Huruf-huruf dalam bahasa Melayu

. . Huruf merupakan lambang dalam sistem bunyi bahasa yang membentuk parkataan dalam tulisan.Dalam abjad Romawi terdapat 26 lambang iaitu 21 konsonan dan lima fonem vokal.Definisi huruf Fonem-fonem bahasa diberi lambang tulisan berupa huruf.

. Huruf e melambangkan dua bunyi. iaitu e pepet dan e taling. e. o dan u.Huruf vokal Huruf vokal dalam ejaan bahasa Melayu terdiri daripada: a. i.

vokal a e fonem /a/ /ǝ/ /e/ Depan api emak elak ini orang ulam tengah padi kena semak simpan bola suci belakang bola sosialisme tauge Murni Pidato abu i o u /i/ /o/ /u/ .

fonem konsonan yang huruf fonem tengah dilambangkan oleh depan 26 huruf konsonan.belakang b /b/ budaya sebat kelab c d f g /c/ /d/ /f/ /g/ cekap daun faham gelap kecam adat tafsir laga Mac abad alaf beg .Huruf konsonan Dalam bahasa Melayu.

huruf fonem depan tengah belakang gh h j k kh l m n ng ny p /ǵ/ /h/ /j/ /k/ /x/ /l/ /m/ /n/ /ɲ/ /ɳ/ /p/ ghaib hati jala karam khusus lambat makan naga ngilu nyanyi padam maghrib saham manja paksa akhir alas lumat anak angin hanya upih mubaligh buah kolej petak tarikh kesal kelam dahan pusing siap .

q r s sy t v w y z /q/ /r/ /s/ /ʃ/ /t/ /v/ /w/ /y/ /z/ Quran raih susah syarikat tarik vitamin wayang yakin zaman wuquf bara asli isytihar mata universiti hawa payah lazat buraq putar libas Quraisy ligat X-ray Lafaz Hafaz .

Qasar .Qazaf vii.Qadak iii.Konsonan pinjaman Daripada 26 huruf konsonan itu.Quran v. terdapat tiga huruf konsonan pinjaman yang kita gunakan secara tetap iaitu q.Wuquf vi.Qadar iv. v. dan x. Huruf Q Huruf q digunakan untuk mengeja kata istilah agama yang berasal daripada bahasa Arab iaitu: i.Buraq ii.

Xenolit iii.Xerofit vii. Contohnya: i.X-ray .Xenomorf v.Xenon ii.Huruf X Huruf x hanya digunakan dalam beberapa istilah khusus.Xilofon vi.

Vesikel viii. Vanadium . Vertebrata vi.Huruf V Huruf v digunakan untuk mengeja kata pinjaman daripada bahasa Inggeris. Ventrikel ix. vitamin iii. Vokasional iv. Versi ii. Revolusi v. Ovum x. Vaskular vii. misalnya: i.

• Terdapat 5 digraf dalam bahasa melayu iaitu gh kh ng ny sy .Konsonan rangkap • Gabungan huruf konsonan yang masing-masing melambangkan satu bunyi konsonan.

digraf depan tengah belakang kh khusus akhbar tarikh gh ghaib maghrib mubaligh ng nganga hangat kampung ny nyala hanyut - sy syarat masyarakat Quraisy .

Diftong • Ada 3 fonem diftong yang dilambangkan oleh tiga pasang huruf vokal. huruf ai au fonem /ai/ /au/ depan aising aurat tengah ghairah saudara landai harimau belakang oi /oi/ oidium boikot kaloi .

.

:.

.

:7:1 43843.: 14302 43843. / 1 .8.3 . 0.2 -.3.3 :7:1 14302 903.3 :7:1 43843.2-.3 40 /05. /..3 ..3 -0.3 ..

-.

.

.

/.

.

1.

.

.

:3 1. ..9 9..2 .2 0.5 80-. -:/... .9 0.. 0..-.5 /./..0./ .1 -0 .187 .

:7:1    2 3 3 3 5 14302 .

˜.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

2.

.

3.

.

.

.

.

.

5.

7 08.7 .. 3: 3.2 /.2 2.3 .3 5:83 8.9 ..3 5. .2-.3...8. -:./. .2 903. 5.2 :8:8 .9 ..3. .. :5 -0.3 2:-. 40 509..3. 0.7.33 . 2. /05.8 :2.. 9.78.9 2.3 3.5 .

  .6 7 8 8 9 .

6.

.

7.

 .

8.

.

.

.

9.

.

.

.

.

.

.

.

. 8.9 7.9.7 .7 -.0789 . . 8:8.6 5:9.1.9 -:7.2.8 ":7.7 2. . 5. . :3..9 9.23 .. .3 .3 .3 :6:1 -.9. .1 .1..7.3 7.7.8 89. ":7.8 .

/..39.1 .3 53.3 :39: 2030.43843.. . :7:1 43843. 89. ".7 . ".8.. /..3 80.-./.3 53. :3.5 ./.2.6 ".75.2..9. -.9: 6 . .7 .3 . ":7..7.75.5.. /.3 . 7.3 :7:1 " :7:1 6/:3. 909. :7:1 43843.8.2.3 .8.3-07. :6:1 ./. ".9: :7.9 9.3 9: 907/.

:7:1 :7:1 . 4143 . :8:8 43943. 07419 .. .3.. /:3. 0343 0349 0342471 .2 -0-07. 7.3 /.5. 89.

23 '4. '03970 .8:.8.. '080 .3 /./:2 .7 . .9. -. #0. ./.75. '.4:8 . 53.843. '0790-7. '078 ..9. .:2 '. 3078 28.3.3 :39: 2030.9.3.:7:1 ' :7:1 .2./:3.

5 W .2-.3.32.1 /.3..8.83 20.3 :7:1 43843.9: -:3 43843.9:  3 3 8 .3 W %07/.5.-:3.3 ..2 -. 20.43843.: .3 8.9 /7.3 7.83 2.

8 . 3 3..9 ":7.9 2.3 903..25:3 3 3.7 9.7. . . -0.9 .- 2.3:9 8 8.3 :8:8 .7 .-./7.8.3..7- 2:-.1 /05.7.3.

: 4 14302 .1943 W /. 14302 /1943 .2-.8.4.3 40 9.3.3/. :7:1 . .3 :7:1 . 5.

..

.

:..

.

4.

:7..7.: .7. -449 -0.9 4/:2 903.3/.:/.83 . . 8.72.3 . /05. .3 .4 .