3.

0 PENUTUP

Penutup merupakan perkara yang paling akhir ditulis dalam sesebuah penulisan. Penutup biasanya mengandungi kesimpulan daripada perkara yang dibincangkan. Menurut Sulaiman Masri bahagian kesimpulan atau penutup biasanya terdiri sama dengan perengan pengenalan iaitu terdiri daripada satu perengan utama dan jika perlu bolehlah ditautkan dengan satu perengan tambahan lain tetapi lebih pendek. Kesimpulan esei ini mengandungi instisari kesemua idea yang dipaparkan dalam perenggan sesautu esei. Nyatakan mengapa anda sampai kepada suatu kesimpulan. Nyatakan harapan anda dan tegaskan pendirian anda dengan maksud mempengaruhi pembaca menerima pandangan dan hujahan.
10

09 pada 1.scribd. Sajastanah bin Imam Koning.00 am.htm disunting pada . New York.8.scribd. Justeru. terima kasih.com/doc/4973547/KERTAS-KERJA-CYBER-CAFE disunting pada 28. Omar bin Baharuddin.proposal. Fakulti Seni Dan Muzik. Sg Besi Kuala Lumpur Zaharul Lailiddin Saidon. http://metos2004. Oleh yang demikian matlamat negara Malaysia untuk melahirkan masyarakat yang berilmu dan mewujudkan semangat ‘SATU MALAYSIA’ dalam masyarakat boleh dicapai melalui penubuhan persatuan pancaragam ini. Tanjung Malim. Semoga perkara yang baik ini tidak akan disia-siakan oleh kita semua. Kaedah Penyelidikan dan Panduan Penulisan (esai. adalah sangat diharapkan kertas kerja ini mendapat pertimbangan sewajarnya daripada pihak sekolah.09 pada 1. Sulaiman Masri . http://www.1 PENUTUP Kesimpulannya. penubuhan Persatuan Pancaragam SMK Murka Diraja merupakan satu aset yang bernilai kepada sekolah untuk meningkatkan prestasi pelajar seterusnya menaikkan nama baik sekolah melalui setiap aktiviti yang akan disertai. Patterns For A Purpose A Rhetorical Reader .3. Mc Graw-hill Componies. 11 http://www. Amaricas. Sekian.com/doc/4973859/Format-kertas-kerja disunting pada 28.00 am.com/penulisanlaporan.tripod.2003. Selain itu juga.tesis) SANON PRINTING CORPORATION SDN BHD. BIBLIOGRAFI Barbara Fine Clouse 2004. Peranan Kegiatan Kurikulum Muzik Instrumental Di sekolah Dalam Konteks Pembangunan Modal Insan.8. Perak. kemahiran dan disiplin yang diterapkan dalam persatuan pancaragam mampu melahirkan kelompok masyarakat yang bersatu padu dan berhemah tinggi.

1 TUJUAN KERTAS KERJA Tujuan merupakan fokus utama yang menceritakan tentang persoalan ‘kenapa’ kertas kerja ini dibuat dan merupakan pendahuluan kecil kepada kertas kerja ini. Contoh tujuan bagi kertas kerja Penubuhan Persatuan Pancaragam SMK Murka Di Raja ialah : .2. Biasanya ditulis dengan ringkas dan tepat.

3 .2 PENDAHULUAN KERTAS KERJA Pada bahagian ini kita akan menceritakan tentang latar belakang daripada aspek sejarah dan isu-isu yang timbul serta permasalahan yang akan dihadapi. Pendahuluan bolehlah dikatakan sebagai muka dan kepala kepada kertas kerja yang dihasilkan. Oleh yang demikian kita harus menulisnya dengan ringkas padat dan boleh menarik pembaca untuk terus berminat kepada kertas kerja tersebut.1 TUJUAN Kertas kerja ini dikemukan untuk mendapatkan pertimbangan dan kelulusan pihak pentadbir SMK Murka Di Raja bagi menubuhkan Persatuan Pancaragam dan memohon dana untuk membeli kelengkapan persatuan pancaragam.1.2. Contoh pendahuluan dan latar belakang untuk penubuhan Persatuan Pancaragam SMK Murka Diraja Adalah seperti berikut : 2.

setiap objektif haruslah logik dan bertepatan dengan tahap pelajar. kita akan menceritakan tentang matlamat dan objektif yang ingin dicapai dalam persatuan pancaragam.2.3 MATLAMAT DAN OBJEKTIF KERTAS KERJA Dalam bahagian ini.hati kerana ia merupakan perkara yang sangat dititik beratkan dan harus dicapai oleh pemohon.1 PENDAHULUAN .2. Justeru. Hal ini perlu ditulis dengan berhati. Contoh matlamat dan objektif yang sesuai adalah seperti berikut : 2.

Kokurikulum yang melibatkan muzik contohnya persatuan pancaragam mempunyai perkaitan yang jelas terhadap pembentukan modal insan dan semangat perpaduan antara kaum. bahasa dan pengalaman amali. yang menyebut bahawa penubuhan kelab atau persatuan beruniform seperti pasukan pancaragam sekolah adalah penting untuk menanamkan semangat perpaduan berbilang kaum. 4 . Hal ini telah dijelaskan dengan nyata dalam laporan Jawatankuasa Kabinet (1980). Oleh yang demikian. yang mengkaji dasar pelajaran (1979). Dasar Pendidikan Negara dan Wawasan 2020 mampu dicapai melalui aktiviti kokurikulum berbentuk Muzik. Perkara ini turut disokong oleh Noraidah Bt Mohammad Kasran (1988) yang mendapati aktiviti kokurikulum memupuk nilai murni. aspirasi dan matlamat Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

.

4 SPEKSIFIKASI ALATAN 2.3.dan intelek (JERI) seterusnya menjadikan Persatuan Pancaragam sebagai medium penting untuk menjadi sumber modal insan yang berupaya mencapai matlamat WAWASAN 2020 yang menjadi impian negara Malaysia. emosi.1 MATLAMAT Memantapkan pelajar dengan pengetahuan. 5 2.2 OBJEKTIF Objektif bagi persatuan pancaragam terbahagi kepada dua iaitu : a) Objektif bukan muzikal i) Meningkatkan keyakinan diri ke tahap yang maksimum ii) Melatih semangat bekerja secara berkumpulan iii) Mewujudkan budaya toleransi sesama ahli iv) Melahirkan pelajar yang mempunyai disiplin yang baik v) Meningkatkan nama sekolah melalui pertandingan dan persembahan yang disertai b) Objektif Muzikal i) Menguasai kemahiran membaca notasi muzik dengan baik ii) Dapat mengenal pelbagai alat muzik dengan lebih dekat dan berupaya bermain sekurang-kurangnya satu alat muzik. adunan dan karektor bagi setiap alat untuk mewujudkan satu pasukan pancaragam yang cemerlang.2. .pati falsafah pendidikan negara iaitu keseimbangan aspek jasmani.3. rohani. kemahiran dan pengalaman muzik untuk meningkatkan keseimbangan jati diri berlandaskan inti. iii) Dapat memainkan lagu dalam pelbagai stail muzik iv) Dapat mengenali aspek intonasi.

barang yang diperlukan dengan jelas.4 SPEKSIFIKASI ALATAN Pada bahagian ini kita perlu menjelaskan tentang keperluan untuk menubuhkan persatuan pancaragam.2. 2.1 SENARAI ALATAN .4. Dalam bahagian ini juga kitaharus menyatakan dengan teperinci tentang peralatan yang diperlukan khususnya alat-alat muzik. Pada bahagian ini juga kita perlu menyenaraikan barang.

Tuba 4 unit 11.Bil. Tenor Trombone 6 unit 9. Baritone / Euphonium 4 unit 10. Tenor Saxophone 2 unit 6. Marching Bell 2 unit 12. Picolo 2 unit 2. Cymbal 2 unit 13. Alto Horn 6 unit 8. Bb Trumpet 16 unit 7. Nama alatan muzik Bilangan Yang Diperlukan 1. Alto Saxophone 4 unit 5. Flute 4 unit 3. Snare Drum 4 unit 14. Bass Drum 18 inci 1 unit 15 Bass Drum 20 inci 1 unit 16 Bass Drum 22 inci 1 unit 17 Bass Drum 24 inci 1 unit . Bb Clarinet 8 unit 4.

2 orang jurulatih atau lebih adalah diperlukan bagi mengendalikan latihan yang berbentuk kumpulan. Hal ini akan menunjukan betapa seriusnya kita sebagai guru pebimbing pancaragam. c) Tenaga pengajar adalah terdiri daripada jurulatih dan pakar dalam bidang masing-masing.5.4 PERANCANGAN LATIHAN 6 BULAN PERTAMA Bulan Isi Kandungan Pengajaran Catatan 7 . Salah satu daripada sesi latihan akan diambil alih oleh tenaga pengajar luar yang berpengalaman. kita harus menyenaraikan secara ringkas tentang jadual aktiviti yang akan dilakukan. 2. Dalam bahagian ini juga kita harus menetapkan takwim aktiviti yang akan dilakukan persatuan pancaragam sepanjang enam bulan pertama. Satu sesi latihan akan mengambil masa dua jam.5. d) Bayaran saguhati adalah sebanyak RM100 sejam untuk seorang tenaga pengajar.5. 2. brass dan perkusi.5. iaitu: woodwind. Azharuddin Bin Abdul Shukor ( Jurulatih Pancaragam ) 2. Hal ini kerana buku tersebut sangat sesuai digunakan oleh pelajar yang baru mengenali alat muzik serta buku itu juga mudah didapati dalam pasaran.18 Trio / Quad Tom 2 unit 19 Note Stand 40 unit Jumlah 110 unit Rujukan : En.3 BAHAN MENGAJAR Penggunaan buku latihan amali daripada Yamaha.1 TENAGA PENGAJAR a) Sekurang-kurangnya 2 orang jurulatih akan mengendalikan latihan bagi setiap sesi latihan. b) Untuk permulaan. 2. 2.2 LATIHAN Sesi latihan akan dijalankan seminggu dua kali.5 MAKLUMAT AKTIVITI 6 Dalam bahagian ini.

.

Berkawat bersama peralatan muzik. 2. 2.Januari 1. Latihan pengukuhan dan ulangkaji pelajaran terdahulu. Bermain secara ensemble dan . April 1. Pengenalan asas dan pengendalian alatan muzik. Pengenalan asas kawad formasi. Pengenalan asas kawad kaki. 2. Pengenalan membuat formasi menggunakan carta. 3.Pengenalan bermain secara ensemble. Pengenalan perisian komputer untuk tujuan formasi 3. Pelajar sudah menguasai pengendalian alat untuk berkawat. 3.Bermain sebuah lagu mudah secarae n se mb l e.Pelajar dapat bermain secara seksyenal dalam bentuk unison. Mac 1. 2.Pelajar boleh memainkan beberapa not terdiri dari skelC Major dan Bb Major. 3. Mei 1. Februari 1. Pelajar dapat menguasai skel C Major dan Bb Major secara ensemble. Pengenalan asas teori muzik.

8 . pengukuhan kepada teknik tiupan dan permainan akan di titikberatkan. Teknik tiupan diperbaiki dari masa ke semasa bagi tujuan pengukuhan. 2. Bagi setiap sessi latihan.tambahan sebuah lagu baru.

.

Hal ini bertujuan segala objektif . 2. Latihan pengukuhan. Tambahan lagu bagi tujuan persembahan. Persiapan persembahan secara terbuka. 2. 4. Penilaian tahap kecekapan. Jun 1. Presiden Perkusi Presiden Penyelaras Pasukan Beruniform Ketua Disiplin Quatermast er Ketua Uniform Bendahari Ketua Kebajikan Setiausah a Ketua Seksyen Ketua Perpustaka an Tiup Kayu Brass Jurulatih 3.Pelajar dapat menguasai skel G Major.Pentadbir Penolong Kanan Ko-Kurikulum Guru Penasihat Pen. 3.6 CADANGAN STRUKTUR ORGANISASI Carta organisasi merupakan satu perkara yang penting dan harus dibuat untuk melancarkan perjalanan sesuatu persatuan khususnya persatuan pancaragam. Oleh yang demikian. Pasukan pancaragam bersedia mengadakan persembahan di hadapan warga sekolah Penilaian tahap kecekapan dari segi permainan alat dan kawad akan dijalankan. carta organisasi juga harus dibuat dengan tetiti dan melantik ahli yang layak untuk memegang jawatan didalamnya.

0 PENUTUP Penutup merupakan perkara yang paling akhir ditulis dalam sesebuah penulisan.yang ingin dicapai dapat dilaksanakan dengan sempurna. Nyatakan mengapa anda . Penutup biasanya mengandungi kesimpulan daripada perkara yang dibincangkan. Kesimpulan esei ini mengandungi instisari kesemua idea yang dipaparkan dalam perenggan sesautu esei. Menurut Sulaiman Masri bahagian kesimpulan atau penutup biasanya terdiri sama dengan perengan pengenalan iaitu terdiri daripada satu perengan utama dan jika perlu bolehlah ditautkan dengan satu perengan tambahan lain tetapi lebih pendek. Contoh bagi carta organisasi untuk persatuan pancaragam adalah seperti di bawah : 9 3.

09 pada 1.1 PENUTUP Kesimpulannya.sampai kepada suatu kesimpulan.2003. Nyatakan harapan anda dan tegaskan pendirian anda dengan maksud mempengaruhi pembaca menerima pandangan dan hujahan.00 am. 11 http://www. Amaricas.proposal. kemahiran dan disiplin yang diterapkan dalam persatuan pancaragam mampu melahirkan kelompok masyarakat yang bersatu padu dan berhemah tinggi. terima kasih. adalah sangat diharapkan kertas kerja ini mendapat pertimbangan sewajarnya daripada pihak sekolah. Justeru. Sajastanah bin Imam Koning.8. http://www. 10 3. penubuhan Persatuan Pancaragam SMK Murka Diraja merupakan satu aset yang bernilai kepada sekolah untuk meningkatkan prestasi pelajar seterusnya menaikkan nama baik sekolah melalui setiap aktiviti yang akan disertai. BIBLIOGRAFI Barbara Fine Clouse 2004.scribd. Kaedah Penyelidikan dan Panduan Penulisan (esai. Peranan Kegiatan Kurikulum Muzik Instrumental Di sekolah Dalam Konteks Pembangunan Modal Insan. Omar bin Baharuddin. Sulaiman Masri .tesis) SANON PRINTING CORPORATION SDN BHD. New York.com/doc/4973547/KERTAS-KERJA-CYBER-CAFE . Sekian. Tanjung Malim. Fakulti Seni Dan Muzik. Semoga perkara yang baik ini tidak akan disia-siakan oleh kita semua.scribd. Selain itu juga. Patterns For A Purpose A Rhetorical Reader . Oleh yang demikian matlamat negara Malaysia untuk melahirkan masyarakat yang berilmu dan mewujudkan semangat ‘SATU MALAYSIA’ dalam masyarakat boleh dicapai melalui penubuhan persatuan pancaragam ini. Perak.com/doc/4973859/Format-kertas-kerja disunting pada 28. Mc Graw-hill Componies. Sg Besi Kuala Lumpur Zaharul Lailiddin Saidon.

htm disunting pada .09 pada 1.disunting pada 28.00 am.com/penulisanlaporan. http://metos2004.8.tripod.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful