3.

0 PENUTUP

Penutup merupakan perkara yang paling akhir ditulis dalam sesebuah penulisan. Penutup biasanya mengandungi kesimpulan daripada perkara yang dibincangkan. Menurut Sulaiman Masri bahagian kesimpulan atau penutup biasanya terdiri sama dengan perengan pengenalan iaitu terdiri daripada satu perengan utama dan jika perlu bolehlah ditautkan dengan satu perengan tambahan lain tetapi lebih pendek. Kesimpulan esei ini mengandungi instisari kesemua idea yang dipaparkan dalam perenggan sesautu esei. Nyatakan mengapa anda sampai kepada suatu kesimpulan. Nyatakan harapan anda dan tegaskan pendirian anda dengan maksud mempengaruhi pembaca menerima pandangan dan hujahan.
10

00 am.scribd. Amaricas.1 PENUTUP Kesimpulannya. BIBLIOGRAFI Barbara Fine Clouse 2004. Fakulti Seni Dan Muzik.00 am.3. http://metos2004.com/doc/4973859/Format-kertas-kerja disunting pada 28. Mc Graw-hill Componies. kemahiran dan disiplin yang diterapkan dalam persatuan pancaragam mampu melahirkan kelompok masyarakat yang bersatu padu dan berhemah tinggi. Oleh yang demikian matlamat negara Malaysia untuk melahirkan masyarakat yang berilmu dan mewujudkan semangat ‘SATU MALAYSIA’ dalam masyarakat boleh dicapai melalui penubuhan persatuan pancaragam ini. Sg Besi Kuala Lumpur Zaharul Lailiddin Saidon. Kaedah Penyelidikan dan Panduan Penulisan (esai. Perak. Selain itu juga. Omar bin Baharuddin. Tanjung Malim. Patterns For A Purpose A Rhetorical Reader . Sajastanah bin Imam Koning.com/penulisanlaporan. penubuhan Persatuan Pancaragam SMK Murka Diraja merupakan satu aset yang bernilai kepada sekolah untuk meningkatkan prestasi pelajar seterusnya menaikkan nama baik sekolah melalui setiap aktiviti yang akan disertai. 11 http://www.com/doc/4973547/KERTAS-KERJA-CYBER-CAFE disunting pada 28.2003.8. Justeru. terima kasih.tripod. Sulaiman Masri . Peranan Kegiatan Kurikulum Muzik Instrumental Di sekolah Dalam Konteks Pembangunan Modal Insan. New York.tesis) SANON PRINTING CORPORATION SDN BHD.8.htm disunting pada .scribd.09 pada 1. adalah sangat diharapkan kertas kerja ini mendapat pertimbangan sewajarnya daripada pihak sekolah. http://www.09 pada 1. Sekian. Semoga perkara yang baik ini tidak akan disia-siakan oleh kita semua.proposal.

2. Contoh tujuan bagi kertas kerja Penubuhan Persatuan Pancaragam SMK Murka Di Raja ialah : .1 TUJUAN KERTAS KERJA Tujuan merupakan fokus utama yang menceritakan tentang persoalan ‘kenapa’ kertas kerja ini dibuat dan merupakan pendahuluan kecil kepada kertas kerja ini. Biasanya ditulis dengan ringkas dan tepat.

2. Oleh yang demikian kita harus menulisnya dengan ringkas padat dan boleh menarik pembaca untuk terus berminat kepada kertas kerja tersebut.2 PENDAHULUAN KERTAS KERJA Pada bahagian ini kita akan menceritakan tentang latar belakang daripada aspek sejarah dan isu-isu yang timbul serta permasalahan yang akan dihadapi. Pendahuluan bolehlah dikatakan sebagai muka dan kepala kepada kertas kerja yang dihasilkan.1.1 TUJUAN Kertas kerja ini dikemukan untuk mendapatkan pertimbangan dan kelulusan pihak pentadbir SMK Murka Di Raja bagi menubuhkan Persatuan Pancaragam dan memohon dana untuk membeli kelengkapan persatuan pancaragam. Contoh pendahuluan dan latar belakang untuk penubuhan Persatuan Pancaragam SMK Murka Diraja Adalah seperti berikut : 2. 3 .

2. Justeru. Contoh matlamat dan objektif yang sesuai adalah seperti berikut : 2.1 PENDAHULUAN .3 MATLAMAT DAN OBJEKTIF KERTAS KERJA Dalam bahagian ini. kita akan menceritakan tentang matlamat dan objektif yang ingin dicapai dalam persatuan pancaragam. Hal ini perlu ditulis dengan berhati. setiap objektif haruslah logik dan bertepatan dengan tahap pelajar.2.hati kerana ia merupakan perkara yang sangat dititik beratkan dan harus dicapai oleh pemohon.

Dasar Pendidikan Negara dan Wawasan 2020 mampu dicapai melalui aktiviti kokurikulum berbentuk Muzik. Oleh yang demikian. yang mengkaji dasar pelajaran (1979). Hal ini telah dijelaskan dengan nyata dalam laporan Jawatankuasa Kabinet (1980).Kokurikulum yang melibatkan muzik contohnya persatuan pancaragam mempunyai perkaitan yang jelas terhadap pembentukan modal insan dan semangat perpaduan antara kaum. Perkara ini turut disokong oleh Noraidah Bt Mohammad Kasran (1988) yang mendapati aktiviti kokurikulum memupuk nilai murni. aspirasi dan matlamat Falsafah Pendidikan Kebangsaan. yang menyebut bahawa penubuhan kelab atau persatuan beruniform seperti pasukan pancaragam sekolah adalah penting untuk menanamkan semangat perpaduan berbilang kaum. 4 . bahasa dan pengalaman amali.

.

kemahiran dan pengalaman muzik untuk meningkatkan keseimbangan jati diri berlandaskan inti. iii) Dapat memainkan lagu dalam pelbagai stail muzik iv) Dapat mengenali aspek intonasi. 5 2. adunan dan karektor bagi setiap alat untuk mewujudkan satu pasukan pancaragam yang cemerlang. emosi.4 SPEKSIFIKASI ALATAN 2. rohani.3.2 OBJEKTIF Objektif bagi persatuan pancaragam terbahagi kepada dua iaitu : a) Objektif bukan muzikal i) Meningkatkan keyakinan diri ke tahap yang maksimum ii) Melatih semangat bekerja secara berkumpulan iii) Mewujudkan budaya toleransi sesama ahli iv) Melahirkan pelajar yang mempunyai disiplin yang baik v) Meningkatkan nama sekolah melalui pertandingan dan persembahan yang disertai b) Objektif Muzikal i) Menguasai kemahiran membaca notasi muzik dengan baik ii) Dapat mengenal pelbagai alat muzik dengan lebih dekat dan berupaya bermain sekurang-kurangnya satu alat muzik.pati falsafah pendidikan negara iaitu keseimbangan aspek jasmani. .dan intelek (JERI) seterusnya menjadikan Persatuan Pancaragam sebagai medium penting untuk menjadi sumber modal insan yang berupaya mencapai matlamat WAWASAN 2020 yang menjadi impian negara Malaysia.2.1 MATLAMAT Memantapkan pelajar dengan pengetahuan.3.

barang yang diperlukan dengan jelas. 2.2. Pada bahagian ini juga kita perlu menyenaraikan barang.4.4 SPEKSIFIKASI ALATAN Pada bahagian ini kita perlu menjelaskan tentang keperluan untuk menubuhkan persatuan pancaragam.1 SENARAI ALATAN . Dalam bahagian ini juga kitaharus menyatakan dengan teperinci tentang peralatan yang diperlukan khususnya alat-alat muzik.

Alto Saxophone 4 unit 5. Marching Bell 2 unit 12. Tuba 4 unit 11.Bil. Bass Drum 18 inci 1 unit 15 Bass Drum 20 inci 1 unit 16 Bass Drum 22 inci 1 unit 17 Bass Drum 24 inci 1 unit . Tenor Trombone 6 unit 9. Cymbal 2 unit 13. Baritone / Euphonium 4 unit 10. Alto Horn 6 unit 8. Nama alatan muzik Bilangan Yang Diperlukan 1. Bb Clarinet 8 unit 4. Tenor Saxophone 2 unit 6. Picolo 2 unit 2. Bb Trumpet 16 unit 7. Snare Drum 4 unit 14. Flute 4 unit 3.

Dalam bahagian ini juga kita harus menetapkan takwim aktiviti yang akan dilakukan persatuan pancaragam sepanjang enam bulan pertama.5. Hal ini kerana buku tersebut sangat sesuai digunakan oleh pelajar yang baru mengenali alat muzik serta buku itu juga mudah didapati dalam pasaran. d) Bayaran saguhati adalah sebanyak RM100 sejam untuk seorang tenaga pengajar.5 MAKLUMAT AKTIVITI 6 Dalam bahagian ini. 2. c) Tenaga pengajar adalah terdiri daripada jurulatih dan pakar dalam bidang masing-masing. Hal ini akan menunjukan betapa seriusnya kita sebagai guru pebimbing pancaragam. 2.3 BAHAN MENGAJAR Penggunaan buku latihan amali daripada Yamaha. 2.5. 2 orang jurulatih atau lebih adalah diperlukan bagi mengendalikan latihan yang berbentuk kumpulan. brass dan perkusi.5. Salah satu daripada sesi latihan akan diambil alih oleh tenaga pengajar luar yang berpengalaman. Satu sesi latihan akan mengambil masa dua jam.1 TENAGA PENGAJAR a) Sekurang-kurangnya 2 orang jurulatih akan mengendalikan latihan bagi setiap sesi latihan. 2.4 PERANCANGAN LATIHAN 6 BULAN PERTAMA Bulan Isi Kandungan Pengajaran Catatan 7 . kita harus menyenaraikan secara ringkas tentang jadual aktiviti yang akan dilakukan.5. b) Untuk permulaan.2 LATIHAN Sesi latihan akan dijalankan seminggu dua kali.18 Trio / Quad Tom 2 unit 19 Note Stand 40 unit Jumlah 110 unit Rujukan : En. iaitu: woodwind. Azharuddin Bin Abdul Shukor ( Jurulatih Pancaragam ) 2.

.

2. Mei 1. Latihan pengukuhan dan ulangkaji pelajaran terdahulu. Pelajar sudah menguasai pengendalian alat untuk berkawat. 2. Pengenalan asas kawad formasi. 3. 2. Berkawat bersama peralatan muzik. Pelajar dapat menguasai skel C Major dan Bb Major secara ensemble. 3. Pengenalan membuat formasi menggunakan carta. Bermain secara ensemble dan . Pengenalan perisian komputer untuk tujuan formasi 3.Pengenalan bermain secara ensemble.Pelajar dapat bermain secara seksyenal dalam bentuk unison. Pengenalan asas kawad kaki.Pelajar boleh memainkan beberapa not terdiri dari skelC Major dan Bb Major. 3. Pengenalan asas teori muzik. April 1. Pengenalan asas dan pengendalian alatan muzik. Mac 1. 2.Januari 1.Bermain sebuah lagu mudah secarae n se mb l e. Februari 1.

2. Teknik tiupan diperbaiki dari masa ke semasa bagi tujuan pengukuhan. Bagi setiap sessi latihan. 8 . pengukuhan kepada teknik tiupan dan permainan akan di titikberatkan.tambahan sebuah lagu baru.

.

4. Tambahan lagu bagi tujuan persembahan. 2. 2. carta organisasi juga harus dibuat dengan tetiti dan melantik ahli yang layak untuk memegang jawatan didalamnya.6 CADANGAN STRUKTUR ORGANISASI Carta organisasi merupakan satu perkara yang penting dan harus dibuat untuk melancarkan perjalanan sesuatu persatuan khususnya persatuan pancaragam. Latihan pengukuhan. Pasukan pancaragam bersedia mengadakan persembahan di hadapan warga sekolah Penilaian tahap kecekapan dari segi permainan alat dan kawad akan dijalankan. Hal ini bertujuan segala objektif .Pelajar dapat menguasai skel G Major. Jun 1. Persiapan persembahan secara terbuka.Pentadbir Penolong Kanan Ko-Kurikulum Guru Penasihat Pen. 3. Oleh yang demikian. Presiden Perkusi Presiden Penyelaras Pasukan Beruniform Ketua Disiplin Quatermast er Ketua Uniform Bendahari Ketua Kebajikan Setiausah a Ketua Seksyen Ketua Perpustaka an Tiup Kayu Brass Jurulatih 3. Penilaian tahap kecekapan.

Kesimpulan esei ini mengandungi instisari kesemua idea yang dipaparkan dalam perenggan sesautu esei. Menurut Sulaiman Masri bahagian kesimpulan atau penutup biasanya terdiri sama dengan perengan pengenalan iaitu terdiri daripada satu perengan utama dan jika perlu bolehlah ditautkan dengan satu perengan tambahan lain tetapi lebih pendek.0 PENUTUP Penutup merupakan perkara yang paling akhir ditulis dalam sesebuah penulisan. Contoh bagi carta organisasi untuk persatuan pancaragam adalah seperti di bawah : 9 3. Nyatakan mengapa anda . Penutup biasanya mengandungi kesimpulan daripada perkara yang dibincangkan.yang ingin dicapai dapat dilaksanakan dengan sempurna.

Sajastanah bin Imam Koning. Patterns For A Purpose A Rhetorical Reader . Nyatakan harapan anda dan tegaskan pendirian anda dengan maksud mempengaruhi pembaca menerima pandangan dan hujahan.sampai kepada suatu kesimpulan.2003.com/doc/4973547/KERTAS-KERJA-CYBER-CAFE . Perak. New York. Sg Besi Kuala Lumpur Zaharul Lailiddin Saidon.8. Selain itu juga.proposal. penubuhan Persatuan Pancaragam SMK Murka Diraja merupakan satu aset yang bernilai kepada sekolah untuk meningkatkan prestasi pelajar seterusnya menaikkan nama baik sekolah melalui setiap aktiviti yang akan disertai. Kaedah Penyelidikan dan Panduan Penulisan (esai.09 pada 1. kemahiran dan disiplin yang diterapkan dalam persatuan pancaragam mampu melahirkan kelompok masyarakat yang bersatu padu dan berhemah tinggi. http://www.com/doc/4973859/Format-kertas-kerja disunting pada 28.00 am.tesis) SANON PRINTING CORPORATION SDN BHD. Sekian. adalah sangat diharapkan kertas kerja ini mendapat pertimbangan sewajarnya daripada pihak sekolah. Sulaiman Masri . Peranan Kegiatan Kurikulum Muzik Instrumental Di sekolah Dalam Konteks Pembangunan Modal Insan. terima kasih. Tanjung Malim.scribd. Semoga perkara yang baik ini tidak akan disia-siakan oleh kita semua. Fakulti Seni Dan Muzik.scribd. Amaricas. BIBLIOGRAFI Barbara Fine Clouse 2004. Mc Graw-hill Componies.1 PENUTUP Kesimpulannya. Justeru. 10 3. Omar bin Baharuddin. 11 http://www. Oleh yang demikian matlamat negara Malaysia untuk melahirkan masyarakat yang berilmu dan mewujudkan semangat ‘SATU MALAYSIA’ dalam masyarakat boleh dicapai melalui penubuhan persatuan pancaragam ini.

8.disunting pada 28.com/penulisanlaporan. http://metos2004.htm disunting pada .09 pada 1.tripod.00 am.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful