SULIT

*
MAJLISPENGETUAPENGETUACAWANGANMELAKAMAJLISPENGETUAPENGETUACAWANGANMELAKA MAJLISPENGETUAPENGETUACAWANGANMELAKAMAJLISPENGETUAPENGETUACAWANGANMELAKA MAJLISPENGETUAPENGETUACAWANGANMELAKAMAJLISPENGETUAPENGETUACAWANGANMELAKA MAJLISPENGETUAPENGETUACAWANGANMELAKAMAJLISPENGETUAPENGETUACAWANGANMELAKA MAJLISPENGETUAPENGETUACAWANGANMELAKAMAJLISPENGETUAPENGETUACAWANGANMELAKA MAJLISPENGETUAPENGETUACAWANGANMELAKAMAJLISPENGETUAPENGETUACAWANGANMELAKA MAJLISPENGETUAPENGETUACAWANGANMELAKAMAJLISPENGETUAPENGETUACAWANGANMELAKA MAJLISPENGETUAPENGETUACAWANGANMELAKAMAJLISPENGETUAPENGETUACAWANGANMELAKA MAJLISPENGETUAPENGETUACAWANGANMELAKAMAJLISPENGETUAPENGETUACAWANGANMELAKA MAJLISPENGETUAPENGETUACAWANGANMELAKAMAJLISPENGETUAPENGETUACAWANGANMELAKA MAJLISPENGETUAPENGETUACAWANGANMELAKAMAJLISPENGETUAPENGETUACAWANGANMELAKA MAJLISPENGETUAPENGETUACAWANGANMELAKAMAJLISPENGETUAPENGETUACAWANGANMELAKA MAJLISPENGETUAPENGETUACAWANGANMELAKAMAJLISPENGETUAPENGETUACAWANGANMELAKA MAJLISPENGETUAPENGETUACAWANGANMELAKAMAJLISPENGETUAPENGETUACAWANGANMELAKA MAJLISPENGETUAPENGETUACAWANGANMELAKAMAJLISPENGETUAPENGETUACAWANGANMELAKA ( Tiga jam ) MAJLISPENGETUAPENGETUACAWANGANMELAKAMAJLISPENGETUAPENGETUACAWANGANMELAKA MAJLISPENGETUAPENGETUACAWANGANMELAKAMAJLISPENGETUAPENGETUACAWANGANMELAKA MAJLISPENGETUAPENGETUACAWANGANMELAKAMAJLISPENGETUAPENGETUACAWANGANMELAKA MAJLISPENGETUAPENGETUACAWANGANMELAKAMAJLISPENGETUAPENGETUACAWANGANMELAKA

940/1

STPM 2008

SEJARAH
KERTAS 1

( TAMADUN DUNIA HINGGA TAHUN 1800 )

MAJLIS PENGETUA-PENGETUA MALAYSIA CAWANGAN NEGERI MELAKA PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL TINGGI PELAJARAN MALAYSIA
Arahan kepada calon : Jawab empat soalan sahaja : dua soalan daripada Bahagian A dan dua soalan daripada Bahagian B

________________________________________________________________________
Kertas soalan ini terdiri daripada 3 halaman bercetak
© Majlis Pengetua-pengetua Malaysia Cawangan Negeri Melaka 2008

STPM 940/1 *Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat.

[ Lihat sebelah SULIT*

Bahagian A

Jawab dua soalan sahaja.

1. Sejauh manakah masyarakat pada zaman pra-sejarah awal merupakan masyarakat berbentuk mudah ( simple society ). ( 25 M ) 2. Jelaskan sumbangan Asoka dalam mencipta keagungan Empayar Maurya di India. ( 25 M ) Bincangkan sumbangan Kautilya dan Niccolo Machiavelli dalam bidang ketenteraan. ( 25 M )

3.

4. Bincangkan faktor dan perkembangan pembangunan ekonomi dalam tamadun manusia sehingga tahun 1800 Masihi. ( 25 M ) 5. Sejauh manakah matlamat pendidikan dalam tamadun awal dipengaruhi oleh faktor agama. ( 25 M ) 6. Bincangkan perkembangan falsafah dan pemikiran dalam peradaban Melayu sebelum dan selepas kedatangan Islam. ( 25 M ) 7. Bincangkan lima faktor penjelajahan dan penerokaan orang Eropah pada abad ke-15 Masihi. ( 25 M ) 8. Jelaskan perbezaan sumber ilmu menurut tamadun Islam dengan tamadun Barat. ( 25 M )

Bahagian B Jawab dua soalan sahaja.

9. Bandingkan ciri-ciri masyarakat Arab pada zaman Jahiliyah dengan masyarakat Islam pada zaman Nabi Muhammad s.a.w. di Madinah. ( 25 M ) 10. Jelaskan langkah-langkah yang diambil oleh Nabi Muhammad s.a.w. ke arah pembentukan negara Islam di Madinah. ( 25 M ) 11. Bandingkan antara sistem pemerintahan dan pentadbiran Zaman Khulafah AlRasyidin dengan sistem pemerintahan dan pentadbiran pada zaman Bani Umaiyyah. ( 25 M ) 12. Bincangkan kesan-kesan Perang Uhud terhadap masyarakat Islam di Madinah. ( 25 M ) 13. Jelaskan Fungsi Zakat Dan Pelaksanaannya Pada Zaman Bani Umayyah. ( 25 M ) 14. Huraikan sumbangan Al-Ishtakhri dalam bidang penerokaan dan penjelajahan. ( 25 M ) 15. Jelaskan sejauhmanakah tamadun Islam mempengaruhi perkembangan budaya dan intelektual Tamadun Eropah. ( 25 M ) 16. Bincangkan faktor-faktor yang menggalakkan pengembaraan dan penerokaan pengembara-pengembara Islam pada abad ke-10 hingga abad ke- 14 masihi dan ahli-ahli pelayaran barat pada abad ke- 15 hingga abad ke- 16 masihi. ( 25 M )

SOALAN TAMAT

SULIT

Kod Kertas:

940/1

MAJLIS PENGETUA-PENGETUA MALAYSIA CAWANGAN NEGERI MELAKA

STPM 2008

SKEMA PEMARKAHAN

SEJARAH
KERTAS 1 ( TAMADUN DUNIA HINGGA TAHUN 1800 )

PERINGATAN :
Skema pemarkahan ini adalah khas untuk kegunaan pemeriksa dan tidak boleh dikemukakan kepada pihak yang tidak berkenaan.

Skema ini terdiri daripada 44 halaman bercetak. © Hakcipta Majlis Pengetua-pengetua Malaysia Cawangan Negeri Melaka 2008

Bahagian A : 1. [ 25 markah ] Bincangkan perkembangan falsafah dan pemikiran dalam peradaban Melayu sebelum dan selepas kedatangan Islam. 7. 6. [ 25 markah ] Jelaskan perbezaan sumber ilmu menurut tamadun Islam dengan tamadun Barat. [ 25 markah ] 2. . 3. [ 25 markah ] Sejauh manakah matlamat pendidikan dalam tamadun awal dipengaruhi oleh faktor agama. [ 25 markah ] Jelaskan sumbangan Asoka dalam mencipta keagungan Empayar Maurya di India. [ 25 markah ] Bincangkan sumbangan Kautilya dan Niccolo Machiavelli dalam bidang ketenteraan. 4. 5. Sejauh manakah masyarakat pada zaman pra-sejarah awal merupakan masyarakat berbentuk mudah ( simple society ). [ 25 markah ] Bincangkan lima faktor penjelajahan dan penerokaan orang Eropah pada abad ke15 Masihi. [ 25 markah ] Bincangkan faktor dan perkembangan pembangunan ekonomi dalam tamadun manusia sehingga tahun 1800 Masihi. 8.

[ 25 markah ] Jelaskan Fungsi Zakat Dan Pelaksanaannya Pada Zaman Bani Umayyah.w. [ 25 markah ] Huraikan sumbangan Al-Ishtakhri dalam bidang penerokaan dan penjelajahan tamadun Islam. [ 25 markah ] Jelaskan langkah-langkah yang diambil oleh Nabi Muhammad s.16 masihi. [ 25 markah ] Bincangkan faktor-faktor yang menggalakkan pengembaraan dan penerokaan pengembara-pengembara islam pada abad ke-10 hingga abad ke.w. SOALAN TAMAT .15 hingga abad ke. 13.14 masihi dan ahliahli pelayaran barat pada abad ke. 11. [ 25 markah ] Bincangkan kesan-kesan Perang Uhud terhadap masyarakat Islam di Madinah. 14. [ 25 markah ] Bandingkan antara sistem pemerintahan dan pentadbiran Zaman Khulafah AlRasyidin dengan sistem pemerintahan dan pentadbiran pada zaman Bani Umaiyyah. ke arah pembentukan negara Islam di Madinah. di Madinah. 12. Bandingkan ciri-ciri masyarakat Arab pada zaman Jahiliah dengan masyarakat Islam pada zaman Nabi Muhammad s. [ 25 markah ] 10. 16. 15.Bahagian B : 9.a.a. [ 25 markah ] Huraikan konsep seni menurut pandangan Islam dan Barat serta nyataklan perbezaan antara kedua-duanya.

3. Peralatan/Teknologi : Zaman Paleolitik peralatan dari kayu. 2. ( 3 M ) 1. Isi. 2. Konsep maksud pra-sejarah Tahap-tahap dan tempoh masa prasejarah paleolitik. Sejauh manakah masyarakat pada zaman pra-sejarah awal merupakan masyarakat berbentuk mudah ( simple society ). Zaman Mesolitik masih meneruskan penempatan Paleolitik tetapi memilih lokasi berhampiran sumber air untuk kepentingan harian iaitu sungai dan laut. Mendapatkan makanan dengan cara berburu binatang. pakaian dari kulit kayu. A. . Penempatan : Pada zaman Paleolitik masyarakatnya hidup berbentuk mudah secara pindah randah. nomad. daun kayu dan kulit binatang. Menghasilkan api melalui kaedah geseran. Pengenalan. batu dan tulang. Ia berlangsung sehingga zaman Mesolitik. rimbunan pokok renek. atas pokok dan lubang bawah tanah. menggunakan sepenuhnya alam sekitar dengan tinggal di gua. Kegiatan Ekonomi : Kegiatan ekonomi untuk kelompok mereka sahaja. Menyenaraikan ciri-ciri masyarakat prasejarah dan mengaitkan masyarakat berbentuk mudah hanya dua zaman iaitu Paleolitik dan Mesolitik sahaja. 3. B. menangkap ikan. ( 5 x 4 M =20M) 1. Gaya hidup ini masih diteruskan pada zaman Mesolitik tetapi penciptaan senjata dan alatan lebih halus dan telah menggunakan panah dari kayu yang panjang dan tajam.Bahagian A : 1. memungut hasil hutan menyebabkan penempatan mereka nomad dan bergantung dengan alam sekitar sepenuhnya . mesolitik dan Neolitik.

Pengkhususan Kerja : Tiada pengkhususan kerja kepada lelaki dan perempuan. Bermula dari sini tamadun manusia berkembang sehingga wujud tamadun awal dunia seperti Tamadun Mesopotamia dan Mesir. Mempercayai ukiran gambar di dinding gua akan mempunyai kuasa ghaib. dalam kelompok yang kecil dan tiada organisasi sosial. 5. tiada ketua.4. Organisasi Sosial : Berbentuk mudah. ( 2M ) Masyarakat prasejarah awal sebagai peneroka menuju kepada kehidupan kompleks dalam zaman Neolitik. Menyembah alam semulajadi seperti matahari. Kesenian : Pada zaman Paleolitik mereka mengukir gambar di dinding gua dan kulit kayu yang dijangka boleh membantu menambahkan hasil pemburuan dan berbentuk idealisme. C. Agama dan Kepercayaan : Berpegang kepada kepercayaan animmisme iaitu setiap benda ada roh. semua kerja dijalankan bersama. 6. guruh. api dan pokok. 7. Kesimpulan. .

Mengukir doktrin buddha di atas batu. Melantik pegawai khas iaitu Dharma Mahamatra untuk menyebarkan nilai-nilai murni di dalam ajaran Buddha. b. Diasakan oleh Chandragupta Maurya. Asoka telah menaiki takhta pada tahun 273 SM dengan gelaran Devanampiya Plyadasi. tiang dan gua di seluruh jajahan takluk supaya rakyat dapat mengamalakan nilai-nilai moral seperti mengawal nafsu. Pentadbiran empayar ini begitu menyerlah semasa pemerintahan rajanya yang ketiga iaitu Asoka.2. 3. Mengadakan siri pemerintahannya. 2. Mengamalkan sikap toleransi terhadap agama . lawatan ke seluruh negara pada tahun ke 11 2. B. Latar belakang Asoka : a. 4.keagamaan dan pembaharuan sistem politik. Merupakan empayar yang pertama di India bermula pada tahun 321 SM. A. 7. Latar belakang Empayar Maurya : a. 5. Isi : ( 7x3M=21M ) 1.Asia Barat . Jelaskan sumbangan Asoka dalam mencipta keagungan Empayar Maurya di India. c. Pengenalan : ( 3 M ) 1. 6. Menganjurkan Majlis Buddha yang ke tiga untuk menyelesaikan perbezaan Mazhab yang berlainan. Mubaligh Buddha dihantar ke Sri Lanka. Beliau telah menjadikan Empayar Maurya sebagai sebuah empayar yang agung melalui perluasan kuasa. b. Melawat tempat suci dan menganjurkan perbincangan keagamaan.Mesir dan Eropah Timur untuk meneyebarakan agama Buddha. .

13. Membina rumah rehat untuk kemudahan pelancong. 9. 11. Sesetengah tanah jajahan diberi kuasa autonomi dan sesetengahnya pula di tadbir oleh wizurai. 12. Berjaya menyatukan seluruh empayarnya menerusi penggunaan bahasa Prakrit. Kesimpulan.8. ( 1 M ) Asoka telah berjaya membentuk satu unit pentadbiran yang kukuh dan ini terbukti dengan keluasan Eampayar Maurya. Menubuhkan hospital untuk manusia dan haiwan di seluruh empayar serta menghulurkan bantuan dan derma kepada goklongan Brahman dan pengikut agama lain. Raja Mesir menerusi penubuhan organisasi Philanthropik. Namun selepas Asoka meninggal dunia pada tahun 232 SM empayar tersebut mula mengalami keruntuhan dan digantikan. C. Empayar yang diasaskan meliputi seluruh bahagian utara India termasuk Afghanistan dan Baluchistan kecuali India selatan. 10. . Hubungan diplomatic dengan beberapa orang raja seperti Ptolemy II .

2. . Latar belakang Nicollo Machiavelli. iaitu berbaik-baik dengan satu musuh dan menyerang musuh lain. Saranan Kepada Pemerintah : Pemerintah harus mengkaji kekuatan sendiri dan kelemahan musuh sebelum melancarkan serangan. membiarkan musuh melancarkan serangan pertama. Pemikir ketenteraan ialah tokoh-tokoh yang memberikan sumbangan kepada pertahanan dan ketahanan sesebuah negara melalui falsafah pemikiran mereka. iaitu mementingkan keamanan. Antara tokoh-tokoh pemikir ketenteraan yang memberi sumbangan ini ialah Kautilya. B. 2. ( 3 M ) 1. bersedia untuk berperang. Pengenalan. Isi : Sumbangan Kautilya : ( 5x2M=10M ) 1. Latar belakang Kautilya. 3. Bincangkan sumbangan Kautilya dan Niccolo Machiavelli dalam bidang ketenteraan. Komplot atau konspirasi membantu memecahbelahkan musuh tanpa melibatkan diri dalam peperangan dan mengorbankan banyak nyawa. Menurut Kautilya. kemampuan mengatur konspirasi lebih baik daripada kegagahan. memujuk musuh dengan memberi rasuah. Sun Tzu dan Nicollo Machiavelli. menanam benih perpecahan atau rasuah dan melancarkan peperangan jika usaha tersebut menemui kegagalan. melancarkan serangan pertama. Strategi Memenangi Peperangan : Langkah yang disarankan oleh Kautilya dalam menghadapi musuh ialah memujuk musuh dengan mengadakan perbincangan. bersekutu dengan musuh dan mempraktikkan dasar duaan. A.3. 3. Idea Tentang Hubungan Dengan Negara Lain : Buku Arthasastra menyarankan enam bentuk hubungan antara satu negara dengan negara lain.

berperikemanusiaan dan mencintai kebenaran. Raja harus bertindak tanpa ragu-ragu terhadap pengikut yang tidak jujur dan musuh. Strategi Peperangan : .4. 5. Sokongan Rakyat : Pemerintah baru harus mendapat sokongan daripada golongan penentang pada peringkat permulaan. Sokongan tidak berbelah bahagi akan diperolehi daripada mereka yang berpuas hati dengan pemerintah baru. Penggunaan Kaedah Subversif : Pemerintah boleh menggunakan kaedah subversif seperti merasuah. 2. Seseorang pemerintah harus bersifat liberal. Kautilya menyarankan agar taktik kotor digunakan apabila peperangan menemui jalan buntu. Kaedah Perisikan : Menghantar perisik bagi menjatuhkan pihak lawan. Bantuan Luar : Kejayaan dalam peperangan bergantung kepada kekayaan dan bantuan ketenteraan serta kewangan dari luar. 4. Sumbangan Niccolo Machiavelli : ( 5x2M=10M ) 1. Undang-undang dan Tentera Baik : Pemerintah harus mewujudkan kerajaan yang membawa penghormatan dan kemegahan supaya ia dapat mengekalkan kekuasaan. 3. Bagi mengekalkan kedudukan. Cara Mengekalkan Kuasa : Machiavelli menyatakan cara seseorang pemerintah mengekalkan kuasa. matlamat menghalalkan cara. Beliau menyarankan tentang keperluan undang-undang yang baik dan memiliki pasukan tentera yang berwibawa. Menurut Machiavelli. pemerintah harus melakukan apa sahaja termasuk perbuatan keji dan tidak berperikemanusiaan. 5.

pentadbiran ketenteraan dan tipu muslihat dalam mencapai kejayaan dan mengekalkan kuasa pemerintah. Beliau berpendapat seorang pemerintah harus memberi keutamaan kepada aspek ketenteraan. Karya : Discourse dan The Prince. .Machiavelli menolak pembinaan kubu kerana ia akan membawa kemusnahan. Sistem Pentadbiran : Machiavelli mengemukakan dua cara pentadbiran. Pemerintahan berteraskan undangundang semata-mata tidak memadai. Kesimpulan. Melalui karya The Prince dan Discourse (Niccolo Machiavelli). Beliau menyarankan agar tentera berpakaian ringan tetapi dilengkapi dengan senjata yang canggih. strategi peperangan. 7. C. ( 2 M ) Kautilya dan Niccolo Machiavelli merupakan antara pemikir ketenteraan yang memberi sumbangan dalam bidang ketenteraan. iaitu melalui undang-undang dan ketenteraan. 6.

Rom. d. Tamadun Rom dan Yunani memperkanalkan penggunaan jalan raya dan jambatan Tamadun Mesopotamia menggunakan roda dan kapal layar untuk jalan darat. Perhubungan : Manusia mengubah bentuk ekonomi dari sari diri kepada ekonomi komersil Sistem perhubungan sangat diperlukan bagi kemudahan perhubungan antara satu tempat ke satu tempat. b. f. Pengangkutan Laut : . Pengenalan : ( 3 M ) a. laut Mediterranen menghubungkan Mesir dengan Sumeria dan Semenanjung Tanah Arab Sistem perhubungan darat terawal ialah jalan darat antara Yunani. Bincangkan faktor dan perkembangan pembangunan ekonomi dalam tamadun manusia sehingga tahun 1800 Masihi. perindustrian dan perlombongan Gabungan aktiviti pertanian dengan aktiviti ekonomi yang lain telah mewujudkan suatu tamadun yang stabil dari segi ekonomi dan politik B. A.4. c. Mesir. Kegiatan ekonomi satu unsur penting dalam perkembangan tamadun manusia sejak awal tamadun sehingga sekarang Definisi ekonomi: sumber pengeluaran terhad yang digunakan untuk memenuhi kehendak manusia yang tidak terhad Ekonomi berkaitan dengan aspek pengeluaran dan pengagihan kekayaan Asas perkembangan sesuatu tamadun adalah pertanian Aktiviti lain yang menyokong perkembangan tamadun awal seperti perdagangan. jalan laut dan jalan sungai ii. e. Arab dan India Sekitar abad 2 Masihi. antara kawasan pengeluaran seperti kawasan pertanian ke kilang memproses dan bandar Sistem perhubungan terawal ialah sungai dan laut – contoh Sungai Ni. Isi : ( 5x4M=20M ) Faktor perkembangan pembangunan ekonomi : i.

Penggunaan Mata Wang : Pembangunan ekonomi pesat mendorong penggunaan mata wang sebagai pertukaran menggantikan sistem barter Kebanyakan mata wang dalam bentuk logam seperti emas dan perak. .Perkembangan sains dan teknologi membawa kepada terciptanya sistem pengangkutan yang lebih maju seperti kapal layar. motor bot. kapal hinggalah penggunaan bahan tenaga. perak) Dinasti Song (Wang Kertas) iv. simpanan dan insurans untuk menjayakan kegiatan perdagangan Perkhidmatan ini diperkenalkan di Itali sekitar abad ke-14 dengan lahirnya pemodal di Genoa. Perkembangan pembangunan ekonomi dalam tamadun manusia sehingga tahun 1800 Masihi. iii. Orang terawal memperkenalkan mata wang ialah orang Sumeria berbetuk ketulan perak dan emas Wang yang agak standard diperkenalkan oleh orang Yunani dan Parsi Pedagang Eropah menggunakan mata wang Julius Caesar dan Cleopatra Tamadun China: Dinasti Chou ( wang tembaga) Dinasti Han ( wang emas . Milan dan Florence yang membuka bank secara eksklusif Perdagangan antarabangsa memerlukan modal besar dan bank tersebut akan membekalkan modal Institusi bank lengkap ditubuhkan di England (Bank Of England) Tamadun Mesopotamia. Institusi Kewangan : Perkembangan ekonomi mendorong pembukaan institusi kewangan yang berperanan dalam pinjaman wang. kereta lembu dan sebagainya Tamadun Hwang Ho dan Indus memperkenalkan teknologi perkapalan dan dapat menjalankan aktiviti ekonomi kelautan seperti perdagangan dan perkapalan Melahirkan alat-alat pengangkutan baru dan moden seperti kenderaan. Prasarana dan Teknologi : e.Keluarga Egibi di Babylon memberi pinjaman kepada orang ramai dengan kadar bunga 20%-30% atas pinjaman.

Pembangunan ekonomi pesat mempengaruhi perubahan prasarana sokongan seperti pelabuhan.tanah dimiliki golongan raja. Perkembangan Industri dan Penubuhan persatuan : Perkembangan industri mendorong perkembangan ekonomi Tamadun Mesopotamia-industri tekstil Tamadun Mesir-industri kapal dan tembikar Tamadun China-industri sutera. Kesimpulan. gudang. ( 2 M ) Perkembangan ekonomi komersil dan selanjutnya ekonomi kapitalis didorong oleh faktor yang dihuraikan di atas. paderi dan pegawai tentera Cukai menjadi satu sumber pendapatan kerajaan awal Tamadun Mesopotamia – cukai 20% dikenakan ( dalam bentuk wang atau barangan) g. insurans dan sebagainya Kemudahan awam disediakan seperti pusat komersil gudang dan sistem pengairan Tamadun Mesopotamia-pusat komersil dipanggil “Karu” di setiap bandar Pusat Komersil Gudang ialah tempat tinggal pedagang dan gudang simpan barang) Sistem pengairan menjadi faktor perkembangan petanian seperti Sungai Nil (Tamadun Mesir) dan sistem pengairan Szechuan (Dinasti Chou) f. tanah ialah milik kerajaan dan raja Pembahagian tanah ialah mengikut kedudukan individu dalam masyarakat dan sumbangannya kepada tamadun Tamadun Mesopotamia. Pemilikan Tanah dan Cukai : Dalam kebanyakan tamadun. kertas dan tembikar Barangan yang dihasilkan dieksport untuk mendapat barangan lain Penubuhan persatuan perdagangan penting kearah perkembangan ekonomi C. .

Akibatnya. kemanusiaan dan keintelektualan turut memainkan peranan penting. Jadi matlamat pendidikan juga turut berubah iatu memelihara dan memperkukuhkan system kasta. Pusat-pusat pendidikan meliputi tempat ibadat. pendidikan yg diberikan adalah berbeza-beza mengikut kasta supaya dapat mendalamipengetahuan tentang profesyen kasta mereka. Sejauh manakah matlamat pendidikan dalam tamadun awal dipengaruhi oleh faktor agama.5. Mesir. B.sekolah. Organisasi dan pelaksanaan pendidkan adalah berbeza mengikut tamadun China. Kedatangan org Aryan ke India telah membawa kepada kemunculan system kasta dan kelas. Pendidikan berkembang kerana pertambahan penduduk. Kaitan dengan soalan agama menjadi matlamat utama pendidikan tamadun awal. Namun begitu aspek birokrasi.India. China. China danYunani.melahirkan golongan sami dan pemimpin agama. .Mesir. A. India. Mesopotamia dan Mesir –melahirkan golongan pendeta/paderi India. ( 3 M ) 1. Latar belakang tamadun awal : Lokasi dan masa ( Mesopotamia. 3.rumah gur. istana. kebolehan dan sikap manusia supaya mencapai kesempurnaan jasmani dan rohani. ketenteraaan. Pengenalan. 4. b.kolej dan universiti. Rom dan Yunani ) Definisi pendidikan : satu disiplin yang berurusan dengan kaedah pengajaran dan pembelajaran di sekolah dan persekitaran sekolah dalam usaha membentuk keupayaan. 2. Penekanan pendidikan di India juga adalah untuk menyediakan manusia ke arah menghadapi kehidupan selepas mati. Keagamaan : a. Isi : ( 5X4M=20M ) 1. pentabiran.

Mereka akan terlibat dalam sukan olimpik. b. China. Mereka mengganggap manusia sebagai haiwan yg rasional dan manusia dibahagikan kepada tubuh dan minda. membaca. Kemanusiaan : a.Mereka juga diajar musik utk keseimbangan emosi. Ketenteraan : a. Mereka diajar untuk berpidato. Di Athens. Birokrasi : a. Sparta – untuk melahirkan warganegara yg sedia berkorban utk Negara kota. .2. Pelajar diajar menunggang kuda. Dasar dan matlamat pendidikan adalah berbeza mengikut Negara kotaYunani.menulis supaya bijak berbicara.Mereka dilatih menjadi tentera dgn latihan yg ketat. pendidikan di Sparta berkisar kpd ketenteraan kerana golongan peer yg minority sentiasa menghadapi serangan daripad golongan helot. b. Matlamatnya ialah melahirkan warganegara yang boleh memberi mewujudkan hubungan yg lebih erat antara warganegara. 4. Masyarakat yg cemerlang dapat menyumbang kpd diri dan Negara. Athens sangat menghormati golongan intelektual. Athens – melahirkan manusia yg seimbang dari segi rohani. jasmani dan intelektual. Pelajar-pelajar China dikehendaki menduduki peperiksaan berasaskan ajaran Confucius untuk memegang jawatan penting dalam kerajaan. Rom. kemudahan pendidikan dikendalikan oleh golongan Sophis.pendidikan adalah penting utk mengimbangi kedua-dua perkara tadi. 5. Yunani – menekankan falsafah.melahirkan golongan birokrasi dengan tujuan mengukuhkan kerajaan dan mewujudkan keamanan. Ajaran dan kefahaman Confucius ditekankan dalam pendidikan di China yg bertujuan menjalin hubungan persaudaraan dan sifat kekeluargaan demi kepentingan masyarakat China. menghafal retorik(hasilsastera). b. Pada keseluruhannya. 3. Ia bertujuan melahirkan pegawai kerajaan yang bermoral dan bertanggunggjawab. China. bermain panah dan berenang utk jasmani. Keintelektualan : a. Jadi. b.

Empayar Yunani. Kesimpulan. . India dan China adalah hasil daripada pendidikan yang berjaya menanam semangat patriotisme di kalangan rakyat dan tenteranya. Rom-melahirkan rakyat yg setia kpd negara. iii. Patriotisme : a.Rom.6. ( 2 M ) Apa-apa yang berkaitan.

Sebelum kedatangan Islam. Terdapat banyak karya-karya kesusasteraan Jawa kuno yang mengandungi unsur-unsur falsafah seperti Arjunawiwaha. Selepas kedatangan Islam. Isi : ( 10X2M=20M ) A. Pengenalan : ( 3 M ) Latar belakang perkembangan falsafah di Alam Melayu : 1.kyat jelata kerana terpengaruh dengan unsur-unsur animisme dan demonisme. Falsafah Sebelum Kedatangan Islam : ( 10M : impression ) 1. Hariwangsa. 3. B. Smaradahanan dan Samanasantaka. 2 Kepercayaan dan agama masyarakat dipengaruhi oleh agama HinduBuddha. 3 4 5 6 b. Bincangkan perkembangan falsafah dan pemikiran dalam peradaban Melayu sebelum dan selepas kedatangan Islam. lahir ilmu tasawuf hasil daripada kegiatan dakwah oleh ahli-ahli sufi. Namun begitu falsafah Hindu-Buddha tidak meresap ke dalam jiwa masyarakat Nusantara kerana a. Golongan bangsawan/pemerintah tidak memahami ajaran murni falsafah Hindu walaupun prinsipprinsip ajaran Hindu.6. Sumatera melahirkan ramai ahli falsafah seperti Atisa yang membawa gerakan pembaharuan dalam agama Buddha di Tibet. mempengaruhi konsep berkerajaan (devaraja). Agama Hindu-Buddha tidak mempengaruhi ra. Bharatayayudda. A. Terdapat lebih 1000 rahib Buddha mempelajari teknologi dan falsafah agama Buddha di Srivijaya Terdapat tokoh-tokoh falsafah terkenal seperti pendeta Dharmakirti yang mengajar ilmu agama di Sumatera. Perkembangan falsafah di alam Melayu dipengaruhi oleh ilmu agama. falsafah di Nusantara dipengaruhi oleh agama HinduBuddha. . 2.

Ilmu tasawuf mencapai kemuncak perkembangannya pada zaman Aceh dengan kemunculan tokoh-tokoh seperti Hamzah Fansuri (Syair Perahu). Bidang tasawuf berkembang hasil daripada kegiatan dakwah yang dijalankan oleh tokoh-tokoh sufi. Perkembangan pemikiran dan falsafah terbantut pada abad ke -17 apabila golongan fuqaha mempengaruhi golongan pemerintahan. Rifaiyah. Selepas kedatangan Islam. B. ilmu falsafah dikembangkan oleh mubaligh Sufi. 10.Mustaqim) dan Nuruddin alRaniri (Bustanul Salatin). 5. falsafah dipengaruhi oleh agama Hindu-Buddha. Shamsuddin al-Sumatrani (al-Shiratul. 8. 7. dan falsafah dipengaruhi oleh agama Islam. 6. Tasawuf akhlak disebarkan melalui sastera hikayat seperti Hikayat Nur Muhammad. Pengaruh faIsafah ini terhad kepada golongan atasan sahaja. Falsafah Selepas Kedatangan Islam : ( 10M : impression ) 1 2. bahasa. dan Satariyyah Wujudnya polemik pemikiran antara Wahdatul Wujud dan Wahdatul Syuhud. C. Qisasul Anbiya' . dan seni lebih mempengaruhi kehidupan masyarakat di Nusantara. Kesimpulan : ( 2 M ) Falsafah di alam Melayu pada zaman sebelum dan selepas kedatangan Islam dipengaruhi oleh agama. Hasil penulisan falsafah WahdatuI Wujud dimusnahkan (dibakar).dan Hikayat Nabi Bercukur.Terdapat kitab-kitab agama dari Arab yang di bawa oleh para ulama seperti kitab Darul Mazlum. Perkembangan pemikiran dan falsafah di alam Melayu bermula pengislaman Pasai dan Melaka. Pengaruh agama dalam falsafah di alam Melayu tidak dapat dinafikan. Terdapat dua bentuk ajaran tasawuf iaitu tasawuf falsafah dan tasawuf khlak. Selepas kedatangan Islam. Ajaran tasawuf dipengaruhi oleh kitab Ihya Ulumuddin. Sebelum kedatangan Islam. . pemikiran. 4.7. 9. Aspek ritual. Tarekat-tarekat yang berkembang ialah Qadariah. 3.Tarikat tasawuf juga berkembang.

Pada dulunya. Penemuan-penemuan itu menunjukkan bahawa suatu benua terletak di selatan wilayah Carribean yang pada ketika itu dinamakan Amerika.M. Konsep penjelajahan dan penerokaan. Isi : ( 5x4M=20M ) Faktor-faktor Penjelajahan dan Penerokaan : 1. B. Pengenalan. Vasco da Gama juga berjaya belayar ke Calicut di India Barat. Sepanyol dan Portugal berjaya memperkenalkan suatu era baru dalam sejarah manusia daIam erti kata bahawa mereka telah dapat memperluaskan pengaruh Eropah ke seluruh dunia.Semangat Renaissans juga mengubah pandangan dunia (world view) orang-orang Eropah.M. iaitu Sepanyol dan Portugal telah mengambil inisiatif untuk menerokai pantai Benua Afrika pada kurun ke-15 T. menggalakkan munculnya semangat inguiry atau ingin tahu terutamanya tentang hal wujudnyatanah-tanah diluar Eropah yang belum diketahui. Pengetahuan baru tentang China . Negerinegeri Iberia. A. Di Lautan Atlantik.M. Dunia pada masa itu dianggap terdiri daripada Asia. Pada keseluruhannya. peneroka-peneroka Portugal telah bertapak di Azores. 2. Christopher Columbus telah menyeberangi lautan itu pada tahun 1492 T.7. Zaman Renaissans yang berrnula pada kurun ke-13M. perspektif mental mereka adalah berdasarkan pandangan bahawa Eropah bertumpu pada Jerusalem dan Lautan Mediterranean.M. ( 3 M ) 1. dan Afrika yang mengelilingi Lautan Mediterranean. Eropah. Latar belakang penjelajahan dan penerokaan di Eropah : Zaman Penemuan dalam sejarah Eropah Barat menyifatkan kegiatan peneroka Eropah yang berjaya memperluaskan pengetahuan geografi tentang dunia di luar Eropah dan Lautan Mediterranean. Amerigo Vespucci telah sampai ke Brazil dan Sungai Plate. sampai ke Cape Verde dan Senegal dan mengelilingi Cape of Good Hope pada tahun 1498 T. dan menemui Hispanola (Cuba). Bincangkan lima faktor penjelajahan dan penerokaan orang Eropah pada abad ke-15 Masihi. Menjelang 1450 T.M. Pada 1502 T.

Sepa. penemuan jalan laut baru adalah demi kepentingan mengurangkan kos import serta meningkatkan keuntungan mereka.Masalah pelayaran jarak jauh telah dikurangkan dengan adanya kompas dan astrolab. Penjelajahan terdorong oleh motif kekayaan dan keuntungan daripada perdagangan dengan negara-negara timur. Dorongan dari pemerintah seperti penubuhan Akademi Laut. Penjelajahan juga didorongkan oleh kepentingan penyebaran agama Kristian. pengumpulan kekayaan. Maklumat baru tentang geografi di luar Eropah serta peta-peta yang lebih saistifik maklumat baru misalnya i apati daripada "The Travels of Marco Polo". dan kemegahan pemerintah. Didasarkan konsep bahawa dunia pada masa itu haruslah tertakluk kepada kuasa Kristian. dan Inggeris. dan Genoa. Buku itu diterjemahkan dalam beberapa bahasa seperti Latin.Memecah monopoli perdagangan orang Islam di Laut Medditereanean dan Lautan Hindi. Jadi.Orang-orang Islam juga menguasai perdagangan di antara Mediterranean Timur dengan Asia Timur dan India. Penaungan pihak kerajaan Sepanyol dan Portugal seperti Prince Henry the Navigator dan Raja John III juga mendorong penerokapeneroka untuk mencari jalan laut ke Asia Timur dan India. Munculnya segolongan ahli-ahli kartografi dan hidrografi yang menghasilkan peta-peta yang jauh lebih tepat daripada peta Ptolemy. Berkembangnya teknologi kapal dan artileri Penubuhan kerajaan monarki kebangsaan membawa kepada persaingan kuasa. maka penyebaran agama Kristian menjadi suatu motivasi yang begitu kuat. 3. 5. 9. Orang-orang Sepanyol sedang berperang dengan negerinegeri Islam diIberia untuk merampas balik tanah mereka daripada penguasaan Islam. 7. sutera dan lain-lain adalah keperluan asas masyarakat Eropah tetapi bekalannya dikawal oleh para saudagar Itali. mendapatkan ikatan politik dengan Prester John di Ethopia untuk menghancurkan kuasa Islam. Columbus sendiri memperoleh buku itu yang memberi perangsang kepadanya untuk menjelajahi Lautan Atlantik pada tahun 1492 TM.melalui Marco Polo telah mencetuskan semangat baru untuk memperluaskan pengaruhnya. .barangbarangan seperti rempah-ratus.Di bawah penaungan mereka. 8. Faktor ekonomi . Terdapat penyelidikan dalam bidang geografi dan pelayaran ditaja oleh rajaraja yang mementingkan penerokaan maritim. 4. Venice. 2. didapati satu kemajuan dalam sains dan teknologi pelayaran dengan pembinaan kapal-kapal yang lebih sesuai untuk pelayaran lautan. German. 6.nyol. Contohnya.

. dan Amsterdam. Kesimpulan : ( 2 M ) Munculnya empayar Sepanyol di Mexico dan Peru di Amerika Sela. Kekayaan di Eropah Barat kian meningkat akibat daripada pengimportan emas dan perak dari Mexico. balam pemerintahan empayar itu.tan. Bolivia. keuntungan. penjelajahan tokoh-tokoh peneroka Eropah Barat yang berpunca daripada usaha mereka telah membawa kepada transformasi Eropah. iaitu munculnya Eropah Moden.Kuasa Portugal di Asia juga mewujudkan sebuah empayar maritim yang mengawal semua jalan laut ke Asia Tenggara dan Timur Jauh.Mencetuskan perubahan sosial di Eropah Barat dengan kenaikan kos kehidupan dan pembahagian masyarakat mengikut kekayaan. Liverpool.Pada keseluruhannya. Fenomena itu rnerupakan suatu titik tolak dalam sejarah Eropah.C. dan pelaburan upah.Munculnya perdagangan yang berbentuk global mengubah corak perdagangan di Eropah Barat apabila pusat-pusat import dan eksport telah dipindah dari Mediterranean ke Eropah Barat seperti Lisbon. penyebaran agama Katolik ditegaskan serta penggunaan tenaga buruh penduduk tempatan secara besar-besaran untuk meningkatkan ekonomi eksport ke Eropah. Kapitalisme bermula dengan revolusi komersial yang memheratkan pengumpulan modal. Bourdeax. dan Peru.

Ilmu sama erti dengan perkataan science dalam bahasa Inggeris. 2. A. akal adalah ‘dacing kebenaran Tuhan ( mizan al-haq ). Tamadun Barat : Empirikal : • • • 2. • Beliau meletakkan akal di bawah martabat roh. Istilah science berasal dari perkataan Latin scio. Tamadun Barat : • Rasionalisme : Pengetahuan yang diperoleh melalui pengalaman pancaindera yang menjadi sumber pengetahuan yang utama dan sebenar. Jelaskan perbezaan sumber ilmu menurut tamadun Islam dengan tamadun Barat. Tokoh zaman moden – John Locke dan Aguste Comte . Pengenalan. scire yang bermaksud tahu. B. Akal : Tamadun Islam : Menurut Imam al-Ghazali. akal terbahagi kepada dua: aqli dan fikri. Ilmu dikaitkan dengan alima dari bahasa Arab yang bermakna tahu. tetapi masih menyanjung peranan akal. Ilmu adalah pengetahuan yang diperolehi melalui kaedah-kaedah dan syarat-syarat tertentu. 3. Tokoh yang mendukung – Demokritos dari Yunani. ( 3 M ) 1. Sumber-sumber itu wujud secara langsung melalui wahyu ataupun secara tidak langsung melalui tanda-tanda alam. • Menurut al-Ghazali. Al-Quran : Tamadun Islam : • • Semua ilmu yang sebenar datang daripada Allah. Isi : ( 3x7M=21M ) 1.8.

Menurut Plato : Alam bentuk kekal menjadi objek ilmu manakala ilmu yang unggul ialah bentuk kebaikan. Aliran ini dikembangkan oleh Descartes. Menurut sarjana Islam. Sumber berasaskan wahyu adalah mutlak kerana ia daripada ilham yang diberikan oleh Allah. . • Tamadun Barat : • • C.• • • 3. 2. Ilmu Allah dan ilmu manusia tidak dapat dibezakan. Kesimpulan : ( 1 M ) 1. Tamadun Islam : • Ibn Rusyd mengaitkan sumber ilmu dengan hukum dan peraturan alam nyata yang dicipta dan dipelihara oleh Allah serta membezakan antara alam ghaib atau fungsinya. Alam : Tokoh Aristotle : Menekankan bahawa akal fikiran adalah sumber utama untuk memperoleh pengetahuan hakiki. Kebaikan yang dimaksudkan disebut sebagai akhlak. ilmu hanya dibatasi oleh kemampuan akal dan fikiran manusia semata-mata. manusia tidak mempunyai kemampuan untuk mencapai tahap pengetahuan melebihi wahyu. Menurut beliau ilmu bertolak daripada usaha-usaha akal yang membawa kepada rumusan yang bersifat deduktif. Spinoza dan Leibniz. 3. Bagi sarjana Barat.

3. iaitu bermula daripada kejatuhan empangan Maarib sehingga kedatangan Islam. Kepercayaan / Agama : a.a. b. Di samping itu. A. Di Madinah Nabi Muhammad telah dilantik sebagai ketua negara dan mengasaskan pemerintahan negara Islam yang pertama. Orang Ansar secara rela telah memeluk ajaran Islam.w. B. Majoriti masyarakat Arab Jahiliah menganut agama menyembah berhala. Bandingkan ciri-ciri masyarakat Arab pada zaman Jahiliyah dengan masyarakat Islam pada zaman Nabi Muhammad s. Nabi telah melantik guru-guru agama untuk memperkukuhkan akidah dan amalan mereka. Zaman jahiliah merujuk kepada masyarakat di Semenanjung Tanah Arab. Isi : (7x3M=21M ) 1. Masyarakat pada masa ini juga terikat dengan kepercayaan karut. Pengenalan : ( 3 M ) 1. Kedatangan agama Islam telah membawa perubahan yang besar ke atas masyarakat Arab terutama masyarakat di Madinah.Bahagian B : 9. Agama lain yang dianuti ialah ajaran animisme. Pada asalnya mereka ialah pengikut ajaran Haruf tetapi ajaran ini diselewengkan dengan menganggap berhala sebagai perantaraan antara manusia dengan Tuhan. nasrani dan yahudi.a. 2. majusi. sabiah.w. . Nabi Muhammad dan orang Islam telah berhijrah ke Madinah pada 622 M. Mereka hidup dalam zaman kegelapan tanpa berpandukan ajaran wahyu dan mengamalkan nilai akhlak yang buruk. Pada masa ini Mekah berperanan sebagai pusat penyembahan berhala. Masyarakat Islam pada zaman ini mempunyai keimanan yang kukuh. Zaman ini berlaku 300 tahun sebelum kelahiran Nabi Muhammad s. di Madinah. Majoriti golongan Arab Madinah menerima agama Islam. nabi telah menjalankan dasar kebebasan beragama terutama ke atas masyarakat Yahudi dan mereka diberi kebebasan beribadat.

Dalam masyarakat Arab Jahiliah amalan perhambaan berlaku secara meluas. Setiap individu mempunyai ketaatan kepada kabilah dan sangat prejudis kepada kabilah yang lain. Mereka dikehendaki berkhidmat kepada tuan mereka. Persaudaraan Islam telah berjaya menamatkan permusuhan di kalangan golongan Ansar iaitu suku Aus dan Khazraj. Kelas Masyarakat : a. . Golongan bangsawan merupakan golongan tertinggi dan dipandang mulia. Contohnya Nabi berjaya mempersaudarakan orang Ansar dengan Muhajirin. 4. Masyarakat Islam Madinah berjaya membentuk sebuah masyarakat ummah Islamiyah tanpa mengira kaum dan suku. Semangat ini juga menyebabkan mereka memihak kepada kabilah tanpa mengira sama ada mereka berada dalam keadaan benar atau salah. Peperangan : a. Peperangan ini dikenali sebagai Ayyamul Arab. Ini telah menimbulkan masalah permusuhan antara kabilah berleluasa. Kesetiaan kepada kaum tidak lagi wujud dan digantikan dengan ikatan persaudaraan Islam. masyarakat dan negara Islam daripada ancaman musuh terutama serangan orang Quraisy Mekah clan pengkhianatan orang Yahudi. b.Semua manusia dianggap sama taraf di sisi Allah. Mereka tidak mempunyai hak ke atas diri sendiri.2. 3. Masyarakat Jahiliah mementingkan kelas dalam masyarakat. Kekejaman ke atas para hamba berlaku sekiranya para hamba tidak mengikut kehendak mereka. Perdagangan hamba berlaku secara meluas. Permusuhan antara suku atau kabilah telah membawa peperangan di kalangan masyarakat Arab Jahiliah. b. Hubungan Masyarakat / Sosial : a. Peperangan yang wujud di zaman Islam merupakan satu langkah mempertahankan agama. Sebelum memeluk Islam mereka terlibat dalam peperangan Al-Buath kerana merebut kepimpinan kota Madinah. Masyarakat Jahiliah hidup terpisah dalam kabilah dan bani masing-masing. Kemuliaan manusia berdasarkan kepada ketakwaannya kepada b. Perang balas dendam sering berlarutan. Dalam masyarakat Islam menitik beratkan konsep persamaan taraf. Contohnya Perang Al-Basus berlarutan selama 40 tahun.

masyarakat Madinah berjanji tidak akan menipu. Sistem politik dan pentadbiran adalah tidak seragam. Islam menekankan akhlak yang mulia. Nabi berjaya mengikis segala amalan akhlak yang buruk di kalangan orang Islam di Madinah. minum arak dan berjudi. Undangundang utama yang digunakan ialah AlQuran. . Kerajaan Islam Madinah wujud berasakan perlembagaan Madinah. 6. Kedudukan Wanita : a. Mereka dianggap sebagai barang dagangan dan ada di kalangan mereka yang kematian suami. 7. Segala keputusan negara dilakukan melalui konsep syura. Masyarakat Arab Jahiliah memandang rendah kepada golongan wanita. Nabi mengajar masyarakat Islam di Madinah memandang mulia golongan wanita.Bermula dengan perjanjian Al-Aqabah I. Kerajaan yang wujud lebih bersifat monarki dan terletak di bawah kuasa asing seperti Parsi dan Rom. b. Akhlak : a.Allah. b. Sementara itu masyarakat kota Mekah menjalankan sistem politik kabilah. Masyarakat Arab Jahiliah mengamalkan nilai akhlak yang buruk seperti berzina. Kaum wanita memainkan peranan yang sama pentingnya dengan goIongan lelaki. Masjid menjadi institusi yang penting dalam kerajaan Madinah. berzina. Mereka perlu dipeiihara maruah dan kebajikan mereka. 5. membunuh. Fungsi mereka hanyalah sebagai alat kepada kaum lelaki. Masyarakat golongan Badwi mengamaIkan sistem politik kabilah masing-masing. b. melacur. menjadi rebutan anak-anak lelaki suami mereka. Manusia tidak dibezakan mengikut kekayaan atau pangkat mereka. Nilai ini telah sebati dengan kehidupan mereka. Politik : a. Keadaan ini menyebabkan suku ban] Tamim telah menanam bayi perempuan bagi mengelakkan mereka dipandang rendah. dan membunuh.

Kesimpulan : ( 1M ) Perbezaa yang ketara. Dalam masyarakat Islam nilai-nilai ini diperkukuhkan selaras dengan nilai-nilai Islam. 9.a. b. Dalam masyarakat jahiliah terdapat nilai-nilai positif seperti menghormati tetamu.8. pencurian dan penipuan. C. zaman jahiliyah berlandaskan nafsu dan dalam zaman Islam berdasarkan wahyu daripada Allah s. Islam mengharamkan riba dan mewajibkan urusan jual beli. a.w. memberi perlindungan kepada Nabi Muhammad s. . b. Ada akad dalam urusan jual beli. Jahiliyah amalkan riba.t.w. Nilai-nilai Positif : a. berpegang teguh kepada janji. Amalan Ekonomi.

Demografi Madinah : Negara kota Madinah terletak kira-kira 320 km ke utara Mekah. hidup mewah dan menguasai pentadbiran. 3. Namun begitu orang Arab Madinah lebih mengerti tentang ketuhanan dan kenabian berbanding dengan orang Arab Mekah oleh kerana mereka lebih terdedah kepada agama Yahudi.w. pemikiran mereka lebih terbuka kepada usaha dakwah Nabi Muhammad saw dan lebih bersedia memeluk agama Islam yang dibawanya. . Walaupun sebelum ketibaan Nabi Muhammad s.w. Kaum Ansar di Madinah menyambut Muhajirin dari Mekah dan buat pertama kali. Golongan Yahudi memandang rendah orang-orang Arab.10. Masyarakatnya terdiri daripada suku-suku Arab terutamanya Aus dan Khazraj serta orang-orang Yahudi. kegiatan dakwah dapat dilakukan secara terbuka. Hijrah dari Mekah ke Madinah oleh Nabi Muhammad s. Jelaskan langkah-langkah yang diambil oleh Nabi Muhammad s. 2. Sebelum agama Islam tersebar ke Madinah suku-suku Arab sentiasa berselisih faham sesama mereka. Isi : (7x3M=21M ) 1 Pembinaan Masjid : Peristiwa hijrah telah menyebabkan penyebaran agama Islam semakin meluas terutamanya dengan terbinanya Masjid Quba dan Masjid Madinah yang menjadi tempat ibadat dan penyebaran agama Islam. B. ke arah pembentukan negara Islam di Madinah.a. Pengenalan : ( 3M ) a. merupakan titik permulaan negara Islam di Madinah. Kaum Ansar banyak berkorban untuk mengembangkan agama Islam.a. A. memonopolikan kegiatan ekonomi. Latarbelakang Nabi Muhammad Sebelum Hijrah. Jadi. Konsep negara. ke Madinah agama Islam tersebar di Madinah menerusi orang-orang Muslim (kaum Ansar) yang menyertai dalam Perjanjian Aqabah I dan Aqabah II. Dari segi agama dan kepercayaan kaum Yahudi memelihara kesucian agama Yahudi dan orang-orang Arab menyembah berhala seperti orang Quraisy di Mekah.a.w.

3 Mewujudkan Piagam Madinah : Baginda seterusnya mewujudkan sebuah piagam untuk dijadikan panduan untuk membentukkan sebuah negara Islam yang berdaulat. ii. Kedua-dua golongan bergaul dan bekerjasama untuk kebaikan agama Islam dan negara. Dengan pengiktirafan itu Nabi telah menjadi pemimpin yang berwibawa dalam urusan pentadbiran dan pemerintahan negara Islam Madinah. 4 Mengasaskan Pentadbiran Negara Melalui Cara Musyawarah : Baginda berjaya mengasaskan sistem musyawarah dalam segala halhal politik. Sebagai langkah pertama terhadap penyatuan masyarakat Islam di Madinah.a. Ansar dengan Ansar. tidak menunjukkan permusuhannya terhadap kaum Yahudi tetapi terus mengadakan perundingannya dengan mereka. Nabi Muhammad s.a. Piagam Madinah bukan sahaja membentukkan persaudaraan antara Ansar dan Muhajirin tetapi juga perpaduan antara orang Islam dengan orang bukan Islam terutamanya orang Yahudi.w.a. sebagai pemimpin agama dan ketua negara.w. mempersaudarakan kaum Ansar dengan kaum Muhajirin : i. Nabi Muhammad s.w. Penduduk Madinah juga mengiktirafkan Nabi Muhammad s.w.Setelah tiba ke Madinah Nabi Muhammad s. Dalam hubungan dengan kaum Yahudi semasa Perang Badar. Orang Islam dan bukan Islam dapat hidup secara aman damai dan bebas menjalankan aktiviti masing-masing. Kaum Yahudi diberikan kebebasan mengamalkan ibadat mengikut agama mereka selama mereka mematuhi undang-undang Islam dan peraturan yang diterima umum. iii. Hanya setelah perundingan gagal barulah mereka . Muahahjirin dengan Muhajirin. Hubungan persaudaraan mengatasi masalah perbezaan dari segi sosial dan ekonomi. Muhajirin dengan Ansar Semangat asabiyah telah digantikan dengan semangat ummah mengikut akidah Islam.a. telah membina masjid-masjid yang bukan sahaja menjadi tempat ibadat dan penyebaran agama Islam tetapi juga digunakan untuk menyebarkan pendidikan dan ilmu pengetahuan Islam 2 Pembentukan Ummah : Nabi Muhammad adalah seorang negarawan. Keselamatan penduduk Madinah terjamin dan mereka bertanggungjawab mempertahankan negara Madinah daripada serangan musuh.

disingkirkan secara terhormat dari Madinah. Baginda juga menjalankan musyawarah semasa mewujudkan persaudaraan antara Ansar dan Muhajirin serta antara Aus dan Khazrai. ( 1M ) Pembentukan Negara Islam Madinah berasaskan kepada wahyu dan perundangan. Menyusun semula struktur ekonomi Madinah. dan Parsi. Kesimpulan.olongan Muhajirin bergiat dalam bidang pertanian. . Baginda merupakan seorang panglima tentera dan ahli strategi dalam bidang ketenteraan. 7. C. 6 Mengadakan Hubungan Luar : Baginda adalah seorang diplomat yang mengambil inisiatif untuk menghantar perwakilan ke luar seperti Mesir. 5 Mewujudkan Tentera Islam di Madinah : Baginda juga adalah seorang pemimpin tentera Islam yang menyertai beberapa ekspedisi ketenteraan untuk mempertahankan kesucian agama Islam daripada ancaman dan serangan musuh. Penyatuan masyarakat yang berlaku telah mewujudkan semangat saling membantu sehingga meliputi segenap bidang. Konsep musyawarah terbayang dalam hubungan politik antarabangsa. Nabi menggalakkan umat Islam bergiat dalam bidang perniagaan. Dalam mempertahankan kedaulatan negara Islam Madinah. Byzantine.

Pusat Pemerintahan : • Zaman Khulafah al Rasyidin pusat pemerintahan di Madinah. 3.Rasyidin dengan sistem pemerintahan dan pentadbiran pada zaman Bani Umaiyyah. Kerajaan Bani Umaiyyah diasaskan oleh Muawiyah bin Abu Suffian pada tahun 41 H setelah Saidina Hasan bin Ali menyerahkan jawatan Khalifah kepada beliau demi rasmi perpaduan umat.kerajaan ini bertahan sehingga Khalifah Ali dibunuh pada 40H.Pusat kerajaa di Damsyik. Isi : ( 5x4M=20M ) 1. Kerajaan Khulafah Al Rasyidin terbentuk apabila Abu Bakar al Siddiq dilantik serta diba’aah menjadi khalifah setelah kewafatan rasulullah yang tidak meninggalkan waris dan wasiat. A. Pelantikan Pegawai : • • Kerajaan Umaiyyah.pegawai dipilih berdasarkan pengalaman .terdiri daipada bangsa Arab khasnya keluarga bani Umaiyyah sendiri Berbeza dengan Zaman Khulafah Al Rasyidin.khawarij dan sebagainya. B.Kemudian dipindahkan ke Kufah unruk memudahkan pentadbiran yang menghadapi tentangan daripada musuh keluarga bani umaiyyah.berdasarkan sistem Warisan. • 2.kelayakan serta mampu menjalankan tugas dengan baik tanpa mengira bangsa Arab atau tidak . Bani Umaiyyah.jawatan khalifah dijadikan hak milik keluarga bani Umaiyyah. Pemilihan Khalifah : • • Zaman Khulafa Al Rasyidin pemilihan berdasarkan kelayakan serta dipilih oleh orang ramai.memerintah lebih kurang 92 tahun sehingga khalifah akhirnya Marwan bin Muhammad digulingkan melalui revolusi Abbasiyah 2.11. Kerajaan Bani Umaiyyah pusat pemeintahan berpusat di Damsyik dan menjadi kediamanRasmi Khalifah. Pegenalan : ( 3M ) 1. Bandingkan antara sistem pemerintahan dan pentadbiran Zaman Khulafah Al.

Berbeza dengan zaman bani Umaiyyah Majlis Syura tidak begitu berfungsi kecuali zaman Umar Abdul Aziz.melalui jalan darat dan jalan laut.merupakan badan penasihat dan perunding bagi menggubal dasar-dasar Negara.4. Majlis Syura : • • Zaman Khulafah Rasyidin. 5. Bani Umaiyyah menghadapi ancaman dalaman dari puak syiah dan khawarij sementara zaman Khulafah Al Rasyidin tentera Isalam lebih kerap berhadapan dengan ancaman luar iaitu Rom dan Parsi. khalifah senantiasa diiringi dan diawasi oleh pegawai peribadi.masih sama dengan zaman sebelumnya tetapi lebih sistematik dengan penubuhan diwan al Kharaj. Sementara zaman Khulafah Al Rasyidin.harta baitulmal dianggap amanah Allah dalam zaman Khalifah Al Rasyidian manakala baitulmal menjadi hak milik kerajaan dan sesetengah khalifah menjadikannya sebagai hak milik peribadi.Ini berbeza dengan zaman Umar al Khattab. Peluasan Kuasa Wilayah : • Zaman Bani Umaiyyah peluasan kuasa wilayah. .yang mana kadar cukai agak berpatutan. 6. Dasar Ekonomi : • Kerajaan Umaiyyah.disebabkan khalifah menggunakan kuasa secara mutlak. Pentadbiran : • • • • Kerajaan Bani Umaiyyah telah menerapkan sistem pentadbiran kerajaan Byzantine Melantik pegawai-pegawai kristian untuk berkhidmat dalam kerajaan.sistem pentadbiran telah dipertingkatkan dengan penubuhan beberapa jawatan baru iaitu umat Islam boleh menemui khalifah tanpa halangan. 7.

• . dan menindas golongan yang tidak sehaluan dengannya. Kesimpulan : ( 2M ) • Perubahan yang berlaku pada zaman Umaiyyah banyak meninggalkan kesan negative kepada umat Islam.C.terutama berhubung dengan tindak tanduk pemerintah yang suka bermewah-mewah. Kesannya membawa kepada kejatuhan melalui revolusi Abbassiyah.

b. Permusuhan antara orang Islam dengan Quraisy Makkah tidak berakhir selepas Rasulullah berhijrah ke kota Madinah sebaliknya bertambah hebat seperti dalam Perang Badar. ( 3M ) a. 7. 4.12. Isi : ( 5x4M=20M ) Kesan-Kesan Perang Uhud : 1. Rasulullah telah bertindak menghalau Yahudi Bani Nadir dari kota Madinah kerana mengkhianati Sahifah Madinah dan usaha mereka untuk membunuh Nabi. Selain itu memberi gambaran mengenai sifat-sifat dan bahaya yang ditimbulkan oleh golongan munafik. Peperangan Uhud melibatkan 700 orang tentera Islam diketuai oleh Nabi Muhammad s. 3. Kaum Quraisy semakin bersemangat untuk mengalahkan orang Islam kerana percaya kekuatan Islam mula lumpuh. Perang Uhud menyebabkan umat islam lebih berhati-hati ketika berhadapan atau berurusan dengan orang munafik. . Bincangkan kesan-kesan Perang Uhud terhadap masyarakat Islam di Madinah. dan 3000 orang tentera Quraisy yang diketuai oleh Abu Sufyan b. 6.w. Harb. Perang Uhud dan Perang Khandak. A. Kabilah-kabilah Arab mula memandang rendah dan serong terhadap umat Islam. 5. B. Perang Uhud telah menimbulkan krisis keyakinan di kalangan umat Islam yang tipis imannya. 2. c.a. Perang Uhud memberi pengajaran kepada tentera Islam agar mentaati serta mengikut taktik yang telah ditetapkan oleh Rasulullah. Pendahuluan. Perang Uhud membuktikan kaum Quraisy sentiasa berazam untuk menghancurkan Islam. Perang Uhud merupakan pertempuran kedua yang berlaku dalam sejarah Islam pada tahun 3H.

C. Kemenangan pihak musuh mencetuskan keyakinan musuh Islam untuk mencabar umat Islam. Kesimpulan : ( 2M ) 1. Kesannya berlaku Perang Khandak pada tahun 5H. 2. Orang Quraisy telah ditewaskan kerana kegigihan serta kebijaksanaan Rasulullah. . 3.

3. Mengikis sifat-sifat tamat dalam pemilikan harta. ( 3 M ) Zakat berasal daripada perkataan Arab iaitu daripada kata dasar zaka yang bererti penambahan atau persucian.5% 2. Pengenalan. unta dan lembu : . keberkatan dan kedamaian. Dari segi bahasa zakat bermaksud kesuburan. Jelaskan Fungsi Zakat Dan Pelaksanaannya Pada Zaman Bani Umayyah. Zakat binatang ternakan seperti kambing. Menyemai semangat bertanggungjawab dan tolong menolong. Merapatkan jurang kekayaan dalam kalangan masyarakat Islam.13. 4. B. Mensucikan jiwa daripada kekotoran dosa Mewujudkan kedamaian. Aziz. Isi : ( 20M ) • Fungsi zakat : ( 4x2M=8M ) • • • • • • • • • Mendatangkan kesyukuran dan penyuburan pahala. A. Pelaksanaan zakat pada zaman Bani Umaiyah menonjol ketika era pemerintahan khalifah Umar b. Abd. Dari segi syarak pula zakat merupakan pembayaran atau cukai ke atas harta apabila sudah sampai nisabnya dan genap setahun (haul) dan ia akan diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Zakat Emas dan Perak sebanyak 2. 5. Melantik Amil untuk memungut zakat dibahagian-bahagian yang berbeza mengikut ukuran nisab tertentu. Zakat pada zaman Bani Umaiyah dibahagikan kepada 5 jenis. Membuktikan sifat mentaati hukum agama. Mendapatkan keberkatan. kesucian. Beliau telah memastikan institusi zakat ditadbir dengan baik dan sistematik. Pelaksanaan zakat zaman Bani Umaiyah : ( 6x2M=12M ) 1.

zakatnya seekor kambing. Orang yang berjihad. Hamba yang hendak memerdekakan dirinya. Jika 25 ekor zakatnya anak unta betina berumur setahun. b. Zakat galian dan harta yang tertanam. 7. 2. setiap 5 hingga 24 ekor. 6. . Setiap 40-100 ekor zakatnya seekor kambing. C. Mualaf yang dinakkan hatinya. 5. Kemakmuran masyarakat dapat dilihat sehingga tiada seorang pun yang layak menerima zakat pada zamannya. d. Bagi unta. sebuah jabatan dinamakan Diwan al Kharaj ditubuhkan untuk melicinkan tugas pungutan cukai (sebahagian besarnya adalah zakat )dan mengeluarkan perbelanjaan negara.a. 10. Miskin. jika usaha sendiri 1/20 Hasil kutipan zakat disalurkan kepada 8 asnaf yang layak iaitu : 1. Orang berhutang. Lembu/kerbau.5% mengikut syarat zakat emas dan perak. jika di bumi aman 2. Zakat tanaman dan buah-buahan. 9. Apabila sampai 60 ekor zakatnya seekor tetapi berumur 2 tahun. 7. jika di bumi perang zakatnya 1/5. 8. 8. Kesimpulan : ( 2 M ) Zakat memainkan peranan penting dalam sistem ekonomi Negara Islam. Jika 100-200. setiap 30 ekor zakatnya anak betina umur setahun. 4. Fakir. Amil. Zakat barangan perdagangan dikenakan 2. Musafir. dikenakan zakat jika digunakan untuk tujuan perniagaan. Melalui institusi zakat baginda berjaya menggalakkan umat Islam bekerja keras dan bermuafakat sehingga menjadi masyarakat yang makmur. 3. 6. zakatnya seekor setiap 100 ekor. Menubuhkan Diwan al Kharaj. Ia merupakan bahan penting dalam sistem percukaian negara.5%. jika guna siraman air hujan 1/10. Kuda. c.

Hasil kerja Ishtakhri menunjukkan kemajuan berbanding Balkhi kerana daripada hanya atlas sahaja telah menjadi atlas yang mempunyai keterangan lengkap. Karya beliau banyak memuatkan peta-peta yang lebih dikenali sebgai karya peta. Dalam Buku al-Muqaddasi. Biografi Al-Istakhri tidak berapa diketahui. B. Al-Istakhri atau nama sebenarnya Abu Ishaq Ibrahim bin Muhammad al-Farisi al-Karkhi. 3. merupakan orang pertama yang membawa cara baru dalam ilmu geografi. 4.14. tetapi ada beberapa sumber menyatakan beliaua berasal dari Istakr sebuah tempat di Iran. A. 2. Isi : ( 5x4M=20M ) Sumabangan Al-Istakhri dalam bidang penerokaan dan penjelajahan tamadun Islam : 1. 2. Contohnya. Pengenalan. Istakhri telah menulis dan membuat rujukan kepada tulisan al-Balkhi. . tetapi penempatan dan komen serta huraiannya agak mengelirukan kerana tidak membahagikan sesuatu kawasan kepada beberapa daerah. Mengembangkan ilmu geografi Islam dengan menghasilkan sebuah karya yang terkenal iaitu Masalik Wa al-Mamalik. Beliau juga telah melukis semula atlas Islam yang dicipta oleh al-Balkhi. Huraikan sumbangan Al-Ishtakhri dalam bidang penerokaan dan penjelajahan tamadun Islam. Ini menynjukkan beliau menggunakan kaedah saintifik dalam kajiannnya. Menurut De Geoje (318-321M). dikatakan bahawa buku yang ditulis oleh Ishtakhri adalah buku yang penuh dengan peta-peta yang dilukis dengan rapi. Istahkri telah menukarkan perkataan iklim daripada konsep geografi Ptolemy kepada keshars yang berkonsepkan Parsi. ( 3M ) 1. Hasil kerja yang lain seperti Risalat yang cuba menghuraikan tentang negara Parsi. Beliau hidup dalam abad ke 4H / 10M. 3.

7. 6. Al-Mas’udi. Perkara tersebut telah memajukan dan mengembangkan didang ilmu geografi. Parsi. Beliau melawat banyak tempat seperti negara Arab. Daylam. dan Transoxiana. Laut Mediterranean. Khuzistan. mungkin sampai ke Mekah. Maghribi dan Adherbayjan. ( 2M ) Istakhri merupakan tokoh pelayaran yang unggul dan termasyhur dan telah memberi sumbangan dalam bidang penulisan dan geografi. Istakhri juga merupakan seorang tokoh pelayaran Islam. Hasil kerja merek saling berhubungan berdasarkan komen dan ulasan. Istakhri juga telah menghasilkan pete-peta yang lengkap bagi beberapa negara seperti Mesir. al-Waqidi dan al-Hajiri juga menghuraikan lokasi al-Is. 8.5. Kesimpulan. Walaubagaimanapun lokasi al-Is yang dihuraikan keseluruhannya adalah benar. Al-Ishtakhri pula memberi komen tentang peta Mesir oleh Ibn Hawqal dan menyatakan bahawa peta Maghribi yang dilukis oleh Ibn Hawqal tidak tepat. juga pernah melawat Sepanyol dan Sicily. Ibn Hawqal telah memuji peta Parsi oleh Istakhri. Istakhri menyatakan ia terletak antara Yanbu’ denga al-Marwah. C. . Lokasi al-Is. sebuah kubu kecil juga menjadi persoalan. Iraq. tetapi memberi sedikit komen tentang kesilapan Istakhri dalam menghasilkan peta Sind.

Jelaskan sejauh mana tamadun Islam mempengaruhi perkembangan budaya dan intelektual Tamadun Eropah. 2. Penaklukan Khalifah Muawiyah bin Abu Suffian ke atas wilayah Afrika Utara membawa kepada gerakan perluasan kuasa di sekitar Laut Mediteranean. Pusat pengajian ini menjadi pusat kajian Orientalis Eropah tentang peradaban Islam. B. Orang Mozarobes telah mernbawa perkembangan ilmu Arab (Artes Arabes) ke Barat.15. . King Roger II. King Frederick II memberi layanan istimewa kepada sarjana Islam dan meminta buku ilmu pengetahuan Arab diterjemahkan ke dalam bahasa Latin. A. Pengenalan. Isi : ( 7x3M=21M ) 1. Kewujudan Kerajaan Islam di Eropah : Kerajaan Islam di Sepanyol dan Sicily yang diasaskan oleh kerajaan Bani Umayyah banyak mempengaruhi kebudayaan dan pemikiran masyarakat Eropah. Konsep tamadun Islam Dan Eropah. 3. Petrus Alphonsi telah menjadi doktor istana King Henry I dan mengasakan pusat pengajian tinggi di Tolledo pada tahun 1250. 2. King Frederick II dan Charles I menyokong kuat perkembangan pengaruh kebudayaan dan keilmuan Islam. Perkembangannya semakin jelas apabiia orang Eropah menaruh minat mengkaji karya klasik Yunani dan Islam. Karya perubatan Ibn Sinar dan penulisan ilmu geografi Al-Idrisi banyak mempengaruhi bidang ilmu sekolah-sekolah di Naples dan Salerno. Raja Norman seperti King Roger 1. Menerusi orang Moor (Islam Sepanyol) dan golongan Mozarobes. Sokongan Raja Norman : Kebangkitan kuasa suku bangsa Norman di Eropah turut membantu perkembangan ilmu dan kebudayaan Islam di Eropah. ( 3M ) 1. Hubungan orang Kristian Eropah dengan Islam telah bermula apabila kerajaan Islam menjelajah clan menduduki wilayah di Eropah. Pengaruh kebudayaan Islam ke atas masyarakat Eropah bermula apabila terbentuknya kerajaan Islam Bani Umayyah di Sepanyol dan Sicily. bidang iImu pengetahuan Islam berkembang di Eropah. Kaum Norman yang berjaya menakluki Sicily pada tahun 1091.

3. Kegiatan Penterjemahan : King Frederick II di Sicily teleh meminta Micheal Scott menterjemahkan bukubuku ilmu pengetahuan Arab ke dalarn bahasa Latin. Atlas Partolan dan kompas yang digunakan oleh ahli pelayaran Islam mempengaruhi ilmu pelayaran Eropah. Ibn Tufail dan Al-Khawarizmi telah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin. 4 Hubungan Perdagangan : Orang Arab dan Farsi telah menguasai perdagangan timur dengan barat. . Karya tokoh intelektual Islam seperti Ibn Sina. Leornardo Fabanacci mendapat pendidikan di Sepanyol. Perang Salib berjaya mengubah pemikiran masyarakat di Eropah dan melemahkan kekuasaan institusi gereja apabila masyarakat Eropah tidak lagi terikat dengan kawalan atau sekatan gereja. Contohnya: Tahafut-tahafut oleh Ibn Rusyd dan Tahafut al-Faiasifa karya AlGhazali telah diterjemahkan atas arahan badan tertinggi gereja Kristian : a. Perang Salib Melemahkan Institusi Gereja : Perang salib yang berlaku dari tahun 1097 hingga 1292 merupakan satu proses yang mempengaruhi pemindahan dan penyesuaian kebudayaan Islam ke Barat. Sistem Pendidikan : Bandar Cardova telah menjadi pusat pendidikan ilmu dari tamadun Islam di Eropah. Hayy ibn Yaqzan karya Ibn Tufail diterjemah ke dalam bahasa Latin oleh Edward Peacock dengan tajuk Philosophus Autodidactus. Ilmu Pelayaran dan Geografi : Interaksi antara pedagang Eropah dengan pedagang Islam telah mempengaruhi ilmu pelayaran dan geografi di Eropah. geografi dan perubatan Islam. Pedagang Eropah membeli barang-barang timur seperti rempah daripada saudagar Islam di pelabuhan Venice dan Genoa. 7. Universiti dan perpustakaan didirikan dan menjadi tumpuan para ilmuwan dari Eropah. 5. Karya pemikir Islam seperti tulisan Al-Ghazali. 6. King Roger I telah menubuhkan sekolah tinggi di Naples dan Salerno sebagai pengkajian ilmu astronomi. Al-Kindi dan Al-Khawarizmi menjadi rujukan perkembangan ilmu falsafah. astronomi clan matematik di Eropah. Universiti Padua yang didirikan di zaman pertengahan mula mengkaji ilmu perubatan Islam.

Revolusi intelektual di Eropah dikenali sebagai zaman Renaissance. al Farabi dan Ibn Rusyd berjaya rnempengaruhi kelahiran gerakan intelektual di Eropah seperti fahaman humanisme pada abad ke 13 Masihi. C. Gerakan lntelektual Di Eropah : Pemikir intelektual Islam seperti al Kindi. 15. Kesimpulan. meluaskan kuasa dan 10. ( 1M ) Kesan daripada pengaruh kebudayaan dan intelektual Islam mendorong masyarakat Eropah mencipta kegemilangan ilmu pengetahuan dan intelektual. Pengaruh Kerajaan Turki Uthmaniah : Kerajaan Turki Uthmaniah berjaya pengaruhnya ke Eropah Timur. Pertembungan golongan berilmu dengan golongan agama Kristian.Rosen di London 8. 13. Hisab al-Jabar Wal-Muqabalah karya Al-Khawarizmi diterjemahkan oieh F. .padi dan tembikai dipelajari daripada orang-orang Islam. 14. Perkembangan Intelektual Di Eropah Kebangkitan golongan borjuis Pertambahan penduduk . 9. Penjelajahan dan penerokaan. 12.b. 11. Bidang Ekonomi : Orang Eropah mendapat pengetahuan dalam bidang ekonomi daripada hubungan dengan orang-orang Islam dalam bidang perindustrian dan teknologi teknik tanaman sekoi.

Kesan kejayaan Marco Polo. 3. Konsep pengembaraan dan penerokaan. Mengkaji dan mendalami ilmu geografi. Berdakwah. Tujuan pengembaraan menurut islam dan barat. Penjajahan. Cabaran dan persaingan. 3. 8. Perasaan ingin tahu tempat yang dilawati. 2. 9.10 hingga abad ke. Perdagangan. Alat baru : kompas. Mencari Ilmu pengetahuan. C. 6. B. mencari ilmu pengetahuan. Isi : ( 20M ) Faktor-faktor yang menggalakkan pengembaraan dan penerokaan Islam. 2.16 masihi. A.16. 5. Ingin tahu. Pengenalan. Dorongan al-Quran. 4. Dakwah : penyebaran Kristian. Dakwah. 5. 8. Mendapat kuasa di wilayah baru. ( 5x2M=10M ) 1. 3. ( 3M ) 1. Jenis pengembaraan dan latarbelakang abad ke 10 hingga 14 masihi. Faktor-faktor yang menggalakkan pengembaraan dan penerokaan Barat. Perdagangan.15 hingga abad ke. 2. ( 5x2M=10M ) 1.14 masihi dan ahli-ahli pelayaran Barat pada abad ke. 6. 4. 7. Pengaruh kejayaan Marco Polo. 7. . Dorongan pemerintah. Kesimpulan : ( 2M ) Penjelajahan dan penerokaan Islam menekankan tauhid dan keduniaan manakala penjelajahan dan penerokaan Barat lebih kepada keduniaan. Bincangkan faktor-faktor yang menggalakkan pengembaraan dan penerokaan pengembara-pengembara Islam pada abad ke.