Pengajian Perniagaan Kertas 1 Negeri Kelantan – Soalan Percubaan STPM 2011

Bahagian A [50 markah]-kelantan Jawab semua soalan. 1. (a) Berikan empat tahap perniagaan. [2] b. Terangkan tiga sebab mengapa syarikat menjalankan perniagaan di peringkat antarabangsa. . [3] c. Berikan tiga perbezaan antara perancangan strategik dengan perancangan taktikal. [3] d. Berikan empat langkah dalam proses pengawalan. [2] e. Terangkan tiga gaya kepimpinan yang boleh dipraktikkan dalam sesebuah organisasi. [3] f. Jelaskan tiga tujuan penyelidikan pemasaran. [3] g. Nyatakan empat jenis ujian untuk memilih pekerja. [2] h. Berikan maksud kaedah pengeluaran moden ISO 9000. [2] i. Nyatakan empat kesan ketegangan kerja yang dialami oleh pekerja kepada organisasi. [2] j. Huraikan dengan ringkas sifat “tajamkan gergaji” seperti yang diketengahkan oleh Stephen R. Covey. [3]

2. (a) Terangkan maksud kawalan kualiti di dalam pengurusan pengeluaran. [3] b. Huraikan bagaimana alat kawalan kualiti berikut boleh mencapai objektif pengurusan kawalan kualiti: i. Kawalan Proses Secara Statistik (SPC) ii. Pemeriksaan [10] c. (i) Jelaskan sebab kawalan kualiti adalah penting di dalam pengeluaran produk. (ii) Terangkan TIGA kelemahan kawalan SPC dan TIGA kelemahan kawalan pemeriksaan. [12]

Copyright of Muhammad Firdaus b.Yahya © 6Atas3 2011™

[6] b. Nyatakan perbezaan antara kemahiran konsep dengan kemahiran teknik. [8] b. [9] 4. En. Jelaskan ciri-ciri sistem kawalan yang berkesan.. Sebelum dilantik sebagai Pengurus Besar. (a) Huraikan tiga komponen yang terdapat dalam sesuatu produk. a. [6] c.000. Terangkan perbezaan perancangan dalam setiap peringkat yang dilakukan oleh En. [8] 7. Mengapakah Encik Azman perlu menerima pelawaan perniagaan daripada rakan-rakannya. Terangkan. Promosi merupakan satu strategi campuran pemasaran yang boleh digunakan bersama dengan strategi lain untuk meningkatkan jualan. [5] [8] Copyright of Muhammad Firdaus b. iaitu sebuah syarikat pengeluar dan memproses ayam. Di samping itu. Huraikan kepentingan perniagaan kepada ekonomi sesebuah negara. [10] b.Pengajian Perniagaan Kertas 1 Negeri Kelantan – Soalan Percubaan STPM 2011 Bahagian B [50 markah] Jawab dua soalan sahaja. Bagaimanakah En. beliau juga mendapati bahawa wujud perbezaan yang ketara didalam membuat perancangan aktiviti perniagaan bagi syarikat berkenaan berbanding sebelum ini . Terangkan perkaitan kaedah kawalan dengan proses pengeluaran. (a) Jelaskan kepentingan kemahiran teknikal kepada pengurus bawahan. ekoran kawasan tanahnya diambil oleh kerajaan untuk pembinaan kampus UMK. [10] b. Encik Azman seorang kakitangan kerajaan telah menerima wang pampasan sebanyak RM150. b. Terangkan empat peranan promosi dalam perniagaan. (a) Huraikan langkah-langkah dalam proses pengawalan. Beliau telah didatangi oleh rakan-rakannya dan memujuk beliau untuk menjadi salah seorang rakan rongsi merekadalam perniagaan komputer. beliau memikirkan untuk menceburi perniagaan dengan membuka sebuah kedai runcit berhampiran dengan rumahnya. Jelaskan bagaimana faktor persekitaran ekonomi dan fizikal mempengaruhi perkembangan perniagaan masa kini. Rahim baru dilantik memegang jawatan sebagai Pengurus Besar di syarikat Ayam HoldingBhd. 3. a. [10] 5. [15] 6. Rahim menjalankan peranannya sebagai pendorong dan penyelesai masalah dalam syarikat berkenaan. [9] c. beliau telah memegang beberapa jawatan iaitu sebagai pengurus pemasaran dan penyelia pengeluaran.Yahya © 6Atas3 2011™ . Beliau mendapati tugas dan tanggungjawab sebagai Pengurus amat mencabar terutama dalam penyelesaian masalah dan hubungan dengan pekerja. Rahim. Pada masa yang sama.

i.Yahya © 6Atas3 2011™ . Pokok Keputusan [10] (b) (i) Jelaskan empat tanda-tanda pada diri seseorang pekerja yang mengalami ketegangan.Covey. Jelaskan proses membuat keputusan yang perlu diikuti oleh Encik Mahmud bagi menghasilkan keputusan yang rasional. Soalan tamat Copyright of Muhammad Firdaus b. Analisa Tulang Ikan/sebab akibat ii.Pengajian Perniagaan Kertas 1 Negeri Kelantan – Soalan Percubaan STPM 2011 c. Encik Mahmud bercadang untuk membuka sebuah kedai gunting rambut di pinggir Bandar Kota Bharu. Jelaskan punca ketegangan yang berkaitan dengan faktor pekerjaan [10] c. (a) Huraikan dua alat membuat keputusan berikut yang boleh digunakan oleh pihak pengurusan untuk menyelesaikan masalah. Jelaskan. [12] 8. “Memulakan sesuatu dengan mengingati matlamat” adalah salah satu tabii orang berjaya mengikut Stephen R. [5] ii.

[4 x ½ =2m] i. [3 x 1 = 3m] Copyright of Muhammad Firdaus b. Mengukur pencapaian iii. vii.Pengajian Perniagaan Kertas 1 Negeri Kelantan – Soalan Percubaan STPM 2011 SKEMA JAWAPAN Bahagian A 1. Mengambil tindakan pembetulan. Menetapkan standard ii. Laisses-faire – memberi kuasa sepenuhnya kepada pekerja organisasi untuk membuat keputusan. vi. ii. maka syarikat perlu mencari alternatif lain untuk memasarkan keluaran mereka. Apabila pelanggan menjadi ramai maka kuantiti pengeluaran akan meningkat. 2m] [mana-mana 4 x ½ = i.Yahya © 6Atas3 2011™ . Membuat perbandingan antara pencapaian sebenar dengan standard iv. (b) Tiga sebab syarikat menjalankan perniagaan di peringkat antarabangsa : meluaskan pasaran o perniagaan dapat meluaskan pasaran ke luar negara yang mempunyai penduduk yang lebih ramai atau kuasa beli yang lebih tinggi ekonomi bidangan o ekonomi bidangan akan dicapai apabila kuantiti pengeluaran meningkat dan akan mengurangkan kos pengeluaran. iii. Demokratik – memberi kebebasan kepada pekerja untuk menyumbangkan idea dan membuat keputusan secara bersama. (e) Tiga gaya kepimpinan yang boleh diamalkan dalam organisasi ialah : Autokratik – melibatkan pembuatan keputusan oleh seorang ketua sahaja. iii. pasaran domestik yang tepu o apabila pasaran domestik sudah tepu dan persaingan yang kian meningkat. iii. ii. [3 x 1 =3m] (c) Tiga perbezaan antara perancangan strategik dan perancangan taktikal ialah : Aspek Tempoh Liputan Pelaksana Strategik Taktikal Jangkamasa melebihi tempoh Jangkamasa melebihi setahun setahun Umum dan meliputi seluruh Terperinci untuk mencapai matlamat organisasi Dirancang oleh pengurus pertengahan Dirancang oleh pengurus atasan dan bawahan [3 x 1 = 3m] (d) Empat langkah dalam proses pengawalan ialah : i. v. iv. (a) Empat tahap perniagaan ialah: primer sekunder tertier huluan hiliran domestik antarabangsa . i. ii.

Jika terdapat perbezaan antara hasil dengan piawai yang ditetapkan. Empat kesan ketegangan pekerja terhadap organisasi. Empat jenis ujian ialah : ujian psikomotor ujian perwatakan ujian kesihatan ujian kognitif = 2m] [4 x ½ i. [ mana-mana 3 x 1 =3m] g. mendapatkan maklumat lanjut untuk mengelakkan kesilapan dan mengetahui kesilapan memenuhi keperluan dan kehendak pengguna. i. mental. iv. Tajamkan gergaji o tindakan para pekerja untuk mempertingkatkan empat dimensi sifat semulajadi iindividu iaitu fizikal. iv. rohani dan emosi. produktiviti organisasi akan menurun peningkatan ketidakhadiran dalam organisasi kemalangan di tempat kerja meningkat hubungan pekerja-majikan tidak harmoni peningkatan kadar lantik henti perbuatan vandalisme semakin bertambah di tempat kerja. (a) .Pengajian Perniagaan Kertas 1 Negeri Kelantan – Soalan Percubaan STPM 2011 i. iii. ii. o Usaha mempertingkatkan kualiti diri adalah berterusan agar sesuai dengan perubahan persekitaran dan datang daripada kesedaran diri sendiri. iii. i. Maksud ISO 9000 ialah satu set kawalan piawai pengeluaran yang memerlukan pendokumentasian dan pematuhan untuk seseuatu program kualiti bagi menghasilkan tindakan /output yang seragam. iii. (f) Tiga tujuan penyelidikan pemasaran : meramal masa depan dalam persekitaran pemasaran yang sentiasa berubah menentukan strategi dalam pengurusan campuran pemasaran. [1] . v. ii. [1] [3 markah] (b) (i) Kawalan Proses Secara Statistik (SPC) Copyright of Muhammad Firdaus b. [2] h. [2] j. vi. [mana-mana 4 x 1/2m = 2m] Bahagian B 2. tindakan pembetulan akan dilaksanakan.Yahya © 6Atas3 2011™ . ii. iv.Hasil yang diperoleh menepati piawai dan diterima oleh pembeli. [1] .Maksud kawalan kualiti ialah aktiviti-aktiviti yang dilakukan untuk memperoleh kualiti barangan dan perkhidmatan di tahap kebolehpercayaan kualiti perlu ditetapkan sebagai satu piawai.

[1] • Contoh. [1] menyeluruh. [1] • Terdapat dua kaedah pemeriksaan iaitu pemeriksaan menyeluruh dan sampel. [1] (c) (i) Kawalan kualiti penting dalam pengeluaran produk ialah: • Memastikan hasil pengeluaran menepati dari segi kualiti mengikut piawai yang telah ditetapkan. [1] Maklumat berkenaan perbezaan ini boleh diambil daripada proses kajian keupayaan dengan mengambil sampel produk diambil dan diukur untuk menentukan perbezaan. [1] • Pemeriksaan sampel ialah kaedah memeriksa sampel tertentu sahaja mengikut peringkat dan kaedah yang ditetapkan untuk membolehkan ia menggambarkan keputusan kualiti produk secara menyeluruh. [½] 2 Memerlukan kos yang tinggi kerana ia Lebih kepada tindakan pembetulan bukan melibatkan penggunaan alatan dan pencegahan ini akan menyebabkan berlaku komputer untuk melakukan aktiviti-aktiviti pembaziran bagi produk yang telah Copyright of Muhammad Firdaus b. sama ada serupa atau berbeza daripada had spesifikasi yang ditetapkan. [1] • Bagi menghasilkan produk bermutu tinggi. [1] Bagi menghasilkan produk bermutu tinggi. [1] Contoh. [½] Contoh. [1] (ii) Pemeriksaan Satu kaedah yang digunakan untuk menyemak produk yang telah dihasilkan daripada proses pengeluaran sama ada menepati piawai atau tidak.Pengajian Perniagaan Kertas 1 Negeri Kelantan – Soalan Percubaan STPM 2011 • • • • • SPC ialah teknik analisis statistik yang membolehkan pengurus menganalisis perbezaan pada data pengeluaran untuk mengesan dan membuat perubahan jika perlu. [1] Contoh. [1] Membuat pengukuran dan mengambil tindakan pembetulan jika ada penyelewengan. [1] • Pemeriksaan menyeluruh ialah menyemak dan memeriksa satu persatu dan menilai kualitinya secara keseluruhannya. [½] (ii) Kelemahan Kelemahan SPC Kelemahan Pemeriksaan 1 Memerlukan kepakaran yang tinggi untuk Memerlukan masa yang panjang untuk membuat penganalisisan terhadap proses memeriksa produk yang telah dihasikan pengeluaran sama ada pencapaian di dalam terutama apabila menjalankan pemerikaan proses berkualiti atau tidak. [½] • • • Mengambil tindakan pembetulan jika kualiti yang dihasilkan tidak menepati piawai yang telah ditetapkan. [1] Mengukur kepelbagaian dan proses kerja berterusan sebelum pemeriksaan akhir untuk mencegahkerosakan.Yahya © 6Atas3 2011™ .

campuran-wujud campurtangan kerajaan Prestasi ekonomi Ekonomi berkembang menggalakkan perniagaan Sistem pembiayaan Kemudahan mendapatkan pinjaman dan tempoh bayaran balik Pendapatan pendudukPengaruhi kuasa beli-tingkatkan permintaan [ma na-mana 3 fakta =3m] mengawal kualiti produk. berkongsi kepakaran o gabungan rakan kongsi yang terdiri daripada pelbagai latar belakang kemahiran dan kepakaran o kelebihan ini memberi peluang kepada mereka untuk mempunyai daya saing dan memudahkan urusan perniagaan mereka. risiko perniagaan ditanggung bersama o risiko kerugian perniagaan disebarkan antara pekongsi dan bukannya ditanggung oleh seorang individu sahaja. dan juga kepakaran dan kemahiran. [½] persampelan. v.Yahya © 6Atas3 2011™ . [1] Contoh.Pengajian Perniagaan Kertas 1 Negeri Kelantan – Soalan Percubaan STPM 2011 dihasilkan tetapi tidak menepati piawai yang [½] telah ditetapkan.galakkan pelaburan. iii. [1] Contoh. [1] (ii) persekitaran fizikal Copyright of Muhammad Firdaus b. iv. mudah mendapatkan bantuan kewangan o saiz perniagaan dan jumlah rakan kongsi yang ramai memberi keyakinan kepada pihak institusi kewangan untuk memberi bantuan kewangan bagi tujuan mengembangkan lagi perniagaan. [F=1 . mudah ditubuhkan o prosedur penubuhan yang tidak rumit dan hampir sama dengan milikan tunggal o modal tidak menjadi masalah kerana mempunyai rakan kongsi dan kemudahan pinjaman tersedia. [½] 3. mampu mengembangkan perniagaan o entiti perkongsian mampu mengembangkan perniagaan dengan adanya rakanrakan kongsi. (a) Encik Azman menerima pelawaan perniagaan daripada rakan-rakannya kerana : Kebaikan perkongsian i. H= max 10m] (b) faktor persekitaran ekonomi dan fizikal mempengaruhi perniagaan masa kini. ii. [½] 3 Sesuai syarikat pengeluaran Tidak sesuai bagi pengeluaran produk yang yang mengeluarkan produk secara besar. (i) persekitaran ekonomi Fakta [½] Sistem ekonomi Huraian [½ m] Kapitalis. perkongsian idea.banyak kuantitinya kerana kaedah besaran kerana ia lebih efektif dan ia tidak persampelan yang digunakan mungkin tidak sesuai bagi pengeluaran secara kecilmengambarkan keputusan kualiti yang tepat kecilan. [1] untuk produk di luar Contoh. Contoh.

mewujudkan peluang-peluang pekerjaan o aktiviti-aktiviti perniagaan yang dijalankan memelukan ramai tenaga kerja.Yahya © 6Atas3 2011™ . meningkatkan pendapatan negara o melalui kutipan hasil cukai daripada peniaga dan cukai ini merupakan sumber pendapatan negara. Ekonomi. i.Pengajian Perniagaan Kertas 1 Negeri Kelantan – Soalan Percubaan STPM 2011 Fakta [½] Pengangkutan Huraian [½ m] Pengangkutan yang cekap melancarkan perniagaan Kos yang murah Perhubungan (komunikasi) Untuk memesan/menjual Untuk komunikasi Utiliti Bekalan air dan elektrik yang berterusan Zon Perdagangan Pengecualian cukai insensif pengeluaran/jualan pemberian taraf perintis inland port – pihak kastam mengenakan cukai tanpa perlu pemunggahan barang kemudahan infrastruktur Pembangunan setempat/ciriMemudahkan pengguna ciri budaya fizikal [mana-mana 3 fakta=3m] (c) Kepentingan perniagaan kepada ekonomi negara i. ii. mewujudkan penempatan-penempatan baru o ekoran daripada pembangunan di sesebuah kawasan maka maka akan wujud pembukaan bandar-bandar baru dan kawasan perindustrian baru. menstabilkan harga dan produk yang berkualiti o persaingan yang sihat di kalangan para peniaga akan mengakibatkan terhasilnya produk-produk yang berkualiti pada harga yang berpatutan. o di samping itu. meningkatkan infrastruktur awam o hasil cukai yang diperolehi adalah sumber pendapatan negara. v. o pendapatan ini boleh digunakan untuk mewujudkan kemudahan-kemudahan awam seperti jalan raya. o membantu meningkatkan pendapatan dan kuasa beli serta taraf hidup penduduk iii. [½] Copyright of Muhammad Firdaus b. bekalan air atau elektrik yang secara tidak langsung boleh meningkatkan taraf hidup. vi. Hal ini secara tidak langsung mampu mengurangkan masalah pengangguran. hal ini dapat menstabilkan harga barang. [pilih mana-mana5 x 2m = mak 9m] C Persekitaran Umum. iv. o ini menggalakkan pemusatan penduduk ke kawasan tersebut. perkembangan industri sampingan o ekonomi yang sihat turut membantu perkembangan industri-industri huluan dan hiliran o contoh : perkembangan industri perabot telah mewujudkan industri huluan seperti aktiviti penanaman semula kayu balak dan sebagainya.

peraturan tidak terlalu cepat berubah) [½] Faktor membantu perniagaan runcit . risiko kerugian dikongsi bersama iv. Politik dan perundangan. [½] Faktor membantu perniagaan runcit . 1 ½ m x 4 = 6m] (b) Kawalan Awalan Copyright of Muhammad Firdaus b. H = 1m . [½] [ Atau Perundangan [½ m] mengandungi undang-undang dan peraturan-peraturan membantu aktiviti perniagaan runcit. (a) Proses pengawalan i. dapat mengumpul kemahiran dan kepakaran yang berlainan.meningkatkan aktiviti perniagaan dan pertambahan jumlah perniagaan. perbincangan dan pengkhususan kerja boleh dilakukan antara rakan kongsi v. boleh dicapai.akan mewujudkan suasana yang baik untuk perniagaan berkembang maju. tidak memerlukan prosedur yg rumit untuk ditubuhkan. tidak perlu membayar cukai syarikat sebaliknya rakan kongsi membayar cukai pendapatan perseorangan. Pertambahan barangan bertambah dan keuntungan juga dijangka bertambah. mengukur dan menilai prestasi sebenar o prestasi mestilah boleh diukur o kaedah yang digunakan seperti ringgit. carta dan graf iii. [1] ii. [mana-mana 3 x 1 =3m] 4. boleh diukur. ½] Kestabilan politik (keamanan. [½ m] Faktor membantu perniagaan runcit – contohnya dengan menetapkan peraturan meletakkan tanda harga pada barangan akan memudahkan lagi urusan jualan runcit kepada peruncit. vi. jelas dan mudah difahami ii. menentukan objektif dan standard o menetapkan matlamat/ standard yang ingin dicapai o standard berkait rapat dengan objektif organisasi. dapat mengumpul modal yang banyak iii.kuantiti. mengambil tindakan pembetulan o mengambil tindakan pembetulan sekiranya wujud penyelewengan [F = ½ .Pengajian Perniagaan Kertas 1 Negeri Kelantan – Soalan Percubaan STPM 2011 Perkembangan ekonomi (KDNK bertambah). membanding hasil kerja dengan objektif dan standard o perbandingan antara prestasi sebenar dengan standard prestasi yang telah ditetapkan o rekod dibandingkan dengan standard iv. ii.Yahya © 6Atas3 2011™ . [1m] Tiga kelebihan perkongsian sebagai entiti perniagaan ialah : i. Hanya perlu patuhi Akta Perkongsian.

H = 1. Tanggungjawab diamanahkan kepada individu o penurunan kuasa kepada kakitangan tertentu perlu bagi melancarkan perjalanan organisasi perniagaan vii. Menunjukkan hubungan sebab dan akibat o pengurus haruslah mengkaji kesan terhadap sesuatu aktiviti perniagaan vi. iv.Yahya © 6Atas3 2011™ .Pengajian Perniagaan Kertas 1 Negeri Kelantan – Soalan Percubaan STPM 2011 kawalan terhadap input-input pengeluaran seperti bahan mentah.seminggu. Pengagih sumber o menempatkan mesin dan manusia yang bersesuaian dengan jenis pekerjaanya dan kelayakannya. Ianya melibatkan tindakan pemulihan. (a) Peranan sebagai penyelesai masalah i. Kegagalan dalam proses ini akan menghasilkan output yang tidak diingini/rosak Kawalan Selepas • kawalan selepas sesuatu proses tamat/kawalan terhadap output pengeluaran • pengurus hendaklah memastikan agar output disemak sebelum sampai ketangan pengguna. Bentuk kuantitatif dan boleh diukur o kuantitaif seperti menggunakan ringgit dan unit o kualitatif pula perkara-perkara yang berhubung dengan gelagat o pengukuran boleh dilakukan dengan menggunakan skala Liket. Membuat keputusan o membuat keputusan terhadap perkara-perkara yang berisiko tinggi –contoh • Copyright of Muhammad Firdaus b. Gambarajah tulang ikan. Kecekapan kos o semua sistem kawalam memerlukan kos o perancangan dalam sistem kawalan yang betul memastikan kecekapan dalam aktiviti iii. pembetulan dan pengubahsuaian • pengurus harus memastikan perjalan operasi pengeluaran berada dalam keadaan yang baik..peralatan dan manusia. H=1 3 x 3=9] (c) Ciri-ciri sistem kawalan yang berkesan i. Pengukuran yang tepat o pengukuran boleh dipercayai dan mengukur apa yang hendak diukur o pengukuran yang betul dapat mengawal aktiviti dengan berkesan v.mesin. sebelum aktiviti pengeluaran dilakukan • pengurus harus mengadakan hubungan yang baik dengan pembekal bagi memastikan kelancaran dalam proses pengeluaran Kawalan Semasa • kawalan semasa proses menambahnilai/tranformasi pengeluaran. Kaitan =1.contoh iii. Berdasarkan tempoh masa o sehari. Perunding konflik o menjadi juru runding jika berlaku pertikaian dalam organisasi yang dikuatiri akan menjejaskan aktiviti pengeluaran-contoh ii. [F = 1.sebulan atau setahun o semakan yang kerap dan konsisten memastikan hasil yang diingini tercapai ii. 2 x 5 =10m] 5. Diterima oleh mereka yang terlibat o perbincangan dan penyeliaan piawai haruslah melibatkan kakitangan peringkat pertengahan dan bawahan agar mereka sama-sama bertanggungjawab melaksanakan aktiviti pengawalan. Kawalan selepas membolehkan tindakan pembetulan diambil terhadap proses pengawalan pada masa akan datang [F=1.

Pemimpin o menjadi orang yang bertanggungjawab mengembling segala sumber dan usahanya untuk memastikan organisasi menjadi organisasi yang berjaya. • Pengguna diandaikan membuat pilihan mengikut kehendak peribadi dan mengambilkira manfaat sebelum membuat keputusan pembelian. v. misi. organisasi/korperat jabatan Kemahiran Konsep-faktor Manusia-hubungan persekitaran dalaman atasan dan bawahan dan luaran Tempoh Jangka panjang Sederhana [1perbezaan x 3 markah = 15m] 6.Pengajian Perniagaan Kertas 1 Negeri Kelantan – Soalan Percubaan STPM 2011 iv. (a) Tiga komponen produk. hala tuju Pengurus pemasaran Penyelia Perancangan taktikal Perancangan operasi Unit pengeluaran. respons kepada tindakan pesaing Skop Menyeluruh. Produk ketara • Produk sebenar yang mempunyai ciri-ciri yang dikehendaki oleh pengguna Copyright of Muhammad Firdaus b. motivasi/memberi galakan o Encik Rahim memberikan motivasi/ galakan dalam bentuk kewangan dan bukan kewangan kepada pekerjanya yang menunjukkan pencapaian yang cemerlang dalam kerjayanya. v. ketua o orang yang mempunyai kuasa tertinggi dalam syarikat pemprosesan ayam iv. matlamat. Aspek Pengurus Besar Tahap Perancangan strategik perancangan Kandungan Visi. [F=1. Matlamat operasi Manusia –hubungan pelanggan dan teknik Pendek Langkah persaingan.-contoh ii. kaedah pemasaran dan penyampaian. mana-mana 5 x 2 =10] (b) Perbezaan perancangan mengikut tahap pengurusan. Produk teras • Meliputi semua faedah yang ingin diperolehi oleh pengguna daripada pembelian atau penggunaan sesuatu produk. sebagai lambang o menjadi lambang kepada prestasi organisasi –contoh iii. fasilitator/pemudah cara o menjadi pemudah cara dalam menyampai maklumat kepada semua pekerja dengan mengambil kira tahap dalam pengurusan. Matlamat bisnes.-contoh Peranan sebagai pendorong i. • Faktor utama pembelian. Menyelesai masalah o menjadi orang tengah dalam pertikaian/konflik diantara pekerja dengan pekerja pekerja dan majikan /organisasi – contoh Liason/penghubung o menjadi penghubung/pengantara diantara organisasi dengan pihak-pihak kerajaan dan juga pihak berkepentingan yang lain.Yahya © 6Atas3 2011™ . Kaitan = 1.

Produk sampingan Faedah tambahan yang diperolehi oleh penguna hasil dari pembelian sesuatu produk. • • • • Copyright of Muhammad Firdaus b. [1] • ciri-ciri melambangkan imej khusus produk dengan pesaing yang lain. • memberitahu kelebihan produk yang dikeluarkan berbanding dengan produk pesaing • menerangkan tentang harga. H 2x3m =6m. [1] Promosi jualan. jualan bersemuka dan publisiti yang digunakan untuk mempromosikan sesuatu produk. Memberitahu bakal pelanggan. [1] Meningkatkan jualan memujuk pelanggan membeli menjadi pengguna setia meningkatkan syer pasaran apabila jualan meningkat.Pengajian Perniagaan Kertas 1 Negeri Kelantan – Soalan Percubaan STPM 2011 • Contoh. memujuk dan perbandingan. • menggambarkan kehebatan produk berbanding pesaing • produk akan mendapat tempat di dalam pasaran. [1] menawarkan insentif jangka pendek untuk mendorong tindakan terus daripada pelanggan. pengguna yang menghendaki kasut yang tahan lasak. Mak. pilihan warna yang menarik. [F 1m. [1] [2x4m = 8m] ii. Kombinasi antara aktiviti-aktiviti seperti pengiklanan. kegunaan dan tentang ciri-ciri produk. Menstabilkan jualan. layanan jurujual dan perkhidmatan penghantaran. kualiti. [1] • maklumat berkenaan dengan produk yang dikeluarkan. Empat elemen campuran promosi Pengiklanan [1] komunikasi tidak langsung yang dibayar oleh pengeluar kepada media dengan tujuan mempromosikan dan meningkatkan jualan produk.Yahya © 6Atas3 2011™ . 8m] • • (b) (i) empat kepentingan promosi di dalam perniagaan. maksud campuran promosi dan elemen. jaminan. kumpulan sasaran yang besar memberitahu maklumat. syarikat dan orang tengah membuat pembelian. promosi jualan. mengekalkan pengguna yang setia pengguna akan mengekalkan penggunaan jenama yang digunakan. Contoh. [1] • • • [1] [1] [1] • • Memberitahu ciri-ciri produk.

• Pengetahuan teknik ini akan membantu seseorang untuk memahami tugas dan masalah orang dengan lebih baik lagi. komunikasi yang dibentuk untuk mengekalkan imej syarikat yang baik. PA . kupon dan potongan harga. [1] Jualan bersemuka. peralatan atau teknologi [1] Contoh pengurus bawahan [1] Kepentingan: [1] x 3 • Amat penting kerana mampu menggerakkan operasi harian sesebuah perniagaan. 1] interaksi peribadi antara penjual dengan pembeli cara terbaik memujuk seseorang membeli barangan. Mengenal pasti masalah o membuka kedai gunting rambut di lokasi yang strategik Kemahiran Teknik Digunakan oleh pihak pengurusan bawahan dalam melaksanakan operasi hariannya.Pengajian Perniagaan Kertas 1 Negeri Kelantan – Soalan Percubaan STPM 2011 • • tindakbalas cepat contoh. • Melibatkan segala aktiviti asas setiap bidang pekerjaan yang memerlukan kemahiran teknik. dapat menganalpasti bakal pelanggan. Mahmud ialah: i. (b) Perbezaan Kemahiran Konsep Digunakan oleh pihak pengurusan atasan dalam menentukan matlamat organisasi Kemahiran ini digunakan untuk merangka hala tuju dan membentuk rancangan strategik Memerlukan pengurus melihat keadaan di persekitaran yang mana boleh membantu perkembangan operasinya atau sebaliknya Pembentukan rancangan ini untuk tempoh jangka masa panjang [1 x 8 = 8] (c) Proses membuat keputusan rasional oleh En. hubungan dengan pemegang saham dan menerangkan matlamat syarikat. komputer dan sebagainya. Keperluan kemahiran ini untuk meneruskan operasi harian Copyright of Muhammad Firdaus b. (a) Definisi [1m] Kemahiran teknik ialah kebolehan pengurus mengendali mesin. [1] • • Publisiti dan perhubungan awam [1] penghebahan produk atau perkhidmatan melalui berita yang disiarkan melalui media massa. Kemahiran ini melaksanakan perancangan operasi syarikat Kemahiran ini melibatkan pengoperasian mesin. [ • • • [1] 7.Yahya © 6Atas3 2011™ . peralatan.

minum minuman keras.Pengajian Perniagaan Kertas 1 Negeri Kelantan – Soalan Percubaan STPM 2011 Mengutip dan analisis data o maklumat tentang pilihan lokasi kedai gunting rambut. panas baran Penurunan prestasi o hasil kerja yang semakin merosot. kaedah dan bahan o teknik percambahan fikiran digunakan o fokus diberikan kepada punca-punca masalah utama o alat membuat keputusan kualitatif [mana-mana 5 huraian.Yahya © 6Atas3 2011™ . kerosakan peralatan • • • • • Copyright of Muhammad Firdaus b.salah guna dadah Perubahan sikap o murung dan mengelak diri. Menilai alternatif o berdasarkan kekuatan dan kelemahan setiap lokasi yang disenaraikan v. penurunan produktiviti dan sering tidak hadir ke tempat kerja/ kadar lantik henti tinggi [Fakta ½ . [1] x 5 =5m] ii. manusia. sakit jantung Perubahan tingkah laku o peningkatan keganasan. Mencari alternatif o senaraikan setiap pilihan lokasi di sekitar Bandar Kota Bharu iv. 8. anak panah dan kotak digunakan o menyatakan kelebihan dan kebarangkalian setiap tindakan diambil o kebarangkalian digunakan untuk melihat risiko setiap cadangan o nilai jangkaan kewangan akan digunakan untuk memilih alternatif/hasil o alat membuat keputusan kuantitatif o digunakan menganalisis masalah pada pelbagai tahap [mana-mana 5 huraian. persekitaran dalaman dan luar pejabat. Analisa Tulang Ikan/ sebab akibat o model grafik yang berbentuk tulang ikan o digunakan untuk mengenalpasti punca-punca sesuatu masalah o sesuatu masalah/akibat dilukiskan sebelah kanan o tulang-tulang mewakili sebab-sebab utama sesuatu masalah o empat aspek ditekan iaitu mesin. kepadatan. iii. Pokok keputusan o model grafik yang dibina secara berurutan o simbol-simbol seperti bulatan. Memilih alternatif terbaik o lokasi yang paling menguntungkan dan mempunyai kekuatan yang banyak [Isi 1m x 5 + Huraian 1 ½ m x 5 = 7 ½ mak 12] ii. [1] x 5 =5m] (b) (i) tanda-tanda ketegangan Penurunan tahap kesihatan o letih. (a) alat membuat keputusan mengatasi ketegangan i. kurang berupaya/tenaga dan sering sakit. huraian ½ = 1 x 4 = 4 m] (ii) punca yang menyebabkan berlakunya ketegangan Keadaan tempat kerja yang kurang memuaskan [1] o keluasan ruang. banyak makan.darah tinggi.

Yahya © 6Atas3 2011™ . Pelaksanaan perlu disusun mengikut kepentingan dan tidak harus ditangguhkan sehingga saat terakhir. birokrasi.Pengajian Perniagaan Kertas 1 Negeri Kelantan – Soalan Percubaan STPM 2011 • • • • • • kotor. prosedur. Semua individu perlu mengetahui keutamaan tugas masing-masing. i. Matlamat memudahkan individu melakukan sesuatu tugas yang baik. sistem. tiada tempat duduk selesa iklim organisasi / suasana tempat kerja Konflik peranan [1] o peranan yang berbesa o pelbagai bentuk permintaan daripada kumpulan atau individu berbeza o menjadi keliru – yang mana perlu diberi keutamaan Kekurangan sokongan sosial [1] o pekerja dengan majikan o pekerja dengan pekerja o selalu ditindas dan ditekan Kekaburan peranan [1] o tidak pasti tentang peranan sebenarnya o tidak pasti tentang sejauh mana boleh menggunakan autoriti o kepada siapa mereka bertanggungjawab Keperluan kerja [1] o pekerjaan yang melibatkan pembuatan keputusan. iii. ii. [5] Copyright of Muhammad Firdaus b. pengawalan yang serius o pekerjaan yang tidak berstruktur Struktur organisasi [1] o polisi. iv. Matlamat menentukan hala tuju yang harus diikuti dalam usaha menyempurnakan sesuatu kerja. v. Memulakan setiap projek berpandukan matlamat yang telah ditetapkan. kepimpinan Terlalu banyak / terlalu sedikit kerja [1] o melakukan pelbagai kerja di luar kemampuan o o (c) Tabii berorientasikan matlamat. panas.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful