Pengajian Perniagaan Kertas 1 Negeri Kelantan – Soalan Percubaan STPM 2011

Bahagian A [50 markah]-kelantan Jawab semua soalan. 1. (a) Berikan empat tahap perniagaan. [2] b. Terangkan tiga sebab mengapa syarikat menjalankan perniagaan di peringkat antarabangsa. . [3] c. Berikan tiga perbezaan antara perancangan strategik dengan perancangan taktikal. [3] d. Berikan empat langkah dalam proses pengawalan. [2] e. Terangkan tiga gaya kepimpinan yang boleh dipraktikkan dalam sesebuah organisasi. [3] f. Jelaskan tiga tujuan penyelidikan pemasaran. [3] g. Nyatakan empat jenis ujian untuk memilih pekerja. [2] h. Berikan maksud kaedah pengeluaran moden ISO 9000. [2] i. Nyatakan empat kesan ketegangan kerja yang dialami oleh pekerja kepada organisasi. [2] j. Huraikan dengan ringkas sifat “tajamkan gergaji” seperti yang diketengahkan oleh Stephen R. Covey. [3]

2. (a) Terangkan maksud kawalan kualiti di dalam pengurusan pengeluaran. [3] b. Huraikan bagaimana alat kawalan kualiti berikut boleh mencapai objektif pengurusan kawalan kualiti: i. Kawalan Proses Secara Statistik (SPC) ii. Pemeriksaan [10] c. (i) Jelaskan sebab kawalan kualiti adalah penting di dalam pengeluaran produk. (ii) Terangkan TIGA kelemahan kawalan SPC dan TIGA kelemahan kawalan pemeriksaan. [12]

Copyright of Muhammad Firdaus b.Yahya © 6Atas3 2011™

Rahim menjalankan peranannya sebagai pendorong dan penyelesai masalah dalam syarikat berkenaan. Terangkan perbezaan perancangan dalam setiap peringkat yang dilakukan oleh En.Yahya © 6Atas3 2011™ . beliau telah memegang beberapa jawatan iaitu sebagai pengurus pemasaran dan penyelia pengeluaran. [15] 6. [9] c. Promosi merupakan satu strategi campuran pemasaran yang boleh digunakan bersama dengan strategi lain untuk meningkatkan jualan. [5] [8] Copyright of Muhammad Firdaus b. [10] 5. ekoran kawasan tanahnya diambil oleh kerajaan untuk pembinaan kampus UMK. En. (a) Huraikan langkah-langkah dalam proses pengawalan. [6] b. Rahim baru dilantik memegang jawatan sebagai Pengurus Besar di syarikat Ayam HoldingBhd. Terangkan perkaitan kaedah kawalan dengan proses pengeluaran. [10] b. (a) Huraikan tiga komponen yang terdapat dalam sesuatu produk. beliau juga mendapati bahawa wujud perbezaan yang ketara didalam membuat perancangan aktiviti perniagaan bagi syarikat berkenaan berbanding sebelum ini . Sebelum dilantik sebagai Pengurus Besar. Huraikan kepentingan perniagaan kepada ekonomi sesebuah negara. Jelaskan ciri-ciri sistem kawalan yang berkesan. Nyatakan perbezaan antara kemahiran konsep dengan kemahiran teknik. iaitu sebuah syarikat pengeluar dan memproses ayam. Beliau mendapati tugas dan tanggungjawab sebagai Pengurus amat mencabar terutama dalam penyelesaian masalah dan hubungan dengan pekerja.Pengajian Perniagaan Kertas 1 Negeri Kelantan – Soalan Percubaan STPM 2011 Bahagian B [50 markah] Jawab dua soalan sahaja. Encik Azman seorang kakitangan kerajaan telah menerima wang pampasan sebanyak RM150. b. Terangkan. (a) Jelaskan kepentingan kemahiran teknikal kepada pengurus bawahan. Mengapakah Encik Azman perlu menerima pelawaan perniagaan daripada rakan-rakannya. Terangkan empat peranan promosi dalam perniagaan. [6] c. Rahim. a. [8] b. Beliau telah didatangi oleh rakan-rakannya dan memujuk beliau untuk menjadi salah seorang rakan rongsi merekadalam perniagaan komputer. [8] 7.000. Bagaimanakah En. beliau memikirkan untuk menceburi perniagaan dengan membuka sebuah kedai runcit berhampiran dengan rumahnya. Pada masa yang sama. a. Jelaskan bagaimana faktor persekitaran ekonomi dan fizikal mempengaruhi perkembangan perniagaan masa kini. [9] 4. 3. [10] b.. Di samping itu.

i.Yahya © 6Atas3 2011™ . Soalan tamat Copyright of Muhammad Firdaus b. Analisa Tulang Ikan/sebab akibat ii. [5] ii. Encik Mahmud bercadang untuk membuka sebuah kedai gunting rambut di pinggir Bandar Kota Bharu. “Memulakan sesuatu dengan mengingati matlamat” adalah salah satu tabii orang berjaya mengikut Stephen R. Jelaskan. Jelaskan punca ketegangan yang berkaitan dengan faktor pekerjaan [10] c.Pengajian Perniagaan Kertas 1 Negeri Kelantan – Soalan Percubaan STPM 2011 c. (a) Huraikan dua alat membuat keputusan berikut yang boleh digunakan oleh pihak pengurusan untuk menyelesaikan masalah. Jelaskan proses membuat keputusan yang perlu diikuti oleh Encik Mahmud bagi menghasilkan keputusan yang rasional. [12] 8.Covey. Pokok Keputusan [10] (b) (i) Jelaskan empat tanda-tanda pada diri seseorang pekerja yang mengalami ketegangan.

iii. (a) Empat tahap perniagaan ialah: primer sekunder tertier huluan hiliran domestik antarabangsa . vi. [3 x 1 = 3m] Copyright of Muhammad Firdaus b. Laisses-faire – memberi kuasa sepenuhnya kepada pekerja organisasi untuk membuat keputusan. Menetapkan standard ii. ii. [3 x 1 =3m] (c) Tiga perbezaan antara perancangan strategik dan perancangan taktikal ialah : Aspek Tempoh Liputan Pelaksana Strategik Taktikal Jangkamasa melebihi tempoh Jangkamasa melebihi setahun setahun Umum dan meliputi seluruh Terperinci untuk mencapai matlamat organisasi Dirancang oleh pengurus pertengahan Dirancang oleh pengurus atasan dan bawahan [3 x 1 = 3m] (d) Empat langkah dalam proses pengawalan ialah : i. maka syarikat perlu mencari alternatif lain untuk memasarkan keluaran mereka. iv. vii. v. [4 x ½ =2m] i. iii. iii. ii. (e) Tiga gaya kepimpinan yang boleh diamalkan dalam organisasi ialah : Autokratik – melibatkan pembuatan keputusan oleh seorang ketua sahaja.Pengajian Perniagaan Kertas 1 Negeri Kelantan – Soalan Percubaan STPM 2011 SKEMA JAWAPAN Bahagian A 1. Demokratik – memberi kebebasan kepada pekerja untuk menyumbangkan idea dan membuat keputusan secara bersama. ii.Yahya © 6Atas3 2011™ . pasaran domestik yang tepu o apabila pasaran domestik sudah tepu dan persaingan yang kian meningkat. Mengukur pencapaian iii. 2m] [mana-mana 4 x ½ = i. i. Apabila pelanggan menjadi ramai maka kuantiti pengeluaran akan meningkat. Mengambil tindakan pembetulan. Membuat perbandingan antara pencapaian sebenar dengan standard iv. (b) Tiga sebab syarikat menjalankan perniagaan di peringkat antarabangsa : meluaskan pasaran o perniagaan dapat meluaskan pasaran ke luar negara yang mempunyai penduduk yang lebih ramai atau kuasa beli yang lebih tinggi ekonomi bidangan o ekonomi bidangan akan dicapai apabila kuantiti pengeluaran meningkat dan akan mengurangkan kos pengeluaran.

produktiviti organisasi akan menurun peningkatan ketidakhadiran dalam organisasi kemalangan di tempat kerja meningkat hubungan pekerja-majikan tidak harmoni peningkatan kadar lantik henti perbuatan vandalisme semakin bertambah di tempat kerja. [1] . [2] h. Empat kesan ketegangan pekerja terhadap organisasi. iv. iii. iv. mendapatkan maklumat lanjut untuk mengelakkan kesilapan dan mengetahui kesilapan memenuhi keperluan dan kehendak pengguna. iii. o Usaha mempertingkatkan kualiti diri adalah berterusan agar sesuai dengan perubahan persekitaran dan datang daripada kesedaran diri sendiri. mental. ii. (f) Tiga tujuan penyelidikan pemasaran : meramal masa depan dalam persekitaran pemasaran yang sentiasa berubah menentukan strategi dalam pengurusan campuran pemasaran. [mana-mana 4 x 1/2m = 2m] Bahagian B 2. v. ii. vi. iv. i. [2] j. Empat jenis ujian ialah : ujian psikomotor ujian perwatakan ujian kesihatan ujian kognitif = 2m] [4 x ½ i. [ mana-mana 3 x 1 =3m] g.Pengajian Perniagaan Kertas 1 Negeri Kelantan – Soalan Percubaan STPM 2011 i. rohani dan emosi. (a) . i.Hasil yang diperoleh menepati piawai dan diterima oleh pembeli.Yahya © 6Atas3 2011™ .Jika terdapat perbezaan antara hasil dengan piawai yang ditetapkan. [1] [3 markah] (b) (i) Kawalan Proses Secara Statistik (SPC) Copyright of Muhammad Firdaus b. Maksud ISO 9000 ialah satu set kawalan piawai pengeluaran yang memerlukan pendokumentasian dan pematuhan untuk seseuatu program kualiti bagi menghasilkan tindakan /output yang seragam. ii. [1] . iii. tindakan pembetulan akan dilaksanakan. Tajamkan gergaji o tindakan para pekerja untuk mempertingkatkan empat dimensi sifat semulajadi iindividu iaitu fizikal.Maksud kawalan kualiti ialah aktiviti-aktiviti yang dilakukan untuk memperoleh kualiti barangan dan perkhidmatan di tahap kebolehpercayaan kualiti perlu ditetapkan sebagai satu piawai.

[½] • • • Mengambil tindakan pembetulan jika kualiti yang dihasilkan tidak menepati piawai yang telah ditetapkan. [1] Contoh. [½] Contoh. [1] • Terdapat dua kaedah pemeriksaan iaitu pemeriksaan menyeluruh dan sampel. [1] • Pemeriksaan sampel ialah kaedah memeriksa sampel tertentu sahaja mengikut peringkat dan kaedah yang ditetapkan untuk membolehkan ia menggambarkan keputusan kualiti produk secara menyeluruh. [½] 2 Memerlukan kos yang tinggi kerana ia Lebih kepada tindakan pembetulan bukan melibatkan penggunaan alatan dan pencegahan ini akan menyebabkan berlaku komputer untuk melakukan aktiviti-aktiviti pembaziran bagi produk yang telah Copyright of Muhammad Firdaus b. [1] (c) (i) Kawalan kualiti penting dalam pengeluaran produk ialah: • Memastikan hasil pengeluaran menepati dari segi kualiti mengikut piawai yang telah ditetapkan.Pengajian Perniagaan Kertas 1 Negeri Kelantan – Soalan Percubaan STPM 2011 • • • • • SPC ialah teknik analisis statistik yang membolehkan pengurus menganalisis perbezaan pada data pengeluaran untuk mengesan dan membuat perubahan jika perlu. [½] (ii) Kelemahan Kelemahan SPC Kelemahan Pemeriksaan 1 Memerlukan kepakaran yang tinggi untuk Memerlukan masa yang panjang untuk membuat penganalisisan terhadap proses memeriksa produk yang telah dihasikan pengeluaran sama ada pencapaian di dalam terutama apabila menjalankan pemerikaan proses berkualiti atau tidak. [1] Membuat pengukuran dan mengambil tindakan pembetulan jika ada penyelewengan.Yahya © 6Atas3 2011™ . [1] Contoh. [1] Bagi menghasilkan produk bermutu tinggi. sama ada serupa atau berbeza daripada had spesifikasi yang ditetapkan. [1] • Contoh. [1] • Pemeriksaan menyeluruh ialah menyemak dan memeriksa satu persatu dan menilai kualitinya secara keseluruhannya. [1] • Bagi menghasilkan produk bermutu tinggi. [1] Maklumat berkenaan perbezaan ini boleh diambil daripada proses kajian keupayaan dengan mengambil sampel produk diambil dan diukur untuk menentukan perbezaan. [1] menyeluruh. [1] Mengukur kepelbagaian dan proses kerja berterusan sebelum pemeriksaan akhir untuk mencegahkerosakan. [1] (ii) Pemeriksaan Satu kaedah yang digunakan untuk menyemak produk yang telah dihasilkan daripada proses pengeluaran sama ada menepati piawai atau tidak.

mudah mendapatkan bantuan kewangan o saiz perniagaan dan jumlah rakan kongsi yang ramai memberi keyakinan kepada pihak institusi kewangan untuk memberi bantuan kewangan bagi tujuan mengembangkan lagi perniagaan.Pengajian Perniagaan Kertas 1 Negeri Kelantan – Soalan Percubaan STPM 2011 dihasilkan tetapi tidak menepati piawai yang [½] telah ditetapkan. Contoh. campuran-wujud campurtangan kerajaan Prestasi ekonomi Ekonomi berkembang menggalakkan perniagaan Sistem pembiayaan Kemudahan mendapatkan pinjaman dan tempoh bayaran balik Pendapatan pendudukPengaruhi kuasa beli-tingkatkan permintaan [ma na-mana 3 fakta =3m] mengawal kualiti produk. v. [½] persampelan. iv. [1] Contoh. (i) persekitaran ekonomi Fakta [½] Sistem ekonomi Huraian [½ m] Kapitalis. dan juga kepakaran dan kemahiran. H= max 10m] (b) faktor persekitaran ekonomi dan fizikal mempengaruhi perniagaan masa kini. mampu mengembangkan perniagaan o entiti perkongsian mampu mengembangkan perniagaan dengan adanya rakanrakan kongsi. [1] Contoh. [½] 3 Sesuai syarikat pengeluaran Tidak sesuai bagi pengeluaran produk yang yang mengeluarkan produk secara besar. [1] untuk produk di luar Contoh. berkongsi kepakaran o gabungan rakan kongsi yang terdiri daripada pelbagai latar belakang kemahiran dan kepakaran o kelebihan ini memberi peluang kepada mereka untuk mempunyai daya saing dan memudahkan urusan perniagaan mereka. perkongsian idea. [½] 3.banyak kuantitinya kerana kaedah besaran kerana ia lebih efektif dan ia tidak persampelan yang digunakan mungkin tidak sesuai bagi pengeluaran secara kecilmengambarkan keputusan kualiti yang tepat kecilan.Yahya © 6Atas3 2011™ . risiko perniagaan ditanggung bersama o risiko kerugian perniagaan disebarkan antara pekongsi dan bukannya ditanggung oleh seorang individu sahaja. (a) Encik Azman menerima pelawaan perniagaan daripada rakan-rakannya kerana : Kebaikan perkongsian i. mudah ditubuhkan o prosedur penubuhan yang tidak rumit dan hampir sama dengan milikan tunggal o modal tidak menjadi masalah kerana mempunyai rakan kongsi dan kemudahan pinjaman tersedia. [F=1 . iii.galakkan pelaburan. [1] (ii) persekitaran fizikal Copyright of Muhammad Firdaus b. ii.

mewujudkan penempatan-penempatan baru o ekoran daripada pembangunan di sesebuah kawasan maka maka akan wujud pembukaan bandar-bandar baru dan kawasan perindustrian baru. bekalan air atau elektrik yang secara tidak langsung boleh meningkatkan taraf hidup. ii. Hal ini secara tidak langsung mampu mengurangkan masalah pengangguran.Yahya © 6Atas3 2011™ . iv. perkembangan industri sampingan o ekonomi yang sihat turut membantu perkembangan industri-industri huluan dan hiliran o contoh : perkembangan industri perabot telah mewujudkan industri huluan seperti aktiviti penanaman semula kayu balak dan sebagainya. meningkatkan pendapatan negara o melalui kutipan hasil cukai daripada peniaga dan cukai ini merupakan sumber pendapatan negara. v. hal ini dapat menstabilkan harga barang. i. meningkatkan infrastruktur awam o hasil cukai yang diperolehi adalah sumber pendapatan negara. o di samping itu. vi. Ekonomi. [pilih mana-mana5 x 2m = mak 9m] C Persekitaran Umum.Pengajian Perniagaan Kertas 1 Negeri Kelantan – Soalan Percubaan STPM 2011 Fakta [½] Pengangkutan Huraian [½ m] Pengangkutan yang cekap melancarkan perniagaan Kos yang murah Perhubungan (komunikasi) Untuk memesan/menjual Untuk komunikasi Utiliti Bekalan air dan elektrik yang berterusan Zon Perdagangan Pengecualian cukai insensif pengeluaran/jualan pemberian taraf perintis inland port – pihak kastam mengenakan cukai tanpa perlu pemunggahan barang kemudahan infrastruktur Pembangunan setempat/ciriMemudahkan pengguna ciri budaya fizikal [mana-mana 3 fakta=3m] (c) Kepentingan perniagaan kepada ekonomi negara i. o membantu meningkatkan pendapatan dan kuasa beli serta taraf hidup penduduk iii. [½] Copyright of Muhammad Firdaus b. o pendapatan ini boleh digunakan untuk mewujudkan kemudahan-kemudahan awam seperti jalan raya. o ini menggalakkan pemusatan penduduk ke kawasan tersebut. mewujudkan peluang-peluang pekerjaan o aktiviti-aktiviti perniagaan yang dijalankan memelukan ramai tenaga kerja. menstabilkan harga dan produk yang berkualiti o persaingan yang sihat di kalangan para peniaga akan mengakibatkan terhasilnya produk-produk yang berkualiti pada harga yang berpatutan.

Politik dan perundangan.Pengajian Perniagaan Kertas 1 Negeri Kelantan – Soalan Percubaan STPM 2011 Perkembangan ekonomi (KDNK bertambah). vi. [mana-mana 3 x 1 =3m] 4. carta dan graf iii. [½] Faktor membantu perniagaan runcit . boleh dicapai. Pertambahan barangan bertambah dan keuntungan juga dijangka bertambah. peraturan tidak terlalu cepat berubah) [½] Faktor membantu perniagaan runcit . membanding hasil kerja dengan objektif dan standard o perbandingan antara prestasi sebenar dengan standard prestasi yang telah ditetapkan o rekod dibandingkan dengan standard iv. mengambil tindakan pembetulan o mengambil tindakan pembetulan sekiranya wujud penyelewengan [F = ½ . risiko kerugian dikongsi bersama iv.kuantiti. boleh diukur. 1 ½ m x 4 = 6m] (b) Kawalan Awalan Copyright of Muhammad Firdaus b. (a) Proses pengawalan i. tidak memerlukan prosedur yg rumit untuk ditubuhkan. [1] ii. tidak perlu membayar cukai syarikat sebaliknya rakan kongsi membayar cukai pendapatan perseorangan. dapat mengumpul kemahiran dan kepakaran yang berlainan.Yahya © 6Atas3 2011™ . [½ m] Faktor membantu perniagaan runcit – contohnya dengan menetapkan peraturan meletakkan tanda harga pada barangan akan memudahkan lagi urusan jualan runcit kepada peruncit.meningkatkan aktiviti perniagaan dan pertambahan jumlah perniagaan. jelas dan mudah difahami ii. H = 1m . perbincangan dan pengkhususan kerja boleh dilakukan antara rakan kongsi v. mengukur dan menilai prestasi sebenar o prestasi mestilah boleh diukur o kaedah yang digunakan seperti ringgit. Hanya perlu patuhi Akta Perkongsian.akan mewujudkan suasana yang baik untuk perniagaan berkembang maju. ½] Kestabilan politik (keamanan. [1m] Tiga kelebihan perkongsian sebagai entiti perniagaan ialah : i. menentukan objektif dan standard o menetapkan matlamat/ standard yang ingin dicapai o standard berkait rapat dengan objektif organisasi. dapat mengumpul modal yang banyak iii. [½] [ Atau Perundangan [½ m] mengandungi undang-undang dan peraturan-peraturan membantu aktiviti perniagaan runcit. ii.

mesin. pembetulan dan pengubahsuaian • pengurus harus memastikan perjalan operasi pengeluaran berada dalam keadaan yang baik. Membuat keputusan o membuat keputusan terhadap perkara-perkara yang berisiko tinggi –contoh • Copyright of Muhammad Firdaus b. Ianya melibatkan tindakan pemulihan. Perunding konflik o menjadi juru runding jika berlaku pertikaian dalam organisasi yang dikuatiri akan menjejaskan aktiviti pengeluaran-contoh ii.seminggu.contoh iii. Menunjukkan hubungan sebab dan akibat o pengurus haruslah mengkaji kesan terhadap sesuatu aktiviti perniagaan vi. iv.peralatan dan manusia. Diterima oleh mereka yang terlibat o perbincangan dan penyeliaan piawai haruslah melibatkan kakitangan peringkat pertengahan dan bawahan agar mereka sama-sama bertanggungjawab melaksanakan aktiviti pengawalan.Yahya © 6Atas3 2011™ .. H=1 3 x 3=9] (c) Ciri-ciri sistem kawalan yang berkesan i. Pengukuran yang tepat o pengukuran boleh dipercayai dan mengukur apa yang hendak diukur o pengukuran yang betul dapat mengawal aktiviti dengan berkesan v. Kecekapan kos o semua sistem kawalam memerlukan kos o perancangan dalam sistem kawalan yang betul memastikan kecekapan dalam aktiviti iii. Kaitan =1. (a) Peranan sebagai penyelesai masalah i. Tanggungjawab diamanahkan kepada individu o penurunan kuasa kepada kakitangan tertentu perlu bagi melancarkan perjalanan organisasi perniagaan vii. H = 1. Pengagih sumber o menempatkan mesin dan manusia yang bersesuaian dengan jenis pekerjaanya dan kelayakannya. sebelum aktiviti pengeluaran dilakukan • pengurus harus mengadakan hubungan yang baik dengan pembekal bagi memastikan kelancaran dalam proses pengeluaran Kawalan Semasa • kawalan semasa proses menambahnilai/tranformasi pengeluaran. Kawalan selepas membolehkan tindakan pembetulan diambil terhadap proses pengawalan pada masa akan datang [F=1.Pengajian Perniagaan Kertas 1 Negeri Kelantan – Soalan Percubaan STPM 2011 kawalan terhadap input-input pengeluaran seperti bahan mentah.sebulan atau setahun o semakan yang kerap dan konsisten memastikan hasil yang diingini tercapai ii. Kegagalan dalam proses ini akan menghasilkan output yang tidak diingini/rosak Kawalan Selepas • kawalan selepas sesuatu proses tamat/kawalan terhadap output pengeluaran • pengurus hendaklah memastikan agar output disemak sebelum sampai ketangan pengguna. [F = 1. Gambarajah tulang ikan. Bentuk kuantitatif dan boleh diukur o kuantitaif seperti menggunakan ringgit dan unit o kualitatif pula perkara-perkara yang berhubung dengan gelagat o pengukuran boleh dilakukan dengan menggunakan skala Liket. 2 x 5 =10m] 5. Berdasarkan tempoh masa o sehari.

organisasi/korperat jabatan Kemahiran Konsep-faktor Manusia-hubungan persekitaran dalaman atasan dan bawahan dan luaran Tempoh Jangka panjang Sederhana [1perbezaan x 3 markah = 15m] 6. Produk teras • Meliputi semua faedah yang ingin diperolehi oleh pengguna daripada pembelian atau penggunaan sesuatu produk. misi. v. Menyelesai masalah o menjadi orang tengah dalam pertikaian/konflik diantara pekerja dengan pekerja pekerja dan majikan /organisasi – contoh Liason/penghubung o menjadi penghubung/pengantara diantara organisasi dengan pihak-pihak kerajaan dan juga pihak berkepentingan yang lain. • Pengguna diandaikan membuat pilihan mengikut kehendak peribadi dan mengambilkira manfaat sebelum membuat keputusan pembelian. Pemimpin o menjadi orang yang bertanggungjawab mengembling segala sumber dan usahanya untuk memastikan organisasi menjadi organisasi yang berjaya.-contoh Peranan sebagai pendorong i. ketua o orang yang mempunyai kuasa tertinggi dalam syarikat pemprosesan ayam iv. sebagai lambang o menjadi lambang kepada prestasi organisasi –contoh iii. [F=1. Produk ketara • Produk sebenar yang mempunyai ciri-ciri yang dikehendaki oleh pengguna Copyright of Muhammad Firdaus b. Matlamat operasi Manusia –hubungan pelanggan dan teknik Pendek Langkah persaingan. motivasi/memberi galakan o Encik Rahim memberikan motivasi/ galakan dalam bentuk kewangan dan bukan kewangan kepada pekerjanya yang menunjukkan pencapaian yang cemerlang dalam kerjayanya. Kaitan = 1. hala tuju Pengurus pemasaran Penyelia Perancangan taktikal Perancangan operasi Unit pengeluaran. Aspek Pengurus Besar Tahap Perancangan strategik perancangan Kandungan Visi. Matlamat bisnes. (a) Tiga komponen produk.Pengajian Perniagaan Kertas 1 Negeri Kelantan – Soalan Percubaan STPM 2011 iv.-contoh ii. fasilitator/pemudah cara o menjadi pemudah cara dalam menyampai maklumat kepada semua pekerja dengan mengambil kira tahap dalam pengurusan. respons kepada tindakan pesaing Skop Menyeluruh. mana-mana 5 x 2 =10] (b) Perbezaan perancangan mengikut tahap pengurusan. • Faktor utama pembelian. matlamat. kaedah pemasaran dan penyampaian. v.Yahya © 6Atas3 2011™ .

[F 1m. jaminan. [1] • ciri-ciri melambangkan imej khusus produk dengan pesaing yang lain. jualan bersemuka dan publisiti yang digunakan untuk mempromosikan sesuatu produk. Menstabilkan jualan. kualiti. [1] Promosi jualan. kegunaan dan tentang ciri-ciri produk.Yahya © 6Atas3 2011™ . [1] • maklumat berkenaan dengan produk yang dikeluarkan. • memberitahu kelebihan produk yang dikeluarkan berbanding dengan produk pesaing • menerangkan tentang harga. 8m] • • (b) (i) empat kepentingan promosi di dalam perniagaan. promosi jualan. • menggambarkan kehebatan produk berbanding pesaing • produk akan mendapat tempat di dalam pasaran. layanan jurujual dan perkhidmatan penghantaran. maksud campuran promosi dan elemen. H 2x3m =6m. mengekalkan pengguna yang setia pengguna akan mengekalkan penggunaan jenama yang digunakan. Kombinasi antara aktiviti-aktiviti seperti pengiklanan. syarikat dan orang tengah membuat pembelian. [1] menawarkan insentif jangka pendek untuk mendorong tindakan terus daripada pelanggan. Empat elemen campuran promosi Pengiklanan [1] komunikasi tidak langsung yang dibayar oleh pengeluar kepada media dengan tujuan mempromosikan dan meningkatkan jualan produk. [1] • • • [1] [1] [1] • • Memberitahu ciri-ciri produk. kumpulan sasaran yang besar memberitahu maklumat. Produk sampingan Faedah tambahan yang diperolehi oleh penguna hasil dari pembelian sesuatu produk. pengguna yang menghendaki kasut yang tahan lasak. pilihan warna yang menarik. memujuk dan perbandingan. • • • • Copyright of Muhammad Firdaus b. Memberitahu bakal pelanggan. [1] [2x4m = 8m] ii.Pengajian Perniagaan Kertas 1 Negeri Kelantan – Soalan Percubaan STPM 2011 • Contoh. Mak. [1] Meningkatkan jualan memujuk pelanggan membeli menjadi pengguna setia meningkatkan syer pasaran apabila jualan meningkat. Contoh.

• Pengetahuan teknik ini akan membantu seseorang untuk memahami tugas dan masalah orang dengan lebih baik lagi. (a) Definisi [1m] Kemahiran teknik ialah kebolehan pengurus mengendali mesin. hubungan dengan pemegang saham dan menerangkan matlamat syarikat. komputer dan sebagainya. peralatan atau teknologi [1] Contoh pengurus bawahan [1] Kepentingan: [1] x 3 • Amat penting kerana mampu menggerakkan operasi harian sesebuah perniagaan. peralatan. Mahmud ialah: i. komunikasi yang dibentuk untuk mengekalkan imej syarikat yang baik. Kemahiran ini melaksanakan perancangan operasi syarikat Kemahiran ini melibatkan pengoperasian mesin. [1] • • Publisiti dan perhubungan awam [1] penghebahan produk atau perkhidmatan melalui berita yang disiarkan melalui media massa. dapat menganalpasti bakal pelanggan. Keperluan kemahiran ini untuk meneruskan operasi harian Copyright of Muhammad Firdaus b. [ • • • [1] 7. • Melibatkan segala aktiviti asas setiap bidang pekerjaan yang memerlukan kemahiran teknik. 1] interaksi peribadi antara penjual dengan pembeli cara terbaik memujuk seseorang membeli barangan. Mengenal pasti masalah o membuka kedai gunting rambut di lokasi yang strategik Kemahiran Teknik Digunakan oleh pihak pengurusan bawahan dalam melaksanakan operasi hariannya. [1] Jualan bersemuka.Pengajian Perniagaan Kertas 1 Negeri Kelantan – Soalan Percubaan STPM 2011 • • tindakbalas cepat contoh.Yahya © 6Atas3 2011™ . PA . (b) Perbezaan Kemahiran Konsep Digunakan oleh pihak pengurusan atasan dalam menentukan matlamat organisasi Kemahiran ini digunakan untuk merangka hala tuju dan membentuk rancangan strategik Memerlukan pengurus melihat keadaan di persekitaran yang mana boleh membantu perkembangan operasinya atau sebaliknya Pembentukan rancangan ini untuk tempoh jangka masa panjang [1 x 8 = 8] (c) Proses membuat keputusan rasional oleh En. kupon dan potongan harga.

[1] x 5 =5m] ii. [1] x 5 =5m] (b) (i) tanda-tanda ketegangan Penurunan tahap kesihatan o letih.darah tinggi. kepadatan. Mencari alternatif o senaraikan setiap pilihan lokasi di sekitar Bandar Kota Bharu iv. manusia. kerosakan peralatan • • • • • Copyright of Muhammad Firdaus b.Pengajian Perniagaan Kertas 1 Negeri Kelantan – Soalan Percubaan STPM 2011 Mengutip dan analisis data o maklumat tentang pilihan lokasi kedai gunting rambut. penurunan produktiviti dan sering tidak hadir ke tempat kerja/ kadar lantik henti tinggi [Fakta ½ .salah guna dadah Perubahan sikap o murung dan mengelak diri. 8. iii. Pokok keputusan o model grafik yang dibina secara berurutan o simbol-simbol seperti bulatan. huraian ½ = 1 x 4 = 4 m] (ii) punca yang menyebabkan berlakunya ketegangan Keadaan tempat kerja yang kurang memuaskan [1] o keluasan ruang. panas baran Penurunan prestasi o hasil kerja yang semakin merosot. sakit jantung Perubahan tingkah laku o peningkatan keganasan.minum minuman keras. Menilai alternatif o berdasarkan kekuatan dan kelemahan setiap lokasi yang disenaraikan v. persekitaran dalaman dan luar pejabat. Memilih alternatif terbaik o lokasi yang paling menguntungkan dan mempunyai kekuatan yang banyak [Isi 1m x 5 + Huraian 1 ½ m x 5 = 7 ½ mak 12] ii. Analisa Tulang Ikan/ sebab akibat o model grafik yang berbentuk tulang ikan o digunakan untuk mengenalpasti punca-punca sesuatu masalah o sesuatu masalah/akibat dilukiskan sebelah kanan o tulang-tulang mewakili sebab-sebab utama sesuatu masalah o empat aspek ditekan iaitu mesin.Yahya © 6Atas3 2011™ . kaedah dan bahan o teknik percambahan fikiran digunakan o fokus diberikan kepada punca-punca masalah utama o alat membuat keputusan kualitatif [mana-mana 5 huraian. banyak makan. (a) alat membuat keputusan mengatasi ketegangan i. kurang berupaya/tenaga dan sering sakit. anak panah dan kotak digunakan o menyatakan kelebihan dan kebarangkalian setiap tindakan diambil o kebarangkalian digunakan untuk melihat risiko setiap cadangan o nilai jangkaan kewangan akan digunakan untuk memilih alternatif/hasil o alat membuat keputusan kuantitatif o digunakan menganalisis masalah pada pelbagai tahap [mana-mana 5 huraian.

iv. Pelaksanaan perlu disusun mengikut kepentingan dan tidak harus ditangguhkan sehingga saat terakhir. Matlamat memudahkan individu melakukan sesuatu tugas yang baik.Pengajian Perniagaan Kertas 1 Negeri Kelantan – Soalan Percubaan STPM 2011 • • • • • • kotor. birokrasi. tiada tempat duduk selesa iklim organisasi / suasana tempat kerja Konflik peranan [1] o peranan yang berbesa o pelbagai bentuk permintaan daripada kumpulan atau individu berbeza o menjadi keliru – yang mana perlu diberi keutamaan Kekurangan sokongan sosial [1] o pekerja dengan majikan o pekerja dengan pekerja o selalu ditindas dan ditekan Kekaburan peranan [1] o tidak pasti tentang peranan sebenarnya o tidak pasti tentang sejauh mana boleh menggunakan autoriti o kepada siapa mereka bertanggungjawab Keperluan kerja [1] o pekerjaan yang melibatkan pembuatan keputusan. panas.Yahya © 6Atas3 2011™ . pengawalan yang serius o pekerjaan yang tidak berstruktur Struktur organisasi [1] o polisi. prosedur. Semua individu perlu mengetahui keutamaan tugas masing-masing. i. v. Matlamat menentukan hala tuju yang harus diikuti dalam usaha menyempurnakan sesuatu kerja. ii. sistem. kepimpinan Terlalu banyak / terlalu sedikit kerja [1] o melakukan pelbagai kerja di luar kemampuan o o (c) Tabii berorientasikan matlamat. Memulakan setiap projek berpandukan matlamat yang telah ditetapkan. [5] Copyright of Muhammad Firdaus b. iii.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful