SULIT

*
MAJLISPENGETUAPENGETUACAWANGANMELAKAMAJLISPENGETUAPENGETUACAWANGANMELAKA MAJLISPENGETUAPENGETUACAWANGANMELAKAMAJLISPENGETUAPENGETUACAWANGANMELAKA MAJLISPENGETUAPENGETUACAWANGANMELAKAMAJLISPENGETUAPENGETUACAWANGANMELAKA MAJLISPENGETUAPENGETUACAWANGANMELAKAMAJLISPENGETUAPENGETUACAWANGANMELAKA MAJLISPENGETUAPENGETUACAWANGANMELAKAMAJLISPENGETUAPENGETUACAWANGANMELAKA MAJLISPENGETUAPENGETUACAWANGANMELAKAMAJLISPENGETUAPENGETUACAWANGANMELAKA MAJLISPENGETUAPENGETUACAWANGANMELAKAMAJLISPENGETUAPENGETUACAWANGANMELAKA MAJLISPENGETUAPENGETUACAWANGANMELAKAMAJLISPENGETUAPENGETUACAWANGANMELAKA MAJLISPENGETUAPENGETUACAWANGANMELAKAMAJLISPENGETUAPENGETUACAWANGANMELAKA MAJLISPENGETUAPENGETUACAWANGANMELAKAMAJLISPENGETUAPENGETUACAWANGANMELAKA MAJLISPENGETUAPENGETUACAWANGANMELAKAMAJLISPENGETUAPENGETUACAWANGANMELAKA MAJLISPENGETUAPENGETUACAWANGANMELAKAMAJLISPENGETUAPENGETUACAWANGANMELAKA MAJLISPENGETUAPENGETUACAWANGANMELAKAMAJLISPENGETUAPENGETUACAWANGANMELAKA MAJLISPENGETUAPENGETUACAWANGANMELAKAMAJLISPENGETUAPENGETUACAWANGANMELAKA MAJLISPENGETUAPENGETUACAWANGANMELAKAMAJLISPENGETUAPENGETUACAWANGANMELAKA ( Tiga jam ) MAJLISPENGETUAPENGETUACAWANGANMELAKAMAJLISPENGETUAPENGETUACAWANGANMELAKA MAJLISPENGETUAPENGETUACAWANGANMELAKAMAJLISPENGETUAPENGETUACAWANGANMELAKA MAJLISPENGETUAPENGETUACAWANGANMELAKAMAJLISPENGETUAPENGETUACAWANGANMELAKA MAJLISPENGETUAPENGETUACAWANGANMELAKAMAJLISPENGETUAPENGETUACAWANGANMELAKA

940/1

STPM 2008

SEJARAH
KERTAS 1

( TAMADUN DUNIA HINGGA TAHUN 1800 )

MAJLIS PENGETUA-PENGETUA MALAYSIA CAWANGAN NEGERI MELAKA PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL TINGGI PELAJARAN MALAYSIA
Arahan kepada calon : Jawab empat soalan sahaja : dua soalan daripada Bahagian A dan dua soalan daripada Bahagian B

________________________________________________________________________
Kertas soalan ini terdiri daripada 3 halaman bercetak
© Majlis Pengetua-pengetua Malaysia Cawangan Negeri Melaka 2008

STPM 940/1 *Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat.

[ Lihat sebelah SULIT*

Bahagian A

Jawab dua soalan sahaja.

1. Sejauh manakah masyarakat pada zaman pra-sejarah awal merupakan masyarakat berbentuk mudah ( simple society ). ( 25 M ) 2. Jelaskan sumbangan Asoka dalam mencipta keagungan Empayar Maurya di India. ( 25 M ) Bincangkan sumbangan Kautilya dan Niccolo Machiavelli dalam bidang ketenteraan. ( 25 M )

3.

4. Bincangkan faktor dan perkembangan pembangunan ekonomi dalam tamadun manusia sehingga tahun 1800 Masihi. ( 25 M ) 5. Sejauh manakah matlamat pendidikan dalam tamadun awal dipengaruhi oleh faktor agama. ( 25 M ) 6. Bincangkan perkembangan falsafah dan pemikiran dalam peradaban Melayu sebelum dan selepas kedatangan Islam. ( 25 M ) 7. Bincangkan lima faktor penjelajahan dan penerokaan orang Eropah pada abad ke-15 Masihi. ( 25 M ) 8. Jelaskan perbezaan sumber ilmu menurut tamadun Islam dengan tamadun Barat. ( 25 M )

Bahagian B Jawab dua soalan sahaja.

9. Bandingkan ciri-ciri masyarakat Arab pada zaman Jahiliyah dengan masyarakat Islam pada zaman Nabi Muhammad s.a.w. di Madinah. ( 25 M ) 10. Jelaskan langkah-langkah yang diambil oleh Nabi Muhammad s.a.w. ke arah pembentukan negara Islam di Madinah. ( 25 M ) 11. Bandingkan antara sistem pemerintahan dan pentadbiran Zaman Khulafah AlRasyidin dengan sistem pemerintahan dan pentadbiran pada zaman Bani Umaiyyah. ( 25 M ) 12. Bincangkan kesan-kesan Perang Uhud terhadap masyarakat Islam di Madinah. ( 25 M ) 13. Jelaskan Fungsi Zakat Dan Pelaksanaannya Pada Zaman Bani Umayyah. ( 25 M ) 14. Huraikan sumbangan Al-Ishtakhri dalam bidang penerokaan dan penjelajahan. ( 25 M ) 15. Jelaskan sejauhmanakah tamadun Islam mempengaruhi perkembangan budaya dan intelektual Tamadun Eropah. ( 25 M ) 16. Bincangkan faktor-faktor yang menggalakkan pengembaraan dan penerokaan pengembara-pengembara Islam pada abad ke-10 hingga abad ke- 14 masihi dan ahli-ahli pelayaran barat pada abad ke- 15 hingga abad ke- 16 masihi. ( 25 M )

SOALAN TAMAT

SULIT

Kod Kertas:

940/1

MAJLIS PENGETUA-PENGETUA MALAYSIA CAWANGAN NEGERI MELAKA

STPM 2008

SKEMA PEMARKAHAN

SEJARAH
KERTAS 1 ( TAMADUN DUNIA HINGGA TAHUN 1800 )

PERINGATAN :
Skema pemarkahan ini adalah khas untuk kegunaan pemeriksa dan tidak boleh dikemukakan kepada pihak yang tidak berkenaan.

Skema ini terdiri daripada 44 halaman bercetak. © Hakcipta Majlis Pengetua-pengetua Malaysia Cawangan Negeri Melaka 2008

[ 25 markah ] 2. 6.Bahagian A : 1. . 7. [ 25 markah ] Bincangkan sumbangan Kautilya dan Niccolo Machiavelli dalam bidang ketenteraan. 3. [ 25 markah ] Bincangkan faktor dan perkembangan pembangunan ekonomi dalam tamadun manusia sehingga tahun 1800 Masihi. Sejauh manakah masyarakat pada zaman pra-sejarah awal merupakan masyarakat berbentuk mudah ( simple society ). [ 25 markah ] Bincangkan lima faktor penjelajahan dan penerokaan orang Eropah pada abad ke15 Masihi. 4. 5. [ 25 markah ] Sejauh manakah matlamat pendidikan dalam tamadun awal dipengaruhi oleh faktor agama. [ 25 markah ] Jelaskan sumbangan Asoka dalam mencipta keagungan Empayar Maurya di India. [ 25 markah ] Bincangkan perkembangan falsafah dan pemikiran dalam peradaban Melayu sebelum dan selepas kedatangan Islam. 8. [ 25 markah ] Jelaskan perbezaan sumber ilmu menurut tamadun Islam dengan tamadun Barat.

16 masihi.15 hingga abad ke. 14. 13. [ 25 markah ] Bincangkan kesan-kesan Perang Uhud terhadap masyarakat Islam di Madinah. [ 25 markah ] Bincangkan faktor-faktor yang menggalakkan pengembaraan dan penerokaan pengembara-pengembara islam pada abad ke-10 hingga abad ke. [ 25 markah ] Jelaskan langkah-langkah yang diambil oleh Nabi Muhammad s. [ 25 markah ] Huraikan konsep seni menurut pandangan Islam dan Barat serta nyataklan perbezaan antara kedua-duanya. [ 25 markah ] Bandingkan antara sistem pemerintahan dan pentadbiran Zaman Khulafah AlRasyidin dengan sistem pemerintahan dan pentadbiran pada zaman Bani Umaiyyah. 12. 11. Bandingkan ciri-ciri masyarakat Arab pada zaman Jahiliah dengan masyarakat Islam pada zaman Nabi Muhammad s. [ 25 markah ] 10.a. [ 25 markah ] Huraikan sumbangan Al-Ishtakhri dalam bidang penerokaan dan penjelajahan tamadun Islam.w.w. 15. [ 25 markah ] Jelaskan Fungsi Zakat Dan Pelaksanaannya Pada Zaman Bani Umayyah.Bahagian B : 9.a.14 masihi dan ahliahli pelayaran barat pada abad ke. ke arah pembentukan negara Islam di Madinah. di Madinah. SOALAN TAMAT . 16.

rimbunan pokok renek. Penempatan : Pada zaman Paleolitik masyarakatnya hidup berbentuk mudah secara pindah randah. Isi. Menyenaraikan ciri-ciri masyarakat prasejarah dan mengaitkan masyarakat berbentuk mudah hanya dua zaman iaitu Paleolitik dan Mesolitik sahaja. atas pokok dan lubang bawah tanah. Konsep maksud pra-sejarah Tahap-tahap dan tempoh masa prasejarah paleolitik. Sejauh manakah masyarakat pada zaman pra-sejarah awal merupakan masyarakat berbentuk mudah ( simple society ). mesolitik dan Neolitik. menggunakan sepenuhnya alam sekitar dengan tinggal di gua. B. 3. nomad. Mendapatkan makanan dengan cara berburu binatang. ( 3 M ) 1. Pengenalan. Peralatan/Teknologi : Zaman Paleolitik peralatan dari kayu. memungut hasil hutan menyebabkan penempatan mereka nomad dan bergantung dengan alam sekitar sepenuhnya . menangkap ikan. 2. batu dan tulang. Gaya hidup ini masih diteruskan pada zaman Mesolitik tetapi penciptaan senjata dan alatan lebih halus dan telah menggunakan panah dari kayu yang panjang dan tajam. 2. daun kayu dan kulit binatang. Ia berlangsung sehingga zaman Mesolitik. Zaman Mesolitik masih meneruskan penempatan Paleolitik tetapi memilih lokasi berhampiran sumber air untuk kepentingan harian iaitu sungai dan laut. A.Bahagian A : 1. Menghasilkan api melalui kaedah geseran. Kegiatan Ekonomi : Kegiatan ekonomi untuk kelompok mereka sahaja. ( 5 x 4 M =20M) 1. . 3. pakaian dari kulit kayu.

6. 5. tiada ketua. C. Bermula dari sini tamadun manusia berkembang sehingga wujud tamadun awal dunia seperti Tamadun Mesopotamia dan Mesir. guruh. Mempercayai ukiran gambar di dinding gua akan mempunyai kuasa ghaib. ( 2M ) Masyarakat prasejarah awal sebagai peneroka menuju kepada kehidupan kompleks dalam zaman Neolitik. 7. dalam kelompok yang kecil dan tiada organisasi sosial. Kesenian : Pada zaman Paleolitik mereka mengukir gambar di dinding gua dan kulit kayu yang dijangka boleh membantu menambahkan hasil pemburuan dan berbentuk idealisme. semua kerja dijalankan bersama. api dan pokok. Pengkhususan Kerja : Tiada pengkhususan kerja kepada lelaki dan perempuan. Agama dan Kepercayaan : Berpegang kepada kepercayaan animmisme iaitu setiap benda ada roh. .4. Menyembah alam semulajadi seperti matahari. Kesimpulan. Organisasi Sosial : Berbentuk mudah.

Isi : ( 7x3M=21M ) 1. Mengukir doktrin buddha di atas batu. . lawatan ke seluruh negara pada tahun ke 11 2. Merupakan empayar yang pertama di India bermula pada tahun 321 SM. 7. 3. Pengenalan : ( 3 M ) 1.Mesir dan Eropah Timur untuk meneyebarakan agama Buddha. 4. b. 6. Latar belakang Asoka : a. Mengadakan siri pemerintahannya. 5. Pentadbiran empayar ini begitu menyerlah semasa pemerintahan rajanya yang ketiga iaitu Asoka. Diasakan oleh Chandragupta Maurya. B. Melawat tempat suci dan menganjurkan perbincangan keagamaan. A. Asoka telah menaiki takhta pada tahun 273 SM dengan gelaran Devanampiya Plyadasi. Melantik pegawai khas iaitu Dharma Mahamatra untuk menyebarkan nilai-nilai murni di dalam ajaran Buddha. 2. b. Mengamalkan sikap toleransi terhadap agama . Latar belakang Empayar Maurya : a.2. Beliau telah menjadikan Empayar Maurya sebagai sebuah empayar yang agung melalui perluasan kuasa. Menganjurkan Majlis Buddha yang ke tiga untuk menyelesaikan perbezaan Mazhab yang berlainan.keagamaan dan pembaharuan sistem politik. Mubaligh Buddha dihantar ke Sri Lanka. c. Jelaskan sumbangan Asoka dalam mencipta keagungan Empayar Maurya di India.Asia Barat . tiang dan gua di seluruh jajahan takluk supaya rakyat dapat mengamalakan nilai-nilai moral seperti mengawal nafsu.

Hubungan diplomatic dengan beberapa orang raja seperti Ptolemy II . Empayar yang diasaskan meliputi seluruh bahagian utara India termasuk Afghanistan dan Baluchistan kecuali India selatan. 10. 9. 13. Membina rumah rehat untuk kemudahan pelancong. 11. Raja Mesir menerusi penubuhan organisasi Philanthropik. Kesimpulan. . Menubuhkan hospital untuk manusia dan haiwan di seluruh empayar serta menghulurkan bantuan dan derma kepada goklongan Brahman dan pengikut agama lain. Sesetengah tanah jajahan diberi kuasa autonomi dan sesetengahnya pula di tadbir oleh wizurai. Namun selepas Asoka meninggal dunia pada tahun 232 SM empayar tersebut mula mengalami keruntuhan dan digantikan. ( 1 M ) Asoka telah berjaya membentuk satu unit pentadbiran yang kukuh dan ini terbukti dengan keluasan Eampayar Maurya. C. Berjaya menyatukan seluruh empayarnya menerusi penggunaan bahasa Prakrit. 12.8.

3. B. Strategi Memenangi Peperangan : Langkah yang disarankan oleh Kautilya dalam menghadapi musuh ialah memujuk musuh dengan mengadakan perbincangan. Pemikir ketenteraan ialah tokoh-tokoh yang memberikan sumbangan kepada pertahanan dan ketahanan sesebuah negara melalui falsafah pemikiran mereka. 2.3. Antara tokoh-tokoh pemikir ketenteraan yang memberi sumbangan ini ialah Kautilya. melancarkan serangan pertama. Latar belakang Nicollo Machiavelli. A. 2. Menurut Kautilya. menanam benih perpecahan atau rasuah dan melancarkan peperangan jika usaha tersebut menemui kegagalan. ( 3 M ) 1. Isi : Sumbangan Kautilya : ( 5x2M=10M ) 1. membiarkan musuh melancarkan serangan pertama. 3. Sun Tzu dan Nicollo Machiavelli. . Latar belakang Kautilya. Pengenalan. Idea Tentang Hubungan Dengan Negara Lain : Buku Arthasastra menyarankan enam bentuk hubungan antara satu negara dengan negara lain. Bincangkan sumbangan Kautilya dan Niccolo Machiavelli dalam bidang ketenteraan. kemampuan mengatur konspirasi lebih baik daripada kegagahan. memujuk musuh dengan memberi rasuah. bersedia untuk berperang. iaitu berbaik-baik dengan satu musuh dan menyerang musuh lain. bersekutu dengan musuh dan mempraktikkan dasar duaan. iaitu mementingkan keamanan. Komplot atau konspirasi membantu memecahbelahkan musuh tanpa melibatkan diri dalam peperangan dan mengorbankan banyak nyawa. Saranan Kepada Pemerintah : Pemerintah harus mengkaji kekuatan sendiri dan kelemahan musuh sebelum melancarkan serangan.

Sumbangan Niccolo Machiavelli : ( 5x2M=10M ) 1. Cara Mengekalkan Kuasa : Machiavelli menyatakan cara seseorang pemerintah mengekalkan kuasa. Kautilya menyarankan agar taktik kotor digunakan apabila peperangan menemui jalan buntu. 5. Sokongan Rakyat : Pemerintah baru harus mendapat sokongan daripada golongan penentang pada peringkat permulaan. Beliau menyarankan tentang keperluan undang-undang yang baik dan memiliki pasukan tentera yang berwibawa.4. Strategi Peperangan : . Seseorang pemerintah harus bersifat liberal. 2. Penggunaan Kaedah Subversif : Pemerintah boleh menggunakan kaedah subversif seperti merasuah. matlamat menghalalkan cara. Bantuan Luar : Kejayaan dalam peperangan bergantung kepada kekayaan dan bantuan ketenteraan serta kewangan dari luar. Raja harus bertindak tanpa ragu-ragu terhadap pengikut yang tidak jujur dan musuh. 4. 3. Undang-undang dan Tentera Baik : Pemerintah harus mewujudkan kerajaan yang membawa penghormatan dan kemegahan supaya ia dapat mengekalkan kekuasaan. Bagi mengekalkan kedudukan. Sokongan tidak berbelah bahagi akan diperolehi daripada mereka yang berpuas hati dengan pemerintah baru. berperikemanusiaan dan mencintai kebenaran. pemerintah harus melakukan apa sahaja termasuk perbuatan keji dan tidak berperikemanusiaan. 5. Kaedah Perisikan : Menghantar perisik bagi menjatuhkan pihak lawan. Menurut Machiavelli.

C. Sistem Pentadbiran : Machiavelli mengemukakan dua cara pentadbiran. ( 2 M ) Kautilya dan Niccolo Machiavelli merupakan antara pemikir ketenteraan yang memberi sumbangan dalam bidang ketenteraan. . Beliau berpendapat seorang pemerintah harus memberi keutamaan kepada aspek ketenteraan.Machiavelli menolak pembinaan kubu kerana ia akan membawa kemusnahan. Beliau menyarankan agar tentera berpakaian ringan tetapi dilengkapi dengan senjata yang canggih. pentadbiran ketenteraan dan tipu muslihat dalam mencapai kejayaan dan mengekalkan kuasa pemerintah. Melalui karya The Prince dan Discourse (Niccolo Machiavelli). iaitu melalui undang-undang dan ketenteraan. strategi peperangan. 7. Kesimpulan. 6. Pemerintahan berteraskan undangundang semata-mata tidak memadai. Karya : Discourse dan The Prince.

e. c. Kegiatan ekonomi satu unsur penting dalam perkembangan tamadun manusia sejak awal tamadun sehingga sekarang Definisi ekonomi: sumber pengeluaran terhad yang digunakan untuk memenuhi kehendak manusia yang tidak terhad Ekonomi berkaitan dengan aspek pengeluaran dan pengagihan kekayaan Asas perkembangan sesuatu tamadun adalah pertanian Aktiviti lain yang menyokong perkembangan tamadun awal seperti perdagangan. Perhubungan : Manusia mengubah bentuk ekonomi dari sari diri kepada ekonomi komersil Sistem perhubungan sangat diperlukan bagi kemudahan perhubungan antara satu tempat ke satu tempat. Arab dan India Sekitar abad 2 Masihi. Mesir. A. laut Mediterranen menghubungkan Mesir dengan Sumeria dan Semenanjung Tanah Arab Sistem perhubungan darat terawal ialah jalan darat antara Yunani. f. Bincangkan faktor dan perkembangan pembangunan ekonomi dalam tamadun manusia sehingga tahun 1800 Masihi. Isi : ( 5x4M=20M ) Faktor perkembangan pembangunan ekonomi : i. d.4. jalan laut dan jalan sungai ii. b. Pengenalan : ( 3 M ) a. perindustrian dan perlombongan Gabungan aktiviti pertanian dengan aktiviti ekonomi yang lain telah mewujudkan suatu tamadun yang stabil dari segi ekonomi dan politik B. Tamadun Rom dan Yunani memperkanalkan penggunaan jalan raya dan jambatan Tamadun Mesopotamia menggunakan roda dan kapal layar untuk jalan darat. Pengangkutan Laut : . antara kawasan pengeluaran seperti kawasan pertanian ke kilang memproses dan bandar Sistem perhubungan terawal ialah sungai dan laut – contoh Sungai Ni. Rom.

Milan dan Florence yang membuka bank secara eksklusif Perdagangan antarabangsa memerlukan modal besar dan bank tersebut akan membekalkan modal Institusi bank lengkap ditubuhkan di England (Bank Of England) Tamadun Mesopotamia.Perkembangan sains dan teknologi membawa kepada terciptanya sistem pengangkutan yang lebih maju seperti kapal layar. iii. Orang terawal memperkenalkan mata wang ialah orang Sumeria berbetuk ketulan perak dan emas Wang yang agak standard diperkenalkan oleh orang Yunani dan Parsi Pedagang Eropah menggunakan mata wang Julius Caesar dan Cleopatra Tamadun China: Dinasti Chou ( wang tembaga) Dinasti Han ( wang emas . kereta lembu dan sebagainya Tamadun Hwang Ho dan Indus memperkenalkan teknologi perkapalan dan dapat menjalankan aktiviti ekonomi kelautan seperti perdagangan dan perkapalan Melahirkan alat-alat pengangkutan baru dan moden seperti kenderaan. Prasarana dan Teknologi : e. perak) Dinasti Song (Wang Kertas) iv. kapal hinggalah penggunaan bahan tenaga. Penggunaan Mata Wang : Pembangunan ekonomi pesat mendorong penggunaan mata wang sebagai pertukaran menggantikan sistem barter Kebanyakan mata wang dalam bentuk logam seperti emas dan perak. Perkembangan pembangunan ekonomi dalam tamadun manusia sehingga tahun 1800 Masihi. . motor bot. simpanan dan insurans untuk menjayakan kegiatan perdagangan Perkhidmatan ini diperkenalkan di Itali sekitar abad ke-14 dengan lahirnya pemodal di Genoa. Institusi Kewangan : Perkembangan ekonomi mendorong pembukaan institusi kewangan yang berperanan dalam pinjaman wang.Keluarga Egibi di Babylon memberi pinjaman kepada orang ramai dengan kadar bunga 20%-30% atas pinjaman.

tanah ialah milik kerajaan dan raja Pembahagian tanah ialah mengikut kedudukan individu dalam masyarakat dan sumbangannya kepada tamadun Tamadun Mesopotamia. paderi dan pegawai tentera Cukai menjadi satu sumber pendapatan kerajaan awal Tamadun Mesopotamia – cukai 20% dikenakan ( dalam bentuk wang atau barangan) g. . Kesimpulan. kertas dan tembikar Barangan yang dihasilkan dieksport untuk mendapat barangan lain Penubuhan persatuan perdagangan penting kearah perkembangan ekonomi C. gudang. Perkembangan Industri dan Penubuhan persatuan : Perkembangan industri mendorong perkembangan ekonomi Tamadun Mesopotamia-industri tekstil Tamadun Mesir-industri kapal dan tembikar Tamadun China-industri sutera. Pemilikan Tanah dan Cukai : Dalam kebanyakan tamadun. ( 2 M ) Perkembangan ekonomi komersil dan selanjutnya ekonomi kapitalis didorong oleh faktor yang dihuraikan di atas.tanah dimiliki golongan raja. insurans dan sebagainya Kemudahan awam disediakan seperti pusat komersil gudang dan sistem pengairan Tamadun Mesopotamia-pusat komersil dipanggil “Karu” di setiap bandar Pusat Komersil Gudang ialah tempat tinggal pedagang dan gudang simpan barang) Sistem pengairan menjadi faktor perkembangan petanian seperti Sungai Nil (Tamadun Mesir) dan sistem pengairan Szechuan (Dinasti Chou) f.Pembangunan ekonomi pesat mempengaruhi perubahan prasarana sokongan seperti pelabuhan.

kolej dan universiti. b. Penekanan pendidikan di India juga adalah untuk menyediakan manusia ke arah menghadapi kehidupan selepas mati. Akibatnya. Organisasi dan pelaksanaan pendidkan adalah berbeza mengikut tamadun China. ( 3 M ) 1.melahirkan golongan sami dan pemimpin agama. Rom dan Yunani ) Definisi pendidikan : satu disiplin yang berurusan dengan kaedah pengajaran dan pembelajaran di sekolah dan persekitaran sekolah dalam usaha membentuk keupayaan. pendidikan yg diberikan adalah berbeza-beza mengikut kasta supaya dapat mendalamipengetahuan tentang profesyen kasta mereka. India. Latar belakang tamadun awal : Lokasi dan masa ( Mesopotamia. 3. Isi : ( 5X4M=20M ) 1.Mesir. kebolehan dan sikap manusia supaya mencapai kesempurnaan jasmani dan rohani. China danYunani. Pendidikan berkembang kerana pertambahan penduduk.sekolah. Kedatangan org Aryan ke India telah membawa kepada kemunculan system kasta dan kelas. China. pentabiran.India. A. Pusat-pusat pendidikan meliputi tempat ibadat.rumah gur. Mesir. kemanusiaan dan keintelektualan turut memainkan peranan penting. B. . 4. Keagamaan : a. Jadi matlamat pendidikan juga turut berubah iatu memelihara dan memperkukuhkan system kasta. Kaitan dengan soalan agama menjadi matlamat utama pendidikan tamadun awal. 2. Pengenalan. Sejauh manakah matlamat pendidikan dalam tamadun awal dipengaruhi oleh faktor agama. Mesopotamia dan Mesir –melahirkan golongan pendeta/paderi India. Namun begitu aspek birokrasi.5. istana. ketenteraaan.

Athens sangat menghormati golongan intelektual. Ketenteraan : a. Pelajar diajar menunggang kuda. b. Ajaran dan kefahaman Confucius ditekankan dalam pendidikan di China yg bertujuan menjalin hubungan persaudaraan dan sifat kekeluargaan demi kepentingan masyarakat China. China.pendidikan adalah penting utk mengimbangi kedua-dua perkara tadi.menulis supaya bijak berbicara. Kemanusiaan : a. Dasar dan matlamat pendidikan adalah berbeza mengikut Negara kotaYunani. Rom. b. Mereka diajar untuk berpidato.Mereka juga diajar musik utk keseimbangan emosi. Yunani – menekankan falsafah. Ia bertujuan melahirkan pegawai kerajaan yang bermoral dan bertanggunggjawab. menghafal retorik(hasilsastera). Di Athens. jasmani dan intelektual. Jadi. Keintelektualan : a. Mereka mengganggap manusia sebagai haiwan yg rasional dan manusia dibahagikan kepada tubuh dan minda. 3.melahirkan golongan birokrasi dengan tujuan mengukuhkan kerajaan dan mewujudkan keamanan.2. bermain panah dan berenang utk jasmani. b. Masyarakat yg cemerlang dapat menyumbang kpd diri dan Negara. pendidikan di Sparta berkisar kpd ketenteraan kerana golongan peer yg minority sentiasa menghadapi serangan daripad golongan helot. Pada keseluruhannya. China. 4. Athens – melahirkan manusia yg seimbang dari segi rohani. . kemudahan pendidikan dikendalikan oleh golongan Sophis. Birokrasi : a. b. Matlamatnya ialah melahirkan warganegara yang boleh memberi mewujudkan hubungan yg lebih erat antara warganegara. Sparta – untuk melahirkan warganegara yg sedia berkorban utk Negara kota. 5. Pelajar-pelajar China dikehendaki menduduki peperiksaan berasaskan ajaran Confucius untuk memegang jawatan penting dalam kerajaan.Mereka dilatih menjadi tentera dgn latihan yg ketat. membaca. Mereka akan terlibat dalam sukan olimpik.

Empayar Yunani. . iii. India dan China adalah hasil daripada pendidikan yang berjaya menanam semangat patriotisme di kalangan rakyat dan tenteranya. Patriotisme : a. Rom-melahirkan rakyat yg setia kpd negara. ( 2 M ) Apa-apa yang berkaitan. Kesimpulan.6.Rom.

3 4 5 6 b. Perkembangan falsafah di alam Melayu dipengaruhi oleh ilmu agama. lahir ilmu tasawuf hasil daripada kegiatan dakwah oleh ahli-ahli sufi. Terdapat lebih 1000 rahib Buddha mempelajari teknologi dan falsafah agama Buddha di Srivijaya Terdapat tokoh-tokoh falsafah terkenal seperti pendeta Dharmakirti yang mengajar ilmu agama di Sumatera. Hariwangsa. 3. Bincangkan perkembangan falsafah dan pemikiran dalam peradaban Melayu sebelum dan selepas kedatangan Islam. Sebelum kedatangan Islam. falsafah di Nusantara dipengaruhi oleh agama HinduBuddha. 2 Kepercayaan dan agama masyarakat dipengaruhi oleh agama HinduBuddha. A. B. Terdapat banyak karya-karya kesusasteraan Jawa kuno yang mengandungi unsur-unsur falsafah seperti Arjunawiwaha. Agama Hindu-Buddha tidak mempengaruhi ra. Pengenalan : ( 3 M ) Latar belakang perkembangan falsafah di Alam Melayu : 1. 2. Selepas kedatangan Islam. Smaradahanan dan Samanasantaka. Isi : ( 10X2M=20M ) A.kyat jelata kerana terpengaruh dengan unsur-unsur animisme dan demonisme. Falsafah Sebelum Kedatangan Islam : ( 10M : impression ) 1. Golongan bangsawan/pemerintah tidak memahami ajaran murni falsafah Hindu walaupun prinsipprinsip ajaran Hindu. Sumatera melahirkan ramai ahli falsafah seperti Atisa yang membawa gerakan pembaharuan dalam agama Buddha di Tibet. .6. mempengaruhi konsep berkerajaan (devaraja). Namun begitu falsafah Hindu-Buddha tidak meresap ke dalam jiwa masyarakat Nusantara kerana a. Bharatayayudda.

Rifaiyah. Perkembangan pemikiran dan falsafah terbantut pada abad ke -17 apabila golongan fuqaha mempengaruhi golongan pemerintahan. 5. 8. Ilmu tasawuf mencapai kemuncak perkembangannya pada zaman Aceh dengan kemunculan tokoh-tokoh seperti Hamzah Fansuri (Syair Perahu). Ajaran tasawuf dipengaruhi oleh kitab Ihya Ulumuddin. 9. bahasa. Aspek ritual. C. pemikiran. Tasawuf akhlak disebarkan melalui sastera hikayat seperti Hikayat Nur Muhammad. Falsafah Selepas Kedatangan Islam : ( 10M : impression ) 1 2. ilmu falsafah dikembangkan oleh mubaligh Sufi. B.dan Hikayat Nabi Bercukur. Pengaruh faIsafah ini terhad kepada golongan atasan sahaja. Shamsuddin al-Sumatrani (al-Shiratul. Terdapat dua bentuk ajaran tasawuf iaitu tasawuf falsafah dan tasawuf khlak. Perkembangan pemikiran dan falsafah di alam Melayu bermula pengislaman Pasai dan Melaka. 6. Pengaruh agama dalam falsafah di alam Melayu tidak dapat dinafikan. dan seni lebih mempengaruhi kehidupan masyarakat di Nusantara. 7. 3. dan falsafah dipengaruhi oleh agama Islam. Kesimpulan : ( 2 M ) Falsafah di alam Melayu pada zaman sebelum dan selepas kedatangan Islam dipengaruhi oleh agama. 10.Tarikat tasawuf juga berkembang. Qisasul Anbiya' . dan Satariyyah Wujudnya polemik pemikiran antara Wahdatul Wujud dan Wahdatul Syuhud. Sebelum kedatangan Islam. falsafah dipengaruhi oleh agama Hindu-Buddha. Hasil penulisan falsafah WahdatuI Wujud dimusnahkan (dibakar). Bidang tasawuf berkembang hasil daripada kegiatan dakwah yang dijalankan oleh tokoh-tokoh sufi. 4. Selepas kedatangan Islam.7. Selepas kedatangan Islam.Mustaqim) dan Nuruddin alRaniri (Bustanul Salatin).Terdapat kitab-kitab agama dari Arab yang di bawa oleh para ulama seperti kitab Darul Mazlum. Tarekat-tarekat yang berkembang ialah Qadariah. .

Di Lautan Atlantik. B. perspektif mental mereka adalah berdasarkan pandangan bahawa Eropah bertumpu pada Jerusalem dan Lautan Mediterranean. dan Afrika yang mengelilingi Lautan Mediterranean. Bincangkan lima faktor penjelajahan dan penerokaan orang Eropah pada abad ke-15 Masihi. sampai ke Cape Verde dan Senegal dan mengelilingi Cape of Good Hope pada tahun 1498 T. Zaman Renaissans yang berrnula pada kurun ke-13M. Eropah. iaitu Sepanyol dan Portugal telah mengambil inisiatif untuk menerokai pantai Benua Afrika pada kurun ke-15 T. Pengetahuan baru tentang China . 2. Negerinegeri Iberia.M. peneroka-peneroka Portugal telah bertapak di Azores. Pada dulunya. Christopher Columbus telah menyeberangi lautan itu pada tahun 1492 T. Latar belakang penjelajahan dan penerokaan di Eropah : Zaman Penemuan dalam sejarah Eropah Barat menyifatkan kegiatan peneroka Eropah yang berjaya memperluaskan pengetahuan geografi tentang dunia di luar Eropah dan Lautan Mediterranean. Pada keseluruhannya. Amerigo Vespucci telah sampai ke Brazil dan Sungai Plate.M. dan menemui Hispanola (Cuba). Isi : ( 5x4M=20M ) Faktor-faktor Penjelajahan dan Penerokaan : 1.7. Dunia pada masa itu dianggap terdiri daripada Asia. Vasco da Gama juga berjaya belayar ke Calicut di India Barat. ( 3 M ) 1.M.Semangat Renaissans juga mengubah pandangan dunia (world view) orang-orang Eropah.M.M. Pengenalan. Sepanyol dan Portugal berjaya memperkenalkan suatu era baru dalam sejarah manusia daIam erti kata bahawa mereka telah dapat memperluaskan pengaruh Eropah ke seluruh dunia. Menjelang 1450 T. Penemuan-penemuan itu menunjukkan bahawa suatu benua terletak di selatan wilayah Carribean yang pada ketika itu dinamakan Amerika. Konsep penjelajahan dan penerokaan. A. Pada 1502 T. menggalakkan munculnya semangat inguiry atau ingin tahu terutamanya tentang hal wujudnyatanah-tanah diluar Eropah yang belum diketahui.

7. Orang-orang Sepanyol sedang berperang dengan negerinegeri Islam diIberia untuk merampas balik tanah mereka daripada penguasaan Islam. 2. Dorongan dari pemerintah seperti penubuhan Akademi Laut. 6. Munculnya segolongan ahli-ahli kartografi dan hidrografi yang menghasilkan peta-peta yang jauh lebih tepat daripada peta Ptolemy. Berkembangnya teknologi kapal dan artileri Penubuhan kerajaan monarki kebangsaan membawa kepada persaingan kuasa. Terdapat penyelidikan dalam bidang geografi dan pelayaran ditaja oleh rajaraja yang mementingkan penerokaan maritim. didapati satu kemajuan dalam sains dan teknologi pelayaran dengan pembinaan kapal-kapal yang lebih sesuai untuk pelayaran lautan. dan Inggeris. pengumpulan kekayaan.Di bawah penaungan mereka.Memecah monopoli perdagangan orang Islam di Laut Medditereanean dan Lautan Hindi.Orang-orang Islam juga menguasai perdagangan di antara Mediterranean Timur dengan Asia Timur dan India. Jadi. Didasarkan konsep bahawa dunia pada masa itu haruslah tertakluk kepada kuasa Kristian. Faktor ekonomi . Venice. dan Genoa. penemuan jalan laut baru adalah demi kepentingan mengurangkan kos import serta meningkatkan keuntungan mereka. 8. maka penyebaran agama Kristian menjadi suatu motivasi yang begitu kuat.barangbarangan seperti rempah-ratus.Masalah pelayaran jarak jauh telah dikurangkan dengan adanya kompas dan astrolab. Penjelajahan terdorong oleh motif kekayaan dan keuntungan daripada perdagangan dengan negara-negara timur. . 9. 3. Sepa.nyol. 4. sutera dan lain-lain adalah keperluan asas masyarakat Eropah tetapi bekalannya dikawal oleh para saudagar Itali. dan kemegahan pemerintah. Contohnya. Penjelajahan juga didorongkan oleh kepentingan penyebaran agama Kristian. mendapatkan ikatan politik dengan Prester John di Ethopia untuk menghancurkan kuasa Islam.melalui Marco Polo telah mencetuskan semangat baru untuk memperluaskan pengaruhnya. Columbus sendiri memperoleh buku itu yang memberi perangsang kepadanya untuk menjelajahi Lautan Atlantik pada tahun 1492 TM. Buku itu diterjemahkan dalam beberapa bahasa seperti Latin. Maklumat baru tentang geografi di luar Eropah serta peta-peta yang lebih saistifik maklumat baru misalnya i apati daripada "The Travels of Marco Polo". 5. Penaungan pihak kerajaan Sepanyol dan Portugal seperti Prince Henry the Navigator dan Raja John III juga mendorong penerokapeneroka untuk mencari jalan laut ke Asia Timur dan India. German.

keuntungan.Kuasa Portugal di Asia juga mewujudkan sebuah empayar maritim yang mengawal semua jalan laut ke Asia Tenggara dan Timur Jauh. Kekayaan di Eropah Barat kian meningkat akibat daripada pengimportan emas dan perak dari Mexico. Liverpool. penjelajahan tokoh-tokoh peneroka Eropah Barat yang berpunca daripada usaha mereka telah membawa kepada transformasi Eropah. Bourdeax. penyebaran agama Katolik ditegaskan serta penggunaan tenaga buruh penduduk tempatan secara besar-besaran untuk meningkatkan ekonomi eksport ke Eropah.Munculnya perdagangan yang berbentuk global mengubah corak perdagangan di Eropah Barat apabila pusat-pusat import dan eksport telah dipindah dari Mediterranean ke Eropah Barat seperti Lisbon.C.tan. Fenomena itu rnerupakan suatu titik tolak dalam sejarah Eropah. . Bolivia.Mencetuskan perubahan sosial di Eropah Barat dengan kenaikan kos kehidupan dan pembahagian masyarakat mengikut kekayaan. Kesimpulan : ( 2 M ) Munculnya empayar Sepanyol di Mexico dan Peru di Amerika Sela. iaitu munculnya Eropah Moden.Pada keseluruhannya. Kapitalisme bermula dengan revolusi komersial yang memheratkan pengumpulan modal. dan Amsterdam. balam pemerintahan empayar itu. dan pelaburan upah. dan Peru.

tetapi masih menyanjung peranan akal. Isi : ( 3x7M=21M ) 1. Ilmu adalah pengetahuan yang diperolehi melalui kaedah-kaedah dan syarat-syarat tertentu. scire yang bermaksud tahu. Tokoh yang mendukung – Demokritos dari Yunani. Al-Quran : Tamadun Islam : • • Semua ilmu yang sebenar datang daripada Allah. Ilmu sama erti dengan perkataan science dalam bahasa Inggeris. Pengenalan. Istilah science berasal dari perkataan Latin scio. ( 3 M ) 1. Tamadun Barat : • Rasionalisme : Pengetahuan yang diperoleh melalui pengalaman pancaindera yang menjadi sumber pengetahuan yang utama dan sebenar. A. Ilmu dikaitkan dengan alima dari bahasa Arab yang bermakna tahu. • Beliau meletakkan akal di bawah martabat roh. Akal : Tamadun Islam : Menurut Imam al-Ghazali. akal terbahagi kepada dua: aqli dan fikri. Tokoh zaman moden – John Locke dan Aguste Comte . Jelaskan perbezaan sumber ilmu menurut tamadun Islam dengan tamadun Barat. Tamadun Barat : Empirikal : • • • 2.8. Sumber-sumber itu wujud secara langsung melalui wahyu ataupun secara tidak langsung melalui tanda-tanda alam. akal adalah ‘dacing kebenaran Tuhan ( mizan al-haq ). • Menurut al-Ghazali. 3. 2. B.

Tamadun Islam : • Ibn Rusyd mengaitkan sumber ilmu dengan hukum dan peraturan alam nyata yang dicipta dan dipelihara oleh Allah serta membezakan antara alam ghaib atau fungsinya. • Tamadun Barat : • • C. ilmu hanya dibatasi oleh kemampuan akal dan fikiran manusia semata-mata. Bagi sarjana Barat. 3. . Spinoza dan Leibniz. Menurut Plato : Alam bentuk kekal menjadi objek ilmu manakala ilmu yang unggul ialah bentuk kebaikan. Alam : Tokoh Aristotle : Menekankan bahawa akal fikiran adalah sumber utama untuk memperoleh pengetahuan hakiki. Menurut sarjana Islam. Aliran ini dikembangkan oleh Descartes. manusia tidak mempunyai kemampuan untuk mencapai tahap pengetahuan melebihi wahyu. Sumber berasaskan wahyu adalah mutlak kerana ia daripada ilham yang diberikan oleh Allah. Kesimpulan : ( 1 M ) 1.• • • 3. Ilmu Allah dan ilmu manusia tidak dapat dibezakan. Kebaikan yang dimaksudkan disebut sebagai akhlak. Menurut beliau ilmu bertolak daripada usaha-usaha akal yang membawa kepada rumusan yang bersifat deduktif. 2.

Kepercayaan / Agama : a. Pada asalnya mereka ialah pengikut ajaran Haruf tetapi ajaran ini diselewengkan dengan menganggap berhala sebagai perantaraan antara manusia dengan Tuhan. Zaman jahiliah merujuk kepada masyarakat di Semenanjung Tanah Arab. Di Madinah Nabi Muhammad telah dilantik sebagai ketua negara dan mengasaskan pemerintahan negara Islam yang pertama. A. nabi telah menjalankan dasar kebebasan beragama terutama ke atas masyarakat Yahudi dan mereka diberi kebebasan beribadat.Bahagian B : 9. Isi : (7x3M=21M ) 1. Zaman ini berlaku 300 tahun sebelum kelahiran Nabi Muhammad s. Agama lain yang dianuti ialah ajaran animisme. Majoriti masyarakat Arab Jahiliah menganut agama menyembah berhala. 2. Bandingkan ciri-ciri masyarakat Arab pada zaman Jahiliyah dengan masyarakat Islam pada zaman Nabi Muhammad s. Di samping itu. Pengenalan : ( 3 M ) 1. B. Nabi telah melantik guru-guru agama untuk memperkukuhkan akidah dan amalan mereka. sabiah. . di Madinah. Pada masa ini Mekah berperanan sebagai pusat penyembahan berhala. Nabi Muhammad dan orang Islam telah berhijrah ke Madinah pada 622 M. Masyarakat pada masa ini juga terikat dengan kepercayaan karut.w. majusi.w. iaitu bermula daripada kejatuhan empangan Maarib sehingga kedatangan Islam. b. 3. Mereka hidup dalam zaman kegelapan tanpa berpandukan ajaran wahyu dan mengamalkan nilai akhlak yang buruk. Kedatangan agama Islam telah membawa perubahan yang besar ke atas masyarakat Arab terutama masyarakat di Madinah.a.a. Orang Ansar secara rela telah memeluk ajaran Islam. Masyarakat Islam pada zaman ini mempunyai keimanan yang kukuh. Majoriti golongan Arab Madinah menerima agama Islam. nasrani dan yahudi.

Masyarakat Jahiliah mementingkan kelas dalam masyarakat. b. Mereka tidak mempunyai hak ke atas diri sendiri.2. Kesetiaan kepada kaum tidak lagi wujud dan digantikan dengan ikatan persaudaraan Islam. Masyarakat Islam Madinah berjaya membentuk sebuah masyarakat ummah Islamiyah tanpa mengira kaum dan suku. Contohnya Nabi berjaya mempersaudarakan orang Ansar dengan Muhajirin. Ini telah menimbulkan masalah permusuhan antara kabilah berleluasa. Dalam masyarakat Islam menitik beratkan konsep persamaan taraf. Sebelum memeluk Islam mereka terlibat dalam peperangan Al-Buath kerana merebut kepimpinan kota Madinah. Kelas Masyarakat : a. Dalam masyarakat Arab Jahiliah amalan perhambaan berlaku secara meluas. Mereka dikehendaki berkhidmat kepada tuan mereka. Peperangan ini dikenali sebagai Ayyamul Arab. Peperangan : a. b. 3. Peperangan yang wujud di zaman Islam merupakan satu langkah mempertahankan agama. Setiap individu mempunyai ketaatan kepada kabilah dan sangat prejudis kepada kabilah yang lain. Kemuliaan manusia berdasarkan kepada ketakwaannya kepada b. Perang balas dendam sering berlarutan. Kekejaman ke atas para hamba berlaku sekiranya para hamba tidak mengikut kehendak mereka. Golongan bangsawan merupakan golongan tertinggi dan dipandang mulia. masyarakat dan negara Islam daripada ancaman musuh terutama serangan orang Quraisy Mekah clan pengkhianatan orang Yahudi. Permusuhan antara suku atau kabilah telah membawa peperangan di kalangan masyarakat Arab Jahiliah. Masyarakat Jahiliah hidup terpisah dalam kabilah dan bani masing-masing.Semua manusia dianggap sama taraf di sisi Allah. Hubungan Masyarakat / Sosial : a. Perdagangan hamba berlaku secara meluas. Persaudaraan Islam telah berjaya menamatkan permusuhan di kalangan golongan Ansar iaitu suku Aus dan Khazraj. Semangat ini juga menyebabkan mereka memihak kepada kabilah tanpa mengira sama ada mereka berada dalam keadaan benar atau salah. 4. . Contohnya Perang Al-Basus berlarutan selama 40 tahun.

Mereka dianggap sebagai barang dagangan dan ada di kalangan mereka yang kematian suami. b. 7. Keadaan ini menyebabkan suku ban] Tamim telah menanam bayi perempuan bagi mengelakkan mereka dipandang rendah. Nabi berjaya mengikis segala amalan akhlak yang buruk di kalangan orang Islam di Madinah. Akhlak : a. 5. Kerajaan yang wujud lebih bersifat monarki dan terletak di bawah kuasa asing seperti Parsi dan Rom. Undangundang utama yang digunakan ialah AlQuran. dan membunuh. Nilai ini telah sebati dengan kehidupan mereka. Islam menekankan akhlak yang mulia. Masyarakat Arab Jahiliah memandang rendah kepada golongan wanita. Mereka perlu dipeiihara maruah dan kebajikan mereka. Fungsi mereka hanyalah sebagai alat kepada kaum lelaki. Sementara itu masyarakat kota Mekah menjalankan sistem politik kabilah. Segala keputusan negara dilakukan melalui konsep syura. . b. Kedudukan Wanita : a. 6. Masyarakat golongan Badwi mengamaIkan sistem politik kabilah masing-masing.Bermula dengan perjanjian Al-Aqabah I. melacur. Politik : a.Allah. Nabi mengajar masyarakat Islam di Madinah memandang mulia golongan wanita. Masjid menjadi institusi yang penting dalam kerajaan Madinah. minum arak dan berjudi. masyarakat Madinah berjanji tidak akan menipu. menjadi rebutan anak-anak lelaki suami mereka. Kaum wanita memainkan peranan yang sama pentingnya dengan goIongan lelaki. Sistem politik dan pentadbiran adalah tidak seragam. Kerajaan Islam Madinah wujud berasakan perlembagaan Madinah. Masyarakat Arab Jahiliah mengamalkan nilai akhlak yang buruk seperti berzina. Manusia tidak dibezakan mengikut kekayaan atau pangkat mereka. b. membunuh. berzina.

9. Dalam masyarakat Islam nilai-nilai ini diperkukuhkan selaras dengan nilai-nilai Islam. Islam mengharamkan riba dan mewajibkan urusan jual beli. Nilai-nilai Positif : a. b. Amalan Ekonomi. pencurian dan penipuan. Ada akad dalam urusan jual beli. Jahiliyah amalkan riba. berpegang teguh kepada janji.8. . zaman jahiliyah berlandaskan nafsu dan dalam zaman Islam berdasarkan wahyu daripada Allah s. memberi perlindungan kepada Nabi Muhammad s. Kesimpulan : ( 1M ) Perbezaa yang ketara. C.w.t. Dalam masyarakat jahiliah terdapat nilai-nilai positif seperti menghormati tetamu.a.w. b. a.

ke arah pembentukan negara Islam di Madinah. . hidup mewah dan menguasai pentadbiran. Jelaskan langkah-langkah yang diambil oleh Nabi Muhammad s. Namun begitu orang Arab Madinah lebih mengerti tentang ketuhanan dan kenabian berbanding dengan orang Arab Mekah oleh kerana mereka lebih terdedah kepada agama Yahudi. kegiatan dakwah dapat dilakukan secara terbuka. B. Walaupun sebelum ketibaan Nabi Muhammad s.w. Kaum Ansar banyak berkorban untuk mengembangkan agama Islam. Masyarakatnya terdiri daripada suku-suku Arab terutamanya Aus dan Khazraj serta orang-orang Yahudi. Pengenalan : ( 3M ) a.a. Hijrah dari Mekah ke Madinah oleh Nabi Muhammad s. 3. Jadi.w. 2. Konsep negara. Golongan Yahudi memandang rendah orang-orang Arab. Isi : (7x3M=21M ) 1 Pembinaan Masjid : Peristiwa hijrah telah menyebabkan penyebaran agama Islam semakin meluas terutamanya dengan terbinanya Masjid Quba dan Masjid Madinah yang menjadi tempat ibadat dan penyebaran agama Islam. Sebelum agama Islam tersebar ke Madinah suku-suku Arab sentiasa berselisih faham sesama mereka.a. memonopolikan kegiatan ekonomi. pemikiran mereka lebih terbuka kepada usaha dakwah Nabi Muhammad saw dan lebih bersedia memeluk agama Islam yang dibawanya. A.w. Demografi Madinah : Negara kota Madinah terletak kira-kira 320 km ke utara Mekah. Kaum Ansar di Madinah menyambut Muhajirin dari Mekah dan buat pertama kali.a. Latarbelakang Nabi Muhammad Sebelum Hijrah. Dari segi agama dan kepercayaan kaum Yahudi memelihara kesucian agama Yahudi dan orang-orang Arab menyembah berhala seperti orang Quraisy di Mekah.10. ke Madinah agama Islam tersebar di Madinah menerusi orang-orang Muslim (kaum Ansar) yang menyertai dalam Perjanjian Aqabah I dan Aqabah II. merupakan titik permulaan negara Islam di Madinah.

Piagam Madinah bukan sahaja membentukkan persaudaraan antara Ansar dan Muhajirin tetapi juga perpaduan antara orang Islam dengan orang bukan Islam terutamanya orang Yahudi. Kedua-dua golongan bergaul dan bekerjasama untuk kebaikan agama Islam dan negara.a.w. Ansar dengan Ansar. Nabi Muhammad s. Keselamatan penduduk Madinah terjamin dan mereka bertanggungjawab mempertahankan negara Madinah daripada serangan musuh. Orang Islam dan bukan Islam dapat hidup secara aman damai dan bebas menjalankan aktiviti masing-masing. telah membina masjid-masjid yang bukan sahaja menjadi tempat ibadat dan penyebaran agama Islam tetapi juga digunakan untuk menyebarkan pendidikan dan ilmu pengetahuan Islam 2 Pembentukan Ummah : Nabi Muhammad adalah seorang negarawan. Sebagai langkah pertama terhadap penyatuan masyarakat Islam di Madinah. Kaum Yahudi diberikan kebebasan mengamalkan ibadat mengikut agama mereka selama mereka mematuhi undang-undang Islam dan peraturan yang diterima umum. 4 Mengasaskan Pentadbiran Negara Melalui Cara Musyawarah : Baginda berjaya mengasaskan sistem musyawarah dalam segala halhal politik. Muhajirin dengan Ansar Semangat asabiyah telah digantikan dengan semangat ummah mengikut akidah Islam. mempersaudarakan kaum Ansar dengan kaum Muhajirin : i. tidak menunjukkan permusuhannya terhadap kaum Yahudi tetapi terus mengadakan perundingannya dengan mereka. Hubungan persaudaraan mengatasi masalah perbezaan dari segi sosial dan ekonomi. Penduduk Madinah juga mengiktirafkan Nabi Muhammad s. Dalam hubungan dengan kaum Yahudi semasa Perang Badar.a. ii.w. Hanya setelah perundingan gagal barulah mereka . iii.w. Muahahjirin dengan Muhajirin. sebagai pemimpin agama dan ketua negara. Dengan pengiktirafan itu Nabi telah menjadi pemimpin yang berwibawa dalam urusan pentadbiran dan pemerintahan negara Islam Madinah.w.a.Setelah tiba ke Madinah Nabi Muhammad s. 3 Mewujudkan Piagam Madinah : Baginda seterusnya mewujudkan sebuah piagam untuk dijadikan panduan untuk membentukkan sebuah negara Islam yang berdaulat.a. Nabi Muhammad s.

Kesimpulan. Dalam mempertahankan kedaulatan negara Islam Madinah. Baginda merupakan seorang panglima tentera dan ahli strategi dalam bidang ketenteraan. 5 Mewujudkan Tentera Islam di Madinah : Baginda juga adalah seorang pemimpin tentera Islam yang menyertai beberapa ekspedisi ketenteraan untuk mempertahankan kesucian agama Islam daripada ancaman dan serangan musuh. 7. . dan Parsi. Nabi menggalakkan umat Islam bergiat dalam bidang perniagaan. C. Penyatuan masyarakat yang berlaku telah mewujudkan semangat saling membantu sehingga meliputi segenap bidang. Konsep musyawarah terbayang dalam hubungan politik antarabangsa. Baginda juga menjalankan musyawarah semasa mewujudkan persaudaraan antara Ansar dan Muhajirin serta antara Aus dan Khazrai.disingkirkan secara terhormat dari Madinah. 6 Mengadakan Hubungan Luar : Baginda adalah seorang diplomat yang mengambil inisiatif untuk menghantar perwakilan ke luar seperti Mesir.olongan Muhajirin bergiat dalam bidang pertanian. Byzantine. Menyusun semula struktur ekonomi Madinah. ( 1M ) Pembentukan Negara Islam Madinah berasaskan kepada wahyu dan perundangan.

Kerajaan Bani Umaiyyah pusat pemeintahan berpusat di Damsyik dan menjadi kediamanRasmi Khalifah. • 2. Pegenalan : ( 3M ) 1. Bandingkan antara sistem pemerintahan dan pentadbiran Zaman Khulafah Al.Pusat kerajaa di Damsyik.khawarij dan sebagainya. 3.memerintah lebih kurang 92 tahun sehingga khalifah akhirnya Marwan bin Muhammad digulingkan melalui revolusi Abbasiyah 2.Kemudian dipindahkan ke Kufah unruk memudahkan pentadbiran yang menghadapi tentangan daripada musuh keluarga bani umaiyyah. Pemilihan Khalifah : • • Zaman Khulafa Al Rasyidin pemilihan berdasarkan kelayakan serta dipilih oleh orang ramai. Pusat Pemerintahan : • Zaman Khulafah al Rasyidin pusat pemerintahan di Madinah. A. B.berdasarkan sistem Warisan.jawatan khalifah dijadikan hak milik keluarga bani Umaiyyah. Isi : ( 5x4M=20M ) 1. Pelantikan Pegawai : • • Kerajaan Umaiyyah. Bani Umaiyyah.kerajaan ini bertahan sehingga Khalifah Ali dibunuh pada 40H.Rasyidin dengan sistem pemerintahan dan pentadbiran pada zaman Bani Umaiyyah.11. Kerajaan Khulafah Al Rasyidin terbentuk apabila Abu Bakar al Siddiq dilantik serta diba’aah menjadi khalifah setelah kewafatan rasulullah yang tidak meninggalkan waris dan wasiat.kelayakan serta mampu menjalankan tugas dengan baik tanpa mengira bangsa Arab atau tidak . Kerajaan Bani Umaiyyah diasaskan oleh Muawiyah bin Abu Suffian pada tahun 41 H setelah Saidina Hasan bin Ali menyerahkan jawatan Khalifah kepada beliau demi rasmi perpaduan umat.terdiri daipada bangsa Arab khasnya keluarga bani Umaiyyah sendiri Berbeza dengan Zaman Khulafah Al Rasyidin.pegawai dipilih berdasarkan pengalaman .

Bani Umaiyyah menghadapi ancaman dalaman dari puak syiah dan khawarij sementara zaman Khulafah Al Rasyidin tentera Isalam lebih kerap berhadapan dengan ancaman luar iaitu Rom dan Parsi.harta baitulmal dianggap amanah Allah dalam zaman Khalifah Al Rasyidian manakala baitulmal menjadi hak milik kerajaan dan sesetengah khalifah menjadikannya sebagai hak milik peribadi. . Pentadbiran : • • • • Kerajaan Bani Umaiyyah telah menerapkan sistem pentadbiran kerajaan Byzantine Melantik pegawai-pegawai kristian untuk berkhidmat dalam kerajaan.sistem pentadbiran telah dipertingkatkan dengan penubuhan beberapa jawatan baru iaitu umat Islam boleh menemui khalifah tanpa halangan.disebabkan khalifah menggunakan kuasa secara mutlak. Majlis Syura : • • Zaman Khulafah Rasyidin.yang mana kadar cukai agak berpatutan. Dasar Ekonomi : • Kerajaan Umaiyyah.merupakan badan penasihat dan perunding bagi menggubal dasar-dasar Negara. Peluasan Kuasa Wilayah : • Zaman Bani Umaiyyah peluasan kuasa wilayah. 5.Ini berbeza dengan zaman Umar al Khattab. Berbeza dengan zaman bani Umaiyyah Majlis Syura tidak begitu berfungsi kecuali zaman Umar Abdul Aziz. 7.melalui jalan darat dan jalan laut.masih sama dengan zaman sebelumnya tetapi lebih sistematik dengan penubuhan diwan al Kharaj. 6. Sementara zaman Khulafah Al Rasyidin.4. khalifah senantiasa diiringi dan diawasi oleh pegawai peribadi.

• . dan menindas golongan yang tidak sehaluan dengannya.terutama berhubung dengan tindak tanduk pemerintah yang suka bermewah-mewah. Kesimpulan : ( 2M ) • Perubahan yang berlaku pada zaman Umaiyyah banyak meninggalkan kesan negative kepada umat Islam. Kesannya membawa kepada kejatuhan melalui revolusi Abbassiyah.C.

2. Perang Uhud menyebabkan umat islam lebih berhati-hati ketika berhadapan atau berurusan dengan orang munafik. 4. Perang Uhud dan Perang Khandak. A. Kabilah-kabilah Arab mula memandang rendah dan serong terhadap umat Islam. B. Kaum Quraisy semakin bersemangat untuk mengalahkan orang Islam kerana percaya kekuatan Islam mula lumpuh.12. Pendahuluan. Peperangan Uhud melibatkan 700 orang tentera Islam diketuai oleh Nabi Muhammad s. Perang Uhud telah menimbulkan krisis keyakinan di kalangan umat Islam yang tipis imannya. 5. Permusuhan antara orang Islam dengan Quraisy Makkah tidak berakhir selepas Rasulullah berhijrah ke kota Madinah sebaliknya bertambah hebat seperti dalam Perang Badar. Bincangkan kesan-kesan Perang Uhud terhadap masyarakat Islam di Madinah. Perang Uhud memberi pengajaran kepada tentera Islam agar mentaati serta mengikut taktik yang telah ditetapkan oleh Rasulullah. ( 3M ) a. 7. . Rasulullah telah bertindak menghalau Yahudi Bani Nadir dari kota Madinah kerana mengkhianati Sahifah Madinah dan usaha mereka untuk membunuh Nabi.a.w. dan 3000 orang tentera Quraisy yang diketuai oleh Abu Sufyan b. b. c. Isi : ( 5x4M=20M ) Kesan-Kesan Perang Uhud : 1. Perang Uhud merupakan pertempuran kedua yang berlaku dalam sejarah Islam pada tahun 3H. 3. Selain itu memberi gambaran mengenai sifat-sifat dan bahaya yang ditimbulkan oleh golongan munafik. 6. Perang Uhud membuktikan kaum Quraisy sentiasa berazam untuk menghancurkan Islam. Harb.

Orang Quraisy telah ditewaskan kerana kegigihan serta kebijaksanaan Rasulullah. 2. Kemenangan pihak musuh mencetuskan keyakinan musuh Islam untuk mencabar umat Islam. 3.C. Kesimpulan : ( 2M ) 1. . Kesannya berlaku Perang Khandak pada tahun 5H.

A. Zakat pada zaman Bani Umaiyah dibahagikan kepada 5 jenis. Dari segi bahasa zakat bermaksud kesuburan. B. Beliau telah memastikan institusi zakat ditadbir dengan baik dan sistematik. Abd. 5.5% 2. 3. Mendapatkan keberkatan. Zakat Emas dan Perak sebanyak 2.13. 4. Pelaksanaan zakat zaman Bani Umaiyah : ( 6x2M=12M ) 1. Pengenalan. Aziz. Mengikis sifat-sifat tamat dalam pemilikan harta. keberkatan dan kedamaian. Merapatkan jurang kekayaan dalam kalangan masyarakat Islam. Mensucikan jiwa daripada kekotoran dosa Mewujudkan kedamaian. Jelaskan Fungsi Zakat Dan Pelaksanaannya Pada Zaman Bani Umayyah. Menyemai semangat bertanggungjawab dan tolong menolong. ( 3 M ) Zakat berasal daripada perkataan Arab iaitu daripada kata dasar zaka yang bererti penambahan atau persucian. Melantik Amil untuk memungut zakat dibahagian-bahagian yang berbeza mengikut ukuran nisab tertentu. kesucian. Zakat binatang ternakan seperti kambing. Isi : ( 20M ) • Fungsi zakat : ( 4x2M=8M ) • • • • • • • • • Mendatangkan kesyukuran dan penyuburan pahala. Membuktikan sifat mentaati hukum agama. Pelaksanaan zakat pada zaman Bani Umaiyah menonjol ketika era pemerintahan khalifah Umar b. unta dan lembu : . Dari segi syarak pula zakat merupakan pembayaran atau cukai ke atas harta apabila sudah sampai nisabnya dan genap setahun (haul) dan ia akan diberikan kepada orang yang berhak menerimanya.

Zakat galian dan harta yang tertanam. 8. 3. c. 8. Kuda. Kemakmuran masyarakat dapat dilihat sehingga tiada seorang pun yang layak menerima zakat pada zamannya.5% mengikut syarat zakat emas dan perak. Amil. jika di bumi perang zakatnya 1/5. Mualaf yang dinakkan hatinya. Menubuhkan Diwan al Kharaj. setiap 5 hingga 24 ekor. jika usaha sendiri 1/20 Hasil kutipan zakat disalurkan kepada 8 asnaf yang layak iaitu : 1. Apabila sampai 60 ekor zakatnya seekor tetapi berumur 2 tahun. Zakat tanaman dan buah-buahan. Lembu/kerbau. Orang yang berjihad. Musafir. C. sebuah jabatan dinamakan Diwan al Kharaj ditubuhkan untuk melicinkan tugas pungutan cukai (sebahagian besarnya adalah zakat )dan mengeluarkan perbelanjaan negara. Melalui institusi zakat baginda berjaya menggalakkan umat Islam bekerja keras dan bermuafakat sehingga menjadi masyarakat yang makmur. d. 6. Setiap 40-100 ekor zakatnya seekor kambing. jika guna siraman air hujan 1/10. Kesimpulan : ( 2 M ) Zakat memainkan peranan penting dalam sistem ekonomi Negara Islam. zakatnya seekor kambing. 2. 5. b. .a. Ia merupakan bahan penting dalam sistem percukaian negara. Jika 100-200. zakatnya seekor setiap 100 ekor. 7. Fakir. Orang berhutang. 10. 4. Hamba yang hendak memerdekakan dirinya. Miskin. setiap 30 ekor zakatnya anak betina umur setahun. 9. dikenakan zakat jika digunakan untuk tujuan perniagaan. Bagi unta. Zakat barangan perdagangan dikenakan 2. 6. jika di bumi aman 2.5%. Jika 25 ekor zakatnya anak unta betina berumur setahun. 7.

Contohnya. 4. 2. Ini menynjukkan beliau menggunakan kaedah saintifik dalam kajiannnya. Karya beliau banyak memuatkan peta-peta yang lebih dikenali sebgai karya peta. tetapi penempatan dan komen serta huraiannya agak mengelirukan kerana tidak membahagikan sesuatu kawasan kepada beberapa daerah. Menurut De Geoje (318-321M). B. 3. ( 3M ) 1. merupakan orang pertama yang membawa cara baru dalam ilmu geografi. Dalam Buku al-Muqaddasi. Biografi Al-Istakhri tidak berapa diketahui. Pengenalan. Beliau hidup dalam abad ke 4H / 10M. Istahkri telah menukarkan perkataan iklim daripada konsep geografi Ptolemy kepada keshars yang berkonsepkan Parsi. . Mengembangkan ilmu geografi Islam dengan menghasilkan sebuah karya yang terkenal iaitu Masalik Wa al-Mamalik. Istakhri telah menulis dan membuat rujukan kepada tulisan al-Balkhi.14. Isi : ( 5x4M=20M ) Sumabangan Al-Istakhri dalam bidang penerokaan dan penjelajahan tamadun Islam : 1. 3. Hasil kerja yang lain seperti Risalat yang cuba menghuraikan tentang negara Parsi. 2. A. Beliau juga telah melukis semula atlas Islam yang dicipta oleh al-Balkhi. dikatakan bahawa buku yang ditulis oleh Ishtakhri adalah buku yang penuh dengan peta-peta yang dilukis dengan rapi. Huraikan sumbangan Al-Ishtakhri dalam bidang penerokaan dan penjelajahan tamadun Islam. Al-Istakhri atau nama sebenarnya Abu Ishaq Ibrahim bin Muhammad al-Farisi al-Karkhi. tetapi ada beberapa sumber menyatakan beliaua berasal dari Istakr sebuah tempat di Iran. Hasil kerja Ishtakhri menunjukkan kemajuan berbanding Balkhi kerana daripada hanya atlas sahaja telah menjadi atlas yang mempunyai keterangan lengkap.

Lokasi al-Is. 8. Istakhri juga merupakan seorang tokoh pelayaran Islam. Istakhri menyatakan ia terletak antara Yanbu’ denga al-Marwah. Hasil kerja merek saling berhubungan berdasarkan komen dan ulasan. Walaubagaimanapun lokasi al-Is yang dihuraikan keseluruhannya adalah benar. Khuzistan. tetapi memberi sedikit komen tentang kesilapan Istakhri dalam menghasilkan peta Sind. ( 2M ) Istakhri merupakan tokoh pelayaran yang unggul dan termasyhur dan telah memberi sumbangan dalam bidang penulisan dan geografi. Beliau melawat banyak tempat seperti negara Arab. Laut Mediterranean. Istakhri juga telah menghasilkan pete-peta yang lengkap bagi beberapa negara seperti Mesir. Daylam.5. Al-Mas’udi. Ibn Hawqal telah memuji peta Parsi oleh Istakhri. Kesimpulan. sebuah kubu kecil juga menjadi persoalan. dan Transoxiana. Maghribi dan Adherbayjan. Parsi. mungkin sampai ke Mekah. 6. juga pernah melawat Sepanyol dan Sicily. Iraq. Perkara tersebut telah memajukan dan mengembangkan didang ilmu geografi. 7. . Al-Ishtakhri pula memberi komen tentang peta Mesir oleh Ibn Hawqal dan menyatakan bahawa peta Maghribi yang dilukis oleh Ibn Hawqal tidak tepat. al-Waqidi dan al-Hajiri juga menghuraikan lokasi al-Is. C.

Konsep tamadun Islam Dan Eropah. Kewujudan Kerajaan Islam di Eropah : Kerajaan Islam di Sepanyol dan Sicily yang diasaskan oleh kerajaan Bani Umayyah banyak mempengaruhi kebudayaan dan pemikiran masyarakat Eropah. Sokongan Raja Norman : Kebangkitan kuasa suku bangsa Norman di Eropah turut membantu perkembangan ilmu dan kebudayaan Islam di Eropah. ( 3M ) 1. Pusat pengajian ini menjadi pusat kajian Orientalis Eropah tentang peradaban Islam. A. 2. King Frederick II dan Charles I menyokong kuat perkembangan pengaruh kebudayaan dan keilmuan Islam. Perkembangannya semakin jelas apabiia orang Eropah menaruh minat mengkaji karya klasik Yunani dan Islam. . Isi : ( 7x3M=21M ) 1. Kaum Norman yang berjaya menakluki Sicily pada tahun 1091. Menerusi orang Moor (Islam Sepanyol) dan golongan Mozarobes. Hubungan orang Kristian Eropah dengan Islam telah bermula apabila kerajaan Islam menjelajah clan menduduki wilayah di Eropah. 3. Petrus Alphonsi telah menjadi doktor istana King Henry I dan mengasakan pusat pengajian tinggi di Tolledo pada tahun 1250. King Frederick II memberi layanan istimewa kepada sarjana Islam dan meminta buku ilmu pengetahuan Arab diterjemahkan ke dalam bahasa Latin. B. Jelaskan sejauh mana tamadun Islam mempengaruhi perkembangan budaya dan intelektual Tamadun Eropah. King Roger II. Orang Mozarobes telah mernbawa perkembangan ilmu Arab (Artes Arabes) ke Barat. bidang iImu pengetahuan Islam berkembang di Eropah. Pengaruh kebudayaan Islam ke atas masyarakat Eropah bermula apabila terbentuknya kerajaan Islam Bani Umayyah di Sepanyol dan Sicily. Karya perubatan Ibn Sinar dan penulisan ilmu geografi Al-Idrisi banyak mempengaruhi bidang ilmu sekolah-sekolah di Naples dan Salerno. Pengenalan. Raja Norman seperti King Roger 1.15. Penaklukan Khalifah Muawiyah bin Abu Suffian ke atas wilayah Afrika Utara membawa kepada gerakan perluasan kuasa di sekitar Laut Mediteranean. 2.

Karya pemikir Islam seperti tulisan Al-Ghazali. Kegiatan Penterjemahan : King Frederick II di Sicily teleh meminta Micheal Scott menterjemahkan bukubuku ilmu pengetahuan Arab ke dalarn bahasa Latin. Universiti Padua yang didirikan di zaman pertengahan mula mengkaji ilmu perubatan Islam. Perang Salib Melemahkan Institusi Gereja : Perang salib yang berlaku dari tahun 1097 hingga 1292 merupakan satu proses yang mempengaruhi pemindahan dan penyesuaian kebudayaan Islam ke Barat. Perang Salib berjaya mengubah pemikiran masyarakat di Eropah dan melemahkan kekuasaan institusi gereja apabila masyarakat Eropah tidak lagi terikat dengan kawalan atau sekatan gereja. astronomi clan matematik di Eropah.3. Contohnya: Tahafut-tahafut oleh Ibn Rusyd dan Tahafut al-Faiasifa karya AlGhazali telah diterjemahkan atas arahan badan tertinggi gereja Kristian : a. King Roger I telah menubuhkan sekolah tinggi di Naples dan Salerno sebagai pengkajian ilmu astronomi. Ibn Tufail dan Al-Khawarizmi telah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin. Leornardo Fabanacci mendapat pendidikan di Sepanyol. Universiti dan perpustakaan didirikan dan menjadi tumpuan para ilmuwan dari Eropah. Karya tokoh intelektual Islam seperti Ibn Sina. Pedagang Eropah membeli barang-barang timur seperti rempah daripada saudagar Islam di pelabuhan Venice dan Genoa. Ilmu Pelayaran dan Geografi : Interaksi antara pedagang Eropah dengan pedagang Islam telah mempengaruhi ilmu pelayaran dan geografi di Eropah. Al-Kindi dan Al-Khawarizmi menjadi rujukan perkembangan ilmu falsafah. . Hayy ibn Yaqzan karya Ibn Tufail diterjemah ke dalam bahasa Latin oleh Edward Peacock dengan tajuk Philosophus Autodidactus. 6. Sistem Pendidikan : Bandar Cardova telah menjadi pusat pendidikan ilmu dari tamadun Islam di Eropah. geografi dan perubatan Islam. Atlas Partolan dan kompas yang digunakan oleh ahli pelayaran Islam mempengaruhi ilmu pelayaran Eropah. 4 Hubungan Perdagangan : Orang Arab dan Farsi telah menguasai perdagangan timur dengan barat. 5. 7.

meluaskan kuasa dan 10. 14. al Farabi dan Ibn Rusyd berjaya rnempengaruhi kelahiran gerakan intelektual di Eropah seperti fahaman humanisme pada abad ke 13 Masihi. ( 1M ) Kesan daripada pengaruh kebudayaan dan intelektual Islam mendorong masyarakat Eropah mencipta kegemilangan ilmu pengetahuan dan intelektual.padi dan tembikai dipelajari daripada orang-orang Islam. Bidang Ekonomi : Orang Eropah mendapat pengetahuan dalam bidang ekonomi daripada hubungan dengan orang-orang Islam dalam bidang perindustrian dan teknologi teknik tanaman sekoi. Hisab al-Jabar Wal-Muqabalah karya Al-Khawarizmi diterjemahkan oieh F. 15. Revolusi intelektual di Eropah dikenali sebagai zaman Renaissance. Kesimpulan. Perkembangan Intelektual Di Eropah Kebangkitan golongan borjuis Pertambahan penduduk . 12. . 9. Pertembungan golongan berilmu dengan golongan agama Kristian. Pengaruh Kerajaan Turki Uthmaniah : Kerajaan Turki Uthmaniah berjaya pengaruhnya ke Eropah Timur. 13. 11. C.Rosen di London 8.b. Penjelajahan dan penerokaan. Gerakan lntelektual Di Eropah : Pemikir intelektual Islam seperti al Kindi.

3. Berdakwah.16 masihi. Bincangkan faktor-faktor yang menggalakkan pengembaraan dan penerokaan pengembara-pengembara Islam pada abad ke. ( 5x2M=10M ) 1. Cabaran dan persaingan.10 hingga abad ke. Mendapat kuasa di wilayah baru. 6. Kesimpulan : ( 2M ) Penjelajahan dan penerokaan Islam menekankan tauhid dan keduniaan manakala penjelajahan dan penerokaan Barat lebih kepada keduniaan. 2. 7. Tujuan pengembaraan menurut islam dan barat. Ingin tahu. B. ( 3M ) 1. Penjajahan. Perasaan ingin tahu tempat yang dilawati. Dorongan pemerintah. Konsep pengembaraan dan penerokaan. 3. 6. Mencari Ilmu pengetahuan. 8. Dakwah. 5. 4. . 8. ( 5x2M=10M ) 1. Perdagangan. Pengenalan. Perdagangan.15 hingga abad ke.14 masihi dan ahli-ahli pelayaran Barat pada abad ke. 3. Isi : ( 20M ) Faktor-faktor yang menggalakkan pengembaraan dan penerokaan Islam. 7. 4. C. Faktor-faktor yang menggalakkan pengembaraan dan penerokaan Barat. Jenis pengembaraan dan latarbelakang abad ke 10 hingga 14 masihi. 9. A. Dakwah : penyebaran Kristian. Kesan kejayaan Marco Polo. 5. 2. Pengaruh kejayaan Marco Polo. Alat baru : kompas.16. Mengkaji dan mendalami ilmu geografi. Dorongan al-Quran. 2. mencari ilmu pengetahuan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful