Cikgu, Terima Drp: Pelajar

boleh

jelaskan

penggunaan

"baru"

dan

"baharu"? kasih

Jawaban: Dalam bahasa Melayu, terdapat beberapa perkataan yang hampir sama dari segi bentuk, ejaan dan sebutan. Sebenarnya, keempat-empat perkataan ini berbeza makna dan penggunaannya. Perkataan baharu bermaksud tidak buruk, kelihatan cantik, kerana belum pernah atau belum lama dipakai atau kerana terpelihara dengan baik. Ayat contoh: 1. Sempena hari raya pada tahun ini, ayah membeli pakaian baharu untuk kami. 2. Pekerja baharu di pejabat itu sangat rajin. 3. Lima orang guru baharu akan melapor diri di sekolah kita. Perkataan baru pula merujuk masa atau waktu, iaitu belum berapa lama lagi, sesudah, tidak lama sebelum ini, dan sebagainya. 4. Beliau baru tiba dari Sabah pada petang tadi. 5. Kereta yang baru dibeli oleh ayah semalam telah dicuri orang. 6. Dia baru sahaja bertolak ke Johor Bahru sebentar tadi. Selain baru dan baharu, terdapat juga perkataan lain yang hampir sama dari segi ejaan dan sebutannya, iaitu Bharu dan Bahru. Perkataan ini sebenarnya kata nama khas. Ayat contoh: 7. Saya tinggal di Kota Bharu, Kelantan. 8. Kumpulan itu akan membuat persembahan di Johor Bahru. Kesimpulannya, perkataan baru digunakan untuk maksud masa. Perkataan baharu digunakan untuk maksud sifat atau adjektif.Perkataan Bharu dan Bahru pula digunakan sebagai nama khas. Lihatlah ayat yang di bawah ini: 9. Abang baru sahaja membeli sebuah kereta baharu di Kota Bharu sebelum berpindah ke Johor Bahru. Tajuk / tema karangan: Kehidupan Bermasyarakat Fokus karangan: Kepentingan / kebaikan Format karangan: Tiada (Pendapat/Perbincangan) 1. PERENGGAN INTRODUKSI JENIS GABUNGAN [Ayat Rangsangan] Dato’ Dr. Fadzilah Kamsah pernah menekankan bahawa kehidupan bermasyarakat merupakan satu ciri signifikan dalam kamus hidup rakyat Malaysia. [Ayat

Huraian 1] Malangnya, semangat kehidupan bermasyarakat dan nilai-nilai kemasyarakatan, terutamanya konsep jiran sepakat membawa berkat, dalam kalangan masyarakat kita semakin terhakis. [Ayat Huraian 1] Menurut beliau, mereka hidup berkonsepkan enau dalam belukar melepaskan pucuknya masing-masing. [Ayat Huraian 2] Saya memang menyetujui pandangan beliau kerana rakyat kita tidak merasakan diri mereka bertanggungjawab untuk mengetahui keadaan sekitar rumah mereka sama ada rumah jiran dimasuki pencuri, anak jiran menghidu gam, isteri jiran curang, anak jiran menjadi mangsa penderaan ataupun anak gadis jiran lari dari rumah. [Ayat Arahan] Jadi, langkah-langkah proaktif dan pragmatik haruslah diambil dalam usaha menghidupsuburkan semangat kehidupan bermasyarakat sebelum kudis menjadi tokak. 2. PERENGGAN ISI 2 (JENIS DEDUKTIF) [Ayat Judul] Kehidupan bermasyarakat, tidak dapat disangkal, dapat diamalkan menerusi semangat kejiranan. [Pengembangan: Ayat Huraian 1] Antaranya termasuklah amalan bertegur sapa sesama jiran, meluangkan masa untuk bertandang ke rumah jiran, menghulurkan bantuan kepada jiran, aktiviti bergotong-royong seperti berderau, perkelahan keluarga, dan aktiviti riadah. [Pengembangan: Ayat Huraian 2]Semangat ini dapat menjalin persaudaraan, mewujudkan keharmonian, memupuk perpaduan, dan melahirkan masyarakat yang prihatin. [Pengembangan: Ayat Contoh 1]Apabila jiran tetangga ditimpa nasib malang, seperti mangsa kebakaran, kita bukan sahaja perlu menyumbangkan wang ringgit malah memberikan sokongan moral. Dengan ini, konsep berat mata memandang, berat lagi bahu memikul terpupuk dalam lubuk kalbu masyarakat. [Pengembangan: Ayat Contoh 2] Apabila tanah sawah diusahakan secara berderau, kerja yang berat dapat diringankan bak kata pepatah berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Lebih-lebih lagi, bertandang ke rumah jiran tetangga pada hari perayaan mahupun kenduri perkahwinan dapat menjalin tali persahabatan yang erat. [Ayat Penyimpul]Dengan erti kata lain, semangat kejiranan dalam pelbagai aspek kehidupan dapat mewujudkan kehidupan bermasyarakat. 3. PERENGGAN ISI 3 (JENIS DEDUKTIF) [Ayat Judul]Sistem hidup bermasyarakat juga dapat dihidupsuburkan melalui majlismajlis sosial dan perayaan. [Pengembangan: Ayat Huraian 1] Kegiatan-kegiatan sosial dapat memupuk konsep bulat air kerana pembetung, bulat manusia kerana muafakat dan ke bukit sama didaki, ke lurah sama dituruni dalam kalangan penduduk setempat. [Pengembangan: Ayat Huraian 2] Antara aktiviti kemasyarakatan yang menekankan konsep hidup bermasyarakat termasuklah Hari Keluarga, Rumah Terbuka, dan sebagainya. [Pengembangan: Ayat Huraian 3] Dalam hal ini, masyarakat tidak seharusnya melibatkan ahli-ahli keluarga sahaja, sebaliknya haruslah meluaskan skopnya dengan membabitkan seluruh masyarakat setempat, sanak saudara, dan sahabat handai. [Pengembangan: Ayat ContohDalam menjayakan majlis-majlis tersebut, semua anggota masyarakat berganding bahu menyediakan juadah dan minuman, mendirikan tenda, dan menyusun atur kerusi meja untuk tetamu. [Pengembangan: Ayat Huraian 4] Dalam situasi inilah, rakyat dapat berinteraksi dan berkomunikasi sekali gus mempererat tali silaturahim antara satu sama lain tanpa mengira warna kulit, budaya, agama, adat, dan

kepercayaan, di samping memeriahkan suasana majlis ataupun perayaan lagi. [Ayat Penyimpul] Pendek kata, aktiviti-aktiviti sosial perlu diperbanyak dan dipergiat demi memupuk budaya bermasyarakat dalam kalangan warga desa mahupun warga bandar. 3. PERENGGAN ISI 3 (JENIS DEDUKTIF) [Ayat Judul]Selain itu, budaya hidup bermasyarakat dapat dipupuk melalui didikan agama dan moral. [Pengembangan: Ayat Huraian 1] Dalam masyarakat Melayu tradisional, umpamanya, fungsi dan tanggungjawab jiran dianggap penting dari segi agama. [Pengembangan: Ayat Huraian 2] Hal ini demikian kerana agama menegaskan keperluan yang dipikul bersama oleh semua anggota masyarakat bagi menunaikan sesuatu ibadat. [Pengembangan: Ayat Contoh] Ketika menyambut Hari Raya Aidiladha ataupun Hari Raya Korban, umat Islam menggembleng tenaga untuk menyembelih korban untuk disedekahkan kepada fakir miskin. [Pengembangan: Ayat Huraian 2] Dari perspektif yang lain pula, semangat kejiranan dapat diterapkan melalui didikan moral. [Pengembangan: Ayat Huraian 2] Dalam konteks ini, pihak sekolah memainkan peranan yang penting dalam memupuk dan menyemaikan semangat bekerjasama dan bertolak ansur dalam kalangan warga sekolah. [Pengembangan: Ayat Contoh] Melalui kempen gotong-royong, warga sekolah bukan sahaja akan membantu menceriakan pekarangan sekolah malah menjalin tali ukhuwah antara satu sama lain. [Ayat Penyimpul] Dengan ini, kehidupan bermasyarakat akan menjadi sebati atau menjadi darah daging masyarakat kita. 5. PERENGGAN INTIHA[Ayat Kesimpulan] Sebagai intiha, kehidupan bermasyarakat dapat menjadi realiti sekiranya langkah-langkah yang dibincangkan dipraktikkan oleh segenap lapisan masyarakat. [Ayat Penilaian] Semangat ini dapat mendorong terjalinnya hubungan baik antara kaum dan mewujudkan integrasi kaum. [Ayat Penilaian]Perpaduan kaum akan membolehkan rakyat Malaysia hidup harmoni dan sejahtera, bak kata pepatah bersatu kita teguh, bercerai kita roboh.[Ayat Cadangan]Jadi, semua pihak sewajarnya menjadikan kehidupan bermasyarakat sebagai agenda kehidupan demi menikmati kebahagiaan, kemakmuran, keamanan, dan kemajuan. [Ayat Harapan 2]Dengan ada kesedaran ini, bunga-bunga kesejahteraan, kegemilangan dan keharmonian akan mekar di empat pojok di tanah tumpah darah kita. [Ayat Harapan 2]Tidak ketinggalan juga, konsep 1Malaysia dan Wawasan 2020 akan menjadi kenyataan dan kita dapat duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan bangsa-bangsa maju yang lain di persada antarabangsa. Nyatakan punca-punca dan usaha-usaha menangani bencana alam. Bencana alam merujuk kejadian alam yang mampu memusnahkan negara dan penduduknya. Negara kita memang sering dilanda banjir, ribut, kemarau dan kebakaran hutan kerana pelbagai faktor yang mendorong keadaan ini mudah berlaku terutama ketika bumi dikatakan sedang mengalami perubahan cuaca yang drastik dalam tempoh yang terdekat ini. Sesungguhnya, ada banyak faktor yang mendorong keadaan ini dan ada banyak langkah yang boleh diambil untuk membendungnya daripada terus berlaku.

Manusia menganggap kemodenan mampu menghalang bencana alam berlaku lantas terus menerus menjalankan projek pembangunan tanpa mempunyai rasa takut atau bimbang berlakunya bencana alam di kawasan projek mereka. Semua sumber alam negara akan terus dieksploitasi kerana manusia memang menganggap diri mereka lebih baik dan bijak daripada alam. Kempen yang dijalankan itu haruslah sesuai dengan minat dan diri remaja kerana merekalah yang bakal menghuni negara ini serta mampu menyelesaikan masalah ini. Justeru.Kejadian bencana alam sering dikaitkan dengan kemusnahan alam sekitar terutama kemusnahan hutan belantara negara. industri dan kawasan perumahan telah menyebabkan sistem ekologi yang asal tidak mampu untuk menghalang sebarang kejadian bencana alam daripada tidak berlaku. Naluri manusia yang sering mengutamakan keuntungan kewangan daripada berfikir secara rasional perkara yang bakal berlaku pada masa depan telah mengundang padah. bencana alam akan terus berlaku kerana kegagalan manusia untuk menguruskan sumber alamnya dengan baik. kemusnahan hutan perlulah dipantau dengan lebih teliti oleh pihak kerajaan. Keadaan ini wujud kerana hutan dianggap menjadi pelindung atau penahan berlakunya kejadian banjir dan kemarau kerana keupayaannya untuk menakung air dan menyalirkan air dengan baik. keghairahan negara untuk membangun dengan pesat turut mendorong berlakunya bencana alam ini. bencana alam akan terus berlaku di negara kita. Oleh itu. Kerajaan harus menjalankan satu usaha pemeriksaan yang holistik tanpa mengecualikan sesiapa jua dalam pemeriksaan ini. pembangunan yang pesat memang penting tetapi perlulah dikawal atau dilakukan dengan berhati-hati supaya tidak menjejaskan sistem ekologi secara drastik. Sikap masyarakat yang sambil lewa kerana menganggap alam bukan tanggung jawab mereka telah menyebabkan masalah ini menjadi semakin rumit untuk diselesaikan. kempen kesedaran terutama kepada generasi muda harus dilaksanakan. Kempen yang dijalankan secara terancang mampu menghasilkan satu generasi masyarakat yang menghargai alamnya lebih baik daripada generasi terdahulu. sudah pasti masalah ini mampu diselesaikan dengan mudah. Malahan. sikap kita dalam menguruskan sumber asli terutama penyelenggaran sungai dan pembalakan hutan yang tidak praktikal. kempen yang berkesan mampu menangani isu ini dengan lebih baik. Mungkin kita semua lupa bahawa setiap kali bencana alam melanda negara ini setiap kali itulah ada nyawa manusia yang melayang. Jika kerajaan tegas dalam hal ini. Tambahan pula. Agaknya kita menilai nyawa manusia sama seperti alam? . Hukuman yang berat harus dikenakan kepada pesalah-pesalah alam sekitar supaya perkara ini menjadi pengajaran kepada orang lain. Sudah pasti langkah yang paling penting dilakukan ialah kerajaan mengetatkan peraturan berkaitan dengan alam sekitar dengan lebih baik. Jelaslah. Jadi. Kemusnahan hutan menyebabkan muka bumi menjadi kosong dan mendorong mudahnya berlaku semua bencana alam ini. Malahan. Pembukaan kawasan bandar baru. Kesimpulannya.

Warga tua semakin ramai di negara ini ekoran tahap kesihatan negara yang semakin baik. Cuma jumlah yang banyak ini telah menimbulkan pelbagai masalah pula. Jadi tidak hairanlah kalau kita sering ternampak . Nyatakan langkah-langkah yang patut dilakukan oleh kerajaan untuk memastikan kehidupan warga tua semakin baik. Warga emas merupakan golongan yang semakin ramai di negara ini kerana tahap kesihatan negara yang semakin baik.

kerajaan harus menyediakan lebih banyak rumah khas untuk warga tua ini. Dalam perkhidmatan kesihatan. Walaupun tua. Maka. Peranan Warga Tua Di Malaysia. kerajaan harus mengadakan satu majlis khas atau tarikh untuk warga emas ini. Pendapatan itu pula boleh disalurkan untuk kepentingan warga tersebut. Interaksi ini turut memberi remaja satu peluang mendengar pengalaman yang dialami oleh warga emas. Jadi. Selain itu. Rumah yang disediakan ini harus secara percuma dan didiami oleh beberapa warga tua yang lain untuk menjadikan suasana di rumah itu lebih ceria dan menarik. Hal ini merupakan satu tanggapan yang salah. Warga emas mampu memberi nasihat dan pandangan terhadap sesuatu perkara yang berlaku kerana mereka telah mengalami semua perkara yang bakal dialami oleh masyarakat. Namun. laut atau dilengkapi kemudahan kesihatan yang lengkap. Aktiviti beramah mesra dengan generasi muda harus dijalankan terutama untuk memberi kesedaran betapa warga emas dan muda saling memerlukan antara mereka. mereka sepatutnya bergiat aktif dalam pelbagai aktiviti agar dapat menabur bakti ke arah pembangunan negara dan bangsa. Begitu juga dengan pengangkutan udara dan kereta api. . kerajaan perlulah mengadakan pelbagai aktiviti yang bercorak warga emas. kerajaan perlu mengadakan program bercorak ekonomi yang mampu menjana pendapatan kepada warga emas ini. Rumah yang dibina mestilah sesuai dengan mereka yang memerlukan kawasan yang luas. Takrifan ‘warga emas’ adalah mereka yang berusia 60 tahun ke atas. orang selalu beranggapan bahawa mereka sepatutnya berehat sahaja dan tidak perlu menyumbang ke arah pembangunan diri dan masyarakat sekeliling. Semua aktiviti yang dijalankan mestilah bersesuaian dengan keadaan fizikal warga emas. Reka bentuk rumah tersebut haruslah moden dan tidak nampak membosankan. Warga emas mempunyai satu pengalaman yang mampu dipelajari oleh semua orang. Langkah ini turut menjadikan kehidupan mereka lebih menarik dan tidak membosankan.warga emas ini. orang tua mempunyai gelaran tertentu seperti warga emas atau golongan veteran. Apakah langkah-langkah yang mampu kita lakukan dalam isu ini? Kerajaan seharusnya memberi mereka lebih banyak insentif dalam menjalani kehidupan harian. Kita harus menjaga warga emas setelah mereka menjaga kita selama ini. Pada usia ini. Tambang separuh harga untuk pengangkutan awam negara merupakan satu langkah awal. keadaan ini turut menyebabkan kita terdesak untuk mencari jalan membantu golongan ini semakin ramai supaya mereka mampu menikmati kehidupan dengan lebih baik. warga emas seharusnya dibelai dan dihormati oleh semua lapisan masyarakat. kerajaan seharusnya memberikan potongan harga atau rawatan percuma kepada golongan ini dalam penyakit-penyakit tertentu. Warga emas turut berpeluang untuk menggunakan idea mereka ke arah sesuatu yang lebih bermakna. Lantaran itu. berhampiran taman. Malah. Pada hari yang sudah diumumkan cuti umum itu. langkah ini mampu memberi keselesaan hidup kepada warga emas ini.

bekas-bekas guru agama boleh juga mengajar bacaan al-Quran kepada anak-anak di sekitar rumahnya. malahan golongan muda haruslah menghargai jasa mereka selama ini. Tanggapan sebegini haruslah dikikis. Contohnya. misalnya mahir bertukang. agama dan negara. generasi muda akan mudah goyah dan diperalatkan oleh anasir luar yang mempunyai niat yang jahat. Semua agama mewajibkan agar golongan muda menghormati dan menghargai segala jasa baik golongan tua. warga tua lebih bijaksana dalam menentukan apa yang ingin mereka sumbangkan kepada masyarakat sekeliling dalam menelusuri hari tua mereka. Oleh itu. Beberapa contoh yang disebutkan di atas hanyalah beberapa saranan yang boleh dijadikan panduan bagi warga emas untuk terus memberikan sumbangan kepada negara. Bukan itu sahaja. Bagi generasi muda. Tanpa tunjuk ajar dan nasihat dari mereka. mungkin ada sesetengah warga tua yang berpendapat bahawa masa tua ini adalah masa untuk mereka berehat setelah sekian lama bekerja atau membesarkan . sambutan Hari Warga Tua peringkat kebangsaan diadakan. Kita perlu sentiasa beringat bahawa kita juga akan menjadi tua dan pada ketika itu.Pada 6 Oktober setiap tahun. golongan ini tidak perlulah berasa rendah diri atau merasakan usahanya sia-sia kerana semua yang besar dan hebat itu bermula dari yang kecil kerana sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Bagi yang mempunyai kemahiran. bangsa dan agama. Golongan ini boleh terus melibatkan diri dalam aktiviti-aktiviti kemasyarakatan dengan menyumbang idea yang bernas berdasarkan pengalaman yang telah dilalui. Apakah sumbangan yang boleh diberikan oleh warga emas ini? Sebenarnya banyak perkara boleh dilakukan oleh mereka ke arah pembangunan bangsa. keharmonian sebuah negara boleh tergugat. Sesungguhnya. Walaupun begitu. melukis atau menjahit. Jika ini berlaku. warga tua juga sebenarnya boleh menyumbang sedikit tenaga dengan melakukan kerja-kerja yang bersesuaian dengan kemampuan mereka. golongan tua hendaklah terus membimbing golongan muda berdasarkan pengalaman mereka agar hala tuju hidup golongan muda ini terjamin dan lebih bermakna. boleh menggunakan kemahiran itu untuk mendapatkan sedikit pulangan. Di samping itu. kita juga mahu agar orang lain menghormati dan menyayangi diri kita. seorang bekas guru boleh mengajar kelas tambahan kepada pelajar-pelajar di kawasan kejirannannya ataupun seorang profesor boleh menulis artikel-artikel ilmiah yang bersesuaian dengan bidangnya agar tulisan beliau itu dapat dijadikan bahan rujukan oleh masyarakat umum. Yang utama ialah semangat untuk hidup dan memberikan sumbangan yang berguna kepada manusia di sekeliling kita. Sambutan ini merupakan satu pengiktirafan kepada golongan tersebut agar mereka tidak lagi dilihat sebagai satu golongan yang membawa beban. Walaupun sumbangan yang diberikan itu kelihatannya kecil. mereka masih bergantung harap kepada golongan tua dalam memberikan nasihat dan tunjuk ajar dalam mengharungi liku-liku kehidupan yang penuh mencabar ini. Hal ini kerana sumbangan yang diberikan itu akan mempunyai impak yang besar pada kemudian hari.

pihak sekolah mestilah memastikan bahawa aktiviti yang dijalankan mestilah benar – benar mendatangkan manfaat kepada mereka. terdapat beberapa langkah yang proaktif. Lazimnya. Di samping itu. semua pihak sedar bahawa masalah ini jika dibiarkan berterusan sememangnya akan menjadi sesuatu perkara serius yang melibatkan masa depan negara. Marilah kita bersedia mulai sekarang untuk menghadapi usia emas dengan penuh gemilang. Dalam masa yang sama. Di samping itu. pelajar datang ke sekolah hanya bermain bola sepak tanpa bimbingan secara sistematik. Mereka harus prihatin dengan apa yang dimakan kerana sesuatu yang dimakan itu akan menjadi darah daging dan seterusnya mempengaruhi tingkah laku dan pemikiran seseorang. agama dan negara. Usaha. Tidak ada sesiapa pun yang dapat lari daripada proses ini. Kegiatan yang dijalankan hanya untuk memenuhi jadual. senang didekati dan bersedia bertukar-tukar idea dengan golongan muda agar percambahan ilmu antara mereka dan golongan muda dapat berjalan dengan lancar dan berkesan. Mereka berpendapat bahawa mereka tidak perlu datang untuk bermain bola sepak. Sebenarnya. Oleh itu. Untuk menjamin sumbangan yang lebih berkesan. Namun begitu pendapat sebegini tidak tepat kerana sikap tersebut akan hanya mensia-siakan kebolehan dan ilmu yang mereka ada sedangkan ilmu di dada mereka itu amat berguna dan diperlukan dalam membantu membangunkan negara. Satu daripada tindakan yang perlu dilaksanakan ialah pihak sekolah perlulah menjalankan pemantauan terhadap aktiviti kokurikulum dari masa ke masa. Kesimpulannya. golongan warga emas ini perlulah sentiasa bersikap terbuka. sebenarnya kita masih mampu memberikan sumbangan-sumbangan yang tertentu kepada bangsa. .Usaha untuk Menggalakkan Pelajar menyertai Aktiviti Kokurikulum Isu tentang penyertaan pelajar dalam aktiviti kokurikulum yang semakin kurang memberangsangkan menjadi buah mulut banyak pihak. Lagipun. pihak kerajaan haruslah menekankan kepentingan penyertaan kegiatan kokurikulum dalam kalangan pelajar melalui pengenalan sistem pendidikan baharu. iaitu cegah sebelum parah perlu diambil untuk menggalakkan para pelajar menyertai kegiatan kokurikulum kerana setiap penyakit pasti ada ubatnya. ramai yang berpendapat bahawa jika golongan warga emas ini hanya mahu berehat.anak-anak. sebaliknya mereka boleh bermain di kawasan taman tempat tinggal mereka. kesihatan warga tua ini perlulah diberikan perhatian. Sebagai contohnya. Pelajar berasa kecewa kerana kegiatan yang dijalankan tidak menarik minat mereka. penjagaan makanan dan pengambilan makanan tambahan juga adalah amat digalakkan. Mengapakah masalah sebegini boleh berlaku ? Jikalau tiada angin masakan pokok bergoyang. mereka akan lebih mudah ‘sakit’. Walaupun meningkat usia. proses penuaan merupakan satu perkara semulajadi. Tindakan ini perlu dilakukan kerana banyak aktiviti kokurikulum di sekolah dijalankan bagai melepaskan batuk di tangga sahaja.

turut boleh meringankan beban pihak kerajaan dengan memberikan sumbangan untuk membaiki dan menaik taraf kemudahan yang diperlukan oleh kelab dan persatuan di sekolah kerana ada padi semua jadi ada beras semua kerja deras. Dengan kerjasama yang terjalin. penglibatan seseorang pelajar dalam bidang kokurikulum perlulah diambil kira semasa seseorang itu memohon untuk kemasukan ke universiti. sudah terang lagikan bersuluh bahawa semua pihak memainkan peranan yang penting untuk mengatasi masalah penyertaan pelajar dalam kegiatan kokurikum. pihak sekolah hendaklah menubuhkan kelab komputer untuk pelajar yang meminati bidang teknologi maklumat. Selain itu. Hal ini sememangnya akan dapat menarik minat para pelajar untuk bergiat cergas dalam kegiatan kokurikulum tersebut kerana tak kenal maka tak cinta. Dengan itu. malahan melibatkan kecacatan anggota badan serta kehilangan nyawa pengguna jalan raya . pihak sekolah bolehlah membina gelanggang tenis yang baru untuk ahli kelab tenis yang semakin bertambah dengan menyumbangkan derma. Tanggungjawab menggalakkan pelajar menyertai kegiatan kokurikulum bukanlah hanya terletak pada bahu pihak kerajaan serta sekolah sahaja. Huraikan pendapat anda tentang usaha-usaha mengurangkan kecelakaan jalan raya di negara ini. Kejadian kecelakaan jalan raya ini bukan sahaja melibatkan kecederaan biasa. Kesimpulannya. Saban hari kita disajikan dengan berita kecelakaan jalan raya melalui pelbagai media massa. Tindakan ini secara langsung akan menyebabkan para pelajar menitikberatkan kegiatan kokurikulum. impian untuk melahirkan modal insan yang mampu menerajui pucuk pimpinan negara dengan berkesan dapat direalisasikan. Semua pihak mestilah bekerjasama bagai aur dengan tebing dalam usaha untuk menggalakkan penyertaan pelajar dalam aktiviti kokurikulum. mereka akan memberikan tumpuan yang seimbang dalam aktiviti kurikulum dan kokurikulum. Sokongan padu daripada pihak swasta ini sememangnya akan menarik minat para pelajar untuk menyertai kegiatan kokurikulum . Melalui cara ini. pihak sekolah seharusnya menubuhkan lebih banyak persatuan dan kelab yang baharu yang sesuai dengan minat dan kemahiran para pelajar.. Dengan itu. Sebagai contohnya. Sebagai contohnya. para pelajar akan mempunyai lebih banyak pilihan untuk menyertai aktiviti kokurikulum yang diminati. Sehubungan dengan itu. . barulah hala tuju dan masa depan negara kita akan menjadi lebih terjamin. pihak sekolah sepatutnya menjalankan kajian tentang minat pelajar dalam jenis aktiviti kokurikulum yang ingin diceburi dan seterusnya berusaha untuk membentuk kelab atau persatuan demi kebajikan pelajar. pihak kerajaan mestilah mengambil pelbagai usaha yang drastik untuk mencegah fenomena ini daripada terus meningkat . Hal ini bertujuan untuk menyediakan lebih banyak kemudahan untuk dinikmati oleh para pelajar yang menyertai kegiatan kokurikulum. sistem pendidikan yang tidak hanya mementingkan akademik perlulah diperkenalkan supaya semua murid ada hati untuk menyertainya. Sejajar dengan perkara ini. Sebagai contohnya.Dalam hal ini. Pihak swasta.

bagi kesalahan berat misalnya yang melibatkan kehilangan nyawa orang lain. Dalam konteks ini. Di samping itu. pihak kerajaan juga hendaklah membaiki jalan-jalan yang rosak.. kempen yang dijalankan perlulah berterusan dan tidak bermusim terutama pada musim perayaan sahaja. Malahan kempen yang dijalankan juga tidak bersifat bagai melepaskan batuk di tangga sahaja. masyarakat perlu didedahkan bahawa jalan raya bukan medan perlumbaan. Tindakan ini penting bagi menanam kesedaran dan rasa takut kepada para pemandu semasa memandu di jalan raya. kempen kesedaran yang berkesan perlu dilakukan secara berterusan. bilangan kenderaan di jalan raya meningkat secara mendadak. para pemilik kenderaan perlu membuat pemeriksaan terhadap kenderaan mereka secara berkala misalnya melalui Pusat Pemeriksaan Kenderaan Berkomputer ( PUSPAKOM ). Hal ini kerana melentur buluh itu biarlah daripada rebungnya. Seterusnya. memandu melebihi had laju. Dalam keadaan yang sama pula.Langkah pertama yang boleh diambil ialah meningkatkan kawalan dan pemantauan di kawasan-kawasan yang kerap berlakunya kemalangan. mereka hendaklah dikenakan denda yang sepatutnya. Hal ini demikian kerana pada waktu tersebut. menggunakan lorong kecemasan dan lain-lain lagi hendaklah dikenakan denda yang setimpal. misalnya dikompaun sebanyak RM300 dan perlu membayarnya secara serta merta. memotong di sebelah kiri. Hal ini demikian kerana antara punca kemalangan ialah permukaan jalan yang berlubang dan tidak rata. Tindakan ini perlu dilakukan terutamanya semasa musim-musim perayaan. Hal ini penting kerana keadaan . Hal ini bermaksud sesiapa sahaja yang melakukan kesalahan jalan raya. Walaupun kejadian kemalangan masih berlaku tetapi sekurang-kurangnya dapat menurunkan kadar kemalangan terutamanya yang melibatkan kemalangan maut. pengguna jalan raya akan sentiasa berhati-hati dan mematuhi peraturan jalan raya. Selain itu. Dalam usaha mengurangkan kadar kecelakaan jalan raya. Kempen yang dijalankan perlulah melibatkan pihak media massa dan pelbagai pertubuhan bukan kerajaan ( NGO ). maka mereka akan terbabit dalam kemalangan dengan kenderaan yang lain. Dengan adanya kawalan dan pemantauan. tindakan pihak polis menjalankan Ops Balik Kampung amatlah dipuji. Pihak berkuasa yang melaksanakan undang-undang mestilah tidak bersikap memilih bulu. Sesungguhnya amalan sedemikian samalah dengan peribahasa mencegah itu lebih baik daripada mengubati. Pada masa yang sama juga. kerajaan mestilah menguatkuasakan undang-undang dan peraturan jalan raya yang lebih tegas. lesen pemanduan mereka perlulah digantung. para pengguna jalan raya seakan-akan lupa dengan keselamatan mereka akibat kegembiraan menyambut sesuatu hari perayaan . Oleh sebab para pemandu kadang kala terpaksa memperlahankan kenderaan secara tiba-tiba atau mereka hendak mengelakkan lubang. Sesiapa yang melakukan kesalahan jalan raya seperti. Sesungguhnya kelalaian mereka walaupun dalam sedetik akan menyebabkan kedukaan seseorang akan berpanjangan sepanjang hayat mereka. Kempen keselamatan jalan raya sebenarnya perlu disasarkan kepada pelajar yang berada di bangku persekolahan lagi. Di samping itu. Melalui penubuhan Kelab Keselamatan Jalan Raya pelajar perlu didedahkan tentang peraturan yang perlu dipatuhi semasa menggunakan jalan raya. Dalam konteks ini sikap pandu cermat jiwa selamat perlulah diamalkan oleh semua pengguna jalan raya. Melalui ceramah dan iklan yang disiarkan. didenda ataupun dihukum penjara atau kedua-duanya sekali.

Zaman remaja hanya sekali. Guru-guru perlulah mengambil tindakan tegas iaitu tindakan secara berperingkat daripada amaran sehinggalah dibuang sekolah. Aktiviti kerohaniah dapat mengisi jiwa pelajar. Pelajar perlu menjauhkan diri daripada rakan yang bersifat negatif. Seperti kata-kata seorang ilmuan “kawan yang jahat umpama berkawan dengan tukang besi. Hal ini demikian kerana rakan adalah pengaruh terbesar yang boleh mengubah pendirian seseorang. dan memanfaatkan masa. persatuan-persatuan yang dianjurkan oleh sekolah. Salah satu cara untuk mengatasi masalah disiplin pelajar ialah mendidik mereka di sekolah dan di sini peranan guru amat penting. Hukuman yang dijatuhkan kepada para pelajar perlulah disokong oleh ibu bapa. Kedua-dua masalah ini bukanlah sesuatu yang baru tetapi telah lama dibincangkan dan kegiatan ini semakin berleluasa. Tidak ada ruginya para pelajar berkawan dengan orang yang sedemikian. walaupun tidak terkena minyak wangi. sekurang-kurangnya kita terkena asapnya. pelajar perlu menilai antara yang baik dengan yang buruk.tayar yang botak dan brek yang kurang berfungsi dengan baik boleh menyebabkan kemalangan mudah berlaku. Pelbagai langkah perlu diambil untuk membendung masalah ini daripada berleluasa. penglibatan para pelajar dalam aktiviti kokurikulum adalah perlu untuk menghindari pelajar melakukan salah laku. Aktiviti kokurikulum ini termasuklah unit beruniform. mematuhi agama. Sesungguh sikap sediakan payung sebelum hujan perlu dipraktikkan oleh semua pemandu. dan menghormati orang tua. Kesimpulannya. Oleh itu. sekurang-kurangnya kita akan mendapat wangiannya. Antara masalah disiplin yang sering dilakukan oleh pelajar ialah vandalisme dan gangsterisme. Selain itu. kecelakaan jalan raya merupakan musibah yang tidak diingini oleh semua orang .” Maka. pengetahuan. walaupun tidak kena apinya. dan aktiviti kerohaniah. Oleh sebab itu. kawan yang baik pula umpama berkawan dengan penjual minyak wangi. Kesimpulannya. pelajar digalakkan untuk mencari kawan yang berminat terhadap pelajaran. oleh itu pelajar mempunyai panduan hidup seterusnya tidak mudah terpesong untuk melakukan salah laku. sekiranya remaja tersilap . Cara-cara mengatasi masalah disiplin pelajar Disiplin pelajar dewasa ini kian meruncing. Pelajar juga dinasihatkan agar berhati-hati memilih rakan sebaya. Tindakan sebegini bukanlah untuk menggelapkan masa depan pelajar tetapi adalah cara terbaik supaya tindakan ini menjadi contoh dan tidak diulangi oleh pelajar lain. kita perlulah kembali kepada agama kerana tiada agama yang menghalalkan perbuatan salah. semua pihak perlulah berhati-hati semasa berada di jalan raya kerana peribahasa Melayu mengatakan bahawa malang tidak berbau . menambahkan pengalaman. Penglibatan pelajar dalam aktiviti sebegini dapat membentuk semangat jati diri.

langkah ia tidak akan berulang lagi. Ingatlah “sepandai-pandai tupai melompat akhirnya jatuh ke tanah juga. PUNCA-PUNCA BERLAKUNYA GEJALA SOSIAL DALAM KALANGAN REMAJA MASA KINI .

akhirnya mereka terjebak dalam gejala yang boleh merosakkan diri. Sikap segelintir masyarakat ibu bapa yang kerap menghabiskan masa seharian dengan mencari rezeki dan bekerja tanpa memikirkan hal berkaitan anak-anak juga menjadi punca remaja terjebak dengan masalah ini. Pengaruh rakan sebaya telah dikenalpasti menjadi satu faktor yang sinonim dengan gejala sosial dalam kalangan remaja. penyalahgunaan dadah. mereka dianggap kolot dan tidak sukakan cabaran.’ Black Metal’ dan VCD lucah adalah antara isu yang hangat diperdebatkan dalam komuniti semasa Oleh itu kita perlulah mengenalpasti punca. Pendidikan agama atau moral sering mengaturkan kehidupan manusia agar mematuhi undang-undang dan menjadi anggota masyarakat yang beretika dan sopan.Setiap hari ada saja paparan berita tentang remaja terlibat dalam kancah ini disiarkan oleh media-media massa. Atas tanggapan bahawa tanggung jawab mengajar hanyalah tugas guru dan pendidik. Mereka seharusnya tahu dan waspada dengan perubahan sikap. Oleh kerana jati diri yang rapuh dan pegangan agama yang kurang.sosial dan politik bagi sesebuah negara. Ketiadaan pengawasan daripada ibu bapa yang hanya menyerahkan keperluan fizikal kepada anakanak telah menaikkan lagi peratusan berlakunya masalah remaja pada masa kini. Remaja kelompok ini akan berasa seronok menjiwai watak-watak dalam drama gejala negatif kesan dari kehidupan yang tidak dibatasi oleh undang-undang agama dan sahsiah. masyarakat . Penglibatan semua pihak sama ada kerajaan. ibu bapa ini tidak acuh dengan pendidikan tidak formal yang bermula dari rumah. Tanpa pegangan agama kukuh remaja sememangnya telah dicorakkan dengan warnawarna gejala sosial yang akan menjadi ‘duri dalam daging’ atau ‘api dalam sekam’ untuk negara tercinta. pergaulan dan kegiatan semasa anak mereka.Oleh yang demikian suatu mekanisme perlu direka bagi mengembalikan semula sikap dan pekerti yang menjadi tunjang kepada masyarakat berilmu dan bermaruah. ibu bapa.Penglibatan remaja dalam aktiviti-aktiviti yang tidak sihat telah menjadi satu isu dalam kalangan masyarakat Malaysia pada hari ini. Semua pihak perlu memikirkan satu mekanisme yang lebih efisien untuk mencegah sebarang virus yang boleh merosakkan fizikal dan mental tenaga yang produktif ini. Lumba haram.punca timbul isu remaja kini untuk membendung daripada “ kudis menjadi tokak “. . keluarga adalah tanggungjawab yang mesti digalas bersama demi memastikan remaja kini bebas dari sebarang gejala yang tidak sihat. Natijah ini seharusnya diberi fokus yang sewajarnya oleh kaum ibu bapa kerana “ melentur buluh biar dari rebungnya “ dan jangan pula nanti “ arang sudah terpalit dimuka” baru rasa kesalnya Kesimpulannya remaja adalah tulang belakang pembangunan ekonomi. Sekiranya mereka tidak mengikut aliran kelompok terbesar. Mereka sering terikut-ikut dengan trend yang mekar dalam situasi kehidupan moden dan canggih.masyarakat dan negara.

kerajaan akan kehilangan pendapatan negara yang bernilai berjuta-juta ringgit lantaran perompak hak cipta tidak membayar cukai kepada kerajaan. dll akan lumpuh kerana wang yang dikeluarkan untuk menghasilkan karya atau barangan berjenama tertentu tidak mendapat pulangan yang setimpal .Huraikan pendapat anda tentang gejala cetak rompak yang semakin berleluasa pada masa kini di negara kita.langakah mengatasi masih tidak mencapai sasaran kerana undang-undang serta akta yang sedia ada tidak menakutkan mereka yang menjalankan kegiatan cetak rompak malah. sikap masayarakat yang memberi muka. seolah-olah menyokong kegiatan tersebut dengan cara membeli kerana harganya yang lebih murah serta mutunya pula tidak jauh berbeza dengan yang asli . industri filem.penguatkuasaan undang-undang dan penguatkuasa yang turun padang akan dapat menakutkan pihak yang gemar mencetak rompak . filem. .mereka tidak membayar royalti atau ganjaran kepada pencipta atau pemilik hak cipta yang bertungkus lumus menghasilkan karya berkenaan.meniru/mempalagiat/ kegiatan menyalin semula dan mengedar karya seperti lagu. .punca cetak rompak berleluasa .kesannya. barang-barang seperti beg tangan.kegiatan cetak rompak hanyalah merugikan pemilik hak cipta . mereka mampu melunaskan jumlah denda yang sedikit berbanding keuntungan berlipat kali ganda yang masuk poket mereka penutup: kegiatan cetak rompak merupakan satu jenayah yang mempu memberi implikasi buruk kepada perkembangan industri tertentu . secara tidak sah dan melanggar Akta Hak Cipta 1987 isi-isi penting: .malah pelabur akan menarik diri jika tidak mendapat pulangan yang diharapkan daripada pelaburan mereka . muzik. Pendahuluan: definisi cetak rompak.

Huraikan kesan positif penganjuran sukan pada peringkat antarabangsa kepada negara kita. kedatangan pelancong asing semakin meningkat ii. Rangka Karangan Pendahuluan .menaikkan nama Malaysia di persada dunia Isi-isi i.Malaysia telah membuktikan kemampuannya untuk menganjurkan sukan pada peringkat antarabangsa dengan jayanya. dapat menjalin dan mengukuhkan kerjasama iv.Sukan merupakan wadah untuk menyatupadukan masyarakat . wadah untuk perpaduan v. mendapat liputan yang meluas dari seluruh dunia iii. meningkatkan mutu sukan negara Penutup .

industri pelancongan sukan di negara kita akan mengalami kemajuan. penganjuran kejohanan sukan antarabangsa yang diadakan secara tahunan di Malaysia seperti Grand Prix Formula One dan Le Tour de Langkawi telah berjaya menarik banyak pelancong asing. Selain itu. orang yang tidak tahu akan kewujudan Malaysia akan mengenalinya melalui liputan-liputan yang disampaikan. Malaysia telah menjalin hubungan kerjasama dengan beberapa buah negara di Asia dan Eropah bagi memajukan sukan di Malaysia. Negara kita sendiri telah berjaya menganjurkan beberapa kejohanan sukan peringkat antarabangsa seperti Sukan Komanwel 1998. bak kata pepatah. negara kita dapat menjalin dan mengukuhkan kerjasama dengan negara-negara yang terlibat. Bagi mereka yang tidak dapat menyaksikan kejohanan sukan yang dipertandingkan secara langsung. Secara tidak langsung. Contohnya. Kerjasama yang sudah terjalin pula akan bertambah erat dengan adanya penglibatan dalam bidang sukan. Banyak siaran langsung dibuat oleh negara-negara yang mengambil bahagian untuk melaporkan perkembangan kejohanan itu kepada penduduk di negara masing-masing. Le Tour de Langkawi. Hal ini dapat dilihat apabila para pemimpin dari seluruh dunia akan menghadiri upacara perasmian dan . Sukan juga merupakan suatu instrumen untuk menaikkan nama Malaysia di persada dunia. Di samping itu.penganjuran sukan di peringkat antarabangsa terbukti mendatangkan pelbagai kesan positif Karangan Contoh Sukan merupakan wadah untuk menyatupadukan masyarakat seluruh warga dunia tanpa mengira bangsa.. penganjuran sukan antarabangsa perlu diteruskan kerana banyak memberikan manfaat kepada ekonomi negara kita. Grand Prix Formula One. Para pelancong berkunjung ke Malaysia semata-mata untuk menonton pertandingan sukan ini secara langsung. “Di mana ada gula. Melalui penganjuran sukan bertaraf dunia. di situ ada semut”. Kejayaan ini telah mendatangkan kesan positif terhadap Malaysia daripada pelbagai aspek. Kesan positif yang paling ketara dapat kita lihat ialah kedatangan pelancong asing semakin meningkat ke negara kita. Oleh itu. Oleh itu. pihak kerajaan melalui Kementerian Pelancongan boleh mempromosikan Malaysia kepada masyarakat antarabangsa. Monsoon Cup dan sebagainya. Hal ini telah membuktikan bahawa Malaysia mampu duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi dengan negara lain. agama dan fahaman politik. Kejayaan penganjuran kejohanan-kejohanan tersebut telah memberikan imej yang positif kepada negara kita pada peringkat antarabangsa. Sebagai contohnya. masyarakat dari seluruh dunia dapat menyaksikan kejohanan sukan yang diadakan di negara kita. melalui penganjuran sukan antarabangsa. Hal ini akan menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negara yang mapan. mereka boleh menyaksikannya melalui media massa seperti televisyen dan radio. Kejohanan sukan yang berprestij pastinya akan mendapat liputan yang meluas dari seluruh dunia. Perkara ini akan meningkatkan imej Malaysia ke seluruh dunia. Hal ini sekali gus mampu menjana ekonomi negara dari segi tukaran mata wang asing.

penganjuran sukan peringkat antarabangsa ini juga akan meningkatkan mutu sukan negara kita. sudah pasti para pemimpin tersebut akan membincangkan hal-hal yang berkaitan dengan hubungan diplomatik antara negara mereka termasuk Malaysia. Oleh itu. . Konklusinya. kerjasama daripada semua pihak amat diperlukan bagi mengangkat martabat Malaysia di pentas antarabangsa. penganjuran sukan pada peringkat antarabangsa terbukti mendatangkan pelbagai kesan positif terhadap perkembangan Malaysia. kita dapat mengeratkan perpaduan sejagat antara masyarakat dari seluruh dunia. Bagi ahli sukan negara sendiri yang bertanding dalam sesuatu acara itu. Melalui penganjuran sukan antarabangsa. Selain agen perpaduan. kita sentiasa mendengar bahawa sukan merupakan wadah untuk perpaduan. Hal ini boleh diibaratkan seperti “serampang dua mata”. Oleh itu. tentunya negara kita akan mendapat kelebihan daripada pelbagai aspek. nama Malaysia akan dijulang sebagai juara perpaduan kerana sikap kerjasama dan toleransi bagai aur dengan tebing. semasa Kejohanan Badminton Terbuka Malaysia iaitu ketika Dato’ Lee Chong Wei menewaskan Taufik Hidayat dari Indonesia pada peringkat akhir. Selain itu. Dengan cara itu. Dengan adanya hubungan diplomatik antara Malaysia dengan negara-negara yang terlibat. mereka akan membuat persediaan yang lebih rapi dan membiasakan diri dengan gelanggang perlawanan sebenar untuk membuktikan bahawa kejayaan akan menjadi milik negara kita sendiri di samping slogan Malaysia Boleh. Hal ini menunjukkan bahawa perpaduan melalui penganjuran sukan juga boleh diwujudkan kerana sukan dilihat mampu memecahkan tembok perbezaan kaum. mereka masih boleh bergurau antara satu sama lain dan berpelukan sebagai tanda persahabatan. Selain itu. Hal ini akan menyebabkan mereka lebih bersemangat untuk bertanding. pergaduhan dan permusuhan dapat dilupakan dan mereka dapat menerima kekalahan dengan semangat kesukanan. sudah pasti mreka akan mendapat suntikan semangat yang lebih daripada penyokong-penyokong tempatan. ahli sukan di negara kita dapat menyaksikan kehebatan ahli sukan dari seluruh dunia bertanding di negara kita. penganjuran sukan juga mampu menjana ekonomi negara yang agak lembap sejak akhir-akhir ini. Di samping itu. Hal ini demikian kerana. Pihak kerajaan terutamanya haruslah sentiasa membida hak untuk menganjurkan kejohanan sukan bertaraf antarabangsa dengan lebih kerap agar negara Malaysia akan lebih dikenali. kita berharap agar matlamat negara untuk terus menjadi penganjur kejohanan-kejohanan sukan antarabangsa akan menjadi kenyataan.penutupan sesuatu kejohanan. Di samping itu. Sebagai contohnya. Sebarang pertelingkahan.

Rangka Karangan Pendahuluan • Hari ulang tahun kemerdekaan yang kita sambut setiap tahun mempunyai banyak kepentingannya Isi-isi (Sudah disediakan dalam bahan • Memupuk semangat • Memupuk perpaduan • Menghargai dan mengenang jasa pejuang rangsangan) patriotik kaum kemerdekaan . Huraikan pendapat anda tentang kebaikan-kebaikan mengadakan sambutan kemerdekaan negara pada setiap tahun. Panjangnya huraian hendaklah antara 200 hingga 250 patah perkataan.Gambarajah di bawah menunjukkan sebahagian daripada sambutan kemerdekaan negara.

seperti kaum Melayu. Intihanya. Perkara ini tentunya akan menjadi bukti bahawa perpaduan kaum dapat dipupuk dan disuburkan melalui sambutan hari ulang tahun kemerdekaan negara. Selain itu. Oleh itu. Dengan menyambut hari ulang tahun kemerdekaan. Mereka sanggup berkorban harta. Kita akan memahami dan menghayati pengorbanan serta perjuangan pejuang-pejuang kemerdekaan negara kita suatu masa dahulu. nyawa dan tenaga iaitu seperti lilin yang membakar diri untuk menerangi orang lain. Hal ini demikian kerana. dengan menyambut hari ulang tahun kemerdekaan. Melalui sambutan hari ulang tahun kemerdekaan juga. Sekiranya usaha ini tidak dijalankan. memasang bendera pada bangunan. Oleh itu. tak kenal maka tak cinta. Perkara ini demikian kerana. Hari tersebut merupakan hari kebesaran negara yang perlu disambut dan dihayati oleh semua rakyat yang cinta akan negara ini. dan Bajau turut serta dalam sambutan terebut. iaitu seseorang itu akan menghayati hari kemerdekaan tersebut dengan lebih bermakna melalui penglibatan dan penyertaannya dalam sambutan hari ulang tahun kemerdekaan atau menyaksikan majlis sambutan tersebut secara langsung. Pelbagai acara dijalankan untuk menyambut hari ulang tahun kemerdekaan ini seperti mengadakan majlis perarakan atau perbarisan. kenderaan dan sebagainya. Kebaikan sambutan hari ulang tahun kemerdekaan ini adalah dapat memupuk semangat patriotik atau cinta akan negara.Penutup • Hari ulang tahun kemerdekaan negara kita perlulah disambut oleh semua rakyat Karangan Contoh Hari ulang tahun kemerdekaan negara yang kita sambut setiap tahun mempunyai kebaikan dan kepentingannya yang tersendiri. sudah pasti rakyat negara kita kurang menyedari kepentingan sambutan hari ulang tahun kemerdekaan negara. Hal ini bersesuaian dengan konsep 1Malaysia yang diuar-uarkan oleh pucuk pimpinan negara kita pada masa ini yang mementingkan aspek perpaduan kaum. kita dapat menghargai dan mengenang jasa pejuang kemerdekaan negara. sebagai rakyat negara ini. ulang tahun hari kemerdekaan negara kita perlulah disambut oleh semua rakyat negara ini dengan penuh penghayatan. Iban. kita akan sedar dan berazam untuk mempertahankan kemerdekaan negara kita sampai bila-bila. Kadazan. kerajaan hendaklah menjalankan kempen melalui media massa untuk menyedarkan masyarakat tentang kepentingan sambutan ulang tahun tersebut. semata-mata untuk memerdekakan negara kita. seseorang itu akan merasai pengalaman itu sendiri dan berasa megah dengan hari kemerdekaan negaranya sendiri. Kita dapat melihat semua kaum. sambutan hari tersebut hendaklah diteruskan agar generasi muda yang menjadi tonggak negara pada masa hadapan akan mengerti dan menghayati kebaikannya. pelbagai kaum yang terdapat di negara kita akan bekerjasama dan berganding bahu dengan melibatkan diri semasa sambutan diadakan. . Cina. India. Dengan cara itu. kita dapat memupuk perpaduan kaum.

Huraikan peranan ibu bapa untuk menggilap bakat anak-anak dalam bidang sukan. Huraikan pendapat anda. Semua pihak termasuk keluarga berperanan penting dalam mencungkil bakat anak-anak mereka sejak kecil lagi. Soalan contoh Ibu bapa memainkan peranan penting untuk menggalakkan anak-anak bergiat dalam bidang sukan. dipaparkan soalan dan karangan contoh yang hampir sama dengan soalan tersebut.Malaysia ketandusan atlet yang berbakat dalam bidang sukan. . Di bawah ini.

aktiviti sukan mendatangkan faedah yang banyak kepada masyarakat dan negara kita. kasut dan alat-alat yang berkaitan dengan permainan yang diceburi oleh anak-anak mereka seperti raket badminton. Hal ini demikian kerana. Ibu bapa juga perlu menggalakkan anak-anak untuk menceburkan diri dalam bidang sukan dengan aktif. anakanak yang berbakat dan berminat dalam sukan dan permainan tertentu bolehlah melibatkan diri dengan lebih aktif untuk mencipta kejayaan yang cemerlang. di mana ada kemahuan. Antara peranan yang perlu dimainkan oleh ibu bapa adalah dengan memberikan galakan dengan cara membeli peralatan sukan untuk anak-anak mereka. pihak yang bertanggungjawab dalam bidang sukan perlulah memainkan peranan yang berkesan dengan kerjasama semua pihak seperti ibu bapa. di situ ada jalan. negeri dan negara. ibu bapa perlulah membelikan anakanak mereka pakaian. memberikan sokongan moral dengan menghantar anak-anak mereka ke tempat latihan iv. aktiviti sukan akan menyihatkan dan mencergaskan badan. memberikan galakan dengan cara membeli peralatan sukan ii. menggalakkan anak-anak untuk menceburkan diri dalam bidang sukan dengan aktif iii. mereka diharapkan dapat melakar kemenangan dan seterusnya mengharumkan nama sekolah. nama negara kita akan dikenali dan digeruni di peringkat antarabangsa melalui kejayaan atlet negara dalam bidang sukan. Bakat dan minat tersebut perlulah dipupuk dari bangku sekolah lagi untuk dikembangkan agar dapat mengharumkan nama negara di persada dunia. Dengan cara itu. membelikan anak-anak majalah sukan Penutup . squash dan tenis.Rangka Karangan Pendahuluan .peranan ibu bapa tidak boleh dikesampingkan – ibu bapa perlu memainkan peranan yang sepatutnya Karangan Contoh Bidang sukan merupakan salah satu bidang yang penting di negara kita. . minat anak-anak dapat dikembangkan sekiranya peralatan yang sesuai dimiliki oleh mereka. Hal ini demikian kerana. Oleh hal yang demikian. Ibu bapa boleh menasihati anak-anak supaya memperuntukkan masa mereka dalam aktiviti kokurikulum seperti sukan dan permainan. Sekiranya ibu bapa memberikan galakan dan sokongan moral. Seterusnya. Oleh itu. Sebagai contohnya. daerah. Di samping itu.antara bidang yang penting di negara kita . Sekiranya anakanak memiliki peralatan sukan yang lengkap dan sesuai sudah pastilah mereka lebih bersemangat untuk bersukan. sudah pasti matlamat untuk memajukan bidang sukan di negara kita akan tercapai iaitu.aktiviti sukan mendatangkan banyak faedah Isi-isi i.

Perkara ini akan menjadi realiti jika pepatah. Huraikan peranan ibu bapa untuk menggilap bakat anak-anak dalam bidang sukan. Mereka juga akan mendapat maklumat atau perkembangan terkini dalam bidang sukan menerusi majalah-majalah sukan tersebut. Semua pihak termasuk keluarga berperanan penting dalam mencungkil bakat anak-anak mereka sejak kecil lagi. mereka akan berasa lebih yakin untuk mencipta kemenangan pada peringkat yang lebih tinggi lagi. Kita mahu agar kecemerlangan akademik dan kecemerlangan sukan bergerak seiring sekiranya mahu negara kita maju dalam bidang sukan. peranan ibu bapa tidak boleh dikesampingkan dalam usaha untuk menggalakkan anak-anak bersukan. Sudah tentulah perkara ini akan memberikan kesan yang lebih mendalam kepada anak-anak dalam usaha untuk mencapai kejayaan dalam sesuatu permainan iaitu. anak-anak mereka lebih bersemangat untuk bergiat aktif dalam bidang sukan tersebut. ibu bapa hendaklah memberikan sokongan moral dengan menghantar anak-anak mereka ke tempat latihan atau permainan tersebut dijalankan. Mereka juga boleh menemani anak-anak dan menyaksikan anak-anak mereka berlatih atau bertanding dalam sesuatu acara sukan atau permainan. ibu bapa perlulah diberikan kesedaran supaya memainkan peranan yang sepatutnya dalam usaha untuk melahirkan lebih banyak ahli sukan di negara kita. Ibu bapa perlulah membelikan anak-anak mereka majalah sukan yang diminati oleh mereka. tinggi lagi harapan kami. "genggam bara api biar sampai jadi arang" sentiasa menjadi amalan dalam diri setiap orang yang ingin akan kejayaan. Hal ini demikian kerana. Malaysia ketandusan atlet yang berbakat dalam bidang sukan. Seterusnya. tinggi gunung. Secara keseluruhannya. Soalan contoh Ibu bapa memainkan peranan penting untuk menggalakkan anak-anak bergiat dalam . Di bawah ini.Selain itu. Dengan cara itu. Selain itu. Ibu bapa tidak seharusnya mementingkan aspek kecemerlangan akademik semata-mata dan mengetepikan kepentingan sukan kepada anak-anak mereka. Oleh itu. kejayaan ahli-ahli sukan antarabangsa yang dipaparkan dalam majalah sukan tersebut akan menjadi idola dan pencetus semangat serta motivasi kepada anak-anak untuk menjadi ahli sukan yang berjaya. anak-anak akan lebih berminat untuk menceburkan diri dalam bidang sukan dengan serius. dipaparkan soalan dan karangan contoh yang hampir sama dengan soalan tersebut.

peranan ibu bapa tidak boleh dikesampingkan – ibu bapa perlu memainkan peranan yang sepatutnya Karangan Contoh Bidang sukan merupakan salah satu bidang yang penting di negara kita. anakanak yang berbakat dan berminat dalam sukan dan permainan tertentu bolehlah melibatkan diri dengan lebih aktif untuk mencipta kejayaan yang cemerlang. di mana ada kemahuan. Hal ini demikian kerana. Hal ini demikian kerana. . sudah pasti matlamat untuk memajukan bidang sukan di negara kita akan tercapai iaitu. membelikan anak-anak majalah sukan Penutup . Dengan cara itu. memberikan galakan dengan cara membeli peralatan sukan ii.antara bidang yang penting di negara kita . aktiviti sukan akan menyihatkan dan mencergaskan badan. Sebagai contohnya.bidang Huraikan Rangka pendapat Karangan sukan. Ibu bapa juga perlu menggalakkan anak-anak untuk menceburkan diri dalam bidang sukan dengan aktif. squash dan tenis. di situ ada jalan. nama negara kita akan dikenali dan digeruni di peringkat antarabangsa melalui kejayaan atlet negara dalam bidang sukan. Bakat dan minat tersebut perlulah dipupuk dari bangku sekolah lagi untuk dikembangkan agar dapat mengharumkan nama negara di persada dunia. Antara peranan yang perlu dimainkan oleh ibu bapa adalah dengan memberikan galakan dengan cara membeli peralatan sukan untuk anak-anak mereka.aktiviti sukan mendatangkan banyak faedah Isi-isi i. aktiviti sukan mendatangkan faedah yang banyak kepada masyarakat dan negara kita. minat anak-anak dapat dikembangkan sekiranya peralatan yang sesuai dimiliki oleh mereka. negeri dan negara. Oleh itu. menggalakkan anak-anak untuk menceburkan diri dalam bidang sukan dengan aktif iii. mereka diharapkan dapat melakar kemenangan dan seterusnya mengharumkan nama sekolah. Oleh hal yang demikian. anda. pihak yang bertanggungjawab dalam bidang sukan perlulah memainkan peranan yang berkesan dengan kerjasama semua pihak seperti ibu bapa. Sekiranya ibu bapa memberikan galakan dan sokongan moral. Sekiranya anakanak memiliki peralatan sukan yang lengkap dan sesuai sudah pastilah mereka lebih bersemangat untuk bersukan. Ibu bapa boleh menasihati anak-anak supaya memperuntukkan masa mereka dalam aktiviti kokurikulum seperti sukan dan permainan. daerah. Pendahuluan . kasut dan alat-alat yang berkaitan dengan permainan yang diceburi oleh anak-anak mereka seperti raket badminton. memberikan sokongan moral dengan menghantar anak-anak mereka ke tempat latihan iv. Seterusnya. Di samping itu. ibu bapa perlulah membelikan anakanak mereka pakaian.

peranan ibu bapa tidak boleh dikesampingkan dalam usaha untuk menggalakkan anak-anak bersukan. "genggam bara api biar sampai jadi arang" sentiasa menjadi amalan dalam diri setiap orang yang ingin akan kejayaan. anak-anak akan lebih berminat untuk menceburkan diri dalam bidang sukan dengan serius. Mereka juga akan mendapat maklumat atau perkembangan terkini dalam bidang sukan menerusi majalah-majalah sukan tersebut. tinggi lagi harapan kami. Secara keseluruhannya. Hal ini demikian kerana. . anak-anak mereka lebih bersemangat untuk bergiat aktif dalam bidang sukan tersebut. Kita mahu agar kecemerlangan akademik dan kecemerlangan sukan bergerak seiring sekiranya mahu negara kita maju dalam bidang sukan. Oleh itu. kejayaan ahli-ahli sukan antarabangsa yang dipaparkan dalam majalah sukan tersebut akan menjadi idola dan pencetus semangat serta motivasi kepada anak-anak untuk menjadi ahli sukan yang berjaya.Selain itu. Ibu bapa tidak seharusnya mementingkan aspek kecemerlangan akademik semata-mata dan mengetepikan kepentingan sukan kepada anak-anak mereka. Perkara ini akan menjadi realiti jika pepatah. mereka akan berasa lebih yakin untuk mencipta kemenangan pada peringkat yang lebih tinggi lagi. Dengan cara itu. ibu bapa hendaklah memberikan sokongan moral dengan menghantar anak-anak mereka ke tempat latihan atau permainan tersebut dijalankan. Selain itu. Ibu bapa perlulah membelikan anak-anak mereka majalah sukan yang diminati oleh mereka. Mereka juga boleh menemani anak-anak dan menyaksikan anak-anak mereka berlatih atau bertanding dalam sesuatu acara sukan atau permainan. ibu bapa perlulah diberikan kesedaran supaya memainkan peranan yang sepatutnya dalam usaha untuk melahirkan lebih banyak ahli sukan di negara kita. Seterusnya. tinggi gunung. Sudah tentulah perkara ini akan memberikan kesan yang lebih mendalam kepada anak-anak dalam usaha untuk mencapai kejayaan dalam sesuatu permainan iaitu.

mereka pasti akan melakukan yang terbaik demi membahagiakan diri sendiri dan ibu bapa yang tercinta. perasaan kasih sayang dan bertegas dalam bicara perlu menjadi tunjang utama. Ibu bapa sentiasa mengharapkan dan mendambakan anak-anak mereka menjadi insan yang berguna serta berbakti terhadap orang tua. sudah pasti segala apa yang diangan-angankan oleh ibu bapa akan menjadi realiti. Namun. Kebanyakan ibu bapa menyayangi anak mereka dengan setelusnya. “ suruh dan perintahlah anak-anakmu mendirikan solat sedari umurnya tujuh tahun”. Ibu bapa tidak perlu memanjakan anak-anak sehingga mereka merasakan bahawa diri seperti anak emas dalam keluarga.W bersabda yang bermaksud. tetapi hal ini merupakan tanda ibu bapa menyayangi anak-anak. Memetik kata-kata pakar motivasi terkenal Malaysia Dr. Malah. Jadi apabila benteng pertahanan diri mereka sudah cukup teguh. dengan mencurahkan kasih sayang semata-amata tidak mungkin akan dapat menjadikan anak-anak seorang insan yang berbakti. Namun.M Tuah Iskandar “seribu mancis tidak dapat menerangi engkau dalam kegegalapan namun. Rasulullah S. mereka harus berpada-pada. Sedikit penegasan perlu diberikan. Insan yang berguna ialah insan yang tahu nilai diri dan estetika. Perpeganglah kepada peribahasa tersebut. Solat merupakan perkara terpenting yang perlu dipantau oleh ibu bapa. Solat dapat mendidik anak-anak untuk sentiasa melakukan perkara baik dan menjauhi perkara mungkar. nescaya kesudahan yang baik akan menjadi milik kita. umpama menatang minyak yang penuh. Hal ini bertujuan mengelakkan anak-anak menjadi manja dan besar kepala. segala apa yang dirancang pasti menjadi nyata. merahlah ia.A. langkah awal wajar diambil oleh ibu bapa untuk merealisasikan hasrat murni itu iaitu dengan cara menerapkan dan memberikan didikan agama yang sempurna. Jika merah.Peranan Ibu Bapa memastikan Kecemerlangan Anak-anak Anak ibarat kain putih . birulah ia. maka tidak akan wujud sebarang kekangan. Begitulah kata-kata azimat yang ditinta oleh Alex . Dalam usaha mendidik anak-anak ibu bapa perlu mengamalkan toleransi. H. Menghukum apabila anak-anak melakukan kesalahan tidak bererti ibu bapa membenci. ibu bapa boleh menuruti rengekkan dan permintaan anak-anak. Mereka tega menghabiskan masa dan tenaga bahkan wang ringgit demi melihat anak-anak mereka berjaya. “Di mana ada kemahuan di situ ada jalan. ibu bapalah yang insan yang bertanggungjawab mencorakkannya. Apabila anak-anak telah diterapkan dengan nilai-nilai murni seperti menghormati oarng tua dan berbudi pekerti luhur. Demi mencapai keinginan tersebut ibu bapa sanggup melakukan apa-apa sahaja bagi memastikan hasrat hati mereka itu terlaksana dengan jayanya. Anak-anak akan sentiasa mengawal tingkah laku dan peradaban mereka. cahaya keimanan pasti dapat menyuluh engkau ke jalan kebahagiaan”. Seterusnya usaha yang wajar dilakukan oleh ibu bapa untuk memastikan harapan melihat anak-anak mereka berjaya itu tercapai adalah dengan bermain “tarik tali’ dengan anakanak. Corak yang dihasilkan itu bakal menentukan siapakah anak-anak pada masa hadapan. jika biru. Apabila perasaan kasih sayang dan bertegas sudah menjadi sama rata. Oleh hal yang demikian. “Lampu Alladdin tidak akan bersinar dengan sendiri tetapi Alladdin akan mengosoknya terlebih dahulu”. justeru usaha-usaha lain harus ditimbal balik dan diambil kira bagi memastikan kecemerlangan anak-anak.

Dato Dr Fadzillah Kamsah. Sehubungan dengan itu. Intihanya. ibu bapa tidak boleh terlalu mengongkong anak-anak. Hasrat ibu bapa untuk menyaksikan anak-anak mereka menjadi insan yang berguna tidak akan berhasil jika ibu bapa sahaja yang bertungkus lumus menggembleng tenaga. Anak-anak pula perlulah berusaha untuk mencapai keinginan tersebut. lain yang diharap lain yang menjadi. usaha untuk memastikan anak-anak mereka supaya . Jika anak-anak tidak mampu meneruskannya. Tun Dr Mahathir pernah berkata. “Umpama menarik rambut dalam tepung. Ahli Falsafah Pascal mengungkapkan “kalau kita berusaha mencapai keinginan. rambut tidak putus tepung tidak berselerak”. kedua-dua belah pihak perlu melaksanakan tanggungjawab masing-masing bagi memastikan kelangsungan perjalanan hidup mereka. apabila situasi ini berlaku.Osborn. Nah. ibu bapa perlu sebaik-baiknya mengetahui rasa hati anak-anak. sedangkan bumi sedia di tapak kaki”. Ibu bapa perlu mengasuh anak-anak untuk memahami dan mendalami ilmu. asalkan tidak menyimpang dan tersasar jauh ke lembah kehancuran. ada menyebut “usah direnung ke langit hingga terlupakan bumi. maka akan lencarlah pergerakannya. ibu bapa perlu memberi sedikit penekanan terhadap kepentingan pendidikan dalan sanubari anak-anak. Cara sebegini akan dapat menghindari anak-anak daripada berasa tertekan. bak kata pepatah. Sebaliknya dorongan dan nasihat akan mendorong anak-anak untuk berjaya kerana “anak umpama bunga-bunga yang tumbuh di taman. sudah terang lagi bersuluh. ibu bapa tidak boleh terus memaksa. “banyak masalah di dunia ini berpunca daripada sikap manusia yang tidak pernah berusaha memahami antara satu sama lain dan berbincang untuk melepaskan diri daripada sebarang musibah”. Anak-anak umpama jentera yang memerlukan minyak pelincir bagi menlancarkan pergerakannya. Desakan dan paksaan akan menjatuhkan anak-anak. yang menjadi tanah dan baja ialah ibu bapa”. Kebanyakan ibu bapa mengharapkan anak-anak berusaha untuk mencapai mimpi mereka tanpa memikirkan kemampuan sebenar anak-anak. ibu bapa perlu memikirkan sedalamdalamnya atas segala tindakan yang akan diambil. Oleh yang demikian langkah drastik yang boleh diambil oleh ibu bapa untuk memastikan anak-anak mereka menjadi insan yang berguna ialah dengan menyelami hati dan keinginan anak-anak. Apabila minyak pelincir sudah dituang. Dalam memastkan anak-anak berhasil menjadi insan yang berguna. mulakan dengan kata-kata yang lembut kerana katakata yang lembut umpama air yang menyirami tanah yang tandus”. Oleh itu. yang dikejar tidak dapat yang diikendong berciciran. Justeru mulakan dengan kelembutan dalam memastikan kejayaan menjadi hak hakiki dan azali anak-anak. Tertekan dalam konteks ini bermaksud bahawa anak-anak akan berasa dalam dilema sama ada menurut kemahuan diri dan menghancurkan harapan ibu bapa atau menurut kemahuan ibu bapa dan merobek hati sendiri. Setiap insan memiliki paradigma dan pandangan yang berbeza dalam menentukan hala tuju hidup mereka. Dalam konteks ini. Selanjutnya ibu bapa haruslah memberikan sedikit ruang kepada anak-anak untuk melakukan apa yang mereka hajati. sedangkan langit tidak mungkin digapai. Anak-anak akan memberontak akibat desakan yang bertubi-tubi daripada ibu bapa. Tiada paksaan dalam menuntut ilmu. Sebaliknya dorongan dan kata-kata semangat perlu diberi untuk menaikkan semula semangat membara anak-anak.

Jauhkan emosi untuk meningkatkan prestasi. (991 patah perkataan) .menjadi insan berguna bukanlah mudah. Usaha yang sewajarnya perlu diambil dan segala emosi yang membungkam jauh dalam sanubari perlu ditolak ke tepi. ibu bapa perlu berhati-hati mengambil sebarang tindakan dalam usaha melahirkan model insan yang cemerlang. pendayong sudah di tangan. “anakanak ibarat simen basah. Akhirulkalam. sesiapa yang jatuh ke atasnya pasti memberi kesan”. segala tindakan wajar sudah terpampang hanya yang tinggal adalah usaha untuk melaksanakannya. Kepentingan setiap individu perlu diambil kira dan dipertimbangkan. perahu sudah di air. Professor Beetcher pernah berkata. Justeru.

Pada hemat saya pengguna akan berasa lebih selesa menggunakan kad kredit daripada menggunakan wang tunai kerana kad kredit lebih ringan dan tidak mendatangkan masalah untuk digunakan bila-bila difikirkan perlu. Menurut pendapat Menteri Kewangan Malaysia.. Sekiranya kita melancong ke luar negara. Menurut kebanyakan pemilik kad tersebut. membawa wang tunai yang banyak ketika membeli. mereka lebih suka menggunakan kad kredit kerana mereka diberikan layanan yang lebih istimewa ketika berurus niaga terutamanya di hotel-hotel yang terkemuka dan bertaraf antarabangsa. kita mungkin perlu menukarkan mata wang negara kita ke mata wang negara yang kita lawati itu. Akhir-akhir ini. Pada pendapat saya. Salah satu daripada faktor yang menggalakkan orang ramai menggunakan kad kredit ialah mereka tidak perlu membawa wang tunai yang banyak untuk membeli. jumlah pemegang kad tersebut bertambah hampir 40 peratus pada setiap tahun.belah merupakan suatu beban.belah di pasar raya dengan menggunakan kad kredit. Menurut kenyataan yang dikeluarkan oleh pengeluar kad kredit American Express. keadaan ini mungkin disebabkan oleh imej kemewahan yang sering dikaitkan dengan pemegang kad kredit. kebanyakan ahli masyarakat lebih gemar menggunakan kad kredit kerana mereka tidak perlu menukar mata wang ketika berada di luar negara. Di samping itu. Oleh hal yang demikian. . Bagi sesetengah pengguna.Di samping banyak memebrikan kemudahan. Pengguna kad kredit juga berasa lebih selamat menggunakan kad kredit berbanding dengan penggunaan wang tunai. mereka berasa lebih selamat menggunakan American Express kerana mereka cepat mendapatkan kad ganti yang baru dengan cepat apabila berlaku kehilangan. Hal ini kerana semua kad kredit yang digunakan tidak boleh bertukar milik. penggunaan kad kredit didapati semakin popular dalam kalangan masyarakat kita terutamanya ahli perniagaan. Dalam hal ini saya berpendapat faktor keselamatanlah yang paling banyak mendorong pengguna menggunakan kad kredit. pemilik kad kredit tidak perlu bimbang sekiranya kad mereka hilang atau dicuri orang.Kini terdapat semakin banyak syarikat yang mengeluarkan kad kredit seperti American Express. Seterusnya. beliau juga turut meramalkan bahawa bilangan pengguna kad kredit ni negara kita akan bertambah pada tahun-tahun yang akan datang. Hal ini tidak demikian bagi pemegang kad kredit kerana pertukaran nilai mata wang asing akan dilakukan secara automatis setiap kali kad kredit tersebut digunakan. Setiap kali mereka menggunakan kad kredit tersebut mereka dikehendaki menandatangani borang khas yang akan dapat mengesan pemilik sebenar kad kredit tersebut. Menurut pendapat kebanyakan pelancong.IMPLIKASI PENGGUNAAN KAD KREDIT Kad kredit bolehlah ditakrifkan sebagai sejenis kad yang digunakan sebagai pengganti wang tunai atau buat masa ini lebih dikenali sebagai wang plastik. kad kredit juga melambangkan status pemiliknya.dan Master Card. Pada hemat saya penggunaan kad kredit akan terus diamalkan oleh masyarakat kita kerana kad tersebut mempunyai kebaikannya yang tersendiri. Kini terdapat hampir 50 peratus daripada pengguna yang membeli. Visa. penggunaan kad kredit merupakan pemangkin masalah inflasi yang sangat ketara.belah.

namun `wang plastik’ tersebut pasti tidak mungkin dapat menggantikan wang tunai yang sebenar. kebanyakan peniaga tidak yakin dengan pelanggan yang menggunakan kad kredit terutamanya kad kredit yang tidak popular.Oleh itu. Hal ini berlawanan dengan pesanan orang tua-tua `beringat-ingat sebelum terkena’. Sebaliknya. Pihak Polis Bahagian Jenayah Perdagangan sering mengingatkan para peniaga supaya sentiasa berwaspada ketika berurus niaga dengan pengguna yang menggunakan kad kredit. pemegang kad kredit mungkin berbelanja secara berlebih. tempat-tempat penginapan atau pusat-pusat belibelah yang boleh dikunjungi oleh pemegang kad kredit adalah terhad. Oleh hal yang demikian. pemiliknya akan menderita akibat beban hutang yang terpaksa ditanggung sehingga bertahun-tahun.belah atau kedai dan gerai yang mereka kunjungi itu menolak penggunaan kad kredit. pemegang kad kredit juga sering menghadapi beberapa masalah. Menurut kajian yang pernah dibuat oleh mahasiswa Universiti Utara Malaysia. Oleh itu. walaupun penggunaan kad kredit didapati semakin popular dari setahun ke setahun. lebih 35 peratus daripada pemilik kad kredit mengalami masalah beban hutang yang teruk sehingga ada antara mereka yang diistiharkan muflis kerana tidak dapat menjelaskan hutang-hutang mereka. mereka mungkin akan berada dalam keadaan yang sugul kerana terpaksa berfikir bagaimana hendak membayar balik jumlah wang yang telah mereka belanjakan itu. Hal ini kerana tidak semua para peniaga mahu menerima pembelian secara kredit terutamanya kedai-kedai biasa atau kedai-kedai kecil yang jumlahnya lebih banyak daripada kedai-kedai yang besar atau pusat-pusat beli -belah yang terkenal. Seperti yang kita sedia maklum. Oleh sebab itu. Pada pendapat saya.Di samping kemudahan yang boleh dinikmati. Hal ini kerana mereka telah menerima lebih daripada 150 aduan berkaitan dengan hal tersebut sejak awal tahun ini. Para peniaga tidak sanggup menanggung risiko yang tinggi dengan menerima kad kredit tersebut. Walaupun perkara seperti ini jarang-jarang berlaku. kita sering mendengar rungutan daripada pemilik kad kredit yang menghadapi masalah beban hutang yang banyak. mereka akan mendapat faedah yang banyak. Selain itu. terdapat kemungkinan berlaku penyelewengan dalam urus niaga tersebut. Sebagai rumusannya.lebihan kerana mereka tidak begitu peka atau perihatin dengan nilai wang yang dibelanjakan. bukannya plastik yang tidak bernilai. Setelah puas berbelanja. jika kad kredit tidak digunakan secara berhati-hati. Namun begitu. sekiranya pemilik kad kredit menggunakan kemudahan tersebut secara bijak. Keadaan ini mungkin berlaku kerana pemilik kad tersebut tidak sedar bahawa kad yang digunakan itu sebenarnya ialah wang. urusan perniagaan yang menggunakan kad kredit dijalankan dengan penggunaan komputer. pemegang kad kredit mungkin menghadapi masalah sekiranya pusat beli. . dapatlah dikatakan bahawa terdapat beberapa kebaikan dan keburukan penggunaan kad kredit.

Kempen-kempen yang berkaitan dengan semangat patriotik ini akan memberikan kesedaran kepada masyarakat tentang kepentingan semangat patriotik dalam kalangan masyarakat di negara kita Oleh itu. Oleh itu. perkara yang penting dalam hidup ialah mereka perlu berusaha untuk mencari kekayaan dan hendak mencari wang untuk menambahkan pendapatan semata-mata. mereka tidak menitikberatkan semangat patriotik dan tidak tidak mempedulikan sambutan hari kebangsaan. di samping media elektronik seperti televisyen dan radio memang berkesan untuk menyuburkan dan meningkatkan semangat patriotik dalam kalangan masyarakat. Hal ini berlaku demikian kerana masingmasing sibuk dengan urusan sendiri yang menyebabkan mereka tidak menghiraukan perkara lain. Dengan perkataan lain. perkara itu akan dipelajari secara formal di dalam kelas. Sekiranya semangat patriotik dapat dipupuk sejak kecil. biarlah dari rebungnya”. contohnya anggota masyarakat kita tidak mengibarkan bendera Malaysia ketika sambutan ulang tahun kemerdekaan negara dijalankan. Jadi. Tambahan pula. Pihak yang bertanggungjawab hendaklah menjalankan kempen secara besar-besaran melalui media massa. Sekiranya perkara ini dilakukan. Perkara ini membolehkan semangat patriotik sebati dalam diri pelajar seperti kata peribahasa Melayu. “melentur buluh. Oleh hal yang demikian. Kementerian Penerangan Malaysia. Satu daripada caranya adalah dengan memberikan penekanan tentang proses pemupukan semangat patriotik dari bangku sekolah lagi. Cara lain yang boleh dijalankan adalah dengan membuat pengubahsuaian dan memberikan penekanan tentang aspek semangat patriotik ini dalam kurikulum di sekolah dan di institusi pengajian tinggi. kita berharap agar semangat patriotik dalam kalangan masyarakat dapat ditingkatkan. Pada pendapat mereka. Dengan perkataan lain. diuji dalam peperiksaan dan seterusnya diamalkan dalam kehidupan seharian. murid-murid akan memahami dan menghayati semangat patriotik kerana aspek tersebut dipelajari dalam mata pelajaran tertentu. semangat patriotik itu akan terus subur dalam sanubari murid-murid hinggalah selepas mereka menamatkan persekolahan atau pendidikan mereka di institusi pengajian tinggi. Sebenarnya terdapat banyak cara yang boleh dijalankan untuk meningkatkan semangat patriotik dalam kalangan masyarakat di negara kita.Usaha-usaha untuk meningkatkan semangat patriotik dalam kalangan masyarakat di negara kita Semangat patriotik semakin luntur dalam kalangan masyarakat di negara kita pada masa ini seperti yang didakwa oleh banyak pihak. amalan ini penting kerana kita dapat melahirkan masyarakat yang sentiasa cinta akan negara dan tidak melakukan perkara-perkara yang akan memburukkan nama negara. televisyen dan radio hendaklah menyiarkan rancangan atau program yang dapat meningkatkan semangat patriotik seperti menyiarkan rencana tentang pejuangpejuang kemerdekaan negara. sudah tentulah semangat patriotik akan terus diamalkan dan dikekalkan hingga dewasa. Selain itu media elektronik itu juga hendaklah .

anggota masyarakat akan mencontohi pemimpin-pemimpin mereka yang memiliki semangat patiotik yang tinggi. Skiranya semangat patriotik tidak dapat dipupuk dalam kalangan remaja. Dengan cara itu. Para pemimpin perlulah selalu mengingatkan dan menekankan kepentingan menghargai kemerdekaan yang telah dicapai hasil perjuangan dan titik peluh pejuang-pejuang kemerdekaan yang terdahulu dan menghayatinya dengan sepenuh hati. Di samping itu. Semangat patriotik juga dapat dipupuk melalui contoh dan teladan daripada pemimpin-pemimpin negara dan pemimpin masyarakat tanpa mengira bangsa. Hal ini demikian kerana. kemerdekaan yang dinikmati ini hendaklah dihayati. semua pihak perlulah berganding bahu dan memainkan peranan masing-masing agar semangat patriotik dapat dipupuk dan disuburkan dalam kalangan masyarakat. agama dan negaranya sendiri. Aktiviti tersebut bukan sahaja dapat memupuk semangat patriotik malahan dapat mengeratkan perpaduan antara kaum di negara kita. Oleh itu. semangat patriotik ini penting untuk melahirkan warganegara yang cinta akan negaranya dan pasti akan menjadi individu yang berguna kepada bangsa. Hal ini penting kerana.menayangkan filem seperti “Bukit Kepong”. . pastilah mereka tidak ada perasaan cinta akan negara dan menyebabkan mereka hilang jati diri. Individu yang memiliki semangat patriotik yang tinggi juga akan sentiasa berusaha untuk memajukan diri dan negaranya agar mencapai kemajuan dan pembangunan dengan cepat. setanding dengan negara-negara maju yang lain. “Paloh”. dan drama-drama yang berkaitan dengan semangat cinta akan negara. aktiviti seperti sambutan hari kemerdekaan pada peringkat taman perumahan dan kampung perlulah digalakkan. Agensi-agensi kerajaan yang bertanggungjawab pula perlulah menjalankan aktiviti yang bersesuaian dengan usaha untuk meningkatkan semangat patriotik dalam kalangan masyarakat agar dapat memupuk semangat ini. Oleh hal yang demikian. Jabatan Penyiaran atau stesen televisyen juga perlu mengadakan forum tentang semangat patriotik dengan menjemput tokoh-tokoh akademik daripada pelbagai bangsa dan juga tokoh masyarakat yang memperjuangkan semangat kebangsaan suatu masa dahulu. usaha-usaha untuk memupuk semangat patriotik perlulah dijalankan sepanjang masa tanpa henti. agama dan fahaman politik. dijaga dan dikekalkan sampai bila-bila. Aktiviti tersebut boleh dijalankan di kampung-kampung dan juga di kawasan perumahan. Oleh itu. Sekiranya perkara ini tidak dititikberatkan oleh semua orang sudah pasti kemerdekaan yang dinikmati sukar untuk dipertahankan dan tidak tidak akan memberi makna lagi kepada generasi yang akan datang.

Jelaslah bahawa faktor kejayaan anak-anak dalam bidang akademik banyak bergantung kepada dorongan dan sokongan daripada keluarga. Kejayaan ini adalah kerana Nur Amalina mempunyai sebuah keluarga yang penyayang dan sanggup memberikan sepenuh sokongan dan dorongan dalam bidang akademik beliau. ibu bapa yang tidak berkemampuan terpaksa kais pagi makan pagi. Hal ini kerana ibu bapa mahu memberikan kemudahan dan keselesaan yang secukupnya kepada anak-anak bagai menatang minyak yang penuh. Tambahan pula. Hal ini kerana beliau berjaya mendapat 17A1 sekali gus menjadikan beliau pelajar cemerlang SPM 2003. Seseorang yang tidak mempunyai keluarga. ibu bapa sanggup memerah keringat. Dalam era modenisasi ini. kajian statistik oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat mendapati hampir 50 peratus rakyat Malaysia terlibat dengan gejala negatif lazimnya mempunyai konflik keluarga. Hal ini menyebabkan ibu bapa terpaksa bekerja dengan lebih kuat dan lebih masa untuk menampung kos pendidikan anak-anak mereka. kebanyakan ibu bapa yang berjaya mempunyai anak-anak yang berpotensi untuk berjaya seperti mereka. iaitu hidup sebatang kara. Semua ibu bapa menginginkan kejayaan daripada anak-anak supaya anak-anak mempunyai masa depan yang cerah. Terdapat pelbagai jenis sokongan dan dorongan yang boleh diberikan oleh keluarga untuk memastikan kecemerlangan anak-anak kerana keluarga bahagia pemangkin kecemerlangan anak-anak. Anak-anak akan lebih terdorong untuk mengikut jejak langkah kejayaan ibu bapa mereka kerana ibu bapa lebih mengenali dan rapat dengan anak-anak . mencintai dan bersifat belas kasihan terhadap saudaranya yang lain. pendidikan semakin memerlukan kos yang tinggi. Oleh itu. pada realitinya. membanting tulang dan bekerja keras dengan tulang empat kerat mereka agar memperoleh pendapatan yang lumayan dan mewah. Pada tahun 2003. kais petang makan petang semata-mata untuk membiayai persekolahan anak-anak mereka. Dalam era globalisasi ini. kejayaan ibu bapa akan menyebabkan anak-anak cuba mememotivasikan diri mereka sekali gus merubah kehidupan mereka agar berjaya atau lebih berjaya daripada ibu bapa mereka. Ibu bapa yang berjaya akan menjadi idola dan inspirasi untuk kecemerlangan anak-anak. keluarga merupakan aset terpenting dalam kehidupan setiap insan. Mereka tidak mahu anak-anak mereka hidup susah. Tambahan pula. Malah. Buktinya. Buktinya. Antara peranan daripada keluarga ialah kepimpinan melalui teladan.Sebagai contoh. mantan Menteri Pembangunan Wanita dan Keluarga pernah menyatakan bahawa wang ringgit bukanlah . benarlah bahawa kepimpinan melalui teladan merupakan dorongan yang boleh diberikan oleh keluarga untuk kecemerlangan anak-anak. tidak mempunyai tempat bergantung untuk menumpang kasih serta hidup bagaikan layang-layang terputus tali.PERANAN IBU BAPA DALAM MEMBERIKAN SOKONGAN DAN DORNGAN KEPADA ANAK-ANAK DEMI MEMASTIKAN KECEMERLANGAN AKADEMIK ANAK-ANAK Keluarga boleh ditakrifkan sebagai kaum kerabat atau sanak saudara yang saling mengasihi. Malaysia pernah digemparkan dengan keputusan peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) Nur Amalina yang amat membanggakan.

manakala ilmu tanpa agama adalah lumpuh. Sudah terang lagi bersuluh bahawa pengorbanan ibu bapa menjadi dorongan untuk anak-anak cemerlang dalam bidang pelajaran. Mereka akan mempunyai prinsip hidup yang teguh. . Dorongan lain yang boleh diberikan oleh keluarga adalah dengan memberikan anak-anak didikan agama yang sempurna. gemilang dan terbilang seperti yang dilaungkan mantan Perdana Menteri kita yang lebih dikenali sebagai "Pak Lah". duduk sama rendah dengan negara lain untuk negara maju yang lain di seluruh sarwajagat ini. Marilah kita buktikan kepada dunia bahawa pemikiran rakyat Malaysia tercinta ini tidak lagi dibelenggu atau tidak lagi umpama katak di bawah tempurung. Dorongan keluarga dapat melahirkan anak-anak yang cemerlang. malah telah bertamadun dalam menuju era globalisasi untuk berdiri sama tinggi. ibu bapa serta ahli keluarga yang lain wajarlah bersatu padu bagai aur dengan tebing dan sama-sama berusaha seperti hati gajah sama dilapah. Hal ini kerana anak-anak yang mempunyai didikan agama yang sempurna akan terang hati dan lebih mudah untuk menerima pelajaran. Rentetan itu. sekali gus menyebabkan mereka tidak mudah terpengaruh oleh gejala negatif yang semakin berleluasa seperti kudis dalam masyarakat marcapada ini. dorongan daripada keluarga merupakan faktor terpenting kejayaan anakanak. Kenyataan ini membuktikan bahawa ibu bapa rela berkorban demi anak-anak mereka sekali pun terpaksa bergadai nyawa. jelaslah bahawa didikan agama yang sempurna merupakan salah satu dorongan yang boleh diberikan oleh keluarga demi kecemerlangan anak-anak dalam bidang akademik. Albert Einstein pernah mengatakan bahawa agama tanpa ilmu adalah buta.pengganti kasih sayang malah semua ibu bapa sanggup mengorbankan apa-apa sahaja untuk kebahagiaan cahaya mata mereka. Kejayaan Nadia Amira yang cemerlang dalam SPM 2006 menunjukkan bahawa pelajar yang mempunyai didikan agama yang sempurna mampu meraih kejayaan. hati kuman sama dicecah untuk merealisasikan impian murni mereka. Sebagai intiha. Oleh itu.

Jelaslah membuktikan bahawa seseorang yang ingin mencapai kejayaan dalam bidang yang diceburi perlulah memiliki daya saing yang tinggi. Kecekalan Abraham Lincoln ini perlu saya contohi kerana di mana ada kemahuan. Jika dilihat dari dimensi yang lain pula. yang pipih tidak datang melayang. Jadi. Saya perlu berupaya untuk menghasilkan teknologi dan robotik yang setanding dengan remaja yang lain. Sesungguhnya remaja di Malaysia amat berbeza dengan remaja di negara lain. Saya meminati sesuatu bidang kerjaya yang amat mencabar dan berisiko. saya perlulah menggunakan peluang yang ada untuk bergerak aktif sama ada dalam aktiviti kemasyarakatan. Saya perlulah melakukan beberapa persediaan yang sewajarnya kerana yang bulat tidak datang bergolek. Kemahiran insaniah sangat penting untuk melahirkan modal insan yang kamil dan yakin untuk berhadapan dengan sebarang cabaran yang mendatang. Abraham Lincoln pernah mengalami 13 kegagalan besar dalam bidang politik sebelum beliau dipilih menjadi Presiden Amerika Syarikat yang ke-16 pada usia 51. Manusia juga sanggup melakukan apa-apa sahaja tanpa berputus asa untuk memperoleh kejayaan. Bincangkan persediaan-persediaan yang perlu anda lakukan. genggam bara api biar sampai jadi arang. Menyedari hakikat ini. mempunyai pemikiran kritis dan kemahiran menyelesaikan masalah. di situ ada jalan. usaha untuk memiliki kemahiran insaniah amat penting agar saya dapat berkecimpung dalam bidang yang saya minati itu. Oleh itu. Sebagai contoh. tidak hairanlah mereka lebih matang dan daya saing mereka lebih tinggi daripada remaja di negara kita. iaitu kemahiran berkomunikasi. Oleh itu. sukan atau kebudayaan. Oleh itu. saya juga perlu mempunyai ilmu pengetahuan yang mendalam terhadap bidang . kemahiran keusahawanan. pembelajaran sepanjang hayat dan pengurusan maklumat. saya perlu mempunyai daya saing yang tinggi kerana saya merupakan golongan pemuda-pemudi yang bakal berhadapan dengan dunia yang kian mencabar ini. saya perlu kental dan tidak mudah berputus asa apabila berhadapan dengan pelbagai rintangan. Sebagai contoh. bak kata pepatah Melayu. persediaan awal amat penting sebelum anda menceburi bidang pekerjaan tersebut. persediaan awal adalah amat penting sebelum saya dapat menceburi bidang pekerjaan ini. kemahiran kerja berpasukan.Anda meminati sesuatu bidang kerjaya yang mencabar dan berisiko. semasa berada di alam persekolahan dan pengajian tinggi. Selain itu. Hal ini adalah kerana kemahiran insaniah dapat mempersiapkan diri saya dengan kemahiran yang boleh diaplikasikan pada masa hadapan terutamanya semasa berada dalam alam pekerjaan. Persediaan yang afdal yang wajar saya lakukan termasuklah melengkapkan diri saya dengan kemahiran insaniah yang meliputi beberapa aspek. Kemajuan alam pada masa ini semakin hari semakin berkembang pesat ekoran sikap manusia yang sentiasa berusaha untuk mencapai dan mendominasi kejayaan dalam kehidupan. Saya juga mesti membekalkan diri saya dengan semangat juang yang tinggi untuk mencapai matlamat saya. etika dan moral profesional serta kemahiran kepimpinan. Mereka sememangnya sudah diajar berdikari sejak kecil lagi manakala remaja di negara kita masih ditatang bagai minyak yang penuh.

Sememangnya pelangi hari ini tidak mampu berjanji untuk muncul pada hari keesokan. Semoga impian saya akan menjadi realiti dengan keizinan Tuhan yang Maha Esa. Hal ini adalah supaya saya lebih peka terhadap masalah yang kian menular seperti cendawan yang tumbuh selepas hujan sama ada di negara kita atau di luar negara. pemikiran saya yang kreatif dan inovatif dapat menangani cabaran-cabaran yang bakal saya tempuhi kelak terutamanya pada era globalisasi ini. rakyat Jepun telah didedahkan dengan amalan membaca kerana mereka percaya bahawa membaca itu jambatan ilmu. Hal ini dikatakan demikian kerana seseorang yang dapat berfikir di luar kotak dan berani melakukan anjakan paradigma mampu untuk menongkah arus dan mendepani cabaran semasa. kes pembunuhan Datuk Sosilawati. Saya tidak mahu menjadi seperti katak di bawah tempurung. mereka berupaya memajukan negaran mereka dengan pelbagai teknologi moden yang canggih. saya perlulah sentiasa sensitif dan prihatin terhadap isu semasa. Oleh itu. rohani. Jadi. saya perlulah menitikberatkan kemajuan diri saya dalam semua aspek sama ada dalam aspek jasmani. Konklusinya. Dengan cara ini. saya pasti dapat menangkis segala dugaan yang mendatang kerana saya percaya bahawa hendak seribu daya. persediaan-persediaan inilah yang wajar saya lakukan sebagai prasyarat untuk mencapai kejayaan dalam pekerjaan saya nanti. Dewasa ini. Sebagai iktibar. Seperkara lagi. Persediaan yang seterusnya ialah saya perlu mempunyai minda yang kreatif dan inovatif. saya mestilah memiliki semangat inkuiri yang kuat dan tinggi supaya saya sentiasa lebih sensitif dan peka terhadap isu-isu yang berlaku di sekeliling saya. saya perlu lebih berhati-hati dalam mengharungi kehidupan yang penuh pancaroba ini terutamanya ketika menceburi bidang kerjaya yang lebih mencabar dan berisiko. Oleh itu. Hal ini dapat dicapai sekiranya saya rajin membaca surat khabar dan melayari internet untuk mengetahui isu-isu semasa. kemampuan untuk berfikir secara kreatif dan inovatif dapat membantu saya ketika melibatkan diri dalam kerjaya yang saya idamkan. saya perlulah meningkatkan pengetahuan dan keyakinan saya bagi merealisasikan impian saya untuk menceburi bidang kerjaya yang mencabar dan berisiko. Sejak kecil lagi. Saya percaya bahawa ilmu pengetahuan yang tinggi mampu mematangkan saya untuk mengatur setiap langkah kehidupan. tak hendak seribu dalih. Hal ini adalah kerana ketinggian ilmu yang saya miliki dapat memastikan jati diri saya tidak mudah rapuh. Jadi. Dengan cara ini. saya berupaya untuk menangkis sebarang cabaran ketika saya bekerja dalam dunia pekerjaan yang berisiko dan mencabar. kejayaan akademik memang merupakan satu kepentingan untuk berjaya dalam kehidupan tetapi tidak dapat disangkalkan juga bahawa mempunyai nilai tambah diri seperti nilai kepimpinan dan berfikir secara kreatif serta kritis juga signifikan untuk berjaya dalam kerjaya yang mencabar dan berisiko. saya perlu banyak membaca bukubuku yang berkaitan dengan bidang yang saya minati. Tuntasnya. Oleh hal yang demikian. emosi. Sebagai contoh. banyak jenayah yang berlaku di negara kita. Saya juga dapat mengemukakan idea-idea yang bernas yang dapat meningkatkan kualiti kerja saya kelak.pekerjaan yang bakal saya ceburi itu. seorang jutawan dan rakan-rakannya yang telah dibunuh tanpa perikemanusiaan. Sebagai seorang pelajar. . intelek dan sosial. Hanya dengan membaca.

sabda Rasulullah S.obses mencari harta duniawi – sibuk bekerja memenuhi tuntutan nafkah kehidupan – enau dalam belukar melepaskan pucuk masing-masing 3. yang bermaksud sebaik-baik kamu adalah sebaik-baik orang terhadap keluarganya dan aku adalah sebaik-baik orang terhadap keluargaku – kurang tekanan hidup 3. Campur tangan ahli keluarga bukan untuk berdamai LANGKAH MEMBINA KELUARGA BAHAGIA 1. Kurang bijak menguruskan masa .Memahami dan berusaha untuk menyelesaikan masalah anak-anak – jangan terlalu rakus mengejar fatamorgana mereka dalam aspek kebendaan . ibu dan beberapa orang anak. Ada juga keluarga yang mempunyai bilangan orang tua yang lebih banyak seperti datuk. dan pak cik serta mak cik pula.Hukuma-hakama Arab pernah mengatakan anak. agama tanpa ilmu adalah buta manakala ilmu tanpa agama adalah lumpuh– dapat membezakan hak dengan batil . Mengabaikan pendidikan agama 5. Ekonomi keluarga yang kurang mantap . PERANAN IBU BAPA . nenek. Kurang kefahaman terhadap tanggungjawab sebagai suami/ayah dan isteri/ ibu dan anak 2. KEPENTINGAN KELUARGA BAHAGIA 1.W.menghadapi tekanan hidup 4.Memantau pergerakan anak-anak yang baru berusia setahun jagung dan berdarah setampuk pinangMencurahkan kasih sayang yang secukupnya – bagai menatang minyak yang penuh . Negara lebih harmoni jenayah semakin berkurangan 5.KELUARGA BAHAGIA SIAPAKAH KELUARGA KITA? Institusi keluarga bolehlah dikategorikan sebagai satu unit manusia yang meliputi ayah. Dapat melahirkan anak-anak yang berjaya dalam hidup 4.1993) 1. Wujud sikap tolak-ansur serta sikap saling menyayangi antara ahli keluarga .A.Memberikan didikan agama & moral yg teguh – Albert Einstein.anak yang kehilangan kasih sayang daripada ibu bapa yang sibuk adalah yatim . Mengelakkan suami isteri daripada bertikam lidah – tidak berlaku keruntuhan institusi kekeluargaan. 2. Negara lebih maju – banyak pelaburan asing PUNCA KERETAKAN INSTITUSI KEKELUARGAAN Konflik adalah bahagian yang tidak dapat dielakkan dalam kehidupan berkeluarga (Patricia Noller dan Mary Anne Fitzpatrick.

Nilai ini dapat dijadikan budaya hidup – alah bisa tegal biasa dapat diaplikasikan ketika melayari kehidupan berkeluarga 5.mendapatkan keputusan cemerlang untuk membalas jasa ibu bapa .Menanamkan nilai kasih sayang dalam proses pembelajaran (rendah.bertolak-ansur dan mengawal diri bagi mengelakkan berlakunya pertelingkahan dan perselisihan faham . PERANAN ANAK-ANAK menuruti ajaran ibu bapa .2. saling membantu dan bekerjasama bak kata pepatah.Keluarga bahagia ialah keluarga yang harmoni. PERANAN SEKOLAH . menengah & IPT) Melentur buluh biarlah dari rebungnya Keegoan masih belum menebal – mudah ditegur dan dididik . berat sama dipikul.Mantan Perdana Menteri.harus belajar bersungguh-sungguh . PERANAN AHLI KELUARGA saling menghormati dan memahami . menagih dadah dan sebagainya . PERANAN KERAJAAN .Menganjurkan pelbagai program tentang kebahagiaan rumah tangga atau program yang menjurus ke arah kelahiran keluarga bahagia .mengenang jasa ibu bapa dan janganlah bersikap seperti kacang lupakan kulit 3.memuliakan dan menjaga maruah diri dan keluarga dengan tidak melibatkan diri dalam kegiatan yang tidak sihat seperti vandalisme.Mengadakan kempen kesedaran besar-besaran dan berterusan tentang pentingnya sebuah keluarga yang bahagia Menyedarkan golongan ibu bapa . aman dan damai. ringan sama dijinjing 4. PAK LAH – merasmikan kempen Keluarga Penyayang Aspirasi Negara . lumba haram.

PUNCA LUNTUR SEMANGAT PATRIOTISME 1. Mengadakan aktiviti yang berkaitan dengan semangat patriotisme di sekolah 5.bermusim dan hangat-hangat tahi ayam KEPENTINGAN SEMANGAT PATRIOTISME 1. Dapat menjamin keharmonian negara 5. Terlalu mengagungkan ideologi Barat 4. Lebih mementingkan kekayaan hidup daripada menitikberatkan semangat patriotisme 3. Dapat mengekalkan perpaduan nasional LANGKAH PEMUPUKAN SEMANGAT PATRIOTISME 1. Kurang kesedaran tentang kepentingan semangat patriotisme pada masa hadapan 2. Peranan ibu bapa – mempraktikkan semangat patriotisme untuk diteladani oleh anakanak 2. Dapat menikmati kemajuan negara 4. Kempen berterusan dan efektif daripada kerajaan dan badan swasta 3. Penubuhan Program Latihan Khidmat Negara (PLKN) 4. Dapat membentuk identiti negara dengan bebas 3. Penekanan diberikan kepada kepentingan mempelajari sejarah negara . Kurang menekankan semangat patriotik di sekolah – pendidikan berorientasikan peperiksaan 5. Kempen kesedaran yang kurang berkesan . Dapat memastikan kemerdekaan negara terpelihara 2.

perlu sensitif terhadap kepentingan dan nilai perasaan orang lain seperti kata peribahasa. JF Kennedy. apakah sumbangan kamu kepada negara?” Berdiri tegak apabila lagu Negaraku dinyanyikan sebagai tanda hormat (AC) Sebagai rakyat yang telah banyak termakan budi kepada negara. hak dan kebebasan rakyat hendaklah dihormati . sebaliknya tanyalah.rakyat Malaysia perlu menghormati raja (AC) . 2.Ciri-ciri 1. iaitu “Usahlah disoal apakah sumbangan negara kepada kamu. RANGKA Pendahuluan: • • • Rakyat yang Menghormati Mendukung Prinsip Mengamalkan Mencintai Lagu Rukun Negara Negaraku Negara Perpaduan KARANGAN: Pepatah Arab . 3.cinta akan watan itu adalah sebahagian daripada iman (AR) tanah air adalah sesuatu yang amat besar maknanya kepada sesuatu bangsa (AR) Setiap rakyat perlulah memiliki ciri-ciri untuk menggalas tugas yang amat besar memberikan taat setia dan kasih sayang yang tidak berbelah bahagi terhadap negara (AA) Isi-isi: Isi 1: Menghormati Lagu Negaraku • • • • • • Setiap negara mempunyai lagu kebangsaan . hukum orang memiat daging.melambangkan kebanggaan dan kedaulatan sesebuah negara itu (AH) Malaysia terkenal dengan lagu Negaraku (AH) Kaya dengan prinsip dan doktrin penting untuk memupuk semangat patriotisme (AH) Meminjam kata mantan Presiden Amerika Syarikat.Malaysia mengamalkan sistem beraja yang sentiasa dijadikan tonggak perpaduan . sakit di orang sakitlah di awak (AH) Contohnya . kita sepatutnya menujukkan taat setia kepada negara dengan menghormati lagu kebangsaan Isi 2: Mendukung Prinsip Rukun Negara • • • • • Membentuk sebuah negara yang berdaulat dan bersepadu (AH) Malaysia melalui kebijaksanaan para pemimpinnya telah melakarkan suatu garis panduan iaitu Rukun Negara (AH) Menjadi tonggak panduan untuk rakyat (AH) Sebagai negara yang berpaksikan ideologi demokrasi.

(AH) dapat dipupuk melalui amalan kunjung-mengunjungi pada hari perayaan menerusi amalan rumah terbuka – mengeratkan hubungan silaturahim di samping dapat memupuk perpaduan tanpa mengira darah dan warna kulit (AC) perlu menyedari kepentingan elemen perpaduan kerana perpaduan merupakan tunjang kejayaan dan kemajuan negara. (AR) haruslah menanamkan semangat cinta akan negara yang mendalam (ACdgn) masa depan negara dapat terpelihara daripada jatuh ke tangan musuh dan maruah negara akan gah di seantero dunia.berusaha untuk memupuk perpaduan yang hakiki dan mengekalkan semangat perpaduan dari generasi ke generasi (AH) Mantan Timbalan Perdana Menteri Britain.• setiap rakyat perlulah lebih sensitif dan sentiasa menjunjung tinggi nilai-nilai dan falsafah yang terkandung dalam Rukun Negara demi mewujudkan sebuah negara yang berdaulat dan merdeka Isi 3: Mengamalkan Perpaduan • • • • • merupakan aset negara yang amat penting dan merupakan tulang belakang kepada kemajuan negara (AH) mempunyai rakyat yang berbilang kaum . para pemimpin yang adil dan rakyat jelata yang taat setia. di situ langit dijunjung . PENUTUP • • • Di mana bumi dipijak.ungkapan penting untuk menanamkan semangat sayang dan cinta akan negara (AR) Ahli falsafah ada menyatakan bahawa paksi kekuatan sesebuah negara itu terbina di atas paksi para ilmuwan yang berhikmah. John Prescott pernah menyatakan keinginan Britain mempelajari pengalaman Malaysia mengekalkan formula perpaduan antara kaum dan amalan tolak ansur dalam amalan beragama. (AHrpn) .

etika dan moral professional . sukan atau aktiviti perdebatan Kesan : dapat mempersiapkan diri dgn kemahiran yang boleh diaplikasikan pada masa hadapan terutamanya semasa berada dalam alam pekerjaan Penegasan: Isi 2 Perlu mempunyai daya saing yang tinggi Mengapa? Saya merupakan golongan pemuda yang bakal berhadapan dengan dunia yang mencabar. Oleh itu.Pembelajaran sepanjang hayat . persediaan awal amat penting sebelum anda menceburi bidang pekerjaan tersebut. Bincangkan persediaan-persediaan yang perlu anda lakukan Pendahuluan Perkembangan dunia kini Manusia mengejar kemakmuran dalam kehidupan Bersedia dan sanggup melakukan apa-apa sahaja tanpa putus asa sehingga Berjaya (genggam bara api biar sampai jadi arang) Sebagai insan yang bertanggungjawab menjayakan wawasan 2020 saya meminati bidang kerjaya yang amat mencabar dan berisiko. .kemahiran kepemimpinan Mengapa ? kemahiran insaniah dapat melahirkan insan yang kamil dan yakin untuk berhadapan dengan sebangan cabaran Bagaimana? Sewaktu menuntut di sekolah dan universiti – perlu bergerak aktif dalam pelbagai bidang spt aktiviti kemasyarakatan.mempunyai pemikiran kritis.Anda meminati sesuatu bidang kerjaya yang mencabar dan berisiko.kemahiran pengurusan maklumat .kemahiran kerja berpasukan . .kemahiran keusahawanan . . yang pipih tidak dating melayang.kemahiran menyelesaikan masalah . Untuk Berjaya dalam bidang kerjaya yang mencabar dan berisiko saya perlu membuat persediaan awal kerana yang bulat tidak dating bergolek. Isi 1 Melengkapkan diri dengan kemahiran insaniah yang meliputi – kemahiran berkomunikasi.

Aktiviti tersebut memerlukan kita mempunyai rasa berani yang menebal dalam diri. ekoran daripada ledakan dunia dan bahang kemodenan. Selain itu. modal insan iaitu remaja sering terdedah dengan pelbagai gejala negatif. Terdapat pelbagai faedah yang boleh diperolehi remaja jika mereka melibatkan diri dengan aktiviti badan beruniform. Bagai aur dengan tebing.Faedah-faedah Menyertai Unit Beruniform di Sekolah “Berilah aku seratus orang tua. Justeru. kadet Polis dan Persatuan Puteri Islam sering melakukan aktiviti perkhemahan di hutan atau tempat-tempat rekriasi. Kata-kata tersebut diungkapkan oleh mantan Perdana Menteri Indonesia. aku hanya mampu menggoncang perahu yang tertangkup. Soekarno. ‘flying fox’. Jika kita perhatikan daripada pelbagai sudut . Umpama serampang dua mata. Hal ini jika didiamkan akan menjadi api dalam sekam terhadap negara. Kewujudan badan-badan beruniform ini merupakan langkah awal yang bijak. Perkhemahan tersebut diisi dengan pelbagai aktiviti yang mencabar minda dan menguji kesabaran. Berdasarkan ungkapan berpuitis tersebut dapat dirangkumkan bahawa ‘pemuda harapan bangsa. kerajaan memperkenalkan badan beruniform ini bagi mengurangkan isu gejala sosial dan juga memenuhi sukatan aktiviti di sekolah. secara umum dan dasarnya. apabila kita menyertai ekspedisi dan pekhemahan unit beruniform kita perlu bersama-sama menggembleng tenaga dan mencurahkan keringat daripada tulang empat kerat kita untuk mendirikan khemah dan melibatkan diri dalam aktiviti badan beruniform. aktiviti tersebut turut memerlukan kita untuk mempamerkan riak-riak keseronokan. Keyakinan yang tinggi apabila melakukan aktiviti yang sihat tersebut pasti dapat memberikan kepuasan yang sangat megujakan. . selidikilah puncanya dan bertindaklah semaksima mungkin”. Remaja dikatakan mengalami sedikit ‘kejutan budaya’. Oleh hal yang demikian kerajaan telah mengambil langkah drastik dengan mewujudkan badan-badan beruniform di sekolah. yang telah diambil sesuai dengan ungkapan Muhammad Abduh. Ramai beranggapan bahawa remaja yang terlibat dengan gejala sosial dan kurang sihat ini berpokok pangkal daripada keadaan dunia hari ini. sebaliknya berilah aku sepuluh orang pemuda. Banyak faedah yang boleh diperoleh remaja apabila menyertai badan beruniforn. tujuan penubuhan unit beruniform adalah untuk melahirkan remaja yang memiliki semangat kerjasama dan berdisiplin. pemudi tiang agama’. apabila kita melibatkan diri dalm aktiviti beruniform kita bukan sahaja berupaya membina ketahanan mental dan fizikal bahkan kita dapat menghindarkan diri daripada gejala sosial yang kurang sihat dan tidak bermoral. peribahasa tersebut amat sesuai sekali untuk mengumpamakan kelebihan dan faedah yang dapat diperoleh daripada aktiviti badan beruniform. Sebagai contoh. “bagi menyelesaikan segala kemusykilan.Contohnya. Hal ni demikian kerana. Antaranya ialah kita dapat membina ketahanan mental dan fizikal badan beruniform seperti Kadet Remaja Sekolah. aku pasti mampu menggoncangkan dunia”.

Kita tidak mahu negara gah dengan kemodenan berkelas pertama tertapi masyarakat masih mengamalkan cara berfikir kelas ketiga lantaran ketempangan budaya. Hal ini demikian kerana peserta unit beruniform tersebut bukan sahaja datang dari pelbagai pelosok tanah air. Nah.kita bukan sahaja memperoleh stu faedah. Kewujudan badan beruniform ini patut dipuji kerana aktiviti ini merupakan usaha murni ke arah melahirkan modal insan yang berkredibiliti dan mantap dari segala aspek. Perpaduan kaum dapat dipertingkatkan dan menjadi utuh melalui aktiviti badan beruniform ini. bangsa.umpama kata pepatah. Akhir kalam.embina jati diri yang mampan dan ampuh. . kaedah yang boleh kita dapati daripada aktiviti badan beruniforn ialah kita dapat menambah jumlah kenalan. kita turut dapat mengetahui dan mempelajari cara hidup mereka yang pelbagai. malah kita memperoleh pelbagai faedah daripada aktiviti ini Konklusinya sudah terang lagi bersuluh terdapat banyak faedah yang dapat diperoleh jika kita menyertai aktiviti beruniform kita bukan shaja dapat menghindarkan diri daripada terjebak dengan gejala sosial malah dapat m. Malah. harapan Perdana Menteri Malaysia untuk mencapai ‘1 Malaysia’ dapat dilaksanakan dengan jayanya. Biasanya perkhemahan unit beruniform dijalan kan di kawasan lapang atau hutan dan akan disertai oleh pelbagai sekolah. sertailah badan beruniform untuk kepentingan bersama. sambil menyelam minum air. Oleh itu tranformasi dan anjakan paradigma penting bagi mengelakkan gejala kegiatan tidak bermoral terus menerajui persada dunia kini. Malah.Seterusnya. bahasa pertuturan dan warna kulit. disitulah kita akan bertemu dengan pelbagai ragam manusia yang datang dari pelbagai pelosok tanah air. malah mereka turut datang daripada kalangan individu yang berbeza agama.

Masyarakat Melayu misalnya. Sebaliknya 1 Malaysia menghargai dan menghormati prinsip-prinsip Perlembagaan Persekutuan dan identiti-identiti etnik setiap kaum di Malaysia dan menganggapnya sebagai satu aset yang patut dibanggakan. beliau berkata “keadilan yang hakiki hanya ada disyurga. Tidak kira sama ada Melayu. Pencapaian diutamakan’. sikap ini perlu disemat kukuh dalam sanubari generasi hari ini untuk mengekalkan perpaduan negara. Seterusnya. Disini jelas menunjukkan bahawa negara mengekalkan keadilan setiap kaum tanpa mengubah pegangan dan cara hidup mereka. tetapi kita di dunia cuba hampiri ke tahap itu”. mahupun India. Sejajar dengan ini.. 1 Malaysia mewujudkan sebuah kerajaan yang mengutamakan pencapaian berpaksikan keutamaan rakyat sebagaimana slogan YAB Perdana Menteri ‘Rakyat Didahulukan. Sekadar memetik kata-kata Datuk Seri Najib. riang berlagu gembira. Oleh hal yang demikian.1 MALAYSIA TERAS PERPADUAN NEGARA Dalam kerancakan penduduk jagatraya berjalan bersama-sama bayang-bayang keharmonian. Kita tidak boleh . Yang Amat Berhormat Datuk Seri Najib dalam mengetengahkan gagasan 1 Malaysia merupakan satu tindakan yang wajar dicontohi oleh tampuk kepimpinan yang lain. Konsep 1 Malaysia telah menjadi asas pegangan dalam menjaga keadilan untuk semua kaum. yang membawa maksud bahawa nasib semua kaum akan terbela dan tiada manamana pihak akan dipinggirkan. kelebihan yang diperoleh apabila menjadi warga Malaysia seharusnya diiringi dengan rasa syukur kerana diberi peluang untuk hidup dalam suasana harmoni tanpa sebarang diskriminasi. Justeru. Rakyat diberi kebebasan dalam menentukan pegangan hidup masingmasing tanpa sebarang halangan. selamat dan makmur. maju. berteraskan beberapa nilai penting yang seharusnya menjadi amalan setiap rakyat Malaysia. Kita tidak mahu negara gah dengan kemodenan berkelas pertama tetapi masyarakat masih mengamalkan gaya hidup berkelas ketiga lantaran ketempangan sikap saling menghormati. beliau berbicara “saya berharap semua rakyat Malaysia melihat hari muka dengan lebih optimis dan keazaman untuk membina satu Malaysia yang lebih kukuh dan dinamik”. 1 Malaysia ialah satu gagasan bagi memupuk sikap saling menghormati dalam kalangan rakyat Malaysia yang berbilang kaum. idea yang dilontar dan dilemparkan oleh Perdana Menteri Malaysia ke lima. perlu menghormati pegangan dan kepercayaan bangsa lain dan begitu juga sebaliknya kerana setiap bangsa mempunyai amalan dan kepercayaan yang tersendiri . Memetik kata-kata daripada seorang peguam di Indonesia. Perpaduan menjadi elemen penting dan merupakan cerucuk dominan dalam mengekalkan keamanan. pemimpin diumpamakan sebagai jantung sesebuah negara. Umum mengetahui. Cina. 1 Malaysia dikatakan membawa aspirasi untuk memperbaiki hubungan antara kaum bagi memastikan rakyat Malaysia menjalinkan perpaduan yang lebih erat. Pemimpin perlu bijak mengorak langkah proaktif untuk mengekalkan kestabilan keharmonian dan keamanan negara. perpaduan yang sedia terjalin antara kaum di negara ini perlu diperkukuhkan lagi bagi mewujudkan suasana negara yang lebih aman. keunikan Malaysia adalah bersandarkan kesejahteraan hidup kesatuan tiga kelompok berbeza bangsa dan agama namun masih mampu mengekalkan keamanan sejagat. perpaduan yang digambarkan oleh gagasan 1 Malaysia amat berbeza dari konsep asimilasi yang diamalkan di negara-negara lain. Umum mengetahui. di mana identiti kaum-kaum etnik dilenyapkan dan diganti dengan satu identiti nasional yang sama.

Malaysia memerlukan rakyat yang dapat menerima apa sahaja perkara baik dan mendapat persetujuan secara kesepakatan. melepaskan pucuk masing-masing dengan mengamalkan sikap mementingkan diri sendiri tanpa memikirkan sensitiviti bangsa lain. Begitu juga dengan bangsa India. rakyat Malaysia mampu menjalankan urusan perniagaan secara perkongsian walaupun berbeza bangsa. Tuntasnya. Jangan kerana nila setitik. Penerimaan akan memperlihatkan perlakuan yang positif iaitu dengan menerima sepenuhnya sesuatu perkara dengan hati yang ikhlas tanpa ada unsur-unsur terpaksa. perkara-perkara yang terbaik daripada kaum Melayu. Justeru. Teras perpaduan ini adalah komponen-komponen asas yang menguatkan semangat bersatu padu dalam kalangan rakyat berbilang kaum. Ketulusan dan keterbukaan sikap rakyat Malaysia hidup dalam kesatuan tiga kelompok berbeza bangsa sering menjadi buah mulut masyarakat seantero dunia yang kagum dengan perpaduan yang dikecapi. sekolah-sekolah Cina tidak lagi hanya didiami oleh bangsa tersebut semata-mata. sinergi daripada setiap lapisan masyarakat amat diperlukan dengan menjadikan sikap saling menghormati sebagai salah satu inisiatif dalam mengekalkan perpaduan. malahan anak-anak Melayu dan India turut menuntut di sekolah yang sama. konsep satu Malaysia akan membawa aspirasi untuk memperkukuhkan hubungan kaum bagi memastikan rakyat Malaysia dapat menjalinkan perpaduan yang lebih erat sebagaimana kehendak prinsip Rukun Negara. Apakah ikatan dan jalinan ini akan berterusan jika ada rakyat yang tidak tahu menilai perpaduan negara?. anak-anak di bawah umur mahupun belia-belia harapan bangsa turut mampu mengamalkan sikap saling bekerjasama antara satu sama lain. Justeru. Teras perpaduan yang diterapkan iaitu penerimaan. Teras perpaduan ini didokongi oleh nilai-nilai murni yang seharusnya mendasari cara hidup rakyat Malaysia. Melalui konsep 1 Malaysia ini . Di sinilah pentingnya sikap hormat-menghormati dalam kalangan rakyat kerana apabila hidup di bawah satu bumbung bersama tiga kelompok berbeza adalah suatu perkara yang tidak boleh diambil mudah dan dipandang enteng kerana setiap perlakuan dan tutur kata perlu dijaga rapi. Pemimpin perlu bijak dalam memainkan peranan untuk membina rumpunan bangsa Malaysia yang bahu-membahu atau bantu-membantu agar dapat memperkukuh ikatan kaum yang akan menjadi tunjang kepada pembangunan dan keharmonian negara. Oleh yang demikian. Perlakuan atau sikap toleransi berlaku apabila sesuatu pihak tiada pilihan dan kadangkala diterima dengan tidak jujur. Manakala toleransi pula berlaku kerana tiada pilihan lain atau secara terpaksa. konsep 1 Malaysia yang diketengahkan mampu menyemai sikap saling bekerjasama sesama rakyat. konsep 1 Malaysia membantu memepertingkatkan lagi sikap tersebut seterusnya perpaduan negara lebih mudah dicapai. Di sini jelas menunjukkan bahawa sikap kerjasama tidak hanya wujud dalam golongan profesional sahaja.bersikap serperti enau dalam belukar. jika dinilai dari alam persekolahan. mereka tidak hanya tertumpu kepada sekolah jenis kebangsaan tamil atau SJK(T) sahaja. rosak susu sebelanga. Selain itu. Oleh hal yang demikian. Cina. India dan lain-lain perlu diterima pakai serta mendapat penerimaan daripada masyarakat negara ini. Penerimaan semua kaum mendapatkan apa yang terbaik amat diperlukan bagi membina sebuah negara bangsa. Konsep penerimaan dan toleransi adalah dua perkara yang berbeza sama ada daripada ungkapan mahupun pelaksanaan. Sekadar mengambil contoh daripada persekitaran sekeliling.

Keharmonian negara yang dikecapi dan keamanan menyirup udara segar hasil kemerdekaan perlu dikekalkan supaya keaman dan perpaduan ini tetap berterusan hingga generasi akan datang.tidak akan wujud perasaan tidak berpuas hati kepada mana-mana kaum kerana semua rakyat adalah bangsa Malaysia dan rakyat Malaysia yang mempunyai satu hala tuju dan cita rasa untuk bersama-sama memajukan negara.” . Rakyat perlu menumpahkan sepenuh kesetiaan kepada negara sebagaimana setianya Hang Tuah kepada sultan. Mantan Perdana Menteri Indonesia ada menyatakan. Kerajaan khususnya perlu menagih komitmen dan pengertian menyeluruh semua pihak terhadap kepentingan perpaduan negara dan peranan gagasan 1 Malaysia dalam membantu merealisasikan impian dalam membentuk sebuah negara bangsa. “jika ingin melihat generasi pada masa akan datang. lihatlah generasi pada hari ini.

Institut Kemahiran Mara. 5.jika kita memberi seorang nelayan seekor ikan."digilap baru ditayang.Pensyarah. . ditaja makanan dan minuman. keropok. universiti tempatan.diberi elaun dalam bentuk wang ringgit. Kenapa mereka perlu dilatih dengan kemahiran tertentu ? . pakaian. Analoginya .berkisar kehidupan orang cacat. mereka akan duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi dengan orang lain yang sempurna sifatnya ..Pusat Giat Mara.mereka dilatih dalam bidang kerja sosial dan kaunseling supaya dapat menyesuaikan diri dengan orang cacat yang berperasaan sensitif. 7. Pusat latiha dan pemulihan orang cacat (JARO) . Contoh OKU yang berjaya dalam kehidupan . perabot dan kraf tangan.membaiki kenderaan. guru yang berpengetahuan dan berpengalaman . dia akan dapat hidup untuk jangka masa yang lebih lama. Kolej Komuniti. Memberi maksud Orang Kurang Upaya 2.apabila mereka menjadi terlatih.namun demikian OKU perlu menunjukkan daya usaha yang tinggi dan semangat yang cekal sebelum dapat membuka mata orang lain bak kata peribahasa. Masukkan peribahasa Cina .. Jika kita menunjukkan cara memancing ikan kepada nelayan itu. menjilid buku Di mana mereka boleh dilatih ? . dicanai baru diuji dan dimamah baru ditelan". Peruntukan disalurkan oleh kerajaan melalui agensi seperti Jabatan Kebajikan Masyarakat. mereka boleh memilih untuk bekerja makan gaji atau memulakan perniagaan sendiri. menghasilkan makanan seperti kek. Peribahasa yang oleh digunakan .OKU yang diberi bantuan dalam bentuk wang ringgit dan makanan akan terus menghadapi . tutor. peralatan pembelajaran. tempat tinggal. Apa kemudahan yang OKU boleh dapat sepanjang latihan ? .setelah mantap dalam bidang pekerjaan mahupun berjaya menguruskan perniagaan. Kenapa jadi Orang Kurang Upaya ? Sejak dilahirkan dan kesan kemalangan atau penyakit tertentu 3.mereka tidak akan menyusahkan orang lain bahkan mampu menyara hidup ahli keluarga (jika sudah berumah tangga). Bidang apa ? . kenderaan khas dan lain-lain.diberi peluang menjalani latihan amali dengan syarikatsyarikat yang berdaya maju Siapa tenaga pengajar mereka ? . MARA dan sebagainya. membaiki peralatan elektrik. sibuta kehilangan tongkat 6.Allahyarham Prof Dr Ismail Salleh (cendekiawan ulung dalam bidang ekonomi walaupun buta). Lirik lagu Namun Kupunya Hati (Fredie Fernandez) .. nelayan itu dapat makan untuk sehari.Idea untuk perenggan pengenalan. Mengapa OKU perlu dibantu dalam pelbagai aspek? Isi 1 : Kerajaan melatih orang-orang cacat dalam pelbagai bidang.sudah jatuh ditimpa tangga.dilatih secara sepenuh masa sehingga mahir . 1. Kesukaran yang dilalui oleh OKU 4.

[Ayat Huraian] Kawankawan menjadi orang yang rapat dengan mereka. Apabila terkandas dalam pelajaran. [Ayat Contoh]Menurut Dr. [Ayat Penyimpul]Pendek kata. Ting Chew Peh. akan ketinggalan dalam pelajaran. dan yang paling dikhuatiri mereka akan melibatkan diri dengan kegiatan-kegiatan sosial yang negatif.kesukaran untuk hidup pada hari berikutnya. Siapakah yang harus bertanggungjawab dalam hal ini? Apakah kepincangan sistem pendidikan kita? Adakah pihak ibu bapa lepas tangan dalam soal pendidikan? Atau. Oleh sebab konflik dan tekanan jiwa. mereka akan memencilkan diri dan berjinak-jinak dengan rakan sebaya yang menghadapi masalah yang sama. kepincangan rumah tangga menjejaskan akademik anak sekali gus mendorong mereka ponteng sekolah. Faktor 2: Pengaruh rakan sebaya [Ayat Topik] Pengaruh rakan sebaya yang menyumbang kepada berleluasnya gejala ponteng sekolah dalam kalangan pelajar tidak dapat dinafikan. Implikasinya. adakah gejala ini berpangkal daripada pengaruh rakan sebaya? Gejala ini dipandang berat kerana perlakuan tersebut memungkinkan seseorang pelajar hilang sifat bertanggungjawab. kecenderungan mereka terhadap pelajaran terbantut sekali gus mencari jalan keluar untuk menangani kemelut itu dengan ponteng sekolah. [Ayat Huraian] Menurut beliau. Beliau mengatakan bahawa kepincangan keluarga mempengaruhi pencapaian akademik kerana ibu bapa bersikap acuh tak acuh terhadap prestasi akademik anak-anak mereka. mereka akan menggunakan kemahiran itu untuk "mencari makan" seterusnya.0 ISI-ISI PENTING Faktor 1: Senario persekitaran rumah tangga yang tidak kondusif [Ayat Topik] Antara penyumbang utama kepada gejala ponteng sekolah ialah senario persekitaran rumah tangga yang tidak kondusif. [Ayat Huraian] Rumah tangga yang porak-peranda ataupun institusi keluarga yang retak gara-gara perceraian ataupun tiadanya persefahaman antara ibu dengan bapa menyebabkan pelajaran anak terabai. Jika mereka diberi latihan kemahiran yang sesuai. apakah penentu-penentu perdana yang menyumbang kepada gejala ponteng sekolah atau bolos yang kian meruncing dalam kalangan pelajar kita ini? 2. TAJUK KARANGAN: PONTENG SEKOLAH FOKUS KARANGAN: PUNCA/FAKTOR/PENYEBAB FORMAT KARANGAN: PERBINCANGAN/PENDAPAT KARANGAN CONTOH GRED A+ 1. peningkatan kadar masalah disiplin di sekolahsekolah Malaysia yang mendadak menimbulkan tanda tanya kepada pelbagai pihak mengenai pokok pangkal fenomena ini. kawan yang baik boleh membimbing . baik kerja-kerja rumah mahupun ulang kaji pelajaran tidak dipedulikan sehingga tercicir dalam pelajaran.0 PENDAHULUAN [Ayat Rangsangan] Menurut kenyataan yang dikeluarkan oleh Menteri Pelajaran. segelintir pelajar yang membolos sekolah berkait rapat dengan keruntuhan rumah tangga. mereka langsung tidak mengambil berat tentang pelajaran anak mereka. kes ponteng sekolah tercatat bilangan yang tertinggi berbanding dengan kes-kes disiplin yang lain. [Ayat Arahan] Persoalannya. Implikasinya.

0 INTIHA [Ayat Kesimpulan] Intihanya. seandainya mereka merasakan rakan-rakan mereka lebih rapat dan kononnya lebih memahami perasaan mereka. budaya samseng. khususnya pelajar lembap dalam pelajaran. . namun jika tersilap langkah dalam memilih kawan. seks bebas. agar tidak terlalu ‘mendera’ para pelajar dari segi mental dan emosi. semua pihak perlu berganding bahu dalam menangani masalah ini. Mereka pun bertindak untuk ponteng sekolah bersama-sama dengan rakan kerana tertinggal atau tercicir dalam bidang akademik. darah setampuk pinang terlalu mudah mempercayai rakan sebaya dan tidak dapat membezakan intan daripada kaca. [Ayat Cadangan] Dalam hal ini. [Ayat Contoh] Menurut Prof. iaitu mata pelajaran yang ‘mendesak’ pelajar supaya menghafaz fakta-fakta sejarah. kepincangan sistem pendidikan turut mencetuskan masalah ponteng sekolah. terutamanya ponteng sekolah. Pihak kerajaan haruslah merombak sistem pendidikan. [Ayat Harapan] Dengan wujudnya kerjasama ini. 3. arak. [Ayat Huraian] Dalam konteks ini.mereka ke arah kebaikan. laku musnah. berasa tertekan. Hal ini demikian kerana remaja yang umur setahun jagung. Faktor 3: Kepincangan sistem pendidikan [Ayat Topik] Selain masalah peribadi dan pengaruh rakan sebaya. dengan mudah mereka mengikut mereka ponteng sekolah dan melepak di pusat beli-belah dan sebagainya. [Ayat Penyimpul] Tegasnya. Mereka terlupa bahawa “kawan juga kadangkala boleh makan kawan”. Implikasinya. [Ayat Contoh] Misalnya. mereka yang lemah semangat dan keimanan mudah berputus asa akibat tidak dapat memberikan saingan kepada rakan-rakan pelajar yang lebih tekun dan cerdas. dan sekolah. bukannya memansuhkan peperiksaan awam. dadah. [Ayat Penyimpul] Dengan erti kata lain. pengaruh rakan sebaya merupakan pokok pangkal berleluasanya gejala ponteng sekolah. Fatimah Yusoff. sistem pendidikan kita yang terlalu berorientasikan peperiksaan menyebabkan para pelajar. Dr. kes ponteng banyak membabitkan pelajar yang lemah berbanding dengan pelajar yang cerdas. dan sebagainya. bukan sahaja kita dapat mencapai ‘ponteng sifar’ bahkan modal insan yang cemerlang. pendidikan moral dan sebagainya. akan mempengaruhi mereka kepada perkara-perkara yang buruk. geografi. gejala ponteng sekolah bertitik tolak daripada kelemahan sistem pendidikan kita. masalah ponteng sekolah disebabkan oleh faktor keluarga. gemilang dan terbilang dapat dilahirkan agar dapat bersaing di persada antarabangsa. Sebelum nasi menjadi bubur. pihak Persatuan Ibu Bapa dan Guru serta Unit Bimbingan dan Kaunseling haruslah memainkan peranan yang penting dalam usaha mencelikkan mata para pelajar bahawa gejala ponteng sekolah merupakan titik tolak kepada gejala-gejala sosial seperti merokok. rakan sebaya. Buktinya. Mereka pun hilang kecenderungan untuk mengikuti pengajaran dan pembelajaran dalam kelas. isi kandungan sukatan pelajaran.

[Ayat Huraian] Kita sering melihat golongan pelajar berpelesiran dan melepak di gedung beli-belah. guru-guru. dan sebagainya sama ada pulang dari sekolah.TAJUK KARANGAN: BUDAYA LEPAK FOKUS KARANGAN: KESAN-KESAN NEGATIF FORMAT KARANGAN: CERAMAH / SYARAHAN KARANGAN CONTOH GRED A+ 1. (bukan Maracapada / Mutakhir ini) isu budaya lepak tak lekang di bibir masyarakat kita. selepas kegiatan kokurikulum atau selepas kelas tuisyen.0 CONTOH KATA ALU-ALUAN [Ayat Format] Selamat pagi dan salam sejahtera.[Ayat Huraian] Senario ini bukan sahaja menyebabkan ibu bapa seperti cacing kepanasan bahkan mencemaskan pihak kerajaan kerana menjejaskan masa depan generasi muda dan negara. [Ayat Penyimpul] Pendek kata. serta para pelajar yang saya hormati sekalian. [Ayat Format] Tajuk ceramah saya pada pagi yang mula ini ialah “Budaya Lepak Tidak Mendatangkan Sebarang Faedah”. Menurut kenyataan yang dikeluarkan oleh pihak Kementerian Pelajaran. [Ayat Topik] Gejala lepak dalam kalangan remaja. Mereka berlagak seolah-olah tidak ada kerja rumah yang perlu dibereskan ataupun tiada ulang kaji pelajaran secara konsisten yang perlu dilakukan demi menempuh ujian bulanan ataupun ujian semester. 2. Apabila ketinggalan dalam pelajaran. [Ayat Pengembangan: Huraian + Contoh] Mengapa tidak? Ada yang menjadi kutu embun. budaya lepak bukan sahaja membuang masa bahkan menjejaskan pelajaran remaja. langsung tidak menghargai waktu. ponteng sekolah. di kaki lima kedai. 3. Mereka merungut bahawa sistem pelajaran kita terlalu berorientasikan peperiksaan sehingga ‘mendesak’ Kementerian Pelajaran memansuhkan peperiksaan UPSR dan PMR.0 CONTOH PENDAHULUAN [Ayat Rangsangan] Dewasa ini. [Ayat Arahan] Hal ini tidak harus dipandang enteng kerana gejala lepak mendatangkan dampak (=impak/kesan) negatif kepada remaja. Mereka langsung tidak mengacuhkan kepentingan masa. . [Ayat Format] Terlebih dahulu. di tepi jalan. Encik Daim bin Ahmad Azizul. membazirkan masa mereka. masyarakat.0 CONTOH PERENGAN ISI DEDUKTIF Hadirin yang saya hormati. lebih daripada 500 orang pelajar dilaporkan membolos (=ponteng sekolah) dan melepak di pusat-pusat beli-belah saban hari. dan langsung tidak menghayati “masa itu emas”. mereka menudingkan jari ke arah pihak sekolah seolah-olah pihak sekolah mengabaikan tanggungjawab. dan negara. yakni melepak sehingga kokok ayam pertama berkumandang. Yang Berusaha Tuan Pengetua. tidak dapat dinafikan. Yang Mula Tuan Pengeusi Majlis. saya ingin memanjatkan syukur kepada Tuhan kerana mempertemukan kami dalam majlis ini serta ingin merakamkan ribuan terima kasih kepada pihak sekolah kerana memberi saya peluang untuk menyampaikan ceramah pada pagi ini.

bangsa serta negara. masih segar dalam minda saya. Kata-kata beliau itu memang berpijak di bumi nyata. dan pelacuran. jika kita berjinak-jinak dengan si penjual minyak wangi. dan sebagainya sering dipaparkan dalam media cetak mahupun media elektronik dewasa ini. merokok. bergelandangan. [Ayat Cadangan] Selaku remaja yang berhemah. bermain gitar.0 CONTOH PERENGAN ISI INDUKTIF Hadirin yang saya muliakan. jika kita berjinak-jinak dengan si tukang besi.0 CONTOH PERENGAN ISI DEDUKTIF-INDUKTIF Hadirin yang saya muliakan. Dato’ Dr. Kata-kata seorang pakar motivasi yang tersohor. [Ayat Topik] Dengan kata-kata lain. mengadang laluan. [Ayat Topik] Dengan erti kata lain. Mereka bukan sahaja terbabit dalam perlumbaan haram bahkan terjermurus dalam kemungkaran. dan menghancurkan kemakmuran negara. gejala lepak mencemari imej negara di mata dunia. alaf ini zaman siber! Apa-apa yang dirakamkan dengan alat perakam video. kita sewajarya mengetahui tanggungjawab kita kepada diri sendiri. akan beranggapan bahawa generasi muda kita seperti sampah masyarakat dan tidak bertamadun. Manfaatkanlah masa yang terluang dengan aktiviti-aktiviti yang sihat seperti membaca. seperti penagihan dadah. keluarga. Para pelancong asing. 6. Fadzilah Kamsah. beribadat. misalnya. pencabulan maruah anak gadis. maka percikan api akan mengena badan kita. Kes-kes pembuangan bayi. kamera digital ataupun telefon bimbit dapat dimuat naik dalam alam siber sama ada melalui Youtube ataupun melalui Facebook. masalah sosial yang kian menjadi-jadi ini berkait rapat dengan gejala lepak kerana kemelut sosial berpokok pangkal daripada pengaruh rakan sebaya yang berkelakuan liar dan bobrok akhlak. dan sebagainya. sektor pelancongan kita sudah tentu menerima tempiasnya. saya ingin menegaskan bahawa gejala lepak menggelapkan hari muka generasi muda. terutamanya lepak. seperti di kompleks beli-belah. Kata orang tua-tua. Janganlah menjadi . perjudian. melaku musnah dan sebagainya dalam khalayak ramai sudah pasti akan mencemari imej negara kita. mengganggu gugat keharmonian masyarakat. [Ayat Pengembangan: Huraian + Contoh] Akhir-akhir ini.0 CONTOH PERENGAN INTIHA Hadirin yang saya kasihi. [Ayat Topik] Selain kemelut sosial. beriadah. Dalam usaha mereaslisaikan Wawasan 2020 dan Konsep 1Malaysia. masyarakat. pergaulan bebas. [Ayat Pengembangan: Huraian + Contoh] Melepak secara beramai-ramai di tempat tumpuan orang ramai. [Ayat Kesimpulan] Sebelum saya menutup tirai. Hal ini demikian kerana gelagat remaja yang melepak. masalah sosial yang membabitkan pelajar ataupun remaja kian berleluasa dalam mayarakat kita. gejala lepak menjadi pokok pangkal masalah sosial yang serius di negara kita. 5. Bagi saya. menghidu gam. “Kalau tak ada angin. Katanya. Gejala mat rempit ataupun samseng jalanan memang bertitik tolak daripada pergaulan secara beramai-ramai. bukan sahaja memberikan suatu pandangan yang negatif bahkan mencolok mata orang yang memandang. masakan pokok bergoyang”. bukan sekadar imej negara akan tercemar bahkan industri pelancongan akan terjejas gara-gara budaya lepak. generasi muda kita berkelakuan kurang ajar ataupun biadab. menconteng. berfoya-foya. mengganggu ketenteraman awam. Implikasinya. Ingat. ponteng sekolah. maka harumlah badan kita. perlakuan samseng. beramal dan bukannya dengan aktiviti-aktiviti yang mengundang musibah. berpelesiran. menghidu gam.4. berekreasi dan melancong.

Anak kebuluran. bak kata pepatah cubit paha kanan.hamba kepada hawa nafsu kerana ikut hati mati. Kita boleh menyumbangkan khidmat bantuan kebajikan dan kemanusiaan kepada mangsa malapetaka alam. Demikianlah senario gara-gara bencana alam. Bangkai bertaburan. Harta benda musnah. [Ayat Harapan] Dengan ini. Kehidupan nescaya akan menjadi sukar untuk mangsa-mangsa bencana alam seperti ribut. gempa bumi. berdiri sama tinggi dengan negara-negara maju di persada antarabangsa. terutamanya mangsa-mangsa bencana. Persoalannnya. Mayat bergelimpangan. dan berpatriotik. akan lahirlah modal insan yang cemerlang. sudah tentu tali persaudaraan dengan rakyat dan negara yang terbabit dapat dipererat. Pada pendapat anda. Dan. sudah menjadi lumrah manusia untuk menghulurkan bantuan kepada pihak yang memerlukan pertolongan. [Ayat Format] Sekian. berpelajaran. dan sebagainya. Kita boleh melancarkan tabung kebajikan mangsa bencana di peringkat kebangsaan. dan mungkin lusa kita pula ditimpa bencana tanah runtuh. Mercy Malaysia yang merupakan sebuah pertubuhan bantuan perubatan sukarela telah menghulurkan bantuan perubatan kepada mangsa-mangsa bencana alam. Indonesia. Bantuan perubatan amat diperlukan dan dihargai kerana mangsa-mangsa bencana bukan sahaja mengalami kecederaan parah bahkan menghidap penyakit berjangkit. Kita boleh memberikan maklumat dan menawarkan bantuan kepakaran dan teknikal dalam usaha membangunkan kawasan yang terbabit. Pelbagai bentuk bantuan telah dihulurkan untuk meringankan penderitaan mangsa. mengapakah kerajaan dan rakyat Malaysia perlu membantu mangsamangsa bencana tersebut. Bantuan berupa ini bukan setakat dapat meringankan penderitaan mereka malah tali ukhuwah terjalin dengan negara-negara yang terbabit. berwawasan. tsunami. Apabila kita menyumbangkan apa-apa jua bantuan kepada negara yang dilanda musibah alam. Sebagai umat manusia yang berprihatin dan bertimbang rasa. Dimensi Antarabangsa/Global/Serantau Malaysia sentiasa prihatin terhadap warga dunia yang ditimpa bencana. gemilang dan terbilang serta pelapis pemimpin negara yang berwibawa dan berterampilan sekali gus kita dapat duduk sama rendah. banjir. terima kasih. usalah terhantuk baru tengadah! Jadilah generasi yang berhemah. dilanda bencana alam letusan gunung berapi dan tsunami. mungkin esok Filipina dilanda ribut taufan. Mungkin hari ini jiran kita. Ketika tsunami besar melanda negaranegara serantau pada tahun 2004. kemarau. bertanggungjawab. ikut rasa binasa. mengapakah Malaysia perlu membantu mangsa-mangsa bencana tersebut? Inisiatif kerajaan dan rakyat Malaysia yang sanggup menghulurkan bantuan kepada mangsa-mangsa bencana alam dunia dapat menjalin tali silaturahim dan ukhuwah dengan negara-negara yang terbabit. paha kiri pun merasa juga. misalnya. Siapakah yang dapat membantu mereka? Malaysia boleh. .

terutamanya Datuk Lee Chong Wei dan Datuk Nicol David. kejadian bencana alam mengundang keprihatinan rakyat Malaysia untuk menghulurkan bantuan. Kita mendabik dada dengan ahli sukan kita. berat lagi bahu memikul. maju ataupun mundur. . Dengan ini. Pendek kata.Dengan erti kata lain. Kita berbangga dengan kemantapan siasah dan kemapanan iktisad yang sedang kita kecap. kita menyumbangkan apa-apa juga bantuan baik kewangan. kita patut menghulurkan tangan memberikan apa-apa jua bantuan agar kesengsaraan dan keazaban mangsa-mangsa bencana dapat dikurangkan. apabila kita senang dan makmur. rawatan perubatan. rakyat asing tidak akan teragak-agak untuk melabur di negara kita kerana mereka akan berasa selamat dan bahagia di Bumi Malaysia. teknikal. Jadi. makanan. kawan atau musuh. ubatubatan. Seandainya kita mampu menghulurkan bantuan kewangan. kejuruteraan. kita dapat hidup bahagia dan harmoni di dunia ini. sumbangan kepada mangsa-mangsa malapetaka alam tanpa mengira bangsa dan negara mencerminkan bahawa rakyat Malaysia berperikemanusiaan. Dengan adanya perasaan kemanusiaan dalam kalangan manusia. Dalam menghadapi bencana alam. kita dapat duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi dengan negara-negara maju yang lain. kita tidak harus berpeluk tubuk menyaksikan kesengsaraan jiran-jiran kita kerana malang tidak berbau dan kemalangan tidak mengenal mangsanya Seelok-eloknya. jiran ataupun sahabat. agama. Bahkan. Tanpa mengira sempadan budaya. Sebagai intiha. eloklah kita menyumbangkan bantuan sekadar yang dapat kerana berat mata memandang. seandainya ditimpa apa-apa jua musibah. Kesannya. Kita memang mengharapkan kemakmuran dan kebahagiaan di dunia ini tetapi bencana alam adalah di luar kuasa manusia. makanan. sesungguhnya kita sudah berjaya dan maju dalam segala aspek kehidupan. perubatan mahupun teknikal kepada mana-mana negara yang dilanda musibah alam. kita bersamasama mengorak langkah mengurangkan impak musibah alam dan berganding bahu meredakan penderitaan mangsa-mangsa bencana. mahupun negara. dan sebagainya. keterlibatan dalam penyumbangan bantuan kepada mangsa-mangsa bencana alam dapat meningkatkan imej kita sebagai negara yang makmur di persada antarabangsa. Tidak kira negara yang ditimpa bencana alam itu kaya ataupun miskin. Kita juga harus bermegah dengan kemampuan kita dalam usaha membantu rakan-rakan kita yang dilanda bencana alam di seantero dunia. Dengan kemampuan dan keprihatinan ini. kita perlu menghulurkan tangan membantu mereka yang memerlukan pertolongan. kaum. kita dapat meraih keyakinan dan kehormatan bangsa-bangsa maju di empat pojok dunia.

TOPIK/TEMA: BERSEJARAH PELESTARIAN / PEMULIHARAAN BANGUNAN FOKUS: SEBAB / KEPENTINGAN / KEMASLAHATAN .

[Ayat Huraian]Sejak UNESCO mengiktirafkan bandar Melaka dan Geogetown sebagai bandar warisan bersejarah. baru timbullah kesedaran tentang kepentingan bangunan-bangunan bersejarah. premis perniagaan. tempat kediaman. kebanyakan bangunan bersejarah yang dipulihara akan disuaigunakan semula sebagai muzium. warisan negara yang telah diabaikan dewasa ini ialah bangunan bersejarah yang banyak terdapat di seantero negara. . dan kegunaan awam.[Ayat Arahan] Persoalannya. pejabat. [Ayat Hurain] Jika ditinjau secara umum.[Ayat Rangsangan] Tidak dapat dinafikan.

[Ayat Judul]Tidak ketinggalan juga. [Ayat Huraian]Hal ini demikian kerana bangunan-bangunan bersejarah yang mempunyai nilai sejarah dan seni bina yang unik dapat menjadi tarikan pelancong. [Ayat Penilaian]Dengan terdapatnya bangunan bersejarah. fakta-fakta sejarah ini dapat memupuk nilai patriotisme dalam kalangan generasi muda kita. generasi baharu akan lebih menghargai dan peka akan perkembangan sejarah negara. Gereja Christ. [Ayat Contoh]Tamsilnya. Paul. Hidup warisan Malaysia. [Ayat Cadangan]Bangunan dan monumen yang bersejarah merupakan aset yang patut dipelihara dan diwarisi dari satu generasi ke satu generasi. [Ayat Penilaian]Akhir kata. rumah wakaf.apakah kepentingan pemuliharaan bangunan-bangunan bersejarah dalam konteks Malaysia? [Ayat Judul]Bangunan-bangunan bersejarah memang mempunyai nilai sejarah yang tidak ternilai. bangunan bersejarah dapat menyumbang kepada kerancakan industri pelancongan negara kita. dan sebagainya. Istana Balai Besar di Kelantan. [Ayat Penyimpul] Dengan erti kata lain. [Ayat Huraian]Melalui darmawisata ke tempat-tempat bersejarah. [Ayat Judul]Selain nilai sejarah. dan seni bina makam atau pusara. [Ayat Contoh]Misalnya. [Ayat Kesimpulan]Secara tuntas. tak lekang dek panas seperti Istana Kenangan di Perak. generasi muda dapat menghayati fakta-fakta sejarah yang dipelajari dalam buku teks Sejarah. Bangunan Stadhuys dan Gereja St.[Ayat Penyimpul]Pendek kata. [Ayat Huraian]Selain rumah kediaman. pemuliharaan dan pelestarian bangunan bersejarah amat penting dalam penghayatan warisan dan khazanah negara. seni bina Melayu turut dizahirkan ke atas binaan-binaan lain seperti masjid. bangunan dan monumen ini secara tidak langsung dapat membantu industri pelancongan negara. adalah tidak rasional jika bangunan-bangunan bersejarah ‘dikorbankan’ demi memberikan laluan kepada pembangunan negara. bangunan-bangunan bersejarah memaparkan seni bina awal yang begitu unik. para pelancong yang berpendidikan akan terpesona oleh zaman kegemilangan bandar pelabuhan Melaka pada abad ke-15 dan ke-16 apabila melihat Pintu Gerbang Porta de Santiago. Masjid Tengkera di Melaka. istana raja-raja. [Ayat Contoh]Ciri-ciri seni bina tradisional Melayu dapat dilihat pada bangunan-bangunan lama yang masih kekal ibarat tak lapuk dek hujan. pembinaan kota A Famosa (bermaksud “Yang Termasyhur” dalam bahasa Portugis) atas arahan Alfonso de Albuquerque boleh dikatakan menjadi lambang penentangan penduduk Melaka terhadap penjajah. hidup bangsa Malaysia! .[Ayat Penyimpul] Pendek kata. seni bina Melayu yang indah ini bukan sahaja unik malahan memberikan nilai estetika yang begitu tinggi dan seharusnya dipelihara untuk pengekalan atau pelestarian identiti bangsa.

berilmu . Gagasan yang mempunyai sembilan mekanisme cabaran itu menjadi acuan utama ke arah membentuk negara dan rakyat Malaysia yang progresif. tercatatlah satu lagi peristiwa dalam lembaran Hari Ini Dalam Sejarah.· · · · · Tajuk: Negara maju acuan Malaysia memerlukan rakyat yang: Bersatu padu Berakhlak mulia Berilmu pengetahuan Bersemangat patriotik Berpegang teguh kepada ajaran agama Berikan ulasan anda. berdaya saing. Peristiwa penting itu ialah Perdana Menteri Malaysia pada waktu itu. iaitu Dato Seri Dr Mahathir Mohamad telah meuar-uarkan satu ilham yang begitu pragmatik iaitu WAWASAN 2020. Tanggal 21 Februari 1991. bertempat di perasmian Majlis Perdagangan Malaysia.

bahawa kehidupan kita sebagai suatu bangsa Malaysia menuntut kepada suasana ukhuwah dan bersatu padu. Peristiwa-peristiwa seumpama itu sesungguhnya akan menebalkan lagi rasa syak wasangka dan turut memperdalam jurang ketegangan antara kaum. Suasana tersebut amatlah penting bagi mengelak berulang semula trageditragedi ngeri yang menumpahkan darah seperti Peristiwa 13 Mei 1969 dan pergaduhan antara kaum di Kampung Medan pada tahun 2000. bersama-samalah kita menggemblengkan tenaga dan fikiran untuk merealisasikan gagasan tersebut. bertolak ansur. Bersatu padu dalam konteks rakyat Malaysia membawa maksud hidup dalam suasana aman. Sejajar dengannya. “Negara Kita Tanggungjawab Kita. agama. ‘Apabila kamu hendak mengenal wajah lihatlah pada cermin. tuntutan terhadap penguasaan ilmu pengetahuan pasti menjadi wahana yang penting dan perlu dikuasai oleh setiap warganegara. jadikanlah budi bahasa sebagai cerminan imej dan nilai budaya masyarakat Malaysia. bersatu teguh.pengetahuan.mengamlkan akhlak yang mulia. bercerai roboh dan bulat air kerana pembetung. dan jasmani. atas rasa cinta kepada nusa dan demi mengidami keamanan kita hendaklah menjelmakan satu semangat bersatu dengan slogan. Dengan terbentuknya nilai-nilai tersebut. Falsafah hidup yang bertunjangkan prinsip-prinsip akhlak seperti ini sudah pasti dapat mencerminkan suasana kehidupan yang harmoni di Malaysia di samping memantulkan imej masyarakat Timur yang begitu terkenal dengan peradaban yang tinggi.” Kata-kata tersebut memberikan gambaran betapa keperibadian dan akhlak yang mulia akan menjadi pengukur tinggi atau rendah harga diri setiap individu.” Imam al-Ghazali pernah menyatakan. saya amat bersetuju kelima-lima unsur ini sudah pasti menjadi cabaran besar untuk kita galas jikalau mahukan negara tercinta ini bertukar wajah menjadi negara maju seperti yang dicita-citakan. emosi. Sesungguhnya. intelek. Hal demikian menjelaskan. berilmu pengetahuan. Apabila tamadun dunia melangkah masuk ke abad Millenium. Antara intipati daripada sembilan cabaran itu adalah untuk membentuk sebuah negara maju dalam acuan Malaysia iaitu negara dengan rakyat yang bersatu padu. dan hormat-menghormati. acuan rakyat Malaysia perlu seiring dengan matlamat membentuk rakyat yang berilmu pengetahuan. Peribahasa Melayu ada menyatakan. Nilai tersebut bermatlamat membentuk insan yang seimbang dalam aspek mental. harmoni. dan . dan bekerjasama dalam masyarakat majmuk. bulat manusia kerana muafakat. Warasnya. bersemangat patriotik dan berpegang teguh kepada ajaran agama. Oleh yang demikian. Akhlak mulia merupakan intisari kepada nilai-nilai murni yang sejagat dan amat dituntut sama ada dari sudut budaya dan peradaban malahan dituntut di sisi agama juga. dan mempunyai daya tahan yang tinggi bagi menghadapi era maju menjelang abad ke-21. setiap rakyat perlulah menonjolkan suatu imej yang terpuji dengan . Oleh itu. tetapi apabila kamu hendak mengenal diri (peribadi) bercerminlah pada wajah. Sepatutnya kita mesti menerima hakikat bahawa kita ditakdirkan hidup dalam pelbagai etnik dengan pelbagai ragam budaya. berakhlak mulia. Rakyat yang berilmu pengetahuan ialah rakyat yang bijaksana dengan menguasai segala bidang ilmu sama ada dalam bidang sains dan teknologi dan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ketamadunan. Dengan itu. bersopan-santun. justeru akan lahirlah warga Malaysia yang berhati mulia.

dan menguasai teknologi. melainkan kaum itulah yang mengubahnya. cinta akan tanah air. bahasa dan kesusasteraan perlulah diajar kepada para pelajar. Tuhan tidak akan mengubah nasib sesuatu kaum itu. Semangat tersebut dapat menjanakan jati diri bangsa yang bersemangat waja. Penguasaan ilmu dalam bidang sains dan teknologi hendaklah menjadi agenda penting negara kerana ilmu tersebut menjadi aset negara berkembang maju dalam aspek fizikal. negara. Oleh yang demikian. Jose Rizal pernah menyatakan. mahir. pintar. berakhlak. nilai-nilai hidup bersama dan setia kawan perlulah dipupuk dalam aktiviti kokurikulum dan sukan. prasarana. Manakala ilmu-ilmu yang berkaitan dengan nilai-nilai keinsanan pula bermatlamat membentuk rakyat yang mempunyai nilai-nilai murni seperti berjiwa patriotik. .kemanusiaan. sentiasa bersyukur serta lebih bertanggungjawab terhadap diri sendiri. Dengan hal yang demikian. Langkah ini amatlah pragmatik dalam usaha mewujudkan suatu rupa bangsa Malaysia yang bijak. namun harga perjuanganku akan kuabadikan untuk rakyat Filipina. kita amatlah berharap matlamat WW 2020 akan berjejak di bumi nyata setelah rakyat telah sarat dengan ilmu pengetahuan. sekiranya aku mati dalam perjuangan ini. “Tuhanku. dan rela berkorban demi kedaulatan negara. biarlah tubuh dan darahku bersemadi menjadi tanah. “Negara Kita Tanggungjawab Kita”. “Sesungguhnya. Tokoh nasionalisme Filipina yang terulung. Subjek-subjek yang berkaitan dengan kenegaraan seperti sejarah. bersopan santun. masyarakat Jepun begitu berbangga dengan nilai ‘kaizen’ dan masyarakat Cina dengan nilai ‘kiasu’ mereka. Mafhum (maksud) daripada sepotong ayat suci al-Quran yang menyatakan bahawa. Dengan komponen kedua-dua bidang ilmu tersebut. Seandainya. justeru rakyat Malaysia pula mesti kuat berpegang dengan falsafah di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. agama. Strategi seterusnya ialah menyemaikan sifat-sifat taat dan taqwa (patuh) kepada pencipta dengan berpegang teguh kepadaa ajaran agama. Selain itu. Bagi memastikan amanah ini terlaksna dengan sebaik mungkin ambillah agama dan moral sebagai landasan hidup kerana “Sebaik-baik manusia dilihat atas agama yang diamalinya”. Demi mencapai matlamat murni itu kita perlu berusaha gigih dari sekarang dan kita juga perlu ingat kepada slogan.” Demikianlah sebuah percaturan hidup dan mati daripada seorang tokoh patriotik atas cintanya terhadap tanah air. pendidikan moral. bertolak ansur dan bersatu padu. dan pertumbuhan ekonomi yang pesat.” Hal tersebut memberi suatu isyarat bahawa maju atau mundur dan senang atau susah hidup kita amatlah bergantung kepada diri kita sendiri. ibu bapa adalah bertanggungjawab untuk menanamkan nilai-nilai benar dan beriman yang terdapat dalam doktrin agama masing-masing. dan agama. strategi yang paling berkesan adalah dengan menyemaikan semangat patriotisme kepada generasi muda semasa mereka dalam alam persekolahan lagi. Walaupun rakyat Malaysia bebas menganut agama dan kepercayaan masing-masing. Dengan kesegaran jiwa agama kita dapat membentuk insan syumul yang sentiasa patuh kepada Tuhannya dan setia kepada negara serta pemimpin. Demi mempertahankan keutuhan dan kedaulatan negara setiap rakyat hendaklah berjiwa patriotik. namun kita yakin setiap agama tidak pernah mengajarkan nilai-nilai negatif yang boleh memesongkan penganutnya. Insan yang beragama seyogianya akan menjadi insan yang bertanggungjawab. beriman.

Tokoh legenda filem Melayu yang berjaya mengangkat imej seperti P Ramli. sebaliknya salahkan badan yang tidak beruntung”. malah bolehlah dikatakan kehadiran flem-filem tersebut sekadar memenuhi vakum dalam industri perfileman. Kajang Pak Malau kajang berlipat Kajang saya mengkuang layu Dagang Pak Malau dagang bertempat Dagang saya musafir lalu (Allahyarham Seniman Nordin Ahmad) Kedua-dua ungkapan di atas mampu mengembalikan nostalgia kita ke zaman kegemilangan filem Melayu dalam dekad 50-an dan 60-an. Mungkin ada kebenaran di sebalik kata-kata. Dato Jins Shamsudin dan lain-lain lagi masih segar dalam ingatan. apabila kita mahu mengaitkan krisis . Nordin Ahmad.Banyak pihak berpendapat industri filem Melayu kurang berdaya maju jika dibandingkan dengan filem-filem import. Namun demikian. kehangatan pesona filem-filem Melayu dengan tiba-tiba melalui tempoh menurun apabila satu lepas satu filem bikinan anak tempatan gagal menambat hati peminat. Sebenarnya saya amat bersetuju dengan kenyataan ini berdasarkan fakta dan situasi dalam perkembangan filem Melayu sekarang. Tulis pendapat anda tentang kenyataan di atas. “Jangan salahkan ibu mengandung. Mutu filem Melayu pada waktu itu berjaya mengangkat martabat nilai seni dan budaya warisan bangsa setanding dengan flem-filem dari negara-negara maju.

iaitu yang cemerlang dalam aliran sains manakala yang kurang cemerlang dalam aliran sastera. Boleh dikatakan hampir keseluruhan filem yang dibikinkan amat tidak bermutu dan gagal menarik minat penonton. bakat. Mereka dilahirkan ke dunia ini seolah-olah untuk menyemarakkan warna dan suasana filem Melayu. tema dan persoalan filem Melayu tidak mampu menganjak paradigma daripada kisah-kisah cinta dan dendam kesumat yang seolah-olah menggambarkan orang Melayu tidak mempunyai agenda lain dalam kehidupan mereka. standard prestasi filem dan drama Melayu pada masa ini boleh menyokong kenyataan tersebut. Filem-filem yang berbentuk tangkap muat dan tidak menepati ciri-ciri budaya dan latar kehidupan masyarakat terbanyak kerap dipaparkan. Kegagalan tersebut menyebabkan para penggemar sentiasa membuat perbandingan dengan filem-filem lama khususnya filem-filem keluaran Cathy Keris. Jikalau hendak dikatakan bangsa Melayu tidak kreatif dengan nilai seni. Dato Yusof Haslam. Roseyatimah dan lain-lain amat menambat hati peminat. justeru tuduhan tersebuat adalah tidak tepat dan tidak adil sama sekali. R Tompel. pada hakikatnya. A. usaha yang drastik untuk mencungkil bakat-bakat baru juga tidak dilakukan dengan sepenuh hati. Dayang Sulu. kewujudan nama-nama yang lain gagal memenuhi tuntutan semasa. filem Melayu pun mula diselaputi oleh zaman suram. Hal tersebut seolah-olah filem kita hari ini mahu keluar dari dunia kenyataan. Aziz Sattar. dan beberapa primadona filem Melayu seperti Sarimah. Langkah ini sebenarnya memberi suatu tamparan hebat kepada bidang seni apabila bidang yang dikuasai oleh kumpulan sederhana tersebut gagal mengaplikasikan ilmu dan bakat . Sistem pendidikan kita yang terlalu bercorak peperiksan dan pengkhususan turut mematikan minat dan kreativiti bakat-bakat baru. di Jalan Ampas Singapura. Kesudahannya kita ketandusan karyawan seni perfileman yang berbakat. Ahmad Nisfu. Sekiranya ada yang berbakat pun mereka terpaksa mengembangkannya secara bersendirian. sutradara. Malang sekali selepas pemergian tokoh-tokoh seperti itu. Hal ini dapat diterjemahkan dariapda sejumlah besar filem yang dibikinkan sering berkisar dalam persekitaran masyarakat elit kota. S Shamsudin. Saadiah.yang sedang melanda filem-filem dan drama Melayu kini. kelahiran P Ramli dan rakan-rakan seangkatan sebagai suatu anugerah. Akhirnya terbentuklah dua kelompok pelajar. dan kecenderungan tidak pernah diambil kira. Namun. Sekadar menyebut beberapa nama seperti Dato Jins Shamsudin. Disebabkan kehebatan filem-filem tersebut. Para pelajar di sekolah amat kurang didedahkan dengan kegiatan seni yang berfaedah. dan yang terkini Rosyam Noor. Dalam fenomena kehidupan yang semakin rencam juga. Kebanyakan filem dan drama yang dibikinkan gagal memenuhi kumpulan sasaran. dan pelakon dalam usaha menghayati realiti di bumi nyata. Gaya hidup elit korporat seperti dalam slot Samarinda. Aspek minat. Mungkin kita sukar menolak andaian bahawa. Rahim Razali. Padahal banyak persoalan yang boleh digarapkan tentang latar golongan miskin dan sederhana yang lebih ramai tetapi tidak dipedulikan langsung. selepas era mereka. Filem-filem lakonan P Ramli. Sembilu Kasih dan Natasya hanya memaparkan krisis golongan kaya. seolah-olah wujud suatu sempadan pemisah yang menunjukkan filem-filem Melayu sekarang sedang menuju antiklimaks Kegagalan seperti yang dinyatakan adalah berkait rapat dengan kurangnya sensitiviti penulis skrip. Sejak tiga dasawarsa yang lampau para pelajar dikelompokkan mengikut disiplin pengajian yang diukur berdasarkan pencapaian dalam peperiksaan. Kesudahannya. Mereka mengutamakan latar kehidupan masyarakat minoriti daripada golongan majoriti.

kurang akal habis bicara.memperkaya khazanah seni dan budaya bangsa. bak kata peribahasa kurang ringgit boleh dicari. Faktor kualiti turut mempengaruhi faktor pasaran pula. hinggalah kepada Shahrukh Khan. pemikiran. Hong Kong dan filem Barat. Kajol. . penghayatan watak yang cemerlang. Seni dan Warisan. Bollywood. dan filem-filem dari negara serantau seperti Indonesia dan Thailand mula mendapat tempat di hati peminat. Kelesuan filem-filem Melayu turut berkait rapat dengan jumlah penonton yang terhad kepada bangsa Melayu sahaja. Dominasi filem Bollywood sejak lima dekad yang lampau memang menjadi pencabar kuat kepada filem tempatan. Justeru. Kita tidak menafikan wujud filem-filem luar yang tidak rasional seperti filem-filen kantonis. tetapi aksi yang dipersembahkan amat memukau. setelah hampir separuh abad berlalu kita terpaksa menelan padah yang sepahit-pahitnya apabila filem-filem import mula membanjri industri filem negara. Salman Khan serta primadona mereka seperti Asha Parekh. Di pihak yang satu lagi pula asyik memandang rendah kumpulan seni dan sastera yang kononnya mempelajari ilmu yang tidak berjejak di bumi nyata. Namanama hebat filem tersebut seperti Raj Kumar. Zeenat Aman. dan pelakon hendaklah bijak mengesan selera peminat untuk menghasilkan filem yang selari dengan latar kehidupan masyarakat. Dengan mutu yang tidak menarik serta persoalan yang dikemukakan terlalu remeh-temeh dan kadang-kadang tidak masuk akal filem kita gagal meraih sokongan daripada komuniti Melayu sendiri. Raj Kapoor. Oleh itu. Jauh di sudut hati kita. dan aksi yang hebat telah menenggelamkan kredibiliti filem tempatan. Finas. kita berharap usaha-usaha yang lebih profesional hendaklah diketengahkan dalam mencari formula penyelesaian masalah ini. Jeetendra. Mexico. Priyanka Chopra. malah jauh sekali bangsa-bangsa lain. ketidaktentuan arah dan hala tuju sama ada tema. Hong Kong. Hollywood. Asha Bosley. Pihak berkenaan seperti Kementerian Kebudayaan. dan Aisywaria Rai tetap meniti dari bibir ke bibir masyarakat tempatan. dan aksi yang kucar-kacir menyebabkan filem-filem Melayu terbuang seperti sampah selain menanggung kerugian demi kerugian. karyawan seni. Korea. Dalam krisis pencarian imej yang serba tidak menentu itu pula. penubuhan akademi seni yang berfokuskan kepada pembikinan filem dan drama seperti yang wujud di Korea hendaklah ditubuhkan segera. yang dikendung berciciran. Filem-filem tersebut yang dimonopoli oleh filem Barat. Kantonis. Inilah yang dikatakan oleh peribahasa yang dikejar tak dapat. Tuntutan dan runtunan jiwa seni tetap berkehendakkan kepada pengisian yang bersungguh-sungguh daripada semua pihak. Musibahnya. Dharmendra. industri filem Melayu semakin terancam dengan dominasi filem asing. Kehebatan filem-filem tesebut sama ada dari sudut kepelbagaian tema dan pemikirannya.

negara pada masa depan, lihat kepada remaja pada hari ini”. Kata-kata tersebut memberikan suatu keyakinan bahawa remaja merupakan aset negara yang amat berguna. Jatuh bangun sesebuah negara pun bergantung sepenuhnya kepada ketahanan rakyatnya yang rata-rata terdiri daripada remaja masa kini. Sebagai pewaris bangsa, para remaja hendaklah memperlengkap diri mereka sama ada fizikal, mental, sahsiah, dan rohani. Inilah sahaja aset yang benar-benar bernilai yang menjadi taruhan nusa. Pelbagai aktiviti boleh disertai oleh para remaja untuk memperlengkap diri menjadi remaja berketrampilan dan tahan uji. Dalam aspek fizikal dan mental aktiviti seperti mendaki gunung, meredah belantara, dan mengharung ombak merupakan riadah yang boleh memberikan pelbagai impak positif untuk membentuk peribadi remaja. NOTA : Pendahuluan ini menggunakan teknik /gaya memetik pendapat tokoh tentang isu yang berkaitan dengan remaja. (SILA RUJUK SKEMA ISI BAGI SOALAN INI DALAM MODUL MS 46)

Soalan 2 : Atas kegigihan dan dedikasi ibu bapa, anda kini telah menjadi insan yang benar-benar berjaya. Cadangkan beberapa langkah yang bakal anda lakukan sebagai menghargai jasa mereka terutama ketika menjelang usia emas. Sampel pendahuluan : Sejuk-sejuk bayu timuran Berpuput dari puncak sedili Biar bercerai nyawa di badan Ibu dan ayah kasih abadi Bait-bait pantun di atas menjadi pancaran metafora akan besarnya kasih dan sayang ibu bapa kepada anak-anak. Walaupun sudah lama terpisah, asal ingatan tidak pernah berubah. Ibu bapalah yang menjadi pembuka jalan kepada setiap insan untuk menghirup udara di mayapada ini. Malahan, ibu bapalah yang menjadi penentu kejayaan seseorang insan. Atas kesedaran demiikian, saya berasa cukup terhutang budi kepada kedua-dua insan yang amat bermakna dalam hidup saya. Sejadi kecil sehingga kini saya berpeluang mencapai kemuncak kerjaya, namun tiada tandingan walaupun segunung intan untuk saya balasi jasa ibu dan bapa. Atas kesedaran yang tersebut, saya bertekad untuk menghargai jasa mereka baik semasa hidup mahupun selepas mereka meninggal dunia. NOTA : Pendahuluan ini cuba membuat aplikasi teknik mood sentimental dengan memetik serangkap pantun. Pendahuluan ini amat sesuai kerana soalannya bersifat menyentuh emosi.

SOALAN : Melayari laman bersembang, SMS, MMS, permainan video, dan keluar malam adalah antara kegiatan negatif paling digemari remaja masa kini. Sebagai remaja, anda sedar aktiviti seperti ini amat merugikan. Ulaskan pendapat anda tentang punca-punca gejala ini dan kesannya. Sampel pendahuluan : Setiap perubahan tentang gaya hidup amat berkait dengan perubahan dalam bidang teknologi dan perubahan dalam gaya berfikir. Apabila dunia mula menginjak perubahan berdasarkan kuasa teknologi dan komunikasi, justeru trend manusia pun turut berubah. Jikalau dalam dekad awal pascaPerang Dunia, corak hidup lebih berfokus kepada mempertingkatkan daya saing ekonomi, justeru ilmu pengetahuanlah yang menjadi agenda terpenting. Sebaliknya, selepas lima dekad manusia mula meneroka pelbagai teknologi, justeru pengaruh teknologi benar-benar memberikan kesan terhadap corak berfikir dan bekerja. Antara capaian yang terpenting ialah teknologi digital dan komunikasi. Pelbagai sesawang dan rangkaian berjaya dipacu untuk menjadikan dunia tanpa sempadan lebih canggih. Namun, di sebalik pelbagai kemajuan, tidak kurang juga gejala negatif mula melanda terutama dalam kalangan generasi muda. Pada hari ini wabak kegilaan berkomunikasi dengan pelbagai kemudahan internet dan telekomunikasi yang menyerang remaja semakin merungsingkan ramai pihak. Bahana ini sudahlah pasti timbul daripada pelbagai kerenah dan akhirnya menimbulkan pelbagai kesan negatif pula. Ulasan tentang teknik pendahuluan di atas : Teknik pendahuluan ini adalah dari jenis gambaran semasa. Gambaran yang diambil adalah daripada situasi semasa yang diwarnai perubahan dalam teknologi komunikasi.

Tajuk / Tema Karangan: Industri Kecil dan Sederhana Fokus karangan: Langkah-langkah merancakkannya

Pendahuluan AR : Dewasa ini, Industri Kecil dan Sederhana (IKS) memainkan peranan yang penting dalam pembangunan dan perkembangan ekonomi Negara AH : IKS ditakrifkan sebagai perusahaan perkilangan atau syarikat yang menyediakan perkhidmatan berkaitan dengan perkilangan dengan pusing ganti tahunan tidak melebihi

RM25 juta dan menggaji kakitangan sepenuh masa tidak melebihi 150 orang. - menggaji kakitangan sepenuh masa tidak melebihi 150 orang AA- kerajaan telah mengatur beberapa banyak langkah yang konstruktif dan pragmatik. Idea 1 : A.J :penawaran pembiayaan, geran, pinjaman dan insentif kepada para pengusaha IKS - dapat mendorong para pengusaha yang mengusahakan perniagaan IKS berasaskan pertanian, perikanan, perternakan AH: - Antara geran dan insentif yang disediakan - skim kewangan, skim geran penyelidikan dan pembangunan, dan sebagainya A.C : - Kemudahan pinjaman yang disediakan pula melalui institusi kewangan kerajaan, seperti Bank Pertanian -AH Melalui Skim Khas Bank Negara, Bank Negara telah menubuhkan Unit Khas Enterpris Kecil dan Sederhana yang bertujuan membantu perusahaan IKS yang berdaya maju untuk memperoleh pembiayaan AP : IKS nescaya dapat berkembang maju Idea 2 : AJ : khidmat nasihat dan perundingan kepakaran AH : Usahawan dan pelabur yang ingin akan maklumat atau pendedahan lanjut mengenai IKS boleh mendapatkan khidmat nasihat yang disediakan oleh agensi kerajaan AH : Para pengusaha memang memerlukan khidmat nasihat dan sokongan teknikal dalam usaha melicinkan operasi IKS agar lebih produktif, dinamik, berdaya maju, dan kos efektif AH : meningkatkan daya pengeluaran dan kualiti produk, serta pemasaran global AC : agensi yang terlibat dalam khidmat nasihat dan bantuan teknikal termasuklah MARA dan Persatuan IKS Malaysia AH : Tanpa khidmat nasihat dan perundingan kepakaran, pengusaha-pengusaha yang mentah dalam selok-belok pengurusan IKS ataupun baru menceburi bidang ini akan menghadapi pelbagai rintangan AP : pihak kerajaan berprakarsa dan beriltizam membantu para usahawan untuk membangunkan IKS dan melipatgandakan perolehan Idea 3 : AJ : kerajaan menyediakan pelbagai program latihan dan pembangunan kepada usahawan dan pelabur yang cenderung mengusahakan aktiviti IKS. AH : Perbadanan Pembangunan Industri Kecil dan Sederhana (SMIDEC) merupakan agensi kerajaan utama yang bertanggungjawab menyelaraskan pembangunan IKS AH : agensi ini menyediakan program latihan dan pembangunan untuk orang ramai dan pengusaha IKS AC : program rantaian industri, program pembekal global, program peningkatan kemahiran, dan sebagainya. AH : Majlis Amanah Rakyat (MARA) merupakan agensi kerajaan yang ditubuhkan untuk menggalakkan, membimbing dan melatih penduduk Bumiputera, khususnya di luar bandar, supaya menyertai kegiatan perdagangan dan perusahaan

AHarapan : Dengan wujudnya inisiatif dan iltizam. AP : Melalui agensi-agensi kerajaan. Jadi. pihak-pihak yang terbabit dalam sektor ini haruslah meneroka dan merintis bidang-bidang IKS baru dengan menghadiri ekspo-ekspo perindustrian di luar negara. AP : [Penglibatan IKS dalam pelbagai jenis aktiviti perkilangan menjadi penggerak dan tulang belakang kepada pertumbuhan sektor perkilangan amnya. skim latihan perintisan. IKS bukan sahaja berdaya maju bahkan menyumbang kepada ekonomi negara sekali gus merealisasikan Wawasan 2020.AC : latihan keusahawanan. AC : Selaras dengan ini. Industri Kecil dan Sederhana (IKS) memainkan peranan yang penting dalam pembangunan dan perkembangan ekonomi negara. dan program promosi pemasaran. IKS berdaya maju dan menyumbang kepada iktisad negara Kesimpulan : AK : kerajaan memainkan peranan yang mustahak dalam memajukan dan merancakkan IKS. pelbagai pihak telah mula menyedari bahawa salah satu langkah penting dalam mencapai hasrat ini adalah melalui bantuan dan sokongan kepada pembangunan IKS. AP Kesedaran pelbagai pihak tentang keperluan dalam melahirkan usahawan yang berkemampuan dan bertaraf antarabangsa serta pekerja mahir adalah tinggi. [Ayat Huraian 1]IKS ditakrifkan sebagai perusahaan perkilangan atau syarikat yang menyediakan perkhidmatan berkaitan dengan perkilangan dengan pusing ganti tahunan tidak melebihi RM25 juta dan menggaji kakitangan sepenuh masa tidak melebihi 150 orang. AP : Hal ini demikian kerana pertumbuhan pesat sektor perkilangan memperlihatkan kepentingan dan peranan IKS yang kian ketara. [Ayat . Tajuk / Tema Karangan: Industri Kecil dan Sederhana Fokus karangan: Langkah-langkah merancakkannya [Ayat Rangsangan]Dewasa ini.

[Pengembangan:Ayat Contoh]Antara agensi yang terlibat dalam khidmat nasihat dan bantuan teknikal termasuklah MARA (skim khidmat pakar perunding MARA). [Pengembangan:Ayat Huraian 2 ] Melalui Skim Khas Bank Negara. [Pengembangan:Ayat Huraian 3]Tanpa khidmat nasihat dan perundingan kepakaran.2% peluang pekerjaan daripada jumlah tenaga kerja dalam sektor perkilangan. [Pengembangan:Ayat Huraian 1]Bantuan ini dapat mendorong para pengusaha yang mengusahakan perniagaan IKS berasaskan pertanian. [Pengembangan:Ayat Huraian 2]Para pengusaha memang memerlukan khidmat nasihat dan sokongan teknikal dalam usaha melicinkan operasi IKS agar lebih produktif. . serta syarikat kewangan. [Ayat Judul]Tidak ketinggalan juga.7% masing-masing dalam jumlah nilai keluaran dan jumlah nilai harta tetap. dan sebagainya. Bank Negara telah menubuhkan Unit Khas Enterpris Kecil dan Sederhana yang bertujuan membantu perusahaan IKS yang berdaya maju untuk memperoleh pembiayaan. [Pengembangan:Ayat Huraian 2]Selain menawarkan khidmat nasihat berkaitan dengan pembangunan industri. [Ayat Judul]Salah satu langkah perdana yang diambil oleh kerajaan ialah penawaran pembiayaan. dan sebagainya. berdaya maju. dan Persatuan IKS Malaysia. [Ayat Huraian 3]IKS menyediakan sebanyak 44.. skim geran penyelidikan dan pembangunan. pemprosesan makanan. [Pengembangan:Ayat Huraian 1]Usahawan dan pelabur yang ingin akan maklumat atau pendedahan lanjut mengenai IKS boleh mendapatkan khidmat nasihat yang disediakan oleh agensi kerajaan dan beberapa badan yang lain. [Ayat Judul]Dalam pada itu. terdapat pelbagai peluang usaha niaga berbentuk IKS yang mendapat sokongan penuh daripada kerajaan. kerajaan menyediakan pelbagai program latihan dan pembangunan kepada usahawan dan pelabur yang cenderung mengusahakan aktiviti IKS. UKM Pakar Runding Sdn. perikanan. [Pengembangan:Ayat Contoh 2]Kemudahan pinjaman yang disediakan pula melalui institusi kewangan kerajaan. pengusaha-pengusaha yang mentah dalam selokbelok pengurusan IKS ataupun baru menceburi bidang ini akan menghadapi pelbagai rintangan. kerajaan telah mengatur beberapa banyak langkah yang konstruktif dan pragmatik. [Pengembangan:Ayat Contoh]Antaranya termasuklah program rantaian industri. geran. [Ayat Penyimpul]Dengan adanya bantuan dan sokongan kerajaan. [Ayat Arahan]Demi merancakkan IKS. agensi ini menyediakan program latihan dan pembangunan untuk orang ramai dan pengusaha IKS. bank komersial seperti Bank Rakyat dan Bank CIMB. [Pengembangan:Ayat Contoh 1]Antara geran dan insentif yang disediakan kepada pengusaha IKS termasuklah skim kewangan. khidmat nasihat dan perundingan kepakaran turut disediakan oleh pihak kerajaan. Perbadanan Pembangunan Industri Kecil dan Sederhana (SMIDEC) merupakan agensi kerajaan utama yang bertanggungjawab menyelaraskan pembangunan IKS.9% dan 31. perternakan. serta pemasaran global. di samping meningkatkan daya pengeluaran dan kualiti produk. IKS nescaya dapat berkembang maju.Huraian 2]Di Malaysia. dan kos efektif. [Ayat Penyimpul]Pendek kata. Bhd. dinamik. seperti Bank Pertanian dan Bank Simpanan Nasional. pinjaman dan insentif kepada para pengusaha IKS. [Pengembangan:Ayat Huraian 1] Dalam konteks ini. 48. pihak kerajaan berprakarsa dan beriltizam membantu para usahawan untuk membangunkan IKS dan melipatgandakan perolehan.

[Ayat Harapan]Dengan wujudnya inisiatif dan iltizam. Yang Arif lagi bijaksana. khususnya di luar bandar. [Pengembangan:Ayat Contoh 2]Antara program yang ditawarkan ialah latihan keusahawanan. Tajuk syarahan yang menjadi pilihan saya pada pagi ini ialah “Ke Arah Memupuk Minat Membaca dalam Kalangan Masyarakat”. dan program promosi pemasaran. tidak sampai 10 orang yang membaca surat khabar pada setiap hari! Kalaupun ada yang membaca. membimbing dan melatih penduduk Bumiputera. [Ayat Kesimpulan]Secara tuntasnya. kerajaan memainkan peranan yang mustahak dalam memajukan dan merancakkan IKS. supaya menyertai kegiatan perdagangan dan perusahaan. siapakah yang membaca surat khabar pada setiap hari? Tuan-tuan dan puan-puan tahu apakah jawapannya? Jawapannya amat mendukacitakan. pelbagai pihak telah mula menyedari bahawa salah satu langkah penting dalam mencapai hasrat ini adalah melalui bantuan dan sokongan kepada pembangunan IKS. Tuan Pengerusi Majlis. saya baru selesai mengikuti jerayawara ke lima buah daerah di Johor untuk mengajar pelajar mengaplikaskan maklumat dalam karangan. Daerah terakhir yang saya kunjungi ialah daerah Pasir Gudang iaitu pada 3 Julai yang lalu. mereka akan hanya membaca ruangan tertentu seperti ruangan sukan atau hiburan. [Ayat Penilaian]Kesedaran pelbagai pihak tentang keperluan dalam melahirkan usahawan yang berkemampuan dan bertaraf antarabangsa serta pekerja mahir adalah tinggi. IKS berdaya maju dan menyumbang kepada iktisad negara. Jadi. Inilah gambaran . [Pengembangan:Ayat Huraian 3]Bahkan. pihak-pihak yang terbabit dalam sektor ini haruslah meneroka dan merintis bidang-bidang IKS baru dengan menghadiri ekspo-ekspo perindustrian di luar negara. Mereka juga tidak mengetahui nama-nama pemimpin negara apalagi isu semasa yang melanda negara. beberapa hari yang lepas. Majlis Amanah Rakyat (MARA) merupakan agensi kerajaan yang ditubuhkan untuk menggalakkan. Mengapakah saya memilih tajuk ini dan apakah yang ingin saya kupas daripada tajuk ini? Sebenarnya. dan sebagainya. [Ayat Cadangan]Selaras dengan ini. [Ayat Penilaian]Penglibatan IKS dalam pelbagai jenis aktiviti perkilangan menjadi penggerak dan tulang belakang kepada pertumbuhan sektor perkilangan amnya. panel penilai dan rakanrakan yang dihormati.program pembekal global. program peningkatan kemahiran. [Ayat Peniaian]Hal ini demikian kerana pertumbuhan pesat sektor perkilangan memperlihatkan kepentingan dan peranan IKS yang kian ketara. IKS bukan sahaja berdaya maju bahkan menyumbang kepada ekonomi negara sekali gus merealisasikan Wawasan 2020. Terima kasih. skim latihan perintisan. saya akan bertanya kepada pelajar-pelajar. Assalamualaikum dan selamat pagi. Di setiap daerah. [Ayat Penyimpul]Melalui agensi-agensi kerajaan. Daripada lebih 100 orang peserta di setiap daerah.

media massa turut memainkan . membantu masyarakat kita membudayakan membaca. Jadi. Sebelum ini. Pihak swasta juga perlu memainkan peranan untuk memupuk masyarakat membaca. tetapi itulah hakikatnya! Oleh sebab remaja hari ini merupakan pemimpin masa depan. Perpustakaan Negara Malaysia mengumumkan bahawa purata membaca setiap rakyat Malaysia hanyalah dua buah buku setahun. Keadaan ini amat menyedihkan. Datuk Seri Najib Tun Razak pada tahun lepas.budaya membaca masyarakat kita yang sebenar. maka usahausaha untuk memupuk budaya membaca dalam kalangan masyarakat perlu dilakukan oleh semua pihak. Selain kerajaan. bukan sahaja suka membaca malah berupaya untuk menghasilkan dan menerbitkan banyak buku yang sesuai dan berkualiti. “Negara Pembaca” yang dihasratkan ialah negara yang bukan sahaja memiliki rakyat yang suka membaca dan berasaskan ilmu pengetahuan. lending library atau circulating library ini dibangunkan dan dijadikan sumber perniagaan. jelas bahawa pembinaan prasarana yang banyak dan meluas. pada hari ini saya ingin mencadangkan beberapa langkah yang perlu dilakukan oleh semua pihak untuk memupuk budaya membaca dalam masyarakat. Di Amerika Syarikat. perpustakaan desa dan perpustakaan bergerak juga perlu diperbanyak supaya gerakan ini dapat sampai ke seluruh ceruk rantau. pihak kerajaan perlu lebih agresif dalam menyemai budaya membaca dalam kalangan masyarakat. Tuan-tuan dan puan-puan. Selain itu. Tuan-tuan dan puan-puan. banyak usaha dijalankan namun tahap pembacaan masyarakat masih rendah. Usaha ini telah pelopori oleh William Rind sejak tahun 1762 dan telah mendatangkan impak yang amat besar terhadap pembudayaan membaca dalam kalangan rakyat Amerika selepas itu. Oleh itu. prasarana yang sesuai dan mesra pengguna hendaklah dibangunkan. tuan-tuan dan puan-puan. yang mahu menjadikan Malaysia sebagai “Negara Pembaca” perlulah disambut baik oleh semua pihak. tidak hairanlah jika. Oleh itu. dilaporkan terbiar dan tidak dimanfaatkan walaupun jutaan ringgit telah dibelanjakan untuk membinanya. Oleh itu. Kerajaan boleh membangunkan perpustakaan di tempat-tempat yang menjadi tumpuan ramai dan mudah dikunjungi. Tuan-tuan dan puanpuan. malahan diharapkan agar rakyat mempunyai kemampuan berterusan untuk belajar. kenyataan Timbalan Perdana Menteri. pihak swasta dan orang persendirian juga boleh membangunkan perpustakaan. dengan terealisasinya hasrat ini. Pada pendapat saya. Kampung Buku di Langkawi yang diharapkan dapat menjadi daya tarikan untuk memupuk budaya membaca. Selain dasar dan polisi kerajaan. Selain syarikat penerbitan menerbitkan banyak judul menarik dan mengusahakan penterjemahan buku-buku yang berkualiti dari negara. Tuan-tuan dan puan-puan. maka terealisasilah juga “Dasar Buku Negara” yang berhasrat untuk menjadikan masyarakat Malaysia. membuat penyelidikan dan melakukan penemuan baru. Malahan. iaitu dengan menjadikannya sebagai perpustakaan pinjaman berbayar.

tuantuan dan puan-puan? Maknanya. United Kingdom. seharusnya mereka sudah dibiasakan dengan buku sama ada memegang. Inilah yang dikatakan situasi menang-menang. Pada masa yang sama.’’. Apakah maknanya kata-kata itu. Internet dan juga usaha sama dengan beberapa buah kedai buku. Sebenarnya. mereka telah mengadakan program BigRead yang merupakan satu program untuk mencari 100 buah buku paling popular di United Kingdom.peranan yang penting. ‘‘When I have money. Bagi yang berkemampuan sedikit. misalnya BBC 1. Cara ini umpama carta muzik di kaca TV kita. penyuburan sikap suka membaca perlu dipupuk sejak kecil lagi. di samping mendapat keuntungan. telah menyiarkan program yang mengulas 100 buah buku yang tersenarai pada setiap minggu. sedangkan kepentingan makanan datang kemudian. apalah salahnya jika kita menciplak idea yang sangat membina ini? Jika semua pihak swasta menggembleng tenaga. Tuan-tuan dan puan-puan. Diharapkan dengan cara ini. Dato’ Sri Abdullah Ahmad Badawi. Pada Erasmus dan juga sebilangan besar masyarakat negara maju yang lain. kita perlulah memperuntukkan sejumlah wang untuk membeli bahan bacaan. Akhirnya. inilah modalnya untuk kita menjadi negara yang maju dan kaya menjelang tahun 2020 ataupun 2058 sebagaimana yang disasarkan oleh Perdana Menteri kita. merupakan sebuah negara yang sememangnya berbudaya membaca dan keadaan itu bukanlah sesuatu yang terbina dalam sekelip mata. akan terlunaslah satu daripada tanggungjawab sosial mereka kepada negara iaitu memupuk budaya membaca. tuan-tuan dan puan-puan. mereka ada wang. Yang terpenting ialah program ini telah dilakukan secara bersepadu oleh pihak-pihak media. jika kita boleh menciplak banyak program tv realiti berbentuk hiburan dari negara Barat. Erasmus melebihutamakan buku. Bagaimana acuan begitulah kuihnya manakala melentur buluh biarlah dari rebungnya. masyarakat kita. kita akan dapat melahirkan masyarakat yang walaupun tidak kaya tetapi berminda kelas pertama. I buy food. Oleh itu. terbudaya untuk merancang perbelanjaan dengan lebih bijak dengan memperuntukkan sejumlah wang untuk pembelian buku. ialah peranan ibu bapa. Oleh itu. mereka tidak lokek untuk berbelanja bagi memiliki produk penjagaan diri dan kesihatan. TV UK. suatu gerakan besar-besaran perlulah dilakukan supaya. Hampir setiap rumah. sebagai langkah yang ke-4. Pada tahun 2004. tuan-tuan dan puan-puan. Masyarakat kita bukannya tidak mempunyai wang. orang ramai akan mengundi buku-buku kegemaran mereka menerusi Internet. seperti TV. 80 hingga 88% ibu bapa dapat mempengaruhi anak-anak . Berdasarkan kajian. malah melanggan Astro. Tuan-tuan dan puan-puan. Oleh itu. saya yakin dan percaya. seorang tokoh akademik terkenal pernah berkata. Erasmus Mundus. melihat atau menikmati buku secara bercerita. Sebelum kanak-kanak boleh membaca. radio. membaca itu amat penting buat santapan minda. Oleh itu. Toko-toko buku pula akan menjual buku yang tersenarai itu dengan melabel dan meletakkannya pada rak-rak khas yang tercetak BigRead di muka depannya. If any is left. Caranya mudah sahaja. I buy books. Cuma mereka tidak terbudaya untuk memperuntukkan sejumlah wang bagi membeli buku. dan sebagainya. mempunyai radio dan televisyen.

jika tidak disemaikan budaya membaca dalam kalangan masyarakat kita. Oleh itu. Menjelang usia remaja pula. anda perlu hidup 250. anak-anak ini akan terus menghargai buku dan ilmu seterusnya merealisasikan gagasan pembelajaran sepanjang hayat. Tuan-tuan dan puan-puan. Sekian.5 juta judul baru menemui pembaca. Sejak mesin Gutenberg dicipta pada 1450. anak-anak boleh dibacakan “bed time story” sebelum mereka tidur.” bukan fatamorgana semata-mata. setiap hari. belikan buku-buku cerita yang menarik dan berwarna-warni untuk menarik perhatian mereka. kita akan ketinggalan dan menjadi masyarakat seperti katak di bawah tempurung. ajaklah anak-anak berbincang tentang bahan bacaan yang dibaca oleh mereka atau yang dibaca oleh ibu bapa. Bertepatan dengan bulan Julai iaitu Bulan Membaca Negara. Keadaan ini sudah pasti akan menjadi pemangkin kepada hasrat negara untuk mewujudkan masyarakat berminda kelas pertama yang mampu menggegarkan dunia dengan tahap keilmuan yang tinggi. . Jika ini dilaksanakan. Sebagai permulaan.000 tahun! Malah. marilah sama-sama kita menyemai budaya membaca supaya cabaran Wawasan 2020 yang ke-6 iaitu ”mewujudkan masyarakat yang maju dan progresif. malah perlu menjadi suri teladan. Ibu bapa bukan sahaja menjadi penggalak. terima kasih. kalau pun anda hanya membaca judulnya sahaja. saya yakin dan percaya. sebanyak 50 juta judul buku telah diterbitkan di planet bumi. Ini bermakna..untuk membaca. setiap hari. sekitar 4000 buku baru diterbitkan di seluruh dunia. sekitar 1. anda memerlukan masa selama 15 tahun! Bermakna. Mereka mestilah terlebih dahulu menunjukkan teladan yang baik dengan mengamalkan tabiat membaca. Tahukah anda berapa judul buku yang menyaksikan matahari setiap hari? Setiap 30 saat. jika anda berhasrat untuk membaca semua buku itu. Oleh itu. begitu banyak ilmu yang ditemukan lantaran ilmu tersebut semakin berkembang dari hari ke hari. pada setiap tahun. Apabila usia bertambah.

Tiada siapapun di rumah untuk memberikan kasih sayang. Kanak-kanak yang membesar di dalam suasana seperti itu akhirnya akan menjadi mangsa pelbagai masalah sosial seperti keganasan di sekolah.Dilema ibu bapa dalam mendidik anak-anak Satu dilema yang dihadapi oleh ibu bapa di Malaysia pada hari ini ialah bagaimana cara untuk mengimbangi masa bekerja dengan masa untuk mendidik anak yang menjadi semakin sukar apabila majikan mereka menuntut supaya mereka balik lambat untuk menghabiskan kerja. Ibu bapa mestilah lebih peka terhadap kualiti ikatan kekeluargaan dan sentiasa mengambil langkah untuk menerapkan nilai asas moral kepada anak mereka yang diperlukan untuk membangunkan asas yang kuat kepada satu masyarakat yang stabil dan . Kenyataannya ialah ibu bapa begitu sibuk dengan kerjaya masing-masing dan tidak mempunyai masa untuk anak menyebabkan ribuan kanak-kanak di bandar ditinggalkan bersama pembantu rumah rakyat asing. Mereka terdedah kepada pengaruh dan pemikiran penjaga mereka ini. sebahagian kecil ibu bapa pula kurang pengetahuan dan kemahiran dalam mendidik anak dan ini memerlukan penyelesaian. membimbing dan menerapkan nilai kekeluargaan yang murni. Dengan pengaruh yang tidak baik daripada rakan sebaya. menagih dadah malah terbabit dengan jenayah. Kanak-kanak yang pulang dari sekolah mendapati diri mereka di dalam rumah kosong kerana kedua-dua ibu bapa bekerja. wujudlah suasana yang akan membawa mereka kepada pelbagai penyakit dan masalah sosial. pengasuh bayi dan sebahagian kecil dengan saudara mara. Ibu bapa mesti bersedia meluangkan masa untuk bersama anak mereka. Apatah lagi. Kanak-kanak memerlukan kasih sayang ibu bapa dan tanpanya kehidupan mereka akan musnah kerana mereka tidak memahami atau menghargai kasih sayang dan nilai kekeluargaan dalam kehidupan mereka kemudian nanti. Mereka sebaliknya mendapatkan tunjuk ajar dan dipengaruhi oleh rakan sebaya.

kukuh. Jelasnya, satu program perlu dijalankan bagi meningkatkan nilai moral dan mengukuhkannya secara berterusan untuk menyedarkan anak akan tanggungjawab terhadap diri mereka sendiri, ibu bapa, masyarakat dan negara.

Kasih Sayang Ibu Bapa Berkesan Mendidik Anak Jun 16, 2007 — mindabahasa Wujudkah ibu bapa yang tidak sayangkan anak ? Semestinya, semua ibu bapa sanggup berkorban demi kebahagiaan anak mereka. Tetapi, persoalannya adakah semua ibu bapa hari ini menyayangi anak dengan cara lebih tepat ? Dalam hal ini, ada ibu bapa sekarang melakukan kesilapan. Ada menganggap cara ibu bapa dulu mendidik anak tidak betul dan kolot, lalu terus menolak semua, sedangkan cara dulu tidak semua salah atau tidak sesuai lagi. Ada pula beranggapan cara didikan ibu bapa dulu adalah betul, lalu terus menggunakan semua, sedangkan mungkin ada antaranya tidak sesuai dengan keadaan sekarang. Manakala, ada pula disebabkan ingin mencari cara kontemporari, lalu dengan mudah mengguna pakai cadangan dikemukakan buku atau penceramah, tanpa melakukan penelitian, tapisan atau kefahaman yang mendalam. Kebanyakan isu keibubapaan timbul dalam konteks hubungannya dengan anak yang berada pada usia remaja. Sesetengah remaja menunjukkan perlakuan sukar difahami dan tidak pernah dibayangkan ibu bapanya. Ada ketikanya remaja memilih pakaian dan muzik pelik, emosi berubah-ubah seperti keras dan pendiam, malah mungkin kurang menghormati ibu bapa. Lazimnya, ibu bapa diingatkan mengenali dan memahami psikologi anak remaja. Ibu bapa diberitahu bahawa remaja berada dalam zaman transisi dan bergelut untuk berpaut pada zaman kanak-kanak yang penuh kegembiraan yang bakal ditinggalkan sambil memasuki alam dewasa yang penuh tanda tanya. Orang tua dimaklumkan bahawa anak remaja sedang berada dalam paradoks. Tetapi, ibu bapa jarang diingatkan untuk mengenali dan memahami paradoks yang sedang berlaku dalam dirinya sendiri. Bahawa mereka sendiri mencari keseimbangan antara memberikan kasih sayang dan menetapkan sesuatu untuk anak remajanya. Sebenarnya, kasih sayang ibu bapa yang ideal ialah memberikan anak remajanya keseimbangan antara kebebasan dan disiplin. Jika disiplin terlalu banyak dan ketat, remaja akan memberontak. Sebaliknya, jika terlalu banyak kebebasan, remaja dahagakan struktur tertentu dan mencarinya sendiri dengan cara belum tentu baik. Oleh itu, ibu bapa perlu membuat pelbagai keputusan mengenai anaknya, misalnya, daripada boleh atau tidak menonton televisyen, hinggalah kepada boleh atau tidak mempunyai teman lelaki

atau perempuan. Semakin anaknya menginjak dewasa, maka keputusan itu semakin besar dan penting. Ada keputusan perlu dibuat setiap hari dan ada keputusan perlu dibuat pada tempoh tertentu. Selain perlu mengenali dan memahami anak remajanya, ibu bapa harus mengenali dan memahami dirinya sendiri terlebih dulu. Umumnya, ahli psikologi merumuskan ada dua komponen utama dalam gaya keibubapaan. Yang pertama ialah ‘responsif’, iaitu sebanyak mana kebebasan diberikan, manakala kedua ialah ‘permintaan’, iaitu sebanyak mana disiplin atau hala tuju akan ditentukan. Dengan kata lain, ibu bapa berdepan dengan paradoks: antara kasih sayang dan kepemimpinan. Kasih sayang ialah responsifnya terhadap kehendak anak remajanya, manakala kepemimpinan pula ialah permintaannya terhadap keperluan masa depan anak remajanya. Pertembungan, dinamika dan keseimbangan antara kedua-dua komponen ini dapat menentukan gaya keibubapaan. Kebanyakan pengkaji membahagikan gaya keibubapaan kepada empat kategori, iaitu: autoritarian, autoritatif, permisif dan tidak terbabit. Ibu bapa yang autoritarian rendah responsifnya, tetapi amat tinggi permintaannya. Walaupun mereka pengasih dan penyayang, anak remajanya tidak merasainya. Kebebasan hampir tidak diberikan dan pendapat anak remaja jarang didengar. Sebaliknya, disiplin amat ketat, malahan cita-cita anak remaja ditentukan ibu bapa. Remaja yang dibesarkan dalam suasana autoritarian berkemungkinan besar berjaya dalam peperiksaan dan kerjayanya, tetapi mungkin memiliki peribadi yang kaku, rendah harga diri dan terlalu bergantung kepada arahan pihak berkuasa. Ibu bapa yang autoritatif pula mempunyai keseimbangan antara responsif dan permintaan. Mereka akrab, komunikatif dan anak remaja digalakkan bersuara. Kasih sayang diberikan, ditunjukkan dan dirasai. Disiplin dan hala tuju ditentukan dan diterangkan rasionalnya. Remaja bebas menentukan cita-cita dengan ibu bapa memberikan panduan dan bimbingan. Remaja yang dibesarkan dalam suasana autoritatif berkemungkinan besar akan sama kejayaannya, walaupun tidak lebih, dengan dibesarkan dalam suasana autoritarian. Bezanya golongan ini akan memiliki peribadi bersepadu, yakin, berdikari dan kreatif. Ibu bapa permisif mempunyai responsif amat tinggi, tetapi permintaan amat rendah. Mereka banyak bertolak ansur, memberikan kebebasan dan hampir semua kehendak anak remajanya diturutkan. Gaya tidak terbabit pula hampir tiada permintaan, disiplin dan hala tuju, serta hampir memberikan kebebasan penuh. Malahan, ia lebih satu kecuaian keibubapaan. Namun begitu, gaya keibubapaan boleh dirosakkan dengan amat mudah, sekiranya ibu bapa tidak dapat mengawal perasaan marah. Jadi, ibu bapa perlu tahu cara menangani kemarahannya. Dalam hal ini, ada tiga persoalan penting iaitu: bila marah itu wajar, bila marah tidak diperlukan dan bila marah itu boleh menjadi masalah. Walaupun, mungkin sukar melahirkan seorang kaunselor profesional atau pra kaunselor dalam setiap keluarga, program Satu Keluarga Satu Kaunselor tetap mempunyai potensi untuk melahirkan ibu bapa berilmu, berkemahiran dan seimbang dari segi memberikan kasih sayang dan kepemimpinan.

Ramai kanak-kanak yang hilang dianggap angkara orang-orang yang tidak bertanggungjawab dan semakin terhakisnya nilai-nilai kemanusiaan. Bincangkan punca-punca berlakunya kejadian tersebut dan cadangkan langkahlangkah untuk menanganinya. Anak merupakan cahaya mata yang tidak ternilai harganya, namun pada masa kini, masyarakat semakin hilang rasa kasih sayang dan tidak berperikemanusiaan terhadap kanak-kanak. Hal in terbukti dengan berlakunya kes-kes kehilangan kanak-kanak yang semakin menjadi-jadi pada masa ini. Perkara yang amat menyedihkan dan membimbangkan kita ialah terdapat kes kehilangan kanak-kanak, dan akhirnya mayat kanak-kanak itu sahaja yang ditemui. Masalah seperti ini berpunca daripada perbuatan orang yang tidak berhati perut. Oleh itu pelbagai langkah yang efektif perlu diambil oleh setiap pihak untuk menangani masalah kehilangan kanak-kanak yang semakin membimbangkan kita ini. Antara punca masalah kehilangan kanak-kanak adalah wujudnya sikap tamak dalam diri individu yang ingin mengejar kemewahan hidup. Oleh itu, individu tersebut tidak berfikir panjang dan hanya mengambil jalan mudah dengan menculik kanak-kanak untuk dijual kepada individu lain. Terdapat juga kanak-kanak yang diculik dan dijual ke luar negara dan dijadikan sebagai pengemis jalanan. Sikap pihak yang tidak berperikemanusiaan ini amat membimbangkan negara, lebih-lebih lagi ibu bapa. Hal ini demikian kerana, bukan sahaja ibu bapa berasa kehilangan terhadap anak tercinta, malah negara juga akan kehilangan aset yang amat berharga. Di samping itu, masalah psikologi atau mental turut menjadi salah satu punca kejadian kehilangan kanak-kanak yang berlaku. Perkara ini demikian kerana mengikut statistik, kebanyakan kes kehilangan kanak-kanak berkaitan dengan kes rogol dan bunuh. Keadaan ini boleh berlaku kerana terdapat segelintir individu yang memandang kanakkanak seperti seseorang wanita yang pernah menolak cintanya. Hal ini terjadi berikutan dengan individu tersebut yang menyimpan perasaan dendam, sedih dan takut yang tidak terkawal ataupun mengalami penyakit jiwa. Oleh itu, pesakit ini berpotensi untuk membayangkan seseorang yang dilihatnya seperti seorang yang sentiasa berada dalam fikirannya. Kes seperti inilah yang akan menyebabkan kanak-kanak akan diculik, dirogol dan terus dibunuh sebagai mangsa keadaan.

bukanlah anak kita. banyak kes perceraian berlaku sehingga menyebabkan anak-anak terabai. Antara budaya yang boleh diterapkan dalam setiap diri masyarakat ialah budaya “anak orang. Slogan ini bermaksud. antaranya dengan meningkatkan kawalan keselamatan. masalah kehilangan kanak-kanak di negara ini perlulah dikurangkan dengan adanya kerjasama antara semua pihak. seharusnya sebagai anggota masyarakat. Untuk . Pada masa ini. Langkah seterusnya untuk mengurangkan kejadian kehilangan kanak-kanak adalah dengan mengadakan kempen kesedaran. pelbagai langkah yang efektif perlu diambil. Hal ini demikian kerana. Oleh itu. Di samping itu. kursus ilmu keibubapaan juga harus diwujudkan oleh pihak yang sepatutnya. anak kita”. Hal ini demikian kerana anak-anak ialah harapan nengara yang paling berharga pada masa depan.Punca lain yang menyebabkan kehilangan kanak-kanak berlaku ialah masalah institusi kekeluargaan. Keadaan ini amat membimbangkan kita kerana inilah masanya penjenayah atau penculik akan menangguk di air keruh dan mengambil kesempatan untuk melakukan jenayah. Oleh hal yang demikian. Anak-anak yang kurang Kasih saying ini hanya diberikan wang dan diberikan kebebasan. Perkara ini akan menyebabkan peningkatan terhadap kes kehilangan kanak-kanak akan terus meningkat. walaupun kanak-kanak yang dilihat berseorangan tanpa arah tujuan. Sekiranya masalah ini berlaku. kehidupan anak-anak yang tidak terkawal akan menyebabkan anak-anak gemar bersiarsiar di luar tanpa pengetahuan ibu bapa. malahan kepada setiap mesyarakat sekeliling. rogol dan pembunuhan. negara akan menanggung kerugian yang besar. Di samping itu. Untuk mengatasi masalah ini. pihak berkuasa perlulah memainkan peranan yang penting untuk memastikan keamanan dan keselamatan rakyat terjamin seperti menyediakan payung sebelum hujan. pihak kerajaan seharusnya memasang kamera litar tertutup (cctv) di kawasan-kawasan tersebut agar dapat merakamkan sebarang jenayah yang berlaku. Ibu bapa yang hanya mementingkan diri sendiri mula mengabaikan tanggungjawab dan hanya melepaskan batuk di tangga. kursus ilmu keibubapaan amat penting dijalankan kepada setiap ibu bapa demi kebaikan dan keselamatan anak-anak. anak-anak khususnya yang berumur 15 tahun ke bawah yang masih belum matang berpotensi untuk ditipu dan diculik. Tanpa aset yang berharga ini. banyak nilai murni yang boleh diterapkan. Melalui kempen ini. seperti penculikan kanak-kanak. Oleh itu. Hal ini dapat memastikan kes kehilangan kanak-kanak dapat diatasi dan dikurangkan. kita sepatutnya melindungi kanak-kanak tersebut daripada sebarang bahaya. pada masa kini kebanyakan ibu bapa kurang pendedahan tentang didikan yang sepatutnya diberikan kepada anak-anak. bukan sahaja kepada ibu bapa. ibu bapa yang patut dipersalahkan kerana mereka yang menjadi punca anak-anak menjadi mangsa penculikan. Pihak penguat kuasa seperti pihak polis perlu membuat rondaan di kawasan-kawasan hitam atau lebih dikenali sebagai kawasan yang sering berlakunya jenayah seperti di lorong-lorong kedai atau di jalan-jalan yang sunyi. Sebagai kesimpulannya. Antara kempen yang boleh dianjurkan oleh pihak kerajaan atau mana-mana badan NGO ialah kempen ”Sayangilah Anak Anda”. Cara yang lebih moden.

Masyarakat masih boleh berhibur walaupun ada pandangan yang mengatakan perbuatan tersebut membuang masa sahaja. cinta. seseorang itu perlu memerlukan hiburan seperti filem agar mereka tidak terkongkong dalam satu cabang kehidupan sahaja. kehidupan dan sebagainya. Perkara ini boleh diibaratkan seperti ‘cendawan tumbuh selepas hujan’ kerana apabila ada peluang. Filem juga memainkan peranan yang penting terhadap masyarakat dan sepatutnya mereka memanfaatkan peluang keemasan itu dengan sebaik-baiknya. Pelbagai masalah yang menerjah fikiran banyak golongan boleh ditenangkan melalui filem yang sarat dengan pelbagai unsur terutamanya unsur komedi yang boleh mengurangkan tekanan pada akal fikiran mereka. sudah tentu sukar untuk kita memupuk nilai-nilai murni dalam kehidupan seharian kita. Filem merupakan salah satu elemen seni budaya yang diminati ramai iaitu sama ada golongan dewasa mahupun kanak-kanak. Hal ini terbukti dengan karya yang telah dihasilkan dalam pelbagai bentuk filem seperti filem seram. Oleh itu. Hal ini boleh dilihat apabila banyak karyawan filem berusaha untuk menghasilkan filem yang berkualiti bagi menarik minat banyak golongan penggemar filem. Kita akan akan dikatakan seperti ‘katak di bawah tempurung’ sekiranya tidak keluar dari dunia yang membosankan itu.memastikan kanak-kanak dapat menjalani saat-saat kehidupan yang bermakna dan bahagia. . Hal ini boleh dilihat apabila ada filem yang mengetengahkan nilai-nilai murni yang menasihatkan masyarakat mengikuti amalan sedemikian. Tidak semua filem yang diketengahkan kepada masyarakat hanya hiburan semata-mata. filem sebegini sentiasa menasihatkan masyarakat tentang pentingnya pengajaran yang dipaparkan supaya yang baik dijadikan teladan dan yang buruk dijadikan sempadan. Oleh itu. yang diminati ramai. Oleh itu. ibu bapa khususnya berperanan penting untuk memastikan anak-anak hidup bahagia. ibu bapalah tempat mereka berlindung. selamat dan terjamin keselamatannya. Sekiranya tiada unsur perfileman. Elemen yang sangat mempengaruhi para karyawan menghasilkan sesuatu filem adalah sebagai alat hiburan terhadap golongan masyarakat. Filem merupakan salah satu elemen seni budaya Huraikan peranan filem dalam masyarakat. Kewujudan filem pada hari ini memberikan impak yang sangat besar dalam dunia perfileman. Ada filem yang memaparkan kejahilan seseorang itu tentang sesuatu perkara yang menyarankan masyarakat untuk mengelakkan diri daripada menjadi sedemikian. Filem juga penting sebagai medium bagi memberi nasihat dan pengajaran terhadap golongan masyarakat. komedi. fantasi. Kita memerlukan elemen filem yang sedemikian bagi mengelakkan diri kita daripada terbeban oleh tugas seharian. mereka tidak akan mempersia-siakannya begitu sahaja.

Dengan adanya karya perfileman ini. Perkara ini boleh dilihat apabila sektor pekerjaan juga boleh terisi melalui dunia perfileman ini.Kehidupan masyarakat pada hari ini ada pelbagai jenis dan kadangkala sukar untuk dicapai oleh akal. Hubungan kekeluargaan juga boleh dipererat dengan adanya karya dalam bidang perfileman ini. Hal ini boleh diibaratkan seperti peribahasa ‘sambil menyelam minum air’ kerana melalui filem. Oleh itu. dunia perfileman sukar untuk berkembang. melalui filem. golongan selebriti yang indah khabar daripada rupa yang berlagak profesional di hadapan kamera tetapi kehidupan sebenar mereka tidak seindah seperti dalam filem. filem yang dihasilkan tidak harus dibiarkan begitu sahaja seperti ‘rumput di tepi jalan’ dan pengeluar filem haruslah menghasilkan karya yang benar-benar berkualiti kerana ‘alang-alang mandi biarlah basah’. masalah pengangguran dalam kalangan masyarakat akan dapat dikurangkan. Seharusnya masyarakat berifkiran positif agar pengeluar filem menghasilkan karya yang lebih banyak dan barangkali lebih berkualiti untuk memajukan industri ini. Kebanyakan filem yang dipaparkan berkisar tentang kehidupan dunia hari ini dan kita boleh mengetahui hakikat kehidupan sebenar seperti yang diimpikan oleh semua orang. banyak faedah lain yang diperoleh bersama-sama dengan keluarga. Sebagai contohnya. ibu bapa boleh membawa anak-anak mereka terutamanya pada hujung minggu untuk ke pawagam bagi menonton filem. tetapi karya itu sebenarnya memberikan pengajaran terhadap masyarakat. Oleh itu. Apabila industri perfileman memerlukan tenaga kerja. mudah untuk masyarakat mengetahui situasi sebenar yang berlaku di dalam dunia hari ini. Hal ini boleh dilihat apabila terdapat golongan yang hidup dalam kemewahan dan kesenangan tetapi hakikatnya jiwa mereka mengalami kekusutan yang berpanjangan. Seterusnya industri perfileman dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat apabila adanya kerjaya dalam bidang perfileman. Arena perfileman ini bukan sahaja berperanan terhadap golongan masyarakat yang menggemari filem itu sahaja malah filem juga memberikan kepentingan terhadap masyarakat. kita akan berfikir dua kali untuk mengagumi mereka kerana kehidupan mereka penuh dengan ranjau yang perlu ditempuh. Oleh hal yang demikian. Sudah tentu anak-anak pula akan berasa seronok serta berasa tidak terabai kerana ibu bapa mereka prihatin terhadap diri mereka dan meluangkan masa bersama-sama dengan keluarga. Perkara ini boleh didapati apabila banyak golongan masyarakat pada zaman sekarang yang sentiasa sibuk dengan kerjaya seharian mereka. Walaupun masyarakat beranggapan buruk terhadap sesetengah filem. . Banyak golongan yang diperlukan bagi menghasilkan sesuatu filem dengan jayanya. Jika masyarakat hanya tahu mengkritik karya yang dihasilkan itu tanpa mengetahui motif sebenar sesuatu filem itu. Melalui filem. filem merupakan aspek yang diperlukan dalam masyarakat pada hari ini. bukan sahaja daripada golongan yang ada di hadapan kamera tetapi juga daripada golongan di belakang tabir yang bertanggugjawab untuk menggerakkan pembikinan sesuatu filem itu.

Panjangnya huraian hendaklah antara 200 hingga 250 patah perkataan. Huraikan pendapat anda tentang kebaikan-kebaikan mengadakan sambutan kemerdekaan negara pada setiap tahun. • • • Memupuk Memupuk Menghargai dan mengenang semangat perpaduan jasa pejuang patriotik kaum kemerdekaan .Gambarajah di bawah menunjukkan sebahagian daripada sambutan kemerdekaan negara.

Kadazan. Hari tersebut merupakan hari kebesaran negara yang perlu disambut dan dihayati oleh semua rakyat yang cinta akan negara ini. iaitu seseorang itu akan menghayati hari kemerdekaan tersebut dengan lebih bermakna melalui penglibatan dan penyertaannya dalam sambutan hari ulang tahun kemerdekaan atau menyaksikan majlis sambutan tersebut secara langsung. dan Bajau turut serta dalam sambutan terebut. Dengan menyambut hari ulang tahun kemerdekaan. tak kenal maka tak cinta. sebagai rakyat negara ini. seseorang itu akan merasai pengalaman itu sendiri dan berasa megah dengan hari kemerdekaan negaranya sendiri. semata-mata untuk memerdekakan negara kita. Mereka sanggup berkorban harta. Kebaikan sambutan hari ulang tahun kemerdekaan ini adalah dapat memupuk semangat patriotik atau cinta akan negara. sambutan hari tersebut hendaklah diteruskan agar generasi muda yang menjadi tonggak negara pada masa hadapan akan mengerti dan menghayati kebaikannya. Cina. kita dapat memupuk perpaduan kaum. Pelbagai acara dijalankan untuk menyambut hari ulang tahun kemerdekaan ini seperti mengadakan majlis perarakan atau perbarisan. kita dapat menghargai dan mengenang jasa pejuang kemerdekaan negara. Iban. Kita dapat melihat semua kaum. seperti kaum Melayu. Hal ini demikian kerana. Perkara ini tentunya akan menjadi bukti bahawa perpaduan kaum dapat dipupuk dan disuburkan melalui sambutan hari ulang tahun kemerdekaan negara. kita akan sedar dan berazam untuk mempertahankan kemerdekaan negara kita sampai bila-bila. Kita akan memahami dan menghayati pengorbanan serta perjuangan pejuang-pejuang kemerdekaan negara kita suatu masa dahulu. Intihanya. Oleh itu. Oleh itu. nyawa dan tenaga iaitu seperti lilin yang membakar diri untuk menerangi orang lain. India. dengan menyambut hari ulang tahun kemerdekaan. pelbagai kaum yang terdapat di negara kita akan bekerjasama dan berganding bahu dengan melibatkan diri semasa sambutan diadakan. kerajaan hendaklah menjalankan . memasang bendera pada bangunan. Perkara ini demikian kerana. Dengan cara itu. ulang tahun hari kemerdekaan negara kita perlulah disambut oleh semua rakyat negara ini dengan penuh penghayatan.Karangan Contoh Hari ulang tahun kemerdekaan negara yang kita sambut setiap tahun mempunyai kebaikan dan kepentingannya yang tersendiri. Melalui sambutan hari ulang tahun kemerdekaan juga. Selain itu. kenderaan dan sebagainya.

Dengan cara itu. Faktor yang boleh mendorong pelabur asing yag lebih banyak melabur di negara kita ialah faktor kestabilan politik. Secara tidak langsung. malah mereka lebih berminat untuk melibatkan diri dalam hal ini sekiranya keadaan politik negara kita stabil. perkara ini boleh membantu negara untuk meningkatkan pelaburan asing. Sudah tentu pelabur tidak akan teragak-agak. Oleh hal yang demikian. Perkara ini penting untuk membangunkan ekonomi sesebuah negara terutamanya negara-negara yang sedang membangun dengan pessat seperti negara kita. “sambil menyelam minum air”. Hal ini bersesuaian dengan konsep 1Malaysia yang diuar-uarkan oleh pucuk pimpinan negara kita pada masa ini yang mementingkan aspek perpaduan kaum. masalah pengangguran akan dapat dikurangkan dan secara tidak langsung pelaburan itu akan meningkatkan taraf hidup masyarakat Malaysia. Oleh itu.kempen melalui media massa untuk menyedarkan masyarakat tentang kepentingan sambutan ulang tahun tersebut. sudah tentu pelabur-pelabur asing akan tertarik untuk melabur di negara ini iaitu apabila mereka yakin akan mendapat pulangan yang sewajarnya hasil daripada penerangan tersebut. Tambahan pula. Sekiranya usaha ini tidak dijalankan. kita harus memanfaatkannya dengan sebaik-baik yang mungkin kerana peluang baik seperti itu mungkin tidak akan datang bergolek pada masa akan datang. . Pelaburan asing merupakan perkara penting yang perlu diberikan perhatian oleh sesebuah negara. negara kita akan dapat banyak manfaat dalam satu masa seperti kata pepatah. Kita perlulah mempertahankan dan mengekalkan kestabilan politik yang sudah lama wujud di negara kita. Perkara ini dapat dilihat apabila sesebuah negara itu mempunyai banyak pekerja untuk melakukan sebarang pekerjaan di samping upah kerjanya yang murah. sudah pasti rakyat negara kita kurang menyedari kepentingan sambutan hari ulang tahun kemerdekaan negara. contohnya bertemu dengan pelabur asing bagi memberikan penerangan yang berkaitan dengan hal ini. Hal ini amat penting untuk dititikberatkan kerana pelabur asing merupakan pihak yang boleh menjadi batu loncatan untuk negara kita mencapai kemajuan seiring dengan negara maju yang lain. Oleh itu. Huraikan faktor-faktor yang menggalakkan pelaburan asing ke negara kita. pada zaman sekarang. Dengan adanya tenaga kerja yang banyak. Pihak yang bertanggungjawab di negara ini haruslah aktif memainkan peranan. Dengan kelebihan yang kita miliki itu. tidak banyak negara yang stabil dari segi politik yang menyebabkan pelabur akan berfikir dua kali untuk membuat pelaburan di sesebuah negara. pelabur asing akan tertarik untuk melabur di negara kita dan seterusnya mereka akan mewujudkan peluang pekerjaan yang lebih banyak di negara ini. Karangan Contoh Pelabur asing merupakan golongan yang penting dalam pembangunan sesebuah negara terutamanya bagi negara yang sedang membangun seperti negara kita. pelabur asing memang dialu-alukan untuk melabur di negara kita ini.

Layanan yang baik ini akan memberikan keselesaan kepada mereka sepanjang berada di negara ini dan membawa rakan-rakan pelabur asing yang lain melabur di negara ini. rosak susu sebelanga”. sesebuah negara itu haruslah berusaha dengan bersungguhsungguh kerana hendak seribu daya. Jika sesebuah negara itu mundur dan kekurangan modal. Birokrasi seperti urusan pentadbiran yang merumitkan pelabur. Secara tiidak langsung. pihak berkuasa haruslah memastikan urusan pentadbiran di negara ini berjalan dengan lancar tanpa sebarang kesulitan yang akan memudaratkan negara. sesebuah negara itu pula akan menjadi semakin mundur dan tidak akan mendapat keuntungan dari luar negara. Faktor birokrasi juga turut memainkan peranan penting bagi menentukan kemasukan pelaburan asing. negara-negara tersebut kekurangan modal untuk membangunkan negara mereka. Oleh itu. Dengan kata lain. Kegiatan pelaburan asing sering sahaja dikaitkan dengan aspek kestabilan ekonomi sesebuah negara. Sekiranya pelabur asing kurang membuat pelaburan di sesebuah negara. lapangan terbang dan jaringan komunikasi merupakan prasyarat dan perkara yang sangat penting untuk membawa produk mereka ke luar negara untuk dipasarkan di pasaran antarabangsa. perkara ini akan memberikan impak terhadap negara ini. Untuk menarik pelabur asing. sudah pasti ekonomi bagi sesebuah negara itu sukar untuk berkembang dengan pesat. faktor ekonomi sesebuah negara juga tidak terkecuali daripada pertimbangan para pelabur sebelum melabur di sesebuah negara itu. Dengan cara itu. pihak kerajaan harulah menyediakan kemudahan yang lengkap untuk menarik pelabur asing yang lebih banyak supaya masuk ke negara ini. Kemudahan-kemudahan seperti sistem jalan raya. faktor ekonomi merupakan faktor yang sangat penting untuk memajukan sesebuah negara. pihak yang bertanggungjawab dalam bidang pelaburan ini hendak mencari jalan untuk menarik pelabur dan menyediakan peluang yang lebih banyak kerana di mana ada kemahuan. contohnya sesuatu permohonan yang memerlukan masa yang lama untuk diluluskan akan menyusahkan para pelabur asing dan akan menyebabkan mereka menarik pelaburan ke negara lain. Sudah tentu para pelabur akan mencari negara yang mempunyai ekonomi yang stabil bagi meluaskan perniagaan mereka untuk mendapat pulangan yang menguntungkan mereka. Oleh itu. pelabuhan. sudah pasti pelabur asing akan tertarik untuk melabur di sesebuah negara itu. Hal ini bersesuaian dengan peribahasa.Pelabur asing yang datang ke negara kita ingin akan layanan yang baik dari negara kita. tak hendak seribu dalih. “kerana nila setitk. Oleh sebab itu. Hal ini demikian kerana. . termasuklah kemudahan infrastruktur. Oleh itu. jika faktor birokrasi sesebuah negara itu tidak terlalu ketat. tidak mungkin para pelabur akan berminat untuk melabur di sesebuah negara itu kerana hal ini tidak akan memberikan keuntungan kepada mereka. di situ ada jalan. pelaburan asing memang penting untuk menjana kemajuan bagi sesebuah negara. Oleh hal yang demikian. Usaha-usaha yang berkesan haruslah ditingkatkan untuk menarik pelabur asing di negara kita. Hal ini demikian kerana.

Semua rakyat Malaysia mestilah bertindak seperti ke bukit sama-sama didaki dan ke lurah samasama dituruniu ntu k mencari jalan bagi menyelesaikan kemelut yang berlaku. Aktiviti bersenam juga dapat melancarkan pengaliran darah dalam tubuh ke jantung dan mengurangkan risiko penyakit jantung. hidupan laut. Selain pengambilan makanan yang seimbang dan berkhasiat. Kita sanggup melakukan pelbagai aktiviti untuk mencapai tahap kesihatan optimum seperti mengambil pelbagai produk kesihatan dan ubat-ubatan. buah-buahan. Antara makanan yang berkhasiat termasuklah sayursayuran yang kaya dengan serat dan vitamin. Justeru.pihak pula. janganlah bersikap seperti enau dalam belukar melepaskan pucuk masingmasing. bijirin. dan hasil tenusu yang membekalkan protein. Hal ini perlu ditekankan sekiranya kita jarang melakukan kerja berat. CONTOH KARANGAN Langkah-langkah menjaga kesihatan “Kesihatan melambangkan kekayaan” dan “Badan sihat. kita perlu beriadah dan melakukan senaman atau bersukan. Pihak kerajaan menggalakkan masyarakat melakukan aktiviti sukan untuk . kesihatan amat penting kepada kita dan kita wajar menjaganya dengan sempurna. Sebagai pengguna pula. Oleh itu. Dengan beriadah atau bersukan. kita mestilah memboikot barang-barang tertentu jika ada pihak yang ingin mengambil kesempatan dalam situasi genting yang bagai telur di hujung tanduk ini. Kita harus memastikan bahawa kita hanya mengambil makanan yang berkualiti sahaja. kita harus mengambil makanan daripada semua kelas makanan pada kadar yang betul seperti yang disyorkan oleh piramid makanan. otak cerdas” sering diungkapkan oleh orang ramai. Langkah pertama yang perlu kita amalkan untuk menjaga kesihatan adalah dengan mengambil makanan yang berkhasiat dan seimbang setiap hari. kita juga dapat membakar lemak yang berlebihan dan mengeluarkan peluh. kita dapat menggerakkan otot badan dan membolehkannya berfungsi dengan baik. Di samping itu.

semuanya ini hanya suatu retorik sehingga kerajaan terpaksa melancarkan Kempen Berbudi Bahasa untuk menghidupkan kembali budaya berbudi bahasa ini. demikianlah ungkapan yang menggambarkan kepentingan berbudi bahasa dalam kehidupan masyarakat kita. amalan hormat-menghormati antara satu sama lain juga amat dianjurkan melalui kempen itu. kerajaan amat menitikberatkan kesihatan rakyat dengan menyediakan pelbagai kemudahan kesihatan di samping melancarkan kempen “Rakyat Sihat.” Rakyat yang sihat dapat menyumbang kepada pembangunan negara dan menjadi pekerja yang produktif. Negara Maju. Amalan ini akan dapat menjalinkan kemesraan dan seterusnya merapatkan hubungan masyarakat majmuk di . Kesenian dan Warisan (KeKKWa) baru-baru ini jelas menunjukkan betapa kroniknya budi bahasa masyarakat kita pada hari ini. Melalui kempen ini. CONTOH KARANGAN Kempen Budi Bahasa Yang merah itu saga. kita akan dapat membersihkan jiwa nurani kita daripada sifat sombong. sakit jantung. dan tekanan darah tinggi. Akhirnya. Kita juga harus berehat bagi mengekalkan kesihatan yang stabil. ubat yang paling mujarab untuk mengekalkan kesihatan seseorang adalah dengan mempunyai rehat dan tidur yang secukupnya.mencegah seseorang daripada menghidapi kencing manis. Selain memberi senyuman dan ucapan salam. meninggi diri dan ujub. kita digalakkan supaya memberi ucapan dalam salam dan senyuman manis sebagai tanda perkenalan atau menjalinkan hubungan yang lebih mesra. setiap rakyat harus bertanggungjawab untuk menjaga kesihatan diri seperti kata cogan kata mencegah lebih baik daripada merawat. agama Islam menganggap senyuman itu sebagai satu ‘sedekah’ antara sesama manusia. Kempen Berbudi Bahasa yang dilancarkan oleh Kementerian Kebudayaan. Kesimpulannya. masa sekurangkurangnya lapan jam sehari diperuntukkan untuk berehat dan tidur amat perlu ditekankan. Dengan cara ini. Malah mereka mudah berasa letih dan senang jatuh sakit. Yang indah itu bahasa yang elok itu budi”. Oleh yang demikian. Ungkapan ini disusuli pula dengan bidalan yang mengatakan bahawa budi bahasa tidak boleh dijual beli. yang kurik itu kendi. Justeru. Orang yang tidak mempunyai rehat yang cukup tidak dapat menumpukan perhatian kepada kerja yang dilakukan dan melaksanakannya dengan baik. Namun. Malah. Setiap orang digalakkan tidur tidak kurang daripada enam jam sehari.

amalan ini harus menjadi paksi kehidupan kita yang mesti diteruskan kerana amalan ini merupakan nilai-nilai murni yang telah kita warisi sejak turun-temurun. berita ini sudah dianggap menjadi satu isu yang akan menjelma setiap kali keputusan peperiksaan umum negara diumumkan atau konvokesyen sesebuah universiti dijalankan. Saban tahun negara kita dikejutkan dengan isu kegagalan belia terutama golongan siswazah untuk memperoleh pekerjaan. Situasi ini menyebabkan banyak syarikat atu kilang terpaksa gulung tikar dan membuang pekerjanya. Sebaliknya. Malah. Bagi kakitangan kerajaan dan swasta yang bertugas di bahagian kaunter. Namun. Isu pengangguran telah menjadi satu isu sensitif kepada masyarakat terutama golongan siswazah. apakah punca-punca yang mendorong isu ini berlaku Sudah pasti punca utama berkaitan dengan keadaan ekonomi negara yang merudum. apakah punca-punca wujudnya pengangguran dan apakah cara-cara mengatasinya.negara ini. Layanan yang sedemikian bukan sahaja akan memberi kepuasan maksimun kepada orang ramai bahkan dapat meningkatkan imej kerajaan atau agensi tertentu yang selama ini telah tercalar. saya yakin bahawa matlamat kempen ini dapat dicapai dalam jangka masa yang sangat singkat. layanan mesra terhadap pelanggan atau orang ramai yang berurusan di kaunter mestilah diberi keutamaan. Pengangguran merupakan satu penyakit era globalisasi yang semakin menular ke negara ini. Bukan sahaja mereka dibuang kerja tetapi mereka juga sukar untuk . ada banyak pihak yang beranggapan isu ini bukan sahaja melibatkan siswazah tetapi golongan lain juga. Pada masa yang sama. Bukankah pepatah ada menyebut bahawa yang muda kita kasihi manakala yang tua harus kita hormati? Sekiranya amalan ini dapat dipraktikkan. hidup dikandung adat mati dikandung tanah. Apatah lagi jika penghormatan itu diberikan kepada orang tua tidak kira di mana-mana sahaja kita berada. amalan bertegur sapa yang dicanangkan melalui Kempen Berbudi Bahasa ini dapat memenuhi aspirasi kerajaan untuk melahirkan masyarakat Malaysia yang bersifat penyayang. Bak kata pepatah. amalan berbudi bahasa bukan bersifat sementara atau hangathangat tahi ayam. Jadi. Jadi. Secara tuntas.

Sikap belia yang hidup ketika era pembangunan pesat menyebabkan belia mengambil konsep tunggu dan lihat. pengangguran turut disebabkan oleh sikap belia yang tidak mempunyai kemahiran. Belia kita hanya didedahkan dengan konsep teori baik ketika di sekolah mahupun ketika di universiti.memperoleh kerja dalam tempoh yang terdekat akibat tiadanya aktiviti ekonomi di negara. menganalisa sesuatu. kerajaan telah menghantar rombongan perdagangan ke luar negara untuk menarik lebih banyak modal asing ke Malaysia. Projek Pembangunan Johor Selatan dan Kereta Api Laju KL-Singpura dijangka mampu meninggikan pertumbuhan ekonomi negara selain mengurangkan pelbagai cukai. belia kita kekurangan kemahiran berfikir. Selain itu. Selain itu. Biasanya. kerajaan telah menjalankan pelbagai program untuk memahirkan golongan belia seperti mengadakan program bahasa Inggeris dan mengutamakan penubuhan institut kemahiran dengan negara-negara luar seperti Jerman. majikan akan memilih pekerja yang mereka beranggapan mempunyai keunikan yang tertentu terutama penguasaan bahasa asing dan pengetahuan komputer. Mereka hanya bertindak apabila keadaan mendesak atau sudah terlewat. Mereka menganggap pertumbuhan ekonomi negara akan berterusan maju tanpa sebarang masalah. Mungkin juga faktor malas menjadi pendorong wujudnya masalah ini. Program ini mampu menyediakan satu sumber manusia yang mempunyai kemahiran tinggi untuk bersaing dalam era globalisasi. Rombongan ini cuba mengiklankan kelebihan negara jika pemodal asing itu sanggup menanam modal mereka di negara ini. Kewujudan buruh yang berkemahiran tinggi ini turut menjadikan negara sasaran utama pelabur asing kelak. kerajaan telah cuba menjalankan beberapa projek mega untuk memastikan ekonomi negara berjalan rancak semula. dan mempunyai kemahiran berinteraksi dengan masyarakat. Dalam usaha mengatasi ekonomi negara yang merudum. berbicara dalam pelbagai bahasa. Malah. Akibatnya. Mereka juga sudah terlalu lama menerima bantuan kerajaan seperti pemberian biasiswa dan menganggap kerajaan akan memberi mereka pekerjaan selepas tamat belajar. Malah ekonomi dunia bukan sahaja memberi kesan terhadap ekonomi negara tetapi mengambil masa yang lama untuk pulih seperti peristiwa kejatuhan ekonomi pada akhir dekad 90-an. .

dan kerja. pengeluaran. MENURUT Kamus Dewan. serta memikul tanggungjawab untuk mencapai sesuatu matlamat. mengatur. atau perkhidmatan. kegiatan. penternakan. “Hendak seribu daya. keusahawanan berasal daripada kata dasar "usaha" yang merujuk kepada inisiatif. merancang. serta sanggup menghadapi risiko. Dunia pekerjaan sering berubah mengikut teknologi dan mereka yang sering meningkatkan kemahiran sahaja mampu duduk di tempat yang sama sepanjang hidup mereka. tak hendak seribu dalih”. usahawan pula ialah orang yang melibatkan diri dalam sesuatu perniagaan atau perusahaan. ikhtiar. masalah pengangguran ini bukanlah satu isu baru.Sebenarnya. dan mencipta sesuatu yang lebih baik (inovatif). Usahawan bertanggungjawab dalam mengusahakan sesuatu perusahaan sama ada dalam bidang pertanian. dan mewujudkan pasaran. sekali gus mempertahankan . Dengan kata lain. Cuma masyarakat harus berfikiran positif dan cuba meninggikan kemahiran diri mereka. Sementara itu. usahawan ialah orang yang berusaha membuat sesuatu yang baru (kreatif).

kerajaan akan terus menggalakkan masyarakat supaya menceburi bidang ini kerana pada masa yang sama mereka membantu negara dalam mengurangkan kadar pengangguran dan membangunkan negara. Bank Pembangunan. Antaranya kerajaan menyediakan banyak bantuan seperti Yayasan Tekun Nasional. Amanah Ikhtiar Malaysia. Datuk Seri Najib Tun Razak. Dalam Rancangan Malaysia Kesembilan (RMK-9) kerajaan menyasarkan untuk membudayakan semangat keusahawanan dalam kalangan 1. pemimpin nombor dua negara. pihak kerajaan sentiasa memberi penekanan terhadap aspek Pembangunan usahawan semata-mata untu melahirkan lebih banyak golongan usahawan dalam pelbagai bidang agar mereka dapat memajukan diri tanpa batasan. bahkan merupakan sunnah para nabi dan sahabat Rasulullah s. dasar itu memerlukan kesediaan rakyat untuk berubah. Rakyat tidak boleh terus mengharapkan majikan menyediakan pekerjaan kerana pada masa ini terlalu banyak orang yang memiliki kelulusan tinggi. Oleh itu. iaitu bekerja sendiri dan tidak mengharapkan pekerjaan sama ada dengan kerajaan atau swasta. serta Industri Kecil dan Sederhana. Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi.5 juta warga Malaysia. Secara tidak langsung.turut menyeru rakyat negara ini terus terlibat secara aktif dalam bidang ekonomi termasuk meningkatkan budaya wiraswasta sejak di bangku sekolah dan menara gading lagi. beliau . di samping membimbing mereka yang ingin memuakan perniagaan. Konsep wiraswasta yang bermaksud orang bijak dan berkebolehan dalam mengusahakan perniagaan serta perdagangan secara profesional merupakan langkah yang dapat merapatkan jurang ekonomi antara Melayu dan bukan Melayu.w. Kita mahu mereka juga menjadi bos dan tidak sekadar kuli. dan juga merupakan fardu kifayah bagi umat Islam. Timbalan Perdana Menteri. Selain itu. Bidang keusahawanan bukan sahaja bidang yang amat dituntut oleh Islam. Sehubungan dengan itu. Hal ini selaras dengan pendekatan Islam Hadhari yang menjadi dasar Pembangunan negara dalam era pemerintahan Perdana Menteri.daya maju perniagaan yang telah diterokainya. Lantaran itu.a. Dasar kerajaan ialah menggalakkan rakyat berdikari dan menerajui perniagaan kerana dapat membantu menyediakan lebih banyak peluang pekerjaan untuk rakyat.

Di samping itu. dan pertanian moden. pihaknya telah memperuntukkan sebanyak RM34 juta bagi membantu pengusaha¬pengusaha kecil di luar Bandar mengembangkan perniagaan masing¬masing agar terns berkembang dan berdaya saing. wajar menjadi usahawan yang mampu meneroka bidang-bidang ini setelah mendapat ilmu dan latihan yang cukup. Ribuan siswazah lulusan universiti atau yang makan gaji dengan syarikat. bidang perubatan.000 usahawan tani baharu dapat dilahirkan dalam RMK-9 berikutan sambutan yang menggalakkan dalam kalangan masyarakat petani. dan animasi. penternak. dan nelayan untuk menjadi usahawan tani. para usahawan tempatan dapat merebut peluang keemasan ini untuk memberanikan diri meneroka bidang-bidang perniagaan baharu termasuk pengeluaran produk halal. pelancongan.400 pengusaha kecil untuk mengusahakan pelbagai aktiviti asas tani bagi menambah pendapatan masing-masing. Keadaan ini berlaku berikutan terdapat kesedaran yang tinggi dalam kalangan masyarakat tani yang menyedari bidang itu berpotensi besar untuk berkembang dan memberikan pulangan lumayan. bioteknologi. Hal ini sinonim dan bertepatan dengan slogan yang Bering diuar¬uarkan kerajaan melalui media massa iaitu 'Pertanian adalah Perniagaan'. dalam bidang usahawan tani kerajaan menjangkakan lebih 10. pada tahun 2007 sahaja pihaknya telah meluluskan permohonan sebanyak 3. logistik. Kesemua pemohon telah menjadi usahawan tani yang berdaya saing hingga berjaya menembusi pasaran antarabangsa. serta potensi yang besar kepada pembangunan ekonomi negara. . Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata.berharap semua pihak khususnya syarikat berkaitan kerajaan (GLC) akan terns melaksanakan tanggungjawab sosial bagi membantu menggandakan usahawan Melayu termasuklah wiraswasta wanita yang berdaya saing dan berdaya tahan. Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani. aeroangkasa. Mereka juga boleh menceburkan diri dalam bidang kewangan Islam. kerajaan juga amat memandang serius bidang pertanian sebagai Industri yang penting dan mempunyai impak. Dengan adanya budaya wiraswasta ini juga telah membuatkan 50 GLC yang majoritinya diterajui pengurusan dan profesional bumiputera berjaya menempa kejayaan. minyak dan gas. Bagi tujuan itu.Sebagaicontoh. Oleh itu.

000 hektar dijangka dibangunkan menjelang 2010. ikan air tawar.000 tan metrik bernilai RM1. Bagi segi pengeluarannya pula. Infrastruktur asas dalam pakej ini termasuk jalan raya. melalui pakej tersebut kerajaan akan menyediakan tapak penternakan. cumber air. Perancis.Bagi membuktikan kesungguhan dan komitmen yang berterusan. Sebanyak 39 kawasan disediakan di bawah konsep Zon Industri Akuakultur (AIZ) untuk tujuan berkenaan yang dimulakan penghujung tahun 2007.200 hektar dengan 35. dan Emiriah Arab Bersatu. Tilapia merupakan ternakan ikan air tawar kedua popular selepas kap dengan pengeluaran sedunia sebanyak 2. penyumbang terbesar hash pengeluaran tersebutialah kerang¬kerangan. Kawasan-kawasan berpotensi untuk dibangunkan dengan akuakultur ialah seluas 330. infrastruktur asas. pinjaman kewangan. dan peluang pasaran ke luar atau dalam negara. Pihak swasta yang berminat mengusahakannya hanya perlu menyuntik kepakaran teknologi yang mereka miliki. Jordan. Amerika Utara. dan talian komunikasi manakala pinjaman disediakan oleh Bank Pertanian dengan kerjasama beberapa institusi kewangan lain. dan udang. Mereka yang berminat hanya perlu mengusahakannya dengan kepakaran serta teknologi yang dimiliki masing-masing. Pada 2010 sasaran jumlah pengeluaran akuakultur adalah sebanyak 662.000 tan metrik dengan nilai kira-kira RM6. iaitu Amerika Syarikatdan Kanada merupakan pengimport terbesar tilapia diikuti negara Eropah seperti United Kingdom. Menurutnya. Industri akuakultur di negara ini menghasilkan keluaran sebanyak 203. kerajaan menawarkan pakej bernilai RM2 bilion kepada mana-mana pihak yang berminat untuk menjadi usahawan akuakultur.5 peratus setahun bermula 2006. Menterinya berkata. Kuwait. serta Kanada manakala negara Timur Tengah antaranya ialah Arab Saudi. Penternakan ikan tilapia dilihat mempunyai potensi besar untuk dimajukan di negara ini berdasarkan permintaan yang semakin meningkat. dijangka berkembang sebanyak 21.3 juta tan metrik pada tahun 2005.3 bilion. China pula ialah pengeksportdan pengeluarterbesar tilapia dengan hash keluaran sebanyak sejuta tan . Belgium.3 bilion tahun lalu.

3 juta tan metrik pada tahun 2005. Tilapia merupakan ternakan ikan air tawar kedua popular selepas kap dengan pengeluaran sedunia sebanyak 2. Kejayaan McCD sebagai kementerian yang bertanggungjawab membudayakan bidang keusahawanan. Penternakan ikan tilapia dilihat mempunyai potensi besar untuk dimajukan di negara ini berdasarkan permintaan yang semakin meningkat.metrik pada 2005. Menteri Pengajian Tinggi. Perbadanan Nasional Berhad (PNS). perkhidmatan. menyediakan bimbingan dan sokongan berterusan dapat diukur melalui minat rakyat terutama golongan muda dan siswazah yang kini tidak lagi teruja untuk "makan gaji" tetapi sudah bersedia menjadi "tuan" untuk diri sendiri. teknologi. mulai semester Julai tahun lalu. Mara. francais. Bank SME. Tidak cukup dengan itu. kosmetik. insurans. para pelajar . Datuk Mustapa Mohamed berkata. dan pinjaman. sehinggalah kepada sektor automotif. tekstil. semua pelajar baharu yang mendaftar di institusi pengajian tinggi awam (IPTA) diwajibkan mengambil mata pelajaran keusahawanan. Melalui Gerak Usahawan berpuluh¬puluh ribu usahawan baru berjaya dibangunkan dalam pelbagai bidang daripada pemakanan dan minuman. Selain itu. Bank Rakyat. setiap agensi menawarkan perkhidmatan terbaik untuk bakal usahawan dengan menyediakan pusat serenti yang meliputi khidmat bimbingan. Penganjuran Gerak Usahawan yang konsisten sejak tahun 2005 merupakan terjemahan hasrat Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi Malaysia (MeCD) untuk memberi galakan kepada orang ramai menjadikan bidang keusahawanan sebagai satu kerjaya pilihan. dan Yayasan Tekun Nasional. Hal ini selari dengan visi kerajaan untuk melahirkan Masyarakat Perdagangan dan Perindustrian Bumiputera (MPPB) yang berdaya wing dan mampu meneroka kekayaan-kekayaan baru. melalui mata pelajaran itu. telekomunikasi. Program murni ini turutsokongan padu daripada semua agensi McCD terutama UDA Holdings. serta sokongan berterusan dalam pelbagai aspek yang lain. jualan langsung. Bank Pembangunan. pertanian. peluang pembiayaan.

para pelajar dikehendaki menyediakan serta membentangkan kertas kerja dan membuat permohonan dengan syarikat-syarikat terlibat tentang jenis atau bentuk perniagaan yang hendak mereka jalankan. Bagi memudahkan mendapat sokongan dan bantuan mereka juga perlu membuat rangkaian dan hubungan perniagaan yang strategik dengan pelbagai agensi berkaitan. iaitu 25 peratus merupakan teori manakala selebihnya latihan amali di beberapa syarikat dalam pelbagai bidang khususnya industri kecil dan sederhana. dan makanan keluaran mereka dapat memasuki pasaran lebih luas. Kerajaan berkemungkinan mempertimbangkan untuk membantu pelajar yang dilihat berpotensi menjadi usahawan supaya mereka mampu mencapai kejayaan cemerlang datam bidang itu. Usahawan wanita digesa bersikap lebih agresif memajukan perniagaan dengan meletakkan matlamat memasarkan produk mereka sehingga peringkat antarabangsa. Semakin banyak kaum wanita yang melibatkan diri dalam bidang keusahawanan dan menjalankan perniagaan. Datuk Seri Rafidah Aziz berkata. profesional. Langkah itu penting kerana kerajaan sentiasa berusaha ke arah meningkatkan taraf dan . mereka juga perlu memastikan setiap produk yang dikeluarkan bermutu dan mampu mendapat Sijil Piawaian Antarabangsa (ISO). dan korporat. mereka perlu memikirkan agar pelbagai barangan termasuk kraf tangan. serta pembabitan mereka semakin ketara dalam bidang ekonomi.akan didedahkan dengan asas-asas untuk menjadi usahawan. Kaum wanita merupakan tulang belakang kepada pembangunan keluarga dan negara. Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri. Perkembangan sihat ini merupakan satu tanda positif dan jelas menunjukkan wanita semakin prihatin dengan kemajuan diri. Malah. Bidang keusahawanan kini diceburi bukan sahaja lelaki. Semasa latihan amali keusahawanan. pakaian. Melalui pendedahan sebegini mereka tidak lagi terlalu bergantung kepada kerajaan untuk mencari pekerjaan. baik secara kecil-kecilan mahupun besar¬besaran di dalam negeri dan di luar negara. tetapi juga wanita malah ada antara mereka yang muncul sebagai usahawan berjaya. Mata pelajaran ini hanya asas dan diwajibkan kepada semua pelajar IPTA supaya minda mereka terbuka untuk berdikari dengan meneroka setiap peluang yang ada. Mata pelajaran tersebut mempunyai dua jam kredit.

sekali gus memanfaatkan sumber manusia secara optimum. di samping mempunyai visi dan misi untuk . Secara tuntas. terus berusaha. dan mementingkan kualiti barangan atau perkhidmatan yang dipasarkan. malah setanding dengan kaum lelaki termasuk bidang keusahawanan. menembusi pasaran peringkat antarabangsa. Oleh itu. tapi peluang yang dapat disediakan oleh kerajaan amat terhad. keinginan untuk berniaga semakin hari semakin banyak. Mudah-mudahan dengan usaha untuk menjanakan pembangunan usahawan di negara kita dapat mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan. meningkatkan kemakmuran ekonomi negara. Manakala.kedudukan wanita supaya bukan sahaja dihormati. Selain kerajaan para usahawan yang telah berjaya diharap dapat membantu kerajaan dengan memberi peluang kepada mereka yang ingin menceburkan diri dalam bidang keusahawanan. Bagi para usahawan pula mereka pula sentiasa meningkatkan ilmu pengetahuan dalam pelbagai bidang.

Hal ini demikian kerana. Salam apresiasi buat yang dihormati saudari pengerusi majlis.” Sediakan teks pidato itu. Tun Dr. “bukannya perkara kecil bagi kita untuk meneruskan perjuangan kemerdekaan negara kerana rupa-rupanya selain memerdekakan negara. guru-guru dan rakan pelajar yang dikasihi. panel hakim yang sentiasa berpegang pada prinsip keadilan. Mahathir Mohamad pernah berkata. kemerdekaan negara yang dicipta itu memelihara kesejahteraan masyarakat sejagat. Pidato tersebut bertajuk “Negara Merdeka Masyarakat Sejahtera. penangkis neoimperialisme bangsa merdeka dan berdaulat Assalamualaikum warahmatullahiwabarakatuh dan selamat sejahtera. mengisi kemerdekaan itu jauh lebih sengsara”. Oleh .Anda akan menyertai pertandingan pidato yang akan dijalankan di peringkat daerah. Isi-isi • kemajuan pembangunan • kemajuan sains dan • semangat patriotisme • Rukun Negara pembentuk Penting dan pertumbuhan ekonomi teknologi ideologi bervisi.

Indikator saya yang kedua. diktator dan mengamalkan pemerintahan kuku besi oleh bangsa Eropah kerana tidak melakukan pertukaran kepimpinan seperti mereka. ideologi bervisi. kemajuan sains dan teknologi. kesan gabungan pengaplikasian kedua-duanya telah membuka peluang pasaran yang besar.itu. Indikator saya yang pertama. Menara Berkembar Petronas yang mempunyai 99 tingkat dan Menara Kuala Lumpur setinggi 421 meter. Saudara dan saudari. sekali gus dapat meningkatkan taraf hidup penduduk. Antara sedar atau tidak. Hadirin sekalian. kita sebenarnya mengukuhkan ekonomi negara ini lagi melalui pelbagai sudut. termasuklah bebas minda dan budaya daripada sebarang pengaruh asing. Sebagai implikasi awalan. kewujudan kilang perindustrian bagaikan cendawan tumbuh selepas hujan setelah kerajaan yang ditubuhkan selepas kemerdekaan kini lebih berwawasan dalam menentukan kesinambungan kedua-duanya. Malaysia pernah dituduh. kemajuan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Secara tidak langsung. Perkembangan dan kemantapan teknologi sains semakin memberi impak dari hari ke hari kepada rakyat malahan membuka mata seluruh dunia. Sebagai . kini negara kita ialah sebuah negara yang berdaulat dan merdeka. negara merdeka bermaksud negara yang bebas iaitu negara kita tidak lagi dikuasai atau dijajah oleh kuasa lain dan bebas dalam menentukan hala tujunya sendiri. Dengan kata lain. Untuk mencapai taraf negara maju pada tahun 2020. kononnya tidak demokratik. saya tampil di hadapan anda semua bagi menyampaikan sebuah pidato yang bermauduk “Negara Merdeka Masyarakat Sejahtera”. Kedua-duanya ini memberikan impak yang besar kepada imej negara yang menjadikannya sebagai identiti negara. empat perspektif utama akan saya utarakan bagi mengungkap kemerdekaan negara demi kesejahteraan rakyatnya. untuk mengupas segala persoalan. Namun demikian. Oleh itu. dan hal ini sudah tentu memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Kemerdekaan yang dimaksudkan juga bebas daripada segala sudut. Tegasnya. Hal ini sudah tentu akan mewujudkan masyarakat yang aman dan sejahtera. pembangunan yang dibina ini mampu meluaskan peluang pekerjaan. Sebagai contohnya. Kebebasan negara dalam melahirkan pelbagai idea baru dan menghasilkan pelbagai produk. Malaysia telah melaksanakan pelbagai program pembangunan. Rakyat negara kita yang merdeka pula mencatat kejayaan besar dalam pelbagai bidang dengan cemerlang di persada dunia. kemerdekaan negara telah menjadi bukti pada cermin perjuangan bangsa Malaysia yang cinta akan negara yang menjadi tanah tumpah darah kita semua. Lihatlah.

kita bukan lagi seperti pungguk rindukan bulan dan tidak lagi bermimpi di siang hari kerana gapaian jauh melepasi awan sudah dibuktikan menjadi kenyataan. Walaupun pada 31 Ogos 1970. rakyat boleh menikmati kelebihan ini seperti buah-buahan tempatan kita juga. hati nyamuk sama dicecah”. Rukun Negara digubal melalui pelbagai dasar strategi sosioekonomi dan ketatanegaraan yang lebih komprehensif serta berkesan. saya menyarankan rakyat negara ini. Sebagai contohnya. kewujudan Rukun Negara mampu mendepani zaman universal. kita sebenarnya telah berjaya melahirkan masyarakat yang sejahtera. Marilah kita bersama-sama meniti hari-hari yang . ada sesetengah pihak yang menyifatkan Rukun Negara sebagai doktrin ketahanan nasional. agama Islam sebagai agama rasmi dan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. semangat yang kita padukan dan satukan ialah semangat cinta akan kemakmuran. iaitu apabila musuh datang melanda kita. sewaktu kegawatan ekonomi melanda seluruh dunia pada tahun 1997. Indikator saya yang ketiga. Dengan perkataan lain. Mahatma Gandhi pernah berkata. semangat patriotisme penangkis neoimperialisme. Indikator saya yang terakhir. jika tidak. akhbar Utusan Melayu 16 Julai 1965 menyatakan penentangan adalah terhadap kedaulatan Raja-Raja Melayu. hak-hak keistimewaan Melayu. sebagai sebuah negara yang merdeka. Sheikh Muszaphar Shukor yang berjaya dalam misi negara dengan membolehkan negara kita duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi dengan negara Russia dan Amerika Syarikat yang memang terkenal dalam bidang sains angkasa. kurniaan kemerdekaan bukan sekadar kibaran jalur gemilang. masakan kita bisa bertahan ketika dirobek keamanan. daripada kajian terbaharu. Saudara dan saudari. patriotisme Malaysia jadi penangkisnya bagi kesejahteraan masyarakat semua. Ketika itu. Rukun Negara pembentuk bangsa merdeka dan berdaulat. dan hati gajah sama dilapah. Para hadirin yang dihormati. Sebagai contohnya. biarlah gunung sama didaki. dan dimaki dalam penghinaan. dicemuh kesucian. holistik dan realistik kerana bisa menghakis seluruh prasangka kaum yang mungkin wujud di negara ini sebelum dan sesudah peristiwa 13 Mei 1969 yang begitu banyak memberikan pengajaran untuk kesejahteraan. ”Majunya sesebuah negara kerana asas jati diri bangsanya”. Maka pada hari ini kita harus sedar. Kesimpulannya. Sebenarnya. Oleh hal yang demikian. lurah sama dituruni.contohnya. Dengan perkataan lain. rupa-rupanya pokok vanilla yang tidak terdapat di negara kita juga telah ditanam dan hidup dengan subur di negara kita. negara kita berjaya mengharunginya dengan semangat patriotisme yang tinggi dan perpaduan yang jitu dalam kalangan pemimpin dan rakyat negara kita tanpa mengira kaum dan bangsa. kita sedar betapa pentingnya semangat perjuangan dan tuntutan kemerdekaan dan sekali gus meletakkan suatu tanggungjawab di pundak anak bangsa yang bakal mewarisi negara. dan bukan juga dendangan lagu kebangsaan kerana kalau roboh kota Melaka. Hal ini demikian kerana. papan di Jawa jadi gantinya. Tambahan pula. Perkara ini dibuktikan dengan kelahiran anak merdeka yang bergelar angkasawan negara iaitu Dr. Peristiwa besar seperti ini ialah catatan terbaik untuk dimuatkan sebagai kejayaan negara yang kini lebih diiktiraf dan dipandang tinggi oleh dunia.

mendatang dengan mengukuhkan semangat patriotisme dan mengekalkan kemerdekaan negara yang tercinta bagi memastikan masyarakat hidup aman dan sejahtera. Huraikan peranan yang mampu dipikul oleh kaum wanita di negara ini. wanita di negara ini berperanan untuk mendidik generasi muda agar menjadi satu generasi yang memiliki semua cirri-ciri yang diperlukan dalam kehidupan yang mencabar ini. Cukuplah setakat ini sahaja pidato saya kali ini. Kita masih belum menyedari bahawa dalam kelembutan wanita itu tersirat satu ketabahan yang ketara untuk mampu menyumbangkan sesuatu buat pembangunan negara kita. dan saya ingin memohon kemaafan sekiranya tersilap kata dan tersalah susun bicara semasa saya menyampaikan pidato tadi. terdapat pelbagai peranan yang berupaya dilaksanakan oleh wanita Malaysia. . Sekian. Sudah pasti peranan atau tugas yang ketara ialah golongan ini boleh menjalankan usaha mendidik generasi muda dengan lebih baik. terima kasih. Kelembutan dan keprihatinan mereka terhadap keperluan kasih sayang anak-anak menjadikan wanita paling sesuai dalam tugas mendidik ini. Kejayaan mereka mendidik anak menjamin satu kelompok masyarakat yang lebih berjaya dalam kehidupana mereka pada masa hadapan. Jelaslah. Oleh itu. Rencana dalam media massa telah banyak memaparkan tentang keupayaan wanita dalam aspek membangunkan negara kini ini. Peranan wanita dalam aspek pembangunan negara memang tidak mendapat penghargaan yang sewajarnya daripada pihak masyarakat umum. Kaum wanita sering dilihat sebagai jantina yang lemah lalu sering dipergunakan dalam kehidupan bermasyarakat kini.

kaum wanita memang mempunyai peranan besar dalam memastikan sumber manusia negara ini berupaya memenuhi keperluan pertumbuhan ekonomi negara kita. Sikap rajin bekerja dan tekun serta memberikan perhatian yang sepenuhnya ketika bekerja menjadikan golongan ini sasaran utama industri kilang di Malaysia pula. Jadi. mencari ilmu itu menjadi tugas utama wanita kerana dunia yang penuh persaingan ini memerlukan wanita yang berilmu tinggi pula. Slogan “pemuda harapan negara pemudi tiang negara” harus menjadi peringatan kepada kita betapa besarnya sumbangan wanita terhadap kemajuan negara itu. Kita semua hendaklah memandang tinggi dan member peluang kepada wanita untuk membuktikan kemampuan mereka ini. Wanita memiliki kemahiran yang tertentu yang berguna untuk menjadikan diri mereka sebagai satu sumber manusia yang lengkap. Justeru. . Sikap memandang enteng keupayaan wanita bukanlah satu tindakan yang tepat dalam kehidupan dunia penuh cabaran ini. Kewujudan kaum wanita dalam perkhidmatan keselamatan ini juga memberikan peluang kepada kaum lelaki untuk memastikan semua tugas dapat diselesaikan dengan baik kerana ada tugas-tugas yang memerlukan tangan wanita sahaja.Selain itu. Sudah ramai wanita yang menyertai perkhidmatan tentera dan polis dnegan mempamerkan keupayaan yang serupa dengan kaum lelaki. Kesimpulannya. Malahan. wanita juga boleh mencurahkan tenaga mereka dalam aspek keselamatan negara yang begitu penting itu. Pada masa yang sama wanita juga berperanan untuk menimba ilmu pengetahuan yang sebanyak mungkin. Sudah ada banyak wanita yang memiliki ilmu yang tinggi ini berjaya mendirikan pelbagai perniagaan yang kemudiannya menghasilkan pelbagai produk yang berkualiti untuk pasaran dalam dan luar negara pula. wanita juga berupaya menyumbangkan tenaga mereka dalam bidang keselamatan negara yang amat penting itu. peranan atau tugas wanita terhadap negara ini begitu luas dan amat diperlukan. Usaha memperoleh ilmu ini menjadikan wanita terdedah terhadap pelbagai perubahan teknologi yang menjadikan diri wanita itu lebih baik dan berkeyakinan pula. Sesungguhnya. wanita juga berperanan untuk menyumbangkan tenaga dalam sektor ekonomi Malaysia.

malah mampu memartabat serta meletakkan golongan Hawa ke tahap tertinggi menyaingi lelaki. Anugerah berkenaan sememangnya wajar memihak kepada Dr Zeti Akhtar kerana beliau dianggap sebagai ikon dalam industri perbankan dengan memberikan banyak sumbangan kepada pertumbuhan ekonomi negara termasuk mengilhamkan penubuhan Pusat Kewangan Islam Antarabangsa Malaysia (MIFC) pada 2006. Tembok diskriminasi monopoli lelaki dalam bidang kehakiman syariah dapat ditembusi apabila kerajaan buat julung kalinya melantik . Rentetan dari setahun ke setahun. kemahiran dan pengetahuan mereka dijana sepenuhnya untuk kepentingan negara dan masyarakat. Sejajar dengan separuh populasi penduduk wanita. masa. selain dapat meningkatkan kemampuan diri. pencapaian wanita dalam pelbagai bidang terus menyerlah. Kejayaan itu tidak saja dianggap pencapaian hebat wanita yang begitu membanggakan. Mengungkap kenangan pahit manis sejarah sepanjang hampir 365 hari. pembabitan wanita dalam pembangunan negara tidak seharusnya dipinggirkan. baru-baru ini. sepatutnya tenaga. Malah kejayaan itu juga memecah rekod lelaki yang mendominasi anugerah itu sejak diperkenalkan 24 tahun lalu. Tan Sri Dr Zeti Akhtar Aziz dinobatkan sebagai wanita pertama Tokoh Maal Hijrah. selain diiktiraf sebagai wanita paling berkuasa dalam kewangan pada 2000 oleh Majalah Global Finance.Kemuncak kecemerlangan pencapaian wanita di negara ini cukup manis dan menyerlah sebelum 2010 melabuhkan tirainya apabila Gabenor Bank Negara.

sebelumnya. Kegigihan dan kecekalan yang bermula menjual barangan kecantikan dari rumah ke rumah. Kejayaan terbaru menyumbang pingat emas dalam Sukan Asia. juga memecah tradisi sebagai polis wanita pertama dilantik Pengarah Jabatan Pengurusan Bukit Aman. Kedua-duanya yang masing-masing bertugas di Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan dan Putrajaya diharapkan sebagai pembuka jalan ke arah penambahan lebih ramai lagi hakim syarie wanita pada masa depan terutama membabitkan kes bersifat gender. 39. terus unggul sebagai pemain skuasy nombor satu dunia masih belum dapat ditandingi. pada tahun ini. Kita sewajarnya melahirkan lebih ramai lagi tokoh seperti bekas wanita pertama dilantik menganggotai jemaah menteri Malaysia (Menteri Kebajikan). Apa yang diharapkan tembok penguasaan lelaki dalam jawatan atasan dalam bidang kepolisan perlu terus dirempuh bagi mempamerkan wanita juga gagah menyumbang tenaga untuk memastikan keamanan dan keselamatan negara terus terjamin. beliau turut melakar sejarah wanita pertama menjadi Ketua Polis Negeri Pahang. tanggal 7 Januari lalu ketika usianya mencecah 85 tahun akibat sakit tua. pegawai bank dan peguam peribadinya disahkan dibunuh dan mayatnya dibakar. sedang wanita mewakili setengah populasi penduduk perlu dibuktikan dengan melakukan pembaharuan dan dasar yang dapat memastikan kemajuan dan kesejahteraan wanita dan isu berkaitan wanita. di Guangzhou memperlihatkan prestasi cemerlang dengan terus mendominasi skuasy wanita dunia sejak lima tahun lalu serta dianggap antara legenda skuasy dalam senarai kedudukan dunia sejak Januari 2006 dengan memenangi banyak permainan pada peringkat dunia. Ketokohan. Dalam bidang sukan. Namun ketika negara mencatat kejayaan demi kejayaan membabitkan wanita. Agenda memperkasa dan meningkatkan martabat wanita tidak pernah padam. 47. Tun Fatimah Hashim yang kembali ke rahmatullah. Datuk Sosilawati Lawiya. Datuk Seri Najib Razak pada tahun ini untuk mengiktiraf sumbangan wanita dalam kemajuan negara. akhirnya mampu empayar perniagaan kosmetik seharusnya dijadikan teladan wanita lain. 27. negara dikejutkan dengan tragedi paling menyayat hati serta menggemparkan seluruh masyarakat apabila Pengasas Syarikat Kosmetik Nouvelle Beauty Care Sdn Bhd. bersama tiga lagi pemandu.dua hakim syarie wanita pertama negara. kegigihan dan semangat yang mengalir dalam darahnya dengan pembabitan cukup aktif dalam arena politik sepatut wujud kepada wanita pada zaman ini bagi meneruskan legasi kewibawaan wanita di negara ini. Justeru wanita yang menjadi Ahli Parlimen. beberapa pengumuman Perdana Menteri. 57. Potensi dan kewibawaan wanita perlu dipertingkatkan lagi. manakala abunya dibuang ke dalam sebuah sungai dekat Ladang Gadong. khususnya sebagai Ahli Lembaga Pengarah dan Ketua Pegawai Eksekutif dan dalam bidang lain masih belum mencukupi bilangannya. 31 dan Rafidah Abdul Razak. pada Mei lalu. umpamanya memperuntukkan RM30 juta bagi . Pembunuhan kejam jutawan kosmetik itu yang dilaporkan pada 30 Ogos lalu ketika berada di Banting untuk urusan pembelian tanah disifatkan kehilangan besar ikon dan contoh kepada dunia keusahawanan wanita Melayu. Datuk Nicol Ann David. selain itu. Dalam mencari permata hebat dalam kalangan wanita. benar-benar satu kehilangan besar. Laporan pula menunjukkan Malaysia menduduki tempat kelima di seluruh dunia dengan 31 peratus wanita memegang jawatan kanan dalam Perusahaan Sederhana hingga Besar (PSB) negara. pembuat keputusan. Selain itu. Datuk Robiah Abdul Ghani. di Tanjung Sepat. Banting. iaitu Suraya Ramli.

ibu tunggal. pada 11 hingga 13 Oktober lalu. apa yang nyata peranan Wanita Pertama ini tidak saja dilihat tipikal. 2. Dalam membangunkan keluarga masing-masing. Ini dapat dilihat daripada jenis-jenis tugas yang mereka lakukan. mengiringi suami masing-masing dalam setiap majlis sebaliknya begitu signifikan sebagai penyokong perubahan strategik yang memberi penekanan kepada inisiatif komuniti seperti bidang kepemimpinan. boleh bekerja separuh masa mengikut Peraturan-Peraturan Kerja (Pekerja Separa Masa) 2010 mulai 1 Oktober lalu bakal memberi jaminan faedah kepada lebih 6. pesara. sebaik saja memasuki tahun baru nanti. keadilan dan kesedaran terhadap isu tertentu membabitkan wanita yang perlu diselesaikan perjuangannya. Antaranya atas usaha Isteri Perdana Menteri. hakikatnya. membela ayam itik dan lain-lain sebagai membantu peranan lelaki yang lebih besar dan pokok dalam kehidupan keluarga dan masyarakat keseluruhannya.5 juta rakyat. Apa juga sejarah manis yang tercatat sepanjang 2010. pengumuman tempoh cuti bersalin 90 hari berbanding 60 hari kepada penjawat awam wanita yang turut dijangka dinikmati sama oleh kakitangan sektor (akan dikemukakan kepada Kabinet Januari depan) adalah sebagai bonus kepada wanita untuk menumpukan perhatian demi kesejahteraan rumah tangga. Pada masa sama. peranan kaum wanita adalah terhad kepada peranan pembantu (supporting role) kepada kaum lelaki. umpamanya peranan mereka dalam pekerjaan sawah adalah untuk membantu suami mereka seperti menyemai. Majlis itu dianggap sebagai titik tolak membincangkan isu kewanitaan yang lebih mencabar pada masa depan. Dalam bidang ekonomi. Selain membincangkan pelbagai isu dibincangkan khususnya memperkasakan kanak-kanak untuk menjadi pemimpin masa depan. Dalam bidang politik dan pemerintahan status kaum wanita telah bertambah baik dan jika dilihat dalam perkembangan status mereka sama tinggi dengan lelaki. Ini dapat dilihat apabila kaum wanita diberikan hak mengundi seawal-awal usia penubuhan negara kita ini.meningkatkan penyertaan golongan itu dalam bidang keusahawanan sewajarnya dijadikan batu loncatan kepada golongan itu untuk memacu peranan mereka ke tahap paling tinggi. Pada masa sama. memperkasakan dan pembangunan sosial secara keseluruhan. adalah bidang yang sudah diterokai oleh kaum wanita dan di mana kaum lelaki agak bersikap liberal dalam membuka pintu kepada kemasukan dan . Datin Seri Rosmah Mansor ialah mengumpulkan lebih 15 wanita pertama di seluruh dunia menyertai Sidang Kemuncak Wanita-Wanita Pertama yang berlangsung selama tiga hari. pendidikan. mengubah dan menuai. forum dan sidang pada peringkat nasional dan antarabangsa dijadikan platform bagi mewarnai program seumpamanya sepanjang tahun ini.3 Peranan dan Fungsi kaum Wanita di Malaysia Dalam masyarakat traditional. orang kurang upaya dan pelajar universiti pengajian tinggi pula. wanita zaman traditional menjalankan tugas seperti mencucuk atap. Bagi wanita suri rumah. Begitu juga keupayaan wanita terus dipacu sepenuhnya. banyak lagi isu yang belum selesai menunggu bagi memperkasakan konflik.

Walaupun jumlah pekerjapekerja wanita ramai. Oleh yang demikian penglibatan semua pihak adalah amat diambil berat untuk menguruskan pembangunan negara.Imam Al-Ghazali mendefinasikan politik sebagai suatu kehidupan manusia. Peranan wanita sebagai isteri adalah untuk mentadbir hal-ehwal rumah dan keluarga dan lebih utama lagi mereka berjaya menentang diskriminasi yang dikenakan kepada kaum wanita dalam soal gaji dan pembayaran cukai. Dan ini tidak terkecuali penglibatan kaum wanita di dalam pembangunan negara. sedang dan akan dilakukan untuk mencapai matlamat tersebut. Ini termasuklah di dalam bidang politik negara supaya sistem perundangan dan pentadbiran negara dapat berjalan dengan lancar tanpa wujud sebarang pertelingkahan serta bangkangan yang boleh membantutkan pembangunan negara. Apabila membicarakan politik . ternyata hasrat kerajaan untuk menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara maju begitu tinggi sekali. kelab-kelab khusus dan lainlain. Setiap manusia yang berkecimpung dalam bidang politik memerlukan diri mereka terlibat dengan masyarakat. Nilai sosial lama masih lagi menganggap wanita sebagai makhluk yang dicipta untuk kesenangan kaum lelaki di mana timbulnya institusi-institusi ekonomi moden yang khusus memperdagangkan wanita seperti pelacuran. teman sosial. Jumlah wanita yang bekerja dalam perkhidmatan kerajaan maupun swasta semakin bertambah dan begitu juga pembahagian pendapatan. hampir keseluruhannya termasuk pada peringkat pekerja-pekerja kurang mahir mendapat jumlah gaji yang kecil sahaja. Menerusi cetusan ideal Wawasan 2020. 3. Oleh yang demikian apabila wanita . politik amat berkait rapat di antara individu dengan masyarakat. Perubahan pada peranan ekonomi mempunyai kesan yang amat besar dan meluas terhadap kaum wanita yang terlibat dari segi peranan dan fungsi sosial.0 Peranan Wanita dari sudut Politik.penyertaan wanita. Pada masa dahulu peranan dan fungsi kaum wanita dalam bidang ini amat terbatas. Justeru itu. Berbagai perubahan telah.

Oleh yang demikian maka timbulah aliran–aliran pemikiran berhubung dengan penyertaan wanita dalam lapangan politik.melibatkan diri di dalam politik menyebabkan penyertaan mereka di dalam bidangbidang di luar rumah tangga untuk bersama dengan masyarakat untuk turut sama menyumbangkan kepada pembangunan negara. .w dan para sahabat. Oleh yang demikian jika diteliti akan peranan yang boleh diberikan oleh wanita dalam membangunkan negara khususnya dari segi politik antaranya ialah wanita itu boleh menjadi penasihat kepada suami mereka. Ini adalah dikhuatiri wanita yang menceburi bidang politik tidak dapat mengawal batas-batas agama seperti pergaulan bebas dengan lelaki yang boleh membawa kepada kerosakan akhlak dalam masyarakat yang seterusnya akan membantutkan pembangunan negara. Sebagai isteri mereka boleh memberi pandangan bahawa peraturan yang dilaksanakan itu mungkin tidak bersesuaian dengan kehendak pembangunan masa kini yang mahukan kaum wanita sama-sama melibatkan diri dalam arus pembangunan negara. Aliran pertama berpendapat bahawa wanita diharamkan menceburi politik dengan memberi alasan berikut: Pada zaman nabi Muhammad s. Ini dapat kita lihat jika seseorang wanita itu bersuamikan orang politik maka ianya boleh melibatkan dirinya secara tidak langsung dengan memberi nasihat dari segi keputusan yang telah dibuat atau dilaksanakan oleh suaminya yang mungkin tidak bersesuaian dengan kaum wanita yang mungkin tidak sesuai dengan pembangunan. Sebagai contoh mungkin di setengah-setengah negeri tidak membenarkan kaum wanita melibatkan diri mereka secara aktif dalam bidang perniagaan yang bertentangan dengan ajaran agama dan adat sopan. Di Malaysia khususnya apabila kaum wanita terutama kaum muslimah melibatkan diri di dalam bidang politik untuk sama-sama membangunkan negara maka akan terdengar pelbagai pandangan akan penglibatan mereka.w ada menjelaskan bahawa "Tidak akan beroleh kemenangan suatu kaum yang melantik wanita menjadi ketua bagi menguruskan hal ehwal mereka".a. Hadis Nabi Muhammad s. tidak ada seorang pun dari kalangan wanita yang diajak untuk membincangkan masalah-masalah yang berhubung dengan urusan negara atau hukum syarak bersama dengan kaum lelaki. Maka timbulah pelbagai persoalan dari penglibatan mereka dalam politik seperti sejauhmanakah Islam membenarkan kaum muslimah bergerak cergas dalam arena politik ? Bolehkah seseorang muslimah bertanding untuk menjadi wakil rakyat di Dewan Undangan Negeri atau Parlimen ? Adakah Islam merestui wanita dilantik menjadi Perdana Menteri sebagaimana yang berlaku di setengah-setengah negara hari ini seperti Pakistan ?.a.

Ini adalah merupakan jalan yang terbaik bagi wanita kaum muslimah yang terkongkong oleh peraturan serta hukum yang tidak membenarkan mereka bergaul secara bebas dengan golongan bukan muhrim mereka serta perlu menjaga dan mengawal aurat mereka daripada dicerobohi. Ini menunjukkan peranan wanita dalam pembangunan sesebuah negara adalah tidak boleh disisihkan dan diketepikan. Jika kaum wanita itu melibatkan dirinya di dalam bidang politik untuk membangunkan negara maka sudah tentu sifat yang menjadi kebanggaan dan kemegahan masyarakat timur sudah tentu akan hakis dan tercemar apabila mereka keluar untuk berkempen dan mempromosikan negara untuk pembangunan maka sudah tentu ianya memerlukan mereka bertindak di luar batas sifat wanita timur. Di antara faktor-faktor yang berkaitan yang membataskan sumbangan kaum wanita dalam pembangunan negara ialah mereka terlalu terikat dengan tradisi dan budaya masyarakat timur yang menjadi identiti masyarakat di negara ini. budaya dan ekonomi. Melalui pertubuhanpertubuhan inilah mereka boleh menyalurkan pelbagai ideal dan cadangan dalam usaha untuk membangunkan negara sama ada dari segi pendidikan. Selain itu wanita juga boleh memainkan peranan membangunkan negara melalui idealideal yang dikemukakan menerusi bidang penulisan. Malah dalam sejarah sendiri telah tercatit bahawa khalifah Umar ibn Al khatab juga pernah mendapat nasihat dan teguran dalam melaksanakan undangundang dan pentadbiran negara dari kaum muslimah pada masa zaman pemerintahan khalifah. Menurut sebahagian ulama wanita boleh berpolitik termasuk menjadi wakil rakyat sama ada di Dewan Undangan Negeri atau Parlimen. . Ini adalah kerana wanita timur terkenal dengan sifat sopan santun dan berbudi pekerti baik dan mulia serta lemah lembut.Manakala aliran yang kedua pula adalah berpendapat wanita boleh berpolitik untuk pembangunan dan kemajuan negara dan umat keseluruhanya. keagamaan. Ini adalah disebabkan oleh beberapa faktor yang menyebabkan mereka tidak dapat menyumbangkan tenaga dan ideal untuk samasama membangunkan negara. Oleh itu menerusi penulisan dengan mengemukakan pandangan dan pendapat diharapkan ianya akan dapat membantu dalam mentadbir negara. Namun begitu jika dikaji dan diteliti akan penglibatan atau peranan yang kaum wanita khususnya kaum muslimah di negara ini untuk membangunkan negara adalah amat kecil dan terhad sekali sumbangan mereka malah tidak kedengaran langsung dari wanita di dalam dewan Undangan Negeri dan Parlimen. Demikian juga wanita boleh melibatkan diri untuk membangunkan negara secara aktif melalui pelbagai pertubuhan NGO seperti PERTIWI dan HAWA. sosial. Menerusi penulisan juga mereka berpeluang mengemukakan pandangan serta komen ke atas pembangunan yang sedang dilaksanakan dan telah dilaksanakan samada bersesuaian dengan peredaran zaman dan kehendak negara. Melalui NGO juga mereka boleh membantu membangunkan negara dengan memastikan kesejahteraan dan keharmonian masyarakat terutamanya mengemaskinikan undang-undang dan akta-akta yang boleh mengawal kemakmuran.

Ini adalah kerana apabila seseorang wanita itu menjadi pemimpin maka sudah tentu ianya terpaksa membahagikan masanya di antara keluarga dan kerjayanya serta ianya juga perlu mendapat keizinan dari suaminya terlebih dahulu sebelum melangkah keluar rumah. tetapi ia dijadikan hanya untuk menyusukan anak-anaknya dengan air susunya dan…". 4. Peranan wanita dalam bidang pendidikan boleh dilihat dari dua perspektif. Dipercayai bahawa kerjaya kaum wanita dalam bidang pendidikan telah bermula pada tahun 1600. untuk mempunyai keahlian. usia wanita haruslah dihabiskan untuk membuat segala kerja yang diperlukan di dalam rumah. untuk menjadi sarjana dan tidak pula untuk berpolitik atau untuk tugas negara. golongan cendiakawan dan ahli-ahli falsafah barat beranggapan bahawa wanita adalah insan yang lemah. Oleh yang demikian wanita tidak boleh disama tarafkan dengan kaum lelaki. iaitu perspektif barat dan perspektif Islam. Oleh yang demikian. tetapi ianya hanya cenderung untuk mendidik anak-anak. kurang dan hina. Dari perspektif barat. . peranan wanita sebagai pendidik tidak begitu ketara kerana pelbagai kerjaya telah didominasi oleh kaum lelaki. untuk hikmat.0 Peranan Wanita Dalam Pendidikan Wanita memainkan peranan yang penting di dalam pelbagai bidang khususnya dalam bidang pendidikan. iaitu melayan dan memenuhi keperluan suami dan anak-anak. Pengaruh ahli falsafah yang begitu kuat telah mendorong ahli fikir serta ketua-ketua masyarakat barat pada ketika itu tidak membenarkan anak-anak perempuan diberi pendidikan atau pengajaran di dalam pelbagai bidang ilmu pengetahuan. Sesuai dengan kejadian wanita itu sendiri yang berlainan dari kaum lelaki maka sudah tentu mereka sukar untuk memberikan sumbangan dan peranan yang baik dalam membangunkan negara kerana wanita itu sendiri mengalami beberapa gangguan tabii mereka seperti peredaran haid. Adalah tidak bermakna pembangunan yang dikecapi jika keluarga dan kehidupan anakanaknya kucar-kacir dan tidak terurus dengan baik dan kemas. Ramai ahli falsafah barat berpendapat bahawa wanita dijadikan hanya untuk berkhidmat kepada kaum lelaki. Menurut Rosseau. Oleh itu. beliau mengatakan bahawa "wanita itu tidaklah dijadikan untuk ilmu pengetahuan. mengandung dan sifat emosi mereka yang sukar dijangkakan dan mereka bertindak mengikut perasaan dan nafsu tanpa dapat membuat pertimbangan yang baik dan sempurna. untuk berfikir.Demikian juga dengan faktor Perkahwinan ianya merupakan salah satu daripada faktor yang membataskan dan menghalang kaum wanita dari memberi penuh perhatian dan tumpuan dalam usaha untuk membangunkan negara . Dan sekiranya wanita menjadi pemimpin maka sudah tentulah ianya akan mendatangkan kesan yang kurang baik kepada pengurusan dan pembangunan negara.

Untuk merealisasikan peranan wanita sebagai seorang pendidik. "mempelajari ilmu itu wajib bagi setiap orang Islam. Setiausaha Agung Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Malaysia. Dasar ini telah ditegaskan sejak kemunculan Islam pada abad ke enam Masihi.Siva Subramaniam. di mana pada tahun itu Pertubuhan Bangsa Bangsa Bersatu (PBB) telah mengiktiraf perjuangan kaum wanita dengan mengistiharkan tahun berkenaan sebagai "tahun wanita antarabangsa".a. bersabda. Perjuangan wanita telah merebak ke Asia Tenggara khususnya dalam bidang pendidikan. maka sebuah maktab telah ditubuhkan untuk wanita pada tahun 1935 iaitu Maktab Perguruan Perempuan Durian Daun. profesyen wanita sebagai pendidik mula terserlah. Namun demikian. biarlah kaum lelaki tidak begitu dipentingkan pendidikannya. Wanita telah diberi kebebasan seperti. wanita telah mendominasi sistem pendidikan di Malaysia. Dari perspektif Islam. terdapat 68% wanita terlibat di dalam sektor pendidikan.w. bebas bersuara. wanita lebih penting diberi pengajaran atau pendidikan yang secukupnya kerana kaum wanita merupakan pendidik atau guru yang paling layak untuk mendidik anak-anak dan anak bangsa mereka. lelaki dan perempuan". jumlah peratusan kaum wanita yang memegang jawatan penting di dalam sektor pendidikan adalah kecil. bekerja mencari rezeki.Menjelang abad kedua puluh. Sesuatu bangsa akan berjaya apabila wanitanya mendapat pendidikan yang lengkap dan tinggi harga diri dan akhlaknya kerana kehalusan sifat wanita serta ketajaman perasaan seseorang ibu boleh memindahkan segala kebaikan yang ada padanya untuk diwarisi oleh anak-anaknya. Rasullullah s. Islam telah menyebarkan dasarnya dengan jelas mengenai wanita di dalam segala aspek kehidupan terutamanya di dalam bidang pendidikan. kerana wanitawanita itulah kelak akan mendidik kaum lelaki". tetapi Islam menghargai sifat kehalusan dan ketajaman perasaan wanita yang menjadikan mereka layak untuk memegang tugas sebagai seorang pendidik dibandingkan dengan kaum lelaki. "bila pendidikan telah begitu lengkap bagi wanita. Menurut N. Islam bukan sahaja meletakkan wanita di tempat yang paling wajar sebagai manusia dan sebagai teman hidup bagi seorang lelaki. Bermula pada abad inilah. boleh dilihat dengan kemunculan maktab-maktab perguruan. Perjuangan wanita telah mencapai klimaksnya pada tahun 1975. Sebab itulah dari satu aspek. Sebagai contoh. Sejak kebelakangan ini. Kementerian Sumber Manusia. Menurut statistik yang dikeluarkan oleh Bahagian Penerangan dan Penyelidikan. dan ianya masih terpakai dan terus menjadi tunjang kepada dasar pengajaran Islam hingga kehari ini. terdapat 5% sahaja kaum wanita yang . Melaka. Menurut seorang ahli falsafah Islam. ahli-ahli pemikir barat telah mengubah cara pemikiran mereka dan mula memberi kebebasan kepada kaum wanitanya seperti kebebasan yang dinikmati oleh kaum lelaki. memimpin dan sebagainya. Peranan wanita dalam bidang pendidikan di Malaysia. mencari ilmu. Raden Adjeng Kartini telah membuka sekolah wanita pertama di Indonesia.

antara lain berkata "perbezaan antara wanita berilmu dengan wanita terpelajar amat jauh. di dalam ceramahnya anjuran Pertiwi di Kolej Islam Universiti Kebangsaan Malaysia. apabila guru-guru bercuti panjang kerana bersalin kemungkinan pelajarpelajarnya akan mengalami risiko ketinggalan kelas. Kebanjiran wanita di maktab-maktab perguruan memang tidak dapat dinafikan. Malangnya kebanyakan penglibatan wanita dalam ekonomi masih di bawah nilai sebenar. status dan jatuh bangunnya sesebuah negara adalah bergantung kepada kepesatan ekonomi yang dialaminya. 5.0 Peranan Wanita dalam Ekonomi Ekonomi merupakan sesuatu yang amat penting bagi sesebuah negara. pelajaran hanya menjadi tiket untuk mendapatkan pekerjaan. kalau orang berbicara A wanita yang terpelajar boleh menyambung kepada B dan terus kepada Z. Pertama. sesetengah guru wanita merungut bila dibebankan dengan matapelajaran di luar bidang dan kesanggupan mereka. Menurut Dr. Pengetua.memegang jawatan penting di dalam bidang pendidikan seperti Pegawai Pendidikan. Kedua. Ini berdasarkan kepada jumlah kaum wanita serta sumbangannya yang begitu besar di dalam bidang pendidikan. . bukan sebagai kegunaan untuk hidup sempurna". Jumlah guru wanita yang terlalu ramai kadangkala boleh menimbulkan beberapa masalah. Kekayaan. Wanita terpelajar dapat bertindak dalam apa jua keadaan. Lebih 75% wanita merupakan pelatih-pelatih dikebanyakkan maktab perguruan. Sebagai contoh Enrolmen Guru Pelatih dan Peserta Kursus. pelajar-pelajar lelaki tidak mendapat pendedahan yang secukupnya untuk melakukan aktiviti-aktiviti luar kelas yang mana kebanyakkannya guru wanita tidak tahan lasak. Ketiga. bola sepak. Wanita telah memainkan peranan yang besar dalam aktiviti ekonomi dunia dan sesebuah negara melalui peranannya yang produktif dan reproduktif. Penglibatan wanita dalam ekonomi telah meningkat tidak hanya pada emansipasi (pembebasan dari prasangka dan kongkongan) malah mengambil berat akan keperluan ekonomi. Maktab Perguruan Batu Pahat sehingga April 1997 menunjukkan bahawa pelatih perempuan lebih ramai dengan jumlah 471 orang berbanding dengan pelatih lelaki hanya 182 orang (rujuk LAMPIRAN ‘A’ enrolment guru pelatih dan peserta kursus April 1997). Wanita perlu mendapatkan pendidikan tinggi bagi menjamin keberkesanan peranannya sebagai salah satu daripada tunjang pembangunan negara terutamanya dalam bidang pendidikan. tidak berkebolehan untuk memimpin permainan-permainan tertentu seperti ragbi. kerana pekerjaan wanita tidak mudah diukur dari pengumpulan data secara sistem tradisional. Nik Safiah Karim (1976). Guru Besar dan Guru Penolong Kanan. Kesimpulannya peranan wanita serta dominasi wanita dalam bidang pendidikan tidak boleh diketepikan begitu sahaja. sepak takraw dan lain-lain. sebaliknya bagi wanita berilmu.

65 peratus wanita daripadanya adalah mereka yang tinggal dalam negara-negara yang sedang membangun. Dianggarkan lebih kurang lebih kurang 30 peratus pekerja wanita dalam lingkungan umur diantara 15 hingga 64 tahun. dalam pertanian. syarat-syarat pekerjaan dan cara pengambilan. manakala di China hanya seramai 55 peratus. Tenaga kerja wanita di Latin Amerika pula adalah rendah daripada negara industri dan Asia. Wanita yang terlibat dalam pertanian adalah diantara yang teramai golongan yang dibawah nilai sebagai pekerja dan tidak direkodkan. di ladang dan perusahaan-perusahaan kecil. pada peringkat rendah dan menerima gaji yang kecil. Kalau dahulu kanak-kanak perempuan kurang mendapat pendidikan asas persekolahan. Walaupun negara Arab mempunyai kadar wanita bekerja yang rendah. Tetapi sekarang mereka mendapat pendidikan berlipat kali ganda akibat dari pembangunan yang amat pesat. Sebahagian besar wanita bekerja dalam jenis pekerjaan yang terhad jumlahnya. Daripada jumlah wanita yang layak bekerja(antara 15-64 tahun) 46 peratus terlibat sebagai tenaga buruh. 80 peratus wanita bekerja dalam zon perdagangan yang melibatkan export. Perbezaan ini terbit dari beberapa keadaan. Sumbangan dan peranan wanita dalam ekonomi negara terbahagi kepada dua iaitu pekerjaan formal dan kerja tidak formal. 5. ILO menganggarkan kadar penglibatan wanita dalam pekerjaan adalah purata sebanyak 44 peratus dalam negara sedang membangun. dalam bentuk tidak rasmi serta tidak disenaraikan sebagai tenaga kerja negara. Di Asia Tenggara. Di negara Arab pula adalah dianggarkan sekurang-kurangnya seorang dari empat wanita bekerja dalam bidang pemasaran. 5.2 Pekerjaan Formal Jenis-jenis pekerjaan yang dipegang oleh wanita berbeza dengan lelaki. hampir 75 peratus di Amerika Latin dan . Sektor perkhidmatan adalah pekerjaan utama wanita di negara industri.1 Pekerjaan tidak formal Dunia wanita adalah berbeza daripada dunia ibu-ibu dan nenek kita dahulu. Penglibatan wanita dalam menyumbang ke arah ekonomi bukannya hanya melalui pekerjaan formal tetapi juga melalui pekerjaan tidak formal. Wanita terlibat dalam pengeluaran barangan dan perkhidmatan untuk pasaran dan kegunaan seharian. kenaikan pangkat. Semua ini membawa implikasi bahawa penglibatan wanita dalam ekonomi juga turut berubah. Kaum wanita mengalami diskriminasi dari segi gaji. tetapi penglibatan wanita didapati semakin meningkat. pengeluaran makanan.Wanita merupakan lebih dari 1/3 penduduk yang terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan ekonomi di dunia. Dahulu sumbangan wanita lebih bersifat tidak formal sebagai pembantu di rumah. Adalah amat sukar untuk menganggarkan penglibatan dan pengukuran sebenar penglibatan wanita terutama di kawasan luar bandar dan pendalaman. Fakta ini membuktikan bahawa sumbangan wanita terhadap ekonomi sesebuah negara adalah besar. Di Afrika Utara tenaga buruh wanita meningkat dari lapan peratus dalam tahun 1970 kepada 21 peratus dalam tahun 1990. Amerika Latin dan Caribbean di mana 60 peratus wanita bekerja dalam sektor ini adalah negara industri.

Caribbean berbanding cuma 30 peratus sahaja bagi negara Sub-Saharan Afrika dan negara Asia. turut menuntut kaum wanita agar membuat keputusan yang selaras dengan kehendak komuniti. (Dewan Ekonomi. kaum wanita perlu bangkit dengan wajah baru bagi mendapatkan hak yang sewajarnya dalam masyarakat.1994). Walaupun wanita menunjukkan kemajuan pesat dalam pelbagai bidang. lari dari rumah. namun masih terdapat sikap prejudis terhadap mereka sehingga wujud menara kaca (glass ceiling) dalam dunia korporat. Kini wanita telahpun berada di alam pekerjaan berganding bahu bersama kaum lelaki dan melaksanakan tugas-tugas penting. Wanita bukan lagi sebagai pendukung dan penyokong kepada setiap keputusan yang diambil oleh kaum lelaki. Akibat dari pembangunan yang telah banyak memberi kesedaran kepada rakyat akan pentingnya pendidikan telah membuka ruang kepada kaum wanita ke sekolah dan menimba ilmu yang samarata dengan kaum lelaki. Banyak jawatan pekerjaan diwujudkan yang memerlukan tenaga wanita terutama dalam tugas-tugas yang tidak sesuai dengan jiwa lelaki seperti tugas yang memerlukan penumpuan dan penelitian yang tinggi. Perubahan minda dan gaya hidup masyarakat. Pertanian adalah sumber utama ekonomi wanita bagi negara sub-Afrika dan Asia. Walaubagaimanapun. Perumpamaan yang menyatakan "tangan wanita yang membuai buaian boleh menggegarkan dunia" adalah landasan yang menggambarkan betapa besarnya peranan kaum wanita dalam pembangunan negara apabila kita memperkatakan tentang kaitan wanita dalam bidang sosial. Ini telah memaksa kaum wanita secara halus untuk bekerja dalam menampung tenaga buruh di sesebuah negara. Wanita semakin ramai dari lelaki adalah satu hakikat yang patut diterima.0 Peranan wanita dalam pembangunan melalui bidang sosial. Wanita kini mempunyai bilangan yang menyamai kaum lelaki malah di setengahsetengah negara bilangan kaum Hawa ini lebih tinggi lagi berbanding dengan kaum Adam. Lebih ramai wanita dari lelaki bekerja dalam industri pembuatan kecuali di Afrika Utara. Dengan senario yang melanda negara dengan isu-isu gejala sosial yang melibatkan anak-anak gadis seperti bohsia. kebanyakan wanita memegang tugas pengurusan pertengahan. Kini terdapat wanita memegang jawatan tinggi dalam organisasi. Pembaharuan yang dicapai oleh negara sekaligus menuntut perubahan dalam apa jua tindakan yang diambil. gadis yang . Selaras dengan ini. 6. hanya terdapat lima peratus jawatan pengurusan atasan yang diterajui oleh wanita. Tetapi wanita perlu juga diberi tempat dalam membuat sesuatu keputusan dasar terutamanya dalam bidang sosial. Di Malaysia sebagai contoh. Menara kaca merupakan rintangan yang dihadapi oleh wanita untuk terus maju dalam kerjaya mereka. 75 peratus daripada pekerja wanita di sub-Saharan Afrika dan lebih dari separuh adalah bekerja dalam pertanian atau perladangan.

perubahan telah berlaku pada peranan wanita sebagai isteri di dalam rumahtangga moden hari ini. Jelasnya apabila kita membicarakan soal tanggungjawab sosial dalam pembangunan negara ini. Ini kerana ianya akan menentukan ke manakah arah perkembangan anak-anak yang kebanyakkannya dididik oleh kaum wanita yang digelar ibu.murtad. oleh kerana dengan adanya pengetahuan sains perubatan yang dapat mencipta alat-alat pencegah kehamilan. 6. Oleh itu peranan wanita dalam keluarga dan masyarakat jelaslah amat penting dalam membangunkan ummah serta negara. pengetahuan sains dan teknologi yang telah mencipta pelbagai perkakas rumahtangga untuk memudahkan kerja-kerja mereka. perkosaan memberikan kita juga gambaran bahawa pentingnya lagi peranan kaum wanita dalam membasmi gejala-gejala ini demi menjamin pembangunan yang seragam dari pelbagai segi. bekerja sebagai pegawai perhubungan pelanggan atau GRO. Memang tidak dapat dipersoalkan lagi bahawa peranan kaum wanita dalam pembangunan yang berperspektif sosial perlu di teliti.1 Peranan wanita dalam keluarga. Secara traditional peranan isteri adalah untuk mentadbir hal-ehwal rumahtangga dan keluarga tetapi dengan timbulnya cara hidup baru berlakulah perubahan tertentu yang meluaskan lagi peranan para isteri. ianya harus diukur dari segi tahap kemampuan warganegara terutama kaum wanita. Peranan wanita sebagai pengurus rumahtangga telah mengalami perubahan dengan adanya bantuan dari orang gaji. Dalam membincangkan peranan wanita dalam keluarga. . penderaan. Tugas sebagai ibu dan jentera penambah zuriat juga telah mengalami perubahan dalam ertikata wanita tidak lagi menyerahkan nasib mereka bulat-bulat kepada takdir.

kaum ibulah yang paling rapat dengan anak-anak dan sumbangan mereka dalam melahirkan generasi yang berpekerti mulia banyak terletak ditangan mereka. Siti Zaharah Sulaiman dalam simposium yang bertemakan "Wanita Alaf Baru Abad ke 21".Ini menjadikan wanita perlu bangkit seiring dengan kemajuan yang dicapai tanpa meninggalkan sikap keluhuran. Keadaan krisis ini mampu menebalkan amalan bercirikan individualistik di kalangan masyarakatnya. masyarakat dan negara secara keseluruhannya. Menurut Ketua Pergerakan Wanita UMNO. Sekiranya diteliti peranan itu wanita sebagai ibu di dalam sistem kekeluargaan bukanlah semata-mata untuk menjaga makan-minum. Datuk Dr. keluarga. Ini kerana sekiranya diperhatikan dalam institusi keluarga. setiausaha yang cekap. Ini akan mengakibatkan potensi salah laku murid-murid di sekolah. Akibatnya sistem nilai yang berteraskan keagamaan dan sosiobudaya mula kehilangan mekanisme kawalannya. Kelonggaran pegangan pada sistem nilai tradisi yang tidak diimbangi dengan penerapan nilai positif baru yang berkesan boleh mendorong generasi muda kita terpengaruh dengan nilai yang bersifat negatif yang diperolehi melalui media massa dan persekitaran di luar keluarga dan sekolah. kesihatan dan keselesaan hidup anak-anak tetapi juga yang terpenting ialah untuk mendidik. wanita hari ini telah mempunyai imej dan tanggugjawab sosial yang berbeza sesuai dengan kehendak dan perubahan zaman. . Mereka tidak lagi memegang peranan hanya sebagai tukang masak dan pengasuh kanak-kanak sahaja. malah mereka harus pada waktu yang sama menjadi penyambut tetamu yang baik. yang mengatakan tugas dan peranan ibu adalah penting dalam menghalang anasir dan unsur yang cuba untuk mempengaruhi pemikiran dan budaya anak-anak. Ini kerana kesan kepada didikan pada anak-anak itu akan memberikan manafaat kepada diri. Oleh yang demikian alternatif yang diperlukan untuk mengatasi masalah ini dengan menjadikan peranan kaum ibu sebagai penasihat dan pengasuh supaya dapat memulihkan keutuhan fungsi institusi keluarga. Sesunguhnya watak. Hari ini para isteri moden mempunyai tanggungjawab yang lebih besar terhadap kebajikan suami berbeza dengan masa dahulu. Imej-imej dan tanggungjawab sosial seperti ini akan membawa kepada perubahan di mana peranan kaum isteri ini dilihat adalah amat besar dalam terus memberi sumbangan dalam pembangunan negara. Seperti mana yang diulas oleh Dr. Presiden Angkatan Belia Islam (ABIM). Kesan dan implikasi terhadap krisis ini akan memberikan kerugian jangka panjang kepada negara terutamanya terhadap penghasilan golongan intelektual dan berkebolehan. pengarah yang tegas dan menteri yang berkalibar dan sebagainya. seperti yang disuarakan oleh pemimpin peringkat nasional tentang krisis institusi keluarga di kebanyakkan negara dapat dikategorikan sebagai serius. kemurnian dan tatasusila seorang wanita. Muhammad Nur Munaty. Disinilah peranan yang dimainkan oleh kaum ibu yang bergelar wanita adalah penting agar pembangunan dan kemakmuran negara dapat di majukan dengan baik tanpa mengorbankan pembangunan institusi keluarga. penglibatan remaja dengan amalan lepak dan gejala dadah kian berleluasa. mengasuh dan membimbing. Dalam pada itu juga.

a. Dari segi amalan sosial ini. kaum wanita berperanan mempersiapkan diri dengan ilmu yang bukan hanya tertumpu kepada ilmu undang-undang dan politik tetapi juga ilmu syariah. Di dalam hal ini Rasullullah s. 6. Kegawatan di sini membawa maksud dengan keadaan pembangunan dan modenisasi yang pantas tetapi menolak beberapa unsur lain yang terdapat dalam zaman traditional . " Tiap-tiap anak Adam itu di lahirkan dalam keadaan fitrah sehingga kedua ibu bapanyalah yang akan menjadikannya seorang Nasrani. kaum wanita berperanan menangani dengan baik sesuatu perkara yang berbahaya agar masyarakat tidak terlibat dengan arus ekstrim dan akhirnya akan menimbulkan keadaan yang gawat. Dengan senario sosial yang makin menjadi-jadi kebelakangan ini.keperibadian anak-anak terletak sebahagian besar di atas isi dan cara pendidikan yang diberikan oleh ibu bapa. Dengan ini tidak hairanlah fakta yang menunjukkan peningkatan bilangan ibu yang berhenti kerja untuk menjadi pengasuh sepenuhnya di dalam keluarga adalah bertambah dari masa ke semasa terutamanya bagi keluarga yang mempunyai anak lebih dari 2 orang.2 Peranan wanita dalam masyarakat.w dalam hadisnya mengatakan. Dalam menentukan pembentukan anak-anak adalah yang terbaik dalam keluarga. Justeru itu bagi alaf abad ke 21 ini merupakan pemangkin bagi penghijrahan bagi kaum wanita agar berjaya memikul tanggungjawab ini dalam membentuk sebuah masyarakat yang berketrampilan dan bukannya membentuk sebuah masyarakat yang ekstrim. Yahudi ataupun Majusi" (Al-Hadis). Ilmu tersebut akan membawa kepada keimanan dan akhirnya melahirkan amalan-amalan yang baik bagi membentuk sebuah masyarakat madani. banyak kaum wanita sanggup mengenepikan kerjaya mereka bagi menumpukan sepenuh perhatian kepada keluarga.

Melalui NCWO ini juga banyak perbincangan diadakan yang berkisar pada isu-isu semasa yang menjurus pada matlamat membangunkan negara. Umpamanya peranan pengasuh kanak-kanak telah dikembangkan lagi dengan mengambil berat terhadap pelajaran dan pendidikan kanak-kanak atau anak-anak mereka. Melalui DWN kaum wanita dapat memperjuangkan agar matlamat kesamaan dam persamaan dengan kaum lelaki dapat dijadikan teras dasar pembangunan yang berorientasikan rakyat agar kaum wanita sama-sama dapat menyumbang pada pembangunan negara.seperti lari daripada prinsip dalam memuliakan agama kerana terlalu bangga dengan kecanggihan yang di capai. berwibawa dan berkemampuan dalam membangunkan negara ke arah perkembangan yang padu dan berwawasan. Menurut Datuk Rafidah Aziz. Atas peranan yang besar dalam memberikan bimbingan ini. Ini bertepatan dengan pandangan Senator Kamilla Ibrahim dalam menjawab persoalan Bicara Wanita 1 anjuran Biro Perpaduan dan Pembangunan Wanita Umno yang menyatakan bahawa perspektif yang berlandaskan sosial dalam pembangunan wanita adalah penting sebagai kuasa pembentukan ketamadunan manusia dan negara. DWN menjadi wadah dalam memberi panduan dan hala tuju dalam segala usaha perancangan dan program-program pembangunan negara agar wanita tidak diabaikan. Pada situasi yang sama juga penglibatan kaum wanita dengan lebih luas dan mendalam pada hal-hal yang satu ketika dahulu dianggap tugas dan peranan perseorangan. Wanita melalui DWN sudah mampu mengadakan program besar seperti seminar. . Sementara itu dengan wujudnya Dasar Wanita Negara (DWN) di awal tahun 1990. Kaum wanita bertanggungjawab secara langsung terhadap perkembangan-perkembangan terbaru dalam sistem pendidikan negara yang akan mempengaruhi anak mereka keseluruhannya. simposium. Kaum wanita hari ini telah berjaya meluaskan lagi rasa penglibatan mereka dalam soal-soal kebajikan kepada bidang yang lebih serius dan besar. kaum wanita juga berperanan sebagai orang yang bertanggungjawab dalam menjamin kebajikan masyarakat secara amnya. Perjuangan ini banyak dilakukan melalui saluran-saluran yang betul seperti melalui badan pertubuhan wanita bukan kerajaan di bawah naungan Majlis Kebangsaan Pertubuhan-pertubuhan Wanita (NCWO). Mereka telah berani memperjuangkan perubahan-perubahan pada peraturan-peraturan bekerja dan hak-hak pekerja wanita supaya mendapat layanan yang baik dan taraf yang sama dengan kaum lelaki. Kejayaan dalam menentang diskriminasi yang dikenakan kepada kaum wanita dalam soal gaji dan pembayaran cukai membayangkan betapa besarnya nilai peranan golongan ini dalam membentuk kebajikan dan pembangunan keluarga serta negara. ianya telah banyak menjadi landasan untuk membolehkan kaum wanita turut sama menyertai pelbagai bidang pembangunan negara. Melalui DWN ini juga kaum wanita telah memperjuangkan agar imej wanita di pandangan dunia diubah dan tidak diekspoitasi dengan sewenang-wenangnya. Selain daripada itu. tidak mustahil mereka mampu membentuk satu generasi yang matang.

ia tetap tidak masin melainkan ia sudah mati dan digaramkan. Rasanya tidak lengkap sekiranya tugas pembangunan negara hanya disandarkan di bahu kaum Adam kerana maksud pembangunan itu sendiri adalah amat luas. merumuskannya dan menjadikannya sebagai suara tunggal yang mereka wakili dalam sesuatu isu terutamanya yang membabitkan pembangunan negara. kaum wanita berjaya mengumpulkan pelbagai bentuk pemikiran. seorang wanita mampu mempertingkatkan kualiti diri sebagai wanita mithali yang dapat menyumbangkan kearah pembangunan negara. jika dicampakkan ke laut masin. Segala kesimpulannya peranan kaum wanita amatlah besar dalam sama-sama berganding bahu dengan kaum lelaki dalam pembangunan negara. Untuk itu. . Contohnya di Malaysia. Ini menujukkan pada kita bahawa dengan kesan penghijrahan kaum wanita ini. Justeru itu untuk menampilkan imej wanita sebagai berketerampilan selain memiliki ilmu. Keimanan menjadikan wanita kebal. beberapa sektor yang memerlukan tenaga kerja wanita telah membangun dengan pesat dan ini akan menjurus pada pembangunan negara. Sekiranya kita meneliti pula perubahan dari segi sosio-budaya. sahsiah dan perpaduan ummah. peranan kaum dalam pembangunan sebuah negara juga adalah besar. tugas-tugas yang memerlukan penglibatan kaum wanita sepenuhnya seperti bidang kejururawatan.persidangan dan sebagainya samada di peringkat kebangsaan atau antarabangsa yang menunjukkan bahawa kaum wanita aktif bukan sahaja dalam pembangunan keluarga malahan masyarakat dan negara. wanita juga hendaklah memiliki sifat ketakwaan. Melalui ilmu. doktor sakit puan dan sebagainya menambahkan lagi keperluan dan peranan kaum wanita. Sememangnya perbezaan fizikal wanita akan menyebabkan perbezaan tugas dan tanggungjawab dari pandangan umum. Kesan perubahan sosio-budaya ini telah mewujudkan masyarakat bandaran dan masyarakat yang menuju ke arah zaman perindustrian matang yang akan meningkatkan pelbagai industri perkhidmatan. Sementara itu ketakwaan menjadikan wanita itu mantap. Inilah tugas-tugas penting yang diperlukan oleh masyarakat dan dalam hubungan ini masyarakat mempunyai hak untuk mewajibkan kaum wanita memenuhi bidang pekerjaan ini sepertimana masyarakat berhak mengarahkan kaum lelaki memikul tugas-tugas berperang dan keselamatan negara. pembangunan dari unsur-unsur yang melibatkan faktor-faktor sosial memerlukan tindakan dan perjuangan yang lebih berani dari kaum wanita. umpamanya seekor ikan. memiliki ketahanan diri yang kuat dengan erti kata keimanan menjadi benteng menahan arus cabaran yang mendatang. sejak tahun 1970’an. perindustrian dan sebagainya. Pembangunan sesebuah negara itu bukanlah hanya semata-mata merujuk pada pembangunan ekonomi tetapi meliputi pembangunan dari segi sosial. Melalui program-program seperti yang disebutkan ini. Selain daripada itu juga. perangkaan menunjukkan penghijrahan wanita dari desa ke kota telah meningkat dengan pesat.

Keadaan wanita boleh dibanggakan berbanding lebih lima puluh tahun dahulu.0 Kesimpulan Wanita hari ini kian bergerak maju dalam pelbagai bidang seperti pendidikan.7. ibu dan tidak kurang juga sebagai pemimpin. kemahiran pekerjaan kepimpinan dan sebagainya. tempat kerja. Kita harus membetulkan tanggapan masyarakat hari ini yang meletakkan wanita sebagai pihak kedua dalam pembangunan. Ini adalah kerana tuntutan untuk memperkemaskan generasi dan ummah yang akan datang tidak lagi hanya dibebani pada bahu lelaki tetapi sebaliknya memerlukan sokongan dan dokongan wanita. jiran tetangga dan masyarakat setempat perlu diperhebat untuk menjadikan wanita kepada penyumbang pembangunan negara. Wanita sebagai isteri. Dalam Islam ketokohan saidatina Khadijah sebagai tokoh korporat dan ahli perniagaan yang berjaya menjadi inspirasi wanita dan lelaki. Tidak kurang juga ketokohan Aisyah sebagai seorang ilmuan dan pakar rujuk kepada sahabat dan keluarga baginda rasul telah membuktikan bahawa Islam meletakkan wanita pada tempat yang tinggi Peranan mendidik generasi serta kerjasama semua pihak samada dalam keluarga. Justeru itu kita harus ingat bahawa tanggapan ini harus dibuat secara positif dan rational. Apabila kita mengatakan wanita itu amat penting dalam masyarakat dan negara ia boleh ditafsirkan sebagai melengkapi antara satu sama lain. Kita tidak harus meletak wanita sebagai golongan lemah kerana mereka juga berkemampuan dan berkredibiliti. Memang kita akui wanita sendiri kadangkala tidak dapat melakukan sesuatu kerja sepertimana lelaki namun dalam sesetengah keadaan golongan lelaki juga tidak boleh melakukan sesuatu kerja yang boleh dilakukan oleh wanita. . Maka wanita harus mengubah paradigma untuk melihat bahawa mereka juga mampu bersama-sama setaraf dengan lelaki dalam semua keadaan.

Imej negara dapat ditingkatkan. kraf tangan. Industri tempatan semakin berkembang 3. Dalam hal ini. industri batik. Terdapat pelbagai kepentingan dalam menggunakan barangan tempatan. Sebagai contoh harga motosikal buatan tempatan. Malaysia dikenali dalam kalangan pelancong kerana menghasilkan pelbagai barangan yang berkualiti. menjimatkan perbelanjaan 2. kita dapat menabung untuk masa depan. sudah tiba masanya rakyat mengubah sikap dan menerima barangan tempatan. 4. kita dapat menjimatkan perbelanjaan untuk membeli barangan lain. Masalah sosial dapat dikurangkan.KEPENTINGAN MEMBELI BARANGAN BUATAN TEMPATAN Isi-isi penting 1. Barangan ini menjadi buah tangan pelancong yang datang ke negara kita. Sebagai contoh. songket dan tembikar. Industri ini dapat membantu rakyat hidup selesa. Industri tempatan semakin berkembang. Rakyat dapat menikmati hidup yang lebih selesa. Rakyat perlu menjadi pengguna yang bijak. Harga barangan tempatan lebih murah berbanding barangan import. Wang tersebut dapat digunakan untuk membantu rakyat. Kini. Imej negara dapat ditingkatkan 5. Oleh itu. Negara dapat mengeluarkan barangan yang bermutu. Peluang pekerjaan dalam bidang industri tempatan semakin berkembang. Sebagai contoh. beg. kemudahan kesihatan dan . Sebagai contoh barangan daripada kulit. Banyak industri desa muncul seperti cendawan tumbuh selepas hujan. kerajaan dapat menyediakan pelbagai kemudahan kepada rakyat seperti jalan raya. Pengaliran mata wang keluar negara dapat dikurangkan. Mutu barangan buatan tempatan sama dengan mutu barangan import. industri tempatan dapat terus berkembang maju. rakyat dapat membantu perkembangan industri tempatan. Peluang pekerjaan dalam bidang industri tempatan semakin berkembang. seperti kasut. Pengaliran mata wang keluar negara dapat dikurangkan Kempen 'Beli Barangan Malaysia' bertujuan menggalakkan rakyat membeli barangan tempatan. Rakyat mendapat peluang pekerjaan dan pengangguran dapat dikurangkan. iaitu Kriss lebih murah berbanding motosikal import. Oleh itu. dan dompet. bak kata peribahasa sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. Kita dapat menjimatkan perbelanjaan jika kita membeli barangan tempatan. Rakyat perlu menyokong kempen tersebut. Dengan cara itu. dengan membeli barangan buatan tempatan.

industri barangan tempatan memberi banyak kebaikan kepada pelbagai pihak. Oleh itu. Belilah barangan buatan Malaysia kerana barang buatan Malaysia kebanggaan kita bersama. . ekonomi negara menjadi lebih stabil. Kita perlu bekerjasama untuk memajukan industri barangan tempatan. Rakyat dapat hidup dengan lebih sejahtera. Kesimpulannya. Kita bertanggungjawab untuk memastikan Malaysia duduk sama rendah berdiri sama tinggi dengan negara-negara maju.pendidikan.

Pada kebiasaannya. ibu bapa haruslah memikul tanggungjawab untuk membina generasi baharu yang lebih berkualiti sebagai pemimpin masa depan negara kerana pemuda harapan bangsa. Hal ini dikatakan penting kerana kasih sayang yang dicurahkan oleh ibu bapa mampu menyedarkan anak-anak tentang betapa pentingnya institusi kekeluargaan demi membina masyarakat yang berkualiti. segala keperluan dan kelengkapan belajar haruslah disediakan oleh ibu bapa. Sebagai contoh. Ungkapan ini memainkan peranan yang penting dalam menjalankan tanggungjawab keibubapaan. ibu bapalah yang harus mencorakkannya. Kehadiran setiap anak dalam keluarga lazimnya mewarnai kehidupan berumah tangga kerana cahaya mata merupakan harapan ibu bapa yang utama. Seterusnya. Dengan berbuat demikian. Oleh itu. Oleh sebab itu. ibu bapa turut memainkan peranan penting untuk memberikan pendidikan kepada anak-anak.SOALAN: “Anak ibarat kain putih. Walau bagaimanapun. Ibu bapa mestilah menjaga anak-anak mereka dengan penuh kasih sayang bagai menatang minyak yang penuh. ibu bapa harus bekerja keras memberikan kehidupan yang terbaik kepada anak-anak mereka. Ibu bapa haruslah menunjukkan sikap yang bermoral di hadapan anak-anak. Secara tidak langsung. Para ibu bapa juga harus sedar bahawa mereka perlu menjadi tempat anak-anak bergantung hidup. Anak merupakan kurniaan Ilahi yang paling berharga. Sebagai contoh. anak-anak dapat menjaga ibu bapa dan menjamin masa depan mereka. ibu bapa harus sedar bahawa anak ibarat kain putih. ibu bapa mula menghantar anakanak ke tadika sejak umur mereka tiga tahun lagi. . anak-anak harus disayangi dan dijaga dengan baik supaya mereka mudah berasa bersalah dan akan berfikir demi ibu bapa sebelum melakukan perbuatan yang buruk yang mampu menconteng arang di muka ibu bapa. Saya yakin bahawa anak-anak akan berusaha untuk berjaya dalam bidang akademik dan kokurikulum demi tidak menghampakan ibu bapa mereka sekali gus tidak menjadi seperti kacang lupakan kulitnya. anak-anak akan terdidik untuk mendisiplinkan diri kerana datang daripada keluarga yang baik dan yang mementingkan disiplin kerana kalau asal benih yang baik. Hal ini dikatakan demikian kerana pendidikan yang berkualiti dapat menjamin masa depan anak-anak. Mengikut kajian yang dijalankan. lebih 60 peratus anak muda yang terlibat dalam gejala sosial terdiri daripada golongan yang kehausan kasih sayang ibu bapa. jatuh ke laut menjadi pulau. ibu bapa tidak wajar berbahasa kesat mahupun merokok di hadapan anak mereka. Ibu bapa sedar bahawa melentur buluh biarlah dari rebungnya. Jelaskan pendapat anda tentang ungkapan di atas. ibu bapa juga memainkan peranan penting sebagai suri teladan kepada anakanak. Selain itu. ibu bapa sudah pun memenuhi komitmen mereka sebagai pendorong dan penggalak anakanak mereka untuk menimba ilmu. Oleh sebab itu. pemudi tiang negara. Dengan ilmu pengetahuan yang dimiliki apabila masuk ke menara gading. Oleh sebab itu. ibu bapa haruslah mementingkan pelajaran anak-anak mereka. Hal ini dikatakan demikian kerana bapa borek anak rintik. ibu bapalah yang akan mencorakkannya”.

Dengan ini. Hal ini dikatakan demikian kerana pegangan agama yang kuat dalam diri seseorang anak akan memperteguh keimanan mereka untuk menghadapi dugaan hidup. Saya yakin bahawa tiada seorang pun ibu bapa yang mahu melihat anak mereka tergelincir daripada landasan hidup yang betul. Tuhan punya kuasa. ibu bapa haruslah memerhatikan gerak-geri anak mereka sejak kecil lagi. Secara tidak langsung.Ilmu agama merupakan salah satu ajaran yang perlu disalurkan oleh ibu bapa ke dalam sanubari anak-anak mereka. Oleh sebab itu. Demikianlah kebenaran ungkapan anak ibarat kain putih. Konklusinya. masalah sosial dan jenayah dalam masyarakat kita akan berkurangan kerana ibu bapa telah menjadi pembimbing dan menunjukkan jalan hidup yang betul kepada anak-anak. . ibu bapa haruslah memberikan didikan agama dan moral kepada anak-anak mereka supaya anak-anak tahu membezakan yang mana batu. para ibu bapa haruslah digalakkan menyertai bengkel keibubapaan dan kursus yang berkaitan dengan tanggungjawab ibu bapa mencorak anak-anak menjadi modal insan yang mulia demi masa depan anak-anak mereka. yang mana permata. mereka tidak akan menjerumuskan diri dalam kancah jenayah kerana sedar bahawa manusia punya asa. Oleh hal yang demikian. Dengan perkataan lain. ibu bapalah yang akan mencorakkannya. segala tindakan ibu bapa terhadap anak mereka bakal memberikan impak yang besar dalam kehidupan anak mereka.

Biasanya. Sebenarnya. Di samping itu. Hari Bertemu dengan Pelanggan dan sebagainya. membalut luka. Hal ini dikatakan demikian kerana kami perlu mendirikan khemah sendiri tanpa bantuan guru pengajar sewaktu perkhemahan dijalankan. Antara aktiviti ini termasuklah persatuan. Oleh hal yang demikian. dan sukan. Hari Sukan. Dengan berbuat begitu. Oleh sebab itu. Semasa menyertai pasukan pengakap sekolah. kami akan dilatih untuk belajar cara-cara berkawad kaki. kelab. Dalam aktiviti ini. kami diajar teknik mencari batu yang sesuai. Hal ini dikatakan demikian kerana khidmat pasukan pengakap sekolah amat diperlukan apabila pihak sekolah mengadakan program seperti Hari Kantin. unit beruniform. ringan sama dijinjing sewaktu mendirikan khemah bersama kawan-kawan. kami juga diingatkan agar sentiasa mengingati kata-kata orang tua iaitu berat sama dipikul. Pasukan pengakap sekolah sangat aktif. dan mengetahui kelengkapan yang perlu disediakan untuk mendirikan khemah. Walaupun berkawad kaki merupakan latihan yang sukar. saya mempelajari teknik berkawad dengan berpegang pada prinsip genggam bara api. Saya amat yakin bahawa ilmu dalam bidang ini menjadikan diri saya lebih kental dan tabah menghadapi cabaran sebagai pelajar kerana ilmu pelita hidup. ilmu bantuan kecemasan ini merupakan pengetahuan yang amat berguna kepada saya. saya dan rakan-rakan yang menyertai pasukan pengakap juga diajar cara-cara untuk mendirikan khemah. Saya diajar cara membasuh luka. Di samping itu. bukan sahaja khemah yang kukuh dapat didirikan. banyak pengalaman telah saya lalui. kayu yang kukuh. biar sampai jadi abu. kegiatan kokurikulum biasanya dijalankan selepas waktu belajar atau pada hari Sabtu. namun saya tetap dapat menguasainya kerana saya tidak mudah berputus asa untuk mempelajari sesuatu ilmu. . dan mengikat tangan yang patah apabila berlakunya kecederaan.SOALAN: Setiap pelajar perlu menyertai kegiatan kokurikulum di sekolah. Saya telah menyertai pasukan pengakap sejak tingkatan satu lagi untuk menambah pengetahuan dan pengalaman kerana melentur buluh biarlah dari rebungnya. saya juga mempelajari cara-cara untuk memberikan bantuan kecemasan. Selain itu. Ceritakan pengalaman anda semasa menyertai satu aktiviti tersebut. Kami perlu menghadiri perjumpaan pada setiap minggu. permainan. Kegiatan kokurikulum merupakan aktiviti luar bilik darjah yang wajib disertai oleh semua pelajar. Hal ini dikatakan demikian kerana pertandingan kawad kaki unit beruniform merupakan aktiviti utama dalam agenda tahunan pasukan pengakap. malah hubungan persahabatan yang utuh seperti isi dengan kuku dapat dibina.

Saya yakin bahawa setiap unit beruniform mahupun persatuan dan kelab mempunyai keunikan yang tersendiri. dan ahli pengakap. saya juga banyak memperoleh pengalaman hidup yang berharga sebagai bekalan masa depan. pelatih. Hal ini memang benar kerana guru pembimbing pengakap sentiasa berkongsi ilmu dengan kami tentang pokok yang boleh dijadikan herba untuk mengubati luka dan mengurangkan kesakitan. Dalam pada itu. persiapan untuk menyertai perkhemahan di dalam hutan akan menjadi lebih sempurna. Hal ini dikatakan demikian kerana tak kenal maka tak cinta. Oleh sebab itu. suatu aktiviti perkhemahan yang dijalankan hanya dapat dijayakan dengan kerjasama daripada semua pihak termasuklah guru pengiring. saya turut dapat mempelajari ilmu ikhtiar hidup apabila menyertai pasukan pengakap sekolah. pasukan pengakap merupaka satu daripada aktiviti kokurikulum yang saya sertai. Pendek kata.Sementara itu. Sepanjang menyertai pasukan beruniform ini. bulat manusia kerana muafakat. kita haruslah menyahut seruan Menteri Pelajaran untuk menjadikan penyertaan dalam aktiviti kokurikulum sebagai kriteria penting dalam penerimaan kemasukan ke universiti atau institusi pengajian tinggi. kami turut diajar untuk mengenal pasti pokok yang menyimpan banyak air untuk diminum. saya diajar untuk menerima hakikat bahawa kita harus hidup bersatu padu untuk menghadapi cabaran. bulat air kerana pembetung. Kesimpulannya. Hal ini dikatakan demikian kerana saya dapat mempelajari kepentingan bekerja dalam pasukan kerana bersatu kita teguh. di situ ada jalannya. bercerai kita roboh. Saya sentiasa mengingati pesanan guru pembimbang yang mengatakan bahawa di mana ada kemahuan. Para pelajar harus menyertainya untuk merasai dan melalui sendiri pengalaman sewaktu menyertai aktiviti tersebut. Dengan ilmu yang saya pelajari ini. Sebagai penyimpul bicara. Oleh itu. jom kita aktif dalam kegiatan kokurikulum. . Misalnya.

“Zaman beralih. malah di negara kita. Tun Dr. pendekatan yang terbaik untuk memerangi permasalahan ini adalah dengan membeli barangan keluaran tempatan. Sesetengah tempat menghadapi masalah kekurangan bahan makanan. dan seterusnya tuan-tuan dan puan-puan. kerajaan juga telah membuka kawasan perindustrian dalam pelbagai lapangan. sektor industri di negara kita perlulah disokong sepenuhnya agar dapat dinaik taraf dan memenuhi kehendak pasaran. Jikalau bukan kita yang sebagai warganegara Malaysia menyokong barangan buatan Malaysia.Kemaslahatan membeli barangan buatan tempatan yang berformat ucapan” Selamat pagi dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Tuan Pengerusi Majlis. Untuk menggapai visi kudsi Wawasan 2020 yang diwara-warakan oleh bekas Perdana Menteri. Apakah langkah yang paling proaktif untuk menangani masalah inflasi ini? Pada pandangan saya. selepas tamat penjajahan asing selama 446 tahun yang telah lama menghantui rakyat. Mahathir. siapakah lagi membeli barangan buatan Malaysia? Saya akan cuba menghuraikan kepentingan membeli barangan tempatan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Perkara yang ingin saya kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan pada pagi ini ialah kepentingan membeli barangan buatan Malaysia Para hadirin. Hal ini telah membelenggu rakyat dalam negara tetangga sebelah sini. para peniaga. Hadirin dan hadirat yang budiman. Kerajaan telah melancarkan kempen “Belilah Barangan Buatan Malaysia” sejak awal tahun 1988. kadar inflasi semakin meningkat. musim bertukar”. Dewasa ini. tujuannya adalah untuk membuka mata rakyat pro-Barat tentang kualiti barangan tempatan. Hal ini telah memungkinkan pengeluaran barangan buatan Malaysia menjadi lebih berkualiti dan setaraf dengan barangan import. Untuk menyesuaikan diri dalam mata dunia dan memenuhi kehendak pengguna tempatan amnya. Saya seorang pegawai dari Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kerana diberikan peluang keemasan ini untuk menyampaikan ucapan sempena jualan mega yang dilancarkan baru-baru ini. Malaysia telah mengalami pelbagai anjakan paradigma. Asia Tenggara sedang dilanda iklim kegawatan ekonomi yang gawat. Hal ini berlaku . Malaysia telah menjejakkan kaki ke satu ambang yang rancak sekali.

Oleh itu. Jika sikap ego ini tidak kita kikiskan. Usahlah kita memandang jenamanya yang menuntut nilai yang tinggi sedangkan negara kita mempunyai kenderaan yang sama kualitinya. amalan membeli barangan buatan Malaysia seyogia ada dalam jiwa masyarakat kerana amalan ini banyak mendatangkan faedah kepada rakyat tempatan. faktor perdana yang menyumbang masyarakat lebih gemar mengagung-agungkan barangan import ialah mereka beranggapan bahawa barangan import lebbih berkualiti. terima kasih. Bukankah kereta-kereta ini setanding dan setaraf dengan kereta-kereta import? Menurut laporan yang dibuat oleh Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri . Usahlah kita bersusah payah membazirkan wang membeli kenderaan import. . mengapakah kita masih membayar lebih untuk barangan import yang sama kualitinya sedangkan negara kita juga mempunyai barangan lebih berkualiti berbanding barangan import? Tepuk dada tanyalah selera. kita dapat menjimat pembelajaran ketika kita membeli barangan tempatan. negara kita telah berjaya menghasilkan enjin kenderaan yang berkuasa tinggi untuk perlumbaan Formula Satu (F1) dan pasaran kenderaan antarabangsa. lebih baik di negeri sendiri”. Dengan membeli barangan tempatan. Proton Waja. Lihatlah kereta-kereta nasional berjenama Proton seperti Proton Saga. Rakyat haruslah menjangka sehabis tangan dalam usaha melancarkan pembangunan negara seperti yang dikatakan dalam tema kebangsaan tahun 2008 “Perpaduan teras kejayaan”. saya menyeru agar hadirin dan hadirat menyokong kempen “Belilan Barangan Buatan Malaysia” ini demi kebaikan negara dan warga keseluruhannya. negara kita akan runtuh. kejayaan ini telah menunjukkan bahawa negara kita mampu mengeluarkan produk bertaraf dunia sejajar dengan wawasan negara. kita akan dapat mengelakkan pengaliran mata wang ke luar negara. dan Proton Perdana. Selain dapat berbelanja secara berhemah. Selain itu. kita dapat memberikan impak positif dan menjadi teladan kepada negara-negara lain. Hal ini telah membuktikan bahawa barangan tempatan lebih murah jika dibandingkan dengan barangan import. Justifikasinya. manakala barangan yang mahal pasti berkualiti tinggi. Saya di sini boleh memberitahu kalian bahawa tanggapan mereka adalah salah sama sekali kerana mereka sering menganggap bahawa barangan yang harganya lebih murah biasanya tidak berkualiti. Oleh itu. Sejak akhir-akhir ini.demikian kerana melalui langkah ini. sudah pasti dana utama negara akan meningkat seterusnya dan membendung masalah inflasi. Jika keadaan ini dapat kita elakkan. Akhir kalam. Tuan-tuan dan puan-puan. Lantaran itu. hujan batu di negeri sendiri. Persis pepatah Melayu berbunyi “hujan emas di negeri orang. Malaysia Boleh! Sekian. sedikit sebanyak kita dapat membantu anak bangsa kita sendiri dan membuktikan bahawa rakyat Malaysia mampu berdiri di atas kaki sendiri. kita dapat membuktikan bahawa rakyat Malaysia merupakan bangsa yang berdikari tanpa memerlukan bantuan dari negara atas angin.

. seseorang itu dapat menjimatkan perbelanjaan untuk memiliki barangan yang sama.Faedah Mengutamakan Barangan Buatan Tempatan Oleh : Noor Azmi bin Hashim Kejatuhan nilai ringgit sejak bulan Julai 1997 yang Ialu telah menjerumuskan Malaysia dalam kancah kegawatan ekonomi yang agak teruk. Harga motosikal tersebut.00. malah ada yang lebih baik mutunya sehingga menarik minat pelancong asing dan pelbagai pihak di luar negeri. Harga barang semakin meningkat. manakala harga saham semakin menjunam hingga menyebabkan banyak syarikat yang terpaksa gulung tikar. banyak manfaatnya mengutamakan barangan buatan tempatan ini. Untuk berdepan dengan situasi begini. kini tibalah masanya mereka memartabatkan barangan buatan tempatan. Salah satu caranya ialah mengamalkan sikap berjimat cermat. Keadaan sebegini memberikan impak yang buruk kepada ekonomi negara.00. seperti kasut. Sebagai akibatnya. pelbagai langkah perlu diambil. Jika selama ini sikap terlalu mengagung-agungkan barangan luar negara begitu ketara. Selain harganya murah. kualiti barangan buatan tempatan setanding juga dengan kualiti barangan import. Dari segi harga. Nilai ringgit yang pada suatu ketika dahulu hanya sekitar RM2. Barangan daripada kulit. Dengan kata-kata lain. Hal ini dapat dibuktikan dengan harga motosikal buatan tempatan. Setiap rakyat Malaysia daripada segenap lapisan perlu mempraktikkan amalan berjimat dalam perbelanjaan harian mereka. Sebaliknya harga sebuah motosikal buatan Jepun yang mempunyai kuasa kuda yang sama melebihi RM5000.50 bagi setiap AS$1. iaitu Kriss.80 bagi setiap AS$1. rakyat Malaysia perlu mengubah persepsinya terhadap barangan buatan tempatan. ribuan pekerja menjadi penganggur. temyata bahawa barangan buatan tempatan lebih murah jika dibandingkan dengan harga barangan import.00 sebuah. yang berkuasa kuda 110 ialah sekitar RM4500. Sebenarnya.00 kini mencecah angka RM3. Tak kenal maka tak cinta. Hal ini bermakna bahawa dengan membeli barangan buatan tempatan.

dompet. rakyat Malaysia dapat juga membantu perkembangan industri setempat. Sebagai hasilnya. Hal ini demikian kerana. pernah mengalahkan kasut buatan negara lain dalam suatu pertandingan kualiti kasut dalam satu pesta antarabangsa di ltali. Keadaan tersebut sudah tentulah meningkatkan perbelanjaan harian rakyat Malaysia. Di samping itu. misalnya. Singapura. Malaysia adalah antara pengeluar alat pendingin hawa yang terbaik di dunia dan diberikan pengiktirafan oleh banyak badan standard kualiti antarabangsa. Jika orang luar memandang tinggi terhadap barangan buatan tempatan. maka pengeluaran atau produktivitnya tentulah meningkat. perkembangan yang sihat ini dapat juga membantu rakyat Malaysia menikmati pelbagai prasarana yang diperlukan. amalan ini dapat menyekat pengaliran keluar mata wang tempatan dan mengurangkan import. Sambutan yang diberikan terhadap kereta Proton. Sambutan yang diberikan terhadap sesuatu barangan tempatan akan memungkinkan syarikat tersebut meluaskan pasarannya sehingga ke luar negeri. Lebih daripada itu. Kasut Bata keluaran Malaysia. Keadaan ini akan meningkatkan kemakmuran negara dan sekali gus akan meningkatkan taraf hidup rakyat Malaysia juga. Manfaat yang lebih penting daripada amalan membeli barangan buatan tempatan. Barangan buatan Malaysia kebanggaan kita bersama. sepatutnya rakyat Malaysia lebih menghargai dan mengiktirafnya. Dengan membeli barangan buatan tempatan. dan sebagainya mendapat tempat yang istimewa di hati para pelancong dan para pengimport luar negeri. Filipina. Untuk berdepan dengan situasi itu. nilai ringgit dapat distabilkan daripada kedudukannya sekarang. . Sedikit banyak perkembangan ini dapat mengurangkan masalah sosial yang berpunca daripada masalah pengangguran. khususnya dalam keadaan ekonomi yang muram sekarang. Brunei dan negara-negara lain. alternatif yang terbaik yang sepatutnya diamalkan oleh rakyat Malaysia sejak dahulu lagi ialah memberikan sokongan terhadap barangan tempatan. Apabila barangan buatan tempatan mendapat sambutan. ialah tindakan itu dapat membantu negara mengurangkan kesan kegawatan ekonomi. harga barangan import sekarang secara relatif menjadi lebih mahal daripada harganya dahulu. Perkembangan industri tempatan akan menyediakan peluang pekerjaan yang lebih banyak kepada rakyat setempat. Industri akan bertambah maju dan secara tidak langsung keadaan ini akan mengurangkan kadar pengangguran yang dihadapi negara. Dengan nilai ringgit yang rendah. misalnya. Berikanlah kerjasama terhadap kempen Belilah Barangan Buatan Malaysia yang dilancarkan oleh kerajaan bagi mengurangkan kesan kegawatan ekonomi yang melanda negara.beg. telah memungkinkan pengeluamya memasarkan kenderaan tersebut sehingga ke Britain.

.  dapat mengelakkan pengaliran mata wang le luar Negara.  “zaman beralih musim bertukar”-selepas tamat penjajahan asing-selama 446 tahun. -contoh barangan tempatan yang berkualiti seperti kereta-kereta nasional berjenama proton(proton saga.dapat membendung masalah inflasi. .dana utama Negara akan meningkat . proton waja dan proton perdana)  dapat membuktikan bahawa rakyat Malaysia mampu berdiri di atas . ISI-ISI..diwara-warakan oleh bekas perdana menteri.  kerajaan – membuka kawasan perindustrian dalam pelbagai lapangan –  Memungkinkan Pengeluaran barang buatan Malaysia lebih berkualiti dan setaraf dengan barangan import.. -barangan tempatan lebih murah dan berkualiti jika dibandingkan dengan barangan import..dinaik taraf & memenuhi kehendak pasaran.  dapat menjimatkan pembelanjaan jika kita membeli barangan tempatan.  menggapai visi kudsi wawasan 2020.  Sektor perindustrian negara perlulah disokong sepenuhnya.  mengalami pelbagai anjakan paradigma..KEPENTINGAN MEMBELI BARANGAN TEMPATAN!!!! PENDAHULUAN..  malaysia telah menjejakkan kaki ke satu ambang yang rancak sekali.

kaki sendiri.  Perlulah menyokong kempen”belilah barangan buatan malaysia”.  malaysia telah menjejakkan kaki ke satu ambang yang rancak sekali.. -contoh barangan tempatan yang berkualiti seperti kereta-kereta nasional berjenama proton(proton saga.dapat membendung masalah inflasi. proton waja dan proton perdana)  dapat membuktikan bahawa rakyat Malaysia mampu berdiri di atas kaki sendiri.  “zaman beralih musim bertukar”-selepas tamat penjajahan asing-selama 446 tahun.  kerajaan – membuka kawasan perindustrian dalam pelbagai lapangan –  Memungkinkan Pengeluaran barang buatan Malaysia lebih berkualiti dan setaraf dengan barangan import.diwara-warakan oleh bekas perdana menteri. ISI-ISI.  dapat menjimatkan pembelanjaan jika kita membeli barangan tempatan. .demi kebaikan Negara dan warga keseluruhannya..  dapat mengelakkan pengaliran mata wang le luar Negara.  menggapai visi kudsi wawasan 2020.  dapat memberikan impak positif dan menjadi teladan kepada Negaranegara lain.  dapat membantu anak bangsa kita sendiri..dinaik taraf & memenuhi kehendak pasaran.  mengalami pelbagai anjakan paradigma. . PENUTUP..  banyak mendatangkan faedah kepada rakyat tempatan..dana utama Negara akan meningkat .. KEPENTINGAN MEMBELI BARANGAN TEMPATAN!!!! KEPENTINGAN MEMBELI BARANGAN TEMPATAN!!!! PENDAHULUAN.  Sektor perindustrian negara perlulah disokong sepenuhnya. -Berjaya menghasilkan enjin kenderaan berkuasa tinggi untuk perlumbaan Formula satu(F1) -mampu mengeluarkan produk bertaraf dunia sejajar dengan wawasan Negara.. -barangan tempatan lebih murah dan berkualiti jika dibandingkan dengan barangan import.

ibu bapa seharusnya meluangkan lebih banyak masa dengan anak-anak mereka pada alaf globalisasi ini. runtuh. .demi kebaikan Negara dan warga keseluruhannya.  banyak  jika sikap mendatangkan ego tidak faedah kepada rakyat kita akan tempatan. Sejajar dengan itu. terdapat kalangan ibu bapa yang mengabaikan anak-anak mereka. impian ibu bapa atau negara untuk membentuk masyarakat penyayang akan tercapai jua. ibu bapa memberi peranan yang penting kepada masyarakat dan negara. Dalam kalangan ibu bapa dalam masyarakat ini selalu diberi perhatian oleh orang ramai terutamanya kerajaan.  dapat memberikan impak positif dan menjadi teladan kepada Negaranegara lain. Jadi. Contoh Jawapan: Pada alaf baru ini. Namun begitu. ibu bapa sewajarnya memberi didikan agama kepada anak-anak semenjak kecil lagi. dikikiskan.. terdapat pelbagai langkah-langkah yang boleh diambil untuk membentuk masyarakat penyayang. ibu bapa tersebut lebih mementingkan kemewahan hidup dan kekayaan. Sehubungan dengan hal itu. Oleh itu. Bak kata pepatah “melentur buluh biarlah dari rebungnya”. Hal ini kerana. Oleh itu.Negara  Perlulah menyokong kempen”belilah barangan buatan malaysia”. PENUTUP. ibu bapa seharusnya memberikan kasih sayang kepada anakanak. Sebagai contoh. Media cetak mahupun media elektronik sering menyiarkan isu ini.  dapat membantu anak bangsa kita sendiri. Menurut Perdana Menteri Malaysia ke-5 Dato Seri Abdullah Bin Haji Ahmad Badawi memberitahu bahawa membentuk masyarakat penyayang amat penting sekali. ibu bapa boleh membawa anak-anak mereka semasa cuti sekolah untuk mengeratkan hubungan dan mengurangkan tekanan anak-anak dalam aspek pembelajaran serta ibu bapa.-Berjaya menghasilkan enjin kenderaan berkuasa tinggi untuk perlumbaan Formula satu(F1) -mampu mengeluarkan produk bertaraf dunia sejajar dengan wawasan Negara. Jelaskan peranan ibu bapa dalam membentuk masyarakat penyayang.

Sebabnya. Begitu juga dengan hubungan ayah dan ibu yang mesra tanpa sebarang masalah sudah pasti akan memberi keselesaan kepada anak untuk menjadi manusia yang penyayang. Malahan. mereka akan mengalami kesempatan wang dan tekanan emosi. menggalakkan anakanak mengikut kelas kifayah supaya anak-anak akan menjadi insan yang berakhlak mulai.Demikian juga sikap prejudis memandang rendah barangan tempatan. sikap ibubapa yang sebegini mampu melahirkan satu generasi muda yang penyayang di negara ini. Oleh itu. Ringkasnya. mereka beranggapan didikan agama tidak penting dalam arus kemajuan teknologi satelit masa kini. peranan ibu bapa amatlah besar dalam melahirkan masyarakat yang berguna pada alaf globalisasi ini. ibu bapa seharusnya menunjukkan contoh teladan yang baik kepada anak-anak. kita perlu mengikis sikap ego yang sememangnya pun tidak menguntungkan. Umpamanya. Malaysia sebenarnya telah banyak menghasil dan mengeluarkan pelbagai barangan serta produk sendiri. begitulah kuihnya”. Contohnya. ibu bapa perlu menunjukkan sikap yang baik kepada anak-anak sejak kecil lagi. Tuntasnya. Dalam hal ini. Justeru. ibubapa haruslah menyediakan semua keperluan atau kemudahan kepada anak mereka. menjadi penagih dadah. hasrat ibu bapa dalam melahirkan generasi yang berguna akan menjadi kenyataan pada suatu hari nanti.Mungkin sudah tiba masanya bagi rakyat kita tidak lagi mengagungkan barangan luar. Penyediaan tempat belajar yang sesuai amat penting. Hal ini kerana. Hal ini jelas. Di samping itu. ibu bapa sewajarnya menerapkan didikan agama kepada anak-anak mereka.Sebaliknya. Seiring dengan itu. Namun demikian. terdapat kalangan ibu bapa yang berperangai buruk. Sebagai negara membangun. Ringkasnya. Bak kata pepatah “ bagaimana acuan. barangan keluaran tempatan kini sudah setanding dengan produk luar dari segi kualitinya. ia . ibu bapa memainkan peranan yang terpenting untuk memupuk masyarakat penyayang. Lama-kelamaan tabiat ini dalam kalangan generasi muda akan mengikut tabiat yang positif ini. Jelaslah. pencuri. semua pihak sewajarnya memberikan kerjasama kepada pihak kerajaan dan pihak swasta. Hal ini demikian. mereka seharusnya memberikan pengajaran yang baik kepada anak-anak mereka ketika anak-anak itu masih dalam buaian lagi. ibu bapa mengagung-agungkan kemodenan sehingga mengabaikan anakanak dalam didikan agama.Dalam menghadapi cabaran globalisasi. mengamalkan tabiat rajin membaca buku di hadapan anak-anak. malahan sesetengah produk keluaran negara kita dijamin lebih baik lagi. Misalnya. perogol dan sebagainya. peribahasa “bagai aur dengan tebing” hendaklah diamalkan oleh semua warganegara Malaysia terutamanya generasi muda sejak belakangan ini.

negara telah berjaya mengurangkan aliran wang negara kita daripada keluar ke negara lain. Pada masa yang sama. Dengan cara itu. Baca petikan di bawah dan tulis rumusan tentang faedah-faedah membeli barangbarang buatan tempatan dan cabaran yang dihadapi oleh barang-barang tempatan. Misalnya kereta. kita telah merintis lebih awal industri automotif. Sebagai contohnya. malahan kenderaan keluaran negara kita telah banyak yang menembusi pasaran luar negara. Panjang rumusan anda hendaklah tidak lebih 120 patah perkataan. pelbagai jenis produk telah dihasilkan oleh pengusaha untuk menandingi produk luar negara. Membeli barangan tempatan dan menggunakannya bukanlah sesuatu yang harus dipandang aneh. Promosi pertama mengajak rakyat membeli dan menggunakan barangan tempatan ini telah berjaya meningkatkan pasaran bagi hasil keluaran industri di Malaysia sekali gus menjana ekonomi negara. Sejak tarikh tersebut. Malaysia mempunyai segala-galanya. . negara kita dapat mengurangkan pembelian kereta import dari Jepun dan Amerika syarikat.Barangan elektronik seperti televisyen. Pada tahun 1986. Malaysia telah berjaya mengeluarkan kereta nasional sendiri yang dinamakan Proton Saga. termasuk soal kualiti dan standard barangan sendiri.perlu dibuang jauh dari sudut pemikiran kita dan sebaliknya membina semangat “Malaysia Boleh” dari serba-serbi. Hal ini disebabkan mutu atau kualiti barangan tempatan adalah setanding dengan hasil keluaran yang dijual oleh negara-negara lain. Sebut saja jenis produk.Ini tidak termasuk barangan berasaskan kain seperti pakaian. pembelian barangan tempatan dapat mengurangkan pembelian barang-barang yang setara dari luar Negara. penghawa dingin dan kipas juga semakin banyak jenama buatan Malaysia membanjiri pasaran. dengan membeli kereta nasional. promosi secara besar-besaran dilaksanakan bagi menggalakkan rakyat negara ini membeli dan menggunakan barangan tempatan bukan sahaja terhadap kereta nasional tersebut malah bagi semua hasil keluaran industri tempatan. peti sejuk. Malah keluaran tempatan mampu diakui kualitinya kerana pembikinannya adalah berkonsepkan kemalaysiaan. Hal ini sudah pasti mampu menambah nilai tambah hasil industri di Malaysia.

Petikan membincangkan kebaikan-kebaikan membeli barangan tempatan. Kesimpulannya. membeli barangan tempatan dapat menggalakkan perkembangan industri tempatan. kilang-kilang yang dibuka akan dapat menyediakan peluang pekerjaan kepada penduduk tempatan dan sekali gus mampu mengurangkan kadar pengangguran di negara kita. rakyat Malaysia perlu mengutamakan barangan tempatan agar pasaran barangan tersebut mampu menempuhi pasaran antarabangsa. Tun Mahathir untuk mempromosikan barangan buatan tempatan perlu diteruskan bagi memantapkan kepercayaan rakyat agar barangan tempatan terus diguna pakai. Dalam keadaan seperti ini. Apabila kita membeli barangan tempatan kita dapat mengurangkan pembelian barangan import. Barangan tempatan juga sukar menembusi pasaran antarabangsa. Selain itu. . Pembeli juga beruntung kerana harga barangan tempatan lebih murah. Pembelian dan penggunaan barangan tempatan sepatutnya menjadi kebanggaan rakyat. Memandangkan jumlah penduduk Malaysia telah mencecah 27 juta orang pada tahun 2008. Mereka juga akan lebih beruntung kerana dapat membeli barangan tempatan dengan harga yang lebih rendah berbanding dengan harga barangan import. perkembangan industri adalah amat penting bagi menyediakan peluang pekerjaan terutamanya kepada golongan lepasan sekolah dan lepasan pusat pengajian tinggi. Pada masa yang sama. bagi rakyat yang cinta akan negara. Kualiti barangan tempatan juga adalah setanding dengan hasil keluaran yang diimport. tindakan itu dapat mengurangkan aliran wang keluar negara. Hal ini dapat menjamin kemajuan industri secara berterusan. Membeli barangan tempatan dapat meningkatkan pasaran hasil keluaran industri di Malaysia sekali gus menjana ekonomi negara. saranan kerajaan agar menggunakan barangan tempatan perlulah disambut baik. sedangkan mutu serta kualitinya adalah sama.Pembelian barangan tempatan oleh rakyat sendiri juga mampu menggalakkan pertumbuhan kilang-kilang dalam sektor perindustrian negara. cabaran bagi barangan tempatan termasuklah sikap rakyat yang gemar mengagung-agungkan barangan import. Usaha yang dimulakan oleh bekas Perdana Menteri Malaysia. Sementara itu. Justeru. Kebaikan Membeli Barangan Tempatan.

Bak kata pepatah “melentur buluh biarlah dari rebungnya”. terdapat kalangan ibu bapa yang mengabaikan anakanak mereka. ibu bapa memberi peranan yang penting kepada masyarakat dan negara. ibubapa haruslah menyediakan semua keperluan atau kemudahan kepada anak mereka. impian ibu bapa atau negara untuk membentuk masyarakat penyayang akan tercapai jua. Oleh itu. Penyediaan tempat belajar yang sesuai amat penting. mereka seharusnya memberikan pengajaran yang baik kepada anak-anak mereka ketika anak-anak itu masih dalam buaian lagi. hasrat ibu bapa dalam melahirkan generasi yang berguna akan menjadi kenyataan pada suatu hari nanti. Sehubungan dengan hal itu. menggalakkan anakanak mengikut kelas kifayah supaya anak-anak akan menjadi insan yang berakhlak mulai. Hal ini kerana. Di sini saya memberi contoh ibu bapa boleh membawa anak-anak mereka semasa cuti sekolah untuk meneratkan hubungan dan mengurangan tekanan anak-anak dalam aspek pembelajaran serta ibu bapa. ibu bapa sewajarnya menerapkan didikan agama kepada anak-anak mereka. Misalnya. Media cetak mahupun media elektronik sering menyiarkan isu ini. Malahan. ibu bapa seharusnya meluangkan lebih banyak masa dengan anak-anak mereka pada alaf globalisasi ini. Dalam kalangan ibu bapa dalam masyarakat ini selalu diberi perhatian oleh orang ramai terutamanya kerajaan. ibu bapa mengagung-agungkan kemodenan sehingga mengabaikan anakanak dalam didikan agama. ibu bapa seharusnya memberikan kasih sayang kepada anak-anak. Menurut Perdana Menteri Malaysia ke-5 Dato Seri Abdullah Bin Haji Ahmad Badawi memberitahu bahawa membentuk masyarakat penyayang amat penting sekali. Hal ini kerana. Sebaliknya. terdapat pelbagai langkah-langkah yang boleh diambil untuk membentuk masyarakat penyayang. Namun begitu. Oleh itu. mereka beranggapan didikan agama tidak penting dalam arus kemajuan teknologi satelit masa kini. Sejajar dengan itu. Oleh itu. Jelaslah. ibu bapa sewajarnya memberi didikan agama kepada anakanak semenjak kecil lagi. Begitu juga dengan hubungan ayah dan ibu yang mesra tanpa sebarang masalah sudah pasti akan memberi . Jadi. Di samping itu. ibu bapa tersebut lebih mementingkan kemewahan hidaup dan kekayaan.PERANAN IBU BAPA DALAM MEMBENTUK MASYARAKAT PENYAYANG Pada alaf baru ini.

Saya berpendapat bahawa ibu bapa memainkan peranan penting dalam pembentukan disiplin anak-anak. sikap ibu bapa yang sebegini mampu melahirkan satu generasi muda yang penyayang di negara ini. kita dibesarkan bagai menatang minyak yang penuh oleh orang tua kita. setiap sebatan dan hukuman yang diterima dapat memberi tamparan insaf kepada diri anak-anak yang melakukan kesalahan. Hal ini jelas. Ringkasnya. ibu bapa memainkan peranan yang terpenting untuk memupuk masyarakat penyayng. pendidikan formal perlu disalurkan oleh ibu bapa demi mematangkan fikiran anak-anak. Justeru. Malangnya. semua pihak sewajarnya memberikan kerjasama kepada pihak kerajaan dan pihak swasta. Lama-kelamaan tabiat ini dalam kalangan generasi muda akan mengikut tabiat yang positif ini.keselesaan kepada anak untuk menjadi manusia yang penyayang. pencuri. Dengan pendidikan yang diterima. Hal ini demikian. saya percaya bahawa ibu bapa perlu tegas dan mendisiplinkan anak-anak sejak kecil kerana melentur buluh biarlah dari rebungnya. Bak kata pepatah “ bagai acuan begitulah kuihnya”. peranan ibu bapa amatlah besar dalam melahirkan masyarakat yang berguna pada alaf globalisasi ini. Namun demikian. Seiring dengan itu. ibu bapa mula menjauhkan diri mereka dengan rotan. Dengan peraturan sekolah yang . Ringkasnya. anak-anak akan berfikir dua kali sebelum melakukan kesalahan. Sebagaimana kita sedia maklum. Sejak kempen antidera diperluas. Umpamanya. mengamalkan tabiat rajin membaca buku di hadapan anak-anak. menjadi penangih dadah. kita harus sedar bahawa segala perbuatan positif dan negatif akan mencerminkan imej keluarga. Jika dibandingkan antara ibu bapa dahulukala dengan ibu bapa zaman globalisasi ini. akal dan perasaan ingin memberontak dalam kalangan anak dapat diatasi. Comtohnya. Namun. Tuntasnya. mereka akan mengalami kesempatan wang dan tekanan emosi. peribahasa “bagai aur dengan tebing” hendaklah diamalkan oleh semua warganegara Malaysia terutamanya generasi muda sejak belakangan ini. Daripada perspektif orang tua-tua. terdapat kalangan ibu bapa yang berperangai buruk. penjengah. ibu bapa perlu menunjukkan sikap yang baik kepada anak-anak sejak kecil lagi. Selain ketegasan dan pendisiplinan. Sejak kecil. Dengan pendisiplinan yang kukuh dan ketegasan yang bertempat. kita dapat mengetahui bahawa anak-anak dulu lebih kerap dipukul. anak-anak bagaikan kain putih yang suci lagi kudus yang perlu diwarnakan oleh ibu bapa yang membesarkannya. Sebagai anak yang menjadi harapan ibu bapa. Bincangkan. perogol dan sebagainya. Setiap belaian kasih dan sayang yang diberikan kepada kita penuh dengan harapan masa depan. Dalam hal ini. gemilang dan terbilang. masalah sosial dan kadar jenayah bagai bisul menjadi nanah dalam masyarakat pada zaman yang penuh dengan cabaran. Peranan ibu bapa dalam pembentukan disiplin anak-anak amat penting dalam membentuk masyarakat yang cemerlang. ibu bapa seharusnya menunjukkan contoh teladan yang baik kepada anak-anak. Hal ini demikian kerana anak-anak dikawal ketat dari segi peraturan sekolah.

Kesimpulannya. Sebagai contoh. sesal kemudian tidak berguna. Hal ini demikian kerana nasihat yang bernas daripada ibu bapa lebih berkesan daripada jeritan marah yang membuang masa dan tenaga. Masalahnya kini.efektif dan jadual pelajaran yang ketat. Mengikut Doktor Fazilah Kamsar. yakni daripada komitmen ibu bapa amat berkesan. anak-anak akan menjadi berdisiplin jika kita menerangkan sebab dan akibatnya jika dia membuat kesalahan. gemilang. Langkah ini amat penting agar anak-anak dapat dimatangkan dari segi psikologi sekali gus pencorakan disiplin diri mereka terbentuk secara semula jadi. Anak-anak perlu diterangkan kesannya jika mereka merokok atau akibat daripada perbuatan ketidakjujuran mereka. melepaskan pucuk masing-masing kerana sibuk mengejar kebendaan dan kedudukan dalam masyarakat. ibu bapa mestilah menjauhi sikap ketam yang mengajar anaknya berjalan betul tetapi diri sendiri berjalan senget. yakni mendidik anak-anak dengan ajaran agama dan moral. anak-anak dapat didisiplinkan dan dibentuk menjadi modal insan yang berketerampilan dan berkewibawaan. Pendidikan formal yang efektif dapat menjadi tulang belakang pendirian teguh anak-anak dalam mendisiplinkan diri agar tidak melakukan perbuatan yang menconteng arang di muka ibu bapa. Tamsilannya. ibu bapa bagai enau di dalam belukar. pencorakan disiplin anak-anak dari rumah. Dengan saluran yang betul dan tepat. begitulah kuihnya. ibu bapa mestilah menunjukkan teladan yang baik kepada anakanak mereka. dan terbilang. Anak-anak yang berdisiplin dapat meyakinkan ibu bapa dengan kejayaan akademik dan kokurikulum sekali gus menjadi warga yang cemerlang. Oleh hal yang demikian. ibu bapa haruslah menerangkan kepentingan menjaga moral dan tingkah laku yang murni demi mengukuhkan sahsiah diri. ibu bapa haruslah membuang sampah di tong sampah dan menjaga kelakuan diri di khalayak ramai agar dicontohi oleh anak-anak mereka. nescaya anak-anak tidak akan mempunyai masa yang terluang untuk melakukan perkara yang membelakangkan undang-undang. ibu bapa berperanan penting mempamerkan disiplin yang tinggi di depan anak-anak. Langkah ini penting agar akal anak-anak yang waras dapat dibentuk untuk membuat keputusan yang baik supaya tidak menyesal atas perbuatan diri kerana sesal dahulu pendapatan. Mereka alpa dengan tanggungjawab keibubapaan yang asas. saya berharap ibu bapa menginsafi tanggungjawab mereka dalam pembentukan disiplin anak-anak agar tidak menyesal selepas anak-anak terjerumus dalam . Oleh sebab bagaimana acuan. Oleh hal yang demikian. pakar motivasi yang terbilang. Ajaran agama dan moral merupakan elemen yang maslahat dalam memperkukuh keimanan diri anak-anak demi mengekang hati dan perasaan yang ingin melanggar tatasusila. Anak-anak yang mencontohi sikap positif ibu bapa pasti tidak akan membuat perkara yang menyalahi peraturan. Ibu bapa harus menyedari hakikat bahawa masa depan anak-anak juga ditentukan oleh ajaran dan teguran membina daripada mereka. Di samping itu.

Kebobrokan sikap anak-anak mestilah dikekang daripada menjadi duri dalam daging masyarakat kerana nusa tercinta ini memerlukan tenaga mereka untuk menggapai impian Wawasan 2020 TEMA : PEMBENTUKAN DISIPLIN ANAK-ANAK SOALAN : PERANAN IBU BAPA AT: * Isu keruntuhan / kebejatan akhlak anak-anak semakin meruncing * disiplin diri yang tidak mantap kerana baru berumur setahun jagung dan berdarah setampuk pinang * ibu bapa lebih dominan dalam usaha mendisiplinkan anak-anak * berkait rapat dengan hadis Nabi yang berbunyi anak-anak ibarat kain putih. ibu bapalah yang perlu mencorakkannya AA * ibu bapa memainkan peranan yang signifikan dalam pembentukan disiplin anak-anak ISI 1: AI – Memberikan didikan agama dan ajaran moral yang teguh AH: * perlu menitikberatkan ajaran agama kepada anak-anak sejak kecil – melentur buluh biarlah dari rebungnya * merupakan elemen yang maslahat dalam memperkukuh keimanan anak-anak demi mengekang hati dan perasaan yang ingin melanggar tatasusila * anak-anak bijak dalam membezakan antara hak dengan batil / benar dengan salah/ batu dengan permata / intan dengan kaca * tidak mudah terpengaruh oleh anasir-anasir negatif yang bagaikan cendawan tumbuh selepas hujan AC: * ibu bapa perlu menitikberatkan ajaran agama seperti tidak mengabaikan solat kerana solat itu dapat mencegah daripada kemungkaran AKI: Dengan didikan dan ajaran agama yang mantap.kancah kebejatan sosial. anak-anak dapat didisiplinkan dan .

ISI 2: AI – Memberikan teguran yang membina AH: * merupakan insan yang berpengaruh dalam kehidupan anak-anak * perlu lebih bijak dan berhemah ketika memberi teguran kepada anak-anak apabila mereka melakukan kesalahan supaya hati mereka tidak terguris .ibarat menarik rambut dalam tepung * anak-anak akan menjadi lembut hati dan akan lebih berdisiplin * Hadis Nabi berbunyi bahawa tiada pemberian yang lebih baik daripada ibu bapa kepada anak-anak melainkan peribadi yang teratur. Dr. aman dan bahagia AH: * Pakar motivasi.dibentuk menjadi modal insan yang berketerampilan dan berwibawa. Hassan Ali – kesejahteraan bermula dari rumah * menjadikan rumah seperti syurga yang dapat memberikan ketenangan dan kebahagiaan kepada anak-anak * konsep “Rumahku Syurgaku” perlu dititikberatkan oleh setiap keluarga * anak-anak yang dibesarkan dalam keluarga yang bahagia akan sentiasa lebih berhatihati dalam melakukan sesuatu tindakan yang boleh mencemarkan maruah ibu bapa mereka AC: * kajian – 50 peratus kes salah laku remaja berpunca daripada keluarga yang . AC: * menegur sikap anak-anak yang tidak menyiapkan tugasan sekolah dan kurang beradab dengan penuh kasih sayang AKI * teguran insan yang banyak menabur bakti kepada anak-anak akan mendatangkan impak yang besar dalam proses mendisiplinkan anak-anak ISI 3: AI – menjadi contoh teladan AH: * bertindak sebagai agen pertama dalam pembentukan disiplin anak-anak * menjadi suri teladan kepada anak-anak bagi mengelakkan mereka terjebak dalam kancah negatif * mempamerkan disiplin yang tinggi – ke mana tumpahnya kuah kalau tidak ke nasi * anak-anak tidak akan melakukan perkara yang menyalahi peraturan atau undangundang AC: * membuang sampah ke dalam tong sampah AKI: * menjauhi sikap ketam yang mengajar anaknya berjalan betul tetapi diri sendiri yang berjalan senget dapat membantu dalam membentuk disiplin anak-anak ISI 4: AI – melahirkan keluarga yang harmoni.

anak-anak akan berfikir dua kali sebelum melakukan kesalahan PENUTUP AR: * pembentukan disiplin anak-anak memerlukan komitmen yang jitu daripada ibu bapa * perlu menyedari hakikat bahawa masa depan anak ditentukan oleh disiplin diri yang tinggi * dapat mencapai kejayaan akademik dan kokurikulum yang cemerlang sekali gus dapat menjadi warganegara yang cemerlang. gemilang dan terbilang. ACd: * ibu bapa perlu memikul tanggungjawab mereka dalam pembentukan disiplin anak-anak agar tidak menyesal pada kemudian hari – sesal dahulu pendapatan. ISI 5: AI : Menghukum anak-anak AH: * ibu bapa pada zaman globalisasi ini berbeza dengan ibu bapa pada zaman dahulu dari segi memberikan kesedaran kepada anak-anak sejak kempen antirotan diperluas * anak-anak dahulu kerap dipukul / dirotan untuk menyedarkan mereka * perspektif orang tua-tua – setiap sebatan dan hukuman yang diterima dapat memberikan keinsafan kepada anak-anak yang melakukan kesalahan * kata orang tua-tua.porak peranda AKI: * Keiltizaman ibu bapa yang tinggi untuk mewujudkan sebuah keluarga yang bahagia mampu membentuk disiplin anak-anak yang jitu. sayang isteri ditinggal-tinggalkan. sayang anak ditangan-tangankan kerana tiada harimau yang membahamkan anaknya AC * merotan anak bukan tujuan mendera tetapi adalah untuk memberikan keinsafan kepada mereka – jangan menyakiti tubuh badan mereka AKI: * Dengan pendisiplinan yang kukuh dan ketegasan yang bertempat. . AHrp: Kebobrokan sikap anak-anak mestilah dikekang daripada menjadi duri dalam daging masyarakat kerana nusa tercinta ini memerlukan tenaga mereka untuk menggapai impian Wawasan 2020. sesal kemudian tiada gunanya lantaran terjerumusnya anak-anak dalam kancah kebejatan sosial.

Fenomena pembuangan bayi kian membimbangkan masyarakat marcapada. Pihak yang paling penting dan perlu memainkan peranan mereka untuk menangani masalah ini ialah ibu bapa. Acap kali isu ini kita lihat dan terpampang di dada-dada akhbar. Selain itu. Oleh sebab itu. khususnya golongan remaja. anak-anak mengatakan bahawa mereka ingin ke sekolah tetapi hakikatnya mereka pergi ke pusatpusat membeli-belah atau ponteng sekolah. Ibu bapa perlu memantau setiap aktiviti anak mereka dan mereka perlu mengambil tahu tentang kawan-kawan anak mereka dan cara pergaulan anak-anak. perhatian daripada ibu bapa dapat mengeratkan hubungan sesama ahli keluarga. dihebahkan di corong-corong radio dan disiarkan di kaca televisyen. Oleh itu. Huraikan langkah-langkah yang perlu diambil oleh ibu bapa untuk menangani masalah ini. Hal ini demikian kerana. Perkara ini penting kerana kadangkala anak-anak hanya berpura-pura menjadi seorang yang baik di hadapan ibu bapa mereka sahaja. ibu bapa perlu memantau setiap aktiviti dan perlakuan anak-anak agar mereka tidak terlibat dengan aktiviti pergaulan bebas. Kasih sayang . Isu ini seolah-olah sudah menjadi trend atau ikutan dalam kalangan masyarakat. walaupun sibuk bekerja.Soalan Karangan : Kes pembuangan bayi yang semakin meningkat pada masa ini amat membimbangkan masyarakat di negara kita. pihak yang bertanggungjawab mestilah mengambil langkah yang proaktif untuk menangani masalah ini daripada terus membelenggu masyarakat. Hal ini akan menyebabkan negara kita mendapat imej yang buruk dan pandangan yang tidak baik daripada negara-negara luar. Sebagai contohnya. Anak-anak juga akan sentiasa mengingati pesanan ibu bapa apabila setiap kali mereka hendak melakukan kesalahan. Ibu bapa merupakan penjaga dan pendidik kepada anak-anak mereka sama ada di luar mahupun di dalam rumah. ibu bapa perlu memberikan sepenuh perhatian terhadap anak-anak.

remaja tidak boleh dididik dengan cara yang tegas. Sebagai contohnya. Hal ini bersesuaian dengan peribahasa Melayu. Dengan disiplin yang tinggi dan ketegasan ibu bapa. Hati mereka tidak akan mudah terusik dengan anasir-anasir yang tidak baik kerana mereka sudah mempunyai pengetahuan agama yang tinggi dan dapat membezakan dosa dengan pahala. Dengan perkataan lain. mereka perlu dibelai dengan penuh kasih sayang. Mereka akan diberikan informasi atau maklumat tentang kesan-kesan buruk sesuatu isu itu. begitu jugalah dengan anakanak. Dalam kelembutan. Dengan cara ini. Terdapat sesetengah ibu bapa yang mendidik anak mereka dengan cara seperti seorang askar. kes pembuangan bayi akan menyebabkan nyawa si ibu terancam akibat proses melahirkan anak yang salah dan tidak normal tanpa pengawasan doktor. jelaslah bahawa ibu bapa memainkan peranan yang sangat penting dalam usaha untuk menangani kes pembuangan bayi ini. Hal ini bertujuan untuk mendisiplin anak-anak mereka. Perkara ini akan menyebabkan mereka berasa disayangi dan mengelakkan mereka daripada terlibat dengan aktiviti-aktiviti yang tidak sihat seperti seks bebas. ibu bapa perlu sentiasa meluangkan masa dengan anak-anak. pergi bersiar-siar. “Sehari selembar benang. lama-lama jadi kain”. Perkara ini dapat mengelakkan mereka daripada terjebak dengan aktiviti pembuangan bayi. nilai-nilai tersebut akan sebati dengan diri mereka bak kata pepatah. Mereka juga akan taat terhadap perintah ibu bapa mereka. Oleh itu. Penerapan nilai agama ini perlu dilakukan sejak mereka kecil lagi dan secara perlahan-lahan. anak-anak akan akur dengan arahan dan kehendak ibu bapa. Menghantar anak-anak ke kem-kem motivasi ataupun seminar jati diri juga merupakan langkah yang berkesan untuk menangani masalah pembuangan bayi. Di dalam kem-kem motivasi. Perkara ini demikian kerana. ibu bapa mudah untuk mengetahui aktivitiaktiviti anak mereka di luar. Di samping itu. Selain ibu bapa. seperti makan bersama-sama. kes . Dengan cara ini. solat berjemaah dan sebagainya. pihak lain juga mestilah menggembleng tenaga bagi menangani fenomena ini. Ibu bapalah yang bertanggungjawab untuk menerapkan dan mendidik anak-anak mereka dengan didikan agama yang sebenarnya. Konklusinya. Ibu bapa perlu mendidik mereka bagai menatang minyak yang penuh. pengisian nilai-nilai keagamaan dalam diri remaja dapat membina kekuatan dalaman mereka. nilai-nilai agama yang tinggi perlu diterapkan dalam diri setiap remaja. sertakan sedikit ketegasan yang membuat mereka hormat kepada ibu bapa.yang ikhlas daripada ibu bapa juga dapat mengubah sikap negatif seseorang anak kepada sikap yang positif. “Mencegah lebih baik daripada mengubati”. biasanya mereka akan didedahkan dengan isu-isu semasa yang melanda negara. Hal ini akan menyebabkan minda mereka terbuka dan melihat sesuatu perkara itu dari sudut pandangan yang berbeza. tetapi jangan sampai mereka memijak kepala ibu bapa pula. Hal ini dapat menjauhkan mereka daripada mendekati zina dan terlibat dalam kancah maksiat. Namun begitu. Ibu bapa juga perlu mendidik anak-anak dengan tegas. Perkara itu akan menimbulkan kesedaran dalam diri anak-anak khususnya para remaja tentang implikasi kes pembuangan bayi. tetapi ketegasan yang sesuai dengan situasi.

dan ibu bapalah yang mencorakkannya. .pembuangan bayi dapat diatasi dengan efektif kerana semua pihak terlibat dalam usaha untuk membendungnya. Oleh itu. Hal ini juga bersesuaian dengan peribahasa Melayu. Remaja pula merupakan golongan yang sangat berharga untuk masa depan negara pada masa akan datang. didikan yang baik perlu diberikan kepada mereka sejak kecil lagi kerana mereka ibarat kain putih. “Melentur buluh biarlah dari rebungnya”.

Senario ini. siber kafe. pelancongan desa telah juga mendapat tempat di mata pelancong asing. Tegasnya. Pelancongan desa dapat memberikan pengalaman kepada pelancong supaya menghargai kehidupan dikampung dan merasai budaya dan adat resam ini sesuai dengan peribahasa masuk kandang kambing mengembek. Pihak kerajaan juga seharusnya mengeluarkan dana untuk diagihkan kepada wakil-wakil di setiap negeri bagi menaik taraf infrastuktur seperti rumah penginapan. menjadikan Malaysia sebagai negara ketiga paling ramai menerima pelancong Asia Timur selepas China dan Hong Kong.KARANGAN : LANGKAH-LANGKAH MEMAJUKAN INDUSTRI PELANCONGAN DESA Darsawarsa ini.2 juta orang. Pelancongan desa akan bertambah maju sekiranya pelbagai pihak memainkan peranan penting untuk memajukan industri ini. mengadakan kempen merupakan langkah progmatik dalam usaha memajukan pelancongan desa agar industri ini tak lapuk dek hujan. kerajaan boleh membina laman sesawang yang mengandungi pelbagai informasi tentang keistimewaan sesebuah desa di negara kita untuk disebarkan kepada masyarakat luar. Persoalannya. Dengan adanya kelengkapan infrastruktur yang sempurna dan kondusif. Sekiranya pihak kerajaan memandang enteng dan bersikap lepas tangan dalam usaha untuk memajukan sector pelancongan desa. apakah langkah-langkah yang perlu diambil untuk memajukan industri ini agar terus berkembang maju? Minhaj pertama yang perlu dilaksanakan untuk memajukan pelancongan desa ialah pihak kerajaan perlu mengadakan kempen melalui media massa dan media elektronik. kafe dan kemudahan asas yang lain. Dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi yang ada pada masa kini. purata pelancongan yang berkunjung ke Malaysia dianggarkan seramai 10. Melalui kempen yang dilaksanakan.Pada tahun 2000. maka industry desa akan terus berada pada takuk yang sama. pihak Kementeriaan Pelancongan perlulah menyediakan dan mencekapkan infrastruktur agar industri desa di negara kita terus berkembang maju. sudah pasti negara kita akan menjadi destinasi utama kepada pelancong-pelancong asing. . keunikan dan kelebihan sesebuah desa dapat disebarkan kepada masyarakat tempatan dan pelancong asing dengan cepat. bekalan air bersih. tak lekang dek panas ditelan arus kemodenan Minhaj seterusnya untuk memajukan Pelancongan Desa agar terus berkembang ialah pihak kerajaan melalui Kementeriaan Pelancongan di bawah pimpinan Dato’ Sri Dr. masauk kandang kerbau menguak. Selain itu. Cuba kita bayangkan bagaimana reaksi pelancong asing yang melancong ke negara kita jika kerajaan tidak mengambil berat terhadap kemudahan infrastruktur? Seandainya pihak kerajaan menjalankan tanggungjawab seperti mele[askan batuk di tangga. pelancongan desa merupakan industri perkhidmatan yang kian berkembang pesat di negara kita . kemasukan pelancong asing akan dapat meningkatkan ekonomi industri desa di negara kita melalui pengaliran mata wang asing. Ng Yen Yen haruslah menyediakan dan mencekapkan infrastruktur di negara kita. Lantaran itu. Oleh itu. maka industri ini akan terus hilang ditelan zaman justeru dapat mengurangkan pendapatan penduduk kampung.

Selain itu, pihak pengurusan ‘homestay’ perlu menyediakan pelbagai aktivit rekreasi sebagai satu minhaj untuk memajukan industri pelancongan desa di negara kita. Aktivitialtiviti rekreasi perlu dilaksanakan dengan lebih efektif kerana aktiviti tersebut merupakan daya tarikan utama kepada pelancong asing mahupun pelancong tempatan untuk menyertai aktiviti yang dijalankan sekaligus meningkatkan industri pelancongan desa. Pihak pengurusan ‘homestay’ boleh menyediakan pelbagai aktiviti rekreasi. Sebagai contoh,mereka boleh memperkenalkan permainan tradisional masyarakat Melayu seperti gasing,congkak,wau,dan sebagainya. Mereka juga boleh mengadakan pertandingan tarian,aktiviti menuai padi,dan pertandingan membuat kraftangan. Di samping dapat memperkenalkan budaya tempatan kepada pelancing asing, aktiviti ini juga dapat mengeratkan hubungan silaturrahim dalam kalangan mereka. Melalui aktiviti ini, banyak nilai murni dapat diserap dalam jiwa pelancong-pelancong kerana ketika menyertai aktiviti-aktiviti tersebut mereka diasuh untuk saling membantu ibarat hati gajah sama dilapah,hati kuman sama dicecah. Seandainya aktiviti rekreasi tidak dilaksanakan dengan penuh komitmen,sudah pasti industry pelancongan desa akan terus mundur dan berada di takuk lama. Tegasnya,pihak pengurusan ‘homestay’ perlu menyediakan pelbagai aktiviti rekreasi sebagai uslub penting untuk memajukan industri pelancongan desa di negara kita. Di samping itu, pihak kerajaan melalui Kementerian Pelancongan juga haruslah memainkan peranan mereka dengan mempromosikan kawasan pelancongan di desa kepada pelancong dalam dan luar negeri. Selain itu, untuk meningkatkan lagi keberkesanan promosi ini, pihak kerajaan juga haruslah bekerjasama dengan agensiagensi kerajaan dan swasta untuk meningkatkan lagi kehadiran pelancong dalam negara kita ini. Pihak Kementerian Pelancongan haruslah menitikberatkan perkara ini kerana tidak ramai rakyat Malaysia dan pelancong asing mengenali kawasan-kawasan yang strategik untuk melancong dan melawat kawasan desa di negara kita. Tambahan lagi, ekonomi negara Malaysia juga bergantung kepada sektor pelancongan, dengan pertambahan pelancong dari luar dan dalam negara, secara tidak langsung dapat meningkatkan lagi sumber ekonomi negara kita. Antara langkah-langkah yang dapat diambil untuk mempromosikan kawasan pelancongan di desa adalah dengan mengadakan kempen. Pihak media massa dan media elektronik juga haruslah memainkan peranan mereka dalam menjayakan kempen pelancongan ini dengan menyiarkan dan memaparkan lokasi-lokasi di desa yang strategik untuk dijadikan kawasan pelancongan. Pihak kerajaan juga haruslah campur tangan dalam hal ini dengan mengadakan festival-festival seni dan kebudayaan di kaswasan-kawasan desa yang terpilih untuk menambah lagi minat pelancong untuk mengenali dengan lebih mendalam lagi tentang kebudayaan dan adat resam sesebuah masyarakat di desa itu. Secara tidak lansung, pelancong akan mengunjungi kawasan itu untuk mengetahui dengan lebih mendalam lagi tentang kebudayaan di situ, bak kata pepatah, “tak kenal maka tak cinta”. Sebagai contoh, untuk menarik minat kedatangan pelancong dari dalam dan luar negara adalah dengan mengadakan pesta wau, pesta mencanting batik dan pesta kebudayaan masyarakat di kawasan desa itu. Seandainya langkah untuk mempromosikan kawasan pelancongan di desa tidak diambil serius oleh pihak kerajaan, kempen “cuti-cuti Malaysia” dan ‘Tahun Melawat Malaysia” tidak dapat dijayakan, seterusnya menjatuhkan kekukuhan sektor pelancongan di negara kita. Tegasnya, peranan pihak kerajaan mempromosikan kawasan

pelancongan di desa kepada pelancong dalam dan luar negeri dapat menambahkan lagi kehadiran pelancong di negara ini. Seterusnya kerajaan negeri melalui pihak berkuasa tempatan perlu membangunkan kawasan desa sebagai langkah untuk memajukan industri pelancongan desa.Berdasarkan kajian yang telah dibuat menunjukkan bahawa masih terdapat banyak tempat menarik di Malaysia yang mampu dieksploitasi sebagai tempat pelancongan khususnya di kawasankawasan desa.Sehubungan itu,pihak berkuasa tempatan seharusnya mengambil langkah proaktif dengan membangunkan sesebuah desa menjadi sebuah pusat pelancongan.Pihak kerajaan bolehlah mendirikan sekurang-kurangnya satu industri dalam sesebuah desa seperti industri pemprosesan makanan,batik dan kraftangan.Industri desa haruslah diperkembangkan supaya tak lapuk dek hujan tak lekang dek panas serta dapat memberi pulangan yang lumayan dalam industri pelancongan.Andainya kerajaan negeri melalui pihak berkuasa tempatan mengambil langkah sebegini,maka industri pelancongan desa di negara kita dapat terus berkembang maju.Tegasnya,untuk memajukan industri desa,kerajaan negeri melalui pihak berkuasa tempatan hendaklah membangunkan kawasan desa sebagai salah satu pusat pelancongan desa. Intihanya, semua pihak haruslah memainkan peranan dan bekerjasama bagai ‘aur dan tebing’ dalam merealisasikan modus operandi untuk memajukan pelancongan desa di negara kita. Pelancongan menjadi suatu bidang pelaburan bijak yang dapat memacu pertumbuhan industri-industri berkaitan yang lain yang kesemuanya berperanan sebagai wahana dalam pembangunan mega Malaysia menuju negara maju dalam abad ini. Selain dari sudut komersial pelancongan, peningkatan kunjungan pendatang luar ke negara ini dengan sendirinya dapat memakmurkan Malaysia di mata dunia luar. Senario ini secara tidak langsung dapat menangkis pandangan negatif negara-negara barat yang suatu ketika dahulu pernah mengatakan negara kita sebagai sebuah negara yang ‘penduduknya tinggal di atas pokok dan bercawat’. Industri pelancongan secara tidak langsung dapat menaikkan nama negara di mata dunia walaupun negara kita merupakan satu titik kecil di atas peta. Oleh itu, kita sepatutnya mengusahakan industri pelancongan desa di negara kita dengan sebaik-baiknya.

KEBAIKAN PLKN
Program Latihan Khidmat Negara (PLKN) telah dilancarkan oleh pada 16 Februari 2004. Program ini merupakan gabungan daripada latihan ketenteraan dan penanaman nilai-nilai patriotik kepada generasi muda ke arah cinta akan negara. Program ini berbeza daripada kerahan tenaga yang dilaksanakan oleh beberapa buah negara lain kerana program ini menggunakan modul dan acuan kita sendiri yang disesuaikan dengan keadaan sosial, budaya dan ekonomi. Program yang dilaksanakan ini sebenarnya banyak mendatangkan kebaikan walaupun terdengar suara-suara yang meragui keberkesanannya. (APA) Melalui PLKN remaja dapat menyemai nilai-nilai patriotik yang semakin luntur dalam kalangan remaja pada hari ini. (MENGAPA) Hai ini disebabkan oleh perubahan masa dan cara hidup pada masa kini menjadikan mereka leka sehingga tidak tahu erti kesusahan dan penderitaan hidup generasi sebelum merdeka. Sesetengah daripada mereka pula langsung tidak mengetahui nama kementerian dalam kerajaan. (BAGAIMANA) Jadi, PLKN dilancarkan untuk memupuk semangat patriotisme dalam kalangan peserta melalui modul kenegaraan yang didedahkan. (BUKTI) Menurut Jabatan Latihan Khidmat Negara (JLKN), sebanyak 82 peratus remaja memiliki semangat patriotisme yang tinggi selepas tamat menjalani kem PLKN. (KESIMPULAN) Hal ini membuktikan PLKN mampu membina remaja yang memiliki semangat patrotisme yang tinggi, sekaligus melahirkan generasi yang mengetahui hal kenegaraan yang berkaitan dengan kerajaan, kedaulatan negara dan cabaran dari dalam dan dari luar negara. (APA) PLKN juga bertindak sebagai satu makanisme bagi pembentukan disiplin diri remaja. (MENGAPA) Walaupun terdapat segelintir pihak yang memperlekeh usaha kerajaan ini namun terdapat juga ibu bapa yang menerima baik program tersebut kerana percaya bahawa PLKN menjadi titik peralihan yang penting dalam membentuk disiplin anak-anak mereka. (BAGAIMANA) Hal ini dikatakan demikian kerana masa lapang peserta selepas tamat peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia diisi dengan kegiatan yang berfaedah dan dapat mendisiplinkan diri peserta dengan jadual yang ditentukan. Program ini juga dapat mematangkan fikiran mereka setelah menjalani latihan dan menguji ketahanan mental dan fizikal. (BUKTI) Majoriti bekas pelatih telah menunjukkan perubahan sahsiah yang membina seperti lebih bertanggungjawab terhadap keluarga, berfikiran positif dan mempunyai hala tuju yang jelas. (KESIMPULAN) Oleh itu, penekanan aspek disiplin dalam PLKN telah menyebabkan rata-rata peserta melalui suatu peralihan yang besar dalam hidup mereka. (APA) Jika ditinjau dari perspektif lain pula, program ini yang melibatkan pelbagai kaum juga dapat memperkukuh integrasi nasional. (MENGAPA) Hal ini penting kerana Malaysia mempunyai pelbagai kaum seperti kaum melayu, cina dan india. Peristiwa hitam 13 Mei perlu dielakkan daripada berulang lagi dan kerajaan mengambil langkah pelaksanaan PLKN sebagai satu usaha untuk mewujudkan satu Malaysia yang adil antara kaum. (BAGAIMANA) Melalui program ini, remaja daripada berbilang kaum, kebudayaan dan agama dapat dihimpunkan dalam satu wadah bagi menyuburkan semangat perpaduan kaum. Hal ini kerana semasa menjalani aktiviti program mereka tinggal bersama-sama. Jurulatih PLKN juga membantu pelatih memahami cara negara

gemilang dan terbilang dapat dilahirkan. kita ditagih agar menyumbangkan jasa dan bakti. sebagai insan. bak kata pepatah. (KESIMPULAN) Rentetan itu. harimau mati meninggalkan belang. Hal ini samalah dengan objektif PLKN yang bukan sahaja mahu membentuk semangat cinta akan negara dalam diri peserta malah turut menggalakkan mereka menyumbangkan keringat kepada masyarakat. gajah mati meninggalkan tulang dan manusia mati meninggalkan nama. semua pihak khususnya para remaja dan ibu bapa perlu menyahut seruan kerajaan dengan menyertai program ini agar modal insan yang cemerlang. rakyat dan kadaulatan ini ditadbir melalui satu sistem pentadbiran.yang merangkumi tanah air. . Sesungguhnya. Secara tuntas. Program Latihan Khidmat Negara yang dijalankan memang mendatangkan kebaikan kepada remaja mahupun negara. jelaslah bahawa PLKN mampu memperkukuh ikatan integrasi antara kaum dengan wujudnya bibit-bibit kasih sayang dan saling menghormati antara satu sama lain. Oleh itu.

menyeberangi sungai. spiritual dan fizikal bagi menjadikan peserta Program Latihan Khidmat Negara sebagai warganegara yang berkesan. kedaulatan dan cabaran-cabaran dalam dan luar negara. Elemen Kerajaan pula membantu peserta memahami bagaimana negara (tanah air. emosi. lakonan. melukis. etnik. rakyat. kemahiran menyelesai masalah. membaca peta. menonton gambar. latihan-latihan yang dilalui dapat mengeratkan perpaduan di kalangan peserta. aktiviti menggunakan tali (litar tali tinggi dan rendah). daya kepimpinan. mempertingkatkan ketabahan mental bagi tujuan hidup (survival).MODUL LATIHAN DALAM PLKN Modul Fizikal Modul Fizikal adalah sebuah modul yang dilaksanakan untuk membina kemahiran dan ketahanan mental. aktiviti air. melalui sistem pentadbiran. dinamik kumpulan. pertolongan cemas. Di samping itu. Peserta dapat mengetahui asal-usul pelbagai ras. Modul ini dilaksanakan selama tiga minggu dan pelbagai kaedah digunakan seperti lawatan. Modul ini dilaksanakan selama empat minggu di dalam dan di persekitaran tapak perkhemahan. Modul Kenegaraan Modul Kenegaraan adalah sebuah modul yang diaplikasikan untuk memperluaskan pengetahuan tentang kenegaraan (nation-building) dan meningkatkan perasaan cinta serta pengorbanan para peserta program kepada negara. Peserta membincangkan tentang negara dari segi aspek geografi. Melalui latihan dalam kumpulan. komuniti dan negara. peserta akan dilatih oleh para jurulatih untuk mempelajari melalui pengalaman dalam aktiviti-aktiviti seperti kawad. merempuh halangan. Melalui elemen Tanah Air. kompas. membuat keputusan secara individu dan dalam kumpulan. mengharmonikan perbezaan. keindahan bumi ini. Cabaran dari dalam dan luar negara juga diperbincangkan supaya peserta menyedari peluang dan ancaman yang datang secara berterusan. merentas desa. kemahiran bekerja sebagai ahli satu pasukan. Terdapat dua komponen yang akan dilalui peserta di mana yang pertama berfokus kepada pembinaan diri dan kedua adalah tentang diri dengan orang lain. memahami persamaan dan sebagainya melalui elemen Rakyat. kraf hutan. rakyat. membina rasa sayang sesama etnik dan antara etnik. Di dalam . berdebat. perlembagaan dan lain-lain. Secara khususnya. Peserta memahami kepentingan dan cara untuk mempertahankan kebebasan negara melalui elemen Kedaulatan. latihan pandu arah. kembara hutan dan lain-lain. jurulatih memimpin kumpulan untuk mempelajari tentang kenegaraan yang merangkumi tanah air. keluarga. sempadan dan lain-lain. hasilnya. kerajaan. memahami kepentingan bersatu-padu melalui aktiviti seperti menganalisis fakta tentang etnik. undang-undang. Modul Pembinaan Karakter Modul Pembinaan Karakter adalah sebuah modul yang dilaksanakan untuk membina karakter yang berkesan bagi para peserta yang merangkumi diri. mentafsir peristiwa dan lainlain. disiplin dalaman. peserta akan dibantu membina serta memupuk rasa sayang kepada tanah air dan sanggup mempertahankannya. seni mempertahankan diri. simulasi. kedaulatan) ini ditadbir dan diurus. keyakinan diri.

alam sekitar dan penempatan di Jabatan." Kesukarelaan dan jatidiri yang kukuh dan padu perlu dijanakan dalam diri setiap individu untuk menyuburkan kekuatan serta keyakinan diri. . Khidmat komuniti dalam Program Khidmat Negara adalah latihan amali di dalam komuniti berdasarkan latihan yang telah dilalui oleh para pelatih dalam komponen perkhemahan (modul fizikal). Mereka perlu diberi peluang menikmati kehidupan bermasyarakat. cara bertindak sebagai pemimpin dalam kumpulan. Modul Khidmat Komuniti Kehidupan ini tidak akan memberikan sebarang makna sekiranya kita tidak mempunyai kekuatan untuk mencuba sesuatu. Dengan itu. Salah satu modul yang terdapat dalam pelaksanaan Program latihan Khidmat Negara ialah Modul Khidmat Komuniti . Program Latihan Khidmat Negara telah dilaksanakan dengan memperkenalkan beberapa modul tertentu kepada para pelatih yang berumur 18 tahun. para pelatih akan melalui kelima-lima komponen tersebut dalam tempoh yang telah ditetapkan . sebagai langkah merealisasikan aspirasi tersebut. sentiasa bersedia menghadapi sebarang cabaran dan dugaan serta untuk memupuk kerjasama dan perpaduan dikalangan pelbagai kaum di Negara ini. Modul ini dilaksanakan selama dua minggu dan peserta dipimpin oleh jurulatih. Teras Program Latihan Khidmat Negara adalah untuk membentuk sebuah masyarakat yang berdisiplin. latihan dan lain-lain. sepanjang program berjalan. Wira dan wirawati seharusnya mampu membina kebolehan menabur khidmat untuk komuniti sebagai generasi baru yang mempunyai kesedaran terhadap tanggung jawab sosial. menunaikan janji (komitmen) dan membina keyakinan diri. kejiranan. permainan. kenegaraan dan pembinaan karektor. memahami maslaah masyarakat dan mengambil bahagian dalam proses pembangunan sosial masyarakat. dan mengatasi masalah di dalam kumpulan semasa melalui komponen kedua modul ini. peserta melalui proses penerokaan diri sendiri. Remaja dewasa ini harus memahami kepentingan hidup bermasyarakat. bersemangat waja. memperkayakan kekuatan dan memulihkan kelemahan diri. Peserta menyedari tentang penglibatan orang lain dalam kehidupan mereka.komponen pertama. peserta belajar tentang kejujuran. membuat pilihan. berkeyakinan diri. Modul khidmat komuniti mempunyai lima komponen utama iaitu kemudahan awam. mengetahui kemahiran untuk bekerja sebagai ahli satu pasukan. Melalui aktiviti-aktiviti ceramah. setia kepada Negara. berkesedaran sivik dan mengutamakan solidariti masyarakat. Ini bermakna. khidmat sosial. menyedari dan mengenal pasti ciri-ciri diri (seperti aspek kepimpinan). Setiap remaja harus sedar masalah-masalah yang dialami di kampus turut berlaku di komuniti mereka di luar kampus. Objektif Secara umumnya. bertanggungjawab. memimpin.

gotong-royong di rumah-rumah ibadat seperti masjid. Antaranya ialah pembaikpulihan perhentian bas.Antara aktiviti yang dijalankan dalam komponen ini adalah mendengar taklimat daripada institusi-institusi yang dilawat seperti Bengkel Orang Kurang Upaya. membina semangat patriotisme dan semangat perpaduan menerusi modul khidmat komuniti . PENGASIH.Tujuan adalah untuk memberi peluang kepada pelatih PLKN memahami peranan dan tanggungjawab beberapa buah Jabatan Kerajaan terutamanya Jabatan yang berorentasikan pakaian seragam (beruniform). aktiviti sepanjang siri dibahagikan kepada 5 pecahan komponen supaya wira dan wirawati mampu memahami aspirasi khidmat komuniti di antaranya ialah: 1) Kejiranan . pengetahuan dan nilai mengenai kesukarelaan . . hospital. Di samping itu memberi kesedaran tentang tanggungjawab mereka untuk membantu Jabatan dan mengetahui peluang-peluang kerjaya yang tersedia ada dalam jabatan dan agensi berkenaan. lawatan ke rumah-rumah jiran di kawasan kampong. memperoleh latihan praktikum kemahiran dan nilai yang telah dihayati semasa latihan modul fizikal. 4) Alam sekitar . memberi kesedaran kepada para pelatih dan masyarakat tempatan mengenai kepentingan kemudahan awam melalui ceramah ringkas. menggalakkan penglibatan para remaja dalam pertubuhan sosial khususnya pertubuhanpertubuhan belia Aktiviti Bagi melaksanakan aktiviti secara kolektif dan menyeluruh. pembaikpulihan dewan masyarakat. klinik-klinik desa dan pelbagai lagi.kenegaraan dan pembinaan karektor . kawasan kubur dan sebagainya. menceriakan taman. 3) Khidmat sosial .Antara projek utama yang dijalankan ialah mengecat dewan orang ramai.Aktiviti yang paling banyak dilakukan ialah gotong-royong seperti membersihkan. mengindahkan dan menceriakan kawasan sekitar.Objektif khusus modul khidmat komuniti adalah untuk membolehkan wira dan wirawati : . 2) Kemudahan awam . membangunkan kemahiran. 5) Penempatan di Jabatan . melakukan program anak angkat dan pelbagai lagi.para pelatih turut didedahkan dengan pelbagai aktiviti di lokasilokasi terpilih. pembahagi jalan.

Golongan muda perlu didedahkan dengan konsep kepimpinan yang dapat menjamin kelangsungan kemerdekaan sesebuah negara. Tanpa perpaduan. Seperti yang diketahui umum. Oleh itu semangat cinta akan tanah air perlu diterapkan dengan kaedah yang lebih berkesan supaya jiwa golongan remaja kembali diisi dengan semangat patriotisme yang tinggi. sehingga kini banyak pihak belum mendapat penjelasan yang sebenar akan kebaikan-kebaikan yang terhasil daripada pelaksanaan program tersebut. Selain itu golongan muda hari sudah pudar semangat cinta akan air kerana kemewahan hidup. Perpaduan bakal menentukan iklim politik. telah melalaikan mereka. Jadi. Pada anggapan mereka negara ini ditadbir oleh kerajaan tanpa melibatkan rakyat jelata. dan kemudahan yang cukup. Golongan muda ialah generasi yang bakal mewarisi pentadbiran negara suatu hari nanti. Kepemimpinan yang baik juga dapat menjamin hasrat negara untuk menjadi sebuah negara yang maju. mereka perlu memiliki semangat kepimpinan bagi memenuhi keperluan kepimpinan negara pada masa hadapan. Isu perpaduan sangat penting dalam sesebuah negara yang mempunyai masyarakat majmuk seperti negara ini. perpaduan merupakan satu aset penting ke arah kemajuan negara. ekonomi. Sesungguh. dan sebagainya berada pada tahap yang selesa. jika dihalusi secara mendalam Program Latihan Khidmat Negara menjanjikan pelbagai manfaat kepada rakyat Malaysia. Pihak luar sudah pasti mengambil peluang daripada ketidakstabilan negara kerana bersatu kita teguh bercerai kita roboh. di samping mengekalkan nilai-nilai murni dan budaya masyarakat pelbagai kaum di negara ini. program yang . Semangat kepimpinan sangat penting kerana pemimpin yang baik bakal mempengaruhi kestabilan sesebuah negara. sosial. khususnya kepada golongan remaja dan umumnya kepada negara.Program Latihan Khidmat Negara telah diperkenalkan dan dilaksanakan bebepada tahun yang lalu. Oleh itu. Selama ini warga negara ini. khususnya golongan remaja tidak memberi perhatian terhadap perkara ini. bak kata pepatah melentur buluh biar dari rebungnya. Pelaksanaan program ini telah menimbulkan pelbagai reaksi dalam kalangan masyarakat. keamanan. Remaja pelbagai kaum perlu disedarkan peranan masing-masing dalam memelihara semangat perpaduan agar negara terus aman. Kerajaan telah berusaha untuk meyakinkan masyarakat bahawa program ini mempunyai banyak kebaikan. Justeru. negara ini akan kucar-kacir dan bakal mencetuskan kekacauan. program ini merupakan satu kaedah yang sesuai untuk melahirkan warga negara yang cinta akan tanah air. Satu lagi kebaikan program ini ialah pemupukan semangat perpaduan dalam kalangan remaja pelbagai kaum. Selain itu Program Latihan Khidmat Negara juga akan menerapkan semangat kepimpinan dalam kalangan remaja lepasan sekolah. Program Latihan Khidmat Negara bakal melahirkan warga negara yang cinta akan tanah air. Namun begitu.

gejala sosial dapat dibendung dengan jayanya jika golongan remaja menyertai program berkenaan. Golongan remaja perlu diterapkan dengan disiplin yang baik kerana mereka sering terdedah kepada unsur-unsur atau pengaruh-pengaruh yang tidak sihat. Sebagai rakyat Malaysia. gemilang. peras ugut. (790 perkataan) . dan terbilang. Jadi. golongan remaja yang terpilih akan ditempatkan di kem latihan sepenuh masa selama tiga bulan. Oleh yang demikian. Dengan cara ini golongan remaja akan menjadikan kerja-kerja kebajikan sebagai sesuatu yang boleh dilakukan sepanjang masa dan bukan pada masamasa tertentu sahaja. program berkenaan dapat membentuk remaja dengan disiplin yang utuh. Program Latihan Khidmat negara mendatangkan pelbagai manfaat kepada golongan remaja. Program ini dikendalikan dalam bentuk separa ketenteraan serta menerapkan sebahagian cara hidup seorang anggota pasukan keselamatan. Mereka tidak dibenarkan keluar dan menghabiskan masa di luar tanpa tujuan. kita tidak mahu golongan remaja masa kini terus terjebak dalam gejala-gejala yang tidak sihat. rumah anak yatim. Dengan adanya program ini. Remaja hari ialah pemimpin pada masa akan datang. Remaja lepasan sekolah biasanya mempunyai masa terluang yang banyak sementara menanti peluang melanjutkan pelajaran atau memenuhi pasaran kerja. Kesimpulannya. Dengan pelaksanaan program ini. mereka memerlukan aktiviti-aktiviti yang membolehkan masa diisi dengan berfaedah sebelum mereka terjerumus ke kancah gejala sosial yang lebih parah. bak kata pepatah bagaimana acuan begitulah bentuknya. Hasilnya. Dalam program ini model khidmat masyarakat yang melibatkan kerja-kerja kebajikan diperkenalkan supaya peserta dalam memberikan sumbangan ke arah melahirkan masyarakat penyayang. seperti penagihan dadah. Golongan remaja masa kini biasanya hidup dalam keadaan mewah dan hanya mementingkan gaya hidup yang bebas. Tambahan pula program ini mendedahkan golongan remaja kepada kerja-kerja yang bercorak kebajikan. atau sebelum kudis menjadi tokak. Program Latihan Khidmat Negara akan membentuk disiplin dalam kalangan peserta iaitu golongan remaja. Oleh itu pergerakan mereka akan terhad di sekitar kawasan yang dikhususkan kepada mereka. bakal mengurangkan masalah kerajaan dalam menangani gejala sosial. kita berharap golongan remaja hari ini akan menjadi tonggak penting dalam memenuhi keperluan modal insan yang cemerlang. Mereka jarang diajak untuk menabur bakti dengan melakukan kerja-kerja kebajikan. gangsterisme. rumah-rumah kebajikan. Masyarakat yang memiliki disiplin yang baik. dan sebagainya. buli. dan sebagainya. Mereka dihantar untuk bekerja membersihkan kawasan perumahan. Oleh itu semua pihak tidak perlu mempertikaikan kewajaran pelaksanaan program berkenaan. Program Latihan Khidmat Negara juga akan mengurangkan gejala sosial dalam kalangan remaja lepasan sekolah. Disiplin yang agak ketat bakal membentuk masyarakat yang berwibawa dan bertanggungjawab terhadap amanah yang diberikan kepada mereka. Gejala sosial berlaku apabila golongan remaja menghabiskan waktu dengan cara melepak bersama-sama rakan di tempat-tempat awam.membolehkan remaja pelbagai kaum bergaul sesama sendiri dilaksanakan agar semangat perpaduan terus mekar dan menjadi sebahagian daripada amalan hidup mereka.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful