P. 1
pengurusan bilik darjah

pengurusan bilik darjah

|Views: 64|Likes:
Published by Moko Mini

More info:

Published by: Moko Mini on Oct 10, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/05/2012

pdf

text

original

1.0 PENGENALAN Pengurusan bilik darjah ialah suatu aspek yang penting dalam melaksanakan sesuatu pengajaran.

Seseorang guru itu perlu tahu cara menyusun tempat duduk pelajar dan peralatan bilik darjah, mengurus pergerakan pelajar didalam kelas, dan mengawal disiplin pelajar di dalam kelas supaya pengajaran dapat bejalan dengan lancer. Ada guru yang menekankan penyediaan bilik darjah yang selesa untuk belajar serta mewujudkan hubungan dua hala yang mesra. Kajian Kounin (1970) terhadap pengurusan bilik darjah menunjukkan terdapatnya perubahan tumpuan daripada menekankan strategi disiplin kepada strategi pengurusan bilik darjah secara proaktif atau preventif. Kedua-dua strategi mengambil pendekatan bersifat mengelakkan sesuatu kejadian yang tidak diingini daripada berlaku dan tidak semata-mata mengenakan hukuman kepada pelajar.Didapati kebanyakan pengurus bilik darjah yang berkesan adalah mereka yang mengamalkan strategi preventif.Banyak lagi aspek pengurusan bilik darjah yang perlu diterokai oleh guru untuk melaksanakan pengajaran secara berkesan. Menurut Levin dan Nolan (2004) pula, memberi tumpuan aspek keberkesanan dalam pengurusan bilik darjah itu sendiri. Mereka berpendapat bahawa kedua-dua aspek arahan dan pengurusan merupakan proses yang mempunyai tujuan di mana tindakan serta sikap guru itu bertindak untuk memudahkan objektif yang ingin dicapai oleh guru itu sendiri dalam pengajaran dan pembelajaran. Secara ringkasnya, matlamat dalam memberi arahan merupakan kaedah yang terus membantu dalam pencapaian akademik pelajar. Dalam pengurusan pula, bertujuan untuk memupuk dan memelihara tingkah laku pelajar yang menerapkan arahan yang efektif dan efisien. Aspek pengurusan bilik darjah dan tingkah laku pelajar amat penting bagi guru dalam menyampaikan proses pengajaran dan pembelajaran kepada pelajar. Guru perlu memahami konsep pengurusan bilik darjah, faktor yang mendorong wujudnya masalah disiplin dan cara menangani masalah yang timbul bagi memudahkan tugas seorang guru apabila masuk ke bilik darjah.

ceria. jadual bertugas. Suasana pembelajaran yang kondusif. wujudnya perasaan saling berkerjasama dan kekitaan dan semangat berdikari. yang diahiasi dengan penyediaan bahan-bahan bacaan. bermoral. dan ruang yang selesa. sayang kepada keindahan alam sekitar. yang melambang sebahagian daripada keimanan. menjadikan pengajaran dan pembelajaran lebih berfokus. pembimbing. Hasilnya terjelma suasana yang harmonis. Murid sebagai sumber manusia yang akan dijelmakan menjadi murid yang berpengetahuan dan berkemahiran dan berketrampilan memerlukan pengurusan dan perancangan strategi yang berkesan. bermakna guru telah berjaya membentuk budaya berdisiplin. sudut mata pelajaran. kata-kata motivasi. fasilitator bagi melahirkan suasana pembelajaran yang mengcakupi semua bidang kemahiran sebagai sumber kepada pembinaan modal insan. dan bahan bantuan mengajar serta peralatan sokongan serta dihiasi dengan keceriaan dan keberrsihan. termasuk kemudahan penggunaan laman web. Cahaya yang mencukupi dan pintu dan tingkap yang terbuka yang membolehkan pengedaran udara yang secukupnya.0 PENGURUSAN FIZIKAL. menyeronokkan. Guru berperanan sebagai pencetus idea. Murid mudah berintraksi sesama mereka dan mudah berintraksi dengan guru. carta organisasi. Bilik darjah yang berukuran 7 meter x 9 meter boleh memuatkan 40 orang murid. meja dan kerusi untuk guru dan murid. dan semangat kepada murid dan guru untuk berada lebih lama kerana terasa seolah-olah berada dalam sebuah rumah sendiri. sumber dan suasana bilik darjah yang kondusif. Papan kenyataan yang dilengkapi dengan jadual waktu. Susunan meja dan kerusi dalam bilik darjah sebaikbaiknya memberi kemudahan kepada murid-murid mengadakan aktiviti pembelajaran berpusatkan murid dan aktiviti berkumpulan. SUMBER DAN ORGANISASI Bilik darjah yang mempunyai peralatan asas iaitu papan hitam. Persediaan untuk menghasilkan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan merupakan sebahagian daripada pengurusan bilik darjah dinamik. Persediaan yang merangkum pelbagai alatan dan bahan untuk kegunaan guru dan murid. Ada kalanya murid tidak memberi perhatian atau berkelakuan di luar daripada nilai-nilai murni yang hendak digarap .Kejayaan guru mengurus fizikal. kreatif.2. komputer dan CD dan LCD sehingga melahirkan pembudayaan bilik darjah yang kondusif. kehidupan berkualiti. kerjasama. bermotivasi. sudut bacaan atau rujukan. almari. iaitu bersama berusaha memajukan diri dan kumpulan secara kolektif. mematuhi setiap arahan. pelan keselamatan. papan kenyataaan.

organisasi pengajaran dan sokongan-sokongan yang membantu peningkatan aktivitiaktiviti perkembangan pembelajaran secara lebih aktif dan produktif. pengetahuan dan kemahiran yang kurang mantap. dan peranan guru sebagai pembantu penyelsaian masalah yang dihadapi oleh murid-murid.boleh dilihat berpunca daripada tidak terdapat kesinambungan dalam pelajaran disebabkan persediaan guru dari aspek bahan. dan kelihatan kumpulan-kumpulan yang ujud di bilik darjah mempunyai hubungan yang lebih mesra dan saling bekerjasama. Adalah menjadi tanggungjawab guru untuk membentuk iklim dan budaya bilik darjah yang baik. persediaan suasana pembelajaran yang berkesan. Iklim bilik darjah yang baik biasanya dikaitkan dengan kepatuhan dan keseronokan murid bersama guru dalam bilik darjah tersebut. Pendekatan-pendekatan yang hendak digunakan bagi mengawal iklim dalam bilik darjah perlu berlandaskan tahap perkembangan murid-murid.0 IKLIM DAN APLIKASI BILIK DARJAH Suasana bilik darjah harmonis membantu peningkatan pengajaran dan pembelajaran yang lebih bermakna. pengurusan bilik darjah sebaik-baiknya merangkumi ciri-ciri kesesuaian (releven) dengan murid. Berbeza dengan pemimpin Laiissez-faire yang memberi arahan-arahan yang tidak jelas dan jawapan-jawapan yang ringkas tentang sesuatu persoalan. Pengurusan bilik darjah akan menjadi bertambah baik jika sistem penyeliaan diurus dengan berkesan. tugasan-tugasan yang diberikan kepada setiap murid pada awal tahun lagi dapat membantu mengembangkan budaya bertanggungjawab. berkerjasama serta hubungan yang baik antara mereka dan juga hubungan antara guru dengan murid. Secara umumnya. Murid-murid diberikan tugasan dalam mewujudkan iklim yang kondusif serta membantu dalam penyediaan bahan dan alatan. Guru yang memiliki gaya kepimpinan yang matang sedia menerima dan menghormati setiap murid dalam bilik darjah. teknik-teknik motivasi dan penyelesaian konflik dan pergabungan semua elemen dalam satu sistem bagi menampakkan . Apabila keadaan ini berlaku guru sebagai pemimpin dapat menyesuaikan diri dengan pelbagai situasi dan pertumbuhan diri murid-murid serta bersikap keterbukaan dalam perkara-perkara yang membawa kepada kebaikan. memperbaiki peraturan-peraturan supaya peraturan itu boleh berubah mengikut keadaan dan suasana serta menekan kepada jangkaan-jangkaan yang positif. Gaya kepimpinan yang berwibawa tanpa terlalu banyak memberi arahan dianggap sebagai pemimpin demokratik hanya akan mengambil masa untuk mendapatkan buah fikiran bagi menyelesai sesuatu isu. 3. perlatan.

1Pendekatan Intimidation Mengawal tingkah laku melalui kaedah yang menimbulkan perasaan takut dalam diri pelajar seperti ancaman.2. 4. . Peranan dan pengorbanan guru sebagai penggerak dan pengubah iklim yang kurang menyerlah kepada suasana yang lebih kondusif sebagai jambatan utama susanan pembelajaran yang memberangsangkan ke arah pembentukan modal insan di kalangan murid. 4. 4. yang melampaui tingkahlaku manusia. Senarai ini disediakan berasaskan aspek-aspek yang diperoleh daripada pelbagai sumber.Tingkah laku pelajar dikawal dengan memberi arahan dan penyeliaan dijalankan secara berterusan. Hati mereka perlu dibersihkan melalui pendidikan yang terbaik.keberkesanannya. dan adalah penting guru memahami tingkahlaku dan budaya murid supaya sebarang tindakan dapat dilakukan mengikut kaedah yang betul dan tepat. Guru bersikap empati dalam memahami tingkahlaku pelajar serta mewujudkan komunikasi yang berkesan. mereka akan bersama setiap kali pengajaran dan pembelajaran berlangsung dalam bilik darjah. 4.3 Pendekatan Cookbook Management Guru menyenaraikan perkara-perkara yang boleh dilakukan dan perkara-perkara yang tidak boleh dilakukan dan perkara-perkara yang tidak boleh dilakukan oleh pelajar.0 PENGURUSAN MURID Murid adalah pelanggan bagi setiap guru dalam bilik darjah.. kata-kata yang mempersendakan dan memperkecilkan diri pelajar serta paksaan. sindiran. Terdapat perbezaan antara individu murid atau kumpulan murid dengan yang lain yang mendesak guru menggunakan yang optimum dalam pengurusan bilik darjah. Guru-guru boleh melakukan pendekatan-pendekatan yang berikut.Pendekatan Autoritarian Guru menetapkan peraturan-peraturan dan penguatkuasaan dilakukan tanpa sifat tolak ansur.4 Pendekatan Sosioemosi Suasana bilik darjah yang positif diwujudkan melalui pembentukan hubungan antara perorangan (interpersonal) yang baik. 4.

merupakan tugas utama yang perlu diberi perhatian yang serius. peluang dan halangan yang disertai dengan perancangan untuk lima tahun dan perancangan untuk tahun semasa selaras dengan perancangan staregik sekolah.4. . Guru bertanggungjawab untuk mewujudkan suasana pembelajaran yang positif melalui pemilihan isi kandungan serta penggunaan strategi pengajaran yang sesuai. 4.5 Pendekatan Permisif (Kebebasan) Kebebasan sepenuhnya diberikan kepada pelajar dengan tujuan untuk memperkembangkan potensi masing-masing.7 Pendekatan Pengajaran Proses pengajaran yang berasaskan keperluan dan minat pelajar dapat memotivasikan mereka untuk memberi tumpuan kepada pelajaran lantas mengurangkan masalah salah laku. Kajian dari aspek kekuatan. Guru memainkan peranan untuk mewujudkan dan mengekalkan satu sistem sosial yang efektif dan produktif. 4.8 Pendekatan Proses Kumpulan Kumpulan pelajar di dalam bilik darjah dianggap sebagai satu sistem sosial. Pelajar-pelajar kurang melakukan salah laku kerana guru sentiasa peka dengan suasana dan aktiviti di dalam bilik darjah. 4. pembaziran waktu akan berlaku dalam satu masa pengajaran dan pembelajaran sekiranya objektif pembelajaran tidak tercapai.6 Pendekatan Pengubahan Tingkahlaku Kata pujian dan ganjaran untuk menggalakkan tingkah laku yang diingini serta mengurangkan tingkah laku yang tidak diingini. Guru memainkan peranan untuk memodelkan tingkah laku yang diingini.0 PENGURUSAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Pengurusan pengajaran dan pembelajaran adalah aspek yang terpenting dalam bilik darjah. 5. Guru memainkan peranan sebagai konsultan dan menggalakkan pelajar untuk bertanggungjawab atas pembelajaran masing-masing. kelemahan.Pelan Tindakan Strategik bagi mata pelajaran yang diajar perlu disediakan oleh guru. Dendaan juga digunakan sebagai pengukuhan negatif terhadap tingkah laku yang tidak diingini.

memberi ruang dan peluang untuk mengatasi kelemahan. merangka rancangan kerja tahunan. Bagi mencapai kecekapan dalam pengurusan pengajaran dan pembelajaran maka perlukan kebijaksanaan dan penelitian dalam perancangan . pemudah cara. perancang. Guru yang bercita-cita untuk menjadi pengurus bilik darjah yang berkesan dapat memahami perasaan dan kehendak hati nurani murid-murid. mengambil kira kemampuan murid. . Biasanya tingkahlaku dan minat murid akan berubah apabila bertukar guru. pemimpin. dan pembelajaran juga mampu mencabar kebolehan murid bagi mengembangkan potensi mereka. pembimbing. membuat pertimbangan. kebolehan mencorak perkembangan murid termasukperkembangan akademik. emosi. Perkara-perkara yang melibatkan innovasi dan kreativiti dalam pengajaran dan pembelajaran supaya kelas tidak menjadi beku dan kaku diikuti dengan perancangan kemajuan pelajar. ada guru yang digemari murid dan sebalik ada yang tidak digemari murid. penyeliaan. berbincang. penilaian dan refleksi. termasuk ujian. guru perlu cekap mencorak iklim yang memberansangkan. buku teks. Diperluaskan kepada kemahiran komunikasi. dan perkembangan tingkahlaku.Peningkatan profesionalisma guru dalam bilik darjah dilihat dalam aspek kebolehan mencorak kualiti pengajaran. huraian sukatan. intelek dan jasmani. dan keteguhan jasmani. Prinsip umum pembelajaran. menyesuaikan diri. produktiviti dan tugas pengajaran dan pembelajaran. pembelajaran perlu dapat menentukan objektif iaitu apa yang hendak dikuasai oleh murid. kognitif. kerohanian. Oleh itu guru berperanan sebagai pendidik. kemahiran sosial. pembelajaran perlu realistik dan boleh dilakukan. pengurusan masa. kekuatan emosi. mencorakkan tingkahlaku dan pengawalan disiplin murid. pelaksanaan. kecekapan dan kemahiran pengajaran. tidak menakut-nakutkan dan mengungut murid. perlakuan. rohani. menganalisis. Perancangan yang berkualiti menjamin peningkatan kuantiti dan kualiti dalam proses perkembangan pembelajaran serta hasilannya. iaitu meningkatkan dan mengekalkan rasa kejayaan. bahan rujukan tambahan dan maklumat tambahan daripada pelbagai sumber termasuk laman web. tidak membiarkan kegagalan berterusan. sukatan. bagi mengembangkan minda murid. merangsang minat dan menghasilkan keseronokan. penilaian dan pentaksiran. Merancang kurikululum. berfikir. meluaskan tahap keintlektualan. sebaliknya memberi peluang kepada mereka memperbaiki kelemahan. perunding dan pendorong ke arah kecemerlangan murid. penilai. kebolehan menyusun organisasi pembelajaran. Pembelajaran yang bermakna melibatkan proses memahami. kebolehan mencorak iklim dalam bilik darjah. sosial.

guru seharusnya mampu mengembangkan kemahiran komunikasi. kemahiran interpersonal. Pembelajaran murid terhasil melalui proses pendengaran. Kepakaran guru diukur dari aspek inisiatif. Meransang minat. perancangan. penglibatan murid dalam aktiviti kelas. kemahiran dalam menawan emosi atau kesedaran emosi juga menjadi pemangkin dalam pengajaran dan pembelajaran. mengembangkan potensi. integriti yang tekal dalam organisasi yang dapat mengujudkan keharmonian dan menunjukkan kesetiaan dan sokongan bagi menjayakan wawasan. kesediaan mendengar. Guru berjaya menghasilkan kreativiti dalam pengajaran dan pembelajaran. bahasa yang kasar. dan meluaskan skop pembelajaran. meningkatkan proses intraksi. salahtafsir. Komunikasi adalah medan pemindahan pengetahuan. dengan membina pelbagai kemahiran. berhujah dan berdailog. dorongan dan sokongan. gaya pengajaran yang menarik. flesibiliti iaitu tidak sehingga membosankan. penyampaian pengajaran. Mengamalkan komunikasi berkesan. penyelesaian konflik yang berrlaku. mengembangkan kemahiran berkomunikasi. kepimpinan. pendekatan yang sentiasa digunakan untuk membaiki kelemahan murid. antara kemahiran dalam pelbagai kaedah pengajaran dan pembelajaran yang boleh diambil dari modul. dan pengurusan masa. serta mendapat maklum balas yang benar. model. keaktifan. dedikasi. suara yang tidak jelas.pemerhatian. kreatif. dan mendapat maklumat. kemahiran berkomunikasi. Justeru itu guru seharusnya mengelakkan masalah yang boleh menjejaskan keberkesanan komunikasi seperti kekeliruan. kemahiran dalam bimbingan dan kaunseling. kebolehan. yang boleh meningkatkan kecekapan. sosial. dan psikologi. guru mampu melakukan pengaliran maklumat yang lebih berkesan. dan pengurusan masa yang berkesan. memenuhi keperluan diri. Kehebatan pengajaran guru bergantung kepada kejelasan suara. memberi tekanan emosi murid. minat. komunikasi tertutup. kepakaran. yang bermatlamat bagi meningkatkan pengajaran guru. kemahiran bertutur dan mengemukakan pandangan. memberi ruang untuk murid melahirkan pandangan. lebih kreatif dan hubungan yang lebih dinamik kesannya.Guru perlu memiliki beberapa kemahiran penting. kaedah dan teknik yang sedia ada atau menggunakan daya innovasi dan kreativiti membina model-model tersendiri. inovasi. bahasa badan yang tidak sesuai. kerjasama. . kerana kemahiran mengajar menjadi instrumen untuk kejayaan dalam mengurus bilik darjah. bakat dan keyakinan diri murid. tidak member perhatian dan tumpuan tentang pengajaran dan pembelajaran. penggunaan bahasa. komunikasi terbuka.

berjaya menyelesaikan konflik. membuat. pandai berjenaka. pendengar yang aktif. menasihat murid secara lembut dan berhemah supaya meninggalkan perkara-perkara yang buruk.peniruan. perkembangan pengajaran dan pembelajaran. Imam al-Ghazali menggariskan ciri-ciri guru yang efektif iaitu guru yang memiliki rasa simpati kepada setiap murid dan melayani mereka seperti anak sendiri. yang ikhlas dalam memberi perkhidmatan. melalui latihan. . dan tidak mudah menyalahkan orang lain. Beberapa perkara penting yang dititikberatkan dalam modul berkenaan iaitu hasil pembelajaran dan fokus. berperasaan yang matang. tugasan dan refleksi. meneladan sunnah Rasulullah S. rumusan. tidak sekali-kali merendahkan disiplin ilmu yang lain di hadapan murid. Pada amnya guru yang disukai murid antaranya ialah yang sentiasa berwajah periang. jujur dan ikhlas dalam menjalankan tugas. Kejayaan seseorang guru sebagai pengurus di bilik darjah tidak semata-mata dinilai daripada aspek kemahiran dan teknik pengajaran dan pembelajaran semata-mata. tetapi kualiti peribadi dan sahsiah diri juga menjadi tarikan kepada murid-murid. berfikiran positif.A. menghadkan pembelajaran bersesuaian dengan tahap pencapaian dan pemahaman murid dan tidak memaksa mereka mencapai sesuatu di luar kemampuan serta menyediakan bahan pembelajaran yang mudah difahami.0 PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Pengajaran dan pembelajaran yang hendak dikembangkan seharusnya mengikut instrument yang telah ditetapkan oleh bahagian-bahagian pengurusan di atas. ekplorasi iaitu pembelajaran yang aktif yang merangsangkan minat murid. Penilaian. set induksi. Jabatan Pendidikan Islam Dan Moral adalah satu-satunya jabatan yang bertanggungjawab untuk memperkenalkan dan menyelaraskan instrumen-instrumen berkenaan untuk digunapakai oleh organisasi di bawah kawalan. isi kandungan pelajaran. tidak membenarkan murid melaksanakan sesuatu tugas kecuali guru benar-benar mengetahui pengetahuan tersebut. tenang menghadapi sebarang krisis. percubaan. jelas dan bersesuaian dengan tahap perkembangan akal murid. penglibatan dalam aktiviti pembelajaran. Modul pengajaran dan pembelajaran yang disediakan oleh JAPIM telah melepasi piawai yang dikehendaki oleh pengurusan sekolah dan jemaah nazir sekolah.W. 6. bersangka baik.

8. murid-murid lain terus ke aras ketiga sehingga selesai dan diikuti dengan penilaian yang terakhir dipenghujung pengajaran dan pembelajaran. atau satu peristiwa yang telah berlaku. soal jawab. satu persembahan atau lakonan. sebuah nasyid. puisi. Set induksi boleh disediakan dalam pelbagai bentuk dan kaedah yang menarik. dan dimulakan dalam keadaan murid sudah bersedia bagi memulakan sesuatu sesi pengajaran dan pembelajaran. suatu penyataan yang kontroversial. set induksi yang menarik dapat menimbulkan minat murid terhadap tajuk yang hendak disampaikan guru. dalam jangka masa antara satu hingga lima minit. sekiranya ada yang gagal. dan pemusatan mental murid kepada satu konsep atau pendekatan yang hendak dikemukakan oleh guru. atau menyediakan satu bahan atau satu persoalan yang mencabar minda murid. murid memperolehi gambaran awal sebelum dimulakan pengajaran tajuk yang sebenar. bagi matapelajaran Pendidikan Islam langkah-langkah perkembangan dibahagikan kepada tiga aras. secocok dengan kemampuan serta menarik minat murid . seperti tayangan sedutan filem. pantun.7. klip vedio tentang sesuatu panorama. setelah itu guru membuat penilaian. Set induksi yang hendak disediakan hendaklah yang dapat dikaitkan dengan hasil pembelajaran. Langkah-langkah perkembangan isi pelajaran perlu bermula dari yang mudah kepada yang lebih kompleks. isi pelajaran. mempamerkan suatu bentuk atau objek. mendorong pelajar untuk mengetahui isi pengajaran.0 SET INDUKSI Merupakan suatu perkara atau proses yang diperkenalkan pada minit pertama pengajaran yang bertujuan untuk menarik perhatian dan mendorong murid mempengaruhi hasil pembelajaran. sekiranya gagal mereka dikehendaki mengikuti program pemulihan melalui pendekatan yang lebih mudah seperti menyediakan soalan-soalan yang mudah difahami serta nota ringkas dan mereka membaca dan memahami nota dengan bimbingan guru kemudian menjawab soalan manakala murid-murid lain akan terus ke aras kedua iaitu meneruskan perkembangan selanjutnya. langkah-langkah disusun dengan menggunakan kaedah-kaedah dan teknikteknik pengajaran yang sesuai. Aras pertama adalah aras asas dan semua murid kelas yang di ajar hendaklah menguasai aras ini.0 PERKEMBANGAN ISI PELAJARAN Perkembangan isi pelajaran berlaku secara berurutan dengan set induksi. yang mendorong minat murid terhadap tajuk yang hendak diajar. murid-murid berkenaan diberikan program pemulihan dengan pendekatan yang lebih sesuai. permainan.

pengolahan yang mudah difahami. kemahiran berhujah. Pembinaan intelek. difahami. masyarakat dan Negara. Sumber pengajaran dan pembelajaran hendaklah yang lebih releven dengan hasil pembelajaran serta isi pembelajaran. Maklumat dari sumber berkenaan adalah tepat. Hati perlu menjalani proses pendidikan supaya lahirnya hati yang bersih. rohani. bakal melahirkan modal insan yang berkualiti. Kemahiran menggunakan sumber yang sedia ada menjadikan pengajaran dan pembelajaran lebih berksan. baik dan bermanfaat. termasuk kemahiran-kemahiran lain seperti kemahiran berkomunikasi dan berintraksi. Penyerapan dengan matapelajaran yang lain. Apabila seluruh potensi insan dibangunkan secara intergrasi atau bersepadu. Guru menggunakan berbagai kaedah dan teknik bagi meningkatkan penguasaan ilmu di samping menjana kemahiran berfikir. . ia bakal melahirkan insan yang berketrampilan yang mampu menyumbangkan segala kebolehan untuk kebaikan diri.untuk terus menghayati ilmu yang sedang diterokai. seperti alat bantuan mengajar dan bahan bantuan mengajar dan bahan bantuan belajar kemudahan teknologi maklumat dan komunikasi. Hati adalah penentu dalam pembangunan insan kerana hati menjadi punca penggerak dan keinnginan manusia dan dari hati juga lahirnya pertimbangan dan nilai sesuatu amalan. membandingbeza dan dapat membuat penilaian. penghayatan dan pembudayaan. menarik minat murid. bahan rujukan tambahan. kemahiran imiginasi dan sebagainya. Intergrasi ilmu yang bersandarkan kepada al-Quran dan as-Sunnah dan dikaitkan dengan berbagai cabang ilmu. Aktiviti-aktiviti yang dijalankan dapat dilaksanakan dengan berkesan mengikut masa yang telah ditetapkan. dan boleh disertai oleh semua murid. dan sebahagian murid pula dapat menganalisa. termasuk prinsip-prinsip Islam Hadhari. bahan maklumat tambahan dan sebagainya menjadi inspirasi guru untuk memudah dan mempercepatkan proses pengajaran dan pembelajaran. pembaziran masa akan berlaku dan isi kandungan tidak dapat diselesaikan. bagi membentuk kemenjadian murid. Sumber itu dapat mempercepat dan menjimat masa pembelajaran. Pembinaan modal insan yang berkualiti yang menjadi agenda Negara sewajarnya dipupuk dalam proses pengajaran dan pembelajaran. emosi dan jasmani seharusnya disemai melalui aktiviti-aktiviti dalam pengajaran dan pembelajaran yang berterusan supaya ianya menjadi amalan. serta penerapan nilai. senang digunakan dan boleh diubah dan sesuai dengan keadaan semasa. Setiap isi pelajaran yang diperuntukkan dalam masa tersebut dapat dinyatakan. jika tidak. kemahiran menulis. penggabungjalinan dengan tajuk-tajuk lain.

guru seharusnya melakukan pemulihan atau pengulangan dalam kaedah . Kepentingan penilaian dalam bilik darjah. Ujian yang dijalankan yang berfokus kepada satu atau lebih unit pembelajaran adalah sebagai pengukur keberkesanan hasil pembelajaran.Pengujian. Alat pengukuran yang biasa digunakan oleh seseorang guru. kemajuan yang telah dicapai dalam pembelajaran yang lain serta membuat refleksi terhadap kemampuan dan penguasaan seorang murid. Selain daripada ujian. Pengukuran merupakan suatu proses untuk menetapkan kuantiti dan tahap keberkesanan pengajaran guru dan pembelajaran murid. Penilaian terbahagi kepada dua kategori iaitu penilaian formatif dan penilaian sumatif. Murid dan ibubapa mendapat laporan kemajuan pelajaran. bagi mendapatkan maklumat tentang pencapaian dan tingkahlaku murid secara menyeluruh. penilaian boleh dilakukan melalui soal selidik. Penilaian melibatkan tiga langkah iaitu mendapatkan maklumat melalui cara mengukur. pengukuran dan pentaksiran . guru dapat mengetahui pencapaian murid sama ada boleh diteruskan ke hasil pembelajaran yang berikutnya. Penilaian dalam pembelajaran adalah suatu proses mentaksir sama ada kuantiti atau tahap sesuatu yang diukur itu boleh diterima atau tidak.pengujian adalah merujuk kepada satu cara untuk merealisasikan maklumat tentang perubahan tingkahlaku seseorang. Ujian terdiri satu set soalan atau tugasan murid yang meminta mereka memberi respons atau tindakbalas. Penilaian formatif bertujuan untuk mengukur kemajuan pelajaran murid setelah sesuatu hasil pembelajaran telah selesai dilaksanakan oleh guru. menetapkan suatu kriteria bagi pengukuran dan membuat sesuatu pertimbangan berdasarkan hasil pengukuran. mengesan kemajuan yang telah diperolehi tentang sesuatu isi pelajaran yang telah dihasilkan dalam aktiviti pembelajaran. senarai semak. bagi menunjukkan pencapaian dalam isi pelajaran yang diukur. Mengesahkan tahap pencapaian murid bagi membantu guru membuat tindakan susulan. dan menentukan pengajaran dan pembelajaran yang lebih efisien dan efektif. Tujuan pengukuran dalam bilik darjah adalah untuk mengesan hasil pembelajaran. antaranya membantu guru merancang strategi pengajaran setelah mengetahui punca kelemahan dan merancang program pengukuhan. penilaian. Ujian petempatan pula adalah bertujuan menguji pengetahuan yang sedia ada. mengesan kemahiran. Sekiranya mejoriti murid gagal dalam ujian ini. dan ujian diagnostik adalah bertujuan untuk menjadi panduan kepada guru menentukan kaedah pemulihan dan pengukuhan yang akan dilakukan selepas ujian tersebut. Cara pengukuran boleh dilakukan dengan kaedah yang pelbagai bagi mendapatkan data kuantitif. bagi menentukan aras pembelajaran yang berikut.

atau buku skrap. ujian bertulis. Penilaian sumatif ialah penilaian yang dilakasanakan di akhir semester atau tahun seperti peperiksaan akhir tahun. membuat kajian-kajian luaran. ujian buatan guru. .0 Rumusan. tugasan boleh dijelmakan dalam bentuk pemantapan isi seperti meminta murid menyedia peta minda lengkap. ujian bukan bertulis. ujian rujukan kriteria. tetapi guru boleh menggerakkan murid memberi rumusan berdasar pengalaman pembelajaran tersebut. ujian subjektif. maka murid-murid tersebut juga perlu diipulihkan melalui bimbingan atau menyediakan tugasan tertentu dan dalam masa yang sama pengajaran dan pembelajaran murid-murid yang berjaya diteruskan ke aras atau hasil pelajaran yang berikutnya.bergantung kepada pencapaian hasil pembelajaran.atau pendekatan yang lebih mudah. pantun. Tujuannya adalah untuk menentukan gred-gred pencapaian atau untuk memberi penganugerahan atau sijil. Guru juga menggunakan keputusan tersebut sebagai menilai semula keberkesanan pengajaran dan pembelajaran. menjawab soalan-soalan yang diberi atau untuk tujuan pengukuhan seperti membuat rujukan di perpustakaan. Beberapa jenis ujian boleh dilaksanakan oleh guru. menulis dalam bentuk karangan dan sebagainya. Tugasan yang disediakan kepada murid adalah untuk pemulihan dan pengukuhan. tugasan dan refleksi Guru merumuskan hasil pembelajaran yang telah dikembangkan melalui pelbagai kaedah yang menarik. Jika sebilangan kecil murid yang gagal. sajak. ujian objektif. menyediakan folio. ujian kepantasan dan ujian daya. ujian tara. peperiksaan percubaan dan sebagainya. 9. bukan sekadar guru menggambarkan sepintas lalu isi kandungan. Bidangnya menjadi lebih luas yang mencakupi semua perkara yang perlu dikuasai murid bagi setiap mata pelajaran. antaranya. soal jawab dan main peranan. peperiksaan semester I. rumusan juga boleh dipindah dalam pelbagai bentuk seperti susunan dalam bait-bait puisi. ujian rujukan norma. Guru perlu mencatatkan kemajuan dan kelemahan yang terdapat dalam pengajaran dan pembelajaran tersebut dan mencari peluang-peluang bagi pengubahsuaian serta mengemuka pandangan atau cadangan bagi menyelesaikan beberapa masaalah pembelajaran supaya pengajaran dan pembelajaran berikut dapat dilaksakan dengan lebih sempurna dan terdapat penambahbaikan.

boleh diukur pencapaiannya. boleh dicapai. Di antara perkara yang menjadi fokus ialah mengetahui dan memahami bidang kerjayanya. kemahiran mengurus dan mentadbir. mursyid. pembimbing dan kaunselor yang sentiasa komited dengan kerjayanya iaitu menumpukan perhatian dengan bersungguh-sungguh melaksanakan tugas. serta peka terhadap segala perubahan yang dikehendaki oleh pengurusan atasan supaya tidak berlaku pembaziran waktu disebabkan berbagai pemantauan yang penyeliaan yang terpaksa dijalankan. muaddib. Guru yang berwibawa sentiasa memikir kaedah bagi mencapai pengurusan yang cemerlang. meletakkan keutamaan dalam tugasan. dan berkomunikasi. kemahiran berfikir. Keupayaan. di samping memiliki sahsiah sebagai seorang guru yang boleh mempamerkan teladan yang baik kepada semua orang serta mematuhi tonggak dua belas. . nilai dan etika dalam perkhidmatan awam serta etika kerja dalam Islam. kemahiran melaksanakan tugas. murabbi. menghayati hasil kerja atau objektif kerja untuk jangka panjang dan jangka pendek. kemahiran berintrkasi. dan bijak dalam pengurusan masa. Perancangan yang rapi bagi memastikan objektif-objektif tercapai. dan kemahiran mengaplikasi peralatan yang terkini seperti komputer. Guru yang berwawasan bertindak sebagai mualim. daya kreativiti. dan dalam masa yang sama sebagai fasilitator.10. realistik.0 Penutup Guru yang berkualiti mempunyai wawasan yang jelas. Kemampuan membuat pemantauan atau refelkesi di atas kerja-kerja yang telah dilakukan untuk tujuan penambahbaikan. kerja yang dilakukan lebih spesifik. kecekapan menjalankan tugasan yang diamanahkan di samping memiliki wawasan yang jelas.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->