Cikgu, Terima Drp: Pelajar

boleh

jelaskan

penggunaan

"baru"

dan

"baharu"? kasih

Jawaban: Dalam bahasa Melayu, terdapat beberapa perkataan yang hampir sama dari segi bentuk, ejaan dan sebutan. Sebenarnya, keempat-empat perkataan ini berbeza makna dan penggunaannya. Perkataan baharu bermaksud tidak buruk, kelihatan cantik, kerana belum pernah atau belum lama dipakai atau kerana terpelihara dengan baik. Ayat contoh: 1. Sempena hari raya pada tahun ini, ayah membeli pakaian baharu untuk kami. 2. Pekerja baharu di pejabat itu sangat rajin. 3. Lima orang guru baharu akan melapor diri di sekolah kita. Perkataan baru pula merujuk masa atau waktu, iaitu belum berapa lama lagi, sesudah, tidak lama sebelum ini, dan sebagainya. 4. Beliau baru tiba dari Sabah pada petang tadi. 5. Kereta yang baru dibeli oleh ayah semalam telah dicuri orang. 6. Dia baru sahaja bertolak ke Johor Bahru sebentar tadi. Selain baru dan baharu, terdapat juga perkataan lain yang hampir sama dari segi ejaan dan sebutannya, iaitu Bharu dan Bahru. Perkataan ini sebenarnya kata nama khas. Ayat contoh: 7. Saya tinggal di Kota Bharu, Kelantan. 8. Kumpulan itu akan membuat persembahan di Johor Bahru. Kesimpulannya, perkataan baru digunakan untuk maksud masa. Perkataan baharu digunakan untuk maksud sifat atau adjektif.Perkataan Bharu dan Bahru pula digunakan sebagai nama khas. Lihatlah ayat yang di bawah ini: 9. Abang baru sahaja membeli sebuah kereta baharu di Kota Bharu sebelum berpindah ke Johor Bahru. Tajuk / tema karangan: Kehidupan Bermasyarakat Fokus karangan: Kepentingan / kebaikan Format karangan: Tiada (Pendapat/Perbincangan) 1. PERENGGAN INTRODUKSI JENIS GABUNGAN [Ayat Rangsangan] Dato’ Dr. Fadzilah Kamsah pernah menekankan bahawa kehidupan bermasyarakat merupakan satu ciri signifikan dalam kamus hidup rakyat Malaysia. [Ayat

Huraian 1] Malangnya, semangat kehidupan bermasyarakat dan nilai-nilai kemasyarakatan, terutamanya konsep jiran sepakat membawa berkat, dalam kalangan masyarakat kita semakin terhakis. [Ayat Huraian 1] Menurut beliau, mereka hidup berkonsepkan enau dalam belukar melepaskan pucuknya masing-masing. [Ayat Huraian 2] Saya memang menyetujui pandangan beliau kerana rakyat kita tidak merasakan diri mereka bertanggungjawab untuk mengetahui keadaan sekitar rumah mereka sama ada rumah jiran dimasuki pencuri, anak jiran menghidu gam, isteri jiran curang, anak jiran menjadi mangsa penderaan ataupun anak gadis jiran lari dari rumah. [Ayat Arahan] Jadi, langkah-langkah proaktif dan pragmatik haruslah diambil dalam usaha menghidupsuburkan semangat kehidupan bermasyarakat sebelum kudis menjadi tokak. 2. PERENGGAN ISI 2 (JENIS DEDUKTIF) [Ayat Judul] Kehidupan bermasyarakat, tidak dapat disangkal, dapat diamalkan menerusi semangat kejiranan. [Pengembangan: Ayat Huraian 1] Antaranya termasuklah amalan bertegur sapa sesama jiran, meluangkan masa untuk bertandang ke rumah jiran, menghulurkan bantuan kepada jiran, aktiviti bergotong-royong seperti berderau, perkelahan keluarga, dan aktiviti riadah. [Pengembangan: Ayat Huraian 2]Semangat ini dapat menjalin persaudaraan, mewujudkan keharmonian, memupuk perpaduan, dan melahirkan masyarakat yang prihatin. [Pengembangan: Ayat Contoh 1]Apabila jiran tetangga ditimpa nasib malang, seperti mangsa kebakaran, kita bukan sahaja perlu menyumbangkan wang ringgit malah memberikan sokongan moral. Dengan ini, konsep berat mata memandang, berat lagi bahu memikul terpupuk dalam lubuk kalbu masyarakat. [Pengembangan: Ayat Contoh 2] Apabila tanah sawah diusahakan secara berderau, kerja yang berat dapat diringankan bak kata pepatah berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Lebih-lebih lagi, bertandang ke rumah jiran tetangga pada hari perayaan mahupun kenduri perkahwinan dapat menjalin tali persahabatan yang erat. [Ayat Penyimpul]Dengan erti kata lain, semangat kejiranan dalam pelbagai aspek kehidupan dapat mewujudkan kehidupan bermasyarakat. 3. PERENGGAN ISI 3 (JENIS DEDUKTIF) [Ayat Judul]Sistem hidup bermasyarakat juga dapat dihidupsuburkan melalui majlismajlis sosial dan perayaan. [Pengembangan: Ayat Huraian 1] Kegiatan-kegiatan sosial dapat memupuk konsep bulat air kerana pembetung, bulat manusia kerana muafakat dan ke bukit sama didaki, ke lurah sama dituruni dalam kalangan penduduk setempat. [Pengembangan: Ayat Huraian 2] Antara aktiviti kemasyarakatan yang menekankan konsep hidup bermasyarakat termasuklah Hari Keluarga, Rumah Terbuka, dan sebagainya. [Pengembangan: Ayat Huraian 3] Dalam hal ini, masyarakat tidak seharusnya melibatkan ahli-ahli keluarga sahaja, sebaliknya haruslah meluaskan skopnya dengan membabitkan seluruh masyarakat setempat, sanak saudara, dan sahabat handai. [Pengembangan: Ayat ContohDalam menjayakan majlis-majlis tersebut, semua anggota masyarakat berganding bahu menyediakan juadah dan minuman, mendirikan tenda, dan menyusun atur kerusi meja untuk tetamu. [Pengembangan: Ayat Huraian 4] Dalam situasi inilah, rakyat dapat berinteraksi dan berkomunikasi sekali gus mempererat tali silaturahim antara satu sama lain tanpa mengira warna kulit, budaya, agama, adat, dan

kepercayaan, di samping memeriahkan suasana majlis ataupun perayaan lagi. [Ayat Penyimpul] Pendek kata, aktiviti-aktiviti sosial perlu diperbanyak dan dipergiat demi memupuk budaya bermasyarakat dalam kalangan warga desa mahupun warga bandar. 3. PERENGGAN ISI 3 (JENIS DEDUKTIF) [Ayat Judul]Selain itu, budaya hidup bermasyarakat dapat dipupuk melalui didikan agama dan moral. [Pengembangan: Ayat Huraian 1] Dalam masyarakat Melayu tradisional, umpamanya, fungsi dan tanggungjawab jiran dianggap penting dari segi agama. [Pengembangan: Ayat Huraian 2] Hal ini demikian kerana agama menegaskan keperluan yang dipikul bersama oleh semua anggota masyarakat bagi menunaikan sesuatu ibadat. [Pengembangan: Ayat Contoh] Ketika menyambut Hari Raya Aidiladha ataupun Hari Raya Korban, umat Islam menggembleng tenaga untuk menyembelih korban untuk disedekahkan kepada fakir miskin. [Pengembangan: Ayat Huraian 2] Dari perspektif yang lain pula, semangat kejiranan dapat diterapkan melalui didikan moral. [Pengembangan: Ayat Huraian 2] Dalam konteks ini, pihak sekolah memainkan peranan yang penting dalam memupuk dan menyemaikan semangat bekerjasama dan bertolak ansur dalam kalangan warga sekolah. [Pengembangan: Ayat Contoh] Melalui kempen gotong-royong, warga sekolah bukan sahaja akan membantu menceriakan pekarangan sekolah malah menjalin tali ukhuwah antara satu sama lain. [Ayat Penyimpul] Dengan ini, kehidupan bermasyarakat akan menjadi sebati atau menjadi darah daging masyarakat kita. 5. PERENGGAN INTIHA[Ayat Kesimpulan] Sebagai intiha, kehidupan bermasyarakat dapat menjadi realiti sekiranya langkah-langkah yang dibincangkan dipraktikkan oleh segenap lapisan masyarakat. [Ayat Penilaian] Semangat ini dapat mendorong terjalinnya hubungan baik antara kaum dan mewujudkan integrasi kaum. [Ayat Penilaian]Perpaduan kaum akan membolehkan rakyat Malaysia hidup harmoni dan sejahtera, bak kata pepatah bersatu kita teguh, bercerai kita roboh.[Ayat Cadangan]Jadi, semua pihak sewajarnya menjadikan kehidupan bermasyarakat sebagai agenda kehidupan demi menikmati kebahagiaan, kemakmuran, keamanan, dan kemajuan. [Ayat Harapan 2]Dengan ada kesedaran ini, bunga-bunga kesejahteraan, kegemilangan dan keharmonian akan mekar di empat pojok di tanah tumpah darah kita. [Ayat Harapan 2]Tidak ketinggalan juga, konsep 1Malaysia dan Wawasan 2020 akan menjadi kenyataan dan kita dapat duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan bangsa-bangsa maju yang lain di persada antarabangsa. Nyatakan punca-punca dan usaha-usaha menangani bencana alam. Bencana alam merujuk kejadian alam yang mampu memusnahkan negara dan penduduknya. Negara kita memang sering dilanda banjir, ribut, kemarau dan kebakaran hutan kerana pelbagai faktor yang mendorong keadaan ini mudah berlaku terutama ketika bumi dikatakan sedang mengalami perubahan cuaca yang drastik dalam tempoh yang terdekat ini. Sesungguhnya, ada banyak faktor yang mendorong keadaan ini dan ada banyak langkah yang boleh diambil untuk membendungnya daripada terus berlaku.

kemusnahan hutan perlulah dipantau dengan lebih teliti oleh pihak kerajaan. Mungkin kita semua lupa bahawa setiap kali bencana alam melanda negara ini setiap kali itulah ada nyawa manusia yang melayang. Semua sumber alam negara akan terus dieksploitasi kerana manusia memang menganggap diri mereka lebih baik dan bijak daripada alam. industri dan kawasan perumahan telah menyebabkan sistem ekologi yang asal tidak mampu untuk menghalang sebarang kejadian bencana alam daripada tidak berlaku. pembangunan yang pesat memang penting tetapi perlulah dikawal atau dilakukan dengan berhati-hati supaya tidak menjejaskan sistem ekologi secara drastik. Kempen yang dijalankan secara terancang mampu menghasilkan satu generasi masyarakat yang menghargai alamnya lebih baik daripada generasi terdahulu. Hukuman yang berat harus dikenakan kepada pesalah-pesalah alam sekitar supaya perkara ini menjadi pengajaran kepada orang lain. Malahan. Pembukaan kawasan bandar baru. Malahan. kempen kesedaran terutama kepada generasi muda harus dilaksanakan. Tambahan pula. Jika kerajaan tegas dalam hal ini. Kesimpulannya. Justeru. Jadi. bencana alam akan terus berlaku kerana kegagalan manusia untuk menguruskan sumber alamnya dengan baik. Agaknya kita menilai nyawa manusia sama seperti alam? . Oleh itu. kempen yang berkesan mampu menangani isu ini dengan lebih baik. Keadaan ini wujud kerana hutan dianggap menjadi pelindung atau penahan berlakunya kejadian banjir dan kemarau kerana keupayaannya untuk menakung air dan menyalirkan air dengan baik. Jelaslah. Naluri manusia yang sering mengutamakan keuntungan kewangan daripada berfikir secara rasional perkara yang bakal berlaku pada masa depan telah mengundang padah. bencana alam akan terus berlaku di negara kita. Kerajaan harus menjalankan satu usaha pemeriksaan yang holistik tanpa mengecualikan sesiapa jua dalam pemeriksaan ini. sudah pasti masalah ini mampu diselesaikan dengan mudah. Sikap masyarakat yang sambil lewa kerana menganggap alam bukan tanggung jawab mereka telah menyebabkan masalah ini menjadi semakin rumit untuk diselesaikan. Kemusnahan hutan menyebabkan muka bumi menjadi kosong dan mendorong mudahnya berlaku semua bencana alam ini. keghairahan negara untuk membangun dengan pesat turut mendorong berlakunya bencana alam ini. Sudah pasti langkah yang paling penting dilakukan ialah kerajaan mengetatkan peraturan berkaitan dengan alam sekitar dengan lebih baik. sikap kita dalam menguruskan sumber asli terutama penyelenggaran sungai dan pembalakan hutan yang tidak praktikal.Kejadian bencana alam sering dikaitkan dengan kemusnahan alam sekitar terutama kemusnahan hutan belantara negara. Manusia menganggap kemodenan mampu menghalang bencana alam berlaku lantas terus menerus menjalankan projek pembangunan tanpa mempunyai rasa takut atau bimbang berlakunya bencana alam di kawasan projek mereka. Kempen yang dijalankan itu haruslah sesuai dengan minat dan diri remaja kerana merekalah yang bakal menghuni negara ini serta mampu menyelesaikan masalah ini.

Nyatakan langkah-langkah yang patut dilakukan oleh kerajaan untuk memastikan kehidupan warga tua semakin baik.Warga tua semakin ramai di negara ini ekoran tahap kesihatan negara yang semakin baik. Cuma jumlah yang banyak ini telah menimbulkan pelbagai masalah pula. Warga emas merupakan golongan yang semakin ramai di negara ini kerana tahap kesihatan negara yang semakin baik. Jadi tidak hairanlah kalau kita sering ternampak .

Dalam perkhidmatan kesihatan. keadaan ini turut menyebabkan kita terdesak untuk mencari jalan membantu golongan ini semakin ramai supaya mereka mampu menikmati kehidupan dengan lebih baik. langkah ini mampu memberi keselesaan hidup kepada warga emas ini. Reka bentuk rumah tersebut haruslah moden dan tidak nampak membosankan. Takrifan ‘warga emas’ adalah mereka yang berusia 60 tahun ke atas. Aktiviti beramah mesra dengan generasi muda harus dijalankan terutama untuk memberi kesedaran betapa warga emas dan muda saling memerlukan antara mereka.warga emas ini. Maka. Interaksi ini turut memberi remaja satu peluang mendengar pengalaman yang dialami oleh warga emas. Rumah yang dibina mestilah sesuai dengan mereka yang memerlukan kawasan yang luas. kerajaan seharusnya memberikan potongan harga atau rawatan percuma kepada golongan ini dalam penyakit-penyakit tertentu. laut atau dilengkapi kemudahan kesihatan yang lengkap. Warga emas mempunyai satu pengalaman yang mampu dipelajari oleh semua orang. Hal ini merupakan satu tanggapan yang salah. kerajaan perlulah mengadakan pelbagai aktiviti yang bercorak warga emas. Semua aktiviti yang dijalankan mestilah bersesuaian dengan keadaan fizikal warga emas. Walaupun tua. Pendapatan itu pula boleh disalurkan untuk kepentingan warga tersebut. Lantaran itu. Selain itu. Pada usia ini. mereka sepatutnya bergiat aktif dalam pelbagai aktiviti agar dapat menabur bakti ke arah pembangunan negara dan bangsa. Jadi. orang tua mempunyai gelaran tertentu seperti warga emas atau golongan veteran. kerajaan harus mengadakan satu majlis khas atau tarikh untuk warga emas ini. warga emas seharusnya dibelai dan dihormati oleh semua lapisan masyarakat. kerajaan perlu mengadakan program bercorak ekonomi yang mampu menjana pendapatan kepada warga emas ini. Tambang separuh harga untuk pengangkutan awam negara merupakan satu langkah awal. Warga emas turut berpeluang untuk menggunakan idea mereka ke arah sesuatu yang lebih bermakna. Namun. Peranan Warga Tua Di Malaysia. Langkah ini turut menjadikan kehidupan mereka lebih menarik dan tidak membosankan. Warga emas mampu memberi nasihat dan pandangan terhadap sesuatu perkara yang berlaku kerana mereka telah mengalami semua perkara yang bakal dialami oleh masyarakat. orang selalu beranggapan bahawa mereka sepatutnya berehat sahaja dan tidak perlu menyumbang ke arah pembangunan diri dan masyarakat sekeliling. Rumah yang disediakan ini harus secara percuma dan didiami oleh beberapa warga tua yang lain untuk menjadikan suasana di rumah itu lebih ceria dan menarik. Malah. Apakah langkah-langkah yang mampu kita lakukan dalam isu ini? Kerajaan seharusnya memberi mereka lebih banyak insentif dalam menjalani kehidupan harian. Kita harus menjaga warga emas setelah mereka menjaga kita selama ini. berhampiran taman. . kerajaan harus menyediakan lebih banyak rumah khas untuk warga tua ini. Begitu juga dengan pengangkutan udara dan kereta api. Pada hari yang sudah diumumkan cuti umum itu.

golongan tua hendaklah terus membimbing golongan muda berdasarkan pengalaman mereka agar hala tuju hidup golongan muda ini terjamin dan lebih bermakna. seorang bekas guru boleh mengajar kelas tambahan kepada pelajar-pelajar di kawasan kejirannannya ataupun seorang profesor boleh menulis artikel-artikel ilmiah yang bersesuaian dengan bidangnya agar tulisan beliau itu dapat dijadikan bahan rujukan oleh masyarakat umum. bangsa dan agama. Hal ini kerana sumbangan yang diberikan itu akan mempunyai impak yang besar pada kemudian hari. Kita perlu sentiasa beringat bahawa kita juga akan menjadi tua dan pada ketika itu. Oleh itu. sambutan Hari Warga Tua peringkat kebangsaan diadakan. Contohnya. agama dan negara. melukis atau menjahit. generasi muda akan mudah goyah dan diperalatkan oleh anasir luar yang mempunyai niat yang jahat. Sesungguhnya. Tanpa tunjuk ajar dan nasihat dari mereka. Sambutan ini merupakan satu pengiktirafan kepada golongan tersebut agar mereka tidak lagi dilihat sebagai satu golongan yang membawa beban. Bagi yang mempunyai kemahiran. Jika ini berlaku. Di samping itu. warga tua lebih bijaksana dalam menentukan apa yang ingin mereka sumbangkan kepada masyarakat sekeliling dalam menelusuri hari tua mereka. warga tua juga sebenarnya boleh menyumbang sedikit tenaga dengan melakukan kerja-kerja yang bersesuaian dengan kemampuan mereka. mungkin ada sesetengah warga tua yang berpendapat bahawa masa tua ini adalah masa untuk mereka berehat setelah sekian lama bekerja atau membesarkan . malahan golongan muda haruslah menghargai jasa mereka selama ini. misalnya mahir bertukang. golongan ini tidak perlulah berasa rendah diri atau merasakan usahanya sia-sia kerana semua yang besar dan hebat itu bermula dari yang kecil kerana sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. bekas-bekas guru agama boleh juga mengajar bacaan al-Quran kepada anak-anak di sekitar rumahnya. Yang utama ialah semangat untuk hidup dan memberikan sumbangan yang berguna kepada manusia di sekeliling kita. Apakah sumbangan yang boleh diberikan oleh warga emas ini? Sebenarnya banyak perkara boleh dilakukan oleh mereka ke arah pembangunan bangsa. Bagi generasi muda. keharmonian sebuah negara boleh tergugat. Golongan ini boleh terus melibatkan diri dalam aktiviti-aktiviti kemasyarakatan dengan menyumbang idea yang bernas berdasarkan pengalaman yang telah dilalui. kita juga mahu agar orang lain menghormati dan menyayangi diri kita. Beberapa contoh yang disebutkan di atas hanyalah beberapa saranan yang boleh dijadikan panduan bagi warga emas untuk terus memberikan sumbangan kepada negara. Walaupun begitu. Walaupun sumbangan yang diberikan itu kelihatannya kecil. boleh menggunakan kemahiran itu untuk mendapatkan sedikit pulangan. mereka masih bergantung harap kepada golongan tua dalam memberikan nasihat dan tunjuk ajar dalam mengharungi liku-liku kehidupan yang penuh mencabar ini. Semua agama mewajibkan agar golongan muda menghormati dan menghargai segala jasa baik golongan tua. Bukan itu sahaja.Pada 6 Oktober setiap tahun. Tanggapan sebegini haruslah dikikis.

Mereka harus prihatin dengan apa yang dimakan kerana sesuatu yang dimakan itu akan menjadi darah daging dan seterusnya mempengaruhi tingkah laku dan pemikiran seseorang. proses penuaan merupakan satu perkara semulajadi. sebaliknya mereka boleh bermain di kawasan taman tempat tinggal mereka. Untuk menjamin sumbangan yang lebih berkesan. kesihatan warga tua ini perlulah diberikan perhatian. mereka akan lebih mudah ‘sakit’. Sebenarnya. Dalam masa yang sama. Tindakan ini perlu dilakukan kerana banyak aktiviti kokurikulum di sekolah dijalankan bagai melepaskan batuk di tangga sahaja. semua pihak sedar bahawa masalah ini jika dibiarkan berterusan sememangnya akan menjadi sesuatu perkara serius yang melibatkan masa depan negara.anak-anak. . iaitu cegah sebelum parah perlu diambil untuk menggalakkan para pelajar menyertai kegiatan kokurikulum kerana setiap penyakit pasti ada ubatnya. Lagipun. Mereka berpendapat bahawa mereka tidak perlu datang untuk bermain bola sepak. Di samping itu. agama dan negara. sebenarnya kita masih mampu memberikan sumbangan-sumbangan yang tertentu kepada bangsa. Sebagai contohnya. Satu daripada tindakan yang perlu dilaksanakan ialah pihak sekolah perlulah menjalankan pemantauan terhadap aktiviti kokurikulum dari masa ke masa.Usaha untuk Menggalakkan Pelajar menyertai Aktiviti Kokurikulum Isu tentang penyertaan pelajar dalam aktiviti kokurikulum yang semakin kurang memberangsangkan menjadi buah mulut banyak pihak. Kegiatan yang dijalankan hanya untuk memenuhi jadual. Usaha. pihak kerajaan haruslah menekankan kepentingan penyertaan kegiatan kokurikulum dalam kalangan pelajar melalui pengenalan sistem pendidikan baharu. golongan warga emas ini perlulah sentiasa bersikap terbuka. penjagaan makanan dan pengambilan makanan tambahan juga adalah amat digalakkan. Namun begitu pendapat sebegini tidak tepat kerana sikap tersebut akan hanya mensia-siakan kebolehan dan ilmu yang mereka ada sedangkan ilmu di dada mereka itu amat berguna dan diperlukan dalam membantu membangunkan negara. Mengapakah masalah sebegini boleh berlaku ? Jikalau tiada angin masakan pokok bergoyang. senang didekati dan bersedia bertukar-tukar idea dengan golongan muda agar percambahan ilmu antara mereka dan golongan muda dapat berjalan dengan lancar dan berkesan. Marilah kita bersedia mulai sekarang untuk menghadapi usia emas dengan penuh gemilang. pelajar datang ke sekolah hanya bermain bola sepak tanpa bimbingan secara sistematik. ramai yang berpendapat bahawa jika golongan warga emas ini hanya mahu berehat. Kesimpulannya. Walaupun meningkat usia. Di samping itu. Lazimnya. Tidak ada sesiapa pun yang dapat lari daripada proses ini. Oleh itu. terdapat beberapa langkah yang proaktif. Pelajar berasa kecewa kerana kegiatan yang dijalankan tidak menarik minat mereka. pihak sekolah mestilah memastikan bahawa aktiviti yang dijalankan mestilah benar – benar mendatangkan manfaat kepada mereka.

pihak sekolah hendaklah menubuhkan kelab komputer untuk pelajar yang meminati bidang teknologi maklumat.Dalam hal ini. turut boleh meringankan beban pihak kerajaan dengan memberikan sumbangan untuk membaiki dan menaik taraf kemudahan yang diperlukan oleh kelab dan persatuan di sekolah kerana ada padi semua jadi ada beras semua kerja deras. Sebagai contohnya. pihak sekolah seharusnya menubuhkan lebih banyak persatuan dan kelab yang baharu yang sesuai dengan minat dan kemahiran para pelajar. Kejadian kecelakaan jalan raya ini bukan sahaja melibatkan kecederaan biasa. penglibatan seseorang pelajar dalam bidang kokurikulum perlulah diambil kira semasa seseorang itu memohon untuk kemasukan ke universiti. mereka akan memberikan tumpuan yang seimbang dalam aktiviti kurikulum dan kokurikulum. barulah hala tuju dan masa depan negara kita akan menjadi lebih terjamin. pihak sekolah bolehlah membina gelanggang tenis yang baru untuk ahli kelab tenis yang semakin bertambah dengan menyumbangkan derma. Sebagai contohnya. Dengan itu. Hal ini sememangnya akan dapat menarik minat para pelajar untuk bergiat cergas dalam kegiatan kokurikulum tersebut kerana tak kenal maka tak cinta. pihak sekolah sepatutnya menjalankan kajian tentang minat pelajar dalam jenis aktiviti kokurikulum yang ingin diceburi dan seterusnya berusaha untuk membentuk kelab atau persatuan demi kebajikan pelajar. . Selain itu. Tindakan ini secara langsung akan menyebabkan para pelajar menitikberatkan kegiatan kokurikulum. Hal ini bertujuan untuk menyediakan lebih banyak kemudahan untuk dinikmati oleh para pelajar yang menyertai kegiatan kokurikulum. para pelajar akan mempunyai lebih banyak pilihan untuk menyertai aktiviti kokurikulum yang diminati. Tanggungjawab menggalakkan pelajar menyertai kegiatan kokurikulum bukanlah hanya terletak pada bahu pihak kerajaan serta sekolah sahaja. sudah terang lagikan bersuluh bahawa semua pihak memainkan peranan yang penting untuk mengatasi masalah penyertaan pelajar dalam kegiatan kokurikum. Huraikan pendapat anda tentang usaha-usaha mengurangkan kecelakaan jalan raya di negara ini. malahan melibatkan kecacatan anggota badan serta kehilangan nyawa pengguna jalan raya . Sehubungan dengan itu. Pihak swasta. impian untuk melahirkan modal insan yang mampu menerajui pucuk pimpinan negara dengan berkesan dapat direalisasikan. Sejajar dengan perkara ini. pihak kerajaan mestilah mengambil pelbagai usaha yang drastik untuk mencegah fenomena ini daripada terus meningkat .. Kesimpulannya. Dengan itu. Saban hari kita disajikan dengan berita kecelakaan jalan raya melalui pelbagai media massa. Sokongan padu daripada pihak swasta ini sememangnya akan menarik minat para pelajar untuk menyertai kegiatan kokurikulum . sistem pendidikan yang tidak hanya mementingkan akademik perlulah diperkenalkan supaya semua murid ada hati untuk menyertainya. Semua pihak mestilah bekerjasama bagai aur dengan tebing dalam usaha untuk menggalakkan penyertaan pelajar dalam aktiviti kokurikulum. Sebagai contohnya. Melalui cara ini. Dengan kerjasama yang terjalin.

tindakan pihak polis menjalankan Ops Balik Kampung amatlah dipuji. memotong di sebelah kiri. Tindakan ini penting bagi menanam kesedaran dan rasa takut kepada para pemandu semasa memandu di jalan raya. Di samping itu. Hal ini kerana melentur buluh itu biarlah daripada rebungnya. Di samping itu. para pemilik kenderaan perlu membuat pemeriksaan terhadap kenderaan mereka secara berkala misalnya melalui Pusat Pemeriksaan Kenderaan Berkomputer ( PUSPAKOM ). Dalam keadaan yang sama pula. maka mereka akan terbabit dalam kemalangan dengan kenderaan yang lain. Oleh sebab para pemandu kadang kala terpaksa memperlahankan kenderaan secara tiba-tiba atau mereka hendak mengelakkan lubang. Dalam usaha mengurangkan kadar kecelakaan jalan raya. Tindakan ini perlu dilakukan terutamanya semasa musim-musim perayaan. pihak kerajaan juga hendaklah membaiki jalan-jalan yang rosak. mereka hendaklah dikenakan denda yang sepatutnya. Kempen keselamatan jalan raya sebenarnya perlu disasarkan kepada pelajar yang berada di bangku persekolahan lagi.Langkah pertama yang boleh diambil ialah meningkatkan kawalan dan pemantauan di kawasan-kawasan yang kerap berlakunya kemalangan. misalnya dikompaun sebanyak RM300 dan perlu membayarnya secara serta merta. Seterusnya. Dalam konteks ini sikap pandu cermat jiwa selamat perlulah diamalkan oleh semua pengguna jalan raya. bagi kesalahan berat misalnya yang melibatkan kehilangan nyawa orang lain. masyarakat perlu didedahkan bahawa jalan raya bukan medan perlumbaan.. para pengguna jalan raya seakan-akan lupa dengan keselamatan mereka akibat kegembiraan menyambut sesuatu hari perayaan . kempen yang dijalankan perlulah berterusan dan tidak bermusim terutama pada musim perayaan sahaja. Malahan kempen yang dijalankan juga tidak bersifat bagai melepaskan batuk di tangga sahaja. Sesungguhnya amalan sedemikian samalah dengan peribahasa mencegah itu lebih baik daripada mengubati. Melalui penubuhan Kelab Keselamatan Jalan Raya pelajar perlu didedahkan tentang peraturan yang perlu dipatuhi semasa menggunakan jalan raya. Walaupun kejadian kemalangan masih berlaku tetapi sekurang-kurangnya dapat menurunkan kadar kemalangan terutamanya yang melibatkan kemalangan maut. Hal ini demikian kerana pada waktu tersebut. pengguna jalan raya akan sentiasa berhati-hati dan mematuhi peraturan jalan raya. Selain itu. Hal ini bermaksud sesiapa sahaja yang melakukan kesalahan jalan raya. Hal ini penting kerana keadaan . bilangan kenderaan di jalan raya meningkat secara mendadak. didenda ataupun dihukum penjara atau kedua-duanya sekali. Kempen yang dijalankan perlulah melibatkan pihak media massa dan pelbagai pertubuhan bukan kerajaan ( NGO ). kerajaan mestilah menguatkuasakan undang-undang dan peraturan jalan raya yang lebih tegas. Hal ini demikian kerana antara punca kemalangan ialah permukaan jalan yang berlubang dan tidak rata. Sesiapa yang melakukan kesalahan jalan raya seperti. memandu melebihi had laju. Sesungguhnya kelalaian mereka walaupun dalam sedetik akan menyebabkan kedukaan seseorang akan berpanjangan sepanjang hayat mereka. Pada masa yang sama juga. Dengan adanya kawalan dan pemantauan. Pihak berkuasa yang melaksanakan undang-undang mestilah tidak bersikap memilih bulu. lesen pemanduan mereka perlulah digantung. kempen kesedaran yang berkesan perlu dilakukan secara berterusan. menggunakan lorong kecemasan dan lain-lain lagi hendaklah dikenakan denda yang setimpal. Dalam konteks ini. Melalui ceramah dan iklan yang disiarkan.

Aktiviti kokurikulum ini termasuklah unit beruniform. sekiranya remaja tersilap . Pelajar perlu menjauhkan diri daripada rakan yang bersifat negatif.tayar yang botak dan brek yang kurang berfungsi dengan baik boleh menyebabkan kemalangan mudah berlaku. Guru-guru perlulah mengambil tindakan tegas iaitu tindakan secara berperingkat daripada amaran sehinggalah dibuang sekolah. sekurang-kurangnya kita akan mendapat wangiannya. kecelakaan jalan raya merupakan musibah yang tidak diingini oleh semua orang . Kesimpulannya. Seperti kata-kata seorang ilmuan “kawan yang jahat umpama berkawan dengan tukang besi. Oleh itu. Hukuman yang dijatuhkan kepada para pelajar perlulah disokong oleh ibu bapa. sekurang-kurangnya kita terkena asapnya. menambahkan pengalaman. Salah satu cara untuk mengatasi masalah disiplin pelajar ialah mendidik mereka di sekolah dan di sini peranan guru amat penting. persatuan-persatuan yang dianjurkan oleh sekolah. Pelbagai langkah perlu diambil untuk membendung masalah ini daripada berleluasa. Kesimpulannya. Antara masalah disiplin yang sering dilakukan oleh pelajar ialah vandalisme dan gangsterisme.” Maka. penglibatan para pelajar dalam aktiviti kokurikulum adalah perlu untuk menghindari pelajar melakukan salah laku. Pelajar juga dinasihatkan agar berhati-hati memilih rakan sebaya. kita perlulah kembali kepada agama kerana tiada agama yang menghalalkan perbuatan salah. kawan yang baik pula umpama berkawan dengan penjual minyak wangi. pengetahuan. dan aktiviti kerohaniah. Zaman remaja hanya sekali. mematuhi agama. Aktiviti kerohaniah dapat mengisi jiwa pelajar. Cara-cara mengatasi masalah disiplin pelajar Disiplin pelajar dewasa ini kian meruncing. Kedua-dua masalah ini bukanlah sesuatu yang baru tetapi telah lama dibincangkan dan kegiatan ini semakin berleluasa. pelajar digalakkan untuk mencari kawan yang berminat terhadap pelajaran. walaupun tidak kena apinya. Sesungguh sikap sediakan payung sebelum hujan perlu dipraktikkan oleh semua pemandu. Tindakan sebegini bukanlah untuk menggelapkan masa depan pelajar tetapi adalah cara terbaik supaya tindakan ini menjadi contoh dan tidak diulangi oleh pelajar lain. walaupun tidak terkena minyak wangi. Tidak ada ruginya para pelajar berkawan dengan orang yang sedemikian. Selain itu. Oleh sebab itu. Penglibatan pelajar dalam aktiviti sebegini dapat membentuk semangat jati diri. dan menghormati orang tua. Hal ini demikian kerana rakan adalah pengaruh terbesar yang boleh mengubah pendirian seseorang. dan memanfaatkan masa. oleh itu pelajar mempunyai panduan hidup seterusnya tidak mudah terpesong untuk melakukan salah laku. pelajar perlu menilai antara yang baik dengan yang buruk. semua pihak perlulah berhati-hati semasa berada di jalan raya kerana peribahasa Melayu mengatakan bahawa malang tidak berbau .

PUNCA-PUNCA BERLAKUNYA GEJALA SOSIAL DALAM KALANGAN REMAJA MASA KINI .langkah ia tidak akan berulang lagi. Ingatlah “sepandai-pandai tupai melompat akhirnya jatuh ke tanah juga.

Setiap hari ada saja paparan berita tentang remaja terlibat dalam kancah ini disiarkan oleh media-media massa.Penglibatan remaja dalam aktiviti-aktiviti yang tidak sihat telah menjadi satu isu dalam kalangan masyarakat Malaysia pada hari ini. ibu bapa.masyarakat dan negara. pergaulan dan kegiatan semasa anak mereka. Penglibatan semua pihak sama ada kerajaan. Semua pihak perlu memikirkan satu mekanisme yang lebih efisien untuk mencegah sebarang virus yang boleh merosakkan fizikal dan mental tenaga yang produktif ini. Sikap segelintir masyarakat ibu bapa yang kerap menghabiskan masa seharian dengan mencari rezeki dan bekerja tanpa memikirkan hal berkaitan anak-anak juga menjadi punca remaja terjebak dengan masalah ini.Oleh yang demikian suatu mekanisme perlu direka bagi mengembalikan semula sikap dan pekerti yang menjadi tunjang kepada masyarakat berilmu dan bermaruah. Pengaruh rakan sebaya telah dikenalpasti menjadi satu faktor yang sinonim dengan gejala sosial dalam kalangan remaja. mereka dianggap kolot dan tidak sukakan cabaran. Ketiadaan pengawasan daripada ibu bapa yang hanya menyerahkan keperluan fizikal kepada anakanak telah menaikkan lagi peratusan berlakunya masalah remaja pada masa kini. masyarakat . akhirnya mereka terjebak dalam gejala yang boleh merosakkan diri. Tanpa pegangan agama kukuh remaja sememangnya telah dicorakkan dengan warnawarna gejala sosial yang akan menjadi ‘duri dalam daging’ atau ‘api dalam sekam’ untuk negara tercinta. penyalahgunaan dadah.sosial dan politik bagi sesebuah negara. Remaja kelompok ini akan berasa seronok menjiwai watak-watak dalam drama gejala negatif kesan dari kehidupan yang tidak dibatasi oleh undang-undang agama dan sahsiah. Pendidikan agama atau moral sering mengaturkan kehidupan manusia agar mematuhi undang-undang dan menjadi anggota masyarakat yang beretika dan sopan. . Mereka sering terikut-ikut dengan trend yang mekar dalam situasi kehidupan moden dan canggih. Sekiranya mereka tidak mengikut aliran kelompok terbesar. Mereka seharusnya tahu dan waspada dengan perubahan sikap.punca timbul isu remaja kini untuk membendung daripada “ kudis menjadi tokak “. Atas tanggapan bahawa tanggung jawab mengajar hanyalah tugas guru dan pendidik.’ Black Metal’ dan VCD lucah adalah antara isu yang hangat diperdebatkan dalam komuniti semasa Oleh itu kita perlulah mengenalpasti punca. Lumba haram. Oleh kerana jati diri yang rapuh dan pegangan agama yang kurang. keluarga adalah tanggungjawab yang mesti digalas bersama demi memastikan remaja kini bebas dari sebarang gejala yang tidak sihat. Natijah ini seharusnya diberi fokus yang sewajarnya oleh kaum ibu bapa kerana “ melentur buluh biar dari rebungnya “ dan jangan pula nanti “ arang sudah terpalit dimuka” baru rasa kesalnya Kesimpulannya remaja adalah tulang belakang pembangunan ekonomi. ibu bapa ini tidak acuh dengan pendidikan tidak formal yang bermula dari rumah.

seolah-olah menyokong kegiatan tersebut dengan cara membeli kerana harganya yang lebih murah serta mutunya pula tidak jauh berbeza dengan yang asli . industri filem.malah pelabur akan menarik diri jika tidak mendapat pulangan yang diharapkan daripada pelaburan mereka . barang-barang seperti beg tangan. sikap masayarakat yang memberi muka. dll akan lumpuh kerana wang yang dikeluarkan untuk menghasilkan karya atau barangan berjenama tertentu tidak mendapat pulangan yang setimpal . .Huraikan pendapat anda tentang gejala cetak rompak yang semakin berleluasa pada masa kini di negara kita. filem. . secara tidak sah dan melanggar Akta Hak Cipta 1987 isi-isi penting: . Pendahuluan: definisi cetak rompak.kegiatan cetak rompak hanyalah merugikan pemilik hak cipta .mereka tidak membayar royalti atau ganjaran kepada pencipta atau pemilik hak cipta yang bertungkus lumus menghasilkan karya berkenaan.kesannya. muzik.meniru/mempalagiat/ kegiatan menyalin semula dan mengedar karya seperti lagu.punca cetak rompak berleluasa .kerajaan akan kehilangan pendapatan negara yang bernilai berjuta-juta ringgit lantaran perompak hak cipta tidak membayar cukai kepada kerajaan.langakah mengatasi masih tidak mencapai sasaran kerana undang-undang serta akta yang sedia ada tidak menakutkan mereka yang menjalankan kegiatan cetak rompak malah. mereka mampu melunaskan jumlah denda yang sedikit berbanding keuntungan berlipat kali ganda yang masuk poket mereka penutup: kegiatan cetak rompak merupakan satu jenayah yang mempu memberi implikasi buruk kepada perkembangan industri tertentu .penguatkuasaan undang-undang dan penguatkuasa yang turun padang akan dapat menakutkan pihak yang gemar mencetak rompak .

dapat menjalin dan mengukuhkan kerjasama iv.Malaysia telah membuktikan kemampuannya untuk menganjurkan sukan pada peringkat antarabangsa dengan jayanya. Rangka Karangan Pendahuluan . Huraikan kesan positif penganjuran sukan pada peringkat antarabangsa kepada negara kita. mendapat liputan yang meluas dari seluruh dunia iii.Sukan merupakan wadah untuk menyatupadukan masyarakat .menaikkan nama Malaysia di persada dunia Isi-isi i. kedatangan pelancong asing semakin meningkat ii. wadah untuk perpaduan v. meningkatkan mutu sukan negara Penutup .

Hal ini telah membuktikan bahawa Malaysia mampu duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi dengan negara lain. Oleh itu. industri pelancongan sukan di negara kita akan mengalami kemajuan. Hal ini akan menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negara yang mapan. Oleh itu. bak kata pepatah. Kesan positif yang paling ketara dapat kita lihat ialah kedatangan pelancong asing semakin meningkat ke negara kita. Malaysia telah menjalin hubungan kerjasama dengan beberapa buah negara di Asia dan Eropah bagi memajukan sukan di Malaysia. melalui penganjuran sukan antarabangsa. Negara kita sendiri telah berjaya menganjurkan beberapa kejohanan sukan peringkat antarabangsa seperti Sukan Komanwel 1998. Sukan juga merupakan suatu instrumen untuk menaikkan nama Malaysia di persada dunia. Hal ini sekali gus mampu menjana ekonomi negara dari segi tukaran mata wang asing. Perkara ini akan meningkatkan imej Malaysia ke seluruh dunia. Bagi mereka yang tidak dapat menyaksikan kejohanan sukan yang dipertandingkan secara langsung. agama dan fahaman politik. Kejayaan penganjuran kejohanan-kejohanan tersebut telah memberikan imej yang positif kepada negara kita pada peringkat antarabangsa.penganjuran sukan di peringkat antarabangsa terbukti mendatangkan pelbagai kesan positif Karangan Contoh Sukan merupakan wadah untuk menyatupadukan masyarakat seluruh warga dunia tanpa mengira bangsa. Contohnya. Monsoon Cup dan sebagainya. “Di mana ada gula. Kerjasama yang sudah terjalin pula akan bertambah erat dengan adanya penglibatan dalam bidang sukan. mereka boleh menyaksikannya melalui media massa seperti televisyen dan radio. Le Tour de Langkawi. Sebagai contohnya.. Grand Prix Formula One. orang yang tidak tahu akan kewujudan Malaysia akan mengenalinya melalui liputan-liputan yang disampaikan. Secara tidak langsung. negara kita dapat menjalin dan mengukuhkan kerjasama dengan negara-negara yang terlibat. Banyak siaran langsung dibuat oleh negara-negara yang mengambil bahagian untuk melaporkan perkembangan kejohanan itu kepada penduduk di negara masing-masing. pihak kerajaan melalui Kementerian Pelancongan boleh mempromosikan Malaysia kepada masyarakat antarabangsa. Kejayaan ini telah mendatangkan kesan positif terhadap Malaysia daripada pelbagai aspek. Melalui penganjuran sukan bertaraf dunia. penganjuran kejohanan sukan antarabangsa yang diadakan secara tahunan di Malaysia seperti Grand Prix Formula One dan Le Tour de Langkawi telah berjaya menarik banyak pelancong asing. Kejohanan sukan yang berprestij pastinya akan mendapat liputan yang meluas dari seluruh dunia. di situ ada semut”. Hal ini dapat dilihat apabila para pemimpin dari seluruh dunia akan menghadiri upacara perasmian dan . Selain itu. penganjuran sukan antarabangsa perlu diteruskan kerana banyak memberikan manfaat kepada ekonomi negara kita. Di samping itu. masyarakat dari seluruh dunia dapat menyaksikan kejohanan sukan yang diadakan di negara kita. Para pelancong berkunjung ke Malaysia semata-mata untuk menonton pertandingan sukan ini secara langsung.

Hal ini demikian kerana. kita dapat mengeratkan perpaduan sejagat antara masyarakat dari seluruh dunia. semasa Kejohanan Badminton Terbuka Malaysia iaitu ketika Dato’ Lee Chong Wei menewaskan Taufik Hidayat dari Indonesia pada peringkat akhir. Melalui penganjuran sukan antarabangsa. Selain itu. penganjuran sukan juga mampu menjana ekonomi negara yang agak lembap sejak akhir-akhir ini. Oleh itu. Hal ini menunjukkan bahawa perpaduan melalui penganjuran sukan juga boleh diwujudkan kerana sukan dilihat mampu memecahkan tembok perbezaan kaum. pergaduhan dan permusuhan dapat dilupakan dan mereka dapat menerima kekalahan dengan semangat kesukanan. Hal ini akan menyebabkan mereka lebih bersemangat untuk bertanding. kerjasama daripada semua pihak amat diperlukan bagi mengangkat martabat Malaysia di pentas antarabangsa. Sebagai contohnya. ahli sukan di negara kita dapat menyaksikan kehebatan ahli sukan dari seluruh dunia bertanding di negara kita. penganjuran sukan pada peringkat antarabangsa terbukti mendatangkan pelbagai kesan positif terhadap perkembangan Malaysia. kita berharap agar matlamat negara untuk terus menjadi penganjur kejohanan-kejohanan sukan antarabangsa akan menjadi kenyataan. Di samping itu. Sebarang pertelingkahan. Pihak kerajaan terutamanya haruslah sentiasa membida hak untuk menganjurkan kejohanan sukan bertaraf antarabangsa dengan lebih kerap agar negara Malaysia akan lebih dikenali. penganjuran sukan peringkat antarabangsa ini juga akan meningkatkan mutu sukan negara kita. sudah pasti mreka akan mendapat suntikan semangat yang lebih daripada penyokong-penyokong tempatan. . Bagi ahli sukan negara sendiri yang bertanding dalam sesuatu acara itu. tentunya negara kita akan mendapat kelebihan daripada pelbagai aspek. Dengan cara itu. nama Malaysia akan dijulang sebagai juara perpaduan kerana sikap kerjasama dan toleransi bagai aur dengan tebing. Hal ini boleh diibaratkan seperti “serampang dua mata”. Oleh itu. Selain agen perpaduan. mereka akan membuat persediaan yang lebih rapi dan membiasakan diri dengan gelanggang perlawanan sebenar untuk membuktikan bahawa kejayaan akan menjadi milik negara kita sendiri di samping slogan Malaysia Boleh. Di samping itu. Dengan adanya hubungan diplomatik antara Malaysia dengan negara-negara yang terlibat. kita sentiasa mendengar bahawa sukan merupakan wadah untuk perpaduan. sudah pasti para pemimpin tersebut akan membincangkan hal-hal yang berkaitan dengan hubungan diplomatik antara negara mereka termasuk Malaysia. Konklusinya. mereka masih boleh bergurau antara satu sama lain dan berpelukan sebagai tanda persahabatan. Selain itu.penutupan sesuatu kejohanan.

Gambarajah di bawah menunjukkan sebahagian daripada sambutan kemerdekaan negara. Panjangnya huraian hendaklah antara 200 hingga 250 patah perkataan. Huraikan pendapat anda tentang kebaikan-kebaikan mengadakan sambutan kemerdekaan negara pada setiap tahun. Rangka Karangan Pendahuluan • Hari ulang tahun kemerdekaan yang kita sambut setiap tahun mempunyai banyak kepentingannya Isi-isi (Sudah disediakan dalam bahan • Memupuk semangat • Memupuk perpaduan • Menghargai dan mengenang jasa pejuang rangsangan) patriotik kaum kemerdekaan .

Intihanya. Cina. sebagai rakyat negara ini. kenderaan dan sebagainya. iaitu seseorang itu akan menghayati hari kemerdekaan tersebut dengan lebih bermakna melalui penglibatan dan penyertaannya dalam sambutan hari ulang tahun kemerdekaan atau menyaksikan majlis sambutan tersebut secara langsung. nyawa dan tenaga iaitu seperti lilin yang membakar diri untuk menerangi orang lain. sudah pasti rakyat negara kita kurang menyedari kepentingan sambutan hari ulang tahun kemerdekaan negara. Hal ini demikian kerana. Kita dapat melihat semua kaum.Penutup • Hari ulang tahun kemerdekaan negara kita perlulah disambut oleh semua rakyat Karangan Contoh Hari ulang tahun kemerdekaan negara yang kita sambut setiap tahun mempunyai kebaikan dan kepentingannya yang tersendiri. Perkara ini tentunya akan menjadi bukti bahawa perpaduan kaum dapat dipupuk dan disuburkan melalui sambutan hari ulang tahun kemerdekaan negara. kita akan sedar dan berazam untuk mempertahankan kemerdekaan negara kita sampai bila-bila. kerajaan hendaklah menjalankan kempen melalui media massa untuk menyedarkan masyarakat tentang kepentingan sambutan ulang tahun tersebut. Dengan menyambut hari ulang tahun kemerdekaan. Selain itu. tak kenal maka tak cinta. seperti kaum Melayu. Dengan cara itu. pelbagai kaum yang terdapat di negara kita akan bekerjasama dan berganding bahu dengan melibatkan diri semasa sambutan diadakan. Pelbagai acara dijalankan untuk menyambut hari ulang tahun kemerdekaan ini seperti mengadakan majlis perarakan atau perbarisan. dan Bajau turut serta dalam sambutan terebut. memasang bendera pada bangunan. Hal ini bersesuaian dengan konsep 1Malaysia yang diuar-uarkan oleh pucuk pimpinan negara kita pada masa ini yang mementingkan aspek perpaduan kaum. semata-mata untuk memerdekakan negara kita. Kadazan. Perkara ini demikian kerana. seseorang itu akan merasai pengalaman itu sendiri dan berasa megah dengan hari kemerdekaan negaranya sendiri. kita dapat memupuk perpaduan kaum. Hari tersebut merupakan hari kebesaran negara yang perlu disambut dan dihayati oleh semua rakyat yang cinta akan negara ini. Oleh itu. kita dapat menghargai dan mengenang jasa pejuang kemerdekaan negara. Melalui sambutan hari ulang tahun kemerdekaan juga. Mereka sanggup berkorban harta. Oleh itu. dengan menyambut hari ulang tahun kemerdekaan. Kebaikan sambutan hari ulang tahun kemerdekaan ini adalah dapat memupuk semangat patriotik atau cinta akan negara. . sambutan hari tersebut hendaklah diteruskan agar generasi muda yang menjadi tonggak negara pada masa hadapan akan mengerti dan menghayati kebaikannya. Iban. Sekiranya usaha ini tidak dijalankan. India. Kita akan memahami dan menghayati pengorbanan serta perjuangan pejuang-pejuang kemerdekaan negara kita suatu masa dahulu. ulang tahun hari kemerdekaan negara kita perlulah disambut oleh semua rakyat negara ini dengan penuh penghayatan.

Huraikan peranan ibu bapa untuk menggilap bakat anak-anak dalam bidang sukan. dipaparkan soalan dan karangan contoh yang hampir sama dengan soalan tersebut.Malaysia ketandusan atlet yang berbakat dalam bidang sukan. Huraikan pendapat anda. Semua pihak termasuk keluarga berperanan penting dalam mencungkil bakat anak-anak mereka sejak kecil lagi. . Soalan contoh Ibu bapa memainkan peranan penting untuk menggalakkan anak-anak bergiat dalam bidang sukan. Di bawah ini.

Ibu bapa juga perlu menggalakkan anak-anak untuk menceburkan diri dalam bidang sukan dengan aktif. Bakat dan minat tersebut perlulah dipupuk dari bangku sekolah lagi untuk dikembangkan agar dapat mengharumkan nama negara di persada dunia. daerah. Sekiranya ibu bapa memberikan galakan dan sokongan moral.antara bidang yang penting di negara kita . aktiviti sukan akan menyihatkan dan mencergaskan badan.Rangka Karangan Pendahuluan . mereka diharapkan dapat melakar kemenangan dan seterusnya mengharumkan nama sekolah. Antara peranan yang perlu dimainkan oleh ibu bapa adalah dengan memberikan galakan dengan cara membeli peralatan sukan untuk anak-anak mereka. pihak yang bertanggungjawab dalam bidang sukan perlulah memainkan peranan yang berkesan dengan kerjasama semua pihak seperti ibu bapa. negeri dan negara. Di samping itu. nama negara kita akan dikenali dan digeruni di peringkat antarabangsa melalui kejayaan atlet negara dalam bidang sukan. Hal ini demikian kerana. aktiviti sukan mendatangkan faedah yang banyak kepada masyarakat dan negara kita. Sekiranya anakanak memiliki peralatan sukan yang lengkap dan sesuai sudah pastilah mereka lebih bersemangat untuk bersukan.peranan ibu bapa tidak boleh dikesampingkan – ibu bapa perlu memainkan peranan yang sepatutnya Karangan Contoh Bidang sukan merupakan salah satu bidang yang penting di negara kita. Dengan cara itu. ibu bapa perlulah membelikan anakanak mereka pakaian. kasut dan alat-alat yang berkaitan dengan permainan yang diceburi oleh anak-anak mereka seperti raket badminton. membelikan anak-anak majalah sukan Penutup . di situ ada jalan. Ibu bapa boleh menasihati anak-anak supaya memperuntukkan masa mereka dalam aktiviti kokurikulum seperti sukan dan permainan.aktiviti sukan mendatangkan banyak faedah Isi-isi i. memberikan galakan dengan cara membeli peralatan sukan ii. di mana ada kemahuan. menggalakkan anak-anak untuk menceburkan diri dalam bidang sukan dengan aktif iii. anakanak yang berbakat dan berminat dalam sukan dan permainan tertentu bolehlah melibatkan diri dengan lebih aktif untuk mencipta kejayaan yang cemerlang. . squash dan tenis. minat anak-anak dapat dikembangkan sekiranya peralatan yang sesuai dimiliki oleh mereka. Oleh hal yang demikian. memberikan sokongan moral dengan menghantar anak-anak mereka ke tempat latihan iv. Sebagai contohnya. Oleh itu. Hal ini demikian kerana. Seterusnya. sudah pasti matlamat untuk memajukan bidang sukan di negara kita akan tercapai iaitu.

Secara keseluruhannya. tinggi gunung. kejayaan ahli-ahli sukan antarabangsa yang dipaparkan dalam majalah sukan tersebut akan menjadi idola dan pencetus semangat serta motivasi kepada anak-anak untuk menjadi ahli sukan yang berjaya. Perkara ini akan menjadi realiti jika pepatah. "genggam bara api biar sampai jadi arang" sentiasa menjadi amalan dalam diri setiap orang yang ingin akan kejayaan. Mereka juga boleh menemani anak-anak dan menyaksikan anak-anak mereka berlatih atau bertanding dalam sesuatu acara sukan atau permainan. Ibu bapa perlulah membelikan anak-anak mereka majalah sukan yang diminati oleh mereka. Di bawah ini. Ibu bapa tidak seharusnya mementingkan aspek kecemerlangan akademik semata-mata dan mengetepikan kepentingan sukan kepada anak-anak mereka. Kita mahu agar kecemerlangan akademik dan kecemerlangan sukan bergerak seiring sekiranya mahu negara kita maju dalam bidang sukan. anak-anak akan lebih berminat untuk menceburkan diri dalam bidang sukan dengan serius. Hal ini demikian kerana. mereka akan berasa lebih yakin untuk mencipta kemenangan pada peringkat yang lebih tinggi lagi. ibu bapa hendaklah memberikan sokongan moral dengan menghantar anak-anak mereka ke tempat latihan atau permainan tersebut dijalankan. Seterusnya. Semua pihak termasuk keluarga berperanan penting dalam mencungkil bakat anak-anak mereka sejak kecil lagi. dipaparkan soalan dan karangan contoh yang hampir sama dengan soalan tersebut. Huraikan peranan ibu bapa untuk menggilap bakat anak-anak dalam bidang sukan. Dengan cara itu. Oleh itu. anak-anak mereka lebih bersemangat untuk bergiat aktif dalam bidang sukan tersebut.Selain itu. peranan ibu bapa tidak boleh dikesampingkan dalam usaha untuk menggalakkan anak-anak bersukan. ibu bapa perlulah diberikan kesedaran supaya memainkan peranan yang sepatutnya dalam usaha untuk melahirkan lebih banyak ahli sukan di negara kita. Mereka juga akan mendapat maklumat atau perkembangan terkini dalam bidang sukan menerusi majalah-majalah sukan tersebut. Sudah tentulah perkara ini akan memberikan kesan yang lebih mendalam kepada anak-anak dalam usaha untuk mencapai kejayaan dalam sesuatu permainan iaitu. Malaysia ketandusan atlet yang berbakat dalam bidang sukan. Selain itu. tinggi lagi harapan kami. Soalan contoh Ibu bapa memainkan peranan penting untuk menggalakkan anak-anak bergiat dalam .

menggalakkan anak-anak untuk menceburkan diri dalam bidang sukan dengan aktif iii. minat anak-anak dapat dikembangkan sekiranya peralatan yang sesuai dimiliki oleh mereka. negeri dan negara. Antara peranan yang perlu dimainkan oleh ibu bapa adalah dengan memberikan galakan dengan cara membeli peralatan sukan untuk anak-anak mereka. Pendahuluan . squash dan tenis. aktiviti sukan akan menyihatkan dan mencergaskan badan. Hal ini demikian kerana. memberikan sokongan moral dengan menghantar anak-anak mereka ke tempat latihan iv. Sekiranya ibu bapa memberikan galakan dan sokongan moral. Sekiranya anakanak memiliki peralatan sukan yang lengkap dan sesuai sudah pastilah mereka lebih bersemangat untuk bersukan. nama negara kita akan dikenali dan digeruni di peringkat antarabangsa melalui kejayaan atlet negara dalam bidang sukan. pihak yang bertanggungjawab dalam bidang sukan perlulah memainkan peranan yang berkesan dengan kerjasama semua pihak seperti ibu bapa. memberikan galakan dengan cara membeli peralatan sukan ii. Oleh hal yang demikian. anda. Hal ini demikian kerana. sudah pasti matlamat untuk memajukan bidang sukan di negara kita akan tercapai iaitu. Oleh itu. Bakat dan minat tersebut perlulah dipupuk dari bangku sekolah lagi untuk dikembangkan agar dapat mengharumkan nama negara di persada dunia. Ibu bapa boleh menasihati anak-anak supaya memperuntukkan masa mereka dalam aktiviti kokurikulum seperti sukan dan permainan. Di samping itu. daerah. anakanak yang berbakat dan berminat dalam sukan dan permainan tertentu bolehlah melibatkan diri dengan lebih aktif untuk mencipta kejayaan yang cemerlang. ibu bapa perlulah membelikan anakanak mereka pakaian. kasut dan alat-alat yang berkaitan dengan permainan yang diceburi oleh anak-anak mereka seperti raket badminton. di mana ada kemahuan. Ibu bapa juga perlu menggalakkan anak-anak untuk menceburkan diri dalam bidang sukan dengan aktif.peranan ibu bapa tidak boleh dikesampingkan – ibu bapa perlu memainkan peranan yang sepatutnya Karangan Contoh Bidang sukan merupakan salah satu bidang yang penting di negara kita.bidang Huraikan Rangka pendapat Karangan sukan. aktiviti sukan mendatangkan faedah yang banyak kepada masyarakat dan negara kita. mereka diharapkan dapat melakar kemenangan dan seterusnya mengharumkan nama sekolah. di situ ada jalan.aktiviti sukan mendatangkan banyak faedah Isi-isi i. Seterusnya. Dengan cara itu. Sebagai contohnya. membelikan anak-anak majalah sukan Penutup . .antara bidang yang penting di negara kita .

anak-anak akan lebih berminat untuk menceburkan diri dalam bidang sukan dengan serius. Mereka juga akan mendapat maklumat atau perkembangan terkini dalam bidang sukan menerusi majalah-majalah sukan tersebut. Mereka juga boleh menemani anak-anak dan menyaksikan anak-anak mereka berlatih atau bertanding dalam sesuatu acara sukan atau permainan. Dengan cara itu. mereka akan berasa lebih yakin untuk mencipta kemenangan pada peringkat yang lebih tinggi lagi.Selain itu. ibu bapa perlulah diberikan kesedaran supaya memainkan peranan yang sepatutnya dalam usaha untuk melahirkan lebih banyak ahli sukan di negara kita. anak-anak mereka lebih bersemangat untuk bergiat aktif dalam bidang sukan tersebut. Secara keseluruhannya. Hal ini demikian kerana. kejayaan ahli-ahli sukan antarabangsa yang dipaparkan dalam majalah sukan tersebut akan menjadi idola dan pencetus semangat serta motivasi kepada anak-anak untuk menjadi ahli sukan yang berjaya. Kita mahu agar kecemerlangan akademik dan kecemerlangan sukan bergerak seiring sekiranya mahu negara kita maju dalam bidang sukan. . Ibu bapa perlulah membelikan anak-anak mereka majalah sukan yang diminati oleh mereka. Ibu bapa tidak seharusnya mementingkan aspek kecemerlangan akademik semata-mata dan mengetepikan kepentingan sukan kepada anak-anak mereka. tinggi gunung. Oleh itu. Seterusnya. ibu bapa hendaklah memberikan sokongan moral dengan menghantar anak-anak mereka ke tempat latihan atau permainan tersebut dijalankan. "genggam bara api biar sampai jadi arang" sentiasa menjadi amalan dalam diri setiap orang yang ingin akan kejayaan. tinggi lagi harapan kami. peranan ibu bapa tidak boleh dikesampingkan dalam usaha untuk menggalakkan anak-anak bersukan. Perkara ini akan menjadi realiti jika pepatah. Selain itu. Sudah tentulah perkara ini akan memberikan kesan yang lebih mendalam kepada anak-anak dalam usaha untuk mencapai kejayaan dalam sesuatu permainan iaitu.

mereka pasti akan melakukan yang terbaik demi membahagiakan diri sendiri dan ibu bapa yang tercinta. sudah pasti segala apa yang diangan-angankan oleh ibu bapa akan menjadi realiti.M Tuah Iskandar “seribu mancis tidak dapat menerangi engkau dalam kegegalapan namun. justeru usaha-usaha lain harus ditimbal balik dan diambil kira bagi memastikan kecemerlangan anak-anak. Jadi apabila benteng pertahanan diri mereka sudah cukup teguh. Jika merah. Apabila anak-anak telah diterapkan dengan nilai-nilai murni seperti menghormati oarng tua dan berbudi pekerti luhur. birulah ia. Namun. “Lampu Alladdin tidak akan bersinar dengan sendiri tetapi Alladdin akan mengosoknya terlebih dahulu”. ibu bapalah yang insan yang bertanggungjawab mencorakkannya. maka tidak akan wujud sebarang kekangan. Insan yang berguna ialah insan yang tahu nilai diri dan estetika. mereka harus berpada-pada. Ibu bapa tidak perlu memanjakan anak-anak sehingga mereka merasakan bahawa diri seperti anak emas dalam keluarga.Peranan Ibu Bapa memastikan Kecemerlangan Anak-anak Anak ibarat kain putih . Mereka tega menghabiskan masa dan tenaga bahkan wang ringgit demi melihat anak-anak mereka berjaya. Apabila perasaan kasih sayang dan bertegas sudah menjadi sama rata. Ibu bapa sentiasa mengharapkan dan mendambakan anak-anak mereka menjadi insan yang berguna serta berbakti terhadap orang tua. “Di mana ada kemahuan di situ ada jalan. Dalam usaha mendidik anak-anak ibu bapa perlu mengamalkan toleransi. merahlah ia. Perpeganglah kepada peribahasa tersebut. Sedikit penegasan perlu diberikan. Begitulah kata-kata azimat yang ditinta oleh Alex . Solat merupakan perkara terpenting yang perlu dipantau oleh ibu bapa. Malah. cahaya keimanan pasti dapat menyuluh engkau ke jalan kebahagiaan”. H. Solat dapat mendidik anak-anak untuk sentiasa melakukan perkara baik dan menjauhi perkara mungkar. jika biru. umpama menatang minyak yang penuh.W bersabda yang bermaksud. Demi mencapai keinginan tersebut ibu bapa sanggup melakukan apa-apa sahaja bagi memastikan hasrat hati mereka itu terlaksana dengan jayanya. Namun. tetapi hal ini merupakan tanda ibu bapa menyayangi anak-anak. Anak-anak akan sentiasa mengawal tingkah laku dan peradaban mereka. Hal ini bertujuan mengelakkan anak-anak menjadi manja dan besar kepala. nescaya kesudahan yang baik akan menjadi milik kita. Corak yang dihasilkan itu bakal menentukan siapakah anak-anak pada masa hadapan. Kebanyakan ibu bapa menyayangi anak mereka dengan setelusnya. Memetik kata-kata pakar motivasi terkenal Malaysia Dr. dengan mencurahkan kasih sayang semata-amata tidak mungkin akan dapat menjadikan anak-anak seorang insan yang berbakti.A. Rasulullah S. langkah awal wajar diambil oleh ibu bapa untuk merealisasikan hasrat murni itu iaitu dengan cara menerapkan dan memberikan didikan agama yang sempurna. “ suruh dan perintahlah anak-anakmu mendirikan solat sedari umurnya tujuh tahun”. Seterusnya usaha yang wajar dilakukan oleh ibu bapa untuk memastikan harapan melihat anak-anak mereka berjaya itu tercapai adalah dengan bermain “tarik tali’ dengan anakanak. ibu bapa boleh menuruti rengekkan dan permintaan anak-anak. perasaan kasih sayang dan bertegas dalam bicara perlu menjadi tunjang utama. Menghukum apabila anak-anak melakukan kesalahan tidak bererti ibu bapa membenci. segala apa yang dirancang pasti menjadi nyata. Oleh hal yang demikian.

Sebaliknya dorongan dan kata-kata semangat perlu diberi untuk menaikkan semula semangat membara anak-anak. “Umpama menarik rambut dalam tepung. mulakan dengan kata-kata yang lembut kerana katakata yang lembut umpama air yang menyirami tanah yang tandus”. rambut tidak putus tepung tidak berselerak”. Anak-anak pula perlulah berusaha untuk mencapai keinginan tersebut.Osborn. Oleh itu. Selanjutnya ibu bapa haruslah memberikan sedikit ruang kepada anak-anak untuk melakukan apa yang mereka hajati. Tun Dr Mahathir pernah berkata. ibu bapa perlu memikirkan sedalamdalamnya atas segala tindakan yang akan diambil. Jika anak-anak tidak mampu meneruskannya. “banyak masalah di dunia ini berpunca daripada sikap manusia yang tidak pernah berusaha memahami antara satu sama lain dan berbincang untuk melepaskan diri daripada sebarang musibah”. Hasrat ibu bapa untuk menyaksikan anak-anak mereka menjadi insan yang berguna tidak akan berhasil jika ibu bapa sahaja yang bertungkus lumus menggembleng tenaga. bak kata pepatah. Desakan dan paksaan akan menjatuhkan anak-anak. Setiap insan memiliki paradigma dan pandangan yang berbeza dalam menentukan hala tuju hidup mereka. yang dikejar tidak dapat yang diikendong berciciran. yang menjadi tanah dan baja ialah ibu bapa”. sedangkan bumi sedia di tapak kaki”. Tertekan dalam konteks ini bermaksud bahawa anak-anak akan berasa dalam dilema sama ada menurut kemahuan diri dan menghancurkan harapan ibu bapa atau menurut kemahuan ibu bapa dan merobek hati sendiri. kedua-dua belah pihak perlu melaksanakan tanggungjawab masing-masing bagi memastikan kelangsungan perjalanan hidup mereka. Dalam konteks ini. Anak-anak umpama jentera yang memerlukan minyak pelincir bagi menlancarkan pergerakannya. ibu bapa perlu memberi sedikit penekanan terhadap kepentingan pendidikan dalan sanubari anak-anak. Nah. ibu bapa perlu sebaik-baiknya mengetahui rasa hati anak-anak. asalkan tidak menyimpang dan tersasar jauh ke lembah kehancuran. ibu bapa tidak boleh terus memaksa. Tiada paksaan dalam menuntut ilmu. sudah terang lagi bersuluh. Cara sebegini akan dapat menghindari anak-anak daripada berasa tertekan. Kebanyakan ibu bapa mengharapkan anak-anak berusaha untuk mencapai mimpi mereka tanpa memikirkan kemampuan sebenar anak-anak. usaha untuk memastikan anak-anak mereka supaya . Ahli Falsafah Pascal mengungkapkan “kalau kita berusaha mencapai keinginan. Dalam memastkan anak-anak berhasil menjadi insan yang berguna. Oleh yang demikian langkah drastik yang boleh diambil oleh ibu bapa untuk memastikan anak-anak mereka menjadi insan yang berguna ialah dengan menyelami hati dan keinginan anak-anak. apabila situasi ini berlaku. Dato Dr Fadzillah Kamsah. Justeru mulakan dengan kelembutan dalam memastikan kejayaan menjadi hak hakiki dan azali anak-anak. ada menyebut “usah direnung ke langit hingga terlupakan bumi. Sebaliknya dorongan dan nasihat akan mendorong anak-anak untuk berjaya kerana “anak umpama bunga-bunga yang tumbuh di taman. Apabila minyak pelincir sudah dituang. Anak-anak akan memberontak akibat desakan yang bertubi-tubi daripada ibu bapa. Ibu bapa perlu mengasuh anak-anak untuk memahami dan mendalami ilmu. Intihanya. lain yang diharap lain yang menjadi. ibu bapa tidak boleh terlalu mengongkong anak-anak. sedangkan langit tidak mungkin digapai. Sehubungan dengan itu. maka akan lencarlah pergerakannya.

Kepentingan setiap individu perlu diambil kira dan dipertimbangkan. Jauhkan emosi untuk meningkatkan prestasi. “anakanak ibarat simen basah.menjadi insan berguna bukanlah mudah. Usaha yang sewajarnya perlu diambil dan segala emosi yang membungkam jauh dalam sanubari perlu ditolak ke tepi. sesiapa yang jatuh ke atasnya pasti memberi kesan”. perahu sudah di air. Professor Beetcher pernah berkata. Akhirulkalam. Justeru. pendayong sudah di tangan. (991 patah perkataan) . segala tindakan wajar sudah terpampang hanya yang tinggal adalah usaha untuk melaksanakannya. ibu bapa perlu berhati-hati mengambil sebarang tindakan dalam usaha melahirkan model insan yang cemerlang.

belah di pasar raya dengan menggunakan kad kredit. Bagi sesetengah pengguna. Sekiranya kita melancong ke luar negara. pemilik kad kredit tidak perlu bimbang sekiranya kad mereka hilang atau dicuri orang. Hal ini tidak demikian bagi pemegang kad kredit kerana pertukaran nilai mata wang asing akan dilakukan secara automatis setiap kali kad kredit tersebut digunakan. Kini terdapat hampir 50 peratus daripada pengguna yang membeli.Di samping banyak memebrikan kemudahan. Pada hemat saya pengguna akan berasa lebih selesa menggunakan kad kredit daripada menggunakan wang tunai kerana kad kredit lebih ringan dan tidak mendatangkan masalah untuk digunakan bila-bila difikirkan perlu. Menurut pendapat kebanyakan pelancong. Pengguna kad kredit juga berasa lebih selamat menggunakan kad kredit berbanding dengan penggunaan wang tunai.IMPLIKASI PENGGUNAAN KAD KREDIT Kad kredit bolehlah ditakrifkan sebagai sejenis kad yang digunakan sebagai pengganti wang tunai atau buat masa ini lebih dikenali sebagai wang plastik. Menurut kenyataan yang dikeluarkan oleh pengeluar kad kredit American Express. jumlah pemegang kad tersebut bertambah hampir 40 peratus pada setiap tahun. Hal ini kerana semua kad kredit yang digunakan tidak boleh bertukar milik. Seterusnya. Setiap kali mereka menggunakan kad kredit tersebut mereka dikehendaki menandatangani borang khas yang akan dapat mengesan pemilik sebenar kad kredit tersebut. penggunaan kad kredit merupakan pemangkin masalah inflasi yang sangat ketara. Salah satu daripada faktor yang menggalakkan orang ramai menggunakan kad kredit ialah mereka tidak perlu membawa wang tunai yang banyak untuk membeli. penggunaan kad kredit didapati semakin popular dalam kalangan masyarakat kita terutamanya ahli perniagaan. kita mungkin perlu menukarkan mata wang negara kita ke mata wang negara yang kita lawati itu. mereka lebih suka menggunakan kad kredit kerana mereka diberikan layanan yang lebih istimewa ketika berurus niaga terutamanya di hotel-hotel yang terkemuka dan bertaraf antarabangsa. Visa. . Di samping itu. membawa wang tunai yang banyak ketika membeli. Dalam hal ini saya berpendapat faktor keselamatanlah yang paling banyak mendorong pengguna menggunakan kad kredit. Pada hemat saya penggunaan kad kredit akan terus diamalkan oleh masyarakat kita kerana kad tersebut mempunyai kebaikannya yang tersendiri. keadaan ini mungkin disebabkan oleh imej kemewahan yang sering dikaitkan dengan pemegang kad kredit. kebanyakan ahli masyarakat lebih gemar menggunakan kad kredit kerana mereka tidak perlu menukar mata wang ketika berada di luar negara.Kini terdapat semakin banyak syarikat yang mengeluarkan kad kredit seperti American Express. mereka berasa lebih selamat menggunakan American Express kerana mereka cepat mendapatkan kad ganti yang baru dengan cepat apabila berlaku kehilangan. Pada pendapat saya. Menurut kebanyakan pemilik kad tersebut. Akhir-akhir ini.. Menurut pendapat Menteri Kewangan Malaysia.dan Master Card. kad kredit juga melambangkan status pemiliknya. Oleh hal yang demikian.belah merupakan suatu beban. beliau juga turut meramalkan bahawa bilangan pengguna kad kredit ni negara kita akan bertambah pada tahun-tahun yang akan datang.belah.

Seperti yang kita sedia maklum. Namun begitu. Oleh hal yang demikian. walaupun penggunaan kad kredit didapati semakin popular dari setahun ke setahun. tempat-tempat penginapan atau pusat-pusat belibelah yang boleh dikunjungi oleh pemegang kad kredit adalah terhad. Sebaliknya. Setelah puas berbelanja.belah atau kedai dan gerai yang mereka kunjungi itu menolak penggunaan kad kredit. Oleh sebab itu. Hal ini berlawanan dengan pesanan orang tua-tua `beringat-ingat sebelum terkena’. . mereka akan mendapat faedah yang banyak. Pihak Polis Bahagian Jenayah Perdagangan sering mengingatkan para peniaga supaya sentiasa berwaspada ketika berurus niaga dengan pengguna yang menggunakan kad kredit. terdapat kemungkinan berlaku penyelewengan dalam urus niaga tersebut. Para peniaga tidak sanggup menanggung risiko yang tinggi dengan menerima kad kredit tersebut. jika kad kredit tidak digunakan secara berhati-hati. Sebagai rumusannya. lebih 35 peratus daripada pemilik kad kredit mengalami masalah beban hutang yang teruk sehingga ada antara mereka yang diistiharkan muflis kerana tidak dapat menjelaskan hutang-hutang mereka. mereka mungkin akan berada dalam keadaan yang sugul kerana terpaksa berfikir bagaimana hendak membayar balik jumlah wang yang telah mereka belanjakan itu. pemegang kad kredit mungkin berbelanja secara berlebih. pemegang kad kredit juga sering menghadapi beberapa masalah. Hal ini kerana tidak semua para peniaga mahu menerima pembelian secara kredit terutamanya kedai-kedai biasa atau kedai-kedai kecil yang jumlahnya lebih banyak daripada kedai-kedai yang besar atau pusat-pusat beli -belah yang terkenal. pemegang kad kredit mungkin menghadapi masalah sekiranya pusat beli. Hal ini kerana mereka telah menerima lebih daripada 150 aduan berkaitan dengan hal tersebut sejak awal tahun ini. Pada pendapat saya. Menurut kajian yang pernah dibuat oleh mahasiswa Universiti Utara Malaysia.lebihan kerana mereka tidak begitu peka atau perihatin dengan nilai wang yang dibelanjakan. Selain itu.Oleh itu.Di samping kemudahan yang boleh dinikmati. kebanyakan peniaga tidak yakin dengan pelanggan yang menggunakan kad kredit terutamanya kad kredit yang tidak popular. Walaupun perkara seperti ini jarang-jarang berlaku. Oleh itu. dapatlah dikatakan bahawa terdapat beberapa kebaikan dan keburukan penggunaan kad kredit. urusan perniagaan yang menggunakan kad kredit dijalankan dengan penggunaan komputer. Keadaan ini mungkin berlaku kerana pemilik kad tersebut tidak sedar bahawa kad yang digunakan itu sebenarnya ialah wang. pemiliknya akan menderita akibat beban hutang yang terpaksa ditanggung sehingga bertahun-tahun. sekiranya pemilik kad kredit menggunakan kemudahan tersebut secara bijak. bukannya plastik yang tidak bernilai. kita sering mendengar rungutan daripada pemilik kad kredit yang menghadapi masalah beban hutang yang banyak. namun `wang plastik’ tersebut pasti tidak mungkin dapat menggantikan wang tunai yang sebenar.

perkara itu akan dipelajari secara formal di dalam kelas.Usaha-usaha untuk meningkatkan semangat patriotik dalam kalangan masyarakat di negara kita Semangat patriotik semakin luntur dalam kalangan masyarakat di negara kita pada masa ini seperti yang didakwa oleh banyak pihak. Tambahan pula. Oleh hal yang demikian. Jadi. Pada pendapat mereka. Sebenarnya terdapat banyak cara yang boleh dijalankan untuk meningkatkan semangat patriotik dalam kalangan masyarakat di negara kita. Oleh itu. “melentur buluh. Pihak yang bertanggungjawab hendaklah menjalankan kempen secara besar-besaran melalui media massa. Sekiranya perkara ini dilakukan. amalan ini penting kerana kita dapat melahirkan masyarakat yang sentiasa cinta akan negara dan tidak melakukan perkara-perkara yang akan memburukkan nama negara. Sekiranya semangat patriotik dapat dipupuk sejak kecil. perkara yang penting dalam hidup ialah mereka perlu berusaha untuk mencari kekayaan dan hendak mencari wang untuk menambahkan pendapatan semata-mata. semangat patriotik itu akan terus subur dalam sanubari murid-murid hinggalah selepas mereka menamatkan persekolahan atau pendidikan mereka di institusi pengajian tinggi. Kempen-kempen yang berkaitan dengan semangat patriotik ini akan memberikan kesedaran kepada masyarakat tentang kepentingan semangat patriotik dalam kalangan masyarakat di negara kita Oleh itu. diuji dalam peperiksaan dan seterusnya diamalkan dalam kehidupan seharian. Satu daripada caranya adalah dengan memberikan penekanan tentang proses pemupukan semangat patriotik dari bangku sekolah lagi. Dengan perkataan lain. Hal ini berlaku demikian kerana masingmasing sibuk dengan urusan sendiri yang menyebabkan mereka tidak menghiraukan perkara lain. murid-murid akan memahami dan menghayati semangat patriotik kerana aspek tersebut dipelajari dalam mata pelajaran tertentu. televisyen dan radio hendaklah menyiarkan rancangan atau program yang dapat meningkatkan semangat patriotik seperti menyiarkan rencana tentang pejuangpejuang kemerdekaan negara. biarlah dari rebungnya”. contohnya anggota masyarakat kita tidak mengibarkan bendera Malaysia ketika sambutan ulang tahun kemerdekaan negara dijalankan. Perkara ini membolehkan semangat patriotik sebati dalam diri pelajar seperti kata peribahasa Melayu. sudah tentulah semangat patriotik akan terus diamalkan dan dikekalkan hingga dewasa. di samping media elektronik seperti televisyen dan radio memang berkesan untuk menyuburkan dan meningkatkan semangat patriotik dalam kalangan masyarakat. kita berharap agar semangat patriotik dalam kalangan masyarakat dapat ditingkatkan. Cara lain yang boleh dijalankan adalah dengan membuat pengubahsuaian dan memberikan penekanan tentang aspek semangat patriotik ini dalam kurikulum di sekolah dan di institusi pengajian tinggi. Dengan perkataan lain. Kementerian Penerangan Malaysia. mereka tidak menitikberatkan semangat patriotik dan tidak tidak mempedulikan sambutan hari kebangsaan. Selain itu media elektronik itu juga hendaklah .

Aktiviti tersebut bukan sahaja dapat memupuk semangat patriotik malahan dapat mengeratkan perpaduan antara kaum di negara kita. Para pemimpin perlulah selalu mengingatkan dan menekankan kepentingan menghargai kemerdekaan yang telah dicapai hasil perjuangan dan titik peluh pejuang-pejuang kemerdekaan yang terdahulu dan menghayatinya dengan sepenuh hati. Agensi-agensi kerajaan yang bertanggungjawab pula perlulah menjalankan aktiviti yang bersesuaian dengan usaha untuk meningkatkan semangat patriotik dalam kalangan masyarakat agar dapat memupuk semangat ini. Individu yang memiliki semangat patriotik yang tinggi juga akan sentiasa berusaha untuk memajukan diri dan negaranya agar mencapai kemajuan dan pembangunan dengan cepat. Di samping itu. agama dan fahaman politik. Oleh itu. kemerdekaan yang dinikmati ini hendaklah dihayati. Oleh hal yang demikian. Skiranya semangat patriotik tidak dapat dipupuk dalam kalangan remaja. dan drama-drama yang berkaitan dengan semangat cinta akan negara. setanding dengan negara-negara maju yang lain. dijaga dan dikekalkan sampai bila-bila. agama dan negaranya sendiri. semangat patriotik ini penting untuk melahirkan warganegara yang cinta akan negaranya dan pasti akan menjadi individu yang berguna kepada bangsa. anggota masyarakat akan mencontohi pemimpin-pemimpin mereka yang memiliki semangat patiotik yang tinggi. usaha-usaha untuk memupuk semangat patriotik perlulah dijalankan sepanjang masa tanpa henti. “Paloh”. aktiviti seperti sambutan hari kemerdekaan pada peringkat taman perumahan dan kampung perlulah digalakkan. Dengan cara itu. Semangat patriotik juga dapat dipupuk melalui contoh dan teladan daripada pemimpin-pemimpin negara dan pemimpin masyarakat tanpa mengira bangsa. Aktiviti tersebut boleh dijalankan di kampung-kampung dan juga di kawasan perumahan. pastilah mereka tidak ada perasaan cinta akan negara dan menyebabkan mereka hilang jati diri. Sekiranya perkara ini tidak dititikberatkan oleh semua orang sudah pasti kemerdekaan yang dinikmati sukar untuk dipertahankan dan tidak tidak akan memberi makna lagi kepada generasi yang akan datang.menayangkan filem seperti “Bukit Kepong”. Jabatan Penyiaran atau stesen televisyen juga perlu mengadakan forum tentang semangat patriotik dengan menjemput tokoh-tokoh akademik daripada pelbagai bangsa dan juga tokoh masyarakat yang memperjuangkan semangat kebangsaan suatu masa dahulu. Oleh itu. . semua pihak perlulah berganding bahu dan memainkan peranan masing-masing agar semangat patriotik dapat dipupuk dan disuburkan dalam kalangan masyarakat. Hal ini penting kerana. Hal ini demikian kerana.

Jelaslah bahawa faktor kejayaan anak-anak dalam bidang akademik banyak bergantung kepada dorongan dan sokongan daripada keluarga. Dalam era globalisasi ini. Terdapat pelbagai jenis sokongan dan dorongan yang boleh diberikan oleh keluarga untuk memastikan kecemerlangan anak-anak kerana keluarga bahagia pemangkin kecemerlangan anak-anak. Buktinya. ibu bapa yang tidak berkemampuan terpaksa kais pagi makan pagi. Anak-anak akan lebih terdorong untuk mengikut jejak langkah kejayaan ibu bapa mereka kerana ibu bapa lebih mengenali dan rapat dengan anak-anak . tidak mempunyai tempat bergantung untuk menumpang kasih serta hidup bagaikan layang-layang terputus tali. Kejayaan ini adalah kerana Nur Amalina mempunyai sebuah keluarga yang penyayang dan sanggup memberikan sepenuh sokongan dan dorongan dalam bidang akademik beliau. kais petang makan petang semata-mata untuk membiayai persekolahan anak-anak mereka. Hal ini menyebabkan ibu bapa terpaksa bekerja dengan lebih kuat dan lebih masa untuk menampung kos pendidikan anak-anak mereka. Hal ini kerana ibu bapa mahu memberikan kemudahan dan keselesaan yang secukupnya kepada anak-anak bagai menatang minyak yang penuh. Oleh itu. pada realitinya. keluarga merupakan aset terpenting dalam kehidupan setiap insan. kajian statistik oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat mendapati hampir 50 peratus rakyat Malaysia terlibat dengan gejala negatif lazimnya mempunyai konflik keluarga. iaitu hidup sebatang kara. Malaysia pernah digemparkan dengan keputusan peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) Nur Amalina yang amat membanggakan. ibu bapa sanggup memerah keringat. pendidikan semakin memerlukan kos yang tinggi. Mereka tidak mahu anak-anak mereka hidup susah. Ibu bapa yang berjaya akan menjadi idola dan inspirasi untuk kecemerlangan anak-anak. mencintai dan bersifat belas kasihan terhadap saudaranya yang lain.PERANAN IBU BAPA DALAM MEMBERIKAN SOKONGAN DAN DORNGAN KEPADA ANAK-ANAK DEMI MEMASTIKAN KECEMERLANGAN AKADEMIK ANAK-ANAK Keluarga boleh ditakrifkan sebagai kaum kerabat atau sanak saudara yang saling mengasihi. kejayaan ibu bapa akan menyebabkan anak-anak cuba mememotivasikan diri mereka sekali gus merubah kehidupan mereka agar berjaya atau lebih berjaya daripada ibu bapa mereka. Seseorang yang tidak mempunyai keluarga.Sebagai contoh. membanting tulang dan bekerja keras dengan tulang empat kerat mereka agar memperoleh pendapatan yang lumayan dan mewah. Hal ini kerana beliau berjaya mendapat 17A1 sekali gus menjadikan beliau pelajar cemerlang SPM 2003. Pada tahun 2003. mantan Menteri Pembangunan Wanita dan Keluarga pernah menyatakan bahawa wang ringgit bukanlah . Tambahan pula. kebanyakan ibu bapa yang berjaya mempunyai anak-anak yang berpotensi untuk berjaya seperti mereka. Buktinya. Dalam era modenisasi ini. Antara peranan daripada keluarga ialah kepimpinan melalui teladan. Malah. Semua ibu bapa menginginkan kejayaan daripada anak-anak supaya anak-anak mempunyai masa depan yang cerah. Tambahan pula. benarlah bahawa kepimpinan melalui teladan merupakan dorongan yang boleh diberikan oleh keluarga untuk kecemerlangan anak-anak.

manakala ilmu tanpa agama adalah lumpuh. hati kuman sama dicecah untuk merealisasikan impian murni mereka. Dorongan lain yang boleh diberikan oleh keluarga adalah dengan memberikan anak-anak didikan agama yang sempurna. . Albert Einstein pernah mengatakan bahawa agama tanpa ilmu adalah buta. ibu bapa serta ahli keluarga yang lain wajarlah bersatu padu bagai aur dengan tebing dan sama-sama berusaha seperti hati gajah sama dilapah. Mereka akan mempunyai prinsip hidup yang teguh. Dorongan keluarga dapat melahirkan anak-anak yang cemerlang.pengganti kasih sayang malah semua ibu bapa sanggup mengorbankan apa-apa sahaja untuk kebahagiaan cahaya mata mereka. Rentetan itu. Sudah terang lagi bersuluh bahawa pengorbanan ibu bapa menjadi dorongan untuk anak-anak cemerlang dalam bidang pelajaran. dorongan daripada keluarga merupakan faktor terpenting kejayaan anakanak. Kenyataan ini membuktikan bahawa ibu bapa rela berkorban demi anak-anak mereka sekali pun terpaksa bergadai nyawa. Marilah kita buktikan kepada dunia bahawa pemikiran rakyat Malaysia tercinta ini tidak lagi dibelenggu atau tidak lagi umpama katak di bawah tempurung. sekali gus menyebabkan mereka tidak mudah terpengaruh oleh gejala negatif yang semakin berleluasa seperti kudis dalam masyarakat marcapada ini. malah telah bertamadun dalam menuju era globalisasi untuk berdiri sama tinggi. Oleh itu. gemilang dan terbilang seperti yang dilaungkan mantan Perdana Menteri kita yang lebih dikenali sebagai "Pak Lah". Hal ini kerana anak-anak yang mempunyai didikan agama yang sempurna akan terang hati dan lebih mudah untuk menerima pelajaran. Sebagai intiha. duduk sama rendah dengan negara lain untuk negara maju yang lain di seluruh sarwajagat ini. Kejayaan Nadia Amira yang cemerlang dalam SPM 2006 menunjukkan bahawa pelajar yang mempunyai didikan agama yang sempurna mampu meraih kejayaan. jelaslah bahawa didikan agama yang sempurna merupakan salah satu dorongan yang boleh diberikan oleh keluarga demi kecemerlangan anak-anak dalam bidang akademik.

etika dan moral profesional serta kemahiran kepimpinan. Oleh itu. Kecekalan Abraham Lincoln ini perlu saya contohi kerana di mana ada kemahuan.Anda meminati sesuatu bidang kerjaya yang mencabar dan berisiko. Hal ini adalah kerana kemahiran insaniah dapat mempersiapkan diri saya dengan kemahiran yang boleh diaplikasikan pada masa hadapan terutamanya semasa berada dalam alam pekerjaan. persediaan awal adalah amat penting sebelum saya dapat menceburi bidang pekerjaan ini. saya juga perlu mempunyai ilmu pengetahuan yang mendalam terhadap bidang . Sebagai contoh. Saya juga mesti membekalkan diri saya dengan semangat juang yang tinggi untuk mencapai matlamat saya. Saya perlulah melakukan beberapa persediaan yang sewajarnya kerana yang bulat tidak datang bergolek. Sesungguhnya remaja di Malaysia amat berbeza dengan remaja di negara lain. iaitu kemahiran berkomunikasi. Selain itu. Persediaan yang afdal yang wajar saya lakukan termasuklah melengkapkan diri saya dengan kemahiran insaniah yang meliputi beberapa aspek. Jadi. sukan atau kebudayaan. Jika dilihat dari dimensi yang lain pula. pembelajaran sepanjang hayat dan pengurusan maklumat. persediaan awal amat penting sebelum anda menceburi bidang pekerjaan tersebut. Saya meminati sesuatu bidang kerjaya yang amat mencabar dan berisiko. saya perlu mempunyai daya saing yang tinggi kerana saya merupakan golongan pemuda-pemudi yang bakal berhadapan dengan dunia yang kian mencabar ini. Abraham Lincoln pernah mengalami 13 kegagalan besar dalam bidang politik sebelum beliau dipilih menjadi Presiden Amerika Syarikat yang ke-16 pada usia 51. semasa berada di alam persekolahan dan pengajian tinggi. di situ ada jalan. Jelaslah membuktikan bahawa seseorang yang ingin mencapai kejayaan dalam bidang yang diceburi perlulah memiliki daya saing yang tinggi. usaha untuk memiliki kemahiran insaniah amat penting agar saya dapat berkecimpung dalam bidang yang saya minati itu. bak kata pepatah Melayu. saya perlulah menggunakan peluang yang ada untuk bergerak aktif sama ada dalam aktiviti kemasyarakatan. yang pipih tidak datang melayang. tidak hairanlah mereka lebih matang dan daya saing mereka lebih tinggi daripada remaja di negara kita. saya perlu kental dan tidak mudah berputus asa apabila berhadapan dengan pelbagai rintangan. Menyedari hakikat ini. Oleh itu. Sebagai contoh. mempunyai pemikiran kritis dan kemahiran menyelesaikan masalah. Manusia juga sanggup melakukan apa-apa sahaja tanpa berputus asa untuk memperoleh kejayaan. Kemahiran insaniah sangat penting untuk melahirkan modal insan yang kamil dan yakin untuk berhadapan dengan sebarang cabaran yang mendatang. Saya perlu berupaya untuk menghasilkan teknologi dan robotik yang setanding dengan remaja yang lain. Kemajuan alam pada masa ini semakin hari semakin berkembang pesat ekoran sikap manusia yang sentiasa berusaha untuk mencapai dan mendominasi kejayaan dalam kehidupan. Bincangkan persediaan-persediaan yang perlu anda lakukan. kemahiran keusahawanan. genggam bara api biar sampai jadi arang. Oleh itu. kemahiran kerja berpasukan. Mereka sememangnya sudah diajar berdikari sejak kecil lagi manakala remaja di negara kita masih ditatang bagai minyak yang penuh.

seorang jutawan dan rakan-rakannya yang telah dibunuh tanpa perikemanusiaan. intelek dan sosial. Hal ini dikatakan demikian kerana seseorang yang dapat berfikir di luar kotak dan berani melakukan anjakan paradigma mampu untuk menongkah arus dan mendepani cabaran semasa. saya perlu lebih berhati-hati dalam mengharungi kehidupan yang penuh pancaroba ini terutamanya ketika menceburi bidang kerjaya yang lebih mencabar dan berisiko. kemampuan untuk berfikir secara kreatif dan inovatif dapat membantu saya ketika melibatkan diri dalam kerjaya yang saya idamkan. Sebagai contoh. . Sememangnya pelangi hari ini tidak mampu berjanji untuk muncul pada hari keesokan. pemikiran saya yang kreatif dan inovatif dapat menangani cabaran-cabaran yang bakal saya tempuhi kelak terutamanya pada era globalisasi ini. Dengan cara ini. banyak jenayah yang berlaku di negara kita. Jadi. saya perlulah meningkatkan pengetahuan dan keyakinan saya bagi merealisasikan impian saya untuk menceburi bidang kerjaya yang mencabar dan berisiko. Hal ini adalah kerana ketinggian ilmu yang saya miliki dapat memastikan jati diri saya tidak mudah rapuh. saya pasti dapat menangkis segala dugaan yang mendatang kerana saya percaya bahawa hendak seribu daya. Dengan cara ini. saya mestilah memiliki semangat inkuiri yang kuat dan tinggi supaya saya sentiasa lebih sensitif dan peka terhadap isu-isu yang berlaku di sekeliling saya. Konklusinya. saya berupaya untuk menangkis sebarang cabaran ketika saya bekerja dalam dunia pekerjaan yang berisiko dan mencabar. Sebagai iktibar. emosi. Tuntasnya. Hal ini adalah supaya saya lebih peka terhadap masalah yang kian menular seperti cendawan yang tumbuh selepas hujan sama ada di negara kita atau di luar negara. Hal ini dapat dicapai sekiranya saya rajin membaca surat khabar dan melayari internet untuk mengetahui isu-isu semasa. kes pembunuhan Datuk Sosilawati. tak hendak seribu dalih. Oleh itu. mereka berupaya memajukan negaran mereka dengan pelbagai teknologi moden yang canggih. Dewasa ini. saya perlulah sentiasa sensitif dan prihatin terhadap isu semasa. Jadi. Seperkara lagi. Persediaan yang seterusnya ialah saya perlu mempunyai minda yang kreatif dan inovatif. rakyat Jepun telah didedahkan dengan amalan membaca kerana mereka percaya bahawa membaca itu jambatan ilmu. Oleh hal yang demikian. saya perlulah menitikberatkan kemajuan diri saya dalam semua aspek sama ada dalam aspek jasmani. Hanya dengan membaca.pekerjaan yang bakal saya ceburi itu. saya perlu banyak membaca bukubuku yang berkaitan dengan bidang yang saya minati. kejayaan akademik memang merupakan satu kepentingan untuk berjaya dalam kehidupan tetapi tidak dapat disangkalkan juga bahawa mempunyai nilai tambah diri seperti nilai kepimpinan dan berfikir secara kreatif serta kritis juga signifikan untuk berjaya dalam kerjaya yang mencabar dan berisiko. Saya tidak mahu menjadi seperti katak di bawah tempurung. Sebagai seorang pelajar. persediaan-persediaan inilah yang wajar saya lakukan sebagai prasyarat untuk mencapai kejayaan dalam pekerjaan saya nanti. rohani. Saya percaya bahawa ilmu pengetahuan yang tinggi mampu mematangkan saya untuk mengatur setiap langkah kehidupan. Semoga impian saya akan menjadi realiti dengan keizinan Tuhan yang Maha Esa. Saya juga dapat mengemukakan idea-idea yang bernas yang dapat meningkatkan kualiti kerja saya kelak. Oleh itu. Sejak kecil lagi.

agama tanpa ilmu adalah buta manakala ilmu tanpa agama adalah lumpuh– dapat membezakan hak dengan batil .KELUARGA BAHAGIA SIAPAKAH KELUARGA KITA? Institusi keluarga bolehlah dikategorikan sebagai satu unit manusia yang meliputi ayah. Ada juga keluarga yang mempunyai bilangan orang tua yang lebih banyak seperti datuk. Kurang kefahaman terhadap tanggungjawab sebagai suami/ayah dan isteri/ ibu dan anak 2. ibu dan beberapa orang anak. 2.Hukuma-hakama Arab pernah mengatakan anak. Ekonomi keluarga yang kurang mantap .menghadapi tekanan hidup 4.anak yang kehilangan kasih sayang daripada ibu bapa yang sibuk adalah yatim . Mengabaikan pendidikan agama 5. Negara lebih harmoni jenayah semakin berkurangan 5.A.1993) 1.Memantau pergerakan anak-anak yang baru berusia setahun jagung dan berdarah setampuk pinangMencurahkan kasih sayang yang secukupnya – bagai menatang minyak yang penuh .sabda Rasulullah S. nenek. PERANAN IBU BAPA . Mengelakkan suami isteri daripada bertikam lidah – tidak berlaku keruntuhan institusi kekeluargaan. Dapat melahirkan anak-anak yang berjaya dalam hidup 4.Memahami dan berusaha untuk menyelesaikan masalah anak-anak – jangan terlalu rakus mengejar fatamorgana mereka dalam aspek kebendaan .obses mencari harta duniawi – sibuk bekerja memenuhi tuntutan nafkah kehidupan – enau dalam belukar melepaskan pucuk masing-masing 3. Campur tangan ahli keluarga bukan untuk berdamai LANGKAH MEMBINA KELUARGA BAHAGIA 1. KEPENTINGAN KELUARGA BAHAGIA 1. yang bermaksud sebaik-baik kamu adalah sebaik-baik orang terhadap keluarganya dan aku adalah sebaik-baik orang terhadap keluargaku – kurang tekanan hidup 3. dan pak cik serta mak cik pula.Memberikan didikan agama & moral yg teguh – Albert Einstein.W. Kurang bijak menguruskan masa . Wujud sikap tolak-ansur serta sikap saling menyayangi antara ahli keluarga . Negara lebih maju – banyak pelaburan asing PUNCA KERETAKAN INSTITUSI KEKELUARGAAN Konflik adalah bahagian yang tidak dapat dielakkan dalam kehidupan berkeluarga (Patricia Noller dan Mary Anne Fitzpatrick.

mendapatkan keputusan cemerlang untuk membalas jasa ibu bapa .memuliakan dan menjaga maruah diri dan keluarga dengan tidak melibatkan diri dalam kegiatan yang tidak sihat seperti vandalisme.harus belajar bersungguh-sungguh . ringan sama dijinjing 4. PERANAN AHLI KELUARGA saling menghormati dan memahami .Menganjurkan pelbagai program tentang kebahagiaan rumah tangga atau program yang menjurus ke arah kelahiran keluarga bahagia . PERANAN ANAK-ANAK menuruti ajaran ibu bapa . lumba haram.mengenang jasa ibu bapa dan janganlah bersikap seperti kacang lupakan kulit 3.Nilai ini dapat dijadikan budaya hidup – alah bisa tegal biasa dapat diaplikasikan ketika melayari kehidupan berkeluarga 5. saling membantu dan bekerjasama bak kata pepatah. menengah & IPT) Melentur buluh biarlah dari rebungnya Keegoan masih belum menebal – mudah ditegur dan dididik .Menanamkan nilai kasih sayang dalam proses pembelajaran (rendah. menagih dadah dan sebagainya .Mantan Perdana Menteri.Mengadakan kempen kesedaran besar-besaran dan berterusan tentang pentingnya sebuah keluarga yang bahagia Menyedarkan golongan ibu bapa .bertolak-ansur dan mengawal diri bagi mengelakkan berlakunya pertelingkahan dan perselisihan faham . berat sama dipikul. PAK LAH – merasmikan kempen Keluarga Penyayang Aspirasi Negara . aman dan damai. PERANAN SEKOLAH .Keluarga bahagia ialah keluarga yang harmoni.2. PERANAN KERAJAAN .

Penekanan diberikan kepada kepentingan mempelajari sejarah negara . Penubuhan Program Latihan Khidmat Negara (PLKN) 4. Dapat menikmati kemajuan negara 4. Kurang kesedaran tentang kepentingan semangat patriotisme pada masa hadapan 2. Kempen berterusan dan efektif daripada kerajaan dan badan swasta 3.PUNCA LUNTUR SEMANGAT PATRIOTISME 1. Peranan ibu bapa – mempraktikkan semangat patriotisme untuk diteladani oleh anakanak 2. Mengadakan aktiviti yang berkaitan dengan semangat patriotisme di sekolah 5. Dapat menjamin keharmonian negara 5. Terlalu mengagungkan ideologi Barat 4. Kurang menekankan semangat patriotik di sekolah – pendidikan berorientasikan peperiksaan 5. Kempen kesedaran yang kurang berkesan .bermusim dan hangat-hangat tahi ayam KEPENTINGAN SEMANGAT PATRIOTISME 1. Dapat mengekalkan perpaduan nasional LANGKAH PEMUPUKAN SEMANGAT PATRIOTISME 1. Dapat memastikan kemerdekaan negara terpelihara 2. Lebih mementingkan kekayaan hidup daripada menitikberatkan semangat patriotisme 3. Dapat membentuk identiti negara dengan bebas 3.

3.rakyat Malaysia perlu menghormati raja (AC) . hukum orang memiat daging. iaitu “Usahlah disoal apakah sumbangan negara kepada kamu. RANGKA Pendahuluan: • • • Rakyat yang Menghormati Mendukung Prinsip Mengamalkan Mencintai Lagu Rukun Negara Negaraku Negara Perpaduan KARANGAN: Pepatah Arab .melambangkan kebanggaan dan kedaulatan sesebuah negara itu (AH) Malaysia terkenal dengan lagu Negaraku (AH) Kaya dengan prinsip dan doktrin penting untuk memupuk semangat patriotisme (AH) Meminjam kata mantan Presiden Amerika Syarikat. 2. sebaliknya tanyalah.Ciri-ciri 1.perlu sensitif terhadap kepentingan dan nilai perasaan orang lain seperti kata peribahasa. sakit di orang sakitlah di awak (AH) Contohnya . hak dan kebebasan rakyat hendaklah dihormati .cinta akan watan itu adalah sebahagian daripada iman (AR) tanah air adalah sesuatu yang amat besar maknanya kepada sesuatu bangsa (AR) Setiap rakyat perlulah memiliki ciri-ciri untuk menggalas tugas yang amat besar memberikan taat setia dan kasih sayang yang tidak berbelah bahagi terhadap negara (AA) Isi-isi: Isi 1: Menghormati Lagu Negaraku • • • • • • Setiap negara mempunyai lagu kebangsaan . JF Kennedy. apakah sumbangan kamu kepada negara?” Berdiri tegak apabila lagu Negaraku dinyanyikan sebagai tanda hormat (AC) Sebagai rakyat yang telah banyak termakan budi kepada negara. kita sepatutnya menujukkan taat setia kepada negara dengan menghormati lagu kebangsaan Isi 2: Mendukung Prinsip Rukun Negara • • • • • Membentuk sebuah negara yang berdaulat dan bersepadu (AH) Malaysia melalui kebijaksanaan para pemimpinnya telah melakarkan suatu garis panduan iaitu Rukun Negara (AH) Menjadi tonggak panduan untuk rakyat (AH) Sebagai negara yang berpaksikan ideologi demokrasi.Malaysia mengamalkan sistem beraja yang sentiasa dijadikan tonggak perpaduan .

para pemimpin yang adil dan rakyat jelata yang taat setia. PENUTUP • • • Di mana bumi dipijak. di situ langit dijunjung . (AR) haruslah menanamkan semangat cinta akan negara yang mendalam (ACdgn) masa depan negara dapat terpelihara daripada jatuh ke tangan musuh dan maruah negara akan gah di seantero dunia. John Prescott pernah menyatakan keinginan Britain mempelajari pengalaman Malaysia mengekalkan formula perpaduan antara kaum dan amalan tolak ansur dalam amalan beragama.• setiap rakyat perlulah lebih sensitif dan sentiasa menjunjung tinggi nilai-nilai dan falsafah yang terkandung dalam Rukun Negara demi mewujudkan sebuah negara yang berdaulat dan merdeka Isi 3: Mengamalkan Perpaduan • • • • • merupakan aset negara yang amat penting dan merupakan tulang belakang kepada kemajuan negara (AH) mempunyai rakyat yang berbilang kaum . (AHrpn) .berusaha untuk memupuk perpaduan yang hakiki dan mengekalkan semangat perpaduan dari generasi ke generasi (AH) Mantan Timbalan Perdana Menteri Britain. (AH) dapat dipupuk melalui amalan kunjung-mengunjungi pada hari perayaan menerusi amalan rumah terbuka – mengeratkan hubungan silaturahim di samping dapat memupuk perpaduan tanpa mengira darah dan warna kulit (AC) perlu menyedari kepentingan elemen perpaduan kerana perpaduan merupakan tunjang kejayaan dan kemajuan negara.ungkapan penting untuk menanamkan semangat sayang dan cinta akan negara (AR) Ahli falsafah ada menyatakan bahawa paksi kekuatan sesebuah negara itu terbina di atas paksi para ilmuwan yang berhikmah.

Untuk Berjaya dalam bidang kerjaya yang mencabar dan berisiko saya perlu membuat persediaan awal kerana yang bulat tidak dating bergolek.kemahiran pengurusan maklumat .etika dan moral professional . .mempunyai pemikiran kritis. yang pipih tidak dating melayang.kemahiran menyelesaikan masalah . Isi 1 Melengkapkan diri dengan kemahiran insaniah yang meliputi – kemahiran berkomunikasi. sukan atau aktiviti perdebatan Kesan : dapat mempersiapkan diri dgn kemahiran yang boleh diaplikasikan pada masa hadapan terutamanya semasa berada dalam alam pekerjaan Penegasan: Isi 2 Perlu mempunyai daya saing yang tinggi Mengapa? Saya merupakan golongan pemuda yang bakal berhadapan dengan dunia yang mencabar. . Bincangkan persediaan-persediaan yang perlu anda lakukan Pendahuluan Perkembangan dunia kini Manusia mengejar kemakmuran dalam kehidupan Bersedia dan sanggup melakukan apa-apa sahaja tanpa putus asa sehingga Berjaya (genggam bara api biar sampai jadi arang) Sebagai insan yang bertanggungjawab menjayakan wawasan 2020 saya meminati bidang kerjaya yang amat mencabar dan berisiko.kemahiran kerja berpasukan .kemahiran kepemimpinan Mengapa ? kemahiran insaniah dapat melahirkan insan yang kamil dan yakin untuk berhadapan dengan sebangan cabaran Bagaimana? Sewaktu menuntut di sekolah dan universiti – perlu bergerak aktif dalam pelbagai bidang spt aktiviti kemasyarakatan.Pembelajaran sepanjang hayat . Oleh itu.Anda meminati sesuatu bidang kerjaya yang mencabar dan berisiko.kemahiran keusahawanan . persediaan awal amat penting sebelum anda menceburi bidang pekerjaan tersebut. .

Ramai beranggapan bahawa remaja yang terlibat dengan gejala sosial dan kurang sihat ini berpokok pangkal daripada keadaan dunia hari ini. “bagi menyelesaikan segala kemusykilan. Banyak faedah yang boleh diperoleh remaja apabila menyertai badan beruniforn. ekoran daripada ledakan dunia dan bahang kemodenan. yang telah diambil sesuai dengan ungkapan Muhammad Abduh. Selain itu. tujuan penubuhan unit beruniform adalah untuk melahirkan remaja yang memiliki semangat kerjasama dan berdisiplin. Umpama serampang dua mata. ‘flying fox’. aku hanya mampu menggoncang perahu yang tertangkup. Kata-kata tersebut diungkapkan oleh mantan Perdana Menteri Indonesia. Berdasarkan ungkapan berpuitis tersebut dapat dirangkumkan bahawa ‘pemuda harapan bangsa. Hal ini jika didiamkan akan menjadi api dalam sekam terhadap negara. Remaja dikatakan mengalami sedikit ‘kejutan budaya’. sebaliknya berilah aku sepuluh orang pemuda. Soekarno. Bagai aur dengan tebing. aktiviti tersebut turut memerlukan kita untuk mempamerkan riak-riak keseronokan. Terdapat pelbagai faedah yang boleh diperolehi remaja jika mereka melibatkan diri dengan aktiviti badan beruniform. Sebagai contoh. peribahasa tersebut amat sesuai sekali untuk mengumpamakan kelebihan dan faedah yang dapat diperoleh daripada aktiviti badan beruniform. selidikilah puncanya dan bertindaklah semaksima mungkin”. aku pasti mampu menggoncangkan dunia”. Kewujudan badan-badan beruniform ini merupakan langkah awal yang bijak. Oleh hal yang demikian kerajaan telah mengambil langkah drastik dengan mewujudkan badan-badan beruniform di sekolah. Antaranya ialah kita dapat membina ketahanan mental dan fizikal badan beruniform seperti Kadet Remaja Sekolah. apabila kita menyertai ekspedisi dan pekhemahan unit beruniform kita perlu bersama-sama menggembleng tenaga dan mencurahkan keringat daripada tulang empat kerat kita untuk mendirikan khemah dan melibatkan diri dalam aktiviti badan beruniform. kerajaan memperkenalkan badan beruniform ini bagi mengurangkan isu gejala sosial dan juga memenuhi sukatan aktiviti di sekolah. pemudi tiang agama’. apabila kita melibatkan diri dalm aktiviti beruniform kita bukan sahaja berupaya membina ketahanan mental dan fizikal bahkan kita dapat menghindarkan diri daripada gejala sosial yang kurang sihat dan tidak bermoral.Faedah-faedah Menyertai Unit Beruniform di Sekolah “Berilah aku seratus orang tua.Contohnya. kadet Polis dan Persatuan Puteri Islam sering melakukan aktiviti perkhemahan di hutan atau tempat-tempat rekriasi. Perkhemahan tersebut diisi dengan pelbagai aktiviti yang mencabar minda dan menguji kesabaran. Justeru. modal insan iaitu remaja sering terdedah dengan pelbagai gejala negatif. Hal ni demikian kerana. Aktiviti tersebut memerlukan kita mempunyai rasa berani yang menebal dalam diri. Keyakinan yang tinggi apabila melakukan aktiviti yang sihat tersebut pasti dapat memberikan kepuasan yang sangat megujakan. secara umum dan dasarnya. . Jika kita perhatikan daripada pelbagai sudut .

bahasa pertuturan dan warna kulit. sambil menyelam minum air. Hal ini demikian kerana peserta unit beruniform tersebut bukan sahaja datang dari pelbagai pelosok tanah air. Kita tidak mahu negara gah dengan kemodenan berkelas pertama tertapi masyarakat masih mengamalkan cara berfikir kelas ketiga lantaran ketempangan budaya. Malah. Biasanya perkhemahan unit beruniform dijalan kan di kawasan lapang atau hutan dan akan disertai oleh pelbagai sekolah. malah kita memperoleh pelbagai faedah daripada aktiviti ini Konklusinya sudah terang lagi bersuluh terdapat banyak faedah yang dapat diperoleh jika kita menyertai aktiviti beruniform kita bukan shaja dapat menghindarkan diri daripada terjebak dengan gejala sosial malah dapat m.kita bukan sahaja memperoleh stu faedah.umpama kata pepatah.Seterusnya. disitulah kita akan bertemu dengan pelbagai ragam manusia yang datang dari pelbagai pelosok tanah air. harapan Perdana Menteri Malaysia untuk mencapai ‘1 Malaysia’ dapat dilaksanakan dengan jayanya. malah mereka turut datang daripada kalangan individu yang berbeza agama. sertailah badan beruniform untuk kepentingan bersama. kita turut dapat mengetahui dan mempelajari cara hidup mereka yang pelbagai. Nah. Oleh itu tranformasi dan anjakan paradigma penting bagi mengelakkan gejala kegiatan tidak bermoral terus menerajui persada dunia kini.embina jati diri yang mampan dan ampuh. kaedah yang boleh kita dapati daripada aktiviti badan beruniforn ialah kita dapat menambah jumlah kenalan. Akhir kalam. . Kewujudan badan beruniform ini patut dipuji kerana aktiviti ini merupakan usaha murni ke arah melahirkan modal insan yang berkredibiliti dan mantap dari segala aspek. Malah. bangsa. Perpaduan kaum dapat dipertingkatkan dan menjadi utuh melalui aktiviti badan beruniform ini.

Umum mengetahui. Seterusnya. selamat dan makmur. Sejajar dengan ini. maju. riang berlagu gembira. beliau berkata “keadilan yang hakiki hanya ada disyurga. Memetik kata-kata daripada seorang peguam di Indonesia. Umum mengetahui. perlu menghormati pegangan dan kepercayaan bangsa lain dan begitu juga sebaliknya kerana setiap bangsa mempunyai amalan dan kepercayaan yang tersendiri . Kita tidak mahu negara gah dengan kemodenan berkelas pertama tetapi masyarakat masih mengamalkan gaya hidup berkelas ketiga lantaran ketempangan sikap saling menghormati. idea yang dilontar dan dilemparkan oleh Perdana Menteri Malaysia ke lima. Kita tidak boleh . 1 Malaysia ialah satu gagasan bagi memupuk sikap saling menghormati dalam kalangan rakyat Malaysia yang berbilang kaum. Sekadar memetik kata-kata Datuk Seri Najib. Pemimpin perlu bijak mengorak langkah proaktif untuk mengekalkan kestabilan keharmonian dan keamanan negara. pemimpin diumpamakan sebagai jantung sesebuah negara. kelebihan yang diperoleh apabila menjadi warga Malaysia seharusnya diiringi dengan rasa syukur kerana diberi peluang untuk hidup dalam suasana harmoni tanpa sebarang diskriminasi. Justeru. Masyarakat Melayu misalnya. 1 Malaysia mewujudkan sebuah kerajaan yang mengutamakan pencapaian berpaksikan keutamaan rakyat sebagaimana slogan YAB Perdana Menteri ‘Rakyat Didahulukan. mahupun India. 1 Malaysia dikatakan membawa aspirasi untuk memperbaiki hubungan antara kaum bagi memastikan rakyat Malaysia menjalinkan perpaduan yang lebih erat. tetapi kita di dunia cuba hampiri ke tahap itu”. beliau berbicara “saya berharap semua rakyat Malaysia melihat hari muka dengan lebih optimis dan keazaman untuk membina satu Malaysia yang lebih kukuh dan dinamik”. Yang Amat Berhormat Datuk Seri Najib dalam mengetengahkan gagasan 1 Malaysia merupakan satu tindakan yang wajar dicontohi oleh tampuk kepimpinan yang lain. di mana identiti kaum-kaum etnik dilenyapkan dan diganti dengan satu identiti nasional yang sama.. yang membawa maksud bahawa nasib semua kaum akan terbela dan tiada manamana pihak akan dipinggirkan. perpaduan yang digambarkan oleh gagasan 1 Malaysia amat berbeza dari konsep asimilasi yang diamalkan di negara-negara lain. berteraskan beberapa nilai penting yang seharusnya menjadi amalan setiap rakyat Malaysia. perpaduan yang sedia terjalin antara kaum di negara ini perlu diperkukuhkan lagi bagi mewujudkan suasana negara yang lebih aman. Konsep 1 Malaysia telah menjadi asas pegangan dalam menjaga keadilan untuk semua kaum. sikap ini perlu disemat kukuh dalam sanubari generasi hari ini untuk mengekalkan perpaduan negara. Oleh hal yang demikian. Perpaduan menjadi elemen penting dan merupakan cerucuk dominan dalam mengekalkan keamanan. Disini jelas menunjukkan bahawa negara mengekalkan keadilan setiap kaum tanpa mengubah pegangan dan cara hidup mereka. Pencapaian diutamakan’. keunikan Malaysia adalah bersandarkan kesejahteraan hidup kesatuan tiga kelompok berbeza bangsa dan agama namun masih mampu mengekalkan keamanan sejagat. Rakyat diberi kebebasan dalam menentukan pegangan hidup masingmasing tanpa sebarang halangan. Tidak kira sama ada Melayu. Sebaliknya 1 Malaysia menghargai dan menghormati prinsip-prinsip Perlembagaan Persekutuan dan identiti-identiti etnik setiap kaum di Malaysia dan menganggapnya sebagai satu aset yang patut dibanggakan. Cina.1 MALAYSIA TERAS PERPADUAN NEGARA Dalam kerancakan penduduk jagatraya berjalan bersama-sama bayang-bayang keharmonian.

Oleh yang demikian. rakyat Malaysia mampu menjalankan urusan perniagaan secara perkongsian walaupun berbeza bangsa. Perlakuan atau sikap toleransi berlaku apabila sesuatu pihak tiada pilihan dan kadangkala diterima dengan tidak jujur. Justeru. Di sini jelas menunjukkan bahawa sikap kerjasama tidak hanya wujud dalam golongan profesional sahaja. Melalui konsep 1 Malaysia ini . melepaskan pucuk masing-masing dengan mengamalkan sikap mementingkan diri sendiri tanpa memikirkan sensitiviti bangsa lain. konsep satu Malaysia akan membawa aspirasi untuk memperkukuhkan hubungan kaum bagi memastikan rakyat Malaysia dapat menjalinkan perpaduan yang lebih erat sebagaimana kehendak prinsip Rukun Negara. Konsep penerimaan dan toleransi adalah dua perkara yang berbeza sama ada daripada ungkapan mahupun pelaksanaan. perkara-perkara yang terbaik daripada kaum Melayu. Pemimpin perlu bijak dalam memainkan peranan untuk membina rumpunan bangsa Malaysia yang bahu-membahu atau bantu-membantu agar dapat memperkukuh ikatan kaum yang akan menjadi tunjang kepada pembangunan dan keharmonian negara. Jangan kerana nila setitik. Ketulusan dan keterbukaan sikap rakyat Malaysia hidup dalam kesatuan tiga kelompok berbeza bangsa sering menjadi buah mulut masyarakat seantero dunia yang kagum dengan perpaduan yang dikecapi. Penerimaan akan memperlihatkan perlakuan yang positif iaitu dengan menerima sepenuhnya sesuatu perkara dengan hati yang ikhlas tanpa ada unsur-unsur terpaksa. mereka tidak hanya tertumpu kepada sekolah jenis kebangsaan tamil atau SJK(T) sahaja. Penerimaan semua kaum mendapatkan apa yang terbaik amat diperlukan bagi membina sebuah negara bangsa. Selain itu. konsep 1 Malaysia membantu memepertingkatkan lagi sikap tersebut seterusnya perpaduan negara lebih mudah dicapai. Justeru. rosak susu sebelanga. konsep 1 Malaysia yang diketengahkan mampu menyemai sikap saling bekerjasama sesama rakyat. sekolah-sekolah Cina tidak lagi hanya didiami oleh bangsa tersebut semata-mata. India dan lain-lain perlu diterima pakai serta mendapat penerimaan daripada masyarakat negara ini. anak-anak di bawah umur mahupun belia-belia harapan bangsa turut mampu mengamalkan sikap saling bekerjasama antara satu sama lain. Tuntasnya. Begitu juga dengan bangsa India. Di sinilah pentingnya sikap hormat-menghormati dalam kalangan rakyat kerana apabila hidup di bawah satu bumbung bersama tiga kelompok berbeza adalah suatu perkara yang tidak boleh diambil mudah dan dipandang enteng kerana setiap perlakuan dan tutur kata perlu dijaga rapi. Teras perpaduan yang diterapkan iaitu penerimaan. Cina. Manakala toleransi pula berlaku kerana tiada pilihan lain atau secara terpaksa. sinergi daripada setiap lapisan masyarakat amat diperlukan dengan menjadikan sikap saling menghormati sebagai salah satu inisiatif dalam mengekalkan perpaduan. Teras perpaduan ini adalah komponen-komponen asas yang menguatkan semangat bersatu padu dalam kalangan rakyat berbilang kaum. Oleh hal yang demikian.bersikap serperti enau dalam belukar. Apakah ikatan dan jalinan ini akan berterusan jika ada rakyat yang tidak tahu menilai perpaduan negara?. malahan anak-anak Melayu dan India turut menuntut di sekolah yang sama. jika dinilai dari alam persekolahan. Teras perpaduan ini didokongi oleh nilai-nilai murni yang seharusnya mendasari cara hidup rakyat Malaysia. Malaysia memerlukan rakyat yang dapat menerima apa sahaja perkara baik dan mendapat persetujuan secara kesepakatan. Sekadar mengambil contoh daripada persekitaran sekeliling.

Keharmonian negara yang dikecapi dan keamanan menyirup udara segar hasil kemerdekaan perlu dikekalkan supaya keaman dan perpaduan ini tetap berterusan hingga generasi akan datang. Kerajaan khususnya perlu menagih komitmen dan pengertian menyeluruh semua pihak terhadap kepentingan perpaduan negara dan peranan gagasan 1 Malaysia dalam membantu merealisasikan impian dalam membentuk sebuah negara bangsa. Mantan Perdana Menteri Indonesia ada menyatakan. Rakyat perlu menumpahkan sepenuh kesetiaan kepada negara sebagaimana setianya Hang Tuah kepada sultan. “jika ingin melihat generasi pada masa akan datang.tidak akan wujud perasaan tidak berpuas hati kepada mana-mana kaum kerana semua rakyat adalah bangsa Malaysia dan rakyat Malaysia yang mempunyai satu hala tuju dan cita rasa untuk bersama-sama memajukan negara. lihatlah generasi pada hari ini.” .

nelayan itu dapat makan untuk sehari. menjilid buku Di mana mereka boleh dilatih ? . Kenapa jadi Orang Kurang Upaya ? Sejak dilahirkan dan kesan kemalangan atau penyakit tertentu 3. membaiki peralatan elektrik.Pensyarah. Kolej Komuniti. mereka akan duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi dengan orang lain yang sempurna sifatnya .diberi peluang menjalani latihan amali dengan syarikatsyarikat yang berdaya maju Siapa tenaga pengajar mereka ? . ditaja makanan dan minuman.OKU yang diberi bantuan dalam bentuk wang ringgit dan makanan akan terus menghadapi . universiti tempatan. tutor. Mengapa OKU perlu dibantu dalam pelbagai aspek? Isi 1 : Kerajaan melatih orang-orang cacat dalam pelbagai bidang. Apa kemudahan yang OKU boleh dapat sepanjang latihan ? . perabot dan kraf tangan. Masukkan peribahasa Cina .mereka tidak akan menyusahkan orang lain bahkan mampu menyara hidup ahli keluarga (jika sudah berumah tangga). Peribahasa yang oleh digunakan . 7. guru yang berpengetahuan dan berpengalaman .. MARA dan sebagainya.Pusat Giat Mara. Jika kita menunjukkan cara memancing ikan kepada nelayan itu.berkisar kehidupan orang cacat. tempat tinggal.dilatih secara sepenuh masa sehingga mahir ."digilap baru ditayang. Peruntukan disalurkan oleh kerajaan melalui agensi seperti Jabatan Kebajikan Masyarakat.mereka dilatih dalam bidang kerja sosial dan kaunseling supaya dapat menyesuaikan diri dengan orang cacat yang berperasaan sensitif. Pusat latiha dan pemulihan orang cacat (JARO) .diberi elaun dalam bentuk wang ringgit.sudah jatuh ditimpa tangga. 5.setelah mantap dalam bidang pekerjaan mahupun berjaya menguruskan perniagaan.apabila mereka menjadi terlatih. peralatan pembelajaran. Kesukaran yang dilalui oleh OKU 4. keropok.Allahyarham Prof Dr Ismail Salleh (cendekiawan ulung dalam bidang ekonomi walaupun buta).Idea untuk perenggan pengenalan. dicanai baru diuji dan dimamah baru ditelan". kenderaan khas dan lain-lain. pakaian. sibuta kehilangan tongkat 6. Institut Kemahiran Mara. Bidang apa ? .jika kita memberi seorang nelayan seekor ikan.. Analoginya .namun demikian OKU perlu menunjukkan daya usaha yang tinggi dan semangat yang cekal sebelum dapat membuka mata orang lain bak kata peribahasa. Memberi maksud Orang Kurang Upaya 2. 1. menghasilkan makanan seperti kek. Kenapa mereka perlu dilatih dengan kemahiran tertentu ? . dia akan dapat hidup untuk jangka masa yang lebih lama.membaiki kenderaan.. Lirik lagu Namun Kupunya Hati (Fredie Fernandez) . Contoh OKU yang berjaya dalam kehidupan . . mereka boleh memilih untuk bekerja makan gaji atau memulakan perniagaan sendiri.

Apabila terkandas dalam pelajaran. akan ketinggalan dalam pelajaran. Ting Chew Peh. kecenderungan mereka terhadap pelajaran terbantut sekali gus mencari jalan keluar untuk menangani kemelut itu dengan ponteng sekolah. Jika mereka diberi latihan kemahiran yang sesuai. Beliau mengatakan bahawa kepincangan keluarga mempengaruhi pencapaian akademik kerana ibu bapa bersikap acuh tak acuh terhadap prestasi akademik anak-anak mereka. apakah penentu-penentu perdana yang menyumbang kepada gejala ponteng sekolah atau bolos yang kian meruncing dalam kalangan pelajar kita ini? 2. mereka akan memencilkan diri dan berjinak-jinak dengan rakan sebaya yang menghadapi masalah yang sama. kepincangan rumah tangga menjejaskan akademik anak sekali gus mendorong mereka ponteng sekolah. Implikasinya. TAJUK KARANGAN: PONTENG SEKOLAH FOKUS KARANGAN: PUNCA/FAKTOR/PENYEBAB FORMAT KARANGAN: PERBINCANGAN/PENDAPAT KARANGAN CONTOH GRED A+ 1. segelintir pelajar yang membolos sekolah berkait rapat dengan keruntuhan rumah tangga. Faktor 2: Pengaruh rakan sebaya [Ayat Topik] Pengaruh rakan sebaya yang menyumbang kepada berleluasnya gejala ponteng sekolah dalam kalangan pelajar tidak dapat dinafikan.0 ISI-ISI PENTING Faktor 1: Senario persekitaran rumah tangga yang tidak kondusif [Ayat Topik] Antara penyumbang utama kepada gejala ponteng sekolah ialah senario persekitaran rumah tangga yang tidak kondusif. mereka langsung tidak mengambil berat tentang pelajaran anak mereka. baik kerja-kerja rumah mahupun ulang kaji pelajaran tidak dipedulikan sehingga tercicir dalam pelajaran.kesukaran untuk hidup pada hari berikutnya. dan yang paling dikhuatiri mereka akan melibatkan diri dengan kegiatan-kegiatan sosial yang negatif. [Ayat Huraian] Rumah tangga yang porak-peranda ataupun institusi keluarga yang retak gara-gara perceraian ataupun tiadanya persefahaman antara ibu dengan bapa menyebabkan pelajaran anak terabai. [Ayat Huraian] Menurut beliau. Siapakah yang harus bertanggungjawab dalam hal ini? Apakah kepincangan sistem pendidikan kita? Adakah pihak ibu bapa lepas tangan dalam soal pendidikan? Atau. adakah gejala ini berpangkal daripada pengaruh rakan sebaya? Gejala ini dipandang berat kerana perlakuan tersebut memungkinkan seseorang pelajar hilang sifat bertanggungjawab. [Ayat Penyimpul]Pendek kata. [Ayat Contoh]Menurut Dr. [Ayat Arahan] Persoalannya. kawan yang baik boleh membimbing . mereka akan menggunakan kemahiran itu untuk "mencari makan" seterusnya. Oleh sebab konflik dan tekanan jiwa. kes ponteng sekolah tercatat bilangan yang tertinggi berbanding dengan kes-kes disiplin yang lain. [Ayat Huraian] Kawankawan menjadi orang yang rapat dengan mereka. peningkatan kadar masalah disiplin di sekolahsekolah Malaysia yang mendadak menimbulkan tanda tanya kepada pelbagai pihak mengenai pokok pangkal fenomena ini.0 PENDAHULUAN [Ayat Rangsangan] Menurut kenyataan yang dikeluarkan oleh Menteri Pelajaran. Implikasinya.

[Ayat Huraian] Dalam konteks ini. [Ayat Contoh] Misalnya. Mereka terlupa bahawa “kawan juga kadangkala boleh makan kawan”. gemilang dan terbilang dapat dilahirkan agar dapat bersaing di persada antarabangsa. berasa tertekan. namun jika tersilap langkah dalam memilih kawan.mereka ke arah kebaikan. akan mempengaruhi mereka kepada perkara-perkara yang buruk. Sebelum nasi menjadi bubur. masalah ponteng sekolah disebabkan oleh faktor keluarga. Fatimah Yusoff. [Ayat Penyimpul] Dengan erti kata lain. . [Ayat Cadangan] Dalam hal ini. [Ayat Contoh] Menurut Prof. dan sebagainya. budaya samseng. bukannya memansuhkan peperiksaan awam. [Ayat Harapan] Dengan wujudnya kerjasama ini. 3. Buktinya. agar tidak terlalu ‘mendera’ para pelajar dari segi mental dan emosi. seandainya mereka merasakan rakan-rakan mereka lebih rapat dan kononnya lebih memahami perasaan mereka. dadah. isi kandungan sukatan pelajaran. dengan mudah mereka mengikut mereka ponteng sekolah dan melepak di pusat beli-belah dan sebagainya. Hal ini demikian kerana remaja yang umur setahun jagung. arak. kes ponteng banyak membabitkan pelajar yang lemah berbanding dengan pelajar yang cerdas. [Ayat Penyimpul] Tegasnya. Pihak kerajaan haruslah merombak sistem pendidikan. sistem pendidikan kita yang terlalu berorientasikan peperiksaan menyebabkan para pelajar. pendidikan moral dan sebagainya. Implikasinya. Mereka pun hilang kecenderungan untuk mengikuti pengajaran dan pembelajaran dalam kelas. laku musnah.0 INTIHA [Ayat Kesimpulan] Intihanya. Dr. kepincangan sistem pendidikan turut mencetuskan masalah ponteng sekolah. mereka yang lemah semangat dan keimanan mudah berputus asa akibat tidak dapat memberikan saingan kepada rakan-rakan pelajar yang lebih tekun dan cerdas. Faktor 3: Kepincangan sistem pendidikan [Ayat Topik] Selain masalah peribadi dan pengaruh rakan sebaya. terutamanya ponteng sekolah. semua pihak perlu berganding bahu dalam menangani masalah ini. Mereka pun bertindak untuk ponteng sekolah bersama-sama dengan rakan kerana tertinggal atau tercicir dalam bidang akademik. darah setampuk pinang terlalu mudah mempercayai rakan sebaya dan tidak dapat membezakan intan daripada kaca. khususnya pelajar lembap dalam pelajaran. dan sekolah. bukan sahaja kita dapat mencapai ‘ponteng sifar’ bahkan modal insan yang cemerlang. seks bebas. iaitu mata pelajaran yang ‘mendesak’ pelajar supaya menghafaz fakta-fakta sejarah. pihak Persatuan Ibu Bapa dan Guru serta Unit Bimbingan dan Kaunseling haruslah memainkan peranan yang penting dalam usaha mencelikkan mata para pelajar bahawa gejala ponteng sekolah merupakan titik tolak kepada gejala-gejala sosial seperti merokok. geografi. gejala ponteng sekolah bertitik tolak daripada kelemahan sistem pendidikan kita. rakan sebaya. pengaruh rakan sebaya merupakan pokok pangkal berleluasanya gejala ponteng sekolah.

Yang Mula Tuan Pengeusi Majlis. (bukan Maracapada / Mutakhir ini) isu budaya lepak tak lekang di bibir masyarakat kita. [Ayat Arahan] Hal ini tidak harus dipandang enteng kerana gejala lepak mendatangkan dampak (=impak/kesan) negatif kepada remaja. Mereka merungut bahawa sistem pelajaran kita terlalu berorientasikan peperiksaan sehingga ‘mendesak’ Kementerian Pelajaran memansuhkan peperiksaan UPSR dan PMR. membazirkan masa mereka.0 CONTOH PERENGAN ISI DEDUKTIF Hadirin yang saya hormati. . dan negara. Apabila ketinggalan dalam pelajaran.TAJUK KARANGAN: BUDAYA LEPAK FOKUS KARANGAN: KESAN-KESAN NEGATIF FORMAT KARANGAN: CERAMAH / SYARAHAN KARANGAN CONTOH GRED A+ 1. Encik Daim bin Ahmad Azizul. 3. ponteng sekolah. lebih daripada 500 orang pelajar dilaporkan membolos (=ponteng sekolah) dan melepak di pusat-pusat beli-belah saban hari. Mereka berlagak seolah-olah tidak ada kerja rumah yang perlu dibereskan ataupun tiada ulang kaji pelajaran secara konsisten yang perlu dilakukan demi menempuh ujian bulanan ataupun ujian semester.0 CONTOH PENDAHULUAN [Ayat Rangsangan] Dewasa ini. Mereka langsung tidak mengacuhkan kepentingan masa. mereka menudingkan jari ke arah pihak sekolah seolah-olah pihak sekolah mengabaikan tanggungjawab. serta para pelajar yang saya hormati sekalian. tidak dapat dinafikan. guru-guru. Menurut kenyataan yang dikeluarkan oleh pihak Kementerian Pelajaran. langsung tidak menghargai waktu. yakni melepak sehingga kokok ayam pertama berkumandang. di tepi jalan. [Ayat Penyimpul] Pendek kata.[Ayat Huraian] Senario ini bukan sahaja menyebabkan ibu bapa seperti cacing kepanasan bahkan mencemaskan pihak kerajaan kerana menjejaskan masa depan generasi muda dan negara. [Ayat Format] Tajuk ceramah saya pada pagi yang mula ini ialah “Budaya Lepak Tidak Mendatangkan Sebarang Faedah”. di kaki lima kedai. masyarakat. [Ayat Pengembangan: Huraian + Contoh] Mengapa tidak? Ada yang menjadi kutu embun. dan langsung tidak menghayati “masa itu emas”. selepas kegiatan kokurikulum atau selepas kelas tuisyen. 2. [Ayat Huraian] Kita sering melihat golongan pelajar berpelesiran dan melepak di gedung beli-belah. [Ayat Topik] Gejala lepak dalam kalangan remaja. budaya lepak bukan sahaja membuang masa bahkan menjejaskan pelajaran remaja. [Ayat Format] Terlebih dahulu. dan sebagainya sama ada pulang dari sekolah. saya ingin memanjatkan syukur kepada Tuhan kerana mempertemukan kami dalam majlis ini serta ingin merakamkan ribuan terima kasih kepada pihak sekolah kerana memberi saya peluang untuk menyampaikan ceramah pada pagi ini.0 CONTOH KATA ALU-ALUAN [Ayat Format] Selamat pagi dan salam sejahtera. Yang Berusaha Tuan Pengetua.

Ingat. perjudian. Kes-kes pembuangan bayi. beramal dan bukannya dengan aktiviti-aktiviti yang mengundang musibah.0 CONTOH PERENGAN ISI INDUKTIF Hadirin yang saya muliakan. [Ayat Cadangan] Selaku remaja yang berhemah. Gejala mat rempit ataupun samseng jalanan memang bertitik tolak daripada pergaulan secara beramai-ramai. jika kita berjinak-jinak dengan si tukang besi. ponteng sekolah. bermain gitar. dan menghancurkan kemakmuran negara. saya ingin menegaskan bahawa gejala lepak menggelapkan hari muka generasi muda. seperti di kompleks beli-belah. masalah sosial yang kian menjadi-jadi ini berkait rapat dengan gejala lepak kerana kemelut sosial berpokok pangkal daripada pengaruh rakan sebaya yang berkelakuan liar dan bobrok akhlak. gejala lepak menjadi pokok pangkal masalah sosial yang serius di negara kita. keluarga. maka percikan api akan mengena badan kita. terutamanya lepak. Bagi saya. berpelesiran. seperti penagihan dadah.0 CONTOH PERENGAN INTIHA Hadirin yang saya kasihi. dan sebagainya. mengadang laluan. bukan sahaja memberikan suatu pandangan yang negatif bahkan mencolok mata orang yang memandang. menghidu gam. beriadah. kita sewajarya mengetahui tanggungjawab kita kepada diri sendiri. menconteng. Janganlah menjadi . akan beranggapan bahawa generasi muda kita seperti sampah masyarakat dan tidak bertamadun. misalnya. masyarakat. 5. masalah sosial yang membabitkan pelajar ataupun remaja kian berleluasa dalam mayarakat kita. pencabulan maruah anak gadis. kamera digital ataupun telefon bimbit dapat dimuat naik dalam alam siber sama ada melalui Youtube ataupun melalui Facebook. melaku musnah dan sebagainya dalam khalayak ramai sudah pasti akan mencemari imej negara kita. Manfaatkanlah masa yang terluang dengan aktiviti-aktiviti yang sihat seperti membaca. mengganggu gugat keharmonian masyarakat. Fadzilah Kamsah. masih segar dalam minda saya. [Ayat Pengembangan: Huraian + Contoh] Melepak secara beramai-ramai di tempat tumpuan orang ramai. merokok. masakan pokok bergoyang”. berfoya-foya. pergaulan bebas. [Ayat Topik] Dengan kata-kata lain. [Ayat Pengembangan: Huraian + Contoh] Akhir-akhir ini. 6. Kata-kata seorang pakar motivasi yang tersohor. beribadat. Dato’ Dr. maka harumlah badan kita. [Ayat Topik] Selain kemelut sosial. “Kalau tak ada angin. Para pelancong asing. Hal ini demikian kerana gelagat remaja yang melepak. Mereka bukan sahaja terbabit dalam perlumbaan haram bahkan terjermurus dalam kemungkaran.0 CONTOH PERENGAN ISI DEDUKTIF-INDUKTIF Hadirin yang saya muliakan.4. bergelandangan. Kata orang tua-tua. Kata-kata beliau itu memang berpijak di bumi nyata. jika kita berjinak-jinak dengan si penjual minyak wangi. Dalam usaha mereaslisaikan Wawasan 2020 dan Konsep 1Malaysia. Implikasinya. bukan sekadar imej negara akan tercemar bahkan industri pelancongan akan terjejas gara-gara budaya lepak. [Ayat Kesimpulan] Sebelum saya menutup tirai. menghidu gam. berekreasi dan melancong. perlakuan samseng. dan sebagainya sering dipaparkan dalam media cetak mahupun media elektronik dewasa ini. bangsa serta negara. generasi muda kita berkelakuan kurang ajar ataupun biadab. sektor pelancongan kita sudah tentu menerima tempiasnya. gejala lepak mencemari imej negara di mata dunia. dan pelacuran. Katanya. alaf ini zaman siber! Apa-apa yang dirakamkan dengan alat perakam video. mengganggu ketenteraman awam. [Ayat Topik] Dengan erti kata lain.

Kita boleh memberikan maklumat dan menawarkan bantuan kepakaran dan teknikal dalam usaha membangunkan kawasan yang terbabit. Bantuan perubatan amat diperlukan dan dihargai kerana mangsa-mangsa bencana bukan sahaja mengalami kecederaan parah bahkan menghidap penyakit berjangkit. dan sebagainya. berdiri sama tinggi dengan negara-negara maju di persada antarabangsa. Anak kebuluran. Indonesia. dan berpatriotik. Kita boleh melancarkan tabung kebajikan mangsa bencana di peringkat kebangsaan. berwawasan. gempa bumi. bertanggungjawab. Apabila kita menyumbangkan apa-apa jua bantuan kepada negara yang dilanda musibah alam. Bantuan berupa ini bukan setakat dapat meringankan penderitaan mereka malah tali ukhuwah terjalin dengan negara-negara yang terbabit. sudah tentu tali persaudaraan dengan rakyat dan negara yang terbabit dapat dipererat. Ketika tsunami besar melanda negaranegara serantau pada tahun 2004. Pada pendapat anda. Siapakah yang dapat membantu mereka? Malaysia boleh. Harta benda musnah. banjir. Persoalannnya. Dan. Pelbagai bentuk bantuan telah dihulurkan untuk meringankan penderitaan mangsa. Dimensi Antarabangsa/Global/Serantau Malaysia sentiasa prihatin terhadap warga dunia yang ditimpa bencana. Mercy Malaysia yang merupakan sebuah pertubuhan bantuan perubatan sukarela telah menghulurkan bantuan perubatan kepada mangsa-mangsa bencana alam. mengapakah Malaysia perlu membantu mangsa-mangsa bencana tersebut? Inisiatif kerajaan dan rakyat Malaysia yang sanggup menghulurkan bantuan kepada mangsa-mangsa bencana alam dunia dapat menjalin tali silaturahim dan ukhuwah dengan negara-negara yang terbabit. paha kiri pun merasa juga.hamba kepada hawa nafsu kerana ikut hati mati. terutamanya mangsa-mangsa bencana. mungkin esok Filipina dilanda ribut taufan. [Ayat Harapan] Dengan ini. dan mungkin lusa kita pula ditimpa bencana tanah runtuh. usalah terhantuk baru tengadah! Jadilah generasi yang berhemah. ikut rasa binasa. bak kata pepatah cubit paha kanan. akan lahirlah modal insan yang cemerlang. Bangkai bertaburan. misalnya. terima kasih. Kita boleh menyumbangkan khidmat bantuan kebajikan dan kemanusiaan kepada mangsa malapetaka alam. dilanda bencana alam letusan gunung berapi dan tsunami. berpelajaran. [Ayat Format] Sekian. tsunami. sudah menjadi lumrah manusia untuk menghulurkan bantuan kepada pihak yang memerlukan pertolongan. Mungkin hari ini jiran kita. gemilang dan terbilang serta pelapis pemimpin negara yang berwibawa dan berterampilan sekali gus kita dapat duduk sama rendah. Sebagai umat manusia yang berprihatin dan bertimbang rasa. . Mayat bergelimpangan. Demikianlah senario gara-gara bencana alam. kemarau. Kehidupan nescaya akan menjadi sukar untuk mangsa-mangsa bencana alam seperti ribut. mengapakah kerajaan dan rakyat Malaysia perlu membantu mangsamangsa bencana tersebut.

Jadi. kita patut menghulurkan tangan memberikan apa-apa jua bantuan agar kesengsaraan dan keazaban mangsa-mangsa bencana dapat dikurangkan. berat lagi bahu memikul. makanan. kita menyumbangkan apa-apa juga bantuan baik kewangan. kejuruteraan. Kita berbangga dengan kemantapan siasah dan kemapanan iktisad yang sedang kita kecap. mahupun negara. perubatan mahupun teknikal kepada mana-mana negara yang dilanda musibah alam. kita dapat duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi dengan negara-negara maju yang lain. kawan atau musuh. Tanpa mengira sempadan budaya. kita bersamasama mengorak langkah mengurangkan impak musibah alam dan berganding bahu meredakan penderitaan mangsa-mangsa bencana. agama. Dengan adanya perasaan kemanusiaan dalam kalangan manusia. Tidak kira negara yang ditimpa bencana alam itu kaya ataupun miskin. apabila kita senang dan makmur.Dengan erti kata lain. Kita memang mengharapkan kemakmuran dan kebahagiaan di dunia ini tetapi bencana alam adalah di luar kuasa manusia. Kita mendabik dada dengan ahli sukan kita. rakyat asing tidak akan teragak-agak untuk melabur di negara kita kerana mereka akan berasa selamat dan bahagia di Bumi Malaysia. Seandainya kita mampu menghulurkan bantuan kewangan. Dalam menghadapi bencana alam. . sumbangan kepada mangsa-mangsa malapetaka alam tanpa mengira bangsa dan negara mencerminkan bahawa rakyat Malaysia berperikemanusiaan. Dengan kemampuan dan keprihatinan ini. Kita juga harus bermegah dengan kemampuan kita dalam usaha membantu rakan-rakan kita yang dilanda bencana alam di seantero dunia. kita dapat meraih keyakinan dan kehormatan bangsa-bangsa maju di empat pojok dunia. sesungguhnya kita sudah berjaya dan maju dalam segala aspek kehidupan. Dengan ini. seandainya ditimpa apa-apa jua musibah. keterlibatan dalam penyumbangan bantuan kepada mangsa-mangsa bencana alam dapat meningkatkan imej kita sebagai negara yang makmur di persada antarabangsa. kita perlu menghulurkan tangan membantu mereka yang memerlukan pertolongan. Kesannya. kaum. ubatubatan. kita dapat hidup bahagia dan harmoni di dunia ini. jiran ataupun sahabat. terutamanya Datuk Lee Chong Wei dan Datuk Nicol David. kita tidak harus berpeluk tubuk menyaksikan kesengsaraan jiran-jiran kita kerana malang tidak berbau dan kemalangan tidak mengenal mangsanya Seelok-eloknya. makanan. Pendek kata. maju ataupun mundur. dan sebagainya. eloklah kita menyumbangkan bantuan sekadar yang dapat kerana berat mata memandang. Sebagai intiha. teknikal. Bahkan. rawatan perubatan. kejadian bencana alam mengundang keprihatinan rakyat Malaysia untuk menghulurkan bantuan.

TOPIK/TEMA: BERSEJARAH PELESTARIAN / PEMULIHARAAN BANGUNAN FOKUS: SEBAB / KEPENTINGAN / KEMASLAHATAN .

[Ayat Arahan] Persoalannya. premis perniagaan. [Ayat Huraian]Sejak UNESCO mengiktirafkan bandar Melaka dan Geogetown sebagai bandar warisan bersejarah. [Ayat Hurain] Jika ditinjau secara umum. . pejabat. tempat kediaman. baru timbullah kesedaran tentang kepentingan bangunan-bangunan bersejarah. kebanyakan bangunan bersejarah yang dipulihara akan disuaigunakan semula sebagai muzium. warisan negara yang telah diabaikan dewasa ini ialah bangunan bersejarah yang banyak terdapat di seantero negara. dan kegunaan awam.[Ayat Rangsangan] Tidak dapat dinafikan.

[Ayat Huraian]Melalui darmawisata ke tempat-tempat bersejarah. para pelancong yang berpendidikan akan terpesona oleh zaman kegemilangan bandar pelabuhan Melaka pada abad ke-15 dan ke-16 apabila melihat Pintu Gerbang Porta de Santiago. Paul. Istana Balai Besar di Kelantan. tak lekang dek panas seperti Istana Kenangan di Perak. Hidup warisan Malaysia. seni bina Melayu yang indah ini bukan sahaja unik malahan memberikan nilai estetika yang begitu tinggi dan seharusnya dipelihara untuk pengekalan atau pelestarian identiti bangsa. dan seni bina makam atau pusara. Bangunan Stadhuys dan Gereja St. bangunan-bangunan bersejarah memaparkan seni bina awal yang begitu unik. [Ayat Penilaian]Dengan terdapatnya bangunan bersejarah. generasi baharu akan lebih menghargai dan peka akan perkembangan sejarah negara. [Ayat Contoh]Ciri-ciri seni bina tradisional Melayu dapat dilihat pada bangunan-bangunan lama yang masih kekal ibarat tak lapuk dek hujan. rumah wakaf. istana raja-raja. [Ayat Kesimpulan]Secara tuntas.[Ayat Penyimpul]Pendek kata. pembinaan kota A Famosa (bermaksud “Yang Termasyhur” dalam bahasa Portugis) atas arahan Alfonso de Albuquerque boleh dikatakan menjadi lambang penentangan penduduk Melaka terhadap penjajah. [Ayat Huraian]Hal ini demikian kerana bangunan-bangunan bersejarah yang mempunyai nilai sejarah dan seni bina yang unik dapat menjadi tarikan pelancong. [Ayat Judul]Tidak ketinggalan juga. [Ayat Cadangan]Bangunan dan monumen yang bersejarah merupakan aset yang patut dipelihara dan diwarisi dari satu generasi ke satu generasi. pemuliharaan dan pelestarian bangunan bersejarah amat penting dalam penghayatan warisan dan khazanah negara. [Ayat Penilaian]Akhir kata.apakah kepentingan pemuliharaan bangunan-bangunan bersejarah dalam konteks Malaysia? [Ayat Judul]Bangunan-bangunan bersejarah memang mempunyai nilai sejarah yang tidak ternilai. Masjid Tengkera di Melaka. adalah tidak rasional jika bangunan-bangunan bersejarah ‘dikorbankan’ demi memberikan laluan kepada pembangunan negara. [Ayat Contoh]Tamsilnya. [Ayat Contoh]Misalnya. fakta-fakta sejarah ini dapat memupuk nilai patriotisme dalam kalangan generasi muda kita. [Ayat Penyimpul] Dengan erti kata lain. [Ayat Judul]Selain nilai sejarah. generasi muda dapat menghayati fakta-fakta sejarah yang dipelajari dalam buku teks Sejarah. seni bina Melayu turut dizahirkan ke atas binaan-binaan lain seperti masjid. bangunan bersejarah dapat menyumbang kepada kerancakan industri pelancongan negara kita. dan sebagainya. Gereja Christ. bangunan dan monumen ini secara tidak langsung dapat membantu industri pelancongan negara.[Ayat Penyimpul] Pendek kata. [Ayat Huraian]Selain rumah kediaman. hidup bangsa Malaysia! .

iaitu Dato Seri Dr Mahathir Mohamad telah meuar-uarkan satu ilham yang begitu pragmatik iaitu WAWASAN 2020. berilmu . tercatatlah satu lagi peristiwa dalam lembaran Hari Ini Dalam Sejarah. berdaya saing. Peristiwa penting itu ialah Perdana Menteri Malaysia pada waktu itu. bertempat di perasmian Majlis Perdagangan Malaysia. Gagasan yang mempunyai sembilan mekanisme cabaran itu menjadi acuan utama ke arah membentuk negara dan rakyat Malaysia yang progresif. Tanggal 21 Februari 1991.· · · · · Tajuk: Negara maju acuan Malaysia memerlukan rakyat yang: Bersatu padu Berakhlak mulia Berilmu pengetahuan Bersemangat patriotik Berpegang teguh kepada ajaran agama Berikan ulasan anda.

emosi. acuan rakyat Malaysia perlu seiring dengan matlamat membentuk rakyat yang berilmu pengetahuan. Peribahasa Melayu ada menyatakan. Suasana tersebut amatlah penting bagi mengelak berulang semula trageditragedi ngeri yang menumpahkan darah seperti Peristiwa 13 Mei 1969 dan pergaduhan antara kaum di Kampung Medan pada tahun 2000. Sejajar dengannya. saya amat bersetuju kelima-lima unsur ini sudah pasti menjadi cabaran besar untuk kita galas jikalau mahukan negara tercinta ini bertukar wajah menjadi negara maju seperti yang dicita-citakan. bercerai roboh dan bulat air kerana pembetung. Sesungguhnya. Oleh itu. tetapi apabila kamu hendak mengenal diri (peribadi) bercerminlah pada wajah. dan hormat-menghormati. bulat manusia kerana muafakat. berakhlak mulia. bersopan-santun. Rakyat yang berilmu pengetahuan ialah rakyat yang bijaksana dengan menguasai segala bidang ilmu sama ada dalam bidang sains dan teknologi dan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ketamadunan. bahawa kehidupan kita sebagai suatu bangsa Malaysia menuntut kepada suasana ukhuwah dan bersatu padu. bersatu teguh. dan bekerjasama dalam masyarakat majmuk. Nilai tersebut bermatlamat membentuk insan yang seimbang dalam aspek mental. Oleh yang demikian. justeru akan lahirlah warga Malaysia yang berhati mulia. dan mempunyai daya tahan yang tinggi bagi menghadapi era maju menjelang abad ke-21. Akhlak mulia merupakan intisari kepada nilai-nilai murni yang sejagat dan amat dituntut sama ada dari sudut budaya dan peradaban malahan dituntut di sisi agama juga.” Kata-kata tersebut memberikan gambaran betapa keperibadian dan akhlak yang mulia akan menjadi pengukur tinggi atau rendah harga diri setiap individu. “Negara Kita Tanggungjawab Kita. harmoni. Peristiwa-peristiwa seumpama itu sesungguhnya akan menebalkan lagi rasa syak wasangka dan turut memperdalam jurang ketegangan antara kaum. ‘Apabila kamu hendak mengenal wajah lihatlah pada cermin. Falsafah hidup yang bertunjangkan prinsip-prinsip akhlak seperti ini sudah pasti dapat mencerminkan suasana kehidupan yang harmoni di Malaysia di samping memantulkan imej masyarakat Timur yang begitu terkenal dengan peradaban yang tinggi. Dengan itu. atas rasa cinta kepada nusa dan demi mengidami keamanan kita hendaklah menjelmakan satu semangat bersatu dengan slogan. setiap rakyat perlulah menonjolkan suatu imej yang terpuji dengan . tuntutan terhadap penguasaan ilmu pengetahuan pasti menjadi wahana yang penting dan perlu dikuasai oleh setiap warganegara.” Imam al-Ghazali pernah menyatakan.pengetahuan. intelek. bersemangat patriotik dan berpegang teguh kepada ajaran agama. Dengan terbentuknya nilai-nilai tersebut. Bersatu padu dalam konteks rakyat Malaysia membawa maksud hidup dalam suasana aman. Hal demikian menjelaskan. dan . agama. jadikanlah budi bahasa sebagai cerminan imej dan nilai budaya masyarakat Malaysia. bersama-samalah kita menggemblengkan tenaga dan fikiran untuk merealisasikan gagasan tersebut. dan jasmani. Warasnya. berilmu pengetahuan. Apabila tamadun dunia melangkah masuk ke abad Millenium. bertolak ansur.mengamlkan akhlak yang mulia. Sepatutnya kita mesti menerima hakikat bahawa kita ditakdirkan hidup dalam pelbagai etnik dengan pelbagai ragam budaya. Antara intipati daripada sembilan cabaran itu adalah untuk membentuk sebuah negara maju dalam acuan Malaysia iaitu negara dengan rakyat yang bersatu padu.

negara. melainkan kaum itulah yang mengubahnya.” Hal tersebut memberi suatu isyarat bahawa maju atau mundur dan senang atau susah hidup kita amatlah bergantung kepada diri kita sendiri. Manakala ilmu-ilmu yang berkaitan dengan nilai-nilai keinsanan pula bermatlamat membentuk rakyat yang mempunyai nilai-nilai murni seperti berjiwa patriotik. dan pertumbuhan ekonomi yang pesat. sentiasa bersyukur serta lebih bertanggungjawab terhadap diri sendiri. bersopan santun. . Strategi seterusnya ialah menyemaikan sifat-sifat taat dan taqwa (patuh) kepada pencipta dengan berpegang teguh kepadaa ajaran agama. Langkah ini amatlah pragmatik dalam usaha mewujudkan suatu rupa bangsa Malaysia yang bijak. agama. beriman. pendidikan moral. Seandainya. masyarakat Jepun begitu berbangga dengan nilai ‘kaizen’ dan masyarakat Cina dengan nilai ‘kiasu’ mereka. prasarana. Dengan komponen kedua-dua bidang ilmu tersebut. berakhlak. Tuhan tidak akan mengubah nasib sesuatu kaum itu. dan rela berkorban demi kedaulatan negara. Semangat tersebut dapat menjanakan jati diri bangsa yang bersemangat waja. Oleh yang demikian. Insan yang beragama seyogianya akan menjadi insan yang bertanggungjawab. justeru rakyat Malaysia pula mesti kuat berpegang dengan falsafah di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Subjek-subjek yang berkaitan dengan kenegaraan seperti sejarah. namun harga perjuanganku akan kuabadikan untuk rakyat Filipina. mahir. “Negara Kita Tanggungjawab Kita”. Demi mencapai matlamat murni itu kita perlu berusaha gigih dari sekarang dan kita juga perlu ingat kepada slogan. Tokoh nasionalisme Filipina yang terulung. ibu bapa adalah bertanggungjawab untuk menanamkan nilai-nilai benar dan beriman yang terdapat dalam doktrin agama masing-masing. pintar. dan agama. Selain itu. dan menguasai teknologi.” Demikianlah sebuah percaturan hidup dan mati daripada seorang tokoh patriotik atas cintanya terhadap tanah air. Dengan kesegaran jiwa agama kita dapat membentuk insan syumul yang sentiasa patuh kepada Tuhannya dan setia kepada negara serta pemimpin. nilai-nilai hidup bersama dan setia kawan perlulah dipupuk dalam aktiviti kokurikulum dan sukan.kemanusiaan. bertolak ansur dan bersatu padu. Mafhum (maksud) daripada sepotong ayat suci al-Quran yang menyatakan bahawa. “Tuhanku. namun kita yakin setiap agama tidak pernah mengajarkan nilai-nilai negatif yang boleh memesongkan penganutnya. Demi mempertahankan keutuhan dan kedaulatan negara setiap rakyat hendaklah berjiwa patriotik. Jose Rizal pernah menyatakan. cinta akan tanah air. Walaupun rakyat Malaysia bebas menganut agama dan kepercayaan masing-masing. bahasa dan kesusasteraan perlulah diajar kepada para pelajar. kita amatlah berharap matlamat WW 2020 akan berjejak di bumi nyata setelah rakyat telah sarat dengan ilmu pengetahuan. “Sesungguhnya. biarlah tubuh dan darahku bersemadi menjadi tanah. Dengan hal yang demikian. Penguasaan ilmu dalam bidang sains dan teknologi hendaklah menjadi agenda penting negara kerana ilmu tersebut menjadi aset negara berkembang maju dalam aspek fizikal. strategi yang paling berkesan adalah dengan menyemaikan semangat patriotisme kepada generasi muda semasa mereka dalam alam persekolahan lagi. sekiranya aku mati dalam perjuangan ini. Bagi memastikan amanah ini terlaksna dengan sebaik mungkin ambillah agama dan moral sebagai landasan hidup kerana “Sebaik-baik manusia dilihat atas agama yang diamalinya”.

Kajang Pak Malau kajang berlipat Kajang saya mengkuang layu Dagang Pak Malau dagang bertempat Dagang saya musafir lalu (Allahyarham Seniman Nordin Ahmad) Kedua-dua ungkapan di atas mampu mengembalikan nostalgia kita ke zaman kegemilangan filem Melayu dalam dekad 50-an dan 60-an. apabila kita mahu mengaitkan krisis . malah bolehlah dikatakan kehadiran flem-filem tersebut sekadar memenuhi vakum dalam industri perfileman. Mutu filem Melayu pada waktu itu berjaya mengangkat martabat nilai seni dan budaya warisan bangsa setanding dengan flem-filem dari negara-negara maju. “Jangan salahkan ibu mengandung. Mungkin ada kebenaran di sebalik kata-kata. Sebenarnya saya amat bersetuju dengan kenyataan ini berdasarkan fakta dan situasi dalam perkembangan filem Melayu sekarang. sebaliknya salahkan badan yang tidak beruntung”.Banyak pihak berpendapat industri filem Melayu kurang berdaya maju jika dibandingkan dengan filem-filem import. kehangatan pesona filem-filem Melayu dengan tiba-tiba melalui tempoh menurun apabila satu lepas satu filem bikinan anak tempatan gagal menambat hati peminat. Tulis pendapat anda tentang kenyataan di atas. Nordin Ahmad. Dato Jins Shamsudin dan lain-lain lagi masih segar dalam ingatan. Tokoh legenda filem Melayu yang berjaya mengangkat imej seperti P Ramli. Namun demikian.

bakat. Filem-filem yang berbentuk tangkap muat dan tidak menepati ciri-ciri budaya dan latar kehidupan masyarakat terbanyak kerap dipaparkan. usaha yang drastik untuk mencungkil bakat-bakat baru juga tidak dilakukan dengan sepenuh hati. Padahal banyak persoalan yang boleh digarapkan tentang latar golongan miskin dan sederhana yang lebih ramai tetapi tidak dipedulikan langsung. dan beberapa primadona filem Melayu seperti Sarimah. Hal ini dapat diterjemahkan dariapda sejumlah besar filem yang dibikinkan sering berkisar dalam persekitaran masyarakat elit kota. Kesudahannya kita ketandusan karyawan seni perfileman yang berbakat. Jikalau hendak dikatakan bangsa Melayu tidak kreatif dengan nilai seni. Hal tersebut seolah-olah filem kita hari ini mahu keluar dari dunia kenyataan. Saadiah. Kegagalan tersebut menyebabkan para penggemar sentiasa membuat perbandingan dengan filem-filem lama khususnya filem-filem keluaran Cathy Keris. Roseyatimah dan lain-lain amat menambat hati peminat. S Shamsudin. sutradara. Dato Yusof Haslam. Dalam fenomena kehidupan yang semakin rencam juga. Langkah ini sebenarnya memberi suatu tamparan hebat kepada bidang seni apabila bidang yang dikuasai oleh kumpulan sederhana tersebut gagal mengaplikasikan ilmu dan bakat . Sistem pendidikan kita yang terlalu bercorak peperiksan dan pengkhususan turut mematikan minat dan kreativiti bakat-bakat baru. selepas era mereka. Kesudahannya. Mungkin kita sukar menolak andaian bahawa. Sekadar menyebut beberapa nama seperti Dato Jins Shamsudin. Kebanyakan filem dan drama yang dibikinkan gagal memenuhi kumpulan sasaran. Ahmad Nisfu. Akhirnya terbentuklah dua kelompok pelajar. Aspek minat. Disebabkan kehebatan filem-filem tersebut. filem Melayu pun mula diselaputi oleh zaman suram. standard prestasi filem dan drama Melayu pada masa ini boleh menyokong kenyataan tersebut. Sejak tiga dasawarsa yang lampau para pelajar dikelompokkan mengikut disiplin pengajian yang diukur berdasarkan pencapaian dalam peperiksaan. dan pelakon dalam usaha menghayati realiti di bumi nyata. Rahim Razali. tema dan persoalan filem Melayu tidak mampu menganjak paradigma daripada kisah-kisah cinta dan dendam kesumat yang seolah-olah menggambarkan orang Melayu tidak mempunyai agenda lain dalam kehidupan mereka. Aziz Sattar. dan yang terkini Rosyam Noor. iaitu yang cemerlang dalam aliran sains manakala yang kurang cemerlang dalam aliran sastera. Mereka mengutamakan latar kehidupan masyarakat minoriti daripada golongan majoriti. kewujudan nama-nama yang lain gagal memenuhi tuntutan semasa. Para pelajar di sekolah amat kurang didedahkan dengan kegiatan seni yang berfaedah. dan kecenderungan tidak pernah diambil kira. Boleh dikatakan hampir keseluruhan filem yang dibikinkan amat tidak bermutu dan gagal menarik minat penonton. justeru tuduhan tersebuat adalah tidak tepat dan tidak adil sama sekali. Mereka dilahirkan ke dunia ini seolah-olah untuk menyemarakkan warna dan suasana filem Melayu. R Tompel. Malang sekali selepas pemergian tokoh-tokoh seperti itu. kelahiran P Ramli dan rakan-rakan seangkatan sebagai suatu anugerah. di Jalan Ampas Singapura. pada hakikatnya. Gaya hidup elit korporat seperti dalam slot Samarinda. Dayang Sulu.yang sedang melanda filem-filem dan drama Melayu kini. Sembilu Kasih dan Natasya hanya memaparkan krisis golongan kaya. Namun. Filem-filem lakonan P Ramli. seolah-olah wujud suatu sempadan pemisah yang menunjukkan filem-filem Melayu sekarang sedang menuju antiklimaks Kegagalan seperti yang dinyatakan adalah berkait rapat dengan kurangnya sensitiviti penulis skrip. Sekiranya ada yang berbakat pun mereka terpaksa mengembangkannya secara bersendirian. A.

industri filem Melayu semakin terancam dengan dominasi filem asing. . Filem-filem tersebut yang dimonopoli oleh filem Barat. Namanama hebat filem tersebut seperti Raj Kumar. tetapi aksi yang dipersembahkan amat memukau. setelah hampir separuh abad berlalu kita terpaksa menelan padah yang sepahit-pahitnya apabila filem-filem import mula membanjri industri filem negara. Jeetendra. Kajol. Musibahnya. Faktor kualiti turut mempengaruhi faktor pasaran pula. Dominasi filem Bollywood sejak lima dekad yang lampau memang menjadi pencabar kuat kepada filem tempatan. pemikiran. ketidaktentuan arah dan hala tuju sama ada tema.memperkaya khazanah seni dan budaya bangsa. penghayatan watak yang cemerlang. Hong Kong dan filem Barat. dan aksi yang kucar-kacir menyebabkan filem-filem Melayu terbuang seperti sampah selain menanggung kerugian demi kerugian. Hollywood. Seni dan Warisan. Tuntutan dan runtunan jiwa seni tetap berkehendakkan kepada pengisian yang bersungguh-sungguh daripada semua pihak. Dharmendra. Korea. dan aksi yang hebat telah menenggelamkan kredibiliti filem tempatan. Kita tidak menafikan wujud filem-filem luar yang tidak rasional seperti filem-filen kantonis. yang dikendung berciciran. Salman Khan serta primadona mereka seperti Asha Parekh. bak kata peribahasa kurang ringgit boleh dicari. Pihak berkenaan seperti Kementerian Kebudayaan. malah jauh sekali bangsa-bangsa lain. penubuhan akademi seni yang berfokuskan kepada pembikinan filem dan drama seperti yang wujud di Korea hendaklah ditubuhkan segera. Dalam krisis pencarian imej yang serba tidak menentu itu pula. karyawan seni. Kelesuan filem-filem Melayu turut berkait rapat dengan jumlah penonton yang terhad kepada bangsa Melayu sahaja. Mexico. Kantonis. Justeru. kita berharap usaha-usaha yang lebih profesional hendaklah diketengahkan dalam mencari formula penyelesaian masalah ini. Asha Bosley. dan Aisywaria Rai tetap meniti dari bibir ke bibir masyarakat tempatan. hinggalah kepada Shahrukh Khan. Jauh di sudut hati kita. Di pihak yang satu lagi pula asyik memandang rendah kumpulan seni dan sastera yang kononnya mempelajari ilmu yang tidak berjejak di bumi nyata. Oleh itu. Hong Kong. kurang akal habis bicara. dan filem-filem dari negara serantau seperti Indonesia dan Thailand mula mendapat tempat di hati peminat. Raj Kapoor. dan pelakon hendaklah bijak mengesan selera peminat untuk menghasilkan filem yang selari dengan latar kehidupan masyarakat. Bollywood. Priyanka Chopra. Finas. Zeenat Aman. Inilah yang dikatakan oleh peribahasa yang dikejar tak dapat. Dengan mutu yang tidak menarik serta persoalan yang dikemukakan terlalu remeh-temeh dan kadang-kadang tidak masuk akal filem kita gagal meraih sokongan daripada komuniti Melayu sendiri. Kehebatan filem-filem tesebut sama ada dari sudut kepelbagaian tema dan pemikirannya.

negara pada masa depan, lihat kepada remaja pada hari ini”. Kata-kata tersebut memberikan suatu keyakinan bahawa remaja merupakan aset negara yang amat berguna. Jatuh bangun sesebuah negara pun bergantung sepenuhnya kepada ketahanan rakyatnya yang rata-rata terdiri daripada remaja masa kini. Sebagai pewaris bangsa, para remaja hendaklah memperlengkap diri mereka sama ada fizikal, mental, sahsiah, dan rohani. Inilah sahaja aset yang benar-benar bernilai yang menjadi taruhan nusa. Pelbagai aktiviti boleh disertai oleh para remaja untuk memperlengkap diri menjadi remaja berketrampilan dan tahan uji. Dalam aspek fizikal dan mental aktiviti seperti mendaki gunung, meredah belantara, dan mengharung ombak merupakan riadah yang boleh memberikan pelbagai impak positif untuk membentuk peribadi remaja. NOTA : Pendahuluan ini menggunakan teknik /gaya memetik pendapat tokoh tentang isu yang berkaitan dengan remaja. (SILA RUJUK SKEMA ISI BAGI SOALAN INI DALAM MODUL MS 46)

Soalan 2 : Atas kegigihan dan dedikasi ibu bapa, anda kini telah menjadi insan yang benar-benar berjaya. Cadangkan beberapa langkah yang bakal anda lakukan sebagai menghargai jasa mereka terutama ketika menjelang usia emas. Sampel pendahuluan : Sejuk-sejuk bayu timuran Berpuput dari puncak sedili Biar bercerai nyawa di badan Ibu dan ayah kasih abadi Bait-bait pantun di atas menjadi pancaran metafora akan besarnya kasih dan sayang ibu bapa kepada anak-anak. Walaupun sudah lama terpisah, asal ingatan tidak pernah berubah. Ibu bapalah yang menjadi pembuka jalan kepada setiap insan untuk menghirup udara di mayapada ini. Malahan, ibu bapalah yang menjadi penentu kejayaan seseorang insan. Atas kesedaran demiikian, saya berasa cukup terhutang budi kepada kedua-dua insan yang amat bermakna dalam hidup saya. Sejadi kecil sehingga kini saya berpeluang mencapai kemuncak kerjaya, namun tiada tandingan walaupun segunung intan untuk saya balasi jasa ibu dan bapa. Atas kesedaran yang tersebut, saya bertekad untuk menghargai jasa mereka baik semasa hidup mahupun selepas mereka meninggal dunia. NOTA : Pendahuluan ini cuba membuat aplikasi teknik mood sentimental dengan memetik serangkap pantun. Pendahuluan ini amat sesuai kerana soalannya bersifat menyentuh emosi.

SOALAN : Melayari laman bersembang, SMS, MMS, permainan video, dan keluar malam adalah antara kegiatan negatif paling digemari remaja masa kini. Sebagai remaja, anda sedar aktiviti seperti ini amat merugikan. Ulaskan pendapat anda tentang punca-punca gejala ini dan kesannya. Sampel pendahuluan : Setiap perubahan tentang gaya hidup amat berkait dengan perubahan dalam bidang teknologi dan perubahan dalam gaya berfikir. Apabila dunia mula menginjak perubahan berdasarkan kuasa teknologi dan komunikasi, justeru trend manusia pun turut berubah. Jikalau dalam dekad awal pascaPerang Dunia, corak hidup lebih berfokus kepada mempertingkatkan daya saing ekonomi, justeru ilmu pengetahuanlah yang menjadi agenda terpenting. Sebaliknya, selepas lima dekad manusia mula meneroka pelbagai teknologi, justeru pengaruh teknologi benar-benar memberikan kesan terhadap corak berfikir dan bekerja. Antara capaian yang terpenting ialah teknologi digital dan komunikasi. Pelbagai sesawang dan rangkaian berjaya dipacu untuk menjadikan dunia tanpa sempadan lebih canggih. Namun, di sebalik pelbagai kemajuan, tidak kurang juga gejala negatif mula melanda terutama dalam kalangan generasi muda. Pada hari ini wabak kegilaan berkomunikasi dengan pelbagai kemudahan internet dan telekomunikasi yang menyerang remaja semakin merungsingkan ramai pihak. Bahana ini sudahlah pasti timbul daripada pelbagai kerenah dan akhirnya menimbulkan pelbagai kesan negatif pula. Ulasan tentang teknik pendahuluan di atas : Teknik pendahuluan ini adalah dari jenis gambaran semasa. Gambaran yang diambil adalah daripada situasi semasa yang diwarnai perubahan dalam teknologi komunikasi.

Tajuk / Tema Karangan: Industri Kecil dan Sederhana Fokus karangan: Langkah-langkah merancakkannya

Pendahuluan AR : Dewasa ini, Industri Kecil dan Sederhana (IKS) memainkan peranan yang penting dalam pembangunan dan perkembangan ekonomi Negara AH : IKS ditakrifkan sebagai perusahaan perkilangan atau syarikat yang menyediakan perkhidmatan berkaitan dengan perkilangan dengan pusing ganti tahunan tidak melebihi

RM25 juta dan menggaji kakitangan sepenuh masa tidak melebihi 150 orang. - menggaji kakitangan sepenuh masa tidak melebihi 150 orang AA- kerajaan telah mengatur beberapa banyak langkah yang konstruktif dan pragmatik. Idea 1 : A.J :penawaran pembiayaan, geran, pinjaman dan insentif kepada para pengusaha IKS - dapat mendorong para pengusaha yang mengusahakan perniagaan IKS berasaskan pertanian, perikanan, perternakan AH: - Antara geran dan insentif yang disediakan - skim kewangan, skim geran penyelidikan dan pembangunan, dan sebagainya A.C : - Kemudahan pinjaman yang disediakan pula melalui institusi kewangan kerajaan, seperti Bank Pertanian -AH Melalui Skim Khas Bank Negara, Bank Negara telah menubuhkan Unit Khas Enterpris Kecil dan Sederhana yang bertujuan membantu perusahaan IKS yang berdaya maju untuk memperoleh pembiayaan AP : IKS nescaya dapat berkembang maju Idea 2 : AJ : khidmat nasihat dan perundingan kepakaran AH : Usahawan dan pelabur yang ingin akan maklumat atau pendedahan lanjut mengenai IKS boleh mendapatkan khidmat nasihat yang disediakan oleh agensi kerajaan AH : Para pengusaha memang memerlukan khidmat nasihat dan sokongan teknikal dalam usaha melicinkan operasi IKS agar lebih produktif, dinamik, berdaya maju, dan kos efektif AH : meningkatkan daya pengeluaran dan kualiti produk, serta pemasaran global AC : agensi yang terlibat dalam khidmat nasihat dan bantuan teknikal termasuklah MARA dan Persatuan IKS Malaysia AH : Tanpa khidmat nasihat dan perundingan kepakaran, pengusaha-pengusaha yang mentah dalam selok-belok pengurusan IKS ataupun baru menceburi bidang ini akan menghadapi pelbagai rintangan AP : pihak kerajaan berprakarsa dan beriltizam membantu para usahawan untuk membangunkan IKS dan melipatgandakan perolehan Idea 3 : AJ : kerajaan menyediakan pelbagai program latihan dan pembangunan kepada usahawan dan pelabur yang cenderung mengusahakan aktiviti IKS. AH : Perbadanan Pembangunan Industri Kecil dan Sederhana (SMIDEC) merupakan agensi kerajaan utama yang bertanggungjawab menyelaraskan pembangunan IKS AH : agensi ini menyediakan program latihan dan pembangunan untuk orang ramai dan pengusaha IKS AC : program rantaian industri, program pembekal global, program peningkatan kemahiran, dan sebagainya. AH : Majlis Amanah Rakyat (MARA) merupakan agensi kerajaan yang ditubuhkan untuk menggalakkan, membimbing dan melatih penduduk Bumiputera, khususnya di luar bandar, supaya menyertai kegiatan perdagangan dan perusahaan

[Ayat Huraian 1]IKS ditakrifkan sebagai perusahaan perkilangan atau syarikat yang menyediakan perkhidmatan berkaitan dengan perkilangan dengan pusing ganti tahunan tidak melebihi RM25 juta dan menggaji kakitangan sepenuh masa tidak melebihi 150 orang. pihak-pihak yang terbabit dalam sektor ini haruslah meneroka dan merintis bidang-bidang IKS baru dengan menghadiri ekspo-ekspo perindustrian di luar negara. AC : Selaras dengan ini. Industri Kecil dan Sederhana (IKS) memainkan peranan yang penting dalam pembangunan dan perkembangan ekonomi negara. Tajuk / Tema Karangan: Industri Kecil dan Sederhana Fokus karangan: Langkah-langkah merancakkannya [Ayat Rangsangan]Dewasa ini. pelbagai pihak telah mula menyedari bahawa salah satu langkah penting dalam mencapai hasrat ini adalah melalui bantuan dan sokongan kepada pembangunan IKS. AP Kesedaran pelbagai pihak tentang keperluan dalam melahirkan usahawan yang berkemampuan dan bertaraf antarabangsa serta pekerja mahir adalah tinggi. skim latihan perintisan. [Ayat . AP : Melalui agensi-agensi kerajaan. AP : Hal ini demikian kerana pertumbuhan pesat sektor perkilangan memperlihatkan kepentingan dan peranan IKS yang kian ketara. IKS bukan sahaja berdaya maju bahkan menyumbang kepada ekonomi negara sekali gus merealisasikan Wawasan 2020. IKS berdaya maju dan menyumbang kepada iktisad negara Kesimpulan : AK : kerajaan memainkan peranan yang mustahak dalam memajukan dan merancakkan IKS.AC : latihan keusahawanan. AP : [Penglibatan IKS dalam pelbagai jenis aktiviti perkilangan menjadi penggerak dan tulang belakang kepada pertumbuhan sektor perkilangan amnya. AHarapan : Dengan wujudnya inisiatif dan iltizam. Jadi. dan program promosi pemasaran.

[Pengembangan:Ayat Contoh]Antaranya termasuklah program rantaian industri.9% dan 31. berdaya maju.. [Ayat Huraian 3]IKS menyediakan sebanyak 44. [Pengembangan:Ayat Huraian 2 ] Melalui Skim Khas Bank Negara. geran. dan sebagainya. [Pengembangan:Ayat Huraian 1] Dalam konteks ini. [Pengembangan:Ayat Huraian 1]Bantuan ini dapat mendorong para pengusaha yang mengusahakan perniagaan IKS berasaskan pertanian. [Pengembangan:Ayat Contoh]Antara agensi yang terlibat dalam khidmat nasihat dan bantuan teknikal termasuklah MARA (skim khidmat pakar perunding MARA).7% masing-masing dalam jumlah nilai keluaran dan jumlah nilai harta tetap. seperti Bank Pertanian dan Bank Simpanan Nasional. [Ayat Judul]Salah satu langkah perdana yang diambil oleh kerajaan ialah penawaran pembiayaan. [Ayat Judul]Dalam pada itu. [Ayat Penyimpul]Pendek kata. kerajaan menyediakan pelbagai program latihan dan pembangunan kepada usahawan dan pelabur yang cenderung mengusahakan aktiviti IKS. skim geran penyelidikan dan pembangunan. [Pengembangan:Ayat Huraian 3]Tanpa khidmat nasihat dan perundingan kepakaran. dan sebagainya. 48. pemprosesan makanan. pihak kerajaan berprakarsa dan beriltizam membantu para usahawan untuk membangunkan IKS dan melipatgandakan perolehan. terdapat pelbagai peluang usaha niaga berbentuk IKS yang mendapat sokongan penuh daripada kerajaan. [Ayat Judul]Tidak ketinggalan juga. [Pengembangan:Ayat Huraian 2]Para pengusaha memang memerlukan khidmat nasihat dan sokongan teknikal dalam usaha melicinkan operasi IKS agar lebih produktif. [Pengembangan:Ayat Contoh 2]Kemudahan pinjaman yang disediakan pula melalui institusi kewangan kerajaan. dinamik. kerajaan telah mengatur beberapa banyak langkah yang konstruktif dan pragmatik. [Ayat Penyimpul]Dengan adanya bantuan dan sokongan kerajaan.2% peluang pekerjaan daripada jumlah tenaga kerja dalam sektor perkilangan. UKM Pakar Runding Sdn. pengusaha-pengusaha yang mentah dalam selokbelok pengurusan IKS ataupun baru menceburi bidang ini akan menghadapi pelbagai rintangan. serta syarikat kewangan. agensi ini menyediakan program latihan dan pembangunan untuk orang ramai dan pengusaha IKS. [Pengembangan:Ayat Contoh 1]Antara geran dan insentif yang disediakan kepada pengusaha IKS termasuklah skim kewangan. serta pemasaran global. [Pengembangan:Ayat Huraian 1]Usahawan dan pelabur yang ingin akan maklumat atau pendedahan lanjut mengenai IKS boleh mendapatkan khidmat nasihat yang disediakan oleh agensi kerajaan dan beberapa badan yang lain.Huraian 2]Di Malaysia. [Pengembangan:Ayat Huraian 2]Selain menawarkan khidmat nasihat berkaitan dengan pembangunan industri. Perbadanan Pembangunan Industri Kecil dan Sederhana (SMIDEC) merupakan agensi kerajaan utama yang bertanggungjawab menyelaraskan pembangunan IKS. . dan Persatuan IKS Malaysia. IKS nescaya dapat berkembang maju. Bhd. pinjaman dan insentif kepada para pengusaha IKS. perternakan. dan kos efektif. perikanan. bank komersial seperti Bank Rakyat dan Bank CIMB. [Ayat Arahan]Demi merancakkan IKS. khidmat nasihat dan perundingan kepakaran turut disediakan oleh pihak kerajaan. di samping meningkatkan daya pengeluaran dan kualiti produk. Bank Negara telah menubuhkan Unit Khas Enterpris Kecil dan Sederhana yang bertujuan membantu perusahaan IKS yang berdaya maju untuk memperoleh pembiayaan.

Mereka juga tidak mengetahui nama-nama pemimpin negara apalagi isu semasa yang melanda negara. Di setiap daerah. Daripada lebih 100 orang peserta di setiap daerah. dan sebagainya. [Pengembangan:Ayat Huraian 3]Bahkan. [Ayat Penilaian]Kesedaran pelbagai pihak tentang keperluan dalam melahirkan usahawan yang berkemampuan dan bertaraf antarabangsa serta pekerja mahir adalah tinggi. [Ayat Kesimpulan]Secara tuntasnya. Tuan Pengerusi Majlis. supaya menyertai kegiatan perdagangan dan perusahaan. mereka akan hanya membaca ruangan tertentu seperti ruangan sukan atau hiburan. [Ayat Cadangan]Selaras dengan ini. Majlis Amanah Rakyat (MARA) merupakan agensi kerajaan yang ditubuhkan untuk menggalakkan. [Ayat Penilaian]Penglibatan IKS dalam pelbagai jenis aktiviti perkilangan menjadi penggerak dan tulang belakang kepada pertumbuhan sektor perkilangan amnya. skim latihan perintisan. IKS berdaya maju dan menyumbang kepada iktisad negara. [Ayat Penyimpul]Melalui agensi-agensi kerajaan. IKS bukan sahaja berdaya maju bahkan menyumbang kepada ekonomi negara sekali gus merealisasikan Wawasan 2020. membimbing dan melatih penduduk Bumiputera. Terima kasih. [Pengembangan:Ayat Contoh 2]Antara program yang ditawarkan ialah latihan keusahawanan. dan program promosi pemasaran. [Ayat Peniaian]Hal ini demikian kerana pertumbuhan pesat sektor perkilangan memperlihatkan kepentingan dan peranan IKS yang kian ketara. Tajuk syarahan yang menjadi pilihan saya pada pagi ini ialah “Ke Arah Memupuk Minat Membaca dalam Kalangan Masyarakat”. beberapa hari yang lepas. pihak-pihak yang terbabit dalam sektor ini haruslah meneroka dan merintis bidang-bidang IKS baru dengan menghadiri ekspo-ekspo perindustrian di luar negara. tidak sampai 10 orang yang membaca surat khabar pada setiap hari! Kalaupun ada yang membaca. panel penilai dan rakanrakan yang dihormati. [Ayat Harapan]Dengan wujudnya inisiatif dan iltizam. pelbagai pihak telah mula menyedari bahawa salah satu langkah penting dalam mencapai hasrat ini adalah melalui bantuan dan sokongan kepada pembangunan IKS. program peningkatan kemahiran. saya akan bertanya kepada pelajar-pelajar. Inilah gambaran . Yang Arif lagi bijaksana. kerajaan memainkan peranan yang mustahak dalam memajukan dan merancakkan IKS. Daerah terakhir yang saya kunjungi ialah daerah Pasir Gudang iaitu pada 3 Julai yang lalu. siapakah yang membaca surat khabar pada setiap hari? Tuan-tuan dan puan-puan tahu apakah jawapannya? Jawapannya amat mendukacitakan. khususnya di luar bandar. Mengapakah saya memilih tajuk ini dan apakah yang ingin saya kupas daripada tajuk ini? Sebenarnya. Jadi. saya baru selesai mengikuti jerayawara ke lima buah daerah di Johor untuk mengajar pelajar mengaplikaskan maklumat dalam karangan.program pembekal global. Assalamualaikum dan selamat pagi.

Usaha ini telah pelopori oleh William Rind sejak tahun 1762 dan telah mendatangkan impak yang amat besar terhadap pembudayaan membaca dalam kalangan rakyat Amerika selepas itu. prasarana yang sesuai dan mesra pengguna hendaklah dibangunkan. Pada pendapat saya. membuat penyelidikan dan melakukan penemuan baru. maka terealisasilah juga “Dasar Buku Negara” yang berhasrat untuk menjadikan masyarakat Malaysia. media massa turut memainkan . Sebelum ini. tetapi itulah hakikatnya! Oleh sebab remaja hari ini merupakan pemimpin masa depan. Selain syarikat penerbitan menerbitkan banyak judul menarik dan mengusahakan penterjemahan buku-buku yang berkualiti dari negara. dengan terealisasinya hasrat ini. pihak swasta dan orang persendirian juga boleh membangunkan perpustakaan. Tuan-tuan dan puan-puan. Pihak swasta juga perlu memainkan peranan untuk memupuk masyarakat membaca. Malahan. Tuan-tuan dan puan-puan. iaitu dengan menjadikannya sebagai perpustakaan pinjaman berbayar. Selain dasar dan polisi kerajaan. kenyataan Timbalan Perdana Menteri. Tuan-tuan dan puanpuan. Oleh itu. pihak kerajaan perlu lebih agresif dalam menyemai budaya membaca dalam kalangan masyarakat. pada hari ini saya ingin mencadangkan beberapa langkah yang perlu dilakukan oleh semua pihak untuk memupuk budaya membaca dalam masyarakat. yang mahu menjadikan Malaysia sebagai “Negara Pembaca” perlulah disambut baik oleh semua pihak. Kerajaan boleh membangunkan perpustakaan di tempat-tempat yang menjadi tumpuan ramai dan mudah dikunjungi. Oleh itu. Tuan-tuan dan puan-puan. maka usahausaha untuk memupuk budaya membaca dalam kalangan masyarakat perlu dilakukan oleh semua pihak. Keadaan ini amat menyedihkan. jelas bahawa pembinaan prasarana yang banyak dan meluas. bukan sahaja suka membaca malah berupaya untuk menghasilkan dan menerbitkan banyak buku yang sesuai dan berkualiti. Oleh itu. membantu masyarakat kita membudayakan membaca. dilaporkan terbiar dan tidak dimanfaatkan walaupun jutaan ringgit telah dibelanjakan untuk membinanya. malahan diharapkan agar rakyat mempunyai kemampuan berterusan untuk belajar. Datuk Seri Najib Tun Razak pada tahun lepas. perpustakaan desa dan perpustakaan bergerak juga perlu diperbanyak supaya gerakan ini dapat sampai ke seluruh ceruk rantau. lending library atau circulating library ini dibangunkan dan dijadikan sumber perniagaan. Perpustakaan Negara Malaysia mengumumkan bahawa purata membaca setiap rakyat Malaysia hanyalah dua buah buku setahun. banyak usaha dijalankan namun tahap pembacaan masyarakat masih rendah. tidak hairanlah jika. tuan-tuan dan puan-puan. Selain itu. “Negara Pembaca” yang dihasratkan ialah negara yang bukan sahaja memiliki rakyat yang suka membaca dan berasaskan ilmu pengetahuan. Kampung Buku di Langkawi yang diharapkan dapat menjadi daya tarikan untuk memupuk budaya membaca. Selain kerajaan. Di Amerika Syarikat. Jadi.budaya membaca masyarakat kita yang sebenar.

dan sebagainya. Yang terpenting ialah program ini telah dilakukan secara bersepadu oleh pihak-pihak media. apalah salahnya jika kita menciplak idea yang sangat membina ini? Jika semua pihak swasta menggembleng tenaga. seharusnya mereka sudah dibiasakan dengan buku sama ada memegang. mereka tidak lokek untuk berbelanja bagi memiliki produk penjagaan diri dan kesihatan. Hampir setiap rumah. Toko-toko buku pula akan menjual buku yang tersenarai itu dengan melabel dan meletakkannya pada rak-rak khas yang tercetak BigRead di muka depannya. orang ramai akan mengundi buku-buku kegemaran mereka menerusi Internet. Bagaimana acuan begitulah kuihnya manakala melentur buluh biarlah dari rebungnya. Oleh itu. saya yakin dan percaya. Oleh itu. If any is left. Oleh itu. suatu gerakan besar-besaran perlulah dilakukan supaya. Cara ini umpama carta muzik di kaca TV kita. I buy food. masyarakat kita. TV UK. terbudaya untuk merancang perbelanjaan dengan lebih bijak dengan memperuntukkan sejumlah wang untuk pembelian buku. Akhirnya. inilah modalnya untuk kita menjadi negara yang maju dan kaya menjelang tahun 2020 ataupun 2058 sebagaimana yang disasarkan oleh Perdana Menteri kita. mereka ada wang.peranan yang penting. malah melanggan Astro. Erasmus Mundus. Erasmus melebihutamakan buku. Oleh itu. Internet dan juga usaha sama dengan beberapa buah kedai buku. ialah peranan ibu bapa. Sebelum kanak-kanak boleh membaca. I buy books. akan terlunaslah satu daripada tanggungjawab sosial mereka kepada negara iaitu memupuk budaya membaca. telah menyiarkan program yang mengulas 100 buah buku yang tersenarai pada setiap minggu. Dato’ Sri Abdullah Ahmad Badawi. Pada tahun 2004. mereka telah mengadakan program BigRead yang merupakan satu program untuk mencari 100 buah buku paling popular di United Kingdom. Pada masa yang sama. Masyarakat kita bukannya tidak mempunyai wang. Tuan-tuan dan puan-puan. seorang tokoh akademik terkenal pernah berkata. merupakan sebuah negara yang sememangnya berbudaya membaca dan keadaan itu bukanlah sesuatu yang terbina dalam sekelip mata. sebagai langkah yang ke-4. kita akan dapat melahirkan masyarakat yang walaupun tidak kaya tetapi berminda kelas pertama. tuan-tuan dan puan-puan. kita perlulah memperuntukkan sejumlah wang untuk membeli bahan bacaan. Bagi yang berkemampuan sedikit. tuantuan dan puan-puan? Maknanya. Caranya mudah sahaja. United Kingdom. Diharapkan dengan cara ini. Pada Erasmus dan juga sebilangan besar masyarakat negara maju yang lain.’’. seperti TV. Cuma mereka tidak terbudaya untuk memperuntukkan sejumlah wang bagi membeli buku. Apakah maknanya kata-kata itu. penyuburan sikap suka membaca perlu dipupuk sejak kecil lagi. mempunyai radio dan televisyen. Berdasarkan kajian. Inilah yang dikatakan situasi menang-menang. tuan-tuan dan puan-puan. misalnya BBC 1. jika kita boleh menciplak banyak program tv realiti berbentuk hiburan dari negara Barat. melihat atau menikmati buku secara bercerita. radio. ‘‘When I have money. sedangkan kepentingan makanan datang kemudian. di samping mendapat keuntungan. Tuan-tuan dan puan-puan. 80 hingga 88% ibu bapa dapat mempengaruhi anak-anak . Sebenarnya. membaca itu amat penting buat santapan minda.

5 juta judul baru menemui pembaca. marilah sama-sama kita menyemai budaya membaca supaya cabaran Wawasan 2020 yang ke-6 iaitu ”mewujudkan masyarakat yang maju dan progresif. sekitar 1. Apabila usia bertambah. anak-anak boleh dibacakan “bed time story” sebelum mereka tidur. Oleh itu. ajaklah anak-anak berbincang tentang bahan bacaan yang dibaca oleh mereka atau yang dibaca oleh ibu bapa. Sejak mesin Gutenberg dicipta pada 1450. setiap hari.000 tahun! Malah. . belikan buku-buku cerita yang menarik dan berwarna-warni untuk menarik perhatian mereka. Sebagai permulaan.untuk membaca. begitu banyak ilmu yang ditemukan lantaran ilmu tersebut semakin berkembang dari hari ke hari. Tahukah anda berapa judul buku yang menyaksikan matahari setiap hari? Setiap 30 saat. setiap hari. Tuan-tuan dan puan-puan. anda perlu hidup 250. Keadaan ini sudah pasti akan menjadi pemangkin kepada hasrat negara untuk mewujudkan masyarakat berminda kelas pertama yang mampu menggegarkan dunia dengan tahap keilmuan yang tinggi. jika anda berhasrat untuk membaca semua buku itu. terima kasih. sekitar 4000 buku baru diterbitkan di seluruh dunia. Oleh itu. pada setiap tahun. Bertepatan dengan bulan Julai iaitu Bulan Membaca Negara. Ini bermakna. malah perlu menjadi suri teladan. kita akan ketinggalan dan menjadi masyarakat seperti katak di bawah tempurung. Mereka mestilah terlebih dahulu menunjukkan teladan yang baik dengan mengamalkan tabiat membaca. Menjelang usia remaja pula. saya yakin dan percaya. sebanyak 50 juta judul buku telah diterbitkan di planet bumi. Sekian. jika tidak disemaikan budaya membaca dalam kalangan masyarakat kita. kalau pun anda hanya membaca judulnya sahaja.. anak-anak ini akan terus menghargai buku dan ilmu seterusnya merealisasikan gagasan pembelajaran sepanjang hayat. anda memerlukan masa selama 15 tahun! Bermakna. Ibu bapa bukan sahaja menjadi penggalak. Jika ini dilaksanakan.” bukan fatamorgana semata-mata.

pengasuh bayi dan sebahagian kecil dengan saudara mara.Dilema ibu bapa dalam mendidik anak-anak Satu dilema yang dihadapi oleh ibu bapa di Malaysia pada hari ini ialah bagaimana cara untuk mengimbangi masa bekerja dengan masa untuk mendidik anak yang menjadi semakin sukar apabila majikan mereka menuntut supaya mereka balik lambat untuk menghabiskan kerja. menagih dadah malah terbabit dengan jenayah. Ibu bapa mesti bersedia meluangkan masa untuk bersama anak mereka. Mereka terdedah kepada pengaruh dan pemikiran penjaga mereka ini. Kanak-kanak yang pulang dari sekolah mendapati diri mereka di dalam rumah kosong kerana kedua-dua ibu bapa bekerja. Tiada siapapun di rumah untuk memberikan kasih sayang. Kanak-kanak yang membesar di dalam suasana seperti itu akhirnya akan menjadi mangsa pelbagai masalah sosial seperti keganasan di sekolah. Dengan pengaruh yang tidak baik daripada rakan sebaya. Apatah lagi. Kanak-kanak memerlukan kasih sayang ibu bapa dan tanpanya kehidupan mereka akan musnah kerana mereka tidak memahami atau menghargai kasih sayang dan nilai kekeluargaan dalam kehidupan mereka kemudian nanti. sebahagian kecil ibu bapa pula kurang pengetahuan dan kemahiran dalam mendidik anak dan ini memerlukan penyelesaian. Mereka sebaliknya mendapatkan tunjuk ajar dan dipengaruhi oleh rakan sebaya. Ibu bapa mestilah lebih peka terhadap kualiti ikatan kekeluargaan dan sentiasa mengambil langkah untuk menerapkan nilai asas moral kepada anak mereka yang diperlukan untuk membangunkan asas yang kuat kepada satu masyarakat yang stabil dan . Kenyataannya ialah ibu bapa begitu sibuk dengan kerjaya masing-masing dan tidak mempunyai masa untuk anak menyebabkan ribuan kanak-kanak di bandar ditinggalkan bersama pembantu rumah rakyat asing. wujudlah suasana yang akan membawa mereka kepada pelbagai penyakit dan masalah sosial. membimbing dan menerapkan nilai kekeluargaan yang murni.

kukuh. Jelasnya, satu program perlu dijalankan bagi meningkatkan nilai moral dan mengukuhkannya secara berterusan untuk menyedarkan anak akan tanggungjawab terhadap diri mereka sendiri, ibu bapa, masyarakat dan negara.

Kasih Sayang Ibu Bapa Berkesan Mendidik Anak Jun 16, 2007 — mindabahasa Wujudkah ibu bapa yang tidak sayangkan anak ? Semestinya, semua ibu bapa sanggup berkorban demi kebahagiaan anak mereka. Tetapi, persoalannya adakah semua ibu bapa hari ini menyayangi anak dengan cara lebih tepat ? Dalam hal ini, ada ibu bapa sekarang melakukan kesilapan. Ada menganggap cara ibu bapa dulu mendidik anak tidak betul dan kolot, lalu terus menolak semua, sedangkan cara dulu tidak semua salah atau tidak sesuai lagi. Ada pula beranggapan cara didikan ibu bapa dulu adalah betul, lalu terus menggunakan semua, sedangkan mungkin ada antaranya tidak sesuai dengan keadaan sekarang. Manakala, ada pula disebabkan ingin mencari cara kontemporari, lalu dengan mudah mengguna pakai cadangan dikemukakan buku atau penceramah, tanpa melakukan penelitian, tapisan atau kefahaman yang mendalam. Kebanyakan isu keibubapaan timbul dalam konteks hubungannya dengan anak yang berada pada usia remaja. Sesetengah remaja menunjukkan perlakuan sukar difahami dan tidak pernah dibayangkan ibu bapanya. Ada ketikanya remaja memilih pakaian dan muzik pelik, emosi berubah-ubah seperti keras dan pendiam, malah mungkin kurang menghormati ibu bapa. Lazimnya, ibu bapa diingatkan mengenali dan memahami psikologi anak remaja. Ibu bapa diberitahu bahawa remaja berada dalam zaman transisi dan bergelut untuk berpaut pada zaman kanak-kanak yang penuh kegembiraan yang bakal ditinggalkan sambil memasuki alam dewasa yang penuh tanda tanya. Orang tua dimaklumkan bahawa anak remaja sedang berada dalam paradoks. Tetapi, ibu bapa jarang diingatkan untuk mengenali dan memahami paradoks yang sedang berlaku dalam dirinya sendiri. Bahawa mereka sendiri mencari keseimbangan antara memberikan kasih sayang dan menetapkan sesuatu untuk anak remajanya. Sebenarnya, kasih sayang ibu bapa yang ideal ialah memberikan anak remajanya keseimbangan antara kebebasan dan disiplin. Jika disiplin terlalu banyak dan ketat, remaja akan memberontak. Sebaliknya, jika terlalu banyak kebebasan, remaja dahagakan struktur tertentu dan mencarinya sendiri dengan cara belum tentu baik. Oleh itu, ibu bapa perlu membuat pelbagai keputusan mengenai anaknya, misalnya, daripada boleh atau tidak menonton televisyen, hinggalah kepada boleh atau tidak mempunyai teman lelaki

atau perempuan. Semakin anaknya menginjak dewasa, maka keputusan itu semakin besar dan penting. Ada keputusan perlu dibuat setiap hari dan ada keputusan perlu dibuat pada tempoh tertentu. Selain perlu mengenali dan memahami anak remajanya, ibu bapa harus mengenali dan memahami dirinya sendiri terlebih dulu. Umumnya, ahli psikologi merumuskan ada dua komponen utama dalam gaya keibubapaan. Yang pertama ialah ‘responsif’, iaitu sebanyak mana kebebasan diberikan, manakala kedua ialah ‘permintaan’, iaitu sebanyak mana disiplin atau hala tuju akan ditentukan. Dengan kata lain, ibu bapa berdepan dengan paradoks: antara kasih sayang dan kepemimpinan. Kasih sayang ialah responsifnya terhadap kehendak anak remajanya, manakala kepemimpinan pula ialah permintaannya terhadap keperluan masa depan anak remajanya. Pertembungan, dinamika dan keseimbangan antara kedua-dua komponen ini dapat menentukan gaya keibubapaan. Kebanyakan pengkaji membahagikan gaya keibubapaan kepada empat kategori, iaitu: autoritarian, autoritatif, permisif dan tidak terbabit. Ibu bapa yang autoritarian rendah responsifnya, tetapi amat tinggi permintaannya. Walaupun mereka pengasih dan penyayang, anak remajanya tidak merasainya. Kebebasan hampir tidak diberikan dan pendapat anak remaja jarang didengar. Sebaliknya, disiplin amat ketat, malahan cita-cita anak remaja ditentukan ibu bapa. Remaja yang dibesarkan dalam suasana autoritarian berkemungkinan besar berjaya dalam peperiksaan dan kerjayanya, tetapi mungkin memiliki peribadi yang kaku, rendah harga diri dan terlalu bergantung kepada arahan pihak berkuasa. Ibu bapa yang autoritatif pula mempunyai keseimbangan antara responsif dan permintaan. Mereka akrab, komunikatif dan anak remaja digalakkan bersuara. Kasih sayang diberikan, ditunjukkan dan dirasai. Disiplin dan hala tuju ditentukan dan diterangkan rasionalnya. Remaja bebas menentukan cita-cita dengan ibu bapa memberikan panduan dan bimbingan. Remaja yang dibesarkan dalam suasana autoritatif berkemungkinan besar akan sama kejayaannya, walaupun tidak lebih, dengan dibesarkan dalam suasana autoritarian. Bezanya golongan ini akan memiliki peribadi bersepadu, yakin, berdikari dan kreatif. Ibu bapa permisif mempunyai responsif amat tinggi, tetapi permintaan amat rendah. Mereka banyak bertolak ansur, memberikan kebebasan dan hampir semua kehendak anak remajanya diturutkan. Gaya tidak terbabit pula hampir tiada permintaan, disiplin dan hala tuju, serta hampir memberikan kebebasan penuh. Malahan, ia lebih satu kecuaian keibubapaan. Namun begitu, gaya keibubapaan boleh dirosakkan dengan amat mudah, sekiranya ibu bapa tidak dapat mengawal perasaan marah. Jadi, ibu bapa perlu tahu cara menangani kemarahannya. Dalam hal ini, ada tiga persoalan penting iaitu: bila marah itu wajar, bila marah tidak diperlukan dan bila marah itu boleh menjadi masalah. Walaupun, mungkin sukar melahirkan seorang kaunselor profesional atau pra kaunselor dalam setiap keluarga, program Satu Keluarga Satu Kaunselor tetap mempunyai potensi untuk melahirkan ibu bapa berilmu, berkemahiran dan seimbang dari segi memberikan kasih sayang dan kepemimpinan.

Ramai kanak-kanak yang hilang dianggap angkara orang-orang yang tidak bertanggungjawab dan semakin terhakisnya nilai-nilai kemanusiaan. Bincangkan punca-punca berlakunya kejadian tersebut dan cadangkan langkahlangkah untuk menanganinya. Anak merupakan cahaya mata yang tidak ternilai harganya, namun pada masa kini, masyarakat semakin hilang rasa kasih sayang dan tidak berperikemanusiaan terhadap kanak-kanak. Hal in terbukti dengan berlakunya kes-kes kehilangan kanak-kanak yang semakin menjadi-jadi pada masa ini. Perkara yang amat menyedihkan dan membimbangkan kita ialah terdapat kes kehilangan kanak-kanak, dan akhirnya mayat kanak-kanak itu sahaja yang ditemui. Masalah seperti ini berpunca daripada perbuatan orang yang tidak berhati perut. Oleh itu pelbagai langkah yang efektif perlu diambil oleh setiap pihak untuk menangani masalah kehilangan kanak-kanak yang semakin membimbangkan kita ini. Antara punca masalah kehilangan kanak-kanak adalah wujudnya sikap tamak dalam diri individu yang ingin mengejar kemewahan hidup. Oleh itu, individu tersebut tidak berfikir panjang dan hanya mengambil jalan mudah dengan menculik kanak-kanak untuk dijual kepada individu lain. Terdapat juga kanak-kanak yang diculik dan dijual ke luar negara dan dijadikan sebagai pengemis jalanan. Sikap pihak yang tidak berperikemanusiaan ini amat membimbangkan negara, lebih-lebih lagi ibu bapa. Hal ini demikian kerana, bukan sahaja ibu bapa berasa kehilangan terhadap anak tercinta, malah negara juga akan kehilangan aset yang amat berharga. Di samping itu, masalah psikologi atau mental turut menjadi salah satu punca kejadian kehilangan kanak-kanak yang berlaku. Perkara ini demikian kerana mengikut statistik, kebanyakan kes kehilangan kanak-kanak berkaitan dengan kes rogol dan bunuh. Keadaan ini boleh berlaku kerana terdapat segelintir individu yang memandang kanakkanak seperti seseorang wanita yang pernah menolak cintanya. Hal ini terjadi berikutan dengan individu tersebut yang menyimpan perasaan dendam, sedih dan takut yang tidak terkawal ataupun mengalami penyakit jiwa. Oleh itu, pesakit ini berpotensi untuk membayangkan seseorang yang dilihatnya seperti seorang yang sentiasa berada dalam fikirannya. Kes seperti inilah yang akan menyebabkan kanak-kanak akan diculik, dirogol dan terus dibunuh sebagai mangsa keadaan.

bukan sahaja kepada ibu bapa. seharusnya sebagai anggota masyarakat. Pihak penguat kuasa seperti pihak polis perlu membuat rondaan di kawasan-kawasan hitam atau lebih dikenali sebagai kawasan yang sering berlakunya jenayah seperti di lorong-lorong kedai atau di jalan-jalan yang sunyi. Sebagai kesimpulannya. Antara budaya yang boleh diterapkan dalam setiap diri masyarakat ialah budaya “anak orang. Oleh itu. banyak kes perceraian berlaku sehingga menyebabkan anak-anak terabai. Langkah seterusnya untuk mengurangkan kejadian kehilangan kanak-kanak adalah dengan mengadakan kempen kesedaran. pihak kerajaan seharusnya memasang kamera litar tertutup (cctv) di kawasan-kawasan tersebut agar dapat merakamkan sebarang jenayah yang berlaku. Melalui kempen ini. Untuk mengatasi masalah ini. Tanpa aset yang berharga ini. anak kita”. Slogan ini bermaksud. bukanlah anak kita. Untuk .Punca lain yang menyebabkan kehilangan kanak-kanak berlaku ialah masalah institusi kekeluargaan. negara akan menanggung kerugian yang besar. anak-anak khususnya yang berumur 15 tahun ke bawah yang masih belum matang berpotensi untuk ditipu dan diculik. pelbagai langkah yang efektif perlu diambil. Oleh itu. Perkara ini akan menyebabkan peningkatan terhadap kes kehilangan kanak-kanak akan terus meningkat. Antara kempen yang boleh dianjurkan oleh pihak kerajaan atau mana-mana badan NGO ialah kempen ”Sayangilah Anak Anda”. banyak nilai murni yang boleh diterapkan. ibu bapa yang patut dipersalahkan kerana mereka yang menjadi punca anak-anak menjadi mangsa penculikan. Di samping itu. Hal ini demikian kerana. antaranya dengan meningkatkan kawalan keselamatan. Keadaan ini amat membimbangkan kita kerana inilah masanya penjenayah atau penculik akan menangguk di air keruh dan mengambil kesempatan untuk melakukan jenayah. pihak berkuasa perlulah memainkan peranan yang penting untuk memastikan keamanan dan keselamatan rakyat terjamin seperti menyediakan payung sebelum hujan. rogol dan pembunuhan. Cara yang lebih moden. Pada masa ini. Hal ini demikian kerana anak-anak ialah harapan nengara yang paling berharga pada masa depan. Sekiranya masalah ini berlaku. kita sepatutnya melindungi kanak-kanak tersebut daripada sebarang bahaya. malahan kepada setiap mesyarakat sekeliling. Oleh hal yang demikian. pada masa kini kebanyakan ibu bapa kurang pendedahan tentang didikan yang sepatutnya diberikan kepada anak-anak. walaupun kanak-kanak yang dilihat berseorangan tanpa arah tujuan. seperti penculikan kanak-kanak. kursus ilmu keibubapaan amat penting dijalankan kepada setiap ibu bapa demi kebaikan dan keselamatan anak-anak. Di samping itu. kehidupan anak-anak yang tidak terkawal akan menyebabkan anak-anak gemar bersiarsiar di luar tanpa pengetahuan ibu bapa. kursus ilmu keibubapaan juga harus diwujudkan oleh pihak yang sepatutnya. Ibu bapa yang hanya mementingkan diri sendiri mula mengabaikan tanggungjawab dan hanya melepaskan batuk di tangga. masalah kehilangan kanak-kanak di negara ini perlulah dikurangkan dengan adanya kerjasama antara semua pihak. Anak-anak yang kurang Kasih saying ini hanya diberikan wang dan diberikan kebebasan. Hal ini dapat memastikan kes kehilangan kanak-kanak dapat diatasi dan dikurangkan.

fantasi. Tidak semua filem yang diketengahkan kepada masyarakat hanya hiburan semata-mata. Kita akan akan dikatakan seperti ‘katak di bawah tempurung’ sekiranya tidak keluar dari dunia yang membosankan itu. Sekiranya tiada unsur perfileman. mereka tidak akan mempersia-siakannya begitu sahaja. seseorang itu perlu memerlukan hiburan seperti filem agar mereka tidak terkongkong dalam satu cabang kehidupan sahaja. sudah tentu sukar untuk kita memupuk nilai-nilai murni dalam kehidupan seharian kita. yang diminati ramai. ibu bapa khususnya berperanan penting untuk memastikan anak-anak hidup bahagia. Filem merupakan salah satu elemen seni budaya Huraikan peranan filem dalam masyarakat. Perkara ini boleh diibaratkan seperti ‘cendawan tumbuh selepas hujan’ kerana apabila ada peluang. Hal ini terbukti dengan karya yang telah dihasilkan dalam pelbagai bentuk filem seperti filem seram.memastikan kanak-kanak dapat menjalani saat-saat kehidupan yang bermakna dan bahagia. Kewujudan filem pada hari ini memberikan impak yang sangat besar dalam dunia perfileman. . Hal ini boleh dilihat apabila ada filem yang mengetengahkan nilai-nilai murni yang menasihatkan masyarakat mengikuti amalan sedemikian. komedi. cinta. Masyarakat masih boleh berhibur walaupun ada pandangan yang mengatakan perbuatan tersebut membuang masa sahaja. selamat dan terjamin keselamatannya. kehidupan dan sebagainya. Oleh itu. Hal ini boleh dilihat apabila banyak karyawan filem berusaha untuk menghasilkan filem yang berkualiti bagi menarik minat banyak golongan penggemar filem. Filem juga memainkan peranan yang penting terhadap masyarakat dan sepatutnya mereka memanfaatkan peluang keemasan itu dengan sebaik-baiknya. Oleh itu. ibu bapalah tempat mereka berlindung. Filem juga penting sebagai medium bagi memberi nasihat dan pengajaran terhadap golongan masyarakat. Filem merupakan salah satu elemen seni budaya yang diminati ramai iaitu sama ada golongan dewasa mahupun kanak-kanak. Elemen yang sangat mempengaruhi para karyawan menghasilkan sesuatu filem adalah sebagai alat hiburan terhadap golongan masyarakat. filem sebegini sentiasa menasihatkan masyarakat tentang pentingnya pengajaran yang dipaparkan supaya yang baik dijadikan teladan dan yang buruk dijadikan sempadan. Ada filem yang memaparkan kejahilan seseorang itu tentang sesuatu perkara yang menyarankan masyarakat untuk mengelakkan diri daripada menjadi sedemikian. Pelbagai masalah yang menerjah fikiran banyak golongan boleh ditenangkan melalui filem yang sarat dengan pelbagai unsur terutamanya unsur komedi yang boleh mengurangkan tekanan pada akal fikiran mereka. Oleh itu. Kita memerlukan elemen filem yang sedemikian bagi mengelakkan diri kita daripada terbeban oleh tugas seharian.

Dengan adanya karya perfileman ini. Sebagai contohnya. Hal ini boleh dilihat apabila terdapat golongan yang hidup dalam kemewahan dan kesenangan tetapi hakikatnya jiwa mereka mengalami kekusutan yang berpanjangan. Hal ini boleh diibaratkan seperti peribahasa ‘sambil menyelam minum air’ kerana melalui filem. filem merupakan aspek yang diperlukan dalam masyarakat pada hari ini. filem yang dihasilkan tidak harus dibiarkan begitu sahaja seperti ‘rumput di tepi jalan’ dan pengeluar filem haruslah menghasilkan karya yang benar-benar berkualiti kerana ‘alang-alang mandi biarlah basah’. Walaupun masyarakat beranggapan buruk terhadap sesetengah filem. . Kebanyakan filem yang dipaparkan berkisar tentang kehidupan dunia hari ini dan kita boleh mengetahui hakikat kehidupan sebenar seperti yang diimpikan oleh semua orang. Oleh hal yang demikian. mudah untuk masyarakat mengetahui situasi sebenar yang berlaku di dalam dunia hari ini. Seterusnya industri perfileman dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat apabila adanya kerjaya dalam bidang perfileman. Perkara ini boleh didapati apabila banyak golongan masyarakat pada zaman sekarang yang sentiasa sibuk dengan kerjaya seharian mereka.Kehidupan masyarakat pada hari ini ada pelbagai jenis dan kadangkala sukar untuk dicapai oleh akal. banyak faedah lain yang diperoleh bersama-sama dengan keluarga. Apabila industri perfileman memerlukan tenaga kerja. Melalui filem. kita akan berfikir dua kali untuk mengagumi mereka kerana kehidupan mereka penuh dengan ranjau yang perlu ditempuh. dunia perfileman sukar untuk berkembang. Jika masyarakat hanya tahu mengkritik karya yang dihasilkan itu tanpa mengetahui motif sebenar sesuatu filem itu. melalui filem. Perkara ini boleh dilihat apabila sektor pekerjaan juga boleh terisi melalui dunia perfileman ini. Oleh itu. Hubungan kekeluargaan juga boleh dipererat dengan adanya karya dalam bidang perfileman ini. masalah pengangguran dalam kalangan masyarakat akan dapat dikurangkan. tetapi karya itu sebenarnya memberikan pengajaran terhadap masyarakat. bukan sahaja daripada golongan yang ada di hadapan kamera tetapi juga daripada golongan di belakang tabir yang bertanggugjawab untuk menggerakkan pembikinan sesuatu filem itu. Oleh itu. Arena perfileman ini bukan sahaja berperanan terhadap golongan masyarakat yang menggemari filem itu sahaja malah filem juga memberikan kepentingan terhadap masyarakat. Sudah tentu anak-anak pula akan berasa seronok serta berasa tidak terabai kerana ibu bapa mereka prihatin terhadap diri mereka dan meluangkan masa bersama-sama dengan keluarga. ibu bapa boleh membawa anak-anak mereka terutamanya pada hujung minggu untuk ke pawagam bagi menonton filem. Seharusnya masyarakat berifkiran positif agar pengeluar filem menghasilkan karya yang lebih banyak dan barangkali lebih berkualiti untuk memajukan industri ini. golongan selebriti yang indah khabar daripada rupa yang berlagak profesional di hadapan kamera tetapi kehidupan sebenar mereka tidak seindah seperti dalam filem. Banyak golongan yang diperlukan bagi menghasilkan sesuatu filem dengan jayanya.

Panjangnya huraian hendaklah antara 200 hingga 250 patah perkataan.Gambarajah di bawah menunjukkan sebahagian daripada sambutan kemerdekaan negara. Huraikan pendapat anda tentang kebaikan-kebaikan mengadakan sambutan kemerdekaan negara pada setiap tahun. • • • Memupuk Memupuk Menghargai dan mengenang semangat perpaduan jasa pejuang patriotik kaum kemerdekaan .

Dengan menyambut hari ulang tahun kemerdekaan. Kebaikan sambutan hari ulang tahun kemerdekaan ini adalah dapat memupuk semangat patriotik atau cinta akan negara. Iban. Kadazan. iaitu seseorang itu akan menghayati hari kemerdekaan tersebut dengan lebih bermakna melalui penglibatan dan penyertaannya dalam sambutan hari ulang tahun kemerdekaan atau menyaksikan majlis sambutan tersebut secara langsung. kerajaan hendaklah menjalankan . nyawa dan tenaga iaitu seperti lilin yang membakar diri untuk menerangi orang lain. semata-mata untuk memerdekakan negara kita. kita dapat memupuk perpaduan kaum. Dengan cara itu. Perkara ini demikian kerana. Melalui sambutan hari ulang tahun kemerdekaan juga. Kita dapat melihat semua kaum. Mereka sanggup berkorban harta. seperti kaum Melayu. kenderaan dan sebagainya. Perkara ini tentunya akan menjadi bukti bahawa perpaduan kaum dapat dipupuk dan disuburkan melalui sambutan hari ulang tahun kemerdekaan negara. ulang tahun hari kemerdekaan negara kita perlulah disambut oleh semua rakyat negara ini dengan penuh penghayatan. Pelbagai acara dijalankan untuk menyambut hari ulang tahun kemerdekaan ini seperti mengadakan majlis perarakan atau perbarisan. sambutan hari tersebut hendaklah diteruskan agar generasi muda yang menjadi tonggak negara pada masa hadapan akan mengerti dan menghayati kebaikannya. dengan menyambut hari ulang tahun kemerdekaan. Cina. India. Hari tersebut merupakan hari kebesaran negara yang perlu disambut dan dihayati oleh semua rakyat yang cinta akan negara ini. dan Bajau turut serta dalam sambutan terebut. Oleh itu. memasang bendera pada bangunan. kita akan sedar dan berazam untuk mempertahankan kemerdekaan negara kita sampai bila-bila. Selain itu. tak kenal maka tak cinta. kita dapat menghargai dan mengenang jasa pejuang kemerdekaan negara. Intihanya. seseorang itu akan merasai pengalaman itu sendiri dan berasa megah dengan hari kemerdekaan negaranya sendiri. Hal ini demikian kerana.Karangan Contoh Hari ulang tahun kemerdekaan negara yang kita sambut setiap tahun mempunyai kebaikan dan kepentingannya yang tersendiri. pelbagai kaum yang terdapat di negara kita akan bekerjasama dan berganding bahu dengan melibatkan diri semasa sambutan diadakan. Oleh itu. Kita akan memahami dan menghayati pengorbanan serta perjuangan pejuang-pejuang kemerdekaan negara kita suatu masa dahulu. sebagai rakyat negara ini.

malah mereka lebih berminat untuk melibatkan diri dalam hal ini sekiranya keadaan politik negara kita stabil. perkara ini boleh membantu negara untuk meningkatkan pelaburan asing. Hal ini amat penting untuk dititikberatkan kerana pelabur asing merupakan pihak yang boleh menjadi batu loncatan untuk negara kita mencapai kemajuan seiring dengan negara maju yang lain. Karangan Contoh Pelabur asing merupakan golongan yang penting dalam pembangunan sesebuah negara terutamanya bagi negara yang sedang membangun seperti negara kita. Dengan adanya tenaga kerja yang banyak. sudah tentu pelabur-pelabur asing akan tertarik untuk melabur di negara ini iaitu apabila mereka yakin akan mendapat pulangan yang sewajarnya hasil daripada penerangan tersebut. . pelabur asing akan tertarik untuk melabur di negara kita dan seterusnya mereka akan mewujudkan peluang pekerjaan yang lebih banyak di negara ini. Pihak yang bertanggungjawab di negara ini haruslah aktif memainkan peranan. contohnya bertemu dengan pelabur asing bagi memberikan penerangan yang berkaitan dengan hal ini. Dengan cara itu. tidak banyak negara yang stabil dari segi politik yang menyebabkan pelabur akan berfikir dua kali untuk membuat pelaburan di sesebuah negara. masalah pengangguran akan dapat dikurangkan dan secara tidak langsung pelaburan itu akan meningkatkan taraf hidup masyarakat Malaysia. “sambil menyelam minum air”. negara kita akan dapat banyak manfaat dalam satu masa seperti kata pepatah. Oleh hal yang demikian. Oleh itu. kita harus memanfaatkannya dengan sebaik-baik yang mungkin kerana peluang baik seperti itu mungkin tidak akan datang bergolek pada masa akan datang. Sekiranya usaha ini tidak dijalankan. Secara tidak langsung. Perkara ini dapat dilihat apabila sesebuah negara itu mempunyai banyak pekerja untuk melakukan sebarang pekerjaan di samping upah kerjanya yang murah. Kita perlulah mempertahankan dan mengekalkan kestabilan politik yang sudah lama wujud di negara kita. Faktor yang boleh mendorong pelabur asing yag lebih banyak melabur di negara kita ialah faktor kestabilan politik. Sudah tentu pelabur tidak akan teragak-agak. Dengan kelebihan yang kita miliki itu.kempen melalui media massa untuk menyedarkan masyarakat tentang kepentingan sambutan ulang tahun tersebut. Hal ini bersesuaian dengan konsep 1Malaysia yang diuar-uarkan oleh pucuk pimpinan negara kita pada masa ini yang mementingkan aspek perpaduan kaum. Tambahan pula. Pelaburan asing merupakan perkara penting yang perlu diberikan perhatian oleh sesebuah negara. Huraikan faktor-faktor yang menggalakkan pelaburan asing ke negara kita. pelabur asing memang dialu-alukan untuk melabur di negara kita ini. Oleh itu. sudah pasti rakyat negara kita kurang menyedari kepentingan sambutan hari ulang tahun kemerdekaan negara. Perkara ini penting untuk membangunkan ekonomi sesebuah negara terutamanya negara-negara yang sedang membangun dengan pessat seperti negara kita. pada zaman sekarang.

di situ ada jalan. Oleh itu. pelabuhan. Secara tiidak langsung. Oleh itu. pihak yang bertanggungjawab dalam bidang pelaburan ini hendak mencari jalan untuk menarik pelabur dan menyediakan peluang yang lebih banyak kerana di mana ada kemahuan. Sekiranya pelabur asing kurang membuat pelaburan di sesebuah negara. sesebuah negara itu pula akan menjadi semakin mundur dan tidak akan mendapat keuntungan dari luar negara. rosak susu sebelanga”. Dengan kata lain. pelaburan asing memang penting untuk menjana kemajuan bagi sesebuah negara. Hal ini demikian kerana. faktor ekonomi merupakan faktor yang sangat penting untuk memajukan sesebuah negara. tak hendak seribu dalih. Birokrasi seperti urusan pentadbiran yang merumitkan pelabur. negara-negara tersebut kekurangan modal untuk membangunkan negara mereka. Hal ini demikian kerana. . sudah pasti ekonomi bagi sesebuah negara itu sukar untuk berkembang dengan pesat. Sudah tentu para pelabur akan mencari negara yang mempunyai ekonomi yang stabil bagi meluaskan perniagaan mereka untuk mendapat pulangan yang menguntungkan mereka. jika faktor birokrasi sesebuah negara itu tidak terlalu ketat.Pelabur asing yang datang ke negara kita ingin akan layanan yang baik dari negara kita. perkara ini akan memberikan impak terhadap negara ini. “kerana nila setitk. Dengan cara itu. lapangan terbang dan jaringan komunikasi merupakan prasyarat dan perkara yang sangat penting untuk membawa produk mereka ke luar negara untuk dipasarkan di pasaran antarabangsa. sudah pasti pelabur asing akan tertarik untuk melabur di sesebuah negara itu. Faktor birokrasi juga turut memainkan peranan penting bagi menentukan kemasukan pelaburan asing. Oleh sebab itu. Hal ini bersesuaian dengan peribahasa. Layanan yang baik ini akan memberikan keselesaan kepada mereka sepanjang berada di negara ini dan membawa rakan-rakan pelabur asing yang lain melabur di negara ini. termasuklah kemudahan infrastruktur. Oleh itu. Kegiatan pelaburan asing sering sahaja dikaitkan dengan aspek kestabilan ekonomi sesebuah negara. Untuk menarik pelabur asing. Jika sesebuah negara itu mundur dan kekurangan modal. tidak mungkin para pelabur akan berminat untuk melabur di sesebuah negara itu kerana hal ini tidak akan memberikan keuntungan kepada mereka. pihak kerajaan harulah menyediakan kemudahan yang lengkap untuk menarik pelabur asing yang lebih banyak supaya masuk ke negara ini. sesebuah negara itu haruslah berusaha dengan bersungguhsungguh kerana hendak seribu daya. Oleh hal yang demikian. faktor ekonomi sesebuah negara juga tidak terkecuali daripada pertimbangan para pelabur sebelum melabur di sesebuah negara itu. Usaha-usaha yang berkesan haruslah ditingkatkan untuk menarik pelabur asing di negara kita. pihak berkuasa haruslah memastikan urusan pentadbiran di negara ini berjalan dengan lancar tanpa sebarang kesulitan yang akan memudaratkan negara. contohnya sesuatu permohonan yang memerlukan masa yang lama untuk diluluskan akan menyusahkan para pelabur asing dan akan menyebabkan mereka menarik pelaburan ke negara lain. Kemudahan-kemudahan seperti sistem jalan raya.

Aktiviti bersenam juga dapat melancarkan pengaliran darah dalam tubuh ke jantung dan mengurangkan risiko penyakit jantung. buah-buahan. bijirin.pihak pula. hidupan laut. Antara makanan yang berkhasiat termasuklah sayursayuran yang kaya dengan serat dan vitamin. Selain pengambilan makanan yang seimbang dan berkhasiat. Kita harus memastikan bahawa kita hanya mengambil makanan yang berkualiti sahaja. kita dapat menggerakkan otot badan dan membolehkannya berfungsi dengan baik. kita harus mengambil makanan daripada semua kelas makanan pada kadar yang betul seperti yang disyorkan oleh piramid makanan. Kita sanggup melakukan pelbagai aktiviti untuk mencapai tahap kesihatan optimum seperti mengambil pelbagai produk kesihatan dan ubat-ubatan. kita mestilah memboikot barang-barang tertentu jika ada pihak yang ingin mengambil kesempatan dalam situasi genting yang bagai telur di hujung tanduk ini. Semua rakyat Malaysia mestilah bertindak seperti ke bukit sama-sama didaki dan ke lurah samasama dituruniu ntu k mencari jalan bagi menyelesaikan kemelut yang berlaku. dan hasil tenusu yang membekalkan protein. Langkah pertama yang perlu kita amalkan untuk menjaga kesihatan adalah dengan mengambil makanan yang berkhasiat dan seimbang setiap hari. kita juga dapat membakar lemak yang berlebihan dan mengeluarkan peluh. Oleh itu. Hal ini perlu ditekankan sekiranya kita jarang melakukan kerja berat. Pihak kerajaan menggalakkan masyarakat melakukan aktiviti sukan untuk . Di samping itu. Justeru. kita perlu beriadah dan melakukan senaman atau bersukan. Dengan beriadah atau bersukan. otak cerdas” sering diungkapkan oleh orang ramai. CONTOH KARANGAN Langkah-langkah menjaga kesihatan “Kesihatan melambangkan kekayaan” dan “Badan sihat. janganlah bersikap seperti enau dalam belukar melepaskan pucuk masingmasing. kesihatan amat penting kepada kita dan kita wajar menjaganya dengan sempurna. Sebagai pengguna pula.

agama Islam menganggap senyuman itu sebagai satu ‘sedekah’ antara sesama manusia. Selain memberi senyuman dan ucapan salam. Yang indah itu bahasa yang elok itu budi”.mencegah seseorang daripada menghidapi kencing manis. Justeru. sakit jantung. dan tekanan darah tinggi. Malah. meninggi diri dan ujub. yang kurik itu kendi. Dengan cara ini. Negara Maju. semuanya ini hanya suatu retorik sehingga kerajaan terpaksa melancarkan Kempen Berbudi Bahasa untuk menghidupkan kembali budaya berbudi bahasa ini. Orang yang tidak mempunyai rehat yang cukup tidak dapat menumpukan perhatian kepada kerja yang dilakukan dan melaksanakannya dengan baik. ubat yang paling mujarab untuk mengekalkan kesihatan seseorang adalah dengan mempunyai rehat dan tidur yang secukupnya. Akhirnya. Amalan ini akan dapat menjalinkan kemesraan dan seterusnya merapatkan hubungan masyarakat majmuk di . masa sekurangkurangnya lapan jam sehari diperuntukkan untuk berehat dan tidur amat perlu ditekankan. kerajaan amat menitikberatkan kesihatan rakyat dengan menyediakan pelbagai kemudahan kesihatan di samping melancarkan kempen “Rakyat Sihat. Kempen Berbudi Bahasa yang dilancarkan oleh Kementerian Kebudayaan. Kita juga harus berehat bagi mengekalkan kesihatan yang stabil. Melalui kempen ini.” Rakyat yang sihat dapat menyumbang kepada pembangunan negara dan menjadi pekerja yang produktif. Ungkapan ini disusuli pula dengan bidalan yang mengatakan bahawa budi bahasa tidak boleh dijual beli. Kesenian dan Warisan (KeKKWa) baru-baru ini jelas menunjukkan betapa kroniknya budi bahasa masyarakat kita pada hari ini. Oleh yang demikian. Kesimpulannya. kita akan dapat membersihkan jiwa nurani kita daripada sifat sombong. setiap rakyat harus bertanggungjawab untuk menjaga kesihatan diri seperti kata cogan kata mencegah lebih baik daripada merawat. Malah mereka mudah berasa letih dan senang jatuh sakit. Setiap orang digalakkan tidur tidak kurang daripada enam jam sehari. Namun. demikianlah ungkapan yang menggambarkan kepentingan berbudi bahasa dalam kehidupan masyarakat kita. CONTOH KARANGAN Kempen Budi Bahasa Yang merah itu saga. amalan hormat-menghormati antara satu sama lain juga amat dianjurkan melalui kempen itu. kita digalakkan supaya memberi ucapan dalam salam dan senyuman manis sebagai tanda perkenalan atau menjalinkan hubungan yang lebih mesra.

layanan mesra terhadap pelanggan atau orang ramai yang berurusan di kaunter mestilah diberi keutamaan. saya yakin bahawa matlamat kempen ini dapat dicapai dalam jangka masa yang sangat singkat. amalan bertegur sapa yang dicanangkan melalui Kempen Berbudi Bahasa ini dapat memenuhi aspirasi kerajaan untuk melahirkan masyarakat Malaysia yang bersifat penyayang. Bak kata pepatah. Sebaliknya. Isu pengangguran telah menjadi satu isu sensitif kepada masyarakat terutama golongan siswazah. ada banyak pihak yang beranggapan isu ini bukan sahaja melibatkan siswazah tetapi golongan lain juga. hidup dikandung adat mati dikandung tanah. Pada masa yang sama. berita ini sudah dianggap menjadi satu isu yang akan menjelma setiap kali keputusan peperiksaan umum negara diumumkan atau konvokesyen sesebuah universiti dijalankan. Malah. apakah punca-punca yang mendorong isu ini berlaku Sudah pasti punca utama berkaitan dengan keadaan ekonomi negara yang merudum. Bukankah pepatah ada menyebut bahawa yang muda kita kasihi manakala yang tua harus kita hormati? Sekiranya amalan ini dapat dipraktikkan.negara ini. Bagi kakitangan kerajaan dan swasta yang bertugas di bahagian kaunter. amalan ini harus menjadi paksi kehidupan kita yang mesti diteruskan kerana amalan ini merupakan nilai-nilai murni yang telah kita warisi sejak turun-temurun. Pengangguran merupakan satu penyakit era globalisasi yang semakin menular ke negara ini. Saban tahun negara kita dikejutkan dengan isu kegagalan belia terutama golongan siswazah untuk memperoleh pekerjaan. Jadi. Situasi ini menyebabkan banyak syarikat atu kilang terpaksa gulung tikar dan membuang pekerjanya. amalan berbudi bahasa bukan bersifat sementara atau hangathangat tahi ayam. apakah punca-punca wujudnya pengangguran dan apakah cara-cara mengatasinya. Jadi. Namun. Apatah lagi jika penghormatan itu diberikan kepada orang tua tidak kira di mana-mana sahaja kita berada. Layanan yang sedemikian bukan sahaja akan memberi kepuasan maksimun kepada orang ramai bahkan dapat meningkatkan imej kerajaan atau agensi tertentu yang selama ini telah tercalar. Secara tuntas. Bukan sahaja mereka dibuang kerja tetapi mereka juga sukar untuk .

Rombongan ini cuba mengiklankan kelebihan negara jika pemodal asing itu sanggup menanam modal mereka di negara ini. Sikap belia yang hidup ketika era pembangunan pesat menyebabkan belia mengambil konsep tunggu dan lihat. Mereka hanya bertindak apabila keadaan mendesak atau sudah terlewat. Projek Pembangunan Johor Selatan dan Kereta Api Laju KL-Singpura dijangka mampu meninggikan pertumbuhan ekonomi negara selain mengurangkan pelbagai cukai. Mereka juga sudah terlalu lama menerima bantuan kerajaan seperti pemberian biasiswa dan menganggap kerajaan akan memberi mereka pekerjaan selepas tamat belajar. Mungkin juga faktor malas menjadi pendorong wujudnya masalah ini. Selain itu. Kewujudan buruh yang berkemahiran tinggi ini turut menjadikan negara sasaran utama pelabur asing kelak. Belia kita hanya didedahkan dengan konsep teori baik ketika di sekolah mahupun ketika di universiti. Akibatnya. Program ini mampu menyediakan satu sumber manusia yang mempunyai kemahiran tinggi untuk bersaing dalam era globalisasi. pengangguran turut disebabkan oleh sikap belia yang tidak mempunyai kemahiran. Mereka menganggap pertumbuhan ekonomi negara akan berterusan maju tanpa sebarang masalah. Dalam usaha mengatasi ekonomi negara yang merudum. Malah. berbicara dalam pelbagai bahasa.memperoleh kerja dalam tempoh yang terdekat akibat tiadanya aktiviti ekonomi di negara. majikan akan memilih pekerja yang mereka beranggapan mempunyai keunikan yang tertentu terutama penguasaan bahasa asing dan pengetahuan komputer. Malah ekonomi dunia bukan sahaja memberi kesan terhadap ekonomi negara tetapi mengambil masa yang lama untuk pulih seperti peristiwa kejatuhan ekonomi pada akhir dekad 90-an. kerajaan telah cuba menjalankan beberapa projek mega untuk memastikan ekonomi negara berjalan rancak semula. . menganalisa sesuatu. belia kita kekurangan kemahiran berfikir. dan mempunyai kemahiran berinteraksi dengan masyarakat. kerajaan telah menghantar rombongan perdagangan ke luar negara untuk menarik lebih banyak modal asing ke Malaysia. Biasanya. Selain itu. kerajaan telah menjalankan pelbagai program untuk memahirkan golongan belia seperti mengadakan program bahasa Inggeris dan mengutamakan penubuhan institut kemahiran dengan negara-negara luar seperti Jerman.

penternakan. atau perkhidmatan. sekali gus mempertahankan . mengatur.Sebenarnya. Usahawan bertanggungjawab dalam mengusahakan sesuatu perusahaan sama ada dalam bidang pertanian. usahawan ialah orang yang berusaha membuat sesuatu yang baru (kreatif). Dengan kata lain. ikhtiar. MENURUT Kamus Dewan. masalah pengangguran ini bukanlah satu isu baru. serta memikul tanggungjawab untuk mencapai sesuatu matlamat. pengeluaran. keusahawanan berasal daripada kata dasar "usaha" yang merujuk kepada inisiatif. Sementara itu. merancang. usahawan pula ialah orang yang melibatkan diri dalam sesuatu perniagaan atau perusahaan. tak hendak seribu dalih”. dan mencipta sesuatu yang lebih baik (inovatif). serta sanggup menghadapi risiko. Cuma masyarakat harus berfikiran positif dan cuba meninggikan kemahiran diri mereka. dan kerja. dan mewujudkan pasaran. Dunia pekerjaan sering berubah mengikut teknologi dan mereka yang sering meningkatkan kemahiran sahaja mampu duduk di tempat yang sama sepanjang hidup mereka. kegiatan. “Hendak seribu daya.

Sehubungan dengan itu. Dalam Rancangan Malaysia Kesembilan (RMK-9) kerajaan menyasarkan untuk membudayakan semangat keusahawanan dalam kalangan 1. serta Industri Kecil dan Sederhana. Konsep wiraswasta yang bermaksud orang bijak dan berkebolehan dalam mengusahakan perniagaan serta perdagangan secara profesional merupakan langkah yang dapat merapatkan jurang ekonomi antara Melayu dan bukan Melayu. Timbalan Perdana Menteri. Oleh itu. Datuk Seri Najib Tun Razak. Lantaran itu. Bidang keusahawanan bukan sahaja bidang yang amat dituntut oleh Islam. Bank Pembangunan. Selain itu. pemimpin nombor dua negara. Secara tidak langsung. Dasar kerajaan ialah menggalakkan rakyat berdikari dan menerajui perniagaan kerana dapat membantu menyediakan lebih banyak peluang pekerjaan untuk rakyat. kerajaan akan terus menggalakkan masyarakat supaya menceburi bidang ini kerana pada masa yang sama mereka membantu negara dalam mengurangkan kadar pengangguran dan membangunkan negara. Amanah Ikhtiar Malaysia. bahkan merupakan sunnah para nabi dan sahabat Rasulullah s. beliau . Kita mahu mereka juga menjadi bos dan tidak sekadar kuli. dasar itu memerlukan kesediaan rakyat untuk berubah. pihak kerajaan sentiasa memberi penekanan terhadap aspek Pembangunan usahawan semata-mata untu melahirkan lebih banyak golongan usahawan dalam pelbagai bidang agar mereka dapat memajukan diri tanpa batasan.a. Rakyat tidak boleh terus mengharapkan majikan menyediakan pekerjaan kerana pada masa ini terlalu banyak orang yang memiliki kelulusan tinggi.5 juta warga Malaysia.turut menyeru rakyat negara ini terus terlibat secara aktif dalam bidang ekonomi termasuk meningkatkan budaya wiraswasta sejak di bangku sekolah dan menara gading lagi.daya maju perniagaan yang telah diterokainya. Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi. Antaranya kerajaan menyediakan banyak bantuan seperti Yayasan Tekun Nasional. di samping membimbing mereka yang ingin memuakan perniagaan.w. dan juga merupakan fardu kifayah bagi umat Islam. iaitu bekerja sendiri dan tidak mengharapkan pekerjaan sama ada dengan kerajaan atau swasta. Hal ini selaras dengan pendekatan Islam Hadhari yang menjadi dasar Pembangunan negara dalam era pemerintahan Perdana Menteri.

Sebagaicontoh. dan pertanian moden.000 usahawan tani baharu dapat dilahirkan dalam RMK-9 berikutan sambutan yang menggalakkan dalam kalangan masyarakat petani. pihaknya telah memperuntukkan sebanyak RM34 juta bagi membantu pengusaha¬pengusaha kecil di luar Bandar mengembangkan perniagaan masing¬masing agar terns berkembang dan berdaya saing. minyak dan gas. Oleh itu. penternak. pada tahun 2007 sahaja pihaknya telah meluluskan permohonan sebanyak 3. Bagi tujuan itu.400 pengusaha kecil untuk mengusahakan pelbagai aktiviti asas tani bagi menambah pendapatan masing-masing. Ribuan siswazah lulusan universiti atau yang makan gaji dengan syarikat. bidang perubatan. kerajaan juga amat memandang serius bidang pertanian sebagai Industri yang penting dan mempunyai impak. Di samping itu. dan animasi. aeroangkasa. dalam bidang usahawan tani kerajaan menjangkakan lebih 10. Keadaan ini berlaku berikutan terdapat kesedaran yang tinggi dalam kalangan masyarakat tani yang menyedari bidang itu berpotensi besar untuk berkembang dan memberikan pulangan lumayan. Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani. . logistik. para usahawan tempatan dapat merebut peluang keemasan ini untuk memberanikan diri meneroka bidang-bidang perniagaan baharu termasuk pengeluaran produk halal.berharap semua pihak khususnya syarikat berkaitan kerajaan (GLC) akan terns melaksanakan tanggungjawab sosial bagi membantu menggandakan usahawan Melayu termasuklah wiraswasta wanita yang berdaya saing dan berdaya tahan. bioteknologi. Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata. pelancongan. dan nelayan untuk menjadi usahawan tani. Kesemua pemohon telah menjadi usahawan tani yang berdaya saing hingga berjaya menembusi pasaran antarabangsa. serta potensi yang besar kepada pembangunan ekonomi negara. Dengan adanya budaya wiraswasta ini juga telah membuatkan 50 GLC yang majoritinya diterajui pengurusan dan profesional bumiputera berjaya menempa kejayaan. wajar menjadi usahawan yang mampu meneroka bidang-bidang ini setelah mendapat ilmu dan latihan yang cukup. Mereka juga boleh menceburkan diri dalam bidang kewangan Islam. Hal ini sinonim dan bertepatan dengan slogan yang Bering diuar¬uarkan kerajaan melalui media massa iaitu 'Pertanian adalah Perniagaan'.

serta Kanada manakala negara Timur Tengah antaranya ialah Arab Saudi. Jordan. Menurutnya. melalui pakej tersebut kerajaan akan menyediakan tapak penternakan.3 bilion. infrastruktur asas.000 tan metrik dengan nilai kira-kira RM6. Pada 2010 sasaran jumlah pengeluaran akuakultur adalah sebanyak 662. Bagi segi pengeluarannya pula. dijangka berkembang sebanyak 21. Kawasan-kawasan berpotensi untuk dibangunkan dengan akuakultur ialah seluas 330. dan talian komunikasi manakala pinjaman disediakan oleh Bank Pertanian dengan kerjasama beberapa institusi kewangan lain. penyumbang terbesar hash pengeluaran tersebutialah kerang¬kerangan. Belgium. Menterinya berkata. cumber air.3 bilion tahun lalu. dan udang.000 hektar dijangka dibangunkan menjelang 2010. iaitu Amerika Syarikatdan Kanada merupakan pengimport terbesar tilapia diikuti negara Eropah seperti United Kingdom. Mereka yang berminat hanya perlu mengusahakannya dengan kepakaran serta teknologi yang dimiliki masing-masing. dan peluang pasaran ke luar atau dalam negara. pinjaman kewangan. Perancis. Industri akuakultur di negara ini menghasilkan keluaran sebanyak 203.000 tan metrik bernilai RM1. kerajaan menawarkan pakej bernilai RM2 bilion kepada mana-mana pihak yang berminat untuk menjadi usahawan akuakultur.200 hektar dengan 35. China pula ialah pengeksportdan pengeluarterbesar tilapia dengan hash keluaran sebanyak sejuta tan . Sebanyak 39 kawasan disediakan di bawah konsep Zon Industri Akuakultur (AIZ) untuk tujuan berkenaan yang dimulakan penghujung tahun 2007. ikan air tawar.3 juta tan metrik pada tahun 2005. Pihak swasta yang berminat mengusahakannya hanya perlu menyuntik kepakaran teknologi yang mereka miliki. Kuwait. Tilapia merupakan ternakan ikan air tawar kedua popular selepas kap dengan pengeluaran sedunia sebanyak 2. Penternakan ikan tilapia dilihat mempunyai potensi besar untuk dimajukan di negara ini berdasarkan permintaan yang semakin meningkat.Bagi membuktikan kesungguhan dan komitmen yang berterusan.5 peratus setahun bermula 2006. Amerika Utara. Infrastruktur asas dalam pakej ini termasuk jalan raya. dan Emiriah Arab Bersatu.

mulai semester Julai tahun lalu. Bank SME. melalui mata pelajaran itu. Tidak cukup dengan itu. dan pinjaman. peluang pembiayaan. dan Yayasan Tekun Nasional. menyediakan bimbingan dan sokongan berterusan dapat diukur melalui minat rakyat terutama golongan muda dan siswazah yang kini tidak lagi teruja untuk "makan gaji" tetapi sudah bersedia menjadi "tuan" untuk diri sendiri. Penternakan ikan tilapia dilihat mempunyai potensi besar untuk dimajukan di negara ini berdasarkan permintaan yang semakin meningkat. teknologi.metrik pada 2005. para pelajar . Menteri Pengajian Tinggi.3 juta tan metrik pada tahun 2005. Bank Rakyat. perkhidmatan. kosmetik. tekstil. sehinggalah kepada sektor automotif. Tilapia merupakan ternakan ikan air tawar kedua popular selepas kap dengan pengeluaran sedunia sebanyak 2. jualan langsung. Bank Pembangunan. insurans. Hal ini selari dengan visi kerajaan untuk melahirkan Masyarakat Perdagangan dan Perindustrian Bumiputera (MPPB) yang berdaya wing dan mampu meneroka kekayaan-kekayaan baru. Perbadanan Nasional Berhad (PNS). Kejayaan McCD sebagai kementerian yang bertanggungjawab membudayakan bidang keusahawanan. Melalui Gerak Usahawan berpuluh¬puluh ribu usahawan baru berjaya dibangunkan dalam pelbagai bidang daripada pemakanan dan minuman. Selain itu. Datuk Mustapa Mohamed berkata. Penganjuran Gerak Usahawan yang konsisten sejak tahun 2005 merupakan terjemahan hasrat Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi Malaysia (MeCD) untuk memberi galakan kepada orang ramai menjadikan bidang keusahawanan sebagai satu kerjaya pilihan. Mara. setiap agensi menawarkan perkhidmatan terbaik untuk bakal usahawan dengan menyediakan pusat serenti yang meliputi khidmat bimbingan. semua pelajar baharu yang mendaftar di institusi pengajian tinggi awam (IPTA) diwajibkan mengambil mata pelajaran keusahawanan. serta sokongan berterusan dalam pelbagai aspek yang lain. Program murni ini turutsokongan padu daripada semua agensi McCD terutama UDA Holdings. pertanian. francais. telekomunikasi.

Perkembangan sihat ini merupakan satu tanda positif dan jelas menunjukkan wanita semakin prihatin dengan kemajuan diri. para pelajar dikehendaki menyediakan serta membentangkan kertas kerja dan membuat permohonan dengan syarikat-syarikat terlibat tentang jenis atau bentuk perniagaan yang hendak mereka jalankan. Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri. Usahawan wanita digesa bersikap lebih agresif memajukan perniagaan dengan meletakkan matlamat memasarkan produk mereka sehingga peringkat antarabangsa. Mata pelajaran tersebut mempunyai dua jam kredit. Bidang keusahawanan kini diceburi bukan sahaja lelaki. Langkah itu penting kerana kerajaan sentiasa berusaha ke arah meningkatkan taraf dan . Bagi memudahkan mendapat sokongan dan bantuan mereka juga perlu membuat rangkaian dan hubungan perniagaan yang strategik dengan pelbagai agensi berkaitan. mereka perlu memikirkan agar pelbagai barangan termasuk kraf tangan. baik secara kecil-kecilan mahupun besar¬besaran di dalam negeri dan di luar negara.akan didedahkan dengan asas-asas untuk menjadi usahawan. Semakin banyak kaum wanita yang melibatkan diri dalam bidang keusahawanan dan menjalankan perniagaan. tetapi juga wanita malah ada antara mereka yang muncul sebagai usahawan berjaya. serta pembabitan mereka semakin ketara dalam bidang ekonomi. dan korporat. iaitu 25 peratus merupakan teori manakala selebihnya latihan amali di beberapa syarikat dalam pelbagai bidang khususnya industri kecil dan sederhana. Melalui pendedahan sebegini mereka tidak lagi terlalu bergantung kepada kerajaan untuk mencari pekerjaan. mereka juga perlu memastikan setiap produk yang dikeluarkan bermutu dan mampu mendapat Sijil Piawaian Antarabangsa (ISO). Semasa latihan amali keusahawanan. Kerajaan berkemungkinan mempertimbangkan untuk membantu pelajar yang dilihat berpotensi menjadi usahawan supaya mereka mampu mencapai kejayaan cemerlang datam bidang itu. Mata pelajaran ini hanya asas dan diwajibkan kepada semua pelajar IPTA supaya minda mereka terbuka untuk berdikari dengan meneroka setiap peluang yang ada. Malah. Kaum wanita merupakan tulang belakang kepada pembangunan keluarga dan negara. profesional. dan makanan keluaran mereka dapat memasuki pasaran lebih luas. Datuk Seri Rafidah Aziz berkata. pakaian.

sekali gus memanfaatkan sumber manusia secara optimum.kedudukan wanita supaya bukan sahaja dihormati. Selain kerajaan para usahawan yang telah berjaya diharap dapat membantu kerajaan dengan memberi peluang kepada mereka yang ingin menceburkan diri dalam bidang keusahawanan. Bagi para usahawan pula mereka pula sentiasa meningkatkan ilmu pengetahuan dalam pelbagai bidang. Mudah-mudahan dengan usaha untuk menjanakan pembangunan usahawan di negara kita dapat mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan. Secara tuntas. Manakala. keinginan untuk berniaga semakin hari semakin banyak. menembusi pasaran peringkat antarabangsa. Oleh itu. meningkatkan kemakmuran ekonomi negara. tapi peluang yang dapat disediakan oleh kerajaan amat terhad. di samping mempunyai visi dan misi untuk . terus berusaha. dan mementingkan kualiti barangan atau perkhidmatan yang dipasarkan. malah setanding dengan kaum lelaki termasuk bidang keusahawanan.

panel hakim yang sentiasa berpegang pada prinsip keadilan.” Sediakan teks pidato itu. mengisi kemerdekaan itu jauh lebih sengsara”. kemerdekaan negara yang dicipta itu memelihara kesejahteraan masyarakat sejagat. Oleh . penangkis neoimperialisme bangsa merdeka dan berdaulat Assalamualaikum warahmatullahiwabarakatuh dan selamat sejahtera. Pidato tersebut bertajuk “Negara Merdeka Masyarakat Sejahtera. guru-guru dan rakan pelajar yang dikasihi. Isi-isi • kemajuan pembangunan • kemajuan sains dan • semangat patriotisme • Rukun Negara pembentuk Penting dan pertumbuhan ekonomi teknologi ideologi bervisi. “bukannya perkara kecil bagi kita untuk meneruskan perjuangan kemerdekaan negara kerana rupa-rupanya selain memerdekakan negara. Salam apresiasi buat yang dihormati saudari pengerusi majlis.Anda akan menyertai pertandingan pidato yang akan dijalankan di peringkat daerah. Hal ini demikian kerana. Mahathir Mohamad pernah berkata. Tun Dr.

Dengan kata lain. Kemerdekaan yang dimaksudkan juga bebas daripada segala sudut. Untuk mencapai taraf negara maju pada tahun 2020. Saudara dan saudari. Hal ini sudah tentu akan mewujudkan masyarakat yang aman dan sejahtera. Lihatlah. diktator dan mengamalkan pemerintahan kuku besi oleh bangsa Eropah kerana tidak melakukan pertukaran kepimpinan seperti mereka. Namun demikian. kononnya tidak demokratik. empat perspektif utama akan saya utarakan bagi mengungkap kemerdekaan negara demi kesejahteraan rakyatnya. untuk mengupas segala persoalan. Menara Berkembar Petronas yang mempunyai 99 tingkat dan Menara Kuala Lumpur setinggi 421 meter. termasuklah bebas minda dan budaya daripada sebarang pengaruh asing. pembangunan yang dibina ini mampu meluaskan peluang pekerjaan. kita sebenarnya mengukuhkan ekonomi negara ini lagi melalui pelbagai sudut. Indikator saya yang kedua. Kedua-duanya ini memberikan impak yang besar kepada imej negara yang menjadikannya sebagai identiti negara. Malaysia telah melaksanakan pelbagai program pembangunan. kewujudan kilang perindustrian bagaikan cendawan tumbuh selepas hujan setelah kerajaan yang ditubuhkan selepas kemerdekaan kini lebih berwawasan dalam menentukan kesinambungan kedua-duanya. ideologi bervisi. kini negara kita ialah sebuah negara yang berdaulat dan merdeka. negara merdeka bermaksud negara yang bebas iaitu negara kita tidak lagi dikuasai atau dijajah oleh kuasa lain dan bebas dalam menentukan hala tujunya sendiri. Malaysia pernah dituduh. kesan gabungan pengaplikasian kedua-duanya telah membuka peluang pasaran yang besar. Tegasnya. saya tampil di hadapan anda semua bagi menyampaikan sebuah pidato yang bermauduk “Negara Merdeka Masyarakat Sejahtera”. Perkembangan dan kemantapan teknologi sains semakin memberi impak dari hari ke hari kepada rakyat malahan membuka mata seluruh dunia. Kebebasan negara dalam melahirkan pelbagai idea baru dan menghasilkan pelbagai produk. Oleh itu. kemajuan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Secara tidak langsung. dan hal ini sudah tentu memberikan kesejahteraan kepada masyarakat.itu. Sebagai implikasi awalan. sekali gus dapat meningkatkan taraf hidup penduduk. Hadirin sekalian. kemajuan sains dan teknologi. Rakyat negara kita yang merdeka pula mencatat kejayaan besar dalam pelbagai bidang dengan cemerlang di persada dunia. kemerdekaan negara telah menjadi bukti pada cermin perjuangan bangsa Malaysia yang cinta akan negara yang menjadi tanah tumpah darah kita semua. Sebagai . Sebagai contohnya. Antara sedar atau tidak. Indikator saya yang pertama.

semangat patriotisme penangkis neoimperialisme. Marilah kita bersama-sama meniti hari-hari yang . rupa-rupanya pokok vanilla yang tidak terdapat di negara kita juga telah ditanam dan hidup dengan subur di negara kita. Rukun Negara pembentuk bangsa merdeka dan berdaulat. Kesimpulannya. agama Islam sebagai agama rasmi dan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. negara kita berjaya mengharunginya dengan semangat patriotisme yang tinggi dan perpaduan yang jitu dalam kalangan pemimpin dan rakyat negara kita tanpa mengira kaum dan bangsa. ada sesetengah pihak yang menyifatkan Rukun Negara sebagai doktrin ketahanan nasional. Dengan perkataan lain. hak-hak keistimewaan Melayu. ”Majunya sesebuah negara kerana asas jati diri bangsanya”. holistik dan realistik kerana bisa menghakis seluruh prasangka kaum yang mungkin wujud di negara ini sebelum dan sesudah peristiwa 13 Mei 1969 yang begitu banyak memberikan pengajaran untuk kesejahteraan. kita sebenarnya telah berjaya melahirkan masyarakat yang sejahtera. Tambahan pula. sewaktu kegawatan ekonomi melanda seluruh dunia pada tahun 1997. Indikator saya yang terakhir. Saudara dan saudari. Walaupun pada 31 Ogos 1970. Sebagai contohnya. Rukun Negara digubal melalui pelbagai dasar strategi sosioekonomi dan ketatanegaraan yang lebih komprehensif serta berkesan. papan di Jawa jadi gantinya. kewujudan Rukun Negara mampu mendepani zaman universal. sebagai sebuah negara yang merdeka. semangat yang kita padukan dan satukan ialah semangat cinta akan kemakmuran.contohnya. Sebagai contohnya. lurah sama dituruni. daripada kajian terbaharu. masakan kita bisa bertahan ketika dirobek keamanan. jika tidak. Oleh hal yang demikian. saya menyarankan rakyat negara ini. patriotisme Malaysia jadi penangkisnya bagi kesejahteraan masyarakat semua. iaitu apabila musuh datang melanda kita. Dengan perkataan lain. Perkara ini dibuktikan dengan kelahiran anak merdeka yang bergelar angkasawan negara iaitu Dr. kita bukan lagi seperti pungguk rindukan bulan dan tidak lagi bermimpi di siang hari kerana gapaian jauh melepasi awan sudah dibuktikan menjadi kenyataan. dan hati gajah sama dilapah. dicemuh kesucian. dan dimaki dalam penghinaan. Sebenarnya. Para hadirin yang dihormati. kita sedar betapa pentingnya semangat perjuangan dan tuntutan kemerdekaan dan sekali gus meletakkan suatu tanggungjawab di pundak anak bangsa yang bakal mewarisi negara. Indikator saya yang ketiga. Peristiwa besar seperti ini ialah catatan terbaik untuk dimuatkan sebagai kejayaan negara yang kini lebih diiktiraf dan dipandang tinggi oleh dunia. rakyat boleh menikmati kelebihan ini seperti buah-buahan tempatan kita juga. Sheikh Muszaphar Shukor yang berjaya dalam misi negara dengan membolehkan negara kita duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi dengan negara Russia dan Amerika Syarikat yang memang terkenal dalam bidang sains angkasa. Mahatma Gandhi pernah berkata. Maka pada hari ini kita harus sedar. kurniaan kemerdekaan bukan sekadar kibaran jalur gemilang. Ketika itu. biarlah gunung sama didaki. hati nyamuk sama dicecah”. Hal ini demikian kerana. akhbar Utusan Melayu 16 Julai 1965 menyatakan penentangan adalah terhadap kedaulatan Raja-Raja Melayu. dan bukan juga dendangan lagu kebangsaan kerana kalau roboh kota Melaka.

. Kelembutan dan keprihatinan mereka terhadap keperluan kasih sayang anak-anak menjadikan wanita paling sesuai dalam tugas mendidik ini. dan saya ingin memohon kemaafan sekiranya tersilap kata dan tersalah susun bicara semasa saya menyampaikan pidato tadi. terima kasih. Peranan wanita dalam aspek pembangunan negara memang tidak mendapat penghargaan yang sewajarnya daripada pihak masyarakat umum.mendatang dengan mengukuhkan semangat patriotisme dan mengekalkan kemerdekaan negara yang tercinta bagi memastikan masyarakat hidup aman dan sejahtera. wanita di negara ini berperanan untuk mendidik generasi muda agar menjadi satu generasi yang memiliki semua cirri-ciri yang diperlukan dalam kehidupan yang mencabar ini. Cukuplah setakat ini sahaja pidato saya kali ini. terdapat pelbagai peranan yang berupaya dilaksanakan oleh wanita Malaysia. Sudah pasti peranan atau tugas yang ketara ialah golongan ini boleh menjalankan usaha mendidik generasi muda dengan lebih baik. Kaum wanita sering dilihat sebagai jantina yang lemah lalu sering dipergunakan dalam kehidupan bermasyarakat kini. Huraikan peranan yang mampu dipikul oleh kaum wanita di negara ini. Jelaslah. Oleh itu. Kejayaan mereka mendidik anak menjamin satu kelompok masyarakat yang lebih berjaya dalam kehidupana mereka pada masa hadapan. Sekian. Rencana dalam media massa telah banyak memaparkan tentang keupayaan wanita dalam aspek membangunkan negara kini ini. Kita masih belum menyedari bahawa dalam kelembutan wanita itu tersirat satu ketabahan yang ketara untuk mampu menyumbangkan sesuatu buat pembangunan negara kita.

Sikap rajin bekerja dan tekun serta memberikan perhatian yang sepenuhnya ketika bekerja menjadikan golongan ini sasaran utama industri kilang di Malaysia pula. Sesungguhnya. Sudah ada banyak wanita yang memiliki ilmu yang tinggi ini berjaya mendirikan pelbagai perniagaan yang kemudiannya menghasilkan pelbagai produk yang berkualiti untuk pasaran dalam dan luar negara pula. peranan atau tugas wanita terhadap negara ini begitu luas dan amat diperlukan. kaum wanita memang mempunyai peranan besar dalam memastikan sumber manusia negara ini berupaya memenuhi keperluan pertumbuhan ekonomi negara kita.Selain itu. Malahan. Kesimpulannya. Justeru. Slogan “pemuda harapan negara pemudi tiang negara” harus menjadi peringatan kepada kita betapa besarnya sumbangan wanita terhadap kemajuan negara itu. Usaha memperoleh ilmu ini menjadikan wanita terdedah terhadap pelbagai perubahan teknologi yang menjadikan diri wanita itu lebih baik dan berkeyakinan pula. Sudah ramai wanita yang menyertai perkhidmatan tentera dan polis dnegan mempamerkan keupayaan yang serupa dengan kaum lelaki. Kewujudan kaum wanita dalam perkhidmatan keselamatan ini juga memberikan peluang kepada kaum lelaki untuk memastikan semua tugas dapat diselesaikan dengan baik kerana ada tugas-tugas yang memerlukan tangan wanita sahaja. wanita juga berperanan untuk menyumbangkan tenaga dalam sektor ekonomi Malaysia. Kita semua hendaklah memandang tinggi dan member peluang kepada wanita untuk membuktikan kemampuan mereka ini. wanita juga berupaya menyumbangkan tenaga mereka dalam bidang keselamatan negara yang amat penting itu. . wanita juga boleh mencurahkan tenaga mereka dalam aspek keselamatan negara yang begitu penting itu. mencari ilmu itu menjadi tugas utama wanita kerana dunia yang penuh persaingan ini memerlukan wanita yang berilmu tinggi pula. Pada masa yang sama wanita juga berperanan untuk menimba ilmu pengetahuan yang sebanyak mungkin. Jadi. Sikap memandang enteng keupayaan wanita bukanlah satu tindakan yang tepat dalam kehidupan dunia penuh cabaran ini. Wanita memiliki kemahiran yang tertentu yang berguna untuk menjadikan diri mereka sebagai satu sumber manusia yang lengkap.

Rentetan dari setahun ke setahun. pembabitan wanita dalam pembangunan negara tidak seharusnya dipinggirkan. selain dapat meningkatkan kemampuan diri. Tan Sri Dr Zeti Akhtar Aziz dinobatkan sebagai wanita pertama Tokoh Maal Hijrah.Kemuncak kecemerlangan pencapaian wanita di negara ini cukup manis dan menyerlah sebelum 2010 melabuhkan tirainya apabila Gabenor Bank Negara. Malah kejayaan itu juga memecah rekod lelaki yang mendominasi anugerah itu sejak diperkenalkan 24 tahun lalu. kemahiran dan pengetahuan mereka dijana sepenuhnya untuk kepentingan negara dan masyarakat. masa. selain diiktiraf sebagai wanita paling berkuasa dalam kewangan pada 2000 oleh Majalah Global Finance. Mengungkap kenangan pahit manis sejarah sepanjang hampir 365 hari. baru-baru ini. pencapaian wanita dalam pelbagai bidang terus menyerlah. malah mampu memartabat serta meletakkan golongan Hawa ke tahap tertinggi menyaingi lelaki. Anugerah berkenaan sememangnya wajar memihak kepada Dr Zeti Akhtar kerana beliau dianggap sebagai ikon dalam industri perbankan dengan memberikan banyak sumbangan kepada pertumbuhan ekonomi negara termasuk mengilhamkan penubuhan Pusat Kewangan Islam Antarabangsa Malaysia (MIFC) pada 2006. Tembok diskriminasi monopoli lelaki dalam bidang kehakiman syariah dapat ditembusi apabila kerajaan buat julung kalinya melantik . Sejajar dengan separuh populasi penduduk wanita. sepatutnya tenaga. Kejayaan itu tidak saja dianggap pencapaian hebat wanita yang begitu membanggakan.

pada tahun ini. Datuk Sosilawati Lawiya. benar-benar satu kehilangan besar. Potensi dan kewibawaan wanita perlu dipertingkatkan lagi. terus unggul sebagai pemain skuasy nombor satu dunia masih belum dapat ditandingi. manakala abunya dibuang ke dalam sebuah sungai dekat Ladang Gadong. tanggal 7 Januari lalu ketika usianya mencecah 85 tahun akibat sakit tua. beliau turut melakar sejarah wanita pertama menjadi Ketua Polis Negeri Pahang. di Tanjung Sepat. Ketokohan. Tun Fatimah Hashim yang kembali ke rahmatullah. selain itu. sebelumnya. 31 dan Rafidah Abdul Razak. bersama tiga lagi pemandu. Kita sewajarnya melahirkan lebih ramai lagi tokoh seperti bekas wanita pertama dilantik menganggotai jemaah menteri Malaysia (Menteri Kebajikan). umpamanya memperuntukkan RM30 juta bagi . iaitu Suraya Ramli. Justeru wanita yang menjadi Ahli Parlimen. Datuk Nicol Ann David. juga memecah tradisi sebagai polis wanita pertama dilantik Pengarah Jabatan Pengurusan Bukit Aman. Apa yang diharapkan tembok penguasaan lelaki dalam jawatan atasan dalam bidang kepolisan perlu terus dirempuh bagi mempamerkan wanita juga gagah menyumbang tenaga untuk memastikan keamanan dan keselamatan negara terus terjamin. Selain itu. di Guangzhou memperlihatkan prestasi cemerlang dengan terus mendominasi skuasy wanita dunia sejak lima tahun lalu serta dianggap antara legenda skuasy dalam senarai kedudukan dunia sejak Januari 2006 dengan memenangi banyak permainan pada peringkat dunia. Pembunuhan kejam jutawan kosmetik itu yang dilaporkan pada 30 Ogos lalu ketika berada di Banting untuk urusan pembelian tanah disifatkan kehilangan besar ikon dan contoh kepada dunia keusahawanan wanita Melayu. negara dikejutkan dengan tragedi paling menyayat hati serta menggemparkan seluruh masyarakat apabila Pengasas Syarikat Kosmetik Nouvelle Beauty Care Sdn Bhd. Agenda memperkasa dan meningkatkan martabat wanita tidak pernah padam. beberapa pengumuman Perdana Menteri. 57. 27. pada Mei lalu. kegigihan dan semangat yang mengalir dalam darahnya dengan pembabitan cukup aktif dalam arena politik sepatut wujud kepada wanita pada zaman ini bagi meneruskan legasi kewibawaan wanita di negara ini. Laporan pula menunjukkan Malaysia menduduki tempat kelima di seluruh dunia dengan 31 peratus wanita memegang jawatan kanan dalam Perusahaan Sederhana hingga Besar (PSB) negara. pegawai bank dan peguam peribadinya disahkan dibunuh dan mayatnya dibakar. Datuk Robiah Abdul Ghani.dua hakim syarie wanita pertama negara. Datuk Seri Najib Razak pada tahun ini untuk mengiktiraf sumbangan wanita dalam kemajuan negara. Kedua-duanya yang masing-masing bertugas di Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan dan Putrajaya diharapkan sebagai pembuka jalan ke arah penambahan lebih ramai lagi hakim syarie wanita pada masa depan terutama membabitkan kes bersifat gender. Dalam mencari permata hebat dalam kalangan wanita. pembuat keputusan. sedang wanita mewakili setengah populasi penduduk perlu dibuktikan dengan melakukan pembaharuan dan dasar yang dapat memastikan kemajuan dan kesejahteraan wanita dan isu berkaitan wanita. Banting. akhirnya mampu empayar perniagaan kosmetik seharusnya dijadikan teladan wanita lain. Kegigihan dan kecekalan yang bermula menjual barangan kecantikan dari rumah ke rumah. Kejayaan terbaru menyumbang pingat emas dalam Sukan Asia. Namun ketika negara mencatat kejayaan demi kejayaan membabitkan wanita. khususnya sebagai Ahli Lembaga Pengarah dan Ketua Pegawai Eksekutif dan dalam bidang lain masih belum mencukupi bilangannya. Dalam bidang sukan. 39. 47.

orang kurang upaya dan pelajar universiti pengajian tinggi pula. Ini dapat dilihat daripada jenis-jenis tugas yang mereka lakukan. Datin Seri Rosmah Mansor ialah mengumpulkan lebih 15 wanita pertama di seluruh dunia menyertai Sidang Kemuncak Wanita-Wanita Pertama yang berlangsung selama tiga hari. wanita zaman traditional menjalankan tugas seperti mencucuk atap. Selain membincangkan pelbagai isu dibincangkan khususnya memperkasakan kanak-kanak untuk menjadi pemimpin masa depan. membela ayam itik dan lain-lain sebagai membantu peranan lelaki yang lebih besar dan pokok dalam kehidupan keluarga dan masyarakat keseluruhannya. Dalam membangunkan keluarga masing-masing. mengubah dan menuai. peranan kaum wanita adalah terhad kepada peranan pembantu (supporting role) kepada kaum lelaki. Ini dapat dilihat apabila kaum wanita diberikan hak mengundi seawal-awal usia penubuhan negara kita ini. pengumuman tempoh cuti bersalin 90 hari berbanding 60 hari kepada penjawat awam wanita yang turut dijangka dinikmati sama oleh kakitangan sektor (akan dikemukakan kepada Kabinet Januari depan) adalah sebagai bonus kepada wanita untuk menumpukan perhatian demi kesejahteraan rumah tangga. umpamanya peranan mereka dalam pekerjaan sawah adalah untuk membantu suami mereka seperti menyemai. Apa juga sejarah manis yang tercatat sepanjang 2010. Begitu juga keupayaan wanita terus dipacu sepenuhnya. pesara.5 juta rakyat. memperkasakan dan pembangunan sosial secara keseluruhan. pendidikan. boleh bekerja separuh masa mengikut Peraturan-Peraturan Kerja (Pekerja Separa Masa) 2010 mulai 1 Oktober lalu bakal memberi jaminan faedah kepada lebih 6. Pada masa sama. Antaranya atas usaha Isteri Perdana Menteri. Dalam bidang ekonomi.meningkatkan penyertaan golongan itu dalam bidang keusahawanan sewajarnya dijadikan batu loncatan kepada golongan itu untuk memacu peranan mereka ke tahap paling tinggi. apa yang nyata peranan Wanita Pertama ini tidak saja dilihat tipikal. 2. forum dan sidang pada peringkat nasional dan antarabangsa dijadikan platform bagi mewarnai program seumpamanya sepanjang tahun ini. banyak lagi isu yang belum selesai menunggu bagi memperkasakan konflik. mengiringi suami masing-masing dalam setiap majlis sebaliknya begitu signifikan sebagai penyokong perubahan strategik yang memberi penekanan kepada inisiatif komuniti seperti bidang kepemimpinan. Pada masa sama. keadilan dan kesedaran terhadap isu tertentu membabitkan wanita yang perlu diselesaikan perjuangannya. Majlis itu dianggap sebagai titik tolak membincangkan isu kewanitaan yang lebih mencabar pada masa depan. adalah bidang yang sudah diterokai oleh kaum wanita dan di mana kaum lelaki agak bersikap liberal dalam membuka pintu kepada kemasukan dan .3 Peranan dan Fungsi kaum Wanita di Malaysia Dalam masyarakat traditional. Dalam bidang politik dan pemerintahan status kaum wanita telah bertambah baik dan jika dilihat dalam perkembangan status mereka sama tinggi dengan lelaki. sebaik saja memasuki tahun baru nanti. Bagi wanita suri rumah. ibu tunggal. pada 11 hingga 13 Oktober lalu. hakikatnya.

Jumlah wanita yang bekerja dalam perkhidmatan kerajaan maupun swasta semakin bertambah dan begitu juga pembahagian pendapatan. Oleh yang demikian penglibatan semua pihak adalah amat diambil berat untuk menguruskan pembangunan negara. 3. Berbagai perubahan telah. Menerusi cetusan ideal Wawasan 2020.Imam Al-Ghazali mendefinasikan politik sebagai suatu kehidupan manusia. sedang dan akan dilakukan untuk mencapai matlamat tersebut. Dan ini tidak terkecuali penglibatan kaum wanita di dalam pembangunan negara. kelab-kelab khusus dan lainlain. Setiap manusia yang berkecimpung dalam bidang politik memerlukan diri mereka terlibat dengan masyarakat. politik amat berkait rapat di antara individu dengan masyarakat. Peranan wanita sebagai isteri adalah untuk mentadbir hal-ehwal rumah dan keluarga dan lebih utama lagi mereka berjaya menentang diskriminasi yang dikenakan kepada kaum wanita dalam soal gaji dan pembayaran cukai. ternyata hasrat kerajaan untuk menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara maju begitu tinggi sekali. Justeru itu. teman sosial. Ini termasuklah di dalam bidang politik negara supaya sistem perundangan dan pentadbiran negara dapat berjalan dengan lancar tanpa wujud sebarang pertelingkahan serta bangkangan yang boleh membantutkan pembangunan negara. Oleh yang demikian apabila wanita . Nilai sosial lama masih lagi menganggap wanita sebagai makhluk yang dicipta untuk kesenangan kaum lelaki di mana timbulnya institusi-institusi ekonomi moden yang khusus memperdagangkan wanita seperti pelacuran. Walaupun jumlah pekerjapekerja wanita ramai. Apabila membicarakan politik .penyertaan wanita. Pada masa dahulu peranan dan fungsi kaum wanita dalam bidang ini amat terbatas. hampir keseluruhannya termasuk pada peringkat pekerja-pekerja kurang mahir mendapat jumlah gaji yang kecil sahaja. Perubahan pada peranan ekonomi mempunyai kesan yang amat besar dan meluas terhadap kaum wanita yang terlibat dari segi peranan dan fungsi sosial.0 Peranan Wanita dari sudut Politik.

Sebagai contoh mungkin di setengah-setengah negeri tidak membenarkan kaum wanita melibatkan diri mereka secara aktif dalam bidang perniagaan yang bertentangan dengan ajaran agama dan adat sopan. Di Malaysia khususnya apabila kaum wanita terutama kaum muslimah melibatkan diri di dalam bidang politik untuk sama-sama membangunkan negara maka akan terdengar pelbagai pandangan akan penglibatan mereka. . Maka timbulah pelbagai persoalan dari penglibatan mereka dalam politik seperti sejauhmanakah Islam membenarkan kaum muslimah bergerak cergas dalam arena politik ? Bolehkah seseorang muslimah bertanding untuk menjadi wakil rakyat di Dewan Undangan Negeri atau Parlimen ? Adakah Islam merestui wanita dilantik menjadi Perdana Menteri sebagaimana yang berlaku di setengah-setengah negara hari ini seperti Pakistan ?. Hadis Nabi Muhammad s. Aliran pertama berpendapat bahawa wanita diharamkan menceburi politik dengan memberi alasan berikut: Pada zaman nabi Muhammad s.w dan para sahabat.a. Ini adalah dikhuatiri wanita yang menceburi bidang politik tidak dapat mengawal batas-batas agama seperti pergaulan bebas dengan lelaki yang boleh membawa kepada kerosakan akhlak dalam masyarakat yang seterusnya akan membantutkan pembangunan negara. tidak ada seorang pun dari kalangan wanita yang diajak untuk membincangkan masalah-masalah yang berhubung dengan urusan negara atau hukum syarak bersama dengan kaum lelaki.w ada menjelaskan bahawa "Tidak akan beroleh kemenangan suatu kaum yang melantik wanita menjadi ketua bagi menguruskan hal ehwal mereka".a. Ini dapat kita lihat jika seseorang wanita itu bersuamikan orang politik maka ianya boleh melibatkan dirinya secara tidak langsung dengan memberi nasihat dari segi keputusan yang telah dibuat atau dilaksanakan oleh suaminya yang mungkin tidak bersesuaian dengan kaum wanita yang mungkin tidak sesuai dengan pembangunan.melibatkan diri di dalam politik menyebabkan penyertaan mereka di dalam bidangbidang di luar rumah tangga untuk bersama dengan masyarakat untuk turut sama menyumbangkan kepada pembangunan negara. Sebagai isteri mereka boleh memberi pandangan bahawa peraturan yang dilaksanakan itu mungkin tidak bersesuaian dengan kehendak pembangunan masa kini yang mahukan kaum wanita sama-sama melibatkan diri dalam arus pembangunan negara. Oleh yang demikian jika diteliti akan peranan yang boleh diberikan oleh wanita dalam membangunkan negara khususnya dari segi politik antaranya ialah wanita itu boleh menjadi penasihat kepada suami mereka. Oleh yang demikian maka timbulah aliran–aliran pemikiran berhubung dengan penyertaan wanita dalam lapangan politik.

.Manakala aliran yang kedua pula adalah berpendapat wanita boleh berpolitik untuk pembangunan dan kemajuan negara dan umat keseluruhanya. Melalui NGO juga mereka boleh membantu membangunkan negara dengan memastikan kesejahteraan dan keharmonian masyarakat terutamanya mengemaskinikan undang-undang dan akta-akta yang boleh mengawal kemakmuran. Ini menunjukkan peranan wanita dalam pembangunan sesebuah negara adalah tidak boleh disisihkan dan diketepikan. Selain itu wanita juga boleh memainkan peranan membangunkan negara melalui idealideal yang dikemukakan menerusi bidang penulisan. Ini adalah disebabkan oleh beberapa faktor yang menyebabkan mereka tidak dapat menyumbangkan tenaga dan ideal untuk samasama membangunkan negara. Namun begitu jika dikaji dan diteliti akan penglibatan atau peranan yang kaum wanita khususnya kaum muslimah di negara ini untuk membangunkan negara adalah amat kecil dan terhad sekali sumbangan mereka malah tidak kedengaran langsung dari wanita di dalam dewan Undangan Negeri dan Parlimen. keagamaan. Ini adalah merupakan jalan yang terbaik bagi wanita kaum muslimah yang terkongkong oleh peraturan serta hukum yang tidak membenarkan mereka bergaul secara bebas dengan golongan bukan muhrim mereka serta perlu menjaga dan mengawal aurat mereka daripada dicerobohi. Jika kaum wanita itu melibatkan dirinya di dalam bidang politik untuk membangunkan negara maka sudah tentu sifat yang menjadi kebanggaan dan kemegahan masyarakat timur sudah tentu akan hakis dan tercemar apabila mereka keluar untuk berkempen dan mempromosikan negara untuk pembangunan maka sudah tentu ianya memerlukan mereka bertindak di luar batas sifat wanita timur. Melalui pertubuhanpertubuhan inilah mereka boleh menyalurkan pelbagai ideal dan cadangan dalam usaha untuk membangunkan negara sama ada dari segi pendidikan. Menurut sebahagian ulama wanita boleh berpolitik termasuk menjadi wakil rakyat sama ada di Dewan Undangan Negeri atau Parlimen. Di antara faktor-faktor yang berkaitan yang membataskan sumbangan kaum wanita dalam pembangunan negara ialah mereka terlalu terikat dengan tradisi dan budaya masyarakat timur yang menjadi identiti masyarakat di negara ini. Malah dalam sejarah sendiri telah tercatit bahawa khalifah Umar ibn Al khatab juga pernah mendapat nasihat dan teguran dalam melaksanakan undangundang dan pentadbiran negara dari kaum muslimah pada masa zaman pemerintahan khalifah. Ini adalah kerana wanita timur terkenal dengan sifat sopan santun dan berbudi pekerti baik dan mulia serta lemah lembut. Menerusi penulisan juga mereka berpeluang mengemukakan pandangan serta komen ke atas pembangunan yang sedang dilaksanakan dan telah dilaksanakan samada bersesuaian dengan peredaran zaman dan kehendak negara. Demikian juga wanita boleh melibatkan diri untuk membangunkan negara secara aktif melalui pelbagai pertubuhan NGO seperti PERTIWI dan HAWA. Oleh itu menerusi penulisan dengan mengemukakan pandangan dan pendapat diharapkan ianya akan dapat membantu dalam mentadbir negara. budaya dan ekonomi. sosial.

. tetapi ianya hanya cenderung untuk mendidik anak-anak. Oleh itu. Adalah tidak bermakna pembangunan yang dikecapi jika keluarga dan kehidupan anakanaknya kucar-kacir dan tidak terurus dengan baik dan kemas. Dari perspektif barat. Oleh yang demikian. iaitu perspektif barat dan perspektif Islam. Peranan wanita dalam bidang pendidikan boleh dilihat dari dua perspektif. Ramai ahli falsafah barat berpendapat bahawa wanita dijadikan hanya untuk berkhidmat kepada kaum lelaki. 4. Menurut Rosseau. untuk menjadi sarjana dan tidak pula untuk berpolitik atau untuk tugas negara.0 Peranan Wanita Dalam Pendidikan Wanita memainkan peranan yang penting di dalam pelbagai bidang khususnya dalam bidang pendidikan. untuk berfikir. usia wanita haruslah dihabiskan untuk membuat segala kerja yang diperlukan di dalam rumah. mengandung dan sifat emosi mereka yang sukar dijangkakan dan mereka bertindak mengikut perasaan dan nafsu tanpa dapat membuat pertimbangan yang baik dan sempurna. Oleh yang demikian wanita tidak boleh disama tarafkan dengan kaum lelaki. untuk mempunyai keahlian.Demikian juga dengan faktor Perkahwinan ianya merupakan salah satu daripada faktor yang membataskan dan menghalang kaum wanita dari memberi penuh perhatian dan tumpuan dalam usaha untuk membangunkan negara . Pengaruh ahli falsafah yang begitu kuat telah mendorong ahli fikir serta ketua-ketua masyarakat barat pada ketika itu tidak membenarkan anak-anak perempuan diberi pendidikan atau pengajaran di dalam pelbagai bidang ilmu pengetahuan. Dan sekiranya wanita menjadi pemimpin maka sudah tentulah ianya akan mendatangkan kesan yang kurang baik kepada pengurusan dan pembangunan negara. golongan cendiakawan dan ahli-ahli falsafah barat beranggapan bahawa wanita adalah insan yang lemah. Dipercayai bahawa kerjaya kaum wanita dalam bidang pendidikan telah bermula pada tahun 1600. Sesuai dengan kejadian wanita itu sendiri yang berlainan dari kaum lelaki maka sudah tentu mereka sukar untuk memberikan sumbangan dan peranan yang baik dalam membangunkan negara kerana wanita itu sendiri mengalami beberapa gangguan tabii mereka seperti peredaran haid. Ini adalah kerana apabila seseorang wanita itu menjadi pemimpin maka sudah tentu ianya terpaksa membahagikan masanya di antara keluarga dan kerjayanya serta ianya juga perlu mendapat keizinan dari suaminya terlebih dahulu sebelum melangkah keluar rumah. iaitu melayan dan memenuhi keperluan suami dan anak-anak. untuk hikmat. kurang dan hina. beliau mengatakan bahawa "wanita itu tidaklah dijadikan untuk ilmu pengetahuan. tetapi ia dijadikan hanya untuk menyusukan anak-anaknya dengan air susunya dan…". peranan wanita sebagai pendidik tidak begitu ketara kerana pelbagai kerjaya telah didominasi oleh kaum lelaki.

Setiausaha Agung Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Malaysia. Rasullullah s. wanita lebih penting diberi pengajaran atau pendidikan yang secukupnya kerana kaum wanita merupakan pendidik atau guru yang paling layak untuk mendidik anak-anak dan anak bangsa mereka. tetapi Islam menghargai sifat kehalusan dan ketajaman perasaan wanita yang menjadikan mereka layak untuk memegang tugas sebagai seorang pendidik dibandingkan dengan kaum lelaki. Dasar ini telah ditegaskan sejak kemunculan Islam pada abad ke enam Masihi. Kementerian Sumber Manusia. biarlah kaum lelaki tidak begitu dipentingkan pendidikannya. Bermula pada abad inilah. memimpin dan sebagainya. Perjuangan wanita telah merebak ke Asia Tenggara khususnya dalam bidang pendidikan. Islam bukan sahaja meletakkan wanita di tempat yang paling wajar sebagai manusia dan sebagai teman hidup bagi seorang lelaki.a. Wanita telah diberi kebebasan seperti. Sesuatu bangsa akan berjaya apabila wanitanya mendapat pendidikan yang lengkap dan tinggi harga diri dan akhlaknya kerana kehalusan sifat wanita serta ketajaman perasaan seseorang ibu boleh memindahkan segala kebaikan yang ada padanya untuk diwarisi oleh anak-anaknya. lelaki dan perempuan". Sejak kebelakangan ini. bekerja mencari rezeki. "mempelajari ilmu itu wajib bagi setiap orang Islam. wanita telah mendominasi sistem pendidikan di Malaysia. ahli-ahli pemikir barat telah mengubah cara pemikiran mereka dan mula memberi kebebasan kepada kaum wanitanya seperti kebebasan yang dinikmati oleh kaum lelaki. Melaka. Raden Adjeng Kartini telah membuka sekolah wanita pertama di Indonesia. boleh dilihat dengan kemunculan maktab-maktab perguruan. di mana pada tahun itu Pertubuhan Bangsa Bangsa Bersatu (PBB) telah mengiktiraf perjuangan kaum wanita dengan mengistiharkan tahun berkenaan sebagai "tahun wanita antarabangsa". profesyen wanita sebagai pendidik mula terserlah. Sebagai contoh. Dari perspektif Islam. Sebab itulah dari satu aspek. dan ianya masih terpakai dan terus menjadi tunjang kepada dasar pengajaran Islam hingga kehari ini. Namun demikian. mencari ilmu. bebas bersuara. maka sebuah maktab telah ditubuhkan untuk wanita pada tahun 1935 iaitu Maktab Perguruan Perempuan Durian Daun. Islam telah menyebarkan dasarnya dengan jelas mengenai wanita di dalam segala aspek kehidupan terutamanya di dalam bidang pendidikan. Untuk merealisasikan peranan wanita sebagai seorang pendidik. "bila pendidikan telah begitu lengkap bagi wanita. Peranan wanita dalam bidang pendidikan di Malaysia. kerana wanitawanita itulah kelak akan mendidik kaum lelaki". terdapat 68% wanita terlibat di dalam sektor pendidikan. Menurut statistik yang dikeluarkan oleh Bahagian Penerangan dan Penyelidikan. Perjuangan wanita telah mencapai klimaksnya pada tahun 1975.w. Menurut seorang ahli falsafah Islam.Menjelang abad kedua puluh.Siva Subramaniam. bersabda. jumlah peratusan kaum wanita yang memegang jawatan penting di dalam sektor pendidikan adalah kecil. Menurut N. terdapat 5% sahaja kaum wanita yang .

sesetengah guru wanita merungut bila dibebankan dengan matapelajaran di luar bidang dan kesanggupan mereka. bola sepak. Kekayaan. bukan sebagai kegunaan untuk hidup sempurna". Kesimpulannya peranan wanita serta dominasi wanita dalam bidang pendidikan tidak boleh diketepikan begitu sahaja.memegang jawatan penting di dalam bidang pendidikan seperti Pegawai Pendidikan. kerana pekerjaan wanita tidak mudah diukur dari pengumpulan data secara sistem tradisional. . Wanita terpelajar dapat bertindak dalam apa jua keadaan. Malangnya kebanyakan penglibatan wanita dalam ekonomi masih di bawah nilai sebenar. antara lain berkata "perbezaan antara wanita berilmu dengan wanita terpelajar amat jauh. kalau orang berbicara A wanita yang terpelajar boleh menyambung kepada B dan terus kepada Z. Kebanjiran wanita di maktab-maktab perguruan memang tidak dapat dinafikan. pelajar-pelajar lelaki tidak mendapat pendedahan yang secukupnya untuk melakukan aktiviti-aktiviti luar kelas yang mana kebanyakkannya guru wanita tidak tahan lasak. Guru Besar dan Guru Penolong Kanan. Sebagai contoh Enrolmen Guru Pelatih dan Peserta Kursus. Ini berdasarkan kepada jumlah kaum wanita serta sumbangannya yang begitu besar di dalam bidang pendidikan. Penglibatan wanita dalam ekonomi telah meningkat tidak hanya pada emansipasi (pembebasan dari prasangka dan kongkongan) malah mengambil berat akan keperluan ekonomi. Pengetua. Wanita telah memainkan peranan yang besar dalam aktiviti ekonomi dunia dan sesebuah negara melalui peranannya yang produktif dan reproduktif. Menurut Dr.0 Peranan Wanita dalam Ekonomi Ekonomi merupakan sesuatu yang amat penting bagi sesebuah negara. Kedua. Lebih 75% wanita merupakan pelatih-pelatih dikebanyakkan maktab perguruan. Nik Safiah Karim (1976). 5. sepak takraw dan lain-lain. Wanita perlu mendapatkan pendidikan tinggi bagi menjamin keberkesanan peranannya sebagai salah satu daripada tunjang pembangunan negara terutamanya dalam bidang pendidikan. Maktab Perguruan Batu Pahat sehingga April 1997 menunjukkan bahawa pelatih perempuan lebih ramai dengan jumlah 471 orang berbanding dengan pelatih lelaki hanya 182 orang (rujuk LAMPIRAN ‘A’ enrolment guru pelatih dan peserta kursus April 1997). Jumlah guru wanita yang terlalu ramai kadangkala boleh menimbulkan beberapa masalah. di dalam ceramahnya anjuran Pertiwi di Kolej Islam Universiti Kebangsaan Malaysia. pelajaran hanya menjadi tiket untuk mendapatkan pekerjaan. sebaliknya bagi wanita berilmu. status dan jatuh bangunnya sesebuah negara adalah bergantung kepada kepesatan ekonomi yang dialaminya. tidak berkebolehan untuk memimpin permainan-permainan tertentu seperti ragbi. Pertama. Ketiga. apabila guru-guru bercuti panjang kerana bersalin kemungkinan pelajarpelajarnya akan mengalami risiko ketinggalan kelas.

Kalau dahulu kanak-kanak perempuan kurang mendapat pendidikan asas persekolahan. Kaum wanita mengalami diskriminasi dari segi gaji. Amerika Latin dan Caribbean di mana 60 peratus wanita bekerja dalam sektor ini adalah negara industri. 5. kenaikan pangkat. syarat-syarat pekerjaan dan cara pengambilan. Dahulu sumbangan wanita lebih bersifat tidak formal sebagai pembantu di rumah. dalam pertanian. hampir 75 peratus di Amerika Latin dan . Adalah amat sukar untuk menganggarkan penglibatan dan pengukuran sebenar penglibatan wanita terutama di kawasan luar bandar dan pendalaman. Semua ini membawa implikasi bahawa penglibatan wanita dalam ekonomi juga turut berubah. 65 peratus wanita daripadanya adalah mereka yang tinggal dalam negara-negara yang sedang membangun. Daripada jumlah wanita yang layak bekerja(antara 15-64 tahun) 46 peratus terlibat sebagai tenaga buruh. ILO menganggarkan kadar penglibatan wanita dalam pekerjaan adalah purata sebanyak 44 peratus dalam negara sedang membangun. di ladang dan perusahaan-perusahaan kecil. Sebahagian besar wanita bekerja dalam jenis pekerjaan yang terhad jumlahnya. Penglibatan wanita dalam menyumbang ke arah ekonomi bukannya hanya melalui pekerjaan formal tetapi juga melalui pekerjaan tidak formal. Sektor perkhidmatan adalah pekerjaan utama wanita di negara industri. 80 peratus wanita bekerja dalam zon perdagangan yang melibatkan export.2 Pekerjaan Formal Jenis-jenis pekerjaan yang dipegang oleh wanita berbeza dengan lelaki. 5. Di negara Arab pula adalah dianggarkan sekurang-kurangnya seorang dari empat wanita bekerja dalam bidang pemasaran. pengeluaran makanan. Perbezaan ini terbit dari beberapa keadaan. Walaupun negara Arab mempunyai kadar wanita bekerja yang rendah. Wanita terlibat dalam pengeluaran barangan dan perkhidmatan untuk pasaran dan kegunaan seharian. Sumbangan dan peranan wanita dalam ekonomi negara terbahagi kepada dua iaitu pekerjaan formal dan kerja tidak formal.Wanita merupakan lebih dari 1/3 penduduk yang terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan ekonomi di dunia. Dianggarkan lebih kurang lebih kurang 30 peratus pekerja wanita dalam lingkungan umur diantara 15 hingga 64 tahun. Tenaga kerja wanita di Latin Amerika pula adalah rendah daripada negara industri dan Asia. manakala di China hanya seramai 55 peratus. dalam bentuk tidak rasmi serta tidak disenaraikan sebagai tenaga kerja negara.1 Pekerjaan tidak formal Dunia wanita adalah berbeza daripada dunia ibu-ibu dan nenek kita dahulu. Di Asia Tenggara. Tetapi sekarang mereka mendapat pendidikan berlipat kali ganda akibat dari pembangunan yang amat pesat. pada peringkat rendah dan menerima gaji yang kecil. Fakta ini membuktikan bahawa sumbangan wanita terhadap ekonomi sesebuah negara adalah besar. tetapi penglibatan wanita didapati semakin meningkat. Di Afrika Utara tenaga buruh wanita meningkat dari lapan peratus dalam tahun 1970 kepada 21 peratus dalam tahun 1990. Wanita yang terlibat dalam pertanian adalah diantara yang teramai golongan yang dibawah nilai sebagai pekerja dan tidak direkodkan.

Pertanian adalah sumber utama ekonomi wanita bagi negara sub-Afrika dan Asia. Dengan senario yang melanda negara dengan isu-isu gejala sosial yang melibatkan anak-anak gadis seperti bohsia.1994). Menara kaca merupakan rintangan yang dihadapi oleh wanita untuk terus maju dalam kerjaya mereka.0 Peranan wanita dalam pembangunan melalui bidang sosial. hanya terdapat lima peratus jawatan pengurusan atasan yang diterajui oleh wanita. Akibat dari pembangunan yang telah banyak memberi kesedaran kepada rakyat akan pentingnya pendidikan telah membuka ruang kepada kaum wanita ke sekolah dan menimba ilmu yang samarata dengan kaum lelaki. Walaubagaimanapun. turut menuntut kaum wanita agar membuat keputusan yang selaras dengan kehendak komuniti.Caribbean berbanding cuma 30 peratus sahaja bagi negara Sub-Saharan Afrika dan negara Asia. Walaupun wanita menunjukkan kemajuan pesat dalam pelbagai bidang. Tetapi wanita perlu juga diberi tempat dalam membuat sesuatu keputusan dasar terutamanya dalam bidang sosial. Di Malaysia sebagai contoh. 75 peratus daripada pekerja wanita di sub-Saharan Afrika dan lebih dari separuh adalah bekerja dalam pertanian atau perladangan. namun masih terdapat sikap prejudis terhadap mereka sehingga wujud menara kaca (glass ceiling) dalam dunia korporat. Wanita semakin ramai dari lelaki adalah satu hakikat yang patut diterima. Banyak jawatan pekerjaan diwujudkan yang memerlukan tenaga wanita terutama dalam tugas-tugas yang tidak sesuai dengan jiwa lelaki seperti tugas yang memerlukan penumpuan dan penelitian yang tinggi. Perumpamaan yang menyatakan "tangan wanita yang membuai buaian boleh menggegarkan dunia" adalah landasan yang menggambarkan betapa besarnya peranan kaum wanita dalam pembangunan negara apabila kita memperkatakan tentang kaitan wanita dalam bidang sosial. kebanyakan wanita memegang tugas pengurusan pertengahan. kaum wanita perlu bangkit dengan wajah baru bagi mendapatkan hak yang sewajarnya dalam masyarakat. Pembaharuan yang dicapai oleh negara sekaligus menuntut perubahan dalam apa jua tindakan yang diambil. Wanita kini mempunyai bilangan yang menyamai kaum lelaki malah di setengahsetengah negara bilangan kaum Hawa ini lebih tinggi lagi berbanding dengan kaum Adam. 6. Perubahan minda dan gaya hidup masyarakat. Lebih ramai wanita dari lelaki bekerja dalam industri pembuatan kecuali di Afrika Utara. Ini telah memaksa kaum wanita secara halus untuk bekerja dalam menampung tenaga buruh di sesebuah negara. Kini terdapat wanita memegang jawatan tinggi dalam organisasi. lari dari rumah. Selaras dengan ini. Wanita bukan lagi sebagai pendukung dan penyokong kepada setiap keputusan yang diambil oleh kaum lelaki. Kini wanita telahpun berada di alam pekerjaan berganding bahu bersama kaum lelaki dan melaksanakan tugas-tugas penting. gadis yang . (Dewan Ekonomi.

penderaan. ianya harus diukur dari segi tahap kemampuan warganegara terutama kaum wanita. Peranan wanita sebagai pengurus rumahtangga telah mengalami perubahan dengan adanya bantuan dari orang gaji. oleh kerana dengan adanya pengetahuan sains perubatan yang dapat mencipta alat-alat pencegah kehamilan. Tugas sebagai ibu dan jentera penambah zuriat juga telah mengalami perubahan dalam ertikata wanita tidak lagi menyerahkan nasib mereka bulat-bulat kepada takdir. . perubahan telah berlaku pada peranan wanita sebagai isteri di dalam rumahtangga moden hari ini. bekerja sebagai pegawai perhubungan pelanggan atau GRO. Jelasnya apabila kita membicarakan soal tanggungjawab sosial dalam pembangunan negara ini. Memang tidak dapat dipersoalkan lagi bahawa peranan kaum wanita dalam pembangunan yang berperspektif sosial perlu di teliti.1 Peranan wanita dalam keluarga. pengetahuan sains dan teknologi yang telah mencipta pelbagai perkakas rumahtangga untuk memudahkan kerja-kerja mereka. Dalam membincangkan peranan wanita dalam keluarga. Secara traditional peranan isteri adalah untuk mentadbir hal-ehwal rumahtangga dan keluarga tetapi dengan timbulnya cara hidup baru berlakulah perubahan tertentu yang meluaskan lagi peranan para isteri. perkosaan memberikan kita juga gambaran bahawa pentingnya lagi peranan kaum wanita dalam membasmi gejala-gejala ini demi menjamin pembangunan yang seragam dari pelbagai segi. 6. Oleh itu peranan wanita dalam keluarga dan masyarakat jelaslah amat penting dalam membangunkan ummah serta negara.murtad. Ini kerana ianya akan menentukan ke manakah arah perkembangan anak-anak yang kebanyakkannya dididik oleh kaum wanita yang digelar ibu.

Disinilah peranan yang dimainkan oleh kaum ibu yang bergelar wanita adalah penting agar pembangunan dan kemakmuran negara dapat di majukan dengan baik tanpa mengorbankan pembangunan institusi keluarga. Seperti mana yang diulas oleh Dr. Akibatnya sistem nilai yang berteraskan keagamaan dan sosiobudaya mula kehilangan mekanisme kawalannya. Datuk Dr. masyarakat dan negara secara keseluruhannya. penglibatan remaja dengan amalan lepak dan gejala dadah kian berleluasa. Mereka tidak lagi memegang peranan hanya sebagai tukang masak dan pengasuh kanak-kanak sahaja. Ini akan mengakibatkan potensi salah laku murid-murid di sekolah. keluarga. Kelonggaran pegangan pada sistem nilai tradisi yang tidak diimbangi dengan penerapan nilai positif baru yang berkesan boleh mendorong generasi muda kita terpengaruh dengan nilai yang bersifat negatif yang diperolehi melalui media massa dan persekitaran di luar keluarga dan sekolah. setiausaha yang cekap. malah mereka harus pada waktu yang sama menjadi penyambut tetamu yang baik. mengasuh dan membimbing. Dalam pada itu juga. Presiden Angkatan Belia Islam (ABIM). Sekiranya diteliti peranan itu wanita sebagai ibu di dalam sistem kekeluargaan bukanlah semata-mata untuk menjaga makan-minum.Ini menjadikan wanita perlu bangkit seiring dengan kemajuan yang dicapai tanpa meninggalkan sikap keluhuran. Hari ini para isteri moden mempunyai tanggungjawab yang lebih besar terhadap kebajikan suami berbeza dengan masa dahulu. Ini kerana kesan kepada didikan pada anak-anak itu akan memberikan manafaat kepada diri. kaum ibulah yang paling rapat dengan anak-anak dan sumbangan mereka dalam melahirkan generasi yang berpekerti mulia banyak terletak ditangan mereka. kesihatan dan keselesaan hidup anak-anak tetapi juga yang terpenting ialah untuk mendidik. Sesunguhnya watak. seperti yang disuarakan oleh pemimpin peringkat nasional tentang krisis institusi keluarga di kebanyakkan negara dapat dikategorikan sebagai serius. Kesan dan implikasi terhadap krisis ini akan memberikan kerugian jangka panjang kepada negara terutamanya terhadap penghasilan golongan intelektual dan berkebolehan. Menurut Ketua Pergerakan Wanita UMNO. Muhammad Nur Munaty. Oleh yang demikian alternatif yang diperlukan untuk mengatasi masalah ini dengan menjadikan peranan kaum ibu sebagai penasihat dan pengasuh supaya dapat memulihkan keutuhan fungsi institusi keluarga. Imej-imej dan tanggungjawab sosial seperti ini akan membawa kepada perubahan di mana peranan kaum isteri ini dilihat adalah amat besar dalam terus memberi sumbangan dalam pembangunan negara. wanita hari ini telah mempunyai imej dan tanggugjawab sosial yang berbeza sesuai dengan kehendak dan perubahan zaman. Ini kerana sekiranya diperhatikan dalam institusi keluarga. yang mengatakan tugas dan peranan ibu adalah penting dalam menghalang anasir dan unsur yang cuba untuk mempengaruhi pemikiran dan budaya anak-anak. pengarah yang tegas dan menteri yang berkalibar dan sebagainya. Siti Zaharah Sulaiman dalam simposium yang bertemakan "Wanita Alaf Baru Abad ke 21". kemurnian dan tatasusila seorang wanita. . Keadaan krisis ini mampu menebalkan amalan bercirikan individualistik di kalangan masyarakatnya.

kaum wanita berperanan mempersiapkan diri dengan ilmu yang bukan hanya tertumpu kepada ilmu undang-undang dan politik tetapi juga ilmu syariah. 6. Yahudi ataupun Majusi" (Al-Hadis). Dari segi amalan sosial ini.keperibadian anak-anak terletak sebahagian besar di atas isi dan cara pendidikan yang diberikan oleh ibu bapa. " Tiap-tiap anak Adam itu di lahirkan dalam keadaan fitrah sehingga kedua ibu bapanyalah yang akan menjadikannya seorang Nasrani.2 Peranan wanita dalam masyarakat. Justeru itu bagi alaf abad ke 21 ini merupakan pemangkin bagi penghijrahan bagi kaum wanita agar berjaya memikul tanggungjawab ini dalam membentuk sebuah masyarakat yang berketrampilan dan bukannya membentuk sebuah masyarakat yang ekstrim. Dengan senario sosial yang makin menjadi-jadi kebelakangan ini. Dengan ini tidak hairanlah fakta yang menunjukkan peningkatan bilangan ibu yang berhenti kerja untuk menjadi pengasuh sepenuhnya di dalam keluarga adalah bertambah dari masa ke semasa terutamanya bagi keluarga yang mempunyai anak lebih dari 2 orang. Kegawatan di sini membawa maksud dengan keadaan pembangunan dan modenisasi yang pantas tetapi menolak beberapa unsur lain yang terdapat dalam zaman traditional .w dalam hadisnya mengatakan.a. Di dalam hal ini Rasullullah s. Ilmu tersebut akan membawa kepada keimanan dan akhirnya melahirkan amalan-amalan yang baik bagi membentuk sebuah masyarakat madani. kaum wanita berperanan menangani dengan baik sesuatu perkara yang berbahaya agar masyarakat tidak terlibat dengan arus ekstrim dan akhirnya akan menimbulkan keadaan yang gawat. Dalam menentukan pembentukan anak-anak adalah yang terbaik dalam keluarga. banyak kaum wanita sanggup mengenepikan kerjaya mereka bagi menumpukan sepenuh perhatian kepada keluarga.

Wanita melalui DWN sudah mampu mengadakan program besar seperti seminar. Atas peranan yang besar dalam memberikan bimbingan ini. Melalui DWN ini juga kaum wanita telah memperjuangkan agar imej wanita di pandangan dunia diubah dan tidak diekspoitasi dengan sewenang-wenangnya. Melalui DWN kaum wanita dapat memperjuangkan agar matlamat kesamaan dam persamaan dengan kaum lelaki dapat dijadikan teras dasar pembangunan yang berorientasikan rakyat agar kaum wanita sama-sama dapat menyumbang pada pembangunan negara. Mereka telah berani memperjuangkan perubahan-perubahan pada peraturan-peraturan bekerja dan hak-hak pekerja wanita supaya mendapat layanan yang baik dan taraf yang sama dengan kaum lelaki. ianya telah banyak menjadi landasan untuk membolehkan kaum wanita turut sama menyertai pelbagai bidang pembangunan negara. . Melalui NCWO ini juga banyak perbincangan diadakan yang berkisar pada isu-isu semasa yang menjurus pada matlamat membangunkan negara. Kaum wanita hari ini telah berjaya meluaskan lagi rasa penglibatan mereka dalam soal-soal kebajikan kepada bidang yang lebih serius dan besar. Menurut Datuk Rafidah Aziz. Sementara itu dengan wujudnya Dasar Wanita Negara (DWN) di awal tahun 1990. tidak mustahil mereka mampu membentuk satu generasi yang matang. Perjuangan ini banyak dilakukan melalui saluran-saluran yang betul seperti melalui badan pertubuhan wanita bukan kerajaan di bawah naungan Majlis Kebangsaan Pertubuhan-pertubuhan Wanita (NCWO). DWN menjadi wadah dalam memberi panduan dan hala tuju dalam segala usaha perancangan dan program-program pembangunan negara agar wanita tidak diabaikan. Kaum wanita bertanggungjawab secara langsung terhadap perkembangan-perkembangan terbaru dalam sistem pendidikan negara yang akan mempengaruhi anak mereka keseluruhannya. Pada situasi yang sama juga penglibatan kaum wanita dengan lebih luas dan mendalam pada hal-hal yang satu ketika dahulu dianggap tugas dan peranan perseorangan.seperti lari daripada prinsip dalam memuliakan agama kerana terlalu bangga dengan kecanggihan yang di capai. Ini bertepatan dengan pandangan Senator Kamilla Ibrahim dalam menjawab persoalan Bicara Wanita 1 anjuran Biro Perpaduan dan Pembangunan Wanita Umno yang menyatakan bahawa perspektif yang berlandaskan sosial dalam pembangunan wanita adalah penting sebagai kuasa pembentukan ketamadunan manusia dan negara. Selain daripada itu. kaum wanita juga berperanan sebagai orang yang bertanggungjawab dalam menjamin kebajikan masyarakat secara amnya. simposium. berwibawa dan berkemampuan dalam membangunkan negara ke arah perkembangan yang padu dan berwawasan. Umpamanya peranan pengasuh kanak-kanak telah dikembangkan lagi dengan mengambil berat terhadap pelajaran dan pendidikan kanak-kanak atau anak-anak mereka. Kejayaan dalam menentang diskriminasi yang dikenakan kepada kaum wanita dalam soal gaji dan pembayaran cukai membayangkan betapa besarnya nilai peranan golongan ini dalam membentuk kebajikan dan pembangunan keluarga serta negara.

Segala kesimpulannya peranan kaum wanita amatlah besar dalam sama-sama berganding bahu dengan kaum lelaki dalam pembangunan negara. Justeru itu untuk menampilkan imej wanita sebagai berketerampilan selain memiliki ilmu. pembangunan dari unsur-unsur yang melibatkan faktor-faktor sosial memerlukan tindakan dan perjuangan yang lebih berani dari kaum wanita. Ini menujukkan pada kita bahawa dengan kesan penghijrahan kaum wanita ini. ia tetap tidak masin melainkan ia sudah mati dan digaramkan. beberapa sektor yang memerlukan tenaga kerja wanita telah membangun dengan pesat dan ini akan menjurus pada pembangunan negara. Untuk itu. merumuskannya dan menjadikannya sebagai suara tunggal yang mereka wakili dalam sesuatu isu terutamanya yang membabitkan pembangunan negara. memiliki ketahanan diri yang kuat dengan erti kata keimanan menjadi benteng menahan arus cabaran yang mendatang. peranan kaum dalam pembangunan sebuah negara juga adalah besar. Keimanan menjadikan wanita kebal. seorang wanita mampu mempertingkatkan kualiti diri sebagai wanita mithali yang dapat menyumbangkan kearah pembangunan negara. Rasanya tidak lengkap sekiranya tugas pembangunan negara hanya disandarkan di bahu kaum Adam kerana maksud pembangunan itu sendiri adalah amat luas. Pembangunan sesebuah negara itu bukanlah hanya semata-mata merujuk pada pembangunan ekonomi tetapi meliputi pembangunan dari segi sosial. Inilah tugas-tugas penting yang diperlukan oleh masyarakat dan dalam hubungan ini masyarakat mempunyai hak untuk mewajibkan kaum wanita memenuhi bidang pekerjaan ini sepertimana masyarakat berhak mengarahkan kaum lelaki memikul tugas-tugas berperang dan keselamatan negara. perindustrian dan sebagainya. Melalui ilmu. wanita juga hendaklah memiliki sifat ketakwaan. Melalui program-program seperti yang disebutkan ini. umpamanya seekor ikan. Kesan perubahan sosio-budaya ini telah mewujudkan masyarakat bandaran dan masyarakat yang menuju ke arah zaman perindustrian matang yang akan meningkatkan pelbagai industri perkhidmatan.persidangan dan sebagainya samada di peringkat kebangsaan atau antarabangsa yang menunjukkan bahawa kaum wanita aktif bukan sahaja dalam pembangunan keluarga malahan masyarakat dan negara. jika dicampakkan ke laut masin. Sememangnya perbezaan fizikal wanita akan menyebabkan perbezaan tugas dan tanggungjawab dari pandangan umum. Sekiranya kita meneliti pula perubahan dari segi sosio-budaya. Selain daripada itu juga. . Sementara itu ketakwaan menjadikan wanita itu mantap. doktor sakit puan dan sebagainya menambahkan lagi keperluan dan peranan kaum wanita. sahsiah dan perpaduan ummah. Contohnya di Malaysia. sejak tahun 1970’an. perangkaan menunjukkan penghijrahan wanita dari desa ke kota telah meningkat dengan pesat. kaum wanita berjaya mengumpulkan pelbagai bentuk pemikiran. tugas-tugas yang memerlukan penglibatan kaum wanita sepenuhnya seperti bidang kejururawatan.

Apabila kita mengatakan wanita itu amat penting dalam masyarakat dan negara ia boleh ditafsirkan sebagai melengkapi antara satu sama lain. tempat kerja. Kita tidak harus meletak wanita sebagai golongan lemah kerana mereka juga berkemampuan dan berkredibiliti. Wanita sebagai isteri. Tidak kurang juga ketokohan Aisyah sebagai seorang ilmuan dan pakar rujuk kepada sahabat dan keluarga baginda rasul telah membuktikan bahawa Islam meletakkan wanita pada tempat yang tinggi Peranan mendidik generasi serta kerjasama semua pihak samada dalam keluarga. Justeru itu kita harus ingat bahawa tanggapan ini harus dibuat secara positif dan rational. kemahiran pekerjaan kepimpinan dan sebagainya. Memang kita akui wanita sendiri kadangkala tidak dapat melakukan sesuatu kerja sepertimana lelaki namun dalam sesetengah keadaan golongan lelaki juga tidak boleh melakukan sesuatu kerja yang boleh dilakukan oleh wanita. jiran tetangga dan masyarakat setempat perlu diperhebat untuk menjadikan wanita kepada penyumbang pembangunan negara.0 Kesimpulan Wanita hari ini kian bergerak maju dalam pelbagai bidang seperti pendidikan.7. Maka wanita harus mengubah paradigma untuk melihat bahawa mereka juga mampu bersama-sama setaraf dengan lelaki dalam semua keadaan. Dalam Islam ketokohan saidatina Khadijah sebagai tokoh korporat dan ahli perniagaan yang berjaya menjadi inspirasi wanita dan lelaki. . Ini adalah kerana tuntutan untuk memperkemaskan generasi dan ummah yang akan datang tidak lagi hanya dibebani pada bahu lelaki tetapi sebaliknya memerlukan sokongan dan dokongan wanita. Keadaan wanita boleh dibanggakan berbanding lebih lima puluh tahun dahulu. Kita harus membetulkan tanggapan masyarakat hari ini yang meletakkan wanita sebagai pihak kedua dalam pembangunan. ibu dan tidak kurang juga sebagai pemimpin.

Barangan ini menjadi buah tangan pelancong yang datang ke negara kita. Industri tempatan semakin berkembang. Industri ini dapat membantu rakyat hidup selesa. sudah tiba masanya rakyat mengubah sikap dan menerima barangan tempatan. industri tempatan dapat terus berkembang maju. Rakyat mendapat peluang pekerjaan dan pengangguran dapat dikurangkan. songket dan tembikar. Wang tersebut dapat digunakan untuk membantu rakyat. kita dapat menabung untuk masa depan. Pengaliran mata wang keluar negara dapat dikurangkan. industri batik. Banyak industri desa muncul seperti cendawan tumbuh selepas hujan. Imej negara dapat ditingkatkan. Kita dapat menjimatkan perbelanjaan jika kita membeli barangan tempatan. Imej negara dapat ditingkatkan 5. Sebagai contoh harga motosikal buatan tempatan. Peluang pekerjaan dalam bidang industri tempatan semakin berkembang. menjimatkan perbelanjaan 2. kita dapat menjimatkan perbelanjaan untuk membeli barangan lain. Oleh itu. Dalam hal ini. Peluang pekerjaan dalam bidang industri tempatan semakin berkembang. iaitu Kriss lebih murah berbanding motosikal import. dan dompet. Dengan cara itu. 4. Kini. Industri tempatan semakin berkembang 3. kemudahan kesihatan dan . Rakyat perlu menyokong kempen tersebut. Terdapat pelbagai kepentingan dalam menggunakan barangan tempatan. Harga barangan tempatan lebih murah berbanding barangan import. Malaysia dikenali dalam kalangan pelancong kerana menghasilkan pelbagai barangan yang berkualiti. Mutu barangan buatan tempatan sama dengan mutu barangan import. Pengaliran mata wang keluar negara dapat dikurangkan Kempen 'Beli Barangan Malaysia' bertujuan menggalakkan rakyat membeli barangan tempatan. kerajaan dapat menyediakan pelbagai kemudahan kepada rakyat seperti jalan raya. rakyat dapat membantu perkembangan industri tempatan. dengan membeli barangan buatan tempatan. Sebagai contoh.KEPENTINGAN MEMBELI BARANGAN BUATAN TEMPATAN Isi-isi penting 1. kraf tangan. seperti kasut. Negara dapat mengeluarkan barangan yang bermutu. Oleh itu. Rakyat perlu menjadi pengguna yang bijak. bak kata peribahasa sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. Rakyat dapat menikmati hidup yang lebih selesa. Masalah sosial dapat dikurangkan. Sebagai contoh. beg. Sebagai contoh barangan daripada kulit.

ekonomi negara menjadi lebih stabil. Belilah barangan buatan Malaysia kerana barang buatan Malaysia kebanggaan kita bersama. industri barangan tempatan memberi banyak kebaikan kepada pelbagai pihak.pendidikan. Kita perlu bekerjasama untuk memajukan industri barangan tempatan. Oleh itu. Kita bertanggungjawab untuk memastikan Malaysia duduk sama rendah berdiri sama tinggi dengan negara-negara maju. . Rakyat dapat hidup dengan lebih sejahtera. Kesimpulannya.

Seterusnya. Oleh sebab itu. Ibu bapa haruslah menunjukkan sikap yang bermoral di hadapan anak-anak. Secara tidak langsung. ibu bapa juga memainkan peranan penting sebagai suri teladan kepada anakanak. segala keperluan dan kelengkapan belajar haruslah disediakan oleh ibu bapa. ibu bapa mula menghantar anakanak ke tadika sejak umur mereka tiga tahun lagi. . Jelaskan pendapat anda tentang ungkapan di atas. ibu bapa haruslah memikul tanggungjawab untuk membina generasi baharu yang lebih berkualiti sebagai pemimpin masa depan negara kerana pemuda harapan bangsa. ibu bapa sudah pun memenuhi komitmen mereka sebagai pendorong dan penggalak anakanak mereka untuk menimba ilmu. Sebagai contoh. Ibu bapa mestilah menjaga anak-anak mereka dengan penuh kasih sayang bagai menatang minyak yang penuh. Anak merupakan kurniaan Ilahi yang paling berharga. Oleh itu. Ungkapan ini memainkan peranan yang penting dalam menjalankan tanggungjawab keibubapaan. ibu bapalah yang akan mencorakkannya”. Hal ini dikatakan demikian kerana pendidikan yang berkualiti dapat menjamin masa depan anak-anak. Dengan ilmu pengetahuan yang dimiliki apabila masuk ke menara gading. ibu bapa haruslah mementingkan pelajaran anak-anak mereka. Hal ini dikatakan demikian kerana bapa borek anak rintik. Sebagai contoh. ibu bapalah yang harus mencorakkannya. Saya yakin bahawa anak-anak akan berusaha untuk berjaya dalam bidang akademik dan kokurikulum demi tidak menghampakan ibu bapa mereka sekali gus tidak menjadi seperti kacang lupakan kulitnya.SOALAN: “Anak ibarat kain putih. Pada kebiasaannya. ibu bapa turut memainkan peranan penting untuk memberikan pendidikan kepada anak-anak. Hal ini dikatakan penting kerana kasih sayang yang dicurahkan oleh ibu bapa mampu menyedarkan anak-anak tentang betapa pentingnya institusi kekeluargaan demi membina masyarakat yang berkualiti. Kehadiran setiap anak dalam keluarga lazimnya mewarnai kehidupan berumah tangga kerana cahaya mata merupakan harapan ibu bapa yang utama. Dengan berbuat demikian. Walau bagaimanapun. anak-anak dapat menjaga ibu bapa dan menjamin masa depan mereka. ibu bapa harus sedar bahawa anak ibarat kain putih. lebih 60 peratus anak muda yang terlibat dalam gejala sosial terdiri daripada golongan yang kehausan kasih sayang ibu bapa. Oleh sebab itu. Para ibu bapa juga harus sedar bahawa mereka perlu menjadi tempat anak-anak bergantung hidup. Oleh sebab itu. pemudi tiang negara. anak-anak akan terdidik untuk mendisiplinkan diri kerana datang daripada keluarga yang baik dan yang mementingkan disiplin kerana kalau asal benih yang baik. anak-anak harus disayangi dan dijaga dengan baik supaya mereka mudah berasa bersalah dan akan berfikir demi ibu bapa sebelum melakukan perbuatan yang buruk yang mampu menconteng arang di muka ibu bapa. Selain itu. ibu bapa tidak wajar berbahasa kesat mahupun merokok di hadapan anak mereka. ibu bapa harus bekerja keras memberikan kehidupan yang terbaik kepada anak-anak mereka. Mengikut kajian yang dijalankan. jatuh ke laut menjadi pulau. Ibu bapa sedar bahawa melentur buluh biarlah dari rebungnya.

. ibu bapalah yang akan mencorakkannya. yang mana permata.Ilmu agama merupakan salah satu ajaran yang perlu disalurkan oleh ibu bapa ke dalam sanubari anak-anak mereka. Tuhan punya kuasa. Dengan perkataan lain. Hal ini dikatakan demikian kerana pegangan agama yang kuat dalam diri seseorang anak akan memperteguh keimanan mereka untuk menghadapi dugaan hidup. ibu bapa haruslah memberikan didikan agama dan moral kepada anak-anak mereka supaya anak-anak tahu membezakan yang mana batu. ibu bapa haruslah memerhatikan gerak-geri anak mereka sejak kecil lagi. Secara tidak langsung. Oleh hal yang demikian. para ibu bapa haruslah digalakkan menyertai bengkel keibubapaan dan kursus yang berkaitan dengan tanggungjawab ibu bapa mencorak anak-anak menjadi modal insan yang mulia demi masa depan anak-anak mereka. Konklusinya. segala tindakan ibu bapa terhadap anak mereka bakal memberikan impak yang besar dalam kehidupan anak mereka. Oleh sebab itu. mereka tidak akan menjerumuskan diri dalam kancah jenayah kerana sedar bahawa manusia punya asa. Dengan ini. Saya yakin bahawa tiada seorang pun ibu bapa yang mahu melihat anak mereka tergelincir daripada landasan hidup yang betul. Demikianlah kebenaran ungkapan anak ibarat kain putih. masalah sosial dan jenayah dalam masyarakat kita akan berkurangan kerana ibu bapa telah menjadi pembimbing dan menunjukkan jalan hidup yang betul kepada anak-anak.

malah hubungan persahabatan yang utuh seperti isi dengan kuku dapat dibina. Hari Sukan. Di samping itu. Dengan berbuat begitu. kegiatan kokurikulum biasanya dijalankan selepas waktu belajar atau pada hari Sabtu.SOALAN: Setiap pelajar perlu menyertai kegiatan kokurikulum di sekolah. dan mengikat tangan yang patah apabila berlakunya kecederaan. dan sukan. membalut luka. kami akan dilatih untuk belajar cara-cara berkawad kaki. Sebenarnya. biar sampai jadi abu. ilmu bantuan kecemasan ini merupakan pengetahuan yang amat berguna kepada saya. permainan. Oleh hal yang demikian. Hal ini dikatakan demikian kerana pertandingan kawad kaki unit beruniform merupakan aktiviti utama dalam agenda tahunan pasukan pengakap. Kegiatan kokurikulum merupakan aktiviti luar bilik darjah yang wajib disertai oleh semua pelajar. Hal ini dikatakan demikian kerana khidmat pasukan pengakap sekolah amat diperlukan apabila pihak sekolah mengadakan program seperti Hari Kantin. Kami perlu menghadiri perjumpaan pada setiap minggu. Oleh sebab itu. . Selain itu. kelab. Saya diajar cara membasuh luka. kami diajar teknik mencari batu yang sesuai. Saya telah menyertai pasukan pengakap sejak tingkatan satu lagi untuk menambah pengetahuan dan pengalaman kerana melentur buluh biarlah dari rebungnya. banyak pengalaman telah saya lalui. Saya amat yakin bahawa ilmu dalam bidang ini menjadikan diri saya lebih kental dan tabah menghadapi cabaran sebagai pelajar kerana ilmu pelita hidup. Hari Bertemu dengan Pelanggan dan sebagainya. Pasukan pengakap sekolah sangat aktif. namun saya tetap dapat menguasainya kerana saya tidak mudah berputus asa untuk mempelajari sesuatu ilmu. kayu yang kukuh. Antara aktiviti ini termasuklah persatuan. dan mengetahui kelengkapan yang perlu disediakan untuk mendirikan khemah. Semasa menyertai pasukan pengakap sekolah. Di samping itu. Biasanya. Walaupun berkawad kaki merupakan latihan yang sukar. unit beruniform. Ceritakan pengalaman anda semasa menyertai satu aktiviti tersebut. saya mempelajari teknik berkawad dengan berpegang pada prinsip genggam bara api. saya juga mempelajari cara-cara untuk memberikan bantuan kecemasan. ringan sama dijinjing sewaktu mendirikan khemah bersama kawan-kawan. saya dan rakan-rakan yang menyertai pasukan pengakap juga diajar cara-cara untuk mendirikan khemah. Hal ini dikatakan demikian kerana kami perlu mendirikan khemah sendiri tanpa bantuan guru pengajar sewaktu perkhemahan dijalankan. Dalam aktiviti ini. bukan sahaja khemah yang kukuh dapat didirikan. kami juga diingatkan agar sentiasa mengingati kata-kata orang tua iaitu berat sama dipikul.

Saya sentiasa mengingati pesanan guru pembimbang yang mengatakan bahawa di mana ada kemahuan. Hal ini memang benar kerana guru pembimbing pengakap sentiasa berkongsi ilmu dengan kami tentang pokok yang boleh dijadikan herba untuk mengubati luka dan mengurangkan kesakitan. Saya yakin bahawa setiap unit beruniform mahupun persatuan dan kelab mempunyai keunikan yang tersendiri. saya turut dapat mempelajari ilmu ikhtiar hidup apabila menyertai pasukan pengakap sekolah. suatu aktiviti perkhemahan yang dijalankan hanya dapat dijayakan dengan kerjasama daripada semua pihak termasuklah guru pengiring. dan ahli pengakap. bulat manusia kerana muafakat. kita haruslah menyahut seruan Menteri Pelajaran untuk menjadikan penyertaan dalam aktiviti kokurikulum sebagai kriteria penting dalam penerimaan kemasukan ke universiti atau institusi pengajian tinggi. . Dengan ilmu yang saya pelajari ini. persiapan untuk menyertai perkhemahan di dalam hutan akan menjadi lebih sempurna. pasukan pengakap merupaka satu daripada aktiviti kokurikulum yang saya sertai. Dalam pada itu. Oleh itu. bulat air kerana pembetung. Sepanjang menyertai pasukan beruniform ini. Hal ini dikatakan demikian kerana saya dapat mempelajari kepentingan bekerja dalam pasukan kerana bersatu kita teguh. Kesimpulannya. Misalnya. saya juga banyak memperoleh pengalaman hidup yang berharga sebagai bekalan masa depan. kami turut diajar untuk mengenal pasti pokok yang menyimpan banyak air untuk diminum. saya diajar untuk menerima hakikat bahawa kita harus hidup bersatu padu untuk menghadapi cabaran. di situ ada jalannya. Hal ini dikatakan demikian kerana tak kenal maka tak cinta. Para pelajar harus menyertainya untuk merasai dan melalui sendiri pengalaman sewaktu menyertai aktiviti tersebut. bercerai kita roboh. pelatih. Pendek kata. Sebagai penyimpul bicara.Sementara itu. Oleh sebab itu. jom kita aktif dalam kegiatan kokurikulum.

Malaysia telah menjejakkan kaki ke satu ambang yang rancak sekali. Jikalau bukan kita yang sebagai warganegara Malaysia menyokong barangan buatan Malaysia. Kerajaan telah melancarkan kempen “Belilah Barangan Buatan Malaysia” sejak awal tahun 1988. Hadirin dan hadirat yang budiman. para peniaga. Hal ini berlaku . selepas tamat penjajahan asing selama 446 tahun yang telah lama menghantui rakyat. Asia Tenggara sedang dilanda iklim kegawatan ekonomi yang gawat. Apakah langkah yang paling proaktif untuk menangani masalah inflasi ini? Pada pandangan saya. Perkara yang ingin saya kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan pada pagi ini ialah kepentingan membeli barangan buatan Malaysia Para hadirin. Hal ini telah membelenggu rakyat dalam negara tetangga sebelah sini. Untuk menggapai visi kudsi Wawasan 2020 yang diwara-warakan oleh bekas Perdana Menteri. Hal ini telah memungkinkan pengeluaran barangan buatan Malaysia menjadi lebih berkualiti dan setaraf dengan barangan import. Sesetengah tempat menghadapi masalah kekurangan bahan makanan. pendekatan yang terbaik untuk memerangi permasalahan ini adalah dengan membeli barangan keluaran tempatan. sektor industri di negara kita perlulah disokong sepenuhnya agar dapat dinaik taraf dan memenuhi kehendak pasaran. Dewasa ini.Kemaslahatan membeli barangan buatan tempatan yang berformat ucapan” Selamat pagi dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Tuan Pengerusi Majlis. Malaysia telah mengalami pelbagai anjakan paradigma. Untuk menyesuaikan diri dalam mata dunia dan memenuhi kehendak pengguna tempatan amnya. kadar inflasi semakin meningkat. Tun Dr. malah di negara kita. musim bertukar”. Saya seorang pegawai dari Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kerana diberikan peluang keemasan ini untuk menyampaikan ucapan sempena jualan mega yang dilancarkan baru-baru ini. kerajaan juga telah membuka kawasan perindustrian dalam pelbagai lapangan. tujuannya adalah untuk membuka mata rakyat pro-Barat tentang kualiti barangan tempatan. Mahathir. siapakah lagi membeli barangan buatan Malaysia? Saya akan cuba menghuraikan kepentingan membeli barangan tempatan kepada tuan-tuan dan puan-puan. “Zaman beralih. dan seterusnya tuan-tuan dan puan-puan.

sedikit sebanyak kita dapat membantu anak bangsa kita sendiri dan membuktikan bahawa rakyat Malaysia mampu berdiri di atas kaki sendiri. Usahlah kita bersusah payah membazirkan wang membeli kenderaan import. kita dapat menjimat pembelajaran ketika kita membeli barangan tempatan. terima kasih. Selain itu. Tuan-tuan dan puan-puan. Proton Waja. negara kita akan runtuh. Justifikasinya. saya menyeru agar hadirin dan hadirat menyokong kempen “Belilan Barangan Buatan Malaysia” ini demi kebaikan negara dan warga keseluruhannya. Persis pepatah Melayu berbunyi “hujan emas di negeri orang. kita akan dapat mengelakkan pengaliran mata wang ke luar negara. amalan membeli barangan buatan Malaysia seyogia ada dalam jiwa masyarakat kerana amalan ini banyak mendatangkan faedah kepada rakyat tempatan. Usahlah kita memandang jenamanya yang menuntut nilai yang tinggi sedangkan negara kita mempunyai kenderaan yang sama kualitinya. sudah pasti dana utama negara akan meningkat seterusnya dan membendung masalah inflasi. Bukankah kereta-kereta ini setanding dan setaraf dengan kereta-kereta import? Menurut laporan yang dibuat oleh Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri . Saya di sini boleh memberitahu kalian bahawa tanggapan mereka adalah salah sama sekali kerana mereka sering menganggap bahawa barangan yang harganya lebih murah biasanya tidak berkualiti. Malaysia Boleh! Sekian. manakala barangan yang mahal pasti berkualiti tinggi. . kita dapat memberikan impak positif dan menjadi teladan kepada negara-negara lain. kita dapat membuktikan bahawa rakyat Malaysia merupakan bangsa yang berdikari tanpa memerlukan bantuan dari negara atas angin. Jika keadaan ini dapat kita elakkan. Akhir kalam. mengapakah kita masih membayar lebih untuk barangan import yang sama kualitinya sedangkan negara kita juga mempunyai barangan lebih berkualiti berbanding barangan import? Tepuk dada tanyalah selera.demikian kerana melalui langkah ini. lebih baik di negeri sendiri”. negara kita telah berjaya menghasilkan enjin kenderaan yang berkuasa tinggi untuk perlumbaan Formula Satu (F1) dan pasaran kenderaan antarabangsa. dan Proton Perdana. Lantaran itu. Sejak akhir-akhir ini. Rakyat haruslah menjangka sehabis tangan dalam usaha melancarkan pembangunan negara seperti yang dikatakan dalam tema kebangsaan tahun 2008 “Perpaduan teras kejayaan”. Oleh itu. Selain dapat berbelanja secara berhemah. Lihatlah kereta-kereta nasional berjenama Proton seperti Proton Saga. Hal ini telah membuktikan bahawa barangan tempatan lebih murah jika dibandingkan dengan barangan import. kejayaan ini telah menunjukkan bahawa negara kita mampu mengeluarkan produk bertaraf dunia sejajar dengan wawasan negara. Dengan membeli barangan tempatan. hujan batu di negeri sendiri. Jika sikap ego ini tidak kita kikiskan. Oleh itu. faktor perdana yang menyumbang masyarakat lebih gemar mengagung-agungkan barangan import ialah mereka beranggapan bahawa barangan import lebbih berkualiti.

temyata bahawa barangan buatan tempatan lebih murah jika dibandingkan dengan harga barangan import.Faedah Mengutamakan Barangan Buatan Tempatan Oleh : Noor Azmi bin Hashim Kejatuhan nilai ringgit sejak bulan Julai 1997 yang Ialu telah menjerumuskan Malaysia dalam kancah kegawatan ekonomi yang agak teruk. yang berkuasa kuda 110 ialah sekitar RM4500. seperti kasut. Jika selama ini sikap terlalu mengagung-agungkan barangan luar negara begitu ketara. banyak manfaatnya mengutamakan barangan buatan tempatan ini. Dengan kata-kata lain. Tak kenal maka tak cinta. kini tibalah masanya mereka memartabatkan barangan buatan tempatan. Harga motosikal tersebut.00 kini mencecah angka RM3. Sebaliknya harga sebuah motosikal buatan Jepun yang mempunyai kuasa kuda yang sama melebihi RM5000. Keadaan sebegini memberikan impak yang buruk kepada ekonomi negara. Sebagai akibatnya.00. Nilai ringgit yang pada suatu ketika dahulu hanya sekitar RM2. .50 bagi setiap AS$1. ribuan pekerja menjadi penganggur. Salah satu caranya ialah mengamalkan sikap berjimat cermat.00. Hal ini dapat dibuktikan dengan harga motosikal buatan tempatan.80 bagi setiap AS$1. Setiap rakyat Malaysia daripada segenap lapisan perlu mempraktikkan amalan berjimat dalam perbelanjaan harian mereka. Harga barang semakin meningkat. Barangan daripada kulit. kualiti barangan buatan tempatan setanding juga dengan kualiti barangan import. iaitu Kriss. Sebenarnya. Hal ini bermakna bahawa dengan membeli barangan buatan tempatan. pelbagai langkah perlu diambil. manakala harga saham semakin menjunam hingga menyebabkan banyak syarikat yang terpaksa gulung tikar.00 sebuah. Selain harganya murah. rakyat Malaysia perlu mengubah persepsinya terhadap barangan buatan tempatan. Dari segi harga. malah ada yang lebih baik mutunya sehingga menarik minat pelancong asing dan pelbagai pihak di luar negeri. seseorang itu dapat menjimatkan perbelanjaan untuk memiliki barangan yang sama. Untuk berdepan dengan situasi begini.

telah memungkinkan pengeluamya memasarkan kenderaan tersebut sehingga ke Britain. Sedikit banyak perkembangan ini dapat mengurangkan masalah sosial yang berpunca daripada masalah pengangguran. Perkembangan industri tempatan akan menyediakan peluang pekerjaan yang lebih banyak kepada rakyat setempat. Apabila barangan buatan tempatan mendapat sambutan.beg. Kasut Bata keluaran Malaysia. pernah mengalahkan kasut buatan negara lain dalam suatu pertandingan kualiti kasut dalam satu pesta antarabangsa di ltali. Sebagai hasilnya. perkembangan yang sihat ini dapat juga membantu rakyat Malaysia menikmati pelbagai prasarana yang diperlukan. rakyat Malaysia dapat juga membantu perkembangan industri setempat. Jika orang luar memandang tinggi terhadap barangan buatan tempatan. dan sebagainya mendapat tempat yang istimewa di hati para pelancong dan para pengimport luar negeri. amalan ini dapat menyekat pengaliran keluar mata wang tempatan dan mengurangkan import. misalnya. Berikanlah kerjasama terhadap kempen Belilah Barangan Buatan Malaysia yang dilancarkan oleh kerajaan bagi mengurangkan kesan kegawatan ekonomi yang melanda negara. misalnya. Sambutan yang diberikan terhadap kereta Proton. Keadaan tersebut sudah tentulah meningkatkan perbelanjaan harian rakyat Malaysia. Dengan membeli barangan buatan tempatan. Industri akan bertambah maju dan secara tidak langsung keadaan ini akan mengurangkan kadar pengangguran yang dihadapi negara. . maka pengeluaran atau produktivitnya tentulah meningkat. Brunei dan negara-negara lain. Keadaan ini akan meningkatkan kemakmuran negara dan sekali gus akan meningkatkan taraf hidup rakyat Malaysia juga. Malaysia adalah antara pengeluar alat pendingin hawa yang terbaik di dunia dan diberikan pengiktirafan oleh banyak badan standard kualiti antarabangsa. Singapura. Hal ini demikian kerana. harga barangan import sekarang secara relatif menjadi lebih mahal daripada harganya dahulu. Sambutan yang diberikan terhadap sesuatu barangan tempatan akan memungkinkan syarikat tersebut meluaskan pasarannya sehingga ke luar negeri. Lebih daripada itu. Dengan nilai ringgit yang rendah. dompet. sepatutnya rakyat Malaysia lebih menghargai dan mengiktirafnya. Filipina. nilai ringgit dapat distabilkan daripada kedudukannya sekarang. khususnya dalam keadaan ekonomi yang muram sekarang. ialah tindakan itu dapat membantu negara mengurangkan kesan kegawatan ekonomi. Manfaat yang lebih penting daripada amalan membeli barangan buatan tempatan. Barangan buatan Malaysia kebanggaan kita bersama. Untuk berdepan dengan situasi itu. alternatif yang terbaik yang sepatutnya diamalkan oleh rakyat Malaysia sejak dahulu lagi ialah memberikan sokongan terhadap barangan tempatan. Di samping itu.

dapat membendung masalah inflasi.. -barangan tempatan lebih murah dan berkualiti jika dibandingkan dengan barangan import.dana utama Negara akan meningkat .dinaik taraf & memenuhi kehendak pasaran. .diwara-warakan oleh bekas perdana menteri.  dapat mengelakkan pengaliran mata wang le luar Negara.  “zaman beralih musim bertukar”-selepas tamat penjajahan asing-selama 446 tahun.. ISI-ISI...  dapat menjimatkan pembelanjaan jika kita membeli barangan tempatan.KEPENTINGAN MEMBELI BARANGAN TEMPATAN!!!! PENDAHULUAN. proton waja dan proton perdana)  dapat membuktikan bahawa rakyat Malaysia mampu berdiri di atas .  mengalami pelbagai anjakan paradigma.  menggapai visi kudsi wawasan 2020.  kerajaan – membuka kawasan perindustrian dalam pelbagai lapangan –  Memungkinkan Pengeluaran barang buatan Malaysia lebih berkualiti dan setaraf dengan barangan import..  malaysia telah menjejakkan kaki ke satu ambang yang rancak sekali.  Sektor perindustrian negara perlulah disokong sepenuhnya. -contoh barangan tempatan yang berkualiti seperti kereta-kereta nasional berjenama proton(proton saga..

 Perlulah menyokong kempen”belilah barangan buatan malaysia”. PENUTUP.. . -barangan tempatan lebih murah dan berkualiti jika dibandingkan dengan barangan import.  “zaman beralih musim bertukar”-selepas tamat penjajahan asing-selama 446 tahun. ISI-ISI. -contoh barangan tempatan yang berkualiti seperti kereta-kereta nasional berjenama proton(proton saga.  dapat memberikan impak positif dan menjadi teladan kepada Negaranegara lain.  malaysia telah menjejakkan kaki ke satu ambang yang rancak sekali...  Sektor perindustrian negara perlulah disokong sepenuhnya.diwara-warakan oleh bekas perdana menteri.dana utama Negara akan meningkat .dapat membendung masalah inflasi.  kerajaan – membuka kawasan perindustrian dalam pelbagai lapangan –  Memungkinkan Pengeluaran barang buatan Malaysia lebih berkualiti dan setaraf dengan barangan import. .  mengalami pelbagai anjakan paradigma.  dapat mengelakkan pengaliran mata wang le luar Negara.demi kebaikan Negara dan warga keseluruhannya.. proton waja dan proton perdana)  dapat membuktikan bahawa rakyat Malaysia mampu berdiri di atas kaki sendiri..  banyak mendatangkan faedah kepada rakyat tempatan.  dapat membantu anak bangsa kita sendiri. KEPENTINGAN MEMBELI BARANGAN TEMPATAN!!!! KEPENTINGAN MEMBELI BARANGAN TEMPATAN!!!! PENDAHULUAN.dinaik taraf & memenuhi kehendak pasaran.  dapat menjimatkan pembelanjaan jika kita membeli barangan tempatan.kaki sendiri.. -Berjaya menghasilkan enjin kenderaan berkuasa tinggi untuk perlumbaan Formula satu(F1) -mampu mengeluarkan produk bertaraf dunia sejajar dengan wawasan Negara.  menggapai visi kudsi wawasan 2020..

Contoh Jawapan: Pada alaf baru ini. Oleh itu. terdapat kalangan ibu bapa yang mengabaikan anak-anak mereka.  banyak  jika sikap mendatangkan ego tidak faedah kepada rakyat kita akan tempatan. Namun begitu. Dalam kalangan ibu bapa dalam masyarakat ini selalu diberi perhatian oleh orang ramai terutamanya kerajaan.Negara  Perlulah menyokong kempen”belilah barangan buatan malaysia”. Menurut Perdana Menteri Malaysia ke-5 Dato Seri Abdullah Bin Haji Ahmad Badawi memberitahu bahawa membentuk masyarakat penyayang amat penting sekali. PENUTUP. ibu bapa tersebut lebih mementingkan kemewahan hidup dan kekayaan. impian ibu bapa atau negara untuk membentuk masyarakat penyayang akan tercapai jua. Hal ini kerana. Sebagai contoh. dikikiskan. runtuh. ibu bapa seharusnya meluangkan lebih banyak masa dengan anak-anak mereka pada alaf globalisasi ini.-Berjaya menghasilkan enjin kenderaan berkuasa tinggi untuk perlumbaan Formula satu(F1) -mampu mengeluarkan produk bertaraf dunia sejajar dengan wawasan Negara. ibu bapa boleh membawa anak-anak mereka semasa cuti sekolah untuk mengeratkan hubungan dan mengurangkan tekanan anak-anak dalam aspek pembelajaran serta ibu bapa.  dapat memberikan impak positif dan menjadi teladan kepada Negaranegara lain. Sehubungan dengan hal itu. ibu bapa seharusnya memberikan kasih sayang kepada anakanak. .. Oleh itu. ibu bapa memberi peranan yang penting kepada masyarakat dan negara. Jadi. ibu bapa sewajarnya memberi didikan agama kepada anak-anak semenjak kecil lagi. Sejajar dengan itu. Bak kata pepatah “melentur buluh biarlah dari rebungnya”. Jelaskan peranan ibu bapa dalam membentuk masyarakat penyayang. Media cetak mahupun media elektronik sering menyiarkan isu ini.demi kebaikan Negara dan warga keseluruhannya. terdapat pelbagai langkah-langkah yang boleh diambil untuk membentuk masyarakat penyayang.  dapat membantu anak bangsa kita sendiri.

Mungkin sudah tiba masanya bagi rakyat kita tidak lagi mengagungkan barangan luar. mereka seharusnya memberikan pengajaran yang baik kepada anak-anak mereka ketika anak-anak itu masih dalam buaian lagi. barangan keluaran tempatan kini sudah setanding dengan produk luar dari segi kualitinya. menggalakkan anakanak mengikut kelas kifayah supaya anak-anak akan menjadi insan yang berakhlak mulai. Namun demikian. Umpamanya. Sebabnya. Misalnya. Bak kata pepatah “ bagaimana acuan. sikap ibubapa yang sebegini mampu melahirkan satu generasi muda yang penyayang di negara ini. peribahasa “bagai aur dengan tebing” hendaklah diamalkan oleh semua warganegara Malaysia terutamanya generasi muda sejak belakangan ini. ibu bapa perlu menunjukkan sikap yang baik kepada anak-anak sejak kecil lagi.Demikian juga sikap prejudis memandang rendah barangan tempatan. Begitu juga dengan hubungan ayah dan ibu yang mesra tanpa sebarang masalah sudah pasti akan memberi keselesaan kepada anak untuk menjadi manusia yang penyayang. semua pihak sewajarnya memberikan kerjasama kepada pihak kerajaan dan pihak swasta. Sebagai negara membangun. Hal ini jelas. Penyediaan tempat belajar yang sesuai amat penting. Lama-kelamaan tabiat ini dalam kalangan generasi muda akan mengikut tabiat yang positif ini. Ringkasnya. Malahan. Ringkasnya. Justeru. Malaysia sebenarnya telah banyak menghasil dan mengeluarkan pelbagai barangan serta produk sendiri. Dalam hal ini. perogol dan sebagainya. ibu bapa seharusnya menunjukkan contoh teladan yang baik kepada anak-anak. peranan ibu bapa amatlah besar dalam melahirkan masyarakat yang berguna pada alaf globalisasi ini. begitulah kuihnya”. Seiring dengan itu. Jelaslah. menjadi penagih dadah. ibu bapa memainkan peranan yang terpenting untuk memupuk masyarakat penyayang. Hal ini kerana. Di samping itu.Dalam menghadapi cabaran globalisasi. Hal ini demikian. ibubapa haruslah menyediakan semua keperluan atau kemudahan kepada anak mereka.Sebaliknya. malahan sesetengah produk keluaran negara kita dijamin lebih baik lagi. Contohnya. ibu bapa mengagung-agungkan kemodenan sehingga mengabaikan anakanak dalam didikan agama. kita perlu mengikis sikap ego yang sememangnya pun tidak menguntungkan. mengamalkan tabiat rajin membaca buku di hadapan anak-anak. ibu bapa sewajarnya menerapkan didikan agama kepada anak-anak mereka. ia . Tuntasnya. Oleh itu. pencuri. hasrat ibu bapa dalam melahirkan generasi yang berguna akan menjadi kenyataan pada suatu hari nanti. mereka akan mengalami kesempatan wang dan tekanan emosi. mereka beranggapan didikan agama tidak penting dalam arus kemajuan teknologi satelit masa kini. terdapat kalangan ibu bapa yang berperangai buruk.

Pada tahun 1986. Hal ini sudah pasti mampu menambah nilai tambah hasil industri di Malaysia. promosi secara besar-besaran dilaksanakan bagi menggalakkan rakyat negara ini membeli dan menggunakan barangan tempatan bukan sahaja terhadap kereta nasional tersebut malah bagi semua hasil keluaran industri tempatan. Misalnya kereta. Sebagai contohnya. negara kita dapat mengurangkan pembelian kereta import dari Jepun dan Amerika syarikat.perlu dibuang jauh dari sudut pemikiran kita dan sebaliknya membina semangat “Malaysia Boleh” dari serba-serbi. peti sejuk. kita telah merintis lebih awal industri automotif. Malaysia mempunyai segala-galanya. Sejak tarikh tersebut. dengan membeli kereta nasional. Malah keluaran tempatan mampu diakui kualitinya kerana pembikinannya adalah berkonsepkan kemalaysiaan. Hal ini disebabkan mutu atau kualiti barangan tempatan adalah setanding dengan hasil keluaran yang dijual oleh negara-negara lain. Panjang rumusan anda hendaklah tidak lebih 120 patah perkataan. Pada masa yang sama. pembelian barangan tempatan dapat mengurangkan pembelian barang-barang yang setara dari luar Negara. Membeli barangan tempatan dan menggunakannya bukanlah sesuatu yang harus dipandang aneh. Sebut saja jenis produk.Barangan elektronik seperti televisyen. termasuk soal kualiti dan standard barangan sendiri. Promosi pertama mengajak rakyat membeli dan menggunakan barangan tempatan ini telah berjaya meningkatkan pasaran bagi hasil keluaran industri di Malaysia sekali gus menjana ekonomi negara.Ini tidak termasuk barangan berasaskan kain seperti pakaian. malahan kenderaan keluaran negara kita telah banyak yang menembusi pasaran luar negara. penghawa dingin dan kipas juga semakin banyak jenama buatan Malaysia membanjiri pasaran. Malaysia telah berjaya mengeluarkan kereta nasional sendiri yang dinamakan Proton Saga. Baca petikan di bawah dan tulis rumusan tentang faedah-faedah membeli barangbarang buatan tempatan dan cabaran yang dihadapi oleh barang-barang tempatan. negara telah berjaya mengurangkan aliran wang negara kita daripada keluar ke negara lain. pelbagai jenis produk telah dihasilkan oleh pengusaha untuk menandingi produk luar negara. . Dengan cara itu.

Kebaikan Membeli Barangan Tempatan. Mereka juga akan lebih beruntung kerana dapat membeli barangan tempatan dengan harga yang lebih rendah berbanding dengan harga barangan import. Petikan membincangkan kebaikan-kebaikan membeli barangan tempatan. Pembelian dan penggunaan barangan tempatan sepatutnya menjadi kebanggaan rakyat. Pembeli juga beruntung kerana harga barangan tempatan lebih murah. Usaha yang dimulakan oleh bekas Perdana Menteri Malaysia. Kualiti barangan tempatan juga adalah setanding dengan hasil keluaran yang diimport.Pembelian barangan tempatan oleh rakyat sendiri juga mampu menggalakkan pertumbuhan kilang-kilang dalam sektor perindustrian negara. Selain itu. Membeli barangan tempatan dapat meningkatkan pasaran hasil keluaran industri di Malaysia sekali gus menjana ekonomi negara. Pada masa yang sama. saranan kerajaan agar menggunakan barangan tempatan perlulah disambut baik. perkembangan industri adalah amat penting bagi menyediakan peluang pekerjaan terutamanya kepada golongan lepasan sekolah dan lepasan pusat pengajian tinggi. Dalam keadaan seperti ini. sedangkan mutu serta kualitinya adalah sama. bagi rakyat yang cinta akan negara. membeli barangan tempatan dapat menggalakkan perkembangan industri tempatan. Tun Mahathir untuk mempromosikan barangan buatan tempatan perlu diteruskan bagi memantapkan kepercayaan rakyat agar barangan tempatan terus diguna pakai. Sementara itu. Hal ini dapat menjamin kemajuan industri secara berterusan. cabaran bagi barangan tempatan termasuklah sikap rakyat yang gemar mengagung-agungkan barangan import. kilang-kilang yang dibuka akan dapat menyediakan peluang pekerjaan kepada penduduk tempatan dan sekali gus mampu mengurangkan kadar pengangguran di negara kita. Memandangkan jumlah penduduk Malaysia telah mencecah 27 juta orang pada tahun 2008. Kesimpulannya. . tindakan itu dapat mengurangkan aliran wang keluar negara. rakyat Malaysia perlu mengutamakan barangan tempatan agar pasaran barangan tersebut mampu menempuhi pasaran antarabangsa. Barangan tempatan juga sukar menembusi pasaran antarabangsa. Justeru. Apabila kita membeli barangan tempatan kita dapat mengurangkan pembelian barangan import.

ibu bapa tersebut lebih mementingkan kemewahan hidaup dan kekayaan. ibu bapa mengagung-agungkan kemodenan sehingga mengabaikan anakanak dalam didikan agama. Jadi. Hal ini kerana. Menurut Perdana Menteri Malaysia ke-5 Dato Seri Abdullah Bin Haji Ahmad Badawi memberitahu bahawa membentuk masyarakat penyayang amat penting sekali. Malahan. Sebaliknya. menggalakkan anakanak mengikut kelas kifayah supaya anak-anak akan menjadi insan yang berakhlak mulai. Jelaslah. Sehubungan dengan hal itu. Oleh itu. terdapat kalangan ibu bapa yang mengabaikan anakanak mereka. terdapat pelbagai langkah-langkah yang boleh diambil untuk membentuk masyarakat penyayang. ibu bapa seharusnya memberikan kasih sayang kepada anak-anak. ibubapa haruslah menyediakan semua keperluan atau kemudahan kepada anak mereka. ibu bapa seharusnya meluangkan lebih banyak masa dengan anak-anak mereka pada alaf globalisasi ini. ibu bapa memberi peranan yang penting kepada masyarakat dan negara. Namun begitu. Di samping itu. impian ibu bapa atau negara untuk membentuk masyarakat penyayang akan tercapai jua.PERANAN IBU BAPA DALAM MEMBENTUK MASYARAKAT PENYAYANG Pada alaf baru ini. hasrat ibu bapa dalam melahirkan generasi yang berguna akan menjadi kenyataan pada suatu hari nanti. Bak kata pepatah “melentur buluh biarlah dari rebungnya”. Misalnya. ibu bapa sewajarnya memberi didikan agama kepada anakanak semenjak kecil lagi. Begitu juga dengan hubungan ayah dan ibu yang mesra tanpa sebarang masalah sudah pasti akan memberi . Hal ini kerana. mereka seharusnya memberikan pengajaran yang baik kepada anak-anak mereka ketika anak-anak itu masih dalam buaian lagi. Di sini saya memberi contoh ibu bapa boleh membawa anak-anak mereka semasa cuti sekolah untuk meneratkan hubungan dan mengurangan tekanan anak-anak dalam aspek pembelajaran serta ibu bapa. ibu bapa sewajarnya menerapkan didikan agama kepada anak-anak mereka. mereka beranggapan didikan agama tidak penting dalam arus kemajuan teknologi satelit masa kini. Dalam kalangan ibu bapa dalam masyarakat ini selalu diberi perhatian oleh orang ramai terutamanya kerajaan. Penyediaan tempat belajar yang sesuai amat penting. Sejajar dengan itu. Oleh itu. Media cetak mahupun media elektronik sering menyiarkan isu ini. Oleh itu.

akal dan perasaan ingin memberontak dalam kalangan anak dapat diatasi. Daripada perspektif orang tua-tua. Bak kata pepatah “ bagai acuan begitulah kuihnya”. Malangnya. perogol dan sebagainya. Namun. terdapat kalangan ibu bapa yang berperangai buruk. Lama-kelamaan tabiat ini dalam kalangan generasi muda akan mengikut tabiat yang positif ini. peribahasa “bagai aur dengan tebing” hendaklah diamalkan oleh semua warganegara Malaysia terutamanya generasi muda sejak belakangan ini. Dalam hal ini. Sebagai anak yang menjadi harapan ibu bapa. kita dibesarkan bagai menatang minyak yang penuh oleh orang tua kita. Bincangkan. sikap ibu bapa yang sebegini mampu melahirkan satu generasi muda yang penyayang di negara ini. menjadi penangih dadah. ibu bapa seharusnya menunjukkan contoh teladan yang baik kepada anak-anak. Jika dibandingkan antara ibu bapa dahulukala dengan ibu bapa zaman globalisasi ini. semua pihak sewajarnya memberikan kerjasama kepada pihak kerajaan dan pihak swasta. Dengan peraturan sekolah yang . masalah sosial dan kadar jenayah bagai bisul menjadi nanah dalam masyarakat pada zaman yang penuh dengan cabaran. mereka akan mengalami kesempatan wang dan tekanan emosi. ibu bapa perlu menunjukkan sikap yang baik kepada anak-anak sejak kecil lagi. setiap sebatan dan hukuman yang diterima dapat memberi tamparan insaf kepada diri anak-anak yang melakukan kesalahan. Peranan ibu bapa dalam pembentukan disiplin anak-anak amat penting dalam membentuk masyarakat yang cemerlang. mengamalkan tabiat rajin membaca buku di hadapan anak-anak. kita dapat mengetahui bahawa anak-anak dulu lebih kerap dipukul. kita harus sedar bahawa segala perbuatan positif dan negatif akan mencerminkan imej keluarga. Sejak kecil. Umpamanya. Hal ini jelas. Hal ini demikian kerana anak-anak dikawal ketat dari segi peraturan sekolah. Dengan pendisiplinan yang kukuh dan ketegasan yang bertempat. Ringkasnya. Sejak kempen antidera diperluas. Saya berpendapat bahawa ibu bapa memainkan peranan penting dalam pembentukan disiplin anak-anak. saya percaya bahawa ibu bapa perlu tegas dan mendisiplinkan anak-anak sejak kecil kerana melentur buluh biarlah dari rebungnya. ibu bapa mula menjauhkan diri mereka dengan rotan. Comtohnya.keselesaan kepada anak untuk menjadi manusia yang penyayang. peranan ibu bapa amatlah besar dalam melahirkan masyarakat yang berguna pada alaf globalisasi ini. ibu bapa memainkan peranan yang terpenting untuk memupuk masyarakat penyayng. anak-anak bagaikan kain putih yang suci lagi kudus yang perlu diwarnakan oleh ibu bapa yang membesarkannya. gemilang dan terbilang. Hal ini demikian. Ringkasnya. Selain ketegasan dan pendisiplinan. Sebagaimana kita sedia maklum. Namun demikian. Seiring dengan itu. Setiap belaian kasih dan sayang yang diberikan kepada kita penuh dengan harapan masa depan. Dengan pendidikan yang diterima. pencuri. pendidikan formal perlu disalurkan oleh ibu bapa demi mematangkan fikiran anak-anak. Tuntasnya. Justeru. penjengah. anak-anak akan berfikir dua kali sebelum melakukan kesalahan.

Anak-anak perlu diterangkan kesannya jika mereka merokok atau akibat daripada perbuatan ketidakjujuran mereka. Anak-anak yang mencontohi sikap positif ibu bapa pasti tidak akan membuat perkara yang menyalahi peraturan. Dengan saluran yang betul dan tepat. begitulah kuihnya. Ajaran agama dan moral merupakan elemen yang maslahat dalam memperkukuh keimanan diri anak-anak demi mengekang hati dan perasaan yang ingin melanggar tatasusila. ibu bapa bagai enau di dalam belukar. melepaskan pucuk masing-masing kerana sibuk mengejar kebendaan dan kedudukan dalam masyarakat. ibu bapa berperanan penting mempamerkan disiplin yang tinggi di depan anak-anak.efektif dan jadual pelajaran yang ketat. ibu bapa mestilah menunjukkan teladan yang baik kepada anakanak mereka. ibu bapa haruslah membuang sampah di tong sampah dan menjaga kelakuan diri di khalayak ramai agar dicontohi oleh anak-anak mereka. Hal ini demikian kerana nasihat yang bernas daripada ibu bapa lebih berkesan daripada jeritan marah yang membuang masa dan tenaga. Masalahnya kini. anak-anak dapat didisiplinkan dan dibentuk menjadi modal insan yang berketerampilan dan berkewibawaan. pencorakan disiplin anak-anak dari rumah. saya berharap ibu bapa menginsafi tanggungjawab mereka dalam pembentukan disiplin anak-anak agar tidak menyesal selepas anak-anak terjerumus dalam . Sebagai contoh. Di samping itu. Langkah ini amat penting agar anak-anak dapat dimatangkan dari segi psikologi sekali gus pencorakan disiplin diri mereka terbentuk secara semula jadi. Pendidikan formal yang efektif dapat menjadi tulang belakang pendirian teguh anak-anak dalam mendisiplinkan diri agar tidak melakukan perbuatan yang menconteng arang di muka ibu bapa. Tamsilannya. Oleh hal yang demikian. yakni daripada komitmen ibu bapa amat berkesan. Ibu bapa harus menyedari hakikat bahawa masa depan anak-anak juga ditentukan oleh ajaran dan teguran membina daripada mereka. nescaya anak-anak tidak akan mempunyai masa yang terluang untuk melakukan perkara yang membelakangkan undang-undang. ibu bapa haruslah menerangkan kepentingan menjaga moral dan tingkah laku yang murni demi mengukuhkan sahsiah diri. dan terbilang. anak-anak akan menjadi berdisiplin jika kita menerangkan sebab dan akibatnya jika dia membuat kesalahan. Oleh hal yang demikian. sesal kemudian tidak berguna. Mereka alpa dengan tanggungjawab keibubapaan yang asas. yakni mendidik anak-anak dengan ajaran agama dan moral. gemilang. Oleh sebab bagaimana acuan. pakar motivasi yang terbilang. Langkah ini penting agar akal anak-anak yang waras dapat dibentuk untuk membuat keputusan yang baik supaya tidak menyesal atas perbuatan diri kerana sesal dahulu pendapatan. ibu bapa mestilah menjauhi sikap ketam yang mengajar anaknya berjalan betul tetapi diri sendiri berjalan senget. Anak-anak yang berdisiplin dapat meyakinkan ibu bapa dengan kejayaan akademik dan kokurikulum sekali gus menjadi warga yang cemerlang. Kesimpulannya. Mengikut Doktor Fazilah Kamsar.

ibu bapalah yang perlu mencorakkannya AA * ibu bapa memainkan peranan yang signifikan dalam pembentukan disiplin anak-anak ISI 1: AI – Memberikan didikan agama dan ajaran moral yang teguh AH: * perlu menitikberatkan ajaran agama kepada anak-anak sejak kecil – melentur buluh biarlah dari rebungnya * merupakan elemen yang maslahat dalam memperkukuh keimanan anak-anak demi mengekang hati dan perasaan yang ingin melanggar tatasusila * anak-anak bijak dalam membezakan antara hak dengan batil / benar dengan salah/ batu dengan permata / intan dengan kaca * tidak mudah terpengaruh oleh anasir-anasir negatif yang bagaikan cendawan tumbuh selepas hujan AC: * ibu bapa perlu menitikberatkan ajaran agama seperti tidak mengabaikan solat kerana solat itu dapat mencegah daripada kemungkaran AKI: Dengan didikan dan ajaran agama yang mantap. anak-anak dapat didisiplinkan dan .kancah kebejatan sosial. Kebobrokan sikap anak-anak mestilah dikekang daripada menjadi duri dalam daging masyarakat kerana nusa tercinta ini memerlukan tenaga mereka untuk menggapai impian Wawasan 2020 TEMA : PEMBENTUKAN DISIPLIN ANAK-ANAK SOALAN : PERANAN IBU BAPA AT: * Isu keruntuhan / kebejatan akhlak anak-anak semakin meruncing * disiplin diri yang tidak mantap kerana baru berumur setahun jagung dan berdarah setampuk pinang * ibu bapa lebih dominan dalam usaha mendisiplinkan anak-anak * berkait rapat dengan hadis Nabi yang berbunyi anak-anak ibarat kain putih.

ISI 2: AI – Memberikan teguran yang membina AH: * merupakan insan yang berpengaruh dalam kehidupan anak-anak * perlu lebih bijak dan berhemah ketika memberi teguran kepada anak-anak apabila mereka melakukan kesalahan supaya hati mereka tidak terguris .dibentuk menjadi modal insan yang berketerampilan dan berwibawa.ibarat menarik rambut dalam tepung * anak-anak akan menjadi lembut hati dan akan lebih berdisiplin * Hadis Nabi berbunyi bahawa tiada pemberian yang lebih baik daripada ibu bapa kepada anak-anak melainkan peribadi yang teratur. Dr. aman dan bahagia AH: * Pakar motivasi. AC: * menegur sikap anak-anak yang tidak menyiapkan tugasan sekolah dan kurang beradab dengan penuh kasih sayang AKI * teguran insan yang banyak menabur bakti kepada anak-anak akan mendatangkan impak yang besar dalam proses mendisiplinkan anak-anak ISI 3: AI – menjadi contoh teladan AH: * bertindak sebagai agen pertama dalam pembentukan disiplin anak-anak * menjadi suri teladan kepada anak-anak bagi mengelakkan mereka terjebak dalam kancah negatif * mempamerkan disiplin yang tinggi – ke mana tumpahnya kuah kalau tidak ke nasi * anak-anak tidak akan melakukan perkara yang menyalahi peraturan atau undangundang AC: * membuang sampah ke dalam tong sampah AKI: * menjauhi sikap ketam yang mengajar anaknya berjalan betul tetapi diri sendiri yang berjalan senget dapat membantu dalam membentuk disiplin anak-anak ISI 4: AI – melahirkan keluarga yang harmoni. Hassan Ali – kesejahteraan bermula dari rumah * menjadikan rumah seperti syurga yang dapat memberikan ketenangan dan kebahagiaan kepada anak-anak * konsep “Rumahku Syurgaku” perlu dititikberatkan oleh setiap keluarga * anak-anak yang dibesarkan dalam keluarga yang bahagia akan sentiasa lebih berhatihati dalam melakukan sesuatu tindakan yang boleh mencemarkan maruah ibu bapa mereka AC: * kajian – 50 peratus kes salah laku remaja berpunca daripada keluarga yang .

anak-anak akan berfikir dua kali sebelum melakukan kesalahan PENUTUP AR: * pembentukan disiplin anak-anak memerlukan komitmen yang jitu daripada ibu bapa * perlu menyedari hakikat bahawa masa depan anak ditentukan oleh disiplin diri yang tinggi * dapat mencapai kejayaan akademik dan kokurikulum yang cemerlang sekali gus dapat menjadi warganegara yang cemerlang. . AHrp: Kebobrokan sikap anak-anak mestilah dikekang daripada menjadi duri dalam daging masyarakat kerana nusa tercinta ini memerlukan tenaga mereka untuk menggapai impian Wawasan 2020. sayang isteri ditinggal-tinggalkan. ISI 5: AI : Menghukum anak-anak AH: * ibu bapa pada zaman globalisasi ini berbeza dengan ibu bapa pada zaman dahulu dari segi memberikan kesedaran kepada anak-anak sejak kempen antirotan diperluas * anak-anak dahulu kerap dipukul / dirotan untuk menyedarkan mereka * perspektif orang tua-tua – setiap sebatan dan hukuman yang diterima dapat memberikan keinsafan kepada anak-anak yang melakukan kesalahan * kata orang tua-tua. sesal kemudian tiada gunanya lantaran terjerumusnya anak-anak dalam kancah kebejatan sosial. gemilang dan terbilang. ACd: * ibu bapa perlu memikul tanggungjawab mereka dalam pembentukan disiplin anak-anak agar tidak menyesal pada kemudian hari – sesal dahulu pendapatan.porak peranda AKI: * Keiltizaman ibu bapa yang tinggi untuk mewujudkan sebuah keluarga yang bahagia mampu membentuk disiplin anak-anak yang jitu. sayang anak ditangan-tangankan kerana tiada harimau yang membahamkan anaknya AC * merotan anak bukan tujuan mendera tetapi adalah untuk memberikan keinsafan kepada mereka – jangan menyakiti tubuh badan mereka AKI: * Dengan pendisiplinan yang kukuh dan ketegasan yang bertempat.

Huraikan langkah-langkah yang perlu diambil oleh ibu bapa untuk menangani masalah ini. Kasih sayang . perhatian daripada ibu bapa dapat mengeratkan hubungan sesama ahli keluarga. anak-anak mengatakan bahawa mereka ingin ke sekolah tetapi hakikatnya mereka pergi ke pusatpusat membeli-belah atau ponteng sekolah. Perkara ini penting kerana kadangkala anak-anak hanya berpura-pura menjadi seorang yang baik di hadapan ibu bapa mereka sahaja. walaupun sibuk bekerja. Oleh sebab itu. Anak-anak juga akan sentiasa mengingati pesanan ibu bapa apabila setiap kali mereka hendak melakukan kesalahan. khususnya golongan remaja. Isu ini seolah-olah sudah menjadi trend atau ikutan dalam kalangan masyarakat. Hal ini akan menyebabkan negara kita mendapat imej yang buruk dan pandangan yang tidak baik daripada negara-negara luar. Oleh itu. Sebagai contohnya. Acap kali isu ini kita lihat dan terpampang di dada-dada akhbar. dihebahkan di corong-corong radio dan disiarkan di kaca televisyen. Selain itu. Ibu bapa perlu memantau setiap aktiviti anak mereka dan mereka perlu mengambil tahu tentang kawan-kawan anak mereka dan cara pergaulan anak-anak. Fenomena pembuangan bayi kian membimbangkan masyarakat marcapada.Soalan Karangan : Kes pembuangan bayi yang semakin meningkat pada masa ini amat membimbangkan masyarakat di negara kita. Pihak yang paling penting dan perlu memainkan peranan mereka untuk menangani masalah ini ialah ibu bapa. Hal ini demikian kerana. Ibu bapa merupakan penjaga dan pendidik kepada anak-anak mereka sama ada di luar mahupun di dalam rumah. ibu bapa perlu memantau setiap aktiviti dan perlakuan anak-anak agar mereka tidak terlibat dengan aktiviti pergaulan bebas. ibu bapa perlu memberikan sepenuh perhatian terhadap anak-anak. pihak yang bertanggungjawab mestilah mengambil langkah yang proaktif untuk menangani masalah ini daripada terus membelenggu masyarakat.

Perkara ini demikian kerana. “Mencegah lebih baik daripada mengubati”. tetapi jangan sampai mereka memijak kepala ibu bapa pula. mereka perlu dibelai dengan penuh kasih sayang. anak-anak akan akur dengan arahan dan kehendak ibu bapa. Hal ini bertujuan untuk mendisiplin anak-anak mereka. Perkara ini akan menyebabkan mereka berasa disayangi dan mengelakkan mereka daripada terlibat dengan aktiviti-aktiviti yang tidak sihat seperti seks bebas. seperti makan bersama-sama. Di samping itu. Oleh itu. jelaslah bahawa ibu bapa memainkan peranan yang sangat penting dalam usaha untuk menangani kes pembuangan bayi ini. Menghantar anak-anak ke kem-kem motivasi ataupun seminar jati diri juga merupakan langkah yang berkesan untuk menangani masalah pembuangan bayi. Dengan cara ini. Namun begitu. Di dalam kem-kem motivasi. Konklusinya. pengisian nilai-nilai keagamaan dalam diri remaja dapat membina kekuatan dalaman mereka. Dengan cara ini. Terdapat sesetengah ibu bapa yang mendidik anak mereka dengan cara seperti seorang askar. Dalam kelembutan. Hati mereka tidak akan mudah terusik dengan anasir-anasir yang tidak baik kerana mereka sudah mempunyai pengetahuan agama yang tinggi dan dapat membezakan dosa dengan pahala. Sebagai contohnya. Ibu bapalah yang bertanggungjawab untuk menerapkan dan mendidik anak-anak mereka dengan didikan agama yang sebenarnya. Hal ini akan menyebabkan minda mereka terbuka dan melihat sesuatu perkara itu dari sudut pandangan yang berbeza. nilai-nilai agama yang tinggi perlu diterapkan dalam diri setiap remaja. kes . ibu bapa perlu sentiasa meluangkan masa dengan anak-anak. biasanya mereka akan didedahkan dengan isu-isu semasa yang melanda negara. Mereka juga akan taat terhadap perintah ibu bapa mereka. Perkara itu akan menimbulkan kesedaran dalam diri anak-anak khususnya para remaja tentang implikasi kes pembuangan bayi. pihak lain juga mestilah menggembleng tenaga bagi menangani fenomena ini. tetapi ketegasan yang sesuai dengan situasi. pergi bersiar-siar. Ibu bapa perlu mendidik mereka bagai menatang minyak yang penuh. kes pembuangan bayi akan menyebabkan nyawa si ibu terancam akibat proses melahirkan anak yang salah dan tidak normal tanpa pengawasan doktor.yang ikhlas daripada ibu bapa juga dapat mengubah sikap negatif seseorang anak kepada sikap yang positif. Hal ini dapat menjauhkan mereka daripada mendekati zina dan terlibat dalam kancah maksiat. solat berjemaah dan sebagainya. ibu bapa mudah untuk mengetahui aktivitiaktiviti anak mereka di luar. sertakan sedikit ketegasan yang membuat mereka hormat kepada ibu bapa. nilai-nilai tersebut akan sebati dengan diri mereka bak kata pepatah. Dengan perkataan lain. Selain ibu bapa. Hal ini bersesuaian dengan peribahasa Melayu. Perkara ini dapat mengelakkan mereka daripada terjebak dengan aktiviti pembuangan bayi. Dengan disiplin yang tinggi dan ketegasan ibu bapa. “Sehari selembar benang. lama-lama jadi kain”. remaja tidak boleh dididik dengan cara yang tegas. Mereka akan diberikan informasi atau maklumat tentang kesan-kesan buruk sesuatu isu itu. Penerapan nilai agama ini perlu dilakukan sejak mereka kecil lagi dan secara perlahan-lahan. Ibu bapa juga perlu mendidik anak-anak dengan tegas. begitu jugalah dengan anakanak.

“Melentur buluh biarlah dari rebungnya”. Hal ini juga bersesuaian dengan peribahasa Melayu. dan ibu bapalah yang mencorakkannya. .pembuangan bayi dapat diatasi dengan efektif kerana semua pihak terlibat dalam usaha untuk membendungnya. didikan yang baik perlu diberikan kepada mereka sejak kecil lagi kerana mereka ibarat kain putih. Oleh itu. Remaja pula merupakan golongan yang sangat berharga untuk masa depan negara pada masa akan datang.

kerajaan boleh membina laman sesawang yang mengandungi pelbagai informasi tentang keistimewaan sesebuah desa di negara kita untuk disebarkan kepada masyarakat luar. bekalan air bersih.2 juta orang. apakah langkah-langkah yang perlu diambil untuk memajukan industri ini agar terus berkembang maju? Minhaj pertama yang perlu dilaksanakan untuk memajukan pelancongan desa ialah pihak kerajaan perlu mengadakan kempen melalui media massa dan media elektronik. Dengan adanya kelengkapan infrastruktur yang sempurna dan kondusif. menjadikan Malaysia sebagai negara ketiga paling ramai menerima pelancong Asia Timur selepas China dan Hong Kong. mengadakan kempen merupakan langkah progmatik dalam usaha memajukan pelancongan desa agar industri ini tak lapuk dek hujan. Pihak kerajaan juga seharusnya mengeluarkan dana untuk diagihkan kepada wakil-wakil di setiap negeri bagi menaik taraf infrastuktur seperti rumah penginapan. Dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi yang ada pada masa kini. maka industry desa akan terus berada pada takuk yang sama. Pelancongan desa akan bertambah maju sekiranya pelbagai pihak memainkan peranan penting untuk memajukan industri ini. Lantaran itu. Cuba kita bayangkan bagaimana reaksi pelancong asing yang melancong ke negara kita jika kerajaan tidak mengambil berat terhadap kemudahan infrastruktur? Seandainya pihak kerajaan menjalankan tanggungjawab seperti mele[askan batuk di tangga. pihak Kementeriaan Pelancongan perlulah menyediakan dan mencekapkan infrastruktur agar industri desa di negara kita terus berkembang maju. Tegasnya. Persoalannya. Ng Yen Yen haruslah menyediakan dan mencekapkan infrastruktur di negara kita. masauk kandang kerbau menguak. pelancongan desa telah juga mendapat tempat di mata pelancong asing. Melalui kempen yang dilaksanakan. tak lekang dek panas ditelan arus kemodenan Minhaj seterusnya untuk memajukan Pelancongan Desa agar terus berkembang ialah pihak kerajaan melalui Kementeriaan Pelancongan di bawah pimpinan Dato’ Sri Dr. sudah pasti negara kita akan menjadi destinasi utama kepada pelancong-pelancong asing. maka industri ini akan terus hilang ditelan zaman justeru dapat mengurangkan pendapatan penduduk kampung. purata pelancongan yang berkunjung ke Malaysia dianggarkan seramai 10. Oleh itu. Selain itu. kemasukan pelancong asing akan dapat meningkatkan ekonomi industri desa di negara kita melalui pengaliran mata wang asing. keunikan dan kelebihan sesebuah desa dapat disebarkan kepada masyarakat tempatan dan pelancong asing dengan cepat. Senario ini.KARANGAN : LANGKAH-LANGKAH MEMAJUKAN INDUSTRI PELANCONGAN DESA Darsawarsa ini. Pelancongan desa dapat memberikan pengalaman kepada pelancong supaya menghargai kehidupan dikampung dan merasai budaya dan adat resam ini sesuai dengan peribahasa masuk kandang kambing mengembek.Pada tahun 2000. siber kafe. pelancongan desa merupakan industri perkhidmatan yang kian berkembang pesat di negara kita . Sekiranya pihak kerajaan memandang enteng dan bersikap lepas tangan dalam usaha untuk memajukan sector pelancongan desa. kafe dan kemudahan asas yang lain. .

Selain itu, pihak pengurusan ‘homestay’ perlu menyediakan pelbagai aktivit rekreasi sebagai satu minhaj untuk memajukan industri pelancongan desa di negara kita. Aktivitialtiviti rekreasi perlu dilaksanakan dengan lebih efektif kerana aktiviti tersebut merupakan daya tarikan utama kepada pelancong asing mahupun pelancong tempatan untuk menyertai aktiviti yang dijalankan sekaligus meningkatkan industri pelancongan desa. Pihak pengurusan ‘homestay’ boleh menyediakan pelbagai aktiviti rekreasi. Sebagai contoh,mereka boleh memperkenalkan permainan tradisional masyarakat Melayu seperti gasing,congkak,wau,dan sebagainya. Mereka juga boleh mengadakan pertandingan tarian,aktiviti menuai padi,dan pertandingan membuat kraftangan. Di samping dapat memperkenalkan budaya tempatan kepada pelancing asing, aktiviti ini juga dapat mengeratkan hubungan silaturrahim dalam kalangan mereka. Melalui aktiviti ini, banyak nilai murni dapat diserap dalam jiwa pelancong-pelancong kerana ketika menyertai aktiviti-aktiviti tersebut mereka diasuh untuk saling membantu ibarat hati gajah sama dilapah,hati kuman sama dicecah. Seandainya aktiviti rekreasi tidak dilaksanakan dengan penuh komitmen,sudah pasti industry pelancongan desa akan terus mundur dan berada di takuk lama. Tegasnya,pihak pengurusan ‘homestay’ perlu menyediakan pelbagai aktiviti rekreasi sebagai uslub penting untuk memajukan industri pelancongan desa di negara kita. Di samping itu, pihak kerajaan melalui Kementerian Pelancongan juga haruslah memainkan peranan mereka dengan mempromosikan kawasan pelancongan di desa kepada pelancong dalam dan luar negeri. Selain itu, untuk meningkatkan lagi keberkesanan promosi ini, pihak kerajaan juga haruslah bekerjasama dengan agensiagensi kerajaan dan swasta untuk meningkatkan lagi kehadiran pelancong dalam negara kita ini. Pihak Kementerian Pelancongan haruslah menitikberatkan perkara ini kerana tidak ramai rakyat Malaysia dan pelancong asing mengenali kawasan-kawasan yang strategik untuk melancong dan melawat kawasan desa di negara kita. Tambahan lagi, ekonomi negara Malaysia juga bergantung kepada sektor pelancongan, dengan pertambahan pelancong dari luar dan dalam negara, secara tidak langsung dapat meningkatkan lagi sumber ekonomi negara kita. Antara langkah-langkah yang dapat diambil untuk mempromosikan kawasan pelancongan di desa adalah dengan mengadakan kempen. Pihak media massa dan media elektronik juga haruslah memainkan peranan mereka dalam menjayakan kempen pelancongan ini dengan menyiarkan dan memaparkan lokasi-lokasi di desa yang strategik untuk dijadikan kawasan pelancongan. Pihak kerajaan juga haruslah campur tangan dalam hal ini dengan mengadakan festival-festival seni dan kebudayaan di kaswasan-kawasan desa yang terpilih untuk menambah lagi minat pelancong untuk mengenali dengan lebih mendalam lagi tentang kebudayaan dan adat resam sesebuah masyarakat di desa itu. Secara tidak lansung, pelancong akan mengunjungi kawasan itu untuk mengetahui dengan lebih mendalam lagi tentang kebudayaan di situ, bak kata pepatah, “tak kenal maka tak cinta”. Sebagai contoh, untuk menarik minat kedatangan pelancong dari dalam dan luar negara adalah dengan mengadakan pesta wau, pesta mencanting batik dan pesta kebudayaan masyarakat di kawasan desa itu. Seandainya langkah untuk mempromosikan kawasan pelancongan di desa tidak diambil serius oleh pihak kerajaan, kempen “cuti-cuti Malaysia” dan ‘Tahun Melawat Malaysia” tidak dapat dijayakan, seterusnya menjatuhkan kekukuhan sektor pelancongan di negara kita. Tegasnya, peranan pihak kerajaan mempromosikan kawasan

pelancongan di desa kepada pelancong dalam dan luar negeri dapat menambahkan lagi kehadiran pelancong di negara ini. Seterusnya kerajaan negeri melalui pihak berkuasa tempatan perlu membangunkan kawasan desa sebagai langkah untuk memajukan industri pelancongan desa.Berdasarkan kajian yang telah dibuat menunjukkan bahawa masih terdapat banyak tempat menarik di Malaysia yang mampu dieksploitasi sebagai tempat pelancongan khususnya di kawasankawasan desa.Sehubungan itu,pihak berkuasa tempatan seharusnya mengambil langkah proaktif dengan membangunkan sesebuah desa menjadi sebuah pusat pelancongan.Pihak kerajaan bolehlah mendirikan sekurang-kurangnya satu industri dalam sesebuah desa seperti industri pemprosesan makanan,batik dan kraftangan.Industri desa haruslah diperkembangkan supaya tak lapuk dek hujan tak lekang dek panas serta dapat memberi pulangan yang lumayan dalam industri pelancongan.Andainya kerajaan negeri melalui pihak berkuasa tempatan mengambil langkah sebegini,maka industri pelancongan desa di negara kita dapat terus berkembang maju.Tegasnya,untuk memajukan industri desa,kerajaan negeri melalui pihak berkuasa tempatan hendaklah membangunkan kawasan desa sebagai salah satu pusat pelancongan desa. Intihanya, semua pihak haruslah memainkan peranan dan bekerjasama bagai ‘aur dan tebing’ dalam merealisasikan modus operandi untuk memajukan pelancongan desa di negara kita. Pelancongan menjadi suatu bidang pelaburan bijak yang dapat memacu pertumbuhan industri-industri berkaitan yang lain yang kesemuanya berperanan sebagai wahana dalam pembangunan mega Malaysia menuju negara maju dalam abad ini. Selain dari sudut komersial pelancongan, peningkatan kunjungan pendatang luar ke negara ini dengan sendirinya dapat memakmurkan Malaysia di mata dunia luar. Senario ini secara tidak langsung dapat menangkis pandangan negatif negara-negara barat yang suatu ketika dahulu pernah mengatakan negara kita sebagai sebuah negara yang ‘penduduknya tinggal di atas pokok dan bercawat’. Industri pelancongan secara tidak langsung dapat menaikkan nama negara di mata dunia walaupun negara kita merupakan satu titik kecil di atas peta. Oleh itu, kita sepatutnya mengusahakan industri pelancongan desa di negara kita dengan sebaik-baiknya.

KEBAIKAN PLKN
Program Latihan Khidmat Negara (PLKN) telah dilancarkan oleh pada 16 Februari 2004. Program ini merupakan gabungan daripada latihan ketenteraan dan penanaman nilai-nilai patriotik kepada generasi muda ke arah cinta akan negara. Program ini berbeza daripada kerahan tenaga yang dilaksanakan oleh beberapa buah negara lain kerana program ini menggunakan modul dan acuan kita sendiri yang disesuaikan dengan keadaan sosial, budaya dan ekonomi. Program yang dilaksanakan ini sebenarnya banyak mendatangkan kebaikan walaupun terdengar suara-suara yang meragui keberkesanannya. (APA) Melalui PLKN remaja dapat menyemai nilai-nilai patriotik yang semakin luntur dalam kalangan remaja pada hari ini. (MENGAPA) Hai ini disebabkan oleh perubahan masa dan cara hidup pada masa kini menjadikan mereka leka sehingga tidak tahu erti kesusahan dan penderitaan hidup generasi sebelum merdeka. Sesetengah daripada mereka pula langsung tidak mengetahui nama kementerian dalam kerajaan. (BAGAIMANA) Jadi, PLKN dilancarkan untuk memupuk semangat patriotisme dalam kalangan peserta melalui modul kenegaraan yang didedahkan. (BUKTI) Menurut Jabatan Latihan Khidmat Negara (JLKN), sebanyak 82 peratus remaja memiliki semangat patriotisme yang tinggi selepas tamat menjalani kem PLKN. (KESIMPULAN) Hal ini membuktikan PLKN mampu membina remaja yang memiliki semangat patrotisme yang tinggi, sekaligus melahirkan generasi yang mengetahui hal kenegaraan yang berkaitan dengan kerajaan, kedaulatan negara dan cabaran dari dalam dan dari luar negara. (APA) PLKN juga bertindak sebagai satu makanisme bagi pembentukan disiplin diri remaja. (MENGAPA) Walaupun terdapat segelintir pihak yang memperlekeh usaha kerajaan ini namun terdapat juga ibu bapa yang menerima baik program tersebut kerana percaya bahawa PLKN menjadi titik peralihan yang penting dalam membentuk disiplin anak-anak mereka. (BAGAIMANA) Hal ini dikatakan demikian kerana masa lapang peserta selepas tamat peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia diisi dengan kegiatan yang berfaedah dan dapat mendisiplinkan diri peserta dengan jadual yang ditentukan. Program ini juga dapat mematangkan fikiran mereka setelah menjalani latihan dan menguji ketahanan mental dan fizikal. (BUKTI) Majoriti bekas pelatih telah menunjukkan perubahan sahsiah yang membina seperti lebih bertanggungjawab terhadap keluarga, berfikiran positif dan mempunyai hala tuju yang jelas. (KESIMPULAN) Oleh itu, penekanan aspek disiplin dalam PLKN telah menyebabkan rata-rata peserta melalui suatu peralihan yang besar dalam hidup mereka. (APA) Jika ditinjau dari perspektif lain pula, program ini yang melibatkan pelbagai kaum juga dapat memperkukuh integrasi nasional. (MENGAPA) Hal ini penting kerana Malaysia mempunyai pelbagai kaum seperti kaum melayu, cina dan india. Peristiwa hitam 13 Mei perlu dielakkan daripada berulang lagi dan kerajaan mengambil langkah pelaksanaan PLKN sebagai satu usaha untuk mewujudkan satu Malaysia yang adil antara kaum. (BAGAIMANA) Melalui program ini, remaja daripada berbilang kaum, kebudayaan dan agama dapat dihimpunkan dalam satu wadah bagi menyuburkan semangat perpaduan kaum. Hal ini kerana semasa menjalani aktiviti program mereka tinggal bersama-sama. Jurulatih PLKN juga membantu pelatih memahami cara negara

gajah mati meninggalkan tulang dan manusia mati meninggalkan nama. Secara tuntas. bak kata pepatah. Sesungguhnya. Hal ini samalah dengan objektif PLKN yang bukan sahaja mahu membentuk semangat cinta akan negara dalam diri peserta malah turut menggalakkan mereka menyumbangkan keringat kepada masyarakat. kita ditagih agar menyumbangkan jasa dan bakti. semua pihak khususnya para remaja dan ibu bapa perlu menyahut seruan kerajaan dengan menyertai program ini agar modal insan yang cemerlang.yang merangkumi tanah air. Oleh itu. (KESIMPULAN) Rentetan itu. sebagai insan. Program Latihan Khidmat Negara yang dijalankan memang mendatangkan kebaikan kepada remaja mahupun negara. . gemilang dan terbilang dapat dilahirkan. harimau mati meninggalkan belang. rakyat dan kadaulatan ini ditadbir melalui satu sistem pentadbiran. jelaslah bahawa PLKN mampu memperkukuh ikatan integrasi antara kaum dengan wujudnya bibit-bibit kasih sayang dan saling menghormati antara satu sama lain.

perlembagaan dan lain-lain. jurulatih memimpin kumpulan untuk mempelajari tentang kenegaraan yang merangkumi tanah air. mentafsir peristiwa dan lainlain. latihan-latihan yang dilalui dapat mengeratkan perpaduan di kalangan peserta. Modul ini dilaksanakan selama empat minggu di dalam dan di persekitaran tapak perkhemahan. Modul Pembinaan Karakter Modul Pembinaan Karakter adalah sebuah modul yang dilaksanakan untuk membina karakter yang berkesan bagi para peserta yang merangkumi diri. kraf hutan. hasilnya. undang-undang. simulasi. merempuh halangan. pertolongan cemas. berdebat. lakonan. kedaulatan) ini ditadbir dan diurus. dinamik kumpulan. rakyat. spiritual dan fizikal bagi menjadikan peserta Program Latihan Khidmat Negara sebagai warganegara yang berkesan. etnik. membaca peta. membuat keputusan secara individu dan dalam kumpulan. menonton gambar. membina rasa sayang sesama etnik dan antara etnik. Peserta memahami kepentingan dan cara untuk mempertahankan kebebasan negara melalui elemen Kedaulatan. disiplin dalaman. peserta akan dibantu membina serta memupuk rasa sayang kepada tanah air dan sanggup mempertahankannya. melalui sistem pentadbiran. Terdapat dua komponen yang akan dilalui peserta di mana yang pertama berfokus kepada pembinaan diri dan kedua adalah tentang diri dengan orang lain. sempadan dan lain-lain. kerajaan.MODUL LATIHAN DALAM PLKN Modul Fizikal Modul Fizikal adalah sebuah modul yang dilaksanakan untuk membina kemahiran dan ketahanan mental. melukis. kompas. memahami kepentingan bersatu-padu melalui aktiviti seperti menganalisis fakta tentang etnik. mengharmonikan perbezaan. keindahan bumi ini. Elemen Kerajaan pula membantu peserta memahami bagaimana negara (tanah air. keyakinan diri. seni mempertahankan diri. keluarga. Cabaran dari dalam dan luar negara juga diperbincangkan supaya peserta menyedari peluang dan ancaman yang datang secara berterusan. Secara khususnya. kemahiran menyelesai masalah. merentas desa. rakyat. Modul ini dilaksanakan selama tiga minggu dan pelbagai kaedah digunakan seperti lawatan. aktiviti air. kembara hutan dan lain-lain. Melalui latihan dalam kumpulan. Di samping itu. memahami persamaan dan sebagainya melalui elemen Rakyat. Melalui elemen Tanah Air. aktiviti menggunakan tali (litar tali tinggi dan rendah). daya kepimpinan. Di dalam . kemahiran bekerja sebagai ahli satu pasukan. peserta akan dilatih oleh para jurulatih untuk mempelajari melalui pengalaman dalam aktiviti-aktiviti seperti kawad. komuniti dan negara. Peserta dapat mengetahui asal-usul pelbagai ras. menyeberangi sungai. Peserta membincangkan tentang negara dari segi aspek geografi. emosi. mempertingkatkan ketabahan mental bagi tujuan hidup (survival). Modul Kenegaraan Modul Kenegaraan adalah sebuah modul yang diaplikasikan untuk memperluaskan pengetahuan tentang kenegaraan (nation-building) dan meningkatkan perasaan cinta serta pengorbanan para peserta program kepada negara. latihan pandu arah. kedaulatan dan cabaran-cabaran dalam dan luar negara.

alam sekitar dan penempatan di Jabatan. bersemangat waja. Modul khidmat komuniti mempunyai lima komponen utama iaitu kemudahan awam. mengetahui kemahiran untuk bekerja sebagai ahli satu pasukan. peserta belajar tentang kejujuran. sepanjang program berjalan. memimpin.komponen pertama. Dengan itu. Modul Khidmat Komuniti Kehidupan ini tidak akan memberikan sebarang makna sekiranya kita tidak mempunyai kekuatan untuk mencuba sesuatu. kenegaraan dan pembinaan karektor. cara bertindak sebagai pemimpin dalam kumpulan. peserta melalui proses penerokaan diri sendiri. Salah satu modul yang terdapat dalam pelaksanaan Program latihan Khidmat Negara ialah Modul Khidmat Komuniti . membuat pilihan. Objektif Secara umumnya." Kesukarelaan dan jatidiri yang kukuh dan padu perlu dijanakan dalam diri setiap individu untuk menyuburkan kekuatan serta keyakinan diri. dan mengatasi masalah di dalam kumpulan semasa melalui komponen kedua modul ini. latihan dan lain-lain. permainan. Wira dan wirawati seharusnya mampu membina kebolehan menabur khidmat untuk komuniti sebagai generasi baru yang mempunyai kesedaran terhadap tanggung jawab sosial. menyedari dan mengenal pasti ciri-ciri diri (seperti aspek kepimpinan). Ini bermakna. menunaikan janji (komitmen) dan membina keyakinan diri. Program Latihan Khidmat Negara telah dilaksanakan dengan memperkenalkan beberapa modul tertentu kepada para pelatih yang berumur 18 tahun. Teras Program Latihan Khidmat Negara adalah untuk membentuk sebuah masyarakat yang berdisiplin. Peserta menyedari tentang penglibatan orang lain dalam kehidupan mereka. setia kepada Negara. bertanggungjawab. sebagai langkah merealisasikan aspirasi tersebut. Remaja dewasa ini harus memahami kepentingan hidup bermasyarakat. . kejiranan. Khidmat komuniti dalam Program Khidmat Negara adalah latihan amali di dalam komuniti berdasarkan latihan yang telah dilalui oleh para pelatih dalam komponen perkhemahan (modul fizikal). berkeyakinan diri. Setiap remaja harus sedar masalah-masalah yang dialami di kampus turut berlaku di komuniti mereka di luar kampus. Melalui aktiviti-aktiviti ceramah. sentiasa bersedia menghadapi sebarang cabaran dan dugaan serta untuk memupuk kerjasama dan perpaduan dikalangan pelbagai kaum di Negara ini. memahami maslaah masyarakat dan mengambil bahagian dalam proses pembangunan sosial masyarakat. Modul ini dilaksanakan selama dua minggu dan peserta dipimpin oleh jurulatih. para pelatih akan melalui kelima-lima komponen tersebut dalam tempoh yang telah ditetapkan . berkesedaran sivik dan mengutamakan solidariti masyarakat. Mereka perlu diberi peluang menikmati kehidupan bermasyarakat. memperkayakan kekuatan dan memulihkan kelemahan diri. khidmat sosial.

klinik-klinik desa dan pelbagai lagi. aktiviti sepanjang siri dibahagikan kepada 5 pecahan komponen supaya wira dan wirawati mampu memahami aspirasi khidmat komuniti di antaranya ialah: 1) Kejiranan . . menceriakan taman.Antara aktiviti yang dijalankan dalam komponen ini adalah mendengar taklimat daripada institusi-institusi yang dilawat seperti Bengkel Orang Kurang Upaya. 3) Khidmat sosial . mengindahkan dan menceriakan kawasan sekitar. 4) Alam sekitar . hospital.kenegaraan dan pembinaan karektor .Tujuan adalah untuk memberi peluang kepada pelatih PLKN memahami peranan dan tanggungjawab beberapa buah Jabatan Kerajaan terutamanya Jabatan yang berorentasikan pakaian seragam (beruniform). menggalakkan penglibatan para remaja dalam pertubuhan sosial khususnya pertubuhanpertubuhan belia Aktiviti Bagi melaksanakan aktiviti secara kolektif dan menyeluruh. pembaikpulihan dewan masyarakat. PENGASIH. pengetahuan dan nilai mengenai kesukarelaan . 5) Penempatan di Jabatan . Di samping itu memberi kesedaran tentang tanggungjawab mereka untuk membantu Jabatan dan mengetahui peluang-peluang kerjaya yang tersedia ada dalam jabatan dan agensi berkenaan. lawatan ke rumah-rumah jiran di kawasan kampong.Antara projek utama yang dijalankan ialah mengecat dewan orang ramai. melakukan program anak angkat dan pelbagai lagi. pembahagi jalan. gotong-royong di rumah-rumah ibadat seperti masjid.para pelatih turut didedahkan dengan pelbagai aktiviti di lokasilokasi terpilih.Objektif khusus modul khidmat komuniti adalah untuk membolehkan wira dan wirawati : .Aktiviti yang paling banyak dilakukan ialah gotong-royong seperti membersihkan. 2) Kemudahan awam . Antaranya ialah pembaikpulihan perhentian bas. kawasan kubur dan sebagainya. membangunkan kemahiran. memperoleh latihan praktikum kemahiran dan nilai yang telah dihayati semasa latihan modul fizikal. memberi kesedaran kepada para pelatih dan masyarakat tempatan mengenai kepentingan kemudahan awam melalui ceramah ringkas. membina semangat patriotisme dan semangat perpaduan menerusi modul khidmat komuniti .

dan sebagainya berada pada tahap yang selesa. Remaja pelbagai kaum perlu disedarkan peranan masing-masing dalam memelihara semangat perpaduan agar negara terus aman. jika dihalusi secara mendalam Program Latihan Khidmat Negara menjanjikan pelbagai manfaat kepada rakyat Malaysia. ekonomi. khususnya kepada golongan remaja dan umumnya kepada negara. Golongan muda ialah generasi yang bakal mewarisi pentadbiran negara suatu hari nanti. program ini merupakan satu kaedah yang sesuai untuk melahirkan warga negara yang cinta akan tanah air. Namun begitu. di samping mengekalkan nilai-nilai murni dan budaya masyarakat pelbagai kaum di negara ini. keamanan. Semangat kepimpinan sangat penting kerana pemimpin yang baik bakal mempengaruhi kestabilan sesebuah negara. Jadi. dan kemudahan yang cukup. Justeru. Perpaduan bakal menentukan iklim politik. Golongan muda perlu didedahkan dengan konsep kepimpinan yang dapat menjamin kelangsungan kemerdekaan sesebuah negara. Satu lagi kebaikan program ini ialah pemupukan semangat perpaduan dalam kalangan remaja pelbagai kaum. Isu perpaduan sangat penting dalam sesebuah negara yang mempunyai masyarakat majmuk seperti negara ini. program yang . Kepemimpinan yang baik juga dapat menjamin hasrat negara untuk menjadi sebuah negara yang maju. Selain itu Program Latihan Khidmat Negara juga akan menerapkan semangat kepimpinan dalam kalangan remaja lepasan sekolah. Kerajaan telah berusaha untuk meyakinkan masyarakat bahawa program ini mempunyai banyak kebaikan. perpaduan merupakan satu aset penting ke arah kemajuan negara. Oleh itu semangat cinta akan tanah air perlu diterapkan dengan kaedah yang lebih berkesan supaya jiwa golongan remaja kembali diisi dengan semangat patriotisme yang tinggi. sehingga kini banyak pihak belum mendapat penjelasan yang sebenar akan kebaikan-kebaikan yang terhasil daripada pelaksanaan program tersebut. Sesungguh. Tanpa perpaduan. telah melalaikan mereka. Pada anggapan mereka negara ini ditadbir oleh kerajaan tanpa melibatkan rakyat jelata. bak kata pepatah melentur buluh biar dari rebungnya. Pelaksanaan program ini telah menimbulkan pelbagai reaksi dalam kalangan masyarakat. Seperti yang diketahui umum. Pihak luar sudah pasti mengambil peluang daripada ketidakstabilan negara kerana bersatu kita teguh bercerai kita roboh. negara ini akan kucar-kacir dan bakal mencetuskan kekacauan. Selain itu golongan muda hari sudah pudar semangat cinta akan air kerana kemewahan hidup. mereka perlu memiliki semangat kepimpinan bagi memenuhi keperluan kepimpinan negara pada masa hadapan. khususnya golongan remaja tidak memberi perhatian terhadap perkara ini. Selama ini warga negara ini. Program Latihan Khidmat Negara bakal melahirkan warga negara yang cinta akan tanah air. sosial.Program Latihan Khidmat Negara telah diperkenalkan dan dilaksanakan bebepada tahun yang lalu. Oleh itu.

gemilang. mereka memerlukan aktiviti-aktiviti yang membolehkan masa diisi dengan berfaedah sebelum mereka terjerumus ke kancah gejala sosial yang lebih parah. gejala sosial dapat dibendung dengan jayanya jika golongan remaja menyertai program berkenaan. dan sebagainya. rumah anak yatim. Dengan cara ini golongan remaja akan menjadikan kerja-kerja kebajikan sebagai sesuatu yang boleh dilakukan sepanjang masa dan bukan pada masamasa tertentu sahaja. Hasilnya. rumah-rumah kebajikan. Mereka dihantar untuk bekerja membersihkan kawasan perumahan. Tambahan pula program ini mendedahkan golongan remaja kepada kerja-kerja yang bercorak kebajikan. golongan remaja yang terpilih akan ditempatkan di kem latihan sepenuh masa selama tiga bulan. bakal mengurangkan masalah kerajaan dalam menangani gejala sosial. dan terbilang. Program ini dikendalikan dalam bentuk separa ketenteraan serta menerapkan sebahagian cara hidup seorang anggota pasukan keselamatan. program berkenaan dapat membentuk remaja dengan disiplin yang utuh. Kesimpulannya. Oleh itu semua pihak tidak perlu mempertikaikan kewajaran pelaksanaan program berkenaan. kita berharap golongan remaja hari ini akan menjadi tonggak penting dalam memenuhi keperluan modal insan yang cemerlang. Dengan pelaksanaan program ini. Program Latihan Khidmat Negara juga akan mengurangkan gejala sosial dalam kalangan remaja lepasan sekolah.membolehkan remaja pelbagai kaum bergaul sesama sendiri dilaksanakan agar semangat perpaduan terus mekar dan menjadi sebahagian daripada amalan hidup mereka. seperti penagihan dadah. peras ugut. bak kata pepatah bagaimana acuan begitulah bentuknya. Disiplin yang agak ketat bakal membentuk masyarakat yang berwibawa dan bertanggungjawab terhadap amanah yang diberikan kepada mereka. Oleh yang demikian. Golongan remaja masa kini biasanya hidup dalam keadaan mewah dan hanya mementingkan gaya hidup yang bebas. kita tidak mahu golongan remaja masa kini terus terjebak dalam gejala-gejala yang tidak sihat. Gejala sosial berlaku apabila golongan remaja menghabiskan waktu dengan cara melepak bersama-sama rakan di tempat-tempat awam. Sebagai rakyat Malaysia. buli. Dengan adanya program ini. Oleh itu pergerakan mereka akan terhad di sekitar kawasan yang dikhususkan kepada mereka. Program Latihan Khidmat Negara akan membentuk disiplin dalam kalangan peserta iaitu golongan remaja. gangsterisme. Golongan remaja perlu diterapkan dengan disiplin yang baik kerana mereka sering terdedah kepada unsur-unsur atau pengaruh-pengaruh yang tidak sihat. Program Latihan Khidmat negara mendatangkan pelbagai manfaat kepada golongan remaja. dan sebagainya. Jadi. Remaja hari ialah pemimpin pada masa akan datang. Mereka jarang diajak untuk menabur bakti dengan melakukan kerja-kerja kebajikan. Dalam program ini model khidmat masyarakat yang melibatkan kerja-kerja kebajikan diperkenalkan supaya peserta dalam memberikan sumbangan ke arah melahirkan masyarakat penyayang. atau sebelum kudis menjadi tokak. Mereka tidak dibenarkan keluar dan menghabiskan masa di luar tanpa tujuan. Remaja lepasan sekolah biasanya mempunyai masa terluang yang banyak sementara menanti peluang melanjutkan pelajaran atau memenuhi pasaran kerja. (790 perkataan) . Masyarakat yang memiliki disiplin yang baik.