BAHASA MALAYSIA

TAHUN 4
NAMA :…………………………………………………………………………………………..
KELAS :………………………………………………………………………………………….
TARIKH:………………………………………………………………………………………….
Baca dan fahami. (Berpandukan petikan syarahan buku teks muka surat 194)
Jawab soalan di bawah.

1.Tukarkan ayat aktif dibawah kepada ayat pasif.

a. Penduduk kampong membersihkan tempat itu setiap minggu.
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

b. Penduduk menanam pokok bunga di perkarangan perpustakaan itu.
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

2.Tukarkan ayat pasif kepada ayat aktif.

a. Kemudahan awam patut dimanfaatkan oleh penduduk kampong.
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
b. Perpustakaan awam itu dibersihkan oleh jawatankuasa yang bertugas.
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
1/3

. 1. 2/3 . a. a. ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… b. ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… b. KELAS :………………………………………………………………………………………….Bina 2 pengajaran dari petikan.Tuliskan semula ayat menggunakan tulisan berangkai. ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… 2.BAHASA MALAYSIA TAHUN 4 NAMA :………………………………………………………………………………………….. TARIKH:…………………………………………………………………………………………. Latihan Pengayaan.. ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………….

KELAS :…………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………….BAHASA MALAYSIA TAHUN 4 NAMA :…………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………. b. e.. a. c. ……………………………………………………………………………. d. TARIKH:…………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………. Latihan Pemulihan 1. …………………………………………………………………………….Senaraikan kata kerja yang terdapat di dalam petikan. 3/2 .

 .

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.