SULIT

*
MAJLISPENGETUAPENGETUACAWANGANMELAKAMAJLISPENGETUAPENGETUACAWANGANMELAKA MAJLISPENGETUAPENGETUACAWANGANMELAKAMAJLISPENGETUAPENGETUACAWANGANMELAKA MAJLISPENGETUAPENGETUACAWANGANMELAKAMAJLISPENGETUAPENGETUACAWANGANMELAKA MAJLISPENGETUAPENGETUACAWANGANMELAKAMAJLISPENGETUAPENGETUACAWANGANMELAKA MAJLISPENGETUAPENGETUACAWANGANMELAKAMAJLISPENGETUAPENGETUACAWANGANMELAKA MAJLISPENGETUAPENGETUACAWANGANMELAKAMAJLISPENGETUAPENGETUACAWANGANMELAKA MAJLISPENGETUAPENGETUACAWANGANMELAKAMAJLISPENGETUAPENGETUACAWANGANMELAKA MAJLISPENGETUAPENGETUACAWANGANMELAKAMAJLISPENGETUAPENGETUACAWANGANMELAKA MAJLISPENGETUAPENGETUACAWANGANMELAKAMAJLISPENGETUAPENGETUACAWANGANMELAKA MAJLISPENGETUAPENGETUACAWANGANMELAKAMAJLISPENGETUAPENGETUACAWANGANMELAKA MAJLISPENGETUAPENGETUACAWANGANMELAKAMAJLISPENGETUAPENGETUACAWANGANMELAKA MAJLISPENGETUAPENGETUACAWANGANMELAKAMAJLISPENGETUAPENGETUACAWANGANMELAKA MAJLISPENGETUAPENGETUACAWANGANMELAKAMAJLISPENGETUAPENGETUACAWANGANMELAKA MAJLISPENGETUAPENGETUACAWANGANMELAKAMAJLISPENGETUAPENGETUACAWANGANMELAKA MAJLISPENGETUAPENGETUACAWANGANMELAKAMAJLISPENGETUAPENGETUACAWANGANMELAKA ( Tiga jam ) MAJLISPENGETUAPENGETUACAWANGANMELAKAMAJLISPENGETUAPENGETUACAWANGANMELAKA MAJLISPENGETUAPENGETUACAWANGANMELAKAMAJLISPENGETUAPENGETUACAWANGANMELAKA MAJLISPENGETUAPENGETUACAWANGANMELAKAMAJLISPENGETUAPENGETUACAWANGANMELAKA MAJLISPENGETUAPENGETUACAWANGANMELAKAMAJLISPENGETUAPENGETUACAWANGANMELAKA

940/1

STPM 2008

SEJARAH
KERTAS 1

( TAMADUN DUNIA HINGGA TAHUN 1800 )

MAJLIS PENGETUA-PENGETUA MALAYSIA CAWANGAN NEGERI MELAKA PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL TINGGI PELAJARAN MALAYSIA
Arahan kepada calon : Jawab empat soalan sahaja : dua soalan daripada Bahagian A dan dua soalan daripada Bahagian B

________________________________________________________________________
Kertas soalan ini terdiri daripada 3 halaman bercetak
© Majlis Pengetua-pengetua Malaysia Cawangan Negeri Melaka 2008

STPM 940/1 *Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat.

[ Lihat sebelah SULIT*

Bahagian A

Jawab dua soalan sahaja.

1. Sejauh manakah masyarakat pada zaman pra-sejarah awal merupakan masyarakat berbentuk mudah ( simple society ). ( 25 M ) 2. Jelaskan sumbangan Asoka dalam mencipta keagungan Empayar Maurya di India. ( 25 M ) Bincangkan sumbangan Kautilya dan Niccolo Machiavelli dalam bidang ketenteraan. ( 25 M )

3.

4. Bincangkan faktor dan perkembangan pembangunan ekonomi dalam tamadun manusia sehingga tahun 1800 Masihi. ( 25 M ) 5. Sejauh manakah matlamat pendidikan dalam tamadun awal dipengaruhi oleh faktor agama. ( 25 M ) 6. Bincangkan perkembangan falsafah dan pemikiran dalam peradaban Melayu sebelum dan selepas kedatangan Islam. ( 25 M ) 7. Bincangkan lima faktor penjelajahan dan penerokaan orang Eropah pada abad ke-15 Masihi. ( 25 M ) 8. Jelaskan perbezaan sumber ilmu menurut tamadun Islam dengan tamadun Barat. ( 25 M )

Bahagian B Jawab dua soalan sahaja.

9. Bandingkan ciri-ciri masyarakat Arab pada zaman Jahiliyah dengan masyarakat Islam pada zaman Nabi Muhammad s.a.w. di Madinah. ( 25 M ) 10. Jelaskan langkah-langkah yang diambil oleh Nabi Muhammad s.a.w. ke arah pembentukan negara Islam di Madinah. ( 25 M ) 11. Bandingkan antara sistem pemerintahan dan pentadbiran Zaman Khulafah AlRasyidin dengan sistem pemerintahan dan pentadbiran pada zaman Bani Umaiyyah. ( 25 M ) 12. Bincangkan kesan-kesan Perang Uhud terhadap masyarakat Islam di Madinah. ( 25 M ) 13. Jelaskan Fungsi Zakat Dan Pelaksanaannya Pada Zaman Bani Umayyah. ( 25 M ) 14. Huraikan sumbangan Al-Ishtakhri dalam bidang penerokaan dan penjelajahan. ( 25 M ) 15. Jelaskan sejauhmanakah tamadun Islam mempengaruhi perkembangan budaya dan intelektual Tamadun Eropah. ( 25 M ) 16. Bincangkan faktor-faktor yang menggalakkan pengembaraan dan penerokaan pengembara-pengembara Islam pada abad ke-10 hingga abad ke- 14 masihi dan ahli-ahli pelayaran barat pada abad ke- 15 hingga abad ke- 16 masihi. ( 25 M )

SOALAN TAMAT

SULIT

Kod Kertas:

940/1

MAJLIS PENGETUA-PENGETUA MALAYSIA CAWANGAN NEGERI MELAKA

STPM 2008

SKEMA PEMARKAHAN

SEJARAH
KERTAS 1 ( TAMADUN DUNIA HINGGA TAHUN 1800 )

PERINGATAN :
Skema pemarkahan ini adalah khas untuk kegunaan pemeriksa dan tidak boleh dikemukakan kepada pihak yang tidak berkenaan.

Skema ini terdiri daripada 44 halaman bercetak. © Hakcipta Majlis Pengetua-pengetua Malaysia Cawangan Negeri Melaka 2008

[ 25 markah ] Sejauh manakah matlamat pendidikan dalam tamadun awal dipengaruhi oleh faktor agama. [ 25 markah ] 2.Bahagian A : 1. [ 25 markah ] Bincangkan lima faktor penjelajahan dan penerokaan orang Eropah pada abad ke15 Masihi. [ 25 markah ] Bincangkan perkembangan falsafah dan pemikiran dalam peradaban Melayu sebelum dan selepas kedatangan Islam. 5. [ 25 markah ] Jelaskan sumbangan Asoka dalam mencipta keagungan Empayar Maurya di India. [ 25 markah ] Bincangkan faktor dan perkembangan pembangunan ekonomi dalam tamadun manusia sehingga tahun 1800 Masihi. . [ 25 markah ] Bincangkan sumbangan Kautilya dan Niccolo Machiavelli dalam bidang ketenteraan. 3. 8. [ 25 markah ] Jelaskan perbezaan sumber ilmu menurut tamadun Islam dengan tamadun Barat. 7. Sejauh manakah masyarakat pada zaman pra-sejarah awal merupakan masyarakat berbentuk mudah ( simple society ). 6. 4.

Bandingkan ciri-ciri masyarakat Arab pada zaman Jahiliah dengan masyarakat Islam pada zaman Nabi Muhammad s. 15. [ 25 markah ] Bincangkan faktor-faktor yang menggalakkan pengembaraan dan penerokaan pengembara-pengembara islam pada abad ke-10 hingga abad ke.w.16 masihi. [ 25 markah ] Jelaskan langkah-langkah yang diambil oleh Nabi Muhammad s.a. 12. [ 25 markah ] Jelaskan Fungsi Zakat Dan Pelaksanaannya Pada Zaman Bani Umayyah.14 masihi dan ahliahli pelayaran barat pada abad ke.w. ke arah pembentukan negara Islam di Madinah. [ 25 markah ] Huraikan sumbangan Al-Ishtakhri dalam bidang penerokaan dan penjelajahan tamadun Islam.15 hingga abad ke. [ 25 markah ] Bincangkan kesan-kesan Perang Uhud terhadap masyarakat Islam di Madinah. 11.Bahagian B : 9. [ 25 markah ] Huraikan konsep seni menurut pandangan Islam dan Barat serta nyataklan perbezaan antara kedua-duanya. [ 25 markah ] 10.a. SOALAN TAMAT . 16. 13. 14. [ 25 markah ] Bandingkan antara sistem pemerintahan dan pentadbiran Zaman Khulafah AlRasyidin dengan sistem pemerintahan dan pentadbiran pada zaman Bani Umaiyyah. di Madinah.

