3.

0 PENUTUP

Penutup merupakan perkara yang paling akhir ditulis dalam sesebuah penulisan. Penutup biasanya mengandungi kesimpulan daripada perkara yang dibincangkan. Menurut Sulaiman Masri bahagian kesimpulan atau penutup biasanya terdiri sama dengan perengan pengenalan iaitu terdiri daripada satu perengan utama dan jika perlu bolehlah ditautkan dengan satu perengan tambahan lain tetapi lebih pendek. Kesimpulan esei ini mengandungi instisari kesemua idea yang dipaparkan dalam perenggan sesautu esei. Nyatakan mengapa anda sampai kepada suatu kesimpulan. Nyatakan harapan anda dan tegaskan pendirian anda dengan maksud mempengaruhi pembaca menerima pandangan dan hujahan.
10

Omar bin Baharuddin.00 am.00 am. Fakulti Seni Dan Muzik. http://www.scribd.com/doc/4973859/Format-kertas-kerja disunting pada 28. Oleh yang demikian matlamat negara Malaysia untuk melahirkan masyarakat yang berilmu dan mewujudkan semangat ‘SATU MALAYSIA’ dalam masyarakat boleh dicapai melalui penubuhan persatuan pancaragam ini. Sulaiman Masri . Justeru. Semoga perkara yang baik ini tidak akan disia-siakan oleh kita semua. http://metos2004.3. kemahiran dan disiplin yang diterapkan dalam persatuan pancaragam mampu melahirkan kelompok masyarakat yang bersatu padu dan berhemah tinggi.8. Tanjung Malim.1 PENUTUP Kesimpulannya.com/doc/4973547/KERTAS-KERJA-CYBER-CAFE disunting pada 28. New York. Kaedah Penyelidikan dan Panduan Penulisan (esai.09 pada 1.2003. penubuhan Persatuan Pancaragam SMK Murka Diraja merupakan satu aset yang bernilai kepada sekolah untuk meningkatkan prestasi pelajar seterusnya menaikkan nama baik sekolah melalui setiap aktiviti yang akan disertai. 11 http://www.com/penulisanlaporan. adalah sangat diharapkan kertas kerja ini mendapat pertimbangan sewajarnya daripada pihak sekolah. Selain itu juga.tesis) SANON PRINTING CORPORATION SDN BHD. Mc Graw-hill Componies.proposal. Peranan Kegiatan Kurikulum Muzik Instrumental Di sekolah Dalam Konteks Pembangunan Modal Insan. BIBLIOGRAFI Barbara Fine Clouse 2004.scribd.tripod.8. terima kasih. Amaricas. Sekian. Sg Besi Kuala Lumpur Zaharul Lailiddin Saidon. Perak. Patterns For A Purpose A Rhetorical Reader .htm disunting pada .09 pada 1. Sajastanah bin Imam Koning.

Biasanya ditulis dengan ringkas dan tepat. Contoh tujuan bagi kertas kerja Penubuhan Persatuan Pancaragam SMK Murka Di Raja ialah : .2.1 TUJUAN KERTAS KERJA Tujuan merupakan fokus utama yang menceritakan tentang persoalan ‘kenapa’ kertas kerja ini dibuat dan merupakan pendahuluan kecil kepada kertas kerja ini.

Oleh yang demikian kita harus menulisnya dengan ringkas padat dan boleh menarik pembaca untuk terus berminat kepada kertas kerja tersebut. Pendahuluan bolehlah dikatakan sebagai muka dan kepala kepada kertas kerja yang dihasilkan.2 PENDAHULUAN KERTAS KERJA Pada bahagian ini kita akan menceritakan tentang latar belakang daripada aspek sejarah dan isu-isu yang timbul serta permasalahan yang akan dihadapi.1.2. 3 . Contoh pendahuluan dan latar belakang untuk penubuhan Persatuan Pancaragam SMK Murka Diraja Adalah seperti berikut : 2.1 TUJUAN Kertas kerja ini dikemukan untuk mendapatkan pertimbangan dan kelulusan pihak pentadbir SMK Murka Di Raja bagi menubuhkan Persatuan Pancaragam dan memohon dana untuk membeli kelengkapan persatuan pancaragam.

2. setiap objektif haruslah logik dan bertepatan dengan tahap pelajar.hati kerana ia merupakan perkara yang sangat dititik beratkan dan harus dicapai oleh pemohon. Justeru.2. Contoh matlamat dan objektif yang sesuai adalah seperti berikut : 2. Hal ini perlu ditulis dengan berhati.1 PENDAHULUAN . kita akan menceritakan tentang matlamat dan objektif yang ingin dicapai dalam persatuan pancaragam.3 MATLAMAT DAN OBJEKTIF KERTAS KERJA Dalam bahagian ini.

Perkara ini turut disokong oleh Noraidah Bt Mohammad Kasran (1988) yang mendapati aktiviti kokurikulum memupuk nilai murni.Kokurikulum yang melibatkan muzik contohnya persatuan pancaragam mempunyai perkaitan yang jelas terhadap pembentukan modal insan dan semangat perpaduan antara kaum. 4 . Hal ini telah dijelaskan dengan nyata dalam laporan Jawatankuasa Kabinet (1980). yang menyebut bahawa penubuhan kelab atau persatuan beruniform seperti pasukan pancaragam sekolah adalah penting untuk menanamkan semangat perpaduan berbilang kaum. Oleh yang demikian. aspirasi dan matlamat Falsafah Pendidikan Kebangsaan. bahasa dan pengalaman amali. yang mengkaji dasar pelajaran (1979). Dasar Pendidikan Negara dan Wawasan 2020 mampu dicapai melalui aktiviti kokurikulum berbentuk Muzik.

.

.3.3.1 MATLAMAT Memantapkan pelajar dengan pengetahuan.2.dan intelek (JERI) seterusnya menjadikan Persatuan Pancaragam sebagai medium penting untuk menjadi sumber modal insan yang berupaya mencapai matlamat WAWASAN 2020 yang menjadi impian negara Malaysia. rohani. emosi.2 OBJEKTIF Objektif bagi persatuan pancaragam terbahagi kepada dua iaitu : a) Objektif bukan muzikal i) Meningkatkan keyakinan diri ke tahap yang maksimum ii) Melatih semangat bekerja secara berkumpulan iii) Mewujudkan budaya toleransi sesama ahli iv) Melahirkan pelajar yang mempunyai disiplin yang baik v) Meningkatkan nama sekolah melalui pertandingan dan persembahan yang disertai b) Objektif Muzikal i) Menguasai kemahiran membaca notasi muzik dengan baik ii) Dapat mengenal pelbagai alat muzik dengan lebih dekat dan berupaya bermain sekurang-kurangnya satu alat muzik. 5 2. iii) Dapat memainkan lagu dalam pelbagai stail muzik iv) Dapat mengenali aspek intonasi.pati falsafah pendidikan negara iaitu keseimbangan aspek jasmani. kemahiran dan pengalaman muzik untuk meningkatkan keseimbangan jati diri berlandaskan inti.4 SPEKSIFIKASI ALATAN 2. adunan dan karektor bagi setiap alat untuk mewujudkan satu pasukan pancaragam yang cemerlang.

Dalam bahagian ini juga kitaharus menyatakan dengan teperinci tentang peralatan yang diperlukan khususnya alat-alat muzik.1 SENARAI ALATAN .2.4. Pada bahagian ini juga kita perlu menyenaraikan barang.4 SPEKSIFIKASI ALATAN Pada bahagian ini kita perlu menjelaskan tentang keperluan untuk menubuhkan persatuan pancaragam.barang yang diperlukan dengan jelas. 2.

Bil. Tenor Saxophone 2 unit 6. Nama alatan muzik Bilangan Yang Diperlukan 1. Marching Bell 2 unit 12. Tenor Trombone 6 unit 9. Bb Trumpet 16 unit 7. Bass Drum 18 inci 1 unit 15 Bass Drum 20 inci 1 unit 16 Bass Drum 22 inci 1 unit 17 Bass Drum 24 inci 1 unit . Snare Drum 4 unit 14. Bb Clarinet 8 unit 4. Picolo 2 unit 2. Alto Saxophone 4 unit 5. Cymbal 2 unit 13. Baritone / Euphonium 4 unit 10. Alto Horn 6 unit 8. Tuba 4 unit 11. Flute 4 unit 3.

c) Tenaga pengajar adalah terdiri daripada jurulatih dan pakar dalam bidang masing-masing. 2. Satu sesi latihan akan mengambil masa dua jam.2 LATIHAN Sesi latihan akan dijalankan seminggu dua kali. 2. Azharuddin Bin Abdul Shukor ( Jurulatih Pancaragam ) 2.5 MAKLUMAT AKTIVITI 6 Dalam bahagian ini. Salah satu daripada sesi latihan akan diambil alih oleh tenaga pengajar luar yang berpengalaman.5. Hal ini akan menunjukan betapa seriusnya kita sebagai guru pebimbing pancaragam.1 TENAGA PENGAJAR a) Sekurang-kurangnya 2 orang jurulatih akan mengendalikan latihan bagi setiap sesi latihan.4 PERANCANGAN LATIHAN 6 BULAN PERTAMA Bulan Isi Kandungan Pengajaran Catatan 7 .5. Hal ini kerana buku tersebut sangat sesuai digunakan oleh pelajar yang baru mengenali alat muzik serta buku itu juga mudah didapati dalam pasaran. 2.5. d) Bayaran saguhati adalah sebanyak RM100 sejam untuk seorang tenaga pengajar. Dalam bahagian ini juga kita harus menetapkan takwim aktiviti yang akan dilakukan persatuan pancaragam sepanjang enam bulan pertama.5. iaitu: woodwind. kita harus menyenaraikan secara ringkas tentang jadual aktiviti yang akan dilakukan.18 Trio / Quad Tom 2 unit 19 Note Stand 40 unit Jumlah 110 unit Rujukan : En. b) Untuk permulaan. brass dan perkusi. 2.3 BAHAN MENGAJAR Penggunaan buku latihan amali daripada Yamaha. 2 orang jurulatih atau lebih adalah diperlukan bagi mengendalikan latihan yang berbentuk kumpulan.

.

Pengenalan asas kawad kaki. Bermain secara ensemble dan . Pengenalan membuat formasi menggunakan carta. 3. Pengenalan asas kawad formasi. Mac 1. Mei 1. April 1. Berkawat bersama peralatan muzik. Pengenalan asas teori muzik. Pengenalan perisian komputer untuk tujuan formasi 3. 2. Februari 1. 3.Januari 1.Pelajar boleh memainkan beberapa not terdiri dari skelC Major dan Bb Major. Latihan pengukuhan dan ulangkaji pelajaran terdahulu.Pengenalan bermain secara ensemble. Pelajar sudah menguasai pengendalian alat untuk berkawat.Bermain sebuah lagu mudah secarae n se mb l e. 2. Pengenalan asas dan pengendalian alatan muzik. Pelajar dapat menguasai skel C Major dan Bb Major secara ensemble. 2. 3.Pelajar dapat bermain secara seksyenal dalam bentuk unison. 2.

8 .tambahan sebuah lagu baru. pengukuhan kepada teknik tiupan dan permainan akan di titikberatkan. Bagi setiap sessi latihan. 2. Teknik tiupan diperbaiki dari masa ke semasa bagi tujuan pengukuhan.

.

Pelajar dapat menguasai skel G Major.6 CADANGAN STRUKTUR ORGANISASI Carta organisasi merupakan satu perkara yang penting dan harus dibuat untuk melancarkan perjalanan sesuatu persatuan khususnya persatuan pancaragam.Pentadbir Penolong Kanan Ko-Kurikulum Guru Penasihat Pen. 3. Latihan pengukuhan. Oleh yang demikian. Presiden Perkusi Presiden Penyelaras Pasukan Beruniform Ketua Disiplin Quatermast er Ketua Uniform Bendahari Ketua Kebajikan Setiausah a Ketua Seksyen Ketua Perpustaka an Tiup Kayu Brass Jurulatih 3. Pasukan pancaragam bersedia mengadakan persembahan di hadapan warga sekolah Penilaian tahap kecekapan dari segi permainan alat dan kawad akan dijalankan. Hal ini bertujuan segala objektif . 2. Penilaian tahap kecekapan. Persiapan persembahan secara terbuka. 4. Jun 1. Tambahan lagu bagi tujuan persembahan. 2. carta organisasi juga harus dibuat dengan tetiti dan melantik ahli yang layak untuk memegang jawatan didalamnya.

Penutup biasanya mengandungi kesimpulan daripada perkara yang dibincangkan.yang ingin dicapai dapat dilaksanakan dengan sempurna. Nyatakan mengapa anda . Menurut Sulaiman Masri bahagian kesimpulan atau penutup biasanya terdiri sama dengan perengan pengenalan iaitu terdiri daripada satu perengan utama dan jika perlu bolehlah ditautkan dengan satu perengan tambahan lain tetapi lebih pendek.0 PENUTUP Penutup merupakan perkara yang paling akhir ditulis dalam sesebuah penulisan. Contoh bagi carta organisasi untuk persatuan pancaragam adalah seperti di bawah : 9 3. Kesimpulan esei ini mengandungi instisari kesemua idea yang dipaparkan dalam perenggan sesautu esei.

00 am. Selain itu juga. Oleh yang demikian matlamat negara Malaysia untuk melahirkan masyarakat yang berilmu dan mewujudkan semangat ‘SATU MALAYSIA’ dalam masyarakat boleh dicapai melalui penubuhan persatuan pancaragam ini.1 PENUTUP Kesimpulannya.scribd. Perak. adalah sangat diharapkan kertas kerja ini mendapat pertimbangan sewajarnya daripada pihak sekolah. Sekian. Nyatakan harapan anda dan tegaskan pendirian anda dengan maksud mempengaruhi pembaca menerima pandangan dan hujahan. Justeru. http://www.2003. 11 http://www. Amaricas.com/doc/4973547/KERTAS-KERJA-CYBER-CAFE . Sulaiman Masri . New York. kemahiran dan disiplin yang diterapkan dalam persatuan pancaragam mampu melahirkan kelompok masyarakat yang bersatu padu dan berhemah tinggi. Sg Besi Kuala Lumpur Zaharul Lailiddin Saidon.09 pada 1. Patterns For A Purpose A Rhetorical Reader .com/doc/4973859/Format-kertas-kerja disunting pada 28. terima kasih. Kaedah Penyelidikan dan Panduan Penulisan (esai. Semoga perkara yang baik ini tidak akan disia-siakan oleh kita semua. 10 3.proposal. Peranan Kegiatan Kurikulum Muzik Instrumental Di sekolah Dalam Konteks Pembangunan Modal Insan.scribd. Fakulti Seni Dan Muzik. Mc Graw-hill Componies. Omar bin Baharuddin. Sajastanah bin Imam Koning.tesis) SANON PRINTING CORPORATION SDN BHD.8. BIBLIOGRAFI Barbara Fine Clouse 2004.sampai kepada suatu kesimpulan. penubuhan Persatuan Pancaragam SMK Murka Diraja merupakan satu aset yang bernilai kepada sekolah untuk meningkatkan prestasi pelajar seterusnya menaikkan nama baik sekolah melalui setiap aktiviti yang akan disertai. Tanjung Malim.

http://metos2004.htm disunting pada .09 pada 1.disunting pada 28.com/penulisanlaporan.tripod.00 am.8.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful