3.

0 PENUTUP

Penutup merupakan perkara yang paling akhir ditulis dalam sesebuah penulisan. Penutup biasanya mengandungi kesimpulan daripada perkara yang dibincangkan. Menurut Sulaiman Masri bahagian kesimpulan atau penutup biasanya terdiri sama dengan perengan pengenalan iaitu terdiri daripada satu perengan utama dan jika perlu bolehlah ditautkan dengan satu perengan tambahan lain tetapi lebih pendek. Kesimpulan esei ini mengandungi instisari kesemua idea yang dipaparkan dalam perenggan sesautu esei. Nyatakan mengapa anda sampai kepada suatu kesimpulan. Nyatakan harapan anda dan tegaskan pendirian anda dengan maksud mempengaruhi pembaca menerima pandangan dan hujahan.
10

Perak.3.proposal. http://metos2004. Mc Graw-hill Componies.2003. Amaricas. Omar bin Baharuddin. Sajastanah bin Imam Koning. Sg Besi Kuala Lumpur Zaharul Lailiddin Saidon. Patterns For A Purpose A Rhetorical Reader . Kaedah Penyelidikan dan Panduan Penulisan (esai. BIBLIOGRAFI Barbara Fine Clouse 2004.com/doc/4973547/KERTAS-KERJA-CYBER-CAFE disunting pada 28. New York.com/doc/4973859/Format-kertas-kerja disunting pada 28. Sulaiman Masri . Semoga perkara yang baik ini tidak akan disia-siakan oleh kita semua. Oleh yang demikian matlamat negara Malaysia untuk melahirkan masyarakat yang berilmu dan mewujudkan semangat ‘SATU MALAYSIA’ dalam masyarakat boleh dicapai melalui penubuhan persatuan pancaragam ini. Selain itu juga. Sekian. 11 http://www. adalah sangat diharapkan kertas kerja ini mendapat pertimbangan sewajarnya daripada pihak sekolah. terima kasih.00 am.com/penulisanlaporan. penubuhan Persatuan Pancaragam SMK Murka Diraja merupakan satu aset yang bernilai kepada sekolah untuk meningkatkan prestasi pelajar seterusnya menaikkan nama baik sekolah melalui setiap aktiviti yang akan disertai.00 am. Justeru. Peranan Kegiatan Kurikulum Muzik Instrumental Di sekolah Dalam Konteks Pembangunan Modal Insan.09 pada 1.tesis) SANON PRINTING CORPORATION SDN BHD.1 PENUTUP Kesimpulannya. Fakulti Seni Dan Muzik. kemahiran dan disiplin yang diterapkan dalam persatuan pancaragam mampu melahirkan kelompok masyarakat yang bersatu padu dan berhemah tinggi.tripod.8.scribd. http://www.htm disunting pada .scribd. Tanjung Malim.8.09 pada 1.

2.1 TUJUAN KERTAS KERJA Tujuan merupakan fokus utama yang menceritakan tentang persoalan ‘kenapa’ kertas kerja ini dibuat dan merupakan pendahuluan kecil kepada kertas kerja ini. Biasanya ditulis dengan ringkas dan tepat. Contoh tujuan bagi kertas kerja Penubuhan Persatuan Pancaragam SMK Murka Di Raja ialah : .

Pendahuluan bolehlah dikatakan sebagai muka dan kepala kepada kertas kerja yang dihasilkan. 3 . Oleh yang demikian kita harus menulisnya dengan ringkas padat dan boleh menarik pembaca untuk terus berminat kepada kertas kerja tersebut.2 PENDAHULUAN KERTAS KERJA Pada bahagian ini kita akan menceritakan tentang latar belakang daripada aspek sejarah dan isu-isu yang timbul serta permasalahan yang akan dihadapi. Contoh pendahuluan dan latar belakang untuk penubuhan Persatuan Pancaragam SMK Murka Diraja Adalah seperti berikut : 2.1 TUJUAN Kertas kerja ini dikemukan untuk mendapatkan pertimbangan dan kelulusan pihak pentadbir SMK Murka Di Raja bagi menubuhkan Persatuan Pancaragam dan memohon dana untuk membeli kelengkapan persatuan pancaragam.2.1.

hati kerana ia merupakan perkara yang sangat dititik beratkan dan harus dicapai oleh pemohon.2.3 MATLAMAT DAN OBJEKTIF KERTAS KERJA Dalam bahagian ini. setiap objektif haruslah logik dan bertepatan dengan tahap pelajar. Hal ini perlu ditulis dengan berhati.2.1 PENDAHULUAN . Contoh matlamat dan objektif yang sesuai adalah seperti berikut : 2. kita akan menceritakan tentang matlamat dan objektif yang ingin dicapai dalam persatuan pancaragam. Justeru.

Perkara ini turut disokong oleh Noraidah Bt Mohammad Kasran (1988) yang mendapati aktiviti kokurikulum memupuk nilai murni.Kokurikulum yang melibatkan muzik contohnya persatuan pancaragam mempunyai perkaitan yang jelas terhadap pembentukan modal insan dan semangat perpaduan antara kaum. Dasar Pendidikan Negara dan Wawasan 2020 mampu dicapai melalui aktiviti kokurikulum berbentuk Muzik. yang menyebut bahawa penubuhan kelab atau persatuan beruniform seperti pasukan pancaragam sekolah adalah penting untuk menanamkan semangat perpaduan berbilang kaum. aspirasi dan matlamat Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Hal ini telah dijelaskan dengan nyata dalam laporan Jawatankuasa Kabinet (1980). 4 . Oleh yang demikian. bahasa dan pengalaman amali. yang mengkaji dasar pelajaran (1979).

.

5 2.3.3. emosi.2 OBJEKTIF Objektif bagi persatuan pancaragam terbahagi kepada dua iaitu : a) Objektif bukan muzikal i) Meningkatkan keyakinan diri ke tahap yang maksimum ii) Melatih semangat bekerja secara berkumpulan iii) Mewujudkan budaya toleransi sesama ahli iv) Melahirkan pelajar yang mempunyai disiplin yang baik v) Meningkatkan nama sekolah melalui pertandingan dan persembahan yang disertai b) Objektif Muzikal i) Menguasai kemahiran membaca notasi muzik dengan baik ii) Dapat mengenal pelbagai alat muzik dengan lebih dekat dan berupaya bermain sekurang-kurangnya satu alat muzik.2. . adunan dan karektor bagi setiap alat untuk mewujudkan satu pasukan pancaragam yang cemerlang. iii) Dapat memainkan lagu dalam pelbagai stail muzik iv) Dapat mengenali aspek intonasi.pati falsafah pendidikan negara iaitu keseimbangan aspek jasmani.1 MATLAMAT Memantapkan pelajar dengan pengetahuan.4 SPEKSIFIKASI ALATAN 2. rohani.dan intelek (JERI) seterusnya menjadikan Persatuan Pancaragam sebagai medium penting untuk menjadi sumber modal insan yang berupaya mencapai matlamat WAWASAN 2020 yang menjadi impian negara Malaysia. kemahiran dan pengalaman muzik untuk meningkatkan keseimbangan jati diri berlandaskan inti.

Dalam bahagian ini juga kitaharus menyatakan dengan teperinci tentang peralatan yang diperlukan khususnya alat-alat muzik.2.4 SPEKSIFIKASI ALATAN Pada bahagian ini kita perlu menjelaskan tentang keperluan untuk menubuhkan persatuan pancaragam.barang yang diperlukan dengan jelas.1 SENARAI ALATAN .4. 2. Pada bahagian ini juga kita perlu menyenaraikan barang.

Alto Saxophone 4 unit 5. Tuba 4 unit 11. Picolo 2 unit 2. Nama alatan muzik Bilangan Yang Diperlukan 1. Tenor Saxophone 2 unit 6. Bass Drum 18 inci 1 unit 15 Bass Drum 20 inci 1 unit 16 Bass Drum 22 inci 1 unit 17 Bass Drum 24 inci 1 unit .Bil. Baritone / Euphonium 4 unit 10. Alto Horn 6 unit 8. Snare Drum 4 unit 14. Marching Bell 2 unit 12. Bb Trumpet 16 unit 7. Flute 4 unit 3. Tenor Trombone 6 unit 9. Bb Clarinet 8 unit 4. Cymbal 2 unit 13.

d) Bayaran saguhati adalah sebanyak RM100 sejam untuk seorang tenaga pengajar.18 Trio / Quad Tom 2 unit 19 Note Stand 40 unit Jumlah 110 unit Rujukan : En. iaitu: woodwind. Hal ini akan menunjukan betapa seriusnya kita sebagai guru pebimbing pancaragam. 2.5. 2 orang jurulatih atau lebih adalah diperlukan bagi mengendalikan latihan yang berbentuk kumpulan.5 MAKLUMAT AKTIVITI 6 Dalam bahagian ini. Dalam bahagian ini juga kita harus menetapkan takwim aktiviti yang akan dilakukan persatuan pancaragam sepanjang enam bulan pertama. Hal ini kerana buku tersebut sangat sesuai digunakan oleh pelajar yang baru mengenali alat muzik serta buku itu juga mudah didapati dalam pasaran. Azharuddin Bin Abdul Shukor ( Jurulatih Pancaragam ) 2.3 BAHAN MENGAJAR Penggunaan buku latihan amali daripada Yamaha. c) Tenaga pengajar adalah terdiri daripada jurulatih dan pakar dalam bidang masing-masing. b) Untuk permulaan. 2.1 TENAGA PENGAJAR a) Sekurang-kurangnya 2 orang jurulatih akan mengendalikan latihan bagi setiap sesi latihan. Salah satu daripada sesi latihan akan diambil alih oleh tenaga pengajar luar yang berpengalaman.5.5. 2.2 LATIHAN Sesi latihan akan dijalankan seminggu dua kali. Satu sesi latihan akan mengambil masa dua jam. kita harus menyenaraikan secara ringkas tentang jadual aktiviti yang akan dilakukan. 2.5. brass dan perkusi.4 PERANCANGAN LATIHAN 6 BULAN PERTAMA Bulan Isi Kandungan Pengajaran Catatan 7 .

.

Pengenalan bermain secara ensemble. Februari 1. Pelajar sudah menguasai pengendalian alat untuk berkawat. Mei 1.Januari 1. Pengenalan perisian komputer untuk tujuan formasi 3. 3. 2. 3. Pelajar dapat menguasai skel C Major dan Bb Major secara ensemble. Mac 1. Pengenalan asas dan pengendalian alatan muzik. Pengenalan asas teori muzik. Pengenalan asas kawad kaki. 2.Bermain sebuah lagu mudah secarae n se mb l e. April 1. Latihan pengukuhan dan ulangkaji pelajaran terdahulu. Bermain secara ensemble dan .Pelajar dapat bermain secara seksyenal dalam bentuk unison. 2. 2. Pengenalan asas kawad formasi. Berkawat bersama peralatan muzik. 3.Pelajar boleh memainkan beberapa not terdiri dari skelC Major dan Bb Major. Pengenalan membuat formasi menggunakan carta.

Teknik tiupan diperbaiki dari masa ke semasa bagi tujuan pengukuhan. 8 .tambahan sebuah lagu baru. 2. pengukuhan kepada teknik tiupan dan permainan akan di titikberatkan. Bagi setiap sessi latihan.

.

Latihan pengukuhan.Pelajar dapat menguasai skel G Major. Jun 1. Presiden Perkusi Presiden Penyelaras Pasukan Beruniform Ketua Disiplin Quatermast er Ketua Uniform Bendahari Ketua Kebajikan Setiausah a Ketua Seksyen Ketua Perpustaka an Tiup Kayu Brass Jurulatih 3. Persiapan persembahan secara terbuka.6 CADANGAN STRUKTUR ORGANISASI Carta organisasi merupakan satu perkara yang penting dan harus dibuat untuk melancarkan perjalanan sesuatu persatuan khususnya persatuan pancaragam. Pasukan pancaragam bersedia mengadakan persembahan di hadapan warga sekolah Penilaian tahap kecekapan dari segi permainan alat dan kawad akan dijalankan.Pentadbir Penolong Kanan Ko-Kurikulum Guru Penasihat Pen. carta organisasi juga harus dibuat dengan tetiti dan melantik ahli yang layak untuk memegang jawatan didalamnya. 4. 3. Penilaian tahap kecekapan. Hal ini bertujuan segala objektif . Tambahan lagu bagi tujuan persembahan. 2. 2. Oleh yang demikian.

Nyatakan mengapa anda . Menurut Sulaiman Masri bahagian kesimpulan atau penutup biasanya terdiri sama dengan perengan pengenalan iaitu terdiri daripada satu perengan utama dan jika perlu bolehlah ditautkan dengan satu perengan tambahan lain tetapi lebih pendek.0 PENUTUP Penutup merupakan perkara yang paling akhir ditulis dalam sesebuah penulisan. Contoh bagi carta organisasi untuk persatuan pancaragam adalah seperti di bawah : 9 3.yang ingin dicapai dapat dilaksanakan dengan sempurna. Kesimpulan esei ini mengandungi instisari kesemua idea yang dipaparkan dalam perenggan sesautu esei. Penutup biasanya mengandungi kesimpulan daripada perkara yang dibincangkan.

Sajastanah bin Imam Koning.09 pada 1.tesis) SANON PRINTING CORPORATION SDN BHD. Perak. Omar bin Baharuddin.8.proposal. Tanjung Malim.00 am.sampai kepada suatu kesimpulan. Sekian. Semoga perkara yang baik ini tidak akan disia-siakan oleh kita semua. 10 3.com/doc/4973547/KERTAS-KERJA-CYBER-CAFE . penubuhan Persatuan Pancaragam SMK Murka Diraja merupakan satu aset yang bernilai kepada sekolah untuk meningkatkan prestasi pelajar seterusnya menaikkan nama baik sekolah melalui setiap aktiviti yang akan disertai.1 PENUTUP Kesimpulannya. BIBLIOGRAFI Barbara Fine Clouse 2004. Mc Graw-hill Componies. Sg Besi Kuala Lumpur Zaharul Lailiddin Saidon. New York. Peranan Kegiatan Kurikulum Muzik Instrumental Di sekolah Dalam Konteks Pembangunan Modal Insan. terima kasih. Selain itu juga. adalah sangat diharapkan kertas kerja ini mendapat pertimbangan sewajarnya daripada pihak sekolah. Patterns For A Purpose A Rhetorical Reader .scribd. Amaricas. Fakulti Seni Dan Muzik.2003. http://www. 11 http://www. Nyatakan harapan anda dan tegaskan pendirian anda dengan maksud mempengaruhi pembaca menerima pandangan dan hujahan. Oleh yang demikian matlamat negara Malaysia untuk melahirkan masyarakat yang berilmu dan mewujudkan semangat ‘SATU MALAYSIA’ dalam masyarakat boleh dicapai melalui penubuhan persatuan pancaragam ini.com/doc/4973859/Format-kertas-kerja disunting pada 28. Kaedah Penyelidikan dan Panduan Penulisan (esai. Sulaiman Masri .scribd. kemahiran dan disiplin yang diterapkan dalam persatuan pancaragam mampu melahirkan kelompok masyarakat yang bersatu padu dan berhemah tinggi. Justeru.

disunting pada 28.00 am. http://metos2004.tripod.com/penulisanlaporan.8.htm disunting pada .09 pada 1.