Disediakan oleh : 1. Fatul Muin Bin Azizan 2.

Nor Azmi bin Mohaidin

 Menurut Ornstein dan Levine (1993).  Antara ciri – ciri yang telah dinyatakan adalah cekap dan mempunyai pengetahuan yang mendalam dalam bidang yang diceburi dan adanya kod etika yang mengawal tingkah laku ahli . konsep profesional merujuk kepada ciri – ciri yang terdapat dalam kalangan ahli suatu profesion.

berpengetahuan luas dan pakar dalam bidang yang diceburi serta ada kod etika yang tersendiri. . Guru juga adalah seorang yang profesional.  Ini bermakna guru adalah seorang yang mendapat latihan yang khusus.

Isu  Penyalahgunaan masa di sekolah  Penyalahgunaan wang di sekolah .

berniaga di pasar malam) hingga menjejaskan produktivitinya dalam menyampaikan P&P di siang hari . bergosip.ber’chatting’. guru mengajar tidak mengikut sukatan pelajaran yang telah ditetapkan oleh kementerian guru tidak menepati masa keluar daripada kelas guru menggunakan masa di sekolah dengan melakukan kerjayang tidak berkaitan dengan pendidikan misalnya melayari facebook.Antara contoh penyalahgunaan masa di sekolah  Tidak menepati masa memasuki kelas  guru tidak menyampaikan isi pengajarandengan bersungguh    sungguh. melepak di kantin guru melakukan kerja sambilan dimalam hari (misalnya mengajar tuisyen.

individu dalam konteks ini iaitu guru mempunyai sikap seperti mempunyai sikap malas dan tidak ambil peduli. terdapat dua punca utama  individu dan pentadbir. dan etika kerja yang lemah .  Pertama. kurang komitmen dalam kerja.kurang nilai dalam kehidupan.

 pihak pentadbir  Penguatkuasaan yang lemah dan kurangnya pemantauan .

 Masyarakat juga akan memandang sinis akan profesion keguruan dan tidak yakin dengan kebolehan guru dalam mendidik anak – anak mereka .Kesan-kesan  merosotnya prestasi kerja guru dan pencapaian pelajar di sekolah.

Langkah-langkah mengatasi  pihak pentadbir perlulah sentiasa membuat pemantauan darisemasa ke semasa  pihak pentadbir juga perlu berusaha mengenal pasti dan bersedia memberikan khidmat nasihatkepada guru yang bermasalah  pihak pentadbir boleh mengambil tindakan tegas dengan memberikan amaran dan mengenakan tindakan tatatertib kepada guru yang terlibat jika masalah yang dilakukan adalah serius dan berulang. .

 menjadi teladan kepada rakan sejawat  sentiasa muhasabah diri  perlu bijak dalam memilih kawan  menyediakan log aktiviti .

2008).Penyalahgunaan wang  Sebagai contoh. seorang guru telah ditahan olehpihak berkuasa kerana memalsukan invois dan pesanan kerajaan yangmengandungi butir palsu (Berita Harian. .  contoh lain penyalahgunaan wang yang berlaku di sekolah adalah seperti memaksa murid membeli buku aktiviti tambahan untuk dapatkan komisyen daripada pengedar .

mengemukakantuntutan perjalanan yang mengandungi butiran yang palsu. guru mengutip yuran khas daripada pelajar tetapi tidak menyerahkannya kepada pihak sekolah dengan tujuan membelanjakan wang tersebut untuk kepentingan diri. melakukan pembelian tanpa mengikut tatacara pembelian.  guru tidak mengeluarkan resit bagi setiap pembayaran yang dilakukan murid .

Punca-punca  sikap tamak dan ingin hidup mewah  tidak menghayati nilai kejujuran dalam hidup  kurang faham akan prosedur dalam menguruskan wang  lemah dalam menghayati kod etika profesionnya yang menggariskan batas – batas tatacara pengurusan kejayanya .

 pihak pentadbir yang kurang jelas mengenai prosedur pengurusan perbelanjaan di sekolah . penguatkuasaan yang lemah dan kurangnya pemantauan yang dijalankan oleh pihak pentadbiran terhadap pengurusan wang di sekolah.

Langkah-langkah mengatasi  pihak pentadbir perlu mempertingkatkan lagi sistem pemantauan (monitoring)  guru besar hendaklah mengambil tindakan segera terhadap segala kelemahan yang dibangkitkan  menyelia tugas-tugas pungutan sekolah  membuat penyelidikan yang rapi terhadap guru-guru .

 Audit agar dapat mempertingkatkan kualiti pengurusan kewangan di sekolah  Rakan sejawat  memberi nasihat kepada rakan yang menyalahgunakan wang .

Kesimpulan  Guru sebagai penjawat awam perlu berpegang teguh kepada kod etika yang telah digariskan. pembangunan modal insan dan masa depan anak bangsa .  Isu –isu pelanggaran kod etika keguruan seperti isu penyalahgunaan masa dan penyalahgunaan wang disekolah perlu dibendung daripada terus menular kerana ianya membawa kesan yang buruk terhadap profesion keguruan.

 ¾¯½f° a^a_WTSYS\WZScS`ScS\W^aTW^\WYSZY`WYa W\SVS[VW`S SZY`WSVYS^_SZ O _aÊ_a\WSZYYS^SZ[VW`SWYa^aSZ_W\W^`_a \WZ SSYaZSSZS_SVSZ\WZ SSYaZSSZcSZY V_W[S\W^aVTWZVaZYVS^\SVS`W^a_WZaS^ W^SZSSZ SWTScSW_SZ SZYTa^a`W^SVS\ \^[XW_[ZWYa^aSZ\WTSZYaZSZ[VSZ_SZVSZ S_SVW\SZSZSTSZY_S O .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful