RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 4

Mata Pelajaran Tarikh Masa Tunjang Pembelajaran Tajuk Sub Tajuk Tahun Bilangan Murid Hasil Pembelajaran

: Pendidikan Kesihatan : 3 Oktober 2011 : 11.00 am – 11.30 am (30 minit) : Gaya Hidup Sihat : Pemakanan : Piramid Makanan : Tahun 4 Cemerlang : ____ / 19 orang ( 14 Lelaki, 5 Perempuan ) : Di akhir sesi pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:1. Kognitif :    Mengenalpasti 4 daripada 5 kumpulan makanan dan fungsinya. Menyayangi tubuh sendiri dan menjaga kesihatan.

2. Afektif :Pentingnya menjaga kesihatan diri dengan mengambil pemakanan yang sihat dan seimbang. Memupuk gaya hidup sihat di dalam diri melalui pemakanan.

Pengetahuan sedia ada Bahan Bantu Mengajar Nilai

: Setiap murid pernah mengambil makanan berkhasiat. : Lembaran Kerja, slideshow. : Menyayangi diri, mematuhi arahan,

Unsur Kemahiran Berfikir : Murid-murid membezakan jenis-jenis makanan berkhasiat.

Strategi Pengajaran dan pembelajaran: Kemahiran Berfikir (KB) dan Teori Kecerdasan Pelbagai (TKP)

Langkah / Masa Set Induksi (5 minit)

Strategi Pembelajaran / Aktiviti Pengenalan  Guru memainkan klip video mengenai piramid makanan dan juga makanan yang berkhasiat.  Guru menerangkan secara lisan tajuk yang diajar pada hari ini. Mengemukakan soalan  Murid-murid apakah yang kamu nampak di dalam klip video itu tadi?  Murid-murid mengingat kembali video yang telah ditayangkan dan menceritakan apa yang mereka nampak.  Guru bertanya kepada beberapa orang murid mengenai makanan yang mereka makan semasa sarapan, makan tengahari dan makan malam.  Guru mencatatkan semua hidangan yang disebut oleh murid di papan tulis  Guru menerangkan kepada murid mengapakah manusia perlu mengambil makanan berkhasiat.

Fokus Pembelajaran

Catatan/Strategi/Sumber Strategi Kemahiran Berfikir  Mengenal pasti Kecerdasan Pelbagai  Kecerdasan Interpersonal  Kecerdasan Intrapersonal  Kecerdasan bahasa. Sumber  Gambar-gambar piramid makanan dan makanan berkhasiat. Nilai   

Patuh kepada arahan Menyayangi diri Yakin diri

Langkah 1 (7 minit)

Penerangan Guru tentang topik pembelajaran  Topik mengenai piramid makanan.

Guru menerangkan kepada murid tentang piramid makanan dan

Strategi Kemahiran Berfikir  Membanding beza dan menjana idea.  Mengenal pasti

Jenis-jenis nutrien di dalam makanan

setiap bahagian tersebut. Guru memberitahu muridmurid tentang nutriennutrien yang terkandung di dalam setiap bahagian piramid makanan tersebut.

Sumber  Gambar piramid makanan  Gambar jenis-jenis makanan Nilai  

Patuh kepada arahan guru Menghormati

Langkah 2 (4 minit)

Kepentingan nutrien kepada tubuh badan

 

Guru menerangkan kepada murid tentang kepentingan nutrien kepada tubuh badan. Guru menjelaskan satu per satu kepentingan tersebut. Guru meminta murid membaca semula kepentingan nutrien tersebut secara kelas dan berkumpulan.

Strategi Kemahiran Berfikir  Mengenal pasti Kecerdasan Pelbagai  Kecerdasan interpersonal  Kecerdasan intrapersonal

Sumber
  Slideshow Piramid makanan

Nilai
  Patuh kepada arahan guru Menghormati

Langkah 3 (10 minit)

Latihan dalam kelas  Guru menunjukkan gambar-gambar yang mengandungi makanan yang berkhasiat.  Murid melengkapkan perkataan bagi nama-nama jenis makanan yang berkhasiat.  Guru memberikan lembaran kerja kepada murid untuk menguji tahap kefahaman mereka terhadap tajuk ini.  Padankan gambar-gambar berikut mengikut kumpulan makanan yang betul.

Strategi Kemahiran Berfikir  Membanding beza dan mengenal pasti

Sumber
  Lembaran kerja Gambar-gambar makanan berkhasiat

Nilai
  Patuh kepada arahan guru Yakin diri

Penutup (4 minit)

Soal Jawab  Guru memberi soalan kepada murid-murid mengenai tajuk yang dipelajari pada hari ini.   Guru mengulas secara ringkas tentang topik yang dibincangkan. Meminta murid menyebut kembali nama makanan berkhasiat mengikut jenisnya. Rumusan  Guru memberitahu dan menasihati murid-murid agar mengambil pemakanan yang seimbang dan juga makanan yang berkhasiat

 

Apakah yang telah kamu pelajari pada hari ini? Apakah kepentingan pengambilan nutrien kepada tubuh badan?

Strategi Kecerdasan Pelbagai  Kecerdasan interpersonal  Kecerdasan intrapersonal Sumber  Power point  Lembaran kerja  Buku teks Nilai  

Murid menjawab soalan guru dan bertanya sekiranya terdapat kekeliruan. 

Murid mendengar rumusan yang dibuat oleh guru dengan tekun dan cuba menerapkan nasihat yang diberi di dalam kehidupan seharian.

Patuh kepada arahan guru Menyayangi diri

untuk kesihatan tubuh badan.

Refleksi Guru Pelatih : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Refleksi Pensyarah / Guru Pembimbing : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.