P. 1
Format Surat Rayuan Rasmi

Format Surat Rayuan Rasmi

|Views: 17,650|Likes:
Published by Rijal Ramli

More info:

Published by: Rijal Ramli on Oct 10, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/19/2013

pdf

text

original

Build your own FREE website at Tripod.

com Share: Facebook | Twitter | Digg | reddit
Karangan Jenis Surat Rasmi Surat rasmi ditulis untuk tujuan-tujuan seperti yang berikut antaranya : a. b. c. d. e. f. g. memohon pekerjaan membuat aduan / bantahan / cadangan membuat rayuan membuat jemputan rasmi menempah barangan meminta kebenaran atau apa-apa yang melibatkan urusan rasmi

1. Surat rasmi adalah salah satu karangan yang memerlukan kita sensitif dengan penggunaan tanda baca seperti penggunaan huruf besar dan huruf kecil. ( Anda boleh dapatkan bantuan daripada guru. ) 2. Karangan ini juga merupakan karangan yang penuh dengan format tersendiri yang mesti kamu ikuti. Ini memudahkan anda melakukan kesalahan serta mudahlah markah anda melayang. Ia juga memudahkan anda mendapat markah jika anda mahir dengan formatnya. 3. Perhatikan format di bawah.

Alamat Penulis ______________ ______________ ______________ ________________________________________( garisan panjang )__________________________ Jawatan / penerima Alamat (pejabat, sekolah, dsb) nama negeri) Tuan / Puan, Tajuk /Perkara / Hal (Permulaan Perkataan Huruf Besar Dan Gariskan) Menyatakan tujuan ( perenggan tiada nombor dan rapat di sebelah kiri) Tarikh : (selari dengan

perenggan ke-3 berharap agar permohonan diluluskan supaya latihan tidak terganggu 10. buat satu baris panjang melintang kemudian selang satu baris 3. cuba sampaikan sekurang-kurangnya tiga isi penting yang berkaitan antara satu sama lain) 3. misalnya alasan yang boleh memungkinkan permohonan kita dipertimbangkan. 6. alamat pengirim ( permulaan perkataan dalam huruf besar ) ( jangan lupa tanda koma di hujungnya ) kemudian selang satu baris 2.2. perenggan ke-2 . nama ( jawatan ) serta alamat penerima ( permulaan perkataan dalam huruf besar )( alamat yang terakhir digariskan ) 4.) (Penutup) Yang benar. Jarakkan sedikit sebelum menulis ) 9. Rangka 1.memerlukan bola baru ( bagi perenggan kedua dan seterusnya mempunyai nombor serta tanda noktah.bola lama tidak dapat digunakan lagi . ( Menyatakan isi -isi atau hal-hal lain yang berkaitan dengan tajuk. tarikh ( selari dengan alamat terakhir penerima ) ( bulan ditulis dalam huruf besar ) kata ganti diri penerima ( Tuan. ( perhatikan penggunaan huruf yang digunakan) __________ Nama Penuh ( HURUF BESAR) Jawatan ( Huruf Kecil ) Tuliskan sepucuk surat kepada Setiausaha Sukan sekolah kamu untuk memberitahunya bahawa Pasukan Bola Jaring sekolah kamu memerlukan sebiji bola baru bagi menggantikan bola yang telah rosak. perenggan pertama lihat contoh ) 8. 7. 5. perenggan ke-4 mempunyai masa yang singkat sebelum hari perlawanan . ( Menyatakan hal-hal lain yang ada hubungannya dengan hal yang kita kemukakan . ) perkara / tajuk ( permulaan perkataan dalam huruf besar dan digariskan ) tujuan menulis surat ini ( tiada jarak perenggan.

Terengganu. Memohon Sebiji Bola Baru Bagi Menggantikan Bola Lama Saya sebagai Ketua Pasukan. penutup terima kasih tandatangan pengirim ( boleh ditulis nama secara bersambung atau tidak ) nama penuh ( huruf besar ) dalam kurungan jawatan jika ada ( permulaan perkataan dalam huruf besar ) 15. Ini adalah kerana. tanda noktah dan koma. Seri Kenangan Darau ingin memohon sebiji bola yang baru bagi menggantikan yang lama. 4. kami hanya mempunyai masa dua minggu lagi untuk berlatih sebelum turun ke padang untuk menghadapi perlawanan. 1998. berhati-hati dalam penggunaan tanda baca seperti huruf besar . Sek. 13. 22000 Jerteh. diyakini kebanyakan yang memeriksa kertas penulisan adalah orang terdiri dari kalangan orang Islam. Sekian. Encik Musa Bin Hassan. syarahan. terima kasih 24 APRIL . Tuan. Kami memohon bola baru itu melicinkan lagi latihan yang sedang kami jalankan sebagai persediaan untuk menghadapi perlawanan yang akan datang. Pasukan Bola Jaring. Keb. Bola yang sedia ada itu telah rosak dan tidak dapat digunakan lagi. Terengganu.. Tip : Amalkan menulis salam sebelum memulakan karangan jenis ucapan. 12. Untuk pengetahuan tuan. Kami berharap permohonan kami ini akan segera diluluskan. 22000 Jerteh. 14. Dengan ini latihan yang kami adakan setiap hari itu tidak tergendala. 3. Setiausaha Sukan. Keb. Pasukan Bola Jaring Sek.11. Sek. 2. Seri Kenangan Darau. surat tidak rasmi atau jenis karangan yang sesuai. Keb. Seri Kenangan Darau.

Sek.Yang benar. Pasukan Bola Jaring. 1997. 22000 Jerteh. Tuliskan sepucuk surat permohonan kepada akhbar tersebut. ______________________________________________________________________ _________________ Ketua Pengarang. Berita Harian Sendirian Berhad.tolak 1 markah ) . Unit Akhbar Dalam Darjah ( ADD ) . Jalan Riong.tolak 1 markah ) . Sekolah Kebangsaan Darau.tolak 1 markah ) .tolak 1 markah ) . 10 JANUARI .mesti ditulis mengikut format ( jika tersalah format. Terengganu. Seri Kenangan Darau.tolak 3 markah ) . Persatuan Bahasa Melayu. Keb. . a] alamat ( salah letak / jika tiada b] tarikh ( salah letak / jika tiada c] panggilan hormat ( salah letak / jika tiada d] tajuk / perkara ( salah letak / jika tiada e] tanda tangan dan nama ( salah letak / jika tiada .isi mengikut perenggan biasa Tajuk : Persatuan Bahasa Melayu sekolah anda akan mengadakan lawatan sambil belajar ke Unit Akhbar Dalam Darjah.tolak 1 markah ) . 59100 Kuala Lumpur. 31. Berita Harian. Widyawati ………………… ( WIDYAWATI BINTI HUSAIN ) Ketua Pasukan.

2.. Nazimah …………………. 3. ( NAZIMAH NAZIM ) Setiausaha Persatuan Bahasa Melayu. 4. Segala kerjasama tuan. Sekolah Kebangsaan Darau. Terengganu. Oleh itu.30 pagi. Permohonan Mengadakan Lawatan Sambil Belajar Saya bagi pihak Persatuan Bahasa Melayu sekolah ini ingin memaklumkan bahawa persatuan kami bercadang untuk mengadakan lawatan sambil belajar ke Unit Akhbar Dalam Darjah ( ADD ) pada 27 Januari 1997. .Tuan. Yang benar. saya ucapkan terima kasih. saya berharap permohonan ini akan diluluskan oleh pihak tuan. 22000 Jerteh. Tujuan kami mengadakan lawatan ini adalah untuk mengetahui matlamat unit ADD ditubuhkan dan bagaimana mengendalikannya. Rombongan kami terdiri daripada 30 pelajar dan tiga guru pengiring. Sekian. jam 9.

.7.!07.

7 .7...3:7:108.3 03.9/80-0.3.3 50703..39::.342-47/.5../.3!07.39.37.9.78. !072:.9.

2::39:202-079..:8.2:7:1-08...25.:-:3.9503072.9.9.2.3 :7:10.8:.3 !03:9:5  .3507... 203.3/03.7 507...3507.2... 42.2:7:1-08. ..78 3..!03: &#&$# .9:-.3/:3.9.3  03.390. . 02:...3907..3   507.9.380.$09.3.905.  %:8.3/9:8/.9.380--4.39..34.3.3  9. 8.9:-.:3. -.!.. /50792-..9..9.7.3/.3:5. 03.2. 02:/./03..8.2.:8:7.2. -:./.3-40202:33.3/.9.3-03.3804.32039.3.35072443.3..3/.380.9.3 ********** .3.:-.7.3.78. #.7 80.2.9:-.39.380:7.2:7:1-08. 5072:..:.850393.7/.8.9.7:-.3:7:1.9.3..98./::33.-..39.39.3..3.33.7 ...9.78 -:.785.3-07.  . .7 .2..302:/.7 .39/7503072.7/03.748.3805:.38.9:8..3-07..3-4..7503072.3..9.3.3.3 8079.2:20207:..9.3.$:. %:.73804.3503:3.38.950372 5072:../..: .33.9907..38 8.39.3 28.3 :7.

.9.3/.3 ..9.4394  50703..7.3 .3: 50703.3 50703.5.30/:.5. 20207:./.3.3/::8.9/:3./.9/.30 -4.7: -.342-478079.50703.3203:88:7.2.30 2025:3.93 9.3.7507.8.75072443..3507..9.7.380907:83.-.383.2025:3.3/..9...39/.2.78.7/.2:7:1-08.30 -07..9::..380/9 80-0:2203:8  50703./.50703.7.349..9..3/.35079.3-4.3 8:5.2. .907.980-0:2.: 5072:.

.3 0-./.2.82..7.3 ..7./../::8.:8.3 42.2.3.9..3/./:.34. /./.3202078.7:.7.../...3/. .8.5507.3..3.7  -07.380-.3..8:.80..380/. 50780/.280-0:2202:.3:39:203.7:-..:038.3.-.$:..203.3/.9.: 0790 %0703....3.7.3 $0.380/. 3.90703/.9/:3. %52.8503:8./.3.7.79:9/.9.33.3.39.9/./.  &39:50309.5.7.03.3 .3 8:7.3809.3.2025:3..3 !.2-:3..8:.5.:.3./.3.99/.3 $09.3.. 3.3 9072.3./..  4.2 202443-4.2 !...8 .3   $0 0- $0703..3 02443$0-4.-.3.9.3.3.2:7:1-08.3.:39: -07.3203:88.3.3/.55072443.3808:...2503:3.3 8.3.7 /.2.23:..5.3038:.2.980-0:29:7:305.3.8 9.. $.88.2.3.3.3/.!.3507.3 03.39..09:.34..2.3: !#  %:.:33 20244380--4.73$0 0- $0703.3: 3..73  $0 0- $0703.7 9.9....3.39/.:8.3.47.9.3 8.38007.805079:7:1-08.3-.2.3.5507.3.39:.7:9:20.3  .-078.../..9.347..7.9.2-07. 503:9:59072.748.23.3..503: :7:1-08.3.3.34.7..079.:9/.7.3907/7/..8:.3 .3.350372 -40/9:83.349.3:39:203. 5072:./.2:7:3.3.7.2./.9:90.3.80-..39.9 ..3.07.: 0790 %0703.

1472.7.!.( .9078.2.3.34....9 8.. .9 94.8:.2.: 2089/9:8203:91472.3.09.3-03.3  !.7 /.9  %%&$ 09:.73 $0 0- $0703.8:..9 ...7.

 94./.09.7 8. -( 9..7.9..2..

3472.09. 94.    .(5.3....7.2.9./.9 8.

7..2. 94. /( 9./.9.:.

.7.. 8.507.09.

.. 8./. 94.09.3/. 0( 9.9..33.9.3.2.7.2.3/.

3$03/7./.7.:!078.!03.7.7 0&39-.9.3..8..0...9:.9.2.  079.7.3805:.38.3 &39-.:  $04./.8.0.3/.:804.95072443.307.. 079.7...: 0790 %0703.3.7..3-.:25:7 &#  .3...7. . 94.2.8.7./ .7.2--0.790780-:9 !078.305. %. 8203:950703.-.3203.3:  ********************************************************************** ***************** 09:.3.38.0-..2../..9:...7.3 %:8.3#43   :.:8:7..

9.9.33.:39:20309.!078.9:39/9:-:.9:.3.3-03.2.2.33.9:.3:39:203.7 ...9:./.3 8. 50......7 $.7 .%:.3.3:.7/..7.3-.3.!078..3$.:804.2.   $09.9:...5.3./.-07.5.: 0790 %0703.-..3 !072443.2--0.3:   .38..3..3.:2.7.3405..9:.0...33.75..  09: 8..38./..2 203.7.: $04..2.:8..39072..20303/..8.333202..8.2907/7/..55072443.3/::8./.9.9.2-0.0.70&39-.303.:7:50373 %::.7 .3.3/.2-07. 5078.39.8.07.3.3.3./.2.0-..2 5.:.3  $0.  #42-43.3 . 5././..3 -.:2.8 $0.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->