3.

0 PENUTUP

Penutup merupakan perkara yang paling akhir ditulis dalam sesebuah penulisan. Penutup biasanya mengandungi kesimpulan daripada perkara yang dibincangkan. Menurut Sulaiman Masri bahagian kesimpulan atau penutup biasanya terdiri sama dengan perengan pengenalan iaitu terdiri daripada satu perengan utama dan jika perlu bolehlah ditautkan dengan satu perengan tambahan lain tetapi lebih pendek. Kesimpulan esei ini mengandungi instisari kesemua idea yang dipaparkan dalam perenggan sesautu esei. Nyatakan mengapa anda sampai kepada suatu kesimpulan. Nyatakan harapan anda dan tegaskan pendirian anda dengan maksud mempengaruhi pembaca menerima pandangan dan hujahan.
10

terima kasih. Patterns For A Purpose A Rhetorical Reader . Sajastanah bin Imam Koning. Omar bin Baharuddin. 11 http://www.scribd. Fakulti Seni Dan Muzik. Sg Besi Kuala Lumpur Zaharul Lailiddin Saidon.tripod.proposal. Tanjung Malim. Selain itu juga.3.09 pada 1. Mc Graw-hill Componies.2003.8.09 pada 1.scribd. kemahiran dan disiplin yang diterapkan dalam persatuan pancaragam mampu melahirkan kelompok masyarakat yang bersatu padu dan berhemah tinggi. adalah sangat diharapkan kertas kerja ini mendapat pertimbangan sewajarnya daripada pihak sekolah.htm disunting pada .8. penubuhan Persatuan Pancaragam SMK Murka Diraja merupakan satu aset yang bernilai kepada sekolah untuk meningkatkan prestasi pelajar seterusnya menaikkan nama baik sekolah melalui setiap aktiviti yang akan disertai. http://www.1 PENUTUP Kesimpulannya. Amaricas. Kaedah Penyelidikan dan Panduan Penulisan (esai. New York. http://metos2004.tesis) SANON PRINTING CORPORATION SDN BHD. Oleh yang demikian matlamat negara Malaysia untuk melahirkan masyarakat yang berilmu dan mewujudkan semangat ‘SATU MALAYSIA’ dalam masyarakat boleh dicapai melalui penubuhan persatuan pancaragam ini.00 am. Sulaiman Masri .com/penulisanlaporan. Semoga perkara yang baik ini tidak akan disia-siakan oleh kita semua.00 am.com/doc/4973547/KERTAS-KERJA-CYBER-CAFE disunting pada 28. Justeru. Peranan Kegiatan Kurikulum Muzik Instrumental Di sekolah Dalam Konteks Pembangunan Modal Insan.com/doc/4973859/Format-kertas-kerja disunting pada 28. BIBLIOGRAFI Barbara Fine Clouse 2004. Sekian. Perak.

Biasanya ditulis dengan ringkas dan tepat.1 TUJUAN KERTAS KERJA Tujuan merupakan fokus utama yang menceritakan tentang persoalan ‘kenapa’ kertas kerja ini dibuat dan merupakan pendahuluan kecil kepada kertas kerja ini. Contoh tujuan bagi kertas kerja Penubuhan Persatuan Pancaragam SMK Murka Di Raja ialah : .2.

1 TUJUAN Kertas kerja ini dikemukan untuk mendapatkan pertimbangan dan kelulusan pihak pentadbir SMK Murka Di Raja bagi menubuhkan Persatuan Pancaragam dan memohon dana untuk membeli kelengkapan persatuan pancaragam.2 PENDAHULUAN KERTAS KERJA Pada bahagian ini kita akan menceritakan tentang latar belakang daripada aspek sejarah dan isu-isu yang timbul serta permasalahan yang akan dihadapi.1. Contoh pendahuluan dan latar belakang untuk penubuhan Persatuan Pancaragam SMK Murka Diraja Adalah seperti berikut : 2. 3 . Oleh yang demikian kita harus menulisnya dengan ringkas padat dan boleh menarik pembaca untuk terus berminat kepada kertas kerja tersebut. Pendahuluan bolehlah dikatakan sebagai muka dan kepala kepada kertas kerja yang dihasilkan.2.

Hal ini perlu ditulis dengan berhati. Contoh matlamat dan objektif yang sesuai adalah seperti berikut : 2. kita akan menceritakan tentang matlamat dan objektif yang ingin dicapai dalam persatuan pancaragam.hati kerana ia merupakan perkara yang sangat dititik beratkan dan harus dicapai oleh pemohon. setiap objektif haruslah logik dan bertepatan dengan tahap pelajar.2.2. Justeru.3 MATLAMAT DAN OBJEKTIF KERTAS KERJA Dalam bahagian ini.1 PENDAHULUAN .

4 . Hal ini telah dijelaskan dengan nyata dalam laporan Jawatankuasa Kabinet (1980). aspirasi dan matlamat Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Dasar Pendidikan Negara dan Wawasan 2020 mampu dicapai melalui aktiviti kokurikulum berbentuk Muzik. Perkara ini turut disokong oleh Noraidah Bt Mohammad Kasran (1988) yang mendapati aktiviti kokurikulum memupuk nilai murni.Kokurikulum yang melibatkan muzik contohnya persatuan pancaragam mempunyai perkaitan yang jelas terhadap pembentukan modal insan dan semangat perpaduan antara kaum. bahasa dan pengalaman amali. Oleh yang demikian. yang menyebut bahawa penubuhan kelab atau persatuan beruniform seperti pasukan pancaragam sekolah adalah penting untuk menanamkan semangat perpaduan berbilang kaum. yang mengkaji dasar pelajaran (1979).

.

adunan dan karektor bagi setiap alat untuk mewujudkan satu pasukan pancaragam yang cemerlang.2 OBJEKTIF Objektif bagi persatuan pancaragam terbahagi kepada dua iaitu : a) Objektif bukan muzikal i) Meningkatkan keyakinan diri ke tahap yang maksimum ii) Melatih semangat bekerja secara berkumpulan iii) Mewujudkan budaya toleransi sesama ahli iv) Melahirkan pelajar yang mempunyai disiplin yang baik v) Meningkatkan nama sekolah melalui pertandingan dan persembahan yang disertai b) Objektif Muzikal i) Menguasai kemahiran membaca notasi muzik dengan baik ii) Dapat mengenal pelbagai alat muzik dengan lebih dekat dan berupaya bermain sekurang-kurangnya satu alat muzik.dan intelek (JERI) seterusnya menjadikan Persatuan Pancaragam sebagai medium penting untuk menjadi sumber modal insan yang berupaya mencapai matlamat WAWASAN 2020 yang menjadi impian negara Malaysia.2.1 MATLAMAT Memantapkan pelajar dengan pengetahuan. kemahiran dan pengalaman muzik untuk meningkatkan keseimbangan jati diri berlandaskan inti.4 SPEKSIFIKASI ALATAN 2. iii) Dapat memainkan lagu dalam pelbagai stail muzik iv) Dapat mengenali aspek intonasi. .3. 5 2. rohani.pati falsafah pendidikan negara iaitu keseimbangan aspek jasmani. emosi.3.

Pada bahagian ini juga kita perlu menyenaraikan barang.1 SENARAI ALATAN .4 SPEKSIFIKASI ALATAN Pada bahagian ini kita perlu menjelaskan tentang keperluan untuk menubuhkan persatuan pancaragam. Dalam bahagian ini juga kitaharus menyatakan dengan teperinci tentang peralatan yang diperlukan khususnya alat-alat muzik.2.4.barang yang diperlukan dengan jelas. 2.

Tenor Saxophone 2 unit 6. Cymbal 2 unit 13. Picolo 2 unit 2. Alto Saxophone 4 unit 5. Nama alatan muzik Bilangan Yang Diperlukan 1.Bil. Alto Horn 6 unit 8. Bb Trumpet 16 unit 7. Bb Clarinet 8 unit 4. Baritone / Euphonium 4 unit 10. Flute 4 unit 3. Bass Drum 18 inci 1 unit 15 Bass Drum 20 inci 1 unit 16 Bass Drum 22 inci 1 unit 17 Bass Drum 24 inci 1 unit . Tenor Trombone 6 unit 9. Tuba 4 unit 11. Marching Bell 2 unit 12. Snare Drum 4 unit 14.

brass dan perkusi. d) Bayaran saguhati adalah sebanyak RM100 sejam untuk seorang tenaga pengajar. 2 orang jurulatih atau lebih adalah diperlukan bagi mengendalikan latihan yang berbentuk kumpulan. Hal ini kerana buku tersebut sangat sesuai digunakan oleh pelajar yang baru mengenali alat muzik serta buku itu juga mudah didapati dalam pasaran. c) Tenaga pengajar adalah terdiri daripada jurulatih dan pakar dalam bidang masing-masing.2 LATIHAN Sesi latihan akan dijalankan seminggu dua kali. Salah satu daripada sesi latihan akan diambil alih oleh tenaga pengajar luar yang berpengalaman.1 TENAGA PENGAJAR a) Sekurang-kurangnya 2 orang jurulatih akan mengendalikan latihan bagi setiap sesi latihan.4 PERANCANGAN LATIHAN 6 BULAN PERTAMA Bulan Isi Kandungan Pengajaran Catatan 7 . Hal ini akan menunjukan betapa seriusnya kita sebagai guru pebimbing pancaragam. 2. kita harus menyenaraikan secara ringkas tentang jadual aktiviti yang akan dilakukan. 2.5.5.3 BAHAN MENGAJAR Penggunaan buku latihan amali daripada Yamaha.5.18 Trio / Quad Tom 2 unit 19 Note Stand 40 unit Jumlah 110 unit Rujukan : En. iaitu: woodwind. b) Untuk permulaan.5. 2. Azharuddin Bin Abdul Shukor ( Jurulatih Pancaragam ) 2. 2. Satu sesi latihan akan mengambil masa dua jam.5 MAKLUMAT AKTIVITI 6 Dalam bahagian ini. Dalam bahagian ini juga kita harus menetapkan takwim aktiviti yang akan dilakukan persatuan pancaragam sepanjang enam bulan pertama.

.

Pelajar sudah menguasai pengendalian alat untuk berkawat. 3. 2. 2. Bermain secara ensemble dan . Latihan pengukuhan dan ulangkaji pelajaran terdahulu. Pengenalan asas dan pengendalian alatan muzik. 3. Mac 1. Mei 1. April 1. Pelajar dapat menguasai skel C Major dan Bb Major secara ensemble. Berkawat bersama peralatan muzik.Pengenalan bermain secara ensemble.Januari 1. Pengenalan membuat formasi menggunakan carta. 3. 2. Pengenalan asas kawad kaki. 2. Februari 1. Pengenalan asas teori muzik. Pengenalan asas kawad formasi.Pelajar dapat bermain secara seksyenal dalam bentuk unison.Pelajar boleh memainkan beberapa not terdiri dari skelC Major dan Bb Major. Pengenalan perisian komputer untuk tujuan formasi 3.Bermain sebuah lagu mudah secarae n se mb l e.

2. Teknik tiupan diperbaiki dari masa ke semasa bagi tujuan pengukuhan. 8 . Bagi setiap sessi latihan.tambahan sebuah lagu baru. pengukuhan kepada teknik tiupan dan permainan akan di titikberatkan.

.

6 CADANGAN STRUKTUR ORGANISASI Carta organisasi merupakan satu perkara yang penting dan harus dibuat untuk melancarkan perjalanan sesuatu persatuan khususnya persatuan pancaragam. Presiden Perkusi Presiden Penyelaras Pasukan Beruniform Ketua Disiplin Quatermast er Ketua Uniform Bendahari Ketua Kebajikan Setiausah a Ketua Seksyen Ketua Perpustaka an Tiup Kayu Brass Jurulatih 3. Penilaian tahap kecekapan. Jun 1. Oleh yang demikian. Persiapan persembahan secara terbuka. carta organisasi juga harus dibuat dengan tetiti dan melantik ahli yang layak untuk memegang jawatan didalamnya. Latihan pengukuhan.Pelajar dapat menguasai skel G Major. 2.Pentadbir Penolong Kanan Ko-Kurikulum Guru Penasihat Pen. 4. Hal ini bertujuan segala objektif . 3. Pasukan pancaragam bersedia mengadakan persembahan di hadapan warga sekolah Penilaian tahap kecekapan dari segi permainan alat dan kawad akan dijalankan. Tambahan lagu bagi tujuan persembahan. 2.

0 PENUTUP Penutup merupakan perkara yang paling akhir ditulis dalam sesebuah penulisan. Menurut Sulaiman Masri bahagian kesimpulan atau penutup biasanya terdiri sama dengan perengan pengenalan iaitu terdiri daripada satu perengan utama dan jika perlu bolehlah ditautkan dengan satu perengan tambahan lain tetapi lebih pendek. Contoh bagi carta organisasi untuk persatuan pancaragam adalah seperti di bawah : 9 3.yang ingin dicapai dapat dilaksanakan dengan sempurna. Nyatakan mengapa anda . Kesimpulan esei ini mengandungi instisari kesemua idea yang dipaparkan dalam perenggan sesautu esei. Penutup biasanya mengandungi kesimpulan daripada perkara yang dibincangkan.

scribd. kemahiran dan disiplin yang diterapkan dalam persatuan pancaragam mampu melahirkan kelompok masyarakat yang bersatu padu dan berhemah tinggi. New York. penubuhan Persatuan Pancaragam SMK Murka Diraja merupakan satu aset yang bernilai kepada sekolah untuk meningkatkan prestasi pelajar seterusnya menaikkan nama baik sekolah melalui setiap aktiviti yang akan disertai. Nyatakan harapan anda dan tegaskan pendirian anda dengan maksud mempengaruhi pembaca menerima pandangan dan hujahan. terima kasih.com/doc/4973859/Format-kertas-kerja disunting pada 28. Oleh yang demikian matlamat negara Malaysia untuk melahirkan masyarakat yang berilmu dan mewujudkan semangat ‘SATU MALAYSIA’ dalam masyarakat boleh dicapai melalui penubuhan persatuan pancaragam ini.scribd. Fakulti Seni Dan Muzik. Tanjung Malim.8.sampai kepada suatu kesimpulan. Sekian. Sulaiman Masri . Sg Besi Kuala Lumpur Zaharul Lailiddin Saidon. Omar bin Baharuddin. Kaedah Penyelidikan dan Panduan Penulisan (esai.proposal. http://www. Amaricas. Justeru. Mc Graw-hill Componies. 11 http://www.09 pada 1. adalah sangat diharapkan kertas kerja ini mendapat pertimbangan sewajarnya daripada pihak sekolah.tesis) SANON PRINTING CORPORATION SDN BHD.1 PENUTUP Kesimpulannya. Patterns For A Purpose A Rhetorical Reader .00 am. Selain itu juga.com/doc/4973547/KERTAS-KERJA-CYBER-CAFE . Semoga perkara yang baik ini tidak akan disia-siakan oleh kita semua. Perak. BIBLIOGRAFI Barbara Fine Clouse 2004. Sajastanah bin Imam Koning. 10 3.2003. Peranan Kegiatan Kurikulum Muzik Instrumental Di sekolah Dalam Konteks Pembangunan Modal Insan.

htm disunting pada .disunting pada 28.com/penulisanlaporan.09 pada 1.00 am.tripod.8. http://metos2004.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful