KEDUA> Bina sekurang-kurangnya ayat/klausa yang sinonim dengan RKP RKP dalam PS ialah : bilangan mereka (tenaga kerja asing) meningkat. TINDAKAN KELIMA> Bina ayat atau ayat-ayat yang mengandungi KS Memandangkan KS item/soalan di atas ialah KESAN. Calon boleh menyatakan statistik. Contoh sektor ekonomi yang melibatkan tenaga kerja asing. sekiranya mengetahui statistiknya. 2. TINDAKAN KEEMPAT > Bina sekurang-kurangnya 1 ayat/klausa yang berkaitan dengan ISU. Antara contoh yang bersesuaian ialah : 1. Fokus perkataannya ialah "meningkat". maka KSnya ialah Kesan Baik dan Kesan Buruk kemasukan tenaga kerja asing. Contoh ayat/klausa yang sinonim dengan RKP : 1. (faktor dalaman) ATAU sebab/faktor/alasan tenaga asing keluar dari negara asal dan datang ke negara kita. 3. Contoh negara-negara asal tenaga keja asing yang datang ke negara kita. (atau) 3. (faktor luaran). Contoh definisi/maksud ISU tenaga kerja asing = pekerja dari luar negara yang datang ke Malaysia untuk bekerja. Memandangkan KSnya ialah kesan. Dinasihatkan calon membina 2 ayat.

BANDAR MAS. Myanmar dan Nepal (contoh negara). Menentukan dengan pasti soalan yang hendak dijawab berdasarkan pertimbangan berikut : 2. Selain buruh. Malaysia juga turut menggaji tenaga profesional seperti jurutera dan doktor(contoh profesion) untuk menampung kekurangan tenaga pakar di negara kita. Membaca kesemua 4 soalan yang diberikan.1 Lebih banyak maklumat (fakta/idea/pendapat/contoh/bukti statistik) yang anda ketahui.2 dan 2.3 di atas. JOHOR STRATEGI MENJAWAB SOALAN KARANGAN Oleh :MOHD FADIL BIN TALIB (A) PANDUAN AM JANGAN ragu-ragu memperuntukkan masa lebih kurang 10-15 minit untuk melakukan tindakan berikut : 1. INGATAN : JANGAN terpengaruh dengan tajuk/isu yang mudah.3 Memahami dengan jelas definisi/konsep. 2. 3. Pembangunan yang pesat di Malaysia (faktor dalaman) dan kekurangan peluang pekerjaan di negara asal(fakor luaran) menyebabkan mereka terpaksa berhijrah untuk mencari rezeki di negara kita.rangkai kata penting dan fokus soalan.Tenaga kerja asing merujuk kepada pekerja dari luar negara yang datang ke negara kita untuk bekerja (definisi/makna ISU) dalam pelbagai sektor ekonomi. Menentukan kata tugas dan memahami kehendaknya : 3. Sektor pertanian dan perindustrian merupakan antara sektor yang menggunakan ramai tenaga kerja asing (contoh sektor ekonomi).1.1 Bincangkan :sama ada membincangkan kebaikan/keburukan/punca/masalah/kesan/langkah mengatasi (bergantung kepada .(alasan ). Bilangan mereka semakin bertambah ramai dari setahun ke setahun (RKP). seperti dinyatakan dalam 2. </i SELASA.2 Mengetahui dengan jelas kehendak soalan 2. Namun begitu. KOTA TINGGI.2. 2. 20 APRIL 2010 Panduan Menjawab Item Karangan STPM KECEMERLANGAN STPM : SMK. khususnya buruh asing dari Indonesia. tanpa melihat keseluruhan elemen yang perlu. Kedatangan mereka telah membawa banyak kebaikan (KS 1)kepada negara kita. kebanjiran tenaga kerja asing ini turut membawa impak negatif <i>(KS 2)<b> kepada masyarakat dan negara.

mulalah menulis karangan dan jangan lupa untuk menyemak/mengedit karangan yang telah disiapkan untuk membetulkan kesalahan-kesalahan.2 Jelaskan :memberi penjelasan yang tepat dan terperinci tentang sesuatu idea/isu atau sebab mengenai sesuatu kejadian 3. Pendahuluan (1 pggn X 3markah) 80 hingga 100 patah kata 2.4 Bandingkan :menunjukkan persamaan dan perbezaan tentang dua perkara 3. Penutup (1 pggn X 3markah) 60 hingga 70 patah kata Apakah yang dikatakan pendahuluan ? Apabila pembaca membaca pendahuluan. Contohnya ISU : kemalangan jalan raya dan FOKUS : Faktor-faktor kemalangan jalan raya dan Langkah-langkah Mengatasi Kemalangan Jalan raya.9 Sejauhmanakah :Anda perlu akur dengan pernyataan yang dinyatakan dan nyatakan juga faktor/masalah/kesan/langkah mengatasi yang lain (bergantung kepada soalan). Selepas melalui semua proses di atas.8 Buktikan :memberikan sebab-sebab tentang sesuatu perkaraa dengan hujah/bukti 3.5 Nilaikan :buat penilaian/keputusan sama ada menyokong atau membangkang sesuatu perkara yang dinilai 3. Isi sokongan (5 pggn X 3markah) 100 hingga 120 patah kata 3.3 Ulaskan :mengulas sebab-akibat atau perkembangan terhadap isu 3. Struktur perenggan pendahuluan : . 3. (B) Struktur karangan : 1. mereka akan mengetahui isu yang akan dibicarakan dan fokus perbincangan penulis.7 Nyatakan :menyatakan sesuatu perkara/faktor dengan jelas tanpa perbincangan lanjut. Kebaikan membuat rangka karangan Penulisan anda dapat dilaksanakan dengan lebih lancar dan tersusun Mengelakkan pengulangan fakta/idea Pastikan anda tahu cara yang betul untuk membuat rangka karangan.6 Analisiskan :menganalisis sesuatu idea/pendapaat/pernyataan dengan mengambilkira semua faktor. Perlu disusun dengan sistematik dan logik 3. 5. 3.pernyataan dalam soalan) 3.10Bersetujukah anda :Anda hendaklah membuat pilihan sama ada bersetuju atau tidak bersetuju dengan sesuatu perkara yang dibangkitkan dalam soalan 4.

Contoh Soalan : Sejak kebelakangan ini. Pendirian Penulis : (PP) Dibina berdasarkan kehendak soalan. jenayah kolar putih (ISU) sering berlaku di negara ini (PS). Latarbelakang isu : a. Lantaran itu. Banyak kesan (PP) yang akan timbul jika jenayah seperti ini berleluasa.1. mereka mendapat maklumat lebih terperinci yang membolehkan mereka lebih memahami ISU dan FOKUS yang dinyatakan oleh penulis dalam perenggan pendahuluan. Pernyataan soalan (ubahsuai daaripada pernyataan dalam soalan) b. Fokus soalan (ada @ tiada) e. seperti golongan profesional dan menggunakan teknologi yang canggih (D). penipuan cek. terutamanya yang melibatkan aspek ekonomi. Struktur perenggan isi sokongan : 1. Jenayah ini dianggap lebih berbahaya berbanding jenayah biasa (RKP). pecah amanah. jenayah ini dianggap lebih berbahaya berbanding jenayah biasa (RKP) kerana melibatkan jumlah harta yang besar. Contoh pendahuluan : Jenayah kolar putih merujuk kepada jenayah yang hanya dilakukan oleh pihak tertentu. banyak pihak boleh mengambil inisiatif (PP)untuk mengatasinya bagi mengelakkan negara menghadapi masalah yang lebih besar. (93 pp) Apakah yang dikatakan isi sokongan ? Apabila pembaca membaca isi sokongaan. Oleh itu. Ayat Topik/Judul a. politik dan sosial. penyelewengan kuasa. Bincangkan kesan-kesan (KS-1) yang akan timbul dengan berleluasanya jenayah ini dan cadangkan langkah-langkah (KS-2) untuk mengatasinya. Biasanya 2 kehendak dan kadangkala 1 sahaja. Kegiatan jenayah seperti rasuah. Contoh (C) 2. Rangkai kata penting (RKP) d. Definisi @ gambaran/konsep (D) c. bersifat umum supaya boleh dihuraikan/dijelaskan dalam ayat-ayat berikutnya selepas ayat topik/judul . dan pemalsuan kad kredit (C) semakin berleluasa sejak kebelakangan ini. di samping sukan dikesan.

Banyak premis seperti premis perniagaan dan kilang mengendalikan bahan-bahan yang mudah terbakar. Contoh/bukti/kes a. Contoh Soalan : Bincangkan punca-punca kebakaran dan langkah-langkah membendung kebakaran. Boleh ada/tiada b. Kejadian yang mengorbankan banyak nyawa ini berlaku disebabkan oleh pengabaian ciri-ciri keselamatan pengendalian bahan berbahaya dan mudah terbakar. Namun begitu. Huraian/keterangan lanjut untuk menjelaskan idea/konsep yang dinyatakan dalam ayat topik/judul. petroleum. 4. b.2. . Pekerja-pekerja juga tidak diingatkan tentang bahanyanya (H 3) bahan-bahan tersebut. mereka menghisap rokok (C 1)ketika mengendalikan bahan-bahan berbahaya dan mudah terbakar seperti cat. Dibuat dalam bentuk penilaian anda sendiri atau rumusan terhadap satu-satu perenggan isi sokongan. Sekiranya anda menghadapi masalah untuk mengemukakan contoh. Huraian/Pengembangan isi a. Penegasan/kesimpulan a. kebakaran akan berlaku seperti yang terjadi di kilang mercun Bright Sparkles di Selangor. Perlu spesifik dan relevan dengan fakta/idea/konsep yang dikemukakan. Begitu juga dengan contoh/bukti/kes tidak semestinya satu struktur yang perlu diasingkan daripada struktur-struktur yang lain. Anda boleh mengabungjalinkan struktur-struktur tersebut untuk menjadikan perenggan isi sokongan sebuah wacana yang utuh. Ayat Transisi. plastik (C 2) dan bahan kimia yang lain. Contoh isi sokongan Pengabaian ciri-ciri keselamatan di tempat kerja(ISI) juga merupakan punca berlakunya kebakaran. Akibatnya. merekatidak menyediakan tempat yang selamat untuk menyimpannya (H 1) atau pekerja yang mengendalikan bahan-bahan berbahaya tersebut tidak mematuhi prosedur pengendaliannya (H 2). (Penegasan ) (103 pp) Nota : Struktur perenggan isi sokongan di atas tidak semestinya dibuat dalam urutan yang dinyatakan. Sebagai contoh.huraian anda perlulah dapat memberi keyakinan kepada penanda. 3.

Jenis-jenis dialog : 1. 3. Tidak semestinya hadir pada setiap perenggan isi sokongan 3. Nasihat : Buang semua ciri-ciri dialog dalam hasil alih bentuk teks yang anda hasilkan.1. memberikan ingatan kepada pembaca atau mengemukakan cerita yang berkaitan dengan isu dan fokus penulisan anda. Anda boleh mengakhiri karangan anda dengan memberikan penyelesaian. Apakah yang dikatakan perenggan penutup/kesimpulan ? Apabila pembaca membaca perenggan kesimpulan/penutup. Ayat yang dibina dengan tujuan untuk menunjukkan perkaitan/perhubungan antara perenggan isi sokongan dengan perenggan isi sokongan yang lain. Biasanya menggunakan penanda wacana 4. mereka dapat membuat penyelesaian kepada isu yang dibincangkan. JANGAN mengulang/menulis semula idea/fakta/ayat yang telah anda kemukakan pada perenggan pendahuluan dan perenggan isi sokongan. 100% dialog (drama/wawancara) 2. Perenggan penutup/kesimpulan tidak mempunyai struktur yang nyata 2. Kemahiran menukar cakap ajuk kepada cakap pindah 2. Boleh juga digunakan dalam sebuah perenggan isi untuk menghubungkan idea satu ayat dengan idea ayat yang berikutnya. Kemahiran membina ayat majmuk pancangan komplemen 3. 2. Kemahiran memahami situasi dialog. Sebahagian dialog/sebahagian ulasan/cerita (novel/cerpen) Apakah antara kemahiran yang penting ? 1.  merupakan antara bentuk teks yang paling kerap keluar dalam bahagian C STPM. . SELAMAT MENGULANGKAJI Alih Bentuk Teks : Dialog Panduan mengalih bentuk teks : laras dialog. Strukutur perenggan penutup/kesimpulan 1.

Orang. individu Tarikh. tempat Siapa Bila Di mana . Kemungkinan tiada kerana terdapat Lahaulawalaa kuwatailla (mengucap panjang) unsur ‘bias’. tempoh masa Lokasi. barang .Ciri-ciri dialog Kependekan kata Cth : mak /dah /nak Kata tiada makna Alih bahasa kepada prosa moden yang biasa Betulkan Emak / sudah / hendak Abaikan/tidak perlu ditafsir Cth : oh/ah/hmmm Kata seru/tanda seru Cis/wah/amboi/aduh/ (!) Bahasa Arab Tukar kepada frasa yang sesuai Cis (dgn perasaan marah) Tukar kepada yang sesuai Alhamdulillah/astaghfirullah/lahaulawala Cth : Alhamdulillah (bersyukur) kuwatailla (sekiranya ada). Oleh itu calon dilarang membina jenisjenis ayat lain seperti ayat tanya. Bergantung kepada konteks ayat. masa. Personafikasi/metafora Slanga/dialek Cakap ajuk Peka kepada KGND Gugur/ganti dengan frasa yang sesuai Tukar kepada bahasa baku/moden/standard Tukar cakap pindah Ayat yang perlu dibina untuk AB ialah ayat penyata sahaja. Kata tanya Apa Tukarkan Mungkin benda.

3. . 4. contohnya : 1. langkah Sebab. menafikan .ingin mengetahui.pada malam sebelum itu ......menerangkan bahawa.... hari ini ... 5. Kata-kata larangan seperti jangan. tidak boleh digunakan dan perlu digantikan dengan perkataan melarang.. 3.. ...menanyakan. 6. Oleh itu. ABT prosa dialog memerlukan kemahiran tentang binaan ayat majmuk pancangan komplemen. 2. alasan Tanda soal (?) dalam teks ABT.menyatakan bahawa..menjelaskan bahawa. 2....Bagaimana Mengapa Cara.di situ begini . ... Fahami situasi pertanyaan tersebut dengan jelas.inginkan kepastian/ingin mendapat kepastian.masa itu sekarang .. Perhatikan juga perkataan seperti di bawah dan tukarkan : 1.hari tersebut/ itu masa ini / kini . . 3. pastikan calon memahami binaan AMP Komplemen dengan betul. 2..begitu/ demikian semalam .ingin tahu sebab.. kemudian gunakanlah pilihan frasa berikut (bergantung kepada situasi dialog) : 1.pada masa itu di sini . Pada pandangan cikgu.. usahlah. 4. .. . ....

DIALOG : WAWANCARA STPM 2008 5. Rujuklah sumber-sumber lain. Dengan merujuk analisis kekerapan bentuk alih bahasa dalam peperiksan STPM di bawah. kelmarin .pada hari sebelum itu Jangan sesekali menambah cerita. bahagian C : Alih bahasa kertas Bahasa Melayu 2 ini merupakan bahagian penting walaupun hanya membawa 15 markah sahaja. KLASIK 6. dan dibantu oleh guru-guru di sekolah. Panduan tersebut masih belum lengkap dan sempurna. KHAMIS. DIALOG 6. PROSA KLASIK . PUISI STPM 2006 5. Cikgu cadangkan calon STPM memberi tumpuan kepada 3 bentuk alih bahasa untuk diulang-kaji dan difahami cara mengalih bahasanya dengan teliti supaya bahagian ini memberi markah yang baik untuk membantu markah keseluruhan BM 2. STPM 2005 5. cikgu yakin anda boleh menentukan 3 bentuk alih bahasa tersebut. DIALOG : CERPEN 6. UNDANG-UNDANG 6. 24 MAC 2011 Analisis Bentuk Alih Bahasa Bahagian C BM 2 STPM 2005-2010 Pada pendapat cikgu. DIALOG STPM 2007 5. Label: BM 2 : Alih Bahasa. Tiga bentuk alih bahasa yang telah dikenal pasti itulah yang perlu diberi lebih tumpuan semasa mengulangkaji pada saat-saat akhir menjelang peeriksaan STPM. Panduan di atas hanyalah asas yang sempat cikgu fikirkan.7.

cakap ajuk kepada cakap pindah. kata hubung . ciri-ciri BM Klasik (rujuk ciri-ciri BM Klasik) 1. DIALOG 6. nama peralatan. Label: BM 2 : Alih Bahasa. 3. pebjodoh bilangan yang tidak tepat 5. 19 JANUARI 2011 Alih Bahasa : Prosa Klasik Beberapa panduan mengalih bahasa prosa klasik. . SAJAK Bagaimana ?. bahasa istana / bahasa dalam 2. kata/frasa/ungkapan yang tidak difahami maksudnya.2 Tiada subjek 1. RABU. nama jawatan / gelaran dll. ayat songsang menjadi ayat susunan biasa 3. penanda wacana (B)Kekalkan yang berikut : 1. SAJAK STPM 2010 5.3 Banyak ayat songsang 1. kata sendi nama yang tidak tepat 6. (C)Buang tetapi gantikan / tukarkan yang berikut : 1. (A)Buang terus yang berikut : 1. IKLAN 6. ayat pasif menjadi ayat aktif 2.4 Banyak ayat pasif 2.1 Ayat yang panjang dan berbelit-belit (maksudnya sukar difahami) 1.STPM 2009 5. kata ganti nama 4.

.

Rumusan hendaklah dibuat dengan menggunakan tidak lebih daripada tiga perenggan dan panjangnya antara 170 hingga 180 patah perkataan. Warganegara yang bertanggungjawab harus mengambil tahu tentang kepentingan penjagaan kebersihan alam sekitar.bahanbahan yang tertentu sahaja dapat dikitar semula. khususnya dari negara Australia. [20] Dahulu. Dengan situasi yang demikian. Mereka juga seharusnya menyedari bahawa pembuangan sampah-sarap yang sewenang-wenangnya akan mencemarkan dan mengotorkan alam sekitar yang seterusnya memberikan gambaran buruk kepada pelancong asing yang melawat ke negara kita. Amerika Utara dan Singapura. kerja-kerja pengutipan sampah dan .sampah sarap masih boleh digunakan kerana bahan tersebut dapat dikitar semula. Jumlah perkataan dalam jawapan hendaklah ditulis pada aklhir jawapan.Rumusan : Pentaksiran Kurikulum 1 Pentaksiran Kurikulum 1 Tingkatan 6 Atas Tahun 2011 5. aluminium dan plastik. industri pelancongan di negara kita ini akan terjejas dan negara kita akan hilang sumber pendapatan. Bahan-bahan yang terbuang ini merupakan punca berlakunya pencemaran alam sekitar.sampah sarap dibuang di dalam tong sampah atau di merata-rata tempat dan dianggap tidak mendatangkan apa-apa faedah kepada manusia. Antaranya surat khabar lama. majalah lama. akhbar dan majalah. botol. Melalui program kempen secara intensif. Bahan bernilai yang kita buang ini jika dikitar semula akan lebih meningkatkan lagi nilainya dengan penghasilan barangan baharu yang diperlukan dalam kehidupan manusia. memproses dan menggunakan semula bahan-bahan yang terbuang. kaca.program kitar semula dapat menjimatkan kos penyelenggaraan yang meliputi kos kawasan pelupusan sampah. Sampah merupakan bahan yang berharga dan bernilai selain bahan-bahan yang kita buang setiap hari. Walaupun begitu. Dari aspek lain pula. Langkah ini juga secara tidak langsung akan mengurangkan pengimportan bahan-bahan kitar semula dari luar negara. Kempen ini diadakan untuk memberikan kesedaran kepada orang ramai tentang pentingnya kitar semula. Orang ramai mula peka akan kepentingan kitar semula ini walaupun terpaksa memakan masa yang agak lama untuk membina sikap yang positif terhadap perkara tersebut. Fahami petikan di bawah ini dan kemudian rumuskan petikan ini dengan padat dan ringkaskan tanpa menjejaskan isi kandungannya. masyarakat kini mula memperlihatkan tanda positif tentang usaha yang dijalankan itu. Pengurangan import tersebut juga sekali gus mengurangkan pengaliran wang ke luar negara. Proses ini melibatkan proses mengumpul. Berbagai-bagai bentuk kempen telah dilakukan oleh pihak kerajaan sama ada kempen secara bergerak di seluruh negara atau melalui iklan-iklan di televisyen. Kini dengan adanya kemajuan sains dan teknologi.

Bayangkan kalau proses penebangan untuk pembuatan kertas berterusan selamalamanya. Kita seharusnya memelihara hutan untuk tatapan generasi masa akan datang. Kepentingan hutan hendaklah difahami.memproses. Selain itu.Oleh sebab itu.dan menggunakan bahan-bahan yang terbuang itu semula. IDEA SOKONGAN 2: Sampah yang kita buang. Kawasan yang bersih akan menjadi kotor.Hal ini boleh mengurangkan pengimportan bahan-bahan kitar semula dari luar negara. Jika sampah dibiarkan begitu sahaja dan dikumpulkan sebelum dilupuskan. Hal ini demikian kerana program ini dapat menyelamatkan ruang pelupusan sampah dan kawasan berkenaan boleh digunakan untuk pelbagai tujuan. (Dipetik dan diubahsuaikan daripada Dewan Kosmik. Sampah ialah bahan yang boleh menjejaskan kesihatan orang ramai dan mencacatkan persekitaran.Kini. IDEA SOKONGAN 3: Pembuangan yang sewenang-wenangnya boleh mencemarkan alam sekitar dan boleh menjejeskan industri pelancongan negara.jika dikitar semula boleh meningkatkan lagi nilainya apabila menghasilkan barang-barang baharu. IDEA SOKONGAN 1: Berbagai-bagai bentuk kempen dilakukan oleh kerajaan untuk memberi kesedaran kepada orang ramai tentang kepentingan kitar semula.orang ramai mula positif tentang program tersebut.Sebelum ini kita perlu menebang sebanyak 17 batang pokok untuk menghasilkan satu tan kertas.Bahan-bahan ini merupakan punca berlakunya pencemaran alam sekitar.Selain itu ruang pelupusan sampah dapat diselamatkan. terutama burung gagak dan tikus. Kos tersebut penting untuk dimanfaatkan kepada aktiviti yang lain untuk kepentingan orang ramai. Januari 2002) Skema jawapan IDEA UTAMA:Kitar semula melibatkan usaha mengumpul. melalui program kitar semula kita dapat mengelakkan pengumpulan sampah dan bawaan penyakit dan sekali gus dapat mengatasi masalah pencemaran alam sekitar. Kitar semula kertas dapat mengurangkan bilangan pokok yang ditebang. tempat tersebut akan menarik minat haiwan pembawa kuman dan penyakit. Melalui program kitar semula juga. hutan merupakan salah satu sumber yang istimewa dan merupakan pembekal oksigen kepada manusia dan semua makhluk yang hidup di muka bumi ini. .mengurangkan kos pertambahan lori sampah.masalah kekurangan ruang dapat diatasi.

dan melakukan jenayah. menagih dada.kerja-kerja memungut sampah.program kitar semula dapat mengatasi masalah berlakunya pengumpulan sampah dan bawaan penyakit dan sekali gus dapat mengatasi masalah pencemaran alam sekitar. maka kepincangan yang melibatkan mereka mesti diberi perhatian yang serius dan harus difikirkan “ubat yang mujarab” untuk memulihkannya. Jumlah perkataan dalam jawapan hendaklah ditulis pada akhir perenggan [20 markah] Masalah sosial dalam kalangan remaja di negara kita kini semakin meningkat.IDEA SOKONGAN 4: Program kitar semula dapat menjimatkan kos dari segi penyelenggaraan kawasan pelupusan. Persoalan yang harus kita fikirkan sekarang ialah keberkesanan pelbagai program . Demikian juga halnya dengan masalah disiplin di sekolah. ISNIN.Golongan remaja membentuk lebih 40 peratus daripada penduduk negara inidan mereka yang berumur 15 hingga 30 tahun dianggar berjumlah 9. di 10:10 AM Pautan pada catatan ini 0 ulasan Dicatat oleh mohd fadil talib E-melkan IniBlogThis!Kongsi ke TwitterKongsi ke FacebookKongsi ke Google Buzz Label: BM 2 : Rumusan. Hari ini. Kita tidak dapat menyembunyikan statistik yang mencatakan kegawatan sosial dalam kalangan remaja kita yang kian membimbangkan ini. 7 FEBRUARI 2011 Rumusan Fahami petikan di bawah ini. IDEA SOKONGAN 5: Kitar semula kertas dapat mengurangkan bilangan pokok yang ditebang untuk menghasilkan kertas. banyak anak muda kita terlibatdalam kes lari dari rumah.25 juta orang. Rumusan hendaklah dibuat tidak lebih tiga perenggan dan panjangnya antara 170-180 patah perkataan. yang nampaknya semakin tidak menyenangkan pelbagai pihak. melepak. Mereka menjadi harapan kita bagi meneruskan kesinambungan bangsa dan negara. kemudian rumuskan petikan ini dengan padat dan ringkas tanpa menjejaskan isi kandungannya. KESIMPULAN Sampah boleh menjejaskan kesihatan dan kebersihan persekitaran.dan kos pertambahan lori sampah.Proses penebangan harus dikawal kerana hutan merupakan sumber oksigen kepada semua hidupan di muka bumi ini.Oleh sebab itu. Memandangkan hakikat ini.

pihak swasta. iaitu pertubuhan bukan kerajaan (NGO). Sekiranya keluarga terurus. Dengan kata lain. tetapi juga menekankan pembentukan rohaniah. Program yang menyeluruh. Soal meletakkan kesalahan antara satu dengan yang lain diharapkan tidak akan timbul lagi. bersepadu. badan korporat. masyarakat akan sedar bahawa masalah remaja bukan lagi merupakan masalah pinggiran. Atas kepekaan terhadap masalah inilah. di samping tidak pula mengetepikan ajaran agama yang dianuti. media massa. mereka seharusnya dapat memahami tuntutan kelahiran : bermula daripada diri sendiri. teras kepada semua ini ialah pendidikan. serta mampu memantapkan akiah-rohaniah mereka agar kelak mereka memiliki sifat-sifat kepimpinan yang berdaya saing. Dalam konteks ini. maka baiklah keluarga dan masyarakat. akliah. dan sahsiah anak-anak kita. bermaruah. Dengan penglibatan pelbagai pihak. maka terbentuklah sebuah . Untuk pembinaan sesebuah masyarakat cemerlang. hinggalah aspek yang berkaitan dengan ketuhanan. dan individu tertentu. Dalam pendidikan tidak formal. dan berbudaya tinggi? Kita percaya bahawa keinginan untuk membentuk masyarakat yang berkualiti semestinya memerlukan pengorbanan dan penggemblengan tenaga semua pihak : kerajaan. Nilai-nilai akhlak yang murni sebenarnya bermula dari rumah dan diperkukuh dengan pendidikan di sekolah. Kita tidak boleh menunggu sehingga keadaan menjadi parah kerana apabila sudah demikian halnya maka apa jua usaha yang diambil akan menjadi kurang berkesan. badan bukan kerajaan. Mereka seharusnya dilatih menggunakan kepayaan berfikir secara analitis dan kritis agar dapat bertindak secara rasional. peradaban. alam. ibu bapa mestilah menunjukkan teladan yang baik yang boleh merangsang anak-anak untuk bertindak dan berkelakuan sebagi insan yang berakhlak mulia. ibu bapa mestilah menerima hakikat bahawa pendidkan moral dan akhlak sukar dilaksanakan kalau semata-mata bergantung pada fungsi guru dan sekolah. dan institusi kekeluargaan itu sendiri. masyarakat. maka kerajaan memperkenalkan Pelan Induk Tindakan Sosial (PINTAS) yang membabitkan pelbagai pihak.yang telah dijalankan selama ini dalam membentuk semula anak-anak yang sudah terjebak itu agar mereka menjadi manusi yang berkualiti. Adakah program yang telah disediakan itu mampu membentuk akhlak yang baik. mampu menjana kekuatan mental dan moral yang tinggi. manakala keluarga pula menjadi paksi kepada pembentukan sesebuah masyarakat. Kita percaya program yang diperkenalkan bukan sahaja menitikberakan pembinaan fizikal dan kebendaan. dan membabitkan semua pihak perlu dirangka dan dilaksanakan. Dalam hal ini. ibu bapa. ibu bapa. Kita perlu sedar bahawa individu ialah sebahagian daripada sesebuah keluarga. malah memerlukan suatu pendekatan menyeluruh dan benar-benar berkesan.pemasalahan keluarga mestilah diselesaikan terlebih dahulu. sistem pendidikan. pendidikan yang dimaksudkan meliputi pendidikan formal dan pendidikan tidak formal. Pada hakikatnya. Sekiranya baik individu.

Jumlah perkataan dalam jawapan hendaklah ditulis pada akhir jawapan. calon juga boleh mengenal pasti antara isi atau keterangan lanjut berdasarkan kata/frasa yang menunjukkan sama ada sesuatu isi itu penting atau tidak. frasa "pada hakikatnya. sementara frasa "dengan kata lain" (perenggan 3 baris 12) menunjukkan kenyataan seterusnya merupakan keterangan lanjut (bukan isi). buat ayat yang betul untuk menggabungkan isi-isi yang dikesan. PANDUAN MERUMUS 1. Masa menjawab yang dicadangkan ialah 40 minit 4. . Langkah menetapkan matlamat ini dilakukan untuk memastikan bahawa (IU:ii) potensi besar industri makanan halal dapat dieksploitasi sepenuhnya. (IU:i) Tahun 2010 sudah ditetapkan sebagai sasaran untuk Malaysia menjadi pusat makanan halal dunia. 2 FEBRUARI 2011 BM2 : Cara merumus karangan. Anda boleh menggunakan penanda wacana Fahami petikan di bawah ini dan kemudian rumuskan petikan ini dengan padat dan ringkas tanpa menjejaskan isi kandungannya. 5. (b) iaitu bernilai hampir RM600 bilion setahun.2 Contoh 2. Markah 20 ( Isi = 10m dan P = 10m) 2.3 Huraian/ keterangan lanjut 3. (a)Berdasarkan statistik yang dikeluarkan oleh Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia (MATRADE). Dalam petikan di atas. RABU. Anda mungkin bukan yang terbaik. Setelah mengambil isi dan membuang contoh dan huraian / keterangan lanjut. Label: BM 2 : Rumusan. tetapi anda pasti boleh melakukan sesuatu dengan usaha yang terbaik." (perenggan 4 baris pertama) menunjukkan kenyataan seterusnya penting (isi). Baca dengan teliti setiap perenggan untuk mengasingkan (dengan membuat garisan / menggunakan ‟higlighter pen‟: 2.1 Isi 2. Berita Harian 25/07/98) Selain daripada panduan mencari isi-isi penting yang telah diberi. Rumusan hendaklah dibuat tidak lebih daripada tiga perenggan dan panjangnya antara 180 hingga 190 patah perkataan. (IU:iii) pasaran produk makanan halal dunia ketika ini semakin meningkat.masyarakat yang bermaruah dan berbudi pekerti mulia.

(IS4. Kesemua faktor ini menjadi jalinan yang penting ke arah mencapai matlamat yang ditetapkan. serta (IS1:ii)undang-undang dan peraturan yang berkesan. Hingga kini. seperti . Untuk mereliasasikan matlamat tersebut. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia dan agensi-agensi lain.iv)selamat dimakan oleh semua orang. Semua aktiviti yang diadakan itu bertujuan (IS6:ii)untuk memberikan pendedahan tentang pelbagai aspek yang berkaitan dengan makanan halal kepada para pengusaha makanan tempatan. pertumbuhan ekonomi yang pesat. Malaysia bertindak menetapkan matlamat untuk menjadi pusat makanan halal dunia menjelang 2010. apatah lagi ketika (IS5:ii) negara sudah mengorak langkah untuk menjadi pusat pengeksport produk makanan ke seluruh dunia. satu persoalan lain telah timbul di sebalik usaha yang dilakukan ini. dan (IS3. Berdasarkan potensi besar industri makanan halal. seperti Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri. (IS2:i)pihak kerajaan melalui beberapa agensi yang berkaitan. (IS3:ii)Makanan halal bukan sahaja hanya bermaksud makanan yang boleh dimakan oleh umat Islam tetapi juga (IS3:iii)makanan yang berkhasiat. Untuk memastikan bahawa syarikat pengeluar makanan tempatan benar-benar memperoleh manfaat daripada kedudukan negara sebagai pusat makanan halal dunia menjelang tahun 2010. seperti kestabikan politik dan (d) suasana yang aman. Penglibatan pelbagai pihak diperlukan untuk menetapkan garis panduan mengenai produk makanan halal kerana definisi makanan halal amat luas. Namun begitu.(b)Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Malaysia (FAMA) pula melalui satu kajian mendapati bahawa pasaran dunia bagi makanan beku halal telah (c) bertambah dan mencatat jumlah RM106 bilion. jawatankuasa yang diketuai oleh Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri masih terus berusaha untuk mewujudkan garis panduan yang selaras (IS3:i)yang dapat digunakan oleh setiap individu dan organisasi yang terlibat dalam industri makanan halal. tidak memudaratkan kesihatan. (IS1:i) Malaysia mempunyai faktor sokongan di peringkat dalaman. (IS2:ii)sedang berusaha untuk menetapkan garis panduan yang jelas mengenai makanan halal. (K:i) Lebih banyak syarikat seharusnya mengambil inisiatif untuk memperoleh pengiktirafan bagi memastikan produk keluaran mereka boleh diterima di peringkat antarabangsa. Apatah lagi. (IU:iv) Matlamat ini ditetapkan dengan harapan agar negara akan menjadi pusat pengeluaran dan (IU:v) pengumpulan pelbagai jenis produk halal yang dapat memenuhi permintaan dunia yang terus meningkat pada ketika ini. (IS5: i)Hal ini agak meyedihkan. (IS6:i)pelbagai agensi kerajaan kini giat melaksanakan aktiviti seperti kursus dan bengkel. (K:ii)kerajaan telah menyediakan pelbagai insentif.i)Pembabitan pengusaha makanan tempatan dalam industri makanan ini masih kurang kerana (4:ii) mereka bimbang tidak akan mendapat manfaat seperti yang disasarkan. suasana perdagangan yang menggalakkan. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna.

potongan cukai pendapatan yang selaras dengan pelaburan yang dibuat untuk pengeluaran makanan. (Dipetik dan diubahsuaikan daripada Dewan Ekonomi. Mei 2003) Isu soalan rumusan STPM 1999-2010 STPM 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 ISU Teknologi Maklumat Pembangunan pelancongan Minat membaca dalam kalangan kanak-kanak Teknologi Maklumat Pembangunan sektor pertanian Sistem pendidikan Masalah sosial Iklan Pembangunan sektor pertanian Malysia pusat makanan halal dunia Makanan yang diubahsuai genetik Pembangunan sektor pertanian BM2 . bagi mendorong syarikat tempatan lebih banyak menceburi industri makanan yang diiktiraf dunia. Tidak ada gunanya (K:iii)Malaysia menjadi pusat makanan halal dunia menjelang tahun 2010 jika pengeluar makanan kita tidak mampu memanfaatkannya. sebaliknya hanya menjadi platform kepada negara-negara lain untuk mengeksport produk makanan halal mereka ke seluruh dunia.Cara menjawab bahagian D : Analisis Kesalahan Bahasa BAHAGIAN D : ANALISIS KESALAHAN BAHASA .

/ SEBAB KESALAHAN 1 kesalahan Hukum D-M Unsur yang diterangkan mesti diletakkan dihadapan unsur yang menerangkan.Kesalahan bahasa meliputi: − ejaan − tanda baca − kosa kata − imbuhan − frasa − klausa/ayat NASIHAT KEPADA CALON : 1. Baca dengan teliti setiap ayat dan beri tumpuan kepada 6 aspek kesalahan bahasa seperti di atas. (5) Untuk mengawal keadaan di daerah itu memerlukan sukarlawan yang lebih banyak. 5. kegiatan mencuri dapat dikawal. anda perlu menyatakan jenis kesalahan dan menghuraikan lebih lanjut Kenal pasti kesalahan bahasa dalm petikan di bawah ini. terdapat sesetengah pihak yang (3) mengambil kesempatan mencuri barang-barang./ Untuk memudahkan orang ramai mengikuti perkembangan terkini. sebuah jawatankuasa petugas telah dibentuk. Bagi setiap kesalahan. Anda dinasihatkan mengenalpasti dan menulis seberapa banyak kesalahan bahasa yang mungkin. /Pihak polis (4) mensyakibahawa kegiatan tersebut dilakukan oleh mereka yang tidak bertanggungjawab. (2) sebaliknya pada hari Jumaat. Untuk analisis/sebab kesalahan. terutamanya makanan dan pakaian./ Beliau menyatakan bahawa banjir itu berpunca daripada sebuah empangan yang pecah akibat gempa bumi yang berlaku di negara jiran. 2. Jawapan perlu dibuat dalam bentuk jadual. ekoran tertangkapnya (6) beberapa penjenayah. jelaskan sebab kesalahan dan kemudian buat pembetulan Seorang (1) polis inspektor yang baru dua bulan bertugas telah menceritakan keadaan di daerah itu kepada pemberita. 4. Masa menjawab yang dicadangkan ialah 20 minit 3./ Jawatankuasa tersebut dikehendaki bertugas setiap hari. ./ Dalam kesibukan orang ramai membantu pihak keselamatan menyelamatkan mangsa. /Walau bagaimanapun.

Kata yang mengandungi satu suku kata memerlukan alomorf ‟menge-‟ PEMBETULAN . SEBAB KESALAHAN 2 Penggunaan Kata Hubung yang salah untuk maksud kekecualian.inspektor polis.. SEBAB KESALAHAN 3 Frasa tersebut memerlukan kata hubung keterangan cara untuk menghubungkan dua frasa PEMBETULAN ..untuk mengawal keadaan di daerah itu memerlukan (subjek : kerajaan @ pihak polis memerlukan sukarlawan yang lebih banyak SEBAB KESALAHAN 6 Penjodoh bilangan mesti digunakan selepas kata . KH yang sesuai ialah ‟kecuali‟ PEMBETULAN ..PEMBETULAN .mengambil kesempatan dengan mencuri barang-barang.mengesyaki SEBAB KESALAHAN 5 Ayat tergantung kerana ketiadaan subjek PEMBETULAN ....... SEBAB KESALAHAN 4 Pemilihan alomorf yang salah.......kecuali...

Hampir semua calon biasanya meletakkan sasaran gred yang ingin dicapai dalam peperiksaan awam tetapi tidak semuanya melakukan usaha yang mencukupi untuk mencapainya.. Diksi tidak tepat. Anda bagaimana ?. Ulangan frasa 3. KSN …terletak antara bandaraya…(di antara) 3.bilangan tak tentu PEMBETULAN . 20 APRIL 2010 Bahagian D BM Kertas 2 : Analisis Kesalahan Bahasa ANALISIS KESALAHAN BAHASA Petikan AKB bermula pada tahun 2001 2001 1. Kata bilangan …di kedua buah kampus… (dikedua-dua) 4.beberapa orang penjenayah. KSN …seperti * didakwa… (seperti yang didakwa) . SELASA. Kata pemeri … (UPP adalah universiti… (ialah) 2. Tanda baca (noktah) …. Frasa kerja pasif …yang pelajar universiti lain tidak dapat nikmati (yang tidak dapat dinikmati oleh pelajar U lain) 5.. kata ganda …berbilion ringgit (berbilion-bilion) 6. tertinggal perkataan …menelan * berbilion ringgit (*perbelanjaan) 5... Pembinaannya telah disiapkan (dilaksanakan) 4. Struktur ayat/tanda baca (noktah) Sesungguhnya UPP……kepada pelajar…dengan adanya…kakitangan pentadbiran. kata tidak diperlukan Pembinaan prasarana itu juga memanfaatkan pengguna kerana dapatmenghubungi antara satu tempat dengan satu tempat lain dengan lebih cepat (buang juga) (berhubung) 2002 1. 2003 1. Label: BM 2 : Analisis Kesalahan Bahasa. Ramai calon sudah membuktikannya. Gred A bukan senang tetapi bukan mustahil.telah dibina Di antara 2.

ini mengharapkan kepada pihak kerajaan (Gol. KSN tentang/terhadap 2. Frasa kerja pasif …isu yang mereka timbulkan (isu yang ditimbulkan oleh mereka) 3. KKT …Gol. Struktur ayat…. Frasa kerja pasif org. 1 letak belakang KKTpasif 3.2. Kata bil …setiap orang belia (setiap belia) 2004 * 1. ini mengaharpkan pihak kerajaan…) 5. Frasa adjektif darjah penghabisan 4.penanda relatif . KKT –aneksi persona/bentuk terikat 5. Penanda jamak …sebahagian besar anak-anak muda (sebahagian besar anak muda) 4.

Kenal pasti subjek (unsur yang diterangkan). 1. jangan melawan Jadikan dirimu bersifat setiawan Jangan sekali berniat khianat Apa lagi kurang amanat Pekerjaan wajib bukannya sunat Jika dilawan mendapat laknat Pertama di dunia mendapat malu Di dalam akhirat tubuh terpalu Masyhur khabar ke hilir ke ulu Sebab perangai tidak bermalu Sangatlah murka Rabbul Izzati Perintah suami tidak dituruti Hendaklah taat bersungguh hati Kepada suamimu berbuat bakti Jangan takburkan rupamu elok Melebihi kebanyakan makhluk Menyangka dirimu tiada tertolok Jadilah suami diperolok-olok Jangan sekali takburkan bangsa Martabat tinggi di negeri dan desa Memandang suamimu seperti rusa Sombonglah tuan tutur bahasa Lihat contoh syair di atas dan cuba alih bahasakan kepada prosa Melayu moden yang biasa. contoh : Demikianlah lagi wahai perempuan Taatlah kepada suamimu tuan (siapa yang dikehendaki mentaati suami) Jangan menderhaka. Beberapa panduan mengalih bahasa puisi Melayu tradisional. jangan melawan (jangan = dilarang) .Puisi Melayu Tradisional : Syair Nasihat Kepada Perempuan Demikianlah lagi wahai perempuan Taatlah kepada suamimu tuan Jangan menderhaka.

Pastikan binaan ayat lengkap. suruhan dan laangan yang lain. agar lebih jelas maksud yang ingin dsampaikan. 5. mengandungi subjek (unsur yang ingin diterangkan) dan predikat. Oleh itu kata larangan seperti jangan hendaklah ditukar. Binalah ayat yang pendek. . Jangan menulis maksud yang tersirat disebalik syair tersebut. jangan = dilarang) Begitu juga dengan kata silaan. Calon hanya boleh menggunakan ayat penyata sahaja. Mereka dilarang menderhaka dan melawan suami. 3. permintaan.Jadikan dirimu bersifat setiawan 2.(unsur yang menerangkan) 4. Contoh alih bahasa rangkap pertama : Kaum perempuan dinasihatkan mentaati suami. (contohnya. Mereka perlu bersifat setia kepada suami.

Mereka takut akan dianiya oleh suami mereka. Contoh 2 Penindasan terhadap wanita berlaku kerana dianiya atau didera oleh suami atau majikan yang salah menggunakan kuasa. Ketakutan dalam diri telah membuat mereka menjadi lebih sensitif. si pelaku yang menindas wanita sering menyaksikan bapanya mendera ibunya. Pengalaman lampau menyebabkan si pelaku menjadi seorang yang pendendam. Cuba anda nlaikan markah kerelevanannya (markah R) sahaja. Si pelaku juga mungkin pernah didera oleh bapanya. Saya berpendapat bahawa inilah contoh-contoh 'standard' perenggan isi sokongan yang dibuat oleh kebanyakan calon-calon STPM. Contoh 1 Punca berlakunya penindasan wanita ialah sejarah silam si pelaku. Akibatnya. si pelaku akan bertindak agresif dengan menindas orang lain supaya orang lain merasa apa yang dirasakan oleh si pelaku. Hal ini akan menyebabkan sikap si pelaku menjadi kejam dan ganas. Wanita yang dianiya akan mengalami penderaan psikologi dan emosi.Semasa kecil. Wanita dihina dan menjadi tempat keganasan bagi pendera. Jarang sekali pelajar memberikan jawapan 'saya tidak faham cikgu' apabila ditanya oleh seorang guru. Saya akan menunjukkan beberapa contoh perenggan isi sokongan yang dibuat oleh beberapa orang pelajar dan saya ingin anda menilainya sendiri. sederhana atau lemah.Contoh isi sokongan : Punca penindasan terhadap wanita Apabila menanda latihan yang dihantar oleh pelajar. Wanita yang didera akan merasa ketakutan. Disebabkan pengalaman hitam ini. Saya tidak mengedit contoh-contoh yang saya lampirkan. Mereka akan hidup dalam kegelisahan. Emosi wanita akan terganggu apabila berdepan dengan masyarakat. Inilah cara yang cuba saya aplikasikan di sini. bagi melepaskan geram dan tekanan yang dialami. Maruah mereka telah tercemar . Pendera telah menjatuhkan maruah wanita dalam fenomena ini. Faham atau tidak faham seseorang pelajar tentang ilmu yang disampaikan oleh seorang guru dapat dilihat dengan lebih objektif menerusi latihan yang dibuat. Ketepikan dahulu kesalahan-kesalahan bahasa yang ada. Saya harapkan anda akan dapat menentukan dan mengkategorikan perenggan isi sokongan tersebut sebagai baik. Pelajar juga boleh belajar atau meningkatkan kefahaman mereka tentang sesuatu kemahiran/ilmu dengan cara melihat dan membuat penilaian terhadap latihan rakanrakan sekelasnya yang lain. wanita akan ditindas dan didera. si pelaku sering terbayang-bayang dirinya didera oleh bapanya dan akan menghantui dirinya sampai bila-bila. seorang guru boleh menilai tahap penerimaan ilmu yang disampaikannya semasa proses P&P. Wanita menjadi lemah apabila dianiya dan didera. Seterusnya.

si pelaku akan menindas orang lain agar dapat merasai pengalaman yang beliau rasa dan mempunyai perasaan dendam. Sejarah silam si pelaku menjadi faktor keganasan terhadap wanita. menumbok dan sebagainya yang dapat mencederakan fizikal wanita tersebut. mangsa tidak sanggup meninggalkan suami yang pendera itu kerana mereka memikir tentang anak mereka. Contoh 4 Kelemahan pada wanita merupakan salah satu punca kaum wanita sering ditindas. penindasan terhadap wanita berpunca daripada sejarah silam si pelaku yang telah menyebabkan si pelaku melakukannya terhadap orang lain. Bagi mereka yang sudah berumahtangga mempunyai anak. Pengalaman si pelaku akan menghantui dirinya sehingga menjadi trauma dan seterusnya pengalaman mempengaruhi sikap sehingga dewasa. Contoh 5 Si pelaku atau pendera yang mempunyai tabiat yang buruk merupakan punca utama berlakunya penindasan terhadap wanita. Sewaktu kecil. Hal ini demikian kerana fizikal wanita yang lemah berbanding kaum lelaki. semasa kecil pelaku sering menyaksikan bapanya mendera ibunya sendiri atau si pelaku itu sendiri sering didera secara mental dan fizikal. Oleh itu. si pelaku menyaksikan perbuatan penderaan terhadap wanita dan dirinya sendiri. Melalui pengalaman tersebut. Contohnya. Contoh 3 Latar belakang pelaku merupakan punca utama berlakunya penindasan terhadap wanita.akibat penganiyaan ini. Pengalaman-pengalaman tersebut yang sering menghantui pelaku menyebabkan dia tertekan dengan keadaan . Kelemahan pada kaum wanita yang takut melawan menjadikan kaum lelaki menguasai dengan kekuatan sehingga wanita itu sendiri buntu akan hak perlindungan terhadap dirinya. Kelemahan wanita menjadikan kaum lelaki mengambil kesempatan untuk mendera wanita tersebut. Sikap pelaku yang sememangnya merupakan seorang kaki pukul menyebabkan wanita menjadi mangsanya. Mereka takut ditinggalkan dan anak mereka tiada tempat bergantung. Keganasan terhadap wanita bukan sahaja tertakhluk kepada penderaan fizikal tetapi meliputi juga penderaan emosi dan mental wanita. Penderaan yang sering dilakukan penderaan fizikal seperti memukul. Disebabkan kelemahan wanita sering ditindas serta diperkuda oleh kaum lelaki. Keemahan wanita itu sendiri yang takut ditinggalkan juga mendorong golongan wanita sering dianiya serta diperkuda oleh kaum lelaki yang kejam dan mengambil kesempatan atas kelemahan wanita tersebut. Keadaan ini belaku berkemungkinan daripada sejarah silam si pelaku itu sendiri.

Contoh 6 Punca utama belakunya penindasan terhadap wanita disebabkan sikap pelaku yang mempunyai tabiat buruk Sikap pelaku yang menghisap dadah dan berada di bawah pengaruh alkohol menyebabkan mereka bertindak agresif. Kebiasaanya mereka bersikap pendendam. Mereka akan berindak agresif. Tekanan yang dialami dan . Kelemahan diri wanita memudahkan mereka ditindas oleh sebab kelemahan fizikal wanita. Apabila keadaan yang sedemikian berlaku. lebih-lebih lagi semasa keinginannya tidak dipenuh. apabila seorang suami sanggup memukul kepala isterinya sehingga mati apabila isterinya tidak memberikan wang yang dimintanya untuk membeli dadah . Contoh 7 Sikap negatif pelaku merupakan punca utama wanita ditindas. Contoh 8 Pengalaman buruk yang dialami oleh si pelaku sewaktu kecil turut menyumbang kepada kejadian penindasan terhadap wanita. kelemahan wanita telah menyebabkan pelaku mudah melakukan penganiyaan . Jelaslah di sini bahawa penindasan terhadap wanita boleh terjadi akibat sikap buruk si pelaku. pelaku akan memukul dan menyakiti wanita terutamanya isteri mereka. mereka kadangkala bertindak lebih zalim dengan melakukan tindakan yang bukan sahaja menyebabkan kecederaan malah mereka juga sanggup membunuh. Pengalam-pemgalaman buruk masa lalu akan mempengaruhi dirinya sehingga dewasa. Si pelaku yang mengalami penderaan sewaktu kecil oleh ahli keluarganya sendiri atau menyaksikan bapanya mendera ibunya akan mengalami trauma. Mereka akan memukul isteri dan teman wanita atas alasanalasan yang remeh. Oleh yang demikian. Tindakan memukul isteri dan teman wanita akan berlaku kerana hilang pertimbangan fikiran. Mereka sanggup memukul jika permintaan mereka tidak dipenuhi. Oleh itu. Tekanan yang dialami menganggu kehidupannya. Hal ini demikian kerana pelaku hilang kawalan terhadap diri dan hilang kewarasan fikiran untuk bertindak positif. jelaslah bahawa sikap buruk si pelaku adalah faktor utama yang menyebabkan penindasan terhadap wanita semakin berleluasa. Pelaku yang kebiasaannya lelaki yang terlibat dengan gejala penagihan dadah. Itulah yang terjadi dalam satu kejadian yang dipaparkan dalam akhbar Harian Metro baru-baru ini. Konklusinya. gejala perjudian atau berada di bawah pengaruh alkohol mudah hilang kawalan diri dan kewarasan akal fikiran. Dalam keadaan khayal akibat pengaruh dadah dan alkohol.tersebut. si pelaku akan hilang kawalan terhadap diri sendiri dan hilang kewarasan akal fikiran. Isteri pelaku pula akan menerima apa-apa sahaja perlakuan kerana sikap wanita yang lemah.

kita memang tidak dapat menafikan bahawa kejadiankejadian penderaan terhadap wanita yang berlaku pada hari ini turut berpunca daripada pengalaman-pengalam buruk si pelaku sewaktu kecil. isteri atau anak perempuan mereka. memijak tubuh badan. menumbuk dan tindakan-tindakan ganas yang lain dianggap satu bentuk kepuasan agar orang lain turut merasa penderitaan yang dialaminya satu waktu dahulu. Anda boleh menilai kelemahan-kelemahan yang ada ketika anda membina isi sokongan. contohnya teman wanita.Kesimpulannya. anda pasti boleh.perasaan dendam yang menguasai diri menyebabkan mereka cuba melepaskannya dengan cara menindas kaum yang lemah. anda boleh belajar sesuatu. Semoga anda lebih bersedia menghadapi peperiksaan STPM. Saya harap. dengan contoh-contoh di atas. . seterusnya memperbaikinya. Tindakan zalim mereka seperti memukul. Jika anda mahu.

9.9.5003. . 038 %% %.#3.:3  038.  $%..8  203.8.-  $%! 40-07/7803/7 $02:.35:.3/.38:-9.35./ 84.49./.3.302.325:-07-.9:509.3  -07 . 07.3 9.5!445.7..3.3 .9. !003..35.3203:33/8. 8073 203./80/.79039.47./.5 0138 4394 .35./.4-0 !.07./:7:8.32.43/2089.07.9.

/.203.

7....99:90.2.91 20 .203.5 % 20 20 %5.9 .38:7-.81 :7/ 2:7/ 80/.$.07.3 %% 075003.25:3  070.8.3.-8:7.  -0  45. .90.8. !..3//03.25:3:8:3 :.2.80/..3203/03.07.5/.381472.- %7.9.-07.20309.81 %.99:  $:7..2./.3.  07.8/75 ././..740 2:7/ 2:7/  $.91  2-:./.

3.7.3502:/.2025:3.-074943 7443  .3 -07-0.202-.91 !# 0/:.202-0.9.3.079..3./3.7.3.7.91 3 202-08.07.  !07-.7.3. 80.7.:8.:8.3.30:.38.2:7/3.503074./-::  23.3.8:/.7.8  203:7:3:7.9039.%7.038 .3 0-03. /:.3 .  203/0.91  203.24948.   202-08.9: !.3 -0301091   202-.7.9: 20 .7 503/0 20 4. 2.8:/.3/3.3.3.20..203/7.3.9.3891 -0/.91  .3 -0  .3  !#$ 0/:.-. 4394 02-:.9.80:. -0301091 . /:.3.3 .:.9808:.3/.2.  .3.203..37:2.7.37:2.  4.9.  !07-:.37:2.9:202.

3.9..7.202-0.387 .203.3203/:7..3907-.32:7.3...3./.73.220.-.-:: % 800.9:  $.205. ..: $ $ $  :7:202-.-0.203./  ...3-: % 80-:. -:80/.38.  % .83.25.32:7/ 2:7/3.:   ..

3502..3.3.907/..3.3..3..7.3  507.5.9:3:.25.0.7 '503.3-.3./.3. 5.3..3/.3 %:3:...3 0- ..30/:.3-09:..7:/03.3  50304/.3'  /.3-09::39:507.3.3.5.9.3 .3 !..:.3 .9.3.8:8:3...-0%0303..8.98080903.3907/.0/..3 ' 2089.3 8:8:3.9. 50304/...3.3.380-.9.3 5073.3.3907-.7 07..507:203.5. 84.3..- %.3..3$%!.3 ..39.75..3..1.3 / ...9.3  .4394  $%!  $:8:3.5.7....7.3507. $ & .5.3/.3.3.32:33.43.5..3 907.5..3-0-07.-$4. 907..9.3 9.9507. 507.84..3897..20207:.3507.403.3' .8 .:.3  /..1 507.3 /.3 207:5. 50304/.84.3.-3.3.39..34.3'  '/.3.7 0 9: 5.5.503.3574808 .3.3.3 507.1 02. 03:3:.9.:39:203.8/. :3.5. 207:5.9.3.30-.3/.5. $.9..-..90   /. /.3 5027.3/....3 2...2.3207:5. 5.3 .8.3..: ..3 9.38:8:3.

3..3.-84..3 /.3507.8 .32089903.3 .3.9.8..3802:.9..3 !07..3:39:20.9.3/.3.320..2:/.9.95079.3203:3:.5073.3 .3...9..3.38:..2 5.8. 203.3-.3 507.3' ...8. .3.:80-. 0.:5.3 '0.203.3 ' 8020893..3.8.3...3.3507.32.:39:/.$%!  39.9 -0-07.3 02-. 7.3.320250792-.73.3 $%! / .3...3 84.350393.3...8.3 /.. 84.3' /.4394 :39: 203:3:.3-09:.0...3 -.8..3 / . 07.- :-....3..3.907./.  $4.8.3-07:9 .309.3 09:.3 /.30..2 5.3/:3 50.3.0-./.984.3-./.5..8..9.2..-.380-03 ..3 2089.5073..3.5.38. :3. 0.3.3 203.3.5. 84..3 84.0-. 507.3.9..8.3 /. .. 8.9.50/:/:.3$%! ..3.3 907/.8.3 /.3..3.8 ...7.507. 507.-.30...3202/..9: 93/.5.3.3 !07.37.3/8:8:3 0250792-.3..30/:/:.3 .3.3   .5. -.3 -0:2 /.3 .780-03.8.3..9.3..3 0 9: 5.90984.7..3 20305.3-0:2/..3.3.38.9 2..

#&  $ #$ %$&#%$ .

8.9: 079.8.0. $%! 907/7/.:/5073.9$%3!07804.3.75..079./:./.8 .8.  !&&  (079.8 ...

3079.8 . /.

2.3505078.7.3 203.3.8.350.3..8203.30.3 W..$%! (079.38:.3  !02.7:.2079..9..350.350.8.5.3 84.9./02...9.7..83207.35..33.:..3 ($4.3/50703.8.3 80.:3 /..5.34-091../...3/:3 84.9.8:.9.7.3:284.0...:3 .3/:3..7.:.3/.3-.0./. ($:.39.

.8907.8.7.

/.7-0../.3 $0.3!0702-.0.3-039: -039:.3.7.: W.79..3...8.9.3.

:8:..8.

708.. 14344...3080.8.0.9:7..550702-.8..3.3 W.3-..0..0.3-...: $8902..3-.8.8.7.8.: W50-.7 .3 3.9507:-:3..39:3..2.507.: W050-.3/..0.:80-.9.

247144.

88 W2.9.3..839.

3-09: 02:/.83.3-09: ..250702-.3203.2.-0802:...8.3 502-07.43/003/.3:2.3 .8.43/003/.. $02.8.22.5..5.5./.3/:9405.3 .9.8.3 ./03.3 .3/.:203..2.....3.203..9./.7.3  ..202.505078...079. 2.584.507-.3 .390780-:95.43/7.3 ..807..3  %&$  %$%&&$ $%! .7.503:-.3.3 /.079.9/.84.8.5..3...39  (.3.7...2 (:2.5.5.-07/.5.:.3-07.3 /80/.3..3../94..7..34-091..3.7.83.5.. ($09.307.0.438...-:3..8.3802.390780-:9 84.

7:-.:25:.79..3. $7./.9 ./.3207:2:8.3.03/7.7:9-.35030-..8.- 2030.8907. :8974.7447.3.503. :89780..-:...2509.3-09:-.308..50./:.2-.8.2./.:: $%! !.8... !.../.77..9 .8.32:  !&$%&&$ $92::884. :8974.8..:2. .3.5.82.8./.5.3./-.9.9.38007. 7:2:8 54./..3./.3  :8974308..-.$.3203:3.3 892::8 892::8.8.79.:.3  ... .9.$.7/.8.4394 7./2.3-.3-.74308./.80.7.3.7: 3.3-09: 0709.2-0-07.3503.79039.5.2 0.7. :8978:8974.8.  &&% $  $%! .83  $%! !073.3-07:9.3./20/.09:.: .7..9:.. 20307....3.39:..3-07/.3:39:802:.7: /.. 509.9.50207/03. $%! $4.-03.3..3-.0..8.:38:7-.8..9:.5:38:7-.!/.3879 203.9. .3"...5.33507:/8./..-...7.%-09 3.7.8...:.3/03. 3.3 5073.:34 2023.79.3-..3.!4308..3 .8.

7.8.8 55.3-.3 /.7.9.9./0.8.3 53.3.73. .8703.7.8:2-073../:.9.7.3-09:. '$.3.3.92.3879'%:03 07/.389..39../.3.3/03..3.3' /..-0781..9:8:8.5.../02 ..39.8.-0781.8 55.8. /03.9..3'  $ !%&&..7./02 /.3.8 :7..  ' !"$# !$"# !$#" #"$! $%!  .9050-.7.8.3907-.2./.3503:3.3 /.507.3./:..3-09:.9..7.3.8 07/...7..!03:3.9..903.389...3.8../.3.8.. '%07/.3/0./.3.8703..-078.

.7.35.3 5.2539: $0907:83.39: .9.75.3808:..2:3 .75.5.3503.9 09: :8907: 8.3.9./03..3/0.7.5:3085:3/02.3....  %::.3.3.303../-.507. 03.2.35079039..81 ./:..3.3./.39::. 0./.3/0.3:9.:2.8.3..9.3/./.7. 55.907/7/...43/43-07:9 .% $%!  ..32.:-. 07.3-07:7:1.5.32.3 $%! 39.5.

75.!.3$0/: $%! !5.30.#.3:73..02-.90750843.9:%:.7.52..05.3.7#:43.3-09: 0.3/.30.9-..3/.2.78../.3/../:.39025.95079:3:.3.3 0/:.8:.7.3.3502:/.9: 09.0:.3:9!.7/.-.3$7 0.9:  #.907.39:8.7.8 &3:..9:-078:7. %..9%025.30.0. 20..398..3-07:9 55.7 9025.3/.02-./.2030-.39.9:  $%! .7 40502:/.3:3/...3!.3-09:.7.9/03.38.907.9/.2!7410847%.9%:8.7 .3%:4!.9:078:7.3.99: -.9 . !.3.3..05./.307.3.3  .34947 %42.:3.7.7  ##.3$7%:3: !.9!:.9..-.2.907803:2 202.

.3.3/902:9:-0780:.9.-0703.3 503:.39. -079.8:99..2-:9 503/0 -07:9.4..4.020.8 ..3 -07.9.4.547..9/-.970947 ..3 50207.3/.3-0703.3:.-0...#%&% $  $%!  .8./05.820305.2./05..07...380259 .2 /..3 .2-.3805.3 503.-0..3.78930/0 7  $%! !09.3.9..3/.3-079..2.079.7:80259  !%&% $  .9.7-7: 202./..3:.77.2-079:29 93 202..4.. ./.2.35..3-09..8 .--7 202.

: 2.39:7../03..-:.7-07.2.2..89. 070.9039: 050-.2.05:9:8..9.7.75.8 ..9..5.39: -40/80/0.72.-0793/.. !.3 2.305..9./.3.3  !#%.3803/7 07/.9.90.2. 2.5.. $%! .20209..3-07:7:1.43/43202-.8. -:.3 /5099:/5.3 $%!  0:25:3..32070.5..33. .39: 80/. 25:3.8..7.3509.  .2509..389073.3 9/.8.:203:.-:.3/..8 80/.5. 90.8.8/.39: 80-.3907/.8 2.3. -:.37.9/.4.3.3/-:.8:/ .../.3.8.: -40 80/.38:7803.3/.3 !.3/.2..2.3./.-./.3/.2 ./.:5:3.9 !.

 503./. W0.5.4.:7:1..-:3.3 !073.3902-:9/..7.7/03./.3.  $%! W0.3902-:9 9.&#&% $  0808:.9039.3.3/.:7:1.980932:330.3.:7:1.9./.202-039:/:.3..3/.9.8::.7.3 .7.35..3-:3 .9.8../.4.8.8.203039:3.4.3.8::..38::.5.0.7..39.8.7 .4.9.8.79079:9:5  $%! !073./.4. 50308:..503.9:5.3/:.:7:1.7. 080.4. 8:8:3..3.9.9.8207::05.3/.9 W-7/-:3/.3/:./.3/:..9.57.9.

7.070899: .2574808503438.3./.3 803.30.3:8-078:..8 .7.2.300.3/.9.:.:8.3-.4../0:.5...780047./7.2.4.:05:3.3.3902-:9-078:.../05.7.#::30.9/.. .3..8 -.--7-078:.7.8203:3:.3-:343843.9.7.3/.9/..-40/5.3../.380259 $%!  W05.3.3907.2030:.:743.3 $%!   472.73.3 203. 803.8-078:.7. .-0-./:3 W!9...3...8 $%! 4948.90.3 -40203::7. .9.:3:3.20.81.8 .7.3-07:7:1.2574808503::7.7.3:38:70907.3.3. 17. #.9.39. 803.0303.:8.503/.:203.94 $7.3902-:9/..$04.3.:2.80-. ..:.9.75.7.7./.:.3/.:.9..-0.0-./..3 5.380259 . 803.8:.9..3809.3.7: 5./09.4.2.7:907:820.8.3:..7.7.3 .8/..3907.4.  %&% $ $%!  07.38.:. W&/.8 W0..:9.3..30.8 9/..903.3 203./05.9.%:.:8.5.3/.3/:.20.7.2-3.-0-.3.0907.9./7..:  .3 !073.43/43/03.3!0309:.8.

35747.32./.350343943..3.:  #&&$&% $  .:2033.8.2.3.39.35079.7..8. 20..8:3: .8/.3203.35079.7.2030.3-07:9 .9/.3/5.3/:3-3.9 .39:.8.97:2:8/.3.9:203079 07909.788:/.38:/..27:2:8/..3/.8:907.5..2-3..780047.9  $:-0!70/.3.3.3 5.07.3.3 20.3 90.9-.2-3./.93.503:.9.3.80.8.3..3-07:9 .35..309...9.3 20. 47.303.3%.9./091 39.20....9:3: .3203..9..8.317.39/7 47.0.9:-.33..3.8-40/8/03.3.:8-.8.3.9. 47..3.2.42502038:-0570/.3.320305.3/.30/:.!70/./.9.20303/...8.-. $%! .9. !0:. .9.9.-.2.. !0309:.9.38  $%! -0 .9.39..393.850 ./.2.3.9/7:2.07..3.780047.2../7:2.8 08.9..3.780047.. :/.8.3..39:.3..3.9  .29::39:09:. #..8/..07.9.9-.3... :/.3203.8 .3:3.380/.2-3./3.9.0. 47.9 $%! 39.32.3. ..9.2.39.780047./.5...3..805079 /.30/:.9903.3-. #...2:7/9:8.5.81 /.3507.39.9..9.2-3...3!:..7...

3.-..32.3.5509.33 .7.30..8.3....393. 03.4380.3203:9.5.2.-07. 84..9..7.32. .079.9.9/.3-.8.3.203.8..3.34-091.93/..7-07./..3  ...3.9802.-2.3  !.5.3-09: 5..  :2.3.3/-07.:39:203.-.203.- !.2 .35.3 /-07..39:/03.7.809.3909 02:/.3..3./.5/.3.99..3 !.3905...3 -0703..3-07.3.3 .-..3/:3 84.3/.5.-07/.5.3/03. $%#% ...080:7:.9 ...5.3.58:.43  3.3..5.2.89..3.5./9.84.5024943.3 /909.83.350.33.-0802:..-3..3/.5.84.5.38.390..3/..7  .8.89. 2.7.39079039: ...3.203.3.32.39..9:..390980-0:22:./2.390780-:903.3 ..:5.3/.384.7.../.3. 2.9207:.3079.3.8.43/3.39.4303/.3....3.3 /9.3.37:.3203.8 84..3/03.3.39:-09:  ./7.3:2.5...35..3./.8..202.3.

39../.8....3  .-/03.02.80..32.3.3202-.3-09:5.950393 $$203.3/02:.34-091  05.8./.5.3202-.43:..3..7:83.7.8 .-84.9202..3.3 84.8079..5..079../.2509.8.

8..8907.7.

3-..3/02:.3 84.7 /.9.3574808203.509.  .......79.9202:/.2/03.3./.:3.8. /03.9.-84..:8 850393802...5.31..3.3  #  .38:8:.202-..3...78.3909..79.

3..9.03.

3.509.2003/.84.384.3/.3 1.78..3 .84..9.3:3.55.3 .9..:892::8 892::8.2809.9.  &39:202...9..

8.17.

3.32.-03.4.. 4394 39.3-:3.3-07:9 . /. $45.39039:.:8.7..38453..79039.

30138.:.50309.

5..78..3.38.9..7 .3507.:.2...3/.4.3.  . 80507934 .3 .7-:3.5.7.2802:...5.31.3:3../.

8.17.

90.8.30:.7/.7.75. 4394 $02. $02.4.-:3.3 :/.3 9.30:.7-07907:8.8.8..2::9 .7/.3 /743..7:203.3743.8.8.7: 5./.75.3 :/..280259.7:0:..8.7:203.7.8:.8.09.:8.3 20.7: 5.:743./.7.30:.-:3/./.8.59..35.2::9 $02.3/743.2::9 $02.2 80.-:3/.7: 5..-:3/.7/.3 :/.9.7./.75.7.

3.3'  .3' /.8.3.3897.0..89.807: 53/.202-:.3 84.8.:.8.3.3. $%! $:8:3. 807.. 84.4 ..3.3/.5.. /.32.3239:39:20302.8.9.8/.802:.3/..9:3.50337..3 02.90  /...3 507.34-091:39:202..2.2.3 &.32./.3-..3..3..3/93. 50304/.43943..7..3.:39:84.5. 02-:.. 0/072.5.8.3 /..3203. $%! 39.3  /.3.203.3/:38:-0.5..3' /.0/.. 0.9:.7..3-07:9 ..9.802:.2.43943.3  &39:9/.73 '4824549.3 /..0/.5.3-07:9 .2.84.5./.5.20.9.92.7 #::.3.9.7..3 /..3.3' $%!  39...3.2080. ...3.9.43.7.3502.3-:03.:802:.9-:7: '!03:3.32:.80.8.3.3 -071:3880-.0-:7.3.3.1 507..-./.3.07.3' .3/9. $090.7 '503.05.3 ...35.3/.8.8.3.3 /.3'  '/.32.39../.3 -.390.574808/.9.3 ..8 909.-  ($ %&%&!  .330.3 .39.32.079..3 /..3  !07:39:.3-09::39:507.3.3..

7. :39:202.3'   ..22..3.9207:.50/:/:.5202-.9/.:2.3.5../02:.3..3..8.9:93..3.3 02-./ .3.:39:203..30/:/:.2:33203.0-.3 /. -.43..509..2025:3.3 -.3' /.32..5.:5:32.:-.95079.43..3/909.3.3 /.9203.3907.9./54943-.3/:3/..3.3./03. 0.9..8.:39:203.3 203....2-2.38.3-...8.-802:.3/.3.3:7..3' $%! 39.3.7. 9..3.5073.43 805.3.3203:3:..::5 ..3507.209.5. ..2.907...8.8.37..8.0-.0.8.38..3 07.7802:.8...9/.84..3.:5.5073.32...9.3-.3 -.3.3 /..33.9/.-  .340....3-..3 '0.3.5.84...0....-.0.8.3802:..3./.2.8.8.-203:92.3-07:9 .43.3  ..8.8. /.8.3..8....3/8:8:3 0250792-.7/../.43/3.2.3 %3/.2.:80-.38.

7.8907. 8..

8.:..5..99:-/...350.:30.3.3/./.38.3/.:7.8.9.432:33..9/.-40 202.02.5.9.3.3/84....5.0.91 %3/.9.32:3307.390980-0:2203.39.3 /..3-07-039:5.3.3803.079.::5.9/.-..50-.9...  .5 003/.  .80-.:.43.-...1.9./.3-.9/.7802.3 .30.9....3/02:.../..3.33.3.432:332030.32:/.2..5.2509.43:7.9.350309..38...3907:9.5...3/9..-.432:3302.43907...33 2030-.072.203./.43:7.3  .0.84.3.-.:. 2..0802..3.. 5../..:90707:.-.384.3  .:349.3.3..9.3/.3.3/03.:.84.09..38.39.907...202.5./.3 9039.3.3/03.7.50..079.3  ./.8.5.8...:  .5.-. $080903.8.2.02.8.:14344-.354891.75..520339075709../03./.34-091   %$  0780/.308.3/-07..3/.3..0..203...3  .380-0:2203...3.3502..-84.7.2.3  .8...87.0-.28 890787.3/.3 4-0918:5..079.43202..5.884..3.35.3.3/.84.9.  :.:39:/.803.2-..23.79..3.5.3.9.../-.8..:454.5./.2503:.

3003/.3.84.2..1..:-.3 .909/.

43  !&%&! $ $#!&  &$#&$&#$ &$$ !$!#%! &$&#$ /03..3/03.9/.8.8..85.2  :-.3..34-09107.34-091805079.38..3/.30...3/./.203.290254.3 8.350380.1.55073..3.32.3  %.079.7802:..3 203.3...809.3/.3-4020307:. ..38::.5.9.7:..7.202-:.3/-07..33..5.2 5.7.2.9 #&$$#&#$ $%& %&$  (! 4344 143 14302 :7:1/.:9.8.43/3.93/.3/ 079.5.9.84..3/.3  .3/03.3 02:/.5.79/.3../03.884.3.3...-../..3-.3.5..8...32.33-:.5.5.3/...802:.2507-0.907-:.3/079.3.32.3/02:.8.3.9.3/..-/..8:/-.9.

43805.4.9079:9:5( '4.3./05.

903..

3..-0.

80259.

805.7:80259.

8. :.

8 43843.8.7::.3.343843.805.

53.3.2.

-078:.7.

-078:.3'4.2. 1943#03909. !4.53.9.4..3.3.8.7.9. !030.3.080.7.

2-:.353.3.2.

2:2.5..2.39.9.

5( %.39.8.3 ( 47102-0-.-...-0:22.8025.3/.

3( 039:.907.3.9.7432( 907-9.92-:.7432502-039:.9:3.3.8:.9072.

 2.2:.

.9.3.. 443.3/.

.

.

% .98:-0.

570/.9.

038.8.!4.8.9..7 7.

-3.8..:8.-0-.3 .

3.9-..8 $:8:3.-0-.9.8.

8438.380:7:.

.3570/.9 .81 #..2.991.80-..9 ...9(.95.

9503..81503.5.5.81( 038.9.3/.

.50739.

807:.

.3.%..99:3. 039:.

3.2:.-:3.2.

.3.3.3.5.

0907.3(.3.

3 !0307-9.9503::7.3...25:7.3..

503:8:3.3802:.

3 :3.8.3/...3892::8.284.507:..

8902.

5.3...

947( ./897.

:38:7.

43899:03.

503.7:.

50304/.3.

1.7.9.

/.7.8.

8...7.

507843.1.8.

 /8.

.7.8.

..3..

70947.

4998.

.4..

43843.3.

/1943.

14344.

 247144.

839.88.

802.39.

.2..

::2 .

9.9.-.8..

247102.

247102.

3. 50307.

5003.5.

0907.3.3.

8:-0.

570/.9.

70.91.

4250203.

17.8. .

..:8.91.

5.81.

8438.3.

9:3..

/.7.8.

907-9.3.

8..79:.

947.79:. .

4-0.

39.

  (& .

.9.9%..3.9.3 /./..3:9 5.50.3.470 ./.3#4.8 /./.3%:4 .33.3' /.3.5.3. ./.3' . !07.343805 0..7.-079..3 /.9.9:078:7.7 '704/.9.9:078:7.3 907/..: /902:5.9:3/!.90/:.7 .95.9.3/03.

810--./:3.3....8.9.3 !03:3.3-.9 .8 %/..5.3.9/.32...2-3.95..3.920:..3.:.35.203:3.8  .9/.3.7.9 039:..3. 39.3-07:9 .-03..79039..790/..::/503/05..2.3.3570/.0..

 !0307.2:8 5./.8....7..07..8.:5030/.3 9..3-.9.-.380-.3/..8.8-.5.3848.20.8207::05.9.3 50304/..43805 503.3.. .8.780/.9.3 502.3 502:5:.30.3.9. !073. .3/:.3 /./../.7.

0.3.8.38.50/:/:.3 -.8.8..3.7.. -.3802:....3.38.3.2.3.3 02-.0...:5.9.0-.37.3-.3.32.3 '0.8..30/:/:.....3.3 .95079.:80-..3203:3:...3.8. 0.3../. 39.0-.3./..8.3..8.3-.5073.3-07:9 .3/8:8:3 0250792-.5073.8.3507.-.907..

3' .3' /./.3 /.3 /.

8/.0.3/03..3:.3 -:.7. 9:7:33.3/.8.3-:3...7.3 0/:/:.7:80259 805. 50707.-.4..8/.9.25030:.3/.3743. .7::.: 4380580259 805.2::9 ..

 /4.3..7..3-07../78023...3/..3.-07.2505078.2.: 3-..25:7..-.3.. '09.3. 8.3203.980//03.39.3503/079.34:::8/03. 39.8.3..7.2.0207.39: 3.3203.3/:3:38:7 :38:7507.7./03..7.79:-078.  .5.2.-07:9.32.320325.34/ ..9-09.

3' .9232.9-071:3880-.3' /.3 .5.9-07/7803/7 '.3' /..9:3.3.9.3/.-072-:..5.3 /.3247102-0-.9.3.8 .79039.9. !0907. /..3-03. ..

9...3' /.907-9.3.. !07.3907443/.3 '8..3 /.9. 80907: 0.8907.3' .2..73.3.3 /.3 /. 8093.

 39.3-07:9 .32..3.3...3 .7.507.3/:3-:3.9.3203.

8././05.-0.:9 .8/.3 .4.7.3 .:7.3/0:3..30.3:.:: 02:/.: .380259 %.3/03.32030-:9.7. .4..

:7.0. !5073.5:3.5..3 /.4.3.3 /.3-:3/1943 %07/./:.3.9..9:38:70:3.39.8.3' /.3-03.-:3.3' .9. '025:3.3 /.79039.75.8/:.9:8::. 02-039:0-/./.3 42-3.

-.. .7.-07-.7.39:  .7.3.7...7.5003.3./:2:2.3.3802.9.8.50308547903/07.5 0..9.5..32.508079.2. .3.3549/30.7.380-..03.3203.3.907.50203./.3/800389.3...390703../09180-.3507. 30./:.30..30393 03/07./:2 ./30.203:3.

32.503:.07.3 40.-:. .9.9 40203:9.9 40/:9:38:70907.7.3-07:9 .9.3.3./7/..3.3..9./570/.5./091 40203.7..9. 39../.

.2.97.9..7.38919.9/.3803/7 ./02203:39:9.. 97.97.35.202-07439...3-07:7:1.930.3891 97.5 9.5020739.9.3891.07.5 .5003. #.8.43/43/..3891-075003.9:90.91 9.

33.3. !.3-07:9 ... .95..33-0:2:5..3-09:-3.....81.32. 39.7.

38007.-0705.8 /.32070..9:25..-03.3' /./.:2.3 /.9.7:8.3/...2.25.3/8..3/03.3.340.3' .7 '03/07. .3-.33.:2:2.05:9:8..7:8.3 /.

8:907.80.3/5..3-07:9 ..9.3.3/:3-3.39:.788:/.3203.3..303..38:/.850 .3.93.3.317.3.3%.. !0:..07.:8-.. 805079/.350343943. .9.3.3203../091 39.2.3507.9.7.8:3: ..503:..-.8.3!:.35.8 08...9.9 ..8..0.9..32.9.39:. ..  .9.

32025:3.3.-.9 -:5079 ..32.5.4349.:3. -:.7. 39.3.91 /../0349.3-07:9 .3.3.91 -:49.2.2 -:50..32.

.. .8.:3.3502.3907:8.8.3. -:.5:32.7:  038.3.7.33.80/.3-0753/. . ..9.43/43/.8..3-0753/.  .8..7.3/5../03..2.9/.:  7. .38.8.3.8.2.37:2.32.3-07:7:1.320.3-07-:.8.8.8.3/.3/07-...7.3/5.:2.8.3907:8 .38 .8.

203:-.3502-..9039. W!03:820302:.3::/.5...770947 50207.3.34 W!03:8507:20.8:5.3 !073.3/..3-:9.9.9.820305. W!03:8202503.503/7...9.3 .7:502-.3503/..93.

..079.3 503.502::.3 503:.3 .

7.9./.7 $02. 0.3-03.8:. &/.3902-:9/..33.7.25.3. !5073.4.203.9.8.:907.3-:3.9.7 !9.9.7. .20.-0709.330:97.203..-0709.3 039:--7-40-:3/.280.8.79039..:5:39/..7.

/:43 '!03/.9197.3.3-/:7.9.20808.3 070.3' ..3/:3...90707:80/.9. .39.83. .#0289079.3.07.9:90790.3891 ..3/!..9.3 /.3.3.8 0.302.3.3.3.3.5.3.907507.:39.3 /.33.32.5/.203.80-..2:25:7 /..3' /.

9...33.549038:39:203.7.3 -07549038:39:/507:..33 :.3/03.3/-07.. -3.9/.3.-$4.-..8.9:570/.3  .8./9.9.89.80:7.9..3-40-07/7803/7 :39503:.3..28:8:3..3/:3 84./../.:8.3907/7/.5509..3.3203.0-444380440: .3.-0%0303./.3 :7.3079.- 20.390980-0:22:.3....384.3 2025:3.203..3. :399.-.809.9  $ / !.5.3203.3/03.3 &% #&# $97.39.39309.9.5/....3.334%84380%99074380.3 90780-:903.-079..38.3-.9:507.3.3..- !.9.3./..3 .03..35..39070.3507.3909 02:/....5.35.94024/1..9.90/.5.8 7.75.9:8:-0/...8...9.3/:38. .8 $%#% .7...884.:9.8..

3.3-07.3./.-07/.3 50.5..-.-2. 84./9.3/...39.9.3.30../.8..-3.83..3.-..393.3.3.9.5.5.9 207:.9802.3203:9.33.9 .89..3  !..34-091...3.39:-09:  ..3.38. 2./.3.3-09:5.84.5024943.7.7...3/909..32.8.2 .8 .99.4303/.3.43  3.3.3905.33..93/.202.3/.3.37:..7  .5.2.8.3.32.3/.080:7:.39079039:.9/.3-0703.3/.5.58:. 2.  :2.7.2.9:.3/9....3...5.43/3.84.5..3 !.7-07.39:/03.203.3..35..7...39...3./7..-.3 .3.3. 203./...32.5.4380.3.3 90.3:2. 03.8..35.-0802:..079.3.:39:203.-07.3.3.:5.3/-07./2.8.

..34-091  05.43:.32.8..3.8.3 84./.9202..8079.3/02:./.5.2 203.3./.-/03.8.079.5.7:83.7.950393/.3  ..02...39.3..3202-.80..3-09:5...2509.8.3202-.-84..

7.8907.8..

..79.:3.....3.5./..7/.509.3574808203....9 202:/.9.  .79.38:8:.3.3-.8.3.202-.:8 850393802.3/02:.78..31.-84..9./03.3  # ..3 84.2/03.3909...

3.9.03..

78.3:3.9.3 ..9.:892::8 892::8.509...  &39:202.9..84.3.3 84.3 .2003/.3/..55.84.9.2809.3 1..

17.8.

3-:3..32..:8. 439439.79039.4.. $45. /.3-07:9 .7.38453.3 9039:.-03.3.

:.50309.30138.

3:3..2802:..5..9./.7-:3..:.3/.3507.5.4..3.3 .31..3..78.7 .80507934 .7.  .38..2.5.

8.17.

5.7.7.../.7/.7.8.3.3  !07:39:.- .8.8..30:.802:.7:0:.  4394 $02.280259.7.5.3 /743.8.8./.7-07907:8.8..35.:802:. 807.2::9 $02.3 9.8.75.32.3.3 :/.202-:.9..3239:39:20302.20.9.574808/.3 84. /.2.0-:7.75..3743.3-.320.280.7/.05...84..32.8 909.30:.2::9 $02.079././.5.3.390.: 743.4.-:3.30:.7: 5.59.7:203.75.09.8.5././..3/.8:.7: 5.89.3.8.7.3.802:.3/93.3 :/.2::9  $090.35..3  &39:9/.807: 53/.90.....3.7/.:39:84. 84..3.3 &.3 /9.3/ 743.7: 5.8.34-091:39:202.-:3/.:8.5.-:3/.7:203.3.3..-:3/.3.5.3 :/.8. $02.

334%84380%99074380.3..9.94024/1. . /03.33.. /!.-902.9.7..-$4.33 :.:807-:../.0-444380440: .807-:/....9.:03/. ..-0%0303.35.:2.:9....- 20./9.3 $ !#  03.8.

3.:7/-0.7.3 $ .3/.33.84...84.3..2.9.3/.  2.39: 070./5:.-07.:-:.84.47.3.3-070.83  !74808:39:203.89/.3-070. 9.9/0/.3.3....3203.9..3003/./.07.3891 .07.390.7..97.9.55.07.9....3003/.3/.5. 80-.320207:..3..3/:3.07.5..97.3!03/0..2.9..9.3.5.35003.-070-:38.83 2.7.84.5 0-07.7..5 003/.3 -07..9.3003/.03..805079-07:9 !# $$ 08.35.9..320207:.4394 .9.3.3891.8380/.3/.47.9.3891 .97...350302-.809.32.32..3/:3..:./.3!74808 4394$4.320207:./.3$%! 342-47 ..2574808 &$02.3/03.3891-075003.9.78.3/.:9 %..9.5.3.99.9.9.8.37:2.07.:9: $0:25:...9.9.97.-84.3/9055.37.84.43507:203../.35003.3203:3.5  !# $$ ..:/03.3.3203.35003.

-07.3-07.37:2.3-070.55.203.350302-.07.3/9055.3  .8380/.5.7..7.83 2.39: 070.37.47.4394 0-07..47.3.83  5./.7.-070-:38.:7/-0.78.3.2./.3../.:9 %.:39: 809../5:..3.9.3. .3-070.2.5.9/0/.5.:9: $0:25.

9.809.9.43202.43 202-079:25:.3905.39:8..3 . 203:.3.9..3.3-0708.33.3-09:  .35.3-070.32.3.38.3..3.3503/0.97.350302-.:39:84.3/...3.2:3-09: 503/0.9.55..3.3 5.3891-075003.950393:39:202-.5.3507:/.5.5.3 %..5..9.5.07.3/.3.3.9 5./.2.9. ...3/.3-070.809.3 5..990780-:9  $ 8.5.3..8:/3.8380/.520207:.9.47.809.9 0-07.320207:.1....9..3.7..5:39:2003.52...3./..5. 5030. 080:7:.03...3-40202.8:/.5.3:39:202.47..5..47.5...5.3 5.3/.9.5.:..-40203:3.350337.35003.39...8:/3. $0:25.3../.8.3.390.3/:.4320309.5.9 90780-:99/.3807.3..3. /.7..95.78..3.5.84...35003.3/.3574808 ..78.:-.4390.3  /.3-070.3.350302-..39:.3.. 9/.3.5 2.././..9 2.3  #& !.3-070-:3 !# $$ 02.3503/0.7...2.305.3 803.3202-40.3 503/0. ..3 84.03.3-070.003/.9.-.-07.7.3.43:.-07.9  $0.3807.35748083.-070-:3  !# $$ !5.3.5.5.3.43507:202-..52.809..9 070.: 93/.307.7..3/.07.5:39:2003.3.:./.4394 0-07...

8 .-.3503.5..0...33 ..740:7: :7:  0825:.::-.3 /.3. /.8:-9./.2.:079.390..33...3/-.8:20307:8-:2-:37:2....3 $047.8:/.39078:7.2.8.3../..32. :-...2.:7.9.3.2..9/80-.:39:2.17./..:..9../.80/.8:20307:8539:-0.:539:.9..2:332..7:2.3-07:8.3 /8.8:0/..-84.3.8:08080-:.8:/9078:7.9.33.7.3.8.90780-:920307:893.3.:5. $07.3-07:8.83 . :39:203.5 $07..:.27:2.7.9.

3 $07.43505078.:.9-08../.3./03..3 50:.3..-/03.02.:39:203.3.8080903.3-09:.7 07.2.:...3/.3. 09:.902./.

52..:0802:.3..439..3-09:   .33.8-40203.84.20207:. 909.39/.-/03.3.

3-075.897:9:7.80-.202-3.::... 50703..38.7-0..50:2025:3.9:  .3. !74808202-3./03.503/.50.3.3-0:2-07.3/:.5.3502.::.-072:.9 $.3..::.50703..3.7.37907.3/.-3. 503/.3902../.38: !03/7.7..:7: 907/.39:.43 !748083.3/. 9079039: $0.3 . 202-3.3/03.:-.2.3503/.3.7..-0-07.3.2.3.97.305..::.3503/.7.202-.:2:23.3.3.9.9.8503.3905.574808/.5.

-.95.902.3 20.2..38:/03.3 3/.35079...84./.-4020308.

7.95.3-...5.808:.503/7...3.43-07.39:3 05.84.84./.-..003/./.907/.3802039.9: 902.3 $ .3.8.30/:.

84..8 .9902.:-..390780-:9 &39:0-0.7.3.3.

2.:3.3 ..32. 3/.802:.3.30-2-.5. 0..3/.305.3.203.8.3 2032-:.-07.3503.3$ $&!03:.308.3..902./.7.35:3.9-07.8..20/:5.32.3503.9/30.503:..7.3.802:../.84.33.9-07.7.7.. -.3990.3-07:9  !03:.9/30.5.20/:5.32032-:.7.203./.7.8.3990.35079.30-2-..7.05.3/.305.-.38:/..8.7.9  !748080308.2.

.05./.30/:.3 $0..-07.503:. 2.84....308.33.3.8.9 -.:3.-.7.35:3.7.3/.902.8.

..84.3.9.2507..3  !7480802.

:2.507: 202-079:25:.9.3$  /.7.28:/03.3/..30..8:.20.3.32030:.30-0.../.3/..7.080:7:.7:39:202..28:/.3/.320309.3.28:/03.990780-:9 80..3.8807.8 .7.9..3 09: :39:202.

9.3.43805507..

9..3..3.38: $. 17.8 !07.7.-.95.7::$&/.3907/..9.9./.8..5. 9079039: .

3 2032-:.7.3/.3 503... 203.3/. .30-2-.507:-079:25:.7.7.7.32.20/:5.5.9 / 30.802:.3..  !03:...3.9-07./.3.3.3990.9.8.3 .305.

3/..202.  $090.

3507.78.203.9..3.

.2809.7.9.805079/.3.507: 202.3.8 .9.9...3/.5507.

7.3..83  $:39:902.7..3.9 5...20/:5..2.5:3.5..7.2.2..3947.3/.3.3..4394/02.7.7.23..9 ..2..9 503.30-2-.3.8.39/.3 5..350-.9-07..3203.9...9  /30..39 .7.5.7..9-07.3990780-:905.7. 5.3..3/.43943.3503.9.3 50.802:.8..3 8..3.7.5.8.90780-:9/03..3.3 ...3503.4394/..:9/.3.3.3-40 -07..8:/-07.0:.0-2-.3 5.43.39   203.39  503.3.7.3-40203././.38.38.7 507.3.33.3 2.1. 5.930.39 5.  2032-:.98003/.9.7. .3 .5.8./.7/..8:/ 203...208.2/03.2..2.7.350393... 203.3-09:   !03:.72. 203.32..7.3.. .3.7.:3.305.3.8.8:/203:.2/03 .3.9. 503...7  2070-.9.9: %.3.32.3 .8.

33.5748083-.84..80808.3 .7..305.7.9-07. .50703.2..9  $090. !:3.380.8.7..3/./..503:.7:..3503/.39 08.3503.202-3.::.

:8:83.203.3/:3  0138.

43805.

3.5.9.9.8:/.. ././.9-.-:.3202-.9..3..8.3/03.3507./..3203. !:3.3/. .2. 38.3203.8.3 ..3 90.3/..8080-:.3-07.35:3.3.9..38...:80-.::.../0.9.947 80-.9.803/7-4020302.5.4394-07.503/..9.3 507.3 $ 2089.../03.  0825:.9.3 :8...38:  4394 .507.3.2.9:. 1.33.91 93/.3.3...9:5078..9.:507.

9902.9/.3003/.3 /.390780-:9 !03/.3.20.503/. 807.::./.3 /.75.84.-40/3./:.5.::./0.5.33/.3.250703.3503/.3 907/.38:/.8047.3 :7: 7.920308.3 14:8503:8...390780-:99.3-...::.35.

0/:.984..3 ..38:/.439450703. 9..::.::.3/-:.3503/.3 503/..33..3 807.33.94050.9:3:.35. %.3.5.3$ 90780-:9/.08.:38:7 8:/.-.390780-:9/7.3. 20./.3/.3.3-09:.3$ 14:8503:8.80-.35.:-.9/08.84./9:3:. /:./..3.78.3902.  $.

/.0/07.8.3003/..39.:39:202-0/..3/..3$3.3.38. 43943.38:/.3.8073-07/. 50..3.3/./.5.3900.39.3.9. .550.3 2../.202-079.3203. 203:..3.7802.3203.2.5033/.0248907.3/:308..38: 8:..:/:...2.3007..3/..3 00. 4394 .84.33 :-./03.3-07..33.9..8.3..320-. :39:/93/..7 .3-.2503:8../ .3..38.8-.2-7.39/.-.8.3/ .32.  4394  !033/.8.2./::9:39: /.3907.802.3/72070.3907.3203.5.3 !033/..8.75.3207:5.38.:20239.8:/.3907.3 .98073/025..5.3/.2.7.3.:3.3.39./.3907./5.4394503/.730.90.:5:3:39:-07:/ -.:99:07.39.39.3203. /./.::..3-07/.-.38./.8.7.7 ./.3.439490780-:9203..3 -07:9. .//. .7/...8038.8.8.32../ -07:9.9.::.3/-.9:507-:.5. 8:38073.3507.8073203.7.5.:/03.-././.20308.3 07./. 2.4394 .8.75..80-. 5033/../.!0703.8.8.84.3503/.8.9/.7. /.  4394 3 2.39.8./945:9.3 /.5.9.9202-.3.:2..7.39:.2/7/03../ ./.050393.7.

2-.8.3907.-:0472.3. .3907-./.3 8:77:2.2.4394 5033/.9:0.8 ...9:-039:0..3/05.80805.:. 0.3-:.3 $9../.808 0880-03507:/.5.5...50784.3./.3 %07/.8.. 507:/.94047./.3-.380-.7503/.9.207:5.3   ./.37.3 8:3:.3.39.9/.3 503/.3907.8/..98990.3-.2.5033/./:-070..3:8.3:8.9.32.8...3203./.-07.907-.3.38.98./.39.3.2.203.80-.. 905. .8.9 :3.3/8.2--..33.5.3.547.../. /. %07/.507-:.30.::.3.3.5./.3.39.8./.3907.8 2./.9.5.39.5.3 4-94 !033/.39.3.:3 %07/.3202-.3.703.0.75. . $0-./03.80-:9.2.3203./5.907./.32.0:.39.8.::.39. :8907: 50-.-.33203.980.2- /03..3./...3203.9897:9:73./93/.8.8//%0703.4394503/.5.7.:.5.3 ./.8.32033.9:2033/.39./802.2/03.203..5:3.3907.8.3.3907.3..897:9:73.5.5.3907.8.35844907./ ./.39..5.-0750702./:..8.207:5.!033/.39. 085033/.220/.7802.3/. .3../.././../5::408:.35033/..:.05..5.8.8 ..9.3-07.3502-. .:.-40 /9.38:77:2.3.23.9:088047./507-:...3907.8.3: .9.3..3.7: 3907/.3 0248 202:: 20307.3.203.::39:20.3:.4394 -.9025./..3./...39/..39.3  3-:.59.5.3.5033/.90.3/-:3:408:./83 .8.7 ./.3/ ..39.203:3:. ..9.3.3907.3.3.::.8/.8 20207.3809.3203/474350..35033/.82.8073203.5.-:.39039.3 -:3: 744/.3.950-..90.0.:...39.-.3/./.2/%0:39.33 /:.3/:3897:9:7503/.5!' 89073.2.7: -.- .38007.9:.8..7./.9.8.34-0907...39./.33./.0. 2.208..35.90.32032-.3 $0.3../ !033/.3 802. 0- -.71..:39:203.7..3807:8  4394  !033/.39.-:.950-.203.3 203:3.32033/.3/.907..3 !07.920305.9.5...-09:/.80-0:20..7 -.39..:2.7805844/.3/.0. 50-.38..8.9/.90..5:3. :8.9897:9:7 897:9:7 0--.3203.

002.9 50.. 0--:7: . 203..-.3. -..3848.. 2037.3 :7: 9039./.3 8 8 .8.3 -07:3. :8.3 0::/.3 . -.2.343805. 07/.3  ..2..5. .8.3 !74808 503.805079285.3 01.3 -.5.3 50..3 %./. /03. $0-..3-4.350.:2..3.9.3 ../.34050.9.7.790.- 20.3050393.8 .. 8...7.73.3 9039.3 $ & .5 202. .2. 5.3202-078..30-/.2.3 503:3.33 14:8.5.3. 2030-.39:8. 3.3 /...2.35.5. 9.:3 9..2 84.203/0138.7 .7 :8:83.3.3 505078.3  439484.- 84.3.9.7.2 8: /.8 07.3.3 .8.5.7.5.7 :39: !05078..3 -0-07.3 8 8 ..3 203...399907.3 08.3 50..8 8.5 .3 !07903...5.3 50.3 848.3.3 848.2 ..9: 0::/.7 907..9507..3 .3 3 90...:.3 :./.3202. 9078...5 503.3 907.7:3  $./...38.2 8:3. .9.9 2.9 .3/.3 /. 2.5.:5:3 8484-:/. . 80-...:9.0-44 /.3 0.3.3 /02:./..2 8: /....-0.0-444380440: ./9.3 /02:.-.7 202....3:9.9...90750843 $.8 .3 848.3/.....7.35.2.28:/..0 1.-. 875 .7 202.8.3 002.7.38.3 83 8.3203/.3.94024/1.284. /./-...5.3848. 8008....33.5...33:.3 875 .5..9..2 84..9:...3 . 8047.905.9.334%84380%99074380.9.9 20308.3 90. .. 202-07 2.    /!. .3.3 2.. 50.7 ..3 50./.7. :3.39/.9 .8.2.439484.7 8.950. /....7.. 05.8 -.3.8.

9.28: 8:/. 8:/.7 507: 203. .3 ..3.3/.8.&39: 202.3507..3.3 507.3507.3 .3...2.284.8 8.8:/ 83432 /03..3/. 50. 805079507:-:3.. !07.9.383432/03.7 203.3 50.8.::5 503079.9..2 8: /03...2.9.9. . 2.. 3.3 848...3 8.33. 202-.7 50.3 0:3...9.9. ..3848.7 507.3 848.3 9039.3 0- 0....9..

5.3 84..8 ../.4394 .3.:7. 202:.39.42:3.2 8: -.9/. ./.8.350:..8202-40.384.30-5.3/. 202-07./.3848..3848.7.9.5.3.9078.38.7.7.4394 805079 285.90.0-44 /..7:2-/.32070...3 / .3 -07.3802.2:.9.5.3 574808 203.8..3/.28: 80907:83.7 :.7 80-07.3 2.9..5.7..3/.3 99907  $005.5.9/8:.5.3.:.2 89:...38. 202.7:.3/.7..3/..8.2..: 202574248.0 1... !07/.33 50-.37.: 30.3/03.5.39. 8.9.7:..7 8 8 .3 9: 50.3..9. /3.8  08.39039.3:39:202. -./..5.8.8.20::/./:3.3...808.3.:39:802:.3.3907.3/.3907-:.3 -0-07.3:7.3...3/.393907.3 574/:/.380-.5.9..5202..3 203.3..7.880.3. .3.3/..8.35033. 9.207:5.8 -07. .3907-.3507/2..9.2.9039.38 8.9/.301091  02:/.8 90. .3-.3.5.9/8:..340:8. 0.3 8: 0-09:.3 /03.3  83 8.7. .7.3 !74808 3 50393 :39: 2030.9.38080-:.5.520302:.75..8.:...95030-.03907.3907/..9 0.8/.33:.91  $0.503:3.280-:.3 50-. 90. 47.9.. :382087.9..7.2.31472.:2.

9.7:.3.33202-:.3./.:39:202.2/.:.3503/..9.3.7..2.-0-.3:-:3.:39:-07:-:3 .9203::.35.8.9:8.3405.39075:9:8:-:3.8-07-40/.305...3/.75.2.503..8.9:2. 5073.3 /.3.7.:/80/..8/./:5..39.3/03.23:3. 5.3848.3574/:/.7.2.350:.9.9/.9 203:39:3.3 0::/..3.35.0.3574.9.3 203:3..33203.3390.2030/.7:/8. 8.3 5.9 9.2...3.3.35.8.8 /03.5.9:8.9 203:-:3.3 80. -079.2 .9.3/.2-:3/.750. 42:3.5.3.83.9..5.9/.3:39:-073907./..7.8  . 08.:2...3.3.7507.9: 8. 907:9..3-0781.3.39/..3-..7.5.2..3.83 503:3.3507/2.30-:.4.7.38.37.9./..7..39025.3-.8.9.-07.3390.3.8..32./.33/.3848.:./.9.3/9.3405.8-40/.2.30-2:/..7.5.380.3/..390.9.7.7.92070.3-:7: !0-.32.90./3:.3.75.:7./.38.7.8:9.3/.:..7.5.3::/...-07./:/.58..3:3.3.-.-..9 -07902:2070.2..25320302-.9..3/.8.203.- 5030-.3.80-.303.35.../9./80/.2203:3./.05.50-.47.7.38:3.89.38.802:.8:39:203:.380.:8.2203..9:7.

5.8.-07:. .

302:33.:7.....3907..3:39:203.2030-...3808:.980-.:2.320307:.3.303/.35079.35.- -./:./$20.:7...-.380.30.2-.8. 5.-40907..807.808047.807.2.8.7243.5.3/.3/-:.30.- .3 -40203.33/. ./.09:8.30.390.35.-9.5.5.09:8.7..:203.-079.5.5502..3:2.5..3.47..2203.39/..8:-07-039:193.3.3..203.7.././.22.9...2/03.39/./.7.7. 443.7:3.59.3203./.2..39.2 0.2.-079.9.8.5. 2070.3.5:2.30.35030-.73.503039.80-.-.2.8.3/3./.05.33 :.- /.9.2.3/03.3.9:8: 2.3./.320.3/.9.0-44 .3-.203.2032-:.5079..880-03/.3-:7:..7....2 2070..320:8.2.7. 9.7../.-.9202-./. 574..3848.2/80:7:/:3.8.350507.3.3..390.:.3:..35.3703/./.3 / !!.3:3.3.31.3.9039. 507.203.503.3.80-03-40203:3/.-079./::./9..3..8.9.7.280:7:/:3.3:3.3.:-.4.3.3:9.94024/1./8.. 5.:2.3 $0./.30--:7:  8:5.:7.98.3:3.32025:3.7: -.:39:2025072.9.. .8073.:9.95.98..53/.9..38.3.3802././.3/.3.390.8.9.9.- :.3 .:7/.3907.-203..32....  8:0.3/..39/./.32.32:/.3.302..7.3.3-40/03.2.8 7.

2..8..5033/.7.3.:7:9039:3..7..7/.3 $.2. 1..5.38:/.7..9..7..:-.3/.390780-:9 $..5.2.3907.3.7./..:08.3/03.3.920:.3700.7203.  4394902 034203./..5..3-07/.9.-075:3..0-444380440: .750.3.:3.3/.3/03.9:803/7 .2.78.3  8:5033/.7.338.:3.. 838.78 8.5.8.3:.305..3 8..9:.7.:3.850 002..50.3503:-../..8 1034203..:39:203.9:.75./.850 .3 -07.3.3  . :7: 8..5.5033/..-. /17.7.39.2.22.7.5.3502.3.:7../..3./.503/.:3.:2.7...:39:203.8. 5:3.8.09.850:9.7.3907.3.3003/.:2:2 /.39.8.38:/.8.32030-.03/...3. $024.380.9.-0.5503/0.5.78 8.39.78 8. .8...7.91 :39:20:..../....3. 2..380../.8-070:.895.3 02./.:39:203.3003/.7.. 4:830../.50..7.97.50.:39: 203..3.3.9:7:9203.8.:3. 0- 0-.947./.3 $0-.3438053.35033/.52.9. $!:3.3 &%  .9.203..43507:-0717/03.....3.  $02:.3903. !.3503.203.380..907:9.39039.3907.38. .50.7.7.:-.3%.2025:3../-.32.5.39.3700.5..02:33.5.3..84.8.39./.3.9:3:.3438053.39.002.7. . 20...3 907.75.35:3./.9039:3..5:3.7.390780-:9.3502-..9.7.8:.3 07/.8.50-.50.50-.:2.3848.09.8./.02:33./ 30.2.5033/.32..850549 04342/.334%84380%99074380..3.7.9..3 907.8. 84.-07438 8.73. 30.

/.2. !033/.38. .8.850!&.208920-.35:.350.9: 2.38.3/:..:3.9.5.

.3/. -09:02:33.7.8.3.32.850$#%./..305.!$ $..3 .9:.8. 9:7:9203:2-.7.5.9 .1034203. 907-.

7:....2-.85090780-:9 -.2.3 .4394 850!&.:-.8.3/.203.3/.8508..7... 8.850 . #$$ .30-:8:8  &39:202:/. ..3502...78 8.3./-07/.80-.203.

!$ .

.3808:.91.3/.02.8.3-07-039:30.3.3207:5.9:.35033/.

.43943.9.3.3202-.9..3.2..203.3.: .3 507.//07.-.- 80-.0.35079.5072:.  97.9.8:/30.91 . 82089.8.3 507.:2.8.9.-90.30.3.350.2 50.380./03..-072:.3507.380-.:5073../03.-:7: 2.7...9..3/:5 3.7.2.8.3803.3  507.  90.802.

9.9.-.

30--...8508.:805079502.2.393/.3.3.. .9:1..850 .91.8.:39:.947.8.5 8.-40203/.43 20..9150..8:39:003/.. ..:39:.3 73...84.43-40202 2..3.3  ..5 30..850 ./.5..38.850.75.9.5.-.:.://.3/ .9.38 8.:... 2. 507.98 2.850..3.43-4020302:.390.3.8 $07..38.-: .530./3.2.38.3.35079..438:/.2./.3574808.

8.-07 .3907.9.9..3.8.3..5.503./.7..39..2..80-.75.:39:203.9.202-:.9.  3.38.8.- 84...78.9 3-:.8/./.78 .3.8.9:-039:503008.34050..3.9.9: 8./.5:3.3/02:.9:3.5033/.58 8.802.:203.:2.3:...3....3 907.

3 !.-0.7..8..3...3-.2003.3.5.505078. 90./.0-444380440: .8.5.84.20307./.-07809:: 08..3 &%  ..3.32025:3..3.079.2...9:.334%84380%99074380.7.390780-:9 &39:50309..8.:3.9.805.9.9.8.07.75...3 $.9-08..3..7.3./.- 20..: 2.7.-50-...3. ./9..3.284.3 /!..380..::5..9..9.3/.3.3003/..507..43 .7 7843.7.7.:7:9039:3./.33 :.50.94024/1./.3.3.8 /.3 502-.-.7....7.38./.3..3.203...038 .9...3$%!8.038.50-.3.9.5.2.33.8.3..3/.:9. :3.7:/.0:.:.35..3202.784.3..75.80-03.9./.3.7.

9 .5.3.:3.9:..3507.3.3 3...8.3.9039.7..5.9.3 907/.9.284.3202.7.9/.2.3.3 08.2-2:/.

8.84.:39:-0717/03.9:038.9-08.9:.8. 2-2.05.8.9..33.708.3..38.9.3909  $.:3.3/./. 2.7..3.3.7..

...3/.9/.284..3342-479.. 80..3$%!..:3.9.3.-.3907/.3 ..:2.5....-07809:: $4.3!05078.

..5.-07809:: /03..3../..- 0--:7:..43507:.8 90780-:9 $4.07..9.:.33.9:.3..805079-07:9  $0.3.:7.5203.32033...7.-84.3/.3503.3. 38073/.:..332.:3 /.$09.3.8  .3.5.3%.3202.2.43.380:7:.7.//...3 8.-:-. .  &39:203.38.3.9 /.5.97.2.3.9...3/./.3./945507-:.8..8:.5.33 ..:2.7.320284. $0.43..3/.8503....503.3.3/:3.9 .9.%3203.49.58.3. .3/03.5.9..-.32.339078././.38..2 50703.8..9/.!07903..32070...9802.3203.3.-0.

3503.383/09503..9039.:.9/.3.. .30..3.3-:-.39039.9.. .38:/..3 80.43-4020302:.:...-:-.253507:202.39:7:9203..8/03......3/03./03. . 5:3.5.3.5:3.:..3 /..9.5...503.3..43507:203:7.38 8.5:3. .3. . 02:33.39:7:9203..75.580.. 8: -075:3.3503. .05.3-07.39:7:9-07.3 $07.43507:203:7.. .3.3.:.3-:-. .284.5.. ././.43507:.3 .3/.284.5..3.35:3.3503.3 /8.389039./.33.5.:7/03.. 0780/.  . 8.3:7:.3..:7...33. .3503. .4320302:.3907/.9.:.3.93 -079./5:3.:2.43507:20302:..3.39039.3.284.:.3-:-.203.3....3..3 ./.8:/ /.:.3 507:20302:.3.:.3.43:.. 3-072.80-..3.809::/03.30802:.5...3../3.3.3:.8.3.9: 50703.003/.3.9.  0825:.503.39: .8..9039.3/-07 /.3.390.3 /...3 2...3.. 8 $0.9./.0./.8.84.75.-40.3.3./ 5:3.7.2.3 0.3/03.80-.33.9.3.:-..3/.75..3.507:9. ..3..3.9....9:./.3 5079.3.30-/. 5:3..3.3/..39/.250703.35:3.:..38: 09::..284.3./.3.:805079 0::/.30..0.8:.

38:5.334%84380%99074380.3..9..7. /!.:9./.9.3.33 :.3803...:39:203.94024/1.- 20.0-444380440: .:/03..3 -09:./9.7./.8.-0...:3.802...9.-3.284.3 $  050393.9..7.3/.9.. .35.

9.39:..3..3.3/.3203:3:.3-07:.3-07.3.3.802.3.897:9:7.802.:079.7:83.5-.32033..8.8..2.94050.8. 8.8.390780-:9 3/..-:..7 09: 9:.8.7802.8.34388903/.9:5:3..4394 -.78.80.0.202-:...9803.7202-:.8..8.32070.07/.0802...3.8.9: 0138.5.80039750.8.7.7:83.207:5.3.2809.3/:380:7...7:83.. .3.8.8./. 03.3/:3897:9:7 897:9:79079039:/.3205:9.203.8.8.99:.802..3.3507: 203.3803..980.9/.93.3.7..33.5.59:..802..: %:. 50..9..3503/.7./.:39: 809.3503.3 7:2:8..3/.09./-:.::.7.38.3 :7.  !..38.3/.380..7.3.. :.3.3 . -.3 57089.3.3 $0-.

3 7:2:8.9 03..3/03.9-.802.438059039.3..9..2.3.350703.9..9.3 2033..95072:.990780-:9-40/507-.3 :.:..57089..84.3202-09:.334%84380%99074380.38: 4394 !03./.3850-3.8.9 $0-.3.3.70./.9/.897:9:7 .... -40-07-3.:7::39:/802..94024/1..8.7..3.4394 &39:-.3 $ !# .39039.8.3.9.- 20.3 ..2.3003/.20302..8..3/-3.3-3.::9:.:5:32:339/..7 .7 $./9.32..203.:39:202-:..-40202.3/..:7: 7:933.9 08.7.. / !./.3503935.3/.905. ./..7.3239809.7202507:39:..203.8.20.350..308.9.7 05...3 :7: .3.7.-07503/..3.-09: 3/.2..3 08.3 $03.. 802./..3..5.35.3 90780-:9 80-0:2/..3...5897:9:790780-:9 .3.9:..8.9.8..89/.2025:3.9 809..050393.7.3/.39..3808:/. 8..:9./..8...7.:7: 09: 8:.802..203.3/.9070-/..802.38..8.39..9:..807.7.8..9....3 .7.8.2.9..-.9803.5073.320305.9 07./..3 ..5 -.850-3.37:2:8.7.3.507.3:39:20302.7..7 8.3803..0-:7..0...3/.802..3507:/7::80-0:2 802.3.3-.3/0..3/.2025:3.3 /.8. :-.380-.2070./.9.3-2-3.3/.380-0:2/.705.  $07.3..7.43 $%!.803.33 :.8.-.:./.9..-0.203.4050. 8...9.90780-:9 $03.320-.5.08.3 897:9:7 897:9:790780-:9.0-444380440: ..3..3.3:7:.

.8..3.3.3/.30:..3 .22.380/.3/.3 .38080-:././0905../.9.89.3.:39:.3/..3.2030905.3.78:-9.9:8/.9:3:.9:503/0. 2.3702.9.7.3  3/.3/.3-070-40.3-..3..7.8502-3.7-..32030:7:  !03//.200- 507.2....9/.3503/0.38438.3-08.:-07:9 $:8:3.3.3/.3 #.7.-07:2:7 3..-3..2.7.3.:.3!0907...3.3/.3.92.2:./.9.72070.43 2.9:8.9.203./.3 !70.92.3/.2:.3.. !0309.-3.3-..3..3.503/:/:30.39:35.3  .:.25:7..380.....3:9  07.2.2..380/02.3..3-0-07...9..2-:3.207:5.230..3203.32.38:/.850-3.-:.0:..7.:9/.3-.3570/..7.9....3/:3:38:78:-0 :38:720307..:.8.7./2.  3/.3 -.3..9 .805.20307:8... :2.780.2..:39:-.9.-  %039:3.3.39039.3207:5.802:. ... 9.3./..3.9..  03..3  !.-:3.2:.8.202-039: 507..380-.2202-039:802:.3-40 202503.2..7:2.3. .3.3-3.9.320207:.3.3.320....9.3 /.38.35.8..3:39: 202-039:2.5747.8.3083.3 /.31.78.38.9070-.92......7.3.3-.3 200709 0709 07...38./.3-07:.5..9.:3  443..3805079503//..3.3.38:.080:7:.98:8:3..91.207:5.90.81 $.9  8.4050..8.38:3/. 537...3/:308.9 .75.75.5747.2:5.3/-3.20207:.-.-.2539/.0207..203.253.3050-..3.5.3.3  :.3/..:8:8:3..9.  .5.7:8 9.  !0-.3  &39:50309.7. 8.91 !4250203.8.39039.2 3/.3.:.  443.7.3.3802..:/...3...3203..3:8.:5.9/..3.-07..8.9 :8:83.7.3./ .7.3..7.7.32.9/.3502-3.3 .2:.3/.3.30-03/.8.7..2./:/./.7.3702.8.3.9 :38:7/907..8.202-3.1:38:7:/804.9.9..9802./. %039:3.7./:.3.702..3.9...3.. 203.9.7 ..907.3 -07.203..3./.3. 1472. .8.9:3.:39:-0793/.32039-07.8.50.850309.38. 2.9.2.31472..3-.

3./.907-.3.- 20.7..9-071780.802:.3 .5./.3-07:.340:7:.32070...94024/1..9-:.. ... 8.3/7..3 9.33.2. ...-9 4/47 .507:/8008..3.5 .7.3.843.303..20.9/.848.5.3 -:-.502-039:.350347-.9.3 807../.3!0.39: 5747./:..907-9.3 5072.38:/.802:.3-3..8..9.232030..3.202-3./.3.9.5.8... 80.  .320250703...32.380-..2202-039:802:..3-.9.7-0793/.8../.9 8020893./.0-444380440: .307.3247./2..93 -40202503.:: /!!.9.0:.3$%!.3...9/.3.350302-03.2.207:5. 909.3 207:5.7.:3 053.  0825:.-.. .-0../804.9.32033.3.350347-.3.2.3798.802:...5.. 3/..507:203:3:..809.7.3./.3.3802.3502-039:.. .3907...0207.3.9./30.2...83.980../.390...33..32.2.3..3/.3.9047.7.3.8.3/.805.8..374..7.8.5.9.3.3 .33/:%3/.8.3.7/./.320-..39070-/..9..9 80-0:2.-.5747..5:3 503//. !747.8079. 20302.9:3:.3..8.3/./5.3.  08..2.3.3.8.3 /507::.39070-/..2030905.. $0.....805.35.. ...3 .3..  !0-..9.3/.3.507:/-07507.5.33:. 07.7..3:39:2020-039:2.3.20302.2.3 50302-03.30.3 07:98.3 .  &39:202-039:2.-9.3 802:..3..32030:7:507:/.3903.334%84380%99074380.507:202....35.3.9 ././.3..3/.3.3$48.93.3.9 .3 -..920207:.9/././.33.5.33...7..3/.380.9.5507:203.9-07:2:73.7. 3.3 8..30:.:0.37:2:8./..8080-:.7..9./.3/:32. 09: 503//.3-07:..3!:89.3.98/.3..3907-.9070-.9..3903.202-3.3202-.3.3. 033.8..3/7:2.9.9  &39:50.7.9/.3..8505034.3.8.:: $02..:9. 9.3.-07.:-...38.7:.3202-2-.8:5. 202-./.3 203.390.3/.850-3./. #02.3.3:8. .20207:./9.3 08.7203.7.32:73507:/-07.3-07:.3 907.7:8 /17.:808:/...:39:202:.3702.05.3..8.9507:/909 0-0708.2.7..9.7.-...3/.-.8.202-.9:::2 ::2 9.8-40/-09:.2:/.3/.3203.

3003/.37.....507.203:9507./.308..8$%!...37..3-07:9  $4.98080903.39/.84..3-:7: 3.9.:50748.203:9507..:32..3..:32..507.2003/.3-:7:503:3.3:39:203.5../.3.3.84.37.:32.:50748.3..9: $08.7:820302:.37.3/.:32..3  $4.3/./..7.:50748..3079.32025:3.3 .3.#& !# ..3:39: 203.203:9507.3  $..82025:3.32025:3.3./.:50748.8503:3..39/.3-07.9:7.9:7..3.003/.334 $%!  !03:3.84..9. 203:9507.35.3.3.3.9:7.35... 80507984.9:7.33.9.3  &39:$ . 9.3..3 .3-:7:9:/.9.08.84.3/.3 %07/.3-40 202-.9...8503:3.9.

.7..

 .9:7.8503:3.3/.7:82027. .5.503/.7/0.2.:39:203:850703.203:9507.3/.35.3..98.37..:50748.3.38-..5.9.3.93/.$  !.3  5.3-40 203./.3....3/..9.3..3/17..:32.-0717:39:203.3.3/...

..7.

.35.3/17.3.203:9507.3.9./..8503:3..9.3 -40203.93/.8.37.3-0:25073.3 .:50748.3.9:7..:32.

3/.5.  $0.3.-40202.:./-:. 2.9402.39: ..3.3.

..7.

3/17.:50748.35073./-:..5.9402. /.3.:32..3/.. 909.3-40 203.8503:3.. 2.390..3.7:8203.5.3.35./0.3.:39: 202507-.3.37.203:9507..9.9.9:7.2-.93/.

.7..

3...93/.3.3...3/.202.390780-:9  $07.

.7..

8503:3.3.3/17.9../.:32..3..3.3.9. /.3.203:9507..3.. 2.8:/.:50748.93/.3.507./-:.3...3.390. 2.9:-072.37.3-072..3-40 203.-:.3.9402.9:7.3 07.35073./.35.3.9.5.

..7.

390.9./.:5073.3  .3-.3 .3...93/.8..3-:.7:/.

35...94024/1./.3.2 .$4.3-./.3:9202507:..3/9:=.8..2:80...507: /.79.3 203. 4 50780/.2..9.09.2003/..8 .507:-0...3..3.3$.5.3.3-.5./.3 703.20203: .3/:3/.9-0717 7 ...8:5./9.8. 4 25:3.3 .9..32.23.3.303907:7: .3.3907/.39: 2030/. 9:./..3 ..32025:3.43 0...5:: 7-:47. 08.3.....2074849 .:9/.3:3/.3..-.3808:.3.3/8.::= 5032-.3/./. / :9 /:3..3.3 $$ !# .33:.3 :8: 8. 09: .8.3:9-0..2 /.=2.3.3.3..3/-07.3..3$.7.3 20325. 203:39:. /03.9/..2-:393=.9.-.38-93/..- 20.3.3 20302:.:3 =-.8507. ...3907. 203...3808:.334%84380%99074380.32070.2902.9.3.7.9:920.39.5 202.79: 90./.3/.80/.3:7.9: /..3.3=8:5./.507: 807. 203./..9: :9/:3.39:5:3/::8..5.3 808:.3/.39:/-. 80909 9093.9 .. -03/..3. 50780/.3.:808047..3 .9. 7.2079. .2...:79 2025078.9:..8.9.=2039079: /8443 7..3202..7..40.3.39:3.39.79.3.9 -07.9.8 .32039.3/.3 207./.43.9202.07:9 8.9:/./.3 /8.3..3 :3/.3 20703.39/.3-07.3:7./507809::5:.9:9/507809:: /50792-.84..38090.2.3.8 -0..3.9.2..3=$07.:9..9:503/.3.:9503:3.9.3.95079.3203:7:9.3..3.7.3400. /!!.3.:9203.:3.3.25. $07.3!0-0.-0.20.3.85/.790.3./.4/.-0717 7.79.9.3 207. $0.=24/.9.:8.7.3/.7.0-444380440: ./.3.3 :3/.=:950720.3-.0472.7.7..$0.8.7.9 -079::.330..9.43/ -073.3 /39.-.5.3 808:..3.:3.2..3 .=$%03..3.8..-07.3 .:.3:3/..3808:.39..-.7.203:8:..3. 080:7:..=897.3...3-:7:05..95078.9:. 8.90807.-40202-./.3 203.9: 85950720.3.8-809.:2.3.5.3.307809::.3 ..8..3 /8..

80.3/.3/..9..3..:2.3 :8:83.84.3-07809::. .  439490234 $%! .-07809::/.:3..

202-..43507:..93 &39:203..3503:7:8.0508.3.:7.302..-07809::/03.30.250-.3..9..0. 089.:2.8./-7.3503/. 05.5..5..-.3/./.-/.3549/.3 $0.330./.-84.3/.:..35039..40.3/.5.7.33 .

.3.1.3 .9.-/..202-.33./.-./-7.947089.3.39:7:9-40202-.-/.507:.84./.3 $0.40.5..$0...809::-.40.35039.9.05.31.3/3.3549 /.3.8.0508.3/. 507:203.:3.330.947 1.:2.5..3/....250-..3 02..2902..3/.43:../.9.3/.9.9.05.3.3...9.35073. 3/../..8...947.7.:.3 02.0508.:7/03.0.3503:7:8.30.:.250-.5.39: ..

3.84.507:203..3.9.3 /.1.3:..947.

2.8...

08.3.

8:.9../.3.203.3 -07.39:305.3.8.

.003/.84.3902.

.9..  .9..2. .30--07.9.3:2.9.73-40/-.33 :...3/03.39..:5:33-:.-07809::.  3/.35.9.3$%! :8./.:2-.9.3.9:5.: 9/.-.-07809:: /03.3/-.7..3207:: 50-.7.202-:.55..3 #. 8.284...9.7.......3..3.8 #.32025:3./.8.3/.38.38.3808:..-07809:: /!!.3./9.9:507. $03..7.3.83-40/507-.3$%!..3.:9/.7.390780-:9  $07.:9. 809.3.0-444380440: .50.4050. 07809::.7 50..3..84.3/..3 .5073.2$!:3.9.3 %3/.- 20..2.507:2028..03/..7.3/.3../.2  !03.95.-9 4/:8./.203..3..98.334%84380%99074380.7.9.9..33.3 $$  .3:7203.7.3..34047.:3./..84.84.93-0:2.94024/1.-07809::.37.3 $!:3...7 .3.-0..:3..3..2.909.3/.07809::..3$&:2-.3 80-0:2203/:/:505078.3.8907-./..38:2-07 8:2-07.7.8.8:2-078050792.

503.32./..3.38.90:39:3.3507025:.7:.7.50:2-.7.3/.3:9.50:2-.38...7.3:5!7/9.5079../.3-0:2-0707.3405..3:2-.2.3.75. 50:2-.3:7.3 203.2.503./9.2 .3:7. 702.2  48:39:203079...3:7202-:.503..80507950:2-..3739/...7$05.

.8.25:.-..3-0707.702. 2.9/..

88./.7..03/07.503.7:20/.3..3/.20-2:7.3.3 . .2  !03.2.:2-.80/9.3 203079.8.9. 2.3 4850974 2005..3.7.35079.7:.... 4850:2-.

./04805079 00/147$500/ 203.39.303/07.075035.8.3-0724947203.3 702.8:. /.7.7.0..3/39 102.3.0 .2-...390780-:9 34.3 4280507987 .3.3 . 5072.503:-...3.3.

/03/.307.3/5.9.3703/.0--.9.350/.8.5./804. 80/./.3507.2  02-3. 202-07080/.3-07:2-.7./..7:702.8../809.302503080/.9.34050307-9102909.203..3/ %0:748 202503.3/03.3:.3/:.2.  03.2 07.3080.7.7.8:2-.:4.2.2.7../.3 02503502.3/.3 .:4880.3805079/.3/9434.3507:2-.-07902.39:25:.3 5078.2.890780-:9  $.3.30-703/.3003...3:2-.8 ...50:2-.0807434.3 ..20307:8 5078.8..02:/.59/..3.7.5.3702.89..3-.2 07.9:..3-0702.7.9.:39:2037:.9.3-0.702..3.7...5& 02-3.9../7.3.3 %0.-07:2-.8. .2..2805079 719 /.:2.37...8:/.348./..8.3..7.9:.3.5203.30/.2.79072..39039.

.:7.3 3.2.9.3080...4394507.3.7.9.9..9..3 507.378.3 0/.

207.35..7./..39039..3-..3:39:-07080/.

3807.:9/.9...7.2 92-:.320-.-. .2 5.2-.3307..3.350:2-.2-.702.37.8.9-:7:-07:2-.9.7.3.7 .207.

2...  0.3.:.307/.3743/.3702.3...

3405.502.:.8.-07:.39. .

39.3. .5203..37../.8.5.307..8.39:25:.5702..3743/.9.3:2-.7.89 ./.3.380.3/.7:2-.2 9. 5.390.548507:0-07./4.././03..7.5/.2...

03/07.7.2.:2.:9/9.0-444380440: ./....:2..520203:802:.94024/1.8/.3/03.5.:9.- 20.3203.2.89.50703. 5079. -:-.8..9.33 :..7.3 %07/.202-3.3.9./..2-2-././...3203..3  :-.7 50.3/:-.3../.393/. 2..3:39:202-3.7.3.3.3..8 3.9.35.50. 50:2-.3.3$.97.3/.3-:-.5../.9..950-.-40203.39..503-.2-.75.2070.38 8443. / !.3.3./9.334%84380%99074380.3.95079.9.3.5/.5.7..-0.8:.7.3   472:..303.8.9 5.

.38.203:850703.388443..9.2.3503/0. 203:3./.3.

9././.3:9....202..38020893.3./03.3/./.-. 8:02...3 83 8..  0.3/.3 :7..3.3.2.3.38 /:9405030.38 .2..9.3.:0../.3.35030. 202-3.8..2 8: -075:3.3!  $5:3. 8   472:..3 /.9033/:91 /0/:91.320-.390.7.33203:3:.3..-0723.3809.9  8  472:.43941472:..80.3503.2..3/:38..3-07.9.2.75.3503...7/03.:  8: .7.3:9. 203:850703.550703.8.388443..9 203:7..9.2.39/.9.3 .3.9:90390780-:9 $.809.39/.3.3./.3503.3-072:.3:9..320-.3.  02... 0..3 02.5  .9 $.95079. 203.80.3.3503.58.3/..9 8 -402030-.9/.-07:9 .

0.3.3.2.3.3!02-3.37.32:/.3  !&& ..3.503.35.95039307.3./9. /!..7.7.9.3...:079. 3.-4020308.8.3..3.-0...9.7.334%84380%99074380.3/.3/..95079.9.8.3/..94024/1.8.- 20.33 :.38.0-444380440: ..:9.3 ./.8 . /03.

.9.7.3 84./.39:3 05.43203:3.3.3203..7.3...5.-.3  ..3.39/.: 09: 0-40.8....3.8020893.9..33807.8.3-.7.:.5.39/..30-/09.3079.3.202/....-..:.3.320...3.3.3-.3 .-.3  239  202-.9.3/:3-.3 .: /17.3/507:39:.8..:-:.57089.30-9:25:.: ...80-03.384.33./.7.3 202..3202.2 -..3.3. /..9$%!203.. $0-03.802:..3.9/....8.2-.8.784.3/:384..7.3 50393/.2003/.3 .-.7..9..2.390780-:9 -.8.3 507:/-.8.3. .3.3.3 5.9 9/..3.33203...3.9.8.3-.3 0-.305.3:39:-..8080:7:./03.43202-07.  239.73../..33  ./.3.7..33.3:39:-.3..:.33...28:/.8.8.32..3  7:2:8...  39..3.9..8 .. 239 !02-.3.3803..950393/..3/909.39./003/.9.5 3./..-071472.. 2:33..3.43-40203/..3..3 2029.3.380-.43.9:84...7. 5./. .8.3.3-071472. /5073.3-40/..3 207:5..:.3 805079-07:9  02-.32.3205:984.88 08.3.203.32..3/7:2...8.9.33./. 8.3/8:..3003/.84... 2:33-07.-..92.84./ .33-40/50...0.7.33   !&&$ . 3.3 .35.3 .3/... 5.: 09: 8./2.9..3-40/.8.

5. 20303.89-039:.

8..7.

/.73.7..3.3700.0/..9.380.7.3...93.5..3  03:8.3003/.5.....7-075:3.7.897:9:7.3../.3./.7.202:33.3:5.8.3.. W-. 08.43.7..2.3  239  202-:..-..9..38../.75.2.3./94.3/.8025:73.3/..3.3. /.38:3 802.3.1472.203:3..73.038 /802-.802-.09.3. ..3202-:...39/.3..3..3503.30.3/03.3/.202507:39:...3-.7.97.307.3.3.2.8.3.3.805079897:9:7..3503...8.8. 5079.3.3-08.3/./.97...-. 2-..3.3.  %/.8.91 502-3..99:3.75.84.202-:. 8.7.850 -.3  239  -./.92.8 . 9.8. 2..2: 50-.9207:2:8..984.3  02-:.50-.9 9.30-:7.97.3.3.97..82:2   $ 07/..3 .43 80-..3.3.7.3.0..3203:8.3-.9.7.3 02-:.3.3 239:39:20302..9802.7.

3.07.::..3203.3.5.3.:3..32./.3207:2:8..3/.33 -07.3/..-003/.84.3.3..3...5.  !03/. .3...5./../.390739....88/.203.:/.3.3 -40.9/507..83.32.3/.:39:203.0-0.3/-. . 203.9.43947. .:3.7804.-.3.3 .350./0.3 0.3.3.3 80.9.503/..3.7.  $4.3...33 !.5./.3.9.3 -:.307...8/05..203.3  !%&## $0-0:2/907..

/0138.

8/../../.8.3.2--07.3.390.:5:99.05.9 .3/..9 809.7802.3-40202-.2.7:3.:3. 88443.7 2./.2.3  $./...8500-078.9.3.02.9/.3.3.5:3.3.-070-.:9 -.-072:9:/.32.....32033. /0.3 0.32.3/.9.91503:8.5-:.393/.3907.3 ..3502-0.203...0807.530.79070.32.2-:39:203.8 .3907/0/.3 08.:3.8/..3 2.3/-0.9..3.9. -....97.33.32039.350..4380507.7.3/:3..307.3.3/:3-...:9.350-.507:/.547.3.33....3203..3.3.3.350..2.83.3 9/. 08.:3.

8..2..$!%503:8.3.9..3 502-0.3.544$/..393/.3 - 09: 9:25:.

3-.-075:8.393 /. .3 07./.3/.3203.3 05.2203../.530.32.373.3/80-.9 /.3050393.37.920309.9:3:.3050393./03.50.3..9.7..9 .9.91503:8.91.38.3 /...80.3 2...79039.3 /.  02503080/.8..8.507: $4.3/.3202.39039.3.38..3.8.3/-.0-0..3-07.90..07.2.2..3.503.-40202-07/0..207.3.3.:9039.32070.2089.3. # . 5.8..92030.380.2.2..530..14:8/0.33 802.3502-0.8.547.38....802:.30/:5.3.3-078 -072:9:/.3 .39:3/..3.5.39:3. . / 09:.33202507402.9.9.3..3:  0825:...8.3 .540808047.39/.:39::7.8 8.9.89.3 .3 0802.32033.9 /.2.:.3-.5.9:5:3.-..3/.3/.5.305./.439/.3807...3.3 02503/.30-078.-40/5.340503.32.7.8.30-078.

3/./.39:32070./.3090. !03.:9..3..39:3   2.323:223:2..302482033.75. 493203. !03.324/035.8./:5 090. %0.307./.39:34743.331.7.7 ..038 .0:.503.3/:3./5:3.39:3 502-:3::9.3.5.2.5808047./703.950-.3./::8:83./.9.-./..9.3.3.33 07.08038.202-.5.35073.05.39:3 .3/./.39:3 4743../...:.9.5:3.9.33.3.47.038 503..3.7..3 -../0:5.39:3-:.9072.39:3/.5.50-.203.33  88443.30248/.380..7 3493/..8.07.3..317.: 0.3..3494990.2-.2/:5 90.05.2.2 -.7..3/:52030.9320307.3:.3-07:8.7-4324348/.8 0.3.2.8/.103 . 50-.7.38.302. 0../.../.39. .33.8.3/:52030-..2203.320702-08.2.93907/7 /.2802:.3502-:3::9.330./...-.3503.8 202-.3202-0-.9.9.32030-..33/.5744203.35074./..3808047.9039.7..39:3 0/:5.:-07.3.9.::.39:3 %0./.3.5:.3.24/035..39:3207:5.8.7 ./.7.33.39.73.8.08038.90.2.2/:5 %0.3203.8.-.317.203/. .30:.39.307.2.32..3/:5 7.9.3/:5 907/.39:3 9078:2-. 47.91 20744/.3 0././.8 !03.5. 802././. /. .5:3.3/0:5.3/:52030-.3/:5202.7.3.3:93..308.39:3 3/473/.-.3/:505..3/.2.7.2. %07/..02.3.5033....3.503.8.39:3 2.. 443.9 7.9..3 5074.33  !03/.305.3.3  %0.3502..3.9.3-07./.02.3 2030-.3 202-.9...8:.3../.8:39:203.3..202-.3.950-...3/:39..38039..9 909. 508..8. ..8 . 5.3:25:.2:37.503..3.38-: $02:.347243.2..93.79074743.3/0:5.3.3 /.52.9.3 8.331..30/:5. 203/.3 3 2033.9./..

31. 2. /:3.103 .7-4324348/. 070. 493.9.3 5007..94024/1.32089:8:8 2025:3.2-./.9.3.3 .39:3/..8:34793 9.7.334%84380%99074380.2.8.3.05.8. .7/.. -07/.5..-0.907:.79074743.-.390.3-07...79079078:2-.2 8-:-007.350707.3.-07.3./.7.9 7.302.:. 0.9./3.-..303..5.203.9/3.5744203./.3 203:7.3 -07. 202507.74803//.3-.9.1032030-..39:3 -.79074743.3 .3.2.3/:3 .37 .-.38.9.903.8.9-.7.25:7.32030-.3.7.:   $0.9003/.93..3-07803..3/..8.3.1033 2030-.32.3. 907.7/0:5.309.80/.302..2.39.3907. 9072.3.3 :7.2/.9 203/.:9.35:3./9.5.3 2.39:3-07..3 $ #&# .  :2:2 -40/:7.  20305.2/3/3.3/.:2.7.0-444380440: .3/.3802. 9/.3502-0:...5:..9.7 503. .33 :.3.3507-030.3 -07.20207:.788443.3-.9.   :7.3203.3. 7 ./..7.33.7.9.9074807488/./.39/./.3.9.33..3.9.:/.. 32030-.574808! !0.:3.. /!...7.-.9/.38.84..3/.390.8.3 038-.3/:3.3..5502.203/.7....4394.7..788443.207:5. 202507.203.3.3.9:7.7.. !02.320744/.3.8.39:3 0- 0.303.05.-...- 20.33.:9.50744 ..8.3/0:5.35..5..3 202:/../.3.32033.8.9.3.9074807488/.3.:7.39:3 3 2030-.3.-. 2.3.2.3/.

3.0.3.78:!02-:..5..3-..39.3.7.7.39/.3.99:/.350.2.3-.7. 002.3 2.3 !:3.7 -49.7. $0.2:83:.9.-.2025:3.. 0-..3..3897:9:7 503/..:3:39:50.7 !03:8.: 2.78079.37.3/... W033/8003.3.3033.-071:38/03.-..3.3907.-075. 07:9207:5. -40-071:38/03..302....7..9 5072:.9/. 03..7.3.30805..80.-.34050..9.3 .9....-.05..3/. !02.3 W9.././:. !02078.2..38:72.3./.3 503.3.3.3/:.850 030/.808570882.303/07.320-.388443.3 43805.  02.:3..8/.. :8.-078.3.25:8.3503.3/:9/.3-0-07./.03/07.3.3..25: 83.39/./.3.. 5:3.3.2-075:3.502. .9 %07/.3.9 0-.3.3.2..3 .3908..320-..!&$! 203/.5./:.3:9.3....3/..2 !  43947../.8 8:/.43948050703.3.80..39: .9507.3.39/./.3-402030-...203:9.-07.0-9./8003./ 4394.2.5.388443.388443.7..7.3/5078.: 0..3-.303/07.-70.9::.3503.3/.7.3.850-.3.88443.390780-:9 9/..3:9. W.7./..34050.9 20-07039.38:/.5.3-./8003.9047.84.9.75./03..9:8:83.5./:..8.380-.3..3 !03:8..79.  4394003/.33/:3..33-40203:3/.3...3/..3-40 /.5.509....3.$!:3.3-07..3.703/07.3405.32070. 748.7.3-..350.3 !80.390780-:9 .7.8.3-.3 002.-$.5..-.3:9.39.8203:3..4394503/.-402030-. W!/.9. 93  .3.333/5.9:2:2 W-70-138!/59/..2.39/.::.3-.20-.9 -0781.-.02.::.203:9.

3...20307:8 .4394 .4394/-./3./0..

8.

850 0700.-.3897:9:7.3/.3.3.3/7.8. .:7.3380202.3.3-.850 -..08.3.. .2025:3. :.507:20.3.9: .8.9 897:9:7....3 !03..3/507:..20305.9802039.339/.8:.85090780-:9 09: .8500:9:.::..43.33..9072..3/.7.3.9.8..7.

3202-079:25:./03./..305.3507:8.. ..7907.

3.9.507..

17.8.

3/0...3.:8.5.

502-:.9./8.99. .5:3..9/.08502-:.2.9:..502-:.3.2 .7. !02-:.3.2-.3-... 2.9.//..3202-:.-079039..207::05.3 ..3.5:3 8090..8/ 9025..3-.3/.388443./ 09: ./..8.3 03:7:9./.9 .9..81.347.3 9/./..34047.2--.2.3203/4743808047.950-.5.39/..3-.35..3.2 20/.3503/.-9.31034203..3/.3.3 .33.7.388443.3-.3./.3203.  439450703.33203:9:50.3907-.308 08502-:.3.:39:2030.:..88.3/./8.3.8073/:25.507-:.39039./.3/.3 ..547.32..3/207..843.::.35.3-./:20..34478.203..3 $0-.05.3.390780-:9 -.32033.2.2.3-.-..570.7..8.3...203.-..3 -.7.7:/.98.9 9025.3/-:.3202-:.8.2.32.2 0..3./.3-.340.3-..-:.3..3 .383.3.99074/.9/03..9 2070.2:/.3.7:/30.3 50792-.8.32033.3.3-.507.0-.-4/ 439450703.3./:25.3-.502-:.3/88402..37.8.  0.950702.5. 9025..: ..5..  !:3.-07/48./8.33..8...3.9 080-.3.703.507. 7.390.9/03..: !.30.3.8.3 $09.7.9307.-079.:9.7.3 2..3:8:917.2.3.3.980.32.:-.73.../.3.9. :8907: 50-.9.2-/03.7.507:/. 8.-07/48.340$:.2  0././.3907-..3..33.39.. 0..3.82..2070.$:.3.:3.9.30. 0..950-.3 $0202.20.2:3-09: 907/. %07/.-07..507.7.:9/3./..9/.:202-.308:3.7.9.99.39039.3203./:25.9502-:.-.3-078.3:8.8.32.2.: ..308 502-:..3 /.902../507.947..33/.808:.9092:7.3 /03.7 -.547.38.9.3-. 7. -07.:.:./03.9..3-. -2-3.39./9025.3/.38007.3-..7.:.3/:3.3.38././8.7.3.25.3 8.40 0.3-07.25.34047.5.:..  439450703.9:507-:..-.3/.73.3./:.93/.3907.3503/.3 2030-...90..94947/.220/.9:.  !:3...9::. .5079..502-:... 5:3.9025.8./83-.9025..4/:8.::.3..3.29438.7:.2.7/207.3-.1.39/.25.2/03.9203072.. 2070.-073.4394 -./.3-.547.9025.3.9:202-:..3.7.4/:8..3  439450703.3-.207:5.3/.8..3 507:/.7.9.3/.

253 -079039..9. . :. /..92:/.3.9.7/0..:3....3:5.50.9.3/.7.7../...:402.35.3/03.50. 203..3/3.203..390780-:9/03./.20.3/5:.9092:7.3:7.3.3202-3.3:..38..25.9/.2030./..803. -2-3.3202-3..202-3.3.3203.:..22.3..8.9 $0202.7/3.32030.897:9:7.3/.33.202-:.3.-.3.33.3.7.89.84.9..0.99.3808-0-./.3.3 !..84. :7.8.3.3./.3.3.8 !07...7.3 /8.8...3$%! .3/.3.550703.73.3.7.39:3 3/.7.  !0.30.:-0793/...75..84..9./.3 5.7 503:8.0905..8..203.9 08.3/:.33.3 .:9/3.8.333/8..3 -.:.50.7.32070..802.203:.38.9307.:3.38/03.809..7.9 203072.3..3/02:.5./3..39.3:8:99.980.350393.38 .3/:.50703.7.908./.8 $090.37.2 :.3..5.7.-07.7.-.3.3907-.3 /88402.2.7.:.350792-..3.8./.38/... .8.3-..3..3 -.9.4394902.3.3/.-003/.35.570..5.3.8.2.3003/.2 2070.3:99039.38.3003/..7.3.9.47./.33.3/:3.8./03.30-.3/.. 2.3 #:::.3 #& % #  .3 203:...2070.-07.3503/..::.3907.3/03..350703.843.3.9 9..9/.805079.9.0:.3.80-..3.20.3-09:/.

3/.9039.::/.32070.07.7..9..308.35030.07.7.3  !0307. 2.:80.84.8:.3 .302./.33 -.9  07.8:..32033.3 02.8./.83030.3-07.9/.330..3..8.3903.3..2902.3903..8305.3.802.7.

3 !$ /.3 .3 84.3 $  .3!$ .3902.  07/... ..2.2-..30/:.3/:3-. .-.3-.84..3$/03..9.3$&/..8..84..3203.35079.3 .003/.43-4020308.7...503.3#%!% #! 802039.....43-4020308.7...32:/...

.3.4333202-3.:.8:/%&...7.2.9 5...302.9.83 $08. #!507.5.7.330.9..07.3903.2-.9/.3503/.32033.3/.7.3$&  .7../..07.9..5.84.3 $&2089/-07 /0138%&2..8 $&903.3-40203.::..-. .50703.8:.8.3.8305.

3 :7. %!#% 3.:20307.9..3203/0138.8:/$&  4394/0138.3.3.80:7.3.9.32.

:39:-007...33.2.8:/$& 903.7.3 :7.9./.07..9.730..3/.30..8.835007.7:.  %& 3.80:7..

...383432/03.32070...3..83 2033.9 4:8 507.2033...9.9  4394...07.-.9.33.:8. 903.3#! #!/.2!$.

3..3-079.2-.989 807..2.2-.:3 .7.: .802.43-40203.3.:89.5.5.3.9./30././0.3. .7.9.383432/03..802.9.:  .79.9.3203.20309.37..32070.:309.9893.3#! 3-.9.8. ..389. .32070.:  ..:8.

30..7.3 :7..9.  43948094704342.33..9.3-07808:..3.3-07808:.4394.3.4394.9.9.83432/03.3030.32033.320-.9. 439430..7.9.9  %% .83  4394 .80:7...3.3-07808:.4394......83.7.3  %!% 3.3/.3 39.903.7.07..3903.3 507.0.8..

:8.-..3.43-40203:880-.3$3.3/..3$& 02.9.3 .3-07....3/03.08.

1.947.

9/..7.2. 07.. 1.-.83-0723..8.9.947/.3903.3030...9.3 %& 80-.

1.947.

3/.9 .3/.9.730.830:..:.8...3030.8.3203.7..3/:3$ 02.3$902.9.9.7..3  % 3...7/..3.947:. 1.9.7.3903../.9.

3..3:7:02..83 3..$3.9.3/..308.$ 2..84.3903.3.08..902.8.8:.8. /.07....3..43202-3.9 807.9.

84.3  4394503/.::.3.3.3 .32025:3. 84..7..003/.

7.:39:-007. /0138.3030..7.%03.7:./.83207::05..07./.5007..730.9. 9.3/.

3-079...80947.2..9. $0.3 0/.903.:39:203.2.83 .39.3-:7: .3..7. 1.7.3903.37.2.83/.330.805079:7:907.439430.3.-.8.7700/30.350:..9075.:.:3 #! !02-.07..2.3207:5.7.3 $ 05.9.9/. .73/4308..3.947 /.2-.7 809.37.25:30:7.3.8. 30..0-.3.7.:30809.25.802.3.32070..7.3903.8./.7/30.9.3/30.202-.250-. 9..57410843. 1.9:7:9203.305.3.7/.$& /...7. ..3.3 2030-.439457410843 :39:203.7.32070.9/...-077.90. 903.2.7..8. 30.8094704342 $0947 5079.47 :.5.3/.3 /4947 .43948094704342 :8:83.7.3508.3 /.3203:3..7.35073/:897.32070./.-:7:./.3:3.8.32.35007.-.3. .30:7..8...2:3-09: 0-.  ./.. .. .8339:7:9202-.07.91 $ -05.

2.:2.8.393/..3.:..-902.7.--07/.84.3/03.3 239:39: 20.9..3.35.3$%! #$%!$ #$ %%  # $%#%$ # 0 %  !& 7.303/..3.3  03039:.32.9 1.3-07:9 02-..3/:.303.7.8.3..3 50792-.: 7.0802:.0-:7.8984..3/-07./.3.:202507:39:.3-07:9 0--. $$ !#  !.

/0.

5.503/.9.

4394..

.989 .30.:/03.84.3 02.3.8/0138.30.2/03.09.-:989.8003/.:  0309..3/.

9..3.7:/03.:.3  %907503.39.50393 /..43805 7.314:884.

3/.3202.2  /..9 080:7:.3507:805079/3.3 /.3.20. 9... 3.2003/.300203.38../.9:.9..3.35..9.8  03039:..202-3.3.8/.2.9.3 0-.3.32:/.8:.3.

3.0-:7:.

5:3.

.8..2.

08.3.

203. ./.3..8 -07.9.39:305.

.3.9039.9/..3/.8.8.9:/0.3202-075030.9.284.3 808:.5073.3905..3  0.39075073.

35078.9503.:80-.-20303.3 &.3203:3:.9.507..8.9:0.- .3-:.:50702-.2.8:.3/:.880-.3507-0.3203:.3907.3.39039.7.-..9. .3/3.808:..3.9./.58: .3/../.

3/3..203443.3.9.2.88808:. 3.7.9:/0.3 808:.3.38..05:9:8.:202-.3203.88.9:507./.

.5.9.503/.

5073.9:507.802:.3 203..9.7.9.9/..3808:.947 !07:/8:8:3/03.2-7.3/03.9.1..388902.3203.34 .

3.3 :.947/03./03. 507-3.3:9  :9.380-.7..30.89..3.-9039.- 80-.9:507..3808:.3202-07.1.35.

33.35073.3:.1.-:9 $0.9.:7/03.9.:2.3..507:.9..3.3/..3 /..947.3/3.

..2.8.

3.08.

.39078:8:3 030.3 -07.38.3..284.9/.03/.3/.7..9.: 9/.3.5.3808:.3.3  0-.3202-:.3/.39:305..3.9..3/-.-07809::./.-07809::/03.39.8.3 !03:8.3...3/...3/03.31..97.84../.8.9:507.3503:./.3.3.202-:.30-..9.203.95.7.7/.2.3  07809::.3.3/..

3/.97.3/.9..7..3.3.574808/.89.:802:.203:8.8 2:./0.3 :5.9..3.:.7.:39:20302.820..3-09::39:202-:.3  $005. !.3..7.3.3.

3/.7.37..9.7..3.3./..320309.3/.503/... ...3 5. 5.::..  $97:9:750703.3  $97:9:7.::. !03:9:5 532.3 &$.9. /.$&02. 5..202-.3..3.9..3:39: 202-09:.. 3.7.390..7. 3. 3./8.3. 5..502-.-.3.37. 88443.3 /-...7.308..3503:8 43943.3503/..03..3 2070.314:8507-3..2030/9.3..947 1.3..94702.3 08.7..9.5.3 .3.3..3..::.8 02..3.3 532.3.9.:8:.::.3503/...3.3  !03/.3 532.9.37.9. 5.9..

384.9.3 - 0138.284.38: .7-0.3/.7.8:./..75.9.3.9. !073./..3 :-..2-.. ..5073...

...3848..3/303.  4394$4.39..392-:/03.8:.75:9 $& 8073-07.203/.8:.9./.3..85004342 549/.3.3 !! .4.8.3!03:8 !! -3.83..03.83.9. 907:9./.7 55  5.2$&/.5.388443.3./.-..3-070:.75:9207::05.:/30.9..3 !$ 03.3  $97:9:750703.7 /8.3.390344..202-.3/.9..7.3-08.2538:...::.8..50--07-.7.8.3-070:...3203:3. $ :39:203.03..3/08.3..3.2030.3.7.08. #! 07...0-0.80.-.3.3.7.392-:.3 2070.2..33 .5 2.3003/.3202-40.3.0-0..357410843.33 03.30--08.3:.8.50393 #! / 4:884.././......5.3.003/...9.3.3  09: 03.3..-.3  .-07-.3 .3..03.-.9..91 !! :39:203. #! 3.3.3 $ .3 08.8.90- 9075073.3/..3.388443..:.8../..3.9.3 $0.39: -.3 502.3 03. 0 4394   !03/7.8.84.3 20-. 5035:..0 /.3 08.8.3 &$.3.9.3.3503/.79.::..32070.3.:2./.88443.3:2.3.3 /3.3..9%45.3 .50--07-.3 0.3.3405../.2-38.3..-40 203.20-.0-202.43805  . 50.3 03..-07-./70/9 802.. #. 9079039: 805079443..3..8050793-070:.502-.92. .  4394503/.3 .9../.3.250703.8. . 5030003.4.3/.8050797.3 5.3/.2.8.203.330..-07/.340503:8/..3/303.3..

-0781.3..:/: .-40/:7..9:2:28:5.

 8005..9-07:93.3/...8.8.2..9 .9945./0.

:/: .

3. :7..

:7..38 .3.3.!0302-.

0907.3.8.3/0.3:9:39:2030.3.

43805.3/3.3 /..9.9945...2.

:/:  4394.

-:9.

08 .31.3700. !07:85081/.3/03.9..

/0.

305.9202-070..503.8.3/.3/02:.43805.3.3.3.3.4394 :7. 507:.52.3 - $07.  !030.3.3/.8.:39:20302:./..203.5./....3/./.

3 . 40.0825:./.

388443.3207.3.8.3-07-.-.3 -..7805079./..388443.9.3  4394$4..3 3...2-039:503.7..3-.3 09::..3 -.803/7..32:/.3/..3-./..3/9025.:..3.3 -.3..907.3-.-..7.4394.5744 09... - -:.33. 5:3.0-.9.3  55  49..3.7 080.33.7080.  -.3 20347-.:379$5.3 !03..3-07...:3.57028805079570285073...3.9..202.3.3..//.3 ... .7 ..3.7.9/.3.9.9.3.9/.3 -.202-03/:30-.3 ..:7:2:8.:/80-. 5007..58.347 0.0-.3-.39039. !007.2:3-09: 2070.3./3.. 20303/.3-07../.907-.9.2.4394 2070.32:/..3.380.7..2.3-07-.3-./03..9: 8.3  439488443./.3/3.3-.207:5.35:3. 0-.708/$0.3 20303/..-.340503..9.3 20303/.350303/... $ :.3907./-:. -07.2.3-07-..93.$97:9:750703.3..32.32:/..3-..39025.9.907-..7 .2:7:9..:805079 .90780-:99/.3.3.3.9/.9:57480/:7 50303/.3..89/..3..3/.3..:5007. 2030/..35:3.9 509740:2 5.89 /.8020893.3 -..3/.9:39:20325.390780-:9 $0-./.3/.9: 50703..3907. .7 .7 !030.2038.907-.9..9/.

-:9.

089/.3/.897:9:7 897:9:7.3.8020893.-40 203./.-:3.75.3:9:  .83.380-:.3 3/.38 8443.350703..3507:/.9%7..3.3897:9:7 897:9:790780-:9:39:203.3.9:897:9:7 ./...388  .8.

 .3507.9.3.9.39::.3:39:203:3:./03.3/-3.

3/...3503:9:5.3.350703.203:3..280-:..39.9: ..3503.388443./:3.3.3./..  5.3/.3./75.3/.3/0.50703.3/0..38:39:203:-:3..8020893..809.3/03...9.350703.8. 40:.388443.9/03.9.3-07:93. 8..3  %/.507:-:3. 50703.3.7.388443.3 ..550703.

3.50703.-...0825:.202-.30825:.3 5..502-..

./.9 503008.305./.3503:9:5.3  $97::9:750703.3/-3.8:..503:9:5 2070.5.3.9202-:.

3  !0703.3503:9:5.0825:.

7..3/03.  203:.3 202-07.3202-07./.305..3..3.3/.9.9.3.39/.3 3./03.3/.3. 3/.3503008.-40203.:20302:..3..7.502-.0825:.3 14:8503:8.2025:3.3-07.9.9.38:/..33.079.897:9:7.

203:8802:./0.

9.1.

-039:908.50:.39.3.-039:908.350703.3 5.35.4 /7.7.4  /.3/.307.3  $%& 039:%08.388443.4 207:5.3/:.2..390...3203..3503/.::..3$%! 038 038/./..2-.4 !.8/.7/.02:.9.3/.. 50703..7.

...3/..3..7.4.  $0-.

3:..8..3.80-.

0..079. 34.

3.../.8....7/.3203:.3.3  O .  02..7 .-039:908.07503 5.7..39.4/.553/.4 .7.3.:05.289:...8.7.3202.02.3202-3.3802:.2:5.8...5.3.7.92..3/.34250203  02..350393  02..9:.7..8/.7.2.

7/.3..4 0503/0.7 . 92.9.

/..

9.3.9.2. 94.3./. .

..

222 .9.807:.

3/.9.807: 8.

..

.2-4.

/:..

8.  .3 2.8. 09:.24/03..8.- -.05...3-./.5748.7.

8:/..

3.03/. -..

3808:.7..187 %:./.705.705... . 8 /3507.2/:.17.8.9/.32.3808:.8. %:../.507:/9.

17:...89.

 9.9.3 :38:7 -..:.1.55.9 ..9..07.5.907/. 02:33../...39.:.2/:.8 !07843.:.8.3. -078::7 :..... 203:.. 807./.3..3.

3. $.147.209.

/.5.0 ..: ::7.

8..3808:.-.705..:.-. %:..39/03.317.8./.

24/03.

. 43908. $.3 :33-03/.../.7.8..9503.05.9. .9 7.7.3507:/-3.3/.9 ..5.:39:.8..  .3 202-3.8 9025.3 07. -.3.9.7/ %:..43/.9.. %:.8.99. 2.3.7.3805079. 5.9.3 3/.7 2.9. 902542..038 038.7.39:305...553/. 4.3. !0.89. ./: %./. 09:.

8/. $0-.3./. -07:9 -07.84..5.2908% .:  33.89:. /.2.5.7..3.89...3/.8.305.8.30..317..3..289:.39:305.390780-:9/03.8 02:/.3. .3 %.3  3320309.3. 03.3:3. ...3.85079.4   203..

  2030..39039.3! 4250203/03.3-3..43943..  .3  .3805079/-.3 :8./.3507.5.3:..3 /03..9.  203.420207:.43202.3.9.3.3 !07.302.../.3. ./.: %5748.8.3507:/..39..3  339.3.5.3-.3-09: .7..507.7.790780-:9.9.3.3-.3.34250203 09: 5.33203/.3 203......1.3.-40/:3.2-3.3/.73 .2:5.7.89.3/. 9/.9.320.9.3.3-..3.9.3805079.  20307.89.:80-.9 2.7...-  !.905.39:..

9: 2.3.8.

3 2.8.2.7.9: 80./.9: /83 /89: -03 -09:.8.3 5.

2.2 5./02./.3 802.280-0:29: ...

3 -039:.2-..:39:202-.305.8.8..8.3 .8.3..3.88039:.203.38080. .-..3$%!  $%!   !&$ $%!  $   $%!  #!  # $%!  & & !# $$ .38025:73../.3$%!   !.3.503/.3/1.:5:3.3/.88007..-.7..8:2-07 8:2-07.3-..5.:17..350393.:.8...8. #::...: -.38025.3..73 5.390780-:92.7.-.3  .:3 207:5..2./.3-039:..3./..8.3 !.2505078.9.3.39:40:7: :7:/804.3/-.080:7:../03.9 8.3  03..8.-.3802.5..350078..079..5./03./. ..8..3/.-039:.-.202-.079.780-0:29: . /..203:...899:.  !.0.7.39098:5././.-40203039:. : .43$%!202-079:25:.3.33 202-072.3.3$%!/ -.-039:.8 -0:203.9..5/..7../.8..9.203.3507:/-070-9:25:...8..8.5.3...8..39:2.3/:.90780-:9 %.8..9.3-.3/:. $  3.390.-0. 02.-.2..:39: /:.8.7 2030.3207::.8.3-.

8:/3....7 .8.35..-.3-07-09 -09 2.3 . #& &# .3.5./.89..7.8 0-07.95.8:.8  :.3.7/1...5..3-07:9 -..8 7::..3203...  .2.7.3. $%!   $ $%!    $ .9...8  .3..2  %.3/.8.98438.3/:.5748.3/.3.3-07:9 .-0..  0.8.!748.3.7 .81 503.8:-0 ..3907:8.3.8.

8..507.3 3.3.2.2./...9...2 3.9.-.

3/  .0.7.9.

8.17.

8:/3.3./1.:3.39.  :.5.22.3.5..39/.3909.

3.9./..95. .553/..3-.91 ././..5..9 .98:8:3.3.:-:3 .905.803/3.9..3203.393.81203.3-07:9 ..:05..8. 50-4/4-..7.3.2.39/..39/.9:.9..  .9 .98438..9.2.905.

 .

3:..2. 5747.850.7.3 90780-:9/.80..37.. 207.35.3 .7.8.2:./9:85.3 /..3.7.2.7.7.9.39.2..39.25./.7.#:2:8.7.3-.548919039.3 /.9/9.35.3 ...-:.92032....389:.29. 8.9025..3.8/.9.3:7::2 %3.8%.3-07.3.2-.:.....730.39: 7.0/.3509..90780-:9 $.:23:2/..3/30.8.3./.52.3 03.7.9.3203:3.3.25.3503. /. 0250380.:39:202-3..7/.730... 2.3:8..3.5 507.35:3.8.202507./... 5..3 503./-:.3/..2809../. -.9.3:8.33..39.8.2.3/02.3:39:202-07. !03:7.3.3 73.-..3574808203:25: 202574808 /.-. 025033/.:: 8.07./.33.3.38003.59/. 7..5.7802:..39070.3503933../80:7:30.25.8-40/:3./03..3.05.87.3 -.:3  .43.3-.3 .9.83.7.8.:/207.3.33/03.:.9.7:.39.7.:3. .3.3802:.3-.202.3..50703..3405. 3/03.39..-.3..3 203:3.25.9030.2809. 07.3.8.././. ..7802:...9.3080/.3/.3-.7802:.380907:83.303/./.7.0-/.:5:3-09: -.5.3:8.5.3.38.3/.7 . 502-:.3-079.207:5.7.5. #:2:8.3/:3.3.503..7802:.38.5. -:.89 .350325479.503:95.8.7..2030/.-07.:897.9. 390381 2.3.7. 3.9/.3.2030.3/.9/.38:3.3!039.32...2..348503003.5:7.. ..7-.2-9... 47.203/...7.7:./..87.9039.7:8203.33.3 2034947.30- 2033.3907-:.3.-.7802:./.30:.29438...350:5:8.3 203:7..&9.2.35.:.32. 03.37.5.3 8:2-07503/.8.9.7..3 -.3.3 3/:89750..3.3050393.9.3...9.305.7802:.7:83.202-07.302:/.1.3 /./.3-../.9.25.9/9.507..3503./.:8203:7.3/.38.3 -..3-073.3..3 :2.3..3.9..-039:0250390.80.7.3-:7:05.:5747..9.5.39/.39.32547990780-:9 :.20/:5.8.3/-.307.. !74808320-.7.20250380.3.50.7.:.3:3.9.80.7..330.../.:9039.730.. 0.3.3.9.3 ( .5.5/-:.9/03./. 39.25.5.:5:3 9075.38.2509./.38/.9.:20./9.3907-:. :8:83.80.02.-.7.7 070.3.75.7802:.803 .5.25.7.3//.3.3:7::2 !039.9/.2809. 50.35:..3.3...7.507..38.3050393.354891907.3$3. 02..7 07-.39.3809.2.3 ..2.7.3205:948.7 ..7.390344 8..7.35.320.3/507:.3 -.9.7. -494 ../. .30-078.7.7.7.3/900.-0707.9.43..3-073.8.02.3203....8...39079039:8.37:2:8.38. 07.8:7...30.3 -.3 .932:.9.39.303/.33.5.33 207:5.7.3.32.3.

.3-.9.3-078.:5747..3. -..3 .3....7.8.3478.-.7802:.3507809.-.3 -0703.8.23/.7.480305. 2.8.3-402030.3..9/80..3/:-.37.9.3.47.3203.503.02.9.2.5..7:.3 802:.31..29.38.  $ !02-:..3 -.7: .9203:7. 050393.92030./.9.8.350:5:8.9.3-09:8.3 9:8 080-.38.34007.3:8.3 -.2-.5.3502-0..37:.7  $02.7802:.3.380.507:2030-..3 503:25:.0.7  509/.3.3-40 203:7.8 .-07.9.9.3/:5/2:.82.3/.:3..3 203.7/./1. /-.3:9...3-.35747.3050393.2.39:7:.3 -.8/.38920.8.8.39:802:.02.38.9.7802:.2809.2:..3503. 0.2.3  ..3079.38..3:39: 202-07080/.37:.39: :9.02.723.: 5747.2.5.290780-:9  $ $.3.3/.7.7802:.380-0:2/:5:8.3 03.3.38.079.2809.9::..2.7  $ 07-.3544:39:203./.25.9/.:.3...3..9:9.7802:.9: 8:2-07. ..7802:.305.3485079.3079.:8/.39./.39.2.7.3 9.5.5747.3 50:5:8./.2 9.5..3:39:050393.3.7./9.25.2./.38003..3/02.3207:5.3:.43..3-.308..33207:5.37.303/.3../.:2.203:25: 202574808 /.3..305.3..8-07907:8.33/:89750.5.347.30307.9.39.7.3./.3-.33.2020./.92030.9 907:9..9../.3 ./...25.3./. .3 :39:9.2. 3 47.3482 ..3503.3 .75..3:39:50-.25.350325479.20-.9.3207:5.3544.7..380-.5.3 -.0:7.3 07..3:8. $0.330.25.9.3..380..-9: 20.8.3 203.-:7:3.-:..29.9/.82.9.3.5.2.37.3-40/:3.3 5:3.3-..3 $0.-039:02503/.3 &%9.9.7802:.3502-.347.7.3/.9..5. 4890780-:950393:39: /2..7.2.2..8.7.3 7./4947 .8:.-:23 $.-.3.25..2809.3 203:3.548919039.8..-402033..-40203.8 .203.25.:5748085030-.3/:25:.3...9039.3-./.990780-:9./.3 ..7..3...9.80..9203..3./.3 9025.3-40203008.3/90-.3.3:39:502-:. 503.203:7.:.3/.8.7:83.:9.:..9.3 $0-0:23 9.3907-:.730.

3. /..8..  !0784.7.503...3 /.3202-2-.3-07:2:73.8/. 20307:8.9.3478.9./.780 503003.( .3/.-07.94024/1.35..-0#:2:8../03.3/.348 5079.202-039:0- 507.350-.9/./.29.3203.7.3.25.907-.3507809.3.3.3.5.203.3.9.8.380.3079.3 070..7:89.2509.3.848.3.3.053.303/.7.7. 07. 2005../853/804.-:23   $!& $.3.3.3./..29...7802:.39.3.2-. 5.7..7.9.8 !748085030-.33.:./9:85.3.-..3702.7:8/17.3-.. /.2 809.2030./30.47.9.3 :-.9/.5747.:9.350:5:8.350-.303. .308.33.3.330. #:2:8.9 9.33.5..2-:3.5.5..20303.9.30-078. .7. /. /././.77:2.:3.2:/.3.507.32070. 443.079.:3/.3503.32070.7..9.75.2 .208.92032./..3083.3/-.9/.82..389..-402030.202:3:98.2.3/..3 .35.320./.3.- 20..3 /90-.17.33 02.8.9203.5.7.3...38.507.2089/-07507.32:.3807:8/. 02.8.3..35.7/...89.07.25.38./-:.8.9.989.3 :2.750703.3.3 07.3848.33 :.3544.32033.503:25:.7802:.3/2:.802.334%84380%99074380.7:8/.8.802:..3.9..3:.7 / !.9.9..0- 9.3.3 $ #&# #:2:8.348/.9.9..  $ 9./:5.9203./. 5..0-0708.3 02:/.30. 203..37:2:8..:8/./.7-07:2.3 .99/..9.38.380.9..3:39:203./..3 73.33.3.9.2.02.3../.35.7./.25.3509..8.3/:3. 9/.25.82../.38:2-07480305.8.33/03....7802:.8.7.3702.9.9.25.39. 9.3 080-.9203:7.50703.39/.0-444380440: .503/:/:30....3 2..3.3 2. :9..5.3/.303/.320-.3-.3702.3.3./9.73 -.3.$ !747.:9.3-.920302-:3.- 9: 5747...9:8/.93 2.5.:39:202:.3 207:5.2 .3802.

2..3247.380-.3  !.7...-:..3.3-:.3-0708. . 2.3 $4.203:3:..507:80/..52.3.9 $07.7-.9.:..33899:800:.3503-..350302-03.3...3 88902503//..3.3 909..9 /.20207:..7.-.3.3 50-.309:.3..3503//. /.-.3-./.3 9.3 2039.3205:9503//.7./..3.38..30.38080-:.907-039:../.8.-9.2539/.5747.8:./5.. 9070-. 2.3./..9../..3. /80/.7. .3 2070.7.5.:8. 2.3.8../: /.7..80.3.39/.:802.3..5..2.3./.305.3:39:202-039:2.3 -072.843.. 207:5.8..39/.380/.905253..9...-9.07.3. .3 -072:.3.5:.0.850./.7.7:83.3.32./5./..8080-:.9 -...9.9-0793/.5./.3 /.8.308.8.3-:.7 -03.39:35.805.2./.9..5././:7.0:.3-070.7.39070-/.73.2089.8.2039-07.3 07.7.2070.7.3.:: $07..3.8.30:.7/..3907.. 802:.507.2009. -:-../.805. /..88.-.98/..3..3-40207./.503//.-40203:3:803.2.3.3.7.39/. 74.3 502.9.3804.3 5..2089.390. -:-.3:9 03..033./.3..2503//.3./.390..7.8:/. 2. 2.2...702. 3..3-07-:/.30-03/.8.8.320250703.203.3 -:-.390.3 -.2070.5. /8..7:.72070.9.307.939. .. .502-039:.3:8.3. 907.39./.......2:.9:.3 ../.3/.7/.33/.5. !%$ ..3/03.25:202-039:....3202-.0:.203072..3 -.25:203.0:.3-07:.../.7.. .7-.203. /...3798.2030905.93.3-07..5.507:/7.8050.9:503/0. 2.1472.. 9.3..:.3.32:7380-03..7-0708.3/.9./. 070.:39:-0793/.-.5.2030.392-:. 38.31472.38.3 3.347547.3!0.. -07.0:.3503//.7.3..0207..5747.3/..3 502-039:.38:.9 .2. /8008. 2.98020893.. ./..8..2./7803/7 -:-.3/804..3./.802:....07.2439083 503//.9 &39: 502-3..3.380..39:803/7 !747.9:5079:-:...3.8.3203.7.3.8./..8. -072:.75. 80.350347-.9.9202./: 2.3/.25:202.3 2.3/.3 8.3./:./2. /.3/2.38080-:. ...3...9 -.3  9.. /02.9:/03.3203.3802:.2202-039:802:..80-:.393 8079.80.3/50703.5.7:83..38:/.8.75.0:..1:38:7:/..3$48.07.350-.31.2-..39:2.2.907:7:8 2.8./.3-07.20207:. /.5.3-071780..3/.  9.77:2../..29:39:9.3.7.7.32.3-:.70.374.2089./:9079039: 03. 9/.3-07:..2.3/.20281.9203:3. .7.-..80-.3 20/.33/: %3/.89.9.2 507.3.3-07/.8.3502-3.39.3..3/507::/03..5..3.9 ..2.507.3.3247...8:/...2.5:.503//....3 /.3. .7....3202-.5.. ..5:.7.3-03.32030:7: /.3.5..5.537.9 81. 1472.3903.32030:7: -07805.

7.2..3-072.7:.3.9.8..3-07-:/500792:.7.  079./.

.

.9./.3/:.9.3.3:9-07/.78 850393.7.89.-40 20303./-07 .39.390.3/.5..43:.3.3203.8.5.75.8.7.3.:0907.  $0.

3.8.2.7./.3202-:.5.8 17.3909809./03.3907-. 203:3:.38  3/..8.78 203:3:.3..3808:.3 !&#&&$  .3.38.3-.3.17..3/.78.:.3907-..785079.808:.7.9.3:8.3-.9.3:39:203.9.303. 50703.7.9.550703.3:9 -:.2:33-:. 8 2/.3 80907:83.9.-0#:2:8.89-4020..9: /03.2...2509..380907:83.303.3 /03. .17..3 50703..5.50393 8 802039..9 ..83.3.:9/.3/. .3.7.3! 2  ./03.5..9:89:50393. 909.30907./.8.3 #& #&# .93.207:2:8.207:5.3 203:3:.

203:3..3..3 907503  8 4394 :7.

203.3202-:..0907.3. 239 $090.203.8..3.3.3/.3:9 .4394/..3.3:7.2-8/.3..-./.3.

3/08..75.9.3.8.35.3.33.5.7. ./.3.3/.303/..35..35.3 -.389.0- /.8..3509.38 8. .2030.3:3.8.9.3/0:.50703.:3 8:/.257# -43809. 5. 07/. & 549038-08.5.3  3/..303/..93/.3./9:85..3 :2.3 73.8.9 .3503.3/-.9./5:8. 09./.880503:3.89.989..5.3..3.203.3...3:39:202.507.32.3802.5.20309...:.3:39:.3574/:2....0907..9:-073.3:.9/08549..9 2.3  & %.39.9/../909.3/:3.33..7../.8.-40203:3./-:.3:9 -:.8./..340!07-.2.3/.9.9.7./... #:2:8.7.302:/.2.-:3. %# & 5../:3..7.3. .7./:3.380-..3.3.3.3-09::39:203.507.73/:8972.3.37:2:8.9 .9.3/..33/03.7.3!02-.8.3.3/.2509.89..99/..38. 3.3 !07/.:3 .5.32033.

80-.5.8.7.8.9-.!02./5:8.038./5:8.3!07/..8..-2-.:-0-07...3 ..820303.38.3/.98.307..3.39:-079::. 2.3/09:. $ 30.203. -079.3 8079.3.4003907!07/.3.....332.3.3-40 /2..8.3..9.3!0780:9:.9:2.3 &.038..785.07.05.3907-.3:. &39:202.3.3503930.3203.3.9:39:203.7.3 ..7.1.9..-:..33.3.90.38.350-.7..3.3..2.3./.1..9.5.3.  07./01382.2030.3.72.8.39.39/.2:3-09: 8.3./.-.09./.3.3203/.3/.9:50784..3.2-.-.:8...3..9./:/.3-.92-:/80-.../5073.8.3.5.3 0802:.9.5:.38..9.33/:897 0203907.200/.3.# -43 07/..038 574/:.7 202507402.9.3080:7: /:3.3/03...9: .7.9.3 .503:8.9/:3.8.3.39025..7.3-030 $02:.3..3.3203.9 8:.3 $ 80/.95.2 3/:8972.9/2.3  0--. 503:25:.3.8:/.75..3.92. 3..920203:507239..2025:3.785.390.9 805079:78:8/.7.9.:3  $ 50-.347.3-03. 202:/.980.31.3 . ..320. 07.3  $ .380.3907:82033.3 -07:8.3.7.3 ..8.2./. 2030.3.5.5.2-38.3549038-08.3.9. /..8.9..3/..7.2../507:.3 /....3/5073.5.3 &39:2070.3.3 8050790203907.5.308..3.920.3.1.3.33/:8972.-40/9072.03807.390.91:39:20250740 50397.3 $ ..5.3.:39:203.38..20.340:2.9. !03-.3/03.5.8907:8-07:8. $ 2.7.3-07..-... 20347.3/.339.5..31.202.02-.2.3.39.3507.8..:.3203/...3!079.3..8.:.3. 5:.785.330.2.8.9/.3.2030/...7.3.3  &.-9..3.3.203..3.2.2.38..3.7:83..8 $ .3 -0708. .9.3.-.. 2070.3 :3/.038 .5.3./:3.-. 09.350-.89.3503:8.3.7..20309.7 -03./.-.7.93/909.3/..9503085479574/:2.7.3 549/.. $ :3/..3 5079:2-:.3 $ :39: 202-07.5.2.9473203.47.92.8.3!07/.9.2.3 39./.7.3/909..340802:..990780-:9 $ 5.350-.3503/0/.3.3..73/:897 2.8 :7...3-.9.8.....:39:20309.574/:2.3/:3.33 $ !02-.8 $ .39039.2.302.39025.8.95030:.3.30.3 /8.9..32.53/..-072./.. .2..32.7.5:8..3  .3574/:0:.7.38.9478443.3508..7.:8.350-.8...3 805079089.380391 805079 .9 :.8.9/.3./.3:39:20309.9 9/..9:7.5.3/:.3-07.9.3/:. ..8:/2.340809.3/:3..9/..850..730.3203...2../:3.9.2007/.9.32070.5. 80.7..3. !03:3.9 2.3.3/:..-0793/.9805079.8.9...3.5..3.3.23/:8972.95030:.9.3 / 8:.3/.304342. 5..3-0:.3.3/...2909.3-07../5:8..9 .5.2..3 $.3.:39:20::/.32.3.89.3.39025.320303..0/:/:. 507/..

 $$$$ .9.3. %/.  509/..39.5030:. .0309 !02-.8.3809475079.9202-.92.503/.7.3$%!   $%!             $& %0344.. .3:3..7..3 -./:3.0-:7 3/:8972.3:39:203085479574/:2.:3 ././.2.1/:3..3:3.3.3.350.3. .8:.9:39: 5030:..33.080:7:/:3.72.3.203.3:3.43..30.3 !02-.92..5.203/47438.9147205.3 .350.9.3.75..3/-:....3 3. 2. %0344.34342 0  8:84.0.5:8.3./ 5:8.2070.3.9/. .3... 30.3/.9.80-.39.8.:2.3 .3.7./.3..:.3.3/:-.7..37:2:8.203.25:202.3...8.3809475079../5...8808.9 !02-.3. .3/97.33.3.-:7.3.54943.8.:3.7.9 !02-..3.3.--.8/03.7.3.3809475079.3:3.3 $8902503//.3/:-...2030.:2../.3.3.203.32..3.203.3.3..3.99025./:3.3.3.31.848.8:.3.30--.380.3  .

8.08....:8.8..205:9 0.3-.3/..9.3 9. ..-.3 17.. 2-:. 48.

85008..203.3.805079/./3.3. ..8  3/.320303.3909809..9..-.88..3-...8.. -.././03.5.5.3/.3203:880-07.8.5.....9/.3-.9 $%!  .9/.3. 239 .3..3507:/-:..5.305../.3-079:25:./:.8.8.2-039:.32:33  &39:.89/.08.9.  ..

3 5483850947.3 $047.3 03808.3//.380-.-08..3 .203.502-079.-:.9502-09:.2509.3 ./.890./.7:/:../.3-.5.507:203..07.3 0.30-.-08.8.3 0..3:9 03..3203:7.809..079.8.3-:..508.3/..8908..3/..302:/..80-.3/..3/-.3-079:.9... .9:05...3-.

75..7.-./.-.:203.3-...3-07.379: -075:3..350.3./.-:2.0.80-:.025.3 .9025.9...7.3.: /30.

39073 80-:.890.37./-039: .3.9..2.509:..&39:202:/.3:..203:950702-.347.8.

7  80-.8.3./.7:2. -079:.5.3:..90780-:9/003/..8809.9 ...9.5.

 .2-08025.347.3 .39:5.5.7..3/..9.:7 -.35.32030.3 2.080.3.98080903.3 203.9.3 -.202-.3 907:9. 907/.2..37.7.38.2.2..5.2.3203.208-:.3.2..9.

3.39/.9.07.-079.390780-:9/.7.-.38:. 0.....9:20207:.-  &39: 203.:.548 2038.3:3.3402070.0.3//.3.!../.30--. ...

.9.5.50303.3..53. .: -.5:3 047.5. -0-07. 0.3...9/.3203.2.:7 /.39079..

.3/./.3::2 &38:7.320307.3 :38:7.3/907.  $$ 08.3 .3 2089/09.5...3.3.

42471 2030 !%& 20308.. !%& 0..8..9:8:: .2-08025./.38005..90780-:920207:.:39:2.:-:30907. $$ !034/4-.3 203.7.3 /:. 09.38:-0 !%& :39:203..3.3 . .9.8.548 20207:.3 .3 808:..9907.17.:39:203:-:3.3/03.8:/ 00. !%& 203.38.3.7..3.07.3 //.3 -.32089 /:3.9.3.9:20207:.!%& 3850947548  $$ !03:3.3 .3 8:-007.:.:7-.39:307.3  $$ !02..3 203.3..7.3/:38.. $$ .:.:.9.:-:3 .9.38.. 0.3 0--.3. ..9.35..8.  $$ 7./...42471 .3.9.7.3 .38:.20207:.0.

257802:.3.9:9025.7&.9../.30-.59/.07.3 2030.3 /0/:.9/03.  70/-:..3.3/..8808. .3:.7.0789.9/..:3.8.9039: !%& -0-07.2.:3   %..9./.8.-..2009.. #..3.202-:9.5..317.3803.90.33. -07-43739 -07-43 -43  .81 .-:.. $$ !#  ..7.-.3/..3 -07-43739 507-0. 3/. 349.9 /32.2.7.3./507:.350303.3 !02-3.5.05...43-.3/03. /.5.357.9...9 ..38.07..9203:-:3.9:9025.3./8.7..350./-3..8808.47..32:89.3..3909.39.5-:..9./..3079.5..932./.8.5.3.7:3.39/.25:8 /0/:.438:/.39.370/.38.9.2909.9 -:.39.3  90793.5.9.9.3  .3.333/./..-.3.8.33.3 /..-.94050.0789 .  7..8.7..8. 89/.3. -07:-:3   .3/.9.5..  $ 90709.3503:3.-03.8.8.5.9::.39/. /:.7..9 !02-3.3203.::5:39: 203.3  $97:9:7...8.7.50207 &!!.-. $$$$ !09.3...202.:.3-072:..3..802:.83.39.905.507.5. /. 90..20.  ..39.  ..31.2 505078.9.3. &.3.3:8.

9. 805079.50..3   $ 805079 //./.35039.3//...3. .9.3 .&!! 05. 349./.3..3/.-.7 /03. ./-7.. $08:3:3.

5.2:/. 80-.3.92-:.5.35.  !03..3  .3402070..3-0.305. .547.3 4 3203.3.3 /92-:.9../.3 8:.3/..  % 4 3203.07..3.32070.07.8. 7.2:/.. 07. 80-.   $9039.7.7.7.3-08..3.2. 809.75.81 8:..5.5-0.3 -08...- 809.

907.503.5.7./.81 7.8..8147 09.-8.3%5.308507843.3 % .-0.07.8../091/.5 7.

9 503.3/.9 $97:9:7.-039:907.91  ..70.

3/08.3.-072.8.9 .3.9 . $42-43.--:./.320.3 .$.2:7.8.3/003/.-073.3 .98:.: /./9:7:9 03/./..3 .3/:.8..5:80.//:3.#.:%7.32.99:-:9075.380.3 8./.507025:..3.2..-.33./.3.-./.:24/03 .3.3.-.  03.507025:.22:8050797:8.3203/.3.3 %.3/72:-0781..22:9:.92.38:..5.. .9.3203/07.-:7.5.3.2:04 00-0-.3.9/.: $. .8:7.8:../..-:7.:-.5.305.9.3/907.3203/07.3.2039.8:3.9..!07025:.898:-0 :38:7..8.5.3.3 02.7.3./.8.9.2.3203.5748.: .3.3 .22:-07-:.5.203/.3 .3.9.3./843.7.. .8:.2 ..3 %.9.3./72:9.5.:7.9:..9 !0739.29/..9 !007.37:5.3.993/3007/.3.-507.7070:: $0-..9 05. .05.43948..3-.2/50744 44 .8:..9.9.05.905..38.9 !079.907944 .8/.8:.3..380.2.4394 02.: 03..39:9:7-.7 .9809..3.9-078:3:.9-.-..22:9:.../.9.0.3-..79..3.:97.320.9 5.  0-07.3/. 02.8:.3 ./.7/.3/.!:80.--:./843.39.

25.3..903./.7..:2507025:.3 507239..8.9.333/8..8.320307.3  .8.3 ..98:..3-3.3.3  !.3.3570/.3.3.7 .9 :38:7..2 070.8.7./.9.9503.9.32039.55079.82.8..-40203:3..9.3 /.8:. ...3.3203:82.390787.3/.8:/.3/.3/72:-0781.3 09::.303/..790780-:9  3. .3./.3/:38:-0 :38:7.3503/0 .3.89.333/907.7./.9..70-0.-..7.320..38:.3.3805079. 09: ..43943.3.3  4394.9809..3.2   .507:-0781.8:/...9/80-./9:.3203/07..3.3/3.2.3.5 203.05.9809..3 8:7:./03..3.3.43.2 070.

79039.3:7:-40203.3808:.8.39.9/.3...7202-07...802.7 8047.3 :7: .408047.:9/.340 8047..3 8.:2033.3. 5.33.574808! ! .5503072.439488443..9/03.74050.-.30-4-09120307:8.25./9.9.1.39.380.3/8.3.9: 02.5...3:7:/.3907.25.9039.9..203. 9.301.9.9  !0.32:.3.7..3!:3.9.5033/.3.2.7..2.-40-0.5.3/8.5.3/.3/.: . 50./..32:.8.1.7.3/-:.....2808047.9.32070.2..5.7:.-.350.9/.

8073203.9503./0..5.3 -.: -.2503/07.43 .3503.3203.3..3/-:..38:5...3/.203.3.3.:203.25..3 503/03/.3//07..::08.3/03.93...8....3203.:2030-.39.940-0-07..3/-:.22070. 3..2:/03.:02.3/.3 3.3.8..3.8. 2.9:.8../.7.2850./. .40-.3/.-07.2005..257.388443../.307.3.3800....3907..7/.7081/03..:9.90.3.. 09.5.32030-.5.3.3207./..3 203:3:.8.-07/05.3907.:203.3850.3:.7:..2:335073.5.4394 .:-..3.2 8 50..7. -.350.8.3. $ 50.4394 .32.5.9.39.  4394 !033/.09.39.5..32.3-0-07.7..847.439450703.92070.8. -.3-.-..2008.39.5..20.0700.35844/.::..-:3.33.3..8. .3/.9.3. ./8047..3.39.3.8.-.9.5.0.3..30248 248 .5.3.3.5. .: $02.3207. :-..2030/9.7.:9.//07..://07./.3.2.# 8.-.350703.203.9/.3.2.8/./3.//07.3/.3/7..3-./.3 /.3/83 $.-.3.9/...7.7:. .32033/...7.390.4394 89.9203039:.2 /.2070..38..: 2.-07503/..7 .3.3.3 08...38..21034203.3.503/07.4394.:07.39.408:.3202-:.  4394 !:3./.3.8...3.8 !03. .3203.:3./ 0-803891 .9 .80.. 80/07.8.3.32..3./.02..8.38.8.8.:8073907-.39.8..  $.5.3.3/93/.3.. -..23 850.907..3 .9.3/.-./.340850.47..3203./02.3 /.3:.39: /73.7. !03/07.3-0793/..:.-07.83.940 0-.5.3-....388443.2 $0907:83.203.3..:9.32033/.38...203/07.3 7.408:.40-.3/:5/..33.3 //07.37..202-:.2/790..5.388443.3/.-.5850.3.3/.7/ 50703.3 070.90. 90.39.9047.3.2/../9025.3 070.39.9.39.203:3...8.3907..9-.39...3.2..3/..43$%! 0905.3 $. 80-.3 .203.3/73..5..:..803/7 $.5033/..390780-:980-. 47.25... 8 50.8.3//07.

3507-:.2.:.32033/.3.3203.9.3.5::2030-.39.3.8079...350.9.3/3.503.:-0702:33..3.9.39.3.3:52033.907. 803/7 !03.32039.3/73.3907./.9.2850.3./.9..3202503.38.8073/.31.:.39..5.3/. 802.40.88079.7-0.9207.35.:2030-.8...:05.:9.2027 9039..:920.5033/.8.2/.:.39...30.8.:8 50./../..39.-.:9:803/78073//07.3:39:203/07.38073203.547.39:3  4394 .3.3/.8./.-.3850.38073/. 203:.3907.3./03...203/4743443.3.9 -07.3.847.2850.2.-..3-:7:207:5. $0.33.5803.3803./.90780-:9 0.3../.:.38..3.8. 850.7.203/07.803./1.30248/. 002.9:803/7.3002.80.50.3503/07. .5.2 09: 5033/..3./507:/./0.3907..203.390780-:9 850.:20.31.909.7. $0.3907..503/07.9.9.3 3-0..39.2...2039.3.30:..2025:3..2.8073/93/. 0.2070.:8073203.3.39.33 ..3 :.39.3.:2.39.38.3.9/.380907:83. 503.5.:.-:.:20.-./..3.8.5 205:9:.39..9:803/7-:39:.8..3..3203.8073/93/..3907.30. 070.9025.35:3..7. 2030-.5 .3203..:2.3 .-07..39.:9.:20./.8.75./.3.-07:2.:3.8.38:.39..-075:3.31. 80-.5033/.3.5.9503.9.32025:3..5.31.7.  4394 $50.2.3-.8.3 90780-:9.38:/.39.8.-07-.307.:2..40.75.2.:9/93././..39.390./.80.:503/07. 90780-:9 !03/07. /.503/07.2850.1. 0.90790.507../.-.203.:203.5/73../. !03.3907.8..:20.380202.8.550.3/03..9470.3.803/7.3.3850.: 503.39.:.3.2070..39. 5073/:3.-:3..38.8.3/.5..80.3/.38047.39...90780-:9 002.8 ..39...2-08025.:20././..203.:.:20..39:50.8002. 207:5.39:/73.7/.3  4394 002./.8./97.39.3 503.2070.3907.:203.39.380-.2070.:3.. $.9.3 .0/07.0.9203././2.-.39...9.3-0.8.7:8.:7. -07../.:207:5.3.3/02.2.39..3.3503/07.8. 2.3.203.35././507:/.35:3.9:5:3.9: 0.5.9079.5.32025:3.3/03/.3503/07.9..2-08025.:9:803/7 43943.. 002.9.3.2.8./.805079202:: 203:2-4/.33.:9/93.207:5.3.9.302.9:07.3.2.

39.30.31..8.3 070.8 !0.-078.5.2.8.39...35:3.9:0.8.:207:5.39.317...37020 890750.3.240850.3:5202-:3: 9:.5.8. .39.317. 54891 %3/./.7. 50.3202::/. /503: 070./.2.32030-.3  4394 $.3.3.2 0.. 0-.9.3907.:2:/.803.393/.2/03.2070.7:/73.2/./.3.3907.39.550..3 907.2.3.9:0.202:/.-.-.8047.350.3:39:-0793/.8././.3/239.. /93/.3-073/.3902.28..5.8.38./../.307.3-070:.2..3.: 850.32.:  4394 !03.8.302../0.39./.3:5202::./83-.3 202503..8..9/.550.44 2070.33.3.-40907.3 50792-..0/07.. 2030-.3 ...32070.9/.3/..9../503: ..3/5....2203.442030-.5.-.3907.:.1.3 8:...3.17.3:5202::05..7081 ..5/.-.3..3.33.947:9./.3-:.320./93/.3.3 2025:3.-0793/.3.9.84080-.: ..3.3-07..3203. -.907:9. 0.89073. 0.8..:./. 503..8.3-:7:2.3/.-.7081 0- 0-.39.5-:7:850.8.380/02..90780-:9 5.530.2030-./.9.0.32038./../80-.8.:5:.8..3 .:.507:/.7:./.802..9503..203/07.2 502.8...3./.-002.:. %0.3 907. $50.8. !03.../.3.. 0-..803/7.33.3 070.90.3203.8.3203.3 .503.5.3 50.9:7:9203:2-..3 0.../.-..3 05.-.....:.9.-.9.89073.3 07.:.0..40....28.3203072.//.39.3-07.-0.5..8..802.2.3-07.8.5.3/7.5.503.3503.17.32070.30.3./.-.9150./. 002.8.35033/.3.3./.3.0:.. 202-07.35033/.5..3.98.3...2.8.3.3.7.2070..033.3:0/:5.5.7./-.39.7:/.30.3-:7:.:203../.:2.3/02.9: 0.-0793/.3 80..3.5.-.0.3/02.3.7:../..297...:9. 43:83.3...3.89072070.9/.3/.39.3. 5033/..3202::8907/.2.3 0-.8.-.3/7/.8.:9.3-..8.9-:7:$..3907.:80.30.507239.3202::8907/.8..:.38..803.5/7/..:.5503/03/.3902.3.:.7: -.7.30974-.2503/07.7.3/.  4394 !:3.7..5033/.:39:202-0/. 09: 002.7:3 .39.5-:7:850./-.:.3 .:07.507..3./..3 0.7.442:/.. 0.:3.:..39.3.:.32070.20.2.3907.9/03.2 %0..-.3..3907-.5/7803/7/. -:3.3.:-07.3/.

.739:7:9-075:3./.1.3 $%! . 507025:.3/.7.33.22070.09../.39:7:9207.: .7..3.5..9:-039:05:.-.747. $024..3.....:80.393/.:: 0825:.3/.3.:5./.58.0./...3..9203.75...8.32070.3.:2.8.9: /.3-07.3 203:2-:/.3.5 /03./.33.:-.5505078.8.-40 203..43943.3/03/. 9.9.88443.3/. %3/.2.503.202....5./.39.5./.002.3/.3503/07. /03.3..8.4394 .3 93/.3203:.2033/.8.9:-:-.3 .4394/.-40-0.3-..9: 3/.3/.3.503/079.:.805079202:: 202./.902.2.8.3.507../.3. .3/.302.9:.3.3 002.39/.3.3.202507-.3 0.3.2-:7:850.8 .89-40  .2.8..23. 8907..203.8.3 503.  $.2005..32070.3907.9./72030-.202-3.3/.3 80907:83.9:0. /...0--0780/.7808:.39.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->