3. Zaman Mesolitik masih meneruskan penempatan Paleolitik tetapi memilih lokasi berhampiran sumber air untuk kepentingan harian iaitu sungai dan laut. Menghasilkan api melalui kaedah geseran. pakaian dari kulit kayu. Menyenaraikan ciri-ciri masyarakat prasejarah dan mengaitkan masyarakat berbentuk mudah hanya dua zaman iaitu Paleolitik dan Mesolitik sahaja. menggunakan sepenuhnya alam sekitar dengan tinggal di gua. ( 3 M ) 1. Peralatan/Teknologi : Zaman Paleolitik peralatan dari kayu. ( 5 x 4 M =20M) 1. daun kayu dan kulit binatang. 2. nomad. 3. mesolitik dan Neolitik. B. atas pokok dan lubang bawah tanah. batu dan tulang. 2. Gaya hidup ini masih diteruskan pada zaman Mesolitik tetapi penciptaan senjata dan alatan lebih halus dan telah menggunakan panah dari kayu yang panjang dan tajam. Pengenalan. A. Kegiatan Ekonomi : Kegiatan ekonomi untuk kelompok mereka sahaja. Penempatan : Pada zaman Paleolitik masyarakatnya hidup berbentuk mudah secara pindah randah. Konsep maksud pra-sejarah Tahap-tahap dan tempoh masa prasejarah paleolitik. rimbunan pokok renek.Bahagian A : 1. Isi. Mendapatkan makanan dengan cara berburu binatang. . menangkap ikan. memungut hasil hutan menyebabkan penempatan mereka nomad dan bergantung dengan alam sekitar sepenuhnya . Ia berlangsung sehingga zaman Mesolitik. Sejauh manakah masyarakat pada zaman pra-sejarah awal merupakan masyarakat berbentuk mudah ( simple society ).

6. Pengkhususan Kerja : Tiada pengkhususan kerja kepada lelaki dan perempuan. tiada ketua. . Organisasi Sosial : Berbentuk mudah. ( 2M ) Masyarakat prasejarah awal sebagai peneroka menuju kepada kehidupan kompleks dalam zaman Neolitik. Menyembah alam semulajadi seperti matahari. Mempercayai ukiran gambar di dinding gua akan mempunyai kuasa ghaib. semua kerja dijalankan bersama. C. 7.4. Agama dan Kepercayaan : Berpegang kepada kepercayaan animmisme iaitu setiap benda ada roh. Kesenian : Pada zaman Paleolitik mereka mengukir gambar di dinding gua dan kulit kayu yang dijangka boleh membantu menambahkan hasil pemburuan dan berbentuk idealisme. guruh. 5. api dan pokok. Kesimpulan. Bermula dari sini tamadun manusia berkembang sehingga wujud tamadun awal dunia seperti Tamadun Mesopotamia dan Mesir. dalam kelompok yang kecil dan tiada organisasi sosial.

Mengukir doktrin buddha di atas batu. Jelaskan sumbangan Asoka dalam mencipta keagungan Empayar Maurya di India. b. c. Menganjurkan Majlis Buddha yang ke tiga untuk menyelesaikan perbezaan Mazhab yang berlainan. Melantik pegawai khas iaitu Dharma Mahamatra untuk menyebarkan nilai-nilai murni di dalam ajaran Buddha. B. Mubaligh Buddha dihantar ke Sri Lanka. Melawat tempat suci dan menganjurkan perbincangan keagamaan. Asoka telah menaiki takhta pada tahun 273 SM dengan gelaran Devanampiya Plyadasi. Mengadakan siri pemerintahannya.Mesir dan Eropah Timur untuk meneyebarakan agama Buddha. Beliau telah menjadikan Empayar Maurya sebagai sebuah empayar yang agung melalui perluasan kuasa. 6.keagamaan dan pembaharuan sistem politik.2. 5. b. Merupakan empayar yang pertama di India bermula pada tahun 321 SM. A. 4. Latar belakang Empayar Maurya : a. . lawatan ke seluruh negara pada tahun ke 11 2. tiang dan gua di seluruh jajahan takluk supaya rakyat dapat mengamalakan nilai-nilai moral seperti mengawal nafsu. Latar belakang Asoka : a. Pentadbiran empayar ini begitu menyerlah semasa pemerintahan rajanya yang ketiga iaitu Asoka.Asia Barat . Diasakan oleh Chandragupta Maurya. Mengamalkan sikap toleransi terhadap agama . 3. 2. Isi : ( 7x3M=21M ) 1. 7. Pengenalan : ( 3 M ) 1.

Membina rumah rehat untuk kemudahan pelancong. 9. 12. Berjaya menyatukan seluruh empayarnya menerusi penggunaan bahasa Prakrit. 13. Raja Mesir menerusi penubuhan organisasi Philanthropik. Hubungan diplomatic dengan beberapa orang raja seperti Ptolemy II . ( 1 M ) Asoka telah berjaya membentuk satu unit pentadbiran yang kukuh dan ini terbukti dengan keluasan Eampayar Maurya. Kesimpulan. 11. 10. C. Menubuhkan hospital untuk manusia dan haiwan di seluruh empayar serta menghulurkan bantuan dan derma kepada goklongan Brahman dan pengikut agama lain. . Empayar yang diasaskan meliputi seluruh bahagian utara India termasuk Afghanistan dan Baluchistan kecuali India selatan. Namun selepas Asoka meninggal dunia pada tahun 232 SM empayar tersebut mula mengalami keruntuhan dan digantikan. Sesetengah tanah jajahan diberi kuasa autonomi dan sesetengahnya pula di tadbir oleh wizurai.8.

Saranan Kepada Pemerintah : Pemerintah harus mengkaji kekuatan sendiri dan kelemahan musuh sebelum melancarkan serangan. A. bersedia untuk berperang. . ( 3 M ) 1. Pengenalan. Latar belakang Kautilya. B. Idea Tentang Hubungan Dengan Negara Lain : Buku Arthasastra menyarankan enam bentuk hubungan antara satu negara dengan negara lain. Bincangkan sumbangan Kautilya dan Niccolo Machiavelli dalam bidang ketenteraan. 2. Isi : Sumbangan Kautilya : ( 5x2M=10M ) 1. 3. bersekutu dengan musuh dan mempraktikkan dasar duaan. iaitu berbaik-baik dengan satu musuh dan menyerang musuh lain. Pemikir ketenteraan ialah tokoh-tokoh yang memberikan sumbangan kepada pertahanan dan ketahanan sesebuah negara melalui falsafah pemikiran mereka. membiarkan musuh melancarkan serangan pertama. Strategi Memenangi Peperangan : Langkah yang disarankan oleh Kautilya dalam menghadapi musuh ialah memujuk musuh dengan mengadakan perbincangan. Komplot atau konspirasi membantu memecahbelahkan musuh tanpa melibatkan diri dalam peperangan dan mengorbankan banyak nyawa. Antara tokoh-tokoh pemikir ketenteraan yang memberi sumbangan ini ialah Kautilya. menanam benih perpecahan atau rasuah dan melancarkan peperangan jika usaha tersebut menemui kegagalan. Latar belakang Nicollo Machiavelli.3. memujuk musuh dengan memberi rasuah. kemampuan mengatur konspirasi lebih baik daripada kegagahan. Sun Tzu dan Nicollo Machiavelli. 3. iaitu mementingkan keamanan. melancarkan serangan pertama. Menurut Kautilya. 2.

4. Undang-undang dan Tentera Baik : Pemerintah harus mewujudkan kerajaan yang membawa penghormatan dan kemegahan supaya ia dapat mengekalkan kekuasaan. Kautilya menyarankan agar taktik kotor digunakan apabila peperangan menemui jalan buntu. Beliau menyarankan tentang keperluan undang-undang yang baik dan memiliki pasukan tentera yang berwibawa. Kaedah Perisikan : Menghantar perisik bagi menjatuhkan pihak lawan. Seseorang pemerintah harus bersifat liberal. 3. 5. Strategi Peperangan : . 2. Raja harus bertindak tanpa ragu-ragu terhadap pengikut yang tidak jujur dan musuh. Penggunaan Kaedah Subversif : Pemerintah boleh menggunakan kaedah subversif seperti merasuah. Sokongan tidak berbelah bahagi akan diperolehi daripada mereka yang berpuas hati dengan pemerintah baru. Bagi mengekalkan kedudukan. Cara Mengekalkan Kuasa : Machiavelli menyatakan cara seseorang pemerintah mengekalkan kuasa. 5. pemerintah harus melakukan apa sahaja termasuk perbuatan keji dan tidak berperikemanusiaan. matlamat menghalalkan cara. 4. Sokongan Rakyat : Pemerintah baru harus mendapat sokongan daripada golongan penentang pada peringkat permulaan. berperikemanusiaan dan mencintai kebenaran. Sumbangan Niccolo Machiavelli : ( 5x2M=10M ) 1. Menurut Machiavelli. Bantuan Luar : Kejayaan dalam peperangan bergantung kepada kekayaan dan bantuan ketenteraan serta kewangan dari luar.

Melalui karya The Prince dan Discourse (Niccolo Machiavelli). Kesimpulan. Beliau menyarankan agar tentera berpakaian ringan tetapi dilengkapi dengan senjata yang canggih. Karya : Discourse dan The Prince. . Sistem Pentadbiran : Machiavelli mengemukakan dua cara pentadbiran. C. Pemerintahan berteraskan undangundang semata-mata tidak memadai. ( 2 M ) Kautilya dan Niccolo Machiavelli merupakan antara pemikir ketenteraan yang memberi sumbangan dalam bidang ketenteraan.Machiavelli menolak pembinaan kubu kerana ia akan membawa kemusnahan. Beliau berpendapat seorang pemerintah harus memberi keutamaan kepada aspek ketenteraan. 6. pentadbiran ketenteraan dan tipu muslihat dalam mencapai kejayaan dan mengekalkan kuasa pemerintah. 7. iaitu melalui undang-undang dan ketenteraan. strategi peperangan.

Pengenalan : ( 3 M ) a. b. Pengangkutan Laut : .4. Isi : ( 5x4M=20M ) Faktor perkembangan pembangunan ekonomi : i. antara kawasan pengeluaran seperti kawasan pertanian ke kilang memproses dan bandar Sistem perhubungan terawal ialah sungai dan laut – contoh Sungai Ni. Tamadun Rom dan Yunani memperkanalkan penggunaan jalan raya dan jambatan Tamadun Mesopotamia menggunakan roda dan kapal layar untuk jalan darat. A. laut Mediterranen menghubungkan Mesir dengan Sumeria dan Semenanjung Tanah Arab Sistem perhubungan darat terawal ialah jalan darat antara Yunani. Perhubungan : Manusia mengubah bentuk ekonomi dari sari diri kepada ekonomi komersil Sistem perhubungan sangat diperlukan bagi kemudahan perhubungan antara satu tempat ke satu tempat. perindustrian dan perlombongan Gabungan aktiviti pertanian dengan aktiviti ekonomi yang lain telah mewujudkan suatu tamadun yang stabil dari segi ekonomi dan politik B. d. jalan laut dan jalan sungai ii. Bincangkan faktor dan perkembangan pembangunan ekonomi dalam tamadun manusia sehingga tahun 1800 Masihi. c. Mesir. Arab dan India Sekitar abad 2 Masihi. f. Kegiatan ekonomi satu unsur penting dalam perkembangan tamadun manusia sejak awal tamadun sehingga sekarang Definisi ekonomi: sumber pengeluaran terhad yang digunakan untuk memenuhi kehendak manusia yang tidak terhad Ekonomi berkaitan dengan aspek pengeluaran dan pengagihan kekayaan Asas perkembangan sesuatu tamadun adalah pertanian Aktiviti lain yang menyokong perkembangan tamadun awal seperti perdagangan. e. Rom.

Institusi Kewangan : Perkembangan ekonomi mendorong pembukaan institusi kewangan yang berperanan dalam pinjaman wang. simpanan dan insurans untuk menjayakan kegiatan perdagangan Perkhidmatan ini diperkenalkan di Itali sekitar abad ke-14 dengan lahirnya pemodal di Genoa. Orang terawal memperkenalkan mata wang ialah orang Sumeria berbetuk ketulan perak dan emas Wang yang agak standard diperkenalkan oleh orang Yunani dan Parsi Pedagang Eropah menggunakan mata wang Julius Caesar dan Cleopatra Tamadun China: Dinasti Chou ( wang tembaga) Dinasti Han ( wang emas . . Perkembangan pembangunan ekonomi dalam tamadun manusia sehingga tahun 1800 Masihi. kapal hinggalah penggunaan bahan tenaga. Penggunaan Mata Wang : Pembangunan ekonomi pesat mendorong penggunaan mata wang sebagai pertukaran menggantikan sistem barter Kebanyakan mata wang dalam bentuk logam seperti emas dan perak.Keluarga Egibi di Babylon memberi pinjaman kepada orang ramai dengan kadar bunga 20%-30% atas pinjaman.Perkembangan sains dan teknologi membawa kepada terciptanya sistem pengangkutan yang lebih maju seperti kapal layar. Prasarana dan Teknologi : e. perak) Dinasti Song (Wang Kertas) iv. motor bot. iii. Milan dan Florence yang membuka bank secara eksklusif Perdagangan antarabangsa memerlukan modal besar dan bank tersebut akan membekalkan modal Institusi bank lengkap ditubuhkan di England (Bank Of England) Tamadun Mesopotamia. kereta lembu dan sebagainya Tamadun Hwang Ho dan Indus memperkenalkan teknologi perkapalan dan dapat menjalankan aktiviti ekonomi kelautan seperti perdagangan dan perkapalan Melahirkan alat-alat pengangkutan baru dan moden seperti kenderaan.

kertas dan tembikar Barangan yang dihasilkan dieksport untuk mendapat barangan lain Penubuhan persatuan perdagangan penting kearah perkembangan ekonomi C. paderi dan pegawai tentera Cukai menjadi satu sumber pendapatan kerajaan awal Tamadun Mesopotamia – cukai 20% dikenakan ( dalam bentuk wang atau barangan) g. . Pemilikan Tanah dan Cukai : Dalam kebanyakan tamadun.tanah dimiliki golongan raja. Perkembangan Industri dan Penubuhan persatuan : Perkembangan industri mendorong perkembangan ekonomi Tamadun Mesopotamia-industri tekstil Tamadun Mesir-industri kapal dan tembikar Tamadun China-industri sutera. tanah ialah milik kerajaan dan raja Pembahagian tanah ialah mengikut kedudukan individu dalam masyarakat dan sumbangannya kepada tamadun Tamadun Mesopotamia. insurans dan sebagainya Kemudahan awam disediakan seperti pusat komersil gudang dan sistem pengairan Tamadun Mesopotamia-pusat komersil dipanggil “Karu” di setiap bandar Pusat Komersil Gudang ialah tempat tinggal pedagang dan gudang simpan barang) Sistem pengairan menjadi faktor perkembangan petanian seperti Sungai Nil (Tamadun Mesir) dan sistem pengairan Szechuan (Dinasti Chou) f. ( 2 M ) Perkembangan ekonomi komersil dan selanjutnya ekonomi kapitalis didorong oleh faktor yang dihuraikan di atas. gudang.Pembangunan ekonomi pesat mempengaruhi perubahan prasarana sokongan seperti pelabuhan. Kesimpulan.

Isi : ( 5X4M=20M ) 1. China. India.melahirkan golongan sami dan pemimpin agama. kemanusiaan dan keintelektualan turut memainkan peranan penting. pendidikan yg diberikan adalah berbeza-beza mengikut kasta supaya dapat mendalamipengetahuan tentang profesyen kasta mereka. pentabiran. kebolehan dan sikap manusia supaya mencapai kesempurnaan jasmani dan rohani. A. Organisasi dan pelaksanaan pendidkan adalah berbeza mengikut tamadun China. Namun begitu aspek birokrasi. Jadi matlamat pendidikan juga turut berubah iatu memelihara dan memperkukuhkan system kasta.5. B. Pengenalan.India. Latar belakang tamadun awal : Lokasi dan masa ( Mesopotamia. Akibatnya. China danYunani. ( 3 M ) 1. Sejauh manakah matlamat pendidikan dalam tamadun awal dipengaruhi oleh faktor agama. Pendidikan berkembang kerana pertambahan penduduk. Mesopotamia dan Mesir –melahirkan golongan pendeta/paderi India. Kedatangan org Aryan ke India telah membawa kepada kemunculan system kasta dan kelas. Kaitan dengan soalan agama menjadi matlamat utama pendidikan tamadun awal. b. Rom dan Yunani ) Definisi pendidikan : satu disiplin yang berurusan dengan kaedah pengajaran dan pembelajaran di sekolah dan persekitaran sekolah dalam usaha membentuk keupayaan.kolej dan universiti. . ketenteraaan. 2. 4. 3.Mesir. istana. Mesir. Pusat-pusat pendidikan meliputi tempat ibadat. Penekanan pendidikan di India juga adalah untuk menyediakan manusia ke arah menghadapi kehidupan selepas mati. Keagamaan : a.rumah gur.sekolah.

pendidikan adalah penting utk mengimbangi kedua-dua perkara tadi. Di Athens. Sparta – untuk melahirkan warganegara yg sedia berkorban utk Negara kota. .Mereka juga diajar musik utk keseimbangan emosi. Athens – melahirkan manusia yg seimbang dari segi rohani. Ajaran dan kefahaman Confucius ditekankan dalam pendidikan di China yg bertujuan menjalin hubungan persaudaraan dan sifat kekeluargaan demi kepentingan masyarakat China. b. pendidikan di Sparta berkisar kpd ketenteraan kerana golongan peer yg minority sentiasa menghadapi serangan daripad golongan helot. Birokrasi : a. kemudahan pendidikan dikendalikan oleh golongan Sophis. Kemanusiaan : a. Matlamatnya ialah melahirkan warganegara yang boleh memberi mewujudkan hubungan yg lebih erat antara warganegara. Dasar dan matlamat pendidikan adalah berbeza mengikut Negara kotaYunani.2. Pada keseluruhannya. b. China. Pelajar-pelajar China dikehendaki menduduki peperiksaan berasaskan ajaran Confucius untuk memegang jawatan penting dalam kerajaan. b.Mereka dilatih menjadi tentera dgn latihan yg ketat. 4. Ketenteraan : a. Yunani – menekankan falsafah. Pelajar diajar menunggang kuda.menulis supaya bijak berbicara. Mereka mengganggap manusia sebagai haiwan yg rasional dan manusia dibahagikan kepada tubuh dan minda. Rom. Jadi. Athens sangat menghormati golongan intelektual. bermain panah dan berenang utk jasmani. jasmani dan intelektual. China. membaca. menghafal retorik(hasilsastera). Masyarakat yg cemerlang dapat menyumbang kpd diri dan Negara. Mereka diajar untuk berpidato. 3. Mereka akan terlibat dalam sukan olimpik. Ia bertujuan melahirkan pegawai kerajaan yang bermoral dan bertanggunggjawab. 5. Keintelektualan : a. b.melahirkan golongan birokrasi dengan tujuan mengukuhkan kerajaan dan mewujudkan keamanan.

Empayar Yunani. ( 2 M ) Apa-apa yang berkaitan.6. Rom-melahirkan rakyat yg setia kpd negara. Kesimpulan. India dan China adalah hasil daripada pendidikan yang berjaya menanam semangat patriotisme di kalangan rakyat dan tenteranya. .Rom. iii. Patriotisme : a.

kyat jelata kerana terpengaruh dengan unsur-unsur animisme dan demonisme. Bharatayayudda. Sumatera melahirkan ramai ahli falsafah seperti Atisa yang membawa gerakan pembaharuan dalam agama Buddha di Tibet. Hariwangsa.6. B. Pengenalan : ( 3 M ) Latar belakang perkembangan falsafah di Alam Melayu : 1. Terdapat banyak karya-karya kesusasteraan Jawa kuno yang mengandungi unsur-unsur falsafah seperti Arjunawiwaha. Selepas kedatangan Islam. 3 4 5 6 b. . Terdapat lebih 1000 rahib Buddha mempelajari teknologi dan falsafah agama Buddha di Srivijaya Terdapat tokoh-tokoh falsafah terkenal seperti pendeta Dharmakirti yang mengajar ilmu agama di Sumatera. 2 Kepercayaan dan agama masyarakat dipengaruhi oleh agama HinduBuddha. Agama Hindu-Buddha tidak mempengaruhi ra. Bincangkan perkembangan falsafah dan pemikiran dalam peradaban Melayu sebelum dan selepas kedatangan Islam. Golongan bangsawan/pemerintah tidak memahami ajaran murni falsafah Hindu walaupun prinsipprinsip ajaran Hindu. Perkembangan falsafah di alam Melayu dipengaruhi oleh ilmu agama. mempengaruhi konsep berkerajaan (devaraja). 3. Isi : ( 10X2M=20M ) A. falsafah di Nusantara dipengaruhi oleh agama HinduBuddha. Namun begitu falsafah Hindu-Buddha tidak meresap ke dalam jiwa masyarakat Nusantara kerana a. Sebelum kedatangan Islam. lahir ilmu tasawuf hasil daripada kegiatan dakwah oleh ahli-ahli sufi. 2. Falsafah Sebelum Kedatangan Islam : ( 10M : impression ) 1. A. Smaradahanan dan Samanasantaka.

falsafah dipengaruhi oleh agama Hindu-Buddha. dan seni lebih mempengaruhi kehidupan masyarakat di Nusantara. Aspek ritual. Bidang tasawuf berkembang hasil daripada kegiatan dakwah yang dijalankan oleh tokoh-tokoh sufi. Tarekat-tarekat yang berkembang ialah Qadariah.Tarikat tasawuf juga berkembang. Perkembangan pemikiran dan falsafah di alam Melayu bermula pengislaman Pasai dan Melaka. ilmu falsafah dikembangkan oleh mubaligh Sufi. 4. Rifaiyah. Falsafah Selepas Kedatangan Islam : ( 10M : impression ) 1 2. Sebelum kedatangan Islam. 5. Shamsuddin al-Sumatrani (al-Shiratul. dan Satariyyah Wujudnya polemik pemikiran antara Wahdatul Wujud dan Wahdatul Syuhud.dan Hikayat Nabi Bercukur. Perkembangan pemikiran dan falsafah terbantut pada abad ke -17 apabila golongan fuqaha mempengaruhi golongan pemerintahan. Ajaran tasawuf dipengaruhi oleh kitab Ihya Ulumuddin. C. Pengaruh agama dalam falsafah di alam Melayu tidak dapat dinafikan. 7. pemikiran. 9. 8. Tasawuf akhlak disebarkan melalui sastera hikayat seperti Hikayat Nur Muhammad. 10. Ilmu tasawuf mencapai kemuncak perkembangannya pada zaman Aceh dengan kemunculan tokoh-tokoh seperti Hamzah Fansuri (Syair Perahu). Qisasul Anbiya' . Pengaruh faIsafah ini terhad kepada golongan atasan sahaja. B. Kesimpulan : ( 2 M ) Falsafah di alam Melayu pada zaman sebelum dan selepas kedatangan Islam dipengaruhi oleh agama.7. dan falsafah dipengaruhi oleh agama Islam. Selepas kedatangan Islam.Mustaqim) dan Nuruddin alRaniri (Bustanul Salatin). 6. 3. bahasa. Selepas kedatangan Islam. Terdapat dua bentuk ajaran tasawuf iaitu tasawuf falsafah dan tasawuf khlak. Hasil penulisan falsafah WahdatuI Wujud dimusnahkan (dibakar). .Terdapat kitab-kitab agama dari Arab yang di bawa oleh para ulama seperti kitab Darul Mazlum.

dan menemui Hispanola (Cuba). menggalakkan munculnya semangat inguiry atau ingin tahu terutamanya tentang hal wujudnyatanah-tanah diluar Eropah yang belum diketahui. Vasco da Gama juga berjaya belayar ke Calicut di India Barat. ( 3 M ) 1. Di Lautan Atlantik. perspektif mental mereka adalah berdasarkan pandangan bahawa Eropah bertumpu pada Jerusalem dan Lautan Mediterranean. Konsep penjelajahan dan penerokaan.M.M. dan Afrika yang mengelilingi Lautan Mediterranean. Penemuan-penemuan itu menunjukkan bahawa suatu benua terletak di selatan wilayah Carribean yang pada ketika itu dinamakan Amerika. Isi : ( 5x4M=20M ) Faktor-faktor Penjelajahan dan Penerokaan : 1. Eropah. Sepanyol dan Portugal berjaya memperkenalkan suatu era baru dalam sejarah manusia daIam erti kata bahawa mereka telah dapat memperluaskan pengaruh Eropah ke seluruh dunia. Pada 1502 T. Pengetahuan baru tentang China . sampai ke Cape Verde dan Senegal dan mengelilingi Cape of Good Hope pada tahun 1498 T. A. Bincangkan lima faktor penjelajahan dan penerokaan orang Eropah pada abad ke-15 Masihi. iaitu Sepanyol dan Portugal telah mengambil inisiatif untuk menerokai pantai Benua Afrika pada kurun ke-15 T. peneroka-peneroka Portugal telah bertapak di Azores. Latar belakang penjelajahan dan penerokaan di Eropah : Zaman Penemuan dalam sejarah Eropah Barat menyifatkan kegiatan peneroka Eropah yang berjaya memperluaskan pengetahuan geografi tentang dunia di luar Eropah dan Lautan Mediterranean. 2. Christopher Columbus telah menyeberangi lautan itu pada tahun 1492 T. Pengenalan. Amerigo Vespucci telah sampai ke Brazil dan Sungai Plate.7. Zaman Renaissans yang berrnula pada kurun ke-13M. Pada dulunya. Menjelang 1450 T.M. Dunia pada masa itu dianggap terdiri daripada Asia. B. Pada keseluruhannya.M.Semangat Renaissans juga mengubah pandangan dunia (world view) orang-orang Eropah.M. Negerinegeri Iberia.

Berkembangnya teknologi kapal dan artileri Penubuhan kerajaan monarki kebangsaan membawa kepada persaingan kuasa. Maklumat baru tentang geografi di luar Eropah serta peta-peta yang lebih saistifik maklumat baru misalnya i apati daripada "The Travels of Marco Polo". 5.nyol. Dorongan dari pemerintah seperti penubuhan Akademi Laut. German. Jadi. . Penjelajahan juga didorongkan oleh kepentingan penyebaran agama Kristian. dan kemegahan pemerintah. Venice. 6. 7. Didasarkan konsep bahawa dunia pada masa itu haruslah tertakluk kepada kuasa Kristian. 3. Faktor ekonomi .barangbarangan seperti rempah-ratus. Contohnya.Orang-orang Islam juga menguasai perdagangan di antara Mediterranean Timur dengan Asia Timur dan India. mendapatkan ikatan politik dengan Prester John di Ethopia untuk menghancurkan kuasa Islam. penemuan jalan laut baru adalah demi kepentingan mengurangkan kos import serta meningkatkan keuntungan mereka. Penjelajahan terdorong oleh motif kekayaan dan keuntungan daripada perdagangan dengan negara-negara timur. sutera dan lain-lain adalah keperluan asas masyarakat Eropah tetapi bekalannya dikawal oleh para saudagar Itali. 8. pengumpulan kekayaan.Di bawah penaungan mereka. maka penyebaran agama Kristian menjadi suatu motivasi yang begitu kuat. Penaungan pihak kerajaan Sepanyol dan Portugal seperti Prince Henry the Navigator dan Raja John III juga mendorong penerokapeneroka untuk mencari jalan laut ke Asia Timur dan India.Masalah pelayaran jarak jauh telah dikurangkan dengan adanya kompas dan astrolab.Memecah monopoli perdagangan orang Islam di Laut Medditereanean dan Lautan Hindi. Buku itu diterjemahkan dalam beberapa bahasa seperti Latin. dan Inggeris. Terdapat penyelidikan dalam bidang geografi dan pelayaran ditaja oleh rajaraja yang mementingkan penerokaan maritim. 9. 2. dan Genoa. didapati satu kemajuan dalam sains dan teknologi pelayaran dengan pembinaan kapal-kapal yang lebih sesuai untuk pelayaran lautan.melalui Marco Polo telah mencetuskan semangat baru untuk memperluaskan pengaruhnya. Columbus sendiri memperoleh buku itu yang memberi perangsang kepadanya untuk menjelajahi Lautan Atlantik pada tahun 1492 TM. Munculnya segolongan ahli-ahli kartografi dan hidrografi yang menghasilkan peta-peta yang jauh lebih tepat daripada peta Ptolemy. 4. Sepa. Orang-orang Sepanyol sedang berperang dengan negerinegeri Islam diIberia untuk merampas balik tanah mereka daripada penguasaan Islam.

dan Amsterdam.Munculnya perdagangan yang berbentuk global mengubah corak perdagangan di Eropah Barat apabila pusat-pusat import dan eksport telah dipindah dari Mediterranean ke Eropah Barat seperti Lisbon. . iaitu munculnya Eropah Moden. Liverpool. penyebaran agama Katolik ditegaskan serta penggunaan tenaga buruh penduduk tempatan secara besar-besaran untuk meningkatkan ekonomi eksport ke Eropah. balam pemerintahan empayar itu. Kesimpulan : ( 2 M ) Munculnya empayar Sepanyol di Mexico dan Peru di Amerika Sela. keuntungan.Kuasa Portugal di Asia juga mewujudkan sebuah empayar maritim yang mengawal semua jalan laut ke Asia Tenggara dan Timur Jauh.C. Fenomena itu rnerupakan suatu titik tolak dalam sejarah Eropah. penjelajahan tokoh-tokoh peneroka Eropah Barat yang berpunca daripada usaha mereka telah membawa kepada transformasi Eropah. dan Peru. Bourdeax. Kekayaan di Eropah Barat kian meningkat akibat daripada pengimportan emas dan perak dari Mexico.Pada keseluruhannya.Mencetuskan perubahan sosial di Eropah Barat dengan kenaikan kos kehidupan dan pembahagian masyarakat mengikut kekayaan. Kapitalisme bermula dengan revolusi komersial yang memheratkan pengumpulan modal. dan pelaburan upah. Bolivia.tan.

Ilmu adalah pengetahuan yang diperolehi melalui kaedah-kaedah dan syarat-syarat tertentu. ( 3 M ) 1. • Menurut al-Ghazali. Tokoh yang mendukung – Demokritos dari Yunani. akal terbahagi kepada dua: aqli dan fikri. Ilmu dikaitkan dengan alima dari bahasa Arab yang bermakna tahu. 3. Isi : ( 3x7M=21M ) 1. Ilmu sama erti dengan perkataan science dalam bahasa Inggeris. • Beliau meletakkan akal di bawah martabat roh. tetapi masih menyanjung peranan akal. Jelaskan perbezaan sumber ilmu menurut tamadun Islam dengan tamadun Barat. Tokoh zaman moden – John Locke dan Aguste Comte . Tamadun Barat : Empirikal : • • • 2. 2. Tamadun Barat : • Rasionalisme : Pengetahuan yang diperoleh melalui pengalaman pancaindera yang menjadi sumber pengetahuan yang utama dan sebenar.8. Sumber-sumber itu wujud secara langsung melalui wahyu ataupun secara tidak langsung melalui tanda-tanda alam. Istilah science berasal dari perkataan Latin scio. Akal : Tamadun Islam : Menurut Imam al-Ghazali. akal adalah ‘dacing kebenaran Tuhan ( mizan al-haq ). B. Al-Quran : Tamadun Islam : • • Semua ilmu yang sebenar datang daripada Allah. scire yang bermaksud tahu. Pengenalan. A.

Kebaikan yang dimaksudkan disebut sebagai akhlak. Tamadun Islam : • Ibn Rusyd mengaitkan sumber ilmu dengan hukum dan peraturan alam nyata yang dicipta dan dipelihara oleh Allah serta membezakan antara alam ghaib atau fungsinya. Aliran ini dikembangkan oleh Descartes. Alam : Tokoh Aristotle : Menekankan bahawa akal fikiran adalah sumber utama untuk memperoleh pengetahuan hakiki. Bagi sarjana Barat. Sumber berasaskan wahyu adalah mutlak kerana ia daripada ilham yang diberikan oleh Allah. Menurut Plato : Alam bentuk kekal menjadi objek ilmu manakala ilmu yang unggul ialah bentuk kebaikan. • Tamadun Barat : • • C. Kesimpulan : ( 1 M ) 1. 3. manusia tidak mempunyai kemampuan untuk mencapai tahap pengetahuan melebihi wahyu. . Menurut beliau ilmu bertolak daripada usaha-usaha akal yang membawa kepada rumusan yang bersifat deduktif.• • • 3. Spinoza dan Leibniz. Ilmu Allah dan ilmu manusia tidak dapat dibezakan. ilmu hanya dibatasi oleh kemampuan akal dan fikiran manusia semata-mata. 2. Menurut sarjana Islam.

w. Nabi Muhammad dan orang Islam telah berhijrah ke Madinah pada 622 M. Isi : (7x3M=21M ) 1. B. Agama lain yang dianuti ialah ajaran animisme. Kepercayaan / Agama : a. majusi. A. Di Madinah Nabi Muhammad telah dilantik sebagai ketua negara dan mengasaskan pemerintahan negara Islam yang pertama.Bahagian B : 9. 3. nasrani dan yahudi. sabiah. Zaman ini berlaku 300 tahun sebelum kelahiran Nabi Muhammad s. b. Orang Ansar secara rela telah memeluk ajaran Islam. . Nabi telah melantik guru-guru agama untuk memperkukuhkan akidah dan amalan mereka. Kedatangan agama Islam telah membawa perubahan yang besar ke atas masyarakat Arab terutama masyarakat di Madinah. nabi telah menjalankan dasar kebebasan beragama terutama ke atas masyarakat Yahudi dan mereka diberi kebebasan beribadat. Masyarakat pada masa ini juga terikat dengan kepercayaan karut. Pada masa ini Mekah berperanan sebagai pusat penyembahan berhala. iaitu bermula daripada kejatuhan empangan Maarib sehingga kedatangan Islam. Masyarakat Islam pada zaman ini mempunyai keimanan yang kukuh. Pada asalnya mereka ialah pengikut ajaran Haruf tetapi ajaran ini diselewengkan dengan menganggap berhala sebagai perantaraan antara manusia dengan Tuhan. Zaman jahiliah merujuk kepada masyarakat di Semenanjung Tanah Arab. 2. Mereka hidup dalam zaman kegelapan tanpa berpandukan ajaran wahyu dan mengamalkan nilai akhlak yang buruk. Pengenalan : ( 3 M ) 1.w. Majoriti golongan Arab Madinah menerima agama Islam.a. Bandingkan ciri-ciri masyarakat Arab pada zaman Jahiliyah dengan masyarakat Islam pada zaman Nabi Muhammad s. Di samping itu. di Madinah. Majoriti masyarakat Arab Jahiliah menganut agama menyembah berhala.a.

Kelas Masyarakat : a. Semangat ini juga menyebabkan mereka memihak kepada kabilah tanpa mengira sama ada mereka berada dalam keadaan benar atau salah. . 4. Masyarakat Jahiliah mementingkan kelas dalam masyarakat. Masyarakat Islam Madinah berjaya membentuk sebuah masyarakat ummah Islamiyah tanpa mengira kaum dan suku. Perdagangan hamba berlaku secara meluas. Dalam masyarakat Islam menitik beratkan konsep persamaan taraf. Peperangan ini dikenali sebagai Ayyamul Arab. Peperangan yang wujud di zaman Islam merupakan satu langkah mempertahankan agama. Mereka tidak mempunyai hak ke atas diri sendiri. Contohnya Nabi berjaya mempersaudarakan orang Ansar dengan Muhajirin. Peperangan : a. Permusuhan antara suku atau kabilah telah membawa peperangan di kalangan masyarakat Arab Jahiliah. b. Sebelum memeluk Islam mereka terlibat dalam peperangan Al-Buath kerana merebut kepimpinan kota Madinah. Kekejaman ke atas para hamba berlaku sekiranya para hamba tidak mengikut kehendak mereka. Setiap individu mempunyai ketaatan kepada kabilah dan sangat prejudis kepada kabilah yang lain. Perang balas dendam sering berlarutan. Hubungan Masyarakat / Sosial : a. Kemuliaan manusia berdasarkan kepada ketakwaannya kepada b. 3.2. Masyarakat Jahiliah hidup terpisah dalam kabilah dan bani masing-masing.Semua manusia dianggap sama taraf di sisi Allah. Contohnya Perang Al-Basus berlarutan selama 40 tahun. Golongan bangsawan merupakan golongan tertinggi dan dipandang mulia. Kesetiaan kepada kaum tidak lagi wujud dan digantikan dengan ikatan persaudaraan Islam. Ini telah menimbulkan masalah permusuhan antara kabilah berleluasa. b. Persaudaraan Islam telah berjaya menamatkan permusuhan di kalangan golongan Ansar iaitu suku Aus dan Khazraj. Dalam masyarakat Arab Jahiliah amalan perhambaan berlaku secara meluas. masyarakat dan negara Islam daripada ancaman musuh terutama serangan orang Quraisy Mekah clan pengkhianatan orang Yahudi. Mereka dikehendaki berkhidmat kepada tuan mereka.

melacur. menjadi rebutan anak-anak lelaki suami mereka. Masyarakat Arab Jahiliah memandang rendah kepada golongan wanita. Politik : a. Nilai ini telah sebati dengan kehidupan mereka. minum arak dan berjudi. berzina. b. Undangundang utama yang digunakan ialah AlQuran. Manusia tidak dibezakan mengikut kekayaan atau pangkat mereka. Kedudukan Wanita : a. 6.Allah. dan membunuh. b. Masyarakat Arab Jahiliah mengamalkan nilai akhlak yang buruk seperti berzina. Akhlak : a. Keadaan ini menyebabkan suku ban] Tamim telah menanam bayi perempuan bagi mengelakkan mereka dipandang rendah. Masjid menjadi institusi yang penting dalam kerajaan Madinah. Kerajaan yang wujud lebih bersifat monarki dan terletak di bawah kuasa asing seperti Parsi dan Rom. . Segala keputusan negara dilakukan melalui konsep syura. Fungsi mereka hanyalah sebagai alat kepada kaum lelaki. Nabi berjaya mengikis segala amalan akhlak yang buruk di kalangan orang Islam di Madinah. Kerajaan Islam Madinah wujud berasakan perlembagaan Madinah. Islam menekankan akhlak yang mulia. Nabi mengajar masyarakat Islam di Madinah memandang mulia golongan wanita. Masyarakat golongan Badwi mengamaIkan sistem politik kabilah masing-masing. 7. 5. Kaum wanita memainkan peranan yang sama pentingnya dengan goIongan lelaki. Mereka perlu dipeiihara maruah dan kebajikan mereka. Mereka dianggap sebagai barang dagangan dan ada di kalangan mereka yang kematian suami. b. Sistem politik dan pentadbiran adalah tidak seragam. Sementara itu masyarakat kota Mekah menjalankan sistem politik kabilah.Bermula dengan perjanjian Al-Aqabah I. masyarakat Madinah berjanji tidak akan menipu. membunuh.

b. a. Dalam masyarakat jahiliah terdapat nilai-nilai positif seperti menghormati tetamu. b. Kesimpulan : ( 1M ) Perbezaa yang ketara. Ada akad dalam urusan jual beli. 9.a. . Nilai-nilai Positif : a. Jahiliyah amalkan riba.w. memberi perlindungan kepada Nabi Muhammad s.w. Islam mengharamkan riba dan mewajibkan urusan jual beli.t. berpegang teguh kepada janji. Amalan Ekonomi. Dalam masyarakat Islam nilai-nilai ini diperkukuhkan selaras dengan nilai-nilai Islam.8. zaman jahiliyah berlandaskan nafsu dan dalam zaman Islam berdasarkan wahyu daripada Allah s. C. pencurian dan penipuan.

A.10. Demografi Madinah : Negara kota Madinah terletak kira-kira 320 km ke utara Mekah. memonopolikan kegiatan ekonomi. ke Madinah agama Islam tersebar di Madinah menerusi orang-orang Muslim (kaum Ansar) yang menyertai dalam Perjanjian Aqabah I dan Aqabah II. pemikiran mereka lebih terbuka kepada usaha dakwah Nabi Muhammad saw dan lebih bersedia memeluk agama Islam yang dibawanya. Jadi. kegiatan dakwah dapat dilakukan secara terbuka. Sebelum agama Islam tersebar ke Madinah suku-suku Arab sentiasa berselisih faham sesama mereka. hidup mewah dan menguasai pentadbiran. Dari segi agama dan kepercayaan kaum Yahudi memelihara kesucian agama Yahudi dan orang-orang Arab menyembah berhala seperti orang Quraisy di Mekah. Kaum Ansar di Madinah menyambut Muhajirin dari Mekah dan buat pertama kali.a. Latarbelakang Nabi Muhammad Sebelum Hijrah. Namun begitu orang Arab Madinah lebih mengerti tentang ketuhanan dan kenabian berbanding dengan orang Arab Mekah oleh kerana mereka lebih terdedah kepada agama Yahudi. .w. Pengenalan : ( 3M ) a.w. 2. Hijrah dari Mekah ke Madinah oleh Nabi Muhammad s. Golongan Yahudi memandang rendah orang-orang Arab. ke arah pembentukan negara Islam di Madinah. Kaum Ansar banyak berkorban untuk mengembangkan agama Islam.a.w. Walaupun sebelum ketibaan Nabi Muhammad s. Jelaskan langkah-langkah yang diambil oleh Nabi Muhammad s. Isi : (7x3M=21M ) 1 Pembinaan Masjid : Peristiwa hijrah telah menyebabkan penyebaran agama Islam semakin meluas terutamanya dengan terbinanya Masjid Quba dan Masjid Madinah yang menjadi tempat ibadat dan penyebaran agama Islam. Masyarakatnya terdiri daripada suku-suku Arab terutamanya Aus dan Khazraj serta orang-orang Yahudi. 3. merupakan titik permulaan negara Islam di Madinah.a. B. Konsep negara.

w. sebagai pemimpin agama dan ketua negara. Keselamatan penduduk Madinah terjamin dan mereka bertanggungjawab mempertahankan negara Madinah daripada serangan musuh. Sebagai langkah pertama terhadap penyatuan masyarakat Islam di Madinah. Dengan pengiktirafan itu Nabi telah menjadi pemimpin yang berwibawa dalam urusan pentadbiran dan pemerintahan negara Islam Madinah. 3 Mewujudkan Piagam Madinah : Baginda seterusnya mewujudkan sebuah piagam untuk dijadikan panduan untuk membentukkan sebuah negara Islam yang berdaulat. tidak menunjukkan permusuhannya terhadap kaum Yahudi tetapi terus mengadakan perundingannya dengan mereka. Piagam Madinah bukan sahaja membentukkan persaudaraan antara Ansar dan Muhajirin tetapi juga perpaduan antara orang Islam dengan orang bukan Islam terutamanya orang Yahudi. Nabi Muhammad s.Setelah tiba ke Madinah Nabi Muhammad s.a.w. 4 Mengasaskan Pentadbiran Negara Melalui Cara Musyawarah : Baginda berjaya mengasaskan sistem musyawarah dalam segala halhal politik. ii. telah membina masjid-masjid yang bukan sahaja menjadi tempat ibadat dan penyebaran agama Islam tetapi juga digunakan untuk menyebarkan pendidikan dan ilmu pengetahuan Islam 2 Pembentukan Ummah : Nabi Muhammad adalah seorang negarawan. Muhajirin dengan Ansar Semangat asabiyah telah digantikan dengan semangat ummah mengikut akidah Islam. Penduduk Madinah juga mengiktirafkan Nabi Muhammad s. Nabi Muhammad s. Hanya setelah perundingan gagal barulah mereka . Muahahjirin dengan Muhajirin. Ansar dengan Ansar.a. Orang Islam dan bukan Islam dapat hidup secara aman damai dan bebas menjalankan aktiviti masing-masing.w.w. Hubungan persaudaraan mengatasi masalah perbezaan dari segi sosial dan ekonomi. Kedua-dua golongan bergaul dan bekerjasama untuk kebaikan agama Islam dan negara. iii. Kaum Yahudi diberikan kebebasan mengamalkan ibadat mengikut agama mereka selama mereka mematuhi undang-undang Islam dan peraturan yang diterima umum.a. Dalam hubungan dengan kaum Yahudi semasa Perang Badar. mempersaudarakan kaum Ansar dengan kaum Muhajirin : i.a.

disingkirkan secara terhormat dari Madinah. dan Parsi. Baginda merupakan seorang panglima tentera dan ahli strategi dalam bidang ketenteraan. Penyatuan masyarakat yang berlaku telah mewujudkan semangat saling membantu sehingga meliputi segenap bidang. C. 7. ( 1M ) Pembentukan Negara Islam Madinah berasaskan kepada wahyu dan perundangan. Byzantine. Nabi menggalakkan umat Islam bergiat dalam bidang perniagaan. . Dalam mempertahankan kedaulatan negara Islam Madinah. Konsep musyawarah terbayang dalam hubungan politik antarabangsa. Baginda juga menjalankan musyawarah semasa mewujudkan persaudaraan antara Ansar dan Muhajirin serta antara Aus dan Khazrai. 5 Mewujudkan Tentera Islam di Madinah : Baginda juga adalah seorang pemimpin tentera Islam yang menyertai beberapa ekspedisi ketenteraan untuk mempertahankan kesucian agama Islam daripada ancaman dan serangan musuh. 6 Mengadakan Hubungan Luar : Baginda adalah seorang diplomat yang mengambil inisiatif untuk menghantar perwakilan ke luar seperti Mesir. Menyusun semula struktur ekonomi Madinah.olongan Muhajirin bergiat dalam bidang pertanian. Kesimpulan.

3.pegawai dipilih berdasarkan pengalaman . Kerajaan Bani Umaiyyah diasaskan oleh Muawiyah bin Abu Suffian pada tahun 41 H setelah Saidina Hasan bin Ali menyerahkan jawatan Khalifah kepada beliau demi rasmi perpaduan umat. • 2. Bandingkan antara sistem pemerintahan dan pentadbiran Zaman Khulafah Al.berdasarkan sistem Warisan. Pusat Pemerintahan : • Zaman Khulafah al Rasyidin pusat pemerintahan di Madinah.Pusat kerajaa di Damsyik. Pegenalan : ( 3M ) 1. Kerajaan Khulafah Al Rasyidin terbentuk apabila Abu Bakar al Siddiq dilantik serta diba’aah menjadi khalifah setelah kewafatan rasulullah yang tidak meninggalkan waris dan wasiat.khawarij dan sebagainya.11.Kemudian dipindahkan ke Kufah unruk memudahkan pentadbiran yang menghadapi tentangan daripada musuh keluarga bani umaiyyah. Isi : ( 5x4M=20M ) 1.kerajaan ini bertahan sehingga Khalifah Ali dibunuh pada 40H. Bani Umaiyyah. Pelantikan Pegawai : • • Kerajaan Umaiyyah.terdiri daipada bangsa Arab khasnya keluarga bani Umaiyyah sendiri Berbeza dengan Zaman Khulafah Al Rasyidin. Pemilihan Khalifah : • • Zaman Khulafa Al Rasyidin pemilihan berdasarkan kelayakan serta dipilih oleh orang ramai.jawatan khalifah dijadikan hak milik keluarga bani Umaiyyah.memerintah lebih kurang 92 tahun sehingga khalifah akhirnya Marwan bin Muhammad digulingkan melalui revolusi Abbasiyah 2. B.Rasyidin dengan sistem pemerintahan dan pentadbiran pada zaman Bani Umaiyyah. A.kelayakan serta mampu menjalankan tugas dengan baik tanpa mengira bangsa Arab atau tidak . Kerajaan Bani Umaiyyah pusat pemeintahan berpusat di Damsyik dan menjadi kediamanRasmi Khalifah.

masih sama dengan zaman sebelumnya tetapi lebih sistematik dengan penubuhan diwan al Kharaj.melalui jalan darat dan jalan laut. khalifah senantiasa diiringi dan diawasi oleh pegawai peribadi.yang mana kadar cukai agak berpatutan. Sementara zaman Khulafah Al Rasyidin.harta baitulmal dianggap amanah Allah dalam zaman Khalifah Al Rasyidian manakala baitulmal menjadi hak milik kerajaan dan sesetengah khalifah menjadikannya sebagai hak milik peribadi.sistem pentadbiran telah dipertingkatkan dengan penubuhan beberapa jawatan baru iaitu umat Islam boleh menemui khalifah tanpa halangan. Pentadbiran : • • • • Kerajaan Bani Umaiyyah telah menerapkan sistem pentadbiran kerajaan Byzantine Melantik pegawai-pegawai kristian untuk berkhidmat dalam kerajaan.4. 5. Berbeza dengan zaman bani Umaiyyah Majlis Syura tidak begitu berfungsi kecuali zaman Umar Abdul Aziz. . Majlis Syura : • • Zaman Khulafah Rasyidin. 6. 7. Bani Umaiyyah menghadapi ancaman dalaman dari puak syiah dan khawarij sementara zaman Khulafah Al Rasyidin tentera Isalam lebih kerap berhadapan dengan ancaman luar iaitu Rom dan Parsi.merupakan badan penasihat dan perunding bagi menggubal dasar-dasar Negara.Ini berbeza dengan zaman Umar al Khattab.disebabkan khalifah menggunakan kuasa secara mutlak. Dasar Ekonomi : • Kerajaan Umaiyyah. Peluasan Kuasa Wilayah : • Zaman Bani Umaiyyah peluasan kuasa wilayah.

terutama berhubung dengan tindak tanduk pemerintah yang suka bermewah-mewah. dan menindas golongan yang tidak sehaluan dengannya. Kesannya membawa kepada kejatuhan melalui revolusi Abbassiyah. Kesimpulan : ( 2M ) • Perubahan yang berlaku pada zaman Umaiyyah banyak meninggalkan kesan negative kepada umat Islam.C. • .

3. Permusuhan antara orang Islam dengan Quraisy Makkah tidak berakhir selepas Rasulullah berhijrah ke kota Madinah sebaliknya bertambah hebat seperti dalam Perang Badar. A. 2.12. Perang Uhud merupakan pertempuran kedua yang berlaku dalam sejarah Islam pada tahun 3H. dan 3000 orang tentera Quraisy yang diketuai oleh Abu Sufyan b. Harb. Perang Uhud dan Perang Khandak. Rasulullah telah bertindak menghalau Yahudi Bani Nadir dari kota Madinah kerana mengkhianati Sahifah Madinah dan usaha mereka untuk membunuh Nabi. Perang Uhud membuktikan kaum Quraisy sentiasa berazam untuk menghancurkan Islam.w. Isi : ( 5x4M=20M ) Kesan-Kesan Perang Uhud : 1. ( 3M ) a. Perang Uhud memberi pengajaran kepada tentera Islam agar mentaati serta mengikut taktik yang telah ditetapkan oleh Rasulullah.a. . Bincangkan kesan-kesan Perang Uhud terhadap masyarakat Islam di Madinah. Peperangan Uhud melibatkan 700 orang tentera Islam diketuai oleh Nabi Muhammad s. 4. Kaum Quraisy semakin bersemangat untuk mengalahkan orang Islam kerana percaya kekuatan Islam mula lumpuh. 7. 6. Perang Uhud menyebabkan umat islam lebih berhati-hati ketika berhadapan atau berurusan dengan orang munafik. B. b. Pendahuluan. 5. Selain itu memberi gambaran mengenai sifat-sifat dan bahaya yang ditimbulkan oleh golongan munafik. Kabilah-kabilah Arab mula memandang rendah dan serong terhadap umat Islam. c. Perang Uhud telah menimbulkan krisis keyakinan di kalangan umat Islam yang tipis imannya.

Kesannya berlaku Perang Khandak pada tahun 5H. Kesimpulan : ( 2M ) 1. Orang Quraisy telah ditewaskan kerana kegigihan serta kebijaksanaan Rasulullah. 2.C. Kemenangan pihak musuh mencetuskan keyakinan musuh Islam untuk mencabar umat Islam. . 3.

Beliau telah memastikan institusi zakat ditadbir dengan baik dan sistematik. Mengikis sifat-sifat tamat dalam pemilikan harta. Dari segi syarak pula zakat merupakan pembayaran atau cukai ke atas harta apabila sudah sampai nisabnya dan genap setahun (haul) dan ia akan diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Pelaksanaan zakat zaman Bani Umaiyah : ( 6x2M=12M ) 1. keberkatan dan kedamaian. Melantik Amil untuk memungut zakat dibahagian-bahagian yang berbeza mengikut ukuran nisab tertentu.13. Zakat Emas dan Perak sebanyak 2. Pengenalan. Zakat pada zaman Bani Umaiyah dibahagikan kepada 5 jenis. ( 3 M ) Zakat berasal daripada perkataan Arab iaitu daripada kata dasar zaka yang bererti penambahan atau persucian. B. Isi : ( 20M ) • Fungsi zakat : ( 4x2M=8M ) • • • • • • • • • Mendatangkan kesyukuran dan penyuburan pahala. Menyemai semangat bertanggungjawab dan tolong menolong. 5. 3. unta dan lembu : . Zakat binatang ternakan seperti kambing. Mendapatkan keberkatan. Mensucikan jiwa daripada kekotoran dosa Mewujudkan kedamaian. Jelaskan Fungsi Zakat Dan Pelaksanaannya Pada Zaman Bani Umayyah. kesucian. Pelaksanaan zakat pada zaman Bani Umaiyah menonjol ketika era pemerintahan khalifah Umar b.5% 2. Dari segi bahasa zakat bermaksud kesuburan. Aziz. Merapatkan jurang kekayaan dalam kalangan masyarakat Islam. A. 4. Abd. Membuktikan sifat mentaati hukum agama.

Jika 25 ekor zakatnya anak unta betina berumur setahun. 10. zakatnya seekor kambing. 7. 5. Melalui institusi zakat baginda berjaya menggalakkan umat Islam bekerja keras dan bermuafakat sehingga menjadi masyarakat yang makmur. C. Setiap 40-100 ekor zakatnya seekor kambing. b. Bagi unta. setiap 5 hingga 24 ekor. Orang berhutang. Kemakmuran masyarakat dapat dilihat sehingga tiada seorang pun yang layak menerima zakat pada zamannya. Menubuhkan Diwan al Kharaj. 3. 4. zakatnya seekor setiap 100 ekor. 8.5%. Zakat tanaman dan buah-buahan. Fakir. 8. c. jika di bumi aman 2. Musafir. Jika 100-200. 7. Orang yang berjihad. d. setiap 30 ekor zakatnya anak betina umur setahun. Lembu/kerbau. Mualaf yang dinakkan hatinya. . Miskin. jika di bumi perang zakatnya 1/5. 6. dikenakan zakat jika digunakan untuk tujuan perniagaan. Zakat barangan perdagangan dikenakan 2. Zakat galian dan harta yang tertanam. 6. Kesimpulan : ( 2 M ) Zakat memainkan peranan penting dalam sistem ekonomi Negara Islam.a. 9. Amil. Kuda. sebuah jabatan dinamakan Diwan al Kharaj ditubuhkan untuk melicinkan tugas pungutan cukai (sebahagian besarnya adalah zakat )dan mengeluarkan perbelanjaan negara. Hamba yang hendak memerdekakan dirinya. 2. Apabila sampai 60 ekor zakatnya seekor tetapi berumur 2 tahun. jika guna siraman air hujan 1/10. Ia merupakan bahan penting dalam sistem percukaian negara.5% mengikut syarat zakat emas dan perak. jika usaha sendiri 1/20 Hasil kutipan zakat disalurkan kepada 8 asnaf yang layak iaitu : 1.

Karya beliau banyak memuatkan peta-peta yang lebih dikenali sebgai karya peta. 3. Istahkri telah menukarkan perkataan iklim daripada konsep geografi Ptolemy kepada keshars yang berkonsepkan Parsi. tetapi ada beberapa sumber menyatakan beliaua berasal dari Istakr sebuah tempat di Iran. Menurut De Geoje (318-321M). ( 3M ) 1. Ini menynjukkan beliau menggunakan kaedah saintifik dalam kajiannnya. Biografi Al-Istakhri tidak berapa diketahui. Huraikan sumbangan Al-Ishtakhri dalam bidang penerokaan dan penjelajahan tamadun Islam. Dalam Buku al-Muqaddasi. 3. Al-Istakhri atau nama sebenarnya Abu Ishaq Ibrahim bin Muhammad al-Farisi al-Karkhi. dikatakan bahawa buku yang ditulis oleh Ishtakhri adalah buku yang penuh dengan peta-peta yang dilukis dengan rapi. Hasil kerja yang lain seperti Risalat yang cuba menghuraikan tentang negara Parsi. Mengembangkan ilmu geografi Islam dengan menghasilkan sebuah karya yang terkenal iaitu Masalik Wa al-Mamalik. B. Pengenalan. 2. Contohnya. Hasil kerja Ishtakhri menunjukkan kemajuan berbanding Balkhi kerana daripada hanya atlas sahaja telah menjadi atlas yang mempunyai keterangan lengkap. Beliau hidup dalam abad ke 4H / 10M. Isi : ( 5x4M=20M ) Sumabangan Al-Istakhri dalam bidang penerokaan dan penjelajahan tamadun Islam : 1. 2. Beliau juga telah melukis semula atlas Islam yang dicipta oleh al-Balkhi. 4. tetapi penempatan dan komen serta huraiannya agak mengelirukan kerana tidak membahagikan sesuatu kawasan kepada beberapa daerah. A.14. . merupakan orang pertama yang membawa cara baru dalam ilmu geografi. Istakhri telah menulis dan membuat rujukan kepada tulisan al-Balkhi.

C. Hasil kerja merek saling berhubungan berdasarkan komen dan ulasan. juga pernah melawat Sepanyol dan Sicily. sebuah kubu kecil juga menjadi persoalan. Beliau melawat banyak tempat seperti negara Arab. tetapi memberi sedikit komen tentang kesilapan Istakhri dalam menghasilkan peta Sind. . 8. Ibn Hawqal telah memuji peta Parsi oleh Istakhri. Daylam.5. Al-Ishtakhri pula memberi komen tentang peta Mesir oleh Ibn Hawqal dan menyatakan bahawa peta Maghribi yang dilukis oleh Ibn Hawqal tidak tepat. Istakhri menyatakan ia terletak antara Yanbu’ denga al-Marwah. dan Transoxiana. al-Waqidi dan al-Hajiri juga menghuraikan lokasi al-Is. 6. 7. Maghribi dan Adherbayjan. Perkara tersebut telah memajukan dan mengembangkan didang ilmu geografi. Khuzistan. Kesimpulan. Laut Mediterranean. Lokasi al-Is. Iraq. ( 2M ) Istakhri merupakan tokoh pelayaran yang unggul dan termasyhur dan telah memberi sumbangan dalam bidang penulisan dan geografi. Istakhri juga telah menghasilkan pete-peta yang lengkap bagi beberapa negara seperti Mesir. Walaubagaimanapun lokasi al-Is yang dihuraikan keseluruhannya adalah benar. mungkin sampai ke Mekah. Istakhri juga merupakan seorang tokoh pelayaran Islam. Parsi. Al-Mas’udi.

King Frederick II dan Charles I menyokong kuat perkembangan pengaruh kebudayaan dan keilmuan Islam. bidang iImu pengetahuan Islam berkembang di Eropah. Pengaruh kebudayaan Islam ke atas masyarakat Eropah bermula apabila terbentuknya kerajaan Islam Bani Umayyah di Sepanyol dan Sicily. Pusat pengajian ini menjadi pusat kajian Orientalis Eropah tentang peradaban Islam. ( 3M ) 1. 2. Perkembangannya semakin jelas apabiia orang Eropah menaruh minat mengkaji karya klasik Yunani dan Islam. Karya perubatan Ibn Sinar dan penulisan ilmu geografi Al-Idrisi banyak mempengaruhi bidang ilmu sekolah-sekolah di Naples dan Salerno. Orang Mozarobes telah mernbawa perkembangan ilmu Arab (Artes Arabes) ke Barat. King Frederick II memberi layanan istimewa kepada sarjana Islam dan meminta buku ilmu pengetahuan Arab diterjemahkan ke dalam bahasa Latin. Kaum Norman yang berjaya menakluki Sicily pada tahun 1091. Hubungan orang Kristian Eropah dengan Islam telah bermula apabila kerajaan Islam menjelajah clan menduduki wilayah di Eropah. B. Penaklukan Khalifah Muawiyah bin Abu Suffian ke atas wilayah Afrika Utara membawa kepada gerakan perluasan kuasa di sekitar Laut Mediteranean. Konsep tamadun Islam Dan Eropah. King Roger II. Menerusi orang Moor (Islam Sepanyol) dan golongan Mozarobes. Jelaskan sejauh mana tamadun Islam mempengaruhi perkembangan budaya dan intelektual Tamadun Eropah. . Kewujudan Kerajaan Islam di Eropah : Kerajaan Islam di Sepanyol dan Sicily yang diasaskan oleh kerajaan Bani Umayyah banyak mempengaruhi kebudayaan dan pemikiran masyarakat Eropah. Petrus Alphonsi telah menjadi doktor istana King Henry I dan mengasakan pusat pengajian tinggi di Tolledo pada tahun 1250. 2.15. Isi : ( 7x3M=21M ) 1. Sokongan Raja Norman : Kebangkitan kuasa suku bangsa Norman di Eropah turut membantu perkembangan ilmu dan kebudayaan Islam di Eropah. Raja Norman seperti King Roger 1. Pengenalan. A. 3.

3. Ilmu Pelayaran dan Geografi : Interaksi antara pedagang Eropah dengan pedagang Islam telah mempengaruhi ilmu pelayaran dan geografi di Eropah. Perang Salib berjaya mengubah pemikiran masyarakat di Eropah dan melemahkan kekuasaan institusi gereja apabila masyarakat Eropah tidak lagi terikat dengan kawalan atau sekatan gereja. geografi dan perubatan Islam. Karya tokoh intelektual Islam seperti Ibn Sina. Karya pemikir Islam seperti tulisan Al-Ghazali. 5. King Roger I telah menubuhkan sekolah tinggi di Naples dan Salerno sebagai pengkajian ilmu astronomi. Universiti dan perpustakaan didirikan dan menjadi tumpuan para ilmuwan dari Eropah. Kegiatan Penterjemahan : King Frederick II di Sicily teleh meminta Micheal Scott menterjemahkan bukubuku ilmu pengetahuan Arab ke dalarn bahasa Latin. Sistem Pendidikan : Bandar Cardova telah menjadi pusat pendidikan ilmu dari tamadun Islam di Eropah. 7. . Al-Kindi dan Al-Khawarizmi menjadi rujukan perkembangan ilmu falsafah. Perang Salib Melemahkan Institusi Gereja : Perang salib yang berlaku dari tahun 1097 hingga 1292 merupakan satu proses yang mempengaruhi pemindahan dan penyesuaian kebudayaan Islam ke Barat. astronomi clan matematik di Eropah. Hayy ibn Yaqzan karya Ibn Tufail diterjemah ke dalam bahasa Latin oleh Edward Peacock dengan tajuk Philosophus Autodidactus. Universiti Padua yang didirikan di zaman pertengahan mula mengkaji ilmu perubatan Islam. Leornardo Fabanacci mendapat pendidikan di Sepanyol. 6. Atlas Partolan dan kompas yang digunakan oleh ahli pelayaran Islam mempengaruhi ilmu pelayaran Eropah. 4 Hubungan Perdagangan : Orang Arab dan Farsi telah menguasai perdagangan timur dengan barat. Contohnya: Tahafut-tahafut oleh Ibn Rusyd dan Tahafut al-Faiasifa karya AlGhazali telah diterjemahkan atas arahan badan tertinggi gereja Kristian : a. Ibn Tufail dan Al-Khawarizmi telah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin. Pedagang Eropah membeli barang-barang timur seperti rempah daripada saudagar Islam di pelabuhan Venice dan Genoa.

12.Rosen di London 8. Pengaruh Kerajaan Turki Uthmaniah : Kerajaan Turki Uthmaniah berjaya pengaruhnya ke Eropah Timur. Kesimpulan. Revolusi intelektual di Eropah dikenali sebagai zaman Renaissance. Pertembungan golongan berilmu dengan golongan agama Kristian. Penjelajahan dan penerokaan. 9. 13. al Farabi dan Ibn Rusyd berjaya rnempengaruhi kelahiran gerakan intelektual di Eropah seperti fahaman humanisme pada abad ke 13 Masihi. 15. 14.b. Bidang Ekonomi : Orang Eropah mendapat pengetahuan dalam bidang ekonomi daripada hubungan dengan orang-orang Islam dalam bidang perindustrian dan teknologi teknik tanaman sekoi. . C. Hisab al-Jabar Wal-Muqabalah karya Al-Khawarizmi diterjemahkan oieh F.padi dan tembikai dipelajari daripada orang-orang Islam. Gerakan lntelektual Di Eropah : Pemikir intelektual Islam seperti al Kindi. 11. ( 1M ) Kesan daripada pengaruh kebudayaan dan intelektual Islam mendorong masyarakat Eropah mencipta kegemilangan ilmu pengetahuan dan intelektual. meluaskan kuasa dan 10. Perkembangan Intelektual Di Eropah Kebangkitan golongan borjuis Pertambahan penduduk .

8. Faktor-faktor yang menggalakkan pengembaraan dan penerokaan Barat. Alat baru : kompas.16 masihi. Berdakwah. Pengaruh kejayaan Marco Polo. Mencari Ilmu pengetahuan. 4. Cabaran dan persaingan. mencari ilmu pengetahuan. 9. Dakwah : penyebaran Kristian. Jenis pengembaraan dan latarbelakang abad ke 10 hingga 14 masihi. Penjajahan. Isi : ( 20M ) Faktor-faktor yang menggalakkan pengembaraan dan penerokaan Islam. Ingin tahu. 6. Perasaan ingin tahu tempat yang dilawati. Perdagangan. Tujuan pengembaraan menurut islam dan barat. A. C. 3. 6.15 hingga abad ke. Dorongan al-Quran. 8. 5. 3. ( 3M ) 1. 2. Konsep pengembaraan dan penerokaan. Perdagangan. ( 5x2M=10M ) 1. 2. 7. Dakwah. Mendapat kuasa di wilayah baru. B. . Bincangkan faktor-faktor yang menggalakkan pengembaraan dan penerokaan pengembara-pengembara Islam pada abad ke. 5.16.14 masihi dan ahli-ahli pelayaran Barat pada abad ke. 2. Pengenalan.10 hingga abad ke. Mengkaji dan mendalami ilmu geografi. 4. Kesimpulan : ( 2M ) Penjelajahan dan penerokaan Islam menekankan tauhid dan keduniaan manakala penjelajahan dan penerokaan Barat lebih kepada keduniaan. 7. 3. Kesan kejayaan Marco Polo. ( 5x2M=10M ) 1. Dorongan pemerintah.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful