-Rekod Pengajaran Harian Bahasa Melayu Tahun Tajuk Masa Bilangan Murid Objektif : 5 : Pantun mengenang budi : 9.10 - 10.

10 pagi : 40 orang : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid - murid dapat : i) Membaca kuat pantun dengan intonasi dan sebutan yang betul. ii) Menceritakan maksud pantun dengan menggunakan ayat sendiri dengan bantuan guru. iii)Membina serangkap pantun yang bertemakan budi.

Pengisian Kurikulum • Sistem Bahasa : Pantun nasihat. • Kemahiran Bernilai Tambah : -Kecerdasan Pelbagai : Visual Spatial -Kemahiran Berfikir Kreatif dan Kritis : meramal, menilai • Strategi : Perbincangan, Soal Jawab, Berpantun • Penerapan : -Ilmu : Seni -Nilai : Hemah tinggi, hormat-menghormati, kasih sayang, semangat bermasyarakat. Bahan Sumber Pengajaran dan Pembelajaran ( BSPP ) • Tayangan Slaid • Petikan Pantun • Klip Video • Power Point. Hasil Pembelajaran : Hasil Pembelajaran Kemahiran Berbahasa
5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca.

Huraian Kemahiran Berbahasa
Aras 1 i. Membaca lancar bahan sastera dan bukan sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul. ii. Menceritakan isi bahan yang dibaca.

Aktiviti Membaca

Set Induksi Mendengar lagu ( 5 minit ) “Pantun Budi” oleh S. • Murid diharap dapat menjawab dengan yakin dan berani. Berani.Langkah / Masa Isi Pelajaran Aktiviti P & P • Guru memulakan pengajaran dengan Catatan KBKK : Nilai: Yakin. Runtuh budi hilanglah bangsa. Berpusatkan bahan. Yang baik itu budi. Runtuh sendi rumah binasa. Yang merah hanya saga. pantun dengan intonasi yang kuat. nada yang jelas dan sebutan yang Tegak bangsa kerana budi. betul. Kaedah : Perbincangan Soal Jawab.belah Kalaulah hidup tidak berbudi Umpama pokok tidak berbuah Bunga selasih si bunga padi Kembanglah mekar di dalam taman Pertama kasih kedua budi Yang mana satu nak diturutkan Soalan: a) Ada sesiapa yang pernah mendengar lagu yang cikgu main / pasangkan sebentar tadi? b) Siapakah nama penyanyi lagu tersebut? c) Apakah tajuk lagu tersebut? memainkan lagu ‘Pantun Budi’ oleh S. • Guru memilih beberapa orang murid atau murid secara sukarela untuk membacakan setiap rangkap pantun. • Guru bersoal jawab dengan murid mengenai beberapa perkara. Pantun 3: nada atau gaya bacaan. • Murid dikehendaki mendengar dengan teliti lagu yang dipasang oleh guru.M Salim dan memaparkan lirik lagu menggunakan carta gulung. Pantun 2 • Murid-murid dikehendaki membaca Tegak rumah kerana sendi.M Salim Kalau menebang si pohon jati Papan di jawa dibelah. Tanam lenggun tumbuh kelapa • Guru membaca kuat pantun bersama- KBT : Kecerdasan Pelbagai -Intrapersonal . • Guru memperbetulkan bacaan murid jika terdapat kesalahan dalam sebutan. Tekun Abm: Lagu dan lirik lagu Carta gulung. • Guru mengaitkan perkara yang dibincangkan bersama dengan tajuk pengajaran pada hari ini. Pantun 1: Yang kurik hanya kundi. • Guru membaca terlebih dahulu pantunpantun tersebut dan diikuti oleh muridmurid. Yang indah hanya bahasa. Langkah 1 ( 10 minit ) Membaca rangkap pantun. sama dengan murid.

benar dan baik. Strategi : Berkumpulan kontekstual .Terbit bunga pucuk mati Budi tuan saya tak lupa Sudah terpaku di dalam hati Pantun 4: Buah cempedak di hutan duri. Tidak menjadi seperti kacang lupakan kulit. Kekuatan sesuatu bangsa itu berdasarkan budi anggotanya. bongkak dan memandang rendah terhadap • Guru menerangkan aktiviti pengajaran seterusnya. Langkah 2 ( 15 minit ) Maksud pantun Pantun 1: Orang yang berbudi bahasa mempunyai nilai diri yang elok dan tahu berbual dengan bahasa yang indah. Nilai: kerjasama. • Murid-murid dikehendaki ke hadapan dan menerangkan maksud pantun sambil dibantu oleh guru. Jatuh sebiji dimakan ulat. • Guru meminta murid berbincang secara berkumpulan mengenai maksud pantun tersebut. • Sewaktu perbincangan guru member bimbingan kepada setiap kumpulan. Budi dan bangsa adalah ibarat isi dengan kuku. tolak ansur. Pantun 4: Apa guna mempunyai harta yang banyak tetapi tidak tahu menghormati. Pantun 3: Kita hendaklah mengenang budi orang yang berbudi dengan kita. • Murid-murid dikehendaki membincangkan maksud pantun berdasarkan pantun yang ditentukan oleh guru. Apa guna kaya berdaulat. • Guru membahagikan murid kepada 3 atau 4 orang 1 kumpulan . Jikalau tidak bahasa dan budi. • Guru memilih mana-mana kumpulan untuk membincangkan hasil perbincangan mereka. Pantun 2: Budi mengukuhkan perpaduan setiap bangsa.

• Guru memilih beberapa orang murid untuk membentangkan pantun yang dibina. Langkah 3 ( 15 minit ) Membina Pantun bertemakan budi • Guru menerangkan aktiviti pengajaran yang seterusnya. • Guru meminta murid-murid membina satu rangkap pantun bertemakan budi secara berpasangan. • Murid-murid dikehendaki cuba membina pantun sambil dibantu oleh rakan. • Guru berpantun untuk menutup sesi Kalau ada umur yang panjang. • Guru meminta murid membina dua rangkap pantun sebagai latihan pengukuhan dan perlu dihantar keesokkan harinya. P&P. KBKK: Membuat analisis Nilai: Berani.orang lain. • Murid-murid dikehendaki memberikan tumpuan semasa guru menerangkan. Kaedah Perbincangan Kaedah: Berpantun Nilai : Berbudi bahasa Penutup ( 5 minit ) Berpantun Kalau ada sumur di ladang. yakin. pelajaran. • Murid dikehendaki mengaitkan nilai tersebut dengan kehidupan seharian mereka. Kbkk: Nilai: berkerjasama Abm: Kaedah: berpasangan perbincangan Langkah 4 ( 5 minit ) Pengukuhan Nilai dan pengajaran yang terdapat dalam pantun berkaitan dengan kehidupan seharian • Kasih sayang • Hidup bermasyarakat • Tolong Menolong • Berhemah tinggi • Guru meminta murid-murid menyenaraikan nilai-nilai yang diperolehi melalui pembelajaran pantun pada hari ini. Boleh kita berjumpa lagi. • Guru menerangkan ciri-ciri pantun. • Guru dan murid-murid merumus . Boleh kita menumpang mandi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful