SULIT

*
MAJLISPENGETUAPENGETUACAWANGANMELAKAMAJLISPENGETUAPENGETUACAWANGANMELAKA MAJLISPENGETUAPENGETUACAWANGANMELAKAMAJLISPENGETUAPENGETUACAWANGANMELAKA MAJLISPENGETUAPENGETUACAWANGANMELAKAMAJLISPENGETUAPENGETUACAWANGANMELAKA MAJLISPENGETUAPENGETUACAWANGANMELAKAMAJLISPENGETUAPENGETUACAWANGANMELAKA MAJLISPENGETUAPENGETUACAWANGANMELAKAMAJLISPENGETUAPENGETUACAWANGANMELAKA MAJLISPENGETUAPENGETUACAWANGANMELAKAMAJLISPENGETUAPENGETUACAWANGANMELAKA MAJLISPENGETUAPENGETUACAWANGANMELAKAMAJLISPENGETUAPENGETUACAWANGANMELAKA MAJLISPENGETUAPENGETUACAWANGANMELAKAMAJLISPENGETUAPENGETUACAWANGANMELAKA MAJLISPENGETUAPENGETUACAWANGANMELAKAMAJLISPENGETUAPENGETUACAWANGANMELAKA MAJLISPENGETUAPENGETUACAWANGANMELAKAMAJLISPENGETUAPENGETUACAWANGANMELAKA MAJLISPENGETUAPENGETUACAWANGANMELAKAMAJLISPENGETUAPENGETUACAWANGANMELAKA MAJLISPENGETUAPENGETUACAWANGANMELAKAMAJLISPENGETUAPENGETUACAWANGANMELAKA MAJLISPENGETUAPENGETUACAWANGANMELAKAMAJLISPENGETUAPENGETUACAWANGANMELAKA MAJLISPENGETUAPENGETUACAWANGANMELAKAMAJLISPENGETUAPENGETUACAWANGANMELAKA MAJLISPENGETUAPENGETUACAWANGANMELAKAMAJLISPENGETUAPENGETUACAWANGANMELAKA ( Tiga jam ) MAJLISPENGETUAPENGETUACAWANGANMELAKAMAJLISPENGETUAPENGETUACAWANGANMELAKA MAJLISPENGETUAPENGETUACAWANGANMELAKAMAJLISPENGETUAPENGETUACAWANGANMELAKA MAJLISPENGETUAPENGETUACAWANGANMELAKAMAJLISPENGETUAPENGETUACAWANGANMELAKA MAJLISPENGETUAPENGETUACAWANGANMELAKAMAJLISPENGETUAPENGETUACAWANGANMELAKA

940/1

STPM 2008

SEJARAH
KERTAS 1

( TAMADUN DUNIA HINGGA TAHUN 1800 )

MAJLIS PENGETUA-PENGETUA MALAYSIA CAWANGAN NEGERI MELAKA PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL TINGGI PELAJARAN MALAYSIA
Arahan kepada calon : Jawab empat soalan sahaja : dua soalan daripada Bahagian A dan dua soalan daripada Bahagian B

________________________________________________________________________
Kertas soalan ini terdiri daripada 3 halaman bercetak
© Majlis Pengetua-pengetua Malaysia Cawangan Negeri Melaka 2008

STPM 940/1 *Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat.

[ Lihat sebelah SULIT*

Bahagian A

Jawab dua soalan sahaja.

1. Sejauh manakah masyarakat pada zaman pra-sejarah awal merupakan masyarakat berbentuk mudah ( simple society ). ( 25 M ) 2. Jelaskan sumbangan Asoka dalam mencipta keagungan Empayar Maurya di India. ( 25 M ) Bincangkan sumbangan Kautilya dan Niccolo Machiavelli dalam bidang ketenteraan. ( 25 M )

3.

4. Bincangkan faktor dan perkembangan pembangunan ekonomi dalam tamadun manusia sehingga tahun 1800 Masihi. ( 25 M ) 5. Sejauh manakah matlamat pendidikan dalam tamadun awal dipengaruhi oleh faktor agama. ( 25 M ) 6. Bincangkan perkembangan falsafah dan pemikiran dalam peradaban Melayu sebelum dan selepas kedatangan Islam. ( 25 M ) 7. Bincangkan lima faktor penjelajahan dan penerokaan orang Eropah pada abad ke-15 Masihi. ( 25 M ) 8. Jelaskan perbezaan sumber ilmu menurut tamadun Islam dengan tamadun Barat. ( 25 M )

Bahagian B Jawab dua soalan sahaja.

9. Bandingkan ciri-ciri masyarakat Arab pada zaman Jahiliyah dengan masyarakat Islam pada zaman Nabi Muhammad s.a.w. di Madinah. ( 25 M ) 10. Jelaskan langkah-langkah yang diambil oleh Nabi Muhammad s.a.w. ke arah pembentukan negara Islam di Madinah. ( 25 M ) 11. Bandingkan antara sistem pemerintahan dan pentadbiran Zaman Khulafah AlRasyidin dengan sistem pemerintahan dan pentadbiran pada zaman Bani Umaiyyah. ( 25 M ) 12. Bincangkan kesan-kesan Perang Uhud terhadap masyarakat Islam di Madinah. ( 25 M ) 13. Jelaskan Fungsi Zakat Dan Pelaksanaannya Pada Zaman Bani Umayyah. ( 25 M ) 14. Huraikan sumbangan Al-Ishtakhri dalam bidang penerokaan dan penjelajahan. ( 25 M ) 15. Jelaskan sejauhmanakah tamadun Islam mempengaruhi perkembangan budaya dan intelektual Tamadun Eropah. ( 25 M ) 16. Bincangkan faktor-faktor yang menggalakkan pengembaraan dan penerokaan pengembara-pengembara Islam pada abad ke-10 hingga abad ke- 14 masihi dan ahli-ahli pelayaran barat pada abad ke- 15 hingga abad ke- 16 masihi. ( 25 M )

SOALAN TAMAT

SULIT

Kod Kertas:

940/1

MAJLIS PENGETUA-PENGETUA MALAYSIA CAWANGAN NEGERI MELAKA

STPM 2008

SKEMA PEMARKAHAN

SEJARAH
KERTAS 1 ( TAMADUN DUNIA HINGGA TAHUN 1800 )

PERINGATAN :
Skema pemarkahan ini adalah khas untuk kegunaan pemeriksa dan tidak boleh dikemukakan kepada pihak yang tidak berkenaan.

Skema ini terdiri daripada 44 halaman bercetak. © Hakcipta Majlis Pengetua-pengetua Malaysia Cawangan Negeri Melaka 2008

[ 25 markah ] Bincangkan perkembangan falsafah dan pemikiran dalam peradaban Melayu sebelum dan selepas kedatangan Islam. 4. [ 25 markah ] Bincangkan lima faktor penjelajahan dan penerokaan orang Eropah pada abad ke15 Masihi. Sejauh manakah masyarakat pada zaman pra-sejarah awal merupakan masyarakat berbentuk mudah ( simple society ). [ 25 markah ] Sejauh manakah matlamat pendidikan dalam tamadun awal dipengaruhi oleh faktor agama.Bahagian A : 1. 6. [ 25 markah ] Jelaskan sumbangan Asoka dalam mencipta keagungan Empayar Maurya di India. 7. [ 25 markah ] Bincangkan sumbangan Kautilya dan Niccolo Machiavelli dalam bidang ketenteraan. [ 25 markah ] Jelaskan perbezaan sumber ilmu menurut tamadun Islam dengan tamadun Barat. 5. . [ 25 markah ] Bincangkan faktor dan perkembangan pembangunan ekonomi dalam tamadun manusia sehingga tahun 1800 Masihi. 3. [ 25 markah ] 2. 8.

[ 25 markah ] Huraikan sumbangan Al-Ishtakhri dalam bidang penerokaan dan penjelajahan tamadun Islam.16 masihi.15 hingga abad ke. [ 25 markah ] Bandingkan antara sistem pemerintahan dan pentadbiran Zaman Khulafah AlRasyidin dengan sistem pemerintahan dan pentadbiran pada zaman Bani Umaiyyah.w. 13.14 masihi dan ahliahli pelayaran barat pada abad ke.w.a. SOALAN TAMAT . di Madinah. [ 25 markah ] Bincangkan faktor-faktor yang menggalakkan pengembaraan dan penerokaan pengembara-pengembara islam pada abad ke-10 hingga abad ke. 16. [ 25 markah ] Huraikan konsep seni menurut pandangan Islam dan Barat serta nyataklan perbezaan antara kedua-duanya. 15. [ 25 markah ] Bincangkan kesan-kesan Perang Uhud terhadap masyarakat Islam di Madinah. 11. 14.Bahagian B : 9. ke arah pembentukan negara Islam di Madinah. [ 25 markah ] Jelaskan langkah-langkah yang diambil oleh Nabi Muhammad s.a. Bandingkan ciri-ciri masyarakat Arab pada zaman Jahiliah dengan masyarakat Islam pada zaman Nabi Muhammad s. [ 25 markah ] 10. 12. [ 25 markah ] Jelaskan Fungsi Zakat Dan Pelaksanaannya Pada Zaman Bani Umayyah.

3. Sejauh manakah masyarakat pada zaman pra-sejarah awal merupakan masyarakat berbentuk mudah ( simple society ). Zaman Mesolitik masih meneruskan penempatan Paleolitik tetapi memilih lokasi berhampiran sumber air untuk kepentingan harian iaitu sungai dan laut. menangkap ikan. Konsep maksud pra-sejarah Tahap-tahap dan tempoh masa prasejarah paleolitik. A. B. Peralatan/Teknologi : Zaman Paleolitik peralatan dari kayu. pakaian dari kulit kayu. Pengenalan. atas pokok dan lubang bawah tanah. daun kayu dan kulit binatang. Menyenaraikan ciri-ciri masyarakat prasejarah dan mengaitkan masyarakat berbentuk mudah hanya dua zaman iaitu Paleolitik dan Mesolitik sahaja. nomad. Penempatan : Pada zaman Paleolitik masyarakatnya hidup berbentuk mudah secara pindah randah. memungut hasil hutan menyebabkan penempatan mereka nomad dan bergantung dengan alam sekitar sepenuhnya . 2. ( 3 M ) 1. Gaya hidup ini masih diteruskan pada zaman Mesolitik tetapi penciptaan senjata dan alatan lebih halus dan telah menggunakan panah dari kayu yang panjang dan tajam. batu dan tulang. mesolitik dan Neolitik. Ia berlangsung sehingga zaman Mesolitik. 2. Isi. menggunakan sepenuhnya alam sekitar dengan tinggal di gua. ( 5 x 4 M =20M) 1. rimbunan pokok renek. Mendapatkan makanan dengan cara berburu binatang.Bahagian A : 1. Kegiatan Ekonomi : Kegiatan ekonomi untuk kelompok mereka sahaja. Menghasilkan api melalui kaedah geseran. 3. .

( 2M ) Masyarakat prasejarah awal sebagai peneroka menuju kepada kehidupan kompleks dalam zaman Neolitik. Organisasi Sosial : Berbentuk mudah. . guruh. Kesenian : Pada zaman Paleolitik mereka mengukir gambar di dinding gua dan kulit kayu yang dijangka boleh membantu menambahkan hasil pemburuan dan berbentuk idealisme. dalam kelompok yang kecil dan tiada organisasi sosial. api dan pokok. Agama dan Kepercayaan : Berpegang kepada kepercayaan animmisme iaitu setiap benda ada roh. Bermula dari sini tamadun manusia berkembang sehingga wujud tamadun awal dunia seperti Tamadun Mesopotamia dan Mesir. Menyembah alam semulajadi seperti matahari. Pengkhususan Kerja : Tiada pengkhususan kerja kepada lelaki dan perempuan. C. 5. Kesimpulan. semua kerja dijalankan bersama. Mempercayai ukiran gambar di dinding gua akan mempunyai kuasa ghaib. 6. tiada ketua. 7.4.

Melawat tempat suci dan menganjurkan perbincangan keagamaan. Jelaskan sumbangan Asoka dalam mencipta keagungan Empayar Maurya di India. Mubaligh Buddha dihantar ke Sri Lanka. Mengukir doktrin buddha di atas batu. Latar belakang Empayar Maurya : a. 6.Mesir dan Eropah Timur untuk meneyebarakan agama Buddha. 5. c. Asoka telah menaiki takhta pada tahun 273 SM dengan gelaran Devanampiya Plyadasi. Mengamalkan sikap toleransi terhadap agama . A. Isi : ( 7x3M=21M ) 1. 7. Pengenalan : ( 3 M ) 1. Pentadbiran empayar ini begitu menyerlah semasa pemerintahan rajanya yang ketiga iaitu Asoka.Asia Barat . Beliau telah menjadikan Empayar Maurya sebagai sebuah empayar yang agung melalui perluasan kuasa. 4. Diasakan oleh Chandragupta Maurya. 2. Latar belakang Asoka : a. Mengadakan siri pemerintahannya. b. Merupakan empayar yang pertama di India bermula pada tahun 321 SM. Menganjurkan Majlis Buddha yang ke tiga untuk menyelesaikan perbezaan Mazhab yang berlainan.keagamaan dan pembaharuan sistem politik.2. . 3. tiang dan gua di seluruh jajahan takluk supaya rakyat dapat mengamalakan nilai-nilai moral seperti mengawal nafsu. Melantik pegawai khas iaitu Dharma Mahamatra untuk menyebarkan nilai-nilai murni di dalam ajaran Buddha. b. lawatan ke seluruh negara pada tahun ke 11 2. B.

Hubungan diplomatic dengan beberapa orang raja seperti Ptolemy II .8. Berjaya menyatukan seluruh empayarnya menerusi penggunaan bahasa Prakrit. Menubuhkan hospital untuk manusia dan haiwan di seluruh empayar serta menghulurkan bantuan dan derma kepada goklongan Brahman dan pengikut agama lain. Kesimpulan. 9. 12. 10. 13. Raja Mesir menerusi penubuhan organisasi Philanthropik. 11. Sesetengah tanah jajahan diberi kuasa autonomi dan sesetengahnya pula di tadbir oleh wizurai. ( 1 M ) Asoka telah berjaya membentuk satu unit pentadbiran yang kukuh dan ini terbukti dengan keluasan Eampayar Maurya. . Membina rumah rehat untuk kemudahan pelancong. Namun selepas Asoka meninggal dunia pada tahun 232 SM empayar tersebut mula mengalami keruntuhan dan digantikan. C. Empayar yang diasaskan meliputi seluruh bahagian utara India termasuk Afghanistan dan Baluchistan kecuali India selatan.

Pemikir ketenteraan ialah tokoh-tokoh yang memberikan sumbangan kepada pertahanan dan ketahanan sesebuah negara melalui falsafah pemikiran mereka.3. iaitu berbaik-baik dengan satu musuh dan menyerang musuh lain. Sun Tzu dan Nicollo Machiavelli. Antara tokoh-tokoh pemikir ketenteraan yang memberi sumbangan ini ialah Kautilya. Komplot atau konspirasi membantu memecahbelahkan musuh tanpa melibatkan diri dalam peperangan dan mengorbankan banyak nyawa. A. iaitu mementingkan keamanan. kemampuan mengatur konspirasi lebih baik daripada kegagahan. B. 3. ( 3 M ) 1. 2. Latar belakang Kautilya. menanam benih perpecahan atau rasuah dan melancarkan peperangan jika usaha tersebut menemui kegagalan. 2. bersekutu dengan musuh dan mempraktikkan dasar duaan. Strategi Memenangi Peperangan : Langkah yang disarankan oleh Kautilya dalam menghadapi musuh ialah memujuk musuh dengan mengadakan perbincangan. Saranan Kepada Pemerintah : Pemerintah harus mengkaji kekuatan sendiri dan kelemahan musuh sebelum melancarkan serangan. bersedia untuk berperang. Bincangkan sumbangan Kautilya dan Niccolo Machiavelli dalam bidang ketenteraan. Latar belakang Nicollo Machiavelli. Idea Tentang Hubungan Dengan Negara Lain : Buku Arthasastra menyarankan enam bentuk hubungan antara satu negara dengan negara lain. Isi : Sumbangan Kautilya : ( 5x2M=10M ) 1. Pengenalan. 3. membiarkan musuh melancarkan serangan pertama. . memujuk musuh dengan memberi rasuah. melancarkan serangan pertama. Menurut Kautilya.

Undang-undang dan Tentera Baik : Pemerintah harus mewujudkan kerajaan yang membawa penghormatan dan kemegahan supaya ia dapat mengekalkan kekuasaan. 5. Kaedah Perisikan : Menghantar perisik bagi menjatuhkan pihak lawan. Seseorang pemerintah harus bersifat liberal. Sokongan tidak berbelah bahagi akan diperolehi daripada mereka yang berpuas hati dengan pemerintah baru. 2. Beliau menyarankan tentang keperluan undang-undang yang baik dan memiliki pasukan tentera yang berwibawa. Raja harus bertindak tanpa ragu-ragu terhadap pengikut yang tidak jujur dan musuh. 5. Cara Mengekalkan Kuasa : Machiavelli menyatakan cara seseorang pemerintah mengekalkan kuasa. berperikemanusiaan dan mencintai kebenaran.4. pemerintah harus melakukan apa sahaja termasuk perbuatan keji dan tidak berperikemanusiaan. Strategi Peperangan : . Kautilya menyarankan agar taktik kotor digunakan apabila peperangan menemui jalan buntu. 3. 4. Menurut Machiavelli. Bagi mengekalkan kedudukan. Bantuan Luar : Kejayaan dalam peperangan bergantung kepada kekayaan dan bantuan ketenteraan serta kewangan dari luar. Penggunaan Kaedah Subversif : Pemerintah boleh menggunakan kaedah subversif seperti merasuah. matlamat menghalalkan cara. Sumbangan Niccolo Machiavelli : ( 5x2M=10M ) 1. Sokongan Rakyat : Pemerintah baru harus mendapat sokongan daripada golongan penentang pada peringkat permulaan.

Melalui karya The Prince dan Discourse (Niccolo Machiavelli). Kesimpulan. Pemerintahan berteraskan undangundang semata-mata tidak memadai. Karya : Discourse dan The Prince. 7. 6. Sistem Pentadbiran : Machiavelli mengemukakan dua cara pentadbiran.Machiavelli menolak pembinaan kubu kerana ia akan membawa kemusnahan. pentadbiran ketenteraan dan tipu muslihat dalam mencapai kejayaan dan mengekalkan kuasa pemerintah. Beliau menyarankan agar tentera berpakaian ringan tetapi dilengkapi dengan senjata yang canggih. C. iaitu melalui undang-undang dan ketenteraan. ( 2 M ) Kautilya dan Niccolo Machiavelli merupakan antara pemikir ketenteraan yang memberi sumbangan dalam bidang ketenteraan. . strategi peperangan. Beliau berpendapat seorang pemerintah harus memberi keutamaan kepada aspek ketenteraan.

Mesir. f. laut Mediterranen menghubungkan Mesir dengan Sumeria dan Semenanjung Tanah Arab Sistem perhubungan darat terawal ialah jalan darat antara Yunani. Isi : ( 5x4M=20M ) Faktor perkembangan pembangunan ekonomi : i. Bincangkan faktor dan perkembangan pembangunan ekonomi dalam tamadun manusia sehingga tahun 1800 Masihi. Pengenalan : ( 3 M ) a. c. Tamadun Rom dan Yunani memperkanalkan penggunaan jalan raya dan jambatan Tamadun Mesopotamia menggunakan roda dan kapal layar untuk jalan darat. Rom.4. Kegiatan ekonomi satu unsur penting dalam perkembangan tamadun manusia sejak awal tamadun sehingga sekarang Definisi ekonomi: sumber pengeluaran terhad yang digunakan untuk memenuhi kehendak manusia yang tidak terhad Ekonomi berkaitan dengan aspek pengeluaran dan pengagihan kekayaan Asas perkembangan sesuatu tamadun adalah pertanian Aktiviti lain yang menyokong perkembangan tamadun awal seperti perdagangan. Perhubungan : Manusia mengubah bentuk ekonomi dari sari diri kepada ekonomi komersil Sistem perhubungan sangat diperlukan bagi kemudahan perhubungan antara satu tempat ke satu tempat. b. Pengangkutan Laut : . perindustrian dan perlombongan Gabungan aktiviti pertanian dengan aktiviti ekonomi yang lain telah mewujudkan suatu tamadun yang stabil dari segi ekonomi dan politik B. A. antara kawasan pengeluaran seperti kawasan pertanian ke kilang memproses dan bandar Sistem perhubungan terawal ialah sungai dan laut – contoh Sungai Ni. jalan laut dan jalan sungai ii. Arab dan India Sekitar abad 2 Masihi. e. d.

Milan dan Florence yang membuka bank secara eksklusif Perdagangan antarabangsa memerlukan modal besar dan bank tersebut akan membekalkan modal Institusi bank lengkap ditubuhkan di England (Bank Of England) Tamadun Mesopotamia. Orang terawal memperkenalkan mata wang ialah orang Sumeria berbetuk ketulan perak dan emas Wang yang agak standard diperkenalkan oleh orang Yunani dan Parsi Pedagang Eropah menggunakan mata wang Julius Caesar dan Cleopatra Tamadun China: Dinasti Chou ( wang tembaga) Dinasti Han ( wang emas . perak) Dinasti Song (Wang Kertas) iv.Perkembangan sains dan teknologi membawa kepada terciptanya sistem pengangkutan yang lebih maju seperti kapal layar. Penggunaan Mata Wang : Pembangunan ekonomi pesat mendorong penggunaan mata wang sebagai pertukaran menggantikan sistem barter Kebanyakan mata wang dalam bentuk logam seperti emas dan perak. Prasarana dan Teknologi : e. simpanan dan insurans untuk menjayakan kegiatan perdagangan Perkhidmatan ini diperkenalkan di Itali sekitar abad ke-14 dengan lahirnya pemodal di Genoa. motor bot. kapal hinggalah penggunaan bahan tenaga.Keluarga Egibi di Babylon memberi pinjaman kepada orang ramai dengan kadar bunga 20%-30% atas pinjaman. Perkembangan pembangunan ekonomi dalam tamadun manusia sehingga tahun 1800 Masihi. kereta lembu dan sebagainya Tamadun Hwang Ho dan Indus memperkenalkan teknologi perkapalan dan dapat menjalankan aktiviti ekonomi kelautan seperti perdagangan dan perkapalan Melahirkan alat-alat pengangkutan baru dan moden seperti kenderaan. Institusi Kewangan : Perkembangan ekonomi mendorong pembukaan institusi kewangan yang berperanan dalam pinjaman wang. . iii.

. Pemilikan Tanah dan Cukai : Dalam kebanyakan tamadun. paderi dan pegawai tentera Cukai menjadi satu sumber pendapatan kerajaan awal Tamadun Mesopotamia – cukai 20% dikenakan ( dalam bentuk wang atau barangan) g. kertas dan tembikar Barangan yang dihasilkan dieksport untuk mendapat barangan lain Penubuhan persatuan perdagangan penting kearah perkembangan ekonomi C.Pembangunan ekonomi pesat mempengaruhi perubahan prasarana sokongan seperti pelabuhan.tanah dimiliki golongan raja. gudang. Kesimpulan. ( 2 M ) Perkembangan ekonomi komersil dan selanjutnya ekonomi kapitalis didorong oleh faktor yang dihuraikan di atas. insurans dan sebagainya Kemudahan awam disediakan seperti pusat komersil gudang dan sistem pengairan Tamadun Mesopotamia-pusat komersil dipanggil “Karu” di setiap bandar Pusat Komersil Gudang ialah tempat tinggal pedagang dan gudang simpan barang) Sistem pengairan menjadi faktor perkembangan petanian seperti Sungai Nil (Tamadun Mesir) dan sistem pengairan Szechuan (Dinasti Chou) f. tanah ialah milik kerajaan dan raja Pembahagian tanah ialah mengikut kedudukan individu dalam masyarakat dan sumbangannya kepada tamadun Tamadun Mesopotamia. Perkembangan Industri dan Penubuhan persatuan : Perkembangan industri mendorong perkembangan ekonomi Tamadun Mesopotamia-industri tekstil Tamadun Mesir-industri kapal dan tembikar Tamadun China-industri sutera.

A. China. Jadi matlamat pendidikan juga turut berubah iatu memelihara dan memperkukuhkan system kasta. Penekanan pendidikan di India juga adalah untuk menyediakan manusia ke arah menghadapi kehidupan selepas mati. 2. India.5. Akibatnya. Sejauh manakah matlamat pendidikan dalam tamadun awal dipengaruhi oleh faktor agama. China danYunani. Pusat-pusat pendidikan meliputi tempat ibadat. kebolehan dan sikap manusia supaya mencapai kesempurnaan jasmani dan rohani. Pendidikan berkembang kerana pertambahan penduduk. 4. Isi : ( 5X4M=20M ) 1.melahirkan golongan sami dan pemimpin agama.Mesir. kemanusiaan dan keintelektualan turut memainkan peranan penting. b. Kedatangan org Aryan ke India telah membawa kepada kemunculan system kasta dan kelas. .kolej dan universiti. ( 3 M ) 1.India. pentabiran. Mesir. Kaitan dengan soalan agama menjadi matlamat utama pendidikan tamadun awal. Latar belakang tamadun awal : Lokasi dan masa ( Mesopotamia. pendidikan yg diberikan adalah berbeza-beza mengikut kasta supaya dapat mendalamipengetahuan tentang profesyen kasta mereka.rumah gur. Mesopotamia dan Mesir –melahirkan golongan pendeta/paderi India.sekolah. Namun begitu aspek birokrasi. Rom dan Yunani ) Definisi pendidikan : satu disiplin yang berurusan dengan kaedah pengajaran dan pembelajaran di sekolah dan persekitaran sekolah dalam usaha membentuk keupayaan. Organisasi dan pelaksanaan pendidkan adalah berbeza mengikut tamadun China. istana. ketenteraaan. 3. Keagamaan : a. B. Pengenalan.

China. 4. Pelajar-pelajar China dikehendaki menduduki peperiksaan berasaskan ajaran Confucius untuk memegang jawatan penting dalam kerajaan. Mereka mengganggap manusia sebagai haiwan yg rasional dan manusia dibahagikan kepada tubuh dan minda. Athens – melahirkan manusia yg seimbang dari segi rohani. . China. Dasar dan matlamat pendidikan adalah berbeza mengikut Negara kotaYunani. Rom.menulis supaya bijak berbicara. b.melahirkan golongan birokrasi dengan tujuan mengukuhkan kerajaan dan mewujudkan keamanan. Yunani – menekankan falsafah. Ajaran dan kefahaman Confucius ditekankan dalam pendidikan di China yg bertujuan menjalin hubungan persaudaraan dan sifat kekeluargaan demi kepentingan masyarakat China.2. Pada keseluruhannya. kemudahan pendidikan dikendalikan oleh golongan Sophis.pendidikan adalah penting utk mengimbangi kedua-dua perkara tadi. Pelajar diajar menunggang kuda. Sparta – untuk melahirkan warganegara yg sedia berkorban utk Negara kota. membaca. Mereka diajar untuk berpidato. Mereka akan terlibat dalam sukan olimpik. Di Athens. Keintelektualan : a. Athens sangat menghormati golongan intelektual. Ia bertujuan melahirkan pegawai kerajaan yang bermoral dan bertanggunggjawab. Kemanusiaan : a. 3. Jadi. b. pendidikan di Sparta berkisar kpd ketenteraan kerana golongan peer yg minority sentiasa menghadapi serangan daripad golongan helot. Matlamatnya ialah melahirkan warganegara yang boleh memberi mewujudkan hubungan yg lebih erat antara warganegara.Mereka dilatih menjadi tentera dgn latihan yg ketat. b. bermain panah dan berenang utk jasmani. menghafal retorik(hasilsastera). Birokrasi : a. Masyarakat yg cemerlang dapat menyumbang kpd diri dan Negara. jasmani dan intelektual. 5. Ketenteraan : a. b.Mereka juga diajar musik utk keseimbangan emosi.

India dan China adalah hasil daripada pendidikan yang berjaya menanam semangat patriotisme di kalangan rakyat dan tenteranya. Patriotisme : a. Empayar Yunani. ( 2 M ) Apa-apa yang berkaitan. Rom-melahirkan rakyat yg setia kpd negara. iii. Kesimpulan. .6.Rom.

Selepas kedatangan Islam. Perkembangan falsafah di alam Melayu dipengaruhi oleh ilmu agama. mempengaruhi konsep berkerajaan (devaraja). Agama Hindu-Buddha tidak mempengaruhi ra. Terdapat lebih 1000 rahib Buddha mempelajari teknologi dan falsafah agama Buddha di Srivijaya Terdapat tokoh-tokoh falsafah terkenal seperti pendeta Dharmakirti yang mengajar ilmu agama di Sumatera.kyat jelata kerana terpengaruh dengan unsur-unsur animisme dan demonisme. 3. Pengenalan : ( 3 M ) Latar belakang perkembangan falsafah di Alam Melayu : 1. Bincangkan perkembangan falsafah dan pemikiran dalam peradaban Melayu sebelum dan selepas kedatangan Islam. Hariwangsa. Sebelum kedatangan Islam. A. Isi : ( 10X2M=20M ) A.6. Smaradahanan dan Samanasantaka. . 2 Kepercayaan dan agama masyarakat dipengaruhi oleh agama HinduBuddha. Bharatayayudda. B. Falsafah Sebelum Kedatangan Islam : ( 10M : impression ) 1. lahir ilmu tasawuf hasil daripada kegiatan dakwah oleh ahli-ahli sufi. Golongan bangsawan/pemerintah tidak memahami ajaran murni falsafah Hindu walaupun prinsipprinsip ajaran Hindu. falsafah di Nusantara dipengaruhi oleh agama HinduBuddha. Namun begitu falsafah Hindu-Buddha tidak meresap ke dalam jiwa masyarakat Nusantara kerana a. 3 4 5 6 b. 2. Terdapat banyak karya-karya kesusasteraan Jawa kuno yang mengandungi unsur-unsur falsafah seperti Arjunawiwaha. Sumatera melahirkan ramai ahli falsafah seperti Atisa yang membawa gerakan pembaharuan dalam agama Buddha di Tibet.

dan Satariyyah Wujudnya polemik pemikiran antara Wahdatul Wujud dan Wahdatul Syuhud. Tarekat-tarekat yang berkembang ialah Qadariah. Bidang tasawuf berkembang hasil daripada kegiatan dakwah yang dijalankan oleh tokoh-tokoh sufi. Shamsuddin al-Sumatrani (al-Shiratul. C. 6. Pengaruh faIsafah ini terhad kepada golongan atasan sahaja. B. Aspek ritual.Terdapat kitab-kitab agama dari Arab yang di bawa oleh para ulama seperti kitab Darul Mazlum. Sebelum kedatangan Islam. ilmu falsafah dikembangkan oleh mubaligh Sufi. 7. Terdapat dua bentuk ajaran tasawuf iaitu tasawuf falsafah dan tasawuf khlak.dan Hikayat Nabi Bercukur. pemikiran. 5. bahasa. 8.Tarikat tasawuf juga berkembang. Rifaiyah. Kesimpulan : ( 2 M ) Falsafah di alam Melayu pada zaman sebelum dan selepas kedatangan Islam dipengaruhi oleh agama. .Mustaqim) dan Nuruddin alRaniri (Bustanul Salatin).7. Ajaran tasawuf dipengaruhi oleh kitab Ihya Ulumuddin. 10. Selepas kedatangan Islam. Perkembangan pemikiran dan falsafah di alam Melayu bermula pengislaman Pasai dan Melaka. Pengaruh agama dalam falsafah di alam Melayu tidak dapat dinafikan. dan falsafah dipengaruhi oleh agama Islam. Qisasul Anbiya' . Perkembangan pemikiran dan falsafah terbantut pada abad ke -17 apabila golongan fuqaha mempengaruhi golongan pemerintahan. Hasil penulisan falsafah WahdatuI Wujud dimusnahkan (dibakar). Ilmu tasawuf mencapai kemuncak perkembangannya pada zaman Aceh dengan kemunculan tokoh-tokoh seperti Hamzah Fansuri (Syair Perahu). 3. Tasawuf akhlak disebarkan melalui sastera hikayat seperti Hikayat Nur Muhammad. 4. dan seni lebih mempengaruhi kehidupan masyarakat di Nusantara. 9. falsafah dipengaruhi oleh agama Hindu-Buddha. Selepas kedatangan Islam. Falsafah Selepas Kedatangan Islam : ( 10M : impression ) 1 2.

Negerinegeri Iberia. sampai ke Cape Verde dan Senegal dan mengelilingi Cape of Good Hope pada tahun 1498 T. Menjelang 1450 T. Zaman Renaissans yang berrnula pada kurun ke-13M. Sepanyol dan Portugal berjaya memperkenalkan suatu era baru dalam sejarah manusia daIam erti kata bahawa mereka telah dapat memperluaskan pengaruh Eropah ke seluruh dunia. Pada keseluruhannya. iaitu Sepanyol dan Portugal telah mengambil inisiatif untuk menerokai pantai Benua Afrika pada kurun ke-15 T. Dunia pada masa itu dianggap terdiri daripada Asia.M. Vasco da Gama juga berjaya belayar ke Calicut di India Barat.7. Bincangkan lima faktor penjelajahan dan penerokaan orang Eropah pada abad ke-15 Masihi. Pengenalan. Latar belakang penjelajahan dan penerokaan di Eropah : Zaman Penemuan dalam sejarah Eropah Barat menyifatkan kegiatan peneroka Eropah yang berjaya memperluaskan pengetahuan geografi tentang dunia di luar Eropah dan Lautan Mediterranean. Pada 1502 T. Amerigo Vespucci telah sampai ke Brazil dan Sungai Plate.M. dan Afrika yang mengelilingi Lautan Mediterranean. B.M.M.Semangat Renaissans juga mengubah pandangan dunia (world view) orang-orang Eropah. Eropah. Penemuan-penemuan itu menunjukkan bahawa suatu benua terletak di selatan wilayah Carribean yang pada ketika itu dinamakan Amerika. menggalakkan munculnya semangat inguiry atau ingin tahu terutamanya tentang hal wujudnyatanah-tanah diluar Eropah yang belum diketahui. Pada dulunya. Pengetahuan baru tentang China . perspektif mental mereka adalah berdasarkan pandangan bahawa Eropah bertumpu pada Jerusalem dan Lautan Mediterranean. peneroka-peneroka Portugal telah bertapak di Azores. Di Lautan Atlantik. A. 2. Isi : ( 5x4M=20M ) Faktor-faktor Penjelajahan dan Penerokaan : 1. Christopher Columbus telah menyeberangi lautan itu pada tahun 1492 T. ( 3 M ) 1. dan menemui Hispanola (Cuba).M. Konsep penjelajahan dan penerokaan.

Memecah monopoli perdagangan orang Islam di Laut Medditereanean dan Lautan Hindi. 8. Maklumat baru tentang geografi di luar Eropah serta peta-peta yang lebih saistifik maklumat baru misalnya i apati daripada "The Travels of Marco Polo".Di bawah penaungan mereka. 5.melalui Marco Polo telah mencetuskan semangat baru untuk memperluaskan pengaruhnya. penemuan jalan laut baru adalah demi kepentingan mengurangkan kos import serta meningkatkan keuntungan mereka. Sepa.nyol. sutera dan lain-lain adalah keperluan asas masyarakat Eropah tetapi bekalannya dikawal oleh para saudagar Itali. 9. 3. mendapatkan ikatan politik dengan Prester John di Ethopia untuk menghancurkan kuasa Islam. Penaungan pihak kerajaan Sepanyol dan Portugal seperti Prince Henry the Navigator dan Raja John III juga mendorong penerokapeneroka untuk mencari jalan laut ke Asia Timur dan India.Masalah pelayaran jarak jauh telah dikurangkan dengan adanya kompas dan astrolab. 6. Faktor ekonomi . Didasarkan konsep bahawa dunia pada masa itu haruslah tertakluk kepada kuasa Kristian. 4. Penjelajahan juga didorongkan oleh kepentingan penyebaran agama Kristian. Berkembangnya teknologi kapal dan artileri Penubuhan kerajaan monarki kebangsaan membawa kepada persaingan kuasa. Munculnya segolongan ahli-ahli kartografi dan hidrografi yang menghasilkan peta-peta yang jauh lebih tepat daripada peta Ptolemy. dan Genoa.barangbarangan seperti rempah-ratus. pengumpulan kekayaan. 2. Jadi. Venice. . Penjelajahan terdorong oleh motif kekayaan dan keuntungan daripada perdagangan dengan negara-negara timur. Terdapat penyelidikan dalam bidang geografi dan pelayaran ditaja oleh rajaraja yang mementingkan penerokaan maritim. didapati satu kemajuan dalam sains dan teknologi pelayaran dengan pembinaan kapal-kapal yang lebih sesuai untuk pelayaran lautan. dan kemegahan pemerintah. dan Inggeris. Orang-orang Sepanyol sedang berperang dengan negerinegeri Islam diIberia untuk merampas balik tanah mereka daripada penguasaan Islam. Dorongan dari pemerintah seperti penubuhan Akademi Laut.Orang-orang Islam juga menguasai perdagangan di antara Mediterranean Timur dengan Asia Timur dan India. German. 7. Contohnya. maka penyebaran agama Kristian menjadi suatu motivasi yang begitu kuat. Buku itu diterjemahkan dalam beberapa bahasa seperti Latin. Columbus sendiri memperoleh buku itu yang memberi perangsang kepadanya untuk menjelajahi Lautan Atlantik pada tahun 1492 TM.

penyebaran agama Katolik ditegaskan serta penggunaan tenaga buruh penduduk tempatan secara besar-besaran untuk meningkatkan ekonomi eksport ke Eropah.tan. Liverpool.Kuasa Portugal di Asia juga mewujudkan sebuah empayar maritim yang mengawal semua jalan laut ke Asia Tenggara dan Timur Jauh. Kapitalisme bermula dengan revolusi komersial yang memheratkan pengumpulan modal. Fenomena itu rnerupakan suatu titik tolak dalam sejarah Eropah. Bolivia. dan Amsterdam. penjelajahan tokoh-tokoh peneroka Eropah Barat yang berpunca daripada usaha mereka telah membawa kepada transformasi Eropah. iaitu munculnya Eropah Moden. dan Peru. dan pelaburan upah. Bourdeax.Mencetuskan perubahan sosial di Eropah Barat dengan kenaikan kos kehidupan dan pembahagian masyarakat mengikut kekayaan. Kesimpulan : ( 2 M ) Munculnya empayar Sepanyol di Mexico dan Peru di Amerika Sela.Pada keseluruhannya. Kekayaan di Eropah Barat kian meningkat akibat daripada pengimportan emas dan perak dari Mexico. balam pemerintahan empayar itu.Munculnya perdagangan yang berbentuk global mengubah corak perdagangan di Eropah Barat apabila pusat-pusat import dan eksport telah dipindah dari Mediterranean ke Eropah Barat seperti Lisbon. keuntungan. .C.

Tamadun Barat : • Rasionalisme : Pengetahuan yang diperoleh melalui pengalaman pancaindera yang menjadi sumber pengetahuan yang utama dan sebenar. Tokoh yang mendukung – Demokritos dari Yunani. • Menurut al-Ghazali. Ilmu adalah pengetahuan yang diperolehi melalui kaedah-kaedah dan syarat-syarat tertentu. • Beliau meletakkan akal di bawah martabat roh. Ilmu sama erti dengan perkataan science dalam bahasa Inggeris. tetapi masih menyanjung peranan akal. Sumber-sumber itu wujud secara langsung melalui wahyu ataupun secara tidak langsung melalui tanda-tanda alam. 2. akal terbahagi kepada dua: aqli dan fikri. Isi : ( 3x7M=21M ) 1. akal adalah ‘dacing kebenaran Tuhan ( mizan al-haq ). Tamadun Barat : Empirikal : • • • 2. Istilah science berasal dari perkataan Latin scio. Jelaskan perbezaan sumber ilmu menurut tamadun Islam dengan tamadun Barat. ( 3 M ) 1. Akal : Tamadun Islam : Menurut Imam al-Ghazali. Ilmu dikaitkan dengan alima dari bahasa Arab yang bermakna tahu.8. Pengenalan. Al-Quran : Tamadun Islam : • • Semua ilmu yang sebenar datang daripada Allah. scire yang bermaksud tahu. A. 3. Tokoh zaman moden – John Locke dan Aguste Comte . B.

Bagi sarjana Barat.• • • 3. 2. Kebaikan yang dimaksudkan disebut sebagai akhlak. Tamadun Islam : • Ibn Rusyd mengaitkan sumber ilmu dengan hukum dan peraturan alam nyata yang dicipta dan dipelihara oleh Allah serta membezakan antara alam ghaib atau fungsinya. Sumber berasaskan wahyu adalah mutlak kerana ia daripada ilham yang diberikan oleh Allah. Aliran ini dikembangkan oleh Descartes. Menurut sarjana Islam. Menurut Plato : Alam bentuk kekal menjadi objek ilmu manakala ilmu yang unggul ialah bentuk kebaikan. ilmu hanya dibatasi oleh kemampuan akal dan fikiran manusia semata-mata. Kesimpulan : ( 1 M ) 1. Menurut beliau ilmu bertolak daripada usaha-usaha akal yang membawa kepada rumusan yang bersifat deduktif. . Alam : Tokoh Aristotle : Menekankan bahawa akal fikiran adalah sumber utama untuk memperoleh pengetahuan hakiki. Spinoza dan Leibniz. Ilmu Allah dan ilmu manusia tidak dapat dibezakan. • Tamadun Barat : • • C. manusia tidak mempunyai kemampuan untuk mencapai tahap pengetahuan melebihi wahyu. 3.

3. iaitu bermula daripada kejatuhan empangan Maarib sehingga kedatangan Islam. Kedatangan agama Islam telah membawa perubahan yang besar ke atas masyarakat Arab terutama masyarakat di Madinah. Zaman jahiliah merujuk kepada masyarakat di Semenanjung Tanah Arab. Majoriti golongan Arab Madinah menerima agama Islam. Agama lain yang dianuti ialah ajaran animisme. Majoriti masyarakat Arab Jahiliah menganut agama menyembah berhala. di Madinah. Nabi Muhammad dan orang Islam telah berhijrah ke Madinah pada 622 M. Masyarakat Islam pada zaman ini mempunyai keimanan yang kukuh. Pada asalnya mereka ialah pengikut ajaran Haruf tetapi ajaran ini diselewengkan dengan menganggap berhala sebagai perantaraan antara manusia dengan Tuhan.w. Isi : (7x3M=21M ) 1. A. . majusi. Mereka hidup dalam zaman kegelapan tanpa berpandukan ajaran wahyu dan mengamalkan nilai akhlak yang buruk. Pada masa ini Mekah berperanan sebagai pusat penyembahan berhala. Pengenalan : ( 3 M ) 1.a. nabi telah menjalankan dasar kebebasan beragama terutama ke atas masyarakat Yahudi dan mereka diberi kebebasan beribadat. Orang Ansar secara rela telah memeluk ajaran Islam. sabiah. Zaman ini berlaku 300 tahun sebelum kelahiran Nabi Muhammad s. Di Madinah Nabi Muhammad telah dilantik sebagai ketua negara dan mengasaskan pemerintahan negara Islam yang pertama. Di samping itu. Bandingkan ciri-ciri masyarakat Arab pada zaman Jahiliyah dengan masyarakat Islam pada zaman Nabi Muhammad s.Bahagian B : 9.w. B. 2. b. Masyarakat pada masa ini juga terikat dengan kepercayaan karut. nasrani dan yahudi.a. Kepercayaan / Agama : a. Nabi telah melantik guru-guru agama untuk memperkukuhkan akidah dan amalan mereka.

Dalam masyarakat Arab Jahiliah amalan perhambaan berlaku secara meluas. Golongan bangsawan merupakan golongan tertinggi dan dipandang mulia. Masyarakat Jahiliah hidup terpisah dalam kabilah dan bani masing-masing. Peperangan ini dikenali sebagai Ayyamul Arab. Semangat ini juga menyebabkan mereka memihak kepada kabilah tanpa mengira sama ada mereka berada dalam keadaan benar atau salah. b. Permusuhan antara suku atau kabilah telah membawa peperangan di kalangan masyarakat Arab Jahiliah.2. Contohnya Nabi berjaya mempersaudarakan orang Ansar dengan Muhajirin. Mereka tidak mempunyai hak ke atas diri sendiri. masyarakat dan negara Islam daripada ancaman musuh terutama serangan orang Quraisy Mekah clan pengkhianatan orang Yahudi. Masyarakat Jahiliah mementingkan kelas dalam masyarakat. Peperangan yang wujud di zaman Islam merupakan satu langkah mempertahankan agama. Kelas Masyarakat : a. Masyarakat Islam Madinah berjaya membentuk sebuah masyarakat ummah Islamiyah tanpa mengira kaum dan suku.Semua manusia dianggap sama taraf di sisi Allah. Sebelum memeluk Islam mereka terlibat dalam peperangan Al-Buath kerana merebut kepimpinan kota Madinah. 4. Dalam masyarakat Islam menitik beratkan konsep persamaan taraf. Kemuliaan manusia berdasarkan kepada ketakwaannya kepada b. Peperangan : a. Kekejaman ke atas para hamba berlaku sekiranya para hamba tidak mengikut kehendak mereka. 3. Contohnya Perang Al-Basus berlarutan selama 40 tahun. . b. Kesetiaan kepada kaum tidak lagi wujud dan digantikan dengan ikatan persaudaraan Islam. Ini telah menimbulkan masalah permusuhan antara kabilah berleluasa. Persaudaraan Islam telah berjaya menamatkan permusuhan di kalangan golongan Ansar iaitu suku Aus dan Khazraj. Hubungan Masyarakat / Sosial : a. Perang balas dendam sering berlarutan. Perdagangan hamba berlaku secara meluas. Mereka dikehendaki berkhidmat kepada tuan mereka. Setiap individu mempunyai ketaatan kepada kabilah dan sangat prejudis kepada kabilah yang lain.

Undangundang utama yang digunakan ialah AlQuran. Nabi mengajar masyarakat Islam di Madinah memandang mulia golongan wanita. b. melacur. Sementara itu masyarakat kota Mekah menjalankan sistem politik kabilah. Masyarakat Arab Jahiliah mengamalkan nilai akhlak yang buruk seperti berzina. Keadaan ini menyebabkan suku ban] Tamim telah menanam bayi perempuan bagi mengelakkan mereka dipandang rendah. berzina. Sistem politik dan pentadbiran adalah tidak seragam. 5. menjadi rebutan anak-anak lelaki suami mereka. b. Kerajaan yang wujud lebih bersifat monarki dan terletak di bawah kuasa asing seperti Parsi dan Rom. dan membunuh. masyarakat Madinah berjanji tidak akan menipu. Mereka perlu dipeiihara maruah dan kebajikan mereka. Kerajaan Islam Madinah wujud berasakan perlembagaan Madinah. b. Masyarakat Arab Jahiliah memandang rendah kepada golongan wanita. . minum arak dan berjudi. Akhlak : a. Manusia tidak dibezakan mengikut kekayaan atau pangkat mereka. 6. Fungsi mereka hanyalah sebagai alat kepada kaum lelaki. Kaum wanita memainkan peranan yang sama pentingnya dengan goIongan lelaki. Mereka dianggap sebagai barang dagangan dan ada di kalangan mereka yang kematian suami. Islam menekankan akhlak yang mulia. Masjid menjadi institusi yang penting dalam kerajaan Madinah. Masyarakat golongan Badwi mengamaIkan sistem politik kabilah masing-masing. Segala keputusan negara dilakukan melalui konsep syura. 7. Nabi berjaya mengikis segala amalan akhlak yang buruk di kalangan orang Islam di Madinah. membunuh.Bermula dengan perjanjian Al-Aqabah I. Kedudukan Wanita : a.Allah. Politik : a. Nilai ini telah sebati dengan kehidupan mereka.

a.w. a. Kesimpulan : ( 1M ) Perbezaa yang ketara. 9. Nilai-nilai Positif : a. Islam mengharamkan riba dan mewajibkan urusan jual beli. . zaman jahiliyah berlandaskan nafsu dan dalam zaman Islam berdasarkan wahyu daripada Allah s. Amalan Ekonomi. berpegang teguh kepada janji. Jahiliyah amalkan riba.w. pencurian dan penipuan. Ada akad dalam urusan jual beli. memberi perlindungan kepada Nabi Muhammad s.8. b.t. C. Dalam masyarakat Islam nilai-nilai ini diperkukuhkan selaras dengan nilai-nilai Islam. b. Dalam masyarakat jahiliah terdapat nilai-nilai positif seperti menghormati tetamu.

a.w. 3. 2. Namun begitu orang Arab Madinah lebih mengerti tentang ketuhanan dan kenabian berbanding dengan orang Arab Mekah oleh kerana mereka lebih terdedah kepada agama Yahudi. A. Latarbelakang Nabi Muhammad Sebelum Hijrah. Walaupun sebelum ketibaan Nabi Muhammad s. Hijrah dari Mekah ke Madinah oleh Nabi Muhammad s. hidup mewah dan menguasai pentadbiran. merupakan titik permulaan negara Islam di Madinah.a.a. Pengenalan : ( 3M ) a.w. B. Jadi. . memonopolikan kegiatan ekonomi. Masyarakatnya terdiri daripada suku-suku Arab terutamanya Aus dan Khazraj serta orang-orang Yahudi. Kaum Ansar banyak berkorban untuk mengembangkan agama Islam. Isi : (7x3M=21M ) 1 Pembinaan Masjid : Peristiwa hijrah telah menyebabkan penyebaran agama Islam semakin meluas terutamanya dengan terbinanya Masjid Quba dan Masjid Madinah yang menjadi tempat ibadat dan penyebaran agama Islam.w. Jelaskan langkah-langkah yang diambil oleh Nabi Muhammad s. Kaum Ansar di Madinah menyambut Muhajirin dari Mekah dan buat pertama kali. Sebelum agama Islam tersebar ke Madinah suku-suku Arab sentiasa berselisih faham sesama mereka. Dari segi agama dan kepercayaan kaum Yahudi memelihara kesucian agama Yahudi dan orang-orang Arab menyembah berhala seperti orang Quraisy di Mekah. Demografi Madinah : Negara kota Madinah terletak kira-kira 320 km ke utara Mekah. Konsep negara. kegiatan dakwah dapat dilakukan secara terbuka. Golongan Yahudi memandang rendah orang-orang Arab. pemikiran mereka lebih terbuka kepada usaha dakwah Nabi Muhammad saw dan lebih bersedia memeluk agama Islam yang dibawanya. ke arah pembentukan negara Islam di Madinah.10. ke Madinah agama Islam tersebar di Madinah menerusi orang-orang Muslim (kaum Ansar) yang menyertai dalam Perjanjian Aqabah I dan Aqabah II.

Orang Islam dan bukan Islam dapat hidup secara aman damai dan bebas menjalankan aktiviti masing-masing. iii. Keselamatan penduduk Madinah terjamin dan mereka bertanggungjawab mempertahankan negara Madinah daripada serangan musuh. mempersaudarakan kaum Ansar dengan kaum Muhajirin : i.a.w. tidak menunjukkan permusuhannya terhadap kaum Yahudi tetapi terus mengadakan perundingannya dengan mereka.w. Hubungan persaudaraan mengatasi masalah perbezaan dari segi sosial dan ekonomi. Kedua-dua golongan bergaul dan bekerjasama untuk kebaikan agama Islam dan negara. telah membina masjid-masjid yang bukan sahaja menjadi tempat ibadat dan penyebaran agama Islam tetapi juga digunakan untuk menyebarkan pendidikan dan ilmu pengetahuan Islam 2 Pembentukan Ummah : Nabi Muhammad adalah seorang negarawan. Muahahjirin dengan Muhajirin. Nabi Muhammad s. Dalam hubungan dengan kaum Yahudi semasa Perang Badar.a. 4 Mengasaskan Pentadbiran Negara Melalui Cara Musyawarah : Baginda berjaya mengasaskan sistem musyawarah dalam segala halhal politik.Setelah tiba ke Madinah Nabi Muhammad s. ii. Penduduk Madinah juga mengiktirafkan Nabi Muhammad s.w. Dengan pengiktirafan itu Nabi telah menjadi pemimpin yang berwibawa dalam urusan pentadbiran dan pemerintahan negara Islam Madinah. Kaum Yahudi diberikan kebebasan mengamalkan ibadat mengikut agama mereka selama mereka mematuhi undang-undang Islam dan peraturan yang diterima umum. Nabi Muhammad s.a. Piagam Madinah bukan sahaja membentukkan persaudaraan antara Ansar dan Muhajirin tetapi juga perpaduan antara orang Islam dengan orang bukan Islam terutamanya orang Yahudi.a.w. sebagai pemimpin agama dan ketua negara. Muhajirin dengan Ansar Semangat asabiyah telah digantikan dengan semangat ummah mengikut akidah Islam. Hanya setelah perundingan gagal barulah mereka . Ansar dengan Ansar. Sebagai langkah pertama terhadap penyatuan masyarakat Islam di Madinah. 3 Mewujudkan Piagam Madinah : Baginda seterusnya mewujudkan sebuah piagam untuk dijadikan panduan untuk membentukkan sebuah negara Islam yang berdaulat.

Penyatuan masyarakat yang berlaku telah mewujudkan semangat saling membantu sehingga meliputi segenap bidang. 7. Konsep musyawarah terbayang dalam hubungan politik antarabangsa. Dalam mempertahankan kedaulatan negara Islam Madinah. ( 1M ) Pembentukan Negara Islam Madinah berasaskan kepada wahyu dan perundangan. . Baginda merupakan seorang panglima tentera dan ahli strategi dalam bidang ketenteraan. Byzantine. dan Parsi. 5 Mewujudkan Tentera Islam di Madinah : Baginda juga adalah seorang pemimpin tentera Islam yang menyertai beberapa ekspedisi ketenteraan untuk mempertahankan kesucian agama Islam daripada ancaman dan serangan musuh. Kesimpulan. C. Baginda juga menjalankan musyawarah semasa mewujudkan persaudaraan antara Ansar dan Muhajirin serta antara Aus dan Khazrai.olongan Muhajirin bergiat dalam bidang pertanian. Nabi menggalakkan umat Islam bergiat dalam bidang perniagaan. Menyusun semula struktur ekonomi Madinah.disingkirkan secara terhormat dari Madinah. 6 Mengadakan Hubungan Luar : Baginda adalah seorang diplomat yang mengambil inisiatif untuk menghantar perwakilan ke luar seperti Mesir.

3.Pusat kerajaa di Damsyik.terdiri daipada bangsa Arab khasnya keluarga bani Umaiyyah sendiri Berbeza dengan Zaman Khulafah Al Rasyidin. Kerajaan Bani Umaiyyah diasaskan oleh Muawiyah bin Abu Suffian pada tahun 41 H setelah Saidina Hasan bin Ali menyerahkan jawatan Khalifah kepada beliau demi rasmi perpaduan umat. Pegenalan : ( 3M ) 1. Kerajaan Khulafah Al Rasyidin terbentuk apabila Abu Bakar al Siddiq dilantik serta diba’aah menjadi khalifah setelah kewafatan rasulullah yang tidak meninggalkan waris dan wasiat. Pelantikan Pegawai : • • Kerajaan Umaiyyah. Pusat Pemerintahan : • Zaman Khulafah al Rasyidin pusat pemerintahan di Madinah. Kerajaan Bani Umaiyyah pusat pemeintahan berpusat di Damsyik dan menjadi kediamanRasmi Khalifah.memerintah lebih kurang 92 tahun sehingga khalifah akhirnya Marwan bin Muhammad digulingkan melalui revolusi Abbasiyah 2.kelayakan serta mampu menjalankan tugas dengan baik tanpa mengira bangsa Arab atau tidak . • 2. Bandingkan antara sistem pemerintahan dan pentadbiran Zaman Khulafah Al. B. Pemilihan Khalifah : • • Zaman Khulafa Al Rasyidin pemilihan berdasarkan kelayakan serta dipilih oleh orang ramai. A.Rasyidin dengan sistem pemerintahan dan pentadbiran pada zaman Bani Umaiyyah.jawatan khalifah dijadikan hak milik keluarga bani Umaiyyah.khawarij dan sebagainya.kerajaan ini bertahan sehingga Khalifah Ali dibunuh pada 40H.berdasarkan sistem Warisan.11.pegawai dipilih berdasarkan pengalaman . Bani Umaiyyah. Isi : ( 5x4M=20M ) 1.Kemudian dipindahkan ke Kufah unruk memudahkan pentadbiran yang menghadapi tentangan daripada musuh keluarga bani umaiyyah.

Bani Umaiyyah menghadapi ancaman dalaman dari puak syiah dan khawarij sementara zaman Khulafah Al Rasyidin tentera Isalam lebih kerap berhadapan dengan ancaman luar iaitu Rom dan Parsi.disebabkan khalifah menggunakan kuasa secara mutlak.Ini berbeza dengan zaman Umar al Khattab. Sementara zaman Khulafah Al Rasyidin.merupakan badan penasihat dan perunding bagi menggubal dasar-dasar Negara.melalui jalan darat dan jalan laut. 6. Majlis Syura : • • Zaman Khulafah Rasyidin. Peluasan Kuasa Wilayah : • Zaman Bani Umaiyyah peluasan kuasa wilayah. Pentadbiran : • • • • Kerajaan Bani Umaiyyah telah menerapkan sistem pentadbiran kerajaan Byzantine Melantik pegawai-pegawai kristian untuk berkhidmat dalam kerajaan.masih sama dengan zaman sebelumnya tetapi lebih sistematik dengan penubuhan diwan al Kharaj.yang mana kadar cukai agak berpatutan.sistem pentadbiran telah dipertingkatkan dengan penubuhan beberapa jawatan baru iaitu umat Islam boleh menemui khalifah tanpa halangan. 7. .4.harta baitulmal dianggap amanah Allah dalam zaman Khalifah Al Rasyidian manakala baitulmal menjadi hak milik kerajaan dan sesetengah khalifah menjadikannya sebagai hak milik peribadi. 5. Berbeza dengan zaman bani Umaiyyah Majlis Syura tidak begitu berfungsi kecuali zaman Umar Abdul Aziz. Dasar Ekonomi : • Kerajaan Umaiyyah. khalifah senantiasa diiringi dan diawasi oleh pegawai peribadi.

• .terutama berhubung dengan tindak tanduk pemerintah yang suka bermewah-mewah. Kesannya membawa kepada kejatuhan melalui revolusi Abbassiyah. dan menindas golongan yang tidak sehaluan dengannya. Kesimpulan : ( 2M ) • Perubahan yang berlaku pada zaman Umaiyyah banyak meninggalkan kesan negative kepada umat Islam.C.

7.12.a. Perang Uhud menyebabkan umat islam lebih berhati-hati ketika berhadapan atau berurusan dengan orang munafik. Harb. Perang Uhud membuktikan kaum Quraisy sentiasa berazam untuk menghancurkan Islam.w. 5. b. Kabilah-kabilah Arab mula memandang rendah dan serong terhadap umat Islam. Perang Uhud telah menimbulkan krisis keyakinan di kalangan umat Islam yang tipis imannya. 6. Pendahuluan. dan 3000 orang tentera Quraisy yang diketuai oleh Abu Sufyan b. Bincangkan kesan-kesan Perang Uhud terhadap masyarakat Islam di Madinah. Kaum Quraisy semakin bersemangat untuk mengalahkan orang Islam kerana percaya kekuatan Islam mula lumpuh. . Permusuhan antara orang Islam dengan Quraisy Makkah tidak berakhir selepas Rasulullah berhijrah ke kota Madinah sebaliknya bertambah hebat seperti dalam Perang Badar. Isi : ( 5x4M=20M ) Kesan-Kesan Perang Uhud : 1. 2. Peperangan Uhud melibatkan 700 orang tentera Islam diketuai oleh Nabi Muhammad s. Rasulullah telah bertindak menghalau Yahudi Bani Nadir dari kota Madinah kerana mengkhianati Sahifah Madinah dan usaha mereka untuk membunuh Nabi. A. Selain itu memberi gambaran mengenai sifat-sifat dan bahaya yang ditimbulkan oleh golongan munafik. Perang Uhud memberi pengajaran kepada tentera Islam agar mentaati serta mengikut taktik yang telah ditetapkan oleh Rasulullah. c. 3. B. Perang Uhud merupakan pertempuran kedua yang berlaku dalam sejarah Islam pada tahun 3H. ( 3M ) a. Perang Uhud dan Perang Khandak. 4.

Orang Quraisy telah ditewaskan kerana kegigihan serta kebijaksanaan Rasulullah. Kemenangan pihak musuh mencetuskan keyakinan musuh Islam untuk mencabar umat Islam. 2. Kesannya berlaku Perang Khandak pada tahun 5H. 3. Kesimpulan : ( 2M ) 1.C. .

Mengikis sifat-sifat tamat dalam pemilikan harta. Mendapatkan keberkatan. Pengenalan. Abd. Mensucikan jiwa daripada kekotoran dosa Mewujudkan kedamaian. 4. A. Zakat Emas dan Perak sebanyak 2. Dari segi syarak pula zakat merupakan pembayaran atau cukai ke atas harta apabila sudah sampai nisabnya dan genap setahun (haul) dan ia akan diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Dari segi bahasa zakat bermaksud kesuburan. Jelaskan Fungsi Zakat Dan Pelaksanaannya Pada Zaman Bani Umayyah. Merapatkan jurang kekayaan dalam kalangan masyarakat Islam. unta dan lembu : . 5. Menyemai semangat bertanggungjawab dan tolong menolong. Pelaksanaan zakat zaman Bani Umaiyah : ( 6x2M=12M ) 1. 3. Pelaksanaan zakat pada zaman Bani Umaiyah menonjol ketika era pemerintahan khalifah Umar b. Isi : ( 20M ) • Fungsi zakat : ( 4x2M=8M ) • • • • • • • • • Mendatangkan kesyukuran dan penyuburan pahala. Zakat pada zaman Bani Umaiyah dibahagikan kepada 5 jenis. Membuktikan sifat mentaati hukum agama. Beliau telah memastikan institusi zakat ditadbir dengan baik dan sistematik. ( 3 M ) Zakat berasal daripada perkataan Arab iaitu daripada kata dasar zaka yang bererti penambahan atau persucian. kesucian. Aziz. Melantik Amil untuk memungut zakat dibahagian-bahagian yang berbeza mengikut ukuran nisab tertentu. B.13. Zakat binatang ternakan seperti kambing. keberkatan dan kedamaian.5% 2.

Menubuhkan Diwan al Kharaj. Kuda.5%.a. Hamba yang hendak memerdekakan dirinya. 7. jika di bumi aman 2. 7. d. Jika 100-200. zakatnya seekor setiap 100 ekor. b. Mualaf yang dinakkan hatinya. 4. Musafir. Fakir. 8. 9. 3. dikenakan zakat jika digunakan untuk tujuan perniagaan. Apabila sampai 60 ekor zakatnya seekor tetapi berumur 2 tahun. Melalui institusi zakat baginda berjaya menggalakkan umat Islam bekerja keras dan bermuafakat sehingga menjadi masyarakat yang makmur. Zakat tanaman dan buah-buahan. 6. Zakat barangan perdagangan dikenakan 2. . jika di bumi perang zakatnya 1/5. Setiap 40-100 ekor zakatnya seekor kambing. zakatnya seekor kambing. Bagi unta. sebuah jabatan dinamakan Diwan al Kharaj ditubuhkan untuk melicinkan tugas pungutan cukai (sebahagian besarnya adalah zakat )dan mengeluarkan perbelanjaan negara. Jika 25 ekor zakatnya anak unta betina berumur setahun. 6. Orang berhutang. Amil. Kemakmuran masyarakat dapat dilihat sehingga tiada seorang pun yang layak menerima zakat pada zamannya.5% mengikut syarat zakat emas dan perak. Ia merupakan bahan penting dalam sistem percukaian negara. 8. 10. Miskin. Orang yang berjihad. Kesimpulan : ( 2 M ) Zakat memainkan peranan penting dalam sistem ekonomi Negara Islam. Zakat galian dan harta yang tertanam. Lembu/kerbau. C. jika usaha sendiri 1/20 Hasil kutipan zakat disalurkan kepada 8 asnaf yang layak iaitu : 1. c. setiap 30 ekor zakatnya anak betina umur setahun. setiap 5 hingga 24 ekor. 5. 2. jika guna siraman air hujan 1/10.

Hasil kerja Ishtakhri menunjukkan kemajuan berbanding Balkhi kerana daripada hanya atlas sahaja telah menjadi atlas yang mempunyai keterangan lengkap. Isi : ( 5x4M=20M ) Sumabangan Al-Istakhri dalam bidang penerokaan dan penjelajahan tamadun Islam : 1. ( 3M ) 1. Hasil kerja yang lain seperti Risalat yang cuba menghuraikan tentang negara Parsi. . A. merupakan orang pertama yang membawa cara baru dalam ilmu geografi. 4. tetapi penempatan dan komen serta huraiannya agak mengelirukan kerana tidak membahagikan sesuatu kawasan kepada beberapa daerah. Beliau hidup dalam abad ke 4H / 10M. Contohnya. Istahkri telah menukarkan perkataan iklim daripada konsep geografi Ptolemy kepada keshars yang berkonsepkan Parsi. Al-Istakhri atau nama sebenarnya Abu Ishaq Ibrahim bin Muhammad al-Farisi al-Karkhi. Biografi Al-Istakhri tidak berapa diketahui. Huraikan sumbangan Al-Ishtakhri dalam bidang penerokaan dan penjelajahan tamadun Islam. Menurut De Geoje (318-321M). 2. Beliau juga telah melukis semula atlas Islam yang dicipta oleh al-Balkhi. Ini menynjukkan beliau menggunakan kaedah saintifik dalam kajiannnya. 3. Karya beliau banyak memuatkan peta-peta yang lebih dikenali sebgai karya peta. Pengenalan. dikatakan bahawa buku yang ditulis oleh Ishtakhri adalah buku yang penuh dengan peta-peta yang dilukis dengan rapi. B. 3. Istakhri telah menulis dan membuat rujukan kepada tulisan al-Balkhi. tetapi ada beberapa sumber menyatakan beliaua berasal dari Istakr sebuah tempat di Iran.14. Dalam Buku al-Muqaddasi. Mengembangkan ilmu geografi Islam dengan menghasilkan sebuah karya yang terkenal iaitu Masalik Wa al-Mamalik. 2.

juga pernah melawat Sepanyol dan Sicily. Daylam. 8. Istakhri menyatakan ia terletak antara Yanbu’ denga al-Marwah. Kesimpulan. al-Waqidi dan al-Hajiri juga menghuraikan lokasi al-Is. Istakhri juga telah menghasilkan pete-peta yang lengkap bagi beberapa negara seperti Mesir. Al-Ishtakhri pula memberi komen tentang peta Mesir oleh Ibn Hawqal dan menyatakan bahawa peta Maghribi yang dilukis oleh Ibn Hawqal tidak tepat. C. Maghribi dan Adherbayjan. Walaubagaimanapun lokasi al-Is yang dihuraikan keseluruhannya adalah benar. Iraq. 6. Ibn Hawqal telah memuji peta Parsi oleh Istakhri. Beliau melawat banyak tempat seperti negara Arab.5. Khuzistan. tetapi memberi sedikit komen tentang kesilapan Istakhri dalam menghasilkan peta Sind. ( 2M ) Istakhri merupakan tokoh pelayaran yang unggul dan termasyhur dan telah memberi sumbangan dalam bidang penulisan dan geografi. Hasil kerja merek saling berhubungan berdasarkan komen dan ulasan. . mungkin sampai ke Mekah. sebuah kubu kecil juga menjadi persoalan. Istakhri juga merupakan seorang tokoh pelayaran Islam. 7. Parsi. dan Transoxiana. Perkara tersebut telah memajukan dan mengembangkan didang ilmu geografi. Laut Mediterranean. Lokasi al-Is. Al-Mas’udi.

Jelaskan sejauh mana tamadun Islam mempengaruhi perkembangan budaya dan intelektual Tamadun Eropah. Hubungan orang Kristian Eropah dengan Islam telah bermula apabila kerajaan Islam menjelajah clan menduduki wilayah di Eropah. Pengenalan. Penaklukan Khalifah Muawiyah bin Abu Suffian ke atas wilayah Afrika Utara membawa kepada gerakan perluasan kuasa di sekitar Laut Mediteranean. Isi : ( 7x3M=21M ) 1. A.15. King Frederick II dan Charles I menyokong kuat perkembangan pengaruh kebudayaan dan keilmuan Islam. King Frederick II memberi layanan istimewa kepada sarjana Islam dan meminta buku ilmu pengetahuan Arab diterjemahkan ke dalam bahasa Latin. B. Sokongan Raja Norman : Kebangkitan kuasa suku bangsa Norman di Eropah turut membantu perkembangan ilmu dan kebudayaan Islam di Eropah. Karya perubatan Ibn Sinar dan penulisan ilmu geografi Al-Idrisi banyak mempengaruhi bidang ilmu sekolah-sekolah di Naples dan Salerno. 2. Pengaruh kebudayaan Islam ke atas masyarakat Eropah bermula apabila terbentuknya kerajaan Islam Bani Umayyah di Sepanyol dan Sicily. King Roger II. Konsep tamadun Islam Dan Eropah. Orang Mozarobes telah mernbawa perkembangan ilmu Arab (Artes Arabes) ke Barat. Menerusi orang Moor (Islam Sepanyol) dan golongan Mozarobes. ( 3M ) 1. Pusat pengajian ini menjadi pusat kajian Orientalis Eropah tentang peradaban Islam. 2. 3. Kewujudan Kerajaan Islam di Eropah : Kerajaan Islam di Sepanyol dan Sicily yang diasaskan oleh kerajaan Bani Umayyah banyak mempengaruhi kebudayaan dan pemikiran masyarakat Eropah. Perkembangannya semakin jelas apabiia orang Eropah menaruh minat mengkaji karya klasik Yunani dan Islam. Raja Norman seperti King Roger 1. Petrus Alphonsi telah menjadi doktor istana King Henry I dan mengasakan pusat pengajian tinggi di Tolledo pada tahun 1250. Kaum Norman yang berjaya menakluki Sicily pada tahun 1091. . bidang iImu pengetahuan Islam berkembang di Eropah.

Contohnya: Tahafut-tahafut oleh Ibn Rusyd dan Tahafut al-Faiasifa karya AlGhazali telah diterjemahkan atas arahan badan tertinggi gereja Kristian : a. Atlas Partolan dan kompas yang digunakan oleh ahli pelayaran Islam mempengaruhi ilmu pelayaran Eropah. Leornardo Fabanacci mendapat pendidikan di Sepanyol. Ibn Tufail dan Al-Khawarizmi telah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin. Al-Kindi dan Al-Khawarizmi menjadi rujukan perkembangan ilmu falsafah. Hayy ibn Yaqzan karya Ibn Tufail diterjemah ke dalam bahasa Latin oleh Edward Peacock dengan tajuk Philosophus Autodidactus.3. Ilmu Pelayaran dan Geografi : Interaksi antara pedagang Eropah dengan pedagang Islam telah mempengaruhi ilmu pelayaran dan geografi di Eropah. Perang Salib Melemahkan Institusi Gereja : Perang salib yang berlaku dari tahun 1097 hingga 1292 merupakan satu proses yang mempengaruhi pemindahan dan penyesuaian kebudayaan Islam ke Barat. Karya tokoh intelektual Islam seperti Ibn Sina. 7. King Roger I telah menubuhkan sekolah tinggi di Naples dan Salerno sebagai pengkajian ilmu astronomi. 4 Hubungan Perdagangan : Orang Arab dan Farsi telah menguasai perdagangan timur dengan barat. Universiti dan perpustakaan didirikan dan menjadi tumpuan para ilmuwan dari Eropah. . Universiti Padua yang didirikan di zaman pertengahan mula mengkaji ilmu perubatan Islam. geografi dan perubatan Islam. 6. Perang Salib berjaya mengubah pemikiran masyarakat di Eropah dan melemahkan kekuasaan institusi gereja apabila masyarakat Eropah tidak lagi terikat dengan kawalan atau sekatan gereja. 5. Pedagang Eropah membeli barang-barang timur seperti rempah daripada saudagar Islam di pelabuhan Venice dan Genoa. Sistem Pendidikan : Bandar Cardova telah menjadi pusat pendidikan ilmu dari tamadun Islam di Eropah. Kegiatan Penterjemahan : King Frederick II di Sicily teleh meminta Micheal Scott menterjemahkan bukubuku ilmu pengetahuan Arab ke dalarn bahasa Latin. Karya pemikir Islam seperti tulisan Al-Ghazali. astronomi clan matematik di Eropah.

Perkembangan Intelektual Di Eropah Kebangkitan golongan borjuis Pertambahan penduduk . ( 1M ) Kesan daripada pengaruh kebudayaan dan intelektual Islam mendorong masyarakat Eropah mencipta kegemilangan ilmu pengetahuan dan intelektual. 12. meluaskan kuasa dan 10. Hisab al-Jabar Wal-Muqabalah karya Al-Khawarizmi diterjemahkan oieh F. 15. Kesimpulan. Pengaruh Kerajaan Turki Uthmaniah : Kerajaan Turki Uthmaniah berjaya pengaruhnya ke Eropah Timur.padi dan tembikai dipelajari daripada orang-orang Islam. Bidang Ekonomi : Orang Eropah mendapat pengetahuan dalam bidang ekonomi daripada hubungan dengan orang-orang Islam dalam bidang perindustrian dan teknologi teknik tanaman sekoi. 11. Pertembungan golongan berilmu dengan golongan agama Kristian. Gerakan lntelektual Di Eropah : Pemikir intelektual Islam seperti al Kindi. al Farabi dan Ibn Rusyd berjaya rnempengaruhi kelahiran gerakan intelektual di Eropah seperti fahaman humanisme pada abad ke 13 Masihi.b. 9. 13. Revolusi intelektual di Eropah dikenali sebagai zaman Renaissance. . 14. Penjelajahan dan penerokaan.Rosen di London 8. C.

( 5x2M=10M ) 1. 4. B. Pengaruh kejayaan Marco Polo. ( 5x2M=10M ) 1. 2. Kesan kejayaan Marco Polo. Faktor-faktor yang menggalakkan pengembaraan dan penerokaan Barat. 9. Perdagangan. ( 3M ) 1. Dorongan pemerintah. Jenis pengembaraan dan latarbelakang abad ke 10 hingga 14 masihi. Alat baru : kompas. Kesimpulan : ( 2M ) Penjelajahan dan penerokaan Islam menekankan tauhid dan keduniaan manakala penjelajahan dan penerokaan Barat lebih kepada keduniaan. 2. 5. Berdakwah. Mencari Ilmu pengetahuan. 3. . Perasaan ingin tahu tempat yang dilawati. Tujuan pengembaraan menurut islam dan barat. 2. Dorongan al-Quran. 6. 8. C. 7. 5. Dakwah. Dakwah : penyebaran Kristian. Konsep pengembaraan dan penerokaan.14 masihi dan ahli-ahli pelayaran Barat pada abad ke. 7. 6. A. Mengkaji dan mendalami ilmu geografi. 4. 8.16 masihi.15 hingga abad ke. Cabaran dan persaingan. 3. Ingin tahu. Mendapat kuasa di wilayah baru. Bincangkan faktor-faktor yang menggalakkan pengembaraan dan penerokaan pengembara-pengembara Islam pada abad ke. Pengenalan. Penjajahan.16. 3. mencari ilmu pengetahuan. Isi : ( 20M ) Faktor-faktor yang menggalakkan pengembaraan dan penerokaan Islam.10 hingga abad ke. Perdagangan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful