SULIT

*
MAJLISPENGETUAPENGETUACAWANGANMELAKAMAJLISPENGETUAPENGETUACAWANGANMELAKA MAJLISPENGETUAPENGETUACAWANGANMELAKAMAJLISPENGETUAPENGETUACAWANGANMELAKA MAJLISPENGETUAPENGETUACAWANGANMELAKAMAJLISPENGETUAPENGETUACAWANGANMELAKA MAJLISPENGETUAPENGETUACAWANGANMELAKAMAJLISPENGETUAPENGETUACAWANGANMELAKA MAJLISPENGETUAPENGETUACAWANGANMELAKAMAJLISPENGETUAPENGETUACAWANGANMELAKA MAJLISPENGETUAPENGETUACAWANGANMELAKAMAJLISPENGETUAPENGETUACAWANGANMELAKA MAJLISPENGETUAPENGETUACAWANGANMELAKAMAJLISPENGETUAPENGETUACAWANGANMELAKA MAJLISPENGETUAPENGETUACAWANGANMELAKAMAJLISPENGETUAPENGETUACAWANGANMELAKA MAJLISPENGETUAPENGETUACAWANGANMELAKAMAJLISPENGETUAPENGETUACAWANGANMELAKA MAJLISPENGETUAPENGETUACAWANGANMELAKAMAJLISPENGETUAPENGETUACAWANGANMELAKA MAJLISPENGETUAPENGETUACAWANGANMELAKAMAJLISPENGETUAPENGETUACAWANGANMELAKA MAJLISPENGETUAPENGETUACAWANGANMELAKAMAJLISPENGETUAPENGETUACAWANGANMELAKA MAJLISPENGETUAPENGETUACAWANGANMELAKAMAJLISPENGETUAPENGETUACAWANGANMELAKA MAJLISPENGETUAPENGETUACAWANGANMELAKAMAJLISPENGETUAPENGETUACAWANGANMELAKA MAJLISPENGETUAPENGETUACAWANGANMELAKAMAJLISPENGETUAPENGETUACAWANGANMELAKA ( Tiga jam ) MAJLISPENGETUAPENGETUACAWANGANMELAKAMAJLISPENGETUAPENGETUACAWANGANMELAKA MAJLISPENGETUAPENGETUACAWANGANMELAKAMAJLISPENGETUAPENGETUACAWANGANMELAKA MAJLISPENGETUAPENGETUACAWANGANMELAKAMAJLISPENGETUAPENGETUACAWANGANMELAKA MAJLISPENGETUAPENGETUACAWANGANMELAKAMAJLISPENGETUAPENGETUACAWANGANMELAKA

940/1

STPM 2008

SEJARAH
KERTAS 1

( TAMADUN DUNIA HINGGA TAHUN 1800 )

MAJLIS PENGETUA-PENGETUA MALAYSIA CAWANGAN NEGERI MELAKA PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL TINGGI PELAJARAN MALAYSIA
Arahan kepada calon : Jawab empat soalan sahaja : dua soalan daripada Bahagian A dan dua soalan daripada Bahagian B

________________________________________________________________________
Kertas soalan ini terdiri daripada 3 halaman bercetak
© Majlis Pengetua-pengetua Malaysia Cawangan Negeri Melaka 2008

STPM 940/1 *Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat.

[ Lihat sebelah SULIT*

Bahagian A

Jawab dua soalan sahaja.

1. Sejauh manakah masyarakat pada zaman pra-sejarah awal merupakan masyarakat berbentuk mudah ( simple society ). ( 25 M ) 2. Jelaskan sumbangan Asoka dalam mencipta keagungan Empayar Maurya di India. ( 25 M ) Bincangkan sumbangan Kautilya dan Niccolo Machiavelli dalam bidang ketenteraan. ( 25 M )

3.

4. Bincangkan faktor dan perkembangan pembangunan ekonomi dalam tamadun manusia sehingga tahun 1800 Masihi. ( 25 M ) 5. Sejauh manakah matlamat pendidikan dalam tamadun awal dipengaruhi oleh faktor agama. ( 25 M ) 6. Bincangkan perkembangan falsafah dan pemikiran dalam peradaban Melayu sebelum dan selepas kedatangan Islam. ( 25 M ) 7. Bincangkan lima faktor penjelajahan dan penerokaan orang Eropah pada abad ke-15 Masihi. ( 25 M ) 8. Jelaskan perbezaan sumber ilmu menurut tamadun Islam dengan tamadun Barat. ( 25 M )

Bahagian B Jawab dua soalan sahaja.

9. Bandingkan ciri-ciri masyarakat Arab pada zaman Jahiliyah dengan masyarakat Islam pada zaman Nabi Muhammad s.a.w. di Madinah. ( 25 M ) 10. Jelaskan langkah-langkah yang diambil oleh Nabi Muhammad s.a.w. ke arah pembentukan negara Islam di Madinah. ( 25 M ) 11. Bandingkan antara sistem pemerintahan dan pentadbiran Zaman Khulafah AlRasyidin dengan sistem pemerintahan dan pentadbiran pada zaman Bani Umaiyyah. ( 25 M ) 12. Bincangkan kesan-kesan Perang Uhud terhadap masyarakat Islam di Madinah. ( 25 M ) 13. Jelaskan Fungsi Zakat Dan Pelaksanaannya Pada Zaman Bani Umayyah. ( 25 M ) 14. Huraikan sumbangan Al-Ishtakhri dalam bidang penerokaan dan penjelajahan. ( 25 M ) 15. Jelaskan sejauhmanakah tamadun Islam mempengaruhi perkembangan budaya dan intelektual Tamadun Eropah. ( 25 M ) 16. Bincangkan faktor-faktor yang menggalakkan pengembaraan dan penerokaan pengembara-pengembara Islam pada abad ke-10 hingga abad ke- 14 masihi dan ahli-ahli pelayaran barat pada abad ke- 15 hingga abad ke- 16 masihi. ( 25 M )

SOALAN TAMAT

SULIT

Kod Kertas:

940/1

MAJLIS PENGETUA-PENGETUA MALAYSIA CAWANGAN NEGERI MELAKA

STPM 2008

SKEMA PEMARKAHAN

SEJARAH
KERTAS 1 ( TAMADUN DUNIA HINGGA TAHUN 1800 )

PERINGATAN :
Skema pemarkahan ini adalah khas untuk kegunaan pemeriksa dan tidak boleh dikemukakan kepada pihak yang tidak berkenaan.

Skema ini terdiri daripada 44 halaman bercetak. © Hakcipta Majlis Pengetua-pengetua Malaysia Cawangan Negeri Melaka 2008

3. [ 25 markah ] Jelaskan perbezaan sumber ilmu menurut tamadun Islam dengan tamadun Barat. 8. [ 25 markah ] Bincangkan lima faktor penjelajahan dan penerokaan orang Eropah pada abad ke15 Masihi. 5. 7.Bahagian A : 1. . Sejauh manakah masyarakat pada zaman pra-sejarah awal merupakan masyarakat berbentuk mudah ( simple society ). [ 25 markah ] Sejauh manakah matlamat pendidikan dalam tamadun awal dipengaruhi oleh faktor agama. [ 25 markah ] Bincangkan perkembangan falsafah dan pemikiran dalam peradaban Melayu sebelum dan selepas kedatangan Islam. [ 25 markah ] 2. [ 25 markah ] Jelaskan sumbangan Asoka dalam mencipta keagungan Empayar Maurya di India. 4. [ 25 markah ] Bincangkan sumbangan Kautilya dan Niccolo Machiavelli dalam bidang ketenteraan. [ 25 markah ] Bincangkan faktor dan perkembangan pembangunan ekonomi dalam tamadun manusia sehingga tahun 1800 Masihi. 6.

15 hingga abad ke. Bandingkan ciri-ciri masyarakat Arab pada zaman Jahiliah dengan masyarakat Islam pada zaman Nabi Muhammad s.a. 12. [ 25 markah ] Bincangkan faktor-faktor yang menggalakkan pengembaraan dan penerokaan pengembara-pengembara islam pada abad ke-10 hingga abad ke. [ 25 markah ] Bincangkan kesan-kesan Perang Uhud terhadap masyarakat Islam di Madinah. SOALAN TAMAT . [ 25 markah ] Huraikan konsep seni menurut pandangan Islam dan Barat serta nyataklan perbezaan antara kedua-duanya. 16. 13. ke arah pembentukan negara Islam di Madinah.w. 15. [ 25 markah ] 10.w. [ 25 markah ] Huraikan sumbangan Al-Ishtakhri dalam bidang penerokaan dan penjelajahan tamadun Islam. 14. [ 25 markah ] Bandingkan antara sistem pemerintahan dan pentadbiran Zaman Khulafah AlRasyidin dengan sistem pemerintahan dan pentadbiran pada zaman Bani Umaiyyah. [ 25 markah ] Jelaskan langkah-langkah yang diambil oleh Nabi Muhammad s.Bahagian B : 9. di Madinah.14 masihi dan ahliahli pelayaran barat pada abad ke. 11.16 masihi.a. [ 25 markah ] Jelaskan Fungsi Zakat Dan Pelaksanaannya Pada Zaman Bani Umayyah.

daun kayu dan kulit binatang. Pengenalan. pakaian dari kulit kayu. nomad. Ia berlangsung sehingga zaman Mesolitik. Peralatan/Teknologi : Zaman Paleolitik peralatan dari kayu. atas pokok dan lubang bawah tanah. Penempatan : Pada zaman Paleolitik masyarakatnya hidup berbentuk mudah secara pindah randah. memungut hasil hutan menyebabkan penempatan mereka nomad dan bergantung dengan alam sekitar sepenuhnya . Zaman Mesolitik masih meneruskan penempatan Paleolitik tetapi memilih lokasi berhampiran sumber air untuk kepentingan harian iaitu sungai dan laut. menangkap ikan. ( 5 x 4 M =20M) 1. A. Kegiatan Ekonomi : Kegiatan ekonomi untuk kelompok mereka sahaja. 2. Konsep maksud pra-sejarah Tahap-tahap dan tempoh masa prasejarah paleolitik. rimbunan pokok renek. menggunakan sepenuhnya alam sekitar dengan tinggal di gua. ( 3 M ) 1.Bahagian A : 1. batu dan tulang. Menyenaraikan ciri-ciri masyarakat prasejarah dan mengaitkan masyarakat berbentuk mudah hanya dua zaman iaitu Paleolitik dan Mesolitik sahaja. Mendapatkan makanan dengan cara berburu binatang. Gaya hidup ini masih diteruskan pada zaman Mesolitik tetapi penciptaan senjata dan alatan lebih halus dan telah menggunakan panah dari kayu yang panjang dan tajam. B. 2. Menghasilkan api melalui kaedah geseran. Isi. 3. . mesolitik dan Neolitik. Sejauh manakah masyarakat pada zaman pra-sejarah awal merupakan masyarakat berbentuk mudah ( simple society ). 3.

4. C. Organisasi Sosial : Berbentuk mudah. ( 2M ) Masyarakat prasejarah awal sebagai peneroka menuju kepada kehidupan kompleks dalam zaman Neolitik. Pengkhususan Kerja : Tiada pengkhususan kerja kepada lelaki dan perempuan. Kesenian : Pada zaman Paleolitik mereka mengukir gambar di dinding gua dan kulit kayu yang dijangka boleh membantu menambahkan hasil pemburuan dan berbentuk idealisme. Bermula dari sini tamadun manusia berkembang sehingga wujud tamadun awal dunia seperti Tamadun Mesopotamia dan Mesir. Mempercayai ukiran gambar di dinding gua akan mempunyai kuasa ghaib. 6. api dan pokok. semua kerja dijalankan bersama. Agama dan Kepercayaan : Berpegang kepada kepercayaan animmisme iaitu setiap benda ada roh. 7. Kesimpulan. dalam kelompok yang kecil dan tiada organisasi sosial. tiada ketua. guruh. 5. . Menyembah alam semulajadi seperti matahari.

Diasakan oleh Chandragupta Maurya. . Latar belakang Empayar Maurya : a. 3. Pentadbiran empayar ini begitu menyerlah semasa pemerintahan rajanya yang ketiga iaitu Asoka. c. Mengamalkan sikap toleransi terhadap agama . b. lawatan ke seluruh negara pada tahun ke 11 2. Isi : ( 7x3M=21M ) 1. 6. 7. Merupakan empayar yang pertama di India bermula pada tahun 321 SM.2. Jelaskan sumbangan Asoka dalam mencipta keagungan Empayar Maurya di India. Pengenalan : ( 3 M ) 1. Mengukir doktrin buddha di atas batu. Beliau telah menjadikan Empayar Maurya sebagai sebuah empayar yang agung melalui perluasan kuasa. 5. tiang dan gua di seluruh jajahan takluk supaya rakyat dapat mengamalakan nilai-nilai moral seperti mengawal nafsu.Asia Barat . Latar belakang Asoka : a. Mengadakan siri pemerintahannya. 4. Melawat tempat suci dan menganjurkan perbincangan keagamaan. 2.Mesir dan Eropah Timur untuk meneyebarakan agama Buddha. A. B. b. Menganjurkan Majlis Buddha yang ke tiga untuk menyelesaikan perbezaan Mazhab yang berlainan.keagamaan dan pembaharuan sistem politik. Asoka telah menaiki takhta pada tahun 273 SM dengan gelaran Devanampiya Plyadasi. Melantik pegawai khas iaitu Dharma Mahamatra untuk menyebarkan nilai-nilai murni di dalam ajaran Buddha. Mubaligh Buddha dihantar ke Sri Lanka.

11. Berjaya menyatukan seluruh empayarnya menerusi penggunaan bahasa Prakrit.8. 10. Menubuhkan hospital untuk manusia dan haiwan di seluruh empayar serta menghulurkan bantuan dan derma kepada goklongan Brahman dan pengikut agama lain. C. Membina rumah rehat untuk kemudahan pelancong. Hubungan diplomatic dengan beberapa orang raja seperti Ptolemy II . Raja Mesir menerusi penubuhan organisasi Philanthropik. Kesimpulan. Namun selepas Asoka meninggal dunia pada tahun 232 SM empayar tersebut mula mengalami keruntuhan dan digantikan. . Empayar yang diasaskan meliputi seluruh bahagian utara India termasuk Afghanistan dan Baluchistan kecuali India selatan. Sesetengah tanah jajahan diberi kuasa autonomi dan sesetengahnya pula di tadbir oleh wizurai. 13. 9. ( 1 M ) Asoka telah berjaya membentuk satu unit pentadbiran yang kukuh dan ini terbukti dengan keluasan Eampayar Maurya. 12.

A. Idea Tentang Hubungan Dengan Negara Lain : Buku Arthasastra menyarankan enam bentuk hubungan antara satu negara dengan negara lain. Isi : Sumbangan Kautilya : ( 5x2M=10M ) 1. iaitu berbaik-baik dengan satu musuh dan menyerang musuh lain. melancarkan serangan pertama.3. iaitu mementingkan keamanan. Latar belakang Nicollo Machiavelli. Pemikir ketenteraan ialah tokoh-tokoh yang memberikan sumbangan kepada pertahanan dan ketahanan sesebuah negara melalui falsafah pemikiran mereka. Pengenalan. bersedia untuk berperang. Saranan Kepada Pemerintah : Pemerintah harus mengkaji kekuatan sendiri dan kelemahan musuh sebelum melancarkan serangan. Sun Tzu dan Nicollo Machiavelli. B. Antara tokoh-tokoh pemikir ketenteraan yang memberi sumbangan ini ialah Kautilya. Bincangkan sumbangan Kautilya dan Niccolo Machiavelli dalam bidang ketenteraan. 3. memujuk musuh dengan memberi rasuah. kemampuan mengatur konspirasi lebih baik daripada kegagahan. Menurut Kautilya. 2. membiarkan musuh melancarkan serangan pertama. Strategi Memenangi Peperangan : Langkah yang disarankan oleh Kautilya dalam menghadapi musuh ialah memujuk musuh dengan mengadakan perbincangan. Komplot atau konspirasi membantu memecahbelahkan musuh tanpa melibatkan diri dalam peperangan dan mengorbankan banyak nyawa. menanam benih perpecahan atau rasuah dan melancarkan peperangan jika usaha tersebut menemui kegagalan. bersekutu dengan musuh dan mempraktikkan dasar duaan. . Latar belakang Kautilya. 2. 3. ( 3 M ) 1.

Menurut Machiavelli. Beliau menyarankan tentang keperluan undang-undang yang baik dan memiliki pasukan tentera yang berwibawa. Bantuan Luar : Kejayaan dalam peperangan bergantung kepada kekayaan dan bantuan ketenteraan serta kewangan dari luar. 4. Kaedah Perisikan : Menghantar perisik bagi menjatuhkan pihak lawan. Cara Mengekalkan Kuasa : Machiavelli menyatakan cara seseorang pemerintah mengekalkan kuasa.4. Strategi Peperangan : . Raja harus bertindak tanpa ragu-ragu terhadap pengikut yang tidak jujur dan musuh. matlamat menghalalkan cara. Sokongan Rakyat : Pemerintah baru harus mendapat sokongan daripada golongan penentang pada peringkat permulaan. Seseorang pemerintah harus bersifat liberal. 3. Bagi mengekalkan kedudukan. 5. 2. berperikemanusiaan dan mencintai kebenaran. 5. Sumbangan Niccolo Machiavelli : ( 5x2M=10M ) 1. Penggunaan Kaedah Subversif : Pemerintah boleh menggunakan kaedah subversif seperti merasuah. Undang-undang dan Tentera Baik : Pemerintah harus mewujudkan kerajaan yang membawa penghormatan dan kemegahan supaya ia dapat mengekalkan kekuasaan. pemerintah harus melakukan apa sahaja termasuk perbuatan keji dan tidak berperikemanusiaan. Sokongan tidak berbelah bahagi akan diperolehi daripada mereka yang berpuas hati dengan pemerintah baru. Kautilya menyarankan agar taktik kotor digunakan apabila peperangan menemui jalan buntu.

Machiavelli menolak pembinaan kubu kerana ia akan membawa kemusnahan. Sistem Pentadbiran : Machiavelli mengemukakan dua cara pentadbiran. Melalui karya The Prince dan Discourse (Niccolo Machiavelli). C. Beliau berpendapat seorang pemerintah harus memberi keutamaan kepada aspek ketenteraan. Pemerintahan berteraskan undangundang semata-mata tidak memadai. Karya : Discourse dan The Prince. Beliau menyarankan agar tentera berpakaian ringan tetapi dilengkapi dengan senjata yang canggih. pentadbiran ketenteraan dan tipu muslihat dalam mencapai kejayaan dan mengekalkan kuasa pemerintah. ( 2 M ) Kautilya dan Niccolo Machiavelli merupakan antara pemikir ketenteraan yang memberi sumbangan dalam bidang ketenteraan. 7. Kesimpulan. . iaitu melalui undang-undang dan ketenteraan. 6. strategi peperangan.

Tamadun Rom dan Yunani memperkanalkan penggunaan jalan raya dan jambatan Tamadun Mesopotamia menggunakan roda dan kapal layar untuk jalan darat. b. antara kawasan pengeluaran seperti kawasan pertanian ke kilang memproses dan bandar Sistem perhubungan terawal ialah sungai dan laut – contoh Sungai Ni. Pengangkutan Laut : . Perhubungan : Manusia mengubah bentuk ekonomi dari sari diri kepada ekonomi komersil Sistem perhubungan sangat diperlukan bagi kemudahan perhubungan antara satu tempat ke satu tempat. Kegiatan ekonomi satu unsur penting dalam perkembangan tamadun manusia sejak awal tamadun sehingga sekarang Definisi ekonomi: sumber pengeluaran terhad yang digunakan untuk memenuhi kehendak manusia yang tidak terhad Ekonomi berkaitan dengan aspek pengeluaran dan pengagihan kekayaan Asas perkembangan sesuatu tamadun adalah pertanian Aktiviti lain yang menyokong perkembangan tamadun awal seperti perdagangan.4. d. c. Isi : ( 5x4M=20M ) Faktor perkembangan pembangunan ekonomi : i. Arab dan India Sekitar abad 2 Masihi. perindustrian dan perlombongan Gabungan aktiviti pertanian dengan aktiviti ekonomi yang lain telah mewujudkan suatu tamadun yang stabil dari segi ekonomi dan politik B. Pengenalan : ( 3 M ) a. A. jalan laut dan jalan sungai ii. Mesir. Rom. e. f. laut Mediterranen menghubungkan Mesir dengan Sumeria dan Semenanjung Tanah Arab Sistem perhubungan darat terawal ialah jalan darat antara Yunani. Bincangkan faktor dan perkembangan pembangunan ekonomi dalam tamadun manusia sehingga tahun 1800 Masihi.

kereta lembu dan sebagainya Tamadun Hwang Ho dan Indus memperkenalkan teknologi perkapalan dan dapat menjalankan aktiviti ekonomi kelautan seperti perdagangan dan perkapalan Melahirkan alat-alat pengangkutan baru dan moden seperti kenderaan. Prasarana dan Teknologi : e.Perkembangan sains dan teknologi membawa kepada terciptanya sistem pengangkutan yang lebih maju seperti kapal layar.Keluarga Egibi di Babylon memberi pinjaman kepada orang ramai dengan kadar bunga 20%-30% atas pinjaman. motor bot. simpanan dan insurans untuk menjayakan kegiatan perdagangan Perkhidmatan ini diperkenalkan di Itali sekitar abad ke-14 dengan lahirnya pemodal di Genoa. Milan dan Florence yang membuka bank secara eksklusif Perdagangan antarabangsa memerlukan modal besar dan bank tersebut akan membekalkan modal Institusi bank lengkap ditubuhkan di England (Bank Of England) Tamadun Mesopotamia. . kapal hinggalah penggunaan bahan tenaga. perak) Dinasti Song (Wang Kertas) iv. Orang terawal memperkenalkan mata wang ialah orang Sumeria berbetuk ketulan perak dan emas Wang yang agak standard diperkenalkan oleh orang Yunani dan Parsi Pedagang Eropah menggunakan mata wang Julius Caesar dan Cleopatra Tamadun China: Dinasti Chou ( wang tembaga) Dinasti Han ( wang emas . Perkembangan pembangunan ekonomi dalam tamadun manusia sehingga tahun 1800 Masihi. Penggunaan Mata Wang : Pembangunan ekonomi pesat mendorong penggunaan mata wang sebagai pertukaran menggantikan sistem barter Kebanyakan mata wang dalam bentuk logam seperti emas dan perak. Institusi Kewangan : Perkembangan ekonomi mendorong pembukaan institusi kewangan yang berperanan dalam pinjaman wang. iii.

kertas dan tembikar Barangan yang dihasilkan dieksport untuk mendapat barangan lain Penubuhan persatuan perdagangan penting kearah perkembangan ekonomi C. gudang. Kesimpulan.Pembangunan ekonomi pesat mempengaruhi perubahan prasarana sokongan seperti pelabuhan. paderi dan pegawai tentera Cukai menjadi satu sumber pendapatan kerajaan awal Tamadun Mesopotamia – cukai 20% dikenakan ( dalam bentuk wang atau barangan) g. insurans dan sebagainya Kemudahan awam disediakan seperti pusat komersil gudang dan sistem pengairan Tamadun Mesopotamia-pusat komersil dipanggil “Karu” di setiap bandar Pusat Komersil Gudang ialah tempat tinggal pedagang dan gudang simpan barang) Sistem pengairan menjadi faktor perkembangan petanian seperti Sungai Nil (Tamadun Mesir) dan sistem pengairan Szechuan (Dinasti Chou) f. .tanah dimiliki golongan raja. Perkembangan Industri dan Penubuhan persatuan : Perkembangan industri mendorong perkembangan ekonomi Tamadun Mesopotamia-industri tekstil Tamadun Mesir-industri kapal dan tembikar Tamadun China-industri sutera. tanah ialah milik kerajaan dan raja Pembahagian tanah ialah mengikut kedudukan individu dalam masyarakat dan sumbangannya kepada tamadun Tamadun Mesopotamia. ( 2 M ) Perkembangan ekonomi komersil dan selanjutnya ekonomi kapitalis didorong oleh faktor yang dihuraikan di atas. Pemilikan Tanah dan Cukai : Dalam kebanyakan tamadun.

3. Kedatangan org Aryan ke India telah membawa kepada kemunculan system kasta dan kelas. 4. Jadi matlamat pendidikan juga turut berubah iatu memelihara dan memperkukuhkan system kasta. China. pendidikan yg diberikan adalah berbeza-beza mengikut kasta supaya dapat mendalamipengetahuan tentang profesyen kasta mereka. ketenteraaan. Akibatnya. ( 3 M ) 1. Latar belakang tamadun awal : Lokasi dan masa ( Mesopotamia. China danYunani. kemanusiaan dan keintelektualan turut memainkan peranan penting. Mesir. b. Namun begitu aspek birokrasi. istana.sekolah. Keagamaan : a. Pendidikan berkembang kerana pertambahan penduduk. 2.Mesir. Organisasi dan pelaksanaan pendidkan adalah berbeza mengikut tamadun China. B. .5.melahirkan golongan sami dan pemimpin agama. kebolehan dan sikap manusia supaya mencapai kesempurnaan jasmani dan rohani.rumah gur.kolej dan universiti. Isi : ( 5X4M=20M ) 1. pentabiran. Mesopotamia dan Mesir –melahirkan golongan pendeta/paderi India. Pengenalan. Penekanan pendidikan di India juga adalah untuk menyediakan manusia ke arah menghadapi kehidupan selepas mati. Sejauh manakah matlamat pendidikan dalam tamadun awal dipengaruhi oleh faktor agama. India.India. Kaitan dengan soalan agama menjadi matlamat utama pendidikan tamadun awal. A. Pusat-pusat pendidikan meliputi tempat ibadat. Rom dan Yunani ) Definisi pendidikan : satu disiplin yang berurusan dengan kaedah pengajaran dan pembelajaran di sekolah dan persekitaran sekolah dalam usaha membentuk keupayaan.

5. Athens – melahirkan manusia yg seimbang dari segi rohani. bermain panah dan berenang utk jasmani. Di Athens. Pada keseluruhannya. Ajaran dan kefahaman Confucius ditekankan dalam pendidikan di China yg bertujuan menjalin hubungan persaudaraan dan sifat kekeluargaan demi kepentingan masyarakat China. Mereka diajar untuk berpidato. kemudahan pendidikan dikendalikan oleh golongan Sophis. Masyarakat yg cemerlang dapat menyumbang kpd diri dan Negara. Keintelektualan : a. Mereka akan terlibat dalam sukan olimpik. . Dasar dan matlamat pendidikan adalah berbeza mengikut Negara kotaYunani.Mereka dilatih menjadi tentera dgn latihan yg ketat. jasmani dan intelektual. b. Matlamatnya ialah melahirkan warganegara yang boleh memberi mewujudkan hubungan yg lebih erat antara warganegara. Sparta – untuk melahirkan warganegara yg sedia berkorban utk Negara kota. 3. Kemanusiaan : a.Mereka juga diajar musik utk keseimbangan emosi. Pelajar diajar menunggang kuda.melahirkan golongan birokrasi dengan tujuan mengukuhkan kerajaan dan mewujudkan keamanan. membaca. menghafal retorik(hasilsastera). Pelajar-pelajar China dikehendaki menduduki peperiksaan berasaskan ajaran Confucius untuk memegang jawatan penting dalam kerajaan. Athens sangat menghormati golongan intelektual. Mereka mengganggap manusia sebagai haiwan yg rasional dan manusia dibahagikan kepada tubuh dan minda. 4. China. Ketenteraan : a. China. Jadi. b. Rom. Yunani – menekankan falsafah. b.pendidikan adalah penting utk mengimbangi kedua-dua perkara tadi. pendidikan di Sparta berkisar kpd ketenteraan kerana golongan peer yg minority sentiasa menghadapi serangan daripad golongan helot. Birokrasi : a.2. b.menulis supaya bijak berbicara. Ia bertujuan melahirkan pegawai kerajaan yang bermoral dan bertanggunggjawab.

( 2 M ) Apa-apa yang berkaitan. .6. Empayar Yunani. Rom-melahirkan rakyat yg setia kpd negara. Kesimpulan.Rom. Patriotisme : a. India dan China adalah hasil daripada pendidikan yang berjaya menanam semangat patriotisme di kalangan rakyat dan tenteranya. iii.

Isi : ( 10X2M=20M ) A. Selepas kedatangan Islam. Bharatayayudda. Bincangkan perkembangan falsafah dan pemikiran dalam peradaban Melayu sebelum dan selepas kedatangan Islam. Terdapat banyak karya-karya kesusasteraan Jawa kuno yang mengandungi unsur-unsur falsafah seperti Arjunawiwaha. 2 Kepercayaan dan agama masyarakat dipengaruhi oleh agama HinduBuddha. lahir ilmu tasawuf hasil daripada kegiatan dakwah oleh ahli-ahli sufi. Agama Hindu-Buddha tidak mempengaruhi ra. Terdapat lebih 1000 rahib Buddha mempelajari teknologi dan falsafah agama Buddha di Srivijaya Terdapat tokoh-tokoh falsafah terkenal seperti pendeta Dharmakirti yang mengajar ilmu agama di Sumatera. Smaradahanan dan Samanasantaka. 3. Sebelum kedatangan Islam.kyat jelata kerana terpengaruh dengan unsur-unsur animisme dan demonisme. 2. Namun begitu falsafah Hindu-Buddha tidak meresap ke dalam jiwa masyarakat Nusantara kerana a. B. Sumatera melahirkan ramai ahli falsafah seperti Atisa yang membawa gerakan pembaharuan dalam agama Buddha di Tibet. .6. mempengaruhi konsep berkerajaan (devaraja). Golongan bangsawan/pemerintah tidak memahami ajaran murni falsafah Hindu walaupun prinsipprinsip ajaran Hindu. A. Perkembangan falsafah di alam Melayu dipengaruhi oleh ilmu agama. Falsafah Sebelum Kedatangan Islam : ( 10M : impression ) 1. Hariwangsa. 3 4 5 6 b. Pengenalan : ( 3 M ) Latar belakang perkembangan falsafah di Alam Melayu : 1. falsafah di Nusantara dipengaruhi oleh agama HinduBuddha.

Perkembangan pemikiran dan falsafah terbantut pada abad ke -17 apabila golongan fuqaha mempengaruhi golongan pemerintahan.Tarikat tasawuf juga berkembang. Shamsuddin al-Sumatrani (al-Shiratul. falsafah dipengaruhi oleh agama Hindu-Buddha. B. ilmu falsafah dikembangkan oleh mubaligh Sufi. Pengaruh agama dalam falsafah di alam Melayu tidak dapat dinafikan. Tarekat-tarekat yang berkembang ialah Qadariah. Pengaruh faIsafah ini terhad kepada golongan atasan sahaja. dan Satariyyah Wujudnya polemik pemikiran antara Wahdatul Wujud dan Wahdatul Syuhud. 10. Sebelum kedatangan Islam. C. 4.Terdapat kitab-kitab agama dari Arab yang di bawa oleh para ulama seperti kitab Darul Mazlum. Aspek ritual. Falsafah Selepas Kedatangan Islam : ( 10M : impression ) 1 2. Perkembangan pemikiran dan falsafah di alam Melayu bermula pengislaman Pasai dan Melaka. 9. Ilmu tasawuf mencapai kemuncak perkembangannya pada zaman Aceh dengan kemunculan tokoh-tokoh seperti Hamzah Fansuri (Syair Perahu). 8. Ajaran tasawuf dipengaruhi oleh kitab Ihya Ulumuddin. Qisasul Anbiya' . Hasil penulisan falsafah WahdatuI Wujud dimusnahkan (dibakar). Kesimpulan : ( 2 M ) Falsafah di alam Melayu pada zaman sebelum dan selepas kedatangan Islam dipengaruhi oleh agama. . 6. pemikiran. Tasawuf akhlak disebarkan melalui sastera hikayat seperti Hikayat Nur Muhammad. Selepas kedatangan Islam. Terdapat dua bentuk ajaran tasawuf iaitu tasawuf falsafah dan tasawuf khlak. Bidang tasawuf berkembang hasil daripada kegiatan dakwah yang dijalankan oleh tokoh-tokoh sufi. bahasa. dan falsafah dipengaruhi oleh agama Islam. 3. Selepas kedatangan Islam. 7.Mustaqim) dan Nuruddin alRaniri (Bustanul Salatin). dan seni lebih mempengaruhi kehidupan masyarakat di Nusantara.7. Rifaiyah. 5.dan Hikayat Nabi Bercukur.

M. iaitu Sepanyol dan Portugal telah mengambil inisiatif untuk menerokai pantai Benua Afrika pada kurun ke-15 T. Sepanyol dan Portugal berjaya memperkenalkan suatu era baru dalam sejarah manusia daIam erti kata bahawa mereka telah dapat memperluaskan pengaruh Eropah ke seluruh dunia. dan Afrika yang mengelilingi Lautan Mediterranean.M. Isi : ( 5x4M=20M ) Faktor-faktor Penjelajahan dan Penerokaan : 1.M. Pengenalan. Amerigo Vespucci telah sampai ke Brazil dan Sungai Plate. ( 3 M ) 1. dan menemui Hispanola (Cuba). Di Lautan Atlantik. Pengetahuan baru tentang China . Penemuan-penemuan itu menunjukkan bahawa suatu benua terletak di selatan wilayah Carribean yang pada ketika itu dinamakan Amerika. Latar belakang penjelajahan dan penerokaan di Eropah : Zaman Penemuan dalam sejarah Eropah Barat menyifatkan kegiatan peneroka Eropah yang berjaya memperluaskan pengetahuan geografi tentang dunia di luar Eropah dan Lautan Mediterranean. A. peneroka-peneroka Portugal telah bertapak di Azores. Christopher Columbus telah menyeberangi lautan itu pada tahun 1492 T. Zaman Renaissans yang berrnula pada kurun ke-13M. Vasco da Gama juga berjaya belayar ke Calicut di India Barat.M.7. Pada dulunya. Pada 1502 T. Dunia pada masa itu dianggap terdiri daripada Asia.M. Menjelang 1450 T. Negerinegeri Iberia. Konsep penjelajahan dan penerokaan. menggalakkan munculnya semangat inguiry atau ingin tahu terutamanya tentang hal wujudnyatanah-tanah diluar Eropah yang belum diketahui. perspektif mental mereka adalah berdasarkan pandangan bahawa Eropah bertumpu pada Jerusalem dan Lautan Mediterranean. Pada keseluruhannya. Eropah.Semangat Renaissans juga mengubah pandangan dunia (world view) orang-orang Eropah. Bincangkan lima faktor penjelajahan dan penerokaan orang Eropah pada abad ke-15 Masihi. B. 2. sampai ke Cape Verde dan Senegal dan mengelilingi Cape of Good Hope pada tahun 1498 T.

German. Munculnya segolongan ahli-ahli kartografi dan hidrografi yang menghasilkan peta-peta yang jauh lebih tepat daripada peta Ptolemy. Penjelajahan terdorong oleh motif kekayaan dan keuntungan daripada perdagangan dengan negara-negara timur. dan Inggeris. 4. maka penyebaran agama Kristian menjadi suatu motivasi yang begitu kuat. . 6.melalui Marco Polo telah mencetuskan semangat baru untuk memperluaskan pengaruhnya. 7. 5. Faktor ekonomi .Di bawah penaungan mereka. 2.Masalah pelayaran jarak jauh telah dikurangkan dengan adanya kompas dan astrolab. Columbus sendiri memperoleh buku itu yang memberi perangsang kepadanya untuk menjelajahi Lautan Atlantik pada tahun 1492 TM.barangbarangan seperti rempah-ratus. didapati satu kemajuan dalam sains dan teknologi pelayaran dengan pembinaan kapal-kapal yang lebih sesuai untuk pelayaran lautan. Orang-orang Sepanyol sedang berperang dengan negerinegeri Islam diIberia untuk merampas balik tanah mereka daripada penguasaan Islam. 9. Berkembangnya teknologi kapal dan artileri Penubuhan kerajaan monarki kebangsaan membawa kepada persaingan kuasa. Venice. Maklumat baru tentang geografi di luar Eropah serta peta-peta yang lebih saistifik maklumat baru misalnya i apati daripada "The Travels of Marco Polo". Jadi. penemuan jalan laut baru adalah demi kepentingan mengurangkan kos import serta meningkatkan keuntungan mereka. dan kemegahan pemerintah. 3.Memecah monopoli perdagangan orang Islam di Laut Medditereanean dan Lautan Hindi. pengumpulan kekayaan. 8. Terdapat penyelidikan dalam bidang geografi dan pelayaran ditaja oleh rajaraja yang mementingkan penerokaan maritim. Sepa. Didasarkan konsep bahawa dunia pada masa itu haruslah tertakluk kepada kuasa Kristian. Penjelajahan juga didorongkan oleh kepentingan penyebaran agama Kristian. Penaungan pihak kerajaan Sepanyol dan Portugal seperti Prince Henry the Navigator dan Raja John III juga mendorong penerokapeneroka untuk mencari jalan laut ke Asia Timur dan India.nyol. dan Genoa. Dorongan dari pemerintah seperti penubuhan Akademi Laut.Orang-orang Islam juga menguasai perdagangan di antara Mediterranean Timur dengan Asia Timur dan India. Buku itu diterjemahkan dalam beberapa bahasa seperti Latin. mendapatkan ikatan politik dengan Prester John di Ethopia untuk menghancurkan kuasa Islam. sutera dan lain-lain adalah keperluan asas masyarakat Eropah tetapi bekalannya dikawal oleh para saudagar Itali. Contohnya.

dan Peru. Liverpool.Pada keseluruhannya.tan. dan Amsterdam. penjelajahan tokoh-tokoh peneroka Eropah Barat yang berpunca daripada usaha mereka telah membawa kepada transformasi Eropah.Kuasa Portugal di Asia juga mewujudkan sebuah empayar maritim yang mengawal semua jalan laut ke Asia Tenggara dan Timur Jauh. Fenomena itu rnerupakan suatu titik tolak dalam sejarah Eropah. Bourdeax. Kapitalisme bermula dengan revolusi komersial yang memheratkan pengumpulan modal. iaitu munculnya Eropah Moden. balam pemerintahan empayar itu. . Bolivia. Kekayaan di Eropah Barat kian meningkat akibat daripada pengimportan emas dan perak dari Mexico.Mencetuskan perubahan sosial di Eropah Barat dengan kenaikan kos kehidupan dan pembahagian masyarakat mengikut kekayaan.C.Munculnya perdagangan yang berbentuk global mengubah corak perdagangan di Eropah Barat apabila pusat-pusat import dan eksport telah dipindah dari Mediterranean ke Eropah Barat seperti Lisbon. Kesimpulan : ( 2 M ) Munculnya empayar Sepanyol di Mexico dan Peru di Amerika Sela. dan pelaburan upah. keuntungan. penyebaran agama Katolik ditegaskan serta penggunaan tenaga buruh penduduk tempatan secara besar-besaran untuk meningkatkan ekonomi eksport ke Eropah.

akal terbahagi kepada dua: aqli dan fikri. Tamadun Barat : Empirikal : • • • 2. • Beliau meletakkan akal di bawah martabat roh. scire yang bermaksud tahu. Tamadun Barat : • Rasionalisme : Pengetahuan yang diperoleh melalui pengalaman pancaindera yang menjadi sumber pengetahuan yang utama dan sebenar. tetapi masih menyanjung peranan akal. Ilmu dikaitkan dengan alima dari bahasa Arab yang bermakna tahu. A. Ilmu sama erti dengan perkataan science dalam bahasa Inggeris. akal adalah ‘dacing kebenaran Tuhan ( mizan al-haq ). • Menurut al-Ghazali. Isi : ( 3x7M=21M ) 1. 3. Akal : Tamadun Islam : Menurut Imam al-Ghazali. 2. Ilmu adalah pengetahuan yang diperolehi melalui kaedah-kaedah dan syarat-syarat tertentu.8. ( 3 M ) 1. Pengenalan. Jelaskan perbezaan sumber ilmu menurut tamadun Islam dengan tamadun Barat. Tokoh zaman moden – John Locke dan Aguste Comte . Istilah science berasal dari perkataan Latin scio. Al-Quran : Tamadun Islam : • • Semua ilmu yang sebenar datang daripada Allah. Sumber-sumber itu wujud secara langsung melalui wahyu ataupun secara tidak langsung melalui tanda-tanda alam. Tokoh yang mendukung – Demokritos dari Yunani. B.

Kesimpulan : ( 1 M ) 1. 2. ilmu hanya dibatasi oleh kemampuan akal dan fikiran manusia semata-mata. Menurut Plato : Alam bentuk kekal menjadi objek ilmu manakala ilmu yang unggul ialah bentuk kebaikan.• • • 3. . manusia tidak mempunyai kemampuan untuk mencapai tahap pengetahuan melebihi wahyu. Ilmu Allah dan ilmu manusia tidak dapat dibezakan. • Tamadun Barat : • • C. Sumber berasaskan wahyu adalah mutlak kerana ia daripada ilham yang diberikan oleh Allah. 3. Tamadun Islam : • Ibn Rusyd mengaitkan sumber ilmu dengan hukum dan peraturan alam nyata yang dicipta dan dipelihara oleh Allah serta membezakan antara alam ghaib atau fungsinya. Alam : Tokoh Aristotle : Menekankan bahawa akal fikiran adalah sumber utama untuk memperoleh pengetahuan hakiki. Bagi sarjana Barat. Spinoza dan Leibniz. Menurut beliau ilmu bertolak daripada usaha-usaha akal yang membawa kepada rumusan yang bersifat deduktif. Kebaikan yang dimaksudkan disebut sebagai akhlak. Menurut sarjana Islam. Aliran ini dikembangkan oleh Descartes.

a. Masyarakat Islam pada zaman ini mempunyai keimanan yang kukuh. b. Di Madinah Nabi Muhammad telah dilantik sebagai ketua negara dan mengasaskan pemerintahan negara Islam yang pertama. Kedatangan agama Islam telah membawa perubahan yang besar ke atas masyarakat Arab terutama masyarakat di Madinah. di Madinah. Zaman jahiliah merujuk kepada masyarakat di Semenanjung Tanah Arab.w. Nabi Muhammad dan orang Islam telah berhijrah ke Madinah pada 622 M.a. Bandingkan ciri-ciri masyarakat Arab pada zaman Jahiliyah dengan masyarakat Islam pada zaman Nabi Muhammad s. Masyarakat pada masa ini juga terikat dengan kepercayaan karut. Zaman ini berlaku 300 tahun sebelum kelahiran Nabi Muhammad s. Di samping itu. Nabi telah melantik guru-guru agama untuk memperkukuhkan akidah dan amalan mereka. Majoriti masyarakat Arab Jahiliah menganut agama menyembah berhala. Kepercayaan / Agama : a. Agama lain yang dianuti ialah ajaran animisme. Pada masa ini Mekah berperanan sebagai pusat penyembahan berhala.w. B. Pengenalan : ( 3 M ) 1. iaitu bermula daripada kejatuhan empangan Maarib sehingga kedatangan Islam. Orang Ansar secara rela telah memeluk ajaran Islam. sabiah. 2. Mereka hidup dalam zaman kegelapan tanpa berpandukan ajaran wahyu dan mengamalkan nilai akhlak yang buruk. nasrani dan yahudi. 3. nabi telah menjalankan dasar kebebasan beragama terutama ke atas masyarakat Yahudi dan mereka diberi kebebasan beribadat. Majoriti golongan Arab Madinah menerima agama Islam. .Bahagian B : 9. Pada asalnya mereka ialah pengikut ajaran Haruf tetapi ajaran ini diselewengkan dengan menganggap berhala sebagai perantaraan antara manusia dengan Tuhan. Isi : (7x3M=21M ) 1. A. majusi.

. Semangat ini juga menyebabkan mereka memihak kepada kabilah tanpa mengira sama ada mereka berada dalam keadaan benar atau salah. 4. Kemuliaan manusia berdasarkan kepada ketakwaannya kepada b. Perang balas dendam sering berlarutan. Masyarakat Jahiliah hidup terpisah dalam kabilah dan bani masing-masing. Masyarakat Jahiliah mementingkan kelas dalam masyarakat.Semua manusia dianggap sama taraf di sisi Allah. Hubungan Masyarakat / Sosial : a. Peperangan : a. Golongan bangsawan merupakan golongan tertinggi dan dipandang mulia. Kelas Masyarakat : a. Kesetiaan kepada kaum tidak lagi wujud dan digantikan dengan ikatan persaudaraan Islam. masyarakat dan negara Islam daripada ancaman musuh terutama serangan orang Quraisy Mekah clan pengkhianatan orang Yahudi. Perdagangan hamba berlaku secara meluas.2. Masyarakat Islam Madinah berjaya membentuk sebuah masyarakat ummah Islamiyah tanpa mengira kaum dan suku. Mereka tidak mempunyai hak ke atas diri sendiri. Dalam masyarakat Islam menitik beratkan konsep persamaan taraf. Peperangan ini dikenali sebagai Ayyamul Arab. Persaudaraan Islam telah berjaya menamatkan permusuhan di kalangan golongan Ansar iaitu suku Aus dan Khazraj. Ini telah menimbulkan masalah permusuhan antara kabilah berleluasa. Mereka dikehendaki berkhidmat kepada tuan mereka. Contohnya Perang Al-Basus berlarutan selama 40 tahun. 3. Peperangan yang wujud di zaman Islam merupakan satu langkah mempertahankan agama. Permusuhan antara suku atau kabilah telah membawa peperangan di kalangan masyarakat Arab Jahiliah. Setiap individu mempunyai ketaatan kepada kabilah dan sangat prejudis kepada kabilah yang lain. Dalam masyarakat Arab Jahiliah amalan perhambaan berlaku secara meluas. Kekejaman ke atas para hamba berlaku sekiranya para hamba tidak mengikut kehendak mereka. Contohnya Nabi berjaya mempersaudarakan orang Ansar dengan Muhajirin. b. b. Sebelum memeluk Islam mereka terlibat dalam peperangan Al-Buath kerana merebut kepimpinan kota Madinah.

b. Masyarakat Arab Jahiliah memandang rendah kepada golongan wanita. Mereka dianggap sebagai barang dagangan dan ada di kalangan mereka yang kematian suami. Kerajaan yang wujud lebih bersifat monarki dan terletak di bawah kuasa asing seperti Parsi dan Rom. Kerajaan Islam Madinah wujud berasakan perlembagaan Madinah. Keadaan ini menyebabkan suku ban] Tamim telah menanam bayi perempuan bagi mengelakkan mereka dipandang rendah. minum arak dan berjudi. b. Masjid menjadi institusi yang penting dalam kerajaan Madinah. berzina. 7. Akhlak : a. b. Nilai ini telah sebati dengan kehidupan mereka. . Islam menekankan akhlak yang mulia.Allah. Masyarakat golongan Badwi mengamaIkan sistem politik kabilah masing-masing. Nabi berjaya mengikis segala amalan akhlak yang buruk di kalangan orang Islam di Madinah. melacur. Politik : a. Sistem politik dan pentadbiran adalah tidak seragam. 5. Kaum wanita memainkan peranan yang sama pentingnya dengan goIongan lelaki. menjadi rebutan anak-anak lelaki suami mereka. Mereka perlu dipeiihara maruah dan kebajikan mereka. Undangundang utama yang digunakan ialah AlQuran. Kedudukan Wanita : a. 6. dan membunuh. membunuh. Fungsi mereka hanyalah sebagai alat kepada kaum lelaki. Nabi mengajar masyarakat Islam di Madinah memandang mulia golongan wanita. Masyarakat Arab Jahiliah mengamalkan nilai akhlak yang buruk seperti berzina. Sementara itu masyarakat kota Mekah menjalankan sistem politik kabilah.Bermula dengan perjanjian Al-Aqabah I. Segala keputusan negara dilakukan melalui konsep syura. masyarakat Madinah berjanji tidak akan menipu. Manusia tidak dibezakan mengikut kekayaan atau pangkat mereka.

Ada akad dalam urusan jual beli. b.t. 9. . zaman jahiliyah berlandaskan nafsu dan dalam zaman Islam berdasarkan wahyu daripada Allah s. C. Amalan Ekonomi. Dalam masyarakat Islam nilai-nilai ini diperkukuhkan selaras dengan nilai-nilai Islam. pencurian dan penipuan.w. Dalam masyarakat jahiliah terdapat nilai-nilai positif seperti menghormati tetamu.a. b.w. Kesimpulan : ( 1M ) Perbezaa yang ketara. Islam mengharamkan riba dan mewajibkan urusan jual beli. a.8. berpegang teguh kepada janji. Nilai-nilai Positif : a. Jahiliyah amalkan riba. memberi perlindungan kepada Nabi Muhammad s.

a.a. Hijrah dari Mekah ke Madinah oleh Nabi Muhammad s. 3. memonopolikan kegiatan ekonomi. ke Madinah agama Islam tersebar di Madinah menerusi orang-orang Muslim (kaum Ansar) yang menyertai dalam Perjanjian Aqabah I dan Aqabah II.10. Dari segi agama dan kepercayaan kaum Yahudi memelihara kesucian agama Yahudi dan orang-orang Arab menyembah berhala seperti orang Quraisy di Mekah. Isi : (7x3M=21M ) 1 Pembinaan Masjid : Peristiwa hijrah telah menyebabkan penyebaran agama Islam semakin meluas terutamanya dengan terbinanya Masjid Quba dan Masjid Madinah yang menjadi tempat ibadat dan penyebaran agama Islam. Konsep negara. Golongan Yahudi memandang rendah orang-orang Arab. Demografi Madinah : Negara kota Madinah terletak kira-kira 320 km ke utara Mekah. pemikiran mereka lebih terbuka kepada usaha dakwah Nabi Muhammad saw dan lebih bersedia memeluk agama Islam yang dibawanya. Walaupun sebelum ketibaan Nabi Muhammad s. kegiatan dakwah dapat dilakukan secara terbuka. Jelaskan langkah-langkah yang diambil oleh Nabi Muhammad s. Masyarakatnya terdiri daripada suku-suku Arab terutamanya Aus dan Khazraj serta orang-orang Yahudi. B. Pengenalan : ( 3M ) a. A.a. ke arah pembentukan negara Islam di Madinah. Latarbelakang Nabi Muhammad Sebelum Hijrah. Sebelum agama Islam tersebar ke Madinah suku-suku Arab sentiasa berselisih faham sesama mereka. Jadi.w. Kaum Ansar di Madinah menyambut Muhajirin dari Mekah dan buat pertama kali. merupakan titik permulaan negara Islam di Madinah.w. 2. Namun begitu orang Arab Madinah lebih mengerti tentang ketuhanan dan kenabian berbanding dengan orang Arab Mekah oleh kerana mereka lebih terdedah kepada agama Yahudi. Kaum Ansar banyak berkorban untuk mengembangkan agama Islam. . hidup mewah dan menguasai pentadbiran.w.

Kaum Yahudi diberikan kebebasan mengamalkan ibadat mengikut agama mereka selama mereka mematuhi undang-undang Islam dan peraturan yang diterima umum.a. mempersaudarakan kaum Ansar dengan kaum Muhajirin : i. Hanya setelah perundingan gagal barulah mereka . Keselamatan penduduk Madinah terjamin dan mereka bertanggungjawab mempertahankan negara Madinah daripada serangan musuh. Penduduk Madinah juga mengiktirafkan Nabi Muhammad s. telah membina masjid-masjid yang bukan sahaja menjadi tempat ibadat dan penyebaran agama Islam tetapi juga digunakan untuk menyebarkan pendidikan dan ilmu pengetahuan Islam 2 Pembentukan Ummah : Nabi Muhammad adalah seorang negarawan. Muahahjirin dengan Muhajirin. Sebagai langkah pertama terhadap penyatuan masyarakat Islam di Madinah. ii.a. iii. tidak menunjukkan permusuhannya terhadap kaum Yahudi tetapi terus mengadakan perundingannya dengan mereka. Nabi Muhammad s. Hubungan persaudaraan mengatasi masalah perbezaan dari segi sosial dan ekonomi. Kedua-dua golongan bergaul dan bekerjasama untuk kebaikan agama Islam dan negara. sebagai pemimpin agama dan ketua negara.a.w. 4 Mengasaskan Pentadbiran Negara Melalui Cara Musyawarah : Baginda berjaya mengasaskan sistem musyawarah dalam segala halhal politik. Orang Islam dan bukan Islam dapat hidup secara aman damai dan bebas menjalankan aktiviti masing-masing. Ansar dengan Ansar.w. Dalam hubungan dengan kaum Yahudi semasa Perang Badar. Nabi Muhammad s.w. 3 Mewujudkan Piagam Madinah : Baginda seterusnya mewujudkan sebuah piagam untuk dijadikan panduan untuk membentukkan sebuah negara Islam yang berdaulat. Piagam Madinah bukan sahaja membentukkan persaudaraan antara Ansar dan Muhajirin tetapi juga perpaduan antara orang Islam dengan orang bukan Islam terutamanya orang Yahudi. Dengan pengiktirafan itu Nabi telah menjadi pemimpin yang berwibawa dalam urusan pentadbiran dan pemerintahan negara Islam Madinah.w.a. Muhajirin dengan Ansar Semangat asabiyah telah digantikan dengan semangat ummah mengikut akidah Islam.Setelah tiba ke Madinah Nabi Muhammad s.

Baginda merupakan seorang panglima tentera dan ahli strategi dalam bidang ketenteraan. C. Dalam mempertahankan kedaulatan negara Islam Madinah. ( 1M ) Pembentukan Negara Islam Madinah berasaskan kepada wahyu dan perundangan. 6 Mengadakan Hubungan Luar : Baginda adalah seorang diplomat yang mengambil inisiatif untuk menghantar perwakilan ke luar seperti Mesir. Byzantine. Penyatuan masyarakat yang berlaku telah mewujudkan semangat saling membantu sehingga meliputi segenap bidang. 7. dan Parsi.olongan Muhajirin bergiat dalam bidang pertanian. Konsep musyawarah terbayang dalam hubungan politik antarabangsa. Baginda juga menjalankan musyawarah semasa mewujudkan persaudaraan antara Ansar dan Muhajirin serta antara Aus dan Khazrai. Menyusun semula struktur ekonomi Madinah. .disingkirkan secara terhormat dari Madinah. Nabi menggalakkan umat Islam bergiat dalam bidang perniagaan. Kesimpulan. 5 Mewujudkan Tentera Islam di Madinah : Baginda juga adalah seorang pemimpin tentera Islam yang menyertai beberapa ekspedisi ketenteraan untuk mempertahankan kesucian agama Islam daripada ancaman dan serangan musuh.

Kerajaan Bani Umaiyyah pusat pemeintahan berpusat di Damsyik dan menjadi kediamanRasmi Khalifah.Pusat kerajaa di Damsyik. Bani Umaiyyah. Bandingkan antara sistem pemerintahan dan pentadbiran Zaman Khulafah Al.memerintah lebih kurang 92 tahun sehingga khalifah akhirnya Marwan bin Muhammad digulingkan melalui revolusi Abbasiyah 2. Pelantikan Pegawai : • • Kerajaan Umaiyyah. • 2. 3. Pusat Pemerintahan : • Zaman Khulafah al Rasyidin pusat pemerintahan di Madinah. Kerajaan Khulafah Al Rasyidin terbentuk apabila Abu Bakar al Siddiq dilantik serta diba’aah menjadi khalifah setelah kewafatan rasulullah yang tidak meninggalkan waris dan wasiat.Kemudian dipindahkan ke Kufah unruk memudahkan pentadbiran yang menghadapi tentangan daripada musuh keluarga bani umaiyyah. Pemilihan Khalifah : • • Zaman Khulafa Al Rasyidin pemilihan berdasarkan kelayakan serta dipilih oleh orang ramai.berdasarkan sistem Warisan. Pegenalan : ( 3M ) 1.khawarij dan sebagainya.terdiri daipada bangsa Arab khasnya keluarga bani Umaiyyah sendiri Berbeza dengan Zaman Khulafah Al Rasyidin.11.jawatan khalifah dijadikan hak milik keluarga bani Umaiyyah.pegawai dipilih berdasarkan pengalaman .Rasyidin dengan sistem pemerintahan dan pentadbiran pada zaman Bani Umaiyyah.kerajaan ini bertahan sehingga Khalifah Ali dibunuh pada 40H. A. Isi : ( 5x4M=20M ) 1. Kerajaan Bani Umaiyyah diasaskan oleh Muawiyah bin Abu Suffian pada tahun 41 H setelah Saidina Hasan bin Ali menyerahkan jawatan Khalifah kepada beliau demi rasmi perpaduan umat. B.kelayakan serta mampu menjalankan tugas dengan baik tanpa mengira bangsa Arab atau tidak .

.melalui jalan darat dan jalan laut. khalifah senantiasa diiringi dan diawasi oleh pegawai peribadi.sistem pentadbiran telah dipertingkatkan dengan penubuhan beberapa jawatan baru iaitu umat Islam boleh menemui khalifah tanpa halangan. Berbeza dengan zaman bani Umaiyyah Majlis Syura tidak begitu berfungsi kecuali zaman Umar Abdul Aziz. 7.merupakan badan penasihat dan perunding bagi menggubal dasar-dasar Negara.masih sama dengan zaman sebelumnya tetapi lebih sistematik dengan penubuhan diwan al Kharaj. Bani Umaiyyah menghadapi ancaman dalaman dari puak syiah dan khawarij sementara zaman Khulafah Al Rasyidin tentera Isalam lebih kerap berhadapan dengan ancaman luar iaitu Rom dan Parsi.yang mana kadar cukai agak berpatutan. Pentadbiran : • • • • Kerajaan Bani Umaiyyah telah menerapkan sistem pentadbiran kerajaan Byzantine Melantik pegawai-pegawai kristian untuk berkhidmat dalam kerajaan.4.disebabkan khalifah menggunakan kuasa secara mutlak.Ini berbeza dengan zaman Umar al Khattab. Sementara zaman Khulafah Al Rasyidin.harta baitulmal dianggap amanah Allah dalam zaman Khalifah Al Rasyidian manakala baitulmal menjadi hak milik kerajaan dan sesetengah khalifah menjadikannya sebagai hak milik peribadi. 5. Majlis Syura : • • Zaman Khulafah Rasyidin. 6. Dasar Ekonomi : • Kerajaan Umaiyyah. Peluasan Kuasa Wilayah : • Zaman Bani Umaiyyah peluasan kuasa wilayah.

dan menindas golongan yang tidak sehaluan dengannya.C. Kesannya membawa kepada kejatuhan melalui revolusi Abbassiyah.terutama berhubung dengan tindak tanduk pemerintah yang suka bermewah-mewah. Kesimpulan : ( 2M ) • Perubahan yang berlaku pada zaman Umaiyyah banyak meninggalkan kesan negative kepada umat Islam. • .

2. Permusuhan antara orang Islam dengan Quraisy Makkah tidak berakhir selepas Rasulullah berhijrah ke kota Madinah sebaliknya bertambah hebat seperti dalam Perang Badar. Pendahuluan. A. Rasulullah telah bertindak menghalau Yahudi Bani Nadir dari kota Madinah kerana mengkhianati Sahifah Madinah dan usaha mereka untuk membunuh Nabi.a. Perang Uhud dan Perang Khandak. ( 3M ) a. 3. Bincangkan kesan-kesan Perang Uhud terhadap masyarakat Islam di Madinah. Peperangan Uhud melibatkan 700 orang tentera Islam diketuai oleh Nabi Muhammad s. c. Perang Uhud memberi pengajaran kepada tentera Islam agar mentaati serta mengikut taktik yang telah ditetapkan oleh Rasulullah. Isi : ( 5x4M=20M ) Kesan-Kesan Perang Uhud : 1. Harb. dan 3000 orang tentera Quraisy yang diketuai oleh Abu Sufyan b. b. 5. Selain itu memberi gambaran mengenai sifat-sifat dan bahaya yang ditimbulkan oleh golongan munafik.w. 7. Kabilah-kabilah Arab mula memandang rendah dan serong terhadap umat Islam. Perang Uhud membuktikan kaum Quraisy sentiasa berazam untuk menghancurkan Islam. 4. Perang Uhud telah menimbulkan krisis keyakinan di kalangan umat Islam yang tipis imannya. Kaum Quraisy semakin bersemangat untuk mengalahkan orang Islam kerana percaya kekuatan Islam mula lumpuh. 6. B. Perang Uhud menyebabkan umat islam lebih berhati-hati ketika berhadapan atau berurusan dengan orang munafik. . Perang Uhud merupakan pertempuran kedua yang berlaku dalam sejarah Islam pada tahun 3H.12.

Kesimpulan : ( 2M ) 1.C. Kesannya berlaku Perang Khandak pada tahun 5H. 3. . Kemenangan pihak musuh mencetuskan keyakinan musuh Islam untuk mencabar umat Islam. 2. Orang Quraisy telah ditewaskan kerana kegigihan serta kebijaksanaan Rasulullah.

4. Zakat binatang ternakan seperti kambing. B.5% 2. kesucian. Mengikis sifat-sifat tamat dalam pemilikan harta. Aziz. 5. Abd. unta dan lembu : . Isi : ( 20M ) • Fungsi zakat : ( 4x2M=8M ) • • • • • • • • • Mendatangkan kesyukuran dan penyuburan pahala. Mensucikan jiwa daripada kekotoran dosa Mewujudkan kedamaian. Beliau telah memastikan institusi zakat ditadbir dengan baik dan sistematik. A. Pengenalan. Melantik Amil untuk memungut zakat dibahagian-bahagian yang berbeza mengikut ukuran nisab tertentu. Jelaskan Fungsi Zakat Dan Pelaksanaannya Pada Zaman Bani Umayyah. Membuktikan sifat mentaati hukum agama. 3. Dari segi bahasa zakat bermaksud kesuburan. Pelaksanaan zakat zaman Bani Umaiyah : ( 6x2M=12M ) 1. Mendapatkan keberkatan. ( 3 M ) Zakat berasal daripada perkataan Arab iaitu daripada kata dasar zaka yang bererti penambahan atau persucian.13. Menyemai semangat bertanggungjawab dan tolong menolong. Dari segi syarak pula zakat merupakan pembayaran atau cukai ke atas harta apabila sudah sampai nisabnya dan genap setahun (haul) dan ia akan diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Zakat Emas dan Perak sebanyak 2. Merapatkan jurang kekayaan dalam kalangan masyarakat Islam. keberkatan dan kedamaian. Zakat pada zaman Bani Umaiyah dibahagikan kepada 5 jenis. Pelaksanaan zakat pada zaman Bani Umaiyah menonjol ketika era pemerintahan khalifah Umar b.

Apabila sampai 60 ekor zakatnya seekor tetapi berumur 2 tahun. Melalui institusi zakat baginda berjaya menggalakkan umat Islam bekerja keras dan bermuafakat sehingga menjadi masyarakat yang makmur. Jika 100-200. sebuah jabatan dinamakan Diwan al Kharaj ditubuhkan untuk melicinkan tugas pungutan cukai (sebahagian besarnya adalah zakat )dan mengeluarkan perbelanjaan negara. Fakir. Orang berhutang. Musafir. dikenakan zakat jika digunakan untuk tujuan perniagaan. Kuda. setiap 5 hingga 24 ekor. d. Ia merupakan bahan penting dalam sistem percukaian negara. Zakat galian dan harta yang tertanam. setiap 30 ekor zakatnya anak betina umur setahun. Bagi unta. 4. Kesimpulan : ( 2 M ) Zakat memainkan peranan penting dalam sistem ekonomi Negara Islam. c. Zakat barangan perdagangan dikenakan 2. 10. 6. Menubuhkan Diwan al Kharaj. 7. C. jika usaha sendiri 1/20 Hasil kutipan zakat disalurkan kepada 8 asnaf yang layak iaitu : 1. Setiap 40-100 ekor zakatnya seekor kambing. jika di bumi aman 2. 2. Kemakmuran masyarakat dapat dilihat sehingga tiada seorang pun yang layak menerima zakat pada zamannya. 3. zakatnya seekor setiap 100 ekor. Jika 25 ekor zakatnya anak unta betina berumur setahun. 8. Amil. 5. Mualaf yang dinakkan hatinya. zakatnya seekor kambing. b.a. Miskin.5% mengikut syarat zakat emas dan perak. . jika guna siraman air hujan 1/10. Hamba yang hendak memerdekakan dirinya. Orang yang berjihad.5%. 6. 9. 8. Zakat tanaman dan buah-buahan. jika di bumi perang zakatnya 1/5. Lembu/kerbau. 7.

B. Beliau hidup dalam abad ke 4H / 10M. tetapi ada beberapa sumber menyatakan beliaua berasal dari Istakr sebuah tempat di Iran. Istakhri telah menulis dan membuat rujukan kepada tulisan al-Balkhi. Karya beliau banyak memuatkan peta-peta yang lebih dikenali sebgai karya peta. Huraikan sumbangan Al-Ishtakhri dalam bidang penerokaan dan penjelajahan tamadun Islam. A. Pengenalan. merupakan orang pertama yang membawa cara baru dalam ilmu geografi. Mengembangkan ilmu geografi Islam dengan menghasilkan sebuah karya yang terkenal iaitu Masalik Wa al-Mamalik.14. 3. Hasil kerja yang lain seperti Risalat yang cuba menghuraikan tentang negara Parsi. Menurut De Geoje (318-321M). Hasil kerja Ishtakhri menunjukkan kemajuan berbanding Balkhi kerana daripada hanya atlas sahaja telah menjadi atlas yang mempunyai keterangan lengkap. 2. dikatakan bahawa buku yang ditulis oleh Ishtakhri adalah buku yang penuh dengan peta-peta yang dilukis dengan rapi. Isi : ( 5x4M=20M ) Sumabangan Al-Istakhri dalam bidang penerokaan dan penjelajahan tamadun Islam : 1. 3. Contohnya. Dalam Buku al-Muqaddasi. Al-Istakhri atau nama sebenarnya Abu Ishaq Ibrahim bin Muhammad al-Farisi al-Karkhi. Beliau juga telah melukis semula atlas Islam yang dicipta oleh al-Balkhi. 2. 4. . Istahkri telah menukarkan perkataan iklim daripada konsep geografi Ptolemy kepada keshars yang berkonsepkan Parsi. Ini menynjukkan beliau menggunakan kaedah saintifik dalam kajiannnya. Biografi Al-Istakhri tidak berapa diketahui. ( 3M ) 1. tetapi penempatan dan komen serta huraiannya agak mengelirukan kerana tidak membahagikan sesuatu kawasan kepada beberapa daerah.

Iraq. al-Waqidi dan al-Hajiri juga menghuraikan lokasi al-Is. Walaubagaimanapun lokasi al-Is yang dihuraikan keseluruhannya adalah benar. mungkin sampai ke Mekah. juga pernah melawat Sepanyol dan Sicily. Ibn Hawqal telah memuji peta Parsi oleh Istakhri. Istakhri menyatakan ia terletak antara Yanbu’ denga al-Marwah. sebuah kubu kecil juga menjadi persoalan. ( 2M ) Istakhri merupakan tokoh pelayaran yang unggul dan termasyhur dan telah memberi sumbangan dalam bidang penulisan dan geografi. Daylam. 6. dan Transoxiana. Hasil kerja merek saling berhubungan berdasarkan komen dan ulasan. 8. Kesimpulan. 7. Al-Mas’udi. tetapi memberi sedikit komen tentang kesilapan Istakhri dalam menghasilkan peta Sind. Parsi. . Perkara tersebut telah memajukan dan mengembangkan didang ilmu geografi. C. Maghribi dan Adherbayjan. Khuzistan.5. Istakhri juga merupakan seorang tokoh pelayaran Islam. Beliau melawat banyak tempat seperti negara Arab. Istakhri juga telah menghasilkan pete-peta yang lengkap bagi beberapa negara seperti Mesir. Lokasi al-Is. Laut Mediterranean. Al-Ishtakhri pula memberi komen tentang peta Mesir oleh Ibn Hawqal dan menyatakan bahawa peta Maghribi yang dilukis oleh Ibn Hawqal tidak tepat.

Konsep tamadun Islam Dan Eropah. Kewujudan Kerajaan Islam di Eropah : Kerajaan Islam di Sepanyol dan Sicily yang diasaskan oleh kerajaan Bani Umayyah banyak mempengaruhi kebudayaan dan pemikiran masyarakat Eropah. ( 3M ) 1. Petrus Alphonsi telah menjadi doktor istana King Henry I dan mengasakan pusat pengajian tinggi di Tolledo pada tahun 1250. Perkembangannya semakin jelas apabiia orang Eropah menaruh minat mengkaji karya klasik Yunani dan Islam. B. Kaum Norman yang berjaya menakluki Sicily pada tahun 1091. 3. Pengaruh kebudayaan Islam ke atas masyarakat Eropah bermula apabila terbentuknya kerajaan Islam Bani Umayyah di Sepanyol dan Sicily. 2. 2. Pusat pengajian ini menjadi pusat kajian Orientalis Eropah tentang peradaban Islam.15. King Roger II. Menerusi orang Moor (Islam Sepanyol) dan golongan Mozarobes. Orang Mozarobes telah mernbawa perkembangan ilmu Arab (Artes Arabes) ke Barat. Karya perubatan Ibn Sinar dan penulisan ilmu geografi Al-Idrisi banyak mempengaruhi bidang ilmu sekolah-sekolah di Naples dan Salerno. Penaklukan Khalifah Muawiyah bin Abu Suffian ke atas wilayah Afrika Utara membawa kepada gerakan perluasan kuasa di sekitar Laut Mediteranean. Isi : ( 7x3M=21M ) 1. Pengenalan. Hubungan orang Kristian Eropah dengan Islam telah bermula apabila kerajaan Islam menjelajah clan menduduki wilayah di Eropah. A. . bidang iImu pengetahuan Islam berkembang di Eropah. King Frederick II memberi layanan istimewa kepada sarjana Islam dan meminta buku ilmu pengetahuan Arab diterjemahkan ke dalam bahasa Latin. Jelaskan sejauh mana tamadun Islam mempengaruhi perkembangan budaya dan intelektual Tamadun Eropah. Raja Norman seperti King Roger 1. Sokongan Raja Norman : Kebangkitan kuasa suku bangsa Norman di Eropah turut membantu perkembangan ilmu dan kebudayaan Islam di Eropah. King Frederick II dan Charles I menyokong kuat perkembangan pengaruh kebudayaan dan keilmuan Islam.

Ibn Tufail dan Al-Khawarizmi telah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin. Atlas Partolan dan kompas yang digunakan oleh ahli pelayaran Islam mempengaruhi ilmu pelayaran Eropah. Karya tokoh intelektual Islam seperti Ibn Sina. Universiti dan perpustakaan didirikan dan menjadi tumpuan para ilmuwan dari Eropah. 6. Kegiatan Penterjemahan : King Frederick II di Sicily teleh meminta Micheal Scott menterjemahkan bukubuku ilmu pengetahuan Arab ke dalarn bahasa Latin. geografi dan perubatan Islam. Contohnya: Tahafut-tahafut oleh Ibn Rusyd dan Tahafut al-Faiasifa karya AlGhazali telah diterjemahkan atas arahan badan tertinggi gereja Kristian : a. King Roger I telah menubuhkan sekolah tinggi di Naples dan Salerno sebagai pengkajian ilmu astronomi. Universiti Padua yang didirikan di zaman pertengahan mula mengkaji ilmu perubatan Islam. . Perang Salib berjaya mengubah pemikiran masyarakat di Eropah dan melemahkan kekuasaan institusi gereja apabila masyarakat Eropah tidak lagi terikat dengan kawalan atau sekatan gereja. Sistem Pendidikan : Bandar Cardova telah menjadi pusat pendidikan ilmu dari tamadun Islam di Eropah. 4 Hubungan Perdagangan : Orang Arab dan Farsi telah menguasai perdagangan timur dengan barat. Karya pemikir Islam seperti tulisan Al-Ghazali. 5. astronomi clan matematik di Eropah. Ilmu Pelayaran dan Geografi : Interaksi antara pedagang Eropah dengan pedagang Islam telah mempengaruhi ilmu pelayaran dan geografi di Eropah. Al-Kindi dan Al-Khawarizmi menjadi rujukan perkembangan ilmu falsafah. Hayy ibn Yaqzan karya Ibn Tufail diterjemah ke dalam bahasa Latin oleh Edward Peacock dengan tajuk Philosophus Autodidactus. Leornardo Fabanacci mendapat pendidikan di Sepanyol. Pedagang Eropah membeli barang-barang timur seperti rempah daripada saudagar Islam di pelabuhan Venice dan Genoa.3. 7. Perang Salib Melemahkan Institusi Gereja : Perang salib yang berlaku dari tahun 1097 hingga 1292 merupakan satu proses yang mempengaruhi pemindahan dan penyesuaian kebudayaan Islam ke Barat.

( 1M ) Kesan daripada pengaruh kebudayaan dan intelektual Islam mendorong masyarakat Eropah mencipta kegemilangan ilmu pengetahuan dan intelektual. 11. . al Farabi dan Ibn Rusyd berjaya rnempengaruhi kelahiran gerakan intelektual di Eropah seperti fahaman humanisme pada abad ke 13 Masihi. 13. Kesimpulan. 12. Pertembungan golongan berilmu dengan golongan agama Kristian. Pengaruh Kerajaan Turki Uthmaniah : Kerajaan Turki Uthmaniah berjaya pengaruhnya ke Eropah Timur. Revolusi intelektual di Eropah dikenali sebagai zaman Renaissance. Penjelajahan dan penerokaan. 14.padi dan tembikai dipelajari daripada orang-orang Islam. Perkembangan Intelektual Di Eropah Kebangkitan golongan borjuis Pertambahan penduduk . Hisab al-Jabar Wal-Muqabalah karya Al-Khawarizmi diterjemahkan oieh F. Bidang Ekonomi : Orang Eropah mendapat pengetahuan dalam bidang ekonomi daripada hubungan dengan orang-orang Islam dalam bidang perindustrian dan teknologi teknik tanaman sekoi. C.Rosen di London 8. Gerakan lntelektual Di Eropah : Pemikir intelektual Islam seperti al Kindi. meluaskan kuasa dan 10. 15.b. 9.

Perdagangan. ( 5x2M=10M ) 1. 2. Perasaan ingin tahu tempat yang dilawati. Faktor-faktor yang menggalakkan pengembaraan dan penerokaan Barat. Dakwah. C. Cabaran dan persaingan. Pengenalan. B. Konsep pengembaraan dan penerokaan. 7. A. 8. Pengaruh kejayaan Marco Polo. 6.10 hingga abad ke. 2. 3. Mencari Ilmu pengetahuan. Ingin tahu. 4. 9. ( 5x2M=10M ) 1. Kesimpulan : ( 2M ) Penjelajahan dan penerokaan Islam menekankan tauhid dan keduniaan manakala penjelajahan dan penerokaan Barat lebih kepada keduniaan.16. Perdagangan. ( 3M ) 1. Mendapat kuasa di wilayah baru. 5. 7. Jenis pengembaraan dan latarbelakang abad ke 10 hingga 14 masihi.14 masihi dan ahli-ahli pelayaran Barat pada abad ke. Bincangkan faktor-faktor yang menggalakkan pengembaraan dan penerokaan pengembara-pengembara Islam pada abad ke. Berdakwah. 4. 6. Dorongan al-Quran. 3. Dorongan pemerintah. Tujuan pengembaraan menurut islam dan barat. Mengkaji dan mendalami ilmu geografi. . Dakwah : penyebaran Kristian. 3. Penjajahan. 2.16 masihi. Isi : ( 20M ) Faktor-faktor yang menggalakkan pengembaraan dan penerokaan Islam.15 hingga abad ke. Alat baru : kompas. Kesan kejayaan Marco Polo. mencari ilmu pengetahuan. 8. 5.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful