Cikgu, Terima Drp: Pelajar

boleh

jelaskan

penggunaan

"baru"

dan

"baharu"? kasih

Jawaban: Dalam bahasa Melayu, terdapat beberapa perkataan yang hampir sama dari segi bentuk, ejaan dan sebutan. Sebenarnya, keempat-empat perkataan ini berbeza makna dan penggunaannya. Perkataan baharu bermaksud tidak buruk, kelihatan cantik, kerana belum pernah atau belum lama dipakai atau kerana terpelihara dengan baik. Ayat contoh: 1. Sempena hari raya pada tahun ini, ayah membeli pakaian baharu untuk kami. 2. Pekerja baharu di pejabat itu sangat rajin. 3. Lima orang guru baharu akan melapor diri di sekolah kita. Perkataan baru pula merujuk masa atau waktu, iaitu belum berapa lama lagi, sesudah, tidak lama sebelum ini, dan sebagainya. 4. Beliau baru tiba dari Sabah pada petang tadi. 5. Kereta yang baru dibeli oleh ayah semalam telah dicuri orang. 6. Dia baru sahaja bertolak ke Johor Bahru sebentar tadi. Selain baru dan baharu, terdapat juga perkataan lain yang hampir sama dari segi ejaan dan sebutannya, iaitu Bharu dan Bahru. Perkataan ini sebenarnya kata nama khas. Ayat contoh: 7. Saya tinggal di Kota Bharu, Kelantan. 8. Kumpulan itu akan membuat persembahan di Johor Bahru. Kesimpulannya, perkataan baru digunakan untuk maksud masa. Perkataan baharu digunakan untuk maksud sifat atau adjektif.Perkataan Bharu dan Bahru pula digunakan sebagai nama khas. Lihatlah ayat yang di bawah ini: 9. Abang baru sahaja membeli sebuah kereta baharu di Kota Bharu sebelum berpindah ke Johor Bahru. Tajuk / tema karangan: Kehidupan Bermasyarakat Fokus karangan: Kepentingan / kebaikan Format karangan: Tiada (Pendapat/Perbincangan) 1. PERENGGAN INTRODUKSI JENIS GABUNGAN [Ayat Rangsangan] Dato’ Dr. Fadzilah Kamsah pernah menekankan bahawa kehidupan bermasyarakat merupakan satu ciri signifikan dalam kamus hidup rakyat Malaysia. [Ayat

Huraian 1] Malangnya, semangat kehidupan bermasyarakat dan nilai-nilai kemasyarakatan, terutamanya konsep jiran sepakat membawa berkat, dalam kalangan masyarakat kita semakin terhakis. [Ayat Huraian 1] Menurut beliau, mereka hidup berkonsepkan enau dalam belukar melepaskan pucuknya masing-masing. [Ayat Huraian 2] Saya memang menyetujui pandangan beliau kerana rakyat kita tidak merasakan diri mereka bertanggungjawab untuk mengetahui keadaan sekitar rumah mereka sama ada rumah jiran dimasuki pencuri, anak jiran menghidu gam, isteri jiran curang, anak jiran menjadi mangsa penderaan ataupun anak gadis jiran lari dari rumah. [Ayat Arahan] Jadi, langkah-langkah proaktif dan pragmatik haruslah diambil dalam usaha menghidupsuburkan semangat kehidupan bermasyarakat sebelum kudis menjadi tokak. 2. PERENGGAN ISI 2 (JENIS DEDUKTIF) [Ayat Judul] Kehidupan bermasyarakat, tidak dapat disangkal, dapat diamalkan menerusi semangat kejiranan. [Pengembangan: Ayat Huraian 1] Antaranya termasuklah amalan bertegur sapa sesama jiran, meluangkan masa untuk bertandang ke rumah jiran, menghulurkan bantuan kepada jiran, aktiviti bergotong-royong seperti berderau, perkelahan keluarga, dan aktiviti riadah. [Pengembangan: Ayat Huraian 2]Semangat ini dapat menjalin persaudaraan, mewujudkan keharmonian, memupuk perpaduan, dan melahirkan masyarakat yang prihatin. [Pengembangan: Ayat Contoh 1]Apabila jiran tetangga ditimpa nasib malang, seperti mangsa kebakaran, kita bukan sahaja perlu menyumbangkan wang ringgit malah memberikan sokongan moral. Dengan ini, konsep berat mata memandang, berat lagi bahu memikul terpupuk dalam lubuk kalbu masyarakat. [Pengembangan: Ayat Contoh 2] Apabila tanah sawah diusahakan secara berderau, kerja yang berat dapat diringankan bak kata pepatah berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Lebih-lebih lagi, bertandang ke rumah jiran tetangga pada hari perayaan mahupun kenduri perkahwinan dapat menjalin tali persahabatan yang erat. [Ayat Penyimpul]Dengan erti kata lain, semangat kejiranan dalam pelbagai aspek kehidupan dapat mewujudkan kehidupan bermasyarakat. 3. PERENGGAN ISI 3 (JENIS DEDUKTIF) [Ayat Judul]Sistem hidup bermasyarakat juga dapat dihidupsuburkan melalui majlismajlis sosial dan perayaan. [Pengembangan: Ayat Huraian 1] Kegiatan-kegiatan sosial dapat memupuk konsep bulat air kerana pembetung, bulat manusia kerana muafakat dan ke bukit sama didaki, ke lurah sama dituruni dalam kalangan penduduk setempat. [Pengembangan: Ayat Huraian 2] Antara aktiviti kemasyarakatan yang menekankan konsep hidup bermasyarakat termasuklah Hari Keluarga, Rumah Terbuka, dan sebagainya. [Pengembangan: Ayat Huraian 3] Dalam hal ini, masyarakat tidak seharusnya melibatkan ahli-ahli keluarga sahaja, sebaliknya haruslah meluaskan skopnya dengan membabitkan seluruh masyarakat setempat, sanak saudara, dan sahabat handai. [Pengembangan: Ayat ContohDalam menjayakan majlis-majlis tersebut, semua anggota masyarakat berganding bahu menyediakan juadah dan minuman, mendirikan tenda, dan menyusun atur kerusi meja untuk tetamu. [Pengembangan: Ayat Huraian 4] Dalam situasi inilah, rakyat dapat berinteraksi dan berkomunikasi sekali gus mempererat tali silaturahim antara satu sama lain tanpa mengira warna kulit, budaya, agama, adat, dan

kepercayaan, di samping memeriahkan suasana majlis ataupun perayaan lagi. [Ayat Penyimpul] Pendek kata, aktiviti-aktiviti sosial perlu diperbanyak dan dipergiat demi memupuk budaya bermasyarakat dalam kalangan warga desa mahupun warga bandar. 3. PERENGGAN ISI 3 (JENIS DEDUKTIF) [Ayat Judul]Selain itu, budaya hidup bermasyarakat dapat dipupuk melalui didikan agama dan moral. [Pengembangan: Ayat Huraian 1] Dalam masyarakat Melayu tradisional, umpamanya, fungsi dan tanggungjawab jiran dianggap penting dari segi agama. [Pengembangan: Ayat Huraian 2] Hal ini demikian kerana agama menegaskan keperluan yang dipikul bersama oleh semua anggota masyarakat bagi menunaikan sesuatu ibadat. [Pengembangan: Ayat Contoh] Ketika menyambut Hari Raya Aidiladha ataupun Hari Raya Korban, umat Islam menggembleng tenaga untuk menyembelih korban untuk disedekahkan kepada fakir miskin. [Pengembangan: Ayat Huraian 2] Dari perspektif yang lain pula, semangat kejiranan dapat diterapkan melalui didikan moral. [Pengembangan: Ayat Huraian 2] Dalam konteks ini, pihak sekolah memainkan peranan yang penting dalam memupuk dan menyemaikan semangat bekerjasama dan bertolak ansur dalam kalangan warga sekolah. [Pengembangan: Ayat Contoh] Melalui kempen gotong-royong, warga sekolah bukan sahaja akan membantu menceriakan pekarangan sekolah malah menjalin tali ukhuwah antara satu sama lain. [Ayat Penyimpul] Dengan ini, kehidupan bermasyarakat akan menjadi sebati atau menjadi darah daging masyarakat kita. 5. PERENGGAN INTIHA[Ayat Kesimpulan] Sebagai intiha, kehidupan bermasyarakat dapat menjadi realiti sekiranya langkah-langkah yang dibincangkan dipraktikkan oleh segenap lapisan masyarakat. [Ayat Penilaian] Semangat ini dapat mendorong terjalinnya hubungan baik antara kaum dan mewujudkan integrasi kaum. [Ayat Penilaian]Perpaduan kaum akan membolehkan rakyat Malaysia hidup harmoni dan sejahtera, bak kata pepatah bersatu kita teguh, bercerai kita roboh.[Ayat Cadangan]Jadi, semua pihak sewajarnya menjadikan kehidupan bermasyarakat sebagai agenda kehidupan demi menikmati kebahagiaan, kemakmuran, keamanan, dan kemajuan. [Ayat Harapan 2]Dengan ada kesedaran ini, bunga-bunga kesejahteraan, kegemilangan dan keharmonian akan mekar di empat pojok di tanah tumpah darah kita. [Ayat Harapan 2]Tidak ketinggalan juga, konsep 1Malaysia dan Wawasan 2020 akan menjadi kenyataan dan kita dapat duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan bangsa-bangsa maju yang lain di persada antarabangsa. Nyatakan punca-punca dan usaha-usaha menangani bencana alam. Bencana alam merujuk kejadian alam yang mampu memusnahkan negara dan penduduknya. Negara kita memang sering dilanda banjir, ribut, kemarau dan kebakaran hutan kerana pelbagai faktor yang mendorong keadaan ini mudah berlaku terutama ketika bumi dikatakan sedang mengalami perubahan cuaca yang drastik dalam tempoh yang terdekat ini. Sesungguhnya, ada banyak faktor yang mendorong keadaan ini dan ada banyak langkah yang boleh diambil untuk membendungnya daripada terus berlaku.

Jelaslah. pembangunan yang pesat memang penting tetapi perlulah dikawal atau dilakukan dengan berhati-hati supaya tidak menjejaskan sistem ekologi secara drastik. Sudah pasti langkah yang paling penting dilakukan ialah kerajaan mengetatkan peraturan berkaitan dengan alam sekitar dengan lebih baik. Justeru. sudah pasti masalah ini mampu diselesaikan dengan mudah. Jika kerajaan tegas dalam hal ini. Pembukaan kawasan bandar baru. Naluri manusia yang sering mengutamakan keuntungan kewangan daripada berfikir secara rasional perkara yang bakal berlaku pada masa depan telah mengundang padah. bencana alam akan terus berlaku di negara kita. Kemusnahan hutan menyebabkan muka bumi menjadi kosong dan mendorong mudahnya berlaku semua bencana alam ini. industri dan kawasan perumahan telah menyebabkan sistem ekologi yang asal tidak mampu untuk menghalang sebarang kejadian bencana alam daripada tidak berlaku. Mungkin kita semua lupa bahawa setiap kali bencana alam melanda negara ini setiap kali itulah ada nyawa manusia yang melayang. kemusnahan hutan perlulah dipantau dengan lebih teliti oleh pihak kerajaan. Kempen yang dijalankan itu haruslah sesuai dengan minat dan diri remaja kerana merekalah yang bakal menghuni negara ini serta mampu menyelesaikan masalah ini.Kejadian bencana alam sering dikaitkan dengan kemusnahan alam sekitar terutama kemusnahan hutan belantara negara. sikap kita dalam menguruskan sumber asli terutama penyelenggaran sungai dan pembalakan hutan yang tidak praktikal. Jadi. Malahan. Agaknya kita menilai nyawa manusia sama seperti alam? . kempen kesedaran terutama kepada generasi muda harus dilaksanakan. Hukuman yang berat harus dikenakan kepada pesalah-pesalah alam sekitar supaya perkara ini menjadi pengajaran kepada orang lain. Kerajaan harus menjalankan satu usaha pemeriksaan yang holistik tanpa mengecualikan sesiapa jua dalam pemeriksaan ini. Sikap masyarakat yang sambil lewa kerana menganggap alam bukan tanggung jawab mereka telah menyebabkan masalah ini menjadi semakin rumit untuk diselesaikan. bencana alam akan terus berlaku kerana kegagalan manusia untuk menguruskan sumber alamnya dengan baik. Kempen yang dijalankan secara terancang mampu menghasilkan satu generasi masyarakat yang menghargai alamnya lebih baik daripada generasi terdahulu. Semua sumber alam negara akan terus dieksploitasi kerana manusia memang menganggap diri mereka lebih baik dan bijak daripada alam. Keadaan ini wujud kerana hutan dianggap menjadi pelindung atau penahan berlakunya kejadian banjir dan kemarau kerana keupayaannya untuk menakung air dan menyalirkan air dengan baik. Manusia menganggap kemodenan mampu menghalang bencana alam berlaku lantas terus menerus menjalankan projek pembangunan tanpa mempunyai rasa takut atau bimbang berlakunya bencana alam di kawasan projek mereka. Oleh itu. Malahan. kempen yang berkesan mampu menangani isu ini dengan lebih baik. Kesimpulannya. Tambahan pula. keghairahan negara untuk membangun dengan pesat turut mendorong berlakunya bencana alam ini.

Cuma jumlah yang banyak ini telah menimbulkan pelbagai masalah pula. Jadi tidak hairanlah kalau kita sering ternampak . Warga emas merupakan golongan yang semakin ramai di negara ini kerana tahap kesihatan negara yang semakin baik. Nyatakan langkah-langkah yang patut dilakukan oleh kerajaan untuk memastikan kehidupan warga tua semakin baik.Warga tua semakin ramai di negara ini ekoran tahap kesihatan negara yang semakin baik.

Pada hari yang sudah diumumkan cuti umum itu. kerajaan harus mengadakan satu majlis khas atau tarikh untuk warga emas ini. Kita harus menjaga warga emas setelah mereka menjaga kita selama ini. keadaan ini turut menyebabkan kita terdesak untuk mencari jalan membantu golongan ini semakin ramai supaya mereka mampu menikmati kehidupan dengan lebih baik.warga emas ini. Pada usia ini. laut atau dilengkapi kemudahan kesihatan yang lengkap. Reka bentuk rumah tersebut haruslah moden dan tidak nampak membosankan. Rumah yang disediakan ini harus secara percuma dan didiami oleh beberapa warga tua yang lain untuk menjadikan suasana di rumah itu lebih ceria dan menarik. Warga emas mampu memberi nasihat dan pandangan terhadap sesuatu perkara yang berlaku kerana mereka telah mengalami semua perkara yang bakal dialami oleh masyarakat. Langkah ini turut menjadikan kehidupan mereka lebih menarik dan tidak membosankan. kerajaan seharusnya memberikan potongan harga atau rawatan percuma kepada golongan ini dalam penyakit-penyakit tertentu. kerajaan harus menyediakan lebih banyak rumah khas untuk warga tua ini. Rumah yang dibina mestilah sesuai dengan mereka yang memerlukan kawasan yang luas. langkah ini mampu memberi keselesaan hidup kepada warga emas ini. Dalam perkhidmatan kesihatan. Tambang separuh harga untuk pengangkutan awam negara merupakan satu langkah awal. warga emas seharusnya dibelai dan dihormati oleh semua lapisan masyarakat. kerajaan perlulah mengadakan pelbagai aktiviti yang bercorak warga emas. Interaksi ini turut memberi remaja satu peluang mendengar pengalaman yang dialami oleh warga emas. Pendapatan itu pula boleh disalurkan untuk kepentingan warga tersebut. Walaupun tua. Malah. Lantaran itu. Selain itu. Maka. Begitu juga dengan pengangkutan udara dan kereta api. Namun. Jadi. Apakah langkah-langkah yang mampu kita lakukan dalam isu ini? Kerajaan seharusnya memberi mereka lebih banyak insentif dalam menjalani kehidupan harian. Warga emas turut berpeluang untuk menggunakan idea mereka ke arah sesuatu yang lebih bermakna. berhampiran taman. Takrifan ‘warga emas’ adalah mereka yang berusia 60 tahun ke atas. Semua aktiviti yang dijalankan mestilah bersesuaian dengan keadaan fizikal warga emas. kerajaan perlu mengadakan program bercorak ekonomi yang mampu menjana pendapatan kepada warga emas ini. mereka sepatutnya bergiat aktif dalam pelbagai aktiviti agar dapat menabur bakti ke arah pembangunan negara dan bangsa. orang selalu beranggapan bahawa mereka sepatutnya berehat sahaja dan tidak perlu menyumbang ke arah pembangunan diri dan masyarakat sekeliling. Warga emas mempunyai satu pengalaman yang mampu dipelajari oleh semua orang. Peranan Warga Tua Di Malaysia. orang tua mempunyai gelaran tertentu seperti warga emas atau golongan veteran. Aktiviti beramah mesra dengan generasi muda harus dijalankan terutama untuk memberi kesedaran betapa warga emas dan muda saling memerlukan antara mereka. Hal ini merupakan satu tanggapan yang salah. .

Jika ini berlaku. bekas-bekas guru agama boleh juga mengajar bacaan al-Quran kepada anak-anak di sekitar rumahnya. bangsa dan agama. Hal ini kerana sumbangan yang diberikan itu akan mempunyai impak yang besar pada kemudian hari. mungkin ada sesetengah warga tua yang berpendapat bahawa masa tua ini adalah masa untuk mereka berehat setelah sekian lama bekerja atau membesarkan .Pada 6 Oktober setiap tahun. Sesungguhnya. Yang utama ialah semangat untuk hidup dan memberikan sumbangan yang berguna kepada manusia di sekeliling kita. keharmonian sebuah negara boleh tergugat. warga tua juga sebenarnya boleh menyumbang sedikit tenaga dengan melakukan kerja-kerja yang bersesuaian dengan kemampuan mereka. Contohnya. malahan golongan muda haruslah menghargai jasa mereka selama ini. boleh menggunakan kemahiran itu untuk mendapatkan sedikit pulangan. misalnya mahir bertukang. generasi muda akan mudah goyah dan diperalatkan oleh anasir luar yang mempunyai niat yang jahat. Beberapa contoh yang disebutkan di atas hanyalah beberapa saranan yang boleh dijadikan panduan bagi warga emas untuk terus memberikan sumbangan kepada negara. Di samping itu. Walaupun sumbangan yang diberikan itu kelihatannya kecil. Apakah sumbangan yang boleh diberikan oleh warga emas ini? Sebenarnya banyak perkara boleh dilakukan oleh mereka ke arah pembangunan bangsa. mereka masih bergantung harap kepada golongan tua dalam memberikan nasihat dan tunjuk ajar dalam mengharungi liku-liku kehidupan yang penuh mencabar ini. golongan ini tidak perlulah berasa rendah diri atau merasakan usahanya sia-sia kerana semua yang besar dan hebat itu bermula dari yang kecil kerana sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. agama dan negara. Bagi yang mempunyai kemahiran. Sambutan ini merupakan satu pengiktirafan kepada golongan tersebut agar mereka tidak lagi dilihat sebagai satu golongan yang membawa beban. Walaupun begitu. seorang bekas guru boleh mengajar kelas tambahan kepada pelajar-pelajar di kawasan kejirannannya ataupun seorang profesor boleh menulis artikel-artikel ilmiah yang bersesuaian dengan bidangnya agar tulisan beliau itu dapat dijadikan bahan rujukan oleh masyarakat umum. Semua agama mewajibkan agar golongan muda menghormati dan menghargai segala jasa baik golongan tua. Bukan itu sahaja. sambutan Hari Warga Tua peringkat kebangsaan diadakan. Bagi generasi muda. kita juga mahu agar orang lain menghormati dan menyayangi diri kita. golongan tua hendaklah terus membimbing golongan muda berdasarkan pengalaman mereka agar hala tuju hidup golongan muda ini terjamin dan lebih bermakna. Tanggapan sebegini haruslah dikikis. Tanpa tunjuk ajar dan nasihat dari mereka. melukis atau menjahit. warga tua lebih bijaksana dalam menentukan apa yang ingin mereka sumbangkan kepada masyarakat sekeliling dalam menelusuri hari tua mereka. Oleh itu. Golongan ini boleh terus melibatkan diri dalam aktiviti-aktiviti kemasyarakatan dengan menyumbang idea yang bernas berdasarkan pengalaman yang telah dilalui. Kita perlu sentiasa beringat bahawa kita juga akan menjadi tua dan pada ketika itu.

Untuk menjamin sumbangan yang lebih berkesan. Sebenarnya. Mereka berpendapat bahawa mereka tidak perlu datang untuk bermain bola sepak. Namun begitu pendapat sebegini tidak tepat kerana sikap tersebut akan hanya mensia-siakan kebolehan dan ilmu yang mereka ada sedangkan ilmu di dada mereka itu amat berguna dan diperlukan dalam membantu membangunkan negara. iaitu cegah sebelum parah perlu diambil untuk menggalakkan para pelajar menyertai kegiatan kokurikulum kerana setiap penyakit pasti ada ubatnya. senang didekati dan bersedia bertukar-tukar idea dengan golongan muda agar percambahan ilmu antara mereka dan golongan muda dapat berjalan dengan lancar dan berkesan. semua pihak sedar bahawa masalah ini jika dibiarkan berterusan sememangnya akan menjadi sesuatu perkara serius yang melibatkan masa depan negara. Usaha. mereka akan lebih mudah ‘sakit’. Walaupun meningkat usia. Tidak ada sesiapa pun yang dapat lari daripada proses ini. sebenarnya kita masih mampu memberikan sumbangan-sumbangan yang tertentu kepada bangsa.Usaha untuk Menggalakkan Pelajar menyertai Aktiviti Kokurikulum Isu tentang penyertaan pelajar dalam aktiviti kokurikulum yang semakin kurang memberangsangkan menjadi buah mulut banyak pihak. Tindakan ini perlu dilakukan kerana banyak aktiviti kokurikulum di sekolah dijalankan bagai melepaskan batuk di tangga sahaja. ramai yang berpendapat bahawa jika golongan warga emas ini hanya mahu berehat. kesihatan warga tua ini perlulah diberikan perhatian. Mengapakah masalah sebegini boleh berlaku ? Jikalau tiada angin masakan pokok bergoyang. Lazimnya. agama dan negara. terdapat beberapa langkah yang proaktif. pihak kerajaan haruslah menekankan kepentingan penyertaan kegiatan kokurikulum dalam kalangan pelajar melalui pengenalan sistem pendidikan baharu. Di samping itu. pelajar datang ke sekolah hanya bermain bola sepak tanpa bimbingan secara sistematik. Di samping itu. Mereka harus prihatin dengan apa yang dimakan kerana sesuatu yang dimakan itu akan menjadi darah daging dan seterusnya mempengaruhi tingkah laku dan pemikiran seseorang. pihak sekolah mestilah memastikan bahawa aktiviti yang dijalankan mestilah benar – benar mendatangkan manfaat kepada mereka.anak-anak. penjagaan makanan dan pengambilan makanan tambahan juga adalah amat digalakkan. Oleh itu. Kesimpulannya. Sebagai contohnya. Dalam masa yang sama. . Marilah kita bersedia mulai sekarang untuk menghadapi usia emas dengan penuh gemilang. golongan warga emas ini perlulah sentiasa bersikap terbuka. proses penuaan merupakan satu perkara semulajadi. Lagipun. Satu daripada tindakan yang perlu dilaksanakan ialah pihak sekolah perlulah menjalankan pemantauan terhadap aktiviti kokurikulum dari masa ke masa. Kegiatan yang dijalankan hanya untuk memenuhi jadual. Pelajar berasa kecewa kerana kegiatan yang dijalankan tidak menarik minat mereka. sebaliknya mereka boleh bermain di kawasan taman tempat tinggal mereka.

penglibatan seseorang pelajar dalam bidang kokurikulum perlulah diambil kira semasa seseorang itu memohon untuk kemasukan ke universiti. pihak sekolah seharusnya menubuhkan lebih banyak persatuan dan kelab yang baharu yang sesuai dengan minat dan kemahiran para pelajar. Kesimpulannya. barulah hala tuju dan masa depan negara kita akan menjadi lebih terjamin. Pihak swasta.Dalam hal ini. Dengan itu. sudah terang lagikan bersuluh bahawa semua pihak memainkan peranan yang penting untuk mengatasi masalah penyertaan pelajar dalam kegiatan kokurikum. Saban hari kita disajikan dengan berita kecelakaan jalan raya melalui pelbagai media massa. malahan melibatkan kecacatan anggota badan serta kehilangan nyawa pengguna jalan raya . Dengan kerjasama yang terjalin. Selain itu. . Sokongan padu daripada pihak swasta ini sememangnya akan menarik minat para pelajar untuk menyertai kegiatan kokurikulum . Kejadian kecelakaan jalan raya ini bukan sahaja melibatkan kecederaan biasa. pihak kerajaan mestilah mengambil pelbagai usaha yang drastik untuk mencegah fenomena ini daripada terus meningkat . Tanggungjawab menggalakkan pelajar menyertai kegiatan kokurikulum bukanlah hanya terletak pada bahu pihak kerajaan serta sekolah sahaja. sistem pendidikan yang tidak hanya mementingkan akademik perlulah diperkenalkan supaya semua murid ada hati untuk menyertainya. Sebagai contohnya. para pelajar akan mempunyai lebih banyak pilihan untuk menyertai aktiviti kokurikulum yang diminati. pihak sekolah hendaklah menubuhkan kelab komputer untuk pelajar yang meminati bidang teknologi maklumat. turut boleh meringankan beban pihak kerajaan dengan memberikan sumbangan untuk membaiki dan menaik taraf kemudahan yang diperlukan oleh kelab dan persatuan di sekolah kerana ada padi semua jadi ada beras semua kerja deras. Semua pihak mestilah bekerjasama bagai aur dengan tebing dalam usaha untuk menggalakkan penyertaan pelajar dalam aktiviti kokurikulum. Melalui cara ini. Huraikan pendapat anda tentang usaha-usaha mengurangkan kecelakaan jalan raya di negara ini. Sebagai contohnya. Tindakan ini secara langsung akan menyebabkan para pelajar menitikberatkan kegiatan kokurikulum. pihak sekolah bolehlah membina gelanggang tenis yang baru untuk ahli kelab tenis yang semakin bertambah dengan menyumbangkan derma. Sebagai contohnya. impian untuk melahirkan modal insan yang mampu menerajui pucuk pimpinan negara dengan berkesan dapat direalisasikan. Hal ini sememangnya akan dapat menarik minat para pelajar untuk bergiat cergas dalam kegiatan kokurikulum tersebut kerana tak kenal maka tak cinta.. mereka akan memberikan tumpuan yang seimbang dalam aktiviti kurikulum dan kokurikulum. Dengan itu. Sehubungan dengan itu. Hal ini bertujuan untuk menyediakan lebih banyak kemudahan untuk dinikmati oleh para pelajar yang menyertai kegiatan kokurikulum. Sejajar dengan perkara ini. pihak sekolah sepatutnya menjalankan kajian tentang minat pelajar dalam jenis aktiviti kokurikulum yang ingin diceburi dan seterusnya berusaha untuk membentuk kelab atau persatuan demi kebajikan pelajar.

Hal ini demikian kerana pada waktu tersebut. Sesungguhnya kelalaian mereka walaupun dalam sedetik akan menyebabkan kedukaan seseorang akan berpanjangan sepanjang hayat mereka. mereka hendaklah dikenakan denda yang sepatutnya. Seterusnya. Dengan adanya kawalan dan pemantauan. kerajaan mestilah menguatkuasakan undang-undang dan peraturan jalan raya yang lebih tegas. Tindakan ini penting bagi menanam kesedaran dan rasa takut kepada para pemandu semasa memandu di jalan raya. Hal ini kerana melentur buluh itu biarlah daripada rebungnya. misalnya dikompaun sebanyak RM300 dan perlu membayarnya secara serta merta. Melalui ceramah dan iklan yang disiarkan. Hal ini penting kerana keadaan . Hal ini demikian kerana antara punca kemalangan ialah permukaan jalan yang berlubang dan tidak rata. memandu melebihi had laju. menggunakan lorong kecemasan dan lain-lain lagi hendaklah dikenakan denda yang setimpal. Hal ini bermaksud sesiapa sahaja yang melakukan kesalahan jalan raya. Dalam konteks ini sikap pandu cermat jiwa selamat perlulah diamalkan oleh semua pengguna jalan raya. bilangan kenderaan di jalan raya meningkat secara mendadak. Sesiapa yang melakukan kesalahan jalan raya seperti. maka mereka akan terbabit dalam kemalangan dengan kenderaan yang lain. memotong di sebelah kiri. Pihak berkuasa yang melaksanakan undang-undang mestilah tidak bersikap memilih bulu. kempen yang dijalankan perlulah berterusan dan tidak bermusim terutama pada musim perayaan sahaja. tindakan pihak polis menjalankan Ops Balik Kampung amatlah dipuji. bagi kesalahan berat misalnya yang melibatkan kehilangan nyawa orang lain. Sesungguhnya amalan sedemikian samalah dengan peribahasa mencegah itu lebih baik daripada mengubati. Tindakan ini perlu dilakukan terutamanya semasa musim-musim perayaan.Langkah pertama yang boleh diambil ialah meningkatkan kawalan dan pemantauan di kawasan-kawasan yang kerap berlakunya kemalangan. Oleh sebab para pemandu kadang kala terpaksa memperlahankan kenderaan secara tiba-tiba atau mereka hendak mengelakkan lubang. Melalui penubuhan Kelab Keselamatan Jalan Raya pelajar perlu didedahkan tentang peraturan yang perlu dipatuhi semasa menggunakan jalan raya. para pengguna jalan raya seakan-akan lupa dengan keselamatan mereka akibat kegembiraan menyambut sesuatu hari perayaan . Di samping itu. masyarakat perlu didedahkan bahawa jalan raya bukan medan perlumbaan. para pemilik kenderaan perlu membuat pemeriksaan terhadap kenderaan mereka secara berkala misalnya melalui Pusat Pemeriksaan Kenderaan Berkomputer ( PUSPAKOM ). Walaupun kejadian kemalangan masih berlaku tetapi sekurang-kurangnya dapat menurunkan kadar kemalangan terutamanya yang melibatkan kemalangan maut. Pada masa yang sama juga. Kempen keselamatan jalan raya sebenarnya perlu disasarkan kepada pelajar yang berada di bangku persekolahan lagi. Dalam keadaan yang sama pula. pihak kerajaan juga hendaklah membaiki jalan-jalan yang rosak. Selain itu. lesen pemanduan mereka perlulah digantung. didenda ataupun dihukum penjara atau kedua-duanya sekali. Di samping itu. Dalam usaha mengurangkan kadar kecelakaan jalan raya. Kempen yang dijalankan perlulah melibatkan pihak media massa dan pelbagai pertubuhan bukan kerajaan ( NGO ). Malahan kempen yang dijalankan juga tidak bersifat bagai melepaskan batuk di tangga sahaja. pengguna jalan raya akan sentiasa berhati-hati dan mematuhi peraturan jalan raya.. kempen kesedaran yang berkesan perlu dilakukan secara berterusan. Dalam konteks ini.

Hal ini demikian kerana rakan adalah pengaruh terbesar yang boleh mengubah pendirian seseorang. Pelajar juga dinasihatkan agar berhati-hati memilih rakan sebaya. walaupun tidak kena apinya. Tidak ada ruginya para pelajar berkawan dengan orang yang sedemikian. Selain itu. Seperti kata-kata seorang ilmuan “kawan yang jahat umpama berkawan dengan tukang besi. Aktiviti kokurikulum ini termasuklah unit beruniform. Kesimpulannya. Kedua-dua masalah ini bukanlah sesuatu yang baru tetapi telah lama dibincangkan dan kegiatan ini semakin berleluasa. Salah satu cara untuk mengatasi masalah disiplin pelajar ialah mendidik mereka di sekolah dan di sini peranan guru amat penting. Penglibatan pelajar dalam aktiviti sebegini dapat membentuk semangat jati diri. sekurang-kurangnya kita akan mendapat wangiannya. semua pihak perlulah berhati-hati semasa berada di jalan raya kerana peribahasa Melayu mengatakan bahawa malang tidak berbau . menambahkan pengalaman. Oleh itu. kecelakaan jalan raya merupakan musibah yang tidak diingini oleh semua orang . Antara masalah disiplin yang sering dilakukan oleh pelajar ialah vandalisme dan gangsterisme. penglibatan para pelajar dalam aktiviti kokurikulum adalah perlu untuk menghindari pelajar melakukan salah laku. Guru-guru perlulah mengambil tindakan tegas iaitu tindakan secara berperingkat daripada amaran sehinggalah dibuang sekolah. pelajar perlu menilai antara yang baik dengan yang buruk. Kesimpulannya. sekiranya remaja tersilap . persatuan-persatuan yang dianjurkan oleh sekolah. walaupun tidak terkena minyak wangi. dan aktiviti kerohaniah. kawan yang baik pula umpama berkawan dengan penjual minyak wangi. pelajar digalakkan untuk mencari kawan yang berminat terhadap pelajaran. Pelajar perlu menjauhkan diri daripada rakan yang bersifat negatif.” Maka. Hukuman yang dijatuhkan kepada para pelajar perlulah disokong oleh ibu bapa. dan menghormati orang tua. Aktiviti kerohaniah dapat mengisi jiwa pelajar. pengetahuan. dan memanfaatkan masa. Oleh sebab itu. oleh itu pelajar mempunyai panduan hidup seterusnya tidak mudah terpesong untuk melakukan salah laku. Zaman remaja hanya sekali. Sesungguh sikap sediakan payung sebelum hujan perlu dipraktikkan oleh semua pemandu.tayar yang botak dan brek yang kurang berfungsi dengan baik boleh menyebabkan kemalangan mudah berlaku. kita perlulah kembali kepada agama kerana tiada agama yang menghalalkan perbuatan salah. Cara-cara mengatasi masalah disiplin pelajar Disiplin pelajar dewasa ini kian meruncing. mematuhi agama. Tindakan sebegini bukanlah untuk menggelapkan masa depan pelajar tetapi adalah cara terbaik supaya tindakan ini menjadi contoh dan tidak diulangi oleh pelajar lain. Pelbagai langkah perlu diambil untuk membendung masalah ini daripada berleluasa. sekurang-kurangnya kita terkena asapnya.

Ingatlah “sepandai-pandai tupai melompat akhirnya jatuh ke tanah juga. PUNCA-PUNCA BERLAKUNYA GEJALA SOSIAL DALAM KALANGAN REMAJA MASA KINI .langkah ia tidak akan berulang lagi.

akhirnya mereka terjebak dalam gejala yang boleh merosakkan diri. penyalahgunaan dadah. Semua pihak perlu memikirkan satu mekanisme yang lebih efisien untuk mencegah sebarang virus yang boleh merosakkan fizikal dan mental tenaga yang produktif ini. keluarga adalah tanggungjawab yang mesti digalas bersama demi memastikan remaja kini bebas dari sebarang gejala yang tidak sihat. Mereka seharusnya tahu dan waspada dengan perubahan sikap. Ketiadaan pengawasan daripada ibu bapa yang hanya menyerahkan keperluan fizikal kepada anakanak telah menaikkan lagi peratusan berlakunya masalah remaja pada masa kini. Mereka sering terikut-ikut dengan trend yang mekar dalam situasi kehidupan moden dan canggih. Pengaruh rakan sebaya telah dikenalpasti menjadi satu faktor yang sinonim dengan gejala sosial dalam kalangan remaja. Pendidikan agama atau moral sering mengaturkan kehidupan manusia agar mematuhi undang-undang dan menjadi anggota masyarakat yang beretika dan sopan.Penglibatan remaja dalam aktiviti-aktiviti yang tidak sihat telah menjadi satu isu dalam kalangan masyarakat Malaysia pada hari ini. ibu bapa ini tidak acuh dengan pendidikan tidak formal yang bermula dari rumah. masyarakat .sosial dan politik bagi sesebuah negara. Oleh kerana jati diri yang rapuh dan pegangan agama yang kurang.’ Black Metal’ dan VCD lucah adalah antara isu yang hangat diperdebatkan dalam komuniti semasa Oleh itu kita perlulah mengenalpasti punca. Atas tanggapan bahawa tanggung jawab mengajar hanyalah tugas guru dan pendidik. Lumba haram.Oleh yang demikian suatu mekanisme perlu direka bagi mengembalikan semula sikap dan pekerti yang menjadi tunjang kepada masyarakat berilmu dan bermaruah. Sekiranya mereka tidak mengikut aliran kelompok terbesar. pergaulan dan kegiatan semasa anak mereka. Tanpa pegangan agama kukuh remaja sememangnya telah dicorakkan dengan warnawarna gejala sosial yang akan menjadi ‘duri dalam daging’ atau ‘api dalam sekam’ untuk negara tercinta. Natijah ini seharusnya diberi fokus yang sewajarnya oleh kaum ibu bapa kerana “ melentur buluh biar dari rebungnya “ dan jangan pula nanti “ arang sudah terpalit dimuka” baru rasa kesalnya Kesimpulannya remaja adalah tulang belakang pembangunan ekonomi.Setiap hari ada saja paparan berita tentang remaja terlibat dalam kancah ini disiarkan oleh media-media massa. .punca timbul isu remaja kini untuk membendung daripada “ kudis menjadi tokak “. Penglibatan semua pihak sama ada kerajaan.masyarakat dan negara. ibu bapa. mereka dianggap kolot dan tidak sukakan cabaran. Remaja kelompok ini akan berasa seronok menjiwai watak-watak dalam drama gejala negatif kesan dari kehidupan yang tidak dibatasi oleh undang-undang agama dan sahsiah. Sikap segelintir masyarakat ibu bapa yang kerap menghabiskan masa seharian dengan mencari rezeki dan bekerja tanpa memikirkan hal berkaitan anak-anak juga menjadi punca remaja terjebak dengan masalah ini.

dll akan lumpuh kerana wang yang dikeluarkan untuk menghasilkan karya atau barangan berjenama tertentu tidak mendapat pulangan yang setimpal .meniru/mempalagiat/ kegiatan menyalin semula dan mengedar karya seperti lagu. barang-barang seperti beg tangan. filem.kegiatan cetak rompak hanyalah merugikan pemilik hak cipta .mereka tidak membayar royalti atau ganjaran kepada pencipta atau pemilik hak cipta yang bertungkus lumus menghasilkan karya berkenaan. muzik. secara tidak sah dan melanggar Akta Hak Cipta 1987 isi-isi penting: . industri filem. .Huraikan pendapat anda tentang gejala cetak rompak yang semakin berleluasa pada masa kini di negara kita.kerajaan akan kehilangan pendapatan negara yang bernilai berjuta-juta ringgit lantaran perompak hak cipta tidak membayar cukai kepada kerajaan.kesannya. mereka mampu melunaskan jumlah denda yang sedikit berbanding keuntungan berlipat kali ganda yang masuk poket mereka penutup: kegiatan cetak rompak merupakan satu jenayah yang mempu memberi implikasi buruk kepada perkembangan industri tertentu .malah pelabur akan menarik diri jika tidak mendapat pulangan yang diharapkan daripada pelaburan mereka .langakah mengatasi masih tidak mencapai sasaran kerana undang-undang serta akta yang sedia ada tidak menakutkan mereka yang menjalankan kegiatan cetak rompak malah.punca cetak rompak berleluasa . seolah-olah menyokong kegiatan tersebut dengan cara membeli kerana harganya yang lebih murah serta mutunya pula tidak jauh berbeza dengan yang asli .penguatkuasaan undang-undang dan penguatkuasa yang turun padang akan dapat menakutkan pihak yang gemar mencetak rompak . sikap masayarakat yang memberi muka. . Pendahuluan: definisi cetak rompak.

meningkatkan mutu sukan negara Penutup .Sukan merupakan wadah untuk menyatupadukan masyarakat . wadah untuk perpaduan v. mendapat liputan yang meluas dari seluruh dunia iii. Rangka Karangan Pendahuluan . dapat menjalin dan mengukuhkan kerjasama iv. Huraikan kesan positif penganjuran sukan pada peringkat antarabangsa kepada negara kita.Malaysia telah membuktikan kemampuannya untuk menganjurkan sukan pada peringkat antarabangsa dengan jayanya.menaikkan nama Malaysia di persada dunia Isi-isi i. kedatangan pelancong asing semakin meningkat ii.

“Di mana ada gula. Perkara ini akan meningkatkan imej Malaysia ke seluruh dunia. melalui penganjuran sukan antarabangsa. Kejayaan ini telah mendatangkan kesan positif terhadap Malaysia daripada pelbagai aspek. Grand Prix Formula One. Melalui penganjuran sukan bertaraf dunia. industri pelancongan sukan di negara kita akan mengalami kemajuan. Hal ini akan menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negara yang mapan. penganjuran kejohanan sukan antarabangsa yang diadakan secara tahunan di Malaysia seperti Grand Prix Formula One dan Le Tour de Langkawi telah berjaya menarik banyak pelancong asing. penganjuran sukan antarabangsa perlu diteruskan kerana banyak memberikan manfaat kepada ekonomi negara kita. Sukan juga merupakan suatu instrumen untuk menaikkan nama Malaysia di persada dunia. Kesan positif yang paling ketara dapat kita lihat ialah kedatangan pelancong asing semakin meningkat ke negara kita. Oleh itu. bak kata pepatah. di situ ada semut”. Sebagai contohnya. Hal ini telah membuktikan bahawa Malaysia mampu duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi dengan negara lain. Monsoon Cup dan sebagainya. negara kita dapat menjalin dan mengukuhkan kerjasama dengan negara-negara yang terlibat.penganjuran sukan di peringkat antarabangsa terbukti mendatangkan pelbagai kesan positif Karangan Contoh Sukan merupakan wadah untuk menyatupadukan masyarakat seluruh warga dunia tanpa mengira bangsa. orang yang tidak tahu akan kewujudan Malaysia akan mengenalinya melalui liputan-liputan yang disampaikan. Hal ini sekali gus mampu menjana ekonomi negara dari segi tukaran mata wang asing. Selain itu.. Oleh itu. Malaysia telah menjalin hubungan kerjasama dengan beberapa buah negara di Asia dan Eropah bagi memajukan sukan di Malaysia. Hal ini dapat dilihat apabila para pemimpin dari seluruh dunia akan menghadiri upacara perasmian dan . Negara kita sendiri telah berjaya menganjurkan beberapa kejohanan sukan peringkat antarabangsa seperti Sukan Komanwel 1998. Kejayaan penganjuran kejohanan-kejohanan tersebut telah memberikan imej yang positif kepada negara kita pada peringkat antarabangsa. Banyak siaran langsung dibuat oleh negara-negara yang mengambil bahagian untuk melaporkan perkembangan kejohanan itu kepada penduduk di negara masing-masing. agama dan fahaman politik. mereka boleh menyaksikannya melalui media massa seperti televisyen dan radio. masyarakat dari seluruh dunia dapat menyaksikan kejohanan sukan yang diadakan di negara kita. Para pelancong berkunjung ke Malaysia semata-mata untuk menonton pertandingan sukan ini secara langsung. Bagi mereka yang tidak dapat menyaksikan kejohanan sukan yang dipertandingkan secara langsung. Contohnya. Kerjasama yang sudah terjalin pula akan bertambah erat dengan adanya penglibatan dalam bidang sukan. pihak kerajaan melalui Kementerian Pelancongan boleh mempromosikan Malaysia kepada masyarakat antarabangsa. Le Tour de Langkawi. Kejohanan sukan yang berprestij pastinya akan mendapat liputan yang meluas dari seluruh dunia. Di samping itu. Secara tidak langsung.

Sebarang pertelingkahan. nama Malaysia akan dijulang sebagai juara perpaduan kerana sikap kerjasama dan toleransi bagai aur dengan tebing. Hal ini menunjukkan bahawa perpaduan melalui penganjuran sukan juga boleh diwujudkan kerana sukan dilihat mampu memecahkan tembok perbezaan kaum. tentunya negara kita akan mendapat kelebihan daripada pelbagai aspek. Oleh itu. Di samping itu. Oleh itu. sudah pasti mreka akan mendapat suntikan semangat yang lebih daripada penyokong-penyokong tempatan. Dengan cara itu. Sebagai contohnya. kerjasama daripada semua pihak amat diperlukan bagi mengangkat martabat Malaysia di pentas antarabangsa. Selain agen perpaduan. penganjuran sukan pada peringkat antarabangsa terbukti mendatangkan pelbagai kesan positif terhadap perkembangan Malaysia. kita sentiasa mendengar bahawa sukan merupakan wadah untuk perpaduan. penganjuran sukan peringkat antarabangsa ini juga akan meningkatkan mutu sukan negara kita. semasa Kejohanan Badminton Terbuka Malaysia iaitu ketika Dato’ Lee Chong Wei menewaskan Taufik Hidayat dari Indonesia pada peringkat akhir. Selain itu. sudah pasti para pemimpin tersebut akan membincangkan hal-hal yang berkaitan dengan hubungan diplomatik antara negara mereka termasuk Malaysia. Dengan adanya hubungan diplomatik antara Malaysia dengan negara-negara yang terlibat. Melalui penganjuran sukan antarabangsa. mereka akan membuat persediaan yang lebih rapi dan membiasakan diri dengan gelanggang perlawanan sebenar untuk membuktikan bahawa kejayaan akan menjadi milik negara kita sendiri di samping slogan Malaysia Boleh.penutupan sesuatu kejohanan. . ahli sukan di negara kita dapat menyaksikan kehebatan ahli sukan dari seluruh dunia bertanding di negara kita. mereka masih boleh bergurau antara satu sama lain dan berpelukan sebagai tanda persahabatan. Konklusinya. Hal ini boleh diibaratkan seperti “serampang dua mata”. Di samping itu. Selain itu. kita berharap agar matlamat negara untuk terus menjadi penganjur kejohanan-kejohanan sukan antarabangsa akan menjadi kenyataan. Pihak kerajaan terutamanya haruslah sentiasa membida hak untuk menganjurkan kejohanan sukan bertaraf antarabangsa dengan lebih kerap agar negara Malaysia akan lebih dikenali. penganjuran sukan juga mampu menjana ekonomi negara yang agak lembap sejak akhir-akhir ini. Hal ini demikian kerana. pergaduhan dan permusuhan dapat dilupakan dan mereka dapat menerima kekalahan dengan semangat kesukanan. Bagi ahli sukan negara sendiri yang bertanding dalam sesuatu acara itu. Hal ini akan menyebabkan mereka lebih bersemangat untuk bertanding. kita dapat mengeratkan perpaduan sejagat antara masyarakat dari seluruh dunia.

Gambarajah di bawah menunjukkan sebahagian daripada sambutan kemerdekaan negara. Panjangnya huraian hendaklah antara 200 hingga 250 patah perkataan. Huraikan pendapat anda tentang kebaikan-kebaikan mengadakan sambutan kemerdekaan negara pada setiap tahun. Rangka Karangan Pendahuluan • Hari ulang tahun kemerdekaan yang kita sambut setiap tahun mempunyai banyak kepentingannya Isi-isi (Sudah disediakan dalam bahan • Memupuk semangat • Memupuk perpaduan • Menghargai dan mengenang jasa pejuang rangsangan) patriotik kaum kemerdekaan .

Oleh itu. Hal ini demikian kerana. Iban. kenderaan dan sebagainya. Hari tersebut merupakan hari kebesaran negara yang perlu disambut dan dihayati oleh semua rakyat yang cinta akan negara ini. sudah pasti rakyat negara kita kurang menyedari kepentingan sambutan hari ulang tahun kemerdekaan negara. seseorang itu akan merasai pengalaman itu sendiri dan berasa megah dengan hari kemerdekaan negaranya sendiri. nyawa dan tenaga iaitu seperti lilin yang membakar diri untuk menerangi orang lain. sambutan hari tersebut hendaklah diteruskan agar generasi muda yang menjadi tonggak negara pada masa hadapan akan mengerti dan menghayati kebaikannya. . Dengan menyambut hari ulang tahun kemerdekaan. semata-mata untuk memerdekakan negara kita. Oleh itu. kerajaan hendaklah menjalankan kempen melalui media massa untuk menyedarkan masyarakat tentang kepentingan sambutan ulang tahun tersebut. Kita akan memahami dan menghayati pengorbanan serta perjuangan pejuang-pejuang kemerdekaan negara kita suatu masa dahulu.Penutup • Hari ulang tahun kemerdekaan negara kita perlulah disambut oleh semua rakyat Karangan Contoh Hari ulang tahun kemerdekaan negara yang kita sambut setiap tahun mempunyai kebaikan dan kepentingannya yang tersendiri. iaitu seseorang itu akan menghayati hari kemerdekaan tersebut dengan lebih bermakna melalui penglibatan dan penyertaannya dalam sambutan hari ulang tahun kemerdekaan atau menyaksikan majlis sambutan tersebut secara langsung. kita dapat memupuk perpaduan kaum. seperti kaum Melayu. Sekiranya usaha ini tidak dijalankan. Intihanya. kita dapat menghargai dan mengenang jasa pejuang kemerdekaan negara. Selain itu. Pelbagai acara dijalankan untuk menyambut hari ulang tahun kemerdekaan ini seperti mengadakan majlis perarakan atau perbarisan. Kadazan. memasang bendera pada bangunan. Mereka sanggup berkorban harta. Cina. Kita dapat melihat semua kaum. tak kenal maka tak cinta. ulang tahun hari kemerdekaan negara kita perlulah disambut oleh semua rakyat negara ini dengan penuh penghayatan. Hal ini bersesuaian dengan konsep 1Malaysia yang diuar-uarkan oleh pucuk pimpinan negara kita pada masa ini yang mementingkan aspek perpaduan kaum. dan Bajau turut serta dalam sambutan terebut. dengan menyambut hari ulang tahun kemerdekaan. pelbagai kaum yang terdapat di negara kita akan bekerjasama dan berganding bahu dengan melibatkan diri semasa sambutan diadakan. Perkara ini tentunya akan menjadi bukti bahawa perpaduan kaum dapat dipupuk dan disuburkan melalui sambutan hari ulang tahun kemerdekaan negara. kita akan sedar dan berazam untuk mempertahankan kemerdekaan negara kita sampai bila-bila. India. Kebaikan sambutan hari ulang tahun kemerdekaan ini adalah dapat memupuk semangat patriotik atau cinta akan negara. Dengan cara itu. Perkara ini demikian kerana. sebagai rakyat negara ini. Melalui sambutan hari ulang tahun kemerdekaan juga.

Di bawah ini. Huraikan pendapat anda. dipaparkan soalan dan karangan contoh yang hampir sama dengan soalan tersebut. Huraikan peranan ibu bapa untuk menggilap bakat anak-anak dalam bidang sukan. . Soalan contoh Ibu bapa memainkan peranan penting untuk menggalakkan anak-anak bergiat dalam bidang sukan. Semua pihak termasuk keluarga berperanan penting dalam mencungkil bakat anak-anak mereka sejak kecil lagi.Malaysia ketandusan atlet yang berbakat dalam bidang sukan.

anakanak yang berbakat dan berminat dalam sukan dan permainan tertentu bolehlah melibatkan diri dengan lebih aktif untuk mencipta kejayaan yang cemerlang. Oleh itu.Rangka Karangan Pendahuluan . Hal ini demikian kerana.aktiviti sukan mendatangkan banyak faedah Isi-isi i. Bakat dan minat tersebut perlulah dipupuk dari bangku sekolah lagi untuk dikembangkan agar dapat mengharumkan nama negara di persada dunia. negeri dan negara. daerah. Ibu bapa boleh menasihati anak-anak supaya memperuntukkan masa mereka dalam aktiviti kokurikulum seperti sukan dan permainan. Dengan cara itu. . Seterusnya. mereka diharapkan dapat melakar kemenangan dan seterusnya mengharumkan nama sekolah. squash dan tenis. sudah pasti matlamat untuk memajukan bidang sukan di negara kita akan tercapai iaitu. Sekiranya anakanak memiliki peralatan sukan yang lengkap dan sesuai sudah pastilah mereka lebih bersemangat untuk bersukan. Antara peranan yang perlu dimainkan oleh ibu bapa adalah dengan memberikan galakan dengan cara membeli peralatan sukan untuk anak-anak mereka. aktiviti sukan mendatangkan faedah yang banyak kepada masyarakat dan negara kita. kasut dan alat-alat yang berkaitan dengan permainan yang diceburi oleh anak-anak mereka seperti raket badminton. membelikan anak-anak majalah sukan Penutup . Oleh hal yang demikian. Sebagai contohnya. Hal ini demikian kerana. Sekiranya ibu bapa memberikan galakan dan sokongan moral. Di samping itu. memberikan sokongan moral dengan menghantar anak-anak mereka ke tempat latihan iv. nama negara kita akan dikenali dan digeruni di peringkat antarabangsa melalui kejayaan atlet negara dalam bidang sukan. pihak yang bertanggungjawab dalam bidang sukan perlulah memainkan peranan yang berkesan dengan kerjasama semua pihak seperti ibu bapa. aktiviti sukan akan menyihatkan dan mencergaskan badan. minat anak-anak dapat dikembangkan sekiranya peralatan yang sesuai dimiliki oleh mereka. ibu bapa perlulah membelikan anakanak mereka pakaian. menggalakkan anak-anak untuk menceburkan diri dalam bidang sukan dengan aktif iii.peranan ibu bapa tidak boleh dikesampingkan – ibu bapa perlu memainkan peranan yang sepatutnya Karangan Contoh Bidang sukan merupakan salah satu bidang yang penting di negara kita. di situ ada jalan. Ibu bapa juga perlu menggalakkan anak-anak untuk menceburkan diri dalam bidang sukan dengan aktif.antara bidang yang penting di negara kita . di mana ada kemahuan. memberikan galakan dengan cara membeli peralatan sukan ii.

"genggam bara api biar sampai jadi arang" sentiasa menjadi amalan dalam diri setiap orang yang ingin akan kejayaan. Huraikan peranan ibu bapa untuk menggilap bakat anak-anak dalam bidang sukan. Ibu bapa perlulah membelikan anak-anak mereka majalah sukan yang diminati oleh mereka. ibu bapa perlulah diberikan kesedaran supaya memainkan peranan yang sepatutnya dalam usaha untuk melahirkan lebih banyak ahli sukan di negara kita. Selain itu. tinggi lagi harapan kami. Hal ini demikian kerana. tinggi gunung. Di bawah ini. Secara keseluruhannya. Ibu bapa tidak seharusnya mementingkan aspek kecemerlangan akademik semata-mata dan mengetepikan kepentingan sukan kepada anak-anak mereka. anak-anak akan lebih berminat untuk menceburkan diri dalam bidang sukan dengan serius. mereka akan berasa lebih yakin untuk mencipta kemenangan pada peringkat yang lebih tinggi lagi.Selain itu. Kita mahu agar kecemerlangan akademik dan kecemerlangan sukan bergerak seiring sekiranya mahu negara kita maju dalam bidang sukan. Malaysia ketandusan atlet yang berbakat dalam bidang sukan. Sudah tentulah perkara ini akan memberikan kesan yang lebih mendalam kepada anak-anak dalam usaha untuk mencapai kejayaan dalam sesuatu permainan iaitu. Mereka juga akan mendapat maklumat atau perkembangan terkini dalam bidang sukan menerusi majalah-majalah sukan tersebut. dipaparkan soalan dan karangan contoh yang hampir sama dengan soalan tersebut. Perkara ini akan menjadi realiti jika pepatah. Dengan cara itu. Mereka juga boleh menemani anak-anak dan menyaksikan anak-anak mereka berlatih atau bertanding dalam sesuatu acara sukan atau permainan. Oleh itu. peranan ibu bapa tidak boleh dikesampingkan dalam usaha untuk menggalakkan anak-anak bersukan. anak-anak mereka lebih bersemangat untuk bergiat aktif dalam bidang sukan tersebut. Seterusnya. ibu bapa hendaklah memberikan sokongan moral dengan menghantar anak-anak mereka ke tempat latihan atau permainan tersebut dijalankan. Semua pihak termasuk keluarga berperanan penting dalam mencungkil bakat anak-anak mereka sejak kecil lagi. Soalan contoh Ibu bapa memainkan peranan penting untuk menggalakkan anak-anak bergiat dalam . kejayaan ahli-ahli sukan antarabangsa yang dipaparkan dalam majalah sukan tersebut akan menjadi idola dan pencetus semangat serta motivasi kepada anak-anak untuk menjadi ahli sukan yang berjaya.

Bakat dan minat tersebut perlulah dipupuk dari bangku sekolah lagi untuk dikembangkan agar dapat mengharumkan nama negara di persada dunia. negeri dan negara. squash dan tenis. aktiviti sukan mendatangkan faedah yang banyak kepada masyarakat dan negara kita. anda. pihak yang bertanggungjawab dalam bidang sukan perlulah memainkan peranan yang berkesan dengan kerjasama semua pihak seperti ibu bapa.antara bidang yang penting di negara kita . Hal ini demikian kerana. Sebagai contohnya. membelikan anak-anak majalah sukan Penutup . di situ ada jalan. di mana ada kemahuan. menggalakkan anak-anak untuk menceburkan diri dalam bidang sukan dengan aktif iii. Sekiranya ibu bapa memberikan galakan dan sokongan moral. Antara peranan yang perlu dimainkan oleh ibu bapa adalah dengan memberikan galakan dengan cara membeli peralatan sukan untuk anak-anak mereka. nama negara kita akan dikenali dan digeruni di peringkat antarabangsa melalui kejayaan atlet negara dalam bidang sukan. Dengan cara itu. Ibu bapa boleh menasihati anak-anak supaya memperuntukkan masa mereka dalam aktiviti kokurikulum seperti sukan dan permainan.aktiviti sukan mendatangkan banyak faedah Isi-isi i. Pendahuluan . sudah pasti matlamat untuk memajukan bidang sukan di negara kita akan tercapai iaitu. Sekiranya anakanak memiliki peralatan sukan yang lengkap dan sesuai sudah pastilah mereka lebih bersemangat untuk bersukan. ibu bapa perlulah membelikan anakanak mereka pakaian. anakanak yang berbakat dan berminat dalam sukan dan permainan tertentu bolehlah melibatkan diri dengan lebih aktif untuk mencipta kejayaan yang cemerlang. . Hal ini demikian kerana. Ibu bapa juga perlu menggalakkan anak-anak untuk menceburkan diri dalam bidang sukan dengan aktif. Seterusnya. memberikan galakan dengan cara membeli peralatan sukan ii. Oleh hal yang demikian. daerah. memberikan sokongan moral dengan menghantar anak-anak mereka ke tempat latihan iv. mereka diharapkan dapat melakar kemenangan dan seterusnya mengharumkan nama sekolah. minat anak-anak dapat dikembangkan sekiranya peralatan yang sesuai dimiliki oleh mereka.bidang Huraikan Rangka pendapat Karangan sukan.peranan ibu bapa tidak boleh dikesampingkan – ibu bapa perlu memainkan peranan yang sepatutnya Karangan Contoh Bidang sukan merupakan salah satu bidang yang penting di negara kita. kasut dan alat-alat yang berkaitan dengan permainan yang diceburi oleh anak-anak mereka seperti raket badminton. aktiviti sukan akan menyihatkan dan mencergaskan badan. Oleh itu. Di samping itu.

tinggi lagi harapan kami. Seterusnya. Mereka juga akan mendapat maklumat atau perkembangan terkini dalam bidang sukan menerusi majalah-majalah sukan tersebut. ibu bapa perlulah diberikan kesedaran supaya memainkan peranan yang sepatutnya dalam usaha untuk melahirkan lebih banyak ahli sukan di negara kita. Perkara ini akan menjadi realiti jika pepatah. Selain itu. Oleh itu. anak-anak mereka lebih bersemangat untuk bergiat aktif dalam bidang sukan tersebut. Hal ini demikian kerana. Mereka juga boleh menemani anak-anak dan menyaksikan anak-anak mereka berlatih atau bertanding dalam sesuatu acara sukan atau permainan.Selain itu. "genggam bara api biar sampai jadi arang" sentiasa menjadi amalan dalam diri setiap orang yang ingin akan kejayaan. Dengan cara itu. Sudah tentulah perkara ini akan memberikan kesan yang lebih mendalam kepada anak-anak dalam usaha untuk mencapai kejayaan dalam sesuatu permainan iaitu. kejayaan ahli-ahli sukan antarabangsa yang dipaparkan dalam majalah sukan tersebut akan menjadi idola dan pencetus semangat serta motivasi kepada anak-anak untuk menjadi ahli sukan yang berjaya. anak-anak akan lebih berminat untuk menceburkan diri dalam bidang sukan dengan serius. Ibu bapa tidak seharusnya mementingkan aspek kecemerlangan akademik semata-mata dan mengetepikan kepentingan sukan kepada anak-anak mereka. . Secara keseluruhannya. ibu bapa hendaklah memberikan sokongan moral dengan menghantar anak-anak mereka ke tempat latihan atau permainan tersebut dijalankan. Ibu bapa perlulah membelikan anak-anak mereka majalah sukan yang diminati oleh mereka. peranan ibu bapa tidak boleh dikesampingkan dalam usaha untuk menggalakkan anak-anak bersukan. mereka akan berasa lebih yakin untuk mencipta kemenangan pada peringkat yang lebih tinggi lagi. tinggi gunung. Kita mahu agar kecemerlangan akademik dan kecemerlangan sukan bergerak seiring sekiranya mahu negara kita maju dalam bidang sukan.

Menghukum apabila anak-anak melakukan kesalahan tidak bererti ibu bapa membenci. Malah. “Lampu Alladdin tidak akan bersinar dengan sendiri tetapi Alladdin akan mengosoknya terlebih dahulu”. sudah pasti segala apa yang diangan-angankan oleh ibu bapa akan menjadi realiti. Jadi apabila benteng pertahanan diri mereka sudah cukup teguh. Kebanyakan ibu bapa menyayangi anak mereka dengan setelusnya. Apabila anak-anak telah diterapkan dengan nilai-nilai murni seperti menghormati oarng tua dan berbudi pekerti luhur.Peranan Ibu Bapa memastikan Kecemerlangan Anak-anak Anak ibarat kain putih . cahaya keimanan pasti dapat menyuluh engkau ke jalan kebahagiaan”. H. Namun. maka tidak akan wujud sebarang kekangan. dengan mencurahkan kasih sayang semata-amata tidak mungkin akan dapat menjadikan anak-anak seorang insan yang berbakti. Hal ini bertujuan mengelakkan anak-anak menjadi manja dan besar kepala. Solat dapat mendidik anak-anak untuk sentiasa melakukan perkara baik dan menjauhi perkara mungkar. ibu bapa boleh menuruti rengekkan dan permintaan anak-anak. Oleh hal yang demikian. umpama menatang minyak yang penuh. “ suruh dan perintahlah anak-anakmu mendirikan solat sedari umurnya tujuh tahun”. jika biru.W bersabda yang bermaksud. Ibu bapa tidak perlu memanjakan anak-anak sehingga mereka merasakan bahawa diri seperti anak emas dalam keluarga. Memetik kata-kata pakar motivasi terkenal Malaysia Dr. nescaya kesudahan yang baik akan menjadi milik kita. Apabila perasaan kasih sayang dan bertegas sudah menjadi sama rata. perasaan kasih sayang dan bertegas dalam bicara perlu menjadi tunjang utama. Namun. ibu bapalah yang insan yang bertanggungjawab mencorakkannya. tetapi hal ini merupakan tanda ibu bapa menyayangi anak-anak. “Di mana ada kemahuan di situ ada jalan. merahlah ia. Solat merupakan perkara terpenting yang perlu dipantau oleh ibu bapa. Mereka tega menghabiskan masa dan tenaga bahkan wang ringgit demi melihat anak-anak mereka berjaya.M Tuah Iskandar “seribu mancis tidak dapat menerangi engkau dalam kegegalapan namun. mereka harus berpada-pada. Demi mencapai keinginan tersebut ibu bapa sanggup melakukan apa-apa sahaja bagi memastikan hasrat hati mereka itu terlaksana dengan jayanya. Begitulah kata-kata azimat yang ditinta oleh Alex . Dalam usaha mendidik anak-anak ibu bapa perlu mengamalkan toleransi. Seterusnya usaha yang wajar dilakukan oleh ibu bapa untuk memastikan harapan melihat anak-anak mereka berjaya itu tercapai adalah dengan bermain “tarik tali’ dengan anakanak. Anak-anak akan sentiasa mengawal tingkah laku dan peradaban mereka. segala apa yang dirancang pasti menjadi nyata. Jika merah. Perpeganglah kepada peribahasa tersebut. Ibu bapa sentiasa mengharapkan dan mendambakan anak-anak mereka menjadi insan yang berguna serta berbakti terhadap orang tua. Insan yang berguna ialah insan yang tahu nilai diri dan estetika.A. birulah ia. Sedikit penegasan perlu diberikan. langkah awal wajar diambil oleh ibu bapa untuk merealisasikan hasrat murni itu iaitu dengan cara menerapkan dan memberikan didikan agama yang sempurna. Corak yang dihasilkan itu bakal menentukan siapakah anak-anak pada masa hadapan. Rasulullah S. justeru usaha-usaha lain harus ditimbal balik dan diambil kira bagi memastikan kecemerlangan anak-anak. mereka pasti akan melakukan yang terbaik demi membahagiakan diri sendiri dan ibu bapa yang tercinta.

ibu bapa tidak boleh terus memaksa. Kebanyakan ibu bapa mengharapkan anak-anak berusaha untuk mencapai mimpi mereka tanpa memikirkan kemampuan sebenar anak-anak. Tertekan dalam konteks ini bermaksud bahawa anak-anak akan berasa dalam dilema sama ada menurut kemahuan diri dan menghancurkan harapan ibu bapa atau menurut kemahuan ibu bapa dan merobek hati sendiri. Cara sebegini akan dapat menghindari anak-anak daripada berasa tertekan. Ahli Falsafah Pascal mengungkapkan “kalau kita berusaha mencapai keinginan. Tiada paksaan dalam menuntut ilmu. Oleh itu. yang dikejar tidak dapat yang diikendong berciciran. Hasrat ibu bapa untuk menyaksikan anak-anak mereka menjadi insan yang berguna tidak akan berhasil jika ibu bapa sahaja yang bertungkus lumus menggembleng tenaga. Desakan dan paksaan akan menjatuhkan anak-anak.Osborn. Oleh yang demikian langkah drastik yang boleh diambil oleh ibu bapa untuk memastikan anak-anak mereka menjadi insan yang berguna ialah dengan menyelami hati dan keinginan anak-anak. ada menyebut “usah direnung ke langit hingga terlupakan bumi. yang menjadi tanah dan baja ialah ibu bapa”. Sebaliknya dorongan dan nasihat akan mendorong anak-anak untuk berjaya kerana “anak umpama bunga-bunga yang tumbuh di taman. Justeru mulakan dengan kelembutan dalam memastikan kejayaan menjadi hak hakiki dan azali anak-anak. Jika anak-anak tidak mampu meneruskannya. “banyak masalah di dunia ini berpunca daripada sikap manusia yang tidak pernah berusaha memahami antara satu sama lain dan berbincang untuk melepaskan diri daripada sebarang musibah”. apabila situasi ini berlaku. ibu bapa tidak boleh terlalu mengongkong anak-anak. Setiap insan memiliki paradigma dan pandangan yang berbeza dalam menentukan hala tuju hidup mereka. ibu bapa perlu memikirkan sedalamdalamnya atas segala tindakan yang akan diambil. “Umpama menarik rambut dalam tepung. kedua-dua belah pihak perlu melaksanakan tanggungjawab masing-masing bagi memastikan kelangsungan perjalanan hidup mereka. lain yang diharap lain yang menjadi. Ibu bapa perlu mengasuh anak-anak untuk memahami dan mendalami ilmu. ibu bapa perlu memberi sedikit penekanan terhadap kepentingan pendidikan dalan sanubari anak-anak. rambut tidak putus tepung tidak berselerak”. mulakan dengan kata-kata yang lembut kerana katakata yang lembut umpama air yang menyirami tanah yang tandus”. Apabila minyak pelincir sudah dituang. usaha untuk memastikan anak-anak mereka supaya . Dato Dr Fadzillah Kamsah. Sehubungan dengan itu. sudah terang lagi bersuluh. ibu bapa perlu sebaik-baiknya mengetahui rasa hati anak-anak. Anak-anak pula perlulah berusaha untuk mencapai keinginan tersebut. maka akan lencarlah pergerakannya. Sebaliknya dorongan dan kata-kata semangat perlu diberi untuk menaikkan semula semangat membara anak-anak. sedangkan langit tidak mungkin digapai. asalkan tidak menyimpang dan tersasar jauh ke lembah kehancuran. Nah. bak kata pepatah. Anak-anak akan memberontak akibat desakan yang bertubi-tubi daripada ibu bapa. Dalam konteks ini. Tun Dr Mahathir pernah berkata. sedangkan bumi sedia di tapak kaki”. Intihanya. Selanjutnya ibu bapa haruslah memberikan sedikit ruang kepada anak-anak untuk melakukan apa yang mereka hajati. Anak-anak umpama jentera yang memerlukan minyak pelincir bagi menlancarkan pergerakannya. Dalam memastkan anak-anak berhasil menjadi insan yang berguna.

Usaha yang sewajarnya perlu diambil dan segala emosi yang membungkam jauh dalam sanubari perlu ditolak ke tepi. Jauhkan emosi untuk meningkatkan prestasi. ibu bapa perlu berhati-hati mengambil sebarang tindakan dalam usaha melahirkan model insan yang cemerlang. perahu sudah di air. segala tindakan wajar sudah terpampang hanya yang tinggal adalah usaha untuk melaksanakannya. pendayong sudah di tangan. Justeru. Kepentingan setiap individu perlu diambil kira dan dipertimbangkan. (991 patah perkataan) . Akhirulkalam. Professor Beetcher pernah berkata.menjadi insan berguna bukanlah mudah. sesiapa yang jatuh ke atasnya pasti memberi kesan”. “anakanak ibarat simen basah.

Pada pendapat saya. Kini terdapat hampir 50 peratus daripada pengguna yang membeli. Dalam hal ini saya berpendapat faktor keselamatanlah yang paling banyak mendorong pengguna menggunakan kad kredit.IMPLIKASI PENGGUNAAN KAD KREDIT Kad kredit bolehlah ditakrifkan sebagai sejenis kad yang digunakan sebagai pengganti wang tunai atau buat masa ini lebih dikenali sebagai wang plastik.belah merupakan suatu beban. kebanyakan ahli masyarakat lebih gemar menggunakan kad kredit kerana mereka tidak perlu menukar mata wang ketika berada di luar negara. Menurut pendapat kebanyakan pelancong. Visa. pemilik kad kredit tidak perlu bimbang sekiranya kad mereka hilang atau dicuri orang. jumlah pemegang kad tersebut bertambah hampir 40 peratus pada setiap tahun.dan Master Card. Menurut kenyataan yang dikeluarkan oleh pengeluar kad kredit American Express. penggunaan kad kredit merupakan pemangkin masalah inflasi yang sangat ketara. Oleh hal yang demikian. Salah satu daripada faktor yang menggalakkan orang ramai menggunakan kad kredit ialah mereka tidak perlu membawa wang tunai yang banyak untuk membeli. Seterusnya. Di samping itu.belah di pasar raya dengan menggunakan kad kredit.belah. kad kredit juga melambangkan status pemiliknya. mereka lebih suka menggunakan kad kredit kerana mereka diberikan layanan yang lebih istimewa ketika berurus niaga terutamanya di hotel-hotel yang terkemuka dan bertaraf antarabangsa. Akhir-akhir ini. Menurut kebanyakan pemilik kad tersebut. membawa wang tunai yang banyak ketika membeli.. Hal ini kerana semua kad kredit yang digunakan tidak boleh bertukar milik. kita mungkin perlu menukarkan mata wang negara kita ke mata wang negara yang kita lawati itu. Pengguna kad kredit juga berasa lebih selamat menggunakan kad kredit berbanding dengan penggunaan wang tunai. Hal ini tidak demikian bagi pemegang kad kredit kerana pertukaran nilai mata wang asing akan dilakukan secara automatis setiap kali kad kredit tersebut digunakan. . Pada hemat saya penggunaan kad kredit akan terus diamalkan oleh masyarakat kita kerana kad tersebut mempunyai kebaikannya yang tersendiri. Setiap kali mereka menggunakan kad kredit tersebut mereka dikehendaki menandatangani borang khas yang akan dapat mengesan pemilik sebenar kad kredit tersebut.Di samping banyak memebrikan kemudahan. penggunaan kad kredit didapati semakin popular dalam kalangan masyarakat kita terutamanya ahli perniagaan. Menurut pendapat Menteri Kewangan Malaysia.Kini terdapat semakin banyak syarikat yang mengeluarkan kad kredit seperti American Express. Sekiranya kita melancong ke luar negara. beliau juga turut meramalkan bahawa bilangan pengguna kad kredit ni negara kita akan bertambah pada tahun-tahun yang akan datang. Bagi sesetengah pengguna. Pada hemat saya pengguna akan berasa lebih selesa menggunakan kad kredit daripada menggunakan wang tunai kerana kad kredit lebih ringan dan tidak mendatangkan masalah untuk digunakan bila-bila difikirkan perlu. mereka berasa lebih selamat menggunakan American Express kerana mereka cepat mendapatkan kad ganti yang baru dengan cepat apabila berlaku kehilangan. keadaan ini mungkin disebabkan oleh imej kemewahan yang sering dikaitkan dengan pemegang kad kredit.

mereka akan mendapat faedah yang banyak. Seperti yang kita sedia maklum. Walaupun perkara seperti ini jarang-jarang berlaku. pemiliknya akan menderita akibat beban hutang yang terpaksa ditanggung sehingga bertahun-tahun. pemegang kad kredit juga sering menghadapi beberapa masalah.Di samping kemudahan yang boleh dinikmati. Hal ini berlawanan dengan pesanan orang tua-tua `beringat-ingat sebelum terkena’. urusan perniagaan yang menggunakan kad kredit dijalankan dengan penggunaan komputer. Setelah puas berbelanja. dapatlah dikatakan bahawa terdapat beberapa kebaikan dan keburukan penggunaan kad kredit. pemegang kad kredit mungkin berbelanja secara berlebih. kebanyakan peniaga tidak yakin dengan pelanggan yang menggunakan kad kredit terutamanya kad kredit yang tidak popular. Menurut kajian yang pernah dibuat oleh mahasiswa Universiti Utara Malaysia. namun `wang plastik’ tersebut pasti tidak mungkin dapat menggantikan wang tunai yang sebenar. Pada pendapat saya. Keadaan ini mungkin berlaku kerana pemilik kad tersebut tidak sedar bahawa kad yang digunakan itu sebenarnya ialah wang. Hal ini kerana tidak semua para peniaga mahu menerima pembelian secara kredit terutamanya kedai-kedai biasa atau kedai-kedai kecil yang jumlahnya lebih banyak daripada kedai-kedai yang besar atau pusat-pusat beli -belah yang terkenal. Sebagai rumusannya. sekiranya pemilik kad kredit menggunakan kemudahan tersebut secara bijak.lebihan kerana mereka tidak begitu peka atau perihatin dengan nilai wang yang dibelanjakan. Selain itu. kita sering mendengar rungutan daripada pemilik kad kredit yang menghadapi masalah beban hutang yang banyak. Oleh sebab itu. jika kad kredit tidak digunakan secara berhati-hati.belah atau kedai dan gerai yang mereka kunjungi itu menolak penggunaan kad kredit. pemegang kad kredit mungkin menghadapi masalah sekiranya pusat beli. mereka mungkin akan berada dalam keadaan yang sugul kerana terpaksa berfikir bagaimana hendak membayar balik jumlah wang yang telah mereka belanjakan itu. lebih 35 peratus daripada pemilik kad kredit mengalami masalah beban hutang yang teruk sehingga ada antara mereka yang diistiharkan muflis kerana tidak dapat menjelaskan hutang-hutang mereka. Oleh itu. bukannya plastik yang tidak bernilai. Namun begitu. Oleh hal yang demikian.Oleh itu. walaupun penggunaan kad kredit didapati semakin popular dari setahun ke setahun. Sebaliknya. Hal ini kerana mereka telah menerima lebih daripada 150 aduan berkaitan dengan hal tersebut sejak awal tahun ini. . tempat-tempat penginapan atau pusat-pusat belibelah yang boleh dikunjungi oleh pemegang kad kredit adalah terhad. Pihak Polis Bahagian Jenayah Perdagangan sering mengingatkan para peniaga supaya sentiasa berwaspada ketika berurus niaga dengan pengguna yang menggunakan kad kredit. terdapat kemungkinan berlaku penyelewengan dalam urus niaga tersebut. Para peniaga tidak sanggup menanggung risiko yang tinggi dengan menerima kad kredit tersebut.

Dengan perkataan lain. kita berharap agar semangat patriotik dalam kalangan masyarakat dapat ditingkatkan. Oleh itu. Kempen-kempen yang berkaitan dengan semangat patriotik ini akan memberikan kesedaran kepada masyarakat tentang kepentingan semangat patriotik dalam kalangan masyarakat di negara kita Oleh itu. Perkara ini membolehkan semangat patriotik sebati dalam diri pelajar seperti kata peribahasa Melayu. amalan ini penting kerana kita dapat melahirkan masyarakat yang sentiasa cinta akan negara dan tidak melakukan perkara-perkara yang akan memburukkan nama negara. Cara lain yang boleh dijalankan adalah dengan membuat pengubahsuaian dan memberikan penekanan tentang aspek semangat patriotik ini dalam kurikulum di sekolah dan di institusi pengajian tinggi. Pada pendapat mereka. Tambahan pula. Satu daripada caranya adalah dengan memberikan penekanan tentang proses pemupukan semangat patriotik dari bangku sekolah lagi. Sekiranya perkara ini dilakukan. murid-murid akan memahami dan menghayati semangat patriotik kerana aspek tersebut dipelajari dalam mata pelajaran tertentu. Sebenarnya terdapat banyak cara yang boleh dijalankan untuk meningkatkan semangat patriotik dalam kalangan masyarakat di negara kita. perkara itu akan dipelajari secara formal di dalam kelas. Pihak yang bertanggungjawab hendaklah menjalankan kempen secara besar-besaran melalui media massa. biarlah dari rebungnya”. Jadi. “melentur buluh. semangat patriotik itu akan terus subur dalam sanubari murid-murid hinggalah selepas mereka menamatkan persekolahan atau pendidikan mereka di institusi pengajian tinggi. Selain itu media elektronik itu juga hendaklah . Sekiranya semangat patriotik dapat dipupuk sejak kecil. sudah tentulah semangat patriotik akan terus diamalkan dan dikekalkan hingga dewasa.Usaha-usaha untuk meningkatkan semangat patriotik dalam kalangan masyarakat di negara kita Semangat patriotik semakin luntur dalam kalangan masyarakat di negara kita pada masa ini seperti yang didakwa oleh banyak pihak. contohnya anggota masyarakat kita tidak mengibarkan bendera Malaysia ketika sambutan ulang tahun kemerdekaan negara dijalankan. di samping media elektronik seperti televisyen dan radio memang berkesan untuk menyuburkan dan meningkatkan semangat patriotik dalam kalangan masyarakat. Hal ini berlaku demikian kerana masingmasing sibuk dengan urusan sendiri yang menyebabkan mereka tidak menghiraukan perkara lain. Dengan perkataan lain. Oleh hal yang demikian. diuji dalam peperiksaan dan seterusnya diamalkan dalam kehidupan seharian. televisyen dan radio hendaklah menyiarkan rancangan atau program yang dapat meningkatkan semangat patriotik seperti menyiarkan rencana tentang pejuangpejuang kemerdekaan negara. perkara yang penting dalam hidup ialah mereka perlu berusaha untuk mencari kekayaan dan hendak mencari wang untuk menambahkan pendapatan semata-mata. Kementerian Penerangan Malaysia. mereka tidak menitikberatkan semangat patriotik dan tidak tidak mempedulikan sambutan hari kebangsaan.

. Di samping itu. Individu yang memiliki semangat patriotik yang tinggi juga akan sentiasa berusaha untuk memajukan diri dan negaranya agar mencapai kemajuan dan pembangunan dengan cepat. Jabatan Penyiaran atau stesen televisyen juga perlu mengadakan forum tentang semangat patriotik dengan menjemput tokoh-tokoh akademik daripada pelbagai bangsa dan juga tokoh masyarakat yang memperjuangkan semangat kebangsaan suatu masa dahulu. Agensi-agensi kerajaan yang bertanggungjawab pula perlulah menjalankan aktiviti yang bersesuaian dengan usaha untuk meningkatkan semangat patriotik dalam kalangan masyarakat agar dapat memupuk semangat ini. Aktiviti tersebut boleh dijalankan di kampung-kampung dan juga di kawasan perumahan. Semangat patriotik juga dapat dipupuk melalui contoh dan teladan daripada pemimpin-pemimpin negara dan pemimpin masyarakat tanpa mengira bangsa. semua pihak perlulah berganding bahu dan memainkan peranan masing-masing agar semangat patriotik dapat dipupuk dan disuburkan dalam kalangan masyarakat. Hal ini penting kerana. anggota masyarakat akan mencontohi pemimpin-pemimpin mereka yang memiliki semangat patiotik yang tinggi. Dengan cara itu. Para pemimpin perlulah selalu mengingatkan dan menekankan kepentingan menghargai kemerdekaan yang telah dicapai hasil perjuangan dan titik peluh pejuang-pejuang kemerdekaan yang terdahulu dan menghayatinya dengan sepenuh hati. semangat patriotik ini penting untuk melahirkan warganegara yang cinta akan negaranya dan pasti akan menjadi individu yang berguna kepada bangsa. Oleh itu. aktiviti seperti sambutan hari kemerdekaan pada peringkat taman perumahan dan kampung perlulah digalakkan. dijaga dan dikekalkan sampai bila-bila. Aktiviti tersebut bukan sahaja dapat memupuk semangat patriotik malahan dapat mengeratkan perpaduan antara kaum di negara kita. Oleh itu. dan drama-drama yang berkaitan dengan semangat cinta akan negara. Skiranya semangat patriotik tidak dapat dipupuk dalam kalangan remaja. agama dan fahaman politik. pastilah mereka tidak ada perasaan cinta akan negara dan menyebabkan mereka hilang jati diri. Hal ini demikian kerana. setanding dengan negara-negara maju yang lain. Sekiranya perkara ini tidak dititikberatkan oleh semua orang sudah pasti kemerdekaan yang dinikmati sukar untuk dipertahankan dan tidak tidak akan memberi makna lagi kepada generasi yang akan datang. usaha-usaha untuk memupuk semangat patriotik perlulah dijalankan sepanjang masa tanpa henti. Oleh hal yang demikian. “Paloh”. kemerdekaan yang dinikmati ini hendaklah dihayati. agama dan negaranya sendiri.menayangkan filem seperti “Bukit Kepong”.

Hal ini kerana ibu bapa mahu memberikan kemudahan dan keselesaan yang secukupnya kepada anak-anak bagai menatang minyak yang penuh. Terdapat pelbagai jenis sokongan dan dorongan yang boleh diberikan oleh keluarga untuk memastikan kecemerlangan anak-anak kerana keluarga bahagia pemangkin kecemerlangan anak-anak. membanting tulang dan bekerja keras dengan tulang empat kerat mereka agar memperoleh pendapatan yang lumayan dan mewah. Oleh itu. pendidikan semakin memerlukan kos yang tinggi. mantan Menteri Pembangunan Wanita dan Keluarga pernah menyatakan bahawa wang ringgit bukanlah . Hal ini kerana beliau berjaya mendapat 17A1 sekali gus menjadikan beliau pelajar cemerlang SPM 2003. kejayaan ibu bapa akan menyebabkan anak-anak cuba mememotivasikan diri mereka sekali gus merubah kehidupan mereka agar berjaya atau lebih berjaya daripada ibu bapa mereka. Anak-anak akan lebih terdorong untuk mengikut jejak langkah kejayaan ibu bapa mereka kerana ibu bapa lebih mengenali dan rapat dengan anak-anak . tidak mempunyai tempat bergantung untuk menumpang kasih serta hidup bagaikan layang-layang terputus tali. Seseorang yang tidak mempunyai keluarga. Mereka tidak mahu anak-anak mereka hidup susah. kebanyakan ibu bapa yang berjaya mempunyai anak-anak yang berpotensi untuk berjaya seperti mereka. kais petang makan petang semata-mata untuk membiayai persekolahan anak-anak mereka. Dalam era globalisasi ini. Buktinya.PERANAN IBU BAPA DALAM MEMBERIKAN SOKONGAN DAN DORNGAN KEPADA ANAK-ANAK DEMI MEMASTIKAN KECEMERLANGAN AKADEMIK ANAK-ANAK Keluarga boleh ditakrifkan sebagai kaum kerabat atau sanak saudara yang saling mengasihi. keluarga merupakan aset terpenting dalam kehidupan setiap insan. kajian statistik oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat mendapati hampir 50 peratus rakyat Malaysia terlibat dengan gejala negatif lazimnya mempunyai konflik keluarga. Dalam era modenisasi ini. Kejayaan ini adalah kerana Nur Amalina mempunyai sebuah keluarga yang penyayang dan sanggup memberikan sepenuh sokongan dan dorongan dalam bidang akademik beliau.Sebagai contoh. Jelaslah bahawa faktor kejayaan anak-anak dalam bidang akademik banyak bergantung kepada dorongan dan sokongan daripada keluarga. ibu bapa yang tidak berkemampuan terpaksa kais pagi makan pagi. Tambahan pula. mencintai dan bersifat belas kasihan terhadap saudaranya yang lain. Ibu bapa yang berjaya akan menjadi idola dan inspirasi untuk kecemerlangan anak-anak. pada realitinya. Tambahan pula. ibu bapa sanggup memerah keringat. Hal ini menyebabkan ibu bapa terpaksa bekerja dengan lebih kuat dan lebih masa untuk menampung kos pendidikan anak-anak mereka. Semua ibu bapa menginginkan kejayaan daripada anak-anak supaya anak-anak mempunyai masa depan yang cerah. Malaysia pernah digemparkan dengan keputusan peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) Nur Amalina yang amat membanggakan. benarlah bahawa kepimpinan melalui teladan merupakan dorongan yang boleh diberikan oleh keluarga untuk kecemerlangan anak-anak. Pada tahun 2003. Antara peranan daripada keluarga ialah kepimpinan melalui teladan. Buktinya. iaitu hidup sebatang kara. Malah.

Kenyataan ini membuktikan bahawa ibu bapa rela berkorban demi anak-anak mereka sekali pun terpaksa bergadai nyawa. Dorongan lain yang boleh diberikan oleh keluarga adalah dengan memberikan anak-anak didikan agama yang sempurna. Hal ini kerana anak-anak yang mempunyai didikan agama yang sempurna akan terang hati dan lebih mudah untuk menerima pelajaran. ibu bapa serta ahli keluarga yang lain wajarlah bersatu padu bagai aur dengan tebing dan sama-sama berusaha seperti hati gajah sama dilapah. Albert Einstein pernah mengatakan bahawa agama tanpa ilmu adalah buta. manakala ilmu tanpa agama adalah lumpuh. Sudah terang lagi bersuluh bahawa pengorbanan ibu bapa menjadi dorongan untuk anak-anak cemerlang dalam bidang pelajaran. Oleh itu. sekali gus menyebabkan mereka tidak mudah terpengaruh oleh gejala negatif yang semakin berleluasa seperti kudis dalam masyarakat marcapada ini. . Rentetan itu. duduk sama rendah dengan negara lain untuk negara maju yang lain di seluruh sarwajagat ini. Marilah kita buktikan kepada dunia bahawa pemikiran rakyat Malaysia tercinta ini tidak lagi dibelenggu atau tidak lagi umpama katak di bawah tempurung. dorongan daripada keluarga merupakan faktor terpenting kejayaan anakanak. Dorongan keluarga dapat melahirkan anak-anak yang cemerlang. jelaslah bahawa didikan agama yang sempurna merupakan salah satu dorongan yang boleh diberikan oleh keluarga demi kecemerlangan anak-anak dalam bidang akademik. Kejayaan Nadia Amira yang cemerlang dalam SPM 2006 menunjukkan bahawa pelajar yang mempunyai didikan agama yang sempurna mampu meraih kejayaan.pengganti kasih sayang malah semua ibu bapa sanggup mengorbankan apa-apa sahaja untuk kebahagiaan cahaya mata mereka. gemilang dan terbilang seperti yang dilaungkan mantan Perdana Menteri kita yang lebih dikenali sebagai "Pak Lah". malah telah bertamadun dalam menuju era globalisasi untuk berdiri sama tinggi. Mereka akan mempunyai prinsip hidup yang teguh. hati kuman sama dicecah untuk merealisasikan impian murni mereka. Sebagai intiha.

saya perlu kental dan tidak mudah berputus asa apabila berhadapan dengan pelbagai rintangan. yang pipih tidak datang melayang. Jadi. saya juga perlu mempunyai ilmu pengetahuan yang mendalam terhadap bidang .Anda meminati sesuatu bidang kerjaya yang mencabar dan berisiko. di situ ada jalan. genggam bara api biar sampai jadi arang. mempunyai pemikiran kritis dan kemahiran menyelesaikan masalah. Hal ini adalah kerana kemahiran insaniah dapat mempersiapkan diri saya dengan kemahiran yang boleh diaplikasikan pada masa hadapan terutamanya semasa berada dalam alam pekerjaan. Selain itu. Oleh itu. etika dan moral profesional serta kemahiran kepimpinan. iaitu kemahiran berkomunikasi. Persediaan yang afdal yang wajar saya lakukan termasuklah melengkapkan diri saya dengan kemahiran insaniah yang meliputi beberapa aspek. bak kata pepatah Melayu. Sebagai contoh. persediaan awal amat penting sebelum anda menceburi bidang pekerjaan tersebut. Bincangkan persediaan-persediaan yang perlu anda lakukan. persediaan awal adalah amat penting sebelum saya dapat menceburi bidang pekerjaan ini. kemahiran kerja berpasukan. Kecekalan Abraham Lincoln ini perlu saya contohi kerana di mana ada kemahuan. Kemajuan alam pada masa ini semakin hari semakin berkembang pesat ekoran sikap manusia yang sentiasa berusaha untuk mencapai dan mendominasi kejayaan dalam kehidupan. Saya perlulah melakukan beberapa persediaan yang sewajarnya kerana yang bulat tidak datang bergolek. Saya meminati sesuatu bidang kerjaya yang amat mencabar dan berisiko. Saya juga mesti membekalkan diri saya dengan semangat juang yang tinggi untuk mencapai matlamat saya. Menyedari hakikat ini. Jika dilihat dari dimensi yang lain pula. Mereka sememangnya sudah diajar berdikari sejak kecil lagi manakala remaja di negara kita masih ditatang bagai minyak yang penuh. usaha untuk memiliki kemahiran insaniah amat penting agar saya dapat berkecimpung dalam bidang yang saya minati itu. saya perlu mempunyai daya saing yang tinggi kerana saya merupakan golongan pemuda-pemudi yang bakal berhadapan dengan dunia yang kian mencabar ini. semasa berada di alam persekolahan dan pengajian tinggi. Saya perlu berupaya untuk menghasilkan teknologi dan robotik yang setanding dengan remaja yang lain. Kemahiran insaniah sangat penting untuk melahirkan modal insan yang kamil dan yakin untuk berhadapan dengan sebarang cabaran yang mendatang. pembelajaran sepanjang hayat dan pengurusan maklumat. Oleh itu. Sesungguhnya remaja di Malaysia amat berbeza dengan remaja di negara lain. saya perlulah menggunakan peluang yang ada untuk bergerak aktif sama ada dalam aktiviti kemasyarakatan. Sebagai contoh. Oleh itu. Jelaslah membuktikan bahawa seseorang yang ingin mencapai kejayaan dalam bidang yang diceburi perlulah memiliki daya saing yang tinggi. sukan atau kebudayaan. tidak hairanlah mereka lebih matang dan daya saing mereka lebih tinggi daripada remaja di negara kita. Manusia juga sanggup melakukan apa-apa sahaja tanpa berputus asa untuk memperoleh kejayaan. kemahiran keusahawanan. Abraham Lincoln pernah mengalami 13 kegagalan besar dalam bidang politik sebelum beliau dipilih menjadi Presiden Amerika Syarikat yang ke-16 pada usia 51.

emosi. Sebagai iktibar. intelek dan sosial. rakyat Jepun telah didedahkan dengan amalan membaca kerana mereka percaya bahawa membaca itu jambatan ilmu. Oleh hal yang demikian. saya pasti dapat menangkis segala dugaan yang mendatang kerana saya percaya bahawa hendak seribu daya. saya perlulah meningkatkan pengetahuan dan keyakinan saya bagi merealisasikan impian saya untuk menceburi bidang kerjaya yang mencabar dan berisiko. Oleh itu. Hal ini adalah supaya saya lebih peka terhadap masalah yang kian menular seperti cendawan yang tumbuh selepas hujan sama ada di negara kita atau di luar negara. kes pembunuhan Datuk Sosilawati. Saya juga dapat mengemukakan idea-idea yang bernas yang dapat meningkatkan kualiti kerja saya kelak. Seperkara lagi. Oleh itu. Saya percaya bahawa ilmu pengetahuan yang tinggi mampu mematangkan saya untuk mengatur setiap langkah kehidupan. Sememangnya pelangi hari ini tidak mampu berjanji untuk muncul pada hari keesokan. persediaan-persediaan inilah yang wajar saya lakukan sebagai prasyarat untuk mencapai kejayaan dalam pekerjaan saya nanti. Dewasa ini. tak hendak seribu dalih. saya perlu banyak membaca bukubuku yang berkaitan dengan bidang yang saya minati. saya berupaya untuk menangkis sebarang cabaran ketika saya bekerja dalam dunia pekerjaan yang berisiko dan mencabar. Hal ini adalah kerana ketinggian ilmu yang saya miliki dapat memastikan jati diri saya tidak mudah rapuh. Hal ini dikatakan demikian kerana seseorang yang dapat berfikir di luar kotak dan berani melakukan anjakan paradigma mampu untuk menongkah arus dan mendepani cabaran semasa. Dengan cara ini. Saya tidak mahu menjadi seperti katak di bawah tempurung. Sebagai seorang pelajar. saya mestilah memiliki semangat inkuiri yang kuat dan tinggi supaya saya sentiasa lebih sensitif dan peka terhadap isu-isu yang berlaku di sekeliling saya. Semoga impian saya akan menjadi realiti dengan keizinan Tuhan yang Maha Esa. Jadi. saya perlulah sentiasa sensitif dan prihatin terhadap isu semasa. rohani. kemampuan untuk berfikir secara kreatif dan inovatif dapat membantu saya ketika melibatkan diri dalam kerjaya yang saya idamkan. pemikiran saya yang kreatif dan inovatif dapat menangani cabaran-cabaran yang bakal saya tempuhi kelak terutamanya pada era globalisasi ini. Sejak kecil lagi. Konklusinya. seorang jutawan dan rakan-rakannya yang telah dibunuh tanpa perikemanusiaan. kejayaan akademik memang merupakan satu kepentingan untuk berjaya dalam kehidupan tetapi tidak dapat disangkalkan juga bahawa mempunyai nilai tambah diri seperti nilai kepimpinan dan berfikir secara kreatif serta kritis juga signifikan untuk berjaya dalam kerjaya yang mencabar dan berisiko. . Dengan cara ini. mereka berupaya memajukan negaran mereka dengan pelbagai teknologi moden yang canggih. Jadi. saya perlulah menitikberatkan kemajuan diri saya dalam semua aspek sama ada dalam aspek jasmani. Hanya dengan membaca. banyak jenayah yang berlaku di negara kita. saya perlu lebih berhati-hati dalam mengharungi kehidupan yang penuh pancaroba ini terutamanya ketika menceburi bidang kerjaya yang lebih mencabar dan berisiko. Persediaan yang seterusnya ialah saya perlu mempunyai minda yang kreatif dan inovatif. Tuntasnya. Hal ini dapat dicapai sekiranya saya rajin membaca surat khabar dan melayari internet untuk mengetahui isu-isu semasa.pekerjaan yang bakal saya ceburi itu. Sebagai contoh.

Hukuma-hakama Arab pernah mengatakan anak.KELUARGA BAHAGIA SIAPAKAH KELUARGA KITA? Institusi keluarga bolehlah dikategorikan sebagai satu unit manusia yang meliputi ayah. Mengelakkan suami isteri daripada bertikam lidah – tidak berlaku keruntuhan institusi kekeluargaan. agama tanpa ilmu adalah buta manakala ilmu tanpa agama adalah lumpuh– dapat membezakan hak dengan batil .obses mencari harta duniawi – sibuk bekerja memenuhi tuntutan nafkah kehidupan – enau dalam belukar melepaskan pucuk masing-masing 3.1993) 1.Memberikan didikan agama & moral yg teguh – Albert Einstein. dan pak cik serta mak cik pula. Ada juga keluarga yang mempunyai bilangan orang tua yang lebih banyak seperti datuk.A. Kurang bijak menguruskan masa . Negara lebih maju – banyak pelaburan asing PUNCA KERETAKAN INSTITUSI KEKELUARGAAN Konflik adalah bahagian yang tidak dapat dielakkan dalam kehidupan berkeluarga (Patricia Noller dan Mary Anne Fitzpatrick. Dapat melahirkan anak-anak yang berjaya dalam hidup 4. nenek. ibu dan beberapa orang anak.Memahami dan berusaha untuk menyelesaikan masalah anak-anak – jangan terlalu rakus mengejar fatamorgana mereka dalam aspek kebendaan . 2.Memantau pergerakan anak-anak yang baru berusia setahun jagung dan berdarah setampuk pinangMencurahkan kasih sayang yang secukupnya – bagai menatang minyak yang penuh . Campur tangan ahli keluarga bukan untuk berdamai LANGKAH MEMBINA KELUARGA BAHAGIA 1. Ekonomi keluarga yang kurang mantap .anak yang kehilangan kasih sayang daripada ibu bapa yang sibuk adalah yatim . yang bermaksud sebaik-baik kamu adalah sebaik-baik orang terhadap keluarganya dan aku adalah sebaik-baik orang terhadap keluargaku – kurang tekanan hidup 3. Mengabaikan pendidikan agama 5. Kurang kefahaman terhadap tanggungjawab sebagai suami/ayah dan isteri/ ibu dan anak 2. KEPENTINGAN KELUARGA BAHAGIA 1.W.menghadapi tekanan hidup 4.sabda Rasulullah S. PERANAN IBU BAPA . Wujud sikap tolak-ansur serta sikap saling menyayangi antara ahli keluarga . Negara lebih harmoni jenayah semakin berkurangan 5.

aman dan damai.Menganjurkan pelbagai program tentang kebahagiaan rumah tangga atau program yang menjurus ke arah kelahiran keluarga bahagia .2.Mantan Perdana Menteri.Keluarga bahagia ialah keluarga yang harmoni. menengah & IPT) Melentur buluh biarlah dari rebungnya Keegoan masih belum menebal – mudah ditegur dan dididik .Menanamkan nilai kasih sayang dalam proses pembelajaran (rendah. PERANAN AHLI KELUARGA saling menghormati dan memahami . PERANAN ANAK-ANAK menuruti ajaran ibu bapa .harus belajar bersungguh-sungguh .Mengadakan kempen kesedaran besar-besaran dan berterusan tentang pentingnya sebuah keluarga yang bahagia Menyedarkan golongan ibu bapa .Nilai ini dapat dijadikan budaya hidup – alah bisa tegal biasa dapat diaplikasikan ketika melayari kehidupan berkeluarga 5. saling membantu dan bekerjasama bak kata pepatah. PAK LAH – merasmikan kempen Keluarga Penyayang Aspirasi Negara . PERANAN SEKOLAH .mengenang jasa ibu bapa dan janganlah bersikap seperti kacang lupakan kulit 3.memuliakan dan menjaga maruah diri dan keluarga dengan tidak melibatkan diri dalam kegiatan yang tidak sihat seperti vandalisme. ringan sama dijinjing 4.mendapatkan keputusan cemerlang untuk membalas jasa ibu bapa . menagih dadah dan sebagainya . PERANAN KERAJAAN . berat sama dipikul.bertolak-ansur dan mengawal diri bagi mengelakkan berlakunya pertelingkahan dan perselisihan faham . lumba haram.

Dapat memastikan kemerdekaan negara terpelihara 2. Penekanan diberikan kepada kepentingan mempelajari sejarah negara . Kurang menekankan semangat patriotik di sekolah – pendidikan berorientasikan peperiksaan 5. Terlalu mengagungkan ideologi Barat 4.PUNCA LUNTUR SEMANGAT PATRIOTISME 1. Dapat mengekalkan perpaduan nasional LANGKAH PEMUPUKAN SEMANGAT PATRIOTISME 1. Kempen kesedaran yang kurang berkesan . Kurang kesedaran tentang kepentingan semangat patriotisme pada masa hadapan 2. Kempen berterusan dan efektif daripada kerajaan dan badan swasta 3. Mengadakan aktiviti yang berkaitan dengan semangat patriotisme di sekolah 5. Lebih mementingkan kekayaan hidup daripada menitikberatkan semangat patriotisme 3. Dapat menikmati kemajuan negara 4. Penubuhan Program Latihan Khidmat Negara (PLKN) 4.bermusim dan hangat-hangat tahi ayam KEPENTINGAN SEMANGAT PATRIOTISME 1. Peranan ibu bapa – mempraktikkan semangat patriotisme untuk diteladani oleh anakanak 2. Dapat membentuk identiti negara dengan bebas 3. Dapat menjamin keharmonian negara 5.

Ciri-ciri 1. hak dan kebebasan rakyat hendaklah dihormati .rakyat Malaysia perlu menghormati raja (AC) . kita sepatutnya menujukkan taat setia kepada negara dengan menghormati lagu kebangsaan Isi 2: Mendukung Prinsip Rukun Negara • • • • • Membentuk sebuah negara yang berdaulat dan bersepadu (AH) Malaysia melalui kebijaksanaan para pemimpinnya telah melakarkan suatu garis panduan iaitu Rukun Negara (AH) Menjadi tonggak panduan untuk rakyat (AH) Sebagai negara yang berpaksikan ideologi demokrasi.cinta akan watan itu adalah sebahagian daripada iman (AR) tanah air adalah sesuatu yang amat besar maknanya kepada sesuatu bangsa (AR) Setiap rakyat perlulah memiliki ciri-ciri untuk menggalas tugas yang amat besar memberikan taat setia dan kasih sayang yang tidak berbelah bahagi terhadap negara (AA) Isi-isi: Isi 1: Menghormati Lagu Negaraku • • • • • • Setiap negara mempunyai lagu kebangsaan . 3. RANGKA Pendahuluan: • • • Rakyat yang Menghormati Mendukung Prinsip Mengamalkan Mencintai Lagu Rukun Negara Negaraku Negara Perpaduan KARANGAN: Pepatah Arab . sakit di orang sakitlah di awak (AH) Contohnya . sebaliknya tanyalah. apakah sumbangan kamu kepada negara?” Berdiri tegak apabila lagu Negaraku dinyanyikan sebagai tanda hormat (AC) Sebagai rakyat yang telah banyak termakan budi kepada negara.perlu sensitif terhadap kepentingan dan nilai perasaan orang lain seperti kata peribahasa.melambangkan kebanggaan dan kedaulatan sesebuah negara itu (AH) Malaysia terkenal dengan lagu Negaraku (AH) Kaya dengan prinsip dan doktrin penting untuk memupuk semangat patriotisme (AH) Meminjam kata mantan Presiden Amerika Syarikat.Malaysia mengamalkan sistem beraja yang sentiasa dijadikan tonggak perpaduan . hukum orang memiat daging. iaitu “Usahlah disoal apakah sumbangan negara kepada kamu. JF Kennedy. 2.

• setiap rakyat perlulah lebih sensitif dan sentiasa menjunjung tinggi nilai-nilai dan falsafah yang terkandung dalam Rukun Negara demi mewujudkan sebuah negara yang berdaulat dan merdeka Isi 3: Mengamalkan Perpaduan • • • • • merupakan aset negara yang amat penting dan merupakan tulang belakang kepada kemajuan negara (AH) mempunyai rakyat yang berbilang kaum .berusaha untuk memupuk perpaduan yang hakiki dan mengekalkan semangat perpaduan dari generasi ke generasi (AH) Mantan Timbalan Perdana Menteri Britain.ungkapan penting untuk menanamkan semangat sayang dan cinta akan negara (AR) Ahli falsafah ada menyatakan bahawa paksi kekuatan sesebuah negara itu terbina di atas paksi para ilmuwan yang berhikmah. (AH) dapat dipupuk melalui amalan kunjung-mengunjungi pada hari perayaan menerusi amalan rumah terbuka – mengeratkan hubungan silaturahim di samping dapat memupuk perpaduan tanpa mengira darah dan warna kulit (AC) perlu menyedari kepentingan elemen perpaduan kerana perpaduan merupakan tunjang kejayaan dan kemajuan negara. (AHrpn) . (AR) haruslah menanamkan semangat cinta akan negara yang mendalam (ACdgn) masa depan negara dapat terpelihara daripada jatuh ke tangan musuh dan maruah negara akan gah di seantero dunia. para pemimpin yang adil dan rakyat jelata yang taat setia. di situ langit dijunjung . PENUTUP • • • Di mana bumi dipijak. John Prescott pernah menyatakan keinginan Britain mempelajari pengalaman Malaysia mengekalkan formula perpaduan antara kaum dan amalan tolak ansur dalam amalan beragama.

persediaan awal amat penting sebelum anda menceburi bidang pekerjaan tersebut.kemahiran pengurusan maklumat .Pembelajaran sepanjang hayat . Bincangkan persediaan-persediaan yang perlu anda lakukan Pendahuluan Perkembangan dunia kini Manusia mengejar kemakmuran dalam kehidupan Bersedia dan sanggup melakukan apa-apa sahaja tanpa putus asa sehingga Berjaya (genggam bara api biar sampai jadi arang) Sebagai insan yang bertanggungjawab menjayakan wawasan 2020 saya meminati bidang kerjaya yang amat mencabar dan berisiko.kemahiran menyelesaikan masalah .Anda meminati sesuatu bidang kerjaya yang mencabar dan berisiko. yang pipih tidak dating melayang. sukan atau aktiviti perdebatan Kesan : dapat mempersiapkan diri dgn kemahiran yang boleh diaplikasikan pada masa hadapan terutamanya semasa berada dalam alam pekerjaan Penegasan: Isi 2 Perlu mempunyai daya saing yang tinggi Mengapa? Saya merupakan golongan pemuda yang bakal berhadapan dengan dunia yang mencabar. . Oleh itu. Isi 1 Melengkapkan diri dengan kemahiran insaniah yang meliputi – kemahiran berkomunikasi.kemahiran keusahawanan .mempunyai pemikiran kritis. Untuk Berjaya dalam bidang kerjaya yang mencabar dan berisiko saya perlu membuat persediaan awal kerana yang bulat tidak dating bergolek.kemahiran kerja berpasukan . .kemahiran kepemimpinan Mengapa ? kemahiran insaniah dapat melahirkan insan yang kamil dan yakin untuk berhadapan dengan sebangan cabaran Bagaimana? Sewaktu menuntut di sekolah dan universiti – perlu bergerak aktif dalam pelbagai bidang spt aktiviti kemasyarakatan. .etika dan moral professional .

Justeru. . Hal ni demikian kerana. Aktiviti tersebut memerlukan kita mempunyai rasa berani yang menebal dalam diri. yang telah diambil sesuai dengan ungkapan Muhammad Abduh. tujuan penubuhan unit beruniform adalah untuk melahirkan remaja yang memiliki semangat kerjasama dan berdisiplin. Sebagai contoh. aktiviti tersebut turut memerlukan kita untuk mempamerkan riak-riak keseronokan. Hal ini jika didiamkan akan menjadi api dalam sekam terhadap negara. “bagi menyelesaikan segala kemusykilan. secara umum dan dasarnya. sebaliknya berilah aku sepuluh orang pemuda. Keyakinan yang tinggi apabila melakukan aktiviti yang sihat tersebut pasti dapat memberikan kepuasan yang sangat megujakan. aku pasti mampu menggoncangkan dunia”. kadet Polis dan Persatuan Puteri Islam sering melakukan aktiviti perkhemahan di hutan atau tempat-tempat rekriasi. Berdasarkan ungkapan berpuitis tersebut dapat dirangkumkan bahawa ‘pemuda harapan bangsa. Oleh hal yang demikian kerajaan telah mengambil langkah drastik dengan mewujudkan badan-badan beruniform di sekolah. ‘flying fox’. Antaranya ialah kita dapat membina ketahanan mental dan fizikal badan beruniform seperti Kadet Remaja Sekolah.Faedah-faedah Menyertai Unit Beruniform di Sekolah “Berilah aku seratus orang tua. Ramai beranggapan bahawa remaja yang terlibat dengan gejala sosial dan kurang sihat ini berpokok pangkal daripada keadaan dunia hari ini. peribahasa tersebut amat sesuai sekali untuk mengumpamakan kelebihan dan faedah yang dapat diperoleh daripada aktiviti badan beruniform. Jika kita perhatikan daripada pelbagai sudut . kerajaan memperkenalkan badan beruniform ini bagi mengurangkan isu gejala sosial dan juga memenuhi sukatan aktiviti di sekolah. selidikilah puncanya dan bertindaklah semaksima mungkin”. ekoran daripada ledakan dunia dan bahang kemodenan.Contohnya. apabila kita melibatkan diri dalm aktiviti beruniform kita bukan sahaja berupaya membina ketahanan mental dan fizikal bahkan kita dapat menghindarkan diri daripada gejala sosial yang kurang sihat dan tidak bermoral. Perkhemahan tersebut diisi dengan pelbagai aktiviti yang mencabar minda dan menguji kesabaran. modal insan iaitu remaja sering terdedah dengan pelbagai gejala negatif. pemudi tiang agama’. Soekarno. apabila kita menyertai ekspedisi dan pekhemahan unit beruniform kita perlu bersama-sama menggembleng tenaga dan mencurahkan keringat daripada tulang empat kerat kita untuk mendirikan khemah dan melibatkan diri dalam aktiviti badan beruniform. Selain itu. aku hanya mampu menggoncang perahu yang tertangkup. Remaja dikatakan mengalami sedikit ‘kejutan budaya’. Bagai aur dengan tebing. Terdapat pelbagai faedah yang boleh diperolehi remaja jika mereka melibatkan diri dengan aktiviti badan beruniform. Banyak faedah yang boleh diperoleh remaja apabila menyertai badan beruniforn. Kewujudan badan-badan beruniform ini merupakan langkah awal yang bijak. Umpama serampang dua mata. Kata-kata tersebut diungkapkan oleh mantan Perdana Menteri Indonesia.

Malah. sambil menyelam minum air. Oleh itu tranformasi dan anjakan paradigma penting bagi mengelakkan gejala kegiatan tidak bermoral terus menerajui persada dunia kini. Malah. bangsa. harapan Perdana Menteri Malaysia untuk mencapai ‘1 Malaysia’ dapat dilaksanakan dengan jayanya. disitulah kita akan bertemu dengan pelbagai ragam manusia yang datang dari pelbagai pelosok tanah air. Kewujudan badan beruniform ini patut dipuji kerana aktiviti ini merupakan usaha murni ke arah melahirkan modal insan yang berkredibiliti dan mantap dari segala aspek. . sertailah badan beruniform untuk kepentingan bersama.kita bukan sahaja memperoleh stu faedah. malah mereka turut datang daripada kalangan individu yang berbeza agama.embina jati diri yang mampan dan ampuh. Kita tidak mahu negara gah dengan kemodenan berkelas pertama tertapi masyarakat masih mengamalkan cara berfikir kelas ketiga lantaran ketempangan budaya. Akhir kalam. malah kita memperoleh pelbagai faedah daripada aktiviti ini Konklusinya sudah terang lagi bersuluh terdapat banyak faedah yang dapat diperoleh jika kita menyertai aktiviti beruniform kita bukan shaja dapat menghindarkan diri daripada terjebak dengan gejala sosial malah dapat m. kaedah yang boleh kita dapati daripada aktiviti badan beruniforn ialah kita dapat menambah jumlah kenalan.umpama kata pepatah. Perpaduan kaum dapat dipertingkatkan dan menjadi utuh melalui aktiviti badan beruniform ini. Nah.Seterusnya. Biasanya perkhemahan unit beruniform dijalan kan di kawasan lapang atau hutan dan akan disertai oleh pelbagai sekolah. bahasa pertuturan dan warna kulit. kita turut dapat mengetahui dan mempelajari cara hidup mereka yang pelbagai. Hal ini demikian kerana peserta unit beruniform tersebut bukan sahaja datang dari pelbagai pelosok tanah air.

pemimpin diumpamakan sebagai jantung sesebuah negara. kelebihan yang diperoleh apabila menjadi warga Malaysia seharusnya diiringi dengan rasa syukur kerana diberi peluang untuk hidup dalam suasana harmoni tanpa sebarang diskriminasi. tetapi kita di dunia cuba hampiri ke tahap itu”. 1 Malaysia ialah satu gagasan bagi memupuk sikap saling menghormati dalam kalangan rakyat Malaysia yang berbilang kaum. Yang Amat Berhormat Datuk Seri Najib dalam mengetengahkan gagasan 1 Malaysia merupakan satu tindakan yang wajar dicontohi oleh tampuk kepimpinan yang lain. beliau berkata “keadilan yang hakiki hanya ada disyurga. Sekadar memetik kata-kata Datuk Seri Najib. Seterusnya. Pencapaian diutamakan’. berteraskan beberapa nilai penting yang seharusnya menjadi amalan setiap rakyat Malaysia. mahupun India. Justeru. maju. Memetik kata-kata daripada seorang peguam di Indonesia. idea yang dilontar dan dilemparkan oleh Perdana Menteri Malaysia ke lima. Kita tidak mahu negara gah dengan kemodenan berkelas pertama tetapi masyarakat masih mengamalkan gaya hidup berkelas ketiga lantaran ketempangan sikap saling menghormati. riang berlagu gembira. Disini jelas menunjukkan bahawa negara mengekalkan keadilan setiap kaum tanpa mengubah pegangan dan cara hidup mereka. Konsep 1 Malaysia telah menjadi asas pegangan dalam menjaga keadilan untuk semua kaum. Oleh hal yang demikian.. Perpaduan menjadi elemen penting dan merupakan cerucuk dominan dalam mengekalkan keamanan. Sebaliknya 1 Malaysia menghargai dan menghormati prinsip-prinsip Perlembagaan Persekutuan dan identiti-identiti etnik setiap kaum di Malaysia dan menganggapnya sebagai satu aset yang patut dibanggakan. di mana identiti kaum-kaum etnik dilenyapkan dan diganti dengan satu identiti nasional yang sama. perpaduan yang sedia terjalin antara kaum di negara ini perlu diperkukuhkan lagi bagi mewujudkan suasana negara yang lebih aman. Cina. Sejajar dengan ini. Tidak kira sama ada Melayu. keunikan Malaysia adalah bersandarkan kesejahteraan hidup kesatuan tiga kelompok berbeza bangsa dan agama namun masih mampu mengekalkan keamanan sejagat. Masyarakat Melayu misalnya. Pemimpin perlu bijak mengorak langkah proaktif untuk mengekalkan kestabilan keharmonian dan keamanan negara. Rakyat diberi kebebasan dalam menentukan pegangan hidup masingmasing tanpa sebarang halangan.1 MALAYSIA TERAS PERPADUAN NEGARA Dalam kerancakan penduduk jagatraya berjalan bersama-sama bayang-bayang keharmonian. beliau berbicara “saya berharap semua rakyat Malaysia melihat hari muka dengan lebih optimis dan keazaman untuk membina satu Malaysia yang lebih kukuh dan dinamik”. selamat dan makmur. perpaduan yang digambarkan oleh gagasan 1 Malaysia amat berbeza dari konsep asimilasi yang diamalkan di negara-negara lain. Umum mengetahui. 1 Malaysia dikatakan membawa aspirasi untuk memperbaiki hubungan antara kaum bagi memastikan rakyat Malaysia menjalinkan perpaduan yang lebih erat. Kita tidak boleh . perlu menghormati pegangan dan kepercayaan bangsa lain dan begitu juga sebaliknya kerana setiap bangsa mempunyai amalan dan kepercayaan yang tersendiri . sikap ini perlu disemat kukuh dalam sanubari generasi hari ini untuk mengekalkan perpaduan negara. yang membawa maksud bahawa nasib semua kaum akan terbela dan tiada manamana pihak akan dipinggirkan. Umum mengetahui. 1 Malaysia mewujudkan sebuah kerajaan yang mengutamakan pencapaian berpaksikan keutamaan rakyat sebagaimana slogan YAB Perdana Menteri ‘Rakyat Didahulukan.

Perlakuan atau sikap toleransi berlaku apabila sesuatu pihak tiada pilihan dan kadangkala diterima dengan tidak jujur.bersikap serperti enau dalam belukar. Di sinilah pentingnya sikap hormat-menghormati dalam kalangan rakyat kerana apabila hidup di bawah satu bumbung bersama tiga kelompok berbeza adalah suatu perkara yang tidak boleh diambil mudah dan dipandang enteng kerana setiap perlakuan dan tutur kata perlu dijaga rapi. perkara-perkara yang terbaik daripada kaum Melayu. rakyat Malaysia mampu menjalankan urusan perniagaan secara perkongsian walaupun berbeza bangsa. Manakala toleransi pula berlaku kerana tiada pilihan lain atau secara terpaksa. Oleh yang demikian. Tuntasnya. Penerimaan akan memperlihatkan perlakuan yang positif iaitu dengan menerima sepenuhnya sesuatu perkara dengan hati yang ikhlas tanpa ada unsur-unsur terpaksa. rosak susu sebelanga. Melalui konsep 1 Malaysia ini . Penerimaan semua kaum mendapatkan apa yang terbaik amat diperlukan bagi membina sebuah negara bangsa. Teras perpaduan yang diterapkan iaitu penerimaan. konsep 1 Malaysia yang diketengahkan mampu menyemai sikap saling bekerjasama sesama rakyat. anak-anak di bawah umur mahupun belia-belia harapan bangsa turut mampu mengamalkan sikap saling bekerjasama antara satu sama lain. Jangan kerana nila setitik. Apakah ikatan dan jalinan ini akan berterusan jika ada rakyat yang tidak tahu menilai perpaduan negara?. konsep 1 Malaysia membantu memepertingkatkan lagi sikap tersebut seterusnya perpaduan negara lebih mudah dicapai. konsep satu Malaysia akan membawa aspirasi untuk memperkukuhkan hubungan kaum bagi memastikan rakyat Malaysia dapat menjalinkan perpaduan yang lebih erat sebagaimana kehendak prinsip Rukun Negara. sekolah-sekolah Cina tidak lagi hanya didiami oleh bangsa tersebut semata-mata. Cina. Justeru. Justeru. Oleh hal yang demikian. mereka tidak hanya tertumpu kepada sekolah jenis kebangsaan tamil atau SJK(T) sahaja. Malaysia memerlukan rakyat yang dapat menerima apa sahaja perkara baik dan mendapat persetujuan secara kesepakatan. Konsep penerimaan dan toleransi adalah dua perkara yang berbeza sama ada daripada ungkapan mahupun pelaksanaan. Ketulusan dan keterbukaan sikap rakyat Malaysia hidup dalam kesatuan tiga kelompok berbeza bangsa sering menjadi buah mulut masyarakat seantero dunia yang kagum dengan perpaduan yang dikecapi. India dan lain-lain perlu diterima pakai serta mendapat penerimaan daripada masyarakat negara ini. malahan anak-anak Melayu dan India turut menuntut di sekolah yang sama. Teras perpaduan ini adalah komponen-komponen asas yang menguatkan semangat bersatu padu dalam kalangan rakyat berbilang kaum. Sekadar mengambil contoh daripada persekitaran sekeliling. Di sini jelas menunjukkan bahawa sikap kerjasama tidak hanya wujud dalam golongan profesional sahaja. Begitu juga dengan bangsa India. melepaskan pucuk masing-masing dengan mengamalkan sikap mementingkan diri sendiri tanpa memikirkan sensitiviti bangsa lain. Pemimpin perlu bijak dalam memainkan peranan untuk membina rumpunan bangsa Malaysia yang bahu-membahu atau bantu-membantu agar dapat memperkukuh ikatan kaum yang akan menjadi tunjang kepada pembangunan dan keharmonian negara. jika dinilai dari alam persekolahan. Teras perpaduan ini didokongi oleh nilai-nilai murni yang seharusnya mendasari cara hidup rakyat Malaysia. Selain itu. sinergi daripada setiap lapisan masyarakat amat diperlukan dengan menjadikan sikap saling menghormati sebagai salah satu inisiatif dalam mengekalkan perpaduan.

Kerajaan khususnya perlu menagih komitmen dan pengertian menyeluruh semua pihak terhadap kepentingan perpaduan negara dan peranan gagasan 1 Malaysia dalam membantu merealisasikan impian dalam membentuk sebuah negara bangsa.” . “jika ingin melihat generasi pada masa akan datang. lihatlah generasi pada hari ini. Rakyat perlu menumpahkan sepenuh kesetiaan kepada negara sebagaimana setianya Hang Tuah kepada sultan.tidak akan wujud perasaan tidak berpuas hati kepada mana-mana kaum kerana semua rakyat adalah bangsa Malaysia dan rakyat Malaysia yang mempunyai satu hala tuju dan cita rasa untuk bersama-sama memajukan negara. Mantan Perdana Menteri Indonesia ada menyatakan. Keharmonian negara yang dikecapi dan keamanan menyirup udara segar hasil kemerdekaan perlu dikekalkan supaya keaman dan perpaduan ini tetap berterusan hingga generasi akan datang.

namun demikian OKU perlu menunjukkan daya usaha yang tinggi dan semangat yang cekal sebelum dapat membuka mata orang lain bak kata peribahasa. Kesukaran yang dilalui oleh OKU 4.apabila mereka menjadi terlatih. membaiki peralatan elektrik.OKU yang diberi bantuan dalam bentuk wang ringgit dan makanan akan terus menghadapi . Institut Kemahiran Mara.dilatih secara sepenuh masa sehingga mahir . Kenapa jadi Orang Kurang Upaya ? Sejak dilahirkan dan kesan kemalangan atau penyakit tertentu 3. Pusat latiha dan pemulihan orang cacat (JARO) .diberi elaun dalam bentuk wang ringgit.mereka dilatih dalam bidang kerja sosial dan kaunseling supaya dapat menyesuaikan diri dengan orang cacat yang berperasaan sensitif.Allahyarham Prof Dr Ismail Salleh (cendekiawan ulung dalam bidang ekonomi walaupun buta).mereka tidak akan menyusahkan orang lain bahkan mampu menyara hidup ahli keluarga (jika sudah berumah tangga). Peribahasa yang oleh digunakan . menjilid buku Di mana mereka boleh dilatih ? .Pusat Giat Mara. dicanai baru diuji dan dimamah baru ditelan". 5. 1. mereka akan duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi dengan orang lain yang sempurna sifatnya . 7. tutor.. Kolej Komuniti.diberi peluang menjalani latihan amali dengan syarikatsyarikat yang berdaya maju Siapa tenaga pengajar mereka ? .Idea untuk perenggan pengenalan. nelayan itu dapat makan untuk sehari. perabot dan kraf tangan. mereka boleh memilih untuk bekerja makan gaji atau memulakan perniagaan sendiri. Peruntukan disalurkan oleh kerajaan melalui agensi seperti Jabatan Kebajikan Masyarakat. guru yang berpengetahuan dan berpengalaman .Pensyarah.setelah mantap dalam bidang pekerjaan mahupun berjaya menguruskan perniagaan. tempat tinggal. keropok. Memberi maksud Orang Kurang Upaya 2.jika kita memberi seorang nelayan seekor ikan. peralatan pembelajaran. Bidang apa ? .. kenderaan khas dan lain-lain.sudah jatuh ditimpa tangga. dia akan dapat hidup untuk jangka masa yang lebih lama.berkisar kehidupan orang cacat. Analoginya . menghasilkan makanan seperti kek. ditaja makanan dan minuman. Contoh OKU yang berjaya dalam kehidupan . .membaiki kenderaan. universiti tempatan. Lirik lagu Namun Kupunya Hati (Fredie Fernandez) . Kenapa mereka perlu dilatih dengan kemahiran tertentu ? . MARA dan sebagainya.. sibuta kehilangan tongkat 6. Jika kita menunjukkan cara memancing ikan kepada nelayan itu. pakaian. Masukkan peribahasa Cina ."digilap baru ditayang. Apa kemudahan yang OKU boleh dapat sepanjang latihan ? . Mengapa OKU perlu dibantu dalam pelbagai aspek? Isi 1 : Kerajaan melatih orang-orang cacat dalam pelbagai bidang.

kawan yang baik boleh membimbing . Faktor 2: Pengaruh rakan sebaya [Ayat Topik] Pengaruh rakan sebaya yang menyumbang kepada berleluasnya gejala ponteng sekolah dalam kalangan pelajar tidak dapat dinafikan. Beliau mengatakan bahawa kepincangan keluarga mempengaruhi pencapaian akademik kerana ibu bapa bersikap acuh tak acuh terhadap prestasi akademik anak-anak mereka. [Ayat Penyimpul]Pendek kata. Oleh sebab konflik dan tekanan jiwa. Apabila terkandas dalam pelajaran.kesukaran untuk hidup pada hari berikutnya. kes ponteng sekolah tercatat bilangan yang tertinggi berbanding dengan kes-kes disiplin yang lain. baik kerja-kerja rumah mahupun ulang kaji pelajaran tidak dipedulikan sehingga tercicir dalam pelajaran. kepincangan rumah tangga menjejaskan akademik anak sekali gus mendorong mereka ponteng sekolah. [Ayat Huraian] Kawankawan menjadi orang yang rapat dengan mereka. dan yang paling dikhuatiri mereka akan melibatkan diri dengan kegiatan-kegiatan sosial yang negatif.0 ISI-ISI PENTING Faktor 1: Senario persekitaran rumah tangga yang tidak kondusif [Ayat Topik] Antara penyumbang utama kepada gejala ponteng sekolah ialah senario persekitaran rumah tangga yang tidak kondusif. Ting Chew Peh. mereka akan menggunakan kemahiran itu untuk "mencari makan" seterusnya. TAJUK KARANGAN: PONTENG SEKOLAH FOKUS KARANGAN: PUNCA/FAKTOR/PENYEBAB FORMAT KARANGAN: PERBINCANGAN/PENDAPAT KARANGAN CONTOH GRED A+ 1. Implikasinya. Siapakah yang harus bertanggungjawab dalam hal ini? Apakah kepincangan sistem pendidikan kita? Adakah pihak ibu bapa lepas tangan dalam soal pendidikan? Atau. peningkatan kadar masalah disiplin di sekolahsekolah Malaysia yang mendadak menimbulkan tanda tanya kepada pelbagai pihak mengenai pokok pangkal fenomena ini. Jika mereka diberi latihan kemahiran yang sesuai.0 PENDAHULUAN [Ayat Rangsangan] Menurut kenyataan yang dikeluarkan oleh Menteri Pelajaran. adakah gejala ini berpangkal daripada pengaruh rakan sebaya? Gejala ini dipandang berat kerana perlakuan tersebut memungkinkan seseorang pelajar hilang sifat bertanggungjawab. Implikasinya. [Ayat Arahan] Persoalannya. kecenderungan mereka terhadap pelajaran terbantut sekali gus mencari jalan keluar untuk menangani kemelut itu dengan ponteng sekolah. akan ketinggalan dalam pelajaran. apakah penentu-penentu perdana yang menyumbang kepada gejala ponteng sekolah atau bolos yang kian meruncing dalam kalangan pelajar kita ini? 2. [Ayat Huraian] Menurut beliau. [Ayat Contoh]Menurut Dr. [Ayat Huraian] Rumah tangga yang porak-peranda ataupun institusi keluarga yang retak gara-gara perceraian ataupun tiadanya persefahaman antara ibu dengan bapa menyebabkan pelajaran anak terabai. mereka akan memencilkan diri dan berjinak-jinak dengan rakan sebaya yang menghadapi masalah yang sama. segelintir pelajar yang membolos sekolah berkait rapat dengan keruntuhan rumah tangga. mereka langsung tidak mengambil berat tentang pelajaran anak mereka.

budaya samseng. sistem pendidikan kita yang terlalu berorientasikan peperiksaan menyebabkan para pelajar. darah setampuk pinang terlalu mudah mempercayai rakan sebaya dan tidak dapat membezakan intan daripada kaca. Mereka pun bertindak untuk ponteng sekolah bersama-sama dengan rakan kerana tertinggal atau tercicir dalam bidang akademik. akan mempengaruhi mereka kepada perkara-perkara yang buruk. gejala ponteng sekolah bertitik tolak daripada kelemahan sistem pendidikan kita. iaitu mata pelajaran yang ‘mendesak’ pelajar supaya menghafaz fakta-fakta sejarah.mereka ke arah kebaikan. kes ponteng banyak membabitkan pelajar yang lemah berbanding dengan pelajar yang cerdas. [Ayat Huraian] Dalam konteks ini. isi kandungan sukatan pelajaran. Hal ini demikian kerana remaja yang umur setahun jagung. [Ayat Contoh] Menurut Prof. dadah. Sebelum nasi menjadi bubur. Pihak kerajaan haruslah merombak sistem pendidikan. [Ayat Harapan] Dengan wujudnya kerjasama ini. bukan sahaja kita dapat mencapai ‘ponteng sifar’ bahkan modal insan yang cemerlang. gemilang dan terbilang dapat dilahirkan agar dapat bersaing di persada antarabangsa. geografi. [Ayat Penyimpul] Dengan erti kata lain. dan sebagainya. seks bebas. arak. [Ayat Cadangan] Dalam hal ini. laku musnah. Dr. masalah ponteng sekolah disebabkan oleh faktor keluarga. namun jika tersilap langkah dalam memilih kawan. . bukannya memansuhkan peperiksaan awam.0 INTIHA [Ayat Kesimpulan] Intihanya. Buktinya. semua pihak perlu berganding bahu dalam menangani masalah ini. berasa tertekan. khususnya pelajar lembap dalam pelajaran. pihak Persatuan Ibu Bapa dan Guru serta Unit Bimbingan dan Kaunseling haruslah memainkan peranan yang penting dalam usaha mencelikkan mata para pelajar bahawa gejala ponteng sekolah merupakan titik tolak kepada gejala-gejala sosial seperti merokok. seandainya mereka merasakan rakan-rakan mereka lebih rapat dan kononnya lebih memahami perasaan mereka. Faktor 3: Kepincangan sistem pendidikan [Ayat Topik] Selain masalah peribadi dan pengaruh rakan sebaya. Mereka terlupa bahawa “kawan juga kadangkala boleh makan kawan”. mereka yang lemah semangat dan keimanan mudah berputus asa akibat tidak dapat memberikan saingan kepada rakan-rakan pelajar yang lebih tekun dan cerdas. [Ayat Contoh] Misalnya. rakan sebaya. kepincangan sistem pendidikan turut mencetuskan masalah ponteng sekolah. [Ayat Penyimpul] Tegasnya. pendidikan moral dan sebagainya. agar tidak terlalu ‘mendera’ para pelajar dari segi mental dan emosi. dengan mudah mereka mengikut mereka ponteng sekolah dan melepak di pusat beli-belah dan sebagainya. Implikasinya. terutamanya ponteng sekolah. pengaruh rakan sebaya merupakan pokok pangkal berleluasanya gejala ponteng sekolah. Fatimah Yusoff. Mereka pun hilang kecenderungan untuk mengikuti pengajaran dan pembelajaran dalam kelas. 3. dan sekolah.

0 CONTOH KATA ALU-ALUAN [Ayat Format] Selamat pagi dan salam sejahtera. ponteng sekolah. Menurut kenyataan yang dikeluarkan oleh pihak Kementerian Pelajaran.0 CONTOH PERENGAN ISI DEDUKTIF Hadirin yang saya hormati. 2. saya ingin memanjatkan syukur kepada Tuhan kerana mempertemukan kami dalam majlis ini serta ingin merakamkan ribuan terima kasih kepada pihak sekolah kerana memberi saya peluang untuk menyampaikan ceramah pada pagi ini. 3. lebih daripada 500 orang pelajar dilaporkan membolos (=ponteng sekolah) dan melepak di pusat-pusat beli-belah saban hari. . serta para pelajar yang saya hormati sekalian. (bukan Maracapada / Mutakhir ini) isu budaya lepak tak lekang di bibir masyarakat kita. selepas kegiatan kokurikulum atau selepas kelas tuisyen. Yang Mula Tuan Pengeusi Majlis. tidak dapat dinafikan. dan langsung tidak menghayati “masa itu emas”. langsung tidak menghargai waktu. [Ayat Format] Tajuk ceramah saya pada pagi yang mula ini ialah “Budaya Lepak Tidak Mendatangkan Sebarang Faedah”. [Ayat Penyimpul] Pendek kata. dan sebagainya sama ada pulang dari sekolah. [Ayat Topik] Gejala lepak dalam kalangan remaja.[Ayat Huraian] Senario ini bukan sahaja menyebabkan ibu bapa seperti cacing kepanasan bahkan mencemaskan pihak kerajaan kerana menjejaskan masa depan generasi muda dan negara. membazirkan masa mereka. Yang Berusaha Tuan Pengetua. [Ayat Format] Terlebih dahulu. guru-guru. Encik Daim bin Ahmad Azizul. Mereka berlagak seolah-olah tidak ada kerja rumah yang perlu dibereskan ataupun tiada ulang kaji pelajaran secara konsisten yang perlu dilakukan demi menempuh ujian bulanan ataupun ujian semester. Mereka merungut bahawa sistem pelajaran kita terlalu berorientasikan peperiksaan sehingga ‘mendesak’ Kementerian Pelajaran memansuhkan peperiksaan UPSR dan PMR. Mereka langsung tidak mengacuhkan kepentingan masa. Apabila ketinggalan dalam pelajaran. dan negara. masyarakat.TAJUK KARANGAN: BUDAYA LEPAK FOKUS KARANGAN: KESAN-KESAN NEGATIF FORMAT KARANGAN: CERAMAH / SYARAHAN KARANGAN CONTOH GRED A+ 1.0 CONTOH PENDAHULUAN [Ayat Rangsangan] Dewasa ini. [Ayat Arahan] Hal ini tidak harus dipandang enteng kerana gejala lepak mendatangkan dampak (=impak/kesan) negatif kepada remaja. di tepi jalan. di kaki lima kedai. mereka menudingkan jari ke arah pihak sekolah seolah-olah pihak sekolah mengabaikan tanggungjawab. [Ayat Pengembangan: Huraian + Contoh] Mengapa tidak? Ada yang menjadi kutu embun. budaya lepak bukan sahaja membuang masa bahkan menjejaskan pelajaran remaja. [Ayat Huraian] Kita sering melihat golongan pelajar berpelesiran dan melepak di gedung beli-belah. yakni melepak sehingga kokok ayam pertama berkumandang.

seperti penagihan dadah. [Ayat Topik] Dengan erti kata lain. menghidu gam. sektor pelancongan kita sudah tentu menerima tempiasnya. [Ayat Topik] Selain kemelut sosial. Dalam usaha mereaslisaikan Wawasan 2020 dan Konsep 1Malaysia.0 CONTOH PERENGAN ISI INDUKTIF Hadirin yang saya muliakan. Implikasinya. Bagi saya. mengganggu gugat keharmonian masyarakat. generasi muda kita berkelakuan kurang ajar ataupun biadab. gejala lepak mencemari imej negara di mata dunia. pergaulan bebas. masih segar dalam minda saya. bukan sahaja memberikan suatu pandangan yang negatif bahkan mencolok mata orang yang memandang. [Ayat Cadangan] Selaku remaja yang berhemah. ponteng sekolah. saya ingin menegaskan bahawa gejala lepak menggelapkan hari muka generasi muda. Hal ini demikian kerana gelagat remaja yang melepak. [Ayat Kesimpulan] Sebelum saya menutup tirai. bangsa serta negara. perjudian. dan pelacuran. terutamanya lepak. Fadzilah Kamsah. mengadang laluan. masyarakat. mengganggu ketenteraman awam. gejala lepak menjadi pokok pangkal masalah sosial yang serius di negara kita. Dato’ Dr. berekreasi dan melancong. masakan pokok bergoyang”. Katanya. melaku musnah dan sebagainya dalam khalayak ramai sudah pasti akan mencemari imej negara kita. dan sebagainya. maka harumlah badan kita. beriadah. Janganlah menjadi .0 CONTOH PERENGAN ISI DEDUKTIF-INDUKTIF Hadirin yang saya muliakan. seperti di kompleks beli-belah. [Ayat Pengembangan: Huraian + Contoh] Akhir-akhir ini. Para pelancong asing. dan menghancurkan kemakmuran negara. Kata-kata beliau itu memang berpijak di bumi nyata. 5. misalnya.0 CONTOH PERENGAN INTIHA Hadirin yang saya kasihi. [Ayat Pengembangan: Huraian + Contoh] Melepak secara beramai-ramai di tempat tumpuan orang ramai. Kata orang tua-tua. maka percikan api akan mengena badan kita. Kata-kata seorang pakar motivasi yang tersohor. 6. “Kalau tak ada angin. keluarga. kita sewajarya mengetahui tanggungjawab kita kepada diri sendiri. Gejala mat rempit ataupun samseng jalanan memang bertitik tolak daripada pergaulan secara beramai-ramai. merokok. masalah sosial yang membabitkan pelajar ataupun remaja kian berleluasa dalam mayarakat kita. pencabulan maruah anak gadis. bergelandangan. menconteng. bukan sekadar imej negara akan tercemar bahkan industri pelancongan akan terjejas gara-gara budaya lepak. menghidu gam. alaf ini zaman siber! Apa-apa yang dirakamkan dengan alat perakam video. masalah sosial yang kian menjadi-jadi ini berkait rapat dengan gejala lepak kerana kemelut sosial berpokok pangkal daripada pengaruh rakan sebaya yang berkelakuan liar dan bobrok akhlak. jika kita berjinak-jinak dengan si tukang besi.4. Mereka bukan sahaja terbabit dalam perlumbaan haram bahkan terjermurus dalam kemungkaran. kamera digital ataupun telefon bimbit dapat dimuat naik dalam alam siber sama ada melalui Youtube ataupun melalui Facebook. berfoya-foya. [Ayat Topik] Dengan kata-kata lain. perlakuan samseng. dan sebagainya sering dipaparkan dalam media cetak mahupun media elektronik dewasa ini. akan beranggapan bahawa generasi muda kita seperti sampah masyarakat dan tidak bertamadun. Manfaatkanlah masa yang terluang dengan aktiviti-aktiviti yang sihat seperti membaca. bermain gitar. Ingat. beramal dan bukannya dengan aktiviti-aktiviti yang mengundang musibah. jika kita berjinak-jinak dengan si penjual minyak wangi. berpelesiran. Kes-kes pembuangan bayi. beribadat.

sudah menjadi lumrah manusia untuk menghulurkan bantuan kepada pihak yang memerlukan pertolongan. Dimensi Antarabangsa/Global/Serantau Malaysia sentiasa prihatin terhadap warga dunia yang ditimpa bencana. kemarau. berdiri sama tinggi dengan negara-negara maju di persada antarabangsa. banjir. akan lahirlah modal insan yang cemerlang. Pelbagai bentuk bantuan telah dihulurkan untuk meringankan penderitaan mangsa. Harta benda musnah. mengapakah Malaysia perlu membantu mangsa-mangsa bencana tersebut? Inisiatif kerajaan dan rakyat Malaysia yang sanggup menghulurkan bantuan kepada mangsa-mangsa bencana alam dunia dapat menjalin tali silaturahim dan ukhuwah dengan negara-negara yang terbabit. Demikianlah senario gara-gara bencana alam. dan berpatriotik. Dan.hamba kepada hawa nafsu kerana ikut hati mati. Indonesia. Kita boleh melancarkan tabung kebajikan mangsa bencana di peringkat kebangsaan. mengapakah kerajaan dan rakyat Malaysia perlu membantu mangsamangsa bencana tersebut. Anak kebuluran. Persoalannnya. Bantuan berupa ini bukan setakat dapat meringankan penderitaan mereka malah tali ukhuwah terjalin dengan negara-negara yang terbabit. dan mungkin lusa kita pula ditimpa bencana tanah runtuh. usalah terhantuk baru tengadah! Jadilah generasi yang berhemah. dan sebagainya. gempa bumi. Siapakah yang dapat membantu mereka? Malaysia boleh. misalnya. tsunami. Apabila kita menyumbangkan apa-apa jua bantuan kepada negara yang dilanda musibah alam. Mungkin hari ini jiran kita. gemilang dan terbilang serta pelapis pemimpin negara yang berwibawa dan berterampilan sekali gus kita dapat duduk sama rendah. . mungkin esok Filipina dilanda ribut taufan. ikut rasa binasa. Kehidupan nescaya akan menjadi sukar untuk mangsa-mangsa bencana alam seperti ribut. Mayat bergelimpangan. Bangkai bertaburan. berwawasan. terima kasih. paha kiri pun merasa juga. Kita boleh memberikan maklumat dan menawarkan bantuan kepakaran dan teknikal dalam usaha membangunkan kawasan yang terbabit. Sebagai umat manusia yang berprihatin dan bertimbang rasa. Bantuan perubatan amat diperlukan dan dihargai kerana mangsa-mangsa bencana bukan sahaja mengalami kecederaan parah bahkan menghidap penyakit berjangkit. [Ayat Format] Sekian. [Ayat Harapan] Dengan ini. bak kata pepatah cubit paha kanan. bertanggungjawab. dilanda bencana alam letusan gunung berapi dan tsunami. Pada pendapat anda. Ketika tsunami besar melanda negaranegara serantau pada tahun 2004. sudah tentu tali persaudaraan dengan rakyat dan negara yang terbabit dapat dipererat. Mercy Malaysia yang merupakan sebuah pertubuhan bantuan perubatan sukarela telah menghulurkan bantuan perubatan kepada mangsa-mangsa bencana alam. Kita boleh menyumbangkan khidmat bantuan kebajikan dan kemanusiaan kepada mangsa malapetaka alam. berpelajaran. terutamanya mangsa-mangsa bencana.

Tanpa mengira sempadan budaya. kita dapat duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi dengan negara-negara maju yang lain. Sebagai intiha. makanan. . mahupun negara. Kita juga harus bermegah dengan kemampuan kita dalam usaha membantu rakan-rakan kita yang dilanda bencana alam di seantero dunia. Pendek kata. dan sebagainya. rawatan perubatan. Seandainya kita mampu menghulurkan bantuan kewangan. makanan. kejuruteraan. Dalam menghadapi bencana alam. sesungguhnya kita sudah berjaya dan maju dalam segala aspek kehidupan. Dengan adanya perasaan kemanusiaan dalam kalangan manusia. kita perlu menghulurkan tangan membantu mereka yang memerlukan pertolongan. kita dapat hidup bahagia dan harmoni di dunia ini. keterlibatan dalam penyumbangan bantuan kepada mangsa-mangsa bencana alam dapat meningkatkan imej kita sebagai negara yang makmur di persada antarabangsa.Dengan erti kata lain. Bahkan. ubatubatan. Kita mendabik dada dengan ahli sukan kita. eloklah kita menyumbangkan bantuan sekadar yang dapat kerana berat mata memandang. Kita berbangga dengan kemantapan siasah dan kemapanan iktisad yang sedang kita kecap. sumbangan kepada mangsa-mangsa malapetaka alam tanpa mengira bangsa dan negara mencerminkan bahawa rakyat Malaysia berperikemanusiaan. kawan atau musuh. Kesannya. Kita memang mengharapkan kemakmuran dan kebahagiaan di dunia ini tetapi bencana alam adalah di luar kuasa manusia. berat lagi bahu memikul. maju ataupun mundur. kita menyumbangkan apa-apa juga bantuan baik kewangan. Dengan kemampuan dan keprihatinan ini. Tidak kira negara yang ditimpa bencana alam itu kaya ataupun miskin. seandainya ditimpa apa-apa jua musibah. terutamanya Datuk Lee Chong Wei dan Datuk Nicol David. teknikal. kita dapat meraih keyakinan dan kehormatan bangsa-bangsa maju di empat pojok dunia. apabila kita senang dan makmur. perubatan mahupun teknikal kepada mana-mana negara yang dilanda musibah alam. agama. kita patut menghulurkan tangan memberikan apa-apa jua bantuan agar kesengsaraan dan keazaban mangsa-mangsa bencana dapat dikurangkan. jiran ataupun sahabat. Dengan ini. kaum. kejadian bencana alam mengundang keprihatinan rakyat Malaysia untuk menghulurkan bantuan. kita bersamasama mengorak langkah mengurangkan impak musibah alam dan berganding bahu meredakan penderitaan mangsa-mangsa bencana. kita tidak harus berpeluk tubuk menyaksikan kesengsaraan jiran-jiran kita kerana malang tidak berbau dan kemalangan tidak mengenal mangsanya Seelok-eloknya. Jadi. rakyat asing tidak akan teragak-agak untuk melabur di negara kita kerana mereka akan berasa selamat dan bahagia di Bumi Malaysia.

TOPIK/TEMA: BERSEJARAH PELESTARIAN / PEMULIHARAAN BANGUNAN FOKUS: SEBAB / KEPENTINGAN / KEMASLAHATAN .

dan kegunaan awam. [Ayat Hurain] Jika ditinjau secara umum. [Ayat Huraian]Sejak UNESCO mengiktirafkan bandar Melaka dan Geogetown sebagai bandar warisan bersejarah. baru timbullah kesedaran tentang kepentingan bangunan-bangunan bersejarah.[Ayat Rangsangan] Tidak dapat dinafikan. .[Ayat Arahan] Persoalannya. pejabat. tempat kediaman. premis perniagaan. warisan negara yang telah diabaikan dewasa ini ialah bangunan bersejarah yang banyak terdapat di seantero negara. kebanyakan bangunan bersejarah yang dipulihara akan disuaigunakan semula sebagai muzium.

pembinaan kota A Famosa (bermaksud “Yang Termasyhur” dalam bahasa Portugis) atas arahan Alfonso de Albuquerque boleh dikatakan menjadi lambang penentangan penduduk Melaka terhadap penjajah. dan sebagainya. generasi baharu akan lebih menghargai dan peka akan perkembangan sejarah negara. [Ayat Contoh]Ciri-ciri seni bina tradisional Melayu dapat dilihat pada bangunan-bangunan lama yang masih kekal ibarat tak lapuk dek hujan. bangunan dan monumen ini secara tidak langsung dapat membantu industri pelancongan negara. [Ayat Huraian]Melalui darmawisata ke tempat-tempat bersejarah. para pelancong yang berpendidikan akan terpesona oleh zaman kegemilangan bandar pelabuhan Melaka pada abad ke-15 dan ke-16 apabila melihat Pintu Gerbang Porta de Santiago. seni bina Melayu yang indah ini bukan sahaja unik malahan memberikan nilai estetika yang begitu tinggi dan seharusnya dipelihara untuk pengekalan atau pelestarian identiti bangsa. Masjid Tengkera di Melaka. istana raja-raja. bangunan bersejarah dapat menyumbang kepada kerancakan industri pelancongan negara kita.apakah kepentingan pemuliharaan bangunan-bangunan bersejarah dalam konteks Malaysia? [Ayat Judul]Bangunan-bangunan bersejarah memang mempunyai nilai sejarah yang tidak ternilai. Hidup warisan Malaysia. [Ayat Penilaian]Dengan terdapatnya bangunan bersejarah. pemuliharaan dan pelestarian bangunan bersejarah amat penting dalam penghayatan warisan dan khazanah negara. [Ayat Penilaian]Akhir kata. Paul. [Ayat Judul]Selain nilai sejarah.[Ayat Penyimpul] Pendek kata. tak lekang dek panas seperti Istana Kenangan di Perak. [Ayat Judul]Tidak ketinggalan juga. [Ayat Kesimpulan]Secara tuntas. adalah tidak rasional jika bangunan-bangunan bersejarah ‘dikorbankan’ demi memberikan laluan kepada pembangunan negara. fakta-fakta sejarah ini dapat memupuk nilai patriotisme dalam kalangan generasi muda kita. [Ayat Penyimpul] Dengan erti kata lain. Gereja Christ. [Ayat Contoh]Tamsilnya. [Ayat Cadangan]Bangunan dan monumen yang bersejarah merupakan aset yang patut dipelihara dan diwarisi dari satu generasi ke satu generasi. generasi muda dapat menghayati fakta-fakta sejarah yang dipelajari dalam buku teks Sejarah. seni bina Melayu turut dizahirkan ke atas binaan-binaan lain seperti masjid. [Ayat Huraian]Hal ini demikian kerana bangunan-bangunan bersejarah yang mempunyai nilai sejarah dan seni bina yang unik dapat menjadi tarikan pelancong. dan seni bina makam atau pusara. Bangunan Stadhuys dan Gereja St.[Ayat Penyimpul]Pendek kata. Istana Balai Besar di Kelantan. rumah wakaf. hidup bangsa Malaysia! . [Ayat Contoh]Misalnya. [Ayat Huraian]Selain rumah kediaman. bangunan-bangunan bersejarah memaparkan seni bina awal yang begitu unik.

berdaya saing. berilmu . Gagasan yang mempunyai sembilan mekanisme cabaran itu menjadi acuan utama ke arah membentuk negara dan rakyat Malaysia yang progresif. Tanggal 21 Februari 1991. iaitu Dato Seri Dr Mahathir Mohamad telah meuar-uarkan satu ilham yang begitu pragmatik iaitu WAWASAN 2020. tercatatlah satu lagi peristiwa dalam lembaran Hari Ini Dalam Sejarah.· · · · · Tajuk: Negara maju acuan Malaysia memerlukan rakyat yang: Bersatu padu Berakhlak mulia Berilmu pengetahuan Bersemangat patriotik Berpegang teguh kepada ajaran agama Berikan ulasan anda. bertempat di perasmian Majlis Perdagangan Malaysia. Peristiwa penting itu ialah Perdana Menteri Malaysia pada waktu itu.

acuan rakyat Malaysia perlu seiring dengan matlamat membentuk rakyat yang berilmu pengetahuan. dan jasmani. bahawa kehidupan kita sebagai suatu bangsa Malaysia menuntut kepada suasana ukhuwah dan bersatu padu. berakhlak mulia. tetapi apabila kamu hendak mengenal diri (peribadi) bercerminlah pada wajah. atas rasa cinta kepada nusa dan demi mengidami keamanan kita hendaklah menjelmakan satu semangat bersatu dengan slogan.mengamlkan akhlak yang mulia. saya amat bersetuju kelima-lima unsur ini sudah pasti menjadi cabaran besar untuk kita galas jikalau mahukan negara tercinta ini bertukar wajah menjadi negara maju seperti yang dicita-citakan. Dengan itu.” Imam al-Ghazali pernah menyatakan. bersemangat patriotik dan berpegang teguh kepada ajaran agama. bercerai roboh dan bulat air kerana pembetung. bersopan-santun. setiap rakyat perlulah menonjolkan suatu imej yang terpuji dengan . Falsafah hidup yang bertunjangkan prinsip-prinsip akhlak seperti ini sudah pasti dapat mencerminkan suasana kehidupan yang harmoni di Malaysia di samping memantulkan imej masyarakat Timur yang begitu terkenal dengan peradaban yang tinggi. Sejajar dengannya. Warasnya. jadikanlah budi bahasa sebagai cerminan imej dan nilai budaya masyarakat Malaysia. Bersatu padu dalam konteks rakyat Malaysia membawa maksud hidup dalam suasana aman. berilmu pengetahuan. dan . harmoni.” Kata-kata tersebut memberikan gambaran betapa keperibadian dan akhlak yang mulia akan menjadi pengukur tinggi atau rendah harga diri setiap individu. bersatu teguh. Oleh yang demikian. tuntutan terhadap penguasaan ilmu pengetahuan pasti menjadi wahana yang penting dan perlu dikuasai oleh setiap warganegara. Sepatutnya kita mesti menerima hakikat bahawa kita ditakdirkan hidup dalam pelbagai etnik dengan pelbagai ragam budaya. dan bekerjasama dalam masyarakat majmuk. Peristiwa-peristiwa seumpama itu sesungguhnya akan menebalkan lagi rasa syak wasangka dan turut memperdalam jurang ketegangan antara kaum. Apabila tamadun dunia melangkah masuk ke abad Millenium. Nilai tersebut bermatlamat membentuk insan yang seimbang dalam aspek mental. bertolak ansur. Antara intipati daripada sembilan cabaran itu adalah untuk membentuk sebuah negara maju dalam acuan Malaysia iaitu negara dengan rakyat yang bersatu padu. Rakyat yang berilmu pengetahuan ialah rakyat yang bijaksana dengan menguasai segala bidang ilmu sama ada dalam bidang sains dan teknologi dan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ketamadunan. Suasana tersebut amatlah penting bagi mengelak berulang semula trageditragedi ngeri yang menumpahkan darah seperti Peristiwa 13 Mei 1969 dan pergaduhan antara kaum di Kampung Medan pada tahun 2000. ‘Apabila kamu hendak mengenal wajah lihatlah pada cermin. justeru akan lahirlah warga Malaysia yang berhati mulia. intelek. agama. dan hormat-menghormati.pengetahuan. Oleh itu. Akhlak mulia merupakan intisari kepada nilai-nilai murni yang sejagat dan amat dituntut sama ada dari sudut budaya dan peradaban malahan dituntut di sisi agama juga. Peribahasa Melayu ada menyatakan. bersama-samalah kita menggemblengkan tenaga dan fikiran untuk merealisasikan gagasan tersebut. Sesungguhnya. emosi. Dengan terbentuknya nilai-nilai tersebut. Hal demikian menjelaskan. dan mempunyai daya tahan yang tinggi bagi menghadapi era maju menjelang abad ke-21. “Negara Kita Tanggungjawab Kita. bulat manusia kerana muafakat.

negara. “Negara Kita Tanggungjawab Kita”. dan menguasai teknologi. Seandainya. Tokoh nasionalisme Filipina yang terulung. sentiasa bersyukur serta lebih bertanggungjawab terhadap diri sendiri. ibu bapa adalah bertanggungjawab untuk menanamkan nilai-nilai benar dan beriman yang terdapat dalam doktrin agama masing-masing. sekiranya aku mati dalam perjuangan ini. nilai-nilai hidup bersama dan setia kawan perlulah dipupuk dalam aktiviti kokurikulum dan sukan.kemanusiaan. Dengan komponen kedua-dua bidang ilmu tersebut. bahasa dan kesusasteraan perlulah diajar kepada para pelajar. Subjek-subjek yang berkaitan dengan kenegaraan seperti sejarah. Insan yang beragama seyogianya akan menjadi insan yang bertanggungjawab. bersopan santun. Demi mencapai matlamat murni itu kita perlu berusaha gigih dari sekarang dan kita juga perlu ingat kepada slogan. bertolak ansur dan bersatu padu. strategi yang paling berkesan adalah dengan menyemaikan semangat patriotisme kepada generasi muda semasa mereka dalam alam persekolahan lagi. prasarana. Langkah ini amatlah pragmatik dalam usaha mewujudkan suatu rupa bangsa Malaysia yang bijak.” Hal tersebut memberi suatu isyarat bahawa maju atau mundur dan senang atau susah hidup kita amatlah bergantung kepada diri kita sendiri. Jose Rizal pernah menyatakan. beriman. masyarakat Jepun begitu berbangga dengan nilai ‘kaizen’ dan masyarakat Cina dengan nilai ‘kiasu’ mereka. . cinta akan tanah air. dan pertumbuhan ekonomi yang pesat. dan rela berkorban demi kedaulatan negara.” Demikianlah sebuah percaturan hidup dan mati daripada seorang tokoh patriotik atas cintanya terhadap tanah air. Demi mempertahankan keutuhan dan kedaulatan negara setiap rakyat hendaklah berjiwa patriotik. biarlah tubuh dan darahku bersemadi menjadi tanah. pintar. Semangat tersebut dapat menjanakan jati diri bangsa yang bersemangat waja. Bagi memastikan amanah ini terlaksna dengan sebaik mungkin ambillah agama dan moral sebagai landasan hidup kerana “Sebaik-baik manusia dilihat atas agama yang diamalinya”. Dengan hal yang demikian. “Sesungguhnya. Oleh yang demikian. Selain itu. agama. Manakala ilmu-ilmu yang berkaitan dengan nilai-nilai keinsanan pula bermatlamat membentuk rakyat yang mempunyai nilai-nilai murni seperti berjiwa patriotik. “Tuhanku. Dengan kesegaran jiwa agama kita dapat membentuk insan syumul yang sentiasa patuh kepada Tuhannya dan setia kepada negara serta pemimpin. melainkan kaum itulah yang mengubahnya. namun kita yakin setiap agama tidak pernah mengajarkan nilai-nilai negatif yang boleh memesongkan penganutnya. kita amatlah berharap matlamat WW 2020 akan berjejak di bumi nyata setelah rakyat telah sarat dengan ilmu pengetahuan. Tuhan tidak akan mengubah nasib sesuatu kaum itu. mahir. Mafhum (maksud) daripada sepotong ayat suci al-Quran yang menyatakan bahawa. dan agama. namun harga perjuanganku akan kuabadikan untuk rakyat Filipina. berakhlak. pendidikan moral. Penguasaan ilmu dalam bidang sains dan teknologi hendaklah menjadi agenda penting negara kerana ilmu tersebut menjadi aset negara berkembang maju dalam aspek fizikal. justeru rakyat Malaysia pula mesti kuat berpegang dengan falsafah di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Walaupun rakyat Malaysia bebas menganut agama dan kepercayaan masing-masing. Strategi seterusnya ialah menyemaikan sifat-sifat taat dan taqwa (patuh) kepada pencipta dengan berpegang teguh kepadaa ajaran agama.

kehangatan pesona filem-filem Melayu dengan tiba-tiba melalui tempoh menurun apabila satu lepas satu filem bikinan anak tempatan gagal menambat hati peminat. Mutu filem Melayu pada waktu itu berjaya mengangkat martabat nilai seni dan budaya warisan bangsa setanding dengan flem-filem dari negara-negara maju. Tokoh legenda filem Melayu yang berjaya mengangkat imej seperti P Ramli.Banyak pihak berpendapat industri filem Melayu kurang berdaya maju jika dibandingkan dengan filem-filem import. Kajang Pak Malau kajang berlipat Kajang saya mengkuang layu Dagang Pak Malau dagang bertempat Dagang saya musafir lalu (Allahyarham Seniman Nordin Ahmad) Kedua-dua ungkapan di atas mampu mengembalikan nostalgia kita ke zaman kegemilangan filem Melayu dalam dekad 50-an dan 60-an. apabila kita mahu mengaitkan krisis . Dato Jins Shamsudin dan lain-lain lagi masih segar dalam ingatan. Tulis pendapat anda tentang kenyataan di atas. Sebenarnya saya amat bersetuju dengan kenyataan ini berdasarkan fakta dan situasi dalam perkembangan filem Melayu sekarang. sebaliknya salahkan badan yang tidak beruntung”. Namun demikian. malah bolehlah dikatakan kehadiran flem-filem tersebut sekadar memenuhi vakum dalam industri perfileman. “Jangan salahkan ibu mengandung. Mungkin ada kebenaran di sebalik kata-kata. Nordin Ahmad.

dan kecenderungan tidak pernah diambil kira. di Jalan Ampas Singapura. sutradara. seolah-olah wujud suatu sempadan pemisah yang menunjukkan filem-filem Melayu sekarang sedang menuju antiklimaks Kegagalan seperti yang dinyatakan adalah berkait rapat dengan kurangnya sensitiviti penulis skrip. Dato Yusof Haslam. Sekadar menyebut beberapa nama seperti Dato Jins Shamsudin. Mereka mengutamakan latar kehidupan masyarakat minoriti daripada golongan majoriti. Roseyatimah dan lain-lain amat menambat hati peminat. Malang sekali selepas pemergian tokoh-tokoh seperti itu. Hal tersebut seolah-olah filem kita hari ini mahu keluar dari dunia kenyataan. Sejak tiga dasawarsa yang lampau para pelajar dikelompokkan mengikut disiplin pengajian yang diukur berdasarkan pencapaian dalam peperiksaan. Kesudahannya. Kebanyakan filem dan drama yang dibikinkan gagal memenuhi kumpulan sasaran. Mereka dilahirkan ke dunia ini seolah-olah untuk menyemarakkan warna dan suasana filem Melayu. Langkah ini sebenarnya memberi suatu tamparan hebat kepada bidang seni apabila bidang yang dikuasai oleh kumpulan sederhana tersebut gagal mengaplikasikan ilmu dan bakat . Dayang Sulu. Kegagalan tersebut menyebabkan para penggemar sentiasa membuat perbandingan dengan filem-filem lama khususnya filem-filem keluaran Cathy Keris. dan beberapa primadona filem Melayu seperti Sarimah. Aziz Sattar. tema dan persoalan filem Melayu tidak mampu menganjak paradigma daripada kisah-kisah cinta dan dendam kesumat yang seolah-olah menggambarkan orang Melayu tidak mempunyai agenda lain dalam kehidupan mereka. R Tompel. pada hakikatnya. Para pelajar di sekolah amat kurang didedahkan dengan kegiatan seni yang berfaedah. Rahim Razali. Kesudahannya kita ketandusan karyawan seni perfileman yang berbakat. usaha yang drastik untuk mencungkil bakat-bakat baru juga tidak dilakukan dengan sepenuh hati. Ahmad Nisfu. dan yang terkini Rosyam Noor. Sembilu Kasih dan Natasya hanya memaparkan krisis golongan kaya.yang sedang melanda filem-filem dan drama Melayu kini. iaitu yang cemerlang dalam aliran sains manakala yang kurang cemerlang dalam aliran sastera. justeru tuduhan tersebuat adalah tidak tepat dan tidak adil sama sekali. standard prestasi filem dan drama Melayu pada masa ini boleh menyokong kenyataan tersebut. kelahiran P Ramli dan rakan-rakan seangkatan sebagai suatu anugerah. A. Hal ini dapat diterjemahkan dariapda sejumlah besar filem yang dibikinkan sering berkisar dalam persekitaran masyarakat elit kota. S Shamsudin. bakat. Disebabkan kehebatan filem-filem tersebut. Saadiah. Filem-filem lakonan P Ramli. dan pelakon dalam usaha menghayati realiti di bumi nyata. Dalam fenomena kehidupan yang semakin rencam juga. Akhirnya terbentuklah dua kelompok pelajar. Aspek minat. Jikalau hendak dikatakan bangsa Melayu tidak kreatif dengan nilai seni. Mungkin kita sukar menolak andaian bahawa. Boleh dikatakan hampir keseluruhan filem yang dibikinkan amat tidak bermutu dan gagal menarik minat penonton. Sekiranya ada yang berbakat pun mereka terpaksa mengembangkannya secara bersendirian. Filem-filem yang berbentuk tangkap muat dan tidak menepati ciri-ciri budaya dan latar kehidupan masyarakat terbanyak kerap dipaparkan. selepas era mereka. Padahal banyak persoalan yang boleh digarapkan tentang latar golongan miskin dan sederhana yang lebih ramai tetapi tidak dipedulikan langsung. kewujudan nama-nama yang lain gagal memenuhi tuntutan semasa. Sistem pendidikan kita yang terlalu bercorak peperiksan dan pengkhususan turut mematikan minat dan kreativiti bakat-bakat baru. Namun. filem Melayu pun mula diselaputi oleh zaman suram. Gaya hidup elit korporat seperti dalam slot Samarinda.

penubuhan akademi seni yang berfokuskan kepada pembikinan filem dan drama seperti yang wujud di Korea hendaklah ditubuhkan segera. Oleh itu. Kelesuan filem-filem Melayu turut berkait rapat dengan jumlah penonton yang terhad kepada bangsa Melayu sahaja. tetapi aksi yang dipersembahkan amat memukau. Mexico.memperkaya khazanah seni dan budaya bangsa. Priyanka Chopra. Kehebatan filem-filem tesebut sama ada dari sudut kepelbagaian tema dan pemikirannya. setelah hampir separuh abad berlalu kita terpaksa menelan padah yang sepahit-pahitnya apabila filem-filem import mula membanjri industri filem negara. Kita tidak menafikan wujud filem-filem luar yang tidak rasional seperti filem-filen kantonis. Kajol. Korea. Jauh di sudut hati kita. Dalam krisis pencarian imej yang serba tidak menentu itu pula. Dominasi filem Bollywood sejak lima dekad yang lampau memang menjadi pencabar kuat kepada filem tempatan. . penghayatan watak yang cemerlang. Hollywood. Filem-filem tersebut yang dimonopoli oleh filem Barat. dan pelakon hendaklah bijak mengesan selera peminat untuk menghasilkan filem yang selari dengan latar kehidupan masyarakat. malah jauh sekali bangsa-bangsa lain. Salman Khan serta primadona mereka seperti Asha Parekh. Dengan mutu yang tidak menarik serta persoalan yang dikemukakan terlalu remeh-temeh dan kadang-kadang tidak masuk akal filem kita gagal meraih sokongan daripada komuniti Melayu sendiri. Namanama hebat filem tersebut seperti Raj Kumar. dan aksi yang hebat telah menenggelamkan kredibiliti filem tempatan. Finas. Tuntutan dan runtunan jiwa seni tetap berkehendakkan kepada pengisian yang bersungguh-sungguh daripada semua pihak. Zeenat Aman. Bollywood. Seni dan Warisan. dan Aisywaria Rai tetap meniti dari bibir ke bibir masyarakat tempatan. dan aksi yang kucar-kacir menyebabkan filem-filem Melayu terbuang seperti sampah selain menanggung kerugian demi kerugian. Inilah yang dikatakan oleh peribahasa yang dikejar tak dapat. Musibahnya. ketidaktentuan arah dan hala tuju sama ada tema. dan filem-filem dari negara serantau seperti Indonesia dan Thailand mula mendapat tempat di hati peminat. Kantonis. Jeetendra. kita berharap usaha-usaha yang lebih profesional hendaklah diketengahkan dalam mencari formula penyelesaian masalah ini. Hong Kong dan filem Barat. Hong Kong. Raj Kapoor. Dharmendra. Faktor kualiti turut mempengaruhi faktor pasaran pula. Justeru. Pihak berkenaan seperti Kementerian Kebudayaan. yang dikendung berciciran. Asha Bosley. karyawan seni. bak kata peribahasa kurang ringgit boleh dicari. industri filem Melayu semakin terancam dengan dominasi filem asing. kurang akal habis bicara. Di pihak yang satu lagi pula asyik memandang rendah kumpulan seni dan sastera yang kononnya mempelajari ilmu yang tidak berjejak di bumi nyata. hinggalah kepada Shahrukh Khan. pemikiran.

negara pada masa depan, lihat kepada remaja pada hari ini”. Kata-kata tersebut memberikan suatu keyakinan bahawa remaja merupakan aset negara yang amat berguna. Jatuh bangun sesebuah negara pun bergantung sepenuhnya kepada ketahanan rakyatnya yang rata-rata terdiri daripada remaja masa kini. Sebagai pewaris bangsa, para remaja hendaklah memperlengkap diri mereka sama ada fizikal, mental, sahsiah, dan rohani. Inilah sahaja aset yang benar-benar bernilai yang menjadi taruhan nusa. Pelbagai aktiviti boleh disertai oleh para remaja untuk memperlengkap diri menjadi remaja berketrampilan dan tahan uji. Dalam aspek fizikal dan mental aktiviti seperti mendaki gunung, meredah belantara, dan mengharung ombak merupakan riadah yang boleh memberikan pelbagai impak positif untuk membentuk peribadi remaja. NOTA : Pendahuluan ini menggunakan teknik /gaya memetik pendapat tokoh tentang isu yang berkaitan dengan remaja. (SILA RUJUK SKEMA ISI BAGI SOALAN INI DALAM MODUL MS 46)

Soalan 2 : Atas kegigihan dan dedikasi ibu bapa, anda kini telah menjadi insan yang benar-benar berjaya. Cadangkan beberapa langkah yang bakal anda lakukan sebagai menghargai jasa mereka terutama ketika menjelang usia emas. Sampel pendahuluan : Sejuk-sejuk bayu timuran Berpuput dari puncak sedili Biar bercerai nyawa di badan Ibu dan ayah kasih abadi Bait-bait pantun di atas menjadi pancaran metafora akan besarnya kasih dan sayang ibu bapa kepada anak-anak. Walaupun sudah lama terpisah, asal ingatan tidak pernah berubah. Ibu bapalah yang menjadi pembuka jalan kepada setiap insan untuk menghirup udara di mayapada ini. Malahan, ibu bapalah yang menjadi penentu kejayaan seseorang insan. Atas kesedaran demiikian, saya berasa cukup terhutang budi kepada kedua-dua insan yang amat bermakna dalam hidup saya. Sejadi kecil sehingga kini saya berpeluang mencapai kemuncak kerjaya, namun tiada tandingan walaupun segunung intan untuk saya balasi jasa ibu dan bapa. Atas kesedaran yang tersebut, saya bertekad untuk menghargai jasa mereka baik semasa hidup mahupun selepas mereka meninggal dunia. NOTA : Pendahuluan ini cuba membuat aplikasi teknik mood sentimental dengan memetik serangkap pantun. Pendahuluan ini amat sesuai kerana soalannya bersifat menyentuh emosi.

SOALAN : Melayari laman bersembang, SMS, MMS, permainan video, dan keluar malam adalah antara kegiatan negatif paling digemari remaja masa kini. Sebagai remaja, anda sedar aktiviti seperti ini amat merugikan. Ulaskan pendapat anda tentang punca-punca gejala ini dan kesannya. Sampel pendahuluan : Setiap perubahan tentang gaya hidup amat berkait dengan perubahan dalam bidang teknologi dan perubahan dalam gaya berfikir. Apabila dunia mula menginjak perubahan berdasarkan kuasa teknologi dan komunikasi, justeru trend manusia pun turut berubah. Jikalau dalam dekad awal pascaPerang Dunia, corak hidup lebih berfokus kepada mempertingkatkan daya saing ekonomi, justeru ilmu pengetahuanlah yang menjadi agenda terpenting. Sebaliknya, selepas lima dekad manusia mula meneroka pelbagai teknologi, justeru pengaruh teknologi benar-benar memberikan kesan terhadap corak berfikir dan bekerja. Antara capaian yang terpenting ialah teknologi digital dan komunikasi. Pelbagai sesawang dan rangkaian berjaya dipacu untuk menjadikan dunia tanpa sempadan lebih canggih. Namun, di sebalik pelbagai kemajuan, tidak kurang juga gejala negatif mula melanda terutama dalam kalangan generasi muda. Pada hari ini wabak kegilaan berkomunikasi dengan pelbagai kemudahan internet dan telekomunikasi yang menyerang remaja semakin merungsingkan ramai pihak. Bahana ini sudahlah pasti timbul daripada pelbagai kerenah dan akhirnya menimbulkan pelbagai kesan negatif pula. Ulasan tentang teknik pendahuluan di atas : Teknik pendahuluan ini adalah dari jenis gambaran semasa. Gambaran yang diambil adalah daripada situasi semasa yang diwarnai perubahan dalam teknologi komunikasi.

Tajuk / Tema Karangan: Industri Kecil dan Sederhana Fokus karangan: Langkah-langkah merancakkannya

Pendahuluan AR : Dewasa ini, Industri Kecil dan Sederhana (IKS) memainkan peranan yang penting dalam pembangunan dan perkembangan ekonomi Negara AH : IKS ditakrifkan sebagai perusahaan perkilangan atau syarikat yang menyediakan perkhidmatan berkaitan dengan perkilangan dengan pusing ganti tahunan tidak melebihi

RM25 juta dan menggaji kakitangan sepenuh masa tidak melebihi 150 orang. - menggaji kakitangan sepenuh masa tidak melebihi 150 orang AA- kerajaan telah mengatur beberapa banyak langkah yang konstruktif dan pragmatik. Idea 1 : A.J :penawaran pembiayaan, geran, pinjaman dan insentif kepada para pengusaha IKS - dapat mendorong para pengusaha yang mengusahakan perniagaan IKS berasaskan pertanian, perikanan, perternakan AH: - Antara geran dan insentif yang disediakan - skim kewangan, skim geran penyelidikan dan pembangunan, dan sebagainya A.C : - Kemudahan pinjaman yang disediakan pula melalui institusi kewangan kerajaan, seperti Bank Pertanian -AH Melalui Skim Khas Bank Negara, Bank Negara telah menubuhkan Unit Khas Enterpris Kecil dan Sederhana yang bertujuan membantu perusahaan IKS yang berdaya maju untuk memperoleh pembiayaan AP : IKS nescaya dapat berkembang maju Idea 2 : AJ : khidmat nasihat dan perundingan kepakaran AH : Usahawan dan pelabur yang ingin akan maklumat atau pendedahan lanjut mengenai IKS boleh mendapatkan khidmat nasihat yang disediakan oleh agensi kerajaan AH : Para pengusaha memang memerlukan khidmat nasihat dan sokongan teknikal dalam usaha melicinkan operasi IKS agar lebih produktif, dinamik, berdaya maju, dan kos efektif AH : meningkatkan daya pengeluaran dan kualiti produk, serta pemasaran global AC : agensi yang terlibat dalam khidmat nasihat dan bantuan teknikal termasuklah MARA dan Persatuan IKS Malaysia AH : Tanpa khidmat nasihat dan perundingan kepakaran, pengusaha-pengusaha yang mentah dalam selok-belok pengurusan IKS ataupun baru menceburi bidang ini akan menghadapi pelbagai rintangan AP : pihak kerajaan berprakarsa dan beriltizam membantu para usahawan untuk membangunkan IKS dan melipatgandakan perolehan Idea 3 : AJ : kerajaan menyediakan pelbagai program latihan dan pembangunan kepada usahawan dan pelabur yang cenderung mengusahakan aktiviti IKS. AH : Perbadanan Pembangunan Industri Kecil dan Sederhana (SMIDEC) merupakan agensi kerajaan utama yang bertanggungjawab menyelaraskan pembangunan IKS AH : agensi ini menyediakan program latihan dan pembangunan untuk orang ramai dan pengusaha IKS AC : program rantaian industri, program pembekal global, program peningkatan kemahiran, dan sebagainya. AH : Majlis Amanah Rakyat (MARA) merupakan agensi kerajaan yang ditubuhkan untuk menggalakkan, membimbing dan melatih penduduk Bumiputera, khususnya di luar bandar, supaya menyertai kegiatan perdagangan dan perusahaan

AC : latihan keusahawanan. dan program promosi pemasaran. [Ayat . AHarapan : Dengan wujudnya inisiatif dan iltizam. IKS berdaya maju dan menyumbang kepada iktisad negara Kesimpulan : AK : kerajaan memainkan peranan yang mustahak dalam memajukan dan merancakkan IKS. pelbagai pihak telah mula menyedari bahawa salah satu langkah penting dalam mencapai hasrat ini adalah melalui bantuan dan sokongan kepada pembangunan IKS. AP : [Penglibatan IKS dalam pelbagai jenis aktiviti perkilangan menjadi penggerak dan tulang belakang kepada pertumbuhan sektor perkilangan amnya. [Ayat Huraian 1]IKS ditakrifkan sebagai perusahaan perkilangan atau syarikat yang menyediakan perkhidmatan berkaitan dengan perkilangan dengan pusing ganti tahunan tidak melebihi RM25 juta dan menggaji kakitangan sepenuh masa tidak melebihi 150 orang. pihak-pihak yang terbabit dalam sektor ini haruslah meneroka dan merintis bidang-bidang IKS baru dengan menghadiri ekspo-ekspo perindustrian di luar negara. AP : Hal ini demikian kerana pertumbuhan pesat sektor perkilangan memperlihatkan kepentingan dan peranan IKS yang kian ketara. Industri Kecil dan Sederhana (IKS) memainkan peranan yang penting dalam pembangunan dan perkembangan ekonomi negara. AP : Melalui agensi-agensi kerajaan. AC : Selaras dengan ini. Jadi. skim latihan perintisan. IKS bukan sahaja berdaya maju bahkan menyumbang kepada ekonomi negara sekali gus merealisasikan Wawasan 2020. AP Kesedaran pelbagai pihak tentang keperluan dalam melahirkan usahawan yang berkemampuan dan bertaraf antarabangsa serta pekerja mahir adalah tinggi. Tajuk / Tema Karangan: Industri Kecil dan Sederhana Fokus karangan: Langkah-langkah merancakkannya [Ayat Rangsangan]Dewasa ini.

pihak kerajaan berprakarsa dan beriltizam membantu para usahawan untuk membangunkan IKS dan melipatgandakan perolehan. [Ayat Huraian 3]IKS menyediakan sebanyak 44. IKS nescaya dapat berkembang maju. dan Persatuan IKS Malaysia. [Pengembangan:Ayat Contoh]Antaranya termasuklah program rantaian industri. dan kos efektif. .9% dan 31. seperti Bank Pertanian dan Bank Simpanan Nasional. geran. dinamik. Bhd. [Pengembangan:Ayat Huraian 1]Bantuan ini dapat mendorong para pengusaha yang mengusahakan perniagaan IKS berasaskan pertanian. pemprosesan makanan. [Ayat Judul]Dalam pada itu. serta syarikat kewangan. perternakan.. [Pengembangan:Ayat Huraian 2]Selain menawarkan khidmat nasihat berkaitan dengan pembangunan industri. dan sebagainya. [Ayat Penyimpul]Pendek kata. [Pengembangan:Ayat Huraian 2 ] Melalui Skim Khas Bank Negara. bank komersial seperti Bank Rakyat dan Bank CIMB. agensi ini menyediakan program latihan dan pembangunan untuk orang ramai dan pengusaha IKS. berdaya maju.2% peluang pekerjaan daripada jumlah tenaga kerja dalam sektor perkilangan. [Pengembangan:Ayat Huraian 2]Para pengusaha memang memerlukan khidmat nasihat dan sokongan teknikal dalam usaha melicinkan operasi IKS agar lebih produktif. serta pemasaran global. pinjaman dan insentif kepada para pengusaha IKS. terdapat pelbagai peluang usaha niaga berbentuk IKS yang mendapat sokongan penuh daripada kerajaan.7% masing-masing dalam jumlah nilai keluaran dan jumlah nilai harta tetap. pengusaha-pengusaha yang mentah dalam selokbelok pengurusan IKS ataupun baru menceburi bidang ini akan menghadapi pelbagai rintangan. 48. UKM Pakar Runding Sdn. [Pengembangan:Ayat Huraian 1]Usahawan dan pelabur yang ingin akan maklumat atau pendedahan lanjut mengenai IKS boleh mendapatkan khidmat nasihat yang disediakan oleh agensi kerajaan dan beberapa badan yang lain. Perbadanan Pembangunan Industri Kecil dan Sederhana (SMIDEC) merupakan agensi kerajaan utama yang bertanggungjawab menyelaraskan pembangunan IKS. [Pengembangan:Ayat Contoh 2]Kemudahan pinjaman yang disediakan pula melalui institusi kewangan kerajaan. dan sebagainya. perikanan. skim geran penyelidikan dan pembangunan. [Pengembangan:Ayat Contoh]Antara agensi yang terlibat dalam khidmat nasihat dan bantuan teknikal termasuklah MARA (skim khidmat pakar perunding MARA). [Pengembangan:Ayat Huraian 1] Dalam konteks ini. kerajaan telah mengatur beberapa banyak langkah yang konstruktif dan pragmatik. [Ayat Arahan]Demi merancakkan IKS. di samping meningkatkan daya pengeluaran dan kualiti produk. [Ayat Judul]Tidak ketinggalan juga. [Ayat Judul]Salah satu langkah perdana yang diambil oleh kerajaan ialah penawaran pembiayaan. [Pengembangan:Ayat Huraian 3]Tanpa khidmat nasihat dan perundingan kepakaran. khidmat nasihat dan perundingan kepakaran turut disediakan oleh pihak kerajaan. Bank Negara telah menubuhkan Unit Khas Enterpris Kecil dan Sederhana yang bertujuan membantu perusahaan IKS yang berdaya maju untuk memperoleh pembiayaan. [Pengembangan:Ayat Contoh 1]Antara geran dan insentif yang disediakan kepada pengusaha IKS termasuklah skim kewangan. kerajaan menyediakan pelbagai program latihan dan pembangunan kepada usahawan dan pelabur yang cenderung mengusahakan aktiviti IKS.Huraian 2]Di Malaysia. [Ayat Penyimpul]Dengan adanya bantuan dan sokongan kerajaan.

skim latihan perintisan. [Ayat Peniaian]Hal ini demikian kerana pertumbuhan pesat sektor perkilangan memperlihatkan kepentingan dan peranan IKS yang kian ketara. saya baru selesai mengikuti jerayawara ke lima buah daerah di Johor untuk mengajar pelajar mengaplikaskan maklumat dalam karangan. kerajaan memainkan peranan yang mustahak dalam memajukan dan merancakkan IKS. mereka akan hanya membaca ruangan tertentu seperti ruangan sukan atau hiburan. Mereka juga tidak mengetahui nama-nama pemimpin negara apalagi isu semasa yang melanda negara. [Ayat Harapan]Dengan wujudnya inisiatif dan iltizam. program peningkatan kemahiran. Jadi. saya akan bertanya kepada pelajar-pelajar. [Pengembangan:Ayat Contoh 2]Antara program yang ditawarkan ialah latihan keusahawanan. [Ayat Cadangan]Selaras dengan ini. supaya menyertai kegiatan perdagangan dan perusahaan. [Ayat Kesimpulan]Secara tuntasnya. IKS bukan sahaja berdaya maju bahkan menyumbang kepada ekonomi negara sekali gus merealisasikan Wawasan 2020. khususnya di luar bandar. Tajuk syarahan yang menjadi pilihan saya pada pagi ini ialah “Ke Arah Memupuk Minat Membaca dalam Kalangan Masyarakat”. Daerah terakhir yang saya kunjungi ialah daerah Pasir Gudang iaitu pada 3 Julai yang lalu. IKS berdaya maju dan menyumbang kepada iktisad negara. Mengapakah saya memilih tajuk ini dan apakah yang ingin saya kupas daripada tajuk ini? Sebenarnya. Assalamualaikum dan selamat pagi. Daripada lebih 100 orang peserta di setiap daerah. membimbing dan melatih penduduk Bumiputera. Tuan Pengerusi Majlis. panel penilai dan rakanrakan yang dihormati. Inilah gambaran . pihak-pihak yang terbabit dalam sektor ini haruslah meneroka dan merintis bidang-bidang IKS baru dengan menghadiri ekspo-ekspo perindustrian di luar negara. Majlis Amanah Rakyat (MARA) merupakan agensi kerajaan yang ditubuhkan untuk menggalakkan. dan program promosi pemasaran. [Ayat Penyimpul]Melalui agensi-agensi kerajaan. tidak sampai 10 orang yang membaca surat khabar pada setiap hari! Kalaupun ada yang membaca. dan sebagainya. Yang Arif lagi bijaksana. pelbagai pihak telah mula menyedari bahawa salah satu langkah penting dalam mencapai hasrat ini adalah melalui bantuan dan sokongan kepada pembangunan IKS. Terima kasih. beberapa hari yang lepas.program pembekal global. [Pengembangan:Ayat Huraian 3]Bahkan. [Ayat Penilaian]Kesedaran pelbagai pihak tentang keperluan dalam melahirkan usahawan yang berkemampuan dan bertaraf antarabangsa serta pekerja mahir adalah tinggi. [Ayat Penilaian]Penglibatan IKS dalam pelbagai jenis aktiviti perkilangan menjadi penggerak dan tulang belakang kepada pertumbuhan sektor perkilangan amnya. siapakah yang membaca surat khabar pada setiap hari? Tuan-tuan dan puan-puan tahu apakah jawapannya? Jawapannya amat mendukacitakan. Di setiap daerah.

Kerajaan boleh membangunkan perpustakaan di tempat-tempat yang menjadi tumpuan ramai dan mudah dikunjungi. Tuan-tuan dan puan-puan. Usaha ini telah pelopori oleh William Rind sejak tahun 1762 dan telah mendatangkan impak yang amat besar terhadap pembudayaan membaca dalam kalangan rakyat Amerika selepas itu. perpustakaan desa dan perpustakaan bergerak juga perlu diperbanyak supaya gerakan ini dapat sampai ke seluruh ceruk rantau. maka terealisasilah juga “Dasar Buku Negara” yang berhasrat untuk menjadikan masyarakat Malaysia. yang mahu menjadikan Malaysia sebagai “Negara Pembaca” perlulah disambut baik oleh semua pihak. Jadi. Selain kerajaan. Datuk Seri Najib Tun Razak pada tahun lepas. Malahan. Perpustakaan Negara Malaysia mengumumkan bahawa purata membaca setiap rakyat Malaysia hanyalah dua buah buku setahun. Tuan-tuan dan puanpuan. jelas bahawa pembinaan prasarana yang banyak dan meluas. Selain dasar dan polisi kerajaan. banyak usaha dijalankan namun tahap pembacaan masyarakat masih rendah. malahan diharapkan agar rakyat mempunyai kemampuan berterusan untuk belajar. Kampung Buku di Langkawi yang diharapkan dapat menjadi daya tarikan untuk memupuk budaya membaca. membantu masyarakat kita membudayakan membaca. pihak kerajaan perlu lebih agresif dalam menyemai budaya membaca dalam kalangan masyarakat. Oleh itu. tetapi itulah hakikatnya! Oleh sebab remaja hari ini merupakan pemimpin masa depan.budaya membaca masyarakat kita yang sebenar. Keadaan ini amat menyedihkan. bukan sahaja suka membaca malah berupaya untuk menghasilkan dan menerbitkan banyak buku yang sesuai dan berkualiti. dilaporkan terbiar dan tidak dimanfaatkan walaupun jutaan ringgit telah dibelanjakan untuk membinanya. Pihak swasta juga perlu memainkan peranan untuk memupuk masyarakat membaca. pihak swasta dan orang persendirian juga boleh membangunkan perpustakaan. dengan terealisasinya hasrat ini. Oleh itu. media massa turut memainkan . Tuan-tuan dan puan-puan. Sebelum ini. tidak hairanlah jika. Selain itu. lending library atau circulating library ini dibangunkan dan dijadikan sumber perniagaan. pada hari ini saya ingin mencadangkan beberapa langkah yang perlu dilakukan oleh semua pihak untuk memupuk budaya membaca dalam masyarakat. “Negara Pembaca” yang dihasratkan ialah negara yang bukan sahaja memiliki rakyat yang suka membaca dan berasaskan ilmu pengetahuan. tuan-tuan dan puan-puan. maka usahausaha untuk memupuk budaya membaca dalam kalangan masyarakat perlu dilakukan oleh semua pihak. Di Amerika Syarikat. Tuan-tuan dan puan-puan. prasarana yang sesuai dan mesra pengguna hendaklah dibangunkan. Pada pendapat saya. kenyataan Timbalan Perdana Menteri. Selain syarikat penerbitan menerbitkan banyak judul menarik dan mengusahakan penterjemahan buku-buku yang berkualiti dari negara. Oleh itu. membuat penyelidikan dan melakukan penemuan baru. iaitu dengan menjadikannya sebagai perpustakaan pinjaman berbayar.

radio. Internet dan juga usaha sama dengan beberapa buah kedai buku. jika kita boleh menciplak banyak program tv realiti berbentuk hiburan dari negara Barat. telah menyiarkan program yang mengulas 100 buah buku yang tersenarai pada setiap minggu. mempunyai radio dan televisyen. Akhirnya. Pada masa yang sama. I buy books. ‘‘When I have money. TV UK. mereka telah mengadakan program BigRead yang merupakan satu program untuk mencari 100 buah buku paling popular di United Kingdom.peranan yang penting. Toko-toko buku pula akan menjual buku yang tersenarai itu dengan melabel dan meletakkannya pada rak-rak khas yang tercetak BigRead di muka depannya. seharusnya mereka sudah dibiasakan dengan buku sama ada memegang. Berdasarkan kajian. tuantuan dan puan-puan? Maknanya. dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan-puan. ialah peranan ibu bapa. Sebenarnya. Yang terpenting ialah program ini telah dilakukan secara bersepadu oleh pihak-pihak media. Pada tahun 2004. Cuma mereka tidak terbudaya untuk memperuntukkan sejumlah wang bagi membeli buku. Oleh itu. United Kingdom. Bagaimana acuan begitulah kuihnya manakala melentur buluh biarlah dari rebungnya. I buy food. Dato’ Sri Abdullah Ahmad Badawi. malah melanggan Astro. Pada Erasmus dan juga sebilangan besar masyarakat negara maju yang lain. penyuburan sikap suka membaca perlu dipupuk sejak kecil lagi. If any is left. Oleh itu. Oleh itu. kita akan dapat melahirkan masyarakat yang walaupun tidak kaya tetapi berminda kelas pertama. mereka tidak lokek untuk berbelanja bagi memiliki produk penjagaan diri dan kesihatan. masyarakat kita. membaca itu amat penting buat santapan minda. di samping mendapat keuntungan. misalnya BBC 1. akan terlunaslah satu daripada tanggungjawab sosial mereka kepada negara iaitu memupuk budaya membaca. apalah salahnya jika kita menciplak idea yang sangat membina ini? Jika semua pihak swasta menggembleng tenaga. Inilah yang dikatakan situasi menang-menang. Masyarakat kita bukannya tidak mempunyai wang. sebagai langkah yang ke-4. Diharapkan dengan cara ini. Hampir setiap rumah. Cara ini umpama carta muzik di kaca TV kita.’’. terbudaya untuk merancang perbelanjaan dengan lebih bijak dengan memperuntukkan sejumlah wang untuk pembelian buku. tuan-tuan dan puan-puan. inilah modalnya untuk kita menjadi negara yang maju dan kaya menjelang tahun 2020 ataupun 2058 sebagaimana yang disasarkan oleh Perdana Menteri kita. mereka ada wang. orang ramai akan mengundi buku-buku kegemaran mereka menerusi Internet. seorang tokoh akademik terkenal pernah berkata. Sebelum kanak-kanak boleh membaca. melihat atau menikmati buku secara bercerita. Apakah maknanya kata-kata itu. Erasmus melebihutamakan buku. Erasmus Mundus. suatu gerakan besar-besaran perlulah dilakukan supaya. Oleh itu. seperti TV. saya yakin dan percaya. kita perlulah memperuntukkan sejumlah wang untuk membeli bahan bacaan. Tuan-tuan dan puan-puan. merupakan sebuah negara yang sememangnya berbudaya membaca dan keadaan itu bukanlah sesuatu yang terbina dalam sekelip mata. 80 hingga 88% ibu bapa dapat mempengaruhi anak-anak . Bagi yang berkemampuan sedikit. sedangkan kepentingan makanan datang kemudian. tuan-tuan dan puan-puan. Caranya mudah sahaja.

Keadaan ini sudah pasti akan menjadi pemangkin kepada hasrat negara untuk mewujudkan masyarakat berminda kelas pertama yang mampu menggegarkan dunia dengan tahap keilmuan yang tinggi.000 tahun! Malah. setiap hari. Bertepatan dengan bulan Julai iaitu Bulan Membaca Negara. saya yakin dan percaya. Tahukah anda berapa judul buku yang menyaksikan matahari setiap hari? Setiap 30 saat. anak-anak ini akan terus menghargai buku dan ilmu seterusnya merealisasikan gagasan pembelajaran sepanjang hayat. . belikan buku-buku cerita yang menarik dan berwarna-warni untuk menarik perhatian mereka. anda memerlukan masa selama 15 tahun! Bermakna. Jika ini dilaksanakan. malah perlu menjadi suri teladan. Sebagai permulaan. kita akan ketinggalan dan menjadi masyarakat seperti katak di bawah tempurung. anak-anak boleh dibacakan “bed time story” sebelum mereka tidur. kalau pun anda hanya membaca judulnya sahaja. Oleh itu.” bukan fatamorgana semata-mata. Mereka mestilah terlebih dahulu menunjukkan teladan yang baik dengan mengamalkan tabiat membaca..untuk membaca. Ibu bapa bukan sahaja menjadi penggalak. setiap hari.5 juta judul baru menemui pembaca. anda perlu hidup 250. jika anda berhasrat untuk membaca semua buku itu. Oleh itu. Sekian. Tuan-tuan dan puan-puan. Sejak mesin Gutenberg dicipta pada 1450. Apabila usia bertambah. terima kasih. pada setiap tahun. jika tidak disemaikan budaya membaca dalam kalangan masyarakat kita. marilah sama-sama kita menyemai budaya membaca supaya cabaran Wawasan 2020 yang ke-6 iaitu ”mewujudkan masyarakat yang maju dan progresif. Ini bermakna. sekitar 4000 buku baru diterbitkan di seluruh dunia. ajaklah anak-anak berbincang tentang bahan bacaan yang dibaca oleh mereka atau yang dibaca oleh ibu bapa. sebanyak 50 juta judul buku telah diterbitkan di planet bumi. Menjelang usia remaja pula. sekitar 1. begitu banyak ilmu yang ditemukan lantaran ilmu tersebut semakin berkembang dari hari ke hari.

Mereka sebaliknya mendapatkan tunjuk ajar dan dipengaruhi oleh rakan sebaya. Mereka terdedah kepada pengaruh dan pemikiran penjaga mereka ini. sebahagian kecil ibu bapa pula kurang pengetahuan dan kemahiran dalam mendidik anak dan ini memerlukan penyelesaian. Kenyataannya ialah ibu bapa begitu sibuk dengan kerjaya masing-masing dan tidak mempunyai masa untuk anak menyebabkan ribuan kanak-kanak di bandar ditinggalkan bersama pembantu rumah rakyat asing. Kanak-kanak yang membesar di dalam suasana seperti itu akhirnya akan menjadi mangsa pelbagai masalah sosial seperti keganasan di sekolah. pengasuh bayi dan sebahagian kecil dengan saudara mara. Dengan pengaruh yang tidak baik daripada rakan sebaya. wujudlah suasana yang akan membawa mereka kepada pelbagai penyakit dan masalah sosial. Kanak-kanak memerlukan kasih sayang ibu bapa dan tanpanya kehidupan mereka akan musnah kerana mereka tidak memahami atau menghargai kasih sayang dan nilai kekeluargaan dalam kehidupan mereka kemudian nanti. Tiada siapapun di rumah untuk memberikan kasih sayang.Dilema ibu bapa dalam mendidik anak-anak Satu dilema yang dihadapi oleh ibu bapa di Malaysia pada hari ini ialah bagaimana cara untuk mengimbangi masa bekerja dengan masa untuk mendidik anak yang menjadi semakin sukar apabila majikan mereka menuntut supaya mereka balik lambat untuk menghabiskan kerja. Kanak-kanak yang pulang dari sekolah mendapati diri mereka di dalam rumah kosong kerana kedua-dua ibu bapa bekerja. Apatah lagi. Ibu bapa mestilah lebih peka terhadap kualiti ikatan kekeluargaan dan sentiasa mengambil langkah untuk menerapkan nilai asas moral kepada anak mereka yang diperlukan untuk membangunkan asas yang kuat kepada satu masyarakat yang stabil dan . membimbing dan menerapkan nilai kekeluargaan yang murni. menagih dadah malah terbabit dengan jenayah. Ibu bapa mesti bersedia meluangkan masa untuk bersama anak mereka.

kukuh. Jelasnya, satu program perlu dijalankan bagi meningkatkan nilai moral dan mengukuhkannya secara berterusan untuk menyedarkan anak akan tanggungjawab terhadap diri mereka sendiri, ibu bapa, masyarakat dan negara.

Kasih Sayang Ibu Bapa Berkesan Mendidik Anak Jun 16, 2007 — mindabahasa Wujudkah ibu bapa yang tidak sayangkan anak ? Semestinya, semua ibu bapa sanggup berkorban demi kebahagiaan anak mereka. Tetapi, persoalannya adakah semua ibu bapa hari ini menyayangi anak dengan cara lebih tepat ? Dalam hal ini, ada ibu bapa sekarang melakukan kesilapan. Ada menganggap cara ibu bapa dulu mendidik anak tidak betul dan kolot, lalu terus menolak semua, sedangkan cara dulu tidak semua salah atau tidak sesuai lagi. Ada pula beranggapan cara didikan ibu bapa dulu adalah betul, lalu terus menggunakan semua, sedangkan mungkin ada antaranya tidak sesuai dengan keadaan sekarang. Manakala, ada pula disebabkan ingin mencari cara kontemporari, lalu dengan mudah mengguna pakai cadangan dikemukakan buku atau penceramah, tanpa melakukan penelitian, tapisan atau kefahaman yang mendalam. Kebanyakan isu keibubapaan timbul dalam konteks hubungannya dengan anak yang berada pada usia remaja. Sesetengah remaja menunjukkan perlakuan sukar difahami dan tidak pernah dibayangkan ibu bapanya. Ada ketikanya remaja memilih pakaian dan muzik pelik, emosi berubah-ubah seperti keras dan pendiam, malah mungkin kurang menghormati ibu bapa. Lazimnya, ibu bapa diingatkan mengenali dan memahami psikologi anak remaja. Ibu bapa diberitahu bahawa remaja berada dalam zaman transisi dan bergelut untuk berpaut pada zaman kanak-kanak yang penuh kegembiraan yang bakal ditinggalkan sambil memasuki alam dewasa yang penuh tanda tanya. Orang tua dimaklumkan bahawa anak remaja sedang berada dalam paradoks. Tetapi, ibu bapa jarang diingatkan untuk mengenali dan memahami paradoks yang sedang berlaku dalam dirinya sendiri. Bahawa mereka sendiri mencari keseimbangan antara memberikan kasih sayang dan menetapkan sesuatu untuk anak remajanya. Sebenarnya, kasih sayang ibu bapa yang ideal ialah memberikan anak remajanya keseimbangan antara kebebasan dan disiplin. Jika disiplin terlalu banyak dan ketat, remaja akan memberontak. Sebaliknya, jika terlalu banyak kebebasan, remaja dahagakan struktur tertentu dan mencarinya sendiri dengan cara belum tentu baik. Oleh itu, ibu bapa perlu membuat pelbagai keputusan mengenai anaknya, misalnya, daripada boleh atau tidak menonton televisyen, hinggalah kepada boleh atau tidak mempunyai teman lelaki

atau perempuan. Semakin anaknya menginjak dewasa, maka keputusan itu semakin besar dan penting. Ada keputusan perlu dibuat setiap hari dan ada keputusan perlu dibuat pada tempoh tertentu. Selain perlu mengenali dan memahami anak remajanya, ibu bapa harus mengenali dan memahami dirinya sendiri terlebih dulu. Umumnya, ahli psikologi merumuskan ada dua komponen utama dalam gaya keibubapaan. Yang pertama ialah ‘responsif’, iaitu sebanyak mana kebebasan diberikan, manakala kedua ialah ‘permintaan’, iaitu sebanyak mana disiplin atau hala tuju akan ditentukan. Dengan kata lain, ibu bapa berdepan dengan paradoks: antara kasih sayang dan kepemimpinan. Kasih sayang ialah responsifnya terhadap kehendak anak remajanya, manakala kepemimpinan pula ialah permintaannya terhadap keperluan masa depan anak remajanya. Pertembungan, dinamika dan keseimbangan antara kedua-dua komponen ini dapat menentukan gaya keibubapaan. Kebanyakan pengkaji membahagikan gaya keibubapaan kepada empat kategori, iaitu: autoritarian, autoritatif, permisif dan tidak terbabit. Ibu bapa yang autoritarian rendah responsifnya, tetapi amat tinggi permintaannya. Walaupun mereka pengasih dan penyayang, anak remajanya tidak merasainya. Kebebasan hampir tidak diberikan dan pendapat anak remaja jarang didengar. Sebaliknya, disiplin amat ketat, malahan cita-cita anak remaja ditentukan ibu bapa. Remaja yang dibesarkan dalam suasana autoritarian berkemungkinan besar berjaya dalam peperiksaan dan kerjayanya, tetapi mungkin memiliki peribadi yang kaku, rendah harga diri dan terlalu bergantung kepada arahan pihak berkuasa. Ibu bapa yang autoritatif pula mempunyai keseimbangan antara responsif dan permintaan. Mereka akrab, komunikatif dan anak remaja digalakkan bersuara. Kasih sayang diberikan, ditunjukkan dan dirasai. Disiplin dan hala tuju ditentukan dan diterangkan rasionalnya. Remaja bebas menentukan cita-cita dengan ibu bapa memberikan panduan dan bimbingan. Remaja yang dibesarkan dalam suasana autoritatif berkemungkinan besar akan sama kejayaannya, walaupun tidak lebih, dengan dibesarkan dalam suasana autoritarian. Bezanya golongan ini akan memiliki peribadi bersepadu, yakin, berdikari dan kreatif. Ibu bapa permisif mempunyai responsif amat tinggi, tetapi permintaan amat rendah. Mereka banyak bertolak ansur, memberikan kebebasan dan hampir semua kehendak anak remajanya diturutkan. Gaya tidak terbabit pula hampir tiada permintaan, disiplin dan hala tuju, serta hampir memberikan kebebasan penuh. Malahan, ia lebih satu kecuaian keibubapaan. Namun begitu, gaya keibubapaan boleh dirosakkan dengan amat mudah, sekiranya ibu bapa tidak dapat mengawal perasaan marah. Jadi, ibu bapa perlu tahu cara menangani kemarahannya. Dalam hal ini, ada tiga persoalan penting iaitu: bila marah itu wajar, bila marah tidak diperlukan dan bila marah itu boleh menjadi masalah. Walaupun, mungkin sukar melahirkan seorang kaunselor profesional atau pra kaunselor dalam setiap keluarga, program Satu Keluarga Satu Kaunselor tetap mempunyai potensi untuk melahirkan ibu bapa berilmu, berkemahiran dan seimbang dari segi memberikan kasih sayang dan kepemimpinan.

Ramai kanak-kanak yang hilang dianggap angkara orang-orang yang tidak bertanggungjawab dan semakin terhakisnya nilai-nilai kemanusiaan. Bincangkan punca-punca berlakunya kejadian tersebut dan cadangkan langkahlangkah untuk menanganinya. Anak merupakan cahaya mata yang tidak ternilai harganya, namun pada masa kini, masyarakat semakin hilang rasa kasih sayang dan tidak berperikemanusiaan terhadap kanak-kanak. Hal in terbukti dengan berlakunya kes-kes kehilangan kanak-kanak yang semakin menjadi-jadi pada masa ini. Perkara yang amat menyedihkan dan membimbangkan kita ialah terdapat kes kehilangan kanak-kanak, dan akhirnya mayat kanak-kanak itu sahaja yang ditemui. Masalah seperti ini berpunca daripada perbuatan orang yang tidak berhati perut. Oleh itu pelbagai langkah yang efektif perlu diambil oleh setiap pihak untuk menangani masalah kehilangan kanak-kanak yang semakin membimbangkan kita ini. Antara punca masalah kehilangan kanak-kanak adalah wujudnya sikap tamak dalam diri individu yang ingin mengejar kemewahan hidup. Oleh itu, individu tersebut tidak berfikir panjang dan hanya mengambil jalan mudah dengan menculik kanak-kanak untuk dijual kepada individu lain. Terdapat juga kanak-kanak yang diculik dan dijual ke luar negara dan dijadikan sebagai pengemis jalanan. Sikap pihak yang tidak berperikemanusiaan ini amat membimbangkan negara, lebih-lebih lagi ibu bapa. Hal ini demikian kerana, bukan sahaja ibu bapa berasa kehilangan terhadap anak tercinta, malah negara juga akan kehilangan aset yang amat berharga. Di samping itu, masalah psikologi atau mental turut menjadi salah satu punca kejadian kehilangan kanak-kanak yang berlaku. Perkara ini demikian kerana mengikut statistik, kebanyakan kes kehilangan kanak-kanak berkaitan dengan kes rogol dan bunuh. Keadaan ini boleh berlaku kerana terdapat segelintir individu yang memandang kanakkanak seperti seseorang wanita yang pernah menolak cintanya. Hal ini terjadi berikutan dengan individu tersebut yang menyimpan perasaan dendam, sedih dan takut yang tidak terkawal ataupun mengalami penyakit jiwa. Oleh itu, pesakit ini berpotensi untuk membayangkan seseorang yang dilihatnya seperti seorang yang sentiasa berada dalam fikirannya. Kes seperti inilah yang akan menyebabkan kanak-kanak akan diculik, dirogol dan terus dibunuh sebagai mangsa keadaan.

negara akan menanggung kerugian yang besar. rogol dan pembunuhan. banyak kes perceraian berlaku sehingga menyebabkan anak-anak terabai. Di samping itu. seperti penculikan kanak-kanak. kehidupan anak-anak yang tidak terkawal akan menyebabkan anak-anak gemar bersiarsiar di luar tanpa pengetahuan ibu bapa. Perkara ini akan menyebabkan peningkatan terhadap kes kehilangan kanak-kanak akan terus meningkat. Hal ini demikian kerana anak-anak ialah harapan nengara yang paling berharga pada masa depan. Oleh hal yang demikian. bukan sahaja kepada ibu bapa. Hal ini demikian kerana. kita sepatutnya melindungi kanak-kanak tersebut daripada sebarang bahaya. Oleh itu. walaupun kanak-kanak yang dilihat berseorangan tanpa arah tujuan. banyak nilai murni yang boleh diterapkan. Ibu bapa yang hanya mementingkan diri sendiri mula mengabaikan tanggungjawab dan hanya melepaskan batuk di tangga. pelbagai langkah yang efektif perlu diambil. Melalui kempen ini. Oleh itu. pihak kerajaan seharusnya memasang kamera litar tertutup (cctv) di kawasan-kawasan tersebut agar dapat merakamkan sebarang jenayah yang berlaku. Sebagai kesimpulannya. Di samping itu. malahan kepada setiap mesyarakat sekeliling. Langkah seterusnya untuk mengurangkan kejadian kehilangan kanak-kanak adalah dengan mengadakan kempen kesedaran. Sekiranya masalah ini berlaku. bukanlah anak kita. antaranya dengan meningkatkan kawalan keselamatan. Antara kempen yang boleh dianjurkan oleh pihak kerajaan atau mana-mana badan NGO ialah kempen ”Sayangilah Anak Anda”. Slogan ini bermaksud. Keadaan ini amat membimbangkan kita kerana inilah masanya penjenayah atau penculik akan menangguk di air keruh dan mengambil kesempatan untuk melakukan jenayah. anak-anak khususnya yang berumur 15 tahun ke bawah yang masih belum matang berpotensi untuk ditipu dan diculik. Cara yang lebih moden. kursus ilmu keibubapaan juga harus diwujudkan oleh pihak yang sepatutnya. anak kita”. seharusnya sebagai anggota masyarakat. Untuk mengatasi masalah ini. Anak-anak yang kurang Kasih saying ini hanya diberikan wang dan diberikan kebebasan. Antara budaya yang boleh diterapkan dalam setiap diri masyarakat ialah budaya “anak orang. pihak berkuasa perlulah memainkan peranan yang penting untuk memastikan keamanan dan keselamatan rakyat terjamin seperti menyediakan payung sebelum hujan. Pada masa ini. pada masa kini kebanyakan ibu bapa kurang pendedahan tentang didikan yang sepatutnya diberikan kepada anak-anak. kursus ilmu keibubapaan amat penting dijalankan kepada setiap ibu bapa demi kebaikan dan keselamatan anak-anak.Punca lain yang menyebabkan kehilangan kanak-kanak berlaku ialah masalah institusi kekeluargaan. Hal ini dapat memastikan kes kehilangan kanak-kanak dapat diatasi dan dikurangkan. masalah kehilangan kanak-kanak di negara ini perlulah dikurangkan dengan adanya kerjasama antara semua pihak. Pihak penguat kuasa seperti pihak polis perlu membuat rondaan di kawasan-kawasan hitam atau lebih dikenali sebagai kawasan yang sering berlakunya jenayah seperti di lorong-lorong kedai atau di jalan-jalan yang sunyi. ibu bapa yang patut dipersalahkan kerana mereka yang menjadi punca anak-anak menjadi mangsa penculikan. Untuk . Tanpa aset yang berharga ini.

Hal ini boleh dilihat apabila ada filem yang mengetengahkan nilai-nilai murni yang menasihatkan masyarakat mengikuti amalan sedemikian. Kita akan akan dikatakan seperti ‘katak di bawah tempurung’ sekiranya tidak keluar dari dunia yang membosankan itu. selamat dan terjamin keselamatannya. . ibu bapa khususnya berperanan penting untuk memastikan anak-anak hidup bahagia. Filem juga penting sebagai medium bagi memberi nasihat dan pengajaran terhadap golongan masyarakat. Pelbagai masalah yang menerjah fikiran banyak golongan boleh ditenangkan melalui filem yang sarat dengan pelbagai unsur terutamanya unsur komedi yang boleh mengurangkan tekanan pada akal fikiran mereka. Hal ini terbukti dengan karya yang telah dihasilkan dalam pelbagai bentuk filem seperti filem seram. yang diminati ramai. Kita memerlukan elemen filem yang sedemikian bagi mengelakkan diri kita daripada terbeban oleh tugas seharian. komedi.memastikan kanak-kanak dapat menjalani saat-saat kehidupan yang bermakna dan bahagia. Oleh itu. Elemen yang sangat mempengaruhi para karyawan menghasilkan sesuatu filem adalah sebagai alat hiburan terhadap golongan masyarakat. Filem merupakan salah satu elemen seni budaya yang diminati ramai iaitu sama ada golongan dewasa mahupun kanak-kanak. Oleh itu. sudah tentu sukar untuk kita memupuk nilai-nilai murni dalam kehidupan seharian kita. seseorang itu perlu memerlukan hiburan seperti filem agar mereka tidak terkongkong dalam satu cabang kehidupan sahaja. Ada filem yang memaparkan kejahilan seseorang itu tentang sesuatu perkara yang menyarankan masyarakat untuk mengelakkan diri daripada menjadi sedemikian. kehidupan dan sebagainya. fantasi. Masyarakat masih boleh berhibur walaupun ada pandangan yang mengatakan perbuatan tersebut membuang masa sahaja. cinta. Tidak semua filem yang diketengahkan kepada masyarakat hanya hiburan semata-mata. Oleh itu. Filem merupakan salah satu elemen seni budaya Huraikan peranan filem dalam masyarakat. ibu bapalah tempat mereka berlindung. mereka tidak akan mempersia-siakannya begitu sahaja. Kewujudan filem pada hari ini memberikan impak yang sangat besar dalam dunia perfileman. filem sebegini sentiasa menasihatkan masyarakat tentang pentingnya pengajaran yang dipaparkan supaya yang baik dijadikan teladan dan yang buruk dijadikan sempadan. Sekiranya tiada unsur perfileman. Perkara ini boleh diibaratkan seperti ‘cendawan tumbuh selepas hujan’ kerana apabila ada peluang. Filem juga memainkan peranan yang penting terhadap masyarakat dan sepatutnya mereka memanfaatkan peluang keemasan itu dengan sebaik-baiknya. Hal ini boleh dilihat apabila banyak karyawan filem berusaha untuk menghasilkan filem yang berkualiti bagi menarik minat banyak golongan penggemar filem.

Seharusnya masyarakat berifkiran positif agar pengeluar filem menghasilkan karya yang lebih banyak dan barangkali lebih berkualiti untuk memajukan industri ini. Oleh itu. Perkara ini boleh dilihat apabila sektor pekerjaan juga boleh terisi melalui dunia perfileman ini. Oleh hal yang demikian. masalah pengangguran dalam kalangan masyarakat akan dapat dikurangkan. mudah untuk masyarakat mengetahui situasi sebenar yang berlaku di dalam dunia hari ini. filem merupakan aspek yang diperlukan dalam masyarakat pada hari ini. Walaupun masyarakat beranggapan buruk terhadap sesetengah filem. Kebanyakan filem yang dipaparkan berkisar tentang kehidupan dunia hari ini dan kita boleh mengetahui hakikat kehidupan sebenar seperti yang diimpikan oleh semua orang. Hal ini boleh diibaratkan seperti peribahasa ‘sambil menyelam minum air’ kerana melalui filem. Seterusnya industri perfileman dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat apabila adanya kerjaya dalam bidang perfileman. dunia perfileman sukar untuk berkembang. Apabila industri perfileman memerlukan tenaga kerja. melalui filem. bukan sahaja daripada golongan yang ada di hadapan kamera tetapi juga daripada golongan di belakang tabir yang bertanggugjawab untuk menggerakkan pembikinan sesuatu filem itu. tetapi karya itu sebenarnya memberikan pengajaran terhadap masyarakat. filem yang dihasilkan tidak harus dibiarkan begitu sahaja seperti ‘rumput di tepi jalan’ dan pengeluar filem haruslah menghasilkan karya yang benar-benar berkualiti kerana ‘alang-alang mandi biarlah basah’. banyak faedah lain yang diperoleh bersama-sama dengan keluarga. Sudah tentu anak-anak pula akan berasa seronok serta berasa tidak terabai kerana ibu bapa mereka prihatin terhadap diri mereka dan meluangkan masa bersama-sama dengan keluarga.Kehidupan masyarakat pada hari ini ada pelbagai jenis dan kadangkala sukar untuk dicapai oleh akal. ibu bapa boleh membawa anak-anak mereka terutamanya pada hujung minggu untuk ke pawagam bagi menonton filem. Jika masyarakat hanya tahu mengkritik karya yang dihasilkan itu tanpa mengetahui motif sebenar sesuatu filem itu. Hal ini boleh dilihat apabila terdapat golongan yang hidup dalam kemewahan dan kesenangan tetapi hakikatnya jiwa mereka mengalami kekusutan yang berpanjangan. Hubungan kekeluargaan juga boleh dipererat dengan adanya karya dalam bidang perfileman ini. golongan selebriti yang indah khabar daripada rupa yang berlagak profesional di hadapan kamera tetapi kehidupan sebenar mereka tidak seindah seperti dalam filem. Oleh itu. Sebagai contohnya. Dengan adanya karya perfileman ini. Banyak golongan yang diperlukan bagi menghasilkan sesuatu filem dengan jayanya. Melalui filem. Arena perfileman ini bukan sahaja berperanan terhadap golongan masyarakat yang menggemari filem itu sahaja malah filem juga memberikan kepentingan terhadap masyarakat. . kita akan berfikir dua kali untuk mengagumi mereka kerana kehidupan mereka penuh dengan ranjau yang perlu ditempuh. Perkara ini boleh didapati apabila banyak golongan masyarakat pada zaman sekarang yang sentiasa sibuk dengan kerjaya seharian mereka.

Huraikan pendapat anda tentang kebaikan-kebaikan mengadakan sambutan kemerdekaan negara pada setiap tahun.Gambarajah di bawah menunjukkan sebahagian daripada sambutan kemerdekaan negara. Panjangnya huraian hendaklah antara 200 hingga 250 patah perkataan. • • • Memupuk Memupuk Menghargai dan mengenang semangat perpaduan jasa pejuang patriotik kaum kemerdekaan .

sebagai rakyat negara ini. kerajaan hendaklah menjalankan . seseorang itu akan merasai pengalaman itu sendiri dan berasa megah dengan hari kemerdekaan negaranya sendiri. kita dapat memupuk perpaduan kaum. Kita dapat melihat semua kaum. memasang bendera pada bangunan. kita dapat menghargai dan mengenang jasa pejuang kemerdekaan negara. sambutan hari tersebut hendaklah diteruskan agar generasi muda yang menjadi tonggak negara pada masa hadapan akan mengerti dan menghayati kebaikannya. Selain itu. Cina. dengan menyambut hari ulang tahun kemerdekaan. semata-mata untuk memerdekakan negara kita. Oleh itu. nyawa dan tenaga iaitu seperti lilin yang membakar diri untuk menerangi orang lain. kenderaan dan sebagainya. Intihanya. kita akan sedar dan berazam untuk mempertahankan kemerdekaan negara kita sampai bila-bila. Perkara ini demikian kerana. Mereka sanggup berkorban harta.Karangan Contoh Hari ulang tahun kemerdekaan negara yang kita sambut setiap tahun mempunyai kebaikan dan kepentingannya yang tersendiri. pelbagai kaum yang terdapat di negara kita akan bekerjasama dan berganding bahu dengan melibatkan diri semasa sambutan diadakan. Oleh itu. Melalui sambutan hari ulang tahun kemerdekaan juga. Hari tersebut merupakan hari kebesaran negara yang perlu disambut dan dihayati oleh semua rakyat yang cinta akan negara ini. Kebaikan sambutan hari ulang tahun kemerdekaan ini adalah dapat memupuk semangat patriotik atau cinta akan negara. Kita akan memahami dan menghayati pengorbanan serta perjuangan pejuang-pejuang kemerdekaan negara kita suatu masa dahulu. Pelbagai acara dijalankan untuk menyambut hari ulang tahun kemerdekaan ini seperti mengadakan majlis perarakan atau perbarisan. Hal ini demikian kerana. Perkara ini tentunya akan menjadi bukti bahawa perpaduan kaum dapat dipupuk dan disuburkan melalui sambutan hari ulang tahun kemerdekaan negara. Dengan cara itu. iaitu seseorang itu akan menghayati hari kemerdekaan tersebut dengan lebih bermakna melalui penglibatan dan penyertaannya dalam sambutan hari ulang tahun kemerdekaan atau menyaksikan majlis sambutan tersebut secara langsung. India. Kadazan. ulang tahun hari kemerdekaan negara kita perlulah disambut oleh semua rakyat negara ini dengan penuh penghayatan. dan Bajau turut serta dalam sambutan terebut. tak kenal maka tak cinta. Dengan menyambut hari ulang tahun kemerdekaan. seperti kaum Melayu. Iban.

sudah pasti rakyat negara kita kurang menyedari kepentingan sambutan hari ulang tahun kemerdekaan negara. Oleh itu. “sambil menyelam minum air”. Sekiranya usaha ini tidak dijalankan. Dengan kelebihan yang kita miliki itu. pelabur asing akan tertarik untuk melabur di negara kita dan seterusnya mereka akan mewujudkan peluang pekerjaan yang lebih banyak di negara ini. tidak banyak negara yang stabil dari segi politik yang menyebabkan pelabur akan berfikir dua kali untuk membuat pelaburan di sesebuah negara. Pihak yang bertanggungjawab di negara ini haruslah aktif memainkan peranan. Kita perlulah mempertahankan dan mengekalkan kestabilan politik yang sudah lama wujud di negara kita. sudah tentu pelabur-pelabur asing akan tertarik untuk melabur di negara ini iaitu apabila mereka yakin akan mendapat pulangan yang sewajarnya hasil daripada penerangan tersebut. Secara tidak langsung. masalah pengangguran akan dapat dikurangkan dan secara tidak langsung pelaburan itu akan meningkatkan taraf hidup masyarakat Malaysia. Dengan cara itu. malah mereka lebih berminat untuk melibatkan diri dalam hal ini sekiranya keadaan politik negara kita stabil. pelabur asing memang dialu-alukan untuk melabur di negara kita ini. Perkara ini penting untuk membangunkan ekonomi sesebuah negara terutamanya negara-negara yang sedang membangun dengan pessat seperti negara kita. Faktor yang boleh mendorong pelabur asing yag lebih banyak melabur di negara kita ialah faktor kestabilan politik. Dengan adanya tenaga kerja yang banyak. contohnya bertemu dengan pelabur asing bagi memberikan penerangan yang berkaitan dengan hal ini. Huraikan faktor-faktor yang menggalakkan pelaburan asing ke negara kita. Perkara ini dapat dilihat apabila sesebuah negara itu mempunyai banyak pekerja untuk melakukan sebarang pekerjaan di samping upah kerjanya yang murah. Hal ini bersesuaian dengan konsep 1Malaysia yang diuar-uarkan oleh pucuk pimpinan negara kita pada masa ini yang mementingkan aspek perpaduan kaum. . Oleh itu. Hal ini amat penting untuk dititikberatkan kerana pelabur asing merupakan pihak yang boleh menjadi batu loncatan untuk negara kita mencapai kemajuan seiring dengan negara maju yang lain. Oleh hal yang demikian. perkara ini boleh membantu negara untuk meningkatkan pelaburan asing.kempen melalui media massa untuk menyedarkan masyarakat tentang kepentingan sambutan ulang tahun tersebut. Karangan Contoh Pelabur asing merupakan golongan yang penting dalam pembangunan sesebuah negara terutamanya bagi negara yang sedang membangun seperti negara kita. Tambahan pula. negara kita akan dapat banyak manfaat dalam satu masa seperti kata pepatah. pada zaman sekarang. Pelaburan asing merupakan perkara penting yang perlu diberikan perhatian oleh sesebuah negara. Sudah tentu pelabur tidak akan teragak-agak. kita harus memanfaatkannya dengan sebaik-baik yang mungkin kerana peluang baik seperti itu mungkin tidak akan datang bergolek pada masa akan datang.

tak hendak seribu dalih. Sekiranya pelabur asing kurang membuat pelaburan di sesebuah negara. Jika sesebuah negara itu mundur dan kekurangan modal. Layanan yang baik ini akan memberikan keselesaan kepada mereka sepanjang berada di negara ini dan membawa rakan-rakan pelabur asing yang lain melabur di negara ini. Oleh itu. contohnya sesuatu permohonan yang memerlukan masa yang lama untuk diluluskan akan menyusahkan para pelabur asing dan akan menyebabkan mereka menarik pelaburan ke negara lain. lapangan terbang dan jaringan komunikasi merupakan prasyarat dan perkara yang sangat penting untuk membawa produk mereka ke luar negara untuk dipasarkan di pasaran antarabangsa. Untuk menarik pelabur asing. Faktor birokrasi juga turut memainkan peranan penting bagi menentukan kemasukan pelaburan asing. Dengan kata lain. pelaburan asing memang penting untuk menjana kemajuan bagi sesebuah negara. Secara tiidak langsung. termasuklah kemudahan infrastruktur. Kegiatan pelaburan asing sering sahaja dikaitkan dengan aspek kestabilan ekonomi sesebuah negara. Dengan cara itu. faktor ekonomi merupakan faktor yang sangat penting untuk memajukan sesebuah negara. “kerana nila setitk. Oleh hal yang demikian. Hal ini bersesuaian dengan peribahasa. sudah pasti ekonomi bagi sesebuah negara itu sukar untuk berkembang dengan pesat. Oleh sebab itu. Kemudahan-kemudahan seperti sistem jalan raya. tidak mungkin para pelabur akan berminat untuk melabur di sesebuah negara itu kerana hal ini tidak akan memberikan keuntungan kepada mereka. Hal ini demikian kerana. Oleh itu. Oleh itu. perkara ini akan memberikan impak terhadap negara ini. sesebuah negara itu pula akan menjadi semakin mundur dan tidak akan mendapat keuntungan dari luar negara. di situ ada jalan. pihak kerajaan harulah menyediakan kemudahan yang lengkap untuk menarik pelabur asing yang lebih banyak supaya masuk ke negara ini. Sudah tentu para pelabur akan mencari negara yang mempunyai ekonomi yang stabil bagi meluaskan perniagaan mereka untuk mendapat pulangan yang menguntungkan mereka. faktor ekonomi sesebuah negara juga tidak terkecuali daripada pertimbangan para pelabur sebelum melabur di sesebuah negara itu. . Hal ini demikian kerana. sesebuah negara itu haruslah berusaha dengan bersungguhsungguh kerana hendak seribu daya.Pelabur asing yang datang ke negara kita ingin akan layanan yang baik dari negara kita. pihak yang bertanggungjawab dalam bidang pelaburan ini hendak mencari jalan untuk menarik pelabur dan menyediakan peluang yang lebih banyak kerana di mana ada kemahuan. rosak susu sebelanga”. pelabuhan. negara-negara tersebut kekurangan modal untuk membangunkan negara mereka. jika faktor birokrasi sesebuah negara itu tidak terlalu ketat. Birokrasi seperti urusan pentadbiran yang merumitkan pelabur. pihak berkuasa haruslah memastikan urusan pentadbiran di negara ini berjalan dengan lancar tanpa sebarang kesulitan yang akan memudaratkan negara. sudah pasti pelabur asing akan tertarik untuk melabur di sesebuah negara itu. Usaha-usaha yang berkesan haruslah ditingkatkan untuk menarik pelabur asing di negara kita.

Semua rakyat Malaysia mestilah bertindak seperti ke bukit sama-sama didaki dan ke lurah samasama dituruniu ntu k mencari jalan bagi menyelesaikan kemelut yang berlaku. Langkah pertama yang perlu kita amalkan untuk menjaga kesihatan adalah dengan mengambil makanan yang berkhasiat dan seimbang setiap hari. Kita harus memastikan bahawa kita hanya mengambil makanan yang berkualiti sahaja. Sebagai pengguna pula. kita harus mengambil makanan daripada semua kelas makanan pada kadar yang betul seperti yang disyorkan oleh piramid makanan. Dengan beriadah atau bersukan. Aktiviti bersenam juga dapat melancarkan pengaliran darah dalam tubuh ke jantung dan mengurangkan risiko penyakit jantung. Oleh itu. Antara makanan yang berkhasiat termasuklah sayursayuran yang kaya dengan serat dan vitamin. Di samping itu. Selain pengambilan makanan yang seimbang dan berkhasiat. Justeru. Pihak kerajaan menggalakkan masyarakat melakukan aktiviti sukan untuk . Hal ini perlu ditekankan sekiranya kita jarang melakukan kerja berat. kita dapat menggerakkan otot badan dan membolehkannya berfungsi dengan baik. buah-buahan. hidupan laut. kita juga dapat membakar lemak yang berlebihan dan mengeluarkan peluh. bijirin. janganlah bersikap seperti enau dalam belukar melepaskan pucuk masingmasing. otak cerdas” sering diungkapkan oleh orang ramai. kita mestilah memboikot barang-barang tertentu jika ada pihak yang ingin mengambil kesempatan dalam situasi genting yang bagai telur di hujung tanduk ini. dan hasil tenusu yang membekalkan protein.pihak pula. Kita sanggup melakukan pelbagai aktiviti untuk mencapai tahap kesihatan optimum seperti mengambil pelbagai produk kesihatan dan ubat-ubatan. CONTOH KARANGAN Langkah-langkah menjaga kesihatan “Kesihatan melambangkan kekayaan” dan “Badan sihat. kesihatan amat penting kepada kita dan kita wajar menjaganya dengan sempurna. kita perlu beriadah dan melakukan senaman atau bersukan.

Melalui kempen ini. Justeru. CONTOH KARANGAN Kempen Budi Bahasa Yang merah itu saga. Oleh yang demikian. Kempen Berbudi Bahasa yang dilancarkan oleh Kementerian Kebudayaan. kerajaan amat menitikberatkan kesihatan rakyat dengan menyediakan pelbagai kemudahan kesihatan di samping melancarkan kempen “Rakyat Sihat. dan tekanan darah tinggi. masa sekurangkurangnya lapan jam sehari diperuntukkan untuk berehat dan tidur amat perlu ditekankan. Orang yang tidak mempunyai rehat yang cukup tidak dapat menumpukan perhatian kepada kerja yang dilakukan dan melaksanakannya dengan baik. demikianlah ungkapan yang menggambarkan kepentingan berbudi bahasa dalam kehidupan masyarakat kita. Amalan ini akan dapat menjalinkan kemesraan dan seterusnya merapatkan hubungan masyarakat majmuk di . Negara Maju. Dengan cara ini. Kesenian dan Warisan (KeKKWa) baru-baru ini jelas menunjukkan betapa kroniknya budi bahasa masyarakat kita pada hari ini. Malah mereka mudah berasa letih dan senang jatuh sakit. sakit jantung. Akhirnya. Ungkapan ini disusuli pula dengan bidalan yang mengatakan bahawa budi bahasa tidak boleh dijual beli. kita akan dapat membersihkan jiwa nurani kita daripada sifat sombong. Yang indah itu bahasa yang elok itu budi”. kita digalakkan supaya memberi ucapan dalam salam dan senyuman manis sebagai tanda perkenalan atau menjalinkan hubungan yang lebih mesra. meninggi diri dan ujub. ubat yang paling mujarab untuk mengekalkan kesihatan seseorang adalah dengan mempunyai rehat dan tidur yang secukupnya. Namun. Kita juga harus berehat bagi mengekalkan kesihatan yang stabil. Kesimpulannya. Selain memberi senyuman dan ucapan salam. semuanya ini hanya suatu retorik sehingga kerajaan terpaksa melancarkan Kempen Berbudi Bahasa untuk menghidupkan kembali budaya berbudi bahasa ini. Malah.mencegah seseorang daripada menghidapi kencing manis. setiap rakyat harus bertanggungjawab untuk menjaga kesihatan diri seperti kata cogan kata mencegah lebih baik daripada merawat. Setiap orang digalakkan tidur tidak kurang daripada enam jam sehari. agama Islam menganggap senyuman itu sebagai satu ‘sedekah’ antara sesama manusia. amalan hormat-menghormati antara satu sama lain juga amat dianjurkan melalui kempen itu.” Rakyat yang sihat dapat menyumbang kepada pembangunan negara dan menjadi pekerja yang produktif. yang kurik itu kendi.

apakah punca-punca yang mendorong isu ini berlaku Sudah pasti punca utama berkaitan dengan keadaan ekonomi negara yang merudum. Bagi kakitangan kerajaan dan swasta yang bertugas di bahagian kaunter. Jadi. layanan mesra terhadap pelanggan atau orang ramai yang berurusan di kaunter mestilah diberi keutamaan. amalan berbudi bahasa bukan bersifat sementara atau hangathangat tahi ayam. Bukan sahaja mereka dibuang kerja tetapi mereka juga sukar untuk . amalan ini harus menjadi paksi kehidupan kita yang mesti diteruskan kerana amalan ini merupakan nilai-nilai murni yang telah kita warisi sejak turun-temurun. Pada masa yang sama. Jadi. Saban tahun negara kita dikejutkan dengan isu kegagalan belia terutama golongan siswazah untuk memperoleh pekerjaan. hidup dikandung adat mati dikandung tanah. Situasi ini menyebabkan banyak syarikat atu kilang terpaksa gulung tikar dan membuang pekerjanya.negara ini. berita ini sudah dianggap menjadi satu isu yang akan menjelma setiap kali keputusan peperiksaan umum negara diumumkan atau konvokesyen sesebuah universiti dijalankan. Malah. saya yakin bahawa matlamat kempen ini dapat dicapai dalam jangka masa yang sangat singkat. ada banyak pihak yang beranggapan isu ini bukan sahaja melibatkan siswazah tetapi golongan lain juga. Layanan yang sedemikian bukan sahaja akan memberi kepuasan maksimun kepada orang ramai bahkan dapat meningkatkan imej kerajaan atau agensi tertentu yang selama ini telah tercalar. Apatah lagi jika penghormatan itu diberikan kepada orang tua tidak kira di mana-mana sahaja kita berada. Namun. Bukankah pepatah ada menyebut bahawa yang muda kita kasihi manakala yang tua harus kita hormati? Sekiranya amalan ini dapat dipraktikkan. Isu pengangguran telah menjadi satu isu sensitif kepada masyarakat terutama golongan siswazah. amalan bertegur sapa yang dicanangkan melalui Kempen Berbudi Bahasa ini dapat memenuhi aspirasi kerajaan untuk melahirkan masyarakat Malaysia yang bersifat penyayang. Pengangguran merupakan satu penyakit era globalisasi yang semakin menular ke negara ini. apakah punca-punca wujudnya pengangguran dan apakah cara-cara mengatasinya. Sebaliknya. Secara tuntas. Bak kata pepatah.

Selain itu. Akibatnya. Rombongan ini cuba mengiklankan kelebihan negara jika pemodal asing itu sanggup menanam modal mereka di negara ini. menganalisa sesuatu. belia kita kekurangan kemahiran berfikir. Kewujudan buruh yang berkemahiran tinggi ini turut menjadikan negara sasaran utama pelabur asing kelak. Malah ekonomi dunia bukan sahaja memberi kesan terhadap ekonomi negara tetapi mengambil masa yang lama untuk pulih seperti peristiwa kejatuhan ekonomi pada akhir dekad 90-an. Projek Pembangunan Johor Selatan dan Kereta Api Laju KL-Singpura dijangka mampu meninggikan pertumbuhan ekonomi negara selain mengurangkan pelbagai cukai. Selain itu. majikan akan memilih pekerja yang mereka beranggapan mempunyai keunikan yang tertentu terutama penguasaan bahasa asing dan pengetahuan komputer. kerajaan telah menjalankan pelbagai program untuk memahirkan golongan belia seperti mengadakan program bahasa Inggeris dan mengutamakan penubuhan institut kemahiran dengan negara-negara luar seperti Jerman. Mereka juga sudah terlalu lama menerima bantuan kerajaan seperti pemberian biasiswa dan menganggap kerajaan akan memberi mereka pekerjaan selepas tamat belajar. berbicara dalam pelbagai bahasa. Mungkin juga faktor malas menjadi pendorong wujudnya masalah ini. Mereka menganggap pertumbuhan ekonomi negara akan berterusan maju tanpa sebarang masalah. dan mempunyai kemahiran berinteraksi dengan masyarakat. kerajaan telah cuba menjalankan beberapa projek mega untuk memastikan ekonomi negara berjalan rancak semula. pengangguran turut disebabkan oleh sikap belia yang tidak mempunyai kemahiran. Dalam usaha mengatasi ekonomi negara yang merudum. Sikap belia yang hidup ketika era pembangunan pesat menyebabkan belia mengambil konsep tunggu dan lihat. . kerajaan telah menghantar rombongan perdagangan ke luar negara untuk menarik lebih banyak modal asing ke Malaysia. Belia kita hanya didedahkan dengan konsep teori baik ketika di sekolah mahupun ketika di universiti. Malah. Program ini mampu menyediakan satu sumber manusia yang mempunyai kemahiran tinggi untuk bersaing dalam era globalisasi. Mereka hanya bertindak apabila keadaan mendesak atau sudah terlewat. Biasanya.memperoleh kerja dalam tempoh yang terdekat akibat tiadanya aktiviti ekonomi di negara.

masalah pengangguran ini bukanlah satu isu baru. Dengan kata lain. Cuma masyarakat harus berfikiran positif dan cuba meninggikan kemahiran diri mereka. MENURUT Kamus Dewan. ikhtiar. dan mewujudkan pasaran. keusahawanan berasal daripada kata dasar "usaha" yang merujuk kepada inisiatif. Usahawan bertanggungjawab dalam mengusahakan sesuatu perusahaan sama ada dalam bidang pertanian.Sebenarnya. Dunia pekerjaan sering berubah mengikut teknologi dan mereka yang sering meningkatkan kemahiran sahaja mampu duduk di tempat yang sama sepanjang hidup mereka. tak hendak seribu dalih”. dan mencipta sesuatu yang lebih baik (inovatif). “Hendak seribu daya. kegiatan. Sementara itu. dan kerja. sekali gus mempertahankan . serta memikul tanggungjawab untuk mencapai sesuatu matlamat. atau perkhidmatan. penternakan. usahawan ialah orang yang berusaha membuat sesuatu yang baru (kreatif). usahawan pula ialah orang yang melibatkan diri dalam sesuatu perniagaan atau perusahaan. merancang. mengatur. serta sanggup menghadapi risiko. pengeluaran.

Antaranya kerajaan menyediakan banyak bantuan seperti Yayasan Tekun Nasional. Timbalan Perdana Menteri. Amanah Ikhtiar Malaysia. Konsep wiraswasta yang bermaksud orang bijak dan berkebolehan dalam mengusahakan perniagaan serta perdagangan secara profesional merupakan langkah yang dapat merapatkan jurang ekonomi antara Melayu dan bukan Melayu. Lantaran itu. Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi. Secara tidak langsung. pemimpin nombor dua negara. dan juga merupakan fardu kifayah bagi umat Islam. Datuk Seri Najib Tun Razak. Kita mahu mereka juga menjadi bos dan tidak sekadar kuli. bahkan merupakan sunnah para nabi dan sahabat Rasulullah s. Dasar kerajaan ialah menggalakkan rakyat berdikari dan menerajui perniagaan kerana dapat membantu menyediakan lebih banyak peluang pekerjaan untuk rakyat.daya maju perniagaan yang telah diterokainya. dasar itu memerlukan kesediaan rakyat untuk berubah.w. Dalam Rancangan Malaysia Kesembilan (RMK-9) kerajaan menyasarkan untuk membudayakan semangat keusahawanan dalam kalangan 1. Hal ini selaras dengan pendekatan Islam Hadhari yang menjadi dasar Pembangunan negara dalam era pemerintahan Perdana Menteri. di samping membimbing mereka yang ingin memuakan perniagaan.a. Bank Pembangunan. Sehubungan dengan itu.5 juta warga Malaysia. iaitu bekerja sendiri dan tidak mengharapkan pekerjaan sama ada dengan kerajaan atau swasta. pihak kerajaan sentiasa memberi penekanan terhadap aspek Pembangunan usahawan semata-mata untu melahirkan lebih banyak golongan usahawan dalam pelbagai bidang agar mereka dapat memajukan diri tanpa batasan. Oleh itu. Selain itu.turut menyeru rakyat negara ini terus terlibat secara aktif dalam bidang ekonomi termasuk meningkatkan budaya wiraswasta sejak di bangku sekolah dan menara gading lagi. Bidang keusahawanan bukan sahaja bidang yang amat dituntut oleh Islam. kerajaan akan terus menggalakkan masyarakat supaya menceburi bidang ini kerana pada masa yang sama mereka membantu negara dalam mengurangkan kadar pengangguran dan membangunkan negara. beliau . serta Industri Kecil dan Sederhana. Rakyat tidak boleh terus mengharapkan majikan menyediakan pekerjaan kerana pada masa ini terlalu banyak orang yang memiliki kelulusan tinggi.

Sebagaicontoh. dan nelayan untuk menjadi usahawan tani. Ribuan siswazah lulusan universiti atau yang makan gaji dengan syarikat. pihaknya telah memperuntukkan sebanyak RM34 juta bagi membantu pengusaha¬pengusaha kecil di luar Bandar mengembangkan perniagaan masing¬masing agar terns berkembang dan berdaya saing. bioteknologi. pelancongan. minyak dan gas. pada tahun 2007 sahaja pihaknya telah meluluskan permohonan sebanyak 3. Keadaan ini berlaku berikutan terdapat kesedaran yang tinggi dalam kalangan masyarakat tani yang menyedari bidang itu berpotensi besar untuk berkembang dan memberikan pulangan lumayan. . wajar menjadi usahawan yang mampu meneroka bidang-bidang ini setelah mendapat ilmu dan latihan yang cukup. dalam bidang usahawan tani kerajaan menjangkakan lebih 10.000 usahawan tani baharu dapat dilahirkan dalam RMK-9 berikutan sambutan yang menggalakkan dalam kalangan masyarakat petani. dan pertanian moden. Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata. kerajaan juga amat memandang serius bidang pertanian sebagai Industri yang penting dan mempunyai impak. Hal ini sinonim dan bertepatan dengan slogan yang Bering diuar¬uarkan kerajaan melalui media massa iaitu 'Pertanian adalah Perniagaan'. logistik. bidang perubatan. serta potensi yang besar kepada pembangunan ekonomi negara. Bagi tujuan itu. Oleh itu. Dengan adanya budaya wiraswasta ini juga telah membuatkan 50 GLC yang majoritinya diterajui pengurusan dan profesional bumiputera berjaya menempa kejayaan. penternak.400 pengusaha kecil untuk mengusahakan pelbagai aktiviti asas tani bagi menambah pendapatan masing-masing. aeroangkasa.berharap semua pihak khususnya syarikat berkaitan kerajaan (GLC) akan terns melaksanakan tanggungjawab sosial bagi membantu menggandakan usahawan Melayu termasuklah wiraswasta wanita yang berdaya saing dan berdaya tahan. Kesemua pemohon telah menjadi usahawan tani yang berdaya saing hingga berjaya menembusi pasaran antarabangsa. para usahawan tempatan dapat merebut peluang keemasan ini untuk memberanikan diri meneroka bidang-bidang perniagaan baharu termasuk pengeluaran produk halal. Di samping itu. dan animasi. Mereka juga boleh menceburkan diri dalam bidang kewangan Islam. Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani.

Sebanyak 39 kawasan disediakan di bawah konsep Zon Industri Akuakultur (AIZ) untuk tujuan berkenaan yang dimulakan penghujung tahun 2007. dan Emiriah Arab Bersatu. Tilapia merupakan ternakan ikan air tawar kedua popular selepas kap dengan pengeluaran sedunia sebanyak 2.3 juta tan metrik pada tahun 2005. cumber air. dan udang. Industri akuakultur di negara ini menghasilkan keluaran sebanyak 203. Jordan. infrastruktur asas. Infrastruktur asas dalam pakej ini termasuk jalan raya. pinjaman kewangan. Mereka yang berminat hanya perlu mengusahakannya dengan kepakaran serta teknologi yang dimiliki masing-masing. iaitu Amerika Syarikatdan Kanada merupakan pengimport terbesar tilapia diikuti negara Eropah seperti United Kingdom. Pihak swasta yang berminat mengusahakannya hanya perlu menyuntik kepakaran teknologi yang mereka miliki. Pada 2010 sasaran jumlah pengeluaran akuakultur adalah sebanyak 662. penyumbang terbesar hash pengeluaran tersebutialah kerang¬kerangan.5 peratus setahun bermula 2006.3 bilion. Amerika Utara. Kuwait. serta Kanada manakala negara Timur Tengah antaranya ialah Arab Saudi.Bagi membuktikan kesungguhan dan komitmen yang berterusan.000 hektar dijangka dibangunkan menjelang 2010. Menurutnya.000 tan metrik bernilai RM1. dan peluang pasaran ke luar atau dalam negara.200 hektar dengan 35. Belgium.000 tan metrik dengan nilai kira-kira RM6. Menterinya berkata. dan talian komunikasi manakala pinjaman disediakan oleh Bank Pertanian dengan kerjasama beberapa institusi kewangan lain. Perancis. Kawasan-kawasan berpotensi untuk dibangunkan dengan akuakultur ialah seluas 330. dijangka berkembang sebanyak 21. kerajaan menawarkan pakej bernilai RM2 bilion kepada mana-mana pihak yang berminat untuk menjadi usahawan akuakultur. Penternakan ikan tilapia dilihat mempunyai potensi besar untuk dimajukan di negara ini berdasarkan permintaan yang semakin meningkat. melalui pakej tersebut kerajaan akan menyediakan tapak penternakan. China pula ialah pengeksportdan pengeluarterbesar tilapia dengan hash keluaran sebanyak sejuta tan .3 bilion tahun lalu. ikan air tawar. Bagi segi pengeluarannya pula.

sehinggalah kepada sektor automotif.3 juta tan metrik pada tahun 2005. francais. Bank SME. semua pelajar baharu yang mendaftar di institusi pengajian tinggi awam (IPTA) diwajibkan mengambil mata pelajaran keusahawanan. teknologi. Hal ini selari dengan visi kerajaan untuk melahirkan Masyarakat Perdagangan dan Perindustrian Bumiputera (MPPB) yang berdaya wing dan mampu meneroka kekayaan-kekayaan baru. Selain itu. insurans. kosmetik. serta sokongan berterusan dalam pelbagai aspek yang lain. pertanian. setiap agensi menawarkan perkhidmatan terbaik untuk bakal usahawan dengan menyediakan pusat serenti yang meliputi khidmat bimbingan. Penternakan ikan tilapia dilihat mempunyai potensi besar untuk dimajukan di negara ini berdasarkan permintaan yang semakin meningkat. Tidak cukup dengan itu. melalui mata pelajaran itu. peluang pembiayaan. menyediakan bimbingan dan sokongan berterusan dapat diukur melalui minat rakyat terutama golongan muda dan siswazah yang kini tidak lagi teruja untuk "makan gaji" tetapi sudah bersedia menjadi "tuan" untuk diri sendiri. Mara. Penganjuran Gerak Usahawan yang konsisten sejak tahun 2005 merupakan terjemahan hasrat Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi Malaysia (MeCD) untuk memberi galakan kepada orang ramai menjadikan bidang keusahawanan sebagai satu kerjaya pilihan. Kejayaan McCD sebagai kementerian yang bertanggungjawab membudayakan bidang keusahawanan. Datuk Mustapa Mohamed berkata. Bank Rakyat. mulai semester Julai tahun lalu. perkhidmatan. dan pinjaman. Bank Pembangunan.metrik pada 2005. Tilapia merupakan ternakan ikan air tawar kedua popular selepas kap dengan pengeluaran sedunia sebanyak 2. Perbadanan Nasional Berhad (PNS). Program murni ini turutsokongan padu daripada semua agensi McCD terutama UDA Holdings. Melalui Gerak Usahawan berpuluh¬puluh ribu usahawan baru berjaya dibangunkan dalam pelbagai bidang daripada pemakanan dan minuman. jualan langsung. Menteri Pengajian Tinggi. dan Yayasan Tekun Nasional. tekstil. para pelajar . telekomunikasi.

serta pembabitan mereka semakin ketara dalam bidang ekonomi. mereka juga perlu memastikan setiap produk yang dikeluarkan bermutu dan mampu mendapat Sijil Piawaian Antarabangsa (ISO). para pelajar dikehendaki menyediakan serta membentangkan kertas kerja dan membuat permohonan dengan syarikat-syarikat terlibat tentang jenis atau bentuk perniagaan yang hendak mereka jalankan. baik secara kecil-kecilan mahupun besar¬besaran di dalam negeri dan di luar negara. Perkembangan sihat ini merupakan satu tanda positif dan jelas menunjukkan wanita semakin prihatin dengan kemajuan diri. Bagi memudahkan mendapat sokongan dan bantuan mereka juga perlu membuat rangkaian dan hubungan perniagaan yang strategik dengan pelbagai agensi berkaitan. Mata pelajaran tersebut mempunyai dua jam kredit. iaitu 25 peratus merupakan teori manakala selebihnya latihan amali di beberapa syarikat dalam pelbagai bidang khususnya industri kecil dan sederhana. Semasa latihan amali keusahawanan. Kaum wanita merupakan tulang belakang kepada pembangunan keluarga dan negara. dan korporat. mereka perlu memikirkan agar pelbagai barangan termasuk kraf tangan. Datuk Seri Rafidah Aziz berkata. profesional. Melalui pendedahan sebegini mereka tidak lagi terlalu bergantung kepada kerajaan untuk mencari pekerjaan. Langkah itu penting kerana kerajaan sentiasa berusaha ke arah meningkatkan taraf dan . Usahawan wanita digesa bersikap lebih agresif memajukan perniagaan dengan meletakkan matlamat memasarkan produk mereka sehingga peringkat antarabangsa. tetapi juga wanita malah ada antara mereka yang muncul sebagai usahawan berjaya. dan makanan keluaran mereka dapat memasuki pasaran lebih luas. Mata pelajaran ini hanya asas dan diwajibkan kepada semua pelajar IPTA supaya minda mereka terbuka untuk berdikari dengan meneroka setiap peluang yang ada. Kerajaan berkemungkinan mempertimbangkan untuk membantu pelajar yang dilihat berpotensi menjadi usahawan supaya mereka mampu mencapai kejayaan cemerlang datam bidang itu. Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri. Malah. pakaian. Semakin banyak kaum wanita yang melibatkan diri dalam bidang keusahawanan dan menjalankan perniagaan. Bidang keusahawanan kini diceburi bukan sahaja lelaki.akan didedahkan dengan asas-asas untuk menjadi usahawan.

Secara tuntas. keinginan untuk berniaga semakin hari semakin banyak. Selain kerajaan para usahawan yang telah berjaya diharap dapat membantu kerajaan dengan memberi peluang kepada mereka yang ingin menceburkan diri dalam bidang keusahawanan. di samping mempunyai visi dan misi untuk . terus berusaha. Bagi para usahawan pula mereka pula sentiasa meningkatkan ilmu pengetahuan dalam pelbagai bidang.kedudukan wanita supaya bukan sahaja dihormati. Manakala. meningkatkan kemakmuran ekonomi negara. sekali gus memanfaatkan sumber manusia secara optimum. Mudah-mudahan dengan usaha untuk menjanakan pembangunan usahawan di negara kita dapat mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan. tapi peluang yang dapat disediakan oleh kerajaan amat terhad. dan mementingkan kualiti barangan atau perkhidmatan yang dipasarkan. malah setanding dengan kaum lelaki termasuk bidang keusahawanan. menembusi pasaran peringkat antarabangsa. Oleh itu.

mengisi kemerdekaan itu jauh lebih sengsara”. Tun Dr. penangkis neoimperialisme bangsa merdeka dan berdaulat Assalamualaikum warahmatullahiwabarakatuh dan selamat sejahtera. Mahathir Mohamad pernah berkata.” Sediakan teks pidato itu. guru-guru dan rakan pelajar yang dikasihi. panel hakim yang sentiasa berpegang pada prinsip keadilan. Pidato tersebut bertajuk “Negara Merdeka Masyarakat Sejahtera. “bukannya perkara kecil bagi kita untuk meneruskan perjuangan kemerdekaan negara kerana rupa-rupanya selain memerdekakan negara. Oleh . kemerdekaan negara yang dicipta itu memelihara kesejahteraan masyarakat sejagat. Hal ini demikian kerana.Anda akan menyertai pertandingan pidato yang akan dijalankan di peringkat daerah. Isi-isi • kemajuan pembangunan • kemajuan sains dan • semangat patriotisme • Rukun Negara pembentuk Penting dan pertumbuhan ekonomi teknologi ideologi bervisi. Salam apresiasi buat yang dihormati saudari pengerusi majlis.

diktator dan mengamalkan pemerintahan kuku besi oleh bangsa Eropah kerana tidak melakukan pertukaran kepimpinan seperti mereka. Menara Berkembar Petronas yang mempunyai 99 tingkat dan Menara Kuala Lumpur setinggi 421 meter. kemajuan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. termasuklah bebas minda dan budaya daripada sebarang pengaruh asing. Namun demikian. Tegasnya. kesan gabungan pengaplikasian kedua-duanya telah membuka peluang pasaran yang besar. kewujudan kilang perindustrian bagaikan cendawan tumbuh selepas hujan setelah kerajaan yang ditubuhkan selepas kemerdekaan kini lebih berwawasan dalam menentukan kesinambungan kedua-duanya. Sebagai . Untuk mencapai taraf negara maju pada tahun 2020. dan hal ini sudah tentu memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Secara tidak langsung. kita sebenarnya mengukuhkan ekonomi negara ini lagi melalui pelbagai sudut. Hadirin sekalian. Sebagai implikasi awalan. Antara sedar atau tidak. saya tampil di hadapan anda semua bagi menyampaikan sebuah pidato yang bermauduk “Negara Merdeka Masyarakat Sejahtera”. Sebagai contohnya. untuk mengupas segala persoalan. kemajuan sains dan teknologi. Indikator saya yang pertama. kini negara kita ialah sebuah negara yang berdaulat dan merdeka. negara merdeka bermaksud negara yang bebas iaitu negara kita tidak lagi dikuasai atau dijajah oleh kuasa lain dan bebas dalam menentukan hala tujunya sendiri. kemerdekaan negara telah menjadi bukti pada cermin perjuangan bangsa Malaysia yang cinta akan negara yang menjadi tanah tumpah darah kita semua. ideologi bervisi. Perkembangan dan kemantapan teknologi sains semakin memberi impak dari hari ke hari kepada rakyat malahan membuka mata seluruh dunia. Malaysia telah melaksanakan pelbagai program pembangunan.itu. Oleh itu. sekali gus dapat meningkatkan taraf hidup penduduk. Kebebasan negara dalam melahirkan pelbagai idea baru dan menghasilkan pelbagai produk. Kemerdekaan yang dimaksudkan juga bebas daripada segala sudut. Dengan kata lain. Lihatlah. Hal ini sudah tentu akan mewujudkan masyarakat yang aman dan sejahtera. Malaysia pernah dituduh. Indikator saya yang kedua. pembangunan yang dibina ini mampu meluaskan peluang pekerjaan. Saudara dan saudari. Rakyat negara kita yang merdeka pula mencatat kejayaan besar dalam pelbagai bidang dengan cemerlang di persada dunia. kononnya tidak demokratik. Kedua-duanya ini memberikan impak yang besar kepada imej negara yang menjadikannya sebagai identiti negara. empat perspektif utama akan saya utarakan bagi mengungkap kemerdekaan negara demi kesejahteraan rakyatnya.

masakan kita bisa bertahan ketika dirobek keamanan. ada sesetengah pihak yang menyifatkan Rukun Negara sebagai doktrin ketahanan nasional. Indikator saya yang terakhir.contohnya. dan dimaki dalam penghinaan. Maka pada hari ini kita harus sedar. Sebagai contohnya. holistik dan realistik kerana bisa menghakis seluruh prasangka kaum yang mungkin wujud di negara ini sebelum dan sesudah peristiwa 13 Mei 1969 yang begitu banyak memberikan pengajaran untuk kesejahteraan. sebagai sebuah negara yang merdeka. dicemuh kesucian. agama Islam sebagai agama rasmi dan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. kurniaan kemerdekaan bukan sekadar kibaran jalur gemilang. Marilah kita bersama-sama meniti hari-hari yang . Sebenarnya. hak-hak keistimewaan Melayu. Saudara dan saudari. kita bukan lagi seperti pungguk rindukan bulan dan tidak lagi bermimpi di siang hari kerana gapaian jauh melepasi awan sudah dibuktikan menjadi kenyataan. patriotisme Malaysia jadi penangkisnya bagi kesejahteraan masyarakat semua. Kesimpulannya. biarlah gunung sama didaki. papan di Jawa jadi gantinya. rupa-rupanya pokok vanilla yang tidak terdapat di negara kita juga telah ditanam dan hidup dengan subur di negara kita. semangat patriotisme penangkis neoimperialisme. dan bukan juga dendangan lagu kebangsaan kerana kalau roboh kota Melaka. ”Majunya sesebuah negara kerana asas jati diri bangsanya”. Sheikh Muszaphar Shukor yang berjaya dalam misi negara dengan membolehkan negara kita duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi dengan negara Russia dan Amerika Syarikat yang memang terkenal dalam bidang sains angkasa. hati nyamuk sama dicecah”. kewujudan Rukun Negara mampu mendepani zaman universal. dan hati gajah sama dilapah. Ketika itu. saya menyarankan rakyat negara ini. Rukun Negara digubal melalui pelbagai dasar strategi sosioekonomi dan ketatanegaraan yang lebih komprehensif serta berkesan. sewaktu kegawatan ekonomi melanda seluruh dunia pada tahun 1997. iaitu apabila musuh datang melanda kita. Para hadirin yang dihormati. rakyat boleh menikmati kelebihan ini seperti buah-buahan tempatan kita juga. Walaupun pada 31 Ogos 1970. Sebagai contohnya. semangat yang kita padukan dan satukan ialah semangat cinta akan kemakmuran. akhbar Utusan Melayu 16 Julai 1965 menyatakan penentangan adalah terhadap kedaulatan Raja-Raja Melayu. Rukun Negara pembentuk bangsa merdeka dan berdaulat. jika tidak. Peristiwa besar seperti ini ialah catatan terbaik untuk dimuatkan sebagai kejayaan negara yang kini lebih diiktiraf dan dipandang tinggi oleh dunia. lurah sama dituruni. Dengan perkataan lain. Hal ini demikian kerana. Dengan perkataan lain. daripada kajian terbaharu. kita sedar betapa pentingnya semangat perjuangan dan tuntutan kemerdekaan dan sekali gus meletakkan suatu tanggungjawab di pundak anak bangsa yang bakal mewarisi negara. Perkara ini dibuktikan dengan kelahiran anak merdeka yang bergelar angkasawan negara iaitu Dr. Mahatma Gandhi pernah berkata. Oleh hal yang demikian. negara kita berjaya mengharunginya dengan semangat patriotisme yang tinggi dan perpaduan yang jitu dalam kalangan pemimpin dan rakyat negara kita tanpa mengira kaum dan bangsa. Tambahan pula. kita sebenarnya telah berjaya melahirkan masyarakat yang sejahtera. Indikator saya yang ketiga.

Huraikan peranan yang mampu dipikul oleh kaum wanita di negara ini. Peranan wanita dalam aspek pembangunan negara memang tidak mendapat penghargaan yang sewajarnya daripada pihak masyarakat umum.mendatang dengan mengukuhkan semangat patriotisme dan mengekalkan kemerdekaan negara yang tercinta bagi memastikan masyarakat hidup aman dan sejahtera. Kita masih belum menyedari bahawa dalam kelembutan wanita itu tersirat satu ketabahan yang ketara untuk mampu menyumbangkan sesuatu buat pembangunan negara kita. terdapat pelbagai peranan yang berupaya dilaksanakan oleh wanita Malaysia. Sudah pasti peranan atau tugas yang ketara ialah golongan ini boleh menjalankan usaha mendidik generasi muda dengan lebih baik. Sekian. dan saya ingin memohon kemaafan sekiranya tersilap kata dan tersalah susun bicara semasa saya menyampaikan pidato tadi. terima kasih. Jelaslah. Cukuplah setakat ini sahaja pidato saya kali ini. Kelembutan dan keprihatinan mereka terhadap keperluan kasih sayang anak-anak menjadikan wanita paling sesuai dalam tugas mendidik ini. Kaum wanita sering dilihat sebagai jantina yang lemah lalu sering dipergunakan dalam kehidupan bermasyarakat kini. wanita di negara ini berperanan untuk mendidik generasi muda agar menjadi satu generasi yang memiliki semua cirri-ciri yang diperlukan dalam kehidupan yang mencabar ini. Kejayaan mereka mendidik anak menjamin satu kelompok masyarakat yang lebih berjaya dalam kehidupana mereka pada masa hadapan. . Rencana dalam media massa telah banyak memaparkan tentang keupayaan wanita dalam aspek membangunkan negara kini ini. Oleh itu.

kaum wanita memang mempunyai peranan besar dalam memastikan sumber manusia negara ini berupaya memenuhi keperluan pertumbuhan ekonomi negara kita. Usaha memperoleh ilmu ini menjadikan wanita terdedah terhadap pelbagai perubahan teknologi yang menjadikan diri wanita itu lebih baik dan berkeyakinan pula. Pada masa yang sama wanita juga berperanan untuk menimba ilmu pengetahuan yang sebanyak mungkin. Sudah ada banyak wanita yang memiliki ilmu yang tinggi ini berjaya mendirikan pelbagai perniagaan yang kemudiannya menghasilkan pelbagai produk yang berkualiti untuk pasaran dalam dan luar negara pula. Kita semua hendaklah memandang tinggi dan member peluang kepada wanita untuk membuktikan kemampuan mereka ini.Selain itu. Malahan. peranan atau tugas wanita terhadap negara ini begitu luas dan amat diperlukan. Slogan “pemuda harapan negara pemudi tiang negara” harus menjadi peringatan kepada kita betapa besarnya sumbangan wanita terhadap kemajuan negara itu. wanita juga boleh mencurahkan tenaga mereka dalam aspek keselamatan negara yang begitu penting itu. Justeru. Jadi. Sikap rajin bekerja dan tekun serta memberikan perhatian yang sepenuhnya ketika bekerja menjadikan golongan ini sasaran utama industri kilang di Malaysia pula. . Kewujudan kaum wanita dalam perkhidmatan keselamatan ini juga memberikan peluang kepada kaum lelaki untuk memastikan semua tugas dapat diselesaikan dengan baik kerana ada tugas-tugas yang memerlukan tangan wanita sahaja. Sesungguhnya. wanita juga berupaya menyumbangkan tenaga mereka dalam bidang keselamatan negara yang amat penting itu. Wanita memiliki kemahiran yang tertentu yang berguna untuk menjadikan diri mereka sebagai satu sumber manusia yang lengkap. Sikap memandang enteng keupayaan wanita bukanlah satu tindakan yang tepat dalam kehidupan dunia penuh cabaran ini. mencari ilmu itu menjadi tugas utama wanita kerana dunia yang penuh persaingan ini memerlukan wanita yang berilmu tinggi pula. wanita juga berperanan untuk menyumbangkan tenaga dalam sektor ekonomi Malaysia. Kesimpulannya. Sudah ramai wanita yang menyertai perkhidmatan tentera dan polis dnegan mempamerkan keupayaan yang serupa dengan kaum lelaki.

Tan Sri Dr Zeti Akhtar Aziz dinobatkan sebagai wanita pertama Tokoh Maal Hijrah. Tembok diskriminasi monopoli lelaki dalam bidang kehakiman syariah dapat ditembusi apabila kerajaan buat julung kalinya melantik . selain diiktiraf sebagai wanita paling berkuasa dalam kewangan pada 2000 oleh Majalah Global Finance. pembabitan wanita dalam pembangunan negara tidak seharusnya dipinggirkan. Kejayaan itu tidak saja dianggap pencapaian hebat wanita yang begitu membanggakan.Kemuncak kecemerlangan pencapaian wanita di negara ini cukup manis dan menyerlah sebelum 2010 melabuhkan tirainya apabila Gabenor Bank Negara. Rentetan dari setahun ke setahun. pencapaian wanita dalam pelbagai bidang terus menyerlah. Malah kejayaan itu juga memecah rekod lelaki yang mendominasi anugerah itu sejak diperkenalkan 24 tahun lalu. Anugerah berkenaan sememangnya wajar memihak kepada Dr Zeti Akhtar kerana beliau dianggap sebagai ikon dalam industri perbankan dengan memberikan banyak sumbangan kepada pertumbuhan ekonomi negara termasuk mengilhamkan penubuhan Pusat Kewangan Islam Antarabangsa Malaysia (MIFC) pada 2006. Sejajar dengan separuh populasi penduduk wanita. sepatutnya tenaga. kemahiran dan pengetahuan mereka dijana sepenuhnya untuk kepentingan negara dan masyarakat. masa. Mengungkap kenangan pahit manis sejarah sepanjang hampir 365 hari. selain dapat meningkatkan kemampuan diri. baru-baru ini. malah mampu memartabat serta meletakkan golongan Hawa ke tahap tertinggi menyaingi lelaki.

Apa yang diharapkan tembok penguasaan lelaki dalam jawatan atasan dalam bidang kepolisan perlu terus dirempuh bagi mempamerkan wanita juga gagah menyumbang tenaga untuk memastikan keamanan dan keselamatan negara terus terjamin. selain itu. iaitu Suraya Ramli. Justeru wanita yang menjadi Ahli Parlimen. 57. Tun Fatimah Hashim yang kembali ke rahmatullah. negara dikejutkan dengan tragedi paling menyayat hati serta menggemparkan seluruh masyarakat apabila Pengasas Syarikat Kosmetik Nouvelle Beauty Care Sdn Bhd. 31 dan Rafidah Abdul Razak. Kedua-duanya yang masing-masing bertugas di Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan dan Putrajaya diharapkan sebagai pembuka jalan ke arah penambahan lebih ramai lagi hakim syarie wanita pada masa depan terutama membabitkan kes bersifat gender. Namun ketika negara mencatat kejayaan demi kejayaan membabitkan wanita. manakala abunya dibuang ke dalam sebuah sungai dekat Ladang Gadong. benar-benar satu kehilangan besar. khususnya sebagai Ahli Lembaga Pengarah dan Ketua Pegawai Eksekutif dan dalam bidang lain masih belum mencukupi bilangannya. 39. Dalam bidang sukan. di Tanjung Sepat. Pembunuhan kejam jutawan kosmetik itu yang dilaporkan pada 30 Ogos lalu ketika berada di Banting untuk urusan pembelian tanah disifatkan kehilangan besar ikon dan contoh kepada dunia keusahawanan wanita Melayu. terus unggul sebagai pemain skuasy nombor satu dunia masih belum dapat ditandingi. Dalam mencari permata hebat dalam kalangan wanita. 27. beberapa pengumuman Perdana Menteri. beliau turut melakar sejarah wanita pertama menjadi Ketua Polis Negeri Pahang. pada tahun ini. Datuk Robiah Abdul Ghani. Potensi dan kewibawaan wanita perlu dipertingkatkan lagi. bersama tiga lagi pemandu. Datuk Sosilawati Lawiya. sebelumnya. Laporan pula menunjukkan Malaysia menduduki tempat kelima di seluruh dunia dengan 31 peratus wanita memegang jawatan kanan dalam Perusahaan Sederhana hingga Besar (PSB) negara. Datuk Seri Najib Razak pada tahun ini untuk mengiktiraf sumbangan wanita dalam kemajuan negara. Agenda memperkasa dan meningkatkan martabat wanita tidak pernah padam. Datuk Nicol Ann David. di Guangzhou memperlihatkan prestasi cemerlang dengan terus mendominasi skuasy wanita dunia sejak lima tahun lalu serta dianggap antara legenda skuasy dalam senarai kedudukan dunia sejak Januari 2006 dengan memenangi banyak permainan pada peringkat dunia. tanggal 7 Januari lalu ketika usianya mencecah 85 tahun akibat sakit tua. Kita sewajarnya melahirkan lebih ramai lagi tokoh seperti bekas wanita pertama dilantik menganggotai jemaah menteri Malaysia (Menteri Kebajikan). umpamanya memperuntukkan RM30 juta bagi . juga memecah tradisi sebagai polis wanita pertama dilantik Pengarah Jabatan Pengurusan Bukit Aman. Ketokohan.dua hakim syarie wanita pertama negara. pada Mei lalu. pembuat keputusan. 47. sedang wanita mewakili setengah populasi penduduk perlu dibuktikan dengan melakukan pembaharuan dan dasar yang dapat memastikan kemajuan dan kesejahteraan wanita dan isu berkaitan wanita. Kegigihan dan kecekalan yang bermula menjual barangan kecantikan dari rumah ke rumah. pegawai bank dan peguam peribadinya disahkan dibunuh dan mayatnya dibakar. akhirnya mampu empayar perniagaan kosmetik seharusnya dijadikan teladan wanita lain. Kejayaan terbaru menyumbang pingat emas dalam Sukan Asia. Banting. kegigihan dan semangat yang mengalir dalam darahnya dengan pembabitan cukup aktif dalam arena politik sepatut wujud kepada wanita pada zaman ini bagi meneruskan legasi kewibawaan wanita di negara ini. Selain itu.

Dalam bidang ekonomi. Majlis itu dianggap sebagai titik tolak membincangkan isu kewanitaan yang lebih mencabar pada masa depan. hakikatnya. Pada masa sama. apa yang nyata peranan Wanita Pertama ini tidak saja dilihat tipikal. Ini dapat dilihat daripada jenis-jenis tugas yang mereka lakukan. Dalam membangunkan keluarga masing-masing. ibu tunggal. forum dan sidang pada peringkat nasional dan antarabangsa dijadikan platform bagi mewarnai program seumpamanya sepanjang tahun ini. 2. Apa juga sejarah manis yang tercatat sepanjang 2010. peranan kaum wanita adalah terhad kepada peranan pembantu (supporting role) kepada kaum lelaki. Datin Seri Rosmah Mansor ialah mengumpulkan lebih 15 wanita pertama di seluruh dunia menyertai Sidang Kemuncak Wanita-Wanita Pertama yang berlangsung selama tiga hari. keadilan dan kesedaran terhadap isu tertentu membabitkan wanita yang perlu diselesaikan perjuangannya.3 Peranan dan Fungsi kaum Wanita di Malaysia Dalam masyarakat traditional. pada 11 hingga 13 Oktober lalu. mengubah dan menuai. pengumuman tempoh cuti bersalin 90 hari berbanding 60 hari kepada penjawat awam wanita yang turut dijangka dinikmati sama oleh kakitangan sektor (akan dikemukakan kepada Kabinet Januari depan) adalah sebagai bonus kepada wanita untuk menumpukan perhatian demi kesejahteraan rumah tangga. adalah bidang yang sudah diterokai oleh kaum wanita dan di mana kaum lelaki agak bersikap liberal dalam membuka pintu kepada kemasukan dan . Pada masa sama. banyak lagi isu yang belum selesai menunggu bagi memperkasakan konflik. Begitu juga keupayaan wanita terus dipacu sepenuhnya. umpamanya peranan mereka dalam pekerjaan sawah adalah untuk membantu suami mereka seperti menyemai. Selain membincangkan pelbagai isu dibincangkan khususnya memperkasakan kanak-kanak untuk menjadi pemimpin masa depan. orang kurang upaya dan pelajar universiti pengajian tinggi pula. pesara. pendidikan. Antaranya atas usaha Isteri Perdana Menteri. Ini dapat dilihat apabila kaum wanita diberikan hak mengundi seawal-awal usia penubuhan negara kita ini.5 juta rakyat.meningkatkan penyertaan golongan itu dalam bidang keusahawanan sewajarnya dijadikan batu loncatan kepada golongan itu untuk memacu peranan mereka ke tahap paling tinggi. memperkasakan dan pembangunan sosial secara keseluruhan. boleh bekerja separuh masa mengikut Peraturan-Peraturan Kerja (Pekerja Separa Masa) 2010 mulai 1 Oktober lalu bakal memberi jaminan faedah kepada lebih 6. membela ayam itik dan lain-lain sebagai membantu peranan lelaki yang lebih besar dan pokok dalam kehidupan keluarga dan masyarakat keseluruhannya. wanita zaman traditional menjalankan tugas seperti mencucuk atap. Dalam bidang politik dan pemerintahan status kaum wanita telah bertambah baik dan jika dilihat dalam perkembangan status mereka sama tinggi dengan lelaki. Bagi wanita suri rumah. sebaik saja memasuki tahun baru nanti. mengiringi suami masing-masing dalam setiap majlis sebaliknya begitu signifikan sebagai penyokong perubahan strategik yang memberi penekanan kepada inisiatif komuniti seperti bidang kepemimpinan.

Walaupun jumlah pekerjapekerja wanita ramai. Nilai sosial lama masih lagi menganggap wanita sebagai makhluk yang dicipta untuk kesenangan kaum lelaki di mana timbulnya institusi-institusi ekonomi moden yang khusus memperdagangkan wanita seperti pelacuran. Ini termasuklah di dalam bidang politik negara supaya sistem perundangan dan pentadbiran negara dapat berjalan dengan lancar tanpa wujud sebarang pertelingkahan serta bangkangan yang boleh membantutkan pembangunan negara. 3. Justeru itu. Menerusi cetusan ideal Wawasan 2020. politik amat berkait rapat di antara individu dengan masyarakat. kelab-kelab khusus dan lainlain. Berbagai perubahan telah. Perubahan pada peranan ekonomi mempunyai kesan yang amat besar dan meluas terhadap kaum wanita yang terlibat dari segi peranan dan fungsi sosial. Peranan wanita sebagai isteri adalah untuk mentadbir hal-ehwal rumah dan keluarga dan lebih utama lagi mereka berjaya menentang diskriminasi yang dikenakan kepada kaum wanita dalam soal gaji dan pembayaran cukai. sedang dan akan dilakukan untuk mencapai matlamat tersebut. Dan ini tidak terkecuali penglibatan kaum wanita di dalam pembangunan negara. teman sosial. Setiap manusia yang berkecimpung dalam bidang politik memerlukan diri mereka terlibat dengan masyarakat. Oleh yang demikian apabila wanita . Apabila membicarakan politik . hampir keseluruhannya termasuk pada peringkat pekerja-pekerja kurang mahir mendapat jumlah gaji yang kecil sahaja.penyertaan wanita. Pada masa dahulu peranan dan fungsi kaum wanita dalam bidang ini amat terbatas. ternyata hasrat kerajaan untuk menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara maju begitu tinggi sekali. Jumlah wanita yang bekerja dalam perkhidmatan kerajaan maupun swasta semakin bertambah dan begitu juga pembahagian pendapatan.Imam Al-Ghazali mendefinasikan politik sebagai suatu kehidupan manusia.0 Peranan Wanita dari sudut Politik. Oleh yang demikian penglibatan semua pihak adalah amat diambil berat untuk menguruskan pembangunan negara.

a. Oleh yang demikian maka timbulah aliran–aliran pemikiran berhubung dengan penyertaan wanita dalam lapangan politik. Aliran pertama berpendapat bahawa wanita diharamkan menceburi politik dengan memberi alasan berikut: Pada zaman nabi Muhammad s. tidak ada seorang pun dari kalangan wanita yang diajak untuk membincangkan masalah-masalah yang berhubung dengan urusan negara atau hukum syarak bersama dengan kaum lelaki. Sebagai contoh mungkin di setengah-setengah negeri tidak membenarkan kaum wanita melibatkan diri mereka secara aktif dalam bidang perniagaan yang bertentangan dengan ajaran agama dan adat sopan. Sebagai isteri mereka boleh memberi pandangan bahawa peraturan yang dilaksanakan itu mungkin tidak bersesuaian dengan kehendak pembangunan masa kini yang mahukan kaum wanita sama-sama melibatkan diri dalam arus pembangunan negara. Ini dapat kita lihat jika seseorang wanita itu bersuamikan orang politik maka ianya boleh melibatkan dirinya secara tidak langsung dengan memberi nasihat dari segi keputusan yang telah dibuat atau dilaksanakan oleh suaminya yang mungkin tidak bersesuaian dengan kaum wanita yang mungkin tidak sesuai dengan pembangunan. Hadis Nabi Muhammad s. Di Malaysia khususnya apabila kaum wanita terutama kaum muslimah melibatkan diri di dalam bidang politik untuk sama-sama membangunkan negara maka akan terdengar pelbagai pandangan akan penglibatan mereka.w ada menjelaskan bahawa "Tidak akan beroleh kemenangan suatu kaum yang melantik wanita menjadi ketua bagi menguruskan hal ehwal mereka".w dan para sahabat. Ini adalah dikhuatiri wanita yang menceburi bidang politik tidak dapat mengawal batas-batas agama seperti pergaulan bebas dengan lelaki yang boleh membawa kepada kerosakan akhlak dalam masyarakat yang seterusnya akan membantutkan pembangunan negara. Oleh yang demikian jika diteliti akan peranan yang boleh diberikan oleh wanita dalam membangunkan negara khususnya dari segi politik antaranya ialah wanita itu boleh menjadi penasihat kepada suami mereka.melibatkan diri di dalam politik menyebabkan penyertaan mereka di dalam bidangbidang di luar rumah tangga untuk bersama dengan masyarakat untuk turut sama menyumbangkan kepada pembangunan negara. .a. Maka timbulah pelbagai persoalan dari penglibatan mereka dalam politik seperti sejauhmanakah Islam membenarkan kaum muslimah bergerak cergas dalam arena politik ? Bolehkah seseorang muslimah bertanding untuk menjadi wakil rakyat di Dewan Undangan Negeri atau Parlimen ? Adakah Islam merestui wanita dilantik menjadi Perdana Menteri sebagaimana yang berlaku di setengah-setengah negara hari ini seperti Pakistan ?.

Namun begitu jika dikaji dan diteliti akan penglibatan atau peranan yang kaum wanita khususnya kaum muslimah di negara ini untuk membangunkan negara adalah amat kecil dan terhad sekali sumbangan mereka malah tidak kedengaran langsung dari wanita di dalam dewan Undangan Negeri dan Parlimen. Malah dalam sejarah sendiri telah tercatit bahawa khalifah Umar ibn Al khatab juga pernah mendapat nasihat dan teguran dalam melaksanakan undangundang dan pentadbiran negara dari kaum muslimah pada masa zaman pemerintahan khalifah. Menerusi penulisan juga mereka berpeluang mengemukakan pandangan serta komen ke atas pembangunan yang sedang dilaksanakan dan telah dilaksanakan samada bersesuaian dengan peredaran zaman dan kehendak negara. Selain itu wanita juga boleh memainkan peranan membangunkan negara melalui idealideal yang dikemukakan menerusi bidang penulisan. Melalui pertubuhanpertubuhan inilah mereka boleh menyalurkan pelbagai ideal dan cadangan dalam usaha untuk membangunkan negara sama ada dari segi pendidikan. Oleh itu menerusi penulisan dengan mengemukakan pandangan dan pendapat diharapkan ianya akan dapat membantu dalam mentadbir negara. Ini adalah disebabkan oleh beberapa faktor yang menyebabkan mereka tidak dapat menyumbangkan tenaga dan ideal untuk samasama membangunkan negara. Ini adalah merupakan jalan yang terbaik bagi wanita kaum muslimah yang terkongkong oleh peraturan serta hukum yang tidak membenarkan mereka bergaul secara bebas dengan golongan bukan muhrim mereka serta perlu menjaga dan mengawal aurat mereka daripada dicerobohi.Manakala aliran yang kedua pula adalah berpendapat wanita boleh berpolitik untuk pembangunan dan kemajuan negara dan umat keseluruhanya. Ini adalah kerana wanita timur terkenal dengan sifat sopan santun dan berbudi pekerti baik dan mulia serta lemah lembut. Melalui NGO juga mereka boleh membantu membangunkan negara dengan memastikan kesejahteraan dan keharmonian masyarakat terutamanya mengemaskinikan undang-undang dan akta-akta yang boleh mengawal kemakmuran. Ini menunjukkan peranan wanita dalam pembangunan sesebuah negara adalah tidak boleh disisihkan dan diketepikan. . Demikian juga wanita boleh melibatkan diri untuk membangunkan negara secara aktif melalui pelbagai pertubuhan NGO seperti PERTIWI dan HAWA. Jika kaum wanita itu melibatkan dirinya di dalam bidang politik untuk membangunkan negara maka sudah tentu sifat yang menjadi kebanggaan dan kemegahan masyarakat timur sudah tentu akan hakis dan tercemar apabila mereka keluar untuk berkempen dan mempromosikan negara untuk pembangunan maka sudah tentu ianya memerlukan mereka bertindak di luar batas sifat wanita timur. sosial. budaya dan ekonomi. Menurut sebahagian ulama wanita boleh berpolitik termasuk menjadi wakil rakyat sama ada di Dewan Undangan Negeri atau Parlimen. keagamaan. Di antara faktor-faktor yang berkaitan yang membataskan sumbangan kaum wanita dalam pembangunan negara ialah mereka terlalu terikat dengan tradisi dan budaya masyarakat timur yang menjadi identiti masyarakat di negara ini.

untuk berfikir. Oleh yang demikian wanita tidak boleh disama tarafkan dengan kaum lelaki. peranan wanita sebagai pendidik tidak begitu ketara kerana pelbagai kerjaya telah didominasi oleh kaum lelaki. . Sesuai dengan kejadian wanita itu sendiri yang berlainan dari kaum lelaki maka sudah tentu mereka sukar untuk memberikan sumbangan dan peranan yang baik dalam membangunkan negara kerana wanita itu sendiri mengalami beberapa gangguan tabii mereka seperti peredaran haid. Dipercayai bahawa kerjaya kaum wanita dalam bidang pendidikan telah bermula pada tahun 1600. Dari perspektif barat. beliau mengatakan bahawa "wanita itu tidaklah dijadikan untuk ilmu pengetahuan. Ramai ahli falsafah barat berpendapat bahawa wanita dijadikan hanya untuk berkhidmat kepada kaum lelaki.Demikian juga dengan faktor Perkahwinan ianya merupakan salah satu daripada faktor yang membataskan dan menghalang kaum wanita dari memberi penuh perhatian dan tumpuan dalam usaha untuk membangunkan negara . Oleh yang demikian. untuk mempunyai keahlian. Oleh itu. untuk menjadi sarjana dan tidak pula untuk berpolitik atau untuk tugas negara. Adalah tidak bermakna pembangunan yang dikecapi jika keluarga dan kehidupan anakanaknya kucar-kacir dan tidak terurus dengan baik dan kemas.0 Peranan Wanita Dalam Pendidikan Wanita memainkan peranan yang penting di dalam pelbagai bidang khususnya dalam bidang pendidikan. kurang dan hina. tetapi ia dijadikan hanya untuk menyusukan anak-anaknya dengan air susunya dan…". tetapi ianya hanya cenderung untuk mendidik anak-anak. untuk hikmat. Ini adalah kerana apabila seseorang wanita itu menjadi pemimpin maka sudah tentu ianya terpaksa membahagikan masanya di antara keluarga dan kerjayanya serta ianya juga perlu mendapat keizinan dari suaminya terlebih dahulu sebelum melangkah keluar rumah. Dan sekiranya wanita menjadi pemimpin maka sudah tentulah ianya akan mendatangkan kesan yang kurang baik kepada pengurusan dan pembangunan negara. iaitu perspektif barat dan perspektif Islam. usia wanita haruslah dihabiskan untuk membuat segala kerja yang diperlukan di dalam rumah. iaitu melayan dan memenuhi keperluan suami dan anak-anak. mengandung dan sifat emosi mereka yang sukar dijangkakan dan mereka bertindak mengikut perasaan dan nafsu tanpa dapat membuat pertimbangan yang baik dan sempurna. 4. Peranan wanita dalam bidang pendidikan boleh dilihat dari dua perspektif. Menurut Rosseau. golongan cendiakawan dan ahli-ahli falsafah barat beranggapan bahawa wanita adalah insan yang lemah. Pengaruh ahli falsafah yang begitu kuat telah mendorong ahli fikir serta ketua-ketua masyarakat barat pada ketika itu tidak membenarkan anak-anak perempuan diberi pendidikan atau pengajaran di dalam pelbagai bidang ilmu pengetahuan.

"mempelajari ilmu itu wajib bagi setiap orang Islam. wanita lebih penting diberi pengajaran atau pendidikan yang secukupnya kerana kaum wanita merupakan pendidik atau guru yang paling layak untuk mendidik anak-anak dan anak bangsa mereka. mencari ilmu. wanita telah mendominasi sistem pendidikan di Malaysia.Menjelang abad kedua puluh.a. memimpin dan sebagainya. terdapat 5% sahaja kaum wanita yang . Kementerian Sumber Manusia. Dari perspektif Islam. Perjuangan wanita telah merebak ke Asia Tenggara khususnya dalam bidang pendidikan. Menurut statistik yang dikeluarkan oleh Bahagian Penerangan dan Penyelidikan. biarlah kaum lelaki tidak begitu dipentingkan pendidikannya. Bermula pada abad inilah. Melaka. Sejak kebelakangan ini. kerana wanitawanita itulah kelak akan mendidik kaum lelaki". Islam bukan sahaja meletakkan wanita di tempat yang paling wajar sebagai manusia dan sebagai teman hidup bagi seorang lelaki. terdapat 68% wanita terlibat di dalam sektor pendidikan. maka sebuah maktab telah ditubuhkan untuk wanita pada tahun 1935 iaitu Maktab Perguruan Perempuan Durian Daun. lelaki dan perempuan". dan ianya masih terpakai dan terus menjadi tunjang kepada dasar pengajaran Islam hingga kehari ini. jumlah peratusan kaum wanita yang memegang jawatan penting di dalam sektor pendidikan adalah kecil.Siva Subramaniam. boleh dilihat dengan kemunculan maktab-maktab perguruan. Peranan wanita dalam bidang pendidikan di Malaysia. Islam telah menyebarkan dasarnya dengan jelas mengenai wanita di dalam segala aspek kehidupan terutamanya di dalam bidang pendidikan. Rasullullah s. Dasar ini telah ditegaskan sejak kemunculan Islam pada abad ke enam Masihi. "bila pendidikan telah begitu lengkap bagi wanita. bersabda. tetapi Islam menghargai sifat kehalusan dan ketajaman perasaan wanita yang menjadikan mereka layak untuk memegang tugas sebagai seorang pendidik dibandingkan dengan kaum lelaki. Sebab itulah dari satu aspek. Namun demikian. Menurut N. Setiausaha Agung Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Malaysia. Wanita telah diberi kebebasan seperti. bebas bersuara. Raden Adjeng Kartini telah membuka sekolah wanita pertama di Indonesia. bekerja mencari rezeki. Menurut seorang ahli falsafah Islam. Sebagai contoh. profesyen wanita sebagai pendidik mula terserlah. Perjuangan wanita telah mencapai klimaksnya pada tahun 1975. Untuk merealisasikan peranan wanita sebagai seorang pendidik. Sesuatu bangsa akan berjaya apabila wanitanya mendapat pendidikan yang lengkap dan tinggi harga diri dan akhlaknya kerana kehalusan sifat wanita serta ketajaman perasaan seseorang ibu boleh memindahkan segala kebaikan yang ada padanya untuk diwarisi oleh anak-anaknya. di mana pada tahun itu Pertubuhan Bangsa Bangsa Bersatu (PBB) telah mengiktiraf perjuangan kaum wanita dengan mengistiharkan tahun berkenaan sebagai "tahun wanita antarabangsa".w. ahli-ahli pemikir barat telah mengubah cara pemikiran mereka dan mula memberi kebebasan kepada kaum wanitanya seperti kebebasan yang dinikmati oleh kaum lelaki.

status dan jatuh bangunnya sesebuah negara adalah bergantung kepada kepesatan ekonomi yang dialaminya. Menurut Dr. sebaliknya bagi wanita berilmu. Jumlah guru wanita yang terlalu ramai kadangkala boleh menimbulkan beberapa masalah.0 Peranan Wanita dalam Ekonomi Ekonomi merupakan sesuatu yang amat penting bagi sesebuah negara. Ini berdasarkan kepada jumlah kaum wanita serta sumbangannya yang begitu besar di dalam bidang pendidikan. kalau orang berbicara A wanita yang terpelajar boleh menyambung kepada B dan terus kepada Z. Guru Besar dan Guru Penolong Kanan. pelajar-pelajar lelaki tidak mendapat pendedahan yang secukupnya untuk melakukan aktiviti-aktiviti luar kelas yang mana kebanyakkannya guru wanita tidak tahan lasak. sesetengah guru wanita merungut bila dibebankan dengan matapelajaran di luar bidang dan kesanggupan mereka. Ketiga. 5. pelajaran hanya menjadi tiket untuk mendapatkan pekerjaan. sepak takraw dan lain-lain. tidak berkebolehan untuk memimpin permainan-permainan tertentu seperti ragbi. Pengetua. Lebih 75% wanita merupakan pelatih-pelatih dikebanyakkan maktab perguruan. Nik Safiah Karim (1976). Pertama. Kedua. antara lain berkata "perbezaan antara wanita berilmu dengan wanita terpelajar amat jauh. Wanita perlu mendapatkan pendidikan tinggi bagi menjamin keberkesanan peranannya sebagai salah satu daripada tunjang pembangunan negara terutamanya dalam bidang pendidikan. Wanita telah memainkan peranan yang besar dalam aktiviti ekonomi dunia dan sesebuah negara melalui peranannya yang produktif dan reproduktif. bukan sebagai kegunaan untuk hidup sempurna".memegang jawatan penting di dalam bidang pendidikan seperti Pegawai Pendidikan. Penglibatan wanita dalam ekonomi telah meningkat tidak hanya pada emansipasi (pembebasan dari prasangka dan kongkongan) malah mengambil berat akan keperluan ekonomi. Sebagai contoh Enrolmen Guru Pelatih dan Peserta Kursus. Kekayaan. di dalam ceramahnya anjuran Pertiwi di Kolej Islam Universiti Kebangsaan Malaysia. apabila guru-guru bercuti panjang kerana bersalin kemungkinan pelajarpelajarnya akan mengalami risiko ketinggalan kelas. Kebanjiran wanita di maktab-maktab perguruan memang tidak dapat dinafikan. kerana pekerjaan wanita tidak mudah diukur dari pengumpulan data secara sistem tradisional. bola sepak. . Malangnya kebanyakan penglibatan wanita dalam ekonomi masih di bawah nilai sebenar. Maktab Perguruan Batu Pahat sehingga April 1997 menunjukkan bahawa pelatih perempuan lebih ramai dengan jumlah 471 orang berbanding dengan pelatih lelaki hanya 182 orang (rujuk LAMPIRAN ‘A’ enrolment guru pelatih dan peserta kursus April 1997). Wanita terpelajar dapat bertindak dalam apa jua keadaan. Kesimpulannya peranan wanita serta dominasi wanita dalam bidang pendidikan tidak boleh diketepikan begitu sahaja.

65 peratus wanita daripadanya adalah mereka yang tinggal dalam negara-negara yang sedang membangun. Sumbangan dan peranan wanita dalam ekonomi negara terbahagi kepada dua iaitu pekerjaan formal dan kerja tidak formal.Wanita merupakan lebih dari 1/3 penduduk yang terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan ekonomi di dunia. dalam pertanian. Fakta ini membuktikan bahawa sumbangan wanita terhadap ekonomi sesebuah negara adalah besar. dalam bentuk tidak rasmi serta tidak disenaraikan sebagai tenaga kerja negara. Di negara Arab pula adalah dianggarkan sekurang-kurangnya seorang dari empat wanita bekerja dalam bidang pemasaran. Wanita yang terlibat dalam pertanian adalah diantara yang teramai golongan yang dibawah nilai sebagai pekerja dan tidak direkodkan.2 Pekerjaan Formal Jenis-jenis pekerjaan yang dipegang oleh wanita berbeza dengan lelaki. Penglibatan wanita dalam menyumbang ke arah ekonomi bukannya hanya melalui pekerjaan formal tetapi juga melalui pekerjaan tidak formal. 5. syarat-syarat pekerjaan dan cara pengambilan. Tetapi sekarang mereka mendapat pendidikan berlipat kali ganda akibat dari pembangunan yang amat pesat. Dianggarkan lebih kurang lebih kurang 30 peratus pekerja wanita dalam lingkungan umur diantara 15 hingga 64 tahun. Wanita terlibat dalam pengeluaran barangan dan perkhidmatan untuk pasaran dan kegunaan seharian. Kaum wanita mengalami diskriminasi dari segi gaji. Tenaga kerja wanita di Latin Amerika pula adalah rendah daripada negara industri dan Asia. ILO menganggarkan kadar penglibatan wanita dalam pekerjaan adalah purata sebanyak 44 peratus dalam negara sedang membangun. hampir 75 peratus di Amerika Latin dan . pada peringkat rendah dan menerima gaji yang kecil. manakala di China hanya seramai 55 peratus. tetapi penglibatan wanita didapati semakin meningkat. pengeluaran makanan. 80 peratus wanita bekerja dalam zon perdagangan yang melibatkan export. Amerika Latin dan Caribbean di mana 60 peratus wanita bekerja dalam sektor ini adalah negara industri.1 Pekerjaan tidak formal Dunia wanita adalah berbeza daripada dunia ibu-ibu dan nenek kita dahulu. Sebahagian besar wanita bekerja dalam jenis pekerjaan yang terhad jumlahnya. Di Afrika Utara tenaga buruh wanita meningkat dari lapan peratus dalam tahun 1970 kepada 21 peratus dalam tahun 1990. Semua ini membawa implikasi bahawa penglibatan wanita dalam ekonomi juga turut berubah. Sektor perkhidmatan adalah pekerjaan utama wanita di negara industri. Di Asia Tenggara. Perbezaan ini terbit dari beberapa keadaan. Walaupun negara Arab mempunyai kadar wanita bekerja yang rendah. Daripada jumlah wanita yang layak bekerja(antara 15-64 tahun) 46 peratus terlibat sebagai tenaga buruh. 5. Kalau dahulu kanak-kanak perempuan kurang mendapat pendidikan asas persekolahan. Adalah amat sukar untuk menganggarkan penglibatan dan pengukuran sebenar penglibatan wanita terutama di kawasan luar bandar dan pendalaman. kenaikan pangkat. di ladang dan perusahaan-perusahaan kecil. Dahulu sumbangan wanita lebih bersifat tidak formal sebagai pembantu di rumah.

Wanita bukan lagi sebagai pendukung dan penyokong kepada setiap keputusan yang diambil oleh kaum lelaki. Perumpamaan yang menyatakan "tangan wanita yang membuai buaian boleh menggegarkan dunia" adalah landasan yang menggambarkan betapa besarnya peranan kaum wanita dalam pembangunan negara apabila kita memperkatakan tentang kaitan wanita dalam bidang sosial. kaum wanita perlu bangkit dengan wajah baru bagi mendapatkan hak yang sewajarnya dalam masyarakat. namun masih terdapat sikap prejudis terhadap mereka sehingga wujud menara kaca (glass ceiling) dalam dunia korporat. Walaubagaimanapun. Pertanian adalah sumber utama ekonomi wanita bagi negara sub-Afrika dan Asia. Tetapi wanita perlu juga diberi tempat dalam membuat sesuatu keputusan dasar terutamanya dalam bidang sosial. kebanyakan wanita memegang tugas pengurusan pertengahan. lari dari rumah. Ini telah memaksa kaum wanita secara halus untuk bekerja dalam menampung tenaga buruh di sesebuah negara.0 Peranan wanita dalam pembangunan melalui bidang sosial. Walaupun wanita menunjukkan kemajuan pesat dalam pelbagai bidang. Kini wanita telahpun berada di alam pekerjaan berganding bahu bersama kaum lelaki dan melaksanakan tugas-tugas penting. Kini terdapat wanita memegang jawatan tinggi dalam organisasi. Di Malaysia sebagai contoh. Wanita kini mempunyai bilangan yang menyamai kaum lelaki malah di setengahsetengah negara bilangan kaum Hawa ini lebih tinggi lagi berbanding dengan kaum Adam.Caribbean berbanding cuma 30 peratus sahaja bagi negara Sub-Saharan Afrika dan negara Asia. Pembaharuan yang dicapai oleh negara sekaligus menuntut perubahan dalam apa jua tindakan yang diambil. Dengan senario yang melanda negara dengan isu-isu gejala sosial yang melibatkan anak-anak gadis seperti bohsia. Lebih ramai wanita dari lelaki bekerja dalam industri pembuatan kecuali di Afrika Utara. gadis yang . 75 peratus daripada pekerja wanita di sub-Saharan Afrika dan lebih dari separuh adalah bekerja dalam pertanian atau perladangan. (Dewan Ekonomi. Banyak jawatan pekerjaan diwujudkan yang memerlukan tenaga wanita terutama dalam tugas-tugas yang tidak sesuai dengan jiwa lelaki seperti tugas yang memerlukan penumpuan dan penelitian yang tinggi. Akibat dari pembangunan yang telah banyak memberi kesedaran kepada rakyat akan pentingnya pendidikan telah membuka ruang kepada kaum wanita ke sekolah dan menimba ilmu yang samarata dengan kaum lelaki. turut menuntut kaum wanita agar membuat keputusan yang selaras dengan kehendak komuniti. hanya terdapat lima peratus jawatan pengurusan atasan yang diterajui oleh wanita. Perubahan minda dan gaya hidup masyarakat. Wanita semakin ramai dari lelaki adalah satu hakikat yang patut diterima. Selaras dengan ini. 6.1994). Menara kaca merupakan rintangan yang dihadapi oleh wanita untuk terus maju dalam kerjaya mereka.

Memang tidak dapat dipersoalkan lagi bahawa peranan kaum wanita dalam pembangunan yang berperspektif sosial perlu di teliti. pengetahuan sains dan teknologi yang telah mencipta pelbagai perkakas rumahtangga untuk memudahkan kerja-kerja mereka. Peranan wanita sebagai pengurus rumahtangga telah mengalami perubahan dengan adanya bantuan dari orang gaji. perubahan telah berlaku pada peranan wanita sebagai isteri di dalam rumahtangga moden hari ini. 6. ianya harus diukur dari segi tahap kemampuan warganegara terutama kaum wanita. bekerja sebagai pegawai perhubungan pelanggan atau GRO. penderaan. perkosaan memberikan kita juga gambaran bahawa pentingnya lagi peranan kaum wanita dalam membasmi gejala-gejala ini demi menjamin pembangunan yang seragam dari pelbagai segi. Secara traditional peranan isteri adalah untuk mentadbir hal-ehwal rumahtangga dan keluarga tetapi dengan timbulnya cara hidup baru berlakulah perubahan tertentu yang meluaskan lagi peranan para isteri. Ini kerana ianya akan menentukan ke manakah arah perkembangan anak-anak yang kebanyakkannya dididik oleh kaum wanita yang digelar ibu. Jelasnya apabila kita membicarakan soal tanggungjawab sosial dalam pembangunan negara ini. Tugas sebagai ibu dan jentera penambah zuriat juga telah mengalami perubahan dalam ertikata wanita tidak lagi menyerahkan nasib mereka bulat-bulat kepada takdir. Dalam membincangkan peranan wanita dalam keluarga. oleh kerana dengan adanya pengetahuan sains perubatan yang dapat mencipta alat-alat pencegah kehamilan.1 Peranan wanita dalam keluarga. Oleh itu peranan wanita dalam keluarga dan masyarakat jelaslah amat penting dalam membangunkan ummah serta negara. .murtad.

Menurut Ketua Pergerakan Wanita UMNO. Ini akan mengakibatkan potensi salah laku murid-murid di sekolah. . Kelonggaran pegangan pada sistem nilai tradisi yang tidak diimbangi dengan penerapan nilai positif baru yang berkesan boleh mendorong generasi muda kita terpengaruh dengan nilai yang bersifat negatif yang diperolehi melalui media massa dan persekitaran di luar keluarga dan sekolah. setiausaha yang cekap. Muhammad Nur Munaty. Oleh yang demikian alternatif yang diperlukan untuk mengatasi masalah ini dengan menjadikan peranan kaum ibu sebagai penasihat dan pengasuh supaya dapat memulihkan keutuhan fungsi institusi keluarga. Keadaan krisis ini mampu menebalkan amalan bercirikan individualistik di kalangan masyarakatnya. Kesan dan implikasi terhadap krisis ini akan memberikan kerugian jangka panjang kepada negara terutamanya terhadap penghasilan golongan intelektual dan berkebolehan. Imej-imej dan tanggungjawab sosial seperti ini akan membawa kepada perubahan di mana peranan kaum isteri ini dilihat adalah amat besar dalam terus memberi sumbangan dalam pembangunan negara. Akibatnya sistem nilai yang berteraskan keagamaan dan sosiobudaya mula kehilangan mekanisme kawalannya. keluarga. wanita hari ini telah mempunyai imej dan tanggugjawab sosial yang berbeza sesuai dengan kehendak dan perubahan zaman. Siti Zaharah Sulaiman dalam simposium yang bertemakan "Wanita Alaf Baru Abad ke 21". yang mengatakan tugas dan peranan ibu adalah penting dalam menghalang anasir dan unsur yang cuba untuk mempengaruhi pemikiran dan budaya anak-anak. Dalam pada itu juga. Mereka tidak lagi memegang peranan hanya sebagai tukang masak dan pengasuh kanak-kanak sahaja. Ini kerana sekiranya diperhatikan dalam institusi keluarga. Hari ini para isteri moden mempunyai tanggungjawab yang lebih besar terhadap kebajikan suami berbeza dengan masa dahulu. Presiden Angkatan Belia Islam (ABIM). masyarakat dan negara secara keseluruhannya. Sekiranya diteliti peranan itu wanita sebagai ibu di dalam sistem kekeluargaan bukanlah semata-mata untuk menjaga makan-minum. seperti yang disuarakan oleh pemimpin peringkat nasional tentang krisis institusi keluarga di kebanyakkan negara dapat dikategorikan sebagai serius. Ini kerana kesan kepada didikan pada anak-anak itu akan memberikan manafaat kepada diri. Sesunguhnya watak. pengarah yang tegas dan menteri yang berkalibar dan sebagainya. kemurnian dan tatasusila seorang wanita. Seperti mana yang diulas oleh Dr. mengasuh dan membimbing.Ini menjadikan wanita perlu bangkit seiring dengan kemajuan yang dicapai tanpa meninggalkan sikap keluhuran. Disinilah peranan yang dimainkan oleh kaum ibu yang bergelar wanita adalah penting agar pembangunan dan kemakmuran negara dapat di majukan dengan baik tanpa mengorbankan pembangunan institusi keluarga. kaum ibulah yang paling rapat dengan anak-anak dan sumbangan mereka dalam melahirkan generasi yang berpekerti mulia banyak terletak ditangan mereka. malah mereka harus pada waktu yang sama menjadi penyambut tetamu yang baik. kesihatan dan keselesaan hidup anak-anak tetapi juga yang terpenting ialah untuk mendidik. penglibatan remaja dengan amalan lepak dan gejala dadah kian berleluasa. Datuk Dr.

banyak kaum wanita sanggup mengenepikan kerjaya mereka bagi menumpukan sepenuh perhatian kepada keluarga. Dari segi amalan sosial ini. Yahudi ataupun Majusi" (Al-Hadis). kaum wanita berperanan mempersiapkan diri dengan ilmu yang bukan hanya tertumpu kepada ilmu undang-undang dan politik tetapi juga ilmu syariah.a. " Tiap-tiap anak Adam itu di lahirkan dalam keadaan fitrah sehingga kedua ibu bapanyalah yang akan menjadikannya seorang Nasrani. Justeru itu bagi alaf abad ke 21 ini merupakan pemangkin bagi penghijrahan bagi kaum wanita agar berjaya memikul tanggungjawab ini dalam membentuk sebuah masyarakat yang berketrampilan dan bukannya membentuk sebuah masyarakat yang ekstrim. 6. Ilmu tersebut akan membawa kepada keimanan dan akhirnya melahirkan amalan-amalan yang baik bagi membentuk sebuah masyarakat madani. Dalam menentukan pembentukan anak-anak adalah yang terbaik dalam keluarga.w dalam hadisnya mengatakan. kaum wanita berperanan menangani dengan baik sesuatu perkara yang berbahaya agar masyarakat tidak terlibat dengan arus ekstrim dan akhirnya akan menimbulkan keadaan yang gawat. Dengan senario sosial yang makin menjadi-jadi kebelakangan ini. Dengan ini tidak hairanlah fakta yang menunjukkan peningkatan bilangan ibu yang berhenti kerja untuk menjadi pengasuh sepenuhnya di dalam keluarga adalah bertambah dari masa ke semasa terutamanya bagi keluarga yang mempunyai anak lebih dari 2 orang.2 Peranan wanita dalam masyarakat. Kegawatan di sini membawa maksud dengan keadaan pembangunan dan modenisasi yang pantas tetapi menolak beberapa unsur lain yang terdapat dalam zaman traditional . Di dalam hal ini Rasullullah s.keperibadian anak-anak terletak sebahagian besar di atas isi dan cara pendidikan yang diberikan oleh ibu bapa.

Pada situasi yang sama juga penglibatan kaum wanita dengan lebih luas dan mendalam pada hal-hal yang satu ketika dahulu dianggap tugas dan peranan perseorangan. kaum wanita juga berperanan sebagai orang yang bertanggungjawab dalam menjamin kebajikan masyarakat secara amnya. Menurut Datuk Rafidah Aziz. simposium. Ini bertepatan dengan pandangan Senator Kamilla Ibrahim dalam menjawab persoalan Bicara Wanita 1 anjuran Biro Perpaduan dan Pembangunan Wanita Umno yang menyatakan bahawa perspektif yang berlandaskan sosial dalam pembangunan wanita adalah penting sebagai kuasa pembentukan ketamadunan manusia dan negara. Mereka telah berani memperjuangkan perubahan-perubahan pada peraturan-peraturan bekerja dan hak-hak pekerja wanita supaya mendapat layanan yang baik dan taraf yang sama dengan kaum lelaki. Wanita melalui DWN sudah mampu mengadakan program besar seperti seminar. Melalui NCWO ini juga banyak perbincangan diadakan yang berkisar pada isu-isu semasa yang menjurus pada matlamat membangunkan negara. Atas peranan yang besar dalam memberikan bimbingan ini.seperti lari daripada prinsip dalam memuliakan agama kerana terlalu bangga dengan kecanggihan yang di capai. Umpamanya peranan pengasuh kanak-kanak telah dikembangkan lagi dengan mengambil berat terhadap pelajaran dan pendidikan kanak-kanak atau anak-anak mereka. tidak mustahil mereka mampu membentuk satu generasi yang matang. Kejayaan dalam menentang diskriminasi yang dikenakan kepada kaum wanita dalam soal gaji dan pembayaran cukai membayangkan betapa besarnya nilai peranan golongan ini dalam membentuk kebajikan dan pembangunan keluarga serta negara. ianya telah banyak menjadi landasan untuk membolehkan kaum wanita turut sama menyertai pelbagai bidang pembangunan negara. Melalui DWN kaum wanita dapat memperjuangkan agar matlamat kesamaan dam persamaan dengan kaum lelaki dapat dijadikan teras dasar pembangunan yang berorientasikan rakyat agar kaum wanita sama-sama dapat menyumbang pada pembangunan negara. DWN menjadi wadah dalam memberi panduan dan hala tuju dalam segala usaha perancangan dan program-program pembangunan negara agar wanita tidak diabaikan. Kaum wanita bertanggungjawab secara langsung terhadap perkembangan-perkembangan terbaru dalam sistem pendidikan negara yang akan mempengaruhi anak mereka keseluruhannya. Sementara itu dengan wujudnya Dasar Wanita Negara (DWN) di awal tahun 1990. Kaum wanita hari ini telah berjaya meluaskan lagi rasa penglibatan mereka dalam soal-soal kebajikan kepada bidang yang lebih serius dan besar. berwibawa dan berkemampuan dalam membangunkan negara ke arah perkembangan yang padu dan berwawasan. . Perjuangan ini banyak dilakukan melalui saluran-saluran yang betul seperti melalui badan pertubuhan wanita bukan kerajaan di bawah naungan Majlis Kebangsaan Pertubuhan-pertubuhan Wanita (NCWO). Melalui DWN ini juga kaum wanita telah memperjuangkan agar imej wanita di pandangan dunia diubah dan tidak diekspoitasi dengan sewenang-wenangnya. Selain daripada itu.

memiliki ketahanan diri yang kuat dengan erti kata keimanan menjadi benteng menahan arus cabaran yang mendatang. Kesan perubahan sosio-budaya ini telah mewujudkan masyarakat bandaran dan masyarakat yang menuju ke arah zaman perindustrian matang yang akan meningkatkan pelbagai industri perkhidmatan. wanita juga hendaklah memiliki sifat ketakwaan. Selain daripada itu juga. perangkaan menunjukkan penghijrahan wanita dari desa ke kota telah meningkat dengan pesat. .persidangan dan sebagainya samada di peringkat kebangsaan atau antarabangsa yang menunjukkan bahawa kaum wanita aktif bukan sahaja dalam pembangunan keluarga malahan masyarakat dan negara. beberapa sektor yang memerlukan tenaga kerja wanita telah membangun dengan pesat dan ini akan menjurus pada pembangunan negara. jika dicampakkan ke laut masin. Untuk itu. Rasanya tidak lengkap sekiranya tugas pembangunan negara hanya disandarkan di bahu kaum Adam kerana maksud pembangunan itu sendiri adalah amat luas. kaum wanita berjaya mengumpulkan pelbagai bentuk pemikiran. tugas-tugas yang memerlukan penglibatan kaum wanita sepenuhnya seperti bidang kejururawatan. Justeru itu untuk menampilkan imej wanita sebagai berketerampilan selain memiliki ilmu. Sememangnya perbezaan fizikal wanita akan menyebabkan perbezaan tugas dan tanggungjawab dari pandangan umum. Melalui program-program seperti yang disebutkan ini. Ini menujukkan pada kita bahawa dengan kesan penghijrahan kaum wanita ini. Sekiranya kita meneliti pula perubahan dari segi sosio-budaya. sejak tahun 1970’an. ia tetap tidak masin melainkan ia sudah mati dan digaramkan. Pembangunan sesebuah negara itu bukanlah hanya semata-mata merujuk pada pembangunan ekonomi tetapi meliputi pembangunan dari segi sosial. Contohnya di Malaysia. seorang wanita mampu mempertingkatkan kualiti diri sebagai wanita mithali yang dapat menyumbangkan kearah pembangunan negara. umpamanya seekor ikan. Keimanan menjadikan wanita kebal. Segala kesimpulannya peranan kaum wanita amatlah besar dalam sama-sama berganding bahu dengan kaum lelaki dalam pembangunan negara. merumuskannya dan menjadikannya sebagai suara tunggal yang mereka wakili dalam sesuatu isu terutamanya yang membabitkan pembangunan negara. sahsiah dan perpaduan ummah. doktor sakit puan dan sebagainya menambahkan lagi keperluan dan peranan kaum wanita. Sementara itu ketakwaan menjadikan wanita itu mantap. Melalui ilmu. peranan kaum dalam pembangunan sebuah negara juga adalah besar. perindustrian dan sebagainya. pembangunan dari unsur-unsur yang melibatkan faktor-faktor sosial memerlukan tindakan dan perjuangan yang lebih berani dari kaum wanita. Inilah tugas-tugas penting yang diperlukan oleh masyarakat dan dalam hubungan ini masyarakat mempunyai hak untuk mewajibkan kaum wanita memenuhi bidang pekerjaan ini sepertimana masyarakat berhak mengarahkan kaum lelaki memikul tugas-tugas berperang dan keselamatan negara.

Ini adalah kerana tuntutan untuk memperkemaskan generasi dan ummah yang akan datang tidak lagi hanya dibebani pada bahu lelaki tetapi sebaliknya memerlukan sokongan dan dokongan wanita. Kita tidak harus meletak wanita sebagai golongan lemah kerana mereka juga berkemampuan dan berkredibiliti. Apabila kita mengatakan wanita itu amat penting dalam masyarakat dan negara ia boleh ditafsirkan sebagai melengkapi antara satu sama lain.7. . Memang kita akui wanita sendiri kadangkala tidak dapat melakukan sesuatu kerja sepertimana lelaki namun dalam sesetengah keadaan golongan lelaki juga tidak boleh melakukan sesuatu kerja yang boleh dilakukan oleh wanita. Tidak kurang juga ketokohan Aisyah sebagai seorang ilmuan dan pakar rujuk kepada sahabat dan keluarga baginda rasul telah membuktikan bahawa Islam meletakkan wanita pada tempat yang tinggi Peranan mendidik generasi serta kerjasama semua pihak samada dalam keluarga. Keadaan wanita boleh dibanggakan berbanding lebih lima puluh tahun dahulu. Maka wanita harus mengubah paradigma untuk melihat bahawa mereka juga mampu bersama-sama setaraf dengan lelaki dalam semua keadaan. Wanita sebagai isteri. Kita harus membetulkan tanggapan masyarakat hari ini yang meletakkan wanita sebagai pihak kedua dalam pembangunan.0 Kesimpulan Wanita hari ini kian bergerak maju dalam pelbagai bidang seperti pendidikan. Justeru itu kita harus ingat bahawa tanggapan ini harus dibuat secara positif dan rational. Dalam Islam ketokohan saidatina Khadijah sebagai tokoh korporat dan ahli perniagaan yang berjaya menjadi inspirasi wanita dan lelaki. tempat kerja. jiran tetangga dan masyarakat setempat perlu diperhebat untuk menjadikan wanita kepada penyumbang pembangunan negara. ibu dan tidak kurang juga sebagai pemimpin. kemahiran pekerjaan kepimpinan dan sebagainya.

seperti kasut. Rakyat mendapat peluang pekerjaan dan pengangguran dapat dikurangkan. dan dompet. Dalam hal ini. sudah tiba masanya rakyat mengubah sikap dan menerima barangan tempatan. Negara dapat mengeluarkan barangan yang bermutu. Sebagai contoh. Industri ini dapat membantu rakyat hidup selesa. kerajaan dapat menyediakan pelbagai kemudahan kepada rakyat seperti jalan raya. rakyat dapat membantu perkembangan industri tempatan. songket dan tembikar. Rakyat perlu menjadi pengguna yang bijak. dengan membeli barangan buatan tempatan. Pengaliran mata wang keluar negara dapat dikurangkan. kemudahan kesihatan dan . kita dapat menabung untuk masa depan. Wang tersebut dapat digunakan untuk membantu rakyat. kita dapat menjimatkan perbelanjaan untuk membeli barangan lain. Industri tempatan semakin berkembang 3. Banyak industri desa muncul seperti cendawan tumbuh selepas hujan.KEPENTINGAN MEMBELI BARANGAN BUATAN TEMPATAN Isi-isi penting 1. Peluang pekerjaan dalam bidang industri tempatan semakin berkembang. Rakyat dapat menikmati hidup yang lebih selesa. Sebagai contoh barangan daripada kulit. bak kata peribahasa sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. Imej negara dapat ditingkatkan 5. Sebagai contoh. Dengan cara itu. Oleh itu. Imej negara dapat ditingkatkan. menjimatkan perbelanjaan 2. Harga barangan tempatan lebih murah berbanding barangan import. 4. Industri tempatan semakin berkembang. iaitu Kriss lebih murah berbanding motosikal import. beg. Kita dapat menjimatkan perbelanjaan jika kita membeli barangan tempatan. kraf tangan. Rakyat perlu menyokong kempen tersebut. industri batik. Terdapat pelbagai kepentingan dalam menggunakan barangan tempatan. Peluang pekerjaan dalam bidang industri tempatan semakin berkembang. Barangan ini menjadi buah tangan pelancong yang datang ke negara kita. Masalah sosial dapat dikurangkan. Sebagai contoh harga motosikal buatan tempatan. Malaysia dikenali dalam kalangan pelancong kerana menghasilkan pelbagai barangan yang berkualiti. industri tempatan dapat terus berkembang maju. Kini. Oleh itu. Pengaliran mata wang keluar negara dapat dikurangkan Kempen 'Beli Barangan Malaysia' bertujuan menggalakkan rakyat membeli barangan tempatan. Mutu barangan buatan tempatan sama dengan mutu barangan import.

pendidikan. Oleh itu. Kita perlu bekerjasama untuk memajukan industri barangan tempatan. Rakyat dapat hidup dengan lebih sejahtera. Kesimpulannya. Belilah barangan buatan Malaysia kerana barang buatan Malaysia kebanggaan kita bersama. . ekonomi negara menjadi lebih stabil. Kita bertanggungjawab untuk memastikan Malaysia duduk sama rendah berdiri sama tinggi dengan negara-negara maju. industri barangan tempatan memberi banyak kebaikan kepada pelbagai pihak.

ibu bapa sudah pun memenuhi komitmen mereka sebagai pendorong dan penggalak anakanak mereka untuk menimba ilmu. segala keperluan dan kelengkapan belajar haruslah disediakan oleh ibu bapa. Secara tidak langsung. ibu bapa mula menghantar anakanak ke tadika sejak umur mereka tiga tahun lagi. anak-anak akan terdidik untuk mendisiplinkan diri kerana datang daripada keluarga yang baik dan yang mementingkan disiplin kerana kalau asal benih yang baik. Seterusnya. ibu bapa harus sedar bahawa anak ibarat kain putih. Hal ini dikatakan penting kerana kasih sayang yang dicurahkan oleh ibu bapa mampu menyedarkan anak-anak tentang betapa pentingnya institusi kekeluargaan demi membina masyarakat yang berkualiti. ibu bapa turut memainkan peranan penting untuk memberikan pendidikan kepada anak-anak. Saya yakin bahawa anak-anak akan berusaha untuk berjaya dalam bidang akademik dan kokurikulum demi tidak menghampakan ibu bapa mereka sekali gus tidak menjadi seperti kacang lupakan kulitnya. Anak merupakan kurniaan Ilahi yang paling berharga. Oleh sebab itu. lebih 60 peratus anak muda yang terlibat dalam gejala sosial terdiri daripada golongan yang kehausan kasih sayang ibu bapa. pemudi tiang negara. Kehadiran setiap anak dalam keluarga lazimnya mewarnai kehidupan berumah tangga kerana cahaya mata merupakan harapan ibu bapa yang utama. ibu bapalah yang akan mencorakkannya”.SOALAN: “Anak ibarat kain putih. Para ibu bapa juga harus sedar bahawa mereka perlu menjadi tempat anak-anak bergantung hidup. . ibu bapalah yang harus mencorakkannya. ibu bapa juga memainkan peranan penting sebagai suri teladan kepada anakanak. ibu bapa haruslah mementingkan pelajaran anak-anak mereka. Ibu bapa sedar bahawa melentur buluh biarlah dari rebungnya. Walau bagaimanapun. Ungkapan ini memainkan peranan yang penting dalam menjalankan tanggungjawab keibubapaan. Hal ini dikatakan demikian kerana bapa borek anak rintik. Sebagai contoh. anak-anak harus disayangi dan dijaga dengan baik supaya mereka mudah berasa bersalah dan akan berfikir demi ibu bapa sebelum melakukan perbuatan yang buruk yang mampu menconteng arang di muka ibu bapa. Mengikut kajian yang dijalankan. Hal ini dikatakan demikian kerana pendidikan yang berkualiti dapat menjamin masa depan anak-anak. Ibu bapa haruslah menunjukkan sikap yang bermoral di hadapan anak-anak. Oleh sebab itu. ibu bapa tidak wajar berbahasa kesat mahupun merokok di hadapan anak mereka. ibu bapa harus bekerja keras memberikan kehidupan yang terbaik kepada anak-anak mereka. Oleh itu. anak-anak dapat menjaga ibu bapa dan menjamin masa depan mereka. Pada kebiasaannya. Dengan berbuat demikian. Oleh sebab itu. Dengan ilmu pengetahuan yang dimiliki apabila masuk ke menara gading. ibu bapa haruslah memikul tanggungjawab untuk membina generasi baharu yang lebih berkualiti sebagai pemimpin masa depan negara kerana pemuda harapan bangsa. Sebagai contoh. Ibu bapa mestilah menjaga anak-anak mereka dengan penuh kasih sayang bagai menatang minyak yang penuh. Selain itu. jatuh ke laut menjadi pulau. Jelaskan pendapat anda tentang ungkapan di atas.

Dengan ini. Demikianlah kebenaran ungkapan anak ibarat kain putih. Oleh hal yang demikian. mereka tidak akan menjerumuskan diri dalam kancah jenayah kerana sedar bahawa manusia punya asa. masalah sosial dan jenayah dalam masyarakat kita akan berkurangan kerana ibu bapa telah menjadi pembimbing dan menunjukkan jalan hidup yang betul kepada anak-anak. Tuhan punya kuasa. ibu bapalah yang akan mencorakkannya. segala tindakan ibu bapa terhadap anak mereka bakal memberikan impak yang besar dalam kehidupan anak mereka.Ilmu agama merupakan salah satu ajaran yang perlu disalurkan oleh ibu bapa ke dalam sanubari anak-anak mereka. Hal ini dikatakan demikian kerana pegangan agama yang kuat dalam diri seseorang anak akan memperteguh keimanan mereka untuk menghadapi dugaan hidup. Oleh sebab itu. Konklusinya. Saya yakin bahawa tiada seorang pun ibu bapa yang mahu melihat anak mereka tergelincir daripada landasan hidup yang betul. Dengan perkataan lain. yang mana permata. . para ibu bapa haruslah digalakkan menyertai bengkel keibubapaan dan kursus yang berkaitan dengan tanggungjawab ibu bapa mencorak anak-anak menjadi modal insan yang mulia demi masa depan anak-anak mereka. ibu bapa haruslah memerhatikan gerak-geri anak mereka sejak kecil lagi. ibu bapa haruslah memberikan didikan agama dan moral kepada anak-anak mereka supaya anak-anak tahu membezakan yang mana batu. Secara tidak langsung.

Hari Bertemu dengan Pelanggan dan sebagainya. ilmu bantuan kecemasan ini merupakan pengetahuan yang amat berguna kepada saya. Di samping itu. Hal ini dikatakan demikian kerana kami perlu mendirikan khemah sendiri tanpa bantuan guru pengajar sewaktu perkhemahan dijalankan. Hal ini dikatakan demikian kerana pertandingan kawad kaki unit beruniform merupakan aktiviti utama dalam agenda tahunan pasukan pengakap. membalut luka. permainan. Hal ini dikatakan demikian kerana khidmat pasukan pengakap sekolah amat diperlukan apabila pihak sekolah mengadakan program seperti Hari Kantin. Oleh hal yang demikian. dan mengikat tangan yang patah apabila berlakunya kecederaan. Dalam aktiviti ini. Ceritakan pengalaman anda semasa menyertai satu aktiviti tersebut. dan mengetahui kelengkapan yang perlu disediakan untuk mendirikan khemah. saya dan rakan-rakan yang menyertai pasukan pengakap juga diajar cara-cara untuk mendirikan khemah. Saya telah menyertai pasukan pengakap sejak tingkatan satu lagi untuk menambah pengetahuan dan pengalaman kerana melentur buluh biarlah dari rebungnya. Saya diajar cara membasuh luka. namun saya tetap dapat menguasainya kerana saya tidak mudah berputus asa untuk mempelajari sesuatu ilmu. Antara aktiviti ini termasuklah persatuan. ringan sama dijinjing sewaktu mendirikan khemah bersama kawan-kawan. kami juga diingatkan agar sentiasa mengingati kata-kata orang tua iaitu berat sama dipikul. dan sukan. . Walaupun berkawad kaki merupakan latihan yang sukar. saya mempelajari teknik berkawad dengan berpegang pada prinsip genggam bara api. Kegiatan kokurikulum merupakan aktiviti luar bilik darjah yang wajib disertai oleh semua pelajar. Semasa menyertai pasukan pengakap sekolah.SOALAN: Setiap pelajar perlu menyertai kegiatan kokurikulum di sekolah. banyak pengalaman telah saya lalui. kami diajar teknik mencari batu yang sesuai. kami akan dilatih untuk belajar cara-cara berkawad kaki. Pasukan pengakap sekolah sangat aktif. Di samping itu. kegiatan kokurikulum biasanya dijalankan selepas waktu belajar atau pada hari Sabtu. malah hubungan persahabatan yang utuh seperti isi dengan kuku dapat dibina. Selain itu. Sebenarnya. Biasanya. bukan sahaja khemah yang kukuh dapat didirikan. biar sampai jadi abu. saya juga mempelajari cara-cara untuk memberikan bantuan kecemasan. Kami perlu menghadiri perjumpaan pada setiap minggu. Dengan berbuat begitu. unit beruniform. kelab. Oleh sebab itu. kayu yang kukuh. Hari Sukan. Saya amat yakin bahawa ilmu dalam bidang ini menjadikan diri saya lebih kental dan tabah menghadapi cabaran sebagai pelajar kerana ilmu pelita hidup.

dan ahli pengakap. . pasukan pengakap merupaka satu daripada aktiviti kokurikulum yang saya sertai. pelatih. bercerai kita roboh. Dalam pada itu. Hal ini memang benar kerana guru pembimbing pengakap sentiasa berkongsi ilmu dengan kami tentang pokok yang boleh dijadikan herba untuk mengubati luka dan mengurangkan kesakitan. Saya yakin bahawa setiap unit beruniform mahupun persatuan dan kelab mempunyai keunikan yang tersendiri. di situ ada jalannya. Pendek kata. saya diajar untuk menerima hakikat bahawa kita harus hidup bersatu padu untuk menghadapi cabaran. Saya sentiasa mengingati pesanan guru pembimbang yang mengatakan bahawa di mana ada kemahuan. Sepanjang menyertai pasukan beruniform ini. bulat air kerana pembetung. Sebagai penyimpul bicara. kami turut diajar untuk mengenal pasti pokok yang menyimpan banyak air untuk diminum. saya turut dapat mempelajari ilmu ikhtiar hidup apabila menyertai pasukan pengakap sekolah. saya juga banyak memperoleh pengalaman hidup yang berharga sebagai bekalan masa depan. Oleh itu. Para pelajar harus menyertainya untuk merasai dan melalui sendiri pengalaman sewaktu menyertai aktiviti tersebut.Sementara itu. persiapan untuk menyertai perkhemahan di dalam hutan akan menjadi lebih sempurna. suatu aktiviti perkhemahan yang dijalankan hanya dapat dijayakan dengan kerjasama daripada semua pihak termasuklah guru pengiring. jom kita aktif dalam kegiatan kokurikulum. Hal ini dikatakan demikian kerana saya dapat mempelajari kepentingan bekerja dalam pasukan kerana bersatu kita teguh. Hal ini dikatakan demikian kerana tak kenal maka tak cinta. Oleh sebab itu. Kesimpulannya. Misalnya. bulat manusia kerana muafakat. kita haruslah menyahut seruan Menteri Pelajaran untuk menjadikan penyertaan dalam aktiviti kokurikulum sebagai kriteria penting dalam penerimaan kemasukan ke universiti atau institusi pengajian tinggi. Dengan ilmu yang saya pelajari ini.

Saya seorang pegawai dari Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kerana diberikan peluang keemasan ini untuk menyampaikan ucapan sempena jualan mega yang dilancarkan baru-baru ini. “Zaman beralih. sektor industri di negara kita perlulah disokong sepenuhnya agar dapat dinaik taraf dan memenuhi kehendak pasaran. Hadirin dan hadirat yang budiman. Untuk menyesuaikan diri dalam mata dunia dan memenuhi kehendak pengguna tempatan amnya. malah di negara kita. kadar inflasi semakin meningkat. Hal ini telah membelenggu rakyat dalam negara tetangga sebelah sini. Hal ini telah memungkinkan pengeluaran barangan buatan Malaysia menjadi lebih berkualiti dan setaraf dengan barangan import. Asia Tenggara sedang dilanda iklim kegawatan ekonomi yang gawat. Apakah langkah yang paling proaktif untuk menangani masalah inflasi ini? Pada pandangan saya. Dewasa ini. Hal ini berlaku . Jikalau bukan kita yang sebagai warganegara Malaysia menyokong barangan buatan Malaysia. Mahathir. Tun Dr. Malaysia telah menjejakkan kaki ke satu ambang yang rancak sekali. musim bertukar”. Untuk menggapai visi kudsi Wawasan 2020 yang diwara-warakan oleh bekas Perdana Menteri. Perkara yang ingin saya kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan pada pagi ini ialah kepentingan membeli barangan buatan Malaysia Para hadirin. dan seterusnya tuan-tuan dan puan-puan. kerajaan juga telah membuka kawasan perindustrian dalam pelbagai lapangan. para peniaga. siapakah lagi membeli barangan buatan Malaysia? Saya akan cuba menghuraikan kepentingan membeli barangan tempatan kepada tuan-tuan dan puan-puan. tujuannya adalah untuk membuka mata rakyat pro-Barat tentang kualiti barangan tempatan.Kemaslahatan membeli barangan buatan tempatan yang berformat ucapan” Selamat pagi dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Tuan Pengerusi Majlis. Malaysia telah mengalami pelbagai anjakan paradigma. Kerajaan telah melancarkan kempen “Belilah Barangan Buatan Malaysia” sejak awal tahun 1988. Sesetengah tempat menghadapi masalah kekurangan bahan makanan. selepas tamat penjajahan asing selama 446 tahun yang telah lama menghantui rakyat. pendekatan yang terbaik untuk memerangi permasalahan ini adalah dengan membeli barangan keluaran tempatan.

Jika sikap ego ini tidak kita kikiskan. kita akan dapat mengelakkan pengaliran mata wang ke luar negara. Tuan-tuan dan puan-puan. Saya di sini boleh memberitahu kalian bahawa tanggapan mereka adalah salah sama sekali kerana mereka sering menganggap bahawa barangan yang harganya lebih murah biasanya tidak berkualiti. mengapakah kita masih membayar lebih untuk barangan import yang sama kualitinya sedangkan negara kita juga mempunyai barangan lebih berkualiti berbanding barangan import? Tepuk dada tanyalah selera. Akhir kalam. Rakyat haruslah menjangka sehabis tangan dalam usaha melancarkan pembangunan negara seperti yang dikatakan dalam tema kebangsaan tahun 2008 “Perpaduan teras kejayaan”. lebih baik di negeri sendiri”. Lihatlah kereta-kereta nasional berjenama Proton seperti Proton Saga. negara kita telah berjaya menghasilkan enjin kenderaan yang berkuasa tinggi untuk perlumbaan Formula Satu (F1) dan pasaran kenderaan antarabangsa. manakala barangan yang mahal pasti berkualiti tinggi. Usahlah kita bersusah payah membazirkan wang membeli kenderaan import. Jika keadaan ini dapat kita elakkan. kita dapat membuktikan bahawa rakyat Malaysia merupakan bangsa yang berdikari tanpa memerlukan bantuan dari negara atas angin.demikian kerana melalui langkah ini. kita dapat menjimat pembelajaran ketika kita membeli barangan tempatan. Dengan membeli barangan tempatan. sudah pasti dana utama negara akan meningkat seterusnya dan membendung masalah inflasi. dan Proton Perdana. negara kita akan runtuh. sedikit sebanyak kita dapat membantu anak bangsa kita sendiri dan membuktikan bahawa rakyat Malaysia mampu berdiri di atas kaki sendiri. kejayaan ini telah menunjukkan bahawa negara kita mampu mengeluarkan produk bertaraf dunia sejajar dengan wawasan negara. Justifikasinya. Lantaran itu. Oleh itu. Malaysia Boleh! Sekian. Oleh itu. terima kasih. hujan batu di negeri sendiri. Sejak akhir-akhir ini. . Hal ini telah membuktikan bahawa barangan tempatan lebih murah jika dibandingkan dengan barangan import. Bukankah kereta-kereta ini setanding dan setaraf dengan kereta-kereta import? Menurut laporan yang dibuat oleh Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri . amalan membeli barangan buatan Malaysia seyogia ada dalam jiwa masyarakat kerana amalan ini banyak mendatangkan faedah kepada rakyat tempatan. Selain itu. saya menyeru agar hadirin dan hadirat menyokong kempen “Belilan Barangan Buatan Malaysia” ini demi kebaikan negara dan warga keseluruhannya. Usahlah kita memandang jenamanya yang menuntut nilai yang tinggi sedangkan negara kita mempunyai kenderaan yang sama kualitinya. Selain dapat berbelanja secara berhemah. faktor perdana yang menyumbang masyarakat lebih gemar mengagung-agungkan barangan import ialah mereka beranggapan bahawa barangan import lebbih berkualiti. kita dapat memberikan impak positif dan menjadi teladan kepada negara-negara lain. Proton Waja. Persis pepatah Melayu berbunyi “hujan emas di negeri orang.

00. Harga barang semakin meningkat.80 bagi setiap AS$1.Faedah Mengutamakan Barangan Buatan Tempatan Oleh : Noor Azmi bin Hashim Kejatuhan nilai ringgit sejak bulan Julai 1997 yang Ialu telah menjerumuskan Malaysia dalam kancah kegawatan ekonomi yang agak teruk.00 sebuah. ribuan pekerja menjadi penganggur. Keadaan sebegini memberikan impak yang buruk kepada ekonomi negara. Sebaliknya harga sebuah motosikal buatan Jepun yang mempunyai kuasa kuda yang sama melebihi RM5000. temyata bahawa barangan buatan tempatan lebih murah jika dibandingkan dengan harga barangan import. Salah satu caranya ialah mengamalkan sikap berjimat cermat. manakala harga saham semakin menjunam hingga menyebabkan banyak syarikat yang terpaksa gulung tikar.00. Jika selama ini sikap terlalu mengagung-agungkan barangan luar negara begitu ketara. Selain harganya murah. pelbagai langkah perlu diambil. rakyat Malaysia perlu mengubah persepsinya terhadap barangan buatan tempatan. yang berkuasa kuda 110 ialah sekitar RM4500. Hal ini bermakna bahawa dengan membeli barangan buatan tempatan. Harga motosikal tersebut. Sebenarnya. banyak manfaatnya mengutamakan barangan buatan tempatan ini. kualiti barangan buatan tempatan setanding juga dengan kualiti barangan import. Sebagai akibatnya. Barangan daripada kulit. Dengan kata-kata lain. kini tibalah masanya mereka memartabatkan barangan buatan tempatan. Nilai ringgit yang pada suatu ketika dahulu hanya sekitar RM2. . Tak kenal maka tak cinta. Setiap rakyat Malaysia daripada segenap lapisan perlu mempraktikkan amalan berjimat dalam perbelanjaan harian mereka. seperti kasut.00 kini mencecah angka RM3. Dari segi harga. Untuk berdepan dengan situasi begini. Hal ini dapat dibuktikan dengan harga motosikal buatan tempatan. seseorang itu dapat menjimatkan perbelanjaan untuk memiliki barangan yang sama.50 bagi setiap AS$1. iaitu Kriss. malah ada yang lebih baik mutunya sehingga menarik minat pelancong asing dan pelbagai pihak di luar negeri.

perkembangan yang sihat ini dapat juga membantu rakyat Malaysia menikmati pelbagai prasarana yang diperlukan. Brunei dan negara-negara lain. maka pengeluaran atau produktivitnya tentulah meningkat. telah memungkinkan pengeluamya memasarkan kenderaan tersebut sehingga ke Britain. Apabila barangan buatan tempatan mendapat sambutan. Kasut Bata keluaran Malaysia. Untuk berdepan dengan situasi itu. sepatutnya rakyat Malaysia lebih menghargai dan mengiktirafnya. khususnya dalam keadaan ekonomi yang muram sekarang. Berikanlah kerjasama terhadap kempen Belilah Barangan Buatan Malaysia yang dilancarkan oleh kerajaan bagi mengurangkan kesan kegawatan ekonomi yang melanda negara. pernah mengalahkan kasut buatan negara lain dalam suatu pertandingan kualiti kasut dalam satu pesta antarabangsa di ltali. alternatif yang terbaik yang sepatutnya diamalkan oleh rakyat Malaysia sejak dahulu lagi ialah memberikan sokongan terhadap barangan tempatan. Dengan membeli barangan buatan tempatan. Perkembangan industri tempatan akan menyediakan peluang pekerjaan yang lebih banyak kepada rakyat setempat. dan sebagainya mendapat tempat yang istimewa di hati para pelancong dan para pengimport luar negeri. Dengan nilai ringgit yang rendah. Industri akan bertambah maju dan secara tidak langsung keadaan ini akan mengurangkan kadar pengangguran yang dihadapi negara. Sambutan yang diberikan terhadap kereta Proton. ialah tindakan itu dapat membantu negara mengurangkan kesan kegawatan ekonomi. harga barangan import sekarang secara relatif menjadi lebih mahal daripada harganya dahulu. nilai ringgit dapat distabilkan daripada kedudukannya sekarang. misalnya. misalnya. Sedikit banyak perkembangan ini dapat mengurangkan masalah sosial yang berpunca daripada masalah pengangguran. Hal ini demikian kerana. Keadaan ini akan meningkatkan kemakmuran negara dan sekali gus akan meningkatkan taraf hidup rakyat Malaysia juga. Barangan buatan Malaysia kebanggaan kita bersama.beg. Keadaan tersebut sudah tentulah meningkatkan perbelanjaan harian rakyat Malaysia. Sebagai hasilnya. Sambutan yang diberikan terhadap sesuatu barangan tempatan akan memungkinkan syarikat tersebut meluaskan pasarannya sehingga ke luar negeri. amalan ini dapat menyekat pengaliran keluar mata wang tempatan dan mengurangkan import. Manfaat yang lebih penting daripada amalan membeli barangan buatan tempatan. . rakyat Malaysia dapat juga membantu perkembangan industri setempat. Di samping itu. dompet. Singapura. Filipina. Jika orang luar memandang tinggi terhadap barangan buatan tempatan. Malaysia adalah antara pengeluar alat pendingin hawa yang terbaik di dunia dan diberikan pengiktirafan oleh banyak badan standard kualiti antarabangsa. Lebih daripada itu.

 mengalami pelbagai anjakan paradigma.  “zaman beralih musim bertukar”-selepas tamat penjajahan asing-selama 446 tahun.KEPENTINGAN MEMBELI BARANGAN TEMPATAN!!!! PENDAHULUAN. ISI-ISI..dana utama Negara akan meningkat .dapat membendung masalah inflasi.dinaik taraf & memenuhi kehendak pasaran..  malaysia telah menjejakkan kaki ke satu ambang yang rancak sekali.  kerajaan – membuka kawasan perindustrian dalam pelbagai lapangan –  Memungkinkan Pengeluaran barang buatan Malaysia lebih berkualiti dan setaraf dengan barangan import. -contoh barangan tempatan yang berkualiti seperti kereta-kereta nasional berjenama proton(proton saga..  dapat mengelakkan pengaliran mata wang le luar Negara. proton waja dan proton perdana)  dapat membuktikan bahawa rakyat Malaysia mampu berdiri di atas . -barangan tempatan lebih murah dan berkualiti jika dibandingkan dengan barangan import.  menggapai visi kudsi wawasan 2020.  Sektor perindustrian negara perlulah disokong sepenuhnya... ..diwara-warakan oleh bekas perdana menteri.  dapat menjimatkan pembelanjaan jika kita membeli barangan tempatan.

 banyak mendatangkan faedah kepada rakyat tempatan. ISI-ISI.dinaik taraf & memenuhi kehendak pasaran.  dapat mengelakkan pengaliran mata wang le luar Negara.. KEPENTINGAN MEMBELI BARANGAN TEMPATAN!!!! KEPENTINGAN MEMBELI BARANGAN TEMPATAN!!!! PENDAHULUAN.  dapat memberikan impak positif dan menjadi teladan kepada Negaranegara lain..  dapat menjimatkan pembelanjaan jika kita membeli barangan tempatan.  malaysia telah menjejakkan kaki ke satu ambang yang rancak sekali. -Berjaya menghasilkan enjin kenderaan berkuasa tinggi untuk perlumbaan Formula satu(F1) -mampu mengeluarkan produk bertaraf dunia sejajar dengan wawasan Negara. PENUTUP.. .  “zaman beralih musim bertukar”-selepas tamat penjajahan asing-selama 446 tahun... -barangan tempatan lebih murah dan berkualiti jika dibandingkan dengan barangan import.  dapat membantu anak bangsa kita sendiri.dana utama Negara akan meningkat .  Perlulah menyokong kempen”belilah barangan buatan malaysia”.diwara-warakan oleh bekas perdana menteri. -contoh barangan tempatan yang berkualiti seperti kereta-kereta nasional berjenama proton(proton saga.kaki sendiri.  mengalami pelbagai anjakan paradigma..demi kebaikan Negara dan warga keseluruhannya. proton waja dan proton perdana)  dapat membuktikan bahawa rakyat Malaysia mampu berdiri di atas kaki sendiri.  Sektor perindustrian negara perlulah disokong sepenuhnya.  kerajaan – membuka kawasan perindustrian dalam pelbagai lapangan –  Memungkinkan Pengeluaran barang buatan Malaysia lebih berkualiti dan setaraf dengan barangan import.  menggapai visi kudsi wawasan 2020. ..dapat membendung masalah inflasi.

Bak kata pepatah “melentur buluh biarlah dari rebungnya”.Negara  Perlulah menyokong kempen”belilah barangan buatan malaysia”. Sehubungan dengan hal itu. Oleh itu. PENUTUP.demi kebaikan Negara dan warga keseluruhannya. Dalam kalangan ibu bapa dalam masyarakat ini selalu diberi perhatian oleh orang ramai terutamanya kerajaan. impian ibu bapa atau negara untuk membentuk masyarakat penyayang akan tercapai jua. ibu bapa boleh membawa anak-anak mereka semasa cuti sekolah untuk mengeratkan hubungan dan mengurangkan tekanan anak-anak dalam aspek pembelajaran serta ibu bapa. ibu bapa seharusnya memberikan kasih sayang kepada anakanak. Hal ini kerana.. Oleh itu. terdapat pelbagai langkah-langkah yang boleh diambil untuk membentuk masyarakat penyayang. ibu bapa memberi peranan yang penting kepada masyarakat dan negara. . terdapat kalangan ibu bapa yang mengabaikan anak-anak mereka.  dapat membantu anak bangsa kita sendiri. dikikiskan.  banyak  jika sikap mendatangkan ego tidak faedah kepada rakyat kita akan tempatan. Contoh Jawapan: Pada alaf baru ini. Jadi. ibu bapa sewajarnya memberi didikan agama kepada anak-anak semenjak kecil lagi.-Berjaya menghasilkan enjin kenderaan berkuasa tinggi untuk perlumbaan Formula satu(F1) -mampu mengeluarkan produk bertaraf dunia sejajar dengan wawasan Negara. Menurut Perdana Menteri Malaysia ke-5 Dato Seri Abdullah Bin Haji Ahmad Badawi memberitahu bahawa membentuk masyarakat penyayang amat penting sekali. Sejajar dengan itu. Namun begitu.  dapat memberikan impak positif dan menjadi teladan kepada Negaranegara lain. Jelaskan peranan ibu bapa dalam membentuk masyarakat penyayang. Media cetak mahupun media elektronik sering menyiarkan isu ini. Sebagai contoh. ibu bapa seharusnya meluangkan lebih banyak masa dengan anak-anak mereka pada alaf globalisasi ini. runtuh. ibu bapa tersebut lebih mementingkan kemewahan hidup dan kekayaan.

Dalam hal ini. barangan keluaran tempatan kini sudah setanding dengan produk luar dari segi kualitinya. Namun demikian. Misalnya. ia . Ringkasnya. begitulah kuihnya”. ibu bapa mengagung-agungkan kemodenan sehingga mengabaikan anakanak dalam didikan agama. Malaysia sebenarnya telah banyak menghasil dan mengeluarkan pelbagai barangan serta produk sendiri. Contohnya. hasrat ibu bapa dalam melahirkan generasi yang berguna akan menjadi kenyataan pada suatu hari nanti. Hal ini kerana. ibu bapa perlu menunjukkan sikap yang baik kepada anak-anak sejak kecil lagi. Ringkasnya. ibu bapa memainkan peranan yang terpenting untuk memupuk masyarakat penyayang. Oleh itu. menggalakkan anakanak mengikut kelas kifayah supaya anak-anak akan menjadi insan yang berakhlak mulai. Di samping itu. menjadi penagih dadah.Mungkin sudah tiba masanya bagi rakyat kita tidak lagi mengagungkan barangan luar. Malahan. Umpamanya. Jelaslah.Sebaliknya. Tuntasnya.Demikian juga sikap prejudis memandang rendah barangan tempatan. terdapat kalangan ibu bapa yang berperangai buruk. mereka akan mengalami kesempatan wang dan tekanan emosi. semua pihak sewajarnya memberikan kerjasama kepada pihak kerajaan dan pihak swasta. kita perlu mengikis sikap ego yang sememangnya pun tidak menguntungkan. Begitu juga dengan hubungan ayah dan ibu yang mesra tanpa sebarang masalah sudah pasti akan memberi keselesaan kepada anak untuk menjadi manusia yang penyayang. Sebagai negara membangun.Dalam menghadapi cabaran globalisasi. Sebabnya. Justeru. Penyediaan tempat belajar yang sesuai amat penting. malahan sesetengah produk keluaran negara kita dijamin lebih baik lagi. Hal ini jelas. peribahasa “bagai aur dengan tebing” hendaklah diamalkan oleh semua warganegara Malaysia terutamanya generasi muda sejak belakangan ini. Hal ini demikian. ibu bapa seharusnya menunjukkan contoh teladan yang baik kepada anak-anak. Lama-kelamaan tabiat ini dalam kalangan generasi muda akan mengikut tabiat yang positif ini. Seiring dengan itu. mereka beranggapan didikan agama tidak penting dalam arus kemajuan teknologi satelit masa kini. mereka seharusnya memberikan pengajaran yang baik kepada anak-anak mereka ketika anak-anak itu masih dalam buaian lagi. pencuri. mengamalkan tabiat rajin membaca buku di hadapan anak-anak. sikap ibubapa yang sebegini mampu melahirkan satu generasi muda yang penyayang di negara ini. perogol dan sebagainya. ibubapa haruslah menyediakan semua keperluan atau kemudahan kepada anak mereka. Bak kata pepatah “ bagaimana acuan. peranan ibu bapa amatlah besar dalam melahirkan masyarakat yang berguna pada alaf globalisasi ini. ibu bapa sewajarnya menerapkan didikan agama kepada anak-anak mereka.

negara kita dapat mengurangkan pembelian kereta import dari Jepun dan Amerika syarikat. Panjang rumusan anda hendaklah tidak lebih 120 patah perkataan. Malah keluaran tempatan mampu diakui kualitinya kerana pembikinannya adalah berkonsepkan kemalaysiaan. Promosi pertama mengajak rakyat membeli dan menggunakan barangan tempatan ini telah berjaya meningkatkan pasaran bagi hasil keluaran industri di Malaysia sekali gus menjana ekonomi negara. pelbagai jenis produk telah dihasilkan oleh pengusaha untuk menandingi produk luar negara. Dengan cara itu. penghawa dingin dan kipas juga semakin banyak jenama buatan Malaysia membanjiri pasaran.Barangan elektronik seperti televisyen. Membeli barangan tempatan dan menggunakannya bukanlah sesuatu yang harus dipandang aneh. malahan kenderaan keluaran negara kita telah banyak yang menembusi pasaran luar negara. Sebagai contohnya. Sejak tarikh tersebut. Pada masa yang sama. negara telah berjaya mengurangkan aliran wang negara kita daripada keluar ke negara lain. Hal ini disebabkan mutu atau kualiti barangan tempatan adalah setanding dengan hasil keluaran yang dijual oleh negara-negara lain.Ini tidak termasuk barangan berasaskan kain seperti pakaian. . Sebut saja jenis produk. Misalnya kereta. Baca petikan di bawah dan tulis rumusan tentang faedah-faedah membeli barangbarang buatan tempatan dan cabaran yang dihadapi oleh barang-barang tempatan. pembelian barangan tempatan dapat mengurangkan pembelian barang-barang yang setara dari luar Negara. Malaysia telah berjaya mengeluarkan kereta nasional sendiri yang dinamakan Proton Saga.perlu dibuang jauh dari sudut pemikiran kita dan sebaliknya membina semangat “Malaysia Boleh” dari serba-serbi. Pada tahun 1986. dengan membeli kereta nasional. kita telah merintis lebih awal industri automotif. peti sejuk. promosi secara besar-besaran dilaksanakan bagi menggalakkan rakyat negara ini membeli dan menggunakan barangan tempatan bukan sahaja terhadap kereta nasional tersebut malah bagi semua hasil keluaran industri tempatan. Malaysia mempunyai segala-galanya. termasuk soal kualiti dan standard barangan sendiri. Hal ini sudah pasti mampu menambah nilai tambah hasil industri di Malaysia.

sedangkan mutu serta kualitinya adalah sama. Dalam keadaan seperti ini. Barangan tempatan juga sukar menembusi pasaran antarabangsa. Sementara itu. . Justeru. Tun Mahathir untuk mempromosikan barangan buatan tempatan perlu diteruskan bagi memantapkan kepercayaan rakyat agar barangan tempatan terus diguna pakai. Pembeli juga beruntung kerana harga barangan tempatan lebih murah. Kesimpulannya. cabaran bagi barangan tempatan termasuklah sikap rakyat yang gemar mengagung-agungkan barangan import. tindakan itu dapat mengurangkan aliran wang keluar negara. rakyat Malaysia perlu mengutamakan barangan tempatan agar pasaran barangan tersebut mampu menempuhi pasaran antarabangsa. Hal ini dapat menjamin kemajuan industri secara berterusan. Kualiti barangan tempatan juga adalah setanding dengan hasil keluaran yang diimport. Apabila kita membeli barangan tempatan kita dapat mengurangkan pembelian barangan import. saranan kerajaan agar menggunakan barangan tempatan perlulah disambut baik. bagi rakyat yang cinta akan negara. Membeli barangan tempatan dapat meningkatkan pasaran hasil keluaran industri di Malaysia sekali gus menjana ekonomi negara. Mereka juga akan lebih beruntung kerana dapat membeli barangan tempatan dengan harga yang lebih rendah berbanding dengan harga barangan import. Pembelian dan penggunaan barangan tempatan sepatutnya menjadi kebanggaan rakyat. membeli barangan tempatan dapat menggalakkan perkembangan industri tempatan. Kebaikan Membeli Barangan Tempatan. perkembangan industri adalah amat penting bagi menyediakan peluang pekerjaan terutamanya kepada golongan lepasan sekolah dan lepasan pusat pengajian tinggi. kilang-kilang yang dibuka akan dapat menyediakan peluang pekerjaan kepada penduduk tempatan dan sekali gus mampu mengurangkan kadar pengangguran di negara kita. Selain itu. Memandangkan jumlah penduduk Malaysia telah mencecah 27 juta orang pada tahun 2008.Pembelian barangan tempatan oleh rakyat sendiri juga mampu menggalakkan pertumbuhan kilang-kilang dalam sektor perindustrian negara. Petikan membincangkan kebaikan-kebaikan membeli barangan tempatan. Pada masa yang sama. Usaha yang dimulakan oleh bekas Perdana Menteri Malaysia.

ibubapa haruslah menyediakan semua keperluan atau kemudahan kepada anak mereka.PERANAN IBU BAPA DALAM MEMBENTUK MASYARAKAT PENYAYANG Pada alaf baru ini. Sebaliknya. ibu bapa mengagung-agungkan kemodenan sehingga mengabaikan anakanak dalam didikan agama. Menurut Perdana Menteri Malaysia ke-5 Dato Seri Abdullah Bin Haji Ahmad Badawi memberitahu bahawa membentuk masyarakat penyayang amat penting sekali. Jadi. ibu bapa seharusnya memberikan kasih sayang kepada anak-anak. ibu bapa sewajarnya memberi didikan agama kepada anakanak semenjak kecil lagi. terdapat pelbagai langkah-langkah yang boleh diambil untuk membentuk masyarakat penyayang. Oleh itu. Hal ini kerana. ibu bapa seharusnya meluangkan lebih banyak masa dengan anak-anak mereka pada alaf globalisasi ini. Bak kata pepatah “melentur buluh biarlah dari rebungnya”. Dalam kalangan ibu bapa dalam masyarakat ini selalu diberi perhatian oleh orang ramai terutamanya kerajaan. Penyediaan tempat belajar yang sesuai amat penting. mereka seharusnya memberikan pengajaran yang baik kepada anak-anak mereka ketika anak-anak itu masih dalam buaian lagi. Hal ini kerana. Namun begitu. impian ibu bapa atau negara untuk membentuk masyarakat penyayang akan tercapai jua. terdapat kalangan ibu bapa yang mengabaikan anakanak mereka. Oleh itu. Oleh itu. hasrat ibu bapa dalam melahirkan generasi yang berguna akan menjadi kenyataan pada suatu hari nanti. menggalakkan anakanak mengikut kelas kifayah supaya anak-anak akan menjadi insan yang berakhlak mulai. Sejajar dengan itu. ibu bapa tersebut lebih mementingkan kemewahan hidaup dan kekayaan. Malahan. Media cetak mahupun media elektronik sering menyiarkan isu ini. mereka beranggapan didikan agama tidak penting dalam arus kemajuan teknologi satelit masa kini. ibu bapa memberi peranan yang penting kepada masyarakat dan negara. Begitu juga dengan hubungan ayah dan ibu yang mesra tanpa sebarang masalah sudah pasti akan memberi . Di samping itu. Jelaslah. Misalnya. Di sini saya memberi contoh ibu bapa boleh membawa anak-anak mereka semasa cuti sekolah untuk meneratkan hubungan dan mengurangan tekanan anak-anak dalam aspek pembelajaran serta ibu bapa. Sehubungan dengan hal itu. ibu bapa sewajarnya menerapkan didikan agama kepada anak-anak mereka.

setiap sebatan dan hukuman yang diterima dapat memberi tamparan insaf kepada diri anak-anak yang melakukan kesalahan. perogol dan sebagainya. anak-anak bagaikan kain putih yang suci lagi kudus yang perlu diwarnakan oleh ibu bapa yang membesarkannya. Dengan peraturan sekolah yang . Dalam hal ini. Dengan pendisiplinan yang kukuh dan ketegasan yang bertempat. pencuri. ibu bapa perlu menunjukkan sikap yang baik kepada anak-anak sejak kecil lagi. Bak kata pepatah “ bagai acuan begitulah kuihnya”. Seiring dengan itu. Bincangkan. Namun demikian. kita dibesarkan bagai menatang minyak yang penuh oleh orang tua kita. Jika dibandingkan antara ibu bapa dahulukala dengan ibu bapa zaman globalisasi ini. sikap ibu bapa yang sebegini mampu melahirkan satu generasi muda yang penyayang di negara ini. ibu bapa seharusnya menunjukkan contoh teladan yang baik kepada anak-anak. akal dan perasaan ingin memberontak dalam kalangan anak dapat diatasi. Namun. peribahasa “bagai aur dengan tebing” hendaklah diamalkan oleh semua warganegara Malaysia terutamanya generasi muda sejak belakangan ini. Justeru. gemilang dan terbilang. terdapat kalangan ibu bapa yang berperangai buruk. mengamalkan tabiat rajin membaca buku di hadapan anak-anak. ibu bapa memainkan peranan yang terpenting untuk memupuk masyarakat penyayng. Ringkasnya. menjadi penangih dadah. pendidikan formal perlu disalurkan oleh ibu bapa demi mematangkan fikiran anak-anak.keselesaan kepada anak untuk menjadi manusia yang penyayang. Sejak kempen antidera diperluas. Malangnya. Hal ini demikian kerana anak-anak dikawal ketat dari segi peraturan sekolah. ibu bapa mula menjauhkan diri mereka dengan rotan. saya percaya bahawa ibu bapa perlu tegas dan mendisiplinkan anak-anak sejak kecil kerana melentur buluh biarlah dari rebungnya. semua pihak sewajarnya memberikan kerjasama kepada pihak kerajaan dan pihak swasta. Ringkasnya. Umpamanya. Sebagaimana kita sedia maklum. Hal ini demikian. kita dapat mengetahui bahawa anak-anak dulu lebih kerap dipukul. Comtohnya. Sebagai anak yang menjadi harapan ibu bapa. peranan ibu bapa amatlah besar dalam melahirkan masyarakat yang berguna pada alaf globalisasi ini. anak-anak akan berfikir dua kali sebelum melakukan kesalahan. penjengah. Dengan pendidikan yang diterima. Sejak kecil. masalah sosial dan kadar jenayah bagai bisul menjadi nanah dalam masyarakat pada zaman yang penuh dengan cabaran. Hal ini jelas. mereka akan mengalami kesempatan wang dan tekanan emosi. Setiap belaian kasih dan sayang yang diberikan kepada kita penuh dengan harapan masa depan. kita harus sedar bahawa segala perbuatan positif dan negatif akan mencerminkan imej keluarga. Peranan ibu bapa dalam pembentukan disiplin anak-anak amat penting dalam membentuk masyarakat yang cemerlang. Lama-kelamaan tabiat ini dalam kalangan generasi muda akan mengikut tabiat yang positif ini. Selain ketegasan dan pendisiplinan. Daripada perspektif orang tua-tua. Saya berpendapat bahawa ibu bapa memainkan peranan penting dalam pembentukan disiplin anak-anak. Tuntasnya.

Anak-anak yang berdisiplin dapat meyakinkan ibu bapa dengan kejayaan akademik dan kokurikulum sekali gus menjadi warga yang cemerlang. Langkah ini penting agar akal anak-anak yang waras dapat dibentuk untuk membuat keputusan yang baik supaya tidak menyesal atas perbuatan diri kerana sesal dahulu pendapatan. Kesimpulannya. Mengikut Doktor Fazilah Kamsar. pencorakan disiplin anak-anak dari rumah. Hal ini demikian kerana nasihat yang bernas daripada ibu bapa lebih berkesan daripada jeritan marah yang membuang masa dan tenaga. pakar motivasi yang terbilang. ibu bapa haruslah membuang sampah di tong sampah dan menjaga kelakuan diri di khalayak ramai agar dicontohi oleh anak-anak mereka.efektif dan jadual pelajaran yang ketat. Sebagai contoh. begitulah kuihnya. dan terbilang. saya berharap ibu bapa menginsafi tanggungjawab mereka dalam pembentukan disiplin anak-anak agar tidak menyesal selepas anak-anak terjerumus dalam . Ajaran agama dan moral merupakan elemen yang maslahat dalam memperkukuh keimanan diri anak-anak demi mengekang hati dan perasaan yang ingin melanggar tatasusila. melepaskan pucuk masing-masing kerana sibuk mengejar kebendaan dan kedudukan dalam masyarakat. ibu bapa bagai enau di dalam belukar. yakni daripada komitmen ibu bapa amat berkesan. ibu bapa haruslah menerangkan kepentingan menjaga moral dan tingkah laku yang murni demi mengukuhkan sahsiah diri. Oleh hal yang demikian. anak-anak akan menjadi berdisiplin jika kita menerangkan sebab dan akibatnya jika dia membuat kesalahan. Masalahnya kini. Dengan saluran yang betul dan tepat. Anak-anak yang mencontohi sikap positif ibu bapa pasti tidak akan membuat perkara yang menyalahi peraturan. Pendidikan formal yang efektif dapat menjadi tulang belakang pendirian teguh anak-anak dalam mendisiplinkan diri agar tidak melakukan perbuatan yang menconteng arang di muka ibu bapa. Anak-anak perlu diterangkan kesannya jika mereka merokok atau akibat daripada perbuatan ketidakjujuran mereka. nescaya anak-anak tidak akan mempunyai masa yang terluang untuk melakukan perkara yang membelakangkan undang-undang. anak-anak dapat didisiplinkan dan dibentuk menjadi modal insan yang berketerampilan dan berkewibawaan. ibu bapa mestilah menunjukkan teladan yang baik kepada anakanak mereka. Oleh sebab bagaimana acuan. Di samping itu. gemilang. ibu bapa mestilah menjauhi sikap ketam yang mengajar anaknya berjalan betul tetapi diri sendiri berjalan senget. Oleh hal yang demikian. Langkah ini amat penting agar anak-anak dapat dimatangkan dari segi psikologi sekali gus pencorakan disiplin diri mereka terbentuk secara semula jadi. Tamsilannya. Ibu bapa harus menyedari hakikat bahawa masa depan anak-anak juga ditentukan oleh ajaran dan teguran membina daripada mereka. sesal kemudian tidak berguna. ibu bapa berperanan penting mempamerkan disiplin yang tinggi di depan anak-anak. Mereka alpa dengan tanggungjawab keibubapaan yang asas. yakni mendidik anak-anak dengan ajaran agama dan moral.

ibu bapalah yang perlu mencorakkannya AA * ibu bapa memainkan peranan yang signifikan dalam pembentukan disiplin anak-anak ISI 1: AI – Memberikan didikan agama dan ajaran moral yang teguh AH: * perlu menitikberatkan ajaran agama kepada anak-anak sejak kecil – melentur buluh biarlah dari rebungnya * merupakan elemen yang maslahat dalam memperkukuh keimanan anak-anak demi mengekang hati dan perasaan yang ingin melanggar tatasusila * anak-anak bijak dalam membezakan antara hak dengan batil / benar dengan salah/ batu dengan permata / intan dengan kaca * tidak mudah terpengaruh oleh anasir-anasir negatif yang bagaikan cendawan tumbuh selepas hujan AC: * ibu bapa perlu menitikberatkan ajaran agama seperti tidak mengabaikan solat kerana solat itu dapat mencegah daripada kemungkaran AKI: Dengan didikan dan ajaran agama yang mantap. Kebobrokan sikap anak-anak mestilah dikekang daripada menjadi duri dalam daging masyarakat kerana nusa tercinta ini memerlukan tenaga mereka untuk menggapai impian Wawasan 2020 TEMA : PEMBENTUKAN DISIPLIN ANAK-ANAK SOALAN : PERANAN IBU BAPA AT: * Isu keruntuhan / kebejatan akhlak anak-anak semakin meruncing * disiplin diri yang tidak mantap kerana baru berumur setahun jagung dan berdarah setampuk pinang * ibu bapa lebih dominan dalam usaha mendisiplinkan anak-anak * berkait rapat dengan hadis Nabi yang berbunyi anak-anak ibarat kain putih. anak-anak dapat didisiplinkan dan .kancah kebejatan sosial.

ibarat menarik rambut dalam tepung * anak-anak akan menjadi lembut hati dan akan lebih berdisiplin * Hadis Nabi berbunyi bahawa tiada pemberian yang lebih baik daripada ibu bapa kepada anak-anak melainkan peribadi yang teratur. AC: * menegur sikap anak-anak yang tidak menyiapkan tugasan sekolah dan kurang beradab dengan penuh kasih sayang AKI * teguran insan yang banyak menabur bakti kepada anak-anak akan mendatangkan impak yang besar dalam proses mendisiplinkan anak-anak ISI 3: AI – menjadi contoh teladan AH: * bertindak sebagai agen pertama dalam pembentukan disiplin anak-anak * menjadi suri teladan kepada anak-anak bagi mengelakkan mereka terjebak dalam kancah negatif * mempamerkan disiplin yang tinggi – ke mana tumpahnya kuah kalau tidak ke nasi * anak-anak tidak akan melakukan perkara yang menyalahi peraturan atau undangundang AC: * membuang sampah ke dalam tong sampah AKI: * menjauhi sikap ketam yang mengajar anaknya berjalan betul tetapi diri sendiri yang berjalan senget dapat membantu dalam membentuk disiplin anak-anak ISI 4: AI – melahirkan keluarga yang harmoni. Hassan Ali – kesejahteraan bermula dari rumah * menjadikan rumah seperti syurga yang dapat memberikan ketenangan dan kebahagiaan kepada anak-anak * konsep “Rumahku Syurgaku” perlu dititikberatkan oleh setiap keluarga * anak-anak yang dibesarkan dalam keluarga yang bahagia akan sentiasa lebih berhatihati dalam melakukan sesuatu tindakan yang boleh mencemarkan maruah ibu bapa mereka AC: * kajian – 50 peratus kes salah laku remaja berpunca daripada keluarga yang . ISI 2: AI – Memberikan teguran yang membina AH: * merupakan insan yang berpengaruh dalam kehidupan anak-anak * perlu lebih bijak dan berhemah ketika memberi teguran kepada anak-anak apabila mereka melakukan kesalahan supaya hati mereka tidak terguris . Dr. aman dan bahagia AH: * Pakar motivasi.dibentuk menjadi modal insan yang berketerampilan dan berwibawa.

sesal kemudian tiada gunanya lantaran terjerumusnya anak-anak dalam kancah kebejatan sosial.porak peranda AKI: * Keiltizaman ibu bapa yang tinggi untuk mewujudkan sebuah keluarga yang bahagia mampu membentuk disiplin anak-anak yang jitu. anak-anak akan berfikir dua kali sebelum melakukan kesalahan PENUTUP AR: * pembentukan disiplin anak-anak memerlukan komitmen yang jitu daripada ibu bapa * perlu menyedari hakikat bahawa masa depan anak ditentukan oleh disiplin diri yang tinggi * dapat mencapai kejayaan akademik dan kokurikulum yang cemerlang sekali gus dapat menjadi warganegara yang cemerlang. ISI 5: AI : Menghukum anak-anak AH: * ibu bapa pada zaman globalisasi ini berbeza dengan ibu bapa pada zaman dahulu dari segi memberikan kesedaran kepada anak-anak sejak kempen antirotan diperluas * anak-anak dahulu kerap dipukul / dirotan untuk menyedarkan mereka * perspektif orang tua-tua – setiap sebatan dan hukuman yang diterima dapat memberikan keinsafan kepada anak-anak yang melakukan kesalahan * kata orang tua-tua. . sayang isteri ditinggal-tinggalkan. AHrp: Kebobrokan sikap anak-anak mestilah dikekang daripada menjadi duri dalam daging masyarakat kerana nusa tercinta ini memerlukan tenaga mereka untuk menggapai impian Wawasan 2020. gemilang dan terbilang. ACd: * ibu bapa perlu memikul tanggungjawab mereka dalam pembentukan disiplin anak-anak agar tidak menyesal pada kemudian hari – sesal dahulu pendapatan. sayang anak ditangan-tangankan kerana tiada harimau yang membahamkan anaknya AC * merotan anak bukan tujuan mendera tetapi adalah untuk memberikan keinsafan kepada mereka – jangan menyakiti tubuh badan mereka AKI: * Dengan pendisiplinan yang kukuh dan ketegasan yang bertempat.

khususnya golongan remaja. Perkara ini penting kerana kadangkala anak-anak hanya berpura-pura menjadi seorang yang baik di hadapan ibu bapa mereka sahaja. ibu bapa perlu memantau setiap aktiviti dan perlakuan anak-anak agar mereka tidak terlibat dengan aktiviti pergaulan bebas. dihebahkan di corong-corong radio dan disiarkan di kaca televisyen. ibu bapa perlu memberikan sepenuh perhatian terhadap anak-anak. Selain itu. Oleh sebab itu. pihak yang bertanggungjawab mestilah mengambil langkah yang proaktif untuk menangani masalah ini daripada terus membelenggu masyarakat. Fenomena pembuangan bayi kian membimbangkan masyarakat marcapada. Ibu bapa perlu memantau setiap aktiviti anak mereka dan mereka perlu mengambil tahu tentang kawan-kawan anak mereka dan cara pergaulan anak-anak. Hal ini demikian kerana. Huraikan langkah-langkah yang perlu diambil oleh ibu bapa untuk menangani masalah ini. walaupun sibuk bekerja. anak-anak mengatakan bahawa mereka ingin ke sekolah tetapi hakikatnya mereka pergi ke pusatpusat membeli-belah atau ponteng sekolah.Soalan Karangan : Kes pembuangan bayi yang semakin meningkat pada masa ini amat membimbangkan masyarakat di negara kita. Ibu bapa merupakan penjaga dan pendidik kepada anak-anak mereka sama ada di luar mahupun di dalam rumah. Pihak yang paling penting dan perlu memainkan peranan mereka untuk menangani masalah ini ialah ibu bapa. perhatian daripada ibu bapa dapat mengeratkan hubungan sesama ahli keluarga. Isu ini seolah-olah sudah menjadi trend atau ikutan dalam kalangan masyarakat. Hal ini akan menyebabkan negara kita mendapat imej yang buruk dan pandangan yang tidak baik daripada negara-negara luar. Anak-anak juga akan sentiasa mengingati pesanan ibu bapa apabila setiap kali mereka hendak melakukan kesalahan. Oleh itu. Kasih sayang . Sebagai contohnya. Acap kali isu ini kita lihat dan terpampang di dada-dada akhbar.

seperti makan bersama-sama. biasanya mereka akan didedahkan dengan isu-isu semasa yang melanda negara. Konklusinya. Dengan disiplin yang tinggi dan ketegasan ibu bapa. Mereka akan diberikan informasi atau maklumat tentang kesan-kesan buruk sesuatu isu itu. pihak lain juga mestilah menggembleng tenaga bagi menangani fenomena ini. pengisian nilai-nilai keagamaan dalam diri remaja dapat membina kekuatan dalaman mereka. Ibu bapa perlu mendidik mereka bagai menatang minyak yang penuh. sertakan sedikit ketegasan yang membuat mereka hormat kepada ibu bapa. nilai-nilai agama yang tinggi perlu diterapkan dalam diri setiap remaja. Dengan cara ini. Sebagai contohnya. Dengan perkataan lain. Hal ini dapat menjauhkan mereka daripada mendekati zina dan terlibat dalam kancah maksiat. ibu bapa perlu sentiasa meluangkan masa dengan anak-anak. lama-lama jadi kain”. Terdapat sesetengah ibu bapa yang mendidik anak mereka dengan cara seperti seorang askar. Hati mereka tidak akan mudah terusik dengan anasir-anasir yang tidak baik kerana mereka sudah mempunyai pengetahuan agama yang tinggi dan dapat membezakan dosa dengan pahala. ibu bapa mudah untuk mengetahui aktivitiaktiviti anak mereka di luar. Perkara ini demikian kerana. Perkara ini dapat mengelakkan mereka daripada terjebak dengan aktiviti pembuangan bayi. jelaslah bahawa ibu bapa memainkan peranan yang sangat penting dalam usaha untuk menangani kes pembuangan bayi ini. “Sehari selembar benang. Menghantar anak-anak ke kem-kem motivasi ataupun seminar jati diri juga merupakan langkah yang berkesan untuk menangani masalah pembuangan bayi.yang ikhlas daripada ibu bapa juga dapat mengubah sikap negatif seseorang anak kepada sikap yang positif. Ibu bapa juga perlu mendidik anak-anak dengan tegas. mereka perlu dibelai dengan penuh kasih sayang. kes pembuangan bayi akan menyebabkan nyawa si ibu terancam akibat proses melahirkan anak yang salah dan tidak normal tanpa pengawasan doktor. Namun begitu. Di samping itu. kes . tetapi jangan sampai mereka memijak kepala ibu bapa pula. Perkara itu akan menimbulkan kesedaran dalam diri anak-anak khususnya para remaja tentang implikasi kes pembuangan bayi. tetapi ketegasan yang sesuai dengan situasi. Hal ini akan menyebabkan minda mereka terbuka dan melihat sesuatu perkara itu dari sudut pandangan yang berbeza. Ibu bapalah yang bertanggungjawab untuk menerapkan dan mendidik anak-anak mereka dengan didikan agama yang sebenarnya. Oleh itu. remaja tidak boleh dididik dengan cara yang tegas. begitu jugalah dengan anakanak. anak-anak akan akur dengan arahan dan kehendak ibu bapa. Dengan cara ini. pergi bersiar-siar. Mereka juga akan taat terhadap perintah ibu bapa mereka. “Mencegah lebih baik daripada mengubati”. Hal ini bersesuaian dengan peribahasa Melayu. nilai-nilai tersebut akan sebati dengan diri mereka bak kata pepatah. Perkara ini akan menyebabkan mereka berasa disayangi dan mengelakkan mereka daripada terlibat dengan aktiviti-aktiviti yang tidak sihat seperti seks bebas. Selain ibu bapa. solat berjemaah dan sebagainya. Hal ini bertujuan untuk mendisiplin anak-anak mereka. Penerapan nilai agama ini perlu dilakukan sejak mereka kecil lagi dan secara perlahan-lahan. Dalam kelembutan. Di dalam kem-kem motivasi.

. didikan yang baik perlu diberikan kepada mereka sejak kecil lagi kerana mereka ibarat kain putih. “Melentur buluh biarlah dari rebungnya”. Oleh itu. Remaja pula merupakan golongan yang sangat berharga untuk masa depan negara pada masa akan datang. dan ibu bapalah yang mencorakkannya. Hal ini juga bersesuaian dengan peribahasa Melayu.pembuangan bayi dapat diatasi dengan efektif kerana semua pihak terlibat dalam usaha untuk membendungnya.

kemasukan pelancong asing akan dapat meningkatkan ekonomi industri desa di negara kita melalui pengaliran mata wang asing. pelancongan desa merupakan industri perkhidmatan yang kian berkembang pesat di negara kita . mengadakan kempen merupakan langkah progmatik dalam usaha memajukan pelancongan desa agar industri ini tak lapuk dek hujan. purata pelancongan yang berkunjung ke Malaysia dianggarkan seramai 10. siber kafe. masauk kandang kerbau menguak.2 juta orang. Ng Yen Yen haruslah menyediakan dan mencekapkan infrastruktur di negara kita. bekalan air bersih. Pelancongan desa akan bertambah maju sekiranya pelbagai pihak memainkan peranan penting untuk memajukan industri ini. maka industry desa akan terus berada pada takuk yang sama. pelancongan desa telah juga mendapat tempat di mata pelancong asing. kafe dan kemudahan asas yang lain.Pada tahun 2000. menjadikan Malaysia sebagai negara ketiga paling ramai menerima pelancong Asia Timur selepas China dan Hong Kong. . Pelancongan desa dapat memberikan pengalaman kepada pelancong supaya menghargai kehidupan dikampung dan merasai budaya dan adat resam ini sesuai dengan peribahasa masuk kandang kambing mengembek. Dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi yang ada pada masa kini.KARANGAN : LANGKAH-LANGKAH MEMAJUKAN INDUSTRI PELANCONGAN DESA Darsawarsa ini. Pihak kerajaan juga seharusnya mengeluarkan dana untuk diagihkan kepada wakil-wakil di setiap negeri bagi menaik taraf infrastuktur seperti rumah penginapan. Cuba kita bayangkan bagaimana reaksi pelancong asing yang melancong ke negara kita jika kerajaan tidak mengambil berat terhadap kemudahan infrastruktur? Seandainya pihak kerajaan menjalankan tanggungjawab seperti mele[askan batuk di tangga. Persoalannya. tak lekang dek panas ditelan arus kemodenan Minhaj seterusnya untuk memajukan Pelancongan Desa agar terus berkembang ialah pihak kerajaan melalui Kementeriaan Pelancongan di bawah pimpinan Dato’ Sri Dr. apakah langkah-langkah yang perlu diambil untuk memajukan industri ini agar terus berkembang maju? Minhaj pertama yang perlu dilaksanakan untuk memajukan pelancongan desa ialah pihak kerajaan perlu mengadakan kempen melalui media massa dan media elektronik. kerajaan boleh membina laman sesawang yang mengandungi pelbagai informasi tentang keistimewaan sesebuah desa di negara kita untuk disebarkan kepada masyarakat luar. Selain itu. Melalui kempen yang dilaksanakan. Dengan adanya kelengkapan infrastruktur yang sempurna dan kondusif. Tegasnya. maka industri ini akan terus hilang ditelan zaman justeru dapat mengurangkan pendapatan penduduk kampung. Oleh itu. sudah pasti negara kita akan menjadi destinasi utama kepada pelancong-pelancong asing. Senario ini. pihak Kementeriaan Pelancongan perlulah menyediakan dan mencekapkan infrastruktur agar industri desa di negara kita terus berkembang maju. keunikan dan kelebihan sesebuah desa dapat disebarkan kepada masyarakat tempatan dan pelancong asing dengan cepat. Sekiranya pihak kerajaan memandang enteng dan bersikap lepas tangan dalam usaha untuk memajukan sector pelancongan desa. Lantaran itu.

Selain itu, pihak pengurusan ‘homestay’ perlu menyediakan pelbagai aktivit rekreasi sebagai satu minhaj untuk memajukan industri pelancongan desa di negara kita. Aktivitialtiviti rekreasi perlu dilaksanakan dengan lebih efektif kerana aktiviti tersebut merupakan daya tarikan utama kepada pelancong asing mahupun pelancong tempatan untuk menyertai aktiviti yang dijalankan sekaligus meningkatkan industri pelancongan desa. Pihak pengurusan ‘homestay’ boleh menyediakan pelbagai aktiviti rekreasi. Sebagai contoh,mereka boleh memperkenalkan permainan tradisional masyarakat Melayu seperti gasing,congkak,wau,dan sebagainya. Mereka juga boleh mengadakan pertandingan tarian,aktiviti menuai padi,dan pertandingan membuat kraftangan. Di samping dapat memperkenalkan budaya tempatan kepada pelancing asing, aktiviti ini juga dapat mengeratkan hubungan silaturrahim dalam kalangan mereka. Melalui aktiviti ini, banyak nilai murni dapat diserap dalam jiwa pelancong-pelancong kerana ketika menyertai aktiviti-aktiviti tersebut mereka diasuh untuk saling membantu ibarat hati gajah sama dilapah,hati kuman sama dicecah. Seandainya aktiviti rekreasi tidak dilaksanakan dengan penuh komitmen,sudah pasti industry pelancongan desa akan terus mundur dan berada di takuk lama. Tegasnya,pihak pengurusan ‘homestay’ perlu menyediakan pelbagai aktiviti rekreasi sebagai uslub penting untuk memajukan industri pelancongan desa di negara kita. Di samping itu, pihak kerajaan melalui Kementerian Pelancongan juga haruslah memainkan peranan mereka dengan mempromosikan kawasan pelancongan di desa kepada pelancong dalam dan luar negeri. Selain itu, untuk meningkatkan lagi keberkesanan promosi ini, pihak kerajaan juga haruslah bekerjasama dengan agensiagensi kerajaan dan swasta untuk meningkatkan lagi kehadiran pelancong dalam negara kita ini. Pihak Kementerian Pelancongan haruslah menitikberatkan perkara ini kerana tidak ramai rakyat Malaysia dan pelancong asing mengenali kawasan-kawasan yang strategik untuk melancong dan melawat kawasan desa di negara kita. Tambahan lagi, ekonomi negara Malaysia juga bergantung kepada sektor pelancongan, dengan pertambahan pelancong dari luar dan dalam negara, secara tidak langsung dapat meningkatkan lagi sumber ekonomi negara kita. Antara langkah-langkah yang dapat diambil untuk mempromosikan kawasan pelancongan di desa adalah dengan mengadakan kempen. Pihak media massa dan media elektronik juga haruslah memainkan peranan mereka dalam menjayakan kempen pelancongan ini dengan menyiarkan dan memaparkan lokasi-lokasi di desa yang strategik untuk dijadikan kawasan pelancongan. Pihak kerajaan juga haruslah campur tangan dalam hal ini dengan mengadakan festival-festival seni dan kebudayaan di kaswasan-kawasan desa yang terpilih untuk menambah lagi minat pelancong untuk mengenali dengan lebih mendalam lagi tentang kebudayaan dan adat resam sesebuah masyarakat di desa itu. Secara tidak lansung, pelancong akan mengunjungi kawasan itu untuk mengetahui dengan lebih mendalam lagi tentang kebudayaan di situ, bak kata pepatah, “tak kenal maka tak cinta”. Sebagai contoh, untuk menarik minat kedatangan pelancong dari dalam dan luar negara adalah dengan mengadakan pesta wau, pesta mencanting batik dan pesta kebudayaan masyarakat di kawasan desa itu. Seandainya langkah untuk mempromosikan kawasan pelancongan di desa tidak diambil serius oleh pihak kerajaan, kempen “cuti-cuti Malaysia” dan ‘Tahun Melawat Malaysia” tidak dapat dijayakan, seterusnya menjatuhkan kekukuhan sektor pelancongan di negara kita. Tegasnya, peranan pihak kerajaan mempromosikan kawasan

pelancongan di desa kepada pelancong dalam dan luar negeri dapat menambahkan lagi kehadiran pelancong di negara ini. Seterusnya kerajaan negeri melalui pihak berkuasa tempatan perlu membangunkan kawasan desa sebagai langkah untuk memajukan industri pelancongan desa.Berdasarkan kajian yang telah dibuat menunjukkan bahawa masih terdapat banyak tempat menarik di Malaysia yang mampu dieksploitasi sebagai tempat pelancongan khususnya di kawasankawasan desa.Sehubungan itu,pihak berkuasa tempatan seharusnya mengambil langkah proaktif dengan membangunkan sesebuah desa menjadi sebuah pusat pelancongan.Pihak kerajaan bolehlah mendirikan sekurang-kurangnya satu industri dalam sesebuah desa seperti industri pemprosesan makanan,batik dan kraftangan.Industri desa haruslah diperkembangkan supaya tak lapuk dek hujan tak lekang dek panas serta dapat memberi pulangan yang lumayan dalam industri pelancongan.Andainya kerajaan negeri melalui pihak berkuasa tempatan mengambil langkah sebegini,maka industri pelancongan desa di negara kita dapat terus berkembang maju.Tegasnya,untuk memajukan industri desa,kerajaan negeri melalui pihak berkuasa tempatan hendaklah membangunkan kawasan desa sebagai salah satu pusat pelancongan desa. Intihanya, semua pihak haruslah memainkan peranan dan bekerjasama bagai ‘aur dan tebing’ dalam merealisasikan modus operandi untuk memajukan pelancongan desa di negara kita. Pelancongan menjadi suatu bidang pelaburan bijak yang dapat memacu pertumbuhan industri-industri berkaitan yang lain yang kesemuanya berperanan sebagai wahana dalam pembangunan mega Malaysia menuju negara maju dalam abad ini. Selain dari sudut komersial pelancongan, peningkatan kunjungan pendatang luar ke negara ini dengan sendirinya dapat memakmurkan Malaysia di mata dunia luar. Senario ini secara tidak langsung dapat menangkis pandangan negatif negara-negara barat yang suatu ketika dahulu pernah mengatakan negara kita sebagai sebuah negara yang ‘penduduknya tinggal di atas pokok dan bercawat’. Industri pelancongan secara tidak langsung dapat menaikkan nama negara di mata dunia walaupun negara kita merupakan satu titik kecil di atas peta. Oleh itu, kita sepatutnya mengusahakan industri pelancongan desa di negara kita dengan sebaik-baiknya.

KEBAIKAN PLKN
Program Latihan Khidmat Negara (PLKN) telah dilancarkan oleh pada 16 Februari 2004. Program ini merupakan gabungan daripada latihan ketenteraan dan penanaman nilai-nilai patriotik kepada generasi muda ke arah cinta akan negara. Program ini berbeza daripada kerahan tenaga yang dilaksanakan oleh beberapa buah negara lain kerana program ini menggunakan modul dan acuan kita sendiri yang disesuaikan dengan keadaan sosial, budaya dan ekonomi. Program yang dilaksanakan ini sebenarnya banyak mendatangkan kebaikan walaupun terdengar suara-suara yang meragui keberkesanannya. (APA) Melalui PLKN remaja dapat menyemai nilai-nilai patriotik yang semakin luntur dalam kalangan remaja pada hari ini. (MENGAPA) Hai ini disebabkan oleh perubahan masa dan cara hidup pada masa kini menjadikan mereka leka sehingga tidak tahu erti kesusahan dan penderitaan hidup generasi sebelum merdeka. Sesetengah daripada mereka pula langsung tidak mengetahui nama kementerian dalam kerajaan. (BAGAIMANA) Jadi, PLKN dilancarkan untuk memupuk semangat patriotisme dalam kalangan peserta melalui modul kenegaraan yang didedahkan. (BUKTI) Menurut Jabatan Latihan Khidmat Negara (JLKN), sebanyak 82 peratus remaja memiliki semangat patriotisme yang tinggi selepas tamat menjalani kem PLKN. (KESIMPULAN) Hal ini membuktikan PLKN mampu membina remaja yang memiliki semangat patrotisme yang tinggi, sekaligus melahirkan generasi yang mengetahui hal kenegaraan yang berkaitan dengan kerajaan, kedaulatan negara dan cabaran dari dalam dan dari luar negara. (APA) PLKN juga bertindak sebagai satu makanisme bagi pembentukan disiplin diri remaja. (MENGAPA) Walaupun terdapat segelintir pihak yang memperlekeh usaha kerajaan ini namun terdapat juga ibu bapa yang menerima baik program tersebut kerana percaya bahawa PLKN menjadi titik peralihan yang penting dalam membentuk disiplin anak-anak mereka. (BAGAIMANA) Hal ini dikatakan demikian kerana masa lapang peserta selepas tamat peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia diisi dengan kegiatan yang berfaedah dan dapat mendisiplinkan diri peserta dengan jadual yang ditentukan. Program ini juga dapat mematangkan fikiran mereka setelah menjalani latihan dan menguji ketahanan mental dan fizikal. (BUKTI) Majoriti bekas pelatih telah menunjukkan perubahan sahsiah yang membina seperti lebih bertanggungjawab terhadap keluarga, berfikiran positif dan mempunyai hala tuju yang jelas. (KESIMPULAN) Oleh itu, penekanan aspek disiplin dalam PLKN telah menyebabkan rata-rata peserta melalui suatu peralihan yang besar dalam hidup mereka. (APA) Jika ditinjau dari perspektif lain pula, program ini yang melibatkan pelbagai kaum juga dapat memperkukuh integrasi nasional. (MENGAPA) Hal ini penting kerana Malaysia mempunyai pelbagai kaum seperti kaum melayu, cina dan india. Peristiwa hitam 13 Mei perlu dielakkan daripada berulang lagi dan kerajaan mengambil langkah pelaksanaan PLKN sebagai satu usaha untuk mewujudkan satu Malaysia yang adil antara kaum. (BAGAIMANA) Melalui program ini, remaja daripada berbilang kaum, kebudayaan dan agama dapat dihimpunkan dalam satu wadah bagi menyuburkan semangat perpaduan kaum. Hal ini kerana semasa menjalani aktiviti program mereka tinggal bersama-sama. Jurulatih PLKN juga membantu pelatih memahami cara negara

gemilang dan terbilang dapat dilahirkan. harimau mati meninggalkan belang. . Secara tuntas. jelaslah bahawa PLKN mampu memperkukuh ikatan integrasi antara kaum dengan wujudnya bibit-bibit kasih sayang dan saling menghormati antara satu sama lain. sebagai insan. Sesungguhnya. bak kata pepatah. kita ditagih agar menyumbangkan jasa dan bakti. semua pihak khususnya para remaja dan ibu bapa perlu menyahut seruan kerajaan dengan menyertai program ini agar modal insan yang cemerlang. (KESIMPULAN) Rentetan itu. Oleh itu.yang merangkumi tanah air. Program Latihan Khidmat Negara yang dijalankan memang mendatangkan kebaikan kepada remaja mahupun negara. rakyat dan kadaulatan ini ditadbir melalui satu sistem pentadbiran. Hal ini samalah dengan objektif PLKN yang bukan sahaja mahu membentuk semangat cinta akan negara dalam diri peserta malah turut menggalakkan mereka menyumbangkan keringat kepada masyarakat. gajah mati meninggalkan tulang dan manusia mati meninggalkan nama.

seni mempertahankan diri. Modul ini dilaksanakan selama empat minggu di dalam dan di persekitaran tapak perkhemahan. Terdapat dua komponen yang akan dilalui peserta di mana yang pertama berfokus kepada pembinaan diri dan kedua adalah tentang diri dengan orang lain. kompas. mengharmonikan perbezaan. kedaulatan dan cabaran-cabaran dalam dan luar negara. membina rasa sayang sesama etnik dan antara etnik. latihan pandu arah. jurulatih memimpin kumpulan untuk mempelajari tentang kenegaraan yang merangkumi tanah air. aktiviti menggunakan tali (litar tali tinggi dan rendah). mentafsir peristiwa dan lainlain. Peserta memahami kepentingan dan cara untuk mempertahankan kebebasan negara melalui elemen Kedaulatan. melalui sistem pentadbiran. keyakinan diri. Modul Pembinaan Karakter Modul Pembinaan Karakter adalah sebuah modul yang dilaksanakan untuk membina karakter yang berkesan bagi para peserta yang merangkumi diri. berdebat. merentas desa. pertolongan cemas. Cabaran dari dalam dan luar negara juga diperbincangkan supaya peserta menyedari peluang dan ancaman yang datang secara berterusan. melukis. Di samping itu. kerajaan. komuniti dan negara. daya kepimpinan. sempadan dan lain-lain. aktiviti air. memahami kepentingan bersatu-padu melalui aktiviti seperti menganalisis fakta tentang etnik. spiritual dan fizikal bagi menjadikan peserta Program Latihan Khidmat Negara sebagai warganegara yang berkesan. perlembagaan dan lain-lain. etnik. kemahiran bekerja sebagai ahli satu pasukan. undang-undang. kemahiran menyelesai masalah. Melalui latihan dalam kumpulan. hasilnya. lakonan. kraf hutan. Elemen Kerajaan pula membantu peserta memahami bagaimana negara (tanah air. kembara hutan dan lain-lain. memahami persamaan dan sebagainya melalui elemen Rakyat. Peserta dapat mengetahui asal-usul pelbagai ras. rakyat. disiplin dalaman. membaca peta. keindahan bumi ini. emosi. simulasi. peserta akan dibantu membina serta memupuk rasa sayang kepada tanah air dan sanggup mempertahankannya. peserta akan dilatih oleh para jurulatih untuk mempelajari melalui pengalaman dalam aktiviti-aktiviti seperti kawad. menonton gambar. Secara khususnya.MODUL LATIHAN DALAM PLKN Modul Fizikal Modul Fizikal adalah sebuah modul yang dilaksanakan untuk membina kemahiran dan ketahanan mental. Modul Kenegaraan Modul Kenegaraan adalah sebuah modul yang diaplikasikan untuk memperluaskan pengetahuan tentang kenegaraan (nation-building) dan meningkatkan perasaan cinta serta pengorbanan para peserta program kepada negara. mempertingkatkan ketabahan mental bagi tujuan hidup (survival). merempuh halangan. membuat keputusan secara individu dan dalam kumpulan. Di dalam . menyeberangi sungai. rakyat. Modul ini dilaksanakan selama tiga minggu dan pelbagai kaedah digunakan seperti lawatan. latihan-latihan yang dilalui dapat mengeratkan perpaduan di kalangan peserta. Melalui elemen Tanah Air. dinamik kumpulan. Peserta membincangkan tentang negara dari segi aspek geografi. kedaulatan) ini ditadbir dan diurus. keluarga.

berkesedaran sivik dan mengutamakan solidariti masyarakat. sebagai langkah merealisasikan aspirasi tersebut. Ini bermakna. Melalui aktiviti-aktiviti ceramah. Wira dan wirawati seharusnya mampu membina kebolehan menabur khidmat untuk komuniti sebagai generasi baru yang mempunyai kesedaran terhadap tanggung jawab sosial. Objektif Secara umumnya. Modul khidmat komuniti mempunyai lima komponen utama iaitu kemudahan awam. dan mengatasi masalah di dalam kumpulan semasa melalui komponen kedua modul ini. kenegaraan dan pembinaan karektor. para pelatih akan melalui kelima-lima komponen tersebut dalam tempoh yang telah ditetapkan . berkeyakinan diri. khidmat sosial. Setiap remaja harus sedar masalah-masalah yang dialami di kampus turut berlaku di komuniti mereka di luar kampus. membuat pilihan. Program Latihan Khidmat Negara telah dilaksanakan dengan memperkenalkan beberapa modul tertentu kepada para pelatih yang berumur 18 tahun. memahami maslaah masyarakat dan mengambil bahagian dalam proses pembangunan sosial masyarakat. peserta belajar tentang kejujuran. alam sekitar dan penempatan di Jabatan. peserta melalui proses penerokaan diri sendiri. bertanggungjawab. Remaja dewasa ini harus memahami kepentingan hidup bermasyarakat. sepanjang program berjalan. kejiranan. memperkayakan kekuatan dan memulihkan kelemahan diri. . Peserta menyedari tentang penglibatan orang lain dalam kehidupan mereka. setia kepada Negara." Kesukarelaan dan jatidiri yang kukuh dan padu perlu dijanakan dalam diri setiap individu untuk menyuburkan kekuatan serta keyakinan diri. mengetahui kemahiran untuk bekerja sebagai ahli satu pasukan. cara bertindak sebagai pemimpin dalam kumpulan. Dengan itu.komponen pertama. latihan dan lain-lain. menyedari dan mengenal pasti ciri-ciri diri (seperti aspek kepimpinan). bersemangat waja. Modul ini dilaksanakan selama dua minggu dan peserta dipimpin oleh jurulatih. Khidmat komuniti dalam Program Khidmat Negara adalah latihan amali di dalam komuniti berdasarkan latihan yang telah dilalui oleh para pelatih dalam komponen perkhemahan (modul fizikal). sentiasa bersedia menghadapi sebarang cabaran dan dugaan serta untuk memupuk kerjasama dan perpaduan dikalangan pelbagai kaum di Negara ini. Salah satu modul yang terdapat dalam pelaksanaan Program latihan Khidmat Negara ialah Modul Khidmat Komuniti . memimpin. permainan. Teras Program Latihan Khidmat Negara adalah untuk membentuk sebuah masyarakat yang berdisiplin. Mereka perlu diberi peluang menikmati kehidupan bermasyarakat. menunaikan janji (komitmen) dan membina keyakinan diri. Modul Khidmat Komuniti Kehidupan ini tidak akan memberikan sebarang makna sekiranya kita tidak mempunyai kekuatan untuk mencuba sesuatu.

Antara aktiviti yang dijalankan dalam komponen ini adalah mendengar taklimat daripada institusi-institusi yang dilawat seperti Bengkel Orang Kurang Upaya. gotong-royong di rumah-rumah ibadat seperti masjid. mengindahkan dan menceriakan kawasan sekitar. kawasan kubur dan sebagainya. hospital. menggalakkan penglibatan para remaja dalam pertubuhan sosial khususnya pertubuhanpertubuhan belia Aktiviti Bagi melaksanakan aktiviti secara kolektif dan menyeluruh. melakukan program anak angkat dan pelbagai lagi. . klinik-klinik desa dan pelbagai lagi. memperoleh latihan praktikum kemahiran dan nilai yang telah dihayati semasa latihan modul fizikal. pembahagi jalan.Tujuan adalah untuk memberi peluang kepada pelatih PLKN memahami peranan dan tanggungjawab beberapa buah Jabatan Kerajaan terutamanya Jabatan yang berorentasikan pakaian seragam (beruniform). aktiviti sepanjang siri dibahagikan kepada 5 pecahan komponen supaya wira dan wirawati mampu memahami aspirasi khidmat komuniti di antaranya ialah: 1) Kejiranan . 3) Khidmat sosial . 5) Penempatan di Jabatan .Aktiviti yang paling banyak dilakukan ialah gotong-royong seperti membersihkan. lawatan ke rumah-rumah jiran di kawasan kampong.Antara projek utama yang dijalankan ialah mengecat dewan orang ramai.kenegaraan dan pembinaan karektor . PENGASIH. pengetahuan dan nilai mengenai kesukarelaan . 2) Kemudahan awam . membina semangat patriotisme dan semangat perpaduan menerusi modul khidmat komuniti . membangunkan kemahiran. memberi kesedaran kepada para pelatih dan masyarakat tempatan mengenai kepentingan kemudahan awam melalui ceramah ringkas. menceriakan taman. pembaikpulihan dewan masyarakat. Antaranya ialah pembaikpulihan perhentian bas. 4) Alam sekitar . Di samping itu memberi kesedaran tentang tanggungjawab mereka untuk membantu Jabatan dan mengetahui peluang-peluang kerjaya yang tersedia ada dalam jabatan dan agensi berkenaan.Objektif khusus modul khidmat komuniti adalah untuk membolehkan wira dan wirawati : .para pelatih turut didedahkan dengan pelbagai aktiviti di lokasilokasi terpilih.

Selain itu Program Latihan Khidmat Negara juga akan menerapkan semangat kepimpinan dalam kalangan remaja lepasan sekolah. Namun begitu. Semangat kepimpinan sangat penting kerana pemimpin yang baik bakal mempengaruhi kestabilan sesebuah negara. Isu perpaduan sangat penting dalam sesebuah negara yang mempunyai masyarakat majmuk seperti negara ini. Tanpa perpaduan. sosial. Kepemimpinan yang baik juga dapat menjamin hasrat negara untuk menjadi sebuah negara yang maju. Seperti yang diketahui umum. program yang . khususnya golongan remaja tidak memberi perhatian terhadap perkara ini. ekonomi. Selain itu golongan muda hari sudah pudar semangat cinta akan air kerana kemewahan hidup. Remaja pelbagai kaum perlu disedarkan peranan masing-masing dalam memelihara semangat perpaduan agar negara terus aman. Pihak luar sudah pasti mengambil peluang daripada ketidakstabilan negara kerana bersatu kita teguh bercerai kita roboh. Justeru. Golongan muda perlu didedahkan dengan konsep kepimpinan yang dapat menjamin kelangsungan kemerdekaan sesebuah negara. negara ini akan kucar-kacir dan bakal mencetuskan kekacauan. Pelaksanaan program ini telah menimbulkan pelbagai reaksi dalam kalangan masyarakat. khususnya kepada golongan remaja dan umumnya kepada negara. dan sebagainya berada pada tahap yang selesa. Jadi. keamanan. Selama ini warga negara ini. Pada anggapan mereka negara ini ditadbir oleh kerajaan tanpa melibatkan rakyat jelata. Oleh itu. Perpaduan bakal menentukan iklim politik. mereka perlu memiliki semangat kepimpinan bagi memenuhi keperluan kepimpinan negara pada masa hadapan. program ini merupakan satu kaedah yang sesuai untuk melahirkan warga negara yang cinta akan tanah air. dan kemudahan yang cukup. jika dihalusi secara mendalam Program Latihan Khidmat Negara menjanjikan pelbagai manfaat kepada rakyat Malaysia. Program Latihan Khidmat Negara bakal melahirkan warga negara yang cinta akan tanah air. di samping mengekalkan nilai-nilai murni dan budaya masyarakat pelbagai kaum di negara ini.Program Latihan Khidmat Negara telah diperkenalkan dan dilaksanakan bebepada tahun yang lalu. Satu lagi kebaikan program ini ialah pemupukan semangat perpaduan dalam kalangan remaja pelbagai kaum. perpaduan merupakan satu aset penting ke arah kemajuan negara. Kerajaan telah berusaha untuk meyakinkan masyarakat bahawa program ini mempunyai banyak kebaikan. bak kata pepatah melentur buluh biar dari rebungnya. telah melalaikan mereka. Sesungguh. sehingga kini banyak pihak belum mendapat penjelasan yang sebenar akan kebaikan-kebaikan yang terhasil daripada pelaksanaan program tersebut. Golongan muda ialah generasi yang bakal mewarisi pentadbiran negara suatu hari nanti. Oleh itu semangat cinta akan tanah air perlu diterapkan dengan kaedah yang lebih berkesan supaya jiwa golongan remaja kembali diisi dengan semangat patriotisme yang tinggi.

Oleh itu pergerakan mereka akan terhad di sekitar kawasan yang dikhususkan kepada mereka. Program Latihan Khidmat Negara juga akan mengurangkan gejala sosial dalam kalangan remaja lepasan sekolah. Mereka jarang diajak untuk menabur bakti dengan melakukan kerja-kerja kebajikan. Mereka dihantar untuk bekerja membersihkan kawasan perumahan. Golongan remaja perlu diterapkan dengan disiplin yang baik kerana mereka sering terdedah kepada unsur-unsur atau pengaruh-pengaruh yang tidak sihat. Mereka tidak dibenarkan keluar dan menghabiskan masa di luar tanpa tujuan. gangsterisme. Remaja lepasan sekolah biasanya mempunyai masa terluang yang banyak sementara menanti peluang melanjutkan pelajaran atau memenuhi pasaran kerja. Dalam program ini model khidmat masyarakat yang melibatkan kerja-kerja kebajikan diperkenalkan supaya peserta dalam memberikan sumbangan ke arah melahirkan masyarakat penyayang. Disiplin yang agak ketat bakal membentuk masyarakat yang berwibawa dan bertanggungjawab terhadap amanah yang diberikan kepada mereka. Oleh itu semua pihak tidak perlu mempertikaikan kewajaran pelaksanaan program berkenaan. golongan remaja yang terpilih akan ditempatkan di kem latihan sepenuh masa selama tiga bulan. rumah-rumah kebajikan. Golongan remaja masa kini biasanya hidup dalam keadaan mewah dan hanya mementingkan gaya hidup yang bebas. gejala sosial dapat dibendung dengan jayanya jika golongan remaja menyertai program berkenaan. Dengan cara ini golongan remaja akan menjadikan kerja-kerja kebajikan sebagai sesuatu yang boleh dilakukan sepanjang masa dan bukan pada masamasa tertentu sahaja.membolehkan remaja pelbagai kaum bergaul sesama sendiri dilaksanakan agar semangat perpaduan terus mekar dan menjadi sebahagian daripada amalan hidup mereka. Masyarakat yang memiliki disiplin yang baik. dan sebagainya. Program Latihan Khidmat Negara akan membentuk disiplin dalam kalangan peserta iaitu golongan remaja. buli. dan terbilang. (790 perkataan) . bakal mengurangkan masalah kerajaan dalam menangani gejala sosial. Remaja hari ialah pemimpin pada masa akan datang. peras ugut. Tambahan pula program ini mendedahkan golongan remaja kepada kerja-kerja yang bercorak kebajikan. Kesimpulannya. Dengan adanya program ini. kita berharap golongan remaja hari ini akan menjadi tonggak penting dalam memenuhi keperluan modal insan yang cemerlang. atau sebelum kudis menjadi tokak. program berkenaan dapat membentuk remaja dengan disiplin yang utuh. Jadi. mereka memerlukan aktiviti-aktiviti yang membolehkan masa diisi dengan berfaedah sebelum mereka terjerumus ke kancah gejala sosial yang lebih parah. dan sebagainya. Program Latihan Khidmat negara mendatangkan pelbagai manfaat kepada golongan remaja. kita tidak mahu golongan remaja masa kini terus terjebak dalam gejala-gejala yang tidak sihat. bak kata pepatah bagaimana acuan begitulah bentuknya. seperti penagihan dadah. Sebagai rakyat Malaysia. rumah anak yatim. Dengan pelaksanaan program ini. Program ini dikendalikan dalam bentuk separa ketenteraan serta menerapkan sebahagian cara hidup seorang anggota pasukan keselamatan. Hasilnya. Oleh yang demikian. gemilang. Gejala sosial berlaku apabila golongan remaja menghabiskan waktu dengan cara melepak bersama-sama rakan di tempat-tempat awam.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful