3.

0 PENUTUP

Penutup merupakan perkara yang paling akhir ditulis dalam sesebuah penulisan. Penutup biasanya mengandungi kesimpulan daripada perkara yang dibincangkan. Menurut Sulaiman Masri bahagian kesimpulan atau penutup biasanya terdiri sama dengan perengan pengenalan iaitu terdiri daripada satu perengan utama dan jika perlu bolehlah ditautkan dengan satu perengan tambahan lain tetapi lebih pendek. Kesimpulan esei ini mengandungi instisari kesemua idea yang dipaparkan dalam perenggan sesautu esei. Nyatakan mengapa anda sampai kepada suatu kesimpulan. Nyatakan harapan anda dan tegaskan pendirian anda dengan maksud mempengaruhi pembaca menerima pandangan dan hujahan.
10

scribd.00 am. 11 http://www. Sg Besi Kuala Lumpur Zaharul Lailiddin Saidon. http://metos2004. Patterns For A Purpose A Rhetorical Reader . Peranan Kegiatan Kurikulum Muzik Instrumental Di sekolah Dalam Konteks Pembangunan Modal Insan.com/doc/4973547/KERTAS-KERJA-CYBER-CAFE disunting pada 28.09 pada 1. Semoga perkara yang baik ini tidak akan disia-siakan oleh kita semua.tesis) SANON PRINTING CORPORATION SDN BHD.8.8.1 PENUTUP Kesimpulannya. Sajastanah bin Imam Koning. Sulaiman Masri . terima kasih. Tanjung Malim.com/penulisanlaporan. http://www. penubuhan Persatuan Pancaragam SMK Murka Diraja merupakan satu aset yang bernilai kepada sekolah untuk meningkatkan prestasi pelajar seterusnya menaikkan nama baik sekolah melalui setiap aktiviti yang akan disertai.00 am.3. Justeru.proposal.scribd. kemahiran dan disiplin yang diterapkan dalam persatuan pancaragam mampu melahirkan kelompok masyarakat yang bersatu padu dan berhemah tinggi. Kaedah Penyelidikan dan Panduan Penulisan (esai.09 pada 1. Fakulti Seni Dan Muzik. Sekian. Oleh yang demikian matlamat negara Malaysia untuk melahirkan masyarakat yang berilmu dan mewujudkan semangat ‘SATU MALAYSIA’ dalam masyarakat boleh dicapai melalui penubuhan persatuan pancaragam ini. BIBLIOGRAFI Barbara Fine Clouse 2004. New York. Amaricas. Omar bin Baharuddin.2003.tripod. Mc Graw-hill Componies. adalah sangat diharapkan kertas kerja ini mendapat pertimbangan sewajarnya daripada pihak sekolah.com/doc/4973859/Format-kertas-kerja disunting pada 28. Perak. Selain itu juga.htm disunting pada .

1 TUJUAN KERTAS KERJA Tujuan merupakan fokus utama yang menceritakan tentang persoalan ‘kenapa’ kertas kerja ini dibuat dan merupakan pendahuluan kecil kepada kertas kerja ini. Contoh tujuan bagi kertas kerja Penubuhan Persatuan Pancaragam SMK Murka Di Raja ialah : .2. Biasanya ditulis dengan ringkas dan tepat.

1. 3 .1 TUJUAN Kertas kerja ini dikemukan untuk mendapatkan pertimbangan dan kelulusan pihak pentadbir SMK Murka Di Raja bagi menubuhkan Persatuan Pancaragam dan memohon dana untuk membeli kelengkapan persatuan pancaragam. Pendahuluan bolehlah dikatakan sebagai muka dan kepala kepada kertas kerja yang dihasilkan. Oleh yang demikian kita harus menulisnya dengan ringkas padat dan boleh menarik pembaca untuk terus berminat kepada kertas kerja tersebut.2.2 PENDAHULUAN KERTAS KERJA Pada bahagian ini kita akan menceritakan tentang latar belakang daripada aspek sejarah dan isu-isu yang timbul serta permasalahan yang akan dihadapi. Contoh pendahuluan dan latar belakang untuk penubuhan Persatuan Pancaragam SMK Murka Diraja Adalah seperti berikut : 2.

hati kerana ia merupakan perkara yang sangat dititik beratkan dan harus dicapai oleh pemohon.2.1 PENDAHULUAN . Justeru.2. Contoh matlamat dan objektif yang sesuai adalah seperti berikut : 2. setiap objektif haruslah logik dan bertepatan dengan tahap pelajar.3 MATLAMAT DAN OBJEKTIF KERTAS KERJA Dalam bahagian ini. kita akan menceritakan tentang matlamat dan objektif yang ingin dicapai dalam persatuan pancaragam. Hal ini perlu ditulis dengan berhati.

Hal ini telah dijelaskan dengan nyata dalam laporan Jawatankuasa Kabinet (1980). aspirasi dan matlamat Falsafah Pendidikan Kebangsaan. yang mengkaji dasar pelajaran (1979). Perkara ini turut disokong oleh Noraidah Bt Mohammad Kasran (1988) yang mendapati aktiviti kokurikulum memupuk nilai murni. Dasar Pendidikan Negara dan Wawasan 2020 mampu dicapai melalui aktiviti kokurikulum berbentuk Muzik. bahasa dan pengalaman amali. 4 .Kokurikulum yang melibatkan muzik contohnya persatuan pancaragam mempunyai perkaitan yang jelas terhadap pembentukan modal insan dan semangat perpaduan antara kaum. yang menyebut bahawa penubuhan kelab atau persatuan beruniform seperti pasukan pancaragam sekolah adalah penting untuk menanamkan semangat perpaduan berbilang kaum. Oleh yang demikian.

.

4 SPEKSIFIKASI ALATAN 2.3. .2. iii) Dapat memainkan lagu dalam pelbagai stail muzik iv) Dapat mengenali aspek intonasi. rohani. kemahiran dan pengalaman muzik untuk meningkatkan keseimbangan jati diri berlandaskan inti.pati falsafah pendidikan negara iaitu keseimbangan aspek jasmani. 5 2.1 MATLAMAT Memantapkan pelajar dengan pengetahuan.dan intelek (JERI) seterusnya menjadikan Persatuan Pancaragam sebagai medium penting untuk menjadi sumber modal insan yang berupaya mencapai matlamat WAWASAN 2020 yang menjadi impian negara Malaysia.2 OBJEKTIF Objektif bagi persatuan pancaragam terbahagi kepada dua iaitu : a) Objektif bukan muzikal i) Meningkatkan keyakinan diri ke tahap yang maksimum ii) Melatih semangat bekerja secara berkumpulan iii) Mewujudkan budaya toleransi sesama ahli iv) Melahirkan pelajar yang mempunyai disiplin yang baik v) Meningkatkan nama sekolah melalui pertandingan dan persembahan yang disertai b) Objektif Muzikal i) Menguasai kemahiran membaca notasi muzik dengan baik ii) Dapat mengenal pelbagai alat muzik dengan lebih dekat dan berupaya bermain sekurang-kurangnya satu alat muzik. adunan dan karektor bagi setiap alat untuk mewujudkan satu pasukan pancaragam yang cemerlang. emosi.3.

Pada bahagian ini juga kita perlu menyenaraikan barang.2.1 SENARAI ALATAN . Dalam bahagian ini juga kitaharus menyatakan dengan teperinci tentang peralatan yang diperlukan khususnya alat-alat muzik.4.4 SPEKSIFIKASI ALATAN Pada bahagian ini kita perlu menjelaskan tentang keperluan untuk menubuhkan persatuan pancaragam.barang yang diperlukan dengan jelas. 2.

Marching Bell 2 unit 12. Flute 4 unit 3. Bb Trumpet 16 unit 7. Tenor Saxophone 2 unit 6. Baritone / Euphonium 4 unit 10. Cymbal 2 unit 13. Tuba 4 unit 11. Bb Clarinet 8 unit 4. Alto Saxophone 4 unit 5.Bil. Bass Drum 18 inci 1 unit 15 Bass Drum 20 inci 1 unit 16 Bass Drum 22 inci 1 unit 17 Bass Drum 24 inci 1 unit . Picolo 2 unit 2. Alto Horn 6 unit 8. Nama alatan muzik Bilangan Yang Diperlukan 1. Tenor Trombone 6 unit 9. Snare Drum 4 unit 14.

2 orang jurulatih atau lebih adalah diperlukan bagi mengendalikan latihan yang berbentuk kumpulan.5. 2.5.2 LATIHAN Sesi latihan akan dijalankan seminggu dua kali.5. c) Tenaga pengajar adalah terdiri daripada jurulatih dan pakar dalam bidang masing-masing. 2. Hal ini akan menunjukan betapa seriusnya kita sebagai guru pebimbing pancaragam. Dalam bahagian ini juga kita harus menetapkan takwim aktiviti yang akan dilakukan persatuan pancaragam sepanjang enam bulan pertama. b) Untuk permulaan. d) Bayaran saguhati adalah sebanyak RM100 sejam untuk seorang tenaga pengajar.5.3 BAHAN MENGAJAR Penggunaan buku latihan amali daripada Yamaha. kita harus menyenaraikan secara ringkas tentang jadual aktiviti yang akan dilakukan. Salah satu daripada sesi latihan akan diambil alih oleh tenaga pengajar luar yang berpengalaman. iaitu: woodwind. Azharuddin Bin Abdul Shukor ( Jurulatih Pancaragam ) 2.1 TENAGA PENGAJAR a) Sekurang-kurangnya 2 orang jurulatih akan mengendalikan latihan bagi setiap sesi latihan.4 PERANCANGAN LATIHAN 6 BULAN PERTAMA Bulan Isi Kandungan Pengajaran Catatan 7 . Hal ini kerana buku tersebut sangat sesuai digunakan oleh pelajar yang baru mengenali alat muzik serta buku itu juga mudah didapati dalam pasaran. 2. Satu sesi latihan akan mengambil masa dua jam. brass dan perkusi.5 MAKLUMAT AKTIVITI 6 Dalam bahagian ini. 2.18 Trio / Quad Tom 2 unit 19 Note Stand 40 unit Jumlah 110 unit Rujukan : En.

.

2. Pelajar sudah menguasai pengendalian alat untuk berkawat.Bermain sebuah lagu mudah secarae n se mb l e.Pelajar boleh memainkan beberapa not terdiri dari skelC Major dan Bb Major. Pelajar dapat menguasai skel C Major dan Bb Major secara ensemble. Pengenalan asas dan pengendalian alatan muzik. 2. Berkawat bersama peralatan muzik. Pengenalan asas kawad formasi. Pengenalan membuat formasi menggunakan carta. Bermain secara ensemble dan .Januari 1. Pengenalan asas teori muzik. Mei 1. April 1. Latihan pengukuhan dan ulangkaji pelajaran terdahulu. 2. Pengenalan asas kawad kaki. Pengenalan perisian komputer untuk tujuan formasi 3. 3. 3. 2. 3.Pelajar dapat bermain secara seksyenal dalam bentuk unison. Mac 1. Februari 1.Pengenalan bermain secara ensemble.

tambahan sebuah lagu baru. Bagi setiap sessi latihan. 2. pengukuhan kepada teknik tiupan dan permainan akan di titikberatkan. Teknik tiupan diperbaiki dari masa ke semasa bagi tujuan pengukuhan. 8 .

.

2.Pelajar dapat menguasai skel G Major. Persiapan persembahan secara terbuka. 2. carta organisasi juga harus dibuat dengan tetiti dan melantik ahli yang layak untuk memegang jawatan didalamnya. 4. Penilaian tahap kecekapan. Latihan pengukuhan.Pentadbir Penolong Kanan Ko-Kurikulum Guru Penasihat Pen. 3. Presiden Perkusi Presiden Penyelaras Pasukan Beruniform Ketua Disiplin Quatermast er Ketua Uniform Bendahari Ketua Kebajikan Setiausah a Ketua Seksyen Ketua Perpustaka an Tiup Kayu Brass Jurulatih 3. Tambahan lagu bagi tujuan persembahan.6 CADANGAN STRUKTUR ORGANISASI Carta organisasi merupakan satu perkara yang penting dan harus dibuat untuk melancarkan perjalanan sesuatu persatuan khususnya persatuan pancaragam. Hal ini bertujuan segala objektif . Jun 1. Pasukan pancaragam bersedia mengadakan persembahan di hadapan warga sekolah Penilaian tahap kecekapan dari segi permainan alat dan kawad akan dijalankan. Oleh yang demikian.

Menurut Sulaiman Masri bahagian kesimpulan atau penutup biasanya terdiri sama dengan perengan pengenalan iaitu terdiri daripada satu perengan utama dan jika perlu bolehlah ditautkan dengan satu perengan tambahan lain tetapi lebih pendek.0 PENUTUP Penutup merupakan perkara yang paling akhir ditulis dalam sesebuah penulisan. Contoh bagi carta organisasi untuk persatuan pancaragam adalah seperti di bawah : 9 3. Penutup biasanya mengandungi kesimpulan daripada perkara yang dibincangkan. Kesimpulan esei ini mengandungi instisari kesemua idea yang dipaparkan dalam perenggan sesautu esei. Nyatakan mengapa anda .yang ingin dicapai dapat dilaksanakan dengan sempurna.

com/doc/4973547/KERTAS-KERJA-CYBER-CAFE .tesis) SANON PRINTING CORPORATION SDN BHD.2003. Mc Graw-hill Componies.sampai kepada suatu kesimpulan. 10 3. Nyatakan harapan anda dan tegaskan pendirian anda dengan maksud mempengaruhi pembaca menerima pandangan dan hujahan.com/doc/4973859/Format-kertas-kerja disunting pada 28. BIBLIOGRAFI Barbara Fine Clouse 2004. Sg Besi Kuala Lumpur Zaharul Lailiddin Saidon. Sajastanah bin Imam Koning. Patterns For A Purpose A Rhetorical Reader . http://www. Selain itu juga. New York.scribd. Sulaiman Masri . Amaricas. 11 http://www.09 pada 1. Oleh yang demikian matlamat negara Malaysia untuk melahirkan masyarakat yang berilmu dan mewujudkan semangat ‘SATU MALAYSIA’ dalam masyarakat boleh dicapai melalui penubuhan persatuan pancaragam ini. kemahiran dan disiplin yang diterapkan dalam persatuan pancaragam mampu melahirkan kelompok masyarakat yang bersatu padu dan berhemah tinggi.00 am. Sekian.8. adalah sangat diharapkan kertas kerja ini mendapat pertimbangan sewajarnya daripada pihak sekolah. Tanjung Malim. Peranan Kegiatan Kurikulum Muzik Instrumental Di sekolah Dalam Konteks Pembangunan Modal Insan. Justeru. Perak.1 PENUTUP Kesimpulannya. Semoga perkara yang baik ini tidak akan disia-siakan oleh kita semua. penubuhan Persatuan Pancaragam SMK Murka Diraja merupakan satu aset yang bernilai kepada sekolah untuk meningkatkan prestasi pelajar seterusnya menaikkan nama baik sekolah melalui setiap aktiviti yang akan disertai.scribd. Omar bin Baharuddin. Fakulti Seni Dan Muzik.proposal. terima kasih. Kaedah Penyelidikan dan Panduan Penulisan (esai.

htm disunting pada .disunting pada 28.com/penulisanlaporan.09 pada 1. http://metos2004.00 am.tripod.8.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful