CARA-CARA MENGATASI MASALAH PENYALAHGUNAAN INTERNET.

Hari ini, internet merupakan salah satu media yang paling utama dan paling penting. Internet boleh dikatakan menjadi sumber rujukan utama dalam mengetahui tentang isu-isu semasa tempatan dan juga luar negara. Internet juga merupakan media hiburan utama bagi remaja-remaja dan juga golongan dewasa. Namun begiitu, terdapat juga segelintir pihak yang telah menyalahgunakan kemudahan internet ini. Kemudahan internet telah disalahgunakan dengan dijadikan media atau sumber untuk melawat ke laman web pornografi. Sebagai langkah berjaga-jaga, disamping untuk mengelakkan masalah ini kian berleluasa di kalangan remaja dan kanakkanak terutamanya, beberapa langkah mengatasi haruslah diambil. Pendekatan haruslah diambil melalui pencegahan di rumah dan di sekolah. Di rumah, ibu bapa haruslah memantau aktiviti internet anak-anak mereka. Memandangkan internet telah menjadi keperluan utama, melarang mereka daripada menggunakan internet amatlah tidak wajar. Namun, langkah-langkah pemantauan amatlah berkesan dalam mengatasi masalah ini.Selain itu, di sekolah juga pemantauan haruslah dilakukan oleh guru-guru yang bertugas, memandangkan proses pembelajaran dan pengajaran sekarang banyak menggunakan internet. Selain itu, nilai-nilai murni juga wajar diterapkan di dalam minda remaja-remaja bagi mengelakkan masalah ini daripada bertambah teruk. Selain itu juga, mengehadkan penggunaan internet juga merupakan salah satu langkah yang boleh diambil untuk mengatasi masalah ini. Penggunaan internet boleh dilakukan dengan mengehadkan masa penggunaan ataupun mengehadkan jenis laman web yang boleh dilawati. Had penggunaan ini boleh dilakukan di rumah, di sekolah, dan di Pusat Siber Kafe. Had penggunaan internet wajar dulakukan kepada kanak-kanak bawah umur bagi mengelakkan kerosakan moral anak-anak remaja kita. Disamping itu juga, pengehadan penggunaan internet juga boleh membendung golongan bawah umur daripada melakukan aktiviti-aktiviti yang tidak berfaedah. Penggunaan perisian internet yang dapat menyekat akses ke laman web yang tidak bermoral ini juga merupakan salah satu langkah yang amat efisien dalam usaha untuk mengurangkan masalah ini. Penggunaan perisian ini sewajarnya telah diketahui umum kerana ianya merupakan salah satu jalan yang paling naik dalam mengelakkan masalah penyalahgunaan internet. Perisian ini wajar digunakan di institusi-institusi pengajian tinggi dan pejabat-pejabat besar. Perisian ini mampu menghalang akses ke laman web yang tidak bermoral ini. Sebagai kesimpulan, masalah penyalahgunaan internet ini wajar dibendung kerana ia akan merosakkan moral mudamudi dan remaja kita. Justeru, langkah-langkah pencegahan seperti yang saya sebutkan di atas amatlah wajar dilaksanakan.

2.545.4...35...2.3..5 5.3.497.95 5.57..41.4.5:.:.3575.1./6312.1 :4/992..5.5:.1.% !'& &#!!!!'%!'   ...95.445.95.5.57.

9. 497..51.5.95.95.2..3.5../9..94.. 5.541.::4.47./.4.:..

2..243.51..52.:4/95.6365. !.5241. :35.12..5.97..1:.91.45.55.5.45/.1..5/769569...2.7.95.:..23.3.5.4.95..3.5 41..94.5 1.3./9.3.2.55.541.5.515... .3.   &/..

54.1.3.5.52..22.5/933.2453.2.3..4755.:.12.5.:.52.594. 1:..

9:3...5.44...7.52.95.1.5.7..5.3.9:3..1.:.3750. 94. //. 2.2.5.51:263.45.1....5.51 94.2..9:3..4.9. //9.2.5.4/3 #512.4/343.

2.1..1.95.55.9.97.4..51.95.5492.5..5.52.45  3..52.455..3.3..12793.1.2492.45.5 5.2..  4.9 !.4. 43..

5 &3. 1:263.5639...3.74...5.3...74.5 ..4.:.51.3.13./92:.22.9:3.3.445.5.52.5.:4.5..

95..5:2. 53.51. &3.5.2.9.2455.9.55.52.9..5796::74/3.: 44..51..9.5/9.5 /.5.575.

4451..495.91.3.53.94.72.9.511...

545.5755./9.5/631.97.55.527.515.3.54.12.2.5:.4.12.55.1755.:..55.22..92   &3.....497.3.95..51 #:..5.&/9.95.2 45.5194.3.22.3..1.5/..22..913.75 45.2.5.. . .5 #55.755.22.95..4/..:....1.:.:4.:.94. 1:263.1755./..54./6313.55/6313.2.51.55:3.5. 45.5/6313..12.4/35. 453.52. 1...

2/.22.2.2.5 296:.453.5.5469.2..5.3.49/.

75.97.475.2.294..5....5755...1.491.95.43./6344/515 6365.1. :.55..22...5.5/.2.

5/.5.22.5.497...21.579:.5 #55.35.54..452.579:.55.51..4:.:.55:.2. 75.1..3.:51.54.2/9469.3.95.2...3..95.52.515:.5.497.5...5:.3.3.... :..3.4453..12.3..2..3.:.57..:.915.1..55.7.   #55.5.52.3.4.5:.2::23.95.2.5.3..5.1.355.:.. .2/9.55.5.4429.2459.4. #9:.

5:.51.:75..57../.5.

.9  #9:..341...3.554.5.35   &/.2:473./.5.2/9469.5.5/.75.7.5496:..5 4.95.55./:.5.3.2.:.2::23.22.3.5469.1.4.5.91/51529..4745.

.52.. 411.9 3.2.594. :..

2:.2.:....:/.5  .9 13.2..52..750.51.4..5:..3..5.5:79.3.