BAHASA MALAYSIA

TAHUN 4
NAMA :…………………………………………………………………………………………..
KELAS :………………………………………………………………………………………….
TARIKH:………………………………………………………………………………………….
Baca dan fahami. (Berpandukan petikan syarahan buku teks muka surat 194)
Jawab soalan di bawah.

1.Tukarkan ayat aktif dibawah kepada ayat pasif.

a. Penduduk kampong membersihkan tempat itu setiap minggu.
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

b. Penduduk menanam pokok bunga di perkarangan perpustakaan itu.
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

2.Tukarkan ayat pasif kepada ayat aktif.

a. Kemudahan awam patut dimanfaatkan oleh penduduk kampong.
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
b. Perpustakaan awam itu dibersihkan oleh jawatankuasa yang bertugas.
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
1/3

.BAHASA MALAYSIA TAHUN 4 NAMA :…………………………………………………………………………………………..Tuliskan semula ayat menggunakan tulisan berangkai. a. ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… 2. ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………. 2/3 . 1. ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… b. Latihan Pengayaan. KELAS :………………………………………………………………………………………….. a. TARIKH:…………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… b.Bina 2 pengajaran dari petikan.

c.. ……………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………. a. d. TARIKH:…………………………………………………………………………………………. e. KELAS :…………………………………………………………………………………………. 3/2 . …………………………………………………………………………….Senaraikan kata kerja yang terdapat di dalam petikan. Latihan Pemulihan 1. b. …………………………………………………………………………….BAHASA MALAYSIA TAHUN 4 NAMA :…………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………….

 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful