Pengajian Perniagaan Kertas 1 Negeri Kelantan – Soalan Percubaan STPM 2011

Bahagian A [50 markah]-kelantan Jawab semua soalan. 1. (a) Berikan empat tahap perniagaan. [2] b. Terangkan tiga sebab mengapa syarikat menjalankan perniagaan di peringkat antarabangsa. . [3] c. Berikan tiga perbezaan antara perancangan strategik dengan perancangan taktikal. [3] d. Berikan empat langkah dalam proses pengawalan. [2] e. Terangkan tiga gaya kepimpinan yang boleh dipraktikkan dalam sesebuah organisasi. [3] f. Jelaskan tiga tujuan penyelidikan pemasaran. [3] g. Nyatakan empat jenis ujian untuk memilih pekerja. [2] h. Berikan maksud kaedah pengeluaran moden ISO 9000. [2] i. Nyatakan empat kesan ketegangan kerja yang dialami oleh pekerja kepada organisasi. [2] j. Huraikan dengan ringkas sifat “tajamkan gergaji” seperti yang diketengahkan oleh Stephen R. Covey. [3]

2. (a) Terangkan maksud kawalan kualiti di dalam pengurusan pengeluaran. [3] b. Huraikan bagaimana alat kawalan kualiti berikut boleh mencapai objektif pengurusan kawalan kualiti: i. Kawalan Proses Secara Statistik (SPC) ii. Pemeriksaan [10] c. (i) Jelaskan sebab kawalan kualiti adalah penting di dalam pengeluaran produk. (ii) Terangkan TIGA kelemahan kawalan SPC dan TIGA kelemahan kawalan pemeriksaan. [12]

Copyright of Muhammad Firdaus b.Yahya © 6Atas3 2011™

(a) Huraikan langkah-langkah dalam proses pengawalan. Rahim. (a) Jelaskan kepentingan kemahiran teknikal kepada pengurus bawahan.Pengajian Perniagaan Kertas 1 Negeri Kelantan – Soalan Percubaan STPM 2011 Bahagian B [50 markah] Jawab dua soalan sahaja. [5] [8] Copyright of Muhammad Firdaus b. [9] c. Mengapakah Encik Azman perlu menerima pelawaan perniagaan daripada rakan-rakannya. Beliau mendapati tugas dan tanggungjawab sebagai Pengurus amat mencabar terutama dalam penyelesaian masalah dan hubungan dengan pekerja. 3. Beliau telah didatangi oleh rakan-rakannya dan memujuk beliau untuk menjadi salah seorang rakan rongsi merekadalam perniagaan komputer. [10] b. Rahim menjalankan peranannya sebagai pendorong dan penyelesai masalah dalam syarikat berkenaan.000. Rahim baru dilantik memegang jawatan sebagai Pengurus Besar di syarikat Ayam HoldingBhd. [6] c. Promosi merupakan satu strategi campuran pemasaran yang boleh digunakan bersama dengan strategi lain untuk meningkatkan jualan. En. a. [10] 5.Yahya © 6Atas3 2011™ . Terangkan. beliau memikirkan untuk menceburi perniagaan dengan membuka sebuah kedai runcit berhampiran dengan rumahnya. [9] 4. (a) Huraikan tiga komponen yang terdapat dalam sesuatu produk. Encik Azman seorang kakitangan kerajaan telah menerima wang pampasan sebanyak RM150. b. beliau telah memegang beberapa jawatan iaitu sebagai pengurus pemasaran dan penyelia pengeluaran. Terangkan perbezaan perancangan dalam setiap peringkat yang dilakukan oleh En. Pada masa yang sama. Jelaskan ciri-ciri sistem kawalan yang berkesan. Terangkan empat peranan promosi dalam perniagaan. [10] b. a. beliau juga mendapati bahawa wujud perbezaan yang ketara didalam membuat perancangan aktiviti perniagaan bagi syarikat berkenaan berbanding sebelum ini . iaitu sebuah syarikat pengeluar dan memproses ayam. Terangkan perkaitan kaedah kawalan dengan proses pengeluaran. [8] b. Di samping itu. Sebelum dilantik sebagai Pengurus Besar. Nyatakan perbezaan antara kemahiran konsep dengan kemahiran teknik. ekoran kawasan tanahnya diambil oleh kerajaan untuk pembinaan kampus UMK. [15] 6. Jelaskan bagaimana faktor persekitaran ekonomi dan fizikal mempengaruhi perkembangan perniagaan masa kini. Huraikan kepentingan perniagaan kepada ekonomi sesebuah negara. [8] 7.. Bagaimanakah En. [6] b.

i. Pokok Keputusan [10] (b) (i) Jelaskan empat tanda-tanda pada diri seseorang pekerja yang mengalami ketegangan.Yahya © 6Atas3 2011™ . (a) Huraikan dua alat membuat keputusan berikut yang boleh digunakan oleh pihak pengurusan untuk menyelesaikan masalah. [12] 8. Jelaskan. [5] ii.Pengajian Perniagaan Kertas 1 Negeri Kelantan – Soalan Percubaan STPM 2011 c. “Memulakan sesuatu dengan mengingati matlamat” adalah salah satu tabii orang berjaya mengikut Stephen R.Covey. Soalan tamat Copyright of Muhammad Firdaus b. Encik Mahmud bercadang untuk membuka sebuah kedai gunting rambut di pinggir Bandar Kota Bharu. Jelaskan punca ketegangan yang berkaitan dengan faktor pekerjaan [10] c. Analisa Tulang Ikan/sebab akibat ii. Jelaskan proses membuat keputusan yang perlu diikuti oleh Encik Mahmud bagi menghasilkan keputusan yang rasional.

iii. ii. pasaran domestik yang tepu o apabila pasaran domestik sudah tepu dan persaingan yang kian meningkat. (b) Tiga sebab syarikat menjalankan perniagaan di peringkat antarabangsa : meluaskan pasaran o perniagaan dapat meluaskan pasaran ke luar negara yang mempunyai penduduk yang lebih ramai atau kuasa beli yang lebih tinggi ekonomi bidangan o ekonomi bidangan akan dicapai apabila kuantiti pengeluaran meningkat dan akan mengurangkan kos pengeluaran. vi. iv. 2m] [mana-mana 4 x ½ = i. [4 x ½ =2m] i. vii. Mengambil tindakan pembetulan. Membuat perbandingan antara pencapaian sebenar dengan standard iv. i. (a) Empat tahap perniagaan ialah: primer sekunder tertier huluan hiliran domestik antarabangsa . iii. (e) Tiga gaya kepimpinan yang boleh diamalkan dalam organisasi ialah : Autokratik – melibatkan pembuatan keputusan oleh seorang ketua sahaja. maka syarikat perlu mencari alternatif lain untuk memasarkan keluaran mereka.Pengajian Perniagaan Kertas 1 Negeri Kelantan – Soalan Percubaan STPM 2011 SKEMA JAWAPAN Bahagian A 1. Apabila pelanggan menjadi ramai maka kuantiti pengeluaran akan meningkat. Menetapkan standard ii. v. Demokratik – memberi kebebasan kepada pekerja untuk menyumbangkan idea dan membuat keputusan secara bersama. Laisses-faire – memberi kuasa sepenuhnya kepada pekerja organisasi untuk membuat keputusan. iii. Mengukur pencapaian iii. [3 x 1 = 3m] Copyright of Muhammad Firdaus b. ii. ii. [3 x 1 =3m] (c) Tiga perbezaan antara perancangan strategik dan perancangan taktikal ialah : Aspek Tempoh Liputan Pelaksana Strategik Taktikal Jangkamasa melebihi tempoh Jangkamasa melebihi setahun setahun Umum dan meliputi seluruh Terperinci untuk mencapai matlamat organisasi Dirancang oleh pengurus pertengahan Dirancang oleh pengurus atasan dan bawahan [3 x 1 = 3m] (d) Empat langkah dalam proses pengawalan ialah : i.Yahya © 6Atas3 2011™ .

i. iv. [1] .Pengajian Perniagaan Kertas 1 Negeri Kelantan – Soalan Percubaan STPM 2011 i. Empat kesan ketegangan pekerja terhadap organisasi. tindakan pembetulan akan dilaksanakan. mendapatkan maklumat lanjut untuk mengelakkan kesilapan dan mengetahui kesilapan memenuhi keperluan dan kehendak pengguna. ii. i. ii. Maksud ISO 9000 ialah satu set kawalan piawai pengeluaran yang memerlukan pendokumentasian dan pematuhan untuk seseuatu program kualiti bagi menghasilkan tindakan /output yang seragam. iii. (a) . [ mana-mana 3 x 1 =3m] g. ii. [1] . Empat jenis ujian ialah : ujian psikomotor ujian perwatakan ujian kesihatan ujian kognitif = 2m] [4 x ½ i. [2] h. o Usaha mempertingkatkan kualiti diri adalah berterusan agar sesuai dengan perubahan persekitaran dan datang daripada kesedaran diri sendiri. rohani dan emosi.Jika terdapat perbezaan antara hasil dengan piawai yang ditetapkan.Yahya © 6Atas3 2011™ . iii. (f) Tiga tujuan penyelidikan pemasaran : meramal masa depan dalam persekitaran pemasaran yang sentiasa berubah menentukan strategi dalam pengurusan campuran pemasaran.Hasil yang diperoleh menepati piawai dan diterima oleh pembeli. [mana-mana 4 x 1/2m = 2m] Bahagian B 2. iv. vi. [1] [3 markah] (b) (i) Kawalan Proses Secara Statistik (SPC) Copyright of Muhammad Firdaus b.Maksud kawalan kualiti ialah aktiviti-aktiviti yang dilakukan untuk memperoleh kualiti barangan dan perkhidmatan di tahap kebolehpercayaan kualiti perlu ditetapkan sebagai satu piawai. [2] j. produktiviti organisasi akan menurun peningkatan ketidakhadiran dalam organisasi kemalangan di tempat kerja meningkat hubungan pekerja-majikan tidak harmoni peningkatan kadar lantik henti perbuatan vandalisme semakin bertambah di tempat kerja. iii. mental. v. iv. Tajamkan gergaji o tindakan para pekerja untuk mempertingkatkan empat dimensi sifat semulajadi iindividu iaitu fizikal.

[1] Contoh. [1] • Pemeriksaan sampel ialah kaedah memeriksa sampel tertentu sahaja mengikut peringkat dan kaedah yang ditetapkan untuk membolehkan ia menggambarkan keputusan kualiti produk secara menyeluruh. [1] (ii) Pemeriksaan Satu kaedah yang digunakan untuk menyemak produk yang telah dihasilkan daripada proses pengeluaran sama ada menepati piawai atau tidak. [½] (ii) Kelemahan Kelemahan SPC Kelemahan Pemeriksaan 1 Memerlukan kepakaran yang tinggi untuk Memerlukan masa yang panjang untuk membuat penganalisisan terhadap proses memeriksa produk yang telah dihasikan pengeluaran sama ada pencapaian di dalam terutama apabila menjalankan pemerikaan proses berkualiti atau tidak. [1] Bagi menghasilkan produk bermutu tinggi. [1] • Pemeriksaan menyeluruh ialah menyemak dan memeriksa satu persatu dan menilai kualitinya secara keseluruhannya. [1] Mengukur kepelbagaian dan proses kerja berterusan sebelum pemeriksaan akhir untuk mencegahkerosakan. [1] • Bagi menghasilkan produk bermutu tinggi.Yahya © 6Atas3 2011™ . [½] • • • Mengambil tindakan pembetulan jika kualiti yang dihasilkan tidak menepati piawai yang telah ditetapkan. [1] • Contoh.Pengajian Perniagaan Kertas 1 Negeri Kelantan – Soalan Percubaan STPM 2011 • • • • • SPC ialah teknik analisis statistik yang membolehkan pengurus menganalisis perbezaan pada data pengeluaran untuk mengesan dan membuat perubahan jika perlu. [1] Maklumat berkenaan perbezaan ini boleh diambil daripada proses kajian keupayaan dengan mengambil sampel produk diambil dan diukur untuk menentukan perbezaan. [½] 2 Memerlukan kos yang tinggi kerana ia Lebih kepada tindakan pembetulan bukan melibatkan penggunaan alatan dan pencegahan ini akan menyebabkan berlaku komputer untuk melakukan aktiviti-aktiviti pembaziran bagi produk yang telah Copyright of Muhammad Firdaus b. sama ada serupa atau berbeza daripada had spesifikasi yang ditetapkan. [1] (c) (i) Kawalan kualiti penting dalam pengeluaran produk ialah: • Memastikan hasil pengeluaran menepati dari segi kualiti mengikut piawai yang telah ditetapkan. [1] Membuat pengukuran dan mengambil tindakan pembetulan jika ada penyelewengan. [1] Contoh. [½] Contoh. [1] • Terdapat dua kaedah pemeriksaan iaitu pemeriksaan menyeluruh dan sampel. [1] menyeluruh.

[1] Contoh. [1] Contoh.banyak kuantitinya kerana kaedah besaran kerana ia lebih efektif dan ia tidak persampelan yang digunakan mungkin tidak sesuai bagi pengeluaran secara kecilmengambarkan keputusan kualiti yang tepat kecilan. campuran-wujud campurtangan kerajaan Prestasi ekonomi Ekonomi berkembang menggalakkan perniagaan Sistem pembiayaan Kemudahan mendapatkan pinjaman dan tempoh bayaran balik Pendapatan pendudukPengaruhi kuasa beli-tingkatkan permintaan [ma na-mana 3 fakta =3m] mengawal kualiti produk. Contoh. risiko perniagaan ditanggung bersama o risiko kerugian perniagaan disebarkan antara pekongsi dan bukannya ditanggung oleh seorang individu sahaja. [1] untuk produk di luar Contoh. mudah ditubuhkan o prosedur penubuhan yang tidak rumit dan hampir sama dengan milikan tunggal o modal tidak menjadi masalah kerana mempunyai rakan kongsi dan kemudahan pinjaman tersedia. [½] 3. mudah mendapatkan bantuan kewangan o saiz perniagaan dan jumlah rakan kongsi yang ramai memberi keyakinan kepada pihak institusi kewangan untuk memberi bantuan kewangan bagi tujuan mengembangkan lagi perniagaan. ii. iv. v. dan juga kepakaran dan kemahiran.Yahya © 6Atas3 2011™ . berkongsi kepakaran o gabungan rakan kongsi yang terdiri daripada pelbagai latar belakang kemahiran dan kepakaran o kelebihan ini memberi peluang kepada mereka untuk mempunyai daya saing dan memudahkan urusan perniagaan mereka. mampu mengembangkan perniagaan o entiti perkongsian mampu mengembangkan perniagaan dengan adanya rakanrakan kongsi. [F=1 . [½] 3 Sesuai syarikat pengeluaran Tidak sesuai bagi pengeluaran produk yang yang mengeluarkan produk secara besar. (a) Encik Azman menerima pelawaan perniagaan daripada rakan-rakannya kerana : Kebaikan perkongsian i. iii. (i) persekitaran ekonomi Fakta [½] Sistem ekonomi Huraian [½ m] Kapitalis. H= max 10m] (b) faktor persekitaran ekonomi dan fizikal mempengaruhi perniagaan masa kini. perkongsian idea.galakkan pelaburan. [1] (ii) persekitaran fizikal Copyright of Muhammad Firdaus b.Pengajian Perniagaan Kertas 1 Negeri Kelantan – Soalan Percubaan STPM 2011 dihasilkan tetapi tidak menepati piawai yang [½] telah ditetapkan. [½] persampelan.

Ekonomi. [pilih mana-mana5 x 2m = mak 9m] C Persekitaran Umum. bekalan air atau elektrik yang secara tidak langsung boleh meningkatkan taraf hidup. ii. v. menstabilkan harga dan produk yang berkualiti o persaingan yang sihat di kalangan para peniaga akan mengakibatkan terhasilnya produk-produk yang berkualiti pada harga yang berpatutan. [½] Copyright of Muhammad Firdaus b. o di samping itu.Pengajian Perniagaan Kertas 1 Negeri Kelantan – Soalan Percubaan STPM 2011 Fakta [½] Pengangkutan Huraian [½ m] Pengangkutan yang cekap melancarkan perniagaan Kos yang murah Perhubungan (komunikasi) Untuk memesan/menjual Untuk komunikasi Utiliti Bekalan air dan elektrik yang berterusan Zon Perdagangan Pengecualian cukai insensif pengeluaran/jualan pemberian taraf perintis inland port – pihak kastam mengenakan cukai tanpa perlu pemunggahan barang kemudahan infrastruktur Pembangunan setempat/ciriMemudahkan pengguna ciri budaya fizikal [mana-mana 3 fakta=3m] (c) Kepentingan perniagaan kepada ekonomi negara i. mewujudkan peluang-peluang pekerjaan o aktiviti-aktiviti perniagaan yang dijalankan memelukan ramai tenaga kerja. i. perkembangan industri sampingan o ekonomi yang sihat turut membantu perkembangan industri-industri huluan dan hiliran o contoh : perkembangan industri perabot telah mewujudkan industri huluan seperti aktiviti penanaman semula kayu balak dan sebagainya. iv. o pendapatan ini boleh digunakan untuk mewujudkan kemudahan-kemudahan awam seperti jalan raya. Hal ini secara tidak langsung mampu mengurangkan masalah pengangguran. mewujudkan penempatan-penempatan baru o ekoran daripada pembangunan di sesebuah kawasan maka maka akan wujud pembukaan bandar-bandar baru dan kawasan perindustrian baru. meningkatkan infrastruktur awam o hasil cukai yang diperolehi adalah sumber pendapatan negara. vi.Yahya © 6Atas3 2011™ . meningkatkan pendapatan negara o melalui kutipan hasil cukai daripada peniaga dan cukai ini merupakan sumber pendapatan negara. o membantu meningkatkan pendapatan dan kuasa beli serta taraf hidup penduduk iii. hal ini dapat menstabilkan harga barang. o ini menggalakkan pemusatan penduduk ke kawasan tersebut.

Hanya perlu patuhi Akta Perkongsian.Pengajian Perniagaan Kertas 1 Negeri Kelantan – Soalan Percubaan STPM 2011 Perkembangan ekonomi (KDNK bertambah). [½] [ Atau Perundangan [½ m] mengandungi undang-undang dan peraturan-peraturan membantu aktiviti perniagaan runcit. [1m] Tiga kelebihan perkongsian sebagai entiti perniagaan ialah : i. [½] Faktor membantu perniagaan runcit . Politik dan perundangan.meningkatkan aktiviti perniagaan dan pertambahan jumlah perniagaan. tidak perlu membayar cukai syarikat sebaliknya rakan kongsi membayar cukai pendapatan perseorangan. boleh diukur. jelas dan mudah difahami ii.kuantiti. ½] Kestabilan politik (keamanan. [mana-mana 3 x 1 =3m] 4. Pertambahan barangan bertambah dan keuntungan juga dijangka bertambah. carta dan graf iii. dapat mengumpul kemahiran dan kepakaran yang berlainan. risiko kerugian dikongsi bersama iv.Yahya © 6Atas3 2011™ . membanding hasil kerja dengan objektif dan standard o perbandingan antara prestasi sebenar dengan standard prestasi yang telah ditetapkan o rekod dibandingkan dengan standard iv. vi. dapat mengumpul modal yang banyak iii. mengukur dan menilai prestasi sebenar o prestasi mestilah boleh diukur o kaedah yang digunakan seperti ringgit. ii. [1] ii.akan mewujudkan suasana yang baik untuk perniagaan berkembang maju. [½ m] Faktor membantu perniagaan runcit – contohnya dengan menetapkan peraturan meletakkan tanda harga pada barangan akan memudahkan lagi urusan jualan runcit kepada peruncit. perbincangan dan pengkhususan kerja boleh dilakukan antara rakan kongsi v. (a) Proses pengawalan i. menentukan objektif dan standard o menetapkan matlamat/ standard yang ingin dicapai o standard berkait rapat dengan objektif organisasi. 1 ½ m x 4 = 6m] (b) Kawalan Awalan Copyright of Muhammad Firdaus b. mengambil tindakan pembetulan o mengambil tindakan pembetulan sekiranya wujud penyelewengan [F = ½ . boleh dicapai. tidak memerlukan prosedur yg rumit untuk ditubuhkan. peraturan tidak terlalu cepat berubah) [½] Faktor membantu perniagaan runcit . H = 1m .

Membuat keputusan o membuat keputusan terhadap perkara-perkara yang berisiko tinggi –contoh • Copyright of Muhammad Firdaus b. 2 x 5 =10m] 5. Menunjukkan hubungan sebab dan akibat o pengurus haruslah mengkaji kesan terhadap sesuatu aktiviti perniagaan vi. Pengagih sumber o menempatkan mesin dan manusia yang bersesuaian dengan jenis pekerjaanya dan kelayakannya. Kaitan =1. Perunding konflik o menjadi juru runding jika berlaku pertikaian dalam organisasi yang dikuatiri akan menjejaskan aktiviti pengeluaran-contoh ii.Pengajian Perniagaan Kertas 1 Negeri Kelantan – Soalan Percubaan STPM 2011 kawalan terhadap input-input pengeluaran seperti bahan mentah. sebelum aktiviti pengeluaran dilakukan • pengurus harus mengadakan hubungan yang baik dengan pembekal bagi memastikan kelancaran dalam proses pengeluaran Kawalan Semasa • kawalan semasa proses menambahnilai/tranformasi pengeluaran. Kegagalan dalam proses ini akan menghasilkan output yang tidak diingini/rosak Kawalan Selepas • kawalan selepas sesuatu proses tamat/kawalan terhadap output pengeluaran • pengurus hendaklah memastikan agar output disemak sebelum sampai ketangan pengguna. H = 1. [F = 1. Bentuk kuantitatif dan boleh diukur o kuantitaif seperti menggunakan ringgit dan unit o kualitatif pula perkara-perkara yang berhubung dengan gelagat o pengukuran boleh dilakukan dengan menggunakan skala Liket.mesin.sebulan atau setahun o semakan yang kerap dan konsisten memastikan hasil yang diingini tercapai ii. Pengukuran yang tepat o pengukuran boleh dipercayai dan mengukur apa yang hendak diukur o pengukuran yang betul dapat mengawal aktiviti dengan berkesan v.. Diterima oleh mereka yang terlibat o perbincangan dan penyeliaan piawai haruslah melibatkan kakitangan peringkat pertengahan dan bawahan agar mereka sama-sama bertanggungjawab melaksanakan aktiviti pengawalan. H=1 3 x 3=9] (c) Ciri-ciri sistem kawalan yang berkesan i. Gambarajah tulang ikan. iv. Kecekapan kos o semua sistem kawalam memerlukan kos o perancangan dalam sistem kawalan yang betul memastikan kecekapan dalam aktiviti iii.seminggu. Berdasarkan tempoh masa o sehari. Tanggungjawab diamanahkan kepada individu o penurunan kuasa kepada kakitangan tertentu perlu bagi melancarkan perjalanan organisasi perniagaan vii. pembetulan dan pengubahsuaian • pengurus harus memastikan perjalan operasi pengeluaran berada dalam keadaan yang baik. Kawalan selepas membolehkan tindakan pembetulan diambil terhadap proses pengawalan pada masa akan datang [F=1.Yahya © 6Atas3 2011™ . Ianya melibatkan tindakan pemulihan.peralatan dan manusia.contoh iii. (a) Peranan sebagai penyelesai masalah i.

Pemimpin o menjadi orang yang bertanggungjawab mengembling segala sumber dan usahanya untuk memastikan organisasi menjadi organisasi yang berjaya. kaedah pemasaran dan penyampaian. hala tuju Pengurus pemasaran Penyelia Perancangan taktikal Perancangan operasi Unit pengeluaran. motivasi/memberi galakan o Encik Rahim memberikan motivasi/ galakan dalam bentuk kewangan dan bukan kewangan kepada pekerjanya yang menunjukkan pencapaian yang cemerlang dalam kerjayanya. Aspek Pengurus Besar Tahap Perancangan strategik perancangan Kandungan Visi.Yahya © 6Atas3 2011™ . ketua o orang yang mempunyai kuasa tertinggi dalam syarikat pemprosesan ayam iv.-contoh Peranan sebagai pendorong i. Matlamat operasi Manusia –hubungan pelanggan dan teknik Pendek Langkah persaingan. (a) Tiga komponen produk. mana-mana 5 x 2 =10] (b) Perbezaan perancangan mengikut tahap pengurusan. respons kepada tindakan pesaing Skop Menyeluruh. • Pengguna diandaikan membuat pilihan mengikut kehendak peribadi dan mengambilkira manfaat sebelum membuat keputusan pembelian.-contoh ii. misi. [F=1. Menyelesai masalah o menjadi orang tengah dalam pertikaian/konflik diantara pekerja dengan pekerja pekerja dan majikan /organisasi – contoh Liason/penghubung o menjadi penghubung/pengantara diantara organisasi dengan pihak-pihak kerajaan dan juga pihak berkepentingan yang lain. organisasi/korperat jabatan Kemahiran Konsep-faktor Manusia-hubungan persekitaran dalaman atasan dan bawahan dan luaran Tempoh Jangka panjang Sederhana [1perbezaan x 3 markah = 15m] 6.Pengajian Perniagaan Kertas 1 Negeri Kelantan – Soalan Percubaan STPM 2011 iv. Matlamat bisnes. sebagai lambang o menjadi lambang kepada prestasi organisasi –contoh iii. v. Produk ketara • Produk sebenar yang mempunyai ciri-ciri yang dikehendaki oleh pengguna Copyright of Muhammad Firdaus b. • Faktor utama pembelian. fasilitator/pemudah cara o menjadi pemudah cara dalam menyampai maklumat kepada semua pekerja dengan mengambil kira tahap dalam pengurusan. v. Produk teras • Meliputi semua faedah yang ingin diperolehi oleh pengguna daripada pembelian atau penggunaan sesuatu produk. Kaitan = 1. matlamat.

Menstabilkan jualan. [F 1m. [1] menawarkan insentif jangka pendek untuk mendorong tindakan terus daripada pelanggan. layanan jurujual dan perkhidmatan penghantaran. maksud campuran promosi dan elemen. jaminan. • menggambarkan kehebatan produk berbanding pesaing • produk akan mendapat tempat di dalam pasaran. jualan bersemuka dan publisiti yang digunakan untuk mempromosikan sesuatu produk. [1] • • • [1] [1] [1] • • Memberitahu ciri-ciri produk. pilihan warna yang menarik. kumpulan sasaran yang besar memberitahu maklumat. Contoh. H 2x3m =6m. kualiti. • memberitahu kelebihan produk yang dikeluarkan berbanding dengan produk pesaing • menerangkan tentang harga. Empat elemen campuran promosi Pengiklanan [1] komunikasi tidak langsung yang dibayar oleh pengeluar kepada media dengan tujuan mempromosikan dan meningkatkan jualan produk. [1] Meningkatkan jualan memujuk pelanggan membeli menjadi pengguna setia meningkatkan syer pasaran apabila jualan meningkat. Kombinasi antara aktiviti-aktiviti seperti pengiklanan. Memberitahu bakal pelanggan. 8m] • • (b) (i) empat kepentingan promosi di dalam perniagaan. [1] [2x4m = 8m] ii. pengguna yang menghendaki kasut yang tahan lasak. mengekalkan pengguna yang setia pengguna akan mengekalkan penggunaan jenama yang digunakan.Yahya © 6Atas3 2011™ . [1] • maklumat berkenaan dengan produk yang dikeluarkan. Produk sampingan Faedah tambahan yang diperolehi oleh penguna hasil dari pembelian sesuatu produk. syarikat dan orang tengah membuat pembelian. [1] Promosi jualan.Pengajian Perniagaan Kertas 1 Negeri Kelantan – Soalan Percubaan STPM 2011 • Contoh. • • • • Copyright of Muhammad Firdaus b. Mak. promosi jualan. memujuk dan perbandingan. kegunaan dan tentang ciri-ciri produk. [1] • ciri-ciri melambangkan imej khusus produk dengan pesaing yang lain.

Mahmud ialah: i.Yahya © 6Atas3 2011™ . peralatan. PA . (b) Perbezaan Kemahiran Konsep Digunakan oleh pihak pengurusan atasan dalam menentukan matlamat organisasi Kemahiran ini digunakan untuk merangka hala tuju dan membentuk rancangan strategik Memerlukan pengurus melihat keadaan di persekitaran yang mana boleh membantu perkembangan operasinya atau sebaliknya Pembentukan rancangan ini untuk tempoh jangka masa panjang [1 x 8 = 8] (c) Proses membuat keputusan rasional oleh En. Kemahiran ini melaksanakan perancangan operasi syarikat Kemahiran ini melibatkan pengoperasian mesin. hubungan dengan pemegang saham dan menerangkan matlamat syarikat. • Pengetahuan teknik ini akan membantu seseorang untuk memahami tugas dan masalah orang dengan lebih baik lagi. Keperluan kemahiran ini untuk meneruskan operasi harian Copyright of Muhammad Firdaus b. dapat menganalpasti bakal pelanggan. 1] interaksi peribadi antara penjual dengan pembeli cara terbaik memujuk seseorang membeli barangan. komunikasi yang dibentuk untuk mengekalkan imej syarikat yang baik. kupon dan potongan harga. (a) Definisi [1m] Kemahiran teknik ialah kebolehan pengurus mengendali mesin. • Melibatkan segala aktiviti asas setiap bidang pekerjaan yang memerlukan kemahiran teknik. [1] Jualan bersemuka. peralatan atau teknologi [1] Contoh pengurus bawahan [1] Kepentingan: [1] x 3 • Amat penting kerana mampu menggerakkan operasi harian sesebuah perniagaan. [1] • • Publisiti dan perhubungan awam [1] penghebahan produk atau perkhidmatan melalui berita yang disiarkan melalui media massa. komputer dan sebagainya. Mengenal pasti masalah o membuka kedai gunting rambut di lokasi yang strategik Kemahiran Teknik Digunakan oleh pihak pengurusan bawahan dalam melaksanakan operasi hariannya. [ • • • [1] 7.Pengajian Perniagaan Kertas 1 Negeri Kelantan – Soalan Percubaan STPM 2011 • • tindakbalas cepat contoh.

panas baran Penurunan prestasi o hasil kerja yang semakin merosot. Mencari alternatif o senaraikan setiap pilihan lokasi di sekitar Bandar Kota Bharu iv.darah tinggi. huraian ½ = 1 x 4 = 4 m] (ii) punca yang menyebabkan berlakunya ketegangan Keadaan tempat kerja yang kurang memuaskan [1] o keluasan ruang. persekitaran dalaman dan luar pejabat.Pengajian Perniagaan Kertas 1 Negeri Kelantan – Soalan Percubaan STPM 2011 Mengutip dan analisis data o maklumat tentang pilihan lokasi kedai gunting rambut. anak panah dan kotak digunakan o menyatakan kelebihan dan kebarangkalian setiap tindakan diambil o kebarangkalian digunakan untuk melihat risiko setiap cadangan o nilai jangkaan kewangan akan digunakan untuk memilih alternatif/hasil o alat membuat keputusan kuantitatif o digunakan menganalisis masalah pada pelbagai tahap [mana-mana 5 huraian.Yahya © 6Atas3 2011™ .salah guna dadah Perubahan sikap o murung dan mengelak diri. Menilai alternatif o berdasarkan kekuatan dan kelemahan setiap lokasi yang disenaraikan v.minum minuman keras. Memilih alternatif terbaik o lokasi yang paling menguntungkan dan mempunyai kekuatan yang banyak [Isi 1m x 5 + Huraian 1 ½ m x 5 = 7 ½ mak 12] ii. iii. kerosakan peralatan • • • • • Copyright of Muhammad Firdaus b. Pokok keputusan o model grafik yang dibina secara berurutan o simbol-simbol seperti bulatan. kaedah dan bahan o teknik percambahan fikiran digunakan o fokus diberikan kepada punca-punca masalah utama o alat membuat keputusan kualitatif [mana-mana 5 huraian. Analisa Tulang Ikan/ sebab akibat o model grafik yang berbentuk tulang ikan o digunakan untuk mengenalpasti punca-punca sesuatu masalah o sesuatu masalah/akibat dilukiskan sebelah kanan o tulang-tulang mewakili sebab-sebab utama sesuatu masalah o empat aspek ditekan iaitu mesin. [1] x 5 =5m] (b) (i) tanda-tanda ketegangan Penurunan tahap kesihatan o letih. 8. kurang berupaya/tenaga dan sering sakit. manusia. (a) alat membuat keputusan mengatasi ketegangan i. penurunan produktiviti dan sering tidak hadir ke tempat kerja/ kadar lantik henti tinggi [Fakta ½ . kepadatan. [1] x 5 =5m] ii. sakit jantung Perubahan tingkah laku o peningkatan keganasan. banyak makan.

Matlamat memudahkan individu melakukan sesuatu tugas yang baik. pengawalan yang serius o pekerjaan yang tidak berstruktur Struktur organisasi [1] o polisi. iv. Memulakan setiap projek berpandukan matlamat yang telah ditetapkan. v. kepimpinan Terlalu banyak / terlalu sedikit kerja [1] o melakukan pelbagai kerja di luar kemampuan o o (c) Tabii berorientasikan matlamat. i. [5] Copyright of Muhammad Firdaus b.Yahya © 6Atas3 2011™ . prosedur. tiada tempat duduk selesa iklim organisasi / suasana tempat kerja Konflik peranan [1] o peranan yang berbesa o pelbagai bentuk permintaan daripada kumpulan atau individu berbeza o menjadi keliru – yang mana perlu diberi keutamaan Kekurangan sokongan sosial [1] o pekerja dengan majikan o pekerja dengan pekerja o selalu ditindas dan ditekan Kekaburan peranan [1] o tidak pasti tentang peranan sebenarnya o tidak pasti tentang sejauh mana boleh menggunakan autoriti o kepada siapa mereka bertanggungjawab Keperluan kerja [1] o pekerjaan yang melibatkan pembuatan keputusan. Matlamat menentukan hala tuju yang harus diikuti dalam usaha menyempurnakan sesuatu kerja.Pengajian Perniagaan Kertas 1 Negeri Kelantan – Soalan Percubaan STPM 2011 • • • • • • kotor. panas. ii. iii. Pelaksanaan perlu disusun mengikut kepentingan dan tidak harus ditangguhkan sehingga saat terakhir. Semua individu perlu mengetahui keutamaan tugas masing-masing. birokrasi. sistem.