BAHASA MALAYSIA

TAHUN 4
NAMA :…………………………………………………………………………………………..
KELAS :………………………………………………………………………………………….
TARIKH:………………………………………………………………………………………….
Baca dan fahami. (Berpandukan petikan syarahan buku teks muka surat 194)
Jawab soalan di bawah.

1.Tukarkan ayat aktif dibawah kepada ayat pasif.

a. Penduduk kampong membersihkan tempat itu setiap minggu.
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

b. Penduduk menanam pokok bunga di perkarangan perpustakaan itu.
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

2.Tukarkan ayat pasif kepada ayat aktif.

a. Kemudahan awam patut dimanfaatkan oleh penduduk kampong.
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
b. Perpustakaan awam itu dibersihkan oleh jawatankuasa yang bertugas.
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
1/3

2/3 .Tuliskan semula ayat menggunakan tulisan berangkai. a. 1. Latihan Pengayaan. TARIKH:…………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… b.... ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… b.BAHASA MALAYSIA TAHUN 4 NAMA :………………………………………………………………………………………….Bina 2 pengajaran dari petikan. ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………. a. KELAS :…………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… 2.

e. d.BAHASA MALAYSIA TAHUN 4 NAMA :…………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………. a. ……………………………………………………………………………. Latihan Pemulihan 1. c. ……………………………………………………………………………. b. KELAS :…………………………………………………………………………………………. TARIKH:………………………………………………………………………………………….Senaraikan kata kerja yang terdapat di dalam petikan.. ……………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………. 3/2 .

 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful