P. 1
Kelantan_stpm Pp1 Trial 2011 (Soalan & Skema)

Kelantan_stpm Pp1 Trial 2011 (Soalan & Skema)

|Views: 774|Likes:
Published by Firdaus Yahya

More info:

Published by: Firdaus Yahya on Oct 11, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/11/2013

pdf

text

original

Pengajian Perniagaan Kertas 1 Negeri Kelantan – Soalan Percubaan STPM 2011

Bahagian A [50 markah]-kelantan Jawab semua soalan. 1. (a) Berikan empat tahap perniagaan. [2] b. Terangkan tiga sebab mengapa syarikat menjalankan perniagaan di peringkat antarabangsa. . [3] c. Berikan tiga perbezaan antara perancangan strategik dengan perancangan taktikal. [3] d. Berikan empat langkah dalam proses pengawalan. [2] e. Terangkan tiga gaya kepimpinan yang boleh dipraktikkan dalam sesebuah organisasi. [3] f. Jelaskan tiga tujuan penyelidikan pemasaran. [3] g. Nyatakan empat jenis ujian untuk memilih pekerja. [2] h. Berikan maksud kaedah pengeluaran moden ISO 9000. [2] i. Nyatakan empat kesan ketegangan kerja yang dialami oleh pekerja kepada organisasi. [2] j. Huraikan dengan ringkas sifat “tajamkan gergaji” seperti yang diketengahkan oleh Stephen R. Covey. [3]

2. (a) Terangkan maksud kawalan kualiti di dalam pengurusan pengeluaran. [3] b. Huraikan bagaimana alat kawalan kualiti berikut boleh mencapai objektif pengurusan kawalan kualiti: i. Kawalan Proses Secara Statistik (SPC) ii. Pemeriksaan [10] c. (i) Jelaskan sebab kawalan kualiti adalah penting di dalam pengeluaran produk. (ii) Terangkan TIGA kelemahan kawalan SPC dan TIGA kelemahan kawalan pemeriksaan. [12]

Copyright of Muhammad Firdaus b.Yahya © 6Atas3 2011™

iaitu sebuah syarikat pengeluar dan memproses ayam. Nyatakan perbezaan antara kemahiran konsep dengan kemahiran teknik. Terangkan empat peranan promosi dalam perniagaan. b.. Beliau mendapati tugas dan tanggungjawab sebagai Pengurus amat mencabar terutama dalam penyelesaian masalah dan hubungan dengan pekerja. [10] b. Mengapakah Encik Azman perlu menerima pelawaan perniagaan daripada rakan-rakannya. [8] 7. Bagaimanakah En. (a) Huraikan langkah-langkah dalam proses pengawalan. beliau telah memegang beberapa jawatan iaitu sebagai pengurus pemasaran dan penyelia pengeluaran.Pengajian Perniagaan Kertas 1 Negeri Kelantan – Soalan Percubaan STPM 2011 Bahagian B [50 markah] Jawab dua soalan sahaja. a. Di samping itu. Rahim baru dilantik memegang jawatan sebagai Pengurus Besar di syarikat Ayam HoldingBhd. Jelaskan ciri-ciri sistem kawalan yang berkesan. [9] c. (a) Huraikan tiga komponen yang terdapat dalam sesuatu produk. Rahim.Yahya © 6Atas3 2011™ . Pada masa yang sama.000. ekoran kawasan tanahnya diambil oleh kerajaan untuk pembinaan kampus UMK. Jelaskan bagaimana faktor persekitaran ekonomi dan fizikal mempengaruhi perkembangan perniagaan masa kini. [10] b. [6] c. [6] b. beliau memikirkan untuk menceburi perniagaan dengan membuka sebuah kedai runcit berhampiran dengan rumahnya. (a) Jelaskan kepentingan kemahiran teknikal kepada pengurus bawahan. [9] 4. [8] b. Sebelum dilantik sebagai Pengurus Besar. Promosi merupakan satu strategi campuran pemasaran yang boleh digunakan bersama dengan strategi lain untuk meningkatkan jualan. Huraikan kepentingan perniagaan kepada ekonomi sesebuah negara. Terangkan perbezaan perancangan dalam setiap peringkat yang dilakukan oleh En. [15] 6. Rahim menjalankan peranannya sebagai pendorong dan penyelesai masalah dalam syarikat berkenaan. Terangkan. Beliau telah didatangi oleh rakan-rakannya dan memujuk beliau untuk menjadi salah seorang rakan rongsi merekadalam perniagaan komputer. a. beliau juga mendapati bahawa wujud perbezaan yang ketara didalam membuat perancangan aktiviti perniagaan bagi syarikat berkenaan berbanding sebelum ini . [5] [8] Copyright of Muhammad Firdaus b. Encik Azman seorang kakitangan kerajaan telah menerima wang pampasan sebanyak RM150. En. Terangkan perkaitan kaedah kawalan dengan proses pengeluaran. 3. [10] 5.

[5] ii.Yahya © 6Atas3 2011™ . Jelaskan punca ketegangan yang berkaitan dengan faktor pekerjaan [10] c. “Memulakan sesuatu dengan mengingati matlamat” adalah salah satu tabii orang berjaya mengikut Stephen R.Covey. [12] 8. Encik Mahmud bercadang untuk membuka sebuah kedai gunting rambut di pinggir Bandar Kota Bharu. Analisa Tulang Ikan/sebab akibat ii. Jelaskan proses membuat keputusan yang perlu diikuti oleh Encik Mahmud bagi menghasilkan keputusan yang rasional.Pengajian Perniagaan Kertas 1 Negeri Kelantan – Soalan Percubaan STPM 2011 c. Soalan tamat Copyright of Muhammad Firdaus b. i. Jelaskan. (a) Huraikan dua alat membuat keputusan berikut yang boleh digunakan oleh pihak pengurusan untuk menyelesaikan masalah. Pokok Keputusan [10] (b) (i) Jelaskan empat tanda-tanda pada diri seseorang pekerja yang mengalami ketegangan.

(e) Tiga gaya kepimpinan yang boleh diamalkan dalam organisasi ialah : Autokratik – melibatkan pembuatan keputusan oleh seorang ketua sahaja. ii. vi. pasaran domestik yang tepu o apabila pasaran domestik sudah tepu dan persaingan yang kian meningkat. Demokratik – memberi kebebasan kepada pekerja untuk menyumbangkan idea dan membuat keputusan secara bersama.Yahya © 6Atas3 2011™ . vii. i. iii. ii. iv. Mengukur pencapaian iii. [4 x ½ =2m] i. Mengambil tindakan pembetulan. iii. Laisses-faire – memberi kuasa sepenuhnya kepada pekerja organisasi untuk membuat keputusan. maka syarikat perlu mencari alternatif lain untuk memasarkan keluaran mereka. iii. v. Apabila pelanggan menjadi ramai maka kuantiti pengeluaran akan meningkat. 2m] [mana-mana 4 x ½ = i. [3 x 1 =3m] (c) Tiga perbezaan antara perancangan strategik dan perancangan taktikal ialah : Aspek Tempoh Liputan Pelaksana Strategik Taktikal Jangkamasa melebihi tempoh Jangkamasa melebihi setahun setahun Umum dan meliputi seluruh Terperinci untuk mencapai matlamat organisasi Dirancang oleh pengurus pertengahan Dirancang oleh pengurus atasan dan bawahan [3 x 1 = 3m] (d) Empat langkah dalam proses pengawalan ialah : i. Menetapkan standard ii. [3 x 1 = 3m] Copyright of Muhammad Firdaus b. ii.Pengajian Perniagaan Kertas 1 Negeri Kelantan – Soalan Percubaan STPM 2011 SKEMA JAWAPAN Bahagian A 1. (b) Tiga sebab syarikat menjalankan perniagaan di peringkat antarabangsa : meluaskan pasaran o perniagaan dapat meluaskan pasaran ke luar negara yang mempunyai penduduk yang lebih ramai atau kuasa beli yang lebih tinggi ekonomi bidangan o ekonomi bidangan akan dicapai apabila kuantiti pengeluaran meningkat dan akan mengurangkan kos pengeluaran. Membuat perbandingan antara pencapaian sebenar dengan standard iv. (a) Empat tahap perniagaan ialah: primer sekunder tertier huluan hiliran domestik antarabangsa .

[1] [3 markah] (b) (i) Kawalan Proses Secara Statistik (SPC) Copyright of Muhammad Firdaus b. iii. iii. rohani dan emosi. v. vi.Jika terdapat perbezaan antara hasil dengan piawai yang ditetapkan. iv. Tajamkan gergaji o tindakan para pekerja untuk mempertingkatkan empat dimensi sifat semulajadi iindividu iaitu fizikal. (a) . o Usaha mempertingkatkan kualiti diri adalah berterusan agar sesuai dengan perubahan persekitaran dan datang daripada kesedaran diri sendiri. [2] h.Hasil yang diperoleh menepati piawai dan diterima oleh pembeli. [2] j. mendapatkan maklumat lanjut untuk mengelakkan kesilapan dan mengetahui kesilapan memenuhi keperluan dan kehendak pengguna. [1] . Empat jenis ujian ialah : ujian psikomotor ujian perwatakan ujian kesihatan ujian kognitif = 2m] [4 x ½ i. Empat kesan ketegangan pekerja terhadap organisasi. tindakan pembetulan akan dilaksanakan. ii. [1] . ii. [ mana-mana 3 x 1 =3m] g.Maksud kawalan kualiti ialah aktiviti-aktiviti yang dilakukan untuk memperoleh kualiti barangan dan perkhidmatan di tahap kebolehpercayaan kualiti perlu ditetapkan sebagai satu piawai. mental. i. (f) Tiga tujuan penyelidikan pemasaran : meramal masa depan dalam persekitaran pemasaran yang sentiasa berubah menentukan strategi dalam pengurusan campuran pemasaran. Maksud ISO 9000 ialah satu set kawalan piawai pengeluaran yang memerlukan pendokumentasian dan pematuhan untuk seseuatu program kualiti bagi menghasilkan tindakan /output yang seragam.Yahya © 6Atas3 2011™ . iii. i. iv. produktiviti organisasi akan menurun peningkatan ketidakhadiran dalam organisasi kemalangan di tempat kerja meningkat hubungan pekerja-majikan tidak harmoni peningkatan kadar lantik henti perbuatan vandalisme semakin bertambah di tempat kerja. [mana-mana 4 x 1/2m = 2m] Bahagian B 2. iv.Pengajian Perniagaan Kertas 1 Negeri Kelantan – Soalan Percubaan STPM 2011 i. ii.

[1] • Terdapat dua kaedah pemeriksaan iaitu pemeriksaan menyeluruh dan sampel. [1] Mengukur kepelbagaian dan proses kerja berterusan sebelum pemeriksaan akhir untuk mencegahkerosakan. [1] • Pemeriksaan sampel ialah kaedah memeriksa sampel tertentu sahaja mengikut peringkat dan kaedah yang ditetapkan untuk membolehkan ia menggambarkan keputusan kualiti produk secara menyeluruh. [½] 2 Memerlukan kos yang tinggi kerana ia Lebih kepada tindakan pembetulan bukan melibatkan penggunaan alatan dan pencegahan ini akan menyebabkan berlaku komputer untuk melakukan aktiviti-aktiviti pembaziran bagi produk yang telah Copyright of Muhammad Firdaus b. [1] Maklumat berkenaan perbezaan ini boleh diambil daripada proses kajian keupayaan dengan mengambil sampel produk diambil dan diukur untuk menentukan perbezaan. [1] Bagi menghasilkan produk bermutu tinggi. [1] • Pemeriksaan menyeluruh ialah menyemak dan memeriksa satu persatu dan menilai kualitinya secara keseluruhannya. [½] • • • Mengambil tindakan pembetulan jika kualiti yang dihasilkan tidak menepati piawai yang telah ditetapkan. [1] (c) (i) Kawalan kualiti penting dalam pengeluaran produk ialah: • Memastikan hasil pengeluaran menepati dari segi kualiti mengikut piawai yang telah ditetapkan. [1] Membuat pengukuran dan mengambil tindakan pembetulan jika ada penyelewengan. [1] (ii) Pemeriksaan Satu kaedah yang digunakan untuk menyemak produk yang telah dihasilkan daripada proses pengeluaran sama ada menepati piawai atau tidak.Pengajian Perniagaan Kertas 1 Negeri Kelantan – Soalan Percubaan STPM 2011 • • • • • SPC ialah teknik analisis statistik yang membolehkan pengurus menganalisis perbezaan pada data pengeluaran untuk mengesan dan membuat perubahan jika perlu. [½] (ii) Kelemahan Kelemahan SPC Kelemahan Pemeriksaan 1 Memerlukan kepakaran yang tinggi untuk Memerlukan masa yang panjang untuk membuat penganalisisan terhadap proses memeriksa produk yang telah dihasikan pengeluaran sama ada pencapaian di dalam terutama apabila menjalankan pemerikaan proses berkualiti atau tidak. [1] • Bagi menghasilkan produk bermutu tinggi. [1] Contoh. [1] menyeluruh. sama ada serupa atau berbeza daripada had spesifikasi yang ditetapkan.Yahya © 6Atas3 2011™ . [1] • Contoh. [½] Contoh. [1] Contoh.

perkongsian idea. ii. (i) persekitaran ekonomi Fakta [½] Sistem ekonomi Huraian [½ m] Kapitalis.Pengajian Perniagaan Kertas 1 Negeri Kelantan – Soalan Percubaan STPM 2011 dihasilkan tetapi tidak menepati piawai yang [½] telah ditetapkan. iv. berkongsi kepakaran o gabungan rakan kongsi yang terdiri daripada pelbagai latar belakang kemahiran dan kepakaran o kelebihan ini memberi peluang kepada mereka untuk mempunyai daya saing dan memudahkan urusan perniagaan mereka. dan juga kepakaran dan kemahiran. mudah mendapatkan bantuan kewangan o saiz perniagaan dan jumlah rakan kongsi yang ramai memberi keyakinan kepada pihak institusi kewangan untuk memberi bantuan kewangan bagi tujuan mengembangkan lagi perniagaan. [1] untuk produk di luar Contoh. [½] persampelan. risiko perniagaan ditanggung bersama o risiko kerugian perniagaan disebarkan antara pekongsi dan bukannya ditanggung oleh seorang individu sahaja. [1] (ii) persekitaran fizikal Copyright of Muhammad Firdaus b. [1] Contoh. (a) Encik Azman menerima pelawaan perniagaan daripada rakan-rakannya kerana : Kebaikan perkongsian i.Yahya © 6Atas3 2011™ . mudah ditubuhkan o prosedur penubuhan yang tidak rumit dan hampir sama dengan milikan tunggal o modal tidak menjadi masalah kerana mempunyai rakan kongsi dan kemudahan pinjaman tersedia. [½] 3. mampu mengembangkan perniagaan o entiti perkongsian mampu mengembangkan perniagaan dengan adanya rakanrakan kongsi. H= max 10m] (b) faktor persekitaran ekonomi dan fizikal mempengaruhi perniagaan masa kini. [F=1 . [½] 3 Sesuai syarikat pengeluaran Tidak sesuai bagi pengeluaran produk yang yang mengeluarkan produk secara besar. campuran-wujud campurtangan kerajaan Prestasi ekonomi Ekonomi berkembang menggalakkan perniagaan Sistem pembiayaan Kemudahan mendapatkan pinjaman dan tempoh bayaran balik Pendapatan pendudukPengaruhi kuasa beli-tingkatkan permintaan [ma na-mana 3 fakta =3m] mengawal kualiti produk. v. iii. [1] Contoh. Contoh.banyak kuantitinya kerana kaedah besaran kerana ia lebih efektif dan ia tidak persampelan yang digunakan mungkin tidak sesuai bagi pengeluaran secara kecilmengambarkan keputusan kualiti yang tepat kecilan.galakkan pelaburan.

[pilih mana-mana5 x 2m = mak 9m] C Persekitaran Umum. mewujudkan peluang-peluang pekerjaan o aktiviti-aktiviti perniagaan yang dijalankan memelukan ramai tenaga kerja. hal ini dapat menstabilkan harga barang. menstabilkan harga dan produk yang berkualiti o persaingan yang sihat di kalangan para peniaga akan mengakibatkan terhasilnya produk-produk yang berkualiti pada harga yang berpatutan. vi. i. Ekonomi. meningkatkan infrastruktur awam o hasil cukai yang diperolehi adalah sumber pendapatan negara. o pendapatan ini boleh digunakan untuk mewujudkan kemudahan-kemudahan awam seperti jalan raya. ii. [½] Copyright of Muhammad Firdaus b. iv. mewujudkan penempatan-penempatan baru o ekoran daripada pembangunan di sesebuah kawasan maka maka akan wujud pembukaan bandar-bandar baru dan kawasan perindustrian baru. v. bekalan air atau elektrik yang secara tidak langsung boleh meningkatkan taraf hidup. o di samping itu. perkembangan industri sampingan o ekonomi yang sihat turut membantu perkembangan industri-industri huluan dan hiliran o contoh : perkembangan industri perabot telah mewujudkan industri huluan seperti aktiviti penanaman semula kayu balak dan sebagainya. o ini menggalakkan pemusatan penduduk ke kawasan tersebut.Pengajian Perniagaan Kertas 1 Negeri Kelantan – Soalan Percubaan STPM 2011 Fakta [½] Pengangkutan Huraian [½ m] Pengangkutan yang cekap melancarkan perniagaan Kos yang murah Perhubungan (komunikasi) Untuk memesan/menjual Untuk komunikasi Utiliti Bekalan air dan elektrik yang berterusan Zon Perdagangan Pengecualian cukai insensif pengeluaran/jualan pemberian taraf perintis inland port – pihak kastam mengenakan cukai tanpa perlu pemunggahan barang kemudahan infrastruktur Pembangunan setempat/ciriMemudahkan pengguna ciri budaya fizikal [mana-mana 3 fakta=3m] (c) Kepentingan perniagaan kepada ekonomi negara i. meningkatkan pendapatan negara o melalui kutipan hasil cukai daripada peniaga dan cukai ini merupakan sumber pendapatan negara. o membantu meningkatkan pendapatan dan kuasa beli serta taraf hidup penduduk iii.Yahya © 6Atas3 2011™ . Hal ini secara tidak langsung mampu mengurangkan masalah pengangguran.

H = 1m .akan mewujudkan suasana yang baik untuk perniagaan berkembang maju. [mana-mana 3 x 1 =3m] 4. boleh dicapai. carta dan graf iii. dapat mengumpul kemahiran dan kepakaran yang berlainan.Pengajian Perniagaan Kertas 1 Negeri Kelantan – Soalan Percubaan STPM 2011 Perkembangan ekonomi (KDNK bertambah). [½] [ Atau Perundangan [½ m] mengandungi undang-undang dan peraturan-peraturan membantu aktiviti perniagaan runcit. [1m] Tiga kelebihan perkongsian sebagai entiti perniagaan ialah : i. tidak perlu membayar cukai syarikat sebaliknya rakan kongsi membayar cukai pendapatan perseorangan. ½] Kestabilan politik (keamanan. risiko kerugian dikongsi bersama iv.meningkatkan aktiviti perniagaan dan pertambahan jumlah perniagaan. (a) Proses pengawalan i.Yahya © 6Atas3 2011™ . [½ m] Faktor membantu perniagaan runcit – contohnya dengan menetapkan peraturan meletakkan tanda harga pada barangan akan memudahkan lagi urusan jualan runcit kepada peruncit. Hanya perlu patuhi Akta Perkongsian. perbincangan dan pengkhususan kerja boleh dilakukan antara rakan kongsi v. menentukan objektif dan standard o menetapkan matlamat/ standard yang ingin dicapai o standard berkait rapat dengan objektif organisasi. [½] Faktor membantu perniagaan runcit . peraturan tidak terlalu cepat berubah) [½] Faktor membantu perniagaan runcit . membanding hasil kerja dengan objektif dan standard o perbandingan antara prestasi sebenar dengan standard prestasi yang telah ditetapkan o rekod dibandingkan dengan standard iv. mengukur dan menilai prestasi sebenar o prestasi mestilah boleh diukur o kaedah yang digunakan seperti ringgit. jelas dan mudah difahami ii. tidak memerlukan prosedur yg rumit untuk ditubuhkan. [1] ii. Pertambahan barangan bertambah dan keuntungan juga dijangka bertambah. Politik dan perundangan. mengambil tindakan pembetulan o mengambil tindakan pembetulan sekiranya wujud penyelewengan [F = ½ . ii. vi. dapat mengumpul modal yang banyak iii. 1 ½ m x 4 = 6m] (b) Kawalan Awalan Copyright of Muhammad Firdaus b.kuantiti. boleh diukur.

Perunding konflik o menjadi juru runding jika berlaku pertikaian dalam organisasi yang dikuatiri akan menjejaskan aktiviti pengeluaran-contoh ii. [F = 1. Tanggungjawab diamanahkan kepada individu o penurunan kuasa kepada kakitangan tertentu perlu bagi melancarkan perjalanan organisasi perniagaan vii. iv.seminggu. sebelum aktiviti pengeluaran dilakukan • pengurus harus mengadakan hubungan yang baik dengan pembekal bagi memastikan kelancaran dalam proses pengeluaran Kawalan Semasa • kawalan semasa proses menambahnilai/tranformasi pengeluaran. pembetulan dan pengubahsuaian • pengurus harus memastikan perjalan operasi pengeluaran berada dalam keadaan yang baik. Kecekapan kos o semua sistem kawalam memerlukan kos o perancangan dalam sistem kawalan yang betul memastikan kecekapan dalam aktiviti iii. Kaitan =1. (a) Peranan sebagai penyelesai masalah i. 2 x 5 =10m] 5. H=1 3 x 3=9] (c) Ciri-ciri sistem kawalan yang berkesan i. H = 1.Pengajian Perniagaan Kertas 1 Negeri Kelantan – Soalan Percubaan STPM 2011 kawalan terhadap input-input pengeluaran seperti bahan mentah. Diterima oleh mereka yang terlibat o perbincangan dan penyeliaan piawai haruslah melibatkan kakitangan peringkat pertengahan dan bawahan agar mereka sama-sama bertanggungjawab melaksanakan aktiviti pengawalan.sebulan atau setahun o semakan yang kerap dan konsisten memastikan hasil yang diingini tercapai ii. Gambarajah tulang ikan. Bentuk kuantitatif dan boleh diukur o kuantitaif seperti menggunakan ringgit dan unit o kualitatif pula perkara-perkara yang berhubung dengan gelagat o pengukuran boleh dilakukan dengan menggunakan skala Liket. Ianya melibatkan tindakan pemulihan. Pengagih sumber o menempatkan mesin dan manusia yang bersesuaian dengan jenis pekerjaanya dan kelayakannya. Membuat keputusan o membuat keputusan terhadap perkara-perkara yang berisiko tinggi –contoh • Copyright of Muhammad Firdaus b. Menunjukkan hubungan sebab dan akibat o pengurus haruslah mengkaji kesan terhadap sesuatu aktiviti perniagaan vi.. Kegagalan dalam proses ini akan menghasilkan output yang tidak diingini/rosak Kawalan Selepas • kawalan selepas sesuatu proses tamat/kawalan terhadap output pengeluaran • pengurus hendaklah memastikan agar output disemak sebelum sampai ketangan pengguna. Berdasarkan tempoh masa o sehari.mesin. Kawalan selepas membolehkan tindakan pembetulan diambil terhadap proses pengawalan pada masa akan datang [F=1. Pengukuran yang tepat o pengukuran boleh dipercayai dan mengukur apa yang hendak diukur o pengukuran yang betul dapat mengawal aktiviti dengan berkesan v.Yahya © 6Atas3 2011™ .peralatan dan manusia.contoh iii.

Matlamat bisnes. fasilitator/pemudah cara o menjadi pemudah cara dalam menyampai maklumat kepada semua pekerja dengan mengambil kira tahap dalam pengurusan. [F=1. motivasi/memberi galakan o Encik Rahim memberikan motivasi/ galakan dalam bentuk kewangan dan bukan kewangan kepada pekerjanya yang menunjukkan pencapaian yang cemerlang dalam kerjayanya. Menyelesai masalah o menjadi orang tengah dalam pertikaian/konflik diantara pekerja dengan pekerja pekerja dan majikan /organisasi – contoh Liason/penghubung o menjadi penghubung/pengantara diantara organisasi dengan pihak-pihak kerajaan dan juga pihak berkepentingan yang lain.Yahya © 6Atas3 2011™ . • Pengguna diandaikan membuat pilihan mengikut kehendak peribadi dan mengambilkira manfaat sebelum membuat keputusan pembelian. Produk teras • Meliputi semua faedah yang ingin diperolehi oleh pengguna daripada pembelian atau penggunaan sesuatu produk.Pengajian Perniagaan Kertas 1 Negeri Kelantan – Soalan Percubaan STPM 2011 iv. misi. (a) Tiga komponen produk. Matlamat operasi Manusia –hubungan pelanggan dan teknik Pendek Langkah persaingan. hala tuju Pengurus pemasaran Penyelia Perancangan taktikal Perancangan operasi Unit pengeluaran.-contoh Peranan sebagai pendorong i. v. kaedah pemasaran dan penyampaian. respons kepada tindakan pesaing Skop Menyeluruh. mana-mana 5 x 2 =10] (b) Perbezaan perancangan mengikut tahap pengurusan. Produk ketara • Produk sebenar yang mempunyai ciri-ciri yang dikehendaki oleh pengguna Copyright of Muhammad Firdaus b. Aspek Pengurus Besar Tahap Perancangan strategik perancangan Kandungan Visi. matlamat. Pemimpin o menjadi orang yang bertanggungjawab mengembling segala sumber dan usahanya untuk memastikan organisasi menjadi organisasi yang berjaya. • Faktor utama pembelian. organisasi/korperat jabatan Kemahiran Konsep-faktor Manusia-hubungan persekitaran dalaman atasan dan bawahan dan luaran Tempoh Jangka panjang Sederhana [1perbezaan x 3 markah = 15m] 6. v. sebagai lambang o menjadi lambang kepada prestasi organisasi –contoh iii.-contoh ii. ketua o orang yang mempunyai kuasa tertinggi dalam syarikat pemprosesan ayam iv. Kaitan = 1.

Memberitahu bakal pelanggan. [1] menawarkan insentif jangka pendek untuk mendorong tindakan terus daripada pelanggan. memujuk dan perbandingan. Contoh. [1] Promosi jualan. [1] Meningkatkan jualan memujuk pelanggan membeli menjadi pengguna setia meningkatkan syer pasaran apabila jualan meningkat. • menggambarkan kehebatan produk berbanding pesaing • produk akan mendapat tempat di dalam pasaran. kumpulan sasaran yang besar memberitahu maklumat. pengguna yang menghendaki kasut yang tahan lasak. H 2x3m =6m. syarikat dan orang tengah membuat pembelian. kegunaan dan tentang ciri-ciri produk. mengekalkan pengguna yang setia pengguna akan mengekalkan penggunaan jenama yang digunakan. maksud campuran promosi dan elemen. [1] • maklumat berkenaan dengan produk yang dikeluarkan. • • • • Copyright of Muhammad Firdaus b. pilihan warna yang menarik. kualiti. 8m] • • (b) (i) empat kepentingan promosi di dalam perniagaan. [F 1m. Empat elemen campuran promosi Pengiklanan [1] komunikasi tidak langsung yang dibayar oleh pengeluar kepada media dengan tujuan mempromosikan dan meningkatkan jualan produk. • memberitahu kelebihan produk yang dikeluarkan berbanding dengan produk pesaing • menerangkan tentang harga. [1] [2x4m = 8m] ii. promosi jualan.Pengajian Perniagaan Kertas 1 Negeri Kelantan – Soalan Percubaan STPM 2011 • Contoh. Mak. jualan bersemuka dan publisiti yang digunakan untuk mempromosikan sesuatu produk.Yahya © 6Atas3 2011™ . Menstabilkan jualan. Produk sampingan Faedah tambahan yang diperolehi oleh penguna hasil dari pembelian sesuatu produk. jaminan. [1] • ciri-ciri melambangkan imej khusus produk dengan pesaing yang lain. [1] • • • [1] [1] [1] • • Memberitahu ciri-ciri produk. Kombinasi antara aktiviti-aktiviti seperti pengiklanan. layanan jurujual dan perkhidmatan penghantaran.

komunikasi yang dibentuk untuk mengekalkan imej syarikat yang baik.Yahya © 6Atas3 2011™ . dapat menganalpasti bakal pelanggan. [ • • • [1] 7.Pengajian Perniagaan Kertas 1 Negeri Kelantan – Soalan Percubaan STPM 2011 • • tindakbalas cepat contoh. (a) Definisi [1m] Kemahiran teknik ialah kebolehan pengurus mengendali mesin. kupon dan potongan harga. PA . [1] • • Publisiti dan perhubungan awam [1] penghebahan produk atau perkhidmatan melalui berita yang disiarkan melalui media massa. [1] Jualan bersemuka. komputer dan sebagainya. Kemahiran ini melaksanakan perancangan operasi syarikat Kemahiran ini melibatkan pengoperasian mesin. Mahmud ialah: i. 1] interaksi peribadi antara penjual dengan pembeli cara terbaik memujuk seseorang membeli barangan. peralatan atau teknologi [1] Contoh pengurus bawahan [1] Kepentingan: [1] x 3 • Amat penting kerana mampu menggerakkan operasi harian sesebuah perniagaan. • Melibatkan segala aktiviti asas setiap bidang pekerjaan yang memerlukan kemahiran teknik. • Pengetahuan teknik ini akan membantu seseorang untuk memahami tugas dan masalah orang dengan lebih baik lagi. (b) Perbezaan Kemahiran Konsep Digunakan oleh pihak pengurusan atasan dalam menentukan matlamat organisasi Kemahiran ini digunakan untuk merangka hala tuju dan membentuk rancangan strategik Memerlukan pengurus melihat keadaan di persekitaran yang mana boleh membantu perkembangan operasinya atau sebaliknya Pembentukan rancangan ini untuk tempoh jangka masa panjang [1 x 8 = 8] (c) Proses membuat keputusan rasional oleh En. peralatan. Keperluan kemahiran ini untuk meneruskan operasi harian Copyright of Muhammad Firdaus b. Mengenal pasti masalah o membuka kedai gunting rambut di lokasi yang strategik Kemahiran Teknik Digunakan oleh pihak pengurusan bawahan dalam melaksanakan operasi hariannya. hubungan dengan pemegang saham dan menerangkan matlamat syarikat.

Yahya © 6Atas3 2011™ . [1] x 5 =5m] (b) (i) tanda-tanda ketegangan Penurunan tahap kesihatan o letih. panas baran Penurunan prestasi o hasil kerja yang semakin merosot.salah guna dadah Perubahan sikap o murung dan mengelak diri. kurang berupaya/tenaga dan sering sakit. Menilai alternatif o berdasarkan kekuatan dan kelemahan setiap lokasi yang disenaraikan v. Mencari alternatif o senaraikan setiap pilihan lokasi di sekitar Bandar Kota Bharu iv. kaedah dan bahan o teknik percambahan fikiran digunakan o fokus diberikan kepada punca-punca masalah utama o alat membuat keputusan kualitatif [mana-mana 5 huraian.Pengajian Perniagaan Kertas 1 Negeri Kelantan – Soalan Percubaan STPM 2011 Mengutip dan analisis data o maklumat tentang pilihan lokasi kedai gunting rambut. iii. Pokok keputusan o model grafik yang dibina secara berurutan o simbol-simbol seperti bulatan. Memilih alternatif terbaik o lokasi yang paling menguntungkan dan mempunyai kekuatan yang banyak [Isi 1m x 5 + Huraian 1 ½ m x 5 = 7 ½ mak 12] ii. penurunan produktiviti dan sering tidak hadir ke tempat kerja/ kadar lantik henti tinggi [Fakta ½ . 8. [1] x 5 =5m] ii. kepadatan. anak panah dan kotak digunakan o menyatakan kelebihan dan kebarangkalian setiap tindakan diambil o kebarangkalian digunakan untuk melihat risiko setiap cadangan o nilai jangkaan kewangan akan digunakan untuk memilih alternatif/hasil o alat membuat keputusan kuantitatif o digunakan menganalisis masalah pada pelbagai tahap [mana-mana 5 huraian. Analisa Tulang Ikan/ sebab akibat o model grafik yang berbentuk tulang ikan o digunakan untuk mengenalpasti punca-punca sesuatu masalah o sesuatu masalah/akibat dilukiskan sebelah kanan o tulang-tulang mewakili sebab-sebab utama sesuatu masalah o empat aspek ditekan iaitu mesin. banyak makan. manusia. kerosakan peralatan • • • • • Copyright of Muhammad Firdaus b.darah tinggi.minum minuman keras. huraian ½ = 1 x 4 = 4 m] (ii) punca yang menyebabkan berlakunya ketegangan Keadaan tempat kerja yang kurang memuaskan [1] o keluasan ruang. sakit jantung Perubahan tingkah laku o peningkatan keganasan. (a) alat membuat keputusan mengatasi ketegangan i. persekitaran dalaman dan luar pejabat.

Semua individu perlu mengetahui keutamaan tugas masing-masing. prosedur. pengawalan yang serius o pekerjaan yang tidak berstruktur Struktur organisasi [1] o polisi. v. kepimpinan Terlalu banyak / terlalu sedikit kerja [1] o melakukan pelbagai kerja di luar kemampuan o o (c) Tabii berorientasikan matlamat. ii. i. tiada tempat duduk selesa iklim organisasi / suasana tempat kerja Konflik peranan [1] o peranan yang berbesa o pelbagai bentuk permintaan daripada kumpulan atau individu berbeza o menjadi keliru – yang mana perlu diberi keutamaan Kekurangan sokongan sosial [1] o pekerja dengan majikan o pekerja dengan pekerja o selalu ditindas dan ditekan Kekaburan peranan [1] o tidak pasti tentang peranan sebenarnya o tidak pasti tentang sejauh mana boleh menggunakan autoriti o kepada siapa mereka bertanggungjawab Keperluan kerja [1] o pekerjaan yang melibatkan pembuatan keputusan. Matlamat memudahkan individu melakukan sesuatu tugas yang baik.Pengajian Perniagaan Kertas 1 Negeri Kelantan – Soalan Percubaan STPM 2011 • • • • • • kotor. Memulakan setiap projek berpandukan matlamat yang telah ditetapkan. birokrasi. Pelaksanaan perlu disusun mengikut kepentingan dan tidak harus ditangguhkan sehingga saat terakhir. iv. iii. [5] Copyright of Muhammad Firdaus b.Yahya © 6Atas3 2011™ . sistem. panas. Matlamat menentukan hala tuju yang harus diikuti dalam usaha menyempurnakan sesuatu kerja.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->