IPGM KAMPUS TENGKU AMPUAN AFZAN KUALA LIPIS PAHANG

TUGASAN PROJEK KERJA KURSUS PISMP-IPGM

MATA PELAJARAN: SEJARAH PERKEMBANGAN BAHASA MELAYU, PERKAMUSAN DAN TERJEMAHAN KURSUS : MAJOR BAHASA MELAYU KOD : BMM 3112 NAMA GURU PELATIH : _____________________________________________________ UNIT : _______________________________ *TARIKH MULA: 27 JULAI 2011 * tertakluk kepada pindaan *TARIKH SERAH: 29 OGOS 2011

Kamus ialah sejenis buku rujukan yang menerangkan makna kata-kata serta berfungsi untuk membantu para pengguna mengenal perkataan baru. Selain menerangkan maksud, kamus juga mungkin mempunyai panduan sebutan, epistimologi, sesuatu perkataan dan contoh penggunaan bagi sesuatu perkataan. Tugasan ini hendaklah dijalankan secara kumpulan (3 orang) dalam jangka masa yang telah ditetapkan seperti di atas. Dalam pelaksanaan projek ini, anda dikehendaki : 1. Menghuraikan secara ringkas sejarah perkembangan perkamusan di Malaysia 2. Jenis-jenis perkamusan yang terdapat di Malaysia 3. Teori dan prinsip perkamusan bahasa Melayu 4. Menyediakan SATU munuskrip salah satu daripada jenis perkamusan yang berikut; i. Kamus antonim ii. Kamus sinonim iii. Kamus simpulan bahasa, peribahasa, perbilangan dan perumpamaan iv. Kamus dialek Kelantan, Terengganu atau Kedah 5. Manuskrip tersebut mestilah disertakan dengan penerangan yang ringkas 6. Manuskrip juga perlu disertakan ilustrasi yang menarik khususnya bagi kata-kata yang abstrak

. Bahagian kulit hendaklah dilengkapkan dengan maklumat kamus dengan ilustrasi dan grafik yang menarik Kotak bagi kerjakursus tersebut perlu dilengkapkan dengan perkara-perkara berikut: 5... saiz 12 dan langkau satu setengah baris....1 Nama Pelajar 5....7 Tarikh serah tugasan 5...... Panjang refleksi lebih kurang dua muka surat.3 Nombor Kad Pengenalan 5. 2...2 Angka Giliran 5.....5 Kod dan Mata Pelajaran 5.8 CD berkaitan kerja kursus Tandatangan Pensyarah Tandatangan Ketua Jabatan (Nama: MD SHAMSUDDIN B NGAT DENIN) Tarikh:………………………………… (Nama: ) Tarikh:. 4.....7... 5....... Sumber bahan/rujukan perlu dinyatakan mengikut format yang ditentukan (contoh: APA) Rajah.. 3. Hasil projek hendaklah bertaip menggunakan font jenis Arial.......6 Nama Pensyarah 5... jadual dan gambar (jika perlu) hendaklah dilabelkan dan dimasukkan dalam kamus. Anda dikehendaki membuat satu refleksi tentang pelaksanaan projek tersebut....... . Arahan tugasan: 1.4 Kumpulan/Unit 5......

TAJUK : : : : : PENGAJIAN MELAYU PROJEK 18 JULAI 2011 04 OGOS 2011 Menghuraikan secara ringkas sejarah perkembangan perkamusan di Malaysia. * tertakluk kepada pindaan .IPGM INSTITUT KURSUS MATA PELAJARAN : : : IPGM KAMPUS TENGKU AMPUAN AFZAN KUALA LIPIS PISMP-IPGM SEJARAH PERKEMBANGAN BAHASA MELAYU. teori dan prinsip perkamusan bahasa Melayu serta menyediakan SATU manuskrip kamus antonim atau kamus sinonim atau kamus simpulan bahasa . PERKAMUSAN DAN TERJEMAHAN JABATAN/UNIT JENIS TUGASAN TARIKH MULA* TARIKH HANTAR* 8. perbilangan dan perumpamaan atau kamus dialek Kelantan. terengganu dan Kedah.BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA JPT PROJEK PISMP. jenis- jenis kamus.

HASIL PEMBELAJARAN: 1. Menjelaskan secara ringkas sejarah perkembangan perkamusan di Malaysia 2. i. menyediakan satu manuskrip kamus antonim atau kamus sinonim atau kamus simpulan bahasa . Menyediakan SATU munuskrip salah satu daripada jenis perkamusan yang berikut. perbilangan dan perumpamaan atau kamus dialek Kelantan. Jenis-jenis perkamusan yang terdapat di Malaysia 3. perbilangan dan perumpamaan Kamus dialek Kelantan. ii. . Teori dan prinsip penyusunan perkamusan bahasa Melayu 4. Memperincikan jenis-jenis kamus Bahasa Melayu 3. Kamus antonim Kamus sinonim Kamus simpulan bahasa. iii. 4. iv. Terengganu atau Kedah. OBJEKTIF PROJEK : 1. Terengganu atau Kedah. Menjelaskan teori dan prinsip perkamusan Bahasa Melayu. Menghuraikan secara ringkas sejarah perkembangan perkamusan di Malaysia 2.