Pengajian Perniagaan Kertas 1 Negeri Kelantan – Soalan Percubaan STPM 2011

Bahagian A [50 markah]-kelantan Jawab semua soalan. 1. (a) Berikan empat tahap perniagaan. [2] b. Terangkan tiga sebab mengapa syarikat menjalankan perniagaan di peringkat antarabangsa. . [3] c. Berikan tiga perbezaan antara perancangan strategik dengan perancangan taktikal. [3] d. Berikan empat langkah dalam proses pengawalan. [2] e. Terangkan tiga gaya kepimpinan yang boleh dipraktikkan dalam sesebuah organisasi. [3] f. Jelaskan tiga tujuan penyelidikan pemasaran. [3] g. Nyatakan empat jenis ujian untuk memilih pekerja. [2] h. Berikan maksud kaedah pengeluaran moden ISO 9000. [2] i. Nyatakan empat kesan ketegangan kerja yang dialami oleh pekerja kepada organisasi. [2] j. Huraikan dengan ringkas sifat “tajamkan gergaji” seperti yang diketengahkan oleh Stephen R. Covey. [3]

2. (a) Terangkan maksud kawalan kualiti di dalam pengurusan pengeluaran. [3] b. Huraikan bagaimana alat kawalan kualiti berikut boleh mencapai objektif pengurusan kawalan kualiti: i. Kawalan Proses Secara Statistik (SPC) ii. Pemeriksaan [10] c. (i) Jelaskan sebab kawalan kualiti adalah penting di dalam pengeluaran produk. (ii) Terangkan TIGA kelemahan kawalan SPC dan TIGA kelemahan kawalan pemeriksaan. [12]

Copyright of Muhammad Firdaus b.Yahya © 6Atas3 2011™

Mengapakah Encik Azman perlu menerima pelawaan perniagaan daripada rakan-rakannya. Encik Azman seorang kakitangan kerajaan telah menerima wang pampasan sebanyak RM150. Pada masa yang sama. [10] b. Terangkan perbezaan perancangan dalam setiap peringkat yang dilakukan oleh En. iaitu sebuah syarikat pengeluar dan memproses ayam. [10] b. ekoran kawasan tanahnya diambil oleh kerajaan untuk pembinaan kampus UMK.. [8] b. [9] 4.Yahya © 6Atas3 2011™ . Nyatakan perbezaan antara kemahiran konsep dengan kemahiran teknik. (a) Jelaskan kepentingan kemahiran teknikal kepada pengurus bawahan. Bagaimanakah En. Beliau mendapati tugas dan tanggungjawab sebagai Pengurus amat mencabar terutama dalam penyelesaian masalah dan hubungan dengan pekerja. Rahim baru dilantik memegang jawatan sebagai Pengurus Besar di syarikat Ayam HoldingBhd. a. Terangkan perkaitan kaedah kawalan dengan proses pengeluaran. [8] 7.000. Beliau telah didatangi oleh rakan-rakannya dan memujuk beliau untuk menjadi salah seorang rakan rongsi merekadalam perniagaan komputer. [9] c. (a) Huraikan tiga komponen yang terdapat dalam sesuatu produk. Jelaskan ciri-ciri sistem kawalan yang berkesan. Promosi merupakan satu strategi campuran pemasaran yang boleh digunakan bersama dengan strategi lain untuk meningkatkan jualan. a. beliau memikirkan untuk menceburi perniagaan dengan membuka sebuah kedai runcit berhampiran dengan rumahnya. [6] c. [10] 5. Sebelum dilantik sebagai Pengurus Besar. 3. Terangkan. Di samping itu. beliau juga mendapati bahawa wujud perbezaan yang ketara didalam membuat perancangan aktiviti perniagaan bagi syarikat berkenaan berbanding sebelum ini . En. [5] [8] Copyright of Muhammad Firdaus b. Huraikan kepentingan perniagaan kepada ekonomi sesebuah negara. (a) Huraikan langkah-langkah dalam proses pengawalan. Rahim menjalankan peranannya sebagai pendorong dan penyelesai masalah dalam syarikat berkenaan.Pengajian Perniagaan Kertas 1 Negeri Kelantan – Soalan Percubaan STPM 2011 Bahagian B [50 markah] Jawab dua soalan sahaja. b. [15] 6. Rahim. Jelaskan bagaimana faktor persekitaran ekonomi dan fizikal mempengaruhi perkembangan perniagaan masa kini. Terangkan empat peranan promosi dalam perniagaan. beliau telah memegang beberapa jawatan iaitu sebagai pengurus pemasaran dan penyelia pengeluaran. [6] b.

(a) Huraikan dua alat membuat keputusan berikut yang boleh digunakan oleh pihak pengurusan untuk menyelesaikan masalah. Jelaskan.Yahya © 6Atas3 2011™ . Jelaskan punca ketegangan yang berkaitan dengan faktor pekerjaan [10] c. Soalan tamat Copyright of Muhammad Firdaus b. Analisa Tulang Ikan/sebab akibat ii. Encik Mahmud bercadang untuk membuka sebuah kedai gunting rambut di pinggir Bandar Kota Bharu. [12] 8. [5] ii. Jelaskan proses membuat keputusan yang perlu diikuti oleh Encik Mahmud bagi menghasilkan keputusan yang rasional.Pengajian Perniagaan Kertas 1 Negeri Kelantan – Soalan Percubaan STPM 2011 c. “Memulakan sesuatu dengan mengingati matlamat” adalah salah satu tabii orang berjaya mengikut Stephen R.Covey. Pokok Keputusan [10] (b) (i) Jelaskan empat tanda-tanda pada diri seseorang pekerja yang mengalami ketegangan. i.

Yahya © 6Atas3 2011™ . Apabila pelanggan menjadi ramai maka kuantiti pengeluaran akan meningkat. ii. Mengukur pencapaian iii. (a) Empat tahap perniagaan ialah: primer sekunder tertier huluan hiliran domestik antarabangsa . vi. Menetapkan standard ii. v. iii. ii. Membuat perbandingan antara pencapaian sebenar dengan standard iv. pasaran domestik yang tepu o apabila pasaran domestik sudah tepu dan persaingan yang kian meningkat. i. vii. iii. Laisses-faire – memberi kuasa sepenuhnya kepada pekerja organisasi untuk membuat keputusan. 2m] [mana-mana 4 x ½ = i. iii. [3 x 1 =3m] (c) Tiga perbezaan antara perancangan strategik dan perancangan taktikal ialah : Aspek Tempoh Liputan Pelaksana Strategik Taktikal Jangkamasa melebihi tempoh Jangkamasa melebihi setahun setahun Umum dan meliputi seluruh Terperinci untuk mencapai matlamat organisasi Dirancang oleh pengurus pertengahan Dirancang oleh pengurus atasan dan bawahan [3 x 1 = 3m] (d) Empat langkah dalam proses pengawalan ialah : i. ii. [3 x 1 = 3m] Copyright of Muhammad Firdaus b.Pengajian Perniagaan Kertas 1 Negeri Kelantan – Soalan Percubaan STPM 2011 SKEMA JAWAPAN Bahagian A 1. maka syarikat perlu mencari alternatif lain untuk memasarkan keluaran mereka. (e) Tiga gaya kepimpinan yang boleh diamalkan dalam organisasi ialah : Autokratik – melibatkan pembuatan keputusan oleh seorang ketua sahaja. (b) Tiga sebab syarikat menjalankan perniagaan di peringkat antarabangsa : meluaskan pasaran o perniagaan dapat meluaskan pasaran ke luar negara yang mempunyai penduduk yang lebih ramai atau kuasa beli yang lebih tinggi ekonomi bidangan o ekonomi bidangan akan dicapai apabila kuantiti pengeluaran meningkat dan akan mengurangkan kos pengeluaran. iv. Demokratik – memberi kebebasan kepada pekerja untuk menyumbangkan idea dan membuat keputusan secara bersama. Mengambil tindakan pembetulan. [4 x ½ =2m] i.

[mana-mana 4 x 1/2m = 2m] Bahagian B 2. [ mana-mana 3 x 1 =3m] g.Yahya © 6Atas3 2011™ . ii. (f) Tiga tujuan penyelidikan pemasaran : meramal masa depan dalam persekitaran pemasaran yang sentiasa berubah menentukan strategi dalam pengurusan campuran pemasaran. iv. i. iv. iii. ii. v. Empat jenis ujian ialah : ujian psikomotor ujian perwatakan ujian kesihatan ujian kognitif = 2m] [4 x ½ i.Pengajian Perniagaan Kertas 1 Negeri Kelantan – Soalan Percubaan STPM 2011 i. ii. (a) .Jika terdapat perbezaan antara hasil dengan piawai yang ditetapkan. Maksud ISO 9000 ialah satu set kawalan piawai pengeluaran yang memerlukan pendokumentasian dan pematuhan untuk seseuatu program kualiti bagi menghasilkan tindakan /output yang seragam. tindakan pembetulan akan dilaksanakan. mendapatkan maklumat lanjut untuk mengelakkan kesilapan dan mengetahui kesilapan memenuhi keperluan dan kehendak pengguna. vi. [2] j. rohani dan emosi. [1] . iv.Hasil yang diperoleh menepati piawai dan diterima oleh pembeli. Empat kesan ketegangan pekerja terhadap organisasi. i. o Usaha mempertingkatkan kualiti diri adalah berterusan agar sesuai dengan perubahan persekitaran dan datang daripada kesedaran diri sendiri. mental. [2] h. iii. produktiviti organisasi akan menurun peningkatan ketidakhadiran dalam organisasi kemalangan di tempat kerja meningkat hubungan pekerja-majikan tidak harmoni peningkatan kadar lantik henti perbuatan vandalisme semakin bertambah di tempat kerja. [1] . [1] [3 markah] (b) (i) Kawalan Proses Secara Statistik (SPC) Copyright of Muhammad Firdaus b.Maksud kawalan kualiti ialah aktiviti-aktiviti yang dilakukan untuk memperoleh kualiti barangan dan perkhidmatan di tahap kebolehpercayaan kualiti perlu ditetapkan sebagai satu piawai. Tajamkan gergaji o tindakan para pekerja untuk mempertingkatkan empat dimensi sifat semulajadi iindividu iaitu fizikal. iii.

[1] Maklumat berkenaan perbezaan ini boleh diambil daripada proses kajian keupayaan dengan mengambil sampel produk diambil dan diukur untuk menentukan perbezaan. [1] Contoh. [1] (c) (i) Kawalan kualiti penting dalam pengeluaran produk ialah: • Memastikan hasil pengeluaran menepati dari segi kualiti mengikut piawai yang telah ditetapkan. [½] 2 Memerlukan kos yang tinggi kerana ia Lebih kepada tindakan pembetulan bukan melibatkan penggunaan alatan dan pencegahan ini akan menyebabkan berlaku komputer untuk melakukan aktiviti-aktiviti pembaziran bagi produk yang telah Copyright of Muhammad Firdaus b. sama ada serupa atau berbeza daripada had spesifikasi yang ditetapkan. [1] Mengukur kepelbagaian dan proses kerja berterusan sebelum pemeriksaan akhir untuk mencegahkerosakan. [1] • Pemeriksaan menyeluruh ialah menyemak dan memeriksa satu persatu dan menilai kualitinya secara keseluruhannya.Yahya © 6Atas3 2011™ . [1] • Terdapat dua kaedah pemeriksaan iaitu pemeriksaan menyeluruh dan sampel. [½] Contoh. [1] menyeluruh. [½] (ii) Kelemahan Kelemahan SPC Kelemahan Pemeriksaan 1 Memerlukan kepakaran yang tinggi untuk Memerlukan masa yang panjang untuk membuat penganalisisan terhadap proses memeriksa produk yang telah dihasikan pengeluaran sama ada pencapaian di dalam terutama apabila menjalankan pemerikaan proses berkualiti atau tidak. [1] • Contoh. [1] Membuat pengukuran dan mengambil tindakan pembetulan jika ada penyelewengan.Pengajian Perniagaan Kertas 1 Negeri Kelantan – Soalan Percubaan STPM 2011 • • • • • SPC ialah teknik analisis statistik yang membolehkan pengurus menganalisis perbezaan pada data pengeluaran untuk mengesan dan membuat perubahan jika perlu. [1] Contoh. [½] • • • Mengambil tindakan pembetulan jika kualiti yang dihasilkan tidak menepati piawai yang telah ditetapkan. [1] • Bagi menghasilkan produk bermutu tinggi. [1] (ii) Pemeriksaan Satu kaedah yang digunakan untuk menyemak produk yang telah dihasilkan daripada proses pengeluaran sama ada menepati piawai atau tidak. [1] Bagi menghasilkan produk bermutu tinggi. [1] • Pemeriksaan sampel ialah kaedah memeriksa sampel tertentu sahaja mengikut peringkat dan kaedah yang ditetapkan untuk membolehkan ia menggambarkan keputusan kualiti produk secara menyeluruh.

perkongsian idea.Yahya © 6Atas3 2011™ . (i) persekitaran ekonomi Fakta [½] Sistem ekonomi Huraian [½ m] Kapitalis. iii.Pengajian Perniagaan Kertas 1 Negeri Kelantan – Soalan Percubaan STPM 2011 dihasilkan tetapi tidak menepati piawai yang [½] telah ditetapkan. Contoh. v. mudah mendapatkan bantuan kewangan o saiz perniagaan dan jumlah rakan kongsi yang ramai memberi keyakinan kepada pihak institusi kewangan untuk memberi bantuan kewangan bagi tujuan mengembangkan lagi perniagaan.banyak kuantitinya kerana kaedah besaran kerana ia lebih efektif dan ia tidak persampelan yang digunakan mungkin tidak sesuai bagi pengeluaran secara kecilmengambarkan keputusan kualiti yang tepat kecilan. [½] persampelan. [1] (ii) persekitaran fizikal Copyright of Muhammad Firdaus b. iv. [1] untuk produk di luar Contoh. [½] 3 Sesuai syarikat pengeluaran Tidak sesuai bagi pengeluaran produk yang yang mengeluarkan produk secara besar. risiko perniagaan ditanggung bersama o risiko kerugian perniagaan disebarkan antara pekongsi dan bukannya ditanggung oleh seorang individu sahaja. [½] 3. (a) Encik Azman menerima pelawaan perniagaan daripada rakan-rakannya kerana : Kebaikan perkongsian i. H= max 10m] (b) faktor persekitaran ekonomi dan fizikal mempengaruhi perniagaan masa kini. dan juga kepakaran dan kemahiran. ii. mudah ditubuhkan o prosedur penubuhan yang tidak rumit dan hampir sama dengan milikan tunggal o modal tidak menjadi masalah kerana mempunyai rakan kongsi dan kemudahan pinjaman tersedia. berkongsi kepakaran o gabungan rakan kongsi yang terdiri daripada pelbagai latar belakang kemahiran dan kepakaran o kelebihan ini memberi peluang kepada mereka untuk mempunyai daya saing dan memudahkan urusan perniagaan mereka. [1] Contoh. campuran-wujud campurtangan kerajaan Prestasi ekonomi Ekonomi berkembang menggalakkan perniagaan Sistem pembiayaan Kemudahan mendapatkan pinjaman dan tempoh bayaran balik Pendapatan pendudukPengaruhi kuasa beli-tingkatkan permintaan [ma na-mana 3 fakta =3m] mengawal kualiti produk. mampu mengembangkan perniagaan o entiti perkongsian mampu mengembangkan perniagaan dengan adanya rakanrakan kongsi. [F=1 .galakkan pelaburan. [1] Contoh.

meningkatkan pendapatan negara o melalui kutipan hasil cukai daripada peniaga dan cukai ini merupakan sumber pendapatan negara. hal ini dapat menstabilkan harga barang.Pengajian Perniagaan Kertas 1 Negeri Kelantan – Soalan Percubaan STPM 2011 Fakta [½] Pengangkutan Huraian [½ m] Pengangkutan yang cekap melancarkan perniagaan Kos yang murah Perhubungan (komunikasi) Untuk memesan/menjual Untuk komunikasi Utiliti Bekalan air dan elektrik yang berterusan Zon Perdagangan Pengecualian cukai insensif pengeluaran/jualan pemberian taraf perintis inland port – pihak kastam mengenakan cukai tanpa perlu pemunggahan barang kemudahan infrastruktur Pembangunan setempat/ciriMemudahkan pengguna ciri budaya fizikal [mana-mana 3 fakta=3m] (c) Kepentingan perniagaan kepada ekonomi negara i. mewujudkan penempatan-penempatan baru o ekoran daripada pembangunan di sesebuah kawasan maka maka akan wujud pembukaan bandar-bandar baru dan kawasan perindustrian baru. i. Ekonomi. perkembangan industri sampingan o ekonomi yang sihat turut membantu perkembangan industri-industri huluan dan hiliran o contoh : perkembangan industri perabot telah mewujudkan industri huluan seperti aktiviti penanaman semula kayu balak dan sebagainya. o ini menggalakkan pemusatan penduduk ke kawasan tersebut. [pilih mana-mana5 x 2m = mak 9m] C Persekitaran Umum. Hal ini secara tidak langsung mampu mengurangkan masalah pengangguran. [½] Copyright of Muhammad Firdaus b. menstabilkan harga dan produk yang berkualiti o persaingan yang sihat di kalangan para peniaga akan mengakibatkan terhasilnya produk-produk yang berkualiti pada harga yang berpatutan. vi. o membantu meningkatkan pendapatan dan kuasa beli serta taraf hidup penduduk iii. mewujudkan peluang-peluang pekerjaan o aktiviti-aktiviti perniagaan yang dijalankan memelukan ramai tenaga kerja. o pendapatan ini boleh digunakan untuk mewujudkan kemudahan-kemudahan awam seperti jalan raya.Yahya © 6Atas3 2011™ . iv. ii. v. bekalan air atau elektrik yang secara tidak langsung boleh meningkatkan taraf hidup. meningkatkan infrastruktur awam o hasil cukai yang diperolehi adalah sumber pendapatan negara. o di samping itu.

ii. Pertambahan barangan bertambah dan keuntungan juga dijangka bertambah. boleh dicapai. mengukur dan menilai prestasi sebenar o prestasi mestilah boleh diukur o kaedah yang digunakan seperti ringgit. [½ m] Faktor membantu perniagaan runcit – contohnya dengan menetapkan peraturan meletakkan tanda harga pada barangan akan memudahkan lagi urusan jualan runcit kepada peruncit. Hanya perlu patuhi Akta Perkongsian. perbincangan dan pengkhususan kerja boleh dilakukan antara rakan kongsi v.meningkatkan aktiviti perniagaan dan pertambahan jumlah perniagaan. menentukan objektif dan standard o menetapkan matlamat/ standard yang ingin dicapai o standard berkait rapat dengan objektif organisasi. tidak memerlukan prosedur yg rumit untuk ditubuhkan. tidak perlu membayar cukai syarikat sebaliknya rakan kongsi membayar cukai pendapatan perseorangan. Politik dan perundangan.kuantiti. risiko kerugian dikongsi bersama iv. carta dan graf iii. ½] Kestabilan politik (keamanan. vi.Yahya © 6Atas3 2011™ .akan mewujudkan suasana yang baik untuk perniagaan berkembang maju. dapat mengumpul modal yang banyak iii. [1m] Tiga kelebihan perkongsian sebagai entiti perniagaan ialah : i. boleh diukur.Pengajian Perniagaan Kertas 1 Negeri Kelantan – Soalan Percubaan STPM 2011 Perkembangan ekonomi (KDNK bertambah). (a) Proses pengawalan i. peraturan tidak terlalu cepat berubah) [½] Faktor membantu perniagaan runcit . jelas dan mudah difahami ii. [½] Faktor membantu perniagaan runcit . membanding hasil kerja dengan objektif dan standard o perbandingan antara prestasi sebenar dengan standard prestasi yang telah ditetapkan o rekod dibandingkan dengan standard iv. mengambil tindakan pembetulan o mengambil tindakan pembetulan sekiranya wujud penyelewengan [F = ½ . [1] ii. dapat mengumpul kemahiran dan kepakaran yang berlainan. 1 ½ m x 4 = 6m] (b) Kawalan Awalan Copyright of Muhammad Firdaus b. [½] [ Atau Perundangan [½ m] mengandungi undang-undang dan peraturan-peraturan membantu aktiviti perniagaan runcit. H = 1m . [mana-mana 3 x 1 =3m] 4.

Ianya melibatkan tindakan pemulihan. Menunjukkan hubungan sebab dan akibat o pengurus haruslah mengkaji kesan terhadap sesuatu aktiviti perniagaan vi.peralatan dan manusia. pembetulan dan pengubahsuaian • pengurus harus memastikan perjalan operasi pengeluaran berada dalam keadaan yang baik. Pengukuran yang tepat o pengukuran boleh dipercayai dan mengukur apa yang hendak diukur o pengukuran yang betul dapat mengawal aktiviti dengan berkesan v. 2 x 5 =10m] 5.sebulan atau setahun o semakan yang kerap dan konsisten memastikan hasil yang diingini tercapai ii.contoh iii. Diterima oleh mereka yang terlibat o perbincangan dan penyeliaan piawai haruslah melibatkan kakitangan peringkat pertengahan dan bawahan agar mereka sama-sama bertanggungjawab melaksanakan aktiviti pengawalan.mesin.. H=1 3 x 3=9] (c) Ciri-ciri sistem kawalan yang berkesan i. Tanggungjawab diamanahkan kepada individu o penurunan kuasa kepada kakitangan tertentu perlu bagi melancarkan perjalanan organisasi perniagaan vii.seminggu. Kaitan =1. Pengagih sumber o menempatkan mesin dan manusia yang bersesuaian dengan jenis pekerjaanya dan kelayakannya. Membuat keputusan o membuat keputusan terhadap perkara-perkara yang berisiko tinggi –contoh • Copyright of Muhammad Firdaus b.Pengajian Perniagaan Kertas 1 Negeri Kelantan – Soalan Percubaan STPM 2011 kawalan terhadap input-input pengeluaran seperti bahan mentah. Kegagalan dalam proses ini akan menghasilkan output yang tidak diingini/rosak Kawalan Selepas • kawalan selepas sesuatu proses tamat/kawalan terhadap output pengeluaran • pengurus hendaklah memastikan agar output disemak sebelum sampai ketangan pengguna. (a) Peranan sebagai penyelesai masalah i. Bentuk kuantitatif dan boleh diukur o kuantitaif seperti menggunakan ringgit dan unit o kualitatif pula perkara-perkara yang berhubung dengan gelagat o pengukuran boleh dilakukan dengan menggunakan skala Liket. H = 1. Gambarajah tulang ikan. [F = 1. sebelum aktiviti pengeluaran dilakukan • pengurus harus mengadakan hubungan yang baik dengan pembekal bagi memastikan kelancaran dalam proses pengeluaran Kawalan Semasa • kawalan semasa proses menambahnilai/tranformasi pengeluaran. Kecekapan kos o semua sistem kawalam memerlukan kos o perancangan dalam sistem kawalan yang betul memastikan kecekapan dalam aktiviti iii.Yahya © 6Atas3 2011™ . Berdasarkan tempoh masa o sehari. Perunding konflik o menjadi juru runding jika berlaku pertikaian dalam organisasi yang dikuatiri akan menjejaskan aktiviti pengeluaran-contoh ii. Kawalan selepas membolehkan tindakan pembetulan diambil terhadap proses pengawalan pada masa akan datang [F=1. iv.

• Pengguna diandaikan membuat pilihan mengikut kehendak peribadi dan mengambilkira manfaat sebelum membuat keputusan pembelian. Matlamat operasi Manusia –hubungan pelanggan dan teknik Pendek Langkah persaingan. Aspek Pengurus Besar Tahap Perancangan strategik perancangan Kandungan Visi. Menyelesai masalah o menjadi orang tengah dalam pertikaian/konflik diantara pekerja dengan pekerja pekerja dan majikan /organisasi – contoh Liason/penghubung o menjadi penghubung/pengantara diantara organisasi dengan pihak-pihak kerajaan dan juga pihak berkepentingan yang lain.-contoh ii. organisasi/korperat jabatan Kemahiran Konsep-faktor Manusia-hubungan persekitaran dalaman atasan dan bawahan dan luaran Tempoh Jangka panjang Sederhana [1perbezaan x 3 markah = 15m] 6. Matlamat bisnes. Kaitan = 1. v. [F=1. kaedah pemasaran dan penyampaian. Produk ketara • Produk sebenar yang mempunyai ciri-ciri yang dikehendaki oleh pengguna Copyright of Muhammad Firdaus b. v. misi. hala tuju Pengurus pemasaran Penyelia Perancangan taktikal Perancangan operasi Unit pengeluaran. sebagai lambang o menjadi lambang kepada prestasi organisasi –contoh iii. Produk teras • Meliputi semua faedah yang ingin diperolehi oleh pengguna daripada pembelian atau penggunaan sesuatu produk. fasilitator/pemudah cara o menjadi pemudah cara dalam menyampai maklumat kepada semua pekerja dengan mengambil kira tahap dalam pengurusan. motivasi/memberi galakan o Encik Rahim memberikan motivasi/ galakan dalam bentuk kewangan dan bukan kewangan kepada pekerjanya yang menunjukkan pencapaian yang cemerlang dalam kerjayanya. (a) Tiga komponen produk.Yahya © 6Atas3 2011™ . • Faktor utama pembelian. Pemimpin o menjadi orang yang bertanggungjawab mengembling segala sumber dan usahanya untuk memastikan organisasi menjadi organisasi yang berjaya. ketua o orang yang mempunyai kuasa tertinggi dalam syarikat pemprosesan ayam iv.-contoh Peranan sebagai pendorong i. mana-mana 5 x 2 =10] (b) Perbezaan perancangan mengikut tahap pengurusan. respons kepada tindakan pesaing Skop Menyeluruh.Pengajian Perniagaan Kertas 1 Negeri Kelantan – Soalan Percubaan STPM 2011 iv. matlamat.

• menggambarkan kehebatan produk berbanding pesaing • produk akan mendapat tempat di dalam pasaran. kumpulan sasaran yang besar memberitahu maklumat. Memberitahu bakal pelanggan. [F 1m. mengekalkan pengguna yang setia pengguna akan mengekalkan penggunaan jenama yang digunakan.Yahya © 6Atas3 2011™ . [1] [2x4m = 8m] ii. Contoh. Produk sampingan Faedah tambahan yang diperolehi oleh penguna hasil dari pembelian sesuatu produk. pilihan warna yang menarik. • • • • Copyright of Muhammad Firdaus b. jualan bersemuka dan publisiti yang digunakan untuk mempromosikan sesuatu produk. memujuk dan perbandingan. • memberitahu kelebihan produk yang dikeluarkan berbanding dengan produk pesaing • menerangkan tentang harga. pengguna yang menghendaki kasut yang tahan lasak. [1] Meningkatkan jualan memujuk pelanggan membeli menjadi pengguna setia meningkatkan syer pasaran apabila jualan meningkat. Kombinasi antara aktiviti-aktiviti seperti pengiklanan. layanan jurujual dan perkhidmatan penghantaran. [1] menawarkan insentif jangka pendek untuk mendorong tindakan terus daripada pelanggan. H 2x3m =6m. syarikat dan orang tengah membuat pembelian. kegunaan dan tentang ciri-ciri produk. [1] • • • [1] [1] [1] • • Memberitahu ciri-ciri produk.Pengajian Perniagaan Kertas 1 Negeri Kelantan – Soalan Percubaan STPM 2011 • Contoh. jaminan. [1] • maklumat berkenaan dengan produk yang dikeluarkan. Empat elemen campuran promosi Pengiklanan [1] komunikasi tidak langsung yang dibayar oleh pengeluar kepada media dengan tujuan mempromosikan dan meningkatkan jualan produk. 8m] • • (b) (i) empat kepentingan promosi di dalam perniagaan. kualiti. Mak. [1] Promosi jualan. maksud campuran promosi dan elemen. Menstabilkan jualan. promosi jualan. [1] • ciri-ciri melambangkan imej khusus produk dengan pesaing yang lain.

PA . • Pengetahuan teknik ini akan membantu seseorang untuk memahami tugas dan masalah orang dengan lebih baik lagi. peralatan atau teknologi [1] Contoh pengurus bawahan [1] Kepentingan: [1] x 3 • Amat penting kerana mampu menggerakkan operasi harian sesebuah perniagaan. • Melibatkan segala aktiviti asas setiap bidang pekerjaan yang memerlukan kemahiran teknik. (a) Definisi [1m] Kemahiran teknik ialah kebolehan pengurus mengendali mesin. Kemahiran ini melaksanakan perancangan operasi syarikat Kemahiran ini melibatkan pengoperasian mesin. komputer dan sebagainya. [ • • • [1] 7. 1] interaksi peribadi antara penjual dengan pembeli cara terbaik memujuk seseorang membeli barangan. [1] • • Publisiti dan perhubungan awam [1] penghebahan produk atau perkhidmatan melalui berita yang disiarkan melalui media massa. hubungan dengan pemegang saham dan menerangkan matlamat syarikat. peralatan. komunikasi yang dibentuk untuk mengekalkan imej syarikat yang baik. dapat menganalpasti bakal pelanggan.Pengajian Perniagaan Kertas 1 Negeri Kelantan – Soalan Percubaan STPM 2011 • • tindakbalas cepat contoh. [1] Jualan bersemuka. (b) Perbezaan Kemahiran Konsep Digunakan oleh pihak pengurusan atasan dalam menentukan matlamat organisasi Kemahiran ini digunakan untuk merangka hala tuju dan membentuk rancangan strategik Memerlukan pengurus melihat keadaan di persekitaran yang mana boleh membantu perkembangan operasinya atau sebaliknya Pembentukan rancangan ini untuk tempoh jangka masa panjang [1 x 8 = 8] (c) Proses membuat keputusan rasional oleh En. Mahmud ialah: i. kupon dan potongan harga.Yahya © 6Atas3 2011™ . Mengenal pasti masalah o membuka kedai gunting rambut di lokasi yang strategik Kemahiran Teknik Digunakan oleh pihak pengurusan bawahan dalam melaksanakan operasi hariannya. Keperluan kemahiran ini untuk meneruskan operasi harian Copyright of Muhammad Firdaus b.

kaedah dan bahan o teknik percambahan fikiran digunakan o fokus diberikan kepada punca-punca masalah utama o alat membuat keputusan kualitatif [mana-mana 5 huraian. [1] x 5 =5m] ii. sakit jantung Perubahan tingkah laku o peningkatan keganasan. kurang berupaya/tenaga dan sering sakit. kerosakan peralatan • • • • • Copyright of Muhammad Firdaus b. banyak makan. Mencari alternatif o senaraikan setiap pilihan lokasi di sekitar Bandar Kota Bharu iv.Yahya © 6Atas3 2011™ . persekitaran dalaman dan luar pejabat. (a) alat membuat keputusan mengatasi ketegangan i. penurunan produktiviti dan sering tidak hadir ke tempat kerja/ kadar lantik henti tinggi [Fakta ½ . huraian ½ = 1 x 4 = 4 m] (ii) punca yang menyebabkan berlakunya ketegangan Keadaan tempat kerja yang kurang memuaskan [1] o keluasan ruang.minum minuman keras. Memilih alternatif terbaik o lokasi yang paling menguntungkan dan mempunyai kekuatan yang banyak [Isi 1m x 5 + Huraian 1 ½ m x 5 = 7 ½ mak 12] ii. manusia. panas baran Penurunan prestasi o hasil kerja yang semakin merosot. iii. Pokok keputusan o model grafik yang dibina secara berurutan o simbol-simbol seperti bulatan. 8.darah tinggi. kepadatan. anak panah dan kotak digunakan o menyatakan kelebihan dan kebarangkalian setiap tindakan diambil o kebarangkalian digunakan untuk melihat risiko setiap cadangan o nilai jangkaan kewangan akan digunakan untuk memilih alternatif/hasil o alat membuat keputusan kuantitatif o digunakan menganalisis masalah pada pelbagai tahap [mana-mana 5 huraian. Analisa Tulang Ikan/ sebab akibat o model grafik yang berbentuk tulang ikan o digunakan untuk mengenalpasti punca-punca sesuatu masalah o sesuatu masalah/akibat dilukiskan sebelah kanan o tulang-tulang mewakili sebab-sebab utama sesuatu masalah o empat aspek ditekan iaitu mesin.Pengajian Perniagaan Kertas 1 Negeri Kelantan – Soalan Percubaan STPM 2011 Mengutip dan analisis data o maklumat tentang pilihan lokasi kedai gunting rambut. Menilai alternatif o berdasarkan kekuatan dan kelemahan setiap lokasi yang disenaraikan v. [1] x 5 =5m] (b) (i) tanda-tanda ketegangan Penurunan tahap kesihatan o letih.salah guna dadah Perubahan sikap o murung dan mengelak diri.

Matlamat memudahkan individu melakukan sesuatu tugas yang baik. birokrasi. iv. v. [5] Copyright of Muhammad Firdaus b. prosedur. kepimpinan Terlalu banyak / terlalu sedikit kerja [1] o melakukan pelbagai kerja di luar kemampuan o o (c) Tabii berorientasikan matlamat. Matlamat menentukan hala tuju yang harus diikuti dalam usaha menyempurnakan sesuatu kerja. i. sistem. Semua individu perlu mengetahui keutamaan tugas masing-masing. pengawalan yang serius o pekerjaan yang tidak berstruktur Struktur organisasi [1] o polisi. ii. tiada tempat duduk selesa iklim organisasi / suasana tempat kerja Konflik peranan [1] o peranan yang berbesa o pelbagai bentuk permintaan daripada kumpulan atau individu berbeza o menjadi keliru – yang mana perlu diberi keutamaan Kekurangan sokongan sosial [1] o pekerja dengan majikan o pekerja dengan pekerja o selalu ditindas dan ditekan Kekaburan peranan [1] o tidak pasti tentang peranan sebenarnya o tidak pasti tentang sejauh mana boleh menggunakan autoriti o kepada siapa mereka bertanggungjawab Keperluan kerja [1] o pekerjaan yang melibatkan pembuatan keputusan.Pengajian Perniagaan Kertas 1 Negeri Kelantan – Soalan Percubaan STPM 2011 • • • • • • kotor. Pelaksanaan perlu disusun mengikut kepentingan dan tidak harus ditangguhkan sehingga saat terakhir. Memulakan setiap projek berpandukan matlamat yang telah ditetapkan.Yahya © 6Atas3 2011™ . iii. panas.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful