-Rekod Pengajaran Harian Bahasa Melayu Tahun Tajuk Masa Bilangan Murid Objektif : 5 : Pantun mengenang budi : 9.10 - 10.

10 pagi : 40 orang : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid - murid dapat : i) Membaca kuat pantun dengan intonasi dan sebutan yang betul. ii) Menceritakan maksud pantun dengan menggunakan ayat sendiri dengan bantuan guru. iii)Membina serangkap pantun yang bertemakan budi.

Pengisian Kurikulum • Sistem Bahasa : Pantun nasihat. • Kemahiran Bernilai Tambah : -Kecerdasan Pelbagai : Visual Spatial -Kemahiran Berfikir Kreatif dan Kritis : meramal, menilai • Strategi : Perbincangan, Soal Jawab, Berpantun • Penerapan : -Ilmu : Seni -Nilai : Hemah tinggi, hormat-menghormati, kasih sayang, semangat bermasyarakat. Bahan Sumber Pengajaran dan Pembelajaran ( BSPP ) • Tayangan Slaid • Petikan Pantun • Klip Video • Power Point. Hasil Pembelajaran : Hasil Pembelajaran Kemahiran Berbahasa
5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca.

Huraian Kemahiran Berbahasa
Aras 1 i. Membaca lancar bahan sastera dan bukan sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul. ii. Menceritakan isi bahan yang dibaca.

Aktiviti Membaca

Set Induksi Mendengar lagu ( 5 minit ) “Pantun Budi” oleh S.belah Kalaulah hidup tidak berbudi Umpama pokok tidak berbuah Bunga selasih si bunga padi Kembanglah mekar di dalam taman Pertama kasih kedua budi Yang mana satu nak diturutkan Soalan: a) Ada sesiapa yang pernah mendengar lagu yang cikgu main / pasangkan sebentar tadi? b) Siapakah nama penyanyi lagu tersebut? c) Apakah tajuk lagu tersebut? memainkan lagu ‘Pantun Budi’ oleh S. sama dengan murid. Runtuh budi hilanglah bangsa. • Guru mengaitkan perkara yang dibincangkan bersama dengan tajuk pengajaran pada hari ini. • Murid dikehendaki mendengar dengan teliti lagu yang dipasang oleh guru. Langkah 1 ( 10 minit ) Membaca rangkap pantun.M Salim dan memaparkan lirik lagu menggunakan carta gulung. Pantun 3: nada atau gaya bacaan. • Murid diharap dapat menjawab dengan yakin dan berani. Yang baik itu budi. Pantun 2 • Murid-murid dikehendaki membaca Tegak rumah kerana sendi.M Salim Kalau menebang si pohon jati Papan di jawa dibelah. • Guru membaca terlebih dahulu pantunpantun tersebut dan diikuti oleh muridmurid. Berpusatkan bahan. Yang indah hanya bahasa. nada yang jelas dan sebutan yang Tegak bangsa kerana budi. betul. Tekun Abm: Lagu dan lirik lagu Carta gulung. • Guru bersoal jawab dengan murid mengenai beberapa perkara. Kaedah : Perbincangan Soal Jawab. • Guru memilih beberapa orang murid atau murid secara sukarela untuk membacakan setiap rangkap pantun. Runtuh sendi rumah binasa. Pantun 1: Yang kurik hanya kundi.Langkah / Masa Isi Pelajaran Aktiviti P & P • Guru memulakan pengajaran dengan Catatan KBKK : Nilai: Yakin. Berani. pantun dengan intonasi yang kuat. • Guru memperbetulkan bacaan murid jika terdapat kesalahan dalam sebutan. Tanam lenggun tumbuh kelapa • Guru membaca kuat pantun bersama- KBT : Kecerdasan Pelbagai -Intrapersonal . Yang merah hanya saga.

tolak ansur. benar dan baik. Strategi : Berkumpulan kontekstual .Terbit bunga pucuk mati Budi tuan saya tak lupa Sudah terpaku di dalam hati Pantun 4: Buah cempedak di hutan duri. Kekuatan sesuatu bangsa itu berdasarkan budi anggotanya. Jatuh sebiji dimakan ulat. • Murid-murid dikehendaki membincangkan maksud pantun berdasarkan pantun yang ditentukan oleh guru. Tidak menjadi seperti kacang lupakan kulit. • Murid-murid dikehendaki ke hadapan dan menerangkan maksud pantun sambil dibantu oleh guru. Pantun 4: Apa guna mempunyai harta yang banyak tetapi tidak tahu menghormati. Langkah 2 ( 15 minit ) Maksud pantun Pantun 1: Orang yang berbudi bahasa mempunyai nilai diri yang elok dan tahu berbual dengan bahasa yang indah. • Sewaktu perbincangan guru member bimbingan kepada setiap kumpulan. • Guru memilih mana-mana kumpulan untuk membincangkan hasil perbincangan mereka. Nilai: kerjasama. Apa guna kaya berdaulat. bongkak dan memandang rendah terhadap • Guru menerangkan aktiviti pengajaran seterusnya. Budi dan bangsa adalah ibarat isi dengan kuku. Jikalau tidak bahasa dan budi. Pantun 2: Budi mengukuhkan perpaduan setiap bangsa. Pantun 3: Kita hendaklah mengenang budi orang yang berbudi dengan kita. • Guru meminta murid berbincang secara berkumpulan mengenai maksud pantun tersebut. • Guru membahagikan murid kepada 3 atau 4 orang 1 kumpulan .

• Murid dikehendaki mengaitkan nilai tersebut dengan kehidupan seharian mereka. • Murid-murid dikehendaki cuba membina pantun sambil dibantu oleh rakan. Langkah 3 ( 15 minit ) Membina Pantun bertemakan budi • Guru menerangkan aktiviti pengajaran yang seterusnya. Boleh kita menumpang mandi. Kaedah Perbincangan Kaedah: Berpantun Nilai : Berbudi bahasa Penutup ( 5 minit ) Berpantun Kalau ada sumur di ladang. P&P. yakin. • Guru meminta murid membina dua rangkap pantun sebagai latihan pengukuhan dan perlu dihantar keesokkan harinya. Boleh kita berjumpa lagi. • Guru memilih beberapa orang murid untuk membentangkan pantun yang dibina.orang lain. • Murid-murid dikehendaki memberikan tumpuan semasa guru menerangkan. • Guru meminta murid-murid membina satu rangkap pantun bertemakan budi secara berpasangan. • Guru dan murid-murid merumus . • Guru berpantun untuk menutup sesi Kalau ada umur yang panjang. Kbkk: Nilai: berkerjasama Abm: Kaedah: berpasangan perbincangan Langkah 4 ( 5 minit ) Pengukuhan Nilai dan pengajaran yang terdapat dalam pantun berkaitan dengan kehidupan seharian • Kasih sayang • Hidup bermasyarakat • Tolong Menolong • Berhemah tinggi • Guru meminta murid-murid menyenaraikan nilai-nilai yang diperolehi melalui pembelajaran pantun pada hari ini. • Guru menerangkan ciri-ciri pantun. KBKK: Membuat analisis Nilai: Berani. pelajaran.