Build your own FREE website at Tripod.

com Share: Facebook | Twitter | Digg | reddit
Karangan Jenis Surat Rasmi Surat rasmi ditulis untuk tujuan-tujuan seperti yang berikut antaranya : a. b. c. d. e. f. g. memohon pekerjaan membuat aduan / bantahan / cadangan membuat rayuan membuat jemputan rasmi menempah barangan meminta kebenaran atau apa-apa yang melibatkan urusan rasmi

1. Surat rasmi adalah salah satu karangan yang memerlukan kita sensitif dengan penggunaan tanda baca seperti penggunaan huruf besar dan huruf kecil. ( Anda boleh dapatkan bantuan daripada guru. ) 2. Karangan ini juga merupakan karangan yang penuh dengan format tersendiri yang mesti kamu ikuti. Ini memudahkan anda melakukan kesalahan serta mudahlah markah anda melayang. Ia juga memudahkan anda mendapat markah jika anda mahir dengan formatnya. 3. Perhatikan format di bawah.

Alamat Penulis ______________ ______________ ______________ ________________________________________( garisan panjang )__________________________ Jawatan / penerima Alamat (pejabat, sekolah, dsb) nama negeri) Tuan / Puan, Tajuk /Perkara / Hal (Permulaan Perkataan Huruf Besar Dan Gariskan) Menyatakan tujuan ( perenggan tiada nombor dan rapat di sebelah kiri) Tarikh : (selari dengan

misalnya alasan yang boleh memungkinkan permohonan kita dipertimbangkan. 7.) (Penutup) Yang benar.memerlukan bola baru ( bagi perenggan kedua dan seterusnya mempunyai nombor serta tanda noktah. ( Menyatakan hal-hal lain yang ada hubungannya dengan hal yang kita kemukakan . perenggan ke-3 berharap agar permohonan diluluskan supaya latihan tidak terganggu 10.bola lama tidak dapat digunakan lagi . cuba sampaikan sekurang-kurangnya tiga isi penting yang berkaitan antara satu sama lain) 3. ) perkara / tajuk ( permulaan perkataan dalam huruf besar dan digariskan ) tujuan menulis surat ini ( tiada jarak perenggan. perenggan pertama lihat contoh ) 8. alamat pengirim ( permulaan perkataan dalam huruf besar ) ( jangan lupa tanda koma di hujungnya ) kemudian selang satu baris 2. perenggan ke-2 . 5. Jarakkan sedikit sebelum menulis ) 9. nama ( jawatan ) serta alamat penerima ( permulaan perkataan dalam huruf besar )( alamat yang terakhir digariskan ) 4. Rangka 1. 6. ( perhatikan penggunaan huruf yang digunakan) __________ Nama Penuh ( HURUF BESAR) Jawatan ( Huruf Kecil ) Tuliskan sepucuk surat kepada Setiausaha Sukan sekolah kamu untuk memberitahunya bahawa Pasukan Bola Jaring sekolah kamu memerlukan sebiji bola baru bagi menggantikan bola yang telah rosak. perenggan ke-4 mempunyai masa yang singkat sebelum hari perlawanan . ( Menyatakan isi -isi atau hal-hal lain yang berkaitan dengan tajuk. tarikh ( selari dengan alamat terakhir penerima ) ( bulan ditulis dalam huruf besar ) kata ganti diri penerima ( Tuan. buat satu baris panjang melintang kemudian selang satu baris 3.2.

4. diyakini kebanyakan yang memeriksa kertas penulisan adalah orang terdiri dari kalangan orang Islam. surat tidak rasmi atau jenis karangan yang sesuai. Pasukan Bola Jaring. Memohon Sebiji Bola Baru Bagi Menggantikan Bola Lama Saya sebagai Ketua Pasukan. Keb. Setiausaha Sukan. Tuan.11. Terengganu. 22000 Jerteh. kami hanya mempunyai masa dua minggu lagi untuk berlatih sebelum turun ke padang untuk menghadapi perlawanan. 3. Tip : Amalkan menulis salam sebelum memulakan karangan jenis ucapan. syarahan. Keb. 22000 Jerteh. terima kasih 24 APRIL . penutup terima kasih tandatangan pengirim ( boleh ditulis nama secara bersambung atau tidak ) nama penuh ( huruf besar ) dalam kurungan jawatan jika ada ( permulaan perkataan dalam huruf besar ) 15. Kami berharap permohonan kami ini akan segera diluluskan. Sekian. Kami memohon bola baru itu melicinkan lagi latihan yang sedang kami jalankan sebagai persediaan untuk menghadapi perlawanan yang akan datang. Sek. 13. 1998. 14. Encik Musa Bin Hassan. Terengganu. Pasukan Bola Jaring Sek. Keb. 2. Ini adalah kerana. Sek. 12. Bola yang sedia ada itu telah rosak dan tidak dapat digunakan lagi. Untuk pengetahuan tuan. berhati-hati dalam penggunaan tanda baca seperti huruf besar .. Seri Kenangan Darau. tanda noktah dan koma. Seri Kenangan Darau. Dengan ini latihan yang kami adakan setiap hari itu tidak tergendala. Seri Kenangan Darau ingin memohon sebiji bola yang baru bagi menggantikan yang lama.

tolak 3 markah ) .tolak 1 markah ) . Sek. Persatuan Bahasa Melayu. Widyawati ………………… ( WIDYAWATI BINTI HUSAIN ) Ketua Pasukan. 1997. Pasukan Bola Jaring. 31. 22000 Jerteh.tolak 1 markah ) . Terengganu. Keb. Jalan Riong. Sekolah Kebangsaan Darau.Yang benar. Berita Harian Sendirian Berhad.isi mengikut perenggan biasa Tajuk : Persatuan Bahasa Melayu sekolah anda akan mengadakan lawatan sambil belajar ke Unit Akhbar Dalam Darjah.tolak 1 markah ) .tolak 1 markah ) . 59100 Kuala Lumpur.mesti ditulis mengikut format ( jika tersalah format. Tuliskan sepucuk surat permohonan kepada akhbar tersebut. 10 JANUARI . a] alamat ( salah letak / jika tiada b] tarikh ( salah letak / jika tiada c] panggilan hormat ( salah letak / jika tiada d] tajuk / perkara ( salah letak / jika tiada e] tanda tangan dan nama ( salah letak / jika tiada . Seri Kenangan Darau. Unit Akhbar Dalam Darjah ( ADD ) .tolak 1 markah ) . . Berita Harian. ______________________________________________________________________ _________________ Ketua Pengarang.

Segala kerjasama tuan. Yang benar. Permohonan Mengadakan Lawatan Sambil Belajar Saya bagi pihak Persatuan Bahasa Melayu sekolah ini ingin memaklumkan bahawa persatuan kami bercadang untuk mengadakan lawatan sambil belajar ke Unit Akhbar Dalam Darjah ( ADD ) pada 27 Januari 1997. Nazimah …………………. . saya berharap permohonan ini akan diluluskan oleh pihak tuan. Sekian. ( NAZIMAH NAZIM ) Setiausaha Persatuan Bahasa Melayu. Tujuan kami mengadakan lawatan ini adalah untuk mengetahui matlamat unit ADD ditubuhkan dan bagaimana mengendalikannya.30 pagi. Terengganu. Sekolah Kebangsaan Darau. 22000 Jerteh.Tuan. 2. 3. saya ucapkan terima kasih. jam 9.. Rombongan kami terdiri daripada 30 pelajar dan tiga guru pengiring. Oleh itu. 4.

7.!07..

7 .39...3 03.3..39::.78.3!07.37.342-47/.9.9/80-0.3:7:108./.3 50703.7.9. !072:.5..

2.9.850393.39.:3.9:8.3  9.9:-.3907.7.7 507.3  03. .39.3/9:8/.7/03.25.9.390.3-07.9907.3:7:1.  .7503072.9:-.:-.!03: &#&$# .9..3.9:-.3/:3.3-40202:33..785.3.3   507. 8.:.34...7/.3.302:/.7:-./03.32039..3-4.. 5072:.9.2.7..2.9.8...748. %:./.9.905.3-03. 03..:-:3...9.9..7 80.380--4..3.3.7 . 203.3.380. 02:..3 :7.2:7:1-08.  %:8.3.!.950372 5072:..78.78 -:. /50792-.$09.73804.380:7.8.9.$:..98.:8.3804.2.9. ..9../::33.3.. -..3503:3.33.2:20207:.8:.7 .2::39:202-079. .2:7:1-08.3 28.2...2:7:1-08. #.3805:. -:.78 3.380.3/.39.3507.: .3 ********** ...3507.35072443.39./.38 8..3:5.3.39. 42....7 .38.3.3/.2..3/.3.9..3 :7:10.3 8079. 02:/.39/7503072.3 !03:9:5  .9503072.2..-..3-07.38..9.9.33.3/03.3.3..:8:7.

2:7:1-08.8.3.: 5072:.3-4.7.2.7: -.980-0:2.9.9..9/.3507.3/.. 20207:.3/::8.3/.3/.93 9.-. .3 8:5.78.5..9::.30 2025:3.3: 50703.7.3 .30 -4.4394  50703.2025:3.342-478079..7/.3 50703.383..2./.9.907.380/9 80-0:2203:8  50703..30 -07.75072443.3 ././.50703..349..9...9.35079.9/:3.380907:83.7507.5.30/:.2.50703..3.3203:88:7.7.39/..

9. 5072:..-.2025:3.:8.9.3809..34.7  -07.90703/..3:39:203.3 02443$0-4.3/.9.3-.-078./.2:7:3.80.7:9:20.8:.748.2.8:.2 !.2.3.3:39:203.5.5507.3.9..23:.3.3./.7.7:-..3  .:...3.07.3.3507.3. $.3.47. /./.3 .3: !#  %:.8.73  $0 0- $0703.2-:3.39:..3.3 42./.3.7:..079.3.2.34..!.3.3/.9:90.39/.-.3. 503:9:59072../::8...2.8 .3038:..  &39:50309. .:33 20244380--4.2.80-./.82.3.3./:.7.503: :7:1-08.380/.3.9..34.3.5.3. 3.03..280-0:2202:.:39: -07.. 3./.3 03.2 202443-4.7./.2.  4.55072443.2..3/.3 8:7..39.203..7.3.99/.8 9...7.2503:3..3./.380/.9.79:9/.3.7 /.: 0790 %0703.88..805079:7:1-08.3.9.7..380-.2:7:1-08.3 9072..350372 -40/9:83..3.980-0:29:7:305.3.9/:3.7..7...:038.8503:8.3.3.3 8..5507./.3808:.2.39./.3 0-.3202078.3.3 $0..3.3203:88. 50780/..7.347.349.$:.3.39.3.3: 3. %52.:9/.8:.3 8.9/.3 !.3..5.3   $0 0- $0703../.3 .3/.38007..23.7.:8.9..3/.3 $09..: 0790 %0703.3...09:..3907/7/.73$0 0- $0703..7 9.3 .2-07..33.3.9 .

.7.1472...8:.9 94.7.9078.3  !..( .09. ..34.3.7 /.: 2089/9:8203:91472..2.9  %%&$ 09:.2.9 .!.8:.3.73 $0 0- $0703..3-03.9 8.

.09. -( 9.7 8. 94.7.9.2./...

.09.7..2./.9 8.3472..    .3.9.(5. 94.

 94.:..2. /( 9./.9.7.

.507. 8.7..09.

3/.3/. 8. 0( 9..9./... 94.09.2.2.3.33.9.7.

3$03/7.:25:7 &#  ./ .38.: 0790 %0703.2.7....9:..7.2.3/.7.:!078.3-..305. 079.:8:7.9:.95072443.0-. .9..7.7./.9.3.0.790780-:9 !078. 94.7.7.2../.:804...7.:  $04.2--0.3.3:  ********************************************************************** ***************** 09:.7.8. 8203:950703.../.3203.!03..8.0.. %..8.3805:.7 0&39-.3.38.3 &39-.3 %:8.  079..3#43   :.307.-.3..

2-0.2 203.3./.  #42-43.8 $0.3 -.0..9:.3.3:.33./..2.7/.39072...:39:20309.3.3$..33..3/::8.7 $..2..3../.3:   .8...7.2907/7/.:804.9:39/9:-:..39.3 .7 .7 ..2.55072443. 50..7.%:.303.-07.: $04.9.:...9.2-07.20303/..:2..3405.9:.2../.2.3.9.38.!078.:2.3/.75.!078.2--0. 5078.9.7.3.38.3-03.   $09.3 8....7 .9:. 5.3./..333202..0.5.:8./.9:.33.3.07.-..9:.3.: 0790 %0703.5..3...8.3-.:7:50373 %::.70&39-./.0-.8.3:39:203.3 !072443.3  $0.  09: 8.2 5.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful