Huruf-huruf dalam bahasa Melayu

Dalam abjad Romawi terdapat 26 lambang iaitu 21 konsonan dan lima fonem vokal. . Huruf merupakan lambang dalam sistem bunyi bahasa yang membentuk parkataan dalam tulisan.Definisi huruf Fonem-fonem bahasa diberi lambang tulisan berupa huruf. .

. Huruf e melambangkan dua bunyi. e.Huruf vokal Huruf vokal dalam ejaan bahasa Melayu terdiri daripada: a. o dan u. i. iaitu e pepet dan e taling.

vokal a e fonem /a/ /ǝ/ /e/ Depan api emak elak ini orang ulam tengah padi kena semak simpan bola suci belakang bola sosialisme tauge Murni Pidato abu i o u /i/ /o/ /u/ .

fonem konsonan yang huruf fonem tengah dilambangkan oleh depan 26 huruf konsonan.Huruf konsonan Dalam bahasa Melayu.belakang b /b/ budaya sebat kelab c d f g /c/ /d/ /f/ /g/ cekap daun faham gelap kecam adat tafsir laga Mac abad alaf beg .

huruf fonem depan tengah belakang gh h j k kh l m n ng ny p /ǵ/ /h/ /j/ /k/ /x/ /l/ /m/ /n/ /ɲ/ /ɳ/ /p/ ghaib hati jala karam khusus lambat makan naga ngilu nyanyi padam maghrib saham manja paksa akhir alas lumat anak angin hanya upih mubaligh buah kolej petak tarikh kesal kelam dahan pusing siap .

q r s sy t v w y z /q/ /r/ /s/ /ʃ/ /t/ /v/ /w/ /y/ /z/ Quran raih susah syarikat tarik vitamin wayang yakin zaman wuquf bara asli isytihar mata universiti hawa payah lazat buraq putar libas Quraisy ligat X-ray Lafaz Hafaz .

Qasar . Huruf Q Huruf q digunakan untuk mengeja kata istilah agama yang berasal daripada bahasa Arab iaitu: i. terdapat tiga huruf konsonan pinjaman yang kita gunakan secara tetap iaitu q.Konsonan pinjaman Daripada 26 huruf konsonan itu.Qadak iii.Wuquf vi. v.Qazaf vii.Buraq ii.Qadar iv.Quran v. dan x.

Huruf X Huruf x hanya digunakan dalam beberapa istilah khusus.Xenolit iii.Xenomorf v.X-ray . Contohnya: i.Xerofit vii.Xilofon vi.Xenon ii.

misalnya: i. Vesikel viii. Vanadium .Huruf V Huruf v digunakan untuk mengeja kata pinjaman daripada bahasa Inggeris. Vaskular vii. Ovum x. vitamin iii. Vokasional iv. Revolusi v. Vertebrata vi. Ventrikel ix. Versi ii.

• Terdapat 5 digraf dalam bahasa melayu iaitu gh kh ng ny sy .Konsonan rangkap • Gabungan huruf konsonan yang masing-masing melambangkan satu bunyi konsonan.

digraf depan tengah belakang kh khusus akhbar tarikh gh ghaib maghrib mubaligh ng nganga hangat kampung ny nyala hanyut - sy syarat masyarakat Quraisy .

Diftong • Ada 3 fonem diftong yang dilambangkan oleh tiga pasang huruf vokal. huruf ai au fonem /ai/ /au/ depan aising aurat tengah ghairah saudara landai harimau belakang oi /oi/ oidium boikot kaloi .

.

:.

.

3 :7:1 43843..2-.3 . 0.3 .2 -..3 .3 -0.3 :7:1 14302 903.:7:1 43843.3. / 1 . /.: 14302 43843.3 40 /05..8.

-.

.

.

/.

.

1.

.

.

.9 9..-./.5 /.2 .5 80-.:3 1..0.187 .1 -0 .. .2 0. 0.. . -:/.../ .9 0.

:7:1    2 3 3 3 5 14302 .

˜.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

2.

.

3.

.

.

.

.

.

5.

7 . -:. ./. :5 -0.3 5. 40 509.3 3.3. 0.8 :2.9 .2 :8:8 . 9.9 .3 ..8. 3: 3.2 2. .7.78. 2. /05... .3.3 2:-..2 /.... 5.9 2..2 903.3 5:83 8.7 08.3.2-.33 .5 .

  .6 7 8 8 9 .

6.

.

7.

 .

8.

.

.

.

9.

.

.

.

.

.

.

.

8 ":7.7 -. .6 5:9.7 .0789 . 5.8 89. 8.9 -:7.. . 8:8..8 .7 2.3 ..3 . :3.1.9 9.2. . .3 7.7. ":7.7.3 :6:1 -.9.23 .1.9..1 . .9 7.

-.1 ..3-07.5 . . ".7./..9: :7.8.3 53.75./.75.2.8.3 .3 :39: 2030. ".3 9: 907/.9: 6 . :3.5. /. :7:1 43843.8. 909. ":7.2.3 :7:1 " :7:1 6/:3.6 ". :6:1 . /.3 80. -./.2.. .39..43843.3 .7 ./.9 9. 7.9.7 .. :7:1 43843..3 53. 89.. ".3 .

4143 . 0343 0349 0342471 . 7.3. /:3.:7:1 :7:1 .. .5.3 /.. 07419 .2 -0-07. 89. :8:8 43943.

#0.3.23 '4..3 /. '080 . -.9. '03970 ./. '.2. 53.:2 '.:7:1 ' :7:1 . ./:2 ./:3.3 :39: 2030.75. '078 . .843.8:. '0790-7. .8. 3078 28..9.9.4:8 .3.7 .

83 2.3 8.8.3 :7:1 43843..3 .9: -:3 43843.83 20.5..3 W %07/.1 /. 20.43843.9 /7.3.3.32.2 -.5 W .9:  3 3 8 .2-.: .3 7.-:3.

25:3 3 3.1 /05.9 2..8.3:9 8 8./7.8 .9 ":7.7.7 9.3.9 . ..3 903.3.- 2.-.3 :8:8 .7.7- 2:-.7 . -0.. . 3 3.

 :7:1 . 5.1943 W /.: 4 14302 .3 40 9.8.3/.3.2-.3 :7:1 . 14302 /1943 .4. .

..

.

.:.

.

4.

7.9 4/:2 903.83 .7.. /05.3/. .3 .:7. 8.3 .:/.: .4 . . -449 -0.72.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful