P. 1
pengurusan bilik darjah

pengurusan bilik darjah

|Views: 64|Likes:
Published by Moko Mini

More info:

Published by: Moko Mini on Oct 10, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/05/2012

pdf

text

original

1.0 PENGENALAN Pengurusan bilik darjah ialah suatu aspek yang penting dalam melaksanakan sesuatu pengajaran.

Seseorang guru itu perlu tahu cara menyusun tempat duduk pelajar dan peralatan bilik darjah, mengurus pergerakan pelajar didalam kelas, dan mengawal disiplin pelajar di dalam kelas supaya pengajaran dapat bejalan dengan lancer. Ada guru yang menekankan penyediaan bilik darjah yang selesa untuk belajar serta mewujudkan hubungan dua hala yang mesra. Kajian Kounin (1970) terhadap pengurusan bilik darjah menunjukkan terdapatnya perubahan tumpuan daripada menekankan strategi disiplin kepada strategi pengurusan bilik darjah secara proaktif atau preventif. Kedua-dua strategi mengambil pendekatan bersifat mengelakkan sesuatu kejadian yang tidak diingini daripada berlaku dan tidak semata-mata mengenakan hukuman kepada pelajar.Didapati kebanyakan pengurus bilik darjah yang berkesan adalah mereka yang mengamalkan strategi preventif.Banyak lagi aspek pengurusan bilik darjah yang perlu diterokai oleh guru untuk melaksanakan pengajaran secara berkesan. Menurut Levin dan Nolan (2004) pula, memberi tumpuan aspek keberkesanan dalam pengurusan bilik darjah itu sendiri. Mereka berpendapat bahawa kedua-dua aspek arahan dan pengurusan merupakan proses yang mempunyai tujuan di mana tindakan serta sikap guru itu bertindak untuk memudahkan objektif yang ingin dicapai oleh guru itu sendiri dalam pengajaran dan pembelajaran. Secara ringkasnya, matlamat dalam memberi arahan merupakan kaedah yang terus membantu dalam pencapaian akademik pelajar. Dalam pengurusan pula, bertujuan untuk memupuk dan memelihara tingkah laku pelajar yang menerapkan arahan yang efektif dan efisien. Aspek pengurusan bilik darjah dan tingkah laku pelajar amat penting bagi guru dalam menyampaikan proses pengajaran dan pembelajaran kepada pelajar. Guru perlu memahami konsep pengurusan bilik darjah, faktor yang mendorong wujudnya masalah disiplin dan cara menangani masalah yang timbul bagi memudahkan tugas seorang guru apabila masuk ke bilik darjah.

Papan kenyataan yang dilengkapi dengan jadual waktu.0 PENGURUSAN FIZIKAL. Ada kalanya murid tidak memberi perhatian atau berkelakuan di luar daripada nilai-nilai murni yang hendak digarap . pembimbing. Bilik darjah yang berukuran 7 meter x 9 meter boleh memuatkan 40 orang murid. Hasilnya terjelma suasana yang harmonis. Persediaan yang merangkum pelbagai alatan dan bahan untuk kegunaan guru dan murid. mematuhi setiap arahan. yang melambang sebahagian daripada keimanan. Cahaya yang mencukupi dan pintu dan tingkap yang terbuka yang membolehkan pengedaran udara yang secukupnya. Murid mudah berintraksi sesama mereka dan mudah berintraksi dengan guru. jadual bertugas. Persediaan untuk menghasilkan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan merupakan sebahagian daripada pengurusan bilik darjah dinamik. ceria. bermoral. menyeronokkan.Kejayaan guru mengurus fizikal.2. kehidupan berkualiti. Susunan meja dan kerusi dalam bilik darjah sebaikbaiknya memberi kemudahan kepada murid-murid mengadakan aktiviti pembelajaran berpusatkan murid dan aktiviti berkumpulan. kerjasama. sayang kepada keindahan alam sekitar. Murid sebagai sumber manusia yang akan dijelmakan menjadi murid yang berpengetahuan dan berkemahiran dan berketrampilan memerlukan pengurusan dan perancangan strategi yang berkesan. bermotivasi. almari. meja dan kerusi untuk guru dan murid. wujudnya perasaan saling berkerjasama dan kekitaan dan semangat berdikari. pelan keselamatan. kata-kata motivasi. komputer dan CD dan LCD sehingga melahirkan pembudayaan bilik darjah yang kondusif. yang diahiasi dengan penyediaan bahan-bahan bacaan. termasuk kemudahan penggunaan laman web. Guru berperanan sebagai pencetus idea. menjadikan pengajaran dan pembelajaran lebih berfokus. carta organisasi. sudut bacaan atau rujukan. papan kenyataaan. dan semangat kepada murid dan guru untuk berada lebih lama kerana terasa seolah-olah berada dalam sebuah rumah sendiri. bermakna guru telah berjaya membentuk budaya berdisiplin. Suasana pembelajaran yang kondusif. kreatif. iaitu bersama berusaha memajukan diri dan kumpulan secara kolektif. sumber dan suasana bilik darjah yang kondusif. fasilitator bagi melahirkan suasana pembelajaran yang mengcakupi semua bidang kemahiran sebagai sumber kepada pembinaan modal insan. dan ruang yang selesa. dan bahan bantuan mengajar serta peralatan sokongan serta dihiasi dengan keceriaan dan keberrsihan. sudut mata pelajaran. SUMBER DAN ORGANISASI Bilik darjah yang mempunyai peralatan asas iaitu papan hitam.

0 IKLIM DAN APLIKASI BILIK DARJAH Suasana bilik darjah harmonis membantu peningkatan pengajaran dan pembelajaran yang lebih bermakna. Gaya kepimpinan yang berwibawa tanpa terlalu banyak memberi arahan dianggap sebagai pemimpin demokratik hanya akan mengambil masa untuk mendapatkan buah fikiran bagi menyelesai sesuatu isu. tugasan-tugasan yang diberikan kepada setiap murid pada awal tahun lagi dapat membantu mengembangkan budaya bertanggungjawab.boleh dilihat berpunca daripada tidak terdapat kesinambungan dalam pelajaran disebabkan persediaan guru dari aspek bahan. Guru yang memiliki gaya kepimpinan yang matang sedia menerima dan menghormati setiap murid dalam bilik darjah. teknik-teknik motivasi dan penyelesaian konflik dan pergabungan semua elemen dalam satu sistem bagi menampakkan . Secara umumnya. Pengurusan bilik darjah akan menjadi bertambah baik jika sistem penyeliaan diurus dengan berkesan. memperbaiki peraturan-peraturan supaya peraturan itu boleh berubah mengikut keadaan dan suasana serta menekan kepada jangkaan-jangkaan yang positif. pengetahuan dan kemahiran yang kurang mantap. Berbeza dengan pemimpin Laiissez-faire yang memberi arahan-arahan yang tidak jelas dan jawapan-jawapan yang ringkas tentang sesuatu persoalan. Adalah menjadi tanggungjawab guru untuk membentuk iklim dan budaya bilik darjah yang baik. Pendekatan-pendekatan yang hendak digunakan bagi mengawal iklim dalam bilik darjah perlu berlandaskan tahap perkembangan murid-murid. 3. Apabila keadaan ini berlaku guru sebagai pemimpin dapat menyesuaikan diri dengan pelbagai situasi dan pertumbuhan diri murid-murid serta bersikap keterbukaan dalam perkara-perkara yang membawa kepada kebaikan. persediaan suasana pembelajaran yang berkesan. dan peranan guru sebagai pembantu penyelsaian masalah yang dihadapi oleh murid-murid. perlatan. dan kelihatan kumpulan-kumpulan yang ujud di bilik darjah mempunyai hubungan yang lebih mesra dan saling bekerjasama. pengurusan bilik darjah sebaik-baiknya merangkumi ciri-ciri kesesuaian (releven) dengan murid. berkerjasama serta hubungan yang baik antara mereka dan juga hubungan antara guru dengan murid. organisasi pengajaran dan sokongan-sokongan yang membantu peningkatan aktivitiaktiviti perkembangan pembelajaran secara lebih aktif dan produktif. Murid-murid diberikan tugasan dalam mewujudkan iklim yang kondusif serta membantu dalam penyediaan bahan dan alatan. Iklim bilik darjah yang baik biasanya dikaitkan dengan kepatuhan dan keseronokan murid bersama guru dalam bilik darjah tersebut.

0 PENGURUSAN MURID Murid adalah pelanggan bagi setiap guru dalam bilik darjah.keberkesanannya. 4.2. Peranan dan pengorbanan guru sebagai penggerak dan pengubah iklim yang kurang menyerlah kepada suasana yang lebih kondusif sebagai jambatan utama susanan pembelajaran yang memberangsangkan ke arah pembentukan modal insan di kalangan murid. 4. Guru-guru boleh melakukan pendekatan-pendekatan yang berikut. 4. 4.Pendekatan Autoritarian Guru menetapkan peraturan-peraturan dan penguatkuasaan dilakukan tanpa sifat tolak ansur.4 Pendekatan Sosioemosi Suasana bilik darjah yang positif diwujudkan melalui pembentukan hubungan antara perorangan (interpersonal) yang baik. 4. 1Pendekatan Intimidation Mengawal tingkah laku melalui kaedah yang menimbulkan perasaan takut dalam diri pelajar seperti ancaman. Hati mereka perlu dibersihkan melalui pendidikan yang terbaik. dan adalah penting guru memahami tingkahlaku dan budaya murid supaya sebarang tindakan dapat dilakukan mengikut kaedah yang betul dan tepat.Tingkah laku pelajar dikawal dengan memberi arahan dan penyeliaan dijalankan secara berterusan.. Terdapat perbezaan antara individu murid atau kumpulan murid dengan yang lain yang mendesak guru menggunakan yang optimum dalam pengurusan bilik darjah. sindiran. Guru bersikap empati dalam memahami tingkahlaku pelajar serta mewujudkan komunikasi yang berkesan.3 Pendekatan Cookbook Management Guru menyenaraikan perkara-perkara yang boleh dilakukan dan perkara-perkara yang tidak boleh dilakukan dan perkara-perkara yang tidak boleh dilakukan oleh pelajar. kata-kata yang mempersendakan dan memperkecilkan diri pelajar serta paksaan. yang melampaui tingkahlaku manusia. mereka akan bersama setiap kali pengajaran dan pembelajaran berlangsung dalam bilik darjah. Senarai ini disediakan berasaskan aspek-aspek yang diperoleh daripada pelbagai sumber. .

5 Pendekatan Permisif (Kebebasan) Kebebasan sepenuhnya diberikan kepada pelajar dengan tujuan untuk memperkembangkan potensi masing-masing. Guru memainkan peranan untuk mewujudkan dan mengekalkan satu sistem sosial yang efektif dan produktif.0 PENGURUSAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Pengurusan pengajaran dan pembelajaran adalah aspek yang terpenting dalam bilik darjah.Pelan Tindakan Strategik bagi mata pelajaran yang diajar perlu disediakan oleh guru. peluang dan halangan yang disertai dengan perancangan untuk lima tahun dan perancangan untuk tahun semasa selaras dengan perancangan staregik sekolah. 4.7 Pendekatan Pengajaran Proses pengajaran yang berasaskan keperluan dan minat pelajar dapat memotivasikan mereka untuk memberi tumpuan kepada pelajaran lantas mengurangkan masalah salah laku. merupakan tugas utama yang perlu diberi perhatian yang serius. Pelajar-pelajar kurang melakukan salah laku kerana guru sentiasa peka dengan suasana dan aktiviti di dalam bilik darjah. 4. Guru memainkan peranan sebagai konsultan dan menggalakkan pelajar untuk bertanggungjawab atas pembelajaran masing-masing. Guru bertanggungjawab untuk mewujudkan suasana pembelajaran yang positif melalui pemilihan isi kandungan serta penggunaan strategi pengajaran yang sesuai. Dendaan juga digunakan sebagai pengukuhan negatif terhadap tingkah laku yang tidak diingini. . pembaziran waktu akan berlaku dalam satu masa pengajaran dan pembelajaran sekiranya objektif pembelajaran tidak tercapai.8 Pendekatan Proses Kumpulan Kumpulan pelajar di dalam bilik darjah dianggap sebagai satu sistem sosial. 4. Guru memainkan peranan untuk memodelkan tingkah laku yang diingini. 5.4.6 Pendekatan Pengubahan Tingkahlaku Kata pujian dan ganjaran untuk menggalakkan tingkah laku yang diingini serta mengurangkan tingkah laku yang tidak diingini. Kajian dari aspek kekuatan. kelemahan.

bagi mengembangkan minda murid. Perkara-perkara yang melibatkan innovasi dan kreativiti dalam pengajaran dan pembelajaran supaya kelas tidak menjadi beku dan kaku diikuti dengan perancangan kemajuan pelajar. produktiviti dan tugas pengajaran dan pembelajaran. kekuatan emosi. kebolehan mencorak perkembangan murid termasukperkembangan akademik. menyesuaikan diri. bahan rujukan tambahan dan maklumat tambahan daripada pelbagai sumber termasuk laman web. penyeliaan. sebaliknya memberi peluang kepada mereka memperbaiki kelemahan. Perancangan yang berkualiti menjamin peningkatan kuantiti dan kualiti dalam proses perkembangan pembelajaran serta hasilannya. emosi. Prinsip umum pembelajaran. Biasanya tingkahlaku dan minat murid akan berubah apabila bertukar guru. dan perkembangan tingkahlaku. merangsang minat dan menghasilkan keseronokan. Oleh itu guru berperanan sebagai pendidik. berfikir. guru perlu cekap mencorak iklim yang memberansangkan. berbincang. tidak menakut-nakutkan dan mengungut murid. memberi ruang dan peluang untuk mengatasi kelemahan. kerohanian. penilaian dan refleksi. pembelajaran perlu realistik dan boleh dilakukan. ada guru yang digemari murid dan sebalik ada yang tidak digemari murid. pemimpin. merangka rancangan kerja tahunan.Peningkatan profesionalisma guru dalam bilik darjah dilihat dalam aspek kebolehan mencorak kualiti pengajaran. perlakuan. pembimbing. tidak membiarkan kegagalan berterusan. kebolehan mencorak iklim dalam bilik darjah. kecekapan dan kemahiran pengajaran. sosial. perunding dan pendorong ke arah kecemerlangan murid. dan pembelajaran juga mampu mencabar kebolehan murid bagi mengembangkan potensi mereka. perancang. Merancang kurikululum. mencorakkan tingkahlaku dan pengawalan disiplin murid. rohani. pengurusan masa. membuat pertimbangan. mengambil kira kemampuan murid. kemahiran sosial. buku teks. . menganalisis. Diperluaskan kepada kemahiran komunikasi. termasuk ujian. penilaian dan pentaksiran. Bagi mencapai kecekapan dalam pengurusan pengajaran dan pembelajaran maka perlukan kebijaksanaan dan penelitian dalam perancangan . dan keteguhan jasmani. intelek dan jasmani. kebolehan menyusun organisasi pembelajaran. meluaskan tahap keintlektualan. kognitif. Guru yang bercita-cita untuk menjadi pengurus bilik darjah yang berkesan dapat memahami perasaan dan kehendak hati nurani murid-murid. sukatan. pelaksanaan. pembelajaran perlu dapat menentukan objektif iaitu apa yang hendak dikuasai oleh murid. pemudah cara. Pembelajaran yang bermakna melibatkan proses memahami. huraian sukatan. penilai. iaitu meningkatkan dan mengekalkan rasa kejayaan.

kepakaran. . penglibatan murid dalam aktiviti kelas. Mengamalkan komunikasi berkesan. mengembangkan potensi. kaedah dan teknik yang sedia ada atau menggunakan daya innovasi dan kreativiti membina model-model tersendiri. kerana kemahiran mengajar menjadi instrumen untuk kejayaan dalam mengurus bilik darjah.pemerhatian. gaya pengajaran yang menarik. tidak member perhatian dan tumpuan tentang pengajaran dan pembelajaran. bahasa badan yang tidak sesuai. dan meluaskan skop pembelajaran. sosial. guru mampu melakukan pengaliran maklumat yang lebih berkesan. berhujah dan berdailog. pendekatan yang sentiasa digunakan untuk membaiki kelemahan murid. dengan membina pelbagai kemahiran. penyampaian pengajaran. meningkatkan proses intraksi. keaktifan. memberi ruang untuk murid melahirkan pandangan. minat. yang boleh meningkatkan kecekapan. serta mendapat maklum balas yang benar. lebih kreatif dan hubungan yang lebih dinamik kesannya.Guru perlu memiliki beberapa kemahiran penting. bakat dan keyakinan diri murid. Justeru itu guru seharusnya mengelakkan masalah yang boleh menjejaskan keberkesanan komunikasi seperti kekeliruan. Kehebatan pengajaran guru bergantung kepada kejelasan suara. perancangan. kemahiran interpersonal. Kepakaran guru diukur dari aspek inisiatif. salahtafsir. antara kemahiran dalam pelbagai kaedah pengajaran dan pembelajaran yang boleh diambil dari modul. dedikasi. inovasi. integriti yang tekal dalam organisasi yang dapat mengujudkan keharmonian dan menunjukkan kesetiaan dan sokongan bagi menjayakan wawasan. kemahiran berkomunikasi. dorongan dan sokongan. kemahiran bertutur dan mengemukakan pandangan. dan psikologi. komunikasi terbuka. kemahiran dalam bimbingan dan kaunseling. penyelesaian konflik yang berrlaku. model. kreatif. memenuhi keperluan diri. bahasa yang kasar. komunikasi tertutup. flesibiliti iaitu tidak sehingga membosankan. mengembangkan kemahiran berkomunikasi. kepimpinan. suara yang tidak jelas. kebolehan. kerjasama. kesediaan mendengar. dan pengurusan masa yang berkesan. guru seharusnya mampu mengembangkan kemahiran komunikasi. penggunaan bahasa. memberi tekanan emosi murid. Guru berjaya menghasilkan kreativiti dalam pengajaran dan pembelajaran. kemahiran dalam menawan emosi atau kesedaran emosi juga menjadi pemangkin dalam pengajaran dan pembelajaran. dan pengurusan masa. Meransang minat. yang bermatlamat bagi meningkatkan pengajaran guru. dan mendapat maklumat. Komunikasi adalah medan pemindahan pengetahuan. Pembelajaran murid terhasil melalui proses pendengaran.

Modul pengajaran dan pembelajaran yang disediakan oleh JAPIM telah melepasi piawai yang dikehendaki oleh pengurusan sekolah dan jemaah nazir sekolah. menghadkan pembelajaran bersesuaian dengan tahap pencapaian dan pemahaman murid dan tidak memaksa mereka mencapai sesuatu di luar kemampuan serta menyediakan bahan pembelajaran yang mudah difahami. bersangka baik. 6. pandai berjenaka. jujur dan ikhlas dalam menjalankan tugas. Beberapa perkara penting yang dititikberatkan dalam modul berkenaan iaitu hasil pembelajaran dan fokus. Imam al-Ghazali menggariskan ciri-ciri guru yang efektif iaitu guru yang memiliki rasa simpati kepada setiap murid dan melayani mereka seperti anak sendiri.A. set induksi. . membuat. Jabatan Pendidikan Islam Dan Moral adalah satu-satunya jabatan yang bertanggungjawab untuk memperkenalkan dan menyelaraskan instrumen-instrumen berkenaan untuk digunapakai oleh organisasi di bawah kawalan. tugasan dan refleksi. jelas dan bersesuaian dengan tahap perkembangan akal murid. tetapi kualiti peribadi dan sahsiah diri juga menjadi tarikan kepada murid-murid. tidak sekali-kali merendahkan disiplin ilmu yang lain di hadapan murid. perkembangan pengajaran dan pembelajaran. berfikiran positif. isi kandungan pelajaran. Kejayaan seseorang guru sebagai pengurus di bilik darjah tidak semata-mata dinilai daripada aspek kemahiran dan teknik pengajaran dan pembelajaran semata-mata. dan tidak mudah menyalahkan orang lain. berjaya menyelesaikan konflik. penglibatan dalam aktiviti pembelajaran. tidak membenarkan murid melaksanakan sesuatu tugas kecuali guru benar-benar mengetahui pengetahuan tersebut. Pada amnya guru yang disukai murid antaranya ialah yang sentiasa berwajah periang. melalui latihan. meneladan sunnah Rasulullah S. tenang menghadapi sebarang krisis. pendengar yang aktif.W.0 PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Pengajaran dan pembelajaran yang hendak dikembangkan seharusnya mengikut instrument yang telah ditetapkan oleh bahagian-bahagian pengurusan di atas.peniruan. ekplorasi iaitu pembelajaran yang aktif yang merangsangkan minat murid. Penilaian. rumusan. berperasaan yang matang. menasihat murid secara lembut dan berhemah supaya meninggalkan perkara-perkara yang buruk. percubaan. yang ikhlas dalam memberi perkhidmatan.

langkah-langkah disusun dengan menggunakan kaedah-kaedah dan teknikteknik pengajaran yang sesuai.0 SET INDUKSI Merupakan suatu perkara atau proses yang diperkenalkan pada minit pertama pengajaran yang bertujuan untuk menarik perhatian dan mendorong murid mempengaruhi hasil pembelajaran. satu persembahan atau lakonan. yang mendorong minat murid terhadap tajuk yang hendak diajar. sekiranya ada yang gagal. murid-murid berkenaan diberikan program pemulihan dengan pendekatan yang lebih sesuai. murid memperolehi gambaran awal sebelum dimulakan pengajaran tajuk yang sebenar. suatu penyataan yang kontroversial. sekiranya gagal mereka dikehendaki mengikuti program pemulihan melalui pendekatan yang lebih mudah seperti menyediakan soalan-soalan yang mudah difahami serta nota ringkas dan mereka membaca dan memahami nota dengan bimbingan guru kemudian menjawab soalan manakala murid-murid lain akan terus ke aras kedua iaitu meneruskan perkembangan selanjutnya. puisi. bagi matapelajaran Pendidikan Islam langkah-langkah perkembangan dibahagikan kepada tiga aras. soal jawab. setelah itu guru membuat penilaian.7. secocok dengan kemampuan serta menarik minat murid . Set induksi boleh disediakan dalam pelbagai bentuk dan kaedah yang menarik. 8. permainan. Aras pertama adalah aras asas dan semua murid kelas yang di ajar hendaklah menguasai aras ini.0 PERKEMBANGAN ISI PELAJARAN Perkembangan isi pelajaran berlaku secara berurutan dengan set induksi. murid-murid lain terus ke aras ketiga sehingga selesai dan diikuti dengan penilaian yang terakhir dipenghujung pengajaran dan pembelajaran. pantun. sebuah nasyid. atau satu peristiwa yang telah berlaku. Langkah-langkah perkembangan isi pelajaran perlu bermula dari yang mudah kepada yang lebih kompleks. dan pemusatan mental murid kepada satu konsep atau pendekatan yang hendak dikemukakan oleh guru. dalam jangka masa antara satu hingga lima minit. mempamerkan suatu bentuk atau objek. seperti tayangan sedutan filem. dan dimulakan dalam keadaan murid sudah bersedia bagi memulakan sesuatu sesi pengajaran dan pembelajaran. Set induksi yang hendak disediakan hendaklah yang dapat dikaitkan dengan hasil pembelajaran. klip vedio tentang sesuatu panorama. atau menyediakan satu bahan atau satu persoalan yang mencabar minda murid. mendorong pelajar untuk mengetahui isi pengajaran. set induksi yang menarik dapat menimbulkan minat murid terhadap tajuk yang hendak disampaikan guru. isi pelajaran.

baik dan bermanfaat. rohani. Penyerapan dengan matapelajaran yang lain. penggabungjalinan dengan tajuk-tajuk lain. . bahan rujukan tambahan. penghayatan dan pembudayaan. senang digunakan dan boleh diubah dan sesuai dengan keadaan semasa.untuk terus menghayati ilmu yang sedang diterokai. Pembinaan intelek. dan boleh disertai oleh semua murid. Maklumat dari sumber berkenaan adalah tepat. kemahiran imiginasi dan sebagainya. kemahiran menulis. Aktiviti-aktiviti yang dijalankan dapat dilaksanakan dengan berkesan mengikut masa yang telah ditetapkan. Sumber itu dapat mempercepat dan menjimat masa pembelajaran. bagi membentuk kemenjadian murid. membandingbeza dan dapat membuat penilaian. Sumber pengajaran dan pembelajaran hendaklah yang lebih releven dengan hasil pembelajaran serta isi pembelajaran. bakal melahirkan modal insan yang berkualiti. kemahiran berhujah. masyarakat dan Negara. seperti alat bantuan mengajar dan bahan bantuan mengajar dan bahan bantuan belajar kemudahan teknologi maklumat dan komunikasi. Setiap isi pelajaran yang diperuntukkan dalam masa tersebut dapat dinyatakan. termasuk kemahiran-kemahiran lain seperti kemahiran berkomunikasi dan berintraksi. termasuk prinsip-prinsip Islam Hadhari. jika tidak. difahami. Kemahiran menggunakan sumber yang sedia ada menjadikan pengajaran dan pembelajaran lebih berksan. menarik minat murid. Guru menggunakan berbagai kaedah dan teknik bagi meningkatkan penguasaan ilmu di samping menjana kemahiran berfikir. pengolahan yang mudah difahami. Apabila seluruh potensi insan dibangunkan secara intergrasi atau bersepadu. Hati adalah penentu dalam pembangunan insan kerana hati menjadi punca penggerak dan keinnginan manusia dan dari hati juga lahirnya pertimbangan dan nilai sesuatu amalan. emosi dan jasmani seharusnya disemai melalui aktiviti-aktiviti dalam pengajaran dan pembelajaran yang berterusan supaya ianya menjadi amalan. Pembinaan modal insan yang berkualiti yang menjadi agenda Negara sewajarnya dipupuk dalam proses pengajaran dan pembelajaran. dan sebahagian murid pula dapat menganalisa. ia bakal melahirkan insan yang berketrampilan yang mampu menyumbangkan segala kebolehan untuk kebaikan diri. pembaziran masa akan berlaku dan isi kandungan tidak dapat diselesaikan. bahan maklumat tambahan dan sebagainya menjadi inspirasi guru untuk memudah dan mempercepatkan proses pengajaran dan pembelajaran. Hati perlu menjalani proses pendidikan supaya lahirnya hati yang bersih. Intergrasi ilmu yang bersandarkan kepada al-Quran dan as-Sunnah dan dikaitkan dengan berbagai cabang ilmu. serta penerapan nilai.

bagi mendapatkan maklumat tentang pencapaian dan tingkahlaku murid secara menyeluruh. Mengesahkan tahap pencapaian murid bagi membantu guru membuat tindakan susulan. Alat pengukuran yang biasa digunakan oleh seseorang guru. Penilaian terbahagi kepada dua kategori iaitu penilaian formatif dan penilaian sumatif. Ujian terdiri satu set soalan atau tugasan murid yang meminta mereka memberi respons atau tindakbalas. Ujian yang dijalankan yang berfokus kepada satu atau lebih unit pembelajaran adalah sebagai pengukur keberkesanan hasil pembelajaran. penilaian. menetapkan suatu kriteria bagi pengukuran dan membuat sesuatu pertimbangan berdasarkan hasil pengukuran. Ujian petempatan pula adalah bertujuan menguji pengetahuan yang sedia ada. kemajuan yang telah dicapai dalam pembelajaran yang lain serta membuat refleksi terhadap kemampuan dan penguasaan seorang murid. Kepentingan penilaian dalam bilik darjah. Pengukuran merupakan suatu proses untuk menetapkan kuantiti dan tahap keberkesanan pengajaran guru dan pembelajaran murid. Penilaian melibatkan tiga langkah iaitu mendapatkan maklumat melalui cara mengukur.pengujian adalah merujuk kepada satu cara untuk merealisasikan maklumat tentang perubahan tingkahlaku seseorang. Sekiranya mejoriti murid gagal dalam ujian ini. Cara pengukuran boleh dilakukan dengan kaedah yang pelbagai bagi mendapatkan data kuantitif. senarai semak. mengesan kemahiran. dan menentukan pengajaran dan pembelajaran yang lebih efisien dan efektif. Selain daripada ujian. penilaian boleh dilakukan melalui soal selidik. pengukuran dan pentaksiran . dan ujian diagnostik adalah bertujuan untuk menjadi panduan kepada guru menentukan kaedah pemulihan dan pengukuhan yang akan dilakukan selepas ujian tersebut. Penilaian dalam pembelajaran adalah suatu proses mentaksir sama ada kuantiti atau tahap sesuatu yang diukur itu boleh diterima atau tidak. mengesan kemajuan yang telah diperolehi tentang sesuatu isi pelajaran yang telah dihasilkan dalam aktiviti pembelajaran. Murid dan ibubapa mendapat laporan kemajuan pelajaran. Penilaian formatif bertujuan untuk mengukur kemajuan pelajaran murid setelah sesuatu hasil pembelajaran telah selesai dilaksanakan oleh guru. bagi menunjukkan pencapaian dalam isi pelajaran yang diukur. guru seharusnya melakukan pemulihan atau pengulangan dalam kaedah . antaranya membantu guru merancang strategi pengajaran setelah mengetahui punca kelemahan dan merancang program pengukuhan. bagi menentukan aras pembelajaran yang berikut.Pengujian. Tujuan pengukuran dalam bilik darjah adalah untuk mengesan hasil pembelajaran. guru dapat mengetahui pencapaian murid sama ada boleh diteruskan ke hasil pembelajaran yang berikutnya.

Jika sebilangan kecil murid yang gagal.bergantung kepada pencapaian hasil pembelajaran. bukan sekadar guru menggambarkan sepintas lalu isi kandungan. Bidangnya menjadi lebih luas yang mencakupi semua perkara yang perlu dikuasai murid bagi setiap mata pelajaran. Penilaian sumatif ialah penilaian yang dilakasanakan di akhir semester atau tahun seperti peperiksaan akhir tahun. 9. atau buku skrap. . tetapi guru boleh menggerakkan murid memberi rumusan berdasar pengalaman pembelajaran tersebut. menyediakan folio. sajak. ujian buatan guru. rumusan juga boleh dipindah dalam pelbagai bentuk seperti susunan dalam bait-bait puisi. ujian bukan bertulis. peperiksaan percubaan dan sebagainya. antaranya. Guru juga menggunakan keputusan tersebut sebagai menilai semula keberkesanan pengajaran dan pembelajaran. soal jawab dan main peranan. Tujuannya adalah untuk menentukan gred-gred pencapaian atau untuk memberi penganugerahan atau sijil. tugasan boleh dijelmakan dalam bentuk pemantapan isi seperti meminta murid menyedia peta minda lengkap. membuat kajian-kajian luaran. Beberapa jenis ujian boleh dilaksanakan oleh guru.atau pendekatan yang lebih mudah. ujian kepantasan dan ujian daya. ujian rujukan norma. pantun. tugasan dan refleksi Guru merumuskan hasil pembelajaran yang telah dikembangkan melalui pelbagai kaedah yang menarik. menulis dalam bentuk karangan dan sebagainya. ujian objektif. ujian subjektif. ujian rujukan kriteria. peperiksaan semester I. ujian tara. Tugasan yang disediakan kepada murid adalah untuk pemulihan dan pengukuhan. ujian bertulis.0 Rumusan. menjawab soalan-soalan yang diberi atau untuk tujuan pengukuhan seperti membuat rujukan di perpustakaan. Guru perlu mencatatkan kemajuan dan kelemahan yang terdapat dalam pengajaran dan pembelajaran tersebut dan mencari peluang-peluang bagi pengubahsuaian serta mengemuka pandangan atau cadangan bagi menyelesaikan beberapa masaalah pembelajaran supaya pengajaran dan pembelajaran berikut dapat dilaksakan dengan lebih sempurna dan terdapat penambahbaikan. maka murid-murid tersebut juga perlu diipulihkan melalui bimbingan atau menyediakan tugasan tertentu dan dalam masa yang sama pengajaran dan pembelajaran murid-murid yang berjaya diteruskan ke aras atau hasil pelajaran yang berikutnya.

0 Penutup Guru yang berkualiti mempunyai wawasan yang jelas. menghayati hasil kerja atau objektif kerja untuk jangka panjang dan jangka pendek. daya kreativiti. dan berkomunikasi. pembimbing dan kaunselor yang sentiasa komited dengan kerjayanya iaitu menumpukan perhatian dengan bersungguh-sungguh melaksanakan tugas. kemahiran melaksanakan tugas. serta peka terhadap segala perubahan yang dikehendaki oleh pengurusan atasan supaya tidak berlaku pembaziran waktu disebabkan berbagai pemantauan yang penyeliaan yang terpaksa dijalankan. kemahiran berfikir. kerja yang dilakukan lebih spesifik. muaddib. dan bijak dalam pengurusan masa. nilai dan etika dalam perkhidmatan awam serta etika kerja dalam Islam. murabbi. dan kemahiran mengaplikasi peralatan yang terkini seperti komputer. Guru yang berwawasan bertindak sebagai mualim. boleh dicapai. kemahiran berintrkasi. . boleh diukur pencapaiannya. meletakkan keutamaan dalam tugasan. Guru yang berwibawa sentiasa memikir kaedah bagi mencapai pengurusan yang cemerlang. Keupayaan. mursyid. kemahiran mengurus dan mentadbir. Kemampuan membuat pemantauan atau refelkesi di atas kerja-kerja yang telah dilakukan untuk tujuan penambahbaikan. Perancangan yang rapi bagi memastikan objektif-objektif tercapai. kecekapan menjalankan tugasan yang diamanahkan di samping memiliki wawasan yang jelas.10. dan dalam masa yang sama sebagai fasilitator. Di antara perkara yang menjadi fokus ialah mengetahui dan memahami bidang kerjayanya. realistik. di samping memiliki sahsiah sebagai seorang guru yang boleh mempamerkan teladan yang baik kepada semua orang serta mematuhi tonggak dua belas.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->