BWP (Jemaah Presiden Kelas

)
Surat aduan masalah/kerosakan kemudahan dalam kelas.

Kelas

:.......................

Masalah
:.........................................................................................................
...........................
................................................................................................
.....................................
................................................................................................
.....................................
................................................................................................
.....................................
................................................................................................
.....................................
Tarikh

:...............................

Nama presiden kelas:
................................................................................................................................
...
Nama penolong presiden kelas:
................................................................................................................................
...
Nama guru kelas:
................................................................................................................................
...

.............................................. (...) ..............Presiden kelas.......