SULIT

*
MAJLISPENGETUAPENGETUACAWANGANMELAKAMAJLISPENGETUAPENGETUACAWANGANMELAKA MAJLISPENGETUAPENGETUACAWANGANMELAKAMAJLISPENGETUAPENGETUACAWANGANMELAKA MAJLISPENGETUAPENGETUACAWANGANMELAKAMAJLISPENGETUAPENGETUACAWANGANMELAKA MAJLISPENGETUAPENGETUACAWANGANMELAKAMAJLISPENGETUAPENGETUACAWANGANMELAKA MAJLISPENGETUAPENGETUACAWANGANMELAKAMAJLISPENGETUAPENGETUACAWANGANMELAKA MAJLISPENGETUAPENGETUACAWANGANMELAKAMAJLISPENGETUAPENGETUACAWANGANMELAKA MAJLISPENGETUAPENGETUACAWANGANMELAKAMAJLISPENGETUAPENGETUACAWANGANMELAKA MAJLISPENGETUAPENGETUACAWANGANMELAKAMAJLISPENGETUAPENGETUACAWANGANMELAKA MAJLISPENGETUAPENGETUACAWANGANMELAKAMAJLISPENGETUAPENGETUACAWANGANMELAKA MAJLISPENGETUAPENGETUACAWANGANMELAKAMAJLISPENGETUAPENGETUACAWANGANMELAKA MAJLISPENGETUAPENGETUACAWANGANMELAKAMAJLISPENGETUAPENGETUACAWANGANMELAKA MAJLISPENGETUAPENGETUACAWANGANMELAKAMAJLISPENGETUAPENGETUACAWANGANMELAKA MAJLISPENGETUAPENGETUACAWANGANMELAKAMAJLISPENGETUAPENGETUACAWANGANMELAKA MAJLISPENGETUAPENGETUACAWANGANMELAKAMAJLISPENGETUAPENGETUACAWANGANMELAKA MAJLISPENGETUAPENGETUACAWANGANMELAKAMAJLISPENGETUAPENGETUACAWANGANMELAKA ( Tiga jam ) MAJLISPENGETUAPENGETUACAWANGANMELAKAMAJLISPENGETUAPENGETUACAWANGANMELAKA MAJLISPENGETUAPENGETUACAWANGANMELAKAMAJLISPENGETUAPENGETUACAWANGANMELAKA MAJLISPENGETUAPENGETUACAWANGANMELAKAMAJLISPENGETUAPENGETUACAWANGANMELAKA MAJLISPENGETUAPENGETUACAWANGANMELAKAMAJLISPENGETUAPENGETUACAWANGANMELAKA

940/1

STPM 2008

SEJARAH
KERTAS 1

( TAMADUN DUNIA HINGGA TAHUN 1800 )

MAJLIS PENGETUA-PENGETUA MALAYSIA CAWANGAN NEGERI MELAKA PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL TINGGI PELAJARAN MALAYSIA
Arahan kepada calon : Jawab empat soalan sahaja : dua soalan daripada Bahagian A dan dua soalan daripada Bahagian B

________________________________________________________________________
Kertas soalan ini terdiri daripada 3 halaman bercetak
© Majlis Pengetua-pengetua Malaysia Cawangan Negeri Melaka 2008

STPM 940/1 *Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat.

[ Lihat sebelah SULIT*

Bahagian A

Jawab dua soalan sahaja.

1. Sejauh manakah masyarakat pada zaman pra-sejarah awal merupakan masyarakat berbentuk mudah ( simple society ). ( 25 M ) 2. Jelaskan sumbangan Asoka dalam mencipta keagungan Empayar Maurya di India. ( 25 M ) Bincangkan sumbangan Kautilya dan Niccolo Machiavelli dalam bidang ketenteraan. ( 25 M )

3.

4. Bincangkan faktor dan perkembangan pembangunan ekonomi dalam tamadun manusia sehingga tahun 1800 Masihi. ( 25 M ) 5. Sejauh manakah matlamat pendidikan dalam tamadun awal dipengaruhi oleh faktor agama. ( 25 M ) 6. Bincangkan perkembangan falsafah dan pemikiran dalam peradaban Melayu sebelum dan selepas kedatangan Islam. ( 25 M ) 7. Bincangkan lima faktor penjelajahan dan penerokaan orang Eropah pada abad ke-15 Masihi. ( 25 M ) 8. Jelaskan perbezaan sumber ilmu menurut tamadun Islam dengan tamadun Barat. ( 25 M )

Bahagian B Jawab dua soalan sahaja.

9. Bandingkan ciri-ciri masyarakat Arab pada zaman Jahiliyah dengan masyarakat Islam pada zaman Nabi Muhammad s.a.w. di Madinah. ( 25 M ) 10. Jelaskan langkah-langkah yang diambil oleh Nabi Muhammad s.a.w. ke arah pembentukan negara Islam di Madinah. ( 25 M ) 11. Bandingkan antara sistem pemerintahan dan pentadbiran Zaman Khulafah AlRasyidin dengan sistem pemerintahan dan pentadbiran pada zaman Bani Umaiyyah. ( 25 M ) 12. Bincangkan kesan-kesan Perang Uhud terhadap masyarakat Islam di Madinah. ( 25 M ) 13. Jelaskan Fungsi Zakat Dan Pelaksanaannya Pada Zaman Bani Umayyah. ( 25 M ) 14. Huraikan sumbangan Al-Ishtakhri dalam bidang penerokaan dan penjelajahan. ( 25 M ) 15. Jelaskan sejauhmanakah tamadun Islam mempengaruhi perkembangan budaya dan intelektual Tamadun Eropah. ( 25 M ) 16. Bincangkan faktor-faktor yang menggalakkan pengembaraan dan penerokaan pengembara-pengembara Islam pada abad ke-10 hingga abad ke- 14 masihi dan ahli-ahli pelayaran barat pada abad ke- 15 hingga abad ke- 16 masihi. ( 25 M )

SOALAN TAMAT

SULIT

Kod Kertas:

940/1

MAJLIS PENGETUA-PENGETUA MALAYSIA CAWANGAN NEGERI MELAKA

STPM 2008

SKEMA PEMARKAHAN

SEJARAH
KERTAS 1 ( TAMADUN DUNIA HINGGA TAHUN 1800 )

PERINGATAN :
Skema pemarkahan ini adalah khas untuk kegunaan pemeriksa dan tidak boleh dikemukakan kepada pihak yang tidak berkenaan.

Skema ini terdiri daripada 44 halaman bercetak. © Hakcipta Majlis Pengetua-pengetua Malaysia Cawangan Negeri Melaka 2008

7.Bahagian A : 1. [ 25 markah ] Bincangkan lima faktor penjelajahan dan penerokaan orang Eropah pada abad ke15 Masihi. 6. 8. [ 25 markah ] Sejauh manakah matlamat pendidikan dalam tamadun awal dipengaruhi oleh faktor agama. [ 25 markah ] Bincangkan sumbangan Kautilya dan Niccolo Machiavelli dalam bidang ketenteraan. [ 25 markah ] Jelaskan sumbangan Asoka dalam mencipta keagungan Empayar Maurya di India. Sejauh manakah masyarakat pada zaman pra-sejarah awal merupakan masyarakat berbentuk mudah ( simple society ). [ 25 markah ] Bincangkan faktor dan perkembangan pembangunan ekonomi dalam tamadun manusia sehingga tahun 1800 Masihi. 5. 4. [ 25 markah ] Jelaskan perbezaan sumber ilmu menurut tamadun Islam dengan tamadun Barat. 3. . [ 25 markah ] Bincangkan perkembangan falsafah dan pemikiran dalam peradaban Melayu sebelum dan selepas kedatangan Islam. [ 25 markah ] 2.

[ 25 markah ] 10. [ 25 markah ] Bincangkan kesan-kesan Perang Uhud terhadap masyarakat Islam di Madinah. 15. Bandingkan ciri-ciri masyarakat Arab pada zaman Jahiliah dengan masyarakat Islam pada zaman Nabi Muhammad s. [ 25 markah ] Huraikan konsep seni menurut pandangan Islam dan Barat serta nyataklan perbezaan antara kedua-duanya. di Madinah. [ 25 markah ] Jelaskan Fungsi Zakat Dan Pelaksanaannya Pada Zaman Bani Umayyah.a.Bahagian B : 9. SOALAN TAMAT . 12. [ 25 markah ] Jelaskan langkah-langkah yang diambil oleh Nabi Muhammad s. 16.16 masihi. 11. [ 25 markah ] Bandingkan antara sistem pemerintahan dan pentadbiran Zaman Khulafah AlRasyidin dengan sistem pemerintahan dan pentadbiran pada zaman Bani Umaiyyah. [ 25 markah ] Huraikan sumbangan Al-Ishtakhri dalam bidang penerokaan dan penjelajahan tamadun Islam.w.15 hingga abad ke. ke arah pembentukan negara Islam di Madinah.a. 14.w. 13.14 masihi dan ahliahli pelayaran barat pada abad ke. [ 25 markah ] Bincangkan faktor-faktor yang menggalakkan pengembaraan dan penerokaan pengembara-pengembara islam pada abad ke-10 hingga abad ke.

nomad. Penempatan : Pada zaman Paleolitik masyarakatnya hidup berbentuk mudah secara pindah randah. Konsep maksud pra-sejarah Tahap-tahap dan tempoh masa prasejarah paleolitik. atas pokok dan lubang bawah tanah. Sejauh manakah masyarakat pada zaman pra-sejarah awal merupakan masyarakat berbentuk mudah ( simple society ). Mendapatkan makanan dengan cara berburu binatang. 3. Zaman Mesolitik masih meneruskan penempatan Paleolitik tetapi memilih lokasi berhampiran sumber air untuk kepentingan harian iaitu sungai dan laut. ( 5 x 4 M =20M) 1. Menyenaraikan ciri-ciri masyarakat prasejarah dan mengaitkan masyarakat berbentuk mudah hanya dua zaman iaitu Paleolitik dan Mesolitik sahaja. B. Ia berlangsung sehingga zaman Mesolitik. rimbunan pokok renek. mesolitik dan Neolitik. A. batu dan tulang. Isi.Bahagian A : 1. Peralatan/Teknologi : Zaman Paleolitik peralatan dari kayu. daun kayu dan kulit binatang. 2. 3. Gaya hidup ini masih diteruskan pada zaman Mesolitik tetapi penciptaan senjata dan alatan lebih halus dan telah menggunakan panah dari kayu yang panjang dan tajam. Kegiatan Ekonomi : Kegiatan ekonomi untuk kelompok mereka sahaja. ( 3 M ) 1. Menghasilkan api melalui kaedah geseran. Pengenalan. pakaian dari kulit kayu. . menggunakan sepenuhnya alam sekitar dengan tinggal di gua. menangkap ikan. memungut hasil hutan menyebabkan penempatan mereka nomad dan bergantung dengan alam sekitar sepenuhnya . 2.

6. dalam kelompok yang kecil dan tiada organisasi sosial. Menyembah alam semulajadi seperti matahari. Bermula dari sini tamadun manusia berkembang sehingga wujud tamadun awal dunia seperti Tamadun Mesopotamia dan Mesir. Kesimpulan. ( 2M ) Masyarakat prasejarah awal sebagai peneroka menuju kepada kehidupan kompleks dalam zaman Neolitik. tiada ketua. guruh. api dan pokok. Organisasi Sosial : Berbentuk mudah.4. C. 5. semua kerja dijalankan bersama. . Pengkhususan Kerja : Tiada pengkhususan kerja kepada lelaki dan perempuan. 7. Kesenian : Pada zaman Paleolitik mereka mengukir gambar di dinding gua dan kulit kayu yang dijangka boleh membantu menambahkan hasil pemburuan dan berbentuk idealisme. Agama dan Kepercayaan : Berpegang kepada kepercayaan animmisme iaitu setiap benda ada roh. Mempercayai ukiran gambar di dinding gua akan mempunyai kuasa ghaib.

keagamaan dan pembaharuan sistem politik. Pengenalan : ( 3 M ) 1. Pentadbiran empayar ini begitu menyerlah semasa pemerintahan rajanya yang ketiga iaitu Asoka. b. Diasakan oleh Chandragupta Maurya.Asia Barat . Melantik pegawai khas iaitu Dharma Mahamatra untuk menyebarkan nilai-nilai murni di dalam ajaran Buddha. Merupakan empayar yang pertama di India bermula pada tahun 321 SM. Latar belakang Empayar Maurya : a. 3. b. Beliau telah menjadikan Empayar Maurya sebagai sebuah empayar yang agung melalui perluasan kuasa. Melawat tempat suci dan menganjurkan perbincangan keagamaan. 2. Jelaskan sumbangan Asoka dalam mencipta keagungan Empayar Maurya di India.2. Mengukir doktrin buddha di atas batu. lawatan ke seluruh negara pada tahun ke 11 2. A. Mengamalkan sikap toleransi terhadap agama . B. Mubaligh Buddha dihantar ke Sri Lanka. Menganjurkan Majlis Buddha yang ke tiga untuk menyelesaikan perbezaan Mazhab yang berlainan. Isi : ( 7x3M=21M ) 1. tiang dan gua di seluruh jajahan takluk supaya rakyat dapat mengamalakan nilai-nilai moral seperti mengawal nafsu. 4. Mengadakan siri pemerintahannya. . 5. 6. c. Latar belakang Asoka : a. 7.Mesir dan Eropah Timur untuk meneyebarakan agama Buddha. Asoka telah menaiki takhta pada tahun 273 SM dengan gelaran Devanampiya Plyadasi.

11. Hubungan diplomatic dengan beberapa orang raja seperti Ptolemy II . Sesetengah tanah jajahan diberi kuasa autonomi dan sesetengahnya pula di tadbir oleh wizurai. ( 1 M ) Asoka telah berjaya membentuk satu unit pentadbiran yang kukuh dan ini terbukti dengan keluasan Eampayar Maurya. 13. Namun selepas Asoka meninggal dunia pada tahun 232 SM empayar tersebut mula mengalami keruntuhan dan digantikan. . Berjaya menyatukan seluruh empayarnya menerusi penggunaan bahasa Prakrit. Empayar yang diasaskan meliputi seluruh bahagian utara India termasuk Afghanistan dan Baluchistan kecuali India selatan. C. 9. Raja Mesir menerusi penubuhan organisasi Philanthropik. Membina rumah rehat untuk kemudahan pelancong. Kesimpulan.8. 12. Menubuhkan hospital untuk manusia dan haiwan di seluruh empayar serta menghulurkan bantuan dan derma kepada goklongan Brahman dan pengikut agama lain. 10.

2. A. 2. Pengenalan. iaitu mementingkan keamanan. 3. bersekutu dengan musuh dan mempraktikkan dasar duaan. kemampuan mengatur konspirasi lebih baik daripada kegagahan. ( 3 M ) 1. Latar belakang Nicollo Machiavelli. Strategi Memenangi Peperangan : Langkah yang disarankan oleh Kautilya dalam menghadapi musuh ialah memujuk musuh dengan mengadakan perbincangan. bersedia untuk berperang. Bincangkan sumbangan Kautilya dan Niccolo Machiavelli dalam bidang ketenteraan. Antara tokoh-tokoh pemikir ketenteraan yang memberi sumbangan ini ialah Kautilya. Komplot atau konspirasi membantu memecahbelahkan musuh tanpa melibatkan diri dalam peperangan dan mengorbankan banyak nyawa. Saranan Kepada Pemerintah : Pemerintah harus mengkaji kekuatan sendiri dan kelemahan musuh sebelum melancarkan serangan. Pemikir ketenteraan ialah tokoh-tokoh yang memberikan sumbangan kepada pertahanan dan ketahanan sesebuah negara melalui falsafah pemikiran mereka. Isi : Sumbangan Kautilya : ( 5x2M=10M ) 1. menanam benih perpecahan atau rasuah dan melancarkan peperangan jika usaha tersebut menemui kegagalan. . Latar belakang Kautilya. Idea Tentang Hubungan Dengan Negara Lain : Buku Arthasastra menyarankan enam bentuk hubungan antara satu negara dengan negara lain. melancarkan serangan pertama. iaitu berbaik-baik dengan satu musuh dan menyerang musuh lain. B. Sun Tzu dan Nicollo Machiavelli. memujuk musuh dengan memberi rasuah.3. Menurut Kautilya. membiarkan musuh melancarkan serangan pertama. 3.

Seseorang pemerintah harus bersifat liberal.4. Bagi mengekalkan kedudukan. Menurut Machiavelli. Cara Mengekalkan Kuasa : Machiavelli menyatakan cara seseorang pemerintah mengekalkan kuasa. Sokongan tidak berbelah bahagi akan diperolehi daripada mereka yang berpuas hati dengan pemerintah baru. Sumbangan Niccolo Machiavelli : ( 5x2M=10M ) 1. Strategi Peperangan : . Kautilya menyarankan agar taktik kotor digunakan apabila peperangan menemui jalan buntu. Kaedah Perisikan : Menghantar perisik bagi menjatuhkan pihak lawan. Undang-undang dan Tentera Baik : Pemerintah harus mewujudkan kerajaan yang membawa penghormatan dan kemegahan supaya ia dapat mengekalkan kekuasaan. matlamat menghalalkan cara. 4. Raja harus bertindak tanpa ragu-ragu terhadap pengikut yang tidak jujur dan musuh. 5. 5. 2. 3. Bantuan Luar : Kejayaan dalam peperangan bergantung kepada kekayaan dan bantuan ketenteraan serta kewangan dari luar. Penggunaan Kaedah Subversif : Pemerintah boleh menggunakan kaedah subversif seperti merasuah. Sokongan Rakyat : Pemerintah baru harus mendapat sokongan daripada golongan penentang pada peringkat permulaan. Beliau menyarankan tentang keperluan undang-undang yang baik dan memiliki pasukan tentera yang berwibawa. berperikemanusiaan dan mencintai kebenaran. pemerintah harus melakukan apa sahaja termasuk perbuatan keji dan tidak berperikemanusiaan.

( 2 M ) Kautilya dan Niccolo Machiavelli merupakan antara pemikir ketenteraan yang memberi sumbangan dalam bidang ketenteraan. . Sistem Pentadbiran : Machiavelli mengemukakan dua cara pentadbiran. Beliau menyarankan agar tentera berpakaian ringan tetapi dilengkapi dengan senjata yang canggih. strategi peperangan. C. 6. Pemerintahan berteraskan undangundang semata-mata tidak memadai. 7. Kesimpulan. Karya : Discourse dan The Prince.Machiavelli menolak pembinaan kubu kerana ia akan membawa kemusnahan. pentadbiran ketenteraan dan tipu muslihat dalam mencapai kejayaan dan mengekalkan kuasa pemerintah. Beliau berpendapat seorang pemerintah harus memberi keutamaan kepada aspek ketenteraan. iaitu melalui undang-undang dan ketenteraan. Melalui karya The Prince dan Discourse (Niccolo Machiavelli).

antara kawasan pengeluaran seperti kawasan pertanian ke kilang memproses dan bandar Sistem perhubungan terawal ialah sungai dan laut – contoh Sungai Ni. perindustrian dan perlombongan Gabungan aktiviti pertanian dengan aktiviti ekonomi yang lain telah mewujudkan suatu tamadun yang stabil dari segi ekonomi dan politik B. Rom. f. laut Mediterranen menghubungkan Mesir dengan Sumeria dan Semenanjung Tanah Arab Sistem perhubungan darat terawal ialah jalan darat antara Yunani. Isi : ( 5x4M=20M ) Faktor perkembangan pembangunan ekonomi : i. Bincangkan faktor dan perkembangan pembangunan ekonomi dalam tamadun manusia sehingga tahun 1800 Masihi. b. Arab dan India Sekitar abad 2 Masihi.4. Kegiatan ekonomi satu unsur penting dalam perkembangan tamadun manusia sejak awal tamadun sehingga sekarang Definisi ekonomi: sumber pengeluaran terhad yang digunakan untuk memenuhi kehendak manusia yang tidak terhad Ekonomi berkaitan dengan aspek pengeluaran dan pengagihan kekayaan Asas perkembangan sesuatu tamadun adalah pertanian Aktiviti lain yang menyokong perkembangan tamadun awal seperti perdagangan. Pengenalan : ( 3 M ) a. Perhubungan : Manusia mengubah bentuk ekonomi dari sari diri kepada ekonomi komersil Sistem perhubungan sangat diperlukan bagi kemudahan perhubungan antara satu tempat ke satu tempat. Mesir. Tamadun Rom dan Yunani memperkanalkan penggunaan jalan raya dan jambatan Tamadun Mesopotamia menggunakan roda dan kapal layar untuk jalan darat. d. Pengangkutan Laut : . e. jalan laut dan jalan sungai ii. c. A.

simpanan dan insurans untuk menjayakan kegiatan perdagangan Perkhidmatan ini diperkenalkan di Itali sekitar abad ke-14 dengan lahirnya pemodal di Genoa. Prasarana dan Teknologi : e. kereta lembu dan sebagainya Tamadun Hwang Ho dan Indus memperkenalkan teknologi perkapalan dan dapat menjalankan aktiviti ekonomi kelautan seperti perdagangan dan perkapalan Melahirkan alat-alat pengangkutan baru dan moden seperti kenderaan.Perkembangan sains dan teknologi membawa kepada terciptanya sistem pengangkutan yang lebih maju seperti kapal layar. kapal hinggalah penggunaan bahan tenaga. Penggunaan Mata Wang : Pembangunan ekonomi pesat mendorong penggunaan mata wang sebagai pertukaran menggantikan sistem barter Kebanyakan mata wang dalam bentuk logam seperti emas dan perak. Orang terawal memperkenalkan mata wang ialah orang Sumeria berbetuk ketulan perak dan emas Wang yang agak standard diperkenalkan oleh orang Yunani dan Parsi Pedagang Eropah menggunakan mata wang Julius Caesar dan Cleopatra Tamadun China: Dinasti Chou ( wang tembaga) Dinasti Han ( wang emas . perak) Dinasti Song (Wang Kertas) iv. Institusi Kewangan : Perkembangan ekonomi mendorong pembukaan institusi kewangan yang berperanan dalam pinjaman wang.Keluarga Egibi di Babylon memberi pinjaman kepada orang ramai dengan kadar bunga 20%-30% atas pinjaman. iii. Milan dan Florence yang membuka bank secara eksklusif Perdagangan antarabangsa memerlukan modal besar dan bank tersebut akan membekalkan modal Institusi bank lengkap ditubuhkan di England (Bank Of England) Tamadun Mesopotamia. . motor bot. Perkembangan pembangunan ekonomi dalam tamadun manusia sehingga tahun 1800 Masihi.

tanah dimiliki golongan raja.Pembangunan ekonomi pesat mempengaruhi perubahan prasarana sokongan seperti pelabuhan. Pemilikan Tanah dan Cukai : Dalam kebanyakan tamadun. Perkembangan Industri dan Penubuhan persatuan : Perkembangan industri mendorong perkembangan ekonomi Tamadun Mesopotamia-industri tekstil Tamadun Mesir-industri kapal dan tembikar Tamadun China-industri sutera. insurans dan sebagainya Kemudahan awam disediakan seperti pusat komersil gudang dan sistem pengairan Tamadun Mesopotamia-pusat komersil dipanggil “Karu” di setiap bandar Pusat Komersil Gudang ialah tempat tinggal pedagang dan gudang simpan barang) Sistem pengairan menjadi faktor perkembangan petanian seperti Sungai Nil (Tamadun Mesir) dan sistem pengairan Szechuan (Dinasti Chou) f. . ( 2 M ) Perkembangan ekonomi komersil dan selanjutnya ekonomi kapitalis didorong oleh faktor yang dihuraikan di atas. kertas dan tembikar Barangan yang dihasilkan dieksport untuk mendapat barangan lain Penubuhan persatuan perdagangan penting kearah perkembangan ekonomi C. paderi dan pegawai tentera Cukai menjadi satu sumber pendapatan kerajaan awal Tamadun Mesopotamia – cukai 20% dikenakan ( dalam bentuk wang atau barangan) g. gudang. Kesimpulan. tanah ialah milik kerajaan dan raja Pembahagian tanah ialah mengikut kedudukan individu dalam masyarakat dan sumbangannya kepada tamadun Tamadun Mesopotamia.

Pengenalan. Akibatnya. Kaitan dengan soalan agama menjadi matlamat utama pendidikan tamadun awal. Latar belakang tamadun awal : Lokasi dan masa ( Mesopotamia.rumah gur.India. 3. Penekanan pendidikan di India juga adalah untuk menyediakan manusia ke arah menghadapi kehidupan selepas mati. China danYunani. China. Mesopotamia dan Mesir –melahirkan golongan pendeta/paderi India. Mesir. India. b. ketenteraaan.sekolah. 2. Jadi matlamat pendidikan juga turut berubah iatu memelihara dan memperkukuhkan system kasta. 4. Kedatangan org Aryan ke India telah membawa kepada kemunculan system kasta dan kelas.melahirkan golongan sami dan pemimpin agama. B. ( 3 M ) 1. Namun begitu aspek birokrasi. pendidikan yg diberikan adalah berbeza-beza mengikut kasta supaya dapat mendalamipengetahuan tentang profesyen kasta mereka. . kemanusiaan dan keintelektualan turut memainkan peranan penting. kebolehan dan sikap manusia supaya mencapai kesempurnaan jasmani dan rohani. A. Sejauh manakah matlamat pendidikan dalam tamadun awal dipengaruhi oleh faktor agama.5. Organisasi dan pelaksanaan pendidkan adalah berbeza mengikut tamadun China. pentabiran.kolej dan universiti. Pusat-pusat pendidikan meliputi tempat ibadat. istana. Keagamaan : a. Rom dan Yunani ) Definisi pendidikan : satu disiplin yang berurusan dengan kaedah pengajaran dan pembelajaran di sekolah dan persekitaran sekolah dalam usaha membentuk keupayaan. Pendidikan berkembang kerana pertambahan penduduk.Mesir. Isi : ( 5X4M=20M ) 1.

Di Athens. membaca. Sparta – untuk melahirkan warganegara yg sedia berkorban utk Negara kota. Ketenteraan : a. Keintelektualan : a. Ia bertujuan melahirkan pegawai kerajaan yang bermoral dan bertanggunggjawab.menulis supaya bijak berbicara. kemudahan pendidikan dikendalikan oleh golongan Sophis. Mereka diajar untuk berpidato. China. Pelajar-pelajar China dikehendaki menduduki peperiksaan berasaskan ajaran Confucius untuk memegang jawatan penting dalam kerajaan. Kemanusiaan : a. b. Mereka akan terlibat dalam sukan olimpik. b. Athens – melahirkan manusia yg seimbang dari segi rohani. Mereka mengganggap manusia sebagai haiwan yg rasional dan manusia dibahagikan kepada tubuh dan minda. pendidikan di Sparta berkisar kpd ketenteraan kerana golongan peer yg minority sentiasa menghadapi serangan daripad golongan helot. Pelajar diajar menunggang kuda.pendidikan adalah penting utk mengimbangi kedua-dua perkara tadi. Pada keseluruhannya.2. Ajaran dan kefahaman Confucius ditekankan dalam pendidikan di China yg bertujuan menjalin hubungan persaudaraan dan sifat kekeluargaan demi kepentingan masyarakat China. Athens sangat menghormati golongan intelektual. Dasar dan matlamat pendidikan adalah berbeza mengikut Negara kotaYunani. b. Yunani – menekankan falsafah. Matlamatnya ialah melahirkan warganegara yang boleh memberi mewujudkan hubungan yg lebih erat antara warganegara. bermain panah dan berenang utk jasmani. b. Rom. Masyarakat yg cemerlang dapat menyumbang kpd diri dan Negara.Mereka juga diajar musik utk keseimbangan emosi. China. jasmani dan intelektual. 4. 3. . Birokrasi : a.melahirkan golongan birokrasi dengan tujuan mengukuhkan kerajaan dan mewujudkan keamanan. Jadi. 5. menghafal retorik(hasilsastera).Mereka dilatih menjadi tentera dgn latihan yg ketat.

iii. India dan China adalah hasil daripada pendidikan yang berjaya menanam semangat patriotisme di kalangan rakyat dan tenteranya. Patriotisme : a. . Kesimpulan.Rom. ( 2 M ) Apa-apa yang berkaitan. Rom-melahirkan rakyat yg setia kpd negara.6. Empayar Yunani.

Terdapat lebih 1000 rahib Buddha mempelajari teknologi dan falsafah agama Buddha di Srivijaya Terdapat tokoh-tokoh falsafah terkenal seperti pendeta Dharmakirti yang mengajar ilmu agama di Sumatera. . Perkembangan falsafah di alam Melayu dipengaruhi oleh ilmu agama. Terdapat banyak karya-karya kesusasteraan Jawa kuno yang mengandungi unsur-unsur falsafah seperti Arjunawiwaha. Selepas kedatangan Islam.6. Sumatera melahirkan ramai ahli falsafah seperti Atisa yang membawa gerakan pembaharuan dalam agama Buddha di Tibet. Agama Hindu-Buddha tidak mempengaruhi ra. lahir ilmu tasawuf hasil daripada kegiatan dakwah oleh ahli-ahli sufi. Golongan bangsawan/pemerintah tidak memahami ajaran murni falsafah Hindu walaupun prinsipprinsip ajaran Hindu. Bincangkan perkembangan falsafah dan pemikiran dalam peradaban Melayu sebelum dan selepas kedatangan Islam. 3 4 5 6 b. A. Isi : ( 10X2M=20M ) A. mempengaruhi konsep berkerajaan (devaraja). 2 Kepercayaan dan agama masyarakat dipengaruhi oleh agama HinduBuddha. Namun begitu falsafah Hindu-Buddha tidak meresap ke dalam jiwa masyarakat Nusantara kerana a. Pengenalan : ( 3 M ) Latar belakang perkembangan falsafah di Alam Melayu : 1. Hariwangsa. Falsafah Sebelum Kedatangan Islam : ( 10M : impression ) 1.kyat jelata kerana terpengaruh dengan unsur-unsur animisme dan demonisme. Sebelum kedatangan Islam. Bharatayayudda. B. falsafah di Nusantara dipengaruhi oleh agama HinduBuddha. 2. 3. Smaradahanan dan Samanasantaka.

bahasa. 6. dan seni lebih mempengaruhi kehidupan masyarakat di Nusantara. 9. Terdapat dua bentuk ajaran tasawuf iaitu tasawuf falsafah dan tasawuf khlak. ilmu falsafah dikembangkan oleh mubaligh Sufi. Tarekat-tarekat yang berkembang ialah Qadariah. Pengaruh faIsafah ini terhad kepada golongan atasan sahaja. Shamsuddin al-Sumatrani (al-Shiratul. Qisasul Anbiya' . Perkembangan pemikiran dan falsafah di alam Melayu bermula pengislaman Pasai dan Melaka. 10. Perkembangan pemikiran dan falsafah terbantut pada abad ke -17 apabila golongan fuqaha mempengaruhi golongan pemerintahan. Ajaran tasawuf dipengaruhi oleh kitab Ihya Ulumuddin. 8. Pengaruh agama dalam falsafah di alam Melayu tidak dapat dinafikan. Ilmu tasawuf mencapai kemuncak perkembangannya pada zaman Aceh dengan kemunculan tokoh-tokoh seperti Hamzah Fansuri (Syair Perahu). Bidang tasawuf berkembang hasil daripada kegiatan dakwah yang dijalankan oleh tokoh-tokoh sufi. Aspek ritual. 4.7. Sebelum kedatangan Islam. Rifaiyah. pemikiran. Falsafah Selepas Kedatangan Islam : ( 10M : impression ) 1 2. Selepas kedatangan Islam.Terdapat kitab-kitab agama dari Arab yang di bawa oleh para ulama seperti kitab Darul Mazlum. dan falsafah dipengaruhi oleh agama Islam. 5. Tasawuf akhlak disebarkan melalui sastera hikayat seperti Hikayat Nur Muhammad. falsafah dipengaruhi oleh agama Hindu-Buddha.Mustaqim) dan Nuruddin alRaniri (Bustanul Salatin). Selepas kedatangan Islam. C. . dan Satariyyah Wujudnya polemik pemikiran antara Wahdatul Wujud dan Wahdatul Syuhud. Kesimpulan : ( 2 M ) Falsafah di alam Melayu pada zaman sebelum dan selepas kedatangan Islam dipengaruhi oleh agama.Tarikat tasawuf juga berkembang. Hasil penulisan falsafah WahdatuI Wujud dimusnahkan (dibakar). 3. B.dan Hikayat Nabi Bercukur. 7.

dan Afrika yang mengelilingi Lautan Mediterranean. dan menemui Hispanola (Cuba). peneroka-peneroka Portugal telah bertapak di Azores. Pada 1502 T. sampai ke Cape Verde dan Senegal dan mengelilingi Cape of Good Hope pada tahun 1498 T. Zaman Renaissans yang berrnula pada kurun ke-13M. perspektif mental mereka adalah berdasarkan pandangan bahawa Eropah bertumpu pada Jerusalem dan Lautan Mediterranean. Eropah. 2. Vasco da Gama juga berjaya belayar ke Calicut di India Barat. Isi : ( 5x4M=20M ) Faktor-faktor Penjelajahan dan Penerokaan : 1. Pada keseluruhannya.M.Semangat Renaissans juga mengubah pandangan dunia (world view) orang-orang Eropah.M. A. Negerinegeri Iberia. Di Lautan Atlantik. Amerigo Vespucci telah sampai ke Brazil dan Sungai Plate. menggalakkan munculnya semangat inguiry atau ingin tahu terutamanya tentang hal wujudnyatanah-tanah diluar Eropah yang belum diketahui. Sepanyol dan Portugal berjaya memperkenalkan suatu era baru dalam sejarah manusia daIam erti kata bahawa mereka telah dapat memperluaskan pengaruh Eropah ke seluruh dunia.M. Latar belakang penjelajahan dan penerokaan di Eropah : Zaman Penemuan dalam sejarah Eropah Barat menyifatkan kegiatan peneroka Eropah yang berjaya memperluaskan pengetahuan geografi tentang dunia di luar Eropah dan Lautan Mediterranean. iaitu Sepanyol dan Portugal telah mengambil inisiatif untuk menerokai pantai Benua Afrika pada kurun ke-15 T.7. Pengenalan. Dunia pada masa itu dianggap terdiri daripada Asia. Pada dulunya. B.M. Christopher Columbus telah menyeberangi lautan itu pada tahun 1492 T. Pengetahuan baru tentang China . Menjelang 1450 T. Konsep penjelajahan dan penerokaan. ( 3 M ) 1. Bincangkan lima faktor penjelajahan dan penerokaan orang Eropah pada abad ke-15 Masihi. Penemuan-penemuan itu menunjukkan bahawa suatu benua terletak di selatan wilayah Carribean yang pada ketika itu dinamakan Amerika.M.

8. mendapatkan ikatan politik dengan Prester John di Ethopia untuk menghancurkan kuasa Islam. Penaungan pihak kerajaan Sepanyol dan Portugal seperti Prince Henry the Navigator dan Raja John III juga mendorong penerokapeneroka untuk mencari jalan laut ke Asia Timur dan India.melalui Marco Polo telah mencetuskan semangat baru untuk memperluaskan pengaruhnya.Orang-orang Islam juga menguasai perdagangan di antara Mediterranean Timur dengan Asia Timur dan India. German. 7. pengumpulan kekayaan.barangbarangan seperti rempah-ratus. Didasarkan konsep bahawa dunia pada masa itu haruslah tertakluk kepada kuasa Kristian. 5. 3. maka penyebaran agama Kristian menjadi suatu motivasi yang begitu kuat. Penjelajahan terdorong oleh motif kekayaan dan keuntungan daripada perdagangan dengan negara-negara timur. Berkembangnya teknologi kapal dan artileri Penubuhan kerajaan monarki kebangsaan membawa kepada persaingan kuasa. dan Inggeris. 4. 9. Columbus sendiri memperoleh buku itu yang memberi perangsang kepadanya untuk menjelajahi Lautan Atlantik pada tahun 1492 TM. Orang-orang Sepanyol sedang berperang dengan negerinegeri Islam diIberia untuk merampas balik tanah mereka daripada penguasaan Islam.Masalah pelayaran jarak jauh telah dikurangkan dengan adanya kompas dan astrolab. Terdapat penyelidikan dalam bidang geografi dan pelayaran ditaja oleh rajaraja yang mementingkan penerokaan maritim. Sepa. dan Genoa. didapati satu kemajuan dalam sains dan teknologi pelayaran dengan pembinaan kapal-kapal yang lebih sesuai untuk pelayaran lautan. .Memecah monopoli perdagangan orang Islam di Laut Medditereanean dan Lautan Hindi. Dorongan dari pemerintah seperti penubuhan Akademi Laut. penemuan jalan laut baru adalah demi kepentingan mengurangkan kos import serta meningkatkan keuntungan mereka. Maklumat baru tentang geografi di luar Eropah serta peta-peta yang lebih saistifik maklumat baru misalnya i apati daripada "The Travels of Marco Polo". Venice.nyol.Di bawah penaungan mereka. sutera dan lain-lain adalah keperluan asas masyarakat Eropah tetapi bekalannya dikawal oleh para saudagar Itali. Faktor ekonomi . Jadi. Penjelajahan juga didorongkan oleh kepentingan penyebaran agama Kristian. Buku itu diterjemahkan dalam beberapa bahasa seperti Latin. 2. dan kemegahan pemerintah. 6. Contohnya. Munculnya segolongan ahli-ahli kartografi dan hidrografi yang menghasilkan peta-peta yang jauh lebih tepat daripada peta Ptolemy.

penjelajahan tokoh-tokoh peneroka Eropah Barat yang berpunca daripada usaha mereka telah membawa kepada transformasi Eropah.Kuasa Portugal di Asia juga mewujudkan sebuah empayar maritim yang mengawal semua jalan laut ke Asia Tenggara dan Timur Jauh. Liverpool. balam pemerintahan empayar itu. .Munculnya perdagangan yang berbentuk global mengubah corak perdagangan di Eropah Barat apabila pusat-pusat import dan eksport telah dipindah dari Mediterranean ke Eropah Barat seperti Lisbon. Kesimpulan : ( 2 M ) Munculnya empayar Sepanyol di Mexico dan Peru di Amerika Sela.Mencetuskan perubahan sosial di Eropah Barat dengan kenaikan kos kehidupan dan pembahagian masyarakat mengikut kekayaan. Kapitalisme bermula dengan revolusi komersial yang memheratkan pengumpulan modal.tan. dan Peru. Fenomena itu rnerupakan suatu titik tolak dalam sejarah Eropah. penyebaran agama Katolik ditegaskan serta penggunaan tenaga buruh penduduk tempatan secara besar-besaran untuk meningkatkan ekonomi eksport ke Eropah. keuntungan. iaitu munculnya Eropah Moden. Kekayaan di Eropah Barat kian meningkat akibat daripada pengimportan emas dan perak dari Mexico.Pada keseluruhannya. dan Amsterdam.C. Bourdeax. dan pelaburan upah. Bolivia.

akal terbahagi kepada dua: aqli dan fikri. akal adalah ‘dacing kebenaran Tuhan ( mizan al-haq ). Pengenalan. 3. Tokoh zaman moden – John Locke dan Aguste Comte . • Beliau meletakkan akal di bawah martabat roh. Ilmu dikaitkan dengan alima dari bahasa Arab yang bermakna tahu. Tokoh yang mendukung – Demokritos dari Yunani.8. • Menurut al-Ghazali. Akal : Tamadun Islam : Menurut Imam al-Ghazali. 2. ( 3 M ) 1. Jelaskan perbezaan sumber ilmu menurut tamadun Islam dengan tamadun Barat. Al-Quran : Tamadun Islam : • • Semua ilmu yang sebenar datang daripada Allah. Tamadun Barat : • Rasionalisme : Pengetahuan yang diperoleh melalui pengalaman pancaindera yang menjadi sumber pengetahuan yang utama dan sebenar. Ilmu sama erti dengan perkataan science dalam bahasa Inggeris. B. Ilmu adalah pengetahuan yang diperolehi melalui kaedah-kaedah dan syarat-syarat tertentu. Tamadun Barat : Empirikal : • • • 2. Isi : ( 3x7M=21M ) 1. scire yang bermaksud tahu. Sumber-sumber itu wujud secara langsung melalui wahyu ataupun secara tidak langsung melalui tanda-tanda alam. tetapi masih menyanjung peranan akal. Istilah science berasal dari perkataan Latin scio. A.

Tamadun Islam : • Ibn Rusyd mengaitkan sumber ilmu dengan hukum dan peraturan alam nyata yang dicipta dan dipelihara oleh Allah serta membezakan antara alam ghaib atau fungsinya.• • • 3. 3. Menurut beliau ilmu bertolak daripada usaha-usaha akal yang membawa kepada rumusan yang bersifat deduktif. ilmu hanya dibatasi oleh kemampuan akal dan fikiran manusia semata-mata. Bagi sarjana Barat. Sumber berasaskan wahyu adalah mutlak kerana ia daripada ilham yang diberikan oleh Allah. Menurut sarjana Islam. Kesimpulan : ( 1 M ) 1. Alam : Tokoh Aristotle : Menekankan bahawa akal fikiran adalah sumber utama untuk memperoleh pengetahuan hakiki. 2. manusia tidak mempunyai kemampuan untuk mencapai tahap pengetahuan melebihi wahyu. Kebaikan yang dimaksudkan disebut sebagai akhlak. Spinoza dan Leibniz. Ilmu Allah dan ilmu manusia tidak dapat dibezakan. Aliran ini dikembangkan oleh Descartes. Menurut Plato : Alam bentuk kekal menjadi objek ilmu manakala ilmu yang unggul ialah bentuk kebaikan. • Tamadun Barat : • • C. .

iaitu bermula daripada kejatuhan empangan Maarib sehingga kedatangan Islam. Di Madinah Nabi Muhammad telah dilantik sebagai ketua negara dan mengasaskan pemerintahan negara Islam yang pertama.Bahagian B : 9.w. nabi telah menjalankan dasar kebebasan beragama terutama ke atas masyarakat Yahudi dan mereka diberi kebebasan beribadat. Masyarakat pada masa ini juga terikat dengan kepercayaan karut. Orang Ansar secara rela telah memeluk ajaran Islam. Pengenalan : ( 3 M ) 1. di Madinah. 2. . Di samping itu. Nabi telah melantik guru-guru agama untuk memperkukuhkan akidah dan amalan mereka. Pada asalnya mereka ialah pengikut ajaran Haruf tetapi ajaran ini diselewengkan dengan menganggap berhala sebagai perantaraan antara manusia dengan Tuhan.a. b. majusi. Majoriti masyarakat Arab Jahiliah menganut agama menyembah berhala.w. Kedatangan agama Islam telah membawa perubahan yang besar ke atas masyarakat Arab terutama masyarakat di Madinah. Zaman ini berlaku 300 tahun sebelum kelahiran Nabi Muhammad s. B. Zaman jahiliah merujuk kepada masyarakat di Semenanjung Tanah Arab. 3. Mereka hidup dalam zaman kegelapan tanpa berpandukan ajaran wahyu dan mengamalkan nilai akhlak yang buruk. Kepercayaan / Agama : a. Bandingkan ciri-ciri masyarakat Arab pada zaman Jahiliyah dengan masyarakat Islam pada zaman Nabi Muhammad s. sabiah. Majoriti golongan Arab Madinah menerima agama Islam. Agama lain yang dianuti ialah ajaran animisme. nasrani dan yahudi. Nabi Muhammad dan orang Islam telah berhijrah ke Madinah pada 622 M.a. A. Pada masa ini Mekah berperanan sebagai pusat penyembahan berhala. Isi : (7x3M=21M ) 1. Masyarakat Islam pada zaman ini mempunyai keimanan yang kukuh.

b. Persaudaraan Islam telah berjaya menamatkan permusuhan di kalangan golongan Ansar iaitu suku Aus dan Khazraj. Dalam masyarakat Arab Jahiliah amalan perhambaan berlaku secara meluas. Masyarakat Jahiliah mementingkan kelas dalam masyarakat. Hubungan Masyarakat / Sosial : a. Kekejaman ke atas para hamba berlaku sekiranya para hamba tidak mengikut kehendak mereka. Kelas Masyarakat : a. 4.2. Perang balas dendam sering berlarutan. Mereka tidak mempunyai hak ke atas diri sendiri. Peperangan ini dikenali sebagai Ayyamul Arab. Dalam masyarakat Islam menitik beratkan konsep persamaan taraf. . Ini telah menimbulkan masalah permusuhan antara kabilah berleluasa. Masyarakat Islam Madinah berjaya membentuk sebuah masyarakat ummah Islamiyah tanpa mengira kaum dan suku. Contohnya Nabi berjaya mempersaudarakan orang Ansar dengan Muhajirin. Mereka dikehendaki berkhidmat kepada tuan mereka. Sebelum memeluk Islam mereka terlibat dalam peperangan Al-Buath kerana merebut kepimpinan kota Madinah. masyarakat dan negara Islam daripada ancaman musuh terutama serangan orang Quraisy Mekah clan pengkhianatan orang Yahudi. Setiap individu mempunyai ketaatan kepada kabilah dan sangat prejudis kepada kabilah yang lain. Kemuliaan manusia berdasarkan kepada ketakwaannya kepada b.Semua manusia dianggap sama taraf di sisi Allah. Contohnya Perang Al-Basus berlarutan selama 40 tahun. Semangat ini juga menyebabkan mereka memihak kepada kabilah tanpa mengira sama ada mereka berada dalam keadaan benar atau salah. Peperangan : a. Permusuhan antara suku atau kabilah telah membawa peperangan di kalangan masyarakat Arab Jahiliah. Golongan bangsawan merupakan golongan tertinggi dan dipandang mulia. Kesetiaan kepada kaum tidak lagi wujud dan digantikan dengan ikatan persaudaraan Islam. Masyarakat Jahiliah hidup terpisah dalam kabilah dan bani masing-masing. b. 3. Peperangan yang wujud di zaman Islam merupakan satu langkah mempertahankan agama. Perdagangan hamba berlaku secara meluas.

berzina. Politik : a. menjadi rebutan anak-anak lelaki suami mereka. Kerajaan Islam Madinah wujud berasakan perlembagaan Madinah. Fungsi mereka hanyalah sebagai alat kepada kaum lelaki. Nabi mengajar masyarakat Islam di Madinah memandang mulia golongan wanita. Sementara itu masyarakat kota Mekah menjalankan sistem politik kabilah. Undangundang utama yang digunakan ialah AlQuran. Segala keputusan negara dilakukan melalui konsep syura. minum arak dan berjudi. b. Islam menekankan akhlak yang mulia.Allah. Mereka perlu dipeiihara maruah dan kebajikan mereka. Masyarakat Arab Jahiliah memandang rendah kepada golongan wanita. Nabi berjaya mengikis segala amalan akhlak yang buruk di kalangan orang Islam di Madinah. 7. . b. Mereka dianggap sebagai barang dagangan dan ada di kalangan mereka yang kematian suami. b. Kedudukan Wanita : a. dan membunuh. membunuh. Nilai ini telah sebati dengan kehidupan mereka. Manusia tidak dibezakan mengikut kekayaan atau pangkat mereka. Akhlak : a. melacur. 5. Masjid menjadi institusi yang penting dalam kerajaan Madinah. Keadaan ini menyebabkan suku ban] Tamim telah menanam bayi perempuan bagi mengelakkan mereka dipandang rendah. Masyarakat Arab Jahiliah mengamalkan nilai akhlak yang buruk seperti berzina. masyarakat Madinah berjanji tidak akan menipu. Kerajaan yang wujud lebih bersifat monarki dan terletak di bawah kuasa asing seperti Parsi dan Rom. Sistem politik dan pentadbiran adalah tidak seragam.Bermula dengan perjanjian Al-Aqabah I. Kaum wanita memainkan peranan yang sama pentingnya dengan goIongan lelaki. Masyarakat golongan Badwi mengamaIkan sistem politik kabilah masing-masing. 6.

t. C. pencurian dan penipuan. b.8. b. a. memberi perlindungan kepada Nabi Muhammad s.w. Dalam masyarakat Islam nilai-nilai ini diperkukuhkan selaras dengan nilai-nilai Islam.w. Ada akad dalam urusan jual beli. Kesimpulan : ( 1M ) Perbezaa yang ketara. Jahiliyah amalkan riba. . Dalam masyarakat jahiliah terdapat nilai-nilai positif seperti menghormati tetamu. Nilai-nilai Positif : a. Islam mengharamkan riba dan mewajibkan urusan jual beli. berpegang teguh kepada janji. zaman jahiliyah berlandaskan nafsu dan dalam zaman Islam berdasarkan wahyu daripada Allah s. 9.a. Amalan Ekonomi.

Pengenalan : ( 3M ) a. ke Madinah agama Islam tersebar di Madinah menerusi orang-orang Muslim (kaum Ansar) yang menyertai dalam Perjanjian Aqabah I dan Aqabah II. Demografi Madinah : Negara kota Madinah terletak kira-kira 320 km ke utara Mekah. hidup mewah dan menguasai pentadbiran. Hijrah dari Mekah ke Madinah oleh Nabi Muhammad s.w. A.w. Walaupun sebelum ketibaan Nabi Muhammad s. Golongan Yahudi memandang rendah orang-orang Arab. merupakan titik permulaan negara Islam di Madinah. Kaum Ansar banyak berkorban untuk mengembangkan agama Islam. Kaum Ansar di Madinah menyambut Muhajirin dari Mekah dan buat pertama kali. pemikiran mereka lebih terbuka kepada usaha dakwah Nabi Muhammad saw dan lebih bersedia memeluk agama Islam yang dibawanya.10. ke arah pembentukan negara Islam di Madinah. 3. Jelaskan langkah-langkah yang diambil oleh Nabi Muhammad s. Jadi.a. Dari segi agama dan kepercayaan kaum Yahudi memelihara kesucian agama Yahudi dan orang-orang Arab menyembah berhala seperti orang Quraisy di Mekah.w. Namun begitu orang Arab Madinah lebih mengerti tentang ketuhanan dan kenabian berbanding dengan orang Arab Mekah oleh kerana mereka lebih terdedah kepada agama Yahudi. kegiatan dakwah dapat dilakukan secara terbuka.a. Konsep negara. 2. B. Masyarakatnya terdiri daripada suku-suku Arab terutamanya Aus dan Khazraj serta orang-orang Yahudi. memonopolikan kegiatan ekonomi. Isi : (7x3M=21M ) 1 Pembinaan Masjid : Peristiwa hijrah telah menyebabkan penyebaran agama Islam semakin meluas terutamanya dengan terbinanya Masjid Quba dan Masjid Madinah yang menjadi tempat ibadat dan penyebaran agama Islam. . Sebelum agama Islam tersebar ke Madinah suku-suku Arab sentiasa berselisih faham sesama mereka.a. Latarbelakang Nabi Muhammad Sebelum Hijrah.

w. ii. Dalam hubungan dengan kaum Yahudi semasa Perang Badar. iii.Setelah tiba ke Madinah Nabi Muhammad s. sebagai pemimpin agama dan ketua negara. tidak menunjukkan permusuhannya terhadap kaum Yahudi tetapi terus mengadakan perundingannya dengan mereka. Nabi Muhammad s. Piagam Madinah bukan sahaja membentukkan persaudaraan antara Ansar dan Muhajirin tetapi juga perpaduan antara orang Islam dengan orang bukan Islam terutamanya orang Yahudi. Nabi Muhammad s. mempersaudarakan kaum Ansar dengan kaum Muhajirin : i.a. 4 Mengasaskan Pentadbiran Negara Melalui Cara Musyawarah : Baginda berjaya mengasaskan sistem musyawarah dalam segala halhal politik. Kedua-dua golongan bergaul dan bekerjasama untuk kebaikan agama Islam dan negara. Muahahjirin dengan Muhajirin.a. Keselamatan penduduk Madinah terjamin dan mereka bertanggungjawab mempertahankan negara Madinah daripada serangan musuh. Penduduk Madinah juga mengiktirafkan Nabi Muhammad s.w. Dengan pengiktirafan itu Nabi telah menjadi pemimpin yang berwibawa dalam urusan pentadbiran dan pemerintahan negara Islam Madinah. Kaum Yahudi diberikan kebebasan mengamalkan ibadat mengikut agama mereka selama mereka mematuhi undang-undang Islam dan peraturan yang diterima umum.w. Hanya setelah perundingan gagal barulah mereka .w. Hubungan persaudaraan mengatasi masalah perbezaan dari segi sosial dan ekonomi.a. 3 Mewujudkan Piagam Madinah : Baginda seterusnya mewujudkan sebuah piagam untuk dijadikan panduan untuk membentukkan sebuah negara Islam yang berdaulat. Orang Islam dan bukan Islam dapat hidup secara aman damai dan bebas menjalankan aktiviti masing-masing. Sebagai langkah pertama terhadap penyatuan masyarakat Islam di Madinah. Ansar dengan Ansar.a. telah membina masjid-masjid yang bukan sahaja menjadi tempat ibadat dan penyebaran agama Islam tetapi juga digunakan untuk menyebarkan pendidikan dan ilmu pengetahuan Islam 2 Pembentukan Ummah : Nabi Muhammad adalah seorang negarawan. Muhajirin dengan Ansar Semangat asabiyah telah digantikan dengan semangat ummah mengikut akidah Islam.

5 Mewujudkan Tentera Islam di Madinah : Baginda juga adalah seorang pemimpin tentera Islam yang menyertai beberapa ekspedisi ketenteraan untuk mempertahankan kesucian agama Islam daripada ancaman dan serangan musuh. C.olongan Muhajirin bergiat dalam bidang pertanian. Menyusun semula struktur ekonomi Madinah. Baginda merupakan seorang panglima tentera dan ahli strategi dalam bidang ketenteraan. 7. Dalam mempertahankan kedaulatan negara Islam Madinah. Penyatuan masyarakat yang berlaku telah mewujudkan semangat saling membantu sehingga meliputi segenap bidang. Nabi menggalakkan umat Islam bergiat dalam bidang perniagaan. Konsep musyawarah terbayang dalam hubungan politik antarabangsa.disingkirkan secara terhormat dari Madinah. Byzantine. 6 Mengadakan Hubungan Luar : Baginda adalah seorang diplomat yang mengambil inisiatif untuk menghantar perwakilan ke luar seperti Mesir. . Kesimpulan. ( 1M ) Pembentukan Negara Islam Madinah berasaskan kepada wahyu dan perundangan. dan Parsi. Baginda juga menjalankan musyawarah semasa mewujudkan persaudaraan antara Ansar dan Muhajirin serta antara Aus dan Khazrai.

11. Pelantikan Pegawai : • • Kerajaan Umaiyyah.kelayakan serta mampu menjalankan tugas dengan baik tanpa mengira bangsa Arab atau tidak . Bandingkan antara sistem pemerintahan dan pentadbiran Zaman Khulafah Al.pegawai dipilih berdasarkan pengalaman . Pemilihan Khalifah : • • Zaman Khulafa Al Rasyidin pemilihan berdasarkan kelayakan serta dipilih oleh orang ramai.terdiri daipada bangsa Arab khasnya keluarga bani Umaiyyah sendiri Berbeza dengan Zaman Khulafah Al Rasyidin.Kemudian dipindahkan ke Kufah unruk memudahkan pentadbiran yang menghadapi tentangan daripada musuh keluarga bani umaiyyah. A. B. Bani Umaiyyah.memerintah lebih kurang 92 tahun sehingga khalifah akhirnya Marwan bin Muhammad digulingkan melalui revolusi Abbasiyah 2. Kerajaan Bani Umaiyyah pusat pemeintahan berpusat di Damsyik dan menjadi kediamanRasmi Khalifah. Kerajaan Khulafah Al Rasyidin terbentuk apabila Abu Bakar al Siddiq dilantik serta diba’aah menjadi khalifah setelah kewafatan rasulullah yang tidak meninggalkan waris dan wasiat.Rasyidin dengan sistem pemerintahan dan pentadbiran pada zaman Bani Umaiyyah.jawatan khalifah dijadikan hak milik keluarga bani Umaiyyah. Kerajaan Bani Umaiyyah diasaskan oleh Muawiyah bin Abu Suffian pada tahun 41 H setelah Saidina Hasan bin Ali menyerahkan jawatan Khalifah kepada beliau demi rasmi perpaduan umat. 3. Pegenalan : ( 3M ) 1. Isi : ( 5x4M=20M ) 1.berdasarkan sistem Warisan. Pusat Pemerintahan : • Zaman Khulafah al Rasyidin pusat pemerintahan di Madinah.Pusat kerajaa di Damsyik.kerajaan ini bertahan sehingga Khalifah Ali dibunuh pada 40H.khawarij dan sebagainya. • 2.

Bani Umaiyyah menghadapi ancaman dalaman dari puak syiah dan khawarij sementara zaman Khulafah Al Rasyidin tentera Isalam lebih kerap berhadapan dengan ancaman luar iaitu Rom dan Parsi.merupakan badan penasihat dan perunding bagi menggubal dasar-dasar Negara.disebabkan khalifah menggunakan kuasa secara mutlak. 5.4.Ini berbeza dengan zaman Umar al Khattab. Dasar Ekonomi : • Kerajaan Umaiyyah. 6. khalifah senantiasa diiringi dan diawasi oleh pegawai peribadi. Pentadbiran : • • • • Kerajaan Bani Umaiyyah telah menerapkan sistem pentadbiran kerajaan Byzantine Melantik pegawai-pegawai kristian untuk berkhidmat dalam kerajaan. 7. .yang mana kadar cukai agak berpatutan. Berbeza dengan zaman bani Umaiyyah Majlis Syura tidak begitu berfungsi kecuali zaman Umar Abdul Aziz.sistem pentadbiran telah dipertingkatkan dengan penubuhan beberapa jawatan baru iaitu umat Islam boleh menemui khalifah tanpa halangan. Peluasan Kuasa Wilayah : • Zaman Bani Umaiyyah peluasan kuasa wilayah.harta baitulmal dianggap amanah Allah dalam zaman Khalifah Al Rasyidian manakala baitulmal menjadi hak milik kerajaan dan sesetengah khalifah menjadikannya sebagai hak milik peribadi.melalui jalan darat dan jalan laut.masih sama dengan zaman sebelumnya tetapi lebih sistematik dengan penubuhan diwan al Kharaj. Majlis Syura : • • Zaman Khulafah Rasyidin. Sementara zaman Khulafah Al Rasyidin.

dan menindas golongan yang tidak sehaluan dengannya.terutama berhubung dengan tindak tanduk pemerintah yang suka bermewah-mewah.C. Kesimpulan : ( 2M ) • Perubahan yang berlaku pada zaman Umaiyyah banyak meninggalkan kesan negative kepada umat Islam. • . Kesannya membawa kepada kejatuhan melalui revolusi Abbassiyah.

w.12. Pendahuluan. Kabilah-kabilah Arab mula memandang rendah dan serong terhadap umat Islam. Perang Uhud dan Perang Khandak. Isi : ( 5x4M=20M ) Kesan-Kesan Perang Uhud : 1. b. 6. Perang Uhud telah menimbulkan krisis keyakinan di kalangan umat Islam yang tipis imannya. 5. Rasulullah telah bertindak menghalau Yahudi Bani Nadir dari kota Madinah kerana mengkhianati Sahifah Madinah dan usaha mereka untuk membunuh Nabi. Perang Uhud menyebabkan umat islam lebih berhati-hati ketika berhadapan atau berurusan dengan orang munafik. 3. ( 3M ) a. A. c. Peperangan Uhud melibatkan 700 orang tentera Islam diketuai oleh Nabi Muhammad s. 7. Perang Uhud merupakan pertempuran kedua yang berlaku dalam sejarah Islam pada tahun 3H. 4. Permusuhan antara orang Islam dengan Quraisy Makkah tidak berakhir selepas Rasulullah berhijrah ke kota Madinah sebaliknya bertambah hebat seperti dalam Perang Badar. 2. Harb. Perang Uhud memberi pengajaran kepada tentera Islam agar mentaati serta mengikut taktik yang telah ditetapkan oleh Rasulullah. dan 3000 orang tentera Quraisy yang diketuai oleh Abu Sufyan b. . B. Perang Uhud membuktikan kaum Quraisy sentiasa berazam untuk menghancurkan Islam. Bincangkan kesan-kesan Perang Uhud terhadap masyarakat Islam di Madinah.a. Kaum Quraisy semakin bersemangat untuk mengalahkan orang Islam kerana percaya kekuatan Islam mula lumpuh. Selain itu memberi gambaran mengenai sifat-sifat dan bahaya yang ditimbulkan oleh golongan munafik.

Kesannya berlaku Perang Khandak pada tahun 5H. 3. Orang Quraisy telah ditewaskan kerana kegigihan serta kebijaksanaan Rasulullah. Kesimpulan : ( 2M ) 1. 2. . Kemenangan pihak musuh mencetuskan keyakinan musuh Islam untuk mencabar umat Islam.C.

unta dan lembu : . Pelaksanaan zakat pada zaman Bani Umaiyah menonjol ketika era pemerintahan khalifah Umar b. Beliau telah memastikan institusi zakat ditadbir dengan baik dan sistematik. Abd. keberkatan dan kedamaian.5% 2. Dari segi syarak pula zakat merupakan pembayaran atau cukai ke atas harta apabila sudah sampai nisabnya dan genap setahun (haul) dan ia akan diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Pelaksanaan zakat zaman Bani Umaiyah : ( 6x2M=12M ) 1. Melantik Amil untuk memungut zakat dibahagian-bahagian yang berbeza mengikut ukuran nisab tertentu. Zakat Emas dan Perak sebanyak 2. 5. Dari segi bahasa zakat bermaksud kesuburan. Isi : ( 20M ) • Fungsi zakat : ( 4x2M=8M ) • • • • • • • • • Mendatangkan kesyukuran dan penyuburan pahala.13. B. Mengikis sifat-sifat tamat dalam pemilikan harta. Zakat binatang ternakan seperti kambing. 3. Membuktikan sifat mentaati hukum agama. kesucian. ( 3 M ) Zakat berasal daripada perkataan Arab iaitu daripada kata dasar zaka yang bererti penambahan atau persucian. Mensucikan jiwa daripada kekotoran dosa Mewujudkan kedamaian. Aziz. Menyemai semangat bertanggungjawab dan tolong menolong. 4. Zakat pada zaman Bani Umaiyah dibahagikan kepada 5 jenis. Jelaskan Fungsi Zakat Dan Pelaksanaannya Pada Zaman Bani Umayyah. Merapatkan jurang kekayaan dalam kalangan masyarakat Islam. A. Pengenalan. Mendapatkan keberkatan.

5%. jika guna siraman air hujan 1/10. Zakat barangan perdagangan dikenakan 2. Amil.5% mengikut syarat zakat emas dan perak. 10. setiap 5 hingga 24 ekor. 4. zakatnya seekor setiap 100 ekor. 5. zakatnya seekor kambing. 2.a. jika usaha sendiri 1/20 Hasil kutipan zakat disalurkan kepada 8 asnaf yang layak iaitu : 1. Zakat galian dan harta yang tertanam. 6. 7. Jika 100-200. . C. 8. Menubuhkan Diwan al Kharaj. Bagi unta. Mualaf yang dinakkan hatinya. Lembu/kerbau. Miskin. Orang berhutang. 3. setiap 30 ekor zakatnya anak betina umur setahun. 9. dikenakan zakat jika digunakan untuk tujuan perniagaan. Musafir. c. Kemakmuran masyarakat dapat dilihat sehingga tiada seorang pun yang layak menerima zakat pada zamannya. 7. Hamba yang hendak memerdekakan dirinya. Fakir. Ia merupakan bahan penting dalam sistem percukaian negara. Melalui institusi zakat baginda berjaya menggalakkan umat Islam bekerja keras dan bermuafakat sehingga menjadi masyarakat yang makmur. 6. Kuda. d. Orang yang berjihad. Kesimpulan : ( 2 M ) Zakat memainkan peranan penting dalam sistem ekonomi Negara Islam. b. Setiap 40-100 ekor zakatnya seekor kambing. Jika 25 ekor zakatnya anak unta betina berumur setahun. Zakat tanaman dan buah-buahan. jika di bumi perang zakatnya 1/5. sebuah jabatan dinamakan Diwan al Kharaj ditubuhkan untuk melicinkan tugas pungutan cukai (sebahagian besarnya adalah zakat )dan mengeluarkan perbelanjaan negara. Apabila sampai 60 ekor zakatnya seekor tetapi berumur 2 tahun. 8. jika di bumi aman 2.

Dalam Buku al-Muqaddasi. Ini menynjukkan beliau menggunakan kaedah saintifik dalam kajiannnya.14. Istakhri telah menulis dan membuat rujukan kepada tulisan al-Balkhi. Istahkri telah menukarkan perkataan iklim daripada konsep geografi Ptolemy kepada keshars yang berkonsepkan Parsi. Al-Istakhri atau nama sebenarnya Abu Ishaq Ibrahim bin Muhammad al-Farisi al-Karkhi. Pengenalan. Contohnya. . Hasil kerja Ishtakhri menunjukkan kemajuan berbanding Balkhi kerana daripada hanya atlas sahaja telah menjadi atlas yang mempunyai keterangan lengkap. ( 3M ) 1. 2. A. Menurut De Geoje (318-321M). 3. Karya beliau banyak memuatkan peta-peta yang lebih dikenali sebgai karya peta. Biografi Al-Istakhri tidak berapa diketahui. tetapi penempatan dan komen serta huraiannya agak mengelirukan kerana tidak membahagikan sesuatu kawasan kepada beberapa daerah. Hasil kerja yang lain seperti Risalat yang cuba menghuraikan tentang negara Parsi. Huraikan sumbangan Al-Ishtakhri dalam bidang penerokaan dan penjelajahan tamadun Islam. Isi : ( 5x4M=20M ) Sumabangan Al-Istakhri dalam bidang penerokaan dan penjelajahan tamadun Islam : 1. tetapi ada beberapa sumber menyatakan beliaua berasal dari Istakr sebuah tempat di Iran. dikatakan bahawa buku yang ditulis oleh Ishtakhri adalah buku yang penuh dengan peta-peta yang dilukis dengan rapi. Mengembangkan ilmu geografi Islam dengan menghasilkan sebuah karya yang terkenal iaitu Masalik Wa al-Mamalik. Beliau juga telah melukis semula atlas Islam yang dicipta oleh al-Balkhi. B. 3. Beliau hidup dalam abad ke 4H / 10M. 4. 2. merupakan orang pertama yang membawa cara baru dalam ilmu geografi.

8. Iraq. Lokasi al-Is. al-Waqidi dan al-Hajiri juga menghuraikan lokasi al-Is. C. mungkin sampai ke Mekah. Laut Mediterranean. 7. Walaubagaimanapun lokasi al-Is yang dihuraikan keseluruhannya adalah benar. tetapi memberi sedikit komen tentang kesilapan Istakhri dalam menghasilkan peta Sind. Beliau melawat banyak tempat seperti negara Arab. Hasil kerja merek saling berhubungan berdasarkan komen dan ulasan. Istakhri juga merupakan seorang tokoh pelayaran Islam. sebuah kubu kecil juga menjadi persoalan. Maghribi dan Adherbayjan. Khuzistan. Istakhri juga telah menghasilkan pete-peta yang lengkap bagi beberapa negara seperti Mesir. dan Transoxiana. juga pernah melawat Sepanyol dan Sicily. Parsi. Daylam.5. Al-Mas’udi. Al-Ishtakhri pula memberi komen tentang peta Mesir oleh Ibn Hawqal dan menyatakan bahawa peta Maghribi yang dilukis oleh Ibn Hawqal tidak tepat. Perkara tersebut telah memajukan dan mengembangkan didang ilmu geografi. . Istakhri menyatakan ia terletak antara Yanbu’ denga al-Marwah. 6. ( 2M ) Istakhri merupakan tokoh pelayaran yang unggul dan termasyhur dan telah memberi sumbangan dalam bidang penulisan dan geografi. Ibn Hawqal telah memuji peta Parsi oleh Istakhri. Kesimpulan.

Kewujudan Kerajaan Islam di Eropah : Kerajaan Islam di Sepanyol dan Sicily yang diasaskan oleh kerajaan Bani Umayyah banyak mempengaruhi kebudayaan dan pemikiran masyarakat Eropah. King Frederick II memberi layanan istimewa kepada sarjana Islam dan meminta buku ilmu pengetahuan Arab diterjemahkan ke dalam bahasa Latin. Raja Norman seperti King Roger 1. King Frederick II dan Charles I menyokong kuat perkembangan pengaruh kebudayaan dan keilmuan Islam. Sokongan Raja Norman : Kebangkitan kuasa suku bangsa Norman di Eropah turut membantu perkembangan ilmu dan kebudayaan Islam di Eropah. Menerusi orang Moor (Islam Sepanyol) dan golongan Mozarobes. Pengenalan. Isi : ( 7x3M=21M ) 1. 2. Jelaskan sejauh mana tamadun Islam mempengaruhi perkembangan budaya dan intelektual Tamadun Eropah. Pusat pengajian ini menjadi pusat kajian Orientalis Eropah tentang peradaban Islam. Petrus Alphonsi telah menjadi doktor istana King Henry I dan mengasakan pusat pengajian tinggi di Tolledo pada tahun 1250. Kaum Norman yang berjaya menakluki Sicily pada tahun 1091. King Roger II. Pengaruh kebudayaan Islam ke atas masyarakat Eropah bermula apabila terbentuknya kerajaan Islam Bani Umayyah di Sepanyol dan Sicily. A. Konsep tamadun Islam Dan Eropah.15. bidang iImu pengetahuan Islam berkembang di Eropah. 3. . Penaklukan Khalifah Muawiyah bin Abu Suffian ke atas wilayah Afrika Utara membawa kepada gerakan perluasan kuasa di sekitar Laut Mediteranean. B. Orang Mozarobes telah mernbawa perkembangan ilmu Arab (Artes Arabes) ke Barat. Karya perubatan Ibn Sinar dan penulisan ilmu geografi Al-Idrisi banyak mempengaruhi bidang ilmu sekolah-sekolah di Naples dan Salerno. Hubungan orang Kristian Eropah dengan Islam telah bermula apabila kerajaan Islam menjelajah clan menduduki wilayah di Eropah. Perkembangannya semakin jelas apabiia orang Eropah menaruh minat mengkaji karya klasik Yunani dan Islam. 2. ( 3M ) 1.

Karya tokoh intelektual Islam seperti Ibn Sina. Karya pemikir Islam seperti tulisan Al-Ghazali. Al-Kindi dan Al-Khawarizmi menjadi rujukan perkembangan ilmu falsafah.3. 4 Hubungan Perdagangan : Orang Arab dan Farsi telah menguasai perdagangan timur dengan barat. Ilmu Pelayaran dan Geografi : Interaksi antara pedagang Eropah dengan pedagang Islam telah mempengaruhi ilmu pelayaran dan geografi di Eropah. Atlas Partolan dan kompas yang digunakan oleh ahli pelayaran Islam mempengaruhi ilmu pelayaran Eropah. 6. Sistem Pendidikan : Bandar Cardova telah menjadi pusat pendidikan ilmu dari tamadun Islam di Eropah. Contohnya: Tahafut-tahafut oleh Ibn Rusyd dan Tahafut al-Faiasifa karya AlGhazali telah diterjemahkan atas arahan badan tertinggi gereja Kristian : a. 7. Leornardo Fabanacci mendapat pendidikan di Sepanyol. Hayy ibn Yaqzan karya Ibn Tufail diterjemah ke dalam bahasa Latin oleh Edward Peacock dengan tajuk Philosophus Autodidactus. astronomi clan matematik di Eropah. . King Roger I telah menubuhkan sekolah tinggi di Naples dan Salerno sebagai pengkajian ilmu astronomi. Pedagang Eropah membeli barang-barang timur seperti rempah daripada saudagar Islam di pelabuhan Venice dan Genoa. Universiti Padua yang didirikan di zaman pertengahan mula mengkaji ilmu perubatan Islam. Ibn Tufail dan Al-Khawarizmi telah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin. Universiti dan perpustakaan didirikan dan menjadi tumpuan para ilmuwan dari Eropah. geografi dan perubatan Islam. Perang Salib Melemahkan Institusi Gereja : Perang salib yang berlaku dari tahun 1097 hingga 1292 merupakan satu proses yang mempengaruhi pemindahan dan penyesuaian kebudayaan Islam ke Barat. Perang Salib berjaya mengubah pemikiran masyarakat di Eropah dan melemahkan kekuasaan institusi gereja apabila masyarakat Eropah tidak lagi terikat dengan kawalan atau sekatan gereja. 5. Kegiatan Penterjemahan : King Frederick II di Sicily teleh meminta Micheal Scott menterjemahkan bukubuku ilmu pengetahuan Arab ke dalarn bahasa Latin.

Hisab al-Jabar Wal-Muqabalah karya Al-Khawarizmi diterjemahkan oieh F. Revolusi intelektual di Eropah dikenali sebagai zaman Renaissance. 13. C. Pengaruh Kerajaan Turki Uthmaniah : Kerajaan Turki Uthmaniah berjaya pengaruhnya ke Eropah Timur.padi dan tembikai dipelajari daripada orang-orang Islam. Gerakan lntelektual Di Eropah : Pemikir intelektual Islam seperti al Kindi. 14. Penjelajahan dan penerokaan. Kesimpulan. meluaskan kuasa dan 10. . Pertembungan golongan berilmu dengan golongan agama Kristian.b. 9. Perkembangan Intelektual Di Eropah Kebangkitan golongan borjuis Pertambahan penduduk . al Farabi dan Ibn Rusyd berjaya rnempengaruhi kelahiran gerakan intelektual di Eropah seperti fahaman humanisme pada abad ke 13 Masihi.Rosen di London 8. Bidang Ekonomi : Orang Eropah mendapat pengetahuan dalam bidang ekonomi daripada hubungan dengan orang-orang Islam dalam bidang perindustrian dan teknologi teknik tanaman sekoi. 15. ( 1M ) Kesan daripada pengaruh kebudayaan dan intelektual Islam mendorong masyarakat Eropah mencipta kegemilangan ilmu pengetahuan dan intelektual. 11. 12.

Mengkaji dan mendalami ilmu geografi. Perdagangan. Jenis pengembaraan dan latarbelakang abad ke 10 hingga 14 masihi. ( 5x2M=10M ) 1. 7. Kesimpulan : ( 2M ) Penjelajahan dan penerokaan Islam menekankan tauhid dan keduniaan manakala penjelajahan dan penerokaan Barat lebih kepada keduniaan. 2. Faktor-faktor yang menggalakkan pengembaraan dan penerokaan Barat. Penjajahan.10 hingga abad ke.16. A. Dorongan al-Quran. Berdakwah. Cabaran dan persaingan. Dorongan pemerintah. . 6.16 masihi. Pengaruh kejayaan Marco Polo. 9. 2. Perdagangan. Kesan kejayaan Marco Polo. mencari ilmu pengetahuan. Konsep pengembaraan dan penerokaan. 6. 3.15 hingga abad ke. Alat baru : kompas. 2. 8. 4. Mendapat kuasa di wilayah baru. 5. Isi : ( 20M ) Faktor-faktor yang menggalakkan pengembaraan dan penerokaan Islam. 8. 3. Mencari Ilmu pengetahuan. 7. Dakwah : penyebaran Kristian. C. Bincangkan faktor-faktor yang menggalakkan pengembaraan dan penerokaan pengembara-pengembara Islam pada abad ke. 5. Dakwah. Tujuan pengembaraan menurut islam dan barat. 3. Pengenalan.14 masihi dan ahli-ahli pelayaran Barat pada abad ke. Ingin tahu. B. ( 3M ) 1. Perasaan ingin tahu tempat yang dilawati. ( 5x2M=10M ) 1. 4.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful