Build your own FREE website at Tripod.

com Share: Facebook | Twitter | Digg | reddit
Karangan Jenis Surat Rasmi Surat rasmi ditulis untuk tujuan-tujuan seperti yang berikut antaranya : a. b. c. d. e. f. g. memohon pekerjaan membuat aduan / bantahan / cadangan membuat rayuan membuat jemputan rasmi menempah barangan meminta kebenaran atau apa-apa yang melibatkan urusan rasmi

1. Surat rasmi adalah salah satu karangan yang memerlukan kita sensitif dengan penggunaan tanda baca seperti penggunaan huruf besar dan huruf kecil. ( Anda boleh dapatkan bantuan daripada guru. ) 2. Karangan ini juga merupakan karangan yang penuh dengan format tersendiri yang mesti kamu ikuti. Ini memudahkan anda melakukan kesalahan serta mudahlah markah anda melayang. Ia juga memudahkan anda mendapat markah jika anda mahir dengan formatnya. 3. Perhatikan format di bawah.

Alamat Penulis ______________ ______________ ______________ ________________________________________( garisan panjang )__________________________ Jawatan / penerima Alamat (pejabat, sekolah, dsb) nama negeri) Tuan / Puan, Tajuk /Perkara / Hal (Permulaan Perkataan Huruf Besar Dan Gariskan) Menyatakan tujuan ( perenggan tiada nombor dan rapat di sebelah kiri) Tarikh : (selari dengan

( Menyatakan hal-hal lain yang ada hubungannya dengan hal yang kita kemukakan . ( Menyatakan isi -isi atau hal-hal lain yang berkaitan dengan tajuk.2. nama ( jawatan ) serta alamat penerima ( permulaan perkataan dalam huruf besar )( alamat yang terakhir digariskan ) 4. 5.bola lama tidak dapat digunakan lagi . 6. ) perkara / tajuk ( permulaan perkataan dalam huruf besar dan digariskan ) tujuan menulis surat ini ( tiada jarak perenggan.) (Penutup) Yang benar. alamat pengirim ( permulaan perkataan dalam huruf besar ) ( jangan lupa tanda koma di hujungnya ) kemudian selang satu baris 2. perenggan ke-4 mempunyai masa yang singkat sebelum hari perlawanan . perenggan pertama lihat contoh ) 8. tarikh ( selari dengan alamat terakhir penerima ) ( bulan ditulis dalam huruf besar ) kata ganti diri penerima ( Tuan. perenggan ke-3 berharap agar permohonan diluluskan supaya latihan tidak terganggu 10. 7. cuba sampaikan sekurang-kurangnya tiga isi penting yang berkaitan antara satu sama lain) 3. buat satu baris panjang melintang kemudian selang satu baris 3. Rangka 1. ( perhatikan penggunaan huruf yang digunakan) __________ Nama Penuh ( HURUF BESAR) Jawatan ( Huruf Kecil ) Tuliskan sepucuk surat kepada Setiausaha Sukan sekolah kamu untuk memberitahunya bahawa Pasukan Bola Jaring sekolah kamu memerlukan sebiji bola baru bagi menggantikan bola yang telah rosak. misalnya alasan yang boleh memungkinkan permohonan kita dipertimbangkan. Jarakkan sedikit sebelum menulis ) 9.memerlukan bola baru ( bagi perenggan kedua dan seterusnya mempunyai nombor serta tanda noktah. perenggan ke-2 .

Untuk pengetahuan tuan. Terengganu. Kami memohon bola baru itu melicinkan lagi latihan yang sedang kami jalankan sebagai persediaan untuk menghadapi perlawanan yang akan datang. syarahan. surat tidak rasmi atau jenis karangan yang sesuai. Memohon Sebiji Bola Baru Bagi Menggantikan Bola Lama Saya sebagai Ketua Pasukan. 12. 14. Keb. 22000 Jerteh. berhati-hati dalam penggunaan tanda baca seperti huruf besar .. penutup terima kasih tandatangan pengirim ( boleh ditulis nama secara bersambung atau tidak ) nama penuh ( huruf besar ) dalam kurungan jawatan jika ada ( permulaan perkataan dalam huruf besar ) 15. 13. diyakini kebanyakan yang memeriksa kertas penulisan adalah orang terdiri dari kalangan orang Islam. Tip : Amalkan menulis salam sebelum memulakan karangan jenis ucapan. Ini adalah kerana. 2. 3. 22000 Jerteh. Seri Kenangan Darau. tanda noktah dan koma. Seri Kenangan Darau. Pasukan Bola Jaring. kami hanya mempunyai masa dua minggu lagi untuk berlatih sebelum turun ke padang untuk menghadapi perlawanan. Sek. Keb. Tuan. 1998. Encik Musa Bin Hassan. Keb. Sek. Bola yang sedia ada itu telah rosak dan tidak dapat digunakan lagi. Terengganu. Sekian. Pasukan Bola Jaring Sek. terima kasih 24 APRIL . Seri Kenangan Darau ingin memohon sebiji bola yang baru bagi menggantikan yang lama.11. Kami berharap permohonan kami ini akan segera diluluskan. 4. Setiausaha Sukan. Dengan ini latihan yang kami adakan setiap hari itu tidak tergendala.

Berita Harian. . Persatuan Bahasa Melayu. ______________________________________________________________________ _________________ Ketua Pengarang.tolak 1 markah ) . Widyawati ………………… ( WIDYAWATI BINTI HUSAIN ) Ketua Pasukan.tolak 1 markah ) . Sek. Jalan Riong. 1997. Keb. a] alamat ( salah letak / jika tiada b] tarikh ( salah letak / jika tiada c] panggilan hormat ( salah letak / jika tiada d] tajuk / perkara ( salah letak / jika tiada e] tanda tangan dan nama ( salah letak / jika tiada .Yang benar. 10 JANUARI . Unit Akhbar Dalam Darjah ( ADD ) . 22000 Jerteh.tolak 1 markah ) . Terengganu. Berita Harian Sendirian Berhad. Tuliskan sepucuk surat permohonan kepada akhbar tersebut. Seri Kenangan Darau.isi mengikut perenggan biasa Tajuk : Persatuan Bahasa Melayu sekolah anda akan mengadakan lawatan sambil belajar ke Unit Akhbar Dalam Darjah. 31.tolak 3 markah ) .tolak 1 markah ) .tolak 1 markah ) . Pasukan Bola Jaring. 59100 Kuala Lumpur.mesti ditulis mengikut format ( jika tersalah format. Sekolah Kebangsaan Darau.

22000 Jerteh. . Nazimah …………………. Oleh itu. saya berharap permohonan ini akan diluluskan oleh pihak tuan. 4. Yang benar.. Terengganu. Permohonan Mengadakan Lawatan Sambil Belajar Saya bagi pihak Persatuan Bahasa Melayu sekolah ini ingin memaklumkan bahawa persatuan kami bercadang untuk mengadakan lawatan sambil belajar ke Unit Akhbar Dalam Darjah ( ADD ) pada 27 Januari 1997. jam 9. Segala kerjasama tuan.Tuan. Tujuan kami mengadakan lawatan ini adalah untuk mengetahui matlamat unit ADD ditubuhkan dan bagaimana mengendalikannya. ( NAZIMAH NAZIM ) Setiausaha Persatuan Bahasa Melayu. Rombongan kami terdiri daripada 30 pelajar dan tiga guru pengiring. Sekolah Kebangsaan Darau. saya ucapkan terima kasih. 2. 3.30 pagi. Sekian.

7.!07..

39::..9.7 .3 03.5.3!07.37.342-47/.3 50703. !072:.../.9.3:7:108.7..39.78.3.9/80-0.

3507.302:/.35072443.:-.9.:-:3.7 .3.3   507.2.3/.2.3-4..7/.850393.9.98..:3.3:5..38 8.2:7:1-08.2:7:1-08.!03: &#&$# .33.34.9:-..7:-.8.3507...7 .39.: .3503:3...3 !03:9:5  .  ...39.7 507.3-07.3.3-07.905.2:7:1-08.3 :7:10.8. . 03.3:7:1.3-40202:33.../.380--4. .785.9.39.7503072./.7 80.7 . -:.  %:8. -.380. 02:/.78..3. /50792-. .. 8.3.390.3/03.3804.3.3.9.2:20207:. 5072:.3 :7.9:-.3/:3.380:7.38..7.!..33.9907.9:8.3..73804.2..950372 5072:.3.3 28.:..9.9.3/.9:-.9.3.78 -:.3 8079.9...2.3907.2.9503072.-.3.3.9..:8:7.$09.$:.39.39./::33.2..380.748.38.:8.3  03../03.. #..78 3.9..3/9:8/.8:.9.7/03..9..9. %:.3/.39/7503072.3.25.3.2::39:202-079.3  9. 203.3805:...3 ********** ..2.32039. 02:..9...3-03.7. 42.

39/.3/.9..9::..7507.383.3-4.9/..4394  50703.980-0:2.50703.30/:..-.75072443.3 50703.50703.5./.3 8:5..3203:88:7.9..8.2. 20207:.2:7:1-08.93 9..342-478079.: 5072:.7: -./..3507.3 .380907:83.380/9 80-0:2203:8  50703.7..9.3/::8..30 -4..9/:3.3/.3/.2.7/.78.2025:3. .5.3.3: 50703.7.349.3./.30 -07.907.9.3 ..35079.30 2025:3.9.7.2.

3 03.80-.. %52..7..2./.2 !.34.7. 5072:.3 8..9. 3.347.9.3/.2.2.3.2.3 8:7.3.7.7./.3.80...3..3907/7/.38007..3.5507.3-.23. 3.7:-.3.2.280-0:2202:.2:7:3.07..8503:8.3..:.34.5.3.3. /./:.3: 3./..7:.8:../.3: !#  %:.3 $0.7  -07..7.9/:3./.3 42.079.8 9.3.3..09:.3 !.:8.9:90... ..3.3.3...:038.3 8.3.2 202443-4.7 /..9..3 9072.23:..3808:.3 .33..3.:33 20244380--4.3.7.47.39. 50780/.2.3 $09../.9.-.8.3:39:203..3.2503:3.3.3202078.9.3  .82.73  $0 0- $0703..3 .3.  &39:50309.: 0790 %0703.3/.39.3.3.-078.5.380-./.2-07.3.380/.-.90703/.380/.203.39/.7.2025:3.350372 -40/9:83. $.349..3.8 .3   $0 0- $0703.9. 503:9:59072.../.2:7:1-08.3.7:9:20..3507.3.39..7.3 02443$0-4..:39: -07.8:.88./.980-0:29:7:305.79:9/.748.39:.3.5507.2.3/.: 0790 %0703.9../.3.9/.3809.503: :7:1-08.9.73$0 0- $0703.3038:..805079:7:1-08..2-:3..3203:88.2.5.7.8:.7 9.3..  4.3.3.3/.7.3 0-.3..$:.03..55072443.3 ../..9 .3/..99/.3:39:203.:8.!.34./::8..:9/.3.

2..8:.9 94.9078.3-03.73 $0 0- $0703.9 8.8:.3.!.7.7..34.2.3. .9  %%&$ 09:...( ..1472.: 2089/9:8203:91472.3  !.9 ...09.7 /.

..09../.2.9.7 8.7. -( 9. 94.

3. 94..(5.09..7.9.2./.9 8.3472..    .

.2./.7.:.9. 94. /( 9.

507. 8.7..09..

3/./.09.3/.3.2...33.9..7. 94.9.2. 8. 0( 9.

8.3 &39-.7.3/.  079..38..:25:7 &#  .9. 079.7.3.3 %:8.0..3.: 0790 %0703.3:  ********************************************************************** ***************** 09:.305.8..2.:804.7.3$03/7.7..:  $04.9.0-.3.8.. 8203:950703.95072443.9:.3805:..2..38.2--0.3-. %../.7 0&39-...!03.3#43   :.3.:!078.7./ .7.790780-:9 !078.7.7.-./.:8:7. .7.307. 94.../...9:.2.0.3203..

33./.9:./.33.3:39:203...9:.3.0.3.3 -.3..2.3.. 5078.3.!078.7 ..:2.0-...3405.33.2-0.9:.9:..2.333202.8...5.9.2 5..9:39/9:-:.  09: 8.3$. 5./..7 ..07. 50.:..:7:50373 %::.3.8 $0.7 $.3.2.7.75.2--0.0..8.2907/7/.8.70&39-..2./.55072443..38.-07.5.2.2-07...3/::8./.39.3 .3 !072443.3-03..7.:2.7/...39072.   $09.!078.: $04.3:..-.7 ..38.%:..3  $0.2 203.303.3.20303/.:804.9:.9..9.3:   .:39:20309.7.9.3-.  #42-43..: 0790 %0703.:8.3.3/.3 8./.3../.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful