-Rekod Pengajaran Harian Bahasa Melayu Tahun Tajuk Masa Bilangan Murid Objektif : 5 : Pantun mengenang budi : 9.10 - 10.

10 pagi : 40 orang : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid - murid dapat : i) Membaca kuat pantun dengan intonasi dan sebutan yang betul. ii) Menceritakan maksud pantun dengan menggunakan ayat sendiri dengan bantuan guru. iii)Membina serangkap pantun yang bertemakan budi.

Pengisian Kurikulum • Sistem Bahasa : Pantun nasihat. • Kemahiran Bernilai Tambah : -Kecerdasan Pelbagai : Visual Spatial -Kemahiran Berfikir Kreatif dan Kritis : meramal, menilai • Strategi : Perbincangan, Soal Jawab, Berpantun • Penerapan : -Ilmu : Seni -Nilai : Hemah tinggi, hormat-menghormati, kasih sayang, semangat bermasyarakat. Bahan Sumber Pengajaran dan Pembelajaran ( BSPP ) • Tayangan Slaid • Petikan Pantun • Klip Video • Power Point. Hasil Pembelajaran : Hasil Pembelajaran Kemahiran Berbahasa
5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca.

Huraian Kemahiran Berbahasa
Aras 1 i. Membaca lancar bahan sastera dan bukan sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul. ii. Menceritakan isi bahan yang dibaca.

Aktiviti Membaca

M Salim Kalau menebang si pohon jati Papan di jawa dibelah. sama dengan murid. Pantun 1: Yang kurik hanya kundi. • Murid diharap dapat menjawab dengan yakin dan berani. Pantun 3: nada atau gaya bacaan. Yang indah hanya bahasa.belah Kalaulah hidup tidak berbudi Umpama pokok tidak berbuah Bunga selasih si bunga padi Kembanglah mekar di dalam taman Pertama kasih kedua budi Yang mana satu nak diturutkan Soalan: a) Ada sesiapa yang pernah mendengar lagu yang cikgu main / pasangkan sebentar tadi? b) Siapakah nama penyanyi lagu tersebut? c) Apakah tajuk lagu tersebut? memainkan lagu ‘Pantun Budi’ oleh S. Tekun Abm: Lagu dan lirik lagu Carta gulung. Kaedah : Perbincangan Soal Jawab. Langkah 1 ( 10 minit ) Membaca rangkap pantun. Tanam lenggun tumbuh kelapa • Guru membaca kuat pantun bersama- KBT : Kecerdasan Pelbagai -Intrapersonal . • Guru memilih beberapa orang murid atau murid secara sukarela untuk membacakan setiap rangkap pantun. • Murid dikehendaki mendengar dengan teliti lagu yang dipasang oleh guru. nada yang jelas dan sebutan yang Tegak bangsa kerana budi. Pantun 2 • Murid-murid dikehendaki membaca Tegak rumah kerana sendi. Runtuh sendi rumah binasa. Berani. • Guru membaca terlebih dahulu pantunpantun tersebut dan diikuti oleh muridmurid. betul.M Salim dan memaparkan lirik lagu menggunakan carta gulung. Berpusatkan bahan. Set Induksi Mendengar lagu ( 5 minit ) “Pantun Budi” oleh S. • Guru bersoal jawab dengan murid mengenai beberapa perkara. pantun dengan intonasi yang kuat. Yang merah hanya saga. • Guru memperbetulkan bacaan murid jika terdapat kesalahan dalam sebutan. • Guru mengaitkan perkara yang dibincangkan bersama dengan tajuk pengajaran pada hari ini.Langkah / Masa Isi Pelajaran Aktiviti P & P • Guru memulakan pengajaran dengan Catatan KBKK : Nilai: Yakin. Runtuh budi hilanglah bangsa. Yang baik itu budi.

• Guru memilih mana-mana kumpulan untuk membincangkan hasil perbincangan mereka. Pantun 3: Kita hendaklah mengenang budi orang yang berbudi dengan kita. Apa guna kaya berdaulat. • Murid-murid dikehendaki ke hadapan dan menerangkan maksud pantun sambil dibantu oleh guru. Langkah 2 ( 15 minit ) Maksud pantun Pantun 1: Orang yang berbudi bahasa mempunyai nilai diri yang elok dan tahu berbual dengan bahasa yang indah. • Guru meminta murid berbincang secara berkumpulan mengenai maksud pantun tersebut. bongkak dan memandang rendah terhadap • Guru menerangkan aktiviti pengajaran seterusnya.Terbit bunga pucuk mati Budi tuan saya tak lupa Sudah terpaku di dalam hati Pantun 4: Buah cempedak di hutan duri. Pantun 2: Budi mengukuhkan perpaduan setiap bangsa. Budi dan bangsa adalah ibarat isi dengan kuku. benar dan baik. • Guru membahagikan murid kepada 3 atau 4 orang 1 kumpulan . Tidak menjadi seperti kacang lupakan kulit. • Murid-murid dikehendaki membincangkan maksud pantun berdasarkan pantun yang ditentukan oleh guru. Pantun 4: Apa guna mempunyai harta yang banyak tetapi tidak tahu menghormati. tolak ansur. Jatuh sebiji dimakan ulat. Nilai: kerjasama. Strategi : Berkumpulan kontekstual . Kekuatan sesuatu bangsa itu berdasarkan budi anggotanya. • Sewaktu perbincangan guru member bimbingan kepada setiap kumpulan. Jikalau tidak bahasa dan budi.

KBKK: Membuat analisis Nilai: Berani. pelajaran. P&P. • Guru meminta murid-murid membina satu rangkap pantun bertemakan budi secara berpasangan.orang lain. • Murid-murid dikehendaki memberikan tumpuan semasa guru menerangkan. • Murid-murid dikehendaki cuba membina pantun sambil dibantu oleh rakan. • Guru meminta murid membina dua rangkap pantun sebagai latihan pengukuhan dan perlu dihantar keesokkan harinya. Boleh kita menumpang mandi. • Guru memilih beberapa orang murid untuk membentangkan pantun yang dibina. yakin. Kbkk: Nilai: berkerjasama Abm: Kaedah: berpasangan perbincangan Langkah 4 ( 5 minit ) Pengukuhan Nilai dan pengajaran yang terdapat dalam pantun berkaitan dengan kehidupan seharian • Kasih sayang • Hidup bermasyarakat • Tolong Menolong • Berhemah tinggi • Guru meminta murid-murid menyenaraikan nilai-nilai yang diperolehi melalui pembelajaran pantun pada hari ini. • Guru menerangkan ciri-ciri pantun. • Guru dan murid-murid merumus . • Guru berpantun untuk menutup sesi Kalau ada umur yang panjang. Langkah 3 ( 15 minit ) Membina Pantun bertemakan budi • Guru menerangkan aktiviti pengajaran yang seterusnya. • Murid dikehendaki mengaitkan nilai tersebut dengan kehidupan seharian mereka. Kaedah Perbincangan Kaedah: Berpantun Nilai : Berbudi bahasa Penutup ( 5 minit ) Berpantun Kalau ada sumur di ladang. Boleh kita berjumpa lagi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful