P. 1
Pengertian Bidah

Pengertian Bidah

|Views: 24|Likes:
Published by Yayah Komariah

More info:

Published by: Yayah Komariah on Oct 09, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/09/2011

pdf

text

original

Pengertian Bid’ah, Macam-Macam Bid’ah Dan Hukum-Hukumnya Muslim category “Pengertian Bid’ah, Macam-Macam Bid’ah

Dan Hukum-Hukumnya” ketegori Muslim. Pengertian Bid’ah, Macam-Macam Bid’ah Dan Hukum-Hukumnya

Kategori Bid’ah Rabu, 10 Maret 2004 16:49:28 WIB PENGERTIAN BID’AH MACAM-MACAM BID’AH DAN HUKUM-HUKUMNYA Oleh Syaikh Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan PENGERTIAN BID’AH Bid’ah menurut bahasa, diambil dari bida’ yaitu mengadakan sesuatu tanpa ada contoh. Sebelum Allah berfirman. Badiiu’ as-samaawaati wal ardli “Arti : Allah pencipta langit dan bumi” [Al-Baqarah : 117] Arti ialah Allah yg mengadakan tanpa ada contoh sebelumnya. Juga firman Allah. Qul maa kuntu bid’an min ar-rusuli “Arti : Katakanlah : ‘Aku bukanlah rasul yg pertama di antara rasul-rasul”. [Al-Ahqaf : 9]. Maksud ialah : Aku bukanlah orang yg pertama kali datang dgn risalah ini dari Allah Ta’ala kpd hamba-hambanya, bahkan telah banyak sebelumku dari para rasul yg telah mendahuluiku. Dan dikatakan juga : “Fulan mengada-adakan bid’ah”, maksud : memulai satu cara yg belum ada sebelumnya. Dan peruntukan bid’ah itu ada dua bagian : [1] Peruntukan bid’ah dalam adat istiadat (kebiasaan) ; seperti ada penemuan-penemuan baru dibidang IPTEK (juga termasuk didalam penyingkapan-penyingkapan ilmu dgn berbagai macam-macamnya). Ini ialah mubah (diperbolehkan) ; krn asal dari semua adat istiadat (kebiasaan) ialah mubah.

[2] Peruntukan bid’ah di dalam Ad-Dien (Islam) hukum haram, krn yg ada dalam dien itu ialah tauqifi (tdk bisa dirubah-rubah) ; Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda : “Arti : Barangsiapa yg mengadakan hal yg baru (beruntuk yg baru) di dalam urusan kami ini yg bukan dari urusan tersebut, maka peruntukan di tolak (tdk diterima)”. Dan di dalam riwayat lain disebutkan : “Arti : Barangsiapa yg beruntuk suatu amalan yg bukan didasarkan urusan kami, maka peruntukan di tolak”. MACAM-MACAM BID’AH Bid’ah Dalam Ad-Dien (Islam) Ada Dua Macam : [1] Bid’ah qauliyah ‘itiqadiyah : Bid’ah perkataan yg keluar dari keyakinan, seperti ucapanucapan orang Jahmiyah, Mu’tazilah, dan Rafidhah serta semua firqah-firqah (kelompokkelompok) yg sesat sekaligus keyakinan-keyakinan mereka. [2] Bid’ah fil ibadah : Bid’ah dalam ibadah : seperti beribadah kpd Allah dgn apa yg tdk disyari’atkan oleh Allah : dan bid’ah dalam ibadah ini ada beberapa bagian yaitu : [a]. Bid’ah yg berhubungan dgn pokok-pokok ibadah : yaitu mengadakan suatu ibadah yg tdk ada dasar dalam syari’at Allah Ta’ala, seperti mengerjakan shalat yg tdk disyari’atkan, shiyam yg tdk disyari’atkan, atau mengadakan hari-hari besar yg tdk disyariatkan seperti pesta ulang tahun, kelahiran dan lain sebagainya. [b]. Bid’ah yg bentuk menambah-nambah terhadap ibadah yg disyariatkan, seperti menambah rakaat kelima pada shalat Dhuhur atau shalat Ashar. [c]. Bid’ah yg terdpt pada sifat pelaksanaan ibadah. Yaitu menunaikan ibadah yg sifat tdk disyari’atkan seperti membaca dzikir-dzikir yg disyariatkan dgn cara berjama’ah dan suara yg keras. Juga seperti membebani diri (memberatkan diri) dalam ibadah sampai keluar dari batasbatas sunnah Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam [d]. Bid’ah yg bentuk menghususkan suatu ibadah yg disari’atkan, tapi tdk dikhususkan oleh syari’at yg ada. Seperti menghususkan hari dan malam nisfu Sya’ban (tanggal 15 bulan Sya’ban) untuk shiyam dan qiyamullail. Memang pada dasar shiyam dan qiyamullail itu di syari’atkan, akan tetapi pengkhususan dgn pembatasan waktu memerlukan suatu dalil. HUKUM BID’AH DALAM AD-DIEN Segala bentuk bid’ah dalam Ad-Dien hukum ialah haram dan sesat, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam “Arti : Janganlah kamu sekalian mengada-adakan urusan-urusan yg baru, krn sesungguh mengadakan hal yg baru ialah bid’ah, dan setiap bid’ah ialah sesat”. [Hadits Riwayat Abdu Daud, dan At-Tirmidzi ; hadits hasan shahih]. Dan sabda Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam

“Arti : Barangsiapa mengadakan hal yg baru yg bukan dari kami maka peruntukan tertolak”. Dan dalam riwayat lain disebutkan : “Arti : Barangsiapa beramal suatu amalan yg tdk didasari oleh urusan kami maka amalan tertolak”. Maka hadits tersebut menunjukkan bahwa segala yg diada-adakan dalam Ad-Dien (Islam) ialah bid’ah, dan setiap bid’ah ialah sesat dan tertolak. Arti bahwa bid’ah di dalam ibadah dan aqidah itu hukum haram. Tetapi pengharaman tersebut tergantung pada bentuk bid’ahnya, ada diantara yg menyebabkan kafir (kekufuran), seperti thawaf mengelilingi kuburan untuk mendekatkan diri kpd ahli kubur, mempersembahkan sembelihan dan nadzar-nadzar kpd kuburan-kuburan itu, berdo’a kpd ahli kubur dan minta pertolongan kpd mereka, dan seterusnya. Begitu juga bid’ah seperti bid’ah perkataan-perkataan orang-orang yg melampui batas dari golongan Jahmiyah dan Mu’tazilah. Ada juga bid’ah yg mrpk sarana menuju kesyirikan, seperti membangun bangunan di atas kubur, shalat berdo’a disisinya. Ada juga bid’ah yg mrpk fasiq secara aqidah sebagaimana hal bid’ah Khawarij, Qadariyah dan Murji’ah dalam perkataan-perkataan mereka dan keyakinan Al-Qur’an dan As-Sunnah. Dan ada juga bid’ah yg mrpk maksiat seperti bid’ah orang yg beribadah yg keluar dari batas-batas sunnah Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam dan shiyam yg dgn berdiri di terik matahari, juga memotong tempat sperma dgn tujuan menghentikan syahwat jima’ (bersetubuh). Catatan : Orang yg membagi bid’ah menjadi bid’ah hasanah (baik) dan bid’ah syayyiah (jelek) ialah salah dan menyelesihi sabda Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam : “Arti : Sesungguh setiap bentuk bid’ah ialah sesat”. Karena Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam telah menghukumi semua bentuk bid’ah itu ialah sesat ; dan orang ini (yg membagi bid’ah) mengatakan tdk setiap bid’ah itu sesat, tapi ada bid’ah yg baik ! Al-Hafidz Ibnu Rajab mengatakan dalam kitab “Syarh Arba’in” mengenai sabda Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam : “Setiap bid’ah ialah sesat”, mrpk (perkataan yg mencakup keseluruhan) tdk ada sesuatupun yg keluar dari kalimat tersebut dan itu mrpk dasar dari dasar Ad-Dien, yg senada dgn sabda : “Arti : Barangsiapa mengadakan hal baru yg bukan dari urusan kami, maka peruntukan ditolak”. Jadi setiap orang yg mengada-ada sesuatu kemudian menisbahkan kpd Ad-Dien, padahal tdk ada dasar dalam Ad-Dien sebagai rujukannya, maka orang itu sesat, dan Islam berlepas diri dari ; baik pada masalah-masalah aqidah, peruntukan atau perkataan-perkataan, baik lahir maupun batin. Dan mereka itu tdk mempunyai dalil atas apa yg mereka katakan bahwa bid’ah itu ada yg baik, kecuali perkataan sahabat Umar Radhiyallahu ‘anhu pada shalat Tarawih : “Sebaik-baik bid’ah

ialah ini”, juga mereka berkata : “Sesungguh telah ada hal-hal baru (pada Islam ini)”, yg tdk diingkari oleh ulama salaf, seperti mengumpulkan Al-Qur’an menjadi satu kitab, juga penulisan hadits dan penyusunannya”. Adapun jawaban terhadap mereka ialah : bahwa sesungguh masalah-masalah ini ada rujukan dalam syari’at, jadi bukan diada-adakan. Dan ucapan Umar Radhiyallahu ‘anhu : “Sebaik-baik bid’ah ialah ini”, maksud ialah bid’ah menurut bahasa dan bukan bid’ah menurut syariat. Apa saja yg ada dalil dalam syariat sebagai rujukan jika dikatakan “itu bid’ah” maksud ialah bid’ah menurut arti bahasa bukan menurut syari’at, krn bid’ah menurut syariat itu tdk ada dasar dalam syariat sebagai rujukannya. Dan pengumpulan Al-Qur’an dalam satu kitab, ada rujukan dalam syariat krn Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam telah memerintahkan penulisan Al-Qur’an, tapi penulisan masih terpisah-pisah, maka dikumpulkan oleh para sahabat Radhiyallahu anhum pada satu mushaf (menjadi satu mushaf) untuk menjaga keutuhannya. Juga shalat Tarawih, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah shalat secara berjama’ah bersama para sahabat beberapa malam, lalu pada akhir tdk bersama mereka (sahabat) khawatir kalau dijadikan sebagai satu kewajiban dan para sahabat terus sahalat Tarawih secara berkelompok-kelompok di masa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam masih hidup juga setelah wafat beliau sampai sahabat Umar Radhiyallahu ‘anhu menjadikan mereka satu jama’ah di belakang satu imam. Sebagaimana mereka dahulu di belakang (shalat) seorang dan hal ini bukan mrpk bid’ah dalam Ad-Dien. Begitu juga hal penulisan hadits itu ada rujukan dalam syariat. Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam telah memerintahkan untuk menulis sebagian hadits-hadist kpd sebagian sahabat krn ada permintaan kpd beliau dan yg dikhawatirkan pada penulisan hadits masa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam secara umum ialah ditakutkan tercampur dgn penulisan Al-Qur’an. Ketika Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam telah wafat, hilanglah kekhawatiran tersebut ; sebab AlQur’an sudah sempurna dan telah disesuaikan sebelum wafat Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam. Maka setelah itu kaum muslimin mengumpulkan hadits-hadits Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam, sebagai usaha untuk menjaga agar supaya tdk hilang ; semoga Allah Ta’ala memberi balasan yg baik kpd mereka semua, krn mereka telah menjaga kitab Allah dan Sunnah Nabi mereka Shallallahu ‘alaihi wa sallam agar tdk kehilangan dan tdk rancu akibat ulah peruntukan orang-orang yg selalu tdk bertanggung jawab. [Disalin dari buku Al-Wala & Al-Bara Tentang Siapa Yang hrs Dicintai & Harus Dimusuhi oleh Orang Islam, oleh Syaikh Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan, terbitan At-Tibyan Solo, hal 47-55, penerjemah Endang Saefuddin.] Sumber : http://almanhaj.or.id/index.php?action=more&article_id=439&bagian=0 Mengenal Seluk Beluk BID’AH (1): Pengertian Bid’ah Kategori Manhaj | 14-10-2008 | 105 Komentar

baik dalam ceramah maupun dalam untaian hadits Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam. Bahkan perkara yang sebenarnya bukan bid’ah kadang dinyatakan bid’ah atau sebaliknya. dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu. ‫فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عمل صالحا ول يشرك بعبادة ربه أحدا‬ ً َ َ ِ ّ َ ِ َ َ ِ ِ ْ ِ ْ ُ َ َ ً ِ َ ً َ َ ْ َ ْ َ ْ َ ِ َّ َ َ ِ ُ ْ َ َ َ ْ َ َ . Namun. AGAMA ISLAM TELAH SEMPURNA Saudaraku. seringkali kita mendengar kata bid’ah. Kami harapkan pembaca dapat membaca tulisan ini secara sempurna agar tidak muncul keraguan dan salah paham. seseorang yang hendak beramal hendaklah mengetahui bahwa amalannya bisa diterima oleh Allah jika memenuhi dua syarat diterimanya amal. Maka perkara yang halal adalah yang beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam halalkan dan perkara yang haram adalah yang beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam haramkan.akan sedikit membahas permasalahan bid’ah dengan tujuan agar kaum muslimin bisa lebih mengenalnya sehingga dapat mengetahui hakikat sebenarnya. sehingga mereka pun tidak lagi membutuhkan agama lain selain agama ini. Sekaligus pula tulisan ini akan sedikit menjawab berbagai kerancuan tentang bid’ah yang timbul beberapa saat yang lalu di website kita tercinta ini. tidak sedikit di antara kita belum memahami dengan jelas apa yang dimaksud dengan bid’ah sehingga seringkali salah memahami hal ini.berkata tentang ayat ini. Tulisan ini -insya Allah. perlu kita ketahui bersama bahwa berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. “Inilah nikmat Allah ‘azza wa jalla yang tebesar bagi umat ini di mana Allah telah menyempurnakan agama mereka. Marilah kita renungkan hal ini pada firman Allah Ta’ala. Semoga kita selalu mendapatkan ilmu yang bermanfaat. juga tidak membutuhkan nabi lain selain nabi mereka Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam.” (QS.” (Tafsir Al Qur’an Al ‘Azhim.[Bagian Pertama dari 4 Tulisan] Saudaraku yang semoga kita selalu mendapatkan taufik Allah. dan telah Ku-cukupkan kepadamu ni’mat-Ku. agama Islam ini telah sempurna sehingga tidak perlu adanya penambahan atau pengurangan dari ajaran Islam yang telah ada. Kedua syarat ini telah disebutkan sekaligus dalam sebuah ayat. Allah menjadikan Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam sebagai penutup para nabi. Oleh karena itu. Al Ma’idah [5] : 3) Seorang ahli tafsir terkemuka –Ibnu Katsir rahimahullah. Sengaja kami membagi tulisan ini menjadi empat bagian. dan mengutusnya kepada kalangan jin dan manusia. ‫اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم السلم دينا‬ ً ِ َ َ ْ ِْ ُ ُ َ ُ ِ َ َ ِ َ ْ ِ ْ ُ ْ ََ ُ ْ َ ْ ََ ْ ُ َ ِ ْ ُ َ ُ ْ َ ْ َ َ ْ َ ْ “Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu. pada tafsir surat Al Ma’idah ayat 3) SYARAT DITERIMANYA AMAL Saudaraku –yang semoga dirahmati Allah-.

” (Jami’ul Ulum wal Hikam. 20 dan Muslim no. Dalam sabda beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam ‘yang bukan ajaran kami’ mengisyaratkan bahwa setiap amal yang dilakukan hendaknya berada dalam koridor syari’at. amalan tersebutlah yang diterima. “Secara tekstual (mantuq). apabila seseorang melakukan suatu amalan keluar dari ketentuan syari’at. ّ َ َ ُ َ َ ُ ْ َ ِ ْ ََ َ ْ َ ً َ َ َ ِ َ ْ َ ‫من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد‬ “Barangsiapa melakukan suatu amalan yang bukan ajaran kami. syari’atlah yang nantinya menjadi hakim bagi setiap amalan apakah amalan tersebut diperintahkan atau dilarang.” (HR. maka hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh dan janganlah ia mempersekutukan Rabbnya dengan sesuatu pun. hadits ini menunjukkan bahwa setiap amal yang ada tuntunan dari syari’at maka amalan tersebut tidak tertolak. Darul Hadits Al Qohiroh) Beliau rahimahullah juga mengatakan. Secara inplisit (mafhum). Hadits ini merupakan timbangan amalan zhohir (lahir). 1718) Ibnu Rajab Al Hambali mengatakan.” Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda. 77. “Inilah dua rukun diterimanya amal yaitu [1] ikhlas kepada Allah dan [2] mencocoki ajaran Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam. Oleh karena itu. apabila seseorang melakukan suatu amalan yang masih berada dalam koridor syari’at dan mencocokinya. 1718) Beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam juga bersabda. hadits ini menunjukkan bahwa setiap amal yang tidak ada tuntunan dari syari’at maka amalan tersebut tertolak. Sebaliknya. (Jami’ul Ulum wal Hikam. …Jika suatu amalan keluar dari koriodor syari’at. “Hadits ini adalah hadits yang sangat agung mengenai pokok Islam. Segala sesuatu yang diada-adakan dalam agama yang tidak ada izin dari Allah dan Rasul-Nya. Al Kahfi [18] : 110) Ibnu Katsir mengatakan mengenai ayat ini. maka amalan tersebut tertolak.” (HR. Bukhari no. 77-78) . ّ َ َ ُ َ ُ ْ ِ َ ْ َ َ َ َ َِ ْ َ ِ َ َ ْ َ ْ َ ‫من أحدث فى أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد‬ “Barangsiapa membuat suatu perkara baru dalam agama kami ini yang tidak ada asalnya. Sebagaimana hadits innamal a’malu bin niyat [sesungguhnya amal tergantung dari niatnya] merupakan timbangan amalan batin. Begitu pula setiap amalan yang bukan ajaran Allah dan RasulNya. maka amalan tersebut tertolak. maka amalan tersebut tertolak. hal. Jadi. pelakunya tidak akan mendapatkan ganjaran. Muslim no.“Barangsiapa mengharap perjumpaan dengan Rabbnya. maka amalan tersebut tertolak.” (QS. maka perkara tersebut bukanlah agama sama sekali. Apabila suatu amalan diniatkan bukan untuk mengharap wajah Allah. maka perkara tersebut tertolak. hal.

Definisi di atas adalah untuk definisi bid’ah yang khusus ibadah dan tidak termasuk di dalamnya adat (tradisi). Beliau mengatakan bahwa bid’ah adalah: ُ َ َ ْ ُ ِ ِ ُ َ ّ ِ ُ َ َ َ ُ َ ْ ََ ِ ْ ُّ ِ ُ َ ْ ُ َ ّ ِ ْ ّ ‫عبارة عن طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد ل سبحانه‬ ِ َ ُ ٍ َ َ َْ ُ ِ ْ ّ ِ ٍ َ ْ ِ َ ْ َ ٌَ َِ Suatu istilah untuk suatu jalan dalam agama yang dibuat-buat (tanpa ada dalil. Al Ahqaf [46] : 9) . mereka mendefinisikan bahwa bid’ah adalah ِ ّ ِ ْ ّ ِ َ ْ ِ ّ ِ ُ َ ْ ُ َ َ ْ ََ ِ ْ ُّ ِ ُ َ ْ ُ َ ّ ِ ْ ّ ‫طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية‬ ِ َ ُ ٍ َ َ َْ ُ ِ ْ ّ ِ ٌ َ ْ ِ َ . Sebuah amalan dapat diterima jika memenuhi dua syarat ini yaitu harus ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam. Jika salah satu dari dua syarat ini tidak ada. maksudnya aku bukanlah Rasul pertama yang diutus ke dunia ini.” (QS. ِ ْ َْ َ ِ َ َ ّ ُ ِ َ ‫بديع السماوات والرض‬ “Allah Pencipta langit dan bumi. 1/91. Adapun yang memasukkan adat (tradisi) dalam makna bid’ah. Majma’ Al Lugoh Al ‘Arobiyah-Asy Syamilah) Hal ini sebagaimana dapat dilihat dalam firman Allah Ta’ala.Jadi. ingatlah wahai saudaraku. (Lihat Al Mu’jam Al Wasith. maksudnya adalah mencipta (membuat) tanpa ada contoh sebelumnya. ِ ُ ّ َ ِ ً ْ ِ ُ ُْ َ ْ ُ ‫قل ما كنت بدعا من الرسل‬ “Katakanlah: ‘Aku bukanlah yang membuat bid’ah di antara rasul-rasul’. Al An’am [6] : 101). maka amalan tersebut tertolak. pen) yang menyerupai syari’at (ajaran Islam). Barnamej Al Muhadits Al Majaniy-Asy Syamilah) [Definisi Secara Istilah] Definisi bid’ah secara istilah yang paling bagus adalah definisi yang dikemukakan oleh Al Imam Asy Syatibi dalam Al I’tishom. yang dimaksudkan ketika menempuhnya adalah untuk berlebih-lebihan dalam beribadah kepada Allah Ta’ala. 8/6. Juga firman-Nya. Al Baqarah [2] : 117. (Lihat Lisanul ‘Arob.” (QS. PENGERTIAN BID’AH [Definisi Secara Bahasa] Bid’ah secara bahasa berarti membuat sesuatu tanpa ada contoh sebelumnya.

Dar Ar Royah) Sebenarnya terjadi perselisihan dalam definisi bid’ah secara istilah. Untuk menjawab sedikit kerancuan ini. Pendapat kedua ini dipilih oleh Imam Asy Syafi’i. 18/346. Sedangkan pendapat kedua mendefinisikan bid’ah secara umum. Al Ghozali. (Lihat argumen masing-masing pihak dalam Al Bida’ Al Hawliyah. Mengenal Seluk Beluk BID’AH (2): Adakah BID’AH HASANAH? Kategori Manhaj | 14-10-2008 | 93 Komentar [Bagian Kedua dari 4 Tulisan] Setiap bid’ah adalah tercela. Al Qorofi dan Ibnul Atsir. Pada awalnya kita akan melewati pembahasan ‘apakah setiap bid’ah itu sesat?’. Pendapat yang lebih kuat dari dua kubu ini adalah pendapat pertama karena itulah yang mendekati kebenaran berdasarkan keumuman dalil yang melarang bid’ah. (Al I’tishom. Ibnu Rojab Al Hambali dan Az Zarkasi. Asy Syatibi. ِ َ َ ِ ْ َ ِ َ َ ِ ْ ِ ْ ِ ِ ّ ُْ ِ ََ َ َ ْ ْ َ َ ّ ‫َ ْ ِ ْ َ ُ َ َ َ َ ْ ْ ِ َ َ َ س‬ ‫والبدعة : ما خالفت الكتاب وال ّنة أو إجماع سلف المة من العتقادات والعبادات‬ “Bid’ah adalah i’tiqod (keyakinan) dan ibadah yang menyelishi Al Kitab dan As Sunnah atau ijma’ (kesepakatan) salaf. pen) dan menyerupai syari’at (ajaran Islam).Suatu jalan dalam agama yang dibuat-buat (tanpa ada dalil. Semoga kita selalu mendapat taufik Allah.islamspirit. Abdullah At Tuwaijiri. Beliau rahimahullah mengatakan. 1/26. [Dalil dari As Sunnah] . Dan penjelasan ini akan lebih diperjelas dalam penjelasan selanjutnya. 2/231. Inilah yang masih diragukan oleh sebagian orang. Al ‘Izz bin Abdus Salam. Asy Syamilah) Definisi yang tidak kalah bagusnya adalah dari Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah.com) Inilah sedikit muqodimah mengenai definisi bid’ah dan berikut kita akan menyimak beberapa kerancuan seputar bid’ah. Asy Syamilah) Ringkasnya pengertian bid’ah secara istilah adalah suatu hal yang baru dalam masalah agama setelah agama tersebut sempurna. 26. Ibnu Hajar Al Atsqolani. sebagaimana yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. yang dimaksudkan ketika melakukan (adat tersebut) adalah sebagaimana niat ketika menjalani syari’at (yaitu untuk mendekatkan diri pada Allah). marilah kita menyimak berbagai dalil yang menjelaskan hal ini. Ada yang mengatakan bahwa tidak semua bid’ah itu sesat. (Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Al Fairuz Abadiy dalam Basho’iru Dzawit Tamyiz. Ada yang memakai definisi bid’ah sebagai lawan dari sunnah (ajaran Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam). Ibnu Hajar Al Haitami. www.” (Majmu’ Al Fatawa. yang dinukil dari Ilmu Ushul Bida’. hal. ada pula bid’ah yang baik (bid’ah hasanah). mencakup segala sesuatu yang diada-adakan setelah masa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam baik yang terpuji dan tercela.

kalian wajib berpegang pada sunnahku dan sunnah Khulafa’ur Rosyidin yang mendapatkan petunjuk. ٌ ََ َ ٍ َ ْ ِ ّ ُ َ َ ُ َ َ ْ ُ ِ ُ ُ ّ َ َ ٍ ّ َ ُ َ ُ َ ُ ْ ُ ْ َ َ ّ ُ َ ِ ِ ِ َ ْ َ ْ َ ّ ِ َ ُ ْ َ ّ َ ‫أما بعد فإن خير الحديث كتاب ال وخير الهدى هدى محمد وشر المور محدثاتها وكل بدعة ضللة‬ ِ “Amma ba’du. Lalu beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda. Lalu apa yang engkau akan wasiatkan pada kami?” Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda. Abu Daud no. 4607 dan Tirmidzi no. An Nasa’i no. 1578. suaranya begitu keras. Muslim no. Kemudian beliau mendatangi kami lalu memberi nasehat yang begitu menyentuh. beliau berkata. “Kami shalat bersama Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam pada suatu hari. Sejelek-jelek perkara adalah yang diada-adakan (bid’ah) dan setiap bid’ah adalah sesat. Karena barangsiapa yang hidup di antara kalian setelahku. Berpegang teguhlah dengannya dan gigitlah ia dengan gigi geraham kalian. [Beliau shallallahu 'alaihi wa sallam berisyarat dengan jari tengah dan jari telunjuknya]. 2676.” (HR. ِ َ َُ ْ ِ ّ ُ َ ِ ّ ُ ِ ْ ُ ْ ََ َ ً ِ َ ً َ ِ ْ َ َ َ َ ِ ْ َ ْ ُ ْ ِ ْ ِ َ ْ َ ُ ّ َِ ّ ِ َ َ ً ْ َ ْ َِ ِ َ ّ َ ِ ْ ّ َ ّ ‫أوصيكم بتقوى ال والسمع والطاعة وإن عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدى فسيرى اختلفا كثيرا فعليكم بسنتى وسنة الخلفاء‬ ِ َ ْ َِ ْ ُ ِ ُ ٌ ََ َ ٍ َ ْ ِ ّ ُ َ ٌ َ ْ ِ ٍ َ َ ْ ُ ّ ُ ّ ِ َ ِ ُ ُ ِ َ َ ْ ُ َ ْ ُ ّ َِ ِ ِ َ ّ ِ َ ْ ََ ّ َ َ َ ِ ُ ّ َ َ َ ِ ِ ّ َ ّ ِ ْ َ ْ ‫المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات المور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضللة‬ “Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah. Hadits ini dikatakan shohih oleh Syaikh Al Albani dalam Shohih wa Dho’if Sunan Abu Daud dan Shohih wa Dho’if Sunan Tirmidzi) [Dalil dari Perkataan Sahabat] . ِ ّ ِ ٍ ََ َ ّ ُ َ ‫وكل ضللة فى النار‬ “Setiap kesesatan tempatnya di neraka. ‫يا رسول ال كأن هذ ِ موعظة مودع فماذا تعهد إلينا‬ َ ْ َ ِ ُ َ ْ َ َ َ َ ٍ ّ َ ُ ُ َ ِ ْ َ ‫َ َ ُ َ ّ َ َ ّ َ ِه‬ ِ “Wahai Rasulullah.” Lalu ada yang mengatakan. “Jarak antara pengutusanku dan hari kiamat adalah bagaikan dua jari ini. “Jika Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam berkhutbah matanya memerah.” (HR. sepertinya ini adalah nasehat perpisahan. Lalu beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda. Sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitabullah dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam. Hati-hatilah dengan perkara yang diada-adakan karena setiap perkara yang diada-adakan adalah bid’ah dan setiap bid’ah adalah sesat. Oleh karena itu. maka dia akan melihat perselisihan yang banyak. dan membuat hati ini bergemetar (takut). yang membuat air mata ini bercucuran. beliau berkata. Hadits ini dikatakan shohih oleh Syaikh Al Albani di Shohih wa Dho’if Sunan An Nasa’i) Diriwayatkan dari Al ‘Irbadh bin Sariyah radhiyallahu ‘anhu. dan kelihatan begitu marah. tetap mendengar dan ta’at walaupun yang memimpin kalian adalah budak Habsyi.Diriwayatkan dari Jabir bin ‘Abdillah radhiyallahu ‘anhuma. 867) Dalam riwayat An Nasa’i dikatakan.” (HR. seolah-olah beliau adalah seorang panglima yang meneriaki pasukan ‘Hati-hati dengan serangan musuh di waktu pagi dan waktu sore’.

Memang kami akui bahwa sebagian ulama ada yang mendefinisikan bid’ah (secara istilah) dengan mengatakan bahwa bid’ah itu ada yang tercela dan ada yang terpuji karena bid’ah menurut beliau-beliau adalah segala sesuatu yang tidak ada di masa Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam.” (Diriwayatkan oleh Ath Thobroniy dalam Al Mu’jam Al Kabir no. 9/113. 8770. Bukhari no. ِ ِ َ ُ َ ْ ِْ َ ْ ِ ‫نعم البدعة هذه‬ “Sebaik-baik bid’ah adalah ini. ُ َ ّ َ ُ َ َ ُ َ ِ ْ َ ْ َ ّ َ ً ّ ُ ِ ِ ُ َ ََ ً َ ْ ِ ِ ِ ُ َ ْ َ ِ ٌ َ ِ ّ ََ َ َ َ ‫ما أتى على الناس عام إل أحدثوا فيه بدعة، وأماتوا فيه سنة، حتى تحيى البدع، وتموت السنن‬ “Setiap tahun ada saja orang yang membuat bid’ah dan mematikan sunnah. KERANCUAN: BID’AH ADA YANG TERPUJI ? Inilah kerancuan yang sering didengung-dengungkan oleh sebagian orang bahwa tidak semua bid’ah itu sesat namun ada sebagian yang terpuji yaitu bid’ah hasanah. Karena (sunnah) itu sudah cukup bagi kalian. sehingga yang hidup adalah bid’ah dan sunnah pun mati. 10610. Beliau rahimahullah berkata. Umar berkata. janganlah membuat bid’ah.” (Lihat Hilyatul Awliya’. Semua bid’ah adalah sesat. 2010) . ٌ َ َ ٍ َ ْ ِ ّ ُ ْ ُ ِ ُ ْ َ َ ُ ِ َْ َ َ ُ ِّ ‫اتبعوا، ول تبتدعوا فقد كفيتم، كل بدعة ضللة‬ “Ikutilah (petunjuk Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam.Ibnu Abbas radhiyallahu ‘anhuma berkata.” (HR. Darul Kitab Al ‘Arobiy Beirut-Asy Syamilah dan lihat Fathul Bari. Al Haytsamiy mengatakan dalam Majma’ Zawa’id bahwa para perowinya tsiqoh/terpercaya) Ibnu Mas’ud radhiyallahu ‘anhu berkata. Al Haytsamiy mengatakan dalam Majma’ Zawa’id bahwa para perowinya adalah perawi yang dipakai dalam kitab shohih) Itulah berbagai dalil yang menyatakan bahwa setiap bid’ah itu sesat. Sebagaimana hal ini dikatakan oleh Imam Asy Syafi’i dari Harmalah bin Yahya. pen). 20/330. Asy Syamilah) Beliau rahimahullah berdalil dengan perkataan Umar bin Al Khothob tatkala mengumpulkan orang-orang untuk melaksanakan shalat Tarawih.” (Diriwayatkan oleh Ath Thobroniy dalam Al Mu’jam Al Kabir no. ‫البدعة بدعتان : محمودة ومذمومة‬ َ ُ ْ َ َ َ ُ ْ َ ِ ََ ْ ِ َ ْ ِْ “Bid’ah itu ada dua macam yaitu bid’ah yang terpuji dan bid’ah yang tercela.

Asy Syamilah) .” (Dinukil dari Ilmu Ushul Bida’. Padahal kalau kita melihat kembali dalil-dalil yang telah disebutkan di atas baik dari sabda Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam maupun perkataan sahabat. “Para ulama memaknai hadits di atas sesuai dengan keumumannya. dan hadits semacamnya dalam bahasa Arab dikenal dengan lafazh umum. dan ‘setiap kesesatan adalah di neraka’ serta peringatan beliau terhadap perkara yang diada-adakan dalam agama. Akhirnya sebagian orang mengatakan bahwa bid’ah itu ada yang baik (bid’ah hasanah) dan ada yang tercela (bid’ah sayyi’ah). 1/219. Maka tidak boleh seorang pun menolak kandungan makna berbagai hadits yang mencela setiap bid’ah. (Iqtidho’ Shirotil Mustaqim. Nashir Abdul Karim Al ‘Aql) Tidak boleh bagi seorang pun menolak sabda beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam yang bersifat umum yang menyatakan bahwa setiap bid’ah adalah sesat. Mereka menganggap bahwa setiap bid’ah itu sesat walaupun sebagian orang menganggapnya baik. ٌ ََ َ ٍ َ ْ ِ ّ ُ َ ‫وكل بدعة ضللة‬ “Setiap bid’ah adalah sesat”. SANGGAHAN TERHADAP KERANCUAN: KETAHUILAH SEMUA BID’AH ITU SESAT Perlu diketahui bersama bahwa sabda Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam ‘sesungguhnya sejelekjeleknya perkara adalah perkara yang diada-adakan (dalam agama.” (Lihat Al Ibanah Al Kubro li Ibni Baththoh.Pembagian bid’ah semacam ini membuat sebagian orang rancu dan salah paham. mereka membela bid’ah mereka ini dengan mengatakan ‘Ini kan bid’ah yang baik (bid’ah hasanah)’. pen)’. (Iqtidho’ Shirotil Mustaqim. walaupun manusia menganggapnya baik. Abdullah bin ‘Umar radhiyallahu ‘anhuma berkata. 2/88. hal. semua riwayat yang ada menunjukkan bahwa bid’ah itu tercela dan sesat. Oleh karena itu. tidak ada dalam hadits tersebut yang menunjukkan ada bid’ah yang baik. Darul Ar Royah) Inilah pula yang dipahami oleh para sahabat generasi terbaik umat ini. Sehingga untuk sebagian perkara bid’ah seperti merayakan maulid Nabi atau shalat nisfu Sya’ban yang tidak ada dalilnya atau pendalilannya kurang tepat. ‘setiap bid’ah adalah sesat’. lalu mengatakan ‘tidak semua bid’ah itu sesat’. Oleh karena itu. Barangsiapa menentang kandungan makna hadits tersebut maka dia adalah orang yang hina. Asy Syatibhi mengatakan. 91. ً َ َ َ ُ ّ َ َ ْ َِ ٌ ََ َ ٍ َ ْ ِ ّ ُ ‫كل بدعة ضللة ، وإن رآها الناس حسنة‬ “Setiap bid’ah adalah sesat. Ta’liq Dr. perlu sekali pembaca sekalian mengetahui sedikit kerancuan ini dan jawabannya agar dapat mengetahui hakikat bid’ah yang sebenarnya. 2/93) Perlu pembaca sekalian pahami bahwa lafazh ‘kullu’ (artinya: semua) pada hadits. semua ini adalah dalil tegas dari beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam. tidak boleh dibuat pengecualian sama sekali.

Pakaian beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam juga belum rusak. Dikatakan oleh Husain Salim Asad bahwa sanad hadits ini jayid) Lihatlah kedua sahabat ini -yaitu Ibnu Umar dan Ibnu Mas’ud. Beliau juga pernah shalat secara berjama’ah pada sepuluh hari terakhir selama beberapa kali. BERALASAN DENGAN SHALAT TARAWIH YANG DILAKUKAN OLEH UMAR [Sanggahan pertama] Adapun shalat tarawih (yang dihidupkan kembali oleh Umar) maka dia bukanlah bid’ah secara syar’i. Bid’ah secara bahasa itu lebih umum (termasuk kebaikan dan kejelekan) karena mencakup segala yang ada contoh sebelumnya. bertahlil. apakah kalian berada dalam agama yang lebih baik dari agamanya Muhammad? Ataukah kalian ingin membuka pintu kesesatan (bid’ah)?” ُ َ ِ ُ ْ َ ِ ْ َ ِْ ٍ ِ ُ ْ ِ ْ َ َ َ َ َ ْ َ ْ ّ ِ َْ َ َ َ ِ َ ْ ّ ِ ْ َ ََ َ ّ َ ‫قالوا : وال يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إل الخير. bertasbih dengan cara yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam. Jadi shalat tarawih bukanlah bid’ah secara syar’i.Juga terdapat kisah yang telah masyhur dari Ibnu Mas’ud radhiyallahu ‘anhu ketika beliau melewati suatu masjid yang di dalamnya terdapat orang-orang yang sedang duduk membentuk lingkaran. Sehingga yang dimaksudkan bid’ah dari perkataan Umar bahwa ‘sebaik-baik bid’ah adalah ini’ yaitu bid’ah secara bahasa dan bukan bid’ah secara syar’i.مفتتحى باب ضللة‬ “Hitunglah dosa-dosa kalian. “Demi Allah.memaknai bid’ah dengan keumumannya tanpa membedakan adanya bid’ah yang baik (hasanah) dan bid’ah yang jelek (sayyi’ah). Perlu diperhatikan. “Betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan. wahai umat Muhammad! Begitu cepat kebinasaan kalian! Mereka sahabat nabi kalian masih ada. Celakalah kalian. قال : وكم من مريد للخير لن يصيبه‬ ِ َُ Mereka menjawab. ‫فعدوا سيئاتكم فأنا ضامن أن ل يضيع من حسناتكم شىء ، ويحكم يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم ، هؤلء صحابة نبيكم -صلى‬ ْ ُ ّ ِ َ ُ َ َ َ ِ َ ُ َ ْ ُ َ َ ََ َ َ ْ َ َ ٍ ّ َ ُ َ ّ ُ َ ْ ُ َ ْ َ ٌ ْ َ ْ ُ ِ َ َ َ ْ ِ َ ِ َ َ ْ َ ٌ ِ َ َ َ َ ْ ُ ِ َ ّ َ ّ ُ َ ْ َ ٍ ّ َ ُ ِ ِّ ْ ِ َ ْ َ َ ِ ٍ ِّ ََ َ ْ ُ ّ ِ ِ ِ َ ِ ِ ْ َ ِ ّ َ ْ َ ْ ُ ْ َ ُ ُ َ ِ َ َ ْ َ ْ َ ُ ُ َ ِ ِ ِ َ َ َ ُ ِ َ َ ُ ‫ال عليه وسلم.” Ibnu Mas’ud berkata. kami tidaklah menginginkan selain kebaikan. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah melakukan shalat tarawih secara berjama’ah pada awal Ramadhan selama dua atau tiga malam.” (HR. apabila Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam telah menunjukkan dianjurkan atau diwajibkannya suatu perbuatan setelah beliau wafat.متوافرون وهذه ثيابه لم تبل وآنيته لم تكسر ، والذى نفسى فى يده إنكم لعلى ملة هى أهدى من ملة محمد ، أو‬ ٍ ََ َ ِ َ ِ ِ َ ْ ُ ‫. atau menunjukkannya . Ad Darimi. namun tidak mendapatkannya. Bejananya pun belum pecah. wahai Abu ‘Abdurrahman (Ibnu Mas’ud). Mereka bertakbir. Bahkan shalat tarawih adalah sunnah beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam dilihat dari perkataan dan perbuatan beliau. Aku adalah penjamin bahwa sedikit pun dari amalan kebaikan kalian tidak akan hilang. Lalu Ibnu Mas’ud mengingkari mereka dengan mengatakan. Demi yang jiwaku berada di tangan-Nya.

Namun. (Disarikan dari Iqtidho’ Shirotil Mustaqim. Lalu pantaskah kita orang-orang saat ini memakai istilah sebagaimana yang dipakai oleh sahabat Umar? Ingatlah bahwa umat Islam saat ini tidaklah seperti umat Islam di zaman Umar radhiyallahu ‘anhu. As Sunnah atau ijma’. Karena ingatlah – berdasarkan kaedah ushul fiqih. maka boleh kita menyebut hal-hal semacam ini sebagai bid’ah secara bahasa. Umat Islam saat ini tidak seperti umat Islam di generasi awal dahulu yang memahami maksud perkataan Umar. maka dikembalikan ke keumuman dalil bahwa setiap perkara yang diada-adakan dalam masalah agama (baca : setiap bid’ah) adalah sesat dan tertolak. Begitu pula agama Islam ini disebut dengan muhdats/bid’ah (sesuatu yang baru yang diada-adakan) –sebagaimana perkataan utusan Quraisy kepada raja An Najasiy mengenai orang-orang Muhajirin-. Misalnya mengenai acara selamatan kematian. Perkataan Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam yang mencela bid’ah secara umum tetap harus didahulukan dari perkataan yang lainnya.bahwa sesuatu yang tidak termasuk dalam pengkhususan dalil tetap kembali pada dalil yang bersifat umum. Namun yang dimaksudkan dengan muhdats/bid’ah di sini adalah muhdats secara bahasa karena setiap agama yang dibawa oleh para Rasul adalah agama baru. Maka kami sanggah bahwa perkataan sahabat jika menyelisihi hadits Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam tidak bisa menjadi hujah (pembela). 2/93-96) [Sanggahan Kedua] Baiklah kalau kita mau menerima perkataan Umar bahwa ada bid’ah yang baik. (Faedah dari Iqtidho’ Shirotil Mustaqim) [Sanggahan Ketiga] Anggap saja kita katakan bahwa perbuatan Umar adalah pengkhususan dari hadits Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam yang bersifat umum yang menyatakan bahwa setiap bid’ah itu sesat. Jika kita ingin memasukkan amalan ini dalam bid’ah hasanah maka harus ada dalil dari Al Qur’an. namun hal ini tidak dilakukan kecuali setelah beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam wafat (maksudnya dilakukan oleh orang sesudah beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam. ingat bahwa untuk menyatakan bahwa suatu amalan adalah bid’ah hasanah harus ada dalil lagi baik dari Al Qur’an. As Sunnah atau ijma’ kaum muslimin. Kalau tidak ada dalil yang menunjukkan benarnya amalan ini. Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam menyatakan bahwa setiap bid’ah adalah sesat sedangkan Umar menyatakan bahwa ada bid’ah yang baik.secara mutlak. Inilah yang tepat berdasarkan berbagai hadits dan pemahaman sahabat mengenai bid’ah. Namun yang lebih tepat. Jadi perbuatan Umar dengan mengerjakan shalat tarawih terus menerus adalah bid’ah yang baik (hasanah). pen). Sikap yang tepat adalah kita tidak boleh mempertentangkan perkataan Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam dengan perkataan sahabat. Maka tidak sepantasnya kita saat ini menggunakan istilah bid’ah (tanpa memahamkan apa bid’ah yang dimaksudkan) sehingga menimbulkan kerancuan di tengah- . lafazh umum yang dimaksudkan dalam hadits ‘setiap bid’ah adalah sesat’ adalah termasuk lafazh umum yang tetap dalam keumumannya (‘aam baqiya ‘ala umumiyatihi) dan tidak memerlukan takhsis (pengkhususan).

Orang yang berbuat bid’ah (mubtadi’) tidak mengajak pada bid’ahnya. Seperti bid’ah yang dilakukan oleh orang-orang Khowarij. lalu mereka berkata sesuai dengan persangkaan mereka: “Ini untuk Allah dan ini untuk berhala-berhala kami”. mubah. ‫وجعلوا ل مما ذرأ من الحرث والنعام نصيبا فقالوا هذا ل بزعمهم وهذا لشركائنا‬ َ ِ َ َ ُ ِ َ َ َ ْ ِ ِ ْ َ ِ ّ َ َ ُ َ َ ً ِ َ ِ َ ْ َْ َ ِ ْ َ ْ َ ِ ََ َ ّ ِ ّ َُ َ َ ِ ِ “Dan mereka memperuntukkan bagi Allah satu bagian dari tanaman dan ternak yang telah diciptakan Allah. . Namun bid’ah itu dikatakan bid’ah yang ringan jika memenuhi beberapa syarat sebagaimana disebutkan oleh Asy Syatibi. Contohnya adalah pada ayat. Tingkatan Ketiga: Bid’ah yang termasuk maksiat seperti bid’ah hidup membujang (kerahiban) dan berpuasa diterik matahari. Al An’am [6]: 36) Tingkatan Kedua : Bid’ah yang termasuk maksiat yang tidak menyebabkan kafir atau dipersilisihkan kekafirannya. Tingkatan Pertama: Bid’ah yang menyebabkan kekafiran sebagaimana bid’ah orang-orang Jahiliyah yang telah diperingatkan oleh Al Qur’an. Misalnya HP ini termasuk bid’ah secara bahasa. Tidaklah boleh kita hanya menyebut bahwa HP ini termasuk bid’ah karena hal ini bisa menimbulkan kerancuan di tengah-tengah umat. hukum tersebut bertingkat-tingkat. Tingkatan Keempat: Bid’ah yang makruh seperti berkumpulnya manusia di masjid-masjid untuk berdo’a pada sore hari saat hari Arofah. sunnah. Tidak tepat pula membagi bid’ah menjadi lima: wajib. Tidak dilakukan di tempat yang dilihat oleh orang banyak sehingga orang awam mengikutinya. yaitu: Tidak dilakukan terus menerus. Jika memang kita mau menggunakan istilah bid’ah namun yang dimaksudkan adalah definisi secara bahasa. Tidak menganggap remeh bid’ah yang dilakukan. dan haram karena pembagian semacam ini dapat menimbulkan kerancuan di tengah-tengah umat. Ada bid’ah yang besar dan ada bid’ah yang kecil (ringan).” (QS. Qodariyah (penolak takdir) dan Murji’ah (yang tidak memasukkan amal dalam definisi iman secara istilah).tengah umat. Kesimpulan: Berdasarkan berbagai dalil dari As Sunnah maupun perkataan sahabat. Jadi setiap bid’ah tidak berada dalam satu tingkatan. setiap bid’ah itu sesat. HUKUM BID’AH DALAM ISLAM Hukum semua bid’ah adalah terlarang. makruh. maka selayaknya kita menyebutkan maksud dari perkataan tersebut. Namun. Tidak ada bid’ah yang baik (hasanah).

Suatu kaedah yang perlu diketahui bahwa untuk perkara non ibadah (‘adat). Berikut kami sajikan beberapa alasan lain dalam membela bid’ah dan jawabannya. maka dia bukanlah bid’ah. perkataan ini muncul karena tidak memahami bid’ah dengan benar. www. hukum asalnya adalah tidak terlarang (mubah) sampai terdapat larangan. 2/86) dan ulama lainnya. Namun jika perkara non ibadah tersebut dijadikan ibadah atau diposisikan sebagai ibadah. Mengenal Seluk Beluk BID’AH (3): Berbagai Alasan Dalam Membela Bid’ah Kategori Manhaj | 14-10-2008 | 70 Komentar [Bagian Ketiga dari 4 Tulisan] Sebelumnya kami telah menyampaikan sanggahan mengenai bid’ah hasanah yang dasarnya adalah dari perkataan Umar bahwa sebaik-baik bid’ah yaitu shalat tarawih ini. masih ada suatu kerancuan di tengah-tengah masyarakat bahwa berbagai kemajuan teknologi saat ini seperti mobil. Abdullah At Tuwaijiri. Hal inilah yang dikatakan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah (sebagaimana dalam Iqtidho’ Shirotil Mustaqim. maka dia bisa termasuk dalam bid’ah. komputer. “Kalau memang bid’ah itu terlarang. HP dan Komputer termasuk Bid’ah Setelah kita mengetahui definisi bid’ah dan mengetahui bahwa setiap bid’ah adalah tercela dan amalannya tertolak.islamspirit. “Perkara non ibadah (‘adat) yang murni tidak ada unsur ibadah. 1/348) Para pembaca dapat memperhatikan bahwa tatkala para sahabat ingin melakukan penyerbukan silang pada kurma –yang merupakan perkara duniawi-. Semoga kita selalu mendapatkan petunjuk Allah.Apabila syarat di atas terpenuhi.com) Pembahasan berikut adalah jawaban dari beberapa alasan dalam membela bid’ah. HP dan pesawat dianggap sebagai bid’ah yang tercela. kita seharusnya memakai unta saja sebagaimana di zaman Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam”. Di antara mereka mengatakan. Sebagaimana maksiat juga demikian. Menurut kami.” (Al I’tishom. maka bid’ah yang semula disangka ringan lama kelamaan akan menumpuk sedikit demi sedikit sehingga jadilah bid’ah yang besar. Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda. (Pembahasan pada point ini disarikan dari Al Bida’ Al Hawliyah. [1] Mobil. ّ َِ َ ْ ُ ِ ِ ْ َ ْ ِ َ َ َ ِ َ ِ ِ ُ َْ َ ْ ُ ْ َ َ ْ ُ َ ْ ُ ِ َ ْ ِ ٌ ْ َ َ َ َ ِ ‫إذا كان شىء من أمْر دنياكم فأنتم أعلم به فإذا كان من أمر دينكم فإلى‬ . Asy Syatibi juga mengatakan. Perlu sekali ditegaskan bahwa yang dimaksudkan dengan bid’ah yang tercela sehingga membuat amalannya tertolak adalah bid’ah dalam agama dan bukanlah perkara baru dalam urusan dunia yang tidak ada contoh sebelumnya seperti komputer dan pesawat.

Apabila tatkala itu Al Qur’an itu dikumpulkan dalam satu mushaf. berarti para sahabatlah yang akan pertama kali masuk neraka. membunuh orang Khowarij. kalian tentu lebih mengetahuinya. ‘Utsman bin ‘Affan. amalan mengumpulkan Al Qur’an termasuk sunnahnya. 2/97) mengatakan. Turki dan Romawi. Tatkala Al Qur’an dan syari’at telah paten setelah wafatnya beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam. Jika kita mengatakan bid’ah itu sesat. apabila itu adalah perkara agama kalian. “Sesuatu yang menghalangi untuk dikumpulkannya Al Qur’an adalah karena pada saat itu wahyu masih terus turun. namun penulisannya masih terpisah-pisah. Oleh karena itu. Namun. Kalau mau kita katakan bid’ah. Persia. dan ini tidak termasuk bid’ah. dan semacamnya. 4/107-108. HP.” (HR.” (Majmu’ Fatawa.“Apabila itu adalah perkara dunia kalian. berbagai macam kendaraan. dan tidak ada lagi penambahan kewajiban dan larangan. Segala sesuatu yang terjadi setelah masa beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam namun berdasarkan perintah dari beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam seperti membunuh orang yang murtad. Syaikh Syu’aib Al Arnauth mengomentari bahwa sanad hadits ini hasan) Kesimpulannya: Komputer. kembalikanlah padaku. itu termasuk sunnah beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam. Perhatikanlah penjelasan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu’ Fatawa-nya berikut. maka tentu saja akan menyulitkan karena adanya perubahan setiap saat. Ingatlah bahwa bid’ah bukanlah hanya sesuatu yang tidak ada di masa Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam. Inilah sedikit kerancuan yang sengaja kami temukan di sebuah blog di internet. Bisa saja suatu amalan itu tidak ada di masa Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam dan baru dilakukan setelah Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam wafat. Mereka mengumpulkan Al Qur’an dalam satu mushaf padahal Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam tidak pernah melakukannya. “Bid’ah dalam agama adalah sesuatu yang tidak disyari’atkan oleh Allah dan Rasul-Nya yang tidak diperintahkan dengan perintah wajib ataupun mustahab (dianjurkan). akhirnya kaum muslimin melaksanakan sunnah beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam berdasarkan tuntutan (anjuran)-nya.saja melakukan bid’ah. … baik itu dilakukan di masa Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam atau tidak. Adapun jika sesuatu tersebut diperintahkan dengan perintah wajib atau mustahab (dianjurkan) dan diketahui dengan dalil syar’i maka hal tersebut merupakan perkara agama yang telah Allah syari’atkan. itu hanyalah bid’ah secara bahasa yaitu perkara baru yang belum ada contoh sebelumnya. Allah masih bisa mengubah dan menetapkan sesuatu yang Dia kehendaki. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah (Iqtidho’ Shirotil Mustaqim. begitu pula Al Qur’an tidak terdapat lagi penambahan atau pengurangan. Mawqi’ Al Islam-Asy Syamilah) Pengumpulan Al Qur’an dalam satu mushaf ada dalilnya dalam syari’at karena Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam telah memerintahkan untuk menulis Al Qur’an. Jika ingin disebut . pabrik-pabrik kimia. pesawat. itu semua adalah perkara yang dibolehkan dan tidak termasuk dalam bid’ah yang tercela. Zaid bin Tsabit. dan teknologi informasi yang berkembang pesat saat ini. Ahmad. mengeluarkan Yahudi dan Nashrani dari Jazirah Arab. [2] Para Sahabat Pernah Melakukan Bid’ah dengan Mengumpulkan Al Qur’an Ada sebagian kelompok dalam membela acara-acara bid’ahnya berdalil bahwa dulu para sahabat -Abu Bakar.

maka perkara tersebut adalah maslahat. yasinan. Contohnya adalah maslahat ketika mengumpulkan Al Qur’an dalam rangka menjaga agama. Oleh karena itu. tidak ditentang dan tidak pula dinihilkan. Namun. 2/101-103) mengatakan. sangat sulit Al Qur’an dikumpulkan ketika itu karena adanya faktor penghalang ini.” Kami katakan bahwa amalan itu bisa diterima tidak hanya dengan niat yang ikhlas. apabila faktor tersebut baru muncul setelah beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam wafat dan hal itu bukanlah maksiat. Abdullah bin Yusuf Al Judai’. Namun. namun beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam tidak melakukannya. “Menurut saya.bid’ah. Apakah faktor pendorong untuk melakukan adzan pada zaman beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam ada? Jawabannya: Ada (yaitu beribadah kepada Allah). Apa itu maslahal mursalah? Maslahal mursalah adalah sesuatu yang didiamkan oleh syari’at. Hal ini telah kami jelaskan pada . Jadi. hal ini tidak dilakukan oleh Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam padahal ada faktor pendorong dan tidak ada penghalang. 184. namun hal ini terdapat suatu maslahat yang sangat besar untuk menjaga agama. Mu’assasah Ar Royyan). adzan ketika itu adalah bid’ah dan meninggalkannya adalah sunnah. Begitu pula hal ini kita terapkan pada kasus mengumpulkan Al Qur’an. “Setiap perkara yang faktor pendorong untuk melakukannya di zaman Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam itu ada dan mengandung suatu maslahat. hal. tidak pula memiliki nash (dalil tegas) yang semisal sehingga bisa diqiyaskan. Kaedah beliau ini dapat pula diterapkan untuk kasus-kasus lainnya semacam perayaan Maulid Nabi. Semua ini tidak ada dalil dalil khusus dari Nabi. Contoh lainnya adalah penulisan dan pembukuan hadits. Namun. faktor penghalang ini hilang setelah wafatnya Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam karena wahyu dan hukum sudah sempurna dan paten. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah (Iqtidho’ Shirotil Mustaqim. pen). dan ritual lain yang telah membudaya di tengah umat Islam. Jadi. Karena pada saat itu wahyu masih terus turun dan masih terjadi perubahan hukum. segala sesuatu itu kembali pada niatnya masing-masing. mengumpulkan Al Qur’an pada saat itu adalah suatu maslahat. –Semoga Allah memberikan kita taufik agar memahami bid’ah dengan benar[3] Yang Penting Kan Niatnya! Ada pula sebagian orang yang beralasan ketika diberikan sanggahan terhadap bid’ah yang dia lakukan. maka yang dimaksudkan adalah bid’ah secara bahasa (yaitu tidak ada contoh sebelumnya. Adakah faktor penghalang tatkala itu? Jawabannya: Ada. Pada zaman beliau ketika melakukan shalat ‘ied tidak ada adzan maupun iqomah.” Contoh penerapan kaedah Syaikhul Islam di atas adalah adzan ketika shalat ‘ied. Ada suatu catatan penting yang harus diperhatikan berkaitan dengan maslahah mursalah. (Taysir Ilmu Ushul Fiqh. 186. maka ketahuilah bahwa perkara tersebut bukanlah maslahat. namun juga harus sesuai dengan tuntunan Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam.” Perlu diketahui pula bahwa mengumpulkan Al Qur’an dalam satu mushaf merupakan bagian dari maslahal mursalah.

Ibnu Mas’ud menyanggah perkataan mereka sembari berkata. ً َ َ ُ َ ْ َ ْ ُ ّ َ ْ ُ َ ُْ َ ِ ‫ليبلوكم أيكم أحسن عمل‬ “Supaya Dia menguji kamu. hal.وال يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إل الخير‬ ِ “Demi Allah. amal seseorang tidak akan diterima tatkala dia melaksanakan shalat shubuh empat raka’at walaupun niatnya betul-betul ikhlas dan ingin mengharapkan ganjaran melimpah dari Allah dengan banyaknya rukuk dan sujud. Dikatakan oleh Husain Salim Asad bahwa sanad hadits ini jayid) Kesimpulan: Tidak cukup seseorang melakukan ibadah dengan dasar karena niat baik. beliau mengatakan. Begitu pula. Di samping ikhlas. apabila suatu amalan dilakukan mengikuti ajaran beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam namun tidak ikhlas.” (QS. “Apabila amal dilakukan dengan ikhlas namun tidak sesuai ajaran Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam. Al Mulk [67] : 2).” (Jami’ul Ulum wal Hikam. Jadi. wahai Abu ‘Abdurrahman (Ibnu Mas’ud).pembahasan awal di atas. siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. “yaitu amalan yang paling ikhlas dan showab (sesuai tuntunan Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam). mereka beralasan di hadapan Ibnu Mas’ud. kami tidaklah menginginkan selain kebaikan.” Lalu Al Fudhail berkata. amalan tersebut juga tidak akan diterima. 19) Sekelompok orang yang melakukan dzikir yang tidak ada tuntunannya dari Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam. Ad Darimi. Oleh karena itu. Sehingga kaedah yang benar “Niat baik semata belum cukup.” [4] Ini Kan Sudah Jadi Tradisi di Tempat Kami… . َ ْ َ ْ ّ ِ َْ َ َ َ ِ َ ْ ّ ِ ْ َ ََ َ ّ َ ‫. dia harus melakukan shalat sesuai dengan tuntunan Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam. namun tidak mendapatkannya.” Lihatlah orang-orang ini berniat baik. amalan tersebut tidak akan diterima. syarat diterimanya amal itu ada dua yaitu [1] niatnya harus ikhlas dan [2] harus sesuai dengan tuntunan Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam. Al Fudhail bin ‘Iyadh tatkala berkata mengenai firman Allah. tetapi dia juga harus melakukan ibadah dengan mencocoki ajaran Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam.” (HR. ُ َ ِ ُ ْ َ ِ ْ َ ِْ ٍ ِ ُ ْ ِ ْ َ َ ‫وكم من مريد للخير لن يصيبه‬ “Betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan. namun cara mereka beribadah tidak sesuai sunnah Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam.

dia diringankan bebannya oleh tetangga sekitar.” (QS. semoga Allah memperbaiki kondisi bangsa ini dengan menjauhkan kita dari berbagai amalan yang tidak ada tuntunannya. maka dia bukanlah bid’ah. maka ini adalah bid’ah karena telah mencampurkan ibadah dalam tradisi dan mengkhususkannya pada waktu tertentu tanpa dalil. Mereka hanya bisa beralasan. santun ketika berbincang-bincang dengan yang lebih tua. Kami memohon kepada Allah. Misalnya saja tradisi selamatan kematian pada hari ke-7. Akhirnya karena kematian kerabat bertambahlah kesedihan dan beban kehidupan. jika ada tradisi dzikir atau do’a tertentu pada hari ketiga. “Ini kan sudah jadi tradisi kami…” Jawaban seperti ini sama halnya jawaban orang musyrik terdahulu ketika membela kesyirikan yang mereka lakukan.Ini juga perkataan yang muncul ketika seseorang disanggah mengenai bid’ah yang dia lakukan. Sebenarnya melakukan semacam ini tidak ada tuntunannya.” (Al I’tishom. Lihatlah bukannya dengan meninggalnya keluarga. atau keempat puluh setelah kematian. Kok hal ini dilarang?!” . malah dijadikan sebagai sesuatu yang wajib sehingga membebani hamba. bid’ah juga bisa terdapat dalam tradisi (adat) sebagaimana perkataan Asy Syatibi. Namun. Az Zukhruf [43] : 22) Saudaraku yang semoga selalu dirahmati Allah. setiap tradisi itu hukum asalnya boleh dilakukan selama tidak bertentangan dengan hukum syari’at dan selama tidak ada unsur ibadah di dalamnya. 1/348) Dan sedikit tambahan bahwa tradisi yang diposisikan sebagai ibadah sebenarnya malah akan menyusahkan umat Islam. [5] Semua Umat Islam Indonesia bahkan para Kyai dan Ustadz Melakukan Hal Ini Ada juga yang berargumen ketika ritual bid’ah –seperti Maulid Nabi. beban hamba tersebut bertambah. Misalnya. “Perkara non ibadah (‘adat) yang murni tidak ada unsur ibadah. “Kenapa kamu masih merayakan 3 hari atau 40 hari setelah kematian?” Dia menjawab. maka bisa termasuk dalam bid’ah. Padahal kehidupan kebanyakan warga di desa tersebut adalah ekonomi menengah ke bawah. karena melakukan bid’ah semacam ini. Mereka tidak memiliki argumen yang kuat berdasarkan dalil dari Allah dan Rasul-Nya. 100. 40. Namun jika perkara non ibadah tersebut dijadikan ibadah atau diposisikan sebagai ibadah. “Perayaan (atau ritual) ini kan juga dilakukan oleh seluruh umat Islam Indonesia bahkan oleh para Kyai dan Ustadz. Malah tatkala kerabatnya meninggal. Bahkan kadang kami menyaksikan sendiri di sebuah desa yang masih laris di sana tradisi selamatan kematian. Syari’at sebenarnya ingin meringankan beban pada hambanya. Ketika ditanya. ketujuh. َ ُ َ ْ ُ ْ ِ ِ َ َ ََ ّ َِ ٍ ّ ُ ََ َ َ َ َ َ ْ َ َ ّ ِ ‫إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون‬ “Sesungguhnya kami mendapati bapak-bapak kami menganut suatu agama dan sesungguhnya kami adalah pengikut jejak-jejak mereka. Namun. atau 1000 hari. Jadi. ini adalah tradisi yang bagus dan tidak bertentangan dengan syari’at. dia harus mencari utang di sana-sini agar bisa melaksanakan selamatan kematian yang sebenarnya tidak ada tuntunannya.yang ia lakukan dibantah sembari mengatakan.

Ingatlah.” (QS. ِ ّ ِ ِ َ ْ َ ‫َإ ْ ُ ِ ْ َ ْ َ َ َ ْ ِ َْ ْ ِ ُ ِّ ك‬ ‫وِن تطع أكثر من في الرض يضلو َ عن سبيل ال‬ “Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini. akan selalu ada dalam umat ini di setiap waktu yang melarang berbagai bentuk perkara bid’ah yang menyelisihi sunnah seperti perayaan maulid ataupun tahlilan. niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. “Saudaraku. Barangsiapa meyakini bahwa adat (tradisi) yang menyelisihi sunnah ini telah disepakati karena umat telah menyetujuinya dan tidak mengingkarinya. As Sunnah dan Ijma’ (kesepakatan kaum muslimin). “Masa baca Al Qur’an saja dilarang?!” Atau ada pula yang berkata. Syaikh Salim bin ‘Ied Al Hilali. Darul Hijroh) Perlu diperhatikan pula. mayoritas ulama tidak mau menggunakan amalan penduduk Madinah (di masa Imam Malik) –tempat Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam berhijrah. [6] Baca Al Qur’an kok dilarang?! Ini juga di antara argumen dari pelaku bid’ah ketika diberitahu mengenai bid’ah yang dilakukan. Mereka menganggap bahwa amalan penduduk Madinah bukanlah sandaran hukum dalam beragama tetapi yang menjadi sandaran hukum adalah sunnah Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam. ijma’ kaum muslimin. Bid’ah hakikiyah adalah setiap bid’ah yang tidak ada dasarnya sama sekali baik dari Al Qur’an. Lalu bagaimana mungkin kesepakatan sebagian negeri muslim dikatakan sebagai ijma’ (kesepakatan umat Islam). “Masa baca dzikir saja dilarang?!” Untuk menyanggah perkataan di atas. Suatu hukum dalam agama ini seharusnya dibangun berdasarkan Al Kitab. tersebarnya suatu perkara atau banyaknya pengikut bukan dasar bahwa perkara yang dilakukan adalah benar. Lalu bagaimana mungkin kita berdalil dengan kebiasaan sebagian negeri muslim yang tidak memiliki keutamaan sama sekali dibanding dengan kota Nabawi Madinah?! (Disarikan dari Iqtidho’ Shirothil Mustaqim. dan bukan pula dari penggalian hukum yang benar menurut para ulama baik secara global maupun terperinci. Al An’am [6] : 116) Semoga Allah Ta’ala senantiasa memberi kita taufik untuk mengikuti kebenaran bukan mengikuti kebanyakan orang. maka keyakinan semacam ini jelas salah dan keliru. 49-50. (Al I’tishom. perlu sekali kita ketahui mengenai dua macam bid’ah yaitu bid’ah hakikiyah dan idhofiyah. 2/89 dan Al Bid’ah wa Atsaruha Asy Syai’ fil Ummah. Bahkan apabila kita mengikuti kebanyakan manusia maka mereka akan menyesatkan kita dari jalan Allah dan ini berarti kebenaran itu bukanlah diukur dari banyaknya orang yang melakukannya.Alasan ini justru adalah alasan orang yang tidak pandai berdalil. perbuatan seperti ini kan bid’ah. Perhatikanlah firman Allah Ta’ala. As Sunnah. apalagi dengan amalan sebagian kelompok? Ketahuilah saudaraku semoga Allah selalu memberi taufik padamu.” Lalu dia bergumam. Adapun adat (tradisi) di sebagian negeri. 1/219) . maka ini tidak bisa menjadi dalil untuk menyanggah perkataan Allah dan Rasul-Nya.sebagai dalil dalam beragama. perkataan sebagian Kyai/Ustadz atau ahlu ibadah.

Contoh lainnya adalah puasa atau shalat malam hari nishfu Sya’ban (pertengahan bulan Sya’ban). Jadi. tatacara dan jenisnya. Manakah dalil yang menunjukkan hal ini? Semoga sanggahan-sanggahan di atas dapat memuaskan pembaca sekalian. Namun ditinjau dari sisi lain yaitu dilihat dari enam aspek adalah bid’ah. Mana pula dalil yang menunjukkan bahwa yang harus dibaca adalah bacaan laa ilaha illallah. Kami hanya bermaksud mendatangkan perbaikan selama kami masih berkesanggupan. maka dari sisi ini bukanlah bid’ah dan [2] di sisi lain tidak memiliki dalil maka ini sama dengan bid’ah hakikiyah. yang dipermasalahkan adalah pengkhususan waktu. Bid’ah idhofiyah adalah setiap bid’ah yang memiliki 2 sisi yaitu [1] dari satu sisi memiliki dalil. Semoga kita selalu mendapatkan rahmat dan taufik-Nya ke jalan yang lurus Mengenal Seluk Beluk BID’AH (4): Dampak Buruk BID’AH . (Al I’tishom. mendekatkan diri pada Allah dengan kerahiban (hidup membujang seperti para biarawati). bukan bacaan tasbih. Kedua contoh ini termasuk bid’ah idhofiyah. dan jenis. Begitu pula shalat rogho’ib pada malam Jum’at pertama dari bulan Rajab. yang kami permasalahkan adalah bukan puasa. Dalam acara yasinan juga demikian. namun pelaksanaannya dengan tatacara semacam ini tidak disyari’atkan dan termasuk bid’ah yang menyelisihi sunnah. bukan surat Al Kahfi. dan 40 setelah kematian. Kenapa yang dikhususkan hanya surat Yasin. Juga manakah dalil yang menunjukkan harus dibaca secara berjama’ah dengan satu suara. shalat. Akan tetapi. namun terdapat bid’ah dari sisi pengkhususan zaman. tahmid atau takbir. 7. tempat. Contohnya bid’ah idhofiyah adalah dzikir setelah shalat atau di berbagai waktu secara berjama’ah dengan satu suara. Tidak ada dalil dari Al Kitab dan As Sunnah yang mengkhususkan ketiga hal tadi. Bacaan tahlil adalah bacaan yang disyari’atkan. Bahkan barangsiapa mengucapkan bacaan tahlil dengan memenuhi konsekuensinya maka dia akan masuk surga. 1/219) Jadi bid’ah idhofiyah dilihat dari satu sisi adalah perkara yang disyari’atkan. sebab. dan lain sebagainya. Dzikir adalah suatu yang masyru’ (disyari’atkan). Begitu juga hal ini dalam acara yasinan dan tahlilan.Di antara contoh bid’ah hakikiyah adalah puasa mutih (dilakukan untuk mencari ilmu sakti). Namun. As Sajdah atau yang lainnya? Apa memang yang teristimewa dalam Al Qur’an hanyalah surat Yasin bukan surat lainnya? Lalu apa dalil yang mengharuskan baca surat Yasin setelah kematian? Perlu diketahui bahwa kebanyakan dalil yang menyebutkan keutamaan (fadhilah) surat Yasin adalah dalil-dalil yang lemah bahkan sebagian palsu. Shalat dan puasa adalah ibadah yang disyari’atkan. bacaan Al Qur’an maupun bacaan dzikir yang ada. tempat. yang kami permasalahkan adalah pengkhususan waktu. Perlu kita tanyakan manakah dalil yang mengkhususkan pembacaan tahlil pada hari ke-3. Enam aspek tersebut adalah waktu. Ini semua tidak ada contohnya dalam syari’at. tatacara. jumlah. tatacara (kaifiyah). dan mengharamkan yang Allah halalkan dalam rangka beribadah kepada Allah. Tidak ada yang dapat memberi taufik kepada kita sekalian kecuali Allah. tempat dan tatacara.

amalan bid'ah tertolak] Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda. Oleh karena itu. َ ُ ُ َ ِ َ َ ّ َ ْ َ ُ ُ َ َ ِ ُ ُ ُِ ْ ُ ُ َِ َ ُ ُ ْ َ ْ َ َ ِ ّ َ ْ ُ ْ ِ ٌ َ ِ ّ َِ ّ َ َ ْ ُ َ ِ ْ َ ْ ََ ْ ُ ُ َ َ َ َ ‫أنا فرطكم على الحوض ، ليرفعن إلى رجال منكم حتى إذا أهويت لناولهم اختلجوا دونى فأقول أى رب أصْحابى .Kategori Manhaj | 15-10-2008 | 42 Komentar [Bagian Keempat dari 4 Tulisan] Sudah sepatutnya kita menjauhi berbagai macam bid’ah mengingat dampak buruk yang ditimbulkan. ‫قل هل ننبئكم بالخسرين أعمال الذين ضل سعيهمْ في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا‬ ً ْ ُ َ ُ ِ ْ ُ ْ ُ َّ َ ُ َ ْ َ ْ ُ َ َ ْ ّ ِ َ َ ْ ِ ُ ُ ْ َ ّ َ َ ِ ّ ً َ ْ َ َ ِ َ ْ َْ ِ ْ ُ ُ ّ َ ُ ْ َ ْ ُ “Katakanlah: Apakah akan Kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya?” Yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini. sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya. Ketika aku akan mengambilkan (minuman) untuk mereka dari al haudh. Thabrani. 54) [Ketiga. ّ َ َ ُ َ ُ ْ ِ َ ْ َ َ َ َ َِ ْ َ ِ َ َ ْ َ ْ َ ‫من أحدث فى أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد‬ “Barangsiapa membuat suatu perkara baru dalam agama kami ini yang tidak ada asalnya.” (HR. Bukhari no.” (QS. Dikatakan shohih oleh Syaikh Al Albani dalam Shohih At Targib wa At Tarhib no. pelaku bid'ah tidak akan minum dari telaga Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dan tidak akan mendapatkan syafa'at beliau shallallahu 'alaihi wa sallam] Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda. Dinampakkan di hadapanku beberapa orang di antara kalian. [Pertama. mereka . ditakutkan dia akan mengalami su'ul khotimah] Dari Anas bin Malik.” (HR. ُ َ َ ْ ِ ْ َ َ َّ ٍ َ ْ ِ ِ ِ َ ّ ُ ْ َ َ َ ْ ّ َ َ ‫ِ َ َ ح‬ ‫إن ال َجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته‬ “Allah betul-betul akan menghalangi setiap pelaku bid’ah untuk bertaubat sampai dia meninggalkan bid’ahnya. 1718) Orang yang berbuat bid’ah inilah yang amalannya merugi. maka perkara tersebut tertolak. pelaku bid'ah terhalangi untuk bertaubat selama dia terus menerus dalam bid'ahnya. يقول ل‬ َ َ ْ َ َُ ْ َ َ ِ ْ َ ‫تدرى ما أحدثوا بعدك‬ “Aku akan mendahului kalian di al haudh (telaga). 20 dan Muslim no. Berikut beberapa dampak buruk dari bid’ah. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda. Allah Ta’ala berfirman. Al Kahfi [18] : 103104) [Kedua.

‘Wahai Rabbku. Bukhari no.” (Lihat Syarh Ibnu Baththol. Aku lantas berkata.” (HR. tetapi juga dosa orang yang mengikutinya. barangsiapa melakukan suatu amalan kejelekan lalu diamalkan oleh orang sesudahnya.” (HR. فيقال إنك ل تدرى ما بدلوا بعدك فأقول سحقا سحقا لمن بدل بعدى‬ ِ ْ َ َ ّ َ ْ َ ِ ً ْ ُ ً ْ ُ ُ ُ َ َ َ َ ْ َ ُّ َ َ ِ ْ َ َ َ ّ ِ ُ َ ُ َ ّ ِ ْ ُ ّ ِ “(Wahai Rabbku). Lalu bagaimana yang mengikutinya sampai ratusan bahkan ribuan orang? Berapa banyak dosa yang akan dia tanggung? Seharusnya kita melestarikan ajaran Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam. perhatikanlah hadits ini. “Celaka.dijauhkan dariku. Amin Ya Mujibad Du’a[Keempat.’ “ (HR. mereka semua telah membuat sesuatu yang baru dan telah mengganti dengan ajaran selain Islam. Muslim no. 7051) Inilah do’a laknat untuk orang-orang yang mengganti ajaran Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam dan berbuat bid’ah. ِ َ ْ ِ ِ ّ َ ْ َ َ ٌ ْ َ ْ ِ ِ ُ ُ ْ ِ ُ ُ ْ َ َ َ َ ِ َ ِ َ ْ َ ِ ْ َ ُ ْ ِ ُ َ َ ِ ُ ُ َ ْ َ َ ِ َ ِ ُ َ ً َ َ َ ً ُّ ِ َ ْ ِ ِ ّ َ ْ َ ‫من سن فى السلم سنة حسنة فعمل بها بعده كتب له مثل أجر من عمل بها ول ينقص من أجورهم شىء ومن سن فى السلم‬ ٌ ْ َ ْ ِ ِ َ ْ َ ْ ِ ُ ُ ْ َ َ َ َ ِ َ ِ َ ْ َ ِ ْ ِ ُ ْ ِ ِ ْ ََ َ ِ ُ ُ َ ْ َ َ ِ َ ِ ُ َ ً َ ّ َ ً ّ ُ ‫سنة سيئة فعمل بها بعده كتب عليه مثل وزر من عمل بها ول ينقص من أوزارهم شىء‬ “Barangsiapa melakukan suatu amalan kebaikan lalu diamalkan oleh orang sesudahnya. Sebaliknya. “Demikianlah.’ Lalu Allah berfirman. ini adalah umatku. ‘Engkau sebenarnya tidak mengetahui bid’ah yang mereka buat sesudahmu. seluruh perkara bid’ah yang diada-adakan dalam perkara agama tidak diridhoi oleh Allah karena hal ini telah menyelisihi jalan kaum muslimin yang berada di atas kebenaran (al haq). celaka bagi orang yang telah mengganti ajaranku sesudahku.” Kemudian aku (Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam) mengatakan. Oleh karena itu. maka akan dicatat baginya dosa semisal dosa orang yang mengikutinya. pelaku bid'ah akan mendapatkan dosa jika amalan bid'ahnya diikuti orang lain] Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda. mereka betul-betul pengikutku. maka akan dicatat baginya ganjaran semisal ganjaran orang yang mengikutinya dan sedikitpun tidak akan mengurangi ganjaran yang mereka peroleh. Seluruh pelaku bid’ah termasuk orang-orang yang mengganti ajaran Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam dan yang membuat-buat perkara baru dalam agama. Ibnu Baththol mengatakan. ‫إنهم منى . Begitu pula orang yang berbuat zholim dan yang menyelisihi kebenaran. 7049) Dalam riwayat lain dikatakan. ‘Sebenarnya engkau tidak mengetahui bahwa mereka telah mengganti ajaranmu setelahmu. Kenapa harus melestarikan tradisi dan budaya yang menyelisihi syari’at? Jika . Bukhari no. mereka juga termasuk dalam hadits ini. Bukan hanya dosa dirinya yang akan dia tanggung. 1017) Wahai saudaraku. 19/2. Asy Syamilah) -Semoga Allah menjauhkan kita dari berbagai perkara bid’ah dan menjadikan kita sebagai umatnya yang akan menikmati al haudh sehingga kita tidak akan merasakan dahaga yang menyengsarakan di hari kiamat. Padahal bid’ah itu paling mudah menyebar. Lalu Allah berfirman. Sungguh sangat merugi sekali orang yang melestarikan bid’ah dan tradisi-tradisi yang menyelisihi syari’at. tanpa mengurangi dosanya sedikitpun.

Innahu sami’un qoriibum mujibud da’awaat. apa yang akan kita dapat? Malah hanya dosa dari yang mengikuti kita yang kita peroleh. kerancuan-kerancuan di dalamnya dan dampak buruk yang ditimbulkan. lalu diikuti oleh generasi setelah kita. bukan berarti ingin melakukannya. yasinan. Semoga Allah selalu memberikan ilmu yang bermanfaat. tetapi ingin menjauhinya Karena barangsiapa tidak mengenal kejelekan.melestarikan ajaran beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam -seperti mentalqinkan mayit menjelang kematiannya bukan dengan talqin setelah dimakamkan. rizki yang thoyib. Hud [11] : 88) Inilah sedikit pembahasan mengenai bid’ah. Sleman Saat Allah memberi nikmat hujan di siang hari. Semoga maksud kami ini sama dengan perkataan Nabi Syu’aib. Kami tidak ingin saudara kami terjerumus dalam kesalahan sebagaimana tidak kami inginkan pada diri kami. maulidan. walaupun hanya sekejap mata. Ya Qoyyum. Desa Pangukan. mungkin dia bisa terjatuh di dalamnya Ya Hayyu. Sedangkan jika kita menyebarkan dan melestarikan tradisi tahlilan. Karena sebagaimana perkataan seorang penyair. Perbaikilah segala urusan kami dan janganlah Engkau sandarkan urusan tersebut pada diri kami. Dengan rahmat-Mu. Yang kami inginkan adalah agar saudara kami mengetahui kebenaran dan sunnah Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam sebagaimana yang kami ketahui. wa shallallahu ‘ala nabiyyina Muhammad wa ‘ala alihi wa shohbihi wa sallam. Semoga dengan tulisan yang singkat ini kita dapat semakin mengenalinya dengan baik. ُ ِ ُ ِ ْ ََِ ُ ْ ّ َ َ ِ ْ ََ ّ ِ ّ ِ ِ ِ ْ َ َ َ ُ ْ َ َ ْ َ َ َ ْ ِْ ّ ِ ُ ِ ُ ْ ِ ‫إن أريد إل الصلح ما استطعت وما توفيقي إل بال عليه توكلت وإليه أنيب‬ ِ “Aku tidak bermaksud kecuali (mendatangkan) perbaikan selama aku masih berkesanggupan. dan menjadikan amalan kita diterima di sisi-Nya. Selesai disusun di rumah tercinta. Yang hanya kami inginkan adalah bagaimana umat ini bisa bersatu di atas kebenaran dan di atas ajaran Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam yang benar. Hanya kepada Allah aku bertawakkal dan hanya kepada-Nya-lah aku kembali. kami memohon kepada-Mu. Wahai Zat yang Maha Hidup lagi Maha Kekal. Hal ini bukan berarti dengan mengetahuinya kita harus melakukan bid’ah tersebut. kami menyinggung masalah bid’ah ini bukanlah maksud kami untuk memecah belah kaum muslimin sebagaimana disangka oleh sebagian orang jika kami menyinggung masalah ini.” (QS. 9 Syawal 1429 (bertepatan dengan 9 Oktober 2008) . Marilah Bersatu di Atas Kebenaran Saudaraku. Dan tidak ada taufik bagiku melainkan dengan (pertolongan) Allah.kita akan mendapatkan ganjaran untuk diri kita dan juga dari orang lain yang mengikuti kita. Amin Yaa Mujibbas Sa’ilin. Semoga tulisan ini bermanfaat bagi kaum muslimin. ِ ْ ّ َ َِ ْ ِ َ ّ ّ ِ َ ّ ّ ُ ْ ّ َ ‫… عرفت الشر ل للشر لكن لتوقيه‬ ِ ِْ ُ ََ ِ ّ َ ِ ّ ّ ُ ِ ْ َ َ ْ َ َ ‫ومن ل يعرف الشر من الناس يقع فيه‬ Aku mengenal kejelekan. Kamis. Alhamdulillahilladzi bi ni’matihi tatimmush sholihaat.

muslim. tuntunan yang terang berderang. tidak membutuhkan seorang nabi pun selain nabi kita Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam.or. Tidak ada yang berpaling dari keadaan tersebut kecuali ia pasti celaka. Tidak ada sesuatu yang halal melainkan yang Allah halalkan. dan telah Aku cukupkan kepadamu nikmat-Ku. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam telah meninggalkan kita di atas tuntunan yang jelas. di atas petunjuk yang sempurna.*** Disusun oleh: Muhammad Abduh Tuasikal. tidak ada sesuatu yang haram melainkan yang Allah haramkan dan tidak ada agama kecuali perkara yang di syariatkan-Nya. siangnya seperti malamnya.” (HR. dinukil dari ‘Ilmu Usul Bida’. Al-Hafizh Ibnu Katsir berkata dalam tafsirnya. ْ ُ َ َ ُّ ْ َ ّ ِ ِ ّ ِ َ ُ ِ َ َُ ِ َّ ْ َ ِ ُ ّ ُ ٌ َ َ ِ َ َ ‫ما بقي شيْء يقرب من الجنة ويتاعد عن النار إل قد بين لكم‬ “Tidaklah ada sesuatu yang mendekatkan diri kepada surga dan menjauhkan dari neraka melainkan telah dijelaskan kepada kalian.” (Tafsir Ibnu Katsir. Syaikh Ali bin Hasan Al-Halabi. dan telah Aku ridai Islam itu Jadi agama bagimu. “Ayat ini menunjukkan nikmat Allah yang paling besar. Karena itulah Allah ta’ala mengutus beliau sebagai nabi penutup para nabi dan mengutus beliau kepada manusia dan jin. yaitu ketika Allah menyempurnakan agama bagi manusia sehingga mereka tidak lagi membutuhkan agama selain islam. S. 17) Begitu pula Nabi kita shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: ٌ ِ َ ّ ِ ِ ْ َ َ ْ َ ُ ِ َ َ َ ِ َ َ َ َ ُْ َ ِ َ ْ َ ْ ََ ْ ُ ُ ْ َ َ ‫تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها ل يزيغ عنها بعدي إل هالك‬ “Aku tinggalkan kalian dalam suatu keadaan terang-benderang. al-Maidah: 3) Ayat yang mulia ini menunjukkan kesempurnaan syariat dan bahwasanya syariat ini telah mencukupi segala keperluan yang dibutuhkan oleh makhluk.id Bid’ah Dalam Timbangan Islam Kategori Manhaj | 04-09-2008 | 48 Komentar Para pembaca yang di muliakan oleh Allah ta’ala.” (QS. Thabrani) . Dimuroja’ah oleh: Ustadz Aris Munandar Artikel www.” (HR. Hal ini telah di tegaskan oleh Allah ta’ala dalam firman-Nya: ‫اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم السلم دينا‬ ً ِ َ ْ ُ ُ َ ُ ِ َ َ ِ َ ْ ِ ْ ُ ْ ََ ُ ْ َ ْ ََ ْ ُ َ ِ ْ ُ َ ُ ْ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ “Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu. Ahmad) Juga sabdanya.T.

waliya’udzu billah.” (Al-I’tishom. Perbuatan yang tidak ada tuntunannya dalam syariat islam dikenal dengan nama bid’ah. 20) Maka berdasarkan keterangan di atas. Thabrani) Bahkan hal ini juga dipersaksikan oleh musuh-musuh islam yakni akan kebenaran dan kesempurnaan agama islam ini.” (QS.” (HR.Sahabat Abu Dzar al-Ghifari berkata: ‫تركنا رسول ال صلى ال عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في الهواء إل وهو يذكر لنا علما‬ ً ْ ِ َ َ ُ ُ ْ َ َ ُ َ ّ ِ ِ َ َ ْ ِ ِ ْ َ َ َ ُ َّ ُ ٌ ِ َ َ َ َ َّ َ ِ ْ ََ ُ َّ ِ ُ ْ ُ َ َ َ َ َ “Rasulullah wafat meninggalkan kami dalam keadaan tidak ada seekor burung pun yang terbang di udara melainkan beliau telah mengajarkan ilmunya kepada kami. Seorang yahudi berkata kepada Salman Al Farisi (dengan nada mengejek): “Nabi kalian mengajarkan kepada kalian segala sesuatu hingga cara buang hajat!”. sehingga penambahan atau pengurangan atas syariat islam tanpa dalil dari al-Qur’an atau as-Sunnah menunjukkan pelecehan terhadap syariat. bisa kita ambil kesimpulan betapa sempurnanya syariat islam. “Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu. karena Allah ta’ala telah berfirman. Salman menjawab (dengan penuh bangga): “Benar. beliau telah melarang kami untuk menghadap kiblat ketika buang air besar atau buang air kecil. dan telah Aku cukupkan kepadamu nikmat-Ku.” (QS. namun sebelumku telah di utus beberapa rasul. tidaklah aku adalah orang yang pertama kali diutus. 1/49. “Barangsiapa mengadakan sesuatu yang baru (bid’ah) di dalam agama ini sedangkan ia menganggap baik perbuatan tersebut maka sungguh ia telah menuduh Nabi Muhammad telah berbuat khianat. al-Maidah: 3). dan telah Aku ridai Islam itu Jadi agama bagimu. bid’ah berarti segala sesuatu yang terjadi atau dilakukan tanpa ada contoh sebelumnya.” (HR. Maka perkara yang pada hari ayat ini diturunkan bukan agama maka sekarang juga bukan merupakan agama. . Makna Bid’ah Secara bahasa. dan beliau melarang kami untuk istinja’ dengan menggunakan tangan kanan dan istinja’ dengan kurang dari tiga batu atau istinja’ dengan kotoran atau tulang. dinukil dari ‘Ilmu Usul Bida’. tindakan kriminal agama dari pelakunya yang secara tidak langsung pelakunya menganggap bahwa syariat islam ini belum sempurna. hal ini sebagaimana Firman Allah ta’ala: ِ ُ ّ َ ّ ً ِْ ُ ُ َ ‫ما كنت بدعا من الرسل‬ “Katakanlah: Aku bukanlah rasul yang pertama di antara rasul-rasul. Imam Malik berkata. Muslim) Begitu pula yang menjadi akidah para ulama ahlussunnah. Al Ahqaf: 9) Yakni.

ً َ َ َ ُ ّ َ َ ْ َِ ٌ ََ َ ٍ َ ْ ِ ّ ُ ‫كل بدعة ضللة وإن رآها الناس حسنة‬ “Setiap bid’ah adalah kesesatan meskipun manusia menganggap perbuatan tersebut adalah kebaikan. Sehingga apabila ada seseorang melakukan suatu perbuatan yang baru akan tetapi tidak dalam rangka beribadah kepada Allah ta’ala maka perbuatan tersebut bukanlah disebut sebagai bid’ah yang tercela akan tetapi disebut bid’ah secara bahasa. “Bid’ah adalah suatu metode di dalam beragama yang di ada-adakan menyerupai syariat. ّ َ َ ُ َ ُ ْ ِ َ ْ َ َ َ َ َِ ْ َ ِ َ َ ْ َ ْ َ ‫من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد‬ “Barangsiapa yang mengada-adakan suatu perkara dalam agama ini tanpa ada tuntunannya maka amalannya tersebut tertolak. ٌ ََ َ ٍ َ ْ ِ ّ ُ ‫كل بدعة ضللة‬ “Setiap bid’ah adalah kesesatn. tidak bisa dijadikan sebagai sandaran hukum.” (HR. dinukil dari ‘ilmu Usul Bida’.” (Al I’tisham: 1/37. yaitu melakukan atau meninggalkan suatu perbuatan dengan alasan ibadah padahal tidak ada dalil atas hal tersebut atau dalil yang menjadi sandarannya adalah hadits yang lemah.Adapun definisi bid’ah secara istilah syar’i adalah sebagaimana di jelaskan oleh Imam AsySyatibi. 24) Hukum Bid’ah Setiap bid’ah adalah kesesatan. Tirmidzi) Faedah Bid’ah yang tercela dalam islam adalah perbuatan bid’ah dalam syariat islam. dan perbuatan tersebut boleh. sebagaimana perkataan sahabat Abdullah Ibnu Umar. perbuatan kesesatan dan menodai syariat islam yang mulia dan sempurna ini.” Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda. Bukhari Muslim) Juga dalam sabda beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam.” (HR. . setiap bid’ah membawa pelakunya kepada perbuatan dosa. dengan maksud untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta’ala sedangkan tidak ada padanya dalil syar’i yang shahih dalam asal atau tata cara pelaksanaannya. Bukankah sesuatu yang sempurna jika ditambah atau dikurangi akan merusak kesempurnaannya? Bukankah sebuah bola yang sudah bulat sempurna jika kita tambahi atau kurangi malah akan merusak keindahannya?? Perbuatan bid’ah adalah kesesatan walaupun orang-orang menganggap perbuatan tersebut adalah kebaikan.

Adapun jika seseorang melakukan perbuatan yang berkaitan dengan dunia seperti membuat kendaraan tipe baru yang belum ada contoh sebelumnya. Walau bagaimanapun ada sebahagian ulama berpendapat hadis dhaif boleh dipegang dalam amalan sunat secara perseorangan.. Mungkin ianya sesuai dengan orang yang sudah mahir membaca Qasar. Tetapi tidak sekali-kali dengan hadith maudhu’. Sebagaimana telah kita ketahui apabila tibanya malam 15 Sya’aban. ANTARA SUNNAH DAN BID'AH by Dassiah Sidek on Sunday. maraton setiap hari Rabu pagi dan seterusnya maka tidak diragukan lagi bahwa perbuatanperbuatan tersebut adalah boleh.Misalnya seseorang ingin melaksanakan puasa khusus pada hari selasa saja tanpa hari lainnya. July 17.b. ramai yang akan ke masjid untuk solat jemaah dan membaca yasin sebanyak 3 kali. Ingat. ianya adalah hadith berkenaan kelebihan malam nisfu Syaaban yang dhaif dan juga terdapat dalam hadith maudhu’ (palsu). Persoalannya mengapa perlu dilakukan sebanyak 3 kali dan dikhususkan pada malam tersebut? Sedangkan bacaan Yasin boleh dilakukan pada bila-bila masa dan tidak terhad kepada berapa kali. Tetapi tahukah kita dari mana amalan itu berasal? Sedangkan kita tahu. bahawa sesuatu ibadah khusus yang dilakukan jika tiada amalan atau dalil dari nabi Muhammad S. tetapi bagaimana dengan mereka yang tidak mahir dengan bacaan Qasar lebih-lebih lagi bagi yang tidak mahir membaca AlQuran bertajwid.id TENTANG NISFU SYAABAN. atau membuat kebiasaan baru. .or. bacaan Yasin yang dibuat sebanyak 3 kali itu dilakukan dengan pantas dan terkejar-kejar.muslim. 2011 at 10:36am Assalaamu’alaikum w. maka puasa yang ia lakukan adalah bid’ah yang diharamkan oleh islam.w maka dikira bid’ah. ANTARA AMALAN SUNNAH DAN BID'AH Posted by ukhti salimah at 8:11 PM TENTANG NISFU SYAABAN. Apakah bagus membaca AlQuran dalam keadaan tergesa-gesa dan salah tajwidnya? Apakah hikmah di sebalik tergesa-gesa dan tidak faham apa yang dibaca itu? Sebenarnya tiada hadith yang sahih yang memberitahu tentang bacaan yasin 3 kali pada malam nisfu Syaaban ini dan jika ada pun. Semoga bermanfaat… *** Penulis: Abu Sa’id Satria Buana Muroja’ah: Ustadz Aris Munandar Artikel www. Seperti yang selalu saya lihat. dan hadith PALSU hanyalah hadith yang direka-reka oleh golongan tertentu.a. ia melaksanakan puasa tersebut tanpa ada contohnya dari Rasulullah dan para sahabatnya.t…. sedangkan puasa adalah ibadah. Tidakkah itu sudah menjadi tungganglanggang dan tidak berlaku dalam keadaan yang tenang. hadith maudhu’ maknanya hadith PALSU.

Kemudian aku kembali dan aku dengar Baginda saw berkata dlm sujudnya. TENANG dan memberi keinsafan kepada kita dan bukannya semata-mata mahu mengejar pahala sehingga membaca AlQuran dengan tergopoh dan salah tajwid dan mengatakan sepatutnya melakukan bacaan Yasin 3 kali itu. Baginda berkata kpd Saiyidatina Aisyah r. bacaan itu biarlah TERTIB. dalam soal bacaan Yasin sebanyak 3 kali dalam nisfu Syaaban tetap tidak ada hadith yang sahih berkenaannya dan amalan tersebut tiada ditunjukkan contoh langsung oleh nabi dan sahabat. adalah penting agar kita berhati-hati dalam memahami martabat sesuatu hadith itu.” . Apabila aku melihat demikian aku mencuit ibu jari kaki Baginda saw dan bergerak. Maka sebaiknya adalah kita lakukan sahaja amalan membaca Yasin atau apa-apa sahaja bacaan AlQuran . Sesungguhnya Allah Azzawajjala telah dtg kpd hambanya pada malam Nisfu syaaban dan memberi keampunan kpd mereka yg beristighfar. Malam Nisfu Syaaban merupakan malam yang penuh berkat dan rahmat selepas malam Lailatul qadr. Saiyidatina Aisyah r. Pengertian nisfu Syaaban Nisfu dalam bahasa arab bererti setengah. tanpa perlu dikhususkan 3 kali dan seumpamanya. tetapi kita perlu ingat.Dengan kerana itu. Tetapi menurut fatwa dari Syeikh Abdul Aziz bin Baaz. amalan itu dikira bid’ah dan penjelasannya ada saya sertakan di bawah nanti. Malam Nisfu Syaaban adalah malam lima-belas Syaaban iaitu siangnya empat-belas haribulan Syaaban.a: Rasulullah saw telah bangun pada malam (Nisfu Syaaban) dan bersembahyang dan sungguh lama sujudnya sehingga aku fikir beliau telah wafat.” Setelah Baginda saw selesai sembahyang. meriwayatkan bahawa Nabi saw tidak tidur pada malam itu sebagaimana yg tersebut dalam sebuah hadis yg diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi r.a. memberi rahmat ke atas mereka yg memberi rahmat dan melambatkan rahmat dan keampunan terhadap orang2 yg dengki. Maka mengapa kita sekarang ini mengadakan majlis tersebut di masjid-masjid apabila tibanya malam nisfu Syaaban sahaja? Mengapa perlu menetapkan malam itu untuk membaca Yasin 3 kali dan berduyun-duyun menuju ke masjid sedangkan malam lain tidak? Itu yang perlu diperhati bersama. Dan saya tidak berani mengatakan amalan tersebut haram.a. amalan ibadah khusus yang bukannya berasal dari nabi sudah dikira bid’ah dan dibimbangi amalan itu akan menjadi penat dan lelah semata-mata kerana tidak berasas atau menambah dosa sahaja. Dan yang penting. Nisfu Syaaban bererti setengah bulan Syaaban. “Malam ini adalan malam Nisfu syaaban. Namun . “Ya Allah aku pohonkan kemaafanMu daripada apa yg akan diturunkan dan aku pohonkan keredhaanMu daripada kemurkaanMu dan aku berlindung kpdMu daripadaMu. Aku tidak dpt menghitung pujian terhadapMu seperti kamu memuji diriMu sendiri.

selepas bacaan Yasin kedua doa supaya dipanjangkan umur dalam keberkatan dan selepas bacaan Yasin ketiga doa supaya dianugerahkan rezeki yang halal. Kita beramal dan beribadat adalah untuk mendapat pahala dan kebaikan . Boleh dikatakan bahawa amalan baca Yasin dan doa ini adalah sebahagian dari sekian banyak amalan bidaah ciptaan rakyat tempatan khusus untuk amalan penduduk nusantara ini! ‘Solat Sunat’ Nisfu Syaaban Firman Allah (mafhumnya): “Pada hari ini. Catatan pertama yang akan dicatatkan dibuku yang baru akan bermula sebaik sahaja masuk waktu maghrib.a. “Patutkah mereka mempunyai sekutu-sekutu yang menentukan .t untuk kebaikan dunia dan di akhirat tetapi tidak perlu dikhususkan di celah-celah bacaan Yasin di malam nisfu Syaaban.w. Tidak hairanlah tiada fatwa yang dikeluarkan oleh Ulama muktabar dunia masa kini tentang sahih batilnya amalan ini. Kita boleh membaca surah Yasin sebanyak mungkin pada bila-bila masa untuk mendapat pahala tetapi tidak dengan mengkhususkan kepada malam nisfu Syabaan dan dengan bilangan tiga kali.Hari nisfu sya’aban adalah hari dimana buku catatan amalan kita selama setahun diangkat ke langit dan diganti dengan buku catatan yang baru. atau sahabat-sahabat atau ada petunjuk yang jelas dari alQuran dan as-sunnah . selepas bacaan Yasin pertama dengan doa untuk diselamatkan dunia akhirat. Dan kita boleh membaca surah Yasin dan berdoa bersendirian. Di celahcelah bacaan Yasin ini diselitkan dengan bacaan doa seperti .w. Berikut adalah fatwa yang dikeluarkan oleh seorang ulama terkemuka di Timur Tengah untuk menjelaskan tentang amalan bidaah di malam nisfu Syaaban. setidak-tidaknya ia akan membazirkan masa dan memenatkan badan. di mana-mana dan bila-bila saja dan tidak perlu berkampung di masjid-masjid dengan harapan mendapat ganjaran istimewa dari Allah s.” [al-Maa’idah 5:3]. (15 Sya’aban bermula pada 14 hb sya’aban sebaik sahaja masuk maghrib) Fatwa tentang merayakan malam Nisfu Syaaban Bacaan yasin Umat Islam di Malaysia umumnya menyambut malam nisfu Syaaban ( 15hb Syaaban) dengan mengadakan majlis membaca surah Yasin sebanyak tiga kali selepas solat Maghrib. Diperhatikan bahawa amalan sambutan Nisfu Syaaban yang kaifiatnya sebegini tidak diamalkan di tempat lain di seluruh dunia.w. Aku telah sempurnakan bagi kamu agama kamu dan Aku telah cukupkan nikmatKu kepada kamu dan Aku telah redakan Islam itu menjadi agama untuk kamu.t. Amalan mengkhususkan bacaan dan doa tertentu pada sesuatu masa tanpa nas yang sahih adalah amalan bidaah yang tertolak dan dikhuatiri berdosa. Perhatikan bahawa beliau tidak menyebut amalan membaca Yasin dan doa-doa yang mengiringinya kerana amalan tersebut tidak diamalkan oleh penduduk di Timur Tengah atau di bahagian lain dunia Islam. Kita digalakkan berdoa apa saja kepada Allah s. Amalan ini hendaklah ada contohnya dari Rasulullah s.

di dalam kitabnya Lataa’if al-Ma’aarif. Kita akan lihat beberapa petikan dari ulasan para alim ulama ini. Para Sahabat Nabi s. begitu juga para salaf selepas mereka. Ada beberapa hadis dhaif telah dirujuk tentang fadhilat puasa ini. Nabi (s. Mereka mengecam bid’ah dan menegahnya. dan hadis-hadis tentang fadhilat-fadhilat berkenaan hari tersebut adalah dhaif (lemah).w telah menerangkan bahawa untuk ibadah yang direka selepas kewafatan Baginda. Antara ulama yang memperjelaskan hal ini adalah al-Haafiz bin Rejab.a. Tidak ada nas (dalil) yang boleh dipercayai tentang puasa ini. meskipun ia berniat baik. oleh itu hadis-hadis dha`if tersebut tidak dapat digunapakai. menyambut nisfu Syaaban adalah bid’ah. serta berpegang teguhlah padanya… Berwaspadalah terhadap perkara yang baru diada-adakan. sebagaimana telah diperjelaskan oleh sebahagian besar alim ulama. Prinsip asas yang penting ini telah disebutkan oleh Imam Abu’l-‘Abbas Sheikh al-Islam bin Taymiyah (rahimahullah). sebahagian besar yang lain pula adalah maudhu’ (rekaan). Tuhan tidak mengambil nyawa RasulNya sehinggalah Baginda selesai menyampaikan perutusan dengan seterang-terangnya dan menghuraikan kepada ummah segala apa yang telah diperintahkan Allah samada amalan perbuatan mahupun percakapan. kerana setiap perkara baru adalah bid’ah dan setiap perkara bid’ah itu adalah sesat. ditulis oleh bin Waddah. kesemua ini akan dicampakkan kembali kepada orang yang mencipta amalan tersebut.mana-mana bahagian dari agama mereka sebarang undang-undang yang tidak diizinkan oleh Allah?” [al-Syur. bin Shamah dan lain-lain. segala bacaan dan amalan yang kononnya dilakukan menurut Islam.a.a) bahawa Rasulullah (s. Antara amalan bid’ah yang direka manusia ialah menyambut hari pertengahan dalam bulan Syaaban (Nisfu Syaaban). Ini jelas sekali menunjukkan bahawa Allah telah sempurnakan agama umat ini.a. dan menganjurkan puasa pada hari tersebut.w) pernah bersabda: “barangsiapa mengada-adakan perkara baru dalam urusan (agama) kita ini yang mana bukan sebahagian daripadanya.w) bersabda dalam khutbah Baginda: “Tetaplah kamu dengan Sunnahku dan Sunnah para Khulafa’ Rasyidun. dan lain-lain. sebagaimana telah dicatatkan dalam kitab-kitab yang menyanjung Sunnah dan mengecam bid’ah.” Terdapat banyak lagi ayat Qur’an dan hadis yang seumpamanya. Baginda s. Menurut jumhur ulama.w tahu tentang hakikat ini. Tidak ada asas yang Sahih bagi sambutan nisfu Syaaban. Para alim ulama (rahimahumullah) telah sepakat bahawa apabila . Beberapa riwayat tentang hal ini telah dinukilkan daripada sebahagian ulama salaf di Syria dan lain-lain. dan mencukupkan nikmatNya ke atas mereka. akan tertolak.a.” Dalam Sahih Muslim diriwayatkan daripada Jabir r. tetapi ianya tidak boleh dijadikan pegangan. Hadis-hadis dha`if berkenaan ibadah hanya boleh diterimapakai untuk amalan ibadat yang terdapat menerusi nas-nas yang Sahih. al-Tartushi. Hadis-hadis diriwayatkan mengenai fadhilat doa sempena nisfu Syaaban kesemuanya adalah maudhu’ (rekaan semata-mata).a 42:21] Dalam kitab al-Sahihain diriwayatkan daripada `Aisyah (r.a.

taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah dan kepada “Ulil-Amri” (orang-orang yang berkuasa) dari kalangan kamu.” [al-Nisa’ 4:59] “Dan (katakanlah wahai Muhammad kepada pengikut-pengikutmu): Apa jua perkara agama yang kamu berselisihan padanya maka hukum pemutusnya terserah kepada Allah. dan inilah yang terbaik untuk manusia di dunia dan di akhirat: “Yang demikian adalah lebih baik (bagi kamu) dan lebih elok pula kesudahannya” [al-Nisa’ 4:59 – mafhumnya] maksudnya ialah Hari Akhirat. Hakim yang demikian kekuasaanNya ialah Allah Tuhanku. Kemudian jika kamu berbantah-bantah (berselisihan) dalam sesuatu perkara. antara mereka adalah ‘Ata’ dan Ibnu Abi Malikah. kemudian mereka pula tidak merasa di hati mereka sesuatu keberatan dari apa yang telah engkau hukumkan dan mereka menerima keputusan itu dengan sepenuhnya. apatah lagi mengajak orang lain melakukannya atau mengiktirafkannya.a. dan inilah pandangan ulama-ulama Maliki dan lain-lain.” [al-Nisa’ 4:65] Banyak lagi ayat-ayat lain yang serupa maksudnya seperti di atas. Makhul. seterusnya wajib mentaati keputusan yang diperolehi daripada kedua-dua Nas ini.A) menyebut di dalam kitabnya Lataa’if al-Ma’aarif tentang isu ini – setelah membincangkannya secara panjang lebar – “Malam Nisfu Syaaban asalnya diutamakan oleh golongan Tabi’in di kalangan penduduk Sham. Disebutkan bahawa mereka telah mendengar riwayat-riwayat Israiliyyat berkenaan kelebihan malam tersebut. Apa-apa keputusan yang diperolehi daripada salah satu atau kedua-duanya adalah syariat yang wajib ditaati. kepadaNyalah aku berserah diri dan kepadaNyalah aku rujuk kembali (dalam segala keadaan). Kata mereka: semua ini adalah bid’ah… . Oleh itu sebarang amalan ibadat yang tidak dinyatakan di dalam keduadua (Qur’an dan Sunnah) adalah bid’ah dan tidak dibenarkan melakukannya. di mana mereka beribadah bersungguh-sungguh pada malam tersebut. antaranya Khalid bin Mi’dan. lagi Maha Mengasihani. Sebagaimana Firman Allah (mafhumnya): “Wahai orang-orang yang beriman. Al-Hafiz bin Rejab (R. maka hendaklah kamu mengembalikannya kepada (Kitab) Allah (Al-Quran) dan (Sunnah) RasulNya jika kamu benar beriman kepada Allah dan hari akhirat.an 3:31] “Maka demi Tuhanmu (wahai Muhammad)! Mereka tidak disifatkan beriman sehingga mereka menjadikan engkau hakim dalam mana-mana perselisihan yang timbul di antara mereka. Orang awam menganggap bahawa malam tersebut adalah mulia kerana perbuatan mereka ini.” [Aal ‘Imr. nescaya Allah mengasihi kamu serta mengampunkan dosa-dosa kamu dan (ingatlah). sebaliknya apa-apa yang didapati bercanggah dengan keduaduanya mestilah ditolak. Luqman bin ‘Amir dan lain-lain. maka wajiblah merujuk kepada Kitab Allah dan Sunnah Rasulullah s.wujud perselisihan di kalangan umat. Allah Maha Pengampun. sedangkan jumhur ulama di Hijaz menolak kesahihan riwayat ini. yang menyatakan dengan jelas bahawa sebarang perselisihan wajib dirujuk kepada Qur’an dan Sunnah.”[al-Shura 42:10]. “Katakanlah (wahai Muhammad): Jika benar kamu mengasihi Allah maka ikutilah daku. Ini merupakan syarat iman. Yang demikian adalah lebih baik (bagi kamu) dan lebih elok pula kesudahannya.w. ‘Abdul Rahman bin Zaid bin Aslam meriwayatkan fatwa ini daripada fuqaha’ (Ulama Ahli Fiqh) di Madinah.

Imam Abu Bakr al-Tartushi (R. tidak ada juga yang memberi perhatian kepada hadith Makhul. membaca al-Ikhlaas tiga puluh kali setiap rakaat. dan kesemua perawi dalam tiga isnadnya adalah majhul (tidak dikenali) dan dhaif (lemah). samada dilakukan secara terbuka mahupun tertutup.w: “Barangsiapa melakukan apa sahaja amalan yang bukan sebahagian daripada urusan kita ini [Islam]. ‘Hadis’ ini juga diriwayatkan melalui sanad yang lain.A) berkata dalam al-Fawa’id al-Majmu’ah: “Hadith yang berbunyi: ‘Wahai ‘Ali.Imam Ahmad tidak pernah diketahui menyebut apa-apa pun tentang (adanya sambutan) Malam Nisfu Syaaban… Tentang amalan berdoa sepanjang Malam Nisfu Syaaban. Di dalam kitab al-Mukhtasar.a. Beliau menjawab. yang mana kesemua adalah direka dan kesemua perawinya adalah are majhul (tidak diketahui asal-usulnya). dengan membaca pada setiap rakaat Ummul Kitab [Surah al-Fatihah] dan Qul Huwallahu Ahad sepuluh kali.” Al-Shaukani (R.a. Pernah ada orang mengadu kepada Ibnu Abi Maleekah bahawa Ziyad an-Numairi mengatakan bahawa pahala di Malam Nisfu Shaaban adalah menyamai pahala Lailatul-Qadar. penuhilah malamnya dengan solat dan berpuasalah di siang harinya” – adalah dhaif (lemah). ini juga adalah maudhu’.A). berdasarkan maksud umum hadith Rasulullah s.w) ataupun daripada Para Sahabat Baginda …” Inilah apa yang telah disebutkan oleh al-Hafiz bin Rejab (R. Dalam keadaan di mana tidak ada bukti shar’i bahawa apa-apa perkara itu disuruh oleh Islam. juga adalah maudhu’.w mahupun daripada Sahabatsahabat Baginda (R. atau yang beranggapan bahawa malam tersebut adalah lebih istimewa daripada malam-malam lain. “Sekiranya aku dengar sendiri dia berkata begitu dan ada kayu di tanganku. Ziyad seorang pereka cerita. dan hadis Ali yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban – “ Apabila tiba malam pertengahan Syaaban. “Seratus rakaat di pertengahan Syaaban. beliau menukilkan: Hadith yang menyebut tentang solat di tengah bulan Syaaban adalah hadis palsu. perawi dalam isnad hadis ini adalah majhul (tidak dikenali). Di dalam kitab al-La’aali’ beliau berkata.A) menyebut dalam kitabnya al-Hawadith wa’l-Bida’: “Ibn Waddah meriwayatkan bahawa Zayd bin Aslam berkata: Kami tidak pernah menemui seorang pun dari kalangan ulama dan and fuqaha’ kami yang memberi perhatian lebih kepada Malam Nisfu Shaaban.” Banyak lagi dalil yang menegaskan bahawa bid’ah mesti ditegah dan memerintahkan agar menjauhinya. Allah akan memenuhi segala keperluannya…’ Hadis ini maudhu’ (rekaan semata-mata). . Beliau menyatakan dengan jelas bahawa tidak ada langsung riwayat sahih daripada Rasulullah s. Katanya lagi: dan dua belas rakaat. tidak kiralah ianya amalan perseorangan ataupun berkumpulan.A) mengenai Malam Nisfu Shaaban (pertengahan bulan Syaaban). pasti aku akan memukulnya (dengan kayu itu). Lebih-lebih lagi. tidak dibenarkan bagi Umat Islam untuk mereka-reka perkara baru dalam agama Allah. barangsiapa bersolat seratus rakaat di Malam Nisfu Shaaban. Susunan katanya menyebut dengan jelas ganjaran yang akan diterima oleh orang yang melakukannya. dan tidak ada orang yang waras yang boleh meragui bahawa ‘hadis’ ini adalah rekaan. amalan itu akan tertolak. tidak ada riwayat yang sahih daripada Nabi (s. membaca (Surah) al-Ikhlas sepuluh kali di setiap rakaat… (hadis ini) adalah maudhu’ (direka).a. dan empat belas (rakaat).

” Al-Hafiz al-‘Iraqi berkata: “Hadith tentang solat di malam pertengahan Syaaban adalah maudhu’. yang membuktikan bahawa riwayat-riwayat tersebut adalah palsu. sudah jelas bagi kita bahawa menyambut pertengahan bulan Syaaban dengan cara bersembahyang di malamnya atau dengan mana-mana cara yang lain. didirikan sebanyak dua belas rakaat antara Maghrib dan ‘Isyak pada malam Jumaat pertama di bulan Rejab. Daripada ayat-ayat Qur’an. dan sekiranya kami ingin memetik keseluruhan perbincangan tersebut untuk dicatatkan di sini. Alim `ulama telah membincangkan hal ini dengan panjang lebar.darulkautsar. Amalan tersebut tiada asas dalam syariat Islam yang tulen.Beberapa orang fuqaha’ telah tertipu oleh hadis palsu ini. Ulasan dan terjemahan fatwa : www. Kesemuanya adalah palsu.” Imam al-Nawawi berkata di dalam bukunya al-Majmu’: “Sembahyang yang dikenali sebagai solat al-raghaa’ib. untuk tatapan dan renungan bersama.w. kesemuanya adalah palsu dan direka-reka. Mudah-mudahan kita sentiasa melakukan apa yang Allah dan Rasul suruh dan meninggalkan apa yang dilarang. Orang ramai juga tidak sepatutnya tertipu disebabkan kerana beberapa imam telah keliru dalam hal ini dan menulis beberapa helaian yang menyebut bahawa sembahyang ini adalah mustahabb (sunat). 0 comments on "TENTANG NISFU SYAABAN. sebanyak seratus rakaat – kedua-dua sembahyang ini adalah bid’ah yang tercela. kerana dalam hal ini mereka tersilap. atau oleh hadishadis yang disebutkan dalam kedua-dua kitab ini. Sepatutnya orang ramai tidak tertipu disebabkan ianya disebut dalam Qut al-Qulub dan Ihya’ ‘Ulum al-Din.a. hadis-hadis dan pendapat ulama yang dipetik di atas. bahkan ianya hanyalah salah satu perkara yang diada-adakan dalam Islam selepas berakhirnya zaman Sahabat (radhiallahu `anhum). Petikan ini diambil dari SURAU AL MIZAN KOMPLEKS KEDIAMAN DUTAMAS. Mudah-mudahan apa yang telah disebutkan di atas sudah memadai bagi anda yang mencari kebenaran. atau dengan mengkhususkan puasa pada hari tersebut.com [Dipetik daripada Majmu’ Fatawa Samahat al-Sheikh ‘Abdul-‘Aziz bin Baz. tentu akan mengambil masa yang sangat panjang. dan disandarkan secara palsu terhadap Rasulullah s. dan juga sebahagian ulama mufassirin. dan jasa beliau sangatlah besar. Solat khusus di malam ini – di pertengahan bulan Syaaban – telah diterangkan dalam pelbagai bentuk. antaranya pengarang al-Ihya’ dan lainlain. dan sembahyang sunat Malam Nisfu Shaaban. adalah bid’ah yang ditolak oleh jumhur ulama.” Sheikh al-Imam Abu Muhammad ‘Abd al-Rahman bin Isma’il al-Maqdisi telah menulis sebuah kitab yang amat berharga. InsyaAllah. ANTARA AMALAN SUNNAH DAN BID'AH" Post a Comment Newer Post Older Post Home .

dalam soal bacaan Yasin sebanyak 3 kali dalam nisfu Syaaban tetap tidak ada hadith yang sahih berkenaannya dan amalan tersebut tiada ditunjukkan contoh langsung oleh nabi dan sahabat. ianya adalah hadith berkenaan kelebihan malam nisfu Syaaban yang dhaif dan juga terdapat dalam hadith maudhu’ (palsu).a.b. . Walau bagaimanapun ada sebahagian ulama berpendapat hadis dhaif boleh dipegang dalam amalan sunat secara perseorangan. Dengan kerana itu. bahawa sesuatu ibadah khusus yang dilakukan jika tiada amalan atau dalil dari nabi Muhammad S. tetapi kita perlu ingat.. amalan ibadah khusus yang bukannya berasal dari nabi sudah dikira bid’ah dan dibimbangi amalan itu akan menjadi penat dan lelah semata-mata kerana tidak berasas atau menambah dosa sahaja. Tetapi tidak sekali-kali dengan hadith maudhu’. Sebagaimana telah kita ketahui apabila tibanya malam 15 Sya’aban. ANTARA AMALAN SUNNAH DAN BID'AH Posted by ukhti salimah at 8:11 PM TENTANG NISFU SYAABAN. Maka mengapa kita sekarang ini mengadakan majlis tersebut di masjid-masjid apabila tibanya malam nisfu Syaaban sahaja? Mengapa perlu menetapkan malam itu untuk membaca Yasin 3 kali dan berduyun-duyun menuju ke masjid sedangkan malam lain tidak? Itu yang perlu diperhati bersama. Seperti yang selalu saya lihat. amalan itu dikira bid’ah dan penjelasannya ada saya sertakan di bawah nanti. adalah penting agar kita berhati-hati dalam memahami martabat sesuatu hadith itu. Persoalannya mengapa perlu dilakukan sebanyak 3 kali dan dikhususkan pada malam tersebut? Sedangkan bacaan Yasin boleh dilakukan pada bila-bila masa dan tidak terhad kepada berapa kali. Ingat. dan hadith PALSU hanyalah hadith yang direka-reka oleh golongan tertentu. Namun . bacaan Yasin yang dibuat sebanyak 3 kali itu dilakukan dengan pantas dan terkejar-kejar. ANTARA SUNNAH DAN BID'AH by Dassiah Sidek on Sunday. hadith maudhu’ maknanya hadith PALSU.TENTANG NISFU SYAABAN. tetapi bagaimana dengan mereka yang tidak mahir dengan bacaan Qasar lebih-lebih lagi bagi yang tidak mahir membaca AlQuran bertajwid. ramai yang akan ke masjid untuk solat jemaah dan membaca yasin sebanyak 3 kali. Tidakkah itu sudah menjadi tungganglanggang dan tidak berlaku dalam keadaan yang tenang. 2011 at 10:36am Assalaamu’alaikum w. Dan saya tidak berani mengatakan amalan tersebut haram. Apakah bagus membaca AlQuran dalam keadaan tergesa-gesa dan salah tajwidnya? Apakah hikmah di sebalik tergesa-gesa dan tidak faham apa yang dibaca itu? Sebenarnya tiada hadith yang sahih yang memberitahu tentang bacaan yasin 3 kali pada malam nisfu Syaaban ini dan jika ada pun. July 17. Tetapi tahukah kita dari mana amalan itu berasal? Sedangkan kita tahu.w maka dikira bid’ah.t…. Tetapi menurut fatwa dari Syeikh Abdul Aziz bin Baaz. Mungkin ianya sesuai dengan orang yang sudah mahir membaca Qasar.

Kemudian aku kembali dan aku dengar Baginda saw berkata dlm sujudnya. Apabila aku melihat demikian aku mencuit ibu jari kaki Baginda saw dan bergerak. Sesungguhnya Allah Azzawajjala telah dtg kpd hambanya pada malam Nisfu syaaban dan memberi keampunan kpd mereka yg beristighfar. tanpa perlu dikhususkan 3 kali dan seumpamanya. Pengertian nisfu Syaaban Nisfu dalam bahasa arab bererti setengah. selepas bacaan Yasin pertama dengan doa untuk diselamatkan dunia akhirat. Nisfu Syaaban bererti setengah bulan Syaaban. memberi rahmat ke atas mereka yg memberi rahmat dan melambatkan rahmat dan keampunan terhadap orang2 yg dengki. Baginda berkata kpd Saiyidatina Aisyah r. Aku tidak dpt menghitung pujian terhadapMu seperti kamu memuji diriMu sendiri. selepas bacaan Yasin kedua doa supaya dipanjangkan umur dalam keberkatan dan selepas bacaan Yasin ketiga doa supaya dianugerahkan rezeki yang halal.” Hari nisfu sya’aban adalah hari dimana buku catatan amalan kita selama setahun diangkat ke langit dan diganti dengan buku catatan yang baru. Malam Nisfu Syaaban merupakan malam yang penuh berkat dan rahmat selepas malam Lailatul qadr. (15 Sya’aban bermula pada 14 hb sya’aban sebaik sahaja masuk maghrib) Fatwa tentang merayakan malam Nisfu Syaaban Bacaan yasin Umat Islam di Malaysia umumnya menyambut malam nisfu Syaaban ( 15hb Syaaban) dengan mengadakan majlis membaca surah Yasin sebanyak tiga kali selepas solat Maghrib. “Malam ini adalan malam Nisfu syaaban. Malam Nisfu Syaaban adalah malam lima-belas Syaaban iaitu siangnya empat-belas haribulan Syaaban. TENANG dan memberi keinsafan kepada kita dan bukannya semata-mata mahu mengejar pahala sehingga membaca AlQuran dengan tergopoh dan salah tajwid dan mengatakan sepatutnya melakukan bacaan Yasin 3 kali itu. “Ya Allah aku pohonkan kemaafanMu daripada apa yg akan diturunkan dan aku pohonkan keredhaanMu daripada kemurkaanMu dan aku berlindung kpdMu daripadaMu. bacaan itu biarlah TERTIB. Catatan pertama yang akan dicatatkan dibuku yang baru akan bermula sebaik sahaja masuk waktu maghrib.a. Saiyidatina Aisyah r. . Dan yang penting. meriwayatkan bahawa Nabi saw tidak tidur pada malam itu sebagaimana yg tersebut dalam sebuah hadis yg diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi r.Maka sebaiknya adalah kita lakukan sahaja amalan membaca Yasin atau apa-apa sahaja bacaan AlQuran .a. Di celahcelah bacaan Yasin ini diselitkan dengan bacaan doa seperti .a: Rasulullah saw telah bangun pada malam (Nisfu Syaaban) dan bersembahyang dan sungguh lama sujudnya sehingga aku fikir beliau telah wafat.” Setelah Baginda saw selesai sembahyang.

” [al-Maa’idah 5:3].t untuk kebaikan dunia dan di akhirat tetapi tidak perlu dikhususkan di celah-celah bacaan Yasin di malam nisfu Syaaban. Kita boleh membaca surah Yasin sebanyak mungkin pada bila-bila masa untuk mendapat pahala tetapi tidak dengan mengkhususkan kepada malam nisfu Syabaan dan dengan bilangan tiga kali.a.a. dan mencukupkan nikmatNya ke atas mereka. Tidak hairanlah tiada fatwa yang dikeluarkan oleh Ulama muktabar dunia masa kini tentang sahih batilnya amalan ini. atau sahabat-sahabat atau ada petunjuk yang jelas dari alQuran dan as-sunnah .” Terdapat banyak lagi ayat Qur’an dan hadis yang seumpamanya. setidak-tidaknya ia akan membazirkan masa dan memenatkan badan.a 42:21] Dalam kitab al-Sahihain diriwayatkan daripada `Aisyah (r. Aku telah sempurnakan bagi kamu agama kamu dan Aku telah cukupkan nikmatKu kepada kamu dan Aku telah redakan Islam itu menjadi agama untuk kamu.” Dalam Sahih Muslim diriwayatkan daripada Jabir r. “Patutkah mereka mempunyai sekutu-sekutu yang menentukan mana-mana bahagian dari agama mereka sebarang undang-undang yang tidak diizinkan oleh Allah?” [al-Syur. Nabi (s.w) bersabda dalam khutbah Baginda: “Tetaplah kamu dengan Sunnahku dan Sunnah para Khulafa’ Rasyidun.w.a. kerana setiap perkara baru adalah bid’ah dan setiap perkara bid’ah itu adalah sesat. Kita digalakkan berdoa apa saja kepada Allah s. Dan kita boleh membaca surah Yasin dan berdoa bersendirian.w) pernah bersabda: “barangsiapa mengada-adakan perkara baru dalam urusan (agama) kita ini yang mana bukan sebahagian daripadanya. akan tertolak. Tuhan tidak mengambil nyawa RasulNya sehinggalah Baginda selesai menyampaikan perutusan dengan seterang-terangnya dan menghuraikan kepada . Boleh dikatakan bahawa amalan baca Yasin dan doa ini adalah sebahagian dari sekian banyak amalan bidaah ciptaan rakyat tempatan khusus untuk amalan penduduk nusantara ini! ‘Solat Sunat’ Nisfu Syaaban Firman Allah (mafhumnya): “Pada hari ini.a) bahawa Rasulullah (s. Amalan ini hendaklah ada contohnya dari Rasulullah s. Berikut adalah fatwa yang dikeluarkan oleh seorang ulama terkemuka di Timur Tengah untuk menjelaskan tentang amalan bidaah di malam nisfu Syaaban.t. serta berpegang teguhlah padanya… Berwaspadalah terhadap perkara yang baru diada-adakan.Diperhatikan bahawa amalan sambutan Nisfu Syaaban yang kaifiatnya sebegini tidak diamalkan di tempat lain di seluruh dunia.a. Ini jelas sekali menunjukkan bahawa Allah telah sempurnakan agama umat ini. di mana-mana dan bila-bila saja dan tidak perlu berkampung di masjid-masjid dengan harapan mendapat ganjaran istimewa dari Allah s. Perhatikan bahawa beliau tidak menyebut amalan membaca Yasin dan doa-doa yang mengiringinya kerana amalan tersebut tidak diamalkan oleh penduduk di Timur Tengah atau di bahagian lain dunia Islam. Kita beramal dan beribadat adalah untuk mendapat pahala dan kebaikan . Amalan mengkhususkan bacaan dan doa tertentu pada sesuatu masa tanpa nas yang sahih adalah amalan bidaah yang tertolak dan dikhuatiri berdosa.w.w.

sebagaimana telah dicatatkan dalam kitab-kitab yang menyanjung Sunnah dan mengecam bid’ah. sebahagian besar yang lain pula adalah maudhu’ (rekaan). menyambut nisfu Syaaban adalah bid’ah.w telah menerangkan bahawa untuk ibadah yang direka selepas kewafatan Baginda. Apa-apa keputusan yang diperolehi daripada salah satu atau kedua-duanya adalah syariat yang wajib ditaati. Hakim yang . meskipun ia berniat baik. Para alim ulama (rahimahumullah) telah sepakat bahawa apabila wujud perselisihan di kalangan umat. taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah dan kepada “Ulil-Amri” (orang-orang yang berkuasa) dari kalangan kamu. Mereka mengecam bid’ah dan menegahnya. oleh itu hadis-hadis dha`if tersebut tidak dapat digunapakai. Kemudian jika kamu berbantah-bantah (berselisihan) dalam sesuatu perkara. sebagaimana telah diperjelaskan oleh sebahagian besar alim ulama. Prinsip asas yang penting ini telah disebutkan oleh Imam Abu’l-‘Abbas Sheikh al-Islam bin Taymiyah (rahimahullah). dan lain-lain. al-Tartushi. Ada beberapa hadis dhaif telah dirujuk tentang fadhilat puasa ini. sebaliknya apa-apa yang didapati bercanggah dengan keduaduanya mestilah ditolak. tetapi ianya tidak boleh dijadikan pegangan. Sebagaimana Firman Allah (mafhumnya): “Wahai orang-orang yang beriman.a. Hadis-hadis dha`if berkenaan ibadah hanya boleh diterimapakai untuk amalan ibadat yang terdapat menerusi nas-nas yang Sahih. segala bacaan dan amalan yang kononnya dilakukan menurut Islam. begitu juga para salaf selepas mereka. apatah lagi mengajak orang lain melakukannya atau mengiktirafkannya. Oleh itu sebarang amalan ibadat yang tidak dinyatakan di dalam keduadua (Qur’an dan Sunnah) adalah bid’ah dan tidak dibenarkan melakukannya. Tidak ada asas yang Sahih bagi sambutan nisfu Syaaban. bin Shamah dan lain-lain. Baginda s. Tidak ada nas (dalil) yang boleh dipercayai tentang puasa ini.w. maka hendaklah kamu mengembalikannya kepada (Kitab) Allah (Al-Quran) dan (Sunnah) RasulNya jika kamu benar beriman kepada Allah dan hari akhirat.” [al-Nisa’ 4:59] “Dan (katakanlah wahai Muhammad kepada pengikut-pengikutmu): Apa jua perkara agama yang kamu berselisihan padanya maka hukum pemutusnya terserah kepada Allah. Beberapa riwayat tentang hal ini telah dinukilkan daripada sebahagian ulama salaf di Syria dan lain-lain. dan hadis-hadis tentang fadhilat-fadhilat berkenaan hari tersebut adalah dhaif (lemah). Para Sahabat Nabi s. Antara amalan bid’ah yang direka manusia ialah menyambut hari pertengahan dalam bulan Syaaban (Nisfu Syaaban). Yang demikian adalah lebih baik (bagi kamu) dan lebih elok pula kesudahannya.ummah segala apa yang telah diperintahkan Allah samada amalan perbuatan mahupun percakapan. maka wajiblah merujuk kepada Kitab Allah dan Sunnah Rasulullah s. Hadis-hadis diriwayatkan mengenai fadhilat doa sempena nisfu Syaaban kesemuanya adalah maudhu’ (rekaan semata-mata).w tahu tentang hakikat ini. Menurut jumhur ulama. Antara ulama yang memperjelaskan hal ini adalah al-Haafiz bin Rejab.a. dan menganjurkan puasa pada hari tersebut. ditulis oleh bin Waddah. kesemua ini akan dicampakkan kembali kepada orang yang mencipta amalan tersebut.a. di dalam kitabnya Lataa’if al-Ma’aarif. Kita akan lihat beberapa petikan dari ulasan para alim ulama ini.

a. Al-Hafiz bin Rejab (R. ‘Abdul Rahman bin Zaid bin Aslam meriwayatkan fatwa ini daripada fuqaha’ (Ulama Ahli Fiqh) di Madinah.a. amalan itu akan tertolak.demikian kekuasaanNya ialah Allah Tuhanku.”[al-Shura 42:10].a.w: “Barangsiapa melakukan apa sahaja amalan yang bukan sebahagian daripada urusan kita ini [Islam]. Ini merupakan syarat iman. Beliau menyatakan dengan jelas bahawa tidak ada langsung riwayat sahih daripada Rasulullah s. tidak dibenarkan bagi Umat Islam untuk mereka-reka perkara baru dalam agama Allah.A). dan inilah pandangan ulama-ulama Maliki dan lain-lain. kemudian mereka pula tidak merasa di hati mereka sesuatu keberatan dari apa yang telah engkau hukumkan dan mereka menerima keputusan itu dengan sepenuhnya. Disebutkan bahawa mereka telah mendengar riwayat-riwayat Israiliyyat berkenaan kelebihan malam tersebut.A) mengenai Malam Nisfu Shaaban (pertengahan bulan Syaaban). samada dilakukan secara terbuka mahupun tertutup. . dan inilah yang terbaik untuk manusia di dunia dan di akhirat: “Yang demikian adalah lebih baik (bagi kamu) dan lebih elok pula kesudahannya” [al-Nisa’ 4:59 – mafhumnya] maksudnya ialah Hari Akhirat.w) ataupun daripada Para Sahabat Baginda …” Inilah apa yang telah disebutkan oleh al-Hafiz bin Rejab (R. antara mereka adalah ‘Ata’ dan Ibnu Abi Malikah. Dalam keadaan di mana tidak ada bukti shar’i bahawa apa-apa perkara itu disuruh oleh Islam. tidak kiralah ianya amalan perseorangan ataupun berkumpulan. Luqman bin ‘Amir dan lain-lain.” Banyak lagi dalil yang menegaskan bahawa bid’ah mesti ditegah dan memerintahkan agar menjauhinya.” [al-Nisa’ 4:65] Banyak lagi ayat-ayat lain yang serupa maksudnya seperti di atas. Makhul. “Katakanlah (wahai Muhammad): Jika benar kamu mengasihi Allah maka ikutilah daku. kepadaNyalah aku berserah diri dan kepadaNyalah aku rujuk kembali (dalam segala keadaan). yang menyatakan dengan jelas bahawa sebarang perselisihan wajib dirujuk kepada Qur’an dan Sunnah. nescaya Allah mengasihi kamu serta mengampunkan dosa-dosa kamu dan (ingatlah). berdasarkan maksud umum hadith Rasulullah s.an 3:31] “Maka demi Tuhanmu (wahai Muhammad)! Mereka tidak disifatkan beriman sehingga mereka menjadikan engkau hakim dalam mana-mana perselisihan yang timbul di antara mereka. Kata mereka: semua ini adalah bid’ah… Imam Ahmad tidak pernah diketahui menyebut apa-apa pun tentang (adanya sambutan) Malam Nisfu Syaaban… Tentang amalan berdoa sepanjang Malam Nisfu Syaaban. Orang awam menganggap bahawa malam tersebut adalah mulia kerana perbuatan mereka ini. antaranya Khalid bin Mi’dan. Allah Maha Pengampun.” [Aal ‘Imr. tidak ada riwayat yang sahih daripada Nabi (s.w mahupun daripada Sahabatsahabat Baginda (R. lagi Maha Mengasihani. sedangkan jumhur ulama di Hijaz menolak kesahihan riwayat ini. di mana mereka beribadah bersungguh-sungguh pada malam tersebut. seterusnya wajib mentaati keputusan yang diperolehi daripada kedua-dua Nas ini.A) menyebut di dalam kitabnya Lataa’if al-Ma’aarif tentang isu ini – setelah membincangkannya secara panjang lebar – “Malam Nisfu Syaaban asalnya diutamakan oleh golongan Tabi’in di kalangan penduduk Sham.

“Sekiranya aku dengar sendiri dia berkata begitu dan ada kayu di tanganku. Katanya lagi: dan dua belas rakaat.” Imam al-Nawawi berkata di dalam bukunya al-Majmu’: “Sembahyang yang dikenali sebagai solat al-raghaa’ib. juga adalah maudhu’. Beberapa orang fuqaha’ telah tertipu oleh hadis palsu ini. dan hadis Ali yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban – “ Apabila tiba malam pertengahan Syaaban. beliau menukilkan: Hadith yang menyebut tentang solat di tengah bulan Syaaban adalah hadis palsu.” Al-Hafiz al-‘Iraqi berkata: “Hadith tentang solat di malam pertengahan Syaaban adalah maudhu’. penuhilah malamnya dengan solat dan berpuasalah di siang harinya” – adalah dhaif (lemah). ini juga adalah maudhu’. Di dalam kitab al-Mukhtasar. dan tidak ada orang yang waras yang boleh meragui bahawa ‘hadis’ ini adalah rekaan. Pernah ada orang mengadu kepada Ibnu Abi Maleekah bahawa Ziyad an-Numairi mengatakan bahawa pahala di Malam Nisfu Shaaban adalah menyamai pahala Lailatul-Qadar. tidak ada juga yang memberi perhatian kepada hadith Makhul. dan kesemua perawi dalam tiga isnadnya adalah majhul (tidak dikenali) dan dhaif (lemah). atau yang beranggapan bahawa malam tersebut adalah lebih istimewa daripada malam-malam lain. perawi dalam isnad hadis ini adalah majhul (tidak dikenali). Beliau menjawab. pasti aku akan memukulnya (dengan kayu itu).A) berkata dalam al-Fawa’id al-Majmu’ah: “Hadith yang berbunyi: ‘Wahai ‘Ali. dan sembahyang sunat Malam Nisfu Shaaban. antaranya pengarang al-Ihya’ dan lainlain. kesemuanya adalah palsu dan direka-reka. dan juga sebahagian ulama mufassirin. Ziyad seorang pereka cerita. barangsiapa bersolat seratus rakaat di Malam Nisfu Shaaban. sebanyak seratus rakaat – kedua-dua sembahyang ini adalah bid’ah yang tercela. yang mana kesemua adalah direka dan kesemua perawinya adalah are majhul (tidak diketahui asal-usulnya). dan disandarkan secara palsu terhadap Rasulullah s. Di dalam kitab al-La’aali’ beliau berkata. ‘Hadis’ ini juga diriwayatkan melalui sanad yang lain.” Al-Shaukani (R. Lebih-lebih lagi.a. Kesemuanya adalah palsu. “Seratus rakaat di pertengahan Syaaban. dan empat belas (rakaat). dengan membaca pada setiap rakaat Ummul Kitab [Surah al-Fatihah] dan Qul Huwallahu Ahad sepuluh kali. Solat khusus di malam ini – di pertengahan bulan Syaaban – telah diterangkan dalam pelbagai bentuk. Orang ramai juga tidak sepatutnya tertipu disebabkan kerana beberapa imam telah keliru dalam hal ini dan menulis .A) menyebut dalam kitabnya al-Hawadith wa’l-Bida’: “Ibn Waddah meriwayatkan bahawa Zayd bin Aslam berkata: Kami tidak pernah menemui seorang pun dari kalangan ulama dan and fuqaha’ kami yang memberi perhatian lebih kepada Malam Nisfu Shaaban. membaca al-Ikhlaas tiga puluh kali setiap rakaat. atau oleh hadishadis yang disebutkan dalam kedua-dua kitab ini. membaca (Surah) al-Ikhlas sepuluh kali di setiap rakaat… (hadis ini) adalah maudhu’ (direka).w. didirikan sebanyak dua belas rakaat antara Maghrib dan ‘Isyak pada malam Jumaat pertama di bulan Rejab. Sepatutnya orang ramai tidak tertipu disebabkan ianya disebut dalam Qut al-Qulub dan Ihya’ ‘Ulum al-Din. Susunan katanya menyebut dengan jelas ganjaran yang akan diterima oleh orang yang melakukannya.Imam Abu Bakr al-Tartushi (R. Allah akan memenuhi segala keperluannya…’ Hadis ini maudhu’ (rekaan semata-mata).

Petikan ini diambil dari SURAU AL MIZAN KOMPLEKS KEDIAMAN DUTAMAS.beberapa helaian yang menyebut bahawa sembahyang ini adalah mustahabb (sunat). tentu akan mengambil masa yang sangat panjang.com [Dipetik daripada Majmu’ Fatawa Samahat al-Sheikh ‘Abdul-‘Aziz bin Baz. untuk tatapan dan renungan bersama. Alim `ulama telah membincangkan hal ini dengan panjang lebar. Mudah-mudahan apa yang telah disebutkan di atas sudah memadai bagi anda yang mencari kebenaran.darulkautsar.” Sheikh al-Imam Abu Muhammad ‘Abd al-Rahman bin Isma’il al-Maqdisi telah menulis sebuah kitab yang amat berharga. Mudah-mudahan kita sentiasa melakukan apa yang Allah dan Rasul suruh dan meninggalkan apa yang dilarang. atau dengan mengkhususkan puasa pada hari tersebut. adalah bid’ah yang ditolak oleh jumhur ulama. dan sekiranya kami ingin memetik keseluruhan perbincangan tersebut untuk dicatatkan di sini. Amalan tersebut tiada asas dalam syariat Islam yang tulen. Ulasan dan terjemahan fatwa : www. InsyaAllah . hadis-hadis dan pendapat ulama yang dipetik di atas. bahkan ianya hanyalah salah satu perkara yang diada-adakan dalam Islam selepas berakhirnya zaman Sahabat (radhiallahu `anhum). yang membuktikan bahawa riwayat-riwayat tersebut adalah palsu. sudah jelas bagi kita bahawa menyambut pertengahan bulan Syaaban dengan cara bersembahyang di malamnya atau dengan mana-mana cara yang lain. kerana dalam hal ini mereka tersilap. dan jasa beliau sangatlah besar. Daripada ayat-ayat Qur’an.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->